Brande Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1774 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1983 1773.10.27 Peder Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. Paa 2 Søndag i Aaret blev Søren Sørensen i Flø hans mindste Barn Peder Begravet 6 Uger gl.'}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Begravet #6001, første indførelse i Brande kirkebog.


Nr. 2002 1774.02.20 Jens Eriksen, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Johanne Thøgersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Søster til faderen. Navn fra FT 1787, gift med Chrsiten Sørensen Skytte.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild
FADDER Nr. 2: Karen Christensdatter, Harrild, Erik Eriksens kone Brandharrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Sørensen Skyttes Tjenestepige, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Christen Iversen, Lundfod, Iver Christensen Lundfods næstældste søn, 17
FADDER Nr. 5: ? Christen Olesens Kone, Harrild, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande, Søn Christen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Olesen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Paa første Søndag i faste havde Erick Jensen i Harrild en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Christen {Sørensen} Skøt af Eystrup Harrild hans Kone {Maren Jensdatter}: faddere Erick Ericksen og Hustru {Karen Christensdatter} i Harrild og Pige av forbemelte Christen {Sørensen} Skøt: og Iver Lundfods Nest Ældste Søn {Christen Iversen, 17} og Christen Olesens Hustru i Harrild.
Konfirmation nr. 9082
Vielse nr. 8187
NOTITS: Christen Olesen i Harrild, se #6029 at han er i Brande sogn. Bæreren Karen Jensdatter er søster til faderen. Christen Skytte, fordi der fandtes en anden Christen Søensen i Harrild, Ejstrup.


Nr. 2003 1774.03.09 Laust Thomassen, Langkær- Store. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Brandholm
FADDER Nr. 1: Christen Thomassen, Langkær-Store
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Langkær-Store, Eneste kendte datter, men Anne ovenfor er mulig datter.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kjeld Thomassen Langkær, Langkær-Store, Brande
FADDER Nr. 5: Thomas Kjeldsen Langkær, Langkær, Kjeld Thomasen Langkærs Søn, som lige har overtage fæstet i 1774.
FADDER Nr. 6: Maren Kjeldsdatter, Langkær-Store, Brande, Jens Pedersen Langkærs Kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Langkær, Langkær-Store, Konen Maren Kjeldsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Onsdagen i faste som var den 9 marti havde Thomas Christensen i Langkier en Søn til Daaben kaldet Laust, baaren af Anne Christensdatter tienende paa Brandholm fadere Christen Thommesen og Datter {Johanne? Christensdatter} i Langkier Jens Hansen af Thyregod [..] og Kield {Thomsen} Lankier og Søn {Thomas Kjeldsen} og Jens {Pedersen} Langkiers Hustru {Maren Kjeldsdatter}.
Konfirmation nr. 9059


Nr. 2004 1774.03.14 Samuel Stub Clausen, Brande By (Præstegaarden). FAR: Niels Christian Clausen. MOR: Martha Stub, Præstegaarden.
BÅREN AF: Maren Saxe, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præst i Øster Nykirke og Give Lorents Kaisen Stallknechts Kone
FADDER Nr. 1: Christian Jensen Paludan, Thyregod, Præst i Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Stallknecht, Ifølge Wiberg har Lorents Kaisen Stallknecht 8 døtre.
FADDER Nr. 4: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle
FADDER Nr. 5: Ane Kirstine Christensdatter, Arvad Mølle, Niels Andersen Wongs kone
FADDER Nr. 6: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm
FADDER Nr. 7: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Niels Jensen Kjærsgaards kone
NÆVNT Nr. 1: Lorentz Kaisen Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præst i Øster Nykirke og Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Mandagen d: 14 marti [.........] havde Hr. Clausen hans Søns Daab konfirmeret Brande Kierke og kaldet Samuel Stub {moderens efternavn er Stub} baaret [af] hr. {Lorents præst i Øster Nykirke} Stalknægts Kiereste {Maren Saxe} faddere Hr. {Christian Jensen, præst i Thyregod} Paludan [...], hr {Andreas Bagger} Bager paa Hastrup {Thyregod}, Jomfru Stalknægt [...]-kier i Brande, Niels Andersen {Wong} og kone {Ane Kirstine Christensdatter} [i] [Ar]vad Mølle Monsr. {Niels Jensen} Kiersgaard {til Brandholm}og kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup}.
NOTITS: Opnævnt efter moderens far sogneprest Samuel Samuelsen Stub *1696 Frederikstad, Norge †1774 Risør, Norge. Samuel Stub Clausson/Klausson/Klavsen bliver senere Kaptajn, Major og postmester 1822 i Fredericia. †1851 Fredericia (Trin.)


Nr. 2005 1774.03.13 Gyde Pallesen, Borup. FAR: Palle Pedersen. MOR: Ane Gydesdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard?, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Karen? Jørgensdatter?, Borup, Brande, Jens Jensen (Søndergaard?) Borups Kone. Den senere Jens Jensen Boel formentlig gift 1. gang 1782c altsaa senere end 1774, hvor vi er og ikke nogen mulighed.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søster til Palle Pedersen i Borup
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Borup, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Borup, Borup, Brande, Lever 1769, må være død kort forinden denne fødsel, i 1773, for han er ikke død i kirkebogen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Paa Midfaste Søndag havde Palle Pedersen i Borup en Søn til Daaben kaldet Gyde baaret af sin Søster Maren {Pedersdatter} fra Døslund, fadderne vare Jens Jensen i Borup og hustru og Palles søster Mette {Pedersdatter} tienende i Fløe og Niels {Christensen} Borup hans Søn Christen {Nielsen}.
Konfirmation nr. 9079
NOTITS: Niels Christensen i Borup nævnes senest i 1769 i tingbogen. Da hans navn står her i kirkebogen, formodes at han er død sent i 1773. At det drejer sig om Niels Christensen bygger på mange indicier. Se de simulerede folketællinger 1741 og 1763 her på nørvang-herred.dk. Maren Pedersdatter, som bærer, er ellers ikke kendt i Dørslund eller i Brande sogn.


Nr. 2007 1774.03.31 Peder Mikkelsen, Hyvild. FAR: Mikkel Pedersen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten? Jensdatter, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Thomasen, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Hyvild, Brande, 24 år, eneste datter set
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Hyvild, Brande, Bror til Mikkel Pedersen
FADDER Nr. 4: ? Mikkel Pedersens Tjenestekarl, Hyvild, Brande, 1774
FADDER Nr. 5: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Christen Hansen Kragsigs kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Paa Skiertorsdag havde Mikel Pedersen i Hyvild en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af sin kone {Johanne Jensdatter} Søster {Kirsten? Jensdatter} af Risbierg Fadderne vare Christen Thomesen og Datter {Maren Christensdatter} i Hyvild Søren Pedersen i Hyvild og tjeneste Karl Jens Pedersen af Uhre og Christen {Hansen} Kragsigs kone {Johanne Jensdatter}.-


Nr. 1981 1774.04.01 Dødfødt, Uhre. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '7. Samme Dag {Langfredag} blev Jørgen Larsens dødfødde Søn Begravet.'}
Begravelse nr. 6007
NOTITS: Moderens navn fra retssag Nørvangs Herredsting.


Nr. 2009 1774.04.10 Jens Christensen, Askær- Sønder. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Søster til moderen Karen. Gift med Søren Jørgensen Bregnhoved.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Askær-Sønder
FADDER Nr. 2: Peder Nielsens Tjenestepige, Askær-Sønder, 1774
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær-Nørre, To Christen Jensener i Askær på den tid.
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Askær-Nørre, Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensens Tjenestekarl, Askær-Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Paa første Søndag efter Paaske havde Christen Jens {en} i Askier en Søn til Daaben kaldet Jens baaren af sin Kones {Karen Nielsdatter} Søster {Maren Nielsdatter} i Breinhoed i Give Sogn. Faddere vare Peder {Nielsen} Askier og hans tieneste Pige Christen Jensen og Hustru {Ane Larsdatter} i Nørre Askier og Christen Jensens tieneste Karl i Sønder Askier.-
Konfirmation nr. 9060
NOTITS: Se fx Villy M. Sorensen "Christen Jensen 1729 - 1783 Sønder Askjær Brande".


Nr. 2010 1774.05.23 Troels Larsen, Brandlund. FAR: Lars Smed.
BÅREN AF: Karen Jespersdatter, Borup
FADDER Nr. 1: Jørgen Larsen, Uhre, Brande, 1763 hosekræmmer, 1773 stude
FADDER Nr. 2: Anna Christensdatter, Uhre, Brande, Jørgen Larsen Uhres kone
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Smed, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Hans Christensen, Brandlund
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegården 1774
FADDER Nr. 6: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande, Søren Simonsens Kone i Brandlund
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen, Borup, Brande, Konen Karen Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Simonsen, Brandlund, Brande, Konen Maren Henningsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Paa 2. Pinse Dag havde Laust Smed i Lund en Søn til Daaben kaldet Trols baaret af Niels Larssen {s kone? Karen Jespersdatter} i Økier. Faddere vare Jørgen Larsen og Hustru {Anna Christensdatter} i Ure, Mads {Pedersen} Smed i Grarup. Hans Christensen i Lund Magrete Christensdatter i Præstegaarden, Søren Simonsens Hustru {Maren Henningsdatter} i Lund.
NOTITS: Lars Smed dør kort efter i april 1775 i Brandlund og der vides ikke mere om ham eller hans kones navn. Maren Henningsdatter fra FT 1787. Jørgen Larsen Uhres kones navn fra Nørvang Gejstlig Justitsprotokol, 1773 fs 101-105. Karen Jespersdatter sammesteds 8. Jan. 1775 fs 105-122.


Nr. 2013 1774.07.03 Hans Larsen, Dørslund. FAR: Lars Hansen Dørslund. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Hans Jensen Smeds Kone
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs Kone
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld-Store, Brande, Peder Jørgensens Kone
FADDER Nr. 4: Jens? Pedersen, Sandfeld-Store, Brande, Peder Jørgensens søn kan også være Peder, 21. Jens er 26.
FADDER Nr. 5: Niels? Pedersen, Flø, Niels er 19 og overtager gården, muligt også Jens 28 og Palle 24.
FADDER Nr. 6: Ane? Pedersdatter, Flø, Brande, Ane er 18, kunne være Else 23.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter og søn Jens eller Peder faddere.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen, Flø, Brande, Søn og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Paa 5 Søndag efter Trinitatis havde Lars Hansen i Døslund en Søn til Daaben kaldet Hans baaret af Hans {Jensen} Smeds Kone {Ane Larsdatter} i Ure Fadderne vare Søren Sørensen og Hustrue {Mette Pedersdatter} i Flø Peder Jørgensens Kone {Maren Christensdatter, Store Sandfeld} og Søn {Jens eller Peder Pedersen} Peder Jensens Søn {Niels? Pedersen} og Datter {Ane? Pedersdatter} i Fløe.-
Konfirmation nr. 9055
NOTITS: Hans Jensen Smeds kone fra FT 1787. For Peder Jensens børn se Simuleret FT 1763 nørvang-herred.dk.


Nr. 2016 1774.09.10 Søren Christensen, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen Nørre Askær. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Søren Lassen Askærs Enke
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Langkær-Store, Brande
FADDER Nr. 2: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, 31, navnet mangler, men ellers har "...Hyvild, og sin stivFader" ingen mening.
FADDER Nr. 3: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Den manglendes stedfader, vel Clemmen Larsen, 31.
FADDER Nr. 4: Anne Poulsdatter, Hyvild, Brande
NÆVNT Nr. 1: Søren Larsen, Askær- Nørre, Brande, Nylig død, enken Ane Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[16.] {...delside mangler...}n ds: 10 September havde Christen {Jensen, Nørre Askær} {...delside mangler...} Askier en Søn til Daaben kal {Navnet Søren fra FT 1787, delsider mangler} ret af Sallig Søren {Larsens} Askiers En{ke} {Ane Larsdatter} {...delside mangler...} derne vare Christen Tomme {...delside mangler...} Hyvild og sin stivFader {Christen Thomsen, Hyvild} og Moder {Anne Poulsdatter} {...delside mangler...} ing Sogn.-
Konfirmation nr. 9077
NOTITS: Barnets navn Søren fra FT 1787. For Hyvild se "Søren Kierkegaard's Mother's Ancestors" nørvang-herred.dk.


Nr. 2017 1774.09.10 Søren Jensen, Langkær- Lille. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Harrild, Brande, Erik Eriksen Kone i Harrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsens Søn, identification ikke helt sikker.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Nielsens Datter, identification ikke helt sikker.
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegården 1774
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Konen Karen Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Samme dag havde Enken {Maren Christensdatter} i lille Langkier [tvende] Tvilling-Sønner til Daaben kaldet Søren og Jens. Søren blev baaret af Erick Ericksen Hustru {Karen Christensdatter} i Harrild, Jens blev baaret af Enkens Salig Mands {Jens Christensen} Moder {Karen Jakobsdatter} fra Dyrken Tyrgod sogn. Fadderne vare Christen Nielsen og søn og Datter i Lund, og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
Konfirmation nr. 9061
NOTITS: Faderen Jens Christensen død i Lille Langkær i maj 1774, #6009.


Nr. 2018 1774.09.10 Jens Jensen, Langkær- Lille. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jacobsdatter, Dørken, Thyregod, Jens Christensen mor Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsens Søn, identification ikke helt sikker.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Nielsens Datter, identification ikke helt sikker.
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegården 1774
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Samme dag havde Enken {Maren Christensdatter} i lille Langkier [tvende] Tvilling-Sønner til Daaben kaldet Søren og Jens Søren blev baaret af Erick Ericksen {Karen Christensdatter} Hustru i Harrild, Jens blev baaret af Enkens Salig Mands {Jens Christensen} Moder {Karen Jacobsdatter} fra Dyrken Tyrgod sogn. Fadderne vare Christen Nielsen og søn og Datter i Lund, og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
Konfirmation nr. 9078
NOTITS: Jens Christensen død i Lille Langkær i maj 1774, #6009. Hans mor er Christen Olesens kone i Dørken, Karen Jacobsdatter som blev begravet 1782.02.06 i Thyregod 63 år. Christen Olesen gifter sig i andet ægteskab med Bodil Sørensdatter.


Nr. 2020 1774.09.25 Christen Andersen, Brandlund. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Brandlund?, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Borup, Der er to Søren Nielsener i Borup i de år.
FADDER Nr. 3: ? Troels Pedersens Datter, Brandlund
FADDER Nr. 4: Maren Henningsdatter, Brandlund, Søren Simonsens Kone
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen, Brandlund, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Simonsen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Paa 17 Søndag efter Trinitatis havde Anders Christensen i Lund en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af hans Søster Anne {Christensdatter}. Fadderne vare Christen Christensen i Lund Søren Nielsen i Borup og Troels Pedersen Datter og Søren Simonsens Hustru {Maren Henningsdatter} alle af Lund.
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet nov. 1774 #6021. Christen Christensen er Anders Christensens far, se Simuleret Folketælling 1763 nørvang-herrede.dk.


Nr. 2021 1774.10.02 Peder Andersen, Arvad. FAR: Anders Jensen. MOR: Mette Knudsdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Uhre
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Nabo
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Christensdatter, Arvad Mølle, Niels Andersen Wongs kone
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Arvad, Nabo
FADDER Nr. 4: ? Niels Pedersens Tjenestepige, Arvad
FADDER Nr. 5: Peder Sørensen, Uhre
FADDER Nr. 6: Maren Nielsdatter, Flø
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Paa 18 Søndag efter Trinitatis havde Anders Jensen i Arrevad en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Anne LarsDatter i Ure, Fadderne vare Monsr {Niels Andersen} Vonge og Kiereste {Ane Kirstine Christensdatter} i Arrevad mølle Niels {Pedersen} Arrevad og tieneste Pige Peder Sørensen i Ure og Peder Jensens Hustru {Maren Nielsdatter} i Flø.-
Begravelse nr. 6017
NOTITS: Begravet okt. 1774 #6017.


Nr. 2022 1774.11.13 Anders Madsen Hannerup, Skærlund. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skærlund, Anders Skærlunds datter
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Skærlund
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Anders Pedersen Skærlunds Søn, 17
FADDER Nr. 3: Maria? Hansdatter, Skærlund, Kirsten er for ung, Mette er allerede nævnt som bærer.
FADDER Nr. 4: Peder? Hansen, Skærlund, Hans Pedersen Skærlunds Søn, 24 år. Kunne evt. være en anden søn, men Peder overtager gården.
FADDER Nr. 5: ? Lars Smeds Kone, Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa 24 Søndag efter Trinitatis havde Mads {Christensen} Hannerup i Skierlund en Søn til Daaben, kaldet Anders, baaret af Anders {Pedersen} Skierlunds Datter Mette {Andersdatter} Fadderne vare Anders {Pedersen} Skierlund og Søn {Peder Andersen} Hans Skierlunds Datter {Maria? Hansdatter} og Søn Peder {Hansen Møller}, og Laust Smed Hustru i Lund.
Konfirmation nr. 9096
NOTITS: Anders Pedersen *1717c †1778 i Skærlund set 1771 i Hastrup Hoveriprotokoll, 1774 i lægdsrullen hartkorn 3 0 2 1½. Han er ikke nævnt i BG. Hans kone dør 1777, hendes navn er ikke kendt. Han dør året efter i 1778 som allerede nævnt. Men det er en anden Anders Pedersen i Omvrå Sønder Omme er gift med Maren Hansdatter (får 1775 første barn i Omvrå) og som kaldes svigersøn af Hans Pedersen Møller. Sønnen af den første Anders Pedersen, Peder Andersen, ses 1785 i de Hoffmans beskrivelse af Brande sogn i Skærlund og FT 1787 og er gift med Kirsten Thøgersdatter.


Nr. 2024 1775.01.10 Jens Jørgensen, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers Kone i Lilleholm
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Henningsdatter, Brandlund, Søren Simonsens Kone
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjenestepige i præstegården
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Tirsdagen ds: 10 Januari havde Jørgen Pedersen Skræder i Lund en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Jens {Hansen} Vævers Hustru {Kirsten Jensdatter} i lille Holm Fadderne vare Jens {Hansen} Væver Søren Simonsen og Hustru {Maren Henningsdatter} i Lund Peder Jensen ibidem og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet nov. 1779 #6110. Karen Jensdatter fra FT 1787. Søren Simonsens kone fra FT 1787. Kirsten Jensdatter fra FT 1787 Lilleholm/Nørholm.


Nr. 1971 1775.02.05 Dødfødt, Uhre. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '7. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Jørgen Larsens døfødde Søn Begravet.'}
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Moderens navn fra retssag Nørvangs Herredsting.


Nr. 2027 1775.03.29 Niels Nielsen, Uhre. FAR: Niels Christensen Donnerup. MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand.
BÅREN AF: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Niels Kjærsgaards Kone
FADDER Nr. 4: Oluf Pedersen, Gjellerup By, Gjellerup, Provst 1766-96 i Hammerum Herred, hans kone Johanne Johansdatter Krag kom fra Varde, hvor hendes far var borgmester, som også Margrethe Brochmands far og var degn i Grindsted.
FADDER Nr. 5: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 6: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Søster til Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 7: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Paa OnsDagen ds: 29 Marti havde Nils {Christensen} Donnerup en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Madamme Østergaard {Ambrosia Brink?}, Fadderne vare Monsr {Poul Jensen} Østergaard og Monsr {Niels Jensen} Kiersgaard og kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup}, Provsten i Giellerup {Oluf Pedersen} Her {Andreas} Bager og Kiereste {Bodil Andersdatter Wong} paa Hastrup Mølleren {Niels Andersen Wong} i Arrevad Mølle.
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet april 1776 #6037.


Nr. 2030 1775.04.17 Christen Nielsen, Arvad Mølle. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Olesdatter, Donnerupgaard, Give, Ane Kirstines mor
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Vesterdam, Thyregod, Faderen Niels Andersen Wongs far
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Arvad, Brande, Nabo
FADDER Nr. 3: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads Kone
FADDER Nr. 4: ? Anders Jensens Tjenestepige, Arvad, Brande
FADDER Nr. 5: Niels Pedersen, Arvad, Brande, Nabo
FADDER Nr. 6: ? Niels Pedersen Arvads Tjenestepige, Arvad, Brande
FADDER Nr. 7: Peder Christensen Donnerup, Farre Mølle, Give, Halvbror til moderen Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Paa 2 Paaskedag havde Monsr {Niels Andersen Wong} Vonge i Arrevad Mølle en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Christen Pedersens {Donnerup} Kiereste {Anne Olesdatter} paa Donrup. Fadderne vare Mons {Anders Nielsen Wong} Vonge i Vesterdam {Thyregod} Anders Jens {en, Arvad} og Hustru {Mette Knudsdatter} og Pige og Niels {Pedersen} Arrevad og tieneste Pige alle af Arrevad og Peder {Christensen} Donrup fra Farre Mølle.


Nr. 2031 1775.04.22 Jakob Madsen, Grarup. FAR: Mads Pedersen Smed. MOR: Anna Jacobsdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Husum, Brande
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen? Husum, Husum, Brande, Jacob Jensen i Husum levede i 1763, ser ud til at leve endnu i 1775, formodes at være glemt under begravede kort efter 1775.
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen, Husum, Brande, Bror til moderen Anna Jacobsdatter, se skiftet efter Mads Pedersen Smed (Niels Brants Gods Skifter).
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Tarp, Brande, Christen Poulsen Tarps søn, 20, der overtager fæstet.
FADDER Nr. 4: Jens Henriksen, Tarp, Overtager fæstet efter faderen Henrik Jensen Tarp.
FADDER Nr. 5: ? Maren Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande, Brandt efter hendes mand Laurids Jensen Brandt †1764-45 Brandholm.
FADDER Nr. 6: Ane Christensdatter, Grarup, Brande, Mikkel Jepsens Kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Poulsen Tarp, Tarp, Brande, Søn Peder fadder.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande, Søn Jens Henriksen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Tjenestepige fadder.
NÆVNT Nr. 4: Mikkel Jepsen, Grarup, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Paa Løverdagen ds: 22 April havde Mads {Pedersen} Smeds Enke en Søn til Daaben kaldet Jakob baaret af Povel {Jakobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}, Fadderne vare Jakob {Jensen?} Husum, Povel {Jakobsen} Husum, Christen {Poulsen} Tarps Søn {Peder Christensen} Hendrick {Jensen} Tarpes Søn {Jens Henriksen} Madame Brantes Pige Mikel Jepsens Kone {Ane Christensdatter} i grarup.
Konfirmation nr. 9085
NOTITS: Mads Pedersen fra begravelsen #6011 1774. Navnene i Tarp fra BG 11Tarp 2A og 3A. Mikkel Jepsens kones navn fra FT 1787.


Nr. 2032 1775.05.23 Jens Nielsen, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By (Præstegaarden), Brande, Madamme Claussen, præsten i Brandes kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Sørensdatter, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds Kone
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds Søn
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande
FADDER Nr. 5: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs Kone
FADDER Nr. 6: Ambrosia Brink?, Karstoft- Nørre, Skarrild, Poul Jensen Østergaards Kone
FADDER Nr. 7: Ellen Mortensdatter Skaarup, Hygild-Vester, Rind
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. TirsDagen ds: 23 April {fejl: maj} blev Monsr {Niels Jensen} Kiersgaars Søn Daab confirmeeret og kaldet Jens baaret af Madamme Clausson {Martha Stub} Fadderne vare Hans {Pedersen} Skierlund og Hustru {Karen Sørensdater} og Søn {Peder Hansen Møller}. Peder {Pedersen} Arnborg og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} Madamme Østergaard {Ambrosia Brink?} paa Shastoft {Nørre Karstoft} Jomfru Ellen {Mortensdatter} fra vester Hygild.-
Konfirmation nr. 9021


Nr. 2033 1775.05.28 Anders Christensen, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Alkærlund, Brande, Thomas Christensen Alkærlund
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Hans? Jensen, Nørholm, Brande, Jens Hansen Vævers Søn, som vel dør i januar 1777.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Tarp, Brande, 22c, datter af Christen Poulsen Tarp, der er død kort før.
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Mikkel Pedersen Hyvilds Kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Nørholm, Brande, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Poulsen Tarp, Tarp, Brande, Datter fadder. Den kendte Christen Poulsen Tarp er død 1763-73, nærmere til 1773 for ellers ville man ikke nævne ham som fader.
NÆVNT Nr. 3: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Paa 6 Søndag efter Paaske havde Christen {Hansen} Kragsig en Søn til Daaben kaldet Anders baaret af Tommes {Christensen} Algierluns Kone {Ane Andersdatter}, Fadderne vare Mosr {Niels Jensen} Kiersgaard og Tommes {Christensen} Algierlund Jens Hansen Vævers Søn {Hans? Jensen Væver} Christen {Poulsen} Tarpes Datter Mikel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}.-
Konfirmation nr. 9057
NOTITS: Jens Hansen Vævers søn Hans anses for en ret sikker identifikation udfra begravelsen #6053.


Nr. 2035 1775.12.03 Peder Thomsen, Dørslund. FAR: Thomas Christensen Lund. MOR: Dorthe Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Søster til moderens første mand Peder Nielsen død 1773.
FADDER Nr. 1: Johanne Christensdatter, Tarp, Brande, Faderens søster fra Tarp.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, ?, Der er mange Peder Pedersener i Brande på den tid.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Dørslund, Brande, Nabo
FADDER Nr. 4: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande, Nabo
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. {Dobbelt i kirkebogen: præsten har senere mærket dåben burde være No. 1 kirkeåret 1776, men ikke slettet denne dåb i kirkeåret 1775} Dom: 1ma advent havde Thomas Christensen med sin Kone Dorthe Pedersdatter af Døslund en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jørgen {Pedersen} Holtums kone {Maren Nielsdatter} i Arnborg - Sogn Fadderne vare Johanne Christensdatter P: Pedersen Ander{s} Pedersen {Dørslund} og Lars Hansen Døslund.
Konfirmation nr. 9104
NOTITS: Tager med stedfaderen Christen Nielsen til Tornvig 1797. Maren Nielsdatter, der bærer er søster til moderens første mand Peder Nielsen død 1773.


Nr. 1992 1776.01.01 Peder Jensen, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1775 og juli 1776. Ikke indført i kirkebogen, Jens Pedersen af Store Langkær og Maren Kjeldsdatters søn kaldet} Peder
NOTITS: Både faderen og moderen født i Store Langkær og gift der før 1774, de er i Store Langkær indtil 1783.


Nr. 2039 1776.02.04 Jens Madsen, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Mikkel {Pedersen} Hyvilds kone
FADDER Nr. 1: Morten Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Risbjerg, Brande, Søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Septuagesima havde Mads Risberg Risbjerg af sin 1 Hustru Mette Anders Datter en søn til Daaben kaldet Jens baaret af Mikel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}. Fadderne vare Mikel {Pedersen} Hyvild Morten Simonsen Poul {Jensen} Risberg Karen og Zidsel Andersdatter.
NOTITS: Karen og Sidsel Andersdatter er døtre af Jens Madsens tidligere nabo i Risbjerg Anders Sørensen †1763-73 og er søstre til moderen Mette Andersdatter.


Nr. 1970 1776.03.10 Dødfødt, Uhre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '3. 3die i Faste en dødfød søn fra Peder Nielsen i Ure.'}
Begravelse nr. 6035


Nr. 2041 1776.03.20 Niels Jensen, Uhre. FAR: Jens Nielsen Søndergaard. MOR: Anne Maria Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Søndergaards Enke, Uhre, Brande, baaret af gamle Nils Søndergaards Enke i Uhre
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre?, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone, vel.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter, Brande By?, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Søndergaard, Uhre, Brande, Død før 1776, for enken bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 4 Onsdag i faste havde Jens Nilsen i Uhre af sin 1 Kone Anne Maria {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af gamle Nils Søndergaards Enke i Uhre. Fadderne vare Nils Nilsen Hans {Jensen} Smed, Maren Sørens Datter Anne Lars Datter Brande Kiersten Jens Datter Brande.
Konfirmation nr. 9097
NOTITS: Anne Maria Pedersdatter fra FT 1787. Gamle Niels Søndergaard ikke identificeret.


Nr. 2042 1776.03.27 Christen Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By (Præstegaarden), Brande, baaret af Præstens Kone
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Dorthe Andersdatter, Skerris, Brande, Anders Lassøns Hustru
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Brejl, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Sidsel Jensdatter Langkær, Langkær, Brande
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 5 Onsdag i faste havde Chlemen Skierris af sin 2. Kone Magrete {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Præstens Kone. Fadderne vare Anders La[.]sson, christen {Pedersen} Breiel, Anders La[.]ssøns Hustru {Dorthe Andersdatter}, Zidsel {Jensdatter} Lang Kier Anne Jens Datter Brande.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Christen Brejl tjener 1774 i præstegården. Moderen Margrethe tjente i præstegården, da hun blev gift i 1775, derfor bærer præstekonen. Anders Larsen er Clemmen Andersens nabo i Skerris. Sidsel Jensdatter er gift med Thomas Christensen i Store Langkær også en slags nabo. Anne Jensdatter, 18, er datter af Jens Pedersen †1763-73 og Sophie Enevoldsdatter i Brande By.


Nr. 2044 1776.04.21 Jens Jørgensen, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens Enke, Brande By, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone, søster til faderen
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Brande By, Brande, Bror til moderen og nabo
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Brande By, Brande, Død 1763-73, men navn kendt i 1776, så nærmere 1773c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 2. Søndag efter Paaske havde Jørgen Jørgensen af sin 1. Kone Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Jens Nilsens Enke Fadderne vare Nils {Pedersen} Arrevad og Hustru {Ane Jørgensdatter} Mads Jensen og Hustru {Maren Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9073
NOTITS: Niels Jensen set i Brande By 1763 med kone. Hendes navn ikke kendt. Deres børn er moderen Maren Jensdatter, hendes søster Ane Kirstine Jensdatter og hendes bror Mads Jensen.


Nr. 2045 1776.04.21 Peder Knudsen, Lundfod. FAR: Knud Thomsen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Thorlund-Store, Ejstrup, Peder Pedersens kone
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande, Møller i Arvad Mølle
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Christensdatter, Arvad Mølle, Brande, Møller Niels Andersen Wongs kone.
FADDER Nr. 3: Christian Ernstsen Voetmann, Blæsbjerg, Brande, Blæsbjerg i konens skifte 1776.
FADDER Nr. 4: Anna Barbara ?, Brande By, Brande, I Præstegaarden
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Thorlund- Store, Ejstrup, *1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dito havde Knud Tommesen Lunfoed af sin 1. Kone Inger {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Peder Pedersens Hustru {Anne Pedersdatter} i Tholund {Ejstrup} Fadderne Vare Mølleren {Niels Andersen Wong} og Hustru {Ane Kirstine Christensdatter} Wortman {Christian Ernstsen Voetmann} Anna Barbara i Præstegaarden
Konfirmation nr. 9108
NOTITS: Peder Pedersen *1709c i Store Thorlund Ejstrup er vel moderens far. Hans søn Peder Pedersen *1746c kunne også være ment, men hans kone Else Sørensdatter er på det tidspunkt kun 16 år. Wortman er Christian Ernstsen Voetmann, som det ses i skiftet efter hans kone, død samme måned i Blæsbjerg.


Nr. 2048 1776.06.09 Christen Christensen, Flø?. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs kone
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Flø, Brande
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Bror til moderen. Konen Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. 1. p. T havde Christen Pallesen af 1 kone Maren {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Søren {Sørensen} Fløs Kone {Mette Pedersdatter} Fadderne vare Peder Nilsen i Uhre og Kone {Else Pedersdatter}, Peder Jensen i Flø
Konfirmation nr. 9107
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Moderen er søster til Søren Sørensen Flø, hvis kone bærer.


Nr. 2051 1776.07.07 Jens Madsen, Grarup. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Maria Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Hygild-Øster, Rind, Ib Pedersen Skærbæks kone i Hygild i Rind Sogn
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Skærbæk, Hygild-Øster, Rind
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Brande By, Brande, Østergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom. 5ta P: T: havde Mads Jensen Grarup af sin 1 Kone Else Maria {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Ibs {Pedersen Skærbæk} Kone {Kirtsten Jensdatter} i Hygild i Rind Sogn. Fadderne vare Ib {Pedersen Skærbæk}. Jens Madsen i Fløe. Anne Jensdatter i Østergaard i Brande
Begravelse nr. 6049
NOTITS: Begravet 1777 seks måneder gammel. Denne Mads Jensen er i 1787 i Blæsbjerg, Brande. Ib Pedersen Skærbæk og kone fra FT 1787, Øster Hygild, Rind. Anne Jensdatter, 18, er datter af Jens Pedersen †1763-73 og Sophie Enevoldsdatter i Brande By.


Nr. 2052 1776.07.07 Niels Bertelsen, Uhre (Bundgaard). FAR: Bertel Eriksen Bundgaard. MOR: Maren ?.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone
FADDER Nr. 1: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone
FADDER Nr. 2: Hans Jensen smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: ? Christen Røgters kone, Brande
FADDER Nr. 4: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dito {Dom. 5ta P: T:} havde Berthel {Eriksen} Bundgaard af sin 1 Kone Maren en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Peder Nielsens Kone {Else Pedersdatter}. Fadderne var Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter}, Hans {Jensen} Smed, Christen Rygters Kone Hendrick Pedersen.
NOTITS: Bertel Bundgaard nævnt 1763, †1778. Eriksen i lægsrullen 1789.


Nr. 2053 1776.07.21 Hans Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Risbjerg, Brande, Søster til faderen Lars
FADDER Nr. 1: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen Risbjergs kone
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 7 p: T: havde Lars Hansen Riisberg af sin 1 Kone Anne {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Hans baaret af Søsteren Maren HansDatter Fadderne vare Pigen Karen Anders Datter Riisberg Christen {Nielsen} Nedergaard Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter} Peder{Pedersen} Østergaard i Brande
NOTITS: Peder Østergaard se BG, Brande By hefte 10, Matr. 6a, Østergaard. Hans Larsen og Maren Hansdatter er vel børn af Hans Christensen nævnt 1763 i Risbjerg.


Nr. 2058 1776.11.17 Morten Nielsen, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter Skaarup, Hygild, Rind
FADDER Nr. 1: Jens Jacobsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Søn af Hans Pedersen
FADDER Nr. 4: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Poul Østergaards kone
FADDER Nr. 5: Inger Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Søster til Ambrosia, nævnt i Skarrild kirkebog
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Ambrosia Brink fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. 24. post Trinit: havde Monsr: {Niels Jensen} Kiersgaard paa Brandholm en Søn til Daaben af sin 1 Kone Karen {Mortensdatter} Schoerup {Skaarup}, kaldet Morten, baaret af Maasteren Elen Mortensdatter Schoerup fra Hygild. Fadderne Jens Jacobsen Kastoft, Hans {Pedersen} Skierlund og Søn Peder {Hansen} Madame {Poul} Østergaard {Ambroisa Brink} og Søster {Inger Brink}
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Inger Brink nævnt som søster til Ambrosia i Skarrild kirkebog marts 1778.


Nr. 2060 1776.12.08 Gjøde Christensen, Borup. FAR: Christen Andersen Økær. MOR: Mette Gydesdatter.
BÅREN AF: Anna Barbara Andersdatter, Brande By (Præstegaarden), Brande, I Præstegaarden, hun er søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Gift med moderens søster Anne Gydesdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ester Nielsdatter, Borup, Brande, Nabo, søster til Søren Nielsen
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Borup, Brande, Nabo, Søren Hansen Kolpens kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen Kolpen, Borup, Brande, Nabo, konen Inger Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme Dag havde Christen {Andersen} Økier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette Gydesdatter Giøde baaret af Anna Barbara {Andersdatter}. Fadderne vare Palle Pedersen i Borup, Søren Nielsen ibidem, Søren {Hansen} Kolpens Kone {Inger Jensdatter} Ester Nils Datter i Borup
NOTITS: Søren Nielsen og Ester Nielsdatter er søskende.


Nr. 2061 1776.12.29 Clemmen Christensen, Brandlund. FAR: Christen Lauridsen. MOR: Maren ?.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels ? Mad. Brandtes karl, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Brandlund, Brande, Anders Christensen Kone i Brandund
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter?, Niels Østergaards datter i Brande
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen, Brandlund, Brande, Konen Kirsten Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Søndagen imellem Jul og Nyt Aar havde Christen Lauritsen i Lund en Søn til Daaben af sin 1[?] Kone Maren kaldet Clemen baaret af Anne Christens Datter fra Hesselbierre. Fadderne vare Peder Pedersen i Brande, Madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} karl Troels, Anders Christensen Kone {Kirsten Jensdatter} i Lund, Nils Østergaards Datter i Brande
NOTITS: Niels Østergaard Brande By ikke identificeret. Niels Christensen Langkær synes at komme senere til Østergaard nemlig efter 1782.


Nr. 1998 1777.01.01 Jørgen Andersen, Arvad. FAR: Anders Jensen. MOR: Mette Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1776 og juli 1777, ikke indført i kirkebogen, Anders Jensen Arvads og Mette Knudsdatters søn kaldet} Jørgen.
Konfirmation nr. 9040
Vielse nr. 8199
NOTITS: FT 1787 10 år. Gift #8199 i 1800 med Ane Pedersdatter af Store Sandfeld. Overtager gården i Arvad 1806. Død 1853 i Arvad.


Nr. 2065 1777.01.19 Erik Andersen, Dørslund. FAR: Anders Eriksen Dørslund. MOR: Ane Iversdatter.
BÅREN AF: Christiane Hansdatter, Kokborg, Thyregod, Peder Fridericksens kone i Kokborg.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Dorthe Pedersdatter Dørslund, Dørslund, Brande, Thomas Christensen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Lars Hansen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 5: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande, Jørgen Vestesens kone
FADDER Nr. 6: ? Nielsdatter, Brande By, Brande, Niels Østergaards datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Frederiksen, Kokborg, Thyregod, Konen Christiane Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Vestesten, Dørslund, Brande, Konen Christiane Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme Dag havde Ander {s Eriksen} Døslund en Søn til Daaben af sin 1 Kone Anne {Iversdatter} kaldet Erick, baaret af Peder Fridericksens Kone {Christiane Hansdatter} i Kobborg, Fadderne vare Lars {Hansen} Døslund, Thomas {Christensen} Døslund og Kone {Dorthe Pedersdatter} og Larses {Hansen} Kone {Karen Pedersdatter}. Jørgen Westesens Kone {Christiane Nielsdatter} i Døslund, Nils Østergaards Datter i Brande


Nr. 2066 1777.01.26 Lars Eriksen, Brande By. FAR: Erik Larsen. MOR: Anne Michelsdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter Røyen, Høgild-Øster, Rind, Søren Nielsen Aabyes Kone i Hygild.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Aabye, Hygild-Øster, Rind
FADDER Nr. 2: ? ? Søren Aabyes Karl, Hygild-Øster, Rind
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Peder Østergaards kone.
FADDER Nr. 4: ? ? Mad. Brandts pige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Septuagesima havde Erick Larsen i Brande en Søn til Daaben af sin 1 Kone Anne kaldet Lars, baaret af Søren {Nielsen} Aabyes Kone {Abelone Nielsdatter Røyen} i Hygeld {Rind}. Faddere Vare Søren {Nielsen} Aabye og Karl. Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter}, Madamme Brandtes Pige
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet to et halt aar gammel 1779. Erik Larsen i 1781 til Sandfeld Bjerre. Det er i øvrigt den her nævnte Søren Aabye, som Søren Kierkegaard er opkaldt efter.


Nr. 2068 1777.03.09 Mikkel Christensen Brejl, ?. FAR: Christen Pedersen Brejl. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Jonas Eriksen Harilds 1. kone, Harild, Død 1779c
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen Harild, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Harrild-Brand, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Thøgersdatter, Harrild-Brand, Brande, Erik Jensens kone
FADDER Nr. 4: ? ?, Brande By, Brande, Præstens indpige
NÆVNT Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Konen Johanne Thøgersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Dom Lætar: Christen {Pedersen} Breiel en Søn til Daaben af sin 1 Kone Kiersten kaldet Michel, baaret af Jonas Harilds Kone. Fadderne Vare Jonas {Eriksen} Harild Jens Ericksen i Harrild. Erick Jensens Kone {Johanne Thøgersdatter} i Harild. Præsten Ind Pige
Konfirmation nr. 9163
NOTITS: Ingen kirkebog i Ejstrup før 1814. Moderens patronym se daab #2176. Tilnavn Brejl i fx konfirmationen 1798 .


Nr. 2069 1777.03.16 Kjeld Pedersen, Askær. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanna Kjeldsdatter.
BÅREN AF: ? ?, Langkær, Brande, Kjeld Thomassen Langkærs kone
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomassen Langkær, Langkær, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær-Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre-Askærs kone
FADDER Nr. 4: Anne/Johanne Jensdatter, Brande By, Brande, Niels Østergaards steddatter, Anne eller Johanne
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom Judica havde Peder Nielsen Askier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Johanna kaldet Kield, baaret af Kiæld {Thomassen} Lankiers Kone. Faddere vare Kield {Thomassen} Langkier. Christen Riiberg, Christen N: Askiers Kone {Ane Larsdatter}. Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter: Anne eller Johanne Jensdatter} i Brande


Nr. 2070 1777.03.23 Lars Christensen, Askær- Sønder. FAR: Christen Jensen Sønder Askær. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Hestlund- Lille, Give, Niels Sørensen Hestlunds kone
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær-Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund (Nedergaard), Brande, Christen Nedergaards søn i Lund
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Brandlund (Nedergaard), Brande, Christen Nedergaards datter
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Søster til moderen, Poul Jensen Risbjergs kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Hestlund, Hestlund- Lille, Give, Konen Johanne Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Datteren Anne Christensdatter og Sønnen Søren Christensen faddere.
NÆVNT Nr. 3: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom Palm: gamle Christen Sønd: Askier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Karen kaldet Lars baaret af Niels {Sørensen} Hestlunds Kone {Johanne Madsdatter}. Fadderne vare Christen {Jensen} N: Askier, Christen {Jensen} Nedergaards Søn i Lund Søren, Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter} Christen {Jensen} Nedergaards Datter {Anne Christensdatter}
NOTITS: Poul Jensen i Risbjerg er bror til faderen, hans kone Mette Nielsdatter er søster til moderen.


Nr. 2071 1777.04.06 Christen Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel? Nielsdatter?, Aagaard, Thyregod, Søren Larsen Aagaards Kone
FADDER Nr. 1: Søren Larsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Andersen Skerris, Grarup?, Brande
FADDER Nr. 3: Anne ? Brande, Brande By, Brande, Erik Larsen Brandes kone
FADDER Nr. 4: ? ?, Skerris, Brande, Anders Larsen Skerris pige
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter
NÆVNT Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande, Konen Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom Sicidium[?, må være enten 6.4 eller 13.4 fordi imellem #2070 og #2072] havde Clemen Skierris en Søn til Daaben af sin 2 Kone Margarete {Christensdatter} kaldet Christen baaret af Søren {Larsen} Aagaards Kone {?Sidsel Nielsdatter}. Fadderne vare Søren {Larsen} Aagaard, Christen {Andersen} Skærris, Erick {Larsen} Brandes Kone, Anders Lassens Pige, Maren Jensdatter
Begravelse nr. 6096
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel i 1779.


Nr. 2072 1777.04.20 Peder Madsen, Skærlund. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Lillebrande, Sønder Omme, Faster, søster til faderens far Christen Pedersen Hannerup. Thyge {Tøger} Jensens Kone i lille Brande
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Formodes at være moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Østergaards kone
FADDER Nr. 4: Maria Hansdatter, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds datter, Ane Marie egentlig, 17
NÆVNT Nr. 1: Tøger Jensen, Lillebrande, Sønder Omme, Konen Maren Pedersdatter Hannerup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
NÆVNT Nr. 3: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Datter Maria og søn Christen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 3. post. Pascha havde Mads {Christensen} Hannerup en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette {Andersdatter} kaldet Peder, baaret af Thyges {Tøger Jensen} Kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i lille Brande {Sønder Omme}. Fadderne vare Anders {Pedersen} Skierlund, Christen Hansen Skierlund, Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter} i Brande, Hans {Pedersen} Skærlund Datter Maria {Hansdatter}.


Nr. 1967 1777.05.18 Navnløs, . FAR: Søren Nielsen Slegt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '12. Dom 7=p: Pascha [egentlig 1. pinsedag] blev Søren Nielsen Slegt hans Søn Navnløs begravet 8 dag gammel.'}
Begravelse nr. 6054


Nr. 2076 1777.06.15 Laust Christensen, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Nikolausdatter Hegelahr, Skarrild By, Skarrild, Datter af præsten Hegelahr i Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen Kragsig, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Mikkel Pedersen Hyvilds kone
FADDER Nr. 4: ? Mad. Brandts pige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. 3. post. Trinit: havde Christen Kragsig en Søn til Daaben af sin 1 Kone Johanne kaldet Laust, baaret af Jomfru Hæglar [Hegelahr, Skarrild præstegaard]. Fadderne vare Jens {Henriksen} Kragsig, Søren Pedersen paa Brandholm, Michel {Pedersen} Hyvilds Kone, Madamme Brandtes {Maren Jensdatter Kjærgaard} Pig


Nr. 1966 1777.06.15 Dødfødt, . MOR: Anna Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel.'}
Begravelse nr. 6058


Nr. 1941 1777.07.01 Otto Christensen Høyer, Brande By. FAR: Christen Ottesen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra FT 1787 alder interpretiert: født 1777c, ikke indført i kirkebogen, 'degn Christen Ottesen Høyer og Maren Halvorsdatters søn kaldet Otte.'}
NOTITS: Christen Ottesen Høyer er degn i Brande fra 1775 til han dør i 1782. Han får børn i kirkebogen 1776 og 1778, så familien kan nødigt være andre steder end her i Brande, da Otto bliver født.


Nr. 2077 1777.07.06 Jens Thomassen, Langkær. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Kirstine Jensdatter, Thyregodlund, Thyregod, baaret af Jens Hansens Datter Kierstine i Thyregodlund
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen Langkær, Langkær, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone
FADDER Nr. 3: ? Troels lille Langkiers Pige, Brande By, Brande, Troels lille Langkiers Pige
FADDER Nr. 4: ? ? Mad. Brandts pige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen Lille- Langkær, Langkær- Lille, Brande, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 6. p. Trinit: havde Thomas Christensen i Langkier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Zidsel {Jensdatter} kaldet Jens baarer af Jens Hansens Datter Kierstine {Jensdater} i Tyrgaardlund {Thyregodlund} Thyregod. Fadderne vare Christen Langkier. Peder {Christensen} Tarpes Kone {Kirsten Jensdatter} Troels {Iversen} lille Langkiers Pige Madamme Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel 1778.


Nr. 2082 1777.09.14 Peder Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne ?, ?, Brande, Christen Thomasens kone, enten Hyvild eller Langkær-Store
FADDER Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Sandfeld-Store, Brande, Efter 1782 kaldet Peder Usseltoft, bror til moderen
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone, Jens er bror til moderen
FADDER Nr. 4: Ane? Pedersdatter, Flø, Brande, Peder Jensens datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Sønnen Peder Pedersen Sandfeld fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Søn af Peder Jørgensen og bror til Peder Pedersen Sandfeld.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen, Flø, Brande, Datter Ane? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. 16. p: Trinit: havde Søren Fløe en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette {Pedersdatter} kaldet Peder baaret af Christen Thomesens Kone {Anne Poulsdatter, Hyvild eller Anne Andersdatter, Langkær-Store}. Faddere vare Christen Pallesen i Fløe, Peder Jørgensens Søn i Sanfeld Peder {Pedersen}, Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre, Peder Jensens Datter {Ane? Pedersdatter} i Fløe
Konfirmation nr. 9106


Nr. 2084 1777.09.21 Peder Laustsen, Grarup. FAR: Laurids Pedersen Grarup. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne? Andersdatter, Lønaa, Thyregod, 19, Anders Gregersens (†1776) datter. Anders kone var Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Corporal, ?, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Lønaa, Thyregod, Søn af Kirsten Pedersdatter (og Anders Gregersen) og søstersøn af faderen her, Laust Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. 17. p: Trinit havde Laust {Laurids Pedersen} Grarup en Datter{gennemstreget} Søn til Daaben af sin 1 Kone {Margrethe Christensdatter} kaldet Peder baaret af Anders Gregersen Datter {Anne? Andersdatter, 19} i Lenoe {Lønaa, Thyregod}. Fadderne vare Christen Corperal, Peder Andersen i Lenoe {Lønaa, Thyregod}
NOTITS: Peder Nielsen †1742 Lønaa, Thyregod havde en datter Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa, Thyregod gift med Anders Gregersen. Peder havde også en søn Laurids *1735 Lønaa, som er faderen Laust her (Dokumentation ægteskabsbevilling 5. maj 1786 til Peder Andersen og Mette Larsdatter - datter af Laust Pedersen - som næst søskende børn, de har allerede giftet sig 1785!). Anders Gregersen havde to døtre: Marie (Maren) gift 1775 bosat Give og Anne *1758, 19 år.

LINK: Kermits udskrift af ægteskabsager.


Nr. 2085 1777.09.28 Jens Poulsen, Risbjerg. FAR: Poul Jensen Risbjerg. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Tarp, Brande, Christen Poulsen (†1773-) Tarps datter, 24
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær-Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter Risbjerg, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Poul Jensen, Risbjerg, Brande, Pouls Jensen Risbjergs tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Christen Poulsen Tarp, Tarp, Brande, Datter Johanne Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. 18. post Trinit havde Poul Riisberg en Søn til Daaben af 2. Kone Mette {Nielsdatter} kaldet Jens baaret af Christen {Poulsen} Tarpes Datter. Fadere vare Peder {Nielsen} Askier. Peder {Christensen} Tarp, Lars {Hansen} Riisberg Kone {Ane Christensdatter}. Poul {Jensen} Riisbergs Pige


Nr. 2087 1777.11.23 Christen Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: ?, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards kone *1716c †1791 navn ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards søn
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen Risbjergs kone
FADDER Nr. 4: ? Hansdatter, Risbjerg, Brande, Hans Christensen Risbjergs datter
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Christensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
29. 26. p: T: havde Lars Riisberg en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Ane Christensdatter} kaldet Christen, baaret af Christen {Nielsen} Nedergaards Kone. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nedergaard og Søn Søren {Christensen}, Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}, Hans {Christensen} Risbergs Datter
Begravelse nr. 6103
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel, 1779.


Nr. 2089 1778.01.01 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Flø, Brande, Søster til moderen, Peder Jensens Datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Palle Pedersen, Flø, Brande, Moderens bror, Peder Jensens Søn.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Gift med Jens Troelsen.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Kragsig, Brande, Datter af Jens Sørensen Kragsig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Flø, Brande, Moderens far, datter Anne bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Sørensen Kragsig, Kragsig, Brande, Datter Anne fadder. Jens dør to måneder efter denne dåb.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Nyt Aars Dag havde Peder Nielsen af Uhre en Søn til Daaben af 2 Kone Else {Pedersdatter} kaldet Peder baaret af Peder Jensens Datter Anne {Jensdatter} af Fløe, Fadderne vare Christen Pallesen {Flø} Peder Jensens Søn Palle {Pedersen}, Jens Troelsens Kone {Mette Nielsdatter af Uhre} Jens {Sørensen} Kragsigs Datter Anna {Jensdatter af Kragsig}.


Nr. 2091 1778.02.15 Jens Madsen, Grarup. FAR: Mads Jensen Grarup. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Maren? Jensdatter, Flø, Brande, 26, søster til faderen, kan også være Else, 19.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Flø, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Kaldes også Troels Langkær
FADDER Nr. 3: Anne Mikkelsdatter, Brande By, Brande, Gift med Erik Larsen.
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige Maren Brandts , Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande, Konen Anne Mikkelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. D: Septuag. Havde Mads Grarup en Søn til Daaben af 1 Kone som blev kaldt Jens, baaret af Jens Madsens Datter {Maren, 26, eller Else, 19} i Fløe Faddere vare Jens Madsen i Fløe, Truls Brande {Troel Christensen Langkær}, Erich {Larsen} brandes Kone {Anne Mikkelsdatter}, Madamme Brandtes Pige
NOTITS: Mads patronym se dåb #2163. Han er søn af Jens Madsen i Flø.


Nr. 1965 1778.04.28 Dødfødt, Dørslund. FAR: Thomas Christensen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '8. D: Ascent Christ: blev Thomas {Christensen} Døslund døeføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6073


Nr. 2092 1778.05.15 Thomas Christensen, Alkærlund. FAR: Christen Thomasen. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Alkærlund, Brande, Faderens mor, Thomas Christensen Alkærlunds kone
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Rygter, Brandholm, Brande, Mulig bror til faderens far, som er Thomas Christensen. Denne har en sikker bror Søren *1731, som ses i Reserverullen 1741.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 4. Fredag efter Paaske havde Christen Thomesen af Algierlund en Søn til Daaben af 1 Kone Berte {Birte Nielsdatter} kaldet Thomas, baaret af Thomas {Christensen} Algierlunds Kone {Ane Andersdatter} Faddere vare Thomas {Christensen} Algierlund, Søren {Christensen} Rygter {Brandholm} Jørgen {Pedersen} Skræders Kone {Karen Jensdatter af Brandlund}, Johanne Jensdatter paa Brandholm
Konfirmation nr. 9122
Begravelse nr. 6475
NOTITS: Begravet 22 år 6 måneder, 1800.


Nr. 2093 1778.05.15 Laust Larsen, Lundfod. FAR: Lars Lundfod. MOR: Johanne kone Laust Larsens.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Anne Mikkelsdatter, Brande By, Brande, Erik Larsens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Iversen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, Hans Skærlunds Datter
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Datter Anna Marie Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Samme Dag havde Lars Lundfoed en Søn til Daaben af 1 Kone Johanne kaldet Laust baaret af Anna Jensdatter Kragsig. Fadderne vare Erich {Larsen} Brande, Peder Iversen {af Lundfod}, Erich {Larsen} Brandes Kone Hans {Pedersen} Skierlunds Datter {Anna Marie Hansdatter}.
NOTITS: En Lars Christensen er set i Lundfod, men hans kone hedder Maren.


Nr. 2094 1778.05.17 Niels Pallesen, Borup. FAR: Palle Pedersen. MOR: Ane Gydesdatter.
BÅREN AF: El Pedersdatter, Grarup, Brande, Niels Larsen Vestergaards kone, gift to uger senere.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Vestergaard, Grarup (Vestergaard), Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Her kaldet Troels i Brande
FADDER Nr. 3: ? Niels Mosgaards enke, Mosgaard-Store?, Give?
FADDER Nr. 4: Niels Hansen? Mosgaard, Mosgaard, Give?, Afdød.
FADDER Nr. 5: Anna Jensdatter Østergaard, Østergaard (Østergaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. D. 4. P: Pascha havde Palle {Pedersen} Borup en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Gydesdatter} som blev kaldt Nils baaret af Nils {Larsen} Vestergaards Kone {El Pedersdatter} i Grarup, Fadderne vare Nils {Larsen} Vestergaard {Grarup}, Troels {Christensen Langkær} i Brande, Nils Moesgaars Enke Anna Østergaard
NOTITS: Mosgaard kan være Lille Mosgaard i Thyregod sogn eller Store Mosgaard i Give Sogn, hvilket er de nærmeste Mosgaarde. Der er flere længere væk. I Lille Mosgaard i Thyregod ses ingen Niels omkring 1778. Kan ikke være Niels Hansen i Store Mosgaard Give, som ses fx 1771, men som først dør 1787 i Hjortsballe, Give.


Nr. 2096 1778.07.19 Henrik Jensen, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jacobsdatter.
BÅREN AF: Anne Poulsdatter, Tarp, Brande, Faderes mor.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande, Faderes far, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Gift med Maren Henriksdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tarp, Brande, Nabo
FADDER Nr. 4: Mette Jacobsdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
FADDER Nr. 6: Mette, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 5. p: Trinit: havde Jens {Henriksen} Tarp en Søn til Daaben af 1 Kone Magrete {Jacobsdatter} kaldet Hendrich, baaret af Hendrich {Jensen} Tarpes Kone {Ane Poulsdatter}. Faddere vare Søren {Eriksen} Usseltoft, Peder {Christensen} Tarp, Anders Pedersen Kone {Mette Jacobsdatter} i Uhre, Mette paa Brandholm


Nr. 2097 1778.07.19 Christen Jensen, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hedegaard, Ejstrup, *1718c. Alder 60 år. Christen Madsens Kone i Hedegaard, Ejstrup. Familieforbindelse ikke fundet.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Hedegaard, Ejstrup, Konen Maren Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaard eller Jens Pedersen Storgaard?
FADDER Nr. 3: Søren Christensen Rygter, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, *1747c. Alder 31 år. Peder Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: ? kone Jens Kragsigs, Jens Kragsigs kone. Hvis dette er Jens Sørensen Kragsig, er det måske hans anden kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen? Kragsig, Kragsig, Brande, Død 4 måneder før dette, hvis det er ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme Dag havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm en Søn til Daaben 2 Kone Karen {Christensdatter} kaldet Christen baaret af Christen Madsens Kone {Maren Christensdatter} i Heegaard {Hedegaard, Ejstrup}. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre Søren {Christensen} Rygter, Peder Pedersens Kone {Ane Christensdatter} i Uhre, Jens Kragsigs {?} Kone
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Faderen Jens Christensen *1741c alder 37 år. Moderen Karen Christensdatter *1751c alder 27 år. Alle Christensen/datter kan ikke være søskende, dertil er de født for langt fra hverandre. Jens Sørensen Kragsig var død tre måneder før dåben, hans kone ikke set død i Brande i kirkebogen, dvs efter nov. 1773. Hun er optalt i skattelisten 1763. Denne nævnelse kunne tyde på, at hun lever endnu her i 1778. Hendes navn kendes ikke. Måske er hendes død glemt i kirkebogen, måske er hun flyttet udensogns.


Nr. 2101 1778.08.09 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Pedersen den unge. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Thomas Christensen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Peder Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens steddatter i Uhre
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Ane Eriksdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Konen Else Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Steddatter Dorte Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme Dag havde unge Pedder Pedersen en Søn til Daaben af 1 Kone Anna kaldet Peder baaret af Thomas {Christensen} Døslunds Kone. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre, Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen}, Peder Nilsens Kone {Else Pedersdatter}, Jens Pedersens Datter {steddatter Dorte Sørensdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel, 1779. Thomas Christensen kunne være i familie med moderen. Jens Pedersen er vel en nabo. Familieforhold ikke gennemsigtige.


Nr. 1964 1778.11.08 Dødfødt, Brande By. FAR: Christen Ottesen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '16. Samme Dag {21. p. Trinit:} blev Degnens {Christen Ottesen Høyer} død føede Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6081


Nr. 2107 1778.11.15 Niels Jørgensen, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Borup, Brande, Se dåb #2106, far Jens Jensen Søndergaard.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Langkær, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone, bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Anna Kirstine Nielsdatter, Sandfeld -Lille, Brande, Se dåb #2105.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Datter Else fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Hans datter Ane Kirstine fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 22. p: Trinit: havde Jørgen {Jørgensen} Brande en Søn til Daaben af 1 Kone Maren Jensdatter kaldet Nils baaret af Jens {Jensen} Søndergaards Datter i Borup. Fadderne vare Mads {Jensen} Brande. Troels {Christensen Langkær} i Brande, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}, Nils {Niels Pedersen} lille Sanfels Datter {Anna Kierstine Nielsdatter}
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel, 1779.


