Brande Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1774 - 1824
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1773.12.08 Peder Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 Uger, DØBT: 1773.10.27c. FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
Nr. 6002 1774.01.09 Jens Nielsen, Grarup (Nørregaard), SAND ALDER: 43.04 (å.m), 43 år 3 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1730.09.14c.
Nr. 6004 1774.02.20 Christen Lauridsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6006 1774.04.01 Niels Nielsen Skoleholder, Uhre, SAND ALDER: 61.05 (å.m), 61 år 4 m. 2 uger, DØBT: 1712.11.17c.
Nr. 6007 1774.04.01 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.04. FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande. MOR: Anne Christensdatter.
Nr. 6008 1774.04.17 Jens Jensen, Borup, SAND ALDER: 20.09 (å.m), 20 år 9 m. 1 uger, DØBT: 1753.07.10c.
Nr. 6009 1774.05.01 Jens Christensen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 25.02 (å.m), 26 år 6 m., DØBT: 1749.02.26.
Nr. 6010 1774.05.08 Niels Bertelsen, Skærlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1708c.
Nr. 6011 1774.06.22 Mads Pedersen Smed, Grarup, SAND ALDER: 26.08 (å.m), 26 år 8 m., DØBT: 1747.10c.
Nr. 6013 1774.07.22 Peder Troelsen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 20.10 (å.m), 20 år 10 m. 1 uger, DØBT: 1753.09.15c.
Nr. 6014 1774.08.14 Dødfødt, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.08. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
Nr. 6016 1774.10.02 Rasmus Jørgensen, Sandfeld- Bjerge, SAND ALDER: 40.04 (å.m), 40 år 3 m. 2 uger, DØBT: 1734.06.18c.
Nr. 6017 1774.10.30 Peder Andersen, Arvad, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger 2 dage, DØBT: 1774.10.02. FAR: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande. MOR: Mette Knudsdatter.
Nr. 6018 1774.10.30 Lars Eriksen, Skærlund, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6020 1774.11.27 Dødfødt, Lundfod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.11. FAR: Knud Thomsen, Lundfod, Brande. MOR: Inger Pedersdatter.
Nr. 6021 1774.11.27 Christen Andersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1774.09.25. FAR: Anders Christensen, Brandlund, Brande. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6023 1774.12.25 Anders Christensen Sølle, Borup, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1733c.
Nr. 6025 1775.01.29 ?, Uhre, ?. MOR: Kirsten Jensdatter, Uhre.
Nr. 6030 1775.04.30 Lars Larsen Smed, Brandlund, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1731c.
Nr. 6031 1775.06.18 Jens Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1701c.
Nr. 6032 1775.10.18 Peder Nielsen Brandt, Brande By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1705c.
Nr. 6035 1776.03.10 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1776.03. FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Else Pedersdatter.
Nr. 6037 1776.04.05 Niels Nielsen, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1775.03.29. FAR: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande. MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand.
Nr. 6038 1776.04.28 Christen Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1776.03.27. FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
Nr. 6042 1776.11.24 Jens Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1706c.
Nr. 6044 1776.12.15 Niels Andersen Skræder, Lundfod, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6049 1777.02.23 Jens Madsen, Grarup, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 6 m., DØBT: 1776.07.07. FAR: Mads Jensen Grarup, Grarup, Brande. MOR: Else Marie Jensdatter.
Nr. 6050 1777.03.05 Christen Iversen, Lundfod, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1756c. FAR: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande. MOR: Mette? Troelsdatter?.
Nr. 6052 1777.04.27 Peder Poulsen Sadelmager, Brandlund, SAND ALDER: 37c+, DØBT: 1740c-.
Nr. 6053 1777.01.11 Hans Jensen? Væver, Nørholm, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1756c.
Nr. 6054 1777.05.18 ? Sørensen Slegt, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1777.05.10c. FAR: Søren Nielsen Slegt, ?, Brande.
Nr. 6058 1777.06.15 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.06. MOR: Anne Christensdatter, ?.
Nr. 6064 1777.10.26 Christen Lauridsen, Brandlund, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6067 1778.01.11 Søren Nielsen Brogaard, Brande By, SAND ALDER: 60s, ?, DØBT: 1717c.
Nr. 6068 1778.01.18 Jens Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1777.07.06. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
Nr. 6071 1778.03.18 Jens Sørensen Kragsig, Kragsig, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1706c.
Nr. 6072 1778.03.25 Peder Vistesen, , SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1692c.
Nr. 6073 1778.04.28 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1778.04. FAR: Thomas Christensen Dørslund.
Nr. 5994 1778.05.23 Jens Jensen, Blæsbjerg, 64 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6074 1778.06.08 Anders Pedersen Skærlund, Skærlund, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1717c.
Nr. 6078 1778.10.11 Ole Jensen Lundfod, Lundfod, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1711c.
Nr. 6080 1778.11.08 Bertel Eriksen Bundgaard, Uhre (Bundgaard), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6081 1778.11.08 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1778.11. FAR: Christen Ottesen Høyer, Brande By, Brande. MOR: Maren Halvorsdatter.
Nr. 6083 1779.02.21 Peder Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1778.08.09. FAR: Peder Pedersen den Yngre. MOR: Ane Christensdatter.
Nr. 6085 1779.03.14 Thomas Knudsen, Lundfod, SAND ALDER: 6.06c (å.m), 6 år 6 m., DØBT: 1772.09c. FAR: Knud Thomassen. MOR: Inger Pedersdatter.
Nr. 6086 1779.03.19 Jens Madsen, Brande By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 11 uger, DØBT: 1778.11.22. FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6088 1779.04.05 Niels Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 24 uger, DØBT: 1778.11.15. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6090 1779.05.16 Dødfødt, Brande By?, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1779.05. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
Nr. 6091 1779.05.28 Lars Eriksen, Brande By?, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1776.11c. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
Nr. 6092 1779.06.13 Henrik Andersen, Grarup, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1705c.
