Brande Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1774 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1993 1773.07.01 Ane Jensdatter, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION efter FT 1787: født mellem juni 1773 og juli 1774, ikke indført i kirkebogen, Jens Pedersen af Store Langkær og Maren Kjeldsdatters datter kaldet Ane.}
Vielse nr. 8121
NOTITS: Både faderen og moderen født i Store Langkær og gift der før 1774, de er i Store Langkær indtil 1783. Efter reglen og hendes 13 år skulle Ane være født mellem juni 1773 og juli 1774. Død 1853 i Grarup. Gift 1792 #8121 med Mathias Christensen af Omme (betyder normalt Sønder Omme). Bosat Grarup.


Nr. 2001 1774.02.13 Karen Sørensdatter, Brandlund. FAR: Søren Simonsen. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Mette? Henningsdatter, Uhre?
FADDER Nr. 1: Morten Simonsen, Brandlund
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre
FADDER Nr. 3: Ane Henningsdatter, Uhre, Christen Pedersen Nørgaards Kone
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Grarup, Præstegaarden
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Paa fastelavn Søndag havde Søren Simonsen i Lund en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af sin Kones {Maren Henningsdatter} Søster {Mette? Henningsdatter}. faddere var Morten Simonsen i Lund og Christen Pedersen Nørgaard og hustru {Ane Henningsdatter} i Uhre Christen Pedersen af Grarup i Præstegaarden Anne Laus Datter i Uhre.-
NOTITS: Maren og Ane er vel søskende, den bærende er sandsynligvis Mette Henningsdatter, der dør i Uhre 1812 83 år gammel. Desuden dør en Christen Henningsen i Uhre i 1799 60 år gammel. Navnet Henning forekommer tidligere omkring 1702 i Uhre noteret i Øster Nykirke kirkebog. Ane Larsdatters mand i Uhre Søren Pedersen er død kort før denne dato. Det vides ikke om Søren og Morten Simonsen er brødre.


Nr. 2006 1774.03.27 Kirsten Pedersdatter, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Anne Kjeldsdatter, Langkær- Store, Brande, Kjeld Thomsens datter
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Askær, Askær-Sønder
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Askær-Sønder
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Langkær
FADDER Nr. 4: Maren Kjeldsdatter, Langkær, Jens Pedersens Kone
FADDER Nr. 5: Thomas Kjeldsen, Langkær
FADDER Nr. 6: ? Peder Nielsen Askærs tjenestepige, Askær-Sønder, Brande
NÆVNT Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Datter Anne bærer og søn Kjeld fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Paa Palme Søndag havde Peder Nielsen i {Sønder} Askier en Datter til Daaben kaldet Kiersten baaret af Kjeld {Thomsen} Langkiers Datter, Anne {Kjeldsdatter} Langkær. Faddere vare Christen {Jensen Sønder Askær} Askier og hustru {Karen Nielsdatter} og Jens Pedersen og Hustru {Maren Kjeldsdatter} i Langkier og Kjeld {Thomsens} Langkiers søn Thomas {Kjeldsen} og Peder {Nielsen, Sønder Askær} Askiers tienestepige.
Konfirmation nr. 9069


Nr. 2008 1774.03.31 Karen Andersdatter, Dørslund. FAR: Anders Eriksen. MOR: Ane Iversdatter.
BÅREN AF: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone
FADDER Nr. 1: Bertel Eriksen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Brejl, Brande By, Tjener i præstegården 1774
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegården 1774
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensens kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Samme Dag [Skærtorsdag ] havde Anders Ericksen i Døslund en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Niels {Pedersen} Arrevads Hustru {Ane Jørgensdatter}. Faddere vare Bertil Ericksen i Uhre. Christen {Pedersen} Breiel og Magrete Christensdatter bege tiendende i Præstegaarden og Mads Jensens Hustru {Maren Christensdatter} i Brande.
Konfirmation nr. 9049
NOTITS: Christen Brejls patronym fra begravede #6578.


Nr. 2011 1774.05.26 Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter Skaarup, Hygild, Rind, Moderens søster, gift 1777 med Rasmus Jensen Hygild.
FADDER Nr. 1: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Torsdagen derefter d: 26 Mai blev Mons {Niels Jensen} Kiersgaards Datters Daab Confirmeret og kaldet Johanne baaret af hans kierestes {Karen Mortensdatter} Søster {Ellen Mortensdatter Skaarup af Høgild Rind} [...] Kiersgaard. Fadderne vare Hr. {Andreas} Bager {Hastrup, Thyregod} {...delside mangler...} Mons {Niels Andersen Wong, Arvad} Vonge {...delside mangler...} Kiersgaard og Madamme Kiersg {...delside mangler...} veste Hygild og Peder Arenb. {Pedersen Arnborg, Brande By}
Konfirmation nr. 9028
NOTITS: Der var tydeligvis også Karen Mortensdatters slægtninge fra Vester Hygild i Rind sogn måske hendes søsters mand og Kjærsgaard slægtninge, måske fra Snejbjerg. Det kan ikke ses, hvem de er.


Nr. 2012 1774.06.05 Margrethe Jørgensdatter, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Jørgensdatter, Borup, Brande, Jens Jensens Søndergaards kone
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegaarden 1774
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Paa første Søndag efter tr {...delside mangler...} Jørgen Jørgensen i Bran {...delside mangler...} ben kaldet Magrette, baar {...delside mangler...} Enke i Brande. Fadderne v {...delside mangler...} Jens Jensen og Hustru {Karen Jørgensdatter, Borup} i Bor {...delside mangler...} sen og Magrete Christens {...delside mangler...} Præstegaarden.
Begravelse nr. 6019
NOTITS: Begravet nov. 1774 fem måneder gammel. Der var flere faddere, men en del af siden mangler.


Nr. 2014 1774.07.31 Mette Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jacobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: ? Anders Pedersens Tjenestekarl, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsens Kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Konen Sophie Enevoldsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Paa 9 Søndag efter Trinitatis havde Anders Pedersen i Ure en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Niels Christensens {kaldet Langkær} Hustru {Sophie Enevoldsdatter} i Brande Fadderne vare Jacob Andersen og Hendrick Pedersen i Ure og Anders Pedersens tieneste Karl i Ure og Christen Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} i Ure.
Konfirmation nr. 9088
NOTITS: Konernes navne fra FT 1787.


Nr. 1973 1774.08.14 Dødfødt, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '14. Paa 11. Søndag efter Trinitatis blev Jens Pedersen af Langkier hans dødfødde Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6014


Nr. 2015 1774.08.28 Anne Andersdatter, Skerris. FAR: Anders Larsen. MOR: Dorthe Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne? Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Eneste kendte datter. Der kan være andre.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens 1. Kone
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, ?, Brande
FADDER Nr. 4: ? Nielsen, Borup, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen Langkær, Langkær- Store, Brande, Datter Johanne? bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Paa 13 Søndag efter Trinitatis havde Anders Lar{sen} {...delside mangler...} [Skerr]is en Datter til Daaben kaldet Anne {...delside mangler...} Christen Tommesen Datter {Johanne? Christensdatter} i Langkier {...delside mangler...} en Clemen {Andersen} Skierris og Hustru {Karen Pedersdatter} og Tiene- {...delside mangler...} Nielsen Borup Troels Christen- {...delside mangler...} Skierris.-
Konfirmation nr. 9050
NOTITS: Christen Thomsens datter i BG 6.1 s. 45.


Nr. 2019 1774.09.10 Maren Clemmensdatter, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Thomas Christensens Kone i Langkær-Store, søster til Clemmen
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Skerris
FADDER Nr. 2: ? Anders Larsens Tjenestepige, Skerris, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Thomassen, Uhre
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter Olling, Uhre, Brande
FADDER Nr. 5: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Konen Sophie Enevoldsdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs Kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Ennu Samme Dag havde Chlemen Andersen i Skieris en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Tomes Christensens Hustru {Ane Andersdatter} i Lankier Fadderne vare Anders Larsen og Pige i Skieris Peder Tommsen og Hustru {Marie Pedersdatter Olling} i Ure og Niels Christensen {kaldet Langkær} og Hustru {Sophie Enevoldsdatter} i Brande.
Konfirmation nr. 9093
NOTITS: Marie Pedersdatter Ollings navn fra Hammerum Herreds Gejstlige Skifteprotokol.


Nr. 1972 1774.11.27 Dødfødt, Lundfod. FAR: Knud Thomsen. MOR: Inger Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. Paa første Søndag i advent, blev Knud Tommesens døfødde Pige barn af Lunfoed begravet.'}


Nr. 2023 1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Flø, Søren Sørensens Tjenestepige
FADDER Nr. 1: Lars Hansen, Dørslund
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Dørslund, Gift 1. med Lars Hansen Dørslund
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Flø, Søren Sørensens far
FADDER Nr. 4: Christen Pallesen, Flø
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Flø, Christen Pallesens kone, vel søster til Søren Sørensen
FADDER Nr. 6: ? Christen Pallesens tjenestepige, Flø
FADDER Nr. 7: Jens? Pedersen, Sandfeld-Store, Peder Jørgensens søn kan også være Peder, 21. Jens er 26. I hvert fald er han moderen Mette Pedersdatters bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Paa 1 Jule-Dag havde Søren Sørensen i Fløe en Datter til Daaben kaldet Zidsel baaret af hans tieneste Pige Anne ChristensDatter. Fadderne vare Lars Hansen og Hustru {Karen Pedersdatter} Søren Jens{en} i Fløe. Christen Pallesen og hustru {Maren Sørensdatter} og Pige, Peder Jørgensen Søn {Jens? eller Peder? Pedersen} i Sandfeld.


Nr. 2025 1775.01.10 Anne Christensdatter, Borup. FAR: Christen Larsen.
BÅREN AF: Anders Nielsen? Skræders Enke, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Ole Halvorsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: ? Ole Halvorsens Kone, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Lars Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsens søn i Brandlund, som overtager gården 1786c. Andre sønner er Søren, evt. Niels i Hindskov, Thyregod.
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter Brandt, Brande By, Brande, Brandt efter hendes mand Laurids Jensen Brandt †1764-45 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme Dag {Tirsdagen ds: 10 Januari} havde Christen Lavridsen i Borup en Datter til Daaben kaldet Anne, baaret af Anders {Nielsen?} Skræders Enke i Lund Fadderne vare Peder Jensen i Brande Ole Halvorsen i Lund og Hustru Christen Nielsens Søn {Lars Christensen} i Lund og Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By} Brantes Pige.
NOTITS: Ikke ellers set.


Nr. 2026 1775.02.05 Elles Poulsdatter, Risbjerg. FAR: Poul Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Kjeldsdatter, Askær-Sønder, Brande, Peder Nielsens Kone i Sønder Askær
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Askær-Sønder, Brande, Bror til Poul Jensen
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Askær-Sønder, Brande, Christen Jensen Sønder Askærs Kone
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 4: Mette? Andersdatter, Risbjerg, Brande, Eller Maren 27. Mette gift 7 måneder senere er 24. Søren Andersens Søster
FADDER Nr. 5: Lars? Hansen, Risbjerg, Brande, Hans Christensen Risbjergs Søn gift 1775 med Ane Christensdatter Brandlund. Hans Christensen formodet død 1772-3, ellers ville man ikke mere skrive ham som far. Konen er død som enke i feb. 1774.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger havde Povel Jensen en Datter til Daaben kaldet Ellen {andetsteds altid Elles} baaret af Peder Nielsens Hustru {Johanne Kjeldsdatter} i {Sønder} Askier. Faddere vare Christen Jensen og Hustru {Karen Nielsdatter} i {Sønder} Askier Søeren Andersen og Søster {Mette? Andersdatter} i Risberg og Hans {Christensen} Risbergs søn {Lars Hansen}.
Konfirmation nr. 9073
NOTITS: Maren Nielsdatter fra FT 1787. Lars Hansen og Søren Andersen er naboer i Risjberg. Christen Jensen er bror til faderen. Christen Jensens kone Karen Nielsdatter er søster til Peder Nielsen Askær.


Nr. 2028 1775.04.09 Anne Henriksdatter, Uhre. FAR: Henrik Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Eriksdatter, Hedegaard, Ejstrup, 26, fra FT 1787 i originalen i Hedegaard, kan have været en anden datter Maren, som er 15.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen den yngre, Uhre, Brande, Peder Pedersens søn af Uhre.
FADDER Nr. 3: Dorthe Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersens af Uhre eneste sete datter
FADDER Nr. 4: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 5: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 6: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens Kone, hun gift 2. gang, vel trolovet, viet to måneder senere.
FADDER Nr. 7: Dorte Sørensdatter, Uhre, Brande, Kendt datter af Ane Larsdatter med 1. mand Peder Sørensen, simuleret FT 1763.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Paa Palme Søndag havde Hendrick Pedersen en Datter til Daaben kaldet Anne baaret af Erick Andersens Datter {Ellen/Maren Eriksdatter} af Hedegaard i Eystrup Sogn Fadderne var Peder Pedersen og Søn {Peder Pedersen den yngre} og Datter {Dorthe Pedersdatter} Hans {Jensen} Smed Jens Pedersens Fæste Møe {Ane Larsdatter} og Datter {Dorte Sørensdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Mette Pedersdatter fra FT 1787. Ellen Eriksdatter fra FT 1787 Hedegaard Ejstrup, gift med Peder Pedersen i 1787. Hendes navn er skrevet forkert ud som Anne i DDA. Tak til Jane Nilsson, 2015. Formodentlig er Ellen Eriksdatters mor i familie med forældrene.


Nr. 2029 1775.04.13 Maren Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Arnborg. MOR: Anne Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Ellen Nielsdatter, Arnborg- Gammel, Arnborg, Peder Pedersens Arnborgs stedmor, navn fra skifte 1778 Lundenæs efter hans far Peder Larsen.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Niels Kjærsgaards Kone
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, ?, Arnborg, Peder Arnborgs far.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Brandt, Brande By, Brande, Peder (Brandt) Degns Datter, gift 1779.
FADDER Nr. 5: ? Jensen, Brande By, Brande, Jens Jensens søn i Brande By
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Brandt/Degn, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen, Brande By, Brande, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Paa Skiertorsdag havde Peder {Pedersen} Arnborg en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af hans Moder {stedmor: Ellen Nielsdatter} Fadderne var Mons {Niels Jensen} Kiersgaard {Brandholm} og Kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup} Peder Larsen Arnbaarg {Arnborg} Peder Degns Datter {Maren Pedersdatter} Jens Jensens Søn i Brande.-
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet maj 1779 #6089. Jens Jensen er i 1763 på en gård i Brande By, som ejes af Niels Madsen i Høgild Rind sogn. BG fører ham ikke.


Nr. 2034 1775.08.20 Karen Pedersdatter, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Poul Jensen Risbjergs Kone
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Askær-Sønder, Peder Nielsen er hans kones bror
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Askær-Sønder, Christen Jensen Sønder Askærs Kone, bror til Peder Nielsen
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær-Nørre, Nabo. To Christen Jensener i Askær på den tid.
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Askær-Nørre, Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 5: Søren Jensen, Risbjerg, Bror til Christen Jensen
FADDER Nr. 6: Ane Kjeldsdatter, Langkær-Store, Kjeld Thomasens datter, Ane 27 gift kort efter med Søren Jensen Smed i Borup, kunne også være Maren 34.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risjberg, Risjberg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Datter Ane fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Paa 10 Søndag efter Trinitatis havde Peder Nielsen en Datter til Daaben kaldet Karen Baaret af Povel {Jensen} Risbergs Kone {Mette Nielsdatter}, Fadderne vare Christen Jensen og Hustru {Karen Nielsdatter} i Sønder Askier Christen Jensen og Hustru {Ane Larsdatter} i nørre Askier Søren Jensen af Risberg Kield {Thomsen} Langkiers Datter {Ane Kjeldsdatter}.
Begravelse nr. 6061
NOTITS: Begravet aug. 1777 #6061.


Nr. 2036 1775.12.17 Karen Madsdatter, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Tjenestepige ved madamme Brandt.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens Kone
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens Kone, identifikation kan betvivles.
FADDER Nr. 4: Peder Hansen Møller, Skærlund, Brande, Hans Skærlunds Søn
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Tjenestepige fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre?, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Sønnen Peder Hansen Skærlund fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 3 Søndag i advent havde Mads Jensen Brande med sin kone Maren Chrestens Datter en Pige til Daaben Karen baaret af Mette Christensdatter tienende Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Faddere vare Jørgen Jørgensen og Hustru {Maren Jensdatter} i Brande Jens Trulsen Kone {Mette? Nielsdatter, Uhre?} og Hans {Pedersen} Skierlunds Søn Peder {Hansen Møller}.
NOTITS: Mads Jensen og Maren Jensdatter kunne være beslægtede. På den anden side er Jørgen Jørgensen en nabo. Det er ikke umuligt, at der var en anden Jens Troelsen i Brande sogn.


Nr. 2037 1775.12.26 Anne Pedersdatter, Sandfeld- Store. FAR: Peder Jørgensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørlsund, Brande, Lars Hansens Kone i Dørslund. Hun er datter af Peder Jørgensen med hans første kone, som døde 1766.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Søn af faderen
FADDER Nr. 2: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens Kone
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Datter af faderen og første kone. Gift med Søren Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen, Dørslund, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 2 Jule Dag havde Peder Jørgensen {Store Sandfeld} en Datter til Daaben af sin 2. Kone kaldet Anne baaret af Lars Hansens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Fadderne vare Jens Petersen og Hustru {Ane Larsdatter} i Uhre Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} i Fløe.
Konfirmation nr. 9086
NOTITS: Eller konfimeret #9110?


Nr. 2038 1776.01.01 Kirsten Larsdatter, Lundfod. FAR: Lars Christensen. MOR: Maren.
BÅREN AF: Sidsel? Nielsdatter?, Aagaard, Thyregod?, Søren Larsen Aagaards Kone
FADDER Nr. 1: Søren Larsen? Aagaard, Aagaard?, Thyregod?
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Barbara, Brande By (Præstegaarden), Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Kragsigs Kone, Kragsig, Brande, Christen Hansen Kragsigs Kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Nyt Aar Dag havde Lars Christensen Lunfod med sin 1. Kone Maren en datter til Daaben kaldet Kiersten baaret af Søren Aagaars Kone {Sidsel Nielsdatter?}. Fadderne vare Søren {Larsen?} Aagaar {Aagaard, Thyregod?} Peder Iversen Lunfod Anna Barbara i Præstegaarden Christen {Hansen} Kragsigs Kone {Johanne Jensdatter}.
NOTITS: Søren Larsen i Aagaard Thyregod fra FT 1787. Aagaard ligger tæt ved Lundfod.


Nr. 1985 1776.01.14 Anne Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Nielsens Kone, Sted og sogn ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Sted og sogn ikke kendt.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Sted og sogn ikke kendt.
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Vel gift med Anders Pedersen i Uhre.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 2. Søndag efter h: 3 Konger havde Christen Nilsen i Uhre en datter af sin 1 Kone Anne {Maren} Sørensdatter til Daaben kaldet Anne baaret af Nils Nilsens Kone i Uhre. Fadderne vare Nils Nilsen i [...mangler, plads fri...] Jens Nilsen Mette Jakobs Datter Margrete Jakobs Datter i Uhre.
Konfirmation nr. 9118
NOTITS: Mette Jakobsdatter er 27 og vel gift med Anders Pedersen i Uhre. Margrethe Jakobsdatter bliver i dec. 1776 gift med Jens Henriksen i Tarp og bosat i Tarp.


Nr. 1955 1776.01.14 Dødfødt, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen Langkær. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '2. dto {2da p 3 K:} Jens {Pedersen} Lankiers dødfødte Datter.-'}
Begravelse nr. 6034


Nr. 2040 1776.02.24 Anne Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sandfeld-Store, Brande, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld-Store, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen den Yngre, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Uhre, Brande, Søren Pedersens Datter
FADDER Nr. 5: Dorthe Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Risbiergs Kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Uhre, Brande, Død 1770-73, snarere mod enden 1772-73, fordi han nævnes her. Hans kone Ane Larsdatter gift 2. gang med Jens Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Dito havde Jens Pedersen af Uhre sit første Barn med sin første Kone Anne Lars Datter Anne Jens Pedersens Stedmoder {Maren Christensdatter} Peder Jørgensen Hendrik Pedersen Uhre Peter Pedersens Søn Peder {Pedersen} Søren Pedersen Datter og Søren {Andersen} Risbiergs Kone.
Konfirmation nr. 9220
NOTITS: Søren Pedersen †1770-3 (søn Otto født 1770c) af Uhre var gift med Anne Larsdatter i hendes 1. ægteskab og havde øjensynligt mindst to døtre: Dorthe Sørensdatter og Ane Sørensdatter, som her også står fadder. Jens Pedersens far er Peder Jørgensen i Store Sandfeld, som er gift 2. gang med Maren Christensdatter.


Nr. 2043 1776.04.14 Marta Christensdatter Høyer, Brande By. FAR: Christen Ottosen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By (Præstegaarden), Brande, baaret af Præstens Kone
FADDER Nr. 1: Maren Jensdatter Kjersgaard Brandt, Brande By, Brande, Enke efter Laurids Jensen Brandt †1763-73 til Brandholm
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Christian Ernstsen Voetmann, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 5: ? Rekke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 1 Søndag efter Paaske havde Degnen {Christen Ottosen Høyer} af sin 1. Kone {Maren Halvorsdatter} en Pige til Daaben kaldet Marta baaret af Præstens Kone {Marta Stub}. Fadderne vare Madamme Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard} {Jens Nielsen} Kiersgaard og Kone {Karen Mortensdatter Skaarup}, Monsr Wortmand {Christian Ernstsen Voetmann} og Jomfru Rekke.


Nr. 2046 1776.04.21 Sidsel Mikkelsdatter, Skærlund?. FAR: Mikkel Jensen, Risbjerg. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skærlund, Brande, baaret af Mads Hannerups Kone
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Skærlund, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dito Mette Pedersdatter en uægte Datter til Daaben kaldet Zidsel baaret af Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter} Faderen udlagt Mikel Jensen - Risbierg
NOTITS: Mikkel skal ifølge lægsrullen 1789 være søn af Jens Pedersen †1763-73 i Risbjerg. Deri kaldes han Mikkel Madsen, hvorved efternavnet kan være en fejl, for han er den sidstfødte af fire andre børn.


Nr. 2047 1776.05.12 Anne Christensdatter, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen Nørre-Askær. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Harrild-Over, Ejstrup, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Thomas Kjeldsen, Langkær, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Anne Larsdatter, Askær, Brande, Muligvis fejl, moderen er Anne Larsdatter, ingen anden af det navn set i Askær.
NÆVNT Nr. 1: Hans Nielsen, Harrild- Over, Ejstrup, Faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Slags nabo. Konen Johanne Kjeldsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 5. Søndag efter Paaske havde Christen Nørre Askier af sin 1 kone Anne {Larsdatter} en Datter til Daab kaldet Anne baaret af hans Moder Hans Nielsens kone {Anne Christensdatter} i Harrild {Ejstrup sogn} Fadderne vare Christen Thommesen af Hyvild Thommes Kielsen Langkier Peder {Nielsen} Askiers hustru {Johanne Kjeldsdatter} og Anna Lars Datter Askier.
Konfirmation nr. 9116


Nr. 2049 1776.06.16 Karen Andersdatter, Brandlund. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Gadbjerg
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Dorte Andersdatter, Skerris, Brande, Anders Larsens kone
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Brandlund, Brande, Søster til Anders Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 2. p. T: havde Anders Christensen i Lund af sin 1 Kone Kiersten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Pigen Anne Peders Datter af Gadberg. Fadderne vare Anders Lassen og Hustru {Dorte Andersdatter} i Skierris, Chlemen {Andersen} ibidem {Skerris} Anne Christens Datter i Lund
Konfirmation nr. 9091
NOTITS: Anne Christensdatter som søster til faderen se Brande Gårdhistorie ændringer.


Nr. 2050 1776.06.23 Anne Maria Larsdatter, Dørslund. FAR: Lars Hansen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Maria Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen Togsvig.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Inger Hansdatter, Skibbild, Arnborg, Søster til faderen. Rasmus Nikolajsen Skibbilds kone.
FADDER Nr. 3: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Thomas {Christensen} Dørslunds kone
FADDER Nr. 4: Peder Jørgensen, Sandfeld-Store, Brande, Moderens far
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen, Sandfeld-Store, Brande, Moderens bror, efter 1782 kaldet Peder Usseltoft
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Dorte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom. 3: P: T: havde Lars Hansen Døslund af sin 1 Kone Karen {Pedersdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne Maria baaret af Mosteren Anne Maria {Pedersdatter, Toksvig, Arnborg}. Fadderne vare Rasmus {Nikolajsen} Skivild og kone {Inger Hansdatter} Thomas {Christensen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter} Peder Jørgensen {Sandfeld-Store} Morbroderen Peder Pedersen {Sandfeld-Store}
Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.


Nr. 1969 1776.09.01 Navnløs, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skrædder. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. 13da p: T: Jørgen Skræders Datter {Navnløs} 3 Dage gaml.'}
Begravelse nr. 6041


Nr. 2054 1776.10.20 Anne Kierstine Sørensdatter, Brandlund. FAR: Søren Simonsen. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Christen Nørgaards kone i Uhre
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Brandlund, Brande, Anders Christensens kone i Brandlund
FADDER Nr. 4: Karen Henningsdatter, Brandlund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 20de post Trinit: havde Søren Simonsen i Lund en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Henningsdatter} kaldet Anne Kirstine baaret af Christen Nørgaards Kone i Uhre. Fadderne vare Christen Nørgaard i Uhre Troels Christensen i Brande - Anders Christensens Kone i Lund {Kirsten Jensdatter} Mosteren Karen Hennings Datter i Lund
Konfirmation nr. 9119
NOTITS: Maren, Ane og Karen Henningsdatter ser ud til at være søstre.


Nr. 2055 1776.10.20 Maren Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone i Uhre
FADDER Nr. 4: Dorthe Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter, 36, muligvis Anne Marie, 20 eller Ane, 16
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Kone Mette Pedersdatter og datter Dorte Henriksdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 20. post Trinit: havde Søren Andersen i Riisberg en datter til Daaben af sin 1 Kone Dorte {Sørensdatter} kaldet Maren, baaret af Mads {Jensen} Riisberg Kone {Mette Andersdatter}. Fadderne vare Faderen Jens Pedersen i Uhre Christen Andersen i Riisberg Hendrick Petersen Kone {Mette Pedersdatter} i Uhre Hendrick Petersens Datter {Dorthe Henriksdatter}.
Konfirmation nr. 9102


Nr. 2057 1776.10.27 Maren Madsdatter, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Henningsdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Søn af Hans Pedersen
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens kone i Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Madamme Brandtes pige
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. 23. post Trinit havde Mads Jensen i Brande en Datter til Daaben af sin 1. Kone Maren {Christensdatter} kaldet Maren, baaret af Mette Hennings Datter. Fadderne Hans Pedersen Skierlund og hans Søn Peder {Hansen}, Jørgen Jørgensens Kone {Maren Jensdatter} i Brande, Madamme Brantes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige Mette Christensdatter
Konfirmation nr. 9114


Nr. 2059 1776.12.08 Johanne Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Christen Nielsen Nedergaards Kone , Brandlund, Brande, Christen Nedergaards Kone i Brandlund
FADDER Nr. 1: ? Christensdatter Christen Nielsen Nedergaards Datter, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Østergaard, Brande By, Brande, Kaldet gamle Peder Østergaard
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nedergaards Søn Søren
FADDER Nr. 4: ? Troels Christensen Langkærs kone, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande, Kone og datter faddere.
NÆVNT Nr. 2: Troels Christensen Langkjær, Brande By, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 2da Advendt: havde Peter Petersen Østergaard i Brande en Datter til Daaben af sin 1 Kone Mette Christens Datter kaldet Johanne baaret af Christen {Nielsen} Nedergaards Kone i Lund. Fadderne vare gamle Peder {Jensen} Østergaard i Brande, Christen {Nielsen} Nedergaards Søn Søren, Troels {Christensen} Lankiers Kone, Christen {Nielsen} Nedergaards Datter i Lund
Begravelse nr. 6126
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel i 1780. Navnene på Christen Nielsen Nedergaard i Brandlunds kone og datter ikke set. Unge Peder Østergaard ville være den gamles søn Peder Pedersen.


Nr. 2062 1777.01.05 Anne Thomasdatter, Langkær. FAR: Thomas Kjeldsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Baaret af Clemen Larsen Kone i Hyvild
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ane Kjeldsdatter, Grarup, Brande, Søren Jensen Smeds kone i Grarup, faderens søster.
FADDER Nr. 3: Troels ? Mad. Brandtes karl, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter?, Niels Østergaards datter i Brande
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Halvbror til moderen. Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande, Konen Ane Kjeldsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Søndagen imellem Nyt Aar og Hellig 3 Kongers Dag havde Thomas Kielsen i Langkier en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Anne, baaret af Clemen Lassen Kone {Maren Jensdatter} i Hyvild. Faddere vare Christen Thomesen i Hyvild, Madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Karl Troels, Søren {Jensen} Smeds Kone {Ane Kjeldsdatter} i Grarup, Nils Østergaards Datter i Brande
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Moderen er datter af Christen Thomsen og Anne Poulsdatter i Hyvild, Brande. Clemmen Larsen er hendes halvbror med Anne Poulsdatters første mand Lars Clemmensen †1746. Ane Kjeldsdatter er faderens søster.


Nr. 2063 1777.01.12 Mette Troelsdatter, Langkær- Lille. FAR: Troels Iversen Langkær. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, 60c, Søren Knudsens kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansens Kone i Risbjerg
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Konen Margrethe Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Hansen, Risbjerg, Brande, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 1ma post Epiphan: havde Troels {Iversen} Langkier en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Mette baaret af Søren Kudsensens {Knudsens?} Kone {Margrethe Troelsdatter} i Nygaard i Give Sogn, Faddere vare Christen {Nielsen} Nedergaard i Lund {Brandlund}, Peder Iversen i Lunfold {Lundfod}, Lars Hansens Kone {Anne Christensdatter} i Riisberg, Anne {Jensdatter} Østergaard i Brande {By}.
Konfirmation nr. 9101
Begravelse nr. 6047


Nr. 2064 1777.01.19 Birgitte Nielsdatter, Blæsbjerg?. FAR: Niels Christensen Donnerup. MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand.
BÅREN AF: Anne Olesdatter, Donneruplund, Give, Baaret af Christen Pedersens kone på Donneruplund, Niels Donnerups stedmor
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Farre, Give, Møller i Farre Mølle, bror til Niels Donnerup
FADDER Nr. 2: ? Troels Østergaards kone, Brande By, Brande, Troels Østergaards Kone, problematisk. Troels Østergaard = Troels Christensen Langkær? Andre Troelser i Brande By ikke set, men Troels Christensen var ungkarl da han giftede sig i 1782!
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Christensdatter Wong, Arvad, Brande, Halvsøster til Niels Donnerup. Gift med Niels Andersen Wong i Arvad Mølle.
FADDER Nr. 4: ?, Brande By, Brande, Mad. Brandts pige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give, Konen Ane Olesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Troels Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande, Konen Ane Kirstine Christensdatter fadder, kaldet Madam Wong.
NÆVNT Nr. 4: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2da p: Epiphania havde Sr. {Niels Christensen} Donnerup en Datter til Daaben af sin 1 Kone kaldet Bergitte, baaret af Chresten Pedersen {Donnerups} Kone {Anne Olesdatter} paa Donnerup Lund. Fadderne vare Peder {Christensen} Donnup i Phaare {Farre, Give} Mølle, Troels Østergaards Kone, Madamme Vongge {Ane Kirstine Christensdatter gift med Niels Andersen Wong den Yngre}, Madamme Brandtes Pige


Nr. 2067 1777.01.26 Birgitte Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Arnborg. MOR: Anne Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Brande By, Brande, I præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen Sophie Enevoldsdtter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Samme Dag havde Peder {Pedersen} Arnborg en Datter til Daaben af sin 1 Kone Anne Kierstine {Jensdatter} kaldet Bergitte Baaret af Nils {Christensen} Østergaards Kone {Sophie Enevoldsdatter}. Fadderne Vare Jens Jensen i Brande Hans {Jensen} Smed i Brande, Mads Jens Kone {Maren Christensdatter}, Karen Christensdatter i Præstegaarden


Nr. 1968 1777.02.16 Dødfødt, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '6. Samme Dag {5. Dom: qrednag:} blev Jens {Pedersen} Langkiers dødføde Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6048


Nr. 2073 1777.04.20 Maren Mikkelsdatter, Hyvild. FAR: Mikkel Pedersen Hyvild. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Nabo
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hyvild, Brande, Nabo, Søren Kierkegaards bedstefar
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Nabokone, Clemmen Larsens kone
FADDER Nr. 4: Anne/Johanne? Jensdatter, Brande By, Brande, Anne eller Johanne
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Maren Jensdater fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Steddatter Anne eller Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag havde Michel {Pedersen} Hyvild en Datter til Daaben af sin 1 Kone Johanne {Jensdatter} kaldet Maren baaret af Mads Riisbergs Kone {Mette Hansdatter}. Fadderne vare Christen Thomesen i Hyvild, Søren Jensen i Hyvild, Clemen {Larsen} Hyvilds Kone {Maren Jensdatter}, Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter, Anne eller Johanne} i Brande


Nr. 2074 1777.04.23 Anne Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Tarp, Brande, Christen Poulsen? Tarps datter
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 3: Anne, Brande By, Brande, Erik Larsen kone
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Erik Larsen, Brande By, Brande, Konen Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. ds 4 Onsdag efter Paaske havde Jens Hendricksen Tarp en Datter til Daaben af sin 1 Kone Margarete {Jakobsdatter} kaldet Anne baaret af Christen {Poulsen?} Tarps Datter. Faddere vare Hendrick {Jensen} Tarp og Peder {Christensen} Tarp, Erick Larsens Kone {Anne} i Brande, Mette Jensdatter paa Brandholm
Begravelse nr. 6056
NOTITS: Begravet 5 uger gammel i 1777.


Nr. 2075 1777.05.11 Maria Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsens kone
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Kone Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 6. p: Pash: havde Anders Pedersen i Uhre en Datter til Daaben af sin 1 Kone Mette {Jakobsdatter} kaldet Maria, baaret af Nils {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}. Faddere vare Nils Nilsen i Uhre Peder Sørensen i Uhre, Christen Nilsens Kone i Uhre Anne Østergaard. [tilføjet i anden skrift:] "levede endnu 24/11 1864 i Vindelev".
Konfirmation nr. 9135


Nr. 1966 1777.06.15 Dødfødt, . MOR: Anna Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel.'}
Begravelse nr. 6058


Nr. 2078 1777.07.13 Maren Jakobsdatter, Uhre. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone
FADDER Nr. 3: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thygesen Søndergaards kone
FADDER Nr. 4: Sidsel Dynesdatter, Uhre, Brande, Vel datter af Dynes Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thygesen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Konen Ane Marie Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 7. p Trinit: havde Jakob Mikelsen i Uhre en Datter til Daaben af sin 1 Kone {Kirsten Jensdatter} kaldet Maren, baaret af Hendrick Pedersen Datter Maren {Henriksdatter}. Fadderne vare Hendrick Pedersen og Kone {Mette Pedersdatter}, Jens {Thygesen} Søndergaards Kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Zidsel Dynes Datter
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Begravet 22 uger gammel. Moderens navn fra vielse #8027, 1776.


Nr. 2079 1777.08.03 Sidsel Christensdatter, Flø. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter?, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs pige
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Palle Pedersen, Flø, Brande, Peder Jensens Søn
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Flø, Brande, Jens Madsens datter, 18
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Flø, Brande, Søn Palle Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Konen Else Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Madsen, Flø, Brande, Datter Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 10. p. Trinit: havde Christen Pallesen en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Sørensdatter} kaldet Zidsel baaret af Søren Fløes Pige Anne {Sørensdatter}. Fadderne vare Søren {Sørensen} Fløe, Peder Jensens Søn Palle {Pedersen}, Peder Nilsens Kone {Else Pedersdatter} i Uhre, Jens Madsens Datter {Else Jensdatter, 18} i Fløe
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, 1777. Else Jensdatter fra FT 1787 ved broderen Jens Jensen, som vel er søn af Jens Madsen.


Nr. 2080 1777.08.24 Maren Sørensdatter, Usseltoft. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Sidsel Larsdatter Usseltoft, Usseltoft, Brande
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Rygter, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksen Tarps kone
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Brande By, Brande, Søren Nielsen Brogaards datter
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Datter Sidsel Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Nielsen Brogaard, Brande By, Brande, Datter Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 13. p: Trinit:> havde Søren Usseltoft en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Henriksdatter} kaldet Maren, baaret af Lars {Pedersen} Usseltofts Datter Zidsel {Larsdatter}. Fadderne vare Hendrick {Jensen} Tarp, Søren {Christensen} Rygter. Jens {Henriksen} Tarps Kone {Margrethe Jakobsdatter} Søren {Nielsen} Brogaards Datter Maren {Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, 1777.


Nr. 2081 1777.09.07 Kierstine Jørgensdatter, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Lille-Holm, Brande, Jens Hansen Vævers kone
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lille-Holm, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Thomasens datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomasen, Uhre, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. 15. p: Trinit: havde Jørgen {Pedersen} Skræder en Datter til Daaben af sin 1 Kone Karen {Jensdatter} kaldet Kierstine baaret af Jens {Hansen} Vævers Kone {Kirsten Jensdatter}. Faddere vare Jens {Hansen} Væver. Christen {Nielsen} Nørgaard, Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter}, Peder Thomesens Datter {? Pedersdatter} i Uhre


Nr. 2083 1777.09.14 Mette Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Anne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Maren Kjeldsdatter, Langkær-Store, Brande, Moderens søster, Jens Pedersen Langkærs kone
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomasen Langkær, Langkær-Store, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær-Sønder, Brande, Moderens søster, Peder Nielsen Askærs kone
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Grarup, Brande, Faderens søster
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande, Konen Maren Kjeldsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Konen Johanne Kjeldsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Samme Dag havde Søren {Jensen} Smed i Grarup en Datter til Daaben af sin 1 Kone Anne {Kjeldsdatter} kaldet Mette, baaret af Jens {Pedersen} Lankiers Kone. Fadderne vare Kield {Thomasen} Langkier, Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}, Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren {Jensen} Smeds Søster {? Jensdatter} i Grarup.


Nr. 2086 1777.10.05 Anna Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Johanne Thøgersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Faderens søster, gift med Christen Sørensen Skytte.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Harrild, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Harrild-Over, Brande, Erik Eriksens kone
FADDER Nr. 4: Johanne? Sørensdatter, Lundfod, Brande, Søren Pedersen Spillemands datter
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
28. 19. p: T. havde Erick Jensen i Harild en Datter til Daaben af 1 Kone Johanne kaldet Anna baaret af Christen {Sørensen} Skiøttes Kone {Karen Jensdatter} i Harild. Fadderne vare Christen {Sørensen} Skiøt Jens Ericksen i Harild, Erick Ericksen Kone {Karen Christensdatter} i Harild, Søren {Pedersen} Spillemands Datter {Johanne? Sørensdatter, 21} i Lunfoed
Konfirmation nr. 9095
Begravelse nr. 6481
NOTITS: Begravet 23 år 5 måneder gammel, 1801. Karen Jensdatter er faderens søster.


Nr. 2088 1777.11.30 Anna Kirstine Nielsdatter, Arvad Mølle. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter, Donneruplund, Give, Søster til moderen, Christen Pedersen Donnerups datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Farre, Give, Halvbror til moderen
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Storgaard, Ejstrup, Nærmeste Storgaard er i Ejstrup
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Knud Thomasens kone, nabo
NÆVNT Nr. 1: Knud Thomasen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 4: Advent havde Sr {Niels Andersen} Vonge {Wong } en Datter til Daaben af 1 Kone kaldet Anna Kierstine, baaret af Christen Pedersens {Donnerup} Datter Bergitte {Christensdatter} Faddere vare, Peder {Christensen} Donrup, Anders {Jensen} Arrevad, Christen Storgaard Knud Thommesens Kone {Inger Pedersdatter, Lundfod}


Nr. 2090 1778.02.01 Sidsel Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Søster til faderen, født i Risbjerg.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Brandlund, Brande, Han er født i Brandlund, søn af Troels Pedersen set 1763.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Ullerup, Give, Søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Syv år efter denne dåb i 1785 gift med Peder Troelsen.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Ullerup, Give, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 4 p: Ep: havde Mads {Jensen} Riisberg en Datter til Daaben af 1 Kone Mette {Andersdatter} kaldet Zidsel, baaret af Michel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}. Fadderne vare, Søren {Andersen} Riisberg, Peder Troelsen i Lund {Brandlund}, Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Ullerup {Give}, Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen {Andersdatter}.
Konfirmation nr. 9145


Nr. 2095 1778.07.08 Kirstine Nielsdatter, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Hygild- Vester, Rind, Moderens mor, Morten Jakobsen Skaarups enke
FADDER Nr. 1: Morten Jakobsen Skaarup, Hygild- Vester, Rind, Afdød, moderens far.
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen Hygild, Hygild, Rind, Svoger til moderen, gift med hendes søster Ellen Mortensdatter Skaarup.
FADDER Nr. 3: Niels Søndergaard, Kjærsgaard, Snejbjerg
FADDER Nr. 4: Søren Johansen Busch, Overkær, Snejbjerg, Ses senere fx 1787 i Brande sogn.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 6: Maren Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Onsdagen ds 8 Juli havde Sr {Niels Jensen} Kærsgaard en Datter til Daaben af 1 Kone {Karen Mortensdatter} kaldet Kærstine Baaret af Sal: Morten {Jacobsen} Schorups {Skaarups} Enke {Kirsten Jensdatter} i Hygild. Fadderne vare Rasmus Hygild {Rind}, Niels Søndergaard i Kiersgaard {Snejbjerg}, Søren {Johansen} Busch fra OverKær {?}, Madamme Brande {Maren Jensdatter Kjærsgaard} og Pige
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Kirsten Jensdatter i Hygild, Rind er moderens mor. Rasmus Hygild † juni 1786. Moderens far Morten Jacobsen Skaarup †1767 i Rind.


Nr. 2098 1778.07.19 Anna Kirstine Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Omvraa, Sønder Omme, Christen Jensens Utofts kone Omvraa Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Clemmen Larsens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensens kone i Flø.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Konen Maren Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Samme Dag havde Chlemen {Larsen} Hyvild en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Jensdatter} kaldet Anna Kierstine baaret af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jacobsdatter} Omvraae Faddere vare Christen Thomesen Hyvild, Søren Jensen af Riisberg Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Mette Peders Datter fra Fløe
Begravelse nr. 6098
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Christen Thomsen er Clemmen Larsens stedfar.Christen Jensen i Omvraa vel moderens bror. Søren Jensen i Risbjerg er vel bror til Johanne Jensdatter, Michel Pedersen Hyvilds kone. Mette Pedersdatter er Søren Sørensen i Fløs kone.


Nr. 2099 1778.08.09 Maren Sørensdatter, Usseltoft. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Hestlund- Store, Give, Søster til faderen, Peder Christensen Donnerups kone.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Familie forbindelse ikke set.
FADDER Nr. 3: ? kone Christen Pedersen Brejls, Lundfod, Brande, 1. kone. †1785, navn ikke kendt.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter Seiting, Datter af Christen Seiting, som ikke er identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Konen Maren Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande
NÆVNT Nr. 3: Christen Seiting, Kan muligvis være Christen Olesen Sigting af Annexgaarden, Kirkegaard, Arnborg, hvor han først ses i 1783.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 8. p. Trinit: havde Søren {Eriksen} Usseltoft en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Henriksdatter} kaldet Maren: baaret af Sr {Peder Christensen} Donnerup Kone {Maren Eriksdatter} af Hestlund. Faddere vare Hendrich {Jensen} Tarp, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, Christen {Pedersen} Breiels Kone Christen Seitings Datter
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Begravet 4 uger gammel, 1779. Maren Eriksdatter er søster til faderen. Navnet Seiting ellers ikke set.


Nr. 2100 1778.08.09 Maren Christensdatter, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen Nørre Askær. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Jacobsdatter, Langkær- Store, Brande, Slags nabo, Thomas Kjeldsens 2. kone i Store Langkær.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Christen Jensen Sønder Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, Faderens steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Samme Dag havde Christen {Jensen} N: Askaer en Datter til Daaben af 1 Anne {Larsdatter} kaldet Maren baaret af Thomas Kieldsens {Store Langkær} Kone {Ane Jacobsdatter}. Faddere vare Peder {Nielsen} Askier, Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund}, Christen {Jensen} Sønder Askiers {Askær} Kone {Karen Nielsdatter}, Christen {Nielsen} N: Askers {Nørre Askærs} Datter {steddatter} Dorte {Sørensdatter}
Konfirmation nr. 9117


Nr. 2102 1778.08.16 Anna Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Hansdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Hansdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. 9: p: Trinit: havde Søren {Andersen} Riisberg en Datter til Daaben af 1 Kone Dorte kaldet Anna baaret af Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg, Christen Andersen i Riisberg, Mads {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Hansdatter}, Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen {Andersdatter}
Konfirmation nr. 9113


Nr. 2103 1778.09.13 Mette Andersdatter, Grarup. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Brandlund?, Brande, Søren Larsen Bjerres kone.
FADDER Nr. 1: Michel Jepsen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Søster til moderen. Jens Henningsens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Michelsdatter, Grarup, Brande, Michel Jepsen Grarups datter
NÆVNT Nr. 1: Søren Larsen Bjerre, Grarup, Brande, Konen Ane Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Elllen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 13: p: Trinit: havde Anders {Larsen} i Grarup en Datter til Daaben af 1 Maren {Jensdatter} kaldet Mette baaret af Søren {Larsen} Bierres Kone. Faddere vare Michel Jepsen i Grarup, Christen {Andersen} Skierris, Jens Henningsens Kone {Ellen Jensdatter} ved Arnborg Kirke, Michel {Jepsen} Grarups Datter Anna {Michelsdatter}
NOTITS: Skulle være i FT 1787, men er der ikke. Ikke set død.


