Brande Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1774 - 1824
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011773.12.08Peder Sørensen Flø 0.02 6 Uger 1773.10.27c FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande.MOR: Mette Pedersdatter1. Paa 2 Søndag i Aaret blev Søren Sørensen i Flø hans mindste Barn Peder Begravet 6 Uger gl.
NOTITS: Simuleret dåb.
Dåb nr. 1983
60021774.01.09Jens Nielsen Grarup 43.04 43 år 3 m. 3 uger 4 dage 1730.09.14c  KONE: Ane Christensdatter, Grarup (Nørregaard), Brande. 2. Paa første Søndag efter Hellig 3 Kongersdag blev Jens Nielsen af Grarup begravet 43 Aar 3 Maaneder 3 Uger og 4de Dage gl.
60041774.02.20Christen Lauridsen Blæsbjerg 58c 58 år 1715c  4. Paa første Søndag i faste blev Christen Lavridsen af Blesbierig begravet 58 gammel.
60061774.04.01Niels Nielsen Skoleholder Uhre 61.05 61 år 4 m. 2 uger 1712.11.17c  6. Paa Langfredag blev Nils {Nielsen} Skoleholder begravet af Ure som var 61 Aar 4 Maaneder og 2 uger gl:.
60071774.04.01Dødfødt Uhre 0.00  1774.04 FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande.MOR: Anne Christensdatter7. Samme Dag blev Jørgen Larsens dødfødde Søn Begravet.
Dåb nr. 1981
60081774.04.17Jens Jensen Borup 20.09 20 år 9 m. 1 uger 1753.07.10c  8. Paa 2. Søndag efter Paaske blev ung Karl Jens Jensen af Borup begravet som var 20 Aar 9 Maaneder og en Uge gammel.
60091774.05.01Jens Christensen Langkær- Lille 25.02 26 år 6 m. 1749.02.26  KONE: Maren Christensdatter, Langkær- Lille, Brande. 9. Paa 4. Søndag efter Paaske blev Jens Christensen af lille Lankier begravet som var 26½ Aar.
NOTITS: Dåb nr. 462 i Thyregod Kirkebog. Christen Olesens søn af Dørken, Jens.
60101774.05.08Niels Bertelsen Skærlund 65c 65 år 1708c  10. Paa 5. Søndag efter Paaske blev Nils Bertelsen af Skierlund begravet som var 65 Aar gl..
60111774.06.22Mads Pedersen Smed Grarup 26.08 26 år 8 m. 1747.10c  KONE: Anna Jakobsdatter, Grarup, Brande. 11. Paa Onsdagen ds: 22 Juni blev Mads Pedersen Smed af Grarup begravet som var 27 Aar ringere end 4 Maaneder og 2 Dage.
NOTITS: Gift med Anna Jakobsdatter, søster til Poul Jakobsen i Husum. Barn: Peder Madsen 4 år. Skifte Niels Brants Gods.
60131774.07.22Peder Troelsen Sandfeld- Store 20.10 20 år 10 m. 1 uger 1753.09.15c  13. Paa Onsdagen ds. 22 Juli blev Peder Troelsen af Store Sandfeld begravet som var 21 Aar ringere end 7 Uger gammel.-
60141774.08.14Dødfødt Langkær- Store 0.00  1774.08 FAR: Jens Pedersen.MOR: Maren Kjeldsdatter14. Paa 11. Søndag efter Trinitatis blev Jens Pedersen af Langkier hans dødfødde Datter begravet .
Dåb nr. 1973
60161774.10.02Rasmus Jørgensen Sandfeld- Bjerge 40.04 40 år 3 m. 2 uger 1734.06.18c  16. Paa 18 Søndag efter Trinitatis blev Rasmus Jørgensen af Bierre begravet som var 40 Aar 3 Maaneder og 2 Uger gammel.
NOTITS: Muligvis gift med Ane Pedersdatter, der gifter sig 1775 af Sandfeld-Bjerre.
60171774.10.30Peder Andersen Arvad 0.01 3 uger 2 dage 1774.10.02 FAR: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande.MOR: Mette Knudsdatter17. Paa 22. Søndag efter Trinitatis blev Anders {Jensen} Arrevads mindste Barn Peder begravet som var 3 uger og 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2021
60181774.10.30Lars Eriksen Skærlund 51c 51 år 1723c  18. Samme Dag blev Lars Ericksen af Skierlund begravet som var 51 Aar gammel.
NOTITS: En Lars Ericksen blev født 1727c i Usseltoft. 14 år i reserverullen 1741. Død længe før skiftet efter halvbroderen Søren Ericksen 1782. Han har tre børn, hvis opholdsted da ikke kendes. Det kan være denne Lars eller en anden.
60201774.11.27Dødfødt Lundfod 0.00  1774.11 FAR: Knud Thomsen, Lundfod, Brande.MOR: Inger Pedersdatter1. Paa første Søndag i advent, blev Knud Tommesens døfødde Pige barn af Lunfoed begravet.
Dåb nr. 1972
60211774.11.27Christen Andersen Brandlund 0.02 2 m. 1774.09.25 FAR: Anders Christensen, Brandlund, Brande.MOR: Kirsten Pedersdatter2. Samme Dag blev Anders Christensen i Lund hans Søn Christen begravet som var 2 Maaned gaml
Dåb nr. 2019
60231774.12.25Anders Christensen Sølle Borup 41c 41 år 1733c  4. Onsdagen ds: 25 December blev Sølle Anders Christensen af Borup begravet som var 41 Aar gammel.
60251775.01.29? Uhre   MOR: Kirsten Jensdatter, Uhre. 6. Paa 4 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Kiersten Jens Datter af Uhr Hendes uægte Datter begravet.
60301775.04.30Lars Larsen Smed Brandlund 43c 43 år 1731c  11. Paa 2 Søndag efter Paaske blev Laust {Larsen} Smed i Lund begravet som var 43 Aar gammel.
NOTITS: Patronym fra "Brændevin i Brande 1774".
60311775.06.18Jens Christensen Brandlund 74c 74 år 1701c  12. Paa 1 Søndag efter Trinitatis blev Jens Christensen af Lund begravet som var 74 Aar gammel.
60321775.10.18Peder Nielsen Brandt Brande By 70c 70 år 1705c  13. Onsdagen ds: 18 Octobr blev Degnen Peter {Nielsen} Brandt begravet 70 Aar gammel.-
60351776.03.10Dødfødt Uhre 0.00  1776.03 FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande.MOR: Else Pedersdatter3. 3die i Faste en dødfød søn fra Peder Nielsen i Ure
Dåb nr. 1970
60371776.04.05Niels Nielsen  1.00 1 år 1775.03.29 FAR: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande.MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand5. Langfredag Niels {Christensen} Donnerups Søn Niels 1 Aar
Dåb nr. 2026
60381776.04.28Christen Clemmensen Skerris 0.02 6 uger 1776.03.27 FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande.MOR: Ane Margrethe Christensdatter6. 3 Søndag efter Paaske Chlemmen {Andersen} Schierrisses Søn Christen 6 uger
Dåb nr. 2042
60421776.11.24Jens Jensen Søndergaard Uhre 70c 70 år 1706c  10. 25 post. Trinit Jens Jensen Søndergaard i Uhre 70 Aar gammel
60441776.12.15Niels Andersen Skræder Lundfod 31c 31 år 1745c  2. 3. Advent: Niels Andersen Skræder i Lundfoed begravet 31 Aar.
60491777.02.23Jens Madsen Grarup 0.09 6 m. 1776.07.07 FAR: Mads Jensen Grarup, Grarup, Brande.MOR: Else Marie Jensdatter7. Dom: Reminis: blev Mads {Jensen} Grarups Søn Jens begravet ½ Aar gammel
Dåb nr. 2051
60501777.03.05Christen Iversen Lundfod 20c 20 år 1756c FAR: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande.MOR: Mette? Troelsdatter?8. 4de Onsdag udi Faste blev Iver {Christensen} Lundfoeds Søn Christen begravet 20 gammel
NOTITS: Mette Troelsdatter udfra opnævnelser.
60521777.04.27Peder Poulsen Sadelmager Brandlund 37c+  1740c-  KONE: Birte Ibsdatter, Brandlund, Brande. 10. Dom 4ta p: Pascha blev Sadelmageren {Peder Poulsen} i Lund {Brandlund} begravet.
NOTITS: Skiftebrev af 1777.05.25 Koldinghus. To børn: Poul Pedersen 10 år og Christen Pedersen 7 år. Enken og børnene ses ikke mere i Brande sogn.
60531777.01.11Hans Jensen? Væver Nørholm 20c 20 år 1756c  FAR: Jens Hansen Væver, Nørholm, Brande. 11. Dom 6ta p: Pascha blev Hans {Jensen?} Væver begravet 20 Aar gammel.
NOTITS: Jens Hansen Væver i Nørholm burde have en første søn Hans, det er vel ham der ses her og i dåb #2033.
60541777.05.18? Sørensen Slegt  0.01 8 dage 1777.05.10c FAR: Søren Nielsen Slegt, ?, Brande. 12. Dom 7=p: Pascha [egentlig 1. pinsedag] blev Søren Nielsen Slegt hans Søn begravet 8 dag gammel
NOTITS: Navnet Slegt vel for at adskille ham fra Søren Nielsen Borup
Dåb nr. 1967
60581777.06.15Dødfødt  0.00  1777.06 MOR: Anne Christensdatter, ?. 15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel
Dåb nr. 1966
60641777.10.26Christen Lauridsen Brandlund 48c 48 år 1729c  21. 22. p. Trinit. blev Christen Lauridsen begravet 48 Aar gammel.
60671778.01.11Søren Nielsen Brogaard Brande By 60s 1717c  2. 1ma p: Epiph: blev Søren {Nielsen} Brogaard begravet.
NOTITS: Alder fra lægsrulle, 1741. Han fæstede 1760, 1763 en gård i Brande By fra Hastrup, det halve af det tidligere boel til kirken hartkorn 1 7 3 0.
60681778.01.18Jens Thomasen Langkær- Store 0.06 6 m. 1777.07.06 FAR: Thomas Christensen.MOR: Sidsel Jensdatter3. 2 p: Epiph: blev Thomas Christens Søn Jens i Langkier begravet ½ Aar gammel.
Dåb nr. 2077
60711778.03.18Jens Sørensen Kragsig Kragsig 71c 71 år 1706c  6. 3die Onsdag i Faste blev Jens {Sørensen} Kragsig begravet 71 Aar gammel
NOTITS: Patronym fra Skattelisten 1763.
60721778.03.25Peder Vistesen  85c 85 år 1692c  7. 4 Onsdag i Faste blev Peder Vistesen begravet 85 Aar gammel
60731778.04.28Dødfødt Dørslund 0.00  1778.04 FAR: Thomas Christensen Dørslund. KONE: Dorte Pedersdatter8. D: Ascent Christ: blev Thomas {Christensen} Døslund døeføde begravet.
NOTITS: Patronym fra BG 2, s. 20.
Dåb nr. 1965
59941778.05.23Jens Jensen Blæsbjerg  64 år 1714c  SVOGER: Niels Christensen. {HARTE kirkebog:} Løverdagen d 23 Mai begraven een Mand fra Blæsebierg i Brande Sogn ved Nafn Jens Jens., som paa sin Vey fra Colding til sit Hiem blev syg, maatte derfor lægge sig ind hos Jørgen Niels. i Raaddevad hvor han døde i sit alders 64 Aar. Efter hans Svoger Niels Christens. af Brandlund i Brande Sogn hans Beretning.
NOTITS: Tak til Helle Nielsen, 2015. Jens Jensen er ikke ellers fundet nævnt i Brande sogn. Hans svoger Niels Christensen af Brandlund heller ikke. Hvis denne er gift med en helsøster til Jens Jensen hedder hun NN Jensdatter.
60741778.06.08Anders Pedersen Skærlund Skærlund 61c 61 år 1717c  9. Feria 2da Pentec: blev Anders {Pedersen} Skærlund begravet 61 Aar gammel
NOTITS: Pedersen fra lægsrullen 1774
60781778.10.11Ole Jensen Lundfod Lundfod 67c 67 år 1711c  13. 17. p. Trinit: blev Ole {Jensen} Lundfoed begravet 67 Aar gammel
NOTITS: Patronym i Skattemandtal 1763.
60801778.11.08Bertel Eriksen Bundgaard Uhre 46c 46 år 1732c  15. 21. p. Trinit: blev Bertel {Eriksen} Bundgaard begravet 46 Aar gamel
NOTITS: Nævnt i skattemandtallet 1763. Patronym fra Lægsrullen 1789.
60811778.11.08Dødfødt Brande By 0.00  1778.11 FAR: Christen Ottesen Høyer, Brande By, Brande.MOR: Maren Halvorsdatter16. Samme Dag blev Degnens {Christen Ottesen Høyer} død føede Søn begravet.
Dåb nr. 1964
60831779.02.21Peder Pedersen Uhre 0.06 6 m. 1778.08.09 FAR: Peder Pedersen den Yngre.MOR: Ane Christensdatter2. 3. Søndag i Faste blev unge Peder Pedersens Søn Peder begravet ½ Aar gammel
Dåb nr. 2101
60851779.03.14Thomas Knudsen Lundfod 6.06c 6 år 6 m. 1772.09c FAR: Knud Thomassen.MOR: Inger Pedersdatter4. Midt-Faste Søndag blev Knud Thomesens {i Lundfod} Søn Thomas begravet 6½ Aar gammel
60861779.03.19Jens Madsen Brande By 0.04 11 uger 1778.11.22 FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande.MOR: Maren Christensdatter5. 4de Fredag i Faste blev Mads {Jensen} Brandes Søn Jens begravet 11 uger gammel
NOTITS: Patronym se #6270.
Dåb nr. 2109
60881779.04.05Niels Jørgensen Brande By 0.05 24 uger 1778.11.15 FAR: Jørgen Jørgensen Brande.MOR: Maren Jensdatter7. 2. Paaske Dag blev Jørgen {Jørgensen} Brandes Søn Nils 24 uger gammel begravet
Dåb nr. 2107
60901779.05.16Dødfødt Brande By? 0.00  1779.05 FAR: Erik Larsen Brande.MOR: Anne Mikkelsdatter9. Samme Dag {6 p: Pasche:} blev Erich {Larsen} Brandes Dødføde Søn begravet
Dåb nr. 1962
60911779.05.28Lars Eriksen Brande By? 2.06c 2 år 6 m. 1776.11c FAR: Erik Larsen Brande.MOR: Anne Mikkelsdatter10. ds 28 Maji blev Erich {Larsen} Brandes Søn Lars begravet 2½ Aar gammel
Dåb nr. 2066
60921779.06.13Henrik Andersen Grarup 74c 74 år 1705c  11. 2. p: Trinit: blev Hendrick Andersen af Grarup begravet 74 Aar gamel
60931779.06.25Peder Andersen Uhre 0.03 13 uger 1779.04.01 FAR: Anders Pedersen.MOR: Mette Jakobsdatter12. Onsdagen ds 25 Junii blev Anders Pedersens Søn Peder begravet 13 uger gamel
Dåb nr. 2115
60941779.06.27Dødfødt Grarup 0.00  1779.06 FAR: Niels Larsen.MOR: El Pedersdatter13. 4. p: Pascha [Trinit:!] blev Nils Lassons dødføde Søn af Grarup begravet
Dåb nr. 1961
60961779.06.25Christen Clemmensen Skerris 2.03 2 år 6 m. 1777.04.06 FAR: Clemmen Andersen Skerris.MOR: Ane Margrethe Christensdatter15. 5. P: Trinit: blev Chlemmen {Andersen} Skierrisses Søn Christen begravet 2½ Aar gamel
Dåb nr. 2071
60971779.06.25Christen Jensen Lilleholm 0.11 1 år 1778.07.19 FAR: Jens Christensen Skræder.MOR: Karen Christensdatter16. Onsdagen d. 7 Juli blev Jens {Christensen} Skræders Søn Christen begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2097
60991779.08.01Morten Nielsen Brandholm 2.08 3 år 1776.11.17 FAR: Niels Jensen Kærsgaard.MOR: Karen Mortensdatter Skaarup18. 9. p: Trinit: blev Sr. {Niels Jensen} Kiersgaards Søn Morten begravet 3 Aar gammel
Dåb nr. 2058
61021779.08.15Niels Nielsen Blæsbjerg 0.04 18 uger 1779.04.01 FAR: Niels Christensen Blæsbjerg.MOR: Else Katrine Jensdatter21. 11. p: T: blev Nils {Christensen} Blæsbergs Søn Niels begravet 18 uger gammel
NOTITS: Patronym se #6132.