Nr. 6093 1779.06.25 Peder Andersen, Uhre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1779.04.01. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
Nr. 6094 1779.06.27 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1779.06. FAR: Niels Larsen. MOR: El Pedersdatter.
Nr. 6096 1779.06.25 Christen Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1777.04.06. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
Nr. 6097 1779.06.25 Christen Jensen, Lilleholm, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.07.19. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
Nr. 6099 1779.08.01 Morten Nielsen, Brandholm, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 3 år, DØBT: 1776.11.17. FAR: Niels Jensen Kærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
Nr. 6102 1779.08.15 Niels Nielsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1779.04.01. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg. MOR: Else Katrine Jensdatter.
Nr. 6103 1779.09.05 Christen Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1777.11.23. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Ane Christensdatter.
Nr. 6106 1779.10.17 Peder Jørgensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1779.09c. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6107 1779.10.31 Jens Nielsen, Arvad, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1770c. FAR: Niels Pedersen Arvad. MOR: Ane Jørgensdatter.
Nr. 6110 1779.11.07 Jens Jørgensen, Brandlund, SAND ALDER: 4.11 (å.m), 4 år 9 m., DØBT: 1775.01.10. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
Nr. 6111 1779.11.11 Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1746c.
Nr. 6114 1779.12.05 Christen Corporal, , SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1705c.
Nr. 6115 1779.12.12 Lars Hansen, Dørslund, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1738c.
Nr. 6116 1780.01.09 Peder Jensen Østergaard, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1716c.
Nr. 6120 1780.05.22 Niels Hansen Skomager, Brandlund, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6123 1780.06.18 Peder Christensen, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1780.05.28. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 5996 1780.07.01 Iver Christensen, Lundfod, SAND ALDER: 60cc, 60 år, DØBT: 1720cc.
Nr. 6125 1780.07.04 Søren Jensen, Flø, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1703c.
Nr. 6129 1780.09.03 Jørgen Vestesen, Dørslund, SAND ALDER: 49.06 (å.m), 49 år, DØBT: 1731.04.08.
Nr. 6130 1780.09.10 Peder Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1780.06.18. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6133 1780.11.19 Dødfødt, Skerris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.11. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
Nr. 6136 1781.02.05 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.02.01. FAR: Christen Nielsen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
Nr. 6137 1781.03.11 Jens Christensen, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1780.11.19. FAR: Christen Jensen Nørre Askær. MOR: Ane Larsdatter.
Nr. 6139 1781.04.08 Anders Christensen, Borup?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1781.04.05c. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
Nr. 6140 1781.05.13 Peder, Lundfod, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1758c. MOR: Anna Mikkels, Lundfod?.
Nr. 6141 1781.05.24 Ole, Uhre?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1781.05.13. MOR: Anna Maria Olesdatter, Uhre?.
Nr. 6142 1781.05.31 Niels Jensen, Uhre? (Bundgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1781.04.16. FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre?, Brande. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
Nr. 6143 1781.06.10 Jakob Nielsen? Drantum, Drantum?, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1697c.
Nr. 6144 1781.07.15 Peder Jensen, Flø, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6146 1781.08.02 Peder Pedersen, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 14 uger, DØBT: 1781.06.04. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
Nr. 6150 1781.10.26 Troels Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1781.09.02. FAR: Peder Troelsen Nedergaard. MOR: Else Jensdatter.
Nr. 6152 1781.12.16 Peder Pallesen, Borup, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1767c. FAR: Palle Pedersen. MOR: Anne Gydesdatter.
Nr. 6154 1781.12.30 Christen Thomasen, Hyvild, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1718c.
Nr. 6155 1782.01.20 Dødfødt, Usseltoft, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.01.15. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
Nr. 6156 1782.01.21 ?, Brande By?, ?. MOR: Grethe Østergaard.
Nr. 6159 1782.02.10 Jakob Andersen, Uhre, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1713c.
Nr. 6160 1782.02.17 Dødfødt, Sandfeld- Bjerre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.02.12. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Anne Mikkelsdatter.
Nr. 6162 1782.03.10 Peder Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1718c.
Nr. 6163 1782.04.21 Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6164 1782.04.26 Peder Larsen, , SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1752c.
Nr. 6165 1782.04.28 Christen Ottosen Høyer, Brande By, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6168 1782.11.10 Morten Laxdorff, Arvad Mølle, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1744c.
Nr. 6169 1782.11.10 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.11.05. FAR: Christen Nielsen Neder Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
Nr. 6171 1783.01.19 Peder Thomasen, Uhre, SAND ALDER: 77.06c (å.m), 77 år 6 m., DØBT: 1705.07c.
Nr. 6172 1783.03.02 Søren Jensen, Borup, SAND ALDER: 48.10c (å.m), 48 år 10 m., DØBT: 1734.05c.
Nr. 6173 1783.04.21 Christen Jensen Askær, Askær- Sønder, SAND ALDER: 53.07c (å.m), 53 år 7 m., DØBT: 1729.09c.
Nr. 6174 1783.05.29 Lars Nielsen Lille, Brande By (Præstegaarden), SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1700c.
Nr. 5999 1783.07.01 Simon Mortensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.06c (å.m), DØBT: 1783.01.20. FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6175 1783.08.24 Peder Jensen, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1783.06.12. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter.
Nr. 6176 1783.10.12 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.10. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6177 1783.10.26 Dødfødt, Husum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.10. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6179 1783.11.16 Christen Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1703c.
Nr. 6183 1784.08.08 ? Sørensen, Brandlund, SAND ALDER: 10c, 10 år, DØBT: 1773c. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
Nr. 6184 1784.08.08 Peder Sørensen, Brandlund, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1783.02.10. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
Nr. 6185 1784.08.08 Niels Andersen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1784.09.05. FAR: Anders Clemmensen, Skerris, Brande. MOR: Inger Kathrine Nielsdatter.
