Brande Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1774 - 1824
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1773.12.08 Peder Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 Uger, DØBT: 1773.10.27c. FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Paa 2 Søndag i Aaret blev Søren Sørensen i Flø hans mindste Barn Peder Begravet 6 Uger gl.
NOTITS: Simuleret dåb.
Dåb nr. 1983

Nr. 6002 1774.01.09 Jens Nielsen, Grarup (Nørregaard), SAND ALDER: 43.04 (å.m), 43 år 3 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1730.09.14c.
KONE: Ane Christensdatter, Grarup (Nørregaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Paa første Søndag efter Hellig 3 Kongersdag blev Jens Nielsen af Grarup begravet 43 Aar 3 Maaneder 3 Uger og 4de Dage gl.

Nr. 6004 1774.02.20 Christen Lauridsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Paa første Søndag i faste blev Christen Lavridsen af Blesbierig begravet 58 gammel.

Nr. 6006 1774.04.01 Niels Nielsen Skoleholder, Uhre, SAND ALDER: 61.05 (å.m), 61 år 4 m. 2 uger, DØBT: 1712.11.17c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Paa Langfredag blev Nils {Nielsen} Skoleholder begravet af Ure som var 61 Aar 4 Maaneder og 2 uger gl:.

Nr. 6007 1774.04.01 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.04. FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Samme Dag blev Jørgen Larsens dødfødde Søn Begravet.
Dåb nr. 1981

Nr. 6008 1774.04.17 Jens Jensen, Borup, SAND ALDER: 20.09 (å.m), 20 år 9 m. 1 uger, DØBT: 1753.07.10c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Paa 2. Søndag efter Paaske blev ung Karl Jens Jensen af Borup begravet som var 20 Aar 9 Maaneder og en Uge gammel.

Nr. 6009 1774.05.01 Jens Christensen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 25.02 (å.m), 26 år 6 m., DØBT: 1749.02.26.
KONE: Maren Christensdatter, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Paa 4. Søndag efter Paaske blev Jens Christensen af lille Lankier begravet som var 26½ Aar.
NOTITS: Dåb nr. 462 i Thyregod Kirkebog. Christen Olesens søn af Dørken, Jens.

Nr. 6010 1774.05.08 Niels Bertelsen, Skærlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1708c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Paa 5. Søndag efter Paaske blev Nils Bertelsen af Skierlund begravet som var 65 Aar gl..

Nr. 6011 1774.06.22 Mads Pedersen Smed, Grarup, SAND ALDER: 26.08 (å.m), 26 år 8 m., DØBT: 1747.10c.
KONE: Anna Jakobsdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Paa Onsdagen ds: 22 Juni blev Mads Pedersen Smed af Grarup begravet som var 27 Aar ringere end 4 Maaneder og 2 Dage.
NOTITS: Gift med Anna Jakobsdatter, søster til Poul Jakobsen i Husum. Barn: Peder Madsen 4 år. Skifte Niels Brants Gods.

Nr. 6013 1774.07.22 Peder Troelsen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 20.10 (å.m), 20 år 10 m. 1 uger, DØBT: 1753.09.15c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Paa Onsdagen ds. 22 Juli blev Peder Troelsen af Store Sandfeld begravet som var 21 Aar ringere end 7 Uger gammel.-

Nr. 6014 1774.08.14 Dødfødt, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.08. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Paa 11. Søndag efter Trinitatis blev Jens Pedersen af Langkier hans dødfødde Datter begravet .
Dåb nr. 1973

Nr. 6016 1774.10.02 Rasmus Jørgensen, Sandfeld- Bjerge, SAND ALDER: 40.04 (å.m), 40 år 3 m. 2 uger, DØBT: 1734.06.18c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Paa 18 Søndag efter Trinitatis blev Rasmus Jørgensen af Bierre begravet som var 40 Aar 3 Maaneder og 2 Uger gammel.
NOTITS: Muligvis gift med Ane Pedersdatter, der gifter sig 1775 af Sandfeld-Bjerre.

Nr. 6017 1774.10.30 Peder Andersen, Arvad, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger 2 dage, DØBT: 1774.10.02. FAR: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande. MOR: Mette Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Paa 22. Søndag efter Trinitatis blev Anders {Jensen} Arrevads mindste Barn Peder begravet som var 3 uger og 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2021

Nr. 6018 1774.10.30 Lars Eriksen, Skærlund, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Samme Dag blev Lars Ericksen af Skierlund begravet som var 51 Aar gammel.
NOTITS: En Lars Ericksen blev født 1727c i Usseltoft. 14 år i reserverullen 1741. Død længe før skiftet efter halvbroderen Søren Ericksen 1782. Han har tre børn, hvis opholdsted da ikke kendes. Det kan være denne Lars eller en anden.

Nr. 6020 1774.11.27 Dødfødt, Lundfod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.11. FAR: Knud Thomsen, Lundfod, Brande. MOR: Inger Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Paa første Søndag i advent, blev Knud Tommesens døfødde Pige barn af Lunfoed begravet.
Dåb nr. 1972

Nr. 6021 1774.11.27 Christen Andersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1774.09.25. FAR: Anders Christensen, Brandlund, Brande. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme Dag blev Anders Christensen i Lund hans Søn Christen begravet som var 2 Maaned gaml
Dåb nr. 2019

Nr. 6023 1774.12.25 Anders Christensen Sølle, Borup, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1733c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Onsdagen ds: 25 December blev Sølle Anders Christensen af Borup begravet som var 41 Aar gammel.

Nr. 6025 1775.01.29 ?, Uhre, ?. MOR: Kirsten Jensdatter, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Paa 4 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Kiersten Jens Datter af Uhr Hendes uægte Datter begravet.

Nr. 6030 1775.04.30 Lars Larsen Smed, Brandlund, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Paa 2 Søndag efter Paaske blev Laust {Larsen} Smed i Lund begravet som var 43 Aar gammel.
NOTITS: Patronym fra "Brændevin i Brande 1774".

Nr. 6031 1775.06.18 Jens Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Paa 1 Søndag efter Trinitatis blev Jens Christensen af Lund begravet som var 74 Aar gammel.

Nr. 6032 1775.10.18 Peder Nielsen Brandt, Brande By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Onsdagen ds: 18 Octobr blev Degnen Peter {Nielsen} Brandt begravet 70 Aar gammel.-

Nr. 6035 1776.03.10 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1776.03. FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 3die i Faste en dødfød søn fra Peder Nielsen i Ure
Dåb nr. 1970

Nr. 6037 1776.04.05 Niels Nielsen, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1775.03.29. FAR: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande. MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Langfredag Niels {Christensen} Donnerups Søn Niels 1 Aar
Dåb nr. 2026

Nr. 6038 1776.04.28 Christen Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1776.03.27. FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 3 Søndag efter Paaske Chlemmen {Andersen} Schierrisses Søn Christen 6 uger
Dåb nr. 2042

Nr. 6042 1776.11.24 Jens Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 25 post. Trinit Jens Jensen Søndergaard i Uhre 70 Aar gammel

Nr. 6044 1776.12.15 Niels Andersen Skræder, Lundfod, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3. Advent: Niels Andersen Skræder i Lundfoed begravet 31 Aar.

Nr. 6049 1777.02.23 Jens Madsen, Grarup, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 6 m., DØBT: 1776.07.07. FAR: Mads Jensen Grarup, Grarup, Brande. MOR: Else Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Dom: Reminis: blev Mads {Jensen} Grarups Søn Jens begravet ½ Aar gammel
Dåb nr. 2051

Nr. 6050 1777.03.05 Christen Iversen, Lundfod, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1756c. FAR: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande. MOR: Mette? Troelsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 4de Onsdag udi Faste blev Iver {Christensen} Lundfoeds Søn Christen begravet 20 gammel
NOTITS: Mette Troelsdatter udfra opnævnelser.

Nr. 6052 1777.04.27 Peder Poulsen Sadelmager, Brandlund, SAND ALDER: 37c+, DØBT: 1740c-.
KONE: Birte Ibsdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Dom 4ta p: Pascha blev Sadelmageren {Peder Poulsen} i Lund {Brandlund} begravet.
NOTITS: Skiftebrev af 1777.05.25 Koldinghus. To børn: Poul Pedersen 10 år og Christen Pedersen 7 år. Enken og børnene ses ikke mere i Brande sogn.
LINK: Brejls abstrakt af skiftebrevet efter Peder Poulsen #1433.

Nr. 6053 1777.01.11 Hans Jensen? Væver, Nørholm, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1756c.
FAR: Jens Hansen Væver, Nørholm, Brande, Formodet, ikke helt sikker, se notits nedenfor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Dom 6ta p: Pascha blev Hans {Jensen?} Væver begravet 20 Aar gammel.
NOTITS: Jens Hansen Væver i Nørholm burde have en første søn Hans, det er vel ham der ses her og i dåb #2033.

Nr. 6054 1777.05.18 ? Sørensen Slegt, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1777.05.10c. FAR: Søren Nielsen Slegt, ?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Dom 7=p: Pascha [egentlig 1. pinsedag] blev Søren Nielsen Slegt hans Søn begravet 8 dag gammel
NOTITS: Navnet Slegt vel for at adskille ham fra Søren Nielsen Borup
Dåb nr. 1967

Nr. 6058 1777.06.15 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.06. MOR: Anne Christensdatter, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel
Dåb nr. 1966

Nr. 6064 1777.10.26 Christen Lauridsen, Brandlund, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21. 22. p. Trinit. blev Christen Lauridsen begravet 48 Aar gammel.

Nr. 6067 1778.01.11 Søren Nielsen Brogaard, Brande By, SAND ALDER: 60s, ?, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 1ma p: Epiph: blev Søren {Nielsen} Brogaard begravet.
NOTITS: Alder fra lægsrulle, 1741. Han fæstede 1760, 1763 en gård i Brande By fra Hastrup, det halve af det tidligere boel til kirken hartkorn 1 7 3 0.

Nr. 6068 1778.01.18 Jens Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1777.07.06. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 2 p: Epiph: blev Thomas Christens Søn Jens i Langkier begravet ½ Aar gammel.
Dåb nr. 2077

Nr. 6071 1778.03.18 Jens Sørensen Kragsig, Kragsig, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 3die Onsdag i Faste blev Jens {Sørensen} Kragsig begravet 71 Aar gammel
NOTITS: Patronym fra Skattelisten 1763.

Nr. 6072 1778.03.25 Peder Vistesen, , SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 4 Onsdag i Faste blev Peder Vistesen begravet 85 Aar gammel

Nr. 6073 1778.04.28 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1778.04. FAR: Thomas Christensen Dørslund.
KONE: Dorte Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. D: Ascent Christ: blev Thomas {Christensen} Døslund døeføde begravet.
NOTITS: Patronym fra BG 2, s. 20.
Dåb nr. 1965

Nr. 5994 1778.05.23 Jens Jensen, Blæsbjerg, 64 år, DØBT: 1714c.
SVOGER: Niels Christensen
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen, Raadvad, Harte
KIRKEBOGSTEKSTEN: {HARTE kirkebog:} Løverdagen d 23 Mai begraven een Mand fra Blæsebierg i Brande Sogn ved Nafn Jens Jens., som paa sin Vey fra Colding til sit Hiem blev syg, maatte derfor lægge sig ind hos Jørgen Niels. i Raaddevad hvor han døde i sit alders 64 Aar. Efter hans Svoger Niels Christens. af Brandlund i Brande Sogn hans Beretning.
NOTITS: Tak til Helle Nielsen, 2015. Jens Jensen er ikke ellers fundet nævnt i Brande sogn. Hans svoger Niels Christensen af Brandlund heller ikke. Hvis denne er gift med en helsøster til Jens Jensen hedder hun NN Jensdatter.

Nr. 6074 1778.06.08 Anders Pedersen Skærlund, Skærlund, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Feria 2da Pentec: blev Anders {Pedersen} Skærlund begravet 61 Aar gammel
NOTITS: Pedersen fra lægsrullen 1774

Nr. 6078 1778.10.11 Ole Jensen Lundfod, Lundfod, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. 17. p. Trinit: blev Ole {Jensen} Lundfoed begravet 67 Aar gammel
NOTITS: Patronym i Skattemandtal 1763.

Nr. 6080 1778.11.08 Bertel Eriksen Bundgaard, Uhre (Bundgaard), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 21. p. Trinit: blev Bertel {Eriksen} Bundgaard begravet 46 Aar gamel
NOTITS: Nævnt i skattemandtallet 1763. Patronym fra Lægsrullen 1789.

Nr. 6081 1778.11.08 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1778.11. FAR: Christen Ottesen Høyer, Brande By, Brande. MOR: Maren Halvorsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Samme Dag blev Degnens {Christen Ottesen Høyer} død føede Søn begravet.
Dåb nr. 1964

Nr. 6083 1779.02.21 Peder Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1778.08.09. FAR: Peder Pedersen den Yngre. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3. Søndag i Faste blev unge Peder Pedersens Søn Peder begravet ½ Aar gammel
Dåb nr. 2101

Nr. 6085 1779.03.14 Thomas Knudsen, Lundfod, SAND ALDER: 6.06c (å.m), 6 år 6 m., DØBT: 1772.09c. FAR: Knud Thomassen. MOR: Inger Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Midt-Faste Søndag blev Knud Thomesens {i Lundfod} Søn Thomas begravet 6½ Aar gammel

Nr. 6086 1779.03.19 Jens Madsen, Brande By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 11 uger, DØBT: 1778.11.22. FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 4de Fredag i Faste blev Mads {Jensen} Brandes Søn Jens begravet 11 uger gammel
NOTITS: Patronym se #6270.
Dåb nr. 2109

Nr. 6088 1779.04.05 Niels Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 24 uger, DØBT: 1778.11.15. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 2. Paaske Dag blev Jørgen {Jørgensen} Brandes Søn Nils 24 uger gammel begravet
Dåb nr. 2107

Nr. 6090 1779.05.16 Dødfødt, Brande By?, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1779.05. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme Dag {6 p: Pasche:} blev Erich {Larsen} Brandes Dødføde Søn begravet
Dåb nr. 1962

Nr. 6091 1779.05.28 Lars Eriksen, Brande By?, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1776.11c. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. ds 28 Maji blev Erich {Larsen} Brandes Søn Lars begravet 2½ Aar gammel
Dåb nr. 2066

Nr. 6092 1779.06.13 Henrik Andersen, Grarup, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 2. p: Trinit: blev Hendrick Andersen af Grarup begravet 74 Aar gamel

Nr. 6093 1779.06.25 Peder Andersen, Uhre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1779.04.01. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Onsdagen ds 25 Junii blev Anders Pedersens Søn Peder begravet 13 uger gamel
Dåb nr. 2115

Nr. 6094 1779.06.27 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1779.06. FAR: Niels Larsen. MOR: El Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. 4. p: Pascha [Trinit:!] blev Nils Lassons dødføde Søn af Grarup begravet
Dåb nr. 1961

Nr. 6096 1779.06.25 Christen Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1777.04.06. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 5. P: Trinit: blev Chlemmen {Andersen} Skierrisses Søn Christen begravet 2½ Aar gamel
Dåb nr. 2071

Nr. 6097 1779.06.25 Christen Jensen, Lilleholm, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.07.19. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Onsdagen d. 7 Juli blev Jens {Christensen} Skræders Søn Christen begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2097

Nr. 6099 1779.08.01 Morten Nielsen, Brandholm, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 3 år, DØBT: 1776.11.17. FAR: Niels Jensen Kærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. 9. p: Trinit: blev Sr. {Niels Jensen} Kiersgaards Søn Morten begravet 3 Aar gammel
Dåb nr. 2058

Nr. 6102 1779.08.15 Niels Nielsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1779.04.01. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg. MOR: Else Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21. 11. p: T: blev Nils {Christensen} Blæsbergs Søn Niels begravet 18 uger gammel
NOTITS: Patronym se #6132.
Dåb nr. 2116

Nr. 6103 1779.09.05 Christen Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1777.11.23. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. 14 p: Trinit: blev Lars {Hansen} Riisberg Søn Christen begravet 1¾ Aar gammel
Dåb nr. 2087

Nr. 6106 1779.10.17 Peder Jørgensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1779.09c. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25. 20 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Hiem Døbte Søn Peder begravet
Dåb nr. 1961

Nr. 6107 1779.10.31 Jens Nielsen, Arvad, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1770c. FAR: Niels Pedersen Arvad. MOR: Ane Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26. 22 p: Trinit: blev Nils {Pedersen} Arrevads Søn Jens begravet 9 Aar gammel

Nr. 6110 1779.11.07 Jens Jørgensen, Brandlund, SAND ALDER: 4.11 (å.m), 4 år 9 m., DØBT: 1775.01.10. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29. 23 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Søn Jens begravet 4¾ Aar gammel
Dåb nr. 2023

Nr. 6111 1779.11.11 Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1746c.
KONE: Dorte Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 30. Torsdagen ds 11 November blev Thomas {Christensen} Døslund begravet 33 Aar gammel
NOTITS: Kaldes i sønnen Peder Thomsens dåb 1775 "Thomas Christensen Lund", hvilket kunne tyde på han kom fra Brandlund. Gift 1773c med enken efter Peder Nielsen †1773: Dorte Pedersdatter.

