Brande Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1774 - 1824
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60031774.02.13Sidsel Dynesdatter Uhre 82.04 82 år 3 m. 2 uger 1691.10.30c  3. Paa Fastelavns Søndag blev Zidsel DynesDatter af Ure begravet Som var 82 Aar 3 Maaneder 2 Uger gl.
60051774.02.23? Hans Christensen Risbjergs kone Risbjerg 58c 58 år 1715c  MAND: Hans Christensen Risjberg, Risbjerg, Brande. 5. Paa anden Onsdag i faste blev Hans {Christensen} Riisbergs Hustru begravet 58 Aar gammel.
60121774.07.06Anne Henriksdatter Himmerig Arvad Mølle? 46.02 50 år 1728.04  MAND: Johan Georg Cortsen Bierman, Sønder Felding. 12. Paa Onsdagen ds. 6 Juli blev Madamme Biermand {Anne Henriksdatter Himmerig} begravet som var 50 Aar gammel.
NOTITS: Nørvang Gejstlig Justitsprotokol 1766 fs 57-66. Sag om "effecter bortført" fra Arvad Mølle til Brande præstegaard. Sagen anlagt af præst N C Clausen Brande mod Poul Østergaard, Hammergaard. 900 rigsdaler lån til Christian Bierman involveret. Vel efter Christian Biermans død muligvis i 1763, hvor Anders Bagger til Hastrup får skøde. Anne Himmerig er enke efter Christin Biermans bror Johan Georg Cortsen †1760 i Sønder Felding. Hun må være kommet til Brande gennem dennes bror Christian, der jo ses i Arvad i 1766. Hun blev født i april 1728 på Skaarupgaard, Todbjerg sogn ved Aarhus. Hendes alder er fire år for høj.
60151774.09.25Mette Kirstine Jensdatter  7.10 7 år 10 m. 1 uger 1766.11.18c FAR: Jens Jensen, Brande. 15. Paa 17. Søndag efter Trinitatis blev Jens Jensens yngste Datter Mette Chierstine begravet som var 8 Aar ringere end 7 Uger og 2 Dage gl.
60191774.11.20Margrete Jørgensdatter Brande By 0.06 5 m. 2 uger 1774.06.05 FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande.MOR: Maren Jensdatter19. Paa 25. Søndag efter Trinitatis blev Jørgen Jørgensens mindste Datter Magrete begravet [5 måneder 2 uger].
Dåb nr. 2012
60221774.11.27? Christen Nielsens kone Grarup 72.02 72 år 2 m. 1702.09c  MAND: Christen Nielsen, Grarup, Brande. 3. Paa 3. Søndag i advent, blev Christen Nilsens Hustru af Grarup begravet som var 72 Aar 2 Maaneder gammel.
60241775.01.03Mette? Kjeldsdatter? Peder Nielsens kone Uhre 35.08 35 år 8 m. 1 uger 3 dage 1739.04.23c  MAND: Peder Nielsen, Uhre?, Brande. 5. Tirsdagen ds. 3 Januari blev Peder Nilsens Hustru {Mette? Kjeldsdatter} begravet som var 35 Aar 8 Maaneder en Uge og 3 Dage gammel.
NOTITS: Første søn Niels fra faderen, anden søn Kjeld fra moderen Kjeldsdatter. Mette fra opkaldelse af 1. pige med næste kone, som bæres af hendes bror Thomas Kjelsens kone fra Store Langkær. Han gifter sig igen i juli 1775 med Else Pedersdatter af Flø vielse Nr. 8012.
60261775.02.05Dødfødt Uhre 0.00  1775.02 FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande.MOR: Anne Christensdatter7. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Jørgen Larsens døfødde Datter begravet.
Dåb nr. 1971
60271775.02.05Anne Andersdatter Gamle Uhre 81c 81 år 1693c  8. Samme Dag blev gamle Anne Anders Datter i Uhr begravet som var 81 Aar gammel.
60281775.02.12Karen Pedersdatter Skerris 39.08 39 år 8 m. 1735.06c  MAND: Clemmen Andersen, Skerris, Brande. 9. Paa Søndag Septuagesima blev Chlemmen Andersens Hustru {Karen Pedersdatter} i Skieris begravet som var 40 Aar gammel ringere 4 Maaneder.
NOTITS: BG heft 6.2 side 125.
60291775.02.26? Christensdatter Harrild 4c 4 år 6 m. 1770c FAR: Christen Olesen. 10. Paa Fastelavns Søndag blev Christen Olesens Datter i Harild begravet som var 4½ Aar gaml.
60331776.01.14Karen Madsdatter Brande By 0.01  1775.12.17 FAR: Mads Jensen, Brande By, Brande.MOR: Maren Christensdatter1. 2da p 3 K: Mads Jensens Pige Barn {Karen} i Brande.-
Dåb nr. 2036
60341776.01.14Dødfødt Langkær- Store 0.00  1776.01 FAR: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande.MOR: Maren Kjeldsdatter2. dto Jens {Pedersen} Lankiers dødfødte Datter.-
Dåb nr. 1971
60361776.04.04Margrethe Dorthea Sperling Blæsbjerg 38 34 år 1738.11.28  MAND: Christian Ernstsen Voetmann, Blæsbjerg, Brande. 4. Skiertorsdag Madame Wortmand {Voetmann, Margrethe Dorthea Sperling} 34
NOTITS: Dåb 28.11.1738 Holstebro †28.03.1776 Blæsbjerg, Brande. Gift med Christian Ernstsen Voetmann *1747 Vorladegaard †1818 Tamdrup. Gift 21.02.1772 i Hoven. Tre børn født i Hoven. Ernst *1772, Anne Dorthe *1773 og Rasmus *1775.
60391776.08.18? Ole Jensen Lundfods kone Lundfod 63c 63 år 1713c  MAND: Ole Jensen Lundfod, Lundfod, Brande. 7. 11mo p: T: Ole {Jensen} Lundfods Kone 63 Aar
60401776.08.25? Pedersdatter  25c 25 år 1751c FAR: Peder Pedersen, ?, Brande. 8. 12da p: T: Peder Pedersen Datter 25 Aar
60411776.09.01Navnløs Brandlund 0.01 3 dage 1776 FAR: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande.MOR: Karen Jensdatter9. 13da p: T: Jørgen {Pedersen} Skræders Datter 3 Dage gaml
Dåb nr. 1969
60431776.12.01Johanne Østergaard Brande By? 61c 61 år 1715c  1. 1ma Adventus blev Johanne Østergaard begravet 61 Aar.
60451777.01.19Maren Christensdatter Langkær- Store 27c 27 år 1749c  MAND: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande. 3. 2da post Epiph: blev Thomas Kielsens Kone {Maren Christensdatter} begravet 27 Aar gamel.
NOTITS: Se vielsen nr. 8015 i 1775. Hun er født i Hyvild, Brande.
60461777.02.09Mette Pedersdatter      4. Dominie qvinqrag: [fastelavns søndag] blev Mette Peders Datter begravet Aar gamel
NOTITS: Ikke identificeret.
60471777.02.16Anne Thomasdatter Langkær -Store 0.01c  1777.01.05 FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær, Brande.MOR: Maren Christensdatter5. Dom: qrednag: blev Thomas Kielsens Datter {Anne} begravet Aar gammel
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
Dåb nr. 2062
60481777.02.16Dødfødt Langkær- Store 0.00  1777.02 FAR: Jens Pedersen Langkær.MOR: Maren Kjeldsdatter6. Samme Dag blev Jens {Pedersen} Langkiers dødføde Datter begravet
Dåb nr. 1968
60511777.03.12Johanne? Thygesdatter  58c 58 år 1718c  9. 5. Onsdag i Faste, blev Johan{ne} ThygesDatter begravet 58 Aar gammel.
NOTITS: Der er en Thyge i Lundfod, men hun kan være fra et andet sogn.
60551777.06.01? Anders Pedersen Skærlunds kone Skærlund 69c 69 år 1708c  MAND: Anders Pedersen, Skærlund, Brande. 13. Dom 1. p: Trinit: blev Anders {Pedersen} Schierlund Hustru: begravet 69 Aar gammel.
NOTITS: Pedersen fra lægsrullen 1774
60561777.06.01Anne Jensdatter Tarp 1.00 5 uger 1777.04.27c FAR: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande.MOR: Margrethe Jakobsdatter14. Samme Dag Jens {Henriksen} Tarpes Datter Anne 5 Uger
Dåb nr. 2074
60571777.06.15Anna Christensdatter  29c 29 år 1748c  15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel
60581777.06.15Dødfødt  0.00  1777.06 MOR: Anne Christensdatter, ?. 15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel
Dåb nr. 1966
60591777.06.19? Christen Sørensens kone Borup 30c 30 år 1747c  MAND: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande. 16. ds: 19 Junii. blev Christen Sørensens Kone af Borup begravet 30 Aar gamel
60601777.06.29Anne Marie? Jens Christensens 1. kone Lilleholm 61c 61 år 1716c  MAND: Jens Christensen, Lilleholm, Brande. 17. ds 5. post Trinit: blev {Anne Marie?} Jens Christensens Kone af Lille Holm begravet 61 Aar gml.
NOTITS: Hun var 22 år ældre end ham. Anne Marie fra første pige med næste kone.
60611777.08.10Karen Pedersdatter Askær -Sønder 2.00 2 år 1775.08.20 FAR: Peder Nielsen Sønder Askær.MOR: Johanne Kjeldsdatter18. ds 11. p: Trinit: blev Peder Sønd Askær Datter Karen begravet 2 Aar gammel.
Dåb nr. 2034
60621777.09.07Sidsel Christensdatter Flø 0.01 5 uger 1777.08.03 FAR: Christen Pallesen, Fløe, Brande.MOR: Maren Sørensdatter19. ds 15. p: Trinit: blev Christen Pallesen Datter Zidsel begravet 5 Uger gammel
Dåb nr. 2079
60631777.09.07Maren Sørensdatter Usseltoft 0.01 14 dage 1777.08.24 FAR: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande.MOR: Maren Henriksdatter20. Samme Dag blev Søren {Eriksen} Usseltofts Datter Maren begravet 14 Dage gammel
Dåb nr. 2080
60651777.11.16Ane? Henriksdatter Grarup 46.06 46 år 6 m. 1731.05c  MAND: Niels Larsen, Grarup, Brande. 22. 25. p. Trinit: blev Niels Lassens Kone {Ane? Henriksdatter} i Grarup begravet 46½ Aar gammel.
60661777.11.16Maren Jakobsdatter Uhre 0.05 22 uger 1777.06.15c FAR: Jakob Mikkelsen.MOR: Kirsten Jensdatter1. 4 Advent blev Jakob Mikelsens Datter Maren begravet 22 uger gammel
Dåb nr. 2078
60691778.01.25Maren Pedersdatter Dørslund 27c 27 år 1750c  4. 3. p: Epiph: blev Maren Peders Datter fra Døslund begravet 27 Aar gammel
NOTITS: Det er svært at få hende til at være datter af en kendt person i Dørslund, Peder Nielsen er altfor ung til at være far til hende.
60701778.02.08Anna Thomasdatter Uhre 77c 77 år 1700c  5. 5. p: Epiph: blev Anna Thommes Datter af Uhre begravet 77 Aar gamel
60751778.06.13Anne    MOR: Maren Christensdatter Svinbæk, ?. 10. Ds: 13 Junii blev Maren {Christensdatter} Svinbechs Datter Anna begravet.
60761778.09.13? Jens Skræders enke Lundfod 64c 64 år 1714c  MAND: Jens Skræder, Lundfod, Brande. 11. 13. p. Trinit: blev Jens Skræders Enke af lunfoed begravet 64 Aar gammel
60771778.09.13Maren Sørensdatter Usseltoft 0.01 4 uger 1778.08.09 FAR: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande.MOR: Maren Henriksdatter12. Samme Dag blev Søren {Eriksen} Useltofts Datter Maren begravet 4 Uger gammel.
Dåb nr. 2099
60791778.10.25Maren? Usseltoft Usseltoft 58c 58 år 1720c  MAND: Lars Pedersen Usseltoft. 14. 19. p. Trinit: blev Lars {Pedersen} Useltofts Hustru begravet 58 Aar gamel
NOTITS: Maren fra opkaldelser. Se Villy M. Sorensen: Selvmord i Usseltoft 1782. Pedersen fra Skattemandtallet 1762.
60821779.02.21Dødfødt Brande By 0.00  1779.02 FAR: Christen Nielsen.MOR: Maren Sørensdatter1. 1 Søndag i Faste blev Christen Nilsen døføde Datter fra Uhre begravet.
Dåb nr. 1963
60841779.03.10Kirsten Maria Nielsdatter Blæsbjerg 2.05 2 år 6 m. 1776.10.20 FAR: Niels Christensen Blæsbjerg.MOR: Else Jensdatter3. 3die Onsdag i Faste blev Nils {Christensen} Blæsbergs Datter Kiersten Maria begravet 2½ Aar gammel
60871779.04.02? Peder Andersen Blæsbjergs kone Uhre 76c 76 år 1702c  MAND: Peder Andersen Blæsbjerg, Uhre, Brande. 6. Langfredag blev Peder {Andersen} Blesbergs Kone begravet 76 Aar gammel
NOTITS: Se simuleret FT 1763 baseret på extraskatten.
60891779.05.16Maren Pedersdatter Brande By 4.01 4 år 1775.04.13 FAR: Peder Pedersen Arnborg.MOR: Ane Kirstine Jensdatter8. 6 p: Pasche: blev Peder {Pedersen} Arnborgs Datter Maren begravet 4 Aar gammel
Dåb nr. 2028
60951779.06.27Anne Christensdatter Grarup 57 57 år 1722c  MAND: Niels Christensen. 14. Samme Dag blev Nils Christensens Kone {Anne Christensdatter} af Grarup begravet 57 Aar gamel
NOTITS: Født 1722c, gift 1747 i Hoven med Niels Christensen af Sønder Grene. Identifikation over lægsrullen 1789, hvor Niels Christensens søn Christen Nielsen *1762 er født i Stakroge, Sønder Omme.
60981779.07.18Anna Kirstine Clemmensdatter Hyvild 1.00 1 år 1778.07.19 FAR: Clemmen Larsen Hyvild.MOR: Maren Jensdatter17. 7. p: Trinit: blev Clemen {Larsen} Hyvilds Datter Anna Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2098
61001779.08.01Kirstine Nielsdatter Brandholm 1.02 1 år 1778.07.08 FAR: Niels Jensen Kærsgaard.MOR: Karen Mortensdatter Skaarup19. Samme Dag {9. p: Trinit:} blev Datter {af Sr. Niels Jensen Kiersgaard} Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2095
61011779.08.13Else Mikkelsdatter Brandlund 30c 30 år 1749c  20. Onsdagen ds 13 Augusti blev Else MichelsDatter i Lund begravet 30 Aar gammel
NOTITS: Ikke identificeret.
61041779.09.26Sidsel Christensdatter Flø 0.09 40 uger 1778.12.20 FAR: Christen Pallesen.MOR: Maren Sørensdatter23. 17 p: Trinit: blev Christen Pallesens Datter Zidsel begravet 40 uger gaml.
Dåb nr. 2111
61051779.10.03Dorte Kirstine Christensdatter  0.11 1 år 1778.10.25 FAR: Christen Sørensen Hjuler.MOR: Sidsel Nielsdatter24. 18 p: Trinit: blev Christen {Sørensen} Hjulers Datter Dortea Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2106
61081779.11.03Mette Bertelsdatter Uhre 21 21 år 1758c  MAND: Jens Nielsen Bundgaard. 27. ds: 3. November blev Jens {Nielsen} Bungaards Kone begravet 21 Aar gammel
61091779.11.03Maren Jensdatter Uhre 0.01 1779.10 FAR: Jens Nielsen Bundgaard.MOR: Mette Bertelsdatter28. Samme Dag {ds: 3. November} blev og hans [Jens Bundgaards] hiemme Døbte Datter Maren begravet
Dåb nr. 1960
61121779.11.11Anna Maria Larsdatter Dørslund 3.06 3 år 6 m. 1776.06.23 FAR: Lars Hansen.MOR: Karen Pedersdatter31. Samme Dag blev Lars {Hansen} Døslund Datter Anna Maria begravet 3½ Aar gammel
Dåb nr. 2050
61131779.11.21Kirsten Mosgaard  68c 68 år 1711c  32. 25 p. Trinit blev Kiersten Moesgaard begravet 68 Aar gammel
NOTITS: Hun er formodentlig fra Lille Mosgaard i Thyregod eller Store Mosgaard i Give, men der er andre Mosgaarde længere væk.
