Brande Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1774 - 1824
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6003 1774.02.13 Sidsel Dynesdatter, Uhre, SAND ALDER: 82.04 (å.m), 82 år 3 m. 2 uger, DØBT: 1691.10.30c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Paa Fastelavns Søndag blev Zidsel DynesDatter af Ure begravet Som var 82 Aar 3 Maaneder 2 Uger gl.

Nr. 6005 1774.02.23 ? Hans Christensen Risbjergs kone, Risbjerg, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1715c.
MAND: Hans Christensen Risjberg, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Paa anden Onsdag i faste blev Hans {Christensen} Riisbergs Hustru begravet 58 Aar gammel.

Nr. 6012 1774.07.06 Anne Henriksdatter Himmerig, Arvad Mølle?, SAND ALDER: 46.02 (å.m), 50 år, DØBT: 1728.04.
MAND: Johan Georg Cortsen Bierman, Sønder Felding, Afdød, †1760 i Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Paa Onsdagen ds. 6 Juli blev Madamme Biermand {Anne Henriksdatter Himmerig} begravet som var 50 Aar gammel.
NOTITS: Nørvang Gejstlig Justitsprotokol 1766 fs 57-66. Sag om "effecter bortført" fra Arvad Mølle til Brande præstegaard. Sagen anlagt af præst N C Clausen Brande mod Poul Østergaard, Hammergaard. 900 rigsdaler lån til Christian Bierman involveret. Vel efter Christian Biermans død muligvis i 1763, hvor Anders Bagger til Hastrup får skøde. Anne Himmerig er enke efter Christin Biermans bror Johan Georg Cortsen †1760 i Sønder Felding. Hun må være kommet til Brande gennem dennes bror Christian, der jo ses i Arvad i 1766. Hun blev født i april 1728 på Skaarupgaard, Todbjerg sogn ved Aarhus. Hendes alder er fire år for høj.

Nr. 6015 1774.09.25 Mette Kirstine Jensdatter, , SAND ALDER: 7.10 (å.m), 7 år 10 m. 1 uger, DØBT: 1766.11.18c. FAR: Jens Jensen, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Paa 17. Søndag efter Trinitatis blev Jens Jensens yngste Datter Mette Chierstine begravet som var 8 Aar ringere end 7 Uger og 2 Dage gl.

Nr. 6019 1774.11.20 Margrete Jørgensdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 5 m. 2 uger, DØBT: 1774.06.05. FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Paa 25. Søndag efter Trinitatis blev Jørgen Jørgensens mindste Datter Magrete begravet [5 måneder 2 uger].
Dåb nr. 2012

Nr. 6022 1774.11.27 ? Christen Nielsens kone, Grarup, SAND ALDER: 72.02 (å.m), 72 år 2 m., DØBT: 1702.09c.
MAND: Christen Nielsen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Paa 3. Søndag i advent, blev Christen Nilsens Hustru af Grarup begravet som var 72 Aar 2 Maaneder gammel.

Nr. 6024 1775.01.03 Mette? Kjeldsdatter? Peder Nielsens kone, Uhre, SAND ALDER: 35.08 (å.m), 35 år 8 m. 1 uger 3 dage, DØBT: 1739.04.23c.
MAND: Peder Nielsen, Uhre?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Tirsdagen ds. 3 Januari blev Peder Nilsens Hustru {Mette? Kjeldsdatter} begravet som var 35 Aar 8 Maaneder en Uge og 3 Dage gammel.
NOTITS: Første søn Niels fra faderen, anden søn Kjeld fra moderen Kjeldsdatter. Mette fra opkaldelse af 1. pige med næste kone, som bæres af hendes bror Thomas Kjelsens kone fra Store Langkær. Han gifter sig igen i juli 1775 med Else Pedersdatter af Flø vielse Nr. 8012.

Nr. 6026 1775.02.05 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.02. FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Jørgen Larsens døfødde Datter begravet.
Dåb nr. 1971

Nr. 6027 1775.02.05 Anne Andersdatter Gamle, Uhre, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1693c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme Dag blev gamle Anne Anders Datter i Uhr begravet som var 81 Aar gammel.

Nr. 6028 1775.02.12 Karen Pedersdatter, Skerris, SAND ALDER: 39.08 (å.m), 39 år 8 m., DØBT: 1735.06c.
MAND: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Paa Søndag Septuagesima blev Chlemmen Andersens Hustru {Karen Pedersdatter} i Skieris begravet som var 40 Aar gammel ringere 4 Maaneder.
NOTITS: BG heft 6.2 side 125.

Nr. 6029 1775.02.26 ? Christensdatter, Harrild, SAND ALDER: 4c, 4 år 6 m., DØBT: 1770c. FAR: Christen Olesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Paa Fastelavns Søndag blev Christen Olesens Datter i Harild begravet som var 4½ Aar gaml.

Nr. 6033 1776.01.14 Karen Madsdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1775.12.17. FAR: Mads Jensen, Brande By, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2da p 3 K: Mads Jensens Pige Barn {Karen} i Brande.-
Dåb nr. 2036

Nr. 6034 1776.01.14 Dødfødt, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1776.01. FAR: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. dto Jens {Pedersen} Lankiers dødfødte Datter.-
Dåb nr. 1971

Nr. 6036 1776.04.04 Margrethe Dorthea Sperling, Blæsbjerg, SAND ALDER: 38, 34 år, DØBT: 1738.11.28.
MAND: Christian Ernstsen Voetmann, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Skiertorsdag Madame Wortmand {Voetmann, Margrethe Dorthea Sperling} 34
NOTITS: Dåb 28.11.1738 Holstebro †28.03.1776 Blæsbjerg, Brande. Gift med Christian Ernstsen Voetmann *1747 Vorladegaard †1818 Tamdrup. Gift 21.02.1772 i Hoven. Tre børn født i Hoven. Ernst *1772, Anne Dorthe *1773 og Rasmus *1775.
LINK: Margrethe Dorthea Sperling (ved René Voetmann).

Nr. 6039 1776.08.18 ? Ole Jensen Lundfods kone, Lundfod, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1713c.
MAND: Ole Jensen Lundfod, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 11mo p: T: Ole {Jensen} Lundfods Kone 63 Aar

Nr. 6040 1776.08.25 ? Pedersdatter, , SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1751c. FAR: Peder Pedersen, ?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 12da p: T: Peder Pedersen Datter 25 Aar

Nr. 6041 1776.09.01 Navnløs, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1776. FAR: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 13da p: T: Jørgen {Pedersen} Skræders Datter 3 Dage gaml
Dåb nr. 1969

Nr. 6043 1776.12.01 Johanne Østergaard, Brande By? (Østergaard), SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1ma Adventus blev Johanne Østergaard begravet 61 Aar.

Nr. 6045 1777.01.19 Maren Christensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1749c.
MAND: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 2da post Epiph: blev Thomas Kielsens Kone {Maren Christensdatter} begravet 27 Aar gamel.
NOTITS: Se vielsen nr. 8015 i 1775. Hun er født i Hyvild, Brande.

Nr. 6046 1777.02.09 Mette Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dominie qvinqrag: [fastelavns søndag] blev Mette Peders Datter begravet Aar gamel
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6047 1777.02.16 Anne Thomasdatter, Langkær -Store, SAND ALDER: 0.01c (å.m), DØBT: 1777.01.05. FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dom: qrednag: blev Thomas Kielsens Datter {Anne} begravet Aar gammel
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
Dåb nr. 2062

Nr. 6048 1777.02.16 Dødfødt, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.02. FAR: Jens Pedersen Langkær. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme Dag blev Jens {Pedersen} Langkiers dødføde Datter begravet
Dåb nr. 1968

Nr. 6051 1777.03.12 Johanne? Thygesdatter, , SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 5. Onsdag i Faste, blev Johan{ne} ThygesDatter begravet 58 Aar gammel.
NOTITS: Der er en Thyge i Lundfod, men hun kan være fra et andet sogn.

Nr. 6055 1777.06.01 ? Anders Pedersen Skærlunds kone, Skærlund, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1708c.
MAND: Anders Pedersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Dom 1. p: Trinit: blev Anders {Pedersen} Schierlund Hustru: begravet 69 Aar gammel.
NOTITS: Pedersen fra lægsrullen 1774

Nr. 6056 1777.06.01 Anne Jensdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 5 uger, DØBT: 1777.04.27c. FAR: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme Dag Jens {Henriksen} Tarpes Datter Anne 5 Uger
Dåb nr. 2074

Nr. 6057 1777.06.15 Anna Christensdatter, , SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1748c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel

Nr. 6058 1777.06.15 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.06. MOR: Anne Christensdatter, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel
Dåb nr. 1966

Nr. 6059 1777.06.19 ? Christen Sørensens kone, Borup, SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1747c.
MAND: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. ds: 19 Junii. blev Christen Sørensens Kone af Borup begravet 30 Aar gamel

Nr. 6060 1777.06.29 Anne Marie? Jens Christensens 1. kone, Lilleholm, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1716c.
MAND: Jens Christensen, Lilleholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. ds 5. post Trinit: blev {Anne Marie?} Jens Christensens Kone af Lille Holm begravet 61 Aar gml.
NOTITS: Hun var 22 år ældre end ham. Anne Marie fra første pige med næste kone.

Nr. 6061 1777.08.10 Karen Pedersdatter, Askær -Sønder, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1775.08.20. FAR: Peder Nielsen Sønder Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. ds 11. p: Trinit: blev Peder Sønd Askær Datter Karen begravet 2 Aar gammel.
Dåb nr. 2034

Nr. 6062 1777.09.07 Sidsel Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1777.08.03. FAR: Christen Pallesen, Fløe, Brande. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. ds 15. p: Trinit: blev Christen Pallesen Datter Zidsel begravet 5 Uger gammel
Dåb nr. 2079

Nr. 6063 1777.09.07 Maren Sørensdatter, Usseltoft, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1777.08.24. FAR: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. Samme Dag blev Søren {Eriksen} Usseltofts Datter Maren begravet 14 Dage gammel
Dåb nr. 2080

Nr. 6065 1777.11.16 Ane? Henriksdatter, Grarup, SAND ALDER: 46.06 (å.m), 46 år 6 m., DØBT: 1731.05c.
MAND: Niels Larsen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. 25. p. Trinit: blev Niels Lassens Kone {Ane? Henriksdatter} i Grarup begravet 46½ Aar gammel.

Nr. 6066 1777.11.16 Maren Jakobsdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 22 uger, DØBT: 1777.06.15c. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 4 Advent blev Jakob Mikelsens Datter Maren begravet 22 uger gammel
Dåb nr. 2078

Nr. 6069 1778.01.25 Maren Pedersdatter, Dørslund, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3. p: Epiph: blev Maren Peders Datter fra Døslund begravet 27 Aar gammel
NOTITS: Det er svært at få hende til at være datter af en kendt person i Dørslund, Peder Nielsen er altfor ung til at være far til hende.

Nr. 6070 1778.02.08 Anna Thomasdatter, Uhre, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 5. p: Epiph: blev Anna Thommes Datter af Uhre begravet 77 Aar gamel

Nr. 6075 1778.06.13 Anne, , ?. MOR: Maren Christensdatter Svinbæk, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Ds: 13 Junii blev Maren {Christensdatter} Svinbechs Datter Anna begravet.

Nr. 6076 1778.09.13 ? Jens Skræders enke, Lundfod, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1714c.
MAND: Jens Skræder, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 13. p. Trinit: blev Jens Skræders Enke af lunfoed begravet 64 Aar gammel

Nr. 6077 1778.09.13 Maren Sørensdatter, Usseltoft, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1778.08.09. FAR: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme Dag blev Søren {Eriksen} Useltofts Datter Maren begravet 4 Uger gammel.
Dåb nr. 2099

Nr. 6079 1778.10.25 Maren? Usseltoft, Usseltoft, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1720c.
MAND: Lars Pedersen Usseltoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. 19. p. Trinit: blev Lars {Pedersen} Useltofts Hustru begravet 58 Aar gamel
NOTITS: Maren fra opkaldelser. Se Villy M. Sorensen: Selvmord i Usseltoft 1782. Pedersen fra Skattemandtallet 1762.

Nr. 6082 1779.02.21 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1779.02. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1 Søndag i Faste blev Christen Nilsen døføde Datter fra Uhre begravet.
Dåb nr. 1963

Nr. 6084 1779.03.10 Kirsten Maria Nielsdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1776.10.20. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 3die Onsdag i Faste blev Nils {Christensen} Blæsbergs Datter Kiersten Maria begravet 2½ Aar gammel
LINK: Dåb i Store Hestlund, Give.

Nr. 6087 1779.04.02 ? Peder Andersen Blæsbjergs kone, Uhre, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1702c.
MAND: Peder Andersen Blæsbjerg, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Langfredag blev Peder {Andersen} Blesbergs Kone begravet 76 Aar gammel
NOTITS: Se simuleret FT 1763 baseret på extraskatten.

Nr. 6089 1779.05.16 Maren Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 4.01 (å.m), 4 år, DØBT: 1775.04.13. FAR: Peder Pedersen Arnborg. MOR: Ane Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 6 p: Pasche: blev Peder {Pedersen} Arnborgs Datter Maren begravet 4 Aar gammel
Dåb nr. 2028

Nr. 6095 1779.06.27 Anne Christensdatter, Grarup, SAND ALDER: 57, 57 år, DØBT: 1722c.
MAND: Niels Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme Dag blev Nils Christensens Kone {Anne Christensdatter} af Grarup begravet 57 Aar gamel
NOTITS: Født 1722c, gift 1747 i Hoven med Niels Christensen af Sønder Grene. Identifikation over lægsrullen 1789, hvor Niels Christensens søn Christen Nielsen *1762 er født i Stakroge, Sønder Omme.

Nr. 6098 1779.07.18 Anna Kirstine Clemmensdatter, Hyvild, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.07.19. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. 7. p: Trinit: blev Clemen {Larsen} Hyvilds Datter Anna Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2098

Nr. 6100 1779.08.01 Kirstine Nielsdatter, Brandholm, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.07.08. FAR: Niels Jensen Kærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Samme Dag {9. p: Trinit:} blev Datter {af Sr. Niels Jensen Kiersgaard} Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2095

Nr. 6101 1779.08.13 Else Mikkelsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1749c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. Onsdagen ds 13 Augusti blev Else MichelsDatter i Lund begravet 30 Aar gammel
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6104 1779.09.26 Sidsel Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 40 uger, DØBT: 1778.12.20. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23. 17 p: Trinit: blev Christen Pallesens Datter Zidsel begravet 40 uger gaml.
Dåb nr. 2111

Nr. 6105 1779.10.03 Dorte Kirstine Christensdatter, , SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.10.25. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24. 18 p: Trinit: blev Christen {Sørensen} Hjulers Datter Dortea Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2106

Nr. 6108 1779.11.03 Mette Bertelsdatter, Uhre, SAND ALDER: 21, 21 år, DØBT: 1758c.
MAND: Jens Nielsen Bundgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: 27. ds: 3. November blev Jens {Nielsen} Bungaards Kone begravet 21 Aar gammel

Nr. 6109 1779.11.03 Maren Jensdatter, Uhre (Bundgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), ?, DØBT: 1779.10. FAR: Jens Nielsen Bundgaard. MOR: Mette Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28. Samme Dag {ds: 3. November} blev og hans [Jens Bundgaards] hiemme Døbte Datter Maren begravet
Dåb nr. 1960

Nr. 6112 1779.11.11 Anna Maria Larsdatter, Dørslund, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1776.06.23. FAR: Lars Hansen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 31. Samme Dag blev Lars {Hansen} Døslund Datter Anna Maria begravet 3½ Aar gammel
Dåb nr. 2050

Nr. 6113 1779.11.21 Kirsten Mosgaard, , SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 32. 25 p. Trinit blev Kiersten Moesgaard begravet 68 Aar gammel
NOTITS: Hun er formodentlig fra Lille Mosgaard i Thyregod eller Store Mosgaard i Give, men der er andre Mosgaarde længere væk.