Nr. 6114 1779.12.05 Christen Corporal, , SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2da Advent blev Christen Corporal begravet 74 Aar gammel

Nr. 6115 1779.12.12 Lars Hansen, Dørslund, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1738c.
KONE: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3 Advent: blev Lars {Hansen} Døslund begravet 41 Aar gammel

Nr. 6116 1780.01.09 Peder Jensen Østergaard, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 1 Søndag efter Hellig 3 kongers Dag blev Peder {Jensen} Østergaard i Brande begravet 63 Aar gammel

Nr. 6120 1780.05.22 Niels Hansen Skomager, Brandlund, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1740c.
KONE: Ane Pedersdatter, Brandlund, Brande, Hun begraves 1800 som skomagerenke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Mandagen ds 22 Maj blev Nils Hansen Skomager begravet 39 Aar gamel
NOTITS: Skomager Enken Ane Pedersdatter bliver begravet derfra 1800 se #6464. Niels Hansen skomager køber på auktion i juni 1777 efter sadelmager Peder Poulsen dennes husmandssted med hartkorn 0 3 0 2½

Nr. 6123 1780.06.18 Peder Christensen, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1780.05.28. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 4. P: Trinit: blev Christen Pallesen Søn Peder begravet 14 Dage gammel
NOTITS: #6124 udgået, troet glemt men er #6111.
Dåb nr. 2148

Nr. 5996 1780.07.01 Iver Christensen, Lundfod, SAND ALDER: 60cc, 60 år, DØBT: 1720cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Begravet 1777-83: 'Af Lundfod Iver Christensen begravet 70cc Aar gammel.'}
NOTITS: Lever i 1777 - søn død - formodentlig død før 1783, da bærer konen barn til dåb, mens han ikke er nævnt som fadder, hvad der ville være normalt. Konen nævnes som enke i 1792, da hun begraves. Her antaget død mellem 1777 og 1783. Født 1720cc udfra første sete søn Søren *1745c minus 25 år.

Nr. 6125 1780.07.04 Søren Jensen, Flø, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. ds: 4 Juli: blev Søren Jensen af Fløe begravet 77 Aar gammel

Nr. 6129 1780.09.03 Jørgen Vestesen, Dørslund, SAND ALDER: 49.06 (å.m), 49 år, DØBT: 1731.04.08.
KONE: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. D 15 p:T: blev Jørgen Wistesen begravet 49 Aar gammel
NOTITS: Thyregod kirkebog dåb Nr. 167. 08.04.1731

Nr. 6130 1780.09.10 Peder Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1780.06.18. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. 16 p. Trinit: blev Jørgen {Jørgensen} Brandes Søn Peder begravet 12 Uger gammel
Dåb nr. 2151

Nr. 6133 1780.11.19 Dødfødt, Skerris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.11. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Samme Dag ( 26 p. T:) blev og Clemen {Andersen} Schierrisses vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1951

Nr. 6136 1781.02.05 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.02.01. FAR: Christen Nielsen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1952

Nr. 6137 1781.03.11 Jens Christensen, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1780.11.19. FAR: Christen Jensen Nørre Askær. MOR: Ane Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 2. Søndag i Faste blev Christen {Jensen} Nørre Askiers Søn Jens begravet 17 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2160 19.11.1780.
Dåb nr. 2160

Nr. 6139 1781.04.08 Anders Christensen, Borup?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1781.04.05c. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme Dag blev og Christen {Sørensen} Hiulers hiemdøbte Søn Anders begravet 3 Dage gaml
Dåb nr. 1953

Nr. 6140 1781.05.13 Peder, Lundfod, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1758c. MOR: Anna Mikkels, Lundfod?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 4 p: Pascha blev Anna Michels Datters i Lundfoed hendes Søn Peder begravet 22 Aar gammel

Nr. 6141 1781.05.24 Ole, Uhre?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1781.05.13. MOR: Anna Maria Olesdatter, Uhre?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Dom Ashent: Xsti blev Anna Maria Ols Datters uægte Søn Ole begravet 8te Dage gammel
NOTITS: Dåb #2171 13.05.1781. Ingen far udlagt.
Dåb nr. 2171

Nr. 6142 1781.05.31 Niels Jensen, Uhre? (Bundgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1781.04.16. FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre?, Brande. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. [9. mangler] Torsdagen ds 31 Maij blev Jens {Nielsen} Green Søn Nils begravet 7 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2168 16.04.1781.
Dåb nr. 2168

Nr. 6143 1781.06.10 Jakob Nielsen? Drantum, Drantum?, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1697c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Dom: Trinit: blev Jakob {Nielsen?} Drantum begravet 84 Aar gammel
NOTITS: Lægsrullen 1734-36 fæster Jakob Nielsen. Identifikation ikke sikker, men sandsynlig.

Nr. 6144 1781.07.15 Peder Jensen, Flø, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. 5. p: Trinit: blev Peder Jensen i Fløe begravet 67 Aar gammel

Nr. 6146 1781.08.02 Peder Pedersen, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 14 uger, DØBT: 1781.06.04. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. 12. p: Trinit: blev Peder {Pedersen} Østergaards Søn Peder begravet 14 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2174 04.06.1781.
Dåb nr. 2174

Nr. 6150 1781.10.26 Troels Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1781.09.02. FAR: Peder Troelsen Nedergaard. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Fredagen ds 26 Octobr blev Pedter {Troelsen} Nedergaard i Lund hans Søn Troels begravet 7 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2178 02.09.1781. Også patronym.
Dåb nr. 2178

Nr. 6152 1781.12.16 Peder Pallesen, Borup, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1767c. FAR: Palle Pedersen. MOR: Anne Gydesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Dom: 3 p: Advendt: blev Palle Peders: i Borup hans Søn Peder begravet 14 Aar

Nr. 6154 1781.12.30 Christen Thomasen, Hyvild, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Dom 1. p. Nati Xsti: blev Christen Thomesen i Hyvild begravet 63 Aar gammel

Nr. 6155 1782.01.20 Dødfødt, Usseltoft, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.01.15. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dom: 2da p: Epipf: blev Søren {Eriksen} Useltofts vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1950

Nr. 6156 1782.01.21 ?, Brande By?, ?. MOR: Grethe Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Mandagen ds 21 Januari: blev Grete Østergaards uægte Søn begravet

Nr. 6159 1782.02.10 Jakob Andersen, Uhre, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Fastelavns Søndag blev Jakob Andersen af Uhre begravet 68 Aar gammel

Nr. 6160 1782.02.17 Dødfødt, Sandfeld- Bjerre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.02.12. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 1. Søndag i faste blev Erich {Larsen} Bierres vanføde Søn begravet
NOTITS: For patronym se fx viet #8075 1784 enkemand Erik Larsen Bjerre.
Dåb nr. 1949

Nr. 6162 1782.03.10 Peder Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Midfaste Søndag blev Peder Pedersen {den Ældre} af Uhre begravet 63 Aar gammel
NOTITS: Også kaldet Peder Pedersen den Gamle.

Nr. 6163 1782.04.21 Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. 3 Søndag efter Paaske blev Søren {Eriksen} Useltoft begravet 39 Aar gamml
LINK: Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782 (Download 10 MB).

Nr. 6164 1782.04.26 Peder Larsen, , SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1752c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Fredagen blev Peter Lasson begravet 29 Aar gamml

Nr. 6165 1782.04.28 Christen Ottosen Høyer, Brande By, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Fierde Søndag efter Paaske blev Degnen Christen {Ottesen} Høyer begravet 42 Aar gammel.
NOTITS: Patronym se Ribe Stift Ægteskabsbevillinger 1775. Kurt Kermit Nielsen.

Nr. 6168 1782.11.10 Morten Laxdorff, Arvad Mølle, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1744c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Søndagen ds 24 p. T: blev Mølleren {Morten} Laxdorph begravet 38 Aar gammel
NOTITS: Laxdorff fra skøder. Skrives også Luxdorf

Nr. 6169 1782.11.10 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.11.05. FAR: Christen Nielsen Neder Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Samme Dag Christen {Nielsen} neden Døslund vanføede Søn begravet
Dåb nr. 1948

Nr. 6171 1783.01.19 Peder Thomasen, Uhre, SAND ALDER: 77.06c (å.m), 77 år 6 m., DØBT: 1705.07c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 p Epiph. begravet Peder Thomesen 77 ½ Aar
NOTITS: FT 1763, i dåb #2019 1774 fadder med kone.

Nr. 6172 1783.03.02 Søren Jensen, Borup, SAND ALDER: 48.10c (å.m), 48 år 10 m., DØBT: 1734.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavns Søndag ung Karl Søren Jensen Borup 48 5/6 Aar

Nr. 6173 1783.04.21 Christen Jensen Askær, Askær- Sønder, SAND ALDER: 53.07c (å.m), 53 år 7 m., DØBT: 1729.09c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: anden Paaskedag blev Christen {Jensen} Askier begravet 53 Aar 7 Maaneder
NOTITS: I reserverullen 1741 er han 11 år gammel. Altså født 1730, hvilket er ret nøjagtigt.

Nr. 6174 1783.05.29 Lars Nielsen Lille, Brande By (Præstegaarden), SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfarts Dag lille Lars {Nielsen} 82 Aar gammel
NOTITS: Medhjælper i præstegården. For patronym se daab #2192, 1782. I auktionen 1782 i skiftet efter Søren Eriksen Usseltoft køber han småting og kaldes "Lars i præstegaarden".

Nr. 5999 1783.07.01 Simon Mortensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.06c (å.m), DØBT: 1783.01.20. FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: 'Morten Simonsens søn Simon død mellem jan. 1783 og feb. 1785, hvor næste søn døbes af samme navn.'}
NOTITS: Dåb #2206, næste søn af navn Simon #2253. Datoen er vilkårlig kort efter fødslen.

Nr. 6175 1783.08.24 Peder Jensen, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1783.06.12. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 p. T: blev Jens {Pedersen} Nørgaars Søn Peter begravet 2 Maaneder gammel
NOTITS: Dåb #2219 12.06.1783. Patronym FT 1787 Uhre.
Dåb nr. 2219

Nr. 6176 1783.10.12 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.10. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 17 p. T: blev Jakob michelsens vanfødde Søn begravet
Dåb nr. 1947

Nr. 6177 1783.10.26 Dødfødt, Husum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.10. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 19 blev Peter {Poulsen} Husums første døfødde Søn begravet
Dåb nr. 2227

Nr. 6179 1783.11.16 Christen Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds: 22 p. T: Christen Christensen i Lund 80. Aar

Nr. 6183 1784.08.08 ? Sørensen, Brandlund, SAND ALDER: 10c, 10 år, DØBT: 1773c. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9: p: T: blev Søren {Simonsen} Overgaards Søn begravet 10 Aar gl
NOTITS: Vel født før nov. 1773. Ikke døbt i den bevarede Brande KB nov. 1773 - 1814.

Nr. 6184 1784.08.08 Peder Sørensen, Brandlund, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1783.02.10. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 11 p: T: blev hans [Søren Simonsen Overgaards] anden Søn 1½ aar gaml: begravet
NOTITS: Dåb #2207 10.02.1783.
Dåb nr. 2207

Nr. 6185 1784.08.08 Niels Andersen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1784.09.05. FAR: Anders Clemmensen, Skerris, Brande. MOR: Inger Kathrine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 17: p: T: blev den lille Dreng {Niels} i Møllen {Arvad} begravet 4 uger gaml:
NOTITS: Dåb #2241 05.09.1784. Udlagt fader Anders Clemmensen Skerris. Moderens navne FT 1787 Vester Hornum, Aalborg amt, hvor hun flytter hen som gift.
Dåb nr. 2241

Nr. 6186 1784.10.06 Jens Madsen, Flø, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 6te october Jens Madsen i Flø 64 aar gaml.

Nr. 6189 1785.01.09 Dødfødt, Brandlund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1785.01. FAR: Mads Jensen. MOR: Birte Eskildsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mads Jensens Søn i Lund 1 p Ep en dødfødt
NOTITS: Ses senere i Pedersborg i Brandlund.

Nr. 6191 1785.01.23 Jens Sørensen, Grarup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1784.12.05. FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande. MOR: Anne Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Septuagesima havde Søren Knudsen {Jensen} en Søn til Jorden 7 uger gammel
NOTITS: Dåb 05.12.1784. Præsten Breum er ny i sognet, har vel taget fejl af efternavnet.
Dåb nr. 2249

Nr. 6193 1785.02.06 Christoffer Christensen, Uhre?, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1784.10.20. FAR: Christen Hus. MOR: Anna Marie.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Christen Huus dito dato ligesaa en Søn {Kristoffer} til Jorden 1½ aar gammel
NOTITS: Dåb 20 p. T. 1784 har Christoffer, som kun er tre måneder gammel. Ingen dåb set før. "1½ aar gammel" gentagelse fra begravelse Nr. 6192, formodentlig en kopierfejl. Her ville 3 måneder passe.
Dåb nr. 2246

Nr. 6195 1785.02.20 Jens? Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1783.09.14. FAR: Anders Larsen Langkær, Langkær- Store, Brande. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Anders {Larsen} Lankiærs Datter {vel søn} Jens aar gammel dito dato [2 Søndag i faste]
NOTITS: Dåb Nr. 2243 13. p. T. 14.09.1784 Jens. Det synes, at præsten har taget fejl af kønnet. Der er ikke fundet nogen datter af Anders Larsen født i årene før 1785. Præsten Breum er ny i Brande sogn.
Dåb nr. 2243

Nr. 6200 1785.06.26 Søren Hansen Kolpen, Borup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . Som p: T: 5ta blev Søren {Hansen} Kolpen begravet 75 aar gamel
NOTITS: Patronym fra BG 3, s. 81 Økær skøde.