Nr. 2104 1778.09.20 Anna Pedersdatter, Sandfeld- Store. FAR: Peder Jørgensen Sandfeld. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Thomas Christensen Dørslunds kone
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Usseltoft, Sandfeld- Store, Brande, Søn af faderens 1. ægteskab.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Troels Jørgensen Sandfelds datter.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Dorte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder, datter af faderens 1. ægteskab.
NÆVNT Nr. 3: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 14: p: Trinit: havde Peder {Jørgensen} Sandfeld en Datter til Daaben af 2 Kone Maren kaldet Anna, baaret af Thomas {Christensen} Døslunds Kone. Fadderne vare Christen {Poulsen} Tarp Peder {Jørgensen} Sanfels Søn Peder {Pedersen senere Usseltoft}, Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter}, Troels {Jørgensen} Sanfelds Datter Kiersten {Troelsdatter}
NOTITS: Peder Usseltoft senere tilnavn.


Nr. 2105 1778.09.20 Kirsten Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter , Brandlund, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Sørensen, Uhre, Brande, Ellers ikke kendt. Stedsøn Lars Sørensen af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anna Kirstine Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, 22 år.
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen Nedergaard, Brandlund, Brande, Hans datter Karen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Hans datter Ane Kirstine fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag havde Nils {Niels Nielsen} Organist en Datter til Daaben af 1 Kone Johanne {Christensdatter} kaldet Kiersten baaret af Troels {Pedersen} Nedergaards Datter i Lund. Fadderne vare Peder {Christensen} Tarp Jens Pedersens Søn Lars {Jensen eller Sørensen}, Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter}, Nils lille Sanfels {Niels Pedersen} Datter Anna Kierstine {Nielsdatter}
Konfirmation nr. 9124


Nr. 2106 1778.10.25 Dorte Kirstine Christensdatter, Borup. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Svinbæk, Brandlund, Brande, Anders Nielsens enke
FADDER Nr. 1: Søren Hansen Kolpen, Borup?, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Thomsen, Alkærlund, Brande, 16 år.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Borup?, Brande, Jens Jensen Søndergaards datter, Borup?
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen, Brandlund, Brande, Ses i Extraskattemandtallet 1763.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Datter Else fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 19. p: Trinit havde Christen {Sørensen} Juler {Hjuler} en Datter til Daaben af 2 Kone Zidselt {Sidsel Nielsdatter} kaldet Dorte Kierstine, baaret af Anders Nielsen Enke i Lund. Fadderne vare Søren {Hansen} Kolpen, Søren Nielsen i Borup, Christen Thomesen i Algierlund, Jens {Jensen} Søndergaards Datter Else
Begravelse nr. 6105
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1779.


Nr. 2110 1778.12.06 Mette Larsdatter, Dørslund. FAR: Lars Hansen Dørslund. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone. Han er bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld den unge, Sandfeld- Store, Brande, Bror til moderen, senere kaldet Usseltoft.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Lars Hansen Dørslunds pige, Dørslund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatterr bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 2da Advendt havde Lars {Hansen} Døslund en Datter til Daaben af 1 Kone Karen {Pedersdatter} kaldet Mette baaret af Jens Pedersens Hustru {Ane Larsdatter} Uhre. Fadderne vare, Thomas {Christensen Dørslund} Døslund, unge Peder {Pedersen, senere Usseltoft} Sandfeld, Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter}, Lars Døslunds Pige
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet 8 et halvt år gammel, 1787.


Nr. 2111 1778.12.20 Sidsel Christensdatter, Flø. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Vestergaards kone. Søren er vel bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Flø, Brande, Peder Jensens søn.
FADDER Nr. 3: ? Niels Pedersens kone, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Flø, Brande, Peder Jensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Flø (Vestergaard), Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Flø, Brande, Datter Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 4ta Advendt: havde Christen Pallesen i Fløe en Datter til Daaben af 1 Kone Maren Sørensdatter kaldet Zidsel baaret af Søren {Sørensen} Vestergaards Kone {Mette Pedersdatter} Fløe - Faddere vare, Søren Jens{en} i Fløe, Peder Jensen Søn Nils {Pedersen}, Nils Pedersens Kone i Uhre Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter}
Begravelse nr. 6104
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel, 1779.


Nr. 2113 1779.01.24 Anna Maria Pedersdatter, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Madamme Kjærsgaard.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld, unge, Sandfeld- Store, Brande, Den gamle Peder Sandfeld var hans far Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards Datter i Borup. Søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datteren Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 3 p: Epiph: havde Peder {Christensen} Tarp en Datter til Daaben af 1 Kone Kiersten {Jensdatter} kaldet Anna Maria, baaret af Madamme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} paa Brandholm. Fadderne vare Thomas {Christensen} Døslund unge Peder {Pedersen} Sandfeld, Jens {Henriksen} Tarps Kone, Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Johanne Jensdatter} i Borup
Konfirmation nr. 9137


Nr. 2114 1779.02.21 Gertrud Jakobsdatter, Uhre. FAR: Jakob Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Uhre, Brande, Sl. Jens Jensen Søndergaards datter, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Thygesen? Søndergaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars? Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards søn i Brandlund. Kan også være Søren.
FADDER Nr. 3: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande, Søren Simonsen Overgaards kone.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone i Uhre.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Sl: salig, begravet 1776 #6042. Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Søn Lars eller Søren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Simonsen Overgaard, Brandlund (Overgaard), Brande, Konen Maren Henningsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 1. Søndag i Faste havde Jakob Michelsen i Uhre en Datter til Daaben af 1 Kone Kierstine {Kirsten Jensdatter} kaldet Giertrud, baaret af Sl: Jens {Jensen} Søndergaards Datter Mette {Jensdatter}. Faddere vare Jens {Thygesen?} Søndergaard i Uhre Christen {Nielsen} Nedergaards Søn {Lars/Søren Christensen} i Lund, Søren {Simonsen} Overgaars Kone {Maren Henningsdatter} i Lund, Hendrick Pedersens Kone {Mette Pedersdatter} i Uhre
NOTITS: Moderens navn se dåb #2175. Afdøde Jens Jensen Søndergaard er moderens far. Mette Jensdatter er moderens søster. Resten er i hvert fald naboer, alle familieforhold er ikke kendte.


Nr. 1963 1779.02.21 Dødfødt, Uhre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. 1 Søndag i Faste blev Christen Nilsen dødføde Datter fra Uhre begravet.'}
Begravelse nr. 6082


Nr. 2117 1779.04.18 Maren Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Østergaard, den yngre. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By?, Brande, Også kaldet Langkær, hvor han er født.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Christen Nedergaards søn Lars.
FADDER Nr. 3: Tiken Jensdatter? Østergaard, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande, FYLDFADDER.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Søn Lars Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 2 p: Pasch. havde unge Peder {Pedersen} Østergaard en Datter til Daaben af 1 kone Mette {Christensdatter} kaldet Maren baaret af Troels {Christensen} Langkiers Kone. Faddere vare Nils {?Christensen Langkær} Østergaard, Christen {Nielsen} Nedergaards Søn Lars {Christensen, Brandlund}, [Ti]ken Østergaard, Anna {Jensdatter?} Østergaard
Konfirmation nr. 9154
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet 1 år to måneder gammel, 1780.


Nr. 2118 1779.04.25 Karen Nielsdatter, Brandlund. FAR: Niels Larsen. MOR: Karen Jespersdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersen den yngres kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: ? Henrik Pedersens karl, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande, FYLDFADDER.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup (Søndergaard), Brande, Jens Jensen Søndergaards Datter i Borup.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen den Yngre, Uhre, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datter Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 3 p: Pasc. havde Nils Lassen i Lund {Brandlund} en Datter til Daaben af 1 Karen {Jespersdatter} kaldet Karen baaret af unge Peder Pedersens Kone i Uhre {Ane Christensdatter} Fadderne vare Jens Pedersen i Uhre, Hendrick Pedersen Karl, Anna {Jensdatter?} Østergaard, Jens Jensen Søndergaards Datter {Johanne Jensdatter} i Borup
Konfirmation nr. 9111


Nr. 2120 1779.08.01 Karen Pedersdatter, Askær. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen Risbjergs kone, søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars? Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo. Christen Nørre Askærs stedsøn, 23, kunne være Bertel, 18.
FADDER Nr. 3: Elles Christensdatter, Christen Sønder Askærs datter, 17.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo, gift med faderens søster Karen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 9 p: T: havde Peder {Nielsen} Askier {-Sønder} med sin Hustru Johanne Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}. Fadderne vare Christen {Jensen} Nør Askier og Søn {Lars? Christensen, 23} Christen {Jensen} Søndre Askier, Christen {Jensen} Søndre Askiers Datter {Elles Christensdatter, 17}
Konfirmation nr. 9136


Nr. 2121 1779.08.15 Maren Pedersdatter, Brande by. FAR: Peder Pedersen Arnborg. MOR: Anna Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande by, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande by, Brande, Også kaldet Langkær
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Anne Mikkelsdatter, Erik Larsen Brandes kone, se dåb #2066.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Borup?, Brande, Christen Lauridsens Datter.
NÆVNT Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 2: Christen Lauridsen, Borup?, Brande, Datteren Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 11 p: Trinit: havde Peder {Pedersen} Arnborg og Hustru Anna Kierstine Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Faddere vare Nils {Christensen Langkær?} Østergaard, Søren {Hansen} Schierlund, Erick {Larsen} Brandes Kone {Anne Mikkelsdatter} Christen Lauridsens Datter Maren {Christensdatter}
Begravelse nr. 6268
NOTITS: Begravet 9 år gammel, 1788.


Nr. 1960 1779.11.03 Dødfødt, Uhre (Bundgaard). FAR: Jens Nielsen Bundgaard. MOR: Mette Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '28. Samme Dag {ds: 3. November} blev og hans [Jens Bundgaards] hiemme Døbte Datter Maren begravet.'}
Begravelse nr. 6109


Nr. 2127 1779.11.21 Anna Christensdatter, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Moderens søster. Gift med Jens Christensen i Harresø *1751c. Fra FT 1787 Harresø.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Harresø, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Ole Halvorsen, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter, ?, Brande, Jens Sørensen †1778 Kragsigs datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Kragsig, Kragsig, Brande, Datter Maren? Jensdatter fadder. Moderen og Else Jensdatter fra Kragsig er døtre af Jens Sørensen Kragsig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag {se dåb #2125} havde Christen Kragsig og Hustru Johanne Jensdatter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Jens {Christensen} Harresøs kone {Else Jensdatter}. Faddere vare Ole Halvorsen, Jens {Christensen} Harresøe {Givskud}, Jens {Hansen} Vævers Kone, Jens {Sørensen†} Kragsigs Datter {? Jensdatter}
Konfirmation nr. 9156
NOTITS: Else Jensdatter i Harresø, Givskud antages at være søster til moderen.


Nr. 2128 1779.11.21 Anna Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, ?, ?, Faderens søster?
FADDER Nr. 1: Hans Christensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Moderens bror?
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Østergaards kone. Moderens søster?
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards datter. Moderens søster?
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Samme Dag havde Lars {Hansen} Riisberg og Hustru Anne Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Maren Hans Datter. Faddere vare Hans {Christensen} Riisberg, Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}, Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Brande By}, Christen {Nielsen} Nedergaards Datter {Anne Christensdatter, Brandlund}.
Konfirmation nr. 9171
Begravelse nr. 6617
NOTITS: Måske død 1811 i Grarup 31 år gammel #6617.


Nr. 2129 1779.11.28 Inger Christensdatter, Brande By. FAR: Christen Ottesen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By, Brande, Præsten i Brande Niels Christian Clausens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By (Nyhus), Brande, Troels Christensen Nyhus' kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præsten i Brande, konen Marthe Stub bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1ma Advendt. havde Degnen {Christen Ottesen Høyer} og Hustru Maren Halvorsdatter, en Datter til Daaben kaldet Inger, baaret af Madamme {N. C. Claussen, præsten i Brande} Clausson {Marta Stub}. Fadderne vare Nils {Christensen} Østergaard, Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund}. Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Anne Kirstine Jensdatter}, Mette {Christensdatter} i nye Huus


Nr. 2132 1779.12.25 Sidsel Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Anna Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, ?, Brande?, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Kierre
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster, Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Ane I Sørensdatter, Brandlund?, Brande, Se dåb #2122. 18 år. Den første af tre døtre af navn Ane.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Brandlund?, Brande, Hvis faderens datter havde været ment, ville præsten have skrevet det. Datter Ane I Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 1 Juledag havde Søren Jensen Smed i Grarup og Hustru Anna KielsDatter en Datter til Daaben kaldet Zidsel, baaret af hans Søster Karen {Jensdatter}. Fadderne vare Kield {Thomsen Langkær} Lankier Kristen Kierre {?} Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren Jensens Datter {Ane I Sørensdatter}
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, 1780.


Nr. 2133 1780.01.09 Kristine Nielsdatter, ?. FAR: Niels Christensen Donnerup. MOR: Margrethe Elisabet Brochmand.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Hestlund- Store, Give, Peder Christensen Donnerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Anne Christine Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Niels Andersen Wongs kone, halvsøster til faderen.
FADDER Nr. 3: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Bror til Maren Eriksdatter.
FADDER Nr. 4: Sidsel Larsdatter, Usseltoft, Brande, Lars Pedersen Usseltofts datter, halvsøster til Søren Eriksen og Maren Eriksdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Konen Maren Eriksdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Datter Sidsel Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Søndagen efter Nyt Aar havde Nils {Christensen} Donnerup og Hustru Margrete Elisabet Brochmand en Datter til Daaben kaldet Kristine, baaret af Peder {Christensen} Donnerups Kone {Maren Eriksdatter} Fadderne var Nils Andersen {Wong} i Ulkiær Mølle, Søren {Eriksen} Usseltoft, Niels Andersens {Wongs} kone {Anne Christine Christensdatter} i Ulkier Mølle. Lars {Pedersen} Usseltofts Datter {Sidsel Larsdatter}
Konfirmation nr. 9151


Nr. 1959 1780.01.16 Dødfødt, . FAR: Peder Pedersen den Yngre, Uhre, Brande. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '4. 2. p: Epiph: blev unge Peder Pedersen vanfødde Datter {dødfødt} begravet.'}
Begravelse nr. 6117


Nr. 2135 1780.01.23 Anne Kirstine Henriksdatter, Uhre. FAR: Henrik Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Henriksdatter, Filskov, Sønder Omme, 23c, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Uhre, Brande, 27, bliver gift samme år til Store Sandfeld. Søn af Peder Pedersen den Ældre.
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Konen Else Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 5: Ane Sørensdatter, Uhre, Brande, 19, datter af konen Anne Larsdatter og hendes første mand Søren Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Filskov, Filskov, Sønder Omme, Konen Maren Henriksdatter fadder. Se fx dåb 6. juni 1779 i Filskov, Sønder Omme. Flytter til Store Hjøllund, Arnborg.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen den Ældre, Uhre, Brande, *1720c Uhre. Sønnen Niels Pedersen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Steddatter Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Septuagesima: havde Hendrick Pedersen {Uhre} og Hustru Mette Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Peder {Nielsen} Filschous Kone {Maren Henriksdatter} Fadder vare Peder {Jørgensen} Sandfeld og Peder Pedersens {den Ældre} Søn Niels {27c, Pedersen} Peder Nilsens Kone Jens Pedersens {Sted-}Datter {19, Ane Sørensdatter}
Begravelse nr. 6194


Nr. 2137 1780.02.20 Mette Madsdatter, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Henningsdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By (Nyhus), Brande
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 2. Søndag i faste havde Mads {Jensen} Brande og Hustru Maren Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Mette, baaret af Mette Hennings Datter i Brande. Fadderne vare Erick {Larsen} Brande Peder Hansen Schierlund Jørgen {Jørgensen} Brandes Kone {Maren Jensdatter}. Mette {Christensdatter} i Nye Huus
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel, 1780.


Nr. 2139 1780.03.23 Anna Kirstine Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Svinbæk, Brandlund, Brande, Anders Nielsen enke i Brandlund se begravet #6271 og kommenteret FT 1787 #8445.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande, Konen Sidsel Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Sidsel Nielsdatter, Borup, Brande, Gift med Christen Sørensen Hjuler.
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Husum, Brande, Poul Jakobsen Husums søn.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen, Brandlund, Brande, Enken Maren Christensdatter Svinbæk bærer. Ses i Extraskatten 1763. Død 1763-73 før kirkebogen begynder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Skiertorsdag havde Christen Thomesen i Algierlund {Alkærlund} og Hustru Berte Nils Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Anders Nielsens Enke {Maren Christensdatter Svinbæk} i Lund {Brandlund}. Fadderne vare Christen {Sørensen} Hiuler Poul {Jakobsen} Husums Søn {Peder Poulsen} Christen {Sørensen} Hiulers Kone {Sidsel Nielsdatter} Johanne Jens Datter paa Brandholm.
Konfirmation nr. 9127


Nr. 2140 1780.03.27 Maren Andersdatter, Brandlund (Midtgaard). FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Lauridsens datter. Brandlund se dåb #2061. Maren se dåb #2140.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Brandlund (Midtgaard), Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Henningsdatter, Brandlund (Overgaard), Brande, Nabo, Søren Simonsen Overgaards Kone.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Lilleholm, Brande, Slags nabo, Karen Vævers, skulle vel have været Karen Skræders! Jørgen Pedersen Skræders kone. Ingen Karen set i Jens Hansen Vævers familie.
NÆVNT Nr. 1: Christen Lauridsen, Brandlund, Brande, Datteren Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Simonsen Overgaard, Brandlund (Overgaard), Brande, Konen Maren Henningsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande, Formodes det er hans kone, der er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 2. Paaskedag havde Anders Midgaard {Christensen} i Lund {Brandlund} og Hustru Kirsten Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Christen Lauritsens Datter Maren {Christensdatter}. Fadderne vare Christen Christens{en} i Lund {Brandlund} Søren {Hansen} Schierlund Søren {Simonsen} Overgaards Kone {Maren Henningsdatter} i Lund {Brandlund} Karen {Jensdatter? men Skræders!} Vævers {formodet mand: Jørgen Pedersen Skræder i Brandlund}.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 2 år 9 måneder gammel, 1782.


Nr. 2142 1780.04.16 Maren Christensdatter, Askær- Sønder. FAR: Christen Jensen Sønder Askær. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Anne, Brande By, Brande, Erik Larsen Brandes kone, se dåb #2066.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme Dag havde og en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Lars {Hansen} Riisbergs Kone {Ane Christensdatter}. Fadderne vare Poul {Jensen} Riisberg Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund} Erich {Larsen} Brandes Kone {Anne ?} Anna Østergaard
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1781. Tvilling til dåb #2141 Knud Christensen.


Nr. 2143 1780.04.21 Anna Kirstine Sørensdatter, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld den yngre, Sandfeld- Store, Brande, Moederens halvbror.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens stedmord, Peder Jørgensen Sandfelds kone.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Flø, Brande, Peder Jensens datter Anna, 24.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror, konen Anne Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Moderens far. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. 4. Fredag efter Paaske havde Søren {Sørensen} Fløe og Hustru Mette Pedersdatter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Jens Pedersens Kone {Anne Larsdatter} i Uhre, Faddere vare Peder Jensen i Fløe unge Peder {Pedersen}, {Store} Sandfeld, Peder {Jørgensen} Sandfelds Kone {Maren Christensdatter} Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter} i Fløe
Konfirmation nr. 9133


Nr. 2144 1780.04.30 Anna Maria Sørensdatter, Usseltoft. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Sidsel Larsdatter, Usseltoft, Brande, Halvsøster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Ikke familie.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Harrild, Ejstrup, Halvsøster til faderen, Jens Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Hvipskov, Brandholm, Brande, Ikke familie.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Faderens stedfar. Datteren Sidsel Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Harrild, Ejstrup, Konen Ane Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 5. Søndag efter Paaske havde Søren {Eriksen} Useltoft og Hustru Maren Hendricks Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Maria Baaret af Lars {Pedersen} Usseltofts Datter Zidsel {Larsdatter}. Fadderne vare Jens {Henriksen} Tarp. Hans {Jensen} Smed i Brande {Brande By} Jens Hansens Kone {Ane Larsdatter} i Eistrup Harild Edel {Christensdatter Hvipskov} paa Brandholm
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel, 1781.


Nr. 2146 1780.05.15 Anna Kirstine ?, Lundfod. FAR: ?. MOR: Margrethe Christensdatter Hvipskov.
BÅREN AF: Edel Christensdatter Hvipskov, Brandholm, Brande, Søster til moderen. Se dåb #2144 for Brandholm.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Gift med Peder Pedersen Arnborg.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Hvipskov, Lundfod?, Brande, Søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. 2. Pindsedag havde Magrete {Christensdatter} Hvipschoue en uægte Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Edel {Christensdatter} Hvipschou. Faddere vare Christen {Pedersen} Breiel. Peder Iversen i Lundfoed. Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter} Maren {Christensdatter} Hvipschoue
NOTITS: Moderen Margrethe Hvipskov er 31c aar gammel. På grund af Poul Østergaard af Nørre Karstofts adfærd, da hun igen svanger 1784 giftes med hans bror, kan Poul mistænkes for at være faderen. Se Skarrild kirkebog 1784, hvordan præsten Hegelahr bedrænges af Østergaard. Anna Kirstine står uden patronym i FT 1787 i Skarrild, hvilket er usædvanligt, faderens navn skulle ikke være kendt. Hun ses senere i Skarrild med efternavnet Andersdatter efter manden moderen fire år efter gifter sig med: Anders Jensen.


Nr. 2147 1780.05.28 Anna Kirstine Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anna? Jensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards steddatter. Kunne ogsaa være søsteren Johanne.
FADDER Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: ? Henrik Pedersens karl, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Uhre, Brande, Jacob Michelsens kone, se vielse #8027.
FADDER Nr. 4: Anna Maria Olesdatter, Uhre?, Brande, Ole Halvorsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Karlen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Mikkelsen, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 3: Ole Halvorsen, Uhre?, Brande, Datter Anne Marie Olesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 1. P: Trinit: havde Anders Pedersen og Hustru Mette Jakobs Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter: Anna/Johanne Jensdatter} i Brande. Fadderne vare Jakob Andersen i Uhre. Hendrick Pedersens Karl Jakob Michelsens Kone {Kirsten Jensdatter} i Uhre Ole Halvorsens Datter Anna Maria {Olesdatter}
Konfirmation nr. 9134


Nr. 1958 1780.06.03 Maren Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Johanne Thøgersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. Løverdagen ds: 3 Juni: blev Erick Jensens hiemme døbte Datter Maren begravet.'}
Begravelse nr. 6122


Nr. 2152 1780.07.23 Kirsten Nielsdatter, Blæsbjerg. FAR: Niels Christensen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Ester Nielsdatter, Borup, Brande, Søster til Christen Nielsen, der er fadder.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Anders Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards datter, 22, Borup. Se bærer dåb #2153.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datteren Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. 9de p: Trinit: havde Nils Christensen i Blesberg og Hustru Else Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Ester Nils Datter i Borup. Fadderne vare Christen Nisen {Nielsen} i Døslund Nils {Pedersen} Arrevads, Anders Christensens kone {Karen Pedersdatter} i Døslund Jens Søndergaards Datter {Else Jensdatter} i Borup
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1780.


Nr. 2154 1780.07.30 Karen Knudsdatter, Lundfod. FAR: Knud Thomsen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Bierring, Arvad, Brande, Møller i Arvad Morten Laxdorfs kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Arvad, Brande, Anders Jensens søn, se dåb #2134.
FADDER Nr. 3: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Møller Laxdorfs pige, Arvad, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Laxdorf, Arvad Mølle, Brande, Konen Elisabeth Bierring fadder. Han kaldes også Luxdorf.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. Samme Dag havde og Knud Thomaasen i Lundfoed og Hustru Inger Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Karen, baaret af Møllerens kone {Elisabeth Bierring}. Faddere vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn {Knud Andersen} Anders Arrevads Kone {Maren Knudsdatter}, Møllerens Pige Anna
Konfirmation nr. 9142
Begravelse nr. 6633
NOTITS: Begravet 31 år gammel, 1811.


Nr. 1957 1780.08.13 Dødfødt, Brande By. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '13. 12 p. Trinit: blev Erick {Larsen} Brands vanføde {dødfødt} Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6127


Nr. 2155 1780.09.17 Maren Pallesdatter, Borup. FAR: Palle Pedersen Boel. MOR: Anne Gydesdatter.
BÅREN AF: El Pedersdatter, Grarup, Brande, Niels Larsen Grarups 2. kone.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Grarup, Brande, Konen El Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Borup, Brande, Søster Ester Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Mette Gydesdatter Økær, Borup, Brande, Søster til moderen. Christen Andersen Økærs kone.
FADDER Nr. 4: Ester Nielsdatter, Borup, Brande, Søster til Søren Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Økær, Borup (Økær), Brande, Konen Mette Gydesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. 17 p: Trinit: havde Palle {Pedersen} Boel og Hustru: Anne Gydes Datter en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Nils Larsens Kone i Grarup. Fadderne vare Nils Lassen i Grarup Søren Nilsen i Borup Christen {Andersen} Økiers kone {Mette Gydesdatter}, Ester Nils Datter


Nr. 2157 1780.10.15 Anna Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Henriksen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Henriksdatter, Usseltoft, Brande, Søster til faderen. Søren Eriksen Usseltofts kone.
FADDER Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Husum, Brande, Pouls Jakobsen Husums søn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Husum, Brande, Poul Jakobsen Husums datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Datter Maren Poulsdatter og søn Peder Poulsen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
29. 21 p: Trinit: havde Jens Hendricksen i Tarp og Hustru Magrete Jakobs Datter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Søren {Eriksen} Useltofts kone {Maren Henriksdatter}. Faddere vare Jakob Andersen i Uhre. Pouls Jacobsen Husums Søn {Peder Poulsen} Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Poul {Jacobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}
Konfirmation nr. 9139
NOTITS: Maren Henriksdatter er søster til faderen. Jakob Andersen er moderens far. Resten ser ud til at være naboer.


Nr. 2159 1780.10.29 Mette Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Risbjerg?, Brande, Søren Andersen Risbjergs søster.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Hansdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Uhre, Brande, 24 aar. Søn af Peder Pedersen.
FADDER Nr. 4: ? Poul Jensen Risbjergs pige, Risbjerg, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Sønnen Anders Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
31. Samme Dag havde og Søren {Andersen} Riisberg og Hustru Dorte SørensDatter en Datter til Daaben kaldet Mette, baaret af Søren {Andersen} Risbjergs Søster Karen {Andersdatter}. Fadderne vare Mads {Jensen} Riisbergs Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen, Uhre} Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Hansdatter}. Poul {Jensen} Riisbergs Pige
Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, 1780.


Nr. 2161 1780.11.26 Karen Jørgensdatter, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Storgaards kone, Ejstrup, En kandidat i Gludsted er Thomas Pedersen, kone Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder ? Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Marie Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers datter.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Storgaard, Ejstrup, Konen bærer. I dåb #2088, 2173 og 2524 ses Christen Storgaard.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter og datteren Sidsel Marie Jensdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
33. 27. p: Trinit: havde Jørgen {Pedersen} Skræder i Lund og Hustru Karen Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Thomas storgaards kone i Eistrup. Faddere vare Peder Nedergaard i Lund Morten {Pedersen} Tømmermand Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdater}. Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie {Jensdatter}


Nr. 2163 1781.01.01 Anna Kirstine Madsdatter, Grarup. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter Røyen, Høgild-Øster, Rind, Søren Nielsen Aabyes Kone i Hygild.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Flø, Brande, Jens Madsens datter også fadder.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Aabye, Høgild-Øster, Rind, Konen Abelone Nielsdatter Røyen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme Dag havde og Mads Jensen i Grarup og Hustru Else Marie Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Søren {Nielsen} Aabyes kone {Abelone Nielsdatter Røyen} i Øster Hygild {Rind}. Faddere vare Jens Madsen i Fløe og Søn Jens {Jensen}, Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter}. Jens Madsens Datter Maren {Jensdatter}
Konfirmation nr. 9193
NOTITS: Mads Jensen er søn af Jens Madsen i Flø se dåb i Tornvig, Arnborg.

LINK: Mads kaldes far til et af Jens Jensens børn i Tornvig, Arnborg i 1797. Jens Jensen er søn af Jens Madsen i Flø.


Nr. 1952 1781.02.01 Dødfødt, Dørslund. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet .'}
Begravelse nr. 6136


Nr. 2164 1781.02.21 Kirstine Maria Nielsdatter, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter Skaarup, Høgild- Vester, Rind
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Jacob Mortensen Skaarup, Høgild- Vester, Rind, FT 1787 samme bosted som Ellen Mortensdatter i Vester Høgild.
FADDER Nr. 3: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter Nyhus, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Jensen Hygild, Høgild- Vester, Rind
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Onsdagen ds 21 Februari havde Sr {Niels Jensen Kjærsgaard} Kiersgaard paa Brandholm og Hustru Karen Mortensdatter {Skaarup} en Datter til Daaben kaldet Kierstine Maria, baaret af Rasmus Hygilds kone {Ellen Mortensdatter Skaarup}. Faddere vare Nils {Christensen} Østergaard i brande og Jacob {Mortensen} Schorup. Nils {Christensen} Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}. Mette {Christensdatter} i nye Huus
Begravelse nr. 6147
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel, 1781.


Nr. 2166 1781.04.08 Mette Nielsdatter, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Anna Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Troels Sandfelds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Gift med Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, Niels Pedersen Lille Sandfelds datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Lillesandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Datteren Anne Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme Dag havde og Nils Pedersen i store Sandfeld og Hustru Kiesten Troels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anna. Faddere vare peder Pedersen i Uhre Morten {Pedersen} Tømmermand Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter}. Nils {Pedersen} Lille Sandfels Datter Anne Kierstine {Nielsdatter}
Konfirmation nr. 9155


Nr. 2167 1781.04.16 Kirsten Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Pedersen den Unge. MOR: Anna Christensdatter.
BÅREN AF: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, 25 aar. Bror til faderen. Peder Pedersen den ældres søn.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone i Uhre. Kunne evt. være søster til Peder Pedersen den Ældre.
FADDER Nr. 4: Anna Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 14 aar. Troels Sandfelds datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande, Konen Dorte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen den Ældre, Uhre, Brande, Faderens far, søn Anders Pedersen også fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Troels Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Datteren Anna Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2de Paaske Dag havde unge Peder Pedersen i Uhre og Hustru Anna Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Christen Nilsens kone {Dorthe Pedersdatter} i Døslund. Faddere vare Troels {Jørgensen} Sandfeld og Peder Pedersen {den ældres} Søn Anders {Pedersen} Hendrick Pedersens kone {Mette Pedersdatter} i Uhre Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anna {Troelsdatter}
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Evt. begravet 5 år gammel, 1785. Begravelsen siger "Peter Petersens Datter 5 Aar", uden navn.


Nr. 2170 1781.05.13 Anna Andersdatter, Dørslund. FAR: Anders Christensen Neder Dørslund. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs kone. Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Gamle Peder Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, ?, Brande, Troels Nedergaards? datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen den Ældre, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 3: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Far til moderen, konen Maren Christensdatter (stedmor) fadder.
NÆVNT Nr. 4: Troels Nedergaard, Brande, Datter Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Samme Dag havde og Anders Christensen og Hustru Karen Peders Datter i Døslund en Datter til Daaben kaldet Anna. Baaret af Søren {Sørensen} Fløes kone. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre. Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen} Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sandfeld. Troels nedergaards Datter Kiesten {Troelsdatter}
Konfirmation nr. 9170


Nr. 2172 1781.05.27 Anna Kirstine Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen. MOR: Anna Kjeldsdatter.
BÅREN AF: El Pedersdatter Niels Larsen Vestergaards kone, Grarup, Brande, Niels Larsen Vestergaards kone i Grarup.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen, Grarup, Brande, Niels Larsen Vestergaards søn
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster. Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Grarup?, Brande, Søren Jensen Smeds søster.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen Vestergaard, Grarup (Vestergaard), Brnade, Søn Lars Nielsen
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen Smed, Grarup?, Søsteren Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom: 6ta p: Pascha havde Søren Jensen i Grarup og Hustru Anna Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Niels {Larsen} Vestergaards kone i Grarup Fadderne vare Kield {Thomsen} Langkier Nils {Larsen} Vestergaards Søn Lars {Nielsen} Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter} Søren {Jensen} Smeds Søster Kiesten {Jensdatter}
Konfirmation nr. 9190
NOTITS: En kone af Niels Larsen i Grarup døde 1777 se begravede #6065. I 1778 bliver han gift med El Pedersdatter se viede #8037. I 1787 er han enke.


Nr. 2173 1781.06.03 Kirsten Jensdatter, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Brandlund, Brande, Søren Lassen Bjerres kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Storgaard, ?, Ejstrup?
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Faderens søster. Gift 1774 med Peder Hansen, Tromborg.
NÆVNT Nr. 1: Søren Larsen Bjerre, Brandlund, Brande, Konen Ane Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande, Konen Sidsel Jensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Die Pentec. havde Jens Pedersen og Hustru Maren Kiels Datter af Langkier en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Søren {Lassen} Bierres Kone{Ane Pedersdatter}. Faddere vare Kiel {Thomsen} Langkier. Christen Storgaars {Ejstrup?} Thomas Christensen kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier. Jens {Pedersen} Langkiers Søster Mette {Pedersdatter}
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Begravet 16 år fra Grarup, Brande.


Nr. 2179 1781.09.02 Maren Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Anna Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Moderens søster? Troels Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen, Brandlund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Pouls Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Maren Hansdatter, ?, Brande, 27, Hans Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Christensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Datteren Maren Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag havde og Lars {Hansen} Riisberg og Hustru: Anna Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Troels {Christensen, Brande By} Langkiers kone {Mette Christensdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} nedergaard i Lund {Brandlund} og Søn Lars {Christensen} Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter} Hans {Christensen} Riisbergs Datter {27, Maren Hansdatter}.
Konfirmation nr. 9181


Nr. 2181 1781.10.21 Kirsten Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Moderens mor. Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Risjberg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Risjberg, Brande, Søren Andersen Risbjergs søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar. Konen Ane Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Søsteren Karen (antaget) fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 19 p. Trinit: og Hustru Dorte Sørens Datter en Datter til Daaben kaldet Kiersten, baaret af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Ure. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg Søren {Hansen} Schierlund. Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Søren {Andersen} Riisbergs Søster {Karen Sørensdatter}
Konfirmation nr. 9173


Nr. 2182 1781.10.28 Kirsten Madsdatter, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maria ?, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Christensen? Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 20 p. Trinit: havde Mads {Jensen} Brande og Hustru: Maren Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Maria i Schierlund. Fadderne vare Nils {Christensen?} Østergaard Peder Hansen Schierlund Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Maren Christens Datter i Præstegaarden


Nr. 2183 1781.11.04 Mette Pedersdatter, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomesen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Bundgaard, Uhre??, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: ? Inger Bundgaards datter., Uhre??, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Konen Else Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 21 p. Trinit: havde Peder {Nielsen} Askier og Hustru Johanne Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Peder Nilsens kone {Else Pedersdatter} i Uhre. Fadderne vare Kield {Thomsen} Langkier Peder Jensen Bundgaard {Uhre??} Poul {Jensen} Riisbers kone {Mette Nielsdatter} Inger Bundgaards {?} Datter {Anden skrift:} død 6 Decbr. 1871.


Nr. 2184 1782.01.01 Karen Clemmensdatter, Skærris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter Olling, Uhre, Brande, Gift med Peder Thomsen, 65 år.
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerrre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Skærris, Brande, 23 aar. Anders Larsen Skærris søn.
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter Langkær, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaard/Langkærs steddatter, kunne også være Johanne.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Uhre, Brande, Konen fadder Marie Pedersdatter Olling fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande, Konen Sidsel Jensdater fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By (Østergaard), Brande, Datteren Anna eller Johanne Nielsd
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1ste Søndag efter Nyt-Aar, havde Clemen Andersen i Schierris og Hustru Magrete Christens Datter, en Datter til Daaben kaldet Karen, baaret af Peder Thomsens kone {Marie Pedersdatter Olling} i Uhre. Fadderne vare Erich {Larsen} Bierre {Sandfeld-Bjerre}. Anders {Larsen} Schierrises Søn {Lars Andersen}. Thomas Christensens kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier Niels {Christensen Langkær} Østergaards Datter {Anne Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9199


Nr. 2186 1782.02.17 Anna Maria Jensdatter, Lillelholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersen den yngres kone.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Iversen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 4: Ane? Jensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens datter, 16 aar.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen den Unge, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Datter Ane? Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 1. Søndag i Faste havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm og Hustru Karen Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Maria baaret af Unge Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i Uhre Fadderne vare Hendrick Pedersen i Uhre Søren Iversen paa Brandholm Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdatter} Jens Pedersens Datter i Uhre {Ane? Jensdatter}
Konfirmation nr. 9152


Nr. 2187 1782.02.26 Inger Kirstine Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birthe Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 3: Sidsel Nielsdatter, Alkærlund, Brande, Christen Sørensen Hjulers kone.
FADDER Nr. 4: Mette ? Dorte Brogaards datter, ?, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, Brande, Indsidder i Alkærlund, konen Sidsel Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Dorte Jensdatter Brogaard, Brande, Datteren Mette fadder. Ikke set som datter af Thomas Nielsen og Dorte Jensdatter. Kan være hendes datter af tidligere ægteskab. Mette kunne også være glemt i kirkebogen, for Thomas 1. kone hed Mette så næste pige skulle hedde Mette.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Tirsdagen ds: 26. Februari havde Christen Thomasen i Algierlund og Hustru Birthe Nils Datter, en Datter til Daaben kaldet Inger Kierstine, baaret af Johanne paa Brandholm. Fadderne vare Thomas {Christensen} Algierlund. Peder {Poulsen} Husum Christen {Sørensen} Hiulers kone {Sidsel Nielsdatter} Dorte {Jensdatter} Brogaards Datter Mette.
Konfirmation nr. 9174


Nr. 2189 1782.03.25 Karen Pedersdatter, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsen Organistes kone.
FADDER Nr. 4: Karen Peder Nedergaards søster, Brandlund, Brande, Peder Nedergaard ikke identificeret. Lars Christensen sidder på Nedergaard i Brandlund.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datter Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Konen Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nedergaard, ?, Brande, Peder Nedergaard ikke identificeret. Lars Christensen sidder på Nedergaard i Brandlund, 1782.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Maria bebudelses Dag havde Peder {Christensen} Tarp og Hustru: Kirsten Jens Datter, en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Jens {Jensen} Søndergaards Datter Johanne {Jensdatter} i Borup. Faddere vare Jens {Henriksen} Tarp Jens {Jensen} Boel i Borup Niels {Nielsen} Organistes kone {Johanne Christensdatter} Peder nedergaards Søster Karen i Lund
Konfirmation nr. 9184


Nr. 2196 1782.06.16 Karen Mikkelsdatter, Hyvild. FAR: Mikkel Pedersen Hyvild. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Borup, Brande
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Nabo, Clemmen Larsen Hyvilds kone
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Hvipskov, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 3. Søndag efter Trinit havde Michel {Pedersen} Hyvild og Hustru Johanne Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Mette Peters Datter Borup Fadderne vare Mads {Jensen} Riisberg Søren Jensen ibidem Clemen {Larsen} Hyvilds kone {Maren Jensdatter} Edel {Christensdatter Hvipskov} i Holm {Brandholm}


Nr. 2198 1782.07.05 Anna Katrina Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Andersen Skærlund. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skærlund, Brande, Måske faderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Hannerup, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Skærlund, Brande, Søn af naboen Hans Pedersen i Skærlund.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Muligvis Mads Jensen Brandes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Fredagen ds 5 Julii havde Peter Andersen Schierlund af sin kone Kiersten Thyges Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Katrina baaret af Mette Anders Datter Schierlund. Fadderne vare Hans {Jensen} Smed Mads {Christensen} Hanrup Niels Hansen Schierlund Maren Christens Datter Brande
NOTITS: Niels Hansen er søn af Hans Pedersen, naboen, i Skærlund.


Nr. 2201 1782.10.13 Inger Christensdatter, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen. MOR: Anna Larsdatter.
BÅREN AF: ? ? Lars Sørensens kone, Uhre, Brande, Lars Sørensens kone i Uhre? Ikke set. Muligvis moderens søn faderens stedsøn *1756c, ikke set i FT 1787 Uhre.
FADDER Nr. 1: Anne Christensdatter, Harrild, Ejstrup, Hans Nielsen Harild i Ejstrups kone. Faderens mor.
FADDER Nr. 2: Else Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Jensen Sønder Askærs datter. Nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone. Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Lars Sørensen, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, datter Else Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 20 p: T: havde Christen {Jensen} Nørre Askier af sin kone Anna Lars Datter en Datter til Daaben kaldet Inger baaret af Lars Sørensens kone i Uhre. Fadderne vare Hans {Nielsen} Harilds kone {Anne Christensdatter} Christen {Jensen} Sønder Askier hans Datter Else {Christensdatter} Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter}
Konfirmation nr. 9185
NOTITS: Anne Christensdatter af Harrild Ejstrup er Christen Nørre Askærs mor.


Nr. 2204 1783.01.01 Anna Katrina Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Christensen Møller. MOR: Anna Maria Olesdatter.
BÅREN AF: ? ? Søren Arnborgs kone, ?, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Dynes Larsen Uhre, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Dorte Henriksdatter, Uhre, Brande, 18, Henrik Pedersen af Uhres datter. Datter datter ikke mulig, men kunne være Ane Marie 17.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, 48 aar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. ds 1ste Januari havde Christen Møller af sin Hustru Anna Maria en Datter til Daaben kaldet Anna Catrina baaret af Søren Arnborgs kone. Fadderne vare Hans {Jensen} Smed Dynes {Larsen} Uhre Christen Nielsens kone {Maren Sørensdatter} i Uhre Hendrich Petesens Datter Datter {ses som forkert for datter}
NOTITS: Moderen patronym fra dåb #2340 i 1789. Forældrene gift #8057 1782 i Brande. Henrik Pedersen er 48 aar, har en datter Maren 26 som er gift, Dorte 18, Ane Marie 17 og Ane 14 år.


Nr. 2208 1783.02.17 Maren Jørgensdatter, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Grarup?, Brande, Jens Nielsen Green den Ældres kone. Kunne være Johanne Marie Pedersdatter gift med Jens Nielsen Grene den yngre i Uhre, Brande.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 2: Thomas Ejstrup, ?, ?
FADDER Nr. 3: Poul Urmager
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Borup, Brande, Søren Nielsen Borups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen Borup, Borup, Brande, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 6. Søndag Septiagesima havde Jørgen {Pedersen} Skræder et Barn til Daaben af sin kone Karen {Jensdatter} kaldet Maren baaret af Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}. Fadderne vare Jens {Hansen} væver Thomas Eistrup Poul uhrmager Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdatter} Søren {Nielsen} Borups kone {Maren Poulsdatter}


Nr. 2212 1783.04.21 Anna Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen Skoleholder. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Søster til moderen. Begge født i Tarp, far: Christen Poulsen. Maren er gift med Peder Jørgensen i Store Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Kirsten Jensdatter Tarp, Tarp, Brande, Moderens bror Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Bundgaard, Uhre?, Brande
FADDER Nr. 3: Sidsel Bundgaard, Uhre?, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 5: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 10. Skiertorsdag havde Niels {Nielsen} Skoleholder af sin kone Johanne Chr: Datter en Pige til Daaben kaldet Anna baaret af Maren {Christensdatter} Sandfeld. Fadderne vare Kiersten {Jensdatter} Tarp Kiersten Bundgaard Zedsel Bundgaard Peter {Christensen} Tarp Hans {Jensen} Smed
Konfirmation nr. 9218
NOTITS: Ikke klart hvor Kirsten og Sidsel Bundgaard hører hen. Der findes den ældre Bundgaard i Uhre, hvorfra Peder Pedersen Bundgaard den Ældre i 1782 køber en gård i Brandlund, som derefter kaldes Bundgaard. En søn får den. Peder Pedersen Bundgaard den Ældres kone *1724c †1799 Uhre kendes ikke af navn, som kunne være Kirsten eller Sidsel.


