Brande Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1774 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
19831773.10.27Peder Sørensen Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. Paa 2 Søndag i Aaret blev Søren Sørensen i Flø hans mindste Barn Peder Begravet 6 Uger gl.'}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Begravet #6001, første indførelse i Brande kirkebog.
20021774.02.20Jens Eriksen Harrild Erik Jensen Johanne Thøgersdatter 2. Paa første Søndag i faste havde Erick Jensen i Harrild en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Christen {Sørensen} Skøt af Eystrup Harrild hans Kone {Maren Jensdatter}: faddere Erick Ericksen og Hustru {Karen Christensdatter} i Harrild og Pige av forbemelte Christen {Sørensen} Skøt: og Iver Lundfods Nest Ældste Søn {Christen Iversen, 17} og Christen Olesens Hustru i Harrild.
NOTITS: Christen Olesen i Harrild, se #6029 at han er i Brande sogn. Bæreren Karen Jensdatter er søster til faderen. Christen Skytte, fordi der fandtes en anden Christen Søensen i Harrild, Ejstrup.
20031774.03.09Laust Thomassen Langkær- Store Thomas Christensen Sidsel Jensdatter 3. Onsdagen i faste som var den 9 marti havde Thomas Christensen i Langkier en Søn til Daaben kaldet Laust, baaren af Anne Christensdatter tienende paa Brandholm fadere Christen Thommesen og Datter {Johanne? Christensdatter} i Langkier Jens Hansen af Thyregod [..] og Kield {Thomsen} Lankier og Søn {Thomas Kjeldsen} og Jens {Pedersen} Langkiers Hustru {Maren Kjeldsdatter}.
20041774.03.14Samuel Stub Clausen Brande By Niels Christian Clausen Martha Stub 4. Mandagen d: 14 marti [.........] havde Hr. Clausen hans Søns Daab konfirmeret Brande Kierke og kaldet Samuel Stub {moderens efternavn er Stub} baaret [af] hr. {Lorents præst i Øster Nykirke} Stalknægts Kiereste {Maren Saxe} faddere Hr. {Christian Jensen, præst i Thyregod} Paludan [...], hr {Andreas Bagger} Bager paa Hastrup {Thyregod}, Jomfru Stalknægt [...]-kier i Brande, Niels Andersen {Wong} og kone {Ane Kirstine Christensdatter} [i] [Ar]vad Mølle Monsr. {Niels Jensen} Kiersgaard {til Brandholm}og kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup}.
NOTITS: Opnævnt efter moderens far sogneprest Samuel Samuelsen Stub *1696 Frederikstad, Norge †1774 Risør, Norge. Samuel Stub Clausson/Klausson/Klavsen bliver senere Kaptajn, Major og postmester 1822 i Fredericia. †1851 Fredericia (Trin.)
20051774.03.13Gyde Pallesen Borup Palle Pedersen Ane Gydesdatter 5. Paa Midfaste Søndag havde Palle Pedersen i Borup en Søn til Daaben kaldet Gyde baaret af sin Søster Maren {Pedersdatter} fra Døslund, fadderne vare Jens Jensen i Borup og hustru og Palles søster Mette {Pedersdatter} tienende i Fløe og Niels {Christensen} Borup hans Søn Christen {Nielsen}.
NOTITS: Niels Christensen i Borup nævnes senest i 1769 i tingbogen. Da hans navn står her i kirkebogen, formodes at han er død sent i 1773. At det drejer sig om Niels Christensen bygger på mange indicier. Se de simulerede folketællinger 1741 og 1763 her på nørvang-herred.dk. Maren Pedersdatter, som bærer, er ellers ikke kendt i Dørslund eller i Brande sogn.
20071774.03.31Peder Mikkelsen Hyvild Mikkel Pedersen Johanne Jensdatter 7. Paa Skiertorsdag havde Mikel Pedersen i Hyvild en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af sin kone {Johanne Jensdatter} Søster {Kirsten? Jensdatter} af Risbierg Fadderne vare Christen Thomesen og Datter {Maren Christensdatter} i Hyvild Søren Pedersen i Hyvild og tjeneste Karl Jens Pedersen af Uhre og Christen {Hansen} Kragsigs kone {Johanne Jensdatter}.-
19811774.04.01Dødfødt Uhre Jørgen Larsen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '7. Samme Dag {Langfredag} blev Jørgen Larsens dødfødde Søn Begravet.'}
Begravelse nr. 6007
NOTITS: Moderens navn fra retssag Nørvangs Herredsting.
20091774.04.10Jens Christensen Askær- Sønder Christen Jensen Karen Nielsdatter 9. Paa første Søndag efter Paaske havde Christen Jens {en} i Askier en Søn til Daaben kaldet Jens baaren af sin Kones {Karen Nielsdatter} Søster {Maren Nielsdatter} i Breinhoed i Give Sogn. Faddere vare Peder {Nielsen} Askier og hans tieneste Pige Christen Jensen og Hustru {Ane Larsdatter} i Nørre Askier og Christen Jensens tieneste Karl i Sønder Askier.-
NOTITS: Se fx Villy M. Sorensen "Christen Jensen 1729 - 1783 Sønder Askjær Brande".
20101774.05.23Troels Larsen Brandlund Lars Smed  10. Paa 2. Pinse Dag havde Laust Smed i Lund en Søn til Daaben kaldet Trols baaret af Niels Larssen {s kone? Karen Jespersdatter} i Økier. Faddere vare Jørgen Larsen og Hustru {Anna Christensdatter} i Ure, Mads {Pedersen} Smed i Grarup. Hans Christensen i Lund Magrete Christensdatter i Præstegaarden, Søren Simonsens Hustru {Maren Henningsdatter} i Lund.
NOTITS: Lars Smed dør kort efter i april 1775 i Brandlund og der vides ikke mere om ham eller hans kones navn. Maren Henningsdatter fra FT 1787. Jørgen Larsen Uhres kones navn fra Nørvang Gejstlig Justitsprotokol, 1773 fs 101-105. Karen Jespersdatter sammesteds 8. Jan. 1775 fs 105-122.
20131774.07.03Hans Larsen Dørslund Lars Hansen Dørslund Karen Pedersdatter 13. Paa 5 Søndag efter Trinitatis havde Lars Hansen i Døslund en Søn til Daaben kaldet Hans baaret af Hans {Jensen} Smeds Kone {Ane Larsdatter} i Ure Fadderne vare Søren Sørensen og Hustrue {Mette Pedersdatter} i Flø Peder Jørgensens Kone {Maren Christensdatter, Store Sandfeld} og Søn {Jens eller Peder Pedersen} Peder Jensens Søn {Niels? Pedersen} og Datter {Ane? Pedersdatter} i Fløe.-
NOTITS: Hans Jensen Smeds kone fra FT 1787. For Peder Jensens børn se Simuleret FT 1763 nørvang-herred.dk.
20161774.09.10Søren Christensen Askær- Nørre Christen Jensen Nørre Askær Ane Larsdatter [16.] {...delside mangler...}n ds: 10 September havde Christen {Jensen, Nørre Askær} {...delside mangler...} Askier en Søn til Daaben kal {Navnet Søren fra FT 1787, delsider mangler} ret af Sallig Søren {Larsens} Askiers En{ke} {Ane Larsdatter} {...delside mangler...} derne vare Christen Tomme {...delside mangler...} Hyvild og sin stivFader {Christen Thomsen, Hyvild} og Moder {Anne Poulsdatter} {...delside mangler...} ing Sogn.-
NOTITS: Barnets navn Søren fra FT 1787. For Hyvild se "Søren Kierkegaard's Mother's Ancestors" nørvang-herred.dk.
20171774.09.10Søren Jensen Langkær- Lille Jens Christensen Maren Christensdatter 17. Samme dag havde Enken {Maren Christensdatter} i lille Langkier [tvende] Tvilling-Sønner til Daaben kaldet Søren og Jens. Søren blev baaret af Erick Ericksen Hustru {Karen Christensdatter} i Harrild, Jens blev baaret af Enkens Salig Mands {Jens Christensen} Moder {Karen Jakobsdatter} fra Dyrken Tyrgod sogn. Fadderne vare Christen Nielsen og søn og Datter i Lund, og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
NOTITS: Faderen Jens Christensen død i Lille Langkær i maj 1774, #6009.
20181774.09.10Jens Jensen Langkær- Lille Jens Christensen Maren Christensdatter 17. Samme dag havde Enken {Maren Christensdatter} i lille Langkier [tvende] Tvilling-Sønner til Daaben kaldet Søren og Jens Søren blev baaret af Erick Ericksen {Karen Christensdatter} Hustru i Harrild, Jens blev baaret af Enkens Salig Mands {Jens Christensen} Moder {Karen Jacobsdatter} fra Dyrken Tyrgod sogn. Fadderne vare Christen Nielsen og søn og Datter i Lund, og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
NOTITS: Jens Christensen død i Lille Langkær i maj 1774, #6009. Hans mor er Christen Olesens kone i Dørken, Karen Jacobsdatter som blev begravet 1782.02.06 i Thyregod 63 år. Christen Olesen gifter sig i andet ægteskab med Bodil Sørensdatter.
20201774.09.25Christen Andersen Brandlund Anders Christensen Midtgaard Kirsten Jensdatter 19. Paa 17 Søndag efter Trinitatis havde Anders Christensen i Lund en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af hans Søster Anne {Christensdatter}. Fadderne vare Christen Christensen i Lund Søren Nielsen i Borup og Troels Pedersen Datter og Søren Simonsens Hustru {Maren Henningsdatter} alle af Lund.
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet nov. 1774 #6021. Christen Christensen er Anders Christensens far, se Simuleret Folketælling 1763 nørvang-herrede.dk.
20211774.10.02Peder Andersen Arvad Anders Jensen Mette Knudsdatter 20. Paa 18 Søndag efter Trinitatis havde Anders Jensen i Arrevad en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Anne LarsDatter i Ure, Fadderne vare Monsr {Niels Andersen} Vonge og Kiereste {Ane Kirstine Christensdatter} i Arrevad mølle Niels {Pedersen} Arrevad og tieneste Pige Peder Sørensen i Ure og Peder Jensens Hustru {Maren Nielsdatter} i Flø.-
Begravelse nr. 6017
NOTITS: Begravet okt. 1774 #6017.
20221774.11.13Anders Madsen Hannerup Skærlund Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter Paa 24 Søndag efter Trinitatis havde Mads {Christensen} Hannerup i Skierlund en Søn til Daaben, kaldet Anders, baaret af Anders {Pedersen} Skierlunds Datter Mette {Andersdatter} Fadderne vare Anders {Pedersen} Skierlund og Søn {Peder Andersen} Hans Skierlunds Datter {Maria? Hansdatter} og Søn Peder {Hansen Møller}, og Laust Smed Hustru i Lund.
NOTITS: Anders Pedersen *1717c †1778 i Skærlund set 1771 i Hastrup Hoveriprotokoll, 1774 i lægdsrullen hartkorn 3 0 2 1½. Han er ikke nævnt i BG. Hans kone dør 1777, hendes navn er ikke kendt. Han dør året efter i 1778 som allerede nævnt. Men det er en anden Anders Pedersen i Omvrå Sønder Omme er gift med Maren Hansdatter (får 1775 første barn i Omvrå) og som kaldes svigersøn af Hans Pedersen Møller. Sønnen af den første Anders Pedersen, Peder Andersen, ses 1785 i de Hoffmans beskrivelse af Brande sogn i Skærlund og FT 1787 og er gift med Kirsten Thøgersdatter.
20241775.01.10Jens Jørgensen Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter 2. Tirsdagen ds: 10 Januari havde Jørgen Pedersen Skræder i Lund en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Jens {Hansen} Vævers Hustru {Kirsten Jensdatter} i lille Holm Fadderne vare Jens {Hansen} Væver Søren Simonsen og Hustru {Maren Henningsdatter} i Lund Peder Jensen ibidem og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet nov. 1779 #6110. Karen Jensdatter fra FT 1787. Søren Simonsens kone fra FT 1787. Kirsten Jensdatter fra FT 1787 Lilleholm/Nørholm.
19711775.02.05Dødfødt Uhre Jørgen Larsen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '7. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Jørgen Larsens døfødde Søn Begravet.'}
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Moderens navn fra retssag Nørvangs Herredsting.
20271775.03.29Niels Nielsen Uhre Niels Christensen Donnerup Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand 5. Paa OnsDagen ds: 29 Marti havde Nils {Christensen} Donnerup en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Madamme Østergaard {Ambrosia Brink?}, Fadderne vare Monsr {Poul Jensen} Østergaard og Monsr {Niels Jensen} Kiersgaard og kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup}, Provsten i Giellerup {Oluf Pedersen} Her {Andreas} Bager og Kiereste {Bodil Andersdatter Wong} paa Hastrup Mølleren {Niels Andersen Wong} i Arrevad Mølle.
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet april 1776 #6037.
20301775.04.17Christen Nielsen Arvad Mølle Niels Andersen Wong Ane Kirstine Christensdatter 8. Paa 2 Paaskedag havde Monsr {Niels Andersen Wong} Vonge i Arrevad Mølle en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Christen Pedersens {Donnerup} Kiereste {Anne Olesdatter} paa Donrup. Fadderne vare Mons {Anders Nielsen Wong} Vonge i Vesterdam {Thyregod} Anders Jens {en, Arvad} og Hustru {Mette Knudsdatter} og Pige og Niels {Pedersen} Arrevad og tieneste Pige alle af Arrevad og Peder {Christensen} Donrup fra Farre Mølle.
20311775.04.22Jakob Madsen Grarup Mads Pedersen Smed Anna Jacobsdatter 9. Paa Løverdagen ds: 22 April havde Mads {Pedersen} Smeds Enke en Søn til Daaben kaldet Jakob baaret af Povel {Jakobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}, Fadderne vare Jakob {Jensen?} Husum, Povel {Jakobsen} Husum, Christen {Poulsen} Tarps Søn {Peder Christensen} Hendrick {Jensen} Tarpes Søn {Jens Henriksen} Madame Brantes Pige Mikel Jepsens Kone {Ane Christensdatter} i grarup.
NOTITS: Mads Pedersen fra begravelsen #6011 1774. Navnene i Tarp fra BG 11Tarp 2A og 3A. Mikkel Jepsens kones navn fra FT 1787.
20321775.05.23Jens Nielsen Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 10. TirsDagen ds: 23 April {fejl: maj} blev Monsr {Niels Jensen} Kiersgaars Søn Daab confirmeeret og kaldet Jens baaret af Madamme Clausson {Martha Stub} Fadderne vare Hans {Pedersen} Skierlund og Hustru {Karen Sørensdater} og Søn {Peder Hansen Møller}. Peder {Pedersen} Arnborg og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} Madamme Østergaard {Ambrosia Brink?} paa Shastoft {Nørre Karstoft} Jomfru Ellen {Mortensdatter} fra vester Hygild.-
20331775.05.28Anders Christensen Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 11. Paa 6 Søndag efter Paaske havde Christen {Hansen} Kragsig en Søn til Daaben kaldet Anders baaret af Tommes {Christensen} Algierluns Kone {Ane Andersdatter}, Fadderne vare Mosr {Niels Jensen} Kiersgaard og Tommes {Christensen} Algierlund Jens Hansen Vævers Søn {Hans? Jensen Væver} Christen {Poulsen} Tarpes Datter Mikel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}.-
NOTITS: Jens Hansen Vævers søn Hans anses for en ret sikker identifikation udfra begravelsen #6053.
20351775.12.03Peder Thomsen Dørslund Thomas Christensen Lund Dorthe Pedersdatter 1. {Dobbelt i kirkebogen: præsten har senere mærket dåben burde være No. 1 kirkeåret 1776, men ikke slettet denne dåb i kirkeåret 1775} Dom: 1ma advent havde Thomas Christensen med sin Kone Dorthe Pedersdatter af Døslund en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jørgen {Pedersen} Holtums kone {Maren Nielsdatter} i Arnborg - Sogn Fadderne vare Johanne Christensdatter P: Pedersen Ander{s} Pedersen {Dørslund} og Lars Hansen Døslund.
NOTITS: Tager med stedfaderen Christen Nielsen til Tornvig 1797. Maren Nielsdatter, der bærer er søster til moderens første mand Peder Nielsen død 1773.
19921776.01.01Peder Jensen Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1775 og juli 1776. Ikke indført i kirkebogen, Jens Pedersen af Store Langkær og Maren Kjeldsdatters søn kaldet} Peder
NOTITS: Både faderen og moderen født i Store Langkær og gift der før 1774, de er i Store Langkær indtil 1783.
20391776.02.04Jens Madsen Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 6. Septuagesima havde Mads Risberg Risbjerg af sin 1 Hustru Mette Anders Datter en søn til Daaben kaldet Jens baaret af Mikel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}. Fadderne vare Mikel {Pedersen} Hyvild Morten Simonsen Poul {Jensen} Risberg Karen og Zidsel Andersdatter.
NOTITS: Karen og Sidsel Andersdatter er døtre af Jens Madsens tidligere nabo i Risbjerg Anders Sørensen †1763-73 og er søstre til moderen Mette Andersdatter.
19701776.03.10Dødfødt Uhre Peder Nielsen Else Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '3. 3die i Faste en dødfød søn fra Peder Nielsen i Ure.'}
Begravelse nr. 6035
20411776.03.20Niels Jensen Uhre Jens Nielsen Søndergaard Anne Maria Pedersdatter 8. 4 Onsdag i faste havde Jens Nilsen i Uhre af sin 1 Kone Anne Maria {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af gamle Nils Søndergaards Enke i Uhre. Fadderne vare Nils Nilsen Hans {Jensen} Smed, Maren Sørens Datter Anne Lars Datter Brande Kiersten Jens Datter Brande.
NOTITS: Anne Maria Pedersdatter fra FT 1787. Gamle Niels Søndergaard ikke identificeret.
20421776.03.27Christen Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Margrethe Christensdatter 9. 5 Onsdag i faste havde Chlemen Skierris af sin 2. Kone Magrete {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Præstens Kone. Fadderne vare Anders La[.]sson, christen {Pedersen} Breiel, Anders La[.]ssøns Hustru {Dorthe Andersdatter}, Zidsel {Jensdatter} Lang Kier Anne Jens Datter Brande.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Christen Brejl tjener 1774 i præstegården. Moderen Margrethe tjente i præstegården, da hun blev gift i 1775, derfor bærer præstekonen. Anders Larsen er Clemmen Andersens nabo i Skerris. Sidsel Jensdatter er gift med Thomas Christensen i Store Langkær også en slags nabo. Anne Jensdatter, 18, er datter af Jens Pedersen †1763-73 og Sophie Enevoldsdatter i Brande By.
20441776.04.21Jens Jørgensen Brande By Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 11. 2. Søndag efter Paaske havde Jørgen Jørgensen af sin 1. Kone Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Jens Nilsens Enke Fadderne vare Nils {Pedersen} Arrevad og Hustru {Ane Jørgensdatter} Mads Jensen og Hustru {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Niels Jensen set i Brande By 1763 med kone. Hendes navn ikke kendt. Deres børn er moderen Maren Jensdatter, hendes søster Ane Kirstine Jensdatter og hendes bror Mads Jensen.
20451776.04.21Peder Knudsen Lundfod Knud Thomsen Inger Pedersdatter 12. Dito havde Knud Tommesen Lunfoed af sin 1. Kone Inger {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Peder Pedersens Hustru {Anne Pedersdatter} i Tholund {Ejstrup} Fadderne Vare Mølleren {Niels Andersen Wong} og Hustru {Ane Kirstine Christensdatter} Wortman {Christian Ernstsen Voetmann} Anna Barbara i Præstegaarden
NOTITS: Peder Pedersen *1709c i Store Thorlund Ejstrup er vel moderens far. Hans søn Peder Pedersen *1746c kunne også være ment, men hans kone Else Sørensdatter er på det tidspunkt kun 16 år. Wortman er Christian Ernstsen Voetmann, som det ses i skiftet efter hans kone, død samme måned i Blæsbjerg.
20481776.06.09Christen Christensen Flø? Christen Pallesen Maren Sørensdatter 15. 1. p. T havde Christen Pallesen af 1 kone Maren {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Søren {Sørensen} Fløs Kone {Mette Pedersdatter} Fadderne vare Peder Nilsen i Uhre og Kone {Else Pedersdatter}, Peder Jensen i Flø
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Moderen er søster til Søren Sørensen Flø, hvis kone bærer.
20511776.07.07Jens Madsen Grarup Mads Jensen Else Maria Jensdatter 18. Dom. 5ta P: T: havde Mads Jensen Grarup af sin 1 Kone Else Maria {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Ibs {Pedersen Skærbæk} Kone {Kirtsten Jensdatter} i Hygild i Rind Sogn. Fadderne vare Ib {Pedersen Skærbæk}. Jens Madsen i Fløe. Anne Jensdatter i Østergaard i Brande
Begravelse nr. 6049
NOTITS: Begravet 1777 seks måneder gammel. Denne Mads Jensen er i 1787 i Blæsbjerg, Brande. Ib Pedersen Skærbæk og kone fra FT 1787, Øster Hygild, Rind. Anne Jensdatter, 18, er datter af Jens Pedersen †1763-73 og Sophie Enevoldsdatter i Brande By.
20521776.07.07Niels Bertelsen Uhre Bertel Eriksen Bundgaard Maren ? 19. Dito {Dom. 5ta P: T:} havde Berthel {Eriksen} Bundgaard af sin 1 Kone Maren en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Peder Nielsens Kone {Else Pedersdatter}. Fadderne var Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter}, Hans {Jensen} Smed, Christen Rygters Kone Hendrick Pedersen.
NOTITS: Bertel Bundgaard nævnt 1763, †1778. Eriksen i lægsrullen 1789.
20531776.07.21Hans Larsen Risbjerg Lars Hansen Anne Christensdatter 20. 7 p: T: havde Lars Hansen Riisberg af sin 1 Kone Anne {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Hans baaret af Søsteren Maren HansDatter Fadderne vare Pigen Karen Anders Datter Riisberg Christen {Nielsen} Nedergaard Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter} Peder{Pedersen} Østergaard i Brande
NOTITS: Peder Østergaard se BG, Brande By hefte 10, Matr. 6a, Østergaard. Hans Larsen og Maren Hansdatter er vel børn af Hans Christensen nævnt 1763 i Risbjerg.
20581776.11.17Morten Nielsen Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 25. 24. post Trinit: havde Monsr: {Niels Jensen} Kiersgaard paa Brandholm en Søn til Daaben af sin 1 Kone Karen {Mortensdatter} Schoerup {Skaarup}, kaldet Morten, baaret af Maasteren Elen Mortensdatter Schoerup fra Hygild. Fadderne Jens Jacobsen Kastoft, Hans {Pedersen} Skierlund og Søn Peder {Hansen} Madame {Poul} Østergaard {Ambroisa Brink} og Søster {Inger Brink}
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Inger Brink nævnt som søster til Ambrosia i Skarrild kirkebog marts 1778.
20601776.12.08Gjøde Christensen Borup Christen Andersen Økær Mette Gydesdatter 2. Samme Dag havde Christen {Andersen} Økier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette Gydesdatter Giøde baaret af Anna Barbara {Andersdatter}. Fadderne vare Palle Pedersen i Borup, Søren Nielsen ibidem, Søren {Hansen} Kolpens Kone {Inger Jensdatter} Ester Nils Datter i Borup
NOTITS: Søren Nielsen og Ester Nielsdatter er søskende.
20611776.12.29Clemmen Christensen Brandlund Christen Lauridsen Maren ? 3. Søndagen imellem Jul og Nyt Aar havde Christen Lauritsen i Lund en Søn til Daaben af sin 1[?] Kone Maren kaldet Clemen baaret af Anne Christens Datter fra Hesselbierre. Fadderne vare Peder Pedersen i Brande, Madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} karl Troels, Anders Christensen Kone {Kirsten Jensdatter} i Lund, Nils Østergaards Datter i Brande
NOTITS: Niels Østergaard Brande By ikke identificeret. Niels Christensen Langkær synes at komme senere til Østergaard nemlig efter 1782.
19981777.01.01Jørgen Andersen Arvad Anders Jensen Mette Knudsdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1776 og juli 1777, ikke indført i kirkebogen, Anders Jensen Arvads og Mette Knudsdatters søn kaldet} Jørgen.
NOTITS: FT 1787 10 år. Gift #8199 i 1800 med Ane Pedersdatter af Store Sandfeld. Overtager gården i Arvad 1806. Død 1853 i Arvad.
20651777.01.19Erik Andersen Dørslund Anders Eriksen Dørslund Ane Iversdatter 7. Samme Dag havde Ander {s Eriksen} Døslund en Søn til Daaben af sin 1 Kone Anne {Iversdatter} kaldet Erick, baaret af Peder Fridericksens Kone {Christiane Hansdatter} i Kobborg, Fadderne vare Lars {Hansen} Døslund, Thomas {Christensen} Døslund og Kone {Dorthe Pedersdatter} og Larses {Hansen} Kone {Karen Pedersdatter}. Jørgen Westesens Kone {Christiane Nielsdatter} i Døslund, Nils Østergaards Datter i Brande
20661777.01.26Lars Eriksen Brande By Erik Larsen Anne Michelsdatter 8. Septuagesima havde Erick Larsen i Brande en Søn til Daaben af sin 1 Kone Anne kaldet Lars, baaret af Søren {Nielsen} Aabyes Kone {Abelone Nielsdatter Røyen} i Hygeld {Rind}. Faddere Vare Søren {Nielsen} Aabye og Karl. Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter}, Madamme Brandtes Pige
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet to et halt aar gammel 1779. Erik Larsen i 1781 til Sandfeld Bjerre. Det er i øvrigt den her nævnte Søren Aabye, som Søren Kierkegaard er opkaldt efter.
20681777.03.09Mikkel Christensen Brejl Christen Pedersen Brejl Kirsten Pedersdatter 10. Dom Lætar: Christen {Pedersen} Breiel en Søn til Daaben af sin 1 Kone Kiersten kaldet Michel, baaret af Jonas Harilds Kone. Fadderne Vare Jonas {Eriksen} Harild Jens Ericksen i Harrild. Erick Jensens Kone {Johanne Thøgersdatter} i Harild. Præsten Ind Pige
NOTITS: Ingen kirkebog i Ejstrup før 1814. Moderens patronym se daab #2176. Tilnavn Brejl i fx konfirmationen 1798 .
20691777.03.16Kjeld Pedersen Askær Peder Nielsen Askær Johanna Kjeldsdatter 11. Dom Judica havde Peder Nielsen Askier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Johanna kaldet Kield, baaret af Kiæld {Thomassen} Lankiers Kone. Faddere vare Kield {Thomassen} Langkier. Christen Riiberg, Christen N: Askiers Kone {Ane Larsdatter}. Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter: Anne eller Johanne Jensdatter} i Brande
20701777.03.23Lars Christensen Askær- Sønder Christen Jensen Sønder Askær Karen Nielsdatter 12. Dom Palm: gamle Christen Sønd: Askier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Karen kaldet Lars baaret af Niels {Sørensen} Hestlunds Kone {Johanne Madsdatter}. Fadderne vare Christen {Jensen} N: Askier, Christen {Jensen} Nedergaards Søn i Lund Søren, Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter} Christen {Jensen} Nedergaards Datter {Anne Christensdatter}
NOTITS: Poul Jensen i Risbjerg er bror til faderen, hans kone Mette Nielsdatter er søster til moderen.
20711777.04.06Christen Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Margrethe Christensdatter 13. Dom Sicidium[?, må være enten 6.4 eller 13.4 fordi imellem #2070 og #2072] havde Clemen Skierris en Søn til Daaben af sin 2 Kone Margarete {Christensdatter} kaldet Christen baaret af Søren {Larsen} Aagaards Kone {?Sidsel Nielsdatter}. Fadderne vare Søren {Larsen} Aagaard, Christen {Andersen} Skærris, Erick {Larsen} Brandes Kone, Anders Lassens Pige, Maren Jensdatter
Begravelse nr. 6096
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel i 1779.
20721777.04.20Peder Madsen Skærlund Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 14. Dom 3. post. Pascha havde Mads {Christensen} Hannerup en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette {Andersdatter} kaldet Peder, baaret af Thyges {Tøger Jensen} Kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i lille Brande {Sønder Omme}. Fadderne vare Anders {Pedersen} Skierlund, Christen Hansen Skierlund, Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter} i Brande, Hans {Pedersen} Skærlund Datter Maria {Hansdatter}.
19671777.05.18Navnløs  Søren Nielsen Slegt  {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '12. Dom 7=p: Pascha [egentlig 1. pinsedag] blev Søren Nielsen Slegt hans Søn Navnløs begravet 8 dag gammel.'}
Begravelse nr. 6054
20761777.06.15Laust Christensen Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 18. 3. post. Trinit: havde Christen Kragsig en Søn til Daaben af sin 1 Kone Johanne kaldet Laust, baaret af Jomfru Hæglar [Hegelahr, Skarrild præstegaard]. Fadderne vare Jens {Henriksen} Kragsig, Søren Pedersen paa Brandholm, Michel {Pedersen} Hyvilds Kone, Madamme Brandtes {Maren Jensdatter Kjærgaard} Pig
19661777.06.15Dødfødt   Anna Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel.'}
Begravelse nr. 6058
19411777.07.01Otto Christensen Høyer Brande By Christen Ottesen Høyer Maren Halvorsdatter {REKONSTRUKTION fra FT 1787 alder interpretiert: født 1777c, ikke indført i kirkebogen, 'degn Christen Ottesen Høyer og Maren Halvorsdatters søn kaldet Otte.'}
NOTITS: Christen Ottesen Høyer er degn i Brande fra 1775 til han dør i 1782. Han får børn i kirkebogen 1776 og 1778, så familien kan nødigt være andre steder end her i Brande, da Otto bliver født.
20771777.07.06Jens Thomassen Langkær Thomas Christensen Sidsel Jensdatter 19. 6. p. Trinit: havde Thomas Christensen i Langkier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Zidsel {Jensdatter} kaldet Jens baarer af Jens Hansens Datter Kierstine {Jensdater} i Tyrgaardlund {Thyregodlund} Thyregod. Fadderne vare Christen Langkier. Peder {Christensen} Tarpes Kone {Kirsten Jensdatter} Troels {Iversen} lille Langkiers Pige Madamme Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel 1778.
20821777.09.14Peder Sørensen Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter 24. 16. p: Trinit: havde Søren Fløe en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette {Pedersdatter} kaldet Peder baaret af Christen Thomesens Kone {Anne Poulsdatter, Hyvild eller Anne Andersdatter, Langkær-Store}. Faddere vare Christen Pallesen i Fløe, Peder Jørgensens Søn i Sanfeld Peder {Pedersen}, Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre, Peder Jensens Datter {Ane? Pedersdatter} i Fløe
20841777.09.21Peder Laustsen Grarup Laurids Pedersen Grarup Margrethe Christensdatter 26. 17. p: Trinit havde Laust {Laurids Pedersen} Grarup en Datter{gennemstreget} Søn til Daaben af sin 1 Kone {Margrethe Christensdatter} kaldet Peder baaret af Anders Gregersen Datter {Anne? Andersdatter, 19} i Lenoe {Lønaa, Thyregod}. Fadderne vare Christen Corperal, Peder Andersen i Lenoe {Lønaa, Thyregod}
NOTITS: Peder Nielsen †1742 Lønaa, Thyregod havde en datter Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa, Thyregod gift med Anders Gregersen. Peder havde også en søn Laurids *1735 Lønaa, som er faderen Laust her (Dokumentation ægteskabsbevilling 5. maj 1786 til Peder Andersen og Mette Larsdatter - datter af Laust Pedersen - som næst søskende børn, de har allerede giftet sig 1785!). Anders Gregersen havde to døtre: Marie (Maren) gift 1775 bosat Give og Anne *1758, 19 år.
LINK: Kermits udskrift af ægteskabsager.
20851777.09.28Jens Poulsen Risbjerg Poul Jensen Risbjerg Mette Nielsdatter 27. 18. post Trinit havde Poul Riisberg en Søn til Daaben af 2. Kone Mette {Nielsdatter} kaldet Jens baaret af Christen {Poulsen} Tarpes Datter. Fadere vare Peder {Nielsen} Askier. Peder {Christensen} Tarp, Lars {Hansen} Riisberg Kone {Ane Christensdatter}. Poul {Jensen} Riisbergs Pige
20871777.11.23Christen Larsen Risbjerg Lars Hansen Risbjerg Ane Christensdatter 29. 26. p: T: havde Lars Riisberg en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Ane Christensdatter} kaldet Christen, baaret af Christen {Nielsen} Nedergaards Kone. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nedergaard og Søn Søren {Christensen}, Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}, Hans {Christensen} Risbergs Datter
Begravelse nr. 6103
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel, 1779.
20891778.01.01Peder Pedersen Uhre Peder Nielsen Else Pedersdatter 2. Nyt Aars Dag havde Peder Nielsen af Uhre en Søn til Daaben af 2 Kone Else {Pedersdatter} kaldet Peder baaret af Peder Jensens Datter Anne {Jensdatter} af Fløe, Fadderne vare Christen Pallesen {Flø} Peder Jensens Søn Palle {Pedersen}, Jens Troelsens Kone {Mette Nielsdatter af Uhre} Jens {Sørensen} Kragsigs Datter Anna {Jensdatter af Kragsig}.
20911778.02.15Jens Madsen Grarup Mads Jensen Grarup Else Marie Jensdatter 4. D: Septuag. Havde Mads Grarup en Søn til Daaben af 1 Kone som blev kaldt Jens, baaret af Jens Madsens Datter {Maren, 26, eller Else, 19} i Fløe Faddere vare Jens Madsen i Fløe, Truls Brande {Troel Christensen Langkær}, Erich {Larsen} brandes Kone {Anne Mikkelsdatter}, Madamme Brandtes Pige
NOTITS: Mads patronym se dåb #2163. Han er søn af Jens Madsen i Flø.
19651778.04.28Dødfødt Dørslund Thomas Christensen Dørslund Dorte Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '8. D: Ascent Christ: blev Thomas {Christensen} Døslund døeføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6073
20921778.05.15Thomas Christensen Alkærlund Christen Thomasen Birte Nielsdatter 5. 4. Fredag efter Paaske havde Christen Thomesen af Algierlund en Søn til Daaben af 1 Kone Berte {Birte Nielsdatter} kaldet Thomas, baaret af Thomas {Christensen} Algierlunds Kone {Ane Andersdatter} Faddere vare Thomas {Christensen} Algierlund, Søren {Christensen} Rygter {Brandholm} Jørgen {Pedersen} Skræders Kone {Karen Jensdatter af Brandlund}, Johanne Jensdatter paa Brandholm
Begravelse nr. 6475
NOTITS: Begravet 22 år 6 måneder, 1800.
20931778.05.15Laust Larsen Lundfod Lars Lundfod Johanne kone Laust Larsens 6. Samme Dag havde Lars Lundfoed en Søn til Daaben af 1 Kone Johanne kaldet Laust baaret af Anna Jensdatter Kragsig. Fadderne vare Erich {Larsen} Brande, Peder Iversen {af Lundfod}, Erich {Larsen} Brandes Kone Hans {Pedersen} Skierlunds Datter {Anna Marie Hansdatter}.
NOTITS: En Lars Christensen er set i Lundfod, men hans kone hedder Maren.
20941778.05.17Niels Pallesen Borup Palle Pedersen Ane Gydesdatter 7. D. 4. P: Pascha havde Palle {Pedersen} Borup en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Gydesdatter} som blev kaldt Nils baaret af Nils {Larsen} Vestergaards Kone {El Pedersdatter} i Grarup, Fadderne vare Nils {Larsen} Vestergaard {Grarup}, Troels {Christensen Langkær} i Brande, Nils Moesgaars Enke Anna Østergaard
NOTITS: Mosgaard kan være Lille Mosgaard i Thyregod sogn eller Store Mosgaard i Give Sogn, hvilket er de nærmeste Mosgaarde. Der er flere længere væk. I Lille Mosgaard i Thyregod ses ingen Niels omkring 1778. Kan ikke være Niels Hansen i Store Mosgaard Give, som ses fx 1771, men som først dør 1787 i Hjortsballe, Give.
20961778.07.19Henrik Jensen Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jacobsdatter 9. 5. p: Trinit: havde Jens {Henriksen} Tarp en Søn til Daaben af 1 Kone Magrete {Jacobsdatter} kaldet Hendrich, baaret af Hendrich {Jensen} Tarpes Kone {Ane Poulsdatter}. Faddere vare Søren {Eriksen} Usseltoft, Peder {Christensen} Tarp, Anders Pedersen Kone {Mette Jacobsdatter} i Uhre, Mette paa Brandholm
20971778.07.19Christen Jensen Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 10. Samme Dag havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm en Søn til Daaben 2 Kone Karen {Christensdatter} kaldet Christen baaret af Christen Madsens Kone {Maren Christensdatter} i Heegaard {Hedegaard, Ejstrup}. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre Søren {Christensen} Rygter, Peder Pedersens Kone {Ane Christensdatter} i Uhre, Jens Kragsigs {?} Kone
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Faderen Jens Christensen *1741c alder 37 år. Moderen Karen Christensdatter *1751c alder 27 år. Alle Christensen/datter kan ikke være søskende, dertil er de født for langt fra hverandre. Jens Sørensen Kragsig var død tre måneder før dåben, hans kone ikke set død i Brande i kirkebogen, dvs efter nov. 1773. Hun er optalt i skattelisten 1763. Denne nævnelse kunne tyde på, at hun lever endnu her i 1778. Hendes navn kendes ikke. Måske er hendes død glemt i kirkebogen, måske er hun flyttet udensogns.
21011778.08.09Peder Pedersen Uhre Peder Pedersen den unge Ane Christensdatter 14. Samme Dag havde unge Pedder Pedersen en Søn til Daaben af 1 Kone Anna kaldet Peder baaret af Thomas {Christensen} Døslunds Kone. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre, Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen}, Peder Nilsens Kone {Else Pedersdatter}, Jens Pedersens Datter {steddatter Dorte Sørensdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel, 1779. Thomas Christensen kunne være i familie med moderen. Jens Pedersen er vel en nabo. Familieforhold ikke gennemsigtige.
19641778.11.08Dødfødt Brande By Christen Ottesen Høyer Maren Halvorsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '16. Samme Dag {21. p. Trinit:} blev Degnens {Christen Ottesen Høyer} død føede Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6081
21071778.11.15Niels Jørgensen Brande By Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 20. 22. p: Trinit: havde Jørgen {Jørgensen} Brande en Søn til Daaben af 1 Kone Maren Jensdatter kaldet Nils baaret af Jens {Jensen} Søndergaards Datter i Borup. Fadderne vare Mads {Jensen} Brande. Troels {Christensen Langkær} i Brande, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}, Nils {Niels Pedersen} lille Sanfels Datter {Anna Kierstine Nielsdatter}
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel, 1779.
21081778.11.22Kjeld Jensen Langkær Jens Pedersen Langkær Maren Kjeldsdatter 21. 23. p: Trinit: havde Jens {Pedersen} Langkier en Søn til Daaben af 2 Kone {Maren Kjeldsdatter} kaldet Chiel baaret af Thomas Chelses {Kjeldsens} Kone {Ane Jacobsdatter} Fadderne vare Ciel {Kjeld Thomasen} Langkier Søren {Hansen Skærlund} Schierlund, Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Jens {Pedersen} Lang kiers Søster {Mette Pedersdatter}
21091778.11.22Jens Madsen Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 22. Samme Dag {23. p: Trinit:} havde Mads {Jensen} Brande en Søn til Daaben af 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Jens baaret af Mette Henningsdatter i Brande. Fadderne vare Nils Østergaard, Peder {Hansen} Schierlund, Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter}, Jørgen {Jørgensen} Brandes Pig
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1779.