Nr. 6203 1785.07.17 Peder Jensen Bjerre, Grarup, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . ds 8 efter Trinitatii blev Peter {Jensen} Bierre begraven 73 aar
NOTITS: Patronym skattemandtal 1763, Peder Bjerre nævnt som selvejer i Poul Østergaard af Karstofts kone Anne Dorte Liebes skifte 1774. Begge steder af Grarup.

Nr. 6204 1785.05.29 Mads Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1783.02.10. FAR: Søren Nielsen Overgaard, Dørslund, Brande. MOR: Maren Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Samme dag [1 p: T:] døde Søren {Nielsen} Overgaards Søn {Mads} 1 aar gamel
NOTITS: Dåb 2236 11. jul. 1784. Overgaard betyder her en gård i Dørslund, ellers også en gård i Brandlund, hvor Søren Simonsen bor.
Dåb nr. 2236

Nr. 6206 1785.11.06 Peder Christensen, , SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1765c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . den 24 p: T: døde Peter Christensen 20 aar

Nr. 6207 1785.11.25 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1785.11.11. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d: 25 blev Christen {Nielsen} Døslunds dødfødte Søn begraven
Dåb nr. 2268

Nr. 6213 1786.02.12 Hyr?, , SAND ALDER: 63, 63 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . Septuagesima blev [Hyr? eller Styr?] begraven 63 aar gammel
NOTITS: Svært læseligt. Hans H'er ser normalt anderledes ud, ellers kunne det være kort for Hyrden.

Nr. 6214 1786.02.12 Anders ?, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1786.02.05. MOR: Anne Jakobsdatter, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Dito Dag [Septuagesima] den ene af Anna Jakobs Datters Tvillinger {Anders}
NOTITS: Dåb 05.02.1786. Kan også være tvillingen Mads. Den ene tvilling død en unge før den anden.
Dåb nr. 2275

Nr. 6215 1786.02.19 Mads ?, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1786.02.05. MOR: Anne Jakobsdatter, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Sexagesima, den anden Tvilling [af Anna Jakobs Datters tvillinger] {Mads}.
NOTITS: Dåb 05.02.1786. Kan også være tvillingen Anders.
Dåb nr. 2276

Nr. 6216 1786.03.12 Peder Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 9 m., DØBT: 1785.04.30. FAR: Peder Pedersen Bundgaard, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 2den Søndag i Faste Peter {Pedersen} Bundgaards Søn Peder i Lund ? Aar
NOTITS: Dåb Bededag 22.04.1785.
Dåb nr. 2258

Nr. 6217 1786.03.12 Anders Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år, DØBT: 1784.07.28. FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - samme Dag [2den Søndag i Faste] Søren {Andersen} Riisbergs Søn Anders 1 aar
NOTITS: Dåb 2238 28.07.1784.
Dåb nr. 2238

Nr. 6220 1786.05.25 Christen Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1786.04.17. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Christi Himmelfarts Dag Søren {Nielsen} Døslunds Søn Christen 9 Uger
NOTITS: Dåb 17.04.1786.
Dåb nr. 2284

Nr. 6225 1786.07.09 Thøger Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1786.04.02. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d 4de p: T: Peter Andersens Søn {Thøger} 16 Uger gl.
NOTITS: Dåb 02.04.1786
Dåb nr. 2282

Nr. 6227 1786.07.16 Søren Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 8 uger, DØBT: 1786.04.30. FAR: Erik Jensen Harrild, Harrild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Erich {Jensen} Harrilds Søn 8 Uger
NOTITS: Dåb 2 p. Pasch 30.04.1786.
Dåb nr. 2286

Nr. 6230 1786.07.28 Peder Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 22 uger, DØBT: 1786.03.12. FAR: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito Dag Søren {Sørensen} Fløs Søn {Peder} 22 Uger gl:
NOTITS: Dåb 12.03.1786.
Dåb nr. 2280

Nr. 6231 1786.08.23 Peder Jensen, Uhre, SAND ALDER: 4.05 (å.m), 4 år, DØBT: 1782.03.20. FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 23de Augusti blev Jens {Nielsen} Greens lille Søn Peder begravet 4 Aar gammel
NOTITS: Dåb #2190 20.03.1782.
Dåb nr. 2190

Nr. 6233 1786.12.01 Anders Bjerregaard, , SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 1ste Advents Søndag blev her i Brande Kierkegaard begraven Anders Bierregaard 64 aar gammel

Nr. 6234 1786.12.01 Dødfødt, Langkær- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1786.12. FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -samme Dag [1ste Advents Søndag] Jens {Nielsen} Green i Lille Lankier, hans Dødfødte Barn
NOTITS: Jens Nielsen Green den unge af Uhre, Lille Langkær og senere Lille Tykskov Ejstrup og Give. Jens Nielsen Green den ældre er af Grarup.

Nr. 6236 1787.01.21 Peder Andersen, Uhre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 11 uger, DØBT: 1786.11.05c. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3de Søndg efter H. 3 kong. blev begraven Anders Pedersens Søn i Uhre Peder begraven 11 uger gammel
NOTITS: Ikke fundet døbt, daab rekonstrueret.
Dåb nr. 1982

Nr. 6240 1787.03.11 Kjeld Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 3die Sønd: i Faste blev Kield Thomsen store Lankier begraven 74 Aar gl.

Nr. 6241 1787.03.18 Lars Sørensen, Uhre, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Midfaste Sønd: blev Lars Sørensen i Uhre begraven 28 Aar gl.

Nr. 6242 1787.03.25 Mads Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1784.07.11. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Marie Bebudelses Dag blev saa begraven Søren {Nielsen} Døslunds Søn Mads {Sørensen} 2? Aar gl.
NOTITS: Dåb Nr. 2236 11.07.1784
Dåb nr. 2236

Nr. 6246 1787.04.22 Knud Thomasen, Lundfod, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1726c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -2 Sønd: efter Paaske blev begraven Knud Thomsen i Lundfoed 60 Aar gl.

Nr. 6251 1787.07.08 Henrik Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Dom 5ta post Trinit henrick Pedersen i Uhre 59 Aar gl.

Nr. 6253 1787.09.09 Anders Eriksen, Dørslund, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Dom XIV post Trinit Anders Ericksen af Døslund 53 Aar gl NB meget hastig død paa Marken
NOTITS: 52 i FT 1787, ok

Nr. 6254 1787.09.16 Søren Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1787.09.02. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Dom XV post Trinit Jens {Pedersen} Nørgaards Søn i Uhre Søren 14 dage gl.
NOTITS: Dåb 02.09.1787.
Dåb nr. 2310

Nr. 6255 1787.12.16 Navnløs, Husum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1787.12. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 3die Søndag i Advent blev begraven Peder {Poulsen} Huusums Søn, som blev fød formiddagen kloken 10 Slet og døde samme Dag om Aftenen.-

Nr. 6256 1787.12.16 Jakob Thomasen, Lundfod, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 21 uger, DØBT: 1787.07.22. FAR: Thomas Pedersen Lundfod, Lundfod, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme Dag [3die Søndag i Advent] blev begraven Tomas Pedersen Lundfod hans Søn Jacob 21 Uger gammel.
NOTITS: Dåb 22.07.1787.
Dåb nr. 2305

Nr. 6258 1788.03.12 Navnløs, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1788.03. FAR: Niels Christensen Stenkløver, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d: 12te Martii blev begraven Steen=klyver Niels Christensens Barn en Søn, der døde strax efter Fødselen.-

Nr. 6260 1788.04.20 †1788.04.15 Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 73s, 72 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Dom 4te p: Pahsche blev begraven Peder Jørgensen Store Sandfeld 72 Aar gl:-
NOTITS: I FT 1787 juli var han allerede 72, derfor 73. Dødsdato fra Koldinghuus skiftet Brejl #927.

Nr. 6262 1788.06.22 Henrik Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1788.02.24. FAR: Jens Thygesen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Dom: 5te p: Trinit: blev begraven Jens Thygesens Søn {Jens} i Uhre 15 Ug gl:
NOTITS: Dåb 24.02.1788.
Dåb nr. 2323

Nr. 5995 1788.07.01 Niels Jensen, Borup, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1758cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8a. {REKONSTRUKTION begravelse: Niels Jensen af Borup begravet 30cc Aar gammel}
NOTITS: Lever i 1787 - søn Jens Nielsen - død før april 1789 lægrullen. Alderen gæt udfra, at han er gift 1786 som ungkarl med Ane Jakobsdatter i Giedehuuset i Uhre. Ane Jakobsdatter føres som enke 1789 i lægsrullen som ansvarlig for sønnen Jens Nielsen. Niels Jensen kan være begravet i et andet sogn.

Nr. 6264 1788.07.30 Lars Nielsen, Brandholm, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 8 år 8 m., DØBT: 1779.11.21. FAR: Niels Jensen Kærsgaard, Brandholm, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d. 30 Julii blev begraven Sr. {Niels Jensen} Kiersgaards paa Brandholm hans Søn Laust 8 gl. og 8 Maaneder
NOTITS: Dåb Nr. 2126 21.11.1779.
Dåb nr. 2126

Nr. 6265 1788.08.17 Jens Christian Larsen, Borup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1788.02.24. FAR: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11 Dom 13te p: Trinit: blev begraven Lars Christensen Windings Søn {Jens Christian} 26 Uger gl:
NOTITS: Dåb 24.02.1788.
Dåb nr. 2322

Nr. 6266 1788.08.24 Navnløs, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dag, DØBT: 1788.08. FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Dom 14te p: Trinit blev begraven Jens {Jensen} Boels i Borup hans Nyefødt Barn 1 Time gl:

Nr. 6270 1788.12.07 Niels Christian Madsen, Brande By, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1787.03.04. FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2den=Søndag i Advent blev begraven Mads {Jensen} Brandes Søn Niels Christian 1? Aar gl.
NOTITS: Dåb 04.03.1787 (Tvillinger).
Dåb nr. 2297

Nr. 6273 1789.01.25 Knud Pedersen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1789.01.11. FAR: Peder Nielsen, Askær- Sønder, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3de Sønd efter H. 3 kongers Dag blev begraven Peder Nielsens Søn i Askier Knud 8 Dage gl.
NOTITS: Dåb 11.01.1789.
Dåb nr. 2338

Nr. 6276 1789.03.01 Anders Grarup, Borup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 1ste Sønd: i faste blev begraven Anders Grarup 65 Aar gl.
NOTITS: Anders Grarup men i Borup! FT 1787, 64. Gift med Ane Pedersdatter. Patronym ikke kendt. Ikke Anders Larsen fordi kone forkert og i Grarup.

Nr. 6277 1789.05.17 Henrik Nikolaj Troelsen, Brande By, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1788.02.09. FAR: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 5te Sønd: efter Påske blev begraven Truels {Christensen} Brandes Søn Henrick Nicolaj 1 Aar
NOTITS: Dåb 10.02.1788.
Dåb nr. 2320

Nr. 6278 1789.06.02 Knud Ottosen, Lundfod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1789.04.21. FAR: Otto Pedersen, Lundfod, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9 2den Sønd: efter Trinit blev begraven Otte Pedersen i Lundfod Søn Knud 4 uger gl
NOTITS: Dåb 21.05.1789. 5 uger fra dåben.
Dåb nr. 2357

Nr. 6280 1789.06.28 Thomas Christensen, Harrild- Lille, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1789.04.09. FAR: Christen Eskildsen Wolling, Harrild- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11 Samme Dag [3de Sønd: efter Trinit] blev begraven Christen {Eskildsen} Vollings Søn{Thomas} lille Harrild 12 Uger gl.
NOTITS: Dåb 09.04.1789.
Dåb nr. 2349

Nr. 6281 1789.07.05 Mikkel Jepsen, Grarup, SAND ALDER: 57s, 58 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 Dom: 4 post Trin: blev begraven Michel Jepsen i Grarup 58 Aar gl.
NOTITS: FT 1787 nøjagtig to år før, 55.

Nr. 6282 1789.07.26 Navnløs, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 0 uger, DØBT: 1789.07. FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 7 Søndag efter Trinit blev begraven Jens Pedersens nyfødte barn i Lild Sandfeld.
NOTITS: Ikke døbt.

Nr. 6283 1789.07.16 Hans Christensen, Risbjerg, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14 10 Søndag efter Trinit: blev begravet Hans Christensen i Riisberg 71 Aar gl.

Nr. 6284 1789.08.23 Peder Hansen, Dørslund (Overgaard), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1789.05.17. FAR: Hans Pedersen, Dørslund-Over, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15 11 Søndag efter Trinit blev begravet Hans Pedersens Søn Peder i Over Døslund 14 uger Gl.
NOTITS: Dåb 17.05.1789.
Dåb nr. 2355

Nr. 6287 1790.01.17 Dødfødt, Grarup (Nørregaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.01. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 2den Søndag efter hellig 3 kong: dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup hans dødfødte Søn.
NOTITS: Identificeret over Nørgaard.
Dåb nr. 1944

Nr. 6288 1790.01.31 Niels Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1787.05.13. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Septuagesima blev begraven Christen {Nielsen} Døslunds Søn {Niels} 3 Aar gl:
NOTITS: Dåb 13.05.1787
Dåb nr. 2302

Nr. 6291 1790.02.14 Thøger Jensen, Uhre, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 11 m., DØBT: 1789.03.22. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6 Samme Dag [Fastelavns Søndag] blev begraven Jens Thøgesens Søn navnlig Thøger i Uhre 11 Maaneder
NOTITS: Dåb 22.03.1789
Dåb nr. 2346

Nr. 6292 1790.02.14 Niels Christian Christensen, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1790.01.31. FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 Ditto dag [] blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Søn Niels Christian Christensen i Uhre 14 Dag gl.
NOTITS: Dåb 31.01.1790
Dåb nr. 2365

Nr. 6294 1790.02.21 Niels Pedersen, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9 1ste Føndag i Faste blev begraven Niels Pedersen i lille Sanfeld 67 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787, 64.

Nr. 6295 1790.03.07 Peder? Jensen, Grarup, SAND ALDER: 14s, 15 år, DØBT: 1775c. FAR: Jens Pedersen? Nørgaard, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 3die Søndag i Faste blev begraven Jens {Pedersen?} Nørgaards Søn {Peder?} i Grarup 15 Aar Gl.
NOTITS: Ikke set født i Brande. Jens Pedersen og Peder 11 år i Grarup i FT 1787. Identificering med Nørgaard mangler.

Nr. 6296 1790.03.21 Troels Jørgensen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11 5te Søndag efter Paaske blev begraven Troels Jørgensen i Stor Sandfeld 67 Aar gl:
NOTITS: FT 1787, 64.

Nr. 6297 1790.06.17 Jens Boelsen gammel, , SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 d 17 Junij blev begraven gl Jens Boelsen er af Sognets Almisselem er 72 Aar gl.

Nr. 6298 1790.06.27 Christen Olesen, Borup, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 4de Søndag efter Trinit, blev begraven Christen Olesen i Boerup 77 Aar gl.

Nr. 6301 1790.08.08 Peder Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 48s, 49 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16 10de=post Trint: blev begraven Peder Nielsen i Uhre 49 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787, 45.

Nr. 6302 1790.08.22 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.08. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17 Dom: 12te p: Trin: blev begraven Bertel {Christensen} Tiirsvads dødfødte drengebarn.

Nr. 6303 1790.10.10 Dødfødt, Lundfod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.10. FAR: Peder Christensen, Lundfod, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18 Dom: 19de p: Trin: blev begraven Peder Christens Døfødte drengebarn i Lundfoed.
NOTITS: Se vielse Nr. 8115 26.12.1791 for landsoldat. Moderen dør i barselseng.

