Brande Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1774 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
19931773.07.01Ane Jensdatter Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION efter FT 1787: født mellem juni 1773 og juli 1774, ikke indført i kirkebogen, Jens Pedersen af Store Langkær og Maren Kjeldsdatters datter kaldet Ane.}
NOTITS: Både faderen og moderen født i Store Langkær og gift der før 1774, de er i Store Langkær indtil 1783. Efter reglen og hendes 13 år skulle Ane være født mellem juni 1773 og juli 1774. Død 1853 i Grarup. Gift 1792 #8121 med Mathias Christensen af Omme (betyder normalt Sønder Omme). Bosat Grarup.
20011774.02.13Karen Sørensdatter Brandlund Søren Simonsen Maren Henningsdatter 1. Paa fastelavn Søndag havde Søren Simonsen i Lund en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af sin Kones {Maren Henningsdatter} Søster {Mette? Henningsdatter}. faddere var Morten Simonsen i Lund og Christen Pedersen Nørgaard og hustru {Ane Henningsdatter} i Uhre Christen Pedersen af Grarup i Præstegaarden Anne Laus Datter i Uhre.-
NOTITS: Maren og Ane er vel søskende, den bærende er sandsynligvis Mette Henningsdatter, der dør i Uhre 1812 83 år gammel. Desuden dør en Christen Henningsen i Uhre i 1799 60 år gammel. Navnet Henning forekommer tidligere omkring 1702 i Uhre noteret i Øster Nykirke kirkebog. Ane Larsdatters mand i Uhre Søren Pedersen er død kort før denne dato. Det vides ikke om Søren og Morten Simonsen er brødre.
20061774.03.27Kirsten Pedersdatter Askær- Sønder Peder Nielsen Johanne Kjeldsdatter 6. Paa Palme Søndag havde Peder Nielsen i {Sønder} Askier en Datter til Daaben kaldet Kiersten baaret af Kjeld {Thomsen} Langkiers Datter, Anne {Kjeldsdatter} Langkær. Faddere vare Christen {Jensen Sønder Askær} Askier og hustru {Karen Nielsdatter} og Jens Pedersen og Hustru {Maren Kjeldsdatter} i Langkier og Kjeld {Thomsens} Langkiers søn Thomas {Kjeldsen} og Peder {Nielsen, Sønder Askær} Askiers tienestepige.
20081774.03.31Karen Andersdatter Dørslund Anders Eriksen Ane Iversdatter 8. Samme Dag [Skærtorsdag ] havde Anders Ericksen i Døslund en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Niels {Pedersen} Arrevads Hustru {Ane Jørgensdatter}. Faddere vare Bertil Ericksen i Uhre. Christen {Pedersen} Breiel og Magrete Christensdatter bege tiendende i Præstegaarden og Mads Jensens Hustru {Maren Christensdatter} i Brande.
NOTITS: Christen Brejls patronym fra begravede #6578.
20111774.05.26Johanne Nielsdatter Kjærsgaard Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 11. Torsdagen derefter d: 26 Mai blev Mons {Niels Jensen} Kiersgaards Datters Daab Confirmeret og kaldet Johanne baaret af hans kierestes {Karen Mortensdatter} Søster {Ellen Mortensdatter Skaarup af Høgild Rind} [...] Kiersgaard. Fadderne vare Hr. {Andreas} Bager {Hastrup, Thyregod} {...delside mangler...} Mons {Niels Andersen Wong, Arvad} Vonge {...delside mangler...} Kiersgaard og Madamme Kiersg {...delside mangler...} veste Hygild og Peder Arenb. {Pedersen Arnborg, Brande By}
NOTITS: Der var tydeligvis også Karen Mortensdatters slægtninge fra Vester Hygild i Rind sogn måske hendes søsters mand og Kjærsgaard slægtninge, måske fra Snejbjerg. Det kan ikke ses, hvem de er.
20121774.06.05Margrethe Jørgensdatter Brande By Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 12. Paa første Søndag efter tr {...delside mangler...} Jørgen Jørgensen i Bran {...delside mangler...} ben kaldet Magrette, baar {...delside mangler...} Enke i Brande. Fadderne v {...delside mangler...} Jens Jensen og Hustru {Karen Jørgensdatter, Borup} i Bor {...delside mangler...} sen og Magrete Christens {...delside mangler...} Præstegaarden.
Begravelse nr. 6019
NOTITS: Begravet nov. 1774 fem måneder gammel. Der var flere faddere, men en del af siden mangler.
20141774.07.31Mette Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jacobsdatter 14. Paa 9 Søndag efter Trinitatis havde Anders Pedersen i Ure en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Niels Christensens {kaldet Langkær} Hustru {Sophie Enevoldsdatter} i Brande Fadderne vare Jacob Andersen og Hendrick Pedersen i Ure og Anders Pedersens tieneste Karl i Ure og Christen Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} i Ure.
NOTITS: Konernes navne fra FT 1787.
19731774.08.14Dødfødt Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '14. Paa 11. Søndag efter Trinitatis blev Jens Pedersen af Langkier hans dødfødde Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6014
20151774.08.28Anne Andersdatter Skerris Anders Larsen Dorthe Andersdatter 15. Paa 13 Søndag efter Trinitatis havde Anders Lar{sen} {...delside mangler...} [Skerr]is en Datter til Daaben kaldet Anne {...delside mangler...} Christen Tommesen Datter {Johanne? Christensdatter} i Langkier {...delside mangler...} en Clemen {Andersen} Skierris og Hustru {Karen Pedersdatter} og Tiene- {...delside mangler...} Nielsen Borup Troels Christen- {...delside mangler...} Skierris.-
NOTITS: Christen Thomsens datter i BG 6.1 s. 45.
20191774.09.10Maren Clemmensdatter Skerris Clemmen Andersen Skerris Karen Pedersdatter 18. Ennu Samme Dag havde Chlemen Andersen i Skieris en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Tomes Christensens Hustru {Ane Andersdatter} i Lankier Fadderne vare Anders Larsen og Pige i Skieris Peder Tommsen og Hustru {Marie Pedersdatter Olling} i Ure og Niels Christensen {kaldet Langkær} og Hustru {Sophie Enevoldsdatter} i Brande.
NOTITS: Marie Pedersdatter Ollings navn fra Hammerum Herreds Gejstlige Skifteprotokol.
19721774.11.27Dødfødt Lundfod Knud Thomsen Inger Pedersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. Paa første Søndag i advent, blev Knud Tommesens døfødde Pige barn af Lunfoed begravet.'}
20231774.12.25Sidsel Sørensdatter Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter 1. Paa 1 Jule-Dag havde Søren Sørensen i Fløe en Datter til Daaben kaldet Zidsel baaret af hans tieneste Pige Anne ChristensDatter. Fadderne vare Lars Hansen og Hustru {Karen Pedersdatter} Søren Jens{en} i Fløe. Christen Pallesen og hustru {Maren Sørensdatter} og Pige, Peder Jørgensen Søn {Jens? eller Peder? Pedersen} i Sandfeld.
20251775.01.10Anne Christensdatter Borup Christen Larsen  3. Samme Dag {Tirsdagen ds: 10 Januari} havde Christen Lavridsen i Borup en Datter til Daaben kaldet Anne, baaret af Anders {Nielsen?} Skræders Enke i Lund Fadderne vare Peder Jensen i Brande Ole Halvorsen i Lund og Hustru Christen Nielsens Søn {Lars Christensen} i Lund og Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By} Brantes Pige.
NOTITS: Ikke ellers set.
20261775.02.05Elles Poulsdatter Risbjerg Poul Jensen Maren Nielsdatter 4. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger havde Povel Jensen en Datter til Daaben kaldet Ellen {andetsteds altid Elles} baaret af Peder Nielsens Hustru {Johanne Kjeldsdatter} i {Sønder} Askier. Faddere vare Christen Jensen og Hustru {Karen Nielsdatter} i {Sønder} Askier Søeren Andersen og Søster {Mette? Andersdatter} i Risberg og Hans {Christensen} Risbergs søn {Lars Hansen}.
NOTITS: Maren Nielsdatter fra FT 1787. Lars Hansen og Søren Andersen er naboer i Risjberg. Christen Jensen er bror til faderen. Christen Jensens kone Karen Nielsdatter er søster til Peder Nielsen Askær.
20281775.04.09Anne Henriksdatter Uhre Henrik Pedersen Mette Pedersdatter 6. Paa Palme Søndag havde Hendrick Pedersen en Datter til Daaben kaldet Anne baaret af Erick Andersens Datter {Ellen/Maren Eriksdatter} af Hedegaard i Eystrup Sogn Fadderne var Peder Pedersen og Søn {Peder Pedersen den yngre} og Datter {Dorthe Pedersdatter} Hans {Jensen} Smed Jens Pedersens Fæste Møe {Ane Larsdatter} og Datter {Dorte Sørensdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Mette Pedersdatter fra FT 1787. Ellen Eriksdatter fra FT 1787 Hedegaard Ejstrup, gift med Peder Pedersen i 1787. Hendes navn er skrevet forkert ud som Anne i DDA. Tak til Jane Nilsson, 2015. Formodentlig er Ellen Eriksdatters mor i familie med forældrene.
20291775.04.13Maren Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Arnborg Anne Kirstine Jensdatter 7. Paa Skiertorsdag havde Peder {Pedersen} Arnborg en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af hans Moder {stedmor: Ellen Nielsdatter} Fadderne var Mons {Niels Jensen} Kiersgaard {Brandholm} og Kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup} Peder Larsen Arnbaarg {Arnborg} Peder Degns Datter {Maren Pedersdatter} Jens Jensens Søn i Brande.-
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet maj 1779 #6089. Jens Jensen er i 1763 på en gård i Brande By, som ejes af Niels Madsen i Høgild Rind sogn. BG fører ham ikke.
20341775.08.20Karen Pedersdatter Askær- Sønder Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter 12. Paa 10 Søndag efter Trinitatis havde Peder Nielsen en Datter til Daaben kaldet Karen Baaret af Povel {Jensen} Risbergs Kone {Mette Nielsdatter}, Fadderne vare Christen Jensen og Hustru {Karen Nielsdatter} i Sønder Askier Christen Jensen og Hustru {Ane Larsdatter} i nørre Askier Søren Jensen af Risberg Kield {Thomsen} Langkiers Datter {Ane Kjeldsdatter}.
Begravelse nr. 6061
NOTITS: Begravet aug. 1777 #6061.
20361775.12.17Karen Madsdatter Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 2. 3 Søndag i advent havde Mads Jensen Brande med sin kone Maren Chrestens Datter en Pige til Daaben Karen baaret af Mette Christensdatter tienende Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Faddere vare Jørgen Jørgensen og Hustru {Maren Jensdatter} i Brande Jens Trulsen Kone {Mette? Nielsdatter, Uhre?} og Hans {Pedersen} Skierlunds Søn Peder {Hansen Møller}.
NOTITS: Mads Jensen og Maren Jensdatter kunne være beslægtede. På den anden side er Jørgen Jørgensen en nabo. Det er ikke umuligt, at der var en anden Jens Troelsen i Brande sogn.
20371775.12.26Anne Pedersdatter Sandfeld- Store Peder Jørgensen Maren Christensdatter 3. 2 Jule Dag havde Peder Jørgensen {Store Sandfeld} en Datter til Daaben af sin 2. Kone kaldet Anne baaret af Lars Hansens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Fadderne vare Jens Petersen og Hustru {Ane Larsdatter} i Uhre Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} i Fløe.
NOTITS: Eller konfimeret #9110?
20381776.01.01Kirsten Larsdatter Lundfod Lars Christensen Maren 4. Nyt Aar Dag havde Lars Christensen Lunfod med sin 1. Kone Maren en datter til Daaben kaldet Kiersten baaret af Søren Aagaars Kone {Sidsel Nielsdatter?}. Fadderne vare Søren {Larsen?} Aagaar {Aagaard, Thyregod?} Peder Iversen Lunfod Anna Barbara i Præstegaarden Christen {Hansen} Kragsigs Kone {Johanne Jensdatter}.
NOTITS: Søren Larsen i Aagaard Thyregod fra FT 1787. Aagaard ligger tæt ved Lundfod.
19851776.01.14Anne Christensdatter Uhre Christen Nielsen Maren Sørensdatter 5. 2. Søndag efter h: 3 Konger havde Christen Nilsen i Uhre en datter af sin 1 Kone Anne {Maren} Sørensdatter til Daaben kaldet Anne baaret af Nils Nilsens Kone i Uhre. Fadderne vare Nils Nilsen i [...mangler, plads fri...] Jens Nilsen Mette Jakobs Datter Margrete Jakobs Datter i Uhre.
NOTITS: Mette Jakobsdatter er 27 og vel gift med Anders Pedersen i Uhre. Margrethe Jakobsdatter bliver i dec. 1776 gift med Jens Henriksen i Tarp og bosat i Tarp.
19551776.01.14Dødfødt Langkær- Store Jens Pedersen Langkær Maren Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '2. dto {2da p 3 K:} Jens {Pedersen} Lankiers dødfødte Datter.-'}
Begravelse nr. 6034
20401776.02.24Anne Jensdatter Uhre Jens Pedersen Anne Larsdatter 7. Dito havde Jens Pedersen af Uhre sit første Barn med sin første Kone Anne Lars Datter Anne Jens Pedersens Stedmoder {Maren Christensdatter} Peder Jørgensen Hendrik Pedersen Uhre Peter Pedersens Søn Peder {Pedersen} Søren Pedersen Datter og Søren {Andersen} Risbiergs Kone.
NOTITS: Søren Pedersen †1770-3 (søn Otto født 1770c) af Uhre var gift med Anne Larsdatter i hendes 1. ægteskab og havde øjensynligt mindst to døtre: Dorthe Sørensdatter og Ane Sørensdatter, som her også står fadder. Jens Pedersens far er Peder Jørgensen i Store Sandfeld, som er gift 2. gang med Maren Christensdatter.
20431776.04.14Marta Christensdatter Høyer Brande By Christen Ottosen Høyer Maren Halvorsdatter 10. 1 Søndag efter Paaske havde Degnen {Christen Ottosen Høyer} af sin 1. Kone {Maren Halvorsdatter} en Pige til Daaben kaldet Marta baaret af Præstens Kone {Marta Stub}. Fadderne vare Madamme Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard} {Jens Nielsen} Kiersgaard og Kone {Karen Mortensdatter Skaarup}, Monsr Wortmand {Christian Ernstsen Voetmann} og Jomfru Rekke.
20461776.04.21Sidsel Mikkelsdatter Skærlund? Mikkel Jensen Mette Pedersdatter 13. Dito Mette Pedersdatter en uægte Datter til Daaben kaldet Zidsel baaret af Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter} Faderen udlagt Mikel Jensen - Risbierg
NOTITS: Mikkel skal ifølge lægsrullen 1789 være søn af Jens Pedersen †1763-73 i Risbjerg. Deri kaldes han Mikkel Madsen, hvorved efternavnet kan være en fejl, for han er den sidstfødte af fire andre børn.
20471776.05.12Anne Christensdatter Askær- Nørre Christen Jensen Nørre-Askær Anne Larsdatter 14. 5. Søndag efter Paaske havde Christen Nørre Askier af sin 1 kone Anne {Larsdatter} en Datter til Daab kaldet Anne baaret af hans Moder Hans Nielsens kone {Anne Christensdatter} i Harrild {Ejstrup sogn} Fadderne vare Christen Thommesen af Hyvild Thommes Kielsen Langkier Peder {Nielsen} Askiers hustru {Johanne Kjeldsdatter} og Anna Lars Datter Askier.
20491776.06.16Karen Andersdatter Brandlund Anders Christensen Midtgaard Kirsten Jensdatter 16. 2. p. T: havde Anders Christensen i Lund af sin 1 Kone Kiersten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Pigen Anne Peders Datter af Gadberg. Fadderne vare Anders Lassen og Hustru {Dorte Andersdatter} i Skierris, Chlemen {Andersen} ibidem {Skerris} Anne Christens Datter i Lund
NOTITS: Anne Christensdatter som søster til faderen se Brande Gårdhistorie ændringer.
20501776.06.23Anne Maria Larsdatter Dørslund Lars Hansen Karen Pedersdatter 17. Dom. 3: P: T: havde Lars Hansen Døslund af sin 1 Kone Karen {Pedersdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne Maria baaret af Mosteren Anne Maria {Pedersdatter, Toksvig, Arnborg}. Fadderne vare Rasmus {Nikolajsen} Skivild og kone {Inger Hansdatter} Thomas {Christensen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter} Peder Jørgensen {Sandfeld-Store} Morbroderen Peder Pedersen {Sandfeld-Store}
Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.
19691776.09.01Navnløs Brandlund Jørgen Pedersen Skrædder Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. 13da p: T: Jørgen Skræders Datter {Navnløs} 3 Dage gaml.'}
Begravelse nr. 6041
20541776.10.20Anne Kierstine Sørensdatter Brandlund Søren Simonsen Maren Henningsdatter 21. 20de post Trinit: havde Søren Simonsen i Lund en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Henningsdatter} kaldet Anne Kirstine baaret af Christen Nørgaards Kone i Uhre. Fadderne vare Christen Nørgaard i Uhre Troels Christensen i Brande - Anders Christensens Kone i Lund {Kirsten Jensdatter} Mosteren Karen Hennings Datter i Lund
NOTITS: Maren, Ane og Karen Henningsdatter ser ud til at være søstre.
20551776.10.20Maren Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Dorte Sørensdatter 22. 20. post Trinit: havde Søren Andersen i Riisberg en datter til Daaben af sin 1 Kone Dorte {Sørensdatter} kaldet Maren, baaret af Mads {Jensen} Riisberg Kone {Mette Andersdatter}. Fadderne vare Faderen Jens Pedersen i Uhre Christen Andersen i Riisberg Hendrick Petersen Kone {Mette Pedersdatter} i Uhre Hendrick Petersens Datter {Dorthe Henriksdatter}.
20571776.10.27Maren Madsdatter Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 24. 23. post Trinit havde Mads Jensen i Brande en Datter til Daaben af sin 1. Kone Maren {Christensdatter} kaldet Maren, baaret af Mette Hennings Datter. Fadderne Hans Pedersen Skierlund og hans Søn Peder {Hansen}, Jørgen Jørgensens Kone {Maren Jensdatter} i Brande, Madamme Brantes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige Mette Christensdatter
20591776.12.08Johanne Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Østergaard Mette Christensdatter 1. 2da Advendt: havde Peter Petersen Østergaard i Brande en Datter til Daaben af sin 1 Kone Mette Christens Datter kaldet Johanne baaret af Christen {Nielsen} Nedergaards Kone i Lund. Fadderne vare gamle Peder {Jensen} Østergaard i Brande, Christen {Nielsen} Nedergaards Søn Søren, Troels {Christensen} Lankiers Kone, Christen {Nielsen} Nedergaards Datter i Lund
Begravelse nr. 6126
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel i 1780. Navnene på Christen Nielsen Nedergaard i Brandlunds kone og datter ikke set. Unge Peder Østergaard ville være den gamles søn Peder Pedersen.
20621777.01.05Anne Thomasdatter Langkær Thomas Kjeldsen Maren Christensdatter 4. Søndagen imellem Nyt Aar og Hellig 3 Kongers Dag havde Thomas Kielsen i Langkier en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Anne, baaret af Clemen Lassen Kone {Maren Jensdatter} i Hyvild. Faddere vare Christen Thomesen i Hyvild, Madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Karl Troels, Søren {Jensen} Smeds Kone {Ane Kjeldsdatter} i Grarup, Nils Østergaards Datter i Brande
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Moderen er datter af Christen Thomsen og Anne Poulsdatter i Hyvild, Brande. Clemmen Larsen er hendes halvbror med Anne Poulsdatters første mand Lars Clemmensen †1746. Ane Kjeldsdatter er faderens søster.
20631777.01.12Mette Troelsdatter Langkær- Lille Troels Iversen Langkær Maren Christensdatter 5. 1ma post Epiphan: havde Troels {Iversen} Langkier en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Mette baaret af Søren Kudsensens {Knudsens?} Kone {Margrethe Troelsdatter} i Nygaard i Give Sogn, Faddere vare Christen {Nielsen} Nedergaard i Lund {Brandlund}, Peder Iversen i Lunfold {Lundfod}, Lars Hansens Kone {Anne Christensdatter} i Riisberg, Anne {Jensdatter} Østergaard i Brande {By}.
Begravelse nr. 6047
20641777.01.19Birgitte Nielsdatter Blæsbjerg? Niels Christensen Donnerup Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand 6. 2da p: Epiphania havde Sr. {Niels Christensen} Donnerup en Datter til Daaben af sin 1 Kone kaldet Bergitte, baaret af Chresten Pedersen {Donnerups} Kone {Anne Olesdatter} paa Donnerup Lund. Fadderne vare Peder {Christensen} Donnup i Phaare {Farre, Give} Mølle, Troels Østergaards Kone, Madamme Vongge {Ane Kirstine Christensdatter gift med Niels Andersen Wong den Yngre}, Madamme Brandtes Pige
20671777.01.26Birgitte Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Arnborg Anne Kirstine Jensdatter 9. Samme Dag havde Peder {Pedersen} Arnborg en Datter til Daaben af sin 1 Kone Anne Kierstine {Jensdatter} kaldet Bergitte Baaret af Nils {Christensen} Østergaards Kone {Sophie Enevoldsdatter}. Fadderne Vare Jens Jensen i Brande Hans {Jensen} Smed i Brande, Mads Jens Kone {Maren Christensdatter}, Karen Christensdatter i Præstegaarden
19681777.02.16Dødfødt Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '6. Samme Dag {5. Dom: qrednag:} blev Jens {Pedersen} Langkiers dødføde Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6048
20731777.04.20Maren Mikkelsdatter Hyvild Mikkel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter 15. Samme Dag havde Michel {Pedersen} Hyvild en Datter til Daaben af sin 1 Kone Johanne {Jensdatter} kaldet Maren baaret af Mads Riisbergs Kone {Mette Hansdatter}. Fadderne vare Christen Thomesen i Hyvild, Søren Jensen i Hyvild, Clemen {Larsen} Hyvilds Kone {Maren Jensdatter}, Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter, Anne eller Johanne} i Brande
20741777.04.23Anne Jensdatter Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jakobsdatter 16. ds 4 Onsdag efter Paaske havde Jens Hendricksen Tarp en Datter til Daaben af sin 1 Kone Margarete {Jakobsdatter} kaldet Anne baaret af Christen {Poulsen?} Tarps Datter. Faddere vare Hendrick {Jensen} Tarp og Peder {Christensen} Tarp, Erick Larsens Kone {Anne} i Brande, Mette Jensdatter paa Brandholm
Begravelse nr. 6056
NOTITS: Begravet 5 uger gammel i 1777.
20751777.05.11Maria Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 17. Dom 6. p: Pash: havde Anders Pedersen i Uhre en Datter til Daaben af sin 1 Kone Mette {Jakobsdatter} kaldet Maria, baaret af Nils {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}. Faddere vare Nils Nilsen i Uhre Peder Sørensen i Uhre, Christen Nilsens Kone i Uhre Anne Østergaard. [tilføjet i anden skrift:] "levede endnu 24/11 1864 i Vindelev".
19661777.06.15Dødfødt   Anna Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel.'}
Begravelse nr. 6058
20781777.07.13Maren Jakobsdatter Uhre Jakob Mikkelsen Kirsten Jensdatter 20. 7. p Trinit: havde Jakob Mikelsen i Uhre en Datter til Daaben af sin 1 Kone {Kirsten Jensdatter} kaldet Maren, baaret af Hendrick Pedersen Datter Maren {Henriksdatter}. Fadderne vare Hendrick Pedersen og Kone {Mette Pedersdatter}, Jens {Thygesen} Søndergaards Kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Zidsel Dynes Datter
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Begravet 22 uger gammel. Moderens navn fra vielse #8027, 1776.
20791777.08.03Sidsel Christensdatter Flø Christen Pallesen Maren Sørensdatter 21. 10. p. Trinit: havde Christen Pallesen en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Sørensdatter} kaldet Zidsel baaret af Søren Fløes Pige Anne {Sørensdatter}. Fadderne vare Søren {Sørensen} Fløe, Peder Jensens Søn Palle {Pedersen}, Peder Nilsens Kone {Else Pedersdatter} i Uhre, Jens Madsens Datter {Else Jensdatter, 18} i Fløe
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, 1777. Else Jensdatter fra FT 1787 ved broderen Jens Jensen, som vel er søn af Jens Madsen.
20801777.08.24Maren Sørensdatter Usseltoft Søren Eriksen Usseltoft Maren Henriksdatter 22. 13. p: Trinit:> havde Søren Usseltoft en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Henriksdatter} kaldet Maren, baaret af Lars {Pedersen} Usseltofts Datter Zidsel {Larsdatter}. Fadderne vare Hendrick {Jensen} Tarp, Søren {Christensen} Rygter. Jens {Henriksen} Tarps Kone {Margrethe Jakobsdatter} Søren {Nielsen} Brogaards Datter Maren {Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, 1777.
20811777.09.07Kierstine Jørgensdatter Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter 23. 15. p: Trinit: havde Jørgen {Pedersen} Skræder en Datter til Daaben af sin 1 Kone Karen {Jensdatter} kaldet Kierstine baaret af Jens {Hansen} Vævers Kone {Kirsten Jensdatter}. Faddere vare Jens {Hansen} Væver. Christen {Nielsen} Nørgaard, Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter}, Peder Thomesens Datter {? Pedersdatter} i Uhre
20831777.09.14Mette Sørensdatter Grarup Søren Jensen Smed Anne Kjeldsdatter 25. Samme Dag havde Søren {Jensen} Smed i Grarup en Datter til Daaben af sin 1 Kone Anne {Kjeldsdatter} kaldet Mette, baaret af Jens {Pedersen} Lankiers Kone. Fadderne vare Kield {Thomasen} Langkier, Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}, Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren {Jensen} Smeds Søster {? Jensdatter} i Grarup.
20861777.10.05Anna Eriksdatter Harrild Erik Jensen Johanne Thøgersdatter 28. 19. p: T. havde Erick Jensen i Harild en Datter til Daaben af 1 Kone Johanne kaldet Anna baaret af Christen {Sørensen} Skiøttes Kone {Karen Jensdatter} i Harild. Fadderne vare Christen {Sørensen} Skiøt Jens Ericksen i Harild, Erick Ericksen Kone {Karen Christensdatter} i Harild, Søren {Pedersen} Spillemands Datter {Johanne? Sørensdatter, 21} i Lunfoed
Begravelse nr. 6481
NOTITS: Begravet 23 år 5 måneder gammel, 1801. Karen Jensdatter er faderens søster.
20881777.11.30Anna Kirstine Nielsdatter Arvad Mølle Niels Andersen Wong Ane Kirstine Christensdatter 1. 4: Advent havde Sr {Niels Andersen} Vonge {Wong } en Datter til Daaben af 1 Kone kaldet Anna Kierstine, baaret af Christen Pedersens {Donnerup} Datter Bergitte {Christensdatter} Faddere vare, Peder {Christensen} Donrup, Anders {Jensen} Arrevad, Christen Storgaard Knud Thommesens Kone {Inger Pedersdatter, Lundfod}
20901778.02.01Sidsel Madsdatter Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 3. 4 p: Ep: havde Mads {Jensen} Riisberg en Datter til Daaben af 1 Kone Mette {Andersdatter} kaldet Zidsel, baaret af Michel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}. Fadderne vare, Søren {Andersen} Riisberg, Peder Troelsen i Lund {Brandlund}, Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Ullerup {Give}, Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen {Andersdatter}.
20951778.07.08Kirstine Nielsdatter Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 8. Onsdagen ds 8 Juli havde Sr {Niels Jensen} Kærsgaard en Datter til Daaben af 1 Kone {Karen Mortensdatter} kaldet Kærstine Baaret af Sal: Morten {Jacobsen} Schorups {Skaarups} Enke {Kirsten Jensdatter} i Hygild. Fadderne vare Rasmus Hygild {Rind}, Niels Søndergaard i Kiersgaard {Snejbjerg}, Søren {Johansen} Busch fra OverKær {?}, Madamme Brande {Maren Jensdatter Kjærsgaard} og Pige
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Kirsten Jensdatter i Hygild, Rind er moderens mor. Rasmus Hygild † juni 1786. Moderens far Morten Jacobsen Skaarup †1767 i Rind.
20981778.07.19Anna Kirstine Clemmensdatter Hyvild Clemmen Larsen Hyvild Maren Jensdatter 11. Samme Dag havde Chlemen {Larsen} Hyvild en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Jensdatter} kaldet Anna Kierstine baaret af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jacobsdatter} Omvraae Faddere vare Christen Thomesen Hyvild, Søren Jensen af Riisberg Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Mette Peders Datter fra Fløe
Begravelse nr. 6098
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Christen Thomsen er Clemmen Larsens stedfar.Christen Jensen i Omvraa vel moderens bror. Søren Jensen i Risbjerg er vel bror til Johanne Jensdatter, Michel Pedersen Hyvilds kone. Mette Pedersdatter er Søren Sørensen i Fløs kone.
20991778.08.09Maren Sørensdatter Usseltoft Søren Eriksen Usseltoft Maren Henriksdatter 12. 8. p. Trinit: havde Søren {Eriksen} Usseltoft en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Henriksdatter} kaldet Maren: baaret af Sr {Peder Christensen} Donnerup Kone {Maren Eriksdatter} af Hestlund. Faddere vare Hendrich {Jensen} Tarp, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, Christen {Pedersen} Breiels Kone Christen Seitings Datter
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Begravet 4 uger gammel, 1779. Maren Eriksdatter er søster til faderen. Navnet Seiting ellers ikke set.
21001778.08.09Maren Christensdatter Askær- Nørre Christen Jensen Nørre Askær Ane Larsdatter 13. Samme Dag havde Christen {Jensen} N: Askaer en Datter til Daaben af 1 Anne {Larsdatter} kaldet Maren baaret af Thomas Kieldsens {Store Langkær} Kone {Ane Jacobsdatter}. Faddere vare Peder {Nielsen} Askier, Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund}, Christen {Jensen} Sønder Askiers {Askær} Kone {Karen Nielsdatter}, Christen {Nielsen} N: Askers {Nørre Askærs} Datter {steddatter} Dorte {Sørensdatter}
21021778.08.16Anna Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorte Sørensdatter 15. 9: p: Trinit: havde Søren {Andersen} Riisberg en Datter til Daaben af 1 Kone Dorte kaldet Anna baaret af Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg, Christen Andersen i Riisberg, Mads {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Hansdatter}, Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen {Andersdatter}
21031778.09.13Mette Andersdatter Grarup Anders Larsen Maren Jensdatter 16. 13: p: Trinit: havde Anders {Larsen} i Grarup en Datter til Daaben af 1 Maren {Jensdatter} kaldet Mette baaret af Søren {Larsen} Bierres Kone. Faddere vare Michel Jepsen i Grarup, Christen {Andersen} Skierris, Jens Henningsens Kone {Ellen Jensdatter} ved Arnborg Kirke, Michel {Jepsen} Grarups Datter Anna {Michelsdatter}
NOTITS: Skulle være i FT 1787, men er der ikke. Ikke set død.
21041778.09.20Anna Pedersdatter Sandfeld- Store Peder Jørgensen Sandfeld Maren Christensdatter 17. 14: p: Trinit: havde Peder {Jørgensen} Sandfeld en Datter til Daaben af 2 Kone Maren kaldet Anna, baaret af Thomas {Christensen} Døslunds Kone. Fadderne vare Christen {Poulsen} Tarp Peder {Jørgensen} Sanfels Søn Peder {Pedersen senere Usseltoft}, Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter}, Troels {Jørgensen} Sanfelds Datter Kiersten {Troelsdatter}
NOTITS: Peder Usseltoft senere tilnavn.
21051778.09.20Kirsten Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 18. Samme Dag havde Nils {Niels Nielsen} Organist en Datter til Daaben af 1 Kone Johanne {Christensdatter} kaldet Kiersten baaret af Troels {Pedersen} Nedergaards Datter i Lund. Fadderne vare Peder {Christensen} Tarp Jens Pedersens Søn Lars {Jensen eller Sørensen}, Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter}, Nils lille Sanfels {Niels Pedersen} Datter Anna Kierstine {Nielsdatter}
21061778.10.25Dorte Kirstine Christensdatter Borup Christen Sørensen Hjuler Sidsel Nielsdatter 19. 19. p: Trinit havde Christen {Sørensen} Juler {Hjuler} en Datter til Daaben af 2 Kone Zidselt {Sidsel Nielsdatter} kaldet Dorte Kierstine, baaret af Anders Nielsen Enke i Lund. Fadderne vare Søren {Hansen} Kolpen, Søren Nielsen i Borup, Christen Thomesen i Algierlund, Jens {Jensen} Søndergaards Datter Else
Begravelse nr. 6105
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1779.
21101778.12.06Mette Larsdatter Dørslund Lars Hansen Dørslund Karen Pedersdatter 1. 2da Advendt havde Lars {Hansen} Døslund en Datter til Daaben af 1 Kone Karen {Pedersdatter} kaldet Mette baaret af Jens Pedersens Hustru {Ane Larsdatter} Uhre. Fadderne vare, Thomas {Christensen Dørslund} Døslund, unge Peder {Pedersen, senere Usseltoft} Sandfeld, Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter}, Lars Døslunds Pige
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet 8 et halvt år gammel, 1787.
21111778.12.20Sidsel Christensdatter Flø Christen Pallesen Maren Sørensdatter 2. 4ta Advendt: havde Christen Pallesen i Fløe en Datter til Daaben af 1 Kone Maren Sørensdatter kaldet Zidsel baaret af Søren {Sørensen} Vestergaards Kone {Mette Pedersdatter} Fløe - Faddere vare, Søren Jens{en} i Fløe, Peder Jensen Søn Nils {Pedersen}, Nils Pedersens Kone i Uhre Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter}
Begravelse nr. 6104
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel, 1779.
21131779.01.24Anna Maria Pedersdatter Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter 4. 3 p: Epiph: havde Peder {Christensen} Tarp en Datter til Daaben af 1 Kone Kiersten {Jensdatter} kaldet Anna Maria, baaret af Madamme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} paa Brandholm. Fadderne vare Thomas {Christensen} Døslund unge Peder {Pedersen} Sandfeld, Jens {Henriksen} Tarps Kone, Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Johanne Jensdatter} i Borup
21141779.02.21Gertrud Jakobsdatter Uhre Jakob Michelsen Kirsten Jensdatter 5. 1. Søndag i Faste havde Jakob Michelsen i Uhre en Datter til Daaben af 1 Kone Kierstine {Kirsten Jensdatter} kaldet Giertrud, baaret af Sl: Jens {Jensen} Søndergaards Datter Mette {Jensdatter}. Faddere vare Jens {Thygesen?} Søndergaard i Uhre Christen {Nielsen} Nedergaards Søn {Lars/Søren Christensen} i Lund, Søren {Simonsen} Overgaars Kone {Maren Henningsdatter} i Lund, Hendrick Pedersens Kone {Mette Pedersdatter} i Uhre
NOTITS: Moderens navn se dåb #2175. Afdøde Jens Jensen Søndergaard er moderens far. Mette Jensdatter er moderens søster. Resten er i hvert fald naboer, alle familieforhold er ikke kendte.
19631779.02.21Dødfødt Uhre Christen Nielsen Maren Sørensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. 1 Søndag i Faste blev Christen Nilsen dødføde Datter fra Uhre begravet.'}
Begravelse nr. 6082
21171779.04.18Maren Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Østergaard, den yngre Mette Christensdatter 8. 2 p: Pasch. havde unge Peder {Pedersen} Østergaard en Datter til Daaben af 1 kone Mette {Christensdatter} kaldet Maren baaret af Troels {Christensen} Langkiers Kone. Faddere vare Nils {?Christensen Langkær} Østergaard, Christen {Nielsen} Nedergaards Søn Lars {Christensen, Brandlund}, [Ti]ken Østergaard, Anna {Jensdatter?} Østergaard
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet 1 år to måneder gammel, 1780.
21181779.04.25Karen Nielsdatter Brandlund Niels Larsen Karen Jespersdatter 9. 3 p: Pasc. havde Nils Lassen i Lund {Brandlund} en Datter til Daaben af 1 Karen {Jespersdatter} kaldet Karen baaret af unge Peder Pedersens Kone i Uhre {Ane Christensdatter} Fadderne vare Jens Pedersen i Uhre, Hendrick Pedersen Karl, Anna {Jensdatter?} Østergaard, Jens Jensen Søndergaards Datter {Johanne Jensdatter} i Borup
21201779.08.01Karen Pedersdatter Askær Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter 11. 9 p: T: havde Peder {Nielsen} Askier {-Sønder} med sin Hustru Johanne Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}. Fadderne vare Christen {Jensen} Nør Askier og Søn {Lars? Christensen, 23} Christen {Jensen} Søndre Askier, Christen {Jensen} Søndre Askiers Datter {Elles Christensdatter, 17}
21211779.08.15Maren Pedersdatter Brande by Peder Pedersen Arnborg Anna Kirstine Jensdatter 12. 11 p: Trinit: havde Peder {Pedersen} Arnborg og Hustru Anna Kierstine Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Faddere vare Nils {Christensen Langkær?} Østergaard, Søren {Hansen} Schierlund, Erick {Larsen} Brandes Kone {Anne Mikkelsdatter} Christen Lauridsens Datter Maren {Christensdatter}
Begravelse nr. 6268
NOTITS: Begravet 9 år gammel, 1788.