61171780.01.16Dødfødt Uhre 0.00  1780.01 FAR: Peder Pedersen den yngre.MOR: Ane Christensdatter4. 2. p: Epiph: blev unge Peder Pedersen vanfødde Datter {dødfødt} begravet
Dåb nr. 1959
61181780.02.06Sidsel Sørensdatter Grarup 0.01 7 uger 1779.12.25 FAR: Søren Jensen Smed.MOR: Ane Kjeldsdatter5. Fastelavns Søndag blev Søren {Jensen} Smeds Datter Zidsel begravet 7 uger gammel
NOTITS: Patronym se dåb #2172 1781 med samme kone som dåb med Søren Smed #2132 1779.
Dåb nr. 2132
61191780.05.04Anna Aalbæk Brandlund 70c 70 år 1709c  6. Dom Ascens :xti blev Anna Aalbæk af Lund begravet 70 Aar gammel.
NOTITS: Hun er formodentlig født i Aalbæk, Thyregod. Hun skulle saa hedde Anna Jørgensdatter og være datter af Jørgen Christensen *1667c †1734 Aalbæk, men kirkebogen begynder først fem år efter hendes omtrendtlige fødsel.
61211780.05.28Maren Pedersdatter Brande By 1.01 1 år 7 uger 1779.04.18 FAR: Peder Pedersen Østergaard den yngre.MOR: Mette Christensdatter8. 1 p. Trinit: blev Peder {Pedersen} Østergaards Datter Maren begravet 1 Aar 7 uger gammel
Dåb nr. 2117
61221780.06.03Maren Eriksdatter Harrild? 0.01  1780.05c FAR: Erik Jensen.MOR: Johanne Thøgersdatter9. Løverdagen ds: 3 Juni: blev Erick Jensens hiemme døbte Datter Maren begravet
NOTITS: Der er ikke andre Erik Jensener end ham i Harrild på den tid i Brande sogn.
Dåb nr. 1958
61261780.08.11Johanne Pedersdatter Brande By 3.08 3 år 6 m. 1776.12.08 FAR: Peder Pedersen Østergaard.MOR: Mette Christensdatter12. ds: 11 Augusti: blev Peder {Pedersen} Østergaards Datter Johane begravet 3½ Aar gammel
Dåb nr. 2059
61271780.08.13Dødfødt Brande By 0.00  1780.08 FAR: Erik Larsen Brande.MOR: Anne Mikkelsdatter13. 12 p. Trinit: blev Erick {Larsen} Brands vanføde Datter begravet
Dåb nr. 1957
61281780.08.27? Christen Poulsen Tarps kone Tarp 63c 63 år 1717c  MAND: Christen Poulsen Tarp. 14. D 14 p:T: blev Christen {Poulsen} Tarpes kone begravet 63 Aar gammel
61311780.09.10Mette Madsdatter Brande By 0.08 29 uger 1780.02.20 FAR: Mads Jensen Brande.MOR: Maren Christensdatter17. Samme Dag blev og Mads {Jensen} Brandes Datter Mette begravet 29 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2137 20.02.1780.
Dåb nr. 2137
61321780.11.19Kirsten Nielsdatter Blæsbjerg 0.04 16 uger 1780.07.23 FAR: Niels Christensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande.MOR: Else Katrine Jensdatter18. 26 p. T: blev Nils {Christensen} Blæsbergs Datter Kiesten begravet 16 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2152 23.07.1780.
Dåb nr. 2152
61341780.12.10Mette Sørensdatter Risbjerg 0.01 6 uger 1780.10.29 FAR: Søren Andersen Risbjerg.MOR: Dorte Sørensdatter1. Dom: 2: Advendt: blev Søren {Andersen} Riisbergs Datter Mette begravet 6 Uger gaml:
NOTITS: Dåb Nr. 2159 29.10.1780.
Dåb nr. 2159
61351781.01.29Anna Marie Sørensdatter Usseltoft 0.10 35 uger 1780.04.30 FAR: Søren Eriksen Usseltoft.MOR: Maren Henriksdatter2. D: 4: P. Epiphanie: blev Søren {Eriksen} Useltofts Datter Anna Marie begravet 35 Uger gam
NOTITS: Dåb #2144 30.04.1780.
Dåb nr. 2144
61381781.04.08Maren Christensdatter Askær- Sønder 1.00 1 år 1780.04.16 FAR: Christen Jensen Sønder Askær.MOR: Karen Nielsdatter5. Dom. Palm: blev Christen {Jensen} S. Askiers Datter Maren begravet 1 Aar gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2142 16.04.1780.
Dåb nr. 2142
61451781.07.22Kirsten Hansdatter Skærlund 19c 19 år 1762c FAR: Hans Pedersen Skærlund.MOR: Karen Sørensdatter13. 6. p: Trinit: blev Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Kiesten begravet 19 Aar gammel
61471781.09.07Kirstine Maria Nielsdatter Brandholm 0.08 28 uger 1781.02.21 FAR: Niels Jensen Kærsgaard.MOR: Karen Mortensdatter Skaarup15. Fredagen ds: 7: Sept: blev Sr {Niels Jensen} Kiersgaards Datter Kierstine Maria begravet 28 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2164 21.02.1781.
Dåb nr. 2164
61481781.10.14Else? Morten Simonsens kone Brandlund 69c 69 år 1712c  MAND: Morten Simonsen. 16. 18. p: Trinit: blev Morten Simonsens kone {Else?} i Lund begravet 69 Aar gammel
NOTITS: Else fra første pige med 2. kone.
61491781.10.21Margrethe Borup 63c 63 år 1718c  17. 19. p: Trinit: blev Magrete i Borup begravet 63 Aar gammel
61511781.11.18Maren Korporals  47.06c 47 år 6 m. 1734.05c  19. 23. p: Trinit: blev Maren Corporals begravet 47? Aar gammel. [Anden skrift:] vidi 19 Aug 1784 ....
NOTITS: Gift med Christen Korporal?, begravet #6114 05.12.1779 Christen Corporal 74 år
61531781.12.16Karen Christensdatter Harrild? 14c 14 år 1767c FAR: Christen Olesen. 2. Dom: 4 p: Advendt: blev Christen Olesens Datter Karen begravet 14 Aar gaml:
NOTITS: Nævnes i kirkebogen af Harrild 1774-79, måske den Christen Olesen der begraves 1790 af Borup.
61571782.01.30Maren Henriksdatter Usseltoft 35c 35 år 1746c  MAND: Søren Eriksen Usseltoft. 6. Onsdagen ds 30 Januari blev Søren {Eriksen} Useltofts Hustru {Maren Henriksdatter} begravet 35 Aar gammel
NOTITS: Hendes navn fra skiftet efter Søren Usseltoft. Se "Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782" Villy M. Sorensen, 1994.
61581782.02.03Mette Christensdatter Brande By 33c 33 år 1748c  MAND: Peder Pedersen Østergaard, Brande By, Brande. 7. C[Sexa]agesima blev Peder {Pedersens} Østergaards kone {Mette Christensdatter} i Brande begravet 33 Aar gaml:
NOTITS: For hendes navn se dåb #2059 08.12.1776.
61611782.02.24Else Jensdatter Brandlund 26c 26 år 1755c  MAND: Peder Troelsen, Brandlund. 10. 2. Søndag i faste blev Peder Troelsens kone {Else Jensdatter} af Lund begravet 26 Aar gammel
NOTITS: For hendes navn se i dåb #2178 02.09.1781.
61661782.06.16Johanne Skerris gamle Skerris 91c 91 år 1691c  15. 3. p. T. blev den gamle Johane Schierris begravet 91 Aar gammel.
61671782.07.05Karen Christensdatter? Overgaard Brandlund? 79  79 år 1703c  16. Fredagen ds: 5 Julii. blev Karen Overgaard begravet 79 Aar gamel
NOTITS: Karen Christensdatter nævnt 1763 i skattemandtallet i Brandlund. Da ville hun evt. have været 60 år gammel og var enke, i hvert fald enlig. En Karen fra Overgaard i Dørslund dør i Skarrild-Arnborg kirkebog.
61701782.11.17Maren Andersdatter Brandlund 2.09 3 år 1780.03.27 FAR: Anders Christensen Midtgaard.MOR: Kirsten Pedersdatter19. ds 25 p. T: blev Anders {Christensen} midgaars Datter Maren i Lund begravet 3 Aar gammel.
NOTITS: Dåb #2140 27.03.1780. Patronym FT 1787.
Dåb nr. 2140
61781783.11.06Maren Pedersdatter Brande By 67.01 71 år 1716.10.12  MAND: Peder Jensen, Brande By, Brande. ds 6 November blev Peter Jensens kone {Maren Pedersdatter} 71 Aar gammel
NOTITS: Hendes navn fra vielsen 1746 i Ansager sogn. Født 12.10.1716 i Kvie, Ansager.
61801784.01.11Abelone Madsdatter Grarup 0.03 10 uger 1783.10.16 FAR: Mads Jensen Grarup.MOR: Else Maria Jensdatter1. Mads {Jensen} Grarupes liden Datter 10 Uger gamel ds 1de p. Epiph.
NOTITS: Dåb #2226 16.10.1783. Patronym se dåb #2163 1781. Sidste indførsel i præst N. C. Clausens skrift.
Dåb nr. 2226
61811784.06.27Anne Mikkelsdatter Sandfeld- Bjerre 32.08 34 år 1750c  MAND: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande. 3 p: T: blev Erich {Larsen} Bierres kone {Anne Mikkelsdatter} begraven 34 Aar
NOTITS: Døbt november 1742 i Toksvig Arnborg, datter af Mikkel Christensen Toksvig og Karen Jensdatter.
59931784.07.01Marthe Nielsdatter Brandlund 1cc  1784.03.07 FAR: Niels Larsen.MOR: Karen Jespersdatter{REKONSTRUKTION: fra daaben og ikke nævnt juli 1787 i FT: 'Begravet Niels Larsen datter Marthe i Brandlund.'}
NOTITS: Datoen arbitrær mellem fødslen marts 1784 og FT juli 1787. Altså forældrene lever stadig i Brandlund i FT 1787 men denne datter er ikke ført, må altså være begravet mellem fødslen og FT 1787.
Dåb nr. 2229
61821784.07.25? Christen Olesens kone Blæsbjerg 51c 51 år 1733c  7 p: T: blev Christen Olsens kone i Blesbierre begravet 51 a.
NOTITS: Formodentlig den Christen Olesen, der nævnes 1774-79 i Harrild, Brande og som begraves fra Borup i 1790.
61871784.11.21Sidsel Larsdatter Uhre? 0.01 5 uger 1784.10.24 FAR: Lars Christensen Bundgaard, Brandlund, Brande.MOR: Ingeborg Poulsdatterds 24 p: T: Lars {Christensen} Bundgaards Datter Zedsel 5 uger gaml:
NOTITS: Dåb #24.10.1784. Dåben siger Uhre, men Lars er vel i Brandlund fx i FT 1787. Der er endda to Bundgårde i Uhre, men ingen af dem har en Lars i BG.
Dåb nr. 2245
61881784.12.21Ane Larsdatter Uhre 68c 68 år 1716c  Ane Larsdatter Uhre 68 aar gammel begravet ds: 21 Decembr
61901785.01.14Johanne Thøgersdatter Harrild 38c 38 år 1746c  MAND: Erik Jensen, Harrild. Fredagen d: 14 Januari blev Erick Jensens Harilds kone {Johanne Thøgersdatter} begravet 38 aar.
NOTITS: Dåb Julsgaard Ikast 02.02.1749. Far Thøger Lauridsen Julsgaard, mor Inger Helene Jørgensdatter †1752 Ikast. Efter moderens død ved farbror Peder Lauridsen Toksvig i Øster Høgild, Rind. Gift 1766 i Rind.
61921785.02.06? Nielsdatter Brande By 1.06c 1 år 6 m. 1783.08c FAR: Niels Christensen Forpagter, Brande By, Brande. -Søndag Fastelavn havde forpagteren {Niels Christensen} en Pige til Jorden 1½ aar gammel
NOTITS: Ikke identificeret. Niels Christensen er forpagter af Præstegården i Brande. Hans første kone dør 1782 i Sønder Langelund, hvor han kommer fra. Han gifter sig anden gang i Brande i juni 1784 med Maren Christensdatter. Der er ingen fødsel indført i tiden omkring aug. 1783, hvilket ville være omtrendt et år, før han gifter sig igen. Heller ikke i tiden op til jan. 1785. BG Landsbyen Brande d. 12. "1½ aar gammel" gentager sig i begravelse Nr. 6193, formodentlig en kopierfejl.
61941785.02.20Ane Kirstine Henriksdatter Uhre? 5.02 5 år 1780.01.23 FAR: Henrik Pedersen, Uhre?, Brande.MOR: Mette Pedersdatter- 2 Søndag i faste blev Henrik Pedersen Datter Ane Christine begravet 5 aar gammel
NOTITS: Dåb #2135 23.01.1780.
Dåb nr. 2135
61961785.03.06? Poul Jakobsen Husums kone Husum 73c 73 år 1711c  MAND: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande. Pouel {Jakobsen} Husums kone 73 4de Søndag i Faste
61971785.03.24Ane Pedersdatter Husum 0.01 13 dage 1785.02.27 FAR: Peder Poulsen Husum.MOR: Maren Jensdatter- Skjærtorsdag Peter {Poulsen} Husums Datter Ane 13 Dage
NOTITS: Dåb 27.02.1785 3 i faste.
Dåb nr. 2254
61981785.05.29Navnløs  0.01 4 dage 1785.05.24 FAR: Jakob, Brande. - 1 p: T: blev Jacob Husums {FEJL! præsten har linjen før korrekt skrevet Peder Husum og skriver igen Husum} Datter begraven 4 dage gammel
NOTITS: Der er ikke nogen Jakob i Husum, Peder Husum linjen før er Peder Poulsen, men Husum er her forkert. Præsten skriver kopieret fra degnens kirkebog en gang om året ind i præstens kirkebog og deler derved op i fødte, døde og ægteviede. Derved kan der ske fejl, som her. I FT 1787 er ingen Jakob fundet, der kunne være far.
61991785.06.01Inger Nielsdatter Lundfod 46c 46 år 1739c  MAND: Thomas Pedersen, Lundfod, Brande. . Onsdagen ds 1ste Juni blev Thomas Petersens kone {Inger Nielsdatter} begraven 46 aar gammel
NOTITS: Hans 1. kone. FT 1787. Nævnt gift i Rind kirkebog, men selve vielsen 1764.11.19 i Ejstrup kirke. Hun må være født 1739c i Ejstrup. At det er den rigtige Thomas Pedersen fremgår af at hans datter Ane Thomasdatter †1841 i Timring, da skrives at være født i Ejstrup (1764c tilbageregnet).
62011785.06.09? Peder Jensen Bjerres kone Grarup 63c 63 år 1722c  MAND: Peder Jensen Bjerre. . ds 9 Junii blev Peter {Jensen} Bierres kone 63 aar
NOTITS: Patronym skattemandtal 1763, Peder Bjerre nævnt som selvejer i Poul Østergaard af Karstofts kone Anne Dorte Liebes skifte 1774. Begge steder af Grarup.
62021785.06.09? Christen Pedersen Brejls kone Lundfod? 47c 47 år 1738c  MAND: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande. . dito dag [9 Junii] Christen {Pedersen} Breils kone 47 aar
NOTITS: Patronym Pedersen fra FT 1787 Grarup
62051785.07.24Trine Lund Brandlund? 73c 73 år 1712c  . ds 9 p: T: blev Trine Lund 73 aar begraven
62081785.11.20Ane Thomasdatter Uhre 80c 80 år 1705c  . d. 26 p: T: blev Ane Thomasdatter Uhre begraven 80 aar.
62091785.11.27Dorte Pedersdatter Dørslund 45c 45 år 1740c  MAND: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 1ste Advent 1785 blev Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorte Pedersdatter} begraven 45 aar.
NOTITS: Gift 1780 i Brande, hun anden gang.
62101785.12.18Kirsten? Pedersdatter Uhre? 5c 5 år 1780c FAR: Peder Pedersen den yngre?, Uhre?, Brande. - 4de Advents Søndag Peter Petersens Datter 5 Aar
NOTITS: Peder Pedersen Arnborg får en datter i 1779, men han kaldes altid Peder Arnborg. Peder Pedersen den yngres datter Kirsten døbt 16.04.1781 ville være 4 år og 9 måneder. I FT 1787 i Uhre er denne Kirsten ikke opført. Daab #2167 anses for sandsynlig, men ikke helt sikker.