Nr. 6305 1790.10.24 Christen Andersen Økær, Borup (Økær), SAND ALDER: 56s, 58 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 Dom 21de=post trin. efter Trin. blev begraven Christen {Andersen} Økier i Boerup 58 Aar gl.
NOTITS: Nævnes kun tre gange i Brande kirkebog, hver gang som Christen Økier. Andersen fra Lægdsrullen 1789 og 1766 Nørvangs Tingbog.

Nr. 6307 1790.10.31 Jens Christian Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1788.02.16. FAR: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Lars {Hansen} Riisbergs Søn {Jens Christian} 2? aar Gl:
NOTITS: Dåb 17.02.1788.
Dåb nr. 2322

Nr. 6308 1790.10.31 Søren Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1790.04.25. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Jens {Pedersen} Nørgaards Søn {Søren} i Uhre ½ aar gl.
NOTITS: Dåb 25.04.1790.
Dåb nr. 2373

Nr. 6309 1790.10.31 Dødfødt, Flø, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.10. FAR: Jens Nielsen Grene, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Jens {Nielsen} Greenes dødfødte Drenge barn i Fløe.

Nr. 6311 1790.12.14 Søren Christensen, Borup, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1772c. FAR: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d. 14 Decemb blev begraven Christen Sørensens {Hjulers} Søn Søren i Borup 18 Aar gl.
LINK: Affotografering kirkebog.

Nr. 6313 1791.01.09 Troels Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1790.12.19. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 1ste Søndag: efter H: 3 Konger blev begraven Peder Truelsens Søn Truels i Borup 3 Uger gl.
NOTITS: Dåb 19.12.1790.
Dåb nr. 2385

Nr. 6314 1791.01.16 Navnløs, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1791.01.13c. FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 2den Søndag: efter H: 3 Konger blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Søn i Uhre 3 Dage gl:
NOTITS: Ikke døbt.

Nr. 6315 1791.01.30 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1791.01. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup dødfødte barn.
Dåb nr. 1942

Nr. 6317 1791.03.16 Anders Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.03.14. FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 16 Martii blev begraven Søren {Andersen} Riisbergs Datter [Søn] Anders 1 Aar gammel
NOTITS: Dåb 14.03.1790. På grund af alderen, må det være sønnen Anders, der begraves.
Dåb nr. 2367

Nr. 6318 1791.03.16 Hans Eskildsen, Grarup, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1787.09.23. FAR: Eskild Hansen, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme Dag [d 16 Martii] blev begraven Eschild Hansens Søn {Hans} i Grarup 3? Aar gammel
NOTITS: Dåb 23.09.1787.
Dåb nr. 2312

Nr. 6319 1791.04.17 Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Palme Sønd: blev Søren {Pedersen} Spillemand i Lundfod 71 Aar gammel
NOTITS: Se Nr. 6345 hans enke.

Nr. 6321 1791.05.01 Jens Sørensen, Uhre, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 1ste Søndag efter Paaske blev begraven Jens Sørensen i Uhre 85 Aar gammel
NOTITS: Skattemandtal 1762 nævnt som fattig med kone. Husfolk ved Hans Jensen Smed.

Nr. 6323 1791.05.06 Henrik Nikolaj Sørensen Busk, Brande By, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d. 6 Maj blev begraven Sr. Henrik {Nicolaj Sørensen} Busk i Brande 79 Aar gammel
NOTITS: FT 1787: "en fattig Skoleholder fra Hammerum Herred der her underholdes af familien". Broderens søn Søren Johansen Busk, 35, tager sig af ham og konen.

Nr. 6325 1791.05.06 Navnløs, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1791.05. FAR: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Samme Dag [d. 6 Maj] blev begraven Mads {Jensen} Blesbergs Søn {Navnløs} 3 Dage gammel
NOTITS: Patronym fra FT 1787.

Nr. 6326 1791.06.19 Poul Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 56s, 55 år, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Trefoldigheds Søndag blev begraven Povel Jensen i Riisberg 55 Aar gammel
NOTITS: FT 1787, 52.

Nr. 6330 1791.08.28 Christen Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1707c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. Dom Xma p. Trinit. blev begraven Christen Thomsen i store Lankier 84 Aar gammel

Nr. 6331 1791.12.26 Peder Jensen, Brogaard, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2den Jule Dag blev begraven Peder Jensen i Broegaard 69 Aar Gl:
NOTITS: Måske konen, Mette Pedersdatters, far i Brogaard.

Nr. 6332 1792.01.15 Søren Christian Bertelsen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1791.12.27. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 2de Søndag efter Hl: 3 Kongers Dag blev begraven Bertel {Christensen} Tiirsvads Søn {Søren Christian} 14 Dage Gl:
NOTITS: Dåb 27.12.1791
Dåb nr. 2409

Nr. 6334 1792.02.05 Henrik Jensen Tarp, Tarp, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Septuagesima blev begraven Hendrick {Jensen} Tarp 80 Aar gl:

Nr. 6336 1792.02.19 Christen Willesen, , sogn: Ejstrup, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Fastelavns Søndag blev begraven Den Druknede Christen Willesen af Eistrup Sogn 66 Aar Gl:

Nr. 6337 1792.03.18 Niels Larsen, Drantum, SAND ALDER: 50c, 55 år, DØBT: 1742c.
KONE: Karen Jespersdatter, Drantum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Midfaste Søndag blev begraven Niels Larsen i Drantum 55 Aar Gl:
NOTITS: I FT 1787 i Brandlund. Alder fra FT 1787 bedre. Brandholm skifteprotokol 1791-1813. G 382-2. 134 Niels Lauridsen i Drantum 12.3.1792 fol.3b. E: Karen Jespersdatter. LV: Jens Jørgensen i Ullerup i Give sogn. B: Inger Kirstine 25 i København, Kirsten 19, Jesper {*1775 Sønder Karstoft, Skarrild} 16, Karen 13. FM: Jens Pedersen i Uhre.

Nr. 6338 1792.04.09 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.
Dåb nr. 1943

Nr. 6339 1792.06.10 Erik Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1792.02.12. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 1ste p: Trin: blev begraven Christen Nielsen Døslunds Mindste Søn {Erik} 17 Ugger gl:
NOTITS: Dåb 12.02.1792
Dåb nr. 2412

Nr. 6341 1792.07.01 Niels Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 75s, 74 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 4. p: Trin blev begraven Niels Nielsen af Uhre gl 74 Aar.
NOTITS: FT 1787, 70, almisse hos Jens Pedersen. Ikke at forveksle med Niels Nielsen Organist.

Nr. 6347 1792.12.23 Erik Larsen, Sandfeld- Bjerge, SAND ALDER: 61s, 56 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Dom: 4ta in Adventu blev begraven Erick Lassen Bierget, gl: 56 aar.
NOTITS: FT 1787, 56.

Nr. 6349 1793.02.17 Søren Pedersen, Hyvild, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Dom: 1ma Jejunii: Ungkarl Søren Pedersen i Hyvild gl 60 aar
NOTITS: FT 1787, 54. Bror til Michel Pedersen i Hyvild.

Nr. 6352 1793.03.10 Christen Nielsen, Brande By, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1790.09.26. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Dom 4ta Jejunii: Niels {Christensen} Nyegaards Søn {Christen} af Brande gl. 2 aar -
NOTITS: Dåb 26.09.1790.
Dåb nr. 2381

Nr. 6355 1793.07.07 Søren Christensen, Uhre, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 6ta p. Trinit Søren Xstensen af Uhre, gl: 27 aar, begraven.

Nr. 6356 1793.07.28 Dorte Pallesdatter, Borup, SAND ALDER: 86c, 86 år, DØBT: 1707c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 9ma p. Trinit Dorthe Pallesdatter af Borup, gl: 86 aar

Nr. 6359 1793.08.25 Jens Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 11.02 (å.m), 11 år 10 uger, DØBT: 1781c. FAR: Søren Andersen, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. [13tia p. Trin.] Søren Andersens Søn, Jens af Riisberg, gl. 11 {skulle være 1} aar og 10 uger -
NOTITS: Daab #2421 28. maj 1790. 11 aar er fejl for 1 år.
Dåb nr. 2421

Nr. 6363 1793.10.13 Søren Simonsen, Borup, SAND ALDER: 46s, 53 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. 20ma p. F. Trin. Søren Simonsen af Borup, gl: 53 aar
NOTITS: FT 1787 i Brandlund, 40.

Nr. 6364 1793.11.10 Mads Pedersen, Grarup, SAND ALDER: 10.02 (å.m), DØBT: 1783.09.18. FAR: Peder Mathiasen ´, Grarup, Brande. MOR: Maren Pedersdatter Degn Brandt, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. 24 p. Trinit. Maren {Pedersdatter Brabdt} Degns Søn af Grarup Mads gl.... Peder Mathiasens Søn Mads i Grarup
NOTITS: Maren Degn og Peder Mathiasen er gift. FT 1787. Hvad der i kirkebogen ser ud som to inddragelser, er i virkeligheden een. Ikke set døbt i Brande.
Dåb nr. 2225

Nr. 6365 1793.11.17 Søren Johansen, Brandlund, SAND ALDER: 21.04 (å.m), 23 år, DØBT: 1772.07.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. 25 p. Trinit Ungkarl Søren Johansen af Lund gl: 23 aar
NOTITS: Dåb Give 1772.07.05 #2941.
LINK: #2941 Give

Nr. 6366 1793.11.17 Mikkel Pedersen, Hyvild, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1793.09.29. FAR: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Eodem Die [] Peder Clemensens Søn Michel af Hyvild gl: 7 uger
NOTITS: Dåb 29.09.1793.
Dåb nr. 2452

Nr. 6369 1794.01.12 ?, Lundfod, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1791.07c. MOR: ? Christensdatter Christen Brejls datter, Lundfod, Brande.
FARFAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. dom 1ma post Epipha. Xsten Brejels Datters uægte Søn, udj Lundfod 2½ aar Gl:
NOTITS: Ingen dåb set i Brande.

Nr. 6371 1794.01.26 Poul Pedersen, Husum, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 4 år, DØBT: 1789.04.19. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 3die S: e: h: 3 K. dag blev begraven Peder {Poulsen} Husums Eldste Søn Poul 4 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb 19.04.1789.
Dåb nr. 2351

Nr. 6372 1794.01.26 Jens Pedersen, Husum, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1792.03.14. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [3die S: e: h: 3 K.] hans [Peder Poulsen Husums] yngste Søn Jens 2 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb 14.03.1792.
Dåb nr. 2415

Nr. 6377 1794.02.09 Niels Nielsen, , SAND ALDER: 11.08 (å.m), 11 år 8 m., DØBT: 1782.06.09. FAR: Niels Christensen Donnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 5 S: e: hel: 3 K. dag blev begraven Niels {Christensen} Donnerups Søn Niels 11 Aar gammel.
NOTITS: DKB. Dåb Nr. 2195 09.06.1782.
Dåb nr. 2195

Nr. 6378 1794.02.09 Christen Larsen, Brandlund, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 41 uger, DØBT: 1793.04.28. FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [5 S: e: hel: 3 K.] Lars Nedergaards Søn i Lund, Christen gammel 41 ugg.
NOTITS: DKB. Dåb 28.04.1793. Faderens patronym angivet ved dåben.
Dåb nr. 2442

Nr. 6380 1794.02.16 Niels Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 5 år, DØBT: 1789.05.03. FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. MOR: Birte Nielsdatter, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme dag [Septuagesima] blev begraven Christen Thomsens Søn Niels AlkierLund 5 Aar gammel
NOTITS: DKB.
Dåb nr. 2354

Nr. 6381 1794.02.16 Anders Christensen, Skerris, SAND ALDER: 4.08 (å.m), 5 år, DØBT: 1789.06.21. FAR: Christen Eskildsen, Skerris, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. ligeledes [Septuagesima] Christen Eschildsens Søn Anders i Skieris 5 Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 21.06.1789 Brandlund. Christen er gift 3. gang med Maren Andersdatter, der vel er datter af Anders Larsen i Skerris. Christen Eskildsen Wolling er en anden person i Lille Harrild.

Nr. 5998 1794.03.01 Peder Mathiesen Rytter, Grarup, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16a. {REKONSTRUKTION: blev begraven Peder Mathiesen Rytter 47 Aar gammel}.
NOTITS: Glemt i kirkebogen. Lever nov. 1793 hvor en søn bliver begravet #6364, men er død juli 1794, hvor Peder Mathiesens Enke (Maren Pedersdatter Brandt) nævnes i dåb #2468 i Grarup. Han kan, muligvis, være begravet i et rytterærinde i et andet sogn, men han ses i FT 1787 som Bonde og Husmand, ikke mere rytter.

Nr. 6383 1794.03.09 Peder Thomasen, Brogaard, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 5 år, DØBT: 1791.01.23. FAR: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Samme dag [1. dag i faste] blev begraven Thomas {Nielsen} Broegaars Søn Peder 3 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 23.01.1791 #2390.
Dåb nr. 2390

Nr. 6386 1794.03.16 Niels Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 2.06 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.10.23. FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. Samme dag [2den Søndag i faste] blev begraven Lars Nielsens Søn Niels af Riisberg 3 Aar
NOTITS: DKB. 23.10.1791 Grarup.
Dåb nr. 2404

Nr. 6388 1794.05.11 Peder Christian Pedersen, Lundfod, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1793.05.05. FAR: Peder Madsen Skræder, Lundfod, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. 3 S. e. Paaske blev begraven Peder Madsen Skræders Søn Peder Christian 1 Aaar gammel.
NOTITS: DKB. 05.05.1793.
Dåb nr. 2445

Nr. 6392 1794.09.04 Anders Gamborg Nielsen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 21 uger, DØBT: 1794.04.06. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26. Torsdagen d. 4 Sept: blev begraven Niels {Christensen} Nygaards Søn Anders Gamborg 21 Ugger gl:
NOTITS: DKB. 06.04.1794.
Dåb nr. 2463

Nr. 6393 1794.09.21 Ole Halvorsen, Borup, SAND ALDER: 73.09 (å.m), 79 år, DØBT: 1720.12.20.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 27. Samme dag [14. P. Trin:] blev begraven Ole Halwordsen i Borup 79 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787 almisse i Alkærlund. Dåb Thyregod 20.12.1720. Formodentlig den Oluf, der er født 1720 Nr. 110 i Thyregod, bror til Maren Halvorsdatter, degnens Høyers enke. Hans far kom som svensk fange til Kokborg huse i 1713. Læg mærke til alderen, Ole var næsten 74, altså fem år forkert.

Nr. 6394 1794.10.19 Peder Clemmensen, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28. Samme dag [18 p: Trin:] blev begraven Peder Clemendsen af Uhre 80 Aar gl:
NOTITS: DKB.

Nr. 6396 1794.11.30 Peder Christensen, Tarp, SAND ALDER: 40s, 45 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Samme dag [1 Adventus] blev begraven Peder Christensen af Tarp 45 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 32.

Nr. 6398 1795.04.06 Anders Jensen, Arvad, SAND ALDER: 64s, 65 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Samme dag [2 Paaske dag] blev begraven Anders Jens i Arvad 65 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 56.

Nr. 6399 1795.04.06 Niels Jensen Kærsgaard, Brandholm, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3 Pintze dag blev begraven Hr. Niels {Jensen} Kiersgaard paa Brandholm 58 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 50.