Dåb nr. 2116
61031779.09.05Christen Larsen Risbjerg 1.09 1 år 9 m. 1777.11.23 FAR: Lars Hansen Risbjerg.MOR: Ane Christensdatter22. 14 p: Trinit: blev Lars {Hansen} Riisberg Søn Christen begravet 1¾ Aar gammel
Dåb nr. 2087
61061779.10.17Peder Jørgensen Brandlund 0.01  1779.09c FAR: Jørgen Pedersen Skræder.MOR: Karen Jensdatter25. 20 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Hiem Døbte Søn Peder begravet
Dåb nr. 1961
61071779.10.31Jens Nielsen Arvad 9c 9 år 1770c FAR: Niels Pedersen Arvad.MOR: Ane Jørgensdatter26. 22 p: Trinit: blev Nils {Pedersen} Arrevads Søn Jens begravet 9 Aar gammel
61101779.11.07Jens Jørgensen Brandlund 4.11 4 år 9 m. 1775.01.10 FAR: Jørgen Pedersen Skræder.MOR: Karen Jensdatter29. 23 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Søn Jens begravet 4¾ Aar gammel
Dåb nr. 2023
61111779.11.11Thomas Christensen Dørslund Dørslund 33c 33 år 1746c  KONE: Dorte Pedersdatter30. Torsdagen ds 11 November blev Thomas {Christensen} Døslund begravet 33 Aar gammel
NOTITS: Kaldes i sønnen Peder Thomsens dåb 1775 "Thomas Christensen Lund", hvilket kunne tyde på han kom fra Brandlund. Gift 1773c med enken efter Peder Nielsen †1773: Dorte Pedersdatter.
61141779.12.05Christen Corporal  74c 74 år 1705c  1. 2da Advent blev Christen Corporal begravet 74 Aar gammel
61151779.12.12Lars Hansen Dørslund 41c 41 år 1738c  KONE: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande. 2. 3 Advent: blev Lars {Hansen} Døslund begravet 41 Aar gammel
61161780.01.09Peder Jensen Østergaard Brande By 63c 63 år 1716c  3. 1 Søndag efter Hellig 3 kongers Dag blev Peder {Jensen} Østergaard i Brande begravet 63 Aar gammel
61201780.05.22Niels Hansen Skomager Brandlund 39c 39 år 1740c  KONE: Ane Pedersdatter, Brandlund, Brande. 7. Mandagen ds 22 Maj blev Nils Hansen Skomager begravet 39 Aar gamel
NOTITS: Skomager Enken Ane Pedersdatter bliver begravet derfra 1800 se #6464. Niels Hansen skomager køber på auktion i juni 1777 efter sadelmager Peder Poulsen dennes husmandssted med hartkorn 0 3 0 2½
61231780.06.18Peder Christensen Flø 0.01 14 dage 1780.05.28 FAR: Christen Pallesen.MOR: Maren Sørensdatter10. 4. P: Trinit: blev Christen Pallesen Søn Peder begravet 14 Dage gammel
NOTITS: #6124 udgået, troet glemt men er #6111.
Dåb nr. 2148
59961780.07.01Iver Christensen Lundfod 60cc 60 år 1720cc  {REKONSTRUKTION: Begravet 1777-83: 'Af Lundfod Iver Christensen begravet 70cc Aar gammel.'}
NOTITS: Lever i 1777 - søn død - formodentlig død før 1783, da bærer konen barn til dåb, mens han ikke er nævnt som fadder, hvad der ville være normalt. Konen nævnes som enke i 1792, da hun begraves. Her antaget død mellem 1777 og 1783. Født 1720cc udfra første sete søn Søren *1745c minus 25 år.
61251780.07.04Søren Jensen Flø 77c 77 år 1703c  11. ds: 4 Juli: blev Søren Jensen af Fløe begravet 77 Aar gammel
61291780.09.03Jørgen Vestesen Dørslund 49.06 49 år 1731.04.08  KONE: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande. 15. D 15 p:T: blev Jørgen Wistesen begravet 49 Aar gammel
NOTITS: Thyregod kirkebog dåb Nr. 167. 08.04.1731
61301780.09.10Peder Jørgensen Brande By 0.03 12 uger 1780.06.18 FAR: Jørgen Jørgensen Brande.MOR: Maren Jensdatter16. 16 p. Trinit: blev Jørgen {Jørgensen} Brandes Søn Peder begravet 12 Uger gammel
Dåb nr. 2151
61331780.11.19Dødfødt Skerris 0.00  1780.11 FAR: Clemmen Andersen Skerris.MOR: Ane Margrethe Christensdatter19. Samme Dag ( 26 p. T:) blev og Clemen {Andersen} Schierrisses vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1951
61361781.02.05Dødfødt Dørslund 0.00  1781.02.01 FAR: Christen Nielsen Dørslund.MOR: Dorte Pedersdatter3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1952
61371781.03.11Jens Christensen Askær- Nørre 0.04 17 uger 1780.11.19 FAR: Christen Jensen Nørre Askær.MOR: Ane Larsdatter4. 2. Søndag i Faste blev Christen {Jensen} Nørre Askiers Søn Jens begravet 17 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2160 19.11.1780.
Dåb nr. 2160
61391781.04.08Anders Christensen Borup? 0.01 3 dage 1781.04.05c FAR: Christen Sørensen Hjuler.MOR: Sidsel Nielsdatter6. Samme Dag blev og Christen {Sørensen} Hiulers hiemdøbte Søn Anders begravet 3 Dage gaml
Dåb nr. 1953
61401781.05.13Peder Lundfod 22c 22 år 1758c MOR: Anna Mikkels, Lundfod?. 7. 4 p: Pascha blev Anna Michels Datters i Lundfoed hendes Søn Peder begravet 22 Aar gammel
61411781.05.24Ole Uhre? 0.01 8 dage 1781.05.13 MOR: Anna Maria Olesdatter, Uhre?. 8. Dom Ashent: Xsti blev Anna Maria Ols Datters uægte Søn Ole begravet 8te Dage gammel
NOTITS: Dåb #2171 13.05.1781. Ingen far udlagt.
Dåb nr. 2171
61421781.05.31Niels Jensen Uhre? 0.02 7 uger 1781.04.16 FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre?, Brande.MOR: Johanne Marie Pedersdatter10. [9. mangler] Torsdagen ds 31 Maij blev Jens {Nielsen} Green Søn Nils begravet 7 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2168 16.04.1781.
Dåb nr. 2168
61431781.06.10Jakob Nielsen? Drantum Drantum? 84c 84 år 1697c  11. Dom: Trinit: blev Jakob {Nielsen?} Drantum begravet 84 Aar gammel
NOTITS: Lægsrullen 1734-36 fæster Jakob Nielsen. Identifikation ikke sikker, men sandsynlig.
61441781.07.15Peder Jensen Flø 67c 67 år 1714c  12. 5. p: Trinit: blev Peder Jensen i Fløe begravet 67 Aar gammel
61461781.08.02Peder Pedersen Brande By 0.02 14 uger 1781.06.04 FAR: Peder Pedersen Østergaard.MOR: Mette Christensdatter14. 12. p: Trinit: blev Peder {Pedersen} Østergaards Søn Peder begravet 14 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2174 04.06.1781.
Dåb nr. 2174
61501781.10.26Troels Pedersen Brandlund 0.02 7 uger 1781.09.02 FAR: Peder Troelsen Nedergaard.MOR: Else Jensdatter18. Fredagen ds 26 Octobr blev Pedter {Troelsen} Nedergaard i Lund hans Søn Troels begravet 7 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2178 02.09.1781. Også patronym.
Dåb nr. 2178
61521781.12.16Peder Pallesen Borup 14c 14 år 1767c FAR: Palle Pedersen.MOR: Anne Gydesdatter1. Dom: 3 p: Advendt: blev Palle Peders: i Borup hans Søn Peder begravet 14 Aar
61541781.12.30Christen Thomasen Hyvild 63c 63 år 1718c  3. Dom 1. p. Nati Xsti: blev Christen Thomesen i Hyvild begravet 63 Aar gammel
61551782.01.20Dødfødt Usseltoft 0.00  1782.01.15 FAR: Søren Eriksen Usseltoft.MOR: Maren Henriksdatter4. Dom: 2da p: Epipf: blev Søren {Eriksen} Useltofts vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1950
61561782.01.21? Brande By?   MOR: Grethe Østergaard. 5. Mandagen ds 21 Januari: blev Grete Østergaards uægte Søn begravet
61591782.02.10Jakob Andersen Uhre 68c 68 år 1713c  8. Fastelavns Søndag blev Jakob Andersen af Uhre begravet 68 Aar gammel
61601782.02.17Dødfødt Sandfeld- Bjerre 0.00  1782.02.12 FAR: Erik Larsen Bjerre.MOR: Anne Mikkelsdatter9. 1. Søndag i faste blev Erich {Larsen} Bierres vanføde Søn begravet
NOTITS: For patronym se fx viet #8075 1784 enkemand Erik Larsen Bjerre.
Dåb nr. 1949
61621782.03.10Peder Pedersen Uhre 63c 63 år 1718c  11. Midfaste Søndag blev Peder Pedersen {den Ældre} af Uhre begravet 63 Aar gammel
NOTITS: Også kaldet Peder Pedersen den Gamle.
61631782.04.21Søren Eriksen Usseltoft Usseltoft 39c 39 år 1742c  12. 3 Søndag efter Paaske blev Søren {Eriksen} Useltoft begravet 39 Aar gamml
61641782.04.26Peder Larsen  29c 29 år 1752c  13. Fredagen blev Peter Lasson begravet 29 Aar gamml
61651782.04.28Christen Ottosen Høyer Brande By 42c 42 år 1739c  14. Fierde Søndag efter Paaske blev Degnen Christen {Ottesen} Høyer begravet 42 Aar gammel.
NOTITS: Patronym se Ribe Stift Ægteskabsbevillinger 1775. Kurt Kermit Nielsen.
61681782.11.10Morten Laxdorff Arvad Mølle 38c 38 år 1744c  17. Søndagen ds 24 p. T: blev Mølleren {Morten} Laxdorph begravet 38 Aar gammel
NOTITS: Laxdorff fra skøder. Skrives også Luxdorf
61691782.11.10Dødfødt Dørslund 0.00  1782.11.05 FAR: Christen Nielsen Neder Dørslund.MOR: Dorte Pedersdatter18. Samme Dag Christen {Nielsen} neden Døslund vanføede Søn begravet
Dåb nr. 1948
61711783.01.19Peder Thomasen Uhre 77.06c 77 år 6 m. 1705.07c  2 p Epiph. begravet Peder Thomesen 77 ½ Aar
NOTITS: FT 1763, i dåb #2019 1774 fadder med kone.
61721783.03.02Søren Jensen Borup 48.10c 48 år 10 m. 1734.05c  Fastelavns Søndag ung Karl Søren Jensen Borup 48 5/6 Aar
61731783.04.21Christen Jensen Askær Askær- Sønder 53.07c 53 år 7 m. 1729.09c  anden Paaskedag blev Christen {Jensen} Askier begravet 53 Aar 7 Maaneder
NOTITS: I reserverullen 1741 er han 11 år gammel. Altså født 1730, hvilket er ret nøjagtigt.
61741783.05.29Lars Nielsen Lille Brande By 82c 82 år 1700c  Christi Himmelfarts Dag lille Lars {Nielsen} 82 Aar gammel
NOTITS: Medhjælper i præstegården. For patronym se daab #2192, 1782. I auktionen 1782 i skiftet efter Søren Eriksen Usseltoft køber han småting og kaldes "Lars i præstegaarden".
59991783.07.01Simon Mortensen Brandlund 0.06c  1783.01.20 FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande.MOR: Maren Pedersdatter{REKONSTRUKTION: 'Morten Simonsens søn Simon død mellem jan. 1783 og feb. 1785, hvor næste søn døbes af samme navn.'}
NOTITS: Dåb #2206, næste søn af navn Simon #2253. Datoen er vilkårlig kort efter fødslen.
61751783.08.24Peder Jensen Uhre 0.02 2 m. 1783.06.12 FAR: Jens Pedersen Nørgaard.MOR: Dorte SørensdatterDom 10 p. T: blev Jens {Pedersen} Nørgaars Søn Peter begravet 2 Maaneder gammel
NOTITS: Dåb #2219 12.06.1783. Patronym FT 1787 Uhre.
Dåb nr. 2219
61761783.10.12Dødfødt Uhre 0.00  1783.10 FAR: Jakob Mikkelsen.MOR: Kirsten Jensdatterds 17 p. T: blev Jakob michelsens vanfødde Søn begravet
Dåb nr. 1947
61771783.10.26Dødfødt Husum 0.00  1783.10 FAR: Peder Poulsen Husum.MOR: Maren Jensdatterds 19 blev Peter {Poulsen} Husums første døfødde Søn begravet
Dåb nr. 2227
61791783.11.16Christen Christensen Brandlund 80c 80 år 1703c  ds: 22 p. T: Christen Christensen i Lund 80. Aar
61831784.08.08? Sørensen Brandlund 10c 10 år 1773c FAR: Søren Simonsen Overgaard.MOR: Maren Henningsdatter9: p: T: blev Søren {Simonsen} Overgaards Søn begravet 10 Aar gl
NOTITS: Vel født før nov. 1773. Ikke døbt i den bevarede Brande KB nov. 1773 - 1814.
61841784.08.08Peder Sørensen Brandlund 1.07 1 år 6 m. 1783.02.10 FAR: Søren Simonsen Overgaard.MOR: Maren Henningsdatterds 11 p: T: blev hans [Søren Simonsen Overgaards] anden Søn 1½ aar gaml: begravet
NOTITS: Dåb #2207 10.02.1783.
Dåb nr. 2207
61851784.08.08Niels Andersen Arvad Mølle 0.01 4 uger 1784.09.05 FAR: Anders Clemmensen, Skerris, Brande.MOR: Inger Kathrine Nielsdatterds 17: p: T: blev den lille Dreng {Niels} i Møllen {Arvad} begravet 4 uger gaml:
NOTITS: Dåb #2241 05.09.1784. Udlagt fader Anders Clemmensen Skerris. Moderens navne FT 1787 Vester Hornum, Aalborg amt, hvor hun flytter hen som gift.
Dåb nr. 2241
61861784.10.06Jens Madsen Flø 64c 64 år 1720c  ds 6te october Jens Madsen i Flø 64 aar gaml.
61891785.01.09Dødfødt Brandlund 0.00  1785.01 FAR: Mads Jensen.MOR: Birte EskildsdatterMads Jensens Søn i Lund 1 p Ep en dødfødt
NOTITS: Ses senere i Pedersborg i Brandlund.
61911785.01.23Jens Sørensen Grarup 0.02 7 uger 1784.12.05 FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande.MOR: Anne Kjeldsdatter-Septuagesima havde Søren Knudsen {Jensen} en Søn til Jorden 7 uger gammel
NOTITS: Dåb 05.12.1784. Præsten Breum er ny i sognet, har vel taget fejl af efternavnet.