21121778.12.20Jens Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Margarete Christensdatter 3. Fere 2da Nati: fte havde Clemen {Andersen Skerris} Schierris en Søn til Daaben af 2 Kone Margarete {Christensdatter} kaldet Jens, baaret af Anders {Larsen Skerris} Schierrises Kone {Dorte Andersdatter}. Faddere vare Nils {Niels} Østergaard. Anders {Larsen} Schierrisses Søn {Lars Andersen}, Thomas Christensens Kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier, Anna Barbara i Præstegaarden
21151779.04.01Peder Andersen Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 6. Skier-Torsdag havde Anders Pedersen i Uhre en Søn til Daaben af 1 Kone Mette {Jakobsdatter} kaldet Peder, baaret af Christen {Christensen} Wouelunds {Vovlund} Kone {Kirsten Pedersdatter}. Faddere vare Jens {Henriksen} Tarp Hendrick Pedersens Karl, Peder {Christensen} Tarpes Kone {Anna Marie Pedersdatter}, Anna Østergaard i Brande
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, 1779.
21161779.04.11Niels Nielsen Blæsbjerg Niels Christensen Blæsbjerg Else Katrine Jensdatter 7. 1 p: Pascha havde Niels Blesberg en Søn til Daaben af 1 kone kaldet Nils, baaret af Kiersten {Nielsdatter} MuurKone. Faddere vare Dynes {Larsen} Uhre, Søren {Hansen} Skierlund, Lars {Hansen} Døslunds Kone, Edel {Christensdatter} Hvipschou
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1779. Faderen kaldes i Give Niels Christensen Murmand, se fx 1771 Store Hestlund, Give. Kirsten Nielsdatter
21191779.05.02Jens Andersen Dørslund Anders Eriksen Anna Iversdatter 10. 4 p: Pasc: havde Anders Ericksen i Døslund en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Iversdatter} kaldet Jens baaret af Dorthe Sørensdatter fra Askier {-Nørre}. Fadderne vare Lars {Hansen} Døslund unge Peder {Pedersen} Sandfeld {-Store}, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}, Madamme {Maren Jensdatter Kjersgaard} Brandtes Pige
19621779.05.16Dødfødt Brande By Erik Larsen Brande Anne Mikkelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. Samme Dag {6 p: Pasche:} blev Erich {Larsen} Brandes Dødføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6090
19611779.06.27Dødfødt Grarup Niels Larsen El Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '13. 4. p: Pascha [Trinit:!] blev Nils Lassons dødføde Søn af Grarup begravet.'}
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Lars Nielsen på Vestergaard 1 6 1 1, giftede sig 2. gang 1778 i Brande.
21221779.08.29Kjeld Thomasen Langkær- Store Thomas Kjeldsen Anna Jacobsdatter 13. 13 p: T: havde Thomas Chielsen og Hustru Anna Jakobs Datter en Søn til Daaben kaldet Chield baaret af Jens {Pedersen} Lankiers Kone {Maren Kjeldsdatter}. Fadderne vare Chiel {Thomasen} Langkier. Troels {Christensen} i Nye Huus, Peder {Nielsen} Askjærs Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren Jensen Datter
NOTITS: Der er fire Søren Jensener i Brande på den tid. 1. Søren Kierkegaards bedstefar vel i Brandlund (har døtre), 2. Søren Jensen i Risbjerg er ikke gift, 3. Søren Jensen i Flø, 76, og 4. smed Søren Jensen i Grarup endnu ingen børn. Søren Jensen i Flø har en datter Maren, 41, men hun er gift med Christen Pallesen i Flø og ville blive kaldt Christen Pallesens kone. Så det må være Søren Kierkegaard bedstefars datter. Mette har en benskade, som vel udelukker hende. De andre døtre hedder alle Ane: Ane I, 18 år, Ane II, 15, eller Ane III Søren Kierkegaards mor, 11. Derudfra skulle det være Ane I. Troels Nyhus måske Christensen eller Iversen.
21231779.10.03Jens Peder Madsen Hannerup Skærlund? Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 14. 18 p: T: havde Mads {Christensen} Hannerup og Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Jens Peter baaret af Peder {Andersen?} Schærlunds Søster Else {Andersdatter?}. Fadderne vare Anders Pedersen {død året før, måske fordrejet for sønnen Peder Andersen} i Schierlund, Søren {Hansen} Schierlund, Christen Thomesens Kone {Ane Andersdatter} i Algierlund {Alkærlund}, Edel {Christensdatter} Hvipschou
NOTITS: Tilnavn Hannerup fx i konfirmationen 1798.
21241779.10.03Jens Mikkelsen Hyvild Mikkel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter 15. Samme Dag havde og Michel {Pedersen} Hyvild og Hustru Johanne Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af hans Kones Moder {Jens Pedersens kone i Risbjerg †1798 (Mads, bror til Johanne, Risbjergs mor)}. Fadderne vare Chlemen {Larsen} Hyvild. Søren {Christensen} Rygter paa Brandholm, Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Andersdatter}, Poul Hyge[gennemstreget] {Jacobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}. {anden meget lille skrift, pastor Lunds:} confirm: 1802 alsaa 23 Aar gl: og havde gaaet i Tre Aar, men var dog meget ringe i kundskab, er ogsaa lam.
Begravelse nr. 6658
NOTITS: Ved konfirmation 1802: krøbbel. Begravet 34 år gammel, 1814.
19541779.10.17Peder Jørgensen Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '25. 20 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Hiem Døbte Søn Peder begravet.'}
Begravelse nr. 6106
21251779.11.21Morten Nielsen Kjærsgaard Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 16. 25 p. T: havde Sr. {Niels Jensen} Kiersgaard og Hustru Karen Mortens Datter {Skaarup} en Søn til Daaben kaldet Morten baaret af Kiersten Jens Datter Schaarup, Faddere vare Sr {Morten} Luxdorph {eller: Laxdorf}, Søren Iversen, Peter {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandtes Pige
NOTITS: Tvilling til Laust.
21261779.11.21Laust Nielsen Kjærsgaard Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 17. Samme Dag {se daab #2125} havde Sr Kærsgaard en Søn til Daaben kaldet Laust baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Fadderne vare Peder Pedersen i Uhre, Jens Pedersen ibidem, Troels {Christensen} i Nye Huus, Jens {Henriksen} Tarps Kone {Margrethe Jakobsdatter}
Begravelse nr. 6264
NOTITS: Begravet 8 år 8 måneder, 1788. Tvilling til Morten.
21301779.12.19Anders Pedersen Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 2. 4 Advendt: havde Peder Andersen i Schierlund og Hustru Kiesten Tyges Datter {Kirsten Thøgersdatter} en Søn til Daaben kaldet Anders, baaret af Mads Christensen Hannerups Kone {Mette Andersdatter}. Faddere vare, Hans {Pedersen Skærlund} Schierlund og Søn Søren {Hansen Skærlund} Villas Schierlunds {Villads Skærlunds} Kone, Christen Olesens Datter i Harrild {NN Christensdatter}
21311779.12.19Christen Troelsen Langkær- Lille Troels Iversen Langkær Maren Christensdatter 3. Samme Dag havde og Troels {Iversen} Langkier og Hustru Maren ChristensDatter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Nils {Christensen Hindskovs, Thyregod} Hindschous Kone {Ane Jensdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nedergaard {Brandlund} og Søn Lars {Christensen} Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter, Brande By} Anna {Jensdatter?} Østergaard
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Begravet 24 år 8 måneder gammel, 1804.
21341780.01.16Erik Mortensen Laxdorf Arvad Mølle Morten Laxdorf Elisabet Bierring 6. 2 p: Epiph: havde Sr. {Morten} Lychsdorff {i skøder: Laxdorf} og Hustru Elisabet Bierring en Søn til Daaben kaldet Erich, baaret af hans Pige Anna SørensDatter. Fadderne vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn Knud {Andersen}, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter} Nils {Pedersen} lille Sandfelds Datter {Ane Kirstine Nielsdatter}
21361780.02.13Christen Jensen Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 8. 1. Søndag i Faste havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm og Hustru Karen Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie. Faddere vare Hendrick Pedersen {Uhre} og Peder Pedersens Søn, Anders {Pedersen} Christen {Hansen} Kragsigs Kone {Johanne Jensdatter} lille Larses Datter {? Larsdatter, Brande By}
21381780.02.27Henning Sørensen Brandlund Søren Simonsen Overgaard Maren Henningsdatter 10. 3. Søndag i faste havde Søren {Simonsen} Overgaard i Lund {Brandlund} og Hustru Maren Hennings Datter en Søn til Daaben kaldet Henning baaret af Christen {Pedersen} Nørgaards Kone {Ane Henningsdatter} i Uhre. Fadderne vare lille Morten {Simonsen?} i Lund {Brandlund}, Søren {Hansen} Schierlund Niels Lassens Kone {Karen Jespersdatter} i Lund Christen Lauritsens Datter {Maren Christensdatter}
21411780.04.16Knud Christensen Askær- Sønder Christen Jensen Sønder Askær Karen Nielsdatter 13. 3 Søndag efter Paaske havde Christen {Jensen} S: Askier og Hustru Karen Niels Datter en Søn til Daaben kaldet Knud, baaret af Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Fadderne vare Christen {Jensen} N: Askier og Søn {Bertel/Lars Sørensen} Christen {Jensen} N: Askiers Kone {Ane Larsdatter} Christen {Jensen} S: Askiers Datter {Elles Christensdatter, 17}
NOTITS: Tvilling til dåb #2142 Maren Christensdatter.
21451780.05.14Anders Madsen Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 17. 1. Pindsedag havde Mads {Jensen} Riisberg og Hustru Mette Anders Datter en søn til Daaben kaldet Anders baaret af Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen fadderne vare Lars {Hansen} Riisberg. Søren {Hansen} Schierlund Michel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}, Poul {Jensen} Riisbergs Pige
21481780.05.28Peder Christensen Flø Christen Pallesen Maren Sørensdatter 20. 2. p: Trinit: havde Christen Pallesen i Fløe og Hustru Maren Sørensdatter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Palle {Pedersen} Fasterhols Kone {Johanne Madsdatter}. Fadderne vare gamle Søren {Jensen} Fløe. Jens Madsens Søn Jens {Jensen} Unge Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter} Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter} i Fløe
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, 1780.
21491780.06.04Mathias Peder Pedersen Grarup Peder Mathiasen Rytter Maren Pedersdatter Brandt 21. 3. p: Trinit: havde Peder Matthiasen i Grarup og Hustru Maren Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Mathias Peder, baaret af Mette {Christensdatter} i nye Huus, Fadderne vare Anders Nørgaard i Grarup Søren {Hansen} Schierlund. Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter} Anna {Jensdatter} Østergaard
21501780.06.18Lars Clemmensen Hyvild Clemen Larsen Maren Jensdatter 22. 4. p: Trinit: havde Clemen Larsen i Hyvild og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Lars baaret af Søren Jensens {Brandlunds} Datter Anna. Fadderne vare Michel {Pedersen} Hyvild Søren {Hansen} Schierlund, Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}, Poul {Jakobsen} Husums Datter {Maren Pouldatter}
Begravelse nr. 6665
NOTITS: Begravet 34 år gammel, 1814.
21511780.06.18Peder Jørgensen Brande By Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 23. Samme Dag havde og Jørgen Jørgensen i Brande og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter} Fadderne var Jørgen {Pedersen} Holtum Mads {Jensen} Brande, Mads Brandes kone {Maren Christensdatter}, Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Johanne} i Borup
Begravelse nr. 6130
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, 1780.
21531780.07.30Peder Pedersen Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter 25. 10. p: Trinit havde Peter {Christensen} Tarp og Hustru Kiersten Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jens {Jensen?} Søndergaards Datter Else {Jensdatter} i Borup. Fadderne vare Jens {Jensen?} Søndergaard i Borup, unge Peder {Pedersen} Sandfeld, Peder Jørgensens Kone {Maren Christensdatter} Jens Borups Datter Johanne {Jensdatter}
21561780.10.08Niels Nielsen Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 28. 20 p: Trinit: havde Nils {Nielsen} Organist og Hustru Johanne ChristensDatter, en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Jens Jørgensens kone {Maren Henningsdatter} ved Vester Kirke: Fadderne vare Christen Polsen {Poulsen} i Tarp. Peder Nedergaard i Lund Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Troels Nedergaards Datter Kiesten
Begravelse nr. 6620
NOTITS: Begravet 30 år 4 måneder gammel, 1811.
21581780.10.29Niels Poulsen Risbjerg Poul Jensen Risbjerg Mette Nielsdatter 30. 23 p: Trinit: havde Poul {Jensen} Riisberg og Hustru, Mette Nilsdatter en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Søren {Jørgensen} Breinhoveds kone {Maren Nielsdatter}. Fadderne vare Søren {Jørgensen} Bræinhoved {Bregnhoved, Give} Morten {Pedersen} Tømmermand Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Lars {Hansen} Riisbergs Pige
19511780.11.14Dødfødt Skerris Clemmen Andersen Skerris Ane Margrethe Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '19. Samme Dag ( 26 p. T:) blev og Clemen {Andersen} Schierrisses vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6133
21601780.11.19Jens Christensen Askær- Nørre Christen Jensen Askær- Nørre Anna Larsdatter 32. 26. p: Trinit: havde Christen {Jensen} Nørre Askier og Hustru Anna Lars Datter en Søn til Daaben kaldet Jens, baaret af Hans {Nielsen} Harilds kone {Anne Christensdatter} af Eistrup Harild. Fadderne vare Christen {Thomsen} Hyvild. Peder Thomesens Søn Jens {Pedersen} Peder {Nielsen} Askærs kone {Johanne Kjeldsdatter} Jens {Pedersen} Nørgaards {Uhre} Kiereste {Dorte Sørensdatter}
Begravelse nr. 6137
NOTITS: Begravet 17 uger gammel, 1781.
21621781.01.01Lars Andersen Grarup Anders Larsen Maren Jensdatter 1. Nyt Aarsdag havde Anders Larsen i Grarup og Hustru Maren Jensdatter en Søn til Daaben kaldet Lars, baaret af Anders {Jensen} Arrevads Kone {Mette Knudsdatter}. Faddere vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn {Knud Andersen} Christen {Andersen} Schierrisses kone {Inger Nielsdatter}. Peder Jensens Datter {Anna Pedersdatter} i Fløe
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet 20 år gammel, 1801.
19521781.02.01Dødfødt Dørslund Christen Nielsen Dørslund Dorte Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet .'}
Begravelse nr. 6136
21651781.04.08Jens Thomassen Langkær- Store Thomas Christensen Sidsel Jensdatter  4. Dom: Palm: havde Thomas Christensen i Langkier og Hustru Zidsel Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Thomas Chielsens kone i Langkier. Faddere vare Anders Christensen i Døslund. Jens Hansens Søn i Tyregoedlund {Jens/Hans Jensen} Jens {Pedersen} Lang Kiers kone {Maren Kjeldsdatter} Søren Jensens Datter {Ane I Sørensdatter}
19531781.04.05Anders Christensen Borup Christen Sørensen Hjuler Sidsel Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '6. Samme Dag blev og Christen {Sørensen} Hiulers hiemdøbte Søn Anders begravet 3 Dage gaml.'}
Begravelse nr. 6139
21681781.04.16Niels Jensen Uhre Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter 7. Samme Dag havde og Jens Nilsen Bundgaard i Uhre og Hustru Johanne Marie Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Nils Greens Datter {Anna Nielsdatter} i Arnborg Green, Faddere vare Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Nils {Nielsen} greens {Arnborg} Søn Jørgen {Pedersen} Skræders kone {Karen Jensdatter}, Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande
NOTITS: Jens Nielsen kaldes her Bundgaard ellers Grene (Arnborg, hvor han er født) skøder 1 6 0 0 af Bundgaard til Niels Nielsen Skoleholder i 1781, er altså på Bundgård i Uhre på den tid. Niels Nielsen i Grene i Arnborg er faderens far.
21691781.05.13Niels Christensen Uhre Christen Nielsen Maren Sørensdatter 8. Dom 4ta p: Pascha havde Christen Nilsen i Uhre og Hustru Maren Sørens Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Jens {Thøgersen} Søndergaard kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre. Faddere vare Anders Pedersen ibidem Lars {Christensen} Nedergaard i Lund {Brandlund} Anders Pedersens kone {Mette Jacobsdatter} i Uhre Christen {Nielsen} Nedergaards {Brandlund} Datter {36, Maren Christensdatter}
21711781.05.13OleUhre Anna Maria Olesdatter 10. Samme Dag havde og Anna Maria Oles Datter en uægte Søn til Daaben kaldet Ole, baaret af Ole Halvorsens kone Fadderne vare Hans {Jensen} Smed i Uhre. Dynes Larsens Søn Hans {Dynesen} Hendrick Pedersen Kone {Mette Pedersdatter}. Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie {Jensdatter, Lilleholm}
21741781.06.04Peder Pedersen Brande By Peder Pedersen Østergaard Mette Christensdatter 13. Die 2da Pente: havde Peder Pedersen i Østergaard og Hustru Mette Christensdatter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande. Faddere vare Christen {Nielsen} Nedergaard {Brandlund} og Søn Søren {Christensen} Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter, Store Langkær} Kiesten Troelsdatter i Lund {Brandlund}
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
21751781.07.01Mikkel Jakobsen Uhre Jakob Mikkelsen Kirsten Jensdatter 14. 5. p: Trinit havde Jakob Michelsen i Uhre og Hustru Kiesten Jens Datter en søn til Daaben kaldet Michel baaret af Henrich Pedersens kone {Mette Pedersdatter} Faddere vare Jakob Andersen Uhre Peder Pedersens søn Anders {Pedersen}. Anders Pedersens {ikke sønnen af Peder Pedersen} kone {Mette Jakobsdatter} Jens Pedersens Datter {steddatter: Ane Sørensdatter} - -
NOTITS: Peder Pedersen den ældres søn Anders er fadder. Anders Pedersen er en anden person, født i Arvad, hvis kone er Mette Jakobsdatter. Jens Pedersen har to steddøtre Dorte Sørensdatter, der allerede er gift i Risbjerg, Brande og Ane Sørensdatter, der i 1784 bliver gift med Erik Larsen Bjerre af Sandfeldbjerre, Brande.
21761781.07.08Christen Christensen Lundfod? Christen Pedersen Brejl Kirsten Pedersdatter 15. 4 p. Trinit: havde Christen Breiel og Hustru Kiesten Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Morten {Pedersen} Hygilds kone {Marie Pedersdatter} i Eistrup Fadderne vare, Knud Thomasen i Lundfod Nils {Pedersen} Arrevads Søn Peder {Nielsen} Knud Thomesens kone {Inger Pedersdatter} Anna Sørens Datter i Møllen. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
21771781.08.12Søren Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 16. 9 p. Trinit: havde Jens Pedersen i Nørgaard i Uhre og Hustru Dorte Sørens Datter en Søn til Daaben kaldet Søren. baaret af Christen {Jensen} Nørre Askiers kone {Ane Larsdatter}. Fadderne vare Peder Thomesen i Uhre, Christen {Jensen} Nørre Askiers Søn {Lars Sørensen, stedsøn} Jørgen {Pedersen, Brandlund} Skræders kone {Karen Jensdatter} hans Tieneste Pige [Jens Pedersens? ellers ville have staaet "og Tieneste Pige"]
21781781.09.02Troels Pedersen Brandlund Peder Troelsen Else Jensdatter 17. 12 p. Trinit: havde Peder Troelsen i Lund og Hustru Else Jens Datter, en Søn til Daaben kaldet Troels, baaret af Søsteren Kiesten {Troelsdatter}. Fadderne vare Jens {Jensen} Søndergaard i Borup. Peder Jensen Bundgaard {ikke set}, Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter}, Karen Troels Datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Ikke helt klart om det er ment at bæreren Kirsten er søster til faderen eller moderen, her er faderen antaget.
21801781.10.07Christoffer Nielsen Blæsbjerg Niels Christensen Else Jensdatter 19. 17 p. Trinit: havde Niels Christensen i Blæsberg og Hustru Else Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Christoffer baaret af Sr. {Morten Laxdorf, Arvad Mølle} Luchsdorpf Hustru {Elisabeth Bierring} Faddere vare Dynes {Larsen} Uhre unge Peder {Pedersen} Sandfeld Hendrick Pedersens kone {Mette Pedersdatter, Uhre} Peder Clemmenses {Uhre,} Datter Anna {Pedersdatter}
NOTITS: Dynes Larsen i Uhre er gift med faderens søster Anne Marie Christensdatter.
19501782.01.15Dødfødt Usseltoft Søren Eriksen Usseltoft Maren Henriksdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4. Dom: 2da p: Epipf: blev Søren {Eriksen} Useltofts vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6155
21851782.02.10Peder Jørgensen Brande By Jørgen Jørgensen Brande Maren Jensdatter 2. Fastelavns Søndag havde Jørgen Brande og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder. baaret af Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anne {Troelsdatter}. Fadderne vare Mads {Jensen} Brande Troels {Christensen} i Ny Huus, Nils {Pedersen} Arrevads kone {Ane Jørgensdatter} Jens {Jensen} Søndergaards Datter i Borup Johanne {Jensdatter}
19491782.02.12Dødfødt Sandfeld- Bjerre Erik Larsen Bjerre Anne Mikkelsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '9. 1. Søndag i faste blev Erich {Larsen} Bierres vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6160
21881782.03.10Peder Christensen Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 5. Midfaste Søndag havde Christen Kragsig og Hustru Johanne Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jens {Hansen} Vævers kone i Nørholm, Faddere vare Jens Smed og Ole Jens {Jensen} paa Brandholm Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter} Edel {Christensdatter Hvipskov} paa Brandholm.
21901782.03.20Peder Jensen Uhre Jens Nielsen Green Johanne Marie Pedersdatter 7. [Rækkefølge 6. og 7. forvekslet af præsten] Onsdagen ds: 20 Marti havde Jens {Nielsen} Green og Hustru Anna {fejl for Johanne} Maria Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Peder Thomesens kone {Marie Pedersdatter Olling} i Uhre: Fadderne vare Clemen {Andersen} Schierris, Palle Nielsen i Borup Jørgen {Pedersen} Skræders kone Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande
NOTITS: Præsten har forvekslet Jens Nielsen Søndergaards kone Anna Maria Pedersdatter med Jens Nielsen Grenes kone Johanna Maria Pedersdatter.
21911782.04.28Jakob Jensen Tarp Jens Henriksen Margrethe Jakobsdatter 8. 4. Søndag efter Paaske havde Jens Hendricksen i Tarp og Hustru Magrete Jakobs Datter en Søn til Daaben kaldet Jakob baaret af Anders Petersens Kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre. Fadderne vare Peder {Christensen} Tarp Lars Nielsen Vestergaard i Grarup Jakob Andersens kone Giertrud {Larsdatter}. Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Johanne paa Brandholm
21921782.05.20Christian Christensen Brande By Christen Ottesen Høyer Maren Halvorsdatter 9. anden Pinse Dag havde Degnen {Christen Ottesen} Høyers efterladte Enke Maren Halvors Datter en Søn til Daaben kaldet Christian baaret af Maren Christens Datter i Præstegaarden. Fadderne vare Christen Møller Lars Nielsen i Præstegaarden, Mette {Christensdatter} i det nye Huus Anna {Jensdatter} Østergaard Ole Halvorsen
21931782.05.26Christen Christensen Uhre? Christen Bundgaard Anna Maria Christensdatter 10. Trinitatis Søndag havde Christen Bundgaard af Hustru Anna Maria Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Anna Syndergaard. Fadderne vare Christen Christensen Bundgaard Magrete Syndergaard Lars Bundgaard Christen Bundgaard
NOTITS: Det er ikke klart, om der er tale om Bundgaard i Uhre eller i Brandlund. Lars Christensen bliver viet 1783 fra Bundgaard Uhre. Anna og Margrethe Søndergaard ellers ikke set. Navnene heller ikke fundet i FT 1787.
21941782.06.02Jens Andersen Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 11. 1. Søndag efter Trinitatis havde Ander Pedersen i Uhre en Søn til Daaben {anden skrift indføjet over linien:} navnlig Jens {inføjelse slut} af Hustru Mette Jakobs Datter baaret af Anna {Jensdatter} Østergaard. Faddere vare Hans {Jensen} Smed Christen Søndergaard Dorte Hendricks Datter Uhre Lars Christensen ibidem.
21951782.06.09Niels Nielsen Niels Christensen Donnerup Margrethe Elisabet Brochmand 12. 2. Søndag p: T: havde Nils {Christensen} Donnerup af Jomfru {Margrethe Elisabet} Brochman en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Madamme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup}. Fadderne vare: Nils {Andersen} Vonge {Wong} Peter {Christensen, Hestlund, Give} Heselund Christen {Thomsen} Algierlunds kone {Birte Nielsdatter} Thomas {Christensen} Algierlund {Alkærlund}.
NOTITS: Moderens titel 'jomfru' er noget misplaceret, hun er såmænd kun datter af en degn.
21971782.06.16Iver Nikolajsen Borup Nikolaj Kirsten Andersdatter 14. Samme Dag havde Kirsten Anders Datter sin uægte Søn til Daaben kaldet Iver Baaret af Maren Økier Fadderne vare Jens {Jensen} Boel Knud Thomesen Nils {Pedersen} Arrevad Nils {Christensen} Østergaards Datter {steddatter} i Brande Anna {Jensdatter}
NOTITS: Faderens navn fra FT 1787 #8412 Anders Grarup, Borup, datter-datter.
21991782.08.04Poul Sørensen Borup Søren Nielsen Maren Poulsdatter 16. ds: 10 p. T: havde Søren Nisen [!] Borup 2 Tviling Sønner til Daaben kaldet Poul og Nils, Poul baaret af Graves Petersens kone {Ester Nielsdatter} i Ikast og Nils af pigen hos Søren Anna Sørensdatter. Fadderne vare Poul {Jakobsen} Husum Christen {Nielsen} Døslund Poul {Jakobsen} Husums Søn Peter {Poulsen} Jens {Jensen} Boel {Borup} Mads {Jensen} Brande Christen {Nielsen} Døslund kone {Dorte Pedersdatter} Jens Borups Datter Indpigen paa Brandholm.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Poul Sørensen opdrages fra ganske tidlig ved moderens bror Peder Poulsen i Husum, hvis egne børn dør. Poul overtager senere gården i Husum. Ester Nielsdatter er Graves Pedersens kone i Springbjerg Ikast, hun er søster til faderen. Poul Jakobsen i Husum er moderens far. Peder Poulsen i Husum er moderens bror. Christen Nielsen i Dørslund er faderens bror. Jens Jensen Boel i Borup er en nabo. Jens Borup er måske Jens Jensen Søndergaard.
22001782.08.04Niels Sørensen Borup Søren Nielsen Maren Poulsdatter 16. ds: 10 p. T: havde Søren Nisen [!] Borup 2 Tviling Sønner til Daaben kaldet Poul og Nils, Poul baaret af Graves Petersens kone {Ester Nielsdatter} i Ikast og Nils af pigen hos Søren Anna Sørensdatter. Fadderne vare Poul {Jakobsen} Husum Christen {Nielsen} Døslund Poul {Jakobsen} Husums Søn Peter {Poulsen} Jens {Jensen} Boel {Borup} Mads {Jensen} Brande Christen {Nielsen} Døslund kone {Dorte Pedersdatter} Jens Borups Datter Indpigen paa Brandholm.
NOTITS: Ester Nielsdatter er Graves Pedersens kone i Springbjerg Ikast, hun er søster til faderen. Poul Jakobsen i Husum er moderens far. Peder Poulsen i Husum er moderens bror. Christen Nielsen i Dørslund er faderens bror. Jens Jensen Boel i Borup er en nabo. Jens Borup er maaske Jens Jensen Søndergaard.
22021782.11.03Niels Madsen Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 18. Dom p. T: [nummer ikke angivet, mulig 21-26, her lagt paa 23] havde Mads Hannerup af Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Peter Andersen Schierlunds kone {Kirsten Thøgersdatter}. Fadderne vare Peter Andersen Schierlund Peter Hansen ibidem Christen {Nielsen} Dørslunds kone {Dorte Pedersdatter} Anders {Pedersen} Schierlunds Datter {?Mette II Andersdatter}.
22031782.11.03Søren Madsen Risjberg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter [19.] Dito Dom. [nummer ikke angivet, mulig 21-26, her lagt paa 23] havde Mads {Jensen} Riisberg af Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Søren baaret af Søren {Andersen} Risbjerg kone {Dorte Sørensdatter * i Uhre}. Fadderne vare Søren {Andersen} Riisberg. Peder {Jensen} Skrædder Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Karen Anders Datter Riisberg
NOTITS: Søren Andersen er bror til moderen og Karen Andersdatter søster til moderen. Johanne Jensdatter er faderens søster.
19481782.11.05Dødfødt Dørslund Christen Nielsen Dørslund Dorte Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '18. Samme Dag Christen {Nielsen} neden Døslund vanføede Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6169
19891783.07.01Peder Nielsen Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 4 aar (3-4): 'Niels Pedersen og Kirsten Troelsdatter søn Peder Nielsen i Store Sandfeld'.}
NOTITS: Gift 1814 #8279 med Kirsten Jørgensdatter. Bosat Brande By. Død 1850 Brande By.
22051783.01.20Iver Troelsen Langkær- Lille Troels Iversen Maren Christensdatter . 2. 2 p. Epiph. havde Truls {Iversen} lille Langkier en Søn til Daaben af 1 kone Maren {Christensdatter} kaldet Iver baaret af Iver {Christensen} Lundfoeds kone {Mette? Troelsdatter?}. Fadderne vare Lars {Hansen} Riisberg Lars {Christensen} nedergaard {Brandlund} Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Anna {Jensdatter} Østergaard
LINK: Begravet 1837 i Bregnhoved, Give.
22061783.01.20Simon Mortensen Brandlund Morten Simonsen Maren Pedersdatter . 3. Dito havde Morten {Simonsen} en Søn til Daaben af sin kone Maren {Pedersdatter} kaldet Simon baaret af Maren i Præstegaarden. Fadderne vare Jens Pedersen i Uhre, Søren Simonsen. Søren Simonsens kone {Maren Henningsdatter} Peder Clemensens Datter Anna {Pedersdatter, Uhre}
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Må være død før 1785, hvor næste søn døbes Simon #2253. Arbitrær er begravelsen sat til juli 1783.
22071783.02.10Peder Sørensen Brandlund Søren Simonsen Overgaard Maren Henningsdatter . 5. [4. mangler] p. Epiph: havde Søren Simonsen en Søn til Daaben af sin 1 kone Maren Henningsdatter kaldet Peder baaret af Johanne Jensdatter i Arrevad Mølle. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nørgaard Søren {Christensen} nedergaard. Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Jens {Hansen} Vævers Datter Zedsel {Sidsel Jensdatter}
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Død 1785 to år gammel.
22091783.03.20Christen Clemmensen Hyvild Clemen Larsen Hyvild Maren Jensdatter . 7. Anden Søndag i Faste havde Clemen {Larsen} Hyvild af sin 1 kone Maren {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier. Fadderne vare Christen {Jensen} Nørre Askier og Søn {stedsøn: Bertel/Lars Sørensen} Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} IndPigen paa Brandholm
22101783.03.30Jens Hansen Brandlund Hans Jensen Smed Mette Andersdatter . 8. 4 Onsdag i Faste havde hans {Jensen} Smed i Lund af sin kone Mette {Andersdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Peter Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} Schierlund. Fadderne vare Peter Andersen Schierlund Hiul Manden {Christen Sørensen Hjuler?} Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter} Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Magrete Aagaard. {Anden skrift:} confirmeret 1802
22111783.04.10Peder Pedersen Uhre Peder Pedersen Anna Christensdatter . 9. ds: 5 i Faste havde Peter Petersen i Uhre af sin hustru Anna Chrens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Nils {Pedersen} store Sandfels kone {Kirsten Troelsdatter}. Fadderne vare Jens Petersen Hendrik Petersens kone {Mette Pedersdatter} Jens Petersens Datter {Ane? Jensdatter} Peter Petersen Pundgaard {Bundgaard} Morten Tømmermand Morten Hesselbierre
NOTITS: Af og til skriver denne kirkebogsfører 1782-86 - ikke præsten N. C. Clausen - et stort P i stedet for et stort B.
22141783.05.25Peder Pedersen Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Anna Christensdatter . 12. Dom 5te Pasca havde Peter {Pedersen} Useltoft af sin kone Anna Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Peter {Jørgensen} Sandfelds kone {Maren Christensdatter}. Fadderne vare Jens Petersen: Søren {Sørensen} Fløe: karlen i Sandfeld: Jens Petersens kone {Ane Larsdatter} Søren {Sørensen} Fløes kone {Mette Pedersdatter} Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter}
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens stedmor. Jens Pedersen er faderens bror, Søren Sørensen Flø faderens svoger, Mette Pedersdatter faderens søster.
22151783.06.29Christen Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Margrethe Christensdatter . 13. Christi Himmelfarts Dag havde Clemen {Andersen} Schierris af sin kone Magrete {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet kaldet {! dobbelt} Christen baaret af konens Søster Anne Christens Datter. Fadderne vare Anders Lassøns kone {Dorte Andersdatter} i Schierris Erich {Larsen} Bierres {Sandfeldbjerre} kone {Ane Sørensdatter} Maren Christensdatter i Præstegaarden Erich {Larsen} Bierre {Sandfeldbjerre} Anders Lassens Søn Anders {Andersen}. {Anden skrift:} confirm: 1802.
NOTITS: Dorte Andersdatter er faderens søster.
22161783.06.01Lars Nielsen Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup . 14. 6te efter Paaske havde Monsr: {Niels Jensen} Kiersgaard en Søn til Daaben kaldet Lars af sin kone Karen {Mortensdatter} Scharup baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Fadderne vare madame Østergaard {Karen Humble Bering, Nørre Karstoft, Skarrild} Jomfru {Marie Mathilde} Clausson {Præst N. C. Clausens datter vel} Monsr: {Poul Jensen} Østergaard {Nørre Karstoft, Skarrild} Monsr: Schorup {Jakob Mortensen Skaarup, Hygild, Rind} Rasmus {Jensen} Hygild {Rind}
NOTITS: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt er søster til faderen. Jakob Mortensdatter Skaarup er bror til moderen. Rasmus Jensen Hygild er gift med moderens søster Ellen Mortensdatter Skaarup. De andre er fine folk.
22191783.06.12Peder Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 17. Dito havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre af sin kone Dorte {Sørensdatter} Askier en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af hans Stæmoder . Fadderne vare Christen {Pedersen} Nørgaard Jørgen {Pedersen} Skræder: Jens Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Christen Nørgaards kone {Ane Henningsdatter} og Kirsten Peters Datter Uhre
Begravelse nr. 6175
NOTITS: Margrethe Pedersdatter, Jørgen Pedersen Skræder og faderen Jens Pedersen kunne være søskende, men der er ingen tilsyneladende passende forældre i skattemandtallet 1763 i Uhre.
22231783.08.21Thomas Knudsen Lundfod Knud Thomsen Inger Pedersdatter 20. ds: 9 ejusd. havde Knud Thomesen af sin kone Inger {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Thomas baaret af Inger Katrine {Nielsdatter?} i Arrevad mølle. Fadderne vare Mølleren {Jesper Nielsen} Nils Arrevad og Søn {Peder Nielsen} Anders {Jensen} Arrevads Søn {Jens/Knud?} Anders {Jensen} Arrevads kone {Mette Knudsdatter} Maren {Jensdatter?} vævers
22251783.09.18Mads Pedersen Grarup Peder Mathiesen Rytter Maren Pedersdatter Brandt 22. ds: 13. p T: havde Peter {Mathiesen} Ryter af sin kone Maren {Pedersdatter Brandt} en Søn til Daaben kaldet Mads baaret af Karen Smeds. Fadderne vare Maren i Præstegaarden Peter {Poulsen} Husum og kone {Maren Jensdatter} Mads {Jensen} Grarup
Begravelse nr. 6364
NOTITS: Begravet 10 år gammel 1793. For forældrene se FT 1787 #8465. Brandt er fra degnefamilien Peder Brandt, ikke Brandt fra Brandholm. Karen Smeds kunne være Søren Jensen Smed i Grarups mor. Mads Jensen Grarup se #2226.
19471783.10.07Dødfødt  Jakob Michelsen  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'ds 17 p. T: blev Jakob michelsens vanfødde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6176
22271783.11.13Dødfødt Husum Peder Poulsen Husum Maren Jensdatter ds 19 blev Peter {Poulsen} Husums første døfødde Søn begravet.
Begravelse nr. 6177
22311784.04.11Jens Madsen Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 3. Første Paaskedag havde Mads {Jensen} Brande en Søn til Daaben af 1ste kone Maren {Christensdatter}, kaldet Jens, baaren af Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Faddere Jørgen {Jørgensen} Brande, Hans {Pedersen} Schierlund, Truls {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter} og Søren lille Lankiers kone.
NOTITS: Maren Jensdatter er søster til faderen, begge født i Brande By.
22321784.05.09Søren Jensen Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jakobsdatter 4. 4: p. Pasch: havde Jens {Henriksen} Tarp af sin 1 kone Margrethe {Jakobsdatter} en Søn til Daaben kaldet Søren, baaren af Kirsten Røjen, Faddere: Peter {Christensen} Tarp og kone {Kirsten Jensdatter} Anders Pedersen Uhre og kone {Mette Jakobsdatter}, Jens Smed i Holm.
NOTITS: Mette Jakobsdatter er søster til moderen, forældre i Uhre Jakob Andersen og Gertrud Larsdatter.
22331784.06.20Lars Andersen Dørslund Anders Christensen Neder Dørslund Karen Pedersdatter 5. 2: p: T: havde Anders {Christensen} Neder Dørslund af 1ste kone Karen {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars baaren af Thomas {Christensen} Langkiærs kone {Sidsel Jensdatter}, Faddere Søren {Sørensen} Flø, Jens Pedersen {Uhre}, Christen {Nielsen} Dørslund, Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter}, Dorthe {Pedersdatter} Dørslund
NOTITS: Anders Eriksen er Anders Over Dørslund. Jens Pedersen bror til moderen, Søren Sørensen svoger til moderen, han er gift med søsteren Mette Pedersdatter.
22341784.06.27Lars Eriksen Sandfeld- Bjerre Erik Lassen Bjerre Anne Michelsdatter 6. 3 p: T: havde Erich {Larsen} Bierre af 1ste kone Anne {Michelsdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars baaren af Jørgen {Pedersen} Skræders kone {Karen Jensdatter}, Faddere: Christen {Michelsen} Toxvig og kone {Anne Marie Pedersdatter}, Søren {Larsen} Aagaard {Thyregod} og kone {Sidsel Nielsdatter}. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
NOTITS: Moderen, 34, begravet samme dag som sønnen blev døbt. Christen Michelsen er bror til moderen.
LINK: Moderen Anne Michelsdatters begravelse samme dag.
LINK: Moderen Anne Michelsdatters skifte 1784 Sandfeld-Bjerre.
19901784.07.01Hans Larsen Risbjerg Lars Hansen Ane Christensdatter {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1784 og juli 1785 - antaget tidlig fordi næste barn døbes nov. 1785 - ikke indført i kirkebogen, Hans Larsen i Risbjerg og Ane Christensdatters søn kaldet} Hans
NOTITS: Han ses ikke ellers i Brande sogn. Ikke set død, ikke set gift.
22361784.07.11Mads Sørensen Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter 8. 5te p: T: havde Søren Nilsen Døslund af 1ste kone Maren {Poulsdatter} en Søn til Daaben kaldet Mads, baaren af Dorthe {Pedersdatter} Døslund Faddere Christen {Nielsen} Døslund Anders Erichs {Eriksen} og kone {Ane Iversdatter} Peter {Poulsen} Husum.
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Mads, et år, begravet 1785. Christen Nielsen er bror til faderen. Peder Poulsen Husum er bror til moderen.