Nr. 6186 1784.10.06 Jens Madsen, Flø, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1720c.
Nr. 6189 1785.01.09 Dødfødt, Brandlund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1785.01. FAR: Mads Jensen. MOR: Birte Eskildsdatter.
Nr. 6191 1785.01.23 Jens Sørensen, Grarup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1784.12.05. FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande. MOR: Anne Kjeldsdatter.
Nr. 6193 1785.02.06 Christoffer Christensen, Uhre?, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1784.10.20. FAR: Christen Hus. MOR: Anna Marie.
Nr. 6195 1785.02.20 Jens? Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1783.09.14. FAR: Anders Larsen Langkær, Langkær- Store, Brande. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6200 1785.06.26 Søren Hansen Kolpen, Borup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1710c.
Nr. 6203 1785.07.17 Peder Jensen Bjerre, Grarup, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1712c.
Nr. 6204 1785.05.29 Mads Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1783.02.10. FAR: Søren Nielsen Overgaard, Dørslund, Brande. MOR: Maren Poulsdatter.
Nr. 6206 1785.11.06 Peder Christensen, , SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1765c.
Nr. 6207 1785.11.25 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1785.11.11. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
Nr. 6213 1786.02.12 Hyr?, , SAND ALDER: 63, 63 år, DØBT: 1722c.
Nr. 6214 1786.02.12 Anders ?, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1786.02.05. MOR: Anne Jakobsdatter, ?.
Nr. 6215 1786.02.19 Mads ?, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1786.02.05. MOR: Anne Jakobsdatter, ?.
Nr. 6216 1786.03.12 Peder Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 9 m., DØBT: 1785.04.30. FAR: Peder Pedersen Bundgaard, Brandlund, Brande.
Nr. 6217 1786.03.12 Anders Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år, DØBT: 1784.07.28. FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
Nr. 6220 1786.05.25 Christen Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1786.04.17. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
Nr. 6225 1786.07.09 Thøger Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1786.04.02. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande.
Nr. 6227 1786.07.16 Søren Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 8 uger, DØBT: 1786.04.30. FAR: Erik Jensen Harrild, Harrild, Brande.
Nr. 6230 1786.07.28 Peder Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 22 uger, DØBT: 1786.03.12. FAR: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande.
Nr. 6231 1786.08.23 Peder Jensen, Uhre, SAND ALDER: 4.05 (å.m), 4 år, DØBT: 1782.03.20. FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre, Brande.
Nr. 6233 1786.12.01 Anders Bjerregaard, , SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1722c.
Nr. 6234 1786.12.01 Dødfødt, Langkær- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1786.12. FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande.
Nr. 6236 1787.01.21 Peder Andersen, Uhre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 11 uger, DØBT: 1786.11.05c. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
Nr. 6240 1787.03.11 Kjeld Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1712c.
Nr. 6241 1787.03.18 Lars Sørensen, Uhre, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1758c.
Nr. 6242 1787.03.25 Mads Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1784.07.11. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
Nr. 6246 1787.04.22 Knud Thomasen, Lundfod, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1726c.
Nr. 6251 1787.07.08 Henrik Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6253 1787.09.09 Anders Eriksen, Dørslund, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1734c.
Nr. 6254 1787.09.16 Søren Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1787.09.02. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
Nr. 6255 1787.12.16 Navnløs, Husum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1787.12. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
Nr. 6256 1787.12.16 Jakob Thomasen, Lundfod, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 21 uger, DØBT: 1787.07.22. FAR: Thomas Pedersen Lundfod, Lundfod, Brande.
Nr. 6258 1788.03.12 Navnløs, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1788.03. FAR: Niels Christensen Stenkløver, Borup, Brande.
Nr. 6260 1788.04.20 †1788.04.15 Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 73s, 72 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6262 1788.06.22 Henrik Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1788.02.24. FAR: Jens Thygesen, Uhre, Brande.
Nr. 5995 1788.07.01 Niels Jensen, Borup, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1758cc.
Nr. 6264 1788.07.30 Lars Nielsen, Brandholm, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 8 år 8 m., DØBT: 1779.11.21. FAR: Niels Jensen Kærsgaard, Brandholm, Brande.
Nr. 6265 1788.08.17 Jens Christian Larsen, Borup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1788.02.24. FAR: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande.
Nr. 6266 1788.08.24 Navnløs, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dag, DØBT: 1788.08. FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande.
Nr. 6270 1788.12.07 Niels Christian Madsen, Brande By, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1787.03.04. FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande.
Nr. 6273 1789.01.25 Knud Pedersen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1789.01.11. FAR: Peder Nielsen, Askær- Sønder, Brande.
Nr. 6276 1789.03.01 Anders Grarup, Borup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6277 1789.05.17 Henrik Nikolaj Troelsen, Brande By, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1788.02.09. FAR: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande.
Nr. 6278 1789.06.02 Knud Ottosen, Lundfod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1789.04.21. FAR: Otto Pedersen, Lundfod, Brande.
Nr. 6280 1789.06.28 Thomas Christensen, Harrild- Lille, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1789.04.09. FAR: Christen Eskildsen Wolling, Harrild- Lille, Brande.
Nr. 6281 1789.07.05 Mikkel Jepsen, Grarup, SAND ALDER: 57s, 58 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6282 1789.07.26 Navnløs, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 0 uger, DØBT: 1789.07. FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande.
Nr. 6283 1789.07.16 Hans Christensen, Risbjerg, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1718c.
Nr. 6284 1789.08.23 Peder Hansen, Dørslund (Overgaard), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1789.05.17. FAR: Hans Pedersen, Dørslund-Over, Brande.
Nr. 6287 1790.01.17 Dødfødt, Grarup (Nørregaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.01. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
Nr. 6288 1790.01.31 Niels Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1787.05.13. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
Nr. 6291 1790.02.14 Thøger Jensen, Uhre, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 11 m., DØBT: 1789.03.22. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
Nr. 6292 1790.02.14 Niels Christian Christensen, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1790.01.31. FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande.