19601779.11.03Dødfødt Uhre Jens Nielsen Bundgaard Mette Bertelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '28. Samme Dag {ds: 3. November} blev og hans [Jens Bundgaards] hiemme Døbte Datter Maren begravet.'}
Begravelse nr. 6109
21271779.11.21Anna Christensdatter Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 18. Samme Dag {se dåb #2125} havde Christen Kragsig og Hustru Johanne Jensdatter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Jens {Christensen} Harresøs kone {Else Jensdatter}. Faddere vare Ole Halvorsen, Jens {Christensen} Harresøe {Givskud}, Jens {Hansen} Vævers Kone, Jens {Sørensen†} Kragsigs Datter {? Jensdatter}
NOTITS: Else Jensdatter i Harresø, Givskud antages at være søster til moderen.
21281779.11.21Anna Larsdatter Risbjerg Lars Hansen Risbjerg Anne Christensdatter 19. Samme Dag havde Lars {Hansen} Riisberg og Hustru Anne Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Maren Hans Datter. Faddere vare Hans {Christensen} Riisberg, Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}, Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Brande By}, Christen {Nielsen} Nedergaards Datter {Anne Christensdatter, Brandlund}.
Begravelse nr. 6617
NOTITS: Måske død 1811 i Grarup 31 år gammel #6617.
21291779.11.28Inger Christensdatter Brande By Christen Ottesen Høyer Maren Halvorsdatter 1. 1ma Advendt. havde Degnen {Christen Ottesen Høyer} og Hustru Maren Halvorsdatter, en Datter til Daaben kaldet Inger, baaret af Madamme {N. C. Claussen, præsten i Brande} Clausson {Marta Stub}. Fadderne vare Nils {Christensen} Østergaard, Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund}. Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Anne Kirstine Jensdatter}, Mette {Christensdatter} i nye Huus
21321779.12.25Sidsel Sørensdatter Grarup Søren Jensen Smed Anna Kjeldsdatter 4. 1 Juledag havde Søren Jensen Smed i Grarup og Hustru Anna KielsDatter en Datter til Daaben kaldet Zidsel, baaret af hans Søster Karen {Jensdatter}. Fadderne vare Kield {Thomsen Langkær} Lankier Kristen Kierre {?} Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren Jensens Datter {Ane I Sørensdatter}
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, 1780.
21331780.01.09Kristine Nielsdatter Niels Christensen Donnerup Margrethe Elisabet Brochmand 5. Søndagen efter Nyt Aar havde Nils {Christensen} Donnerup og Hustru Margrete Elisabet Brochmand en Datter til Daaben kaldet Kristine, baaret af Peder {Christensen} Donnerups Kone {Maren Eriksdatter} Fadderne var Nils Andersen {Wong} i Ulkiær Mølle, Søren {Eriksen} Usseltoft, Niels Andersens {Wongs} kone {Anne Christine Christensdatter} i Ulkier Mølle. Lars {Pedersen} Usseltofts Datter {Sidsel Larsdatter}
19591780.01.16Dødfødt  Peder Pedersen den Yngre Ane Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '4. 2. p: Epiph: blev unge Peder Pedersen vanfødde Datter {dødfødt} begravet.'}
Begravelse nr. 6117
21351780.01.23Anne Kirstine Henriksdatter Uhre Henrik Pedersen Mette Pedersdatter 7. Septuagesima: havde Hendrick Pedersen {Uhre} og Hustru Mette Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Peder {Nielsen} Filschous Kone {Maren Henriksdatter} Fadder vare Peder {Jørgensen} Sandfeld og Peder Pedersens {den Ældre} Søn Niels {27c, Pedersen} Peder Nilsens Kone Jens Pedersens {Sted-}Datter {19, Ane Sørensdatter}
Begravelse nr. 6194
21371780.02.20Mette Madsdatter Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 9. 2. Søndag i faste havde Mads {Jensen} Brande og Hustru Maren Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Mette, baaret af Mette Hennings Datter i Brande. Fadderne vare Erick {Larsen} Brande Peder Hansen Schierlund Jørgen {Jørgensen} Brandes Kone {Maren Jensdatter}. Mette {Christensdatter} i Nye Huus
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel, 1780.
21391780.03.23Anna Kirstine Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Birte Nielsdatter 11. Skiertorsdag havde Christen Thomesen i Algierlund {Alkærlund} og Hustru Berte Nils Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Anders Nielsens Enke {Maren Christensdatter Svinbæk} i Lund {Brandlund}. Fadderne vare Christen {Sørensen} Hiuler Poul {Jakobsen} Husums Søn {Peder Poulsen} Christen {Sørensen} Hiulers Kone {Sidsel Nielsdatter} Johanne Jens Datter paa Brandholm.
21401780.03.27Maren Andersdatter Brandlund Anders Christensen Midtgaard Kirsten Pedersdatter 12. 2. Paaskedag havde Anders Midgaard {Christensen} i Lund {Brandlund} og Hustru Kirsten Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Christen Lauritsens Datter Maren {Christensdatter}. Fadderne vare Christen Christens{en} i Lund {Brandlund} Søren {Hansen} Schierlund Søren {Simonsen} Overgaards Kone {Maren Henningsdatter} i Lund {Brandlund} Karen {Jensdatter? men Skræders!} Vævers {formodet mand: Jørgen Pedersen Skræder i Brandlund}.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 2 år 9 måneder gammel, 1782.
21421780.04.16Maren Christensdatter Askær- Sønder Christen Jensen Sønder Askær Karen Nielsdatter 14. Samme Dag havde og en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Lars {Hansen} Riisbergs Kone {Ane Christensdatter}. Fadderne vare Poul {Jensen} Riisberg Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund} Erich {Larsen} Brandes Kone {Anne ?} Anna Østergaard
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1781. Tvilling til dåb #2141 Knud Christensen.
21431780.04.21Anna Kirstine Sørensdatter Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter 15. 4. Fredag efter Paaske havde Søren {Sørensen} Fløe og Hustru Mette Pedersdatter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Jens Pedersens Kone {Anne Larsdatter} i Uhre, Faddere vare Peder Jensen i Fløe unge Peder {Pedersen}, {Store} Sandfeld, Peder {Jørgensen} Sandfelds Kone {Maren Christensdatter} Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter} i Fløe
21441780.04.30Anna Maria Sørensdatter Usseltoft Søren Eriksen Usseltoft Maren Henriksdatter 16. 5. Søndag efter Paaske havde Søren {Eriksen} Useltoft og Hustru Maren Hendricks Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Maria Baaret af Lars {Pedersen} Usseltofts Datter Zidsel {Larsdatter}. Fadderne vare Jens {Henriksen} Tarp. Hans {Jensen} Smed i Brande {Brande By} Jens Hansens Kone {Ane Larsdatter} i Eistrup Harild Edel {Christensdatter Hvipskov} paa Brandholm
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel, 1781.
21461780.05.15Anna KirstineLundfod Margrethe Christensdatter Hvipskov 18. 2. Pindsedag havde Magrete {Christensdatter} Hvipschoue en uægte Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Edel {Christensdatter} Hvipschou. Faddere vare Christen {Pedersen} Breiel. Peder Iversen i Lundfoed. Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter} Maren {Christensdatter} Hvipschoue
NOTITS: Moderen Margrethe Hvipskov er 31c aar gammel. På grund af Poul Østergaard af Nørre Karstofts adfærd, da hun igen svanger 1784 giftes med hans bror, kan Poul mistænkes for at være faderen. Se Skarrild kirkebog 1784, hvordan præsten Hegelahr bedrænges af Østergaard. Anna Kirstine står uden patronym i FT 1787 i Skarrild, hvilket er usædvanligt, faderens navn skulle ikke være kendt. Hun ses senere i Skarrild med efternavnet Andersdatter efter manden moderen fire år efter gifter sig med: Anders Jensen.
21471780.05.28Anna Kirstine Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 19. 1. P: Trinit: havde Anders Pedersen og Hustru Mette Jakobs Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter: Anna/Johanne Jensdatter} i Brande. Fadderne vare Jakob Andersen i Uhre. Hendrick Pedersens Karl Jakob Michelsens Kone {Kirsten Jensdatter} i Uhre Ole Halvorsens Datter Anna Maria {Olesdatter}
19581780.06.03Maren Eriksdatter Harrild Erik Jensen Johanne Thøgersdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. Løverdagen ds: 3 Juni: blev Erick Jensens hiemme døbte Datter Maren begravet.'}
Begravelse nr. 6122
21521780.07.23Kirsten Nielsdatter Blæsbjerg Niels Christensen Else Jensdatter 24. 9de p: Trinit: havde Nils Christensen i Blesberg og Hustru Else Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Ester Nils Datter i Borup. Fadderne vare Christen Nisen {Nielsen} i Døslund Nils {Pedersen} Arrevads, Anders Christensens kone {Karen Pedersdatter} i Døslund Jens Søndergaards Datter {Else Jensdatter} i Borup
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1780.
21541780.07.30Karen Knudsdatter Lundfod Knud Thomsen Inger Pedersdatter 26. Samme Dag havde og Knud Thomaasen i Lundfoed og Hustru Inger Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Karen, baaret af Møllerens kone {Elisabeth Bierring}. Faddere vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn {Knud Andersen} Anders Arrevads Kone {Maren Knudsdatter}, Møllerens Pige Anna
Begravelse nr. 6633
NOTITS: Begravet 31 år gammel, 1811.
19571780.08.13Dødfødt Brande By Erik Larsen Brande Anne Mikkelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '13. 12 p. Trinit: blev Erick {Larsen} Brands vanføde {dødfødt} Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6127
21551780.09.17Maren Pallesdatter Borup Palle Pedersen Boel Anne Gydesdatter 27. 17 p: Trinit: havde Palle {Pedersen} Boel og Hustru: Anne Gydes Datter en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Nils Larsens Kone i Grarup. Fadderne vare Nils Lassen i Grarup Søren Nilsen i Borup Christen {Andersen} Økiers kone {Mette Gydesdatter}, Ester Nils Datter
21571780.10.15Anna Jensdatter Tarp Jens Henriksen Margrethe Jakobsdatter 29. 21 p: Trinit: havde Jens Hendricksen i Tarp og Hustru Magrete Jakobs Datter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Søren {Eriksen} Useltofts kone {Maren Henriksdatter}. Faddere vare Jakob Andersen i Uhre. Pouls Jacobsen Husums Søn {Peder Poulsen} Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Poul {Jacobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}
NOTITS: Maren Henriksdatter er søster til faderen. Jakob Andersen er moderens far. Resten ser ud til at være naboer.
21591780.10.29Mette Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorte Sørensdatter 31. Samme Dag havde og Søren {Andersen} Riisberg og Hustru Dorte SørensDatter en Datter til Daaben kaldet Mette, baaret af Søren {Andersen} Risbjergs Søster Karen {Andersdatter}. Fadderne vare Mads {Jensen} Riisbergs Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen, Uhre} Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Hansdatter}. Poul {Jensen} Riisbergs Pige
Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, 1780.
21611780.11.26Karen Jørgensdatter Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter 33. 27. p: Trinit: havde Jørgen {Pedersen} Skræder i Lund og Hustru Karen Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Thomas storgaards kone i Eistrup. Faddere vare Peder Nedergaard i Lund Morten {Pedersen} Tømmermand Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdater}. Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie {Jensdatter}
21631781.01.01Anna Kirstine Madsdatter Grarup Mads Jensen Else Marie Jensdatter 2. Samme Dag havde og Mads Jensen i Grarup og Hustru Else Marie Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Søren {Nielsen} Aabyes kone {Abelone Nielsdatter Røyen} i Øster Hygild {Rind}. Faddere vare Jens Madsen i Fløe og Søn Jens {Jensen}, Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter}. Jens Madsens Datter Maren {Jensdatter}
NOTITS: Mads Jensen er søn af Jens Madsen i Flø se dåb i Tornvig, Arnborg.
LINK: Mads kaldes far til et af Jens Jensens børn i Tornvig, Arnborg i 1797. Jens Jensen er søn af Jens Madsen i Flø.
19521781.02.01Dødfødt Dørslund Christen Nielsen Dørslund Dorte Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet .'}
Begravelse nr. 6136
21641781.02.21Kirstine Maria Nielsdatter Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 3. Onsdagen ds 21 Februari havde Sr {Niels Jensen Kjærsgaard} Kiersgaard paa Brandholm og Hustru Karen Mortensdatter {Skaarup} en Datter til Daaben kaldet Kierstine Maria, baaret af Rasmus Hygilds kone {Ellen Mortensdatter Skaarup}. Faddere vare Nils {Christensen} Østergaard i brande og Jacob {Mortensen} Schorup. Nils {Christensen} Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}. Mette {Christensdatter} i nye Huus
Begravelse nr. 6147
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel, 1781.
21661781.04.08Mette Nielsdatter Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 5. Samme Dag havde og Nils Pedersen i store Sandfeld og Hustru Kiesten Troels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anna. Faddere vare peder Pedersen i Uhre Morten {Pedersen} Tømmermand Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter}. Nils {Pedersen} Lille Sandfels Datter Anne Kierstine {Nielsdatter}
21671781.04.16Kirsten Pedersdatter Uhre Peder Pedersen den Unge Anna Christensdatter 6. 2de Paaske Dag havde unge Peder Pedersen i Uhre og Hustru Anna Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Christen Nilsens kone {Dorthe Pedersdatter} i Døslund. Faddere vare Troels {Jørgensen} Sandfeld og Peder Pedersen {den ældres} Søn Anders {Pedersen} Hendrick Pedersens kone {Mette Pedersdatter} i Uhre Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anna {Troelsdatter}
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Evt. begravet 5 år gammel, 1785. Begravelsen siger "Peter Petersens Datter 5 Aar", uden navn.
21701781.05.13Anna Andersdatter Dørslund Anders Christensen Neder Dørslund Karen Pedersdatter 9. Samme Dag havde og Anders Christensen og Hustru Karen Peders Datter i Døslund en Datter til Daaben kaldet Anna. Baaret af Søren {Sørensen} Fløes kone. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre. Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen} Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sandfeld. Troels nedergaards Datter Kiesten {Troelsdatter}
21721781.05.27Anna Kirstine Sørensdatter Grarup Søren Jensen Anna Kjeldsdatter 11. Dom: 6ta p: Pascha havde Søren Jensen i Grarup og Hustru Anna Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Niels {Larsen} Vestergaards kone i Grarup Fadderne vare Kield {Thomsen} Langkier Nils {Larsen} Vestergaards Søn Lars {Nielsen} Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter} Søren {Jensen} Smeds Søster Kiesten {Jensdatter}
NOTITS: En kone af Niels Larsen i Grarup døde 1777 se begravede #6065. I 1778 bliver han gift med El Pedersdatter se viede #8037. I 1787 er han enke.
21731781.06.03Kirsten Jensdatter Langkær- Store Jens Pedersen Maren Kjeldsdatter 12. Die Pentec. havde Jens Pedersen og Hustru Maren Kiels Datter af Langkier en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Søren {Lassen} Bierres Kone{Ane Pedersdatter}. Faddere vare Kiel {Thomsen} Langkier. Christen Storgaars {Ejstrup?} Thomas Christensen kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier. Jens {Pedersen} Langkiers Søster Mette {Pedersdatter}
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Begravet 16 år fra Grarup, Brande.
21791781.09.02Maren Larsdatter Risbjerg Lars Hansen Risbjerg Anna Christensdatter 18. Samme Dag havde og Lars {Hansen} Riisberg og Hustru: Anna Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Troels {Christensen, Brande By} Langkiers kone {Mette Christensdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} nedergaard i Lund {Brandlund} og Søn Lars {Christensen} Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter} Hans {Christensen} Riisbergs Datter {27, Maren Hansdatter}.
21811781.10.21Kirsten Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Risbjerg Dorte Sørensdatter 20. 19 p. Trinit: og Hustru Dorte Sørens Datter en Datter til Daaben kaldet Kiersten, baaret af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Ure. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg Søren {Hansen} Schierlund. Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Søren {Andersen} Riisbergs Søster {Karen Sørensdatter}
21821781.10.28Kirsten Madsdatter Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter 21. 20 p. Trinit: havde Mads {Jensen} Brande og Hustru: Maren Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Maria i Schierlund. Fadderne vare Nils {Christensen?} Østergaard Peder Hansen Schierlund Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Maren Christens Datter i Præstegaarden
21831781.11.04Mette Pedersdatter Askær- Sønder Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter 22. 21 p. Trinit: havde Peder {Nielsen} Askier og Hustru Johanne Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Peder Nilsens kone {Else Pedersdatter} i Uhre. Fadderne vare Kield {Thomsen} Langkier Peder Jensen Bundgaard {Uhre??} Poul {Jensen} Riisbers kone {Mette Nielsdatter} Inger Bundgaards {?} Datter {Anden skrift:} død 6 Decbr. 1871.
21841782.01.01Karen Clemmensdatter Skærris Clemmen Andersen Skerris Margrethe Christensdatter 1. 1ste Søndag efter Nyt-Aar, havde Clemen Andersen i Schierris og Hustru Magrete Christens Datter, en Datter til Daaben kaldet Karen, baaret af Peder Thomsens kone {Marie Pedersdatter Olling} i Uhre. Fadderne vare Erich {Larsen} Bierre {Sandfeld-Bjerre}. Anders {Larsen} Schierrises Søn {Lars Andersen}. Thomas Christensens kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier Niels {Christensen Langkær} Østergaards Datter {Anne Jensdatter}.
21861782.02.17Anna Maria Jensdatter Lillelholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 3. 1. Søndag i Faste havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm og Hustru Karen Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Maria baaret af Unge Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i Uhre Fadderne vare Hendrick Pedersen i Uhre Søren Iversen paa Brandholm Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdatter} Jens Pedersens Datter i Uhre {Ane? Jensdatter}
21871782.02.26Inger Kirstine Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Birthe Nielsdatter 4. Tirsdagen ds: 26. Februari havde Christen Thomasen i Algierlund og Hustru Birthe Nils Datter, en Datter til Daaben kaldet Inger Kierstine, baaret af Johanne paa Brandholm. Fadderne vare Thomas {Christensen} Algierlund. Peder {Poulsen} Husum Christen {Sørensen} Hiulers kone {Sidsel Nielsdatter} Dorte {Jensdatter} Brogaards Datter Mette.
21891782.03.25Karen Pedersdatter Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter 6. Maria bebudelses Dag havde Peder {Christensen} Tarp og Hustru: Kirsten Jens Datter, en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Jens {Jensen} Søndergaards Datter Johanne {Jensdatter} i Borup. Faddere vare Jens {Henriksen} Tarp Jens {Jensen} Boel i Borup Niels {Nielsen} Organistes kone {Johanne Christensdatter} Peder nedergaards Søster Karen i Lund
21961782.06.16Karen Mikkelsdatter Hyvild Mikkel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter 13. 3. Søndag efter Trinit havde Michel {Pedersen} Hyvild og Hustru Johanne Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Mette Peters Datter Borup Fadderne vare Mads {Jensen} Riisberg Søren Jensen ibidem Clemen {Larsen} Hyvilds kone {Maren Jensdatter} Edel {Christensdatter Hvipskov} i Holm {Brandholm}
21981782.07.05Anna Katrina Pedersdatter Skærlund Peder Andersen Skærlund Kirsten Thøgersdatter 15. Fredagen ds 5 Julii havde Peter Andersen Schierlund af sin kone Kiersten Thyges Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Katrina baaret af Mette Anders Datter Schierlund. Fadderne vare Hans {Jensen} Smed Mads {Christensen} Hanrup Niels Hansen Schierlund Maren Christens Datter Brande
NOTITS: Niels Hansen er søn af Hans Pedersen, naboen, i Skærlund.
22011782.10.13Inger Christensdatter Askær- Nørre Christen Jensen Anna Larsdatter 17. 20 p: T: havde Christen {Jensen} Nørre Askier af sin kone Anna Lars Datter en Datter til Daaben kaldet Inger baaret af Lars Sørensens kone i Uhre. Fadderne vare Hans {Nielsen} Harilds kone {Anne Christensdatter} Christen {Jensen} Sønder Askier hans Datter Else {Christensdatter} Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter}
NOTITS: Anne Christensdatter af Harrild Ejstrup er Christen Nørre Askærs mor.
22041783.01.01Anna Katrina Christensdatter Uhre Christen Christensen Møller Anna Maria Olesdatter 1. ds 1ste Januari havde Christen Møller af sin Hustru Anna Maria en Datter til Daaben kaldet Anna Catrina baaret af Søren Arnborgs kone. Fadderne vare Hans {Jensen} Smed Dynes {Larsen} Uhre Christen Nielsens kone {Maren Sørensdatter} i Uhre Hendrich Petesens Datter Datter {ses som forkert for datter}
NOTITS: Moderen patronym fra dåb #2340 i 1789. Forældrene gift #8057 1782 i Brande. Henrik Pedersen er 48 aar, har en datter Maren 26 som er gift, Dorte 18, Ane Marie 17 og Ane 14 år.
22081783.02.17Maren Jørgensdatter Brandlund Jørgen Pedersen Skræder Karen Jensdatter . 6. Søndag Septiagesima havde Jørgen {Pedersen} Skræder et Barn til Daaben af sin kone Karen {Jensdatter} kaldet Maren baaret af Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}. Fadderne vare Jens {Hansen} væver Thomas Eistrup Poul uhrmager Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdatter} Søren {Nielsen} Borups kone {Maren Poulsdatter}
22121783.04.21Anna Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Skoleholder Johanne Christensdatter . 10. Skiertorsdag havde Niels {Nielsen} Skoleholder af sin kone Johanne Chr: Datter en Pige til Daaben kaldet Anna baaret af Maren {Christensdatter} Sandfeld. Fadderne vare Kiersten {Jensdatter} Tarp Kiersten Bundgaard Zedsel Bundgaard Peter {Christensen} Tarp Hans {Jensen} Smed
NOTITS: Ikke klart hvor Kirsten og Sidsel Bundgaard hører hen. Der findes den ældre Bundgaard i Uhre, hvorfra Peder Pedersen Bundgaard den Ældre i 1782 køber en gård i Brandlund, som derefter kaldes Bundgaard. En søn får den. Peder Pedersen Bundgaard den Ældres kone *1724c †1799 Uhre kendes ikke af navn, som kunne være Kirsten eller Sidsel.
22131783.05.01Maren Pedersdatter Askær- Sønder Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter . 11. D: Qvasimod: havde Peter Askier en Datter til Daaben kaldet Maren af sin første kone Johanne Kiels Datter baaret af Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter}. Fadderne vare Kield {Thomsen, Langkær-Store} og Jens {Pedersen} Langkier Christen {Jensen} Nørre Askiers kone {Ane Larsdatter} Søren {Jensen} Smed kone {Anne Kjeldsdatter} og Søster {? Jensdatter}
NOTITS: Mette Nielsdatter er faderens søster. Kjeld Thomsen moderens far. Anne Kjeldsdatter er moderens søster.
22181783.06.12Mette Sørensdatter Flø Søren Sørensen Flø Mette Pedersdatter . 16. 2. Pinsedag havde Søren {Sørensen} Flø af sin kone Mette Peders Datter Flø en Datter til Daaben kaldet Mette. Fadderne vare Christen Pallesen {Flø} Peter {Pedersen} Useltoft Jens Petersen {Uhre} Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter}. Jens Petersens kone {Ane Larsdatter}
NOTITS: Peder Usseltoft og Jens Pedersen er brødre til moderen. Maren Sørensdatter måske søster til faderen.
22201783.07.17Anna Andersdatter Dørslund Anders Eriksen Dørslund Ane Iversdatter 18. ds: 4: p: havde Anders Ericksen Døslund af sin kone Ane {Iversdatter} en Datter til Daaben kaldet Anna baaret Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt . Fadderne vare Christen {Pedersen Bjerre} Over Døslund Anders Arrevads Søn {Jens/Knud? Andersen} Anne {Jørgensdatter?} Arrevad. Christen {Pedersen Bjerre} Over Dørslunds kone {Christiane Nielsdatter}. Lars Useltofts Datter {Sidsel Larsdatter}
NOTITS: Christen Over Dørslund 1780-84 er Christen Pedersen Bjerre, Christen Neder Dørslund er Christen Nielsen.
22211783.08.07Sidsel Christensdatter Flø Christen Pallesen Maren Sørensdatter 19. 7 p. T: havde Christen Pallesen af sin kone Maren {Sørensdatter} en Datter til Daaben kaldet Zedsel baaret af Peter {Pedersen} Useltoftes kone {Ane Christensdatter} . Fadderne vare Peter Pedersen Useltoft Jens {Hansen} vævers Maren {Jensdatter} Søren Jensen Mette Fløe og Søren {Sørensen} Fløes kone {Mette Pedersdatter}
NOTITS: I FT 1787 ses kun en Mette i Flø, det er Søren Sørensens Fløes kone Mette Pedersdatter. Mette Fløe kunne være den samme, sådan at hun er angivet to gange her som fadder.
22221783.08.14Johanne Marie Andersdatter Brandlund Anders Christensen Midtgaard Kirsten Pedersdatter 19. [19. dobbelt] 8 p. T: havde Anders {Christensen} midgaard en Datter til Daaben af sin 1 kone Kiersten {Pedersdatter} kaldet Johanne Maria baaret af Magrete {Christensdatter} Schierris. Fadderne vare Clemen {Andersen} Schierris Søren {Larsen} Bierre {Brandlund} Lars {Andersen} Schierris Petter {Pedersen} Bundgaards kone {Mette Pedersdatter} og Maren i Præstegaarden
NOTITS: Anders Christensen og Margrethe Christensdatter kunne være søskende.
22241783.09.04Else Jensdatter Boel Borup Jens Jensen Boel Johanne Jensdatter 21. ds: 11. p T: havde Jens Jensen i Borup af sin kone Johane Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Else baaret af Truls {Pedersen} nedergaards Datter {Karen? Troelsdatter, 22c} i Lund. Fadderne vare Michel Christian {Olesen} og kone {Mette Jensdatter} Peter {Christensen} Tarp og kone {Kirsten Jensdatter}. Niels {Pedersen} Arrevads Søn {Peder Nielsen}
NOTITS: Tilnavn Boel i konfirmationen 1799 #9191. Kirsten Jensdatter er søster til moderen. Troels Nedergaards patronym Pedersen i Extraskattemandtallet 1762.
22261783.10.16Abelone Madsdatter Grarup Mads Jensen Grarup Else Maria Jensdatter 23. ds: 17. p T: havde Mads {Jensen} Grarup af sin kone Else {Maria Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Abelone baaret af Hans søster Else {Jensdatter} Fløe. Fadderne vare Peter {Mathiesen} Rytter Nils Coporal Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Michels {Jepsen} Grarup Datter {Steddatter, Maren Jensdatter}
NOTITS: Forældrenes patronymer se dåb #2163. Else Jensdatter, Jens Jensen søster i FT 1787, er søster til Mads Jensen.
22281783.11.20Anna Katrine Pedersdatter Brande By Peder Pedersen Brande Mariane 25. ds: 22. p T: havde Peter Petersen Brande af sin kone Mariane {?} en Datter til Daaben kaldet Anna Katrine: baaret af Fiken Østergaard Fadderne vare Truls {Christensen} Brande Morten {Pedersen} Tømmermand. Anna {Jensdatter} Østergaard Mette {Christensdatter?} Brande
NOTITS: Første gang fornavnet Fiken dukker op. Hun hedder Fiken Østergaard og kunne være Anna Jensdatter Østergaards søster Johanne med et tilnavn.
22291784.03.07Marthe Nielsdatter Brandlund Niels Lassen Borup Karen 1. Anden Søndag i Faste havde Nils Lassen Borup af sin 1ste kone Karen en Datter til Daaben kaldet Marthe baaren af Maren i Præstegaarden, Fadder Jens {Jensen} Boel og Kone {Johanne Jensdatter} Morten {Pedersen} Tømmermand Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}
NOTITS: Niels Lassen kom fra Borup, deraf tilnavnet, ikke stedet, Borup.
22301784.03.14Maren Poulsdatter Risbjerg Poul Jensen Risbjerg Mette Nielsdatter 2. Tredie Faste havde Poul {Jensen} Riisberg af sin 2de kone Mette {Nielsdatter} en Pige til Daaben kaldet Maren baaaren af Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter} faddere Lars {Hansen} Riisberg, Peder {Nielsen} Asker, Peder {Jensen} Skræder {Uhre}, Christen {Jensen} Askers Enke {Karen Nielsdatter} og Datter {Elles? Christensdatter}
NOTITS: Christen Jensen Sønder Askær var bror til faderen. Peder Nielsen Askær er bror til moderen.
22351784.06.27Mette Jensdatter Uhre Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter 7. Dito Dag havde Jens {Nielsen} Green af 2 kone Johanne Marie {Pedersdatter} en Datter kaldet Mette, baaren af Berthel {Eriksen} Bundgaards Enke {Maren}. Faddere, Christen {Pedersen} Nørgaard og Søn {stedsøn: Christen Nielsen, Uhre}, Clemen {Andersen} Schierrises Søn {Anders Clemmensen} Søren {Simonsen} Overgaards kone {Maren Henningsdatter, Brandlund}
Begravelse nr. 6223
NOTITS: Mette bliver begravet 1786, 2 år gammel. Bertel Eriksen (Eriksen fra lægsrullen 1789) Bundgaards enke, navn Maren #2052.
19991784.07.01Abelone Nielsdatter Kjærsgaard Brandholm Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup {REKONSTRUKTION: Mellem juli 1783 og juni 1784 blev født, men ikke indført i kirkebogen som døbt, Niels Jensen Kjærsgaards af Brandholm og Karen Mortensdatter Skaarups datter kaldet Abelone. Hun kendes fra FT 1787, vielse etc.}
NOTITS: Se FT 1787, hvor der angives det påbegyndte livsår, ikke det fyldte som vi regner nu. Dette er kontrolleret at passe for Niels Jensen Kjærsgaards andre børn og dermed skulle hun være født mellem juli 1783 og juni 1784. Midt imellem de to datoer ligger januar 1784 som er valgt arbitrært her. Hun gifter sig 1808 #8235 med Morten Skaarup Pedersen af Vester Hygild i Rind, hvor de bosætter sig. Hun dør 1851 i fattighuset i Rind (Kresten Skjærlund). Tilnavn Kjærsgaard ses i konfirmationen 1799 i Brande By.
22371784.07.11Anne Marie Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Alkærlund Birte Nielsdatter 9. Dito havde Christen {Thomsen} Algierlund af 1ste kone Berthe {Nielsdatter} en Datter til daaben kaldet Anne Marie, baaren af Hans Hagens kone i Heegaard {Ejstrup eller Give}, faddere Thomas {Christensen} Algierlund, Poul {Jakobsen} Husum, Søren Iversen, Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Thomas Christensen er faderens far.
22421784.09.05Maren Andersdatter Arvad Mølle Anders Clemmensen Inger Kathrine Nielsdatter 14. Dito havde hun {Inger Nielsdatter} en Datter kaldet Maren baaren af Anders {Jensen} Arrevads Pige Faddere Anders {Jensen} og Niels {Pedersen} Arrevad og kone {Ane Jørgensdatter}. Fadder til disse 2de Tvillinger er udlagt Anders {Clemmensen} Schierris.
NOTITS: Maren er ført i FT 1787 i Vester Hornum, Aalborg amt uden efternavn men som "deres datter" altsaa degn Hans Hoppe og Inger Nielsdatter gift 1785 i Brande #8085. I FT 1801 føres hun som Maren "Petersdatter" og uægte datter. Tak til Erik Brejl for hjælp ved opsporing af degnen Hopp, Hoppe eler Hopps.
22451784.10.24Sidsel Larsdatter Uhre Lars Christensen Bundgaard Ingeborg Poulsdatter 17. Dom 20 p: T: havde Lars {Christensen} Bundgaard i Uhre af 1ste kone Ingeborg {Poulsdatter} en Datter til daaben kaldet Zedsel, baaren af Peter Hansens Pige i schierlund, Faddere: Jens Pedersen {Uhre} Jens Bundgaard Maren og Inger i Præstegaarden.
Begravelse nr. 6187
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1784 #6187.
22471784.11.07Maren Jensdatter Lilleholm Jens Christensen Skræder Johanne? 19. 22 p: T: havde Jens {Christensen} Skræder af 2den kone Johanne en Datter til Daabe kaldt Maren, baaren af Christen Birkleds[Michel?] kone i Toxvig, Faddere: Michel {Christensen} Toxvig Christen {Hansen} Kragsig, Veverens Kone, Peter Petersens kone.
NOTITS: 2. kone Johanne passer ikke med Jens Christensen Skræder, Lilleholm, 1. kone NN †1777 Lilleholm, Brande, 2. kone Karen Christensdatter *1745 Birkebæk, Arnborg. Hvis Jens Skrædder er Jens Christensen Skrædder, har præsten et fejl navn for konen.
22481784.11.21Else Marie Pedersdatter Tarp Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter 20. 24 p: T havde Peter {Christensen} Tarp af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldt Else Marie baaren af Peter {Jørgensen} Sandfelds kone {Maren Christensdatter}, faddere Jens Jensen og kone {Karen Jørgensdatter} i Borup, Søren {Sørensen} Flø og kone {Mette Pedersdatter}, Jens {Henriksen} Tarp {Anden skrift:} confirmeret 1802.
22501784.12.19Maren Thomasdatter Langkær- Store Thomas Kjeldsen Anne Jakobsdatter - D: 4 p: Ad: havde Thomas Kieldsen Langkiær af 2 kone Anne en Datter til Daaben kaldet Maren baaren af Clemen {Larsen} Hyvilds kone {Maren Jensdatter}, Faddere Thomas Christensen ibid. Jacob {Vestergaard} i Give, Thomas Christens kone {Sidsel Jensdatter} Anders Lassens kone {Ane Christensdatter}.
Begravelse nr. 6232
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Jakob Lauridsen Vestergaard Give By er moderens far. Thomas Christensen og Anders Lassen er naboer.
22511785.01.30Anne Marie Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter - Sexagesima havde Anders Pedersen Uhre af sin 1ste kone Mette Jakobs Datter en Pige til Daaben kaldet Anne Marie, baaren af Jens {Henriksen} Tarps kone {Margrethe Jakobsdatter}, Fadder Hans {Jensen} Smed, Christen {Nielsen?} Søndergaard og Peter Petersens Søn Olle {Otte?}. Christen {Nielsen?} Søndergaards kone {Maren Sørensdatter} og Anders Pedersens datter {Ane Andersdatter, 16}
Begravelse nr. 6211
NOTITS: Anne Marie, 1 år, begravet dec. 1785 #6211. Margrethe Jakobsdatter er søster til moderen.
22521785.02.09Anne Jakobsdatter Grarup Jakob ? Grarup Johanne ? - 1ste onsdag i Faste havde Jakob Grarup af sin 1ste kone Johanne en Datter til Daaben kaldet Anne Sophie baaren af Maren Bjerre, Fadder Christen {Pedersen} Bierre og Michel {Jepsen} Grarups Datter {steddatter: Ane Jensdatter}.
NOTITS: Jakob Grarup ikke identificeret og heller ikke hans kone.
22541785.02.27Anne Pedersdatter Husum Peder Poulsen Maren Jensdatter - Dito Dag havde Peter Husum en Datter til Daaben af sin 1ste kone Maren {Jensdatter} kaldet Anne baaren af Kisten Røjen. Fadder Poul {Jakobsen} Husum, Niels i Præstegaarden, søsteren Else {Jensdatter?} Flø. Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
22551785.03.20Maren Madsdatter Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter - Palme Søndag havde Mads {Jensen} Riisjerg af sin 1ste kone Mette {Andersdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaren af Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorthe Sørensdatter} fadder Søren {Andersen} Riisberg, Michel {Pedersen} Hyvild og kone {Johanne Jensdatter} Niels {Pedersen†} Drantums Datter {Else Nielsdatter} Søren {Larsen†} Askiers Søn {Lars Sørensen}. {Anden skrift:} konfirmeret 1802.
22561785.04.03Christine Maria Nielsdatter Sandfeld- Store Niels Pedersen Sandfeld Kirsten Troelsdatter - Qvasimondag havde Niels {Pedersen} Sandfeld af sin 1ste Hustru Kirsten {Troelsdatter} en Datter til Daaben kaldet Christine Maria baaren af Truls {Jørgensen} Sandfelds Datter {Ane Troelsdatter}. Fadder Henrich Petersen Niels {Pedersen} Arrevad. Peter Petersen Uhre. Truls {Jørgensen} Sandfleds Datter {ikke kendt} Marethe Schieris {Margrethe Christensdatter af Skerris}.
22571785.04.10Maren Jakobsdatter Uhre Jakob Michelsen Kirsten Jensdatter - 2 Fest Pachal: havde Jakob Michelsen af sin 1ste kone Kirsten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Christen {Pedersen} Nørregaards kone {Ane Henningsdatter}: Fadder Christen {Pedersen} Nørregaard Christen {Nielsen} Søndergard[!] og kone {Maren Sørensdatter}. Christen {Pedersen} Nørregaards Søn {stedsøn: Christen Nielsen Nørgaard}.
NOTITS: Fadderne synes alle at være naboer.
22591785.04.22Maren Pedersdatter Skærlund Peder Andersen Skærlund Kirsten Thøgersdatter - Dito Dag har Peter Andersen Schierlund af sin 1ste kone Kirsten {Thøgersdatter} en Datter til Daabe kaldet Maren, baaren af Maren {Pedersdatter} Hannerup, Fadder Mads {Christensen} Hannerup, Peter Hansen Schierlund, og Syster {Ane Marie Hansdatter} Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}.