22381784.07.28Anders Sørensen Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorthe Sørensdatter 10. 7 p: T: havde Søren {Andersen} Riisberg af 1ste kone Dorthe {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Anders baaren af hans Søster Karen {Andersdatter}, Fadderen Jens Peders {Pedersen} Uhre og kone {Ane Larsdatter} og Dætter Anne {Sørensdatter?} og hans {faderens} Broder Christen {Andersen}
Begravelse nr. 6217
NOTITS: Anders, 2 år, begravet 1786. Ane Larsdatter er moderens mor, Jens Pedersen moderens stedfar. Karen Andersdatter og Christen Andersen er faderens søskende.
22391784.08.15Peder Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorthe Sørensdatter Askær 11. 10: p T: havde Jens {Pedersen} Nørgaard af 1ste kone Dorthe {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Jens {Nielsen} Greens kone {Johanne Marie Pedersdatter}, Fadderne Jens peters {Pedersens} Hustru {Ane Larsdatter} og {sted}Datter Anne {Sørensdatter} Christen {Jensen} Nør Askær og {sted}Søn {Bertel Sørensen}.
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Peder, 21, begravet 1805 #6545. Anne Sørensdatter? se dåb #2238. Christen Jensen Nørre Askær er stedfar til moderen.
22401784.08.15Christen Pedersen Borup Peder Christensen Boel Anne Madsdatter 12. Dito havde Peter {Christensen} Boel af sin 1ste kone Anne en Søn til Daaben kaldet Christen, baaeren af Jens {Jensen?} Borups kone, Fadderne Jens {Jensen} Boel H. {Hustrue?} og Syster Johanne, Knud {Jørgensen} Kolpen og Christen i Præstegaarden.
NOTITS: "Peder Christensen Boel" i daab august 1791 i Alkærlund med 2. kone Ane Madsdatter. I denne dåb 1. kone, men også Anne. Måske fejl i kirkebogen for ingen Ane, Anne eller Anna begravet 1784-91.
22411784.09.05Niels Andersen Arvad Mølle Anders Clemmensen Inger Kathrine Nielsdatter 13. 13. p: T: havde Mølleren Søster Inger en Søn til Daaben kaldet Nils baaren af Knud Thomesens kone {Inger Pedersdatter} i Lundfoed, Faddere Anders {Jensen} Arrevads Søn Jens {Andersen} og Pige Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande.
Begravelse nr. 6185
NOTITS: Niels Andersen, 4 uger, begravet 1784 #6185. "Fadder til disse 2de Tvillinger er udlagt Anders {Clemmensen} Schierris" se dåb #2242.
22431784.09.05Jens Andersen Langkær- Store Anders Lassen Langkær Maren Jensdatter 15. Samme Dag havde Anders Lassen Langkier af 1ste kone Maren {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af Clemen {Andersen} Schierrises kone {Ane Margrethe Christensdatter} Faddere Faddere[!] Kjeld {Thomsen} Langkier og kone {navn ikke kendt} Clemmen {Andersen} Schierrises Søn Peter {Clemmensen} Thomas Kielsens {Kjeldsens} kone {Ane Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6195
NOTITS: Begravet i 1785 1 år 5 måneder gammel. Fadderne er naboer.
22441784.09.05Christen Troelsen Brande By Troels Christensen Brande Mette Christensdatter 16. Dito Dag havde Truls {Christensen} Brande af 1ste kone Mette {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaren af Erich {Eriksen} Harrilds Datter Anne {Eriksdatter, 27}, Faddere Niels {Christensen} Østergaard {Brande By}, Erich {Eriksen} Harild, Søn {Erik Eriksen, 25} og pige.
22461784.10.24Christopher Christensen Uhre? Christen Hus Anna Marie ? 18. Dito havde Christen Huuse af 1ste kone Anne Marie en Søn til Daaben kaldt Christopher, baaren af Jens Petersens Datte Anne, Faddere Henrich Peters, Christen Christensen, Nils {Nielsen} Skoleholders kone {Johanne Christensdatter} Peter Clemens Jens Datter {???}
22491784.12.05Jens Sørensen Grarup Søren Jensen Smed Anne Kjeldsdatter 2 Advent havde Søren {Jensen} Smed en Søn til Daaben kaldet Jens af sin 2 kone Anne {Kjeldsdatter} baaren af Søren Smeds Syster {Kirsten? Jensdatter}, Niels {Larsen} Vestergaard, Søren Smeds Syster {? Jensdatter} og Jens {Pedersen?} Grarups kone {?Maren Kjeldsdatter}
Begravelse nr. 6191
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Søren Smed har to søstre, den ene af navn Kirsten, see dåb #2172. Jens Grarup kan i FT 1787 være Pedersen, men vel ikke Nielsen Green, som ville blive kaldt Jens Green. Der kan være andre Jens i Grarup, som ikke er talt i folketællingen.
22531785.02.27Simon Mortensen Brandlund Morten Simonsen Maren Pedersdatter - 3 i Faste havde Morten Simonsen i Lund {Brandlund} af 2den kone Maren {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Simon; baaren af Peter Clemensens Datter {NN Pedersdatter, Uhre} Peter {Jensen} Skræder, Christen {Nielsen, Nørre Askær} Askiærs kone. Inger i Præstegaarden.
NOTITS: Ingen åbenlyse familieforhold.
22581785.04.22Peder Pedersen Brandlund Peder Pedersen Mette Pedersdatter - Almindelig Bededag have Peter Petesen i Lund {Brandlund} af sin 1ste Hustru Mette {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder, baaren af Anders {Pedersen} Nørlunds kone {Maren Pedersdatter} i Eistrup fadder Olle {Otte Pedersen} og Pedter {Pedersen} og Henrich Petersen, Niels {Pedersen} Sandfelds kone {Kirsten Troelsdatter} og Henrich Petersens kone {Mette Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Peder, 9 måneder, begravet 1786 #6216. Olle, Peder og Niels Pedersen er brødre til faderen.
22611785.06.05Niels Nielsen Brande By Niels Christensen Nyegaard Maren Christensdatter - 2 p: T: havde forpagteren {af præstegaarden: Niels Christensen Nyegaard} en Søn af sin anden kone Maren {Christensdatter} til Daaben kalded Niels Baaren af Præstekonen {Martha Stub, præst N. C. Clausens kone}, fadder: fru Stalknegt {Maren Saxe, Lorents Caisen Stallknechts kone}, Jomfru Aasen, Niels {Christensen} Østergaard og kone {Sophie Enevoldsdatter}. Niels {Christensen} Donnerup og kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand}. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
NOTITS: Kaldes i konfirmationen Niels Christian Nielsen.
22631785.09.11Peder Pedersen Sandfeld- Store Peder Jørgensen Maren Christensdatter - Dom: 16ta p: T: havde Peter Jørgensen Sandfeld af anden kone Maren {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Jens Petersens kone {Ane Larsdatter, Uhre}, Fadder Peter {Pedersen} Useltoft, Søren {Sørensen} Fløe, Peter {Christensen} Tarp, Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter}.
NOTITS: Alt er familie ved denne daab: Faderens svigerdatter Ane Larsdatter, gift med sønnen Jens Pedersen i Uhre, bærer. Peder Usseltoft er søn af faderen. Søren Sørensen Fløe er gift med en datter Mette af faderen. Ane Marie Pedersdatter fra Toxvig er datter af faderen. Peder Christensen Tarp er bror til moderen, og hans kone er ogsaa fadder. {Anden skrift:} confimeret 1802.
22651785.10.13Peder Christensen Skærlund? Christen Nielsen Kirsten Mortensdatter - Onsdagen den 13 October havde Christen Nielsen af 1ste kone Kirsten Mortens Datter en Søn til Daab kaldet Peter baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Maren {Hansdatter}, Faderne Peter {Hansen} og Niels {Mortensen} og Morten {Pedersen} Schierlund, Peter Hansens Pige.
NOTITS: Niels Mortensen er bror til moderen og Morten Pedersen fader til hende. Resten er naboer.
22671785.10.23Lars Pedersen Askær- Sønder Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter - Samme Dag havde Peter {Nielsen} Askier af sin 1ste kone Johanne {Kjeldsdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars, baaren af Søren {Jørgensen} Breinhovds kone {Maren Nielsdatter} faddere Kjeld {Thomsen} Langkiær, Christen Sønder Askiærs søn Niels {Christensen}, Christen Nørre Askiærs kone {Ane Larsdatter} og Datter {steddatter: Ane Sørensdatter}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
NOTITS: Maren Nielsdatter som bærer er søster til faderen. Kjeld Thomsen er far til moderen. Niels Christensen er søn af faderens søster Karen Nielsdatter.
22681785.11.11Navnløs Døslund Christen Nielsen Dørslund Dorte Pedersdatter - d 11te novemger havde Christen {Nielsen} Dørslund af sin 1ste kone Dorrit {Dorthe Pedersdatter} en Død søn {Dødfødt} til Verden.
Begravelse nr. 6207
22691785.11.18Christen Larsen Risbjerg Lars Hansen Risbjerg Ane Christensdatter - d 18 ds November havde Lars {Hansen} Riisberg en Søn til Daaben af sin 1ste kone Ane {Christensdatter} kaldt Christen baaret af Lars {Christensen} Nedergaards fæstemøe {Ane Jensdatter}. Fadder Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter} og Datter {Kirsten Poulsdatter} Lars {Christensen} Nedergaard i Lund {Brandlund} og Broder Søren {Christensen}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
NOTITS: Broder Søren forstået som bror til Lars Nedergaard. Moderen er søster til Lars Christensen Nedergaard i Brandlund. Poul Jensen er nabo. Christen Larsen står ikke i konfirmationslisten for 1802, hvor pastor L. M. Lund ellers er meget penibel. Han står heller ikke noteret et andet år.
22751786.02.05Anders Anne Jakobsdatter -d 5: P: Epiph havde Anne Jakobs Datter 2de uægte Drenge til Daaben kaldet Anders og Mads baaren af Jens {Hansen} Vævers datter {Maren Jensdatter} og IndPigen paa Brandholm Faddre Jens {Hansen?} Smed {Brande By?}, Søren Christensen {Brandholm?}, Peter {Christensen} Tarp, Peter {Poulsen} Husum, Maren {Christensdatter} Forpagters {gift med præstegaardsforpagter Niels Christensen Nyegaard}, Jens {Nielsens} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}, Karen {Andersdatter?} Nedergaard {Brandlund?}, Mads {Nielsen} Drantums datter {steddatter: Else Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Anders, 3 uger, begravet #6214. Moderen er ikke fundet i FT 1787 i Brande. Begge tvillinger begraves indenfor fire uger. Fadderne er fra Brandholm, Tarp, Husum og Brande By, men moderens sted er ukendt.
22761786.02.05Mads? ? Anne Jakobsdatter -d 5: P: Epiph havde Anne Jakobs Datter 2de uægte Drenge til Daaben kaldet Anders og Mads baaren af Jens {Hansen} Vævers datter {Maren Jensdatter} og IndPigen paa Brandholm Faddre Jens {Hansen?} Smed {Brande By?}, Søren Christensen {Brandholm?}, Peter {Christensen} Tarp, Peter {Poulsen} Husum, Maren {Christensdatter} Forpagters {gift med præstegaardsforpagter Niels Christensen Nyegaard}, Jens {Nielsens} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}, Karen {Andersdatter?} Nedergaard {Brandlund?}, Mads {Nielsen} Drantums datter {steddatter: Else Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Mads, 4 uger, begravet #6215. Moderen er ikke fundet i FT 1787 i Brande. Begge tvillinger begraves indenfor fire uger. Fadderne er fra Brandholm, Tarp, Husum og Brande By, men moderens sted er ukendt. Ingen udlagt barnefar.
22781786.02.26Jens Jørgensen Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jendatter - Fastelavn havde Jørgen {Pedersen} Skræder af 1ste kone Karen {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af {Jens Hansen} Væverens Datter {Maren Jensdatter} Faddre Thomas {Pedersen} Eistrup {i Lundfod} Hans Møller Smed Jens {Nielsen} Green Mads {Jensen} Brandes kone.
22791786.03.01Christen Nielsen Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter - 1ste Onsdag i Faste havde Organisten {Niels Nielsen, Uhre} af 1ste kone Johanne en Søn til Daaben kaldet Christen, baaren af Peter {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter} Faddre Peter {Christensen} Tarp, Jens {Pedersen} Nørregaard og kone {Dorte Sørensdatter} Jens {Pedersen?} Bundgaard i Uhre. {Anden skrift:} Confirm. 1803.
NOTITS: Peder Christensen Tarp er bror til moderen. Han står ikke i listen af konfirmerede i 1803? (som angivet her af pastor L. M. Lund).
22801786.03.12Peder Sørensen Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter - 2 i Faste havde Søren {Sørensen} Flø af 1ste kone Mette {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Christen Pallesen {Fløs} kone {Maren Sørensdatter} Faddre Christen {Mikkelsen} Toxvig og kone {Ane Marie Pedersdatter}, Jens Pedersen {Uhre}, Maren {Christensdatter} Sandfeld.
Begravelse nr. 6230
NOTITS: Begravet 22 uger gammel. Faderens søster Maren Sørensdatter bærer. Peder Jørgensen i Store Sandfelds børn med Ane? †1766c er moderen, Ane Marie Pedersdatter og Jens Pedersen. Peder Jørgensen er gift i andet ægteskab med deres stedmoder Maren Christensdatter.
22821786.04.02Thøger Pedersen Skærlund Peder Andersen Skærlund Kirsten Thøgersdatter - 5te Søndag i Faste havde Peter Andersen Schierlund af 1ste kone Kirsten {Thøgersdatter} en Søn til Daaben kaldet Tøger baaren af konen i lille Brande {vel Maren Pedersdatter Hannerup, Lillebrande}. Faddre Peter {Hansen} og Nils Hansen Schierlund Smeden {Hans Jensen Smed} i Brande Marie {Hansdatter} i Schierlund.
NOTITS: Maren Hannerup fra Lillebrande Sønder Omme er moderens mor. Peder, Niels og Marie Hansen/Hansdatter er søskende, far Hans Pedersen Møller.
22831786.04.17Jakob Sørensen Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter - 2den Paaskedag have Søren {Nielsen} Dølund[!] {Dørslund} af 1ste kone Maren {Poulsdatter} 2 Sønner til Daaben kaldet Jakob og Christen baaren af Peter {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter}, Anders Erichsen ibid {Dørslund} Jørgen Jørgensen Brande junior Peter hos Niels {Christensen} Østergaard {Brande By} og Jens Sørensens Kirsten {Jensdatter} i Præstegaarden Dorthe tienende hos Madam Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By}.
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Peder Poulsen er moderens bror. Christen Nielsen er faderens bror. Dette er anden gang Søren Nielsen og Maren Poulsdatter får tvillinger, to drenge.
22841786.04.17Christen Sørensen Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter - 2den Paaskedag have Søren {Nielsen} Dølund[!] {Dørslund} af 1ste kone Maren {Poulsdatter} 2 Sønner til Daaben kaldet Jakob og Christen baaren af Peter {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter}, Anders Erichsen ibid {Dørslund} Jørgen Jørgensen Brande junior Peter hos Niels {Christensen} Østergaard {Brande By} og Jens Sørensens Kirsten {Jensdatter} i Præstegaarden Dorthe tienende hos Madam Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By}.
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Christen, 9 uger, begravet 1786 #6220. Christen Nielsen er faderens bror. Det er anden gang forældrene får tvillinger, to drenge
22851786.04.30Peder Madsen Brande By Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter -2 p: Pasch: havde Mads {Christensen} Hannerup af 1ste kone Mette {Andersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder baaren af Smedens {Jens Hansen Smed} kone {Mette Andersdatter} i Brande {By} Faddre Truls {Christensen} Brande, Peter Hansen Schierlund Tiken {Jendatter?} Østergaard madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By} Pige.
NOTITS: Familieforbindelser ikke kendt.
22861786.04.30Søren Eriksen Harrild Erik Jensen Harrild Inger Sørensdatter - dito Erich {Jensen} Harrild af 2den kone Inger {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Søren baaren af Christen {Sørensen} Schøttes Datter {? Christensdatter} faddre Erich Erichsen Harrild og Søn {Erich Erichsen}, Christen {Sørensen} Schøtte Erich {Jensen} Harrilds Datter Lene {Erichsdatter}.
NOTITS: Christen Sørensen Skytte er gift med faderens søster Karen Jensdatter. Erik Eriksen I er nabo.
22901786.09.10Jens Jensen Flø Jens Jensen Flø Kirsten Jensdatter - 13tia havde Jens Jensen i Flø af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} 2 Tvillinger til Daaben en Søn kaldet Jens baaren af hans {Jens Jensen Fløs} Søster Else Jensdatter Faddre Mads {Jensen} Blesberg, Christen Pallesen {Flø} Jens Jensens kone i Borup {Karen Jørgensdatter} og Datter {Johanne Jensdatter, Borup} sammesteds.
NOTITS: Tvilling til Johanne Jensdatter. Jens Jensen Borup er ikke Jens Jensen Boel, som ingen datter har paa det tidspunkt.
19821786.11.05Peder Andersen Uhre Anders Pedersen Mette Pedersdatter {REKONSTRUERET daab: Anders Pedersens søn i Uhre Peder 1787 "3de Søndg efter H. 3 kong. blev begraven Anders Pedersens Søn i Uhre Peder begraven 11 uger gammel."}
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet #6236.
22951787.01.21Søren Sørensen Risbjerg Søren Andersen Dorthe Sørensdatter - 3die Sønd: efter H. 3 Kong. Dag havde Søren Andersen i Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Pedersdat: [forkert, skal være: Sørensdatter] en Søn til Daaben, blev kaldet Søren, baaren af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre, fadderene Jens Pedersen i Uhre, Mads Jensen Riisberg, Lars Sørensen i Uhre og Erich Lassens kone {Ane Sørensdatter, Sandfeld-Bjerre}. {Anden skrift:} confirmeret 1804.
NOTITS: Ane Larsdatter er moderens mor. Jens Pedersen hendes stedfar. Mads Jensen er en nabo. Lars Sørensen og Ane Sørensdatter kan formodes at være søskende til moderen.
LINK: Ikke antaget til konfirmation 1803 #9223
22971787.03.04Niels Christian Madsen  Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter - 2den Sønd: i Faste havde Mads Jensen i Brande af sin 1ste Hustrue Maren ChristensDat {Christensdatter} Tvillinger til Daaben en Søn blev kaldet Niels Christian, en Datter blev kaldet Martha den første baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Marie {Hansdatter}, den 2den Karen Jens Dat {Jensdatter} Utoft Fadderne Jørgen {Jørgensen} Brande, Truels {Christensen} Brande, Niels Hansen Schierlund, Søren Christensen, Niels {Christensen} Lankiers kone {Sophie Enevoldsdatter} Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Jomfru Clausen {Præst N. C. Clausens datter} og Jomfru Dahl {formodes i Præstegaarden}.
Begravelse nr. 6270
NOTITS: Niels Christian, 1 år 9 måneder, begravet #6270 i 1788. Maren Jensdatter, Jørgen Jørgensen Brandes kone, er søster til faderen.
23011787.05.03Anders Hansen Brande By Hans Jensen Smed Mette Andersdatter - Almindelig Bede Dag havde Hans Jensen Smed i Brande af sin 1ste kone Mette AnderDat: {Andersdatter} en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter}, Fadderne Niels {Christensen} Østergaard, Mads {Christensen} Hannerup, Peder Christensen og Niels Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}
NOTITS: Familieforhold ukendte. Peder Christensen er i FT 1787 tjenestekarl ved Niels Christensen Østergaard.
23021787.05.13Niels Christensen Dørslund Christen Nielsen Ane Eriksdatter - 5te Søndag efter Paaske havde Christen Nielsen Døslund af sin 2den kone Ane Erichsdatter en Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}, fadderne Erich {Eriksen} Harrild, Anders Christensen Døslund, den Unge Erick {Eriksen} Harrild og Anders Christensen Døslunds kone {Karen Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6288
NOTITS: Niels, 3 aar, begravet i 1790 #6288. Maren Poulsdatter er faderens bror Søren Nielsens kone. Moderens far er Erik Eriksen og bror unge Erik Eriksen. Karen Pedersdatter er nabo.
23031787.06.17Christen Poulsen Risbjerg Poul Jensen Mette Nielsdatter - 2den Søndag efter Trinit havde Povel Jensen Riisberg af sin 32den kone Mette Niels Dat. en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af hans {faderens} egen Datter Kirsten Povels Dat. Fadderne Christen Pedersen Askier, Lars Hansen Riisberg, Lars Andersen Riisberg og Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter}.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er faderens datter af første ægteskab. Christen Pedersen er gift med faderens afdøde bror Christen Jensens enke Karen Nielsdatter. Resten er naboer i Risbjerg.
23041787.07.17Søren Eriksen Harrild Erik Jensen Harrild Inger Sørensdatter - 6te Søndag efter Trinit havde Erick Jens af stoer Harrild af sin 2den kone Inger SørensDatter en Søn til Daaben, blev kaldet Søren, baaren af Jonas Ericksens kone {Anne Pedersdatter} i over Harrild, Fadderene Erick Ericksen af harrild, Christen {Sørensen} Schiøtt, Erick Jonassen og Erick Ericksens kone {Karen Christensdatter}.
NOTITS: Erik Eriksen er nabo i halvgården. Erik Jonassen bor lige over åen i Ejstrup sogn. Christen Sørensen Skytte er familie, for han er ved hver barnedåb, han er gift med faderens søster Karen Jensdatter.
23051787.07.24Jacob Thomassen Lundfod Thomas Pedersen Margrethe Jacobsdatter - 7de Søndag efter Trinit havde Thomas Pedersen Lundfoed af sin 2den kone Magrethe Jacobx Datter en Søn til Daaben blev kaldet Jacob, baaren af hans {faderens} egen Datter Magrethe Thomas Dat: Fadderne Jørgen {Pedersen} Skræder i Brandlun, Otte Pedersen i Lundfoed, Peder Nielsen Arevad, og Knuds Thomesen Enke {Inger Pedersdatter} i bemelte Lundfoed.
Begravelse nr. 6256
NOTITS: Jacob, 21 uger , begravet 1787 #6256. Familieforhold uklare.
23061787.07.31Jens Nielsen Borup Niels Jensen Ane Jakobsdatter - 8de Søndag efter Trinit, havde Niels Jensen i Borup af sin 1ste kone Ane Jacobs Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Søren Kaarbergs [Kolpen?] Dat i Øekier og Jens {Jensen} Boels kone i Borup.
NOTITS: Ved praktisk alle dåbshandlinger er fire faddere noteret. Mindst tre er her glemt.
23081787.08.27Christen Pedersen Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter - 12te Søndag efter Trinit havde Peder Christensen Tarp af sin 1ste kone Kirsten Jens Dat en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Niels Nielsens kone {Johanne Christensdatter} i Uhre. Fadderne Jens Jensen i Borup, Jørgen {Pedersen} Holtum, Christen Andersen Risbjerg og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sandfeld.
NOTITS: Faderens søstre er Johanne og Maren Christensdatter. Moderens far er Jens Jensen Borup.
23091787.08.26Jens Sørensen Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter - Samme Dag havde Søren Sørensen i Fløe af sin første kone Mette Peders Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter} i Arnborg Sogn, Fadderne: Jens Pedersen i Uhre, Anders Christensen Døslund, Niels Pedersen Fløe og Jens Jensens kone {Kirsten Jensdatter} i Fløe.
NOTITS: Ane Marie Pedersdatter er moderens søster. Jens Pedersen er moderens bror, Anders Christensen er hendes svoger, gift med søsteren Karen Pedersdatter. Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter er naboer.
23101787.09.02Søren Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorthe Sørensdatter Askær - 13de Sønd: efter Trinit: havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone, Dorthe Sørens Dat. en Søn til Daaben blev kaldet Søren, blev baaren af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre, Fadderene Skoleholderen i Uhre Sr {Carl Adolph} Busch, Christen Pedersen Uhre, Christen Nielsen og Niels Nielsens kone {Johanne Christensdatter}.
Begravelse nr. 6254
NOTITS: Søren, to uger, begravet 1787 #6254. Ane Larsdatter og moderen muligvis beslægtet over Nørre Askær.
23121787.09.23Hans Eskildsen Grarup Eskild Hansen Birthe Nielsdatter - 16de Sønd: efter Trinit: havde Eskild Hansen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Niels Dat: 1 søn til Daaben blev kaldet Hans, blev baaren af Hans {Eskildsen} Kastofts kone {Birte Christensdatter}, Faddere vare: Niels corporal, Michel {Jepsen} Grarup, Jens Greene i Grarup og Lars {Laurids} Pedersens kone {Margrethe Christensdatter} sammesteds.
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel. Birte Christensdatter er faderens mor. Restlige familieforhold ikke kendt. Lars Pedersen døbt Laurids i Lønaa, Thyregod 1735.
23141787.11.01Troels Nielsen Sandfeld- Store Niels Pedersen Store Sandfeld Kirsten Troelsdatter - Alle Heligens Dag havde Niels Pedersen i store Sandfeldt af sin 1ste kone Kirsten TruelsDatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i Lundfod, Fadderne Peder Pedersen og Jens Pedersen i Uhre, Otte Pedersen i Lundfod og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i store Sandfeld.
NOTITS: Faderens bror Otte Pedersens kone bærer. Peder Pedersen er også bror til faderen. Jens Pedersen er fætter til moderen.
23171787.12.28Christen Andersen Langkær- Store Anders Lassen Ane Christensdatter 3. Søndagen Imellem Juul og Nyt aar havde Anders Lassen i store Lankier af sin 2den Kone Ane Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Clemen {Andersen} Schierris Dat: Ane {Clemmensdatter}, fadderne Clemen {Andersen} Schierris, Erich {Larsen} Biere, Thomas Lassen i Grarup og og[!, dobbelt] Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6546
NOTITS: Begravet 1805 atten år gammel. Anders, Erik og Thomas kunne være brødre.
23191788.01.20Peder Jørgensen Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter 5. Dom Septuagesima havde Jørgen Peders Skræder i Brandlund af sin 1ste kone Karen Jens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre; Fadderne: Jens {Pedersen} Nørgaard, Jens {Hansen} Væver, Søren {Larsen} Bjerre {Brandlund} og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter} i Lund.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
23201788.02.10Henrik Nikolaj Troelsen Brande By Troels Christensen Langkær Mette Christensdatter 6. 1ste Søndag i Faste havde Truels {Christensen Langkær} Brande af sin 1ste Kone Mette Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Henrick NiColaj, baaren af Henrick {Nikolaj Sørensen} Buskes Pig. Maren Laust Dat:, Fadderne Henrik {Nikolaj Sørensen} Busk, Søren {Johansen} Busk Niels {Christensen} Østergaard og Niels {Christensen} Nygaars Kone {Maren Christensdatter}, alle af Brande {By}.
Begravelse nr. 6277
NOTITS: Henrik Nikolaj, 1 år, begravet 1789 #6277. Familien Busch er formodentlig kommet fra Snejbjerg til Brande kort før folketællingen 1787, de nævnes ikke før i alt fald. Fadderne er alle naboer.
23211788.02.10Christen Jensen Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 7. Samme Dag havde Jens Christensen Skræder i Lille Holm af sin 2den Kone Karen Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Jens {Hansen} Vævers Datter {Maren Jensdatter} i Lille Holm; Fadderne Christen Christensen {Eskildsen!} i Lille Lankier, Peder Pedersen i Uhre, Søren Christensen.
23221788.02.17Jens Christian Larsen Risbjerg Lars Hansen Ane Christensdatter 8. 2den Sød: i Faste havde Lars hansen i Riisberg af sin 1ste kone Ane Christens Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian, baaren af Hans {Christensen†} Riisbergs Datter Maren, Fadderne Lars {Christensen} Nedergaard i Brandlund, Søren Christensen paa Brandholm, Truels Iversen i Grarup og Povel {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Jens Christian, 2 år 10 måneder, begravet 1790 #6307. Fadderne ikke set at være familie.
23231788.02.24Henrik Jensen Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 9. 3die Søndag i faste have Jens Thygesen i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Henricks Datter 1 Søn til Dabben, blev kaldet Henrick, baaren af Peder Nielsens Kone {Maren Henriksdatter} i Lille Karskou {Ringive}. Fadderne hans {Jensen} Smed i Uhre, Peder Andersen i Schierlund, Peder Nielsen i Karlskou og Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Henrik, 15 uger, begravet 1788 #6262. Maren Henriksdatter er moderens søster, Peder Nielsens kone. Gift #8038 1778 i Brande. 1779, 1783 børn i Filskov, Sønder Omme, derefter Lille Karlskov, Ringive. 1801 ikke mere i Lille Karlskov. Kirsten Thøgersdatter er faderens søster.
23241788.02.24Jens Christian Larsen Borup Lars Christensen Winding Bodil Margrethe Jensdatter 10. Samme Dag havde Lars Chirstensen Windig af sin 1ste Kone Bodil Magrethe Jens Dat: 1 Søn til Daabe, blev kaldet Jens Christian , baaren af Jens {Hansen} Vævers Datter Maren {Jensdatter}, Fadderne Jens {Hansen} Væver i Lille Holm, Jørgen {Pedersen} Skræder i Lund {Brandlund}, Christen Sørensen {Hjuler} i Borup, og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} sammested.
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Jens Christian, 26 uger, begravet 1788 #6265. Moderen Bodil Margrethe Jensdatter, 41, begravet 1788 #6267. Familieforhold ukendte
23271788.04.06Niels Christian Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Mette Pedersdatter 13. 2den Søn=Dag efter Paaske havde Tomas Nielssen i Broegaard af sin første Kone Mette Peders Datter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Christian baaret af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund Fadderene vare Palli Pedersen i Baaerup, Peder Anderszen i Schierlund, og Peder Hanszen af Ditto og Niels {Christensen} Nyegaards Kone {Maren Christensdatter} i Brande {By}. {Anden skrift:} confirm 1804.
23291788.04.18Christen Pedersen Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter 15. Almindelig Beede=Dag havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin 1ste Kone Ane Christens Datter en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Søren {Sørensen} Vestergaards Datte {Ane Sørensdatter} i Fløe, faddere Jens Pedersen af Uhre Anders Christensen i Døslund Christen Pallisen i Fløe, og Søren {Sørensen} Vestergaards Kone {Mette Pedersdatter} i Fløe. {Anden skrift:} confirm 1805.
NOTITS: Faderens søsterdatter Ane Sørensdatter fra Flø bærer. Jens Pedersen er faderens bror, Mette Pedersdatter faderens søster.
23311788.07.20Morten Christensen Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 17. Dom: 9ne post Trinit: havde Christen {Hansen} Kragsig af sin første Kone Johanne Jens Dat: en Søn til Daaben, blev kaldet Morten blev baaren af Christen {Hansen} Kragsigs ældste Datter Kiersten {Christensdatter}. Fadderne Lars Christensen Winding, Jens {Christensen} Kragsig, Hans {Christensen} Kragsig, og Væverens {Jens Hansen Væver} Datter Maren Jens Dat. {Anden skrift:} confirm 1805.
NOTITS: Forældrenes datter bærer og to sønner er faddere. Maren Jensdatter er en nabodatter.
23331788.09.14Peder Andersen Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 19. Dom 17ne p. Trinit havde Anders Pedersen i Uhre af sin første Kone Mette Jacobs Datter en Søn til Daaben blev kaldet Peder blev baaren af deres Daatter Ane Anders Daatter, Fadderne Hans Jensen Smed i Uhre Christen Nielszen i Dito, Jacob Andersen og Niels {Christensen} Nyegaard Kone {Maren Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1805.
NOTITS: Baaret af datteren Ane Andersdatter, sønnen Jacob Andersen er fadder. Hans Jensen Smed og Christen Nielsen er naboer.
23341788.10.31Annus Ambrosius Dahl Poulsen Østergaard Brandlund Poul Jensen Østergaard Karen Mathiasdatter Humble Bering 20. d: 31 octobr havde Sr. Povel Østergaard af sin 3die Hustrue Karen Matens Datter {Mathiasdatter} Biering en søn til Daaben blev kaldet Annus Ambrozius Dahl baaren af Frue Stiernholm {Johanne Johansdatter Sejer} paa Hastrup, Fadderne Forvalter Hr. {Claus Adam Hansen} Niemann paa Hastrup, Sr. Søren {Johansen} Busch i lille Langkiær Sr. {Niels Jensen} Kiersgaard paa Brandholm, og Mad: Breum {Kirsten Andersdatter Alle} Præstens Hustru i Brande.
NOTITS: En dåb i stor stil, altsammen fine folk - Huck Finn ville kalde dem 'the quality'. Faderen Poul Østergaard har lige måttet forlade den lille herregård Nørre Karstoft i Skarrild. Sønnen bliver senere kaldet Ambrosius, navnet Annus synes lidt latinsk vovet.
23351788.10.04Jens Pedersen Uhre Peder Jensen Skræder Ane Pedersdatter 21. Dom 20te p: Trinit. havde Peder Jenszen Skræder i Uhre af sin 1ste Kone Ane Peders Daatter en Søn til Daaben, blev kaldet Jens baaren af Faderens Søster Karen Jens Dat: Faderne Christen {Pedersen} Synder Askier, Morten Simonsen i Lund {Brandlund} Jens Truelsens Søn {stedsøn: Niels Nielsen} i Uhre, og Niels {Nielsen} Organistes Hustrue {Johanne Christensdatter}.
NOTITS: Baaren af faderens søster Karen Jensdatter. Andre familieforhold uklar.
23381789.01.11Knud Pedersen Askær- Sønder Peder Nielsen Johanne Kjeldsdatter 2. 1ste Sønd. efter Hel. 3 Kong: D. havde Peder Nielszen i Aaskier af sin1ste Kone Johanne Kields Datt: en Søn til Daaben blev kaldet Knud, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Aaskiers Daatter {Ane Christensdatter, steddatter}, Fadderne jens Thyggesen i Uhre. Christen Jenzen Nøre Aaskier og Hr. Søn Bærthel {Sørensen} og Christen {Pedersen} Sønder Aaskiers Kone {Karen Nielsdatter}.-
Begravelse nr. 6273
NOTITS: Knud, 8 dage, begravet 1789 #6273. Christen Jensen og stedsøn Bertel Sørensen i Nørre Askær er naboer. Karen Nielsdatter er søster til faderen. Ane Christensdatter som bærer er søsterdatter til faderen.
23391789.01.25Peder Thomassen Lundfod Thomas Pedersen Margrethe Jakobsdatter 3. 3die Sønd: efter H. 3 Kong: D: havde Thomas Pedersen i Lundtfod af sin 2de Kone Magrethe Jacobs Daat: en Søn til Daaben blev kaldet Peder baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre, Fadderene Jens {Pedersen} Nørgaard, Otte Pedersen i Lundtfod, Peder Nielssen i Arevad og Peder Christensens Kone {Karen Sørensdatter} i Lundtfold.-
NOTITS: Jens og Thomas Pedersen i familie? Peder Nielsen nabo. Karen Sørensdatter nabo.
23421789.02.04Frederik Jensen Breum Brande By Jens Frederiksen Breum Kirstine Andersdatter Alle 6. d. 4 Februar havde Præsten Hr. Jens {Frederiksen} Breum af sin første Hustrue Kiertine Anders Datter Alle en Søn til Daaben, blev kaldet Friderich baaren af Mad: {Karen Mortensdatter Skaarup} Kiersgaard paa Brandholm, Fadderene Sr. Povel {Jensen} Østergaard i Brandlund, Sr. Søren {Johansen} Busk i lille Langkier og Mad: Tomassen Degnens {Jens Thomsen Slagballe} Hustrue {Ane Kirstine Dons}.
23461789.03.22Thøger Jensen Uhre Jens Thøgersen Ane Maria Henriksdatter 10. Midfaste Sønd: havde Jens Tyggesen i Uhre af sin første Kone Ane Maria Hendricks Datter en Søn til Daaben blev kaldet Thøger baaren af Christen Thyggesens Kone {Johanne Lauridsdatter} i lill Brande. Fadderen Hans {Jensen} Smed i Uhre, Thøgger Jensen, og Christen Tøggersen begge af Lill Brande i {Sønder} Omme Sogn og Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
NOTITS: Alle af faderens familie: faderen Thøger Jensen og broderen Christen Thøgersen og kone Johanne Lauridsdatter i Lillebrande, Sønder Omme. Søsteren Kirsten Thøgersen i Skærlund.
23481789.04.05Niels Madsen Drantum Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 12. Palme Sønd: havde Mads Nielssen i Drandtum af sin første Kone Kiersten Truels Daatt en Søn til Daaben blev kaldet Niels baaren af Mandens Sødster Else Niels Dat: Fadderne Peder Truelsen i Borup, Peder {Poulsen} Huusum, Lars {Christensen} Winding {Borup}, og Clemen {Larsen} Hiuvilds kone {Maren Jensdatter}.
NOTITS: Peder Troelsen måske bror til moderen. Peder Poulsen Husum og Clemen Larsen Hyvild er naboer.
23491789.04.09Thomas Christensen Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 13. Skierstorsdag havde Christen Eschildsen Wolling af sin 1ste kone Karen Thomas Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts kone {Ane Christensdatter}, fadderene Peder {Pedersen} Usseltoft, Erick Ericksen d. gamle og unge og Erick Jensens Kone {Inger Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Thomas begravet, 12 uger , 1789 #6280. Alle naboer, forældrene har vel ingen slægt i nærheden.
23501789.04.19Peder Mortensen Brandlund Morten Simonsen Maren Pedersdatter 14. 1ste Søndag efter Paaske havde Morten Simonsen i Brandlund af sin 2den kone Maren Peders Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Askærs kone {Karen Nielsdatter}, Fadderne Peder Clemensen i Uhre, Christen {Pedersen} Sønder Askier, Jeppe Christensen og Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}.
NOTITS: Peder Clemmensen er moderens far.
23511789.04.19Poul Pedersen Husum Peder Poulsen Maren Jensdatter 15. Samme Dag havde Peder {Poulsen} Husom af sin 1ste Kone Maren Jens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Povel, baaren af Else Jens Datter i Fløe, Fadderne Søren {Nielsen} Døslund, Jens Jensen Fløe, Søren {Pedersen} Hyvild og Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
Begravelse nr. 6371
NOTITS: Poul begravet, 4 år, 1794 #6371. Else Jensdatter og Jens Jensen i Flø er søskende til moderen. Maren Poulsdatter er søster til faderen. Søren Pedersen er en nabo.
23541789.05.03Niels Christensen Alkærlund Christen Thomsen Birte Nielsdatter 18. Aldmindelig Bede Dag havde Christen Thomsen i Algierlund af sin 1ste kone Birthe Niels Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Hans {Hansen} Bankes kone {Ane Nielsdatter} i Brejenhoved {Bregnhoved, Give}, Fadderne Thomas {Christensen} Algierlund, Christen Sørensen {Hjuler} i Borup, Jens {Nielsen} Kjærsgaard paa Brandholm og Jens {Christensen} Skræders kone {Karen Christensdatter} i Lille Holm.
Begravelse nr. 6380
NOTITS: Niels, 5 år, begravet 1794 #6380. Thomas Christensen er faderens far, Jens Nielsen Kjærsgaard er godsejerens søn på Brandholm, Karen Christensdatter er næsten nabo, Ane Nielsdatter fra Give måske søster.
23551789.05.17Peder Hansen Dørslund Hans Pedersen Ane Larsdatter 19. 5te Sønd: efter Paaske havde Hans Pedersen i Over Døslund af sin 1ste kone Ane Larsdatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Enken Ane Ivers Dat: Fadderne Peder Hansen, Søren {Nielsen} Døslund, Peder Brejel og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Ane Eriksdatter}.
Begravelse nr. 6284
NOTITS: Begravet, 14 uger, 1789 #6284. Hans Pedersen født i Tornvig, Arnborg. Peder Hansen er faderens far og er flyttet med fra Tornvig. Søren Nielsen og Ane Eriksdatter er naboer.