Nr. 2213 1783.05.01 Maren Pedersdatter, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Faderens søster. Pouls Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande, Gift med Maren Kjeldsdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Nabo. Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Anne Kjeldsdatter, Grarup, Brande, Søster til moderen. Søren Jensen Smeds kone.
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Jensen Smeds søster.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Gift med Mette Nielsdatter, der bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 11. D: Qvasimod: havde Peter Askier en Datter til Daaben kaldet Maren af sin første kone Johanne Kiels Datter baaret af Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter}. Fadderne vare Kield {Thomsen, Langkær-Store} og Jens {Pedersen} Langkier Christen {Jensen} Nørre Askiers kone {Ane Larsdatter} Søren {Jensen} Smed kone {Anne Kjeldsdatter} og Søster {? Jensdatter}
Konfirmation nr. 9187
NOTITS: Mette Nielsdatter er faderens søster. Kjeld Thomsen moderens far. Anne Kjeldsdatter er moderens søster.


Nr. 2218 1783.06.12 Mette Sørensdatter, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Søster til faderen? Christen Pallesens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 16. 2. Pinsedag havde Søren {Sørensen} Flø af sin kone Mette Peders Datter Flø en Datter til Daaben kaldet Mette. Fadderne vare Christen Pallesen {Flø} Peter {Pedersen} Useltoft Jens Petersen {Uhre} Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter}. Jens Petersens kone {Ane Larsdatter}
NOTITS: Peder Usseltoft og Jens Pedersen er brødre til moderen. Maren Sørensdatter måske søster til faderen.


Nr. 2220 1783.07.17 Anna Andersdatter, Dørslund. FAR: Anders Eriksen Dørslund. MOR: Ane Iversdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjerre, Dørslund, Brande, Christen Over-Dørslund.
FADDER Nr. 2: Jens? Andersen, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads søn, mulig ogsaa Knud.
FADDER Nr. 3: Anne Jørgensdatter? Arvad, Arvad, Brande, Muligvis Niels Pedersen Arvads kone
FADDER Nr. 4: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 5: Sidsel Larsdatter Usseltoft, Usseltoft?, Brande, Lars Pedersen Usseltofts datter. Usseltoft blev solgt ud af familien i 1782. Tilsyneladende opholder Lars Usseltoft sig i 1783 stadig i Brande.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Datter Sidsel Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. ds: 4: p: havde Anders Ericksen Døslund af sin kone Ane {Iversdatter} en Datter til Daaben kaldet Anna baaret Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt . Fadderne vare Christen {Pedersen Bjerre} Over Døslund Anders Arrevads Søn {Jens/Knud? Andersen} Anne {Jørgensdatter?} Arrevad. Christen {Pedersen Bjerre} Over Dørslunds kone {Christiane Nielsdatter}. Lars Useltofts Datter {Sidsel Larsdatter}
NOTITS: Christen Over Dørslund 1780-84 er Christen Pedersen Bjerre, Christen Neder Dørslund er Christen Nielsen.


Nr. 2221 1783.08.07 Sidsel Christensdatter, Flø. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Peder Pedersen Usseltofts kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers datter
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, ?, Brande, Kan være Søren Kierkegaards bedstefar, muligvis i Brandlund.
FADDER Nr. 4: Mette Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen Fløe, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 7 p. T: havde Christen Pallesen af sin kone Maren {Sørensdatter} en Datter til Daaben kaldet Zedsel baaret af Peter {Pedersen} Useltoftes kone {Ane Christensdatter} . Fadderne vare Peter Pedersen Useltoft Jens {Hansen} vævers Maren {Jensdatter} Søren Jensen Mette Fløe og Søren {Sørensen} Fløes kone {Mette Pedersdatter}
NOTITS: I FT 1787 ses kun en Mette i Flø, det er Søren Sørensens Fløes kone Mette Pedersdatter. Mette Fløe kunne være den samme, sådan at hun er angivet to gange her som fadder.


Nr. 2222 1783.08.14 Johanne Marie Andersdatter, Brandlund. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter Skerris, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Lassen Bjerre, Brandlund, Brande, Nabo. Solgte gården Sandfeldbjerre 1781, han formodes at have købt 0 3 0 2½ i Brandlund samme år, han er indbudt som nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Brandlund, Brande, Peder Pedersen Bundgaards kone af Rind.
FADDER Nr. 4: Maren ?, Brande By (Præstegaarden), Brande, I præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. [19. dobbelt] 8 p. T: havde Anders {Christensen} midgaard en Datter til Daaben af sin 1 kone Kiersten {Pedersdatter} kaldet Johanne Maria baaret af Magrete {Christensdatter} Schierris. Fadderne vare Clemen {Andersen} Schierris Søren {Larsen} Bierre {Brandlund} Lars {Andersen} Schierris Petter {Pedersen} Bundgaards kone {Mette Pedersdatter} og Maren i Præstegaarden
Konfirmation nr. 9202
NOTITS: Anders Christensen og Margrethe Christensdatter kunne være søskende.


Nr. 2224 1783.09.04 Else Jensdatter Boel, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen? Troelsdatter, Brandlund, Brande, Troels Pedersen Nedergaards datter.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod?
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Kokborg, Thyregod, Mikkel Christian Olesens kone. Viet 1779 #8041.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Moderens søster. Peder Christensen Tarps kone * i Borup.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads søn.
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen Nedergaard, Brandlund, Brande, En datter Karen? Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Sønnen Peder Nielsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. ds: 11. p T: havde Jens Jensen i Borup af sin kone Johane Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Else baaret af Truls {Pedersen} nedergaards Datter {Karen? Troelsdatter, 22c} i Lund. Fadderne vare Michel Christian {Olesen} og kone {Mette Jensdatter} Peter {Christensen} Tarp og kone {Kirsten Jensdatter}. Niels {Pedersen} Arrevads Søn {Peder Nielsen}
Konfirmation nr. 9191
NOTITS: Tilnavn Boel i konfirmationen 1799 #9191. Kirsten Jensdatter er søster til moderen. Troels Nedergaards patronym Pedersen i Extraskattemandtallet 1762.


Nr. 2226 1783.10.16 Abelone Madsdatter, Grarup. FAR: Mads Jensen Grarup. MOR: Else Maria Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter Flø, Flø, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Mathiesen Rytter, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Korporal, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Grarup, Brande, Michel Jepsen Grarups steddatter, 16 år, mor Ane Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Jepsen Grarup, Grarup, Brande, Steddatter Maren Jensdatter, 16 år, fadder, hendes mor Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. ds: 17. p T: havde Mads {Jensen} Grarup af sin kone Else {Maria Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Abelone baaret af Hans søster Else {Jensdatter} Fløe. Fadderne vare Peter {Mathiesen} Rytter Nils Coporal Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Michels {Jepsen} Grarup Datter {Steddatter, Maren Jensdatter}
NOTITS: Forældrenes patronymer se dåb #2163. Else Jensdatter, Jens Jensen søster i FT 1787, er søster til Mads Jensen.


Nr. 2228 1783.11.20 Anna Katrine Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Brande. MOR: Mariane.
BÅREN AF: Fiken Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Jensdatter Østergård, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter? Brande, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. ds: 22. p T: havde Peter Petersen Brande af sin kone Mariane {?} en Datter til Daaben kaldet Anna Katrine: baaret af Fiken Østergaard Fadderne vare Truls {Christensen} Brande Morten {Pedersen} Tømmermand. Anna {Jensdatter} Østergaard Mette {Christensdatter?} Brande
NOTITS: Første gang fornavnet Fiken dukker op. Hun hedder Fiken Østergaard og kunne være Anna Jensdatter Østergaards søster Johanne med et tilnavn.


Nr. 2229 1784.03.07 Marthe Nielsdatter, Brandlund. FAR: Niels Lassen Borup. MOR: Karen.
BÅREN AF: Maren, Brande By (Præstegaarden), Brande
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Anden Søndag i Faste havde Nils Lassen Borup af sin 1ste kone Karen en Datter til Daaben kaldet Marthe baaren af Maren i Præstegaarden, Fadder Jens {Jensen} Boel og Kone {Johanne Jensdatter} Morten {Pedersen} Tømmermand Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}
NOTITS: Niels Lassen kom fra Borup, deraf tilnavnet, ikke stedet, Borup.


Nr. 2230 1784.03.14 Maren Poulsdatter, Risbjerg. FAR: Poul Jensen Risbjerg. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Askærs kone
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Jensen Sønder Askærs enke.
FADDER Nr. 5: Elles? Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, 21 år, kunne være Karen 15 år, Christen Jensen Sønder Askærs datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Askær, Askær- Sønder, Brande, Lige død, bror til faderen. enken Karen Nielsdatter og datteren Elles? Christensdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Tredie Faste havde Poul {Jensen} Riisberg af sin 2de kone Mette {Nielsdatter} en Pige til Daaben kaldet Maren baaaren af Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter} faddere Lars {Hansen} Riisberg, Peder {Nielsen} Asker, Peder {Jensen} Skræder {Uhre}, Christen {Jensen} Askers Enke {Karen Nielsdatter} og Datter {Elles? Christensdatter}
NOTITS: Christen Jensen Sønder Askær var bror til faderen. Peder Nielsen Askær er bror til moderen.


Nr. 2235 1784.06.27 Mette Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Bertel Eriksen Bundgaards enke, Uhre (Bundgaard), Brande, Fornavn se daab #2052.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Christen Nørgaards stedsøn.
FADDER Nr. 3: Anders Clemmensen, Skerris, Brande, Clemmen Andersen Skerris' søn, andre sønner for unge.
FADDER Nr. 4: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande, Søren Simonsen Overgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Bertel Eriksen Bundgaard, Uhre (Bundgaard), Brande, Enken Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Søn Anders Clemmensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Simonsen Overgaard, Brandlund, Brande, Konen Maren Henningsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Dito Dag havde Jens {Nielsen} Green af 2 kone Johanne Marie {Pedersdatter} en Datter kaldet Mette, baaren af Berthel {Eriksen} Bundgaards Enke {Maren}. Faddere, Christen {Pedersen} Nørgaard og Søn {stedsøn: Christen Nielsen, Uhre}, Clemen {Andersen} Schierrises Søn {Anders Clemmensen} Søren {Simonsen} Overgaards kone {Maren Henningsdatter, Brandlund}
Begravelse nr. 6223
NOTITS: Mette bliver begravet 1786, 2 år gammel. Bertel Eriksen (Eriksen fra lægsrullen 1789) Bundgaards enke, navn Maren #2052.


Nr. 1999 1784.07.01 Abelone Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Mellem juli 1783 og juni 1784 blev født, men ikke indført i kirkebogen som døbt, Niels Jensen Kjærsgaards af Brandholm og Karen Mortensdatter Skaarups datter kaldet Abelone. Hun kendes fra FT 1787, vielse etc.}
Konfirmation nr. 9183
Vielse nr. 8235
NOTITS: Se FT 1787, hvor der angives det påbegyndte livsår, ikke det fyldte som vi regner nu. Dette er kontrolleret at passe for Niels Jensen Kjærsgaards andre børn og dermed skulle hun være født mellem juli 1783 og juni 1784. Midt imellem de to datoer ligger januar 1784 som er valgt arbitrært her. Hun gifter sig 1808 #8235 med Morten Skaarup Pedersen af Vester Hygild i Rind, hvor de bosætter sig. Hun dør 1851 i fattighuset i Rind (Kresten Skjærlund). Tilnavn Kjærsgaard ses i konfirmationen 1799 i Brande By.


Nr. 2237 1784.07.11 Anne Marie Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen Alkærlund. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Hans Hagens kone, Hedegaard, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Iversen, Lundfod?, Brande, 38c, født i Lundfod. Gifter sig 1793.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensen Brandes kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Hagen, Hedegaard, Ingen Hans i Hedegaard Ejstrup eller i Hedegaard Give i FT 1787. Hans Christensen Hag i Hedegaard, Give bliver først gift 1792.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Dito havde Christen {Thomsen} Algierlund af 1ste kone Berthe {Nielsdatter} en Datter til daaben kaldet Anne Marie, baaren af Hans Hagens kone i Heegaard {Ejstrup eller Give}, faddere Thomas {Christensen} Algierlund, Poul {Jakobsen} Husum, Søren Iversen, Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Thomas Christensen er faderens far.


Nr. 2242 1784.09.05 Maren Andersdatter, Arvad Mølle. FAR: Anders Clemmensen. MOR: Inger Kathrine Nielsdatter.
BÅREN AF: ? ? Anders Jensen Arvads pige, Arvad, Brande
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dito havde hun {Inger Nielsdatter} en Datter kaldet Maren baaren af Anders {Jensen} Arrevads Pige Faddere Anders {Jensen} og Niels {Pedersen} Arrevad og kone {Ane Jørgensdatter}. Fadder til disse 2de Tvillinger er udlagt Anders {Clemmensen} Schierris.
NOTITS: Maren er ført i FT 1787 i Vester Hornum, Aalborg amt uden efternavn men som "deres datter" altsaa degn Hans Hoppe og Inger Nielsdatter gift 1785 i Brande #8085. I FT 1801 føres hun som Maren "Petersdatter" og uægte datter. Tak til Erik Brejl for hjælp ved opsporing af degnen Hopp, Hoppe eler Hopps.


Nr. 2245 1784.10.24 Sidsel Larsdatter, Uhre. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: ? ? Peder Hansens pige, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Bundgaard, Uhre, Brande, 18, 4A Bundgaard, bror til Peder Pedersen Bundgaard.
FADDER Nr. 3: Maren, Brande By, Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 4: Inger, Brande By, Brande, I præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 20 p: T: havde Lars {Christensen} Bundgaard i Uhre af 1ste kone Ingeborg {Poulsdatter} en Datter til daaben kaldet Zedsel, baaren af Peter Hansens Pige i schierlund, Faddere: Jens Pedersen {Uhre} Jens Bundgaard Maren og Inger i Præstegaarden.
Begravelse nr. 6187
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1784 #6187.


Nr. 2247 1784.11.07 Maren Jensdatter, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Johanne?.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Christen Michelsens kone i Toksvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Michelsen Toksvig, Toksvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Væverens kone
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersens kone, ?, Brande, Peder Pedersens kone, Uhre?, Brande By?, ?
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Nørholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 22 p: T: havde Jens {Christensen} Skræder af 2den kone Johanne en Datter til Daabe kaldt Maren, baaren af Christen Birkleds[Michel?] kone i Toxvig, Faddere: Michel {Christensen} Toxvig Christen {Hansen} Kragsig, Veverens Kone, Peter Petersens kone.
NOTITS: 2. kone Johanne passer ikke med Jens Christensen Skræder, Lilleholm, 1. kone NN †1777 Lilleholm, Brande, 2. kone Karen Christensdatter *1745 Birkebæk, Arnborg. Hvis Jens Skrædder er Jens Christensen Skrædder, har præsten et fejl navn for konen.


Nr. 2248 1784.11.21 Else Marie Pedersdatter, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Peder Jørgensen Sandfelds kone
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Jørgensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Borups kone.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs kone.
FADDER Nr. 5: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jörgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 24 p: T havde Peter {Christensen} Tarp af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldt Else Marie baaren af Peter {Jørgensen} Sandfelds kone {Maren Christensdatter}, faddere Jens Jensen og kone {Karen Jørgensdatter} i Borup, Søren {Sørensen} Flø og kone {Mette Pedersdatter}, Jens {Henriksen} Tarp {Anden skrift:} confirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9214


Nr. 2250 1784.12.19 Maren Thomasdatter, Langkær- Store. FAR: Thomas Kjeldsen. MOR: Anne Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Clemmen Larsen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Jacob Lauridsen Vestergaard, Give By, Give, Enke, 57. Fra FT 1787 Give By. Moderens far.
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Konen Maren Jesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande, Konen Sidsel Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- D: 4 p: Ad: havde Thomas Kieldsen Langkiær af 2 kone Anne en Datter til Daaben kaldet Maren baaren af Clemen {Larsen} Hyvilds kone {Maren Jensdatter}, Faddere Thomas Christensen ibid. Jacob {Vestergaard} i Give, Thomas Christens kone {Sidsel Jensdatter} Anders Lassens kone {Ane Christensdatter}.
Begravelse nr. 6232
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Jakob Lauridsen Vestergaard Give By er moderens far. Thomas Christensen og Anders Lassen er naboer.


Nr. 2251 1785.01.30 Anne Marie Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen? Søndergaard, Uhre?, Brande, Nogenlunde sikker identifikation.
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Uhre, Brande, Maaske den søn Otte af Peder Pedersen den ældre, der i 1787 gifter sig med Inger Pedersdatter i Lundfod.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 5: Ane Andersdatter, Uhre, Brande, Faderens datter, 16.
NÆVNT Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Sexagesima havde Anders Pedersen Uhre af sin 1ste kone Mette Jakobs Datter en Pige til Daaben kaldet Anne Marie, baaren af Jens {Henriksen} Tarps kone {Margrethe Jakobsdatter}, Fadder Hans {Jensen} Smed, Christen {Nielsen?} Søndergaard og Peter Petersens Søn Olle {Otte?}. Christen {Nielsen?} Søndergaards kone {Maren Sørensdatter} og Anders Pedersens datter {Ane Andersdatter, 16}
Begravelse nr. 6211
NOTITS: Anne Marie, 1 år, begravet dec. 1785 #6211. Margrethe Jakobsdatter er søster til moderen.


Nr. 2252 1785.02.09 Anne Jakobsdatter, Grarup. FAR: Jakob ? Grarup. MOR: Johanne ?.
BÅREN AF: Maren Bjerre, Grarup, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjerre, Grarup?, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, 17, Michel Jepsen Grarups steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Michel Jepsen Grarup, Grarup, Brande, Steddatter Ane Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 1ste onsdag i Faste havde Jakob Grarup af sin 1ste kone Johanne en Datter til Daaben kaldet Anne Sophie baaren af Maren Bjerre, Fadder Christen {Pedersen} Bierre og Michel {Jepsen} Grarups Datter {steddatter: Ane Jensdatter}.
NOTITS: Jakob Grarup ikke identificeret og heller ikke hans kone.


Nr. 2254 1785.02.27 Anne Pedersdatter, Husum. FAR: Peder Poulsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Røjen, ?, Brande?
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels, Brande By, Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter? Flø, Flø, Brande, Søster? til moderen?
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Søster til faderen. Søren Nielsen Dørslunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dito Dag havde Peter Husum en Datter til Daaben af sin 1ste kone Maren {Jensdatter} kaldet Anne baaren af Kisten Røjen. Fadder Poul {Jakobsen} Husum, Niels i Præstegaarden, søsteren Else {Jensdatter?} Flø. Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.


Nr. 2255 1785.03.20 Maren Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Dorthe Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Nabo. Søren Andersen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Michel Pedersen, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster. Michel Pedersen Hyvvilds kone.
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Drantum, Brande, Niels Pedersen (†1773-) Drantums datter, 20 år.
FADDER Nr. 5: Lars Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 29 aar. Søren Larsens (†1770c) søn i Nørre Askær.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Drantum, Drantum, Brande, †1773-, nævnt for datteren Else Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Søren Larsen, Askær- Nørre, Brande, Død 1770c, nævnt for sønnen Lars Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Palme Søndag havde Mads {Jensen} Riisjerg af sin 1ste kone Mette {Andersdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaren af Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorthe Sørensdatter} fadder Søren {Andersen} Riisberg, Michel {Pedersen} Hyvild og kone {Johanne Jensdatter} Niels {Pedersen†} Drantums Datter {Else Nielsdatter} Søren {Larsen†} Askiers Søn {Lars Sørensen}. {Anden skrift:} konfirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9215


Nr. 2256 1785.04.03 Christine Maria Nielsdatter, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen Sandfeld. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Ane Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens søster. Troels Jørgensen Sandfelds datter.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: ? Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Troels Jørgensen Sandfelds datter, men kun Kirsten og Ane ovenfor er kendt. Dette ville være en tredje ukendt datter eller en fejl i kirkebogen.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter Skerris, Skerris, Brande
NÆVNT Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Moderens far. Datter Ane bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Qvasimondag havde Niels {Pedersen} Sandfeld af sin 1ste Hustru Kirsten {Troelsdatter} en Datter til Daaben kaldet Christine Maria baaren af Truls {Jørgensen} Sandfelds Datter {Ane Troelsdatter}. Fadder Henrich Petersen Niels {Pedersen} Arrevad. Peter Petersen Uhre. Truls {Jørgensen} Sandfleds Datter {ikke kendt} Marethe Schieris {Margrethe Christensdatter af Skerris}.


Nr. 2257 1785.04.10 Maren Jakobsdatter, Uhre (Søndergaard). FAR: Jakob Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Christen Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Søndergaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Christen Pedersen Nørgaards stedsøn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2 Fest Pachal: havde Jakob Michelsen af sin 1ste kone Kirsten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Christen {Pedersen} Nørregaards kone {Ane Henningsdatter}: Fadder Christen {Pedersen} Nørregaard Christen {Nielsen} Søndergard[!] og kone {Maren Sørensdatter}. Christen {Pedersen} Nørregaards Søn {stedsøn: Christen Nielsen Nørgaard}.
NOTITS: Fadderne synes alle at være naboer.


Nr. 2259 1785.04.22 Maren Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Andersen Skærlund. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Lille Brande, Sønder Omme, FT 1787 i Lille Brande, Sønder Omme. Tøger Jensens kone. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, ?, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, Peder Hansens søster.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Hans Jensen Smed i Brande Bys kone. Måske faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dito Dag har Peter Andersen Schierlund af sin 1ste kone Kirsten {Thøgersdatter} en Datter til Daabe kaldet Maren, baaren af Maren {Pedersdatter} Hannerup, Fadder Mads {Christensen} Hannerup, Peter Hansen Schierlund, og Syster {Ane Marie Hansdatter} Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}.
NOTITS: Maren Hannerup, som er gift med Tøger Jensen, er moderens mor. Mads Hannerup er moderens fætter, Maren Hannerup var søster til hans far Christen Hannerup †1755 af Brandholm. Mette Andersdatter kunne være søster til faderen.


Nr. 2260 1785.05.16 Maren Christensdatter, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else? Jensdatter?, Harresø, Givskud, Moderens søster. Se dåb #2127.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 20 år, Jens Hansen Vævers datter.
FADDER Nr. 4: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Anden Pintse Dag havde Christen {Hansen} Kragsig af 1ste kone Johanne Jensdatter en Datter til Daabe kaldet Maren baaret af Søsteren {? Else Jensdatter, Harresø}. Fadderne Jens {Hansen} Væver Hustrue {Kirsten Jensdatter} og Datter {Maren Jensdatter} og Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Se dåb 2127.


Nr. 1946 1785.05.24 Navnløs, . FAR: Jakob.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '1 p: T: blev Jacob Husums (FEJL!) Datter begraven 4 dage gammel.'}
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Præsten skrev en gang om aaret af til sin egen kirkebog, derved forveksling med linjen før, der havde Peder Poulsen Husum. Ingen Jakob fundet, der kunne være far.


Nr. 2262 1785.07.31 Mette Pedersdatter, Lundfod. FAR: Peder Christensen Grarup. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, ?, Brande, Christen Olesens datter
FADDER Nr. 1: Christen Olesen, Brande, Eneste kendte Christen Olesen begravet 1790 i Borup.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, Brande, Moderens far
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen, Alkærlund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensens kone
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Lundfod, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom 10: p: T: havde Peter Christensen Grarup af sin 1ste kone Karen {Sørensdatter} en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Christen Olsens Datter Maren {Christensdatter}, Fadder Christen Olsen, Søren {Pedersen} Spillemand, Thomas {Christensen} Algierlund {Alkærlund} Truels {Christensens} kone {Mette Christensdatter} i Brande {By}, og Søren {Pedersen} Spillemands Datter Johane {Sørensdatter}.
Konfirmation nr. 9227


Nr. 2264 1785.09.18 Kirsten Thomasdatter, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen Brogaard. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Skærlund, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds søn.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Pedersdatter, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds datter.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- ds 17de Dito havde Thomas {Nielsen} Brogaard af 1ste kone mette {Pedersdatter} en Datter til daaben kaldet Kirsten, baaren af Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Fadder Hans {Pedersen} Schierlund, Søn {Peder Hansen} og Datter {Ane Marie Pedersdatter} Peter {Christensen} Tarp.
Konfirmation nr. 9200
NOTITS: Familieforhold ikke sikre.


Nr. 2266 1785.10.23 Sidsel Pedersdatter, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Christen Pallesens kone i Flø. Søster til faderens svoger Søren Sørensen Flø.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Flø, Brande, 18, Christen Pallesen Fløs søn.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Faderens svoger, gift med hans søster Mette.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Flø, Brande, 16, Søren Sørensen Fløs datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande, Konen Maren Sørensdatter bærer, sønnen Søren Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 22de p. T: havde Peter {Pedersen} Useltoft af 1ste kone Ane {Christensdatter} en Datter til Daaben, kaldet Zessel baaren af Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter} i Flø. Fadder Christen Pallesens Søn {Søren Christensen}, Jens Pettersen i Uhre, Søren {Sørensen} Flø. Søren {Sørensen} Fløs Datter {Ane Sørensdatter}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
Konfirmation nr. 9213
NOTITS: Faderens svogers søster bærer. Jens Pedersen er faderens bror. Søren Sørensen er faderens svoger, som er gift med hans søster Mette Pedersdatter.


Nr. 2270 1785.11.20 Boel Katrine Nielsdatter, Brandlund. FAR: Niels Lassen. MOR: Karen Jespersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, ?, Brande, Niels Lassens datter.
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Arvad, Brande, 24, Anders Jensen Arvads søn.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Arvad, Brande, Søn Jens Andersen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d: 26 p. T. havde Niels Lassen af sin første kone Karen {Jespersdatter} en Datter til Daaben kaldet Boel Katrine baaren af Henrich Petersens Datter {Ane Marie Henriksdatter, Uhre}. Fadder Hendrich Petersen og kone {Mette Pedersdatter}, Niels Lassens Datter og Anders {Jensen} Arrevads søn Jens {Andersen}.
NOTITS: Niels Lassens datter Karen *1779 er kun seks år, datteren der er fadder må være en ældre datter.


Nr. 2271 1785.12.18 Maren Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Kokborg, Thyregod, Michel Christian Olesens kone. Maaske søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Michel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Kolpen, Borup, Brande, Søren Hansen Kolpens stedsøn, se BG 3 Matr. 7A Borup. Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Moderens søster. Peder Christensen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen Kolpen, Borup, Brande, Stedsøn Knud Jørgensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d: 4de Advent havde jens jensen Borup {Boel} af sin 1ste kone Johanne {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren, baaren af Michel Christians {Olesens} kone {Mette Jensdatter} i kopborre {Kokborg, Thyregod}. Fadder Michel Christian {Olesen} faderen Jens Jensen {moderens far}, Søren {Hansen} Kolpens Søn {stedsøn: Knud Jørgensen}, Peter {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Mette Jensdatter formodet søster til moderen. Kirsten Jensdatter i Tarp er søster til moderen.


Nr. 1956 1786.01.01 Navnløs, Borup. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Fest Trinitatis blev Peter {Christensen} Boels Datter begraven 20 uger gl'}
Begravelse nr. 6224
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.


Nr. 2272 1786.01.08 Margrethe Jørgensdatter, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Moderens bror Mads Jensen Brandes kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Margrethe Madsdatter, Brande By, Brande, 18, Mads Jensen Brandes datter.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Gift med Ane Jørgensdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, 20, forældrenes søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
første Søndag efter H. 3: k. havde Jørgen {Jørgensen} Brande af første kone Maren {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Margrethe baaren af Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter} Faddere Mads {Jensen Brande} og Datter {Margrethe Madsdatter} Niels {Pedersen} Arrevad Jørgens {Jørgensen Brandes} Søn Jørgen {Jørgensen}.
Begravelse nr. 6221
NOTITS: Margrethe, 20 uger, begravet 1786 #6221. Mads Jensen er moderens bror. Niels Pedersen Arvad er gift med Ane Jørgensdatter som er søster til faderen.


Nr. 2273 1786.01.16 Maren Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen Søndergaard. MOR: Anne Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter Aagaard, ?, ?, Kort efter gift med Thomas Pedersen i Lundfod, 1790 i Brandlund.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, 17, moderens søster, Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Nørgaard, 28 aar, eller Søndergaard, 54 aar.?
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Uhre, Brande, Jacob Michelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jacob Michelsen, Uhre, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2 P: Ep: havde Jens {Thøgersen} Søndergaard i Uhre af første kone Anne Marie {Henriksdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaaren af Margrethe {Jakobsdatter} Aagaard, fadder Henrich Petersen og Datter Christen Nielsen Jakob Michelsens kone {Kirsten Jensdatter}
Begravelse nr. 6229
NOTITS: Begravet, 20 uger, 1786 #6229. Henrik Pedersen er moderen far. Ane Henriksdatter hendes søster.


Nr. 2274 1786.01.30 Anne Michelsdatter, Hyvild. FAR: Michel Pedersen Hyvild. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give, Søren Jensen Risbjergs trolovede. Søren er moderens bror.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Risbjerg, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 3: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, 17, Henrik Pedersens datter.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Datter Ane Henrikdsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 4: p: Ep: havde Michel {Pedersen} Hyvild af 1ste kone Johanne {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne baaren af Søren Jensen Riisbergs Fæstemøe {Maren Madsdatter}. Faddre Søren {Jensen} Riisberg, Søren {Pedersen} Hyvild, Mads {Jensen} Riisberg Henrich Petersens Datter {Ane Henriksdatter, Uhre}.
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Anne, 1 år, begravet 1787 #6237. Moderens bror Søren Jensen er tre uger før blevet trolovet i Give med Maren Madsdatter i Hedegaard Give, hvor de bosætter sig. Søren Pedersen er faderens bror, som er blevet ugift på gården. Mads Jensen er såvidt vides ikke familie.


Nr. 2277 1786.02.12 Anne Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Søster til faderen. Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter vel også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo Michel Pedersens bror, som er blevt ugift på gården.
FADDER Nr. 3: ? Ammen i Brandholm, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Ane? Jakobsdatter?, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsen Langkærs kone. Her antaget at være Kjeldsen, for han er allerede fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Septuagesima havde Clemen {Larsen} Hyvild af 1ste kone Maren {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne baaren af Christen {Jensen} Nørre Askiærs kone {Ane Larsdatter}, Faddre Thomas Kieldsen Langkiær Søren {Pedersen} Hyveld {Hyvild} Ammen i Holm og Thomas {Kjeldsens, ?Christensens?} kone {Ane? Jakobsdatter?}.
NOTITS: Ane Larsdatter er søster til faderen.


Nr. 1945 1786.03.07 Dødfødt, Husum. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dito Dag (2den Søndag i Faste) Peter {Poulsen} Husums Datter dødfødt.'}
Begravelse nr. 6219


Nr. 2281 1786.04.04 Mette Troelsdatter, Grarup. FAR: Troels Iversen Grarup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? ? Peder Østergaards kone, ?, Brande, Peder Østergaards kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone. Søster til moderen?
FADDER Nr. 4: Peder ? Østergaard, ?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d: 4: Apriil havde Truels {Iversen} Grarup af 1ste kone Maren {Christensdatter} en Datter til Daaben kaldet Mette, baaren af Peter Østergaards kone Faddre Christen {Nielsen} Nedergaard Lars {Hansen} Riiberg {Risbjerg} og kone {Ane Christensdatter} Peter Østergaard. {Anden skrift:} Confirm 1802.
Konfirmation nr. 9216
NOTITS: Peder Østergaard ikke identificeret, skulle være af Brande By. Måske er Christen Nielsen Nedergaard i Brandlund far til både moderen og Ane Christensdatter.


Nr. 2287 1786.05.25 Kirsten Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Nørlund, Ikast, Faderens bror Anders Pedersen Nørlunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen Nørlund, Nørlund, Ikast
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Datteren Ane Marie Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Christi Himmelfarts dag havde Peter Petersen Uhre af 1ste kone Ane {Christensdatter} en Datter til Daaben kaldet Kirsten baaren af Anders {Pedersen} Nørlunds kone, Faddre Henrik Petersen Jens Petersen Henrich Petersens Datter {Ane Marie Henriksdatter}, Jens Petersens kone {Ane Larsdatter}.
Konfirmation nr. 9217
NOTITS: Familieforhold uklare.


Nr. 2288 1786.09.03 Else Mortensdatter, Brandlund. FAR: Morten Simonsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jendatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone. Om Michel er i familie med moderen vides ikke.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Forpagters, Brande By, Brande, Præstegaardsforpagteren Niels Christensen Nyegaards kone.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: ? ? Christen Askærs kone, Askær, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs kone er Ane Larsdatter, Christen Pedersen Sønder Askærs kone er Karen Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen ? Askær, Askær, Brande, Christen Jensen i Nørre Askær eller Christen Pedersen i Sønder Askær. Konen Ane Larsdatter eller Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom: 12da p: T: havde Morten Simonsen af 2den kone Maren {Pedersdatter} en Datter til Daaben kaldet Else baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Faddre Maren {Christensdatter} Fopagters Peter {Jensen} Skræder Christen Askiers kone {Ane Larsdatter eller Karen Nielsdatter}.
NOTITS: Familieforhold uklare. Uklart om Christen Askær er Christen Jensen i Nørre Askær eller Christen Pedersen i Sønder Askær.


Nr. 2289 1786.09.03 Abelone Madsdatter, Blæsbjerg. FAR: Mads Jensen Blæsbjerg. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Flø?, Brande, Faderens søster, 27 , se FT 1787.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Flø, Flø, Brande, Faderens bror. Døber selv en datter Abelone i 1788, så en bedstemor i familien skulle hedde Abelone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Flø, Brande, Jens Jensen Fløs kone.
FADDER Nr. 3: Kirsten ? Christen Nielsen Dørslunds tjenestepige, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Hans kone er en Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Hans tjenestepige er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- dito Dag havde Mads {Jensen} Blesberg af 1ste kone Else Marie {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Abelone baaren af Søster Else {Jensdatter Flø}, Faddre Jens {Jensen} Flø og kone {Kirsten Jensdatter}, Kirsten tienende hos Christen {Nielsen} Dørslund, Peter {Poulsen} Husum.
NOTITS: Mads Jensen er bror til Jens Jensen i Flø, Brande.


Nr. 2291 1786.09.10 Johanne Jensdatter, Flø. FAR: Jens Jensen Flø. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Flø, Brande, 17, Søren Sørensen Fløs datter.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Flø, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Niels Pedersen Fløs moder, enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 13tia havde Jens Jensen i Flø af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} 2 Tvillinger til Daaben en Søn og en Datter kaldet Johanne baaren af Søren {Sørensen} Fløs Datter {Ane Sørensdatter} Faddre Niels {Pedersen} Flø, Søren {Sørensen} Flø Enken og Maren Nielsdatter.
NOTITS: Tvilling til Jens Jensen. Maren Nielsdatter er enke, måske er teksten ment som "Enken Maren Nielsdatter".


Nr. 2292 1786.09.10 Mette Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Troelsens kone i Brandlund.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Niels Pedersen Lille Sandfeld.
NÆVNT Nr. 1: Peder Troelsen, Brandlund, Brande, Konen Karen Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dito Dag havde Lars Christensen Bundgaard {Brandlund} af Første kone Ingeborg {Poulsdatter} en Datter til daaben kaldet Mette baaren af Jens Trulsens kone i Uhre Faddre Jens Truelsen {Uhre} Jens {Pedersen} Bundgaard, Peter Trulsens kone {Karen Andersdatter}, Niels {Pedersen} Lille Sandfelds Datter Kirsten {Nielsdatter}.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.


Nr. 2293 1786.12.26 Mette Jensdatter, Langkær- Lille. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter? Bundgaard, Uhre, Brande, Christen Nielsens (af og til kaldet Søndergaards) kone i Uhre.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Konen Dorthe Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Lassen Bjerre, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Juule Dag d 26 Decembr 1786 havde Jens Nielsen Greene i Lille Langkier af sin anden Kone Johanne Marie {Pedersdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Maren {Sørensdatter?} Bundgaard i Uhre, Faddere: Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, Clemmen {Andersen} Schierris, Søren {Lassen} Biere i Brandlund og Jens {Pedersen} Nørgaards kone {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Mette, 11 uger, begravet i 1787 #6238.


Nr. 1996 1787.01.01 Else Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Troelsen. MOR: Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787, ikke indført i kirkebogen. 'Peder Troelsen af Brandlund og Karen Andersdatters datter kaldet} Else.' }
Konfirmation nr. 9224
NOTITS: Konfirmeres i 1803 fra Lundfod, hvor forældrene er flyttet hen 1797. Else Pedersdatter er i FT 1801 hjemme i Lundfod. Ikke set død, ikke set gift.


Nr. 1991 1787.01.01 Johanne Jensdatter, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Væver. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787. Ikke indført i kirkebogen: 'Jens Christensen Skræder af Lilleholm og Karen Christensdatter datter kaldet} Johanne
Konfirmation nr. 9201
NOTITS: Forældrene er i Lilleholm før og efter 1787. Gift 1813 #8273 med Thomas Pedersen. Bosat Grarup.


Nr. 1994 1787.01.01 Kirsten Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Ane Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787, ikke indført i kirkebogen: 'Søren Jensen Smed af Grarups og Ane Kjeldsdatters datter kaldet Kirsten.'}
Konfirmation nr. 9230
NOTITS: Konfirmeret 1803 af Langkær, hvor moderen kom fra. Gift 1818c med Peder Mortensen *1789 Brandlund, bosat Donneruplund, Give 1834.


Nr. 2294 1787.01.07 Mette Nielsdatter, Uhre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d 7de Januar 1787 havde Peder Nielsen, Uhre af sin 2den kone Else Peders Dat: en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Store Lankier, fadderne vare: Hans Jensen og Jens Truelsen i Uhre, Niels Pedersen i Fløe og Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Mette, 4 år, begravet #6320 i 1791.


Nr. 2296 1787.02.04 Johanne Marie Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Faderens bror også Peder Pedersens kone i Uhre.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Unge, Uhre, Brande, Bror til faderen, kaldt den unge, fordi der er en anden Jens Pedersen i Uhre gift med Ane Larsdatter.
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Bjerre, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Nævnt her fordi konen Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom: Septuages: havde Peder Pedersen Brandlund af sin 1ste kone Mette PedersDat: en Datter til Daaben blev kaldet Johanne Marie, baaren af Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i Uhre Fadderne Fadderne[!]: Hendrick Pedersen og Ung Jens Pedersen i Uhre, Søren {Larsen} Biere Brandlund og Niels Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i Sandfeld store.
NOTITS: Faderens brødre er Jens Pedersen og Niels Pedersen. Søren Larsen Bjerre er gift med Ane Pedersdatter, som måske er i familie med den ene eller anden her.


Nr. 2298 1787.03.04 Martha Madsdatter , Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter Utoft, ?, ?, Søster til Maren Jensdatter Utoft i Hyvild, Clemmen Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 23, Hans Pedersen Skærlunds søn
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Brande
FADDER Nr. 5: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens kone. Faderens søster.
FADDER Nr. 7: ? Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Vel præst N. C. Clausens datter.
FADDER Nr. 8: ? Dahl, Brande By (Præstegaarden), Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nævnt for konen som fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Sønd: i Faste havde Mads Jensen i Brande af sin 1ste Hustrue Maren ChristensDat {Christensdatter} Tvillinger til Daaben en Søn blev kaldet Niels Christian, en Datter blev kaldet Martha den første baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Marie {Hansdatter}, den 2den Karen Jens Dat {Jensdatter} Utoft Fadderne Jørgen {Jørgensen} Brande, Truels {Christensen} Brande, Niels Hansen Schierlund, Søren Christensen, Niels {Christensen} Lankiers kone {Sophie Enevoldsdatter} Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Jomfru Clausen {Præst N. C. Clausens datter} og Jomfru Dahl.
Konfirmation nr. 9249
NOTITS: Maren Jensdatter, Jørgen Jørgensen Brandes kone, er søster til faderen.

LINK: Ikke antaget til konfirmation i 1804.


Nr. 2299 1787.04.14 Ane Cathrine Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Nielsdatter, Skærlund, Brande, Morten Pedersen Skærlunds kone
FADDER Nr. 4: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 1ste Søndag efter Paaske havde Peder Andersen Schierlund af sin 1ste kone Kirsten Thøges Dat: {Thøgersdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Ane Cathrine, baaren af Jens Thyggesens kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Fadderne Hans {Jensen} Smed i Brande, Peder Hansen Schierlund, Morten {Pedersen} Schierlunds kone {Ane Nielsdatter}, Jens Thygesen 3die Mands Fadder.
Begravelse nr. 6306
NOTITS: Ane Cathrine, 3 år 8 måneder, begravet #6306 i 1790. Moderens bror er Jens Thøgersen. Meningen med "3die Mands Fadder" ikke klar.


Nr. 2300 1787.04.28 Martha Nielsdatter, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand, ?, Brande, Niels Christensen Donnerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Konen Sophie Enevoldsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaard Langkærs tjenestekarl, FT 1787.
FADDER Nr. 4: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande, Konen Margrehte Elisabeth Nielsdatter Brochmand bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 3die Sønd: efter Paaske havde Niels Christensen Nygaard, Brande af sin 2den kone Karen {Maren!} Chrisens Dat {Christensdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Martha, baaren af Niels {Christensen} Donnerups kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} Fadderne Niels {Christensen} Østergaard, Truels {Christensen} Brande, Peder Christensen og Niels {Christensen} Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}. {Anden skrift:} confirmert 1803.
Konfirmation nr. 9228


Nr. 2307 1787.08.06 Mette Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Brandlund, Brande, Morten Simonsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, Jens Troelsens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Simonsen, Brandlund, Brande, Kone Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Stedsøn Niels Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Kone Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 9de Søndag efter Trinit: havde Peder Jens Skræder i Uhre af sin 1ste kone Ane Peders Dat. en Datter til Daaben, blev kalte Mette, baaren af Morten Simonsens Hustrue i Brandlund , Fadderne Peder Christensen i Uhre, Christen Pedersen Askier, Jens Truelsens Søn {stedsøn: Niels Nielsen} i Uhre og Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i bemelte Uhre. {Anden skrift:} confirm: 1804.
Konfirmation nr. 9236
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.


Nr. 2311 1787.09.02 Ane Larsdatter, Grarup. FAR: Lars Nielsen. MOR: Else Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Askær, Askær, Brande, 20, Christen Pedersen stedsøn.
FADDER Nr. 4: Anne Kjeldsdatter, Grarup, Brande, Søren Jensen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Kone Mette Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Samme dag havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste kone Else Christens Dat. en Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre; Fadderne: Christen Pedersen Askier, Søren {Jensen} Smed i Grarup, Niels Christensen Askier og Søren {Jensen} Smeds kone {Anne Kjeldsdatter}.


Nr. 2313 1787.10.21 Gertrud Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Moderens søster? Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Ikke kendt i Brandlund.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Hun er født på nabogården i Tarp, Peder Jørgensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 20de Sønd: efter Trinit: havde Jens {Henriksen} Tarp af sin 1ste kone Magrethe Jacobs Dat, en Datter til daaben blev kaldet Giertrud, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre, Fadderne Henrich {Jensen} Tarp, Anders Pedersen i Uhre, Søren Christensen Lund og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sanfeld.
Konfirmation nr. 9306
NOTITS: Mette Jakobsdatter er søster til moderen. Henrik Jensen er faderens far. Maren Christensdatter er født på den anden halvgård i Tarp.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2315 1787.12.23 Mette Olesdatter, Brandlund. FAR: Ole Jensen, Borup, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 22, Jens Hansens Vævers datter
FADDER Nr. 1: Jens Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Flø, Brande, 20, Christen Pallesens søn
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Jens Simonsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datter Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nævnt for sønnen Søren Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 4de Sønd i Advent havde Maren Christens Dat i Brandlund sit Slegfred barn til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Væverens {Jens Hansen} Datter Maren Jens Dat i Lille Holm. Faddere Jens Simonsen og Søren {Lassen} Biere i Lund {Brandlund}. Christen Pallesens Søn Søren {Christensen} i Fløe og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter} i Lund {Brandlund}. NB Barnets Fader blev ved Daaben udlagt at være Ægte og Gaard Mand Ole Jensen i Borup.{Anden skrift:} confirm: 1805.
Konfirmation nr. 9250
NOTITS: Ikke klart hvem Maren Christensdatter forældre er. I 1805 ved konfirmationen er Mette Olesdatter i Borup, men mangler i FT 1801.


Nr. 2316 1787.12.26 Ane Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Troelsens kone. Søster til moderen?
FADDER Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Faderens svoger, gift med søsteren Johanne Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen? Askær, Askær- Nørre, Brande, 31
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Risbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Konen Dorte Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2.den Juule Dag havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste Kone Mette Anders Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane, baaren af Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter} i Lund; Faddere er Michel {Pedersen} Hyvild, Peder Truelsen, Lars {Sørensen?} Askier {Nørre Askær?} og Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorte Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6322
NOTITS: Ane, 3 aar, begravet 1791 #6322. Moderens søster er Karen Andersdatter og bror Søren Andersen. Peder Troelsen er svoger til moderen. Michel Hyvilds kone Johanne Jensdatter er søster til faderen.


Nr. 2318 1788.01.06 Margrethe Sørensdatter, Dørslund. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Faderens bror Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jeppe Christensen, ?, ?
FADDER Nr. 4: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Mads Jensen Blæsbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande, Faderens bror, konen Ane Eriksdatter bærer..
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Kone Else Marie Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Søndagen efter Nyt-Aar havde Søren Nielsen i Døslund af sin 1ste kone Maren Povels Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Magrethe baaren af Christen Nielsen Kone i Døslund; Faddere: Povel {Jakobsen} Husom, Peder {Povelsen} Husom, Jeppe Christensen og Mads {Jensen} Blæsbjergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Faderens bror er Christen Nielsen. Moderens far er Poul Jakobsen, Husum og hendes bror Peder Poulsen, Husum. Mads Jensen Blæsbjerg er en nabo.