Nr. 6117 1780.01.16 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.01. FAR: Peder Pedersen den yngre. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 2. p: Epiph: blev unge Peder Pedersen vanfødde Datter {dødfødt} begravet
Dåb nr. 1959

Nr. 6118 1780.02.06 Sidsel Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1779.12.25. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Ane Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Fastelavns Søndag blev Søren {Jensen} Smeds Datter Zidsel begravet 7 uger gammel
NOTITS: Patronym se dåb #2172 1781 med samme kone som dåb med Søren Smed #2132 1779.
Dåb nr. 2132

Nr. 6119 1780.05.04 Anna Aalbæk, Brandlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Dom Ascens :xti blev Anna Aalbæk af Lund begravet 70 Aar gammel.
NOTITS: Hun er formodentlig født i Aalbæk, Thyregod. Hun skulle saa hedde Anna Jørgensdatter og være datter af Jørgen Christensen *1667c †1734 Aalbæk, men kirkebogen begynder først fem år efter hendes omtrendtlige fødsel.

Nr. 6121 1780.05.28 Maren Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 7 uger, DØBT: 1779.04.18. FAR: Peder Pedersen Østergaard den yngre. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 1 p. Trinit: blev Peder {Pedersen} Østergaards Datter Maren begravet 1 Aar 7 uger gammel
Dåb nr. 2117

Nr. 6122 1780.06.03 Maren Eriksdatter, Harrild?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1780.05c. FAR: Erik Jensen. MOR: Johanne Thøgersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Løverdagen ds: 3 Juni: blev Erick Jensens hiemme døbte Datter Maren begravet
NOTITS: Der er ikke andre Erik Jensener end ham i Harrild på den tid i Brande sogn.
Dåb nr. 1958

Nr. 6126 1780.08.11 Johanne Pedersdatter, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 3.08 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1776.12.08. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. ds: 11 Augusti: blev Peder {Pedersen} Østergaards Datter Johane begravet 3½ Aar gammel
Dåb nr. 2059

Nr. 6127 1780.08.13 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.08. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. 12 p. Trinit: blev Erick {Larsen} Brands vanføde Datter begravet
Dåb nr. 1957

Nr. 6128 1780.08.27 ? Christen Poulsen Tarps kone, Tarp, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1717c.
MAND: Christen Poulsen Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. D 14 p:T: blev Christen {Poulsen} Tarpes kone begravet 63 Aar gammel

Nr. 6131 1780.09.10 Mette Madsdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 29 uger, DØBT: 1780.02.20. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Samme Dag blev og Mads {Jensen} Brandes Datter Mette begravet 29 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2137 20.02.1780.
Dåb nr. 2137

Nr. 6132 1780.11.19 Kirsten Nielsdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger, DØBT: 1780.07.23. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande. MOR: Else Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. 26 p. T: blev Nils {Christensen} Blæsbergs Datter Kiesten begravet 16 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2152 23.07.1780.
Dåb nr. 2152

Nr. 6134 1780.12.10 Mette Sørensdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1780.10.29. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Dom: 2: Advendt: blev Søren {Andersen} Riisbergs Datter Mette begravet 6 Uger gaml:
NOTITS: Dåb Nr. 2159 29.10.1780.
Dåb nr. 2159

Nr. 6135 1781.01.29 Anna Marie Sørensdatter, Usseltoft, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 35 uger, DØBT: 1780.04.30. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. D: 4: P. Epiphanie: blev Søren {Eriksen} Useltofts Datter Anna Marie begravet 35 Uger gam
NOTITS: Dåb #2144 30.04.1780.
Dåb nr. 2144

Nr. 6138 1781.04.08 Maren Christensdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1780.04.16. FAR: Christen Jensen Sønder Askær. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dom. Palm: blev Christen {Jensen} S. Askiers Datter Maren begravet 1 Aar gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2142 16.04.1780.
Dåb nr. 2142

Nr. 6145 1781.07.22 Kirsten Hansdatter, Skærlund, SAND ALDER: 19c, 19 år, DØBT: 1762c. FAR: Hans Pedersen Skærlund. MOR: Karen Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. 6. p: Trinit: blev Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Kiesten begravet 19 Aar gammel

Nr. 6147 1781.09.07 Kirstine Maria Nielsdatter, Brandholm, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 28 uger, DØBT: 1781.02.21. FAR: Niels Jensen Kærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Fredagen ds: 7: Sept: blev Sr {Niels Jensen} Kiersgaards Datter Kierstine Maria begravet 28 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2164 21.02.1781.
Dåb nr. 2164

Nr. 6148 1781.10.14 Else? Morten Simonsens kone, Brandlund, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1712c.
MAND: Morten Simonsen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. 18. p: Trinit: blev Morten Simonsens kone {Else?} i Lund begravet 69 Aar gammel
NOTITS: Else fra første pige med 2. kone.

Nr. 6149 1781.10.21 Margrethe, Borup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. 19. p: Trinit: blev Magrete i Borup begravet 63 Aar gammel

Nr. 6151 1781.11.18 Maren Korporals, , SAND ALDER: 47.06c (å.m), 47 år 6 m., DØBT: 1734.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. 23. p: Trinit: blev Maren Corporals begravet 47? Aar gammel. [Anden skrift:] vidi 19 Aug 1784 ....
NOTITS: Gift med Christen Korporal?, begravet #6114 05.12.1779 Christen Corporal 74 år

Nr. 6153 1781.12.16 Karen Christensdatter, Harrild?, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1767c. FAR: Christen Olesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom: 4 p: Advendt: blev Christen Olesens Datter Karen begravet 14 Aar gaml:
NOTITS: Nævnes i kirkebogen af Harrild 1774-79, måske den Christen Olesen der begraves 1790 af Borup.

Nr. 6157 1782.01.30 Maren Henriksdatter, Usseltoft, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1746c.
MAND: Søren Eriksen Usseltoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Onsdagen ds 30 Januari blev Søren {Eriksen} Useltofts Hustru {Maren Henriksdatter} begravet 35 Aar gammel
NOTITS: Hendes navn fra skiftet efter Søren Usseltoft. Se "Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782" Villy M. Sorensen, 1994.

Nr. 6158 1782.02.03 Mette Christensdatter, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1748c.
MAND: Peder Pedersen Østergaard, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. C[Sexa]agesima blev Peder {Pedersens} Østergaards kone {Mette Christensdatter} i Brande begravet 33 Aar gaml:
NOTITS: For hendes navn se dåb #2059 08.12.1776.

Nr. 6161 1782.02.24 Else Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 26c, 26 år, DØBT: 1755c.
MAND: Peder Troelsen, Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 2. Søndag i faste blev Peder Troelsens kone {Else Jensdatter} af Lund begravet 26 Aar gammel
NOTITS: For hendes navn se i dåb #2178 02.09.1781.

Nr. 6166 1782.06.16 Johanne Skerris gamle, Skerris, SAND ALDER: 91c, 91 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 3. p. T. blev den gamle Johane Schierris begravet 91 Aar gammel.

Nr. 6167 1782.07.05 Karen Christensdatter? Overgaard, Brandlund?, SAND ALDER: 79 , 79 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Fredagen ds: 5 Julii. blev Karen Overgaard begravet 79 Aar gamel
NOTITS: Karen Christensdatter nævnt 1763 i skattemandtallet i Brandlund. Da ville hun evt. have været 60 år gammel og var enke, i hvert fald enlig. En Karen fra Overgaard i Dørslund dør i Skarrild-Arnborg kirkebog.

Nr. 6170 1782.11.17 Maren Andersdatter, Brandlund (Midtgaard), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3 år, DØBT: 1780.03.27. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. ds 25 p. T: blev Anders {Christensen} midgaars Datter Maren i Lund begravet 3 Aar gammel.
NOTITS: Dåb #2140 27.03.1780. Patronym FT 1787.
Dåb nr. 2140

Nr. 6178 1783.11.06 Maren Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 67.01 (å.m), 71 år, DØBT: 1716.10.12.
MAND: Peder Jensen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 6 November blev Peter Jensens kone {Maren Pedersdatter} 71 Aar gammel
NOTITS: Hendes navn fra vielsen 1746 i Ansager sogn. Født 12.10.1716 i Kvie, Ansager.

Nr. 6180 1784.01.11 Abelone Madsdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 10 uger, DØBT: 1783.10.16. FAR: Mads Jensen Grarup. MOR: Else Maria Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Mads {Jensen} Grarupes liden Datter 10 Uger gamel ds 1de p. Epiph.
NOTITS: Dåb #2226 16.10.1783. Patronym se dåb #2163 1781. Sidste indførsel i præst N. C. Clausens skrift.
Dåb nr. 2226

Nr. 6181 1784.06.27 Anne Mikkelsdatter, Sandfeld- Bjerre, SAND ALDER: 32.08 (å.m), 34 år, DØBT: 1750c.
MAND: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 p: T: blev Erich {Larsen} Bierres kone {Anne Mikkelsdatter} begraven 34 Aar
NOTITS: Døbt november 1742 i Toksvig Arnborg, datter af Mikkel Christensen Toksvig og Karen Jensdatter.

Nr. 5993 1784.07.01 Marthe Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 1cc, DØBT: 1784.03.07. FAR: Niels Larsen. MOR: Karen Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra daaben og ikke nævnt juli 1787 i FT: 'Begravet Niels Larsen datter Marthe i Brandlund.'}
NOTITS: Datoen arbitrær mellem fødslen marts 1784 og FT juli 1787. Altså forældrene lever stadig i Brandlund i FT 1787 men denne datter er ikke ført, må altså være begravet mellem fødslen og FT 1787.
Dåb nr. 2229

Nr. 6182 1784.07.25 ? Christen Olesens koneChristen Olesens kone, Blæsbjerg, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1733c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 p: T: blev Christen Olsens kone i Blesbierre begravet 51 a.
NOTITS: Formodentlig den Christen Olesen, der nævnes 1774-79 i Harrild, Brande og som begraves fra Borup i 1790.

Nr. 6187 1784.11.21 Sidsel Larsdatter, Uhre?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1784.10.24. FAR: Lars Christensen Bundgaard, Brandlund, Brande. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 24 p: T: Lars {Christensen} Bundgaards Datter Zedsel 5 uger gaml:
NOTITS: Dåb #24.10.1784. Dåben siger Uhre, men Lars er vel i Brandlund fx i FT 1787. Der er endda to Bundgårde i Uhre, men ingen af dem har en Lars i BG.
Dåb nr. 2245

Nr. 6188 1784.12.21 Ane Larsdatter, Uhre, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ane Larsdatter Uhre 68 aar gammel begravet ds: 21 Decembr

Nr. 6190 1785.01.14 Johanne Thøgersdatter, Harrild, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1746c.
MAND: Erik Jensen, Harrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d: 14 Januari blev Erick Jensens Harilds kone {Johanne Thøgersdatter} begravet 38 aar.
NOTITS: Dåb Julsgaard Ikast 02.02.1749. Far Thøger Lauridsen Julsgaard, mor Inger Helene Jørgensdatter †1752 Ikast. Efter moderens død ved farbror Peder Lauridsen Toksvig i Øster Høgild, Rind. Gift 1766 i Rind.
LINK: Johanne Thøgersdatter, hvorfra.

Nr. 6192 1785.02.06 ? Nielsdatter, Brande By, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1783.08c. FAR: Niels Christensen Forpagter, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Søndag Fastelavn havde forpagteren {Niels Christensen} en Pige til Jorden 1½ aar gammel
NOTITS: Ikke identificeret. Niels Christensen er forpagter af Præstegården i Brande. Hans første kone dør 1782 i Sønder Langelund, hvor han kommer fra. Han gifter sig anden gang i Brande i juni 1784 med Maren Christensdatter. Der er ingen fødsel indført i tiden omkring aug. 1783, hvilket ville være omtrendt et år, før han gifter sig igen. Heller ikke i tiden op til jan. 1785. BG Landsbyen Brande d. 12. "1½ aar gammel" gentager sig i begravelse Nr. 6193, formodentlig en kopierfejl.

Nr. 6194 1785.02.20 Ane Kirstine Henriksdatter, Uhre?, SAND ALDER: 5.02 (å.m), 5 år, DØBT: 1780.01.23. FAR: Henrik Pedersen, Uhre?, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 2 Søndag i faste blev Henrik Pedersen Datter Ane Christine begravet 5 aar gammel
NOTITS: Dåb #2135 23.01.1780.
Dåb nr. 2135

Nr. 6196 1785.03.06 ? Poul Jakobsen Husums kone, Husum, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1711c.
MAND: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Pouel {Jakobsen} Husums kone 73 4de Søndag i Faste

Nr. 6197 1785.03.24 Ane Pedersdatter, Husum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 13 dage, DØBT: 1785.02.27. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Skjærtorsdag Peter {Poulsen} Husums Datter Ane 13 Dage
NOTITS: Dåb 27.02.1785 3 i faste.
Dåb nr. 2254

Nr. 6198 1785.05.29 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 dage, DØBT: 1785.05.24. FAR: Jakob, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 1 p: T: blev Jacob Husums {FEJL! præsten har linjen før korrekt skrevet Peder Husum og skriver igen Husum} Datter begraven 4 dage gammel
NOTITS: Der er ikke nogen Jakob i Husum, Peder Husum linjen før er Peder Poulsen, men Husum er her forkert. Præsten skriver kopieret fra degnens kirkebog en gang om året ind i præstens kirkebog og deler derved op i fødte, døde og ægteviede. Derved kan der ske fejl, som her. I FT 1787 er ingen Jakob fundet, der kunne være far.

Nr. 6199 1785.06.01 Inger Nielsdatter, Lundfod, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1739c.
MAND: Thomas Pedersen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: . Onsdagen ds 1ste Juni blev Thomas Petersens kone {Inger Nielsdatter} begraven 46 aar gammel
NOTITS: Hans 1. kone. FT 1787. Nævnt gift i Rind kirkebog, men selve vielsen 1764.11.19 i Ejstrup kirke. Hun må være født 1739c i Ejstrup. At det er den rigtige Thomas Pedersen fremgår af at hans datter Ane Thomasdatter †1841 i Timring, da skrives at være født i Ejstrup (1764c tilbageregnet).

Nr. 6201 1785.06.09 ? Peder Jensen Bjerres kone, Grarup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1722c.
MAND: Peder Jensen Bjerre
KIRKEBOGSTEKSTEN: . ds 9 Junii blev Peter {Jensen} Bierres kone 63 aar
NOTITS: Patronym skattemandtal 1763, Peder Bjerre nævnt som selvejer i Poul Østergaard af Karstofts kone Anne Dorte Liebes skifte 1774. Begge steder af Grarup.

Nr. 6202 1785.06.09 ? Christen Pedersen Brejls kone, Lundfod?, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1738c.
MAND: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: . dito dag [9 Junii] Christen {Pedersen} Breils kone 47 aar
NOTITS: Patronym Pedersen fra FT 1787 Grarup

Nr. 6205 1785.07.24 Trine Lund, Brandlund?, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . ds 9 p: T: blev Trine Lund 73 aar begraven

Nr. 6208 1785.11.20 Ane Thomasdatter, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . d. 26 p: T: blev Ane Thomasdatter Uhre begraven 80 aar.

Nr. 6209 1785.11.27 Dorte Pedersdatter, Dørslund, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1740c.
MAND: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Advent 1785 blev Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorte Pedersdatter} begraven 45 aar.
NOTITS: Gift 1780 i Brande, hun anden gang.

Nr. 6210 1785.12.18 Kirsten? Pedersdatter, Uhre?, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1780c. FAR: Peder Pedersen den yngre?, Uhre?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 4de Advents Søndag Peter Petersens Datter 5 Aar
NOTITS: Peder Pedersen Arnborg får en datter i 1779, men han kaldes altid Peder Arnborg. Peder Pedersen den yngres datter Kirsten døbt 16.04.1781 ville være 4 år og 9 måneder. I FT 1787 i Uhre er denne Kirsten ikke opført. Daab #2167 anses for sandsynlig, men ikke helt sikker.
Dåb nr. 2167

Nr. 6211 1785.12.18 Anne Marie Andersdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1785.02.13. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -- [4de Advents Søndag] Anders Petersens Datter {Anne Marie} 1 Aar
NOTITS: Dåb 13.02.1785 Sexagesima
Dåb nr. 2251

Nr. 6212 1786.02.05 Maren Christensdatter, Kragsig, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 9 m., DØBT: 1785.05.16. FAR: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -d. 5te p: Ep: blev Christen {Hansen} Kragsigs Datter {Maren} begraven 3 fierding aar gammel
NOTITS: Dåb 16.05.1785 Anden Pinsedag
Dåb nr. 2260

Nr. 6218 1786.02.12 Anne Poulsdatter, Hyvild, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1709c.
SØN: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: og {2den Søndag i Faste} Clemen {Larsen} Hyvilds Moder {Anne Poulsdatter} 76 Aar
NOTITS: Fra Jyske Registre, ægteskabsbevilling 1746. Lars Clemmensen's efterleverske Anne Poulsdatter bevilling til at gifte sig med Christen Thomsen.