NOTITS: Maren Hannerup, som er gift med Tøger Jensen, er moderens mor. Mads Hannerup er moderens fætter, Maren Hannerup var søster til hans far Christen Hannerup †1755 af Brandholm. Mette Andersdatter kunne være søster til faderen.
22601785.05.16Maren Christensdatter Kragsig Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter - Anden Pintse Dag havde Christen {Hansen} Kragsig af 1ste kone Johanne Jensdatter en Datter til Daabe kaldet Maren baaret af Søsteren {? Else Jensdatter, Harresø}. Fadderne Jens {Hansen} Væver Hustrue {Kirsten Jensdatter} og Datter {Maren Jensdatter} og Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Se dåb 2127.
19461785.05.24Navnløs  Jakob  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '1 p: T: blev Jacob Husums (FEJL!) Datter begraven 4 dage gammel.'}
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Præsten skrev en gang om aaret af til sin egen kirkebog, derved forveksling med linjen før, der havde Peder Poulsen Husum. Ingen Jakob fundet, der kunne være far.
22621785.07.31Mette Pedersdatter Lundfod Peder Christensen Grarup Karen Sørensdatter - Dom 10: p: T: havde Peter Christensen Grarup af sin 1ste kone Karen {Sørensdatter} en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Christen Olsens Datter Maren {Christensdatter}, Fadder Christen Olsen, Søren {Pedersen} Spillemand, Thomas {Christensen} Algierlund {Alkærlund} Truels {Christensens} kone {Mette Christensdatter} i Brande {By}, og Søren {Pedersen} Spillemands Datter Johane {Sørensdatter}.
22641785.09.18Kirsten Thomasdatter Brogaard Thomas Nielsen Brogaard Mette Pedersdatter - ds 17de Dito havde Thomas {Nielsen} Brogaard af 1ste kone mette {Pedersdatter} en Datter til daaben kaldet Kirsten, baaren af Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Fadder Hans {Pedersen} Schierlund, Søn {Peder Hansen} og Datter {Ane Marie Pedersdatter} Peter {Christensen} Tarp.
NOTITS: Familieforhold ikke sikre.
22661785.10.23Sidsel Pedersdatter Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter - 22de p. T: havde Peter {Pedersen} Useltoft af 1ste kone Ane {Christensdatter} en Datter til Daaben, kaldet Zessel baaren af Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter} i Flø. Fadder Christen Pallesens Søn {Søren Christensen}, Jens Pettersen i Uhre, Søren {Sørensen} Flø. Søren {Sørensen} Fløs Datter {Ane Sørensdatter}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
NOTITS: Faderens svogers søster bærer. Jens Pedersen er faderens bror. Søren Sørensen er faderens svoger, som er gift med hans søster Mette Pedersdatter.
22701785.11.20Boel Katrine Nielsdatter Brandlund Niels Lassen Karen Jespersdatter - d: 26 p. T. havde Niels Lassen af sin første kone Karen {Jespersdatter} en Datter til Daaben kaldet Boel Katrine baaren af Henrich Petersens Datter {Ane Marie Henriksdatter, Uhre}. Fadder Hendrich Petersen og kone {Mette Pedersdatter}, Niels Lassens Datter og Anders {Jensen} Arrevads søn Jens {Andersen}.
NOTITS: Niels Lassens datter Karen *1779 er kun seks år, datteren der er fadder må være en ældre datter.
22711785.12.18Maren Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Jensdatter - d: 4de Advent havde jens jensen Borup {Boel} af sin 1ste kone Johanne {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren, baaren af Michel Christians {Olesens} kone {Mette Jensdatter} i kopborre {Kokborg, Thyregod}. Fadder Michel Christian {Olesen} faderen Jens Jensen {moderens far}, Søren {Hansen} Kolpens Søn {stedsøn: Knud Jørgensen}, Peter {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Mette Jensdatter formodet søster til moderen. Kirsten Jensdatter i Tarp er søster til moderen.
19561786.01.01Navnløs Borup Peder Christensen Boel Anne Madsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Fest Trinitatis blev Peter {Christensen} Boels Datter begraven 20 uger gl'}
Begravelse nr. 6224
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.
22721786.01.08Margrethe Jørgensdatter Brande By Jørgen Jørgensen Brande Maren Jensdatter  første Søndag efter H. 3: k. havde Jørgen {Jørgensen} Brande af første kone Maren {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Margrethe baaren af Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter} Faddere Mads {Jensen Brande} og Datter {Margrethe Madsdatter} Niels {Pedersen} Arrevad Jørgens {Jørgensen Brandes} Søn Jørgen {Jørgensen}.
Begravelse nr. 6221
NOTITS: Margrethe, 20 uger, begravet 1786 #6221. Mads Jensen er moderens bror. Niels Pedersen Arvad er gift med Ane Jørgensdatter som er søster til faderen.
22731786.01.16Maren Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Søndergaard Anne Marie Henriksdatter - 2 P: Ep: havde Jens {Thøgersen} Søndergaard i Uhre af første kone Anne Marie {Henriksdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaaren af Margrethe {Jakobsdatter} Aagaard, fadder Henrich Petersen og Datter Christen Nielsen Jakob Michelsens kone {Kirsten Jensdatter}
Begravelse nr. 6229
NOTITS: Begravet, 20 uger, 1786 #6229. Henrik Pedersen er moderen far. Ane Henriksdatter hendes søster.
22741786.01.30Anne Michelsdatter Hyvild Michel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter - 4: p: Ep: havde Michel {Pedersen} Hyvild af 1ste kone Johanne {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne baaren af Søren Jensen Riisbergs Fæstemøe {Maren Madsdatter}. Faddre Søren {Jensen} Riisberg, Søren {Pedersen} Hyvild, Mads {Jensen} Riisberg Henrich Petersens Datter {Ane Henriksdatter, Uhre}.
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Anne, 1 år, begravet 1787 #6237. Moderens bror Søren Jensen er tre uger før blevet trolovet i Give med Maren Madsdatter i Hedegaard Give, hvor de bosætter sig. Søren Pedersen er faderens bror, som er blevet ugift på gården. Mads Jensen er såvidt vides ikke familie.
22771786.02.12Anne Clemmensdatter Hyvild Clemmen Larsen Hyvild Maren Jensdatter - Septuagesima havde Clemen {Larsen} Hyvild af 1ste kone Maren {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne baaren af Christen {Jensen} Nørre Askiærs kone {Ane Larsdatter}, Faddre Thomas Kieldsen Langkiær Søren {Pedersen} Hyveld {Hyvild} Ammen i Holm og Thomas {Kjeldsens, ?Christensens?} kone {Ane? Jakobsdatter?}.
NOTITS: Ane Larsdatter er søster til faderen.
19451786.03.07Dødfødt Husum Peder Poulsen Husum Maren Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dito Dag (2den Søndag i Faste) Peter {Poulsen} Husums Datter dødfødt.'}
Begravelse nr. 6219
22811786.04.04Mette Troelsdatter Grarup Troels Iversen Grarup Maren Christensdatter - d: 4: Apriil havde Truels {Iversen} Grarup af 1ste kone Maren {Christensdatter} en Datter til Daaben kaldet Mette, baaren af Peter Østergaards kone Faddre Christen {Nielsen} Nedergaard Lars {Hansen} Riiberg {Risbjerg} og kone {Ane Christensdatter} Peter Østergaard. {Anden skrift:} Confirm 1802.
NOTITS: Peder Østergaard ikke identificeret, skulle være af Brande By. Måske er Christen Nielsen Nedergaard i Brandlund far til både moderen og Ane Christensdatter.
22871786.05.25Kirsten Pedersdatter Uhre Peder Pedersen Ane Christensdatter - Christi Himmelfarts dag havde Peter Petersen Uhre af 1ste kone Ane {Christensdatter} en Datter til Daaben kaldet Kirsten baaren af Anders {Pedersen} Nørlunds kone, Faddre Henrik Petersen Jens Petersen Henrich Petersens Datter {Ane Marie Henriksdatter}, Jens Petersens kone {Ane Larsdatter}.
NOTITS: Familieforhold uklare.
22881786.09.03Else Mortensdatter Brandlund Morten Simonsen Maren Pedersdatter - Dom: 12da p: T: havde Morten Simonsen af 2den kone Maren {Pedersdatter} en Datter til Daaben kaldet Else baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Faddre Maren {Christensdatter} Fopagters Peter {Jensen} Skræder Christen Askiers kone {Ane Larsdatter eller Karen Nielsdatter}.
NOTITS: Familieforhold uklare. Uklart om Christen Askær er Christen Jensen i Nørre Askær eller Christen Pedersen i Sønder Askær.
22891786.09.03Abelone Madsdatter Blæsbjerg Mads Jensen Blæsbjerg Else Marie Jensdatter - dito Dag havde Mads {Jensen} Blesberg af 1ste kone Else Marie {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Abelone baaren af Søster Else {Jensdatter Flø}, Faddre Jens {Jensen} Flø og kone {Kirsten Jensdatter}, Kirsten tienende hos Christen {Nielsen} Dørslund, Peter {Poulsen} Husum.
NOTITS: Mads Jensen er bror til Jens Jensen i Flø, Brande.
22911786.09.10Johanne Jensdatter Flø Jens Jensen Flø Kirsten Jensdatter - 13tia havde Jens Jensen i Flø af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} 2 Tvillinger til Daaben en Søn og en Datter kaldet Johanne baaren af Søren {Sørensen} Fløs Datter {Ane Sørensdatter} Faddre Niels {Pedersen} Flø, Søren {Sørensen} Flø Enken og Maren Nielsdatter.
NOTITS: Tvilling til Jens Jensen. Maren Nielsdatter er enke, måske er teksten ment som "Enken Maren Nielsdatter".
22921786.09.10Mette Larsdatter Brandlund Lars Christensen Bundgaard Ingeborg Poulsdatter - Dito Dag havde Lars Christensen Bundgaard {Brandlund} af Første kone Ingeborg {Poulsdatter} en Datter til daaben kaldet Mette baaren af Jens Trulsens kone i Uhre Faddre Jens Truelsen {Uhre} Jens {Pedersen} Bundgaard, Peter Trulsens kone {Karen Andersdatter}, Niels {Pedersen} Lille Sandfelds Datter Kirsten {Nielsdatter}.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
22931786.12.26Mette Jensdatter Langkær- Lille Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter - 2den Juule Dag d 26 Decembr 1786 havde Jens Nielsen Greene i Lille Langkier af sin anden Kone Johanne Marie {Pedersdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Maren {Sørensdatter?} Bundgaard i Uhre, Faddere: Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, Clemmen {Andersen} Schierris, Søren {Lassen} Biere i Brandlund og Jens {Pedersen} Nørgaards kone {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Mette, 11 uger, begravet i 1787 #6238.
19961787.01.01Else Pedersdatter Brandlund Peder Troelsen Karen Andersdatter {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787, ikke indført i kirkebogen. 'Peder Troelsen af Brandlund og Karen Andersdatters datter kaldet} Else.' }
NOTITS: Konfirmeres i 1803 fra Lundfod, hvor forældrene er flyttet hen 1797. Else Pedersdatter er i FT 1801 hjemme i Lundfod. Ikke set død, ikke set gift.
19911787.01.01Johanne Jensdatter Lilleholm Jens Christensen Væver Karen Christensdatter {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787. Ikke indført i kirkebogen: 'Jens Christensen Skræder af Lilleholm og Karen Christensdatter datter kaldet} Johanne
NOTITS: Forældrene er i Lilleholm før og efter 1787. Gift 1813 #8273 med Thomas Pedersen. Bosat Grarup.
19941787.01.01Kirsten Sørensdatter Grarup Søren Jensen Smed Ane Kjeldsdatter {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787, ikke indført i kirkebogen: 'Søren Jensen Smed af Grarups og Ane Kjeldsdatters datter kaldet Kirsten.'}
NOTITS: Konfirmeret 1803 af Langkær, hvor moderen kom fra. Gift 1818c med Peder Mortensen *1789 Brandlund, bosat Donneruplund, Give 1834.
22941787.01.07Mette Nielsdatter Uhre Peder Nielsen Else Pedersdatter - d 7de Januar 1787 havde Peder Nielsen, Uhre af sin 2den kone Else Peders Dat: en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Store Lankier, fadderne vare: Hans Jensen og Jens Truelsen i Uhre, Niels Pedersen i Fløe og Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Mette, 4 år, begravet #6320 i 1791.
22961787.02.04Johanne Marie Pedersdatter Brandlund Peder Pedersen Mette Pedersdatter - Dom: Septuages: havde Peder Pedersen Brandlund af sin 1ste kone Mette PedersDat: en Datter til Daaben blev kaldet Johanne Marie, baaren af Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i Uhre Fadderne Fadderne[!]: Hendrick Pedersen og Ung Jens Pedersen i Uhre, Søren {Larsen} Biere Brandlund og Niels Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i Sandfeld store.
NOTITS: Faderens brødre er Jens Pedersen og Niels Pedersen. Søren Larsen Bjerre er gift med Ane Pedersdatter, som måske er i familie med den ene eller anden her.
22981787.03.04Martha Madsdatter  Brande By Mads Jensen Brande Maren Christensdatter - 2den Sønd: i Faste havde Mads Jensen i Brande af sin 1ste Hustrue Maren ChristensDat {Christensdatter} Tvillinger til Daaben en Søn blev kaldet Niels Christian, en Datter blev kaldet Martha den første baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Marie {Hansdatter}, den 2den Karen Jens Dat {Jensdatter} Utoft Fadderne Jørgen {Jørgensen} Brande, Truels {Christensen} Brande, Niels Hansen Schierlund, Søren Christensen, Niels {Christensen} Lankiers kone {Sophie Enevoldsdatter} Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Jomfru Clausen {Præst N. C. Clausens datter} og Jomfru Dahl.
NOTITS: Maren Jensdatter, Jørgen Jørgensen Brandes kone, er søster til faderen.
LINK: Ikke antaget til konfirmation i 1804.
22991787.04.14Ane Cathrine Pedersdatter Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter - 1ste Søndag efter Paaske havde Peder Andersen Schierlund af sin 1ste kone Kirsten Thøges Dat: {Thøgersdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Ane Cathrine, baaren af Jens Thyggesens kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Fadderne Hans {Jensen} Smed i Brande, Peder Hansen Schierlund, Morten {Pedersen} Schierlunds kone {Ane Nielsdatter}, Jens Thygesen 3die Mands Fadder.
Begravelse nr. 6306
NOTITS: Ane Cathrine, 3 år 8 måneder, begravet #6306 i 1790. Moderens bror er Jens Thøgersen. Meningen med "3die Mands Fadder" ikke klar.
23001787.04.28Martha Nielsdatter Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter - 3die Sønd: efter Paaske havde Niels Christensen Nygaard, Brande af sin 2den kone Karen {Maren!} Chrisens Dat {Christensdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Martha, baaren af Niels {Christensen} Donnerups kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} Fadderne Niels {Christensen} Østergaard, Truels {Christensen} Brande, Peder Christensen og Niels {Christensen} Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}. {Anden skrift:} confirmert 1803.
23071787.08.06Mette Pedersdatter Uhre Peder Jensen Skræder Ane Pedersdatter - 9de Søndag efter Trinit: havde Peder Jens Skræder i Uhre af sin 1ste kone Ane Peders Dat. en Datter til Daaben, blev kalte Mette, baaren af Morten Simonsens Hustrue i Brandlund , Fadderne Peder Christensen i Uhre, Christen Pedersen Askier, Jens Truelsens Søn {stedsøn: Niels Nielsen} i Uhre og Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i bemelte Uhre. {Anden skrift:} confirm: 1804.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
23111787.09.02Ane Larsdatter Grarup Lars Nielsen Else Christensdatter - Samme dag havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste kone Else Christens Dat. en Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre; Fadderne: Christen Pedersen Askier, Søren {Jensen} Smed i Grarup, Niels Christensen Askier og Søren {Jensen} Smeds kone {Anne Kjeldsdatter}.
23131787.10.21Gertrud Jensdatter Tarp Jens Henriksen Tarp Margrethe Jakobsdatter - 20de Sønd: efter Trinit: havde Jens {Henriksen} Tarp af sin 1ste kone Magrethe Jacobs Dat, en Datter til daaben blev kaldet Giertrud, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre, Fadderne Henrich {Jensen} Tarp, Anders Pedersen i Uhre, Søren Christensen Lund og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sanfeld.
NOTITS: Mette Jakobsdatter er søster til moderen. Henrik Jensen er faderens far. Maren Christensdatter er født på den anden halvgård i Tarp.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
23151787.12.23Mette Olesdatter Brandlund Ole Jensen Maren Christensdatter 1. 4de Sønd i Advent havde Maren Christens Dat i Brandlund sit Slegfred barn til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Væverens {Jens Hansen} Datter Maren Jens Dat i Lille Holm. Faddere Jens Simonsen og Søren {Lassen} Biere i Lund {Brandlund}. Christen Pallesens Søn Søren {Christensen} i Fløe og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter} i Lund {Brandlund}. NB Barnets Fader blev ved Daaben udlagt at være Ægte og Gaard Mand Ole Jensen i Borup.{Anden skrift:} confirm: 1805.
NOTITS: Ikke klart hvem Maren Christensdatter forældre er. I 1805 ved konfirmationen er Mette Olesdatter i Borup, men mangler i FT 1801.
23161787.12.26Ane Madsdatter Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 2.den Juule Dag havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste Kone Mette Anders Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane, baaren af Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter} i Lund; Faddere er Michel {Pedersen} Hyvild, Peder Truelsen, Lars {Sørensen?} Askier {Nørre Askær?} og Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorte Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6322
NOTITS: Ane, 3 aar, begravet 1791 #6322. Moderens søster er Karen Andersdatter og bror Søren Andersen. Peder Troelsen er svoger til moderen. Michel Hyvilds kone Johanne Jensdatter er søster til faderen.
23181788.01.06Margrethe Sørensdatter Dørslund Søren Nielsen Maren Poulsdatter 4. Søndagen efter Nyt-Aar havde Søren Nielsen i Døslund af sin 1ste kone Maren Povels Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Magrethe baaren af Christen Nielsen Kone i Døslund; Faddere: Povel {Jakobsen} Husom, Peder {Povelsen} Husom, Jeppe Christensen og Mads {Jensen} Blæsbjergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Faderens bror er Christen Nielsen. Moderens far er Poul Jakobsen, Husum og hendes bror Peder Poulsen, Husum. Mads Jensen Blæsbjerg er en nabo.
23251788.03.16Ane Benedikta Pedersdatter Lundfod Peder Christensen Karen Sørensdatter 11. Palme Søndag havde Peder Christensen i Lundfod af sin 1ste Kone Karen Sørens Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Ane Benedicta, baaren af Anders Christensens Kone {Maren Sørensdatter} i Vester Harrild {Ejstrup}, Anders Christensen af bemelte Harrild {Ejstrup}, Søren Pedersen {Spillemand} i Lundfod, Hans Andersen i Arevad og Thomas Pedersens Kone {Margrethe Jakobsdatter} i Lundfod.
Begravelse nr. 6520
NOTITS: Ane Benedikta, 16, begravet fra Borup 1804 #6520. Moderen, 31, begravet efter dødfødt barn 1790 #6304. Søren Spillemand er moderens far, Maren Sørensdatter er hendes søster.
23261788.03.24Ane Christensdatter Uhre Christen Nielsen Nørgaard Ane Kirstine Nielsdatter 12. 2den Paaske=Dag havde Christen {Nielsen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste Kone Ane Kierstine Niels Dat: en Daatter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Christen Pedersen Kone {Ane Henningsdatter} i Uhre. Fadderene Christen Pedersen, Jens Pedersen Nørgaard, Henning Nielszen, og Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær}.
NOTITS: Gift i nov. 1787, #8094, første barn 5 måneder senere.
23281788.04.13Ane Kirstine Clemmensdatter Hyvild Clemmen Larsen Hyvild Maren Jensdatter 14. 3die Søn=Dag efter Paaske havde Clemend {Larsen} Hiuvild af sin 1ste Kone Maren Jens=Datter en Daater til Daaben blev kaldet Ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jakobsdatter} fadderne Christen {Jensen} Utoft Michel {Pedersen} Hiuvild, Ander Larsz: i store Langkier og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. {Anden skrift:} Confirm 1805.
NOTITS: Christen Jensen Utoft er moderens bror. Mikkel Pedersen er nabo på den anden halvgård i Hyvild.
LINK: Utoft familien.
23301788.05.11Maren Andersdatter Brandlund Anders Christensen Midtgaard Kirsten Pedersdatter 16. 1ste Pintze Dag havde Anders Christensen Midtgaard i Brandlund af sin 1ste Kone Kiersten Peders Datter, en Datter til Daaben blev kaldet Maren baaren af Hans {Christensen} Lunds Kone {Ane Katrine Nielsdatter} i Fiederholt i Rind Sogn. Fadderne Hans {Christensen} Lund, Søren Christensen Midtgaard, Jens Simonsen i Lund {Brandlund} og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1805.
NOTITS: Broderen Hans Christensen kaldet Lund er hosekræmmer i Fjederholt, Rind sogn. Søren Christensen er hjemme på Midtgaard i 1788. Jens Simonsen og kone er naboer.
19881788.07.01Kirsten Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Birte Nielsdatter {REKONSTRUKTION. Efter alder i FT 1801 født mellem januar 1788 og januar 1789; ikke indført i kirkebogen: 'Christen Thomsen af Alkærlund og Birte Nielsdatters datter kaldet Kirsten
NOTITS: Alle andre børn født i Alkærlund fx Ane Marie *1784 og Birte *1794.
19841788.07.01Anne Jensdatter Flø? Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: efter alder i FT 1801 født i 1788c, ikke indført i kirkebogen: 'Jens Nielsen Grene af Flø? og Johanne Marie Pedersdatters datter kaldetAnne.'}
NOTITS: Hun ses i FT 1801 i Lille Tykskov, Ejstrup ved forældrene 12 år gammel. I 1787 ses forældrene i Lille Langkær, 1790 i Flø. Datoen den 1. juli er antaget som midt i året.
23321788.07.27Abelone Jensdatter Flø Jens Jensen Kirsten Jensdatter 18. Dom 10ne post Trinit havde Jens Jensen i Fløe, af sin første Kone Kiersten Jens Datt: en Datter til Daaben blev kaldet Abelone baaren af Jens Thuesens Daatter Mette {Jensdatter} Wolsgaard {Volsgaard, Snejbjerg}, Fadderne Povel {Jakobsen} Huusum Peder {Poulsen} Huusom og Niels Pedersen i Fløe og Søren {Sørensen} Vestergaard Kone {Mette Pedersdatter} ibidem.
NOTITS: Familien flyttede 1789c til Tornvig Arnborg. Moderen Kirsten Jensdatter døde der 1791, skifte.
23361788.10.05Ane Kirstine Jensdatter Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 22. Samme Dag havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, af sin første Kone Dorthe Sørens Dat: en Daatter til Daaben blev kaldet ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Nør=Aaskiers Kone {Ane Larsdatter}, Fadderne Christen Pedersen og Christen Nielsen Nørgaard i Uhre, Lars Sørensen Aaskier og Christen {Nielsen} Nørgaards Kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Ane Kirstine, 5 uger, begravet i 1788 #6272. Moderens mor Ane Larsdatter, stedfar Christen Jensen og bror Lars Sørensen er tilstede.
23371788.12.28Mariane Pedersdatter Borup Peder Troelsen Karen Andersdatter 1. Sønd. imell. Juul og Nyt=Aar=Dag havde Peder Truelsen i Borup af sin 2den Kone Karen AndersDatter en Datter til daben blev kaldet Mariane baaren af Karen Truels Datter Manden Sødster Fadderne Mads {Jensen} Riisberg Christen Sørensen {Hjuler} og Knud {Jørgensen} Økier begge af Borup og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet, 5 år, 1794 #6368. Forældrene FT 1787 i Brandlund. Karen Troelsen faderens søster. Johanne Jensdatter Boel nabo.
23401789.02.01Mette Christensdatter Uhre Christen Christensen Møller Ane Marie Olesdatter 4. 4de Sønd: efter H: 3. Kong: D: havde Christen {Christensen} Møller i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Ols Datt: en Datter til Daaben blev kaldet Mette baaren af Maren Ols Dattter Koenens Sødster, Fadderene Hans {Jensen} Smed, Dynes Larssen, Christen Bundgaard alle af Uhre og Degne Enken {Maren Halvorsdatter} i Brande.-
NOTITS: Moderens søster Maren Olesdatter bærer. Moderens far Ole Halvorsen er bror til Maren Halvorsdatter
23411789.02.01Maren Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 5. Samme Dag havde Niels {Nielsen} Organist efter 1ste Hustrue Johanne Christens Daat: en Daatter til Daaben blev kaldet Maren baaaren af Jens Nielsens Enke {navn ikke kendt} i Brande, Fadderne Jens {Pedersen} Nørgaard Christen {Nielsen} Nørgaard og Christen Pedersen i store Sandfeldt og Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.-
NOTITS: Jens Nielsen nævnt i skattemandtallet 1763, vel død 1763-73. Mads Jensen Brandes far. Christen Nielsen og Christen Pedersen er naboer. Peder Christensen Tarp er bror til moderen.
23431789.03.08Ane Katrine Hansdatter Brande By Hans Jensen Smed Mette Andersdatter 7. 2den Sønd: i Faste havde Hans Jensen Smed i Brande af sin 1ste Kone Mette Anders Dat: en Datter til Daaben blev kaldet Ane Cathrin baaren af Mads {Christensen} Handerups Kone {Mette Andersdatter} i Brande, Fadderene Mads {Christensen} Handerup, Niels {Christensen} Østergaards Karl Peder Christensen og Otte Sørensen i Uhre, og Truel {Christensen} Brandes Kone {Mette Christensdatter}- {Anden skrift:} confirm: 1805.
23441789.03.08Ane Thomasdatter Langkær- Store Thomas Christensen Sidsel Jensdatter 8. Samme Dag havde Thomas Christensen i store Langkier af sin 1ste Kone Sidsel Jens Datter en Datter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Anders Christensens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Fadderne Clemen {Andersen} Schieris Christensen {fejl for: Christen} Christensen {maaske tjenestekarl} i Schierris, Anders Larsen i store Langkier og Anders Larsens kone {Ane Christensdatter}. {Anden skrift:} 1805 confirm.
23451789.03.15Karen Ane Sophie Nielsdatter Uhre Niels Clemmensen Ane Kirstine Hansdatter 9. 3die Sønd: i Faste havde Natmanden Niels Clemensen af Hvejsel Sogn ved at gaae om, at betle med sin Hustrue Ane Kierstine Hans Datter, der paa Reysen ved at laane Huus om Natten giorde Barsel i Uhre af bemeldte sin Hustrue en Daatt: til Daaben her i Brande Kirke, blev kaldet Karen Ane Sophie baaren af konens Mode Maren Knuds Datter Fadderne.
NOTITS: Ingen faddere angivet, tom plads i kirkebogen.
23471789.03.22Ane Laustdatter Uhre Laust Nielsen Maren Christensdatter 11. Samme Dag blev her i Kirken døbt et slegfred Barn hvis fader blev udlagt at være Laust Nielssen fød i Uhre som tiener i Sem Sogn i Munchegaard Øster Ribe Moderen Maren Christens Datt: Barnet blev kaldet Ane baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre. Fadderne Jens {Pedersen} Nørgaard, Christen Bundgaard, Otte Pedersen og Christen {Nielsen} Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter}.
23521789.04.19Ane Larsdatter Brandlund Lars Christensen Nedergaard Ane Jensdatter 16. Samme Dag havde Lars {Christensen} Nedergaard i Brandlund af sin 1ste kone Ane Jens Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Søren Christensens kone {Birte Jensdatter} i Grarup, Fadderne Christen {Christensen} Nedergaard, Søren {Christensen} Grarup, Peder Christensen i Brande {By} og Truels {Iversen} Grarups kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Søren Christensen er bror til faderen. Christen Christensen er faderens far.
23531789.05.03Sidsel Larsdatter Brandlund Lars Christensen Bundgaard Ingeborg Poulsdatter 17. 3die Sønd: efter Paaske havde Lars {Christensen} Bundgaard af sin 1ste kone Ingeborg Povels Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Sidse baaren af Mandens Syster Else Christensdatter i Uhre. Fadderne Jens Truelsen {Uhre}, Christen Bundgaard i Uhre, Christen {Pedersen} Bierre i grarup og Anders {Christensen} Midtgaards kone {Kirsten Jensdatter}.
Begravelse nr. 6310
NOTITS: Sidsel, 1½ aar, begravet 1790 #6310. Else Christensdatter er faderens søster. Faderen maa være født i Uhre.
23561789.05.17Christiana Nielsdatter Borup Niels Christensen Stenkløver Mette Pedersdatter 20. Samme Dag havde Niels Christensen Steen Klyver i Borup af sin 1ste kone Mette pedersd Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Christiana baaren af Knud Jørgensens Syster i Økier, Else Marie {Jørgensdatter}; fadderne Peder Truelsen, Søren {Lassen} Biere, Knud {Jørgensen} Økier og Peder Truelsens kone {Karen Andersdatter}.
NOTITS: Alle er naboer. Niels Stenkløver er kommet fra et andet sogn.
23581789.06.14Karen Sørensdatter Brandlund Søren Simonsen Maren Henningsdatter 22. 1ste Sønd: efter Trinit: havde Søren Simonsen i Brandlund af sin 1ste kone Maren Hennings Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Jens Simonsens kone {Mette Jensdatter} i Brandlund Fadderne Jens Simonsen, Morten Simonsen, Johan Jørgensen alle af Brandlund og Morten Simonsens kone {Maren Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6285
NOTITS: Karen, 14 uger, begravet 1789 #6285. Der mangler bevis for at Søren, Jens og Morten skulle være brødre. Johan Jørgensen er nabo.
23601789.07.05Karen Larsdatter Grarup Lars Nielsen Elles Christensdatter 24. 4de Sønd: efter Trinit: havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste kone Else {Elles} Christens Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Askiers Datter {steddatter} Karen {Christensdatter}, Fadderne Niels {Larsen} Vestergaard, Ole Jensen {Glasou} Grarup, Lars Andersen Schierris og Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}.
NOTITS: Moderens søster Karen Christensdatter bærer. Niels Larsen er faderens far. Ole Jensen Glasou er nabo.
23611789.07.05Ane Pedersdatter Uhre Peder Nielsen Else Pedersdatter 25. Samme Dag havde Peder Nielsen i Uhre af sin 2den Kone Else Peders Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane, baaren af Palle {Pedersen} Fasterholts Datter {steddatter: Anne Kirstine Jensdatter, 26} Arenborg Sogn, Fadderene Hans {Jensen} Smed {Uhre}, Jens Truelsen Uhre, Niels Pedersen Fløe og Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Palle og Niels Pedersen er brødre til moderen. Mette Nielsdatter måske nabo.
23621789.07.19Karen Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Jensdatter 26. 6te Sønd: efter Trinit: havde Jens {Jensen} Boel i Borup af sin 1ste kone Johanne Jens Dat. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaret af Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Fadderne Michel Christian {Olesen} Kolkeborg {Kokborg, Thyregod}; Peder Truelsen og Knud {Jørgensen} Økier, begge af Borup, og Miechel Christians {Olesens} kone {Mette Jensdatter}.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er søster til moderen.
23631789.08.02Ane Eriksdatter Sandfeld- Bjerre Erik Larsen Bjerre Ane Sørensdatter 27. 8de Sønd: efter Trinit havde Erick {Larsen} Biere af sin 2den kone Ane Sørens Dat. 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Christen {Michelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter}, Arnborg Sogn, Fadderne Clem {Clemmen Andersen} Schierris, Anders Lassen i Lankier, Jens Pedersen i Uhre og Anders Lassens Kone {Ane Christensdatter} i [store?] Lankær.
NOTITS: Opkaldt efter faderens første kone Anne Michelsdatter, hvis bror Christen Michelsens kone Ane Marie Pedersdatter bærer.
23641789.09.20Ane Marie Sørensdatter Dørslund Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter 28. 15de=Sønd efter Trinit havde Søren {Nielsen} Over Døslund af sin 1ste kone Maren Povels Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane Marie, baaren af Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}, fadderne Poul {Jakobsen} Husom, Peder Hansen i Døslund, Peder Brejel og Hans {Pedersen} Tornvigs {i Dørslund} kone {Ane Larsdatter}.
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Peder Poulsen er moderens bror. Peder Hansen er vel naboen Hans Pedersens far
23661790.03.10Johanne Eriksdatter Harrild Erik Jensen Inger Sørensdatter 2. d. 10 Martii havde Erick Jensen i Harild, af sin 2den kone Inger Sørensdatter en Datter til daaben blev kaldet Johanne baaren af Christen {Sørensen} Schiøttes kone {Karen Jensdatter} i Mellem hariild. faderne ditto Christen Schiøtt, Christen {Eskildsen} Wolling {Lille Harrild}, Jonas {Eriksen} Harrild og Peder Christensens kone {Lene Eriksdatter} i Voilund {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Christen Skyttes kone Karen Jensdatter er faderens søster. Christen Wolling er en nabo. Lene Eriksdatter er faderens datter af første ægteskab.
23701790.04.05Margrethe Clemmensdatter Skerris Clemmen Andersen Skerris Ane Thomasdatter 6. Ande paaske dag havde Clemand Skierris af sin 3die kone Ane Thomasdatter en Datter til Daaben blev kaldet Magrethe, baaren af Præsten Hr. {Jens Frederiksen} Breums hustrue {Kirstine Andersdatter Alle} faderne Bertel Jacobsen af V. Jelling Anders Lassen i store Langkiær, Peder {Clemmensen} Schieris og Erick {Larsen} Bieres Kone {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Moderen havde tjent i præstegaarden, da hun blev gift med faderen. Bertel Jakobsen er moderens stedfar. Peder Clemmensen er faderens søn. Anders Lassen en slags nabo.
23721790.04.18Ane Pedersdatter Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter 8. Samme dag havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin 1ste kone Ane Christensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Jens Pedersen kone {Ane Larsdatter} i Uhre faderne Anders Christensen Døslund Erick Ericksen i Harild Christen Pallesen i Fløe og Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter} i Fløe.
NOTITS: Faderens bror Jens Pedersens kone bærer. Anders Christensen og Erik Eriksen er nære og lidt fjernere naboer. Mette Pedersdatter er faderens søster.
23741790.05.02Sidsel Jensdatter Borup Jens Simonsen Kirsten Jensdatter 10. 2de Søndag efter Paaske havde Qvinden Kiersten Jensdatter af Boerup sin Slefred Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel Barnets fader blev udlagt at være Jens Simonsen i Brandlund, baaren af Moderens Søster Karen Jensdatter faderne Peder {Jensen} Skræder i Uhre Peder Troelsen og Knud {Jørgensen} Økier i Borup og Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Moderens søster Karen Jensdatter. Folketællingen har ingen Kirsten Jensdatter i Borup 1787 tre år før.
23751790.06.13Bodil Marie Pedersdatter Uhre Peder Pedersen Sognefoged Anne Christensdatter 11. 2den post Trin: havde Peder Pedersen Sognefoget i Uhre a fsin 1ste kone Anne Christensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Bodild Marie, baaren af Madame Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} paa Brandholm faderne Niels Pedersen Store Sandfeld, Jens Pedersen lille Sandfeld Christen Nielsen i Døslund og Peder {Jensen} Skræders kone {Ane Pedersdatter} i Uhre. [Ande skrift:] confirm 1807.
NOTITS: Niels og Jens Pedersen er faderens brødre. Ane Pedersdatter en nabo.
23771790.07.18Dorthe Nielsdatter Sandfeld-Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 13. 7de p. Trin havde Niels Pedersen i Stor Sandfeld af sin 1ste kone Kiersten Troelsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Dorthe baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i lundfoed faderene Peder Pedersen [Nørlund] Jens Pedersen lille Sandfeld Jørgen Troelsen Store Sandfeld, og Anders Pedersens kone {Maren Pedersdatter} i N[ør]lund. {Anden skrift:} confirm 1808.
NOTITS: Otte, Peder, Jens og Anders Pedersen er faderens brødre. Jørgen Troelsen er moderens bror.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
23821790.10.10Bodil Margrethe Larsdatter Brandlund Lars Christensen Winding Maren Jensdatter 18. 19de p: Trin: havde Lars Christensen Winding af sin 2den kone Maren Jensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Boel Magrethe baaren af Ole Iverssen kone {Sidsel Marie Jensdatter} i Dørchen {Thyregod} faderne Jens Hansen Vever Ole Iversen i Dørchen {Thyregod}. Christen {Hansen} Kragsig og Christen {Hansen} Kragsigs kone {Johanne Jensdatter}.
NOTITS: Sidsel Marie Jensdatter er søster til moderen, begge født i Lilleholm. Jens Hansen Væver er deres far. Ole Iversen er Sidsel Maries mand.
23831790.10.31Ane Margrethe Jensdatter Brandlund Jens Simonsen Mette Christoffersdatter 10. 22 de p: Trin: havde Jens Simonsen i Brandlund af sin 1ste kone Mette Christoffersdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Magrethe baaren af Præstens {Jens Frederiksen Breum} kone Madame Breum {Kirstine Andersdatter Alle} faderene Sign: Søren {Johansen} Busch, Niels Jensen og Anders {Christensen} Mitgaard begge af Brandlund, og Niels {Christensen Stenklyver} Steenhugers kone {Mette Pedersdatter}.
NOTITS: Mest naboer.