Nr. 6294 1790.02.21 Niels Pedersen, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1722c.
Nr. 6295 1790.03.07 Peder? Jensen, Grarup, SAND ALDER: 14s, 15 år, DØBT: 1775c. FAR: Jens Pedersen? Nørgaard, Grarup, Brande.
Nr. 6296 1790.03.21 Troels Jørgensen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1722c.
Nr. 6297 1790.06.17 Jens Boelsen gammel, , SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1718c.
Nr. 6298 1790.06.27 Christen Olesen, Borup, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1713c.
Nr. 6301 1790.08.08 Peder Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 48s, 49 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6302 1790.08.22 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.08. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
Nr. 6303 1790.10.10 Dødfødt, Lundfod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.10. FAR: Peder Christensen, Lundfod, Brande.
Nr. 6305 1790.10.24 Christen Andersen Økær, Borup (Økær), SAND ALDER: 56s, 58 år, DØBT: 1734c.
Nr. 6307 1790.10.31 Jens Christian Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1788.02.16. FAR: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
Nr. 6308 1790.10.31 Søren Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1790.04.25. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
Nr. 6309 1790.10.31 Dødfødt, Flø, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.10. FAR: Jens Nielsen Grene, Flø, Brande.
Nr. 6311 1790.12.14 Søren Christensen, Borup, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1772c. FAR: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande.
Nr. 6313 1791.01.09 Troels Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1790.12.19. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
Nr. 6314 1791.01.16 Navnløs, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1791.01.13c. FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande.
Nr. 6315 1791.01.30 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1791.01. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
Nr. 6317 1791.03.16 Anders Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.03.14. FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
Nr. 6318 1791.03.16 Hans Eskildsen, Grarup, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1787.09.23. FAR: Eskild Hansen, Grarup, Brande.
Nr. 6319 1791.04.17 Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1719c.
Nr. 6321 1791.05.01 Jens Sørensen, Uhre, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1705c.
Nr. 6323 1791.05.06 Henrik Nikolaj Sørensen Busk, Brande By, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1711c.
Nr. 6325 1791.05.06 Navnløs, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1791.05. FAR: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande.
Nr. 6326 1791.06.19 Poul Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 56s, 55 år, DØBT: 1735c.
Nr. 6330 1791.08.28 Christen Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1707c.
Nr. 6331 1791.12.26 Peder Jensen, Brogaard, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1722c.
Nr. 6332 1792.01.15 Søren Christian Bertelsen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1791.12.27. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
Nr. 6334 1792.02.05 Henrik Jensen Tarp, Tarp, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1712c.
Nr. 6336 1792.02.19 Christen Willesen, , sogn: Ejstrup, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6337 1792.03.18 Niels Larsen, Drantum, SAND ALDER: 50c, 55 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6338 1792.04.09 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
Nr. 6339 1792.06.10 Erik Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1792.02.12. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
Nr. 6341 1792.07.01 Niels Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 75s, 74 år, DØBT: 1717c.
Nr. 6347 1792.12.23 Erik Larsen, Sandfeld- Bjerge, SAND ALDER: 61s, 56 år, DØBT: 1731c.
Nr. 6349 1793.02.17 Søren Pedersen, Hyvild, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6352 1793.03.10 Christen Nielsen, Brande By, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1790.09.26. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande.
Nr. 6355 1793.07.07 Søren Christensen, Uhre, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1766c.
Nr. 6356 1793.07.28 Dorte Pallesdatter, Borup, SAND ALDER: 86c, 86 år, DØBT: 1707c.
Nr. 6359 1793.08.25 Jens Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 11.02 (å.m), 11 år 10 uger, DØBT: 1781c. FAR: Søren Andersen, Risbjerg, Brande.
Nr. 6363 1793.10.13 Søren Simonsen, Borup, SAND ALDER: 46s, 53 år, DØBT: 1747c.
Nr. 6364 1793.11.10 Mads Pedersen, Grarup, SAND ALDER: 10.02 (å.m), DØBT: 1783.09.18. FAR: Peder Mathiasen ´, Grarup, Brande. MOR: Maren Pedersdatter Degn Brandt, Grarup.
Nr. 6365 1793.11.17 Søren Johansen, Brandlund, SAND ALDER: 21.04 (å.m), 23 år, DØBT: 1772.07.05.
Nr. 6366 1793.11.17 Mikkel Pedersen, Hyvild, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1793.09.29. FAR: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande.
Nr. 6369 1794.01.12 ?, Lundfod, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1791.07c. MOR: ? Christensdatter Christen Brejls datter, Lundfod, Brande.
Nr. 6371 1794.01.26 Poul Pedersen, Husum, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 4 år, DØBT: 1789.04.19. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
Nr. 6372 1794.01.26 Jens Pedersen, Husum, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1792.03.14. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
Nr. 6377 1794.02.09 Niels Nielsen, , SAND ALDER: 11.08 (å.m), 11 år 8 m., DØBT: 1782.06.09. FAR: Niels Christensen Donnerup.
Nr. 6378 1794.02.09 Christen Larsen, Brandlund, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 41 uger, DØBT: 1793.04.28. FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande.
Nr. 6380 1794.02.16 Niels Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 5 år, DØBT: 1789.05.03. FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. MOR: Birte Nielsdatter, Alkærlund, Brande.
Nr. 6381 1794.02.16 Anders Christensen, Skerris, SAND ALDER: 4.08 (å.m), 5 år, DØBT: 1789.06.21. FAR: Christen Eskildsen, Skerris, Brande.
Nr. 5998 1794.03.01 Peder Mathiesen Rytter, Grarup, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1747c.
Nr. 6383 1794.03.09 Peder Thomasen, Brogaard, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 5 år, DØBT: 1791.01.23. FAR: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande.
Nr. 6386 1794.03.16 Niels Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 2.06 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.10.23. FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande.