23571789.05.21Knud Ottesen Lundfod Otte Pedersen Inger Pedersdatter 21. Christi Himmelfarts Dag havde Otte Pedersen i Lundfod af sin 1ste kone Inger Peders Datt: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Knud, baaren af Ander Pedersens kone {Maren Pedersdatter} i lille Nørlund {Ikast}. Fadderne: Peder Pedersen, Anders Pedersen, begge af lille Nørlund i Ikast Sogn, Jens Pedersen i lille Sandfeld og Niels Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i st. Sandfeld.
NOTITS: Knud opnævnt efter moderens afdøde 1. mand Knud Thomsen †1787. Faderens brødre er Anders, Peder, Jens og Niels Pedersen. De er alle fem født i Uhre, sønner af Peder Pedersen *1720 †1782.
23591789.06.21Anders Christensen Brandlund Christen Eskildsen Maren Andersdatter 23. 2 den Sønd: efter Trinit: havde Christen Eschildsen i Brandlund af sin 3de kone Maren Anders Dat: 1 Søn til Daabe, blev kaldet Anders baaren af Anders Lassens kone {Dorthe Andersdatter} i Schierres Fadderne Ander Lassen i Schieres, Jens Skræder i Lille Holm, Jens Simonsen i Brandlund og Jens Simonsens kone {Mette Jensdatter}.
Begravelse nr. 6381
NOTITS: Anders, 5 år , begravet 1794 #6381. Moderens mor Dorthe Andersdatter bærer. Moderens far Anders Lassen fadder. De andre ser ud til at være naboer. --- Faderen kommer kort før 1787 til Brande sogn og præsten har ikke kendt ham, så i 1787 og 1788 skriver præsten Christensen i stedet for Eskildsen. Christen Eskildsen forekommer 1. gang som Christen Christensen i Lille Langkær i folketællingen 1787. 2. gang også som Christen Christensen i #6261 da hans kone Maren Nielsdatter dør 1788. 3. gang i vielsen til hans næste kone Maren Andersdatter (moderen i denne dåb) af Skerris som Christensen Christensen 1788 #8098. 4. gang 1789 i denne dåb #2359 som Christen Eskildsen og 5. gang også som Christen Eskildsen. i #6381 da denne søn Anders dør i 1794 i Skerris ved svigerfaderen. De tre første steder er navnet rettet til det rigtige Christen Eskildsen. ---
19441790.01.13Dødfødt Grarup Søren Christensen Nørgaard Birte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2. 2den Søndag efter hellig 3 kong: dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup hans dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6287
NOTITS: Skønnet sket 4 dage før begravelsen.
23651790.01.31Niels Christian Christensen Uhre Christen Nielsen Nørgaard Ane Kirstine Nielsdatter 1. Søndag Septuagesima have Christen Nielsen Nørgaard i Uhre af sin første kone Ane Kirstine Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian baaren af mandens Søster Maren Nielsdatter, faderen Christen Peders: Uhre, Jens Pedersen lille Sandfeld, Niels Nielssen, Peder {Christensen} Tarpes Karl {Christen Andersen} og Jens Pedersens Hustru {Dorthe Jørgensdatter} i lille Sandfeld.
Begravelse nr. 6292
NOTITS: Begravet, 14 dage, 1790 #6292. Maren Nielsdatter er faderens søster og går hjemme på gården. Christen Pedersen er faderens stedfar.
23671790.03.14Anders Sørensen Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorthe Sørensdatter 3. Midfaste Søndag havde Søren Andersen Riisberg af Sin første kone Dorthe Sørensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Lars Andersens kone {Inger Christensdatter} i Toudahl {Tovdal, Arnborg}, faderne Mads {Jensen} Riisberg, Erick {Larsen} bierre, Peder Troelsen Borup, og Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter}.
Begravelse nr. 6317
NOTITS: Lars Andersen og Karen Andersdatter er søskende til faderen. Erik Larsens kone Anne Sørensdatter fra Uhre kan være søster til moderen.
23681790.03.28Niels Christian Troelsen Brande By Troels Christensen Mette Christensdatter 4. Palme Søndag havde Troels Christensen i Brande af Sin 1ste kone Mette Christensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian baaren af faderens Søster Johanne Christensdatter, faderne Niels {Christensen} Østergaard i Brande {By}, Peder {Pedersen} Arnborg Niel Østergaards karl og Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter}.
NOTITS: Faderens søster Johanne Christensdatter bærer, hun gifter sig fire aar senere med Jens Jensen Boel i Borup. Niels Christensen er faderens bror. Peder Arnborg er nabo.
23691790.04.04Lars Larsen Risbjerg Lars Hansen Ane Christensdatter 5. Paaske dag havde Lars Hansen i Riisberg af sin 1ste kone Ane Christensdatter en Søn til Daaben blev kaldet lars, baaren af Jens Hansens kone {Karen Sørensdatter} i Højgaard i Give Sogn faderne Jens hansen af benævnte Højgaard, lars {Christensen} Nedergaard i lund {Brandlund}, Søren Christensen i Grarup og Poul {Jensen} Risjbergs kone {Mette Nielsdatter}.
NOTITS: Faderens bror Jens Hansen og hans kone Karen Sørensdatter i Højgaard Give. Moderens brødre Lars Nedergaard Christensen og Søren Christensen. Nabokonen Mette Nielsdatter.
23711790.04.18Søren Madsen Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 7. 2den Søndag efter Paaske, havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste kone Mette Anderdattter en Søn til Daaben blev kaldet Søren baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}, faderne Søren Andersen og broder Christen Andersen i Riisberg, Peder Troelsen i Borup og Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Faderens søster Johanne Jensdatter af Hyvild bærer. Moderens brødre Søren og Christen Andersen i Risbjerg. Moderens brors Sørens kone Dorthe Sørensdater. Moderens svoger Peder Troelsen gift med søsteren Karen.
23731790.04.25Søren Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorthe Sørensdatter Askær 9. 3die Søndag efter Paske havde Jens Nørgaard i Uhre, af sin 1ste kone Dorthe Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren baarren af Christen {Jensen} Nør Askiers datter {30, Ane Sørensdatter} faderne Christen {Jensen} Nør Askier, Jens {Nielsen} Green i Fløe, Christen Pedersen Nørgaard i Uhre og Jens {Nielsen} Grenes kone {Johanne Maria Pedersdatter} i Fløe.
Begravelse nr. 6308
NOTITS: Søren, 6 måneder , begravet 1790 #6308. Ane Sørensdatter, som bærer, er moderens søster. Christen Jensen Nørre Askær er moderens stedfar. Christen Pedersen er en nabo. Jens Nielsen Grene havde årevis boet i Uhre indtil 1785.
23761790.07.11Thøger Pedersen Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 12. 6te p: Trinit havde Peder Andersen i Schierlund af sin 1ste kone Kiersten Thøgesdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thøge, baaren af Hendrick Pedersens datte Ane i Uhre faderne Thøge Lassen {skal være: Jensen} i lild Brande {Sønder Omme} Jens Thøgesen i Uhre og Peder Hansen i Schierlund og mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Han dimiterer fra Borris Seminarium i 1813 som "meget duelig". Thøger Jensen er moderens far, Jens Thøgersen hendes bror. Peder Hansen er en nabo. Mette Andersdatter måske faderens søster. Mads Hannerups sted Brandlund, se daab #2378.
LINK: Borris Seminarium dimitterede 1808-25.
23781790.08.29Peder Madsen Hannerup Brandlund Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 14. 13de p: Trinit havde Mads Hannerup i Brandlund af sin 1ste kone Mette Andersdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder baaren af Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}, faderene Peder Andersen i Schierlund Johan Jørgensen i Brandlund, Peder hannerup og Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
NOTITS: Tilnavn Hannerup i konfirmation. Peder Hannerup menes at være faderens bror, i faderens skifte, Christen Hannerup Brandholm †1755, står begge navne. Peder Andersen i Skærlund er måske bror til moderen.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
23791790.08.29Niels Jensen Sandfeld- Lille Jens Pedersen Kirsten Nielsdatter 15. Samme dag havde Jens Pedersen i lille Sandfeld af sin 1ste kone Kiersten Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Christen {Nielsen} Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre faderne Peder pedersen i Uhre Niels pedersen Stor Sandfeld, Jørgen Troelsen i Dito og Peder Pedersen kone {Ane Christensdatter} i Uhre. {Anden skrift:} confirm 1808.
NOTITS: Ane Kirstine Nielsdatter er søster til moderen. Peder og Niels Pedersen brødre til faderen. Jørgen Troelsen er en nabo.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
23801790.08.29Laust Jensen Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jacobsdatter 16. Samme dag havde Jens {Henriksen} Tarp af sin første kone magrethe Jacobsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Laust baaren af Jomf Johane {Nielsdatter} Kiersgaard i Brandholm faderne Jens Kiersgaard, Anders Pedersen i Uhre, Hans Pedersens karl paa Brandholm, Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Johanne og Jens Kjærsgaard er godsejerbørn fra Brandholm, nabo til. Anders Pedersen er gift med moderens søster. Peder Christensen Tarp er nabo.
23811790.09.26Christen Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 17. 17 p Trin havde Niels {Christensen} Nyegaard i Brande af sin 2den kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af konens søster Birthe Christensdater faderene Niels {Christensen} Østergaard Hans {Jensen} Smed og Peder Christensen alle af Brande, og Niels Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}.
Begravelse nr. 6352
NOTITS: Christen, 2½ år , begravet 1793 #6352. Birthe Christensdatter er søster til moderen. De formodes begge født i Brandlund. Resten ser ud til at være naboer.
23841790.12.05Mads Christensen Lundfod Christen Madsen Mette Pedersdatter 1. Dom 2da Adventus havde Christen Madsen i Lundfod af sin 2den Kone Mette petters Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} i Lundfod, faddere Anders {Jensen} Arevad, Otte Pedersen i Lundfod, Esper {Jesper Nielsen} Møller {Arvad Mølle} og Niels {Pedersen} Arevads Kone {Ane Jørgensdatter}.
NOTITS: Christen Madsen kom udensogns fra i 1790. Han er født i Kibæk. Han købte Otte Pedersens gård 1790. Otte flyttede til Skerris.
23851790.12.19Troels Pedersen Borup Peder Troelsen Karen Andersdatter 2 Dom: 4te Adventus havde peder Truelsen i Borup af sin 2den Kone Karen Anders Dat: 1 Søn til Daaben blev kladet Truels, baaren af Mads Jensens Kone {Mette Hansdatter} i Risisberg, Fadderne Mads Jens {en} Søren Andersen begge af Riisberg, Lars Andersen i Toudal Arnborg Sogn og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} i Borup.
NOTITS: Karen Andersdatter og Søren og Lars Andersen er søskende til moderen. Johanne Jensdatter nabo.
23871791.01.02Knud Pedersen Askær- Sønder Peder Nielsen Johanne Kjeldsdatter 4. Søndagen efter Nyt Aar havde Peder Nielsen Askier af sin 1ste Kone Johanne Kields Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Knud, baaren af Søren Jørgensen Kone {Maren Nielsdatter} i Giufve, Fadderne Thomas Kieldsen store Lankier, Christen Pedersen Sønder Askier, Christen Jens {en} Nørre Askier og Lars Nielsens Kone {Elles Christensdatter} i Grarup. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Maren og Karen Nielsdatter er søstre til faderen. Thomas Kjeldsen er bror til moderen. Christen Pedersen og Christen Jensen er naboer.
23891791.01.16Peder Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 6. 2den Sønd: efter H. 3 Kong. Dag havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste Kone Maren Jørgens Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af mandens Moder Maren Niels Dat. Fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup} Christen Pallesen Fløe og Peder Nielsens Enke {Else Pedersdatter} i Uhre.
NOTITS: Faderens mor Maren Nielsdatter, faderens søster Else Pedersdatter, faderens svoger Jonas Eriksen, Harrild, Ejstrup gift med søsteren Ane Pedersdatter.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
23901791.01.23Peder Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Brogaard Mette Pedersdatter 7. 3die=Sønd efter Dito [H. 3 Kong.]: havde Thomas {Nielsen} Brogaard af sin 1ste Kone Mette peders Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Peder Baaren af Konens Syster Else Peders Dat: fadderne er Palle Pedersen Borup, Niels {Larsen} Westergaard Grarup, Peder Andersen Schierlund og Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter}.
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Peder, 3 år, begravet 1794 #6383. Moderens søster Else Pedersdatter. Moderens bror Palle Pedersen.
19421791.01.30Dødfødt Grarup Søren Christensen Nørgaard Birte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup dødfødte barn..'}
Begravelse nr. 6315
23951791.02.20Jens Sørensen Borup Søren Jensen Smed Ane Kjeldsdatter 12. Dom. Septuagesima havde Søren Jensen Smed i Borup af sin 1ste Kone Ane Kields Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Cathrine Jens Datter Mandens Syster; Fadderne Thomas Kieldsen store Lankier, Søren {Larsen} Biere i Borup, Ander Christensen Døslund og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. {Anden skrift:} confirmeret 1808.
NOTITS: Katrine Jensdatter er faderens søster. Thomas Kjeldsen er moderens bror. Søren Larsen nabo. Katrine tjener maaske stadig (1787) ved Anders Christensen.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
23961791.03.13Troels Madsen Drantum Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 13. Dom 1ma Jejunii havde Mads Nielsen i Drantum af sin 1ste Kone Kirsten Truels Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Truels, baaren af Ane Cathrine Sørens Dat, som tiente paa Brandholm; Fadderne Peder Truelsen i Borup, Peder {Poulsen} Husum Jens {Christensen} Kragsig, og Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}.
NOTITS: Peder Troelsen er moderens bror. Resten ser ud til være naboer.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
23971791.05.01Christian Madsen Blæsbjerg Mads Jensen Else Marie Jensdatter 14. Dom 1ma p. Pascha havde Mads Jensen i Blesberg af sin 1ste Kone Else Marie Jens Dat: 1 søn til Daaben, blev kaldet Christian, baaren af Christen {Nielsen} Døslunds Kone {Ane Eriksdatter}, Fadderne Christen Nielsen Døslund, Jens Jensen Tornvig {Arnborg}, Peder {Poulsen} Husom og Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}.
NOTITS: Familieforhold usikre.
24011791.08.07Christen Pedersen Alkærlund Peder Christensen Boel Ane Madsdatter 18. Dom 7ma post Trinit: havde Peder Christensen Boel i Algierlund af sin 2den Kone Ane Mads Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Jomfrue Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard paa Brandholm, fadderne Christian Madsen i Lundfoed, Thomas {Christensen} Algierlund, Niels Hansen i Schierlund og Christian {Christen} Madsens Kone {Mette Pedersdatter} i Lundfod.
NOTITS: Fra tidlig tid, før 1744, har der været et hus til indsiddere i Alkærlund, Peder Christensen Boels familie har boet der.
24021791.08.28Peder Pedersen Uhre Peder Jensen Skræder Ane Pedersdatter 19. Dom: Xma p. Trinit havde Peder Jensen Skræder i Uhre af sin 1ste Kone Ane Peders Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Christen Pedersens Kone {Karen Nielsdatter} i Sønder Askier Fadderne Christen {Pedersen} Askier, hans Søn Christen {fejl! Navn forkert} Morten Simonsen i Brandlund og Christen {Andersen} Schierris Kone {Inger Nielsdatter} i Grarup. {Anden skrift:} død d. 23de October 1827 i Kjøbenhavn, hvor han var i besøg hos en [?] broder.
NOTITS: Familieforhold uklar.
24041791.10.23Niels Larsen Grarup Lars Nielsen Elles Christensdatter 21. Dom XVIII va = p. Trinit havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste Kone Elles Christens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Niels {Larsen} Vestergaards Kone {mystisk for en enkemand at have en kone} i Grarup; Fadderne: Niels {Larsen} Vestergaard, Christen {Pedersen} Sønder Askier, Peder Andersen Grarup og Povels Jensens Enke {Mette Nielsdatter} i Riisberg.
Begravelse nr. 6386
NOTITS: Niels, 2½ år, begravet 1794 #6386 i Risbjerg, hvor familien er flyttet hen. Faderens far er Niels Larsen Vestergaard, som er enke i 1787 og ikke ses gift, konen et mysterium. Christen Pedersen er moderens stedfar og Mette Nielsdatter hendes moster.
24061791.11.27Hans Eskildsen Grarup Eskild Hansen Birthe Nielsdatter 1. 1ste=Søndag i Advent havde Eschild Hansen i Grarup af sin 1ste Kone Birthe Niels Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Hans, baaret af Truels {Christensen} Brandes Pige Birthe Christens Datter; Fadderne Sørens Christensen Grarup, Lars Andersen Schierris, Peder Andersens Søn {17, Anders Pedersen} og Lars {Nielsen} Vestergaards Kone {Elles Christensdatter}.
NOTITS: Tilsynesladende naboer.
24071791.11.27Mads Sørensen Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter 2. Samme Dag [1ste=Søndag i Advent] havde Søren {Nielsen} Døslund af sin 1ste Kone Maren Povels Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Else Jens Datter Fløe, Faddere Povel {Jakobsen} Husom Hans Pedersen Døslund, Christen Andersen Risbjerg og Christen Nielsens Døslunds Kone {Ane Eriksdatter}.
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Hans Pedersen en nabo. Ane Eriksdatter er gift med faderens bror Christen Nielsen også i Dørslund.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
24091791.12.27Søren Christian Bertelsen Uhre Bertel Christensen Tirsvad Johanne Kirstine Sørensdatter 4. 2den Juule Dag havde Bertel {Christensen} Tirsvad Skoleholder i Uhre af sin 1ste kone Johanne Kirstine Sørens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren Christian, baaren af Povel {Jensen †} Riisbergs Datter Karen {Jensdatter}; fadderne Niels Sørensen Riisberg, Peder {Pedersen} Foged, Otte Sørensen i Uhre og Niels Sørensens kone {Mette Nielsdatter} i Riisberg.
Begravelse nr. 6332
NOTITS: Søren Christian, 14 dage , begravet 1792 #6332. Bertel Tirsvad kommer fra Klovborg og har tilsyneladende ikke familie i Brande. Peder Pedersen og Otte Sørensen er naboer i Uhre.
24101791.12.27Jens Andersen Langkær- Store Anders Larsen Ane Christensdatter 5. Samme Dag [2den Juule Dag] havde Anders Lassen i St: Lankier af sin 2den kone Ane Christens Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Anders Lassens Datter i Schierris Ane {Andersdatter}, fadderne Erick {Larsen} Biere, Søren {Larsen} Biere, Thomas Lassen i Grarup og Thomas Kieldsens kone {Ane Jakobsdatter} i St. Lankier.
NOTITS: Anders, Erik, Søren og Thomas Larsen synes at være brødre, som kom fra Grarup. Deres far kunne være Lars Sørensen i skattemandtallet 1763. Anders og Thomas Larsen er vel brødre, for Anders - kommer til Langkær fra Grarup - ejer en del af 13A Grarup, hvor Thomas bor. Søren Larsen køber Sandfeldbjerre, som Erik Larsen driver videre.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
24121792.02.12Erik Christensen Dørslund Christen Nielsen Ane Eriksdatter 7. Søndag Sexagesima havde Christen Nielsen Døslund af sin 2den kone Ane Ericks Datter 1 Søn til Daabe, blev kaldet Erick, baaren af konens Syster i Harrild Johanne Ericks Datter, fadderen gl Erick Ericksen i Harrild, Peder {Pedersen} Foged i Uhre, Anders Christensen Døslund og Ung Ericks {Ericksens} kone {Ane Sørensdatter} i Harrild.
Begravelse nr. 6339
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Gammel Erik Eriksen er moderen far, Johanne Eriksdatter moderens søster. Anders Christensen er en nabo. Ane Sørensdatter er moderens brors unge Erik Eriksens kone.
24151792.03.14Jens Pedersen Husum Peder Poulsen Maren Jensdatter 10. Onsdagen d. 14de Martii havde Peder Povelsen i Husom af sin 1ste kone Maren Jens Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Søren Nielsens kone {Maren Poulsdatter} i Døslund, fadderene Mads {Jensen} Blæsbjerg, Søren {Nielsen} Døslund, Niels {Christensen} Donnerup og Mads {Jensen} Blæsbjergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Maren Poulsdatter er faderens søster. Mads Jensen er moderens bror. Niels Christensen Donnerup vel en art nabo.
24161792.04.01Niels Christian Christensen Uhre Christen Nielsen Nørgard Ane Kirstine Nielsdatter 11. Palme Søndag havde Christen {Nielsen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone Ane Kirstine Niels Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian, baaren af Christen Pedersens kone {Ane Henningsdatter} i Uhre, faddere Jens Pedersen Lille Sandfeld, Christen Pedersen, Jens {Pedersen} Nørgaard, og Christen Olesens kone {Ane Thomasdatter}, alle af Uhre.
NOTITS: Båren af faderens mor Ane Henningsdatter. Christen Pedersen er faderens stedfar. Nogle naboer.
19431792.04.09Dødfødt Grarup Søren Christensen Nørgaard Birte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6338
24211792.05.28Jens Sørensen Risbjerg Søren Andersen Dorthe Sørensdatter 16. 2den Pintze Dag havde Søren Andersen i Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Sørens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Erick Lassens kone {Ane Sørensdatter} i Biere; fadderene Jens Pedersen i Uhre, Mads Jensen og Michel Andersen i Riisberg og Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6359
NOTITS: Dør godt et år gammel. Ane Sørensdatter, der bærer, er moderens søster. Ane Larsdatter moderens mor. Jens Pedersen hendes stedfar. Mads Jensen er gift med faderens søster Mette. Michel Andersen kunne se ud som en bror til faderen, men usikker.
24241792.07.01Peder Larsen Uhre Lars Christian Dynesen Else Pedersdatter 19. 'Dom: 4ta post Trinit: havde Lars Christian Dynesen af sin 1ste kone Alse Peders Dat. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Maren Bundgaard, fadderne Jens Truelsen, Hans {Jensen} Smed, Christen Dynesen, alle af Uhre og Palle Pedersens kone {Johanne Madsdatter} i Fasterholt {Arnborg}.
NOTITS: Christen Dynesen er faderens bror. Palle Pedersen er moderens bror. Bæreren er ikke klar, hun kan være Christen Christensen Bundgaards enke †1798.
24261792.07.29Niels Laustsen Drantum Laust Nielsen Maren Christensdatter 21. Dom 8da p F Trin: havde Laust Nielsen i Drantum af sin første kone Maren Christensdatter, en søn til Daaben: blev kaldet Niels, baaren af Clemen {Larsen} Hyvilds Pige, Anne Jensdatter faddere vare Clemen {Larsen} Hyvild, Mads Nielsen drantum Søren Christensen i Uhre, og en en Pige paa Brandholm, navnlig Anne Pedersdatter.
NOTITS: Dette ægtepar kendes ellers ikke i Brande. Nyt er ogsaa, at der er to familier i Drantum, den gamle med Mads Nielsen og denne. Laust Nielsens kone ses igen i Drantum 1794. Barnet her Niels Laursen ses FT 1840-50 i Gribstrup, Klovborg, gift med Elisabeth Jensdatter *1784c Grædstrup og to børn. FT 1834 i Vrads By.
24311792.11.18Jørgen Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 26. Dom 24 p. Trin. havde Niels Pedersen i Fløe af sin 1ste kone, Maren Jørgensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Jørgen {Troelsen} Sandfelds Hustrue {Karen Jørgensdatter}- fadderene vare Jørgen {Pedersen} Holtum af Arnborg Sogn. Christen Pallesen, Peder Pedersen af Fløe, og Jørgen {Pedersen} Holtums Datter Mette {Jørgensdatter}.
Begravelse nr. 6445
NOTITS: Jørgen, 6 år, begravet 1798 #6445. Karen og Mette Jørgensdøtre er søster til moderen. Jørgen Pedersen Holtum moderens far.
24341792.12.02Anders Pedersen Borup Peder Troelsen Maren Andersdatter 2. Samme Dag [1ma in Adventu] havde peder Trulsen i Borup, af sin 3 kone Maren Andersdatter, en Søn til Daaben - blev kaldet Anders baaren af Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} i Borup - fadderne vare Søren Simonsen i Borup, Peder Iversen, og Hustrue i Lundfod, og Søren Iversen, tienende i Præstegaarden -
NOTITS: Peder Iversen er gift med faderens søster Karen. Jens Nielsen Grene var 1790 i Flø, han flytter meget rundt.
24391793.03.28Jens Pedersen Alkærlund Peder Christensen Boel Anne Madsdatter 7. Dom coenædni {coena domini, skærtorsdag} havde Peder {Christensen} Boel af Algierlund, af sin 1ste kone Anne Madsdatter, en Søn til Daaben - blev kaldetJens, baaren af Hans Pedersens Datter Marie {Hansdatter} i Schierlund - fadderne vare Thomas {Christensen} Algierlund, Christen Madsen Lundfod, Peder Hansens Karl Bertel Sørensen i Schierlund og Pigen Anne Katrine paa Brandholm.
NOTITS: Synes at være mest naboer.
24421793.04.28Christen Larsen Brandlund Lars Christensen Nedergaard Anne Jensdatter 10. Dom 4ta p. F. Pascale havde Lars Christenen i Lund af sin 1ste kone, Anne Jensdatter, En Søn til Daaben blev kaldet Christen; baaren af Mandens Pige Maren Sørensdatter - fadderene: Søren Christensen af Grarup, Christen Nielsen af Lund, Truels Iversen af Grarup, og Jens Greenes Hustrue i Lund.
Begravelse nr. 6378
NOTITS: Christen, 41 uger, begravet 1794 #6378. Søren Christensen faderens bror. Christen Nielsen nabo.
24431793.05.05Peder Christian Pedersen Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 11. Dom 5ta p. F. Paschale havde Peder Andersen i Schierlund af sin 1ste kone Kirsten Thøgersdatter en Søn til Daaben blev kaldet Peder Christian - baaren af Thøger Jensens kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i Schierlund - fadderne Jens Thøgersen og hust. {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Christen Thøgersen i Fløe, og Peder Hansen i Schierlund.
NOTITS: Moderens mor Maren Pedersdatter Hannerup. Moderens brødre Jens og Christen Thøgersen. Nabo Peder Hansen.
24451793.05.05Peder Christian Pedersen Lundfod Peder Madsen Skræder Maren Christensdatter 13. Eodem die [Do 5ta p. F. Paschale] havde Peder Madsen Skræder i Lundfod a fsin 1ste kone Maren Xstensdatter en Søn, til Daaben, blev kaldet Peder Christian, baaren af peder Iversens Pige, Abelone Sørensd. i Lundfod - fadderne Peder Christen og hust. {Karen Jensdatter} i Blesberg, Peder Nielsen og Jørgen Andersen af Arrevad -
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Peder Christian, 1 år, begravet 1794 #6388. Peder Christensen og kone forhenværende naboer i Lundfod.
24461793.05.19Peder Jensen Sandfeld- Lille Jens Pedersen Kirsten Nielsdatter 14. Fest 1mo Pentecostes havde Jens Pedersen Lille Sandfeld af sin 1ste kone Kirsten Nielsdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i Schierris - fadderne Peder Pedersen og hustrue {Ane Christensdatter} af Uhre, Xsten Nielsen Nørgaard ibidem, og Niels Pedersen store Sandfeld.
NOTITS: Otte, Peder og Niels Pedersen er faderens brødre.
24491793.08.04Jens Jensen Uhre Jens Jørgensen Skræder Anne Jensdatter 17. Dom 10ma p. F. Trinit. havde Jens Jørgensen Skræder i Uhre af sin 1ste kone, Anne Jensd. en Søn stil Daaben blev kaldet Jens, baaren af Kocks kone i Omwraae: fadderne: Anders Pedersen, og Hustru {Mette Jakobsdatter}, Hans Dynesen; og Mads Jørgensen, alle af Uhre bye.
NOTITS: Kock af Omvraa Sønder Omme ikke identificeret. Mads Jørgensen muligvis bror til faderen. Resten er naboer.
24511793.09.08Søren Troelsen Brande By Troels Christensen Mette Christensdatter 19. Dom: 15 p. F. Trinit. havde Truels Christensen i Brande bye, af sin 1ste kone Mette Christensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Niels {Christensen} Langkiers Pige {plejedatter:} Mette Sørensdatter, fadderne vare Jens {Nielsen} Alle, og hustrue {Karen Christensdatter Royen}, Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder {Christensen}, alle af Brande bye -
NOTITS: Niels Christensen Langkær og faderen er brødre fra Langkær. Mette Sørensdatter er Niels Langkærs plejebarn og Peder Christensen hans karl i længere tid (mindst fra 1787). Jens Alle og kone er naboer kommet nylig fra Assing.
24521793.09.29Michel Pedersen Hyvild Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 20. 18 p. Trinit havde Peder Clemensen af Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet michel, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}: fadderne vare Mads Jensen, og Hust: {Mette Andersdatter} af Riisberg, Clemen Lassen Hyvild, og Clemen Anders. af Schierris -
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Michel, 7 uger, begravet 1793 #6366. Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Hendes bror er Mads Jensen med kone. Clemmen Andersen er faderens far. Clemmen Larsen er nabo.
24571794.02.16Christen Pedersen Uhre Peder Jensen Skræder Anne Pedersdatter 3. Dom. 7tuages havde Peder Jensen Skræder i Uhre af sin 1ste kone, Anne Pedersdatter, en Søn til Daaben, kaldet Christen : baaren af Christen Andersens kone {Inger Nielsdatter} i Grarup. fadderne Xsten {Pedersen} Askier Palle Christensen Fløe, Niels Nielsen og hust. {Maren Thomasdatter} af Uhre -
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
24581794.03.02Jens Christian Larsen Dørslund Lars Hansen Anne Christensdatter 4. Dom: esto Mihi havde Lars Hansen i Døslund af sin 1ste kone Anne Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian, baaren af Truels Iversens Datter Anne {Troelsdatter} i Grarup - fadderne Lars {Christensen} Nedergaard i Lund, Søren {Nielsen} Døslund, Anders Xstensen og hustru {Karen Pedersdatter} af Døslund.
NOTITS: Naboer tilsyneladende.
24591794.03.02Christen Mathiasen Grarup Mathias Christensen Anne Jensdatter 5. Eodem Die [Dom: esto mihi] havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone Anne Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Christen {Thomsen} Algierlunds kone {Else Jensdatter} - faddere vare Jens {Pedersen} Nørgaard, Peder Hansen, Søren Christensen og hustrue {Birte Jensdatter}, alle af Grarup bye -
NOTITS: Familieforhold ikke kendte.
24621794.04.06Thomas Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Ane Thomasdatter 8. Dom 5ta Jenunii have Clemen Andersen i Schierris, af sin 3die kone Anne Thomasdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Thomas, baaren af konens Søster, Mette Berthelsd. af Jelling: fadderne: Anders {Lassen} Overgaard i Langkiær, Jens Andersen Biere {Sandfeldbjerre}, Peder Clemmensen og Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter} af Hyvild -
NOTITS: Mette Bertelsdatter er moderens halvsøster fra Jelling. Anders Larsen Overgaard er nabo. Peder Clemmensen er faderens søn af første ægteskab.
24631794.04.06Anders Gamborg Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 9. Do: Palmarum havde Niels Christensen Nyegaard i Brand af sin 2den kone Maren Christensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Anders Gamborg, baaren af Maren Johansdatter hos degnen - fadderne Niels {Christensen} Langkier i Brande, og karl, Peder Christensen, Truels Christensen og Hustrue {Mette Christensdatter}, Degnens Pige, Anne Xstensd. Alle af Brande {By}.
NOTITS: Degnens pige tilføjet i PKB.
24641794.05.04Christen Pedersen Uhre Peder Pedersen Anne Christensdatter 10. Do: 2da p. F. Pasc. havde Sognefoged Peder Pedersen i Uhre af sin 1ste kone Anne Christensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Morthen Xstensens kone {Margrethe Christensdatter} fra Hellebierget {Hesselbjerre} i Tyregod Sogn. Fadderen Christen Nielsen af Døslund, Henrick Nielsen, og Jens Thøgersen, og Hustrue {Ane Marie Henriksdatter}, alle af Uhre bye -
NOTITS: Moderen er søster til Morten Christensen i Hesselbjerre, Thyregod, hvis kone Margrethe Christensdatter bærer.
24651794.06.09Christen Jensen Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 11. Festo 2do Pentecostes havde Jens Pedersen Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone Dorthe Sørensdatter, en søn til Daaben, blev kaldt Christen baaren af Xsten {Christen Jensen} Nør Askiers Datter {steddatter}, Anne {Sørensdatter} , Fadderne Jens Pedersen og Søn Otte {stedsøn: Sørensen}, Xsten Nielsen Nørgaard og Hustrue {Ane Kirstine Nielsdatter}, alle af Uhre bye -
NOTITS: Moderen og Anne Sørensdatter er søstre. Christen Jensen er deres stedfar i Nørre Askær, resten er naboer.
24661794.06.29Troels Jørgensen Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 12. Dom 2da p. Trinit havde Jørgen Truelsen i St: Sandfeld af sin 1ste kone, Karen Jørgensdater, en Søn til Daaben blev kaldt Truels , baaren af N. Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i St: Sandfeld - fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Hans Pedersen og Hustrue {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum, og Niels Pedersen af Fløe. {Anden skrift:} død 7de Jan 1840.
NOTITS: Kirsten Troelsdatter, som bærer, er faderens søster. Derefter moderens familie, faderen Jørgen Pedersen Holtum, søster Mette Kirstine Jørgensdatter og svoger Niels Pedersen Flø gift med søsteren Maren Jørgensdatter.
24671794.07.06Peder Hansen Brande By Hans Jensen Smed Mette Andersdatter 13. Dom 3ta p. Trin. havde hans Jensen Smed i Brande {By} af sin 1ste kone Mette Andersd. en Søn til Daaben, kaldet Peder, baaren af Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund: fadderne Søren Smed N. {Niels Christensen} Langkier, og Niels {Christensen} Langkiers pige Mette, og Bodill Ross; alle af Brande Bye.
NOTITS: Peder Andersen kunne være moderens bror. Søren Jensen måske i familie til faderen. Resten er naboer.
24681794.07.13Lars Thomasen Grarup Thomas Larsen Anna Sørensdatter 14. Dom 4ta p. Trinit havde Thomas Lassen Grarup af sin 1ste kone Anna Sørensd. en Søn til Daaben blev kaldet Las, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St. Langkier: fadderne Anders Lassen af Langkier, Søren Lassen af Borup, Søren Jensen af Lund {Brandlund}, og Peder Mathiesens Enke {Maren Pedersdatter Brandt}
NOTITS: Ander og Søren Larsen er brødre til faderen. Søren Jensen er Søren Kierkegaards bedstefar. Maren Pedersdatter en nabo, hendes mand Peder Mathiesen er død mellem nov. 1793 (#6364, søn begravet) og juli 1794 men ikke indført som begravet i Brande kirkebog.
24701794.08.10Mads Christian Madsen Drantum Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 16. 8va p. Trinit havde Mads Nielsen Drantum af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. en Søn til Daaben, blev kaldt Mads Christian, baaren af Mandens Søster Maren {Nielsdatter}, fadderne vare: Peder {Poulsen} Husum, Jens {Christensen} Kragsig, Mads {Christian Ørbæk} Christensen, og Laust Nielsen kone {Maren Christensdatter}, begge af Drantum.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet, 2 år, 1796 #6412. Maren Nielsdatter er faderens søster, som er hjemme i Drantum. Mads Christian Ørbæk er faderens stedfar. Maren Christensdatter vel indsidder i Drantum.
24721794.08.17Anders Sørensen Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorthe Sørensdatter 18. dito [Dom 9ma p Trinit] havde Søren Andersen Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Sørensd. en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Andersdatter}: fadderne Jens Pedersen Uhre Hans Andersen Toudahl {Tovdal, Arnborg}, item Jens {Andersen} Biere {Sandfeld-Bjerre}, og Hustru {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Alle er familie. Mette Andersdatter, som bærer, er faderens søster, Hans Andersen hans bror. På moderens side stedfaderen Jens Pedersen, søsteren Ane Sørensdatter og hendes mand Jens Andersen.
24751794.09.14Ole Christensen Uhre Christen Olesen Smed Anne Thomasdatter 21. Dom 13tia p. Trinit havde Xsten olesen Smed i Uhre af sin 1ste kone Anne Thomasd. en Søn til Daabe, blev kaldet Ole, baaren af Niels Lassens Datter i Uhre, Kirsten {Nielsdatter}, fadderne vare Thomas Pedersen og Sønn Niels {Thomasen} af Lund, og Niels Nielsen og Hustrue {Maren Thomasdatter}
NOTITS: På moderens side faderen Thomas Pedersen og broderen Niels Thomassen. Ifølge skiftet 1796 efter Thomas Pedersen er Maren Thomasdatter ikke datter af ham, se BG Brandlund matr. 12a-13a. Ole Christensen †1869 Vildbjerg bliver gift 1819 i Nørre Vium med Kirsten Jørgensdatter *1786c Snejbjerg †1850-54 Timring. De er bosat Timring 1834-50.
24831794.11.23Peder Nielsen Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 29. Dom: 23 p. Trinit havde Niels {Nielsen} Organist af Uhre, af sin 1ste kone Johanne Christensd., en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens Pedersen Datter {Ane Jensdatter} i Uhre - fadderne: Jens {Pedersen} Nørgaard, Jens {Christensen} Bundgaard, Jens Pedersens Søn {stedsøn} Otte {Sørensen}, og Peder {Pedersen} Sognefogeds kone {Ane Christensdatter}, alle af Uhre.
NOTITS: Familie ikke set her.
24841794.11.30Søren Pedersen Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Anne Christensdatter 1. Dom 1ma in Adventu havde Peder Pedersen Usseltoft af sin 1ste kone, Anne Christensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Søren baaren af Christen Pallesens Datter Else {Christensdatter}, af Fløe: Fadderne Jens Pedersen Uhre Ander Xstensen Døslund, Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter}, og Søn {Søren Sørensen} af Fløe.
NOTITS: Moderens søster Else Christensdatter bærer. Faderens bror Jens Pedersen og søster Mette Pedersdatter og den sidstes søn Søren.
24861794.12.21Eskild Christensen Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 3. Dom 4ta in Adventu havde Xten {Eskildsen} Wolling af Harrild {Lille Harrild}, af sin 1ste kone, Karen Eskildsdatter {forkert: skal være Thomasdatter}, en Søn til Daaben, blev kaldet Æskild, baaren af Ole Pallesens Datter {ingen børn set, måske tjenestepige} i Eistrup=Harrild - fadder Ole Pallesen, Erick Jensens Søn {Jens Eriksen} af Harrild, Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}, og Niels {Christensen} Lankiers Pige i Brande bye -
NOTITS: Moderens navn Karen Eskildsdatter forkert i kirkebogen, se dåb #2349 hvor det korrekte Thomasdatter er angivet. Mest naboer. Christen Wolling kommer udensogns fra og har ingen familie i Brande. En Eskild Christensen født i Brande sogn ses i Jelling 1850 men 76 år gammel, skulle være født 1774c - 20 års forskel.
24871794.12.26Peder Jensen Brandlund Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter 4. Festo 2do Nativ Xsti havde jens Greene i Lund af sin 2den kone Johanne Marie Pedersd. en Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af konens Søster Anne Pedersdatter fadderne Lars {Christensen} Nedergaard, og Thom. Pedersens kone {Margrethe Jakobsdatter} af Lund, Jens {Pedersen} Nørgaard Uhre og Peder Lausen Grarup.
NOTITS: Anne Pedersdatter, vel af Brande sogn et sted, er moderens søster. Jens Nielsen er fra Grene i Arnborg.
24881795.01.18Iver Sørensen Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 5. Dom 2da p. Epiphan. havde Søren {Iversen} Kragsig, af sin 1ste kone Kirsten Xstensd. en Søn til Daabben blev kaldet Iver , baaren af Truels iversens kone {Maren Christensdatter} i Grarup fadderne var: Jens {Christensen} Skræder af L: Holm, Lars {Christensen} Windings kone {Maren Jensdatter} ibid., Xsten {Hansen} Kragsig, og Truels Iversen Grarup.