23861790.12.26Maren Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 3. 2den Juule Dag havde Jens Thygesen i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Hendrichs Dat. 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund; Fadderne Thøger Jensen i Lille Brande {Sønder Omme}, Peder Andersen i Schierlund, Peder Pedersen i Uhre, og Peder Pedersen Kone {Ane Christensdatter} ibidem.
NOTITS: Thøger Jensen er far til faderen. Kirsten Thøgersdatter er søster til faderen. Peder Pedersen sognefoged er nabo.
23881791.01.09Karen Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Harrild Ane Sørensdatter 5. 1ste Sønd: efter H: 3 Kongers Dag havde Erick Ericksen Harrild af sin 1ste Kone Ane Sørens Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Pige Johanne Christens Dat: i Brande, Fadderne Peder Pedersen Usseltoft, Troel Christensen i Brande, Erick Jensen Harrild og Peder {Pedersen} Usseltofts kone {Ane Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Mest naboer.
23911791.01.23Ane Poulsdatter Risbjerg Poul Jensen Mette Nielsdatter 8. Samme Dag havde Povel Jensen i Riisberg af sin 2den Kone Mette Niels Dat 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Lars {Hansen} Riisbers Kone {Ane Christensdatter}; fadderne Peder Nielsen og Christen Pedersen Sønder Askier, Lars Hansen Riisberg og Lars Nielsens Kone {Elles Christensdatter} i Grarup.
NOTITS: Lars Hansen og Ane Christensdatter er naboer i Risbjerg, resten familie. Peder Nielsen og Karen Nielsdatter (mand Christen Pedersen og datter Elles Christensdatter) er søskende til moderen. Karen Nielsdatter var første gang gift med Christen Jensen, som var bror til faderen.
23921791.01.30Dorthe Christensdatter Dørslund Christen Nielsen Ane Eriksdatter 9. 4te post Epipha: havde Christen Nielsen i Døslund af sin 2den kone Ane Reicks Dat; 1 Datter til Daaben blev kaldet Dorthe, baaren af Ottes {Pedersens} Kone i Lundfoed, Fadderne Otte Pedersen Lundfoed, Peder Pedersen Uhre, Anders Christensen Døslund og Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
NOTITS: Faderens bror Søren Nielsens kone Maren Poulsdatter er fadder. Anders Christensen er nabo. Lundfod er nabo til Dørslund.
23931791.01.30Ane Marie Clemmensdatter Hyvild Clemen Larsen Hyvild Maren Jensdatter 10. Samme dag havde Clemen Hyveld af sin 1ste Kone Maren Jens Dat: 1 Datter til Daaben blev kalet[!] Ane Marie baaren af Mad: Kiersgaard paa Brandholm, Fadderne Christen {Jensen} Utoft i Omvraae, Søren {Johansen} Busk i Ulkier Mølle {Give}, Søren Pedersen i Hyvild og Truels {Christensen} Brandes Kone {Mette Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1808.
NOTITS: Moderens bror Christen Jensen Utoft i Omvraa Sønder Omme er fadder. Standspersonerne Mad. Kjærsgaard og Søren Busch skal vel glænse.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
19421791.01.30Dødfødt Grarup Søren Christensen Nørgaard Birte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup dødfødte barn..'}
Begravelse nr. 6315
23941791.02.13Ane Marie Jespersdatter Arvad Mølle Jesper Nielsen Ane Jensdatter 11. 6te post Epiphan: havde Esper {Jesper} Nielsen i Arrevad Mølle af sin 1ste Kone Ane Jens Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af Jens Leths Kone {Anne Katrine Pedersdatter} i Remmer {Remme} i Ikast Sogn; Fadderne Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Jens {Christian Nielsen} Møller i Sunds Mølle, Jens {Nielsen} Kiersgaard paa Brandholm og Jens {Pedersen} Lunds kone {Karen Jespersdatter Schmidt}.
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Ane Marie, 3 år , begravet 1794 #6373. Moderens mor Anne Katrine Pedersdatter Nørskov og far Jens Sørensen Leth. Jens Pedersen Lund er en nabo. Jens Kjærsgaard er en standsperson.
23981791.05.04Birgitte Cicilia Jensdatter Breum Brande By Jens Frederiksen Breum Kirstine Andersdatter Alle 15. Onsdagen d 4de Maj havde Præsten Jens {Frederiksen} Breum af sin 1ste Kone Kirstine Anders Datter Alle 1 Datter til Daaben blev kaldet Birgitte Cicilia, baaren af Hr. {Mogens Ottesen} Lassens kone {Kirstine Marie Koch} i Rind Præstegaard: Fadderne sr. Jacob {Mortensen} Schaarup i Vester Hygild, Sr. Niels {Graversen} Syndergaard Kiersgaard, sr. Niels Kiersgaard paa Brandholm og Jomfru Johanne Nielsdatter Kiersgaard.
23991791.06.26Marie Christensdatter Lundfod? Christen Olesen Smed Ane Thomasdatter 16. Dom 1ma post Trinit: havde Qvinde Ane Thomas Dat sit Slegfred barn til Daaben blev kaldet Marie, hvis Fader da blev udlagt at være en ung karl Christen Olesen Smed af Profession i Neder Amtrup Sniberg Sogn Hammerum Herred, baaren af Ole Vestergaards Datter i Eistrup. Fadderne Thomas Pedersen i Brandlund, Niels Thomesen i Lundfod, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Peder {Pedersen} fogeds {sognefogeds} Hustrue {Ane Christensdatter} ibidem.
NOTITS: Forældrene bliver gift i oktober 1791 #8112.
19871791.07.01Mette Christensdatter Wolling Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1801 født i 1791 Ikke indført i kirkebogen, Christen Eskildsen Wolling af Lille Harrild og Karen Thomasdatters datter kaldet Mette .}
NOTITS: Tilnavn Wolling i konfirmationen. Forældrene får Thomas født 1789, Eskild født 1794 begge født i Lille Harrild, så der er ingen tvivl om deres bodsted i 1791. I FT 1801 er Mette Christensdatter 10 år; hun konfirmeres 1809 som 17 årig #9302. 1. juli er en antaget dato midt i året.
24001791.07.17Bodil Margrethe Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Birthe Nielsdatter 17. Dom: 4te post Trinit: havde Christen Thomsen i Algierlund af sin 1ste Kone Birthe Niels Dat, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Bodil Margrethe, baaren af Terkel {Jensen} Castofts Datter {Else Jensdatter}; Fadderne Terkel {Jensen} Castoft, Thomas {Christensen} Algierlund, Jens {Christensen} Kragsig, og Peder {Poulsen} Husums Kone {Maren Jensdatter}.
Begravelse nr. 6329
NOTITS: Bodil Margrethe, 3 uger, begravet 1791 #6329. Thomas Christensen er faderens far. Man skulle tro Terkel Jensen ville være i familie med faderen eller moderen.
24031791.08.28Margrethe Nielsdatter Grarup Niels Jensen Grene Edel Christensdatter Vipskov 20. Samme Dag havde Niels {Jensen} Greene i Grarup af sin 1ste Kone Edel Christens Dat: {Vipskov} 1 Datter til Daaben blev kaldet Magrethe, baaren af Konens Syster Maren Christens Datter {Vipskov} Fadderne Niels Corporal, Søren {Christensen} Nørgaard, Truels Iversen Søn Søren {Troelsen} og Niels Corporals Kone, alle af Grarup.
NOTITS: Tilnavnet Grene arvet fra stedfaderen Jens Nielsen Gren også i Grarup.
24051791.10.23Maren Jensdatter Flø Jens Nielsen Grene Johanne Marie Pedersdatter 22. Samme Dag [Dom XVIII va = p. Trinit:] havde Jens {Nielsen} Greenes Fløe af sin 2den Kone Johanne Marie Peders Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mads {Christensen} Greenes Kone {Anna Nielsdatter} i Arnborg Greene; Fadderne Søren {Sørensen} Vestergaard, Christen Pallesen begge af Fløe, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Niels Pedersens Kone {Maren Nielsdatter} i Fløe.
NOTITS: Faderen stammer fra Grene, Arnborg, hvor hans søster Anna Nielsdatter har overtaget gården med hendes mand Mads Christensen.
24081791.12.11Ane Katrine Pedersdatter Borup Peder Troelsen Maren Andersdatter 3. 3die Søndag i Advent havde Peder Truelsen i Borup af sin 3die kone Maren Anders Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane Katrine baaren af Pigen Karen Jens Datter, faderne Peder Andersen Grarup, Jens {Jensen} Boel, Knud {Jørgensen} Økier og Søren Overgaards kone alle af Borup.
Begravelse nr. 6333
NOTITS: Anne Katrine, 4 uger, begravet 1792 #6333. Jens Jensen Boel, Knud Jørgensen er naboer.
24111792.01.29Ane Hansdatter Brande By Hans Jensen Smed Mette Andersdatter 6. 4de Søndag efter H. 3 kong: Dag havde Hans {Jensen} Smed i Brande af sin 1ste kone Mette Anders Datter 1 Datter til Daaben blev kaldetAne, baaren af Mads {Christensen} hanerups kone {Mette Andersdatter} i Brandlund; fadderne Mads {Christensen} Hannerup, Niels {Christensen} Nygaard, Peder Christensen og Truels {Christensen} Brandes kone.
Begravelse nr. 6335
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. Familieforholdet synes at være: Anders Pedersen Sønder Omme og Skærlund havde mindst tre børn: Anders Pedersen, som får gården i Skjærlund, Mette Andersdatter gift med Mads Christensen Hannerup og igen en Mette Andersdatter gift med Hans Jensen Smed i Brande By.
24131792.02.19Mette Larsdatter Brandlund Lars Christensen Bundgaard Ingeborg Poulsdatter 8. Fastelavns Søndag havde Laust {Christensen} Bundgaard i Brandlund af sin 1ste kone Ingeborg Povels Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Jens Truelsens Pige i Uhre Johanne Sørensdatter, fadderne Jens Thygesen og Otte Sørensen, Christen Bundgaard alle af Uhre og Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}.
NOTITS: Mærkeligt at der ingen faddere er fra Brandlund, de er næsten alle fra Uhre. Lars Christensen Bundgaard er født i Uhre.
24141792.02.26Kirsten Eriksdatter Sandfeld- Bjerre Erik Larsen Bjerre Ane Sørensdatter 9. 1ste Sønd: i Faste havde Erick Lassen i Biere af sin 2den kone Ane Sørens Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Kirsten, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St. Lankier fadderne Jens Pedersen i Uhre, Clemen {Andersen} Schierris, Anders Lassen i St. Lankier og Clemen {Andersen} Schierris kone {Ane Thomasdatter}.
NOTITS: Anders Larsen er vel faderens bror.
24171792.04.09Johanne Clemmensdatter Skerris Clemmen Andersen Skerris Ane Thomasdatter 12. 2=den Paaske Dag havde Clemen {Andersen} Schierris af sin 3die kone Ane Thomas Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Johanne, baaren af hans ældste Daatter Ane {Clemensdatter}; fadderne Erick {Larsen} Biere, Anders Lassen st. Lankier, Lars Andersen Schierris og Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St: Lankier.
NOTITS: Faderens datter Ane af første ægteskab bærer. Lars Andersen er faderens søster Dorthes søn med Anders Lassen i den anden gaard i Skerris.
19431792.04.09Dødfødt Grarup Søren Christensen Nørgaard Birte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6338
24181792.04.22Bodil Nielsdatter Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 13. 2den Sønd. efter Paaske havde Niels {Christensen} Nygaard i Brande af sin 2den kone Maren Christians Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Bodil, baaren af hans ældre Datter Bodil Margrethe {FT 1787 Bodil Marie}, fadderene Niels {Christensen} Lankier, Hans {Jensen} Smed, Peder Christensen og Truels Christensens kone {Mette Christensdatter}, alle af Brande By.
NOTITS: Ser alle ud til at være naboer.
24191792.04.29Mette Kirstine Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Jensdatter 14. 3die Sønd: efter Paaske havde Jens {Jensen} Boel i Borup af sin 1ste kone Johanne Jens Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette Kirstine, baaren af konens Syster Ane Jens Datter, fadderne Michel Chritian {Olesen} Kocheborg {Kokborg, Thyregod}, gl: Jens {Jensen} Søyndergaard, Peder Truelsen Borup og Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Moderens søster Ane Jensdatter bærer. Andre søstre er Mette Jensdatter gift med Mikkel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod og Kirsten Jensdatter. Peder Troelsen nabo. Gammel Jens Jensen Søndergaard er moderens far.
24201792.04.29Mette Hansdatter Dørslund Hans Pedersen Ane Larsdatter 15. Samme Dag [3die Sønd: efter Paaske] havde hans Pedersen i Døslund af sin 1ste kone Ane Lass Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette baaren af Christen Nielsens Pige Ane Sørensdatter ibid:; fadderne Peder Hansen, Christian Nielsen, Mads Pedersen og Søren Nielsens kone {Maren Poulsdatter}, alle af Dørslund.
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel. Peder Hansen er faderens far, se FT 1787 Tornvig, Arnborg. Mads Pedersen er måske faderens bror. Resten er naboer.
24221792.06.10Ane Marie Christensdatter Flø Christen Thøgersen Johanne Laustdatter 17. Dom: 1ma post Trinit: havde Christen Thøgesen i Fløe af sin 1ste kone Johanne Laust D: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af hans Pige Johanne Christens Datter; fadderne Jens Thøgesen i Uhre, Peder Andersen i Schierlund, Peder Pedersen i Fløe og Jens Thøgesens kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre.
NOTITS: Jens Thøgersen er faderens bror, Peder Andersen er svoger, gift med faderens søster Kirsten. Peder Pedersen nabo.
24231792.06.10Mette Katrine Larsdatter Dørslund Lars Hansen Ane Christensdatter 18. Samme Dag [Dom: 1ma post Trinit:] havde Lars Hansen i Døslund af sin 1ste kone Ane Christens Datter 1 Datter til Daben blev kaldet Mette Cathrine, baaren af Søren Christensens kone {Birte Jensdatter} i Grarup, fadderne Lars Christensen Lund {Damholt, Rind}, Anders Christensen Døslund, Søren Nielsen og kone {Maren Poulsdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Mette Katrine, 6 uger , begravet 1792 #6342. Søren og Lars Christensen er moderens brødre. Lars bor i Damholt i Rind sogn, hvad præsten ikke har noteret.
24251792.07.15Elles Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 20. do: 6ta p. F. Trin. havde Niels {Nielsen} Organist i Uhre af sin 1ste kone Johanne Christensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Elles, baaren af Anne Pedersdatter, Enkens {Maren Christensdatter, moderens søster} i Store Sandfeld - fadderene vare Jens Pedersen Nørgaard, Jens {Christensen} Bundgaard, Peder Nielsen Nørgaard, og Else Christensdattter Bundgaard, alle af Uhre bye.
NOTITS: Anne Pedersdatter, der bærer, er moderens søsters, Maren Christensdatters datter fra Store Sandfeld.
24271792.08.26Mette Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 22. Dom 12ma p. F. Trin. Havde Jørgen Truelsen i store Sandfeld af sin først kone Karen Jørgensdatter en Datter til daaben: blev kaldet Mette, baaren af Mandens Søster Anne Truelsd. - faddere vare Peter Truelsen, Niels Pedersen i Fløe, og Jens Pedersens kone i L: Sandfeld.
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Mette, 18 år, begravet 1810 #6603. Baaren af faderens søster Anne Troelsdatter. Peder Troelsen skulle være en bror. De andre er naboer i Sandfeld.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
24281792.09.23Johanne Pedersdatter Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter 23. Dom 16 p. F. Trin. havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin første kone, Anne Christensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Søren Sørensens Datter Sidsel {Sørensdatter} i Fløe - fadderne: Erick Ericksen i Harrild, Jens Pedersen Uhre, Christens Pallesen, og Hustru {Maren Sørensdatter} i Fløe.
NOTITS: Båret af faderens søster Mette Pedersdatters i Fløs datter Sidsel Sørensdatter. Moderens forældre Christen Pallesen og Maren Sørensdatter. Faderens bror Jens Pedersen. Nabo Erik Eriksen.
LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.
24291792.10.07Anne Jensdatter Uhre Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter Askær 24. Dom: 18va p. F Trin. havde Jens Pedersen Nørgaard af Uhre a fsin 1ste kone Dorthe Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af jens Pedersens Datter Anne {Jensdatter}, ibidem - fadderne vare Jens Pedersen, Christen {Nielsen} Nørgaard, Niels {Nielsen} organistes Hustrue {Johanne Christensdatter}, alle af Uhre - og Lars Sørensen af Askier.
NOTITS: Lars Sørensen er moderens bror.
24301792.10.28Anne Katrine Jespersdatter Arvad Mølle Jesper Nielsen Anna Jensdatter Leth 25. Dom: 21 p. f Trin. havde Jesper Nielsen i Arrevad Mølle af sin 1ste kone, Anna Jensdatter Leth, en Datter til Daaben: blev kaldet Anne Kathrine baaren af Madme Leth {Anna Katrine Pedersdatter Nørskov} i Remme i Icast=Sogn - fadderne vare Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Peder Nielsen Arrevad, Jomfr Kiersgaard, og Degnens {Jens Thomsen Slagballe} kone {Ane Kirstine Dons} her i Brande.
NOTITS: Moderens mor Anne Katrine Pedersdatter Nørskov fra Ikast. Peder Nielsen er nabo. Johanne Kjærsgaard og Jens Pedersen Lund er fine folk, som er også degnens kone.
24321792.11.18Mette Kirstine Larsdatter Nørholm Lars Christensen Winding Maren Jensdatter 27. Samme Dag [Dom 24 p. Trin.] havde Lars {Christensen} Winding i Nørholm af sin 2den kone Maren Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette Kirstine - baaren af Jomfrue {Johanne Jensdatter} Kiersgaard paa Brandholm - fadderne Jens Skræder af Lille Holm, Peder Thruelsen og Udpigen Anne Katrine af Brandholm, og Christen {Hansen} Kragsiigs kone {Johanne Jensdatter} -
Begravelse nr. 6487
NOTITS: Begravet 1801 samme dag som moderen, 8 år gammel. Moderen er datter af Jens Hansen Væver og Kirsten Jensdatter i Nørholm..
24331792.12.02Johanne Marie Jensdatter Lilleholm Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 1. 1ma in Adventu havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm af sin anden kone Karen Christensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johane Marie baaaren af Jens Pedersens Hustrue {Ane Larsdatter} i Uhre - fadderene Lars {Christensen} Winding Christen {Hansen} Kragsig, og Kone {Johanne Jensdatter}, samt Peder Truelsen, tienende paa Brandholm.
NOTITS: Naboer.
24351792.12.16Anne Madsdatter Risbjerg Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 3. 3tia in Adventu havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste kone Mette Andersdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} - fadderne Peder Clemmensen af Hyvild, Thomas Pedersen i Lund {Brandlund}, og Søren {Andersen} Riisberg; og Hustrue {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Johanne Jensdatter er faderens søster. Søren Andersen er moderens bror.
24361792.12.26Inger Christensdatter Uhre Christen Olesen Smed Anne Thomasdatter 4. Fest: 2do nativ Xsti havde Christen Olesen Smed i Uhre, af sin 1ste kone Anne Thomasdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Inger, baaren af konens Søster, Else {Thomasdatter} af Ejstrup-Sogn - Fadderne vare Thomas Pedersen, Jens {Pedersen} Nørgaard, og Hans Dynesen, samt Skoleholderens {Bertel Christensen Tirsvad} kone {Johanne Kirstine Sørensdatter}: alle af Uhre-bye -
NOTITS: Else Thomasdatter er moderens søster fra Ejstrup. Thomas Pedersen er moderens far. Resten er naboer. Inger Christensdatter bliver gift med hjul- og tømmermand Anders Pedersen Møller *1792c Vilberg +1845-50, de bor i 1828-30 i Timring, fra 1832 i Brændgaarde, Herning, hvor de ses i FT 1845. Hun bor i FT 1850 ved datter Christine Andersdatter gift med tømrer Christian Mikkelsen i Brændgaarde.
24371793.01.06Mette Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Anne Maria Henriksdatter 5. Dom: 1ma N. Anni havde Jens Thøgersen i Uhre, af sin 1ste kone Anne Maria Henricksdtter en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af konens Moder {Mette Pedersdatter}, fadderne: Christen Thøgersen i Fløe, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund; og Otte Sørensen af Uhre.
NOTITS: Moderens mor Mette Pedersdatter bærer. Faderen bror Christen Thøgersen og søster Kirsten Thøgersdatter. Otte Sørensen nabo.
24381793.01.13Kirsten Eriksdatter Harrild Erik Jensen Inger Sørensdatter 6. Dom: 1da p. Epiphan. havde Erick Jensen i Brandharild, af sin 2den kone Inger Sørensdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Kirsten, baaren af konens broderkone {bror: Christen Sørensen} Karen Pedersdatter af Eistrup {Ejstrup By}, fadderne Erick Ericksen af Harild, og Søster {Johanne Eriksdatter}, samt Peder {Christensen} Wojlund {Vovlund} og Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn.
Begravelse nr. 6376
NOTITS: Kirsten, 1 år, begravet 1794 #6376. Moderens svigerinde Karen Pedersdatter, gift med moderens bror Christen Sørensen, bærer. Lene Eriksdatter er faderens datter af første ægteskab. Erik Eriksen og Johanne Eriksdatter er naboer fra den anden halvgård i Harrild.
24401793.03.31Mette Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Anne Sørensdatter 8. Festo 1mo Pascali havde Erick Ericksen af Haril af sin 1ste kone Anne Sørensdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Mette - baaren af Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter} i Fløe: Fadderne vare Søren Sørensen og Christen Pallesen begge af Fløe, Peder {Pedersen} Usseltoft, og Erick Jensens kone {Inger Sørensdatter} af Harrild.
Begravelse nr. 6360
NOTITS: Mette, 18 uger, begravet 1793 #6360. Mette Pedersdatter er moderens mor, Søren Sørensen moderens far. Christen Pallesen gift med moderens faster. Peder Usseltoft er moderens morbror. Inger Sørensdatter er nabo.
24411793.04.14Anne Marie Jensdatter Tarp Jens Henriksen Margrethe Jakobsdatter 9. Dom 2da p. F. Pasc: havde Jens Henricksen af Tarp af sin 1ste kone Margaretha Jacobsdatter, en Datter til daaben - blev kaldet Anne Marie, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre - fadderne Anders Pedersen i Uhre, Peder Truelsen paa Brandholm, Pigen Anne Katrine ibidem, og Henrick Nielsens kone {Dorthe Henriksdatter} i Uhre.
NOTITS: Moderens søster Mette Jakobsdatter bærer. Anders Pedersen svoger til moderen. Tjenestefolk fra Brandholm.
24441793.05.05Birte Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 12. Eodem die [Do 5ta p. F. Paschale] havde Christen Thomsen Algierlund af sin anden kone Else Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Birthe, baaren af udpiigen Anne Cathrine paa Brandholm - fadderne Povel {Jakobsen} Husum, Thomas {Christensen} Algierlund, Peder Jensen Husum, og Peder {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} -
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Birte, 14 dage, begravet 1793 #6354. Birte opnævnt efter faderens nylig døde 1. kone Berta Nielsdatter. Else Jensdatter er hans 2. kone. Peder Jensen Husum og Peder Husums kone lidt mærkeligt, manden i Husum hedder Peder Poulsen.
24471793.05.19Kirsten Nielsdatter Grarup Niels Jensen Grene Edel Christensdatter Vipskov 15. Eodem die [Fest 1mo Pentecostes] havde niels {Jensen} Greene i Grarup, af sin 1ste kone Edel Christensdatter {Vipskov}, en Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af Christen Christensens kone i Lundfod - Fadderne Truels Iversen, og Thomas Lassen af Grarup, Xsten Xtensen i Lundfod, og Niels {Christensen} Nygaards kone {Maren Christensdatter} af Brande -
Begravelse nr. 6357
NOTITS: Kirsten, 11 uger, begravet 1793 #6357. Troels Iversen og Thomas Larsen naboer.
24481793.07.28Anne Madsdatter Blæsbjerg Mads Jensen Else Marie Jensdatter 16. Dom 9ma p. Trinit havde Mads Jens i Blesberg af sin 1ste kone, Else Kathrine {Else Marie!} Jensdatter en Datte til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jens Jensens kone {Mette Jensdatter} af Arnborg Sogn i Thornviig {Tornvig}: fadderne: Anders Xtensen og Søn Hans {stedsøn: Larsen} af Døslund: Peder Povelsen og hustrue {Maren Jensdatter} af Husum.
NOTITS: Moderens navn er Else Marie. Båren af faderens svigerinde Mette Jensdatter gift med bror Jens Jensen. Hans Christensen og stedsøn naboer. Maren Jensdatter søster til faderen.
24501793.09.01Anne Kirstine Nielsdatter Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 18. Dom 14 p. Fest. Trin. havde Niels Pedersen af store Sandfeldt af sin 1ste kone Kirsten Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Kirstine baaren af konens Søster, Anne Truelsdatter: fadderne vare Otte pedersen af Schierris, Jens Pedersen lille Sandfeld, samt Enkens {Maren Christensdatter, enke efter Peder Jørgensen} Søn {Christen Pedersen?} og Datter {18, Anna Pedersdatter} af store Sandfeld.
NOTITS: Otte og Jens Pedersen faderens brødre. Anna Pedersdatter og Christen Pedersen børn af moderens tante, gift med moderens fars bror.
24531793.10.06Maren Sørensdatter Dørslund Søren Nielsen Maren Poulsdatter 21. 19ma p. trinit havde Søren Nielsen af Døslund af sin 1ste kone, Maren Poulsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Christen Nielsens kone i Døslund: fadderne Christen Nielsen, Lars Hansen og Hustr. {Anna Christensdatter} af Døslund, Poul Jacobsen af Husum.
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Maren, 19 uger, begravet 1794 #6382. Christen Nielsen er faderens bror. Poul Jakobsen er moderens far. Lars Hansen er en nabo.
24541793.10.20Mette Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 22. 21 ma p. Trin. havde Niels Nielsen af Uhre af sin 1ste kone Maren Thomasdatter, en Datter til Daabe, blev kaldet Mette baaren af Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter} i Uhre - fadderne Jens Truelsen Lars Dynesen og Hustr. {Else Pedersdatter} og otte Pedersen alle af Uhre -
NOTITS: Bæres af faderens mor. Faderens stedfar er Jens Troelsen. Resten er naboer. Der er to Niels Nielsen i Uhre, den anden kaldes Niels Organist. FT 1840-45 husholder i Juellingsholm Mølle, Støbejernskors over hende bevaret på Sønder Omme kirkegaard (2019), begravet okt. 1850 som Mille Nielsdatter ugift.
24551793.12.26Ellen Kirstine Larsdatter Risbjerg Lars Nielsen Elles Christensdatter 1. Fest 2do Nat: Xsti havde Lars Nielsen af Riisberg af sin 1ste kone Elles Christensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Ellen Kirstine, baaren af Henrick Nielsens kone {Dorthe Henriksdatter} af Uhre - fadderne vare Christen {Pedersen} Sønder-Askier, Henrick Nielsen af Uhre, Niels Sørensen af Riisberg, og Jens Thøgersens kone {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre -
NOTITS: Dorthe Henriksdatter er faderens svigerinde. Christen Pedersen moderens stedfar, Henrik Nielsen faderens bror, Niels Sørensen gift med moderens moster Mette Nielsdatter.
24561794.02.09Anne Johanne Bertelsdatter Uhre Bertel Christensen Tirsvad Johanne Kirstine Sørensdatter 2. Dom 5ta p. Epiph: havde Skoleholderen Berthel {Christensen} Tiirsvad af Uhre, af af[!] sin 1ste kone, Johanne Kirstine Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Ane Johanne, baaren af Jens Truelsens Pige, i Uhre, Dorthe Pedersd. - fadderne Niels Sørensen Riisberg, Laust Christensen i Kragsig, Niels Nielsens kone {Maren Thomasdatter} af Uhre, og Pigen Kirsten Nielsdatter sammesteds -
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Anne Johanne, 1 måned, begravet 1794 #6384. Mest naboer, familie uklar.
24601794.03.09Mette Pedersdatter Lundfod Peder Iversen Karen Troelsdatter 6. Dom 1ma Jejunii havde Peder Iversen i Lundfod af sin 1ste kone Karen Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Truels Iversens Datter, Maren {Sørensdatter} - fadderne vare Truels Iversen i Grarup, Peder Troelsen i Borup, sam Xsten Iversen og Hustrue {Abelone Sørensdatter} i Lundfod.
NOTITS: Faderens steddatter Maren Sørensdatter bærer. Troels og Christen Iversens er faderens brødre. Peder Troelsen moderens bror.
24611794.03.30Inger Katrine Thomasdatter Brandlund Thomas Pedersen Margrethe Jakobsdatter Midfaste Søndag havde Thomas Pedersen af Lund med sin 2den Kone Magrethe Jacobsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Inger Cathrine, baaren af Jens {Nielsen} Greenes kone {Margrethe Pedersdatter} i Lund faderne Christen {Olesen} Smed af Uhre Møllerens karl Niels Thomssen, Peder {Christensen} Tarps karl og Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter} af lille Lund.
NOTITS: Her den nøjagtigere tekst fra DKB, ganske specielt betegnelsen "Lille Lund", som ellers ikke ses og som PKB ikke har. Ikke klart om Margrethe Pedersdatter er familie eller nabo. Christen Olesen er gift med faderens datter Ane Thomasdatter.
24691794.07.13Mette Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Anna Sørensdatter 15. Dopm: 4ta p. Trin. havde Erick Ericksen af sin 1ste kone Anna Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Søren Sørensens Datter Sidsel {Sørensdatter} i Fløe - fadderne Vare. Søren Sørensen Fløe, Xsten Nielsen Døslund, Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustrue {Ane Christensdatter}.
NOTITS: Sidsel fra DKB. Moderens søster Sidsel bærer, moderens far er fadder.
24711794.08.17Anne Marie Sørensdatter Grarup Søren Christensen Birte Jensdatter No 17. Dom 9ma p Trinit havde Søren Xstensen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af Lars Xstensen kone {Ane Jensdatter} i Lund: fadderne: Lars Xstensen af Lund, Mathias Xstensen Grarup, og Lars Hansen og Hust. {Ane Christensdatter} i Døslund.
24731794.08.31Anne Christensdatter Borup Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter No 19 Dom: 11 p. Trinit havde Xsten Bundgaard Borup af sin 1ste kone Dorthe Pallesdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Pigen Else Brogaard fadderne Palle Pedersen og søn Giøde {Pallesen}, Peder Pedersen og Peder Truelsens Hustru {Karen Andersdatter} alle af Borup.
NOTITS: Navnet Bundgaard fra Uhre, hvor Christen er født. På moderens side: hendes far Palle Pedersen og bror Gyde Pallesen. Om Else Brogaard er familie er ikke klart, hun er ikke identificeret.
24741794.08.31Karen Pedersdatter Blæsbjerg Peder Christensen Karen Jensdatter No 20 dito [ Dom: 11 p. Trinit] Peder Xstensen af Blesberg af sin 2den kone Karen Jensd. en Datter til Daabe, blev kaldet Karen, baaren af peder {Nielsen} Arrevads kone {Ane Henriksdatter} - fadderen Peder {Nielsen} Arrevad Peder Jensen Uhre, Anders {Christensen} Døslund Søn Peder {Larsen?}, og Mads {Jensen} Blesbergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Moderen bror er Peder Jensen Skræder af Uhre.
24761794.09.21Maren Pedersdatter Uhre Peder Jensen Søndergaard Mette Jensdatter 22. Dom 14 p. Trinit havde Peder Jens{en} Søndergaard i Uhre af sin 1ste kone Mette Jensd. en Datter til Daabe blev kaldet Maren, baaren af Pigen Mette Henricksd. Uhre fadderne Jens Thøgersen, Mads Jørgensen, Jens {Jørgensen} Skræder og Hust. {Anne Jensdatter} alle af Uhre bye.
NOTITS: Peder Jensen Søndergaard fordi der også findes en Peder Jensen Skræder i Uhre. Moderen fra Uhre, faderen måske fra Flø. Familie usikker, synes at være naboer.
24771794.09.21Birte Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 23. dito [Dom 14 p. Trinit] havde Xsten Thomsen Algierlund af sin 2den kone Else Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Birthe baaren af Mathias Xstensens kone {Anne Jensdatter} i Grarup: faddere Thomas {Christensen} Algierl: {Alkærlund} Poul {Jakobsen} Husum, P. {Peder Christensen} Boels hustrue {Anne Madsdatter} Algierl. og Jørgen {Jørgensen} Brandes datter {Kirsten Jørgensdatter}.
NOTITS: Moderens søster, som det ser ud, Anne Jensdatter bærer. Resten ser ud til at være naboer.
24781794.10.05Anne Maria Nielsdatter Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 24. Dom: 16. Trinit havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste kone Maren Jørgensd. en Datter til Daaben blev kaldet Anna Maria baaren af Hans {Jensen} Hindskovs kone {Mette Pedersdatter} fra Tyregod Sogn. Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum, Hans Pedersen ibidem, Jørgen {Troelsen} Sandfeld og Hustrue {Karen Jørgensdatter}.
Begravelse nr. 6395
NOTITS: Anne Maria, 3 uger, begravet 1794 #6395. Faderen, Mette Pedersdatter og Hans Pedersen er søskende. Moderen, og Karen Jørgensdatter er søskende. Jørgen Pedersen Holtum er moderens far.
24791794.10.19Maren Jensdatter Tarp Jens Pedersen Kjærgaard Maren Pedersdatter 25. Dom 18 p. Trinit. havde Jens Pedersen Tarp, af sin 1ste kone Maren Xstensdatter {forkert! Pedersdatter}, en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Peder {Christensen} Tarps Hustrue {Kirsten Jensdatter}. fadderne Jens {Christensen} Kragsig, Jomfr. {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard, item Søren Iversen og Hustrue {Kirsten Christensdatter} af Kragsig.
NOTITS: Ingen familie, for begge forældre er født et godt stykke værk i Strellev og Lærkeholt sogne. Kirkebogen får moderens navn til at være Maren Christensdatter, men det er forkert, det skal være Pedersdatter, se FT 1801 Skibbild, Arnborg eller hjemmesiden "Jens Pedersen Nedergaard".
24801794.11.09Mette Christensdatter Lundfod Christen Iversen Abelone Sørensdatter 26. Dom 21 p. Trinit. havde Christen Iversen af Lundfod af sin 1ste kone Abelone Sørensdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter}: fadderne vare Peder Iversen af Lundfod, Møllerens karl {Arvad Mølle}, Niels Thomasen, samt Peder {Nielsen} Arvad, og Hustru {Ane Henriksdatter}.
NOTITS: Faderens bror Peder Iversen og hans kone Karen Troelsdatter.
24811794.11.16Anne Marie Christensdatter Lundfod Christen Madsen Mette Pedersdatter 27. Dom 22 p. Trinit havde Christian Madsen i Lundfod af sin 2den kone Mette Pedersdatter en Datter til daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af Madme Lund {Christiane Morsing, Jens Pedersen Lunds kone} i Lundfod, fadderne Christen Christensen og Hustrue Møllerens karl {Arvad Mølle}, og Anders {Jensen} Arrevads Søn, Jørgen {Andersen} Arrevad -
NOTITS: Christen Madsen, som han mest kaldes, er tilflyttet fra Kibæk, ingen familie set her.
24821794.11.16Karen Pedersdatter Hyvild Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 28 Eodem die [Dom 22 p. Trinit] havde Peder Clemensen Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Clemen {Andersen} Schierres, hands Hustrue {Ane Thomasdatter}: fadderne: Clemen {Andersen} Schierris, Clemen {Larsen} Hyvild, og Mads {Jensen} Riisberg, og Hustrue {Mette Andersdatter}.
NOTITS: Faderens stedmor Ane Thomasdatter bærer. Faderens far Clemmen Andersen. Moderen morbror Mads Jensen.
24851794.12.07Katrine Marie Christensdatter Flø Christen Thøgersen Johanne Hansdatter 2. Dom 2tia = in Adventu havde Christen Thøgersen i Fløe, af sin 1ste kone Johanne Hansdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Cathrine Marie baaren af Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter} i Lund {Brandlund} - fadderne Peder Andersen af Schierlund, Niels Pedersen af Fløe, og Jens Thøgersen, og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre -
NOTITS: Peder Andersen er gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter. Jens Thøgersen er faderens bror.
24921795.05.17Anne Katrine Pedersdatter Skærlund Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter - Dito [ Dom 6tia p. F. Paschale] havde Peder Andersen Schierlund, af sin 1ste kone, Kirsten Thøgersdatt., en Datter til Daaben blev kaldet Anne Katrine, baaren af Peder Hansens Pige Anne Kirstine - fadderne Jens Thøgersen Uhre, Hans {Jensen} Smed af Lund {Brandlund}, og Christen Thøgersen og Hustrue {Johanne Larsdatter} af Fløe.
NOTITS: Jens og Christen Thøgersen er brødre til moderen, Hans Jensen Smed måske svoger til faderen.
24941795.06.07Sidsel Sørensdatter Brande By Søren Jensen Smed Ane Kjeldsdatter 11. Dom 1ma p. Trinit havde Søren {Jensen} Smed i Brande {By}, af sin 1ste kone Anne Kieldsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Niels {Christensen} Langkærs Pige i Brande: fadderne. Peder {Nielsen} Askær, Truels {Christensen} Brande og Hustru {Mette Christensdatter} og Niels {Christensen} Langkiers karl {Peder Christensen}.