Nr. 6388 1794.05.11 Peder Christian Pedersen, Lundfod, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1793.05.05. FAR: Peder Madsen Skræder, Lundfod, Brande.
Nr. 6392 1794.09.04 Anders Gamborg Nielsen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 21 uger, DØBT: 1794.04.06. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande.
Nr. 6393 1794.09.21 Ole Halvorsen, Borup, SAND ALDER: 73.09 (å.m), 79 år, DØBT: 1720.12.20.
Nr. 6394 1794.10.19 Peder Clemmensen, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6396 1794.11.30 Peder Christensen, Tarp, SAND ALDER: 40s, 45 år, DØBT: 1754c.
Nr. 6398 1795.04.06 Anders Jensen, Arvad, SAND ALDER: 64s, 65 år, DØBT: 1730c.
Nr. 6399 1795.04.06 Niels Jensen Kærsgaard, Brandholm, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6402 1795.10.11 Morten Nielsen, Skærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1795.09.13. FAR: Niels Mortensen, Skærlund, Brande.
Nr. 6403 1796.01.17 Jens Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1730c.
Nr. 6404 1796.02.28 Jens Jespersen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1796.02.08. FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande.
Nr. 6405 1796.02.28 Troels Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1795.10.25. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
Nr. 6407 1796.01.17 Christen Pedersen Gabel, Risbjerg, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1730c.
Nr. 6409 1796.05.05 Erik Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 69s, 66 år, DØBT: 1726c.
Nr. 6411 1796.05.22 Thomas Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1731c.
Nr. 6412 1796.11.20 Mads Christian Madsen, Drantum, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1794.08.10. FAR: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande.
Nr. 6413 1796.12.11 Jørgen Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1795.12.26. FAR: Jens Jørgensen, Brandlund, Brande.
Nr. 6416 1797.01.01 Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1726c.
Nr. 6418 1797.02.12 Peder, Skærlund, SAND ALDER: 5.06c (å.m), 5 år 6 m., DØBT: 1791.08c.
Nr. 6419 1797.03.08 Peder Andersen Blæsbjerg, Uhre, SAND ALDER: 95c, 95 år, DØBT: 1701c.
Nr. 6420 1797.04.30 Jens Pedersen, Alkærlund, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1793.04.17. FAR: Peder Christensen Boel, Alkærlund, Brande.
Nr. 6421 1797.05.28 Niels Pedersen, Arvad, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6423 1797.08.06 Jens Christian Jeppesen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 4 m. 2 uger, DØBT: 1797.06.04. FAR: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande.
Nr. 6424 1797.12.17 Jørgen Madsen, Uhre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1730c.
Nr. 6426 1797.12.26 Søren Christian Bertelsen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1797.11.26. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
Nr. 6428 1798.01.14 Christen Jakobsen Drantum, Borup?, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1728c.
Nr. 6430 1798.01.21 Lars Jensen, Uhre, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1755c.
Nr. 6431 1798.01.28 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1798.01. FAR: Lars Jensen, Uhre, Brande.
Nr. 6432 1798.03.04 Hans Jensen Smed, Uhre, SAND ALDER: 84s, 82 år, DØBT: 1713c.
Nr. 6435 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6436 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen, Grarup, Brande. MOR: Ane Jensdatter.
Nr. 6437 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6438 1798.05.20 Jens Nielsen, Flø, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1796.01.31. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande.
Nr. 6442 1798.11.27 Poul Jakobsen Gammel, Husum, SAND ALDER: 73s, 79 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6445 1798.12.09 Jørgen Nielsen, Flø, SAND ALDER: 6.02 (å.m), 6 år 1 m, DØBT: 1792.11.18. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande.
Nr. 6447 1799.01.27 Jens Nielsen Gammel Grene, Grarup, SAND ALDER: 66s, 80 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6450 1799.02.10 Søren Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1799.01.27. FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande.
Nr. 6452 1799.03.31 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 uger, DØBT: 1799.03. FAR: Niels Hansen, Uhre, Brande.
Nr. 6456 1799.06.02 Hans Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 84s, 89 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6457 1799.06.16 Christen Henningsen, Uhre, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1738c.
Nr. 6458 1799.06.16 Niels Hansen, Uhre, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1797.03.19. FAR: Hans Dynesen, Uhre, Brande.
Nr. 6460 1799.10.09 Johan Friederich, Borris by, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1761c.
Nr. 6462 1800.01.05 Mads Jensen, Brande By, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1734c.
Nr. 6463 1800.01.19 Thøger Jensen, Skærlund, SAND ALDER: 74, 76 år, DØBT: 1725.12.26.
Nr. 6465 1800.02.12 Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6466 1800.02.16 Christen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1796c.
Nr. 6467 1800.03.09 Bertel Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 3.00 (å.m), 3 år, DØBT: 1797.04.17. FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande.
Nr. 6468 1800.03.16 Niels Thomsen, Brogaard, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1717c.
Nr. 6471 1800.05.11 Morten Simonsen, Uhre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1721c.
Nr. 6472 1800.05.22 Jacob Jensen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1800.05.08c. FAR: Jens Jensen, Borup, Brande.
Nr. 6475 1800.11.30 Thomas Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 22.08 (å.m), 22 år 6 m., DØBT: 1778.05.15. FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande.
Nr. 6476 1801.01.18 Dødfødt, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1801.01. FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande.
Nr. 6477 1801.01.28 Søren Thomassen, Grarup, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1799.07.26. FAR: Thomas Lassens, Grarup, Brande.
Nr. 6482 1801.04.02 Lars Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 20.03 (å.m), 20 år 4 m., DØBT: 1781.01.01. FAR: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande.
Nr. 6485 1801.05.14 Severin Møller, Brande By, SAND ALDER: 52.08 (å.m), 53 år, DØBT: 1748.09.17.
Nr. 6489 1801.09.27 Jens Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1764c.