Dåb nr. 2167
62111785.12.18Anne Marie Andersdatter Uhre 0.10 1 år 1785.02.13 FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. -- [4de Advents Søndag] Anders Petersens Datter {Anne Marie} 1 Aar
NOTITS: Dåb 13.02.1785 Sexagesima
Dåb nr. 2251
62121786.02.05Maren Christensdatter Kragsig 0.10 9 m. 1785.05.16 FAR: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande.MOR: Johanne Jensdatter-d. 5te p: Ep: blev Christen {Hansen} Kragsigs Datter {Maren} begraven 3 fierding aar gammel
NOTITS: Dåb 16.05.1785 Anden Pinsedag
Dåb nr. 2260
62181786.02.12Anne Poulsdatter Hyvild 76c 76 år 1709c  SØN: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande. og {2den Søndag i Faste} Clemen {Larsen} Hyvilds Moder {Anne Poulsdatter} 76 Aar
NOTITS: Fra Jyske Registre, ægteskabsbevilling 1746. Lars Clemmensen's efterleverske Anne Poulsdatter bevilling til at gifte sig med Christen Thomsen.
62191786.03.12Dødfødt Husum 0.00  1786.03 FAR: Peder Poulsen Husum.MOR: Maren JensdatterDito Dag [2den Søndag i Faste] Peter {Poulsen} Husums Datter dødfødt
Dåb nr. 1945
62211786.05.27Margrethe Jørgensdatter Brande By 0.05 20 uger 1786.01.08 FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande. - Dom: [5? eller 6?] p: T: [vel fejl for p: P:] Jørgen Jørgensens Datter Margrethe 20 Uger
NOTITS: Begravelserne synes at være i rækkefølge. Trinitatis er efter denne begravelse. 6. søndag efter påske passer i rækkefølgen.
Dåb nr.
62221786.06.07Ane Dørslund Dørslund 83 83 år 1703c  - d: 7de Junii blev Ane Døslund begraven 83 aar
NOTITS: Kan ikke tilordnes.
62231786.06.07Mette Jensdatter Uhre 1.11 3 år 1784.06.27 FAR: Jens Nielsen Grene, ?, Brande. dito [d: 7de Junii] Jens {Nielsen} Greens Datter {Mette} 3 aar.
NOTITS: Dåb Nr. 2235 27.06.1784. Nielsen fra skøde 1781 på Bundgaard i Uhre.
Dåb nr. 2235
62241786.06.11? Pedersdatter Borup 0.05c 20 uger 1786.01c FAR: Peder Christensen Boel, Borup, Brande. Fest Trinitatis blev Peter {Christensen} Boels Datter begraven 20 uger gl
NOTITS: Dåb glemt i Brande.
Dåb nr. 1956
59921786.07.01Bodil Katrine Nielsdatter Brandlund 1c  1785.11.20 FAR: Niels Larsen.MOR: Karen Jespersdatter. {REKONSTRUKTION: fra dåben og ikke nævnt juli 1787 i FT: 'Begravet Niels Larsen datter Bodil Katrine i Brandlund.'}
NOTITS: Datoen arbitrær mellem fødslen nov. 1785 og FT juli 1787. Altså forældrene lever stadig i Brandlund i FT 1787 men denne datter er ikke ført, må altså være begravet mellem fødslen og FT 1787.
Dåb nr. 2270
62261786.07.16?  2c 2 år 1784c FAR: ?, ?, Brande. - d 5te en [gmd?] Datter 2 aar gammel
NOTITS: Ikke identificierbar.
62281786.07.28Sidsel? Christensdatter Flø 0.03 12 uger 1786.04c FAR: Christen Pallesen, Flø, Brande. -d 28de Juli: Christen Pallesens d 7de p. Trinitatis [30. Juli??] en Datter 12 Uger
NOTITS: Problematisk. Dåb #2221 07.08.1783 (alder 3 år, ikke 12 uger) er den eneste datter af Christen, der ikke dukker op i FT 1787, må altså være død. De to forskellige datoer er ikke erklærlige.
Dåb nr. 2221
62291786.07.28Maren Jensdatter Uhre 0.08 20 uger 1786.01.12 FAR: Jens Jensen Søndergaard, Uhre, Brande. Dito Dag Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Maren} i Uhre 20 Uger gl.
NOTITS: Dåb 16.01.1786.
Dåb nr. 2273
62321786.08.27Maren Thomasdatter Langkær- Store 1.08 2 år 1784.12.19 FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande. -d 11te p: T: blev Thomas Kielsen lille Datter {Maren} 2 aar gl: begraven.
NOTITS: Dåb 19.12.1784.
Dåb nr. 2250
62341786.12.01Dødfødt Langkær- Lille 0.00  1786.12 FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande. -samme Dag [1ste Advents Søndag] Jens {Nielsen} Green i Lille Lankier, hans Dødfødte Barn
NOTITS: Jens Nielsen Green den unge af Uhre, Lille Langkær og senere Lille Tykskov Ejstrup og Give. Jens Nielsen Green den ældre er af Grarup.
62351786.12.26Maren Jensdatter Langkær- Store 44c 44 år 1742c  MAND: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande. 2den Juule Dag blev Anders Lassen stur Lankiers kone {Maren Jensdatter} begraven 45 Aar gammel
NOTITS: BG 6, s.3
62371787.01.28Ane Mikkelsdatter Hyvild 1.01 1 år 1786.01.30 FAR: Mikkel Pedersen, Hyvild, Brande. 4de Sondg efter H. 3 kong. blev begraven Michel Pedersen Hyvilds Datter Ane 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 30.01.1786
Dåb nr. 2274
62381787.02.18Mette Jensdatter Langkær- Lille 0.02 11 uger 1786.12.26 FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande. -Fastelavns Sønd: blev Jens Greens Datter Mette i Lille Lankier begraven 11 uger gl.
NOTITS: Dåb 26.12.1786
Dåb nr. 2293
62391787.02.25Else Mortensdatter Brandlund 0.06 6 m. 1786.09.03 FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande. -1ste Sønd: i Faste blev Morten Simonsens Datter Else i Brandlund begraven ? aar gl.
NOTITS: Dåb 03.09.1786
Dåb nr. 2288
62431787.03.31Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt Brande By 58c 58 år 1728c  -d 31te Marti: blev Mad Brandt Maren Jensdatter Kjærsgaard her begraven 58 Aar gl.
NOTITS: Kaldet Madamme Brandt fra hendes mand Laurits Jensen Brandt til Brandholm.
62441787.04.01Mette Larsdatter Dørslund 8.06c 8 år 6 m. 1778.10c FAR: Lars Hansen afdød, Dørslund, Brande. -Palme Sønd: blev begraven Anders Christensen Døslunds {sted}Datter Mette 8? Aar gl.
NOTITS: Anders Christensen er hendes stedfar. Lars Hansen Dørslund døde 1779.
Dåb nr. 2110
62451787.04.15Peder Iversens kone Uhre 42c 42 år 1744c  MAND: Peder Iversen, Uhre, Brande. -1ste Sønd efter Paaske blev begraven Peder Iversens kone i Uhre 42 Aar gl.
62481787.05.13Anne Clemmensdatter Hyvild 1.03 1 år 1786.02.12 FAR: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande. -4 te Sønd: efter Paaske Clemen {Larsen} Hyvilds Datter {Anne} 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 12.02.1786. Larsen fra FT 1787.
Dåb nr. 2277
62491787.05.17Maren Kjeldsdatter Grarup 46c 46 år 1740c  MAND: Jens Pedersen, Grarup. -Christi Himel farts Dag Jens Pedersens kone {Maren Kjeldsdatter} i Grarup 46 Aar gl.
62501787.05.28Birthe Kathrine Olesdatter Borup 3.06 3 år 6 m. 1783.11c FAR: Ole Jensen, Borup, Brande. -2de Pintze Dag Ole Jens Dat: i Borup Birthe Cathrine 3? Aar gl:
NOTITS: Dåb ikke fundet i Brande KB.
62521787.08.12Ane Poulsdatter Tarp 85c 85 år 1702c  MAND: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande. -Dom Xma post Trinit Henrick {Jensen} Tarps Hustrue Ane PovelsdDat 85 Aar gl.
NOTITS: Jensen fra Skattemandtal 1762.
62571788.01.06Maren Mikkelsdatter Risbjerg 72c 72 år 1715c  SØN: Søren Andersen, Risbjerg, Brande. 3. Søndag efter Nyt=Aar blev begraven Søren Andersens Moder i Riisberg Maren Michels Datter 72 Aar gl:
62591788.03.16Bodil Margrethe Jensdatter Borup 28c 28 år 1759c  MAND: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande. 5. Palme=Søndag blev begraven Lars Windings Hustrue {Bodil Margrethe Jensdatter} i Borup 28 Aar gl.-
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787. Dødsdato fra Koldinghuus skiftet Brejl #923.
62611788.05.04Maren Nielsdatter Langkær- Lille 31s 37 år 1756c  MAND: Christen Eskildsen, Langkær- Lille, Brande. 7. Dom: 6te p: Pasche blev begraven Christen Christensens {præstens fejl, skulle være: Eskildsen} Kone {Maren Nielsdatter} i Lille Langkier 37 Aar gl.
NOTITS: Hendes navn og alder fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere. Se dåb nr. 2359 for Eskildsen.
62631788.07.08Ane Margrethe Christensdatter Skerris 38s 40 år 1750c  MAND: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande. 9. d: 8 Julii blev begraven Clemend {Andersen} Schieris Hustrue {Ane Margrethe Christensdatter} 40 Aar gl:
NOTITS: Viet Nr. 8009 23.04.1775. Alderen fra FT 1787 set som pålideligere.
62671788.09.07Sidsel Nielsdatter Borup 41s 43 år 1747c  MAND: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande. [13] Dom 16 p: Trinit blev begraven Christen Sørensens Hustrue Sidsel Nielsdatter i Borup 43 Aar gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere.
62681788.10.26Maren Pedersdatter Brande By 9.02 9 år 1779.08.15 FAR: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande. [14] Dom 23 p Trinit begraven Peder {Pedersen} Arnborgs Datter Maren 9 Aar
NOTITS: Dåb Nr. 2121 15.08.1779.
Dåb nr. 2121
62691788.11.23Maren Jensdatter  74c 74 år 1714c  [15] Dom 27 p. Trinit Maren Jensz Datter 74 Aar gl:
62711788.12.14Maren Christensdatter Svinbæk Brandlund 72c 72 år 1716c  2. 3de=Søndag i Advent blev begraven Maren {Christensdatter} Svinbek i Brandlund 72 Aar gl.
NOTITS: Thyregod trolovede 25. feb. 1752 Anders Nielsen af Grarup og Maren Christensdatter af Sviinbek. Viet 2. juli 1752.
62721788.12.21Ane Kirstine Jensdatter Uhre 0.03 5 uger 1788.10.05 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. 3. 4de Sønd i Advent blev begraven Jens {Pedersen} Nørgaards lille Datter {Ane Kirstine} i Uhre 5 Uger gl.
NOTITS: Dåb 05.10.1788.
Dåb nr. 2336
62741789.01.25Navnløs Brande By 0.01 8 dage 1789.01 FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande. 5. Samme Dag [3de Sønd efter H. 3 kongers Dag] blev begraven Niels Nygaards Datter i Uhre {vel fejl for Brande By} 8? Dage gl.
NOTITS: Barnet ikke døbt. Det er et spørgsmål, hvem faderen er. Niels Christensen Nygaard er 1789 forpagter i Brande By - præstegården. FT 1787 har ingen Niels i Uhre undtagen Niels Organist, der altid bliver sådan kaldet.
62751789.02.22Karen Christensdatter Harrild 57s 55 år 1731c  MAND: Erik Eriksen, Harrild, Brande. 6. Fastelavns Sønd: blev begraven Erick Ericksens Kone {Karen Christensdatter} i Harild 55 Aar gl.
NOTITS: Navn fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere.
62791789.06.28Karen Jørgensdatter Borup 61c 61 år 1728c  MAND: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande. 10 3de Sønd: efter Trinit blev begraven Jens {Jensen} Syndergaards kone Karen Jørgensdatter i Borup 61 Aar gl.
NOTITS: Navn fra FT 1787, 59 år.
62821789.07.26Navnløs Sandfeld- Lille 0.01 0 uger 1789.07 FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. 13 7 Søndag efter Trinit blev begraven Jens Pedersens nyfødte barn i Lild Sandfeld.
NOTITS: Ikke døbt.
62851789.09.13Karen Sørensdatter Brandlund 0.03 14 uger 1789.06.14 FAR: Søren Simonsen, Brandlund, Brande. 16 14 Søndag efter Trinit blev begraven Søren Simonsens Datter {Karen} i Lund 14 uger gl.
NOTITS: Dåb 14.06.1789.
Dåb nr. 2358
62861789.12.27Kirsten Larsdatter Lundfod? 20c 20 år 1769c FAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande. 1. Søndagen imellem Juul og Nyt: Aar blev begraven Christen {Pedersen} Breils datter Kiersten Larsdatter 20 Aar gl: døde ved at hente en Strippe vand.
NOTITS: En Strippe er en spand. Må være en steddatter. Hans patronym fra begravelsen 1808.
62891790.02.10? Christen Drantums kone Borup 68c 68 år 1721c  MAND: Christen Drantum, ?, Brande. 4. Den 10 Febr blev begraven Christen Drantums kone i Borup 68 Aar Gl
NOTITS: Navn ukendt. FT 1787 opfører under enlige personer i Borup: Christen Drantum, 57, 1. enke, Bonde og Husmand. Det er et spørgsmål om folketællingen er forkert eller kirkebogen.
62901790.02.14Ane Laustdatter Uhre 76s 74 år 1713c  MAND: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande. 5 Fastelavns Søndag blev begraven Hans Smeds hustru {Ane Laustdatter} i Uhre 74 Aar Gl.
NOTITS: Hun er 74 ved FT juli 1787, derfor 76.
62931790.02.16Karen? Jens Smeds enke Grarup 66c 66 år 1723c  MAND: Jens Smed, Grarup, Brande. 8 d. 16 Febr blev begraven {Karen?} Jens Smeds Enke i Grarup 66 Aar gl.
NOTITS: Formodentlig Søren Jensen Smeds mor. Karen fra Karen Smed se #2225.
62991790.07.04Anne Eriksdatter Harrild 85c 85 år 1705c  SØN: Erik Jensen, Harrild, Brande. 14 5te Søndag efter Trin: blev begraven Erick Jensens Moder {Anne Eriksdatter} i Harild 85 aar gl.
NOTITS: Navn fra Brejl: Lundenæs og Bøvling Amt nr. 738. Tak til Leif H. Bagger for henvisning.
63001790.07.11Birthe Hansdatter  74c 74 år 1716c  MAND: Jens Boelsen gammel, ?, Brande. 15 6te =Søndag efter Trin: blev begraven den afdøde Jens Boelsens efterlatte Enke Birthe Hansdatter 74 Aar Gl.
NOTITS: Jens Boelsen begravet 1 måned før.
63041790.10.17Karen Sørensdatter Lundfod 31c 31 år 1759c  MAND: Peder Christensen, Lundfod, Brande. 19 20de=Søndag efter Trin. blev begraven samme Peder Christensens hustru{Karen Sørensdatter} 31 Aar Gl.
NOTITS: Se viede Nr. 8076. Død efter fødsel #6303.
63061790.10.31Ane Katrine Pedersdatter Skærlund 3.08 3 år 6 m. 1787.04.14 FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. 21 Dom: 22de post Trin: blev begraven Peder Andersens Datter {Ane Katrine} i Schierlund 3? Aar Gl:
NOTITS: Dåb 14.04.1787.
Dåb nr. 2299
63101790.11.23Sidsel Larsdatter Brandlund 1.08 1 år 6 m. 1789.05.03 FAR: Lars Christensen Bundgaard, Brandlund, Brande. 25. d 23 Novembr blev begraven Lars {Christensen} Bundgaards datter {Sidsel} i Lund 1½ aar Gl.
NOTITS: Dåb 02.05.1789. Fadder mandens syster Else Christensdatter, derfor Christensen.
Dåb nr. 2374
63121790.12.19Karen Andersdatter Borup 32c 32 år 1758c  MAND: Peder Troelsen, Borup, Brande. 2. 4de Advent blev begraven Peder Truelsens Hustrue {Karen Andersdatter} i Borup 32 Aar gl.
NOTITS: Hendes navn se fx dåb 19.12.1790. FT 1787 i Brandlund.
63151791.01.30Dødfødt Grarup 0.00  1791.01 FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande.MOR: Birte Jensdatter5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup dødfødte barn.