Nr. 6219 1786.03.12 Dødfødt, Husum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1786.03. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito Dag [2den Søndag i Faste] Peter {Poulsen} Husums Datter dødfødt
Dåb nr. 1945

Nr. 6221 1786.05.27 Margrethe Jørgensdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 20 uger, DØBT: 1786.01.08. FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Dom: [5? eller 6?] p: T: [vel fejl for p: P:] Jørgen Jørgensens Datter Margrethe 20 Uger
NOTITS: Begravelserne synes at være i rækkefølge. Trinitatis er efter denne begravelse. 6. søndag efter påske passer i rækkefølgen.
Dåb nr.

Nr. 6222 1786.06.07 Ane Dørslund, Dørslund, SAND ALDER: 83, 83 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d: 7de Junii blev Ane Døslund begraven 83 aar
NOTITS: Kan ikke tilordnes.

Nr. 6223 1786.06.07 Mette Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 3 år, DØBT: 1784.06.27. FAR: Jens Nielsen Grene, ?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dito [d: 7de Junii] Jens {Nielsen} Greens Datter {Mette} 3 aar.
NOTITS: Dåb Nr. 2235 27.06.1784. Nielsen fra skøde 1781 på Bundgaard i Uhre.
Dåb nr. 2235

Nr. 6224 1786.06.11 ? Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 0.05c (å.m), 20 uger, DØBT: 1786.01c. FAR: Peder Christensen Boel, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest Trinitatis blev Peter {Christensen} Boels Datter begraven 20 uger gl
NOTITS: Dåb glemt i Brande.
Dåb nr. 1956

Nr. 5992 1786.07.01 Bodil Katrine Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 1c, DØBT: 1785.11.20. FAR: Niels Larsen. MOR: Karen Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra dåben og ikke nævnt juli 1787 i FT: 'Begravet Niels Larsen datter Bodil Katrine i Brandlund.'}
NOTITS: Datoen arbitrær mellem fødslen nov. 1785 og FT juli 1787. Altså forældrene lever stadig i Brandlund i FT 1787 men denne datter er ikke ført, må altså være begravet mellem fødslen og FT 1787.
Dåb nr. 2270

Nr. 6226 1786.07.16 ?, , SAND ALDER: 2c, 2 år, DØBT: 1784c. FAR: ?, ?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d 5te en [gmd?] Datter 2 aar gammel
NOTITS: Ikke identificierbar.

Nr. 6228 1786.07.28 Sidsel? Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1786.04c. FAR: Christen Pallesen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -d 28de Juli: Christen Pallesens d 7de p. Trinitatis [30. Juli??] en Datter 12 Uger
NOTITS: Problematisk. Dåb #2221 07.08.1783 (alder 3 år, ikke 12 uger) er den eneste datter af Christen, der ikke dukker op i FT 1787, må altså være død. De to forskellige datoer er ikke erklærlige.
Dåb nr. 2221

Nr. 6229 1786.07.28 Maren Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 20 uger, DØBT: 1786.01.12. FAR: Jens Jensen Søndergaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito Dag Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Maren} i Uhre 20 Uger gl.
NOTITS: Dåb 16.01.1786.
Dåb nr. 2273

Nr. 6232 1786.08.27 Maren Thomasdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1784.12.19. FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -d 11te p: T: blev Thomas Kielsen lille Datter {Maren} 2 aar gl: begraven.
NOTITS: Dåb 19.12.1784.
Dåb nr. 2250

Nr. 6234 1786.12.01 Dødfødt, Langkær- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1786.12. FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -samme Dag [1ste Advents Søndag] Jens {Nielsen} Green i Lille Lankier, hans Dødfødte Barn
NOTITS: Jens Nielsen Green den unge af Uhre, Lille Langkær og senere Lille Tykskov Ejstrup og Give. Jens Nielsen Green den ældre er af Grarup.

Nr. 6235 1786.12.26 Maren Jensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1742c.
MAND: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Juule Dag blev Anders Lassen stur Lankiers kone {Maren Jensdatter} begraven 45 Aar gammel
NOTITS: BG 6, s.3

Nr. 6237 1787.01.28 Ane Mikkelsdatter, Hyvild, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1786.01.30. FAR: Mikkel Pedersen, Hyvild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Sondg efter H. 3 kong. blev begraven Michel Pedersen Hyvilds Datter Ane 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 30.01.1786
Dåb nr. 2274

Nr. 6238 1787.02.18 Mette Jensdatter, Langkær- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 11 uger, DØBT: 1786.12.26. FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Fastelavns Sønd: blev Jens Greens Datter Mette i Lille Lankier begraven 11 uger gl.
NOTITS: Dåb 26.12.1786
Dåb nr. 2293

Nr. 6239 1787.02.25 Else Mortensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1786.09.03. FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -1ste Sønd: i Faste blev Morten Simonsens Datter Else i Brandlund begraven ? aar gl.
NOTITS: Dåb 03.09.1786
Dåb nr. 2288

Nr. 6243 1787.03.31 Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -d 31te Marti: blev Mad Brandt Maren Jensdatter Kjærsgaard her begraven 58 Aar gl.
NOTITS: Kaldet Madamme Brandt fra hendes mand Laurits Jensen Brandt til Brandholm.

Nr. 6244 1787.04.01 Mette Larsdatter, Dørslund, SAND ALDER: 8.06c (å.m), 8 år 6 m., DØBT: 1778.10c. FAR: Lars Hansen afdød, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Palme Sønd: blev begraven Anders Christensen Døslunds {sted}Datter Mette 8? Aar gl.
NOTITS: Anders Christensen er hendes stedfar. Lars Hansen Dørslund døde 1779.
Dåb nr. 2110

Nr. 6245 1787.04.15 Peder Iversens kone, Uhre, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1744c.
MAND: Peder Iversen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: -1ste Sønd efter Paaske blev begraven Peder Iversens kone i Uhre 42 Aar gl.

Nr. 6248 1787.05.13 Anne Clemmensdatter, Hyvild, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1786.02.12. FAR: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -4 te Sønd: efter Paaske Clemen {Larsen} Hyvilds Datter {Anne} 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 12.02.1786. Larsen fra FT 1787.
Dåb nr. 2277

Nr. 6249 1787.05.17 Maren Kjeldsdatter, Grarup, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1740c.
MAND: Jens Pedersen, Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Christi Himel farts Dag Jens Pedersens kone {Maren Kjeldsdatter} i Grarup 46 Aar gl.

Nr. 6250 1787.05.28 Birthe Kathrine Olesdatter, Borup, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1783.11c. FAR: Ole Jensen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -2de Pintze Dag Ole Jens Dat: i Borup Birthe Cathrine 3? Aar gl:
NOTITS: Dåb ikke fundet i Brande KB.

Nr. 6252 1787.08.12 Ane Poulsdatter, Tarp, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1702c.
MAND: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Dom Xma post Trinit Henrick {Jensen} Tarps Hustrue Ane PovelsdDat 85 Aar gl.
NOTITS: Jensen fra Skattemandtal 1762.

Nr. 6257 1788.01.06 Maren Mikkelsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1715c.
SØN: Søren Andersen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Søndag efter Nyt=Aar blev begraven Søren Andersens Moder i Riisberg Maren Michels Datter 72 Aar gl:

Nr. 6259 1788.03.16 †1788.03.10 Bodil Margrethe Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1759c.
MAND: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Palme=Søndag blev begraven Lars Windings Hustrue {Bodil Margrethe Jensdatter} i Borup 28 Aar gl.-
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787. Dødsdato fra Koldinghuus skiftet Brejl #923.

Nr. 6261 1788.05.04 Maren Nielsdatter, Langkær- Lille, SAND ALDER: 31s, 37 år, DØBT: 1756c.
MAND: Christen Eskildsen, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Dom: 6te p: Pasche blev begraven Christen Christensens {præstens fejl, skulle være: Eskildsen} Kone {Maren Nielsdatter} i Lille Langkier 37 Aar gl.
NOTITS: Hendes navn og alder fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere. Se dåb nr. 2359 for Eskildsen.

Nr. 6263 1788.07.08 Ane Margrethe Christensdatter, Skerris, SAND ALDER: 38s, 40 år, DØBT: 1750c.
MAND: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d: 8 Julii blev begraven Clemend {Andersen} Schieris Hustrue {Ane Margrethe Christensdatter} 40 Aar gl:
NOTITS: Viet Nr. 8009 23.04.1775. Alderen fra FT 1787 set som pålideligere.

Nr. 6267 1788.09.07 Sidsel Nielsdatter, Borup, SAND ALDER: 41s, 43 år, DØBT: 1747c.
MAND: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: [13] Dom 16 p: Trinit blev begraven Christen Sørensens Hustrue Sidsel Nielsdatter i Borup 43 Aar gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere.

Nr. 6268 1788.10.26 Maren Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 9.02 (å.m), 9 år, DØBT: 1779.08.15. FAR: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [14] Dom 23 p Trinit begraven Peder {Pedersen} Arnborgs Datter Maren 9 Aar
NOTITS: Dåb Nr. 2121 15.08.1779.
Dåb nr. 2121

Nr. 6269 1788.11.23 Maren Jensdatter, , SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [15] Dom 27 p. Trinit Maren Jensz Datter 74 Aar gl:

Nr. 6271 1788.12.14 Maren Christensdatter Svinbæk, Brandlund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3de=Søndag i Advent blev begraven Maren {Christensdatter} Svinbek i Brandlund 72 Aar gl.
NOTITS: Thyregod trolovede 25. feb. 1752 Anders Nielsen af Grarup og Maren Christensdatter af Sviinbek. Viet 2. juli 1752.

Nr. 6272 1788.12.21 Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 5 uger, DØBT: 1788.10.05. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 4de Sønd i Advent blev begraven Jens {Pedersen} Nørgaards lille Datter {Ane Kirstine} i Uhre 5 Uger gl.
NOTITS: Dåb 05.10.1788.
Dåb nr. 2336

Nr. 6274 1789.01.25 Navnløs, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1789.01. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme Dag [3de Sønd efter H. 3 kongers Dag] blev begraven Niels Nygaards Datter i Uhre {vel fejl for Brande By} 8? Dage gl.
NOTITS: Barnet ikke døbt. Det er et spørgsmål, hvem faderen er. Niels Christensen Nygaard er 1789 forpagter i Brande By - præstegården. FT 1787 har ingen Niels i Uhre undtagen Niels Organist, der altid bliver sådan kaldet.

Nr. 6275 1789.02.22 Karen Christensdatter, Harrild, SAND ALDER: 57s, 55 år, DØBT: 1731c.
MAND: Erik Eriksen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Fastelavns Sønd: blev begraven Erick Ericksens Kone {Karen Christensdatter} i Harild 55 Aar gl.
NOTITS: Navn fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere.

Nr. 6279 1789.06.28 Karen Jørgensdatter, Borup (Søndergaard), SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1728c.
MAND: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 3de Sønd: efter Trinit blev begraven Jens {Jensen} Syndergaards kone Karen Jørgensdatter i Borup 61 Aar gl.
NOTITS: Navn fra FT 1787, 59 år.

Nr. 6282 1789.07.26 Navnløs, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 0 uger, DØBT: 1789.07. FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 7 Søndag efter Trinit blev begraven Jens Pedersens nyfødte barn i Lild Sandfeld.
NOTITS: Ikke døbt.

Nr. 6285 1789.09.13 Karen Sørensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1789.06.14. FAR: Søren Simonsen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16 14 Søndag efter Trinit blev begraven Søren Simonsens Datter {Karen} i Lund 14 uger gl.
NOTITS: Dåb 14.06.1789.
Dåb nr. 2358

Nr. 6286 1789.12.27 Kirsten Larsdatter, Lundfod?, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1769c. FAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Søndagen imellem Juul og Nyt: Aar blev begraven Christen {Pedersen} Breils datter Kiersten Larsdatter 20 Aar gl: døde ved at hente en Strippe vand.
NOTITS: En Strippe er en spand. Må være en steddatter. Hans patronym fra begravelsen 1808.

Nr. 6289 1790.02.10 ? Christen Drantums kone, Borup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1721c.
MAND: Christen Drantum, ?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Den 10 Febr blev begraven Christen Drantums kone i Borup 68 Aar Gl
NOTITS: Navn ukendt. FT 1787 opfører under enlige personer i Borup: Christen Drantum, 57, 1. enke, Bonde og Husmand. Det er et spørgsmål om folketællingen er forkert eller kirkebogen.

Nr. 6290 1790.02.14 Ane Laustdatter, Uhre, SAND ALDER: 76s, 74 år, DØBT: 1713c.
MAND: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 Fastelavns Søndag blev begraven Hans Smeds hustru {Ane Laustdatter} i Uhre 74 Aar Gl.
NOTITS: Hun er 74 ved FT juli 1787, derfor 76.

Nr. 6293 1790.02.16 Karen? Jens Smeds enke, Grarup, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1723c.
MAND: Jens Smed, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 d. 16 Febr blev begraven {Karen?} Jens Smeds Enke i Grarup 66 Aar gl.
NOTITS: Formodentlig Søren Jensen Smeds mor. Karen fra Karen Smed se #2225.

Nr. 6299 1790.07.04 Anne Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1705c.
SØN: Erik Jensen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14 5te Søndag efter Trin: blev begraven Erick Jensens Moder {Anne Eriksdatter} i Harild 85 aar gl.
NOTITS: Navn fra Brejl: Lundenæs og Bøvling Amt nr. 738. Tak til Leif H. Bagger for henvisning.

Nr. 6300 1790.07.11 Birthe Hansdatter, , SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1716c.
MAND: Jens Boelsen gammel, ?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15 6te =Søndag efter Trin: blev begraven den afdøde Jens Boelsens efterlatte Enke Birthe Hansdatter 74 Aar Gl.
NOTITS: Jens Boelsen begravet 1 måned før.

Nr. 6304 1790.10.17 Karen Sørensdatter, Lundfod, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1759c.
MAND: Peder Christensen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19 20de=Søndag efter Trin. blev begraven samme Peder Christensens hustru{Karen Sørensdatter} 31 Aar Gl.
NOTITS: Se viede Nr. 8076. Død efter fødsel #6303.

Nr. 6306 1790.10.31 Ane Katrine Pedersdatter, Skærlund, SAND ALDER: 3.08 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1787.04.14. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21 Dom: 22de post Trin: blev begraven Peder Andersens Datter {Ane Katrine} i Schierlund 3? Aar Gl:
NOTITS: Dåb 14.04.1787.
Dåb nr. 2299

Nr. 6310 1790.11.23 Sidsel Larsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1789.05.03. FAR: Lars Christensen Bundgaard, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25. d 23 Novembr blev begraven Lars {Christensen} Bundgaards datter {Sidsel} i Lund 1½ aar Gl.
NOTITS: Dåb 02.05.1789. Fadder mandens syster Else Christensdatter, derfor Christensen.
Dåb nr. 2374

Nr. 6312 1790.12.19 Karen Andersdatter, Borup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1758c.
MAND: Peder Troelsen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 4de Advent blev begraven Peder Truelsens Hustrue {Karen Andersdatter} i Borup 32 Aar gl.
NOTITS: Hendes navn se fx dåb 19.12.1790. FT 1787 i Brandlund.