NOTITS: Peder Nielsen er gift med moderens søster Johanne. Sidsel Sørensdatter døde af blodgang i Hesselbjerre, hvor hun var fårevogter, 13 år gammel. Begravet 25. okt. 1808 i Thyregod.
24951795.06.28Marie Mathilde Nielsdatter Brande By Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 12. Dom 4ta p. Trinit havde Niels {Christensen} Nyegaard i Brande, af sin 2den kone, Maren Christensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Marie Mathilde: baaren af Mandens ældre Datter, Bodil Marie {Nielsdatter}: fadderne: Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder {Christensen}, Truels Christensen og Hustrue {Mette Christensdatter}, alle af Brande {By}.
NOTITS: Naboer.
24961795.08.30Johanne Jensdatter Borup Jens Jensen Boel Johanne Christensdatter 13. Dom 13. p. Trinit. havde Jens {Jensen} Boel af sin 2den kone Johanne Christensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Peder Xstensens Enke {Kirsten Jensdatter} i Tarp: fadderne Michel Christian {Olesen} og Hustrue {Mette Jensdatter} i Kochborg i Tyregod=Sogn, Niels {Christensen} Lankier og Jens {Jensen} Søndergaard i Borup.
Begravelse nr. 6555
NOTITS: Begravet godt 10 år gammel i 1806. Opnævnt efter faderens afdøde første kone Johanne Jensdatter. Familie til faderens første kone Johanne Jensdatter: hendes far Jens Jensen Søndergaard, hendes søstre Kirsten og Mette Jensdatter.
24971795.08.30Maren Sørensdatter Dørslund Søren Nielsen Maren Poulsdatter 14. Eodem Die [Dom 13. p. Trinit.] havde Søren Nielsen Døslund af sin 1ste kone Maren Poulsdatter en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af Xsten {Nielsen} Døslunds Pige fadderne Poul {Jakobsen} Husum, Ander {Christensen} Døslunds Søn {stedsøn: Hans Larsen} og Christen {Nielsen} Døslund, og Hustrue {Ane Eriksdatter}.
NOTITS: Christen Nielsen er faderens bror. Resten naboer.
25001795.09.13Dorte Christensdatter Uhre Christen Nielsen Nørgaard Anne Kirstine Nielsdatter 17. Eodem Die [Dom 15 p. Trinit] havde Xsten Nielsen Nørgaard Uhre, af sin 1ste kone Anne Kirstine Nielsd. en Datter til Daaben blev kaldet Dorthe, baaren af konens Søster Anne {Nielsdatter} fadderne Xsten Pedersen, Peder Nielsen Jens {Pedersen} Nørgaard, og Hustru {Dorte Sørensdatter} alle af af Uhre.
NOTITS: Anne Nielsdatter er søster til moderen fra Lille Sandfeld. Christen Pedersen er faderens stedfar.
25011795.09.20Inger Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 18. Dom: 16 p: Trinit. havde Knud {Jørgensen} Øekier af sin 1ste kone Johanne Jensd. en Datter til Daabe blev kaldet Inger, baaren af mandens Søster {halvsøster} Else Marie {Sørensdatter}: fadderne Palle Pedersen af fasterholt, Jens {Jensen} Boel i Borup, Hans {Jensen} Smed og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre -
NOTITS: Faderens halvsøster Else Marie Sørensdatter bærer. Moderens stedfar er Palle Pedersen af Fasterholt, Arnborg. Moderens søster Ane Kirstine er gift med Hans Jensen Smed i Uhre.
25031795.12.06Anne Pedersdatter Askær Peder Madsen Skræder Maren Christensdatter 1. 2da in Adventu havde Peder Madsen Skræder i Askier af sin 1ste kone Maren Xstensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter}: fadderene Xsten Pedersen og Datter {steddatter} Anne {Christensdatter, Sønder Askær} Christen Jensen og Søn Søren {Christensen, Nørre Askær}; alle af Askier.
Begravelse nr. 6406
NOTITS: Peder Madsen og Maren Christensdatter må være indsiddere i Askær. Fadderene er naboer.
25091796.01.31Abelone Jensdatter Langkær- Lille Jens Hansen Anne Marie Madsdatter 7. endnu Samme Dag [Dom 6agesima] havde Jens Hanssen i lille LangKier med sin 1ste Kone Ane Marie Madsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Abelone baaren af mandens Søster Ane {Hansdatter, 21} faderne Laus Hansen og hustru {Marie Pedersdatter} af Westerlund {By, Vester sogn}, Jens Madsen af RønsLund {Ejstrup} og Christen Madsen af Gjellerup.
NOTITS: Moderens forældre: Mads Christensen †1773 Rønslunde, Ejstrup og Maren Nielsdatter. Faderens søster Anne Hansdatter bærer. Lars Hansen er faderens bror. Jens Madsen i Rønslunde uklar, ligeså Christen Madsen i Gjellerup. Skulle vel være brødre til moderen.
25121796.02.21Anne Johanne Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 10. Dom 2da Jejunii havde Niels Nielsen Uhre, af sin 1ste kone Maren Thomasdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne Johanne, baaren af Niels {Christensen} Birkebæks kone {Anne Johanne Christensdatter} i Arnborg Sogn: fadderne vare Jens Nielsen, Otte Sørensen, Lars Dynesen og Hust. {Else Pedersdatter}: alle af Uhre.
NOTITS: Opkaldt efter mormoderen Anne Johanne Christensdatter, der bærer. Tilsyneladende ikke mere familie.
25131796.04.10Abelone Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Alkærlund Else Jensdatter 11. Dom: 2da p. F. Paschale havde Christen Thomsen Algierlund, af sin 2den kone Else Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Abelone, baaren af Peder {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} fadderne Thomas {Christensen} Algierlund, Peder Jensen Søndergaard Uhre, og Hustrue {Ane Pedersdatter}, item Xsten {Thomsen} Algierlunds Søn {Thomas Christensen} -
NOTITS: Formodentlig er Maren Jensdatter søster til moderen og Peder Jensen en bror.
25141796.04.10Anne Marie Larsdatter Borup Lars Jensen Maren Olesdatter 12. Eodem Die [Dom: 2da p. F. Paschale] havde Lars Jensen i Borup af sin 1ste kone Maren Olesdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Marie baaren af Sognefogdens {Peder Pedersen} Pige Birthe: fadderne Peder {Pedersen} Sognefoged, Knud {Jørgensen} Øekier og Hustrue {Johanne Jensdatter}, og Niels {Christensen} Langkiers Karl {Peder Christensen} i Brande {By}.
25151796.04.24Anne Marie Andersdatter Uhre Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 13. Dom 4ta p. F. Paschale havde Anders Pedersen Uhre af sin 1ste kone Mette jakobsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Marie, baaren af Søsteren {til den døbte} Gertrud {Andersdatter}: fadderene Jens Henricksen Tarp, Jacob Andersen, Xsten Nielsen og Hust. {Maren Sørensdatter} alle af Uhre.
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Forældrenes datter Gertrud bærer. Deres første søn Jakob Andersen er fadder. Jens Henriksen er svoger til moderen, gift med hendes søster Margrethe Jakobsdatter.
25161796.05.01Abelone Larsdatter Drantum Laust Nielsen Maren Christensdatter 14. Dom 5ta p. Paschale havde Laust Nielsen i Drantum af sin 1ste kone, Maren Christensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Abelone baaren af Mandens Søster, Magrethe Nielsd. [DKB af Uhre] - fadderne: Peder {Poulsen} Husum, og Hustrue {Maren Jensdatter}, Niels {Sørensen} Riisberg, og Mads {Pedersen} Døslund, 2den karl paa Brandholm [DKB: forkarl paa Brandholm].
NOTITS: Familien vel indsidder i Drantum, ny i Brande. Kun naboer set.
25191796.08.14Sidsel Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 17. Dom 12ma p. Trinit havde Jens {Christensen} Bundgaard Uhre af sin 1ste kone Karen Poulsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Mandens Søster Else {Christensdatter}, fadderne Niels {Sørensen} Risbjerg, Xsten {Christensen} Bundgaard, og Hustrue {Dorte Pallesdatter}, og Organistens {Niels Nielsen} Søn {Niels Nielsen} i Uhre.
NOTITS: Faderens søster Else Christensdatter bærer. Christen Christensen er bror til faderen.
25221796.09.25Hanne Pedersdatter Hyvild Peder Clemmensen Hyvild Sidsel Michelsdatter 20. Eodem Die [Dom 18 p. Trinit] havde Peder Clemmensen Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Hanne, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}: fadderne: Mads {Jensen} Riisberg, Clemen {Larsen} Hyvild, Clemen {Andersen} Schierris, og Hustrue {Ane Thomasdatter}.
NOTITS: Kaldes i konfirmationen Johanne. Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Mads Jensen er moderens bror. Clemmen Andersen og Ane Thomasdatter er faderens forældre.
25231796.10.16Maren Thomasdatter Grarup Thomas Larsen Anne Sørensdatter 21. Dom 21 p. Trinit. havde Thomas Lassen Grarup af sin 1ste kone, Anne Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier: fadderne Søren {Lassen} Bierre, og Hust. {Ane Pedersdatter} i Borup, Anders Lassen st: Langkier, og Søren Jensen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Søren og Anders Larsen er brødre til faderen. Thomas Kjeldsen eller hans kone Ane Jakobsdatters forbindelse til forældrene er ikke klar.
25251796.11.20Johanne Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 23. Dom: 26 p. Trinit havde Knud Jørgensen Øekier, af sin 1ste kone, Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne , baaren af Hans {Jensen} Smeds kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre: fadderne: Palle {Pedersen} fasterholt, og Hustrue {Johanne Madsdatter}, Hans {Jensen} Smed i Uhre, og Jens {Jensen} Boel i Borup.-
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er moderens søster. Johanne Madsdatter er moderens mor. Palle Pedersen moderens stedfar. Hans Jensen Smed er gift med Ane Kirstine Jensdatter.
25271797.01.29Maren Larsdatter Risbjerg Lars Nielsen Elles Christensdatter 2. Dom 4ta p. Epiphan. havde Lars Nielsen af Riisberg, af sin 2den kone, Elles Xstensdatter en Datter til Daaben, blev kaldt Maren, baaren af Xsten {Pedersen} Sønder Askiers Datter {Steddatter} Anne {Christensdatter} fadderne Henrich Nielsen og Hustru {Dorte Henriksdatter} af Uhre, Xsten Pedersen, Sønder Askær og Niels Morthensen af Schierlund.
NOTITS: Anne Christensdatter der bærer, er moderens søster, begge født i Sønder Askær, ligeledes Karen Christensdatter, som er Niels Mortensens kone. Christen Pedersen er deres stedfar.
25301797.02.05Maren Pedersdatter Usseltoft Peder Pedersen Usseltoft Anne Christensdatter 5. Dom: 5ta p. Epiphan. have Peder Pedersen af Usseltoft, af sin 1ste kone Anne Xstensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Maren {Christensdatter} Sandfelds Datter Anne {Pedersdatter}: fadderne: Søren Sørensen Fløe, Jens Pedersen og Hustrue {Ane Larsdatter}, og Anders Xstensen Døslund.
NOTITS: Maren Pedersdatter er faderens stedmor, hendes datter Anne Pedersdatter er faderens halvsøster. Jens Pedersen er faderens bror. Søren Sørensen i Flø er gift med faderens søster Mette Pedersdatter.
25321797.03.05Anne Pedersdatter Brandlund Peder Madsen Skræder Maren Christensdatter 7 dom 1ma Jejunii havde Peder Madsen af Lund {Brandlund} af sin 1ste kone Maren Xstensdatter en Datter til daaaben blev kaldet Anne, baaren af Peder Andersens Datter Lisbeth {Pedersdatter} i Lund. fadderne Peder Andersen, og Johan Jørgensens Datter {Ida Sophie Johansdatter} i Lund, Peder Xstensen Blesberg, og Otte Schierris Stifsøn, Peder Knudsen -
NOTITS: Bærer og faddere synes at være naboer. Familieforhold ukendte.
25331797.03.12Maren Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 8. 2da Jejunii havde Jørgen Truelsen st: Sandfeld af sin 1ste kone Karen Jørgensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Niels Pedersen kone {Maren Jørgensdatter} i Fløe, fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum, og Hustrue {Maren Nielsdatter}, Hans Peder{sen} Holtum, og Niels Pedersen store Sandfeld.
Begravelse nr. 6745
NOTITS: Maren Jørgensdatter er søster til moderen, hvis fader er Jørgen Pedersen. Moderens mor er Maren Nielsdatter. Hans Pedersen i Holtum er gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.
25341797.03.12Maren Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Anne Marie Henriksdatter 9. Eodem Die [2da Jejunii] havde Jens Thøgersen Uhre af sin 1ste kone Anne marie Henrichsd. en Datter til daaben, blev kaldet Maren, baaren af Peder {Nielsen} Arrevads kone {Anne Henriksdatter}: fadderne: Peder Andersen og Hustrue {Kirten Thøgersdatter} af Schierlund, Xsten Thøgersen af Fløe, og Sognefogden Peder Pedersen af Uhre.
Begravelse nr. 6425
NOTITS: Maren, 10 måneder, begravet 1797 #6425. Anne Henriksdatter, der bærer, er søster til moderen. Kirsten Thøgersdatter og Christen Thøgersen er søskende til faderen. Peder Pedersen sognefoged er en nabo.
25391797.06.05Anne Katrine Nielsdatter Skærlund Niels Mortensen Karen Christensdatter 14. Dito samme Dag [Festo 2do Pentekostes] Niels Morthensen Schierlund, af sin 1ste kone Karen Xstensdatt en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Kathrine, baaren af Las {Nielsen} Riisbergs kone {Elles Christensdatter}: Fadderne Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, Peder, og Niels Hansen alle af Schierlund.
NOTITS: Elles Christensdatter er søster til moderen.
25401797.06.11Sidsel Christensdatter Borup Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter 15. Dom [..] Trinit havde Xsten Bundgaard Borup af sin 1ste kone Dorthe Pallesd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af [DKB: mandens søster] Else Xstensdatter Uhre: faddere Palle Pedersen og Hust. {Anne Gydesdatter} [DKB: af Borup] Jens {Christensen} Bundgaard Uhre, og Jens Midtgaard af Lund.
NOTITS: Else Christensdatter er faderens søster, Jens Christensen hans bror. Moderens forældre er Palle Pedersen og Anne Gydesdatter.
25411797.07.02Abelone Maria Pedersdatter Uhre Peder Jensen Søndergaard Mette Jensdatter 16. Dom 3tia p. Trinit havde Peder Jensen Søndergaard Uhre, af sin 1ste kone Mette Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Abelone Maria, baaren af [DKB: Christen {Thomsen} Algierlunds datter] Anne Kirstine Algierlund {Christensdatter}: fadderne: Peder {Poulsen} Husum og Hust {Maren Jensdatter} Xsten Nielsen, og Jens Nielsen af Uhre.
NOTITS: Faderen søster?, Else Jensdatters, datter Ane Kirstine Christensdatter bærer. Maren Jensdatter formodet søster til faderen.
25431797.09.03Mette Sørensdatter Grarup Søren Christensen Birte Jensdatter 18. 12 p. Trinit havde Søren Xstensen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Lars {Hansen} Døslunds kone {Ane Christensdatter}: fadderne Lars hansen Døslund, Jens {Andersen} Langkier, Mathias Xstensen og Hustru {Ane Jensdatter}, alle af Grarup.
Begravelse nr. 6584
NOTITS: Begravet 11 år gammel i 1808. Ane Christensdatter er søster til faderen.
25451797.10.08Karen Christensdatter Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 20. Eodem Die [Dom 17ma p. Trinit.] Christen {Eskildsen} Wolling af L: Harrild, af sin 1ste kone Karen Eschildsd. {forkert, skal være: Thomasdatter} en Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Xsten {Sørensen} Skiøttes kone {Maren Laursdatter} i Eistrup=Harrild - fadderne: Xsten {Sørensen} Skiøtt, Erich, og Jens Ericksen af Harrild, og Mette {Christensdatter} Østergaard i Brande {By}.
NOTITS: Ingen familie til forældrene set.
25481797.12.26Anne Jensdatter Brandlund Jens Nielsen Birte Jensdatter 2. Dito 2den Juuledag havde Jens Nielsen Lund, af sin 2den kone, Birte Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Lars Christens{ens} kone {Ane Jensdatter} i Lund: fadderne, Peder Christensen og Hustrue {Karen Andersdatter}, Jens Midtgaard, og Lars Xstensen, alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ser ud som en tilflyttet familie fra et andet sogn. Ane Jensdatter er født i Grarup, men har så vidt vides en anden søster Birte gift i Grarup.
25491797.12.31Maren Christensdatter Borup Christen Nielsen Karen Sørensdatter 3. D. 31 Decembr Søndag efter Juul havde Xsten Nielsen Borup af sin første kone Karen Sørensdatter, en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af konens Søster Anne {Sørensdatter} - fadderne: Xsten Pedersen Nørgaard, og Søn {stedsøn} Peder {Nielsen} af Uhre, Lars {Hansen} Døslund og Hustru {Ane Christensdatter} og Gl: Jens {Jensen} Søndergaard i Borup.
NOTITS: Anne Sørensdatter er moderens søster. Faderen synes at være i familie med Peder Nielsen i Uhre, der dog allerede har en bror Christen Nielsen i Uhre.
25511798.02.18Mette Sørensdatter Kragsig Søren Iversen Kirsten Christensdatter 5. Dito samme Dag [Dom. Baptisimi Salvati d. 18 Febr:] havde Søren Iversen i Kragsig, af sin 1ste kone Kristen Xstensdatter, en Datter til daaben, blev kaldet Mette, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter} i Lundfod: fadderne Lars {Christensen} Winding og Hust. {Maren Jensdatter} Jens {Christensen} Skræder af lille Holm, og Peder Iversen i Lundfod.
NOTITS: Faderens bror er Peder Iversen, hvis kone er Karen Troelsdatter.
25521798.02.25Maren Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 6 Dom 1ma p: Baptismam Xsti d 25 Februarii havde Xsten Thomsen Algierlund af sin 2den kone Else Jensdatter en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af Peder {Jensen} Søndergaards kone i Uhre: fadderne Peder Jensen Søndergaard Uhre, Peder {Poulsen} Husum, og Hustru {Maren Jensdatter}, og Hans Xstensen Kragsig.
NOTITS: Moderens søskende alle født i Flø er Peder Jensen og Maren Jensdatter. Deres ægtepartnere er Mette Jensdatter og Peder Poulsen.
25551798.03.25Johanne Jakobsdatter Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 9. [...]1a Jenunii d 25 Martii havde Jacob Jensen Brande af sin 1ste kone, Magrethe Masd. 1 datter til daaben, blev kaldet Johanne baaren af A.{nne} M.{arie} Pallesdatter Fasterholt {Arnborg}: fadderne Palle Pedersen Fasterholt, Knud {Jørgensen} Øekiers kone {Johanne Jensdatter}, Jørgen Jørgensen Brande, og Søn Jens {Jørgensen}.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er halvsøster til faderen. Palle Pedersen er faderens stedfar (hans mor er Johanne Jensdatter). Johanne Jensdatter er faderens søster. Jørgen Jørgensen er nabo.
25561798.04.08Anne Marie Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Anne Sørensdatter 10. [...] 1mo Pascali d. 8 April: havde Erick Ericksen Harrild af sin 1ste kone Anne Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldt Anne Marie baaren af Xsten Nielsens kone {Ane Eriksdatter} i Tornvig {Arnborg}: fadderne Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustru {Ane Christensdatter}, Søren Sørensen Fløe, og Erick Jensens Søn {Jens Eriksen} af Harrild -
NOTITS: Ane Eriksdatter er søster til faderen. Søren Sørensen er moderens far. Resten er naboer.
25581798.05.06Kirsten Jensdatter Brandlund Jens Jørgensen Skræder Anne Jensdatter 12. Dom 4ta p. Pasch. d. 6 Maj havde Jens Jørgensen Skræder i Lund af sin 1ste kone, Anne Jensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af Niels {Christensen} Steenhuggers Hustru {Mette Pedersdatter} i Lund {Brandlund}, fadderne: Mads {Jørgensen} Skomager, og Hustru {Anne Iversdatter}, Jens {Henriksen?} Tarp og Jens {Christensen} Skræder L: Holm.
NOTITS: Familieforhold ukendte.
25591798.05.13Karen Pedersdatter Lundfod Peder Troelsen Maren Andersdatter 13. Dom 5ta Pasch: d 13 Maj havde Peder Truelsen i Lundfod og sin 3die kone, Maren Andersdatter en Datter til Daben, blev kaldet Karen, baaren af Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorte Sørensdatter}: fadderne: Peder Andersen og Hustru {Karen Offersdatter} af Lund {Brandlund}, Xsten Madsen og Peder Iversen af Lundfod.
NOTITS: Dorte Sørensdatter som bærer er gift med moderens bror Søren Andersen i Risbjerg.
25631798.07.22Anne Pedersdatter Arvad Peder Nielsen Anne Henriksdatter 17. Dom 7ma p. Trin. d 22 Julii havde Peder Nielsen Arrevad, af sin 1ste kone Anne Henricksdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne, baaren af Madme Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} paa Brandholm - fadderne: Jens Thøgersen, og Hustrue {Ane Marie Henriksdatter} Henrick Nielsen af Uhre, og Mølleren Jens {Pedersen} Schols {Schals}.
NOTITS: Faderens bror Otto Nielsen Arvads kone bærer. Jens Thøgersens kone er moderens søster Ane Marie Henriksdatter. Henrik Nielsens kone er moderens søster Dorte Henriksdatter.
25651798.10.28Anne Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 19. dio Samme Dag [Dom 21 p. Trinit d 28e Octobr.] havde Knud {Jørgensen} Øekier, af sin 1ste kone Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jacob Jensens kone {Margrethe Madsdatter} i Brande {By}, fadderne: Niels Hansen, og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Jens {Jensen} Boel af Borup, og Palle {Pedersen} Fasterholt {Arnborg}.
NOTITS: Båret af moderens bror Jakobs Jensens kone Margrethe Madsdatter. Ane Kirstine Jensdatter, Niels Hansens kone, er moderens søster. Palle Pedersen er moderens stedfar.
25671798.12.16Mette Nielsdatter Lundfod Niels Jespersen Kirsten Jensdatter 2. Eodem Die [Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii] havde Niels Jespersen i Lundfod af sin 1ste kone Kirsten Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Mandens Søster, Anna Jespersdatter: fadderne: Peder Nielsen og Jørgen Andersen Arrevad, Chistian Jensen Schals af Arrevad Mølle, og Peder Xstensens kone {Karen Jensdatter} af Borup.
NOTITS: Faderen ser ud til at være flyttet til Brande. Moderen Kirsten Jensdatter kunne muligvis være søster til Karen Jensdatter i Borup.
25681798.12.16Mette Sørensdatter Risbjerg Søren Andersen Dorte Sørensdatter 3. Eodem Die [Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii] havde Søren Andersen Riisberg, af sin 1ste kone Dorthe Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Mandens Datter, Maren {Sørensdatter}: fadderne Xsten Andersen Tarp og Hust. {Kirsten Jensdatter} Jens Pedersen Uhre og Jens Andersen Biere {Sandfeld- Bjerre}.
NOTITS: Maren Sørensdatter er datter af forældrene her. Christen Andersen er faderens bror. Jens Pedersen moderens stedfar. Jens Andersen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
25711799.01.27Maren Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 5. Samme Dag [Sexagesima d. 27mo Jan.] havde Niels Nielsen Uhre, af sin 1ste kone, Maren Thomasd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Jens Pedersens Datter, Anne {Jensdatter}: fadderne Peder Hansen, Lars Diinesen og Hustru {Else Pedersdatter} og Peder {Jensen} Skræder, alle af Uhre.
NOTITS: Ingen familie set. Moderen er fra Arnborg, faderen født i Uhre men søskende ikke set.
25741799.03.17Kirsten Larsdatter Risbjerg Lars Nielsen Elles Christensdatter 9. Eodem Die [Dom. Palmarum d. 17mo Martii] havde Lars Nielsen Riisberg, af sin 1ste Kone, Elles Xstensdatter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af [DKB: Mandens Moder {stedmoder}] Niels Lassens kone {El Pedersdatter} i Riisberg: fadderne: Henrick Nielsen af Uhre, Niels Morthensen Schierlund, og Hustrue {Karen Christensdatter}, og Niels Sørensen Riisberg.
NOTITS: Niels Larsen er faderens bror, begge født i Grarup. Karen Christensdatter er moderens søster. Niels Sørensen er gift med moderens moster Mette Nielsdatter.
25751799.03.24Maren Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Anne Marie Henriksdatter 10. Fest 1mo Pasch d. Martii 24te havde Jens Thøgersen Uhre, af sin 1ste kone, Anne Marie Henricksd. en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Henricks Nielsens Hustrue {Dorte Henriksdatter} ibid. - fadderne Niels Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Peder {Pedersen} Sognefoged, og Peder Andersen af Schierlund -
NOTITS: Dorte Henriksdatter er søster til moderen. Peder Andersen er gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter.
25771799.03.25Mette Jensdatter Tarp Jens Pedersen Kjærgaard Maren Pedersdatter 12. Eodem Die Martii 25 havde Jens Pedersen {Kjærgaard} Tarp af sin 1ste kone Maren Xstensd. {forkert, Pedersdatter} en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Jens {Christensen} Skræders Hustrue {Karen Christensdatter} i L: Holm: fadderne Xsten Andersen og Hustrue {Kirsten Jensdatter}, Jens Henricksen og Hustr. {Margrethe Jakobsdatter} [DBK: alle] af Tarp, og Johan Jørgensen af Brandlund.
NOTITS: Familien kommer fra Strellev og har ingen familie i Brande. Alle er naboer. For moderens patronym se siden om Jens Pedersen Kiergaard / Nedergaard.
25781799.04.07Anne Marie Christensdatter Uhre Christen Nielsen Nørgaard Anne Kirstine Nielsdatter 13. Dom 2da p. Pash. D. 7mo Apriil: havde Xsten Nielsen Nørgaard Uhre af sin 1ste kone Anne Kirstine Nielsdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af hans Dynesens kone {Karen Nielsdatter} i Uhre: fadderne Hans Dynesen, Peder Hansen og Hustrue {Maren Olesdatter} item Jens {Christensen} Bundgaard, alle af Uhre.
NOTITS: Karen Nielsdatter er moderens søster, begge født i Lille Sandfeld.
25801799.04.28Sidsel Christensdatter Lundfod Christen Iversen Abelone Sørensdatter 15. dito Eodem Die [Dom 5ta p. Pasch. D. 28vo Apriilis] Xsten Iversen Lundfod, af sin 1ste kone Abelone Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af konens Søster Abelone {?? Sørensdatter}, fadderne: Peder Iversen og Hustrue {Karen Troelsdatter} af Lundfod, Jørgen {Andersen} Arvad, og Peder {Nielsen} Arvads Pige.
NOTITS: Moderens søster Abelone?? bærer. At både moderen og søsteren skulle hedde Abelone ser ud til være en fejlskrivning. Peder Iversen er bror til faderen.
25841799.07.07Maren Mathiasdatter Grarup Mathias Christensen Anne Jensdatter 19. 7ma p. Trinit. Julii D. 7mo havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone, Anne Jensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Thom. Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i st. Langkier fadderne: Thom Kielsen Langkier, Xsten Xstensen, og Hust. {Ane Larsdatter} af {Donnerup} Give Sogn, og Jens Langkier Grarup.
NOTITS: Christen Christensen, Donnerup Give er faderens bror.
25861799.07.26Anne Malene Pedersdatter Uhre Peder Hansen Maren Olesdatter 21. Eodem Die [fredagen d 26 Julj] have peder hansen Uhre, af sin 3die kone, Maren Olesdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Anne Malene, baaren af Mads {Jørgensen} Skomagers kone {Anne Iversdatter Qvist} i Lund {Brandlund} fadderne Xsten {Nielsen} Nørgaard Uhre, og Hust. {Ane Kirstine Nielsdatter} Mads {Jørgensen} Skomager og Johan Jørgensen i Lund.
NOTITS: Ingen familie set.
25871799.09.07Anne Kirstine Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 22. Die 7mo Septembr. havde Jørgen Truelsen store Sandfeld, af 1ste kone Karen Jørgensd. 1 Datter til Daaben blev kaldet Anne Kirstine, baaren af mandens Søster Mette Truelsd. - fadderne, Niels Pedersen Sandfeld, Niels Pedersen og Hustrue {Maren Jørgensdatter} af Fløe og hans Pedersen Holtum.
NOTITS: Mette Troelsdatter, som bærer, er faderens søster. Niels Pedersen Store Sanfeld er nabo. Moderens søster Maren Jørgensdatter er gift med Niels Pedersen Flø. Hans Pedersen i Holtum Arnborg er gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.
25891799.09.29Sidsel Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 24. Die Septembrii 29ma havde Jens {Christensen} Bundgaard Uhre, af sin 1ste kone, Karen Poulsd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Xsten {Christensen} Bundgaards kone {Dorte Pallesdatter} - fadderne vare Niels {Sørensen} Risbjerg, og Hustrue {Mette Nielsdatter}, Niels {Nielsen} Organist, Gyde Pallesen af Borup.
NOTITS: Direkte familie ikke set.
25961800.04.14Maren Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 6. Die Aprilis 14to havde Knud Jørgensen Øekier, af 1ste kone Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mandens Søster Else Marie {Jørgensdatter} - fadderne Palle Pedersen Fasterholt {Arnborg}, Niels Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Xsten Nielsen af Borup.
NOTITS: Else Marie Jørgensdatter er faderens søster, som er hjemme i Økær. Palle Pedersen er moderens stedfar og Ane Kirstine Jensdatter hendes søster.
25971800.04.14Maren Sørensdatter Grarup Søren Christensen Birte Jensdatter 7. Dito Die Aprilis 14to havde Søren Christensen Grarup, af 1ste kone Birthe Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af [DKB: Lars Nedergaards Pige i Lund] Pigen Maren Sørensdatter - fadderne Lars {Christensen} Nedergaard Lund {Brandlund}, Jens Langkier, Truels Iversens Søn Xsten {Troelsen}, og Mathias {Christensen} Grarups Hustru {Ane Jensdatter}, alle fra Grarup.
NOTITS: Lars Christensen Nedergaard er faderens bror.
25981800.04.20Anne Nielsdatter Sandfeld- Store Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 8. Die Apriilis 20no havde Niels Pedersen Store Sandfeld, af 1ste kone, Kirsten Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jens {Pedersen} Lille Sandfelds kone {Kirsten Nielsdatter} - fadderne Jørgen {Troelsen} Sanfeld og Hust. {Karen Jørgensdatter} , Enkens {Maren Christensdatter, Store Sandfeld} Søn Laus {Lars Pedersen}, og Peder {Pedersen} Sognefoged i Uhre.
NOTITS: Peder Pedersen Sognefoged og Niels Pedersen er faderens brødre.
26001800.04.27Karen Jakobsdatter Tarp Jakob Poulsen Mette Jensdatter 10. Eodem Die [Aprilis 27ma] havde Jacob Poulsen Tarp, af sin 1ste kone, Mette Jensd. 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Jeppe {Christensen} Askiers kone {Ane Marie Pedersdatter}, Christen Andersen og Hustrue {Karen Jensdatter}, og Jens Henrichsen, alle af Tarp.
NOTITS: Familien flytter 1801 til Grarup, 1806 Borup, 1806 Brandlund. Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, Jeppe Christensen hendes stedfar.
26021800.05.22Bodil Marie Jensdatter Brandlund Jens Sørensen Lund Anne Margrethe Nielsdatter 12. Die Maji 22do havde Jens Sørensen Lund, af 1ste kone Anne Magrethe Nielsdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Bodel Marie, baaren af Niels {Christensen} Nyegaards Hustrue {Maren Christensdatter} i Brande {By} - fadderne Niels {Christensen} Nyegaard, Johan Jørgensen, item Lars {Christensen} Nedergaard og Hustrue {Ane Jensdatter} af Lund {Brandlund}.-
NOTITS: Denne Bodil Marie Jensdatter er kilden til Søren Kierkegaards familie i Brande for i 1868 fortæller hun pastor Olesen om hendes bedstefar Søren Jensen og bedstemor Maren Larsdatter, som er Ane III Sørensdatters forældre. Ane III er mor til Søren Kierkegaard og søster til faderen i denne dåb. Hun fortæller det allesteds citerede at Søren Jensen havde "et hus med en ko og fire faar" i Brandlund. Pastor Olesen besvarede en forespørgsel fra redaktøren af Søren Kierkegaards efterladte skrifter: H. P. Barfod. Maren Christensdatter er moderens stedmor, Niels Christensen Nygaard er hendes far.
26031800.05.22Maren Jørgensdatter Grarup Jørgen Jørgensen Grarup Anne Sørensdatter 13. Eodem Die [Maji 22do] havde Jørgen Jørgensen Grarup, af sin 1ste kone, Anne Sørensdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Niels {Christensen} Langkiers Pige [DKB: Johanne Sørensdatter] i Brande {By}.- fadderne Peder {Pedersen} Fløe og hustrue {Mette Sørensdatter} i Lund {Brandlund}, Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup, og Jørgen Jørgensen Brande {By}.
NOTITS: Jørgen Jørgensen er faderens far. Om Anne, Johanne og Mette Sørensdøtre er søstre er ikke klart. Mette synes at have været et plejebarn ved Niels Christensen Langkær i Brande By (FT 1787).
26041800.06.02Johanne Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 14. Die Junii 2do havde Jens Ericksen Harrild af sin 1ste kone, Anne Kirstine Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Peder {Christensen} Woilunds {Vovlund, Rind} kone {Lene Eriksdatter} fadderne Erick Ericksen og Hust. {Ane Sørensdatter} af Harrild, Søren Sørensen Fløe, og Peder {Pedersen} Usseltoft.
NOTITS: Lene Eriksdatter er søster til faderen. Ane Sørensdatter er søster til moderen, hvis far er Søren Sørensen. Peder Pedersen Usseltoft er morbror til moderen.
26061800.09.07Johanne Kirstine Jensdatter Østerholm Jens Christensen Kragsig Anne Katrine Sørensdatter 16. Die Septembris 7mo havde Jens Xstensen Kragsig {af Brandholm Mark}, af 1ste kone Anne Caterine Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johanne Kirstine, baaren af konens Søster, Kirsten Sørensdatter - fadderne Christen {Hansen} Kragsig og Søn, Hans {Christensen}, Jens Hansen og Hustrue {Ane Marie Madsdatter} af Holm.
NOTITS: Kirsten Sørensdatter er moderens søster. Christen Hansen er faderens far og Hans Christensen faderens bror.
26071800.11.23Mette Nielsdatter Uhre Niels Hansen Anne Kirstine Jensdatter 17. Die Novembr 23 havde Niels Hansen Uhre, af 1ste kone, Anne Kirstine Jensdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Henrick Pedersen Datter [DKB: Mette] af Uhre - fadderne: Peder Hansen af Schierlund, Jens Thøgersen, og Hust. {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, og Jens {Christensen} Schou {Skov} af store hestelund i Gifve-Sogn.
NOTITS: Peder Hansen er faderens bror, Jens Christensen Skov faderens svoger, gift med faderens søsteren Marie Hansdatter.
26091801.03.08Johanne Katrine Christiansdatter Borup Christian Jensen Schalts Maren Pallesdatter 2. d 8 Martj Havde Maren Pallesdatter af Borup en Datter til Daaben blev kaldet Johanne Catrine til BarneFader blev udlagt Christian Jensen Schals af Arvad Mølle, baaren af Christen {Christensen} Bundgaards Hustru {Dorte Pallesdatter} i Borup, faderne Christen {Christensen} Bundgaard og Giøde Palleesens Hustru {Else Christensdatter} af Borup, Niels {Christensen} LangKiers karl og Pige af Brande {By} naunlig Jacob Andersen og Johanne Sørensdatter.
NOTITS: Uægte. Dorte Pallesdatter er moderens søster, Else Christensdatter er gift med moderens bror Gyde Pallesen.
26121801.04.19Ane Kirstine Jensdatter Sandfeld- Bjerre Jens Andersen Bjerre Ane Sørensdatter 5. d 19 April havde Jens Andersen af Biere, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: en Datter til Daaben, blev Kaldet Ane Kierstine baaren af Jens Pedersens Datter Ane {Jensdatter} i Uhre fadere Jens Pedersen af Uhre, Søren {Andersen} Riisberg, og Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Ane Pedersdatter}.
NOTITS: Ane Jensdatter der bærer er moderens halvsøster. Jens Pedersen er moderens stedfar. Søren Andersen er gift med moderens søster Dorte Sørensdatter. Jørgen Andersen er bror til faderen.
26151801.05.24Maren Jeppesdatter Askær- Sønder Jeppe Christensen Ane Marie Pedersdatter 8. d 24 Maij Havde Jeppe Christensen i Sønder AsKier med sin 1 Kone Ane Marie Pedersdatter 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Maren Baaren af Jacob Poulsens Kone {Mette Jensdatter} i Grarup, faderne Christen {Pedersen} Sønder AsKier og Hustr {Karen Nielsdatter}, og Christen {Jensen} Nør AsKier og Søn {stedsøn} Bertel {Sørensen}.
NOTITS: Mette Jensdatter er moderens datter af hendes første ægteskab med Jens Thuesen i Snejbjerg.