Dåb nr. 2249
61931785.02.06Christoffer Christensen Uhre? 0.04 1 år 6 m. 1784.10.20 FAR: Christen Hus.MOR: Anna Marie. -Christen Huus dito dato ligesaa en Søn {Kristoffer} til Jorden 1½ aar gammel
NOTITS: Dåb 20 p. T. 1784 har Christoffer, som kun er tre måneder gammel. Ingen dåb set før. "1½ aar gammel" gentagelse fra begravelse Nr. 6192, formodentlig en kopierfejl. Her ville 3 måneder passe.
Dåb nr. 2246
61951785.02.20Jens? Andersen Langkær- Store 1.05  1783.09.14 FAR: Anders Larsen Langkær, Langkær- Store, Brande.MOR: Maren Jensdatter-Anders {Larsen} Lankiærs Datter {vel søn} Jens aar gammel dito dato [2 Søndag i faste]
NOTITS: Dåb Nr. 2243 13. p. T. 14.09.1784 Jens. Det synes, at præsten har taget fejl af kønnet. Der er ikke fundet nogen datter af Anders Larsen født i årene før 1785. Præsten Breum er ny i Brande sogn.
Dåb nr. 2243
62001785.06.26Søren Hansen Kolpen Borup 75c 75 år 1710c  . Som p: T: 5ta blev Søren {Hansen} Kolpen begravet 75 aar gamel
NOTITS: Patronym fra BG 3, s. 81 Økær skøde.
62031785.07.17Peder Jensen Bjerre Grarup 73c 73 år 1712c  . ds 8 efter Trinitatii blev Peter {Jensen} Bierre begraven 73 aar
NOTITS: Patronym skattemandtal 1763, Peder Bjerre nævnt som selvejer i Poul Østergaard af Karstofts kone Anne Dorte Liebes skifte 1774. Begge steder af Grarup.
62041785.05.29Mads Sørensen Dørslund 0.10 1 år 1783.02.10 FAR: Søren Nielsen Overgaard, Dørslund, Brande.MOR: Maren Poulsdatter- Samme dag [1 p: T:] døde Søren {Nielsen} Overgaards Søn {Mads} 1 aar gamel
NOTITS: Dåb 2236 11. jul. 1784. Overgaard betyder her en gård i Dørslund, ellers også en gård i Brandlund, hvor Søren Simonsen bor.
Dåb nr. 2236
62061785.11.06Peder Christensen  20c 20 år 1765c  . den 24 p: T: døde Peter Christensen 20 aar
62071785.11.25Dødfødt Dørslund 0.00  1785.11.11 FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. - d: 25 blev Christen {Nielsen} Døslunds dødfødte Søn begraven
Dåb nr. 2268
62131786.02.12Hyr?  63 63 år 1722c  . Septuagesima blev [Hyr? eller Styr?] begraven 63 aar gammel
NOTITS: Svært læseligt. Hans H'er ser normalt anderledes ud, ellers kunne det være kort for Hyrden.
62141786.02.12Anders 0.01 3 uger 1786.02.05 MOR: Anne Jakobsdatter, ?. - Dito Dag [Septuagesima] den ene af Anna Jakobs Datters Tvillinger {Anders}
NOTITS: Dåb 05.02.1786. Kan også være tvillingen Mads. Den ene tvilling død en unge før den anden.
Dåb nr. 2275
62151786.02.19Mads 0.01 4 uger 1786.02.05 MOR: Anne Jakobsdatter, ?. - Sexagesima, den anden Tvilling [af Anna Jakobs Datters tvillinger] {Mads}.
NOTITS: Dåb 05.02.1786. Kan også være tvillingen Anders.
Dåb nr. 2276
62161786.03.12Peder Pedersen Brandlund 0.10 9 m. 1785.04.30 FAR: Peder Pedersen Bundgaard, Brandlund, Brande. - 2den Søndag i Faste Peter {Pedersen} Bundgaards Søn Peder i Lund ? Aar
NOTITS: Dåb Bededag 22.04.1785.
Dåb nr. 2258
62171786.03.12Anders Sørensen Risbjerg 1.08 1 år 1784.07.28 FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande. - samme Dag [2den Søndag i Faste] Søren {Andersen} Riisbergs Søn Anders 1 aar
NOTITS: Dåb 2238 28.07.1784.
Dåb nr. 2238
62201786.05.25Christen Sørensen Dørslund 0.02 9 uger 1786.04.17 FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. - Christi Himmelfarts Dag Søren {Nielsen} Døslunds Søn Christen 9 Uger
NOTITS: Dåb 17.04.1786.
Dåb nr. 2284
62251786.07.09Thøger Pedersen Skærlund 0.03 16 uger 1786.04.02 FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. - d 4de p: T: Peter Andersens Søn {Thøger} 16 Uger gl.
NOTITS: Dåb 02.04.1786
Dåb nr. 2282
62271786.07.16Søren Eriksen Harrild 0.03 8 uger 1786.04.30 FAR: Erik Jensen Harrild, Harrild, Brande. - Erich {Jensen} Harrilds Søn 8 Uger
NOTITS: Dåb 2 p. Pasch 30.04.1786.
Dåb nr. 2286
62301786.07.28Peder Sørensen Flø 0.05 22 uger 1786.03.12 FAR: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande. Dito Dag Søren {Sørensen} Fløs Søn {Peder} 22 Uger gl:
NOTITS: Dåb 12.03.1786.
Dåb nr. 2280
62311786.08.23Peder Jensen Uhre 4.05 4 år 1782.03.20 FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre, Brande. Onsdagen d: 23de Augusti blev Jens {Nielsen} Greens lille Søn Peder begravet 4 Aar gammel
NOTITS: Dåb #2190 20.03.1782.
Dåb nr. 2190
62331786.12.01Anders Bjerregaard  64c 64 år 1722c  - 1ste Advents Søndag blev her i Brande Kierkegaard begraven Anders Bierregaard 64 aar gammel
62341786.12.01Dødfødt Langkær- Lille 0.00  1786.12 FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande. -samme Dag [1ste Advents Søndag] Jens {Nielsen} Green i Lille Lankier, hans Dødfødte Barn
NOTITS: Jens Nielsen Green den unge af Uhre, Lille Langkær og senere Lille Tykskov Ejstrup og Give. Jens Nielsen Green den ældre er af Grarup.
62361787.01.21Peder Andersen Uhre 0.04 11 uger 1786.11.05c FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande.MOR: Mette Pedersdatter3de Søndg efter H. 3 kong. blev begraven Anders Pedersens Søn i Uhre Peder begraven 11 uger gammel
NOTITS: Ikke fundet døbt, daab rekonstrueret.
Dåb nr. 1982
62401787.03.11Kjeld Thomasen Langkær- Store 74c 74 år 1712c  - 3die Sønd: i Faste blev Kield Thomsen store Lankier begraven 74 Aar gl.
62411787.03.18Lars Sørensen Uhre 28c 28 år 1758c  - Midfaste Sønd: blev Lars Sørensen i Uhre begraven 28 Aar gl.
62421787.03.25Mads Sørensen Dørslund 2.08 2 år 6 m. 1784.07.11 FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. -Marie Bebudelses Dag blev saa begraven Søren {Nielsen} Døslunds Søn Mads {Sørensen} 2? Aar gl.
NOTITS: Dåb Nr. 2236 11.07.1784
Dåb nr. 2236
62461787.04.22Knud Thomasen Lundfod 60c 60 år 1726c  -2 Sønd: efter Paaske blev begraven Knud Thomsen i Lundfoed 60 Aar gl.
62511787.07.08Henrik Pedersen Uhre 59c 59 år 1728c  -Dom 5ta post Trinit henrick Pedersen i Uhre 59 Aar gl.
62531787.09.09Anders Eriksen Dørslund 53c 53 år 1734c  -Dom XIV post Trinit Anders Ericksen af Døslund 53 Aar gl NB meget hastig død paa Marken
NOTITS: 52 i FT 1787, ok
62541787.09.16Søren Jensen Uhre 0.01 14 dage 1787.09.02 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. -Dom XV post Trinit Jens {Pedersen} Nørgaards Søn i Uhre Søren 14 dage gl.
NOTITS: Dåb 02.09.1787.
Dåb nr. 2310
62551787.12.16Navnløs Husum 0.01 1 dage 1787.12 FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande. 1. 3die Søndag i Advent blev begraven Peder {Poulsen} Huusums Søn, som blev fød formiddagen kloken 10 Slet og døde samme Dag om Aftenen.-
62561787.12.16Jakob Thomasen Lundfod 0.05 21 uger 1787.07.22 FAR: Thomas Pedersen Lundfod, Lundfod, Brande. 2. Samme Dag [3die Søndag i Advent] blev begraven Tomas Pedersen Lundfod hans Søn Jacob 21 Uger gammel.
NOTITS: Dåb 22.07.1787.
Dåb nr. 2305
62581788.03.12Navnløs Borup 0.00  1788.03 FAR: Niels Christensen Stenkløver, Borup, Brande. 4. d: 12te Martii blev begraven Steen=klyver Niels Christensens Barn en Søn, der døde strax efter Fødselen.-
62601788.04.20Peder Jørgensen Sandfeld- Store 73s 72 år 1714c  6. Dom 4te p: Pahsche blev begraven Peder Jørgensen Store Sandfeld 72 Aar gl:-
NOTITS: I FT 1787 juli var han allerede 72, derfor 73. Dødsdato fra Koldinghuus skiftet Brejl #927.
62621788.06.22Henrik Jensen Uhre 0.04 15 uger 1788.02.24 FAR: Jens Thygesen, Uhre, Brande. 8. Dom: 5te p: Trinit: blev begraven Jens Thygesens Søn {Jens} i Uhre 15 Ug gl:
NOTITS: Dåb 24.02.1788.
Dåb nr. 2323
59951788.07.01Niels Jensen Borup 30cc  1758cc  8a. {REKONSTRUKTION begravelse: Niels Jensen af Borup begravet 30cc Aar gammel}
NOTITS: Lever i 1787 - søn Jens Nielsen - død før april 1789 lægrullen. Alderen gæt udfra, at han er gift 1786 som ungkarl med Ane Jakobsdatter i Giedehuuset i Uhre. Ane Jakobsdatter føres som enke 1789 i lægsrullen som ansvarlig for sønnen Jens Nielsen. Niels Jensen kan være begravet i et andet sogn.
62641788.07.30Lars Nielsen Brandholm 8.08 8 år 8 m. 1779.11.21 FAR: Niels Jensen Kærsgaard, Brandholm, Brande. 10. d. 30 Julii blev begraven Sr. {Niels Jensen} Kiersgaards paa Brandholm hans Søn Laust 8 gl. og 8 Maaneder
NOTITS: Dåb Nr. 2126 21.11.1779.
Dåb nr. 2126
62651788.08.17Jens Christian Larsen Borup 0.06 26 uger 1788.02.24 FAR: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande. 11 Dom 13te p: Trinit: blev begraven Lars Christensen Windings Søn {Jens Christian} 26 Uger gl:
NOTITS: Dåb 24.02.1788.
Dåb nr. 2322
62661788.08.24Navnløs Borup 0.01 1 dag 1788.08 FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande. 12. Dom 14te p: Trinit blev begraven Jens {Jensen} Boels i Borup hans Nyefødt Barn 1 Time gl:
62701788.12.07Niels Christian Madsen Brande By 1.09 1 år 9 m. 1787.03.04 FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande. 1. 2den=Søndag i Advent blev begraven Mads {Jensen} Brandes Søn Niels Christian 1? Aar gl.
NOTITS: Dåb 04.03.1787 (Tvillinger).
Dåb nr. 2297
62731789.01.25Knud Pedersen Askær- Sønder 0.01 8 dage 1789.01.11 FAR: Peder Nielsen, Askær- Sønder, Brande. 4. 3de Sønd efter H. 3 kongers Dag blev begraven Peder Nielsens Søn i Askier Knud 8 Dage gl.
NOTITS: Dåb 11.01.1789.
Dåb nr. 2338
62761789.03.01Anders Grarup Borup 65c 65 år 1723c  7 1ste Sønd: i faste blev begraven Anders Grarup 65 Aar gl.
NOTITS: Anders Grarup men i Borup! FT 1787, 64. Gift med Ane Pedersdatter. Patronym ikke kendt. Ikke Anders Larsen fordi kone forkert og i Grarup.
62771789.05.17Henrik Nikolaj Troelsen Brande By 1.03 1 år 3 m. 1788.02.09 FAR: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande. 8 5te Sønd: efter Påske blev begraven Truels {Christensen} Brandes Søn Henrick Nicolaj 1 Aar
NOTITS: Dåb 10.02.1788.
Dåb nr. 2320
62781789.06.02Knud Ottosen Lundfod 0.01 5 uger 1789.04.21 FAR: Otto Pedersen, Lundfod, Brande. 9 2den Sønd: efter Trinit blev begraven Otte Pedersen i Lundfod Søn Knud 4 uger gl
NOTITS: Dåb 21.05.1789. 5 uger fra dåben.
Dåb nr. 2357
62801789.06.28Thomas Christensen Harrild- Lille 0.03 12 uger 1789.04.09 FAR: Christen Eskildsen Wolling, Harrild- Lille, Brande. 11 Samme Dag [3de Sønd: efter Trinit] blev begraven Christen {Eskildsen} Vollings Søn{Thomas} lille Harrild 12 Uger gl.
NOTITS: Dåb 09.04.1789.
Dåb nr. 2349
62811789.07.05Mikkel Jepsen Grarup 57s 58 år 1732c  12 Dom: 4 post Trin: blev begraven Michel Jepsen i Grarup 58 Aar gl.
NOTITS: FT 1787 nøjagtig to år før, 55.
62821789.07.26Navnløs Sandfeld- Lille 0.01 0 uger 1789.07 FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. 13 7 Søndag efter Trinit blev begraven Jens Pedersens nyfødte barn i Lild Sandfeld.
NOTITS: Ikke døbt.
62831789.07.16Hans Christensen Risbjerg 71c 71 år 1718c  14 10 Søndag efter Trinit: blev begravet Hans Christensen i Riisberg 71 Aar gl.
62841789.08.23Peder Hansen Dørslund 0.03 14 uger 1789.05.17 FAR: Hans Pedersen, Dørslund-Over, Brande. 15 11 Søndag efter Trinit blev begravet Hans Pedersens Søn Peder i Over Døslund 14 uger Gl.
NOTITS: Dåb 17.05.1789.
Dåb nr. 2355
62871790.01.17Dødfødt Grarup 0.00  1790.01 FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande.MOR: Birte Jensdatter2. 2den Søndag efter hellig 3 kong: dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup hans dødfødte Søn.
NOTITS: Identificeret over Nørgaard.
Dåb nr. 1944
62881790.01.31Niels Christensen Dørslund 2.10 3 år 1787.05.13 FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 3. Septuagesima blev begraven Christen {Nielsen} Døslunds Søn {Niels} 3 Aar gl:
NOTITS: Dåb 13.05.1787
Dåb nr. 2302
62911790.02.14Thøger Jensen Uhre 1.00 11 m. 1789.03.22 FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. 6 Samme Dag [Fastelavns Søndag] blev begraven Jens Thøgesens Søn navnlig Thøger i Uhre 11 Maaneder
NOTITS: Dåb 22.03.1789
Dåb nr. 2346
62921790.02.14Niels Christian Christensen Uhre 0.01 14 dage 1790.01.31 FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande. 7 Ditto dag [] blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Søn Niels Christian Christensen i Uhre 14 Dag gl.
NOTITS: Dåb 31.01.1790
Dåb nr. 2365
62941790.02.21Niels Pedersen Sandfeld- Lille 67c 67 år 1722c  9 1ste Føndag i Faste blev begraven Niels Pedersen i lille Sanfeld 67 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787, 64.