Nr. 2108 1778.11.22 Kjeld Jensen, Langkær. FAR: Jens Pedersen Langkær. MOR: Maren Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomassen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær -Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Grarup, Brande, Jens Pedersen Langkærs søster.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Konen Johanne Kjeldsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 23. p: Trinit: havde Jens {Pedersen} Langkier en Søn til Daaben af 2 Kone {Maren Kjeldsdatter} kaldet Chiel baaret af Thomas Chelses {Kjeldsens} Kone {Ane Jacobsdatter} Fadderne vare Ciel {Kjeld Thomasen} Langkier Søren {Hansen Skærlund} Schierlund, Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Jens {Pedersen} Lang kiers Søster {Mette Pedersdatter}


Nr. 2109 1778.11.22 Jens Madsen, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Henningsdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Jørgensen Brandes pige
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Samme Dag {23. p: Trinit:} havde Mads {Jensen} Brande en Søn til Daaben af 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Jens baaret af Mette Henningsdatter i Brande. Fadderne vare Nils Østergaard, Peder {Hansen} Schierlund, Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter}, Jørgen {Jørgensen} Brandes Pig
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1779.


Nr. 2112 1778.12.20 Jens Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margarete Christensdatter.
BÅREN AF: Dorte Andersdatter, Skerris, Brande, Anders Skerris' kone. Faderens søster og nabo.
FADDER Nr. 1: Niels Østergaard, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Skerris, Brande, Anders Skerris' søn.
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens kone i Store Langkær.
FADDER Nr. 4: Anna Barbara Andersdatter i præstegaarden, Brande By, Brande, Fra Økær, Borup.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen Skerris, Skerris, Brande, Konen Dorte Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær- Store , Brande, Konen Sidsel Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Fere 2da Nati: fte havde Clemen {Andersen Skerris} Schierris en Søn til Daaben af 2 Kone Margarete {Christensdatter} kaldet Jens, baaret af Anders {Larsen Skerris} Schierrises Kone {Dorte Andersdatter}. Faddere vare Nils {Niels} Østergaard. Anders {Larsen} Schierrisses Søn {Lars Andersen}, Thomas Christensens Kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier, Anna Barbara i Præstegaarden
Konfirmation nr. 9130


Nr. 2115 1779.04.01 Peder Andersen, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter Arvad, Vovlund, Rind, Faderens søster, gift med Christen Christensen Vovlund.
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: ? Henrik Pedersens karl, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande, FYLDFADDER.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Skier-Torsdag havde Anders Pedersen i Uhre en Søn til Daaben af 1 Kone Mette {Jakobsdatter} kaldet Peder, baaret af Christen {Christensen} Wouelunds {Vovlund} Kone {Kirsten Pedersdatter}. Faddere vare Jens {Henriksen} Tarp Hendrick Pedersens Karl, Peder {Christensen} Tarpes Kone {Anna Marie Pedersdatter}, Anna Østergaard i Brande
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, 1779.


Nr. 2116 1779.04.11 Niels Nielsen, Blæsbjerg. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg. MOR: Else Katrine Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter Murkone, Uhre, Brande, Faderens mor, aftægt ved søsteren Anne Marie Christensdatter gift med Dynes Larsen i Uhre.
FADDER Nr. 1: Dynes Larsen Uhre, Uhre, Brande, Gift med faderens søster Anne Marie Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Lars Hansen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Vipskov, Lundfod?, Brande
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 1 p: Pascha havde Niels Blesberg en Søn til Daaben af 1 kone kaldet Nils, baaret af Kiersten {Nielsdatter} MuurKone. Faddere vare Dynes {Larsen} Uhre, Søren {Hansen} Skierlund, Lars {Hansen} Døslunds Kone, Edel {Christensdatter} Hvipschou
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1779. Faderen kaldes i Give Niels Christensen Murmand, se fx 1771 Store Hestlund, Give. Kirsten Nielsdatter


Nr. 2119 1779.05.02 Jens Andersen, Dørslund. FAR: Anders Eriksen. MOR: Anna Iversdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld, unge, Sandfeld- Store, Brande, Efter 1782 kaldet Peder Usseltoft fra gården Usseltoft.
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Nabo, Niels Pedersen Arvads kone.
FADDER Nr. 4: ? Maren Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande, FYLDFADDER.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjersgaard, Brande By, Brande, Kaldes Madame Brandt fra hendes afdøde mand Laurid Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 4 p: Pasc: havde Anders Ericksen i Døslund en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Iversdatter} kaldet Jens baaret af Dorthe Sørensdatter fra Askier {-Nørre}. Fadderne vare Lars {Hansen} Døslund unge Peder {Pedersen} Sandfeld {-Store}, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}, Madamme {Maren Jensdatter Kjersgaard} Brandtes Pige


Nr. 1962 1779.05.16 Dødfødt, Brande By. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. Samme Dag {6 p: Pasche:} blev Erich {Larsen} Brandes Dødføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6090


Nr. 1961 1779.06.27 Dødfødt, Grarup (Vestergaard). FAR: Niels Larsen. MOR: El Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '13. 4. p: Pascha [Trinit:!] blev Nils Lassons dødføde Søn af Grarup begravet.'}
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Lars Nielsen på Vestergaard 1 6 1 1, giftede sig 2. gang 1778 i Brande.


Nr. 2122 1779.08.29 Kjeld Thomasen, Langkær- Store. FAR: Thomas Kjeldsen. MOR: Anna Jacobsdatter.
BÅREN AF: Maren Kjeldsdatter, Langkær- Store, Brande, Jens Pedersen Langkærs kone. Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomasen, Langkær- Store, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Nye Huus, Brande By, Brande, Navnet Troels Nye Huus her første gang.
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone. Søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Ane I? Sørensdatter, Brandlund?, Brande, Søren Jensens datter Ane I fadder.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande
NÆVNT Nr. 3: Søren Jensen, Brandlund?, Brande, Datter Ane I Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 13 p: T: havde Thomas Chielsen og Hustru Anna Jakobs Datter en Søn til Daaben kaldet Chield baaret af Jens {Pedersen} Lankiers Kone {Maren Kjeldsdatter}. Fadderne vare Chiel {Thomasen} Langkier. Troels {Christensen} i Nye Huus, Peder {Nielsen} Askjærs Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren Jensen Datter
Konfirmation nr. 9132
NOTITS: Der er fire Søren Jensener i Brande på den tid. 1. Søren Kierkegaards bedstefar vel i Brandlund (har døtre), 2. Søren Jensen i Risbjerg er ikke gift, 3. Søren Jensen i Flø, 76, og 4. smed Søren Jensen i Grarup endnu ingen børn. Søren Jensen i Flø har en datter Maren, 41, men hun er gift med Christen Pallesen i Flø og ville blive kaldt Christen Pallesens kone. Så det må være Søren Kierkegaard bedstefars datter. Mette har en benskade, som vel udelukker hende. De andre døtre hedder alle Ane: Ane I, 18 år, Ane II, 15, eller Ane III Søren Kierkegaards mor, 11. Derudfra skulle det være Ane I. Troels Nyhus måske Christensen eller Iversen.


Nr. 2123 1779.10.03 Jens Peder Madsen Hannerup, Skærlund?. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Else Andersdatter?, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Skærlund, Brande, Anders Pedersen i Skærlund blev begravet i juni 1778 (#6074); det er lidt overraskende at se ham som fadder her. Det kunne være sønnen Peder Andersen i en navnedrejer.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Andersdatter, Alkærlund, Brande, Gift med Christen Thomsen.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Vipskov, ?, Brande, FYLDFADDER.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen? Skærlund, Skærlund, Brande, Efter Peder Hansen Skærlunds far Hans Pedersen findes tilsyneladende et skifte, der ikke nævner Else som datter, defor antages hun at være søster til Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 2: Christen Thomsen, Alkærlund, Brande, Konen Ane Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 18 p: T: havde Mads {Christensen} Hannerup og Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Jens Peter baaret af Peder {Andersen?} Schærlunds Søster Else {Andersdatter?}. Fadderne vare Anders Pedersen {død året før, måske fordrejet for sønnen Peder Andersen} i Schierlund, Søren {Hansen} Schierlund, Christen Thomesens Kone {Ane Andersdatter} i Algierlund {Alkærlund}, Edel {Christensdatter} Hvipschou
Konfirmation nr. 9164
NOTITS: Tilnavn Hannerup fx i konfirmationen 1798.


Nr. 2124 1779.10.03 Jens Mikkelsen, Hyvild. FAR: Mikkel Pedersen Hyvild. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Risbjerg, Brande, Johanne Jensdatters forældre: Jens Pedersen †1763-73, konen ikke kendt med navn †1798.
FADDER Nr. 1: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Rygter, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter Husum, Poul Jacobsen Husums datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderen bror.Konen Mette Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag havde og Michel {Pedersen} Hyvild og Hustru Johanne Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af hans Kones Moder {Jens Pedersens kone i Risbjerg †1798 (Mads, bror til Johanne, Risbjergs mor)}. Fadderne vare Chlemen {Larsen} Hyvild. Søren {Christensen} Rygter paa Brandholm, Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Andersdatter}, Poul Hyge[gennemstreget] {Jacobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}. {anden meget lille skrift, pastor Lunds:} confirm: 1802 alsaa 23 Aar gl: og havde gaaet i Tre Aar, men var dog meget ringe i kundskab, er ogsaa lam.
Konfirmation nr. 9211
Begravelse nr. 6658
NOTITS: Ved konfirmation 1802: krøbbel. Begravet 34 år gammel, 1814.


Nr. 1954 1779.10.17 Peder Jørgensen, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '25. 20 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Hiem Døbte Søn Peder begravet.'}
Begravelse nr. 6106


Nr. 2125 1779.11.21 Morten Nielsen Kjærsgaard, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Skaarup, ?, ?
FADDER Nr. 1: Morten Laxdorf, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Iversen, Lundfod?, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: ? Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Kaldes Madame Brandt fra hendes afdøde mand Laurid Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 25 p. T: havde Sr. {Niels Jensen} Kiersgaard og Hustru Karen Mortens Datter {Skaarup} en Søn til Daaben kaldet Morten baaret af Kiersten Jens Datter Schaarup, Faddere vare Sr {Morten} Luxdorph {eller: Laxdorf}, Søren Iversen, Peter {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandtes Pige
NOTITS: Tvilling til Laust.


Nr. 2126 1779.11.21 Laust Nielsen Kjærsgaard, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Brande By (Nye Huus), Brande
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Samme Dag {se daab #2125} havde Sr Kærsgaard en Søn til Daaben kaldet Laust baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Fadderne vare Peder Pedersen i Uhre, Jens Pedersen ibidem, Troels {Christensen} i Nye Huus, Jens {Henriksen} Tarps Kone {Margrethe Jakobsdatter}
Begravelse nr. 6264
NOTITS: Begravet 8 år 8 måneder, 1788. Tvilling til Morten.


Nr. 2130 1779.12.19 Anders Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skærlund?, Brande, Gift med Mads Christensen Hannerup.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds søn.
FADDER Nr. 3: ? Villads Skærlunds kone, Skærlund, Brande, Ikke kendt.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter Christen Olesens datter, Harrild, Brande
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Skærlund?, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Olesen, Harrild, Brande, Christen Sørensen Skytte i Ejstrup Harrild er den eneste Christen i Harrild, Brande eller Ejstrup, i 1787. Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 4 Advendt: havde Peder Andersen i Schierlund og Hustru Kiesten Tyges Datter {Kirsten Thøgersdatter} en Søn til Daaben kaldet Anders, baaret af Mads Christensen Hannerups Kone {Mette Andersdatter}. Faddere vare, Hans {Pedersen Skærlund} Schierlund og Søn Søren {Hansen Skærlund} Villas Schierlunds {Villads Skærlunds} Kone, Christen Olesens Datter i Harrild {NN Christensdatter}
Konfirmation nr. 9162


Nr. 2131 1779.12.19 Christen Troelsen, Langkær- Lille. FAR: Troels Iversen Langkær. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Hindskov, Thyregod, Niels Christensen Hindskovs kone, *1759c. Gift 1779c ikke set gift i Brande. FT 1787 Hindskov, Thyregod.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Christen Nedergaards søn Lars.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By (Østergaard), Brande, Peder Pedersen Østergaards kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Hindskov, Hindskov, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme Dag havde og Troels {Iversen} Langkier og Hustru Maren ChristensDatter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Nils {Christensen Hindskovs, Thyregod} Hindschous Kone {Ane Jensdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nedergaard {Brandlund} og Søn Lars {Christensen} Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter, Brande By} Anna {Jensdatter?} Østergaard
Konfirmation nr. 9150
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Begravet 24 år 8 måneder gammel, 1804.


Nr. 2134 1780.01.16 Erik Mortensen Laxdorf, Arvad Mølle. FAR: Morten Laxdorf. MOR: Elisabet Bierring.
BÅREN AF: Anna Sørensdatter, Arvad, Brande, Sr. Laxdorfs tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Arvad, Brande, Anders Jensens søn.
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone. Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Niels Pedersen Lille Sandfelds datter, 22. Hun skal på giftemarkedet.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Datteren Ane Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2 p: Epiph: havde Sr. {Morten} Lychsdorff {i skøder: Laxdorf} og Hustru Elisabet Bierring en Søn til Daaben kaldet Erich, baaret af hans Pige Anna SørensDatter. Fadderne vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn Knud {Andersen}, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter} Nils {Pedersen} lille Sandfelds Datter {Ane Kirstine Nielsdatter}


Nr. 2136 1780.02.13 Christen Jensen, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Marie Jensdatter, Lilleholm, Brande, Naboens Jens Hansen Vævers datter.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, 24, Peder Pedersens den Ældres søn.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Christen Kragsigs kone
FADDER Nr. 4: ? Larsdatter, Brande By?, Brande, Lille Lars's datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen den Ældre, Uhre, Brande, *1720c Uhre. Sønnen Anders Pedersen er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Lille, Brande By?, Brande, Datter fadder. Død 1783, vist medhjælper i præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 1. Søndag i Faste havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm og Hustru Karen Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie. Faddere vare Hendrick Pedersen {Uhre} og Peder Pedersens Søn, Anders {Pedersen} Christen {Hansen} Kragsigs Kone {Johanne Jensdatter} lille Larses Datter {? Larsdatter, Brande By}
Konfirmation nr. 9131


Nr. 2138 1780.02.27 Henning Sørensen, Brandlund. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre (Nørregaard), Brande, Moderens søster, Christen Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Morten Simonsen? Lille, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Jespersdatter, Brandlund, Brande, Niels Lassens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Lauridsens datter. Brandlund se dåb #2061. Maren se dåb #2140.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørregaard), Brande, Konen Ane Henningsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen, Brandlund, Brande, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Lauridsen, Brandlund, Brande, Datter Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 3. Søndag i faste havde Søren {Simonsen} Overgaard i Lund {Brandlund} og Hustru Maren Hennings Datter en Søn til Daaben kaldet Henning baaret af Christen {Pedersen} Nørgaards Kone {Ane Henningsdatter} i Uhre. Fadderne vare lille Morten {Simonsen?} i Lund {Brandlund}, Søren {Hansen} Schierlund Niels Lassens Kone {Karen Jespersdatter} i Lund Christen Lauritsens Datter {Maren Christensdatter}
Konfirmation nr. 9129


Nr. 2141 1780.04.16 Knud Christensen, Askær- Sønder. FAR: Christen Jensen Sønder Askær. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 19, Christen Jensen Nørre Askærs stedsøn, kan ogsaa være Lars. 34.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Gift med Christen Jensen Nørre Askær.
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Jensen Sønder Askærs datter, 17.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 3 Søndag efter Paaske havde Christen {Jensen} S: Askier og Hustru Karen Niels Datter en Søn til Daaben kaldet Knud, baaret af Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Fadderne vare Christen {Jensen} N: Askier og Søn {Bertel/Lars Sørensen} Christen {Jensen} N: Askiers Kone {Ane Larsdatter} Christen {Jensen} S: Askiers Datter {Elles Christensdatter, 17}
NOTITS: Tvilling til dåb #2142 Maren Christensdatter.


Nr. 2145 1780.05.14 Anders Madsen, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Ribjergs søster.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Søster til faderen, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: ? Poul Jensens tjenestepige, Risbjerg, Brande
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Søsteren Karen Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 1. Pindsedag havde Mads {Jensen} Riisberg og Hustru Mette Anders Datter en søn til Daaben kaldet Anders baaret af Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen fadderne vare Lars {Hansen} Riisberg. Søren {Hansen} Schierlund Michel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}, Poul {Jensen} Riisbergs Pige
Konfirmation nr. 9165


Nr. 2148 1780.05.28 Peder Christensen, Flø. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Palle Pedersen Fasterholts kone. Fra FT 1787 Arnborg.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen gamle, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Flø?, Brande, Nabo. Jens Madsens søn.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Unge Søren Sørensen Fløs kone. Nabo.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Flø, Brande, Nabo. Peder Jensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Konen Johanne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Madsen, Flø?, Brande, Sønnen Jens Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Sørensen Flø, den Unge, Flø, Brande, Bror til moderen, konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Jensen, Flø, Brande, Datteren Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 2. p: Trinit: havde Christen Pallesen i Fløe og Hustru Maren Sørensdatter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Palle {Pedersen} Fasterhols Kone {Johanne Madsdatter}. Fadderne vare gamle Søren {Jensen} Fløe. Jens Madsens Søn Jens {Jensen} Unge Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter} Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter} i Fløe
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, 1780.


Nr. 2149 1780.06.04 Mathias Peder Pedersen, Grarup. FAR: Peder Mathiasen Rytter. MOR: Maren Pedersdatter Brandt.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Nyhus, Brande By, Brande, Mette i nye Huus.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen Nørgaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 3. p: Trinit: havde Peder Matthiasen i Grarup og Hustru Maren Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Mathias Peder, baaret af Mette {Christensdatter} i nye Huus, Fadderne vare Anders Nørgaard i Grarup Søren {Hansen} Schierlund. Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter} Anna {Jensdatter} Østergaard


Nr. 2150 1780.06.18 Lars Clemmensen, Hyvild. FAR: Clemen Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane I? Sørensdatter, Brandlund?, Brande, Datter af Søren Jensen, ses i 1781 i Brandlund.
FADDER Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Husum, Brande, Poul Jakobsen Husums datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Brandlund?, Brande, Søren Jensen havde tre døtre ved navn Ane: Ane I *1761c, Ane II *1764c og Ane III *1768c, som blev Søren Kierkegaards mor. Ane III er 12 år og for ung, Ane I er 19 og sandsynlig, men Ane II 16 er mulig.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jakobsen, Husum, Brande, Datteren Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 4. p: Trinit: havde Clemen Larsen i Hyvild og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Lars baaret af Søren Jensens {Brandlunds} Datter Anna. Fadderne vare Michel {Pedersen} Hyvild Søren {Hansen} Schierlund, Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}, Poul {Jakobsen} Husums Datter {Maren Pouldatter}
Konfirmation nr. 9166
Begravelse nr. 6665
NOTITS: Begravet 34 år gammel, 1814.


Nr. 2151 1780.06.18 Peder Jørgensen, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Jørgen Pedersen Holtums kone, Arnborg.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Søndergaards datter, 22, Borup.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datteren Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. Samme Dag havde og Jørgen Jørgensen i Brande og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter} Fadderne var Jørgen {Pedersen} Holtum Mads {Jensen} Brande, Mads Brandes kone {Maren Christensdatter}, Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Johanne} i Borup
Begravelse nr. 6130
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, 1780.


Nr. 2153 1780.07.30 Peder Pedersen, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Borup (Søndergaard), Brande, Moderens søster, Jens Søndergaards datter, 22, Borup.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen? Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld den yngre, Sandfeld- Store, Brande, Maren Christensdatters stedsøn med Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster, gift med Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Borups datter. Jens Borup = Jens Søndergaard?
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Borup, Borup, Brande, Datteren Johanne Jensdatter fadder. Jens Borup = Jens Søndergaard?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. 10. p: Trinit havde Peter {Christensen} Tarp og Hustru Kiersten Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jens {Jensen?} Søndergaards Datter Else {Jensdatter} i Borup. Fadderne vare Jens {Jensen?} Søndergaard i Borup, unge Peder {Pedersen} Sandfeld, Peder Jørgensens Kone {Maren Christensdatter} Jens Borups Datter Johanne {Jensdatter}
Konfirmation nr. 9177


Nr. 2156 1780.10.08 Niels Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Henningsdatter, Vester-Kirke, Vester, Jens Jørgensens kone, formodet stedmor til faderen.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels Pedersen Nedergaard, Brandlund?, Brande, Datteren Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
28. 20 p: Trinit: havde Nils {Nielsen} Organist og Hustru Johanne ChristensDatter, en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Jens Jørgensens kone {Maren Henningsdatter} ved Vester Kirke: Fadderne vare Christen Polsen {Poulsen} i Tarp. Peder Nedergaard i Lund Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Troels Nedergaards Datter Kiesten
Konfirmation nr. 9121
Begravelse nr. 6620
NOTITS: Begravet 30 år 4 måneder gammel, 1811.


Nr. 2158 1780.10.29 Niels Poulsen, Risbjerg. FAR: Poul Jensen Risbjerg. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Søster til moderen, født i Sønder Askær. Søren Jørgensen Bregnhoveds kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jørgensen Bregnhoved, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: ? Lars Hansen Risbjergs pige, Risbjerg, Brande
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
30. 23 p: Trinit: havde Poul {Jensen} Riisberg og Hustru, Mette Nilsdatter en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Søren {Jørgensen} Breinhoveds kone {Maren Nielsdatter}. Fadderne vare Søren {Jørgensen} Bræinhoved {Bregnhoved, Give} Morten {Pedersen} Tømmermand Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Lars {Hansen} Riisbergs Pige
Konfirmation nr. 9167


Nr. 1951 1780.11.14 Dødfødt, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '19. Samme Dag ( 26 p. T:) blev og Clemen {Andersen} Schierrisses vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6133


Nr. 2160 1780.11.19 Jens Christensen, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen Askær- Nørre. MOR: Anna Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Harrild, Ejstrup, Hans Nielsen Harrild i Ejstrups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, ?, Brande, Peder Thomesens søn. ? ikke eller kendt.
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Sønder Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Nielsen, Harrild, Ejstrup, Konen Anne Christensen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomsen, ?, Brande, Søn Jens Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Konen Johanne Kjeldsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Konen Dorte Sørensdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
32. 26. p: Trinit: havde Christen {Jensen} Nørre Askier og Hustru Anna Lars Datter en Søn til Daaben kaldet Jens, baaret af Hans {Nielsen} Harilds kone {Anne Christensdatter} af Eistrup Harild. Fadderne vare Christen {Thomsen} Hyvild. Peder Thomesens Søn Jens {Pedersen} Peder {Nielsen} Askærs kone {Johanne Kjeldsdatter} Jens {Pedersen} Nørgaards {Uhre} Kiereste {Dorte Sørensdatter}
Begravelse nr. 6137
NOTITS: Begravet 17 uger gammel, 1781.


Nr. 2162 1781.01.01 Lars Andersen, Grarup. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Arvad, Anders Jensen Arvads søn, se daab #2134.
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Grarup, Brande, Christen Andersen Skerris, gift 1778.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Flø, Brande, Peder Jensen i Fløs datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande, Konen Inger Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Flø, Brande, Datteren Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Nyt Aarsdag havde Anders Larsen i Grarup og Hustru Maren Jensdatter en Søn til Daaben kaldet Lars, baaret af Anders {Jensen} Arrevads Kone {Mette Knudsdatter}. Faddere vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn {Knud Andersen} Christen {Andersen} Schierrisses kone {Inger Nielsdatter}. Peder Jensens Datter {Anna Pedersdatter} i Fløe
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet 20 år gammel, 1801.


Nr. 1952 1781.02.01 Dødfødt, Dørslund. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet .'}
Begravelse nr. 6136


Nr. 2165 1781.04.08 Jens Thomassen, Langkær- Store. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Gift med Thomas Kjeldsen.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Thyregodlund, Thyregod, 27c, eller Hans 23c, Jens Hansens søn i Thyregodlund.
FADDER Nr. 3: Maren Kjeldsdatter, Langkær- Store, Brande, Jens Pedersen Langkærs kone.
FADDER Nr. 4: Ane I Sørensdatter, Brandlund, Brande, 20 aar.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Borup, Thyregodlund, Thyregod, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande, Konen Maren Kjeldsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen, Brandlund, Brande, Datter Ane fadder. Søren Jensen havde tre døtre ved navn Ane: Ane I *1761c, Ane II *1764c og Ane III *1768c, som blev Søren Kierkegaards mor. Ane III er 13 år og for ung, Ane I er 20 og sandsynlig, men Ane II 17 er mulig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Dom: Palm: havde Thomas Christensen i Langkier og Hustru Zidsel Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Thomas Chielsens kone i Langkier. Faddere vare Anders Christensen i Døslund. Jens Hansens Søn i Tyregoedlund {Jens/Hans Jensen} Jens {Pedersen} Lang Kiers kone {Maren Kjeldsdatter} Søren Jensens Datter {Ane I Sørensdatter}
Konfirmation nr. 9149


Nr. 1953 1781.04.05 Anders Christensen, Borup. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '6. Samme Dag blev og Christen {Sørensen} Hiulers hiemdøbte Søn Anders begravet 3 Dage gaml.'}
Begravelse nr. 6139


Nr. 2168 1781.04.16 Niels Jensen, Uhre. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anna Nielsdatter, Grene, Arnborg, 28 år, Niels Nielsen Grenes datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Grene, Arnborg, 20 år, Niels Nielsen Greens søn.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far, datteren Anna Nielsdatter bærer, sønnen Niels fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen, Brandlund, Brande, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme Dag havde og Jens Nilsen Bundgaard i Uhre og Hustru Johanne Marie Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Nils Greens Datter {Anna Nielsdatter} i Arnborg Green, Faddere vare Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Nils {Nielsen} greens {Arnborg} Søn Jørgen {Pedersen} Skræders kone {Karen Jensdatter}, Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande
NOTITS: Jens Nielsen kaldes her Bundgaard ellers Grene (Arnborg, hvor han er født) skøder 1 6 0 0 af Bundgaard til Niels Nielsen Skoleholder i 1781, er altså på Bundgård i Uhre på den tid. Niels Nielsen i Grene i Arnborg er faderens far.


Nr. 2169 1781.05.13 Niels Christensen, Uhre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre (Søndergaard), Brande, Jens Thøgersen Søndergaards kone i Uhre.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thøgersen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Konen Ane Marie Henriksdatter
NÆVNT Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom 4ta p: Pascha havde Christen Nilsen i Uhre og Hustru Maren Sørens Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Jens {Thøgersen} Søndergaard kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre. Faddere vare Anders Pedersen ibidem Lars {Christensen} Nedergaard i Lund {Brandlund} Anders Pedersens kone {Mette Jacobsdatter} i Uhre Christen {Nielsen} Nedergaards {Brandlund} Datter {36, Maren Christensdatter}
Konfirmation nr. 9147


Nr. 2171 1781.05.13 Ole ?, Uhre. FAR: ?. MOR: Anna Maria Olesdatter.
BÅREN AF: ? ? Ole Halvorsens kone, Uhre?, Brande, Vel stedmor til moderen. Konen må være død 1781-87. Han er ene i 1787 i Alkærlund.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Dynesen, Uhre, Brande, Dynes Larsen søn.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Marie Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers datter.
NÆVNT Nr. 1: Ole Halvorsen, Uhre, Brande, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Dynes Larsen, Uhre, Brande, Sønnen Hans Dynesen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datter Sidsel Marie Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme Dag havde og Anna Maria Oles Datter en uægte Søn til Daaben kaldet Ole, baaret af Ole Halvorsens kone Fadderne vare Hans {Jensen} Smed i Uhre. Dynes Larsens Søn Hans {Dynesen} Hendrick Pedersen Kone {Mette Pedersdatter}. Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie {Jensdatter, Lilleholm}


Nr. 2174 1781.06.04 Peder Pedersen, Brande By. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande, Søn Søren Christensen også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Far Christen Nielsen også fadder.
FADDER Nr. 3: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Brandlund, Brande, Tilsyneladende en anden Kirsten Troelsdatter end hende i Sandfeld, som blev gift 1780 med Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Die 2da Pente: havde Peder Pedersen i Østergaard og Hustru Mette Christensdatter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande. Faddere vare Christen {Nielsen} Nedergaard {Brandlund} og Søn Søren {Christensen} Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter, Store Langkær} Kiesten Troelsdatter i Lund {Brandlund}
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2175 1781.07.01 Mikkel Jakobsen, Uhre. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande, Familie?
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Peder Pedersen den ældres søn.
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Anders Pedersens, ikke søn af Peder Pedersen, kone.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens steddatter. Konen Ane Larsdatter var først gift med Søren Pedersen †1770-73
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen den ældre, Uhre, Brande, Sønnen Anders Pedersen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Pedersen af Arvad, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Steddatter Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 5. p: Trinit havde Jakob Michelsen i Uhre og Hustru Kiesten Jens Datter en søn til Daaben kaldet Michel baaret af Henrich Pedersens kone {Mette Pedersdatter} Faddere vare Jakob Andersen Uhre Peder Pedersens søn Anders {Pedersen}. Anders Pedersens {ikke sønnen af Peder Pedersen} kone {Mette Jakobsdatter} Jens Pedersens Datter {steddatter: Ane Sørensdatter} - -
NOTITS: Peder Pedersen den ældres søn Anders er fadder. Anders Pedersen er en anden person, født i Arvad, hvis kone er Mette Jakobsdatter. Jens Pedersen har to steddøtre Dorte Sørensdatter, der allerede er gift i Risbjerg, Brande og Ane Sørensdatter, der i 1784 bliver gift med Erik Larsen Bjerre af Sandfeldbjerre, Brande.


Nr. 2176 1781.07.08 Christen Christensen, Lundfod?. FAR: Christen Pedersen Brejl. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hygild, Ejstrup, Morten Pedersen Hygilds kone.
FADDER Nr. 1: Knud Thomasen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads søn.
FADDER Nr. 3: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Knud Thomasens 2. kone.
FADDER Nr. 4: Anna Sørensdatter, Arvad Mølle, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Hygild, Hygild, Ejstrup, Konen Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Sønnen Peder Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Thomasen, Lundfod, Brande, Konen Inger Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. 4 p. Trinit: havde Christen Breiel og Hustru Kiesten Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Morten {Pedersen} Hygilds kone {Marie Pedersdatter} i Eistrup Fadderne vare, Knud Thomasen i Lundfod Nils {Pedersen} Arrevads Søn Peder {Nielsen} Knud Thomesens kone {Inger Pedersdatter} Anna Sørens Datter i Møllen. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9205


Nr. 2177 1781.08.12 Søren Jensen, Uhre (Nørgaard). FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Thomesen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs stedsøn.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone.
FADDER Nr. 4: ? ? Jens Pedersens tjenestepige, Uhre (Nørgaard), Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen Skrædder, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 9 p. Trinit: havde Jens Pedersen i Nørgaard i Uhre og Hustru Dorte Sørens Datter en Søn til Daaben kaldet Søren. baaret af Christen {Jensen} Nørre Askiers kone {Ane Larsdatter}. Fadderne vare Peder Thomesen i Uhre, Christen {Jensen} Nørre Askiers Søn {Lars Sørensen, stedsøn} Jørgen {Pedersen, Brandlund} Skræders kone {Karen Jensdatter} hans Tieneste Pige [Jens Pedersens? ellers ville have staaet "og Tieneste Pige"]


Nr. 2178 1781.09.02 Troels Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Troelsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, ?, Brande, Søster til faderen..
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Bundgaard, ?, Brande, Bundgaarde i Brandlund og Uhre, men ingen af dem med Peder Jensen set.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Karen Troelsdatter, ?, Brande, Formodentlig faderens søster. Ser ud til at tjene i Arvad ved Anders Jensen i 1787.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 12 p. Trinit: havde Peder Troelsen i Lund og Hustru Else Jens Datter, en Søn til Daaben kaldet Troels, baaret af Søsteren Kiesten {Troelsdatter}. Fadderne vare Jens {Jensen} Søndergaard i Borup. Peder Jensen Bundgaard {ikke set}, Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter}, Karen Troels Datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Ikke helt klart om det er ment at bæreren Kirsten er søster til faderen eller moderen, her er faderen antaget.


Nr. 2180 1781.10.07 Christoffer Nielsen, Blæsbjerg. FAR: Niels Christensen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Bierring, Arvad Mølle, Brande, Nabo. Morten Laxdorfs kone.
FADDER Nr. 1: Dynes Larsen Uhre, Uhre, Brande, Gift med faderens søster Anne Marie Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld, unge, Sandfeld- Store, Brande, Gamle Peder Sandfeld ville være Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Brande, Peder Clemmensens datter. Ellers ikke bevisligt set. Han kaldes også Peder Clemmensen Blæsbjerg.
NÆVNT Nr. 1: Morten Laxdorf, Arvad Mølle, Brande, Konen Elisabeth Bierring bærer.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Clemmensen, Uhre, Brande, Datter Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 17 p. Trinit: havde Niels Christensen i Blæsberg og Hustru Else Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Christoffer baaret af Sr. {Morten Laxdorf, Arvad Mølle} Luchsdorpf Hustru {Elisabeth Bierring} Faddere vare Dynes {Larsen} Uhre unge Peder {Pedersen} Sandfeld Hendrick Pedersens kone {Mette Pedersdatter, Uhre} Peder Clemmenses {Uhre,} Datter Anna {Pedersdatter}
NOTITS: Dynes Larsen i Uhre er gift med faderens søster Anne Marie Christensdatter.


Nr. 1950 1782.01.15 Dødfødt, Usseltoft. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4. Dom: 2da p: Epipf: blev Søren {Eriksen} Useltofts vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6155


Nr. 2185 1782.02.10 Peder Jørgensen, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Datter af Troels Jørgensen Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Nyhus, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Søster til faderen. Gift med Niels Pedersen Arvad.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Datter Anne Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datteren Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Fastelavns Søndag havde Jørgen Brande og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder. baaret af Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anne {Troelsdatter}. Fadderne vare Mads {Jensen} Brande Troels {Christensen} i Ny Huus, Nils {Pedersen} Arrevads kone {Ane Jørgensdatter} Jens {Jensen} Søndergaards Datter i Borup Johanne {Jensdatter}
Konfirmation nr. 9161


Nr. 1949 1782.02.12 Dødfødt, Sandfeld- Bjerre. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '9. 1. Søndag i faste blev Erich {Larsen} Bierres vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6160


Nr. 2188 1782.03.10 Peder Christensen, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Nørholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone. Første gang stedet Nørholm forekommer. FT 1787 har Lilleholm.
FADDER Nr. 1: Jens Smed, Grarup?, Brande, Jens Smeds enke begraves 1790 i Grarup, #6293. Søren Jensen Smed formodes at være hendes søn. Jens Smed selv er ikke set begravet 1782-90. Præstens tekst "Jens Smed og Ole Jens paa Brandholm" kan også læses som Jens Smed på Brandholm, som ikke ellers har en smed.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Hvipskov, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Midfaste Søndag havde Christen Kragsig og Hustru Johanne Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jens {Hansen} Vævers kone i Nørholm, Faddere vare Jens Smed og Ole Jens {Jensen} paa Brandholm Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter} Edel {Christensdatter Hvipskov} paa Brandholm.
Konfirmation nr. 9148


Nr. 2190 1782.03.20 Peder Jensen, Uhre. FAR: Jens Nielsen Green. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter Olling, Uhre, Brande, Peder Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Palle Nielsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Uhre, Brande, Er 65 aar.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen Skrædder, Brandlund, Brande, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. [Rækkefølge 6. og 7. forvekslet af præsten] Onsdagen ds: 20 Marti havde Jens {Nielsen} Green og Hustru Anna {fejl for Johanne} Maria Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Peder Thomesens kone {Marie Pedersdatter Olling} i Uhre: Fadderne vare Clemen {Andersen} Schierris, Palle Nielsen i Borup Jørgen {Pedersen} Skræders kone Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande
NOTITS: Præsten har forvekslet Jens Nielsen Søndergaards kone Anna Maria Pedersdatter med Jens Nielsen Grenes kone Johanna Maria Pedersdatter.


Nr. 2191 1782.04.28 Jakob Jensen, Tarp. FAR: Jens Henriksen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Ander Pedersens kone. Vel søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 3: Lars Nielsen Vestergaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Gertrud Larsdatter, Uhre, Brande, Jakob Andersens kone. Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Johanne ?, Brandholm
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Konen Gertrud Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 4. Søndag efter Paaske havde Jens Hendricksen i Tarp og Hustru Magrete Jakobs Datter en Søn til Daaben kaldet Jakob baaret af Anders Petersens Kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre. Fadderne vare Peder {Christensen} Tarp Lars Nielsen Vestergaard i Grarup Jakob Andersens kone Giertrud {Larsdatter}. Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Johanne paa Brandholm
Konfirmation nr. 9179


Nr. 2192 1782.05.20 Christian Christensen, Brande By. FAR: Christen Ottesen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande By (Præstegaarden), Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Møller, Brande?
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen Lille, Brande By (Præstegaarden), Brande, Mest nævnt som Lille Lars.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter Nyhus, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
FADDER Nr. 5: Ole Halvorsen, Brande By?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. anden Pinse Dag havde Degnen {Christen Ottesen} Høyers efterladte Enke Maren Halvors Datter en Søn til Daaben kaldet Christian baaret af Maren Christens Datter i Præstegaarden. Fadderne vare Christen Møller Lars Nielsen i Præstegaarden, Mette {Christensdatter} i det nye Huus Anna {Jensdatter} Østergaard Ole Halvorsen


Nr. 2193 1782.05.26 Christen Christensen, Uhre?. FAR: Christen Bundgaard. MOR: Anna Maria Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Søndergaard, ?, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Bundgaard, Brande
FADDER Nr. 2: Margrethe Søndergaard, Brande
FADDER Nr. 3: Lars Bundgaard, Brande
FADDER Nr. 4: Christen Bundgaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Trinitatis Søndag havde Christen Bundgaard af Hustru Anna Maria Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Anna Syndergaard. Fadderne vare Christen Christensen Bundgaard Magrete Syndergaard Lars Bundgaard Christen Bundgaard
NOTITS: Det er ikke klart, om der er tale om Bundgaard i Uhre eller i Brandlund. Lars Christensen bliver viet 1783 fra Bundgaard Uhre. Anna og Margrethe Søndergaard ellers ikke set. Navnene heller ikke fundet i FT 1787.


Nr. 2194 1782.06.02 Jens Andersen, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Søndergaard, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Dorte Henriksdatter, Uhre, Brande, 42, Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 4: Lars Christensen, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 1. Søndag efter Trinitatis havde Ander Pedersen i Uhre en Søn til Daaben {anden skrift indføjet over linien:} navnlig Jens {inføjelse slut} af Hustru Mette Jakobs Datter baaret af Anna {Jensdatter} Østergaard. Faddere vare Hans {Jensen} Smed Christen Søndergaard Dorte Hendricks Datter Uhre Lars Christensen ibidem.
Konfirmation nr. 9146


Nr. 2195 1782.06.09 Niels Nielsen, ?. FAR: Niels Christensen Donnerup. MOR: Margrethe Elisabet Brochmand.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Mad. Kjærsgaard
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Hestlund, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Birte Nielsdatter, Alkærlund, Brande, Christen Thomsen Alkærlunds kone.
FADDER Nr. 4: Thomas Christensen, Alkærlund, Brande, Christen Thomsen far.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen, Alkærlund, Brande, Konen Birte Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 2. Søndag p: T: havde Nils {Christensen} Donnerup af Jomfru {Margrethe Elisabet} Brochman en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Madamme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup}. Fadderne vare: Nils {Andersen} Vonge {Wong} Peter {Christensen, Hestlund, Give} Heselund Christen {Thomsen} Algierlunds kone {Birte Nielsdatter} Thomas {Christensen} Algierlund {Alkærlund}.
NOTITS: Moderens titel 'jomfru' er noget misplaceret, hun er såmænd kun datter af en degn.


Nr. 2197 1782.06.16 Iver Nikolajsen, Borup. FAR: Nikolaj. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Knud Thomasen, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Niels Christensen Langkær/Østergaards steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Kaldes også som her Østergaard, men mest Langkær, hvor han er født. Steddatter Anna Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme Dag havde Kirsten Anders Datter sin uægte Søn til Daaben kaldet Iver Baaret af Maren Økier Fadderne vare Jens {Jensen} Boel Knud Thomesen Nils {Pedersen} Arrevad Nils {Christensen} Østergaards Datter {steddatter} i Brande Anna {Jensdatter}
NOTITS: Faderens navn fra FT 1787 #8412 Anders Grarup, Borup, datter-datter.


Nr. 2199 1782.08.04 Poul Sørensen, Borup. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Ester Nielsdatter, Springbjerg, Ikast, Søster til faderen. Graves Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo i Borup.
FADDER Nr. 6: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 7: ? Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards? datter Kirsten eller Johanne.
FADDER Nr. 8: ? Indpigen paa Brandholm, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Graves Pedersen, Springbjerg, Ikast, Konen Ester Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Borup, Borup, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. ds: 10 p. T: havde Søren Nisen [!] Borup 2 Tviling Sønner til Daaben kaldet Poul og Nils, Poul baaret af Graves Petersens kone {Ester Nielsdatter} i Ikast og Nils af pigen hos Søren Anna Sørensdatter. Fadderne vare Poul {Jakobsen} Husum Christen {Nielsen} Døslund Poul {Jakobsen} Husums Søn Peter {Poulsen} Jens {Jensen} Boel {Borup} Mads {Jensen} Brande Christen {Nielsen} Døslund kone {Dorte Pedersdatter} Jens Borups Datter Indpigen paa Brandholm.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Poul Sørensen opdrages fra ganske tidlig ved moderens bror Peder Poulsen i Husum, hvis egne børn dør. Poul overtager senere gården i Husum. Ester Nielsdatter er Graves Pedersens kone i Springbjerg Ikast, hun er søster til faderen. Poul Jakobsen i Husum er moderens far. Peder Poulsen i Husum er moderens bror. Christen Nielsen i Dørslund er faderens bror. Jens Jensen Boel i Borup er en nabo. Jens Borup er måske Jens Jensen Søndergaard.


Nr. 2200 1782.08.04 Niels Sørensen, Borup. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Anna Sørensdatter, Borup, Brande, Tjenestepige ved faderen, Søren Nielsen.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo i Borup.
FADDER Nr. 6: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 7: ? Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards? datter Kirsten eller Johanne.
FADDER Nr. 8: ? Indpigen paa Brandholm, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Borup, Borup, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. ds: 10 p. T: havde Søren Nisen [!] Borup 2 Tviling Sønner til Daaben kaldet Poul og Nils, Poul baaret af Graves Petersens kone {Ester Nielsdatter} i Ikast og Nils af pigen hos Søren Anna Sørensdatter. Fadderne vare Poul {Jakobsen} Husum Christen {Nielsen} Døslund Poul {Jakobsen} Husums Søn Peter {Poulsen} Jens {Jensen} Boel {Borup} Mads {Jensen} Brande Christen {Nielsen} Døslund kone {Dorte Pedersdatter} Jens Borups Datter Indpigen paa Brandholm.
NOTITS: Ester Nielsdatter er Graves Pedersens kone i Springbjerg Ikast, hun er søster til faderen. Poul Jakobsen i Husum er moderens far. Peder Poulsen i Husum er moderens bror. Christen Nielsen i Dørslund er faderens bror. Jens Jensen Boel i Borup er en nabo. Jens Borup er maaske Jens Jensen Søndergaard.


Nr. 2202 1782.11.03 Niels Madsen, ?. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Maaske moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette II? Andersdatter, Skærlund, Brande, Anders Pedersen Skærlunds datter, han har to af navn Mette, moderen her og denne fadder. Vel moderens søster, gifter sig en uge før denne dato.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
NÆVNT Nr. 2: Anders Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom p. T: [nummer ikke angivet, mulig 21-26, her lagt paa 23] havde Mads Hannerup af Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Peter Andersen Schierlunds kone {Kirsten Thøgersdatter}. Fadderne vare Peter Andersen Schierlund Peter Hansen ibidem Christen {Nielsen} Dørslunds kone {Dorte Pedersdatter} Anders {Pedersen} Schierlunds Datter {?Mette II Andersdatter}.


Nr. 2203 1782.11.03 Søren Madsen, Risjberg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[19.] Dito Dom. [nummer ikke angivet, mulig 21-26, her lagt paa 23] havde Mads {Jensen} Riisberg af Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Søren baaret af Søren {Andersen} Risbjerg kone {Dorte Sørensdatter * i Uhre}. Fadderne vare Søren {Andersen} Riisberg. Peder {Jensen} Skrædder Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Karen Anders Datter Riisberg
NOTITS: Søren Andersen er bror til moderen og Karen Andersdatter søster til moderen. Johanne Jensdatter er faderens søster.


Nr. 1948 1782.11.05 Dødfødt, Dørslund. FAR: Christen Nielsen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '18. Samme Dag Christen {Nielsen} neden Døslund vanføede Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6169


Nr. 1989 1783.07.01 Peder Nielsen, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 4 aar (3-4): 'Niels Pedersen og Kirsten Troelsdatter søn Peder Nielsen i Store Sandfeld'.}
Konfirmation nr. 9175
Vielse nr. 8279
NOTITS: Gift 1814 #8279 med Kirsten Jørgensdatter. Bosat Brande By. Død 1850 Brande By.


Nr. 2205 1783.01.20 Iver Troelsen, Langkær- Lille. FAR: Troels Iversen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette? Troelsdatter?, Lundfod, Brande, Iver Christensen Lundfods kone, navn fra opnævnelser (mange). *1713c †1792 Lundfod.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
NÆVNT Nr. 1: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 2. 2 p. Epiph. havde Truls {Iversen} lille Langkier en Søn til Daaben af 1 kone Maren {Christensdatter} kaldet Iver baaret af Iver {Christensen} Lundfoeds kone {Mette? Troelsdatter?}. Fadderne vare Lars {Hansen} Riisberg Lars {Christensen} nedergaard {Brandlund} Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Anna {Jensdatter} Østergaard
Konfirmation nr. 9178
LINK: Begravet 1837 i Bregnhoved, Give.


Nr. 2206 1783.01.20 Simon Mortensen, Brandlund. FAR: Morten Simonsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren, Brande By, Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande, Søren Simonsens kone.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Clemmensens datter, Uhre
NÆVNT Nr. 1: Peder Clemmensen, Uhre, Brande, Datter Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 3. Dito havde Morten {Simonsen} en Søn til Daaben af sin kone Maren {Pedersdatter} kaldet Simon baaret af Maren i Præstegaarden. Fadderne vare Jens Pedersen i Uhre, Søren Simonsen. Søren Simonsens kone {Maren Henningsdatter} Peder Clemensens Datter Anna {Pedersdatter, Uhre}
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Må være død før 1785, hvor næste søn døbes Simon #2253. Arbitrær er begravelsen sat til juli 1783.


Nr. 2207 1783.02.10 Peder Sørensen, Brandlund. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Hjemme i Nedergaard.
FADDER Nr. 3: Margrethe Pedersdatter, Grarup?, Brande, Jens Nielsen Greens kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Grarup?, Brande, Konen Margrethe Pedersdatter fadder. Kunne være Jens Nielsen Grene af Uhre, hvis kone er Johanne Marie Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datter Sidsel Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 5. [4. mangler] p. Epiph: havde Søren Simonsen en Søn til Daaben af sin 1 kone Maren Henningsdatter kaldet Peder baaret af Johanne Jensdatter i Arrevad Mølle. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nørgaard Søren {Christensen} nedergaard. Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Jens {Hansen} Vævers Datter Zedsel {Sidsel Jensdatter}
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Død 1785 to år gammel.


Nr. 2209 1783.03.20 Christen Clemmensen, Hyvild. FAR: Clemen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Askær- Nørre, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Eller Lars, begge stedsønner af Christen Jensen Nørre Askær
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: ? Indpigen paa Brandholm, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 7. Anden Søndag i Faste havde Clemen {Larsen} Hyvild af sin 1 kone Maren {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier. Fadderne vare Christen {Jensen} Nørre Askier og Søn {stedsøn: Bertel/Lars Sørensen} Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} IndPigen paa Brandholm
Konfirmation nr. 9195


Nr. 2210 1783.03.30 Jens Hansen, Brandlund. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Christen? Sørensen? Hjulmanden
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, ?, Brande, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Grarup?, Brande, Jens Nielsen Green den Ældres kone, kunne også være den Yngres af Uhre.
FADDER Nr. 5: Margrethe Aagaard, ?, ?, Kan være af Aagaard, Thyregod, men snarere i Brande sogn dog fra Aagaard i Thyregod.
FADDER Nr. 6: Margrethe
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Grene den Ældre, Grarup?, Brande, Kunne også være Jens Nielsen Grene den Yngre af Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 8. 4 Onsdag i Faste havde hans {Jensen} Smed i Lund af sin kone Mette {Andersdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Peter Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} Schierlund. Fadderne vare Peter Andersen Schierlund Hiul Manden {Christen Sørensen Hjuler?} Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter} Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Magrete Aagaard. {Anden skrift:} confirmeret 1802
Konfirmation nr. 9209


Nr. 2211 1783.04.10 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Anna Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Niels Pedersen Store Sandfelds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Ane? Jensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens datter, 17 år.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Bundgaard, Uhre, Brande, Vel bror til faderen, 1782 fra Bundgaard i Uhre til Bundgaard i Brandlund.
FADDER Nr. 5: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 6: Morten Christensen Hesselbjerge, Hesselbjerge, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Kirsten Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 9. ds: 5 i Faste havde Peter Petersen i Uhre af sin hustru Anna Chrens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Nils {Pedersen} store Sandfels kone {Kirsten Troelsdatter}. Fadderne vare Jens Petersen Hendrik Petersens kone {Mette Pedersdatter} Jens Petersens Datter {Ane? Jensdatter} Peter Petersen Pundgaard {Bundgaard} Morten Tømmermand Morten Hesselbierre
Konfirmation nr. 9157
NOTITS: Af og til skriver denne kirkebogsfører 1782-86 - ikke præsten N. C. Clausen - et stort P i stedet for et stort B.


Nr. 2214 1783.05.25 Peder Pedersen, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Anna Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens stedmor, gift med faderen Peder Jørgensen Store Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Faderens svoger, gift med faderens søster Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens søster, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: ? ? Karlen i Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 6: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Christen Pallesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande
NÆVNT Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 12. Dom 5te Pasca havde Peter {Pedersen} Useltoft af sin kone Anna Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Peter {Jørgensen} Sandfelds kone {Maren Christensdatter}. Fadderne vare Jens Petersen: Søren {Sørensen} Fløe: karlen i Sandfeld: Jens Petersens kone {Ane Larsdatter} Søren {Sørensen} Fløes kone {Mette Pedersdatter} Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter}
Konfirmation nr. 9176
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens stedmor. Jens Pedersen er faderens bror, Søren Sørensen Flø faderens svoger, Mette Pedersdatter faderens søster.


Nr. 2215 1783.06.29 Christen Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, ?, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Dorte Andersdatter, Skerris, Brande, Faderens søster. Anders Lassens kone.
FADDER Nr. 2: Anders Andersen, Skerris, Brande, Ander Lassens søn, ellers ikke set.
FADDER Nr. 3: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Erik Larsen Bjerres kone.
FADDER Nr. 4: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Brande By (Præstegaarden), Brande, I præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen, Skerris, Brande, Gift med Dorte Andersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 13. Christi Himmelfarts Dag havde Clemen {Andersen} Schierris af sin kone Magrete {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet kaldet {! dobbelt} Christen baaret af konens Søster Anne Christens Datter. Fadderne vare Anders Lassøns kone {Dorte Andersdatter} i Schierris Erich {Larsen} Bierres {Sandfeldbjerre} kone {Ane Sørensdatter} Maren Christensdatter i Præstegaarden Erich {Larsen} Bierre {Sandfeldbjerre} Anders Lassens Søn Anders {Andersen}. {Anden skrift:} confirm: 1802.
Konfirmation nr. 9204
NOTITS: Dorte Andersdatter er faderens søster.


Nr. 2216 1783.06.01 Lars Nielsen, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Karen Humble Bering, Karstoft- Nørre, Skarrild, Madame Østergaard.
FADDER Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: Marie Mathilde Claussen, Brande By, Brande, 15, præst N. C. Claussens datter
FADDER Nr. 4: Jakob Mortensen Skaarup, Hygild, Rind, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Rasmus Jensen Hygild, Hygild, Rind, Svoger til moderen, gift med hendes søster Ellen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 14. 6te efter Paaske havde Monsr: {Niels Jensen} Kiersgaard en Søn til Daaben kaldet Lars af sin kone Karen {Mortensdatter} Scharup baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Fadderne vare madame Østergaard {Karen Humble Bering, Nørre Karstoft, Skarrild} Jomfru {Marie Mathilde} Clausson {Præst N. C. Clausens datter vel} Monsr: {Poul Jensen} Østergaard {Nørre Karstoft, Skarrild} Monsr: Schorup {Jakob Mortensen Skaarup, Hygild, Rind} Rasmus {Jensen} Hygild {Rind}
NOTITS: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt er søster til faderen. Jakob Mortensdatter Skaarup er bror til moderen. Rasmus Jensen Hygild er gift med moderens søster Ellen Mortensdatter Skaarup. De andre er fine folk.


Nr. 2219 1783.06.12 Peder Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: ? Jens Pedersen Nørgaards stedmor, Uhre, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Christen Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 3: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Marie Pedersdatter, Uhre, Brande, Jens Nielsen Green den Yngres kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene den Yngre, Uhre, Brande, Konen Johanne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dito havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre af sin kone Dorte {Sørensdatter} Askier en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af hans Stæmoder . Fadderne vare Christen {Pedersen} Nørgaard Jørgen {Pedersen} Skræder: Jens Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Christen Nørgaards kone {Ane Henningsdatter} og Kirsten Peters Datter Uhre
Begravelse nr. 6175
NOTITS: Margrethe Pedersdatter, Jørgen Pedersen Skræder og faderen Jens Pedersen kunne være søskende, men der er ingen tilsyneladende passende forældre i skattemandtallet 1763 i Uhre.


Nr. 2223 1783.08.21 Thomas Knudsen, Lundfod. FAR: Knud Thomsen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Katrine Nielsdatter?, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 1: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads søn.
FADDER Nr. 4: Jens? Andersen, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads søn, mulig også Knud.
FADDER Nr. 5: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads kone.
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter? Vævers, Lilleholm?, Brande
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Arrevad, Arvad, Brande, Konen Mette Knudsdatter og sønnen Jens/Knud? Andersen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. ds: 9 ejusd. havde Knud Thomesen af sin kone Inger {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Thomas baaret af Inger Katrine {Nielsdatter?} i Arrevad mølle. Fadderne vare Mølleren {Jesper Nielsen} Nils Arrevad og Søn {Peder Nielsen} Anders {Jensen} Arrevads Søn {Jens/Knud?} Anders {Jensen} Arrevads kone {Mette Knudsdatter} Maren {Jensdatter?} vævers
Konfirmation nr. 9196


Nr. 2225 1783.09.18 Mads Pedersen, Grarup. FAR: Peder Mathiesen Rytter. MOR: Maren Pedersdatter Brandt.
BÅREN AF: Karen Smeds, Grarup?, Brande, Muligvis Jens Smeds enke †1790 i Grarup.
FADDER Nr. 1: Maren, Brande By, Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
FADDER Nr. 4: Mads Jensen Grarup, Grarup, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. ds: 13. p T: havde Peter {Mathiesen} Ryter af sin kone Maren {Pedersdatter Brandt} en Søn til Daaben kaldet Mads baaret af Karen Smeds. Fadderne vare Maren i Præstegaarden Peter {Poulsen} Husum og kone {Maren Jensdatter} Mads {Jensen} Grarup
Begravelse nr. 6364
NOTITS: Begravet 10 år gammel 1793. For forældrene se FT 1787 #8465. Brandt er fra degnefamilien Peder Brandt, ikke Brandt fra Brandholm. Karen Smeds kunne være Søren Jensen Smed i Grarups mor. Mads Jensen Grarup se #2226.


Nr. 1947 1783.10.07 Dødfødt, . FAR: Jakob Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'ds 17 p. T: blev Jakob michelsens vanfødde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6176


Nr. 2227 1783.11.13 Dødfødt, Husum. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 19 blev Peter {Poulsen} Husums første døfødde Søn begravet.
Begravelse nr. 6177


Nr. 2231 1784.04.11 Jens Madsen, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Søster til faderen. Jørgen Jørgensen Brandes kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Brandes kone.
FADDER Nr. 4: ? Søren Lille Langkærs kone, Langkær-Lille, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Lille Langkær, Langkær-Lille, Brande, Troels Iversern er flyttet fra gården, som handles hyppigt i de disse år. Det vides ikke, hvem denne Søren er.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Første Paaskedag havde Mads {Jensen} Brande en Søn til Daaben af 1ste kone Maren {Christensdatter}, kaldet Jens, baaren af Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Faddere Jørgen {Jørgensen} Brande, Hans {Pedersen} Schierlund, Truls {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter} og Søren lille Lankiers kone.
NOTITS: Maren Jensdatter er søster til faderen, begge født i Brande By.


Nr. 2232 1784.05.09 Søren Jensen, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Røjen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen. Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Jens Smed, Holm, Brande, Første sted dette navn ses. Holm er maaske Lilleholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 4: p. Pasch: havde Jens {Henriksen} Tarp af sin 1 kone Margrethe {Jakobsdatter} en Søn til Daaben kaldet Søren, baaren af Kirsten Røjen, Faddere: Peter {Christensen} Tarp og kone {Kirsten Jensdatter} Anders Pedersen Uhre og kone {Mette Jakobsdatter}, Jens Smed i Holm.
NOTITS: Mette Jakobsdatter er søster til moderen, forældre i Uhre Jakob Andersen og Gertrud Larsdatter.


Nr. 2233 1784.06.20 Lars Andersen, Dørslund. FAR: Anders Christensen Neder Dørslund. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Sørens kone Mette Pedersdatter er søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Nabo. Konen Dorte Pedersdatter også fadder under eget navn Dorte.
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Dorte Pedersdatter Dørslund, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone. Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Langkær, Langkær- Store, Brande, Konen Sidsel Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 2: p: T: havde Anders {Christensen} Neder Dørslund af 1ste kone Karen {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars baaren af Thomas {Christensen} Langkiærs kone {Sidsel Jensdatter}, Faddere Søren {Sørensen} Flø, Jens Pedersen {Uhre}, Christen {Nielsen} Dørslund, Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter}, Dorthe {Pedersdatter} Dørslund
Konfirmation nr. 9160
NOTITS: Anders Eriksen er Anders Over Dørslund. Jens Pedersen bror til moderen, Søren Sørensen svoger til moderen, han er gift med søsteren Mette Pedersdatter.