Nr. 6315 1791.01.30 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1791.01. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup dødfødte barn.
Dåb nr. 1942

Nr. 6316 1791.02.06 Ane Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 2 år, DØBT: 1789.07.05. FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 5te Søndag: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Peder Nielsens Enkes {Else Pedersdatters} Datter{Ane} i Uhre 2 Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.07.1789. Enken er Else Pedersdatter.
Dåb nr. 2361

Nr. 6320 1791.04.21 Mette Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 4.03 (å.m), 4 år, DØBT: 1787.01.07. FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Else Pedersdatter, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Skiertorsdag blev begraven Peder Nielsens Enkes {Else Pedersdatters} Datter {Mette} i Uhre 4 Aar gammel.
NOTITS: Dåb nr. 2294, 07.01.1787. Enken er Else Pedersdatter.
Dåb nr. 2294

Nr. 6322 1791.05.01 Ane Madsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 3 år, DØBT: 1787.12.26. FAR: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme Dag [1ste Søndag efter Paaske] blev begraven Mads {Jensen} Riisbergs Datter {ANE} 3 Aar gammel
NOTITS: Dåb 26.12.1787.
Dåb nr. 2316

Nr. 6324 1791.05.06 Sidsel Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1723c.
MAND: Henrik Nikolaj Sørensen Busk, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme Dag [d. 6 Maj] blev begraven hans {Sr. Henrik Nicolaj Sørensen Busk} Hustrue {Sidsel Jensdatter Kjærsgaard} 67 Aar gammel
NOTITS: Navn fra FT 1787, 63 og Nygaards Sedler.

Nr. 6327 1791.07.10 ? Christen Nielsen Nedergaards kone, Brandlund, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1716c.
MAND: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17 3die Søndag efter Trefold; blev begraven Christen {Nielsen} Nedergaards Hustrue i Brandlund 75 Aar gammel.
NOTITS: Navn kendes ikke, men nævnt som kone i skattemandtallet 1762, udeladt i FT 1787.

Nr. 6328 1791.07.25 Birte Nielsdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 40s, 39 år, DØBT: 1751c.
MAND: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. d. 25 Julii blev begraven Christen Thomsens Hustrue {Birthe Nielsdatter} i Algierlund 39 Aar gammel
NOTITS: Navn fra FT 1787, 36.

Nr. 6329 1791.08.07 Bodil Margrethe Christensdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1791.07.17. FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Dom 7ma post Trinit blev begraven Christen Thomasen Datter {Bodil Margrethe} i Algierlund 3 uger gammel
NOTITS: Dåb 17.07.1791
Dåb nr. 2400

Nr. 6333 1792.01.15 Ane Katrine Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1791.12.11. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Samme Dag [2de Søndag efter Hl: 3 Kongers Dag] blev begraven Peder Troelsens Datter {Ane Katrine} i Borup 4 Ugger Gl:
NOTITS: Dåb 11.12.1791
Dåb nr. 2408

Nr. 6335 1792.02.12 Ane Hansdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1792.01.29. FAR: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Sexagesima blev begraven Hans Smeds i Brande mindste Datter {Ane} gl: 14 Dage
NOTITS: Dåb 29.01.1792
Dåb nr. 2411

Nr. 6340 1792.06.24 Mette Troelsdatter?, Lundfod, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1713c.
MAND: Iver Christensen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 3 p: Trin: blev begraven Iver Christensens Enke {Mette Troelsdatter?} {Mette Troelsdatter fra opkaldelser} i Lundfoed 79 Aar gl.
NOTITS: Første datter for hver af hendes fire sønner, der faar bøn, hedder Mette. Egen første søn efter hendes far Troels, formodentlig, anden søn Christen efter mandens far.

Nr. 6342 1792.07.29 Mette Kathrine Larsdatter, Dørslund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1792.06.10. FAR: Lars Hansen, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. 8. p: Trin: blev begraven Lars Hansens Datter Mette Catrine af Døslund gl 6 uger
NOTITS: Dåb 10.06.1792
Dåb nr. 2423

Nr. 6343 1792.11.18 Kirsten Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1708c.
SVIGERSØN: Dynes Larsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Dom 24 p. Trinit. blev begravet Dynes Lassens Sviiger moder Kirsten Nielsdatter af Uhre, gl: 84 aar
NOTITS: Hendes mand, Christen Christensen Murmand (Ejnar Bjerre: mur- og blymester) i Østerdam Thyregod, døde 1761. Deres datter Anne Marie Christensdatter blev 1755 i Thyregod gift med Dynes Larsen. Ejnar Bjerre: "antagelig er hun datter af Niels Boysen, Ullerup, Give."

Nr. 6344 1792.11.20 Karen Jespersdatter Schmidt, Lundfod, SAND ALDER: 58s, 60 år, DØBT: 1734c.
MAND: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Tiiersdagen d 20 Nov: Sr: Jens Pedersen Lunds Hustrue, Madme Karen Jespersdatter Schmidt i Lundfod, gl: 60 aar.
NOTITS: I FT 1787, 53, nævnes Jens Pedersen Lund som Husmand og Snedker. Han har en tjenestepige. Hans titel Sr. og hendes Madme antyder, at de var overklasse.

Nr. 6345 1792.11.25 ? Søren Pedersens enke, Lundfod, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1712c.
MAND: Søren Pedersen spillemand, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Dom: 25 p: F. Trin: blev begravet Søren Pedersens Enke udj Lundfoed, gl: 80 aar -
NOTITS: Navn kendes ikke.

Nr. 6346 1792.11.25 Anne Christensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1792.10.07. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. samme Dag [Dom: 25 p: F. Trin:] blev begraven Jens Nørgaards liden Datter {Anne} af Uhre, gammel 9 uger -
NOTITS: Dåb 07.10.1792
Dåb nr. 2429

Nr. 6348 1793.01.14 Mette Pedersdatter, Brogaard, SAND ALDER: 40s, 46 år, DØBT: 1752c.
MAND: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom 2da post Epiphan. Thomas Nielsens Hustrue {Mette Pedersdatter} af Brogaard, gl: 46 aar
NOTITS: Navn fra FT 1787, 34.

Nr. 6350 1793.03.03 Mette Hansdatter, Dørslund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1792.04.29. FAR: Hans Pedersen, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3die Sønda i faste blev begraven Hans Pedersens mindste Datter {Mette} i Riisberg [skal være Døslund!] 10 Maaneder gl:
NOTITS: Risbjerg passer ikke. Degnens originale, fortløbende kirkebog har Hans Pedersen. Præstens kopierede har Jens Pedersen, som ikke passer nogen steder. Vel dåb 29.04.1792.
Dåb nr. 2420

Nr. 6351 1793.03.03 Mette Kirstine Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1792.04.29. FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dito [Dom 3tia Jejunii:] Jens {Jensen} Boels Datter {Mette Kirstine} i Borup gl: 10 Maaneder
NOTITS: Dåb 29.04.1792. Kun i præstens kirkebog.
Dåb nr. 2419

Nr. 6353 1793.04.01 Maren Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1790.12.26. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Festo 2do Paschali Jens Thøgersens Datter {Maren} af Uhre, gl 2 aar, og 3 Maaneder.
NOTITS: Dåb 26.12.1790.
Dåb nr. 2386

Nr. 6354 1793.05.20 Birte Christensdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1793.05.05. FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Festo 2do Pentecostas Christen Thomsens spæde Datter {Birte} i Algierlund
NOTITS: Dåb 05.05.1793.
Dåb nr. 2444

Nr. 6357 1793.08.04 Kirsten Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1793.05.19. FAR: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 10 p. Trinit Niels {Jensen} Greenes Datter {Kirsten} af Grarup, gl 11 uger.
NOTITS: Dåb 19.05.1793. Faderens patronym fra FT 1787. Dette er Niels Jensen Grene den ældre, den yngre bor i Uhre, Lille Langkær, Flø og flytter til Ejstrup og Give.
Dåb nr. 2447

Nr. 6358 1793.08.25 Dødfødt, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.08. FAR: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. 13tia p. Trin. blev begraven - Peder Xstensen Pigebarn af Blesberg dødfød.

Nr. 6360 1793.08.25 Mette Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 18 uger, DØBT: 1793.03.31. FAR: Erik Eriksen, Harrild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. [13tia p. Trin.] Erick Ericksens Datter, Mette, af harrild, 18 uger gammel.
NOTITS: Dåb 31.03.1793 nr. 2440.
Dåb nr. 2440

Nr. 6361 1793.08.25 Elles Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 9 uger, DØBT: 1792.07.15. FAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 16 p. Trinit Niels Organistes Datter Elles, gl 1 aar, og 9 Uger -
NOTITS: Dåb 15.07.1792. Faderens patronym fra FT 1787.
Dåb nr. 2425

Nr. 6362 1793.09.22 Johanne Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 35s, 31 år, DØBT: 1758c.
MAND: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. 17ma p. Trinit blev begraven Jens {Jensen} Boels Hustru {Johanne Jensdatter} af Borup, gl 31 aar -.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787, 29.

Nr. 6367 1793.12.22 Karen Sørensdatter, Skærlund, SAND ALDER: 69s, 74 år, DØBT: 1724c.
MAND: Hans Pedersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 4ta in Adventu Hans Pedersens Hust. navnlig Karen Sørensdatter af Schierlund gl: 74 aar
NOTITS: FT 1787, 62.

Nr. 6368 1794.01.05 Marianne Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 5.00 (å.m), 5 år, DØBT: 1788.12.28. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom: 1ma Nov Anno Peder Truelsens Datter Mariane af Borup gl. 5 Aar
NOTITS: Dåb 28.12.1788.
Dåb nr. 2337

Nr. 6370 1794.01.19 Anna Larsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 4 år 6 m., DØBT: 1789.04.19. FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dom: 2da p. Epiphan. Lars {Christensen} Nedergaards Datter af Lund-bye Anna Larsd. Gl 4,5 aar
NOTITS: Dåb 19.04.1789. Faderens patronym fra FT 1787.
Dåb nr. 2352

Nr. 6373 1794.01.26 Ane Marie Jespersdatter, Arvad Mølle, SAND ALDER: 2.11 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.02.13. FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Samme dag [3die S: e: h: 3 K.] blev begraven Jesper Møllers Eldste Datter Anne Maria 3 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 13.02.1791.
Dåb nr. 2394

Nr. 6374 1794.01.26 Kathrine Marie Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1789c. FAR: Christen Thøgersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Endnu samme dag [3die S: e: h: 3 K.] blev begraven Christen Tøgersens Datter Fløe Cathrine Marie 4 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.

Nr. 6375 1794.02.02 Anne Malene Hansdatter, Grarup, SAND ALDER: 7.06c (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1786.08c. FAR: Hans Pedersen, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Dom 4ta p. Epiph: blev begraven Hans Pedersens Datter af Grarup, Ane Malene 7½ Aar gammel.
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.

Nr. 6376 1794.02.02 Kirsten Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1793.01.07. FAR: Erik Jensen, Harrild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiph:] blev begraven Erick Jensens Datter Kirsten af Harrild gl: 1 aar
NOTITS: DKB. Dåb 13.01.1793.
Dåb nr. 2438

Nr. 6379 1794.02.09 Maren Hansdatter, Grarup, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1733c.
MAND: Peder Hansen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 dito [Dom: 5ta p. Epiph:] Peder Hansens Hustrue af Grarup Marens Hansd., gl 60 aar
NOTITS: PKB. Skifte Nørvang herred Skifteprotokol 1794-99 opslag 5 , kaldes der Malene Hansdatter.

Nr. 6382 1794.02.16 Maren Sørensdatter, Dørslund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 19 uger, DØBT: 1793.10.06. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Saa og [Septuagesima] Søren {Nielsen} DøsLunds D: Maren 19 Ugger Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 06.10.1793.
Dåb nr. 2453

Nr. 6384 1794.03.09 Anne Johanne Bertelsdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1794.02.09. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. ligeledes [1. dag i faste] SKoeholder[!] Bertel {Christensen} Tiirsvads Datter An Johanne 1 maaned gl
NOTITS: DKB. Dåb 09.02.1794.
Dåb nr. 2456

Nr. 6385 1794.03.16 Karen Thomasdatter, Brandlund, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1778c. FAR: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. 2den Søndag i faste blev begraven Thomas Pedersens Datter Karen af Lund, 15 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.

Nr. 6387 1794.04.17 Karen Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1706c.
SVIGERSØN: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21. Skier=Torsdag blev begraven Johann Jørgensens SvigeModer {Karen Nielsdatter} i Lund 87 Aar Gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787 Bregnhoved, Give.

Nr. 6389 1794.05.25 Anne Eriksdatter, Brandholm, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23. Løverdagen d. 24 Maj blev begraven Anne Ericksd: paa Brandholm 64 Aar gl.
NOTITS: DKB. Født i Usseltoft. Arver efter bror Søren Eriksen 1782. Se Villy M. Sorensen: "Selvmord i rige Usseltoft 1782".
LINK: Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782 (Download 10 MB).

Nr. 5991 1794.06.01 Karen Madsdatter, Gadbjerg (Smidstrup), SAND ALDER: 51c, DØBT: 1743c.
MAND: Christen Hansen Askjær, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifte :'død i Juni 1794 i Smidstrup i Gadbjerg sogn Karen Madsdatter'}
NOTITS: Se skiftet fra juli 1794 i Arvad i Brande. Karen Madsdatter døde i Smidstrup i Gadbjerg sogn, hvor hendes søn Hans Christensen, 13, tjener. Hun var født i nabosognet Randbøl ind mod Gadbjerg. Hun er ikke fundet begravet i Gadbjerg, heller ikke i Brande, men hendes begravelse noteres her, hvor hun skulle være blevet begravet.
LINK: Skiftet 1794 affotograferet.
LINK: Skiftet fra 1794 udskrevet.

Nr. 6390 1794.06.09 Gertrud Larsdatter, Uhre, SAND ALDER: 76s, 79 år, DØBT: 1718c.
MAND: Jakob Andersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24 Samme dag [2den Pintze dag] blev begraven Jacob Andersen Enke {Gertrud Larsdatter} i Uhre 79 Aar gl:
NOTITS: PKB. Navn BG 12, s. 96. Se FT-Simul 1762. FT 1787, 69.

Nr. 6391 1794.07.23 Inger Jensdatter, Borup (Økær), SAND ALDER: 65s, 66 år, DØBT: 1729c.
MAND: Søren Kolben, Borup, Brande
SØN: Knud Jørgensen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25. Onsdagen d 23 Julj blev begraven Søren Kolbens Enke {Inger Jensdatter} i Økier 66 Aar gl:
NOTITS: FT 1787, 58. 1 gang gift med Jørgen. 2. gang gift med Søren Kolben.

Nr. 6395 1794.10.26 Anne Maria Nielsdatter, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1794.10.05. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29. Samme dag [19 P: Trin:] blev begraven Niels Pedersens mindste Datter {Anna Maria Nielsdatter} i Fløe 3 ug: gl
NOTITS: DKB. Dåb 05.10.1794.
Dåb nr. 2478

Nr. 6397 1795.03.15 Karen Larsdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Midfaste Søndag blev begraven Karen Larsd: i S: Askier gl: 85 Aar
NOTITS: DKB. Ikke i FT 1787. Muligvis Niels Nielsens enke. Niels Nielsen, Sønder Askær †1763-73.

Nr. 6400 1795.09.03 Ane Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1730c.
MAND: Anders Grarup, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 Torsdagen d 3 Sept blev begravet Anders Grarups Enke Ane Pedersdatter 65 Gl:
NOTITS: PKB. Hun var født i Arvad.

Nr. 6401 1795.09.20 Maren Sørensdatter, Dørslund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1795.08.30. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [16 p. Trinnit:] blev begraven Søren {Nielsen} DøsLunds lille Datter Maren 4 Uger gl
NOTITS: DKB. Dåb 30.08.1795.
Dåb nr. 2497

Nr. 6406 1796.03.20 Ane Pedersdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 2 uger, DØBT: 1795.12.06. FAR: Peder Madsen, Askær, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Palmesøndag blev begraven Peder Madsens datter Ane i AsKier 3? Maaned
NOTITS: DKB. Dåb 06.12.1795. Peder Madsens familie vel indsidder i Sønder Askær.
Dåb nr. 2503

Nr. 6408 1796.03.29 ? Jens Thomsen Slagballes mor, Brande By, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1707c.
SØN: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [3 Paaske dag] blev begraven Degnens Moder 88 Aar gl
NOTITS: DKB. Degnens navn i Bundgaard Lassens "Brande Sogns Historie 1. del", side 144

Nr. 6410 1796.05.16 Ane Marie Andersdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 4 uger, DØBT: 1795.12.06. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [2 Pintze dag] blev begraven bemelte mands [Anders Pedersen] mindste barn {Ane Marie} 4 uger gl.
Dåb nr. 2515

Nr. 6414 1796.12.26 Mette Christensdatter, Uhre, SAND ALDER: 77s, 80 år, DØBT: 1719c.
SVIGERSØN: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 2den Juule dag blev begraven Peder {Jensen} Skræders Svigemodes Mette Christensd: i Uhre 80 Aar Gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 68.