Nr. 6490 1801.12.20 Jens Hansen Væver, Nørholm, SAND ALDER: 70 , 70 år, DØBT: 1731c.
Nr. 6491 1801.12.20 Jens Madsen, Brandlund, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1800.05.18. FAR: Mads Jensen, Brandlund, Brande.
Nr. 6494 1802.01.31 Niels Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1801.10.25. FAR: Peder Pedersen Flø, Brandlund.
Nr. 6498 1802.06.07 Eskild Hansen, Grarup, SAND ALDER: 53s, 56 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6501 1802.10.03 Clemmen Andersen, Skerris, SAND ALDER: 71s, 74 år, DØBT: 1731c.
Nr. 6503 1802.11.04 Peder Andersen, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1802.10.24. FAR: Anders Pedersen, Brande By.
Nr. 6504 1802.11.07 Dødfødt, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1802.11. FAR: Peder Christensen Hjuler, Borup, Brande.
Nr. 6505 1802.11.28 Jens Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1802.11.07c. FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund.
Nr. 6512 1803.05.26 Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6513 1803.05.26 Søren Larsen, Grarup, SAND ALDER: 6.03 (å.m), 6 år, DØBT: 1797.02.12. FAR: Lars Sørensen, Grarup. MOR: Marianne Pedersdatter.
Nr. 6515 1803.07.06 Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1733c.
Nr. 6516 1803.11.27 Thomas Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 76s, 80 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6517 1803.12.26 Clemmen Pedersen, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1803.11.14c. FAR: Peder Knudsen, Skerris?, Brande.
Nr. 6518 1804.02.26 Christen Pallesen, Flø, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6519 1804.05.20 Søren Thomassen, Grarup, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1802.03.28. FAR: Thomas Lassen Grarup, Grarup. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 6521 1804.07.29 Jens Jensen Søndergaard, Tarp, SAND ALDER: 81c, ?, DØBT: 1723c.
Nr. 6522 1804.08.29 Christen Troelsen, Grarup, SAND ALDER: 24.08 (å.m), 25 år, DØBT: 1779.12.19. FAR: Troels Iversen, ?.
Nr. 6523 1804.10.14 Jens Christensen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1804.09.30c. FAR: Christen Jacobsen, Blæsbjerg.
Nr. 6526 1804.11.27 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1804.11. FAR: Anders Pedersen, Brande By.
Nr. 6528 1805.02.03 Anders Larsen, Skerris, SAND ALDER: 86s, 88 år, DØBT: 1718c.
Nr. 6529 1805.02.10 Jens Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 57c, 58 år, DØBT: 1747c.
Nr. 6531 1805.03.17 Thomas Lassen, Grarup, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1758c.
Nr. 6532 1805.04.07 Niels Christensen Nørgaard, Grarup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6533 1805.04.11 †1805.04.19 Niels Christensen Langkær, Brande By, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6534 1805.04.21 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.04. FAR: Peder Hansen, Uhre.
Nr. 6536 1805.05.05 Clemmen Lassen, Hyvild, SAND ALDER: 62s, 67 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6537 1805.05.05 Peder Christensen, Uhre, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1804.04.29.
Nr. 6540 1805.06.02 Peder Nielsen Askær, Dørslund, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6544 1805.08.11 Christen Andersen Skerris, Grarup, SAND ALDER: 80s, 82 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6545 1805.08.25 Peder Jensen, , SAND ALDER: 21.00 (å.m), 21 år, DØBT: 1784.08.15. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre.
Nr. 6546 1805.09.15 Christen Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 17.10 (å.m), 17 år 9 m., DØBT: 1787.12.28. FAR: Anders Lassen, Langkær- Store.
Nr. 6548 1805.11.03 Mads Jacobsen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1805.08.04. FAR: Jacob Jensen, Brande By.
Nr. 6549 1805.12.18 Christen Madsen, Askier- Nørre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1805.08.29. FAR: Mads Pedersen Nør Askier, Askær- Nørre.
Nr. 6550 1806.01.01 Peder Kragsig, Kragsig?, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1734c.
Nr. 6553 1806.03.30 Poul Jakobsen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 uger, DØBT: 1806.03.09. FAR: Jakob Poulsen, Borup.
Nr. 6556 1806.05.18 Søren Andersen Rytter, Brandlund, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6558 1806.08.03 Thomas Nielsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3 år 1 m., DØBT: 1803.07.03. FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg.
Nr. 6559 1806.08.24 Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1751c.
Nr. 6560 1806.09.07 Jens Pedersen Lund, Lundfod, SAND ALDER: 71s, 76 år, DØBT: 1735c.
Nr. 6563 1806.11.16 Jacob Poulsen, Brandlund, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1775c.
Nr. 6565 1807.01.04 Jens Troelsen, Uhre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1722c.
Nr. 6567 1807.02.15 Søren Ottesen, Uhre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1806.09.14. FAR: Otte Sørensen, Uhre.
Nr. 6568 1807.03.15 Peder Pedersen, Borup, SAND ALDER: 61s, 64 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6571 1807.04.05 Niels Christensen, Tarp?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger, DØBT: 1807.03.28c. FAR: Christen Andersen, Tarp?.
Nr. 6572 1807.04.26 Lars Hansen, Hyvild, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6573 1807.05.24 Dødfødt, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1807.05. MOR: Maren Pallesdatter, Borup.
Nr. 6576 1807.10.04 Peder Svendsen, Borup, SAND ALDER: 58s, 55 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6578 1807.12.13 Christen Pedersen Brejl, Lundfod, 69 år, DØBT: 1738c.
Nr. 6581 1808.01.31 Christen Jensen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1807.08.30. FAR: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande.
Nr. 6582 1808.03.06 Dødfødt, Risbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.03. FAR: Mads Larssen, Risbjerg.
Nr. 6589 1808.11.20 Knud Christensen, Langkær- Store, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 3 uger, DØBT: 1805.10.27. FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store.