Dåb nr. 1942
63161791.02.06Ane Pedersdatter Uhre 1.07 2 år 1789.07.05 FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande. 6. 5te Søndag: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Peder Nielsens Enkes {Else Pedersdatters} Datter{Ane} i Uhre 2 Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.07.1789. Enken er Else Pedersdatter.
Dåb nr. 2361
63201791.04.21Mette Pedersdatter Uhre 4.03 4 år 1787.01.07 FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande.MOR: Else Pedersdatter, Uhre. 10. Skiertorsdag blev begraven Peder Nielsens Enkes {Else Pedersdatters} Datter {Mette} i Uhre 4 Aar gammel.
NOTITS: Dåb nr. 2294, 07.01.1787. Enken er Else Pedersdatter.
Dåb nr. 2294
63221791.05.01Ane Madsdatter Risbjerg 3.04 3 år 1787.12.26 FAR: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande. 12. Samme Dag [1ste Søndag efter Paaske] blev begraven Mads {Jensen} Riisbergs Datter {ANE} 3 Aar gammel
NOTITS: Dåb 26.12.1787.
Dåb nr. 2316
63241791.05.06Sidsel Jensdatter Kjærsgaard Brande By 67c 67 år 1723c  MAND: Henrik Nikolaj Sørensen Busk, Brande By, Brande. 14. Samme Dag [d. 6 Maj] blev begraven hans {Sr. Henrik Nicolaj Sørensen Busk} Hustrue {Sidsel Jensdatter Kjærsgaard} 67 Aar gammel
NOTITS: Navn fra FT 1787, 63 og Nygaards Sedler.
63271791.07.10? Christen Nielsen Nedergaards kone Brandlund 75c 75 år 1716c  MAND: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande. 17 3die Søndag efter Trefold; blev begraven Christen {Nielsen} Nedergaards Hustrue i Brandlund 75 Aar gammel.
NOTITS: Navn kendes ikke, men nævnt som kone i skattemandtallet 1762, udeladt i FT 1787.
63281791.07.25Birte Nielsdatter Alkærlund 40s 39 år 1751c  MAND: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. 18. d. 25 Julii blev begraven Christen Thomsens Hustrue {Birthe Nielsdatter} i Algierlund 39 Aar gammel
NOTITS: Navn fra FT 1787, 36.
63291791.08.07Bodil Margrethe Christensdatter Alkærlund 0.01 3 uger 1791.07.17 FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. 19. Dom 7ma post Trinit blev begraven Christen Thomasen Datter {Bodil Margrethe} i Algierlund 3 uger gammel
NOTITS: Dåb 17.07.1791
Dåb nr. 2400
63331792.01.15Ane Katrine Pedersdatter Borup 0.01 4 uger 1791.12.11 FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. 3. Samme Dag [2de Søndag efter Hl: 3 Kongers Dag] blev begraven Peder Troelsens Datter {Ane Katrine} i Borup 4 Ugger Gl:
NOTITS: Dåb 11.12.1791
Dåb nr. 2408
63351792.02.12Ane Hansdatter Brande By 0.01 14 dage 1792.01.29 FAR: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande. 5. Sexagesima blev begraven Hans Smeds i Brande mindste Datter {Ane} gl: 14 Dage
NOTITS: Dåb 29.01.1792
Dåb nr. 2411
63401792.06.24Mette Troelsdatter? Lundfod 79c 79 år 1713c  MAND: Iver Christensen, Lundfod, Brande. 10. 3 p: Trin: blev begraven Iver Christensens Enke {Mette Troelsdatter?} {Mette Troelsdatter fra opkaldelser} i Lundfoed 79 Aar gl.
NOTITS: Første datter for hver af hendes fire sønner, der faar bøn, hedder Mette. Egen første søn efter hendes far Troels, formodentlig, anden søn Christen efter mandens far.
63421792.07.29Mette Kathrine Larsdatter Dørslund 0.02 6 uger 1792.06.10 FAR: Lars Hansen, Dørslund, Brande. 12. 8. p: Trin: blev begraven Lars Hansens Datter Mette Catrine af Døslund gl 6 uger
NOTITS: Dåb 10.06.1792
Dåb nr. 2423
63431792.11.18Kirsten Nielsdatter Uhre 84c 84 år 1708c  SVIGERSØN: Dynes Larsen, Uhre, Brande. 13. Dom 24 p. Trinit. blev begravet Dynes Lassens Sviiger moder Kirsten Nielsdatter af Uhre, gl: 84 aar
NOTITS: Hendes mand, Christen Christensen Murmand (Ejnar Bjerre: mur- og blymester) i Østerdam Thyregod, døde 1761. Deres datter Anne Marie Christensdatter blev 1755 i Thyregod gift med Dynes Larsen. Ejnar Bjerre: "antagelig er hun datter af Niels Boysen, Ullerup, Give."
63441792.11.20Karen Jespersdatter Schmidt Lundfod 58s 60 år 1734c  MAND: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande. 14. Tiiersdagen d 20 Nov: Sr: Jens Pedersen Lunds Hustrue, Madme Karen Jespersdatter Schmidt i Lundfod, gl: 60 aar.
NOTITS: I FT 1787, 53, nævnes Jens Pedersen Lund som Husmand og Snedker. Han har en tjenestepige. Hans titel Sr. og hendes Madme antyder, at de var overklasse.
63451792.11.25? Søren Pedersens enke Lundfod 80c 80 år 1712c  MAND: Søren Pedersen spillemand, Lundfod, Brande. 15. Dom: 25 p: F. Trin: blev begravet Søren Pedersens Enke udj Lundfoed, gl: 80 aar -
NOTITS: Navn kendes ikke.
63461792.11.25Anne Christensdatter Uhre 0.02 9 uger 1792.10.07 FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. 16. samme Dag [Dom: 25 p: F. Trin:] blev begraven Jens Nørgaards liden Datter {Anne} af Uhre, gammel 9 uger -
NOTITS: Dåb 07.10.1792
Dåb nr. 2429
63481793.01.14Mette Pedersdatter Brogaard 40s 46 år 1752c  MAND: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande. 2. Dom 2da post Epiphan. Thomas Nielsens Hustrue {Mette Pedersdatter} af Brogaard, gl: 46 aar
NOTITS: Navn fra FT 1787, 34.
63501793.03.03Mette Hansdatter Dørslund 0.10 10 m. 1792.04.29 FAR: Hans Pedersen, Dørslund, Brande. 4. 3die Sønda i faste blev begraven Hans Pedersens mindste Datter {Mette} i Riisberg [skal være Døslund!] 10 Maaneder gl:
NOTITS: Risbjerg passer ikke. Degnens originale, fortløbende kirkebog har Hans Pedersen. Præstens kopierede har Jens Pedersen, som ikke passer nogen steder. Vel dåb 29.04.1792.
Dåb nr. 2420
63511793.03.03Mette Kirstine Jensdatter Borup 0.10 10 m. 1792.04.29 FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande. 5. Dito [Dom 3tia Jejunii:] Jens {Jensen} Boels Datter {Mette Kirstine} i Borup gl: 10 Maaneder
NOTITS: Dåb 29.04.1792. Kun i præstens kirkebog.
Dåb nr. 2419
63531793.04.01Maren Jensdatter Uhre 2.03 2 år 3 m. 1790.12.26 FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. 7. Festo 2do Paschali Jens Thøgersens Datter {Maren} af Uhre, gl 2 aar, og 3 Maaneder.
NOTITS: Dåb 26.12.1790.
Dåb nr. 2386
63541793.05.20Birte Christensdatter Alkærlund 0.01 14 dage 1793.05.05 FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. 8. Festo 2do Pentecostas Christen Thomsens spæde Datter {Birte} i Algierlund
NOTITS: Dåb 05.05.1793.
Dåb nr. 2444
63571793.08.04Kirsten Nielsdatter Grarup 0.03 11 uger 1793.05.19 FAR: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande. 11. 10 p. Trinit Niels {Jensen} Greenes Datter {Kirsten} af Grarup, gl 11 uger.
NOTITS: Dåb 19.05.1793. Faderens patronym fra FT 1787. Dette er Niels Jensen Grene den ældre, den yngre bor i Uhre, Lille Langkær, Flø og flytter til Ejstrup og Give.
Dåb nr. 2447
63581793.08.25Dødfødt Blæsbjerg 0.00  1793.08 FAR: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande. 12. 13tia p. Trin. blev begraven - Peder Xstensen Pigebarn af Blesberg dødfød.
63601793.08.25Mette Eriksdatter Harrild 0.05 18 uger 1793.03.31 FAR: Erik Eriksen, Harrild, Brande. 14. [13tia p. Trin.] Erick Ericksens Datter, Mette, af harrild, 18 uger gammel.
NOTITS: Dåb 31.03.1793 nr. 2440.
Dåb nr. 2440
63611793.08.25Elles Nielsdatter Uhre 1.01 1 år 9 uger 1792.07.15 FAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. 15. 16 p. Trinit Niels Organistes Datter Elles, gl 1 aar, og 9 Uger -
NOTITS: Dåb 15.07.1792. Faderens patronym fra FT 1787.
Dåb nr. 2425
63621793.09.22Johanne Jensdatter Borup 35s 31 år 1758c  MAND: Jens Jensen Boel, Borup, Brande. 16. 17ma p. Trinit blev begraven Jens {Jensen} Boels Hustru {Johanne Jensdatter} af Borup, gl 31 aar -.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787, 29.
63671793.12.22Karen Sørensdatter Skærlund 69s 74 år 1724c  MAND: Hans Pedersen, Skærlund, Brande. 1. 4ta in Adventu Hans Pedersens Hust. navnlig Karen Sørensdatter af Schierlund gl: 74 aar
NOTITS: FT 1787, 62.
63681794.01.05Marianne Pedersdatter Borup 5.00 5 år 1788.12.28 FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. 2. Dom: 1ma Nov Anno Peder Truelsens Datter Mariane af Borup gl. 5 Aar
NOTITS: Dåb 28.12.1788.
Dåb nr. 2337
63701794.01.19Anna Larsdatter Brandlund 4.09 4 år 6 m. 1789.04.19 FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande. 4. Dom: 2da p. Epiphan. Lars {Christensen} Nedergaards Datter af Lund-bye Anna Larsd. Gl 4,5 aar
NOTITS: Dåb 19.04.1789. Faderens patronym fra FT 1787.
Dåb nr. 2352
63731794.01.26Ane Marie Jespersdatter Arvad Mølle 2.11 3 år 1791.02.13 FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande. 7. Samme dag [3die S: e: h: 3 K.] blev begraven Jesper Møllers Eldste Datter Anne Maria 3 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 13.02.1791.
Dåb nr. 2394
63741794.01.26Kathrine Marie Christensdatter Flø 4c 4 år 1789c FAR: Christen Thøgersen, Flø, Brande. 8. Endnu samme dag [3die S: e: h: 3 K.] blev begraven Christen Tøgersens Datter Fløe Cathrine Marie 4 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.
63751794.02.02Anne Malene Hansdatter Grarup 7.06c 7 år 6 m. 1786.08c FAR: Hans Pedersen, Grarup, Brande. 9. Dom 4ta p. Epiph: blev begraven Hans Pedersens Datter af Grarup, Ane Malene 7½ Aar gammel.
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.
63761794.02.02Kirsten Eriksdatter Harrild 1.02 1 år 1793.01.07 FAR: Erik Jensen, Harrild, Brande. 10. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiph:] blev begraven Erick Jensens Datter Kirsten af Harrild gl: 1 aar
NOTITS: DKB. Dåb 13.01.1793.
Dåb nr. 2438
63791794.02.09Maren Hansdatter Grarup 60c 60 år 1733c  MAND: Peder Hansen, Grarup, Brande. 13 dito [Dom: 5ta p. Epiph:] Peder Hansens Hustrue af Grarup Marens Hansd., gl 60 aar
NOTITS: PKB. Skifte Nørvang herred Skifteprotokol 1794-99 opslag 5 , kaldes der Malene Hansdatter.
63821794.02.16Maren Sørensdatter Dørslund 0.04 19 uger 1793.10.06 FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 16. Saa og [Septuagesima] Søren {Nielsen} DøsLunds D: Maren 19 Ugger Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 06.10.1793.
Dåb nr. 2453
63841794.03.09Anne Johanne Bertelsdatter Uhre 0.01 1 m. 1794.02.09 FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande. 18. ligeledes [1. dag i faste] SKoeholder[!] Bertel {Christensen} Tiirsvads Datter An Johanne 1 maaned gl
NOTITS: DKB. Dåb 09.02.1794.
Dåb nr. 2456
63851794.03.16Karen Thomasdatter Brandlund 15c 15 år 1778c FAR: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande. 19. 2den Søndag i faste blev begraven Thomas Pedersens Datter Karen af Lund, 15 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.
63871794.04.17Karen Nielsdatter Brandlund 87c 87 år 1706c  SVIGERSØN: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande. 21. Skier=Torsdag blev begraven Johann Jørgensens SvigeModer {Karen Nielsdatter} i Lund 87 Aar Gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787 Bregnhoved, Give.
63891794.05.25Anne Eriksdatter Brandholm 64c 64 år 1729c  23. Løverdagen d. 24 Maj blev begraven Anne Ericksd: paa Brandholm 64 Aar gl.
NOTITS: DKB. Født i Usseltoft. Arver efter bror Søren Eriksen 1782. Se Villy M. Sorensen: "Selvmord i rige Usseltoft 1782".
59911794.06.01Karen Madsdatter Gadbjerg 51c  1743c  MAND: Christen Hansen Askjær, Blæsbjerg, Brande. {REKONSTRUKTION: fra skifte :'død i Juni 1794 i Smidstrup i Gadbjerg sogn Karen Madsdatter'}
NOTITS: Se skiftet fra juli 1794 i Arvad i Brande. Karen Madsdatter døde i Smidstrup i Gadbjerg sogn, hvor hendes søn Hans Christensen, 13, tjener. Hun var født i nabosognet Randbøl ind mod Gadbjerg. Hun er ikke fundet begravet i Gadbjerg, heller ikke i Brande, men hendes begravelse noteres her, hvor hun skulle være blevet begravet.
63901794.06.09Gertrud Larsdatter Uhre 76s 79 år 1718c  MAND: Jakob Andersen, Uhre, Brande. 24 Samme dag [2den Pintze dag] blev begraven Jacob Andersen Enke {Gertrud Larsdatter} i Uhre 79 Aar gl:
NOTITS: PKB. Navn BG 12, s. 96. Se FT-Simul 1762. FT 1787, 69.
63911794.07.23Inger Jensdatter Borup 65s 66 år 1729c  MAND: Søren Kolben, Borup, Brande. SØN: Knud Jørgensen, Borup, Brande. 25. Onsdagen d 23 Julj blev begraven Søren Kolbens Enke {Inger Jensdatter} i Økier 66 Aar gl:
NOTITS: FT 1787, 58. 1 gang gift med Jørgen. 2. gang gift med Søren Kolben.
63951794.10.26Anne Maria Nielsdatter Flø 0.01 3 uger 1794.10.05 FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. 29. Samme dag [19 P: Trin:] blev begraven Niels Pedersens mindste Datter {Anna Maria Nielsdatter} i Fløe 3 ug: gl
NOTITS: DKB. Dåb 05.10.1794.
Dåb nr. 2478
63971795.03.15Karen Larsdatter Askær- Sønder 85c 85 år 1709c  2. Midfaste Søndag blev begraven Karen Larsd: i S: Askier gl: 85 Aar
NOTITS: DKB. Ikke i FT 1787. Muligvis Niels Nielsens enke. Niels Nielsen, Sønder Askær †1763-73.
64001795.09.03Ane Pedersdatter Borup 65c 65 år 1730c  MAND: Anders Grarup, Borup, Brande. 5 Torsdagen d 3 Sept blev begravet Anders Grarups Enke Ane Pedersdatter 65 Gl:
NOTITS: PKB. Hun var født i Arvad.
64011795.09.20Maren Sørensdatter Dørslund 0.01 4 uger 1795.08.30 FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. 6. Samme dag [16 p. Trinnit:] blev begraven Søren {Nielsen} DøsLunds lille Datter Maren 4 Uger gl
NOTITS: DKB. Dåb 30.08.1795.
Dåb nr. 2497
64061796.03.20Ane Pedersdatter Askær- Sønder 0.03 3 m. 2 uger 1795.12.06 FAR: Peder Madsen, Askær, Brande. 4. Palmesøndag blev begraven Peder Madsens datter Ane i AsKier 3? Maaned
NOTITS: DKB. Dåb 06.12.1795. Peder Madsens familie vel indsidder i Sønder Askær.