Nr. 6415 1797.01.01 Mette Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1729c.
MAND: Jens Troelsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Nyt Aars dag blev begraven Jens Troelsens hustru {Mette Nielsdatter} i Uhre 67 Aar gl:
NOTITS: DKB. Navn fra FT 1787, 58.

Nr. 6417 1797.01.29 Ane Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 1c, 1 år, DØBT: 1795c. FAR: Niels Andersen, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [4 S: eft. h: 3k: dag] blev begraven Niels Andersens Datter Ane af Grarup 1 Aar Gl.
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande. Denne Niels Andersen ikke set før eller efter.

Nr. 6422 1797.08.06 Kirsten Jensdatter, Grarup, SAND ALDER: 16.02 (å.m), 16 år, DØBT: 1781.06.03. FAR: Jens Pedersen Nørgaard gammel, Grarup, Brande. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 8 P: T: begravet Gl. Jens {Pedersen} Nørgaards Datter Kiersten i Grarup 16 Aar
NOTITS: DKB. *1781 Store Langkær. Jens Pedersen kaldes gammel fordi han er 58, ikke fordi der er en anden yngre Jens Nørregaard i Grarup.
Dåb nr. 2173

Nr. 6425 1797.12.26 Maren Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 10 m., DØBT: 1797.03.02. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Decembr blev begraven Jens Thøgersens yngste Datter Maren af Uhre 10 mdr Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 12.03.1797.
Dåb nr. 2534

Nr. 6427 1798.01.14 Ane Larsdatter, Askær- Nørre, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1738c.
MAND: Christian Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 14 Jan blev begraven Christen {Jensen} Nør Askiers hustru {Ane Larsdatter} 59 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn fra FT 1787. Alder 1787 49 år.

Nr. 6429 1798.01.21 ? Mads Jensens mor, Risbjerg, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1716c.
MAND: Jens Pedersen Tarp, Risbjerg, Brande, Afdød før 1774, ses 1763 ekstraskatten og 1750 Paaske skifte.
SØN: Mads Jensen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 21 Jan: blev begraven Mads Jensens Moder Riisberg 81 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn ikke kendt. Mads Jensen har bror Søren Jensen †1788 med skifte i Hedegaard Give. Søren Jensen er fra gift 1786 i Give fra Brande. Begge kan være sønner af Jens Pedersen, Risbjerg 1762. Jens Pedersens enke- nævnt i lægsrullen 1774 i Risbjerg - kan være Mads Jensens mor.

Nr. 6433 1798.03.07 Navnløs, Skærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1798.02. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 7 Martj blev begraven Peder Andersens Nyefødte Datter i Schierlund.
NOTITS: DKB.PKB: "..spæde Datter, gl: 3 uger.."

Nr. 6434 1798.03.25 Inger Pedersdatter, Brandlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 25 Martij blev begraven Enken Inger Pedersdatter af Lund 65 Aar Gammel.
NOTITS: DKB.

Nr. 6439 1798.07.05 Inger Sørensdatter, Harrild, SAND ALDER: 39s, 35 år, DØBT: 1759c.
MAND: Erik Jensen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. d 5 Jul blev begraven Erick Jenssens Hustru {Inger Sørensdatter} i Harild 35 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn fra Brande KB Kopulerede Nr. 8079 19.06.1785. FT 1787, 28.

Nr. 6440 1798.07.15 ? Thomas Kjeldsens mor, Langkær- Store, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1710c.
SØN: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande
MAND: Kjeld Thomasen, Langkær- Store, Brande, Afdød, døde 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. d 15 Julj blev begraven Thomas Kieldssens Moder i LangKier 88 Aar Gl.
NOTITS: DKB. Navn ikke kendt. Hendes mand var Kjeld Thomasen *1713c †1787, se BG 6 side 17.

Nr. 6441 1798.07.22 Dorthe Kirstine Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 10.08 (å.m), 11 år, DØBT: 1787.11.14. FAR: Christen Thøgersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. d 22 Julj blev begraven Christen Tøgersens Datter Dorthe Kierstine gl 11 Aar
NOTITS: DKB. Dåb Sønder Omme 14.11.1787. 1789 Christen Thøgersen nævnt som fadder af Lille Brande, Sønder Omme, i Brande Kirkebog dåb Nr. 10.

Nr. 6443 1798.12.02 Ane Jørgensdatter, Arvad, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 2 decbr blev begraven Ane Jørgensd: af Arvad 70 Aar Gl
NOTITS: DKB. FT 1787, 59.

Nr. 6444 1798.12.02 Kirsten Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 6 m., DØBT: 1798.05.06. FAR: Jens Jørgensen Skræder, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [d 2 decbr] blev begraven Jens Jørgensens Mindste Datter {Kirsten} i Lund
NOTITS: DKB. Dåb 06.05.1798. PKB "..? år.."
Dåb nr. 2558

Nr. 6446 1798.12.16 Maren Jens Christensen Bundgaards mor, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1718c.
SØN: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Samme Dag [d 16 december] blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards Moder i Uhre 80 Aar Gl.
NOTITS: DKB. FT 1787, 69. Patronym ikke kendt. Jens' patronym fra dåb 14.08.1796, hvori mandens søster Else Christensdatter er nævnt. Han er gift i 1792 med Karen Poulsdatter af Risbjerg og er søn af Christen Christensen i Uhre.

Nr. 6448 1799.01.27 ? Peder Iversen svigermor, Lundfod, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1724c.
SVIGERSØN: Peder Iversen, Lundfod, Brande
DATTER: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme Dag [d 27 Janv:] blev begraven Peder Iversens Svigermoder i Lundfoed 80 Aar Gammel
NOTITS: FT 1801. Karen Troelsdatters mor. Karen gift 1792 af Borup med Peder.

Nr. 6449 1799.01.27 ? Christen Madsen svigermor, Lundfod, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1723c.
SVIGERSØN: Christen Madsen, Lundfod, Brande
DATTER: Mette Pedersdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Endnu Samme Dag [d 27 Janv:] blev begraven Christen Madsens Svigermoder i Lundfoed 75 Aar Gl:
NOTITS: Mette Pedersdatter er gift med Christen Madsen.

Nr. 6451 1799.03.24 Kirsten Larsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger, DØBT: 1799.03.17. FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme dag [d 24 Martj] blev begraven Lars Nielssens Spæde datter {Kirsten} 8 dage gl
NOTITS: DKB. Dåb 17.03.1799.
Dåb nr. 2574

Nr. 6453 1799.04.19 Abelone Hansdatter, Tarp, SAND ALDER: 64s, 72 år, DØBT: 1735.06.01.
SØN: Jens Pedersen, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 19 April blev begraven Jens Pedersens Moder {Abelone Hansdatter} i Tarp 72 Aar gl:
NOTITS: Identificeret over Jens Pedersens fødested Adsbøl i Strellev. Kirkebogen har gjort hende 8 år ældre end hun var. Fødte i Horne 1735: Abelone - datter af Hans Hansen i Bounum og Ellen Pedersdatter (meddelt af Hanne Graversen). Juni i dato antaget, ikke fra kirkebogen.

Nr. 6454 1799.04.28 ? Peder Pedersen Sognefoged's mor, Uhre, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1723c.
SØN: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 28 April blev begraven Peder Sognefogeds Moder i Uhre 75 Aar Gl:
NOTITS: Hendes navn kendes ikke.

Nr. 6455 1799.04.28 Karen Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1742c.
MAND: Peder Pedersen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Samme dag [d 28 April] blev begraven Peder Pedersens Kone {Karen Jensdatter} i Borup 56 Aar gl.
NOTITS: FT 1787 45 år.

Nr. 6459 1799.07.26 Sidsel Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1796c. FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Samme dag [d 26 Juli] blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards Datter Sidsel af Uhre 3 Aar Gl:
NOTITS: BG Hefte 12, Uhre 2. del, side 137.

Nr. 6461 1799.12.01 Kirsten Hansdatter, Østerholm, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1736c.
DATTER: Ane Cathrine Sørensdatter, Østerholm, Brande
SVIGERSØN: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Decbr blev begraven Jens {Christensen} Kragsigs Svigemoder Kiersten Hansdatter af Østerholm 63 Aar gl:
NOTITS: Patronym Christensen fra BG Hefte 11, side 27, parcel 5 "Den gyldne Middelvej". Hun er Ane Chatrine Sørensdatters mor.

Nr. 6464 1800.02.09 Ane Pedersdatter Qvist, Brandlund, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1731c.
MAND: Niels Hansen Skomager, Brandlund, Brande, Ikke helt afsikret. Død 1780.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d. 9. Febr blev begraven Skomager Enken Ane Pedersd: {Qvist} i Lund 68 Aar Gl:
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787. Vel Niels Hansen skomagers enke. Han blev begravet 1780. Gift 1775 i Rind. Hun kaldes Anne Pedersdatter Qvist i udskiftningen 1791 i Brandlund.

Nr. 6469 1800.04.06 ? Niels Christensens Kone, , SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1729c.
MAND: Niels Christensen, ?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d. 6. April blev begraven Niels Christensens Hustru 70 aar Gammel
NOTITS: Kan ikke være Niels Christensen Nygaard, hans kone lever i 1801 Kan ikke være Niels Christensen Langkærs kone i Brande, hun dør 1802. Ikke Niels Christensen Stenkløver i Borup 1787, kone for ung.

Nr. 6470 1800.05.09 Ane Marie Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 59s, 56 år, DØBT: 1740c.
MAND: Jens Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d. 9 May blev begraven Jens Nielsens Hustru {Ane Marie Pedersdatter} i Uhre 56 aar gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787, hvor hun er 46 år, som giver 59 år gammel.

Nr. 6473 1800.07.20 Bodil Langmark Ross, Brande By, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d. 20 Julj blev begraven Boel {Langmark} Ross af Brande 76 Aar
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787. Gift med Jakob Ross, der lever endnu i marts 1781, se Matr. 7A Borup skøde.

Nr. 6474 1800.09.28 Ane Kirstine Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1767c. FAR: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. NB d. 28 Sept blev begraven Gl Jens Søndergårds datter i Borup Ane Kierstine 33 Aar Gl.
NOTITS: Patronym Jensen fra FT 1787, hvor Ane Kirstine må have været ude at tjene, for hun er ikke nævnt.

Nr. 6478 1801.02.08 Johanne Jensdatter, Harrild, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 6 m., DØBT: 1800.06.02. FAR: Jens Eriksen, Harrild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 8 Febr blev begraven Jens Ericksens Datter {Johanne} af Harrild ½ Aar gl.
NOTITS: Dåb 02.06.1800. Johanne fra dåben. PKB har Inger, som er en fejl.
Dåb nr. 2604

Nr. 6479 1801.03.15 Else Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1747c.
MAND: Jens Pedersen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d. 15 Martj blev begraven Jens Pedersens Kone {Else Nielsdatter} i Grarup 53 Aar Gl:
NOTITS: Skulle være i FT 1801 af februar, men er der ikke. Gift 1787 i Øster Nykirke.

Nr. 6480 1801.03.22 Mette Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 8.04 (å.m), 8 år 2 m., DØBT: 1793.01. 06. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 22 Martj, blev begraven Jens Tøgersens Datter Mette i Uhre 8te Aar Gammel.
NOTITS: Dåb søndag efter Nytår 06.01.1793.
Dåb nr. 2437

Nr. 6481 1801.03.29 Ane Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 23.07 (å.m), 23 år 5 m., DØBT: 1777.10.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 29 Martj blev Pigen Ane Ericksd: i Harild begraven 23 Aar gl
NOTITS: Dåb #2086, 05.10.1777.
Dåb nr. 2086

Nr. 6483 1801.04.02 Karen Bertelsdatter, Uhre, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1768c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme dag [d 2 April] blev begraven Almisse lem Karen Berteldatter af Uhre 32 Aar Gammel.
NOTITS: Ikke i FT 1801, ikke i FT 1787. Måske datter af skoleholder Bertel Christensen Tirsvad.

Nr. 6484 1801.04.19 Maren Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1799.01.27. FAR: Niels Nielsen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 19 April blev begraven Niels Nielssens Mendste Datter af Uhre Maren 2½ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 27. 01.1799.
Dåb nr. 2571

Nr. 6486 1801.05.14 Maren Jensdatter, Nørholm, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1763c.
MAND: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [d 14 May] blev begraven Lars Windings Hustru {Maren Jensdatter} 37 Aar

Nr. 6487 1801.05.14 Mette Kirstine Larsdatter, Nørholm, SAND ALDER: 8.07 (å.m), 9 år, DØBT: 1792.11.18. FAR: Lars Christensen Winding, Nørholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Samme dag [d 14 May] blev begraven Lars {Christensen} Windings Datter Mette Kierstine 9 Aar Gammel
NOTITS: Dåb 18.11.1792.
Dåb nr. 2432

Nr. 6488 1801.08.30 Malene Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1799.07.26. FAR: Peder Hansen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 30 Aug: blev begraven Peder Hansens Datter Malene i Uhre 2 Aar Gl:
NOTITS: Dåb 26.07.1799. Døbenavn Anne Malene.
Dåb nr. 2586

Nr. 6492 1801.12.02 Ane Henningsdatter, Uhre, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1728c.
MAND: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 2 Decembr blev begraven Christen Pedersen Nørgaards Hustru {Ane Henningsdatter} i Uhre 73 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787, hun er anden gang gift med Christen. Første gang gift med Niels Christensen.

Nr. 6493 1802.01.24 Maren Henningsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 54s, 61 år, DØBT: 1747c.
MAND: Søren Simonsen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 24 Janv: blev begraven Søren Simonsens Enke {Maren Henningsdatter} i Lund 61 Aar Gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787, hvor hun er 40 år, derfra 54 år gammel.

Nr. 6495 1802.02.28 Kirsten Christensdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1717c.
SVIGERSØN: Jeppe Christensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
DATTER: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [d 28de Febr] blev begraven Enken Kirsten Christensd: Jeppe {Christensen} Sønder AsKiers Svigemoder 84 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 Ørskov, Snejbjerg 68 år, som passer. PKB får hendes patronym til at være Pedersdatter, hvilket er forkert.

Nr. 6496 1802.03.07 Sophie Enevoldsdatter, Brande By, SAND ALDER: 71.00 (å.m), 72 år, DØBT: 1731.03.04.
MAND: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 7 Martj blev begraven Niels LangKiers Kone {Sophie Enevoldsdatter} i Brande 72 Aar Gl:
NOTITS: Navn FT 1801. Dåb Thyregod KB 4. søndag i fasten 04.03.1731

Nr. 6497 1802.05.16 Ane Andersdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1721c.
MAND: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 16 May blev begraven Thomas {Christensen} AlgierLunds Hustru{Ane Andersdatter} 80 Aar gl:
NOTITS: Navn FT 1787, 66. Ikke nævnt i FT 1801.

Nr. 6499 1802.08.01 Ane Madsdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 81c, 82 år, DØBT: 1721c.
SØN: Jeppe Christensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 1 August blev begraven Jeppe {Christensen} AsKiers Moder [PBK:] Ane Madsd. 82 Aar gl:
NOTITS: Anne Madsdatter af Sønder Hvillum Ejstrup FT 1787, 65 år, hvilket giver 81. Jeppe Christensen bliver gift 1796 i Ørskov, Snejbjerg af Hvillum, Ejstrup.

Nr. 6500 1802.10.01 Kirstine Andersdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1721c.
SØN: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande
BROR: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 1 oct blev begraven Anders Lassens Moder {Kirstine Andersdatter} i LangKier 81 Aar Gammel
NOTITS: Næste linie i PKB: "hendes bror Clemend Andersen i Skeeris". Kirstine Andersdatter fra hendes bror Christen Andersen Skerris' skifte 1805 i Grarup.

Nr. 6502 1802.10.05 Inger Jensdatter, Harrild, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 8 m., DØBT: 1802.02.07. FAR: Jens Eriksen Harrild, Harrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 5 octbr blev begraven Jens {Eriksen} Harilds barn Inger ¾ Aar gl
NOTITS: Dåb 07.02.1802.
Dåb nr. 2630

Nr. 6506 1802.11.29 Mette Gydesdatter Økær, Borup, SAND ALDER: 64.05 (å.m), 67 år, DØBT: 1738.07.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 29 Nov blev begraven Mette Gydesdatter i Borup Aar gl. 67 Aar
NOTITS: Dåb 09.07.1738 Rind Kirkebog. PKB kalder hende Mette Økjer fra Borup.