Nr. 6402 1795.10.11 Morten Nielsen, Skærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1795.09.13. FAR: Niels Mortensen, Skærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 19 P: T: blev begraven Niels Mortensen Søn Morten 4 Ug: gl:
NOTITS: DKB. Dåb 13.09.1795.
Dåb nr. 2499

Nr. 6403 1796.01.17 Jens Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1730c.
BROR: Erik Eriksen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2 S: e. h. 3 k: dab blev begraven ung karl Jens Ericks: i Harild 65 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787, 57. Bror fra FT.

Nr. 6404 1796.02.28 Jens Jespersen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1796.02.08. FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [1 Søndag i Faste] blev begraven Møllerens {Jesper Nielsen} Søn Jens, 10 dage Gl:-
NOTITS: DKB. Dåb 31.01.1796.
Dåb nr. 2508

Nr. 6405 1796.02.28 Troels Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1795.10.25. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 3 S: i faste blev begraven Peder Troelsens Søn Troels 4 M: gl:
NOTITS: DKB. Dåb 25.10.1795.
Dåb nr. 2502

Nr. 6407 1796.01.17 Christen Pedersen Gabel, Risbjerg, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [Palmesøndag] blev begraven Christen Peders: Gabel, føed i hertugdømmet Augustenborg døde i Riisberg gl: 60 aar
NOTITS: DKB.

Nr. 6409 1796.05.05 Erik Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 69s, 66 år, DØBT: 1726c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Christi Himmelfarts dag blev begraven Erick Ericksen af Harild 66 Aar gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 60.

Nr. 6411 1796.05.22 Thomas Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Trinitatis Søndag blev begraven Thomas Peders: i Lund gl 64 Aar
NOTITS: DKB.

Nr. 6412 1796.11.20 Mads Christian Madsen, Drantum, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1794.08.10. FAR: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Samme dag [26 P. Trin] blev begraven Mads {Nielsen} Drantums mindste Søn {Mads Christian} 2? Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 10.08.1794 nr. 2470. Faderens patronym ved dåben.
Dåb nr. 2470

Nr. 6413 1796.12.11 Jørgen Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1795.12.26. FAR: Jens Jørgensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 3 Adv: blev begraven Jens Jørgensens Mindste Søn Jørgen i Lund 1 Aar gl
NOTITS: DKB. Dåb 26.12.1795.
Dåb nr. 2505

Nr. 6416 1797.01.01 Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1726c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Festo Circumc Xsti Michel Pedersen Hyvild, gl: 70 aar -
NOTITS: PKB. FT 1787, 60.

Nr. 6418 1797.02.12 Peder, Skærlund, SAND ALDER: 5.06c (å.m), 5 år 6 m., DØBT: 1791.08c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Søndag Septuagesima blev begravet en fattig Drenge barn Navnl Peder døede hos Peder Andersen i Chierl: Gl: 5? Aar
NOTITS: DKB.

Nr. 6419 1797.03.08 Peder Andersen Blæsbjerg, Uhre, SAND ALDER: 95c, 95 år, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d. 8. Martij blev begraven Peder Andersen Blesberg af Uhre 95 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Nævnt i skattemandtallet 1762.

Nr. 6420 1797.04.30 Jens Pedersen, Alkærlund, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1793.04.17. FAR: Peder Christensen Boel, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [2 Søndag efter Paaske] blev begraven Peder {Christensen} Boels mindste Søn Jens 4 Aar gl
NOTITS: DKB. Dåb 28.03.1793.
Dåb nr. 2439

Nr. 6421 1797.05.28 Niels Pedersen, Arvad, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme dag [6 Søndag efter Paaske] blev begraven Niels Pedersen af Arvad 69 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787, 60. Han var omkring 14 år gammel i 1741 og skulle således have stået i reserverullen (alle drenge og mænd fra 10 - 40). Men han er der ikke.

Nr. 6423 1797.08.06 Jens Christian Jeppesen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 4 m. 2 uger, DØBT: 1797.06.04. FAR: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Samme dag [8 P: T:] blev begraven Jep Christensens Mindste Søn Jens Christian af Sønder AsKier 18 Uger Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 05.06.1797.
Dåb nr. 2537

Nr. 6424 1797.12.17 Jørgen Madsen, Uhre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 17 Decembr blev begraven Jørgen Madsen i Uhre 67 Aar Gammel
NOTITS: DKB.

Nr. 6426 1797.12.26 Søren Christian Bertelsen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1797.11.26. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d 26 Decembr] blev begraven Bertel {Christensen} Tiirswads Søn Søren Christian af Uhre 1 Maaned gl:
NOTITS: DKB. Dåb 26.11.1797.
Dåb nr. 2546

Nr. 6428 1798.01.14 Christen Jakobsen Drantum, Borup?, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [d 14 Jan] blev begraven Christen Jacobsen, Drantum gl: 69 Aar.
NOTITS: DKB. Christen føres i FT 1787 i Borup.

Nr. 6430 1798.01.21 Lars Jensen, Uhre, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1755c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Samme dag [d 21 Jan] blev begraven Lars Jens i Uhre 42 Aar Gammel.
NOTITS: DKB. PKB "...Huusmand Lars Jensen..."

Nr. 6431 1798.01.28 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1798.01. FAR: Lars Jensen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Jan blev begraven Afg. Lars Jensens døedfødte Søn af Uhre, Som 1 Maaned blev fortilig født.
NOTITS: DKB.

Nr. 6432 1798.03.04 Hans Jensen Smed, Uhre, SAND ALDER: 84s, 82 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 4 Martj blev begraven Hans Jensen Smed i Uhre 82 Aar Gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 73.

Nr. 6435 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
NOTITS: DKB. PKB har et forkert kopieret 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegaards bedstefar på mødrene side.

Nr. 6436 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen, Grarup, Brande. MOR: Ane Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 20 Maj blev begraven Mathis Christensen mindste Søn Thomas i Grarup 2 Mdr gl:
NOTITS: DKB. Dåb 18.03.1798. PKB har 2 år, det er en fejl.
Dåb nr. 2553

Nr. 6437 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 23 Maj blev begraven Palle Pedersen af Borup 61 Aar Gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 50.

Nr. 6438 1798.05.20 Jens Nielsen, Flø, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1796.01.31. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 28 Juni blev begraven Niels Pedersens mindste Søn Jens af Fløe 2½ Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 31.01.1796.
Dåb nr. 2507

Nr. 6442 1798.11.27 Poul Jakobsen Gammel, Husum, SAND ALDER: 73s, 79 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. d 27 Nov: blev begraven GL: Poul Jacobs. af Husum 79 Aar gl.
NOTITS: DKB. Alder problematisk. FT 1787 har 61 år, ville være 72-3 i 1798.

Nr. 6445 1798.12.09 Jørgen Nielsen, Flø, SAND ALDER: 6.02 (å.m), 6 år 1 m, DØBT: 1792.11.18. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 9 decbr blev begraven Niels Pedersens Søn Jøren af Fløe 6 Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 18.11.1792.
Dåb nr. 2431

Nr. 6447 1799.01.27 Jens Nielsen Gammel Grene, Grarup, SAND ALDER: 66s, 80 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 27 Janv: blev begraven Gl Jens {Nielsen} Greene i Grarup 80 Aar
NOTITS: Patronym fra FT 1787, hvor han er 54, hvorefter dødsalderen skal være 66! Der er to Jens Nielsen Grene'r i Brande nogen tid, den anden i Uhre osv men flytter til Ejstrup og Give.

Nr. 6450 1799.02.10 Søren Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1799.01.27. FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [d 10 Febr] blev begraven Jens Sørensens Søn Søren i Lund 14 dage Gl
NOTITS: DKB. Dåb 27.01.1799.
Dåb nr. 2570

Nr. 6452 1799.03.31 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 uger, DØBT: 1799.03. FAR: Niels Hansen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 31 Martj blev begraven Niels Hansens døedfødte Søn [..]
NOTITS: Uhre fra FT 1801.

Nr. 6456 1799.06.02 Hans Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 84s, 89 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 2den Juni blev begraven Hans Pedersen i Schierlund 89 Aar Gammel
NOTITS: FT 1787, 72.

Nr. 6457 1799.06.16 Christen Henningsen, Uhre, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Samme dag [d 16 Juni] blev begraven Almisse Lem Christen Henningsen af Uhre 60 Aar gl.

Nr. 6458 1799.06.16 Niels Hansen, Uhre, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1797.03.19. FAR: Hans Dynesen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. ligeleedes [d 16 Juni] Hans Dynesens Søn {Niels} i Uhre 2¼ Aar gl:
NOTITS: DKB: Dåb 19.03.1797.
Dåb nr. 2535

Nr. 6460 1799.10.09 Johan Friederich, Borris by, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1761c.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Onsdagen den 9 Octobr blev begraven en fattig Skomager Johan Fridrick af Bores Sogn og by Som Druknede i Aaen mellem Fløe og Sandfeld, 38 Aar Gl:

Nr. 6462 1800.01.05 Mads Jensen, Brande By, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. endnu Samme dag [d: 5 janv:] blev begraven Mads Jensen i Brande 65 Aar gl:
NOTITS: Alder passer med FT 1787.

Nr. 6463 1800.01.19 Thøger Jensen, Skærlund, SAND ALDER: 74, 76 år, DØBT: 1725.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d. 19. janv. blev begraven Tøger Jensen i SchierLund 76 Aar Gammel
NOTITS: Født i Bøvl, Sønder Omme, søn af Jens Christensen.

Nr. 6465 1800.02.12 Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d. 12. Febr blev begraven Gl Christen Nielsen Nedergaard i Lund 84 Aar Gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787, hvor Lars Christensen Nedergaard velsagtens er søn.

Nr. 6466 1800.02.16 Christen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1796c.
MORFAR: Christen Pedersen Lille Langkær, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 16 Febr blev begraven Christen {Pedersen} L. LanKiers Datter Søn Christen 3 aar Gl:
NOTITS: Ikke set døbt i Brande KB.

Nr. 6467 1800.03.09 Bertel Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 3.00 (å.m), 3 år, DØBT: 1797.04.17. FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 9 Martj blev begraven Clemand {Andersen} Skierises Søn Bertel 3 Aar Gammel
NOTITS: Dåb 05.06.1797. Patronym Andersen FT 1787.
Dåb nr. 2538

Nr. 6468 1800.03.16 Niels Thomsen, Brogaard, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d. 16. Martj blev begraven Niels Thomsen i Broegaard 82 Aar Gammel.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787.

Nr. 6471 1800.05.11 Morten Simonsen, Uhre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Samme dag [d 11 May] blev begraven Morten Simonsen af Uhre
NOTITS: FT 1787 i Branlund 65 år, derfor 78 år gammel.

Nr. 6472 1800.05.22 Jacob Jensen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1800.05.08c. FAR: Jens Jensen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [d 22 May] blev begraven Jens Jenssens Søn Jacob i Borup 11 Dag Gl:
NOTITS: Må være hjemmedøbt og dåben glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1980

Nr. 6475 1800.11.30 Thomas Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 22.08 (å.m), 22 år 6 m., DØBT: 1778.05.15. FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 d 30 Nov blev begraven Christen {Thomsen} AlgierLunds Eldste Søn Thomas 23 Aar Gl
NOTITS: Dåb Nr. 2092 15.05.1778. Patronym Thomsen fra FT 1787.
Dåb nr. 2092

Nr. 6476 1801.01.18 Dødfødt, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1801.01. FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 18 Janv: blev begraven Huusmands Niels Thomsens af Blesberg Døedfødte Søn, som efter Angivelse blev født 14 dage for tiilig.

Nr. 6477 1801.01.28 Søren Thomassen, Grarup, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1799.07.26. FAR: Thomas Lassens, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 28 Janv: blev begraven Thomas Lassens yngste Søn Søren 1½ Aar Gammel.
NOTITS: Dåb 26.07.1799. Sted fra dåben.
Dåb nr. 2585

Nr. 6482 1801.04.02 Lars Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 20.03 (å.m), 20 år 4 m., DØBT: 1781.01.01. FAR: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 2 April blev begraven Anders Lassens Søn i LangKier nafl. Lars gl 20 Aar
NOTITS: Dåb 01.01.1781 Grarup, #2162.
Dåb nr. 2162

Nr. 6485 1801.05.14 Severin Møller, Brande By, SAND ALDER: 52.08 (å.m), 53 år, DØBT: 1748.09.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 14 May blev begraven Sognepræsten Severin Møller i Sit Alders 53 Aar Gl:
NOTITS: Dåb Vesterbygden, Sjælland 17.09.1748, Wiberg.

Nr. 6489 1801.09.27 Jens Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1764c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 27 Septr blev begraven Jens Christensen af Lund 37 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 6490 1801.12.20 Jens Hansen Væver, Nørholm, SAND ALDER: 70 , 70 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 20 Decbr blev begraven Jens Hansen væver af Nørholm 70 Aar Gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801. Født i Aale, skifte efter far Hans Nielsen †1737, væver i Åle, skifte 2.1.1738 og gift 1. gang Gedske Rasmusdatter †1786 i Åle, skifte 14.6.1786. Dåb ikke fundet.

Nr. 6491 1801.12.20 Jens Madsen, Brandlund, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1800.05.18. FAR: Mads Jensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [d 20 Decbr] blev begraven Mads Jensens Søn Jens af Borup [Brandlund!] 1½ Aar Gl
NOTITS: Dåb 18.05.1800. PKB har sønnens navn som Mads, hvilket er forkert.
Dåb nr. 2601

Nr. 6494 1802.01.31 Niels Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1801.10.25. FAR: Peder Pedersen Flø, Brandlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 31 Janv. blev begraven Peder {Pedersen} Fløes Søn Niels af Lund ¼ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 25.10.1801. Patronym BG Nr. 9, side 78 Matr. 8a Brandlund.
Dåb nr. 2627

Nr. 6498 1802.06.07 Eskild Hansen, Grarup, SAND ALDER: 53s, 56 år, DØBT: 1749c.
DØDSÅRSAG: Slagsmål.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 7 Juni blev begraven Eschild Handsen af Grarup 56 Aar gl: [PKB:] NB Denne Mand handlede med Strømper, kom i Klammeri udi Fyhn med nogle Byemænds Karle i et Vertshuus, blev forslaaet og bragt i en alvorlig forfatning her til sit hjem, hvor han døde faa Dage efter. Sagen blev ej siden undersøgt.
NOTITS: FT 1801 52 år, hvilket giver dødsalder 53. Se BG Hefte 8, side 53, Matr. 10a Grarup.

Nr. 6501 1802.10.03 Clemmen Andersen, Skerris, SAND ALDER: 71s, 74 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 3 oct blev begraven Clemand Andersen af Skieris 74 Aar Gammel
NOTITS: I Reserverullen 1741 er han 10 år, altså født 1731, derfra alder 71.

Nr. 6503 1802.11.04 Peder Andersen, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1802.10.24. FAR: Anders Pedersen, Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Nov begravet Anders Pedersens barn Peder i brand 7 uger
NOTITS: Begravelsen kun i PKB. Daab 24.10.1802.
Dåb nr. 2650

Nr. 6504 1802.11.07 Dødfødt, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1802.11. FAR: Peder Christensen Hjuler, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7de Nov Peder Christensen hjulers dødfødte søn.
NOTITS: Kun i PKB.