62951790.03.07Peder? Jensen Grarup 14s 15 år 1775c FAR: Jens Pedersen? Nørgaard, Grarup, Brande. 10 3die Søndag i Faste blev begraven Jens {Pedersen?} Nørgaards Søn {Peder?} i Grarup 15 Aar Gl.
NOTITS: Ikke set født i Brande. Jens Pedersen og Peder 11 år i Grarup i FT 1787. Identificering med Nørgaard mangler.
62961790.03.21Troels Jørgensen Sandfeld- Store 67c 67 år 1722c  11 5te Søndag efter Paaske blev begraven Troels Jørgensen i Stor Sandfeld 67 Aar gl:
NOTITS: FT 1787, 64.
62971790.06.17Jens Boelsen gammel  72c 72 år 1718c  12 d 17 Junij blev begraven gl Jens Boelsen er af Sognets Almisselem er 72 Aar gl.
62981790.06.27Christen Olesen Borup 77c 77 år 1713c  13 4de Søndag efter Trinit, blev begraven Christen Olesen i Boerup 77 Aar gl.
63011790.08.08Peder Nielsen Uhre 48s 49 år 1742c  16 10de=post Trint: blev begraven Peder Nielsen i Uhre 49 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787, 45.
63021790.08.22Dødfødt Uhre 0.00  1790.08 FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande. 17 Dom: 12te p: Trin: blev begraven Bertel {Christensen} Tiirsvads dødfødte drengebarn.
63031790.10.10Dødfødt Lundfod 0.00  1790.10 FAR: Peder Christensen, Lundfod, Brande. 18 Dom: 19de p: Trin: blev begraven Peder Christens Døfødte drengebarn i Lundfoed.
NOTITS: Se vielse Nr. 8115 26.12.1791 for landsoldat. Moderen dør i barselseng.
63051790.10.24Christen Andersen Økær Borup 56s 58 år 1734c  20 Dom 21de=post trin. efter Trin. blev begraven Christen {Andersen} Økier i Boerup 58 Aar gl.
NOTITS: Nævnes kun tre gange i Brande kirkebog, hver gang som Christen Økier. Andersen fra Lægdsrullen 1789 og 1766 Nørvangs Tingbog.
63071790.10.31Jens Christian Larsen Risbjerg 2.10 2 år 6 m. 1788.02.16 FAR: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande. 22. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Lars {Hansen} Riisbergs Søn {Jens Christian} 2? aar Gl:
NOTITS: Dåb 17.02.1788.
Dåb nr. 2322
63081790.10.31Søren Jensen Uhre 0.06 6 m. 1790.04.25 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. 23. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Jens {Pedersen} Nørgaards Søn {Søren} i Uhre ½ aar gl.
NOTITS: Dåb 25.04.1790.
Dåb nr. 2373
63091790.10.31Dødfødt Flø 0.00  1790.10 FAR: Jens Nielsen Grene, Flø, Brande. 24. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Jens {Nielsen} Greenes dødfødte Drenge barn i Fløe.
63111790.12.14Søren Christensen Borup 18c 18 år 1772c FAR: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande. 1. d. 14 Decemb blev begraven Christen Sørensens {Hjulers} Søn Søren i Borup 18 Aar gl.
63131791.01.09Troels Pedersen Borup 0.01 3 uger 1790.12.19 FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. 3. 1ste Søndag: efter H: 3 Konger blev begraven Peder Truelsens Søn Truels i Borup 3 Uger gl.
NOTITS: Dåb 19.12.1790.
Dåb nr. 2385
63141791.01.16Navnløs Uhre 0.01 3 dage 1791.01.13c FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande. 4. 2den Søndag: efter H: 3 Konger blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Søn i Uhre 3 Dage gl:
NOTITS: Ikke døbt.
63151791.01.30Dødfødt Grarup 0.00  1791.01 FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande.MOR: Birte Jensdatter5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup dødfødte barn.
Dåb nr. 1942
63171791.03.16Anders Sørensen Risbjerg 1.00 1 år 1790.03.14 FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande. 7. d 16 Martii blev begraven Søren {Andersen} Riisbergs Datter [Søn] Anders 1 Aar gammel
NOTITS: Dåb 14.03.1790. På grund af alderen, må det være sønnen Anders, der begraves.
Dåb nr. 2367
63181791.03.16Hans Eskildsen Grarup 3.06 3 år 6 m. 1787.09.23 FAR: Eskild Hansen, Grarup, Brande. 8. Samme Dag [d 16 Martii] blev begraven Eschild Hansens Søn {Hans} i Grarup 3? Aar gammel
NOTITS: Dåb 23.09.1787.
Dåb nr. 2312
63191791.04.17Søren Pedersen Spillemand Lundfod 71c 71 år 1719c  9. Palme Sønd: blev Søren {Pedersen} Spillemand i Lundfod 71 Aar gammel
NOTITS: Se Nr. 6345 hans enke.
63211791.05.01Jens Sørensen Uhre 85c 85 år 1705c  11. 1ste Søndag efter Paaske blev begraven Jens Sørensen i Uhre 85 Aar gammel
NOTITS: Skattemandtal 1762 nævnt som fattig med kone. Husfolk ved Hans Jensen Smed.
63231791.05.06Henrik Nikolaj Sørensen Busk Brande By 79c 79 år 1711c  13. d. 6 Maj blev begraven Sr. Henrik {Nicolaj Sørensen} Busk i Brande 79 Aar gammel
NOTITS: FT 1787: "en fattig Skoleholder fra Hammerum Herred der her underholdes af familien". Broderens søn Søren Johansen Busk, 35, tager sig af ham og konen.
63251791.05.06Navnløs Blæsbjerg 0.01 3 dage 1791.05 FAR: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande. 15. Samme Dag [d. 6 Maj] blev begraven Mads {Jensen} Blesbergs Søn {Navnløs} 3 Dage gammel
NOTITS: Patronym fra FT 1787.
63261791.06.19Poul Jensen Risbjerg 56s 55 år 1735c  16. Trefoldigheds Søndag blev begraven Povel Jensen i Riisberg 55 Aar gammel
NOTITS: FT 1787, 52.
63301791.08.28Christen Thomasen Langkær- Store 84c 84 år 1707c  20. Dom Xma p. Trinit. blev begraven Christen Thomsen i store Lankier 84 Aar gammel
63311791.12.26Peder Jensen Brogaard 69c 69 år 1722c  1. 2den Jule Dag blev begraven Peder Jensen i Broegaard 69 Aar Gl:
NOTITS: Måske konen, Mette Pedersdatters, far i Brogaard.
63321792.01.15Søren Christian Bertelsen Uhre 0.01 14 dage 1791.12.27 FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande. 2. 2de Søndag efter Hl: 3 Kongers Dag blev begraven Bertel {Christensen} Tiirsvads Søn {Søren Christian} 14 Dage Gl:
NOTITS: Dåb 27.12.1791
Dåb nr. 2409
63341792.02.05Henrik Jensen Tarp Tarp 80c 80 år 1712c  4. Septuagesima blev begraven Hendrick {Jensen} Tarp 80 Aar gl:
63361792.02.19Christen Willesen  66c 66 år 1725c  6. Fastelavns Søndag blev begraven Den Druknede Christen Willesen af Eistrup Sogn 66 Aar Gl:
63371792.03.18Niels Larsen Drantum 50c 55 år 1742c  KONE: Karen Jespersdatter, Drantum, Brande. 7. Midfaste Søndag blev begraven Niels Larsen i Drantum 55 Aar Gl:
NOTITS: I FT 1787 i Brandlund. Alder fra FT 1787 bedre. Brandholm skifteprotokol 1791-1813. G 382-2. 134 Niels Lauridsen i Drantum 12.3.1792 fol.3b. E: Karen Jespersdatter. LV: Jens Jørgensen i Ullerup i Give sogn. B: Inger Kirstine 25 i København, Kirsten 19, Jesper {*1775 Sønder Karstoft, Skarrild} 16, Karen 13. FM: Jens Pedersen i Uhre.
63381792.04.09Dødfødt Grarup 0.00   FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande.MOR: Birte Jensdatter8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.
Dåb nr. 1943
63391792.06.10Erik Christensen Dørslund 0.04 17 uger 1792.02.12 FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 9. 1ste p: Trin: blev begraven Christen Nielsen Døslunds Mindste Søn {Erik} 17 Ugger gl:
NOTITS: Dåb 12.02.1792
Dåb nr. 2412
63411792.07.01Niels Nielsen Uhre 75s 74 år 1717c  11. 4. p: Trin blev begraven Niels Nielsen af Uhre gl 74 Aar.
NOTITS: FT 1787, 70, almisse hos Jens Pedersen. Ikke at forveksle med Niels Nielsen Organist.
63471792.12.23Erik Larsen Sandfeld- Bjerge 61s 56 år 1731c  1. Dom: 4ta in Adventu blev begraven Erick Lassen Bierget, gl: 56 aar.
NOTITS: FT 1787, 56.
63491793.02.17Søren Pedersen Hyvild 60c 60 år 1732c  3. Dom: 1ma Jejunii: Ungkarl Søren Pedersen i Hyvild gl 60 aar
NOTITS: FT 1787, 54. Bror til Michel Pedersen i Hyvild.
63521793.03.10Christen Nielsen Brande By 2.05 2 år 6 m. 1790.09.26 FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande. 6. Dom 4ta Jejunii: Niels {Christensen} Nyegaards Søn {Christen} af Brande gl. 2 aar -
NOTITS: Dåb 26.09.1790.
Dåb nr. 2381
63551793.07.07Søren Christensen Uhre 27c 27 år 1766c  9. 6ta p. Trinit Søren Xstensen af Uhre, gl: 27 aar, begraven.
63561793.07.28Dorte Pallesdatter Borup 86c 86 år 1707c  10. 9ma p. Trinit Dorthe Pallesdatter af Borup, gl: 86 aar
63591793.08.25Jens Sørensen Risbjerg 11.02 11 år 10 uger 1781c FAR: Søren Andersen, Risbjerg, Brande. 13. [13tia p. Trin.] Søren Andersens Søn, Jens af Riisberg, gl. 11 {skulle være 1} aar og 10 uger -
NOTITS: Daab #2421 28. maj 1790. 11 aar er fejl for 1 år.
Dåb nr. 2421
63631793.10.13Søren Simonsen Borup 46s 53 år 1747c  16. 20ma p. F. Trin. Søren Simonsen af Borup, gl: 53 aar
NOTITS: FT 1787 i Brandlund, 40.
63641793.11.10Mads Pedersen Grarup 10.02  1783.09.18 FAR: Peder Mathiasen ´, Grarup, Brande.MOR: Maren Pedersdatter Degn Brandt, Grarup. 17. 24 p. Trinit. Maren {Pedersdatter Brabdt} Degns Søn af Grarup Mads gl.... Peder Mathiasens Søn Mads i Grarup
NOTITS: Maren Degn og Peder Mathiasen er gift. FT 1787. Hvad der i kirkebogen ser ud som to inddragelser, er i virkeligheden een. Ikke set døbt i Brande.
Dåb nr. 2225
63651793.11.17Søren Johansen Brandlund 21.04 23 år 1772.07.05  18. 25 p. Trinit Ungkarl Søren Johansen af Lund gl: 23 aar
NOTITS: Dåb Give 1772.07.05 #2941.
63661793.11.17Mikkel Pedersen Hyvild 0.02 7 uger 1793.09.29 FAR: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande. 19. Eodem Die [] Peder Clemensens Søn Michel af Hyvild gl: 7 uger
NOTITS: Dåb 29.09.1793.
Dåb nr. 2452
63691794.01.12? Lundfod 2.06c 2 år 6 m. 1791.07c MOR: ? Christensdatter Christen Brejls datter, Lundfod, Brande. FARFAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande. 3. dom 1ma post Epipha. Xsten Brejels Datters uægte Søn, udj Lundfod 2½ aar Gl:
NOTITS: Ingen dåb set i Brande.
63711794.01.26Poul Pedersen Husum 4.09 4 år 1789.04.19 FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande. 5. 3die S: e: h: 3 K. dag blev begraven Peder {Poulsen} Husums Eldste Søn Poul 4 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb 19.04.1789.
Dåb nr. 2351
63721794.01.26Jens Pedersen Husum 1.10 2 år 1792.03.14 FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande. 6. Samme dag [3die S: e: h: 3 K.] hans [Peder Poulsen Husums] yngste Søn Jens 2 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb 14.03.1792.
Dåb nr. 2415
63771794.02.09Niels Nielsen  11.08 11 år 8 m. 1782.06.09 FAR: Niels Christensen Donnerup. 11. 5 S: e: hel: 3 K. dag blev begraven Niels {Christensen} Donnerups Søn Niels 11 Aar gammel.
NOTITS: DKB. Dåb Nr. 2195 09.06.1782.
Dåb nr. 2195
63781794.02.09Christen Larsen Brandlund 0.09 41 uger 1793.04.28 FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande. 12. Samme dag [5 S: e: hel: 3 K.] Lars Nedergaards Søn i Lund, Christen gammel 41 ugg.
NOTITS: DKB. Dåb 28.04.1793. Faderens patronym angivet ved dåben.
Dåb nr. 2442
63801794.02.16Niels Christensen Alkærlund 4.09 5 år 1789.05.03 FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande.MOR: Birte Nielsdatter, Alkærlund, Brande. 14. Samme dag [Septuagesima] blev begraven Christen Thomsens Søn Niels AlkierLund 5 Aar gammel
NOTITS: DKB.
Dåb nr. 2354
63811794.02.16Anders Christensen Skerris 4.08 5 år 1789.06.21 FAR: Christen Eskildsen, Skerris, Brande. 15. ligeledes [Septuagesima] Christen Eschildsens Søn Anders i Skieris 5 Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 21.06.1789 Brandlund. Christen er gift 3. gang med Maren Andersdatter, der vel er datter af Anders Larsen i Skerris. Christen Eskildsen Wolling er en anden person i Lille Harrild.
59981794.03.01Peder Mathiesen Rytter Grarup 47c 47 år 1747c  16a. {REKONSTRUKTION: blev begraven Peder Mathiesen Rytter 47 Aar gammel}.
NOTITS: Glemt i kirkebogen. Lever nov. 1793 hvor en søn bliver begravet #6364, men er død juli 1794, hvor Peder Mathiesens Enke (Maren Pedersdatter Brandt) nævnes i dåb #2468 i Grarup. Han kan, muligvis, være begravet i et rytterærinde i et andet sogn, men han ses i FT 1787 som Bonde og Husmand, ikke mere rytter.
63831794.03.09Peder Thomasen Brogaard 3.01 5 år 1791.01.23 FAR: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande. 17. Samme dag [1. dag i faste] blev begraven Thomas {Nielsen} Broegaars Søn Peder 3 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 23.01.1791 #2390.
Dåb nr. 2390
63861794.03.16Niels Larsen Risbjerg 2.06 3 år 1791.10.23 FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande. 20. Samme dag [2den Søndag i faste] blev begraven Lars Nielsens Søn Niels af Riisberg 3 Aar
NOTITS: DKB. 23.10.1791 Grarup.
Dåb nr. 2404
63881794.05.11Peder Christian Pedersen Lundfod 1.00 1 år 1793.05.05 FAR: Peder Madsen Skræder, Lundfod, Brande. 22. 3 S. e. Paaske blev begraven Peder Madsen Skræders Søn Peder Christian 1 Aaar gammel.
NOTITS: DKB. 05.05.1793.
Dåb nr. 2445
63921794.09.04Anders Gamborg Nielsen Brande By 0.03 21 uger 1794.04.06 FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande. 26. Torsdagen d. 4 Sept: blev begraven Niels {Christensen} Nygaards Søn Anders Gamborg 21 Ugger gl:
NOTITS: DKB. 06.04.1794.