Nr. 6507 1803.02.06 Maren Christensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1760c.
MAND: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 6 Febr blev begraven Peder Madsens Hustru {Maren Christensdatter} i Lund 42 Aar gammel.
NOTITS: For skræder se Dåb 13.06.1802 #2643 og #2643 i 1797. Ikke i FT 1801.

Nr. 6508 1803.02.20 Kirsten Jensdatter, Tarp, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1757c.
MAND: Christen Andersen, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 20 Febr blev begraven Christen Andersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Tarp 42 aar. [PKB:] NB [dist..] død upaatvivlelig af at vove sig for tidlig ud efter Barselseng da forkjølelsen satte sig for brystet.
NOTITS: Alder passer med FT 1801, 43 år. PKB 44 aar. Der er kommet en ny præst til Brande, hans navn er Ludvig Michael Lund, som var i Brande 1801-08. Han ses at være en hård, stejl, hensynsløs og selvherlig karrieremand. Han fører flere kampagner, den ene begynder her mod at komme for tidlig ud af barselsseng, hvorved man spørger, om præsten havde nogen som helst forstand på det. Den anden kampagne består i beskyldninger mod jordemødre ved dødfødte børn. Han indberetter flere til amtslægen (stifts physicus). Det ender i 1808 med at flere jordemødre ikke vil komme til fødsler, når han er til stede, se Nr. 6585. Den tredje kampagne er indførsel af en ny salmebog mod 57 underskrifter, hvor han i en følgeskrivelse - som underskriverne ikke kan tage stilling til - til kancelliet nederdrægtigt antyder, at modstanderne ikke selv har underskrevet, har truet med kapitalsopsigelse, hvis andre ikke underskrev. (Denne tredje kampagne beskrevet i Uffe Birkedal fra Liber daticus i Kirkehistoriske Samlinger, 3. række, bind 5). For fairhedens skyld: Bundgaard Lassen i "Brande Sogns Historie" bedømmer ham positivt. Denne præst gør i alt fald kirkebogen mere levende.

Nr. 6509 1803.02.27 Ane Larsdatter, Uhre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1732c.
MAND: Jens Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 27 Febr blev begraven Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre 70 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 alder 68 år passer. PKB 72 aar.

Nr. 6510 1803.03.20 Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1770c.
MAND: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
DØDSÅRSAG: Barselsfeber.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [d 20 Martj] blev begraven Jørgen Sandfelds Hustru {Karen Jørgensdatter} 32 aar gl. [PKB:] hun døde ligeledes af svindsot ved for tidlig at gaa ud efter barselsseng. Ved denne lejlighed er det lagt Mødrene paa hjerte, at være forsigtig.
NOTITS: FT 1801 alder 29 år passer. PKB 31 år. Præstens dødsårsag er ren overtro.

Nr. 6511 1803.05.06 Mette Jakobsdatter, Uhre, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1748c.
MAND: Anders Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 6 Maj blev begraven Anders Pedersens Hustru {Mette Jakobsdatter} i Uhre 54 aar
NOTITS: FT 1801 alder 52 år passer.

Nr. 6514 1803.06.05 Magrethe Pedersdatter Grene, Grarup, SAND ALDER: 72s, 85 år, DØBT: 1731c.
MAND: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande, †1799 Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 5 Juni blev begraven Magrete {Pedersdatter} Grene fra Grarup 85 Aar gl:
NOTITS: Anden skrift. FT 1787 gift med Jens Nielsen Grene. Hendes alder 1787 er 56, derfor 72. De 85 er en vild antagelse.

Nr. 6520 1804.05.21 Ane Benedicta Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 16.02 (å.m), 16 år 2 m., DØBT: 1788.03.16. FAR: Peder Christensen, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 21 Maj blev begraven Peder Christensens Datter Ane Benditte 16 Aar gl: af Borup
NOTITS: Dåb 16.03.1788 i Lundfod.
Dåb nr. 2325

Nr. 6524 1804.11.11 Ingeborg Poulsdatter, Lundfod, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1757c.
MAND: Lars Christensen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: [kun PKB:] dj 11 Nov Laus Christensens hustru {Ingeborg Poulsdatter} i Lundfod 47 Aar gl.
NOTITS: Navne fra FT 1787 Brandlund, hvor de da boede.

Nr. 6525 1804.11.27 Johanne Christensdatter, Uhre, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1755c.
MAND: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. [Anden skrift, præstens?] Anden Søndag i Advent begravet Niels {Nielsen} Organistes Hustru {Johanne Christensdatter} af Uhre gl 49 Aar -
NOTITS: FT 1801 alder 46 år passer.

Nr. 6527 1805.01.06 Ane Gydesdatter, Borup, SAND ALDER: 64.06 (å.m), 70 år, DØBT: 1740.07.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 6 Janv: blev begraven Almisselem Ane Gydesdatter af Borup 70 Aar Gl:
NOTITS: Rind KB dåb 06.07.1740. PKB har 76 aar.

Nr. 6530 1805.03.06 Abelone Jensdatter, Husum, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 6 Martj blev begraven Abelone Jensdatter af Husum 88 Aar Gl.
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801. Ikke klart hvem hun er.

Nr. 6535 1805.04.26 Ane Nielsdatter, Skærlund, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1735c.
MAND: Morten Pedersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 26 April blev begraven Morten Pedersens Hustru Ane Nielsdatter i SkierLund 69 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 alder 50 år, 68 dødsalder. 69 ok.

Nr. 6538 1805.05.19 Inger Pallesdatter, Borup, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [d 19 MaJ] blev begraven Almisse lem Inger Pallesd: i Borup 38 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 - inderste ved broderen Gyde Pallesen - 34 år, 38 passer.

Nr. 6539 1805.05.26 Maren Larsdatter, Nørholm, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1803.03.20. FAR: Lars Christensen Winding, Nørholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 26 May blev begraven Lars {Christensen} Windings Datter Maren 2 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 20.03.1803.
Dåb nr. 2661

Nr. 6541 1805.06.02 Dødfødt, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.05. FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Samme dag [d 2 Junj] blev begraven Niels Thomsens Dødføedte [PKB: pige] barn i Blesberg. [PKB:] Gjordemoderen forklarede, at da ingen kone var tilstæde ved fødselen lod hun barselskvinden føde staaende med hænderne holdende sig ved et i [Bo.....] ophængte [Tie.....] at barnet under saadan behandling maatte døe, er naturligt. Den nøjere forklaing er indberettet af Præsten til Stifts Physicus.
NOTITS: FT 1801 Niels Thomsen husmand i Blæsbjerg.

Nr. 6542 1805.06.30 Ane Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. d 30 Juni blev begraven Enken Ane Jensd: af Lund 80 Aar Gammel
NOTITS: PKB 81 aar. Enke efter hvem er ikke klart.

Nr. 6543 1805.07.07 ? Thomas Nielsen Brogaards mor, Brogaard, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1718c.
SØN: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. d 7 Juli blev begraven Thomas Broegaards Moder en Almisse lem 87 Aar Gl:
NOTITS: Hendes navn kendes ikke.

Nr. 6547 1805.09.15 Inger Nielsdatter, Lundfod, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år, DØBT: 1801.08.23. FAR: Niels Jespersen, Lundfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21. Samme dag [d 15 Sept:] blev begraven Niels Jespersens Datter Inger af Lundfoed 4 Aar gl:
NOTITS: PKB påstår Grarup. Dåb 23.08.1801
Dåb nr. 2619

Nr. 6551 1806.02.02 ? Hans Pedersens kone, Brandlund, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1761c.
MAND: Hans Pedersen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 2 Febr blev begraven Hans Pedersens Hustru i BrandLund 44 Aar gl:. [PKB:] NB Hun aborterede dj 4de Januar, gik strax ud i streng kulde i det hun ønskede at skjule det, blev syg, nød en slet pleje, og da præsten dj 18 Januar erfarede Omstændighederne blev vel hjælp forsøgt, men for sildig.
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801 i Brandlund.

Nr. 6552 1806.03.09 Mette Cathrine Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1806.02.02c. FAR: Jens Peter Madsen Hannerup, Askær, Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 9 Martj blev begraven Jens Peter Hannerup Nyefødte Datter Mette Catrine af Borup 5 Uger gl:. [PKB:] døde af kighoste
NOTITS: Ingen dåb i kirkbogen, må være hjemmedøbt.
Dåb nr. 1977

Nr. 6554 1806.04.07 Maren Pedersdatter Hannerup, Skærlund, SAND ALDER: 81, 83 år, DØBT: 1724.11.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 7 April blev begraven Maren {Pedersdatter} Hannerup af SkierLund 83 Aar gl
NOTITS: PKB forsøger et navn Maren [...nne], hvoraf begyndelsen er overstreget. Omtales i Sønder Omme kirkebog som jordemoder. Pedersdatter fra FT 1787 Lille Brande, Sønder Omme, fordi hun er gift med Tøger Jensen. Hun er født i Faster sogn i stedet Hannerup datter af Peder Nielsen af Handerup og Kirsten Christensdatter.

Nr. 6555 1806.05.15 Johanne Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 10.10 (å.m), 10 år 8 m., DØBT: 1795.08.30. FAR: Jens Jensen Boel, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 15 May blev begravet Jens {Jensen} Boels Datter Johanne af Borup 10 Aar Gl:
NOTITS: Dåb 30.08.1795.
Dåb nr. 2496

Nr. 6557 1806.07.20 Maren Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1716c.
MAND: Jens Jensen gammel, Borup, Brande
SØN: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [d 20 Juli] blev begraven Jens Boels Moder i Borup 90 Aar gl: afgl. Jens Jensens Enke Maren {Jensdatter}
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801 i Borup, men Jens Boel er der. Marens patronym Jensdatter fra skøde 1780, BG hefte 3, side 69, Matr. Borup 6a.

Nr. 6561 1806.09.14 Ingeborg Larsdatter, Lundfod, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 16 uger, DØBT: 1806.07.03. FAR: Lars Christensen, Lundfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 14 Sept: blev begraven Laus {Christensen} Bundgaards Datter Ingeborg 16 Uger Gl: i Lundfoed
NOTITS: Dåb 22.06.1806.
Dåb nr. 2728

Nr. 6562 1806.09.21 Ane Sørensdatter, Flø?, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1806.06.22. FAR: Søren Sørensen, Flø.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 21 Sept: blev begraven Søren Sørensens Datter Ane 16 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 22.06.1806.
Dåb nr. 2727

Nr. 6564 1807.01.01 Maren Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1797c. FAR: Jens Jensen Glejberg, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Janv. blev begraven Jens {Jensen} Glejbergs Datter Maren i Borup 9 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 Borup 4 år, kan ikke passe!. Ikke født i Brande.

Nr. 6566 1807.01.25 Maren Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1806.09.14. FAR: Jens Sørensen, Brandlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 25 Janv. blev begraven Jens Sørensens Datter Maren af BrandLund 20 Ugger Gl:
NOTITS: Dåb 14.09.1806
Dåb nr. 2734

Nr. 6569 1807.03.26 Ane Marie Christensdatter, Uhre, SAND ALDER: 72, 75 år, DØBT: 1735.
MAND: Dynes Larsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 26 Martj blev begraven Dynes Larssen Kone Ane Marie Christensd: af Uhre 75 Aar Gammel
NOTITS: Født i Østerdam, Thyregod.

Nr. 6570 1807.03.30 Ane Andersdatter, Brandlund, SAND ALDER: 23.08 (å.m), 23 år 8 m., DØBT: 1783.07.17.
STEDFAR: Mads Christensen Skomager, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 30 Martj blev begraven Mads [PKB: Christensen] Skoemagers Steddatter Ane Andersd: af Brandlund 24 Aar gl:. [PKB:] NB Hun blev et offer for Quaksalberie; thi tejnende paa Apoteket i horsens, fik hun for 2½ Aar siden en koldfeber som et [u....digt] Menneske pludselig standsede ved et Medikament, men Pigen fik en rystelse over hele Legemet og anden sygdom, som lagde hende til Sengs hvorfor hun aldrig [kom?] frisk igen. O! at det maatte tages til Advarsel af de mange Qauksalvere.
NOTITS: Dåb 17.07.1783. Far Anders Eriksen, Dørslund, mor Ane Iversdatter.
Dåb nr. 2220

Nr. 6574 1807.05.30 Ane Christensdatter, Grarup, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1722c.
SVIGERSØN: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande
DATTER: Dorte Jensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 30 May blev begraven Enken Ane Christensdatter Søren {Christensen} Nørgaards Svigermoder i Grarup 84 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801. Datteren Dorthe Jensdatter er gift med Søren Christensen Nørgaard.

Nr. 6575 1807.06.07 Marie Jørgensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 5.03 (å.m), 5 år 3 m., DØBT: 1802.02.28. FAR: Jørgen Troelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 7 Juni blev begraven Jørgen Troelsens Datter Marie i Sandfeld 5½ Aar gl:
NOTITS: Dåb 28.02.1802.
Dåb nr. 2632

Nr. 6577 1807.10.18 Ane Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 78s, 81 år, DØBT: 1729c.
MAND: Søren Lassen Bjerre, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 18 oct: blev begraven Søren Lassen Bieres Hustr {Ane Pedersdatter} i Borup 81 Aar Gl.
NOTITS: FT 1801 72 år, giver 78 år.

Nr. 6579 1807.12.20 Kirsten Jensdatter, Grarup, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1757c.
BROR: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 20 Dec: blev begraven Niels {Jensen} Greenes Søster Pige Kirsten Jensd: i Grarup 50 Aar gl:
NOTITS: Ikke set i FT 1801 eller 1787. Niels Jensen Grene den ældre. Den yngre var i Uhre etc. før 1801 til Ejstrup og Give.

Nr. 6580 1808.01.03 Johanne Cathrine Christensdatter, Skærlund, SAND ALDER: 83s, 76 år, DØBT: 1724c.
MAND: Jens Pedersen Schals, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 3 Janv: blev begraven Jens {Pedersen} Schalses Hustru Johanne Chatrine {Christensdatter} i Skierl: 76 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 Arvad Mølle 76 år, giver 83 år. I 1802 sælges Arvad Mølle, derefter flyttet til Skærlund.

Nr. 6583 1808.03.23 Maren Nielsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1762c.
MAND: Mads Larsen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 23 Martj blev begraven Mads Larssens Kone {Maren Nielsdatter} i Riisberg 45 Aar Gl. [PKB:] Hun døde i barselsseng og er sterke formodninger om, at det strenge Arbejde hun nogle maaneder før forløsningen maatte forrette, da Manden ingen Pige vilde holde har fremskudt hendes livs Ende.
NOTITS: Overtager Matr. 2a Risbjerg først i 1802, er således ikke med i FT 1801. FT 1787 23 år, ved broderen Christen Nielsen i Uhre, giver 44 år. ok.