26161801.05.24Ane Christensdatter Harrild- Lille Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 9. Samme dag [d 24 Maij] Havde Christen {Eskildsen} Wolling, med sin 1ste Kone Karen Eschildsdatter {forkert! Thomasdatter} en Datter til Daaben blev KaldetAne, baaren af Peder {Christensen} WoiLunds {Vovlund, Rind sogn} Kone {Lene Eriksdatter}, Faderne Peder {Christensen} Woilund, Niels Langkiers Karl og Pige, Peder {Pedersen} Usseltoft.
NOTITS: Moderen kaldes i kirkebogen Eschildsdatter, hvilket er forkert. Christen hedder Eskildsen. Hendes navn ses i FT 1801 og er Thomasdatter.
26171801.06.28Mette Kirstine Pedersdatter Arvad Peder Nielsen Ane Henriksdatter 10. d 28 Juni Havde Peder Nielsen af Arvad med sin 1ste Kone Ane Henricksdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette Kirstine, baaren af Konens Søster Ane Henricksdatter: Faderen hr {Otto Nielsen}Arrevad af Brandholm Jørgen Andersen og Hustru {Ane Pedersdatter} af Arvad, og Jens {Pedersen} Lund af Lundfoed.
NOTITS: Ane Henriksdatter er moderens ugifte søster, der går hjemme i Uhre. Otto Nielsen Arvad er faderens bror.
26191801.08.23Inger Nielsdatter Lundfod Niels Jespersen Kirsten Jensdatter 12. d 23 Aug: Havde Niels Jespersen i Lundfoed med sin første Kone Kristen Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Inger, baaren af Peder Christensens Kone {Karen Jensdatter} i Borup, faderen Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Ane Pedersdatter} Peder {Jensen} Skræder i Lundfoed, og Kield Pedersen af Døslund.
NOTITS: Karen Jensdatter formodes at være i familie med moderen.
26201801.08.30Marie Christensdatter Brandlund Christen Nielsen Karen Sørensdatter 13. Samme dag [d 30 Aug:] Havde Christen Nielsen af Petersborg med sin 1ste Kone Karen Sørensd: en Datter til Daaben blev Kaldet Marie baaren af Mandens broders Kone Anders Nielsens Kone {Mette Pedersdatter} i Krusborg i Tyregoed Sogn, faderne Johann Jørgensen af Lund {Brandlund}, Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm, og Anders Nielsen af Krusborg {Thyregod}.
NOTITS: Faderens bror er Anders Nielsen Krusborg Thyregod, hvis kone Mette Pedersdatter bærer. Hun ses i FT 1845 i Hedegaard Ejstrup gift med Peder Jonassen, Hjulmand *1787c angiveligt i Brande, fejl, måske i Harrild, Ejstrup. Barn Birthe Marie født 1828 Ejstrup.
26221801.09.06Maren Jensdatter Skærlund Jens Jørgensen Skræder Ane Jensdatter 15. d 6 Septbr Havde Jens Jørgensen Skræder af SchierLund med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren baaren af Peder Hansens Pige Karen Andersd: af SchierLund Faderne Peder Hanssen, Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} og Karl Søren Christensen af SchierLund, og Mads Skoemager af Lund.
NOTITS: Faderen og Mads Jørgensen synes at være brødre.
26291802.01.01Margrethe Elisabeth Hansdatter Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 2. d 1 Janv: Havde Hans {Christensen} Kragsig af Sønder Holm med sin 1ste Hustru Birthe Nielsdatter en Datter til Daaben, blev Kaldet Margrethe Elisabeth, baaren af Konens Søster Stine {Kirstine} Nielsdatter tienende Madme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} i Brande {By}, faderne Hr {Otto Nielsen} Arvad til Brandholm Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Karen Christensdatter} af Østerholm, og Søren Iversen af Kragsig.
NOTITS: Kirstine Nielsdatter er moderens søster, hun gifter sig senere med degnen Bjerrum i Borris. Deres far er Niels Christensen Donnerup, der ikke er opført ved dåben; moderen Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochman heller ikke, begge lever. Jens Christensen Kragsig er faderens bror.
26301802.02.07Inger Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 3. d 7 Febr Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone {Ane Kirstine Sørensdatter} en Datter til Daaben blev Kaldet Inger baaren af Søren Jensens Kone {Maren Jonasdatter} af TorLund {Lille Thorlund} i Ejstrup Sogn Faderne Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} af Fløe Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund, Rind}, og Erick {Ericksen} Harild,
NOTITS: Søren Sørensen og Mette Pedersdatter er moderens forældre. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter. Maren Jonasdatter er datter af Jonas Eriksen i Harrild, Ejstrup lige over Holtum Å fra Harrild Brande. Søren Jensen i Lille Thorlund har en bror Peder Jensen Meldgaard †1799 i Sepstrup Them, se Brejl Vrads #111.
26321802.02.28Marie Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 5. d 28de Febr havde Jørgen Troelsen i Sandfeld med sin 1ste Hustru Karen Jørgensdatter 1 Datter til daaben blev Kaldet Marie baaren af Hans Pedersens Kone {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum faderne Degnen Dr. Christen Lustrup til Skarild, Niels Pedersen og Hustru af store Sanfeld, og Jens Pedersen af lille Sandfeld.
Begravelse nr. 6575
NOTITS: Mette Kirstine Jørgensdatter der bærer er moderens søster. Christen Lustrup er gift med Anne Troelsdatter, som formodes at være faderens søster. Kirsten Troelsdatter i nabogården er faderens søster.
26331802.03.14Marie Jørgensdatter Grarup Jørgen Jørgensen Ane Sørensdatter 6. d 14 Martj havde Jørgen Jørgensen i Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie, baaren af Jørgen Jørgensens {den ældre} Datter Kirsten {Jørgensdatter, 30} af Brande faderne Jørgen Jørgen[!] af Brande {By}, Troels Iversen, Søren Christensen og Hustru {Dorte Jensdatter} alle af Grarup.
NOTITS: Kirsten Jørgensdatter er faderens søster, som er hjemme i Brande By ved faderens far Jørgen Jørgensen den ældre. Sønnen Jørgen Jørgensen den yngre bor i Grarup.
26341802.03.14Maren Christensdatter Tarp Christen Andersen Kirsten Jensdatter 7. Samme dag [d 14 Martj] Havde Christen Andersen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Jensdatter en Datter til daaben blev Kaldet Maren Baaren af Mandens stifdatter, Karen Pedersdatter af Tarp, faderne Søren Andersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} af Riisberg, og Peder Christensen, og fader Christen {Sørensen} Hjuler af Tarp.
NOTITS: Karen Pedersdatter er moderens datter fra første ægteskab med Peder Christenen †1794. Søren Andersen er faderens bror. Peder Christensen har lige fået skøde på den anden gård i Tarp.
26361802.04.15Maren Jakobsdatter Brande By Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 9. d 15 April Havde Jacob Jensen i Brande {By}, med sin 1ste Kone Magrethe Madsd: 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Maren, Baaren af Konens Søster Maren Madsd: faderne, Knud {Jørgensen} ØeKier {Økær} og Hustru {Johanne Jensdatter}, Palle Peders: af Fasterholt {Arnborg}, og Jens Jørgensen i Brande {By}.
NOTITS: Maren Madsdatter som bærer er moderens søster. Johanne Jensdatter er faderens søster født i Fasterholt, Arnborg. Palle Pedersen er faderens stedfar.
26371802.04.18Ane Marie Mathiasdatter Grarup Mathias Christensen Ane Jensdatter 10. d 18 April havde Mathias Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie, baaren af Thomas Christensens Pige af LangKier, Naunl: Ane Kierstine Xstensdatter af Algierl: faderne Jens {Pedersen} LangKier, Søren Christensen og Hustru {Dorte Jensdatter} alle af Grarup og Christen Thomsen af LangKier.
NOTITS: Jens Langkær se også #2584, #2597. Forbindelse til Alkærlund vel over moderen. Hun bliver gift med Gyde Hansen i Sejrup, Thyregod.
26381802.04.18Mette Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 11. Samme dag [d 18 April] Havde Jens Tøgersen af Uhre med sin 1ste Kone Anne Marie Henricksd: 1 Datter Til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Konens Søster Mette Henricksd:, faderne Christen Tøgersen af Fløe, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} af SchierLund og Henrich Nielsen af Uhre.
NOTITS: Mette Henriksdatter er moderens søster. Christen Thøgersen er faderens bror, Kirsten Thøgersdatter hans søster. Henrik Nielsen er gift med moderens søster Dorte Henriksdatter.
26481802.09.19Ane Larsdatter Grarup Lars Sørensen Mariane Pedersdatter 21 d 19 Septb: Havde Lars Sørensen af Grarup med sin 1ste Kone Mariane Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane, baaren af Christen {Jensen} Nør AsKiers Datter Maren {Christensdatter}, faderene Christen {Jensen} AsKier og Søn Søren {Christensen}, Jens Pedersen og Hustru af Brande.
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens halvsøster fra Nørre Askær. Christen Jensen er faderens stedfar. Søren Christensen er faderens halvbror fra Nørre Askær. Jens Pedersen ikke identificeret, kan være bror til moderen, begge kunne være fra Ejstrup, hvor forældrene senere flytter hen.
26521802.11.21Mette Sørensdatter Flø Søren Sørensen Ane Jensdatter 25. d 21 Nov Havde Søren Sørensen i Fløe, med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Erick Ericksens Kone {Ane Sørensdatter] af Harild faderene, Jens Pedersen af Uhre, Søren {Andersen} Riisberg og Hustru {Dorte Sørensdatter} og gl: Søren Sørensen i Fløe [PKB: Søren Sørensen senior og Hustr.{Mette Pedersdatter} af Fløe].
NOTITS: Ane Sørensdatter er søster til faderen, hvis far er gammel Søren Sørensen. Jens Pedersen er moderens far og Dorte Sørensdatter hendes halvsøster begge født i Uhre.
26531802.11.21Mette Katrine Pedersdatter Borup Peder Pedersen Dorte Pedersdatter 26. Samme dag [d 21 Nov] Havde Peder Pedersen af Borup, med sin 3die Kone Dorthe Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette Katrine, Baaren af Lars Hansens Kone {Ane Christensdatter} af Hyvild, faderne Lars Hansen af Hyvild Skoleholderen {Bertel Christensen Tirsvad} i Uhre, og Datter {Ane Marie Bertelsdatter} [PKB: hustru i stedet for datter {anses for præstens mislæsning af degnens kirkebog}] og Jens Jørgensen af Brande {By}.
NOTITS: Familieforhold uklare. Peder Pedersen første kone i Østergaard i Brande by var Mette Christensdatter †1782. 1783 til Borup gift med 2. kone Karen Jensdatter †1799. Moderen er hans 3. kone.
26541802.11.21Karen Jensdatter Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 27. Endnu Samme dag [d 21 Nov] Havde Jens Christensen af Sønder AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensdatter 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Karen, baaren af Lars Christensens Kone {Hanne Jensdatter} af {Hedegaard} Ejstrup, faderne Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Christen {Jensen} Nør AsKier og Mads Pedersen af Nør AsKier. -
NOTITS: Hanne Jensdatter er gift med faderens bror Lars Christensen.
26561802.12.26Karen Christensdatter Brandlund Christen Larsen Kirsten Nielsdatter 2. d 26 Decbr Havde Christen Larssen i Lund {Brandlund}, med sin 2den Kone Kirsten Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Kones Søster Karen Nielsdatter faderne Lars {Christensen} Svinbek af Tyregoed Sogn, Niels {Christensen} Steenhuger og Hustru {Mette Pedersdatter}, og Laus Larsen af Svinbek, i Tyregoed Sogn.
NOTITS: PKB har båret af "Lars Hansens kone af Hyvild karen NielsD:" men Lars Hansens kone hedder Ane Christensdatter. Familien ellers ikke set. 1809 i Borup ifølge Thyregod kirkebog, se dåb Laust Lassens søn Mads Peter i Svinbæk. Karen Christensdatter ses FT 1860 i et hus i Store Thorlund, Ejstrup gift måske i Give med Christen Knudsen *1799c, to børn i Give *1829c, 1831c og 1837c, et i Øster Nykirke 1843c.
26571802.12.26Mette Jørgensdatter Arvad Jørgen Andersen Ane Pedersdatter 3. Samme dag [d 26 Decbr] Havde Jørgen Andersen i Arvad med sin 1ste Kone Ane Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Mandens Moder Mette Knudsd. faderne Jens {Andersen} Bjerre og Hustru {Ane Sørensdatter} Peder {Pedersen} Usseltoft, og Jens Pedersen i Uhre.
NOTITS: Mette Knudsdatter er faderens mor. Jens Andersen er faderens bror. Peder og Jens Pedersen er halvbrødre til moderen.
26581802.12.26Birte Christensdatter Blæsbjerg Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter 4. Samme dag [d 26 Decbr] Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin første Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Birthe, baaren af Peder {Nielsen} Askiers {af Dørslund} Datter Mette {Pedersdatter}, faderne, Christen Christensen og Hustru {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg, Anders Christensen og Søn {stedsøn: Hans Larsen} af DøsLund.
26611803.03.20Maren Larsdatter Nørholm Lars Christensen Winding Ane Christensdatter 7. d 20 Martj Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 3die Kone Ane Christensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, Baaren af Niels LangKiers Pige Birthe {Pedersdatter} Arnborg {navn, ikke sted} faderne Christen Pedersen af AsKier, Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter} af SkierLund, og Hr. {Otto Nielsen} Arvads Karl Søren Jensen af Brandholm.
Begravelse nr. 6539
NOTITS: Begravet 1805 to år gammel. Christen Pedersen er moderens stedfar, Karen Christensdatter hendes søster.
26671803.07.31Karen Nielsdatter Uhre Niels Hansen Ane Kirstine Jensdatter 13. d 31 Julj Havde Niels Hansen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Kirstine Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jens {Christensen} Schous Hustru {Marie Hansdatter} af HesteLund i Give Sogn, faderne, Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} af Skierl. {Skærlund.} Niels Christensen af Uhre og Jens {Christensen} SKou af HesteLund {Give}.
NOTITS: Tvilling til Johanne. Marie Hansdatter er søster til faderen, Peder Hansen hans bror. Jens Christensen Skov er svoger over hans kone Marie Hansdatter.
26681803.07.31Johanne Nielsdatter Uhre Niels Hansen Ane Kirstine Jensdatter 14. Samme dag [d 31 Julj] Havde bemelte Mand {Niels Hansen} og Kone {Ane Kirstine Jensdatter} 1 Ditto Datter til Daaben blev Kaldet Johanne, baaren af Knud Jørgensens {Økærs} Hustru {Johanne Jensdatter, Borup}, faderne Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, Jacob Jensen af Brande {By} Knud {Jørgensen} Økær.
NOTITS: Tvilling til Karen. Knud Jørgensen Økær er gift med Johanne Jensdatter, som er moderens søster og Jakob Jensen hendes bror. I PKB er dåb 2667 og 2668 ført sammen til en dåbstekst.
26701803.09.11Sidsel Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 16. d 11 Sept: Havde Christen Thomsen af Store LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Jens Hansens Kone af TyregoedLund, faderne Jens Hansen af TyregoedLund, Anders Lassen af LangKier, og Otte Pedersen og Hustru {Inger Pedersdatter} af Skierris.
Begravelse nr. 6588
NOTITS: Begravet 1808 fem år gammel. Moderens mor Inger Pedersdatter og stedfar Otte Pedersen er faddere.
26741803.11.06Mette Jensdatter Brandlund Jens Hansen Ane Katrine Johansdatter 20 Samme dag [d 6 Nov:] Havde Jens Hansen af BrandLund med sin 1ste Kone Ane Chatrine Johansd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Hans Smeds Kone i Lund, faderne Johann Jørgensen, Jens Johansen og Hustru {Maren Sørensdatter} og Hans {Jensen} Smed alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Johan Jørgensen er moderens far, Jens Johansen hendes bror.
26751803.12.26Bodil Marie Madsdatter Borup Mads Jensen Birte Eskildsdatter 1. d 26 Dec. Havde Mads Jensen i Borup med sin 1ste Kone Birthe Eschildsdatter, en Datter til Daaben blev Kaldet Boel Marie, baaren af Jens {Jensen} Boels Datte Else {Jensdatter}, af Borup, faderne Jens {Jensen} Gleiberg og Hustru {Ane Nielsdatter}, Søren {Larsen} Biere, alle af Borup og Jens Jørgensen af Brande {By}.
NOTITS: Familien 1800 i Pedersborg, Brandlund. Familieforhold ukendte. Gift 5. dec. 1830 i Grene, Billund med Rasmus Jensen *1807 Grene, Billund †1869 Søllingdal, Hejnsvig. Fire børn. Hun døde 31. jan. 1868 Hejnsvig mark, Hejnsvig.
26771804.02.26Ane Christensdatter Askær- Nørre Christen Jensen Mette Troelsdatter 3. Samme dag [d 26 Febr] Havde Christen Jensen af Nør AsKier med sin 2den Kone Mette Troelsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Baaren af Mads {Pedersen} Nør Askiers Hustru {Ane Christensdatter} faderne Jørgen Troels: og Hustru {Karen Jørgensdatter} af Sandfeld, Jeppe Christensen og Jens Christensen begge af Sønder AsKier.
NOTITS: Mette Troelsdatter er med ret stor sikkerhed fra Store Sandfeld, søster til Jørgen Troelsen se #2587. Siges ved giftermålet i Skarrild kirkebog at være fra Skarrild, hvilket måske er ved hendes søster Anne gift med Christen Lustrup, degn i Skarrild. Jørgen Troelsen er altså moderens bror. Ane Christensdatter er faderens datter, hvis mand Mads Pedersen lige har overtaget gården.
26811804.05.21Marie Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 7 Samme dag [d 21 Maj] Havde Xsten Thomsen af AlgierLund med sin 2den Kone Else Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie, baaren af Mathias Christensens Kone {Ane Jensdatter} i Grarup, faderne Ma[thias?] {Christensen} Grarup, Peder {Poulsen} Husum, og Niels {Sørensen} Riisberg og Hustru {Mette Nielsdatter}. No. 7. dj 20de Maj havde Christen Thomsen af Algierlund med sin anden kone Else Jensd: en Datter til Daaben kaldet Maren fader: Mathias Christensens kone, Peder Husum Niels Riisberg og hstr. Else Pedersdatter.
NOTITS: Familieforhold uklare. Mathias Christensen er svær at læse i DKB - Ma... Grarup - Else Pedersdatter har DBK ikke. Er degnen eller præsten rigtig her?
26821804.05.21Kirsten Christensdatter Tarp Christen Andersen Ane Nielsdatter 8. Samme dag [d 21 Maj] Havde Christen Andersen af Tarp med sin 2den Kone Ane Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af af[!] mandens steddatter Else Marie Pedersdatter. Faderne, Hans Dynesen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Uhre Niels {Christian} Nielsen {19} og Peder Pedersen {24} af Tarp.
NOTITS: PKB: præsten har glemt denne dåb! Else Marie Pedersdatter og Peder Pedersen er moderens børn af første ægteskab med Peder Christensen †1794. Karen Nielsdatter er søster til moderen, begge født i Lille Sandfeld.
26831804.06.17Karen Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 9. d 17 Junj Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jens {Jensen] Boels Datter Else Jensdatter af Borup faderne Palle {Pedersen} Fasterholt {Arnborg}, Jørgen {Andersen} Arrevad, og Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre, Samt Præstens Pige i Brande.
NOTITS: Naboen Jens Jensen og datter Else Jensdatter er ikke familie. Palle Pedersen er stedfar til moderen. Jørgen Andersen Arvad er fætter til faderen over hans mor Mette Knudsdatter som er søster til faderens far Jørge Knudsdatter. Niels Hansen er gift med Ane Kirstine Jensdatter, som er søster til moderen, begge født i Fasterholt, Arnborg.
26841804.06.17Kirsten Jensdatter Borup Jens Jensen Gleiberg Ane Nielsdatter 10. Samme Dag [d 17 Junj] Havde Jens Jensen Gleiberg af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Peder Madsens Kone af Borup, faderne Peder Madsen, Mads Jensen og Hustru {Birte Eskildsdatter} af Borup, Hans Larssen af DøsLund.
NOTITS: Familieforhold ukendte.
26851804.07.01Else Katrine Madsdatter Risbjerg Mads Larsen Maren Nielsdatter 11. d 1 Juli Havde Mads Larssen af Riisberg, med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Else Chatrine, baaren af Christen Pedersens Kone {Else Pedersdatter} af Uhre faderne Christen Nielsen Nørgaard og Hustru {Ane Kirstine Nielsdatter} af Uhre Niels Sørrensen og Søren Andersen af Riisberg.
NOTITS: Else Pedersdatter er gift med moderens stedfar Christen Pedersen. Christen Nielsen er bror til moderen.
26861804.07.01Ane Ottesdatter Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 12. Samme Dag [d 1 Juli] Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørrensd: 1 Datter til daaben blev kaldet Ane, Baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Datter, Ane {Sørensdatter}, faderne Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre Søren Sørensen og fader [Søren Sørensen] af Fløe, Saa og Jens Pedersen af Uhre og Jens {Andersen} Biere.
NOTITS: Ane Sørensdatter af Risbjerg er faderens søster Dorte Sørensdatter datter med Søren Andersen. Den unge Søren Sørensen fra Flø er moderens bror, den ældre Søren Sørensen fra Flø hendes far. Jens Pedersen er faderens stedfar. Jens Andersen Bjerre er gift med faderens søster Anne Sørensdatter.
26871804.07.15Ane Marie Pedersdatter Uhre Peder Jensen Søndergaard Mette Jensdatter 13. den 15 Juli Havde Peder Jensen Søndergaard af Uhre med sin 1ste Kone Mette Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie baaren af Niels Christensens Kone {Maren Pedersdatter} af Uhre, faderne Christ: Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} , Niels Christensen, og Jacob Andersen alle af Uhre.
NOTITS: Familieforhold uklare.
26911804.09.23Ane Katrine Ottosen Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 17. d 23 Septbr Havde Hr Otte {Nielsen} Arevad paa Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard en Datter til Daaben blev Kaldet Ane Katrine baaren af Jomfrue Abelone Kiersgaard i Brande {By}, faderne Degnen Jens {Nielsen} Kiersgaard til Give og Hustru {Kirstine Magdalene Larsdatter}, Peder {Pedersen} Fløe og Hustru {Mette Sørensdatter}, Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter} og begge Karle Søren Jensen og Hans Larssen af Brandholm.
NOTITS: Abelone Nielsdatter Kjærsgaard er moderens søster, Jens Nielsen Kjærsgaard degn i Give hendes bror. Peder Nielsen er faderens bror. Usædvanligt er to karle på Brandholm faddere, se fx als kontrast Otto Arvads første dåb #2569 i 1799 hvor næsten alle er fine folk.
26921804.09.23Karen Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 18. Samme dag [d 23 Septbr] havde Jørgen Troelsen af Sandfeld {Store} med sin 2den Kone Ane Christensdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jørgen {Pedersen} Holtums datter Ane {Jørgensdatter}, faderne Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre, Christen Jensen af Nør AsKier og Hustru {Mette Troelsdatter}, og Enkens {Maren Christensdatter} Peder {Pedersen} af Sandfeld {Store}.
NOTITS: Opkaldt efter faderens 1. kone Karen Jørgensdatter †1803. Ane Jørgensdatter er søster til 1. kone. Niels Christensen er bror til moderen. Mette Troelsdatter er søster til faderen. Peder Pedersen er en nabo.
26931804.09.23Mette Andersdatter Flø Anders Madsen Hannerup Karen Nielsdatter 19. Samme dag [d 23 Septbr] Havde Anders Madsen Hannerup af Fløe med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Mads Hannerups Hustru {Mette Andersdatter} af Borup faderne Mads {Christensen} Hannerup og Søn Niels {Madsen Hannerup}, Christen Tøgersen, og Niels Pedersens Kone {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
NOTITS: Mette Andersdatter og Mads Christensen Hannerup er faderens forældre. Niels Madsen er faderens bror.
26941804.10.07Johanne Hansdatter Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 20. d 7 October Havde Hans Christensen Kragsig af Sønder Holm med sin 1ste Kone Birthe Nielsdatter, en Datter til Daaben blev Kaldet Johanne, baaren af Madme Arevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Paa Brandholm, faderne Hr {Otto Nielsen} Arevad, Niels {Christensen} Donnerup, Mads {Nielsen} Drantum, og Hustru {Kirsten Troelsdatter}, Samt begge Karle Søren {Jensen} og Hans {Larsen} Paa Brandholm.
NOTITS: Niels Christensen Donnerup er moderens far.
26951804.10.07Dorte Kirstine Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 21. Samme dag [d 7 October] Havde Sognefogden Jens Tøgersen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Marie Hendricksdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorthe Kirstine, Baaren af Konens Søster Anne Henrichsd: tienende i Arvad {ved hendes søster}, faderne Peder {Nielsen} Arevads Kone {Anne Henriksdatter}, Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Larsdatter}, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} af Schierl: Niels Hansen, Jørgen Christensen og Otte Sørensen af Uhre.
NOTITS: Ane og Anne Henrikdatter er søstre til moderen. Christen Thøgersen og Kirsten Thøgersdatter er søskende til faderen.
19861804.11.18Karen Jensdatter Østerholm Jens Chrisensen Kragsig Ane Katrine Sørensdatter 24. d 18de Nov: havde Jens Christensen Kragsig med sin første kone Ane Catrine Sørensd: en Datter til Daaben kaldet Karen. fadere: Jomfrue Abbelone {Nielsdatter} Kjersgaard Jens Hansen {Kær} og hstr {Ane Marie Madsdatter} Hr {Otto Nielsen} Arrevad, Hans {Christensen} Kragsig og Søren {Iversen} Kragsig.
NOTITS: Hans Christensen er en bror til faderen, Søren Iversen er gift med faderens søster Kirsten Christensdatter. Resten er naboer.
27001804.12.26Maren Jensdatter Brandlund Jens Johansen Maren Sørensdatter 2. Samme dag [d 26 dec:] Havde Jens Johansen af Brandlund med sin 1ste Kone Maren Sørrensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Konens Søster {halvsøster} Mette Troelsdatter, faderne Lars Christensen {Nedergaard} og Hustru {Ane Jensdatter}, og Peder {Pedersen} Fløe alle af Brandlund, og Troels Iversen af Grarup, samt Præstens {avlskarl: Jens Jensen} og Brandholms Avls Karle {Søren Jensen og Hans Larsen}.
NOTITS: Moderens halvsøster Mette Troelsdatter, har samme mor Maren Christensdatter. Avlskarlenes navne fra #2696 og # 2691.Moderen kan være den Maren Sørensdatter, der i FT 1801 tjener ved Lars Christensen Nedergaard. Hun giftes i 1802 af Brandlund (BG har hende født i Risbjerg, formentlig forkert).
27051805.05.19Kirsten Pedersdatter Brandlund Peder Christensen Karen Andersdatter 5. Samme dag [d 19 May] Havde Peder Christensen af BrandLund med sin 1ste Kone Karen Andersdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren af Konens Søster Johanne Marie Andersdatter af Lund {Brandlund}, Faderne Niels {Christensen} Nyegaard og Hustru {Maren Christensdatter} af Tarp, Anders {Christensen} Midtgaard af Lund {Brandlund}, og Niels Thomasen af Blesberg.
NOTITS: Johanne Marie Andersdatter er moderens søster hjemme på fødegården i Brandlund. Anders Christensen Midtgaard er moderens far.
27071805.08.04Maren Nielsdatter Uhre Niels Nielsen Maren Thomasdatter 7 Samme dag [d 4 August] Havde Niels Nielsen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Lars Dynesens Hustru {Else Pedersdatter} i Uhre, Faderene Lars Dynesen Simon Mortensen, Jens Tøgersens Hustru {Ane Marie Henriksdatter} og Skoleholderens {Bertel Christensen Tirsvads} Datter, Marie Kierstine {Bertelsdatter}, alle af Uhre.-
27081805.08.18Sidsel Eriksdatter Harrild Erik Eriksen Ane Sørensdatter 8. d 18 August Havde Erick Ericksen Af Harild, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts Kone {Ane Christensdatter}, Faderne Gl: Søren Sørensen i Fløe, Morten Pedersen af Hygild {Ejstrup}, og Otte Sørensen og Hustr: {Sidsel Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Søren Sørensen er moderens far. Sidsel Sørensdatter er moderens søster. Morten Pedersen Hygild, Ejstrup er gift med faderens søster Johanne Eriksdatter.
27111805.08.25Katrine Marie Larsdatter Nørholm Lars Christensen Winding Ane Christensdatter 11. Endnu Samme Dag [d 25 August] Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 3die Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Chatrine Marie, baaren af Niels Mortensens Kone {Karen Christensdatter} af SkierLund, Faderne Niels Mortensen af Skierl: Christen Pedersen og Jens Christensen og Hustru {Ane Johanne Sørensdatter} af Sønder AsKier.
NOTITS: Karen Christensdatter er moderens søster. Christen Pedersen er hendes stedfar. Jens Christensen er hendes bror.
27131805.10.06Mette Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 13. d 6 oct: Havde Jens Xstensen Bundgaard, af Uhre, Med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Konens Søster Maren Poulsd: faderne Niels Sørensen af Riisberg, Christen {Christensen} Bundgaard og Hustru {Dorte Pallesdatter} af Borup og Peder Pedersen af Uhre.
NOTITS: Maren Poulsdatter er moderens søster fra Risbjerg, hvor begge er født. Niels Sørensen er moderens stedfar. Christen Christensen Bundgaard er faderens bror.
27141805.10.09Marie Margrethe Elisabeth Ludvigsdatter Lund Brande By Ludvig Michael Bjørnsen Lund Elisabeth Kristine From 14. d 9 octbr Havde Præste S:T: {salvo titulo} Hr. {Ludvig Michael Bjørnsen} Lund i Brande med sin 1ste Koen Elisabeth From 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie Magrethe Elisabeth baaren af Madmm From i Colding [ Amtsforvalter froms Enke fra Colding, Jomfrue Jakobine Braag fra Kjøbenhaun {Braag også føjet til i DKB i præsts Lunds skrift}], faderne Hr Provst {Johannes Bjørnsen} Lund af Lemvig Hr Pastor {Joachim Otto Schack} From af STarup, Hr Pastor {Marcus} Plesner af Uldum Hr Pastor {Lorents} StallKnegth {Stalllknecht} af NyeKirke Hr Pastor {Søren Anker} Winther af Tyregoed Hr Steenstrup af Wejle, og Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm. [ fød d 9de August.]
NOTITS: Madm From fra Kolding er vel moderens stedmor Marie Margrethe Lund, ikke søster til faderen. Johannes Lund er bror til faderen. Joachim From er bror til moderen.
LINK: Johns slægtsdatabase.
LINK: "Sviir og U-orden" i Brande sogn, se Lund præstelisten.
27151805.10.13Mette Christensdatter Blæsbjerg Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter 15. d 13 oct: Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, Baaren af Christen Christensens Kone {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg, Faderne, Christen Xstensen af Blesberg Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter}, og Kield Pedersen af Døslund.
NOTITS: Tvilling til 2716 Sidsel. Familie ikke set.
27161805.10.13Sidsel Christensdatter Blæsbjerg Christen Jakobsen Ellen Marie Pedersdatter 16. Samme Dag [d 13 oct:] Havde bemelte Mand {Christen Jakobsen af Blæsbjerg} og Kone {Ellen Marie Pedersdatter} 1 Ditto Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Søren Lassens Kone {Sidsel Nielsdatter} af Aagaard, faderne vare Søren {Larsen} Aagaard, Peder {Pedersen} Usseltoft og Anders {Christensen} DøsLund og Hustru {Karen Pedersdatter}.
NOTITS: Tvilling til #2715 Mette. Familie ikke set, men Sidsel Nielsdatter giver navn til datteren.
27191805.12.26Ellen Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Økær Johanne Jensdatter 19. d 26 Decbr Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ellen, Baaren af Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter} af Fasterholt {Arnborg}. Faderne Peder {Thomsen} Fasterholt, Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre og Laus Thomsen af LangKier.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er moderens halvsøster, Anne Kirstine Jensdatter er moderens helsøster.
27201806.01.26Ane Christensdatter Alkærlund Christen Thomsen Else Jensdatter 1. d 26 Janv: Havde Christen Thomsen AlgjerLund med sin 2den Kone Else Jensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af mandens Datter Ane Marie {Christensdatter} faderne Niels Sørens: og Hustru {Mette Nielsdatter} af Riisberg, Peder Poulsen af Husum og Søren Jensen Aulskarl Paa Brandholm.
NOTITS: Ane Marie Christensdatter er faderens datter med 1. kone Birte Nielsdatter.
19771806.02.02Mette Katrine Jensdatter Borup Jens Peder Madsen Hannerup Ane Marie Andersdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Jens Peter Madsen Hannerups datter af Borup Mette Katine 'd 9 Martj blev begraven Jens Peter Hannerup Nyefødte Datter Mette Catrine af Borup 5 Uger gl:. døde af kighoste'}.
Begravelse nr. 6552
27211806.03.09Ane Marie Jensdatter Uhre Jens Christensen Ane Katrine Christensdatter 2. Samme dag [d 9 Martj] Havde jens Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Catrine Christensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie, Baaren af Konens Søster Mette Christensdatter. Faderne Peder {Jensen} Søndergaard og Hustru {Mette Jensdatter}, Niels Christensen og Peder Pedersen alle af Uhre.
NOTITS: Niels Christensen er faderens bror. Mette Christensdatter er moderens søster. Da moderen ikke er gift i Brande formodes hun at komme udensogns fra. Denne vielse i Arnborg "Jens Christensen i Tornvig, og Anne Cathrine Christensdatter i Uhre, 1804 i Brande." er ikke opklaret, hvor bosætter de sig? Jens Christensen i Uhre er sikker søn af Christen Nielsen i FT 1787 og FT 1801, han ville normalt ikke kalde sig af Tornvig i Arnborg, hvor Christen Nielsen ikke har så gamle børn som Jens. Giftermålet er vel forældrene her, men hvor kommer Anne Catrine Christensdatter fra?
27231806.04.07Maren Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 4. Samme dag [d 7 April] Havde Jørgen Troelsen i Sandfeld Med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til daaben, blev Kaldet Maren, baaren af Niels Christensens Kone {Maren Pedersdatter} af Uhre, Faderne Jens {Pedersen} L. Sandfeld og Hustru {Kirsten Nielsdatter}, Christen Nielsen af Uhre, og Niels Pedersen af Sandfeld {Store}.
NOTITS: Moderens bror Niels Christensens kone Maren Pedersdatter bærer. Christen Nielsen er moderens far. Niels Pedersen er gift med faderens søster Kirsten Troelsdatter.
27251806.05.26Dorte Kirstine Bertelsdatter Uhre Bertel Pedersen Dam Ane Pedersdatter 6. Samme dag [d 26 May] Havde Bertel Pedersen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Pedersdatter, 1 Dater til daaben blev Kaldet Dorthe Kirstine Baren af Peder {Jensen} Søndergaards Hustru {Mette Jensdatter} af Uhre, Faderne Peder {Jensen} Søndergaard, Peder Peders: Jens {Pedersen} Slott og Hustru {Kirsten Pedersdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Konfirmeret 1821 i Nørre Snede, Stiffader Erik Jensen og Hustru Anne Malene Nielsdatter af Lille Tholund, Ejstrup. Moderen var jo Ane Pedersdatter, som Erik Jensen må have giftet sig med. 1/6 af Peder Jensen Søndergaards gård 1804, senere kaldet Damgaard, vel fra hans tilnavn Dam. Faderen skrives af Ørbæk Hoven ved skødet. Han kaldes i daab #2737 Bertel Dam. Navnet Dam følger gården. BGs hartkorn er dels 0 4 2 0 og dels 0 4 0 0 og går ikke op.
27261806.05.26Mette Jørgensdatter Risbjerg Jørgen Pedersen Sidsel Madsdatter 7. Samme dag [d 26 May] Havde Jørgen Pedersen af Riisberg med sin 1ste Kone Sidsel Madsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Peder Hansens Kone {Ane Knudsdatter} af Lime i Nørup Sogn, Faderne Niels {Sørensen} Riisberg og Hustru {Mette Nielsdatter} Søren {Andersen} Riisberg og Jens Madsen alle af Riisberg:
NOTITS: Parret blev gift i Brande 1805 i dec. #8223. De overtager ikke gården i Risbjerg, som hendes bror Jens Madsen får. Ikke klart hvor de bosætter sig, vel ikke i Brande sogn. Ane Knudsdatter er faderens mor. Jens Madsen er moderens bror.
27271806.06.22Ane Sørensdatter Flø Søren Sørensen Ane Jensdatter 8. d 22 Juni Havde Søren Sørensen i Fløe med 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Jens Andersens Kone {Ane Sørensdatter} i Biere {Sandfeld- Bjerre}, Faderne Otte Sørensen i Uhre, Erick {Eriksen eller Jensen} og Hustru {Ane eller Ane Kirstine Sørensdatter} og Søren {Andersen} Riisberg.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: Begravet 1806 16 uger gammel. Ane Sørensdatter er halvsøster til moderen. Ane Sørensdatter eller Ane Kirstine Sørensdatter i Harrild er begge søstre til faderen. Søren Andersen er gift med moderens halvsøster Dorte Sørensdatter.
27281806.06.22Ingeborg Larsdatter Lundfod Lars Christensen Kirsten Hansdatter 9. Samme dag [d 22 Juni] Havde Laus Christensen af Lundfod med sin 2den Kone Kirsten Hansd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Ingeborg, baaren af Jørgen {Andersen} Arevads Pige Karen Clemmandsd: Skieris, Faderne Peder {Nielsen} Arvad, Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Anne Pedersdatter}, og AulsKarl Jens Jensen i Brande Præstegaard.