Nr. 6505 1802.11.28 Jens Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1802.11.07c. FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28de Nov Christen {Thomsen} Algierlunds barn Jens 3 Uger gl.
NOTITS: Kun i PKB. Vel hjemmedøbt, ingen dåb fundet i kirkebøgerne.
Dåb nr. 1979

Nr. 6512 1803.05.26 Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 26 Maj blev begraven Peder Pedersen [PKB:] sognefoged af Uhre 57 Aar gammel
NOTITS: Sognefoged. FT 1801 alder 55 år passer.

Nr. 6513 1803.05.26 Søren Larsen, Grarup, SAND ALDER: 6.03 (å.m), 6 år, DØBT: 1797.02.12. FAR: Lars Sørensen, Grarup. MOR: Marianne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [d 26 Maj] blev begraven Lars Sørensens Søn Søren af Grarup 6 Aar gammel
NOTITS: Dåb 26.02.1797.
Dåb nr. 2531

Nr. 6515 1803.07.06 Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1733c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 6 Julj blev begraven Christen Sørensen Hiuler af AlgierLund 70 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 Borup alder 53. 70 ok.

Nr. 6516 1803.11.27 Thomas Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 76s, 80 år, DØBT: 1727c.
DØDSÅRSAG: Blodprop.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 27 Nov. blev begraven Thomas Christensen af AlgierLund 80 Aar Gl:. [PKB:] NB han sad frisk ved et bord og spiste faldt død om paa gulvet.
NOTITS: FT 1787 alder 60.

Nr. 6517 1803.12.26 Clemmen Pedersen, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1803.11.14c. FAR: Peder Knudsen, Skerris?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 26 Dec. begravet Peder Knudsens barn [PKB:] Clemmen 6 Uger gl:
NOTITS: Ingen dåb set.

Nr. 6518 1804.02.26 Christen Pallesen, Flø, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1727c.
DØDSÅRSAG: Blodprop.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 26 Febr blev begraven Christen Pallesen af Fløe 76 Aar gl:. [PKB:] NB Samme dag han døde gik han frisk og sund til kirke hvorhen han havde 1 Miil at gaae, var efter kirketjenesten i Præstegaarden, og fejlede intet, men spiste og drak med god appetit. Paa tilbagevejen til sit hjem, faldt han om og døde pludselig.
NOTITS: FT 1801 73 år passer.

Nr. 6519 1804.05.20 Søren Thomassen, Grarup, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1802.03.28. FAR: Thomas Lassen Grarup, Grarup. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 20 Maj blev begraven Thomas {Lassen} Grarups Søn Søren, 2 Aar og 2 Maaneder gammel.
NOTITS: Dåb 28.03.1802.
Dåb nr. 2635

Nr. 6521 1804.07.29 Jens Jensen Søndergaard, Tarp, SAND ALDER: 81c, ?, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [d 29 Juli] blev begraven gl Jens Jensen af Tarp
NOTITS: Dette er Jens Jensen Søndergaard fra Borup, som er flyttet til sin datter Kirsten, der er gift med Christen Andersen i Tarp. Alder fra FT 1787, 64.

Nr. 6522 1804.08.29 Christen Troelsen, Grarup, SAND ALDER: 24.08 (å.m), 25 år, DØBT: 1779.12.19. FAR: Troels Iversen, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 29 August blev begraven Troels Iversens Søn Christen {Troelsen} 25 Aar gammel.
NOTITS: Dåb 19.12.1779 i Brande By. Ved dåben kaldes faderen Troels Langkær gift 1775 med Maren Christensdatter af Lille Langkær. Han kaldes 1777, 1779 Troels Langkær og i 1783 Troels Lille Langkær ved hans børns dåb. Han dør 1830 i Grarup. 1784-1803 skøde på Grarup 6a. Ser ud til at være gået på aftægt der.
Dåb nr. 2131

Nr. 6523 1804.10.14 Jens Christensen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1804.09.30c. FAR: Christen Jacobsen, Blæsbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [d 14 oct] blev begraven Christen Jacobsens Nyefødte Søn [PKB: Jens] 14 dag gl: af Blesberg
NOTITS: PKB har 12 dage gammel.
Dåb nr. 1978

Nr. 6526 1804.11.27 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1804.11. FAR: Anders Pedersen, Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [Anden Søndag i Advent] begravet Anders Pedersens dødfødte [PKB: drenge] barn i brande. [PKB:] Efter den forklaring Gjordemoderen afgav for Præsten var dette barn død født før hun blev hentet.

Nr. 6528 1805.02.03 Anders Larsen, Skerris, SAND ALDER: 86s, 88 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 3 Febr blev begraven Anders Lassen af Skieris 88 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 68 år, giver 86 år.

Nr. 6529 1805.02.10 Jens Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 57c, 58 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 10 Febr blev begravet Jens Pedersen af Uhre 58 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 53 år, giver 57 år. 58 ok. PKB har 57 aar.

Nr. 6531 1805.03.17 Thomas Lassen, Grarup, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 17 Martj blev begraven Thomas Lassen i Grarup 46 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 41 år, giver 45 år. 46 ok. PKB 44 aar.

Nr. 6532 1805.04.07 Niels Christensen Nørgaard, Grarup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [d 7 April] blev begraven Niels Christensen af Grarup 79 Aar Gl.
NOTITS: PKB kalder ham Niels Nørgaard 80 aar. FT 1801 ikke nævnt. FT 1787 ikke nævnt. Skattemandtal 1763 nævnt i Grarup. Kone død 1779. Skøder Matr. 11a Grarup 1803 til Jakob Poulsen fra Assing. BG hefte 8 side 56, Matr.11a Grarup.

Nr. 6533 1805.04.11 †1805.04.19 Niels Christensen Langkær, Brande By, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 11 April blev begraven Niels {Christensen} LangKier i Brande 65 Aar Gammel.
NOTITS: FT 1801 61 år, 65 år ok. Se også BG hefte 10, Brande By Matr. 6a Østergaard. Dødsdato fra registreringen den 20. april 1805, "som døde sidst afvigte Nat". Enten er begravelses datoen forkert eller registreringsdatoen i skiftet er det.

Nr. 6534 1805.04.21 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.04. FAR: Peder Hansen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 21 April blev begraven Peder Hansens Dødfødte Søn af Uhre. [PKB:] Den vankundige Gl. Gjordemoder {der er sikkert tale om Maren Hannerup fra Skjærlund, 82} afgav for Præsten den forklaring, at barnet efter en haard forløsning [......] uden Livstegn til Stede, og at aldeles intet var forsøgt for at bring liv i det. De udførlige omstændigheder ved dette tilfelde bleve af Præsten anmeldte for stiftse Physicus i den befalede Indberetning.
NOTITS: FT 1801 Peder Hansen husmand med jord i Uhre. "Befalede Inberetning" lyder lidt af et forsøg på at snyde sig ud af ansvaret. "Det var ikke mig, det var befalet."

Nr. 6536 1805.05.05 Clemmen Lassen, Hyvild, SAND ALDER: 62s, 67 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 5 MaJ blev begraven Clemand Lassen af Hyvild 67 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787 44 år giver 62 år dødsalder. FT 1801 59 år giver 63 år dødsalder. 62 antaget.

Nr. 6537 1805.05.05 Peder Christensen, Uhre, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1804.04.29.
MOR: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande
MORFAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Samme dag [d 5 MaJ] blev begraven Organistens Datters Kirsten Nielsdatters Uægte Søn Peder 1 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 29. April 1804. Udlagt barnefader ungkarl Christen Pedersen af Sandfeld.
Dåb nr. 2678

Nr. 6540 1805.06.02 Peder Nielsen Askær, Dørslund, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme dag [d 2 Junj] blev begraven Peder {Nielsen} Askier af DøsLund 63 aar gl:. [PKB:] NB døde af Colik paa en Rejse til Ringkjøbing.
NOTITS: FT 1801 58 år, giver 62. 63 ok. FT 1787 Sønder Askær 44 år, også 62.

Nr. 6544 1805.08.11 Christen Andersen Skerris, Grarup, SAND ALDER: 80s, 82 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [Pastor Lunds skrift] 18. d 11 August begraven Christen Andersen Skeris af Grarup 82 Aar
NOTITS: PKB har Christen Lassen, samme dato og sted, hvilket er helt forkert. Udarvingsskifte. FT 1801 76 år, giver 80 år. FT 1787 62 år, giver 80 år.

Nr. 6545 1805.08.25 Peder Jensen, , SAND ALDER: 21.00 (å.m), 21 år, DØBT: 1784.08.15. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 August Peder Jensen af Brande 19 Aar. NB han veltede ved en Drengs Uforsigtighed, som kjørte en [for]vogn, fik brystet knust hvoraf han faa Dage efter døde.
DKB: 19 død. d 25 August blev begravet Jens Pedersens Søn Peder i Brande [21] aar Gl.

NOTITS: Dåb 15.08.1784. PKB har Brande By.
Dåb nr. 2239

Nr. 6546 1805.09.15 Christen Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 17.10 (å.m), 17 år 9 m., DØBT: 1787.12.28. FAR: Anders Lassen, Langkær- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. d 15 Sept: blev begraven Anders Lassen Søn Christen af Store LangKier 18 Aar gl:
NOTITS: Dåb 28.12.1787
Dåb nr. 2317

Nr. 6548 1805.11.03 Mads Jacobsen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1805.08.04. FAR: Jacob Jensen, Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. d 3 Nov: blev begraven Jacob Jensens Søn Mads i Brande 3 Maaneder Gl:
NOTITS: Dåb 04.08.1805
Dåb nr. 2706

Nr. 6549 1805.12.18 Christen Madsen, Askier- Nørre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1805.08.29. FAR: Mads Pedersen Nør Askier, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23. d 18 Decembr blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers mindste Søn Christen ¼ Aar Gammel.-
NOTITS: Dåb 29.08.1805. Patronym Pedersen fra dåben.
Dåb nr. 2712

Nr. 6550 1806.01.01 Peder Kragsig, Kragsig?, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Janv: blev begraven Almisse lem Peder Kragsig 71 Aar Gl:
NOTITS: Ikke klart om han lever i Kragsig eller kaldes Kragsig og lever et andet sted.

Nr. 6553 1806.03.30 Poul Jakobsen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 uger, DØBT: 1806.03.09. FAR: Jakob Poulsen, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 30 Martj blev begraven Jacob Poulsens Søn Poul af Borup 9 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 09.03.1806. Altså født ca. 16 Januar 1806, seks uger før dåben.
Dåb nr. 2722

Nr. 6556 1806.05.18 Søren Andersen Rytter, Brandlund, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1745c.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Nielsen, Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 18 May blev begraven Søren Andersen Rytter [PKB: fra Uldum], logerende hos Henrick Nielsen i Brandlund 60 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 hverken Søren eller Henrik nævnes. Heller ikke i FT 1787. Henrik Nielsen får 1804 skøde på en parcel af Bundgaard i Brandlund, BG hefte 9, side 43, Matr. 4a.

Nr. 6558 1806.08.03 Thomas Nielsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3 år 1 m., DØBT: 1803.07.03. FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme Dag [d 3 Aug] blev begraven Niels Thomsens Søn Thomas [PBK: i Blesberg] 3 Aar 1 M: Gl:
NOTITS: Dåb 03.07.1803.
Dåb nr. 2665

Nr. 6559 1806.08.24 Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1751c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 24 August blev begraven Skoleholder Bertil Christensen Tiirsvad i Uhre 55 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801, 50 år. 55 ok.

Nr. 6560 1806.09.07 Jens Pedersen Lund, Lundfod, SAND ALDER: 71s, 76 år, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 7 Sept blev begraven [PKB: Snedker] Jens {Pedersen} Lund i Lundfoed 76 Aar gl:
NOTITS: PKB 82 aar. Patronym fra FT 1787, 52 år derfor 71. FT 1801 66. Han er ikke fra Brande og navnet Lund kommer andetsteds fra. Flyttede fra Viborg til Lundfod.

Nr. 6563 1806.11.16 Jacob Poulsen, Brandlund, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1775c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 16 Nov blev begraven Jacob Pouelsen i Lund 31 Aar
NOTITS: 1800 i Tarp, FT 1801 i Grarup, 1803 Grarup, barn Karen. 1806 marts i Borup, barn Poul, 1806 nov. i Brandlund. Jacob Poulsen, Harreskov, Assing gift 1798 med Mette Jensdatter i Sønder Askær.

Nr. 6565 1807.01.04 Jens Troelsen, Uhre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 4 Janv: blev begraven Jens Troelsen i Uhre 84 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 65 år, 84 ok.

Nr. 6567 1807.02.15 Søren Ottesen, Uhre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1806.09.14. FAR: Otte Sørensen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Samme dag [d 15 Febr] blev begraven Otte Sørensens Søn Søren af Uhre ½ Aar Gammel
NOTITS: Dåb 14.09.1806
Dåb nr. 2733

Nr. 6568 1807.03.15 Peder Pedersen, Borup, SAND ALDER: 61s, 64 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 15 Martj blev begraven Peder Pedersen øs[..] af Borup 64 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 55 år, giver 61.

Nr. 6571 1807.04.05 Niels Christensen, Tarp?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger, DØBT: 1807.03.28c. FAR: Christen Andersen, Tarp?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 5 April blev begraven Christen Andersens Nysfødte Søn hiemme Døbt Niels 8 dage gl. [PKB:] NB Dette barn var en Vanskabning, Gummer i [Q.....len] af Munden var borte, og en stor Udvæxt fandes ved det ene Næsebor.
NOTITS: PKB 6 dage gammel. Ikke registreret som dåb i kirkebogen.
Dåb nr. 2710

Nr. 6572 1807.04.26 Lars Hansen, Hyvild, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 26 April blev begraven Lars Hansen i Hyvild 61 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 6573 1807.05.24 Dødfødt, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1807.05. MOR: Maren Pallesdatter, Borup.
UDLAGT: Anders Pedersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 24 may blev begraven Maren Pallesdatter uægte og Døedfødte Drenge Barn af borup til Fader blev udlagt Peder Andersens Søn Anders Pedersen i Skierlund. [PKBs hele tekst:] dj 24de Maj begravet Qvinden Maren Pallesdatters uægte og dødfødte Drengebarn. Til Barnefader blev udlagt Ungkarl Anders Pedersen fra Skerlund. Omstændighederne ved dette barns fødsel var: Barnet er i det mindste kommen 14 Dage for tidlig, og til for Tidlige Nedkomst kunde ingen Aarsag angives. Da ingen var hiemme i det Huus, hvor BarneModeren boede, og hun [....] [....] gik saa til nærmeste Naboe Jens Boel for at raabe om hjelp, men overvundet af fødsels Smerterne, fødte hun barnet uden nogens hjelp under aaben himmel. Barnet har efter de tililende Quindfolks sigende været dødt i 3 Uger før fødselen. Hun har født et før, som lever.
NOTITS: Ingen Dåb. Anders Pedersen er 27 år, Maren er også 27 år. Hun gifter sig året efter med Jens Jensen i Enkelund, Thyregod.

Nr. 6576 1807.10.04 Peder Svendsen, Borup, SAND ALDER: 58s, 55 år, DØBT: 1749c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 4 Oct: blev begraven [PKB: Boelsmand] Peder Svendsen i Borup 55 Aar. [PKB:] NB laa 3 Aar til Sengs af Apoplexie.
NOTITS: FT 1801 52 år, giver 58 år.

Nr. 6578 1807.12.13 Christen Pedersen Brejl, Lundfod, 69 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 13 dec: blev begraven Christen Pedersen Breiel Almisse lem i Lundfoed 69 Aar gl:
NOTITS: Udeladt i FT 1787 og Ft 1801.