Nr. 6584 1808.04.15 Mette Sørensdatter, Grarup (Nørregaard), SAND ALDER: 10.07 (å.m), 12 år, DØBT: 1797.09.03. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup (Nørregaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 15 April blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards Datter Mette af Grarup 12 Aar Gammel.
NOTITS: Dåb 03.09.1797
Dåb nr. 2543

Nr. 6585 1808.09.11 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.09. FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre. MOR: Maren Poulsdatter, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 11 Sept: blev begraven Jens Bundgaards dødføedte Datter af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsdatter. [PKB:] Omstændighederne ved dette Barns fødsel er følgende: Taarsdagen dj 15de Sept. blev Glordemoder Mette Nielsdatter {63} Niels {Sørensen} Riisbjergs hustrue hentet til Jens Bundgaards kone. Ved hendes kommen fandt hun Barnet kom først til fødsel. Da hun ej forstod at foretage den behørige Handling med Barnet frasagde hun sig strax forretningen, hvorpaa der hentedes Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter, 49} i Skerlund, som ligelegedes afgiver sig med at være Giordemoder denne forsøgt men forgjeves at [...ne] Barnet. Saaledes laa konen saa indtil fredag Middag dj. 16de da Jens Bundgaard kom til Præsten {som skriver om sig selv} for at spørge om Raad. Konen paaskudede strax, at en examineret Giordemoder skulle hentes fra Omme Sogn {Sønder Omme} hvilket Peder Andersens kone alt i forvejen havde forlangt. Ilende Bud [.....] strax efter hende, men hun var [.....] nok til at afstaae at ville drage med Vognen, foregivende, at hun vented [.....] det første at blive hentet til en kone i Borris Sogn. Den lidende laae imidlertid hen til [.....] [...] [...] fredag og Løverdag, da Peder Andersens kone blev hentet derfra; for at betjene en anden kone. Imidlertid sendtes Bud efter Præsten {som skriver om sig selv} under foregivende at den Syge vilde tale med ham. Han kom Kl. 1 om Løverdag [.......]; og vilde den førstnævnte Giordemoder blot spørge som om hun turde tillade hende at bruge Magt, da den nue [.....] i være end 24 Timer havde været født, og der ingen tvivl var om at barnet var dødt. Præsten {der skriver om sig selv} maatte overlade til Giordem: at handle deri saaledes som hun agtede at forsvared det men til[....] og paaskudede, at en læge maatte hentes, hvortil manden ogsaa var villig, men før hustruen var [for......] blev konen forløst barnets [hoved] var meget ophovnet.
NOTITS: Her ses hvordan præsten i seks år har harcelleret jordemødrene, så de ikke tør gøre noget mere. At præsten "maatte overlade til jordemoderen" at behandle sagen, er politikersnak, for i næste øjeblik siger han i kernen truende, at han mener en læge bør hentes. Det er på tide at denne Præst forlader Brande, hvad han også gør. Patronym Christensen fra FT 1801 Uhre.

Nr. 6586 1808.10.16 Birte Thomasdatter, Grarup, SAND ALDER: 73s, 68 år, DØBT: 1735c.
MAND: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande
DØDSÅRSAG: dysenteri, blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. I [første blodgang] Samme dag [d 16 oct] blev begraven Ole Jensens Hustru {Birte Thomasdatter} af Grarup 68 Aar Gl. døde af blodgang. [præst Lunds skrift:] B det ,aae [...] [...] der døe af [Eidm....]
NOTITS: Første af fire mennesker døde af blodgang. FT 1801 66 år, bliver73 år. Glasou fra skøde.

Nr. 6587 1808.10.20 Inger Kirstine Christensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 11 m., DØBT: 1807.11.22. FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store.
DØDSÅRSAG: dysenteri, blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. II [anden blodgang] d 20 oct blev begraven Christen Thomsens Yngste datter Inger Kierstine 1 Aar Gl. døed af bloedgang.
NOTITS: Dåb 22.11.1807.
Dåb nr. 2751

Nr. 6588 1808.10.28 Sidsel Christensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 5.03 (å.m), 5 år 1 m., DØBT: 1803.09.11. FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store.
DØDSÅRSAG: dysenteri, blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. III [tredje blodgang] d 28 oct: blev begraven Christen Tomsens Datter Sidsel 5 Aar Gl: Døede af Blodgg.
NOTITS: Dåb 11.09.1803.
Dåb nr. 2670

Nr. 6591 1809.01.15 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1809.01. FAR: Peder Andersen, Borup. MOR: Maren Pedersdatter, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 15 Janv: blev begraven Peder Andersens og Hustrus Maren Pedersdatters Dødfødte datter af af 1ste Egteskab, i Borup
NOTITS: Forældre ikke i FT 1801. Gift 1806.

Nr. 6594 1809.03.26 Dorte Madsdatter, Askær- Nørre, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1808.02.07. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [d 26 martj] blev begravet Mads Pedersen Datter Dor[...] [PKB: Daarthe] i Nør AsKier 1¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 07.02.1808. Døbenavn Dorreth
Dåb nr. 2757

Nr. 6596 1809.04.03 Karen Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1739c.
MAND: Christen Pedersen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Samme dag [d 3 April] blev begraven Christen Pedersens Hustru Karen Nielsd: af Grarup 69 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 i Sønder Askær.

Nr. 6597 1809.07.09 Ane Kjeldsdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1809.07. FAR: Kjeld Thomsen, Langkær- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 9 Julj blev begraven Kield Thomsens Nysfødte Datter hiemme døbt Ane af LangKier. [PKB 3 Dage].
Dåb nr. 1976

Nr. 6598 1809.08.13 Maren Sørensdatter, Uhre, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1735c.
MAND: Christen Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 13 Aug: blev begraven Christen Nielsens Hustru Maren Sørensd: af Uhre 67 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 66 år, giver 74.

Nr. 6600 1810.01.07 Dorthe Jørgensdatter, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 75s, 80 år, DØBT: 1734c.
MAND: Niels Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 7 janv blev begraven Niels Pedersens Enke Dorthe Jørgensd i Lille Sanfeld 80 Aar gl.
NOTITS: Ikke i FT 1801, 1787 52 år, giver 75.

Nr. 6601 1810.02.04 Mette Jensdatter, Harrild, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1809.11.05. FAR: Jens Eriksen Harrild, Harrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 4 Febr blev begraven Jens harilds Mindste datter Mette ¼ Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.11.1809. Eriksen fra FT 1801.
Dåb nr. 2787

Nr. 6603 1810.03.25 Mette Jørgensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18 år, DØBT: 1792.08.26. FAR: Jørgen Troelsen, Sandfeld-Store. MOR: Karen Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 25 Martj blev begraven Jørgen Troelsens Eldste Datter Mette i Store Sandfeld 18 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 26.08.1792.
Dåb nr. 2427

Nr. 6604 1810.03.25 Dorte Christensdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1808.10.16. FAR: Christen Andersen, Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Christen Andersens Datter Dorthe i Tarp blev begraven d. 18 maj. 2 Aar gl:
NOTITS: Dåb 16.10.1808. Døbenavn Dorret.
Dåb nr. 2770

Nr. 6605 1810.06.11 Christiane Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1731c.
MAND: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 11 Jnnj blev begraven Christen {Pedersen} Bieres Hustru Christiane Nielsd: i Grarup 79 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801, 1787 56 år, giver 79.

Nr. 6606 1810.07.15 Dødfødt, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1810.07. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 15 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers dødfødte barn .
NOTITS: Pedersen fra BG 6.2 s. 85 Matr. 1 A Nørre Askær.

Nr. 6607 1810.07.18 Ane Andersdatter, Dørslund, SAND ALDER: 29.02 (å.m), 29 år, DØBT: 1781.05.13. FAR: Anders Christensen, Dørslund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 18 Julj blev begraven Anders Christensens Datter Ane i DøsLund 29 Aar Gl:
NOTITS: Kun i DKB. Dåb 13.05.1781
Dåb nr. 2170

Nr. 6608 1810.07.29 Ane Madsdatter, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1810.07.16. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 29 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers nyefødte datter Ane af Nør AsKier 14 dag gl: og ge[.] [...]
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, vel hjemmedøbt. Tvilling til dødfødte Nr. 6606.
Dåb nr. 1975

Nr. 6609 1810.08.05 Ane Marie Madsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 9.07 (å.m), 9 år, DØBT: 1800.12.26. FAR: Mads Larssen, Risbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 5 Aug. blev begraven Mads Larssens D. Ane Marie af Riisberg 9 Aar gl:
NOTITS: Dåb 26.12.1800 Ulkind, Ringgive. Mads Larsen overtog Risbjerg 1802. Mads har søster Ingeborg Lasdatter i Ulkind.

Nr. 6610 1810.08.12 Karen Christensdatter Royen, Brande By, SAND ALDER: 70s, 72 år, DØBT: 1740c.
MAND: Jens Nielsen Alle, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 12 Aug. blev begraven Karen {Christensdatter Royen} Alle i Brande 72 Aar
NOTITS: FT 1801 61 år, giver 70. Hun er ud af den berømte hosekræmmer slægt i Rind sogn. Se fx Personalhistorisk Tidsskrift, 1984 s.97-108: Agnes Laustsen "Royen. En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred". Jens Alle begravet Nr. 6602.

Nr. 6611 1810.09.09 Maren Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1809.10.08. FAR: Søren Jensen, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [d 9 Sept.] blev begraven Søren Jensens Mindste Datter Maren af Grarup 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 08.10.1809 i Tarp, Søren Jensen flyttede til Grarup 3A i Juni 1810 ifølge skøde, se BG 8 s. 12.
Dåb nr. 2786

Nr. 6612 1810.09.30 Kirsten Pallesdatter, Borup, SAND ALDER: 71s, 68 år, DØBT: 1739c.
MAND: Peder Svendsen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 30 Sept blev begraven Peder Svendsens Enke {Kirsten Pallesdatter} af Borup gl 68 Aar
NOTITS: FT 1801 62 år, giver 71 år.

Nr. 6615 1810.12.16 Kirsten Jensdatter, Østerholm, SAND ALDER: 91c, 91 år, DØBT: 1719c.
SØN: Mads Jørgensen Skomager, Østerholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. d 16 Dec blev begraven Mads Skomagers Moder Kirsten Jensdatter af Øster Holm 91 Aar. [PKB: af Damhuus].
NOTITS: BG mener Mads havde "'Damhus" 4A Brandholm, som han fik skøde på 1810, men han nævnes her af Østerholm. BG siger, han er født ca. 1763 i Uhre, men skattemandtalslisten har ingen Jørgen i Uhre på den tid. Jørgen Larsen Sandfeld kommer til Uhre efter den tid, er i 1763 i Brande By. Men han var gift med Anna Christensdatter ikke Kirsten Jensdatter.

Nr. 6616 1810.12.23 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1810.12. FAR: Peder Pedersen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. d 23 Dec: blev begraven Peder Pedersens Døedfødte Datter af Uhre. [PKB: 1 dag gl.]

Nr. 6617 1811.01.13 Ane Larsdatter, Grarup, SAND ALDER: 31.03 (å.m), 31 år, DØBT: 1779.11.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Samme dag [d 13 Janv.] blev begraven Pige Ane Larsdatter af Grarup 31 Aar gammel.-
NOTITS: Ikke set i FT 1787 eller 1801. BG antager lidt vovet, at det drejer sig om Anna Larsdatter født 1779 i Risjberg. Dåb 2128 21.11.1779.

Nr. 6618 1811.01.20 Karen Offersdatter, Brandlund, SAND ALDER: 64s, 56 år, DØBT: 1746c.
MAND: Peder Andersen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 20 Janv. blev begraven Peder Andersens Hustru Karen Offersd. af BrandLund 56 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 54 år, giver 64.

Nr. 6619 1811.02.03 Ane Michelsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1720c.
MAND: Christen Pedersen Brejl, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Samme dag [d 3 Febr] blev begraven Christen {Pedersen} Breils Enke Ane Michelsd. af BrandLund 90 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 6621 1811.02.24 Dorthe Andersdatter, Skerris, SAND ALDER: 80s, 83 år, DØBT: 1730c.
MAND: Anders Larsen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 24 Febr blev begraven Anders Larssens Enke Dorthe Andersd: 83 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1801. FT 1787 56 år, giver 80.

Nr. 6622 1811.02.24 Birte Olesdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1811.02.10c. FAR: Ole Jenssen Stærks, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [d 24 Febr] blev begraven Ole Jenssens [PKB: Stærchs] D: Birthe i Grarup 14 dage Gl.
NOTITS: Hjemmedøbt. Tilnavn både Stærks og Glasou.
Dåb nr. 1974

Nr. 6624 1811.04.12 Maren Pedersdatter Bjerre, Grarup, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1737c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 12 April blev begraven Almisse lem, Maren Pedersd: Biere af Grarup 73 Aar gl:
NOTITS: Måske Søster til Christen Pedersen Bjerre i Grarup.

Nr. 6626 1811.05.10 Ane Madsdatter, Grarup, SAND ALDER: 13c, 13 år, DØBT: 1797c. FAR: Mads Christensen, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 10 Maj blev begraven Mads Christens Datter Ane af Grarup 13 Aar gl:
NOTITS: Tilsyneladende ikke født i Brande.

Nr. 6627 1811.05.19 Maren Nielsdatter Bundgaard, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 19 Maj blev begraven Maren Nielsd: Bundgaard af Uhre gl: 80 Aar.
NOTITS: Ikke i FT 1801 eller 1787. Der er to Bundgårde i Uhre 3a og 14a, det er ikke klart, hvor hun hører hen.

Nr. 6628 1811.05.23 Inger Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 76s, 79 år, DØBT: 1734c.
MAND: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 23 Maj blev begraven Christen {Andersen} Skieres Enke Inger Nielsd: i Grarup 79 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 66 år, giver 76.

Nr. 6630 1811.07.07 Kirsten Jensdatter, Uhre (Bundgaard), SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1810.05.13. FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 7 Julj blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards D. Kirsten 1¼ Aar gl.
NOTITS: Dåb 13.05.1810.
Dåb nr. 2795

Nr. 6632 1811.08.25 Ane Sørensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1761c.
MAND: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. d 25 Aug blev begraven Iver Madsens Hustru af LangKier, Ane Sørensd: 50 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801, søster til Søren Kierkegaards mor.

Nr. 6633 1811.09.08 Karen Knudsdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 30 år, DØBT: 1780.07.30.
MAND: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Samme dag [d 8 Sept:] blev begraven bemelte {Christen Thomsen} Mds Kone{Karen Knudsdatter} 30 Aar gl:
NOTITS: Dåb 2154 30.07.1780. Indførelsen før denne er: "Daab 11. d 8 Sept: Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til Daaben belv Kaldet Inger baaren af peder Knudsens Kone i Schieris, Faderne Laus Thomsen i Borup, Peder Knuds: i Scierris, og Kield Thomsen og H: af LangKær".
Dåb nr. 2154

Nr. 6635 1811.11.24 Mette Knudsdatter, Arvad, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1735c.
MAND: Peder Nielsen, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. d 24 Nov blev begraven Enken Mette Knudsd: af Arevad 76 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 65 år, giver 75.

Nr. 6636 1811.12.26 Maren Bjerre, Grarup, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. d 26 Dec: blev begraven Enken Maren Bjere i Grarup 88 Aar gl.
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 6637 1812.01.01 Navnløs, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1811.12. FAR: Søren Sørensen Flø, Flø.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Janv: blev begravet Søren {Sørensen} Fløes nysfødte Datter.

Nr. 6638 1812.01.31 Mette Henningsdatter, Uhre, SAND ALDER: 83c, 83 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 31 Janv blev begraven Almisselem Mette Henningsdatter af Uhre 83 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801. Ikke klart hvor hun hører hjemme i Uhre.

Nr. 6639 1812.02.02 Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1755c.
MAND: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 2 Febr blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Hustru Ane Kirstine Nielsd: af Uhre 56 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 44 år, giver 55, Patronym Nielsen også.

Nr. 6640 1812.03.01 Navnløs, Grarup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1812.02. FAR: Mathias Christensen Grarup, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 3 martj blev begravet Mathis {Christensen} GrarupNysfødte Søn.
NOTITS: Kun i DKB.

Nr. 6641 1812.04.06 Karen Madsdatter, Drantum, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1726c.
MAND: Mads Christian Nielsen Ørbæk, Drantum, Brande, 2. mand, 1. mand Niels Pedersen †1772c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 6 April blev begraven Mads Christians {Nielsen Ørbæk} Hustru Karen Madsdatter i Drantum 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 59 år, giver 84. Nielsen fra FT 1787. Ørbæk fra BG hefte 5, side 95.

Nr. 6642 1812.04.19 Marie Nielsdatter, Flø, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 19 April blev begraven Enken Marie Nielsd. 79 Aar gl:. [DKB: af Fløe].
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801.

Nr. 6646 1812.11.29 Mette Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 35.04 (å.m), 35 år, DØBT: 1777.09.14. FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 {10!}. d 19 Nov: blev begraven Søren {Jensen} Smeds Datter Mette af Grarup 35 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2083 14.09.1777. Jensen fra FT 1787.
Dåb nr. 2083

Nr. 6647 1812.12.26 Johanne Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 67s, 69 år, DØBT: 1745c.
MAND: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9 {11!}. d 26 Dec. blev begraven Michel {Pedersen} Hyvilds Enke Johanne Jensdatter af Lund 69 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 42 år, giver 67.