Nr. 2234 1784.06.27 Lars Eriksen, Sandfeld- Bjerre. FAR: Erik Lassen Bjerre. MOR: Anne Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone.
FADDER Nr. 1: Christen Michelsen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Moderens bror. Se skifte efter Anne Michelsdatter †1784.
FADDER Nr. 2: Anne Marie Pedersdatter, Toksvig?, Arnborg, Christen Michelsen Toksvigs kone. FT 1787 Toksvig Arnborg.
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Aagaard, Thyregod, Søren Aagaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande, Konen Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 3 p: T: havde Erich {Larsen} Bierre af 1ste kone Anne {Michelsdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars baaren af Jørgen {Pedersen} Skræders kone {Karen Jensdatter}, Faddere: Christen {Michelsen} Toxvig og kone {Anne Marie Pedersdatter}, Søren {Larsen} Aagaard {Thyregod} og kone {Sidsel Nielsdatter}. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9207
NOTITS: Moderen, 34, begravet samme dag som sønnen blev døbt. Christen Michelsen er bror til moderen.

LINK: Moderen Anne Michelsdatters begravelse samme dag.
LINK: Moderen Anne Michelsdatters skifte 1784 Sandfeld-Bjerre.


Nr. 1990 1784.07.01 Hans Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1784 og juli 1785 - antaget tidlig fordi næste barn døbes nov. 1785 - ikke indført i kirkebogen, Hans Larsen i Risbjerg og Ane Christensdatters søn kaldet} Hans
Konfirmation nr. 9194
NOTITS: Han ses ikke ellers i Brande sogn. Ikke set død, ikke set gift.


Nr. 2236 1784.07.11 Mads Sørensen, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Dorthe Pedersdatter Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens svigerinde. Gift med broderen Christen Nielsen Dørslund.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Iversdatter, Dørslund, Brande, Nabo. Anders Eriksens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 5te p: T: havde Søren Nilsen Døslund af 1ste kone Maren {Poulsdatter} en Søn til Daaben kaldet Mads, baaren af Dorthe {Pedersdatter} Døslund Faddere Christen {Nielsen} Døslund Anders Erichs {Eriksen} og kone {Ane Iversdatter} Peter {Poulsen} Husum.
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Mads, et år, begravet 1785. Christen Nielsen er bror til faderen. Peder Poulsen Husum er bror til moderen.


Nr. 2238 1784.07.28 Anders Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Moderens mor. Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter?, Uhre, Brande, "Jens Peders Uhre og kone og Dætter Anne". Jens og Ane har en fælles datter Anne Jensdatter, men hun er kun 8 år og det er eller ikke set. Ane Larsdatter var gift før med Søren Pedersen og de har vel haft en datter Anne, som ellers ikke er kendt.
FADDER Nr. 4: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, Faderens bror. "og hans Broder Christen".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 7 p: T: havde Søren {Andersen} Riisberg af 1ste kone Dorthe {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Anders baaren af hans Søster Karen {Andersdatter}, Fadderen Jens Peders {Pedersen} Uhre og kone {Ane Larsdatter} og Dætter Anne {Sørensdatter?} og hans {faderens} Broder Christen {Andersen}
Begravelse nr. 6217
NOTITS: Anders, 2 år, begravet 1786. Ane Larsdatter er moderens mor, Jens Pedersen moderens stedfar. Karen Andersdatter og Christen Andersen er faderens søskende.


Nr. 2239 1784.08.15 Peder Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorthe Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Uhre, Brande, Hvordan i familie? Jens Nielsen Greens kone, hun er født i Sønder Omme.
FADDER Nr. 1: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone. Nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Sørensdatter, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Stedfar til moderen.
FADDER Nr. 4: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs stedsøn, 23, kunne evt. ogsaa være Lars, 28.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Green, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 10: p T: havde Jens {Pedersen} Nørgaard af 1ste kone Dorthe {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Jens {Nielsen} Greens kone {Johanne Marie Pedersdatter}, Fadderne Jens peters {Pedersens} Hustru {Ane Larsdatter} og {sted}Datter Anne {Sørensdatter} Christen {Jensen} Nør Askær og {sted}Søn {Bertel Sørensen}.
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Peder, 21, begravet 1805 #6545. Anne Sørensdatter? se dåb #2238. Christen Jensen Nørre Askær er stedfar til moderen.


Nr. 2240 1784.08.15 Christen Pedersen, Borup. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Karen Jørgensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Borups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels søster.
FADDER Nr. 4: Knud Jørgensen Kolpen, Borup, Brande, Stedsøn af Søren Hansen Kolpen.
FADDER Nr. 5: Christen, Brande By (Præstegaarden), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dito havde Peter {Christensen} Boel af sin 1ste kone Anne en Søn til Daaben kaldet Christen, baaeren af Jens {Jensen?} Borups kone, Fadderne Jens {Jensen} Boel H. {Hustrue?} og Syster Johanne, Knud {Jørgensen} Kolpen og Christen i Præstegaarden.
NOTITS: "Peder Christensen Boel" i daab august 1791 i Alkærlund med 2. kone Ane Madsdatter. I denne dåb 1. kone, men også Anne. Måske fejl i kirkebogen for ingen Ane, Anne eller Anna begravet 1784-91.


Nr. 2241 1784.09.05 Niels Andersen, Arvad Mølle. FAR: Anders Clemmensen. MOR: Inger Kathrine Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Knud Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Arvad, Brande, Far Ander Jensen Arvad.
FADDER Nr. 2: ? Anders Arvads pige, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Hans Jensen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande, Nævnt for søn Jens Andersen.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Nævnt for konen Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 13. p: T: havde Mølleren Søster Inger en Søn til Daaben kaldet Nils baaren af Knud Thomesens kone {Inger Pedersdatter} i Lundfoed, Faddere Anders {Jensen} Arrevads Søn Jens {Andersen} og Pige Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande.
Begravelse nr. 6185
NOTITS: Niels Andersen, 4 uger, begravet 1784 #6185. "Fadder til disse 2de Tvillinger er udlagt Anders {Clemmensen} Schierris" se dåb #2242.


Nr. 2243 1784.09.05 Jens Andersen, Langkær- Store. FAR: Anders Lassen Langkær. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Margrethe Christensdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersen Skerris' kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 2: ? Kjeld Thomsens kone, Langkær- Store, Brande, *1710c †1798 navn ikke kendt.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen, Skerris, Brande, Ca. 13 aar, Clemmen Andersen Skerris' søn.
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Nævnt for kone og søn Anders?.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, For konen Ane Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag havde Anders Lassen Langkier af 1ste kone Maren {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af Clemen {Andersen} Schierrises kone {Ane Margrethe Christensdatter} Faddere Faddere[!] Kjeld {Thomsen} Langkier og kone {navn ikke kendt} Clemmen {Andersen} Schierrises Søn Peter {Clemmensen} Thomas Kielsens {Kjeldsens} kone {Ane Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6195
NOTITS: Begravet i 1785 1 år 5 måneder gammel. Fadderne er naboer.


Nr. 2244 1784.09.05 Christen Troelsen, Brande By. FAR: Troels Christensen Brande. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Eriksdatter, Harrild, Brande, 27, Erik Eriksen Harrilds datter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen Harrild, Harrild, Brande, Faderen, 57.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Erik Harrilds søn, 25.
FADDER Nr. 4: ? ? Erik Harrilds pige, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dito Dag havde Truls {Christensen} Brande af 1ste kone Mette {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaren af Erich {Eriksen} Harrilds Datter Anne {Eriksdatter, 27}, Faddere Niels {Christensen} Østergaard {Brande By}, Erich {Eriksen} Harild, Søn {Erik Eriksen, 25} og pige.
Konfirmation nr. 9197


Nr. 2246 1784.10.24 Christopher Christensen, Uhre?. FAR: Christen Hus. MOR: Anna Marie ?.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter?, 33, Jens Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Langkær- Lille?, Brande, Intet andet passende sted og navn fundet.
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Skoleholders kone
FADDER Nr. 3: ? Peter Clemens Jens Datter??, Brande, Ikke særlig forståeligt.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Gift med Ane Larsdatter før gift med Søren Pedersen, de har datteren Ane Sørensdatter, 33.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Skoleholder, Uhre, Brande, Han kaldes mest Niels Organist, for han spillede orglet i kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dito havde Christen Huuse af 1ste kone Anne Marie en Søn til Daaben kaldt Christopher, baaren af Jens Petersens Datte Anne, Faddere Henrich Peters, Christen Christensen, Nils {Nielsen} Skoleholders kone {Johanne Christensdatter} Peter Clemens Jens Datter {???}


Nr. 2249 1784.12.05 Jens Sørensen, Grarup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Anne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Kirsten? Jensdatter, Grarup, Brande, Faderens søster, hendes navn i dåb #2172. Kan også være den anden søster, navnløs, som er fadder her.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Vestergaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: ? Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Jensen Smeds søster.
FADDER Nr. 3: Maren? Kjeldsdatter?, Grarup, Brande, Jens Grarups kone, Jens Pedersen, som 1783 er flyttet fra Store Langkær til Grarup er her antaget. Jens Nielsen Green fra Grarup ville blive kaldt Jens Green. Andre Jens ikke set.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen? Grarup, Grarup, Brande, Ikke sikker identificeret. Konen Maren Kjeldsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Advent havde Søren {Jensen} Smed en Søn til Daaben kaldet Jens af sin 2 kone Anne {Kjeldsdatter} baaren af Søren Smeds Syster {Kirsten? Jensdatter}, Niels {Larsen} Vestergaard, Søren Smeds Syster {? Jensdatter} og Jens {Pedersen?} Grarups kone {?Maren Kjeldsdatter}
Begravelse nr. 6191
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Søren Smed har to søstre, den ene af navn Kirsten, see dåb #2172. Jens Grarup kan i FT 1787 være Pedersen, men vel ikke Nielsen Green, som ville blive kaldt Jens Green. Der kan være andre Jens i Grarup, som ikke er talt i folketællingen.


Nr. 2253 1785.02.27 Simon Mortensen, Brandlund. FAR: Morten Simonsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Clemmensens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Uhre, Brande, Begravet 1794 #6394.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær-Nørre, Brande, Christen Jensen Askærs - her antaget Nørre Askær - kone. I Sønder Askær findes Christen Pedersen, men han er ny.
FADDER Nr. 4: Inger ?, Brande By, Brande, I præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen? Askær, Askær- Nørre?, Brande, Nævnt for kone fadder. Kunne til nød ogsaa være Christen Pedersen i Sønder Askær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 3 i Faste havde Morten Simonsen i Lund {Brandlund} af 2den kone Maren {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Simon; baaren af Peter Clemensens Datter {NN Pedersdatter, Uhre} Peter {Jensen} Skræder, Christen {Nielsen, Nørre Askær} Askiærs kone. Inger i Præstegaarden.
Konfirmation nr. 9159
NOTITS: Ingen åbenlyse familieforhold.


Nr. 2258 1785.04.22 Peder Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Nørlund, Ikast, FT 1787 Nørlund, Ejstrup. Anders Pedersen Nørlunds kone se #2357 for Pedersen.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Uhre, Brande, Eller Otte, Bundgaard, bror til faderen
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Bundgaard, bror til faderen
FADDER Nr. 3: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, 5A Storgaard, bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Svigerinde til faderen. Niels Pedersens kone. Niels Pedersen bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Nørlund, Ejstrup, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Nævnt for kone Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Almindelig Bededag have Peter Petesen i Lund {Brandlund} af sin 1ste Hustru Mette {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder, baaren af Anders {Pedersen} Nørlunds kone {Maren Pedersdatter} i Eistrup fadder Olle {Otte Pedersen} og Pedter {Pedersen} og Henrich Petersen, Niels {Pedersen} Sandfelds kone {Kirsten Troelsdatter} og Henrich Petersens kone {Mette Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Peder, 9 måneder, begravet 1786 #6216. Olle, Peder og Niels Pedersen er brødre til faderen.


Nr. 2261 1785.06.05 Niels Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nyegaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By, Brande, Præst N. C. Clausens kone.
FADDER Nr. 1: Maren Saxe, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præst i Øster Nykirke og Give Lorents Caisen Stallknechts kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
FADDER Nr. 5: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande
FADDER Nr. 6: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand, ?, Brande, Niels Christensen Donnerups kone.
NÆVNT Nr. 1: Lorents Caisen Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2 p: T: havde forpagteren {af præstegaarden: Niels Christensen Nyegaard} en Søn af sin anden kone Maren {Christensdatter} til Daaben kalded Niels Baaren af Præstekonen {Martha Stub, præst N. C. Clausens kone}, fadder: fru Stalknegt {Maren Saxe, Lorents Caisen Stallknechts kone}, Jomfru Aasen, Niels {Christensen} Østergaard og kone {Sophie Enevoldsdatter}. Niels {Christensen} Donnerup og kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand}. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9206
NOTITS: Kaldes i konfirmationen Niels Christian Nielsen.


Nr. 2263 1785.09.11 Peder Pedersen, Sandfeld- Store. FAR: Peder Jørgensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone, Jens er søn af faderens første ægteskab.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Søn af faderens første ægteskab.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Svigersøn af faderen. Gift med faderens datter Mette Pedersdatter af første ægteskab.
FADDER Nr. 3: Peter Christensen Tarp, Tarp, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Faderens datter af første ægteskab. Christen Mikkelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Søn af faderens første ægteskab.
NÆVNT Nr. 2: Christen Mikkelsen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Konen Ane Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom: 16ta p: T: havde Peter Jørgensen Sandfeld af anden kone Maren {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Jens Petersens kone {Ane Larsdatter, Uhre}, Fadder Peter {Pedersen} Useltoft, Søren {Sørensen} Fløe, Peter {Christensen} Tarp, Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter}.
Konfirmation nr. 9208
NOTITS: Alt er familie ved denne daab: Faderens svigerdatter Ane Larsdatter, gift med sønnen Jens Pedersen i Uhre, bærer. Peder Usseltoft er søn af faderen. Søren Sørensen Fløe er gift med en datter Mette af faderen. Ane Marie Pedersdatter fra Toxvig er datter af faderen. Peder Christensen Tarp er bror til moderen, og hans kone er ogsaa fadder. {Anden skrift:} confimeret 1802.


Nr. 2265 1785.10.13 Peder Christensen, Skærlund?. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen Skærlund, Skærlund, Brande, 18 år. Moderens bror. Morten Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: ? ? Peder Hansen Skærlunds tjenestepige, Skærlund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Skærlund, Bande, Datter Maren Hansdatter bærer, søn Peder Hansen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Onsdagen den 13 October havde Christen Nielsen af 1ste kone Kirsten Mortens Datter en Søn til Daab kaldet Peter baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Maren {Hansdatter}, Faderne Peter {Hansen} og Niels {Mortensen} og Morten {Pedersen} Schierlund, Peter Hansens Pige.
NOTITS: Niels Mortensen er bror til moderen og Morten Pedersen fader til hende. Resten er naboer.


Nr. 2267 1785.10.23 Lars Pedersen, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Faderens søster. Søren Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Askær- Sønder, Brande, 18, Christen Pedersen Sønder Askærs stedsøn.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, 24, Christen Nørre Askærs steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Sønder Askær, Sønder Askær, Brande, Stedsøn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter og steddatteren Ane Sørensdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Samme Dag havde Peter {Nielsen} Askier af sin 1ste kone Johanne {Kjeldsdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars, baaren af Søren {Jørgensen} Breinhovds kone {Maren Nielsdatter} faddere Kjeld {Thomsen} Langkiær, Christen Sønder Askiærs søn Niels {Christensen}, Christen Nørre Askiærs kone {Ane Larsdatter} og Datter {steddatter: Ane Sørensdatter}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
Konfirmation nr. 9212
NOTITS: Maren Nielsdatter som bærer er søster til faderen. Kjeld Thomsen er far til moderen. Niels Christensen er søn af faderens søster Karen Nielsdatter.


Nr. 2268 1785.11.11 Navnløs, Døslund. FAR: Christen Nielsen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d 11te novemger havde Christen {Nielsen} Dørslund af sin 1ste kone Dorrit {Dorthe Pedersdatter} en Død søn {Dødfødt} til Verden.
Begravelse nr. 6207


Nr. 2269 1785.11.18 Christen Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Brandlund, Brande, Konens brors kone. Lars Christensen Nedergaards kone.
FADDER Nr. 1: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen Risbjergs kone. Nabo.
FADDER Nr. 2: Kirsten Poulsdatter, Risbjerg, Brande, 16, Poul Jensen Risbjergs datter. Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, ?, Brande, Lars Christensen Nedergaards bror. Ikke ellers kendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d 18 ds November havde Lars {Hansen} Riisberg en Søn til Daaben af sin 1ste kone Ane {Christensdatter} kaldt Christen baaret af Lars {Christensen} Nedergaards fæstemøe {Ane Jensdatter}. Fadder Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter} og Datter {Kirsten Poulsdatter} Lars {Christensen} Nedergaard i Lund {Brandlund} og Broder Søren {Christensen}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
NOTITS: Broder Søren forstået som bror til Lars Nedergaard. Moderen er søster til Lars Christensen Nedergaard i Brandlund. Poul Jensen er nabo. Christen Larsen står ikke i konfirmationslisten for 1802, hvor pastor L. M. Lund ellers er meget penibel. Han står heller ikke noteret et andet år.


Nr. 2275 1786.02.05 Anders ?, ?. MOR: Anne Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 21, Jens Hansen Vævers datter
FADDER Nr. 1: Jens Hansen? Smed, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandholm?, Brande, Der var to Søren Christensen paa Brandholm 1787, ham med tilnavn Rygter, 32 og en tjenestekarl 26.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Forpagters, Brande By, Brande, Gift med præstegaardsforpagteren Niels Christensen Nyegaard.
FADDER Nr. 6: Margrethe Pedersdatter, Grarup, Brande, Jens Nielsen Greens kone.
FADDER Nr. 7: Karen Andersdatter? Nedergaard, Brandlund?, Brande
FADDER Nr. 8: Else Nielsdatter, Drantum, Brande, Mads Nielsen Drantums steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
NÆVNT Nr. 2: Niels Forpagter, Brande By (Præstegaard), Brande
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande
NÆVNT Nr. 4: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande, Steddatter Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
-d 5: P: Epiph havde Anne Jakobs Datter 2de uægte Drenge til Daaben kaldet Anders og Mads baaren af Jens {Hansen} Vævers datter {Maren Jensdatter} og IndPigen paa Brandholm Faddre Jens {Hansen?} Smed {Brande By?}, Søren Christensen {Brandholm?}, Peter {Christensen} Tarp, Peter {Poulsen} Husum, Maren {Christensdatter} Forpagters {gift med præstegaardsforpagter Niels Christensen Nyegaard}, Jens {Nielsens} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}, Karen {Andersdatter?} Nedergaard {Brandlund?}, Mads {Nielsen} Drantums datter {steddatter: Else Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Anders, 3 uger, begravet #6214. Moderen er ikke fundet i FT 1787 i Brande. Begge tvillinger begraves indenfor fire uger. Fadderne er fra Brandholm, Tarp, Husum og Brande By, men moderens sted er ukendt.


Nr. 2276 1786.02.05 Mads ?, ?. FAR: ? ?. MOR: Anne Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? ? Indpigen paa Brandholm, Brandholm, Brande, Mere vides ikke.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen? Smed, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandholm?, Brande, Der var to Søren Christensen paa Brandholm 1787, ham med tilnavn Rygter, 32 og en tjenestekarl 26.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Forpagters, Brande By, Brande, Gift med præstegaardsforpagteren Niels Christensen Nyegaard.
FADDER Nr. 6: Margrethe Pedersdatter, Grarup, Brande, Jens Nielsen Greens kone.
FADDER Nr. 7: Karen Andersdatter? Nedergaard, Brandlund?, Brande
FADDER Nr. 8: Else Nielsdatter, Drantum, Brande, Mads Nielsen Drantums steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Forpagter, Brande By (Præstegaard), Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande
NÆVNT Nr. 3: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande, Steddatter Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
-d 5: P: Epiph havde Anne Jakobs Datter 2de uægte Drenge til Daaben kaldet Anders og Mads baaren af Jens {Hansen} Vævers datter {Maren Jensdatter} og IndPigen paa Brandholm Faddre Jens {Hansen?} Smed {Brande By?}, Søren Christensen {Brandholm?}, Peter {Christensen} Tarp, Peter {Poulsen} Husum, Maren {Christensdatter} Forpagters {gift med præstegaardsforpagter Niels Christensen Nyegaard}, Jens {Nielsens} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}, Karen {Andersdatter?} Nedergaard {Brandlund?}, Mads {Nielsen} Drantums datter {steddatter: Else Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Mads, 4 uger, begravet #6215. Moderen er ikke fundet i FT 1787 i Brande. Begge tvillinger begraves indenfor fire uger. Fadderne er fra Brandholm, Tarp, Husum og Brande By, men moderens sted er ukendt. Ingen udlagt barnefar.


Nr. 2278 1786.02.26 Jens Jørgensen, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jendatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 21, Jens Hansen Vævers datter
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Ejstrup, Lundfod, Brande, Kom fra Ejstrup.
FADDER Nr. 2: Hans Møller Smed, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensen Brandes kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Fastelavn havde Jørgen {Pedersen} Skræder af 1ste kone Karen {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af {Jens Hansen} Væverens Datter {Maren Jensdatter} Faddre Thomas {Pedersen} Eistrup {i Lundfod} Hans Møller Smed Jens {Nielsen} Green Mads {Jensen} Brandes kone.


Nr. 2279 1786.03.01 Christen Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone. Peder Christensen er bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen? Bundgaard, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 1ste Onsdag i Faste havde Organisten {Niels Nielsen, Uhre} af 1ste kone Johanne en Søn til Daaben kaldet Christen, baaren af Peter {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter} Faddre Peter {Christensen} Tarp, Jens {Pedersen} Nørregaard og kone {Dorte Sørensdatter} Jens {Pedersen?} Bundgaard i Uhre. {Anden skrift:} Confirm. 1803.
Konfirmation nr. 9233
NOTITS: Peder Christensen Tarp er bror til moderen. Han står ikke i listen af konfirmerede i 1803? (som angivet her af pastor L. M. Lund).


Nr. 2280 1786.03.12 Peder Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Faderens søster. Christen Pallesens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen, Toksvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ane Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Moderens søster. Christen Mikkelsen Toksvigs kone.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Moderens stedmor.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2 i Faste havde Søren {Sørensen} Flø af 1ste kone Mette {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Christen Pallesen {Fløs} kone {Maren Sørensdatter} Faddre Christen {Mikkelsen} Toxvig og kone {Ane Marie Pedersdatter}, Jens Pedersen {Uhre}, Maren {Christensdatter} Sandfeld.
Begravelse nr. 6230
NOTITS: Begravet 22 uger gammel. Faderens søster Maren Sørensdatter bærer. Peder Jørgensen i Store Sandfelds børn med Ane? †1766c er moderen, Ane Marie Pedersdatter og Jens Pedersen. Peder Jørgensen er gift i andet ægteskab med deres stedmoder Maren Christensdatter.


Nr. 2282 1786.04.02 Thøger Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen Skærlund. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Lillebrande, Sønder Omme, Tøger Jensens kone, moderens mor. Muligt "konen i Lillebrande" ville også være deres søn Christen Thøgersens kone, som hedder Johanne Lautritsdatter. Men moderens mor anses for mere sandsynlig.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 22, bror til selvejren Peder Hansen.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Smed, Brande By, Brande, "Smeden i Brande".
FADDER Nr. 4: Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, 26, først gift 1799.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 5te Søndag i Faste havde Peter Andersen Schierlund af 1ste kone Kirsten {Thøgersdatter} en Søn til Daaben kaldet Tøger baaren af konen i lille Brande {vel Maren Pedersdatter Hannerup, Lillebrande}. Faddre Peter {Hansen} og Nils Hansen Schierlund Smeden {Hans Jensen Smed} i Brande Marie {Hansdatter} i Schierlund.
Konfirmation nr. 9256
NOTITS: Maren Hannerup fra Lillebrande Sønder Omme er moderens mor. Peder, Niels og Marie Hansen/Hansdatter er søskende, far Hans Pedersen Møller.


Nr. 2283 1786.04.17 Jakob Sørensen, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone. Moderens bror.
FADDER Nr. 1: Anders Eriksen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, 20, "junior".
FADDER Nr. 3: Peder ?, Brande By, Brande, "Peter hos Niels Østergaard", Niels Christensen Langkær Østergaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Brande By, Brande, Jens Sørensens datter i præstegården. Eneste kendte Jens Sørensen er 81 og indsidder ved Hans Jensen Smed i Uhre, han er usandsynlig her.
FADDER Nr. 5: Dorthe Madam Brandt tjenestepige, Brande By, Brande, Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Bror til moderen. Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Kaldes også Langkjær, hvor han er født.
NÆVNT Nr. 3: Jens Sørensen, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 4: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Madam Brandt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Paaskedag have Søren {Nielsen} Dølund[!] {Dørslund} af 1ste kone Maren {Poulsdatter} 2 Sønner til Daaben kaldet Jakob og Christen baaren af Peter {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter}, Anders Erichsen ibid {Dørslund} Jørgen Jørgensen Brande junior Peter hos Niels {Christensen} Østergaard {Brande By} og Jens Sørensens Kirsten {Jensdatter} i Præstegaarden Dorthe tienende hos Madam Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By}.
Konfirmation nr. 9258
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Peder Poulsen er moderens bror. Christen Nielsen er faderens bror. Dette er anden gang Søren Nielsen og Maren Poulsdatter får tvillinger, to drenge.


Nr. 2284 1786.04.17 Christen Sørensen, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Dorthe Pedersdatter, Dørslund, Brande, Faderens bror Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Eriksen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, 20, "junior".
FADDER Nr. 3: Peder ?, Brande By, Brande, "Peter hos Niels Østergaard", Niels Christensen Langkær Østergaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Brande By, Brande, Jens Sørensens datter i præstegaarden. Eneste kendte Jens Sørensen er 81 og indsidder ved Hans Jensen Smed i Uhre, han er usandsynlig her.
FADDER Nr. 5: Dorthe Madam Brandt tjenestepige, Brande By, Brande, Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror. Konen Dorthe Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Kaldes også Langkjær, hvor han er født.
NÆVNT Nr. 3: Jens Sørensen, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 4: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Madam Brandt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Paaskedag have Søren {Nielsen} Dølund[!] {Dørslund} af 1ste kone Maren {Poulsdatter} 2 Sønner til Daaben kaldet Jakob og Christen baaren af Peter {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter}, Anders Erichsen ibid {Dørslund} Jørgen Jørgensen Brande junior Peter hos Niels {Christensen} Østergaard {Brande By} og Jens Sørensens Kirsten {Jensdatter} i Præstegaarden Dorthe tienende hos Madam Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By}.
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Christen, 9 uger, begravet 1786 #6220. Christen Nielsen er faderens bror. Det er anden gang forældrene får tvillinger, to drenge


Nr. 2285 1786.04.30 Peder Madsen, Brande By. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Jens Hansen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Tiken Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: ? ? Madame Brandtes Pige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Smed, Brande By, Brande, Kone Mette Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Madam Brandt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
-2 p: Pasch: havde Mads {Christensen} Hannerup af 1ste kone Mette {Andersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder baaren af Smedens {Jens Hansen Smed} kone {Mette Andersdatter} i Brande {By} Faddre Truls {Christensen} Brande, Peter Hansen Schierlund Tiken {Jendatter?} Østergaard madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By} Pige.
NOTITS: Familieforbindelser ikke kendt.


Nr. 2286 1786.04.30 Søren Eriksen, Harrild. FAR: Erik Jensen Harrild. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Christian Sørensen Skyttes datter
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild, Ejstrup, Datteren NN Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen I, Harrild, Brande, 55c, far til Erik Eriksen II.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen II, Harrild, Brande, 27, søn.
FADDER Nr. 4: Lene Eriksdatter, Harrild, Brande, 18, faderen Erik Jensen Harrilds datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- dito Erich {Jensen} Harrild af 2den kone Inger {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Søren baaren af Christen {Sørensen} Schøttes Datter {? Christensdatter} faddre Erich Erichsen Harrild og Søn {Erich Erichsen}, Christen {Sørensen} Schøtte Erich {Jensen} Harrilds Datter Lene {Erichsdatter}.
NOTITS: Christen Sørensen Skytte er gift med faderens søster Karen Jensdatter. Erik Eriksen I er nabo.


Nr. 2290 1786.09.10 Jens Jensen, Flø. FAR: Jens Jensen Flø. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Flø, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Jørgensdatter, Borup, Brande, Jens Jensens kone i Borup.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensens datter i Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 13tia havde Jens Jensen i Flø af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} 2 Tvillinger til Daaben en Søn kaldet Jens baaren af hans {Jens Jensen Fløs} Søster Else Jensdatter Faddre Mads {Jensen} Blesberg, Christen Pallesen {Flø} Jens Jensens kone i Borup {Karen Jørgensdatter} og Datter {Johanne Jensdatter, Borup} sammesteds.
NOTITS: Tvilling til Johanne Jensdatter. Jens Jensen Borup er ikke Jens Jensen Boel, som ingen datter har paa det tidspunkt.


Nr. 1982 1786.11.05 Peder Andersen, Uhre. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET daab: Anders Pedersens søn i Uhre Peder 1787 "3de Søndg efter H. 3 kong. blev begraven Anders Pedersens Søn i Uhre Peder begraven 11 uger gammel."}
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet #6236.


Nr. 2295 1787.01.21 Søren Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen, Uhre, Brande, Måske moderens bror, i FT 1787 ser han ud til at tjene i Harrild.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Erik Larsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 3die Sønd: efter H. 3 Kong. Dag havde Søren Andersen i Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Pedersdat: [forkert, skal være: Sørensdatter] en Søn til Daaben, blev kaldet Søren, baaren af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre, fadderene Jens Pedersen i Uhre, Mads Jensen Riisberg, Lars Sørensen i Uhre og Erich Lassens kone {Ane Sørensdatter, Sandfeld-Bjerre}. {Anden skrift:} confirmeret 1804.
Konfirmation nr. 9231
NOTITS: Ane Larsdatter er moderens mor. Jens Pedersen hendes stedfar. Mads Jensen er en nabo. Lars Sørensen og Ane Sørensdatter kan formodes at være søskende til moderen.

LINK: Ikke antaget til konfirmation 1803 #9223


Nr. 2297 1787.03.04 Niels Christian Madsen , Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, 27, Ane Marie, Hans Pedersen Skærlunds datter
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 23, Hans Pedersen Skærlunds søn
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Brande
FADDER Nr. 5: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens kone. Faderens søster.
FADDER Nr. 7: ? Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Vel præst N. C. Clausens datter.
FADDER Nr. 8: ? Dahl, Brande By (Præstegaarden), Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nævnt for konen som fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Sønd: i Faste havde Mads Jensen i Brande af sin 1ste Hustrue Maren ChristensDat {Christensdatter} Tvillinger til Daaben en Søn blev kaldet Niels Christian, en Datter blev kaldet Martha den første baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Marie {Hansdatter}, den 2den Karen Jens Dat {Jensdatter} Utoft Fadderne Jørgen {Jørgensen} Brande, Truels {Christensen} Brande, Niels Hansen Schierlund, Søren Christensen, Niels {Christensen} Lankiers kone {Sophie Enevoldsdatter} Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Jomfru Clausen {Præst N. C. Clausens datter} og Jomfru Dahl {formodes i Præstegaarden}.
Begravelse nr. 6270
NOTITS: Niels Christian, 1 år 9 måneder, begravet #6270 i 1788. Maren Jensdatter, Jørgen Jørgensen Brandes kone, er søster til faderen.


Nr. 2301 1787.05.03 Anders Hansen, Brande By. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Hannerup, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards tjenestekarl (FT 1787).
FADDER Nr. 4: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Almindelig Bede Dag havde Hans Jensen Smed i Brande af sin 1ste kone Mette AnderDat: {Andersdatter} en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter}, Fadderne Niels {Christensen} Østergaard, Mads {Christensen} Hannerup, Peder Christensen og Niels Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}
NOTITS: Familieforhold ukendte. Peder Christensen er i FT 1787 tjenestekarl ved Niels Christensen Østergaard.


Nr. 2302 1787.05.13 Niels Christensen, Dørslund. FAR: Christen Nielsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Faderens bror Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen Harrild, Harrild, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen Harrild, den unge, Harrild, Brande, 28, Erik Eriksens søn, bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Anders Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Maren Poulsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 5te Søndag efter Paaske havde Christen Nielsen Døslund af sin 2den kone Ane Erichsdatter en Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}, fadderne Erich {Eriksen} Harrild, Anders Christensen Døslund, den Unge Erick {Eriksen} Harrild og Anders Christensen Døslunds kone {Karen Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6288
NOTITS: Niels, 3 aar, begravet i 1790 #6288. Maren Poulsdatter er faderens bror Søren Nielsens kone. Moderens far er Erik Eriksen og bror unge Erik Eriksen. Karen Pedersdatter er nabo.


Nr. 2303 1787.06.17 Christen Poulsen, Risbjerg. FAR: Poul Jensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Poulsdatter, Risbjerg, Brande, 17, Faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Gift med mandens afdøde bror Christen Jensens enke Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Lars Hansen, Risbjerg, Brande, Nabo, konen Ane Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Risbjerg, Brande, 37, Søren Andersen Risbjergs bror, som er blevet på gården.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Risjberg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Søndag efter Trinit havde Povel Jensen Riisberg af sin 32den kone Mette Niels Dat. en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af hans {faderens} egen Datter Kirsten Povels Dat. Fadderne Christen Pedersen Askier, Lars Hansen Riisberg, Lars Andersen Riisberg og Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9222
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er faderens datter af første ægteskab. Christen Pedersen er gift med faderens afdøde bror Christen Jensens enke Karen Nielsdatter. Resten er naboer i Risbjerg.


Nr. 2304 1787.07.17 Søren Eriksen, Harrild. FAR: Erik Jensen Harrild. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Harrild- Over, Ejstrup, Jonas Eriksens kone, gift #8052 fra Brande uden sted. Hun er fra Flø. Her nabo.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup
FADDER Nr. 3: Erik Jonassen, Harrild- Over, Ejstrup, 22, Jonas Eriksens søn.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Harrild, Brande, Erik Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 6te Søndag efter Trinit havde Erick Jens af stoer Harrild af sin 2den kone Inger SørensDatter en Søn til Daaben, blev kaldet Søren, baaren af Jonas Ericksens kone {Anne Pedersdatter} i over Harrild, Fadderene Erick Ericksen af harrild, Christen {Sørensen} Schiøtt, Erick Jonassen og Erick Ericksens kone {Karen Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9241
NOTITS: Erik Eriksen er nabo i halvgården. Erik Jonassen bor lige over åen i Ejstrup sogn. Christen Sørensen Skytte er familie, for han er ved hver barnedåb, han er gift med faderens søster Karen Jensdatter.


Nr. 2305 1787.07.24 Jacob Thomassen, Lundfod. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Margrethe Jacobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Lundfod, Brande, Faderens datter.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads søn.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Knud Thomsens enke.
NÆVNT Nr. 1: Knud Thomsen, Lundfod, Brande, Kone Inger Pedersdatter nævnt som enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 7de Søndag efter Trinit havde Thomas Pedersen Lundfoed af sin 2den kone Magrethe Jacobx Datter en Søn til Daaben blev kaldet Jacob, baaren af hans {faderens} egen Datter Magrethe Thomas Dat: Fadderne Jørgen {Pedersen} Skræder i Brandlun, Otte Pedersen i Lundfoed, Peder Nielsen Arevad, og Knuds Thomesen Enke {Inger Pedersdatter} i bemelte Lundfoed.
Begravelse nr. 6256
NOTITS: Jacob, 21 uger , begravet 1787 #6256. Familieforhold uklare.


Nr. 2306 1787.07.31 Jens Nielsen, Borup. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Jakobsdatter.
BÅREN AF: Else Marie? Sørensdatter, 21, Søren Kaarbergs [Hansen Kolpens] datter i Økær. Christiane er kun 10 aar, altsaa for ung.
FADDER Nr. 1: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 8de Søndag efter Trinit, havde Niels Jensen i Borup af sin 1ste kone Ane Jacobs Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Søren Kaarbergs [Kolpen?] Dat i Øekier og Jens {Jensen} Boels kone i Borup.
NOTITS: Ved praktisk alle dåbshandlinger er fire faddere noteret. Mindst tre er her glemt.


Nr. 2308 1787.08.27 Christen Pedersen, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Faderens søster. Niels Nielsen Organists kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Borup, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, Ikke set som familie, heller ikke nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Konen, Johanne Christensdatter, bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen, Maren Christensdatter, bærer..
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 12te Søndag efter Trinit havde Peder Christensen Tarp af sin 1ste kone Kirsten Jens Dat en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Niels Nielsens kone {Johanne Christensdatter} i Uhre. Fadderne Jens Jensen i Borup, Jørgen {Pedersen} Holtum, Christen Andersen Risbjerg og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sandfeld.
Konfirmation nr. 9240
NOTITS: Faderens søstre er Johanne og Maren Christensdatter. Moderens far er Jens Jensen Borup.


Nr. 2309 1787.08.26 Jens Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Moderens søster. Christen Mikkelsen Toksvigs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Hans kone er Karen Pedersdatter, moderens søster.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Flø, Brande, Nabo. Jens Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen, Toksvig, Arnborg, Konen Ane Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen, Flø, Brande, Kone Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Samme Dag havde Søren Sørensen i Fløe af sin første kone Mette Peders Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter} i Arnborg Sogn, Fadderne: Jens Pedersen i Uhre, Anders Christensen Døslund, Niels Pedersen Fløe og Jens Jensens kone {Kirsten Jensdatter} i Fløe.
NOTITS: Ane Marie Pedersdatter er moderens søster. Jens Pedersen er moderens bror, Anders Christensen er hendes svoger, gift med søsteren Karen Pedersdatter. Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter er naboer.


Nr. 2310 1787.09.02 Søren Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorthe Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Carl Adolph Busch, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsen Organistes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Kone Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 13de Sønd: efter Trinit: havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone, Dorthe Sørens Dat. en Søn til Daaben blev kaldet Søren, blev baaren af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre, Fadderene Skoleholderen i Uhre Sr {Carl Adolph} Busch, Christen Pedersen Uhre, Christen Nielsen og Niels Nielsens kone {Johanne Christensdatter}.
Begravelse nr. 6254
NOTITS: Søren, to uger, begravet 1787 #6254. Ane Larsdatter og moderen muligvis beslægtet over Nørre Askær.


Nr. 2312 1787.09.23 Hans Eskildsen, Grarup. FAR: Eskild Hansen. MOR: Birthe Nielsdatter.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 63, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Corporal, Grarup?, Brande, Vel nabo.
FADDER Nr. 2: Michel Jepsen Grarup, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Grarup, Brande, Laurids Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskildsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen, Birte Christensdatter, fadder. 73, Faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Pedersen, Grarup, Brande, Konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 16de Sønd: efter Trinit: havde Eskild Hansen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Niels Dat: 1 søn til Daaben blev kaldet Hans, blev baaren af Hans {Eskildsen} Kastofts kone {Birte Christensdatter}, Faddere vare: Niels corporal, Michel {Jepsen} Grarup, Jens Greene i Grarup og Lars {Laurids} Pedersens kone {Margrethe Christensdatter} sammesteds.
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel. Birte Christensdatter er faderens mor. Restlige familieforhold ikke kendt. Lars Pedersen døbt Laurids i Lønaa, Thyregod 1735.


Nr. 2314 1787.11.01 Troels Nielsen, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen Store Sandfeld. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Otte Pedersens kone, han er bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Fætter over hans far Peder Jørgensen til moderen.
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Lundfod, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Nabokone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Alle Heligens Dag havde Niels Pedersen i store Sandfeldt af sin 1ste kone Kirsten TruelsDatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i Lundfod, Fadderne Peder Pedersen og Jens Pedersen i Uhre, Otte Pedersen i Lundfod og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i store Sandfeld.
Konfirmation nr. 9234
NOTITS: Faderens bror Otte Pedersens kone bærer. Peder Pedersen er også bror til faderen. Jens Pedersen er fætter til moderen.


Nr. 2317 1787.12.28 Christen Andersen, Langkær- Store. FAR: Anders Lassen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Clemmensdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens datter.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 3: Thomas Larsen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Nævnt for konen som fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Søndagen Imellem Juul og Nyt aar havde Anders Lassen i store Lankier af sin 2den Kone Ane Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Clemen {Andersen} Schierris Dat: Ane {Clemmensdatter}, fadderne Clemen {Andersen} Schierris, Erich {Larsen} Biere, Thomas Lassen i Grarup og og[!, dobbelt] Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6546
NOTITS: Begravet 1805 atten år gammel. Anders, Erik og Thomas kunne være brødre.


Nr. 2319 1788.01.20 Peder Jørgensen, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Bjerre, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Jens Simonsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Simonsen, Brandlund, Brande, Konen Mette Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom Septuagesima havde Jørgen Peders Skræder i Brandlund af sin 1ste kone Karen Jens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre; Fadderne: Jens {Pedersen} Nørgaard, Jens {Hansen} Væver, Søren {Larsen} Bjerre {Brandlund} og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter} i Lund.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.


Nr. 2320 1788.02.10 Henrik Nikolaj Troelsen, Brande By. FAR: Troels Christensen Langkær. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Laustdatter Henrik Buschs Tjenestepige, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Henrik Nikolaj Sørensen Busch, Brande By, Brande, Henrik Busch er en gammel degn fra Snejbjerg, Hammerum herred.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Brande By, Brande, Gaar de gamle Busch til haande.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 1ste Søndag i Faste havde Truels {Christensen Langkær} Brande af sin 1ste Kone Mette Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Henrick NiColaj, baaren af Henrick {Nikolaj Sørensen} Buskes Pig. Maren Laust Dat:, Fadderne Henrik {Nikolaj Sørensen} Busk, Søren {Johansen} Busk Niels {Christensen} Østergaard og Niels {Christensen} Nygaars Kone {Maren Christensdatter}, alle af Brande {By}.
Begravelse nr. 6277
NOTITS: Henrik Nikolaj, 1 år, begravet 1789 #6277. Familien Busch er formodentlig kommet fra Snejbjerg til Brande kort før folketællingen 1787, de nævnes ikke før i alt fald. Fadderne er alle naboer.


Nr. 2321 1788.02.10 Christen Jensen, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 23, Jens Hansen Vævers datter, nabo
FADDER Nr. 1: Christen Eskildsen, Langkær- Lille, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Brandholm, Brande, Brandholm, se dåb #2322.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datter Maren Jensdatter bærer ved dåb.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme Dag havde Jens Christensen Skræder i Lille Holm af sin 2den Kone Karen Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Jens {Hansen} Vævers Datter {Maren Jensdatter} i Lille Holm; Fadderne Christen Christensen {Eskildsen!} i Lille Lankier, Peder Pedersen i Uhre, Søren Christensen.
Konfirmation nr. 9235


Nr. 2322 1788.02.17 Jens Christian Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Risbjerg, Brande, Hans Christensens† datter. Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Nabo, Poul Jensen Risbjergs kone
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen, Risbjerg, Brande, †, datter Maren Handsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 2den Sød: i Faste havde Lars hansen i Riisberg af sin 1ste kone Ane Christens Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian, baaren af Hans {Christensen†} Riisbergs Datter Maren, Fadderne Lars {Christensen} Nedergaard i Brandlund, Søren Christensen paa Brandholm, Truels Iversen i Grarup og Povel {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Jens Christian, 2 år 10 måneder, begravet 1790 #6307. Fadderne ikke set at være familie.


Nr. 2323 1788.02.24 Henrik Jensen, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Maren Henriksdatter, Karlskov -Lille, Ringive, Moderens søster. Peder Nielsens kone. Gift #8038 1778 i Brande. 1779, 1783 børn i Filskov, Sønder Omme, derefter Lille Karlskov, Ringive. 1801 ikke mere i Lille Karlskov.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Faderens svoger, gift med hans søster Kirsten Thøgersdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Karlskov- Lille, Brande, Konen Maren Henriksdatter bærer.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster. Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 3die Søndag i faste have Jens Thygesen i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Henricks Datter 1 Søn til Dabben, blev kaldet Henrick, baaren af Peder Nielsens Kone {Maren Henriksdatter} i Lille Karskou {Ringive}. Fadderne hans {Jensen} Smed i Uhre, Peder Andersen i Schierlund, Peder Nielsen i Karlskou og Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Henrik, 15 uger, begravet 1788 #6262. Maren Henriksdatter er moderens søster, Peder Nielsens kone. Gift #8038 1778 i Brande. 1779, 1783 børn i Filskov, Sønder Omme, derefter Lille Karlskov, Ringive. 1801 ikke mere i Lille Karlskov. Kirsten Thøgersdatter er faderens søster.


Nr. 2324 1788.02.24 Jens Christian Larsen, Borup. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Bodil Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 23, Jens Hansen Vævers datter.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datteren Maren Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Kone Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme Dag havde Lars Chirstensen Windig af sin 1ste Kone Bodil Magrethe Jens Dat: 1 Søn til Daabe, blev kaldet Jens Christian , baaren af Jens {Hansen} Vævers Datter Maren {Jensdatter}, Fadderne Jens {Hansen} Væver i Lille Holm, Jørgen {Pedersen} Skræder i Lund {Brandlund}, Christen Sørensen {Hjuler} i Borup, og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} sammested.
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Jens Christian, 26 uger, begravet 1788 #6265. Moderen Bodil Margrethe Jensdatter, 41, begravet 1788 #6267. Familieforhold ukendte


Nr. 2327 1788.04.06 Niels Christian Thomasen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 2den Søn=Dag efter Paaske havde Tomas Nielssen i Broegaard af sin første Kone Mette Peders Datter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Christian baaret af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund Fadderene vare Palli Pedersen i Baaerup, Peder Anderszen i Schierlund, og Peder Hanszen af Ditto og Niels {Christensen} Nyegaards Kone {Maren Christensdatter} i Brande {By}. {Anden skrift:} confirm 1804.
Konfirmation nr. 9232


Nr. 2329 1788.04.18 Christen Pedersen, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Flø, Brande, 21, Søren Sørensen Vestergaards datter. Hendes mor Mette Pedersdatter er søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nærmeste Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Vestergaard, Flø, Brande, Datter Ane Sørensdatter bærer, konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Almindelig Beede=Dag havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin 1ste Kone Ane Christens Datter en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Søren {Sørensen} Vestergaards Datte {Ane Sørensdatter} i Fløe, faddere Jens Pedersen af Uhre Anders Christensen i Døslund Christen Pallisen i Fløe, og Søren {Sørensen} Vestergaards Kone {Mette Pedersdatter} i Fløe. {Anden skrift:} confirm 1805.
Konfirmation nr. 9242
NOTITS: Faderens søsterdatter Ane Sørensdatter fra Flø bærer. Jens Pedersen er faderens bror, Mette Pedersdatter faderens søster.


Nr. 2331 1788.07.20 Morten Christensen, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, 20, faderens ældste datter.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 16, forældrenes søn.
FADDER Nr. 3: Hans Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 15, forældrenes søn.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 23, Jens Hansen Vævers datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datteren Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom: 9ne post Trinit: havde Christen {Hansen} Kragsig af sin første Kone Johanne Jens Dat: en Søn til Daaben, blev kaldet Morten blev baaren af Christen {Hansen} Kragsigs ældste Datter Kiersten {Christensdatter}. Fadderne Lars Christensen Winding, Jens {Christensen} Kragsig, Hans {Christensen} Kragsig, og Væverens {Jens Hansen Væver} Datter Maren Jens Dat. {Anden skrift:} confirm 1805.
Konfirmation nr. 9239
NOTITS: Forældrenes datter bærer og to sønner er faddere. Maren Jensdatter er en nabodatter.


Nr. 2333 1788.09.14 Peder Andersen, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Uhre, Brande, 19, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Enten Nørgaard, 30, eller Søndergaard, 56.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Uhre, Brande, 18, forældrenes søn.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom 17ne p. Trinit havde Anders Pedersen i Uhre af sin første Kone Mette Jacobs Datter en Søn til Daaben blev kaldet Peder blev baaren af deres Daatter Ane Anders Daatter, Fadderne Hans Jensen Smed i Uhre Christen Nielszen i Dito, Jacob Andersen og Niels {Christensen} Nyegaard Kone {Maren Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1805.
Konfirmation nr. 9244
NOTITS: Baaret af datteren Ane Andersdatter, sønnen Jacob Andersen er fadder. Hans Jensen Smed og Christen Nielsen er naboer.


Nr. 2334 1788.10.31 Annus Ambrosius Dahl Poulsen Østergaard, Brandlund. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Karen Mathiasdatter Humble Bering.
BÅREN AF: Johanne Johansdatter Sejer, Hastrup, Thyregod, Gerhart de Stiernholms kone
FADDER Nr. 1: Claus Adam Hansen Nieman, Hastrup, Thyregod, Forvalter på Hastrup hovedgaard, senere Farre Mølle, Give. Gift med Elisabet Johansdatter Sejer.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Langkær- Lille, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter Alle, Brande By, Brande, Præst Breum i Brandes kone.
NÆVNT Nr. 1: Gerhart de Stiernholm, Hastrup, Thyregod, Konen Johanne Johansdatter Sejer bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Frederiksen Breum, Brande By, Brande, Præst i Brande. Konen Kirsten Andersdatter Alle fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. d: 31 octobr havde Sr. Povel Østergaard af sin 3die Hustrue Karen Matens Datter {Mathiasdatter} Biering en søn til Daaben blev kaldet Annus Ambrozius Dahl baaren af Frue Stiernholm {Johanne Johansdatter Sejer} paa Hastrup, Fadderne Forvalter Hr. {Claus Adam Hansen} Niemann paa Hastrup, Sr. Søren {Johansen} Busch i lille Langkiær Sr. {Niels Jensen} Kiersgaard paa Brandholm, og Mad: Breum {Kirsten Andersdatter Alle} Præstens Hustru i Brande.
NOTITS: En dåb i stor stil, altsammen fine folk - Huck Finn ville kalde dem 'the quality'. Faderen Poul Østergaard har lige måttet forlade den lille herregård Nørre Karstoft i Skarrild. Sønnen bliver senere kaldet Ambrosius, navnet Annus synes lidt latinsk vovet.


Nr. 2335 1788.10.04 Jens Pedersen, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, ?, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, 24, Jens Troelsens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsen Organists kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Stedsøn Niels Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Kone Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 20te p: Trinit. havde Peder Jenszen Skræder i Uhre af sin 1ste Kone Ane Peders Daatter en Søn til Daaben, blev kaldet Jens baaren af Faderens Søster Karen Jens Dat: Faderne Christen {Pedersen} Synder Askier, Morten Simonsen i Lund {Brandlund} Jens Truelsens Søn {stedsøn: Niels Nielsen} i Uhre, og Niels {Nielsen} Organistes Hustrue {Johanne Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9254
NOTITS: Baaren af faderens søster Karen Jensdatter. Andre familieforhold uklar.


Nr. 2338 1789.01.11 Knud Pedersen, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersen Sønder Askærs steddatter.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 18, Christen Jensen Nørre Askærs stedsøn. Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersen Sønder Askærs kone, søster til faderen..
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 1ste Sønd. efter Hel. 3 Kong: D. havde Peder Nielszen i Aaskier af sin1ste Kone Johanne Kields Datt: en Søn til Daaben blev kaldet Knud, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Aaskiers Daatter {Ane Christensdatter, steddatter}, Fadderne jens Thyggesen i Uhre. Christen Jenzen Nøre Aaskier og Hr. Søn Bærthel {Sørensen} og Christen {Pedersen} Sønder Aaskiers Kone {Karen Nielsdatter}.-
Begravelse nr. 6273
NOTITS: Knud, 8 dage, begravet 1789 #6273. Christen Jensen og stedsøn Bertel Sørensen i Nørre Askær er naboer. Karen Nielsdatter er søster til faderen. Ane Christensdatter som bærer er søsterdatter til faderen.


Nr. 2339 1789.01.25 Peder Thomassen, Lundfod. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Dorthe Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, 30, overtog 1788 Vester Arvad fra faderen Niels Pedersen Arvad.
FADDER Nr. 4: Karen Sørensdatter, Lundfod, Brande, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Lundfod, Brande, Konen Karen Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 3die Sønd: efter H. 3 Kong: D: havde Thomas Pedersen i Lundtfod af sin 2de Kone Magrethe Jacobs Daat: en Søn til Daaben blev kaldet Peder baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre, Fadderene Jens {Pedersen} Nørgaard, Otte Pedersen i Lundtfod, Peder Nielssen i Arevad og Peder Christensens Kone {Karen Sørensdatter} i Lundtfold.-
NOTITS: Jens og Thomas Pedersen i familie? Peder Nielsen nabo. Karen Sørensdatter nabo.


Nr. 2342 1789.02.04 Frederik Jensen Breum, Brande By. FAR: Jens Frederiksen Breum. MOR: Kirstine Andersdatter Alle.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Mad: Niels Jensen Kjærsgaard paa Brandholm
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Langkær- Lille, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine ? Dons, Brande By, Brande, Degn Jens Thomsen Slagballes kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Kone Karen Mortensdatter Skaarup fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d. 4 Februar havde Præsten Hr. Jens {Frederiksen} Breum af sin første Hustrue Kiertine Anders Datter Alle en Søn til Daaben, blev kaldet Friderich baaren af Mad: {Karen Mortensdatter Skaarup} Kiersgaard paa Brandholm, Fadderene Sr. Povel {Jensen} Østergaard i Brandlund, Sr. Søren {Johansen} Busk i lille Langkier og Mad: Tomassen Degnens {Jens Thomsen Slagballe} Hustrue {Ane Kirstine Dons}.


Nr. 2346 1789.03.22 Thøger Jensen, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Maria Henriksdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Lillebrande, Sønder Omme, Christen Thøgersens kone, Christen er bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thøger Jensen, Lillebrande, Sønder Omme, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Lillebrande, Sønder Omme, Christen er bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster. Peder Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Konen Kirsten Thøgersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Midfaste Sønd: havde Jens Tyggesen i Uhre af sin første Kone Ane Maria Hendricks Datter en Søn til Daaben blev kaldet Thøger baaren af Christen Thyggesens Kone {Johanne Lauridsdatter} i lill Brande. Fadderen Hans {Jensen} Smed i Uhre, Thøgger Jensen, og Christen Tøggersen begge af Lill Brande i {Sønder} Omme Sogn og Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
NOTITS: Alle af faderens familie: faderen Thøger Jensen og broderen Christen Thøgersen og kone Johanne Lauridsdatter i Lillebrande, Sønder Omme. Søsteren Kirsten Thøgersen i Skærlund.


Nr. 2348 1789.04.05 Niels Madsen, Drantum. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Drantum, Brande, 25, Faderens søster, født i Drantum. Gifter sig året efter til Sejrup, Thyregod.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Borup, Brande, Mulig bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Winding, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Kone Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Palme Sønd: havde Mads Nielssen i Drandtum af sin første Kone Kiersten Truels Daatt en Søn til Daaben blev kaldet Niels baaren af Mandens Sødster Else Niels Dat: Fadderne Peder Truelsen i Borup, Peder {Poulsen} Huusum, Lars {Christensen} Winding {Borup}, og Clemen {Larsen} Hiuvilds kone {Maren Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9253
NOTITS: Peder Troelsen måske bror til moderen. Peder Poulsen Husum og Clemen Larsen Hyvild er naboer.


Nr. 2349 1789.04.09 Thomas Christensen, Harrild- Lille. FAR: Christen Eskildsen Wolling. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen den gamle, Harrild, Brande, 62, nabo.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen den unge, Harrild, Brande, 30, nabo.
FADDER Nr. 4: Inger Sørensdatter, Harrild, Brande, Erik Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Konen Inger Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Skierstorsdag havde Christen Eschildsen Wolling af sin 1ste kone Karen Thomas Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts kone {Ane Christensdatter}, fadderene Peder {Pedersen} Usseltoft, Erick Ericksen d. gamle og unge og Erick Jensens Kone {Inger Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Thomas begravet, 12 uger , 1789 #6280. Alle naboer, forældrene har vel ingen slægt i nærheden.


Nr. 2350 1789.04.19 Peder Mortensen, Brandlund. FAR: Morten Simonsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersen Sønder Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 3: Jeppe Christensen, ?, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 1ste Søndag efter Paaske havde Morten Simonsen i Brandlund af sin 2den kone Maren Peders Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Askærs kone {Karen Nielsdatter}, Fadderne Peder Clemensen i Uhre, Christen {Pedersen} Sønder Askier, Jeppe Christensen og Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9257
NOTITS: Peder Clemmensen er moderens far.


Nr. 2351 1789.04.19 Poul Pedersen, Husum. FAR: Peder Poulsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Flø, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Flø, Brande, Moderens bror på fødegården.
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Faderens søster. Søren Nielsen Dørslunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag havde Peder {Poulsen} Husom af sin 1ste Kone Maren Jens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Povel, baaren af Else Jens Datter i Fløe, Fadderne Søren {Nielsen} Døslund, Jens Jensen Fløe, Søren {Pedersen} Hyvild og Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
Begravelse nr. 6371
NOTITS: Poul begravet, 4 år, 1794 #6371. Else Jensdatter og Jens Jensen i Flø er søskende til moderen. Maren Poulsdatter er søster til faderen. Søren Pedersen er en nabo.


Nr. 2354 1789.05.03 Niels Christensen, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Søster til moderen? Hans Hansen Bankes kone i Bregnhoved, Give.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Mandens far.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 15, Niels Jensen Kjærsgaards søn.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Christensen Skræders kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Hansen Bank, Bregnhoved, Give, Konen Ane Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande, Konen Karen Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Aldmindelig Bede Dag havde Christen Thomsen i Algierlund af sin 1ste kone Birthe Niels Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Hans {Hansen} Bankes kone {Ane Nielsdatter} i Brejenhoved {Bregnhoved, Give}, Fadderne Thomas {Christensen} Algierlund, Christen Sørensen {Hjuler} i Borup, Jens {Nielsen} Kjærsgaard paa Brandholm og Jens {Christensen} Skræders kone {Karen Christensdatter} i Lille Holm.
Begravelse nr. 6380
NOTITS: Niels, 5 år, begravet 1794 #6380. Thomas Christensen er faderens far, Jens Nielsen Kjærsgaard er godsejerens søn på Brandholm, Karen Christensdatter er næsten nabo, Ane Nielsdatter fra Give måske søster.


Nr. 2355 1789.05.17 Peder Hansen, Dørslund. FAR: Hans Pedersen, Dørslund- Over. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Iversdatter, Dørslund, Brande, Enke efter Anders Eriksen †1787
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Dørslund, Brande, Faderens far, som er flyttet med fra Tornvig til Dørslund.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Brejl, ?, Brande, Måske søn af Christen Pedersen Brejl, Lundfod.
FADDER Nr. 4: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsen Dørslunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Ane Eriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 5te Sønd: efter Paaske havde Hans Pedersen i Over Døslund af sin 1ste kone Ane Larsdatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Enken Ane Ivers Dat: Fadderne Peder Hansen, Søren {Nielsen} Døslund, Peder Brejel og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Ane Eriksdatter}.
Begravelse nr. 6284
NOTITS: Begravet, 14 uger, 1789 #6284. Hans Pedersen født i Tornvig, Arnborg. Peder Hansen er faderens far og er flyttet med fra Tornvig. Søren Nielsen og Ane Eriksdatter er naboer.