Nr. 6590 1809.01.01 †1808.12.29 Christen Hansen Tommel, Grarup, SAND ALDER: 67c, 81 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6592 1809.01.22 Peder Troelsen, Lundfod, SAND ALDER: 54s, 52 år, DØBT: 1754c.
Nr. 6593 1809.03.12 Jørgen Jørgensen, Grarup, SAND ALDER: 3.05 (å.m), 3 år 4 m., DØBT: 1805.11.17. FAR: Jørgen Jørgensen, Grarup.
Nr. 6595 1809.04.03 Peder Nielsen, Arvad, SAND ALDER: 50s, 51 år, DØBT: 1758c.
Nr. 6599 1809.11.26 Morten Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 82s, 85 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6602 1810.02.17 Jens Nielsen Alle, Brande By, SAND ALDER: 80s, 72 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6606 1810.07.15 Dødfødt, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1810.07. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre.
Nr. 6613 1810.11.25 Anders Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1748c.
Nr. 6614 1810.11.28 Jørgen Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1741c.
Nr. 5997 1811.01.01 Poul Sørensen, Husum, SAND ALDER: 28.03 (å.m), 28 år, DØBT: 1782.08.04.
Nr. 6620 1811.02.10 Niels Nielsen Organist, Uhre, SAND ALDER: 30.04 (å.m), 31 år, DØBT: 1780.10.08.
Nr. 6623 1811.03.07 Christen Christensen, Flø, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 35 år, DØBT: 1776.06.09.
Nr. 6625 1811.04.25 Bertel Dam, Uhre, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1769c.
Nr. 6629 1811.05.26 Mads Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1737c.
Nr. 6631 1811.07.14 Christen Pedersen, Brande By, SAND ALDER: 70s, 62 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6634 1811.10.13 Peder Pedersen Flø, Brandlund, SAND ALDER: 41s, 44 år, DØBT: 1770c.
Nr. 6643 1812.05.18 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1812.05. FAR: Niels Thomsen, ?.
Nr. 6644 1812.09.13 Johan Christian Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 3 m., DØBT: 1812.07.12. FAR: Jens Johansen, Uhre.
Nr. 6645 1812.11.15 Niels Christensen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 uger, DØBT: 1812.10.11. FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre.
Nr. 6648 1813.02.07 Søren Ottesen, Uhre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1812.11.08. FAR: Otte Sørensen, Uhre.
Nr. 6650 1813.06.01 Christen Eskildsen Wolling, Grarup, SAND ALDER: 53s, 60 år, DØBT: 1760c.
Nr. 6651 1813.06.20 Jens Pedersen, Grarup, SAND ALDER: 74s, 81 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6653 1813.10.31 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1813.10. FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre.
Nr. 6655 1813.10.31 Jens Knudsen, Borup (Økær), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1813.08.08. FAR: Knud Jørgensen Økær, Borup.
Nr. 6656 1813.11.28 Lars Madsen, Risbjerg, SAND ALDER: 77.2s (å.m), 87 år, DØBT: 1736.09.09.
Nr. 6657 1814.01.02 Jørgen Jensen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1813.09.26. FAR: Jens Jørgensen, Brande By.
Nr. 6658 1814.01.23 Jens Mickelsen, Brandlund, SAND ALDER: 34.05 (å.m), 34 år, DØBT: 1779.10.03.
Nr. 6661 1814.05.30 Jens Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 12 uger, DØBT: 1814.04.03. FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande.
Nr. 6662 1814.06.04 Niels Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 12.01 (å.m), 12 år, DØBT: 1802.06.07. FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande.
Nr. 6663 1814.06.08 Peder Madsen, Uhre, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1769c.
Nr. 6665 1814.06.26 Lars Clemmensen, Hyvild, SAND ALDER: 34.00 (å.m), 36 år, DØBT: 1780.06.18.
Nr. 6667 1814.08.28 Niels Lassen, Brandlund, SAND ALDER: 72s, 85 år, DØBT: 1742c.
Nr. 6669 1814.11.27 Peder Hansen, Grarup, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6671 1815.02.08 Anders Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6674 1815.07.30 Troels Christensen Langkær, Brande By, SAND ALDER: 66c, 70 år, DØBT: 1749c.
Nr. 6675 1815.10.29 Laus Peter Ottosen Arvad, Brandholm, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1815.06c. FAR: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande.
Nr. 6676 1815.12.10 Søren Lassen Bjerre, Borup, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1748c.
Nr. 6677 1816.02.11 Peder Pedersen Arnborg, Brandlund, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6678 1816.02.19 Jens Christian Lausen, Borup, 6 m., DØBT: 1815.09.17. FAR: Laus Thomsen.
Nr. 6679 1816.03.20 Jens Christiansen Skals, Skærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1816.02c. FAR: Christian Jensen Skals.
Nr. 6680 1816.03.21 Jens Thomsen Slagballe, Brande By, SAND ALDER: 59.06c (å.m), 59 år 6 m., DØBT: 1756.09c.
Nr. 6681 1816.03.24 Jens Christensen, Tarp, SAND ALDER: 17.10 (å.m), 18 år, DØBT: 1798.05.13. FAR: Christen Andersen.
Nr. 6683 1816.08.25 Anders Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1746c.
Nr. 6685 1816.09.22 Mads Nielsen, Drantum, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1746c.
Nr. 6687 1816.10.15 Christen Jensen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 22.06 (å.m), 22 år 6 m., DØBT: 1794.04c. FAR: Jens Nørregaard.
Nr. 6688 1817.03.12 Søren Christian Thomsen, Brogaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1817.02c. FAR: Thomas Nielsen.
Nr. 6690 1817.04.27 Peder Christensen, Tarp, SAND ALDER: 20.09 (å.m), 21 år, DØBT: 1796.07.10. FAR: Christen Andersen.
Nr. 6692 1817.07.26 Jakob Friderich Fraun, Lundfod, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1750c.