Nr. 6581 1808.01.31 Christen Jensen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1807.08.30. FAR: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [d 31 Janv] blev begraven Jens Xstensens Mindste Søn Christen af S: AsKier 5 M. gl.
NOTITS: Dåb 30.08.1807. PKB 26 uger.
Dåb nr. 2746

Nr. 6582 1808.03.06 Dødfødt, Risbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.03. FAR: Mads Larssen, Risbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 6 Martj blev begraven Mads Larssens Døedfødte Søn i Riisberg. [PKB:] De nærmere Omstændigheder ved dette Barns fødsel var: Da Gjordemoderen blev hentet, fandt hun konen liggende i et lidet kammer, som var meget fugtig. Gjordem: lod manden hente et par koner, som kunne gaa til haands under fødselen, men det ville han ikke. Der var da ingen anden nærværende [end?] Manden selv, Gjordemoderen, en Tjenestepige og en gl. 80 Mand, som laae i Sengen. [....] [.....] da Gmderen kom, efter 10 til 12 timers Smerter blev konen forløst og foregiver G: at barnet døde, fordi Moderen var saa [svager?] [......... konen paa Mandens?] og fødte liggende paa Sengen: G: varmede og gned barnet, forat bringe Liv i det men forgieves.

Nr. 6589 1808.11.20 Knud Christensen, Langkær- Store, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 3 uger, DØBT: 1805.10.27. FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store.
DØDSÅRSAG: dysenteri, blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. IIII [fjerde blodgang] d 20 Nov: blev begraven Christen Thomsens Søn Knud i LangKier 3 Aar Gl. Døed af blodgang.
NOTITS: Dåb 27.10.1805.
Dåb nr. 2717

Nr. 6590 1809.01.01 †1808.12.29 Christen Hansen Tommel, Grarup, SAND ALDER: 67c, 81 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Janv: blev begraven Christen Hansen [PKB: Tommel] af Grarup 81 Aar Gl:
NOTITS: Ses i FT 1801, 59 år. 3. gang enkemand. Alderen ravegal ca. 14 år for høj, bedre alder i FT 1801. I skiftet ses dødsdagen 29. december 1808. I skiftet kaldes han Christen Hansen Askær.
LINK: Skiftets efter Christen Hansen sluttes.

Nr. 6592 1809.01.22 Peder Troelsen, Lundfod, SAND ALDER: 54s, 52 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 22 janv: blev begraven Peder Troelsen i Lundfoed, OmKom Paa Marken Mellem Brande og sit hiem Da han blev forvildet i stærk Frost. Hans alder var 52 Aar. [PKB:] Af kuldsot, førte han [....] havde faaet i Brande. Ihielfrossen paa Brande Mark.
NOTITS: FT 1801 46 år, giver 54.

Nr. 6593 1809.03.12 Jørgen Jørgensen, Grarup, SAND ALDER: 3.05 (å.m), 3 år 4 m., DØBT: 1805.11.17. FAR: Jørgen Jørgensen, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Samme dag [d 12 martj] blev begraven Jørgen Jørgensens Søn Jørgen af Grarup 3½ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 17.11.1805.
Dåb nr. 2718

Nr. 6595 1809.04.03 Peder Nielsen, Arvad, SAND ALDER: 50s, 51 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 3 April: blev begraven Peder Nielsen i Arevad 51 Aar. [PKB: som pludselig døde.]
NOTITS: FT 1787 28 år, giver 50. FT 1801 42 år, giver 50.

Nr. 6599 1809.11.26 Morten Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 82s, 85 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 26 Nov: blev begraven Morten Pedersen af SchierLund 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 60 år, giver 82.

Nr. 6602 1810.02.17 Jens Nielsen Alle, Brande By, SAND ALDER: 80s, 72 år, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 17 Febr blev begraven Jens {Nielsen} Alle i Brande 72 Aar gammel. [PKB: 73 aar].
NOTITS: Nielsen fra FT 1787 Assing. Alder 57, giver 80. FT 1801 71 år, giver 80.

Nr. 6606 1810.07.15 Dødfødt, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1810.07. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 15 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers dødfødte barn .
NOTITS: Pedersen fra BG 6.2 s. 85 Matr. 1 A Nørre Askær.

Nr. 6613 1810.11.25 Anders Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1748c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 25 Nov blev begraven Anders Christens: af DøsLund 62 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 53 år, giver 62. FT 1787 40 år, giver 63.

Nr. 6614 1810.11.28 Jørgen Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 28 Nov blev begraven Jørgen Jørgensen af Brande By 69 Aar Gl.
NOTITS: FT 1801 60 år, giver 69. FT 1787 45 år, giver 68.

Nr. 5997 1811.01.01 Poul Sørensen, Husum, SAND ALDER: 28.03 (å.m), 28 år, DØBT: 1782.08.04.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: GLEMT: 'blev begraven Poul Sørensen 28 Aar gammel'}.
NOTITS: Vel glemt i kirkebogen, måske begravet i et andet sogn. Kan være sidst i 1810, datoen omtrendtlig. Ses sidst i kirkebogen 1803. Skøde sept. 1804. Enken Maren Nielsdatter gifter sig igen i sept. 1811 med Mikkel Eriksen *1781c Thyregodlund, Thyregod.
Dåb nr. 2199

Nr. 6620 1811.02.10 Niels Nielsen Organist, Uhre, SAND ALDER: 30.04 (å.m), 31 år, DØBT: 1780.10.08.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 10 Febr blev begraven Organist og Skoleholder, Niels Nielssen i Uhre 31 Aar gl:. [PKB: efter 16 ugers ægteskab].
NOTITS: Dåb 2156 08.10.1780. Viet Nr. 8254 07.10.1810.
Dåb nr. 2156

Nr. 6623 1811.03.07 Christen Christensen, Flø, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 35 år, DØBT: 1776.06.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 7 Martj blev begraven Christen Christensen af Fløe [PKB: N....]35 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2048 09.06.1776.
Dåb nr. 2048

Nr. 6625 1811.04.25 Bertel Dam, Uhre, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1769c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 25 April blev begraven Bertel Dam i Uhre 41 Aar
NOTITS: Ikke i FT 1801 eller 1787.

Nr. 6629 1811.05.26 Mads Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1737c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 26 Maj blev begraven Mads Jensen i Riisberg 73 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 63, giver 73.

Nr. 6631 1811.07.14 Christen Pedersen, Brande By, SAND ALDER: 70s, 62 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Samme dag [d 14 Julj] blev begraven Christen Pedersen i Brande 62 Aar Gl:
NOTITS: Lille Langkær FT 1801 60, giver 70. Han køber 1811 Matr. 7a Brande By. Skal ifølge BG komme fra Give, hvor han ikke er set født.

Nr. 6634 1811.10.13 Peder Pedersen Flø, Brandlund, SAND ALDER: 41s, 44 år, DØBT: 1770c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Samme dag [d 13 octbr] blev begraven Peder {Pedersen} Fløe i Brandlund gl. 44 Aar
NOTITS: FT 1801 31 år, giver 41.

Nr. 6643 1812.05.18 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1812.05. FAR: Niels Thomsen, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 18 Maj blev begravet Niels Thomsens Nysfødte Søn.
NOTITS: Kun i DKB. Måske Niels Christian Thomsen af Brande By.

Nr. 6644 1812.09.13 Johan Christian Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 3 m., DØBT: 1812.07.12. FAR: Jens Johansen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 13 Sept: blev begraven Jens Johansens mindste Søn Johan Christian af Uhre, 12 Uger gl..
NOTITS: Dåb 12.07.1812.
Dåb nr. 2830

Nr. 6645 1812.11.15 Niels Christensen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 uger, DØBT: 1812.10.11. FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 {9!}. d 15 Nov: blev begraven Christen Nielsen Bundgaards Søn Niels af Uhre, 8 Uger gl. af Uhre -. [PKB: 18 uger].
NOTITS: Dåb 11.10.1812. Præsten synes at have en forkert alder.
Dåb nr. 2835

Nr. 6648 1813.02.07 Søren Ottesen, Uhre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1812.11.08. FAR: Otte Sørensen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Samme Dag [d 7 Febr] blev begraven Otte Sørensens Søn Søren ¼ Aar.-. [PKB: 13 uger].
NOTITS: Dåb 08.11.1812.
Dåb nr. 2838

Nr. 6650 1813.06.01 Christen Eskildsen Wolling, Grarup, SAND ALDER: 53s, 60 år, DØBT: 1760c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 1 Juni blev begraven Christen {Eskildsen} Wolling af Grarup 60 Aar gl. [PKB: formedelst urigtig anvendt [K..ppered?] i for stor Mengde invendig brugt].
NOTITS: FT 1801 Lille Harrild, 41 år, giver 53. Brande Fattigvæsen bevilliger Enken Karen Thomasdatter 15 rigsdaler til kisten, se BG hefte 2, side 81, matr. 4a Harrild.

Nr. 6651 1813.06.20 Jens Pedersen, Grarup, SAND ALDER: 74s, 81 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 20 Juni blev begraven Jens Pedersen af Grarup 81 Aar gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1801. FT 1787 48 år, giver 74.

Nr. 6653 1813.10.31 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1813.10. FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5.5 d 31 oct blev begraven Christen {Nielsen} Bundgrds dødfødte Søn i Uhre
NOTITS: Kun i DKB. Nielsen fra dåb 11.10.1812 Christen Nielsen Bundgaard. Der er to Bundgaarde i Uhre, men BG har ham ikke på nogen af dem.

Nr. 6655 1813.10.31 Jens Knudsen, Borup (Økær), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1813.08.08. FAR: Knud Jørgensen Økær, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 Samme Dag [d 7 Nov:] blev begraven Knud {Jørgensen} ØeKjers yngste Søn Jens ¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 08.08.1813
Dåb nr. 2851

Nr. 6656 1813.11.28 Lars Madsen, Risbjerg, SAND ALDER: 77.2s (å.m), 87 år, DØBT: 1736.09.09.
SØN: Mads Larsen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 28 Nov: blev begravet Lars Madsen af Riisb: 87 Aar gl.
NOTITS: 77 år. Ikke nævnt FT 1801 i Risbjerg. Far til Mads Larsen fra Ulken, Ringgive, 1802 matr. 2a Risbjerg. Men ikke nævnt i FT 1801 Ringive, Ulken, hvori Mads Larsen er nævnt. Født i Sejrup, Thyregod. Gift i Give, flyttet til Ulkind Ringive, senere 1802 med sønnen Mads Larsen til Risbjerg, Brande.

Nr. 6657 1814.01.02 Jørgen Jensen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1813.09.26. FAR: Jens Jørgensen, Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 2 janv blev begravet Jens Jørgensens Søn Jørgen af Brande ¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 26.09.1813
Dåb nr. 2855

Nr. 6658 1814.01.23 Jens Mickelsen, Brandlund, SAND ALDER: 34.05 (å.m), 34 år, DØBT: 1779.10.03.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 23 Janv: blev begravet Jens Mickelsen af Lund 34 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2124 03.10.1779. Han var født i Hyvild. Moderen Johanne Jensdatter døde 1812 også i Brandlund - Nr. 6647.
Dåb nr. 2124

Nr. 6661 1814.05.30 Jens Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 12 uger, DØBT: 1814.04.03. FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 30 Mai blev begravet Søren Sørensens Søn Jens af Fløe 12 Uger gl.
NOTITS: Dåb 03.04.1814
Dåb nr. 2861

Nr. 6662 1814.06.04 Niels Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 12.01 (å.m), 12 år, DØBT: 1802.06.07. FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 4 Juni blev begravet Jens Sørensens S. Niels af Lund 12 Aar gl.
NOTITS: Dåb 07.06.1802
Dåb nr. 2641

Nr. 6663 1814.06.08 Peder Madsen, Uhre, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1769c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 8 Juni blev begravet [PKB: Skoleholder] Peder Madsen af Uhre 44 aar gl.
NOTITS: Ikke set i FT.

Nr. 6665 1814.06.26 Lars Clemmensen, Hyvild, SAND ALDER: 34.00 (å.m), 36 år, DØBT: 1780.06.18.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 26 Juni blev begravet Lars Clemendsen af Hyvild 36 Aar gl:
NOTITS: Dåb 2150 18.06.1780
Dåb nr. 2150

Nr. 6667 1814.08.28 Niels Lassen, Brandlund, SAND ALDER: 72s, 85 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 28 Aug: blev begravet Niels Lassen af Lund 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 45 år, giver 72.

Nr. 6669 1814.11.27 Peder Hansen, Grarup, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 27 Nov: blev begravet Peder Hansen Grarup 82 Aar gl:
NOTITS: 1793 skøde i Grarup kommende fra Risbjerg, Brande. 1799 til Uhre med Maren Olesdatter fra Borup, 1814 skøde paa 14A i Grarup.

Nr. 6671 1815.02.08 Anders Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 8 Febr blev begravet Anders Pedersen af Uhre 75 Aar, døde d 1 Febr
NOTITS: Kun i DKB. FT 1787 47 år, giver 75. FT 1801 62 år, giver76. Den nye konsistorial kirkebog: "1. 1 Febr 1815 begravet 8 Febr Anders Pedersen bonde, Bondearbeide, Uhre 75 aar".

Nr. 6674 1815.07.30 Troels Christensen Langkær, Brande By, SAND ALDER: 66c, 70 år, DØBT: 1749c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d. 23 Julj 1815 begravet 30 Julii Troels Christensen Huusmand i Brande 70 aar
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.

Nr. 6675 1815.10.29 Laus Peter Ottosen Arvad, Brandholm, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1815.06c. FAR: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 20 oct: begravet 29 octobris Laus Peter {Ottosen} Arevad Sædegaards eiers Søn i Brandholm 4 M.

Nr. 6676 1815.12.10 Søren Lassen Bjerre, Borup, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1748c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 2 Decbr begravet 10 Decembr Søren Lassen Bjere Huusmand af Borup 67 aar.

Nr. 6677 1816.02.11 Peder Pedersen Arnborg, Brandlund, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1740c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 3 Febr begravet 11 Febr Peder Pedersen Arnborg Huusmand af Brandlund 76 aar.
NOTITS: Født i Arnborg, derfra navnet.

Nr. 6678 1816.02.19 Jens Christian Lausen, Borup, 6 m., DØBT: 1815.09.17. FAR: Laus Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 12 Februari begravet 19. Februari Jens Christian Lausen Gaarmand Laurs Thomsens Søn ½ aar.

Nr. 6679 1816.03.20 Jens Christiansen Skals, Skærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1816.02c. FAR: Christian Jensen Skals.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. den 12 Marts begravet 20 Marts Jens Christiansen Skals Gaardmand Christian {Jensen} Skals Søn i Skjerlund, 1 Maaned.

Nr. 6680 1816.03.21 Jens Thomsen Slagballe, Brande By, SAND ALDER: 59.06c (å.m), 59 år 6 m., DØBT: 1756.09c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 12 Marts begravet 21 Marts Jens Thomsen Kirkesanger og Skolelærer i Brande i 29 Aar, 59½ aar.
NOTITS: 1816 minus 29 år giver et tiltrædelsesår 1787, dokumenteret i Brande 1789, hvor han har bygget til degneboligen og har været der et stykke tid. Han var altså degn.

Nr. 6681 1816.03.24 Jens Christensen, Tarp, SAND ALDER: 17.10 (å.m), 18 år, DØBT: 1798.05.13. FAR: Christen Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. den 16 Marts begravet 24 Marts Jens Christensen Gaardmand Christen Andersens Søn af Tarp, 18 Aar.
Dåb nr. 2561

Nr. 6683 1816.08.25 Anders Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1746c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 18de August begravet 25 August Anders Christensen Gaardmand i Brandtlund, 70 Aar.