Nr. 2357 1789.05.21 Knud Ottesen, Lundfod. FAR: Otte Pedersen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Nørlund- Lille, Ikast, Anders Pedersens kone. FT 1787. Anders bror til Otte, begge fra Uhre, Brande.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Nørlund- Lille, Ikast
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Nørlund- Lille, Ikast
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Christi Himmelfarts Dag havde Otte Pedersen i Lundfod af sin 1ste kone Inger Peders Datt: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Knud, baaren af Ander Pedersens kone {Maren Pedersdatter} i lille Nørlund {Ikast}. Fadderne: Peder Pedersen, Anders Pedersen, begge af lille Nørlund i Ikast Sogn, Jens Pedersen i lille Sandfeld og Niels Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i st. Sandfeld.
NOTITS: Knud opnævnt efter moderens afdøde 1. mand Knud Thomsen †1787. Faderens brødre er Anders, Peder, Jens og Niels Pedersen. De er alle fem født i Uhre, sønner af Peder Pedersen *1720 †1782.


Nr. 2359 1789.06.21 Anders Christensen, Brandlund. FAR: Christen Eskildsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Dorthe Andersdatter, Skerris, Brande, Moderens mor. Anders Lassens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lassen, Skerris, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Jens Simonsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. 2 den Sønd: efter Trinit: havde Christen Eschildsen i Brandlund af sin 3de kone Maren Anders Dat: 1 Søn til Daabe, blev kaldet Anders baaren af Anders Lassens kone {Dorthe Andersdatter} i Schierres Fadderne Ander Lassen i Schieres, Jens Skræder i Lille Holm, Jens Simonsen i Brandlund og Jens Simonsens kone {Mette Jensdatter}.
Begravelse nr. 6381
NOTITS: Anders, 5 år , begravet 1794 #6381. Moderens mor Dorthe Andersdatter bærer. Moderens far Anders Lassen fadder. De andre ser ud til at være naboer. --- Faderen kommer kort før 1787 til Brande sogn og præsten har ikke kendt ham, så i 1787 og 1788 skriver præsten Christensen i stedet for Eskildsen. Christen Eskildsen forekommer 1. gang som Christen Christensen i Lille Langkær i folketællingen 1787. 2. gang også som Christen Christensen i #6261 da hans kone Maren Nielsdatter dør 1788. 3. gang i vielsen til hans næste kone Maren Andersdatter (moderen i denne dåb) af Skerris som Christensen Christensen 1788 #8098. 4. gang 1789 i denne dåb #2359 som Christen Eskildsen og 5. gang også som Christen Eskildsen. i #6381 da denne søn Anders dør i 1794 i Skerris ved svigerfaderen. De tre første steder er navnet rettet til det rigtige Christen Eskildsen. ---


Nr. 1944 1790.01.13 Dødfødt, Grarup (Nørregaard). FAR: Søren Christensen Nørgaard. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2. 2den Søndag efter hellig 3 kong: dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup hans dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6287
NOTITS: Skønnet sket 4 dage før begravelsen.


Nr. 2365 1790.01.31 Niels Christian Christensen, Uhre. FAR: Christen Nielsen Nørgaard. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Uhre, Brande, 25, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Han var født i Uhre.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, Organist?
FADDER Nr. 4: Christen Andersen, Tarp, Brande, 32, Peder Christensen Tarps karl, se FT 1787.
FADDER Nr. 5: Dorthe Jørgensdatter, Sandfeld- Lille, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Hans karl Christen Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Konen Dorthe Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Søndag Septuagesima have Christen Nielsen Nørgaard i Uhre af sin første kone Ane Kirstine Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian baaren af mandens Søster Maren Nielsdatter, faderen Christen Peders: Uhre, Jens Pedersen lille Sandfeld, Niels Nielssen, Peder {Christensen} Tarpes Karl {Christen Andersen} og Jens Pedersens Hustru {Dorthe Jørgensdatter} i lille Sandfeld.
Begravelse nr. 6292
NOTITS: Begravet, 14 dage, 1790 #6292. Maren Nielsdatter er faderens søster og går hjemme på gården. Christen Pedersen er faderens stedfar.


Nr. 2367 1790.03.14 Anders Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg, FT 1801. Lars Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld -Bjerre, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Borup, Brande, Peder Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen, Tovdal, Arnborg, Bror til faderen, konen Inger Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Midfaste Søndag havde Søren Andersen Riisberg af Sin første kone Dorthe Sørensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Lars Andersens kone {Inger Christensdatter} i Toudahl {Tovdal, Arnborg}, faderne Mads {Jensen} Riisberg, Erick {Larsen} bierre, Peder Troelsen Borup, og Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter}.
Begravelse nr. 6317
NOTITS: Lars Andersen og Karen Andersdatter er søskende til faderen. Erik Larsens kone Anne Sørensdatter fra Uhre kan være søster til moderen.


Nr. 2368 1790.03.28 Niels Christian Troelsen, Brande By. FAR: Troels Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, ?, Brande, Faderens søster, født i Lille Langkær.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: ? Niels Østergaards karl
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Palme Søndag havde Troels Christensen i Brande af Sin 1ste kone Mette Christensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian baaren af faderens Søster Johanne Christensdatter, faderne Niels {Christensen} Østergaard i Brande {By}, Peder {Pedersen} Arnborg Niel Østergaards karl og Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter}.
NOTITS: Faderens søster Johanne Christensdatter bærer, hun gifter sig fire aar senere med Jens Jensen Boel i Borup. Niels Christensen er faderens bror. Peder Arnborg er nabo.


Nr. 2369 1790.04.04 Lars Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Højgaard, Give, Faderens bror Jens Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Højgaard, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Grarup, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Nabo Poul Jensen Ribjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Paaske dag havde Lars Hansen i Riisberg af sin 1ste kone Ane Christensdatter en Søn til Daaben blev kaldet lars, baaren af Jens Hansens kone {Karen Sørensdatter} i Højgaard i Give Sogn faderne Jens hansen af benævnte Højgaard, lars {Christensen} Nedergaard i lund {Brandlund}, Søren Christensen i Grarup og Poul {Jensen} Risjbergs kone {Mette Nielsdatter}.
Konfirmation nr. 9259
NOTITS: Faderens bror Jens Hansen og hans kone Karen Sørensdatter i Højgaard Give. Moderens brødre Lars Nedergaard Christensen og Søren Christensen. Nabokonen Mette Nielsdatter.


Nr. 2371 1790.04.18 Søren Madsen, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, 34, hjemme på fødegården, som bror Søren Andersen har. Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Borup, Brande, Gift med moderens søster Karen.
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Moderens bror Søren Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 2den Søndag efter Paaske, havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste kone Mette Anderdattter en Søn til Daaben blev kaldet Søren baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}, faderne Søren Andersen og broder Christen Andersen i Riisberg, Peder Troelsen i Borup og Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Faderens søster Johanne Jensdatter af Hyvild bærer. Moderens brødre Søren og Christen Andersen i Risbjerg. Moderens brors Sørens kone Dorthe Sørensdater. Moderens svoger Peder Troelsen gift med søsteren Karen.


Nr. 2373 1790.04.25 Søren Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorthe Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, 30, søster til moderen. Stedfar Christen Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Grene, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Marie Pedersdatter, Flø, Brande, Jens Nielsen Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 3die Søndag efter Paske havde Jens Nørgaard i Uhre, af sin 1ste kone Dorthe Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren baarren af Christen {Jensen} Nør Askiers datter {30, Ane Sørensdatter} faderne Christen {Jensen} Nør Askier, Jens {Nielsen} Green i Fløe, Christen Pedersen Nørgaard i Uhre og Jens {Nielsen} Grenes kone {Johanne Maria Pedersdatter} i Fløe.
Begravelse nr. 6308
NOTITS: Søren, 6 måneder , begravet 1790 #6308. Ane Sørensdatter, som bærer, er moderens søster. Christen Jensen Nørre Askær er moderens stedfar. Christen Pedersen er en nabo. Jens Nielsen Grene havde årevis boet i Uhre indtil 1785.


Nr. 2376 1790.07.11 Thøger Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Thøger Jensen, Lillebrande, Sønder Omme, Moderens far. Kirkebogen har Lassen, hvilket er forkert.
FADDER Nr. 2: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Faderens søster? Mads Christensen Hannerups kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 6te p: Trinit havde Peder Andersen i Schierlund af sin 1ste kone Kiersten Thøgesdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thøge, baaren af Hendrick Pedersens datte Ane i Uhre faderne Thøge Lassen {skal være: Jensen} i lild Brande {Sønder Omme} Jens Thøgesen i Uhre og Peder Hansen i Schierlund og mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Han dimiterer fra Borris Seminarium i 1813 som "meget duelig". Thøger Jensen er moderens far, Jens Thøgersen hendes bror. Peder Hansen er en nabo. Mette Andersdatter måske faderens søster. Mads Hannerups sted Brandlund, se daab #2378.

LINK: Borris Seminarium dimitterede 1808-25.


Nr. 2378 1790.08.29 Peder Madsen Hannerup, Brandlund. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Hans Jensen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Bror til moderen?
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Nabo
FADDER Nr. 3: Peder Christensen? Hannerup, ?, ?, Ser ud til at være faderens bror, ellers ikke set.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 13de p: Trinit havde Mads Hannerup i Brandlund af sin 1ste kone Mette Andersdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder baaren af Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}, faderene Peder Andersen i Schierlund Johan Jørgensen i Brandlund, Peder hannerup og Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
Konfirmation nr. 9286
NOTITS: Tilnavn Hannerup i konfirmation. Peder Hannerup menes at være faderens bror, i faderens skifte, Christen Hannerup Brandholm †1755, står begge navne. Peder Andersen i Skærlund er måske bror til moderen.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2379 1790.08.29 Niels Jensen, Sandfeld- Lille. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen. Christen Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Konen Ane Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme dag havde Jens Pedersen i lille Sandfeld af sin 1ste kone Kiersten Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Christen {Nielsen} Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre faderne Peder pedersen i Uhre Niels pedersen Stor Sandfeld, Jørgen Troelsen i Dito og Peder Pedersen kone {Ane Christensdatter} i Uhre. {Anden skrift:} confirm 1808.
Konfirmation nr. 9284
NOTITS: Ane Kirstine Nielsdatter er søster til moderen. Peder og Niels Pedersen brødre til faderen. Jørgen Troelsen er en nabo.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2380 1790.08.29 Laust Jensen, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jacobsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 17, Datter af Niels Jensen Kjærsgaard Brandholm.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 16, Søn af Niels Jensen Kjærsgaard Brandholm.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Svoger til moderen. Han er gift med moderens søster Mette Jacobsdatter.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Samme dag havde Jens {Henriksen} Tarp af sin første kone magrethe Jacobsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Laust baaren af Jomf Johane {Nielsdatter} Kiersgaard i Brandholm faderne Jens Kiersgaard, Anders Pedersen i Uhre, Hans Pedersens karl paa Brandholm, Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Johanne og Jens Kjærsgaard er godsejerbørn fra Brandholm, nabo til. Anders Pedersen er gift med moderens søster. Peder Christensen Tarp er nabo.


Nr. 2381 1790.09.26 Christen Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birthe Christensdatter, Brandlund, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Østergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Konen Sophie Enevoldsdatter fadder. Han kaldes også Langkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 17 p Trin havde Niels {Christensen} Nyegaard i Brande af sin 2den kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af konens søster Birthe Christensdater faderene Niels {Christensen} Østergaard Hans {Jensen} Smed og Peder Christensen alle af Brande, og Niels Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}.
Begravelse nr. 6352
NOTITS: Christen, 2½ år , begravet 1793 #6352. Birthe Christensdatter er søster til moderen. De formodes begge født i Brandlund. Resten ser ud til at være naboer.


Nr. 2384 1790.12.05 Mads Christensen, Lundfod. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Otte Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Nabo, Niels Pedersen Arvads kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Dom 2da Adventus havde Christen Madsen i Lundfod af sin 2den Kone Mette petters Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} i Lundfod, faddere Anders {Jensen} Arevad, Otte Pedersen i Lundfod, Esper {Jesper Nielsen} Møller {Arvad Mølle} og Niels {Pedersen} Arevads Kone {Ane Jørgensdatter}.
NOTITS: Christen Madsen kom udensogns fra i 1790. Han er født i Kibæk. Han købte Otte Pedersens gård 1790. Otte flyttede til Skerris.


Nr. 2385 1790.12.19 Troels Pedersen, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensens kone. Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Svoger til moderen, gift med hendes søster.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Tovdal, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Dom: 4te Adventus havde peder Truelsen i Borup af sin 2den Kone Karen Anders Dat: 1 Søn til Daaben blev kladet Truels, baaren af Mads Jensens Kone {Mette Hansdatter} i Risisberg, Fadderne Mads Jens {en} Søren Andersen begge af Riisberg, Lars Andersen i Toudal Arnborg Sogn og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} i Borup.
NOTITS: Karen Andersdatter og Søren og Lars Andersen er søskende til moderen. Johanne Jensdatter nabo.


Nr. 2387 1791.01.02 Knud Pedersen, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Søster til faderen. Søren Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Svoger, gift med faderens søster Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Chrisen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Grarup, Brande, Christen Pedersens steddatter, Karen Nielsdatters datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Nielsen, Grarup, Brande, Svoger, gift med faderens søsters, Karen Nielsdatter, datter Elles Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Søndagen efter Nyt Aar havde Peder Nielsen Askier af sin 1ste Kone Johanne Kields Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Knud, baaren af Søren Jørgensen Kone {Maren Nielsdatter} i Giufve, Fadderne Thomas Kieldsen store Lankier, Christen Pedersen Sønder Askier, Christen Jens {en} Nørre Askier og Lars Nielsens Kone {Elles Christensdatter} i Grarup. {Anden skrift:} confirm 1807.
Konfirmation nr. 9260
NOTITS: Maren og Karen Nielsdatter er søstre til faderen. Thomas Kjeldsen er bror til moderen. Christen Pedersen og Christen Jensen er naboer.


Nr. 2389 1791.01.16 Peder Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jonas Eriksen Harrild, Harrild, Ejstrup, Svoger, gift med faderens søster Ane Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens enke. Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Uhre, Brande, †1790. Hans enke Else Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2den Sønd: efter H. 3 Kong. Dag havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste Kone Maren Jørgens Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af mandens Moder Maren Niels Dat. Fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup} Christen Pallesen Fløe og Peder Nielsens Enke {Else Pedersdatter} i Uhre.
Konfirmation nr. 9295
NOTITS: Faderens mor Maren Nielsdatter, faderens søster Else Pedersdatter, faderens svoger Jonas Eriksen, Harrild, Ejstrup gift med søsteren Ane Pedersdatter.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2390 1791.01.23 Peder Thomasen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen Brogaard. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, ?, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Moderens bror, se daab #2005 i 1774.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Vestergaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 3die=Sønd efter Dito [H. 3 Kong.]: havde Thomas {Nielsen} Brogaard af sin 1ste Kone Mette peders Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Peder Baaren af Konens Syster Else Peders Dat: fadderne er Palle Pedersen Borup, Niels {Larsen} Westergaard Grarup, Peder Andersen Schierlund og Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter}.
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Peder, 3 år, begravet 1794 #6383. Moderens søster Else Pedersdatter. Moderens bror Palle Pedersen.


Nr. 1942 1791.01.30 Dødfødt, Grarup. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup dødfødte barn..'}
Begravelse nr. 6315


Nr. 2395 1791.02.20 Jens Sørensen, Borup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Ane Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Katrine Jensdatter, ?, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Nabo i Brandlund 1787.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande, 1787 tjener Katrine ved ham.
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom. Septuagesima havde Søren Jensen Smed i Borup af sin 1ste Kone Ane Kields Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Cathrine Jens Datter Mandens Syster; Fadderne Thomas Kieldsen store Lankier, Søren {Larsen} Biere i Borup, Ander Christensen Døslund og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. {Anden skrift:} confirmeret 1808.
Konfirmation nr. 9285
NOTITS: Katrine Jensdatter er faderens søster. Thomas Kjeldsen er moderens bror. Søren Larsen nabo. Katrine tjener maaske stadig (1787) ved Anders Christensen.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2396 1791.03.13 Troels Madsen, Drantum. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Sørensdatter, Brandholm, Brande, Gifter sig af Brandholm 1797 med smed Jens Christensen Brandholm mark.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Borup, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, Nabo, 18, søn af Christen Hansen i Kragsig.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 1ma Jejunii havde Mads Nielsen i Drantum af sin 1ste Kone Kirsten Truels Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Truels, baaren af Ane Cathrine Sørens Dat, som tiente paa Brandholm; Fadderne Peder Truelsen i Borup, Peder {Poulsen} Husum Jens {Christensen} Kragsig, og Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9283
NOTITS: Peder Troelsen er moderens bror. Resten ser ud til være naboer.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2397 1791.05.01 Christian Madsen, Blæsbjerg. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Nabo. Christen Nielsen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Tornvig, Arnborg, Familie?
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Husum, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 1ma p. Pascha havde Mads Jensen i Blesberg af sin 1ste Kone Else Marie Jens Dat: 1 søn til Daaben, blev kaldet Christian, baaren af Christen {Nielsen} Døslunds Kone {Ane Eriksdatter}, Fadderne Christen Nielsen Døslund, Jens Jensen Tornvig {Arnborg}, Peder {Poulsen} Husom og Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}.
NOTITS: Familieforhold usikre.


Nr. 2401 1791.08.07 Christen Pedersen, Alkærlund. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Ane Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 18, Niels Jensen Kjærsgaards datter.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Lundfod, Brande, Ellers altid kaldt Christen, her Christian.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 27, Peder Hansens bror.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Lundfod, Brande, Navn fra dåb i 1790 #2384. Christen Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 7ma post Trinit: havde Peder Christensen Boel i Algierlund af sin 2den Kone Ane Mads Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Jomfrue Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard paa Brandholm, fadderne Christian Madsen i Lundfoed, Thomas {Christensen} Algierlund, Niels Hansen i Schierlund og Christian {Christen} Madsens Kone {Mette Pedersdatter} i Lundfod.
NOTITS: Fra tidlig tid, før 1744, har der været et hus til indsiddere i Alkærlund, Peder Christensen Boels familie har boet der.


Nr. 2402 1791.08.28 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Askær- Sønder, Brande, Skal være søn/stedsøn af Christen Pedersen, men en sådan findes ikke. Fejl i kirkebogen, kunne være Niels Christensen, 24, som er hjemme i 1787. For en sikkerheds skyld er Nørre Askær ogsaa kontrolleret, der er heller ingen søn Christen.
FADDER Nr. 3: Morten Simonsen, Brandlund, Brande, Hans kone hedder Maren Pedersdatter, måske familie.
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Grarup, Brande, Christen Andersen Skerris kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande, Konen Inger Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom: Xma p. Trinit havde Peder Jensen Skræder i Uhre af sin 1ste Kone Ane Peders Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Christen Pedersens Kone {Karen Nielsdatter} i Sønder Askier Fadderne Christen {Pedersen} Askier, hans Søn Christen {fejl! Navn forkert} Morten Simonsen i Brandlund og Christen {Andersen} Schierris Kone {Inger Nielsdatter} i Grarup. {Anden skrift:} død d. 23de October 1827 i Kjøbenhavn, hvor han var i besøg hos en [?] broder.
Konfirmation nr. 9297
NOTITS: Familieforhold uklar.


Nr. 2404 1791.10.23 Niels Larsen, Grarup. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels {Larsen?} Vestergaards kone, Grarup, Brande, ?? Niels Larsen er ifølge FT 1787 enkemand det år. Maaske har han giftet sig igen. Her er han 60 år.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Vestergaard, Grarup, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen død 4 måneder før, hans enke. Hun er (moster) dvs. søster til moderens mor Karen Nielsdatter gift 2. gang med Christen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom XVIII va = p. Trinit havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste Kone Elles Christens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Niels {Larsen} Vestergaards Kone {mystisk for en enkemand at have en kone} i Grarup; Fadderne: Niels {Larsen} Vestergaard, Christen {Pedersen} Sønder Askier, Peder Andersen Grarup og Povels Jensens Enke {Mette Nielsdatter} i Riisberg.
Begravelse nr. 6386
NOTITS: Niels, 2½ år, begravet 1794 #6386 i Risbjerg, hvor familien er flyttet hen. Faderens far er Niels Larsen Vestergaard, som er enke i 1787 og ikke ses gift, konen et mysterium. Christen Pedersen er moderens stedfar og Mette Nielsdatter hendes moster.


Nr. 2406 1791.11.27 Hans Eskildsen, Grarup. FAR: Eskild Hansen. MOR: Birthe Nielsdatter.
BÅREN AF: Birthe Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Skerris, Brande, 31, Anders Larsens søn.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Grarup, Brande, 17, Peder Andersens, nævnt 1790-93 i Grarup, søn.
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Grarup, Brande, Lars Nielsen Vestergards kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Tjenestepigen Birte Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Grarup, Brande, Nævnt 1790-93 i Grarup, søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Nielsen Vestergaard, Grarup, Brande, Konen Elles Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1ste=Søndag i Advent havde Eschild Hansen i Grarup af sin 1ste Kone Birthe Niels Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Hans, baaret af Truels {Christensen} Brandes Pige Birthe Christens Datter; Fadderne Sørens Christensen Grarup, Lars Andersen Schierris, Peder Andersens Søn {17, Anders Pedersen} og Lars {Nielsen} Vestergaards Kone {Elles Christensdatter}.
NOTITS: Tilsynesladende naboer.


Nr. 2407 1791.11.27 Mads Sørensen, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Flø, Brande, 32, Jens Jensens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Dørslund, Brande, Nabo, 1787-92, kom fra Tornvig Arnborg.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, 35, Bror til fæsteren Søren Andersen.
FADDER Nr. 4: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone. Svigerinde til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande, Konen Ane Eriksdatter fadder ved broderens Søren Nielsens barn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme Dag [1ste=Søndag i Advent] havde Søren {Nielsen} Døslund af sin 1ste Kone Maren Povels Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Else Jens Datter Fløe, Faddere Povel {Jakobsen} Husom Hans Pedersen Døslund, Christen Andersen Risbjerg og Christen Nielsens Døslunds Kone {Ane Eriksdatter}.
Konfirmation nr. 9291
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Hans Pedersen en nabo. Ane Eriksdatter er gift med faderens bror Christen Nielsen også i Dørslund.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2409 1791.12.27 Søren Christian Bertelsen, Uhre. FAR: Bertel Christensen Tirsvad. MOR: Johanne Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen, †1791, Risbjergs datter.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Karen Poulsdatters stedfar, gift 1791 med Poul Jensens enke Mette Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Foged, Uhre, Brande, Sognefoged.
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande, 17, Jens Pedersens stedsøn, Ane Larsdatters søn.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Niels Sørensens kone. Mor til Karen Jensdatter, der bærer.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen, Risbjerg, Brande, †1791, afdød. Datter Karen Poulsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Gift med Poul Jensens enke Mette Nielsdatter, stedfar til Karen Poulsdatter, der bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 2den Juule Dag havde Bertel {Christensen} Tirsvad Skoleholder i Uhre af sin 1ste kone Johanne Kirstine Sørens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren Christian, baaren af Povel {Jensen †} Riisbergs Datter Karen {Jensdatter}; fadderne Niels Sørensen Riisberg, Peder {Pedersen} Foged, Otte Sørensen i Uhre og Niels Sørensens kone {Mette Nielsdatter} i Riisberg.
Begravelse nr. 6332
NOTITS: Søren Christian, 14 dage , begravet 1792 #6332. Bertel Tirsvad kommer fra Klovborg og har tilsyneladende ikke familie i Brande. Peder Pedersen og Otte Sørensen er naboer i Uhre.


Nr. 2410 1791.12.27 Jens Andersen, Langkær- Store. FAR: Anders Larsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Skerris, Brande, 17, Anders Larsens datter i Skerris
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Thomas Lassen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Nabo. Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme Dag [2den Juule Dag] havde Anders Lassen i St: Lankier af sin 2den kone Ane Christens Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Anders Lassens Datter i Schierris Ane {Andersdatter}, fadderne Erick {Larsen} Biere, Søren {Larsen} Biere, Thomas Lassen i Grarup og Thomas Kieldsens kone {Ane Jakobsdatter} i St. Lankier.
Konfirmation nr. 9287
NOTITS: Anders, Erik, Søren og Thomas Larsen synes at være brødre, som kom fra Grarup. Deres far kunne være Lars Sørensen i skattemandtallet 1763. Anders og Thomas Larsen er vel brødre, for Anders - kommer til Langkær fra Grarup - ejer en del af 13A Grarup, hvor Thomas bor. Søren Larsen køber Sandfeldbjerre, som Erik Larsen driver videre.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2412 1792.02.12 Erik Christensen, Dørslund. FAR: Christen Nielsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, 19, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen Gammel, Harrild, Brande, 65, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Foged, Uhre, Brande, Sognefoged.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Unge Erik Eriksens, 34, kone.
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen den Unge, Harrild, Brande, Konen Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Søndag Sexagesima havde Christen Nielsen Døslund af sin 2den kone Ane Ericks Datter 1 Søn til Daabe, blev kaldet Erick, baaren af konens Syster i Harrild Johanne Ericks Datter, fadderen gl Erick Ericksen i Harrild, Peder {Pedersen} Foged i Uhre, Anders Christensen Døslund og Ung Ericks {Ericksens} kone {Ane Sørensdatter} i Harrild.
Begravelse nr. 6339
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Gammel Erik Eriksen er moderen far, Johanne Eriksdatter moderens søster. Anders Christensen er en nabo. Ane Sørensdatter er moderens brors unge Erik Eriksens kone.


Nr. 2415 1792.03.14 Jens Pedersen, Husum. FAR: Peder Poulsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Faderens søster, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Moderens bror, født i Flø.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Svoger til faderen, gift med hans søster Maren Poulsdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande, Måske på dette tidspunkt flyttet til Lilleholm, som er nabo.
FADDER Nr. 4: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Mads Jensen Blæsbjergs kone, moderens svigerinde, gift med hendes bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Onsdagen d. 14de Martii havde Peder Povelsen i Husom af sin 1ste kone Maren Jens Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Søren Nielsens kone {Maren Poulsdatter} i Døslund, fadderene Mads {Jensen} Blæsbjerg, Søren {Nielsen} Døslund, Niels {Christensen} Donnerup og Mads {Jensen} Blæsbjergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Maren Poulsdatter er faderens søster. Mads Jensen er moderens bror. Niels Christensen Donnerup vel en art nabo.


Nr. 2416 1792.04.01 Niels Christian Christensen, Uhre. FAR: Christen Nielsen Nørgard. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Christen Pedersens kone, faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar. Konen Ane Henningsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Født og opvokset i Uhre.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Uhre, Brande, Christen Olesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen Smed, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Palme Søndag havde Christen {Nielsen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone Ane Kirstine Niels Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian, baaren af Christen Pedersens kone {Ane Henningsdatter} i Uhre, faddere Jens Pedersen Lille Sandfeld, Christen Pedersen, Jens {Pedersen} Nørgaard, og Christen Olesens kone {Ane Thomasdatter}, alle af Uhre.
Konfirmation nr. 9311
NOTITS: Båren af faderens mor Ane Henningsdatter. Christen Pedersen er faderens stedfar. Nogle naboer.


Nr. 1943 1792.04.09 Dødfødt, Grarup. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6338


Nr. 2421 1792.05.28 Jens Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Moderens søster. Erik Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Svoger, gift med faderens søster Mette Andersdatter.
FADDER Nr. 3: Michel Andersen, Risbjerg, Brande, ?
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Moderens mor, Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 2den Pintze Dag havde Søren Andersen i Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Sørens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Erick Lassens kone {Ane Sørensdatter} i Biere; fadderene Jens Pedersen i Uhre, Mads Jensen og Michel Andersen i Riisberg og Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6359
NOTITS: Dør godt et år gammel. Ane Sørensdatter, der bærer, er moderens søster. Ane Larsdatter moderens mor. Jens Pedersen hendes stedfar. Mads Jensen er gift med faderens søster Mette. Michel Andersen kunne se ud som en bror til faderen, men usikker.


Nr. 2424 1792.07.01 Peder Larsen, Uhre. FAR: Lars Christian Dynesen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren ? Bundgaard, Uhre, Brande, Nabo? Familie?
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Dynesen, Uhre, Brande, 19, faderens bror. Er hjemme hos deres fader Dynes Larsen i Uhre.
FADDER Nr. 4: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Palle Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Bror til moderen. Konen Johanne Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 'Dom: 4ta post Trinit: havde Lars Christian Dynesen af sin 1ste kone Alse Peders Dat. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Maren Bundgaard, fadderne Jens Truelsen, Hans {Jensen} Smed, Christen Dynesen, alle af Uhre og Palle Pedersens kone {Johanne Madsdatter} i Fasterholt {Arnborg}.
Konfirmation nr. 9292
NOTITS: Christen Dynesen er faderens bror. Palle Pedersen er moderens bror. Bæreren er ikke klar, hun kan være Christen Christensen Bundgaards enke †1798.


Nr. 2426 1792.07.29 Niels Laustsen, Drantum. FAR: Laust Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, Hyvild, Brande, Clemmen Larsen Hyvild tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Drantum, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Uhre, Brande, ? ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 8da p F Trin: havde Laust Nielsen i Drantum af sin første kone Maren Christensdatter, en søn til Daaben: blev kaldet Niels, baaren af Clemen {Larsen} Hyvilds Pige, Anne Jensdatter faddere vare Clemen {Larsen} Hyvild, Mads Nielsen drantum Søren Christensen i Uhre, og en en Pige paa Brandholm, navnlig Anne Pedersdatter.
NOTITS: Dette ægtepar kendes ellers ikke i Brande. Nyt er ogsaa, at der er to familier i Drantum, den gamle med Mads Nielsen og denne. Laust Nielsens kone ses igen i Drantum 1794. Barnet her Niels Laursen ses FT 1840-50 i Gribstrup, Klovborg, gift med Elisabeth Jensdatter *1784c Grædstrup og to børn. FT 1834 i Vrads By.


Nr. 2431 1792.11.18 Jørgen Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens søster. Jørgen Troelsen Sandfelds kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 19, Mette Kirstine i FT 1787, Jørgen Pedersen Holtums datter.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Karen Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. Dom 24 p. Trin. havde Niels Pedersen i Fløe af sin 1ste kone, Maren Jørgensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Jørgen {Troelsen} Sandfelds Hustrue {Karen Jørgensdatter}- fadderene vare Jørgen {Pedersen} Holtum af Arnborg Sogn. Christen Pallesen, Peder Pedersen af Fløe, og Jørgen {Pedersen} Holtums Datter Mette {Jørgensdatter}.
Begravelse nr. 6445
NOTITS: Jørgen, 6 år, begravet 1798 #6445. Karen og Mette Jørgensdøtre er søster til moderen. Jørgen Pedersen Holtum moderens far.


Nr. 2434 1792.12.02 Anders Pedersen, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Borup, Brande, Jens Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Søren Simonsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande, Peder Iversens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Iversen, Brande By, Brande, Peder og Søren Iversen brødre.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Borup, Brande, Konen Johanne Marie Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme Dag [1ma in Adventu] havde peder Trulsen i Borup, af sin 3 kone Maren Andersdatter, en Søn til Daaben - blev kaldet Anders baaren af Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} i Borup - fadderne vare Søren Simonsen i Borup, Peder Iversen, og Hustrue i Lundfod, og Søren Iversen, tienende i Præstegaarden -
Konfirmation nr. 9298
NOTITS: Peder Iversen er gift med faderens søster Karen. Jens Nielsen Grene var 1790 i Flø, han flytter meget rundt.


Nr. 2439 1793.03.28 Jens Pedersen, Alkærlund. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, 33, Hans Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Bertel Sørensen, Skærlund, Brande, Peder Hansens karl.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine ?, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Skærlund, Brande, Hans datter Marie Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Hans karl Bertel Sørensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Dom coenædni {coena domini, skærtorsdag} havde Peder {Christensen} Boel af Algierlund, af sin 1ste kone Anne Madsdatter, en Søn til Daaben - blev kaldetJens, baaren af Hans Pedersens Datter Marie {Hansdatter} i Schierlund - fadderne vare Thomas {Christensen} Algierlund, Christen Madsen Lundfod, Peder Hansens Karl Bertel Sørensen i Schierlund og Pigen Anne Katrine paa Brandholm.
NOTITS: Synes at være mest naboer.


Nr. 2442 1793.04.28 Christen Larsen, Brandlund. FAR: Lars Christensen Nedergaard. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, Faderens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Brandlund, Brande, Jens Nielsen Grenes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Dom 4ta p. F. Pascale havde Lars Christenen i Lund af sin 1ste kone, Anne Jensdatter, En Søn til Daaben blev kaldet Christen; baaren af Mandens Pige Maren Sørensdatter - fadderene: Søren Christensen af Grarup, Christen Nielsen af Lund, Truels Iversen af Grarup, og Jens Greenes Hustrue i Lund.
Begravelse nr. 6378
NOTITS: Christen, 41 uger, begravet 1794 #6378. Søren Christensen faderens bror. Christen Nielsen nabo.


Nr. 2443 1793.05.05 Peder Christian Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Skærlund, Brande, Moderens mor. Thøger Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Thøger Jensen, Skærlund, Brande, Konen Maren Pedersdatter Hannerup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom 5ta p. F. Paschale havde Peder Andersen i Schierlund af sin 1ste kone Kirsten Thøgersdatter en Søn til Daaben blev kaldet Peder Christian - baaren af Thøger Jensens kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i Schierlund - fadderne Jens Thøgersen og hust. {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Christen Thøgersen i Fløe, og Peder Hansen i Schierlund.
Konfirmation nr. 9309
NOTITS: Moderens mor Maren Pedersdatter Hannerup. Moderens brødre Jens og Christen Thøgersen. Nabo Peder Hansen.


Nr. 2445 1793.05.05 Peder Christian Pedersen, Lundfod. FAR: Peder Madsen Skræder. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Sørensdatter, Lundfod, Brande, Peder Iversens pige i Lundfold
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersens søn har overtaget Vester Arvad.
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, 16, søn af Anders Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Tjenestepige Abelone Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Eodem die [Do 5ta p. F. Paschale] havde Peder Madsen Skræder i Lundfod a fsin 1ste kone Maren Xstensdatter en Søn, til Daaben, blev kaldet Peder Christian, baaren af peder Iversens Pige, Abelone Sørensd. i Lundfod - fadderne Peder Christen og hust. {Karen Jensdatter} i Blesberg, Peder Nielsen og Jørgen Andersen af Arrevad -
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Peder Christian, 1 år, begravet 1794 #6388. Peder Christensen og kone forhenværende naboer i Lundfod.


Nr. 2446 1793.05.19 Peder Jensen, Sandfeld- Lille. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Otte Pedersens, faderens brors, kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersens kone. Faderens svigerinde.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Konen Inger Pedersdatter bærer. Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Fest 1mo Pentecostes havde Jens Pedersen Lille Sandfeld af sin 1ste kone Kirsten Nielsdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i Schierris - fadderne Peder Pedersen og hustrue {Ane Christensdatter} af Uhre, Xsten Nielsen Nørgaard ibidem, og Niels Pedersen store Sandfeld.
Konfirmation nr. 9326
NOTITS: Otte, Peder og Niels Pedersen er faderens brødre.


Nr. 2449 1793.08.04 Jens Jensen, Uhre. FAR: Jens Jørgensen Skræder. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: ? ? Kocks kone, Omvraa, Sønder Omme, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Nabo. Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Hans Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mads Jørgensen, Uhre, Brande, Muligvis faderens familie. Gifter sig 1794 med enken Anne Iversdatter af Brandlund.
NÆVNT Nr. 1: ? Kock, Omvraa, Sønder Omme, Konen bærer. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 10ma p. F. Trinit. havde Jens Jørgensen Skræder i Uhre af sin 1ste kone, Anne Jensd. en Søn stil Daaben blev kaldet Jens, baaren af Kocks kone i Omwraae: fadderne: Anders Pedersen, og Hustru {Mette Jakobsdatter}, Hans Dynesen; og Mads Jørgensen, alle af Uhre bye.
NOTITS: Kock af Omvraa Sønder Omme ikke identificeret. Mads Jørgensen muligvis bror til faderen. Resten er naboer.


Nr. 2451 1793.09.08 Søren Troelsen, Brande By. FAR: Troels Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Brande By, Brande, 19, pige opfostret ved Niels Christensen Langkær i Østergaard.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Alle, Brande By, Brande, Første gang set i Brande sogn.
FADDER Nr. 2: Karen Christensdatter Royen, Brande By, Brande, Jens Nielsen Alles kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs karl. Kunne være Nielses bror?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom: 15 p. F. Trinit. havde Truels Christensen i Brande bye, af sin 1ste kone Mette Christensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Niels {Christensen} Langkiers Pige {plejedatter:} Mette Sørensdatter, fadderne vare Jens {Nielsen} Alle, og hustrue {Karen Christensdatter Royen}, Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder {Christensen}, alle af Brande bye -
Konfirmation nr. 9316
NOTITS: Niels Christensen Langkær og faderen er brødre fra Langkær. Mette Sørensdatter er Niels Langkærs plejebarn og Peder Christensen hans karl i længere tid (mindst fra 1787). Jens Alle og kone er naboer kommet nylig fra Assing.


Nr. 2452 1793.09.29 Michel Pedersen, Hyvild. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Moderens mor, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Mormoderens bror.
FADDER Nr. 2: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Clemmen Andersen, Skerris, Brande, Faderens far.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 18 p. Trinit havde Peder Clemensen af Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet michel, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}: fadderne vare Mads Jensen, og Hust: {Mette Andersdatter} af Riisberg, Clemen Lassen Hyvild, og Clemen Anders. af Schierris -
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Michel, 7 uger, begravet 1793 #6366. Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Hendes bror er Mads Jensen med kone. Clemmen Andersen er faderens far. Clemmen Larsen er nabo.


Nr. 2457 1794.02.16 Christen Pedersen, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Grarup, Brande, Christen Andersen Skerris kone i Grarup.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen? Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Palle Christensen Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande, Konen Inger Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Dom. 7tuages havde Peder Jensen Skræder i Uhre af sin 1ste kone, Anne Pedersdatter, en Søn til Daaben, kaldet Christen : baaren af Christen Andersens kone {Inger Nielsdatter} i Grarup. fadderne Xsten {Pedersen} Askier Palle Christensen Fløe, Niels Nielsen og hust. {Maren Thomasdatter} af Uhre -
Konfirmation nr. 9354
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.


Nr. 2458 1794.03.02 Jens Christian Larsen, Dørslund. FAR: Lars Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Grarup, Brande, Troels Iversen, datter Anne Troelsdatter fadder.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Anders Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Datte Anne bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Dom: esto Mihi havde Lars Hansen i Døslund af sin 1ste kone Anne Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian, baaren af Truels Iversens Datter Anne {Troelsdatter} i Grarup - fadderne Lars {Christensen} Nedergaard i Lund, Søren {Nielsen} Døslund, Anders Xstensen og hustru {Karen Pedersdatter} af Døslund.
Konfirmation nr. 9296
NOTITS: Naboer tilsyneladende.


Nr. 2459 1794.03.02 Christen Mathiasen, Grarup. FAR: Mathias Christensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Alkærlund, Brande, Christen Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Grarup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Grarup, Brande, Lige flyttet fra Risbjerg til Grarup.
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Konen Else Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Eodem Die [Dom: esto mihi] havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone Anne Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Christen {Thomsen} Algierlunds kone {Else Jensdatter} - faddere vare Jens {Pedersen} Nørgaard, Peder Hansen, Søren Christensen og hustrue {Birte Jensdatter}, alle af Grarup bye -
Konfirmation nr. 9342
NOTITS: Familieforhold ikke kendte.


Nr. 2462 1794.04.06 Thomas Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: Mette Bertelsdatter, Jelling By, Jelling, Moderens halvsøster
FADDER Nr. 1: Anders Larsen Overgaard, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Sandfeld-Bjerre, Brande, Han var fra Arvad, giftede sig 1793 til Sandfeldbjerre.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande, Faderens søn.
FADDER Nr. 4: Sidsel Mikkelsdatter, Hyvild, Brande, Peder Clemmensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom 5ta Jenunii have Clemen Andersen i Schierris, af sin 3die kone Anne Thomasdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Thomas, baaren af konens Søster, Mette Berthelsd. af Jelling: fadderne: Anders {Lassen} Overgaard i Langkiær, Jens Andersen Biere {Sandfeldbjerre}, Peder Clemmensen og Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter} af Hyvild -
Konfirmation nr. 9315
NOTITS: Mette Bertelsdatter er moderens halvsøster fra Jelling. Anders Larsen Overgaard er nabo. Peder Clemmensen er faderens søn af første ægteskab.


Nr. 2463 1794.04.06 Anders Gamborg Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Johansdatter, Brande By, Brande, Tjenestepige ved degnen.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Langkærs langårige karl.
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anne Christensdatter, Brande, By, Degnens tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Do: Palmarum havde Niels Christensen Nyegaard i Brand af sin 2den kone Maren Christensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Anders Gamborg, baaren af Maren Johansdatter hos degnen - fadderne Niels {Christensen} Langkier i Brande, og karl, Peder Christensen, Truels Christensen og Hustrue {Mette Christensdatter}, Degnens Pige, Anne Xstensd. Alle af Brande {By}.
NOTITS: Degnens pige tilføjet i PKB.


Nr. 2464 1794.05.04 Christen Pedersen, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone. Morten Christensen er bror til moderen, som ses på Brandholm 1776 og faderen og moderen er faddere ved Morten 1781 i Thyregod kirkebog.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Do: 2da p. F. Pasc. havde Sognefoged Peder Pedersen i Uhre af sin 1ste kone Anne Christensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Morthen Xstensens kone {Margrethe Christensdatter} fra Hellebierget {Hesselbjerre} i Tyregod Sogn. Fadderen Christen Nielsen af Døslund, Henrick Nielsen, og Jens Thøgersen, og Hustrue {Ane Marie Henriksdatter}, alle af Uhre bye -
Konfirmation nr. 9322
NOTITS: Moderen er søster til Morten Christensen i Hesselbjerre, Thyregod, hvis kone Margrethe Christensdatter bærer.


Nr. 2465 1794.06.09 Christen Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, 34, moderens søster, Christen Jensens steddatter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Nabo. Kaldes kun Jens Pedersen, faderen kaldes altid Jens Pedersen Nørgaard for at skille dem.
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, 20, nabo, Jens Pedersens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre-Askær, Askær- Nørre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Festo 2do Pentecostes havde Jens Pedersen Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone Dorthe Sørensdatter, en søn til Daaben, blev kaldt Christen baaren af Xsten {Christen Jensen} Nør Askiers Datter {steddatter}, Anne {Sørensdatter} , Fadderne Jens Pedersen og Søn Otte {stedsøn: Sørensen}, Xsten Nielsen Nørgaard og Hustrue {Ane Kirstine Nielsdatter}, alle af Uhre bye -
Konfirmation nr. 9323
NOTITS: Moderen og Anne Sørensdatter er søstre. Christen Jensen er deres stedfar i Nørre Askær, resten er naboer.


Nr. 2466 1794.06.29 Troels Jørgensen, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Karen Jørgensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Kommer fra Flø, gifter sig til Holtum 1793 i Arnborg. Svoger til moderen.
FADDER Nr. 3: Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, Moderens søster, Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Flø, Brande, Gift med moderens søster Maren Jørgensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Kirsten Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom 2da p. Trinit havde Jørgen Truelsen i St: Sandfeld af sin 1ste kone, Karen Jørgensdater, en Søn til Daaben blev kaldt Truels , baaren af N. Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i St: Sandfeld - fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Hans Pedersen og Hustrue {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum, og Niels Pedersen af Fløe. {Anden skrift:} død 7de Jan 1840.
Konfirmation nr. 9357
NOTITS: Kirsten Troelsdatter, som bærer, er faderens søster. Derefter moderens familie, faderen Jørgen Pedersen Holtum, søster Mette Kirstine Jørgensdatter og svoger Niels Pedersen Flø gift med søsteren Maren Jørgensdatter.


Nr. 2467 1794.07.06 Peder Hansen, Brande By. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens, moderens brors?, kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Smed, Borup?, Brande, Familie? Ses i Grarup, fra 1791 i Borup.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette ? Niels Christensen Langkærs tjenestepige, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Bodil Langmark Ross, Brande By, Brande, Var gift med grovsmed Jakob Rosch af Brande By.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Konen Kirsten Thøgersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 3ta p. Trin. havde hans Jensen Smed i Brande {By} af sin 1ste kone Mette Andersd. en Søn til Daaben, kaldet Peder, baaren af Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund: fadderne Søren Smed N. {Niels Christensen} Langkier, og Niels {Christensen} Langkiers pige Mette, og Bodill Ross; alle af Brande Bye.
Konfirmation nr. 9314
NOTITS: Peder Andersen kunne være moderens bror. Søren Jensen måske i familie til faderen. Resten er naboer.


Nr. 2468 1794.07.13 Lars Thomasen, Grarup. FAR: Thomas Larsen. MOR: Anna Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsen, faderens brors, kone.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Søren Larsen, Borup, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Brandt, Grarup, Brande, Nabo. Peder Mathiesens enke.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mathiesen, Grarup, Brande, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 4ta p. Trinit havde Thomas Lassen Grarup af sin 1ste kone Anna Sørensd. en Søn til Daaben blev kaldet Las, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St. Langkier: fadderne Anders Lassen af Langkier, Søren Lassen af Borup, Søren Jensen af Lund {Brandlund}, og Peder Mathiesens Enke {Maren Pedersdatter Brandt}
Konfirmation nr. 9319
NOTITS: Ander og Søren Larsen er brødre til faderen. Søren Jensen er Søren Kierkegaards bedstefar. Maren Pedersdatter en nabo, hendes mand Peder Mathiesen er død mellem nov. 1793 (#6364, søn begravet) og juli 1794 men ikke indført som begravet i Brande kirkebog.


Nr. 2470 1794.08.10 Mads Christian Madsen, Drantum. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Drantum, Brande sogn, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 21, søn af Christen Hansen. Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Christian Christensen Ørbæk, Drantum, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Drantum, Brande, Laust Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nielsen, Drantum, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 8va p. Trinit havde Mads Nielsen Drantum af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. en Søn til Daaben, blev kaldt Mads Christian, baaren af Mandens Søster Maren {Nielsdatter}, fadderne vare: Peder {Poulsen} Husum, Jens {Christensen} Kragsig, Mads {Christian Ørbæk} Christensen, og Laust Nielsen kone {Maren Christensdatter}, begge af Drantum.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet, 2 år, 1796 #6412. Maren Nielsdatter er faderens søster, som er hjemme i Drantum. Mads Christian Ørbæk er faderens stedfar. Maren Christensdatter vel indsidder i Drantum.


Nr. 2472 1794.08.17 Anders Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Faderens søster, Mads Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Hans Andersen, Tovdal, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande, Gift med Ane Sørensdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Moderens søster, gift 2. gang med Jens Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. dito [Dom 9ma p Trinit] havde Søren Andersen Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Sørensd. en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Andersdatter}: fadderne Jens Pedersen Uhre Hans Andersen Toudahl {Tovdal, Arnborg}, item Jens {Andersen} Biere {Sandfeld-Bjerre}, og Hustru {Ane Sørensdatter}.
Konfirmation nr. 9294
NOTITS: Alle er familie. Mette Andersdatter, som bærer, er faderens søster, Hans Andersen hans bror. På moderens side stedfaderen Jens Pedersen, søsteren Ane Sørensdatter og hendes mand Jens Andersen.


Nr. 2475 1794.09.14 Ole Christensen, Uhre. FAR: Christen Olesen Smed. MOR: Anne Thomasdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande, Nabo, Niels Larsens datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Thomasen, Brandlund, Brande, 20, bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Uhre, Brande, Nabo, Niels Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 13tia p. Trinit havde Xsten olesen Smed i Uhre af sin 1ste kone Anne Thomasd. en Søn til Daabe, blev kaldet Ole, baaren af Niels Lassens Datter i Uhre, Kirsten {Nielsdatter}, fadderne vare Thomas Pedersen og Sønn Niels {Thomasen} af Lund, og Niels Nielsen og Hustrue {Maren Thomasdatter}
NOTITS: På moderens side faderen Thomas Pedersen og broderen Niels Thomassen. Ifølge skiftet 1796 efter Thomas Pedersen er Maren Thomasdatter ikke datter af ham, se BG Brandlund matr. 12a-13a. Ole Christensen †1869 Vildbjerg bliver gift 1819 i Nørre Vium med Kirsten Jørgensdatter *1786c Snejbjerg †1850-54 Timring. De er bosat Timring 1834-50.


Nr. 2483 1794.11.23 Peder Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Uhre, Brande, 17, nabo, Jens Pedersens datter
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Jens (Pedersen) Nørgaard er forskellig fra Jens Pedersen på Storgård.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Jens Pedersens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersen Sognefogeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Datteren Ane Jensdatter bærer. Jens Pedersen ikke lig med Jens (Pedersen) Nørgaard.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
29. Dom: 23 p. Trinit havde Niels {Nielsen} Organist af Uhre, af sin 1ste kone Johanne Christensd., en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens Pedersen Datter {Ane Jensdatter} i Uhre - fadderne: Jens {Pedersen} Nørgaard, Jens {Christensen} Bundgaard, Jens Pedersens Søn {stedsøn} Otte {Sørensen}, og Peder {Pedersen} Sognefogeds kone {Ane Christensdatter}, alle af Uhre.
Konfirmation nr. 9310
NOTITS: Familie ikke set her.


Nr. 2484 1794.11.30 Søren Pedersen, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Flø, Brande, 19, Christen Pallesens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens søster, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, 34, Søren Sørensens søn. Kunne måske også være Peder, 15.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensens, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter og søn Søren eller Peder Sørensen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Dom 1ma in Adventu havde Peder Pedersen Usseltoft af sin 1ste kone, Anne Christensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Søren baaren af Christen Pallesens Datter Else {Christensdatter}, af Fløe: Fadderne Jens Pedersen Uhre Ander Xstensen Døslund, Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter}, og Søn {Søren Sørensen} af Fløe.
Konfirmation nr. 9321
NOTITS: Moderens søster Else Christensdatter bærer. Faderens bror Jens Pedersen og søster Mette Pedersdatter og den sidstes søn Søren.


Nr. 2486 1794.12.21 Eskild Christensen, Harrild- Lille. FAR: Christen Eskildsen Wolling. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Olesdatter??, Harrild, Ejstrup, Nabo. Betegnes Ole Pallisens datter i kirkebogen, men han ser ikke ud til at have børn, hverken i FT 1787 eller FT 1801. Måske hans tjenestepige?
FADDER Nr. 1: Ole Pallesen, Harrild- Mellem, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Harrild, Brande, 20, nabo, Erik Jensens søn
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensen Langkærs tjenestepige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Søn Jens Eriksen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Chdristensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Dom 4ta in Adventu havde Xten {Eskildsen} Wolling af Harrild {Lille Harrild}, af sin 1ste kone, Karen Eskildsdatter {forkert: skal være Thomasdatter}, en Søn til Daaben, blev kaldet Æskild, baaren af Ole Pallesens Datter {ingen børn set, måske tjenestepige} i Eistrup=Harrild - fadder Ole Pallesen, Erick Jensens Søn {Jens Eriksen} af Harrild, Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}, og Niels {Christensen} Lankiers Pige i Brande bye -
Konfirmation nr. 9339
NOTITS: Moderens navn Karen Eskildsdatter forkert i kirkebogen, se dåb #2349 hvor det korrekte Thomasdatter er angivet. Mest naboer. Christen Wolling kommer udensogns fra og har ingen familie i Brande. En Eskild Christensen født i Brande sogn ses i Jelling 1850 men 76 år gammel, skulle være født 1774c - 20 års forskel.


Nr. 2487 1794.12.26 Peder Jensen, Brandlund. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, ?, Brande?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Margrethe Jakobsdatter, Brandlund, Brande, Thomas Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Grarup, Brande, 17, søn af Laust/Lars Pedersen i Grarup.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Festo 2do Nativ Xsti havde jens Greene i Lund af sin 2den kone Johanne Marie Pedersd. en Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af konens Søster Anne Pedersdatter fadderne Lars {Christensen} Nedergaard, og Thom. Pedersens kone {Margrethe Jakobsdatter} af Lund, Jens {Pedersen} Nørgaard Uhre og Peder Lausen Grarup.
NOTITS: Anne Pedersdatter, vel af Brande sogn et sted, er moderens søster. Jens Nielsen er fra Grene i Arnborg.


Nr. 2488 1795.01.18 Iver Sørensen, Kragsig. FAR: Søren Iversen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Faderens bror Troels Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, Lars Christensen Windings kone.
FADDER Nr. 4: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Moderens far
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Winding, Lilleholm, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom 2da p. Epiphan. havde Søren {Iversen} Kragsig, af sin 1ste kone Kirsten Xstensd. en Søn til Daabben blev kaldet Iver , baaren af Truels iversens kone {Maren Christensdatter} i Grarup fadderne var: Jens {Christensen} Skræder af L: Holm, Lars {Christensen} Windings kone {Maren Jensdatter} ibid., Xsten {Hansen} Kragsig, og Truels Iversen Grarup.
Konfirmation nr. 9355
NOTITS: Faderens bror Troels Iversen. Moderens far Christen hansen Kragsig.


Nr. 2489 1795.01.25 Erik Jensen, Sandfeld- Bjerre. FAR: Jens Andersen Bjerre. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsens kone. Anders bror til moderens afdøde mand Erik Larsen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens svoger, gift med hendes søster Dorthe Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer. Moderen var før gift med Anders Larsens bror Erik Larsen, som døde for to år siden i 1792.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Dom 3tia p. Epiph. havde Jens Andersen Biere af sin 1ste kone, Anne SørensDatt. en Søn til Daaben blev kaldet Erick, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i Langkier fadderne Jens pedersen Uhre, Søren {Andersen} Riisberg, og Clemen {Andersen} Schierrris og Hustrue {Ane Thomasdatter}:
Konfirmation nr. 9320
NOTITS: Moderens stedfar Jens Pedersen. Båren af afdøde mand Erik Larsens bror Anders' kone Ane Christensdatter i Store Langkær. Søren Andersen gift med moderens søster Dorthe.


Nr. 2490 1795.03.08 Thøger Jensen, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Anne Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Skærlund, Brande, Faderens mor. Thøger Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter.
FADDER Nr. 2: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Gift med moderens søster Anne Henriksdatter.
FADDER Nr. 4: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Thøger Jensen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 7 Dom 3tia Jejunii havde jens Thøgersen Uhre, af sin 1ste kone, Anne Marie Henrichsdatt 1 Søn til Daaben blev kaldet Thøger , baaren af Thøger Jensens kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i Schierlund: fadderne vare Peder Andersen Schierl: Henrich Nielsen Uhre, item Peter {Nielsen} Arrevad og Hustru {Anne Henriksdatter}.
Konfirmation nr. 9313
NOTITS: Maren Pedersdatter Hannerup er faderens mor. Peder Andersen gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter. Henrik Nielsen er moderens far. Anne Henriksdatter er moderens søster gift med Peder Nielsen i Arvad.


Nr. 2491 1795.05.17 Christen Nielsen, Grarup. FAR: Niels Jensen Grene. MOR: Edel Christensdatter Vipskov.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter Vipskov, Bæktoft, Skarrild, Jens Iversens kone, hun gift 1792 2. gang. 1. gang 1784 i Brande med Anders Jensen Østergaard ved Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Grarup, Brande, ?Bror til Søren Christensen.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Grarup, Brande, Nabo, 1788 fra Brandlund til Grarup.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Grarup, Brande, Nabo, 1793 fra Risbjerg til Grarup.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Troels Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom 6tia p. F. Paschale havde Niels Jensen Greene i Grarup af sin 1ste kone, Edetl Christensd. {Vipskov} en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af konens Søster Magrethe Bechtoft {Christensdatter Vipskov, stedet Bæktoft i Skarrild sogn}: fadderne: Niels og Søren Christensen, Peder Hansen, og Truels Jørgensens kone, alle af Grarup.
Konfirmation nr. 9325


Nr. 2493 1795.05.25 Jens Larsen, Brandlund. FAR: Lars Christensen Nedergaard. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Grarup, Brande, 27, moderens søster. Hjemme i Grarup, hvor hende og moderen født.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande, Bror til faderen
FADDER Nr. 2: Troels Iversen, Grarup, Brande, Svoger til faderen, gift med faderens søster Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Brandlund, Brande, Nabo, Jens Nielsen Grenes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Festo 2do Pentecostes havde Lars Christensen i Lund {Brandlund} Jens, baaren af Konens Søster Maren {Jensdatter}, fadderne: Søren Christensen, Troels Iversen, og Peder Hansen, alle af Grarup, og Jens {Nielsen} Greenes Hustru {Margrethe Pedersdatter}, Lund {Brandlund}.
Konfirmation nr. 9312
NOTITS: Maren Jensdatter er moderens søster, Troels Iversen gift med faderens søster Maren Christensdatter.


Nr. 2498 1795.09.06 Jens Clemmensen, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror Christen Jensen Utofts kone. Navn FT 1801.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Ikke set om han er familie.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo. Ikke familie, han kommer fra Skerris.
FADDER Nr. 4: Sidsel Michelsdatter, Hyvild, Brande, Peder Clemmensen Hyvilds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dom 14 p. Trinit. havde Clemen Lassen af Hyvild af sin 1ste kone, Maren Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Xsten {Jensen} Utofts kone {Kirsten Jensdatter} i omvraae: fadderne Xsten {Nielsen} utoft Thomas Kieldsen Langkier, Peder {Clemmensen} Hyvild og Hust. {Sidsel Michelsdatter}.
Konfirmation nr. 9336
NOTITS: Christen Jensen Utoft er bror til moderen.


Nr. 2499 1795.09.13 Morten Nielsen, Skærlund. FAR: Niels Mortensen Skærlund. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Skærlund, Brande, Faderens mor, gamle Morten Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 31, Nabo, Peder Hansens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen gamle, Skærlund, Brande, Moderens far, Ane Nielsdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 15 p. Trinit havde Niels Morthensen Schierlund af sin 1ste kone, Karen Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Morthen, baaren af gamle Morten Petersens kone {Ane Nielsdatter} i Schierlund: fadderne: Peder Hansen, Niels Hansen, Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
Begravelse nr. 6402
NOTITS: Moderens mor, resten naboer.


Nr. 2502 1795.10.25 Troels Pedersen, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter, Borup, Brande, Søster til Faderen, Peder Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Mathias Christensen Grarup, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, gammel, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Kiergaard , Borup, Brande, Har lige købt det halve af Nørregaard. Kom til Brandlund fra Sønder Omme 1791c. Født i Strellev.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Borup, Brande, Hun kaldes Christensdatter andetsteds i Brande kirkebog, hvilket er forkert.
NÆVNT Nr. 1: Peder Iversen, Borup, Brande, Konen Karen Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom: 21 p. Trinit have Peder Truelsen i Borup af sin 2den kone Maren Andersd., en Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter}. fadderne: Mathias {Christensen} Grarup. gl: Jens {Jensen} Søndergaard, item Jens Pedersen {Kiergaard} og Hust. {Maren Pedersdatter} af Borup.
NOTITS: Karen Troelsdatter søster til faderen. Jens Pedersen Kiergaard er for kort tid kommet til Brande sogn og er nabo.