NOTITS: Faderens bror Troels Iversen. Moderens far Christen hansen Kragsig.
24891795.01.25Erik Jensen Sandfeld- Bjerre Jens Andersen Bjerre Anne Sørensdatter 6. Dom 3tia p. Epiph. havde Jens Andersen Biere af sin 1ste kone, Anne SørensDatt. en Søn til Daaben blev kaldet Erick, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i Langkier fadderne Jens pedersen Uhre, Søren {Andersen} Riisberg, og Clemen {Andersen} Schierrris og Hustrue {Ane Thomasdatter}:
NOTITS: Moderens stedfar Jens Pedersen. Båren af afdøde mand Erik Larsens bror Anders' kone Ane Christensdatter i Store Langkær. Søren Andersen gift med moderens søster Dorthe.
24901795.03.08Thøger Jensen Uhre Jens Thøgersen Anne Marie Henriksdatter No. 7 Dom 3tia Jejunii havde jens Thøgersen Uhre, af sin 1ste kone, Anne Marie Henrichsdatt 1 Søn til Daaben blev kaldet Thøger , baaren af Thøger Jensens kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i Schierlund: fadderne vare Peder Andersen Schierl: Henrich Nielsen Uhre, item Peter {Nielsen} Arrevad og Hustru {Anne Henriksdatter}.
NOTITS: Maren Pedersdatter Hannerup er faderens mor. Peder Andersen gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter. Henrik Nielsen er moderens far. Anne Henriksdatter er moderens søster gift med Peder Nielsen i Arvad.
24911795.05.17Christen Nielsen Grarup Niels Jensen Grene Edel Christensdatter Vipskov - Dom 6tia p. F. Paschale havde Niels Jensen Greene i Grarup af sin 1ste kone, Edetl Christensd. {Vipskov} en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af konens Søster Magrethe Bechtoft {Christensdatter Vipskov, stedet Bæktoft i Skarrild sogn}: fadderne: Niels og Søren Christensen, Peder Hansen, og Truels Jørgensens kone, alle af Grarup.
24931795.05.25Jens Larsen Brandlund Lars Christensen Nedergaard Anne Jensdatter 10. Festo 2do Pentecostes havde Lars Christensen i Lund {Brandlund} Jens, baaren af Konens Søster Maren {Jensdatter}, fadderne: Søren Christensen, Troels Iversen, og Peder Hansen, alle af Grarup, og Jens {Nielsen} Greenes Hustru {Margrethe Pedersdatter}, Lund {Brandlund}.
NOTITS: Maren Jensdatter er moderens søster, Troels Iversen gift med faderens søster Maren Christensdatter.
24981795.09.06Jens Clemmensen Hyvild Clemmen Larsen Maren Jensdatter 15. Dom 14 p. Trinit. havde Clemen Lassen af Hyvild af sin 1ste kone, Maren Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Xsten {Jensen} Utofts kone {Kirsten Jensdatter} i omvraae: fadderne Xsten {Nielsen} utoft Thomas Kieldsen Langkier, Peder {Clemmensen} Hyvild og Hust. {Sidsel Michelsdatter}.
NOTITS: Christen Jensen Utoft er bror til moderen.
24991795.09.13Morten Nielsen Skærlund Niels Mortensen Skærlund Karen Christensdatter 16. Dom 15 p. Trinit havde Niels Morthensen Schierlund af sin 1ste kone, Karen Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Morthen, baaren af gamle Morten Petersens kone {Ane Nielsdatter} i Schierlund: fadderne: Peder Hansen, Niels Hansen, Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
Begravelse nr. 6402
NOTITS: Moderens mor, resten naboer.
25021795.10.25Troels Pedersen Borup Peder Troelsen Maren Andersdatter 19. Dom: 21 p. Trinit have Peder Truelsen i Borup af sin 2den kone Maren Andersd., en Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter}. fadderne: Mathias {Christensen} Grarup. gl: Jens {Jensen} Søndergaard, item Jens Pedersen {Kiergaard} og Hust. {Maren Pedersdatter} af Borup.
NOTITS: Karen Troelsdatter søster til faderen. Jens Pedersen Kiergaard er for kort tid kommet til Brande sogn og er nabo.
25041795.12.20Jens Peder Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Brogaard Dorte Jensdatter 2. 4ta in Adventu havde Thomas Nielsen Broegaard af sin 2den kone, Dorthe Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Jens Peter, baaren af Inger Pallesd., Xsten {Christensen} Bundgaard kones {Dorte Pallesdatter} Søster i Borup: fadderne vare Thøger Jensen, Peder Andersen, Niels Morthensen og Hustrue {Karen Christensdatter}: alle af Schierlund.
NOTITS: Familieforhold ikke kendte. Ser ud som om hele Skærlund, som er nabo til, er faddere.
25051795.12.26Jørgen Jensen Brandlund Jens Jørgensen Skræder Anne Jensdatter 3. Festo 2do Nativit Xti havde Jens Jørgensen Skræder i Brandlund af sin 1ste kone Anne Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Mads {Jørgensen} Skomagers kone {Anne Iversdatter} i Lund: fadderne vare Lars {Christensen} Winding og Hustrue {Maren Jensdatter}, Jens {Christensen} Skræder af Lille Holm, og Mads Jørgensen Skomager i Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ikke klart om Jens og Mads Jørgensen er brødre.
25061796.01.04Henrik Pedersen Arvad Peder Nielsen Arvad Anne Henriksdatter 4. 1ma p. Epiphan: havde Peder {Nielsen} Arrevad af sin 1ste kone Anne Henricks Datter, en Søn til Daaben, blev kaldet Henrick, baaren af Henrick Pedersens Enke {Mette Pedersdatter} i Uhre: fadderne var Sr. Jens {Pedersen} Lund, og Jesper {Nielsen} Møller, item Jens Thøgernsen, og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
NOTITS: Moderens mor Mette Pedersdatter bærer. Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen. Jesper Nielsen Møller og Jens Pedersen Lund er naboer.
25071796.01.31Jens Nielsen Flø Niels Pedersen Flø Maren Jørgensdatter 5. Dom 6agesima havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste kone Maren Jørgensd. en Søn til Daaben, blev kalddet Jens, baaren af Palle Pedersens Datter {steddatter}, Maren {Jensdatter} i Fasterholdt faddere Jonas {Eriksen} Harrild {Ejstrup}, Jørgen {Pedersen} Holthum og Hust. {Maren Nielsdatter} Søren Sørensen, og Xsten Pallesen af Fløe.
NOTITS: Båret af faderens bror Palle Pedersens steddatter i Fasterholt, Arnborg. Jonas Eriksen gift med faderens søster Ane Pedersdatter. Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter er moderens forældre fra Holtum, Arnborg.
25081796.01.31Jens Jespersen Arvad Mølle Jesper Nielsen Anne Jensdatter Leth Eodem Die [Dom 6agesima] havde Mølleren Jesper Nielsen i Arrevad af sin 1ste kone, Anne {Jensdatter} Læth, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Konens Broderkone {broder: Jens Jensen Leth gift med Bodil Marie Lauridsdatter} i Icast=Sogn: fadderne vare Jens {Jensen} Læth i Remme {Ikast}, Sr. Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Peder Nielsen og Moder {Ane Jørgensdatter} af Arrevad.
NOTITS: Moderens far Jens Sørensens Leth i Remme Ikast. Båret af moderens bror, Jens Jensen Leths kone Bodil Marie Lauridsdatter i Ikast. Tak til Arne Feldborg af hammerum-herred.dk for navnene til "Konens Broderkone".
25101796.02.14Niels Jensen Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 8. Dom: 1ma Jejunii havde Jens {Christensen} Skræder i L. Holm af sin 2den kone, Karen Xstensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Niels, baaren af Jomf {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard: fadderne Peder og Jens Pedersen af Uhre, Lars {Christensen} Winding og Hustr {Maren Jensdatter} af Lille Holm.
25111796.02.14Jens Mathiasen Grarup Mathias Christensen Grarup Anne Jensdatter 9. Eodem die [Dom: 1ma Jejunii] havde Mathias {Christensen} Grarup, af sin 1ste kone, Anne Jensdatt. en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Peder {Nielsen} Askiers Datter {Kirsten Pedersdatter} fadderne: Jens {Pedersen} og Søren {Christensen} Nørgaard med Hustr. {Birte Jensdatter} af Grarup, og Thomas {Christensen} Algierlund.
25171796.05.29Christen Sørensen Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 15. Dom 1ma p Trinit. havde Søren Iversen af Kragsig, af sin 1ste kone Kirsten Xstensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Xsten Hansens kone {Johanne Jensdatter} i Kragsig: - fadderne: Lars {Christensen} Winding, Truels {Iversen} Grarup, og Hustrue {Maren Christensdatter}, og Xsten Kragsig.
NOTITS: Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Moderens far Christen Hansen. Troels Iversen er faderens bror.
25181796.07.10Peder Christensen Tarp Christen Andersen Tarp Kirsten Jensdatter 16. Dom 7ma p. Trinit havde Xsten Andersen Tarp, af sin 1ste kone Kirsten Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af barnets Søster Anne Marie {Pedersdatter}. fadderene: Jens {Jensen} Søndergaard i Borup, Søren {Andersen} Riisberg, og Hustru {Dorte Sørensdatter} og Lars {Andersen} Toudahl {Arnborg}.
NOTITS: Moderens datter Anne Marie Pedersdatter bærer. Jens Jensen Søndergaard er moderens far. Søren og Lars Andersen er faderens brødre.
25201796.09.11Christen Nielsen Brandlund Niels Christensen Stenkløver Mette Pedersdatter 18. Dom 16 p. trinit havde Niels Xstensen af Lund {Brandlund}, af sin 1ste kone Mette Pedersd. en Søn til Daaben blev kaldt Christen, baaren af Anders {Christensen} Mitgaards Datter {Karen Andersdatter} i Lund, fadderne: Jens {Nielsen} Greene, Lars {Christensen} Winding og Hustrue {Maren Jensdatter}, og Jens Mitgaard af Lund.
NOTITS: Ser ud til at være naboer.
25211796.09.25Peder Nielsen Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 19. Dom 18 p. Trinit havde N{iels} Pedersen af St. Sandfeld, af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder , baaren af konens Søster, Mette {Troelsdatter}: fadderne: Peder {Pedersen} Foged {Sognefoged}, Jens {Pedersen} L: Sandfeld, Jørgen Truelsen og Hustr. {Karen Jørgensdatter} af St. Sandfeld.
NOTITS: Moderens søster Mette Troelsdatter bærer. Moderens bror er Jørgen Troelsen. Jens Pedersen og Peder Pedersen sognefoged er brødre til faderen.
25241796.10.30Jonas Eriksen Harrild Erik Jensen Inger Sørensdatter 22. dom 23 p. Trinit. havde Erick Jens{en} Harrild af sin 2den kone, Inger Sørensdatter, en Søn til Daabe, blev kaldet Jonas, baaren af Jonas Harils Datter Anne {Jonasdatter}: fadderne Johas {Jonas} Harrild, og Hustr. {Anne Pedersdatter} Xsten {Sørensen} Storgrd af Eistrup, og Peder {Christensen} Woilung {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Familieforholdet til Jonas Eriksen på den anden side åen i Ejstrup sogn ikke klart, hvis der er noget.
25261797.01.08Jens Pedersen Blæsbjerg Peder Christensen Karen Jensdatter 1. Dom: 1ma p. Epiphan. havde Peder Xstensen af Blesberg af sin 2den kone Karen Jensd:, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af konens Søster Kirsten Jensd. Lundfod - fadderne vare Peder Madsen af Lund {Brandlund}, Peder {Jensen} Skræder af Uhre, og Mads {Jensen} Blesberg, og Hustru {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Kirsten Jensdatter bærer, moderens søster. Peder Jensen er moderens bror.
25281797.01.29Erik Andersen Langkær- Store Anders Larsen Anne Christensdatter 3. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiphan.] havde Anders Lassen af st. Lankier, af sin 2den kone, Anne Xstensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Erick, baaren af Jens {Andersen} Bierris=kone {Ane Sørensdatter}: fadderne Clemmen {Andersen} Schierris og Hustr. {Ane Thomasdatter} Thomas Lassen af Grarup, og Søren {Larsen} Bierre af Borup.
NOTITS: Thomas og Søren Larsen er brødre til faderen.
25291797.01.29Christen Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 4. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiphan.] havde Niels {Christensen} Nygaard af Brande {by} af sin 2den kone, Maren Xstensdatt. en Søn til Daaben blev kaldet Xsten Christen, baaren af Mandens Søn Xsten Nielsen: fadderne Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder Xstensen, Truels {Christensen} Brandes Hust. {Mette Christensdatter} og Xsten {Pedersen} Biere af Grarup.
NOTITS: Her bliver ganske usædvanligt og enestående båret af en mand! Christen Nielsen er faderens søn. Resten er naboer, undtagen Christen Pedersen fra Grarup, som vist ikke er familie.
25311797.02.26Søren Larsen Grarup Lars Sørensen Marianne Pedersdatter 6. fastelavns Søndag havde Lars Sørens: af Grarup med sin 1ste Kone Mariane Pedersd: en Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Christen {Jensen} Nør Askiers Datter {steddatter} Ane Sørensd: faderne Jens {Pedersen} Nørgaard og hustru {Dorte Sørensdatter} af Uhre, Clemand {Larsen} Hyvild, og Jens Pedersens Søn {stedsøn} Otte {Sørensen} af Uhre,
Begravelse nr. 6513
NOTITS: Begravet 6 år gammel 1803. Lars Sørensen er født i Nørre Askær, søn af Søren Larsen og Ane Larsdatter, som blev 2. gang gift med Christen Jensen. Han og konen flytter senere til Nybygget, Ejstrup. Anne Sørensdatter
25351797.03.19Niels Hansen Uhre Hans Dynesen Karen Nielsdatter 10. 3tia Jejunii havde Hans Dynesen Uhre, af sin 1ste kone, Karen Nielsdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels, baaren af Xsten Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre: fadderne Lars Diinesen og Hust. {Else Pedersdatter} Diines Lassen, og Peder Nielsen, alle af Uhre.
Begravelse nr. 6458
NOTITS: Ane Kirstine Nielsdatter er moderens søster. Lars Dynesen er faderens bror og Dynes Larsen hans far.
25361797.04.30Thomas Christensen Uhre Christen Olesen Smed Anne Thomasdatter 11. Dom 2da p. Paschale havde Xsten Olesen Smed af Uhre, af sin 1ste kone Anne Thomasdater, en Søn til Daaben, blev kaldet Thomas, baaren af Jomfr: {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard paa Brandholm: fadderne: Jens {Andersen} Bierre, Jens {Christensen} Kragsig, Thomas Pedersens enke {Margrethe Jakobsdatter} og Søn Niels {Thomasen} af Lund.
NOTITS: Margrethe Jakobsdatter er moderens stedmor. Niels Thomasen moderens bror.
25371797.06.05Jens Christian Jeppesen Askær- Sønder Jeppe Christensen Anne Marie Pedersdatter No. 12: Festo 2do Pentekostes: havde Jeppe Xstensen S: Askier, af sin 1ste kone Anne Marie Pedersdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Laus {Laurids Christensen} Hedegaards Datter Anne Marie {Lauridsdatter}: fadderne: Xsten {Pedersen} S: Askier, Peder {Nielsen} Askier og Hustrue {Johanne Kjeldsdatter}, og [DKB: mandens broder] Xsten Hallingbeck {Hallundbæk} af Eistrup Sogn.
Begravelse nr. 6423
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Christen Christensen Hallundbæk er bror til faderen. Laurids Christensen eller Inger Christensdatter søskend til faderen.
25381797.06.05Bertel Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Skerris Ane Thomasdatter 13. Dito Samme Dag [Festo 2do Pentekostes] Clemen Andersen Schierris, af sin 3die kone Ane Thomasd. en Søn til Daaben blev kaldet Berthel, baaren af [DKB: konens søster] Maren Berthelsd. af Jelling: fadderne otte {Pedersen} Schierris og Hust. {Inger Pedersdatter} Peder {Clemmensen} Hyvild, og Xsten {Andersen} Schierris [DKB: af Grarup].
Begravelse nr. 6467
NOTITS: Begravet 3 år ga,,eø o 1800. Moderens halvsøster Maren Bertelsdatter bærer. Peder Clemmensen er faderens søn af 1. ægteskab. Christen Andersens er faderens bror.
25421797.07.09Mads Christian Madsen Drantum Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 17. Dom 4ta p. Trin. havde Mads Nielsen Drantum, af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. en Søn til Daaben blev kaldet Mads Christian, baaren af [DKB: mandens søster] Maren Nielsdatter Drantum: fadderne: Peder Truelsen og Hustrue {Maren Andersdatter}, item Peder Iversen af Lundfod, og Hans Iversen af Dürchen {Dørken} i Tyregod Sogn.
NOTITS: Opnævnt efter faderens stedfar Mads Christian Ørbæk. Båren af faderens søster Maren Nielsdatter. Moderens bror Peder Troelsen og søster Karen Troelsdatters mand Peder Iversen. Hans Iversen er gift med faderens søster Else Nielsdatter.
25441797.10.08Peder Thomsen Brogaard Thomas Nielsen Brogaard Dorte Jensdatter 19. Dom 17ma p. Trinit. havde Thomas Nielsen Broegaard og sin 2den kone Dorthe Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder baaren af Niels Morthensens kone {Karen Christensdatter} i Schierlund: fadderne: Peder og Niels Hansen, og Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
NOTITS: Synes kun at være en slags naboer.
25461797.11.26Søren Christian Bertelsen Uhre Bertel Christensen Tirsvad Johanne Kirstine Sørensdatter 21. Dom 24 p. Trinit d. 26 Novembr havde Skoleholderen Bertel {Christensen} Thiirsvad i Uhre, af sin 1ste kone Johanne Kirstine Sørensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Søren Christian baaren af Elles Poulsdatter Riisberg: fadderne Niels {Sørensen} Riisberg, Jens Pedersens Søn {stedsøn: Otte Sørensen} i Uhre, Niels {Sørensen} Riisbergs Søn {stedsøn: Jens? Poulsen}, og Sognefogedens {Peder Pedersen} kone {Ane Christensdatter} -
NOTITS: Opkaldt efter begge bedstefædre. Niels Sørensen er moderens bror, begge født i Pomphole, Thyregod, far Søren Pedersen. Elles Poulsdatter stedfar er Niels Sørensen. Bertel Tirsvad er fra Klovborg og har ingen familie i Brande.
25471797.12.26Anders Jensen Sandfeld- Bjerre Jens Andersen Bjerre Anne Sørensdatter 1. D: 26 Decembr havde Jens Andersen Bierre, af sin 1ste kone Anne Sørensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Anders baaren af Anders {Jensen} Arrevads Enke {Mette Knudsdatter} fadderne Jens Pedersen Uhre, Søren Andersen Riisberg, og Hustru {Dorte Sørensdatter}, og Jørgen Anders. Arrevad.
NOTITS: Faderens mor Mette Knudsdatter bærer. Moderens stedfar er Jens Pedersen. Dorte Sørensdatter er søster til moderen. Jørgen Andersen er bror til faderen.
25501798.02.18Niels Kjærsgaard Jensen Kragsig Jens Christensen Kragsig Anne Katrine Sørensdatter 4. Dom. Baptisimi Salvati d. 18 Febr: havde Jens {Christensen} Kragsig af sin 1ste kone Anne Kathrine Sørensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard baaren af Pigen Anne Xstend. paa Brandholm, - fadderne Hr. Otte Arrevad, Xsten {Hansen} Kragsig, samt Peder Andersen, og Hustru {Karen Ovesdatter} af Lund {Brandlund}. -
NOTITS: Opkaldt efter tidligere ejer af Brandholm, Niels Jensen Kjærsgaard. Faderens søster Anne Christensdatter bærer. Faderens far er Christen Hansen.
25531798.03.18Thomas Mathiasen Grarup Mathias Christensen Anne Jensdatter 7. Midfaste=Søndag d 18 Martii havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone, Anne Jensdatter, en Søn til Daaben; blev kaldet Thomas, baaren af Xsten Xstensen kone {Ane Larsdatter} af Gifve Sogn fadderne Søren Xsten og Hust. {Birte Jensdatter} Grarup Mandens broder Xsten Xstensen af Gifve=Sogn, og Thom. Kielsens Søn {Kjeld Thomasen}, af Langkier.
Begravelse nr. 6436
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Faderens bror er Christen Christensen i Donnerup Give, hans kone Ane Larsdatter bærer. Søren Christensen er nabo.
25541798.03.21Laust Pedersen Uhre Peder Jensen Skræder Anne Pedersdatter 8. Onsdagen d. 21 Martii havde Peder {Jensen} Skræder af Uhre, af sin 1ste kone Anne Pederd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Laust, baaren af Xsten {Pedersen} S: Askiers Hustru {Karen Nielsdatter}: fadderne: Peder Xstensen Blesberg og Hustrue {Karen Jensdatter}, Morthen Simonsen af Lund {Brandlund}, og Jens Truelsen Uhre.
NOTITS: Familieforhold ukendte. Christen Pedersens navn to gange ved anden dåb 2457 og denne, han kan være familie til moderen, som kan Morten Simonsens kone i Brandlund Maren Pedersdatter.
25571798.04.22Laust Nielsen Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 11. Dom 2da p. F. Paschale d. 22 Apriil havde Niels {Nielsen} Organist af sin 1ste kone Johanne Xstensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Laust, baaren af Mandens Datter Kirsten {Nielsdatter} - fadderne Jens {Christensen} Bundgaard og Hust. {Karen Poulsdatter} Christen {Andersen} Tarp, og Jens Pedersen Søn {stedsøn: Otte Sørensen} i Uhre.
NOTITS: Faderens datter Kirsten Nielsdatter bærer.
25601798.05.13Christen Gydesen Borup Gyde Pallesen Else Marie Christensdatter 14. dito Samme Dag [Dom 5ta Pasch: d 13 Maj] havde Gøde Pallesen Borup af sin 1ste kone Else Marie Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Jens {Christensen} Bundgaards kone {Karen Poulsdatter} i Uhre: fadderne Jens {Christensen} Bundgaard, Jens {Jensen} Boel, og hustru {Johanne Christensdatter}, og Xsten {Christensen} Bundgaard af Borup.
NOTITS: Jens og Christen Christensen Bundgaard er brødre til moderen.
25611798.05.13Jens Christensen Tarp Christen Andersen Tarp Kirsten Jensdatter 15. dito Samme Dag [Dom 5ta Pasch: d 13 Maj] havde Xsten Andersen Tarp, af sin 1ste kone Kirsten Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af gl: Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Ane Jensdatter} i Borup: fadderne Jens Pedersen {Kærgaard} Tarp og hust. {Maren Pedersdatter}, Niels Pedersen St. Sandfeld, og Søren Andersen Riisberg.
NOTITS: Moderens søster Ane Jensdatter bærer. Søren Andersen er bror til faderen.
25621798.05.20Knud Larsen Drantum Lars Nielsen Maren Christensdatter 16. d. 20de Maj Dom 6ta p. Pasch. havde Laus Nielsen Drantum, af sin 1ste kone, Maren Xstensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Knud, baaren af Mandens Søster Magrethe Nielsdatter: fadderne Mads {Nielsen} Drantum, Peder {Poulsen} Husum og Hustr. {Maren Jensdatter} item Xsten Nielsen af Uhre.
NOTITS: Faderens søster Margrethe Nielsdatter af Uhre bærer. Se dåb #2516. Familien ny i Brande sogn.
25641798.10.28Peder Jeppesen Askær- Sønder Jeppe Christensen Anne Marie Pedersdatter 18. Dom 21 p. Trinit d 28e Octobr. havde Jeppe Xstensen S: Askier, af sin 1ste kone, Anne Marie Pedersdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Truels {Iversen} Grarups Datter Mette {Troelsdatter}: fadderne Xsten Jensen, Xsten Pedersen [DKB: og Hustru {Karen Nielsdatter}] og Søn Jens {Christensen}, alle af Askier.
NOTITS: Båret af tjenestepigen (FT 1801) i gården, Mette Troelsdatter. Resten er naboer. Forældrene er flyttet til fra Ørskov i Snejbjerg sogn.
25661798.12.16Michel Pedersen Hyvild Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 1. Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii havde Peder Clemensen Hyvild af sin 1ste kone Sidsel michelsd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Michel, baaren af Mads {Jensen} Riisbergs Datter Sidsel {Madsdatter}, fadderne Clemen {Larsen} Hyvild, Xsten {Pedersen} L: Langkier, og Clemen {Andersen} Schierris, og Hustrue {Ane Thomasdatter}.
NOTITS: Mads Jensen er søster til Johanne Jensdatter, som er moderens mor. Kirsten Jensdatter, Christen Pedersens kone, er også søster til Johanne Jensdatter. Clemmen Andersen Skerris er faderens far. Ane Thomasdatter er faderens stedmor.
25691799.01.27Niels Kjærsgaard Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 4. Sexagesima d. 27mo Jan. hafde Hfr. Otte {Nielsen} Arrevad paa Brandholm af sin 1ste kone: Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard, en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard, baaren af Madme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} - fadderne: Hr. Jacob {Mortensen} Schaarup af Vester Hyvild {Høgild}, Hr. Jørgen {Nielsen} Arrevad af Riisbach {Risbak, Sjørslev}, Jomf Nascou [DKB: af Præstegaarden] og Peder {Nielsen} Arrevad.
NOTITS: Bæres af moderens mor Karen Mortensdatter Skaarup og hendes bror Jakob Mortensen Skaarup er fadder. Jørgen og Peder Nielsen er faderens brødre som han født i Arvad.
25701799.01.27Søren Jensen Brandlund Jens Sørensen Anne Margrethe Nielsdatter 5. Samme Dag [Sexagesima d. 27mo Jan.] havde Jens Sørens. i Lund {Brandlund}, af sin 1ste kone Anne Magrethe Nielsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Anne Sørensdatter, fadderne Niels {Christensen Nygaard} forpagter og Søn Jeppe {Nielsen}, Jens Johansen af Lund, og Thomas {Lassen} Grarups Hustru {Ane I Sørensdatter}.
NOTITS: Opkaldt efter bedstefaderen Søren Jensen, som døde året før i 1798. Faderens to søstre Ane II bærer og Ane I er fadder. Moderens far er Niels Christensen Nygaard og hendes bror Jeppe Nielsen.
25721799.02.10Søren Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 7. Dom 1ma Jejunii d. 10 Febr havde forpagteren Niels {Christensen} Nyegaard, af sin 2den kone Maren Christensd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Søren , baaren af Jomfru Nascou i Præstegaarden: fadderne Peder Xstensen og Hustrue, og Jens Sørensen [DKB: alle] af Lund {Brandlund}, og Jacob Andersen af Brande=bye
NOTITS: Jens Sørensen er svigersøn til faderen over hans kone
25731799.03.17Jørgen Jensen Sandfeld- Lille Jens Pedersen Sandfeld- Lille Kirsten Nielsdatter 8. Dom. Palmarum d. 17mo Martii havde Jens Pedersen L. Sandfeldt, af sin 1ste kone, Kirsten Nielsdater, 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af konens Søster Anne Nielsdatter. fadderne: Niels Pedersen, og Hust. {Kirsten Troelsdatter} Jørgen Truelsen, og Hust. {Karen Jørgensdatter} alle af Sandfeldt, item Peder {Pedersen} Sognefoged {Uhre}.
NOTITS: Peder og Niels Pedersen er brødre til faderen, alle født i Uhre. Anne Nielsdatter er moderens søster, som bliver gift meget sent i 1803 med 41 år.
25761799.03.25Dynes Hansen Uhre Hans Dynesen Karen Nielsdatter 11. Fest. 2do Pasch. d. Martii 25 havde hans Dynesen Uhre, af sin 1ste kone Karen Nielsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Dynes, baaren af Dynes Lassens Datter Anne Kirstine {Dynesdatter}: faddere Dynes Lassen, Lars Dynesen og Hustrue {Else Pedersdatter}; og Xsten Nielsen Nørgaard af Uhre -
NOTITS: Ane Kirstine Dynesdatter er faderens søster. Dynes Larsen er faderens far. Lars Dynesen er faderens bror.
25791799.04.28Jørgen Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 14. Dom 5ta p. Pasch. D. 28vo Apriilis havde Niels Pedersen Fløe, af sin 1ste kone, Maren Jørgensd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Jørgen, baaren af Anne Jørgensd. Holtum {Arnborg}, fadderne Jørge {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Xsten Pallesen og Hustrue {Maren Sørensdatter} og Xsten Thøgersen, alle af Fløe.
NOTITS: Anne Jørgensdatter der bærer er søster til moderen. Jørgen Pedersen er moderens far fra Holtum, Arnborg.
25811799.05.26Troels Pedersen Lundfod Peder Iversen Karen Troelsdatter 16. 1ma p. Trinit: d. Maji 26 havde Peder Iversen Lundfod, at sin 1ste kone Karen Truelsdatt. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Pigen, Johanne Xstensdatter: fadderne Peder Truelsen, og Hustrue {Maren Andersdatter, af Lundfod}, samt brødrene Christen {af Lundfod} og Søren Iversen {af Kragsig}.
NOTITS: Tjenestepigen bærer. Peder Troelsen er moderens bror. Christen og Søren Iversen er faderens brødre.
25821799.06.16Jens Christensen Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 17. 4ta p. Trin: d: Junii 16 havde Xsten Thomsen Algierlund, af sin 2den kone, Else Jensd. 1 Søn til Daaben, blev kaldt Jens, baaren af mandens Datter Anne Kirstine {Christensdatter}, fadderne: Peder {Poulsen} Husum, og Hustrue {Maren Jensdatter}, Peder {Jensen} Søndergaard Uhre, og Niels {Sørensen} Riisberg.
NOTITS: Anne Kirstine Christensdatter, faderens datter med 1. kone Bertha Nielsdatter bærer. Maren Jensdatter er moderens søster og Peder Jensen Søndergaard hendes bror, alle født i Flø.
25831799.06.16Peder Larsen Grarup Lars Sørensen Mariane Pedersdatter 18. Eodem Die [4ta p. Trin: d: Junii 16] havde Lars Sørensen Grarup, af 1ste kone, Mariane Pedersd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af konens Søster Anna {Pedersdatter}: fadderne: Xsten {Jensen} N. Askier, og Datter {steddatter} Anne {Sørensdatter}, Jens Pedersen Kiergaard, og Laust Olesen Hindschou, i Tyregod Sogn.
NOTITS: Anna Pedersdatter er moderens søster, formodentlig ikke fra Brande. Anne Sørensdatter er faderens søster, Christen Jensen Nørre Askær hans stedfar. Lars Olesen i Hindskov, Thyregod er gift med Ane Sørensdatter også nævnt some fadder.
25851799.07.26Søren Thomasen Grarup Thomas Larsen Anne Sørensdatter [DKB:] fredagen d 26 Julj Havde Thomas Larssen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Jensens {†1798} Datter af Lund {Brandlund} Anne Sørensd: faderne Anders Over Gaard {Larsen} i LangKier, og Hustru {Ane Christensdatter} Søren {Larsen} Biere i Borup, og Troels Iversens {Sted}Søn Søren {Jensen, 25} af Grarup.
Begravelse nr. 6477
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Kirkebogsteksten fra DKB (Degnen), præstens version udelader for meget. Ane II Sørensdatter er moderen Ane I Sørensdatters søster. Anders Larsen Langkær og Søren Larsen Borup er faderens brødre.
25881799.09.07Bertel Poulsen Uhre Poul Sørensen Husum Mette Andersdatter 23. Eodem Die 7mo Sept: havde Anders Pedersens Datter Mette Andersd. Uhre et uægte barn til Daaben, en Søn, blev kaldet Berthel
NOTITS: Uægte. Bertel Poulsen er i 1801 ved bedsteforældrene Anders Pedersen og Mette Jakobsdatter i Uhre, moderen er andetsteds. Moderens far Anders Pedersen er fadder
25901799.09.29Christen Nielsen Blæsbjerg Niels Thomsen Blæsbjerg Birte Christensdatter 25. Eodem Die Sept 29mo havde Niels Thomsen Blesberg, af sin 1ste kone Birthe Xtensd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Degnens Pige {tjenestepige}, Anne Xstensdatter, fadderne vare Peder Christenen, og Hust. {Karen Andersdatter} af Lund {Brandlund}, Jens Greene af Tychschovgaard {Lille Tykskov, Ejstrup} og Jørgen {Andersen} Arrevad.
NOTITS: Familieforhold uklare.
25911799.12.08Jens Clemmensen Skerris Clemmen Andersen Ane Thomasdatter 1. Dom 2da Adv. d. Decemb. 8 havde Clemen Andersen Schierris, af sin 3die kone Ane Thomasd. 1 Søn til Daaben, kaldet Jens, baaren af Anne Andersdatter Schierris - fadderne Peder Clemmensen Hyvild, Jens {Andersen} Biere, og Hustr. {Ane Sørensdatter} og Anders Lassen af Langkier.
NOTITS: Familieforhold ukendte.
25921800.01.05Jens Jakobsen Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 2. Dom p. Nov. An. d. Jan. 5to havde Jacob Jensen Brande {By} af sin 1ste kone Margarethe Madsd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Niels Hansens kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre, fadderne Niels Hansen, Peder Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Larsdatter} i Schierlund, og Palle Pedersen Fasterholt {Arnborg}.
NOTITS: Faderens søster Ane Kirstine Jensdatter bærer. Palle Pedersen er faderens stedfar.
25931800.02.23Niels Kjærsgaard Sørensen Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 3. Dom Este Mihi Febe. de. 23tio havde Søren Iversen Kragsig, af 1ste kone, Kirsten Xstensdatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard, baaren af Jomfr Appollone Kiersgaard - fadderen Hr. O.{tto Nielsen} Arrevad {af Brandholm}, Jens {Christensen} Kragsig, og Hustru {Anne Katrine Sørensdatter} og Xsten {Hansen} Kragsig.
NOTITS: Christen Hansen Kragsig er moderens far. Otto Arvad af Brandholm ejer Kragsig, det er hans kone Abelone Nielsdatter Kjærsgaards far, Niels Kjærsgaard, drengen er opkaldt efter. Flere drenge i Brande sogn bliver opkaldt med samme navn.
25941800.03.09Christen Larsen Risbjerg Lars Nielsen Elles Christensdatter 4. Dom 2da Jejuni: D. Martii 9no havde Lars Nielsen Riisberg, af 1ste kone Elles Xstensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Niels Morthens Kone {Karen Christensdatter} i Schierlund - fadderne: Niels {Sørensen} Riisberg, N.{iels} Morthensen af Schierlund. item Christen {Pedersen} Sønder - Askier og Hustrue {Karen Nielsdatter.
NOTITS: Karen Christensdatter er moderens søster, Christen Pedersen moderens stedfar og Karen Nielsdatter hendes mor.
25951800.04.10Hans Pedersen Skærlund Peder Hansen Anne Kirstine Larsdatter 5. Die Apriilis 10ma havde Peder Hansen Schierlund, af 1ste kone Anne Kirstine Lasdatter en Søn til Daaben blev kaldet Hans, baaren af Jens {Christensen} Schous Hustrue {Marie Hansdatter} i Store Hestlund, i gifve Sogn - fadderne Peder Andersen og Hust. {Kirsten Thøgersdatter} Niels Morthensen Schierlund, og Niels Hansen Uhre.
NOTITS: Marie Hansdatter er faderens søster, født i Skærlund. Niels Hansen er faderens bror.
25991800.04.27Nicolai Ottosen Brandholm Otte Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 9. Die Aprilis 27ma havde Hr. Otte Arrevad til Brandholm af sin 1ste kone Johanne {Nielsdatter} Kjærsgaard, en Søn til Daaben, blev kaldt Nicolai, baaren af Peder {Nielsen} Arrevads kone {Anne Henriksdatter}, - fadderne Niels {Christensen} Donnerup, Jens {Pedersen} Lund og Hustru {Christiane Morsing, Lundfod}, item Peder {Pedersen} Fløe af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Mens Otto Arvads første dåb havde overklasse folk, er dette relativt normale folk.
19801800.05.08Jakob Jensen Borup Jens Jensen Glejbjerg? Ane Nielsdatter Nygaard {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Jens Jenssens {Glejbjerg} Søn i Borup Jakob "Samme dag [d 22 May] blev begraven Jens Jenssens Søn Jacob i Borup 11 Dag Gl:"}.
Begravelse nr. 6472
NOTITS: Må være hjemmedøbt, for barnet har et navn. I FT 1801 er der to Jens Jensen'er i Borup: 1. Jens Jensen Boel og tilflyttet fra Arnborg 2. Jens Jensen Glejbjerg. Her er Jens Jensen Glejbjerg antaget for hans kone er 34 mod Jens Boels kone 45 (som ikke ville være umulig).
26011800.05.18Jens Madsen Brandlund Mads Jensen Pedersborg Birte Eskildsdatter 11. Die Majo 18mo havde Mads Jensen Pedersborg, af 1ste kone, Birthe Echildsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Johan Jørgensens Datter i Lund [DKB: Ane Cathrine] - fadderne Mads {Jørgensen} Skoemager, og Hust. {Ane Iversdatter Qvist} Jens {Christensen} Kragsig {af Brandholm Mark} Jens Johansen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Familie ikke set. Gården "Pedersborg" i Brandlund nævnt første gang i Brande kirkebog.
26051800.06.29Jørgen Pedersen Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Anne Christensdatter 15. Die Junii 29no havde Peder Pedersen Usseltoft af 1ste kone Anne Christensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Anders Døslunds Datter Anne {Andersdatter} - fadderne: Jens Pedersen og Hustrue {Ane Larsdatter} af Uhre, Jens Ericksen, og Erick Ericksen af Harrild.
NOTITS: Anne Andersdatter er datter af faderens søster Karen Pedersdatter. Jens Pedersen er faderens bror. Jens og Erik Eriksen er hver gift med en datter af faderens søster Mette Pedersdatter i Flø.
26081801.01.01Clemmen Pedersen Hyvild Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 1. d 1 Janv: havde Peder Clemandsen i Hyvild, med sin 1ste Kone Sidsel Michelsd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Clemand baaren af Clemand {Andersen} Skieris Hustru {Ane Thomasdatter} faderne Mads {Jensen} Riisberg og Hustru {Mette Andersdatter} Peder {Poulsen} Husum, og Jens Clemandsen af Schieris.
NOTITS: Båret af Ane Thomasdatter faderens stedmor. Jens Clemmensen fra Skerris er faderens bror. Mads Jensen er moderens morbror over hendes mor Johanne Jensdatter.
26101801.03.22Christen Pedersen Brandlund Peder Christensen Karen Andersdatter 3. Samme dag [d 22 Martj] Havde Peder Christensen af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Karen Andersdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Niels {Christensen} Nyegaards Hustru {Maren Christensdatter} af Brande {By} faderne Anders Christensen og Jens Christensen og Hustru af Lund {Brandlund} og Niels {Christensen} Nyegaard af Brande {By}.
NOTITS: Maren Christensdatter muligvis søster til faderen. Moderens far er Anders Christensen, hendes bror Anders Christensen. Uklart om Jens Christensen er en bror til moderen.
26111801.04.06Peder Christensen Blæsbjerg Christen Jakobsen Aagaard Ellen Marie Pedersdatter 4. d 6 April Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin 1ste Hustru Ellen Marie Pedersdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster Maren Pedersd: Tienende Niels Pedersen af Flø faderne Peder Nielssen og Anders Christens: af Døslund og Christen Christensen og Hustru {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg.
NOTITS: Moderens søster Maren Pedersdatter bærer. Med tilnavnet Aagaard er faderen kommet fra Aagaard Thyregod sogn.