Nr. 2325 1788.03.16 Ane Benedikta Pedersdatter, Lundfod. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Harrild- Vester, Ejstrup, 31, moderens søster, Anders Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Harrild- Vester, Ejstrup, Gift med moderens søster Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Hans Andersen, Arvad, Brande, Nabo, 19, søn af Anders Jensen i Arvad.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Lundfod, Brande, Thomas Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen, Lundfod, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Palme Søndag havde Peder Christensen i Lundfod af sin 1ste Kone Karen Sørens Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Ane Benedicta, baaren af Anders Christensens Kone {Maren Sørensdatter} i Vester Harrild {Ejstrup}, Anders Christensen af bemelte Harrild {Ejstrup}, Søren Pedersen {Spillemand} i Lundfod, Hans Andersen i Arevad og Thomas Pedersens Kone {Margrethe Jakobsdatter} i Lundfod.
Begravelse nr. 6520
NOTITS: Ane Benedikta, 16, begravet fra Borup 1804 #6520. Moderen, 31, begravet efter dødfødt barn 1790 #6304. Søren Spillemand er moderens far, Maren Sørensdatter er hendes søster.


Nr. 2326 1788.03.24 Ane Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Nielsen Nørgaard. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Faderens mor. Stedfaderen Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Henning Nielsen, ?, ?, Bror til faderen. 1793 skøde paa gaard i Fjelstervang, Vorgod som svoger fra Uhre i Brande.
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 2den Paaske=Dag havde Christen {Nielsen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste Kone Ane Kierstine Niels Dat: en Daatter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Christen Pedersen Kone {Ane Henningsdatter} i Uhre. Fadderene Christen Pedersen, Jens Pedersen Nørgaard, Henning Nielszen, og Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær}.
Konfirmation nr. 9269
Vielse nr. 8094
NOTITS: Gift i nov. 1787, #8094, første barn 5 måneder senere.


Nr. 2328 1788.04.13 Ane Kirstine Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Omvraa, Sønder Omme, Christen Jensen Utofts kone. Christen er moderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Kone Ane Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 3die Søn=Dag efter Paaske havde Clemend {Larsen} Hiuvild af sin 1ste Kone Maren Jens=Datter en Daater til Daaben blev kaldet Ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jakobsdatter} fadderne Christen {Jensen} Utoft Michel {Pedersen} Hiuvild, Ander Larsz: i store Langkier og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. {Anden skrift:} Confirm 1805.
Konfirmation nr. 9251
NOTITS: Christen Jensen Utoft er moderens bror. Mikkel Pedersen er nabo på den anden halvgård i Hyvild.

LINK: Utoft familien.


Nr. 2330 1788.05.11 Maren Andersdatter, Brandlund. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Nielsdatter, Fjederholt, Rind, Hans Christensen Lunds, faderens bror, kone.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen Lund, Fjederholt, Rind, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Simonsen, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Nabo, Jens Simonsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 1ste Pintze Dag havde Anders Christensen Midtgaard i Brandlund af sin 1ste Kone Kiersten Peders Datter, en Datter til Daaben blev kaldet Maren baaren af Hans {Christensen} Lunds Kone {Ane Katrine Nielsdatter} i Fiederholt i Rind Sogn. Fadderne Hans {Christensen} Lund, Søren Christensen Midtgaard, Jens Simonsen i Lund {Brandlund} og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1805.
Konfirmation nr. 9245
NOTITS: Broderen Hans Christensen kaldet Lund er hosekræmmer i Fjederholt, Rind sogn. Søren Christensen er hjemme på Midtgaard i 1788. Jens Simonsen og kone er naboer.


Nr. 1988 1788.07.01 Kirsten Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birte Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION. Efter alder i FT 1801 født mellem januar 1788 og januar 1789; ikke indført i kirkebogen: 'Christen Thomsen af Alkærlund og Birte Nielsdatters datter kaldet Kirsten
NOTITS: Alle andre børn født i Alkærlund fx Ane Marie *1784 og Birte *1794.


Nr. 1984 1788.07.01 Anne Jensdatter, Flø?. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: efter alder i FT 1801 født i 1788c, ikke indført i kirkebogen: 'Jens Nielsen Grene af Flø? og Johanne Marie Pedersdatters datter kaldetAnne.'}
NOTITS: Hun ses i FT 1801 i Lille Tykskov, Ejstrup ved forældrene 12 år gammel. I 1787 ses forældrene i Lille Langkær, 1790 i Flø. Datoen den 1. juli er antaget som midt i året.


Nr. 2332 1788.07.27 Abelone Jensdatter, Flø. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter Volsgaard, Volsgaard, Snejbjerg, 18, Jens Thuesens datter.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Vestergaard, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 10ne post Trinit havde Jens Jensen i Fløe, af sin første Kone Kiersten Jens Datt: en Datter til Daaben blev kaldet Abelone baaren af Jens Thuesens Daatter Mette {Jensdatter} Wolsgaard {Volsgaard, Snejbjerg}, Fadderne Povel {Jakobsen} Huusum Peder {Poulsen} Huusom og Niels Pedersen i Fløe og Søren {Sørensen} Vestergaard Kone {Mette Pedersdatter} ibidem.
NOTITS: Familien flyttede 1789c til Tornvig Arnborg. Moderen Kirsten Jensdatter døde der 1791, skifte.


Nr. 2336 1788.10.05 Ane Kirstine Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Moderens mor. Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo, konen Ane Kirstine Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 32, moderens bror. Ane Larsdatters søn med Søren Lassen †1772c.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Nabo. Christen Nielsen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Askær- Nørre, Askær- Nørre, Brande, Moderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Samme Dag havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, af sin første Kone Dorthe Sørens Dat: en Daatter til Daaben blev kaldet ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Nør=Aaskiers Kone {Ane Larsdatter}, Fadderne Christen Pedersen og Christen Nielsen Nørgaard i Uhre, Lars Sørensen Aaskier og Christen {Nielsen} Nørgaards Kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Ane Kirstine, 5 uger, begravet i 1788 #6272. Moderens mor Ane Larsdatter, stedfar Christen Jensen og bror Lars Sørensen er tilstede.


Nr. 2337 1788.12.28 Mariane Pedersdatter, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter, ?, Brande, 29, Peder Troelsens søster, tjener FT 1787 ved Anders Jensen i Arvad. Vel gift 1792 med Peder Iversen i Lundfod.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Sønd. imell. Juul og Nyt=Aar=Dag havde Peder Truelsen i Borup af sin 2den Kone Karen AndersDatter en Datter til daben blev kaldet Mariane baaren af Karen Truels Datter Manden Sødster Fadderne Mads {Jensen} Riisberg Christen Sørensen {Hjuler} og Knud {Jørgensen} Økier begge af Borup og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet, 5 år, 1794 #6368. Forældrene FT 1787 i Brandlund. Karen Troelsen faderens søster. Johanne Jensdatter Boel nabo.


Nr. 2340 1789.02.01 Mette Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Christensen Møller. MOR: Ane Marie Olesdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Uhre?, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Dynes Larsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen ? Bundgaard, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Maren Halvorsdatter, Brande By, Brande, Moderens fars søster. Enke efter degnen Christen Ottesen Høyer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 4de Sønd: efter H: 3. Kong: D: havde Christen {Christensen} Møller i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Ols Datt: en Datter til Daaben blev kaldet Mette baaren af Maren Ols Dattter Koenens Sødster, Fadderene Hans {Jensen} Smed, Dynes Larssen, Christen Bundgaard alle af Uhre og Degne Enken {Maren Halvorsdatter} i Brande.-
NOTITS: Moderens søster Maren Olesdatter bærer. Moderens far Ole Halvorsen er bror til Maren Halvorsdatter


Nr. 2341 1789.02.01 Maren Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? ? Jens Nielsens enke, Brande By, Brande, Jens Nielsen nævnt i skattemandtallet 1763, vel død 1763-73. Mads Jensen Brandes far. Enken ikke set begravet i Brande.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, 17, Peder Jørgensens søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps, bror til moderen, kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Kone Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme Dag havde Niels {Nielsen} Organist efter 1ste Hustrue Johanne Christens Daat: en Daatter til Daaben blev kaldet Maren baaaren af Jens Nielsens Enke {navn ikke kendt} i Brande, Fadderne Jens {Pedersen} Nørgaard Christen {Nielsen} Nørgaard og Christen Pedersen i store Sandfeldt og Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.-
Konfirmation nr. 9255
NOTITS: Jens Nielsen nævnt i skattemandtallet 1763, vel død 1763-73. Mads Jensen Brandes far. Christen Nielsen og Christen Pedersen er naboer. Peder Christensen Tarp er bror til moderen.


Nr. 2343 1789.03.08 Ane Katrine Hansdatter, Brande By. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 5: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Hans tjenestekarl Peder Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 2den Sønd: i Faste havde Hans Jensen Smed i Brande af sin 1ste Kone Mette Anders Dat: en Datter til Daaben blev kaldet Ane Cathrin baaren af Mads {Christensen} Handerups Kone {Mette Andersdatter} i Brande, Fadderene Mads {Christensen} Handerup, Niels {Christensen} Østergaards Karl Peder Christensen og Otte Sørensen i Uhre, og Truel {Christensen} Brandes Kone {Mette Christensdatter}- {Anden skrift:} confirm: 1805.
Konfirmation nr. 9246


Nr. 2344 1789.03.08 Ane Thomasdatter, Langkær- Store. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Anders Christenens kone
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Skerris, Brande, Clemmen Andersens karl?
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsens kone
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Samme Dag havde Thomas Christensen i store Langkier af sin 1ste Kone Sidsel Jens Datter en Datter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Anders Christensens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Fadderne Clemen {Andersen} Schieris Christensen {fejl for: Christen} Christensen {maaske tjenestekarl} i Schierris, Anders Larsen i store Langkier og Anders Larsens kone {Ane Christensdatter}. {Anden skrift:} 1805 confirm.
Konfirmation nr. 9247


Nr. 2345 1789.03.15 Karen Ane Sophie Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Clemmensen, Hvejsel. MOR: Ane Kirstine Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Knudsdatter, ?, ?, Moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 3die Sønd: i Faste havde Natmanden Niels Clemensen af Hvejsel Sogn ved at gaae om, at betle med sin Hustrue Ane Kierstine Hans Datter, der paa Reysen ved at laane Huus om Natten giorde Barsel i Uhre af bemeldte sin Hustrue en Daatt: til Daaben her i Brande Kirke, blev kaldet Karen Ane Sophie baaren af konens Mode Maren Knuds Datter Fadderne.
Konfirmation nr. 9247
NOTITS: Ingen faddere angivet, tom plads i kirkebogen.


Nr. 2347 1789.03.22 Ane Laustdatter, Uhre. FAR: Laust Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Dorthe Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen ? Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Konen Ane Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Samme Dag blev her i Kirken døbt et slegfred Barn hvis fader blev udlagt at være Laust Nielssen fød i Uhre som tiener i Sem Sogn i Munchegaard Øster Ribe Moderen Maren Christens Datt: Barnet blev kaldet Ane baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre. Fadderne Jens {Pedersen} Nørgaard, Christen Bundgaard, Otte Pedersen og Christen {Nielsen} Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter}.


Nr. 2352 1789.04.19 Ane Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Nedergaard. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Grarup, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Troels Iversen Grarups kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen Grarup, Grarup, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Samme Dag havde Lars {Christensen} Nedergaard i Brandlund af sin 1ste kone Ane Jens Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Søren Christensens kone {Birte Jensdatter} i Grarup, Fadderne Christen {Christensen} Nedergaard, Søren {Christensen} Grarup, Peder Christensen i Brande {By} og Truels {Iversen} Grarups kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Søren Christensen er bror til faderen. Christen Christensen er faderens far.


Nr. 2353 1789.05.03 Sidsel Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Uhre, Brande, 22, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Brandlund, Brande, Anders Christensen Midtgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 3die Sønd: efter Paaske havde Lars {Christensen} Bundgaard af sin 1ste kone Ingeborg Povels Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Sidse baaren af Mandens Syster Else Christensdatter i Uhre. Fadderne Jens Truelsen {Uhre}, Christen Bundgaard i Uhre, Christen {Pedersen} Bierre i grarup og Anders {Christensen} Midtgaards kone {Kirsten Jensdatter}.
Begravelse nr. 6310
NOTITS: Sidsel, 1½ aar, begravet 1790 #6310. Else Christensdatter er faderens søster. Faderen maa være født i Uhre.


Nr. 2356 1789.05.17 Christiana Nielsdatter, Borup. FAR: Niels Christensen Stenkløver. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jørgensdatter, Borup, Brande, Knud Jørgensen Økærs søster.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Borup, Brande, Kone Karen Andersdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Han har samme maaned solgt sit husmandssted i Brandlund og er flyttet til Borup.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Borup, Brande, Peder Troelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Samme Dag havde Niels Christensen Steen Klyver i Borup af sin 1ste kone Mette pedersd Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Christiana baaren af Knud Jørgensens Syster i Økier, Else Marie {Jørgensdatter}; fadderne Peder Truelsen, Søren {Lassen} Biere, Knud {Jørgensen} Økier og Peder Truelsens kone {Karen Andersdatter}.
NOTITS: Alle er naboer. Niels Stenkløver er kommet fra et andet sogn.


Nr. 2358 1789.06.14 Karen Sørensdatter, Brandlund. FAR: Søren Simonsen. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Jens Simonsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Brandlund, Brande, Morten Simonsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 1ste Sønd: efter Trinit: havde Søren Simonsen i Brandlund af sin 1ste kone Maren Hennings Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Jens Simonsens kone {Mette Jensdatter} i Brandlund Fadderne Jens Simonsen, Morten Simonsen, Johan Jørgensen alle af Brandlund og Morten Simonsens kone {Maren Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6285
NOTITS: Karen, 14 uger, begravet 1789 #6285. Der mangler bevis for at Søren, Jens og Morten skulle være brødre. Johan Jørgensen er nabo.


Nr. 2360 1789.07.05 Karen Larsdatter, Grarup. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster. Christen Pedersen Sønder Askærs steddatter.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Vestergaard, Grarup, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande, Nabo. Glasøe fra skøder.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Skerris, Brande, 29, har lige faaet skøde paa Skerris 2A. Anders Larsen søn.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Hans Jensen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Steddatter Karen Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. 4de Sønd: efter Trinit: havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste kone Else {Elles} Christens Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Askiers Datter {steddatter} Karen {Christensdatter}, Fadderne Niels {Larsen} Vestergaard, Ole Jensen {Glasou} Grarup, Lars Andersen Schierris og Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}.
NOTITS: Moderens søster Karen Christensdatter bærer. Niels Larsen er faderens far. Ole Jensen Glasou er nabo.


Nr. 2361 1789.07.05 Ane Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, 26, Palle Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Steddatter Anne Kirstine Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Samme Dag havde Peder Nielsen i Uhre af sin 2den Kone Else Peders Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane, baaren af Palle {Pedersen} Fasterholts Datter {steddatter: Anne Kirstine Jensdatter, 26} Arenborg Sogn, Fadderene Hans {Jensen} Smed {Uhre}, Jens Truelsen Uhre, Niels Pedersen Fløe og Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Palle og Niels Pedersen er brødre til moderen. Mette Nielsdatter måske nabo.


Nr. 2362 1789.07.19 Karen Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Michel Kristian Olesen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Kokborg, Thyregod, Michel Kristian Olesens kone, søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. 6te Sønd: efter Trinit: havde Jens {Jensen} Boel i Borup af sin 1ste kone Johanne Jens Dat. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaret af Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Fadderne Michel Christian {Olesen} Kolkeborg {Kokborg, Thyregod}; Peder Truelsen og Knud {Jørgensen} Økier, begge af Borup, og Miechel Christians {Olesens} kone {Mette Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9267
NOTITS: Kirsten Jensdatter er søster til moderen.


Nr. 2363 1789.08.02 Ane Eriksdatter, Sandfeld- Bjerre. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Christen Mikkelsen (bror til Erik Larsens første kone Anne Michelsen, som denne datter er opkaldt efter) Toksvigs kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Lassens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Konen Ane Marie Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. 8de Sønd: efter Trinit havde Erick {Larsen} Biere af sin 2den kone Ane Sørens Dat. 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Christen {Michelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter}, Arnborg Sogn, Fadderne Clem {Clemmen Andersen} Schierris, Anders Lassen i Lankier, Jens Pedersen i Uhre og Anders Lassens Kone {Ane Christensdatter} i [store?] Lankær.
Konfirmation nr. 9261
NOTITS: Opkaldt efter faderens første kone Anne Michelsdatter, hvis bror Christen Michelsens kone Ane Marie Pedersdatter bærer.


Nr. 2364 1789.09.20 Ane Marie Sørensdatter, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsen, moderens bror, Husums kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Dørslund, Brande, 56, Nabo Hans Pedersens far? 1787 i Tornvig, Arnborg.
FADDER Nr. 3: Peder Brejl, ?, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Dørslund, Brande, Nabo. Hans Pedersen Tornvigs kone i Dørslund.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Husum, Brande, Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Dørslund, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder. Hans Pedersen kom fra Tornvig til Dørslund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
28. 15de=Sønd efter Trinit havde Søren {Nielsen} Over Døslund af sin 1ste kone Maren Povels Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane Marie, baaren af Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}, fadderne Poul {Jakobsen} Husom, Peder Hansen i Døslund, Peder Brejel og Hans {Pedersen} Tornvigs {i Dørslund} kone {Ane Larsdatter}.
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Peder Poulsen er moderens bror. Peder Hansen er vel naboen Hans Pedersens far


Nr. 2366 1790.03.10 Johanne Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Faderens søster. Christen Sørensen Skyttes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Eskildsen Wolling, Harrild- Lille, Brande
FADDER Nr. 3: Jonas Eriksen Harrild, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Faderens datter af første ægteskab. Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Vovlund, Rind, Konen Lene Eriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d. 10 Martii havde Erick Jensen i Harild, af sin 2den kone Inger Sørensdatter en Datter til daaben blev kaldet Johanne baaren af Christen {Sørensen} Schiøttes kone {Karen Jensdatter} i Mellem hariild. faderne ditto Christen Schiøtt, Christen {Eskildsen} Wolling {Lille Harrild}, Jonas {Eriksen} Harrild og Peder Christensens kone {Lene Eriksdatter} i Voilund {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Christen Skyttes kone Karen Jensdatter er faderens søster. Christen Wolling er en nabo. Lene Eriksdatter er faderens datter af første ægteskab.


Nr. 2370 1790.04.05 Margrethe Clemmensdatter, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: Kirstine Andersdatter Alle, Brande By, Brande, Præsten Jens Breums kone
FADDER Nr. 1: Bertel Jakobsen, Jelling- Vester, Jelling, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen Skerris, Skerris, Brande, 19, faderens søn.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Erik Larsen Bjerres kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Frederiksen Breum, Brande By (Præstegaarden), Brande, Konen Kirstine Andersdatter Alle bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande, Konen Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Ande paaske dag havde Clemand Skierris af sin 3die kone Ane Thomasdatter en Datter til Daaben blev kaldet Magrethe, baaren af Præsten Hr. {Jens Frederiksen} Breums hustrue {Kirstine Andersdatter Alle} faderne Bertel Jacobsen af V. Jelling Anders Lassen i store Langkiær, Peder {Clemmensen} Schieris og Erick {Larsen} Bieres Kone {Ane Sørensdatter}.
Konfirmation nr. 9252
NOTITS: Moderen havde tjent i præstegaarden, da hun blev gift med faderen. Bertel Jakobsen er moderens stedfar. Peder Clemmensen er faderens søn. Anders Lassen en slags nabo.


Nr. 2372 1790.04.18 Ane Pedersdatter, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Faderens bror Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen, Harrild, Brande, En slags nabo, lidt længere væk.
FADDER Nr. 3: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens søster, Søren Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Samme dag havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin 1ste kone Ane Christensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Jens Pedersen kone {Ane Larsdatter} i Uhre faderne Anders Christensen Døslund Erick Ericksen i Harild Christen Pallesen i Fløe og Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter} i Fløe.
Konfirmation nr. 9266
NOTITS: Faderens bror Jens Pedersens kone bærer. Anders Christensen og Erik Eriksen er nære og lidt fjernere naboer. Mette Pedersdatter er faderens søster.


Nr. 2374 1790.05.02 Sidsel Jensdatter, Borup. FAR: Jens Simonsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, ?, Brande?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Borup, Brande, Peder Troelsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 2de Søndag efter Paaske havde Qvinden Kiersten Jensdatter af Boerup sin Slefred Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel Barnets fader blev udlagt at være Jens Simonsen i Brandlund, baaren af Moderens Søster Karen Jensdatter faderne Peder {Jensen} Skræder i Uhre Peder Troelsen og Knud {Jørgensen} Økier i Borup og Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
Konfirmation nr. 9265
NOTITS: Moderens søster Karen Jensdatter. Folketællingen har ingen Kirsten Jensdatter i Borup 1787 tre år før.


Nr. 2375 1790.06.13 Bodil Marie Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Pedersen Sognefoged. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Madame Kjærsgaard, gift med Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Uhre, Brande, Ikke faderens søster, hendes far er Peder Christensen ikke Pedersen. Peder Jensen Skræders kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Konen Karen Mortensdatter Skaarup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande, Konen Ane Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 2den post Trin: havde Peder Pedersen Sognefoget i Uhre a fsin 1ste kone Anne Christensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Bodild Marie, baaren af Madame Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} paa Brandholm faderne Niels Pedersen Store Sandfeld, Jens Pedersen lille Sandfeld Christen Nielsen i Døslund og Peder {Jensen} Skræders kone {Ane Pedersdatter} i Uhre. [Ande skrift:] confirm 1807.
Konfirmation nr. 9264
NOTITS: Niels og Jens Pedersen er faderens brødre. Ane Pedersdatter en nabo.


Nr. 2377 1790.07.18 Dorthe Nielsdatter, Sandfeld-Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Otte Pedersens, faderens bror, kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Nørlund, Ikast, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Nørlund, Ikast, Anders Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Otte Pedersen, Lundfod, Brande, Konen Inger Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Pedersen, Nørlund, Ikast, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 7de p. Trin havde Niels Pedersen i Stor Sandfeld af sin 1ste kone Kiersten Troelsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Dorthe baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i lundfoed faderene Peder Pedersen [Nørlund] Jens Pedersen lille Sandfeld Jørgen Troelsen Store Sandfeld, og Anders Pedersens kone {Maren Pedersdatter} i N[ør]lund. {Anden skrift:} confirm 1808.
Konfirmation nr. 9289
NOTITS: Otte, Peder, Jens og Anders Pedersen er faderens brødre. Jørgen Troelsen er moderens bror.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2382 1790.10.10 Bodil Margrethe Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Marie Jensdatter, Dørken, Thyregod, Moderens søster, begge født i Lilleholm, Brande. Ole Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ole Iversen, Dørken, Thyregod, Svoger til moderen, gift med hendes søster.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. 19de p: Trin: havde Lars Christensen Winding af sin 2den kone Maren Jensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Boel Magrethe baaren af Ole Iverssen kone {Sidsel Marie Jensdatter} i Dørchen {Thyregod} faderne Jens Hansen Vever Ole Iversen i Dørchen {Thyregod}. Christen {Hansen} Kragsig og Christen {Hansen} Kragsigs kone {Johanne Jensdatter}.
NOTITS: Sidsel Marie Jensdatter er søster til moderen, begge født i Lilleholm. Jens Hansen Væver er deres far. Ole Iversen er Sidsel Maries mand.


Nr. 2383 1790.10.31 Ane Margrethe Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Simonsen. MOR: Mette Christoffersdatter.
BÅREN AF: Kirstine Andersdatter Alle, Brande By, Brande, Præstens Jens Frederiksen Breums kone.
FADDER Nr. 1: Søren Johansen Busch, Ulkær Mølle, Give, Gift tre uger før i Give med en enke Else Gulberg Havens i Ulkær Mølle. Han var før i Lille Langkær.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Borup, Brande, Niels Christensen Stenklyvers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Frederiksen Breum, Brande By (Præstegaarden), Brande
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Stenklyver, Borup, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 22 de p: Trin: havde Jens Simonsen i Brandlund af sin 1ste kone Mette Christoffersdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Magrethe baaren af Præstens {Jens Frederiksen Breum} kone Madame Breum {Kirstine Andersdatter Alle} faderene Sign: Søren {Johansen} Busch, Niels Jensen og Anders {Christensen} Mitgaard begge af Brandlund, og Niels {Christensen Stenklyver} Steenhugers kone {Mette Pedersdatter}.
NOTITS: Mest naboer.


Nr. 2386 1790.12.26 Maren Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Thøger Jensen, Lillebrande, Sønder Omme, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Faderens svoger, gift med hans søster Kirsten Thøgersdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersens kone, nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 2den Juule Dag havde Jens Thygesen i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Hendrichs Dat. 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund; Fadderne Thøger Jensen i Lille Brande {Sønder Omme}, Peder Andersen i Schierlund, Peder Pedersen i Uhre, og Peder Pedersen Kone {Ane Christensdatter} ibidem.
NOTITS: Thøger Jensen er far til faderen. Kirsten Thøgersdatter er søster til faderen. Peder Pedersen sognefoged er nabo.


Nr. 2388 1791.01.09 Karen Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Eriksen Harrild. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Erik Jensen, Harrild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Peder Pedersen Usseltofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 1ste Sønd: efter H: 3 Kongers Dag havde Erick Ericksen Harrild af sin 1ste Kone Ane Sørens Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Pige Johanne Christens Dat: i Brande, Fadderne Peder Pedersen Usseltoft, Troel Christensen i Brande, Erick Jensen Harrild og Peder {Pedersen} Usseltofts kone {Ane Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
Konfirmation nr. 9262
NOTITS: Mest naboer.


Nr. 2391 1791.01.23 Ane Poulsdatter, Risbjerg. FAR: Poul Jensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Nabo. Lars Hansen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Askær- Sønder, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Svoger til moderen, gift med hendes søster Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Lars Hansen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Grarup, Brande, Christen Pedersens steddatter i Sønder Askær, datter af moderens søster Karen Nielsdatter og Poul Jensen Risbjergs afdøde bror Christen Jensen. Lars Nielsens kone i Grarup.
NÆVNT Nr. 1: Lars Nielsen, Grarup, Brande, Konen Elles Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Samme Dag havde Povel Jensen i Riisberg af sin 2den Kone Mette Niels Dat 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Lars {Hansen} Riisbers Kone {Ane Christensdatter}; fadderne Peder Nielsen og Christen Pedersen Sønder Askier, Lars Hansen Riisberg og Lars Nielsens Kone {Elles Christensdatter} i Grarup.
Konfirmation nr. 9268
NOTITS: Lars Hansen og Ane Christensdatter er naboer i Risbjerg, resten familie. Peder Nielsen og Karen Nielsdatter (mand Christen Pedersen og datter Elles Christensdatter) er søskende til moderen. Karen Nielsdatter var første gang gift med Christen Jensen, som var bror til faderen.


Nr. 2392 1791.01.30 Dorthe Christensdatter, Dørslund. FAR: Christen Nielsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Nabo, ikke set som familie. Otte Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Bror til Otte Pedersen.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Søren Nielsen Dørslunds kone. Svigerinde til hans bror, faderen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Nabo, ikke set som familie. Otte Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 4te post Epipha: havde Christen Nielsen i Døslund af sin 2den kone Ane Reicks Dat; 1 Datter til Daaben blev kaldet Dorthe, baaren af Ottes {Pedersens} Kone i Lundfoed, Fadderne Otte Pedersen Lundfoed, Peder Pedersen Uhre, Anders Christensen Døslund og Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
NOTITS: Faderens bror Søren Nielsens kone Maren Poulsdatter er fadder. Anders Christensen er nabo. Lundfod er nabo til Dørslund.


Nr. 2393 1791.01.30 Ane Marie Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Niels Jensen Kjærsgaards kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Hyvild, Brande, Naboen Michel Pedersens bror.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 5: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Konen Karen Mortensdatter Skaarup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme dag havde Clemen Hyveld af sin 1ste Kone Maren Jens Dat: 1 Datter til Daaben blev kalet[!] Ane Marie baaren af Mad: Kiersgaard paa Brandholm, Fadderne Christen {Jensen} Utoft i Omvraae, Søren {Johansen} Busk i Ulkier Mølle {Give}, Søren Pedersen i Hyvild og Truels {Christensen} Brandes Kone {Mette Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1808.
Konfirmation nr. 9288
NOTITS: Moderens bror Christen Jensen Utoft i Omvraa Sønder Omme er fadder. Standspersonerne Mad. Kjærsgaard og Søren Busch skal vel glænse.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 1942 1791.01.30 Dødfødt, Grarup. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup dødfødte barn..'}
Begravelse nr. 6315


Nr. 2394 1791.02.13 Ane Marie Jespersdatter, Arvad Mølle. FAR: Jesper Nielsen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Pedersdatter Nørskov, Remme, Ikast, Moderens stedmor. Jens Leths kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Christian Nielsen Møller, Sunds By, Sunds, Vandmøller
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Jespersdatter Schmidt, Lundfod, Brande, Jens Pedersen Lunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Leth, Remme, Ikast, Konen Anne Katrine Pedersdatter Nørskov bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 6te post Epiphan: havde Esper {Jesper} Nielsen i Arrevad Mølle af sin 1ste Kone Ane Jens Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af Jens Leths Kone {Anne Katrine Pedersdatter} i Remmer {Remme} i Ikast Sogn; Fadderne Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Jens {Christian Nielsen} Møller i Sunds Mølle, Jens {Nielsen} Kiersgaard paa Brandholm og Jens {Pedersen} Lunds kone {Karen Jespersdatter Schmidt}.
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Ane Marie, 3 år , begravet 1794 #6373. Moderens mor Anne Katrine Pedersdatter Nørskov og far Jens Sørensen Leth. Jens Pedersen Lund er en nabo. Jens Kjærsgaard er en standsperson.


Nr. 2398 1791.05.04 Birgitte Cicilia Jensdatter Breum, Brande By. FAR: Jens Frederiksen Breum. MOR: Kirstine Andersdatter Alle.
BÅREN AF: Kirstine Marie Koch, ?, Rind, Mogens Ottesen Lassens, præst i Rind, kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Mortensen Skaarup, Hygild- Vester, Rind
FADDER Nr. 2: Niels Graversen Syndergaard, Kjærsgaard, Snejbjerg
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Datter Johanne også fadder.
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter Kjærsgard, Brandholm, Brande, Datter af Niels Jensen Kjærsgaard.
NÆVNT Nr. 1: Mogens Ottesen Lassen (Præstegaarden), Rind, Konen Kirstine Marie Koch bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Onsdagen d 4de Maj havde Præsten Jens {Frederiksen} Breum af sin 1ste Kone Kirstine Anders Datter Alle 1 Datter til Daaben blev kaldet Birgitte Cicilia, baaren af Hr. {Mogens Ottesen} Lassens kone {Kirstine Marie Koch} i Rind Præstegaard: Fadderne sr. Jacob {Mortensen} Schaarup i Vester Hygild, Sr. Niels {Graversen} Syndergaard Kiersgaard, sr. Niels Kiersgaard paa Brandholm og Jomfru Johanne Nielsdatter Kiersgaard.


Nr. 2399 1791.06.26 Marie Christensdatter, Lundfod?. FAR: Christen Olesen Smed, Amtrup- Neder, Snejbjerg. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Olesdatter Ole Vestergaards datter, Ejstrup By?, Ejstrup, Ole Vestergaards datter. Kunne være Ole Mikkelsen og datteren Else, 34.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Lundfod, Brande, 17, vel moderens bror, tjenestekarl i Lundfod, hvor de boede i 1787.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersen Sognefogeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Foged, Uhre, Brande, Sognedfoged, konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 1ma post Trinit: havde Qvinde Ane Thomas Dat sit Slegfred barn til Daaben blev kaldet Marie, hvis Fader da blev udlagt at være en ung karl Christen Olesen Smed af Profession i Neder Amtrup Sniberg Sogn Hammerum Herred, baaren af Ole Vestergaards Datter i Eistrup. Fadderne Thomas Pedersen i Brandlund, Niels Thomesen i Lundfod, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Peder {Pedersen} fogeds {sognefogeds} Hustrue {Ane Christensdatter} ibidem.
NOTITS: Forældrene bliver gift i oktober 1791 #8112.


Nr. 1987 1791.07.01 Mette Christensdatter Wolling, Harrild- Lille. FAR: Christen Eskildsen Wolling. MOR: Karen Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1801 født i 1791 Ikke indført i kirkebogen, Christen Eskildsen Wolling af Lille Harrild og Karen Thomasdatters datter kaldet Mette .}
Konfirmation nr. 9302
NOTITS: Tilnavn Wolling i konfirmationen. Forældrene får Thomas født 1789, Eskild født 1794 begge født i Lille Harrild, så der er ingen tvivl om deres bodsted i 1791. I FT 1801 er Mette Christensdatter 10 år; hun konfirmeres 1809 som 17 årig #9302. 1. juli er en antaget dato midt i året.


Nr. 2400 1791.07.17 Bodil Margrethe Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birthe Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensen Karstofts datter.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel er gift med Anne Jensdatter, familiebånd ikke set.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 18, søn af Christen Hansen, nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Nabo. Peder Poulsen Husums kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom: 4te post Trinit: havde Christen Thomsen i Algierlund af sin 1ste Kone Birthe Niels Dat, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Bodil Margrethe, baaren af Terkel {Jensen} Castofts Datter {Else Jensdatter}; Fadderne Terkel {Jensen} Castoft, Thomas {Christensen} Algierlund, Jens {Christensen} Kragsig, og Peder {Poulsen} Husums Kone {Maren Jensdatter}.
Begravelse nr. 6329
NOTITS: Bodil Margrethe, 3 uger, begravet 1791 #6329. Thomas Christensen er faderens far. Man skulle tro Terkel Jensen ville være i familie med faderen eller moderen.


Nr. 2403 1791.08.28 Margrethe Nielsdatter, Grarup. FAR: Niels Jensen Grene. MOR: Edel Christensdatter Vipskov.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Vipskov, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Korporal, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: ? Niels Korporals kone, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Troelsen, Grarup, Brande, 16, Troels Iversens søn.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Søn Søren Troelsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Samme Dag havde Niels {Jensen} Greene i Grarup af sin 1ste Kone Edel Christens Dat: {Vipskov} 1 Datter til Daaben blev kaldet Magrethe, baaren af Konens Syster Maren Christens Datter {Vipskov} Fadderne Niels Corporal, Søren {Christensen} Nørgaard, Truels Iversen Søn Søren {Troelsen} og Niels Corporals Kone, alle af Grarup.
Konfirmation nr. 9263
NOTITS: Tilnavnet Grene arvet fra stedfaderen Jens Nielsen Gren også i Grarup.


Nr. 2405 1791.10.23 Maren Jensdatter, Flø. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anna Nielsdatter, Grene, Arnborg, Faderens søster, Mads Christensen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Vestergaard, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Grene, Grene, Arnborg, Konen Anna Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Flø, Brande, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Samme Dag [Dom XVIII va = p. Trinit:] havde Jens {Nielsen} Greenes Fløe af sin 2den Kone Johanne Marie Peders Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mads {Christensen} Greenes Kone {Anna Nielsdatter} i Arnborg Greene; Fadderne Søren {Sørensen} Vestergaard, Christen Pallesen begge af Fløe, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Niels Pedersens Kone {Maren Nielsdatter} i Fløe.
Konfirmation nr. 9299
NOTITS: Faderen stammer fra Grene, Arnborg, hvor hans søster Anna Nielsdatter har overtaget gården med hendes mand Mads Christensen.


Nr. 2408 1791.12.11 Ane Katrine Pedersdatter, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Borup?, Brande, Tjenestepige
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Grarup, Brande, Mulig bror til moderen, som er født i Risbjerg.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Søren Overgaards kone, Borup, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Søren Overgaard, Borup, Brande, Ikke identificeret, men evt. Søren Nielsen Overgaard ikke af Borup men af Dørslund, hvis kone er Maren Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 3die Søndag i Advent havde Peder Truelsen i Borup af sin 3die kone Maren Anders Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane Katrine baaren af Pigen Karen Jens Datter, faderne Peder Andersen Grarup, Jens {Jensen} Boel, Knud {Jørgensen} Økier og Søren Overgaards kone alle af Borup.
Begravelse nr. 6333
NOTITS: Anne Katrine, 4 uger, begravet 1792 #6333. Jens Jensen Boel, Knud Jørgensen er naboer.


Nr. 2411 1792.01.29 Ane Hansdatter, Brande By. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Mads Christensen Hannerups kone. Vel familie.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande, Tidligere nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, ?, Brande, Maaske Niels Christensen Langkærs tjenestekarl fra FT 1787 og følgende år.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 4de Søndag efter H. 3 kong: Dag havde Hans {Jensen} Smed i Brande af sin 1ste kone Mette Anders Datter 1 Datter til Daaben blev kaldetAne, baaren af Mads {Christensen} hanerups kone {Mette Andersdatter} i Brandlund; fadderne Mads {Christensen} Hannerup, Niels {Christensen} Nygaard, Peder Christensen og Truels {Christensen} Brandes kone.
Begravelse nr. 6335
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. Familieforholdet synes at være: Anders Pedersen Sønder Omme og Skærlund havde mindst tre børn: Anders Pedersen, som får gården i Skjærlund, Mette Andersdatter gift med Mads Christensen Hannerup og igen en Mette Andersdatter gift med Hans Jensen Smed i Brande By.


Nr. 2413 1792.02.19 Mette Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens tjenestepige i Uhre. Ikke set i FT 1787. Mulig er Johanne Sørensdatter *1776 #2056 i Lundfod af Søren Lassen, som ville være 16.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, 22, Jens Pedersens stedsøn, mor Ane Larsdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Bundgaard, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Hans tjenestepige Johanne Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Fastelavns Søndag havde Laust {Christensen} Bundgaard i Brandlund af sin 1ste kone Ingeborg Povels Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Jens Truelsens Pige i Uhre Johanne Sørensdatter, fadderne Jens Thygesen og Otte Sørensen, Christen Bundgaard alle af Uhre og Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}.
NOTITS: Mærkeligt at der ingen faddere er fra Brandlund, de er næsten alle fra Uhre. Lars Christensen Bundgaard er født i Uhre.


Nr. 2414 1792.02.26 Kirsten Eriksdatter, Sandfeld- Bjerre. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Lassens, vel bror til faderen, kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 1ste Sønd: i Faste havde Erick Lassen i Biere af sin 2den kone Ane Sørens Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Kirsten, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St. Lankier fadderne Jens Pedersen i Uhre, Clemen {Andersen} Schierris, Anders Lassen i St. Lankier og Clemen {Andersen} Schierris kone {Ane Thomasdatter}.
Konfirmation nr. 9300
NOTITS: Anders Larsen er vel faderens bror.


Nr. 2417 1792.04.09 Johanne Clemmensdatter, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: Ane Clemmensdatter, Skerris, Brande, 24, Ane, Faderens ældste datter.
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsens kone.
FADDER Nr. 4: Lars Andersen Skerris, Skerris, Brande, Faderens søster Dorthe Andersdatters søn. Dorthe gift med Anders Larsen i Skerris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 2=den Paaske Dag havde Clemen {Andersen} Schierris af sin 3die kone Ane Thomas Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Johanne, baaren af hans ældste Daatter Ane {Clemensdatter}; fadderne Erick {Larsen} Biere, Anders Lassen st. Lankier, Lars Andersen Schierris og Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St: Lankier.
NOTITS: Faderens datter Ane af første ægteskab bærer. Lars Andersen er faderens søster Dorthes søn med Anders Lassen i den anden gaard i Skerris.


Nr. 1943 1792.04.09 Dødfødt, Grarup. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6338


Nr. 2418 1792.04.22 Bodil Nielsdatter, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Margrethe Nielsdatter, Brande By, Brande, 14, faderens ældre datter. I FT 1787 Bodil Marie.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande, Nabo. Troels Christensens tjenestekarl?
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Nabo. Troels Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 2den Sønd. efter Paaske havde Niels {Christensen} Nygaard i Brande af sin 2den kone Maren Christians Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Bodil, baaren af hans ældre Datter Bodil Margrethe {FT 1787 Bodil Marie}, fadderene Niels {Christensen} Lankier, Hans {Jensen} Smed, Peder Christensen og Truels Christensens kone {Mette Christensdatter}, alle af Brande By.
NOTITS: Ser alle ud til at være naboer.


Nr. 2419 1792.04.29 Mette Kirstine Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, ?, Brande?, Moderens søster, ellers ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Michel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod, Gift med Mette Jensdatter, moderens søster.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, gammel, Borup, Brande, 69
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Søster til moderen. Peder Christensen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 3die Sønd: efter Paaske havde Jens {Jensen} Boel i Borup af sin 1ste kone Johanne Jens Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette Kirstine, baaren af konens Syster Ane Jens Datter, fadderne Michel Chritian {Olesen} Kocheborg {Kokborg, Thyregod}, gl: Jens {Jensen} Søyndergaard, Peder Truelsen Borup og Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Moderens søster Ane Jensdatter bærer. Andre søstre er Mette Jensdatter gift med Mikkel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod og Kirsten Jensdatter. Peder Troelsen nabo. Gammel Jens Jensen Søndergaard er moderens far.


Nr. 2420 1792.04.29 Mette Hansdatter, Dørslund. FAR: Hans Pedersen. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Nabo Christen Nielsens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Dørslund, Brande, Faderens far, se 1789 dåb #2355.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Dørslund?, Brande, Måske faderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Nabo. Søren Nielsen Dørslunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag [3die Sønd: efter Paaske] havde hans Pedersen i Døslund af sin 1ste kone Ane Lass Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette baaren af Christen Nielsens Pige Ane Sørensdatter ibid:; fadderne Peder Hansen, Christian Nielsen, Mads Pedersen og Søren Nielsens kone {Maren Poulsdatter}, alle af Dørslund.
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel. Peder Hansen er faderens far, se FT 1787 Tornvig, Arnborg. Mads Pedersen er måske faderens bror. Resten er naboer.


Nr. 2422 1792.06.10 Ane Marie Christensdatter, Flø. FAR: Christen Thøgersen. MOR: Johanne Laustdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Flø, Brande, Faderens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Gift med faderens søster Kirsten.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Flø, Brande, 23, senere i Brandlund kaldet Peder Flø. Nabo Niels Pedersens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom: 1ma post Trinit: havde Christen Thøgesen i Fløe af sin 1ste kone Johanne Laust D: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af hans Pige Johanne Christens Datter; fadderne Jens Thøgesen i Uhre, Peder Andersen i Schierlund, Peder Pedersen i Fløe og Jens Thøgesens kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre.
Konfirmation nr. 9303
NOTITS: Jens Thøgersen er faderens bror, Peder Andersen er svoger, gift med faderens søster Kirsten. Peder Pedersen nabo.


Nr. 2423 1792.06.10 Mette Katrine Larsdatter, Dørslund. FAR: Lars Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Christensens, moderes brors, kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Lund, Damholt, Rind, Moderens bror. Præsten har ikke skrevet sogn her.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Søren Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande, Bror til moderen. Konen Birte Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag [Dom: 1ma post Trinit:] havde Lars Hansen i Døslund af sin 1ste kone Ane Christens Datter 1 Datter til Daben blev kaldet Mette Cathrine, baaren af Søren Christensens kone {Birte Jensdatter} i Grarup, fadderne Lars Christensen Lund {Damholt, Rind}, Anders Christensen Døslund, Søren Nielsen og kone {Maren Poulsdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Mette Katrine, 6 uger , begravet 1792 #6342. Søren og Lars Christensen er moderens brødre. Lars bor i Damholt i Rind sogn, hvad præsten ikke har noteret.


Nr. 2425 1792.07.15 Elles Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, 17, Enkens {Maren Christensdatter} datter i Store Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, 34
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Måske bror til Christen Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 4: Else Christensdatter Bundgaard, Uhre, Brande, 25, søster til Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. do: 6ta p. F. Trin. havde Niels {Nielsen} Organist i Uhre af sin 1ste kone Johanne Christensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Elles, baaren af Anne Pedersdatter, Enkens {Maren Christensdatter, moderens søster} i Store Sandfeld - fadderene vare Jens Pedersen Nørgaard, Jens {Christensen} Bundgaard, Peder Nielsen Nørgaard, og Else Christensdattter Bundgaard, alle af Uhre bye.
NOTITS: Anne Pedersdatter, der bærer, er moderens søsters, Maren Christensdatters datter fra Store Sandfeld.