Dåb nr. 2503
64081796.03.29? Jens Thomsen Slagballes mor Brande By 88c 88 år 1707c  SØN: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande. 6. Samme dag [3 Paaske dag] blev begraven Degnens Moder 88 Aar gl
NOTITS: DKB. Degnens navn i Bundgaard Lassens "Brande Sogns Historie 1. del", side 144
64101796.05.16Ane Marie Andersdatter Uhre 0.05 4 uger 1795.12.06 FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. 8. Samme dag [2 Pintze dag] blev begraven bemelte mands [Anders Pedersen] mindste barn {Ane Marie} 4 uger gl.
Dåb nr. 2515
64141796.12.26Mette Christensdatter Uhre 77s 80 år 1719c  SVIGERSØN: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande. 2. 2den Juule dag blev begraven Peder {Jensen} Skræders Svigemodes Mette Christensd: i Uhre 80 Aar Gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 68.
64151797.01.01Mette Nielsdatter Uhre 67c 67 år 1729c  MAND: Jens Troelsen, Uhre, Brande. 3. Nyt Aars dag blev begraven Jens Troelsens hustru {Mette Nielsdatter} i Uhre 67 Aar gl:
NOTITS: DKB. Navn fra FT 1787, 58.
64171797.01.29Ane Nielsdatter Grarup 1c 1 år 1795c FAR: Niels Andersen, Grarup, Brande. 5. Samme dag [4 S: eft. h: 3k: dag] blev begraven Niels Andersens Datter Ane af Grarup 1 Aar Gl.
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande. Denne Niels Andersen ikke set før eller efter.
64221797.08.06Kirsten Jensdatter Grarup 16.02 16 år 1781.06.03 FAR: Jens Pedersen Nørgaard gammel, Grarup, Brande.MOR: Maren Kjeldsdatter10. 8 P: T: begravet Gl. Jens {Pedersen} Nørgaards Datter Kiersten i Grarup 16 Aar
NOTITS: DKB. *1781 Store Langkær. Jens Pedersen kaldes gammel fordi han er 58, ikke fordi der er en anden yngre Jens Nørregaard i Grarup.
Dåb nr. 2173
64251797.12.26Maren Jensdatter Uhre 0.11 10 m. 1797.03.02 FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. d 26 Decembr blev begraven Jens Thøgersens yngste Datter Maren af Uhre 10 mdr Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 12.03.1797.
Dåb nr. 2534
64271798.01.14Ane Larsdatter Askær- Nørre 59c 59 år 1738c  MAND: Christian Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande. 4. d 14 Jan blev begraven Christen {Jensen} Nør Askiers hustru {Ane Larsdatter} 59 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn fra FT 1787. Alder 1787 49 år.
64291798.01.21? Mads Jensens mor Risbjerg 81c 81 år 1716c  MAND: Jens Pedersen Tarp, Risbjerg, Brande. SØN: Mads Jensen, Risbjerg, Brande. 6. d 21 Jan: blev begraven Mads Jensens Moder Riisberg 81 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn ikke kendt. Mads Jensen har bror Søren Jensen †1788 med skifte i Hedegaard Give. Søren Jensen er fra gift 1786 i Give fra Brande. Begge kan være sønner af Jens Pedersen, Risbjerg 1762. Jens Pedersens enke- nævnt i lægsrullen 1774 i Risbjerg - kan være Mads Jensens mor.
64331798.03.07Navnløs Skærlund 0.01 3 uger 1798.02 FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. 10. d 7 Martj blev begraven Peder Andersens Nyefødte Datter i Schierlund.
NOTITS: DKB.PKB: "..spæde Datter, gl: 3 uger.."
64341798.03.25Inger Pedersdatter Brandlund 65c 65 år 1732c  11. d 25 Martij blev begraven Enken Inger Pedersdatter af Lund 65 Aar Gammel.
NOTITS: DKB.
64391798.07.05Inger Sørensdatter Harrild 39s 35 år 1759c  MAND: Erik Jensen, Harrild, Brande. 16. d 5 Jul blev begraven Erick Jenssens Hustru {Inger Sørensdatter} i Harild 35 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn fra Brande KB Kopulerede Nr. 8079 19.06.1785. FT 1787, 28.
64401798.07.15? Thomas Kjeldsens mor Langkær- Store 88c 88 år 1710c  SØN: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande. MAND: Kjeld Thomasen, Langkær- Store, Brande. 17. d 15 Julj blev begraven Thomas Kieldssens Moder i LangKier 88 Aar Gl.
NOTITS: DKB. Navn ikke kendt. Hendes mand var Kjeld Thomasen *1713c †1787, se BG 6 side 17.
64411798.07.22Dorthe Kirstine Christensdatter Flø 10.08 11 år 1787.11.14 FAR: Christen Thøgersen, Flø, Brande. 18. d 22 Julj blev begraven Christen Tøgersens Datter Dorthe Kierstine gl 11 Aar
NOTITS: DKB. Dåb Sønder Omme 14.11.1787. 1789 Christen Thøgersen nævnt som fadder af Lille Brande, Sønder Omme, i Brande Kirkebog dåb Nr. 10.
64431798.12.02Ane Jørgensdatter Arvad 70c 70 år 1728c  1. d 2 decbr blev begraven Ane Jørgensd: af Arvad 70 Aar Gl
NOTITS: DKB. FT 1787, 59.
64441798.12.02Kirsten Jensdatter Brandlund 0.08 6 m. 1798.05.06 FAR: Jens Jørgensen Skræder, Brandlund, Brande. 2. Samme dag [d 2 decbr] blev begraven Jens Jørgensens Mindste Datter {Kirsten} i Lund
NOTITS: DKB. Dåb 06.05.1798. PKB "..? år.."
Dåb nr. 2558
64461798.12.16Maren Jens Christensen Bundgaards mor Uhre 80c 80 år 1718c  SØN: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande. 4. Samme Dag [d 16 december] blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards Moder i Uhre 80 Aar Gl.
NOTITS: DKB. FT 1787, 69. Patronym ikke kendt. Jens' patronym fra dåb 14.08.1796, hvori mandens søster Else Christensdatter er nævnt. Han er gift i 1792 med Karen Poulsdatter af Risbjerg og er søn af Christen Christensen i Uhre.
64481799.01.27? Peder Iversen svigermor Lundfod 74c 74 år 1724c  SVIGERSØN: Peder Iversen, Lundfod, Brande. DATTER: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande. 6. Samme Dag [d 27 Janv:] blev begraven Peder Iversens Svigermoder i Lundfoed 80 Aar Gammel
NOTITS: FT 1801. Karen Troelsdatters mor. Karen gift 1792 af Borup med Peder.
64491799.01.27? Christen Madsen svigermor Lundfod 75c 75 år 1723c  SVIGERSØN: Christen Madsen, Lundfod, Brande. DATTER: Mette Pedersdatter, Lundfod, Brande. 7. Endnu Samme Dag [d 27 Janv:] blev begraven Christen Madsens Svigermoder i Lundfoed 75 Aar Gl:
NOTITS: Mette Pedersdatter er gift med Christen Madsen.
64511799.03.24Kirsten Larsdatter Risbjerg 0.01 1 uger 1799.03.17 FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande. 9. Samme dag [d 24 Martj] blev begraven Lars Nielssens Spæde datter {Kirsten} 8 dage gl
NOTITS: DKB. Dåb 17.03.1799.
Dåb nr. 2574
64531799.04.19Abelone Hansdatter Tarp 64s 72 år 1735.06.01  SØN: Jens Pedersen, Tarp, Brande. 11. d 19 April blev begraven Jens Pedersens Moder {Abelone Hansdatter} i Tarp 72 Aar gl:
NOTITS: Identificeret over Jens Pedersens fødested Adsbøl i Strellev. Kirkebogen har gjort hende 8 år ældre end hun var. Fødte i Horne 1735: Abelone - datter af Hans Hansen i Bounum og Ellen Pedersdatter (meddelt af Hanne Graversen). Juni i dato antaget, ikke fra kirkebogen.
64541799.04.28? Peder Pedersen Sognefoged's mor Uhre 75c 75 år 1723c  SØN: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande. 12. d 28 April blev begraven Peder Sognefogeds Moder i Uhre 75 Aar Gl:
NOTITS: Hendes navn kendes ikke.
64551799.04.28Karen Jensdatter Borup 56c 56 år 1742c  MAND: Peder Pedersen, Borup, Brande. 13. Samme dag [d 28 April] blev begraven Peder Pedersens Kone {Karen Jensdatter} i Borup 56 Aar gl.
NOTITS: FT 1787 45 år.
64591799.07.26Sidsel Jensdatter Uhre 3c 3 år 1796c FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande. 17. Samme dag [d 26 Juli] blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards Datter Sidsel af Uhre 3 Aar Gl:
NOTITS: BG Hefte 12, Uhre 2. del, side 137.
64611799.12.01Kirsten Hansdatter Østerholm 63c 63 år 1736c  DATTER: Ane Cathrine Sørensdatter, Østerholm, Brande. SVIGERSØN: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande. 1. d 1 Decbr blev begraven Jens {Christensen} Kragsigs Svigemoder Kiersten Hansdatter af Østerholm 63 Aar gl:
NOTITS: Patronym Christensen fra BG Hefte 11, side 27, parcel 5 "Den gyldne Middelvej". Hun er Ane Chatrine Sørensdatters mor.
64641800.02.09Ane Pedersdatter Qvist Brandlund 68c 68 år 1731c  MAND: Niels Hansen Skomager, Brandlund, Brande. 4. d. 9. Febr blev begraven Skomager Enken Ane Pedersd: {Qvist} i Lund 68 Aar Gl:
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787. Vel Niels Hansen skomagers enke. Han blev begravet 1780. Gift 1775 i Rind. Hun kaldes Anne Pedersdatter Qvist i udskiftningen 1791 i Brandlund.
64691800.04.06? Niels Christensens Kone  70c 70 år 1729c  MAND: Niels Christensen, ?, Brande. 9. d. 6. April blev begraven Niels Christensens Hustru 70 aar Gammel
NOTITS: Kan ikke være Niels Christensen Nygaard, hans kone lever i 1801 Kan ikke være Niels Christensen Langkærs kone i Brande, hun dør 1802. Ikke Niels Christensen Stenkløver i Borup 1787, kone for ung.
64701800.05.09Ane Marie Pedersdatter Uhre 59s 56 år 1740c  MAND: Jens Nielsen, Uhre, Brande. 10. d. 9 May blev begraven Jens Nielsens Hustru {Ane Marie Pedersdatter} i Uhre 56 aar gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787, hvor hun er 46 år, som giver 59 år gammel.
64731800.07.20Bodil Langmark Ross Brande By 76c 76 år 1724c  13. d. 20 Julj blev begraven Boel {Langmark} Ross af Brande 76 Aar
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787. Gift med Jakob Ross, der lever endnu i marts 1781, se Matr. 7A Borup skøde.
64741800.09.28Ane Kirstine Jensdatter Borup 33c 33 år 1767c FAR: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande. 14. NB d. 28 Sept blev begraven Gl Jens Søndergårds datter i Borup Ane Kierstine 33 Aar Gl.
NOTITS: Patronym Jensen fra FT 1787, hvor Ane Kirstine må have været ude at tjene, for hun er ikke nævnt.
64781801.02.08Johanne Jensdatter Harrild 0.08 6 m. 1800.06.02 FAR: Jens Eriksen, Harrild, Brande. 4. d 8 Febr blev begraven Jens Ericksens Datter {Johanne} af Harrild ½ Aar gl.
NOTITS: Dåb 02.06.1800. Johanne fra dåben. PKB har Inger, som er en fejl.
Dåb nr. 2604
64791801.03.15Else Nielsdatter Grarup 53c 53 år 1747c  MAND: Jens Pedersen, Grarup, Brande. 5. d. 15 Martj blev begraven Jens Pedersens Kone {Else Nielsdatter} i Grarup 53 Aar Gl:
NOTITS: Skulle være i FT 1801 af februar, men er der ikke. Gift 1787 i Øster Nykirke.
64801801.03.22Mette Jensdatter Uhre 8.04 8 år 2 m. 1793.01. 06 FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. 6. d 22 Martj, blev begraven Jens Tøgersens Datter Mette i Uhre 8te Aar Gammel.
NOTITS: Dåb søndag efter Nytår 06.01.1793.
Dåb nr. 2437
64811801.03.29Ane Eriksdatter Harrild 23.07 23 år 5 m. 1777.10.05  7. d 29 Martj blev Pigen Ane Ericksd: i Harild begraven 23 Aar gl
NOTITS: Dåb #2086, 05.10.1777.
Dåb nr. 2086
64831801.04.02Karen Bertelsdatter Uhre 32c 32 år 1768c  9. Samme dag [d 2 April] blev begraven Almisse lem Karen Berteldatter af Uhre 32 Aar Gammel.
NOTITS: Ikke i FT 1801, ikke i FT 1787. Måske datter af skoleholder Bertel Christensen Tirsvad.
64841801.04.19Maren Nielsdatter Uhre 2.04 2 år 3 m. 1799.01.27 FAR: Niels Nielsen, Uhre, Brande. 10. d 19 April blev begraven Niels Nielssens Mendste Datter af Uhre Maren 2½ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 27. 01.1799.
Dåb nr. 2571
64861801.05.14Maren Jensdatter Nørholm 37c 37 år 1763c  MAND: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande. 12. Samme dag [d 14 May] blev begraven Lars Windings Hustru {Maren Jensdatter} 37 Aar
64871801.05.14Mette Kirstine Larsdatter Nørholm 8.07 9 år 1792.11.18 FAR: Lars Christensen Winding, Nørholm. 13. Samme dag [d 14 May] blev begraven Lars {Christensen} Windings Datter Mette Kierstine 9 Aar Gammel
NOTITS: Dåb 18.11.1792.
Dåb nr. 2432
64881801.08.30Malene Pedersdatter Uhre 2.01 2 år 1799.07.26 FAR: Peder Hansen, Uhre. 14. d 30 Aug: blev begraven Peder Hansens Datter Malene i Uhre 2 Aar Gl:
NOTITS: Dåb 26.07.1799. Døbenavn Anne Malene.
Dåb nr. 2586
64921801.12.02Ane Henningsdatter Uhre 73c 73 år 1728c  MAND: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), Brande. 3. d 2 Decembr blev begraven Christen Pedersen Nørgaards Hustru {Ane Henningsdatter} i Uhre 73 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787, hun er anden gang gift med Christen. Første gang gift med Niels Christensen.
64931802.01.24Maren Henningsdatter Brandlund 54s 61 år 1747c  MAND: Søren Simonsen, Brandlund, Brande. 4. d 24 Janv: blev begraven Søren Simonsens Enke {Maren Henningsdatter} i Lund 61 Aar Gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787, hvor hun er 40 år, derfra 54 år gammel.
64951802.02.28Kirsten Christensdatter Askær- Sønder 84c 84 år 1717c  SVIGERSØN: Jeppe Christensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande. DATTER: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande. 6. Samme dag [d 28de Febr] blev begraven Enken Kirsten Christensd: Jeppe {Christensen} Sønder AsKiers Svigemoder 84 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 Ørskov, Snejbjerg 68 år, som passer. PKB får hendes patronym til at være Pedersdatter, hvilket er forkert.
64961802.03.07Sophie Enevoldsdatter Brande By 71.00 72 år 1731.03.04  MAND: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande. 7. d 7 Martj blev begraven Niels LangKiers Kone {Sophie Enevoldsdatter} i Brande 72 Aar Gl:
NOTITS: Navn FT 1801. Dåb Thyregod KB 4. søndag i fasten 04.03.1731
64971802.05.16Ane Andersdatter Alkærlund 80c 80 år 1721c  MAND: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande. 8. d 16 May blev begraven Thomas {Christensen} AlgierLunds Hustru{Ane Andersdatter} 80 Aar gl:
NOTITS: Navn FT 1787, 66. Ikke nævnt i FT 1801.
64991802.08.01Ane Madsdatter Askær- Sønder 81c 82 år 1721c  SØN: Jeppe Christensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande. 10. d 1 August blev begraven Jeppe {Christensen} AsKiers Moder [PBK:] Ane Madsd. 82 Aar gl:
NOTITS: Anne Madsdatter af Sønder Hvillum Ejstrup FT 1787, 65 år, hvilket giver 81. Jeppe Christensen bliver gift 1796 i Ørskov, Snejbjerg af Hvillum, Ejstrup.
65001802.10.01Kirstine Andersdatter Langkær- Store 81c 81 år 1721c  SØN: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande. BROR: Clemmen Andersen, Skerris, Brande. 11. d 1 oct blev begraven Anders Lassens Moder {Kirstine Andersdatter} i LangKier 81 Aar Gammel
NOTITS: Næste linie i PKB: "hendes bror Clemend Andersen i Skeeris". Kirstine Andersdatter fra hendes bror Christen Andersen Skerris' skifte 1805 i Grarup.