Nr. 2504 1795.12.20 Jens Peder Thomasen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen Brogaard. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Pallesdatter, Borup?, Brande, Christen Christensen Bundgaard i Borup kones, Dorte Pallesdatters, søster.
FADDER Nr. 1: Thøger Jensen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Konen Karen Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Niels Mortensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande
NÆVNT Nr. 2: Dorte Pallesdatter, Borup, Brande, Inger Pallesdatters søster, Christen Christensen Bundgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 4ta in Adventu havde Thomas Nielsen Broegaard af sin 2den kone, Dorthe Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Jens Peter, baaren af Inger Pallesd., Xsten {Christensen} Bundgaard kones {Dorte Pallesdatter} Søster i Borup: fadderne vare Thøger Jensen, Peder Andersen, Niels Morthensen og Hustrue {Karen Christensdatter}: alle af Schierlund.
Konfirmation nr. 9338
NOTITS: Familieforhold ikke kendte. Ser ud som om hele Skærlund, som er nabo til, er faddere.


Nr. 2505 1795.12.26 Jørgen Jensen, Brandlund. FAR: Jens Jørgensen Skræder. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Iversdatter, Brandlund, Brande, Mads Jørgensen Skomagers kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Nørholm, Brande, Lars Christensen Windings kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 4: Mads Jørgensen Skomager, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Festo 2do Nativit Xti havde Jens Jørgensen Skræder i Brandlund af sin 1ste kone Anne Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Mads {Jørgensen} Skomagers kone {Anne Iversdatter} i Lund: fadderne vare Lars {Christensen} Winding og Hustrue {Maren Jensdatter}, Jens {Christensen} Skræder af Lille Holm, og Mads Jørgensen Skomager i Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ikke klart om Jens og Mads Jørgensen er brødre.


Nr. 2506 1796.01.04 Henrik Pedersen, Arvad. FAR: Peder Nielsen Arvad. MOR: Anne Henriksdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Moderens mor. Afdøde Henrik Pedersens enke.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jesper Nielsen Møller, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Svoger til moderen, hvis mor bor på aftægt ved ham i Uhre.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Afdød, enken Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 1ma p. Epiphan: havde Peder {Nielsen} Arrevad af sin 1ste kone Anne Henricks Datter, en Søn til Daaben, blev kaldet Henrick, baaren af Henrick Pedersens Enke {Mette Pedersdatter} i Uhre: fadderne var Sr. Jens {Pedersen} Lund, og Jesper {Nielsen} Møller, item Jens Thøgernsen, og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
Konfirmation nr. 9362
NOTITS: Moderens mor Mette Pedersdatter bærer. Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen. Jesper Nielsen Møller og Jens Pedersen Lund er naboer.


Nr. 2507 1796.01.31 Jens Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen Flø. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, Faderens bror Palle Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen Harrild, Harrild, Ejstrup, Gift med faderens søster Ane Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Moderens mor, Jørgen Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom 6agesima havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste kone Maren Jørgensd. en Søn til Daaben, blev kalddet Jens, baaren af Palle Pedersens Datter {steddatter}, Maren {Jensdatter} i Fasterholdt faddere Jonas {Eriksen} Harrild {Ejstrup}, Jørgen {Pedersen} Holthum og Hust. {Maren Nielsdatter} Søren Sørensen, og Xsten Pallesen af Fløe.
NOTITS: Båret af faderens bror Palle Pedersens steddatter i Fasterholt, Arnborg. Jonas Eriksen gift med faderens søster Ane Pedersdatter. Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter er moderens forældre fra Holtum, Arnborg.


Nr. 2508 1796.01.31 Jens Jespersen, Arvad Mølle. FAR: Jesper Nielsen. MOR: Anne Jensdatter Leth.
BÅREN AF: Bodil Marie Lauridsdatter, Remme, Ikast, Anne Jensdatter Leths bror Jens Jensen Leths kone i Ikast.
FADDER Nr. 1: Jens Leth, Remme, Ikast, Vel moderens bror Jens Jensen Leth, men kunne også være hendes far Jens Sørensen Leth.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die [Dom 6agesima] havde Mølleren Jesper Nielsen i Arrevad af sin 1ste kone, Anne {Jensdatter} Læth, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Konens Broderkone {broder: Jens Jensen Leth gift med Bodil Marie Lauridsdatter} i Icast=Sogn: fadderne vare Jens {Jensen} Læth i Remme {Ikast}, Sr. Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Peder Nielsen og Moder {Ane Jørgensdatter} af Arrevad.
NOTITS: Moderens far Jens Sørensens Leth i Remme Ikast. Båret af moderens bror, Jens Jensen Leths kone Bodil Marie Lauridsdatter i Ikast. Tak til Arne Feldborg af hammerum-herred.dk for navnene til "Konens Broderkone".


Nr. 2510 1796.02.14 Niels Jensen, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 23, nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Winding, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, Lars Christensen Windings kone, datter af Jens Hansen Væver.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom: 1ma Jejunii havde Jens {Christensen} Skræder i L. Holm af sin 2den kone, Karen Xstensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Niels, baaren af Jomf {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard: fadderne Peder og Jens Pedersen af Uhre, Lars {Christensen} Winding og Hustr {Maren Jensdatter} af Lille Holm.
Konfirmation nr. 9324


Nr. 2511 1796.02.14 Jens Mathiasen, Grarup. FAR: Mathias Christensen Grarup. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, 22, Peder Nielsen Askærs datter
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Grarup, Brande, Se begravelsen #6295.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Nabo. Søren Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Datter Kirsten Pedersdatter, 22, bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Eodem die [Dom: 1ma Jejunii] havde Mathias {Christensen} Grarup, af sin 1ste kone, Anne Jensdatt. en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Peder {Nielsen} Askiers Datter {Kirsten Pedersdatter} fadderne: Jens {Pedersen} og Søren {Christensen} Nørgaard med Hustr. {Birte Jensdatter} af Grarup, og Thomas {Christensen} Algierlund.


Nr. 2517 1796.05.29 Christen Sørensen, Kragsig. FAR: Søren Iversen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Moderens mor. Christen Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Troels Iversen Grarup, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Troels Iversens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Moderens far. Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dom 1ma p Trinit. havde Søren Iversen af Kragsig, af sin 1ste kone Kirsten Xstensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Xsten Hansens kone {Johanne Jensdatter} i Kragsig: - fadderne: Lars {Christensen} Winding, Truels {Iversen} Grarup, og Hustrue {Maren Christensdatter}, og Xsten Kragsig.
Konfirmation nr. 9341
NOTITS: Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Moderens far Christen Hansen. Troels Iversen er faderens bror.


Nr. 2518 1796.07.10 Peder Christensen, Tarp. FAR: Christen Andersen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Tarp, Brande, 17, moderens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Lars Andersen, Tovdal, Arnborg, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 7ma p. Trinit havde Xsten Andersen Tarp, af sin 1ste kone Kirsten Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af barnets Søster Anne Marie {Pedersdatter}. fadderene: Jens {Jensen} Søndergaard i Borup, Søren {Andersen} Riisberg, og Hustru {Dorte Sørensdatter} og Lars {Andersen} Toudahl {Arnborg}.
Konfirmation nr. 9364
NOTITS: Moderens datter Anne Marie Pedersdatter bærer. Jens Jensen Søndergaard er moderens far. Søren og Lars Andersen er faderens brødre.


Nr. 2520 1796.09.11 Christen Nielsen, Brandlund. FAR: Niels Christensen Stenkløver. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, 20, Anders Christensen Midtgaards datter
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Nørholm, Brande, Lars Christensen Windings kone.
FADDER Nr. 4: Jens Midtgaard, Brandlund, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 16 p. trinit havde Niels Xstensen af Lund {Brandlund}, af sin 1ste kone Mette Pedersd. en Søn til Daaben blev kaldt Christen, baaren af Anders {Christensen} Mitgaards Datter {Karen Andersdatter} i Lund, fadderne: Jens {Nielsen} Greene, Lars {Christensen} Winding og Hustrue {Maren Jensdatter}, og Jens Mitgaard af Lund.
NOTITS: Ser ud til at være naboer.


Nr. 2521 1796.09.25 Peder Nielsen, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, ?, Brande, Moderens søster, ellers ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Foged, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld-Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Jørgen Troelsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom 18 p. Trinit havde N{iels} Pedersen af St. Sandfeld, af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder , baaren af konens Søster, Mette {Troelsdatter}: fadderne: Peder {Pedersen} Foged {Sognefoged}, Jens {Pedersen} L: Sandfeld, Jørgen Truelsen og Hustr. {Karen Jørgensdatter} af St. Sandfeld.
Konfirmation nr. 9356
NOTITS: Moderens søster Mette Troelsdatter bærer. Moderens bror er Jørgen Troelsen. Jens Pedersen og Peder Pedersen sognefoged er brødre til faderen.


Nr. 2524 1796.10.30 Jonas Eriksen, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Jonasdatter, Harrild, Ejstrup, 23, Jonas Eriksens datter.
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Anne Pedersdatter, Harrild, Ejstrup, Jonas Eriksens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen Storgaard, Ejstrup By, Ejstrup, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Gift med Lene Eriksdatter, faderens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. dom 23 p. Trinit. havde Erick Jens{en} Harrild af sin 2den kone, Inger Sørensdatter, en Søn til Daabe, blev kaldet Jonas, baaren af Jonas Harils Datter Anne {Jonasdatter}: fadderne Johas {Jonas} Harrild, og Hustr. {Anne Pedersdatter} Xsten {Sørensen} Storgrd af Eistrup, og Peder {Christensen} Woilung {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Familieforholdet til Jonas Eriksen på den anden side åen i Ejstrup sogn ikke klart, hvis der er noget.


Nr. 2526 1797.01.08 Jens Pedersen, Blæsbjerg. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Lundfod, Brande, Vel ikke gift, for ingen mand angivet.
FADDER Nr. 1: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande, Moderens bror, se dåb #2325.
FADDER Nr. 3: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Mads Jensen Blæsbjergs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Dom: 1ma p. Epiphan. havde Peder Xstensen af Blesberg af sin 2den kone Karen Jensd:, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af konens Søster Kirsten Jensd. Lundfod - fadderne vare Peder Madsen af Lund {Brandlund}, Peder {Jensen} Skræder af Uhre, og Mads {Jensen} Blesberg, og Hustru {Else Marie Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9340
NOTITS: Kirsten Jensdatter bærer, moderens søster. Peder Jensen er moderens bror.


Nr. 2528 1797.01.29 Erik Andersen, Langkær- Store. FAR: Anders Larsen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Jens Andersen Bjerres kone. Hendes første mand var Erik Larsen, bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Thomas Larsen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiphan.] havde Anders Lassen af st. Lankier, af sin 2den kone, Anne Xstensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Erick, baaren af Jens {Andersen} Bierris=kone {Ane Sørensdatter}: fadderne Clemmen {Andersen} Schierris og Hustr. {Ane Thomasdatter} Thomas Lassen af Grarup, og Søren {Larsen} Bierre af Borup.
NOTITS: Thomas og Søren Larsen er brødre til faderen.


Nr. 2529 1797.01.29 Christen Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Christen Nielsen, Brande By, Brande, 30, Faderens søn.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs karl.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Nabo, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Bjerrre, Grarup, Brande
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiphan.] havde Niels {Christensen} Nygaard af Brande {by} af sin 2den kone, Maren Xstensdatt. en Søn til Daaben blev kaldet Xsten Christen, baaren af Mandens Søn Xsten Nielsen: fadderne Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder Xstensen, Truels {Christensen} Brandes Hust. {Mette Christensdatter} og Xsten {Pedersen} Biere af Grarup.
NOTITS: Her bliver ganske usædvanligt og enestående båret af en mand! Christen Nielsen er faderens søn. Resten er naboer, undtagen Christen Pedersen fra Grarup, som vist ikke er familie.


Nr. 2531 1797.02.26 Søren Larsen, Grarup. FAR: Lars Sørensen. MOR: Marianne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, 21, søster til faderen, Christen Jensens datter, der gifter sig 2 maaneder senere.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Dorte Sørensdatter, Uhre, Brande, Søster til faderen, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 3: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Bror til Ane Larsdatter i Nørre Askær, som er mor til faderen og Anne og Dorte.
FADDER Nr. 4: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Dorte Sørensdatters søn, Jens Pedersens stedsøn.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre-Askær, Askær- Nørre, Brande, Steddatter Anne Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Stedsøn Otte Sørensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. fastelavns Søndag havde Lars Sørens: af Grarup med sin 1ste Kone Mariane Pedersd: en Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Christen {Jensen} Nør Askiers Datter {steddatter} Ane Sørensd: faderne Jens {Pedersen} Nørgaard og hustru {Dorte Sørensdatter} af Uhre, Clemand {Larsen} Hyvild, og Jens Pedersens Søn {stedsøn} Otte {Sørensen} af Uhre,
Begravelse nr. 6513
NOTITS: Begravet 6 år gammel 1803. Lars Sørensen er født i Nørre Askær, søn af Søren Larsen og Ane Larsdatter, som blev 2. gang gift med Christen Jensen. Han og konen flytter senere til Nybygget, Ejstrup. Anne Sørensdatter


Nr. 2535 1797.03.19 Niels Hansen, Uhre. FAR: Hans Dynesen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Konens søster, begge født i Lille Sandfeld, Christen Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 3: Dynes Larsen, Uhre, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre (Nørregaard), Brande, Konen Ane Kirstine Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 3tia Jejunii havde Hans Dynesen Uhre, af sin 1ste kone, Karen Nielsdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels, baaren af Xsten Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre: fadderne Lars Diinesen og Hust. {Else Pedersdatter} Diines Lassen, og Peder Nielsen, alle af Uhre.
Begravelse nr. 6458
NOTITS: Ane Kirstine Nielsdatter er moderens søster. Lars Dynesen er faderens bror og Dynes Larsen hans far.


Nr. 2536 1797.04.30 Thomas Christensen, Uhre. FAR: Christen Olesen Smed. MOR: Anne Thomasdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 3: Margrethe Jakobsdatter, Brandlund, Brande, Thomas Pedersens, †1796, enke.
FADDER Nr. 4: Niels Thomassen, Brandlund, Brande, 24, Margrethe Jakobsdatters søn.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Død året før †1796.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom 2da p. Paschale havde Xsten Olesen Smed af Uhre, af sin 1ste kone Anne Thomasdater, en Søn til Daaben, blev kaldet Thomas, baaren af Jomfr: {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard paa Brandholm: fadderne: Jens {Andersen} Bierre, Jens {Christensen} Kragsig, Thomas Pedersens enke {Margrethe Jakobsdatter} og Søn Niels {Thomasen} af Lund.
NOTITS: Margrethe Jakobsdatter er moderens stedmor. Niels Thomasen moderens bror.


Nr. 2537 1797.06.05 Jens Christian Jeppesen, Askær- Sønder. FAR: Jeppe Christensen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Larsdatter, Hedegaard, Ejstrup, 20, Laurids Christensen Hedegaards datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Kaldet Christen Sønder Askær.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Askær, Dørslund, Brande, Var før på denne gård.
FADDER Nr. 4: Johanne Kjeldsdatter, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 5: Christen Christensen Hallundbæk, Hallundbæk, Ejstrup, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Hedegaard, Ejstrup, Datteren Anne Marie Larsdatter bærer. Enten Laurids Christensen eller hans kone Inger Christensdatter søskend til Jeppe Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 12: Festo 2do Pentekostes: havde Jeppe Xstensen S: Askier, af sin 1ste kone Anne Marie Pedersdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Laus {Laurids Christensen} Hedegaards Datter Anne Marie {Lauridsdatter}: fadderne: Xsten {Pedersen} S: Askier, Peder {Nielsen} Askier og Hustrue {Johanne Kjeldsdatter}, og [DKB: mandens broder] Xsten Hallingbeck {Hallundbæk} af Eistrup Sogn.
Begravelse nr. 6423
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Christen Christensen Hallundbæk er bror til faderen. Laurids Christensen eller Inger Christensdatter søskend til faderen.


Nr. 2538 1797.06.05 Bertel Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Bertelsdatter, Jelling, 22, moderens halvsøster, fælles mor Johanne Jensdatter i Jelling.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen Skerris, Skerris, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Otte Pedersen Skerris' kone.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen Hyvild, Hyvild, Brande, Faderens søn af første ægteskab.
FADDER Nr. 4: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dito Samme Dag [Festo 2do Pentekostes] Clemen Andersen Schierris, af sin 3die kone Ane Thomasd. en Søn til Daaben blev kaldet Berthel, baaren af [DKB: konens søster] Maren Berthelsd. af Jelling: fadderne otte {Pedersen} Schierris og Hust. {Inger Pedersdatter} Peder {Clemmensen} Hyvild, og Xsten {Andersen} Schierris [DKB: af Grarup].
Begravelse nr. 6467
NOTITS: Begravet 3 år ga,,eø o 1800. Moderens halvsøster Maren Bertelsdatter bærer. Peder Clemmensen er faderens søn af 1. ægteskab. Christen Andersens er faderens bror.


Nr. 2542 1797.07.09 Mads Christian Madsen, Drantum. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Drantum, Brande, Faderens søster, som er hjemme i Drantum.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Lundfod, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Maren Andersdatter, Lundfod, Brande, Peder Troelsens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Gift med moderens søster Karen Troelsdatter.
FADDER Nr. 4: Hans Iversen, Dørken, Thyregod, Gift med faderens søster Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 4ta p. Trin. havde Mads Nielsen Drantum, af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. en Søn til Daaben blev kaldet Mads Christian, baaren af [DKB: mandens søster] Maren Nielsdatter Drantum: fadderne: Peder Truelsen og Hustrue {Maren Andersdatter}, item Peder Iversen af Lundfod, og Hans Iversen af Dürchen {Dørken} i Tyregod Sogn.
Konfirmation nr. 9385
NOTITS: Opnævnt efter faderens stedfar Mads Christian Ørbæk. Båren af faderens søster Maren Nielsdatter. Moderens bror Peder Troelsen og søster Karen Troelsdatters mand Peder Iversen. Hans Iversen er gift med faderens søster Else Nielsdatter.


Nr. 2544 1797.10.08 Peder Thomsen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen Brogaard. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Skærlund, Brande, Nabo, hjemme hos broderen Peder Hansen.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Konen Karen Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom 17ma p. Trinit. havde Thomas Nielsen Broegaard og sin 2den kone Dorthe Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder baaren af Niels Morthensens kone {Karen Christensdatter} i Schierlund: fadderne: Peder og Niels Hansen, og Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
NOTITS: Synes kun at være en slags naboer.


Nr. 2546 1797.11.26 Søren Christian Bertelsen, Uhre. FAR: Bertel Christensen Tirsvad. MOR: Johanne Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Elles Poulsdatter, Risbjerg, Brande, 19, steddatter af moderens bror Niels Sørensen og Mette Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens bror, begge født i Pomphole Thyregod. Elles Poulsdatter stedfar.
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Jens Pedersens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Jens? Poulsen, Risbjerg, Brande, 16, Niels Sørensens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Sognefogeden Peder Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Stedsøn Otte Sørensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 24 p. Trinit d. 26 Novembr havde Skoleholderen Bertel {Christensen} Thiirsvad i Uhre, af sin 1ste kone Johanne Kirstine Sørensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Søren Christian baaren af Elles Poulsdatter Riisberg: fadderne Niels {Sørensen} Riisberg, Jens Pedersens Søn {stedsøn: Otte Sørensen} i Uhre, Niels {Sørensen} Riisbergs Søn {stedsøn: Jens? Poulsen}, og Sognefogedens {Peder Pedersen} kone {Ane Christensdatter} -
NOTITS: Opkaldt efter begge bedstefædre. Niels Sørensen er moderens bror, begge født i Pomphole, Thyregod, far Søren Pedersen. Elles Poulsdatter stedfar er Niels Sørensen. Bertel Tirsvad er fra Klovborg og har ingen familie i Brande.


Nr. 2547 1797.12.26 Anders Jensen, Sandfeld- Bjerre. FAR: Jens Andersen Bjerre. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Faderens mor, Anders Jensen Arvads enke.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Gift med moderens søster Dorte Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Moderens søster, gift med Søren Andersen.
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, 20, faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande, Afdød. Enken Mette Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. D: 26 Decembr havde Jens Andersen Bierre, af sin 1ste kone Anne Sørensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Anders baaren af Anders {Jensen} Arrevads Enke {Mette Knudsdatter} fadderne Jens Pedersen Uhre, Søren Andersen Riisberg, og Hustru {Dorte Sørensdatter}, og Jørgen Anders. Arrevad.
Konfirmation nr. 9363
NOTITS: Faderens mor Mette Knudsdatter bærer. Moderens stedfar er Jens Pedersen. Dorte Sørensdatter er søster til moderen. Jørgen Andersen er bror til faderen.


Nr. 2550 1798.02.18 Niels Kjærsgaard Jensen, Kragsig. FAR: Jens Christensen Kragsig. MOR: Anne Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Brandholm, Brande, 22, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Ny ejer af Brandholm
FADDER Nr. 2: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Ovesdatter, Brandlund, Brande, Peder Andersens kone, "Offersdatter".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Dom. Baptisimi Salvati d. 18 Febr: havde Jens {Christensen} Kragsig af sin 1ste kone Anne Kathrine Sørensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard baaren af Pigen Anne Xstend. paa Brandholm, - fadderne Hr. Otte Arrevad, Xsten {Hansen} Kragsig, samt Peder Andersen, og Hustru {Karen Ovesdatter} af Lund {Brandlund}. -
NOTITS: Opkaldt efter tidligere ejer af Brandholm, Niels Jensen Kjærsgaard. Faderens søster Anne Christensdatter bærer. Faderens far er Christen Hansen.


Nr. 2553 1798.03.18 Thomas Mathiasen, Grarup. FAR: Mathias Christensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Donnerup By, Give, Faderens bror Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Donnerup By, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Kjeld Thomasen, Langkær- Store, Brande, 19, Thomas Kjeldsens søn
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Søn Kjeld Thomasen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Midfaste=Søndag d 18 Martii havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone, Anne Jensdatter, en Søn til Daaben; blev kaldet Thomas, baaren af Xsten Xstensen kone {Ane Larsdatter} af Gifve Sogn fadderne Søren Xsten og Hust. {Birte Jensdatter} Grarup Mandens broder Xsten Xstensen af Gifve=Sogn, og Thom. Kielsens Søn {Kjeld Thomasen}, af Langkier.
Begravelse nr. 6436
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Faderens bror er Christen Christensen i Donnerup Give, hans kone Ane Larsdatter bærer. Søren Christensen er nabo.


Nr. 2554 1798.03.21 Laust Pedersen, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersen Sønder Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Morten Simonsen, Brandlund, Brande, Gift med Maren Pedersdatter, muligvis familie til moderen.
FADDER Nr. 4: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Sønder-Askær, Askær- Sønder, Brande, Ses også ved forældrenes dåb #2457, er muligvis i familie med moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Onsdagen d. 21 Martii havde Peder {Jensen} Skræder af Uhre, af sin 1ste kone Anne Pederd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Laust, baaren af Xsten {Pedersen} S: Askiers Hustru {Karen Nielsdatter}: fadderne: Peder Xstensen Blesberg og Hustrue {Karen Jensdatter}, Morthen Simonsen af Lund {Brandlund}, og Jens Truelsen Uhre.
Konfirmation nr. 9365
NOTITS: Familieforhold ukendte. Christen Pedersens navn to gange ved anden dåb 2457 og denne, han kan være familie til moderen, som kan Morten Simonsens kone i Brandlund Maren Pedersdatter.


Nr. 2557 1798.04.22 Laust Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande, 18, faderens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Poulsdatter, Uhre, Brande, Jens Christensen Bundgaards kone.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 4: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Nabo, Jens Pedersens stedsøn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Stedsøn Otte Sørensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom 2da p. F. Paschale d. 22 Apriil havde Niels {Nielsen} Organist af sin 1ste kone Johanne Xstensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Laust, baaren af Mandens Datter Kirsten {Nielsdatter} - fadderne Jens {Christensen} Bundgaard og Hust. {Karen Poulsdatter} Christen {Andersen} Tarp, og Jens Pedersen Søn {stedsøn: Otte Sørensen} i Uhre.
Konfirmation nr. 9361
NOTITS: Faderens datter Kirsten Nielsdatter bærer.


Nr. 2560 1798.05.13 Christen Gydesen, Borup. FAR: Gyde Pallesen. MOR: Else Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Uhre, Brande, Gift med moderens bror Jens Christensen Bundgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. dito Samme Dag [Dom 5ta Pasch: d 13 Maj] havde Gøde Pallesen Borup af sin 1ste kone Else Marie Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Jens {Christensen} Bundgaards kone {Karen Poulsdatter} i Uhre: fadderne Jens {Christensen} Bundgaard, Jens {Jensen} Boel, og hustru {Johanne Christensdatter}, og Xsten {Christensen} Bundgaard af Borup.
Konfirmation nr. 9380
NOTITS: Jens og Christen Christensen Bundgaard er brødre til moderen.


Nr. 2561 1798.05.13 Jens Christensen, Tarp. FAR: Christen Andersen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Søster til moderen, se dåb #2419. De andre søstre er gift eller døde. Gammel Jens Jensen Søndergaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Kærgaard, Tarp, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Tarp, Brande, Jens Pedersen Kærgaards kone.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, gammel, Borup (Søndergaard), Brande, 75 år.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. dito Samme Dag [Dom 5ta Pasch: d 13 Maj] havde Xsten Andersen Tarp, af sin 1ste kone Kirsten Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af gl: Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Ane Jensdatter} i Borup: fadderne Jens Pedersen {Kærgaard} Tarp og hust. {Maren Pedersdatter}, Niels Pedersen St. Sandfeld, og Søren Andersen Riisberg.
Konfirmation nr. 9382
NOTITS: Moderens søster Ane Jensdatter bærer. Søren Andersen er bror til faderen.


Nr. 2562 1798.05.20 Knud Larsen, Drantum. FAR: Lars Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter, Uhre, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d. 20de Maj Dom 6ta p. Pasch. havde Laus Nielsen Drantum, af sin 1ste kone, Maren Xstensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Knud, baaren af Mandens Søster Magrethe Nielsdatter: fadderne Mads {Nielsen} Drantum, Peder {Poulsen} Husum og Hustr. {Maren Jensdatter} item Xsten Nielsen af Uhre.
NOTITS: Faderens søster Margrethe Nielsdatter af Uhre bærer. Se dåb #2516. Familien ny i Brande sogn.


Nr. 2564 1798.10.28 Peder Jeppesen, Askær- Sønder. FAR: Jeppe Christensen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, Grarup, Brande, 27, Troels Iversen Grarups steddatter. Hun er tjenestepige ved faderen i 1801.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, 24, nabo, Christen Pedersens stedsøn.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Steddatter Mette Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 21 p. Trinit d 28e Octobr. havde Jeppe Xstensen S: Askier, af sin 1ste kone, Anne Marie Pedersdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Truels {Iversen} Grarups Datter Mette {Troelsdatter}: fadderne Xsten Jensen, Xsten Pedersen [DKB: og Hustru {Karen Nielsdatter}] og Søn Jens {Christensen}, alle af Askier.
NOTITS: Båret af tjenestepigen (FT 1801) i gården, Mette Troelsdatter. Resten er naboer. Forældrene er flyttet til fra Ørskov i Snejbjerg sogn.


Nr. 2566 1798.12.16 Michel Pedersen, Hyvild. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Madsdatter, Risbjerg, Brande, Moderens moders Johanne Jensdatters bror Mads Jensen Risbjergs datter.
FADDER Nr. 1: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Lille Langkær, Langkær- Lille, Brande, Gift med Kirsten Jensdatter, søster til moderens mor Johanne Jensdatter
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Faderens stedmor, Clemmen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens mors Johanne Jensdatters bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii havde Peder Clemensen Hyvild af sin 1ste kone Sidsel michelsd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Michel, baaren af Mads {Jensen} Riisbergs Datter Sidsel {Madsdatter}, fadderne Clemen {Larsen} Hyvild, Xsten {Pedersen} L: Langkier, og Clemen {Andersen} Schierris, og Hustrue {Ane Thomasdatter}.
Konfirmation nr. 9381
NOTITS: Mads Jensen er søster til Johanne Jensdatter, som er moderens mor. Kirsten Jensdatter, Christen Pedersens kone, er også søster til Johanne Jensdatter. Clemmen Andersen Skerris er faderens far. Ane Thomasdatter er faderens stedmor.


Nr. 2569 1799.01.27 Niels Kjærsgaard Ottosen Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Madme Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jakob Mortensen Skaarup, Høgild- Vester, Rind, Moderens mor Karen Mortensdatter Skaarups bror.
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Arvad, Risbak, Sjørslev, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: ? Nascou, Brande By, Brande, I præstegården.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Sexagesima d. 27mo Jan. hafde Hfr. Otte {Nielsen} Arrevad paa Brandholm af sin 1ste kone: Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard, en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard, baaren af Madme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} - fadderne: Hr. Jacob {Mortensen} Schaarup af Vester Hyvild {Høgild}, Hr. Jørgen {Nielsen} Arrevad af Riisbach {Risbak, Sjørslev}, Jomf Nascou [DKB: af Præstegaarden] og Peder {Nielsen} Arrevad.
Konfirmation nr. 9399
NOTITS: Bæres af moderens mor Karen Mortensdatter Skaarup og hendes bror Jakob Mortensen Skaarup er fadder. Jørgen og Peder Nielsen er faderens brødre som han født i Arvad.


Nr. 2570 1799.01.27 Søren Jensen, Brandlund. FAR: Jens Sørensen. MOR: Anne Margrethe Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Brandlund, Brande, Faderens søster. I siden om Søren Kierkegaard mors (Ane III *1768c) forfædre er hun Ane II, *1764c, ud af tre døtre af det navn.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Forpagter, Brande By, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jeppe Nielsen, Brande By, Brande, 20, Niels Christensen Nygaards søn.
FADDER Nr. 3: Jens Johansen, Brandlund, Brande, Johan Jørgensens søn.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Grarup, Brande, Faderens søster, gift med Thomas Larsen. I siden om Søren Kierkegaards mors (Ane III *1768c) forfædre er hun Ane I, *1761c, ud af tre døtre af det navn.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Larsen, Grarup, Brande, Konen Ane I Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme Dag [Sexagesima d. 27mo Jan.] havde Jens Sørens. i Lund {Brandlund}, af sin 1ste kone Anne Magrethe Nielsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Anne Sørensdatter, fadderne Niels {Christensen Nygaard} forpagter og Søn Jeppe {Nielsen}, Jens Johansen af Lund, og Thomas {Lassen} Grarups Hustru {Ane I Sørensdatter}.
NOTITS: Opkaldt efter bedstefaderen Søren Jensen, som døde året før i 1798. Faderens to søstre Ane II bærer og Ane I er fadder. Moderens far er Niels Christensen Nygaard og hendes bror Jeppe Nielsen.


Nr. 2572 1799.02.10 Søren Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Nascou, Brande By, Brande, I præstegården.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Brandlund, Brande, Tjente længe ved Niels Christensen Langkær i Brande By.
FADDER Nr. 2: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Brandlund, Brande, Gift med faderens datter Anne Margrethe Nielsdatter.
FADDER Nr. 4: Jakob Andersen, Brande By, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Dom 1ma Jejunii d. 10 Febr havde forpagteren Niels {Christensen} Nyegaard, af sin 2den kone Maren Christensd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Søren , baaren af Jomfru Nascou i Præstegaarden: fadderne Peder Xstensen og Hustrue, og Jens Sørensen [DKB: alle] af Lund {Brandlund}, og Jacob Andersen af Brande=bye
NOTITS: Jens Sørensen er svigersøn til faderen over hans kone


Nr. 2573 1799.03.17 Jørgen Jensen, Sandfeld- Lille. FAR: Jens Pedersen Sandfeld- Lille. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, 38, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, Jørgen Troelsens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom. Palmarum d. 17mo Martii havde Jens Pedersen L. Sandfeldt, af sin 1ste kone, Kirsten Nielsdater, 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af konens Søster Anne Nielsdatter. fadderne: Niels Pedersen, og Hust. {Kirsten Troelsdatter} Jørgen Truelsen, og Hust. {Karen Jørgensdatter} alle af Sandfeldt, item Peder {Pedersen} Sognefoged {Uhre}.
Konfirmation nr. 9408
NOTITS: Peder og Niels Pedersen er brødre til faderen, alle født i Uhre. Anne Nielsdatter er moderens søster, som bliver gift meget sent i 1803 med 41 år.


Nr. 2576 1799.03.25 Dynes Hansen, Uhre. FAR: Hans Dynesen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Dynesdatter, 24, faderens søster. Dynes Larsen datter.
FADDER Nr. 1: Dynes Larsen, Uhre, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Fest. 2do Pasch. d. Martii 25 havde hans Dynesen Uhre, af sin 1ste kone Karen Nielsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Dynes, baaren af Dynes Lassens Datter Anne Kirstine {Dynesdatter}: faddere Dynes Lassen, Lars Dynesen og Hustrue {Else Pedersdatter}; og Xsten Nielsen Nørgaard af Uhre -
Konfirmation nr. 9389
NOTITS: Ane Kirstine Dynesdatter er faderens søster. Dynes Larsen er faderens far. Lars Dynesen er faderens bror.


Nr. 2579 1799.04.28 Jørgen Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 22, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Nabo, Christen Pallesens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 5ta p. Pasch. D. 28vo Apriilis havde Niels Pedersen Fløe, af sin 1ste kone, Maren Jørgensd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Jørgen, baaren af Anne Jørgensd. Holtum {Arnborg}, fadderne Jørge {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Xsten Pallesen og Hustrue {Maren Sørensdatter} og Xsten Thøgersen, alle af Fløe.
Konfirmation nr. 9387
NOTITS: Anne Jørgensdatter der bærer er søster til moderen. Jørgen Pedersen er moderens far fra Holtum, Arnborg.


Nr. 2581 1799.05.26 Troels Pedersen, Lundfod. FAR: Peder Iversen. MOR: Karen Troelsdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Lundfod, Brande, Peder Iversens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Lundfod, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Maren Andersdatter, Lundfod, Brande, Peder Troelsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Iversen, Lundfod, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Søren Iversen, Kragsig, Brande, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 1ma p. Trinit: d. Maji 26 havde Peder Iversen Lundfod, at sin 1ste kone Karen Truelsdatt. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Pigen, Johanne Xstensdatter: fadderne Peder Truelsen, og Hustrue {Maren Andersdatter, af Lundfod}, samt brødrene Christen {af Lundfod} og Søren Iversen {af Kragsig}.
Konfirmation nr. 9383
NOTITS: Tjenestepigen bærer. Peder Troelsen er moderens bror. Christen og Søren Iversen er faderens brødre.


Nr. 2582 1799.06.16 Jens Christensen, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Christensdatter, Alkærlund, Brande, 19, faderens datter med 1. kone Bertha Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Gift med moderens søster Maren Jensdatter
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 4ta p. Trin: d: Junii 16 havde Xsten Thomsen Algierlund, af sin 2den kone, Else Jensd. 1 Søn til Daaben, blev kaldt Jens, baaren af mandens Datter Anne Kirstine {Christensdatter}, fadderne: Peder {Poulsen} Husum, og Hustrue {Maren Jensdatter}, Peder {Jensen} Søndergaard Uhre, og Niels {Sørensen} Riisberg.
Konfirmation nr. 9384
NOTITS: Anne Kirstine Christensdatter, faderens datter med 1. kone Bertha Nielsdatter bærer. Maren Jensdatter er moderens søster og Peder Jensen Søndergaard hendes bror, alle født i Flø.


Nr. 2583 1799.06.16 Peder Larsen, Grarup. FAR: Lars Sørensen. MOR: Mariane Pedersdatter.
BÅREN AF: Anna Pedersdatter, ?, Brande, Moderens søster. Formodentlig ikke fra Brande, for moderen ikke gift i Brande.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, Søster til faderen, Christen Jensen Nørre Askærs steddatter, gift med Lars Olesen i Hindskov Thyregod.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Kjærgaard, Tarp, Brande, Vel sidste gang set i Brande sogn, flytter kort derefter til Skibbild, Arnborg.
FADDER Nr. 4: Laust Olesen Hindskov, Hindskov, Thyregod, Hans kone er Ane Sørensdatter, søster til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Eodem Die [4ta p. Trin: d: Junii 16] havde Lars Sørensen Grarup, af 1ste kone, Mariane Pedersd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af konens Søster Anna {Pedersdatter}: fadderne: Xsten {Jensen} N. Askier, og Datter {steddatter} Anne {Sørensdatter}, Jens Pedersen Kiergaard, og Laust Olesen Hindschou, i Tyregod Sogn.
NOTITS: Anna Pedersdatter er moderens søster, formodentlig ikke fra Brande. Anne Sørensdatter er faderens søster, Christen Jensen Nørre Askær hans stedfar. Lars Olesen i Hindskov, Thyregod er gift med Ane Sørensdatter også nævnt some fadder.


Nr. 2585 1799.07.26 Søren Thomasen, Grarup. FAR: Thomas Larsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Brandlund, Brande, Moderens søster, Ane II *1764c i "Søren Kierkegards Mother's Ancestors", Søren Kierkegaards mor er søsteren Ane III *1768c.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Grarup, Brande, Stedsøn af Troels Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Brandlund, Brande, Moderens afdøde far †1798.
NÆVNT Nr. 2: Troels Iversen, Grarup, Brande, Stedsøn Søren Jensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[DKB:] fredagen d 26 Julj Havde Thomas Larssen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Jensens {†1798} Datter af Lund {Brandlund} Anne Sørensd: faderne Anders Over Gaard {Larsen} i LangKier, og Hustru {Ane Christensdatter} Søren {Larsen} Biere i Borup, og Troels Iversens {Sted}Søn Søren {Jensen, 25} af Grarup.
Begravelse nr. 6477
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Kirkebogsteksten fra DKB (Degnen), præstens version udelader for meget. Ane II Sørensdatter er moderen Ane I Sørensdatters søster. Anders Larsen Langkær og Søren Larsen Borup er faderens brødre.


Nr. 2588 1799.09.07 Bertel Poulsen, Uhre. FAR: Poul Sørensen Husum, Husum, Brande. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Brandholm, Brande, 20, tjener også i 1801 på Brandholm
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Henriksen, Tarp, Brande
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen Brande, Brande By, Brande, Ser tilhentet ud, bor i Brande By ved kirken.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Ser tilhentet ud, bor i Brande By ved kirken. Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By (Præstegaarden), Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. Eodem Die 7mo Sept: havde Anders Pedersens Datter Mette Andersd. Uhre et uægte barn til Daaben, en Søn, blev kaldet Berthel
NOTITS: Uægte. Bertel Poulsen er i 1801 ved bedsteforældrene Anders Pedersen og Mette Jakobsdatter i Uhre, moderen er andetsteds. Moderens far Anders Pedersen er fadder


Nr. 2590 1799.09.29 Christen Nielsen, Blæsbjerg. FAR: Niels Thomsen Blæsbjerg. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Degnens pige., Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Grene, Tykskov- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen, Arvad, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande, Degnen i Brande sogn, tjenestepigen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Eodem Die Sept 29mo havde Niels Thomsen Blesberg, af sin 1ste kone Birthe Xtensd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Degnens Pige {tjenestepige}, Anne Xstensdatter, fadderne vare Peder Christenen, og Hust. {Karen Andersdatter} af Lund {Brandlund}, Jens Greene af Tychschovgaard {Lille Tykskov, Ejstrup} og Jørgen {Andersen} Arrevad.
Konfirmation nr. 9390
NOTITS: Familieforhold uklare.


Nr. 2591 1799.12.08 Jens Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Skerris, Brande, 28, naboen i Skerris Anders Larsen datter.
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande, Faderens søn.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Bjerre, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Sørensdatter, Bjerre, Brande, Jens Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Dom 2da Adv. d. Decemb. 8 havde Clemen Andersen Schierris, af sin 3die kone Ane Thomasd. 1 Søn til Daaben, kaldet Jens, baaren af Anne Andersdatter Schierris - fadderne Peder Clemmensen Hyvild, Jens {Andersen} Biere, og Hustr. {Ane Sørensdatter} og Anders Lassen af Langkier.
NOTITS: Familieforhold ukendte.


Nr. 2592 1800.01.05 Jens Jakobsen, Brande By. FAR: Jakob Jensen. MOR: Margrethe Madsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Faderens søster, Niels Hansen kone.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande, Bror til Peder Hansen Skærlund. Gift med Ane Kirstine Jensdatter, steddatter af Palle Pedersen Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Faderens stedfar. Hans steddatter Ane Kirstine Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom p. Nov. An. d. Jan. 5to havde Jacob Jensen Brande {By} af sin 1ste kone Margarethe Madsd. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Niels Hansens kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre, fadderne Niels Hansen, Peder Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Larsdatter} i Schierlund, og Palle Pedersen Fasterholt {Arnborg}.
Konfirmation nr. 9405
NOTITS: Faderens søster Ane Kirstine Jensdatter bærer. Palle Pedersen er faderens stedfar.


Nr. 2593 1800.02.23 Niels Kjærsgaard Sørensen, Kragsig. FAR: Søren Iversen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter Kjærsgaard, Brandlund, Brande, Niels Jensen Kjærsgaards ældste datter nylig gift med Otto Nielsen Arvad.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Brandholm Mark, Brande, Lige blevet gift i 1797.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Sørensdatter, Brandholm Mark, Brande
FADDER Nr. 4: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Dom Este Mihi Febe. de. 23tio havde Søren Iversen Kragsig, af 1ste kone, Kirsten Xstensdatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Niels Kiersgaard, baaren af Jomfr Appollone Kiersgaard - fadderen Hr. O.{tto Nielsen} Arrevad {af Brandholm}, Jens {Christensen} Kragsig, og Hustru {Anne Katrine Sørensdatter} og Xsten {Hansen} Kragsig.
Konfirmation nr. 9379
NOTITS: Christen Hansen Kragsig er moderens far. Otto Arvad af Brandholm ejer Kragsig, det er hans kone Abelone Nielsdatter Kjærsgaards far, Niels Kjærsgaard, drengen er opkaldt efter. Flere drenge i Brande sogn bliver opkaldt med samme navn.


Nr. 2594 1800.03.09 Christen Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Søster til moderen, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Dom 2da Jejuni: D. Martii 9no havde Lars Nielsen Riisberg, af 1ste kone Elles Xstensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Niels Morthens Kone {Karen Christensdatter} i Schierlund - fadderne: Niels {Sørensen} Riisberg, N.{iels} Morthensen af Schierlund. item Christen {Pedersen} Sønder - Askier og Hustrue {Karen Nielsdatter.
NOTITS: Karen Christensdatter er moderens søster, Christen Pedersen moderens stedfar og Karen Nielsdatter hendes mor.


Nr. 2595 1800.04.10 Hans Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Hansen. MOR: Anne Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Hestlund- Store, Give, Faderens søster, Jens Christensen Skovs anden kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Hansen, Uhre, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Konen Marie Hansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Die Apriilis 10ma havde Peder Hansen Schierlund, af 1ste kone Anne Kirstine Lasdatter en Søn til Daaben blev kaldet Hans, baaren af Jens {Christensen} Schous Hustrue {Marie Hansdatter} i Store Hestlund, i gifve Sogn - fadderne Peder Andersen og Hust. {Kirsten Thøgersdatter} Niels Morthensen Schierlund, og Niels Hansen Uhre.
Konfirmation nr. 9388
NOTITS: Marie Hansdatter er faderens søster, født i Skærlund. Niels Hansen er faderens bror.


Nr. 2599 1800.04.27 Nicolai Ottosen, Brandholm. FAR: Otte Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
BÅREN AF: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsen Arvads kone
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Donnerup, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande, Fin mand.
FADDER Nr. 3: Christiane Christiansdatter Morsing, Lundfod, Brande, Jens Pedersen Lunds kone. Patronym se Brejl: Framlev herreds gejstlige skifteprotokol #71.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Faderens bror, konen Anne Henriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Die Aprilis 27ma havde Hr. Otte Arrevad til Brandholm af sin 1ste kone Johanne {Nielsdatter} Kjærsgaard, en Søn til Daaben, blev kaldt Nicolai, baaren af Peder {Nielsen} Arrevads kone {Anne Henriksdatter}, - fadderne Niels {Christensen} Donnerup, Jens {Pedersen} Lund og Hustru {Christiane Morsing, Lundfod}, item Peder {Pedersen} Fløe af Lund {Brandlund}.
Konfirmation nr. 9400
NOTITS: Mens Otto Arvads første dåb havde overklasse folk, er dette relativt normale folk.


Nr. 1980 1800.05.08 Jakob Jensen, Borup. FAR: Jens Jensen Glejbjerg?, Borup, Brande. MOR: Ane Nielsdatter Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Jens Jenssens {Glejbjerg} Søn i Borup Jakob "Samme dag [d 22 May] blev begraven Jens Jenssens Søn Jacob i Borup 11 Dag Gl:"}.
Begravelse nr. 6472
NOTITS: Må være hjemmedøbt, for barnet har et navn. I FT 1801 er der to Jens Jensen'er i Borup: 1. Jens Jensen Boel og tilflyttet fra Arnborg 2. Jens Jensen Glejbjerg. Her er Jens Jensen Glejbjerg antaget for hans kone er 34 mod Jens Boels kone 45 (som ikke ville være umulig).


Nr. 2601 1800.05.18 Jens Madsen, Brandlund (Pedersborg). FAR: Mads Jensen Pedersborg. MOR: Birte Eskildsdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Johansdatter, Brandlund, Brande, 19, nabo, Johan Jørgensens datter.
FADDER Nr. 1: Mads Jørgensen Skomager, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Iversdatter Qvist, Brandlund, Brande, Mads Jørgensen Skomagers kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Kragsig, Brandholm Mark, Brande
FADDER Nr. 4: Jens Johansen, Brandlund, Brande, 26, nabo, søn af Johan Jørgensen, hjemme.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Datter Ane Katrine Johansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Die Majo 18mo havde Mads Jensen Pedersborg, af 1ste kone, Birthe Echildsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Johan Jørgensens Datter i Lund [DKB: Ane Cathrine] - fadderne Mads {Jørgensen} Skoemager, og Hust. {Ane Iversdatter Qvist} Jens {Christensen} Kragsig {af Brandholm Mark} Jens Johansen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Familie ikke set. Gården "Pedersborg" i Brandlund nævnt første gang i Brande kirkebog.


Nr. 2605 1800.06.29 Jørgen Pedersen, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Dørslund, Brande, 19, hendes mor Karen Pedersdatter er søster til faderen, Anders Christensen Dørslunds datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Faderen morbror til konen Anne Kirstine Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Faderen morbror til konen Ane Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Datteren Anne Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Die Junii 29no havde Peder Pedersen Usseltoft af 1ste kone Anne Christensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Anders Døslunds Datter Anne {Andersdatter} - fadderne: Jens Pedersen og Hustrue {Ane Larsdatter} af Uhre, Jens Ericksen, og Erick Ericksen af Harrild.
Konfirmation nr. 9406
NOTITS: Anne Andersdatter er datter af faderens søster Karen Pedersdatter. Jens Pedersen er faderens bror. Jens og Erik Eriksen er hver gift med en datter af faderens søster Mette Pedersdatter i Flø.


Nr. 2608 1801.01.01 Clemmen Pedersen, Hyvild. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Faderens stedmor, gift med Clemmen Andersen Skerris.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Morbror til moderen over hendes mor Johanne Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Clemmensen, Skerris, Brande, Bror til faderen, Clemmen Andersens søn.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Andersen, Skerris, Brande, Konen Ane Thomasdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 1 Janv: havde Peder Clemandsen i Hyvild, med sin 1ste Kone Sidsel Michelsd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Clemand baaren af Clemand {Andersen} Skieris Hustru {Ane Thomasdatter} faderne Mads {Jensen} Riisberg og Hustru {Mette Andersdatter} Peder {Poulsen} Husum, og Jens Clemandsen af Schieris.
Konfirmation nr. 9409
NOTITS: Båret af Ane Thomasdatter faderens stedmor. Jens Clemmensen fra Skerris er faderens bror. Mads Jensen er moderens morbror over hendes mor Johanne Jensdatter.


Nr. 2610 1801.03.22 Christen Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Brandlund, Brande, Jens Christensens kone, kaldes ved trolovelsen Dorthe.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme dag [d 22 Martj] Havde Peder Christensen af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Karen Andersdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Niels {Christensen} Nyegaards Hustru {Maren Christensdatter} af Brande {By} faderne Anders Christensen og Jens Christensen og Hustru af Lund {Brandlund} og Niels {Christensen} Nyegaard af Brande {By}.
Konfirmation nr. 9386
NOTITS: Maren Christensdatter muligvis søster til faderen. Moderens far er Anders Christensen, hendes bror Anders Christensen. Uklart om Jens Christensen er en bror til moderen.


Nr. 2611 1801.04.06 Peder Christensen, Blæsbjerg. FAR: Christen Jakobsen Aagaard. MOR: Ellen Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Flø, Brande, 21, Moderens søster, tjener ved Niels Pedersen i Flø.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Blæsbjerg, Brande, Nabo
FADDER Nr. 4: Rebekka Pedersdatter, Blæsbjerg, Brande, Nabo, Christen Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d 6 April Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin 1ste Hustru Ellen Marie Pedersdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster Maren Pedersd: Tienende Niels Pedersen af Flø faderne Peder Nielssen og Anders Christens: af Døslund og Christen Christensen og Hustru {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg.
Konfirmation nr. 9403
NOTITS: Moderens søster Maren Pedersdatter bærer. Med tilnavnet Aagaard er faderen kommet fra Aagaard Thyregod sogn.


Nr. 2613 1801.05.14 Jens Christian Larsen, Nørholm. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Marie Jensdatter, Dørken, Thyregod, Moderens søster, gift med Ole Iversen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brandlund, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Brandlund, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Katrine Sørensdatter, Brandlund, Brande, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Lars Andersen Skerris, Brandlund, Brande, Far Anders Larsen i Skerris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Samme dag [d 14 May] Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 2den Kone Maren Jensdatter en Søn til Daben blev Kaldet Jens Christian baaren af Konens Søster Sidsel Marie {Jensdatter} af Dürchen {Dørken, Thyregod} faderene Peder {Pedersen} Arnborg, Xsten Xstensen og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} og Lars {Andersen} Schieris alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Sidsel Marie Jensdatter er moderens søster.


Nr. 2614 1801.05.14 Jens Christian Thomasen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: ? Peder Hansens karl, Skærlund, Brande, I januar 1801 var det Søren Christensen, men flyttedag i april.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Slags nabo, Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Endnu Samme dag [d 14 May] havde Thomas Nielssen i Broegaard med sin 2den Kone Dorthe Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Peder Hansens Kone {Ane Kirstine Larsdatter} i SchierLund, faderne, Niels Mortensen Peder Hansens Karl, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
Konfirmation nr. 9430
NOTITS: Ser ikke ud til at være familie.


Nr. 2618 1801.08.09 Peder Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Flø, Brande, 18 (*1783 Lillebrande, Sønder Omme), Moderens bror Christen Thøgersens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande, Hans kone Mette Andersdatter er faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Datter Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 9 Aug: Havde Peder Andersen af SchierLund med sin 1ste Kone Kiersten Tøgersdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Christen Tøgersens Datter Maren {Christensdatter} i Fløe, faderne Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} Morten Pedersen af SchierLund, og Hans {Jensen} Smed af BrandLund.
Konfirmation nr. 9434
NOTITS: Maren Christensdatter er moderens brors, Christen Thøgersens, datter i Flø. Hans Jensen Smeds kone er søster til faderen.


Nr. 2621 1801.08.30 Peder Poulsen, Husum. FAR: Poul Sørensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Faderens mor, Søren Nielsens kone..
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Faderens mors, Maren Poulsdatters, bror
FADDER Nr. 2: Mads Christian Nielsen Ørbæk, Drantum, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Sidsel Michelsdatter, Hyvild, Brande, Slags nabo, Peder Clemmensen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens far.
NÆVNT Nr. 1: Peder Clemmensen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Sidsel Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme dag [d 30 Aug:] Havde Pouls Sørensen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder Baaren af Søren Nielsens Kone {Maren Poulsdatter} af DøsLund, faderne Peder {Poulsen} Husum, Mads Christian Nielsen af Drantum og Peder {Clemmensen} Hywilds Kone {Sidsel Michelsdatter} og Søren {Nielsen} Døslund.
Konfirmation nr. 9425
NOTITS: Faderens mor Maren Poulsdatter bærer, faderens far er Søren Nielsen Dørslund. Peder Poulsen er faderens mors bror, på hvis gård faderen er opvokset og har overtaget.


Nr. 2623 1801.09.20 Thomas Christensen, Alkærlund. FAR: Christen Thomassen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Alkærlund, Brande, 19, Faderens datter af 1. ægteskab med Berta Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Uhre, Brande, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Gift med moderens søster Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Brandholm, Brande, 27, kaldes Land Rekrut i FT 1801, tjener på Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 20 Septbr Havde Christen Thomassen af AlgierLund med sin Anden Kone Else Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas baaren af mandens Datter Inger Xstensdatter Faderne Peder Jensen og Hustru {Mette Jensdatter} i Uhre, Peder {Poulsen} Husum og Søren Jensen af Brandholm.
Konfirmation nr. 9407
NOTITS: Inger Christensdatter er faderens datter af 1. ægteskab med Berta Nielsdatter †1791. Peder Jensen er moderens bror. Peder Poulsen er gift med moderens søster Maren Jensdatter.


Nr. 2624 1801.09.20 Mads Andersen, Flø. FAR: Anders Madsen Hannerup. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorte Marie Christensdatter, Flø, Brande, Nabo, Christen Tøgersens datter.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup?, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Andersdatter, Borup?, Brande, Faderens mor, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Samme dag [d 20 Septbr] Havde Anders Madsen af Fløe med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Christen Tøgerssens datter af Fløe Naunl: Dorthe Marie Christensdatter faderne Mads {Christensen} Hannerup og Hustru {Mette Andersdatter} af B[orup?] Christen Tøgersen og Søren Sørensen af Fløe.
Konfirmation nr. 9422
NOTITS: Forældrene er i Borup i januar 1801 i FT. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre.


Nr. 2625 1801.10.04 Erik Eriksen III, Harrild. FAR: Erik Eriksen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Eriksdatter, Hygild, Ejstrup, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Moderens mor, gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 3: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Slags nabo, bror til moderens mor Mette Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup, Konen Johanne Eriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme dag [d 4 Octbr] Havde Erick Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Erick, baaren af Morten {Pedersen} Hygilds Kone {Johanne Eriksdatter} af Ejstrup Sogn, faderene Søren {Sørensen} Fløe og Hustru {Mette Pedersdatter}, Jens Ericks: af Harild, Peder {Pedersen} Usseltoft.
Konfirmation nr. 9451
NOTITS: Johanne Eriksdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens far og Mette Pedersdatter hendes mor.


Nr. 2626 1801.10.11 Niels Hansen, Uhre. FAR: Hans Dynesen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, 26, Moderens søster, som er hjemme i Lille Sanfeld.
FADDER Nr. 1: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Gift med moderens søster Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Samme dag [11 oct] Havde Hans Dynesen af Uhre med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels baaren af Konens Søster Ane Nielsd: af L: Sandfeld faderne Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter}, Christen Nielssen Nørgrd af Uhre og Jens {Pedersen} Lille Sandfeld.
Konfirmation nr. 9423
NOTITS: Ane Nielsdatter er moderens søster, Lars Dynesen er faderens bror. Jens Pedersen er gift med moderens søster Kirsten Nielsdatter.


Nr. 2627 1801.10.25 Niels Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Pedersen Flø. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Sofie Mortensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Slags nabo. Tjenestepigen Sofie Mortensdatter bærer.
FADDER Nr. 4: Troels Iversen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. d 25 octbr Havde Peder {Pedersen} Fløe af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels, Baaren af Niels LangKiers Pige Sophie Mortensd: af Brande {By}, faderne Hr Otto {Nielsen} Arvad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} {af Brandholm}, Niels {Christensen} LangKier af Brande {By} og Troels Iversen af Grarup.
NOTITS: Troels Iversen var forlover i 1799 for moderen, da hun gifter sig.


Nr. 2628 1801.12.26 Jens Christian Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nabo. Tjenestepighen Birte Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Christensen Midtgaards kone.
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Brandlund, Brande, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 26 Dec Havde forpagteren Niels {Christensen} Nyegaard i Brande {By} med sin 2den Hustru Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian baaren af Niels {Christensen} LangKiers Pige Birthe Pedersdatter af Brande, faderene [Niels] {Christensen} LangKier af Brande {By}, Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} og Jens Sørensen af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ikke familie.


Nr. 2631 1802.02.07 Jens Jensen, Borup. FAR: Jens Jensen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Brande By, Brande, Præstens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, ?, Brande, Der er fem Mads Jensener i Brande sogn på dette tidspunkt. Ikke klart hvem det er.
FADDER Nr. 2: ? Mads Jensens kone, ?, Brande, Ikke klart hvem eller hvilken Mads Jensen af fem det er.
FADDER Nr. 3: Peder Svendsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, 25, Jørgen Jørgensens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Samme dag [d 7 Febr] havde Jens Jensen af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens baaren af Præstens Pige Maren Pedersdatter, faderne Mads Jensen og Hustru Peder Svendsen, alle af Borup og Jens Jørgensen {Brande By}.
NOTITS: Familien tilsyneladende flyttet til Brande mellem 1797 og 1801, ikke klart hvorfra. Mads Jensen i Borup ikke i FT 1801, ellers fem forskellige i Brande sogn.


Nr. 2635 1802.03.28 Søren Thomasen, Grarup. FAR: Thomas Larsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Flø, Brande, 18, Søren Sørensens datter.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Brandlund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Højst halvbror til faderen, for ikke i skiftet efter Christen Andersen Skerris.
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Borup, Brande, Søren Larsen Bjerres kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Datteren Mette Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 28 Martj Havde Thomas Lassen af Grarup med sin 1ste Kone Anne Sørensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Sørensens Datter Mette {Sørensdatter} af Fløe, Faderne Anders Lassen af LangKier, Jens Sørensen af Lund, og Søren {Larsen} Biere og Hustru {Ane Pedersdatter} af Borup.
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Søren begravet, 2 år, 1804 #6515. Moderen er Ane I Sørensdatter søster til Søren Kierkegaards mor. Ingen familiær tilknytning til Mette Sørensdatter set. Anders Larsen er faderens bror, Søren Larsen formodentlig også. Jens Sørensen er moderens bror.


Nr. 2639 1802.04.19 Palle Christensen, Borup. FAR: Christen Christensen Bundgaard. MOR: Dorte Pallesdatter.
BÅREN AF: Maren Pallesdatter, Borup, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Else Christensdatter, Borup, Brande, Gyde Pallesens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Uhre, Brande, Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 19 April havde Christen {Christensen} Bundgaard i Borup Med sin 1ste Kone Dorthe Pallesd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Palle, baaren af Konens Søster Maren Pallesd: faderne Giøde Pallesen og H. {Else Christensdatter}, og Jens {Christensen} Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter} af Uhre.
Konfirmation nr. 9402
NOTITS: Maren Pallesdatter er moderens søster, Gyde Pallesen hendes bror. Jens Christensen er faderens bror.