Nr. 2427 1792.08.26 Mette Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Karen Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, 25, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Brandlund?, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Jens Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Dom 12ma p. F. Trin. Havde Jørgen Truelsen i store Sandfeld af sin først kone Karen Jørgensdatter en Datter til daaben: blev kaldet Mette, baaren af Mandens Søster Anne Truelsd. - faddere vare Peter Truelsen, Niels Pedersen i Fløe, og Jens Pedersens kone i L: Sandfeld.
Konfirmation nr. 9290
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Mette, 18 år, begravet 1810 #6603. Baaren af faderens søster Anne Troelsdatter. Peder Troelsen skulle være en bror. De andre er naboer i Sandfeld.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2428 1792.09.23 Johanne Pedersdatter, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter, Flø, Brande, 18, Faderens søster Mette Pedersdatter i Fløs datter.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Pallesen, Flø, Brande, Familieforhold uklar.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. Dom 16 p. F. Trin. havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin første kone, Anne Christensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Søren Sørensens Datter Sidsel {Sørensdatter} i Fløe - fadderne: Erick Ericksen i Harrild, Jens Pedersen Uhre, Christens Pallesen, og Hustru {Maren Sørensdatter} i Fløe.
Konfirmation nr. 9301
NOTITS: Båret af faderens søster Mette Pedersdatters i Fløs datter Sidsel Sørensdatter. Moderens forældre Christen Pallesen og Maren Sørensdatter. Faderens bror Jens Pedersen. Nabo Erik Eriksen.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2429 1792.10.07 Anne Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Uhre, Brande, 16, Jens Pedersens, ikke Nørgaard!, datter. Han er gift med Ane Larsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsen Organists kone.
FADDER Nr. 4: Lars Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 34, bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Konen Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. Dom: 18va p. F Trin. havde Jens Pedersen Nørgaard af Uhre a fsin 1ste kone Dorthe Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af jens Pedersens Datter Anne {Jensdatter}, ibidem - fadderne vare Jens Pedersen, Christen {Nielsen} Nørgaard, Niels {Nielsen} organistes Hustrue {Johanne Christensdatter}, alle af Uhre - og Lars Sørensen af Askier.
NOTITS: Lars Sørensen er moderens bror.


Nr. 2430 1792.10.28 Anne Katrine Jespersdatter, Arvad Mølle. FAR: Jesper Nielsen. MOR: Anna Jensdatter Leth.
BÅREN AF: Anne Katrine Pedersdatter Nørskov, Remme, Ikast, Moderens stedmor. Jens Sørensen Leths kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Arvad, Brande, 34, Niels Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 20, Niels Jensen Kjærsgaards datter.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Dons, Jens Thomsen Slagballes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Dons fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Dom: 21 p. f Trin. havde Jesper Nielsen i Arrevad Mølle af sin 1ste kone, Anna Jensdatter Leth, en Datter til Daaben: blev kaldet Anne Kathrine baaren af Madme Leth {Anna Katrine Pedersdatter Nørskov} i Remme i Icast=Sogn - fadderne vare Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Peder Nielsen Arrevad, Jomfr Kiersgaard, og Degnens {Jens Thomsen Slagballe} kone {Ane Kirstine Dons} her i Brande.
NOTITS: Moderens mor Anne Katrine Pedersdatter Nørskov fra Ikast. Peder Nielsen er nabo. Johanne Kjærsgaard og Jens Pedersen Lund er fine folk, som er også degnens kone.


Nr. 2432 1792.11.18 Mette Kirstine Larsdatter, Nørholm. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 20, Niels Jensen Kjærsgaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Brandholm, Brande, Nabo. Se #2433 for tjener på Brandholm.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine ?, Brandholm, Brande, Udpige er vel en der arbejder med i stald og mark.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Nabo. Christen Hansen Kragsigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. Samme Dag [Dom 24 p. Trin.] havde Lars {Christensen} Winding i Nørholm af sin 2den kone Maren Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette Kirstine - baaren af Jomfrue {Johanne Jensdatter} Kiersgaard paa Brandholm - fadderne Jens Skræder af Lille Holm, Peder Thruelsen og Udpigen Anne Katrine af Brandholm, og Christen {Hansen} Kragsiigs kone {Johanne Jensdatter} -
Begravelse nr. 6487
NOTITS: Begravet 1801 samme dag som moderen, 8 år gammel. Moderen er datter af Jens Hansen Væver og Kirsten Jensdatter i Nørholm..


Nr. 2433 1792.12.02 Johanne Marie Jensdatter, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Christen Hansen Kragsigs kone.
FADDER Nr. 4: Peder Troelsen, Brandholm, Brande, Nabo til.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1ma in Adventu havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm af sin anden kone Karen Christensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johane Marie baaaren af Jens Pedersens Hustrue {Ane Larsdatter} i Uhre - fadderene Lars {Christensen} Winding Christen {Hansen} Kragsig, og Kone {Johanne Jensdatter}, samt Peder Truelsen, tienende paa Brandholm.
NOTITS: Naboer.


Nr. 2435 1792.12.16 Anne Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster. Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande, Af Skerris. Er lige i 1792 blevet gift med Michel Pedersen Hyvilds datter Sidsel Michelsdatter. Overtager gården i Hyvild.
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Flyttet til fra Ejstrup og Lundfod.
FADDER Nr. 3: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Risbjergs kone. Svigerinde til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 3tia in Adventu havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste kone Mette Andersdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} - fadderne Peder Clemmensen af Hyvild, Thomas Pedersen i Lund {Brandlund}, og Søren {Andersen} Riisberg; og Hustrue {Dorthe Sørensdatter}.
Konfirmation nr. 9308
NOTITS: Johanne Jensdatter er faderens søster. Søren Andersen er moderens bror.


Nr. 2436 1792.12.26 Inger Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Olesen Smed. MOR: Anne Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Thomasdatter, ?, Ejstrup, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Moderens far, kirkebogen siger alle faddere af Uhre, men han er i Brandlund, se dåb #2435 og skiftet efter ham 1796.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Dynesen, Uhre, Brande, 26, Dynes Larsens søn, er hjemme.
FADDER Nr. 4: Johanne Kirstine Sørensdatter, Uhre, Brande, Skoleholderen Bertel Tirsvads kone.
NÆVNT Nr. 1: Bertel Tirsvad, Uhre, Brande, Tiltrådt i Uhre kort før. Konen Johanne Kirstine Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Fest: 2do nativ Xsti havde Christen Olesen Smed i Uhre, af sin 1ste kone Anne Thomasdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Inger, baaren af konens Søster, Else {Thomasdatter} af Ejstrup-Sogn - Fadderne vare Thomas Pedersen, Jens {Pedersen} Nørgaard, og Hans Dynesen, samt Skoleholderens {Bertel Christensen Tirsvad} kone {Johanne Kirstine Sørensdatter}: alle af Uhre-bye -
NOTITS: Else Thomasdatter er moderens søster fra Ejstrup. Thomas Pedersen er moderens far. Resten er naboer. Inger Christensdatter bliver gift med hjul- og tømmermand Anders Pedersen Møller *1792c Vilberg +1845-50, de bor i 1828-30 i Timring, fra 1832 i Brændgaarde, Herning, hvor de ses i FT 1845. Hun bor i FT 1850 ved datter Christine Andersdatter gift med tømrer Christian Mikkelsen i Brændgaarde.


Nr. 2437 1793.01.06 Mette Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Anne Maria Henriksdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Konens mor, bor på gården.
FADDER Nr. 1: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster. Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom: 1ma N. Anni havde Jens Thøgersen i Uhre, af sin 1ste kone Anne Maria Henricksdtter en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af konens Moder {Mette Pedersdatter}, fadderne: Christen Thøgersen i Fløe, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund; og Otte Sørensen af Uhre.
NOTITS: Moderens mor Mette Pedersdatter bærer. Faderen bror Christen Thøgersen og søster Kirsten Thøgersdatter. Otte Sørensen nabo.


Nr. 2438 1793.01.13 Kirsten Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Ejstrup By, Ejstrup, Moderens broders, Christen Sørensens, kone.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Nabo, anden halvgærd.
FADDER Nr. 2: Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, 20, søster til Erik Eriksen, nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind
FADDER Nr. 4: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Faderens datter, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Ejstrup By, Ejstrup, Moderens bror, konen Karen Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Dom: 1da p. Epiphan. havde Erick Jensen i Brandharild, af sin 2den kone Inger Sørensdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Kirsten, baaren af konens broderkone {bror: Christen Sørensen} Karen Pedersdatter af Eistrup {Ejstrup By}, fadderne Erick Ericksen af Harild, og Søster {Johanne Eriksdatter}, samt Peder {Christensen} Wojlund {Vovlund} og Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn.
Begravelse nr. 6376
NOTITS: Kirsten, 1 år, begravet 1794 #6376. Moderens svigerinde Karen Pedersdatter, gift med moderens bror Christen Sørensen, bærer. Lene Eriksdatter er faderens datter af første ægteskab. Erik Eriksen og Johanne Eriksdatter er naboer fra den anden halvgård i Harrild.


Nr. 2440 1793.03.31 Mette Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Eriksen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Moderens mor, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Gift med moderens faster Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Moderens morbror.
FADDER Nr. 4: Inger Sørensdatter, Harrild, Brande, Nabo, ikke familie, Erik Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Konen, Inger Sørensdatter, fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Festo 1mo Pascali havde Erick Ericksen af Haril af sin 1ste kone Anne Sørensdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Mette - baaren af Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter} i Fløe: Fadderne vare Søren Sørensen og Christen Pallesen begge af Fløe, Peder {Pedersen} Usseltoft, og Erick Jensens kone {Inger Sørensdatter} af Harrild.
Begravelse nr. 6360
NOTITS: Mette, 18 uger, begravet 1793 #6360. Mette Pedersdatter er moderens mor, Søren Sørensen moderens far. Christen Pallesen gift med moderens faster. Peder Usseltoft er moderens morbror. Inger Sørensdatter er nabo.


Nr. 2441 1793.04.14 Anne Marie Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Henriksen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Moderens svoger, gift med hendes søster Mette.
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Brandholm, Brande, Slags nabo, karl paa Brandholm.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine ?, Brandholm, Brande, Udpige paa Brandlund, se daab #2444.
FADDER Nr. 4: Dorthe Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Nielsens kone. Gift 1792 #8118.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Konen Dorthe Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Dom 2da p. F. Pasc: havde Jens Henricksen af Tarp af sin 1ste kone Margaretha Jacobsdatter, en Datter til daaben - blev kaldet Anne Marie, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre - fadderne Anders Pedersen i Uhre, Peder Truelsen paa Brandholm, Pigen Anne Katrine ibidem, og Henrick Nielsens kone {Dorthe Henriksdatter} i Uhre.
NOTITS: Moderens søster Mette Jakobsdatter bærer. Anders Pedersen svoger til moderen. Tjenestefolk fra Brandholm.


Nr. 2444 1793.05.05 Birte Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine ?, Brandholm, Brande, Udpige på Brandlund.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Husum, Brande, Formodentlig karl i Husum.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsen Husums kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Kone Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Eodem die [Do 5ta p. F. Paschale] havde Christen Thomsen Algierlund af sin anden kone Else Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Birthe, baaren af udpiigen Anne Cathrine paa Brandholm - fadderne Povel {Jakobsen} Husum, Thomas {Christensen} Algierlund, Peder Jensen Husum, og Peder {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} -
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Birte, 14 dage, begravet 1793 #6354. Birte opnævnt efter faderens nylig døde 1. kone Berta Nielsdatter. Else Jensdatter er hans 2. kone. Peder Jensen Husum og Peder Husums kone lidt mærkeligt, manden i Husum hedder Peder Poulsen.


Nr. 2447 1793.05.19 Kirsten Nielsdatter, Grarup. FAR: Niels Jensen Grene. MOR: Edel Christensdatter Vipskov.
BÅREN AF: ? ? Christen Christensens kone, Lundfod, Brande, Christen Christensen kone
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Thomas Larsen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Eodem die [Fest 1mo Pentecostes] havde niels {Jensen} Greene i Grarup, af sin 1ste kone Edel Christensdatter {Vipskov}, en Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af Christen Christensens kone i Lundfod - Fadderne Truels Iversen, og Thomas Lassen af Grarup, Xsten Xtensen i Lundfod, og Niels {Christensen} Nygaards kone {Maren Christensdatter} af Brande -
Begravelse nr. 6357
NOTITS: Kirsten, 11 uger, begravet 1793 #6357. Troels Iversen og Thomas Larsen naboer.


Nr. 2448 1793.07.28 Anne Madsdatter, Blæsbjerg. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Tornvig, Arnborg, Jens Jensens 2. kone, gift 1791 i Snejbjerg.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Anders Christensens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Husum, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Faderens søster, Peder Poulsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Flø, Tornvig, Arnborg, Bror til faderen, begge født i Flø, som Jens først overtager, så flytter fra.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 9ma p. Trinit havde Mads Jens i Blesberg af sin 1ste kone, Else Kathrine {Else Marie!} Jensdatter en Datte til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jens Jensens kone {Mette Jensdatter} af Arnborg Sogn i Thornviig {Tornvig}: fadderne: Anders Xtensen og Søn Hans {stedsøn: Larsen} af Døslund: Peder Povelsen og hustrue {Maren Jensdatter} af Husum.
NOTITS: Moderens navn er Else Marie. Båren af faderens svigerinde Mette Jensdatter gift med bror Jens Jensen. Hans Christensen og stedsøn naboer. Maren Jensdatter søster til faderen.


Nr. 2450 1793.09.01 Anne Kirstine Nielsdatter, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 26, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Enkens søn, kunne også være Laust, 18.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Sandfeld- Store, 18, Maren Christensdatters datter.
NÆVNT Nr. 1: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Enken i Store Sandfeld, Moderens tante, gift med moderens fars bror, afdøde Peder Jørgensen. Datter Anna og søn Christen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 14 p. Fest. Trin. havde Niels Pedersen af store Sandfeldt af sin 1ste kone Kirsten Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Kirstine baaren af konens Søster, Anne Truelsdatter: fadderne vare Otte pedersen af Schierris, Jens Pedersen lille Sandfeld, samt Enkens {Maren Christensdatter, enke efter Peder Jørgensen} Søn {Christen Pedersen?} og Datter {18, Anna Pedersdatter} af store Sandfeld.
NOTITS: Otte og Jens Pedersen faderens brødre. Anna Pedersdatter og Christen Pedersen børn af moderens tante, gift med moderens fars bror.


Nr. 2453 1793.10.06 Maren Sørensdatter, Dørslund. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens, faderens brors, kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Hansen, Dørlsund, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Christensdatter, Dørlsund, Brande, Lars Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Poul Jakobsen, Husum, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 19ma p. trinit havde Søren Nielsen af Døslund af sin 1ste kone, Maren Poulsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Christen Nielsens kone i Døslund: fadderne Christen Nielsen, Lars Hansen og Hustr. {Anna Christensdatter} af Døslund, Poul Jacobsen af Husum.
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Maren, 19 uger, begravet 1794 #6382. Christen Nielsen er faderens bror. Poul Jakobsen er moderens far. Lars Hansen er en nabo.


Nr. 2454 1793.10.20 Mette Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Faderens mor, Jens Troelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Nabo, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Otte Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 21 ma p. Trin. havde Niels Nielsen af Uhre af sin 1ste kone Maren Thomasdatter, en Datter til Daabe, blev kaldet Mette baaren af Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter} i Uhre - fadderne Jens Truelsen Lars Dynesen og Hustr. {Else Pedersdatter} og otte Pedersen alle af Uhre -
Konfirmation nr. 9305
NOTITS: Bæres af faderens mor. Faderens stedfar er Jens Troelsen. Resten er naboer. Der er to Niels Nielsen i Uhre, den anden kaldes Niels Organist. FT 1840-45 husholder i Juellingsholm Mølle, Støbejernskors over hende bevaret på Sønder Omme kirkegaard (2019), begravet okt. 1850 som Mille Nielsdatter ugift.


Nr. 2455 1793.12.26 Ellen Kirstine Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: Dorthe Henriksdatter, Uhre, Brande, Faderens brors Henrik Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Gift med Mette Nielsdatter, enke efter Poul Jensen. Hun er søster til Karen Nielsdatter, som er moderens mor.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Konen Ane Marie Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Fest 2do Nat: Xsti havde Lars Nielsen af Riisberg af sin 1ste kone Elles Christensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Ellen Kirstine, baaren af Henrick Nielsens kone {Dorthe Henriksdatter} af Uhre - fadderne vare Christen {Pedersen} Sønder-Askier, Henrick Nielsen af Uhre, Niels Sørensen af Riisberg, og Jens Thøgersens kone {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre -
NOTITS: Dorthe Henriksdatter er faderens svigerinde. Christen Pedersen moderens stedfar, Henrik Nielsen faderens bror, Niels Sørensen gift med moderens moster Mette Nielsdatter.


Nr. 2456 1794.02.09 Anne Johanne Bertelsdatter, Uhre. FAR: Bertel Christensen Tirsvad. MOR: Johanne Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Dorthe Pedersdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Laust Christensen, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Tjenestepigen Dorthe Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen, Uhre, Brande, Konen Maren Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom 5ta p. Epiph: havde Skoleholderen Berthel {Christensen} Tiirsvad af Uhre, af af[!] sin 1ste kone, Johanne Kirstine Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Ane Johanne, baaren af Jens Truelsens Pige, i Uhre, Dorthe Pedersd. - fadderne Niels Sørensen Riisberg, Laust Christensen i Kragsig, Niels Nielsens kone {Maren Thomasdatter} af Uhre, og Pigen Kirsten Nielsdatter sammesteds -
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Anne Johanne, 1 måned, begravet 1794 #6384. Mest naboer, familie uklar.


Nr. 2460 1794.03.09 Mette Pedersdatter, Lundfod. FAR: Peder Iversen. MOR: Karen Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Grarup, Brande, 26, faderen bror Troels Iversens steddatter.
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Iversen, Lundfod, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Sørensdatter, Lundfod, Brande, Christen Iversens kone, gift halvt år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Dom 1ma Jejunii havde Peder Iversen i Lundfod af sin 1ste kone Karen Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Truels Iversens Datter, Maren {Sørensdatter} - fadderne vare Truels Iversen i Grarup, Peder Troelsen i Borup, sam Xsten Iversen og Hustrue {Abelone Sørensdatter} i Lundfod.
NOTITS: Faderens steddatter Maren Sørensdatter bærer. Troels og Christen Iversens er faderens brødre. Peder Troelsen moderens bror.


Nr. 2461 1794.03.30 Inger Katrine Thomasdatter, Brandlund. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Brandlund, Brande, Jens Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Olesen Smed, Uhre, Brande, Svigersøn
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Arvad Mølle, Brande, Møllerens karl.
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensen Tarps karl
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Mads Christensen Hannerups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Trap, Brande, Karlen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag havde Thomas Pedersen af Lund med sin 2den Kone Magrethe Jacobsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Inger Cathrine, baaren af Jens {Nielsen} Greenes kone {Margrethe Pedersdatter} i Lund faderne Christen {Olesen} Smed af Uhre Møllerens karl Niels Thomssen, Peder {Christensen} Tarps karl og Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter} af lille Lund.
Konfirmation nr. 9331
NOTITS: Her den nøjagtigere tekst fra DKB, ganske specielt betegnelsen "Lille Lund", som ellers ikke ses og som PKB ikke har. Ikke klart om Margrethe Pedersdatter er familie eller nabo. Christen Olesen er gift med faderens datter Ane Thomasdatter.


Nr. 2469 1794.07.13 Mette Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Eriksen. MOR: Anna Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter, Flø, Brande, 20, Søren Sørensens datter, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dopm: 4ta p. Trin. havde Erick Ericksen af sin 1ste kone Anna Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Søren Sørensens Datter Sidsel {Sørensdatter} i Fløe - fadderne Vare. Søren Sørensen Fløe, Xsten Nielsen Døslund, Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustrue {Ane Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9327
NOTITS: Sidsel fra DKB. Moderens søster Sidsel bærer, moderens far er fadder.


Nr. 2471 1794.08.17 Anne Marie Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Christensen. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Brandlund, Brande, Søster til moderen og Lars Christensens, faderens brors, kone. To brødre gift med to søstre.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen, Brandlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Hansen, Dørslund, Brande, Gift med faderens søster Ane Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Dørslund, Brande, Søster til faderen. Lars Hansens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 17. Dom 9ma p Trinit havde Søren Xstensen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af Lars Xstensen kone {Ane Jensdatter} i Lund: fadderne: Lars Xstensen af Lund, Mathias Xstensen Grarup, og Lars Hansen og Hust. {Ane Christensdatter} i Døslund.
Konfirmation nr. 9317


Nr. 2473 1794.08.31 Anne Christensdatter, Borup. FAR: Christen Christensen Bundgaard. MOR: Dorte Pallesdatter.
BÅREN AF: Else Brogaard, ?, Brande, Ikke identificeret. Hun kan være fra Brogaard eller hun kan være datter af Søren Nielsen Brogaard †1778, der måske boede i Uhre, i hvert fald i Brande sogn.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Gyde Pallesen, Borup, Brande, 20, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Borup, Brande, Nabo. Peder Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Troelsen, Borup, Brande, Konen Karen Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 19 Dom: 11 p. Trinit havde Xsten Bundgaard Borup af sin 1ste kone Dorthe Pallesdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Pigen Else Brogaard fadderne Palle Pedersen og søn Giøde {Pallesen}, Peder Pedersen og Peder Truelsens Hustru {Karen Andersdatter} alle af Borup.
Konfirmation nr. 9333
NOTITS: Navnet Bundgaard fra Uhre, hvor Christen er født. På moderens side: hendes far Palle Pedersen og bror Gyde Pallesen. Om Else Brogaard er familie er ikke klart, hun er ikke identificeret.


Nr. 2474 1794.08.31 Karen Pedersdatter, Blæsbjerg. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande, Moderens bror, se dåb #2325.
FADDER Nr. 3: Peder Larsen?, Dørslund, Brande, "Anders {Christensen} Døslunds Søn Peder". Anders gift med enken Karen Pedersdatter efter Lars Hansen i 1780. Ingen søn Peder set hverken af første eller andet ægteskab. Skulle være af første ægteskab, altså Peder Larsen.
FADDER Nr. 4: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Nabo, Mads Jensen Blæsbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Søn eller stedsøn Peder fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Konen Else Marie Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 20 dito [ Dom: 11 p. Trinit] Peder Xstensen af Blesberg af sin 2den kone Karen Jensd. en Datter til Daabe, blev kaldet Karen, baaren af peder {Nielsen} Arrevads kone {Ane Henriksdatter} - fadderen Peder {Nielsen} Arrevad Peder Jensen Uhre, Anders {Christensen} Døslund Søn Peder {Larsen?}, og Mads {Jensen} Blesbergs kone {Else Marie Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9318
NOTITS: Moderen bror er Peder Jensen Skræder af Uhre.


Nr. 2476 1794.09.21 Maren Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Jensen Søndergaard. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Henriksdatter, Uhre, Brande, 22, på den anden del af Søndergaard. Datter af Henrik Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Mads Jørgensen, Uhre, Brande, Skomager
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Uhre, Brande, Jens Jørgensen Skræders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Dom 14 p. Trinit havde Peder Jens{en} Søndergaard i Uhre af sin 1ste kone Mette Jensd. en Datter til Daabe blev kaldet Maren, baaren af Pigen Mette Henricksd. Uhre fadderne Jens Thøgersen, Mads Jørgensen, Jens {Jørgensen} Skræder og Hust. {Anne Jensdatter} alle af Uhre bye.
Konfirmation nr. 9351
NOTITS: Peder Jensen Søndergaard fordi der også findes en Peder Jensen Skræder i Uhre. Moderen fra Uhre, faderen måske fra Flø. Familie usikker, synes at være naboer.


Nr. 2477 1794.09.21 Birte Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Grarup, Brande, Mathias Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Madsdatter, Alkærlund, Brande, Peder Christensen Boels kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jørgensdatter, Brande By, Brande, 22, Jørgen Jørgensen Brandes datter.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Konen Anne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Boel, Alkærlund, Brande, Konen Anne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Datter Kirsten Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. dito [Dom 14 p. Trinit] havde Xsten Thomsen Algierlund af sin 2den kone Else Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Birthe baaren af Mathias Xstensens kone {Anne Jensdatter} i Grarup: faddere Thomas {Christensen} Algierl: {Alkærlund} Poul {Jakobsen} Husum, P. {Peder Christensen} Boels hustrue {Anne Madsdatter} Algierl. og Jørgen {Jørgensen} Brandes datter {Kirsten Jørgensdatter}.
Konfirmation nr. 9334
NOTITS: Moderens søster, som det ser ud, Anne Jensdatter bærer. Resten ser ud til at være naboer.


Nr. 2478 1794.10.05 Anne Maria Nielsdatter, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Hindskov, Thyregod, Hans Jensens kone. Han er født på gården i Hindskov.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Karen Jørgensdatter søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen, Hindskov, Thyregod, Konen Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. Dom: 16. Trinit havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste kone Maren Jørgensd. en Datter til Daaben blev kaldet Anna Maria baaren af Hans {Jensen} Hindskovs kone {Mette Pedersdatter} fra Tyregod Sogn. Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum, Hans Pedersen ibidem, Jørgen {Troelsen} Sandfeld og Hustrue {Karen Jørgensdatter}.
Begravelse nr. 6395
NOTITS: Anne Maria, 3 uger, begravet 1794 #6395. Faderen, Mette Pedersdatter og Hans Pedersen er søskende. Moderen, og Karen Jørgensdatter er søskende. Jørgen Pedersen Holtum er moderens far.


Nr. 2479 1794.10.19 Maren Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Pedersen Kjærgaard. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Nabo, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Kragsig, Brande, Nabo, 21, Christen Hansens søn.
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter Kærsgaard, Brandholm, Brande, 21, nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Iversen, Kragsig, Brande, Har lige ovetaget fæstet i Kragsig efter Christen Hansen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, Søren Iversens kone, Christen Hansens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Dom 18 p. Trinit. havde Jens Pedersen Tarp, af sin 1ste kone Maren Xstensdatter {forkert! Pedersdatter}, en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Peder {Christensen} Tarps Hustrue {Kirsten Jensdatter}. fadderne Jens {Christensen} Kragsig, Jomfr. {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard, item Søren Iversen og Hustrue {Kirsten Christensdatter} af Kragsig.
NOTITS: Ingen familie, for begge forældre er født et godt stykke værk i Strellev og Lærkeholt sogne. Kirkebogen får moderens navn til at være Maren Christensdatter, men det er forkert, det skal være Pedersdatter, se FT 1801 Skibbild, Arnborg eller hjemmesiden "Jens Pedersen Nedergaard".


Nr. 2480 1794.11.09 Mette Christensdatter, Lundfod. FAR: Christen Iversen. MOR: Abelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande, Faderens bror Peder Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: ? Møllerens karl, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Thomasen, ?, Brande, 20, naboen Thomas Pedersens søn.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. Dom 21 p. Trinit. havde Christen Iversen af Lundfod af sin 1ste kone Abelone Sørensdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter}: fadderne vare Peder Iversen af Lundfod, Møllerens karl {Arvad Mølle}, Niels Thomasen, samt Peder {Nielsen} Arvad, og Hustru {Ane Henriksdatter}.
Konfirmation nr. 9349
NOTITS: Faderens bror Peder Iversen og hans kone Karen Troelsdatter.


Nr. 2481 1794.11.16 Anne Marie Christensdatter, Lundfod. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Christiane Morsing, Lundfod, Brande, Nabo, kaldes Madme Lund, gift med Jens Pedersen Lund.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, ?, ?
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensens kone, ?, ?
FADDER Nr. 3: ? Møllerens karl, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, 17, Anders Jensen Arvads søn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande
NÆVNT Nr. 2: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande, Sønner Hans og Jørgen Andersen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. Dom 22 p. Trinit havde Christian Madsen i Lundfod af sin 2den kone Mette Pedersdatter en Datter til daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af Madme Lund {Christiane Morsing, Jens Pedersen Lunds kone} i Lundfod, fadderne Christen Christensen og Hustrue Møllerens karl {Arvad Mølle}, og Anders {Jensen} Arrevads Søn, Jørgen {Andersen} Arrevad -
NOTITS: Christen Madsen, som han mest kaldes, er tilflyttet fra Kibæk, ingen familie set her.


Nr. 2482 1794.11.16 Karen Pedersdatter, Hyvild. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Faderens stedmor, Clemmen Andersen Skerris' kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens morbror. Moderen mor er Johanne Jensdatter født i Risbjerg.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
28 Eodem die [Dom 22 p. Trinit] havde Peder Clemensen Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Clemen {Andersen} Schierres, hands Hustrue {Ane Thomasdatter}: fadderne: Clemen {Andersen} Schierris, Clemen {Larsen} Hyvild, og Mads {Jensen} Riisberg, og Hustrue {Mette Andersdatter}.
Konfirmation nr. 9350
NOTITS: Faderens stedmor Ane Thomasdatter bærer. Faderens far Clemmen Andersen. Moderen morbror Mads Jensen.


Nr. 2485 1794.12.07 Katrine Marie Christensdatter, Flø. FAR: Christen Thøgersen. MOR: Johanne Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Mads Christensen Hannerups kone. Formodet søster til Peder Andersen i Skærlund.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skjærlund, Brande, Svoger til faderen, gift med Kirsten Thøgersdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom 2tia = in Adventu havde Christen Thøgersen i Fløe, af sin 1ste kone Johanne Hansdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Cathrine Marie baaren af Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter} i Lund {Brandlund} - fadderne Peder Andersen af Schierlund, Niels Pedersen af Fløe, og Jens Thøgersen, og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre -
Konfirmation nr. 9329
NOTITS: Peder Andersen er gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter. Jens Thøgersen er faderens bror.


Nr. 2492 1795.05.17 Anne Katrine Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine ? Peder Hansens tjenestepige, Skærlund, Brande, Nabo Peder Hansen.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande, Gift med Mette Andersdatter, faderens søster?
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Johanne Larsdatter, Flø, Brande, Christen Thøgersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dito [ Dom 6tia p. F. Paschale] havde Peder Andersen Schierlund, af sin 1ste kone, Kirsten Thøgersdatt., en Datter til Daaben blev kaldet Anne Katrine, baaren af Peder Hansens Pige Anne Kirstine - fadderne Jens Thøgersen Uhre, Hans {Jensen} Smed af Lund {Brandlund}, og Christen Thøgersen og Hustrue {Johanne Larsdatter} af Fløe.
Konfirmation nr. 9344
NOTITS: Jens og Christen Thøgersen er brødre til moderen, Hans Jensen Smed måske svoger til faderen.


Nr. 2494 1795.06.07 Sidsel Sørensdatter, Brande By. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Ane Kjeldsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Christensen Langkærs tjenestepige, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Gift med moderens søster Johanne Kjeldsdatter.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Niels Christensen Langkærs karl, Brande By, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Tjenestepigen bærer, karlen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Hans karl fadder, Peder Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom 1ma p. Trinit havde Søren {Jensen} Smed i Brande {By}, af sin 1ste kone Anne Kieldsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Niels {Christensen} Langkærs Pige i Brande: fadderne. Peder {Nielsen} Askær, Truels {Christensen} Brande og Hustru {Mette Christensdatter} og Niels {Christensen} Langkiers karl {Peder Christensen}.
NOTITS: Peder Nielsen er gift med moderens søster Johanne. Sidsel Sørensdatter døde af blodgang i Hesselbjerre, hvor hun var fårevogter, 13 år gammel. Begravet 25. okt. 1808 i Thyregod.


Nr. 2495 1795.06.28 Marie Mathilde Nielsdatter, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Marie Nielsdatter, Brande By, Brande, 17, Faderens ældre datter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs karl.
FADDER Nr. 3: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom 4ta p. Trinit havde Niels {Christensen} Nyegaard i Brande, af sin 2den kone, Maren Christensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Marie Mathilde: baaren af Mandens ældre Datter, Bodil Marie {Nielsdatter}: fadderne: Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder {Christensen}, Truels Christensen og Hustrue {Mette Christensdatter}, alle af Brande {By}.
NOTITS: Naboer.


Nr. 2496 1795.08.30 Johanne Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Søster til faderens første kone Johanne Jensdatter. Peder Chritensens enke.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod, Gift med faderens første kone Johanne Jensdatters søster Mette Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Kokborg, Thyregod, Mikkel Christian Olesens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Faderens første kone Johanne Jensdatters far.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Tarp, Brande, Afdød. Enken Kirsten Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 13. p. Trinit. havde Jens {Jensen} Boel af sin 2den kone Johanne Christensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Peder Xstensens Enke {Kirsten Jensdatter} i Tarp: fadderne Michel Christian {Olesen} og Hustrue {Mette Jensdatter} i Kochborg i Tyregod=Sogn, Niels {Christensen} Lankier og Jens {Jensen} Søndergaard i Borup.
Begravelse nr. 6555
NOTITS: Begravet godt 10 år gammel i 1806. Opnævnt efter faderens afdøde første kone Johanne Jensdatter. Familie til faderens første kone Johanne Jensdatter: hendes far Jens Jensen Søndergaard, hendes søstre Kirsten og Mette Jensdatter.


Nr. 2497 1795.08.30 Maren Sørensdatter, Dørslund. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Nielsen Dørslund tjenestepige, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Anders Christensen Dørslunds stedsøn.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror. Tjenestepigen bærer.
FADDER Nr. 4: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone, bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Stedsøn Hans Larsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Eodem Die [Dom 13. p. Trinit.] havde Søren Nielsen Døslund af sin 1ste kone Maren Poulsdatter en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af Xsten {Nielsen} Døslunds Pige fadderne Poul {Jakobsen} Husum, Ander {Christensen} Døslunds Søn {stedsøn: Hans Larsen} og Christen {Nielsen} Døslund, og Hustrue {Ane Eriksdatter}.
NOTITS: Christen Nielsen er faderens bror. Resten naboer.


Nr. 2500 1795.09.13 Dorte Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Nielsen Nørgaard. MOR: Anne Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, 34, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, ?, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo i den anden halvgaard i Nørregaard.
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Eodem Die [Dom 15 p. Trinit] havde Xsten Nielsen Nørgaard Uhre, af sin 1ste kone Anne Kirstine Nielsd. en Datter til Daaben blev kaldet Dorthe, baaren af konens Søster Anne {Nielsdatter} fadderne Xsten Pedersen, Peder Nielsen Jens {Pedersen} Nørgaard, og Hustru {Dorte Sørensdatter} alle af af Uhre.
Konfirmation nr. 9335
NOTITS: Anne Nielsdatter er søster til moderen fra Lille Sandfeld. Christen Pedersen er faderens stedfar.


Nr. 2501 1795.09.20 Inger Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen Økær. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Sørensdatter, ?, Brande, Faderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Stedfar til moderen, som er født i Fasterholt, i Palle Pedersens kone Johanne Madsdatter første ægteskab med en Jens.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Hans Jensen Smeds 2. kone, gift i Arnborg 1791 af Fasterholt. Datter af Palle Pedersens kone Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom: 16 p: Trinit. havde Knud {Jørgensen} Øekier af sin 1ste kone Johanne Jensd. en Datter til Daabe blev kaldet Inger, baaren af mandens Søster {halvsøster} Else Marie {Sørensdatter}: fadderne Palle Pedersen af fasterholt, Jens {Jensen} Boel i Borup, Hans {Jensen} Smed og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre -
Konfirmation nr. 9348
NOTITS: Faderens halvsøster Else Marie Sørensdatter bærer. Moderens stedfar er Palle Pedersen af Fasterholt, Arnborg. Moderens søster Ane Kirstine er gift med Hans Jensen Smed i Uhre.


Nr. 2503 1795.12.06 Anne Pedersdatter, Askær. FAR: Peder Madsen Skræder. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, 24, Christen Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Askær- Nørre, Brande, 20, Christen Jensens søn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Konen Johanne Kjeldsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 2da in Adventu havde Peder Madsen Skræder i Askier af sin 1ste kone Maren Xstensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter}: fadderene Xsten Pedersen og Datter {steddatter} Anne {Christensdatter, Sønder Askær} Christen Jensen og Søn Søren {Christensen, Nørre Askær}; alle af Askier.
Begravelse nr. 6406
NOTITS: Peder Madsen og Maren Christensdatter må være indsiddere i Askær. Fadderene er naboer.


Nr. 2509 1796.01.31 Abelone Jensdatter, Langkær- Lille. FAR: Jens Hansen. MOR: Anne Marie Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, ?, Brande, 21, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen, Vesterlund By, Vester, 26, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Marie Pedersdatter, Vesterlund By, Vester, Lars Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Rønslunde, Ejstrup, 63, familie, men hvad?
FADDER Nr. 4: Christen Madsen, Langelund, Gjellerup, Familieforhold ikke klar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. endnu Samme Dag [Dom 6agesima] havde Jens Hanssen i lille LangKier med sin 1ste Kone Ane Marie Madsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Abelone baaren af mandens Søster Ane {Hansdatter, 21} faderne Laus Hansen og hustru {Marie Pedersdatter} af Westerlund {By, Vester sogn}, Jens Madsen af RønsLund {Ejstrup} og Christen Madsen af Gjellerup.
Konfirmation nr. 9343
NOTITS: Moderens forældre: Mads Christensen †1773 Rønslunde, Ejstrup og Maren Nielsdatter. Faderens søster Anne Hansdatter bærer. Lars Hansen er faderens bror. Jens Madsen i Rønslunde uklar, ligeså Christen Madsen i Gjellerup. Skulle vel være brødre til moderen.


Nr. 2512 1796.02.21 Anne Johanne Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Moderens mor, Niels Christensen Birkebæks kone, først gift med en Thomas.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, 22, nabo, Jens Pedersens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Nabo, Lars Dynesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Konen Anne Johanne Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Dom 2da Jejunii havde Niels Nielsen Uhre, af sin 1ste kone Maren Thomasdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne Johanne, baaren af Niels {Christensen} Birkebæks kone {Anne Johanne Christensdatter} i Arnborg Sogn: fadderne vare Jens Nielsen, Otte Sørensen, Lars Dynesen og Hust. {Else Pedersdatter}: alle af Uhre.
NOTITS: Opkaldt efter mormoderen Anne Johanne Christensdatter, der bærer. Tilsyneladende ikke mere familie.


Nr. 2513 1796.04.10 Abelone Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen Alkærlund. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Søndergaard, Uhre, Brande, Formodet bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Ane Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 4: Thomas Christensen, Alkærlund, Brande, 18, faderens søn af første ægteskab.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Konen Maren Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom: 2da p. F. Paschale havde Christen Thomsen Algierlund, af sin 2den kone Else Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Abelone, baaren af Peder {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} fadderne Thomas {Christensen} Algierlund, Peder Jensen Søndergaard Uhre, og Hustrue {Ane Pedersdatter}, item Xsten {Thomsen} Algierlunds Søn {Thomas Christensen} -
Konfirmation nr. 9375
NOTITS: Formodentlig er Maren Jensdatter søster til moderen og Peder Jensen en bror.


Nr. 2514 1796.04.10 Anne Marie Larsdatter, Borup. FAR: Lars Jensen. MOR: Maren Olesdatter.
BÅREN AF: Birte Peder Pedersen sognefogeds tjenestepige, Uhre, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Knud Jørgensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs langårige karl.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Hans karl Peder Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Eodem Die [Dom: 2da p. F. Paschale] havde Lars Jensen i Borup af sin 1ste kone Maren Olesdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Marie baaren af Sognefogdens {Peder Pedersen} Pige Birthe: fadderne Peder {Pedersen} Sognefoged, Knud {Jørgensen} Øekier og Hustrue {Johanne Jensdatter}, og Niels {Christensen} Langkiers Karl {Peder Christensen} i Brande {By}.


Nr. 2515 1796.04.24 Anne Marie Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Gertrud Andersdatter, 22, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen, Tarp, Brande, Gift med moderens søster Margrethe Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen, Uhre, Brande, 26, Forældrenes første søn.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Nabo, Christen Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 4ta p. F. Paschale havde Anders Pedersen Uhre af sin 1ste kone Mette jakobsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Marie, baaren af Søsteren {til den døbte} Gertrud {Andersdatter}: fadderene Jens Henricksen Tarp, Jacob Andersen, Xsten Nielsen og Hust. {Maren Sørensdatter} alle af Uhre.
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Forældrenes datter Gertrud bærer. Deres første søn Jakob Andersen er fadder. Jens Henriksen er svoger til moderen, gift med hendes søster Margrethe Jakobsdatter.


Nr. 2516 1796.05.01 Abelone Larsdatter, Drantum. FAR: Laust Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter, Uhre, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsen Husums kone.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen Dørslund, Brandholm, Brande, 23c, søn af Peder Nielsen †1773 Dørslund, PKB "2. karl paa Brandholm" DKB "forkarl paa Brandholm".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 5ta p. Paschale havde Laust Nielsen i Drantum af sin 1ste kone, Maren Christensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Abelone baaren af Mandens Søster, Magrethe Nielsd. [DKB af Uhre] - fadderne: Peder {Poulsen} Husum, og Hustrue {Maren Jensdatter}, Niels {Sørensen} Riisberg, og Mads {Pedersen} Døslund, 2den karl paa Brandholm [DKB: forkarl paa Brandholm].
NOTITS: Familien vel indsidder i Drantum, ny i Brande. Kun naboer set.


Nr. 2519 1796.08.14 Sidsel Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Christensen Bundgaard. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Uhre, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande, For Borup se fx dåb #2473.
FADDER Nr. 3: Dorte Pallesdatter, Borup, Brande, Christen Christensen Bundgaards kone.
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Uhre, Brande, 16, Niels Nielsen Organists søn.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Sønnen Niels fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 12ma p. Trinit havde Jens {Christensen} Bundgaard Uhre af sin 1ste kone Karen Poulsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Mandens Søster Else {Christensdatter}, fadderne Niels {Sørensen} Risbjerg, Xsten {Christensen} Bundgaard, og Hustrue {Dorte Pallesdatter}, og Organistens {Niels Nielsen} Søn {Niels Nielsen} i Uhre.
NOTITS: Faderens søster Else Christensdatter bærer. Christen Christensen er bror til faderen.


Nr. 2522 1796.09.25 Hanne Pedersdatter, Hyvild. FAR: Peder Clemmensen Hyvild. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Bror til moderens mor.
FADDER Nr. 2: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen, Hyvild, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Eodem Die [Dom 18 p. Trinit] havde Peder Clemmensen Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Hanne, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}: fadderne: Mads {Jensen} Riisberg, Clemen {Larsen} Hyvild, Clemen {Andersen} Schierris, og Hustrue {Ane Thomasdatter}.
Konfirmation nr. 9352
NOTITS: Kaldes i konfirmationen Johanne. Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Mads Jensen er moderens bror. Clemmen Andersen og Ane Thomasdatter er faderens forældre.


Nr. 2523 1796.10.16 Maren Thomasdatter, Grarup. FAR: Thomas Larsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Ane Pedersdatter, Borup, Brande, Søren Larsen Bjerres kone.
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Brandlund, Brande, Søren Kierkegaards bedstefar.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 21 p. Trinit. havde Thomas Lassen Grarup af sin 1ste kone, Anne Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier: fadderne Søren {Lassen} Bierre, og Hust. {Ane Pedersdatter} i Borup, Anders Lassen st: Langkier, og Søren Jensen af Lund {Brandlund}.
Konfirmation nr. 9328
NOTITS: Søren og Anders Larsen er brødre til faderen. Thomas Kjeldsen eller hans kone Ane Jakobsdatters forbindelse til forældrene er ikke klar.


Nr. 2525 1796.11.20 Johanne Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen Økær. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Hans Jensen Smeds 2. kone, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Stedfar til moderen.
FADDER Nr. 2: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Moderens mor, Palle Pedersen Fasterholts kone.
FADDER Nr. 3: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. Dom: 26 p. Trinit havde Knud Jørgensen Øekier, af sin 1ste kone, Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne , baaren af Hans {Jensen} Smeds kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre: fadderne: Palle {Pedersen} fasterholt, og Hustrue {Johanne Madsdatter}, Hans {Jensen} Smed i Uhre, og Jens {Jensen} Boel i Borup.-
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er moderens søster. Johanne Madsdatter er moderens mor. Palle Pedersen moderens stedfar. Hans Jensen Smed er gift med Ane Kirstine Jensdatter.


Nr. 2527 1797.01.29 Maren Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster, Christen Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 1: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Dorte Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar
FADDER Nr. 4: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Hans kone Karen Christensdatter er søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom 4ta p. Epiphan. havde Lars Nielsen af Riisberg, af sin 2den kone, Elles Xstensdatter en Datter til Daaben, blev kaldt Maren, baaren af Xsten {Pedersen} Sønder Askiers Datter {Steddatter} Anne {Christensdatter} fadderne Henrich Nielsen og Hustru {Dorte Henriksdatter} af Uhre, Xsten Pedersen, Sønder Askær og Niels Morthensen af Schierlund.
Konfirmation nr. 9359
NOTITS: Anne Christensdatter der bærer, er moderens søster, begge født i Sønder Askær, ligeledes Karen Christensdatter, som er Niels Mortensens kone. Christen Pedersen er deres stedfar.


Nr. 2530 1797.02.05 Maren Pedersdatter, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Gift med faderens søster Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Maren Christensdatter Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Stedmor til faderen, hendes datter Anne Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom: 5ta p. Epiphan. have Peder Pedersen af Usseltoft, af sin 1ste kone Anne Xstensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Maren {Christensdatter} Sandfelds Datter Anne {Pedersdatter}: fadderne: Søren Sørensen Fløe, Jens Pedersen og Hustrue {Ane Larsdatter}, og Anders Xstensen Døslund.
Konfirmation nr. 9358
NOTITS: Maren Pedersdatter er faderens stedmor, hendes datter Anne Pedersdatter er faderens halvsøster. Jens Pedersen er faderens bror. Søren Sørensen i Flø er gift med faderens søster Mette Pedersdatter.