65021802.10.05Inger Jensdatter Harrild 0.09 8 m. 1802.02.07 FAR: Jens Eriksen Harrild, Harrild. 13. d 5 octbr blev begraven Jens {Eriksen} Harilds barn Inger ¾ Aar gl
NOTITS: Dåb 07.02.1802.
Dåb nr. 2630
65061802.11.29Mette Gydesdatter Økær Borup 64.05 67 år 1738.07.09  1. d 29 Nov blev begraven Mette Gydesdatter i Borup Aar gl. 67 Aar
NOTITS: Dåb 09.07.1738 Rind Kirkebog. PKB kalder hende Mette Økjer fra Borup.
65071803.02.06Maren Christensdatter Brandlund 42c 42 år 1760c  MAND: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande. 2. d 6 Febr blev begraven Peder Madsens Hustru {Maren Christensdatter} i Lund 42 Aar gammel.
NOTITS: For skræder se Dåb 13.06.1802 #2643 og #2643 i 1797. Ikke i FT 1801.
65081803.02.20Kirsten Jensdatter Tarp 45c 45 år 1757c  MAND: Christen Andersen, Tarp, Brande. 3. d 20 Febr blev begraven Christen Andersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Tarp 42 aar. [PKB:] NB [dist..] død upaatvivlelig af at vove sig for tidlig ud efter Barselseng da forkjølelsen satte sig for brystet.
NOTITS: Alder passer med FT 1801, 43 år. PKB 44 aar. Der er kommet en ny præst til Brande, hans navn er Ludvig Michael Lund, som var i Brande 1801-08. Han ses at være en hård, stejl, hensynsløs og selvherlig karrieremand. Han fører flere kampagner, den ene begynder her mod at komme for tidlig ud af barselsseng, hvorved man spørger, om præsten havde nogen som helst forstand på det. Den anden kampagne består i beskyldninger mod jordemødre ved dødfødte børn. Han indberetter flere til amtslægen (stifts physicus). Det ender i 1808 med at flere jordemødre ikke vil komme til fødsler, når han er til stede, se Nr. 6585. Den tredje kampagne er indførsel af en ny salmebog mod 57 underskrifter, hvor han i en følgeskrivelse - som underskriverne ikke kan tage stilling til - til kancelliet nederdrægtigt antyder, at modstanderne ikke selv har underskrevet, har truet med kapitalsopsigelse, hvis andre ikke underskrev. (Denne tredje kampagne beskrevet i Uffe Birkedal fra Liber daticus i Kirkehistoriske Samlinger, 3. række, bind 5). For fairhedens skyld: Bundgaard Lassen i "Brande Sogns Historie" bedømmer ham positivt. Denne præst gør i alt fald kirkebogen mere levende.
65091803.02.27Ane Larsdatter Uhre 70c 70 år 1732c  MAND: Jens Pedersen, Uhre, Brande. 4. d 27 Febr blev begraven Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre 70 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 alder 68 år passer. PKB 72 aar.
65101803.03.20Karen Jørgensdatter Sandfeld- Store 32c 32 år 1770c  MAND: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande. 5. Samme dag [d 20 Martj] blev begraven Jørgen Sandfelds Hustru {Karen Jørgensdatter} 32 aar gl. [PKB:] hun døde ligeledes af svindsot ved for tidlig at gaa ud efter barselsseng. Ved denne lejlighed er det lagt Mødrene paa hjerte, at være forsigtig.
NOTITS: FT 1801 alder 29 år passer. PKB 31 år. Præstens dødsårsag er ren overtro.
65111803.05.06Mette Jakobsdatter Uhre 54c 54 år 1748c  MAND: Anders Pedersen, Uhre, Brande. 6. d 6 Maj blev begraven Anders Pedersens Hustru {Mette Jakobsdatter} i Uhre 54 aar
NOTITS: FT 1801 alder 52 år passer.
65141803.06.05Magrethe Pedersdatter Grene Grarup 72s 85 år 1731c  MAND: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande. 9. d 5 Juni blev begraven Magrete {Pedersdatter} Grene fra Grarup 85 Aar gl:
NOTITS: Anden skrift. FT 1787 gift med Jens Nielsen Grene. Hendes alder 1787 er 56, derfor 72. De 85 er en vild antagelse.
65201804.05.21Ane Benedicta Pedersdatter Borup 16.02 16 år 2 m. 1788.03.16 FAR: Peder Christensen, Borup. 5. d 21 Maj blev begraven Peder Christensens Datter Ane Benditte 16 Aar gl: af Borup
NOTITS: Dåb 16.03.1788 i Lundfod.
Dåb nr. 2325
65241804.11.11Ingeborg Poulsdatter Lundfod 47c 47 år 1757c  MAND: Lars Christensen, Lundfod, Brande. [kun PKB:] dj 11 Nov Laus Christensens hustru {Ingeborg Poulsdatter} i Lundfod 47 Aar gl.
NOTITS: Navne fra FT 1787 Brandlund, hvor de da boede.
65251804.11.27Johanne Christensdatter Uhre 49c 49 år 1755c  MAND: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. 1. [Anden skrift, præstens?] Anden Søndag i Advent begravet Niels {Nielsen} Organistes Hustru {Johanne Christensdatter} af Uhre gl 49 Aar -
NOTITS: FT 1801 alder 46 år passer.
65271805.01.06Ane Gydesdatter Borup 64.06 70 år 1740.07.06  1. d 6 Janv: blev begraven Almisselem Ane Gydesdatter af Borup 70 Aar Gl:
NOTITS: Rind KB dåb 06.07.1740. PKB har 76 aar.
65301805.03.06Abelone Jensdatter Husum 88c 88 år 1716c  4. d 6 Martj blev begraven Abelone Jensdatter af Husum 88 Aar Gl.
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801. Ikke klart hvem hun er.
65351805.04.26Ane Nielsdatter Skærlund 69c 69 år 1735c  MAND: Morten Pedersen, Skærlund, Brande. 9. d 26 April blev begraven Morten Pedersens Hustru Ane Nielsdatter i SkierLund 69 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 alder 50 år, 68 dødsalder. 69 ok.
65381805.05.19Inger Pallesdatter Borup 38c 38 år 1766c  12. Samme dag [d 19 MaJ] blev begraven Almisse lem Inger Pallesd: i Borup 38 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 - inderste ved broderen Gyde Pallesen - 34 år, 38 passer.
65391805.05.26Maren Larsdatter Nørholm 2.02 2 år 2 m. 1803.03.20 FAR: Lars Christensen Winding, Nørholm. 13. d 26 May blev begraven Lars {Christensen} Windings Datter Maren 2 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 20.03.1803.
Dåb nr. 2661
65411805.06.02Dødfødt Blæsbjerg 0.00  1805.05 FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg. 15. Samme dag [d 2 Junj] blev begraven Niels Thomsens Dødføedte [PKB: pige] barn i Blesberg. [PKB:] Gjordemoderen forklarede, at da ingen kone var tilstæde ved fødselen lod hun barselskvinden føde staaende med hænderne holdende sig ved et i [Bo.....] ophængte [Tie.....] at barnet under saadan behandling maatte døe, er naturligt. Den nøjere forklaing er indberettet af Præsten til Stifts Physicus.
NOTITS: FT 1801 Niels Thomsen husmand i Blæsbjerg.
65421805.06.30Ane Jensdatter Brandlund 80c 80 år 1724c  16. d 30 Juni blev begraven Enken Ane Jensd: af Lund 80 Aar Gammel
NOTITS: PKB 81 aar. Enke efter hvem er ikke klart.
65431805.07.07? Thomas Nielsen Brogaards mor Brogaard 87c 87 år 1718c  SØN: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande. 17. d 7 Juli blev begraven Thomas Broegaards Moder en Almisse lem 87 Aar Gl:
NOTITS: Hendes navn kendes ikke.
65471805.09.15Inger Nielsdatter Lundfod 4.02 4 år 1801.08.23 FAR: Niels Jespersen, Lundfod. 21. Samme dag [d 15 Sept:] blev begraven Niels Jespersens Datter Inger af Lundfoed 4 Aar gl:
NOTITS: PKB påstår Grarup. Dåb 23.08.1801
Dåb nr. 2619
65511806.02.02? Hans Pedersens kone Brandlund 44c 44 år 1761c  MAND: Hans Pedersen, Brandlund, Brande. 2. d 2 Febr blev begraven Hans Pedersens Hustru i BrandLund 44 Aar gl:. [PKB:] NB Hun aborterede dj 4de Januar, gik strax ud i streng kulde i det hun ønskede at skjule det, blev syg, nød en slet pleje, og da præsten dj 18 Januar erfarede Omstændighederne blev vel hjælp forsøgt, men for sildig.
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801 i Brandlund.
65521806.03.09Mette Cathrine Jensdatter Borup 0.01 5 uger 1806.02.02c FAR: Jens Peter Madsen Hannerup, Askær, Nørre. 3. d 9 Martj blev begraven Jens Peter Hannerup Nyefødte Datter Mette Catrine af Borup 5 Uger gl:. [PKB:] døde af kighoste
NOTITS: Ingen dåb i kirkbogen, må være hjemmedøbt.
Dåb nr. 1977
65541806.04.07Maren Pedersdatter Hannerup Skærlund 81 83 år 1724.11.12  5. d 7 April blev begraven Maren {Pedersdatter} Hannerup af SkierLund 83 Aar gl
NOTITS: PKB forsøger et navn Maren [...nne], hvoraf begyndelsen er overstreget. Omtales i Sønder Omme kirkebog som jordemoder. Pedersdatter fra FT 1787 Lille Brande, Sønder Omme, fordi hun er gift med Tøger Jensen. Hun er født i Faster sogn i stedet Hannerup datter af Peder Nielsen af Handerup og Kirsten Christensdatter.
65551806.05.15Johanne Jensdatter Borup 10.10 10 år 8 m. 1795.08.30 FAR: Jens Jensen Boel, Borup. 6. d 15 May blev begravet Jens {Jensen} Boels Datter Johanne af Borup 10 Aar Gl:
NOTITS: Dåb 30.08.1795.
Dåb nr. 2496
65571806.07.20Maren Jensdatter Borup 90c 90 år 1716c  MAND: Jens Jensen gammel, Borup, Brande. SØN: Jens Jensen Boel, Borup, Brande. 8. Samme dag [d 20 Juli] blev begraven Jens Boels Moder i Borup 90 Aar gl: afgl. Jens Jensens Enke Maren {Jensdatter}
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801 i Borup, men Jens Boel er der. Marens patronym Jensdatter fra skøde 1780, BG hefte 3, side 69, Matr. Borup 6a.
65611806.09.14Ingeborg Larsdatter Lundfod 3.02 16 uger 1806.07.03 FAR: Lars Christensen, Lundfod. 12. d 14 Sept: blev begraven Laus {Christensen} Bundgaards Datter Ingeborg 16 Uger Gl: i Lundfoed
NOTITS: Dåb 22.06.1806.
Dåb nr. 2728
65621806.09.21Ane Sørensdatter Flø? 0.03 12 uger 1806.06.22 FAR: Søren Sørensen, Flø. 13. d 21 Sept: blev begraven Søren Sørensens Datter Ane 16 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 22.06.1806.
Dåb nr. 2727
65641807.01.01Maren Jensdatter Borup 9c 9 år 1797c FAR: Jens Jensen Glejberg, Borup. 1. d 1 Janv. blev begraven Jens {Jensen} Glejbergs Datter Maren i Borup 9 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 Borup 4 år, kan ikke passe!. Ikke født i Brande.
65661807.01.25Maren Jensdatter Brandlund 0.04 18 uger 1806.09.14 FAR: Jens Sørensen, Brandlund. 3. d 25 Janv. blev begraven Jens Sørensens Datter Maren af BrandLund 20 Ugger Gl:
NOTITS: Dåb 14.09.1806
Dåb nr. 2734
65691807.03.26Ane Marie Christensdatter Uhre 72 75 år 1735  MAND: Dynes Larsen, Uhre, Brande. 6. d 26 Martj blev begraven Dynes Larssen Kone Ane Marie Christensd: af Uhre 75 Aar Gammel
NOTITS: Født i Østerdam, Thyregod.
65701807.03.30Ane Andersdatter Brandlund 23.08 23 år 8 m. 1783.07.17  STEDFAR: Mads Christensen Skomager, Brandlund, Brande. 7. d 30 Martj blev begraven Mads [PKB: Christensen] Skoemagers Steddatter Ane Andersd: af Brandlund 24 Aar gl:. [PKB:] NB Hun blev et offer for Quaksalberie; thi tejnende paa Apoteket i horsens, fik hun for 2½ Aar siden en koldfeber som et [u....digt] Menneske pludselig standsede ved et Medikament, men Pigen fik en rystelse over hele Legemet og anden sygdom, som lagde hende til Sengs hvorfor hun aldrig [kom?] frisk igen. O! at det maatte tages til Advarsel af de mange Qauksalvere.
NOTITS: Dåb 17.07.1783. Far Anders Eriksen, Dørslund, mor Ane Iversdatter.
Dåb nr. 2220
65741807.05.30Ane Christensdatter Grarup 84c 84 år 1722c  SVIGERSØN: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. DATTER: Dorte Jensdatter, Grarup, Brande. 11. d 30 May blev begraven Enken Ane Christensdatter Søren {Christensen} Nørgaards Svigermoder i Grarup 84 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801. Datteren Dorthe Jensdatter er gift med Søren Christensen Nørgaard.
65751807.06.07Marie Jørgensdatter Sandfeld- Store 5.03 5 år 3 m. 1802.02.28 FAR: Jørgen Troelsen. 12. d 7 Juni blev begraven Jørgen Troelsens Datter Marie i Sandfeld 5½ Aar gl:
NOTITS: Dåb 28.02.1802.
Dåb nr. 2632
65771807.10.18Ane Pedersdatter Borup 78s 81 år 1729c  MAND: Søren Lassen Bjerre, Borup, Brande. 14. d 18 oct: blev begraven Søren Lassen Bieres Hustr {Ane Pedersdatter} i Borup 81 Aar Gl.
NOTITS: FT 1801 72 år, giver 78 år.
65791807.12.20Kirsten Jensdatter Grarup 50c 50 år 1757c  BROR: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande. 15. d 20 Dec: blev begraven Niels {Jensen} Greenes Søster Pige Kirsten Jensd: i Grarup 50 Aar gl:
NOTITS: Ikke set i FT 1801 eller 1787. Niels Jensen Grene den ældre. Den yngre var i Uhre etc. før 1801 til Ejstrup og Give.
65801808.01.03Johanne Cathrine Christensdatter Skærlund 83s 76 år 1724c  MAND: Jens Pedersen Schals, Skærlund, Brande. 1. d 3 Janv: blev begraven Jens {Pedersen} Schalses Hustru Johanne Chatrine {Christensdatter} i Skierl: 76 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 Arvad Mølle 76 år, giver 83 år. I 1802 sælges Arvad Mølle, derefter flyttet til Skærlund.
65831808.03.23Maren Nielsdatter Risbjerg 45c 45 år 1762c  MAND: Mads Larsen, Risbjerg, Brande. 4. d 23 Martj blev begraven Mads Larssens Kone {Maren Nielsdatter} i Riisberg 45 Aar Gl. [PKB:] Hun døde i barselsseng og er sterke formodninger om, at det strenge Arbejde hun nogle maaneder før forløsningen maatte forrette, da Manden ingen Pige vilde holde har fremskudt hendes livs Ende.
NOTITS: Overtager Matr. 2a Risbjerg først i 1802, er således ikke med i FT 1801. FT 1787 23 år, ved broderen Christen Nielsen i Uhre, giver 44 år. ok.
65841808.04.15Mette Sørensdatter Grarup 10.07 12 år 1797.09.03 FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup (Nørregaard). 5. d 15 April blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards Datter Mette af Grarup 12 Aar Gammel.