26131801.05.14Jens Christian Larsen Nørholm Lars Christensen Winding Maren Jensdatter 6. Samme dag [d 14 May] Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 2den Kone Maren Jensdatter en Søn til Daben blev Kaldet Jens Christian baaren af Konens Søster Sidsel Marie {Jensdatter} af Dürchen {Dørken, Thyregod} faderene Peder {Pedersen} Arnborg, Xsten Xstensen og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} og Lars {Andersen} Schieris alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Sidsel Marie Jensdatter er moderens søster.
26141801.05.14Jens Christian Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Dorte Jensdatter 7. Endnu Samme dag [d 14 May] havde Thomas Nielssen i Broegaard med sin 2den Kone Dorthe Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Peder Hansens Kone {Ane Kirstine Larsdatter} i SchierLund, faderne, Niels Mortensen Peder Hansens Karl, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
NOTITS: Ser ikke ud til at være familie.
26181801.08.09Peder Pedersen Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 11. d 9 Aug: Havde Peder Andersen af SchierLund med sin 1ste Kone Kiersten Tøgersdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Christen Tøgersens Datter Maren {Christensdatter} i Fløe, faderne Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} Morten Pedersen af SchierLund, og Hans {Jensen} Smed af BrandLund.
NOTITS: Maren Christensdatter er moderens brors, Christen Thøgersens, datter i Flø. Hans Jensen Smeds kone er søster til faderen.
26211801.08.30Peder Poulsen Husum Poul Sørensen Maren Nielsdatter 14. Samme dag [d 30 Aug:] Havde Pouls Sørensen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder Baaren af Søren Nielsens Kone {Maren Poulsdatter} af DøsLund, faderne Peder {Poulsen} Husum, Mads Christian Nielsen af Drantum og Peder {Clemmensen} Hywilds Kone {Sidsel Michelsdatter} og Søren {Nielsen} Døslund.
NOTITS: Faderens mor Maren Poulsdatter bærer, faderens far er Søren Nielsen Dørslund. Peder Poulsen er faderens mors bror, på hvis gård faderen er opvokset og har overtaget.
26231801.09.20Thomas Christensen Alkærlund Christen Thomassen Else Jensdatter 16. d 20 Septbr Havde Christen Thomassen af AlgierLund med sin Anden Kone Else Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas baaren af mandens Datter Inger Xstensdatter Faderne Peder Jensen og Hustru {Mette Jensdatter} i Uhre, Peder {Poulsen} Husum og Søren Jensen af Brandholm.
NOTITS: Inger Christensdatter er faderens datter af 1. ægteskab med Berta Nielsdatter †1791. Peder Jensen er moderens bror. Peder Poulsen er gift med moderens søster Maren Jensdatter.
26241801.09.20Mads Andersen Flø Anders Madsen Hannerup Karen Nielsdatter 17. Samme dag [d 20 Septbr] Havde Anders Madsen af Fløe med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Christen Tøgerssens datter af Fløe Naunl: Dorthe Marie Christensdatter faderne Mads {Christensen} Hannerup og Hustru {Mette Andersdatter} af B[orup?] Christen Tøgersen og Søren Sørensen af Fløe.
NOTITS: Forældrene er i Borup i januar 1801 i FT. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre.
26251801.10.04Erik Eriksen III Harrild Erik Eriksen Ane Sørensdatter 18. Samme dag [d 4 Octbr] Havde Erick Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Erick, baaren af Morten {Pedersen} Hygilds Kone {Johanne Eriksdatter} af Ejstrup Sogn, faderene Søren {Sørensen} Fløe og Hustru {Mette Pedersdatter}, Jens Ericks: af Harild, Peder {Pedersen} Usseltoft.
NOTITS: Johanne Eriksdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens far og Mette Pedersdatter hendes mor.
26261801.10.11Niels Hansen Uhre Hans Dynesen Karen Nielsdatter 19. Samme dag [11 oct] Havde Hans Dynesen af Uhre med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels baaren af Konens Søster Ane Nielsd: af L: Sandfeld faderne Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter}, Christen Nielssen Nørgrd af Uhre og Jens {Pedersen} Lille Sandfeld.
NOTITS: Ane Nielsdatter er moderens søster, Lars Dynesen er faderens bror. Jens Pedersen er gift med moderens søster Kirsten Nielsdatter.
26271801.10.25Niels Pedersen Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 20. d 25 octbr Havde Peder {Pedersen} Fløe af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels, Baaren af Niels LangKiers Pige Sophie Mortensd: af Brande {By}, faderne Hr Otto {Nielsen} Arvad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} {af Brandholm}, Niels {Christensen} LangKier af Brande {By} og Troels Iversen af Grarup.
NOTITS: Troels Iversen var forlover i 1799 for moderen, da hun gifter sig.
26281801.12.26Jens Christian Nielsen Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 1. d 26 Dec Havde forpagteren Niels {Christensen} Nyegaard i Brande {By} med sin 2den Hustru Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Niels {Christensen} LangKiers Pige Birthe Pedersdatter af Brande, faderene [Niels] {Christensen} LangKier af Brande {By}, Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} og Jens Sørensen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ikke familie.
26311802.02.07Jens Jensen Borup Jens Jensen Ane Nielsdatter 4. Samme dag [d 7 Febr] havde Jens Jensen af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens baaren af Præstens Pige Maren Pedersdatter, faderne Mads Jensen og Hustru Peder Svendsen, alle af Borup og Jens Jørgensen {Brande By}.
NOTITS: Familien tilsyneladende flyttet til Brande mellem 1797 og 1801, ikke klart hvorfra. Mads Jensen i Borup ikke i FT 1801, ellers fem forskellige i Brande sogn.
26351802.03.28Søren Thomasen Grarup Thomas Larsen Anne Sørensdatter 8. 28 Martj Havde Thomas Lassen af Grarup med sin 1ste Kone Anne Sørensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Sørensens Datter Mette {Sørensdatter} af Fløe, Faderne Anders Lassen af LangKier, Jens Sørensen af Lund, og Søren {Larsen} Biere og Hustru {Ane Pedersdatter} af Borup.
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Søren begravet, 2 år, 1804 #6515. Moderen er Ane I Sørensdatter søster til Søren Kierkegaards mor. Ingen familiær tilknytning til Mette Sørensdatter set. Anders Larsen er faderens bror, Søren Larsen formodentlig også. Jens Sørensen er moderens bror.
26391802.04.19Palle Christensen Borup Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter 12. d 19 April havde Christen {Christensen} Bundgaard i Borup Med sin 1ste Kone Dorthe Pallesd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Palle, baaren af Konens Søster Maren Pallesd: faderne Giøde Pallesen og H. {Else Christensdatter}, og Jens {Christensen} Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter} af Uhre.
NOTITS: Maren Pallesdatter er moderens søster, Gyde Pallesen hendes bror. Jens Christensen er faderens bror.
26401802.06.07Jakob Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 13. d 7 Juni havde Hr Otte {Nielsen} Arvad, Paa Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jacob, baaren af Madam Nyeboe, af Sallholt i Herning Sogn, faderne Jacob {Mortensen} Schaarup og Søster {Ellen Mortensdatter Skaarup} af Wester Hygild, i Rind sogn Peder {Pedersen} Fløe af BrandLund, og Peder {Nielsen} Arrevad.
NOTITS: Anne Kirstine Rasmusdatter, Madam Nybo, er kusine til moderen, hun er datter af Ellen Mortensdatter moderens mors søster gift to uger før med Conrad Lauridsen Lundsgaard Nyboe (tak til Arne Feldborg og Svend Aage Nielsen). Jakob og Ellen Mortendatter Skaarup er søskende til moderens mor Karen Mortensdatter Skaarup. Peder Nielsen Arvad er faderens bror på fødegården i Arvad.
26411802.06.07Niels Jensen Brandlund Jens Sørensen Margrethe Nielsdatter 14. d 7 Junj Havde Jens Sørrensen af Brandlund med sin 1ste Kone Magrethe Nielsdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Konens Søster Mette Nielsdatter, Faderne Thomas Lassen og Hustru {Ane I Sørensdatter} af Grarup, Lars Christensen og Peder Christensen af Lund {Brandlund}, ---
Begravelse nr. 6662
NOTITS: Niels, 12 år, begravet 1814 #6662. Mette Nielsdatter er søster til moderen, Ane I Sørensdatter er søster til faderen.
26421802.06.07Jørgen Knudsen Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 15. Samme dag [d 7 Junj] Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, baaren af Anders Jensens Enke {Mette Knudsdatter} i Arvad, faderne Jørgen {Andersen} Arvad, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Jacob Jensen i Brande {By} --
NOTITS: Mette Knudsdatter er en søster til faderens far Jørgen Knudsen i Hampensø, Nørre Snede. Ane Kirstine Jensdatter og Jakob Jensen er søskende til moderen, alle født i Fasterholt, Arnborg.
26431802.06.13Mads Pedersen Brandlund Peder Madsen Skræder Maren Christensdatter 16. d13 Junj Havde Peder Madsen Skræder af BrandLund med sin 1ste Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Otte Pedersens Datter {steddatter} Karen {Knudsdatter} af Schieris, faderne Otte {Pedersen} Skeiris Jens Madsen af Riisberg, og Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} af BrandLund.
NOTITS: Familieforhold uklare.
26441802.07.11Lars Pedersen Skærlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 17. d 11 Julii Havde Peder Hanssen i SchierLund Med med[!] sin 1ste Hustru Ane Kirstine Lasdatter, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Lars, baaren af Hans {Pedersen?} Tornvigs Hustru {Anna Larsdatter?} af Lund {Brandlund}, faderne Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Niels Mortensen og Peder Andersen af Schierlund.
NOTITS: Hans Pedersen? Tornvigs kone er vel familie, som det ser ud.
26451802.08.15Jens Nielsen Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 18. d 15 Aug. Havde Niels Nielssen i Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens baaren af Konens Søster Maren, faderne Jens Troelsen, Jens Pedersen, Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter} alle af Uhre. ---
NOTITS: Moderen kommer vel fra Birkebæk Arnborg, hvor forældrene blev gift 1792.
26461802.08.29Poul Jensen Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 19. d 29 Aug. Havde jens Bundgaard af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Poul. baaren af Konens Søster Elles Poulsdatter faderne Niels Sørensen af Risbjerg, Niels {Nielsen} organist og Hustru {Johanne Christensdatter} af Uhre, og Mathias Frandsen af Dyrken {Dørken} i Tyregoed Sogn.
NOTITS: Moderen søster bærer: Elles Poulsdatter som i 1805 bliver gift til Thyregod, ikke klart om hun er hjemme i Risbjerg. Niels Sørensen er moderens stedfar. Mathias Frandsen er gift med moderens søster Kirsten Poulsdatter.
26471802.09.12Peder Madsen Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter 20. d 12 Septbr Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, Baaren af Hans {Pedersen} Holtums Kone {Mette Kirstine Jørgensdatter} faderne Christen Jenssen, Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} og Jens Christensen alle af AsKier.
NOTITS: Mads Pedersen bliver gift 1801 i Brande af Tornvig ved stedfaderen Christen Nielsen. Han er søn af Peder Nielsen og Dorte Pedersdatter. Christen Jensen er moderens far. Fobindelsen til Holtum er uklar.
26491802.09.26Jens Sørensen Lund Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 22. d 26 Septbr Havde Søren Iversen af Kragsig med sin 1ste Kone Kirsten Christensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Lund, baaren af Jens Xstensen Lilholm Datter Mette Marie {Jensdatter} af Haresøe {Givskud, forbindelse generation før til Kragsig}, faderene Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter}, Christen {Hansen} Kragsig, og Jens {Christensen} Skræder af LildHolm.
NOTITS: Vel opkaldt efter Jens (Pedersen) Lund i Lundfod, snedker og overklasse. Moderens far er Christen Hansen Kragsig. Jens Christensen Kragsig er hendes bror. Jens Christensen Skræder af Lilleholm uklar.
26501802.10.24Peder Andersen Brande By Anders Pedersen Kirsten Christensdatter [PKB:] 23. d 24de Oct havde Anders Pedersen af Brande med sin 1ste kone Kirsten Christensd. en Søn til Daaben kaldet Peder faddere: [DKB: Mandens søster] Maren Pedersd: Troels Christensen og Hustru {Mette Christensdatter} Jens Jørgensen, Niels Langkjers karl Bertel og Pige Birthe Pedersd:
Begravelse nr. 6503
NOTITS: Peder, 2 måneder, begravet nov. 1802, #6503. I denne dåb giver præsten flere navne end degnen.
26511802.11.14Jens Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 24. d 14 Nov: Havde Niels Pedersen af Fløe med sin 1ste Kone Maren Jørgensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens, Baaren af Lars Dynesens Kone {Else Pedersdatter] af Uhre faderne Lars Dynesen af Uhre, Jørgen Pedersen af Holtum, Søren Sørensen af Fløe, og Jørgen {Troelsen} Sandfelds Kone {Karen Jørgensdatter}.--
NOTITS: Else Pedersdatter er faderens søster. Jørgen Pedersen er moderens far. Karen Jørgensdatter er moderens søster.
19791802.11.07Jens Christensen Alkærlund Christen Thomsen Alkærlund Else Jensdatter Nygaard {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Thomsens søn i Alkærlund Jens "28de Nov Christen {Thomsen} Algierlunds barn Jens 3 Uger gl."}.
Begravelse nr. 6505
26551802.11.28Jens Ottesen Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 1. Samme dag [d 28 Nov] Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens baaren af ung Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} af Fløe faderne Jens Pedersen, Jens Thøgersen og Hustr. {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, og gl. Søren Sørensen af Fløe.
NOTITS: Ane Jensdatter er samtidig halvsøster til faderen som også moderens bror unge Søren Sørensens kone. Jens Pedersen er faderens stedfar, gammel Søren Sørensen er moderens far.
26591803.03.06Niels Pedersen Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 5. d 6 Martj havde Peder Pedersen Fløe, i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørrensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Madme Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} paa Brandholm faderne, Hr Arrevad, Niels Christensen Steenhuger og Niels Pedersen og Hustru {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
NOTITS: Niels Pedersen er faderens bror
26601803.03.06Jens Jakobsen Grarup Jakob Poulsen Mette Jensdatter 6. Samme dag [d 6 Martj] Havde Jacob Pouelsen af Grarup med sin 1ste Kone Mette jensdatter 1 Søn til Daaben baaren af Jeppe {Christensen} AsKiers Hustru og blev Kaldet Jens, faderne Jeppe Christensen af AsKier, Lars Sørensen, Ole Jensen {Glasou} og Hustru {Birte Thomasdatter} alle af Grarup.
NOTITS: Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, Jeppe Christensen Askær hendes stedfar.
26621803.03.27Søren Jensen Brandlund Jens Johansen Maren Sørensdatter 8. d 27. Martj Havde Jens Johansen af Lund {Brandlund}, med sin 1ste Kone Maren Sørensdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Søren baaren af Mandens Søster Ane Chatrine Johansdatter, faderne Johan Jørgensen, Lars Christensen Nedergaard Peder {Pedersen} Fløe og Hustru {Mette Sørensdatter}, alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ane Katrine Johansdatter er faderens søster, Johan Jørgensen hans far.
26631803.05.30Niels Poulsen Husum Poul Sørensen Maren Nielsdatter 9. d 30 Maj Havde Poul Sørensen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Konens Søster {Else Nielsdatter}, Hans {Ivarsen} Skræders Kone af Dyrken i Tyregoed Sogn, faderne Hans {Ivarsen} Skræder af DyrKen {Dørken}, Mads Nielssen og Hustru {Kirsten Troelsdatter} af Drantum og Peder {Poulsen} Husum. -
NOTITS: Else Nielsdatter og Mads Nielsen er moderens søskende født i Drantum. Peder Poulsen Husum er faderens mor Maren Poulsdatter bror, hvor faderen var plejebarn.
26641803.05.30Ludvig Michael Nielsen Tarp Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 10. Samme dag [d 30 Maj] Havde Niels {Christensen} Nyegaard af Tarp med sin 2den Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Ludvig Michaeli, baaren af Præstens Indpige, Maren Knudsdatter, faderne Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} i Lund {Brandlund}, Christen Andersen og Søn {stedsøn} Peder {Pedersen} af Tarp.
NOTITS: Niels Christensen Nygaard flyttede i Januar 1803 fra Brande Præstegård, hvor han var forpagter, til Tarp, hvor han blev selvejer.
26651803.07.03Thomas Nielsen Blæsbjerg Niels Thomsen Birte Christensdatter 11. d 3 Julj Havde Niels Thomsen af Lund {fejl} med sin 1ste Hustru Birthe Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas baaren af Lars Andersens Kone af Lund, faderne, Lars Andersen, Mads {Jørgensen} Skoemager, og Peder Xstensen og Hustru {Karen Andersdatter} alle af Lund {Brandlund}. {Præstens kirkebog:} No. 1. d. 3die Juli havde Niels Thomsen i Blesberg med sin første kone Birthe Christensd: en Søn til daaben kaldet Thomas. fadder Lars Andersens Kone {Margrethe Madsdatter} i Lund {Brandlund}. Mads {Jørgensen} Skomager, Peder Christensen og hstr {Karen Andersdatter} og Peder Midtgaard {præsten tager fejl her, han skriver af fra degnen ovenfor, Peder Christensen er Peder Midtgaard} alle af Brandlund.
NOTITS: Familieforhold uklare. Præstens Blæsbjerg er rigtigt, forældrene bor ikke i Brandlund.
26661803.07.03Christen Nielsen Skærlund Niels Mortensen Karen Christensdatter 12. Samme dag [d 3 Julj] havde Niels Mortensen af SkierLund, med sin 1ste Kone Karen Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen. Baaren af Jens Christensens Kone af Sønder AsKier, faderne peder hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} Peder Andersen, og Søn {Anders Pedersen} Alle af SkierLund.
NOTITS: Ane Johanne Sørensdatter er gift med moderens bror Jens Christensen
26691803.08.12Johan Christian Resen Ludvigsen Lund Brande By Ludvig Michael Bjørnsen Lund Elisabeth Kristine From 15. d 12te August havde Sognepræsten Ludvig Michael Lund med sin første kone Elisabeth Christine {From} from en Søn til Daaben kaldet: Johan Christian Resen fadder: Sogenpræsten for Sønder Omme og Hoven Hr. {Hans Thorning} Wellejus Hustru {bærer, Else Margrethe Beck}, Jomfrue [Mallie] fra Nykirke Prstgd: Hr. Pastor Bechmann i Hvirring, Hr. Forligelses-Commissair Christensen fra Vester Mølle {Vester sogn}, Hr Michelsen fra Randers og Hr. Arvad til Brandholm. [I marginen] fød ds 10de Juni.
NOTITS: Degnen anfører også Pastor Stallknecht af Øster Nykirke som fadder, men præsten selv har ham ikke, og siden det er hans søn der døbes lægges der mere vægt på hans liste. Præsten blev gift 1802 i Uldum med Elisabeth Kristine From *07.08.1774 Kolding †1819 Øster Starup (Johns slægtsdatabase, kilde: Lund, Lise: Sognepræst B.C. Lunds aner og efterslægt. PhT, 1987, p.165-78). Ludvig Michael Lund *06.10.1769 Store Heddinge †1843 Riserup, Nørre Vedby.
26711803.09.25Erik Jensen Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 17. d 25 Sept: Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensdatter 1 Søn til Daaben, blev Kaldet Erick, baaren af Peder {Christensen} Woilunds {Vovlund, Rind} Kone {Lene Eriksdatter}, faderne Erick Jensen af Harild, Erick Ericksen og Hustru {Ane Sørensdatter} ibidem og Søren Sørensen af Fløe.
NOTITS: Lene Eriksdatter er søster til faderen. Faderens far er Erik Jensen. Ane Sørensdatter er søster til moderen. Søren Sørensen er enten moderens far eller hendes bror, far og søn har samme navn.
26721803.10.20Søren Jørgensen Grarup Jørgen Jørgensen Ane Sørensdatter 18. d 20 oct: Havde Jørgen Jørgensen af Grarup, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben, blev Kaldet Søren, baaren af Troels Iversens Kone {Maren Christensdatter} af Grarup, faderne Jørgen Jørgensen og Søn Jens {Jørgensen} af Brande {By}, Jacob Andersen og Hustru {Johanne Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Jørgen Jørgensen Brande By er faderens far, Jens Jørgensen hans bror. Johanne Sørensdatter er søster til moderen, begge født i Lille Langkær. Maren Christensdatter og Troels Iversen skøder gården til Jørgen Jørgensen i 1802. Maren Christensdatter var før Troels gift med Jens Christensen i Lille Langkær, hvis hun også var gift med Søren Christensen +1771c, ville hun være mor eller stedmor til Ane og Johanne Sørensdatter.
26731803.11.06Christen Nielsen Uhre Niels Christensen Maren Pedersdatter 19. d 6 Nov: Havde Niels Christensen i Uhre, med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen, baaren af Jørgen Sandfelds Kone {Karen Jørgensdatter}, faderne Christen Jakobsen og Hustru {Ellen Marie Pedersdatter} af Blesberg, Jakob Andersen, og Niels Hansen af Uhre.
NOTITS: DKB har moderen som Maren Christensdatter, præsten kopierer dette først retter det så til Pedersdatter, hun blev gift 1800 som Maren Pedersdatter. Ellen Marie Pedersdatter formodet søster til moderen, begge gift fra Blæsbjerg. Christen Jakobsen er gift med Ellen Marie Pedersdatter. Ingen direkte slægtsskab til Karen Jørgensdatter set.
26761804.02.26Mikkel Knudsen Brandlund Knud Mikkelsen Johanne Marie Jørgensdatter 2. d 26 Febr Havde Knud MiKelsen af BrandLund med sin 2den Kone Johanne Marie Jørgensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Michel, baaren af Christen Larssens Kone {Kirsten Nielsdatter} af Lund {Brandlund}, faddere Christen Larsen, og Xsten Xstensens Kone {Ane Katrine Sørensdatter} begge af Lund, Lars {Christensen} Winding af Nørholm, og Brandholms 2den karl Hans Larssen.
NOTITS: Familieforhold ikke kendte.
26781804.04.29Peder Christensen Uhre Christen Pedersen Kirsten Nielsdatter  4 d 29 April Havde [Organistens] Datter Kirsten Nielsd: af Uhre et uægte barn til Daaben h[..] til Fader er udlagt ung karl Christen Pedersen af Sandfeld, det blev baaren af Christen {Andersen} Tarps datter {steddatter} Karen Pedersdatter, og blev kaldt Peder, faderne Jens Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter}, [Organistens] Søn {Niels Nielsen, 26} og Datter [Ane Nielsdatter] alle af Uhre. No. 3. d 29de April havde Kirsten Nielsd: af Uhre sit uægte barn til Dåben kaldet Peder. Til Barnefader blev udlagt: Christen Pedersen Ungkarl af Sandfælt fadder: Niels Niesens D: Ane, Jens Pedersen, Otte Sørensen og hstr {Sidsel Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6532
NOTITS: Peder, 1 år, begravet 1805 #6532. Karen Pedersdatter er datter af moderens mor Johanne Christensdatters bror Peder Christensen i Tarp. Organistens søn og datter de sandsynlige fra FT 1787. PKB er anderledes. Det formodes, at præsten har fejllæst degnens optegnelser - som egentlig ikke er svært læselige - ret grundigt. Dette viser, hvor forkert en sekundær, afskreven kilde kan være selv om det er en "kirkebog".
26791804.05.13Peder Jensen Uhre Jens Pedersen Slot Kirsten Pedersdatter 5. den 13 Maj Havde Jens Pedersen Slott i Uhre med sin 1ste Kone Kirsten Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder baaren af Konens Søster {Else Pedersdatter} Niels Christensens Kone af Stoustrup i oddum {Aadum} Sogn faderne Niels Hansen, Jørgen Christensen og Jens Thygesen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter}.
NOTITS: Else Pedersdatter i Stoustrup, Aadum sogn er moderens søster. Familien er lige kommet til Brande. Moderen er født i Borris, men opvokset i Rabæk i Oddum sogn.
26801804.05.21Anders Jakobsen Uhre Jakob Andersen Johanne Sørensdatter  6. d 21 Maj Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Mandens Søster Marie Andersdatter faderne Anders Pedersen, Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} alle 3 af Uhre og Præstens 2den Karle, Jens Jensen og Jens Andersen.
NOTITS: Marie Andersdatter er faderens søster, hun er ikke på Meldgaard i Uhre i 1801. Anders Pedersen er faderens far.
26881804.07.29Anders Pedersen Dørslund Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 14. d 29 Juli Havde Peder Clemandsen af DøsLund med sin 1ste Hustru Sidsel Michelsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders, Baaren af Jens {Andersen} Bieres Pige Karen Clemandsdatter, faderene Søren {Nielsen} DøsLund og Hustru {Maren Poulsdatter}, Peder Knudsen af Skieris og Kjeld Pedersen af DøsLund.
NOTITS: Karen Clemmensdatter er faderens søster, begge født i Skerris. Peder Knudsen deres stedfar.
26891804.08.12Søren Jensen Sandfeld- Bjerre Jens Andersen Ane Sørensdatter 15. d 12 August Havde Jens Andersen af Biere {Sandfeld- Bjerre}, med sin 1ste Kone Ane Sørensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Kone {Dorte Sørensendatter}, faderne Søren Andersen af Riisberg, Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af uhre, og Søren Sørensen af Fløe.
NOTITS: Moderens søster er Dorte Sørensdatter gift med Søren Andersen. Otte Sørensen er moderens bror.
26901804.08.19Jens Nielsen Lundfod Niels Jespersen Kirsten Jensdatter 16. d 19 Aug: Havde Niels Jespersen af Lundfoed, med sin 1ste Kone Kirsten Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Niels {Christensen} Langkærs Pige, Karen Pedersd: faderene, Peder Xstensen og Hustru {Karen Jensdatter} af Borup, Peder {Jensen} Skærder af Lundfoed, og Kield Pedersen af DøsLund.
NOTITS: Tredje dåb med Kirsten Jensdatter som bærer eller fadder, hun må være moderens søster (se #2619 og #2567).
19781804.09.30Jens Christensen Blæsbjerg Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Jakobsens søn af Blæsbjerg Jens "Samme dag [d 14 oct] blev begraven Christen Jacobsens Nyefødte Søn [PKB: Jens] 14 dag gl: af Blesberg"}.
Begravelse nr. 6523
26961804.10.14Christen Johannesen Brandlund Johannes Christensen Maren Christensdatter 22. d 14 oct Havde Johannes Xstensen af Brandlund med sin 2den Kone Maren Xstensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen, baaren af Jørgen {Andersen} Arvads Pige Karen Nielsdatter faderne Lars {Christensen} Winding, Christen Larsen og Hustru {Kirsten Nielsdatter}, Lars {Christensen} Nedergaard alle 3 af Lund {Brandlund}, og Præstens Karl Jens Jensen.
NOTITS: Faderen og moderen ikke identificeret, ser ud til at være flyttet til.
26971804.10.28Iver Christensen Lundfod Christen Iversen Abelone Sørensdatter 23. d 28 octobr Havde Christen Iversen af Lundfoed med sin 1ste Kone Abelone Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Iver baaren af Jens Johansens Pige Mette Troelsdatter af Lund {Brandlund} faderne Peder Pedersen og Hustru af Lundfoed, Peder {Nielsen} Arevad, Præstens avlskarl {Jens Jensen} og Degnens {Jens Slagballe Thomsen} Pige Birthe Pedersdatter.
NOTITS: Familie ikke set.
26981804.11.11Søren Jensen Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 23. d 11 Nov: havde Jens Christensen af Sønder AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Anders Jørgensens Kone {Johanne Sørensdatter} af Givschud, faderne Jeppe Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Christen Jensen og Mads Pedersen og Hustru {Ane Christensdatter} alle af AsKier.
NOTITS: Johanne Sørensdatter er moderens søster.
26991804.12.26Lars Nielsen Tarp Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 1. d 26 dec: Havde Niels Christensen {Nygaard} i Tarp med sin 2den Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Laus, baren af Anders {Christensen} Midtgaards Datter Johanne Marie {Andersdatter} af BrandLund, faderne Peder Christensen og Hustru {Karen Andersdatter} af Lund {Brandlund}, Christen Andersen og Hustru {Kirsten Jensdatter} af Tarp.
27011805.03.10Rasmus Pedersen Skærlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 1. d 10 Martj havde Peder Hansen i SkierLund med sin 1ste Kone Ane Kirstine Lasdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Rasmus baaren af Niels Hansens Kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre faderne Jens {Pedersen} Schals, Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter}, Peder Andersen og Peder Hansens [ Karl Søren {Christensen}] Alle af Schierlund.
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er faderens brors, Niels Hansens, kone.
27021805.04.07Christen Sørensen Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 2. Den 7 April Havde Søren Iversen i Kragsig med sin 1ste Kone Kirsten Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Konens Søster Ane Christensdatter, faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad Paa Brandholm, Hans {Christensen} Kragsig, Hans Kragsigs Hustru {Birte Nielsdatter}, Christen {Hansen} Kragsig og Peder {Christensen} Kragsig alle af Brandholm gods.
NOTITS: Ane Christensdatter og Hans og Peder Christensen er søskende til moderen alle født i Kragsig, deres far er Christen Hansen Kragsig. Alle boede på gårde, som tilhørte eller lige (fx Sønderholm) var blevet solgt fra Brandholm gods.
27031805.05.05Thomas Mathiasen Grarup Mathias Christensen Ane Jensdatter 3. Samme dag [d 5 MaJ] Havde Mathis Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Christen Christensens Kone {Ane Larsdatter} i Give, Faderne Søren {Christensen} Nørgaard og Hustru {Birte Jensdatter} Jens {Pedersen} Nørgaard og Søren {Jensen} Smed alle af Grarup.
NOTITS: Ane Larsdatter er faderens brors Christen Christensens kone.
27041805.05.19Peder Pedersen Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 4. d 19 May Havde Peder {Pedersen} Fløe med sin [... tekst mangler ...] af BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Niels Pedersens Kone {Maren Jørgensdatter} i Fløe, Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Troels Iversen af Grarup og Jens Johansen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Maren Jørgensdatter er gift med faderens bror Niels Pedersen i Flø.
27061805.08.04Mads Jakobsen Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 6. d 4 August Havde Jacob Jensen i Brande med sin 1. Kone Magrethe Madsdatter 1 Søn Til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Konens Søster Marthe Madsdatter, Faderne, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Knud {Jørgensen} Øekier, og Palle Pedersen af Fasterholt {Arnborg}.
Begravelse nr. 6548
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Marte Madsdatter er moderens søster. Ane Kirstine Jensdatter er faderens søster. Knud Jørgensen er gift med faderens søster Johanne Jensdatter. Palle Pedersen i Fasterholt er faderens stedfar.
27091805.08.25Niels Pedersen Arvad Arvad Peder Nielsen Ane Henriksdatter 9 Samme dag [d 25 August] Havde Peder Nielssen i Arevad, med sin 1ste Kone Ane Henricksdatter 1 Søn til Daaben, blev baaren af Madamme Arevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Paa Brandholm, og Kaldet Niels Faderne Hr. Arevad af Brandholm Niels Rasmussen af Grædstrup Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
NOTITS: Tvilling til Peder. Otto Nielsen Arvad er faderens bror. Niels Rasmussen er vel trolovet til Mette Henriksdatter, moderens søster, Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen.Niels Pedersen kalder sig Arvad, da han gifter sig 1834 i Give med Ane Jenspersdatter
27101805.08.25Peder Pedersen Arvad Arvad Peder Nielsen Ane Henriksdatter 10. Samme dag [d 25 August] havde bemelte Mand {Peder Nielsen} og Kone {Ane Henriksdatter} 1 Dito Søn Til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster, Mette Henricksdatter. Faderne Henrik Nielsen af Lund {Brandlund}, Mølleren Ebbe Lausen, og Hustru {Kirsten Jørgensdatter} Jørgen Andersen af Arevad.
NOTITS: Tvilling til Niels. Mette Henriksdatter er moderens søster, hjemme i Uhre. Henrik Nielsen er gift med moderens søster Dorte Henriksdatter. PKB skrive dåb 2709 og 2710 sammen i en dåb.
27121805.09.29Christen Madsen Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter 12. d 29 Sept Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder Christensens Kone {Maren Christensdatter} af Sillisthoved {Sillesthoved} i Give Sogn, Faderne Christen {Jensen} Nør Askier, Jeppe Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} Hans Christensen og Christen Pedersen alle af Sønder AsKier.
Begravelse nr. 6549
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Maren Christensdatter er moderens søster, Christen Jensen er moderens far. PKB og DKB er uenige om fadderne, præsten har Jens Christensen og hustru, mens degnen har Jeppe Christensen og hustru.
27171805.10.27Knud Christensen Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 17. d 27 Octbr Havde Christen Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Knud, baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} af SKieris, Faderne Otte {Pedersen} Skieris, Søren {Larsen} Biere af Borup, Anders Lassen og Hustru {Ane Christensdatter} og Kield Thomsen alle af LangKier.-
Begravelse nr. 6589
NOTITS: Begravet 1808 tre år gammel. Inger Pedersdatter er moderens mor, Otte Pedersen hendes stedfar.
27181805.11.17Jørgen Jørgensen Grarup Jørgen Jørgensen Ane Sørensdatter 18. d 17 Nov: Havde Jørgen Jørgensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, baaren af Jørgen Jørgensens Kone {Maren Jensdatter} i Brande {By}, faderne Jacob Andersen af Uhre, Jens Johansen og Hustru {Maren Sørensdatter} af Lund {Brandlund}, og Jørgen {Jørgensen} Brande.
NOTITS: Maren Jensdatter er faderens mor, Jørgen Jørgensen Brande hans far.
27221806.03.09Poul Jakobsen Borup Jakob Poulsen Mette Jensdatter 3. Samme Dag [d 9 Martj] Havde Jacob Pouelsen af Borup med sin første Kone Mette Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Poul, baaren af Peder Østergaards Kone i Grarup, Faderne Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Aulskarl Jens Jensen af Brand Præstegaard og Mandens Søster Ane Poulsd: af Grarup. død strax efter.
Begravelse nr. 6553
NOTITS: Poul, 9 uger, begravet 1806 #6553. Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, far: Jens Thuesen †1792 Ørskov, Snejbjerg. Jeppe Christensen er moderens stedfar. Ane Poulsdatter er faderens søster. Der er ikke set nogen Østergaard i Grarup i skøder eller ellers i kirkebogen.
27241806.05.26Peder Nielsen Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 5. d 26 May havde Niels Pedersen i Fløe med sin 1ste Kone Maren Jørgensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Jørgen {Pedersen} Holtums Datter Ane Marie {Jørgensdatter, Arnborg} Faderne Søren Sørensen Christen Christens: Niels Christians {Andersens} Hust. {Abelone Christensdatter} alle af Fløe, og Jørgen Pedersen af Holtum {Arnborg}.
NOTITS: Ane Marie Jørgensdatter er moderens søster. Jørgen Pedersen Holtum er moderens far.
27301806.07.27Laust Sørensen Borup Søren Nielsen Johanne Christensdatter 11. d 27 Julj Havde Christen Tøgersens Datter Johanne {Christensdatter} af Borup 1 Uægte Søn til Daaben blev Kaldet Laust, Faderen er udlagt en LandRytter med Naus Søren Nielsen sidst Tienet i Hauberg, baaren af Christen Tøgersens Datter Kirsten {Christensdatter}.- Faderne vare Christen Lassen Christen Tøgersens Søn Tøger {Christensen}, Jens {Jensen} Glejbergs Hustru {Ane Nielsdatter}; og Jens {Jensen} Boels datter Else {Jensdatter} alle af Borup.
NOTITS: Kirsten Jensdatter, 17, er moderens søster. Thøger Christensen, 26, er hendes bror.
27311806.08.03Jens Jørgen Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 12. d 3 Aug: Havde Hr. Otte {Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne Kjersgaard 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Jørgen, baaren Hr. {Lars} Kiersgaards Kone af Kiøbenhaun Faderne Lars Lars[!] {Nielsen} Kiersgaard Hr. {Laurids Jørgensen} Lange og Datter {Anne Marie Lauridsdatter Lange} til Nørre Karstoft {Skarrild} Hr Jacob {Mortensen} Skaarup og [ søstersøn] hr Morten {Rasmussen} Skaarup af Vester Hygild, Hr Jens {Nielsen} Kiersgaard Degn til Giufve {Give} og Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter} [Jomfru Abbelone Kjersgaard fra Brande].
NOTITS: Degnens og præstens version afviger en del fra hinanden. Degnen har Peder Nielsen Arvad og kone, præsten har jomfru Abelone Kjærsgaard fra Brande By. Lars Nielsen Kjærsgaard, Jens Nielsen Kjærsgaard og Abelone Nielsdatter Kjærsgaard er moderens søskende. Jakob Mortensen Skaarup er moderens mors Karen Mortensdatter Skaarups bror. Jakob og Karens søster Else Mortensdatters søn er Morten Rasmussen Skaarup. Peder Nielsen er faderens bror.
27321806.08.31Søren Jakobsen Uhre Jakob Andersen Johanne Sørensdatter 13. d 31 Aug: Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørrensd: en Søn til Daaben blev Kaldet Søren. baaren af Jørgen Jørgensens kone {Ane Sørensdatter} af Grarup: Faderne: Søren Jensen og Hustru {Maren Larsdatter}, Anders Pedersen og Niels Christensen af Uhre, og præstens Karl Jens Jensen og Peder Andersen, af Brande. [ Anders Christensen af Brande.]
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster. Anders Pedersen er faderens far
27331806.09.14Søren Ottesen Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 14. Samme dag [d 14 Sep] Havde Otte Sørensen i Uhre, med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren , baaren af Jens Anders Kone {Ane Sørensdatter} af Biere {Sandfeld- Bjerre}, Faderne Gl: Søren Sørensen af Fløe Erick Ericksen og Jens Ericksen af Harild, Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
NOTITS: Ane Sørensdatter er faderens søster. Gammel Søren Sørensen er moderens far. Erik Eriksen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter. Jens Eriksen er gift med moderens søter Ane Kirstine Sørensdatter.
27361807.01.11Iver Pedersen Lundfod Peder Iversen Karen Troelsdatter 1. d 11 Janv: Havde Peder Iversen af Lundfoed, med sin Kone Karen Troelsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Iver baaren af Ebbe Laussens Kone {Kirsten Jørgensdatter} af Arvad Mølle, Faderne Arvad Møller Ebbe Laursen, Peder Troelsen og Hustru {Maren Andersdatter} af Lundfoed, og Jørgen Andersen af Arevad.
NOTITS: Peder Troelsen er moderens bror.
27371807.02.01Jens Pedersen Uhre Peder Jensen Mette Jensdatter 2. d 1 Febr Havde Peder Jensen i Uhre med sin 1ste Kone Mette Jensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens, baaren af Bertel {Pedersen} Dams Kone {Ane Pedersdatter} i Uhre, Faderne Bertel {Pedersen} Dam, Christen Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} og Niels Christensen alle af Uhre.
NOTITS: Familie ikke set.
27381807.02.15Søren Pedersen Dørslund Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 3. d 15 Febr Havde Peder Clemandsen i DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Michelsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Konens Søster Karen Michelsdatter, tienende i Arnborg Kierkegaard {kaldet Annexgaarden}, faderne Peder Knudsen i Skierris Jens Pedersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} i Blesberg og Kield Pedersen i DøsLund
NOTITS: Karen Michelsdatter er moderens søster, der længe har tjent i Arnborg Annexgaard. Peder Knudsen er faderen stedfar.
27391807.03.15Søren Jensen Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 4. d 15 Martj Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Sørensens {den yngres} Kone {Ane Jensdatter} i Fløe faderne Gl: Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} i Fløe, Otte Sørensen af Uhre, og Peder {Christensen} WouLund {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Moderens bror Søren Sørensen den yngres kone Ane Jensdatter bærer. Gammel Søren Sørensen og Mette Pedersdatter er moderens forældre. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter.