Nr. 2532 1797.03.05 Anne Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Madsen Skræder. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Lisbet Pedersdatter, Brandlund, Brande, 21, Peder Andersens datter, vel nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Ida Sophie Johansdatter, Brandlund, Brande, 20, Johan Jørgensens datter
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Otte Pedersen Skerris' stedsøn.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Datter Ida Sophie Johansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Otte Pedersen Skerris, Skerris, Brande, Stedsøn Peder Knudsen fadder. Gift med Inger Pedersdatters, Peder Knudsens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7 dom 1ma Jejunii havde Peder Madsen af Lund {Brandlund} af sin 1ste kone Maren Xstensdatter en Datter til daaaben blev kaldet Anne, baaren af Peder Andersens Datter Lisbeth {Pedersdatter} i Lund. fadderne Peder Andersen, og Johan Jørgensens Datter {Ida Sophie Johansdatter} i Lund, Peder Xstensen Blesberg, og Otte Schierris Stifsøn, Peder Knudsen -
NOTITS: Bærer og faddere synes at være naboer. Familieforhold ukendte.


Nr. 2533 1797.03.12 Maren Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Karen Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Søster til moderen, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Jørgen Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Gift med Jørgen Pedersens datter Mette Kirstine Jørgensdatter.
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 2da Jejunii havde Jørgen Truelsen st: Sandfeld af sin 1ste kone Karen Jørgensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Niels Pedersen kone {Maren Jørgensdatter} i Fløe, fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum, og Hustrue {Maren Nielsdatter}, Hans Peder{sen} Holtum, og Niels Pedersen store Sandfeld.
Begravelse nr. 6745
NOTITS: Maren Jørgensdatter er søster til moderen, hvis fader er Jørgen Pedersen. Moderens mor er Maren Nielsdatter. Hans Pedersen i Holtum er gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.


Nr. 2534 1797.03.12 Maren Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Anne Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Konen Anne Henriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Eodem Die [2da Jejunii] havde Jens Thøgersen Uhre af sin 1ste kone Anne marie Henrichsd. en Datter til daaben, blev kaldet Maren, baaren af Peder {Nielsen} Arrevads kone {Anne Henriksdatter}: fadderne: Peder Andersen og Hustrue {Kirten Thøgersdatter} af Schierlund, Xsten Thøgersen af Fløe, og Sognefogden Peder Pedersen af Uhre.
Begravelse nr. 6425
NOTITS: Maren, 10 måneder, begravet 1797 #6425. Anne Henriksdatter, der bærer, er søster til moderen. Kirsten Thøgersdatter og Christen Thøgersen er søskende til faderen. Peder Pedersen sognefoged er en nabo.


Nr. 2539 1797.06.05 Anne Katrine Nielsdatter, Skærlund. FAR: Niels Mortensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Elles Christensdatter, Risbjerg, Brande, Søster til moderen, født i Sønder Askær, Lars Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Hansen, Skærlund, Brande, Nabo, 33, hjemme, bror til ejeren Peder Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Nielsen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Elles Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dito samme Dag [Festo 2do Pentekostes] Niels Morthensen Schierlund, af sin 1ste kone Karen Xstensdatt en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Kathrine, baaren af Las {Nielsen} Riisbergs kone {Elles Christensdatter}: Fadderne Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, Peder, og Niels Hansen alle af Schierlund.
Konfirmation nr. 9345
NOTITS: Elles Christensdatter er søster til moderen.


Nr. 2540 1797.06.11 Sidsel Christensdatter, Borup. FAR: Christen Christensen Bundgaard. MOR: Dorte Pallesdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Uhre, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anne Gydesdatter, Borup, Brande, Palle Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Midtgaard, Brandlund, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dom [..] Trinit havde Xsten Bundgaard Borup af sin 1ste kone Dorthe Pallesd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af [DKB: mandens søster] Else Xstensdatter Uhre: faddere Palle Pedersen og Hust. {Anne Gydesdatter} [DKB: af Borup] Jens {Christensen} Bundgaard Uhre, og Jens Midtgaard af Lund.
Konfirmation nr. 9393
NOTITS: Else Christensdatter er faderens søster, Jens Christensen hans bror. Moderens forældre er Palle Pedersen og Anne Gydesdatter.


Nr. 2541 1797.07.02 Abelone Maria Pedersdatter, Uhre (Søndergaard). FAR: Peder Jensen Søndergaard. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Christensdatter, Alkærlund, Brande, 17, Christen Thomsen Alkærlunds datter. Hendes mor, Else Jensdatter, søster? til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsen Husums kone.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Melgaard, Uhre, Brande, 66, nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Uhre, Brande, 27, Christen Nielsens søn.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Konen Ane Kirstine Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 3tia p. Trinit havde Peder Jensen Søndergaard Uhre, af sin 1ste kone Mette Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Abelone Maria, baaren af [DKB: Christen {Thomsen} Algierlunds datter] Anne Kirstine Algierlund {Christensdatter}: fadderne: Peder {Poulsen} Husum og Hust {Maren Jensdatter} Xsten Nielsen, og Jens Nielsen af Uhre.
Konfirmation nr. 9370
NOTITS: Faderen søster?, Else Jensdatters, datter Ane Kirstine Christensdatter bærer. Maren Jensdatter formodet søster til faderen.


Nr. 2543 1797.09.03 Mette Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Christensen. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Dørslund, Brande, Søster til faderen, begge født i Brandlund. Lars Hansen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Dørlsund, Dørlsund, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Andersen Langkær, Langkær- Store, Brande, 19, Anders Larsens søn
FADDER Nr. 3: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, Nabo, Mathias Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. 12 p. Trinit havde Søren Xstensen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Lars {Hansen} Døslunds kone {Ane Christensdatter}: fadderne Lars hansen Døslund, Jens {Andersen} Langkier, Mathias Xstensen og Hustru {Ane Jensdatter}, alle af Grarup.
Begravelse nr. 6584
NOTITS: Begravet 11 år gammel i 1808. Ane Christensdatter er søster til faderen.


Nr. 2545 1797.10.08 Karen Christensdatter, Harrild- Lille. FAR: Christen Eskildsen Wolling. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Laursdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Christen Sørensen Skyttes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Nabo, 43, den yngre.
FADDER Nr. 3: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Troels Christensen Langkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Eodem Die [Dom 17ma p. Trinit.] Christen {Eskildsen} Wolling af L: Harrild, af sin 1ste kone Karen Eschildsd. {forkert, skal være: Thomasdatter} en Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Xsten {Sørensen} Skiøttes kone {Maren Laursdatter} i Eistrup=Harrild - fadderne: Xsten {Sørensen} Skiøtt, Erich, og Jens Ericksen af Harrild, og Mette {Christensdatter} Østergaard i Brande {By}.
Konfirmation nr. 9369
NOTITS: Ingen familie til forældrene set.


Nr. 2548 1797.12.26 Anne Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Nielsen. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Brandlund, Brande, Lars Christensen Nedergaards? kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Nabo. Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Midtgaard, Brandlund, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dito 2den Juuledag havde Jens Nielsen Lund, af sin 2den kone, Birte Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Lars Christens{ens} kone {Ane Jensdatter} i Lund: fadderne, Peder Christensen og Hustrue {Karen Andersdatter}, Jens Midtgaard, og Lars Xstensen, alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ser ud som en tilflyttet familie fra et andet sogn. Ane Jensdatter er født i Grarup, men har så vidt vides en anden søster Birte gift i Grarup.


Nr. 2549 1797.12.31 Maren Christensdatter, Borup. FAR: Christen Nielsen. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, ?, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørregaard), Brande
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Christen Pedersen Nørgaards stedsøn.
FADDER Nr. 3: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Dørslund, Brande, Lars Hansen Dørslunds kone
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Søndergaard, gammel, Borup (Søndergaard), Brande, 74
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. D. 31 Decembr Søndag efter Juul havde Xsten Nielsen Borup af sin første kone Karen Sørensdatter, en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af konens Søster Anne {Sørensdatter} - fadderne: Xsten Pedersen Nørgaard, og Søn {stedsøn} Peder {Nielsen} af Uhre, Lars {Hansen} Døslund og Hustru {Ane Christensdatter} og Gl: Jens {Jensen} Søndergaard i Borup.
Konfirmation nr. 9367
NOTITS: Anne Sørensdatter er moderens søster. Faderen synes at være i familie med Peder Nielsen i Uhre, der dog allerede har en bror Christen Nielsen i Uhre.


Nr. 2551 1798.02.18 Mette Sørensdatter, Kragsig. FAR: Søren Iversen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande, Gift med faderes bror Peder Iversen.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Nørholm, Brande, Nabo. Lars Christensen Windings kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Faderens bror, konen Karen Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dito samme Dag [Dom. Baptisimi Salvati d. 18 Febr:] havde Søren Iversen i Kragsig, af sin 1ste kone Kristen Xstensdatter, en Datter til daaben, blev kaldet Mette, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter} i Lundfod: fadderne Lars {Christensen} Winding og Hust. {Maren Jensdatter} Jens {Christensen} Skræder af lille Holm, og Peder Iversen i Lundfod.
Konfirmation nr. 9374
NOTITS: Faderens bror er Peder Iversen, hvis kone er Karen Troelsdatter.


Nr. 2552 1798.02.25 Maren Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Uhre, Brande, Gift med moderens bror Peder Jensen Søndergaard.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Husum, Brande, Gift med moderens søster Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 4: Hans Christensen, Kragsig, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6 Dom 1ma p: Baptismam Xsti d 25 Februarii havde Xsten Thomsen Algierlund af sin 2den kone Else Jensdatter en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af Peder {Jensen} Søndergaards kone i Uhre: fadderne Peder Jensen Søndergaard Uhre, Peder {Poulsen} Husum, og Hustru {Maren Jensdatter}, og Hans Xstensen Kragsig.
NOTITS: Moderens søskende alle født i Flø er Peder Jensen og Maren Jensdatter. Deres ægtepartnere er Mette Jensdatter og Peder Poulsen.


Nr. 2555 1798.03.25 Johanne Jakobsdatter, Brande By. FAR: Jakob Jensen. MOR: Margrethe Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, 20, faderens halvsøster, Palle Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Faderens søster, Knud Jørgensen Økærs kone.
FADDER Nr. 3: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, 22, Jørgen Jørgensens søn.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. [...]1a Jenunii d 25 Martii havde Jacob Jensen Brande af sin 1ste kone, Magrethe Masd. 1 datter til daaben, blev kaldet Johanne baaren af A.{nne} M.{arie} Pallesdatter Fasterholt {Arnborg}: fadderne Palle Pedersen Fasterholt, Knud {Jørgensen} Øekiers kone {Johanne Jensdatter}, Jørgen Jørgensen Brande, og Søn Jens {Jørgensen}.
Konfirmation nr. 9376
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er halvsøster til faderen. Palle Pedersen er faderens stedfar (hans mor er Johanne Jensdatter). Johanne Jensdatter er faderens søster. Jørgen Jørgensen er nabo.


Nr. 2556 1798.04.08 Anne Marie Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Eriksen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Tornvig, Arnborg, Søster til faderen. Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Nabo. Peder Pedersen Usseltofts kone.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Nabo, 19, Erik Jensens søn.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Tornvig, Arnborg, Konen Ane Eriksdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Jensen, Harrild, Brande, Sønnen Jens Eriksen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. [...] 1mo Pascali d. 8 April: havde Erick Ericksen Harrild af sin 1ste kone Anne Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldt Anne Marie baaren af Xsten Nielsens kone {Ane Eriksdatter} i Tornvig {Arnborg}: fadderne Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustru {Ane Christensdatter}, Søren Sørensen Fløe, og Erick Jensens Søn {Jens Eriksen} af Harrild -
Konfirmation nr. 9366
NOTITS: Ane Eriksdatter er søster til faderen. Søren Sørensen er moderens far. Resten er naboer.


Nr. 2558 1798.05.06 Kirsten Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Jørgensen Skræder. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Brandlund, Brande, Niels Christensen Stenkløvers kone
FADDER Nr. 1: Mads Jørgensen Skomager, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Anne Iversdatter, Brandlund, Brande, Mads Jørgenen Skomagers kone.
FADDER Nr. 3: Jens Henriksen? Tarp, Tarp, Brande, Kunne være Jens Pedersen Kærsgaard, men han kaldes ugen efter i dåb #2561 Jens Pedersen Tarp, vel for at skælne ham fra den anden.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Stenhugger, Brandlund, Brande, Konen Kaldes også Stenkløver.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom 4ta p. Pasch. d. 6 Maj havde Jens Jørgensen Skræder i Lund af sin 1ste kone, Anne Jensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af Niels {Christensen} Steenhuggers Hustru {Mette Pedersdatter} i Lund {Brandlund}, fadderne: Mads {Jørgensen} Skomager, og Hustru {Anne Iversdatter}, Jens {Henriksen?} Tarp og Jens {Christensen} Skræder L: Holm.
NOTITS: Familieforhold ukendte.


Nr. 2559 1798.05.13 Karen Pedersdatter, Lundfod. FAR: Peder Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Gift med moderens bror Søren Andersen.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Offersdatter, Brandlund, Brande, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Lundfod, Brande, Nabo i Søndergaard.
FADDER Nr. 4: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Konen Dorte Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 5ta Pasch: d 13 Maj havde Peder Truelsen i Lundfod og sin 3die kone, Maren Andersdatter en Datter til Daben, blev kaldet Karen, baaren af Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorte Sørensdatter}: fadderne: Peder Andersen og Hustru {Karen Offersdatter} af Lund {Brandlund}, Xsten Madsen og Peder Iversen af Lundfod.
Konfirmation nr. 9372
NOTITS: Dorte Sørensdatter som bærer er gift med moderens bror Søren Andersen i Risbjerg.


Nr. 2563 1798.07.22 Anne Pedersdatter, Arvad. FAR: Peder Nielsen. MOR: Anne Henriksdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Madme. Arrevad, Brandholm, Brande, Faderens bror Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Hans kone Ane Marie Henriksdatter søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Dorte Henriksdatter.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen Schals, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Konen Johanne Nielsdatter Kjærsgaard bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 7ma p. Trin. d 22 Julii havde Peder Nielsen Arrevad, af sin 1ste kone Anne Henricksdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne, baaren af Madme Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} paa Brandholm - fadderne: Jens Thøgersen, og Hustrue {Ane Marie Henriksdatter} Henrick Nielsen af Uhre, og Mølleren Jens {Pedersen} Schols {Schals}.
Konfirmation nr. 9371
NOTITS: Faderens bror Otto Nielsen Arvads kone bærer. Jens Thøgersens kone er moderens søster Ane Marie Henriksdatter. Henrik Nielsens kone er moderens søster Dorte Henriksdatter.


Nr. 2565 1798.10.28 Anne Knudsdatter, Borup. FAR: Knud Jørgensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Madsdatter, Brande By, Brande, Moderens bror Jakob Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Niels Hansens kone. Ane Kirstine var først gift med afdøde Hans Jensen Smed i Uhre.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Stedfar til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen, Brande By, Brande, Moderen bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. dio Samme Dag [Dom 21 p. Trinit d 28e Octobr.] havde Knud {Jørgensen} Øekier, af sin 1ste kone Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jacob Jensens kone {Margrethe Madsdatter} i Brande {By}, fadderne: Niels Hansen, og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Jens {Jensen} Boel af Borup, og Palle {Pedersen} Fasterholt {Arnborg}.
NOTITS: Båret af moderens bror Jakobs Jensens kone Margrethe Madsdatter. Ane Kirstine Jensdatter, Niels Hansens kone, er moderens søster. Palle Pedersen er moderens stedfar.


Nr. 2567 1798.12.16 Mette Nielsdatter, Lundfod. FAR: Niels Jespersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anna Jespersdatter, ?, Brande?, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christian Jensen Schals, Arvad Mølle, Brande, 25, nabo, Jens Pedersen Schals søn.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Borup, Brande, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Borup, Brande, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Eodem Die [Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii] havde Niels Jespersen i Lundfod af sin 1ste kone Kirsten Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Mandens Søster, Anna Jespersdatter: fadderne: Peder Nielsen og Jørgen Andersen Arrevad, Chistian Jensen Schals af Arrevad Mølle, og Peder Xstensens kone {Karen Jensdatter} af Borup.
Konfirmation nr. 9398
NOTITS: Faderen ser ud til at være flyttet til Brande. Moderen Kirsten Jensdatter kunne muligvis være søster til Karen Jensdatter i Borup.


Nr. 2568 1798.12.16 Mette Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Risbjerg, Brande, 22, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Tarp, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande, Gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Eodem Die [Dom 3tia Adventus d. 16 Decmbrii] havde Søren Andersen Riisberg, af sin 1ste kone Dorthe Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Mandens Datter, Maren {Sørensdatter}: fadderne Xsten Andersen Tarp og Hust. {Kirsten Jensdatter} Jens Pedersen Uhre og Jens Andersen Biere {Sandfeld- Bjerre}.
Konfirmation nr. 9368
NOTITS: Maren Sørensdatter er datter af forældrene her. Christen Andersen er faderens bror. Jens Pedersen moderens stedfar. Jens Andersen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.


Nr. 2571 1799.01.27 Maren Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Uhre, Brande, 23, nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Dynesen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Datteren Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme Dag [Sexagesima d. 27mo Jan.] havde Niels Nielsen Uhre, af sin 1ste kone, Maren Thomasd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Jens Pedersens Datter, Anne {Jensdatter}: fadderne Peder Hansen, Lars Diinesen og Hustru {Else Pedersdatter} og Peder {Jensen} Skræder, alle af Uhre.
NOTITS: Ingen familie set. Moderen er fra Arnborg, faderen født i Uhre men søskende ikke set.


Nr. 2574 1799.03.17 Kirsten Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: El Pedersdatter, Risbjerg, Brande, Faderens stedmor Niels Larsens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Henrik Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Moderens søster, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Gift med Mette Nielsdatter, moderens moder Karen Nielsdatters søster.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen, Risbjerg, Brande, Faderens far, konen som er faderens stedmor, bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Eodem Die [Dom. Palmarum d. 17mo Martii] havde Lars Nielsen Riisberg, af sin 1ste Kone, Elles Xstensdatter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af [DKB: Mandens Moder {stedmoder}] Niels Lassens kone {El Pedersdatter} i Riisberg: fadderne: Henrick Nielsen af Uhre, Niels Morthensen Schierlund, og Hustrue {Karen Christensdatter}, og Niels Sørensen Riisberg.
NOTITS: Niels Larsen er faderens bror, begge født i Grarup. Karen Christensdatter er moderens søster. Niels Sørensen er gift med moderens moster Mette Nielsdatter.


Nr. 2575 1799.03.24 Maren Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Anne Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Dorte Henriksdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Henrik Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Gift med Kirsten Thøgersdatter, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Konen Dorte Henriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Fest 1mo Pasch d. Martii 24te havde Jens Thøgersen Uhre, af sin 1ste kone, Anne Marie Henricksd. en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Henricks Nielsens Hustrue {Dorte Henriksdatter} ibid. - fadderne Niels Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Peder {Pedersen} Sognefoged, og Peder Andersen af Schierlund -
NOTITS: Dorte Henriksdatter er søster til moderen. Peder Andersen er gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter.


Nr. 2577 1799.03.25 Mette Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Pedersen Kjærgaard. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Lilleholm, Brande, Nabo. Jens Christensen Skræders kone.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Tarp, Brande, Nabo, den anden familie i Tarp.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Henriksen, Tarp, Brande, I aftægtshus
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksens kone.
FADDER Nr. 5: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande, Konen Karen Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Eodem Die Martii 25 havde Jens Pedersen {Kjærgaard} Tarp af sin 1ste kone Maren Xstensd. {forkert, Pedersdatter} en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Jens {Christensen} Skræders Hustrue {Karen Christensdatter} i L: Holm: fadderne Xsten Andersen og Hustrue {Kirsten Jensdatter}, Jens Henricksen og Hustr. {Margrethe Jakobsdatter} [DBK: alle] af Tarp, og Johan Jørgensen af Brandlund.
NOTITS: Familien kommer fra Strellev og har ingen familie i Brande. Alle er naboer. For moderens patronym se siden om Jens Pedersen Kiergaard / Nedergaard.


Nr. 2578 1799.04.07 Anne Marie Christensdatter, Uhre (Nørregaard). FAR: Christen Nielsen Nørgaard. MOR: Anne Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Hans Dynesens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Dynesen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Olesdatter, Uhre, Brande, Nabo, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 2da p. Pash. D. 7mo Apriil: havde Xsten Nielsen Nørgaard Uhre af sin 1ste kone Anne Kirstine Nielsdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af hans Dynesens kone {Karen Nielsdatter} i Uhre: fadderne Hans Dynesen, Peder Hansen og Hustrue {Maren Olesdatter} item Jens {Christensen} Bundgaard, alle af Uhre.
Konfirmation nr. 9394
NOTITS: Karen Nielsdatter er moderens søster, begge født i Lille Sandfeld.


Nr. 2580 1799.04.28 Sidsel Christensdatter, Lundfod. FAR: Christen Iversen. MOR: Abelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone?? Sørensdatter, ?, Brande, Søster til moderen. Moderen hedder Abelone også i FT 1801, at søsteren også skulle hedde Abelone er måske en fejlskrivning.
FADDER Nr. 1: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande, Peder Iversens kone
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Peder Nielsens Tjenestepige, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. dito Eodem Die [Dom 5ta p. Pasch. D. 28vo Apriilis] Xsten Iversen Lundfod, af sin 1ste kone Abelone Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af konens Søster Abelone {?? Sørensdatter}, fadderne: Peder Iversen og Hustrue {Karen Troelsdatter} af Lundfod, Jørgen {Andersen} Arvad, og Peder {Nielsen} Arvads Pige.
Konfirmation nr. 9396
NOTITS: Moderens søster Abelone?? bærer. At både moderen og søsteren skulle hedde Abelone ser ud til være en fejlskrivning. Peder Iversen er bror til faderen.


Nr. 2584 1799.07.07 Maren Mathiasdatter, Grarup. FAR: Mathias Christensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Donnerup By, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Donnerup By, Give, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Langkær, Grarup, Brande, Ikke identificeret, måske den Jens Pedersen, der kommer fra Blæsbjerg og får skøde på 2A Grarup 1798.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 7ma p. Trinit. Julii D. 7mo havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone, Anne Jensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Thom. Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i st. Langkier fadderne: Thom Kielsen Langkier, Xsten Xstensen, og Hust. {Ane Larsdatter} af {Donnerup} Give Sogn, og Jens Langkier Grarup.
Konfirmation nr. 9395
NOTITS: Christen Christensen, Donnerup Give er faderens bror.


Nr. 2586 1799.07.26 Anne Malene Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Olesdatter.
BÅREN AF: Anne Iversdatter Qvist, Brandlund, Brande, Faderens halvsøster, ses i skifte 1794 efter 1. kone Malene Pedersdatter i Grarup. Mads Jørgensen Skomagers kone i Brandlund.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsens Nørgaards kone.
FADDER Nr. 3: Mads Jørgensen Skomager, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Eodem Die [fredagen d 26 Julj] have peder hansen Uhre, af sin 3die kone, Maren Olesdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Anne Malene, baaren af Mads {Jørgensen} Skomagers kone {Anne Iversdatter Qvist} i Lund {Brandlund} fadderne Xsten {Nielsen} Nørgaard Uhre, og Hust. {Ane Kirstine Nielsdatter} Mads {Jørgensen} Skomager og Johan Jørgensen i Lund.
NOTITS: Ingen familie set.


Nr. 2587 1799.09.07 Anne Kirstine Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Karen Jørgensdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster, bor hjemme.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Niels Pedersen Fløs kone.
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter på fødegården.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Die 7mo Septembr. havde Jørgen Truelsen store Sandfeld, af 1ste kone Karen Jørgensd. 1 Datter til Daaben blev kaldet Anne Kirstine, baaren af mandens Søster Mette Truelsd. - fadderne, Niels Pedersen Sandfeld, Niels Pedersen og Hustrue {Maren Jørgensdatter} af Fløe og hans Pedersen Holtum.
NOTITS: Mette Troelsdatter, som bærer, er faderens søster. Niels Pedersen Store Sanfeld er nabo. Moderens søster Maren Jørgensdatter er gift med Niels Pedersen Flø. Hans Pedersen i Holtum Arnborg er gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.


Nr. 2589 1799.09.29 Sidsel Jensdatter, Uhre (Bundgaard). FAR: Jens Christensen Bundgaard. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Dorte Pallesdatter, Borup, Brande, Christen Christensen Bundgaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande, Konen Dorte Pallesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. Die Septembrii 29ma havde Jens {Christensen} Bundgaard Uhre, af sin 1ste kone, Karen Poulsd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Xsten {Christensen} Bundgaards kone {Dorte Pallesdatter} - fadderne vare Niels {Sørensen} Risbjerg, og Hustrue {Mette Nielsdatter}, Niels {Nielsen} Organist, Gyde Pallesen af Borup.
NOTITS: Direkte familie ikke set.


Nr. 2596 1800.04.14 Maren Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen Økær. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jørgensdatter, Borup, Brande, Faderens søster, bor hjemme i Økær, FT 1801.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster fra Fasterholt.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Borup, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Die Aprilis 14to havde Knud Jørgensen Øekier, af 1ste kone Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mandens Søster Else Marie {Jørgensdatter} - fadderne Palle Pedersen Fasterholt {Arnborg}, Niels Hansen og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Xsten Nielsen af Borup.
Konfirmation nr. 9436
NOTITS: Else Marie Jørgensdatter er faderens søster, som er hjemme i Økær. Palle Pedersen er moderens stedfar og Ane Kirstine Jensdatter hendes søster.


Nr. 2597 1800.04.14 Maren Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Christensen. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, Lars Christensen Nedergaards tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens ? Langkær, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Troelsen, Grarup, Brande, 21, Troels Iversens søn.
FADDER Nr. 4: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, Mathias Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Sønnen Christen Troelsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Konen Ane Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Dito Die Aprilis 14to havde Søren Christensen Grarup, af 1ste kone Birthe Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af [DKB: Lars Nedergaards Pige i Lund] Pigen Maren Sørensdatter - fadderne Lars {Christensen} Nedergaard Lund {Brandlund}, Jens Langkier, Truels Iversens Søn Xsten {Troelsen}, og Mathias {Christensen} Grarups Hustru {Ane Jensdatter}, alle fra Grarup.
Konfirmation nr. 9392
NOTITS: Lars Christensen Nedergaard er faderens bror.


Nr. 2598 1800.04.20 Anne Nielsdatter, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Nabo, Jens Pedersen Lille Sandfelds kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, Jørgen Troelsens kone.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, 27, søn af Enken Maren Christensdatter efter Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Faderens bror. Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Kaldet enken i Store Sandfeld, søn Lars Pedersen, fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Die Apriilis 20no havde Niels Pedersen Store Sandfeld, af 1ste kone, Kirsten Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jens {Pedersen} Lille Sandfelds kone {Kirsten Nielsdatter} - fadderne Jørgen {Troelsen} Sanfeld og Hust. {Karen Jørgensdatter} , Enkens {Maren Christensdatter, Store Sandfeld} Søn Laus {Lars Pedersen}, og Peder {Pedersen} Sognefoged i Uhre.
Konfirmation nr. 9412
NOTITS: Peder Pedersen Sognefoged og Niels Pedersen er faderens brødre.


Nr. 2600 1800.04.27 Karen Jakobsdatter, Tarp. FAR: Jakob Poulsen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Jeppe Christensen Askærs kone. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jeppe Christensen Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Tarp, Brande, Nabo
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Tarp, Brande, Nabo, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Henriksen, Tarp, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Eodem Die [Aprilis 27ma] havde Jacob Poulsen Tarp, af sin 1ste kone, Mette Jensd. 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Jeppe {Christensen} Askiers kone {Ane Marie Pedersdatter}, Christen Andersen og Hustrue {Karen Jensdatter}, og Jens Henrichsen, alle af Tarp.
NOTITS: Familien flytter 1801 til Grarup, 1806 Borup, 1806 Brandlund. Ane Marie Pedersdatter er moderens mor, Jeppe Christensen hendes stedfar.


Nr. 2602 1800.05.22 Bodil Marie Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Sørensen Lund. MOR: Anne Margrethe Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Moderens stedmor, Niels Christensen Nygaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Jensdatter, Brandlund, Brande, Lars Christensen Nedergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Die Maji 22do havde Jens Sørensen Lund, af 1ste kone Anne Magrethe Nielsdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Bodel Marie, baaren af Niels {Christensen} Nyegaards Hustrue {Maren Christensdatter} i Brande {By} - fadderne Niels {Christensen} Nyegaard, Johan Jørgensen, item Lars {Christensen} Nedergaard og Hustrue {Ane Jensdatter} af Lund {Brandlund}.-
Konfirmation nr. 9391
NOTITS: Denne Bodil Marie Jensdatter er kilden til Søren Kierkegaards familie i Brande for i 1868 fortæller hun pastor Olesen om hendes bedstefar Søren Jensen og bedstemor Maren Larsdatter, som er Ane III Sørensdatters forældre. Ane III er mor til Søren Kierkegaard og søster til faderen i denne dåb. Hun fortæller det allesteds citerede at Søren Jensen havde "et hus med en ko og fire faar" i Brandlund. Pastor Olesen besvarede en forespørgsel fra redaktøren af Søren Kierkegaards efterladte skrifter: H. P. Barfod. Maren Christensdatter er moderens stedmor, Niels Christensen Nygaard er hendes far.


Nr. 2603 1800.05.22 Maren Jørgensdatter, Grarup. FAR: Jørgen Jørgensen Grarup. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs tjenestepige
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Sørensdatter, Brandlund, Brande, Peder Pedersen Fløs kone.
FADDER Nr. 3: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, Faderens far.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Hans tjenestpige Johanne Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Eodem Die [Maji 22do] havde Jørgen Jørgensen Grarup, af sin 1ste kone, Anne Sørensdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Niels {Christensen} Langkiers Pige [DKB: Johanne Sørensdatter] i Brande {By}.- fadderne Peder {Pedersen} Fløe og hustrue {Mette Sørensdatter} i Lund {Brandlund}, Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup, og Jørgen Jørgensen Brande {By}.
Konfirmation nr. 9414
NOTITS: Jørgen Jørgensen er faderens far. Om Anne, Johanne og Mette Sørensdøtre er søstre er ikke klart. Mette synes at have været et plejebarn ved Niels Christensen Langkær i Brande By (FT 1787).


Nr. 2604 1800.06.02 Johanne Jensdatter, Harrild. FAR: Jens Eriksen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Faderens søster, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Søster til moderen, født it Flø. Erik Eriksens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Slags nabo, bror til Sørens Sørensens kone Mette Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Vovlund, Rind, Konen Lene Eriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Die Junii 2do havde Jens Ericksen Harrild af sin 1ste kone, Anne Kirstine Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Peder {Christensen} Woilunds {Vovlund, Rind} kone {Lene Eriksdatter} fadderne Erick Ericksen og Hust. {Ane Sørensdatter} af Harrild, Søren Sørensen Fløe, og Peder {Pedersen} Usseltoft.
NOTITS: Lene Eriksdatter er søster til faderen. Ane Sørensdatter er søster til moderen, hvis far er Søren Sørensen. Peder Pedersen Usseltoft er morbror til moderen.


Nr. 2606 1800.09.07 Johanne Kirstine Jensdatter, Østerholm. FAR: Jens Christensen Kragsig. MOR: Anne Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, ?, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Kragsig, Brande, Faderens bror, søn af Christen Hansen Kragsig.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Holm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Madsdatter, Holm, Brande, Nabo, Jens Hansens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Die Septembris 7mo havde Jens Xstensen Kragsig {af Brandholm Mark}, af 1ste kone Anne Caterine Sørensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johanne Kirstine, baaren af konens Søster, Kirsten Sørensdatter - fadderne Christen {Hansen} Kragsig og Søn, Hans {Christensen}, Jens Hansen og Hustrue {Ane Marie Madsdatter} af Holm.
NOTITS: Kirsten Sørensdatter er moderens søster. Christen Hansen er faderens far og Hans Christensen faderens bror.


Nr. 2607 1800.11.23 Mette Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Hansen. MOR: Anne Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Henriksdatter, Uhre, Brande, 28, Henrik Pedersens (†1787) datter, bor ved søsteren Dorte Henriksdatter og mand Henrik Nielsen. FT 1801 væver.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Nabo, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Gift med Marie Hansdatter, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Die Novembr 23 havde Niels Hansen Uhre, af 1ste kone, Anne Kirstine Jensdatter, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Henrick Pedersen Datter [DKB: Mette] af Uhre - fadderne: Peder Hansen af Schierlund, Jens Thøgersen, og Hust. {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, og Jens {Christensen} Schou {Skov} af store hestelund i Gifve-Sogn.
Konfirmation nr. 9435
NOTITS: Peder Hansen er faderens bror, Jens Christensen Skov faderens svoger, gift med faderens søsteren Marie Hansdatter.


Nr. 2609 1801.03.08 Johanne Katrine Christiansdatter, Borup. FAR: Christian Jensen Schalts, Arvad Mølle. MOR: Maren Pallesdatter.
BÅREN AF: Dorte Pallesdatter, Borup, Brande, Moderens søster, begge født i Borup. Christen Christensen Bundgaards kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande, Gift med moderens søster Dorte Pallesdatter.
FADDER Nr. 2: Else Christensdatter, Borup, Brande, Gift med Gyde Pallesen, som er moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs karl.
FADDER Nr. 4: Johanne Sørensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Konen Else Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Hans karl og pige faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 8 Martj Havde Maren Pallesdatter af Borup en Datter til Daaben blev kaldet Johanne Catrine til BarneFader blev udlagt Christian Jensen Schals af Arvad Mølle, baaren af Christen {Christensen} Bundgaards Hustru {Dorte Pallesdatter} i Borup, faderne Christen {Christensen} Bundgaard og Giøde Palleesens Hustru {Else Christensdatter} af Borup, Niels {Christensen} LangKiers karl og Pige af Brande {By} naunlig Jacob Andersen og Johanne Sørensdatter.
Konfirmation nr. 9411
NOTITS: Uægte. Dorte Pallesdatter er moderens søster, Else Christensdatter er gift med moderens bror Gyde Pallesen.


Nr. 2612 1801.04.19 Ane Kirstine Jensdatter, Sandfeld- Bjerre. FAR: Jens Andersen Bjerre. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Uhre, Brande, 25, moderens halvsøster, Jens Pedersen og Ane Larsdatters datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Gift med moderens søster Dorte Sørensdatter..
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Arvad, Brande, Jørgen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 19 April havde Jens Andersen af Biere, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: en Datter til Daaben, blev Kaldet Ane Kierstine baaren af Jens Pedersens Datter Ane {Jensdatter} i Uhre fadere Jens Pedersen af Uhre, Søren {Andersen} Riisberg, og Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Ane Pedersdatter}.
Konfirmation nr. 9438
NOTITS: Ane Jensdatter der bærer er moderens halvsøster. Jens Pedersen er moderens stedfar. Søren Andersen er gift med moderens søster Dorte Sørensdatter. Jørgen Andersen er bror til faderen.


Nr. 2615 1801.05.24 Maren Jeppesdatter, Askær- Sønder. FAR: Jeppe Christensen. MOR: Ane Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Grarup, Brande, Moderens datter, Jakob Poulsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo, 30, Christen Jensens stedsøn.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Poulsen, Grarup, Brande, Konen Mette Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 24 Maij Havde Jeppe Christensen i Sønder AsKier med sin 1 Kone Ane Marie Pedersdatter 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Maren Baaren af Jacob Poulsens Kone {Mette Jensdatter} i Grarup, faderne Christen {Pedersen} Sønder AsKier og Hustr {Karen Nielsdatter}, og Christen {Jensen} Nør AsKier og Søn {stedsøn} Bertel {Sørensen}.
Konfirmation nr. 9413
NOTITS: Mette Jensdatter er moderens datter af hendes første ægteskab med Jens Thuesen i Snejbjerg.


Nr. 2616 1801.05.24 Ane Christensdatter, Harrild- Lille. FAR: Christen Eskildsen Wolling. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Peder Christensen Vovlunds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christenen Vovlund, Vovlund, Rind
FADDER Nr. 2: ? Niels Chrisensen Langkærs karl, Brande By, Brande, I marts 1801 var det Jakob Andersen.
FADDER Nr. 3: ? Niels Chrisensen Langkærs tjenestpige, Brande By, Brande, I marts 1801 var det Johanne Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Samme dag [d 24 Maij] Havde Christen {Eskildsen} Wolling, med sin 1ste Kone Karen Eschildsdatter {forkert! Thomasdatter} en Datter til Daaben blev KaldetAne, baaren af Peder {Christensen} WoiLunds {Vovlund, Rind sogn} Kone {Lene Eriksdatter}, Faderne Peder {Christensen} Woilund, Niels Langkiers Karl og Pige, Peder {Pedersen} Usseltoft.
Konfirmation nr. 9443
NOTITS: Moderen kaldes i kirkebogen Eschildsdatter, hvilket er forkert. Christen hedder Eskildsen. Hendes navn ses i FT 1801 og er Thomasdatter.


Nr. 2617 1801.06.28 Mette Kirstine Pedersdatter, Arvad. FAR: Peder Nielsen. MOR: Ane Henriksdatter.
BÅREN AF: Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, hjemme i Uhre. Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Pedersdatter, Arvad, Brande, Nabo, Jørgen Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 28 Juni Havde Peder Nielsen af Arvad med sin 1ste Kone Ane Henricksdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette Kirstine, baaren af Konens Søster Ane Henricksdatter: Faderen hr {Otto Nielsen}Arrevad af Brandholm Jørgen Andersen og Hustru {Ane Pedersdatter} af Arvad, og Jens {Pedersen} Lund af Lundfoed.
Konfirmation nr. 9410
NOTITS: Ane Henriksdatter er moderens ugifte søster, der går hjemme i Uhre. Otto Nielsen Arvad er faderens bror.


Nr. 2619 1801.08.23 Inger Nielsdatter, Lundfod. FAR: Niels Jespersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Borup, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Pedersdatter, Arvad, Brande, Nabo, Jørgen Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Skræder, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, 24, Slags nabo, søn af Peder Nielsen Askær i Dørslund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 23 Aug: Havde Niels Jespersen i Lundfoed med sin første Kone Kristen Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Inger, baaren af Peder Christensens Kone {Karen Jensdatter} i Borup, faderen Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Ane Pedersdatter} Peder {Jensen} Skræder i Lundfoed, og Kield Pedersen af Døslund.
NOTITS: Karen Jensdatter formodes at være i familie med moderen.


Nr. 2620 1801.08.30 Marie Christensdatter, Brandlund (Pedersborg). FAR: Christen Nielsen, Petersborg. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Kokborg (Krusborg), Thyregod, Faderens bror Anders Nielsens kone. Svigerinde.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Katrine Sørensdatter, Østerholm, Brande, Nabo, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen, Kokborg (Krusborg), Thyregod, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Samme dag [d 30 Aug:] Havde Christen Nielsen af Petersborg med sin 1ste Kone Karen Sørensd: en Datter til Daaben blev Kaldet Marie baaren af Mandens broders Kone Anders Nielsens Kone {Mette Pedersdatter} i Krusborg i Tyregoed Sogn, faderne Johann Jørgensen af Lund {Brandlund}, Jens {Christensen} Kragsig af Østerholm, og Anders Nielsen af Krusborg {Thyregod}.
Konfirmation nr. 9420
NOTITS: Faderens bror er Anders Nielsen Krusborg Thyregod, hvis kone Mette Pedersdatter bærer. Hun ses i FT 1845 i Hedegaard Ejstrup gift med Peder Jonassen, Hjulmand *1787c angiveligt i Brande, fejl, måske i Harrild, Ejstrup. Barn Birthe Marie født 1828 Ejstrup.


Nr. 2622 1801.09.06 Maren Jensdatter, Skærlund. FAR: Jens Jørgensen Skræder. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Skærlund, Brande, 18 i FT 1801, Peder Hansens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Skærlund, Brande, 35, Peder Hansens tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Mads Jørgensen Skomager, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. d 6 Septbr Havde Jens Jørgensen Skræder af SchierLund med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren baaren af Peder Hansens Pige Karen Andersd: af SchierLund Faderne Peder Hanssen, Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} og Karl Søren Christensen af SchierLund, og Mads Skoemager af Lund.
Konfirmation nr. 9480
NOTITS: Faderen og Mads Jørgensen synes at være brødre.


Nr. 2629 1802.01.01 Margrethe Elisabeth Hansdatter, Sønderholm. FAR: Hans Christensen Kragsig. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirstine Nielsdatter, Brande By, Brande, Moderens søster, kaldes Stine, tjener Madam Kjærsgard, Karen Mortensdatter Skaarup.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Østerholm, Brande, Jens Christensen Kragsigs kone.
FADDER Nr. 4: Søren Iversen, Kragsig, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Karen Mortensdatter Skaarup, Brande By, Brande, Madam Kjærsgaard. Tjenestepigen Kirstine Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 1 Janv: Havde Hans {Christensen} Kragsig af Sønder Holm med sin 1ste Hustru Birthe Nielsdatter en Datter til Daaben, blev Kaldet Margrethe Elisabeth, baaren af Konens Søster Stine {Kirstine} Nielsdatter tienende Madme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} i Brande {By}, faderne Hr {Otto Nielsen} Arvad til Brandholm Jens {Christensen} Kragsig og Hustru {Karen Christensdatter} af Østerholm, og Søren Iversen af Kragsig.
NOTITS: Kirstine Nielsdatter er moderens søster, hun gifter sig senere med degnen Bjerrum i Borris. Deres far er Niels Christensen Donnerup, der ikke er opført ved dåben; moderen Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochman heller ikke, begge lever. Jens Christensen Kragsig er faderens bror.


Nr. 2630 1802.02.07 Inger Jensdatter, Harrild. FAR: Jens Eriksen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Jonasdatter, Thorlund- Lille, Ejstrup, Søren Jensens kone. FT 1801.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Moderens mor, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Gift med Lene Eriksdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Thorlund- Lille, Ejstrup, Konen Maren Jonasdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 7 Febr Havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone {Ane Kirstine Sørensdatter} en Datter til Daaben blev Kaldet Inger baaren af Søren Jensens Kone {Maren Jonasdatter} af TorLund {Lille Thorlund} i Ejstrup Sogn Faderne Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} af Fløe Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund, Rind}, og Erick {Ericksen} Harild,
NOTITS: Søren Sørensen og Mette Pedersdatter er moderens forældre. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter. Maren Jonasdatter er datter af Jonas Eriksen i Harrild, Ejstrup lige over Holtum Å fra Harrild Brande. Søren Jensen i Lille Thorlund har en bror Peder Jensen Meldgaard †1799 i Sepstrup Them, se Brejl Vrads #111.


Nr. 2632 1802.02.28 Marie Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Karen Jørgensdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, Moderens søster, Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Lustrup, Lustrup, Degn og gårdmand i Skarrild, gift 1777c 2. gang (ifølge FT 1801 indirekte) med Anna Troelsdatter, som vel er faderens søster.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Troelsdatter.
FADDER Nr. 3: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter, der bærer. Søstrene kommer fra Holtum Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 28de Febr havde Jørgen Troelsen i Sandfeld med sin 1ste Hustru Karen Jørgensdatter 1 Datter til daaben blev Kaldet Marie baaren af Hans Pedersens Kone {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum faderne Degnen Dr. Christen Lustrup til Skarild, Niels Pedersen og Hustru af store Sanfeld, og Jens Pedersen af lille Sandfeld.
Begravelse nr. 6575
NOTITS: Mette Kirstine Jørgensdatter der bærer er moderens søster. Christen Lustrup er gift med Anne Troelsdatter, som formodes at være faderens søster. Kirsten Troelsdatter i nabogården er faderens søster.


Nr. 2633 1802.03.14 Marie Jørgensdatter, Grarup. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jørgensdatter, Brande By, Brande, 30, faderens søster, Jørgen Jørgensen den ældres datter hjemme i Brande By.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Troels Iversen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Dorte Jensdatter, Grarup, Brande, Nabo, Søren Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d 14 Martj havde Jørgen Jørgensen i Grarup med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie, baaren af Jørgen Jørgensens {den ældre} Datter Kirsten {Jørgensdatter, 30} af Brande faderne Jørgen Jørgen[!] af Brande {By}, Troels Iversen, Søren Christensen og Hustru {Dorte Jensdatter} alle af Grarup.
Konfirmation nr. 9441
NOTITS: Kirsten Jørgensdatter er faderens søster, som er hjemme i Brande By ved faderens far Jørgen Jørgensen den ældre. Sønnen Jørgen Jørgensen den yngre bor i Grarup.


Nr. 2634 1802.03.14 Maren Christensdatter, Tarp. FAR: Christen Andersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Brande, 20, Faderens steddatter. Hendes far Peder Christenen †1794.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Hjuler, Tarp, Brande, 25, nabo, søn af Christen Sørensen Hjuler. Hjuler fra skøde, navnet arvet fra faderen.
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen Hjuler, Tarp, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme dag [d 14 Martj] Havde Christen Andersen af Tarp med sin 1ste Kone Kirsten Jensdatter en Datter til daaben blev Kaldet Maren Baaren af Mandens stifdatter, Karen Pedersdatter af Tarp, faderne Søren Andersen og Hustru {Dorte Sørensdatter} af Riisberg, og Peder Christensen, og fader Christen {Sørensen} Hjuler af Tarp.
Konfirmation nr. 9439
NOTITS: Karen Pedersdatter er moderens datter fra første ægteskab med Peder Christenen †1794. Søren Andersen er faderens bror. Peder Christensen har lige fået skøde på den anden gård i Tarp.