NOTITS: Dåb 03.09.1797
Dåb nr. 2543
65851808.09.11Dødfødt Uhre 0.00  1808.09 FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre.MOR: Maren Poulsdatter, Uhre. 6. d 11 Sept: blev begraven Jens Bundgaards dødføedte Datter af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsdatter. [PKB:] Omstændighederne ved dette Barns fødsel er følgende: Taarsdagen dj 15de Sept. blev Glordemoder Mette Nielsdatter {63} Niels {Sørensen} Riisbjergs hustrue hentet til Jens Bundgaards kone. Ved hendes kommen fandt hun Barnet kom først til fødsel. Da hun ej forstod at foretage den behørige Handling med Barnet frasagde hun sig strax forretningen, hvorpaa der hentedes Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter, 49} i Skerlund, som ligelegedes afgiver sig med at være Giordemoder denne forsøgt men forgjeves at [...ne] Barnet. Saaledes laa konen saa indtil fredag Middag dj. 16de da Jens Bundgaard kom til Præsten {som skriver om sig selv} for at spørge om Raad. Konen paaskudede strax, at en examineret Giordemoder skulle hentes fra Omme Sogn {Sønder Omme} hvilket Peder Andersens kone alt i forvejen havde forlangt. Ilende Bud [.....] strax efter hende, men hun var [.....] nok til at afstaae at ville drage med Vognen, foregivende, at hun vented [.....] det første at blive hentet til en kone i Borris Sogn. Den lidende laae imidlertid hen til [.....] [...] [...] fredag og Løverdag, da Peder Andersens kone blev hentet derfra; for at betjene en anden kone. Imidlertid sendtes Bud efter Præsten {som skriver om sig selv} under foregivende at den Syge vilde tale med ham. Han kom Kl. 1 om Løverdag [.......]; og vilde den førstnævnte Giordemoder blot spørge som om hun turde tillade hende at bruge Magt, da den nue [.....] i være end 24 Timer havde været født, og der ingen tvivl var om at barnet var dødt. Præsten {der skriver om sig selv} maatte overlade til Giordem: at handle deri saaledes som hun agtede at forsvared det men til[....] og paaskudede, at en læge maatte hentes, hvortil manden ogsaa var villig, men før hustruen var [for......] blev konen forløst barnets [hoved] var meget ophovnet.
NOTITS: Her ses hvordan præsten i seks år har harcelleret jordemødrene, så de ikke tør gøre noget mere. At præsten "maatte overlade til jordemoderen" at behandle sagen, er politikersnak, for i næste øjeblik siger han i kernen truende, at han mener en læge bør hentes. Det er på tide at denne Præst forlader Brande, hvad han også gør. Patronym Christensen fra FT 1801 Uhre.
65861808.10.16Birte Thomasdatter Grarup 73s 68 år 1735c  MAND: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande. 7. I [første blodgang] Samme dag [d 16 oct] blev begraven Ole Jensens Hustru {Birte Thomasdatter} af Grarup 68 Aar Gl. døde af blodgang. [præst Lunds skrift:] B det ,aae [...] [...] der døe af [Eidm....]
NOTITS: Første af fire mennesker døde af blodgang. FT 1801 66 år, bliver73 år. Glasou fra skøde.
65871808.10.20Inger Kirstine Christensdatter Langkær- Store 1.00 11 m. 1807.11.22 FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store. 8. II [anden blodgang] d 20 oct blev begraven Christen Thomsens Yngste datter Inger Kierstine 1 Aar Gl. døed af bloedgang.
NOTITS: Dåb 22.11.1807.
Dåb nr. 2751
65881808.10.28Sidsel Christensdatter Langkær- Store 5.03 5 år 1 m. 1803.09.11 FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store. 9. III [tredje blodgang] d 28 oct: blev begraven Christen Tomsens Datter Sidsel 5 Aar Gl: Døede af Blodgg.
NOTITS: Dåb 11.09.1803.
Dåb nr. 2670
65911809.01.15Dødfødt Uhre 0.00  1809.01 FAR: Peder Andersen, Borup.MOR: Maren Pedersdatter, Borup. 2. d 15 Janv: blev begraven Peder Andersens og Hustrus Maren Pedersdatters Dødfødte datter af af 1ste Egteskab, i Borup
NOTITS: Forældre ikke i FT 1801. Gift 1806.
65941809.03.26Dorte Madsdatter Askær- Nørre 1.03 1 år 3 m. 1808.02.07 FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre. 5. Samme dag [d 26 martj] blev begravet Mads Pedersen Datter Dor[...] [PKB: Daarthe] i Nør AsKier 1¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 07.02.1808. Døbenavn Dorreth
Dåb nr. 2757
65961809.04.03Karen Nielsdatter Grarup 69c 69 år 1739c  MAND: Christen Pedersen, Grarup, Brande. 7. Samme dag [d 3 April] blev begraven Christen Pedersens Hustru Karen Nielsd: af Grarup 69 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 i Sønder Askær.
65971809.07.09Ane Kjeldsdatter Langkær- Store 0.01 3 dage 1809.07 FAR: Kjeld Thomsen, Langkær- Store. 8. d 9 Julj blev begraven Kield Thomsens Nysfødte Datter hiemme døbt Ane af LangKier. [PKB 3 Dage].
Dåb nr. 1976
65981809.08.13Maren Sørensdatter Uhre 74c 74 år 1735c  MAND: Christen Nielsen, Uhre, Brande. 9. d 13 Aug: blev begraven Christen Nielsens Hustru Maren Sørensd: af Uhre 67 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 66 år, giver 74.
66001810.01.07Dorthe Jørgensdatter Sandfeld- Lille 75s 80 år 1734c  MAND: Niels Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. 1. d 7 janv blev begraven Niels Pedersens Enke Dorthe Jørgensd i Lille Sanfeld 80 Aar gl.
NOTITS: Ikke i FT 1801, 1787 52 år, giver 75.
66011810.02.04Mette Jensdatter Harrild 0.03 3 m. 1809.11.05 FAR: Jens Eriksen Harrild, Harrild. 2. d 4 Febr blev begraven Jens harilds Mindste datter Mette ¼ Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.11.1809. Eriksen fra FT 1801.
Dåb nr. 2787
66031810.03.25Mette Jørgensdatter Sandfeld- Store 17.08 18 år 1792.08.26 FAR: Jørgen Troelsen, Sandfeld-Store.MOR: Karen Jørgensdatter4. d 25 Martj blev begraven Jørgen Troelsens Eldste Datter Mette i Store Sandfeld 18 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 26.08.1792.
Dåb nr. 2427
66041810.03.25Dorte Christensdatter Tarp 1.05 2 år 1808.10.16 FAR: Christen Andersen, Tarp. 5. Christen Andersens Datter Dorthe i Tarp blev begraven d. 18 maj. 2 Aar gl:
NOTITS: Dåb 16.10.1808. Døbenavn Dorret.
Dåb nr. 2770
66051810.06.11Christiane Nielsdatter Grarup 79c 79 år 1731c  MAND: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande. 6. d 11 Jnnj blev begraven Christen {Pedersen} Bieres Hustru Christiane Nielsd: i Grarup 79 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801, 1787 56 år, giver 79.
66061810.07.15Dødfødt Askær- Nørre 0.00  1810.07 FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre. 7. d 15 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers dødfødte barn .
NOTITS: Pedersen fra BG 6.2 s. 85 Matr. 1 A Nørre Askær.
66071810.07.18Ane Andersdatter Dørslund 29.02 29 år 1781.05.13 FAR: Anders Christensen, Dørslund. 8. d 18 Julj blev begraven Anders Christensens Datter Ane i DøsLund 29 Aar Gl:
NOTITS: Kun i DKB. Dåb 13.05.1781
Dåb nr. 2170
66081810.07.29Ane Madsdatter Askær- Nørre 0.01 14 dage 1810.07.16 FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre. 9. d 29 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers nyefødte datter Ane af Nør AsKier 14 dag gl: og ge[.] [...]
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, vel hjemmedøbt. Tvilling til dødfødte Nr. 6606.
Dåb nr. 1975
66091810.08.05Ane Marie Madsdatter Risbjerg 9.07 9 år 1800.12.26 FAR: Mads Larssen, Risbjerg. 10. d 5 Aug. blev begraven Mads Larssens D. Ane Marie af Riisberg 9 Aar gl:
NOTITS: Dåb 26.12.1800 Ulkind, Ringgive. Mads Larsen overtog Risbjerg 1802. Mads har søster Ingeborg Lasdatter i Ulkind.
66101810.08.12Karen Christensdatter Royen Brande By 70s 72 år 1740c  MAND: Jens Nielsen Alle, Brande By, Brande. 11. d 12 Aug. blev begraven Karen {Christensdatter Royen} Alle i Brande 72 Aar
NOTITS: FT 1801 61 år, giver 70. Hun er ud af den berømte hosekræmmer slægt i Rind sogn. Se fx Personalhistorisk Tidsskrift, 1984 s.97-108: Agnes Laustsen "Royen. En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred". Jens Alle begravet Nr. 6602.
66111810.09.09Maren Sørensdatter Grarup 0.11 1 år 1809.10.08 FAR: Søren Jensen, Grarup. 12. Samme dag [d 9 Sept.] blev begraven Søren Jensens Mindste Datter Maren af Grarup 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 08.10.1809 i Tarp, Søren Jensen flyttede til Grarup 3A i Juni 1810 ifølge skøde, se BG 8 s. 12.
Dåb nr. 2786
66121810.09.30Kirsten Pallesdatter Borup 71s 68 år 1739c  MAND: Peder Svendsen, Borup, Brande. 13. d 30 Sept blev begraven Peder Svendsens Enke {Kirsten Pallesdatter} af Borup gl 68 Aar
NOTITS: FT 1801 62 år, giver 71 år.
66151810.12.16Kirsten Jensdatter Østerholm 91c 91 år 1719c  SØN: Mads Jørgensen Skomager, Østerholm, Brande. 16. d 16 Dec blev begraven Mads Skomagers Moder Kirsten Jensdatter af Øster Holm 91 Aar. [PKB: af Damhuus].
NOTITS: BG mener Mads havde "'Damhus" 4A Brandholm, som han fik skøde på 1810, men han nævnes her af Østerholm. BG siger, han er født ca. 1763 i Uhre, men skattemandtalslisten har ingen Jørgen i Uhre på den tid. Jørgen Larsen Sandfeld kommer til Uhre efter den tid, er i 1763 i Brande By. Men han var gift med Anna Christensdatter ikke Kirsten Jensdatter.
66161810.12.23Dødfødt Uhre 0.01 1 dage 1810.12 FAR: Peder Pedersen, Uhre. 17. d 23 Dec: blev begraven Peder Pedersens Døedfødte Datter af Uhre. [PKB: 1 dag gl.]
66171811.01.13Ane Larsdatter Grarup 31.03 31 år 1779.11.21  1. Samme dag [d 13 Janv.] blev begraven Pige Ane Larsdatter af Grarup 31 Aar gammel.-
NOTITS: Ikke set i FT 1787 eller 1801. BG antager lidt vovet, at det drejer sig om Anna Larsdatter født 1779 i Risjberg. Dåb 2128 21.11.1779.
66181811.01.20Karen Offersdatter Brandlund 64s 56 år 1746c  MAND: Peder Andersen, Brandlund, Brande. 2. d 20 Janv. blev begraven Peder Andersens Hustru Karen Offersd. af BrandLund 56 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 54 år, giver 64.
66191811.02.03Ane Michelsdatter Brandlund 90c 90 år 1720c  MAND: Christen Pedersen Brejl, Brandlund, Brande. 3. Samme dag [d 3 Febr] blev begraven Christen {Pedersen} Breils Enke Ane Michelsd. af BrandLund 90 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801.
66211811.02.24Dorthe Andersdatter Skerris 80s 83 år 1730c  MAND: Anders Larsen, Skerris, Brande. 5. d 24 Febr blev begraven Anders Larssens Enke Dorthe Andersd: 83 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1801. FT 1787 56 år, giver 80.
66221811.02.24Birte Olesdatter Grarup 0.01 2 uger 1811.02.10c FAR: Ole Jenssen Stærks, Grarup. 6. Samme dag [d 24 Febr] blev begraven Ole Jenssens [PKB: Stærchs] D: Birthe i Grarup 14 dage Gl.
NOTITS: Hjemmedøbt. Tilnavn både Stærks og Glasou.
Dåb nr. 1974
66241811.04.12Maren Pedersdatter Bjerre Grarup 73c 73 år 1737c  8. d 12 April blev begraven Almisse lem, Maren Pedersd: Biere af Grarup 73 Aar gl:
NOTITS: Måske Søster til Christen Pedersen Bjerre i Grarup.
66261811.05.10Ane Madsdatter Grarup 13c 13 år 1797c FAR: Mads Christensen, Grarup. 10. d 10 Maj blev begraven Mads Christens Datter Ane af Grarup 13 Aar gl:
NOTITS: Tilsyneladende ikke født i Brande.
66271811.05.19Maren Nielsdatter Bundgaard Uhre 80c 80 år 1730c  11. d 19 Maj blev begraven Maren Nielsd: Bundgaard af Uhre gl: 80 Aar.
NOTITS: Ikke i FT 1801 eller 1787. Der er to Bundgårde i Uhre 3a og 14a, det er ikke klart, hvor hun hører hen.
66281811.05.23Inger Nielsdatter Grarup 76s 79 år 1734c  MAND: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande. 12. d 23 Maj blev begraven Christen {Andersen} Skieres Enke Inger Nielsd: i Grarup 79 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 66 år, giver 76.
66301811.07.07Kirsten Jensdatter Uhre 1.03 1 år 3 m. 1810.05.13 FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre. 14. d 7 Julj blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards D. Kirsten 1¼ Aar gl.
NOTITS: Dåb 13.05.1810.
Dåb nr. 2795
66321811.08.25Ane Sørensdatter Langkær- Store 50c 50 år 1761c  MAND: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande. 16. d 25 Aug blev begraven Iver Madsens Hustru af LangKier, Ane Sørensd: 50 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801, søster til Søren Kierkegaards mor.
66331811.09.08Karen Knudsdatter Langkær- Store 31.01 30 år 1780.07.30  MAND: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande. 17. Samme dag [d 8 Sept:] blev begraven bemelte {Christen Thomsen} Mds Kone{Karen Knudsdatter} 30 Aar gl:
NOTITS: Dåb 2154 30.07.1780. Indførelsen før denne er: "Daab 11. d 8 Sept: Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til Daaben belv Kaldet Inger baaren af peder Knudsens Kone i Schieris, Faderne Laus Thomsen i Borup, Peder Knuds: i Scierris, og Kield Thomsen og H: af LangKær".
Dåb nr. 2154
66351811.11.24Mette Knudsdatter Arvad 76c 76 år 1735c  MAND: Peder Nielsen, Arvad, Brande. 19. d 24 Nov blev begraven Enken Mette Knudsd: af Arevad 76 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 65 år, giver 75.
66361811.12.26Maren Bjerre Grarup 88c 88 år 1723c  20. d 26 Dec: blev begraven Enken Maren Bjere i Grarup 88 Aar gl.
NOTITS: Ikke i FT 1801.
66371812.01.01Navnløs Flø 0.01  1811.12 FAR: Søren Sørensen Flø, Flø. 1. d 1 Janv: blev begravet Søren {Sørensen} Fløes nysfødte Datter.
66381812.01.31Mette Henningsdatter Uhre 83c 83 år 1728c  2. d 31 Janv blev begraven Almisselem Mette Henningsdatter af Uhre 83 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801. Ikke klart hvor hun hører hjemme i Uhre.
66391812.02.02Ane Kirstine Nielsdatter Uhre 56c 56 år 1755c  MAND: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande. 3. d 2 Febr blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Hustru Ane Kirstine Nielsd: af Uhre 56 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 44 år, giver 55, Patronym Nielsen også.
66401812.03.01Navnløs Grarup 0.01  1812.02 FAR: Mathias Christensen Grarup, Grarup. 4. d 3 martj blev begravet Mathis {Christensen} GrarupNysfødte Søn.
NOTITS: Kun i DKB.
66411812.04.06Karen Madsdatter Drantum 85c 85 år 1726c  MAND: Mads Christian Nielsen Ørbæk, Drantum, Brande. 5. d 6 April blev begraven Mads Christians {Nielsen Ørbæk} Hustru Karen Madsdatter i Drantum 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 59 år, giver 84. Nielsen fra FT 1787. Ørbæk fra BG hefte 5, side 95.
66421812.04.19Marie Nielsdatter Flø 79c 79 år 1732c  6. d 19 April blev begraven Enken Marie Nielsd. 79 Aar gl:. [DKB: af Fløe].
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801.
66461812.11.29Mette Sørensdatter Grarup 35.04 35 år 1777.09.14 FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande. 8 {10!}. d 19 Nov: blev begraven Søren {Jensen} Smeds Datter Mette af Grarup 35 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2083 14.09.1777. Jensen fra FT 1787.
Dåb nr. 2083
66471812.12.26Johanne Jensdatter Brandlund 67s 69 år 1745c  MAND: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande. 9 {11!}. d 26 Dec. blev begraven Michel {Pedersen} Hyvilds Enke Johanne Jensdatter af Lund 69 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 42 år, giver 67.