Dåb nr. 2463
63931794.09.21Ole Halvorsen Borup 73.09 79 år 1720.12.20  27. Samme dag [14. P. Trin:] blev begraven Ole Halwordsen i Borup 79 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787 almisse i Alkærlund. Dåb Thyregod 20.12.1720. Formodentlig den Oluf, der er født 1720 Nr. 110 i Thyregod, bror til Maren Halvorsdatter, degnens Høyers enke. Hans far kom som svensk fange til Kokborg huse i 1713. Læg mærke til alderen, Ole var næsten 74, altså fem år forkert.
63941794.10.19Peder Clemmensen Uhre 80c 80 år 1714c  28. Samme dag [18 p: Trin:] blev begraven Peder Clemendsen af Uhre 80 Aar gl:
NOTITS: DKB.
63961794.11.30Peder Christensen Tarp 40s 45 år 1754c  1. Samme dag [1 Adventus] blev begraven Peder Christensen af Tarp 45 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 32.
63981795.04.06Anders Jensen Arvad 64s 65 år 1730c  3. Samme dag [2 Paaske dag] blev begraven Anders Jens i Arvad 65 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 56.
63991795.04.06Niels Jensen Kærsgaard Brandholm 58c 58 år 1736c  4. 3 Pintze dag blev begraven Hr. Niels {Jensen} Kiersgaard paa Brandholm 58 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 50.
64021795.10.11Morten Nielsen Skærlund 0.01 4 uger 1795.09.13 FAR: Niels Mortensen, Skærlund, Brande. 7. 19 P: T: blev begraven Niels Mortensen Søn Morten 4 Ug: gl:
NOTITS: DKB. Dåb 13.09.1795.
Dåb nr. 2499
64031796.01.17Jens Eriksen Harrild 65c 65 år 1730c  BROR: Erik Eriksen, Harrild, Brande. 1. 2 S: e. h. 3 k: dab blev begraven ung karl Jens Ericks: i Harild 65 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787, 57. Bror fra FT.
64041796.02.28Jens Jespersen Arvad Mølle 0.01 10 dage 1796.02.08 FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande. 2. Samme dag [1 Søndag i Faste] blev begraven Møllerens {Jesper Nielsen} Søn Jens, 10 dage Gl:-
NOTITS: DKB. Dåb 31.01.1796.
Dåb nr. 2508
64051796.02.28Troels Pedersen Borup 0.04 4 m. 1795.10.25 FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. 3. 3 S: i faste blev begraven Peder Troelsens Søn Troels 4 M: gl:
NOTITS: DKB. Dåb 25.10.1795.
Dåb nr. 2502
64071796.01.17Christen Pedersen Gabel Risbjerg 65c 65 år 1730c  5. Samme dag [Palmesøndag] blev begraven Christen Peders: Gabel, føed i hertugdømmet Augustenborg døde i Riisberg gl: 60 aar
NOTITS: DKB.
64091796.05.05Erik Eriksen Harrild 69s 66 år 1726c  7. Christi Himmelfarts dag blev begraven Erick Ericksen af Harild 66 Aar gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 60.
64111796.05.22Thomas Pedersen Brandlund 64c 64 år 1731c  9. Trinitatis Søndag blev begraven Thomas Peders: i Lund gl 64 Aar
NOTITS: DKB.
64121796.11.20Mads Christian Madsen Drantum 2.03 2 år 6 m. 1794.08.10 FAR: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande. 10. Samme dag [26 P. Trin] blev begraven Mads {Nielsen} Drantums mindste Søn {Mads Christian} 2? Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 10.08.1794 nr. 2470. Faderens patronym ved dåben.
Dåb nr. 2470
64131796.12.11Jørgen Jensen Brandlund 1.01 1 år 1795.12.26 FAR: Jens Jørgensen, Brandlund, Brande. 1. 3 Adv: blev begraven Jens Jørgensens Mindste Søn Jørgen i Lund 1 Aar gl
NOTITS: DKB. Dåb 26.12.1795.
Dåb nr. 2505
64161797.01.01Mikkel Pedersen Hyvild Hyvild 70c 70 år 1726c  4. Festo Circumc Xsti Michel Pedersen Hyvild, gl: 70 aar -
NOTITS: PKB. FT 1787, 60.
64181797.02.12Peder Skærlund 5.06c 5 år 6 m. 1791.08c  6. Søndag Septuagesima blev begravet en fattig Drenge barn Navnl Peder døede hos Peder Andersen i Chierl: Gl: 5? Aar
NOTITS: DKB.
64191797.03.08Peder Andersen Blæsbjerg Uhre 95c 95 år 1701c  7. d. 8. Martij blev begraven Peder Andersen Blesberg af Uhre 95 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Nævnt i skattemandtallet 1762.
64201797.04.30Jens Pedersen Alkærlund 4.00 4 år 1793.04.17 FAR: Peder Christensen Boel, Alkærlund, Brande. 8. Samme dag [2 Søndag efter Paaske] blev begraven Peder {Christensen} Boels mindste Søn Jens 4 Aar gl
NOTITS: DKB. Dåb 28.03.1793.
Dåb nr. 2439
64211797.05.28Niels Pedersen Arvad 69c 69 år 1727c  9. Samme dag [6 Søndag efter Paaske] blev begraven Niels Pedersen af Arvad 69 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787, 60. Han var omkring 14 år gammel i 1741 og skulle således have stået i reserverullen (alle drenge og mænd fra 10 - 40). Men han er der ikke.
64231797.08.06Jens Christian Jeppesen Askær- Sønder 0.02 4 m. 2 uger 1797.06.04 FAR: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande. 11. Samme dag [8 P: T:] blev begraven Jep Christensens Mindste Søn Jens Christian af Sønder AsKier 18 Uger Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 05.06.1797.
Dåb nr. 2537
64241797.12.17Jørgen Madsen Uhre 67c 67 år 1730c  1. d 17 Decembr blev begraven Jørgen Madsen i Uhre 67 Aar Gammel
NOTITS: DKB.
64261797.12.26Søren Christian Bertelsen Uhre 0.01 1 m. 1797.11.26 FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande. Samme dag [d 26 Decembr] blev begraven Bertel {Christensen} Tiirswads Søn Søren Christian af Uhre 1 Maaned gl:
NOTITS: DKB. Dåb 26.11.1797.
Dåb nr. 2546
64281798.01.14Christen Jakobsen Drantum Borup? 69c 69 år 1728c  5. Samme dag [d 14 Jan] blev begraven Christen Jacobsen, Drantum gl: 69 Aar.
NOTITS: DKB. Christen føres i FT 1787 i Borup.
64301798.01.21Lars Jensen Uhre 42c 42 år 1755c  7. Samme dag [d 21 Jan] blev begraven Lars Jens i Uhre 42 Aar Gammel.
NOTITS: DKB. PKB "...Huusmand Lars Jensen..."
64311798.01.28Dødfødt Uhre 0.00  1798.01 FAR: Lars Jensen, Uhre, Brande. d 28 Jan blev begraven Afg. Lars Jensens døedfødte Søn af Uhre, Som 1 Maaned blev fortilig født.
NOTITS: DKB.
64321798.03.04Hans Jensen Smed Uhre 84s 82 år 1713c  9. d 4 Martj blev begraven Hans Jensen Smed i Uhre 82 Aar Gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 73.
64351798.05.06Søren Jensen Brandlund 72c 72 år 1725c  12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
NOTITS: DKB. PKB har et forkert kopieret 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegaards bedstefar på mødrene side.
64361798.05.20Thomas Mathiasen Grarup 0.02 2 m. 1798.03.18 FAR: Mathis Christensen, Grarup, Brande.MOR: Ane Jensdatter13. d 20 Maj blev begraven Mathis Christensen mindste Søn Thomas i Grarup 2 Mdr gl:
NOTITS: DKB. Dåb 18.03.1798. PKB har 2 år, det er en fejl.
Dåb nr. 2553
64371798.05.23Palle Pedersen Boel Borup 61c 61 år 1736c  14. d 23 Maj blev begraven Palle Pedersen af Borup 61 Aar Gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 50.
64381798.05.20Jens Nielsen Flø 2.05 2 år 6 m. 1796.01.31 FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. 15. d 28 Juni blev begraven Niels Pedersens mindste Søn Jens af Fløe 2½ Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 31.01.1796.
Dåb nr. 2507
64421798.11.27Poul Jakobsen Gammel Husum 73s 79 år 1725c  19. d 27 Nov: blev begraven GL: Poul Jacobs. af Husum 79 Aar gl.
NOTITS: DKB. Alder problematisk. FT 1787 har 61 år, ville være 72-3 i 1798.
64451798.12.09Jørgen Nielsen Flø 6.02 6 år 1 m 1792.11.18 FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. 3. d 9 decbr blev begraven Niels Pedersens Søn Jøren af Fløe 6 Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 18.11.1792.
Dåb nr. 2431
64471799.01.27Jens Nielsen Gammel Grene Grarup 66s 80 år 1732c  5. d 27 Janv: blev begraven Gl Jens {Nielsen} Greene i Grarup 80 Aar
NOTITS: Patronym fra FT 1787, hvor han er 54, hvorefter dødsalderen skal være 66! Der er to Jens Nielsen Grene'r i Brande nogen tid, den anden i Uhre osv men flytter til Ejstrup og Give.
64501799.02.10Søren Jensen Brandlund 0.01 2 uger 1799.01.27 FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande. 8. Samme dag [d 10 Febr] blev begraven Jens Sørensens Søn Søren i Lund 14 dage Gl
NOTITS: DKB. Dåb 27.01.1799.
Dåb nr. 2570
64521799.03.31Dødfødt Uhre 0.00 0 uger 1799.03 FAR: Niels Hansen, Uhre, Brande. 10. d 31 Martj blev begraven Niels Hansens døedfødte Søn [..]
NOTITS: Uhre fra FT 1801.
64561799.06.02Hans Pedersen Skærlund 84s 89 år 1715c  14. d 2den Juni blev begraven Hans Pedersen i Schierlund 89 Aar Gammel
NOTITS: FT 1787, 72.
64571799.06.16Christen Henningsen Uhre 60c 60 år 1738c  15. Samme dag [d 16 Juni] blev begraven Almisse Lem Christen Henningsen af Uhre 60 Aar gl.
64581799.06.16Niels Hansen Uhre 2.04 2 år 3 m. 1797.03.19 FAR: Hans Dynesen, Uhre, Brande. 16. ligeleedes [d 16 Juni] Hans Dynesens Søn {Niels} i Uhre 2¼ Aar gl:
NOTITS: DKB: Dåb 19.03.1797.
Dåb nr. 2535
64601799.10.09Johan Friederich Borris by 38c 38 år 1761c  18. Onsdagen den 9 Octobr blev begraven en fattig Skomager Johan Fridrick af Bores Sogn og by Som Druknede i Aaen mellem Fløe og Sandfeld, 38 Aar Gl:
64621800.01.05Mads Jensen Brande By 65c 65 år 1734c  2. endnu Samme dag [d: 5 janv:] blev begraven Mads Jensen i Brande 65 Aar gl:
NOTITS: Alder passer med FT 1787.
64631800.01.19Thøger Jensen Skærlund 74 76 år 1725.12.26  3. d. 19. janv. blev begraven Tøger Jensen i SchierLund 76 Aar Gammel
NOTITS: Født i Bøvl, Sønder Omme, søn af Jens Christensen.
64651800.02.12Christen Nielsen Nedergaard Brandlund 84c 84 år 1715c  5. d. 12. Febr blev begraven Gl Christen Nielsen Nedergaard i Lund 84 Aar Gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787, hvor Lars Christensen Nedergaard velsagtens er søn.
64661800.02.16Christen Langkær- Lille 3c 3 år 1796c  MORFAR: Christen Pedersen Lille Langkær, Langkær- Lille, Brande. 6. d 16 Febr blev begraven Christen {Pedersen} L. LanKiers Datter Søn Christen 3 aar Gl:
NOTITS: Ikke set døbt i Brande KB.
64671800.03.09Bertel Clemmensen Skerris 3.00 3 år 1797.04.17 FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande. 7. d 9 Martj blev begraven Clemand {Andersen} Skierises Søn Bertel 3 Aar Gammel
NOTITS: Dåb 05.06.1797. Patronym Andersen FT 1787.
Dåb nr. 2538
64681800.03.16Niels Thomsen Brogaard 82c 82 år 1717c  8. d. 16. Martj blev begraven Niels Thomsen i Broegaard 82 Aar Gammel.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787.
64711800.05.11Morten Simonsen Uhre 78c 78 år 1721c  11. Samme dag [d 11 May] blev begraven Morten Simonsen af Uhre
NOTITS: FT 1787 i Branlund 65 år, derfor 78 år gammel.
64721800.05.22Jacob Jensen Borup 0.01 2 uger 1800.05.08c FAR: Jens Jensen, Borup, Brande. 12. Samme dag [d 22 May] blev begraven Jens Jenssens Søn Jacob i Borup 11 Dag Gl:
NOTITS: Må være hjemmedøbt og dåben glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1980
64751800.11.30Thomas Christensen Alkærlund 22.08 22 år 6 m. 1778.05.15 FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande. 1 d 30 Nov blev begraven Christen {Thomsen} AlgierLunds Eldste Søn Thomas 23 Aar Gl
NOTITS: Dåb Nr. 2092 15.05.1778. Patronym Thomsen fra FT 1787.
Dåb nr. 2092
64761801.01.18Dødfødt Blæsbjerg 0.00  1801.01 FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande. 2. d 18 Janv: blev begraven Huusmands Niels Thomsens af Blesberg Døedfødte Søn, som efter Angivelse blev født 14 dage for tiilig.
64771801.01.28Søren Thomassen Grarup 1.06 1 år 6 m. 1799.07.26 FAR: Thomas Lassens, Grarup, Brande. 3. d 28 Janv: blev begraven Thomas Lassens yngste Søn Søren 1½ Aar Gammel.
NOTITS: Dåb 26.07.1799. Sted fra dåben.
Dåb nr. 2585
64821801.04.02Lars Andersen Langkær- Store 20.03 20 år 4 m. 1781.01.01 FAR: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande. 8. d 2 April blev begraven Anders Lassens Søn i LangKier nafl. Lars gl 20 Aar
NOTITS: Dåb 01.01.1781 Grarup, #2162.
Dåb nr. 2162
64851801.05.14Severin Møller Brande By 52.08 53 år 1748.09.17  11. d 14 May blev begraven Sognepræsten Severin Møller i Sit Alders 53 Aar Gl:
NOTITS: Dåb Vesterbygden, Sjælland 17.09.1748, Wiberg.
64891801.09.27Jens Christensen Brandlund 37c 37 år 1764c  15. d 27 Septr blev begraven Jens Christensen af Lund 37 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801.
64901801.12.20Jens Hansen Væver Nørholm 70  70 år 1731c  1. d 20 Decbr blev begraven Jens Hansen væver af Nørholm 70 Aar Gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801. Født i Aale, skifte efter far Hans Nielsen †1737, væver i Åle, skifte 2.1.1738 og gift 1. gang Gedske Rasmusdatter †1786 i Åle, skifte 14.6.1786. Dåb ikke fundet.
64911801.12.20Jens Madsen Brandlund 1.07 1 år 6 m. 1800.05.18 FAR: Mads Jensen, Brandlund, Brande. 2. Samme dag [d 20 Decbr] blev begraven Mads Jensens Søn Jens af Borup [Brandlund!] 1½ Aar Gl
NOTITS: Dåb 18.05.1800. PKB har sønnens navn som Mads, hvilket er forkert.