Nr. 6649 1813.05.30 Karen Christensdatter, Lilleholm, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1747c.
MAND: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 30 Mai blev begraven Jens {Christensen} Skræders Hustru Karen Christensd af af Lildholm 65 Aar gl
NOTITS: FT 1801 52, giver 64.

Nr. 6652 1813.10.03 Mette Sørensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 3 Oct blev begraven Pige Mette Sørensdatter af Brandlund 55 Aar gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787 eller 1801. Søster til Søren Kierkegaards mor Ane. Ifølge broderen Jenses datter Bodil Marie Jensdatter i 1868 var Mette "svagelig". I fattigprotokollen 1807 nævnes det, at hendes handikap var en "beenskade". Hun kunne spinne og binde strømper.

Nr. 6654 1813.11.07 Johanne Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1773c.
BROR: Erik Eriksen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 7 Nov: blev begravet Erick Ericksens Søster Johanne Ericksd: 40 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 14 år, giver 40 år. Ikke set i FT 1801.

Nr. 6659 1814.05.15 Ane Marie Hansdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 6 m., DØBT: 1813.09.05. MOR: Karen Pedersdatter, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 15 Mai blev begravet Karen Pedersdattes barn Ane Marie af Blesberg ½ Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.09.1813. Ved dåben står Karen Pedersdatter af Borup logerende hos Jens Nørgaard i Blæsbjerg. Udlagt barnefader Hans Jensen Kræmer.
Dåb nr. 2854

Nr. 6660 1814.05.22 Maren Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 uger, DØBT: 1814.05.03. FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 22 Mai blev begravet Jens Sørensens Mindste Datter Maren af Lund 15 Uger gl.
NOTITS: Dåb 03.04.1814
Dåb nr. 2862

Nr. 6664 1814.06.12 Dorte Jensdatter, Brogaard, SAND ALDER: 55s, 57 år, DØBT: 1759c.
MAND: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 12 Juni blev begravet Thomas Nielsens Hustru Dorreth Jensd: af Brogaard 57 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 42 år, giver 55.

Nr. 6666 1814.07.17 Else Lasdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 62s, 66 år, DØBT: 1752c.
MAND: Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 17 Juli blev begravet Christen Hjulers Enke Else Lasdatter af Algjerlund 66 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 Tarp, 49 år, giver 62. Måske Else Lasdatter tjenende ved Niels Pedersen Fløe FT 1787. 34 år.

Nr. 6668 1814.10.15 Jensine Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 uger, DØBT: 1814.09.11. FAR: Søren Jensen, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 15 Oct: blev begravet Søren Jensens Datter Jensine af Grarup 9 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 11.09.1814
Dåb nr. 2872

Nr. 6670 1815.01.22 Mette Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 77s, 80 år, DØBT: 1737c.
MAND: Johan Jørgensen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 22 janv: blev begravet Johan Jørgensens Hustru {Mette Jensdatter} i Uhre 80 Aar gl: døde d 16 Janv.
NOTITS: Kun i DKB. FT 1787 Bregnhoved, Give 49 år, giver 77. Hun var fra Store Karlskov, Ringive. Ikke fundet døbt i Ringgive. Notits i den nye konsistorialbog uden mandens navn!

Nr. 6672 1815.03.21 Pouline Nielsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1815.03.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 21 Martj begravet 27 Martj Pouline Nielsdatter bonde barn i Riisberg 7 Uger.

Nr. 6673 1815.07.18 Ane Lausdatter, Uhre, SAND ALDER: 91cc, 91 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 12. August begravet 18 Aug. Ane Lausdatter Almisselem i Uhre 91 aar.

Nr. 6682 1816.08.04 Johanne Christensdatter, Borup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1816.02c. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1 August 1816 begravet 4de August Johanne Christensdatter[Landpige] Karen Jensdatter i Borup hendes uægte barn.

Nr. 6684 1816.09.12 Dorte Sørensdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1756c.
MAND: Jens Pedersen Nørregaard, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 6te Septembr begravet 12te Septembr. Dorthe Sørensdatter Gaardmand Jens {Pedersen} Nørregaards Hustrue i Blesbierg 62 aar.

Nr. 6686 1816.09.27 Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1743c.
MAND: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 22de September begravet 27 September Sidsel Jensdatter Aftægtsmand Thomas Christensens Hustrue i Langkier 73 aar.

Nr. 6689 1817.04.03 Navnløs, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 31 Marts 1817 begravet 3die April Navnløs blev ikke døbt, da det døde strax efter Fødslen. Gaardmand Peder Christensens barn i Borup.

Nr. 6691 1817.07.13 Maren Thomasdatter, Uhre, SAND ALDER: 52s, 50 år, DØBT: 1767.09.12.
MAND: Niels Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 8de Julii 1817 begravet 13. Julii Maren Thomasdatter Gaardmand Niels Nielsens Hustru i Uhre, 50 Aar.
NOTITS: *Arnborg- Grene, datter af Thomas Hansen.

Nr. 6693 1817.08.09 Ane Kirstine Jeppesdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 23.04 (å.m), 22 år, DØBT: 1794.03.01. FAR: Jeppe Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 4 September 1817 begravet 9de September Ane Kirstine Jeppesdatter Aftægtsmand Jeppe Christensens datter i Askjer, 22 Aar.
NOTITS: Født i Ørskov, Snejbjerg.

Nr. 6694 1817.09.21 Ane Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1767c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 17 Septembr 1817 begravet 21 Septembr Ane Sørensdatter Almisse Lem i Grarup Bierre
NOTITS: Tilsyneladende er der et sted i Grarup, der kaldes BJERRE; ikke fortegnet i BG. Hun ses ikke i FT 1801, men må formodes at være af Brande sogn, for ellers ville hun ikke få almisse der.

Nr. 6695 1817.10.02 Dorte Marie Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1817.04c. FAR: Jens Christian Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 27. September 1817 begravet 2den Octobr Dorthe Marie Jensdatter [......] Jens Chritian Nielsens barn i Borup, ½ Aar.

Nr. 6696 1817.11.09 Jensine Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1817.05c. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 3 November 1817 begravet 9de November Jensine Sørensdatter Gaardmand Søren Jensens barn i Grarup, ½ Aar.

Nr. 6697 1817.11.20 Else Johanne Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1817.05c. FAR: Jens Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 26 November 1817 begravet 30 November Else Johanne Jensdatter Gaardmand Jens Hansens barn i Uhre, ½ Aar.

Nr. 6704 1818.08.16 Ane Nielsdatter, Tarp, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1771c.
MAND: Christen Andersen, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 11te August. begravet 16de August Ane Nielsdatter Gaardmand Christen Andersens Hustru i Tarp, 47 Aar.

Nr. 6708 1818.12.23 Mette Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1743c.
MAND: Niels Sørensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 18de December begravet 23de December Mette Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru af brandlund, 75 aar.

Nr. 6712 1819.04.25 Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 67s, 80 år, DØBT: 1752c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 16 April 1819 begravet 25 April Ane Jacobsdatter 1. Enke og Aftægtskone i Langkjer, 80 Aar.
NOTITS: Født i Give By, hendes far sandsynligvis Jakob Lauridsen i Vestergaard, men kirkebogen ikke først i Give 1745 - 54. Alder skønnet fra FT 1787 og overensstemmende FT 1801, hun er blevet gjort 13 år for gammel i dødsalderen.

Nr. 6713 1819.05.16 Ane Madsdatter, Askær- Nørre, SAND ALDER: 2.00c (å.m), 2 år, DØBT: 1817c. FAR: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 10. Maii begravet 16 Maii Ane Madsdatter 2. Gaardmand Mads Pedersens Datter i Askjer, 2 -.

Nr. 6714 1819.05.23 Maren Christensdatter, Grarup, SAND ALDER: 74s, 75 år, DØBT: 1745c.
MAND: Troels Iversen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 19 Maii begrvet 23de Maii Maren Christensdatter bondekone, Aftægtsmand Truels Iverserns Hustru af Grarup Bjerg, 75 Aar.
NOTITS: Alder skønnet fra FT 1787.

Nr. 6717 1819.10.10 Ellen Marie Christensdatter, Drantum, SAND ALDER: 0.06c (å.m), ½ år, DØBT: 1819.04c. FAR: Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 7de October begravet 10de October Ellen Marie Christensdatter Gaardmand Christen Jensens Datter i Drantum, ½ Aar.

Nr. 6719 1820.01.09 Mette Jørgensdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 83c, 83 år, DØBT: 1737c.
MAND: Henrik Pedersen, Blæsbjerg?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. 3die Januarii begravet 9de Januarii Mette Jørgensdatter Gaardmand Hendrick Pedersens Enke Aftægtskone i Blesbjerg, 83 Aar.
NOTITS: Hverken hende eller manden set i Brande før 1820.

Nr. 6720 1820.01.23 Maren Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 29 år, DØBT: 1789.02.01. FAR: Niels Nielsen Organist.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 15de Januarii begravet 23de Januarii Maren Nielsdatter Organist og Gaardmand Niels Nielsens Datter i Brandlund, 29 Aar.

Nr. 6721 1820.01.23 Maren Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1776c.
MAND: Peder Andersen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 16de Januarii begravet 23de Januarii Maren Pedersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Borup.
NOTITS: Hun er ikke født i Brande, forældrene (Peder Svendsen) flytter til Uhre, Brande før FT 1787.

Nr. 6726 1820.08.09 Karen Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 52s, 53 år, DØBT: 1768c.
MAND: Hans Dynesen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 4de August begravet 9de August Karen Nielsdatter Gaardmand Hans Dynesens Hustru i Uhre, 53 Aar.

Nr. 6730 1820.12.17 Ane Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 30.7 (å.m), 30 år, DØBT: 1790.04.18.
MAND: Christen Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 12te December begravet 17de December Ane Pedersdatter Gaardmand Christen Nielsens Hustru i Uhre, 30 Aar.
NOTITS: Hun er født i Usseltoft #2372.
Dåb nr. 2372

Nr. 6732 1821.03.02 Ane Kjeldsdatter, Grarup, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1748c.
MAND: Søren Jensen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 24de Februarii begravet 4de Martii Ane Kjeldsdatter Huusmand Søren Jensens Hustru i Grarup, 73 Aar.

Nr. 6736 1821.04.05 Ane Larsdatter, Borup, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1769c.
VED: Christen Tromborg, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 31te Martii begravet 5te April Ane Larsdatter Bondepige, Insidder hos Christen Tromborg i Borup, 52 Aar.
NOTITS: Hun er indsidder ved Christen Tromborg, Borup.

Nr. 6737 1821.04.11 Abelone Sørensdatter, Lundfod, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1769c.
MAND: Christen Iversen, Lundfod, Brande, Husmand og Væver.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 5te April begravet 11te April Abelone Sørensdatter Huusmand og Væver Christen Iversens Hustru i Lundfold, 52 Aar.

Nr. 6741 1821.04.26 Karen Christensdatter, Grarup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1756c.
MAND: Christen Eskildsen, Grarup, Brande, Død.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 21de April begravet 26de April Karen Christensdatter Huusmand Christen Eskildsens Enke i Grarup.

Nr. 6742 1821.04.28 Maren Jensdatter, Brande By, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1747c.
MAND: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, Død.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 24de April begravet 28de April Maren Jensdatter Enke efter afdøde Gaardmand Jørgen Jørgensen i Brande, 74 Aar.

Nr. 6743 1821.06.08 Ane Jensdatter, Skærlund (Barslund), SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1764c.
MAND: Jens Jørgensen, Skærlund (Barslund), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 2den Junii begravet 8de Junii Ane Jensdatter Huusmand Jens Jørgensens Hustru i Baaslund, Skjerlund Mark, 57 Aar.

Nr. 6744 1821.06.21 Sophie Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 14.07 (å.m), 14 år 6 m., DØBT: 1806.11.30. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 16de Junii begravet 21de Junii Sophie Pedersdatter Enken Mette Sørensdatters Datter i Brande, 14½ Aar.
Dåb nr. 2735

Nr. 6745 1821.07.27 Maren Jørgensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 24.04 (å.m), 24 år, DØBT: 1797.03.12. FAR: Jørgen Troelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 21de Julii begravet 27de Julii Maren Jørgensdatter Gaardmand Jørgen Truelsens Datter i Sandfeld, 24 Aar.
Dåb nr. 2533

Nr. 6746 1821.07.29 Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 81.06 (å.m), 81 år 6m., DØBT: 1740.01c.
MAND: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 23 Julii begravet 29de Julii Maren Christensdatter Enke efter afdøde Gaardmand Peder Jørgensen i Sandfeld, 81½ Aar.

Nr. 6747 1821.09.25 Maren Hansdatter, Sønderholm, 1 år 3 m.. FAR: Hans Christensen Kragsig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 21de Septembr begravet 25. Septembr Maren Hansdatter Huusmand og Tømmermand Hans Christensens Datter af Sønderholm, 1¼ Aar.

Nr. 6748 1821.09.30 Maren Larsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1731c.
MAND: Søren Jensen, Brandlund, Brande, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 26 September begravet 30 September Maren Larsdatter Enke efter afdøde Huusmand Søren Jensen i Brandlund, 90 Aar.
NOTITS: Dette er Søren Kierkegaards bedstemor.

Nr. 6752 1822.03.24 Johanne Larsdatter, Skerris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1821.09c. FAR: Lars Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 18de Martii begravet 24 Martii Johanne Larsdatter Gaardmand Lars Pedersens Datter i Skjeris, ½ Aar.

Nr. 6753 1822.04.15 Johanne Kjeldsdatter, Grarup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1747c.
MAND: Peder Nielsen Askær, Dørslund, Brande, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 9de April begravet 15 April Johanne Kjeldsdatter Enke efter afdøde Gaardmand Peder {Nielsen} Askier af Dørslund, 75 Aar.

Nr. 6758 1822.09.08 Christiane Morsing, Lundfod, SAND ALDER: 65s, 70 år, DØBT: 1757c.
MAND: Jakob Friderich Fraun, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 5 September begravet 8de September Christiane Morsing Enke efter afdøde Huusmand og Strømpehandler Jacob Friderich Fraun i Lundfold, 70 Aar.

Nr. 6762 1823.01.19 Mette Andersdatter, Brandlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1758c.
MAND: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Januarii begravet 19 Januarii Mette Andersdatter Gaardmand og Smed Hans Jensens Hustrue af Brandlund, 65 Aar.

Nr. 6763 1823.01.30 Ane Iversdatter, Brandholm Mark (Damhus), SAND ALDER: 82cc, 81 år, DØBT: 1741c.
MAND: Mads Jørgensen, Brandholm Mark (Damhus), Brande, Skomagermester
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23 Januarii begravet 30 Januarii Ane Iversdatter.
NOTITS: Gift som enke 2. 1794 med Mads Jørgensen Skomager.

Nr. 6765 1823.03.16 Abelone Marie Frandsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1791c.
MAND: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9de Martii begravet 16de Martii Abelone Marie Frandsdatter, Gaardmand Niels Poulsens Hustrue af Riisberg, 32 Aar.

Nr. 6776 1824.09.07 Maren Halvorsdatter, Brande By, SAND ALDER: 81, 81 år, DØBT: 1743.11.10.
MAND: Christen Høyer, Brande By, Brande, Døde 1782.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den September begravet 7de September Maren Halvorsdatter, Enke efter afgangen Sognedegn Høier af Brande.
NOTITS: Hun er født i Østerdam, Thyregod 1743, datter af den tidligere svenske fange Halvor Eriksen. Christen Ottesen Høyer *1739 Ringkøbing †1782 Brande By

Nr. 6777 1824.10.24 Sidsel Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1799c.
MAND: Frederik Carlsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21de October begravet 24de October Sidsel Jensdatter, Huusmand Frederick Carlsens Hustru af Uhre, 25 Aar.

Nr. 6778 1824.11.28 Mette Andersdatter, , SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1746c.
MAND: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24 Novembr begravet Eiusd: 28 de Mette Andersdatter, Enke efter Gaardmand Mads Christensen Handerup af Borup, 78 Aar.

Nr. 6779 1824.12.12 Lene Marie Jakobsdatter, Skærlund, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1753c.
MAND: Frands Lauridsen, Tarm, Død før 1810.
SØN: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste December begravet Eiusd 12te Lene Marie Jacobsdatter, Enke efter Frands Lauritzen Gdmd: i Tarm, nu Aftægtskone hos Gdmd: Jacob Frandsen af Skærlund, 71 Aar.