Nr. 6685 1816.09.22 Mads Nielsen, Drantum, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1746c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. den 18 Septembr begravet 22 Septembr Mads Nielsen Gaardmand i Drantum, 70 Aar.

Nr. 6687 1816.10.15 Christen Jensen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 22.06 (å.m), 22 år 6 m., DØBT: 1794.04c. FAR: Jens Nørregaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. den 10de October begravet 15de October Christen Jensen Gaardmand Jens Nørregaards Søn af Blesbjerg, 22½ Aar.

Nr. 6688 1817.03.12 Søren Christian Thomsen, Brogaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1817.02c. FAR: Thomas Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. den 6 Marts 1817 begravet den 12te Martii Søren Christian Thomsen Gaardmand Thomas Nielsens Søn i Brogaard, 14 dage

Nr. 6690 1817.04.27 Peder Christensen, Tarp, SAND ALDER: 20.09 (å.m), 21 år, DØBT: 1796.07.10. FAR: Christen Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. den 22 April begravet den 27 April Peder Christensen Gaardmand Christen Andersens Søn i Tarp, 21 Aar.
NOTITS: Daab #2518.
Dåb nr. 2518

Nr. 6692 1817.07.26 Jakob Friderich Fraun, Lundfod, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. den 19 Junii 1817 begravet 26de Junii Jacob Friderich Fraun Huusmand i Lundfold {Lundfod}
NOTITS: Kom fra øen Føhr, se vielse #8231 i 1807.

Nr. 6698 1817.12.14 Peder Jensen, Sandfeld- Lille, 24 år 6 m., DØBT: 1793.05.19. FAR: Jens Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. den 5te Decembr begravet den 14 Decembr Peder Jensen Gaardmand Jens Pedersens Søn i Lille Sandfeld, 24½ Aar.
NOTITS: Daab #2446.
Dåb nr. 2446

Nr. 6699 1817.12.26 Dødfødt, Drantum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d. 19de December begravet d 26 December Dødfødt Boelsmand Christen Jensens Barn i Drantum, 0.

Nr. 6700 1818.05.03 Niels Hansen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1818.04c. FAR: Hans Christoffersen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 27de April 1818 begravet 3die Maii Niels Hansen Gaardmand Hans Christofens barn i Borup, 7 Dage

Nr. 6701 1818.06.24 Mads Christensen, Grarup, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 19de Junii begravet 24de Junii Mads Christensen Huusmand i Grarup, 52 aar.

Nr. 6702 1818.06.05 Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, SAND ALDER: 63c, 65 år, DØBT: 1755c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 29de Junii begravet 5te Julii Peder Pedersen Gaardmand i Usseltoft, 65 aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.

Nr. 6703 1818.07.12 Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, SAND ALDER: 73c, 70 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 6te Julii begravet 12 Julii Thomas Kjeldsen Aftægtsmand i Langkjer.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.

Nr. 6705 1818.08.16 Christen Jensen, Askær- Nørre, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 8de August begravet 16de August Christen Jensen Aftægtsmand i Askjer, 68 Aar.

Nr. 6706 1818.10.04 Christen Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 87, 88 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 28de September begravet 4de October Christen Nielsen Aftægtsmand i Uhre, 88 Aar.

Nr. 6707 1818.11.15 Christen Christensen, Uhre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1740c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 10de November begravet 15 November Christen Christensen Leiehuusmand i Uhre. 78 Aar.
NOTITS: Identifikation uvis, en fjern mulighed ville være Christen Christensen i Blæsbjerg i FT 1801, 54 aar.

Nr. 6709 1819.01.25 Mikkel Andersen, Risbjerg?, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 23. Januarii begravet 25de Januarii Mikkel Andersen Almisselem 78 Aar.
NOTITS: I 1792 er en Michel Andersen fadder af Risbjerg, se daab #2421. Andre Mikkel Andersen ikke set i Brande.

Nr. 6710 1819.03.31 Niels Christensen Nygaard, Uhre, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 24 Martz begravet 31 Martz Niels {Christensen} Nygaard Huusmand af Uhre, 90 Aar.
NOTITS: Født 1736 i Nygaard, Borris. Bosat Sønder Omme, Sønder Langelund i Ringive, Brande By, Tarp og Uhre i Brande.

Nr. 6711 1819.04.08 Niels Christensen, Uhre, SAND ALDER: 47s, 50 år, DØBT: 1772c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 31 Martz begravet 8de April Niels Christensen Gaardmand i Uhre, 50 Aar.
NOTITS: Se FT 1787 fx.

Nr. 6715 1819.06.24 Ebbe Lauridsen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 52s, 52 år, DØBT: 1767c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 20 Junii begravet 24de Junii Ebbe Laursen Møller i Arevad Mølle, 52 Aar.

Nr. 6716 1819.10.10 Jens Christensen Bundgaard, Uhre, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 3die October begravet 10de October Jens Christensen Bundgaard Gaardmand i Uhre, 63 Aar.

Nr. 6718 1819.12.19 Svend Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1819.08c. FAR: Peder Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 15de December begravet 19de December Svend Pedersen Gaardmand Peder Andersens Barn i Borup, 4 Maaneder.

Nr. 6722 1820.02.06 Lars Sørensen, Grarup, SAND ALDER: 1.00c (å.m), 1 år, DØBT: 1819.02c. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. 30de Januarii begravet 6te Februarii Lars Sørensen Gaardmand Søren Jensens barn i Grarup, 1 Aar.

Nr. 6723 1820.06.04 Christen Hansen, Kragsig, SAND ALDER: 77s, 80 år, DØBT: 1743c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 28de Maii begravet 4de Junii Christen Hansen Aftægtsmand i Kragsig.

Nr. 6724 1820.06.30 Niels Christensen Donnerup, Sønderholm, SAND ALDER: 74s, 77 år, DØBT: 1746c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 27de Junii begravet 30 Junii Niels {Christensen} Donnerup Aftægtsmand i Sønderholm, 77 Aar.
NOTITS: Søn af Godsejer Christen Pedersen til Donneruplund i Give. Ses i skiftet efter moderen Birgitte Nielsdatter Wong 1748 Donneruplund, Give. Niels kan ikke være 77 år, for så ville han være født 1743 og kirkebogen føres i den tid i Give - indtil 1745, 1745-54 ikke ført - der ville fødslen være indskrevet.

Nr. 6725 1820.07.30 Otto Thomsen, Grarup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1820.02c. FAR: Thomas Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 25de Julii begravet 30 Julii Otto Thomsen Gaarmand Thomas Knudsens Søn i Grarup, 5 Maaneder.

Nr. 6727 1820.11.05 Lars Dynesen, Uhre, SAND ALDER: 65s, 67 år, DØBT: 1755c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 30te October begravet 5te November Lars Dynesen Gaardmand i Uhre, 67 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6728 1820.12.03 Niels Nielsen Organist, Brandlund, SAND ALDER: 76s, 75 år, DØBT: 1744.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 24de November begravet 3die December Niels Nielsen {Organist} Organist og Gaardmand i Brandlund, 75 Aar.
NOTITS: Alder i skifte efter moderen Kirsten Pedersdatter i februar 1750 i Uhre "lidet i 5te aar", altså født i efteråret 1744.
LINK: Skifte Kirsten Pedersdatter i Uhre 1750

Nr. 6729 1820.12.10 Søren Nielsen, Dørslund, SAND ALDER: 75s, 73 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 2den December begravet 10de December Søren Nielsen Fæstebonde Gaardmand i Dørslund, 73 Aar.
NOTITS: Alder skønnet fra FT 1787.

Nr. 6731 1820.12.20 Otto Andersen, Brande By, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2½ år, DØBT: 1818.06c. MOR: Ane Kirstine Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 17de December begravet 20de December Otto Andersen bondepige Ane Kirstine Andersdatters Søn i Brande, 2½ Aar.

Nr. 6733 1821.03.18 Mads Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1819.09c. FAR: Jens Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 7de Martzii begravet 18 Martz Mads Jensen Gaardmand Jens Madsens Søn i Riisbjerg 1½ Aar.

Nr. 6734 1821.03.28 Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 21de Martii begravet 28de Martii Lars Christensen Gaardmand i Brandlund, 74 Aar.

Nr. 6735 1821.04.04 Niels Jensen, Uhre, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1820.04c. FAR: Jens Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 30te Martii begravet 4de April Niels Jensen Huusmand og Snedker Jens Andersens Søn i Uhre, 1 Aar.

Nr. 6738 1821.04.15 Niels Christian Thomsen, Brandlund, SAND ALDER: 33.00 (å.m), 34 år, DØBT: 1788.04.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 8de April begravet 15de April Niels Christian Thomsen Huusmand i Brandlund, 34 Aar.
Dåb nr. 2327

Nr. 6739 1821.04.19 Peder Hansen, Dørslund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1821.02c. FAR: Hans Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 13de April begravet 19de April Peder Hansen Gaardmand Hans Larsens Søn i Dørslund 1½ Maaned

Nr. 6740 1821.04.26 Peder Jensen, Uhre, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1761c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 19de April begravet 26de April Peder Jensen Bonde, Selveiergaarmand i Uhre, 60 Aar.

Nr. 6749 1821.11.11 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 7de November begravet 11te November Christen Pedersen Almisselem i Brande Sogn, 85 Aar.
NOTITS: Dette kunne muligvis være Christen Pedersen Brejl †1810+ af Grarup, men 10 år for gammel.

Nr. 6750 1821.12.09 Søren Andersen, Risbjerg, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1744c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 3die December begravet 9de December Søren Andersen Bonde, Aftægtsmand i Riisberg, 77 Aar.

Nr. 6751 1822.01.13 Erik Jensen, Harrild, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 8de Januarii begravet 13. Januarii Erich Jensen Bonde Aftægtsmand i Harild, 90 Aar.

Nr. 6754 1822.04.15 Dynes Larsen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 89, 98 år, DØBT: 1731.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 6te April begravet 15 April Dynes Lassen Bonde, Aftægtsmand i Langkjer, 98 Aar.
NOTITS: Død ved datteren Ane Kirstine Dynesdatter gift med Jens Christensen i Lille Langkær.

Nr. 6755 1822.04.28 Jens Pedersen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 23de April begravet 28de April Jens Pedersen Gaardmand i Blesbjerg, 68 Aar.

Nr. 6756 1822.05.05 Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 56s, 59 år, DØBT: 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 29de April begravet 5te Maii Jørgen Truelsen Gaardmand i Sandfeld, 59 Aar.

Nr. 6757 1822.05.24 Peder Pedersen, Borup, SAND ALDER: 10.2 (å.m), 11 år, DØBT: 1811.07.14. FAR: Peder Andersen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 19de Maii begravet 24de Maii Peder Pedersen Gaardmand Peder Andersen Søn i Borup, 11 Aar.
NOTITS: Dåb #2813.
Dåb nr. 2813

Nr. 6759 1822.09.22 Jesper Lorents Hansen, Borup, SAND ALDER: 3c, 3 år. FAR: Hans Eskildsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 19de Maii begravet 24de Maii Jesper Lorentz Hansen Gaardmand Hans Eskildsens Søn i Borup, 3 Aar.

Nr. 6760 1822.09.22 Mads Christensen Hannerup, Borup, SAND ALDER: 78c, 82 år, DØBT: 1744.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 13 September begravet 22de September Mads Christensen Handrup Aftægtsmand i Borup 82 Aar.
NOTITS: Døbt på Trøstrup i Timring sogn.

Nr. 6761 1822.10.27 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 26de October begravet 27de October 1 dødfødt Drengebarn Gaardmand Mads Sørensens Barn i Dørslund, 0 Aar.

Nr. 6764 1823.02.02 Mathias Larsen, Grarup, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1821.11.13. FAR: Lars Olesen. MOR: Maren Mathiasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29de Januarii begravet 2den Februarii Mathias Larsen, Huusmand Lars Olesens Søn paa Grarup Mark, 1¼ Aar.

Nr. 6766 1823.03.31 Jens Nielsen Søndergaard, Uhre, SAND ALDER: 88c, 90 år, DØBT: 1735c.
SVIGERSØN: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Gift med Jens Nielsens datter Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26de Marts begravet 31te Marts Jens Nielsen, Aftægtsman i Uhre, 90 Aar.
NOTITS: Han er i folketællingen 1787 52 aar, derfra korrigeret alder.

Nr. 6767 1823.04.25 Klemmen Christensen, Hyvild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 16 dage, DØBT: 1823.03.31. FAR: Christen Klemmensen. MOR: Else Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de April begravet 25de April KlemmenChristensen, Gaardmand Christen Klemensens barn i Hyvild, 16 Dage.

Nr. 6768 1823.07.20 Knud Lyhne Hansen, Langkær, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1823.05.30. FAR: Hans Claudius Lyhne. MOR: Elle Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13de Juli begravet 20de Juli Knud Lyhne Hansen, Sadelmagersvend Hans Claudius Lynes barn i Langkjær, 6 Uger. Døde af et [........] paa Veien til kirken.

Nr. 6769 1823.10.06 Christen Christensen, Uhre, 76 år, DØBT: 1747c.
KVINDE: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste October begravet 6te October Christen Christensen, Af bondestand, Jndsidder hos Enken Maren Pedersdatter i Uhre, 76 Aar.
NOTITS: Tilsyneladende Christen Christensen af Blæsbjerg i FT 1801.

Nr. 6770 1823.11.24 Peder Christian Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 30.06 (å.m), 30 år, DØBT: 1793.05.05. FAR: Peder Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18de November begravet 24 Novembr Peder Christian Pedersen, Jndsidder hos Gaarmand Peder Andersen i Skjerlund og af bondestand, 30 Aar.
NOTITS: Indsidder ved sin far.

Nr. 6771 1823.12.21 Peder Pedersen, Arvad, 13 år 3 m., DØBT: 1810.09.09. FAR: Peder Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de December begravet 21 December Peder Pedersen, Gaardmand Peder Pedersens Søn i Arevad 13¼ Aar.

Nr. 6772 1824.01.29 Jens Jensen Boel, Borup, SAND ALDER: 81cc, 78 år, DØBT: 1743c.
GAARD- MAND: Laurids Thomsen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22de Januarii begravet 29de Januarii Jens Jensen , Aftægtsmand hos Gaardmand Lauritz Thomsen i Borup, 78 Aar
NOTITS: Bedste alder fra FT 1787.

Nr. 6773 1824.04.04 Peder Pedersen, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28de Martii begravet 4de April Peder, Søn af Gaardmand og Organist Peder Nielsen af Brande, 1 Dag.

Nr. 6774 1824.05.30 Jens Christensen Skytte, Flø, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1770c.
KONE: Else Marie Sørensdatter, Flø (Østergaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23de Maii begravet 30te Maii Jens Christensen Skytte, Gaardmand i Fløe, 54 Aar.
NOTITS: Han kaldes i skøder Schiøtt. Søn af Christen Sørensen kaldet Skytte i Harrild, Ejstrup og Karen Jensdatter. Alder korrekt udfra FT 1787.

Nr. 6775 1824.08.15 Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 79c, 81 år, DØBT: 1745c.
STEDSØN: Christen Nielsen Nørregaard, Uhre (Nørgaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6te August begravet 15de August Christen Pedersen Nørregaard, Aftægtsmand hos Christen Nielsen Nørregaard af Uhre, 81 Aar.
NOTITS: Alder ud fra FT 1787.