Dåb nr. 2601
64941802.01.31Niels Pedersen Brandlund 0.03 3 m. 1801.10.25 FAR: Peder Pedersen Flø, Brandlund. 5. d 31 Janv. blev begraven Peder {Pedersen} Fløes Søn Niels af Lund ¼ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 25.10.1801. Patronym BG Nr. 9, side 78 Matr. 8a Brandlund.
Dåb nr. 2627
64981802.06.07Eskild Hansen Grarup 53s 56 år 1749c  9. d 7 Juni blev begraven Eschild Handsen af Grarup 56 Aar gl: [PKB:] NB Denne Mand handlede med Strømper, kom i Klammeri udi Fyhn med nogle Byemænds Karle i et Vertshuus, blev forslaaet og bragt i en alvorlig forfatning her til sit hjem, hvor han døde faa Dage efter. Sagen blev ej siden undersøgt.
NOTITS: FT 1801 52 år, hvilket giver dødsalder 53. Se BG Hefte 8, side 53, Matr. 10a Grarup.
65011802.10.03Clemmen Andersen Skerris 71s 74 år 1731c  12. d 3 oct blev begraven Clemand Andersen af Skieris 74 Aar Gammel
NOTITS: I Reserverullen 1741 er han 10 år, altså født 1731, derfra alder 71.
65031802.11.04Peder Andersen Brande By 0.01 7 uger 1802.10.24 FAR: Anders Pedersen, Brande By. 4de Nov begravet Anders Pedersens barn Peder i brand 7 uger
NOTITS: Begravelsen kun i PKB. Daab 24.10.1802.
Dåb nr. 2650
65041802.11.07Dødfødt Borup 0.00  1802.11 FAR: Peder Christensen Hjuler, Borup, Brande. 7de Nov Peder Christensen hjulers dødfødte søn.
NOTITS: Kun i PKB.
65051802.11.28Jens Christensen Alkærlund 0.01 3 uger 1802.11.07c FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund. 28de Nov Christen {Thomsen} Algierlunds barn Jens 3 Uger gl.
NOTITS: Kun i PKB. Vel hjemmedøbt, ingen dåb fundet i kirkebøgerne.
Dåb nr. 1979
65121803.05.26Peder Pedersen Sognefoged Uhre 57c 57 år 1745c  7. d 26 Maj blev begraven Peder Pedersen [PKB:] sognefoged af Uhre 57 Aar gammel
NOTITS: Sognefoged. FT 1801 alder 55 år passer.
65131803.05.26Søren Larsen Grarup 6.03 6 år 1797.02.12 FAR: Lars Sørensen, Grarup.MOR: Marianne Pedersdatter8. Samme dag [d 26 Maj] blev begraven Lars Sørensens Søn Søren af Grarup 6 Aar gammel
NOTITS: Dåb 26.02.1797.
Dåb nr. 2531
65151803.07.06Christen Sørensen Hjuler Alkærlund 70c 70 år 1733c  10. d 6 Julj blev begraven Christen Sørensen Hiuler af AlgierLund 70 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 Borup alder 53. 70 ok.
65161803.11.27Thomas Christensen Alkærlund 76s 80 år 1727c  1. d 27 Nov. blev begraven Thomas Christensen af AlgierLund 80 Aar Gl:. [PKB:] NB han sad frisk ved et bord og spiste faldt død om paa gulvet.
NOTITS: FT 1787 alder 60.
65171803.12.26Clemmen Pedersen  0.01 6 uger 1803.11.14c FAR: Peder Knudsen, Skerris?, Brande. 2. d 26 Dec. begravet Peder Knudsens barn [PKB:] Clemmen 6 Uger gl:
NOTITS: Ingen dåb set.
65181804.02.26Christen Pallesen Flø 76c 76 år 1727c  3. d 26 Febr blev begraven Christen Pallesen af Fløe 76 Aar gl:. [PKB:] NB Samme dag han døde gik han frisk og sund til kirke hvorhen han havde 1 Miil at gaae, var efter kirketjenesten i Præstegaarden, og fejlede intet, men spiste og drak med god appetit. Paa tilbagevejen til sit hjem, faldt han om og døde pludselig.
NOTITS: FT 1801 73 år passer.
65191804.05.20Søren Thomassen Grarup 2.03 2 år 2 m. 1802.03.28 FAR: Thomas Lassen Grarup, Grarup.MOR: Anne Sørensdatter4. d 20 Maj blev begraven Thomas {Lassen} Grarups Søn Søren, 2 Aar og 2 Maaneder gammel.
NOTITS: Dåb 28.03.1802.
Dåb nr. 2635
65211804.07.29Jens Jensen Søndergaard Tarp 81c 1723c  6. Samme dag [d 29 Juli] blev begraven gl Jens Jensen af Tarp
NOTITS: Dette er Jens Jensen Søndergaard fra Borup, som er flyttet til sin datter Kirsten, der er gift med Christen Andersen i Tarp. Alder fra FT 1787, 64.
65221804.08.29Christen Troelsen Grarup 24.08 25 år 1779.12.19 FAR: Troels Iversen, ?. 7. d 29 August blev begraven Troels Iversens Søn Christen {Troelsen} 25 Aar gammel.
NOTITS: Dåb 19.12.1779 i Brande By. Ved dåben kaldes faderen Troels Langkær gift 1775 med Maren Christensdatter af Lille Langkær. Han kaldes 1777, 1779 Troels Langkær og i 1783 Troels Lille Langkær ved hans børns dåb. Han dør 1830 i Grarup. 1784-1803 skøde på Grarup 6a. Ser ud til at være gået på aftægt der.
Dåb nr. 2131
65231804.10.14Jens Christensen Blæsbjerg 0.01 2 uger 1804.09.30c FAR: Christen Jacobsen, Blæsbjerg. 8. Samme dag [d 14 oct] blev begraven Christen Jacobsens Nyefødte Søn [PKB: Jens] 14 dag gl: af Blesberg
NOTITS: PKB har 12 dage gammel.
Dåb nr. 1978
65261804.11.27Dødfødt Brande By 0.00  1804.11 FAR: Anders Pedersen, Brande By. 2. Samme dag [Anden Søndag i Advent] begravet Anders Pedersens dødfødte [PKB: drenge] barn i brande. [PKB:] Efter den forklaring Gjordemoderen afgav for Præsten var dette barn død født før hun blev hentet.
65281805.02.03Anders Larsen Skerris 86s 88 år 1718c  2. d 3 Febr blev begraven Anders Lassen af Skieris 88 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 68 år, giver 86 år.
65291805.02.10Jens Pedersen Uhre 57c 58 år 1747c  3. d 10 Febr blev begravet Jens Pedersen af Uhre 58 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 53 år, giver 57 år. 58 ok. PKB har 57 aar.
65311805.03.17Thomas Lassen Grarup 46c 46 år 1758c  5. d 17 Martj blev begraven Thomas Lassen i Grarup 46 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 41 år, giver 45 år. 46 ok. PKB 44 aar.
65321805.04.07Niels Christensen Nørgaard Grarup 79c 79 år 1725c  6. Samme dag [d 7 April] blev begraven Niels Christensen af Grarup 79 Aar Gl.
NOTITS: PKB kalder ham Niels Nørgaard 80 aar. FT 1801 ikke nævnt. FT 1787 ikke nævnt. Skattemandtal 1763 nævnt i Grarup. Kone død 1779. Skøder Matr. 11a Grarup 1803 til Jakob Poulsen fra Assing. BG hefte 8 side 56, Matr.11a Grarup.
65331805.04.11Niels Christensen Langkær Brande By 65c 65 år 1739c  7. d 11 April blev begraven Niels {Christensen} LangKier i Brande 65 Aar Gammel.
NOTITS: FT 1801 61 år, 65 år ok. Se også BG hefte 10, Brande By Matr. 6a Østergaard. Dødsdato fra registreringen den 20. april 1805, "som døde sidst afvigte Nat". Enten er begravelses datoen forkert eller registreringsdatoen i skiftet er det.
65341805.04.21Dødfødt Uhre 0.00  1805.04 FAR: Peder Hansen, Uhre. 8. d 21 April blev begraven Peder Hansens Dødfødte Søn af Uhre. [PKB:] Den vankundige Gl. Gjordemoder {der er sikkert tale om Maren Hannerup fra Skjærlund, 82} afgav for Præsten den forklaring, at barnet efter en haard forløsning [......] uden Livstegn til Stede, og at aldeles intet var forsøgt for at bring liv i det. De udførlige omstændigheder ved dette tilfelde bleve af Præsten anmeldte for stiftse Physicus i den befalede Indberetning.
NOTITS: FT 1801 Peder Hansen husmand med jord i Uhre. "Befalede Inberetning" lyder lidt af et forsøg på at snyde sig ud af ansvaret. "Det var ikke mig, det var befalet."
65361805.05.05Clemmen Lassen Hyvild 62s 67 år 1742c  10. d 5 MaJ blev begraven Clemand Lassen af Hyvild 67 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787 44 år giver 62 år dødsalder. FT 1801 59 år giver 63 år dødsalder. 62 antaget.
65371805.05.05Peder Christensen Uhre 1.00 1 år 1804.04.29  MOR: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande. MORFAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. 11. Samme dag [d 5 MaJ] blev begraven Organistens Datters Kirsten Nielsdatters Uægte Søn Peder 1 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 29. April 1804. Udlagt barnefader ungkarl Christen Pedersen af Sandfeld.
Dåb nr. 2678
65401805.06.02Peder Nielsen Askær Dørslund 63c 63 år 1741c  14. Samme dag [d 2 Junj] blev begraven Peder {Nielsen} Askier af DøsLund 63 aar gl:. [PKB:] NB døde af Colik paa en Rejse til Ringkjøbing.
NOTITS: FT 1801 58 år, giver 62. 63 ok. FT 1787 Sønder Askær 44 år, også 62.
65441805.08.11Christen Andersen Skerris Grarup 80s 82 år 1725c  [Pastor Lunds skrift] 18. d 11 August begraven Christen Andersen Skeris af Grarup 82 Aar
NOTITS: PKB har Christen Lassen, samme dato og sted, hvilket er helt forkert. Udarvingsskifte. FT 1801 76 år, giver 80 år. FT 1787 62 år, giver 80 år.
65451805.08.25Peder Jensen  21.00 21 år 1784.08.15 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre. d 25 August Peder Jensen af Brande 19 Aar. NB han veltede ved en Drengs Uforsigtighed, som kjørte en [for]vogn, fik brystet knust hvoraf han faa Dage efter døde.19 død. d 25 August blev begravet Jens Pedersens Søn Peder i Brande [21] aar Gl.
NOTITS: Dåb 15.08.1784. PKB har Brande By.
Dåb nr. 2239
65461805.09.15Christen Andersen Langkær- Store 17.10 17 år 9 m. 1787.12.28 FAR: Anders Lassen, Langkær- Store. 20. d 15 Sept: blev begraven Anders Lassen Søn Christen af Store LangKier 18 Aar gl:
NOTITS: Dåb 28.12.1787
Dåb nr. 2317
65481805.11.03Mads Jacobsen Brande By 0.03 3 m. 1805.08.04 FAR: Jacob Jensen, Brande By. 22. d 3 Nov: blev begraven Jacob Jensens Søn Mads i Brande 3 Maaneder Gl:
NOTITS: Dåb 04.08.1805
Dåb nr. 2706
65491805.12.18Christen Madsen Askier- Nørre 0.04 3 m. 3 uger 1805.08.29 FAR: Mads Pedersen Nør Askier, Askær- Nørre. 23. d 18 Decembr blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers mindste Søn Christen ¼ Aar Gammel.-
NOTITS: Dåb 29.08.1805. Patronym Pedersen fra dåben.
Dåb nr. 2712
65501806.01.01Peder Kragsig Kragsig? 71c 71 år 1734c  1. d 1 Janv: blev begraven Almisse lem Peder Kragsig 71 Aar Gl:
NOTITS: Ikke klart om han lever i Kragsig eller kaldes Kragsig og lever et andet sted.
65531806.03.30Poul Jakobsen Borup 0.01 9 uger 1806.03.09 FAR: Jakob Poulsen, Borup. 4. d 30 Martj blev begraven Jacob Poulsens Søn Poul af Borup 9 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 09.03.1806. Altså født ca. 16 Januar 1806, seks uger før dåben.
Dåb nr. 2722
65561806.05.18Søren Andersen Rytter Brandlund 60c 60 år 1745c  7. d 18 May blev begraven Søren Andersen Rytter [PKB: fra Uldum], logerende hos Henrick Nielsen i Brandlund 60 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 hverken Søren eller Henrik nævnes. Heller ikke i FT 1787. Henrik Nielsen får 1804 skøde på en parcel af Bundgaard i Brandlund, BG hefte 9, side 43, Matr. 4a.
65581806.08.03Thomas Nielsen Blæsbjerg 3.01 3 år 1 m. 1803.07.03 FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg. 9. Samme Dag [d 3 Aug] blev begraven Niels Thomsens Søn Thomas [PBK: i Blesberg] 3 Aar 1 M: Gl:
NOTITS: Dåb 03.07.1803.
Dåb nr. 2665
65591806.08.24Bertel Christensen Tirsvad Uhre 55c 55 år 1751c  10. d 24 August blev begraven Skoleholder Bertil Christensen Tiirsvad i Uhre 55 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801, 50 år. 55 ok.
65601806.09.07Jens Pedersen Lund Lundfod 71s 76 år 1735c  11. d 7 Sept blev begraven [PKB: Snedker] Jens {Pedersen} Lund i Lundfoed 76 Aar gl:
NOTITS: PKB 82 aar. Patronym fra FT 1787, 52 år derfor 71. FT 1801 66. Han er ikke fra Brande og navnet Lund kommer andetsteds fra. Flyttede fra Viborg til Lundfod.
65631806.11.16Jacob Poulsen Brandlund 31c 31 år 1775c  14. d 16 Nov blev begraven Jacob Pouelsen i Lund 31 Aar
NOTITS: 1800 i Tarp, FT 1801 i Grarup, 1803 Grarup, barn Karen. 1806 marts i Borup, barn Poul, 1806 nov. i Brandlund. Jacob Poulsen, Harreskov, Assing gift 1798 med Mette Jensdatter i Sønder Askær.
65651807.01.04Jens Troelsen Uhre 84c 84 år 1722c  2. d 4 Janv: blev begraven Jens Troelsen i Uhre 84 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 65 år, 84 ok.
65671807.02.15Søren Ottesen Uhre 0.05 5 m. 1806.09.14 FAR: Otte Sørensen, Uhre. 4. Samme dag [d 15 Febr] blev begraven Otte Sørensens Søn Søren af Uhre ½ Aar Gammel
NOTITS: Dåb 14.09.1806
Dåb nr. 2733
65681807.03.15Peder Pedersen Borup 61s 64 år 1745c  5. d 15 Martj blev begraven Peder Pedersen øs[..] af Borup 64 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 55 år, giver 61.
65711807.04.05Niels Christensen Tarp? 0.01 1 uger 1807.03.28c FAR: Christen Andersen, Tarp?. 8. d 5 April blev begraven Christen Andersens Nysfødte Søn hiemme Døbt Niels 8 dage gl. [PKB:] NB Dette barn var en Vanskabning, Gummer i [Q.....len] af Munden var borte, og en stor Udvæxt fandes ved det ene Næsebor.
NOTITS: PKB 6 dage gammel. Ikke registreret som dåb i kirkebogen.
Dåb nr. 2710
65721807.04.26Lars Hansen Hyvild 61c 61 år 1745c  9. d 26 April blev begraven Lars Hansen i Hyvild 61 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1801.