27401807.03.27Niels Christensen Tarp? Christen Andersen Ane Nielsdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Andersen søn af Tarp? Niels 'd 5 April blev begraven Christen Andersens Nysfødte Søn hiemme Døbt Niels 8 dage gl. [PKB:] NB Dette barn var en Vanskabning, Gummer i [Q.....len] af Munden var borte, og en stor Udvæxt fandes ved det ene Næsebor.'}.
Begravelse nr. 6571
NOTITS: Se begravelse #6571.
27411807.05.03Mads Jensen Borup Jens Peder Madsen Hannerup Ane Marie Andersdatter 5. d 3 May Havde Jens Peter Madsen Hannerup i Borup med sin 1ste Kone Ane Marie Andersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter}, Faderne Mads {Christensen} Hannerup, Kield {Pedersen} DøsLund, og Peder Christensens Kone {Karen Jensdatter} af Borup
NOTITS: Mette Andersdatter er faderens mor, Mads Christensen Hannerup hans far. Anders Madsen Hannerup er faderens bror.
27421807.05.17Lars Jensen Brandlund Jens Johansen Maren Sørensdatter 6. d 17 Maj Havde Jens Johansen af BrandLund med sin 1ste Kone Maren Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Lars Baaren af Lars {Christensen} Nedergaards Kone {Ane Jensdatter} i BrandLund, faderne Lars {Christensen} Nedergaard, Johan Jørgensen og Hustru {Mette Jensdatter} af Lund {Brandlund}, og Troels Iversen af Grarup.
NOTITS: Johan Jørgenen er faderens far og Mette Jensdatter hans stedmor. Troels Iversen er gift med moderens mor, Maren Christensdatter.
27431807.06.21Mads Jakobsen Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 7. d 21 Junj Havde Jacob Jensen i Brande med sin 1ste Kone Magrethe Madsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads baaren af Konens Moder Maren Christensd: i Brande, faderne Palle Pedersen af Fasterholt Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre og Jens Jørgensen af Brande {By}.
NOTITS: Maren Christensdatter er moderens mor, som lever på aftægt på gården. Palle Pedersen er faderens stedfar, Ane Kirstine Jensdatter hans søster.
27461807.08.30Christen Jensen Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 10. d 30 Aug Havde Jens Christens: af S. AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder {Jensen} Skræders Datte Mette {Pedersdatter} af Lundfoed tiende i Præstegaarden, Faderne Christen Pedersen, Christen Jensen, Mads Pedersen Jeppe Christensen og Hust: {Ane Marie Pedersdatter} Alle af AsKier.
Begravelse nr. 6581
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Christen Pedersen er faderens stedfar.
27471807.09.13Anders Pedersen Borup Peder Andersen Marie Pedersdatter 11. d 13 Sept: Havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Marie Pedersd: en Søn Til Daaben blev Kaldet Anders, baaren af Christen Andersens Kone {Kirsten Kirstine Nisdatter} i OdderbeK Tyregod Sogn Faderne: Laus Pedersen og Hustru {Ingeborg Kirstine Andersdatter} i Fuglsang {Thyregod}, Christen Tøgersen og Christen Bieregaard af Borup.
NOTITS: Kirsten Kirstine Nisdatter er gift med faderens bror Christen Andersen i Odderbæk, Thyregod. Laus Pedersen er gift med faderens søster Ingeborg Kirstine Andersdatter af Fuglsang, Thyregod. Faderen er selv født i Odderbæk, Thyregod.
27491807.09.20Thomas Nielsen Blæsbjerg Niels Thomsen Birte Christensdatter 13. d 20 Septbr Havde Niels Thomsen i Blesberg med sin 1ste Kone Birthe Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas, baaren af Peder [Nielsens?] Datter Maren Pedersd: af DøsLund, Faderne Peder Christensen Mads {Jørgensen} SKoemager og Hustr {Anne Iversdatter} alle af BrandLund, og Jens Pedersen af Blesberg.
NOTITS: Præsten har glemt denne dåb i PKB! Peder Christensen formodes at være bror til moderen. Mads Jørgensen Skomager eller hans kone må være i familie, de er med i tre af Thomas Nielsens dåbshandlinger.
27561808.02.07Niels Christian Hansen Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 3. d 7 Febr Havde Hans Xsten Kragsig af Sønderholm med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels Christian baaren af Christen Hansens Kone {Johanne Jensdatter} i Kragsig, faderne Søren Iversen og Hustru {Kirsten Christensdatter} af Kragsig Hr {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm og Niels {Christensen} Donnerup af Sønder Holm.
NOTITS: Johanne Jensdatter er faderens mor. Kirsten Christensdatter er faderens søster. Niels Christensen Donnerup er moderens far.
27591808.04.24Joachim Otto From Ludvigsen Lund Brande By Ludvig Michael Bjørnsen Lund Elisabeth Kristine From 6. d 24 April Havde Hr. Pastor {Ludvig Michael Bjørnsen} Lund i Brande med sin 1ste Hustru Elisabeth {Kristine} From, 1 Søn til Daaben blev KaldetJoachim Otte From. baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Schieris. Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm, Peder Pedersen af Usseltoft, Christen Tøgersen af borup Kield Pedersen og Hans Larsen af DøsLund, Præstens Karl Lars og Pige Ane.
NOTITS: Her er lokale folk faddere ved præsten Ludvig Lunds dåb. Som kontrast med mange fine folk fra fjerne sogne se hans andre dåbe #2669 og #2714.
27601808.06.05Christen Pedersen Skærlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 7. d 5 Junj havde Peder Hansen i SkierLund med sin første Hustru Ane Kirstine Lasd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder Andersens Datter Maren {Pedersdatter} i SchierLund. Faderne: Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Niels Mortensen, Jens {Pedersen} Skals {Schals} og Peder Andersens Søn Anders {Pedersen} Alle af SkierLund.
NOTITS: Niels Hansen er faderens bror.
27621808.06.26Jørgen Pedersen Arvad Peder Nielsen Ane Henriksdatter 9. d 26 Jnuj Havde Peder Nielssen i Arevad med sin 1ste Kone Ane Henricksd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, Baaren af Degnens Pige i Giufve Ane Kirstine Nielsd: Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm, Ebbe Laus {Lauridsen} og Hustru {Else Marie Sørensdatter} i Arvad Mølle Jens Tøgersen i Uhre og Jørgen Andersen i Arevad.
NOTITS: Otto Nielsen Arvad er faderens bror. Bæreren Ane Kirstine Nielsdatter er åbenbart familie, men det vides ikke hvordan.
27631808.07.10Jens Peder Jensen Uhre Jens Pedersen Slot Kirsten Pedersdatter 10. d 10 Julj Havde Jens Pedersen Slott i Uhre med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Peter, baaren af Jørgen Christensens Datter Woldborg {Jørgensdatter} i Uhre, Faderne: Jørgen Christensen, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} og Jens Tøgersen alle af Uhre.
NOTITS: Familien ny i sognet, konen fra Grindsted ifølge BG.
27651808.08.14Peder Christian Christensen Borup Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter 12. d 14 Aug Havde Christen Christensen Bundgaard i Borup med sin 1ste Kone Dorthe Pallesd: en Søn til Daaben blev Kaldet Peder Christian: baaren af Giøde Pallesens Kone {Else Christensdatter} i Borup, faderne Jens {Christensen} Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter}, Giøde Pallesen, Christen Tøgersen og Christen Lassen alle af Borup.
NOTITS: Else Christensdatter er moderens bror Gyde Pallesens kone. Jens Christensen Bundgaard er faderens bror på fødegården Bundgaard i Uhre.
27681808.09.18Hans Nielsen Uhre Niels Hansen Ane Kirstine Jensdatter 15. Samme dag [d 18 September] Havde Niels Hansen i Uhre med sin 1ste Kone Ane Kirstine Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Hans baaren af Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter} af Fasterholt i Arnborg Sogn. Faderne Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} af SkierLund Jens Tøgersen og Jens {Pedersen} Slott af Uhre.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er moderens halvsøster, som er på fødegården i Fasterholt. Peder Hansen er faderens bror.
27691808.10.09Jakob Christensen Brande By Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter 16. Samme Dag [d 9 oct] Havde Christen Jacobsen af Brande med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jacob; baaren Ole Sørensen af Aagaard i Tyregoed Sogn Faderne, Søren Lassen af Aagaard, Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre, Troels Christensen og Lars {Christensen} Windings hustru {Anne Christensdatter} af Brande.
NOTITS: Søren Larsen eller hans kone Sidsel Nielsdatter må være i familie med faderen eller moderen, se fx #2716.
27711808.10.23Søren Eriksen Harrild Erik Eriksen Ane Sørensdatter 18. d 23 oct: Havde Erick Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Gl: Søren Sørensens Datter Mette {Sørensdatter} i Uhre. Faderne. Søren Sørensen, Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre Jens Ericksen af Harild.
NOTITS: Gammel Søren Sørensen i Flø er moderens far. Sidsel og Mette Sørensdatter er moderens søstre alle født i Flø.
27721808.11.27Søren Christian Jensen Østerholm Jens Christensen Kragsig Ane Katrine Sørensdatter 19. Samme dag [d 27 Nov:] Havde Jens Christensen Kragsig af Østerholm med sin 1ste Kone Ane Katrine Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren Christian: baaren af Mandens Søster Ane Christensdatter tienende i Arvad Mølle, faderne Jens {Hansen} LangKier {kalder sig selv: Kjær} og Hustru {Ane Marie Madsdatter} af Østerholm, Hans {Christensen} Kragsig {af Sønderholm} og Søren Iversen af Kragsig.
NOTITS: Ane Christensdatter der bærer er faderens søster, Hans Christensen Kragsig er faderens bror, og hans søster Kirsten Christensdatter er gift med Søren Iversen, som nu har gården Kragsig.
27731809.01.29Troels Jakobsen Uhre Jakob Andersen Johanne Sørensdatter 1. d 29 Janv: Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Troels baaren af Jens Johansen Pige Mette Troelsd: af BrandLund. Faderne Troels Iversen af Grarup, Jens Johansen og H. {Maren Sørensdatter} af Lund {Brandlund} og Søren Jensen af Tarp.
NOTITS: Troels Iversens kone Maren Christensdatter var gift tre gange i Lille Langkær. 1. Søren Christensen †1771c, her i dåben to døtre: moderen og Maren Sørensdatter. 2. Jens Christensen †1774, her i dåben en søn: Søren Jensen. 3. gang med Troels Iversen her i dåben en datter: Mette Troelsdatter, som bærer.
27741809.01.29Niels Christian Christensen Brandlund Christen Nielsen Karen Sørensdatter 2. d 29 Janv: Havde Christen Nielsen af Petersborg med sin 1ste Hustru Karen Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels Christian baaren af Christen {Nielsen} Nørgaards Datter Ane {Christensdatter} i Uhre Faderne Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} Jens Hansen {Kjær} og Christen Rasmussen af Østerholm.
NOTITS: Familieforhold noget uklare.
27751809.01.29Peder Nielsen Uhre Niels Christensen Maren Pedersdatter 3. Samme dag [d 29 Janv:] Havde Niels Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder: baaren af Christen {Jakobsen} Aagaards Kone {Ellen Marie Pedersdatter} af Brande {By}, Faderne Christen {Jakobsen} Aagaard i Brande {By} Jørgen {Troelsen} Sandfeld, og Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre.
NOTITS: Ellen Marie Pedersdatter formodes at være søster til moderen.
27771809.02.26Christen Jensen Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 5. d 26 Febr havde Jens Christensen af S. AsKier med sin 1ste Kone An Johanne Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen: baaren af Lars {Christensen} Windings Kone {Ane Christensdatter} i Brande {By} faderne Niels Mortensen og H. {Karen Christensdatter} i SchierLund, Jeppe Christensen. Og Jens Olesen af AsKier.
NOTITS: Ane og Karen Christensdatter er søstre til moderen.
27791809.05.07Ebbe August Nielsen Grarup Niels Christensen Margrethe Sophie Olesdatter 7. d 7 Maj Havde Niels Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Magrethe Sophie Olesd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Ebbe August, baaren af Jens Olesens Kone {Ane Jensdatter} i S: AsKier, Faderne Jens Olesen af AsKier, Christen {Christensen} Biere af Lønaae, Ole Jensen {Glasou} og Mathis Christensens Kone {Ane Jensdatter} af Grarup.
NOTITS: Ole Jensen Glasou er moderens far, Jens Olesen hendes bror. Christen Christensen Bjerre er faderens far, hans fulde navn fra Ejner Bjerres "Thyregod Gårdhistorie".
LINK: Husmand i Herslev sogn. Palle Rabøl Hansen.
27831809.10.01Anders Hansen Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 11. d 1 Oct: Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Anders Christensens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Faderne Niels Thomsen i Blesberg, Søren Andersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} af Riisberg og Anders Christensen af Døslund.
NOTITS: Søren Andersen og Dorte Sørensdatter er moderens forældre. Karen Pedersdatter er faderens mor, Anders Christensen hans stedfar.
27841809.10.01Peder Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter 12. Samme dag [d 1 Oct:] Havde Kield Pedersen af Døslund med sin 1ste Kone Sidsel Pedersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder. baaren af Mandens Søster Karen Pedersd: Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft, Peder Christensen og Hustru {Karen Jensdatter} af Borup og Peder Clemmandsen af Døslund.
NOTITS: Karen Pedersdatter er faderens søster, er vel hjemme i Dørslund.
27891810.02.11Anders Jensen Flø Jens Peder Madsen Hannerup Ane Marie Andersdatter 1. d 11 Febr Havde Jens Peter Hannerup med sin 1ste Kone An{e} Marie Andersd: af Fløe. 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Konens Søster Sidsel Andersd: af Torlund i Ejstrup Sogn, Faderne Mads {Christensen} Hannerup og Hustru {Mette Andersdatter} og Anders {Madsen} Hannerup af Borup og Søren Sørens: i Fløe.
NOTITS: Sidsel Andersdatter - gift med Peder Madsen Smed i Store Thorlund, Ejstrup - er moderens søster, begge født i Krejbjerg, Ejstrup se Anders Nielsen FT 1787. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre, Anders Madsen Hannerup hans bror.
27911810.04.23Søren Pedersen Brandlund Peder Pedersen Mette Sørensdatter 3. d 23 April havde Peder Pedersen Fløe af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Mette Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren. baaren af Jens Johansens Kone {Maren Sørensdatter} af BrandLund. Faderne Jens Jensen og Hustru og Jens Johansen af Lund og Niels Peders: af Fløe.
NOTITS: Maren Sørensdatter er moderens søster, begge født i Lille Langkær. Niels Pedersen er faderens bror på fødegården. Jens Jensen kan være med tilnavn Glejbjerg eller Boel, begge i Borup Brande. Deres koner er Ane Nielsdatter og Johanne Christensdatter henholdsvis.
27921810.04.23Søren Ottesen Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 4. Samme dag [d 23 April] havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Peder Pedersens Hust: {Mette Sørensdatter} i Uhre, Faderne, Søren Sørensen {gammel} af Uhre Søren Sørensen {unge} af Fløe og Erick {Eriksen} Harild og Hustru {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Mette og Ane Sørensdatter er begge søstre til moderen, alle født i Flø. Deres far er Gammel Søren Sørensen, som er flyttet til Uhre og overgav gården i Flø til unge Søren Sørensen, moderens bror.
27941810.05.13Christen Hansen Nørholm Hans Christensen Østerby Margrethe Nielsdatter 6. d 13 maj Havde Hans Christensen {Østerby} af Nørholm med sin 1ste Kone Magrethe Nielsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen. baaren af Jens Hansens {vel fejl for Christensens} Datter Johanne af {Jensdatter} af Lildholm, faderne Hr. {Otto Nielsen} Arrevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm, Jens Hansen af Østerholm, og Søren Madsen af Riisberg.
NOTITS: Denne Hans Christensen er ikke Hans Christensen Kragsig af Sønderholm, der er gift med Birgitte Nielsdatter.
27961810.07.15Thomas Larsen Borup Laus Thomsen Else Jensdatter 8. d 15 Julj havde Laus Thomsen i Borup med sin 1ste Kone Else Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Christen Thomsens Kone {Karen Knudsdatter} i LangKier. Faderne Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Lausdatter} Jens {Jensen} Boel og Knud {Jørgensen} Øekier alle af Borup.
NOTITS: Karen Knudsdatter er gift med faderens bror Christen Thomsen i fødegaarden i Store Langkær. Jens Jens Boel er moderens far.
27981810.07.29Peder Jensen Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter 10. d 29 Julj havde Jens Christian Mortensen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Niels Mortensens Kone {Karen Christensdatter} i Schierlund Faderne Hr {Otto Nielsen} Arvad af Brandholm Søren Andersen af Riisberg og Christen Andersen og Hustru {Ane Nielsdatter} af Tarp.
NOTITS: Karen Christensdatter er gift med faderens bror Niels Mortensen, som har fødegården i Skærlund. Søren Andersen er moderens far og Christen Andersen hendes farbror, Søren Andersens bror.
28001810.09.09Peder Pedersen Arvad Peder Pedersen Ane Henriksdatter 12. d 9 Sept havde Peder Pedersen af Arvad med sin 1ste Kone Ane Henriksd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Jens Thøgersens Kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, faderne Peder {Pedersen} Usseltoft Ebbe Lausen af Arvad Mølle og Jørgen Andersen og H: {Ane Pedersdatter} af Arvad.-
NOTITS: Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen, som er gift 2. gang. Peder Pedersen Usseltoft er faderens far.
28011810.09.23Thomas Kjeldsen Langkær- Store Kjeld Thomsen Ane Marie Jensdatter 13. d 23 Sept: havde Kield Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Ane Marie Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Clemand {Larsen †1805} Hyvilds Datter Ane Kirstine {Clemmensdatter}, faderne Jens Hansen {Christensen, samme fejl som #2794} af Lildholm Christen Thomsen og Hustru {Karen Knudsdatter} og Iver Madsen alle af LangKier.
NOTITS: Jens Christensen er moderens far. Jens Hansen er en fejl i kirkebogen.
28021810.10.28Thomas Nielsen Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 14. d 28 Oct: havde Niels Nielssen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Niels {Christensen} BirKebeKs Hustru {Johanne Christensdatter} i Arnborg Sogn. Faderne Niels {Christensen} BirKebeK, Lars Dynesen og H: {Else Pedersdatter} og Peder Sørensen af Uhre.
NOTITS: Johanne Christensdatter er moderens mor. Niels Christensen Birkebæk af Arnborg hendes far.
28031810.10.28Christen Hansen Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 15. Samme dag [d 28 Oct:] Havde Hans Christensen Kragsig med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Søn til Daaben Kaldet Christen, baaren af Mandens Søster Ane Christensd: Faderne Christen {Hansen} Kragsig og H: {Johanne Jensdatter} Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm, og Jens Hansen {Kjær} af Østerholm.
NOTITS: Ane Christensdatter er faderens søster, Christen Hansen Kragsig hans far og Johanne Jensdatter hans mor.
28111811.04.28Anders Jensen Uhre Jens Pedersen Slot Kirsten Pedersdatter 7. Samme dag [d 28 April] Havde Jens Pedersen Slott af Uhre med sin 1ste Kone Kiersten Petersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders Baaren af Konens Søster Ide Kirstine i [Gjern] Sogn Faderne Niels Hansen, Jørgen Christensen og Jens Thøgersen og H: {Ane Marie Henriksdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Ide Kirstine Pedersdatter er moderens søster, hendes sogn Gjern er fra PKB, sognet i DKB er usikkert læseligt.
28131811.07.14Peder Pedersen Borup Peder Andersen Maren Pedersdatter 9. d 14 Julj Havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster Karen Pedersd: Faderne, Mads {antaget misforståelse for Lars Christensen} Fuglsang og Hustr. {Ingeborg Andersdatter} og Christen {Andersen} Odderbek, Alle af Tyregod Sogn, og Tøger Christensen af Borup.-
NOTITS: Karen Pedersdatter er moderens søster. Faderens søster Ingeborg Andersdatter er gift med Lars Christensen i Fuglsang, Thyregod. Christen Andersen Odderbæk er faderens bror i fødegården Odderbæk i Thyregod.
28141811.08.18Christen Jørgensen Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 10. d 18 Aug: Havde Jørgen Troelsen af Sandfeld med sin Anden Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, Baaren af Niels Christensens Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre, faderne Degnen i Scharild {Christen Pedersen Lustrup} Christen {Jensen} Nør AsKier og Hustru {Mette Troelsdatter} og Christen Nielsen i Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter er gift med moderens bror Niels Christensen. Degnen i Skarrild Christen Pedersen er gift med faderens formentlige søster Anna Troelsdatter, Christen Jensen Nørre Askær ligeledes gift med faderens formentlige søster Mette Troelsdatter.
28181811.11.17Peder Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter 14. d 17 Nov: havde Kield Pedersen i DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Pedersd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Peder Pedersens Kone {Ane Christensdatter} i Usseltoft. Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft Hans Larssen og Hustru {Ane Sørensdatter} og Peder Clemands: alle af DøsLund.
NOTITS: Ane Christensdatter og Peder Pedersen Usseltoft er moderens forældre.
28191811.11.17Jens Larsen Borup Laus Thomsen Else Jensdatter 15. Samme Dag [d 17 Nov:] Havde Laus Thomsen af Borup med sin 1ste Kone Else Jensd: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Konens Søster Karen Jensdatter. Faderne Jens {Jensen} Boel, Giøde Pallesen og H. {Else Christensdatter} og Christen Tøgersen alle af Borup.
NOTITS: Karen Jensdatter er moderens søster. Jens Jensen Boel er moderens far.
28211811.12.13Anders Christian Jensen Langkær- Lille Jens Christensen Ane Kirstine Dynesdatter 17. Samme Dag [d 15 Dec.] Havde Jens Christensen af Lille LangKier, med sin 1ste Kone Ane Kirstine Dynesdatter 1 Søn til Daaben. blev Kaldet Anders Christian baaren af Jens Jørgensens Kone {Maren Christensdatter} i Brande {By}. Fadderne Peder {Christensen} LangKier og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre Jens Jørgensen af Brande {By}, og Christen Clemands: af Hyvild.
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens søster, begge født i Ullerup Give (BG). Peder Christensen er faderens bror.
28221811.12.13Niels Jensen Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 18. Samme Dag [d 15 Dec.] Havde Jens Christensen af Sønder Askjer med sin 1ste Kone An Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels baaren af Søren Christensens Kone {Ane Nielsdatter} af Heiselbjerg {Hesselbjerre, Thyregod}, Faderne Jep Christensen, Jens Olesen og Hustru {Ane Jensdatter} og Mads Pedersen alle af AsKjer.
NOTITS: Ane Nielsdatter er moderens halvsøster fra Hesselbjerre Thyregod, som egentlig også er en nabo.
28241812.03.30Jakob Olesen Lundfod Ole Jensen Glasou Mette Jensdatter 2. d 30 Martj havde Ole Jensen {Glasou} i Lundfod med sin 2 Kone Mette Jensd: 1 Søn til Daaben navnl: Jacob, baaren af Konens Søster Ellen Catrine {Jensdatter}, Faderne Jens Olesen og H: {Ane Jensdatter} og Jeppe Christensen af Askjær og Niels Christenen af Lønaae {Thyregod}.
NOTITS: Faderen af Grarup og moderen af Brandlund gift #8251 i 1810. Ikke i BG under Lundfod, men i Grarup. De er i 1812 ganske entydigt i Lundfod. Fader Ole Jensen Glasøe og hans søn Jens Olesens koner er søstre. Navnet Glasøe fra skøde. Ellen Katrine Jensdatter er moderens søster, Jeppe Christensen er moderens stedfar. Niels Christensen er gift med faderens datter Margrethe Sophie Olesdatter.
28261812.06.07Jens Jensen Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter 4. d 7 Junj Havde Jens Christian Mortensen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørensd 1 Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af Hans Larssens Kone {Ane Sørensdatter} i DøsLund, Faderne Søren Andersen Riisberg Niels Mortensen og H: {Karen Christensdatter} ScherLund og Christen Anders: Tarp.
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster, begge født i Risbjerg, Søren Andersen er deres far. Niels Mortensen er bror til faderen.
28271812.06.21Christoffer Jensen Uhre Jens Christensen Hus Ane Katrine Christensdatter 5. d 21 Junj Havde Jens Christensen Huus af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christoffer baaren af Mandens Ældste Søster Abelone Johane {Christensdatter} Faderne Christen Christens: af Tornvig, Arnborg Sogn, Peder {Jensen} Søndergaard og H: {Mette Jensdatter} og Jens Johansen alle af Uhre.
NOTITS: Abelone Johanne Christensdatter er faderens ældste søster, som ellers ikke kendes. Christen Christensens første kone er lige død, familieforbindelser kendes ikke. Ses FT 1880 i et hus i Ejstrup By gift 1839c med Dorthe Kierstine Poulsdatter *1813c Tyskskov, Ejstrup på aftægt ved søn Jens Kristian Kristoffersen *1844c Brejl?, Ejstrup. Ses FT 1845-60 i Petersborg, Ejstrup Mark.
28281812.06.21Christen Madsen Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter 6. Samme Dag [d 21 Junj] havde Mads Pedersen af N: Askjer med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben naunl: Christen baaren af Christen Jensens Kone {Mette Troelsdatter} af Nør Askjer, Faderne, Søren Christensen af Hejselbjere {Hesselbjerre, Thyregod} Jens Olesen og Hustru {Ane Jensdatter} og Jens Christensen alle af Askjer.
NOTITS: Mette Troelsdatter er moderens stedmor, Søren Christensen hendes bror.
28301812.07.12Johan Christian Jensen Uhre Jens Johansen Maren Sørensdatter 8. d 12 Julj havde Jens Johansen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Sørensd: en Søn til Daaben kaldet Johan Christian, baaren af Jacob Andersens Kone {Johanne Sørensdatter} i Uhre, Faderne Johan Jørgensen og H: {Mette Jensdatter} Peder Jensen og Jacob Andersen alle af Uhre.-
NOTITS: Johanne Sørensdatter gift med Jakob Andersen er moderens søster, begge født i Lille Langkær. Johan Jørgensen og Mette Jensdatter er faderens forældre på aftægt.
28321812.08.16Knud Christensen Langkær- Store Christen Thomsen Karen Pedersdatter 10. d 16 Aug: havde Christen Thomsen af LangKjer med sin 2den Kone Karen Pedersd: 1 søn til Daben kaldet Knud, baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} af Schjeris, faderne Peder Knudsen og Hustru {Ane Thomasdatter} af Schjeris, Laus Thomsen af Borup, og Iver Madsen af LangKjer.
NOTITS: Mest familie til faderens 1. kone Karen Knudsdatter død aaret før. Hendes mor er Inger Pedersdatter og bror Peder Knudsen. Lars Thomsen er faderens bror.
28331812.08.23Peder Pedersen Brandlund Peder Christensen Kragsig Elisabeth Pedersdatter 11. d 23 Aug: havde Peder Christensen Kragsig af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Elisabeth Pedersd: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens Martinusens Enke i Omme, Faderne, Peder Andersen Peder Hansen og H: {Maren Olesdatter} af BrandLund, og Anders Pedersen af Blesberg.
NOTITS: Peder Andersen er moderens far, Anders Pedersen kunne være en bror til moderen. Jens Martinusen ikke fundet i Sønder eller Nørre Omme FT 1801.
28341812.09.27Peder Pedersen Uhre Peder Christensen Langkær Maren Pedersdatter 12. d 27 Sept: havde Peder Christensen LangKjer af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben kaldet Peder, Baaren af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i SchjerLund, Faderne Anders Pedersen og Hustru {Kirsten Marie Olesdatter} af Dyrchen i Tyregod Sogn, Jens Christensen af Lille LangKjer, og Jens Jørgensen af Brande.
NOTITS: Kirsten Thøgersdatter er moderens mor og Anders Pedersen hendes bror. Jens Christensen er faderens bror. Jens Jørgensen er gift med faderens søster Maren Christensdatter.
28351812.10.11Niels Christensen Uhre Christen Nielsen Bundgaard Ane Pedersdatter 13. d 11 Oct havde Christen Nielsen Bundgaard af Uhre, med sin 1ste Kone Ane Pedersd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels baaren af Mads {Larsen} Olgens Kone {Ane Pedersdatter} i Riisberg. Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft, Peder Pedersen og H {Ane Henriksdatter} af Arevad og Peder Peder{!} Peders: af Uhre,
NOTITS: Kirstine Nielsdatter er faderens søster. Peder Pedersen Usseltoft er moderens far, Peder Pedersen i Arvad hendes bror.
28361812.10.18Peder Henriksen Brandlund Henrik Pedersen Marie Kirstine Bertelsdatter Tirsvad {DKB:} 14. d 18 oct havde Afgl: Bertil {Christensen} Tirsvads Dattter Marie Kjertsine [..] 1 Søn til Daaben Naunl: Peder, Baaren af Præstens Indpige Johanne Pedersd: Faderne Niels Sørensen og Peder Hansens Kone {Maren Olesdatter} af BrandLund, og Jens Clemandsen af Præstegaarden og Moderens Søster Ane Marie {Bertelsdatter Tirsvad}. d 18 Octobr havde afgangen Bertel {Christensen} Tirsvads Datter Marie Kirstine af Lund en Søn til daaben nemlig Peder, baaren af Præstens Indpige Johanne pedersDatter. Faderne: Niels Sørensen Peder Hansens kone {Maren Olesdatter} af Lund, Jens Clemensen af Præstegaarden og Moderens Søster Ane Marie {Bertelsdatter Tirsvad}. udlagt til Barnefader Henrick Pedersen af Starup.
NOTITS: Niels Sørensen er moderens mor Johanne Kirstine Sørensdatters bror. Ane Marie Bertelsdatter Tirsvad er moderens søster. Udlagt fader angives ikke i degnens kirkebog, kun i præstens, som tilsyneladende har holdt sin viden for sig. (Tak okt. 2012 til Jørn Jensen for at gøre opmærksom paa Henrik Pedersen som udlagt barnefader i præstens kirkebog.)
28381812.11.08Søren Ottesen Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 16. d 8 Nov: Havde Otte Sørensen i Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben Naunl: Søren, baaren Jens {Andersen} Bieres Steddatter Ane Erichsd: Faderne Søren {Andersen} Riisberg Jens Ericksen af Harild og Hustru {Anne Kirstine Sørensdatter}, og Peder Peder{sen} af Uhre.
NOTITS: Ane Eriksdatter er faderens søster Ane Sørensdatters datter. Søren Andersen er gift med faderens søster Dorte Sørensdatter. Jens Eriksen er gift med moderens søster Anne Kirstine Sørensdatter.
28411813.02.07Otte Jensen Østerholm Jens Christensen Kragsig Ane Katrine Sørensdatter 1. d 7 Febr havde Jens C.{hristensen} Kragsig med sin 1ste Kone Ane Chatrine Sørensd: af Østerholm 1 Søn til Daaben Naunl: Otte baaren Madme {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, Faderne O:{tto Nielsen} Arevad og Karl Thomas Pedersen Jens {Hansen} Kjer af Østerholm og Søren Iversens Kone {Kirsten Christensdatter} af Kragsig.
NOTITS: Kirsten Christensdatter er faderens søster.
28421813.03.07Lars Lange Jakobsen Skærlund Jakob Frandsen Ane Marie Lauridsdatter Lange 2. d 7 Martj havde Jacob Frandsen af SchjerLund med sin 1ste Kone Ane Marie {Lauridsdatter} Lange baaren af Hr. Langes Datter Helle Chatrine {Lauridsdatter} Lange af Nørre Carstoft 1 Søn til Daaben naunlig Laus Lange. Faderne Laus {Lasson Jørgensen} Lange af Karstoft, Hr O{tto Nielsen} Arvad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm og Niels Mortensen og Jens {Pedersen} Schals af SchjerLund.
NOTITS: Helle Katrine Lauridsdatter Lange er søster til moderen, deres far er Laurids Lasson Jørgensen Lange på Nørre Karstoft i Skarrild.
28431813.04.15Søren Hansen Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 3. d 15 April havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben naunlig Søren, baaren af Jens Christian Mortensens Kone {Kirsten Sørensdatter} i Tarp, Faderne P:{eder} Pedersen Usseltoft Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre og Kjeld Pedersen i DøsLund.
NOTITS: Kirsten Sørensdatter er moderens søster. Otte Sørensen er bror til moderens mor Dorte Sørensdatter i Risbjerg.
28441813.04.19Mads Peder Christensen Grarup Christen Madsen Hannerup Kirsten Marie Pedersdatter 4. d 19 April havde Christen Madsen {Hannerup} af Grarup med sin 1ste Kone Kirsten Marie Pedersd 1 Søn til daaben Naunl: Mads Peter, baaren af Mads {Christensen} Handrups Hustru {Mette Andersdatter} af Borup, Faderne, Mads {Christensen} Handrup af Borup og Christen {Pedersen} Bjere og Peder Christens: og H. af Grarup.
NOTITS: Mette Andersdatter er faderens mor, Mads Christensen Hannerup hans far. Peder Christensens kone i Grarup er ikke kendt af navn.
28451813.04.19Jens Christian Jensen Brandlund Jens Jensen Kirsten Pedersdatter 5. d 19 April havde Jens Jensen i Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Søn til Daaben Navnl: Jens Christian, baaren af Christen {Jakobsen} Aagaards Pige Mette Troelsd: i Brande {By} Faderne Troels Iversen af Grarup og Søren Jensen og Hustru {Maren Larsdatter} ibdm og Peder Smed i Lund {Brandlund}.
NOTITS: Troels Iversen er faderens stedfar, Søren Jensen hans bror og Mette Troelsdatter hans halvsøster.
28461813.06.07Peder Christian Pedersen Borup Peder Andersen Odderbæk Maren Pedersdatter 6. d 7 Juni havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben kaldet Peder Christian, baaren af Mandens Søsterdatter {Søster Ingeborg Andersdatter} Ane Lausd: tjenende i Neder Donnerup Giufve Sogn faderne Christen Andersen og Hustru {Kirsten Kirstine Nisdatter} af Odderbeck i Tyregod Song, og Christen Tøgersen og Søn Tøger {Christensen} af Borup.
NOTITS: Ane Lausdatter er datter af faderens søster Ingeborg Andersdatter gift med Laurids Christensen i Fuglsang, Thyregod. Christen Andersen er faderens bror.
28471813.06.07Jens Kjeldsen Langkær- Store Kjeld Thomsen Marie Jensdatter 7. d 7 Juni havde Kjeld Thomssen af LangKjer med sin 1ste Kone Ane Marie Jensd: 1 Søn til Daaben Naunl Jens, baaren af Konens Søster Johanne Marie Jensd: Faderne Jens {Christensen} Skræder Lilleholm, og Søn Christen {Jensen} Tjener paa Brandholm og Iver Madsen og H: {Ane Pedersdatter} af LangKjer.-
NOTITS: Johanne Marie Jensdatter er moderens søster, begge født i Lilleholm, Brandholm Marm. Jens Christensen Skræder er moderens far og Christen Jensen hendes bror.
28511813.08.08Jens Knudsen Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 11. d 8 Aug: havde Knud Jørgens: med sin 1ste Kone Johanne Jensd: af ØeKjer 1 Søn til Daaben Naunl: Jens baaren af Mandens Datter Inger {Knudsdatter}, Faderne Jacob Jens: i Brande {By} Laus Thomsen og Hustru {Else Jensdatter} og Tøger Xstensen alle af Borup.
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Inger Knudsdatter, 18, er forældrenes datter. Jakob Jensen er moderens bror.
28521813.08.15Hans Larsen Brande By Lars Christensen Johanne Pedersdatter 12. d 15 Aug Havde Indpigen Johanne Pedersd i Brande Præstegrd, 1 Søn til Daaben naunl: Hans baaren af Præstens anden Pige Maria Xstensen [PKB: af Linaae {Lønaa, Thyregod}] Faderne Laus Olesen og Hustru {Johanne Pedersdatter} Troels Xstensen alle af Brande {By} og Præstens Karle Jens Clemmensen og Søren Troelsen. F udlagt Laus Xstensen [PKB: ugivt Laus Christensen af RindKøbing Amt].
NOTITS: Uægte. Ingen familie set. Faddere af præstegården og Brande By.
28551813.09.26Jørgen Jensen Brande By Jens Jørgensen Maren Christensdatter 15. d 26 Sept: havde Jens Jørgensen i Brande med sin 1ste Kone Maren Christensd: 1 Søn til Daaben, Naunlig Jørgen, baaren af Jørgen Jørgensens Kone {Ane Sørensdatter} af Grarup, Faderne Peder {Christensen} LangKjer og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre, Jens Christensen af Lille LangKjer og Laus Olesen af Brande {By}.
NOTITS: Ane Sørensdatter er gift med faderens bror Jørgen Jørgensen. Peder og Jens Christensen er brødre til moderen.
28561813.09.26Peder Christian Pedersen Flø Peder Pedersen Else Christensdatter 16. Samme Dag [d 26 Sept:] havde Peder Pedersen af Fløe, med sin 1ste Kone Else Christensd: 1 Søn til Daaben Naunl: Peder Christian baaren af Hans {Pedersen} Holtums datter Maren {Hansdatter}, Faderene Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter} Uhre, Jens Christens: og Søren Sørensen af Fløe.-
NOTITS: Faderens mor er Else Pedersdatter fra Flø gift 1. gang 1775 med Peder Nielsen i Uhre, 2. gang 1791 med Lars Kristian Dynesen, som overtager gården i Uhre. Hans Pedeersen i Holtum er bror til faderens mor Else Pedersdatter. Jens Christensen er formodentlig broderen af dette navn til moderen.
28571813.11.21Niels Christian Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter 17. d 21 Nov: havde Kjeld Pedersen af DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Peders: 1 Søn til Daaben naunl: Niels Christian, baaren af Mandens Søster Mette Pedersd: Faderne, Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustru {Ane Christensdatter}, Christen {Nielsen} Bundgaard i Uhre og Peder Clemandsen af DøsLund.-
NOTITS: Mette Pedersdatter er faderens søster hjemme på gården. Peder Pedersen Usseltoft og Ane Christensdatter er moderens forældre. Christen Nielsen er gift med moderens søster Ane Pedersdatter.
28581813.12.26Peder Pedersen Brandlund Christen Andersen Birte Pedersdatter Arnborg 18. d 26 Dec havde Birthe Pedersd: Arnborg af BrandLund 1 Søn til Daaben Naunlig Peder, baaren af Ane Chatrine Johansd: af BrandLund, faderne Niels Christian Thomsen og H: {Karen Michelsdatter} af Lund {Brandlund}, Jens Clemandsen af Præstegaarden og Johanne Pedersd: af Brande {By}. til Fader udlagt Soldat Chr Anders:
NOTITS: Sønnen får ikke patronym efter faderen, som ville være Christensen, men Pedersen vel efter moderens senere mand. Moderens far er Peder Pedersen Arnborg. Moderen gifter sig tre år senere i 1816 med Peder Madsen og får fødegården.
28611814.04.03Jens Sørensen Flø Søren Sørensen Ane Jensdatter 2. d 3 April. Havde Søren Sørens: af Fløe med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Søn til Daaben naunl: Jens baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Kone {Dorte Sørensdatter}, Faderne Otte Sørrensen af Uhre, Peder Pedersen og Hustru {Else Christensdatter} samt Mandens broder Peder Sørrensen alle af Fløe.
NOTITS: Dorte Sørensdatter og Otte Sørensen er moderens halvsøskende. Moderens far er Jens Pedersen, Dorte og Ottes far er Søren Pedersen. Peder Sørensen er bror til faderen.
28641814.04.11Lars Christensen Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter 5. d 11 April havde Christen Lassen af Hyvild med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben Naunl: Lars, baaren af Søren Jensen Kone {Maren Larsdatter} af Grarup Faderne Søren Jenssen, Knud Pedersen af Grarup og Christen Clemendsen af Hyvild.-
NOTITS: Maren Larsdatter er søster til faderen, begge født i Risbjerg. Knud Pedersen er bror til moderen, begge født i Dørslund far Peder Nielsen Askær.