NOTITS: Opnævnt efter Lars's første kone Ingeborg Poulsdatter død 1804. Gift 2. gang med Kirsten Hansdatter af Tornvig Arnborg 1805 #8219.
27291806.07.20Kristine Katrine Christensdatter Brandlund Christen Nielsen Karen Sørensdatter 10. d 20 Juli Havde Christen Nielssen af Pettersborg med sin 1ste Kone Karen Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kristine Kathrine . baaren af Jens {Christensen} Kragsigs Kone {Anne Katrine Sørensdatter} af Østerholm Faderne Xsten Niels: Nørgaard af Uhre, Anders Nielsen af Kruusborg {Thyregod}, ausKarl Jens Jensen i Præstegaarden og Jens Hansens Kone {Ane Marie Madsdatter} af Østerholm.
NOTITS: Anders Nielsen Krusborg i Thyregod er faderens bror, se #2620. Ses 1845 i Smedbækgaard, Ejstrup gift med Graves Christian Pedersen *1804c Skarrild. Bosat 1831- i Ejstrup fra første barn Mette Kirstine *1831 Ejstrup.
27341806.09.14Maren Jensdatter Brandlund Jens Sørensen Ane Margrethe Nielsdatter 15. Samme dag [d 14 Sep] Havde Jens Sørensen af Lund {Brandlund}, med sin 1ste Kone Ane Magrethe Nielsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Maren baaren af Iver Madsens Kone {Ane I Sørensdatter}, Niels {Christensen} Nyegaard og Hustru {Maren Christensdatter} af Uhre, og Søn Niels Christian {Nielsen},
NOTITS: Ane I Sørensdatter er faderens søster. Ane III Sørensdatter, Søren Kierkegaards mor, er også en søster. Niels Christensen Nygaard er moderens far. Niels Christian Nielsen er moderens halvbror.
27351806.11.30Sophia Pedersdatter Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 16. d 30 Nov. Havde Peder Peders: Fløe i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sophia baaren af Jens Johansens Pige Mette Troelsd: af Lund {Brandlund} Faderne Jens Johansen af Lund, Præstens Auls Karl Jens Jensen og Niels Pedersen og hustru {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
NOTITS: Niels Pedersen er faderens bror.
27441807.06.28Dorte Marie Christensdatter Brandlund Christen Christensen Ane Katrine Andersdatter 8. d 28 Junj Havde Christen Christensen af BrandLund med sin 4de Kone Ane Chatrine Andersdatter 1 datter til Daaben blev Kaldet Dorthe Marie, baaren af Jens Hansens {forkert: Christensens} Datter Johanne Jensdatter af Lilholm, Faderne Lars {Christensen} Winding, Lars {Andersen} Skieris og H. {Margrethe Jakobsdatter} af BrandLund, og Peder Peders: af Uhre.
NOTITS: Hun ses i FT 1860 i et hus i Amlund, Lindeballe gift med Jens Pedersen *1774 Sebberup, Løsning (Slægtsbog Amlundgaard, Lindeballe). FT 1801 har moderens patronym som Sørensdatter! Forældrene ikke gift i Brande sogn. Ingen familie set. Jens Hansen har ingen datter Johanne, derimod Jens Christensen.
27451807.07.26Ane Kirstine Jensdatter Uhre Jens Thøgersen Ane Marie Henriksdatter 9. d 26 Julj Havde Jens Tøgersen i Uhre med sin 1ste Kone Ane Marie Henricksd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Peder Andersens Datter af Skierl: {Skærlund} Maren Andersd: {forkert: Pedersdatter}: Faderne Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Lausdatter} af Borup, Niels Hansen og Otte Sørens: begge af Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter er faderens søster Kirsten Thøgersdatters datter. Christen Thøgersen er faderens bror.
27481807.09.13Mette Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 12. Samme dag [d 13 Sept:] Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, Baaren af Jørgen Andersens Kone {Ane Pedersdatter} af Arevad, faderne Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Palle Pedersen af Fasterholt, og Jørgen {Andersen} Arevad.
NOTITS: Ane Pedersdatter, der bærer, er gift med Jørgen Andersen Arvad, hvis mor Mette Knudsdatter er søster til faderens far Jørgen Knudsen. Niels Hansen er gift med moderens søster Ane Kirstine Jensdatter. Palle Pedersen er moderens stedfar.
27501807.11.22Mette Larsdatter Lundfod Lars Christensen Bundgaard Kirsten Hansdatter 14. d 22 Nov. Havde Laus Christens: Bundgrd af Lundfod med sin 2den Kone Kirsten Hansd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette. Baaren af Jørgen {Andersen} Arevads Kone {Ane Pedersdatter}. Faderne Jørgen Anders: af Arvad, Jens Jørgens: Christen {Jacobsen} Aagaards Kone {Ellen Marie Pedersdatter} Christen og Pige Kirsten Marie alle af Brande {By}.
NOTITS: Konfirmeret 1821 i Nørre Snede af Hedegaard Ejstrup, Kirsten Hansdatter enke i Hedegaaard.
27511807.11.22Inger Kirstine Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 15. Samme dag [d 22 Nov.] Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Inger Kirstine baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Skieris Faderne Peder Knudsen Otte Pedersen og Hustru {Inger Pedersdatter} af Skieris og Thomas Christens: af LangKier.
Begravelse nr. 6587
NOTITS: Begravet et år gammel. Ane Thomasdatter er gift med moderens bror Peder Knudsen. Inger Pedersdatter er moderens mor og Otte Pedersen hendes stedfar. Thomas Christensen er faderens far.
27521807.12.26Ane Kirstine Mathiasen Grarup Mathias Christensen Grarup Ane Jensdatter 16. d 26 Dec: Havde Mathis {Christensen} Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Christen Christensens Kone {Ane Larsdatter} i Give. Faderne Christen Christensen i Give, Søren {Christensen} Nørgaard og Hustru {Birte Jensdatter}og Søren {Jensen} Smed alle af Grarup.
NOTITS: Ane Jensdatter er gift med faderens bror Christen Christensen i Donnerup By Give.
27531807.12.26Ane Sørensdatter Tarp Søren Jensen Maren Larsdatter Samme dag [d 26 Dec:] havde Søren Jensen i Tarp Med sin 1ste Kone Maren Larsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane. baaren af Lars Hansens Enke {Ane Christensdatter} i Hyvild, faderne Troels Iversen af Grarup, Jacob Andersen og Hustru {Johanne Sørensdatter} af Uhre, og Christen Andersen af Tarp.
NOTITS: Troels Iversen er faderens stedfar. Johanne Sørensdatter er faderens halvsøster født Lille Langkær.
27541808.01.01Mari Ane Jensdatter Uhre Jens Christensen Ane Katrine Christensdatter 1. d 1 Janv havde Jens Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mari Ane baaren af Konens Søster Mette Xstensd: tienende i Fasterholt biere {Bjerre} Faderne Christen Christensen af Tornvig, Jens Tøgers: Peder {Jensen} Søndergaard og Hustrue {Mette Jensdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Mette Christensdatter er moderens søster, ikke klart hvor de er født. Christen Christensen i Tornvig, Arnborg er formodentlig familie.
27551808.01.31Mette Ottesdatter Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 2 d 31 Janv Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Mette baaren af Jens Ericksens Kone {Ane Kirstine Sørensdatter} af Harild, faderne, Søren Sørensen og Hustru {Ane Jensdatter} af Fløe, Erick Ericks: af Harild, og Jens Tøgersen af Uhre.
NOTITS: Indgiftet familie. Søren Sørensen er moderens bror gift med faderens halvsøster Ane Jensdatter. Ane Kirstine Sørensdatter er moderens søster. Erik Eriksen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
27571808.02.07Dorrit Madsdatter Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter 4. Samme dag [d 7 Febr] Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorreth baaren af Peder Thomsens Kone {Ane Marie Pallesdatter} i Fasterholt {Arnborg}. Faderne Laus {Olesen} Hindschou af Tyregoed Sogn, Jep Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} og Jens Christensen alle af Sønder AsKier.
Begravelse nr. 6594
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Peder Thomsen og faderen stammer begge fra Tornvig, formodentlig i familie. Lars Olesen af Hindskov, Thyregod er gift med Ane Sørensdatter, der er halvsøster til moderen.
27581808.03.13Mette Larsdatter Nørholm Lars Christensen Winding Ane Christensdatter 5. d 13 Martj Havde Lars Christensen Winding af Nørholm med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Jens Christensens Kone {Ane Johanne Sørensdatter} af Sønder AsKier Faderne: Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm Jens Christensen af Sønder AsKier og Christen Pedersen {Bjerre} og Hustru {Christiane Nielsdatter} af Grarup.
NOTITS: Ane Johanne Sørensdatter er gift med Jens Christensen som er moderens bror.
27611808.06.19Bodil Kirstine Christensdatter Borup Christen Larsen Kirsten Nielsdatter 8. d 19 Jnuj Havde Christen Larsen i Borup med sin 1ste Hustru Kiersten Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Boel Kirstine baaren af Knud {Sørensen} Nyegrds Datter Mette Knudsd: af Nyegaard i Giufve Sogn faderne Lars Christens: af Svindbek, Laus Lars: af Svindbek i Tyregoed Sogn, og Christen Tøgers: og H. {Johanne Larsdatter} i Borup.
NOTITS: Lars Christensen er vel faderens far og Lars Larsen hans bror.
27641808.07.31Karen Hansdatter Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 11. d 31 Julj Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen: baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts Datter Sidsel Pedersdatter: faderne Søren Andersen af Riisberg, Jens Christian Mortensen af Kiergrd {Thyregod?} og Hustru {Kirsten Sørensdatter} og Anders Christensen af DøsLund.
NOTITS: Søren Andersen er moderens far, Kirsten Sørensdatter er moderens søster alle fra Risbjerg, Brande.
27661808.08.14Marie Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 13. Damme dag [d 14 Aug] Havde Jørgen Troelsen af Store Sandfeld med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie baaren af Degnens Christen {Pedersen} Lustrups Kone {Ane Troelsdatter} i SKarrild: faderne Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre Jens Pedersen i Lille Sandfeld Niels Pedersen og Enkens {Maren Christensdatters} Søn Peder Pedersen i Store Sandfeld.
NOTITS: Ane Troelsdatter er vel faderens søster. Niels Christensen er moderens bror.
27671808.09.18Ellen Kirstine Ottosdatter Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 14. d 18 September Havde Hr. Otte {Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ellen Kierstine baaren af Rasmus Jensens {Høgilds} Enke af Wester Hygild. Faderne Hr Morten {Rasmussen} Schaarup og Hustr. {Abelone Nielsdatter Kjærsgaard} af W. Hygild Hr. A.{Anders} Westrup og H. {Sophie Torning} af Kideris Mølle, Hr. Peder Fløe af Kollund og Hr. Christen {Hansen} Lund af Fiederholt alle af Rind Sogn.
NOTITS: Ellen Mortensdatter Skaarup er moderens mors søster som var gift med Rasmus Jensen Høgild. Deres søn er Morten Rasmussen Skaarup, som dagen før blev gift i Brande #8235 med moderens søster Abelone Nielsdatter Kjærsgaard.
27701808.10.16Dorret Christensdatter Tarp Christen Andersen Ane Nielsdatter 17. d 16 oct havde Christen Andersen i Tarp med sin 2den Kone Ane Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorret, baaren af Jens {Pedersen} L.{ille} Sandfelds Kone {Kirsten Nielsdatter}: Faderne, Jens pedersen af L. Sandfeld Søren Andersen og H. {Dorte Sørensdatter} af Riisberg og Hans Dynesen af Uhre.
Begravelse nr. 6604
NOTITS: Kirsten Nielsdatter der bærer er moderens søster, begge født i Lille Sandfeld. Søren Andersen er faderens bror, begge født i Risbjerg.
27761809.02.05Ane Pedersdatter Brandlund Peder Christensen Karen Andersdatter 4. d 5 Febr havde Peder Christensen af BrandLund Med sin 1ste Kone Karen Andersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane. baaren af Degnens {Jens Thomsen Slaugballes} Pige Marthe Nielsd: Faderne Hans Sørensen og Hustru {Johanne Marie Andersdatter} af Tromborg i Give Sogn, Niels Thomsen og Hustru {Birte Christensdatter} af Blesberg.
NOTITS: Johanne Marie Andersdatter er moderens søster.
27781809.03.26Maren Nielsdatter Flø Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 6. d 26 Martj Havde Niels Pedersen i Fløe med sin 1ste Hustru Maren Jørgensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren . baaren af Peder {Pedersen} Fløes Hustru {Mette Sørensdatter} af Lund {Brandlund}. Fader Hans Pedersen af Holtum, Jens Christensen, Søren Sørensen og Hustru {Ane Jensdatter} alle af Fløe, og gik Konen tillige i Kirke.
NOTITS: Mette Sørensdatter er gift med faderens bror Peder Pedersen Flø af Brandlund. Hans Pedersen er bror til faderen og desuden gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.
27801809.06.18Mette Jensdatter Brandlund Jens Johansen Maren Sørensdatter 8. d 18 Junj Havde Jens Johansen i Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Maren Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af, Jens {Hansen} Smeds Kone {Ane Katrine Johansdatter} i Lund. Faderne Peder {Pedersen} Fløe og H: {Mette Sørensdatter} Johan Jørgensen og Lars {Christensen} Nedergaard alle af brandlund.
NOTITS: Ane Katrine Johansdatter er faderens søster og Johan Jørgensen hans far. Mette Sørensdatter er moderens søster.
19761809.07.06Ane Jensdatter Langkær- Store Kjeld Thomsen Ane Marie Jensdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Kjeld Thomsen datter af Store Langkær Ane "d 9 Julj blev begraven Kield Thomsens Nysfødte Datter hiemme døbt Ane af LangKier. [PKB 3 Dage]"}.
Begravelse nr. 6597
27811809.07.16Inger Marie Andersdatter Borup Anders Madsen Hannerup Karen Nielsdatter 9. d 16 Julj Havde Anders Madsen Hannerup af Borup med sin 1ste Kone Karen Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Inger Marie, baaren af Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} i Fløe, faderne Jens Peter {Madsen} Hannerup, Af Fløe, Hans Lassen af Døslund Mads {Christensen} Hannerup og H. {Mette Andersdatter} af Borup.
NOTITS: Jens Peder Madsen er faderens bror. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre.
27821809.09.03Kirsten Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 10. d 3 Sept Havde Knud Jørgensen af Øekier med sin 1ste Kone Johanne Jensd: en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren af Niels Hansens Kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre, Faderne, Niels Hansen, Jakob Jensen og Hustru {Margrethe Madsdatter} i Brande {By}, og Palle Pedersen af fasterholt.
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er moderens søster, Jakob Jensen hendes bror og Palle Pedersen hendes stedfar i Fasterholt, Arnborg.
27851809.10.01Sidsel Marie Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 13. d 1 Oct: Havde Christen Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel Marie baaren af Laus Thomsens Kone {Else Jensdatter} i Borup Faderne Otte {Pedersen} SKieris og Hustru {Inger Pedersdatter} Peder Knudsen af Schieris og Iver Madsen af LangKier.
NOTITS: Else Jensdatter er lige blevet gift med faderens bror Laus Thomsen. Otte Pedersen er moderens stedfar og Inger Pedersdatter hendes mor. Peder Knudsen er hendes bror.
27861809.10.08Maren Sørensdatter Tarp Søren Jensen Maren Larsdatter 14. d 8 oct. Havde Søren Jensen af Tarp med sin 1ste Hustru Maren Lasd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren: baaren af Jacob Andersens Kone {Johanne Sørensdatter} i Uhre, Faderne Jacob Andersen og Anders Pedersen af Uhre og Christen Anders: og H: {Ane Nielsdatter} af Tarp.
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Johanne Sørensdatter er gift med Jakob Andersen af Uhre, hvis mors, Mette Jakobsdatters, søster Margrethe Jakobsdatter er mor til faderen. Anders Pedersen var gift med Mette Jakobsdatter
27871809.11.05Mette Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 15. d 5 Nov: Havde Jens Ericks: af Harild Med sin 1ste Kone Ane Kierstine Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Erick Ericksens Datter Karen {Eriksdatter}. Faderne Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund, Rind}, Søren Sørensen {gammel} og Søn Jens {Sørensen} af Uhre og Erick Ericksens Kone {Ane Sørensdatter} af Harild.
Begravelse nr. 6601
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Karen Eriksdatter er datter af moderens søster Ane Sørensdatter og Erik Eriksen i Harrild. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter. Søren Sørensen er moderens far, Jens Sørensen hendes bror. De skrives her ikke af Flø, men af Uhre, fordi gammel Søren Sørensen har overladt gården i Flø til sin søn Unge Søren og købt en gård i Uhre, som sønnen Jens, 18, senere får skøde på. Ane Sørensdatter er moderens søster.
27881809.11.19Inger Nielsdatter Blæsbjerg Niels Thomsen Birte Christensdatter 16. d 19 Nov: Havde Niels Thomsen i Blesberg med sin 1ste Kone Birthe Christensd: en Datter til daaben blev Kaldet Inger. baaren af Peder Christensens Kone {Karen Andersdatter} i Brandlund. faderne Peder Christens: af Lund, Hans Lassen og Hustru {Ane Sørensdatter} af Døslund, og Peder {Pedersen} Usseltofts Søn Christen {Pedersen}.
NOTITS: Da Peder Christensen og Birte Christensdatter er faddere ved næsten alle hverandres dåb formodes de at være søskende.
27901810.04.22Ane Kirstine Jensdatter Borup Jens Jensen Glejbjerg Ane Nielsdatter Nygaard 2. d 22 April Havde Jens Jens Glejberg af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter {Nygaard} en Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Christen Nielsens Hustru {Karen Lauridsdatter} af Groost Nørre Snede{gennemstreget} Eystrup Sogn Faderne Christen Tøgersen og Søn Tøger, og Peder Andersen og Hustru {Marie Pedersdatter} Alle af Borup.
NOTITS: Christen Nielsen i Groest Ejstrup kunne være bror til moderen. Moderens tilnavn Nygaard fra Arnborg kirkebog 1797, datter Maren født i Skibbild.
27931810.04.23Johanne Marie Madsdatter Risbjerg Mads Larsen Kirsten Nielsdatter 5. Samme dag [d 23 April] Havde Mads Larssen af Riisberg med sin 2den Kone Kirsten Nielsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Johanne Marie, baaren af Christen {Nielsen} Nør grds Datter Ane {Christensdatter} i Uhre, Faderne Niels {Jørgensen} Dahl og Hustru {Lena Larsdatter} af Olgen {Ulkind, Ringive}. Søren Andersen og Jens Madsen af Riisberg.-
NOTITS: Christen Nielsen af Nørgaard i Uhre synes at være i familie med moderen. FT 1801 for Gammelbye, Ringive viser Jørgen Nielsen Dal, 60 og kone Dorthe Iversdatter 58 og på samme gård Niels Jørgensen 23, gift, "Tjenestekarl" hvilket må være forkert, han er en søn. Så Niels's kone Leene Larsdatter 24. Niels er født *1775 med far Jørgen Dal i Gammelbye, Ringive. At han er en søn viser FT 1787 Gammelbye, Ringive tydeligt. Lena Larsdatter er søster til faderen Mads Larsen, begge født i Givskov, Give. Tak til Erna Bjerrregaard, Kolding.
27951810.05.13Kirsten Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 7. Samme dag [d 13 maj] havde Jens Christensen Bundgaard af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af afgl: SKoleholder Bertel {Christensen} Tiirsvads Datter Marie Kirstine {Bertelsdatter}, faderne Niels Sørensen og Søn Niels {stedsøn: Poulsen} af Riisberg, Peder Pedersen og H. {Mette Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Niels Sørensen er moderens stedfar - hendes far var Poul Jensen †1791. Niels Poulsen er moderens bror. Skoleholderen Bertel Christensen Tirsvad døde 1806, hans datter lever stadigvæk i Uhre.
19751810.07.16Ane Madsdatter Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Mads Pedersen af Nørre Askærs datter Ane "d 29 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers nyefødte datter Ane af Nør AsKier 14 dag gl: og ge[.] [...]"}.
Begravelse nr. 6608
NOTITS: Tvilling dødfødt, se #6606
27971810.07.22Kirsten Pedersdatter Uhre Peder Christensen Langkær Maren Pedersdatter 9. d 22 Julj havde Peder Christens: LangKier i Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Brande {By} Faderne Christen Pedersen af Brande {By} Peder Andersen af Schierlund og Hans Dynesen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Uhre.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er faderens mor, Christen Pedersen hans far. Peder Andersen er moderens far.
27991810.08.26Ane Pedersdatter Dørslund Peder Clemmensen Sidsel Mikkelsdatter  11. d 26 Aug: Havde Peder Clemandsen af DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Mickelsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane baaren af Peder Knudsens D: {Steddatter, døbt Ane Margrethe} Magrethe {Clemmensdatter} af Schieris, Faderne Peder Knudsen af Skieris, Kield Peders: og Hustr {Sidsel Pedersdatter} og Mads Sørensen alle af DøsLund.
NOTITS: Margrethe Clemmensdatter er faderens søster. Peder Knudsen er hans stedfar. Mads Sørensen, 18, er naboen Søren Nielsens søn.
28041810.12.09Jensine Marie Ottosdatter Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 16. d 9 Dec havde O{tto Nielsen} Arevad af Brandholm med sin 1ste Kone Johanne Kiersgaard 1 Datter til Daaben blev Kaldet Jensine Marie baaren af Hr Langes Eldste Datter Ane Marie {Lauridsdatter Lange} af Nørre Karstoft Faderne Jens {Nielsen} Kiergrd {Kjærsgaard} Degn til Give og Hustru {Kirstine Magdalene Larsdatter} Hr. {Laurids Jørgensen} Lange af Karstoft, og Peder Pedersen af Arevad og Jomfru Jørgensen i Præstegaarden.
NOTITS: Moderens bror er Jens Nielsen Kjærsgaard
28051811.01.13An Johanne Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 1. d 13. Janv. Havde Jens Ericksen af Harild, med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet An Johanne, baaren af Mandens Søster Johanne Ericksd: Faderne Søren Sørensen af Fløe, Peder {Christensen} WojLund {Vovlund, Rind} og Hustru {Lene Eriksdatter} og Erick Ericksen af Harild.
NOTITS: Johanne Eriksdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens bror. Peder Christensen Vovlund er gift med faderens søster Lene Eriksdatter.
28061811.02.03Ane Jensdatter Brandlund Jens Jensen Kirsten Pedersdatter 2. d 3 Febr Havde Jens Jensen af BrandLund med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane baaren af Peder Pedersens Hustru {Mette Sørensdatter} af Uhre, Faderne Peder Pedersen af Uhre, Søren Jens{en} og Hustru {Maren Larsdatter} af Grarup og Jens Johansen af BrandLund.
NOTITS: Jens Jensen fra Grarup (*1774 Lille Langkær) og Kirsten Pedersdatter af Uhre gift 1809. FT 1834 i Brandlund. Peder Pedersen er moderens bror, begge født i Uhre. Søren Jensen er faderens bror, begge født i Lille Langkær.
19741811.02.10Birte Olesdatter Grarup Ole Jensen Glasow Mette Jensdatter {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Ole Jensen Glasøes {Glasow} datter i Grarup Birte 'Samme dag [d 24 Febr] blev begraven Ole Jenssens [PKB: Stærchs] {Glasøe} D: Birthe i Grarup 14 dage Gl.'}.
Begravelse nr. 6622
NOTITS:
28071811.03.17Kirsten Christensdatter Brande By Christen Jakobsen Aagaard Ellen Marie Pedersdatter 3. d 17 Martj Havde Christen Jacobsen Aagaard i Brande {By} med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren, Pige Karen Clemandsd: Schieris, Faderne Christen Christens: af Blesberg Peder Knudsen af Schieris, Niels Christensen og H. {Maren Pedersdatter} af Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter og moderen formodes at være søstre.
28081811.04.07Maren Jørgensdatter Arvad Jørgen Andersen Ane Pedersdatter 4. d 7 April havde Jørgen Andersen i Arevad med sin 1ste Kone Ane Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren baaren af Konens Søster Ane Pedersd: af Sandfeld, Faderne Ebbe Lausen af Arvad Mølle, Jens Andersen af Biere og Peder Pedersen og H. {Ane Henriksdatter} af Arvad.
NOTITS: Ane Pedersdatter, 33, er moderens søster - af samme navn. Jens Andersen er faderens bror.
28091811.04.15Dorte Hansdatter Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 5. d 15 April Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daab en blev Kaldet Dorthe, baaren af Konens Søster Maren Sørensd: af Riisberg, faderne, Kield Pedersen og Hustru af DøsLund Jens Christian Morthensen af Tarp og Christen Pedersen af Usseltoft.
NOTITS: Maren Sørensdatter er moderens søster, der trænger til at blive gift og vel derfor bærer i kirken. Jens Christian Mortensen er gift med moderens søster Kirsten Sørensdatter.
28101811.04.28Karen Pedersdatter Skærlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 6. Samme dag [d 28 April] havde Peder Hansen af SchierLund med sin 1ste Kone Ane Kirstine Larsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen Baaren af Frands Lauridsens Enke {Lene Marie Jakobsdatter} af SchierLund Faderne. Jacob Frandsen Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter} og Peder Andersen alle af SchierLund.
NOTITS: Kort før denne dåb har Peder Hansen solgt gården, kort efter er han og familien flyttet væk fra sognet, uvist hvorhen. Jakob Frandsen overtager gården.
28121811.07.07Maren Pedersdatter Brandlund Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 8. d 7 Juli Havde Peder {Pedersen} Fløe i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Lars Dynesens Hustru {Else Pedersdatter} af Uhre, Faderne, Lars Dynesen, Jens Jensen og H: {Kirsten Pedersdatter} Lund {Brandlund}, og Lars Dynesens Søn Peder {Larsen} af Uhre.
NOTITS: Else Pedersdatter er faderens søster, begge født i Flø.
28151811.09.08Inger Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Knudsdatter 11. d 8 Sept: Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Dater til Daaben blev Kaldet Inger, baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Schieris, Faderne Laus Thomsen i Borup, Peder Knuds: i Schierris, og Kield Thomsen og H: {Anne Marie Jensdatter} af LangKær.
NOTITS: Ane Thomasdatter er moderens bror Peder Knudsens kone.
28161811.09.15Ane Christensdatter Hyvild Christen Larsen Maren Pedersdatter 12. d 13 octbr Havde Christen Larssen af Hyvild med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Søren Jensens Kone {Maren Larsdatter} i Grarup, Faderne Kield DøsLund og Hustru {Sidsel Pedersdatter}, og Broder {til moderen} Niels Peders: af Tyregod {Thyregodlund} og Søren Jensen af Grarup.
NOTITS: Maren Larsdatter, gift med Søren Jensen, er søster til faderen. Kjeld og Niels Pedersen er moderens brødre.
28171811.10.13Kirsten Christensdatter Hyvild Christen Clemmensen Else Marie Pedersdatter 13. d 13 octbr Havde Christen Clemandsen af Hyvild med sin 1ste Kone Else Marie Pedersd 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Peder Pedersens Kone {Kirsten Christensdatter} af Gammelbye i Ringiv Sogn, Faderne Christen Andersen af Tarp Christen Lassen og Hustru {Maren Pedersdatter} og broder Lars {Larsen} alle af Hyvild.
NOTITS: Kirsten Christensdatter er moderens bror Peder Pedersens kone i Gammelby, Ringive. Christen Andersen er moderens stedfar. Christen Larsen og hans bror Lars Larsen, begge født i Risbjerg, er naboer.
28201811.12.13Ane Pedersdatter Uhre Peder Pedersen Mette Sørensdatter 16. d 15 Dec. havde Peder Pedersen i Uhre med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund, Faderne Søren Sørensen af Fløe Jens {Eriksen} Harrild og Erick {Eriksen} Harrild og Hustru {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Kirsten Pedersdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens bror. Jens Eriksen Harrild er gift med moderens søster Ane Kirstine Sørensdatter. Erik Eriksen Harrild er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
28231812.02.02Else Marie Knudsdatter Økær Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 1. d 2 Febr Havde Knud Jørgensen af ØeKjer med sin 1ste Kone {Johanne Jensdatter} 1 Datter til Daaben kaldet Else Marie, Baaren af Jens {Knudsen} Schyttes Hustru {Gertrud Nielsdatter} af Schivild i Arnborg Sogn, Faderne Jens {Knudsen} Schytte, Jacob Jensen af Brande og Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre.
NOTITS: Jakob Jensen og Anne Kirstine Jensdatter er søskende til moderen.
28251812.05.03Mette Jensdatter Flø Jens Peder Madsen Hannerup Ane Marie Andersdatter 3. d 3 Maj Havde Jens Peter {Madsen} Hannerup af Fløe med sin 1ste Kone Ane Marie Andersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Anders {Madsen} Hannerups Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup, Christen {Madsen} Hannerup og Hustru {Kirsten Marie Pedersdatter} af Grarup og Niels Pedersens Søn Peder {Nielsen} Af Fløe.
NOTITS: Karen Nielsdatter er gift med faderens bror Anders Madsen Hannerup. Christen Madsen Hannerup er faderens bror.
28291812.06.21Kirsten Jensdatter Uhre Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 7. Samme Dag [d 21 Junj] havde Jens Christensen Bundgaard af Uhre, med sin 1 Kone Karen Poulsd: 1 Datter til daaben kaldet Kirsten baaren af Mathis Frandsens Kone {Kirsten Poulsdatter} i DyrKen Tyregod Sogn Faderne Niels Sørensen og Niels Pouls: af Riisberg, og Christen Niels: Bundgrd og H: {Ane Pedersdatter} af Uhre.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er søster til moderen, begge født i Risbjerg. Niels Sørensen er moderens stedfar og Niels Poulsen hendes bror. Christen Nielsen er yngre, måske i familie. Barnet her døbt, Kirsten Jensdatter, bliver gift i Lindet, Vester sogn med Nis Fisker Christensen *Odderbæk, Thyregod.
28311812.08.02Maren Sørensdatter Grarup Søren Jensen Maren Larsdatter 9. d 2 Aug: havde Søren Jensen i Grarup med sin 1ste Kone Maren Lasd: en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund, faderne: Troels Iversen og Hustru {Maren Christensdatter} af Grarup Jacob Andersen af Uhre og Christen Lassen af Hyvild.
NOTITS: Faderens bror Jens Jensens kone Kirsten Pedersdatter bærer. Maren Christensdatter er faderens mor, Troels Christensen hans stedfar. Christen Larsen er bror til moderen, begge født i Risbjerg.
28371812.10.18Birte Marie Alkærlund Kirsten Christensdatter 15. Samme dag [d 18 oct], Havde Christen Thomsens Datter Kirsten Af AlgierLund 1 Datter til Daaben Naunl: Birthe Marie, baaren af Xsten Thomsens Kone {Else Jensdatter} [...] , Faderne Christen {Thomsen} AlgjerLund Niels Poulsen af Riisberg, Niels Madsen af Drantum og Peder {Christensen} Kragsigs Kone {Elisabeth Pedersdatter} af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Else Jensdatter er moderen stedmor. Moderens mor var Berta Nielsdatter †1791 Alkærlund. Christen Thomsen er moderens bror. Ingen fader angivet.
28391812.12.26Abelone Katrine Ottosdatter Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 17. d 26 Dec: havde O. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kjersgaard 1 Datter til Daaben Naunl: Abelone Chatrine baaren af Morten {Rasmussen} Schaarups Kone {Abelone Nilsdatter Kjærsgaard} i Vester Hygild, Faderne Morthen {Rasmussen} Schaarup og Jacob {Mortensen} Schaarup af Vester Hygild {Rind} Hr {Laurids Lasson Jørgensen} Lange af Nør Karstoft {Skarrild}, og Peder Pedersens Kone {Ane Henriksdatter} af Arevad.
NOTITS: Morten Rasmussen Skaarup er gift med moderens søster Abelone Nielsdatter. Jakob Mortensen Skaarup er bror til moderen mor Karen Mortensdatter Skaarup. Laurids Jørgensen Lange er nabogodsejer i Nørre Karstoft, Skarrild. Ane Henriksdatter er enke efter faderens bror Peder Nielsen †1809, nu gift med Peder Pedersen.
28401812.12.26Frandsine Poulsen Risbjerg Niels Poulsen Abelone Marie Frandsdatter 18. Samme Dag [d 26 Dec:] havde Niels Pouelsen af Riisberg med sin 1ste Kone Abelone Marie Frandsd: 1 Datter til Daaben naunl. Frandsine baaren af Frandz Frandzens {Laursens} Enke {Lene Marie Jakobsdatter} i SkjerlUnd faderne Jacob Frandzen og Hustru {Ane Marie Lauridsdatter} af SchjerLund, Niels Sørensen af Lund {Brandlund}, og Mads {Larsen} Olgen af Riisberg.
NOTITS: Lene Marie Jakobsdatter er moderens mor, som bor ved moderens bror Jakob Frandsen i Skærlund. Ane Marie Lauridsdatter Lange er Jakob Frandsens kone. Niels Sørensen er faderens stedfar.
28481813.06.07Else Katrine Michelsen Husum Michel Eriksen Maren Nielsdatter 8. do dato [d 7 Juni] havde Michel Ericksen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsd: 1 Datter til daaben naunl Else Chatrine baaren af Erick Michelsens Kone {Else Jensdatter} af Tyregodlund Faderne Erick Michels: af Tyregodlund, O:{tto Nielsen} Arevad til Brandholm og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard}, og Peder Pouelsen af Husum.
NOTITS: Faderens forældre er Else Jensdatter og Erik Michelsen af Thyregodlund. Peder Poulsen, som ingen levende egne børn havde, er plejefar til Poul Sørensen *1782 †1810 Husum, søn af Peder Poulsens søster Maren Poulsdatter gift med Søren Nielsen af Borup og Dørslund. Poul Sørensen var gift med moderen, som er gift 2. gang med Michel Eriksen.
28491813.06.13Mette Jensdatter Uhre Jens Andersen Valdborg Jørgensdatter 9. d 13 Juni havde Wolborg Jørgensd: af Uhre 1 Datter til daaben blev kaldet Mette, baaaren af Jens {Pedersen} Slottes Kone {Kirsten Pedersdatter} af Uhre, Faderne Jørgen Christensen, Hans Iversen, Peder {Christensen} LangKjers Hustru {Maren Pedersdatter} og Peder Lassen alle af Uhre, til fader er udlagt Jens Anders: Uhre.
NOTITS: Moderen er ikke født i Brande, hendes mor kommer fra Grindsted. Jørgen Christensen er moderens far. Moderen gifter sig senere med Hans Madsen i Hallundbæk, Sønder Omme. Den udlagte fader Jens Andersen er søn af Anders Pedersen og Mette Jakobsdatter i Uhre, han gifter sig 1820 med Bodil Nielsdatter. Barnet her døbt, Mette Jensdatter, bliver gift med Poul Christensen *1811 Skovsende Sønder Omme.
28501813.07.04Karen Thomasdatter Lilleholm Thomas Pedersen Johanne Jensdatter 10. d 4 Julj havde Thomas Pedersen af Lildholm med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben naunlig Karen, baaren af Madamme {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, Faderne, mandens Fader Peder [Pick] af Ejstrup Sogn, Kjeld {Thomsen} LangKjer og Hustru {Ane Marie Jensdatter} og Konens broder Christen Jensen tjenende paa Brandholm.
NOTITS: Peder Pick er faderens far. Ane Marie Jensdatter er moderens søster og Christen Jensen hendes bror.
28531813.08.15Mette Jørgensdatter Sandfeld- Store Jørgen Troelsen Ane Christensdatter 13. Do: dato [d 15 Aug] havde Jørgen Troelsen af Sandfeld med sin 2den Kone Ane Christensd: en Datter til Daaben Naunl: Mette, baaren af Niels {Pedersen} Sandfelds Datter Kirsten Marie {Nielsdatter}. Faderne Jens Pedersen og Hustr. {Kirsten Nielsdatter} Peder Peders: alle af Sandfeld og Niels Christens: af Uhre.
NOTITS: Kirsten Marie Nielsdatter er faderens søster Kirsten Troelsdatters datter med Niels Pedersen Sandfeld. Niels Christensen er moderens bror, begge født i Meldgaard 10A i Uhre.
28541813.09.05Ane Marie Hansdatter Borup Hans Jensen Kræmer Karen Pedersdatter 14. d 5 Sept: havde Karen Pedersd: af Borup logerende hos Jens {Pedersen} Nørgaard i Blesberg, 1 Datter til daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af Jens Pedersens Kone {Dorthea Sørensdatter} i Blesberg. Faderne Hans {Larsen} DøsLund og hustru, Jens {Pedersen} Nørgaard og Søn Xsten {Jensen} af Blesberg. til Fader udlagt Hans Jensen Kræmer.
NOTITS: Moderen Karen Pedersdatter af Borup er muligvis en søster til Peder Andersen Odderbæks kone Maren Pedersdatter. En søster Karen er nævnt i dåben #2813 som bærer. Karen er nævnt i FT 1787 i Uhre, 6 år, datter af Peder Svendsen med stedmor Kirsten Pallesdatter. Hun ville så være 32 år gammel.
28591813.12.26Ane Marie Christensdatter Hyvild Christen Clemmensen Else Marie Pedersdatter 19. Samme dag [d 26 Dec] havde Christen Clemandsen af Hyvild med sin 1ste Kone Else Marie Pedersd: 1 Datter til daaben Navnl: Ane Marie, baaren af Mandens Søster Ane Kirstine Clemandsdatter Faderne Christen {Andersen} Tarp, Christen Thomsen LangKjer og Hustru {Karen Pedersdatter} og Christen Larssen af Hyvild.