Nr. 2640 1802.06.07 Jakob Ottosen Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
BÅREN AF: Anne Kirstine Rasmusdatter Nybo, Sahlholt, Herning, Kusine til moderen, datter af moderens søster Ellen Mortensdatter og Rasmus Skaarup. Hun er to uger før blevet gift med Conrad Lauridsen Lundsgaard Nyboe født på Ørnhoved i Tjørring sogn søn af Laurids Lauridsen Nyboe og Elisabeth C. Lundsgaard (læg mærke til hans navngivning).
FADDER Nr. 1: Jakob Mortensen Skaarup, Hygild- Vester, Rind, Moderens mors, Karen Mortensdatter Skaarups, bror.
FADDER Nr. 2: Ellen Mortensdatter Skaarup, Hygild- Vester, Rind, Moderens mors, Karen Mortensdatter Skaarups, søster. Rasmus Jensen †1786 Høgilds enke.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 7 Juni havde Hr Otte {Nielsen} Arvad, Paa Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jacob, baaren af Madam Nyeboe, af Sallholt i Herning Sogn, faderne Jacob {Mortensen} Schaarup og Søster {Ellen Mortensdatter Skaarup} af Wester Hygild, i Rind sogn Peder {Pedersen} Fløe af BrandLund, og Peder {Nielsen} Arrevad.
Konfirmation nr. 9401
NOTITS: Anne Kirstine Rasmusdatter, Madam Nybo, er kusine til moderen, hun er datter af Ellen Mortensdatter moderens mors søster gift to uger før med Conrad Lauridsen Lundsgaard Nyboe (tak til Arne Feldborg og Svend Aage Nielsen). Jakob og Ellen Mortendatter Skaarup er søskende til moderens mor Karen Mortensdatter Skaarup. Peder Nielsen Arvad er faderens bror på fødegården i Arvad.


Nr. 2641 1802.06.07 Niels Jensen, Brandlund. FAR: Jens Sørensen. MOR: Margrethe Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, ?, Brande?, 26c, moderens søster. Ikke set i FT 1801 i Brande.
FADDER Nr. 1: Thomas Larsen, Grarup, Brande, Konen Ane I Sørensdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Ane Sørensdatter, Grarup, Brande, Søster til faderen, gift med Thomas Larsen.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Brandlund, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 7 Junj Havde Jens Sørrensen af Brandlund med sin 1ste Kone Magrethe Nielsdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Konens Søster Mette Nielsdatter, Faderne Thomas Lassen og Hustru {Ane I Sørensdatter} af Grarup, Lars Christensen og Peder Christensen af Lund {Brandlund}, ---
Begravelse nr. 6662
NOTITS: Niels, 12 år, begravet 1814 #6662. Mette Nielsdatter er søster til moderen, Ane I Sørensdatter er søster til faderen.


Nr. 2642 1802.06.07 Jørgen Knudsen, Borup. FAR: Knud Jørgensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Søster til faderens far Jørgen Knudsen i Hampensø, Nørre Snede. Anders Jensen (†1795) Arvads enke.
FADDER Nr. 1: Jørgen Anderen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen, født i Fasterholt Arnborg, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen, Brande By, Brande, Bror til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme dag [d 7 Junj] Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, baaren af Anders Jensens Enke {Mette Knudsdatter} i Arvad, faderne Jørgen {Andersen} Arvad, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Jacob Jensen i Brande {By} --
Konfirmation nr. 9428
NOTITS: Mette Knudsdatter er en søster til faderens far Jørgen Knudsen i Hampensø, Nørre Snede. Ane Kirstine Jensdatter og Jakob Jensen er søskende til moderen, alle født i Fasterholt, Arnborg.


Nr. 2643 1802.06.13 Mads Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Madsen Skræder. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter, Skerris, Brande, Forældre: Knud Thomsen †1787 Lundfod og Inger Pedersdatter, som er gift 2. gang med Otte Pedersen.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Nabo, Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d13 Junj Havde Peder Madsen Skræder af BrandLund med sin 1ste Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Otte Pedersens Datter {steddatter} Karen {Knudsdatter} af Schieris, faderne Otte {Pedersen} Skeiris Jens Madsen af Riisberg, og Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} af BrandLund.
Konfirmation nr. 9404
NOTITS: Familieforhold uklare.


Nr. 2644 1802.07.11 Lars Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Hansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Anna? Larsdatter?, Brandlund, Brande, Hans Pedersen? Tornvigs kone. Navne i FT 1787 Arnborg, Tornvig.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Fra Arnborg, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Tornvig, Brandlund, Brande, Konen ?Anna Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. d 11 Julii Havde Peder Hanssen i SchierLund Med med[!] sin 1ste Hustru Ane Kirstine Lasdatter, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Lars, baaren af Hans {Pedersen?} Tornvigs Hustru {Anna Larsdatter?} af Lund {Brandlund}, faderne Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Niels Mortensen og Peder Andersen af Schierlund.
Konfirmation nr. 9427
NOTITS: Hans Pedersen? Tornvigs kone er vel familie, som det ser ud.


Nr. 2645 1802.08.15 Jens Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk?, Arnborg?, 25, Moderens søster. Se FT 1787.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Dynesen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. d 15 Aug. Havde Niels Nielssen i Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens baaren af Konens Søster Maren, faderne Jens Troelsen, Jens Pedersen, Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter} alle af Uhre. ---
NOTITS: Moderen kommer vel fra Birkebæk Arnborg, hvor forældrene blev gift 1792.


Nr. 2646 1802.08.29 Poul Jensen, Uhre. FAR: Jens Christensen Bundgaard. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Elles Poulsdatter, ?, Brande, Moderens søster, begge født i Risbjerg.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Nabo, ikke familie, hun kommer fra Tarp, Brande.
FADDER Nr. 4: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod, Gift med moderens søster Kirsten Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. d 29 Aug. Havde jens Bundgaard af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Poul. baaren af Konens Søster Elles Poulsdatter faderne Niels Sørensen af Risbjerg, Niels {Nielsen} organist og Hustru {Johanne Christensdatter} af Uhre, og Mathias Frandsen af Dyrken {Dørken} i Tyregoed Sogn.
Konfirmation nr. 9433
NOTITS: Moderen søster bærer: Elles Poulsdatter som i 1805 bliver gift til Thyregod, ikke klart om hun er hjemme i Risbjerg. Niels Sørensen er moderens stedfar. Mathias Frandsen er gift med moderens søster Kirsten Poulsdatter.


Nr. 2647 1802.09.12 Peder Madsen, Askær- Nørre. FAR: Mads Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, Hans Pedersen Holtums kone. Hans er født i Flø, Brande.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jeppe Christensen Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jeppe Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, 28, nabo, Christen Jensen †1783 Sønder Askærs søn.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Konen Mette Kirstine Jørgensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. d 12 Septbr Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, Baaren af Hans {Pedersen} Holtums Kone {Mette Kirstine Jørgensdatter} faderne Christen Jenssen, Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} og Jens Christensen alle af AsKier.
Konfirmation nr. 9432
NOTITS: Mads Pedersen bliver gift 1801 i Brande af Tornvig ved stedfaderen Christen Nielsen. Han er søn af Peder Nielsen og Dorte Pedersdatter. Christen Jensen er moderens far. Fobindelsen til Holtum er uklar.


Nr. 2649 1802.09.26 Jens Sørensen Lund, Kragsig. FAR: Søren Iversen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Marie Jensdatter, Harresø, Givskud, Jens Christensen Skræders af Lilleholms datter, som er i Harresø, Givskud. Hans mor, Johanne Jensdatters, søster? Else Jensdatter er i Harresø.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Katrine Sørensdatter, Østerholm, Brande, Jens Christensen Kragsig kone.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande, Datter Mette Marie Jensdatter i Harresø bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. d 26 Septbr Havde Søren Iversen af Kragsig med sin 1ste Kone Kirsten Christensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Lund, baaren af Jens Xstensen Lilholm Datter Mette Marie {Jensdatter} af Haresøe {Givskud, forbindelse generation før til Kragsig}, faderene Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter}, Christen {Hansen} Kragsig, og Jens {Christensen} Skræder af LildHolm.
NOTITS: Vel opkaldt efter Jens (Pedersen) Lund i Lundfod, snedker og overklasse. Moderens far er Christen Hansen Kragsig. Jens Christensen Kragsig er hendes bror. Jens Christensen Skræder af Lilleholm uklar.


Nr. 2650 1802.10.24 Peder Andersen, Brande By. FAR: Anders Pedersen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, ?, Brande?, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Troels Christensen, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Nabo, Troels Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Nabo, Jørgen Jørgensens søn.
FADDER Nr. 4: Bertel ? Niels Christensen Langkærs karl, Brande By, Brande
FADDER Nr. 5: Birte Pedersdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Karl Bertel og tjenestepige Birte Pedersdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[PKB:] 23. d 24de Oct havde Anders Pedersen af Brande med sin 1ste kone Kirsten Christensd. en Søn til Daaben kaldet Peder faddere: [DKB: Mandens søster] Maren Pedersd: Troels Christensen og Hustru {Mette Christensdatter} Jens Jørgensen, Niels Langkjers karl Bertel og Pige Birthe Pedersd:
Begravelse nr. 6503
NOTITS: Peder, 2 måneder, begravet nov. 1802, #6503. I denne dåb giver præsten flere navne end degnen.


Nr. 2651 1802.11.14 Jens Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Søster til faderen, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Svoger til faderen over konen Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Søster til moderen. Gift med Jørgen Troelsen Sandfeld.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Karen Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. d 14 Nov: Havde Niels Pedersen af Fløe med sin 1ste Kone Maren Jørgensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens, Baaren af Lars Dynesens Kone {Else Pedersdatter] af Uhre faderne Lars Dynesen af Uhre, Jørgen Pedersen af Holtum, Søren Sørensen af Fløe, og Jørgen {Troelsen} Sandfelds Kone {Karen Jørgensdatter}.--
Konfirmation nr. 9454
NOTITS: Else Pedersdatter er faderens søster. Jørgen Pedersen er moderens far. Karen Jørgensdatter er moderens søster.


Nr. 1979 1802.11.07 Jens Christensen, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande. MOR: Else Jensdatter Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Thomsens søn i Alkærlund Jens "28de Nov Christen {Thomsen} Algierlunds barn Jens 3 Uger gl."}.
Begravelse nr. 6505


Nr. 2655 1802.11.28 Jens Ottesen, Uhre. FAR: Otte Sørensen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Halvsøster til faderen og Moderens bror Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Nabo, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen gammel, Flø, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Samme dag [d 28 Nov] Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens baaren af ung Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} af Fløe faderne Jens Pedersen, Jens Thøgersen og Hustr. {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, og gl. Søren Sørensen af Fløe.
Konfirmation nr. 9445
NOTITS: Ane Jensdatter er samtidig halvsøster til faderen som også moderens bror unge Søren Sørensens kone. Jens Pedersen er faderens stedfar, gammel Søren Sørensen er moderens far.


Nr. 2659 1803.03.06 Niels Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Pedersen Flø. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielssdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Madam Arvad, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Stenkløver, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 6 Martj havde Peder Pedersen Fløe, i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørrensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Madme Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} paa Brandholm faderne, Hr Arrevad, Niels Christensen Steenhuger og Niels Pedersen og Hustru {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
Konfirmation nr. 9424
NOTITS: Niels Pedersen er faderens bror


Nr. 2660 1803.03.06 Jens Jakobsen, Grarup. FAR: Jakob Poulsen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jeppe Christensen Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Lars Sørensen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Birte Thomasdatter, Grarup, Brande, Nabo, Ole jensen Glasøes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Samme dag [d 6 Martj] Havde Jacob Pouelsen af Grarup med sin 1ste Kone Mette jensdatter 1 Søn til Daaben baaren af Jeppe {Christensen} AsKiers Hustru og blev Kaldet Jens, faderne Jeppe Christensen af AsKier, Lars Sørensen, Ole Jensen {Glasou} og Hustru {Birte Thomasdatter} alle af Grarup.
NOTITS: Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, Jeppe Christensen Askær hendes stedfar.


Nr. 2662 1803.03.27 Søren Jensen, Brandlund. FAR: Jens Johansen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Johansdatter, Brandlund, Brande, 22, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande, Konen Mette Sørensdatter søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Brandlund, Brande, Moderens søster, begge født i Lille Langkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 27. Martj Havde Jens Johansen af Lund {Brandlund}, med sin 1ste Kone Maren Sørensdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Søren baaren af Mandens Søster Ane Chatrine Johansdatter, faderne Johan Jørgensen, Lars Christensen Nedergaard Peder {Pedersen} Fløe og Hustru {Mette Sørensdatter}, alle af Lund {Brandlund}.
Konfirmation nr. 9448
NOTITS: Ane Katrine Johansdatter er faderens søster, Johan Jørgensen hans far.


Nr. 2663 1803.05.30 Niels Poulsen, Husum. FAR: Poul Sørensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Dørken, Thyregod, Moderens søster, Hans Ivarsen Skræders kone.
FADDER Nr. 1: Hans Ivarsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Drantum, Brande, Moderens bror, begge født i Drantum.
FADDER Nr. 3: Kirsten Troelsdatter, Drantum, Brande, Mads Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Faderens mor Maren Poulsdatters bror
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 30 Maj Havde Poul Sørensen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Niels, baaren af Konens Søster {Else Nielsdatter}, Hans {Ivarsen} Skræders Kone af Dyrken i Tyregoed Sogn, faderne Hans {Ivarsen} Skræder af DyrKen {Dørken}, Mads Nielssen og Hustru {Kirsten Troelsdatter} af Drantum og Peder {Poulsen} Husum. -
Konfirmation nr. 9426
NOTITS: Else Nielsdatter og Mads Nielsen er moderens søskende født i Drantum. Peder Poulsen Husum er faderens mor Maren Poulsdatter bror, hvor faderen var plejebarn.


Nr. 2664 1803.05.30 Ludvig Michael Nielsen, Tarp. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Knudsdatter, Brande By, Brande, Præstens indpige. Han har vel haft en udpige, som på Brandholm, også.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Christensen Midtgaards kone.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Tarp, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Tarp, Brande, 23, Christen Andersens stedsøn. Faderen var Peder Christensen †1794
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme dag [d 30 Maj] Havde Niels {Christensen} Nyegaard af Tarp med sin 2den Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Ludvig Michaeli, baaren af Præstens Indpige, Maren Knudsdatter, faderne Peder {Christensen} Midtgaard og Hustru {Karen Andersdatter} i Lund {Brandlund}, Christen Andersen og Søn {stedsøn} Peder {Pedersen} af Tarp.
Konfirmation nr. 9453
NOTITS: Niels Christensen Nygaard flyttede i Januar 1803 fra Brande Præstegård, hvor han var forpagter, til Tarp, hvor han blev selvejer.


Nr. 2665 1803.07.03 Thomas Nielsen, Blæsbjerg. FAR: Niels Thomsen. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Brandlund, Brande, Lars Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jørgensen Skomager, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Nabo. Konen Karen Andersdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Christensen Midtgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 3 Julj Havde Niels Thomsen af Lund {fejl} med sin 1ste Hustru Birthe Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas baaren af Lars Andersens Kone af Lund, faderne, Lars Andersen, Mads {Jørgensen} Skoemager, og Peder Xstensen og Hustru {Karen Andersdatter} alle af Lund {Brandlund}. {Præstens kirkebog:} No. 1. d. 3die Juli havde Niels Thomsen i Blesberg med sin første kone Birthe Christensd: en Søn til daaben kaldet Thomas. fadder Lars Andersens Kone {Margrethe Madsdatter} i Lund {Brandlund}. Mads {Jørgensen} Skomager, Peder Christensen og hstr {Karen Andersdatter} og Peder Midtgaard {præsten tager fejl her, han skriver af fra degnen ovenfor, Peder Christensen er Peder Midtgaard} alle af Brandlund.
NOTITS: Familieforhold uklare. Præstens Blæsbjerg er rigtigt, forældrene bor ikke i Brandlund.


Nr. 2666 1803.07.03 Christen Nielsen, Skærlund. FAR: Niels Mortensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Johanne Sørensdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens bror Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anders Pedersen, Skærlund, Brande, 23, nabo, Peder Andersens søn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, Moderens bror, hans kone Ane Johanne Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Samme dag [d 3 Julj] havde Niels Mortensen af SkierLund, med sin 1ste Kone Karen Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen. Baaren af Jens Christensens Kone af Sønder AsKier, faderne peder hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} Peder Andersen, og Søn {Anders Pedersen} Alle af SkierLund.
Konfirmation nr. 9450
NOTITS: Ane Johanne Sørensdatter er gift med moderens bror Jens Christensen


Nr. 2669 1803.08.12 *1803.06.10 Johan Christian Resen Ludvigsen Lund, Brande By. FAR: Ludvig Michael Bjørnsen Lund. MOR: Elisabeth Kristine From.
BÅREN AF: Else Margrethe Beck, Kirkeby, Sønder Omme, Pastor Wellejus kone af Sønder Omme, fra Wiberg.
FADDER Nr. 1: Hans Thorning Wellejus, Kirkeby, Sønder Omme, Præst i Sønder Omme Hoven pastorat.
FADDER Nr. 2: Mallie?, Øster Nykirke, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Hans Gram Bechmann, Hvirring, Præst i Hvirring.
FADDER Nr. 4: Henrik Conrad Jørgensen, Ringive, Ringive, Præst i Ringive.
FADDER Nr. 5: Joachim Otto Schack From, Starup, Vel bror? til moderen. Byttede 1808 pastorat med Ludwig Michael Lund i Brande.
FADDER Nr. 6: ? Christensen, Vester Mølle, Vester, 57, i FT 1801 Møller og Jordbruger. Hans søn er landmåler.
FADDER Nr. 8: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. {PKB:} d 12te August havde Sognepræsten Ludvig Michael Lund med sin første kone Elisabeth Christine {From} from en Søn til Daaben kaldet: Johan Christian Resen fadder: Sogenpræsten for Sønder Omme og Hoven Hr. {Hans Thorning} Wellejus Hustru {bærer, Else Margrethe Beck}, Jomfrue [Mallie] fra Nykirke Prstgd: Hr. Pastor Bechmann i Hvirring, Hr. Forligelses-Commissair Christensen fra Vester Mølle {Vester sogn}, Hr Michelsen fra Randers og Hr. Arvad til Brandholm. [I marginen] fød ds 10de Juni.
NOTITS: Degnen anfører også Pastor Stallknecht af Øster Nykirke som fadder, men præsten selv har ham ikke, og siden det er hans søn der døbes lægges der mere vægt på hans liste. Præsten blev gift 1802 i Uldum med Elisabeth Kristine From *07.08.1774 Kolding †1819 Øster Starup (Johns slægtsdatabase, kilde: Lund, Lise: Sognepræst B.C. Lunds aner og efterslægt. PhT, 1987, p.165-78). Ludvig Michael Lund *06.10.1769 Store Heddinge †1843 Riserup, Nørre Vedby.


Nr. 2671 1803.09.25 Erik Jensen, Harrild. FAR: Jens Eriksen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Søster til faderen, gift med Peder Christensen Vovlund.
FADDER Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Søster til moderen, Erik Eriksens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, Enten moderens far, 63, eller bror, 33.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Konen Lene Eriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. d 25 Sept: Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensdatter 1 Søn til Daaben, blev Kaldet Erick, baaren af Peder {Christensen} Woilunds {Vovlund, Rind} Kone {Lene Eriksdatter}, faderne Erick Jensen af Harild, Erick Ericksen og Hustru {Ane Sørensdatter} ibidem og Søren Sørensen af Fløe.
Konfirmation nr. 9452
NOTITS: Lene Eriksdatter er søster til faderen. Faderens far er Erik Jensen. Ane Sørensdatter er søster til moderen. Søren Sørensen er enten moderens far eller hendes bror, far og søn har samme navn.


Nr. 2672 1803.10.20 Søren Jørgensen, Grarup. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Troels Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, 26, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen, begge født i Lille Langkær. Jakob Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. d 20 oct: Havde Jørgen Jørgensen af Grarup, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben, blev Kaldet Søren, baaren af Troels Iversens Kone {Maren Christensdatter} af Grarup, faderne Jørgen Jørgensen og Søn Jens {Jørgensen} af Brande {By}, Jacob Andersen og Hustru {Johanne Sørensdatter} af Uhre.
Konfirmation nr. 9429
NOTITS: Jørgen Jørgensen Brande By er faderens far, Jens Jørgensen hans bror. Johanne Sørensdatter er søster til moderen, begge født i Lille Langkær. Maren Christensdatter og Troels Iversen skøder gården til Jørgen Jørgensen i 1802. Maren Christensdatter var før Troels gift med Jens Christensen i Lille Langkær, hvis hun også var gift med Søren Christensen +1771c, ville hun være mor eller stedmor til Ane og Johanne Sørensdatter.


Nr. 2673 1803.11.06 Christen Nielsen, Uhre. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Jørgen Troelsen Sandfelds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Ellen Marie Pedersdatter, Blæsbjerg, Brande, Christen Jakobsens kone. Formodet søster til moderen, gift 1802 fra Blæsbjerg som moderen i 1800.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Karen Jørgensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. d 6 Nov: Havde Niels Christensen i Uhre, med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter, 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen, baaren af Jørgen Sandfelds Kone {Karen Jørgensdatter}, faderne Christen Jakobsen og Hustru {Ellen Marie Pedersdatter} af Blesberg, Jakob Andersen, og Niels Hansen af Uhre.
Konfirmation nr. 9444
NOTITS: DKB har moderen som Maren Christensdatter, præsten kopierer dette først retter det så til Pedersdatter, hun blev gift 1800 som Maren Pedersdatter. Ellen Marie Pedersdatter formodet søster til moderen, begge gift fra Blæsbjerg. Christen Jakobsen er gift med Ellen Marie Pedersdatter. Ingen direkte slægtsskab til Karen Jørgensdatter set.


Nr. 2676 1804.02.26 Mikkel Knudsen, Brandlund. FAR: Knud Mikkelsen. MOR: Johanne Marie Jørgensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Brandlund, Brande, Christen Larsens kone. Se #2656.
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Katrine Sørensdatter, Brandlund, Brande, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Larsen, Brandholm, Brande, 2. karl på Brandholm.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Brandlund, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 26 Febr Havde Knud MiKelsen af BrandLund med sin 2den Kone Johanne Marie Jørgensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Michel, baaren af Christen Larssens Kone {Kirsten Nielsdatter} af Lund {Brandlund}, faddere Christen Larsen, og Xsten Xstensens Kone {Ane Katrine Sørensdatter} begge af Lund, Lars {Christensen} Winding af Nørholm, og Brandholms 2den karl Hans Larssen.
NOTITS: Familieforhold ikke kendte.


Nr. 2678 1804.04.29 Peder Christensen, Uhre. FAR: Christen Pedersen, Sandfeld- Store, Brande. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Brande, 24, Christen Andersen Tarps steddatter. Far Peder Christensen †1794, som var bror til moderens mor Johanne Christensdatter. Moderens kusine.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Poulsdatter, Uhre, Brande, Nabo, Jens Christensen Bundgaards kone.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, 26, organistens søn.
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Uhre, Brande, 19, organistens datter.
FADDER Nr. 5: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Konen Sidsel Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande, Gift med Otte Sørense.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 4 d 29 April Havde [Organistens] Datter Kirsten Nielsd: af Uhre et uægte barn til Daaben h[..] til Fader er udlagt ung karl Christen Pedersen af Sandfeld, det blev baaren af Christen {Andersen} Tarps datter {steddatter} Karen Pedersdatter, og blev kaldt Peder, faderne Jens Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter}, [Organistens] Søn {Niels Nielsen, 26} og Datter [Ane Nielsdatter] alle af Uhre.
{PKB:} No. 3. d 29de April havde Kirsten Nielsd: af Uhre sit uægte barn til Dåben kaldet Peder. Til Barnefader blev udlagt: Christen Pedersen Ungkarl af Sandfælt fadder: Niels Niesens D: Ane, Jens Pedersen, Otte Sørensen og hstr {Sidsel Sørensdatter}.

Begravelse nr. 6532
NOTITS: Peder, 1 år, begravet 1805 #6532. Karen Pedersdatter er datter af moderens mor Johanne Christensdatters bror Peder Christensen i Tarp. Organistens søn og datter de sandsynlige fra FT 1787. PKB er anderledes. Det formodes, at præsten har fejllæst degnens optegnelser - som egentlig ikke er svært læselige - ret grundigt. Dette viser, hvor forkert en sekundær, afskreven kilde kan være selv om det er en "kirkebog".


Nr. 2679 1804.05.13 Peder Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Slot. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Stoustrup, Aadum, 36 moderens søster, Niels Christensens, 47, kone.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Nabo, Skøde 1802 på møllen i Uhre.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Nabo, Jens Thøgersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Stoustrup, Aadum, Konen Else Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. den 13 Maj Havde Jens Pedersen Slott i Uhre med sin 1ste Kone Kirsten Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder baaren af Konens Søster {Else Pedersdatter} Niels Christensens Kone af Stoustrup i oddum {Aadum} Sogn faderne Niels Hansen, Jørgen Christensen og Jens Thygesen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter}.
Konfirmation nr. 9447
NOTITS: Else Pedersdatter i Stoustrup, Aadum sogn er moderens søster. Familien er lige kommet til Brande. Moderen er født i Borris, men opvokset i Rabæk i Oddum sogn.


Nr. 2680 1804.05.21 Anders Jakobsen, Uhre. FAR: Jakob Andersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Marie Andersdatter, ?, Brande, 27, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Nabo, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Brande By, Brande, Præstens 2. karl.
FADDER Nr. 5: Jens Andersen, Brande By, Brande, Præstens 2. karl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d 21 Maj Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Mandens Søster Marie Andersdatter faderne Anders Pedersen, Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} alle 3 af Uhre og Præstens 2den Karle, Jens Jensen og Jens Andersen.
Konfirmation nr. 9446
NOTITS: Marie Andersdatter er faderens søster, hun er ikke på Meldgaard i Uhre i 1801. Anders Pedersen er faderens far.


Nr. 2688 1804.07.29 Anders Pedersen, Dørslund. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen Clemmensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, 22, faderens søster, Jens Andersen Bjerres tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Nabo, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Nabo og fætter over faderen Peder Nielsen, hvis søster Karen Nielsdatter var faderens mor.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 29 Juli Havde Peder Clemandsen af DøsLund med sin 1ste Hustru Sidsel Michelsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders, Baaren af Jens {Andersen} Bieres Pige Karen Clemandsdatter, faderene Søren {Nielsen} DøsLund og Hustru {Maren Poulsdatter}, Peder Knudsen af Skieris og Kjeld Pedersen af DøsLund.
Konfirmation nr. 9462
NOTITS: Karen Clemmensdatter er faderens søster, begge født i Skerris. Peder Knudsen deres stedfar.


Nr. 2689 1804.08.12 Søren Jensen, Sandfeld- Bjerre. FAR: Jens Andersen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Gift med moderens søster Dorte Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande, Otte Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, Bror eller far til Sidsel Sørensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. d 12 August Havde Jens Andersen af Biere {Sandfeld- Bjerre}, med sin 1ste Kone Ane Sørensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Kone {Dorte Sørensendatter}, faderne Søren Andersen af Riisberg, Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af uhre, og Søren Sørensen af Fløe.
Konfirmation nr. 9482
NOTITS: Moderens søster er Dorte Sørensdatter gift med Søren Andersen. Otte Sørensen er moderens bror.


Nr. 2690 1804.08.19 Jens Nielsen, Lundfod. FAR: Niels Jespersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Borup, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Skræder, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 4: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Tjenestepigen Karen Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 19 Aug: Havde Niels Jespersen af Lundfoed, med sin 1ste Kone Kirsten Jensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Niels {Christensen} Langkærs Pige, Karen Pedersd: faderene, Peder Xstensen og Hustru {Karen Jensdatter} af Borup, Peder {Jensen} Skærder af Lundfoed, og Kield Pedersen af DøsLund.
Konfirmation nr. 9486
NOTITS: Tredje dåb med Kirsten Jensdatter som bærer eller fadder, hun må være moderens søster (se #2619 og #2567).


Nr. 1978 1804.09.30 Jens Christensen, Blæsbjerg. FAR: Christen Jakobsen, Blæsbjerg, Brande. MOR: Ellen Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Jakobsens søn af Blæsbjerg Jens "Samme dag [d 14 oct] blev begraven Christen Jacobsens Nyefødte Søn [PKB: Jens] 14 dag gl: af Blesberg"}.
Begravelse nr. 6523


Nr. 2696 1804.10.14 Christen Johannesen, Brandlund. FAR: Johannes Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Arvad, Brande, Jørgen Andersen Arvads tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Brandlund, Brande, Se dåb #2656.
FADDER Nr. 4: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Jens Jensen, Brande By, Brande, Præstens karl.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, Hans tjenestepige Karen Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. d 14 oct Havde Johannes Xstensen af Brandlund med sin 2den Kone Maren Xstensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen, baaren af Jørgen {Andersen} Arvads Pige Karen Nielsdatter faderne Lars {Christensen} Winding, Christen Larsen og Hustru {Kirsten Nielsdatter}, Lars {Christensen} Nedergaard alle 3 af Lund {Brandlund}, og Præstens Karl Jens Jensen.
NOTITS: Faderen og moderen ikke identificeret, ser ud til at være flyttet til.


Nr. 2697 1804.10.28 Iver Christensen, Lundfod. FAR: Christen Iversen. MOR: Abelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, Brandlund, Brande, Jens Johansens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Lundfod, Brande, Ikke identificeret, nævnt første gang her, ikke i FT 1801.
FADDER Nr. 2: ? Peder Pedersens kone, Lundfod, Brande, Ikke identificeret, nævnt første gang her, ikke i FT 1801.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Brande By, Brande, Præstens avlskarl. Se #2696.
FADDER Nr. 5: Birte Pedersdatter, Brande By, Brande, Degnens tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Jens Johansen, Brandlund, Brande, Hans tjenestepige Mette Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande, Tjenestepigen Birte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. d 28 octobr Havde Christen Iversen af Lundfoed med sin 1ste Kone Abelone Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Iver baaren af Jens Johansens Pige Mette Troelsdatter af Lund {Brandlund} faderne Peder Pedersen og Hustru af Lundfoed, Peder {Nielsen} Arevad, Præstens avlskarl {Jens Jensen} og Degnens {Jens Slagballe Thomsen} Pige Birthe Pedersdatter.
NOTITS: Familie ikke set.


Nr. 2698 1804.11.11 Søren Jensen, Askær- Sønder. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Søster til moderen, gift 1790 i Thyregod hvor hendes mor var gift 2. gang i Hesselbjerre. Bosat Nørregaard Givskud By, Anders Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jeppe Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ane Christensdatter, Askær- Nørre, Brande, Nabo, Mads Pedersens kone, Christen Jensens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. d 11 Nov: havde Jens Christensen af Sønder AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensdatter 1 søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Anders Jørgensens Kone {Johanne Sørensdatter} af Givschud, faderne Jeppe Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Christen Jensen og Mads Pedersen og Hustru {Ane Christensdatter} alle af AsKier.
Konfirmation nr. 9466
NOTITS: Johanne Sørensdatter er moderens søster.


Nr. 2699 1804.12.26 Lars Nielsen, Tarp. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Andersdatter, Brandlund, Brande, 19, Anders Christensen Midtgaards datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Tarp, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Nabo, Christen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 26 dec: Havde Niels Christensen {Nygaard} i Tarp med sin 2den Kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Laus, baren af Anders {Christensen} Midtgaards Datter Johanne Marie {Andersdatter} af BrandLund, faderne Peder Christensen og Hustru {Karen Andersdatter} af Lund {Brandlund}, Christen Andersen og Hustru {Kirsten Jensdatter} af Tarp.
Konfirmation nr. 9464


Nr. 2701 1805.03.10 Rasmus Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Hansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Faderens brors Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Schals, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Søren Christensen, Skærlund, Brande, Peder Hansens karl, kun i PKB. Se FT 1801.
NÆVNT Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 10 Martj havde Peder Hansen i SkierLund med sin 1ste Kone Ane Kirstine Lasdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Rasmus baaren af Niels Hansens Kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre faderne Jens {Pedersen} Schals, Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter}, Peder Andersen og Peder Hansens [PKB: Karl Søren {Christensen}] Alle af Schierlund.
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er faderens brors, Niels Hansens, kone.


Nr. 2702 1805.04.07 Christen Sørensen, Kragsig. FAR: Søren Iversen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Kragsig, Brande, 29, moderens søster, begge født i Kragsig
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Christensen Kragsig, Sønderholm, Kragsig, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Birte Nielsdatter, Sønderholm, Brande, Hans Christensen Kragsigs kone.
FADDER Nr. 4: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Peder Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 23, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Den 7 April Havde Søren Iversen i Kragsig med sin 1ste Kone Kirsten Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Konens Søster Ane Christensdatter, faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad Paa Brandholm, Hans {Christensen} Kragsig, Hans Kragsigs Hustru {Birte Nielsdatter}, Christen {Hansen} Kragsig og Peder {Christensen} Kragsig alle af Brandholm gods.
Konfirmation nr. 9465
NOTITS: Ane Christensdatter og Hans og Peder Christensen er søskende til moderen alle født i Kragsig, deres far er Christen Hansen Kragsig. Alle boede på gårde, som tilhørte eller lige (fx Sønderholm) var blevet solgt fra Brandholm gods.


Nr. 2703 1805.05.05 Thomas Mathiasen, Grarup. FAR: Mathias Christensen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Donnerup By, Give, Faderens bror Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Christensen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Grarup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme dag [d 5 MaJ] Havde Mathis Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Christen Christensens Kone {Ane Larsdatter} i Give, Faderne Søren {Christensen} Nørgaard og Hustru {Birte Jensdatter} Jens {Pedersen} Nørgaard og Søren {Jensen} Smed alle af Grarup.
Konfirmation nr. 9487
NOTITS: Ane Larsdatter er faderens brors Christen Christensens kone.


Nr. 2704 1805.05.19 Peder Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Pedersen Flø. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Faderens brors Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 3: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Jens Johansen, Brandlund, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Flø, Brande, Konen Maren Jørgensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d 19 May Havde Peder {Pedersen} Fløe med sin [... tekst mangler ...] af BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Niels Pedersens Kone {Maren Jørgensdatter} i Fløe, Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Troels Iversen af Grarup og Jens Johansen af Lund {Brandlund}.
Konfirmation nr. 9463
NOTITS: Maren Jørgensdatter er gift med faderens bror Niels Pedersen i Flø.


Nr. 2706 1805.08.04 Mads Jakobsen, Brande By. FAR: Jakob Jensen. MOR: Margrethe Madsdatter.
BÅREN AF: Marte Madsdatter, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Faderens søster, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande, Gift med faderens søster Johanne Jensdatter.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Faderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d 4 August Havde Jacob Jensen i Brande med sin 1. Kone Magrethe Madsdatter 1 Søn Til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Konens Søster Marthe Madsdatter, Faderne, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Knud {Jørgensen} Øekier, og Palle Pedersen af Fasterholt {Arnborg}.
Begravelse nr. 6548
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Marte Madsdatter er moderens søster. Ane Kirstine Jensdatter er faderens søster. Knud Jørgensen er gift med faderens søster Johanne Jensdatter. Palle Pedersen i Fasterholt er faderens stedfar.


Nr. 2709 1805.08.25 Niels Pedersen Arvad, Arvad. FAR: Peder Nielsen. MOR: Ane Henriksdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Madamme Arvad, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Rasmussen, Grædstrup, Viet i Nov. 1805 til Mette Henriksdatter af Uhre, søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen, på deres fødegård, gift med Jens Thøgersen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9 Samme dag [d 25 August] Havde Peder Nielssen i Arevad, med sin 1ste Kone Ane Henricksdatter 1 Søn til Daaben, blev baaren af Madamme Arevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Paa Brandholm, og Kaldet Niels Faderne Hr. Arevad af Brandholm Niels Rasmussen af Grædstrup Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
Konfirmation nr. 9484
NOTITS: Tvilling til Peder. Otto Nielsen Arvad er faderens bror. Niels Rasmussen er vel trolovet til Mette Henriksdatter, moderens søster, Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen.Niels Pedersen kalder sig Arvad, da han gifter sig 1834 i Give med Ane Jenspersdatter


Nr. 2710 1805.08.25 Peder Pedersen Arvad, Arvad. FAR: Peder Nielsen. MOR: Ane Henriksdatter.
BÅREN AF: Mette Henriksdatter, Uhre, Brande, 33, moderens søster, hjemme i Uhre, væver i FT 1801.
FADDER Nr. 1: Henrik Nielsen, Brandlund, Brande, Gift med Dorte Henriksdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Ebbe Lauridsen, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jørgensdatter, Arvad Mølle, Brande, Nabo, Ebbe Laruidsens kone.
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme dag [d 25 August] havde bemelte Mand {Peder Nielsen} og Kone {Ane Henriksdatter} 1 Dito Søn Til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster, Mette Henricksdatter. Faderne Henrik Nielsen af Lund {Brandlund}, Mølleren Ebbe Lausen, og Hustru {Kirsten Jørgensdatter} Jørgen Andersen af Arevad.
Konfirmation nr. 9483
NOTITS: Tvilling til Niels. Mette Henriksdatter er moderens søster, hjemme i Uhre. Henrik Nielsen er gift med moderens søster Dorte Henriksdatter. PKB skrive dåb 2709 og 2710 sammen i en dåb.


Nr. 2712 1805.09.29 Christen Madsen, Askær- Nørre. FAR: Mads Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sillesthoved, Give, Moderens søster, begge født i Nørre Askær.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jeppe Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Silleshoved, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 29 Sept Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder Christensens Kone {Maren Christensdatter} af Sillisthoved {Sillesthoved} i Give Sogn, Faderne Christen {Jensen} Nør Askier, Jeppe Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} Hans Christensen og Christen Pedersen alle af Sønder AsKier.
Begravelse nr. 6549
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Maren Christensdatter er moderens søster, Christen Jensen er moderens far. PKB og DKB er uenige om fadderne, præsten har Jens Christensen og hustru, mens degnen har Jeppe Christensen og hustru.


Nr. 2717 1805.10.27 Knud Christensen, Langkær- Store. FAR: Christen Thomsen. MOR: Karen Knudsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Moderens mor, Otte Pedersens kone. Moderen far var Knud Thomsen i Lundfod.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen Skerris, Skerris, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsens 2. kone.
FADDER Nr. 5: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, Nabo, hvis familie så langt tilbage i generationerne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. d 27 Octbr Havde Christen Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Knud, baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} af SKieris, Faderne Otte {Pedersen} Skieris, Søren {Larsen} Biere af Borup, Anders Lassen og Hustru {Ane Christensdatter} og Kield Thomsen alle af LangKier.-
Begravelse nr. 6589
NOTITS: Begravet 1808 tre år gammel. Inger Pedersdatter er moderens mor, Otte Pedersen hendes stedfar.


Nr. 2718 1805.11.17 Jørgen Jørgensen, Grarup. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Faderens mor, Jørgen Jørgensen den ældres kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Johanne Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Johansen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, Moderens søster, Jens Johansens kone.
FADDER Nr. 4: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. d 17 Nov: Havde Jørgen Jørgensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, baaren af Jørgen Jørgensens Kone {Maren Jensdatter} i Brande {By}, faderne Jacob Andersen af Uhre, Jens Johansen og Hustru {Maren Sørensdatter} af Lund {Brandlund}, og Jørgen {Jørgensen} Brande.
NOTITS: Maren Jensdatter er faderens mor, Jørgen Jørgensen Brande hans far.


Nr. 2722 1806.03.09 Poul Jakobsen, Borup. FAR: Jakob Poulsen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Østergaards kone, Grarup, Brande, Peder Østergaards kone. Ikke klart hvem Peder Østergaard i Grarup er. Ingen Peder i FT 1801, der ville passe.
FADDER Nr. 1: Jeppe Christensen Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar. Mor: Ane Marie Pedersdatter, Far: Jens Thuesen †1792 Ørskov, Snejbjerg.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens mor, Jeppe Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Brande By, Brande, Avlskarl i Brande Præstegaard.
FADDER Nr. 4: Ane Poulsdatter, Grarup, Brande, 36, Faderens søster, begge født i Assing. FT 1801 ikke i Grarup. FT 1787 Harreskov, Assing. Ikke gift i Brande. Vel her tjenestepige i Grarup.
NÆVNT Nr. 1: Peder Østergaard, Grarup (Østergaard), Brande, Ikke identificeret. Ingen Østergaard set i Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme Dag [d 9 Martj] Havde Jacob Pouelsen af Borup med sin første Kone Mette Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Poul, baaren af Peder Østergaards Kone i Grarup, Faderne Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Aulskarl Jens Jensen af Brand Præstegaard og Mandens Søster Ane Poulsd: af Grarup.
DKB i randen: død strax efter.

Begravelse nr. 6553
NOTITS: Poul, 9 uger, begravet 1806 #6553. Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, far: Jens Thuesen †1792 Ørskov, Snejbjerg. Jeppe Christensen er moderens stedfar. Ane Poulsdatter er faderens søster. Der er ikke set nogen Østergaard i Grarup i skøder eller ellers i kirkebogen.


Nr. 2724 1806.05.26 Peder Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, Moderens søster, Jørgen Pedersen Holtums datter.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Flø, Brande, 30, nabo, søn af Christen Pallesen, som døde 1804.
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter, Flø, Brande, Nabo, Niels Christian Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg, Moderens far.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christian Andersen, Flø, Brande, Se BG Flø Matr. 3A s. 38 skøde 1805 fra Christen Thøgersen til Niels Christian Andersen. Gift med Abelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 26 May havde Niels Pedersen i Fløe med sin 1ste Kone Maren Jørgensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder Baaren af Jørgen {Pedersen} Holtums Datter Ane Marie {Jørgensdatter, Arnborg} Faderne Søren Sørensen Christen Christens: Niels Christians {Andersens} Hust. {Abelone Christensdatter} alle af Fløe, og Jørgen Pedersen af Holtum {Arnborg}.
NOTITS: Ane Marie Jørgensdatter er moderens søster. Jørgen Pedersen Holtum er moderens far.


Nr. 2730 1806.07.27 Laust Sørensen, Borup. FAR: Søren Nielsen, Hauberg, ?. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Borup, Brande, 17, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Thøger Christensen, Borup, Brande, 26, Christen Thøgersens søn.
FADDER Nr. 3: Ane Nielsdatter, Borup, Brande, Nabo, Jens Jensen Gleibergs kone.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Borup, Brande, 23, Jens Jensen Boels datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Gleiberg, Borup, Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Datter Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 27 Julj Havde Christen Tøgersens Datter Johanne {Christensdatter} af Borup 1 Uægte Søn til Daaben blev Kaldet Laust, Faderen er udlagt en LandRytter med Naus Søren Nielsen sidst Tienet i Hauberg, baaren af Christen Tøgersens Datter Kirsten {Christensdatter}.- Faderne vare Christen Lassen Christen Tøgersens Søn Tøger {Christensen}, Jens {Jensen} Glejbergs Hustru {Ane Nielsdatter}; og Jens {Jensen} Boels datter Else {Jensdatter} alle af Borup.
NOTITS: Kirsten Jensdatter, 17, er moderens søster. Thøger Christensen, 26, er hendes bror.


Nr. 2731 1806.08.03 Jens Jørgen Ottosen Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
BÅREN AF: ? Lars Nielsen Kjærsgaars kone, Nørre Kvarter, København, Gift efter FT 1801, hvor han er hosekræmmer.
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen Kjærsgaard, Nørre Kvarter, København, 23, moderens bror, hosekræmmer.
FADDER Nr. 2: Laurids Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild, Godsejer
FADDER Nr. 3: Anne Marie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild, 14, Laurids Jørgensen Langes ældste datter født i Skarrild. Hun bliver 1812 gift til Skærlund i Brande.
FADDER Nr. 4: Jakob Mortensen Skaarup, Vester Høgild, Rind, Bror til moderens mor Karen Mortensdatter Skaarup
FADDER Nr. 5: Morten Rasmussen Skaarup, Vester Høgild, Rind, Søstersøn til Jakob Skaarup. Søn af moderens mors Karen Mortensdatter Skaarups søsters Ellen Mortensdatters søn med Rasmus Jensen Høgild †1786. Gifter sig to år senere i 1808 med sin kusine, også fadder ved denne dåb, Abelone Kjærsgaard. Se #8235.
FADDER Nr. 6: Jens Nielsen Kjærsgaard, Give By, Give, Moderens bror, Degn i Give
FADDER Nr. 7: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 8: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 9: Abelone Nielsdatter Kjærsgaard, Brande by, Brande, 22, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 3 Aug: Havde Hr. Otte {Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne Kjersgaard 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Jørgen, baaren Hr. {Lars} Kiersgaards Kone af Kiøbenhaun Faderne Lars Lars[!] {Nielsen} Kiersgaard Hr. {Laurids Jørgensen} Lange og Datter {Anne Marie Lauridsdatter Lange} til Nørre Karstoft {Skarrild} Hr Jacob {Mortensen} Skaarup og [PKB: søstersøn] hr Morten {Rasmussen} Skaarup af Vester Hygild, Hr Jens {Nielsen} Kiersgaard Degn til Giufve {Give} og Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter} [PKB:Jomfru Abbelone Kjersgaard fra Brande].
NOTITS: Degnens og præstens version afviger en del fra hinanden. Degnen har Peder Nielsen Arvad og kone, præsten har jomfru Abelone Kjærsgaard fra Brande By. Lars Nielsen Kjærsgaard, Jens Nielsen Kjærsgaard og Abelone Nielsdatter Kjærsgaard er moderens søskende. Jakob Mortensen Skaarup er moderens mors Karen Mortensdatter Skaarups bror. Jakob og Karens søster Else Mortensdatters søn er Morten Rasmussen Skaarup. Peder Nielsen er faderens bror.


Nr. 2732 1806.08.31 Søren Jakobsen, Uhre. FAR: Jakob Andersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Grarup, Brande, Søster til moderen, Jørgen Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Tarp, Brande, Fra Lille Langkær gift med Maren Larsdatter.
FADDER Nr. 2: Maren Larsdatter, Tarp, Brande
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 5: Jens Jensen, Brande By, Brande, Præstens avlskarl.
FADDER Nr. 6: Peder Andersen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 7: Anders Christensen, Brande By, Brande, Kun i PKB.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 31 Aug: Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørrensd: en Søn til Daaben blev Kaldet Søren. baaren af Jørgen Jørgensens kone {Ane Sørensdatter} af Grarup: Faderne: Søren Jensen og Hustru {Maren Larsdatter}, Anders Pedersen og Niels Christensen af Uhre, og præstens Karl Jens Jensen og Peder Andersen, af Brande. [PKB: Anders Christensen af Brande.]
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster. Anders Pedersen er faderens far


Nr. 2733 1806.09.14 Søren Ottesen, Uhre. FAR: Otte Sørensen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Faderens søster, Jens Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Gammel, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Kirstine Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme dag [d 14 Sep] Havde Otte Sørensen i Uhre, med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren , baaren af Jens Anders Kone {Ane Sørensdatter} af Biere {Sandfeld- Bjerre}, Faderne Gl: Søren Sørensen af Fløe Erick Ericksen og Jens Ericksen af Harild, Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
NOTITS: Ane Sørensdatter er faderens søster. Gammel Søren Sørensen er moderens far. Erik Eriksen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter. Jens Eriksen er gift med moderens søter Ane Kirstine Sørensdatter.


Nr. 2736 1807.01.11 Iver Pedersen, Lundfod. FAR: Peder Iversen. MOR: Karen Troelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jørgensdatter, Arvad Mølle, Brande, Nabo, Ebbe Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Ebbe Lauridsen, Arvad Mølle, Brande, Kaldet "Arvad Møller".
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Lundfod, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Lundfod, Brande, Peder Troelsens kone.
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 11 Janv: Havde Peder Iversen af Lundfoed, med sin Kone Karen Troelsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Iver baaren af Ebbe Laussens Kone {Kirsten Jørgensdatter} af Arvad Mølle, Faderne Arvad Møller Ebbe Laursen, Peder Troelsen og Hustru {Maren Andersdatter} af Lundfoed, og Jørgen Andersen af Arevad.
NOTITS: Peder Troelsen er moderens bror.


Nr. 2737 1807.02.01 Jens Pedersen, Uhre. FAR: Peder Jensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Uhre, Brande, Nabo, Bertel Pedersen Dams kone.
FADDER Nr. 1: Bertel Pedersen Dam, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Uhre, Brande, Christen Nielsens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 1 Febr Havde Peder Jensen i Uhre med sin 1ste Kone Mette Jensdatter en Søn til Daaben blev Kaldet Jens, baaren af Bertel {Pedersen} Dams Kone {Ane Pedersdatter} i Uhre, Faderne Bertel {Pedersen} Dam, Christen Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} og Niels Christensen alle af Uhre.
NOTITS: Familie ikke set.


Nr. 2738 1807.02.15 Søren Pedersen, Dørslund. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen Michelsdatter, Annexgaard, Arnborg, 25, Moderens søster fra Hyvild, tjener i Arnborg Kirkegaard, konfirmeret i Arnborg 1803.
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Peder Clemmensens stedfar, gift med hans mor Ane Thomasdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Blæsbjerg, Brande, Slags nabo. Han kaldtes i Uhre 1781-1805 for Jens Pedersen Nørgaard.
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Blæsbjerg, Brande, Slags nabo, Jens Pedersens kone. Hun kaldes også Dorthe Askær, født i Nørre Askær.
FADDER Nr. 4: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 15 Febr Havde Peder Clemandsen i DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Michelsdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Konens Søster Karen Michelsdatter, tienende i Arnborg Kierkegaard {kaldet Annexgaarden}, faderne Peder Knudsen i Skierris Jens Pedersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} i Blesberg og Kield Pedersen i DøsLund
NOTITS: Karen Michelsdatter er moderens søster, der længe har tjent i Arnborg Annexgaard. Peder Knudsen er faderen stedfar.


Nr. 2739 1807.03.15 Søren Jensen, Harrild. FAR: Jens Eriksen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Flø, Brande, Moderens bror Søren Sørensen den yngres kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Gammel, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen den ældres kone.
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Gift med Lene Eriksdatter, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen den yngre, Flø, Brande, Konen Ane Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d 15 Martj Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Søren Sørensens {den yngres} Kone {Ane Jensdatter} i Fløe faderne Gl: Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} i Fløe, Otte Sørensen af Uhre, og Peder {Christensen} WouLund {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Moderens bror Søren Sørensen den yngres kone Ane Jensdatter bærer. Gammel Søren Sørensen og Mette Pedersdatter er moderens forældre. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter.


Nr. 2740 1807.03.27 Niels Christensen, Tarp?. FAR: Christen Andersen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Christen Andersen søn af Tarp? Niels 'd 5 April blev begraven Christen Andersens Nysfødte Søn hiemme Døbt Niels 8 dage gl. [PKB:] NB Dette barn var en Vanskabning, Gummer i [Q.....len] af Munden var borte, og en stor Udvæxt fandes ved det ene Næsebor.'}.
Begravelse nr. 6571
NOTITS: Se begravelse #6571.


Nr. 2741 1807.05.03 Mads Jensen, Borup. FAR: Jens Peder Madsen Hannerup. MOR: Ane Marie Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Borup?, Brande, Faderens mor, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup?, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Madsen Hannerup, Borup?, Brande, 33, faderens bror. Bor 1804 i Flø, 1808 skøde i Borup.
FADDER Nr. 3: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Borup, Brande, Nabo, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Borup, Brande, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 3 May Havde Jens Peter Madsen Hannerup i Borup med sin 1ste Kone Ane Marie Andersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads, baaren af Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter}, Faderne Mads {Christensen} Hannerup, Kield {Pedersen} DøsLund, og Peder Christensens Kone {Karen Jensdatter} af Borup
NOTITS: Mette Andersdatter er faderens mor, Mads Christensen Hannerup hans far. Anders Madsen Hannerup er faderens bror.


Nr. 2742 1807.05.17 Lars Jensen, Brandlund. FAR: Jens Johansen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Brandlund, Brande, Nabo, Lars Christensen Nedergaards kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 4: Troels Iversen, Grarup, Brande, Moderen er hans kones, Maren Christensdatters, datter fra Lille Langkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d 17 Maj Havde Jens Johansen af BrandLund med sin 1ste Kone Maren Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Lars Baaren af Lars {Christensen} Nedergaards Kone {Ane Jensdatter} i BrandLund, faderne Lars {Christensen} Nedergaard, Johan Jørgensen og Hustru {Mette Jensdatter} af Lund {Brandlund}, og Troels Iversen af Grarup.
NOTITS: Johan Jørgenen er faderens far og Mette Jensdatter hans stedmor. Troels Iversen er gift med moderens mor, Maren Christensdatter.


Nr. 2743 1807.06.21 Mads Jakobsen, Brande By (Brande Kro). FAR: Jakob Jensen. MOR: Margrethe Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande, Gift med faderens søster
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Faderens søster, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Brande By (4 A), Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. d 21 Junj Havde Jacob Jensen i Brande med sin 1ste Kone Magrethe Madsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Mads baaren af Konens Moder Maren Christensd: i Brande, faderne Palle Pedersen af Fasterholt Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre og Jens Jørgensen af Brande {By}.
NOTITS: Maren Christensdatter er moderens mor, som lever på aftægt på gården. Palle Pedersen er faderens stedfar, Ane Kirstine Jensdatter hans søster.


Nr. 2746 1807.08.30 Christen Jensen, Askær- Sønder. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Brande By (Præstegården), Brande, 20, Peder Jensen Skræders datter af Lundfod. Tjener i præstegården.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo, aftægt.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Driver gården.
FADDER Nr. 4: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jeppe Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skrædder, Lundfod, Brande, Datteren Mette bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 30 Aug Havde Jens Christens: af S. AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder {Jensen} Skræders Datte Mette {Pedersdatter} af Lundfoed tiende i Præstegaarden, Faderne Christen Pedersen, Christen Jensen, Mads Pedersen Jeppe Christensen og Hust: {Ane Marie Pedersdatter} Alle af AsKier.
Begravelse nr. 6581
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Christen Pedersen er faderens stedfar.


Nr. 2747 1807.09.13 Anders Pedersen, Borup. FAR: Peder Andersen. MOR: Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Kirstine Nisdatter, Odderbæk (Odderbæk), Thyregod, Faderens bror Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Odderbæk (Odderbæk), Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Laus Pedersen, Fuglsang (Fuglsang), Thyregod, Gift med faderens søster Ingeborg Kirstine Andersdatter.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Kirstine Andersdatter, Fuglsang, Thyregod, Faderens søster, gift med Laus Pedersen.
FADDER Nr. 4: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Christen Bjerregaard, Borup, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 13 Sept: Havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Marie Pedersd: en Søn Til Daaben blev Kaldet Anders, baaren af Christen Andersens Kone {Kirsten Kirstine Nisdatter} i OdderbeK Tyregod Sogn Faderne: Laus Pedersen og Hustru {Ingeborg Kirstine Andersdatter} i Fuglsang {Thyregod}, Christen Tøgersen og Christen Bieregaard af Borup.
NOTITS: Kirsten Kirstine Nisdatter er gift med faderens bror Christen Andersen i Odderbæk, Thyregod. Laus Pedersen er gift med faderens søster Ingeborg Kirstine Andersdatter af Fuglsang, Thyregod. Faderen er selv født i Odderbæk, Thyregod.


Nr. 2749 1807.09.20 Thomas Nielsen, Blæsbjerg. FAR: Niels Thomsen. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Dørslund, Brande, 24, Peder Nielsens? - †1805 - datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Brandlund, Brande, Formodentlig moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Jørgensen Skomager, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Anne Iversdatter, Brandlund, Brande, Mads Jørgensen Skomagers kone.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Blæsbjerg, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen?, Brande, Far til Maren Pedersdatter, der bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 20 Septbr Havde Niels Thomsen i Blesberg med sin 1ste Kone Birthe Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas, baaren af Peder [Nielsens?] Datter Maren Pedersd: af DøsLund, Faderne Peder Christensen Mads {Jørgensen} SKoemager og Hustr {Anne Iversdatter} alle af BrandLund, og Jens Pedersen af Blesberg.
NOTITS: Præsten har glemt denne dåb i PKB! Peder Christensen formodes at være bror til moderen. Mads Jørgensen Skomager eller hans kone må være i familie, de er med i tre af Thomas Nielsens dåbshandlinger.


Nr. 2756 1808.02.07 Niels Christian Hansen, Sønderholm (Sønderholm). FAR: Hans Christensen Kragsig. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Faderens mor, Christen Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Iversen, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Donnerup, Brandholm Mark (Sønderholm), Brande, Moderens far.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 7 Febr Havde Hans Xsten Kragsig af Sønderholm med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels Christian baaren af Christen Hansens Kone {Johanne Jensdatter} i Kragsig, faderne Søren Iversen og Hustru {Kirsten Christensdatter} af Kragsig Hr {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm og Niels {Christensen} Donnerup af Sønder Holm.
NOTITS: Johanne Jensdatter er faderens mor. Kirsten Christensdatter er faderens søster. Niels Christensen Donnerup er moderens far.


Nr. 2759 1808.04.24 Joachim Otto From Ludvigsen Lund, Brande By (Præstegaarden). FAR: Ludvig Michael Bjørnsen Lund. MOR: Elisabeth Kristine From.
BÅREN AF: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Overraskende bæremoder, men hun tjente i præstegården i Brande i 1788, da hun blev gift med hendes 1. afdøde mand Clemmen Andersen af Skerris. Hun var - efter en i hendes familie bevaret beskrivelse - religiøs.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Han var medlem af fattigkommisionen og en fremtrædende person.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Borup, Brandlund
FADDER Nr. 4: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 5: Hans Larsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 6: Lars, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præstens Karl Lars.
FADDER Nr. 7: Ane, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præstens Pige Ane.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d 24 April Havde Hr. Pastor {Ludvig Michael Bjørnsen} Lund i Brande med sin 1ste Hustru Elisabeth {Kristine} From, 1 Søn til Daaben blev KaldetJoachim Otte From. baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Schieris. Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm, Peder Pedersen af Usseltoft, Christen Tøgersen af borup Kield Pedersen og Hans Larsen af DøsLund, Præstens Karl Lars og Pige Ane.
NOTITS: Her er lokale folk faddere ved præsten Ludvig Lunds dåb. Som kontrast med mange fine folk fra fjerne sogne se hans andre dåbe #2669 og #2714.


Nr. 2760 1808.06.05 Christen Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Hansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Skærlund, Brande, 21, Peder Andersens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen Schals, Skærlund, Brande, Nabo, Tidligere Arvad Mølle.
FADDER Nr. 5: Anders Pedersen, Skærlund, Brande, 28, Peder Andersens søn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Datteren Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. d 5 Junj havde Peder Hansen i SkierLund med sin første Hustru Ane Kirstine Lasd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen baaren af Peder Andersens Datter Maren {Pedersdatter} i SchierLund. Faderne: Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Niels Mortensen, Jens {Pedersen} Skals {Schals} og Peder Andersens Søn Anders {Pedersen} Alle af SkierLund.
NOTITS: Niels Hansen er faderens bror.