65731807.05.24Dødfødt Borup 0.00  1807.05 MOR: Maren Pallesdatter, Borup. UDLAGT: Anders Pedersen, Skærlund, Brande. 10. d 24 may blev begraven Maren Pallesdatter uægte og Døedfødte Drenge Barn af borup til Fader blev udlagt Peder Andersens Søn Anders Pedersen i Skierlund. [PKBs hele tekst:] dj 24de Maj begravet Qvinden Maren Pallesdatters uægte og dødfødte Drengebarn. Til Barnefader blev udlagt Ungkarl Anders Pedersen fra Skerlund. Omstændighederne ved dette barns fødsel var: Barnet er i det mindste kommen 14 Dage for tidlig, og til for Tidlige Nedkomst kunde ingen Aarsag angives. Da ingen var hiemme i det Huus, hvor BarneModeren boede, og hun [....] [....] gik saa til nærmeste Naboe Jens Boel for at raabe om hjelp, men overvundet af fødsels Smerterne, fødte hun barnet uden nogens hjelp under aaben himmel. Barnet har efter de tililende Quindfolks sigende været dødt i 3 Uger før fødselen. Hun har født et før, som lever.
NOTITS: Ingen Dåb. Anders Pedersen er 27 år, Maren er også 27 år. Hun gifter sig året efter med Jens Jensen i Enkelund, Thyregod.
65761807.10.04Peder Svendsen Borup 58s 55 år 1749c  13. d 4 Oct: blev begraven [PKB: Boelsmand] Peder Svendsen i Borup 55 Aar. [PKB:] NB laa 3 Aar til Sengs af Apoplexie.
NOTITS: FT 1801 52 år, giver 58 år.
65781807.12.13Christen Pedersen Brejl Lundfod  69 år 1738c  15. d 13 dec: blev begraven Christen Pedersen Breiel Almisse lem i Lundfoed 69 Aar gl:
NOTITS: Udeladt i FT 1787 og Ft 1801.
65811808.01.31Christen Jensen Askær- Sønder 0.05 5 m. 1807.08.30 FAR: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande. 2. Samme dag [d 31 Janv] blev begraven Jens Xstensens Mindste Søn Christen af S: AsKier 5 M. gl.
NOTITS: Dåb 30.08.1807. PKB 26 uger.
Dåb nr. 2746
65821808.03.06Dødfødt Risbjerg 0.00  1808.03 FAR: Mads Larssen, Risbjerg. 3. d 6 Martj blev begraven Mads Larssens Døedfødte Søn i Riisberg. [PKB:] De nærmere Omstændigheder ved dette Barns fødsel var: Da Gjordemoderen blev hentet, fandt hun konen liggende i et lidet kammer, som var meget fugtig. Gjordem: lod manden hente et par koner, som kunne gaa til haands under fødselen, men det ville han ikke. Der var da ingen anden nærværende [end?] Manden selv, Gjordemoderen, en Tjenestepige og en gl. 80 Mand, som laae i Sengen. [....] [.....] da Gmderen kom, efter 10 til 12 timers Smerter blev konen forløst og foregiver G: at barnet døde, fordi Moderen var saa [svager?] [......... konen paa Mandens?] og fødte liggende paa Sengen: G: varmede og gned barnet, forat bringe Liv i det men forgieves.
65891808.11.20Knud Christensen Langkær- Store 3.02 3 år 3 uger 1805.10.27 FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store. 10. IIII [fjerde blodgang] d 20 Nov: blev begraven Christen Thomsens Søn Knud i LangKier 3 Aar Gl. Døed af blodgang.
NOTITS: Dåb 27.10.1805.
Dåb nr. 2717
65901809.01.01Christen Hansen Tommel Grarup 67c 81 år 1742c  1. d 1 Janv: blev begraven Christen Hansen [PKB: Tommel] af Grarup 81 Aar Gl:
NOTITS: Ses i FT 1801, 59 år. 3. gang enkemand. Alderen ravegal ca. 14 år for høj, bedre alder i FT 1801. I skiftet ses dødsdagen 29. december 1808. I skiftet kaldes han Christen Hansen Askær.
65921809.01.22Peder Troelsen Lundfod 54s 52 år 1754c  3. d 22 janv: blev begraven Peder Troelsen i Lundfoed, OmKom Paa Marken Mellem Brande og sit hiem Da han blev forvildet i stærk Frost. Hans alder var 52 Aar. [PKB:] Af kuldsot, førte han [....] havde faaet i Brande. Ihielfrossen paa Brande Mark.
NOTITS: FT 1801 46 år, giver 54.
65931809.03.12Jørgen Jørgensen Grarup 3.05 3 år 4 m. 1805.11.17 FAR: Jørgen Jørgensen, Grarup. 4. Samme dag [d 12 martj] blev begraven Jørgen Jørgensens Søn Jørgen af Grarup 3½ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 17.11.1805.
Dåb nr. 2718
65951809.04.03Peder Nielsen Arvad 50s 51 år 1758c  6. d 3 April: blev begraven Peder Nielsen i Arevad 51 Aar. [PKB: som pludselig døde.]
NOTITS: FT 1787 28 år, giver 50. FT 1801 42 år, giver 50.
65991809.11.26Morten Pedersen Skærlund 82s 85 år 1727c  10. d 26 Nov: blev begraven Morten Pedersen af SchierLund 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 60 år, giver 82.
66021810.02.17Jens Nielsen Alle Brande By 80s 72 år 1729c  3. d 17 Febr blev begraven Jens {Nielsen} Alle i Brande 72 Aar gammel. [PKB: 73 aar].
NOTITS: Nielsen fra FT 1787 Assing. Alder 57, giver 80. FT 1801 71 år, giver 80.
66061810.07.15Dødfødt Askær- Nørre 0.00  1810.07 FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre. 7. d 15 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers dødfødte barn .
NOTITS: Pedersen fra BG 6.2 s. 85 Matr. 1 A Nørre Askær.
66131810.11.25Anders Christensen Dørslund 62c 62 år 1748c  14. d 25 Nov blev begraven Anders Christens: af DøsLund 62 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 53 år, giver 62. FT 1787 40 år, giver 63.
66141810.11.28Jørgen Jørgensen Brande By 69c 69 år 1741c  15. d 28 Nov blev begraven Jørgen Jørgensen af Brande By 69 Aar Gl.
NOTITS: FT 1801 60 år, giver 69. FT 1787 45 år, giver 68.
59971811.01.01Poul Sørensen Husum 28.03 28 år 1782.08.04  {REKONSTRUKTION: GLEMT: 'blev begraven Poul Sørensen 28 Aar gammel'}.
NOTITS: Vel glemt i kirkebogen, måske begravet i et andet sogn. Kan være sidst i 1810, datoen omtrendtlig. Ses sidst i kirkebogen 1803. Skøde sept. 1804. Enken Maren Nielsdatter gifter sig igen i sept. 1811 med Mikkel Eriksen *1781c Thyregodlund, Thyregod.
Dåb nr. 2199
66201811.02.10Niels Nielsen Organist Uhre 30.04 31 år 1780.10.08  4. d 10 Febr blev begraven Organist og Skoleholder, Niels Nielssen i Uhre 31 Aar gl:. [PKB: efter 16 ugers ægteskab].
NOTITS: Dåb 2156 08.10.1780. Viet Nr. 8254 07.10.1810.
Dåb nr. 2156
66231811.03.07Christen Christensen Flø 4.10 35 år 1776.06.09  7. d 7 Martj blev begraven Christen Christensen af Fløe [PKB: N....]35 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2048 09.06.1776.
Dåb nr. 2048
66251811.04.25Bertel Dam Uhre 41c 41 år 1769c  9. d 25 April blev begraven Bertel Dam i Uhre 41 Aar
NOTITS: Ikke i FT 1801 eller 1787.
66291811.05.26Mads Jensen Risbjerg 73c 73 år 1737c  13. d 26 Maj blev begraven Mads Jensen i Riisberg 73 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 63, giver 73.
66311811.07.14Christen Pedersen Brande By 70s 62 år 1741c  15. Samme dag [d 14 Julj] blev begraven Christen Pedersen i Brande 62 Aar Gl:
NOTITS: Lille Langkær FT 1801 60, giver 70. Han køber 1811 Matr. 7a Brande By. Skal ifølge BG komme fra Give, hvor han ikke er set født.
66341811.10.13Peder Pedersen Flø Brandlund 41s 44 år 1770c  18. Samme dag [d 13 octbr] blev begraven Peder {Pedersen} Fløe i Brandlund gl. 44 Aar
NOTITS: FT 1801 31 år, giver 41.
66431812.05.18Navnløs  0.01  1812.05 FAR: Niels Thomsen, ?. 7. d 18 Maj blev begravet Niels Thomsens Nysfødte Søn.
NOTITS: Kun i DKB. Måske Niels Christian Thomsen af Brande By.
66441812.09.13Johan Christian Jensen Uhre 0.02 3 m. 1812.07.12 FAR: Jens Johansen, Uhre. 8. d 13 Sept: blev begraven Jens Johansens mindste Søn Johan Christian af Uhre, 12 Uger gl..
NOTITS: Dåb 12.07.1812.
Dåb nr. 2830
66451812.11.15Niels Christensen Uhre 0.01 8 uger 1812.10.11 FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre. 7 {9!}. d 15 Nov: blev begraven Christen Nielsen Bundgaards Søn Niels af Uhre, 8 Uger gl. af Uhre -. [PKB: 18 uger].
NOTITS: Dåb 11.10.1812. Præsten synes at have en forkert alder.
Dåb nr. 2835
66481813.02.07Søren Ottesen Uhre 0.03 3 m. 1812.11.08 FAR: Otte Sørensen, Uhre. 1. Samme Dag [d 7 Febr] blev begraven Otte Sørensens Søn Søren ¼ Aar.-. [PKB: 13 uger].
NOTITS: Dåb 08.11.1812.
Dåb nr. 2838
66501813.06.01Christen Eskildsen Wolling Grarup 53s 60 år 1760c  3. d 1 Juni blev begraven Christen {Eskildsen} Wolling af Grarup 60 Aar gl. [PKB: formedelst urigtig anvendt [K..ppered?] i for stor Mengde invendig brugt].
NOTITS: FT 1801 Lille Harrild, 41 år, giver 53. Brande Fattigvæsen bevilliger Enken Karen Thomasdatter 15 rigsdaler til kisten, se BG hefte 2, side 81, matr. 4a Harrild.
66511813.06.20Jens Pedersen Grarup 74s 81 år 1739c  4. d 20 Juni blev begraven Jens Pedersen af Grarup 81 Aar gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1801. FT 1787 48 år, giver 74.
66531813.10.31Dødfødt Uhre 0.00  1813.10 FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre. 5.5 d 31 oct blev begraven Christen {Nielsen} Bundgrds dødfødte Søn i Uhre
NOTITS: Kun i DKB. Nielsen fra dåb 11.10.1812 Christen Nielsen Bundgaard. Der er to Bundgaarde i Uhre, men BG har ham ikke på nogen af dem.
66551813.10.31Jens Knudsen Borup 0.03 3 m. 1813.08.08 FAR: Knud Jørgensen Økær, Borup. 7 Samme Dag [d 7 Nov:] blev begraven Knud {Jørgensen} ØeKjers yngste Søn Jens ¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 08.08.1813
Dåb nr. 2851
66561813.11.28Lars Madsen Risbjerg 77.2s 87 år 1736.09.09  SØN: Mads Larsen, Risbjerg, Brande. 8. d 28 Nov: blev begravet Lars Madsen af Riisb: 87 Aar gl.
NOTITS: 77 år. Ikke nævnt FT 1801 i Risbjerg. Far til Mads Larsen fra Ulken, Ringgive, 1802 matr. 2a Risbjerg. Men ikke nævnt i FT 1801 Ringive, Ulken, hvori Mads Larsen er nævnt. Født i Sejrup, Thyregod. Gift i Give, flyttet til Ulkind Ringive, senere 1802 med sønnen Mads Larsen til Risbjerg, Brande.
66571814.01.02Jørgen Jensen Brande By 0.03 3 m. 1813.09.26 FAR: Jens Jørgensen, Brande By. 1. d 2 janv blev begravet Jens Jørgensens Søn Jørgen af Brande ¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 26.09.1813
Dåb nr. 2855
66581814.01.23Jens Mickelsen Brandlund 34.05 34 år 1779.10.03  2. d 23 Janv: blev begravet Jens Mickelsen af Lund 34 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2124 03.10.1779. Han var født i Hyvild. Moderen Johanne Jensdatter døde 1812 også i Brandlund - Nr. 6647.
Dåb nr. 2124
66611814.05.30Jens Sørensen Flø 0.02 12 uger 1814.04.03 FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande. 5. d 30 Mai blev begravet Søren Sørensens Søn Jens af Fløe 12 Uger gl.
NOTITS: Dåb 03.04.1814
Dåb nr. 2861
66621814.06.04Niels Jensen Brandlund 12.01 12 år 1802.06.07 FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande. 6. d 4 Juni blev begravet Jens Sørensens S. Niels af Lund 12 Aar gl.
NOTITS: Dåb 07.06.1802
Dåb nr. 2641
66631814.06.08Peder Madsen Uhre 44c 44 år 1769c  7. d 8 Juni blev begravet [PKB: Skoleholder] Peder Madsen af Uhre 44 aar gl.
NOTITS: Ikke set i FT.
66651814.06.26Lars Clemmensen Hyvild 34.00 36 år 1780.06.18  9. d 26 Juni blev begravet Lars Clemendsen af Hyvild 36 Aar gl:
NOTITS: Dåb 2150 18.06.1780
Dåb nr. 2150
66671814.08.28Niels Lassen Brandlund 72s 85 år 1742c  11. d 28 Aug: blev begravet Niels Lassen af Lund 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 45 år, giver 72.
66691814.11.27Peder Hansen Grarup 82c 82 år 1732c  13. d 27 Nov: blev begravet Peder Hansen Grarup 82 Aar gl:
NOTITS: 1793 skøde i Grarup kommende fra Risbjerg, Brande. 1799 til Uhre med Maren Olesdatter fra Borup, 1814 skøde paa 14A i Grarup.
66711815.02.08Anders Pedersen Uhre 75c 75 år 1739c  2. d 8 Febr blev begravet Anders Pedersen af Uhre 75 Aar, døde d 1 Febr
NOTITS: Kun i DKB. FT 1787 47 år, giver 75. FT 1801 62 år, giver76. Den nye konsistorial kirkebog: "1. 1 Febr 1815 begravet 8 Febr Anders Pedersen bonde, Bondearbeide, Uhre 75 aar".
66741815.07.30Troels Christensen Langkær Brande By 66c 70 år 1749c  2. d. 23 Julj 1815 begravet 30 Julii Troels Christensen Huusmand i Brande 70 aar
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
66751815.10.29Laus Peter Ottosen Arvad Brandholm 0.04 4 m. 1815.06c FAR: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande. 3. d 20 oct: begravet 29 octobris Laus Peter {Ottosen} Arevad Sædegaards eiers Søn i Brandholm 4 M.
66761815.12.10Søren Lassen Bjerre Borup 67c 67 år 1748c  4. d 2 Decbr begravet 10 Decembr Søren Lassen Bjere Huusmand af Borup 67 aar.
66771816.02.11Peder Pedersen Arnborg Brandlund 76c 76 år 1740c  1. d 3 Febr begravet 11 Febr Peder Pedersen Arnborg Huusmand af Brandlund 76 aar.
NOTITS: Født i Arnborg, derfra navnet.
66781816.02.19Jens Christian Lausen Borup  6 m. 1815.09.17 FAR: Laus Thomsen. 2. 12 Februari begravet 19. Februari Jens Christian Lausen Gaarmand Laurs Thomsens Søn ½ aar.
66791816.03.20Jens Christiansen Skals Skærlund 0.01 1 m. 1816.02c FAR: Christian Jensen Skals. 3. den 12 Marts begravet 20 Marts Jens Christiansen Skals Gaardmand Christian {Jensen} Skals Søn i Skjerlund, 1 Maaned.