66491813.05.30Karen Christensdatter Lilleholm 65c 65 år 1747c  MAND: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande. 2. d 30 Mai blev begraven Jens {Christensen} Skræders Hustru Karen Christensd af af Lildholm 65 Aar gl
NOTITS: FT 1801 52, giver 64.
66521813.10.03Mette Sørensdatter Brandlund 55c 55 år 1758c  5. d 3 Oct blev begraven Pige Mette Sørensdatter af Brandlund 55 Aar gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787 eller 1801. Søster til Søren Kierkegaards mor Ane. Ifølge broderen Jenses datter Bodil Marie Jensdatter i 1868 var Mette "svagelig". I fattigprotokollen 1807 nævnes det, at hendes handikap var en "beenskade". Hun kunne spinne og binde strømper.
66541813.11.07Johanne Eriksdatter Harrild 40c 40 år 1773c  BROR: Erik Eriksen, Harrild, Brande. 6. d 7 Nov: blev begravet Erick Ericksens Søster Johanne Ericksd: 40 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 14 år, giver 40 år. Ikke set i FT 1801.
66591814.05.15Ane Marie Hansdatter Blæsbjerg 0.08 6 m. 1813.09.05 MOR: Karen Pedersdatter, Borup. 3. d 15 Mai blev begravet Karen Pedersdattes barn Ane Marie af Blesberg ½ Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.09.1813. Ved dåben står Karen Pedersdatter af Borup logerende hos Jens Nørgaard i Blæsbjerg. Udlagt barnefader Hans Jensen Kræmer.
Dåb nr. 2854
66601814.05.22Maren Jensdatter Brandlund 0.01 15 uger 1814.05.03 FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande. 4. d 22 Mai blev begravet Jens Sørensens Mindste Datter Maren af Lund 15 Uger gl.
NOTITS: Dåb 03.04.1814
Dåb nr. 2862
66641814.06.12Dorte Jensdatter Brogaard 55s 57 år 1759c  MAND: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande. 8. d 12 Juni blev begravet Thomas Nielsens Hustru Dorreth Jensd: af Brogaard 57 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 42 år, giver 55.
66661814.07.17Else Lasdatter Alkærlund 62s 66 år 1752c  MAND: Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, Brande. 10. d 17 Juli blev begravet Christen Hjulers Enke Else Lasdatter af Algjerlund 66 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 Tarp, 49 år, giver 62. Måske Else Lasdatter tjenende ved Niels Pedersen Fløe FT 1787. 34 år.
66681814.10.15Jensine Sørensdatter Grarup 0.01 9 uger 1814.09.11 FAR: Søren Jensen, Grarup. 12. d 15 Oct: blev begravet Søren Jensens Datter Jensine af Grarup 9 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 11.09.1814
Dåb nr. 2872
66701815.01.22Mette Jensdatter Uhre 77s 80 år 1737c  MAND: Johan Jørgensen, Uhre, Brande. 1. d 22 janv: blev begravet Johan Jørgensens Hustru {Mette Jensdatter} i Uhre 80 Aar gl: døde d 16 Janv.
NOTITS: Kun i DKB. FT 1787 Bregnhoved, Give 49 år, giver 77. Hun var fra Store Karlskov, Ringive. Ikke fundet døbt i Ringgive. Notits i den nye konsistorialbog uden mandens navn!
66721815.03.21Pouline Nielsdatter Risbjerg 0.02 7 uger 1815.03.01  2. 21 Martj begravet 27 Martj Pouline Nielsdatter bonde barn i Riisberg 7 Uger.
66731815.07.18Ane Lausdatter Uhre 91cc 91 år 1724c  3. 12. August begravet 18 Aug. Ane Lausdatter Almisselem i Uhre 91 aar.
66821816.08.04Johanne Christensdatter Borup 0.06 6 m. 1816.02c MOR: Karen Jensdatter. 1. 1 August 1816 begravet 4de August Johanne Christensdatter[Landpige] Karen Jensdatter i Borup hendes uægte barn.
66841816.09.12Dorte Sørensdatter Blæsbjerg 62c 62 år 1756c  MAND: Jens Pedersen Nørregaard, Blæsbjerg, Brande. 2. 6te Septembr begravet 12te Septembr. Dorthe Sørensdatter Gaardmand Jens {Pedersen} Nørregaards Hustrue i Blesbierg 62 aar.
66861816.09.27Sidsel Jensdatter Langkær- Store 73c 73 år 1743c  MAND: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande. 3. 22de September begravet 27 September Sidsel Jensdatter Aftægtsmand Thomas Christensens Hustrue i Langkier 73 aar.
66891817.04.03Navnløs Borup 0.01   FAR: Peder Christensen. 1. 31 Marts 1817 begravet 3die April Navnløs blev ikke døbt, da det døde strax efter Fødslen. Gaardmand Peder Christensens barn i Borup.
66911817.07.13Maren Thomasdatter Uhre 52s 50 år 1767.09.12  MAND: Niels Nielsen, Uhre, Brande. 2. 8de Julii 1817 begravet 13. Julii Maren Thomasdatter Gaardmand Niels Nielsens Hustru i Uhre, 50 Aar.
NOTITS: *Arnborg- Grene, datter af Thomas Hansen.
66931817.08.09Ane Kirstine Jeppesdatter Askær- Sønder 23.04 22 år 1794.03.01 FAR: Jeppe Christensen. 3. 4 September 1817 begravet 9de September Ane Kirstine Jeppesdatter Aftægtsmand Jeppe Christensens datter i Askjer, 22 Aar.
NOTITS: Født i Ørskov, Snejbjerg.
66941817.09.21Ane Sørensdatter Grarup 50c 50 år 1767c  4. 17 Septembr 1817 begravet 21 Septembr Ane Sørensdatter Almisse Lem i Grarup Bierre
NOTITS: Tilsyneladende er der et sted i Grarup, der kaldes BJERRE; ikke fortegnet i BG. Hun ses ikke i FT 1801, men må formodes at være af Brande sogn, for ellers ville hun ikke få almisse der.
66951817.10.02Dorte Marie Jensdatter Borup 0.06 6 m. 1817.04c FAR: Jens Christian Nielsen. 5. 27. September 1817 begravet 2den Octobr Dorthe Marie Jensdatter [......] Jens Chritian Nielsens barn i Borup, ½ Aar.
66961817.11.09Jensine Sørensdatter Grarup 0.06 6 m. 1817.05c FAR: Søren Jensen. 6. 3 November 1817 begravet 9de November Jensine Sørensdatter Gaardmand Søren Jensens barn i Grarup, ½ Aar.
66971817.11.20Else Johanne Jensdatter Uhre 0.06 6 m. 1817.05c FAR: Jens Hansen. 7. 26 November 1817 begravet 30 November Else Johanne Jensdatter Gaardmand Jens Hansens barn i Uhre, ½ Aar.
67041818.08.16Ane Nielsdatter Tarp 47c 47 år 1771c  MAND: Christen Andersen, Tarp, Brande. 1. 11te August. begravet 16de August Ane Nielsdatter Gaardmand Christen Andersens Hustru i Tarp, 47 Aar.
67081818.12.23Mette Nielsdatter Brandlund 75c 75 år 1743c  MAND: Niels Sørensen, Brandlund, Brande. 2. 18de December begravet 23de December Mette Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru af brandlund, 75 aar.
67121819.04.25Ane Jakobsdatter Langkær- Store 67s 80 år 1752c  1. 16 April 1819 begravet 25 April Ane Jacobsdatter 1. Enke og Aftægtskone i Langkjer, 80 Aar.
NOTITS: Født i Give By, hendes far sandsynligvis Jakob Lauridsen i Vestergaard, men kirkebogen ikke først i Give 1745 - 54. Alder skønnet fra FT 1787 og overensstemmende FT 1801, hun er blevet gjort 13 år for gammel i dødsalderen.
67131819.05.16Ane Madsdatter Askær- Nørre 2.00c 2 år 1817c FAR: Mads Pedersen. 2. 10. Maii begravet 16 Maii Ane Madsdatter 2. Gaardmand Mads Pedersens Datter i Askjer, 2 -.
67141819.05.23Maren Christensdatter Grarup 74s 75 år 1745c  MAND: Troels Iversen, Grarup, Brande. 3. 19 Maii begrvet 23de Maii Maren Christensdatter bondekone, Aftægtsmand Truels Iverserns Hustru af Grarup Bjerg, 75 Aar.
NOTITS: Alder skønnet fra FT 1787.
67171819.10.10Ellen Marie Christensdatter Drantum 0.06c ½ år 1819.04c FAR: Christen Jensen. 4. 7de October begravet 10de October Ellen Marie Christensdatter Gaardmand Christen Jensens Datter i Drantum, ½ Aar.
67191820.01.09Mette Jørgensdatter Blæsbjerg 83c 83 år 1737c  MAND: Henrik Pedersen, Blæsbjerg?, Brande. I. 3die Januarii begravet 9de Januarii Mette Jørgensdatter Gaardmand Hendrick Pedersens Enke Aftægtskone i Blesbjerg, 83 Aar.
NOTITS: Hverken hende eller manden set i Brande før 1820.
67201820.01.23Maren Nielsdatter Brandlund 31.01 29 år 1789.02.01 FAR: Niels Nielsen Organist. 2. 15de Januarii begravet 23de Januarii Maren Nielsdatter Organist og Gaardmand Niels Nielsens Datter i Brandlund, 29 Aar.
67211820.01.23Maren Pedersdatter Borup 44c 44 år 1776c  MAND: Peder Andersen, Borup, Brande. 3. 16de Januarii begravet 23de Januarii Maren Pedersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Borup.
NOTITS: Hun er ikke født i Brande, forældrene (Peder Svendsen) flytter til Uhre, Brande før FT 1787.
67261820.08.09Karen Nielsdatter Uhre 52s 53 år 1768c  MAND: Hans Dynesen, Uhre, Brande. 4. 4de August begravet 9de August Karen Nielsdatter Gaardmand Hans Dynesens Hustru i Uhre, 53 Aar.
67301820.12.17Ane Pedersdatter Uhre 30.7 30 år 1790.04.18  MAND: Christen Nielsen, Uhre, Brande. 5. 12te December begravet 17de December Ane Pedersdatter Gaardmand Christen Nielsens Hustru i Uhre, 30 Aar.
NOTITS: Hun er født i Usseltoft #2372.
Dåb nr. 2372
67321821.03.02Ane Kjeldsdatter Grarup 73c 73 år 1748c  MAND: Søren Jensen, Grarup, Brande. 1. 24de Februarii begravet 4de Martii Ane Kjeldsdatter Huusmand Søren Jensens Hustru i Grarup, 73 Aar.
67361821.04.05Ane Larsdatter Borup 52c 52 år 1769c  VED: Christen Tromborg, Borup, Brande. 2. 31te Martii begravet 5te April Ane Larsdatter Bondepige, Insidder hos Christen Tromborg i Borup, 52 Aar.
NOTITS: Hun er indsidder ved Christen Tromborg, Borup.
67371821.04.11Abelone Sørensdatter Lundfod 52c 52 år 1769c  MAND: Christen Iversen, Lundfod, Brande.  3. 5te April begravet 11te April Abelone Sørensdatter Huusmand og Væver Christen Iversens Hustru i Lundfold, 52 Aar.
67411821.04.26Karen Christensdatter Grarup 65c 65 år 1756c  MAND: Christen Eskildsen, Grarup, Brande. 4. 21de April begravet 26de April Karen Christensdatter Huusmand Christen Eskildsens Enke i Grarup.
67421821.04.28Maren Jensdatter Brande By 74c 74 år 1747c  MAND: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande. 5. 24de April begravet 28de April Maren Jensdatter Enke efter afdøde Gaardmand Jørgen Jørgensen i Brande, 74 Aar.
67431821.06.08Ane Jensdatter Skærlund 57c 57 år 1764c  MAND: Jens Jørgensen, Skærlund (Barslund), Brande. 6. 2den Junii begravet 8de Junii Ane Jensdatter Huusmand Jens Jørgensens Hustru i Baaslund, Skjerlund Mark, 57 Aar.
67441821.06.21Sophie Pedersdatter Brande By 14.07 14 år 6 m. 1806.11.30 MOR: Mette Sørensdatter. 7. 16de Junii begravet 21de Junii Sophie Pedersdatter Enken Mette Sørensdatters Datter i Brande, 14½ Aar.
Dåb nr. 2735
67451821.07.27Maren Jørgensdatter Sandfeld- Store 24.04 24 år 1797.03.12 FAR: Jørgen Troelsen. 8. 21de Julii begravet 27de Julii Maren Jørgensdatter Gaardmand Jørgen Truelsens Datter i Sandfeld, 24 Aar.
Dåb nr. 2533
67461821.07.29Maren Christensdatter Sandfeld- Store 81.06 81 år 6m. 1740.01c  MAND: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande. 9. 23 Julii begravet 29de Julii Maren Christensdatter Enke efter afdøde Gaardmand Peder Jørgensen i Sandfeld, 81½ Aar.
67471821.09.25Maren Hansdatter Sønderholm  1 år 3 m.  FAR: Hans Christensen Kragsig. 10. 21de Septembr begravet 25. Septembr Maren Hansdatter Huusmand og Tømmermand Hans Christensens Datter af Sønderholm, 1¼ Aar.
67481821.09.30Maren Larsdatter Brandlund 90cc 90 år 1731c  MAND: Søren Jensen, Brandlund, Brande. 11. 26 September begravet 30 September Maren Larsdatter Enke efter afdøde Huusmand Søren Jensen i Brandlund, 90 Aar.
NOTITS: Dette er Søren Kierkegaards bedstemor.
67521822.03.24Johanne Larsdatter Skerris 0.06 6 m. 1821.09c FAR: Lars Pedersen. 1. 18de Martii begravet 24 Martii Johanne Larsdatter Gaardmand Lars Pedersens Datter i Skjeris, ½ Aar.
67531822.04.15Johanne Kjeldsdatter Grarup 75c 75 år 1747c  MAND: Peder Nielsen Askær, Dørslund, Brande. 2. 9de April begravet 15 April Johanne Kjeldsdatter Enke efter afdøde Gaardmand Peder {Nielsen} Askier af Dørslund, 75 Aar.
67581822.09.08Christiane Morsing Lundfod 65s 70 år 1757c  MAND: Jakob Friderich Fraun, Lundfod, Brande. 3. 5 September begravet 8de September Christiane Morsing Enke efter afdøde Huusmand og Strømpehandler Jacob Friderich Fraun i Lundfold, 70 Aar.
67621823.01.19Mette Andersdatter Brandlund 65c 65 år 1758c  MAND: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande.  13. Januarii begravet 19 Januarii Mette Andersdatter Gaardmand og Smed Hans Jensens Hustrue af Brandlund, 65 Aar.
67631823.01.30Ane Iversdatter Brandholm Mark 82cc 81 år 1741c  MAND: Mads Jørgensen, Brandholm Mark (Damhus), Brande.  23 Januarii begravet 30 Januarii Ane Iversdatter.
NOTITS: Gift som enke 2. 1794 med Mads Jørgensen Skomager.
67651823.03.16Abelone Marie Frandsdatter Risbjerg 32c 32 år 1791c  MAND: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande.  9de Martii begravet 16de Martii Abelone Marie Frandsdatter, Gaardmand Niels Poulsens Hustrue af Riisberg, 32 Aar.
67761824.09.07Maren Halvorsdatter Brande By 81 81 år 1743.11.10  MAND: Christen Høyer, Brande By, Brande.  2den September begravet 7de September Maren Halvorsdatter, Enke efter afgangen Sognedegn Høier af Brande.
NOTITS: Hun er født i Østerdam, Thyregod 1743, datter af den tidligere svenske fange Halvor Eriksen. Christen Ottesen Høyer *1739 Ringkøbing †1782 Brande By
67771824.10.24Sidsel Jensdatter Uhre 25c 25 år 1799c  MAND: Frederik Carlsen, Uhre, Brande.  21de October begravet 24de October Sidsel Jensdatter, Huusmand Frederick Carlsens Hustru af Uhre, 25 Aar.
67781824.11.28Mette Andersdatter  78c 78 år 1746c  MAND: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande.  24 Novembr begravet Eiusd: 28 de Mette Andersdatter, Enke efter Gaardmand Mads Christensen Handerup af Borup, 78 Aar.
67791824.12.12Lene Marie Jakobsdatter Skærlund 71c 71 år 1753c  MAND: Frands Lauridsen, Tarm. SØN: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande.  1ste December begravet Eiusd 12te Lene Marie Jacobsdatter, Enke efter Frands Lauritzen Gdmd: i Tarm, nu Aftægtskone hos Gdmd: Jacob Frandsen af Skærlund, 71 Aar.