Nr. 2762 1808.06.26 Jørgen Pedersen, Arvad. FAR: Peder Nielsen. MOR: Ane Henriksdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Nielsdatter, Give By, Give, Degnens, Jens Nielsen Kjærsgaards, tjenestepige i Give.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande
FADDER Nr. 2: Ebbe Lauridsen, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Marie Sørensdatter, Arvad Mølle, Brande, Nabo, Ebbe Lauridsens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 5: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Kjærsgaard, Give By, Give, Tjenestepigen bærer, se også dåb #2731. Peder Nielsens bror Otto Nielsen Arvad er gift med hans søster Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 26 Jnuj Havde Peder Nielssen i Arevad med sin 1ste Kone Ane Henricksd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jørgen, Baaren af Degnens Pige i Giufve Ane Kirstine Nielsd: Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm, Ebbe Laus {Lauridsen} og Hustru {Else Marie Sørensdatter} i Arvad Mølle Jens Tøgersen i Uhre og Jørgen Andersen i Arevad.
NOTITS: Otto Nielsen Arvad er faderens bror. Bæreren Ane Kirstine Nielsdatter er åbenbart familie, men det vides ikke hvordan.


Nr. 2763 1808.07.10 Jens Peder Jensen, Uhre (Slotsgaarden). FAR: Jens Pedersen Slot. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Voldborg Jørgensdatter, Uhre (9A Møllen), Brande, Jørgen Christensens datter.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Uhre (9A Møllen), Brande
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Nabo, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 10 Julj Havde Jens Pedersen Slott i Uhre med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jens Peter, baaren af Jørgen Christensens Datter Woldborg {Jørgensdatter} i Uhre, Faderne: Jørgen Christensen, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} og Jens Tøgersen alle af Uhre.
NOTITS: Familien ny i sognet, konen fra Grindsted ifølge BG.


Nr. 2765 1808.08.14 Peder Christian Christensen, Borup. FAR: Christen Christensen Bundgaard. MOR: Dorte Pallesdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Borup, Brande, Moderens bror Gyde Pallesens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Bundgaard, Uhre (Bundgaard), Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Karen Poulsdatter, Uhre (Bundgaard), Brande, Jens Christensen Bundgaards kone.
FADDER Nr. 3: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Christen Larsen, Borup, Brande, Nabo, ser ud til at være fra Svindbæk, Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 14 Aug Havde Christen Christensen Bundgaard i Borup med sin 1ste Kone Dorthe Pallesd: en Søn til Daaben blev Kaldet Peder Christian: baaren af Giøde Pallesens Kone {Else Christensdatter} i Borup, faderne Jens {Christensen} Bundgaard og Hustru {Karen Poulsdatter}, Giøde Pallesen, Christen Tøgersen og Christen Lassen alle af Borup.
NOTITS: Else Christensdatter er moderens bror Gyde Pallesens kone. Jens Christensen Bundgaard er faderens bror på fødegården Bundgaard i Uhre.


Nr. 2768 1808.09.18 Hans Nielsen, Uhre. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Moderens halvsøster, hvis far er Palle Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen Slot, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Fasterholt, Arnborg, Konen Anne Marie Pallesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme dag [d 18 September] Havde Niels Hansen i Uhre med sin 1ste Kone Ane Kirstine Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Hans baaren af Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter} af Fasterholt i Arnborg Sogn. Faderne Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} af SkierLund Jens Tøgersen og Jens {Pedersen} Slott af Uhre.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er moderens halvsøster, som er på fødegården i Fasterholt. Peder Hansen er faderens bror.


Nr. 2769 1808.10.09 Jakob Christensen, Brande By. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Ellen Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Ole Sørensen, Aagaard, Thyregod, 28, søn af Søren Larsen og Sidsel Nielsdatter i Aagaard. Eneste mandlige bærer set i Brande kirkebog 1774 - 1814. Ikke set gift i Thyregod.
FADDER Nr. 1: Søren Larsen, Aagaard, Thyregod, Bæreren Ole Sørensens far.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Formodet søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Troels Christensen, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Brandholm Mark (Nørholm), Brande, Lars Christensen Windings kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Winding, Brande By (Nørholm), Brande, Konen Anne Christensdatter fadder. Lars og Ane er lige flyttet fra Nørholm til Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Samme Dag [d 9 oct] Havde Christen Jacobsen af Brande med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Jacob; baaren Ole Sørensen af Aagaard i Tyregoed Sogn Faderne, Søren Lassen af Aagaard, Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre, Troels Christensen og Lars {Christensen} Windings hustru {Anne Christensdatter} af Brande.
NOTITS: Søren Larsen eller hans kone Sidsel Nielsdatter må være i familie med faderen eller moderen, se fx #2716.


Nr. 2771 1808.10.23 Søren Eriksen, Harrild. FAR: Erik Eriksen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Uhre, Brande, Moderens far Gammel Søren Sørensen af Fløs datter (altså moderens søster), som vel tjener i Uhre. Hun gifter sig der året efter.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Gammel?, Flø, Brande, Vel den gamle, men kunne også være den unge.
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Gift med Sidsel Sørensdatter, moderens søster.
FADDER Nr. 3: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, gift med Otte Sørensen.
FADDER Nr. 4: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Kirstine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. d 23 oct: Havde Erick Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Gl: Søren Sørensens Datter Mette {Sørensdatter} i Uhre. Faderne. Søren Sørensen, Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre Jens Ericksen af Harild.
NOTITS: Gammel Søren Sørensen i Flø er moderens far. Sidsel og Mette Sørensdatter er moderens søstre alle født i Flø.


Nr. 2772 1808.11.27 Søren Christian Jensen, Østerholm. FAR: Jens Christensen Kragsig. MOR: Ane Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Arvad Mølle, Brande, Faderens søster, begge født i Kragsig.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Kjær, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Nabo, degnen kalder ham Langkær, fordi han 1790 - 1799 ejede Lille Langkær. Han var født i Vesterlund, Vester og kalder sig i et skøde fra 1799 Jens Hansen Kjær. Se BG Brandholm s. 24.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Madsdatter, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Nabo, Jens Hansen Kjærs kone.
FADDER Nr. 3: Hans Christensen Kragsig, Brandholm Mark (Sønderholm), Brande, Faderens bror, stedet Kragsig i kirkebogen er forkert.
FADDER Nr. 4: Søren Iversen, Kragsig, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Samme dag [d 27 Nov:] Havde Jens Christensen Kragsig af Østerholm med sin 1ste Kone Ane Katrine Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren Christian: baaren af Mandens Søster Ane Christensdatter tienende i Arvad Mølle, faderne Jens {Hansen} LangKier {kalder sig selv: Kjær} og Hustru {Ane Marie Madsdatter} af Østerholm, Hans {Christensen} Kragsig {af Sønderholm} og Søren Iversen af Kragsig.
NOTITS: Ane Christensdatter der bærer er faderens søster, Hans Christensen Kragsig er faderens bror, og hans søster Kirsten Christensdatter er gift med Søren Iversen, som nu har gården Kragsig.


Nr. 2773 1809.01.29 Troels Jakobsen, Uhre. FAR: Jakob Andersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, Brandlund, Brande, 23, moderens halvsøster, Troels Iversens datter, tjener ved Jens Johansen. Troels har to døtre Mette, en er 32 den anden 23. Begge er i 1809 ikke gift endnu.
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Johansen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, Moderens søster, Jens Johansens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Tarp, Brande, Moderens halvbror, far Jens Christensen mor Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 29 Janv: Havde Jacob Andersen i Uhre med sin 1ste Kone Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Troels baaren af Jens Johansen Pige Mette Troelsd: af BrandLund. Faderne Troels Iversen af Grarup, Jens Johansen og H. {Maren Sørensdatter} af Lund {Brandlund} og Søren Jensen af Tarp.
NOTITS: Troels Iversens kone Maren Christensdatter var gift tre gange i Lille Langkær. 1. Søren Christensen †1771c, her i dåben to døtre: moderen og Maren Sørensdatter. 2. Jens Christensen †1774, her i dåben en søn: Søren Jensen. 3. gang med Troels Iversen her i dåben en datter: Mette Troelsdatter, som bærer.


Nr. 2774 1809.01.29 Niels Christian Christensen, Brandlund (Pedersborg). FAR: Christen Nielsen. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Uhre (Nørgaard), Brande, Christen Nielsen Nørgaards datter. Evt. familieforbindelse uklar.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Brandlund Mark (Østerholm), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Katrine Sørensdatter, Brandlund Mark (Østerholm), Brande, Nabo, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Kjær, Brandlund Mark (Østerholm), Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Christian Rasmussen, Brandlund Mark (Østerholm), Brande, Ikke identificeret, måske karl på gården..
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Datter Ane Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 29 Janv: Havde Christen Nielsen af Petersborg med sin 1ste Hustru Karen Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels Christian baaren af Christen {Nielsen} Nørgaards Datter Ane {Christensdatter} i Uhre Faderne Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} Jens Hansen {Kjær} og Christen Rasmussen af Østerholm.
NOTITS: Familieforhold noget uklare.


Nr. 2775 1809.01.29 Peder Nielsen, Uhre. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Pedersdatter, Brande By, Brande, Formodet søster til moderen, Christen Jakobsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Aagaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme dag [d 29 Janv:] Havde Niels Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder: baaren af Christen {Jakobsen} Aagaards Kone {Ellen Marie Pedersdatter} af Brande {By}, Faderne Christen {Jakobsen} Aagaard i Brande {By} Jørgen {Troelsen} Sandfeld, og Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre.
NOTITS: Ellen Marie Pedersdatter formodes at være søster til moderen.


Nr. 2777 1809.02.26 Christen Jensen, Askær- Sønder. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Brande By, Brande, Søster til faderen. Lars Christensen Windings kone, de er flyttet til Brande By fra Nørholm 1808c.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skjærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Christensdatter, Skjærlund, Brande, Faderens søster, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 3: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Olsen, Askær- Sønder, Brande, Har lige overtaget den ene halvgård i Sønder Askær efter Jeppe Christensen, gift med Jeppes steddatter Ane Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Winding, Brande By, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 26 Febr havde Jens Christensen af S. AsKier med sin 1ste Kone An Johanne Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen: baaren af Lars {Christensen} Windings Kone {Ane Christensdatter} i Brande {By} faderne Niels Mortensen og H. {Karen Christensdatter} i SchierLund, Jeppe Christensen. Og Jens Olesen af AsKier.
NOTITS: Ane og Karen Christensdatter er søstre til moderen.


Nr. 2779 1809.05.07 Ebbe August Nielsen, Grarup. FAR: Niels Christensen. MOR: Margrethe Sophie Olesdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens bror Ole Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Askær- Sønder, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Bjerre, Lønaa (Matr. 1), Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, Nabo, Mathias Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Konen Ane Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. d 7 Maj Havde Niels Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Magrethe Sophie Olesd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Ebbe August, baaren af Jens Olesens Kone {Ane Jensdatter} i S: AsKier, Faderne Jens Olesen af AsKier, Christen {Christensen} Biere af Lønaae, Ole Jensen {Glasou} og Mathis Christensens Kone {Ane Jensdatter} af Grarup.
NOTITS: Ole Jensen Glasou er moderens far, Jens Olesen hendes bror. Christen Christensen Bjerre er faderens far, hans fulde navn fra Ejner Bjerres "Thyregod Gårdhistorie".

LINK: Husmand i Herslev sogn. Palle Rabøl Hansen.


Nr. 2783 1809.10.01 Anders Hansen, Dørslund. FAR: Hans Larsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Faderens mor, Anders Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Faderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 1 Oct: Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Anders Christensens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Faderne Niels Thomsen i Blesberg, Søren Andersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} af Riisberg og Anders Christensen af Døslund.
NOTITS: Søren Andersen og Dorte Sørensdatter er moderens forældre. Karen Pedersdatter er faderens mor, Anders Christensen hans stedfar.


Nr. 2784 1809.10.01 Peder Kjeldsen, Dørslund. FAR: Kjeld Pedersen. MOR: Sidsel Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, 30, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande, Nabo, fæstede 1802 Over Dørslund 3A.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Samme dag [d 1 Oct:] Havde Kield Pedersen af Døslund med sin 1ste Kone Sidsel Pedersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder. baaren af Mandens Søster Karen Pedersd: Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft, Peder Christensen og Hustru {Karen Jensdatter} af Borup og Peder Clemmandsen af Døslund.
NOTITS: Karen Pedersdatter er faderens søster, er vel hjemme i Dørslund.


Nr. 2789 1810.02.11 Anders Jensen, Flø. FAR: Jens Peder Madsen Hannerup. MOR: Ane Marie Andersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Andersdatter, Thorlund, Ejstrup, Moderens søster, begge født i Krejbjerg, Ejstrup. Tak til Gert Hviid.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Andersdatter, Borup, Brande, Faderens mor, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 3: Anders Madsen Hannerup, Borup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen Unge, Flø, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 11 Febr Havde Jens Peter Hannerup med sin 1ste Kone An{e} Marie Andersd: af Fløe. 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders baaren af Konens Søster Sidsel Andersd: af Torlund i Ejstrup Sogn, Faderne Mads {Christensen} Hannerup og Hustru {Mette Andersdatter} og Anders {Madsen} Hannerup af Borup og Søren Sørens: i Fløe.
NOTITS: Sidsel Andersdatter - gift med Peder Madsen Smed i Store Thorlund, Ejstrup - er moderens søster, begge født i Krejbjerg, Ejstrup se Anders Nielsen FT 1787. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre, Anders Madsen Hannerup hans bror.


Nr. 2791 1810.04.23 Søren Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, Moderens søster, begge født i Lille Langkær, Jens Johansens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, ?, Brande, To kendte Jens Jensener i Brande sogn lever begge i Borup og er Jens Jensen Glejbjerg fra Arnborg og Jens Jensen Boel født i Borup, de angives næsten altid med Jens Glejbjerg (kone Ane Nielsdatter) eller Boel (kone Johanne Christensdatter).
FADDER Nr. 2: ? Jens Jensens kone, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Johansen, Brandlund, Brande, Konen bærer.
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Flø, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 23 April havde Peder Pedersen Fløe af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Mette Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren. baaren af Jens Johansens Kone {Maren Sørensdatter} af BrandLund. Faderne Jens Jensen og Hustru og Jens Johansen af Lund og Niels Peders: af Fløe.
NOTITS: Maren Sørensdatter er moderens søster, begge født i Lille Langkær. Niels Pedersen er faderens bror på fødegården. Jens Jensen kan være med tilnavn Glejbjerg eller Boel, begge i Borup Brande. Deres koner er Ane Nielsdatter og Johanne Christensdatter henholdsvis.


Nr. 2792 1810.04.23 Søren Ottesen, Uhre. FAR: Otte Sørensen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, begge født i Flø, Peder Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Gammel, Uhre, Brande, Moderens far, flyttet fra Flø til Uhre, da han overgav gården i Flø til unge Søren Sørensen.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Unge, Flø, Brande, Moderens bror på fødegården.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen Harrild, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Moderens søster, gift med Erik Eriksen Harrild.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Mette Sørensdatter, driver Uhre 4A for hans mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Samme dag [d 23 April] havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Søren, baaren af Peder Pedersens Hust: {Mette Sørensdatter} i Uhre, Faderne, Søren Sørensen {gammel} af Uhre Søren Sørensen {unge} af Fløe og Erick {Eriksen} Harild og Hustru {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Mette og Ane Sørensdatter er begge søstre til moderen, alle født i Flø. Deres far er Gammel Søren Sørensen, som er flyttet til Uhre og overgav gården i Flø til unge Søren Sørensen, moderens bror.


Nr. 2794 1810.05.13 Christen Hansen, Nørholm. FAR: Hans Christensen Østerby. MOR: Margrethe Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande, 26, Jens Christensens datter. Jens Hansen i kirkebogen må være forkert, for ingen af det navn ses at have en datter Johanne. Men det har Jens Christensen, som fæster Lilleholm.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm (Brandholm), Brande, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Kjær?, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Nabo, identifikation lidt usikker.
FADDER Nr. 4: Søren Madsen, Risbjerg, Brande, 28, vel hjemme ved broderen Jens Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Lilleholm, Brande, Kaldes Hansen, fejl, datteren Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d 13 maj Havde Hans Christensen {Østerby} af Nørholm med sin 1ste Kone Magrethe Nielsd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Christen. baaren af Jens Hansens {vel fejl for Christensens} Datter Johanne af {Jensdatter} af Lildholm, faderne Hr. {Otto Nielsen} Arrevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm, Jens Hansen af Østerholm, og Søren Madsen af Riisberg.
NOTITS: Denne Hans Christensen er ikke Hans Christensen Kragsig af Sønderholm, der er gift med Birgitte Nielsdatter.


Nr. 2796 1810.07.15 Thomas Larsen, Borup. FAR: Laus Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter, Langkær-Store, Brande, Faderens bror Christen Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johanne Lausdatter, Borup, Brande, Nabo, Christen Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Knud Jørgensen Økær, Borup (Økær), Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande, Faderens bror, konen Karen Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 15 Julj havde Laus Thomsen i Borup med sin 1ste Kone Else Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Christen Thomsens Kone {Karen Knudsdatter} i LangKier. Faderne Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Lausdatter} Jens {Jensen} Boel og Knud {Jørgensen} Øekier alle af Borup.
NOTITS: Karen Knudsdatter er gift med faderens bror Christen Thomsen i fødegaarden i Store Langkær. Jens Jens Boel er moderens far.


Nr. 2798 1810.07.29 Peder Jensen, Tarp. FAR: Jens Christian Mortensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Faderens brors Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Tarp, Brande, Bror til moderens far Søren Andersen. Har den anden gård i Tarp.
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Tarp, Brande, Christen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Faderens bror, konen Karen Christensdatter bærer. Han har fødegården i Skærlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 29 Julj havde Jens Christian Mortensen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørrensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Niels Mortensens Kone {Karen Christensdatter} i Schierlund Faderne Hr {Otto Nielsen} Arvad af Brandholm Søren Andersen af Riisberg og Christen Andersen og Hustru {Ane Nielsdatter} af Tarp.
NOTITS: Karen Christensdatter er gift med faderens bror Niels Mortensen, som har fødegården i Skærlund. Søren Andersen er moderens far og Christen Andersen hendes farbror, Søren Andersens bror.


Nr. 2800 1810.09.09 Peder Pedersen, Arvad. FAR: Peder Pedersen. MOR: Ane Henriksdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Ebbe Larsen, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Arvad, Brande, Nabo, Jørgen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Konen Ane Marie Henriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 9 Sept havde Peder Pedersen af Arvad med sin 1ste Kone Ane Henriksd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Jens Thøgersens Kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, faderne Peder {Pedersen} Usseltoft Ebbe Lausen af Arvad Mølle og Jørgen Andersen og H: {Ane Pedersdatter} af Arvad.-
NOTITS: Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen, som er gift 2. gang. Peder Pedersen Usseltoft er faderens far.


Nr. 2801 1810.09.23 Thomas Kjeldsen, Langkær- Store. FAR: Kjeld Thomsen. MOR: Ane Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Clemmensdatter, Hyvild, Brande, 19, Clemmen Larsen Hyvilds (†1805) datter. Ikke set at være familie.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande, Moderens far. Samme fejl som #2794, kirkebogen har Hansen, som skulle være Christensen.
FADDER Nr. 2: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Knudsdatter, Langkær- Store, Brande, Nabo, Christen Thomsens kone.
FADDER Nr. 4: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, †1805, datter Ane Kirstine Clemmensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 23 Sept: havde Kield Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Ane Marie Jensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Clemand {Larsen †1805} Hyvilds Datter Ane Kirstine {Clemmensdatter}, faderne Jens Hansen {Christensen, samme fejl som #2794} af Lildholm Christen Thomsen og Hustru {Karen Knudsdatter} og Iver Madsen alle af LangKier.
NOTITS: Jens Christensen er moderens far. Jens Hansen er en fejl i kirkebogen.


Nr. 2802 1810.10.28 Thomas Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, 68, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, 70, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Nabo, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 28 Oct: havde Niels Nielssen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Thomas, baaren af Niels {Christensen} BirKebeKs Hustru {Johanne Christensdatter} i Arnborg Sogn. Faderne Niels {Christensen} BirKebeK, Lars Dynesen og H: {Else Pedersdatter} og Peder Sørensen af Uhre.
NOTITS: Johanne Christensdatter er moderens mor. Niels Christensen Birkebæk af Arnborg hendes far.


Nr. 2803 1810.10.28 Christen Hansen, Sønderholm. FAR: Hans Christensen Kragsig. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Kragsig?, Brande, 34, faderens søster, vel hjemme i Kragsig på fødegården.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Faderens mor, Christen Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande
FADDER Nr. 4: Jens Hansen Kjær, Brandholm Mark (Østerholm)
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme dag [d 28 Oct:] Havde Hans Christensen Kragsig med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Søn til Daaben Kaldet Christen, baaren af Mandens Søster Ane Christensd: Faderne Christen {Hansen} Kragsig og H: {Johanne Jensdatter} Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm, og Jens Hansen {Kjær} af Østerholm.
NOTITS: Ane Christensdatter er faderens søster, Christen Hansen Kragsig hans far og Johanne Jensdatter hans mor.


Nr. 2811 1811.04.28 Anders Jensen, Uhre (Slotsgaarden). FAR: Jens Pedersen Slot. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Ide Kirstine Pedersdatter?, Gjern?, Moderens søster. Gjern? vest for Hammel.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Nabo, kom 1802 - skøde - til Uhre andetsteds fra.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Nabo, Jens Thøgersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme dag [d 28 April] Havde Jens Pedersen Slott af Uhre med sin 1ste Kone Kiersten Petersd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Anders Baaren af Konens Søster Ide Kirstine i [Gjern] Sogn Faderne Niels Hansen, Jørgen Christensen og Jens Thøgersen og H: {Ane Marie Henriksdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Ide Kirstine Pedersdatter er moderens søster, hendes sogn Gjern er fra PKB, sognet i DKB er usikkert læseligt.


Nr. 2813 1811.07.14 Peder Pedersen, Borup. FAR: Peder Andersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Brande?, 30, nævnt i FT 1787 som datter af Peder Svendsen dengang i Uhre, stedmor Kirsten Pallesdatter.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, DKB: "Mads Fuglsang" anses for fejlforståelse af Lars Christensen i Fuglsang, der er gift med faderens søster Ingeborg Kirstine Andersdatter. Der var to gårde i Fuglsang, på den anden sad Christen Hansen. Lars har ingen søn kaldet Mads, der kunne komme i betragtning.
FADDER Nr. 2: Ingeborg Andersdatter, Fuglsang (Fuglsang- Over), Thyregod, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen Odderbæk, Odderbæk (Odderbæk), Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Thøger Christensen, Borup, Brande, 27, søn af Christen Thøgersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 14 Julj Havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Maren Pedersdatter 1 Søn til Daaben blev Kaldet Peder, baaren af Konens Søster Karen Pedersd: Faderne, Mads {antaget misforståelse for Lars Christensen} Fuglsang og Hustr. {Ingeborg Andersdatter} og Christen {Andersen} Odderbek, Alle af Tyregod Sogn, og Tøger Christensen af Borup.-
NOTITS: Karen Pedersdatter er moderens søster. Faderens søster Ingeborg Andersdatter er gift med Lars Christensen i Fuglsang, Thyregod. Christen Andersen Odderbæk er faderens bror i fødegården Odderbæk i Thyregod.


Nr. 2814 1811.08.18 Christen Jørgensen, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Uhre (Meldgaard), Brande, Gift med moderens bror Niels Christensen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Gift 2. gang 1777c med Anna Troelsdatter vel søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Askær- Nørre, Askær- Nørre, Brande, Gift 1800c i Skarrild med enken Mette Troelsdatter, formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Mette Troelsdatter, Askær- Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Uhre (Meldgaard), Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 18 Aug: Havde Jørgen Troelsen af Sandfeld med sin Anden Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, Baaren af Niels Christensens Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre, faderne Degnen i Scharild {Christen Pedersen Lustrup} Christen {Jensen} Nør AsKier og Hustru {Mette Troelsdatter} og Christen Nielsen i Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter er gift med moderens bror Niels Christensen. Degnen i Skarrild Christen Pedersen er gift med faderens formentlige søster Anna Troelsdatter, Christen Jensen Nørre Askær ligeledes gift med faderens formentlige søster Mette Troelsdatter.


Nr. 2818 1811.11.17 Peder Kjeldsen, Dørslund. FAR: Kjeld Pedersen. MOR: Sidsel Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Nabo, Hans Larsens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 17 Nov: havde Kield Pedersen i DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Pedersd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Peder Pedersens Kone {Ane Christensdatter} i Usseltoft. Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft Hans Larssen og Hustru {Ane Sørensdatter} og Peder Clemands: alle af DøsLund.
NOTITS: Ane Christensdatter og Peder Pedersen Usseltoft er moderens forældre.


Nr. 2819 1811.11.17 Jens Larsen, Borup. FAR: Laus Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Borup, Brande, Moderens søster, hun er vel hjemme på fødegården, efter Elses død gift 1816 med faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Christensdatter, Nabo, Gyde Pallesens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag [d 17 Nov:] Havde Laus Thomsen af Borup med sin 1ste Kone Else Jensd: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Konens Søster Karen Jensdatter. Faderne Jens {Jensen} Boel, Giøde Pallesen og H. {Else Christensdatter} og Christen Tøgersen alle af Borup.
NOTITS: Karen Jensdatter er moderens søster. Jens Jensen Boel er moderens far.


Nr. 2821 1811.12.13 Anders Christian Jensen, Langkær- Lille. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Kirstine Dynesdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Faderens søster, ifølge BG begge født i Ullerup Give, Jens Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Langkær, Uhre, Brande, Faderens bror. Giftes 1809 fra Lille Langkær.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Hun er fra Skærlund, Peder Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Gift med faderens søster Maren Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 4: Christen Clemmensen, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Samme Dag [d 15 Dec.] Havde Jens Christensen af Lille LangKier, med sin 1ste Kone Ane Kirstine Dynesdatter 1 Søn til Daaben. blev Kaldet Anders Christian baaren af Jens Jørgensens Kone {Maren Christensdatter} i Brande {By}. Fadderne Peder {Christensen} LangKier og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre Jens Jørgensen af Brande {By}, og Christen Clemands: af Hyvild.
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens søster, begge født i Ullerup Give (BG). Peder Christensen er faderens bror.


Nr. 2822 1811.12.13 Niels Jensen, Askær- Sønder. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Halvsøster til moderen, deres mor er Helvig Nielsdatter først gift Store Karlskov Ringive med Søren Knudsen, derefter med Niels Andersen i Hesselbjerre Thyregod.
FADDER Nr. 1: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo, aftægt på den anden halvgård i Sønder Askær.
FADDER Nr. 2: Jens Olesen, Askær- Sønder, Brande, Nabo på den anden halvgård i Sønder Askær.
FADDER Nr. 3: Ane Jensdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jeppe Christensens steddatter, Jens Olesens kone.
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Født i Nørre Askær, Brande, ikke i familie med Sønder Askær. Gift med Ane Nielsdatter i Hesselbjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag [d 15 Dec.] Havde Jens Christensen af Sønder Askjer med sin 1ste Kone An Johanne Sørensd: 1 Søn til Daaben blev Kaldet Niels baaren af Søren Christensens Kone {Ane Nielsdatter} af Heiselbjerg {Hesselbjerre, Thyregod}, Faderne Jep Christensen, Jens Olesen og Hustru {Ane Jensdatter} og Mads Pedersen alle af AsKjer.
NOTITS: Ane Nielsdatter er moderens halvsøster fra Hesselbjerre Thyregod, som egentlig også er en nabo.


Nr. 2824 1812.03.30 Jakob Olesen, Lundfod. FAR: Ole Jensen Glasou. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Ellen Katrine Jensdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Askær- Sønder, Brande, Søn af faderen.
FADDER Nr. 2: Ane Jensdatter, Askær- Sønder, Brande, Jens Olesens kone, Jeppe Christensens steddatter.
FADDER Nr. 3: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Moderen er hans steddatter.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Bjerre, Lønaa, Thyregod, Gift med faderens datter Margrethe Sophie Olesdatter 1808. Tilnavnet Bjerre fra Ejnar Bjerre's "Thyregods Gårdhistorie".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 30 Martj havde Ole Jensen {Glasou} i Lundfod med sin 2 Kone Mette Jensd: 1 Søn til Daaben navnl: Jacob, baaren af Konens Søster Ellen Catrine {Jensdatter}, Faderne Jens Olesen og H: {Ane Jensdatter} og Jeppe Christensen af Askjær og Niels Christenen af Lønaae {Thyregod}.
NOTITS: Faderen af Grarup og moderen af Brandlund gift #8251 i 1810. Ikke i BG under Lundfod, men i Grarup. De er i 1812 ganske entydigt i Lundfod. Fader Ole Jensen Glasøe og hans søn Jens Olesens koner er søstre. Navnet Glasøe fra skøde. Ellen Katrine Jensdatter er moderens søster, Jeppe Christensen er moderens stedfar. Niels Christensen er gift med faderens datter Margrethe Sophie Olesdatter.


Nr. 2826 1812.06.07 Jens Jensen, Tarp. FAR: Jens Christian Mortensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Moderens søster, begge født i Risbjerg, Hans Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Faderens bror på fødegården i Skærlund.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Andersen, Tarp, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d 7 Junj Havde Jens Christian Mortensen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørensd 1 Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af Hans Larssens Kone {Ane Sørensdatter} i DøsLund, Faderne Søren Andersen Riisberg Niels Mortensen og H: {Karen Christensdatter} ScherLund og Christen Anders: Tarp.
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster, begge født i Risbjerg, Søren Andersen er deres far. Niels Mortensen er bror til faderen.


Nr. 2827 1812.06.21 Christoffer Jensen, Uhre. FAR: Jens Christensen Hus. MOR: Ane Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Johanne Christensdatter, Uhre?, Brande, Faderens ældste søster, ellers ukendt.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Tornvig, Arnborg, Måske bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Uhre (Søndergaard), Brande, Nabo, Peder Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 4: Jens Johansen, Uhre, Brande, Nabo, lige flyttet fra Brandlund til Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 21 Junj Havde Jens Christensen Huus af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christoffer baaren af Mandens Ældste Søster Abelone Johane {Christensdatter} Faderne Christen Christens: af Tornvig, Arnborg Sogn, Peder {Jensen} Søndergaard og H: {Mette Jensdatter} og Jens Johansen alle af Uhre.
NOTITS: Abelone Johanne Christensdatter er faderens ældste søster, som ellers ikke kendes. Christen Christensens første kone er lige død, familieforbindelser kendes ikke. Ses FT 1880 i et hus i Ejstrup By gift 1839c med Dorthe Kierstine Poulsdatter *1813c Tyskskov, Ejstrup på aftægt ved søn Jens Kristian Kristoffersen *1844c Brejl?, Ejstrup. Ses FT 1845-60 i Petersborg, Ejstrup Mark.


Nr. 2828 1812.06.21 Christen Madsen, Askær- Nørre. FAR: Mads Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, Askær- Nørre (Askær- Nørre), Brande, Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Olesen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Jensdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jens Olesens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Askær- Nørre (Askær- Nørre), Brande, Moderens far, konen Mette Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Samme Dag [d 21 Junj] havde Mads Pedersen af N: Askjer med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Søn til Daaben naunl: Christen baaren af Christen Jensens Kone {Mette Troelsdatter} af Nør Askjer, Faderne, Søren Christensen af Hejselbjere {Hesselbjerre, Thyregod} Jens Olesen og Hustru {Ane Jensdatter} og Jens Christensen alle af Askjer.
NOTITS: Mette Troelsdatter er moderens stedmor, Søren Christensen hendes bror.


Nr. 2830 1812.07.12 Johan Christian Jensen, Uhre. FAR: Jens Johansen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, begge født i Lille Langkær.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Uhre, Brande, Faderens far, på aftægt.
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Uhre, Brande, Faderens mor, på aftægt.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 12 Julj havde Jens Johansen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Sørensd: en Søn til Daaben kaldet Johan Christian, baaren af Jacob Andersens Kone {Johanne Sørensdatter} i Uhre, Faderne Johan Jørgensen og H: {Mette Jensdatter} Peder Jensen og Jacob Andersen alle af Uhre.-
NOTITS: Johanne Sørensdatter gift med Jakob Andersen er moderens søster, begge født i Lille Langkær. Johan Jørgensen og Mette Jensdatter er faderens forældre på aftægt.


Nr. 2832 1812.08.16 Knud Christensen, Langkær- Store. FAR: Christen Thomsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Mor til faderens første kone Karen Knudsdatter †1811.
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Bror til faderens første kone.
FADDER Nr. 2: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Peder Knudsens kone.
FADDER Nr. 3: Lars Thomsen, Borup, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 16 Aug: havde Christen Thomsen af LangKjer med sin 2den Kone Karen Pedersd: 1 søn til Daben kaldet Knud, baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} af Schjeris, faderne Peder Knudsen og Hustru {Ane Thomasdatter} af Schjeris, Laus Thomsen af Borup, og Iver Madsen af LangKjer.
NOTITS: Mest familie til faderens 1. kone Karen Knudsdatter død aaret før. Hendes mor er Inger Pedersdatter og bror Peder Knudsen. Lars Thomsen er faderens bror.


Nr. 2833 1812.08.23 Peder Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Christensen Kragsig. MOR: Elisabeth Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Jens Martinusens enke, Sønder Omme, Jens Martinusen ikke set i Sønder Omme kirkebog. Omme er her læst som Sønder Omme, hvad det næsten altid betyder i Brande kirkebog.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Olesdatter, Brandlund, Brande, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Anders Pedersen, Blæsbjerg, Brande, Mulig bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Martinusen, Sønder Omme, Afdød. Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 23 Aug: havde Peder Christensen Kragsig af Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Elisabeth Pedersd: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens Martinusens Enke i Omme, Faderne, Peder Andersen Peder Hansen og H: {Maren Olesdatter} af BrandLund, og Anders Pedersen af Blesberg.
NOTITS: Peder Andersen er moderens far, Anders Pedersen kunne være en bror til moderen. Jens Martinusen ikke fundet i Sønder eller Nørre Omme FT 1801.


Nr. 2834 1812.09.27 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Christensen Langkær. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Moderens mor, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Dørken, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Kirsten Marie Olesdatter, Dørken, Thyregod, Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Langkær- Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Gift med en søster til faderen Maren Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Moderens far, konen Kirsten Thøgersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 27 Sept: havde Peder Christensen LangKjer af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben kaldet Peder, Baaren af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i SchjerLund, Faderne Anders Pedersen og Hustru {Kirsten Marie Olesdatter} af Dyrchen i Tyregod Sogn, Jens Christensen af Lille LangKjer, og Jens Jørgensen af Brande.
NOTITS: Kirsten Thøgersdatter er moderens mor og Anders Pedersen hendes bror. Jens Christensen er faderens bror. Jens Jørgensen er gift med faderens søster Maren Christensdatter.


Nr. 2835 1812.10.11 Niels Christensen, Uhre (Bundgaard). FAR: Christen Nielsen Bundgaard. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirstine Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Faderens søster, Mads Larsen Olgens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Arvad, Brande, Moderens bror, søn af Peder Pedersen Usseltoft.
FADDER Nr. 3: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Peder Pedersen i Arvads kone.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Mads Larsen Olgen, Risbjerg, Brande, Olgen = Ulken (Ulkind) i Ringive, hvor han kom fra. Konen Kirstine Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 11 Oct havde Christen Nielsen Bundgaard af Uhre, med sin 1ste Kone Ane Pedersd: 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels baaren af Mads {Larsen} Olgens Kone {Ane Pedersdatter} i Riisberg. Faderne Peder {Pedersen} Usseltoft, Peder Pedersen og H {Ane Henriksdatter} af Arevad og Peder Peder{!} Peders: af Uhre,
NOTITS: Kirstine Nielsdatter er faderens søster. Peder Pedersen Usseltoft er moderens far, Peder Pedersen i Arvad hendes bror.


Nr. 2836 1812.10.18 Peder Henriksen, Brandlund. FAR: Henrik Pedersen, Starup. MOR: Marie Kirstine Bertelsdatter Tirsvad.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Brande By (Præstegården), Brande, Præstens indpige.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Bror til Moderens mor Johanne Kirstine Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Maren Olesdatter, Brandlund, Brande, Peder Hansens kone af Brandlund.
FADDER Nr. 3: Jens Clemmmensen, Brande By (Præstegården), Brande, 34, vel karl for præsten.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Bertelsdatter Tirsvad, Brande, 28, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande, †1806.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Brandlund, Brande, Konen Maren Olesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 14. d 18 oct havde Afgl: Bertil {Christensen} Tirsvads Dattter Marie Kjertsine [..] 1 Søn til Daaben Naunl: Peder, Baaren af Præstens Indpige Johanne Pedersd: Faderne Niels Sørensen og Peder Hansens Kone {Maren Olesdatter} af BrandLund, og Jens Clemandsen af Præstegaarden og Moderens Søster Ane Marie {Bertelsdatter Tirsvad}.
{PKB:} d 18 Octobr havde afgangen Bertel {Christensen} Tirsvads Datter Marie Kirstine af Lund en Søn til daaben nemlig Peder, baaren af Præstens Indpige Johanne pedersDatter. Faderne: Niels Sørensen Peder Hansens kone {Maren Olesdatter} af Lund, Jens Clemensen af Præstegaarden og Moderens Søster Ane Marie {Bertelsdatter Tirsvad}. udlagt til Barnefader Henrick Pedersen af Starup.

NOTITS: Niels Sørensen er moderens mor Johanne Kirstine Sørensdatters bror. Ane Marie Bertelsdatter Tirsvad er moderens søster. Udlagt fader angives ikke i degnens kirkebog, kun i præstens, som tilsyneladende har holdt sin viden for sig. (Tak okt. 2012 til Jørn Jensen for at gøre opmærksom paa Henrik Pedersen som udlagt barnefader i præstens kirkebog.)


Nr. 2838 1812.11.08 Søren Ottesen, Uhre. FAR: Otte Sørensen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, 23, datter af faderens søster Ane Sørensdatter gift med Jens Andersen. Hendes far var Erik Larsen †1792.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Gift med faderens søster Dorte Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Harrild, Brande
FADDER Nr. 3: Anne Kirstine Sørensdatter, Harrild, Brande, Søster til moderen, Jens Eriksens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Sandfeld- Bjerre, Brande, Steddatter Ane Eriksdatter bærer. Han er i øvrigt også bror til Søren Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 8 Nov: Havde Otte Sørensen i Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Søn til Daaben Naunl: Søren, baaren Jens {Andersen} Bieres Steddatter Ane Erichsd: Faderne Søren {Andersen} Riisberg Jens Ericksen af Harild og Hustru {Anne Kirstine Sørensdatter}, og Peder Peder{sen} af Uhre.
NOTITS: Ane Eriksdatter er faderens søster Ane Sørensdatters datter. Søren Andersen er gift med faderens søster Dorte Sørensdatter. Jens Eriksen er gift med moderens søster Anne Kirstine Sørensdatter.


Nr. 2841 1813.02.07 Otte Jensen, Østerholm. FAR: Jens Christensen Kragsig. MOR: Ane Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Johnanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm (Brandholm), Brande, Slags nabo, overklasse.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande, Slags nabo, tidligere ejer af stedet.
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen, Brandholm (Brandholm), Brande, Karl.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Kjær, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, Faderens søster, Søren Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Iversen, Kragsig, Brande, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 7 Febr havde Jens C.{hristensen} Kragsig med sin 1ste Kone Ane Chatrine Sørensd: af Østerholm 1 Søn til Daaben Naunl: Otte baaren Madme {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, Faderne O:{tto Nielsen} Arevad og Karl Thomas Pedersen Jens {Hansen} Kjer af Østerholm og Søren Iversens Kone {Kirsten Christensdatter} af Kragsig.
NOTITS: Kirsten Christensdatter er faderens søster.


Nr. 2842 1813.03.07 Lars Lange Jakobsen, Skærlund. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Ane Marie Lauridsdatter Lange.
BÅREN AF: Helle Katrine Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild, Moderens søster. Laurids Lange datter.
FADDER Nr. 1: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild, Moderens far, godsejer af Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande, Nabo godsejer.
FADDER Nr. 3: Johnanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm (Brandholm), Brande, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 4: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Jens Pedersen Schals, Skærlund, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 7 Martj havde Jacob Frandsen af SchjerLund med sin 1ste Kone Ane Marie {Lauridsdatter} Lange baaren af Hr. Langes Datter Helle Chatrine {Lauridsdatter} Lange af Nørre Carstoft 1 Søn til Daaben naunlig Laus Lange. Faderne Laus {Lasson Jørgensen} Lange af Karstoft, Hr O{tto Nielsen} Arvad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm og Niels Mortensen og Jens {Pedersen} Schals af SchjerLund.
NOTITS: Helle Katrine Lauridsdatter Lange er søster til moderen, deres far er Laurids Lasson Jørgensen Lange på Nørre Karstoft i Skarrild.


Nr. 2843 1813.04.15 Søren Hansen, Dørslund. FAR: Hans Larsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, Tarp, Brande, Moderens søster, begge født i Risbjerg.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Bror til moderens mor Dorte Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande, Otte Sørensens kone, ikke i familie med moderen.
FADDER Nr. 4: Kjeld Pedersen, Dørlsund, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christian Mortensen, Tarp, Brande, Konen Kirsten Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 15 April havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Søn til Daaben naunlig Søren, baaren af Jens Christian Mortensens Kone {Kirsten Sørensdatter} i Tarp, Faderne P:{eder} Pedersen Usseltoft Otte Sørensen og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre og Kjeld Pedersen i DøsLund.
NOTITS: Kirsten Sørensdatter er moderens søster. Otte Sørensen er bror til moderens mor Dorte Sørensdatter i Risbjerg.


Nr. 2844 1813.04.19 Mads Peder Christensen, Grarup. FAR: Christen Madsen Hannerup. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Borup, Brande, Faderens mor, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Grarup (10A), Brande, Skøde på Grarup 10A 1810 se BG Grarup s. 53.
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensens kone, Grarup, Brande, Hendes navn ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d 19 April havde Christen Madsen {Hannerup} af Grarup med sin 1ste Kone Kirsten Marie Pedersd 1 Søn til daaben Naunl: Mads Peter, baaren af Mads {Christensen} Handrups Hustru {Mette Andersdatter} af Borup, Faderne, Mads {Christensen} Handrup af Borup og Christen {Pedersen} Bjere og Peder Christens: og H. af Grarup.
NOTITS: Mette Andersdatter er faderens mor, Mads Christensen Hannerup hans far. Peder Christensens kone i Grarup er ikke kendt af navn.


Nr. 2845 1813.04.19 Jens Christian Jensen, Brandlund. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, Brande By, Brande, 27, Troels Iversens datter født i Lille Langkær, Christen Jakobsen Aagaards tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Grarup, Brande, Bror til faderen, Troels Iversens stedsøn, født 1774 i Lille Langkær.
FADDER Nr. 3: Maren Larsdatter, Grarup, Brande, Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Brandlund, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Aagaard, Brande By, Brande, Hans tjenestepige Mette Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 19 April havde Jens Jensen i Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Søn til Daaben Navnl: Jens Christian, baaren af Christen {Jakobsen} Aagaards Pige Mette Troelsd: i Brande {By} Faderne Troels Iversen af Grarup og Søren Jensen og Hustru {Maren Larsdatter} ibdm og Peder Smed i Lund {Brandlund}.
NOTITS: Troels Iversen er faderens stedfar, Søren Jensen hans bror og Mette Troelsdatter hans halvsøster.


Nr. 2846 1813.06.07 Peder Christian Pedersen, Borup. FAR: Peder Andersen Odderbæk. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Lausdatter, Donnerup- Neder, Give, 16, faderens søsters Ingeborg Andersdatters datter af Fuglsang, Thyregod, som tjener i Neder Donnerup i Give. Hendes far er Laurids Christensen i Fuglsang. Hendes bror Peder Laursen blev senere gift i Neder Donnerup.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Odderbæk, Thyregod, Faderens bror, begge født i Odderbæk.
FADDER Nr. 2: Kirsten Kirstine Nisdatter, Odderbæk, Thyregod, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Thøger Christensen, 33, Christen Thøgersens søn, *1780 Lille Brande Sønder Omme.
NÆVNT Nr. 1: Ingeborg Andersdatter, Fuglsang, Thyregod, Mand: Laurids Christensen, datter: Ane Lausdatter, der bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d 7 Juni havde Peder Andersen i Borup med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben kaldet Peder Christian, baaren af Mandens Søsterdatter {Søster Ingeborg Andersdatter} Ane Lausd: tjenende i Neder Donnerup Giufve Sogn faderne Christen Andersen og Hustru {Kirsten Kirstine Nisdatter} af Odderbeck i Tyregod Song, og Christen Tøgersen og Søn Tøger {Christensen} af Borup.
NOTITS: Ane Lausdatter er datter af faderens søster Ingeborg Andersdatter gift med Laurids Christensen i Fuglsang, Thyregod. Christen Andersen er faderens bror.


Nr. 2847 1813.06.07 Jens Kjeldsen, Langkær- Store. FAR: Kjeld Thomsen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Jensdatter, Brandholm Marm (Lilleholm), 21, moderens søster, begge født i Lilleholm, Brandholm Mark.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skræder, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Brandholm (Brandholm), Brande, 33, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande, Nabo
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Langkær- Store, Brande, Iver Madsens 2. kone fra Sandfeld.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. d 7 Juni havde Kjeld Thomssen af LangKjer med sin 1ste Kone Ane Marie Jensd: 1 Søn til Daaben Naunl Jens, baaren af Konens Søster Johanne Marie Jensd: Faderne Jens {Christensen} Skræder Lilleholm, og Søn Christen {Jensen} Tjener paa Brandholm og Iver Madsen og H: {Ane Pedersdatter} af LangKjer.-
NOTITS: Johanne Marie Jensdatter er moderens søster, begge født i Lilleholm, Brandholm Marm. Jens Christensen Skræder er moderens far og Christen Jensen hendes bror.


Nr. 2851 1813.08.08 Jens Knudsen, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen Økær. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Knudsdatter, Borup (Økær), Brande, 18, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen, Brande By, Brande, Moderens bror, begge født i Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 2: Laus Thomsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter, Borup, Brande, Nabo, Laus Thomsens kone.
FADDER Nr. 4: Thøger Christensen, Borup, Brande, 33, Christen Thøgersens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 8 Aug: havde Knud Jørgens: med sin 1ste Kone Johanne Jensd: af ØeKjer 1 Søn til Daaben Naunl: Jens baaren af Mandens Datter Inger {Knudsdatter}, Faderne Jacob Jens: i Brande {By} Laus Thomsen og Hustru {Else Jensdatter} og Tøger Xstensen alle af Borup.
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Inger Knudsdatter, 18, er forældrenes datter. Jakob Jensen er moderens bror.


Nr. 2852 1813.08.15 Hans Larsen, Brande By (Præstegaarden). FAR: Lars Christensen, Ringkøbing Amt. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maria Christensen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præstens anden indpige, fra Lønaa Thyregod.
FADDER Nr. 1: Lars Olesen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Pedersdatter, Brande By, Brande, Lars Olesens kone. Hendes navn ses dåb i 1814.
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Jens Clemmensen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præstens karl, søn af Clemmen Andersen i Skerris.
FADDER Nr. 5: Søren Troelsen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præstens karl.
NÆVNT Nr. 1: Maria Christensen, Lønaa, Thyregod, PKB nævner hende som fra Lønaa, degnen siger hun er indpige ved præsten i Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 15 Aug Havde Indpigen Johanne Pedersd i Brande Præstegrd, 1 Søn til Daaben naunl: Hans baaren af Præstens anden Pige Maria Xstensen [PKB: af Linaae {Lønaa, Thyregod}] Faderne Laus Olesen og Hustru {Johanne Pedersdatter} Troels Xstensen alle af Brande {By} og Præstens Karle Jens Clemmensen og Søren Troelsen. F udlagt Laus Xstensen [PKB: ugivt Laus Christensen af RindKøbing Amt].
NOTITS: Uægte. Ingen familie set. Faddere af præstegården og Brande By.


Nr. 2855 1813.09.26 Jørgen Jensen, Brande By. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Grarup, Brande, Gift med faderens bror Jørgen Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Langkær, Uhre, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Langkær- Lille, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Laus Olesen, Brande By, Brande, Nabo, ses første gang august 1813 se #2852.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. d 26 Sept: havde Jens Jørgensen i Brande med sin 1ste Kone Maren Christensd: 1 Søn til Daaben, Naunlig Jørgen, baaren af Jørgen Jørgensens Kone {Ane Sørensdatter} af Grarup, Faderne Peder {Christensen} LangKjer og Hustru {Maren Pedersdatter} af Uhre, Jens Christensen af Lille LangKjer og Laus Olesen af Brande {By}.
NOTITS: Ane Sørensdatter er gift med faderens bror Jørgen Jørgensen. Peder og Jens Christensen er brødre til moderen.


Nr. 2856 1813.09.26 Peder Christian Pedersen, Flø. FAR: Peder Pedersen. MOR: Else Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Holtum, Arnborg, 19, Hans Pedersen Holtums datter.
FADDER Nr. 1: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Gift med faderens mor Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter, Faderens mor gift 2. gang med Lars Christian Dynesen.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Flø, Brande, Formodentlig moderens bror, 43. Deres forældre Christen Pallesen og Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Hans er født i Flø og er bror til faderens mor Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Samme Dag [d 26 Sept:] havde Peder Pedersen af Fløe, med sin 1ste Kone Else Christensd: 1 Søn til Daaben Naunl: Peder Christian baaren af Hans {Pedersen} Holtums datter Maren {Hansdatter}, Faderene Lars Dynesen og Hustru {Else Pedersdatter} Uhre, Jens Christens: og Søren Sørensen af Fløe.-
NOTITS: Faderens mor er Else Pedersdatter fra Flø gift 1. gang 1775 med Peder Nielsen i Uhre, 2. gang 1791 med Lars Kristian Dynesen, som overtager gården i Uhre. Hans Pedeersen i Holtum er bror til faderens mor Else Pedersdatter. Jens Christensen er formodentlig broderen af dette navn til moderen.


Nr. 2857 1813.11.21 Niels Christian Kjeldsen, Dørslund. FAR: Kjeld Pedersen. MOR: Sidsel Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Dørslund, Brande, 30, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ane Christensdatter, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Moderens mor, gift med Peder Pedersen Usseltoft.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre, Brande, Gift med Ane Pedersdatter, som er søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. d 21 Nov: havde Kjeld Pedersen af DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Peders: 1 Søn til Daaben naunl: Niels Christian, baaren af Mandens Søster Mette Pedersd: Faderne, Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustru {Ane Christensdatter}, Christen {Nielsen} Bundgaard i Uhre og Peder Clemandsen af DøsLund.-
NOTITS: Mette Pedersdatter er faderens søster hjemme på gården. Peder Pedersen Usseltoft og Ane Christensdatter er moderens forældre. Christen Nielsen er gift med moderens søster Ane Pedersdatter.


Nr. 2858 1813.12.26 Peder Pedersen, Brandlund. FAR: Christen Andersen. MOR: Birte Pedersdatter Arnborg.
BÅREN AF: Ana Katrine Johansdatter, Brandlund, Brande, Johan Jørgensens datter, gift 1803 med Jens Hansen. Det er sjældent at en gift kone angives med eget navn i Brande kirkebog 1774 - 1814. Normalt ville stå Jens Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christian Thomsen, Brandlund (13 A), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Michelsdatter, Brandlund (13 A), Brande, Nabo, Niels Christian Thomsens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Clemmensen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Født i Skerris.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Brande By (Præstegaarden), Brande, Havde selv fire måneder før fået et uægte barn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. d 26 Dec havde Birthe Pedersd: Arnborg af BrandLund 1 Søn til Daaben Naunlig Peder, baaren af Ane Chatrine Johansd: af BrandLund, faderne Niels Christian Thomsen og H: {Karen Michelsdatter} af Lund {Brandlund}, Jens Clemandsen af Præstegaarden og Johanne Pedersd: af Brande {By}. til Fader udlagt Soldat Chr Anders:
NOTITS: Sønnen får ikke patronym efter faderen, som ville være Christensen, men Pedersen vel efter moderens senere mand. Moderens far er Peder Pedersen Arnborg. Moderen gifter sig tre år senere i 1816 med Peder Madsen og får fødegården.


Nr. 2861 1814.04.03 Jens Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Halvsøster til moderen, Søren Andersen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Halvbror til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Christensdatter, Flø, Brande, Peder Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Flø, Brande, 37, faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Dorte Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 3 April. Havde Søren Sørens: af Fløe med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Søn til Daaben naunl: Jens baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Kone {Dorte Sørensdatter}, Faderne Otte Sørrensen af Uhre, Peder Pedersen og Hustru {Else Christensdatter} samt Mandens broder Peder Sørrensen alle af Fløe.
NOTITS: Dorte Sørensdatter og Otte Sørensen er moderens halvsøskende. Moderens far er Jens Pedersen, Dorte og Ottes far er Søren Pedersen. Peder Sørensen er bror til faderen.


Nr. 2864 1814.04.11 Lars Christensen, Hyvild. FAR: Christen Larsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Grarup, Brande, Faderens søster, begge født i Risbjerg, Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Grarup, Brande, Gift med faderens søster Maren Larsdatter.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Grarup, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Clemmensen, Hyvild, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 11 April havde Christen Lassen af Hyvild med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Søn til Daaben Naunl: Lars, baaren af Søren Jensen Kone {Maren Larsdatter} af Grarup Faderne Søren Jenssen, Knud Pedersen af Grarup og Christen Clemendsen af Hyvild.-
NOTITS: Maren Larsdatter er søster til faderen, begge født i Risbjerg. Knud Pedersen er bror til moderen, begge født i Dørslund far Peder Nielsen Askær.


Nr. 2867 1814.05.30 Anders Jensen, Tarp. FAR: Jens Christian Mortensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Tarp, Brande, Nabo, gift med Christen Andersen.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Far til moderen.
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Moderens søster, Hans Larsens kone.
FADDER Nr. 4: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Faderens bror, begge født i Skærlund, Niels har fødegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Tarp, Brande, Gift med Ane Nielsdatter, som bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 30 Mai havde Jens Christian Mortens: af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Sørensd: 1 Søn til Daaben naunl: Anders, baaren af Christen Andersens Kone {Ane Nielsdatter} af Tarp, faderne Søren Andersen af Riisberg, Hans Lassen og Hustru {Ane Sørensdatter} af DøsLund og Niels Mortensen af SchjerLund.
NOTITS: Moderens far er Søren Andersen, hendes søster Ane Sørensdatter, som er gift med Hans Larsen i Dørslund. Niels Mortensen er bror til faderen.


Nr. 2870 1814.07.31 Michel Nielsen, Brandlund. FAR: Niels Christian Thomsen. MOR: Karen Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Peder Clemmensens datter med Sidsel Mikkelsdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Nikolaj Nielsen, Brandlund, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Peder Clemmensens stedfar.
FADDER Nr. 3: Peder Thomasen, Brogaard (Brogaard), Brande, Faderens bror, begge født i Brogaard.
FADDER Nr. 4: Sidsel Mikkelsdatter, Dørslund, Brande, Moderens søster, begge født i Hyvild.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard (Brogaard), Brande, 17, søn Peder Thomasen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande, Gift med moderens søster Sidsel Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 31 Juli havde Niels Christian Thomsen af Brandl: med sin 1ste Kone Karen Michelsdatter 1 Søn til Daaben kaldet Michel, baaren af Peder Clemmandsens Datter Karen {Pedersdatter} af DøsLund, Faderne Nicolai Nielsen af Lund {Brandlund}, Peder Knudsen af Schjeris, Thomas {Nielsen} Brogaards Søn Peder {Thomasen} og Peder Clemandsens Kone i DøsLund.
NOTITS: Michel Nielsen gifter sig 4. juni 1842 i Sønder Omme med Sidsel Kirstine Jørgensdatter, 37, enke efter Claus Isaksen i Nyborg Omvraa mark. Karen Michelsdatter er moderens søster Sidsels Mikkelsdatters datter, Peder Clemmensen hendes far. Peder Knudsen i Skerris er Peder Clemmensens stedfar. Peder Thomasen er bror til faderen, begge født i Brogaard.


Nr. 2873 1814.10.02 Peder Christensen, Grarup. FAR: Christen Madsen Hannerup. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Ane Pedersdatter, Sønder Felding, Moderens søster
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Madsen Hannerup, Borup, Brande, 24, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Anders Madsen Hannerup, Borup, Brande, 40, faderens bror.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Borup, Brande, Anders Madsen Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 2den Octbr. havde Christen Madsen Hannerup med sin 1ste Kone Kirsten Marie Pedersd: 1 Søn til Daaben navnlig Peder, baaren af Konens Søster Marie Ane Pedersd: af Felding Sogn Faderne, Mads {Christensen} Hannerup og Søn Peder {Madsen} Hannerup, Anders {Madsen} Hannerup og Hustru {Karen Nielsdatter} alle af Borup.
NOTITS: Marie Ane Pedersdatter af Sønder Felding er moderens søster. Mads Christensen Hannerup er faderens far, Peder og Anders Madsen Hannerup er faderens brødre. Måske er Kirsten Marie Pedersdatter også fra Sønder Felding, hun er i hvert fald ikke født i Brande.


Nr. 2874 1814.10.23 Ole Larsen, Brande By. FAR: Laus Olesen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: An Johanne Olesdatter, Sandagergaard, Eltang, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Brande By (Matr. 4A), Brande, Nabo, lige kommet til Brande By, født i Store Sandfeld.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen Aagaard, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ide Marie Hansdatter, Brande By, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. d 23 Octobr havde Laus Olesen af Brande, med sin 1ste Kone Johanne Pedersd: 1 Søn til Daaben navnlig Ole, baaren af Mandens Søster An Johanne Olesd: tjenende paa Sandagerg[rd] Eltang Sogn, Faderne Jens Jørgensen, Peder Nielsen, Christen {Jakobsen} Aagaard og Ide Marie Handatter{! sådan stavet} alle af Brande {By}.
NOTITS: An Johanne Olesdatter, som tjener i Eltang sogn, er faderens søster. Familien ser ud til at være kommet til Brande fra andere sogne.


Nr. 2876 1814.12.26 Hans Mønster Buchwald Mortensen, Drantum. FAR: Morten Christensen Kragsig. MOR: Sara Katrine Hansdatter.
BÅREN AF: Mads Madsen, Kattrup, 10 km nord for Horsens. FT 1801 i Jelling, husmand med jord.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande
FADDER Nr. 2: Johnanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm (Brandholm), Brande, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Kragsig, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Kragsig, Brandlund, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. d 26 Decbr havde Morten C.{hristensen} Kragsig af Drantum med sin 1ste Kone Sara {Katrine} Hansd: 1 Søn til Daaben navnl: Hans Mynster Buckvaldt baaren af Konens Stedfader Mads Madsen af Katterup {Kattrup nord for Horsens} Faderne Hr. {Otto Nielsen} Arevad og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} af Brandholm, Jens {Christensen} Kragsig og Peder {Christensen} Kragsig Mandens brøder.
NOTITS: Hans Mønster Buchwald er moderens far. Han var 1.? gang gift med Anne Cathrine i Vejle, skifte Vejle 4.10.1784. Hun havde en datter Anne af hendes første ægteskab. I 1787 er han Feldbereder i Nørregade Vejle, gift med Elsa Thomasdatter, som ses FT 1801 i Jelling gift med Mads Madsen, hvor Sara Katrine er 13. Dette er en af kun to gange i perioden 1774-1814, at en mand bærer til dåb i Brande kirke. Peder og Jens Christensen Kragsig er faderens brødre, alle født i Kragsig.