66801816.03.21Jens Thomsen Slagballe Brande By 59.06c 59 år 6 m. 1756.09c  4. 12 Marts begravet 21 Marts Jens Thomsen Kirkesanger og Skolelærer i Brande i 29 Aar, 59½ aar.
NOTITS: 1816 minus 29 år giver et tiltrædelsesår 1787, dokumenteret i Brande 1789, hvor han har bygget til degneboligen og har været der et stykke tid. Han var altså degn.
66811816.03.24Jens Christensen Tarp 17.10 18 år 1798.05.13 FAR: Christen Andersen. 5. den 16 Marts begravet 24 Marts Jens Christensen Gaardmand Christen Andersens Søn af Tarp, 18 Aar.
Dåb nr. 2561
66831816.08.25Anders Christensen Brandlund 70c 70 år 1746c  6. d 18de August begravet 25 August Anders Christensen Gaardmand i Brandtlund, 70 Aar.
66851816.09.22Mads Nielsen Drantum 70c 70 år 1746c  7. den 18 Septembr begravet 22 Septembr Mads Nielsen Gaardmand i Drantum, 70 Aar.
66871816.10.15Christen Jensen Blæsbjerg 22.06 22 år 6 m. 1794.04c FAR: Jens Nørregaard. 8. den 10de October begravet 15de October Christen Jensen Gaardmand Jens Nørregaards Søn af Blesbjerg, 22½ Aar.
66881817.03.12Søren Christian Thomsen Brogaard 0.01 14 dage 1817.02c FAR: Thomas Nielsen. 1. den 6 Marts 1817 begravet den 12te Martii Søren Christian Thomsen Gaardmand Thomas Nielsens Søn i Brogaard, 14 dage
66901817.04.27Peder Christensen Tarp 20.09 21 år 1796.07.10 FAR: Christen Andersen. 2. den 22 April begravet den 27 April Peder Christensen Gaardmand Christen Andersens Søn i Tarp, 21 Aar.
NOTITS: Daab #2518.
Dåb nr. 2518
66921817.07.26Jakob Friderich Fraun Lundfod 67c 67 år 1750c   3. den 19 Junii 1817 begravet 26de Junii Jacob Friderich Fraun Huusmand i Lundfold {Lundfod}
NOTITS: Kom fra øen Føhr, se vielse #8231 i 1807.
66981817.12.14Peder Jensen Sandfeld- Lille  24 år 6 m. 1793.05.19 FAR: Jens Pedersen. 4. den 5te Decembr begravet den 14 Decembr Peder Jensen Gaardmand Jens Pedersens Søn i Lille Sandfeld, 24½ Aar.
NOTITS: Daab #2446.
Dåb nr. 2446
66991817.12.26Dødfødt Drantum 0.00   FAR: Christen Jensen. 5. d. 19de December begravet d 26 December Dødfødt Boelsmand Christen Jensens Barn i Drantum, 0.
67001818.05.03Niels Hansen Borup 0.01 7 dage 1818.04c FAR: Hans Christoffersen?. 1. 27de April 1818 begravet 3die Maii Niels Hansen Gaardmand Hans Christofens barn i Borup, 7 Dage
67011818.06.24Mads Christensen Grarup 52c 52 år 1766c  2. 19de Junii begravet 24de Junii Mads Christensen Huusmand i Grarup, 52 aar.
67021818.06.05Peder Pedersen Usseltoft Usseltoft 63c 65 år 1755c  3. 29de Junii begravet 5te Julii Peder Pedersen Gaardmand i Usseltoft, 65 aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
67031818.07.12Thomas Kjeldsen Langkær- Store 73c 70 år 1745c  4. 6te Julii begravet 12 Julii Thomas Kjeldsen Aftægtsmand i Langkjer.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
67051818.08.16Christen Jensen Askær- Nørre 68c 68 år 1750c  5. 8de August begravet 16de August Christen Jensen Aftægtsmand i Askjer, 68 Aar.
67061818.10.04Christen Nielsen Uhre 87 88 år 1732c  6. 28de September begravet 4de October Christen Nielsen Aftægtsmand i Uhre, 88 Aar.
67071818.11.15Christen Christensen Uhre 78c 78 år 1740c  7. 10de November begravet 15 November Christen Christensen Leiehuusmand i Uhre. 78 Aar.
NOTITS: Identifikation uvis, en fjern mulighed ville være Christen Christensen i Blæsbjerg i FT 1801, 54 aar.
67091819.01.25Mikkel Andersen Risbjerg? 78c 78 år 1741c  1. 23. Januarii begravet 25de Januarii Mikkel Andersen Almisselem 78 Aar.
NOTITS: I 1792 er en Michel Andersen fadder af Risbjerg, se daab #2421. Andre Mikkel Andersen ikke set i Brande.
67101819.03.31Niels Christensen Nygaard Uhre 90cc 90 år 1736c  2. 24 Martz begravet 31 Martz Niels {Christensen} Nygaard Huusmand af Uhre, 90 Aar.
NOTITS: Født 1736 i Nygaard, Borris. Bosat Sønder Omme, Sønder Langelund i Ringive, Brande By, Tarp og Uhre i Brande.
67111819.04.08Niels Christensen Uhre 47s 50 år 1772c  3. 31 Martz begravet 8de April Niels Christensen Gaardmand i Uhre, 50 Aar.
NOTITS: Se FT 1787 fx.
67151819.06.24Ebbe Lauridsen Arvad Mølle 52s 52 år 1767c  4. 20 Junii begravet 24de Junii Ebbe Laursen Møller i Arevad Mølle, 52 Aar.
67161819.10.10Jens Christensen Bundgaard Uhre 63c 63 år 1754c  5. 3die October begravet 10de October Jens Christensen Bundgaard Gaardmand i Uhre, 63 Aar.
67181819.12.19Svend Pedersen Borup 0.04 4 m. 1819.08c FAR: Peder Andersen. 6. 15de December begravet 19de December Svend Pedersen Gaardmand Peder Andersens Barn i Borup, 4 Maaneder.
67221820.02.06Lars Sørensen Grarup 1.00c 1 år 1819.02c FAR: Søren Jensen. I. 30de Januarii begravet 6te Februarii Lars Sørensen Gaardmand Søren Jensens barn i Grarup, 1 Aar.
67231820.06.04Christen Hansen Kragsig 77s 80 år 1743c  2. 28de Maii begravet 4de Junii Christen Hansen Aftægtsmand i Kragsig.
67241820.06.30Niels Christensen Donnerup Sønderholm 74s 77 år 1746c  3. 27de Junii begravet 30 Junii Niels {Christensen} Donnerup Aftægtsmand i Sønderholm, 77 Aar.
NOTITS: Søn af Godsejer Christen Pedersen til Donneruplund i Give. Ses i skiftet efter moderen Birgitte Nielsdatter Wong 1748 Donneruplund, Give. Niels kan ikke være 77 år, for så ville han være født 1743 og kirkebogen føres i den tid i Give - indtil 1745, 1745-54 ikke ført - der ville fødslen være indskrevet.
67251820.07.30Otto Thomsen Grarup 0.05 5 m. 1820.02c FAR: Thomas Knudsen. 4. 25de Julii begravet 30 Julii Otto Thomsen Gaarmand Thomas Knudsens Søn i Grarup, 5 Maaneder.
67271820.11.05Lars Dynesen Uhre 65s 67 år 1755c  5. 30te October begravet 5te November Lars Dynesen Gaardmand i Uhre, 67 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.
67281820.12.03Niels Nielsen Organist Brandlund 76s 75 år 1744  6. 24de November begravet 3die December Niels Nielsen {Organist} Organist og Gaardmand i Brandlund, 75 Aar.
NOTITS: Alder i skifte efter moderen Kirsten Pedersdatter i februar 1750 i Uhre "lidet i 5te aar", altså født i efteråret 1744.
67291820.12.10Søren Nielsen Dørslund 75s 73 år 1745c  7. 2den December begravet 10de December Søren Nielsen Fæstebonde Gaardmand i Dørslund, 73 Aar.
NOTITS: Alder skønnet fra FT 1787.
67311820.12.20Otto Andersen Brande By 2.06c 2½ år 1818.06c MOR: Ane Kirstine Andersdatter. 8. 17de December begravet 20de December Otto Andersen bondepige Ane Kirstine Andersdatters Søn i Brande, 2½ Aar.
67331821.03.18Mads Jensen Risbjerg 1.06 1 år 6 m. 1819.09c FAR: Jens Madsen. 1. 7de Martzii begravet 18 Martz Mads Jensen Gaardmand Jens Madsens Søn i Riisbjerg 1½ Aar.
67341821.03.28Lars Christensen Nedergaard Brandlund 74c 74 år 1747c  2. 21de Martii begravet 28de Martii Lars Christensen Gaardmand i Brandlund, 74 Aar.
67351821.04.04Niels Jensen Uhre 1 år 1820.04c FAR: Jens Andersen. 3. 30te Martii begravet 4de April Niels Jensen Huusmand og Snedker Jens Andersens Søn i Uhre, 1 Aar.
67381821.04.15Niels Christian Thomsen Brandlund 33.00 34 år 1788.04.06  4. 8de April begravet 15de April Niels Christian Thomsen Huusmand i Brandlund, 34 Aar.
Dåb nr. 2327
67391821.04.19Peder Hansen Dørslund 0.02 6 uger 1821.02c FAR: Hans Larsen. 5. 13de April begravet 19de April Peder Hansen Gaardmand Hans Larsens Søn i Dørslund 1½ Maaned
67401821.04.26Peder Jensen Uhre 60c 60 år 1761c  6. 19de April begravet 26de April Peder Jensen Bonde, Selveiergaarmand i Uhre, 60 Aar.
67491821.11.11Christen Pedersen  85cc 85 år 1736c  7. 7de November begravet 11te November Christen Pedersen Almisselem i Brande Sogn, 85 Aar.
NOTITS: Dette kunne muligvis være Christen Pedersen Brejl †1810+ af Grarup, men 10 år for gammel.
67501821.12.09Søren Andersen Risbjerg 77c 77 år 1744c  8. 3die December begravet 9de December Søren Andersen Bonde, Aftægtsmand i Riisberg, 77 Aar.
67511822.01.13Erik Jensen Harrild 90cc 90 år 1732c  1. 8de Januarii begravet 13. Januarii Erich Jensen Bonde Aftægtsmand i Harild, 90 Aar.
67541822.04.15Dynes Larsen Langkær- Lille 89 98 år 1731  2. 6te April begravet 15 April Dynes Lassen Bonde, Aftægtsmand i Langkjer, 98 Aar.
NOTITS: Død ved datteren Ane Kirstine Dynesdatter gift med Jens Christensen i Lille Langkær.
67551822.04.28Jens Pedersen Blæsbjerg 68c 68 år 1754c  3. 23de April begravet 28de April Jens Pedersen Gaardmand i Blesbjerg, 68 Aar.
67561822.05.05Jørgen Troelsen Sandfeld- Store 56s 59 år 1766c  4. 29de April begravet 5te Maii Jørgen Truelsen Gaardmand i Sandfeld, 59 Aar.
67571822.05.24Peder Pedersen Borup 10.2 11 år 1811.07.14 FAR: Peder Andersen, Borup, Brande. 5. 19de Maii begravet 24de Maii Peder Pedersen Gaardmand Peder Andersen Søn i Borup, 11 Aar.
NOTITS: Dåb #2813.
Dåb nr. 2813
67591822.09.22Jesper Lorents Hansen Borup 3c 3 år  FAR: Hans Eskildsen, Borup, Brande. 6. 19de Maii begravet 24de Maii Jesper Lorentz Hansen Gaardmand Hans Eskildsens Søn i Borup, 3 Aar.
67601822.09.22Mads Christensen Hannerup Borup 78c 82 år 1744  7. 13 September begravet 22de September Mads Christensen Handrup Aftægtsmand i Borup 82 Aar.
NOTITS: Døbt på Trøstrup i Timring sogn.
67611822.10.27Dødfødt Dørslund 0.00   FAR: Mads Sørensen. 8. 26de October begravet 27de October 1 dødfødt Drengebarn Gaardmand Mads Sørensens Barn i Dørslund, 0 Aar.
67641823.02.02Mathias Larsen Grarup 1.04 1 år 3 m. 1821.11.13 FAR: Lars Olesen.MOR: Maren Mathiasdatter.  29de Januarii begravet 2den Februarii Mathias Larsen, Huusmand Lars Olesens Søn paa Grarup Mark, 1¼ Aar.
67661823.03.31Jens Nielsen Søndergaard Uhre 88c 90 år 1735c  SVIGERSØN: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande.  26de Marts begravet 31te Marts Jens Nielsen, Aftægtsman i Uhre, 90 Aar.
NOTITS: Han er i folketællingen 1787 52 aar, derfra korrigeret alder.
67671823.04.25Klemmen Christensen Hyvild 0.01 16 dage 1823.03.31 FAR: Christen Klemmensen.MOR: Else Marie Pedersdatter.  16de April begravet 25de April KlemmenChristensen, Gaardmand Christen Klemensens barn i Hyvild, 16 Dage.
67681823.07.20Knud Lyhne Hansen Langkær 0.02 6 uger 1823.05.30 FAR: Hans Claudius Lyhne.MOR: Elle Katrine Jensdatter.  13de Juli begravet 20de Juli Knud Lyhne Hansen, Sadelmagersvend Hans Claudius Lynes barn i Langkjær, 6 Uger. Døde af et [........] paa Veien til kirken.
67691823.10.06Christen Christensen Uhre  76 år 1747c  KVINDE: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande.  1ste October begravet 6te October Christen Christensen, Af bondestand, Jndsidder hos Enken Maren Pedersdatter i Uhre, 76 Aar.
NOTITS: Tilsyneladende Christen Christensen af Blæsbjerg i FT 1801.
67701823.11.24Peder Christian Pedersen Skærlund 30.06 30 år 1793.05.05 FAR: Peder Andersen.  18de November begravet 24 Novembr Peder Christian Pedersen, Jndsidder hos Gaarmand Peder Andersen i Skjerlund og af bondestand, 30 Aar.
NOTITS: Indsidder ved sin far.
67711823.12.21Peder Pedersen Arvad  13 år 3 m. 1810.09.09 FAR: Peder Pedersen.  16de December begravet 21 December Peder Pedersen, Gaardmand Peder Pedersens Søn i Arevad 13¼ Aar.
67721824.01.29Jens Jensen Boel Borup 81cc 78 år 1743c  GAARD- MAND: Laurids Thomsen, Borup, Brande.  22de Januarii begravet 29de Januarii Jens Jensen , Aftægtsmand hos Gaardmand Lauritz Thomsen i Borup, 78 Aar
NOTITS: Bedste alder fra FT 1787.
67731824.04.04Peder Pedersen Brande By 0.01 1 dage  FAR: Peder Nielsen.MOR: Maren Pedersdatter.  28de Martii begravet 4de April Peder, Søn af Gaardmand og Organist Peder Nielsen af Brande, 1 Dag.
67741824.05.30Jens Christensen Skytte Flø 54c 54 år 1770c  KONE: Else Marie Sørensdatter, Flø (Østergaard), Brande.  23de Maii begravet 30te Maii Jens Christensen Skytte, Gaardmand i Fløe, 54 Aar.
NOTITS: Han kaldes i skøder Schiøtt. Søn af Christen Sørensen kaldet Skytte i Harrild, Ejstrup og Karen Jensdatter. Alder korrekt udfra FT 1787.
67751824.08.15Christen Pedersen Nørgaard Uhre 79c 81 år 1745c  STEDSØN: Christen Nielsen Nørregaard, Uhre (Nørgaard), Brande.  6te August begravet 15de August Christen Pedersen Nørregaard, Aftægtsmand hos Christen Nielsen Nørregaard af Uhre, 81 Aar.
NOTITS: Alder ud fra FT 1787.