Nr. 2636 1802.04.15 Maren Jakobsdatter, Brande By. FAR: Jakob Jensen. MOR: Margrethe Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Brande By, Brande, 26, moderen søster, som er hjemme.
FADDER Nr. 1: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Søster til faderen, født i Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 3: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Nabo, Jørgen Jørgensens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 15 April Havde Jacob Jensen i Brande {By}, med sin 1ste Kone Magrethe Madsd: 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Maren, Baaren af Konens Søster Maren Madsd: faderne, Knud {Jørgensen} ØeKier {Økær} og Hustru {Johanne Jensdatter}, Palle Peders: af Fasterholt {Arnborg}, og Jens Jørgensen i Brande {By}.
Konfirmation nr. 9458
NOTITS: Maren Madsdatter som bærer er moderens søster. Johanne Jensdatter er faderens søster født i Fasterholt, Arnborg. Palle Pedersen er faderens stedfar.


Nr. 2637 1802.04.18 Ane Marie Mathiasdatter, Grarup. FAR: Mathias Christensen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Christensdatter, Alkærlund, Brande, Thomas Christensens tjenestepige i Store Langkær. Også i FT 1801.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Langkær, Grarup, Brande, Byttede 1783 gård fra Langkær til Grarup.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Dorte Jensdatter, Grarup, Brande, Nabo, Søren Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens søn der i dec. overtager faderens gård.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 18 April havde Mathias Christensen af Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie, baaren af Thomas Christensens Pige af LangKier, Naunl: Ane Kierstine Xstensdatter af Algierl: faderne Jens {Pedersen} LangKier, Søren Christensen og Hustru {Dorte Jensdatter} alle af Grarup og Christen Thomsen af LangKier.
Konfirmation nr. 9417
NOTITS: Jens Langkær se også #2584, #2597. Forbindelse til Alkærlund vel over moderen. Hun bliver gift med Gyde Hansen i Sejrup, Thyregod.


Nr. 2638 1802.04.18 Mette Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Mette Henriksdatter, Uhre, Brande, Moderens søster. Væver. Bor i FT1801 ved hendes søster Dorte.
FADDER Nr. 1: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Faderens bror
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Hans kone Kirsten Thøgersdatter er søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Søster til faderen, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Dorte Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Samme dag [d 18 April] Havde Jens Tøgersen af Uhre med sin 1ste Kone Anne Marie Henricksd: 1 Datter Til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Konens Søster Mette Henricksd:, faderne Christen Tøgersen af Fløe, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} af SchierLund og Henrich Nielsen af Uhre.
NOTITS: Mette Henriksdatter er moderens søster. Christen Thøgersen er faderens bror, Kirsten Thøgersdatter hans søster. Henrik Nielsen er gift med moderens søster Dorte Henriksdatter.


Nr. 2648 1802.09.19 Ane Larsdatter, Grarup. FAR: Lars Sørensen. MOR: Mariane Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Askær- Nørre, Brande, Faderens halvsøster, datter af Christen Jensen Nørre Askær.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Askær, Askær- Nørre, Brande, Faderens stedfar
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Askær- Nørre, Brande, 28, faderens halvbror.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, ?, Brande, Ikke identificeret, ville normalt være Brande By.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, ?, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21 d 19 Septb: Havde Lars Sørensen af Grarup med sin 1ste Kone Mariane Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane, baaren af Christen {Jensen} Nør AsKiers Datter Maren {Christensdatter}, faderene Christen {Jensen} AsKier og Søn Søren {Christensen}, Jens Pedersen og Hustru af Brande.
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens halvsøster fra Nørre Askær. Christen Jensen er faderens stedfar. Søren Christensen er faderens halvbror fra Nørre Askær. Jens Pedersen ikke identificeret, kan være bror til moderen, begge kunne være fra Ejstrup, hvor forældrene senere flytter hen.


Nr. 2652 1802.11.21 Mette Sørensdatter, Flø. FAR: Søren Sørensen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Faderens søster, Erik Eriksen Harrilds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Moderens halvsøster født i Uhre, Søren Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen Gammel, Flø, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens mor, gammel Søren Sørensens kone, i øvrigt søster til Jens Pedersen i Uhre.
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Konen Ane Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. d 21 Nov Havde Søren Sørensen i Fløe, med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Erick Ericksens Kone {Ane Sørensdatter] af Harild faderene, Jens Pedersen af Uhre, Søren {Andersen} Riisberg og Hustru {Dorte Sørensdatter} og gl: Søren Sørensen i Fløe [PKB: Søren Sørensen senior og Hustr.{Mette Pedersdatter} af Fløe].
Konfirmation nr. 9455
NOTITS: Ane Sørensdatter er søster til faderen, hvis far er gammel Søren Sørensen. Jens Pedersen er moderens far og Dorte Sørensdatter hendes halvsøster begge født i Uhre.


Nr. 2653 1802.11.21 Mette Katrine Pedersdatter, Borup. FAR: Peder Pedersen. MOR: Dorte Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Hyvild, Brande, Lars Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen, Hyvild, Brande, Kom 1802 fra Dørslund til Hyvild i selveje.
FADDER Nr. 2: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Marie Bertelsdatter, Uhre, Brande, 19, Bertel Christensen Tirsvads datter.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. Samme dag [d 21 Nov] Havde Peder Pedersen af Borup, med sin 3die Kone Dorthe Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette Katrine, Baaren af Lars Hansens Kone {Ane Christensdatter} af Hyvild, faderne Lars Hansen af Hyvild Skoleholderen {Bertel Christensen Tirsvad} i Uhre, og Datter {Ane Marie Bertelsdatter} [PKB: hustru i stedet for datter {anses for præstens mislæsning af degnens kirkebog}] og Jens Jørgensen af Brande {By}.
Konfirmation nr. 9415
NOTITS: Familieforhold uklare. Peder Pedersen første kone i Østergaard i Brande by var Mette Christensdatter †1782. 1783 til Borup gift med 2. kone Karen Jensdatter †1799. Moderen er hans 3. kone.


Nr. 2654 1802.11.21 Karen Jensdatter, Askær- Sønder. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Hanne Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, Faderens bror Lars Christensens kone fra FT 1834. FT 1801 er han landsoldat.
FADDER Nr. 1: Jeppe Christensen Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo. Jeppe Christensen Askærs kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Nabo, gift med Christen Jensen Nørre Askærs datter.
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen, Hedegaard, Ejstrup, Faderens bror, konen Hanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. Endnu Samme dag [d 21 Nov] Havde Jens Christensen af Sønder AsKier med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensdatter 1 Datter til Daaben, blev Kaldet Karen, baaren af Lars Christensens Kone {Hanne Jensdatter} af {Hedegaard} Ejstrup, faderne Jeppe {Christensen} AsKier og Hustru {Ane Marie Pedersdatter}, Christen {Jensen} Nør AsKier og Mads Pedersen af Nør AsKier. -
Konfirmation nr. 9442
NOTITS: Hanne Jensdatter er gift med faderens bror Lars Christensen.


Nr. 2656 1802.12.26 Karen Christensdatter, Brandlund. FAR: Christen Larsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, ?, Brande?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Svinbæk, Svinbæk, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Stenklyver, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Brandlund, Brande, Niels Christensen Stenkløvers kone.
FADDER Nr. 4: Laust Larsen, 23, Lars Christensen Svinbæks søn, overtager 1803 gården i Svinbæk. Gift med Mette Madsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 26 Decbr Havde Christen Larssen i Lund {Brandlund}, med sin 2den Kone Kirsten Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Kones Søster Karen Nielsdatter faderne Lars {Christensen} Svinbek af Tyregoed Sogn, Niels {Christensen} Steenhuger og Hustru {Mette Pedersdatter}, og Laus Larsen af Svinbek, i Tyregoed Sogn.
NOTITS: PKB har båret af "Lars Hansens kone af Hyvild karen NielsD:" men Lars Hansens kone hedder Ane Christensdatter. Familien ellers ikke set. 1809 i Borup ifølge Thyregod kirkebog, se dåb Laust Lassens søn Mads Peter i Svinbæk. Karen Christensdatter ses FT 1860 i et hus i Store Thorlund, Ejstrup gift måske i Give med Christen Knudsen *1799c, to børn i Give *1829c, 1831c og 1837c, et i Øster Nykirke 1843c.


Nr. 2657 1802.12.26 Mette Jørgensdatter, Arvad. FAR: Jørgen Andersen. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande, Faderens bror
FADDER Nr. 2: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Jens Andersens kone og Jens Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Halvbror til moderen.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Halvbror til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme dag [d 26 Decbr] Havde Jørgen Andersen i Arvad med sin 1ste Kone Ane Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Mandens Moder Mette Knudsd. faderne Jens {Andersen} Bjerre og Hustru {Ane Sørensdatter} Peder {Pedersen} Usseltoft, og Jens Pedersen i Uhre.
Konfirmation nr. 9440
NOTITS: Mette Knudsdatter er faderens mor. Jens Andersen er faderens bror. Peder og Jens Pedersen er halvbrødre til moderen.


Nr. 2658 1802.12.26 Birte Christensdatter, Blæsbjerg. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Ellen Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Dørslund, Brande, Peder Nielsen Askær i Dørslunds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Blæsbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Rebekka Pedersdatter, Blæsbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Dørslund, Brande, Datter Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Samme dag [d 26 Decbr] Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin første Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Birthe, baaren af Peder {Nielsen} Askiers {af Dørslund} Datter Mette {Pedersdatter}, faderne, Christen Christensen og Hustru {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg, Anders Christensen og Søn {stedsøn: Hans Larsen} af DøsLund.
Konfirmation nr. 9437


Nr. 2661 1803.03.20 Maren Larsdatter, Nørholm. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter Arnborg, Brande By, Brande, 26, Niels Christensen Langkærs tjenestepige, patronym se dåb #2650. Hun må være datter af Peder Pedersen Arnborg, døbt Birgitte 1777 #2067.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Moderens søster, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Brandholm, Brande, Hr. Otto Arvads karl.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Tjenestepigen Birte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Karl Søren Jensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. d 20 Martj Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 3die Kone Ane Christensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, Baaren af Niels LangKiers Pige Birthe {Pedersdatter} Arnborg {navn, ikke sted} faderne Christen Pedersen af AsKier, Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter} af SkierLund, og Hr. {Otto Nielsen} Arvads Karl Søren Jensen af Brandholm.
Begravelse nr. 6539
NOTITS: Begravet 1805 to år gammel. Christen Pedersen er moderens stedfar, Karen Christensdatter hendes søster.


Nr. 2667 1803.07.31 Karen Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Hestlund- Store, Give, Faderens søster, Jens Chrisensen Skovs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Konen Marie Hansdatter er søster til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 31 Julj Havde Niels Hansen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Kirstine Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jens {Christensen} Schous Hustru {Marie Hansdatter} af HesteLund i Give Sogn, faderne, Peder Hansen og Hustru {Ane Kirstine Larsdatter} af Skierl. {Skærlund.} Niels Christensen af Uhre og Jens {Christensen} SKou af HesteLund {Give}.
Konfirmation nr. 9470
NOTITS: Tvilling til Johanne. Marie Hansdatter er søster til faderen, Peder Hansen hans bror. Jens Christensen Skov er svoger over hans kone Marie Hansdatter.


Nr. 2668 1803.07.31 Johanne Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Moderens søster, Knud Jørgensen Økærs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Nabo, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Brande By, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme dag [d 31 Julj] Havde bemelte Mand {Niels Hansen} og Kone {Ane Kirstine Jensdatter} 1 Ditto Datter til Daaben blev Kaldet Johanne, baaren af Knud Jørgensens {Økærs} Hustru {Johanne Jensdatter, Borup}, faderne Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre, Jacob Jensen af Brande {By} Knud {Jørgensen} Økær.
Konfirmation nr. 9474
NOTITS: Tvilling til Karen. Knud Jørgensen Økær er gift med Johanne Jensdatter, som er moderens søster og Jakob Jensen hendes bror. I PKB er dåb 2667 og 2668 ført sammen til en dåbstekst.


Nr. 2670 1803.09.11 Sidsel Christensdatter, Langkær- Store. FAR: Christen Thomsen. MOR: Karen Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Jens Hansens kone, Thyregodlund, Thyregod, Ikke i FT 1787 eller 1801 i Thyregodlund.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Thyregodlund, Thyregod, Ikke identificeret, ikke i FT 1787 eller 1801 i Thyregodlund.
FADDER Nr. 2: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Nabo
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 11 Sept: Havde Christen Thomsen af Store LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Jens Hansens Kone af TyregoedLund, faderne Jens Hansen af TyregoedLund, Anders Lassen af LangKier, og Otte Pedersen og Hustru {Inger Pedersdatter} af Skierris.
Begravelse nr. 6588
NOTITS: Begravet 1808 fem år gammel. Moderens mor Inger Pedersdatter og stedfar Otte Pedersen er faddere.


Nr. 2674 1803.11.06 Mette Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Hansen. MOR: Ane Katrine Johansdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Hans Jensen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Johansen, Brandlund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, Jens Johansens kone.
FADDER Nr. 4: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20 Samme dag [d 6 Nov:] Havde Jens Hansen af BrandLund med sin 1ste Kone Ane Chatrine Johansd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Hans Smeds Kone i Lund, faderne Johann Jørgensen, Jens Johansen og Hustru {Maren Sørensdatter} og Hans {Jensen} Smed alle af Lund {Brandlund}.
Konfirmation nr. 9456
NOTITS: Johan Jørgensen er moderens far, Jens Johansen hendes bror.


Nr. 2675 1803.12.26 Bodil Marie Madsdatter, Borup. FAR: Mads Jensen. MOR: Birte Eskildsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Borup, Brande, 21, Jens Jensen Boels datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Gleiberg, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Nielsdatter, Borup, Brande, Nabo, Jens Jensen Gleibergs kone.
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, 26, Jørgen Jørgensens søn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 26 Dec. Havde Mads Jensen i Borup med sin 1ste Kone Birthe Eschildsdatter, en Datter til Daaben blev Kaldet Boel Marie, baaren af Jens {Jensen} Boels Datte Else {Jensdatter}, af Borup, faderne Jens {Jensen} Gleiberg og Hustru {Ane Nielsdatter}, Søren {Larsen} Biere, alle af Borup og Jens Jørgensen af Brande {By}.
NOTITS: Familien 1800 i Pedersborg, Brandlund. Familieforhold ukendte. Gift 5. dec. 1830 i Grene, Billund med Rasmus Jensen *1807 Grene, Billund †1869 Søllingdal, Hejnsvig. Fire børn. Hun døde 31. jan. 1868 Hejnsvig mark, Hejnsvig.


Nr. 2677 1804.02.26 Ane Christensdatter, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen. MOR: Mette Troelsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Askær- Nørre, Brande, Faderens datter af 1. ægteskab, Mads Pedersen Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Jørgen Troelsens kone.
FADDER Nr. 3: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jeppe Christensens stedsøn.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme dag [d 26 Febr] Havde Christen Jensen af Nør AsKier med sin 2den Kone Mette Troelsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Baaren af Mads {Pedersen} Nør Askiers Hustru {Ane Christensdatter} faderne Jørgen Troels: og Hustru {Karen Jørgensdatter} af Sandfeld, Jeppe Christensen og Jens Christensen begge af Sønder AsKier.
Konfirmation nr. 9459
NOTITS: Mette Troelsdatter er med ret stor sikkerhed fra Store Sandfeld, søster til Jørgen Troelsen se #2587. Siges ved giftermålet i Skarrild kirkebog at være fra Skarrild, hvilket måske er ved hendes søster Anne gift med Christen Lustrup, degn i Skarrild. Jørgen Troelsen er altså moderens bror. Ane Christensdatter er faderens datter, hvis mand Mads Pedersen lige har overtaget gården.


Nr. 2681 1804.05.21 Marie Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, Måske søster, Mathias Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Mathias Christensen Grarup, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Han er gift med Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Slags nabo, Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Else Pedersdatter, Brande, Ses kun i præstens kirkebog, tvivlsom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7 Samme dag [d 21 Maj] Havde Xsten Thomsen af AlgierLund med sin 2den Kone Else Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie, baaren af Mathias Christensens Kone {Ane Jensdatter} i Grarup, faderne Ma[thias?] {Christensen} Grarup, Peder {Poulsen} Husum, og Niels {Sørensen} Riisberg og Hustru {Mette Nielsdatter}.
{PKB:} No. 7. dj 20de Maj havde Christen Thomsen af Algierlund med sin anden kone Else Jensd: en Datter til Daaben kaldet Maren fader: Mathias Christensens kone, Peder Husum Niels Riisberg og hstr. Else Pedersdatter.

Konfirmation nr. 9478
NOTITS: Familieforhold uklare. Mathias Christensen er svær at læse i DKB - Ma... Grarup - Else Pedersdatter har DBK ikke. Er degnen eller præsten rigtig her?


Nr. 2682 1804.05.21 Kirsten Christensdatter, Tarp. FAR: Christen Andersen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Marie Pedersdatter, Tarp, Brande, 20, faderens steddatter, moderens datter, hendes far Peder Christensen †1794.
FADDER Nr. 1: Hans Dynesen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen, begge født i Lille Sanfeld. Hans Dynesens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christian Nielsen, Tarp, Brande, 19, søn af naboen Niels Christensen Nygaard, købte gården 1803.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Tarp, Brande, 24, moderens søn af 1. ægteskab.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:}8. Samme dag [d 21 Maj] Havde Christen Andersen af Tarp med sin 2den Kone Ane Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af af[!] mandens steddatter Else Marie Pedersdatter. Faderne, Hans Dynesen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Uhre Niels {Christian} Nielsen {19} og Peder Pedersen {24} af Tarp.
Konfirmation nr. 9473
NOTITS: PKB: præsten har glemt denne dåb! Else Marie Pedersdatter og Peder Pedersen er moderens børn af første ægteskab med Peder Christensen †1794. Karen Nielsdatter er søster til moderen, begge født i Lille Sandfeld.


Nr. 2683 1804.06.17 Karen Knudsdatter, Borup. FAR: Knud Jørgensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Borup, Brande, 21, nabo Jens Jensen Boels datter.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Stedfar til moderen
FADDER Nr. 2: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, Hans mor Mette Knudsdatter er søster til faderens far Jørgen Knudsen begge fra Hampensø, Nørre Snede.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Ane Kirstine Jensdatter.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, begge født i Fasterholt, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 5: ? Præstens tjenestepige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Datter Else Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 17 Junj Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jens {Jensen] Boels Datter Else Jensdatter af Borup faderne Palle {Pedersen} Fasterholt {Arnborg}, Jørgen {Andersen} Arrevad, og Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre, Samt Præstens Pige i Brande.
Konfirmation nr. 9471
NOTITS: Naboen Jens Jensen og datter Else Jensdatter er ikke familie. Palle Pedersen er stedfar til moderen. Jørgen Andersen Arvad er fætter til faderen over hans mor Mette Knudsdatter som er søster til faderens far Jørge Knudsdatter. Niels Hansen er gift med Ane Kirstine Jensdatter, som er søster til moderen, begge født i Fasterholt, Arnborg.


Nr. 2684 1804.06.17 Kirsten Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Gleiberg. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Madsens kone, Borup, Brande, Ikke identificeret
FADDER Nr. 1: Peder Madsen, Borup, Brande, Ikke identificeret, gift, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Birte Eskildsdatter, Borup, Brande, Mads Jensens kone, se dåb #2675.
FADDER Nr. 4: Hans Larsen, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme Dag [d 17 Junj] Havde Jens Jensen Gleiberg af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Peder Madsens Kone af Borup, faderne Peder Madsen, Mads Jensen og Hustru {Birte Eskildsdatter} af Borup, Hans Larssen af DøsLund.
NOTITS: Familieforhold ukendte.


Nr. 2685 1804.07.01 Else Katrine Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Larsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Moderens stedmor, Christen Pedersens 2. kone, gift 1802.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Moderens bror, Christen Pedersens stedsøn.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, 2. kone Else Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 1 Juli Havde Mads Larssen af Riisberg, med sin 1ste Kone Maren Nielsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Else Chatrine, baaren af Christen Pedersens Kone {Else Pedersdatter} af Uhre faderne Christen Nielsen Nørgaard og Hustru {Ane Kirstine Nielsdatter} af Uhre Niels Sørrensen og Søren Andersen af Riisberg.
Konfirmation nr. 9475
NOTITS: Else Pedersdatter er gift med moderens stedfar Christen Pedersen. Christen Nielsen er bror til moderen.


Nr. 2686 1804.07.01 Ane Ottesdatter, Uhre. FAR: Otte Sørensen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Faderens søster Dorte Sørensdatters datter med mand Søren Andersen.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Nabo, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen den unge, Flø, Brande, 34, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen den ældre, Flø, Brande, 64, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 6: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande, Gift med faderens søster Anne Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Hans datter Ane Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Samme Dag [d 1 Juli] Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørrensd: 1 Datter til daaben blev kaldet Ane, Baaren af Søren {Andersen} Riisbergs Datter, Ane {Sørensdatter}, faderne Jens Tøgersen og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre Søren Sørensen og fader [Søren Sørensen] af Fløe, Saa og Jens Pedersen af Uhre og Jens {Andersen} Biere.
Konfirmation nr. 9472
NOTITS: Ane Sørensdatter af Risbjerg er faderens søster Dorte Sørensdatter datter med Søren Andersen. Den unge Søren Sørensen fra Flø er moderens bror, den ældre Søren Sørensen fra Flø hendes far. Jens Pedersen er faderens stedfar. Jens Andersen Bjerre er gift med faderens søster Anne Sørensdatter.


Nr. 2687 1804.07.15 Ane Marie Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Jensen Søndergaard. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Uhre, Brande, 74, Meldgaard, 10A.
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, 70, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Uhre, Brande, 35, søn af Christen Nielsen, overtog gården 1802.
FADDER Nr. 4: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Nabo, 11A skøde 1802 fra faderen Anders Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. den 15 Juli Havde Peder Jensen Søndergaard af Uhre med sin 1ste Kone Mette Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie baaren af Niels Christensens Kone {Maren Pedersdatter} af Uhre, faderne Christ: Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} , Niels Christensen, og Jacob Andersen alle af Uhre.
Konfirmation nr. 9469
NOTITS: Familieforhold uklare.


Nr. 2691 1804.09.23 Ane Katrine Ottosen Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, 20, søster til moderen, ved begges mor Karen Mortensdatter Skaarup - bor i et hus i Brande By.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Kjærsgaard, Give By, Give, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Kirstine Magdalene Larsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Kjærsgaards kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Brandlund, Brande, Peder Pedersen Fløs kone.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 6: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 7: Søren Jensen, Brandholm, Brande, Tjener på Brandholm
FADDER Nr. 8: Hans Larsen, Brandholm, Brande, Tjener på Brandholm
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. d 23 Septbr Havde Hr Otte {Nielsen} Arevad paa Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard en Datter til Daaben blev Kaldet Ane Katrine baaren af Jomfrue Abelone Kiersgaard i Brande {By}, faderne Degnen Jens {Nielsen} Kiersgaard til Give og Hustru {Kirstine Magdalene Larsdatter}, Peder {Pedersen} Fløe og Hustru {Mette Sørensdatter}, Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter} og begge Karle Søren Jensen og Hans Larssen af Brandholm.
Konfirmation nr. 9491
NOTITS: Abelone Nielsdatter Kjærsgaard er moderens søster, Jens Nielsen Kjærsgaard degn i Give hendes bror. Peder Nielsen er faderens bror. Usædvanligt er to karle på Brandholm faddere, se fx als kontrast Otto Arvads første dåb #2569 i 1799 hvor næsten alle er fine folk.


Nr. 2692 1804.09.23 Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 28, moderens søster. Jørgen Pedersen Holtums datter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Uhre, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Troelsdatter, Askær- Nørre, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, kaldes Pæ Sandfeld, enken Maren Christensdatters søn med afdøde Peder Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Datteren Ane Jørgensdatter bærer, som er søster til faderens 1. kone, som barnet opkaldes efter.
NÆVNT Nr. 2: Maren Christensdatter Enken i Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Sønnen Peder Pedersen er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme dag [d 23 Septbr] havde Jørgen Troelsen af Sandfeld {Store} med sin 2den Kone Ane Christensdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Karen, baaren af Jørgen {Pedersen} Holtums datter Ane {Jørgensdatter}, faderne Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre, Christen Jensen af Nør AsKier og Hustru {Mette Troelsdatter}, og Enkens {Maren Christensdatter} Peder {Pedersen} af Sandfeld {Store}.
Konfirmation nr. 9479
NOTITS: Opkaldt efter faderens 1. kone Karen Jørgensdatter †1803. Ane Jørgensdatter er søster til 1. kone. Niels Christensen er bror til moderen. Mette Troelsdatter er søster til faderen. Peder Pedersen er en nabo.


Nr. 2693 1804.09.23 Mette Andersdatter, Flø. FAR: Anders Madsen Hannerup. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Borup, Brande, Faderens mor, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Madsen Hannerup, Borup, Brande, 22, faderens bror, Mads Christensen Hannerups søn.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Nabo, Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Flø, Brande, Konen Maren Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Samme dag [d 23 Septbr] Havde Anders Madsen Hannerup af Fløe med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Mads Hannerups Hustru {Mette Andersdatter} af Borup faderne Mads {Christensen} Hannerup og Søn Niels {Madsen Hannerup}, Christen Tøgersen, og Niels Pedersens Kone {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
Konfirmation nr. 9467
NOTITS: Mette Andersdatter og Mads Christensen Hannerup er faderens forældre. Niels Madsen er faderens bror.


Nr. 2694 1804.10.07 Johanne Hansdatter, Sønderholm. FAR: Hans Christensen Kragsig. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Madme Arvad, gift med Otto Nielsen Arvad.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Donnerup, Sønderholm, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Drantum, Brande, Nabo, Mads Nielsen Drantums kone.
FADDER Nr. 5: Søren Jensen, Brandholm, Brande, Tjener på Brandholm
FADDER Nr. 6: Hans Larsen, Brandholm, Brande, Tjener på Brandholm
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. d 7 October Havde Hans Christensen Kragsig af Sønder Holm med sin 1ste Kone Birthe Nielsdatter, en Datter til Daaben blev Kaldet Johanne, baaren af Madme Arevad {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Paa Brandholm, faderne Hr {Otto Nielsen} Arevad, Niels {Christensen} Donnerup, Mads {Nielsen} Drantum, og Hustru {Kirsten Troelsdatter}, Samt begge Karle Søren {Jensen} og Hans {Larsen} Paa Brandholm.
Konfirmation nr. 9477
NOTITS: Niels Christensen Donnerup er moderens far.


Nr. 2695 1804.10.07 Dorte Kirstine Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, 29, moderens søster, tjenestepige i Arvad.
FADDER Nr. 1: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande, 35, moderens søster, Peder Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 2: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Johanne Larsdatter, Flø, Brande, Christen Thøgersens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 5: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 6: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 7: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Nabo, 1802 møllen i Uhre.
FADDER Nr. 8: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Konen Anne Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Samme dag [d 7 October] Havde Sognefogden Jens Tøgersen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Marie Hendricksdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorthe Kirstine, Baaren af Konens Søster Anne Henrichsd: tienende i Arvad {ved hendes søster}, faderne Peder {Nielsen} Arevads Kone {Anne Henriksdatter}, Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Larsdatter}, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} af Schierl: Niels Hansen, Jørgen Christensen og Otte Sørensen af Uhre.
NOTITS: Ane og Anne Henrikdatter er søstre til moderen. Christen Thøgersen og Kirsten Thøgersdatter er søskende til faderen.


Nr. 1986 1804.11.18 Karen Jensdatter, Østerholm. FAR: Jens Chrisensen Kragsig. MOR: Ane Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Kær, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Madsdatter, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Nabo, Jens Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Hans Christensen Kragsig, Brandholm Mark (Sønderholm), Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 5: Søren Iversen Kragisg, Kragsig, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. d 18de Nov: havde Jens Christensen Kragsig med sin første kone Ane Catrine Sørensd: en Datter til Daaben kaldet Karen. fadere: Jomfrue Abbelone {Nielsdatter} Kjersgaard Jens Hansen {Kær} og hstr {Ane Marie Madsdatter} Hr {Otto Nielsen} Arrevad, Hans {Christensen} Kragsig og Søren {Iversen} Kragsig.
Konfirmation nr. 9476
NOTITS: Hans Christensen er en bror til faderen, Søren Iversen er gift med faderens søster Kirsten Christensdatter. Resten er naboer.


Nr. 2700 1804.12.26 Maren Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Johansen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, ?, Brande, 18, Moderens halvsøster. Født i Lille Langkær. Deres mor Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Jensdatter, Brandlund, Brande, Nabo, Lars Christensen Nedergaards kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 5: Jens Jensen, Brande By, Brande, Præstens avlskarl. Se #2696.
FADDER Nr. 6: Søren Jensen, Brandholm, Brande, Tjener på Brandholm. Se #2691.
FADDER Nr. 7: Hans Larsen, Brandholm, Brande, Tjener på Brandholm. Se #2691.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme dag [d 26 dec:] Havde Jens Johansen af Brandlund med sin 1ste Kone Maren Sørrensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Konens Søster {halvsøster} Mette Troelsdatter, faderne Lars Christensen {Nedergaard} og Hustru {Ane Jensdatter}, og Peder {Pedersen} Fløe alle af Brandlund, og Troels Iversen af Grarup, samt Præstens {avlskarl: Jens Jensen} og Brandholms Avls Karle {Søren Jensen og Hans Larsen}.
Konfirmation nr. 9468
NOTITS: Moderens halvsøster Mette Troelsdatter, har samme mor Maren Christensdatter. Avlskarlenes navne fra #2696 og # 2691.Moderen kan være den Maren Sørensdatter, der i FT 1801 tjener ved Lars Christensen Nedergaard. Hun giftes i 1802 af Brandlund (BG har hende født i Risbjerg, formentlig forkert).


Nr. 2705 1805.05.19 Kirsten Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Andersdatter, Brandlund, Brande, 19, Moderens søster, hjemme på fødegården.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Tarp, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Niels Thomasen, Blæsbjerg, Brande, Gift med Birte Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme dag [d 19 May] Havde Peder Christensen af BrandLund med sin 1ste Kone Karen Andersdatter en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren af Konens Søster Johanne Marie Andersdatter af Lund {Brandlund}, Faderne Niels {Christensen} Nyegaard og Hustru {Maren Christensdatter} af Tarp, Anders {Christensen} Midtgaard af Lund {Brandlund}, og Niels Thomasen af Blesberg.
Konfirmation nr. 9489
NOTITS: Johanne Marie Andersdatter er moderens søster hjemme på fødegården i Brandlund. Anders Christensen Midtgaard er moderens far.


Nr. 2707 1805.08.04 Maren Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Dynesen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Simon Mortensen, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 4: Marie Kirstine Bertelsdatter, Uhre, Brande, 25, skoleholder Bertel Christensen Tirsvads datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Konen Ane Marie Henriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande, Datter Marie Kirstine Bertelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7 Samme dag [d 4 August] Havde Niels Nielsen af Uhre med sin 1ste Kone Maren Thomasdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Lars Dynesens Hustru {Else Pedersdatter} i Uhre, Faderene Lars Dynesen Simon Mortensen, Jens Tøgersens Hustru {Ane Marie Henriksdatter} og Skoleholderens {Bertel Christensen Tirsvads} Datter, Marie Kierstine {Bertelsdatter}, alle af Uhre.-


Nr. 2708 1805.08.18 Sidsel Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Eriksen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Nabo, Peder Pedersen Usseltofts kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Gammel, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup, Gift med Johanne Eriksdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen, begge født i Flø.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Nabo, konen Ane Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 18 August Havde Erick Ericksen Af Harild, med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts Kone {Ane Christensdatter}, Faderne Gl: Søren Sørensen i Fløe, Morten Pedersen af Hygild {Ejstrup}, og Otte Sørensen og Hustr: {Sidsel Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Søren Sørensen er moderens far. Sidsel Sørensdatter er moderens søster. Morten Pedersen Hygild, Ejstrup er gift med faderens søster Johanne Eriksdatter.


Nr. 2711 1805.08.25 Katrine Marie Larsdatter, Nørholm. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Moderens søster, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Askær-Sønder, Brande, Moderens stedfar
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Askær-Sønder, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Johanne Sørensdatter, Askær-Sønder, Brande, Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Endnu Samme Dag [d 25 August] Havde Lars {Christensen} Winding af Nørholm med sin 3die Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Chatrine Marie, baaren af Niels Mortensens Kone {Karen Christensdatter} af SkierLund, Faderne Niels Mortensen af Skierl: Christen Pedersen og Jens Christensen og Hustru {Ane Johanne Sørensdatter} af Sønder AsKier.
NOTITS: Karen Christensdatter er moderens søster. Christen Pedersen er hendes stedfar. Jens Christensen er hendes bror.


Nr. 2713 1805.10.06 Mette Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Christensen Bundgaard. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Risbjerg, Brande, 21, Moderens søster, begge født i Risbjerg, hjemme i Risbjerg.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Dorte Pallesdatter, Borup, Brande, Christen Christensen Bundgaards kone.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Uhre, Brande, 22, nabo, moderen fører gården.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 6 oct: Havde Jens Xstensen Bundgaard, af Uhre, Med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Konens Søster Maren Poulsd: faderne Niels Sørensen af Riisberg, Christen {Christensen} Bundgaard og Hustru {Dorte Pallesdatter} af Borup og Peder Pedersen af Uhre.
Konfirmation nr. 9490
NOTITS: Maren Poulsdatter er moderens søster fra Risbjerg, hvor begge er født. Niels Sørensen er moderens stedfar. Christen Christensen Bundgaard er faderens bror.


Nr. 2714 1805.10.09 Marie Margrethe Elisabeth Ludvigsdatter Lund, Brande By. FAR: Ludvig Michael Bjørnsen Lund. MOR: Elisabeth Kristine From.
BÅREN AF: Marie Magrethe Lund, Kolding, Moderens stedmor? fra FT 1787 (hvor ægteskabsnumre delvis forkerte, se DIS tråd. Elisabeth From født i Kolding 7. aug. 1774 ifølge "Johns slægtsdatabase" http://johnoglis.dk/genealogi
FADDER Nr. 2: Johannes Bjørnsen Lund, Lemvig, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Joachim Otto Schack From, Starup, Vel bror? til moderen. Byttede 1808 pastorat med Ludvig Michael Lund i Brande.
FADDER Nr. 4: Markus Plesner, Uldum
FADDER Nr. 5: Lorents Stallknecht, Øster Nykirke, Øster Nykirke, Nabosogn (Give).
FADDER Nr. 6: Søren Anker Winther, Thyregodlund, Thyregod, Nabosogn.
FADDER Nr. 7: A. Steenstrup, Vejle By, Ikke set i FT 1801. Bilag til Nørvang-Tørrild herreds retsprotokoller, breve fra pastor Lund til herredsfoged Steenstrup om "Sviir og U-orden" i Brande sogn. Herredsfogeden er en højtstillet person at indbyde til barnedåb den lange vej fra Vejle. Indbydelsen gik ikke op for Lund, for han og herredsfogeden røg tre år senere uklar over "Sviir og U-orden", hvor Lund ville have folk dømt for at drikke sig fulde, mens herredsfogeden fulgte loven - dvs upriviligeret udskænkning var forbudt, at drikke sig fuld derimod ikke.
FADDER Nr. 8: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, En af de få Herrer i Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 9 octbr Havde Præste S:T: {salvo titulo} Hr. {Ludvig Michael Bjørnsen} Lund i Brande med sin 1ste Koen Elisabeth From 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie Magrethe Elisabeth baaren af Madmm From i Colding [PKB: Amtsforvalter froms Enke fra Colding, Jomfrue Jakobine Braag fra Kjøbenhaun {Braag også føjet til i DKB i præsts Lunds skrift}], faderne Hr Provst {Johannes Bjørnsen} Lund af Lemvig Hr Pastor {Joachim Otto Schack} From af STarup, Hr Pastor {Marcus} Plesner af Uldum Hr Pastor {Lorents} StallKnegth {Stalllknecht} af NyeKirke Hr Pastor {Søren Anker} Winther af Tyregoed Hr Steenstrup af Wejle, og Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm. [PKB: fød d 9de August.]
NOTITS: Madm From fra Kolding er vel moderens stedmor Marie Margrethe Lund, ikke søster til faderen. Johannes Lund er bror til faderen. Joachim From er bror til moderen.

LINK: Johns slægtsdatabase.
LINK: "Sviir og U-orden" i Brande sogn, se Lund præstelisten.


Nr. 2715 1805.10.13 Mette Christensdatter, Blæsbjerg. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Ellen Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Rebekka Pedersdatter, Blæsbjerg, Brande, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Blæsbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande, Nabo, Peder Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 4: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. d 13 oct: Havde Christen Jacobsen af Blesberg med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, Baaren af Christen Christensens Kone {Rebekka Pedersdatter} af Blesberg, Faderne, Christen Xstensen af Blesberg Peder {Nielsen} Arevad og Hustru {Anne Henriksdatter}, og Kield Pedersen af Døslund.
Konfirmation nr. 9496
NOTITS: Tvilling til 2716 Sidsel. Familie ikke set.


Nr. 2716 1805.10.13 Sidsel Christensdatter, Blæsbjerg. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Ellen Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Nielsdatter, Aagaard, Thyregod, Datteren døbes også Sidsel, vel ikke tilfældigt. Søren Larsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 1: Søren Larsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Slags nabo, Anders Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Samme Dag [d 13 oct:] Havde bemelte Mand {Christen Jakobsen af Blæsbjerg} og Kone {Ellen Marie Pedersdatter} 1 Ditto Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel, baaren af Søren Lassens Kone {Sidsel Nielsdatter} af Aagaard, faderne vare Søren {Larsen} Aagaard, Peder {Pedersen} Usseltoft og Anders {Christensen} DøsLund og Hustru {Karen Pedersdatter}.
Konfirmation nr. 9495
NOTITS: Tvilling til #2715 Mette. Familie ikke set, men Sidsel Nielsdatter giver navn til datteren.


Nr. 2719 1805.12.26 Ellen Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen Økær. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Moderens halvsøster, Peder Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Thomsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande, Gift med moderens halvsøster Anne Kirstine Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Laus Thomsen, Langkær- Store, Brande, 31, ugift.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. d 26 Decbr Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ellen, Baaren af Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter} af Fasterholt {Arnborg}. Faderne Peder {Thomsen} Fasterholt, Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre og Laus Thomsen af LangKier.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter er moderens halvsøster, Anne Kirstine Jensdatter er moderens helsøster.


Nr. 2720 1806.01.26 Ane Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Christensdatter, Alkærlund, Brande, 22, Faderens datter med 1. kone Birte Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Slags nabo, Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Husum, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Brandholm, Brande, Avlskarl på Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 26 Janv: Havde Christen Thomsen AlgjerLund med sin 2den Kone Else Jensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af mandens Datter Ane Marie {Christensdatter} faderne Niels Sørens: og Hustru {Mette Nielsdatter} af Riisberg, Peder Poulsen af Husum og Søren Jensen Aulskarl Paa Brandholm.
Konfirmation nr. 9492
NOTITS: Ane Marie Christensdatter er faderens datter med 1. kone Birte Nielsdatter.


Nr. 1977 1806.02.02 Mette Katrine Jensdatter, Borup. FAR: Jens Peder Madsen Hannerup, Borup, Brande. MOR: Ane Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Jens Peter Madsen Hannerups datter af Borup Mette Katine 'd 9 Martj blev begraven Jens Peter Hannerup Nyefødte Datter Mette Catrine af Borup 5 Uger gl:. [PKB:] døde af kighoste'}.
Begravelse nr. 6552


Nr. 2721 1806.03.09 Ane Marie Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, ?, ?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Uhre, Brande, Peder Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Uhre, Brande, 36, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Uhre, Brande, 23, nabo, matr. 4A. Søn af fhv. sognefoged.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme dag [d 9 Martj] Havde jens Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Catrine Christensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Marie, Baaren af Konens Søster Mette Christensdatter. Faderne Peder {Jensen} Søndergaard og Hustru {Mette Jensdatter}, Niels Christensen og Peder Pedersen alle af Uhre.
NOTITS: Niels Christensen er faderens bror. Mette Christensdatter er moderens søster. Da moderen ikke er gift i Brande formodes hun at komme udensogns fra. Denne vielse i Arnborg "Jens Christensen i Tornvig, og Anne Cathrine Christensdatter i Uhre, 1804 i Brande." er ikke opklaret, hvor bosætter de sig? Jens Christensen i Uhre er sikker søn af Christen Nielsen i FT 1787 og FT 1801, han ville normalt ikke kalde sig af Tornvig i Arnborg, hvor Christen Nielsen ikke har så gamle børn som Jens. Giftermålet er vel forældrene her, men hvor kommer Anne Catrine Christensdatter fra?


Nr. 2723 1806.04.07 Maren Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Moderens bror Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Jens Pedersen Lille Sandfelds kone.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Troelsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Uhre, Brande, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Samme dag [d 7 April] Havde Jørgen Troelsen i Sandfeld Med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til daaben, blev Kaldet Maren, baaren af Niels Christensens Kone {Maren Pedersdatter} af Uhre, Faderne Jens {Pedersen} L. Sandfeld og Hustru {Kirsten Nielsdatter}, Christen Nielsen af Uhre, og Niels Pedersen af Sandfeld {Store}.
NOTITS: Moderens bror Niels Christensens kone Maren Pedersdatter bærer. Christen Nielsen er moderens far. Niels Pedersen er gift med faderens søster Kirsten Troelsdatter.


Nr. 2725 1806.05.26 Dorte Kirstine Bertelsdatter, Uhre. FAR: Bertel Pedersen Dam. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Uhre, Brande, Peder Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Slot, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersen Slots kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Samme dag [d 26 May] Havde Bertel Pedersen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Pedersdatter, 1 Dater til daaben blev Kaldet Dorthe Kirstine Baren af Peder {Jensen} Søndergaards Hustru {Mette Jensdatter} af Uhre, Faderne Peder {Jensen} Søndergaard, Peder Peders: Jens {Pedersen} Slott og Hustru {Kirsten Pedersdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Konfirmeret 1821 i Nørre Snede, Stiffader Erik Jensen og Hustru Anne Malene Nielsdatter af Lille Tholund, Ejstrup. Moderen var jo Ane Pedersdatter, som Erik Jensen må have giftet sig med. 1/6 af Peder Jensen Søndergaards gård 1804, senere kaldet Damgaard, vel fra hans tilnavn Dam. Faderen skrives af Ørbæk Hoven ved skødet. Han kaldes i daab #2737 Bertel Dam. Navnet Dam følger gården. BGs hartkorn er dels 0 4 2 0 og dels 0 4 0 0 og går ikke op.


Nr. 2726 1806.05.26 Mette Jørgensdatter, Risbjerg. FAR: Jørgen Pedersen. MOR: Sidsel Madsdatter.
BÅREN AF: Ane Knudsdatter, Lime, Nørup, Faderens mor, Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Nabo, Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Madsen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Lime, Nørup, Faderens far, hans kone Ane Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme dag [d 26 May] Havde Jørgen Pedersen af Riisberg med sin 1ste Kone Sidsel Madsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Peder Hansens Kone {Ane Knudsdatter} af Lime i Nørup Sogn, Faderne Niels {Sørensen} Riisberg og Hustru {Mette Nielsdatter} Søren {Andersen} Riisberg og Jens Madsen alle af Riisberg:
NOTITS: Parret blev gift i Brande 1805 i dec. #8223. De overtager ikke gården i Risbjerg, som hendes bror Jens Madsen får. Ikke klart hvor de bosætter sig, vel ikke i Brande sogn. Ane Knudsdatter er faderens mor. Jens Madsen er moderens bror.


Nr. 2727 1806.06.22 Ane Sørensdatter, Flø. FAR: Søren Sørensen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Moderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Moderens halvbror.
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen Harrild, Harrild, Brande, Kunne også være Erik Jensen Harrild.
FADDER Nr. 3: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Søster til faderen. Kunne også være Erik Jensen Harrilds kone Ane Kirstine Sørensdatter, som også er søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Gift med moderens halvsøster Dorte Sørensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 22 Juni Havde Søren Sørensen i Fløe med 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Jens Andersens Kone {Ane Sørensdatter} i Biere {Sandfeld- Bjerre}, Faderne Otte Sørensen i Uhre, Erick {Eriksen eller Jensen} og Hustru {Ane eller Ane Kirstine Sørensdatter} og Søren {Andersen} Riisberg.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: Begravet 1806 16 uger gammel. Ane Sørensdatter er halvsøster til moderen. Ane Sørensdatter eller Ane Kirstine Sørensdatter i Harrild er begge søstre til faderen. Søren Andersen er gift med moderens halvsøster Dorte Sørensdatter.