Nr. 2879 1815.03.23 Ole Christian Jensen, Uhre. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Grene, Arnborg, Moderens søster, gift med Jens Christensen af Grene.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Grene, Arnborg, Konen Mette Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Uhre, Brande, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, 21, datter af Peder Jensen og Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 23 Martj havde Jens Christens: af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Søn til Daaben Naunlig Ole Christian baaren af Jens Christens: Kone Mette Christensd: af Grene i Arnborg Sogn Faderne Jens Christensen af Grene {Arnborg}, Peder Jensen og Hustru og Datter Maren {Pedersdatter} af Uhre. [Født: 12 Feb].
NOTITS: Mette Christensdatter er søster til moderen, se #2754.


Nr. 2881 1815.03.24 *1815.02.10 Kjeld Mathiasen, Grarup. FAR: Mathias Christensen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Buhr, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præstens indpige.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Nørgaard, Grarup (Nørgaard 5A), Brande, Nabo, aftægt ved datter og hendes mand Thomas Knudsen.
FADDER Nr. 2: Thomas Knudsen, Grarup (Nørgaard 5A), Brande, Søren Christensen Nørgaards svigersøn, gift med Anne Marie Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Sørensdatter, Grarup (Nørgaard 5A), Brande, Gift med Thomas Knudsen på hendes fødegård.
FADDER Nr. 4: Christen Mathiasen, Grarup (4A), Brande, 21, forældrenes første søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 24 Martj havde Mathis Christens: af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Søn til Daaben navnl. Kjeld, baaren af præstens Indpige Ane Kirstine Buhr, Faderne, Søren {Christensen} Nørgaard, Thomas Knudsen og Hustru {Anne Marie Sørensdatter} og Christen Mathisen alle af Grarup. [Født: 10 Feb].
NOTITS: Christen Mathiasen er forældrenes første søn, 21.


Nr. 2884 1815.04.30 *1815.03.26 Otte Thomasen, Grarup. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Gift med Otte Pedersen.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Konen Inger Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Drantum, Brande, Bror til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Født 26 Martj, døbt 1815 d. 30 April Otte Huusmand Thomads Pedersen Koene Johanne Jensdatter af Grarup, begge i 1ste Ægtekskab (født i Drantum) [....] Barnet. Faddere: Gaardmand Otte Pedersen og Hustru Inger Pedersd: af Schjeris og Gaardmand Christen Jensen af Drantum.
NOTITS: Moderen født i Lilleholm, datter af Jens Christensen Skrædder, fadderen Christen Jensen er bror til moderen. Faderen Thomas Pedersen er *1791c Ejstrup †1868 Grarup.


Nr. 2887 1815.06.25 *1815.05.21 Søren Pedersen, Borup. FAR: Peder Andersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Christensdatter, Borup, Brande, Datter af Christen Thøgersen.
FADDER Nr. 1: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Datter Ane Marie Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Thøger Christensen, Borup, Brande, Søn af Christen Thøgersen.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Odderbæk, Thyregod, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. født 21 Mai døbt 25. Juni 1815 Søren. Gaardmand Peder Andersen, Konen Maren Pedersd. begge i 1ste Ægteskab, boende i Borup. Aftægtsmand Christen Tøgersen, Datter Ane Marie {Christensdatter}, og Søn Tøger {Christensen} af Borup, og Christen Anders: Gaardmand i Odderbeck, Tyregod Sogn.
NOTITS: Christen Andersen er faderens bror.


Nr. 2888 1815.07.09 *1815.05.30 Søren Christensen?, Brandlund. FAR: Christen Sørensen Tisbek, Vejle. MOR: Inger Marie Andersdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Pedersdatter, Brandlund, Brande, Peder Christensen Kragsigs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Kragsig, Brandlund, Brande, Konen Lisbeth Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Brandlund, Brande, Peder Hansens søn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Greiesen, Brandlund, Brande, Moderen er konens søster.
NÆVNT Nr. 2: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Født 30 Mai, døbt d. 9 Juli 1815 Søren. Qvinden Inger Marie Andersdatter, en kort Opholdt sig hos sin Søster Jens Greiesens Kone {Mette Andersdatter} af Brandlund, til Barnefader udlagt Consumptionsbetjent Sørensen i Vejle Amt. Faddere: Huusmand Peder {Christensen} Kragsig og Hustru Lisbeth Pedersd: og Gaardmand Peder Hansen og Søn Hans {Pedersen} alle af Brandlund.
NOTITS: For Jens Greiesens kone se #2897, hvor hendes navn Mette Andersdatter er nævnt. Komsumptionsbetjent Sørensen i Vejle menes at være identificeret gennem FT 1834 Vejle købstad som Christen Sørensen Tisbek, 53 år gammel i 1815.


Nr. 2889 1815.07.30 *1815.06.21 Laus Peder Ottosen Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjersgaard.
BÅREN AF: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Gift med Peder Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Arvad, Brande, Konen Ane Henriksdatter bærer.
FADDER Nr. 2: ? Hansen, Vejle, Brand Direktør
FADDER Nr. 3: Friderich Rechnagel, Givskov, Give, Fhv. sognefoged i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Født 21 Juni døbt d. 30. Juli 1815 Laus Peter. Sædegaardeier Otte {Nielsen} Arevad konen Johanne {Nielsdatter} Kjersgaard begge i 1ste Ægteskab paa Brandholm. Fadderne: Gaardmand Peder Pedersen og Hustru Ane Henrichsd: af Arevd, Hr Brand Derecteur Hansen for Veile Amt, og aftægtsmand Friderich Rechnagel af Giufschou.
NOTITS: Sædegården er Brandholm.


Nr. 2890 1815.08.06 *1815.07.03 Hans Jensen, Uhre. FAR: Jens Hansen. MOR: Ane Katrine Johansdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Hansdatter, Brandlund, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Otto Sørensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Født hjemmedøbt d 3. Juli døbt 6. August 1815 Hans. Husmand og Smed Jens Hansen Kone Ane Catrine Johansd: af Uhre, begge i 1ste Ægteskab. Fadderne: Gaardmand og Smed Hans Jensen og Datter Ane Catrine Hansdatter af Brandlund, og Gaardmændene Otte Sørensen og Peder Pedersen af Uhre.
NOTITS: Faderen Jens Hansen er smed og flytter meget omkring. *Brande By, Brandlund, Uhre, Nederdonnerup i Give.


Nr. 2892 1815.09.17 *1815.08.09 Jens Christian Laustsen, Borup. FAR: Laus Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Thomasdatter, Langkær- Store, Brande, Faderens søter
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Hans Eskildsen, Borup, Brande, Konen Karen Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Borup, Brande, Hans Eskildsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Født d. 9 August døbt d. 17 Septb 1815 Jens Christian. Gaardmand Laus Thomsen Koenen Else Jensd: af Borup begge i 1ste Ægteskab. Faddere: Gaardmand Christen Thomsen og Søster Ane Thomsd: af {Store} LangKjer Hans Eschilssen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup.


Nr. 2893 1815.10.01 *1815.08.20 Søren Christian Christensen, Brande By. FAR: Christen Jakobsen Aagaard. MOR: Ellen Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Katrine Thomasdatter, Tarp, Brande, Datter af faderens søster. NN Jakobsdatter og en Thomas.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Uhre, Brande, Gift med Mette Troelsdatter, også fadder.
FADDER Nr. 2: Mette Troelsdatter, Uhre, Brande, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Laus Olesen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Født d 20 August døbt 1815 d 15 octobris Søren Christian. Gaardmand Christen Jacobsen Aagaard, 1ste kone Ellen Marie Pedersdatter af Brande {By}. Frembaaren af Mandens Søsterdatter Inger Catrine Thomasd tjener i Tarp, Faddere: Gaardmand Niels Christensen og Hustru {Mette Troelsdatter} af Uhre. Gaardmand Laus Olesen i Brande {By}


Nr. 2894 1815.10.15 *1815.08.30 Bertel Thomasen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Ane Marie Bertelsdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Bertelsdatter, Brandlund, Brande, Moderen søster, skræderpige.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Jacob Frandsen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Født 30 August døbt 1815 d 15 Octobr Bertel. Gaardmand Thomas Nielsen 3die Kone Ane Marie Bertelsdatter af Brogaard. Frembaaren af Konens søster Marie Kirstine Bertelsd: Skræderpige af Lund {Brandlund}. Faddere: Gaardmændene Niels Mortensen, Jacob Fransen, og Peder Anders: og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} i Skjerl.
NOTITS: Brogaard ligger nær Skærlund, derfor faddere derfra, naboer.


Nr. 2896 1815.12.26 *1815.11.20 Jens Kjeldsen, Dørslund. FAR: Kjeld Pedersen. MOR: Sidsel Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Gift med Peder Pedersen, bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Arvad, Brande, Bror til moderen. Konen Ane Henriksdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande, Nabp.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Født 20 Novembr døbt 1815 d 16 Dec. Jens. Gaardmand Kjeld Peders: 1ste Kone Sidsel Pedersd: af Døslund. Faddere: Peder Pedersen Gaardmand og Hustrue Ane Henrichsd: af Arevad, Peder Pedersen Gaardmand af Usseltoft og Gaardmand Peder Clemmens: af Døslund.


Nr. 2902 1816.04.11 *1816.03.04 Niels Jensen, Tarp. FAR: Jens Christian Mortensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Pedersdatter, Skærlund, Brande, 21, nabosdatter i Skærlund af Niels Mortensen.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Tarp, Brande, Nabo
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tarp 1. Født 1816, d. 4 Marts døbt 11 April i Kirken Niels Jensen. Gaardmand Jens Christian Mortensen og 1ste Kone Kirsten Sørensdatter af Tarp. Frembaaren af Bondepige Ane Chatrine Pedersdatter af Skjerlund, Faddere Gaardmandene Christen Andersen af Tarp og Niels Mortensen af Skjerlund.


Nr. 2903 1816.04.11 *1816.03.06 Knud Thomsen, Grarup. FAR: Thomas Knudsen. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Clemmensdatter, Skerris, Brande, 26, Peder Knudsens steddatter.
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Grarup, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 2. Født 1816 d. 6 Marts, døbt i Kirken 11 April Knud Thomsen Gaardmand Thomas Knudsen og 1ste Kone Ane Marie Sørensdatter af Grarup. Baaren af Bondepige Margrethe Klemensdatter af Skierris, fadd: Peder Knudsen af Skjerris og Søren Christensen af Grarup.
NOTITS: Faderem er opvokset i Skerris.


Nr. 2905 1816.04.15 *1816.03.10 Peder Christensen, Hyvild. FAR: Christen Larsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Hyvild, Brande, 37, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen, Dørslund, Brande, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyvild 3. Født 1816 den 10de Marts døbt 15 April i Kirken Peder Christensen. Gaardmand Christen Larsen og 1ste Kone Maren Pedersdatter af Hyvild. Baaren af Bondepige Ane Lasdatter af Hyvild. Fadd Kjeld Pedersen og Lars Andersen af Døslund.


Nr. 2906 1816.05.26 *1816.04.23 Eskild Christian Hansen, Borup. FAR: Hans Eskildsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren, Hjøllund, Arnborg?, Eller af Vrads sogn.
FADDER Nr. 1: Laurs Thomsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Gøde Pallesen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen, Borup, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Borup 4. født 1816 d. 23 April døbt den 26. Maii i Kirken Eschild Christian Hansen. Gaardmand Hans Eschildsen og 1ste kone Karen Nielsdatter af Borup. Baaren af Bondepigen Maren af Høllund. Fadd: Laurs Thomsen, Giøde Pallesen og Knud Jensen alle af Borup.


Nr. 2907 1816.05.26 *1816.05.04 Christen Pedersen, Flø. FAR: Peder Pedersen. MOR: Else Christensdatter.
BÅREN AF: Peder Christensen Flø, Kollund, Rind, Moderens bror. Strømpehandler.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Skytte, Flø, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Flø 5. Født 1816 den 4 Maii døbt den 26. Maii i kirken Christen Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og kone Else Pallesdatter {Christensdatter!} af Flø. Baaren af Strømpehandler Peder Christensen Flø af Kolling {Kollund, Rind sogn}. Fadd: Niels Pedersen og Christen Schyet begge Gaardmænd i Flø.
NOTITS: Præsten får moderen til at hedde Else Pallesdatter, det skal være Christensdatter. Peder Christensen Flø bor ved hans bror den berømtere Palle Christensen Flø i Kollund, Rind. En af de få dåb, hvor en mand bærer.


Nr. 2912 1816.12.01 *1816.11.13 Thomas Christensen, Langkær- Store. FAR: Christen Thomsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Thomasdatter, Langkær- Store, Brande, 27, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Laurs Thomsen, Borup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Kjeld Thomsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Langkjer 6. Født 1816 d. 13 Novembr døbt de 1ste December i Kirken Thomas Christensen. Gaardmand Christen Thomasen og Karen Pedersdatter af {Store} Langkjer. Baren af Bondepige Anna Thomasdatter af {Store} Langkjer. Fadd: Gaardmænd Kjeld Thomsen af {Store} Langkjer og Laurs Thomsen af Borup, Kjeld Thomsens Hustru {Anne Marie Jensdatter} af {Store} Langkjer.


Nr. 2913 1816.12.29 *1816.11.24 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Bodil Marie Pedersdatter, Uhre, Brande, Moderens bror Jens Sørensens kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Uhre, Brande, Smed.
FADDER Nr. 3: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, gift med Otte Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Uhre, Brande, Konen Bodil Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Kone Sidsel Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 7. Født 1816 d. 24 November døbt den 29 December i Kirken Peder Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og Mette Sørensdatter af Uhre. Baaren af Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter} af Uhre. Fadd: Gaardmand Christen Nielsen, Huusmand og Smed Jens Hansen Otte Sørensens Hustru {Sidsel Sørensdatter} alle af Uhre.


Nr. 2914 1816.12.29 *1816.11.24 Søren Christensen, Brandlund. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Arvad Mølle, Brande, 19, datter af forældrene, tjener i Arvad Mølle.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Hansen Kjær, Østerholm, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Kirstine Buhl, Brande By (Præstegaarden), Brande, Husholderske for præsten Joachim Otto Schach From, som formodes på dette tidspunkt at være separeret fra hans kone Karen Wissing, i hvert fald separeret FT 1834, hvor hun ses i Kolding, hvor hun er født.
FADDER Nr. 4: Abelone Jensdatter, Østerholm, Brande, 20, datter af Jens Hansen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brandlund 8. Født 1816 d. 24 November døbt den 29 December i Kirken Søren Christensen. Gaardmand Christen Nielsen og Karen Sørensdatter af Brandlund. Baaren af Bondepige Maren Christensdatter tjenende i Arevad Mølle. Fadd: Gaardmænd Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm og Jens {Hansen} Kjer, Anna Kirstine Buhl Huusholderske i Præstegaarden, Jens {Hansen} Kiers Datter {Abelone Jensdatter} af Østerholm. —


Nr. 2916 1817.02.21 *1817.02.21 Søren Christian Thomsen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Anne Marie Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Brogaard. 2. Født 1817 den 21 Februarii, hjemmedøbt den 21 Februarii Søren Christian Thomsen Gaardmand Thomas Nielsen og Ane Marie Betelsdatter paa Brogaard.
Begravelse nr. 6688
NOTITS: "Død 14 Dage efter Fødselen."


Nr. 2917 1817.03.02 *1817.01.05 Otto Bjerum Hansen, Østerholm. FAR: Hans Christensen Kragsig. MOR: Birte Nielsdatter Donnerup.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Kragsig, Brande, Datter af søster til faderen Kirsten Christensdatter i Kragsig.
FADDER Nr. 1: Sara Katrine Hansdatter, Drantum, Brande, Faderens bror Morten Christensen Kragsigs kone
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Iver Sørensen, Kragsig, Brande, Søn af søster til faderen Kirsten Christensdatter i Kragsig.
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Kragsig, Brande, Søn af søster til faderen Kirsten Christensdatter i Kragsig.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen Kragsig, Drantum, Brande, Bror til faderen, konen Sara Katrine Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1817. Brandholms Taxt. Født 1817 d. 5. Januarii, døbt d 2den Martii Otto Bjerum Hansen. Huusmand Hans Christensen {Kragsig} og Birthe Nielsdatter paa Østerholm. Baaren af Bondepige Mette Sørensdatter af Kragsig, Gaardmand Morten {Christensen} Kragsigs Hustru {Sara Katrine Hansdatter} af Dramtum, Gaardm. Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm, Bondekarle Iver Sørensen og Christen Sørensen af Kragsig.
NOTITS: Senere murermester i Vejle. Moderen Birte Nielsdatter Donnerup er datter af Niels Christensen Donnerup.


Nr. 2921 1817.04.20 *1817.03.02 Peder Jensen, Harrild. FAR: Jens Eriksen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Søster til faderen, gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 1: Sidsel Eriksdatter, Harrild, Brande, Nabo Erik Eriksen II's datter.
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen II, Harrild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Vovlund, Rind, Konen Lene Eriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Harild 3. 1817 den 2en Martii, døbt 20 April Peder Jensen. Gaardmand Jens Erichsen og Ane Kirstine Sørensdatter i Harild. Frembaaren af Gaardmand Peder Christensens Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn. Zidsel Erichsdatter, Erich Erichsen {II} af Harild, Otte Sørensen Uhre.


Nr. 2922 1817.05.26 *1817.04.11 Lars Hansen, Dørslund. FAR: Hans Larsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Lars Andersen, Dørslund, Brande, ?33, faderens halvbror, søn af Anders Christensen.
FADDER Nr. 1: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Nabo, gift med Kjeld Pedersen Dørslund.
FADDER Nr. 2: Sidsel Michelsdatter, Dørslund, Brande, Nabo, gift med Peder Klemmensen
FADDER Nr. 3: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens far.
NÆVNT Nr. 1: Kjeld Pedersen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Sidsel Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Klemmensen, Dørslund, Brande, Konen Sidsel Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døslund 4. Født 1817 d 11 April, døbt 26 Maii Lars Hansen Gaardmand Hans Larsen og Ane Sørensdatter af Døslund. Frembaaren af Lars Andersen Døslund, Fadd: Kield {Pedersen} Døslunds Hustru {Sidsel Pedersdatter} og Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} begge af Døslund. Søren Andersen Riisberg.


Nr. 2926 1817.06.22 *1817.05.24 Peder Simonsen, Lundfod. FAR: Simon Mortensen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Brande By, Brande, Tjenestepige i Brande By, muligvis søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Karen Klemmensdatter, Blæsbjerg, Brande, Naob, Jens Pedersen Nørgaards 2. kone
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Lundfod, Brande, Far til moderen. Skrædder.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Lundfod, Brande, Bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Blæsbjerg, Brande, Konen Karen Klemmensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lundfold 5. Født 1817 den 14 Maii, døbt 22de Junii Peder Simonsen. Indsidder Simon Mortensen og Mette Pedersdatter i Lundfold. Fadd Karen Pedersdatter tjenende i Brande {By}, Jens {Pedersen} Nørgaards Hustru {Karen Klermmensdatter} Niels Thomsen, Peder Jensen, Christen Pedersen, de 2 første af Blesbjerg de 2 sidste af Lundfold.


Nr. 2929 1817.08.17 *1817.07.26 Peder Knudsen, Grarup. FAR: Knud Pedersen. MOR: Margrethe Clemensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med faderens bror Niels Pedersen Askær.
FADDER Nr. 1: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Gift med Kjeld Pedersen, hvis søster Jojhanne Kjeldsdatter er mor til faderen.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen, Skerris, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Kjeld Pedersen Dørslund, Dørslund, Brande, Kjed Pedersens søster Jojhanne Kjeldsdatter er mor til faderen. Konen Sidsel Pedersdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Askær, Thyregodlund, Thyregod, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 6. 1817 d 26 Julii, døbt 17 August Peder Knudsen. Gaardmand Knud Pedersen og Magrethe Clemensdatter af Grarup. Fadd: Gaardmand Niels Pedersens Hustru {Ane Marie Pedersdatter} af {Thyregodlund} Thyregod Sogn, Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} af Døslund, Lars Pedersen, Peder Knudsen, begge af Schjeris, Kjeld Pedersen af Døslund.


Nr. 2930 1817.08.31 *1817.07.05 Søren Jensen, Uhre. FAR: Jens Hansen. MOR: Ane Katrine Johansdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Gift med moderens bror Jens Johansen.
FADDER Nr. 1: Bodil Marie Pedersdatter, Uhre, Brande, Jens Sørensens kone, søster til Peder Pedersen.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Nabo i Bundgaard.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Johansen, Uhre, Brande, Moderens bror, konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Uhre, Brande, Konen Bodil Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 7. Født 1817 den 5te Julii, døbt 31 August Søren Jensen. Leiehusmand Jens Hansen og Ane Chatrine Johansdatter i Uhre. Fadd: Jens Johansens Hustru {Maren Sørensdatter} af Uhre, Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter}, Peder Pedersen, Jacob Andersen alle af Uhre.


Nr. 2931 1817.09.14 *1817.08.03 Christen Nielsen, Uhre. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Troelsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster, gift med Jørgen Troelsen.
FADDER Nr. 1: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Ældre bror Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen, Uhre, Brande, Væver i Uhre.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Uhre, Brande, Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Uhre, Brande, Faderens ældre bror, konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 8. Født 1817 den 3die August, døbt 14 September Christen Nielsen. Gaardmand Niels Christensen og Mette Truelsdatter i Uhre. Fadd: Jørgen Truelsens Hustru {Ame Christensdatter}, Niels Christensens {ældre bror til faderen} Hustru {Maren Pedersdatter}, Jens {Christensen} Bundgaard, Peder Mortensen, Jens Christensen alle af Uhre.
NOTITS: Niels Christensen *1781 Uhre, Mette Troelsdatter *1786 Grarup.


Nr. 2933 1817.11.09 *1817.10.05 Peder Pedersen, Sandfeld- Store. FAR: Peder Pedersen. MOR: Kirsten Eriksdatter.
BÅREN AF: Abelone Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, Gift med faderens bror Christen Pedersen.
FADDER Nr. 1: Ane Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, gift med Jørgen Troelsen.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, gift med Kirsten Troelsdatter søster til Jørgen Troelsen.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Sandfeld?, Brande, Uklar, kunne være faderens halvbror i Uhre, Brande.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Konen Abelone Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sandfeld 9. Født 1817 den 5 October, døbt 9 November Peder Pedersen. Gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Erichsdatter i Sandfeld. Fadd: Gaardmand Christen Pedersens Hustru {Abelone Jensdatter} i Skarrild Sogn, Jørgen Truelsens Hustru {Ane Christensdatter}, Niels Pedersen, Jens Pedersen alle Gaardfolk i Sandfeld.


Nr. 2934 1817.11.16 *1817.10.14 Jeppe Jensen, Askør- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jeppesdatter, Askør- Sønder, Brande, Datter af moderens stedfar Jeppe Christensen.
FADDER Nr. 1: Ane Christensdatter, Askør- Nørre, Brande, Nabo, gift med Mads Pedersen.
FADDER Nr. 2: Ane Johanne Sørensdatter, Askør- Sønder, Brande, Nabo, gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Askør- Nørre, Brande, Nabo, konen Ane Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Askør- Sønder, Brande, Nabo, konen Ane Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Askjer 10. Født 1817 den 14 October, døbt 16 November Jeppe Jensen. Gaardmand Jens Olesen og Ane Jensdatter i Askjer. Fadd: Maren Jeppesdatter; Mads Pedersens Hustru {Ane Christensdatter}, Jens Christensens Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Mads Pedersen, Jens Christensen alle Gaardfolk i Askier.


Nr. 2935 1817.12.19 *1817.12.19 Dødfødt, Drantum. FAR: Christen Jensen. MOR: Ane Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Drantum 12. 1817 d 19 December Dødfødt Boelsmand Christen Jensen og Ane Lasdatter af Drantum.
Begravelse nr. 6699


Nr. 2936 1817.12.26 *1817.11.09 Jens Knudsen, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Knudsdatter, Borup, Brande, 21. faderens og moderens datter.
FADDER Nr. 1: Margrethe Madsdatter, Brande By, Brande, Gift med moderens bror Jakob Jensen.
FADDER Nr. 2: Christen Thygesen, Borup, Brande, Nabo, aftægtsmand ved Jens Christian Larsen.
FADDER Nr. 3: Jens Christian Larsen, Borup, Brande, 23, Nabo, driver Søndergaard.
FADDER Nr. 4: Christen Gydesen, Borup, Brande, Nabo, 19, søn af Gyde Pallesen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen, Brande By, Brande, Bror til moderen, konen Margrethe Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Borup 11. Født 1817 d 9 November, døbt 26 December Jens Knudsen. Gaardmand Knud Jørgensen og Johanne Jensdatter i Borup. Fadd: Johanne Knudsdatter af Borup Jacob Jensens Hustru {Margrethe Madsdatter} af Brande {By}, Christen Thyggesen, Jens Christian Larsen, Christen Gydesen alle af Borup.


Nr. 2937 1818.02.15 *1817.12.20 Frands Jakobsen, Skærlund. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Ane Marie Lauridsdatter Lange.
BÅREN AF: Christence Frandsdatter, Brande, Søster til faderen, *1796c Tarm, Egvad.
FADDER Nr. 1: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 2: Dortea Nielsdatter, Skærlund, Brande, Nabo, gift med Christen Schalts.
FADDER Nr. 3: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande, Gift med Abelone Marie Frandsdatter, søster til faderen Jakob Frandsen.
FADDER Nr. 4: Peder Christian Pedersen, Skærlund, Brande, Nabo, 25, søn af Peder Andersen i Skærlund.
NÆVNT Nr. 1: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Konen Karen Christensdtter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christian Jensen Schalts, Skærlund, Brande, Konen Dortea Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skjerlund 1. Født 1817 d 20 December, døbt 15 Februarii Frands Jacobsen. Gaardmand Jacob Frandsen og Ane Marie Lange i Skjerlund. Fadd: Bondepige Christence Frandsdatter Neils Mortensens Hustru {Karen Christensdtter}, Christian {Jensen} Skalses Hustru {Dortea Nielsdatter} Gaardfolk i Skjerlund, Gaardmand Niels Poulsen i Riisberg, Bondekarl Peder Christian Pedersen i Skjerlund.


Nr. 2938 1818.03.19 *1818.02.19 Søren Thomsen, Grarup. FAR: Thomas Knudsen. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Grarup, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Ane Jensdatter, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Margrethe Clemensdatter, Grarup, Brande, Nabo, gift 1816 med Knud Pedersen.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande, Nabo. Matr. 8A.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Grarup, Brande, Nabo. Matr. 3A Grarup.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Kone Ane Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Pedersen, Grarup, Brande, Kone Margrethe Clemensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Garup 2. Født 1818 den 19 Februarii, døbt 19de Martz Søren Thomsen. Gaardmand Thoams Knudsen og Ane Marie Sørensdatter i Grarup. Fadd: Bondepige Maren Sørensdatter Mathias Christensens Hustru {Ane Jensdatter}, Knud Pedersens Hustru {Margrethe Clemensdatter}, Niels {Jensen} Grene, Søren Jensen alle af Grarup.
NOTITS: Matr. 5A Grarup.


Nr. 2940 1818.04.21 *1818.04.20 Niels Hansen, Borup. FAR: Hans Eskildsen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Borup 3. Født 1818 den 20 April, døbt 21e April Hjemme Niels Hansen. Gaardmand Hans Eschildsen og Karen Nielsdatter i Borup. Døde paa 7de Dag efter Fødselen.
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet 7 dage gammel.


Nr. 2942 1818.05.11 *1818.03.29 Lars Jensen, Borup. FAR: Jens Christian Larsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Hyvild, Brande, Søster til moderen, gift med Christen Larsen.
FADDER Nr. 1: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Gift med moderens bror Kjeld Pedersen.
FADDER Nr. 2: Christen Thygesen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Eskildsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Lars Pedersen, Skerris, Brande, Bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Bror til moderen, konen Sidsel Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Borup 4. Født 1818 den 29de Martz, døbt 11te Maii Lars Jensen. Gaardmand Jens Christian Larsen og Karen Pedersdatter i Borup. Fadd: Christen Lassens Hustru {Maren Pedersdatter} i Hyvild Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} i Døslund . Christen Thyggesen . Hans Eschildsen begge af Borup. Lars Pedersen af Skjeris.
NOTITS: Moderens familie ses ved dåben, faderens ikke.


Nr. 2947 1818.08.21 *1818.07.27 Otto Andersen, Brande By. FAR: Anders Frandsen, Fredericia. MOR: Ane Kirstine Andersdatter.
BÅREN AF: Ide Marie Hansdatter, Brande By, Brande, Ses af og til som bærer.
FADDER Nr. 1: Mette Sørensdatter, Brande By, Brande, Enke efter Peder Pedersen Flø i Brandlund.
FADDER Nr. 2: Ane Hansdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Fredericia, Brande, Vel i forbindelse med faderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande, †1811. Enken Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brande {By} 5. Født 27de Julii, døbt 21 August Otto Andersen. Ane Kirstine Andersdatter i Brande {By} Bondepige . Udlagt til Barnefader Anders Frandsen i Fredericia. Ide Marie Hansdatter bar det. Fadd: Peder {Pedersen} Fløes Enke {Mette Sørensdatter} , Ane Hansdatter alle af Brande {By}, Borger Peder Christensen af Friedericia.
Begravelse nr. 6731
NOTITS: Under navnet Otto Andersen: "død d 17. December 1820." Begravet 2½ år gammel. Ikke klart hvem moderen er, for slet ikke at tale om faderen.


Nr. 2949 1818.09.27 *1818.08.30 Niels Peder Nielsen, Risbjerg. FAR: Niels Poulsen. MOR: Abelone Marie Frandsdatter.
BÅREN AF: Abelone Mathiasdatter, Dørken, Thyregod, 20, datter af faderens søster Kirsten Poulsdatter gift med Mathias Frandsen i Dørken i Thyregod.
FADDER Nr. 1: Kirstine Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Nabo, gift med Mads Larsen Olgen (Ulkind).
FADDER Nr. 2: Christence Frandsdatter, Skærlund, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 3: Jacob Frandsen, Skærlund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Risbjerg, Brande, 31, nabo.
NÆVNT Nr. 1: Mads Larsen Olgen, Risbjerg, Brande, 2. kone Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Riisberg 6. Født 1818. 30te August, døbt 27 September Niels Peder Nielsen. Gaardmand Niels Poulsen og Abelone Marie Frandsdatter i Riisberg. Bondepige Abelone MathiasDatter af Dørken, Thyregod Sogn bar det. Fadd: Gaardmand Mads {Larsen} Olgen Hustrue {Kirstine Nielsdatter} Bondepige Christence Frandsdatter af Skjerlund, Gaardmand Jacob Frandsen ligel. af Skjerlund, Søren Sørensen af Riisberg.
NOTITS: Olgen er Ulkind i Ringive, hvor Mads Larsen kom fra.


Nr. 2950 1818.11.01 *1818.10.02 Lars Christian Pedersen, Uhre. FAR: Peder Larsen. MOR: Ane Marie Jørgensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Dynesdatter, Langkær- Lille, Brande, Gift med Jens Christensen. Faderens faster, altså søster til Lars Christian Dynesen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Christian Dynesen, Uhre, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Bodil Marie Pedersdatter, Uhre, Brande, Nabo, gift med Jens Sørensen.
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Flø, Brande, Uklar. Gift 2. med Peder Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Langkær- Lille, Brande, Konen Ane Kirstine Dynesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Uhre, Brande, Konen Bodil Marie Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen, Flø, Brande, Konen Else Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 7. Født 1818 2den October. Døbt 1ste November Lars Christian Pedersen. Gaardmand Peder Lassen og Ane Marie Jørgensdatter i Uhre. Gaardmand Jens Christensens htr {Ane Kirstine Dynesdatter} i Langkjer bar det . Fadd: Jørgen Christensen , Lars {Christian} Dynesen, Jens Sørensens Hustru {Bodil Marie Pedersdatter} alle Gaardfolk af Uhre, Peder Pedersens Hustru {Else Pedersdatter} af Flø.
NOTITS: Matr. 7A.


Nr. 2952 1818.12.13 *1818.11.19 Hans Christensen, Hyvild. FAR: Christen Larsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Borup, Brande, Søster til moderen, gift med Jens Christian Larsen.
FADDER Nr. 1: Else Marie Pedersdatter, Hyvild, Brande, Nabo, gift med Christen Clemmensen.
FADDER Nr. 2: Kjeld Pedersen, Døslund, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Knud Pedersen, Grarup, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Usseltoft, Brande, Gift med moderens søster Mette Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christian Larsen, Borup, Brande, Konen Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Clemmensen, Hyvild, Brande, Konen Else Marie Pedersdatter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyvild 8. Født 1818 19de November, døbt 13 December Hans Christensen. Gaardmand Christen Larsen og Maren Pedersdatter i Hyvild. Gaardmand Jens Christian Lassens Hustru {Karen Pedersdatter} bar det. Fadd: Christen Klemensens Hustru {Else Marie Pedersdatter} af Hyvild, Kjeld Pedersen af Døslund, Knud Pedersen af Grarup, Christen Pedersen af Usseltoft.


Nr. 2953 1818.12.13 *1818.11.18 Lars Sørensen, Grarup. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Borup, Brande, Moderens mor. Aftægtskone i Borup.
FADDER Nr. 1: Kirsten Pedersdatter, Brandlund, Brande, Gift med faderens tvillingsbror Jens Jensen.
FADDER Nr. 2: Maren Jørgensdatter, Grarup, Brande, Nabo, 18, datter af Jørgen Jørgensen matr. 6A.
FADDER Nr. 3: Thomas Knudsen, Grarup, Brande, Nabo, matr. 5A.
FADDER Nr. 4: Søren Jørgensen, Grarup, Brande, 15, søn af Jørgen Jørgensen matr. 6A.
FADDER Nr. 5: Niels Pedersen, Brande By, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Brandlund, Brande, Tvillingsbror til faderen, konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 9. Født 1818 18de November, døbt 13 December Lars Sørensen. Gaardmand Søren Jensen og Maren Larsdatter i Grarup. Aftægtskone Ane Christensen i Borup bar det. Fadd: Jens Jensens Hustru {Kirsten Pedersdatter} i Brandlund, Maren Jørgensdatter af Grarup, Thomas Knudsen, Søren Jørgensen begge af Grarup, Niels Pedersen af Brande {By}.
Begravelse nr. 6722
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel i februar 1820.


Nr. 2956 1819.01.24 *1819.12.21 Anders Birk Christensen, Grarup. FAR: Christen Madsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter Birk.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Borup, Brande, Faderens bror Anders Madsen Hannerups kone
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Andersdatter, Borup, Brande, Faderens mor.
FADDER Nr. 3: Mads Andersen, Borup, Brande, 17 år, søn af Anders Madsen Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Anders Madsen Hannerup, Borup, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Født 21 December 1818, i Kirken 24. Januar 1819. Anders Birk Christensen Forældre: Gaardmand Christen Madsen og Kirsten Marie Pedersdatter {Birk} i Grarup. Gaardmand Anders Madsens Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup bar det. Fadd: Mads {Christensen} Handrups hustru {Mette Andersdatter} Mads {Christensen} Handrup , Mads Andersen alle af Borup . -
LINK: Affotografering.


Nr. 2957 1819.02.14 *1818.12.30 Peder Knudsen, Grarup. FAR: Knud Pedersen. MOR: Margrethe Clemmensdatter.
BÅREN AF: Johanne Clemmensdatter, Jelling, Moderens søster, gift i Jelling. Hendes mor Ane Thomasdatter kom fra Jelling.
FADDER Nr. 1: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Moderens mor, gift 2. med Peder Knudsen.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen, Skerris, Brande, Faderens bror Lars Pedersen har 1816 overtaget den anden gård i Skerris.
FADDER Nr. 3: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Faderens bror, søn af Peder Nielsen af Sønder Askær og Dørslund i Brande.
NÆVNT Nr. 1: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 2. 30 December 1818. I kirken 14 Februar 1819. Peder Knudsen Forældre: Gaardmand Knud Pedersen og Magrethe Klemensdatter i Grarup. Bondepige Johanne Klemensdatter af Jellinge bar det . Fad: Peder Knudsens Hustru {Ane Thomasdatter} af Skjeris , Lars Pedersen af Skjeris Kjeld Pedersen af Dørslund . -
LINK: Affotografering.


Nr. 2958 1819.02.14 *1818.12.10 Truels Nielsen, Uhre. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Truelsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Johansens kone
FADDER Nr. 1: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Jakob Andersens kone
FADDER Nr. 2: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Gift med Ane Christensdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Troels Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Søn af Jørgen Truelsen.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Forældrenes søn 15 år. Faderens far hedder opså Christen Nielsen, men han døde i oktober 1818 fire måneder før denne dåb.
NÆVNT Nr. 1: Jens Johansen, Uhre, Brande, Nabo, konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Nabo, konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 5, 10de December 1818. I kirken 14de Februarii Truels Nielsen Forældre: Gaardmand Niels Christensen og Mette Truelsdatter af Uhre. Gaardmand Jens Johansens Hustrue {Maren Sørensdatter} af Uhre bar det : Fadd : Jacob Andersens Hustrue {Johanne Sørensdatter} ; Jørgen Truelsen af Sandfeld og søn Truels {Jørgensen} Christen Nielsen af Uhre.
NOTITS: Moderen Mette Truelsdatter *1786.04.04 Grarup er datter af Troels Iversen i Grarup.

LINK: Niels Christensen *1769c Uhre †1819 Uhre.
LINK: Affotografering.


Nr. 2959 1819.03.21 *1819.02.19 Peder Thomsen, Brande By. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Knud Pedersen, Brejl, Ejstrup, Skulle være faderens bror, men dette er ikke afsikret i skiftet efter Peder Pedersen i Brejl.
FADDER Nr. 1: Anne Marie Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Moderens søster, Kjeld Thomsens kone.
FADDER Nr. 2: Birte Christensdatter, Brande By, Brande, 17c år, *Blæsbjerg, Brande, formodentlig datter af Christen Jakobsen Aagaard og Ellen Marie Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Aftægt ved Lars Pedersen i Skerris.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Langkær- Store, Brande, Tjener vel ved Kjeld Thomsen. Moderen har en bror Niels Jensen Lilholm, som ville være 22 år gammel.
NÆVNT Nr. 1: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, Konen Anne Marie Jensdatter er moderens søster og bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brande {By} 3. Født 19de Februarii 1819. I kirken 21. Martz. Peder Thomsen Husmand Thomas Pedersen og Johanne Jensdatter af Brande {By}. Bondekarl Knud Pedersen af Breul {Brejl} Eistrup sogn frembar det. Fad: Gaardmand Kjeld Thomsens Hustrue {Anne Marie Jensdatter} af Langkier. Bondepige Birthe Christensdatter af Brande. Aftægtsmand Otto Pedersen af Skieris. Bondekarl Niels Jensen af Langkier.
NOTITS: Thomas Pedersens far hedder Peder Pick, det er ikke klart at denne er lig Peder Pedersen i Brejl.

LINK: Thomas Pedersen og Johanne Jensdatter ses senere 1825c i Grarup 11A i Brande.
LINK: Affotografering.


Nr. 2960 1819.04.08 *1819.02.18 Niels Iversen, Uhre (Slotsgaarden 16A). FAR: Iver Hansen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Stoustrup, Oddum, Moderens søster *1787c Oddum, Villads Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Villads Christensen, Stoustrup, Oddum, *1785c Oddum, konen Mette Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Kirsten Hansdatter Dørken, Nederdonnerup, Give, Søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Uhre, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 4, født 18de Februarii. I kirken 8de April. Niels Iversen Forældre: Gaardmand Iver Hansen og Kirsten Nielsdatter af Uhre. Gaardmand Villads Christensens Hustru af Oddum Sogn, Bondepige Kirsten Hansdatter af Dyrken, Give Sogn {Kirsten Hansdatter Dørken af Nederdonnerup, Give sogn} Gaardmand Villads Christensen af Oddum Sogn og Niels Hansen af Uhre.
NOTITS: Modere Kirsten Nielsdatter *1790c Stoustrup, Oddum og hendes søster Mette Nielsdatter *1788c Stoustrup er døtre af Niels Christensen *1754c og Else Pedersdatter *1768c. Faderen Iver Hansen og hans bror Niels Hansen er sønner af Hans Iversen Skrædder 1795-1814 skrædder i Dørken i Thyregod, derefter 1815-1843 i Nederdonnerup i Give sogn.

LINK: Iver Hansen i Uhre 16A Slotsgaarden.
LINK: Affotografering.


Nr. 2962 1819.05.16 *1819.04.02 Christen Jensen, Brande By. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Dynesdatter, Langkær- Lille, Brande, Nabo. Jens Christensens kone
FADDER Nr. 1: Kirsten Jørgensdatter, Brande By, Brande, Faderens søster, Peder Nielsens kone
FADDER Nr. 2: Maren Jørgensdatter, Brande By, Brande, 19, datter af faderens bror Jørgen Jørgensen i Grarup. Tjenestepige i Brande By.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Sandfeld, Brande By, Brande, Konen Kirsten Jørgensdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen, Brande By, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Langkær- Lille, Brande, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brande {By} 6, 2de April 1819. I kirken 16. Maii Christen Jensen Forældre: Gaardmand Jens Jørgensen og Maren Christensdatter i Brande {By}.
LINK: Jens Jørgensen i Brande By.
LINK: Affotografering.


Nr. 2965 1819.07.04 *1819.05.28 Jens Hansen, Dørslund. FAR: Hans Larsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Sørensen Risbjergs kone, Laasby, Anders Sørensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Nabo, gift med Kjeld Pedersen.
FADDER Nr. 2: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Nabo, gift med Søren Nielsen.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, Nabo 27, Søren Nielsens søn.
NÆVNT Nr. 1: Anders Sørensen Risbjerg, Laasby, Bror til moderen, kirkesanger i Laasby.
NÆVNT Nr. 2: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Konen Sidsel Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dørslund 7. 1819 den 28de Maii. I kirken 4de Julii. Jens Hansen Forældre: Gaardmand Hans Lassen og Ane Sørensdatter i Dørslund. Kirkesanger Anders {Sørensen} Riisbergs Hustrue fra Losbye {Laasby} - Sogn bar det . Fadd : Gaardmand Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} , Gaardmand Søren Nielsens Hustru {Maren Poulsdatter} , Gaardmand Peder Klemensen , bondekarl Mads Sørensen alle af Dørslund . -
LINK: Affotografering.


Nr. 2967 1819.07.25 *1819.06.28 Jesper Lorents Hansen, Borup. FAR: Hans Eskildsen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Thyregod By, Thyregod, Datter af Christen Larsen.
FADDER Nr. 1: Johanne Laursdatter Christen Thygesens kone, Borup, Brande, Nabo. Aftægt: Christen Thygesens kone
FADDER Nr. 2: Else Marie Christensdatter Gyde Pallesens kone, Borup, Brande, Nabo. Gyde Pallesens kone.
FADDER Nr. 3: Laus Thomsen, Borup, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Christen Gydesen, Borup, Brande, Nabo, 21, Bondekarl søn af Gyde Pallesen
NÆVNT Nr. 1: Christen Larsen, Thyregod By, Thyregod, Datter Karen Christensdatter bærer. Gift med Kirstine Nielsdatter *1772c Borup, Brande, søster til moderen.
NÆVNT Nr. 2: Gyde Pallesen, Borup, Brande, konen Else Marie Christensdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Borup 8, født 1819 den 28de Junii. I kirken 25 Julii Jesper Lorentz Hansen Forældre: Gaardmand Hans Eschildsen og Karen Nielsdatter i Borup. Gaardmand Christen Lassens Datter Karen {Christensdatter} af Tyregod bar det. Fadd : Aftægtsmand Christen Thygesens Hustru , Huusmand Gyde Pallesens Hustru {Else Marie Christensdatter} , Gaardmand Laurs Thomsen, Bodekarl Christen Gydesen alle af Borup . -
Begravelse nr. 6759
NOTITS: Begravet 1822 tre år gammel. Christen Larsens kone Kirstine Nielsdatter var født 1772c i Borup, deraf forbindelsen.

LINK: Hans Eskildsen i Borup i Brande.
LINK: Affotografering.


Nr. 2968 1819.10.17 *1819.08.16 Svend Pedersen, Borup. FAR: Peder Andersen Odderbæk. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Marie Jensdatter, Brandlund, Brande, 19, datter af Jens Sørensen.
FADDER Nr. 1: Karen Pedersdatter, Borup, Brande, Nabo, gift med Jens Christian Larsen
FADDER Nr. 2: Christen Thygesen, Borup, Brande, Nabo, aftægt.
FADDER Nr. 3: Palle Christensen Bundgaard, Borup, Brande, 17, karl, nabo. Søn af Christen Christensen Bundgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Brandlund, Brande, Datter Bodil Marie Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christian Larsen, Borup, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Borup 9. Født 1819 den 16 August. I kirken 17 Oktober. Svend Pedersen Forældre: Gaardmand Peder Andersen {Odderbæk} og Maren Pedersdatter i Borup. Huusmand Jens Sørensens Datter Bodil Marie {Jensdatter} af Brandlund bar det. Fadd : Gaardmand Jens Christian Lassens Hustru {Karen Pedersdatter} , Aftægtsmand Christen Thygesen Bondekarl Palle {Christensen} Bundgaard alle af Borup.
LINK: Affotografering.


Nr. 2969 1819.10.24 *1819.09.21 Peder Christensen, Østerholm. FAR: Christen Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Usseltoft, Brande, 27, søster til faderen, datter af Peder Pedersen Usseltoft. Gift 1821.
FADDER Nr. 1: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Søster til faderen. Kjeld Pedersens kone.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Grarup, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Gift med søster til moderen Maren Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Bror til moderen. Konen Sidsel Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Østerholm 10. Født 1819 den 21 Septemb. I kirken 24de October. Peder Christensen Forældre: Gaardmand Christen Pedersen og Mette Pedersdatter af Østerholm. Bondepige Johanne Pedersdatter af Usseltoft bar det. Fadd: Gaardmand Kjeld Pedersens Hustru {Sidsel Pedersdatter} af Dørslund, Gaardmand Knud Pedersen af Grarup , Gaardmand Christen Lassen Hyvild .
LINK: Affotografering.


Nr. 2971 1819.11.07 *1819.09.19 Mads Jensen, Risbjerg. FAR: Jens Madsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Risbjerg, Brande, 34, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Abelone Marie Frandsdatter, Risbjerg, Brande, Nabo, Niels Poulsens kone
FADDER Nr. 2: Mads Larsen Ulkind, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Risbjerg, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande, Konen Abelone Marie Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Riisberg 11. Født 1819 den 19 Septemb. I kirken 7de November. Mads Jensen Forældre: Gaardmand Jens Madsen og Maren Nielsdatter i Riisberg . Bondepige Maren Madsdatter af Riisberg bar det . Fadd: Gaardmand Niels Poulsens Hustru {Abelone Marie Frandsdatter} , Gaardmænd Mads {Larsen} Olgen {for Ulkind i Ringive} og Søren Sørensen alle af Riisberg . -
Begravelse nr. 6733
NOTITS: Begravet1821 halvandet år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2973 1820.03.26 *1820.02.23 Otto Thomsen, Grarup. FAR: Thomas Knudsen. MOR: Anne Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Otto Pedersen, Skerris, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 1: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, Nabo. Mathias Christensens kone
FADDER Nr. 2: Maren Larsdatter, Grarup, Brande, Nabo. Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Gift med Ane Jensdatter *1756c Grarup, søster til moderens mor Birte Jensdatter. Hun er moderens moster.
FADDER Nr. 4: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Grarup, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 1. Født 1820 den 23de Februarii. I kirken 26 Martz. Otto Knudsen Forældre: Thomas Knudsen og Anne Marie Sørensdatter. Aftægtsmand Otto Pedersen i Skjeris bar det. Fadd:
Begravelse nr. 6725
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.

LINK: Thomas Knudsen i Grarup 5A.
LINK: Affotografering.


Nr. 2974 1820.04.03 *1820.02.13 Erik Pedersen, Sandfeld- Store. FAR: Peder Pedersen Pæ Sandfeld. MOR: Kirsten Eriksdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Nabo, 19, datter af Jens Andersen.
FADDER Nr. 1: Ane Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, Jørgen Troelsens kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Jens Pedersens kone
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Sandfeld- Bjerre, Brande, Datter Ane Kirstine bærer.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder. Jørgen Troelsen halvfætter til faderen.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sandfeld 2. Døbt 1820 den 13 Februarii. I kirken 3 April. Erich Pedersen Forældre: Gaardmand Peder Pedersen og Kirsten Erichsdatter i Sandfeld. Bondepige Ane Kirstine Jensdatter af Sandfeld Bjerg bar det . Fadd : Jørgen Truelsens Hustru {Ane Christensdatter} . Jens Pedersens Hustru {Kirsten Nielsdatter} , Niels Pedersen , Jens Andersen alle Gaardfolk af Sandfeld . -
NOTITS: Begraves 31 år gammel i Brande i 1851.

LINK: Affotografering.


Nr. 2977 1820.06.04 *1820.04.17 Jens Jensen, Uhre. FAR: Jens Christensen Lind. MOR: Ane Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Uhre, Brande, Nabo. Enke efter Jens Christensen Bundgaard.
FADDER Nr. 1: Mette Sørensdatter, Uhre, Brande, Nabo. Peder Pedersens kone.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Otto Sørensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Afdød †1819.10.10 død otte måneder før. Enken Karen Poulsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 3. Født 1820 den 17 April. I kirken 4de Junii. Jens Jensen Forældre: Jens Christensen Lind og Ane Chatrine Christensdatter i Uhre. Gaardmand Jens {Christensen} Bundgaards Enke {Karen Poulsdatter} i Uhre bar det. Fadd: Peder Pedersens Hustru {Mette Sørensdatter} , Niels Hansen , Otto Sørensen Christen Pedersen alle Gaardfolk af Uhre .
NOTITS: Jens Christensen Lind formodes født i Lind i Rind sogn. Moderen Ane Katrine er født i Uhre i Brande, men ser ikke ud til at have familie der, så fadderne er alle naboer.

LINK: Affotografering.


Nr. 2980 1820.07.23 *1820.05.03 Niels Jensen, Uhre. FAR: Jens Andersen. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Bodil Marie Jensdatter, Brandlund, Brande, Datter af Jens Sørensen Brandlund 7A og Anne Margrethe Nielsdatter søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Jakob Andersens kone
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Uhre, Brande, Moderens mor Niels Christensen Nygaards enke.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Uhre 11A, konen Johanne Sørensdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Niels Christian Christensen, Uhre, Brande, 28, søn af Christen Nielsen i Nørgaard i Uhre.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Uhre, Brande, Afdød †1819.03.31. Moderens far. Enken Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 5. Født 1820 den 3die Maii. I kirken 23 Julii . Niels Jensen Forældre: Huusmand og Snedker Jens Andersen og Bodil Nielsdatter i Uhre. Bondepige Bodil Marie Jensdatter af Brandlund bar det . Fadd: Jacob Andersens Hustru , Niels Christensens Enke , Jacob Andersen alle Gardfolk af Uhre , Bondekarl Niels Christian Christensen af Uhre.
LINK: Affotografering.


Nr. 2981 1820.12.03 *1820.10.21 Søren Jensen, Uhre. FAR: Jens Sørensen. MOR: Bodil Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Flø, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Ane Eriksdatter, Svindbæk, Thyregod, *1789.08.02 Sandfeld-Bjerre, Brande. Faderens bror Peder Sørensens kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Eriksdatter, Sandfeld- Store, Brande, *1792.02.26 Sandfeld-Bjerre, Peder Pedersens kone, søster til Ane Eriksdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen den Yngre, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, Faderens far.
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Svindbæk, Thyregod, Faderens bror. Konen Ane Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Pæ Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Kirsten Eriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 6. Født 1820 den 21de October. I kirken 3 December Søren Jensen Forældre: Gaardmand Jens Sørensen og Bodil Marie Pedersdatter i Uhre . Bondepige Mette Sørensdatter i Flø bar det . Fadd: Gaardmand Peder Sørensens Hustru {Ane Eriksdatter} af Svinbek , Tyregod Sogn, Peder Pedersens Hustru {Kirsten Eriksdatter} af Sandfeld , Gaardmand Peder Pedersen {den Yngre} af Uhre og Søren Sørensen af Flø . -
LINK: Affotografering.


Nr. 2982 1820.12.26 *1820.11.08 Clemmen Knudsen, Grarup. FAR: Knud Pedersen. MOR: Margrethe Clemmensdatter.
BÅREN AF: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Abelone Jensdatter, Skerris, Brande, Slags nabo. Faderens bror Lars Pedersens kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Grarup, Brande, Faderens søster. Gift med Jakob Sørensen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Thomas Clemmensen, Skerris, Brande, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen, Skerris, Brande, Faderens bror. Konen Abelone Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Sørensen Aagaard, Grarup, Brande, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 7. Født 1820 den 8 November. I kirken 26 December . Klemen Knudsen Forældre: Gaardmand Knud Pedersen og Magrethe Klemensdatter i Grarup. Gaardmand Peder Knudsens Hustru {Ane Thomasdatter} i Skjeris bar det . Fadd: Gaardmand Lars Pedersens Hustru {Abelone Jensdatter} i Skjeris , Huusmand Jacob {Sørensen} Aagaards Hustru {Kirsten Pedersdatter} i Grarup, Gaardmand Peder Knudsen og Bondekarl Thomas Klemensen begge af Skjeris .
LINK: Knud Pedersen i Grarup 2A.
LINK: Affotografering.


Nr. 2983 1820.12.26 *1820.10.31 Karen Jakobsdatter, Skærlund. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Ane Marie Lange.
BÅREN AF: Helle Katrine Margrethe Lange, Vinding, Moderens søster i Vinding i Tyrsting Herred i Skanderborg Amt,
FADDER Nr. 1: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Nabo. Niels Mortensens kone
FADDER Nr. 2: Lene Jakobsdatter, Skærlund, Brande, Nabo. Peder Christian Pedersens kone
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Nabo. Konen Karen Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen Schalts, Skærlund, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Steffen Lauridsen, Vinding, Konen Helle Katrine Margrethe Lange bærer, hun er moderens søster.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Skærlund, Brande, Konen Lene Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skjerlund 5. Født 1820 den 31te October. I kirken 26 December . Karen Jakobsdatter Forældre: Jacob Frandsen og Ane Marie Lange i Skjerlund. Fæstebonde Stephen Laursens Hustru {Helle Katrine Margrethe Lange} af Nørre Vindinge Sogn {Vinding i Tyrsting Herred Skanderborg Amt} bar det . Fadd: Gaardmand Niels Mortensens Hustru {Karen Christensdatter} Peder Christian Pedersens Hustru {Lene Jakobsdatter} , Gardmænd Niels Mortensen og Christian Skaltz alle af Skjerlund . -
LINK: Jakob Frandsen i Skærlund.
LINK: Affotografering.


Nr. 2984 1821.01.21 *1820.12.20 Johannes Christensen, Hyvild. FAR: Christen Larsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med Niels Pedersen, som er moderens bror.
FADDER Nr. 1: Ane Margrethe Clemmensdatter, Grarup, Brande, Moderens bror Knud Pedersens kone.
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Borup, Brande, Søster til moderen, gift med Jens Christian Larsen.
FADDER Nr. 3: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Østerholm, Brande, Gift med moderens søster Mette Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Thyregodlund, Thyregod, Moderens bror. Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Knud Pedersen, Grarup, Brande, Moderens bror. Konen Ane Margrethe Clemmensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Christian Larsen, Borup, Brande, Han er faderens bror og konen Karen Pedersdatter er moderens søster fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1821 Hyvild 1., født 1820 den 20d Decemb døbt 21 Januari 1821 i Kirken Johannes Christensen . Gaardmand Christen Lassen og Maren Pedersdatter i Hyvild. Gaardmand Niels Pedersens Hustru {Anne Marie Pedersdatter} af Tyregodlund bar det . Fadd: Gaardmand Knud Pedersens Hustru {Ane Margrethe Clemmensdatter} i Grarup Gaardmand Jens Christian Lassens Hustru {Karen Pedersdatter} i Borup , Gaardmand Kjeld Pedersen i Dørslund og Christen Pedersen paa Østerholm.
LINK: Affotografering.


Nr. 2985 1821.01.28 *1820.12.01 Søren Pedersen, Borup. FAR: Peder Andersen Odderbæk. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Risbjerg, Brande, 23, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Moderens søster. Gift med Hans Larsen.
FADDER Nr. 2: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 3: Jens Christian Mortensen, Tarp, Brande, Gift med moderens søster Karen Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Risbjerg, Brande, Karl, moderens bror, ikke gift. Gifter sig 1822.
NÆVNT Nr. 1: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Søren Sørensen fejl i kirkebogen.Moderens far. Konen Dorte Sørensdater fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Borup 2. født 1820 den 1ste Decembr. døbt 28 Januarii i Kirken Søren Pedersen. Gaardmand Peder Andersen Oddebek og Maren Sørensdatter i Borup . Bondepige Mette Sørensdatter af Riisberg bar det . Fadd : Gaardmand Hans Lassens Hustru {Ane Sørensdatter} af Dørslund , Gaardmand Søren Sørensens {fejl: Andersens} Hustru {Dorte Sørensdatter} af Riisberg , Gaardmand Jens Christian Mortensen af Tarp , Bondekarl Søren Sørensen af Riisberg.
LINK: Affotografering.


Nr. 2986 1821.02.28 *1821.02.28 Peder Hansen, Dørslund. FAR: Hans Larsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1821 Dørslund 3. Født 1821 den 28de Februar, døbt 19de April i Kirken Peder Hansen. Gaardmand Hans Larsen og Ane Sørensdatter i Dørslund. Barnet No 3 Peder Hansen blev ikke døbt i Kirken , da det føde forinden , men blev hiemmedøbt den 28 Februarii.
LINK: Affotografering.


Nr. 2987 1821.04.19 *1821.03.20 Thomas Kjeldsen, Dørslund. FAR: Kjeld Pedersen. MOR: Sidsel Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Jensdatter, Brande By, Brande, Gift med Kjeld Langkær.
FADDER Nr. 1: Anne Marie Pedersdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift med faderens bror Niels Pedersen.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Nabo. Der er ingen gårdmand Peder Pedersen i Arvad på den tid, fejl for Peder Nielsen.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Østerholm, Brande, Gift med faderens søster Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Jørgen Pedersen, Usseltoft, Brande, Bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Kjeld Thomasen Langkær, Brande By, Brande, Konen Ane Marie Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Thyregodlund, Thyregod, Faderens bror, konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dørslund 4. Født 1821 den 20 Martz, døbt 19 April i Kirken. Thomas Kjeldsen. Gaardmand og Sognefoged Kjeld Pedersen og Zidsel Pedersdatter i Dørslund . Gaardmand Kjeld {Thomasen} Langkjers Hustru {Ane Marie Jensdatter} i Brande {By} bar det . Fadd : Gaardmand Niels Pedersens Hustru {Anne Marie Pedersdatter} af Tyregod , Gaardmand Peder Pedersen {fejl for: Peder Nielsen} af Arevad . Gaardmand Christen Pedersen af Østerholm og bondekarl Jørgen Pedersen af Usseltoft .
LINK: Affotografering.