28671814.05.30Anders Jensen Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter 8. d 30 Mai havde Jens Christian Mortens: af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørensd: 1 Søn til Daaben naunl: Anders, baaren af Christen Andersens Kone {Ane Nielsdatter} af Tarp, faderne Søren Andersen af Riisberg, Hans Lassen og Hustru {Ane Sørensdatter} af DøsLund og Niels Mortensen af SchjerLund.
NOTITS: Moderens far er Søren Andersen, hendes søster Ane Sørensdatter, som er gift med Hans Larsen i Dørslund. Niels Mortensen er bror til faderen.
28701814.07.31Michel Nielsen Brandlund Niels Christian Thomsen Karen Michelsdatter 11. d 31 Juli havde Niels Christian Thomsen af Brandl: med sin 1ste Kone Karen Michelsdatter 1 Søn til Daaben kaldet Michel, baaren af Peder Clemmandsens Datter Karen {Pedersdatter} af DøsLund, Faderne Nicolai Nielsen af Lund {Brandlund}, Peder Knudsen af Schjeris, Thomas {Nielsen} Brogaards Søn Peder {Thomasen} og Peder Clemandsens Kone i DøsLund.
NOTITS: Michel Nielsen gifter sig 4. juni 1842 i Sønder Omme med Sidsel Kirstine Jørgensdatter, 37, enke efter Claus Isaksen i Nyborg Omvraa mark. Karen Michelsdatter er moderens søster Sidsels Mikkelsdatters datter, Peder Clemmensen hendes far. Peder Knudsen i Skerris er Peder Clemmensens stedfar. Peder Thomasen er bror til faderen, begge født i Brogaard.
28731814.10.02Peder Christensen Grarup Christen Madsen Hannerup Kirsten Marie Pedersdatter 14. d 2den Octbr. havde Christen Madsen Hannerup med sin 1ste Kone Kirsten Marie Pedersd: 1 Søn til Daaben navnlig Peder, baaren af Konens Søster Marie Ane Pedersd: af Felding Sogn Faderne, Mads {Christensen} Hannerup og Søn Peder {Madsen} Hannerup, Anders {Madsen} Hannerup og Hustru {Karen Nielsdatter} alle af Borup.
NOTITS: Marie Ane Pedersdatter af Sønder Felding er moderens søster. Mads Christensen Hannerup er faderens far, Peder og Anders Madsen Hannerup er faderens brødre. Måske er Kirsten Marie Pedersdatter også fra Sønder Felding, hun er i hvert fald ikke født i Brande.
28741814.10.23Ole Larsen Brande By Laus Olesen Johanne Pedersdatter 15. d 23 Octobr havde Laus Olesen af Brande, med sin 1ste Kone Johanne Pedersd: 1 Søn til Daaben navnlig Ole, baaren af Mandens Søster An Johanne Olesd: tjenende paa Sandagerg[rd] Eltang Sogn, Faderne Jens Jørgensen, Peder Nielsen, Christen {Jakobsen} Aagaard og Ide Marie Handatter{! sådan stavet} alle af Brande {By}.
NOTITS: An Johanne Olesdatter, som tjener i Eltang sogn, er faderens søster. Familien ser ud til at være kommet til Brande fra andere sogne.
28761814.12.26Hans Mønster Buchwald Mortensen Drantum Morten Christensen Kragsig Sara Katrine Hansdatter 17. d 26 Decbr havde Morten C.{hristensen} Kragsig af Drantum med sin 1ste Kone Sara {Katrine} Hansd: 1 Søn til Daaben navnl: Hans Mynster Buckvaldt baaren af Konens Stedfader Mads Madsen af Katterup {Kattrup nord for Horsens} Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm, Jens {Christensen} Kragsig og Peder {Christensen} Kragsig Mandens brøder.
NOTITS: Hans Mønster Buchwald er moderens far. Han var 1.? gang gift med Anne Cathrine i Vejle, skifte Vejle 4.10.1784. Hun havde en datter Anne af hendes første ægteskab. I 1787 er han Feldbereder i Nørregade Vejle, gift med Elsa Thomasdatter, som ses FT 1801 i Jelling gift med Mads Madsen, hvor Sara Katrine er 13. Dette er en af kun to gange i perioden 1774-1814, at en mand bærer til dåb i Brande kirke. Peder og Jens Christensen Kragsig er faderens brødre, alle født i Kragsig.
28791815.03.23Ole Christian Jensen Uhre Jens Christensen Ane Katrine Christensdatter 3. d 23 Martj havde Jens Christens: af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Søn til Daaben Naunlig Ole Christian baaren af Jens Christens: Kone Mette Christensd: af Grene i Arnborg Sogn Faderne Jens Christensen af Grene {Arnborg}, Peder Jensen og Hustru og Datter Maren {Pedersdatter} af Uhre. [Født: 12 Feb].
NOTITS: Mette Christensdatter er søster til moderen, se #2754.
28811815.03.24Kjeld Mathiasen Grarup Mathias Christensen Ane Jensdatter 5. d 24 Martj havde Mathis Christens: af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Søn til Daaben navnl. Kjeld, baaren af præstens Indpige Ane Kirstine Buhr, Faderne, Søren {Christensen} Nørgaard, Thomas Knudsen og Hustru {Anne Marie Sørensdatter} og Christen Mathisen alle af Grarup. [Født: 10 Feb].
NOTITS: Christen Mathiasen er forældrenes første søn, 21.
28841815.04.30Otte Thomasen Grarup Thomas Pedersen Johanne Jensdatter 3. Født 26 Martj, døbt 1815 d. 30 April Otte Huusmand Thomads Pedersen Koene Johanne Jensdatter af Grarup, begge i 1ste Ægtekskab (født i Drantum) [....] Barnet. Faddere: Gaardmand Otte Pedersen og Hustru Inger Pedersd: af Schjeris og Gaardmand Christen Jensen af Drantum.
NOTITS: Moderen født i Lilleholm, datter af Jens Christensen Skrædder, fadderen Christen Jensen er bror til moderen. Faderen Thomas Pedersen er *1791c Ejstrup †1868 Grarup.
28871815.06.25Søren Pedersen Borup Peder Andersen Maren Pedersdatter 4. født 21 Mai døbt 25. Juni 1815 Søren. Gaardmand Peder Andersen, Konen Maren Pedersd. begge i 1ste Ægteskab, boende i Borup. Aftægtsmand Christen Tøgersen, Datter Ane Marie {Christensdatter}, og Søn Tøger {Christensen} af Borup, og Christen Anders: Gaardmand i Odderbeck, Tyregod Sogn.
NOTITS: Christen Andersen er faderens bror.
28881815.07.09Søren Christensen? Brandlund Christen Sørensen Tisbek Inger Marie Andersdatter 5. Født 30 Mai, døbt d. 9 Juli 1815 Søren. Qvinden Inger Marie Andersdatter, en kort Opholdt sig hos sin Søster Jens Greiesens Kone {Mette Andersdatter} af Brandlund, til Barnefader udlagt Consumptionsbetjent Sørensen i Vejle Amt. Faddere: Huusmand Peder {Christensen} Kragsig og Hustru Lisbeth Pedersd: og Gaardmand Peder Hansen og Søn Hans {Pedersen} alle af Brandlund.
NOTITS: For Jens Greiesens kone se #2897, hvor hendes navn Mette Andersdatter er nævnt. Komsumptionsbetjent Sørensen i Vejle menes at være identificeret gennem FT 1834 Vejle købstad som Christen Sørensen Tisbek, 53 år gammel i 1815.
28891815.07.30Laus Peder Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjersgaard 6. Født 21 Juni døbt d. 30. Juli 1815 Laus Peter. Sædegaardeier Otte {Nielsen} Arevad konen Johanne {Nielsdatter} Kjersgaard begge i 1ste Ægteskab paa Brandholm. Fadderne: Gaardmand Peder Pedersen og Hustru Ane Henrichsd: af Arevd, Hr Brand Derecteur Hansen for Veile Amt, og aftægtsmand Friderich Rechnagel af Giufschou.
NOTITS: Sædegården er Brandholm.
28901815.08.06Hans Jensen Uhre Jens Hansen Ane Katrine Johansdatter 7. Født hjemmedøbt d 3. Juli døbt 6. August 1815 Hans. Husmand og Smed Jens Hansen Kone Ane Catrine Johansd: af Uhre, begge i 1ste Ægteskab. Fadderne: Gaardmand og Smed Hans Jensen og Datter Ane Catrine Hansdatter af Brandlund, og Gaardmændene Otte Sørensen og Peder Pedersen af Uhre.
NOTITS: Faderen Jens Hansen er smed og flytter meget omkring. *Brande By, Brandlund, Uhre, Nederdonnerup i Give.
28921815.09.17Jens Christian Laustsen Borup Laus Thomsen Else Jensdatter 8. Født d. 9 August døbt d. 17 Septb 1815 Jens Christian. Gaardmand Laus Thomsen Koenen Else Jensd: af Borup begge i 1ste Ægteskab. Faddere: Gaardmand Christen Thomsen og Søster Ane Thomsd: af {Store} LangKjer Hans Eschilssen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup.
28931815.10.01Søren Christian Christensen Brande By Christen Jakobsen Aagaard Ellen Marie Pedersdatter 9. Født d 20 August døbt 1815 d 15 octobris Søren Christian. Gaardmand Christen Jacobsen Aagaard, 1ste kone Ellen Marie Pedersdatter af Brande {By}. Frembaaren af Mandens Søsterdatter Inger Catrine Thomasd tjener i Tarp, Faddere: Gaardmand Niels Christensen og Hustru {Mette Troelsdatter} af Uhre. Gaardmand Laus Olesen i Brande {By}
28941815.10.15Bertel Thomasen Brogaard Thomas Nielsen Ane Marie Bertelsdatter 10. Født 30 August døbt 1815 d 15 Octobr Bertel. Gaardmand Thomas Nielsen 3die Kone Ane Marie Bertelsdatter af Brogaard. Frembaaren af Konens søster Marie Kirstine Bertelsd: Skræderpige af Lund {Brandlund}. Faddere: Gaardmændene Niels Mortensen, Jacob Fransen, og Peder Anders: og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} i Skjerl.
NOTITS: Brogaard ligger nær Skærlund, derfor faddere derfra, naboer.
28961815.12.26Jens Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter 11. Født 20 Novembr døbt 1815 d 16 Dec. Jens. Gaardmand Kjeld Peders: 1ste Kone Sidsel Pedersd: af Døslund. Faddere: Peder Pedersen Gaardmand og Hustrue Ane Henrichsd: af Arevad, Peder Pedersen Gaardmand af Usseltoft og Gaardmand Peder Clemmens: af Døslund.
29021816.04.11Niels Jensen Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter Tarp 1. Født 1816, d. 4 Marts døbt 11 April i Kirken Niels Jensen. Gaardmand Jens Christian Mortensen og 1ste Kone Kirsten Sørensdatter af Tarp. Frembaaren af Bondepige Ane Chatrine Pedersdatter af Skjerlund, Faddere Gaardmandene Christen Andersen af Tarp og Niels Mortensen af Skjerlund.
29031816.04.11Knud Thomsen Grarup Thomas Knudsen Ane Marie Sørensdatter Grarup 2. Født 1816 d. 6 Marts, døbt i Kirken 11 April Knud Thomsen Gaardmand Thomas Knudsen og 1ste Kone Ane Marie Sørensdatter af Grarup. Baaren af Bondepige Margrethe Klemensdatter af Skierris, fadd: Peder Knudsen af Skjerris og Søren Christensen af Grarup.
NOTITS: Faderem er opvokset i Skerris.
29051816.04.15Peder Christensen Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter Hyvild 3. Født 1816 den 10de Marts døbt 15 April i Kirken Peder Christensen. Gaardmand Christen Larsen og 1ste Kone Maren Pedersdatter af Hyvild. Baaren af Bondepige Ane Lasdatter af Hyvild. Fadd Kjeld Pedersen og Lars Andersen af Døslund.
29061816.05.26Eskild Christian Hansen Borup Hans Eskildsen Maren Nielsdatter Borup 4. født 1816 d. 23 April døbt den 26. Maii i Kirken Eschild Christian Hansen. Gaardmand Hans Eschildsen og 1ste kone Karen Nielsdatter af Borup. Baaren af Bondepigen Maren af Høllund. Fadd: Laurs Thomsen, Giøde Pallesen og Knud Jensen alle af Borup.
29071816.05.26Christen Pedersen Flø Peder Pedersen Else Christensdatter Flø 5. Født 1816 den 4 Maii døbt den 26. Maii i kirken Christen Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og kone Else Pallesdatter {Christensdatter!} af Flø. Baaren af Strømpehandler Peder Christensen Flø af Kolling {Kollund, Rind sogn}. Fadd: Niels Pedersen og Christen Schyet begge Gaardmænd i Flø.
NOTITS: Præsten får moderen til at hedde Else Pallesdatter, det skal være Christensdatter. Peder Christensen Flø bor ved hans bror den berømtere Palle Christensen Flø i Kollund, Rind. En af de få dåb, hvor en mand bærer.
29121816.12.01Thomas Christensen Langkær- Store Christen Thomsen Karen Pedersdatter Langkjer 6. Født 1816 d. 13 Novembr døbt de 1ste December i Kirken Thomas Christensen. Gaardmand Christen Thomasen og Karen Pedersdatter af {Store} Langkjer. Baren af Bondepige Anna Thomasdatter af {Store} Langkjer. Fadd: Gaardmænd Kjeld Thomsen af {Store} Langkjer og Laurs Thomsen af Borup, Kjeld Thomsens Hustru {Anne Marie Jensdatter} af {Store} Langkjer.
29131816.12.29Peder Pedersen Uhre Peder Pedersen Mette Sørensdatter Uhre 7. Født 1816 d. 24 November døbt den 29 December i Kirken Peder Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og Mette Sørensdatter af Uhre. Baaren af Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter} af Uhre. Fadd: Gaardmand Christen Nielsen, Huusmand og Smed Jens Hansen Otte Sørensens Hustru {Sidsel Sørensdatter} alle af Uhre.
29141816.12.29Søren Christensen Brandlund Christen Nielsen Maren Sørensdatter Brandlund 8. Født 1816 d. 24 November døbt den 29 December i Kirken Søren Christensen. Gaardmand Christen Nielsen og Karen Sørensdatter af Brandlund. Baaren af Bondepige Maren Christensdatter tjenende i Arevad Mølle. Fadd: Gaardmænd Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm og Jens {Hansen} Kjer, Anna Kirstine Buhl Huusholderske i Præstegaarden, Jens {Hansen} Kiers Datter {Abelone Jensdatter} af Østerholm. —
29161817.02.21Søren Christian Thomsen Brogaard Thomas Nielsen Anne Marie Bertelsdatter Brogaard. 2. Født 1817 den 21 Februarii, hjemmedøbt den 21 Februarii Søren Christian Thomsen Gaardmand Thomas Nielsen og Ane Marie Betelsdatter paa Brogaard.
Begravelse nr. 6688
NOTITS: "Død 14 Dage efter Fødselen."
29171817.03.02Otto Bjerum Hansen Østerholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter Donnerup 1817. Brandholms Taxt. Født 1817 d. 5. Januarii, døbt d 2den Martii Otto Bjerum Hansen. Huusmand Hans Christensen {Kragsig} og Birthe Nielsdatter paa Østerholm. Baaren af Bondepige Mette Sørensdatter af Kragsig, Gaardmand Morten {Christensen} Kragsigs Hustru {Sara Katrine Hansdatter} af Dramtum, Gaardm. Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm, Bondekarle Iver Sørensen og Christen Sørensen af Kragsig.
NOTITS: Senere murermester i Vejle. Moderen Birte Nielsdatter Donnerup er datter af Niels Christensen Donnerup.
29211817.04.20Peder Jensen Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter Harild 3. 1817 den 2en Martii, døbt 20 April Peder Jensen. Gaardmand Jens Erichsen og Ane Kirstine Sørensdatter i Harild. Frembaaren af Gaardmand Peder Christensens Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn. Zidsel Erichsdatter, Erich Erichsen {II} af Harild, Otte Sørensen Uhre.
29221817.05.26Lars Hansen Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter Døslund 4. Født 1817 d 11 April, døbt 26 Maii Lars Hansen Gaardmand Hans Larsen og Ane Sørensdatter af Døslund. Frembaaren af Lars Andersen Døslund, Fadd: Kield {Pedersen} Døslunds Hustru {Sidsel Pedersdatter} og Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} begge af Døslund. Søren Andersen Riisberg.
29261817.06.22Peder Simonsen Lundfod Simon Mortensen Mette Pedersdatter Lundfold 5. Født 1817 den 14 Maii, døbt 22de Junii Peder Simonsen. Indsidder Simon Mortensen og Mette Pedersdatter i Lundfold. Fadd Karen Pedersdatter tjenende i Brande {By}, Jens {Pedersen} Nørgaards Hustru {Karen Klermmensdatter} Niels Thomsen, Peder Jensen, Christen Pedersen, de 2 første af Blesbjerg de 2 sidste af Lundfold.
29291817.08.17Peder Knudsen Grarup Knud Pedersen Margrethe Clemensdatter Grarup 6. 1817 d 26 Julii, døbt 17 August Peder Knudsen. Gaardmand Knud Pedersen og Magrethe Clemensdatter af Grarup. Fadd: Gaardmand Niels Pedersens Hustru {Ane Marie Pedersdatter} af {Thyregodlund} Thyregod Sogn, Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} af Døslund, Lars Pedersen, Peder Knudsen, begge af Schjeris, Kjeld Pedersen af Døslund.
29301817.08.31Søren Jensen Uhre Jens Hansen Ane Katrine Johansdatter Uhre 7. Født 1817 den 5te Julii, døbt 31 August Søren Jensen. Leiehusmand Jens Hansen og Ane Chatrine Johansdatter i Uhre. Fadd: Jens Johansens Hustru {Maren Sørensdatter} af Uhre, Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter}, Peder Pedersen, Jacob Andersen alle af Uhre.
29311817.09.14Christen Nielsen Uhre Niels Christensen Mette Troelsdatter Uhre 8. Født 1817 den 3die August, døbt 14 September Christen Nielsen. Gaardmand Niels Christensen og Mette Truelsdatter i Uhre. Fadd: Jørgen Truelsens Hustru {Ame Christensdatter}, Niels Christensens {ældre bror til faderen} Hustru {Maren Pedersdatter}, Jens {Christensen} Bundgaard, Peder Mortensen, Jens Christensen alle af Uhre.
NOTITS: Niels Christensen *1781 Uhre, Mette Troelsdatter *1786 Grarup.
29331817.11.09Peder Pedersen Sandfeld- Store Peder Pedersen Kirsten Eriksdatter Sandfeld 9. Født 1817 den 5 October, døbt 9 November Peder Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Erichsdatter i Sandfeld. Fadd: Gaardmand Christen Pedersens Hustru {Abelone Jensdatter} i Skarrild Sogn, Jørgen Truelsens Hustru {Ane Christensdatter}, Niels Pedersen, Jens Pedersen alle Gaardfolk i Sandfeld.
29341817.11.16Jeppe Jensen Askør- Sønder Jens Olesen Anne Jensdatter Askjer 10. Født 1817 den 14 October, døbt 16 November Jeppe Jensen. Gaardmand Jens Olesen og Ane Jensdatter i Askjer. Fadd: Maren Jeppesdatter; Mads Pedersens Hustru {Ane Christensdatter}, Jens Christensens Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Mads Pedersen, Jens Christensen alle Gaardfolk i Askier.
29351817.12.19Dødfødt Drantum Christen Jensen Ane Larsdatter Drantum 12. 1817 d 19 December Dødfødt Boelsmand Christen Jensen og Ane Lasdatter af Drantum.
Begravelse nr. 6699
29361817.12.26Jens Knudsen Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter Borup 11. Født 1817 d 9 November, døbt 26 December Jens Knudsen. Gaardmand Knud Jørgensen og Johanne Jensdatter i Borup. Fadd: Johanne Knudsdatter af Borup Jacob Jensens Hustru {Margrethe Madsdatter} af Brande {By}, Christen Thyggesen, Jens Christian Larsen, Christen Gydesen alle af Borup.
29371818.02.15Frands Jakobsen Skærlund Jakob Frandsen Ane Marie Lauridsdatter Lange Skjerlund 1. Født 1817 d 20 December, døbt 15 Februarii Frands Jacobsen. Gaardmand Jacob Frandsen og Ane Marie Lange i Skjerlund. Fadd: Bondepige Christence Frandsdatter Neils Mortensens Hustru {Karen Christensdtter}, Christian {Jensen} Skalses Hustru {Dortea Nielsdatter} Gaardfolk i Skjerlund, Gaardmand Niels Poulsen i Riisberg, Bondekarl Peder Christian Pedersen i Skjerlund.
29381818.03.19Søren Thomsen Grarup Thomas Knudsen Ane Marie Sørensdatter Garup 2. Født 1818 den 19 Februarii, døbt 19de Martz Søren Thomsen. Gaardmand Thoams Knudsen og Ane Marie Sørensdatter i Grarup. Fadd: Bondepige Maren Sørensdatter Mathias Christensens Hustru {Ane Jensdatter}, Knud Pedersens Hustru {Margrethe Clemensdatter}, Niels {Jensen} Grene, Søren Jensen alle af Grarup.
NOTITS: Matr. 5A Grarup.
29401818.04.21Niels Hansen Borup Hans Eskildsen Karen Nielsdatter Borup 3. Født 1818 den 20 April, døbt 21e April Hjemme Niels Hansen. Gaardmand Hans Eschildsen og Karen Nielsdatter i Borup. Døde paa 7de Dag efter Fødselen.
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet 7 dage gammel.
29421818.05.11Lars Jensen Borup Jens Christian Larsen Karen Pedersdatter Borup 4. Født 1818 den 29de Martz, døbt 11te Maii Lars Jensen. Gaardmand Jens Christian Larsen og Karen Pedersdatter i Borup. Fadd: Christen Lassens Hustru {Maren Pedersdatter} i Hyvild Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} i Døslund . Christen Thyggesen . Hans Eschildsen begge af Borup. Lars Pedersen af Skjeris.
NOTITS: Moderens familie ses ved dåben, faderens ikke.
29471818.08.21Otto Andersen Brande By Anders Frandsen Ane Kirstine Andersdatter Brande {By} 5. Født 27de Julii, døbt 21 August Otto Andersen. Ane Kirstine Andersdatter i Brande {By} Bondepige . Udlagt til Barnefader Anders Frandsen i Fredericia. Ide Marie Hansdatter bar det. Fadd: Peder {Pedersen} Fløes Enke {Mette Sørensdatter} , Ane Hansdatter alle af Brande {By}, Borger Peder Christensen af Friedericia.
Begravelse nr. 6731
NOTITS: Under navnet Otto Andersen: "død d 17. December 1820." Begravet 2½ år gammel. Ikke klart hvem moderen er, for slet ikke at tale om faderen.
29491818.09.27Niels Peder Nielsen Risbjerg Niels Poulsen Abelone Marie Frandsdatter Riisberg 6. Født 1818. 30te August, døbt 27 September Niels Peder Nielsen. Gaardmand Niels Poulsen og Abelone Marie Frandsdatter i Riisberg. Bondepige Abelone MathiasDatter af Dørken, Thyregod Sogn bar det. Fadd: Gaardmand Mads {Larsen} Olgen Hustrue {Kirstine Nielsdatter} Bondepige Christence Frandsdatter af Skjerlund, Gaardmand Jacob Frandsen ligel. af Skjerlund, Søren Sørensen af Riisberg.
NOTITS: Olgen er Ulkind i Ringive, hvor Mads Larsen kom fra.
29501818.11.01Lars Christian Pedersen Uhre Peder Larsen Ane Marie Jørgensdatter Uhre 7. Født 1818 2den October. Døbt 1ste November Lars Christian Pedersen. Gaardmand Peder Lassen og Ane Marie Jørgensdatter i Uhre. Gaardmand Jens Christensens htr {Ane Kirstine Dynesdatter} i Langkjer bar det . Fadd: Jørgen Christensen , Lars {Christian} Dynesen, Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter} alle Gaardfolk af Uhre, Peder Pedersens Hustru {Else Pedersdatter} af Flø.
NOTITS: Matr. 7A.
29521818.12.13Hans Christensen Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter Hyvild 8. Født 1818 19de November, døbt 13 December Hans Christensen. Gaardmand Christen Larsen og Maren Pedersdatter i Hyvild. Gaardmand Jens Christian Lassens Hustru {Karen Pedersdatter} bar det. Fadd: Christen Klemensens Hustru {Else Marie Pedersdatter} af Hyvild, Kjeld Pedersen af Døslund, Knud Pedersen af Grarup, Christen Pedersen af Usseltoft.
29531818.12.13Lars Sørensen Grarup Søren Jensen Maren Larsdatter Grarup 9. Født 1818 18de November, døbt 13 December Lars Sørensen. Gaardmand Søren Jensen og Maren Larsdatter i Grarup. Aftægtskone Ane Christensen i Borup bar det. Fadd: Jens Jensens Hustru {Kirsten Pedersdatter} i Brandlund, Maren Jørgensdatter af Grarup, Thomas Knudsen, Søren Jørgensen begge af Grarup, Niels Pedersen af Brande {By}.
Begravelse nr. 6722
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel i februar 1820.
29561819.01.24Anders Birk Christensen Grarup Christen Madsen Kirsten Marie Pedersdatter Birk 1. Født 21 December 1818, i Kirken 24. Januar 1819. Anders Birk Christensen Forældre: Gaardmand Christen Madsen og Kirsten Marie Pedersdatter {Birk} i Grarup. Gaardmand Anders Madsens Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup bar det. Fadd: Mads {Christensen} Handrups hustru {Mette Andersdatter} Mads {Christensen} Handrup , Mads Andersen alle af Borup . -
LINK: Affotografering.
29571819.02.14Peder Knudsen Grarup Knud Pedersen Margrethe Clemmensdatter Grarup 2. 30 December 1818. I kirken 14 Februar 1819. Peder Knudsen Forældre: Gaardmand Knud Pedersen og Magrethe Klemensdatter i Grarup. Bondepige Johanne Klemensdatter af Jellinge bar det . Fad: Peder Knudsens Hustru {Ane Thomasdatter} af Skjeris , Lars Pedersen af Skjeris Kjeld Pedersen af Dørslund . -
LINK: Affotografering.
29581819.02.14Truels Nielsen Uhre Niels Christensen Mette Truelsdatter Uhre 5, 10de December 1818. I kirken 14de Februarii Truels Nielsen Forældre: Gaardmand Niels Christensen og Mette Truelsdatter af Uhre. Gaardmand Jens Johansens Hustrue {Maren Sørensdatter} af Uhre bar det : Fadd : Jacob Andersens Hustrue {Johanne Sørensdatter} ; Jørgen Truelsen af Sandfeld og søn Truels {Jørgensen} Christen Nielsen af Uhre.
NOTITS: Moderen Mette Truelsdatter *1786.04.04 Grarup er datter af Troels Iversen i Grarup.
LINK: Niels Christensen *1769c Uhre †1819 Uhre.
LINK: Affotografering.
29591819.03.21Peder Thomsen Brande By Thomas Pedersen Johanne Jensdatter Brande {By} 3. Født 19de Februarii 1819. I kirken 21. Martz. Peder Thomsen Husmand Thomas Pedersen og Johanne Jensdatter af Brande {By}. Bondekarl Knud Pedersen af Breul {Brejl} Eistrup sogn frembar det. Fad: Gaardmand Kjeld Thomsens Hustrue {Anne Marie Jensdatter} af Langkier. Bondepige Birthe Christensdatter af Brande. Aftægtsmand Otto Pedersen af Skieris. Bondekarl Niels Jensen af Langkier.
NOTITS: Thomas Pedersens far hedder Peder Pick, det er ikke klart at denne er lig Peder Pedersen i Brejl.
LINK: Thomas Pedersen og Johanne Jensdatter ses senere 1825c i Grarup 11A i Brande.
LINK: Affotografering.
29601819.04.08Niels Iversen Uhre Iver Hansen Kirsten Nielsdatter Uhre 4, født 18de Februarii. I kirken 8de April. Niels Iversen Forældre: Gaardmand Iver Hansen og Kirsten Nielsdatter af Uhre. Gaardmand Villads Christensens Hustru af Oddum Sogn, Bondepige Kirsten Hansdatter af Dyrken, Give Sogn {Kirsten Hansdatter Dørken af Nederdonnerup, Give sogn} Gaardmand Villads Christensen af Oddum Sogn og Niels Hansen af Uhre.
NOTITS: Modere Kirsten Nielsdatter *1790c Stoustrup, Oddum og hendes søster Mette Nielsdatter *1788c Stoustrup er døtre af Niels Christensen *1754c og Else Pedersdatter *1768c. Faderen Iver Hansen og hans bror Niels Hansen er sønner af Hans Iversen Skrædder 1795-1814 skrædder i Dørken i Thyregod, derefter 1815-1843 i Nederdonnerup i Give sogn.
LINK: Iver Hansen i Uhre 16A Slotsgaarden.
LINK: Affotografering.
29621819.05.16Christen Jensen Brande By Jens Jørgensen Maren Christensdatter Brande {By} 6, 2de April 1819. I kirken 16. Maii Christen Jensen Forældre: Gaardmand Jens Jørgensen og Maren Christensdatter i Brande {By}.
LINK: Jens Jørgensen i Brande By.
LINK: Affotografering.
29651819.07.04Jens Hansen Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter Dørslund 7. 1819 den 28de Maii. I kirken 4de Julii. Jens Hansen Forældre: Gaardmand Hans Lassen og Ane Sørensdatter i Dørslund. Kirkesanger Anders {Sørensen} Riisbergs Hustrue fra Losbye {Laasby} - Sogn bar det . Fadd : Gaardmand Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} , Gaardmand Søren Nielsens Hustru {Maren Poulsdatter} , Gaardmand Peder Klemensen , bondekarl Mads Sørensen alle af Dørslund . -
LINK: Affotografering.
29671819.07.25Jesper Lorents Hansen Borup Hans Eskildsen Karen Nielsdatter Borup 8, født 1819 den 28de Junii. I kirken 25 Julii Jesper Lorentz Hansen Forældre: Gaardmand Hans Eschildsen og Karen Nielsdatter i Borup. Gaardmand Christen Lassens Datter Karen {Christensdatter} af Tyregod bar det. Fadd : Aftægtsmand Christen Thygesens Hustru , Huusmand Gyde Pallesens Hustru {Else Marie Christensdatter} , Gaardmand Laurs Thomsen, Bodekarl Christen Gydesen alle af Borup . -
Begravelse nr. 6759
NOTITS: Begravet 1822 tre år gammel. Christen Larsens kone Kirstine Nielsdatter var født 1772c i Borup, deraf forbindelsen.
LINK: Hans Eskildsen i Borup i Brande.
LINK: Affotografering.
29681819.10.17Svend Pedersen Borup Peder Andersen Odderbæk Maren Pedersdatter Borup 9. Født 1819 den 16 August. I kirken 17 Oktober. Svend Pedersen Forældre: Gaardmand Peder Andersen {Odderbæk} og Maren Pedersdatter i Borup. Huusmand Jens Sørensens Datter Bodil Marie {Jensdatter} af Brandlund bar det. Fadd : Gaardmand Jens Christian Lassens Hustru {Karen Pedersdatter} , Aftægtsmand Christen Thygesen Bondekarl Palle {Christensen} Bundgaard alle af Borup.
LINK: Affotografering.
29691819.10.24Peder Christensen Østerholm Christen Pedersen Mette Pedersdatter Østerholm 10. Født 1819 den 21 Septemb. I kirken 24de October. Peder Christensen Forældre: Gaardmand Christen Pedersen og Mette Pedersdatter af Østerholm. Bondepige Johanne Pedersdatter af Usseltoft bar det. Fadd: Gaardmand Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} af Dørslund, Gaardmand Knud Pedersen af Grarup , Gaardmand Christen Lassen Hyvild .
LINK: Affotografering.
29711819.11.07Mads Jensen Risbjerg Jens Madsen Maren Nielsdatter Riisberg 11. Født 1819 den 19 Septemb. I kirken 7de November. Mads Jensen Forældre: Gaardmand Jens Madsen og Maren Nielsdatter i Riisberg . Bondepige Maren Madsdatter af Riisberg bar det . Fadd: Gaardmand Niels Poulsens Hustru {Abelone Marie Frandsdatter} , Gaardmænd Mads {Larsen} Olgen {for Ulkind i Ringive} og Søren Sørensen alle af Riisberg . -
Begravelse nr. 6733
NOTITS: Begravet1821 halvandet år gammel.
LINK: Affotografering.
29731820.03.26Otto Thomsen Grarup Thomas Knudsen Anne Marie Sørensdatter Grarup 1. Født 1820 den 23de Februarii. I kirken 26 Martz. Otto Knudsen Forældre: Thomas Knudsen og Anne Marie Sørensdatter. Aftægtsmand Otto Pedersen i Skjeris bar det. Fadd:
Begravelse nr. 6725
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
LINK: Thomas Knudsen i Grarup 5A.
LINK: Affotografering.
29741820.04.03Erik Pedersen Sandfeld- Store Peder Pedersen Pæ Sandfeld Kirsten Eriksdatter Sandfeld 2. Døbt 1820 den 13 Februarii. I kirken 3 April. Erich Pedersen Forældre: Gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Erichsdatter i Sandfeld. Bondepige Ane Kirstine Jensdatter af Sandfeld Bjerg bar det . Fadd : Jørgen Truelsens Hustru {Ane Christensdatter} . Jens Pedersens Hustru {Kirsten Nielsdatter} , Niels Pedersen , Jens Andersen alle Gaardfolk af Sandfeld . -
NOTITS: Begraves 31 år gammel i Brande i 1851.
LINK: Affotografering.
29771820.06.04Jens Jensen Uhre Jens Christensen Lind Ane Katrine Christensdatter Uhre 3. Født 1820 den 17 April. I kirken 4de Junii. Jens Jensen Forældre: Jens Christensen Lind og Ane Chatrine Christensdatter i Uhre. Gaardmand Jens {Christensen} Bundgaards Enke {Karen Poulsdatter} i Uhre bar det. Fadd: Peder Pedersens Hustru {Mette Sørensdatter} , Niels Hansen , Otto Sørensen Christen Pedersen alle Gaardfolk af Uhre .
NOTITS: Jens Christensen Lind formodes født i Lind i Rind sogn. Moderen Ane Katrine er født i Uhre i Brande, men ser ikke ud til at have familie der, så fadderne er alle naboer.
LINK: Affotografering.
29801820.07.23Niels Jensen Uhre Jens Andersen Bodil Nielsdatter Uhre 5. Født 1820 den 3die Maii. I kirken 23 Julii . Niels Jensen Forældre: Huusmand og Snedker Jens Andersen og Bodil Nielsdatter i Uhre. Bondepige Bodil Marie Jensdatter af Brandlund bar det . Fadd: Jacob Andersens Hustru , Niels Christensens Enke , Jacob Andersen alle Gardfolk af Uhre , Bondekarl Niels Christian Christensen af Uhre.
LINK: Affotografering.
29811820.12.03Søren Jensen Uhre Jens Sørensen Bodil Marie Pedersdatter Uhre 6. Født 1820 den 21de October. I kirken 3 December Søren Jensen Forældre: Gaardmand Jens Sørensen og Bodil Marie Pedersdatter i Uhre . Bondepige Mette Sørensdatter i Flø bar det . Fadd: Gaardmand Peder Sørensens Hustru {Ane Eriksdatter} af Svinbek , Tyregod Sogn, Peder Pedersens Hustru {Kirsten Eriksdatter} af Sandfeld , Gaardmand Peder Pedersen {den Yngre} af Uhre og Søren Sørensen af Flø . -
LINK: Affotografering.
29821820.12.26Clemmen Knudsen Grarup Knud Pedersen Margrethe Clemmensdatter Grarup 7. Født 1820 den 8 November. I kirken 26 December . Klemen Knudsen Forældre: Gaardmand Knud Pedersen og Magrethe Klemensdatter i Grarup. Gaardmand Peder Knudsens Hustru {Ane Thomasdatter} i Skjeris bar det . Fadd: Gaardmand Lars Pedersens Hustru {Abelone Jensdatter} i Skjeris , Huusmand Jacob {Sørensen} Aagaards Hustru {Kirsten Pedersdatter} i Grarup, Gaardmand Peder Knudsen og Bondekarl Thomas Klemensen begge af Skjeris .
LINK: Knud Pedersen i Grarup 2A.
LINK: Affotografering.
29831820.12.26Karen Jakobsdatter Skærlund Jakob Frandsen Ane Marie Lange Skjerlund 5. Født 1820 den 31te October. I kirken 26 December . Karen Jakobsdatter Forældre: Jacob Frandsen og Ane Marie Lange i Skjerlund. Fæstebonde Stephen Laursens Hustru {Helle Katrine Margrethe Lange} af Nørre Vindinge Sogn {Vinding i Tyrsting Herred Skanderborg Amt} bar det . Fadd: Gaardmand Niels Mortensens Hustru {Karen Christensdatter} Peder Christian Pedersens Hustru {Lene Jakobsdatter} , Gardmænd Niels Mortensen og Christian Skaltz alle af Skjerlund . -
LINK: Jakob Frandsen i Skærlund.
LINK: Affotografering.
29841821.01.21Johannes Christensen Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter 1821 Hyvild 1., født 1820 den 20d Decemb døbt 21 Januari 1821 i Kirken Johannes Christensen . Gaardmand Christen Lassen og Maren Pedersdatter i Hyvild. Gaardmand Niels Pedersens Hustru {Anne Marie Pedersdatter} af Tyregodlund bar det . Fadd: Gaardmand Knud Pedersens Hustru {Ane Margrethe Clemmensdatter} i Grarup Gaardmand Jens Christian Lassens Hustru {Karen Pedersdatter} i Borup , Gaardmand Kjeld Pedersen i Dørslund og Christen Pedersen paa Østerholm.
LINK: Affotografering.
29851821.01.28Søren Pedersen Borup Peder Andersen Odderbæk Maren Sørensdatter Borup 2. født 1820 den 1ste Decembr. døbt 28 Januarii i Kirken Søren Pedersen. Gaardmand Peder Andersen Oddebek og Maren Sørensdatter i Borup . Bondepige Mette Sørensdatter af Riisberg bar det . Fadd : Gaardmand Hans Lassens Hustru {Ane Sørensdatter} af Dørslund , Gaardmand Søren Sørensens {fejl: Andersens} Hustru {Dorte Sørensdatter} af Riisberg , Gaardmand Jens Christian Mortensen af Tarp , Bondekarl Søren Sørensen af Riisberg.
LINK: Affotografering.
29861821.02.28Peder Hansen Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 1821 Dørslund 3. Født 1821 den 28de Februar, døbt 19de April i Kirken Peder Hansen. Gaardmand Hans Larsen og Ane Sørensdatter i Dørslund. Barnet No 3 Peder Hansen blev ikke døbt i Kirken , da det døde forinden , men blev hiemmedøbt den 28 Februarii.
LINK: Affotografering.
29871821.04.19Thomas Kjeldsen Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter Dørslund 4. Født 1821 den 20 Martz, døbt 19 April i Kirken. Thomas Kjeldsen. Gaardmand og Sognefoged Kjeld Pedersen og Zidsel Pedersdatter i Dørslund . Gaardmand Kjeld {Thomasen} Langkjers Hustru {Ane Marie Jensdatter} i Brande {By} bar det . Fadd : Gaardmand Niels Pedersens Hustru {Anne Marie Pedersdatter} af Tyregod , Gaardmand Peder Pedersen {fejl for: Peder Nielsen} af Arevad . Gaardmand Christen Pedersen af Østerholm og bondekarl Jørgen Pedersen af Usseltoft .
LINK: Affotografering.