NOTITS: Ane Kirstine Clemmensdatter er faderens søster. Christen Andersen Tarp er moderens stedfar. Karen Pedersdatter er moderens søster.
28601814.02.27Inger Kirstine Hansdatter Borup Hans Eskildsen Karen Nielsdatter 1. d 27 Febr havde Hans Eschildsen af Borup med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter en Datter til Daaben kaldet Inger Kirstine baaren af Christen Lassens Kone {Kirsten Nielsdatter} af Tyregod, Faderne Christen Lassen af Tyregod, Laus Thomsen og Hustru {Else Jensdatter} og Tøger Christensen alle af Borup.
NOTITS: Man ville formode, at Kirsten Nielsdatter er moderens søster. Imidlertid er hun gift af Uhre, mens moderen er gift af Brandlund.
28621814.04.03Maren Jensdatter Brandlund Jens Sørensen Ane Margrethe Nielsdatter 3. d 3 April havde Jens Sørensen af BrandLund med sin 1ste Kone Ane Margrethe Nielsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mandens Søster Ane {II} Sørensdatter af Lund {Brandlund} Faderne Lars Christenen og Søn Jens Lassen, Peder Christensen og Hustru {Karen Andersdatter} alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ane II Sørensdatter er faderens søster, deres søster Ane III Sørensdatter er Søren Kierkegaards mor.
28631814.04.07Mette Jensdatter Harrild Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 4. d 7 April havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørrensd: 1 Datter til Daaben Naunlig Mette baaren Erick Eriksens Kone {Ane Sørensdatter} af Harild, Faderne Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund} og Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn Otte {Sørensen} Uhre, og Konens broder Peder Sørrensen Fløe.
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster. Lene Eriksdatter er faderens søster. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter, Peder Sørensen er moderens bror.
28651814.04.11Maren Pedersdatter Sandfeld- Store Peder Pedersen Kirsten Eriksdatter 6. Samme Dag [d 11 April] havde Peder Pedersen af Sandfeld med sin 1ste Kone Kirsten Ericksd: 1 Datter til Daaben naunlig Maren baaren af Jørgen Andersens Kone i Arevad. Faderene, Jens {Andersen} Bjere {Sandfeld- Bjerre}, Christen Pedersen af Døuling, Jørgen Troelsen og Hustrue {Ane Christensdatter} af Sandfeld.
NOTITS: Ane Pedersdatter er faderens søster, begge født i Store Sandfeld. Christen Pedersen formodes at være faderens bror.
28661814.05.05Kristine Hansdatter Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter 7. d 15 Mai Havde Hans C:{hristensen} Kragsig af Sønderholm med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Datter til Daaben Naunl: Christine, baaren af Mad: {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, faderne hr. Arevad, Niels {Christensen} Donnerup, Søren {Iversen} Kragsig, Jens {Hansen} Kjer og Jens {Christensen} Kragsigs Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} alle af Brandholm og parcellister.
NOTITS: Ejeren af Brandholm og kone var også ved forrige dåb fadder og bærer. Niels Christensen Donnerup er moderens far. Søren Iversen er gift med faderens søster Kirsten Christensdatter på hendes fødegård i Kragsig. Ane Katrine Sørensdatter er gift med faderens bror Jens Christensen Kragsig.
28681814.06.19Birte Marie Jensdatter Askær- Sønder Jens Olesen Ane Jensdatter 9. d 19 Juni havde Jens Olesen af Sønder AsKjer med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til daaben navnl: Birthe Marie, baaren af Niels Christensens Kone {Margrethe Olesdatter} af Svinbeck, Thyregod Sogn Faderne Jens Christensen og Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Mads Pedersen og Christen Jensen alle af Askjer.
NOTITS: Margrethe Olesdatter er faderens søster.
28691814.07.17Mette Pedersdatter Uhre Peder Pedersen Mette Sørensdatter 10. d 17 Julj havde Peder Pedersen af Uhre, med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben Kaldet Mette, baaren af Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} af Flø, Faderne Jens Ericksen og Hustru {Ane Kirstine Sørensdatter} af Harild, Christen N.{ielsen} Bundgrd og Otte Sørensen begge af Uhre.
NOTITS: Ane Jensdatter er gift med moderens bror Søren Sørensen, der har fødegården i Flø. Ane Kirstine Sørensdatter er moderens søster. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter.
28711814.09.11Kirsten Ottesdatter Uhre Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 12. d 11 Sept. havde Otte Sørensen i Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Datter til Daaben navnl: Kirsten, baaren af Søren Andersens Datter Maren {Sørensdatter} af Riisberg Faderne Søren Sørensen af Fløe, Hans Lassen af DøsLund og Peder Pedersen og Hustru {Mette Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Maren Sørensdatter er datte af Dorte Sørensdatter, som er søster til faderen. Søren Sørensen og Mette Sørensdatter er søskende til moderen.
28721814.09.11Jensine Sørensdatter Grarup Søren Jensen Maren Larsdatter 13. Samme dag [d 11 Sept.] havde Søren Jensen af Grarup med sin 1ste Kone Maren Lasd: 1 Datter til daaben navnlig Jensine, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund Faderne Jens Jensen af Lund {Brandlund}, Christen Lassen og Hustru {Maren Pedersdatter} af Hyvild og Knud Pedersen af Grarup.
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Kirsten Pedersdatter er faderens bror Jens Jensens kone. Christen Larsen er broderens mor, begge født i Hyvild.
28751814.10.23Ane Kirstine Knudsdatter Borup Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 16. Samme Dag [d 23 Octobr] havde Knud Jørgensen af ØeKjer med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben naunlig Ane Kjerstine, baaren af forældrenes ældste Datter Inger {Knudsdatter}, Faderne Jacob {Jensen} Brande, Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Laus Thomsen af Borup.-
NOTITS: Inger Knudsdatter, der bærer, er forældrenes datter. Jakob Jensen er moderen bror og Anne Kirstine Jensdatter hendes søster, alle født i Fasterholt, Arnborg.
28771815.02.19Helvig Jensdatter Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 1. d: 19 Febr havde Jens Christens: i Sønder Askjer med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensd 1 Datter til Daaben Navn[lig] Helvig baaren af Anders Jørgensens Kone Johanna Sørensd. af Givskud Faderne Mads Peders: Christen Jensen, Jeppe Christens: og Hust. {Ane Marie Pedersdatter} alle af AsKjer.
NOTITS: Opkaldt efter moderens mor Helvig Nielsdatter af Ringive (gift med Søren Knudsen) og Hesselbjerre (gift med Niels Andersen) i Thyregod. Johanne Sørensdatter er moderens søster, begge født i Store Karlskov Ringive.
28781815.03.01Pouline Nielsdatter Risbjerg Niels Poulsen Abelone Marie Frandsdatter 2. d 1.) Martj havde Niels Pouelsen i Risberg med sin 1ste Kone Abelone Marie Frandzd: 1 Datter til Daaben naunl: Pouline, Baaren af Matties Frandzen Kone Kirsten Pouelsd: af Dyrken i Tyregod Sogn. Faderne Niels Sørensen af Lund Mads {Larsen} Olgen og Jens Madsens Hustru {Maren Nielsdatter} af Riisberg, og Jacob {Frandsen} Schjerl. [Født: 5 Feb].1. Hjemedøbt d 3 Febr døbt 1815 d 19 Martz Pouline. Gaardmand Niels Pouelsen, Konen Abelone Marie Frandsdat 1ste Ægteskab i Riisberg. Faddere: Gaardmand Mathis Frands: og Kone Kirsten Pouelsd: af DyrKen {Dørken, Thyregod}, Gaardmændene Mads {Larsen} Olgen {Ulkind} og Jens Madsen af Riisberg.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er faderens søster og Niels Sørensen hans stedfar. Jakob Frandsen er moderens bror. For denne dåb findes såvel en indførsel i den gamle kirkebog, degnens, som i den nye kirkebog. Den gamle er væsentlig nøjagtigere som det ses.
28801815.03.23Kirsten Marie Jensdatter Brande By Jens Jørgensen Maren Christensdatter 4. Samme Dag [d 23 Martj] Havde Jens Jørgensen af Brande med sin 1ste Kone Maren ChristensDatter 1 Datter til Daaben, naunl: Kirsten Marie, baaren af Peder Clemandsens Kone Sidsel Mickelsd: af DøsLund, Faderne Peder Nielsen og H: {Kirsten Jørgensdatter} af Brande {By} og Jørgen {Jørgensen?} Biere Grarup, Peder {Christensen} LangKier Uhre. [Født: 9 Feb].2. Født d 9 Feb: døbt 1815 d. 23 Martz Kirsten Marie. Gaardmand Jens Jørgensen Kone Maren Christensd: begge i 1ste Ægteskab i Brande {By}. Gaardmand Peder Clemensen og Kone Sidsel Michelsd: af Døslund og Gaardmand Peder Nielsen af Brande.
NOTITS: Forbindelse til Sidsel Michelsdatter ikke set. Kirsten Jørgensdatter er faderens søster. Hvis Jørgen Bjerre er identisk med Jørgen Jørgensen i Grarup er det faderens bror, ofte ville Bjerre bruges for at adskille ham navnligt fra Jørgen Jørgensen. Andre Jørgen'er ikke set i Grarup på den tid. Peder Christensen Langkær er moderens bror. Den ny kirkebog er mangelfuld.
28821815.03.24Kirsten Marie Pedersdatter Uhre Peder Christensen Langkær Maren Pedersdatter 6. Samme Dag [d 24 Martj] havde Peder Chr:{istensen} LangKjer af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben Naunl: Kirsten Marie, baaren af Peder Andersens Datte Ane Chatrine {Pedersdatter} af Skierl: Faderne Hans Dynesen og H. {Karen Nielsdatter} Jørgen Christens: af Uhre og Anders {Pedersen} SKjerl: af Dyrken {Thyregod}. [Født: 12 Feb].3. Født d. 12 Febr døbt 1815 d. 24 Martj Kirsten Marie. Gaardmand Peder Christensen og 1ste Kone Maren Pederd af Uhre. Faddere Peder Anders. og Datter Ane Catrine Pederd. af SchjerLund og Gaardmand Jørgen Christensen af Uhre.
NOTITS: Ane Katrine Pedersdatter og Anders Pedersen Skærlund er søskende til moderen. Det ses at den nye kirkebog her er ført skødesløst og med mange udeladelser.
28831815.03.24Ane Hansdatter Dørslund Hans Larsen Ane Sørensdatter 7. Samme Dag [d 24 Martj] havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben Naunl: Ane, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts D. Johanne {Pedersdatter}, Faderne, Jens Christian {Mortensen} af Tarp Otte Sørens: og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre og Lars Andersen DøsLund. [Født: 24 Feb].4. Født d 24 Febr. døbt 1815 d. 24 Martj Ane. Gaardmand Hans Larsen 1ste Kone Ane Sørensd: af Døslund. Faddere: Gaardmand Peder Peders: og Datter Johanne Pedersd: af Usseltoft, og Mandens {halv-}broder Lars Andersen af Døslund.
NOTITS: Johanne Pedersdatter, der bærer, er datter af naboen Peder Pedersen i Usseltoft. Jens Christian Mortensen er gift med moderens søster Kirsten Sørensdatter. Otte Sørensen er bror til moderens mor Dorte Sørensdatter gift med Søren Andersen i Risbjerg. Lars Andersen er faderens halvbror. Den ny kirkebog mangler tre faddere og nævner en som ikke var der: Peder Pedersen Usseltoft. Det er ikke særlig tillidsvækkende.
28851815.04.30Ane Pedersdatter Sandfeld- Store Peder Pedersen Kirsten Eriksdatter 5. Født d. 31 Martj døbt 1815 d. 30 April Ane. Gaardmand Peder Pedersen 1ste Kone Kirsten Erichsd: af Sandfeld {Store}. Gardmand Jens Anders: af Bjere {Sandfeld-Bjerre} og Datter {steddatter} Ane Erichsdatter og Niels Pedersen af Sandfeld {Store}, Jørg: Truels:
28861815.06.11Lene Marie Jakobsdatter Skærlund Jakob Frandsen Ane Marie Lauridsdatter Lange 6. Født d. 30 April døbt 1815 d. 11 Junii Lene Marie. Gaardmand Jacob Frandsen 1ste Kone Ana Marie Lange af Schjerlund. Faddere Aftægtskone, Mandens Moder Lene Marie {Jakobsdatter}. Gaardmændene Niels Mortensen og Christian {Jensen} Schals af Schjerlund.
28911815.08.13Kirsten Marie Jensdatter Langkær- Lille Jens Christensen Ane Kirstine Dynesdatter 7. Født d. 30. Juni døbt 1815 d. 13 Aug: Kirsten Marie. Gardmand Jens Christensen 1ste Kone Ane Kirstine Dynesdatter af Lille Langkjær. Husmand Søren Sørensen og Hustru Mette Christensdatter af Høigaard i Giufve Sogn, Lars Dynesen af Uhre og Jens Jørgensen i Brande {By}.
28951815.11.19Else Katrine Iversdatter Uhre Iver Hansen Kirsten Nielsdatter 8. Hjemmedøbt d. 11 Octobris døbt 1815 d. 19 Nov: Else Catrine Skræder og Bonde Iver Hansen 1ste Kone Kirsten Nielsdatter af Uhre. Skræder Hans {Iversen Dørken} DyrKen og Kone Else Nielsd: af neder Donnerup i Giufve Sogn. Jens {Pedersen} Slott, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre.
28971815.12.26Ane Pedersdatter Brandlund Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 9. Født d: 10 Nov: døbt 1815 d. 26 Decbr Ane. Gaardmand Peder Hansen 1ste Kone Ane Kirstine Lasdatter af Lund {Brandlund}. Huusmand og Skræder Jens Greiesen og Hustru Mette Andersdatter. Peder {Christensen} Kragsig alle af Brandlund og Niels Hansen Boelsmand af Uhre.
28981815.12.26Mette Jensdatter Risbjerg Jens Madsen Maren Nielsdatter 10. Født d 12 Nov: døbt 1815 d. 26 Dec: Mette. Gaardmand Jens Madsen af Riisberg 1ste Kone Maren Nielsd: Faddere: Gaardmand Søren Anders: Aftægtskone Mette Andersd: Gaardmændene Niels Poulsen og Mads {Larsen} Olgen alle af Riisberg.
NOTITS: Teksten kan let vildlede. Søren Andersen står før aftægtskonen, men hun er faderens mor og Søren Andersen er nabo på en anden gård. Olgen er Ulkind i Ringive, hvor Mads Larsen kom fra.
28991815.12.26Ame Katrine Christensdatter Drantum Christen Jensen Ane Larsdatter 11. Født d. 29 Nov: døbt 1815 d. 26 Dec Ane Catrine. Boelsmand Christen Jensen 1ste Kone Ane Lasdatter af Drantum. Huusfæster Jens Christensen {Skrædder} af Lilholm. Gaardmand Kjeld Thomsen af LangKjer og Huusmand Thomas Peders: af Grarup.
29001816.01.07Johanne Christensdatter Borup Christen Jensen Karen Jensdatter 1. Hjemmedøbt 1815 d. 11 Dec. døbt i Kirken d 7 Janv: Johanne. Moderen Karen Jensdatter af Borup. Et uægte Barn. Til fader blev udlagt Christen Jensen af Timmering Sogn. Frembaaren af Gyde Pallesens Hustrup Else Christensd: Jens {Jensen} Boel og Knud Jørgensen alle Bønderfolk af Borup.
29011816.02.25Ane Kirstine Jensdatter Uhre Jens Pedersen Kirsten Pedersdatter 1816 2. Hjemmedøbt 1815 5. Dec. døbt 25 Febr. {1816} Ane Kirstine Jensdatter. Jens Pedersen 1ste kone Kirsten Pedersdatter Bønderfolk. Frembaaren af Iver Hansens kone Kirsten Nielsd: Niels Hansen og Jørgen Christensen alle Bønderfolk i Uhre.
29041816.04.11Mette Nielsdatter Risbjerg Niels Poulsen Abelone Marie Frandsdatter Riisberg 3. Født 1816 den 1ste Martz døbt 11 April i kirken Mette Nielsdatter. Gaardmand Niels Poulsen og 1ste kone Abelone Marie Frandsdatter af Riisberg. Baaren af bondepige Ane Poulsdatter af Brandlund. Fadd: Jens Madsen, Mads Lassen og Anders Sørensen alle af Riisberg.
29081816.08.04Ane Helvig Nielsdatter Askær- Sønder Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter Askjer 4. Født 1816 den 30te Junii døbt 4de August i Kirken Ane Helvig Nielsdatter Gaardmand Jens Christensen og Ane Johanne Sørensdatter af {Sønder} Askier. Baaren af Bondepige Ane Chatrine Nielsdatter af Skjerlund. Fadd: Mads Pedersen, Jeppe Christensen, Christen Jensen alle Gaardmænd af Askjer.
NOTITS: Opnævnt efter moderens mor Helvig Nielsdatter af Store Karlskov, Ringive og Hesselbjerre, Thyregod. Christen Jensen og Jeppe Christensen er på aftægt, de ville normalt ikke kaldes gårdmænd.
29091816.09.22Anne Marie Pedersdatter Uhre Peder Larsen Marie Jørgensdatter Uhre 5. Født 1816 den 22 August døbt 22de September i Kirken Ane Marie Pedersdatter. Gaardmand Peder Larsen og Ane Marie Jørgensdatter i Uhre. Frembaaren af Aftægtsmand Mads Christensens Hustru {Anne Marie Mortensdatter} af {Hallundbæk, Sønder} Omme Sogn. Fadd: Jørgen Christensen, Otte Sørensen, Peder Pedersen og hustr {Mette Sørensdatter} alle Gaardfolk af Uhre.
29101816.09.22Ane Christensdatter Uhre Christen Nielsen Ane Pedersdatter Uhre 6. Født 1816 den 16 August døbt 22 Septemb i Kirken Ane Christensdatter. Gaardmand Christen Nielsen og Anne Pedersdatter i Uhre. Frembaaren af Bondepige Maren Pedersdatter af Usseltoft. Fadd: Kjeld Pedersen af Døslund og Hstr: {Sidsel Pedersdatter} Christen Pedersen af Usseltoft: —
29111816.09.29Mette Jensdatter Uhre Jens Sørensen Bodil Marie Pedersdatter Uhre 7. Født 1816 den 3 Septembr døbt 20 Septembr i Kirken Mette Jensdatter. Gaardmand Jens Sørensen og Bodil Marie Pedersdatter i Uhre. Frembaaren af Gaardmand Otto Sørensens Hustru {Sidsel Sørensdatter} i Uhre. Fadd: Gaardmand Søren Sørensen af Flø og Peder Pedersen og Hst {Mette Sørensdatter} af Uhre.
29151817.01.05Maren Jensdatter Brande By Jens Jørgensen Maren Christensdatter Brande {By} 1. 1816 den 22 Decembr, døbt 5te Januarii 1817 Maren Jensdatter. Gaardmand Jens Jørgensen og Maren Christensdatter i Brande {By}. Frembaaren af Gaardmand Peder Nielsens Hustru {Kirsten Jørgensdatter} i Brande {By}. Fadd: Peder Klemensen og Klemen Pedersen Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} alle af Døslund, Laurs Olesens Hustru {Johanne Pedersdatter} af Brande {By}.
29181817.03.31Navnløs Borup Peder Andersen Maren Pedersdatter Borup 2. 1817 den 31 Martz {Navnløs} blev ikke døbt, da det døde strax efter fødselen.
Begravelse nr. 6689
29191817.04.07Ane Kirstine Ottesdatter Arvad Brandholm Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjersgaard Brandholm 3, 1817 den 4 Februarii, døbt 7de April 1817 Kirstine Ottesdatter. Proprietair Otto {Nielsen} Arevad og Johanne Arevad fød {Nielsdatter} Kjersgaard paa Brandholm. Frembaaren af Ane Pedersdatter i Arevad. Fadd: Jacob Frandsen af Skjerlund, {Laurids} Lange fra {Nørre} Kastoft. Lars Kiersgaard af Brandholm.
29201817.04.07Ane Madsdatter Askær- Nørre Mads Pedersen Ane Christensdatter Askjer 4. 1817 den 6 April, døbt 4de Maii Ane Madsdatter. Gaardmand Mads Pedersen og Ane Christensdatter i Askjer. Frembaaren af Søren {Christensen} Hesselbergs Hustru {Ane Nielsdatter} i Tyregod Sogn. Fadd: Jens Christensens Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Jens Olesens Hustru {Ane Jensdatter}, Jeppe Christensen, Jens Olesen, Jens Christensen alle af Askjer.
Begravelse nr. 6713
NOTITS: 1819 begravet 2 år gammel.
29231817.05.26Dorte Marie Jensdatter Borup Jens Christian Nielsen Ane Christensdatter Borup 5. Født 1817 d 22 April, døbt 26 Maii Dorthe Marie Jensdatter. Indsidder Jens Christian Nielsen og Ane Christensdatter i Borup. Frembaaren af Stine Buhl Huusholderske i Brande Præstegaard. Knud Jørgensens Hustru {Johanne Jensdatter}, Gyde Pallesen, Hans Eschildsen, Christen Thyggesen alle af Borup.
Begravelse nr. 6695
NOTITS: Begravet i okt. 1817, 6 måneder gammel. Jens Christian Nielsen flytter 1822c til Grarup matr. 15A. Han er skomager og daglejer.
29241817.05.26Jensine Sørensdatter Grarup Søren Jensen Maren Larsdatter Grarup 6. Født 1817 d 14 April, døbt 25 Maii Jensine Sørensdatter. Gaardmand Søren Jensen og Maren Larsdatter i Grarup. Fadd: Gaardmand Jørgen Jørgensens Hustru {Anne Sørensdatter}. Mathias Christiensens Hustru {Ane Jensdatter}, Knud Pedersen, Thoams Knudsen, Niels {Jensen} Grene alle Gardmænd af Grarup.
Begravelse nr. 6696
NOTITS: Begravet nov. 1817, 6 måneder gammel.
29251817.06.04Ane Katrine Laursdatter Brande By Laurs Olesen Johanne Pedersdatter Brande {By} 9. Født 1817 den 4 Junii, døbt 10 Julii Ane Katrine Laursdatter. Gaardmand Laurs Olesen og Johanne Pedersdatter i Brande. Fadd: Stine Buhl Huusholderske i Brande Præstegaard, Jde Marie Hansen af Brande {By}, Jens Jørgensen, Peder Nielsen begge Gaardmænd af Brande {By}, Peder Christensen af Grarup.
NOTITS: Laurs Olesen beskrives som gårdmand, men han er ikke set med skøde på en gård i Brande By. Deres 1. barn Else Kirstine *1801.09.24 (hvor?) vaccineret i Kolding, kommer vel fra den egn. Den døbte Ane Katrine overtager senere deres husmandssted i Brandlund, Brande.
29271817.06.22Sara Jensdatter Uhre Jens Christensen Lind Ane Katrine Christensdatter Uhre 7 født 1817 den 22 Maii, døbt 22de Junii Zara Jensdatter. Husmand Jens Christensen Lind og Ane Charinge Christensdatter i Uhre. Fadd. tienestpige Ane Marie Larsdatter af Arnborg Sogn. Jnger {Christensdatter} Højer af Brande {By}. Niels Hansen, Otto Sørensen, Jacob Andersen alle Gaardmænd af Uhre.
NOTITS: Lind ligger i Rind sogn.
29281817.07.06Else Johanne Iversdatter Uhre Iver Hansen Kirsten Nielsdatter Uhre 8. Født 1817 den 7de Junii, døbt 6te Julii Else Johanne Iversdatter. Gaardmand Iver Hansen og Kirsten Nielsdatter i Uhre. Fadd: Gaardmand Jørgen Jeppesens Hustru {Kirsten Marie Nielsdatter} fra Oddum Sogn, Peder Larsens Hustru {Ane Marie Jørgensdatter}, Jacob Andersen, Niels Christensen, Jørgen Christensen alle Gaardmænd i Uhre.
NOTITS: Iver Hansen er skrædder ikke gaardmand i Uhre, Brande. Moderen Kirsten Nielsdatter *1790 Aadum. Iver Hansen flytter senere til Ringive.
LINK: Iver Hansen på GENi.
29321817.09.14Pernille Christensdatter Hyvild Christen Clemmensen Else Marie Pedersdatter Hyvild 10. Født 1817 den 8de August, døbt 14 September Pernille Christensdatter. Gaardmand Christen Clemensen og Else Marie Pedersdatter i Hyvild. Fadd: Gaardmand Christen Thomsens Hustru {Karen Pedersdatter} i Langkjer, Christen Larsens Hustru {Maren Pedersdatter} i Hyvild, Christen Andersen Tarp, Jens Christian Mortensen ligel. af Tarp.
29391818.03.23Dorte Thomasdatter Brogaard Thomas Nielsen Ane Marie Bertelsdatter Brogaard 1. Født 1818 den 12. Februari, døbt 23 Martz 1818 Dorte Thomasdatter. Gaardmand Thoams Nielsen og Ane Marie Bertelsdatter i Brogaard. Fadd: bondepige Chatrine Pedersdatter. Niels Mortensens Hustru {Karen Christensdatter}, Peder Andersens Hustru {Kirsten Thøgersdatter} , Niels Mortensen Christian {Jensen} Skals alle af Skjerlund.
NOTITS: Thomas Nielsen var født i Brogaard 1763c måske som enebarn, han ses ikke at have meget familie. Hans 3. kone Ane Marie Bertelsedatters familie var flyttet eller død, hendes far lærer Bertel Tirsvad i Uhre i Brande.
29411818.04.30Else Laursdatter Borup Laurs Thomsen Karen Jensdatter Borup 2. Født 1818 den 7de Martz, døbt 30 April Else Laursdatter. Gaardmand Larus Thomsen og Karen Jensdatter i Borup. Fadd: Gaardmand Christen Thomsens Hustru {Karen Pedersdatter} i Langkjer , Christen Thyggesens Hustru {Johanne Laursdatter} , Gyde Pallesens Hustru {Else Marie Christensdatter} , Hans Eschildsen, Chrisetn Gydesen alle af Borup.
29431818.05.11Ane Jensdatter Uhre Jens Sørensen Bodil Marie Pedersdatter Uhre 3. Født 1818 d 22de Martz, døbt 11te Maii Ane Jensdatter. Gaardmand Jens Sørensen og Bodil Marie Pedersdatter i Uhre. Jens Jensens Husgtru {Kirsten Pedersdatter} i Brandlund bar det. Fadd: Peder Lassens Hustru {Anne Marie Jørgensdatter} i Uhre , Peder Pedersen, Otto Sørensen begge i Uhre .
29441818.05.24Karen Jensdatter Grarup Jens Pedersen Johanne Frederiksdatter Grarup 4. Født 1818 den 14 April, døbt 24de Maii Karen Jensdatter. Jndsidder Jens Pedersen og Johanne Frederichsdatter i Grarup. Tjenestepige Karen Pedersdatter i Brande bar det . Fadd: Laus Olesens Hustru {Johanne Pedersdatter} , Lars Pedersen Skjeris, Jens Pedersen Lundfold, Christen Bjerg i Grarup.
NOTITS: Jens Pedersen er indsidder i Grarup. FT 1845 i Tolstrup Herslev, Brusk herred.
LINK: Far til og Jens Pedersen selv *1797 Blæsbjerg, Brande.
29451818.06.14Dorte Jensdatter Blæsbjerg Jens Pedersen Karen Clemmensdatter Blesbjerg 5. Født 1818 d 11te Maii, døbt 14 Junii Dorthe Jensdatter. Gaardmand Jens Pedersen og Karen Klemensdatter i Blesbjerg. Dynes Christensens hustru af Tyr[r]ing Sogn bar det . Fadd: Peder {Nielsen} Arevads Hustru {Ane Henriksdatter} , Niels Thomsen i Blesbjerg, Jørgen Andersen i Arevad.
NOTITS: Karen Clemmensdatter er hans 2. kone gift 1816 i Brande.
29461818.07.05Ane Jensdatter Tarp Jens Christian Mortensen Kirsten Sørensdatter Tarp 6. Født 1818 Den 7de Junii, døbt 5 Julii Ane Jensdatter. Chrirsten Nielsens Hustru {Kirsten Mortensdatter} i Halmbek {Hallundbæk, Sønder Omme} bar det. Fadd: Hans Larsens Hustru {Anna Sørensdatter} i Døslund, Christen Andersen i Tarp. Søren Sørensen i Riisberg.
29481818.09.06Maren Nielsdatter Uhre Niels Christensen Maren Pedersdatter Uhre 7. Født 1818 Den 4de August, døbt 6te September Maren Nielsdatter. Gaardmand Niels Christensen og Maren Pedersdatter i Uhre. Gaardmand Jørgen Truelsens Hustru {Ane Christensdatter} i Sandfeld bar det. Fadd: Jacob Andersens Hustru, Bodil Nielsdatter , begge i Uhre, Jørgen Truelsen, Truels Jørgensen begge i Sandfeld.
NOTITS: Niels Christensen 10A?? Uhre.
29511818.11.15Dorte Marie Jensdatter Borup Jens Christian Nielsen Ane Christensdatter Bourp 8. Født 1818 den 20de October, døbt 15 November Dorthe Marie Jensdatter. Jndsidder Jens Christian Nielsen og Ane Christensdatter i Borup. Bondepige Zidsel Christensdatter bar det. Fadd: Huusmand Gyde Pallesens Hustru {Else Marie Christensdatter} , Gaardmand Jens Christian Lassen Bondekarl Christen Gydesen alle af Borup.
29541818.12.27Johanne Kjeldsdatter Dørslund Kjeld Pedersen Sidsel Pedersdatter Døslund 9. Født 1818 d. 28de November, døbt 27de December Johanne Kjeldsdatter. Gaardmand Kjeld Pedersen og Sidsel Pedersdatter i Døslund. Huusmand Jacob Sørensens Hustru af Skjeris . Fadd: Hans Larsens Hustru {Ane Sørensdatter} Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} , begge af Døslund Christen Pedersen og Jørgen Pedersen af Usseltoft.
NOTITS: Muligvis er Jacob Sørensen (*Dørslund) af Tornvig i Arnborg, der er ikke set nogen Jacob Sørensen i Skerris.
29551819.01.13Katrine Christensdatter Skærlund Christen Jensen Schalts Dorte Nielsdatter Skjerlund 1. Født 13 Januarii 1819. I kirken 21 Marts. Chatrine Christensdatter Forældre: Gaardmand Christian Jensen Skaltz og Dorthe Nielsdatter i Skjerlund. Gaardmand Jacob Frandzens Hustru {Anne Marie Lange} af Skjerlund bar det . Gaardmand Niels Mortensens Hustru {Karen Christensdatter} , Aftægtsmand Jens {Pedersen} Skaltz , bondekarl Peder Christian Pedersen alle af Skjerlund . -
LINK: Affotografering.
29611819.04.12Else Marie Mortensdatter Drantum Morten Christensen Sara Katrine Hansdatter Drantum 2. 11te Martz 1819. I kirken 12 April . Else Marie Mortensdatter Forældre: Gaardmand Morten Christensen og Zara Hansdatter i Drantum . Bondepige Mette Sørensdatter af Kragsig, Fadd Jens {Christensen} Kragsigs Hustru {Anne Katrine Sørensdatter} af Østerholm og Jens {Christensen Skrædder} Lilholms Hustru {Ane Christensdatter} , O. Arevad og Søn Niels af Brandholm.
LINK: Affotografering.
29631819.05.31Ellen Marie Christensdatter Drantum Christen Jensen Ane Larsdatter Drantum 3. Født 6te Maii 1819. I kirken 31. Maii. Ellen Marie Christensdatter Forældre: Christen Jensen og Ane Larsdatter i Drantum. Bondepige Karen Larsdatter af Uhre bar det . Fadd: Morten {Christensen} Kragsig hustru {Sara Katrine Hansdatter} af Drantum , Kjeld Thomsens Hustru {Anne Marie Jensdatter} af Langkjer , Thomas Pedersen af Brande {By} Niels Jensen af Langkjer.
LINK: Affotografering.
29641819.06.27Kirsten Marie Laursdatter Brande By Laus Olesen Johanne Pedersdatter Brande {By} 4. Født 19 April 1819. I kirken 27de Junii. Kirsten Marie Laursdatter Forældre: Gaardmand Laurs Olesen og Johanne Pedersdatter i Brande {By}. Bondepige Karen Pedersdatter af Brande {By} bar det . Fadd: Gaardmand Jens Jørgensens Hustru , Gaardmand Peder Nielsen begge af Brande {By} Huusmand Peder Christensen af Grarup.
NOTITS: Forældrene er begge fra Brusk herred, Eltang og Øster Starup. Ingen familie i Brande bekendt.
LINK: Affotografering.
29661819.07.04Karen Jensdatter Uhre Jens Pedersen Slot Kirsten Pedersdatter Uhre 5. Født 1819 den 23 Maii. I kirken 4de Julii . Karen Jensdatter Forældre: Jens Pedersen Slott og Kirsten Pedersdatter i Uhre. Gaardmand Jacob Frandsens Hustru {Ane Marie Lange} bar det . Fadd : Gaardmand Niels Hansens Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} . Niels Christensens {Nygaards} Enke {Maren Christensdatter} , Iver Hansen Gaardmand og Skreder, Bondekarl Christen Nielsen alle af Uhre . -
NOTITS: Jens Pedersen Slot er født i Stauning sogn og konen Kirsten Pedersdatter i Borris. De har ingen familie i Brande sogn.
LINK: Jens Pedersen Slot.
LINK: Affotografering.
29701819.10.24Ane Christensdatter Østerholm Christen Pedersen Mette Pedersdatter Østerholm 6. Født 1819 den 21 Septembr. I kirken 24de October. Anne Christensdatter Bondepige Maren Pedersdatter af Usseltoft bar det . Fadd: Gaardmand Knud Pedersens Hustru {(Ane) Margrethe Clemmensdatter} af Grarup, Gaardmand Kjeld Pedersen af Dørslund, Bondekarl Jørgen Pedersen af Usseltoft . -
LINK: Affotografering.
29721820.01.30Ane Marie Larsdatter Skerris Lars Pedersen Abelone Jensdatter Skjeris 1. Født 1819 den 23 December. I kirken 30 Januarii 1820. Ane Marie Larsdatter Forældre: Gaardmand Lars Pedersen og Abelone Jensdatter i Skjeris. Proprietair Otte {Nielsen} Arevads Hustru {Johanne Nielsdatter Kjersgaard} paa Brandholm bar det . Fadd: Gaardmand Christen Larsens Hustru {Maren Pedersdatter} af Hyvild, Gaardmand Peder Knudsens Hustru {Ane Thomasdatter} af Skjeris, Gaardmand Knud Pedersen af Grarup og Aftægtsmand Otto Pedersen af Skjeris.
LINK: Lars Pedersen i Skerris.
LINK: Affotografering.
29751820.05.07Karen Christensdatter Langkær- Store Christen Thomsen Karen Pedersdatter Langkjer 2. Født 1820 den 19 Marts. I kirken 7de Maii 1820. Karen Christensdatter Forældre: Christen Thomsen og Karen Pedersdatter i Langkjer. Aftægtsmand Otto Pedersen af Skjeris bar det . Fadd: Kjeld Thomsens Hustru {Anne Marie Jensdatter} Jens {skal være Iver} Madsens Hustru {Ane Pedersdatter} begge Gaardfolk af Langkjer , Gaardmænd Peder Knudsen af Skjeris og Laus Thomsen af Borup . -
NOTITS: Kjeld Thomsen (far Thomas Kjeldsen) er ikke bror til Christen Thomsen (far Thomas Christensen).
LINK: Christen Thomsen i Store Langkær.
LINK: Affotografering.
29761820.05.22Ane Else Sørensdatter Grarup Søren Jessen Ane Jensdatter Grarup 3. Født 1820 den 28 Februarii. I kirken 22de Maii 1820. Ane Else Sørensdatter Forældre: Huusmand Søren Jessen og Ane Jensdatter Gjordemoder i Grarup . - Bondepige Ane Kirstine Buhl i Brande bar det . Fadd: Proprieteir O: {Otto Nielsen} Arevads Hustru {Johanne Jensdatter Kjersgaard} paa Brandholm, Bondekone Ide Marie Hansdatter i Brande {By} , Bondekarl Jacob Arvad paa Brandholm . -
LINK: Ane Jensdatter jordemoder i Grarup 7A.
LINK: Affotografering.
29791820.07.16Maren Hansdatter Sønderholm Hans Christensen Kragsig Birte Nielsdatter Donnerup Sønderholm 4. Født 1820 den 26 Maii. I kirken 16de Julii. Maren Hansdatter Forældre: Huusmand Hans Christensen {Kragsig} og Birthe Nielsdatter {Donnerup} af Sønderholm. Bondepige Johanne Kirstine Jensdatter af Østerholm bar det . Fadd: Jens Christensens {Kragsigs} Hustru af Østerholm, Christen Jensen {Lilholms} Hustru {Ane Larsdatter} Søren Iversen af Kragsig alle Gaardfolk , Bondekarl Jver Sørensen af Kragsig . -
Begravelse nr. 6747
NOTITS: Begravet 1821 15 måneder gammel.
LINK: Hans Christensen Kragsig i Østerholm.
LINK: Affotografering.