Nr. 6698 1817.12.14 Peder Jensen, Sandfeld- Lille, 24 år 6 m., DØBT: 1793.05.19. FAR: Jens Pedersen.
Nr. 6699 1817.12.26 Dødfødt, Drantum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Jensen.
Nr. 6700 1818.05.03 Niels Hansen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1818.04c. FAR: Hans Christoffersen?.
Nr. 6701 1818.06.24 Mads Christensen, Grarup, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1766c.
Nr. 6702 1818.06.05 Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, SAND ALDER: 63c, 65 år, DØBT: 1755c.
Nr. 6703 1818.07.12 Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, SAND ALDER: 73c, 70 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6705 1818.08.16 Christen Jensen, Askær- Nørre, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1750c.
Nr. 6706 1818.10.04 Christen Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 87, 88 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6707 1818.11.15 Christen Christensen, Uhre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6709 1819.01.25 Mikkel Andersen, Risbjerg?, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1741c.
Nr. 6710 1819.03.31 Niels Christensen Nygaard, Uhre, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6711 1819.04.08 Niels Christensen, Uhre, SAND ALDER: 47s, 50 år, DØBT: 1772c.
Nr. 6715 1819.06.24 Ebbe Lauridsen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 52s, 52 år, DØBT: 1767c.
Nr. 6716 1819.10.10 Jens Christensen Bundgaard, Uhre, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1754c.
Nr. 6718 1819.12.19 Svend Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1819.08c. FAR: Peder Andersen.
Nr. 6722 1820.02.06 Lars Sørensen, Grarup, SAND ALDER: 1.00c (å.m), 1 år, DØBT: 1819.02c. FAR: Søren Jensen.
Nr. 6723 1820.06.04 Christen Hansen, Kragsig, SAND ALDER: 77s, 80 år, DØBT: 1743c.
Nr. 6724 1820.06.30 Niels Christensen Donnerup, Sønderholm, SAND ALDER: 74s, 77 år, DØBT: 1746c.
Nr. 6725 1820.07.30 Otto Thomsen, Grarup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1820.02c. FAR: Thomas Knudsen.
Nr. 6727 1820.11.05 Lars Dynesen, Uhre, SAND ALDER: 65s, 67 år, DØBT: 1755c.
Nr. 6728 1820.12.03 Niels Nielsen Organist, Brandlund, SAND ALDER: 76s, 75 år, DØBT: 1744.
Nr. 6729 1820.12.10 Søren Nielsen, Dørslund, SAND ALDER: 75s, 73 år, DØBT: 1745c.
Nr. 6731 1820.12.20 Otto Andersen, Brande By, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2½ år, DØBT: 1818.06c. MOR: Ane Kirstine Andersdatter.
Nr. 6733 1821.03.18 Mads Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1819.09c. FAR: Jens Madsen.
Nr. 6734 1821.03.28 Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1747c.
Nr. 6735 1821.04.04 Niels Jensen, Uhre, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1820.04c. FAR: Jens Andersen.
Nr. 6738 1821.04.15 Niels Christian Thomsen, Brandlund, SAND ALDER: 33.00 (å.m), 34 år, DØBT: 1788.04.06.
Nr. 6739 1821.04.19 Peder Hansen, Dørslund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1821.02c. FAR: Hans Larsen.
Nr. 6740 1821.04.26 Peder Jensen, Uhre, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1761c.
Nr. 6749 1821.11.11 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6750 1821.12.09 Søren Andersen, Risbjerg, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1744c.
Nr. 6751 1822.01.13 Erik Jensen, Harrild, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6754 1822.04.15 Dynes Larsen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 89, 98 år, DØBT: 1731.
Nr. 6755 1822.04.28 Jens Pedersen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1754c.
Nr. 6756 1822.05.05 Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 56s, 59 år, DØBT: 1766c.
Nr. 6757 1822.05.24 Peder Pedersen, Borup, SAND ALDER: 10.2 (å.m), 11 år, DØBT: 1811.07.14. FAR: Peder Andersen, Borup, Brande.
Nr. 6759 1822.09.22 Jesper Lorents Hansen, Borup, SAND ALDER: 3c, 3 år. FAR: Hans Eskildsen, Borup, Brande.
Nr. 6760 1822.09.22 Mads Christensen Hannerup, Borup, SAND ALDER: 78c, 82 år, DØBT: 1744.
Nr. 6761 1822.10.27 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Sørensen.
Nr. 6764 1823.02.02 Mathias Larsen, Grarup, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1821.11.13. FAR: Lars Olesen. MOR: Maren Mathiasdatter.
Nr. 6766 1823.03.31 Jens Nielsen Søndergaard, Uhre, SAND ALDER: 88c, 90 år, DØBT: 1735c.
Nr. 6767 1823.04.25 Klemmen Christensen, Hyvild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 16 dage, DØBT: 1823.03.31. FAR: Christen Klemmensen. MOR: Else Marie Pedersdatter.
Nr. 6768 1823.07.20 Knud Lyhne Hansen, Langkær, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1823.05.30. FAR: Hans Claudius Lyhne. MOR: Elle Katrine Jensdatter.
Nr. 6769 1823.10.06 Christen Christensen, Uhre, 76 år, DØBT: 1747c.
Nr. 6770 1823.11.24 Peder Christian Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 30.06 (å.m), 30 år, DØBT: 1793.05.05. FAR: Peder Andersen.
Nr. 6771 1823.12.21 Peder Pedersen, Arvad, 13 år 3 m., DØBT: 1810.09.09. FAR: Peder Pedersen.
Nr. 6772 1824.01.29 Jens Jensen Boel, Borup, SAND ALDER: 81cc, 78 år, DØBT: 1743c.
Nr. 6773 1824.04.04 Peder Pedersen, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6774 1824.05.30 Jens Christensen Skytte, Flø, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1770c.
Nr. 6775 1824.08.15 Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 79c, 81 år, DØBT: 1745c.