Nr. 2728 1806.06.22 Ingeborg Larsdatter, Lundfod. FAR: Lars Christensen. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Clemmensdatter Skerris, Arvad, Brande, 24, Datter af Clemmen Andersen. Slags nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Arvad, Brande, Nabo, Jørgen Andersen Arvads kone.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Brande By, Brande, Avlskarl i præstegården.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Samme dag [d 22 Juni] Havde Laus Christensen af Lundfod med sin 2den Kone Kirsten Hansd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Ingeborg, baaren af Jørgen {Andersen} Arevads Pige Karen Clemmandsd: Skieris, Faderne Peder {Nielsen} Arvad, Jørgen {Andersen} Arvad og Hustru {Anne Pedersdatter}, og AulsKarl Jens Jensen i Brande Præstegaard.
NOTITS: Opnævnt efter Lars's første kone Ingeborg Poulsdatter død 1804. Gift 2. gang med Kirsten Hansdatter af Tornvig Arnborg 1805 #8219.


Nr. 2729 1806.07.20 Kristine Katrine Christensdatter, Brandlund (Petersborg). FAR: Christen Nielsen. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Sørensdatter, Østerholm, Brande, Jens Christensen Kragsigs kone. Hun kommer fra Hindskov, Thyregod. Moderen er fra Borup ved vielsen, ser ikke ud til at være søskende.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Krusborg, Thyregod, Faderens bror, se #2620.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Brande By, Brande, Avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Madsdatter, Østerholm, Brande, Nabo, Jens Hansen Kjærs kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Kjær, Østerholm, Brande, Nabo, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 20 Juli Havde Christen Nielssen af Pettersborg med sin 1ste Kone Karen Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kristine Kathrine . baaren af Jens {Christensen} Kragsigs Kone {Anne Katrine Sørensdatter} af Østerholm Faderne Xsten Niels: Nørgaard af Uhre, Anders Nielsen af Kruusborg {Thyregod}, ausKarl Jens Jensen i Præstegaarden og Jens Hansens Kone {Ane Marie Madsdatter} af Østerholm.
NOTITS: Anders Nielsen Krusborg i Thyregod er faderens bror, se #2620. Ses 1845 i Smedbækgaard, Ejstrup gift med Graves Christian Pedersen *1804c Skarrild. Bosat 1831- i Ejstrup fra første barn Mette Kirstine *1831 Ejstrup.


Nr. 2734 1806.09.14 Maren Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Sørensen. MOR: Ane Margrethe Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane I Sørensdatter, Grarup, Brande, Faderens søster 2. gang gift, Iver Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Iver Madsen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Nygaard, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Uhre, Brande, Moderens stedmor, Niels Christensen Nygaards kone.
FADDER Nr. 4: Niels Christian Nielsen, Uhre, Brande, 21, Moderens halvbror. Hans mor er Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme dag [d 14 Sep] Havde Jens Sørensen af Lund {Brandlund}, med sin 1ste Kone Ane Magrethe Nielsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Maren baaren af Iver Madsens Kone {Ane I Sørensdatter}, Niels {Christensen} Nyegaard og Hustru {Maren Christensdatter} af Uhre, og Søn Niels Christian {Nielsen},
NOTITS: Ane I Sørensdatter er faderens søster. Ane III Sørensdatter, Søren Kierkegaards mor, er også en søster. Niels Christensen Nygaard er moderens far. Niels Christian Nielsen er moderens halvbror.


Nr. 2735 1806.11.30 Sophia Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Pedersen Flø. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, Brandlund, Brande, Tjenestepige ved Jens Johansen.
FADDER Nr. 1: Jens Johansen, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Brande By, Brande, Præstens avlskarl.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 30 Nov. Havde Peder Peders: Fløe i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sophia baaren af Jens Johansens Pige Mette Troelsd: af Lund {Brandlund} Faderne Jens Johansen af Lund, Præstens Auls Karl Jens Jensen og Niels Pedersen og hustru {Maren Jørgensdatter} af Fløe.
NOTITS: Niels Pedersen er faderens bror.


Nr. 2744 1807.06.28 Dorte Marie Christensdatter, Brandlund. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Katrine Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Lilleholm (Lilleholm), Brande, 23, Jens Christensens datter
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brandholm, Nabo.
FADDER Nr. 2: Lars Andersen Skerris, Brandlund (Lillelund), Brande, Født i Skerris, far Anders Larsen.
FADDER Nr. 3: Margrethe Jakobsdatter, Brandlund (Lillelund), Brande
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Lilleholm, Brande, Datter Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 28 Junj Havde Christen Christensen af BrandLund med sin 4de Kone Ane Chatrine Andersdatter 1 datter til Daaben blev Kaldet Dorthe Marie, baaren af Jens Hansens {forkert: Christensens} Datter Johanne Jensdatter af Lilholm, Faderne Lars {Christensen} Winding, Lars {Andersen} Skieris og H. {Margrethe Jakobsdatter} af BrandLund, og Peder Peders: af Uhre.
NOTITS: Hun ses i FT 1860 i et hus i Amlund, Lindeballe gift med Jens Pedersen *1774 Sebberup, Løsning (Slægtsbog Amlundgaard, Lindeballe). FT 1801 har moderens patronym som Sørensdatter! Forældrene ikke gift i Brande sogn. Ingen familie set. Jens Hansen har ingen datter Johanne, derimod Jens Christensen.


Nr. 2745 1807.07.26 Ane Kirstine Jensdatter, Uhre (Storgaard). FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Skærlund (11 A), Brande, Peder Andersens og faderens søster Kirsten Thøgersdatters datter.
FADDER Nr. 1: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Johanne Lausdatter, Borup, Brande, Christen Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 26 Julj Havde Jens Tøgersen i Uhre med sin 1ste Kone Ane Marie Henricksd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Peder Andersens Datter af Skierl: {Skærlund} Maren Andersd: {forkert: Pedersdatter}: Faderne Christen Tøgersen og Hustru {Johanne Lausdatter} af Borup, Niels Hansen og Otte Sørens: begge af Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter er faderens søster Kirsten Thøgersdatters datter. Christen Thøgersen er faderens bror.


Nr. 2748 1807.09.13 Mette Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Arvad, Brande, Gift med Jørgen Andersen, som er fætter over hans mor Mette Knudsdatter og faderens far Jørgen Knudsen, som var søskende.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande, Svoger til moderen.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen, begge født i Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 3: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen Arvad, Arvad (Arvadgaard), Brande, Hans mor Mette Knudsdatter er søster til faderens far Jørgen Knudsen. Konen Ane Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Samme dag [d 13 Sept:] Havde Knud Jørgensen af ØeKier med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, Baaren af Jørgen Andersens Kone {Ane Pedersdatter} af Arevad, faderne Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre, Palle Pedersen af Fasterholt, og Jørgen {Andersen} Arevad.
NOTITS: Ane Pedersdatter, der bærer, er gift med Jørgen Andersen Arvad, hvis mor Mette Knudsdatter er søster til faderens far Jørgen Knudsen. Niels Hansen er gift med moderens søster Ane Kirstine Jensdatter. Palle Pedersen er moderens stedfar.


Nr. 2750 1807.11.22 Mette Larsdatter, Lundfod. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Arvad, Brande, Jørgen Andersen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens søn.
FADDER Nr. 3: Ellen Marie Pedersdatter Aagaard, Brande By, Brande, Christen Jakobsen Aagaards kone, lige flyttet til Brande By fra Blæsbjerg.
FADDER Nr. 4: Christen, Brande By, Brande, Degnen har glemt at indføre efternavnet.
FADDER Nr. 5: Kirsten Marie, Brande By, Brande, Ingen set af det navn i Brande sogn, som ikke allerede er død.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Aagaard, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 22 Nov. Havde Laus Christens: Bundgrd af Lundfod med sin 2den Kone Kirsten Hansd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette. Baaren af Jørgen {Andersen} Arevads Kone {Ane Pedersdatter}. Faderne Jørgen Anders: af Arvad, Jens Jørgens: Christen {Jacobsen} Aagaards Kone {Ellen Marie Pedersdatter} Christen og Pige Kirsten Marie alle af Brande {By}.
NOTITS: Konfirmeret 1821 i Nørre Snede af Hedegaard Ejstrup, Kirsten Hansdatter enke i Hedegaaard.


Nr. 2751 1807.11.22 Inger Kirstine Christensdatter, Langkær- Store. FAR: Christen Thomsen. MOR: Karen Knudsdatter.
BÅREN AF: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Gift med moderens bror Peder Knudsen.
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 4: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme dag [d 22 Nov.] Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Inger Kirstine baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Skieris Faderne Peder Knudsen Otte Pedersen og Hustru {Inger Pedersdatter} af Skieris og Thomas Christens: af LangKier.
Begravelse nr. 6587
NOTITS: Begravet et år gammel. Ane Thomasdatter er gift med moderens bror Peder Knudsen. Inger Pedersdatter er moderens mor og Otte Pedersen hendes stedfar. Thomas Christensen er faderens far.


Nr. 2752 1807.12.26 Ane Kirstine Mathiasen, Grarup. FAR: Mathias Christensen Grarup. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Donnerup, Give, Faderens bror Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Donnerup By, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Nørgaard, Grarup (Nørgaard), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Birte Jensdatter, Grarup (Nørgaard), Brande, Nabo, Søren Christensen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 26 Dec: Havde Mathis {Christensen} Grarup med sin 1ste Kone Ane Jensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Christen Christensens Kone {Ane Larsdatter} i Give. Faderne Christen Christensen i Give, Søren {Christensen} Nørgaard og Hustru {Birte Jensdatter}og Søren {Jensen} Smed alle af Grarup.
NOTITS: Ane Jensdatter er gift med faderens bror Christen Christensen i Donnerup By Give.


Nr. 2753 1807.12.26 Ane Sørensdatter, Tarp. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Hyvild, Brande, Slags nabo, Lars Hansens enke.
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Jakob Andersensen kone.
FADDER Nr. 4: Christen Andersen, Tarp, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen, Hyvild, Brande, Afdød, enken Ane Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag [d 26 Dec:] havde Søren Jensen i Tarp Med sin 1ste Kone Maren Larsdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane. baaren af Lars Hansens Enke {Ane Christensdatter} i Hyvild, faderne Troels Iversen af Grarup, Jacob Andersen og Hustru {Johanne Sørensdatter} af Uhre, og Christen Andersen af Tarp.
NOTITS: Troels Iversen er faderens stedfar. Johanne Sørensdatter er faderens halvsøster født Lille Langkær.


Nr. 2754 1808.01.01 Mari Ane Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, Moderens søster, som tjener i Fasterholt.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Tornvig, Arnborg, Faderen Jens Christensen bliver gift i 1804 af Tornvig Arnborg. Moderen siges da at være af Uhre.
FADDER Nr. 2: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard, 12A), Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Uhre (Søndergaard), Brande, Peder Jensen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 1 Janv havde Jens Christensen af Uhre med sin 1ste Kone Ane Chatrine Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mari Ane baaren af Konens Søster Mette Xstensd: tienende i Fasterholt biere {Bjerre} Faderne Christen Christensen af Tornvig, Jens Tøgers: Peder {Jensen} Søndergaard og Hustrue {Mette Jensdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Mette Christensdatter er moderens søster, ikke klart hvor de er født. Christen Christensen i Tornvig, Arnborg er formodentlig familie.


Nr. 2755 1808.01.31 Mette Ottesdatter, Uhre. FAR: Otte Sørensen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Sørensdatter, Harrild, Brande, Moderens søster, Jens Eriksens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens bror på fødegården.
FADDER Nr. 2: Ane Jensdatter, Uhre, Brande, Faderens halvsøster og Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Konen Ane Kirstine Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 d 31 Janv Havde Otte Sørensen af Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Mette baaren af Jens Ericksens Kone {Ane Kirstine Sørensdatter} af Harild, faderne, Søren Sørensen og Hustru {Ane Jensdatter} af Fløe, Erick Ericks: af Harild, og Jens Tøgersen af Uhre.
NOTITS: Indgiftet familie. Søren Sørensen er moderens bror gift med faderens halvsøster Ane Jensdatter. Ane Kirstine Sørensdatter er moderens søster. Erik Eriksen er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.


Nr. 2757 1808.02.07 Dorrit Madsdatter, Askær- Nørre. FAR: Mads Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Peder Thomsens kone, gift 1802 i Arnborg, han af Tornvig, hun af Fasterholt.
FADDER Nr. 1: Lars Olesen, Hindskov, Thyregod, Gift med Ane Sørensdatter, halvsøster til moderen.
FADDER Nr. 2: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jeppe Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Fasterholt, Arnborg, Konen Ane Marie Pallesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Samme dag [d 7 Febr] Havde Mads Pedersen af Nør AsKier med sin 1ste Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorreth baaren af Peder Thomsens Kone {Ane Marie Pallesdatter} i Fasterholt {Arnborg}. Faderne Laus {Olesen} Hindschou af Tyregoed Sogn, Jep Christensen og Hustru {Ane Marie Pedersdatter} og Jens Christensen alle af Sønder AsKier.
Begravelse nr. 6594
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Peder Thomsen og faderen stammer begge fra Tornvig, formodentlig i familie. Lars Olesen af Hindskov, Thyregod er gift med Ane Sørensdatter, der er halvsøster til moderen.


Nr. 2758 1808.03.13 Mette Larsdatter, Nørholm. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Johanne Sørensdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens bror Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Christiane Nielsdatter, Grarup, Brande, Christen Pedersen Bjerres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 13 Martj Havde Lars Christensen Winding af Nørholm med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette baaren af Jens Christensens Kone {Ane Johanne Sørensdatter} af Sønder AsKier Faderne: Hr {Otto Nielsen} Arevad af Brandholm Jens Christensen af Sønder AsKier og Christen Pedersen {Bjerre} og Hustru {Christiane Nielsdatter} af Grarup.
NOTITS: Ane Johanne Sørensdatter er gift med Jens Christensen som er moderens bror.


Nr. 2761 1808.06.19 Bodil Kirstine Christensdatter, Borup. FAR: Christen Larsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Knudsdatter, Nygaard (Nygaard), Give, 18, datter af Knud Sørensen Nygaard i Give.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen, Svinbæk, Thyregod, 64, med nogenlunde sikkerhed faderens far, se også #2656.
FADDER Nr. 2: Lars Larsen, Svinbæk, Thyregod, 22, søn af Lars Christensen, fik gården 1803, så faderen er på aftægt.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Larsdatter, Borup, Brande, Nabo, Christen Thøgersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Knud Sørensen, Nygaard, Give, Datter Mette Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 19 Jnuj Havde Christen Larsen i Borup med sin 1ste Hustru Kiersten Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Boel Kirstine baaren af Knud {Sørensen} Nyegrds Datter Mette Knudsd: af Nyegaard i Giufve Sogn faderne Lars Christens: af Svindbek, Laus Lars: af Svindbek i Tyregoed Sogn, og Christen Tøgers: og H. {Johanne Larsdatter} i Borup.
NOTITS: Lars Christensen er vel faderens far og Lars Larsen hans bror.


Nr. 2764 1808.07.31 Karen Hansdatter, Dørslund. FAR: Hans Larsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Pedersdatter, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Slags nabos datter, Peder Pedersen Usseltofts datter.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christian Mortensen, Kærgaard (Kærgaard), Thyregod?
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Kærgaard (Kærgaard), Thyregod?, Moderens søster, Jens Christian Mortensens kone.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Datteren Sidsel Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 31 Julj Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen: baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts Datter Sidsel Pedersdatter: faderne Søren Andersen af Riisberg, Jens Christian Mortensen af Kiergrd {Thyregod?} og Hustru {Kirsten Sørensdatter} og Anders Christensen af DøsLund.
NOTITS: Søren Andersen er moderens far, Kirsten Sørensdatter er moderens søster alle fra Risbjerg, Brande.


Nr. 2766 1808.08.14 Marie Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Vel søster til faderen, degn Christen Lustrups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Troelsdatter.
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Enken Maren Christensdatters søn senere kaldet Pæ Sandfeld.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degn i Skarrild, Patronym se Brejl Ringkøbing Amt Gejstlige #73, 1800.
NÆVNT Nr. 2: Maren Christensdatter Enken i Sanfeld, Sandfeld- Store, Brande, Enke efter Peder Jørgensen †1788
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Damme dag [d 14 Aug] Havde Jørgen Troelsen af Store Sandfeld med sin 2den Kone Ane Christensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Marie baaren af Degnens Christen {Pedersen} Lustrups Kone {Ane Troelsdatter} i SKarrild: faderne Niels Christensen og Hustru {Maren Pedersdatter} i Uhre Jens Pedersen i Lille Sandfeld Niels Pedersen og Enkens {Maren Christensdatters} Søn Peder Pedersen i Store Sandfeld.
NOTITS: Ane Troelsdatter er vel faderens søster. Niels Christensen er moderens bror.


Nr. 2767 1808.09.18 Ellen Kirstine Ottosdatter Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter Skaarup, Høgild- Vester, Rind, Søster til moderens mor Karen Mortensdatter Skaarup. Rasmus Jensen (†1786) Høgilds enke.
FADDER Nr. 1: Morten Rasmussen Skaarup, Høgild- Vester, Rind, Gift dagen før i Brande kirke med hans kusine, moderens søster Abelone Nielsdatter Kjærsgaard.
FADDER Nr. 2: Abelone Nielsdatter Kjærsgaard, Høgild- Vester, Rind, Morten Rasmussen Skaarups kone.
FADDER Nr. 3: Anders Westrup, Kideris Mølle, Rind, 36
FADDER Nr. 4: Sophie Torning, Kideris Mølle, Rind, 40, Anders Westrup eller Vejstrups kone.
FADDER Nr. 5: Peder Flø, Kollund, Rind, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Christen Hansen Lund, Fjederholt, Rind, 21, hans far Hans Christensen Lund kom fra Brandlund. At han kaldes Hr. synes lidt højtragende.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Jensen Høgild, Høgild- Vester, Rind, †1786 i Vester Høgild, Rind. Enken bærer 1808 i Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 18 September Havde Hr. Otte {Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ellen Kierstine baaren af Rasmus Jensens {Høgilds} Enke af Wester Hygild. Faderne Hr Morten {Rasmussen} Schaarup og Hustr. {Abelone Nielsdatter Kjærsgaard} af W. Hygild Hr. A.{Anders} Westrup og H. {Sophie Torning} af Kideris Mølle, Hr. Peder Fløe af Kollund og Hr. Christen {Hansen} Lund af Fiederholt alle af Rind Sogn.
NOTITS: Ellen Mortensdatter Skaarup er moderens mors søster som var gift med Rasmus Jensen Høgild. Deres søn er Morten Rasmussen Skaarup, som dagen før blev gift i Brande #8235 med moderens søster Abelone Nielsdatter Kjærsgaard.


Nr. 2770 1808.10.16 Dorret Christensdatter, Tarp. FAR: Christen Andersen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Moderens søster, Jens Pedersen Lille Sandfelds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Lillesandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Hans Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. d 16 oct havde Christen Andersen i Tarp med sin 2den Kone Ane Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Dorret, baaren af Jens {Pedersen} L.{ille} Sandfelds Kone {Kirsten Nielsdatter}: Faderne, Jens pedersen af L. Sandfeld Søren Andersen og H. {Dorte Sørensdatter} af Riisberg og Hans Dynesen af Uhre.
Begravelse nr. 6604
NOTITS: Kirsten Nielsdatter der bærer er moderens søster, begge født i Lille Sandfeld. Søren Andersen er faderens bror, begge født i Risbjerg.


Nr. 2776 1809.02.05 Ane Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Marthe Nielsdatter, Brande By, Brande, Degnen Jens Slaugballe Thomsens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Tromborg, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Marie Andersdatter, Tromborg, Give, Moderens søster, Hans Sørensens kone, hun er fra Midtgaard, Brandlund far Anders Christensen.
FADDER Nr. 3: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 4: Birte Christensdatter, Blæsbjerg, Brande, Niels Thomsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thomsen Slaugballe, Brande By, Brande, Tjenestepigen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d 5 Febr havde Peder Christensen af BrandLund Med sin 1ste Kone Karen Andersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane. baaren af Degnens {Jens Thomsen Slaugballes} Pige Marthe Nielsd: Faderne Hans Sørensen og Hustru {Johanne Marie Andersdatter} af Tromborg i Give Sogn, Niels Thomsen og Hustru {Birte Christensdatter} af Blesberg.
NOTITS: Johanne Marie Andersdatter er moderens søster.


Nr. 2778 1809.03.26 Maren Nielsdatter, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Brandlund, Brande, Faderens bror Peder Pedersen Fløs kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Faderens bror og desuden gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter i hendes fødegård i Holtum.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Jensdatter, Flø, Brande, Nabo, Søren Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande, Konen Mette Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d 26 Martj Havde Niels Pedersen i Fløe med sin 1ste Hustru Maren Jørgensdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren . baaren af Peder {Pedersen} Fløes Hustru {Mette Sørensdatter} af Lund {Brandlund}. Fader Hans Pedersen af Holtum, Jens Christensen, Søren Sørensen og Hustru {Ane Jensdatter} alle af Fløe, og gik Konen tillige i Kirke.
NOTITS: Mette Sørensdatter er gift med faderens bror Peder Pedersen Flø af Brandlund. Hans Pedersen er bror til faderen og desuden gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.


Nr. 2780 1809.06.18 Mette Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Johansen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Johansdatter, Brandlund, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Sørensdatter, Brandlund, Brande, Moderens søster, født i Lille Langkær. Peder Pedersen Fløs kone.
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Smed, Brandlund, Brande, Konen Ane Katrine Johansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 18 Junj Havde Jens Johansen i Lund {Brandlund} med sin 1ste Kone Maren Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af, Jens {Hansen} Smeds Kone {Ane Katrine Johansdatter} i Lund. Faderne Peder {Pedersen} Fløe og H: {Mette Sørensdatter} Johan Jørgensen og Lars {Christensen} Nedergaard alle af brandlund.
NOTITS: Ane Katrine Johansdatter er faderens søster og Johan Jørgensen hans far. Mette Sørensdatter er moderens søster.


Nr. 1976 1809.07.06 Ane Jensdatter, Langkær- Store. FAR: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande. MOR: Ane Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Kjeld Thomsen datter af Store Langkær Ane "d 9 Julj blev begraven Kield Thomsens Nysfødte Datter hiemme døbt Ane af LangKier. [PKB 3 Dage]"}.
Begravelse nr. 6597


Nr. 2781 1809.07.16 Inger Marie Andersdatter, Borup. FAR: Anders Madsen Hannerup. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Flø, Brande, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Peder Madsen Hannerup, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande, Faderens far, der bor ved sønnen.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Borup, Brande, Faderens mor.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Konen Ane Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 16 Julj Havde Anders Madsen Hannerup af Borup med sin 1ste Kone Karen Nielsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Inger Marie, baaren af Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} i Fløe, faderne Jens Peter {Madsen} Hannerup, Af Fløe, Hans Lassen af Døslund Mads {Christensen} Hannerup og H. {Mette Andersdatter} af Borup.
NOTITS: Jens Peder Madsen er faderens bror. Mads Christensen Hannerup og Mette Andersdatter er faderens forældre.


Nr. 2782 1809.09.03 Kirsten Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Niels Hansens kone i Uhre
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Ane Kirstine Jensdatter, begge fra Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Brande By, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Margrethe Madsdatter, Brande By, Brande, Jakob Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Moderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 3 Sept Havde Knud Jørgensen af Øekier med sin 1ste Kone Johanne Jensd: en Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren af Niels Hansens Kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre, Faderne, Niels Hansen, Jakob Jensen og Hustru {Margrethe Madsdatter} i Brande {By}, og Palle Pedersen af fasterholt.
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er moderens søster, Jakob Jensen hendes bror og Palle Pedersen hendes stedfar i Fasterholt, Arnborg.


Nr. 2785 1809.10.01 Sidsel Marie Christensdatter, Langkær- Store. FAR: Christen Thomsen. MOR: Karen Knudsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Borup, Brande, Gift tre uger før med Laus Thomsen, bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 3: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Laus Thomsen, Borup, Brande, Lige gift med Else Jensdatter af Borup, der bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 1 Oct: Havde Christen Thomsen i LangKier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Sidsel Marie baaren af Laus Thomsens Kone {Else Jensdatter} i Borup Faderne Otte {Pedersen} SKieris og Hustru {Inger Pedersdatter} Peder Knudsen af Schieris og Iver Madsen af LangKier.
NOTITS: Else Jensdatter er lige blevet gift med faderens bror Laus Thomsen. Otte Pedersen er moderens stedfar og Inger Pedersdatter hendes mor. Peder Knudsen er hendes bror.


Nr. 2786 1809.10.08 Maren Sørensdatter, Tarp. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Jakob Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Hans mor var Mette Jakobsdatter †1803, hvis søster Margrethe Jakobsdatter er gift med Jens Henriksen i Tarp, faderens forældre.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Faderens mors, Margrethe Jakobsdatters, bror.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Tarp, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Tarp, Brande, Nabo, Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 8 oct. Havde Søren Jensen af Tarp med sin 1ste Hustru Maren Lasd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren: baaren af Jacob Andersens Kone {Johanne Sørensdatter} i Uhre, Faderne Jacob Andersen og Anders Pedersen af Uhre og Christen Anders: og H: {Ane Nielsdatter} af Tarp.
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Johanne Sørensdatter er gift med Jakob Andersen af Uhre, hvis mors, Mette Jakobsdatters, søster Margrethe Jakobsdatter er mor til faderen. Anders Pedersen var gift med Mette Jakobsdatter


Nr. 2787 1809.11.05 Mette Jensdatter, Harrild. FAR: Jens Eriksen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Eriksdatter, Harrild, Brande, 18, Nabo og svoger Erik Eriksens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Gift med faderens søster Lene Eriksdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Gammel, Uhre, Brande, Moderens far, som har overgivet gården i Flø til sin søn Søren og selv har købt Vestergaard 6A i Uhre, som sønnen Jens får skøde på i 1820. BG Uhre I, 6A, s. 43. (Teksten i BG skøde 1820 fra "broderen" skal rimeligvis være fra faderen - begge hedder Søren Sørensen, broderen har fødegården i Flø og er ikke flyttet til Uhre).
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Uhre (6A), Brande, 18, moderens bror, gammel Søren Sørensens yngste søn, der vel driver gården i Uhre.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Moderens søster, Erik Eriksens kone.
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Konen Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. d 5 Nov: Havde Jens Ericks: af Harild Med sin 1ste Kone Ane Kierstine Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Erick Ericksens Datter Karen {Eriksdatter}. Faderne Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund, Rind}, Søren Sørensen {gammel} og Søn Jens {Sørensen} af Uhre og Erick Ericksens Kone {Ane Sørensdatter} af Harild.
Begravelse nr. 6601
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Karen Eriksdatter er datter af moderens søster Ane Sørensdatter og Erik Eriksen i Harrild. Peder Christensen er gift med faderens søster Lene Eriksdatter. Søren Sørensen er moderens far, Jens Sørensen hendes bror. De skrives her ikke af Flø, men af Uhre, fordi gammel Søren Sørensen har overladt gården i Flø til sin søn Unge Søren og købt en gård i Uhre, som sønnen Jens, 18, senere får skøde på. Ane Sørensdatter er moderens søster.


Nr. 2788 1809.11.19 Inger Nielsdatter, Blæsbjerg. FAR: Niels Thomsen. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Slags nabo, Hans Larsens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Usseltoft (Usseltoft), Brande, 19, Peder Pedersen Usseltofts søn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Søn Christen Pedersen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 19 Nov: Havde Niels Thomsen i Blesberg med sin 1ste Kone Birthe Christensd: en Datter til daaben blev Kaldet Inger. baaren af Peder Christensens Kone {Karen Andersdatter} i Brandlund. faderne Peder Christens: af Lund, Hans Lassen og Hustru {Ane Sørensdatter} af Døslund, og Peder {Pedersen} Usseltofts Søn Christen {Pedersen}.
NOTITS: Da Peder Christensen og Birte Christensdatter er faddere ved næsten alle hverandres dåb formodes de at være søskende.


Nr. 2790 1810.04.22 Ane Kirstine Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Glejbjerg. MOR: Ane Nielsdatter Nygaard.
BÅREN AF: Karen Lauridsdatter, Groest, Ejstrup, Christen Nielsens kone, se Brejl, Bjerre herred, #1266 i 1820.
FADDER Nr. 1: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thøger Christensen, Borup, Brande, 29, nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Borup, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Grost, Nørre Snede, Konen Karen Lauridsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 22 April Havde Jens Jens Glejberg af Borup med sin 2den Kone Ane Nielsdatter {Nygaard} en Datter til Daaben blev Kaldet Ane Kirstine, baaren af Christen Nielsens Hustru {Karen Lauridsdatter} af Groost Nørre Snede{gennemstreget} Eystrup Sogn Faderne Christen Tøgersen og Søn Tøger, og Peder Andersen og Hustru {Marie Pedersdatter} Alle af Borup.
NOTITS: Christen Nielsen i Groest Ejstrup kunne være bror til moderen. Moderens tilnavn Nygaard fra Arnborg kirkebog 1797, datter Maren født i Skibbild.


Nr. 2793 1810.04.23 Johanne Marie Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Larsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Uhre (Nørgaard), Brande, 21, Christen Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 1: Niels Jørgensen Dahl, Ulkind, Ringive, Identificeret med hjælp fra Leif H. Bagger.
FADDER Nr. 2: Lena Larsdatter, Ulkind, Ringive, Søster til faderen, Niels Jørgensen Dahls kone. Tak til Erna Bjerregaard, Kolding.
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Madsen, Risbjerg, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), Brande, Mulig bror til moderen, som bliver gift #8234 af Uhre, hvor hun ikke er set født.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme dag [d 23 April] Havde Mads Larssen af Riisberg med sin 2den Kone Kirsten Nielsd: 1 Datter til daaben blev Kaldet Johanne Marie, baaren af Christen {Nielsen} Nør grds Datter Ane {Christensdatter} i Uhre, Faderne Niels {Jørgensen} Dahl og Hustru {Lena Larsdatter} af Olgen {Ulkind, Ringive}. Søren Andersen og Jens Madsen af Riisberg.-
NOTITS: Christen Nielsen af Nørgaard i Uhre synes at være i familie med moderen. FT 1801 for Gammelbye, Ringive viser Jørgen Nielsen Dal, 60 og kone Dorthe Iversdatter 58 og på samme gård Niels Jørgensen 23, gift, "Tjenestekarl" hvilket må være forkert, han er en søn. Så Niels's kone Leene Larsdatter 24. Niels er født *1775 med far Jørgen Dal i Gammelbye, Ringive. At han er en søn viser FT 1787 Gammelbye, Ringive tydeligt. Lena Larsdatter er søster til faderen Mads Larsen, begge født i Givskov, Give. Tak til Erna Bjerrregaard, Kolding.


Nr. 2795 1810.05.13 Kirsten Jensdatter, Uhre (Bundgaard). FAR: Jens Christensen Bundgaard. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Bertelsdatter Tirsvad, Uhre, Brande, 30, Skoleholder Bertel Christensen Tirsvads (†1806) datter.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande, Moderens bror, Niels Sørensens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre (4A), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Uhre (4A), Brande, Peder Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande, †1806. Datter Marie Kirstine Bertelsdatter Tirsvad bærer. Døde 1806 i Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme dag [d 13 maj] havde Jens Christensen Bundgaard af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af afgl: SKoleholder Bertel {Christensen} Tiirsvads Datter Marie Kirstine {Bertelsdatter}, faderne Niels Sørensen og Søn Niels {stedsøn: Poulsen} af Riisberg, Peder Pedersen og H. {Mette Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Niels Sørensen er moderens stedfar - hendes far var Poul Jensen †1791. Niels Poulsen er moderens bror. Skoleholderen Bertel Christensen Tirsvad døde 1806, hans datter lever stadigvæk i Uhre.


Nr. 1975 1810.07.16 Ane Madsdatter, Askær- Nørre. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Mads Pedersen af Nørre Askærs datter Ane "d 29 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers nyefødte datter Ane af Nør AsKier 14 dag gl: og ge[.] [...]"}.
Begravelse nr. 6608
NOTITS: Tvilling dødfødt, se #6606


Nr. 2797 1810.07.22 Kirsten Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Christensen Langkær. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Brande By, Brande, Faderens mor, Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Brande By, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Hans Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Uhre, Brande, Nabo, Hans Dynesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 22 Julj havde Peder Christens: LangKier i Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Brande {By} Faderne Christen Pedersen af Brande {By} Peder Andersen af Schierlund og Hans Dynesen og Hustru {Karen Nielsdatter} af Uhre.
NOTITS: Kirsten Jensdatter er faderens mor, Christen Pedersen hans far. Peder Andersen er moderens far.


Nr. 2799 1810.08.26 Ane Pedersdatter, Dørslund. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Clemmensdatter, Skerris, Brande, 20, faderens søster, døbt Ane Margrethe, far Clemmen Andersen, Peder Knudsens steddatter.
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Nabo, Kjeld Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Dørlsund, Brande, 18, naboen Søren Nielsens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 26 Aug: Havde Peder Clemandsen af DøsLund med sin 1ste Kone Sidsel Mickelsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane baaren af Peder Knudsens D: {Steddatter, døbt Ane Margrethe} Magrethe {Clemmensdatter} af Schieris, Faderne Peder Knudsen af Skieris, Kield Peders: og Hustr {Sidsel Pedersdatter} og Mads Sørensen alle af DøsLund.
NOTITS: Margrethe Clemmensdatter er faderens søster. Peder Knudsen er hans stedfar. Mads Sørensen, 18, er naboen Søren Nielsens søn.


Nr. 2804 1810.12.09 Jensine Marie Ottosdatter Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
BÅREN AF: Ane Marie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild, Laurids Jørgensen Langes ældste datter.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Kjærsgaard, Give By, Give, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Kirstine Magdalene Larsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Kjærsgaards kone.
FADDER Nr. 3: Laurids Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 9 Dec havde O{tto Nielsen} Arevad af Brandholm med sin 1ste Kone Johanne Kiersgaard 1 Datter til Daaben blev Kaldet Jensine Marie baaren af Hr Langes Eldste Datter Ane Marie {Lauridsdatter Lange} af Nørre Karstoft Faderne Jens {Nielsen} Kiergrd {Kjærsgaard} Degn til Give og Hustru {Kirstine Magdalene Larsdatter} Hr. {Laurids Jørgensen} Lange af Karstoft, og Peder Pedersen af Arevad og Jomfru Jørgensen i Præstegaarden.
NOTITS: Moderens bror er Jens Nielsen Kjærsgaard


Nr. 2805 1811.01.13 An Johanne Jensdatter, Harrild. FAR: Jens Eriksen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, 21, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Gift med faderens søster Lene Eriksdatter.
FADDER Nr. 3: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Faderens søster, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Nabo, gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 13. Janv. Havde Jens Ericksen af Harild, med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet An Johanne, baaren af Mandens Søster Johanne Ericksd: Faderne Søren Sørensen af Fløe, Peder {Christensen} WojLund {Vovlund, Rind} og Hustru {Lene Eriksdatter} og Erick Ericksen af Harild.
NOTITS: Johanne Eriksdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens bror. Peder Christensen Vovlund er gift med faderens søster Lene Eriksdatter.


Nr. 2806 1811.02.03 Ane Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Uhre (4A), Brande, Moderens bror Peder Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre (4A), Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Larsdatter, Grarup, Brande, Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Johansen, Brandlund, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d 3 Febr Havde Jens Jensen af BrandLund med sin 1ste Kone Kirsten Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Ane baaren af Peder Pedersens Hustru {Mette Sørensdatter} af Uhre, Faderne Peder Pedersen af Uhre, Søren Jens{en} og Hustru {Maren Larsdatter} af Grarup og Jens Johansen af BrandLund.
NOTITS: Jens Jensen fra Grarup (*1774 Lille Langkær) og Kirsten Pedersdatter af Uhre gift 1809. FT 1834 i Brandlund. Peder Pedersen er moderens bror, begge født i Uhre. Søren Jensen er faderens bror, begge født i Lille Langkær.


Nr. 1974 1811.02.10 Birte Olesdatter, Grarup. FAR: Ole Jensen Glasow, Grarup, Brande. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET hjemmedøbt: Ole Jensen Glasøes {Glasow} datter i Grarup Birte 'Samme dag [d 24 Febr] blev begraven Ole Jenssens [PKB: Stærchs] {Glasøe} D: Birthe i Grarup 14 dage Gl.'}.
Begravelse nr. 6622
NOTITS:


Nr. 2807 1811.03.17 Kirsten Christensdatter, Brande By. FAR: Christen Jakobsen Aagaard. MOR: Ellen Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Clemmensdatter, Skerris, Brande, 26, Datter af Clemmen Andersen †1802 og Ane Margrethe Christensdatter †1788.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Stedfar til Karen Clemmensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Formodet søster til moderen, Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 17 Martj Havde Christen Jacobsen Aagaard i Brande {By} med sin 1ste Kone Ellen Marie Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten, baaren, Pige Karen Clemandsd: Schieris, Faderne Christen Christens: af Blesberg Peder Knudsen af Schieris, Niels Christensen og H. {Maren Pedersdatter} af Uhre.
NOTITS: Maren Pedersdatter og moderen formodes at være søstre.


Nr. 2808 1811.04.07 Maren Jørgensdatter, Arvad. FAR: Jørgen Andersen. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Sandfeld- Store, Brande, 33, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Ebbe Lausen, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Sandfeld- Bjerre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Pederen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Nabo, Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d 7 April havde Jørgen Andersen i Arevad med sin 1ste Kone Ane Pedersdatter 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren baaren af Konens Søster Ane Pedersd: af Sandfeld, Faderne Ebbe Lausen af Arvad Mølle, Jens Andersen af Biere og Peder Pedersen og H. {Ane Henriksdatter} af Arvad.
NOTITS: Ane Pedersdatter, 33, er moderens søster - af samme navn. Jens Andersen er faderens bror.


Nr. 2809 1811.04.15 Dorte Hansdatter, Dørslund. FAR: Hans Larsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Risbjerg, Brande, 35, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Nabo, Kjeld Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christian Mortensen, Tarp, Brande, Gift med moderens søster Kirsten Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Slags nabo, Peder Pedersen Usseltofts søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d 15 April Havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daab en blev Kaldet Dorthe, baaren af Konens Søster Maren Sørensd: af Riisberg, faderne, Kield Pedersen og Hustru af DøsLund Jens Christian Morthensen af Tarp og Christen Pedersen af Usseltoft.
NOTITS: Maren Sørensdatter er moderens søster, der trænger til at blive gift og vel derfor bærer i kirken. Jens Christian Mortensen er gift med moderens søster Kirsten Sørensdatter.


Nr. 2810 1811.04.28 Karen Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Hansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Jacobsdatter Frands Lauridsens enke, Skærlund, Brande, Formodning: Frands Lauridsen var moderens bror i et andet sogn.
FADDER Nr. 1: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Nabo, Niels Mortensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Samme dag [d 28 April] havde Peder Hansen af SchierLund med sin 1ste Kone Ane Kirstine Larsd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Karen Baaren af Frands Lauridsens Enke {Lene Marie Jakobsdatter} af SchierLund Faderne. Jacob Frandsen Niels Mortensen og Hustru {Karen Christensdatter} og Peder Andersen alle af SchierLund.
NOTITS: Kort før denne dåb har Peder Hansen solgt gården, kort efter er han og familien flyttet væk fra sognet, uvist hvorhen. Jakob Frandsen overtager gården.


Nr. 2812 1811.07.07 Maren Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Pedersen Flø. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Faderens søster, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Gift med faderens søster Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Brandlund, Brande, Se #2806. Ikke i BG.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Brandlund, Brande, Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Uhre, Brande, 18, Lars Dynesens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. d 7 Juli Havde Peder {Pedersen} Fløe i BrandLund med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Maren, baaren af Lars Dynesens Hustru {Else Pedersdatter} af Uhre, Faderne, Lars Dynesen, Jens Jensen og H: {Kirsten Pedersdatter} Lund {Brandlund}, og Lars Dynesens Søn Peder {Larsen} af Uhre.
NOTITS: Else Pedersdatter er faderens søster, begge født i Flø.


Nr. 2815 1811.09.08 Inger Christensdatter, Langkær- Store. FAR: Christen Thomsen. MOR: Karen Knudsdatter.
BÅREN AF: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Moderens bror Peder Knudsens kone.
FADDER Nr. 1: Laus Thomsen, Borup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, Nabo, i familie flere generationer tilbage.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Nabo, Kjeld Thomsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. d 8 Sept: Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Dater til Daaben blev Kaldet Inger, baaren af Peder Knudsens Kone {Ane Thomasdatter} i Schieris, Faderne Laus Thomsen i Borup, Peder Knuds: i Schierris, og Kield Thomsen og H: {Anne Marie Jensdatter} af LangKær.
NOTITS: Ane Thomasdatter er moderens bror Peder Knudsens kone.


Nr. 2816 1811.09.15 Ane Christensdatter, Hyvild. FAR: Christen Larsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Grarup, Brande, Faderens søster, begge født i Risbjerg, Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Pedersen Dørslund, Dørslund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Kjeld Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Thyregodlund?, Thyregod, Moderens bror. Thyregodlund i FT 1834, Niels Pedersen Askjer.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Grarup, Brande, Konen Maren Larsdatter er søster til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 13 octbr Havde Christen Larssen af Hyvild med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Søren Jensens Kone {Maren Larsdatter} i Grarup, Faderne Kield DøsLund og Hustru {Sidsel Pedersdatter}, og Broder {til moderen} Niels Peders: af Tyregod {Thyregodlund} og Søren Jensen af Grarup.
NOTITS: Maren Larsdatter, gift med Søren Jensen, er søster til faderen. Kjeld og Niels Pedersen er moderens brødre.


Nr. 2817 1811.10.13 Kirsten Christensdatter, Hyvild. FAR: Christen Clemmensen. MOR: Else Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Gammelby, Ringive, Moderens bror Peder Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Tarp, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Hyvild, Brande, Nabo, Christen Larsens kone.
FADDER Nr. 4: Lars Larsen, Hyvild, Brande, Christen Larsens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. d 13 octbr Havde Christen Clemandsen af Hyvild med sin 1ste Kone Else Marie Pedersd 1 Datter til Daaben blev Kaldet Kirsten baaren af Peder Pedersens Kone {Kirsten Christensdatter} af Gammelbye i Ringiv Sogn, Faderne Christen Andersen af Tarp Christen Lassen og Hustru {Maren Pedersdatter} og broder Lars {Larsen} alle af Hyvild.
NOTITS: Kirsten Christensdatter er moderens bror Peder Pedersens kone i Gammelby, Ringive. Christen Andersen er moderens stedfar. Christen Larsen og hans bror Lars Larsen, begge født i Risbjerg, er naboer.


Nr. 2820 1811.12.13 Ane Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Brandlund, Brande, Faderens søster, gift med Jens Jensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen Harrild, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Kirstine Sørensdatter
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen Harrild, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Moderens søster, gift med Erik Eriksen Harrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. d 15 Dec. havde Peder Pedersen i Uhre med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund, Faderne Søren Sørensen af Fløe Jens {Eriksen} Harrild og Erick {Eriksen} Harrild og Hustru {Ane Sørensdatter}.
NOTITS: Kirsten Pedersdatter er faderens søster. Søren Sørensen er moderens bror. Jens Eriksen Harrild er gift med moderens søster Ane Kirstine Sørensdatter. Erik Eriksen Harrild er gift med moderens søster Ane Sørensdatter.


Nr. 2823 1812.02.02 Else Marie Knudsdatter, Økær. FAR: Knud Jørgensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Gertrud Nielsdatter, Skibbild, Arnborg, Gift med Jens Knudsen Skytte.
FADDER Nr. 1: Jens Knudsen Skytte, Skibbild, Arnborg, Måske i slægt med faderen.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Brande By, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Anne Kirstine Jensdatter.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Niels Hansens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 2 Febr Havde Knud Jørgensen af ØeKjer med sin 1ste Kone {Johanne Jensdatter} 1 Datter til Daaben kaldet Else Marie, Baaren af Jens {Knudsen} Schyttes Hustru {Gertrud Nielsdatter} af Schivild i Arnborg Sogn, Faderne Jens {Knudsen} Schytte, Jacob Jensen af Brande og Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre.
NOTITS: Jakob Jensen og Anne Kirstine Jensdatter er søskende til moderen.


Nr. 2825 1812.05.03 Mette Jensdatter, Flø. FAR: Jens Peder Madsen Hannerup. MOR: Ane Marie Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Borup, Brande, Faderens bror Anders Madsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Anders Madsen Hannerups, Borup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Madsen Hannerup, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Kirsten Marie Pedersdatter, Grarup, Brande, Christen Madsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Flø, Brande, 21, nabo, Niels Pedersens søn.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Flø, Brande, Sønnen Peder Nielsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 3 Maj Havde Jens Peter {Madsen} Hannerup af Fløe med sin 1ste Kone Ane Marie Andersd: 1 Datter til Daaben blev Kaldet Mette, baaren af Anders {Madsen} Hannerups Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup, Christen {Madsen} Hannerup og Hustru {Kirsten Marie Pedersdatter} af Grarup og Niels Pedersens Søn Peder {Nielsen} Af Fløe.
NOTITS: Karen Nielsdatter er gift med faderens bror Anders Madsen Hannerup. Christen Madsen Hannerup er faderens bror.


Nr. 2829 1812.06.21 Kirsten Jensdatter, Uhre (Bundgaard). FAR: Jens Christensen Bundgaard. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Poulsdatter, Dørken, Thyregod, Moderens søster, begge født i Risbjerg. Mathias Frandsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande, 29, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Bundgaards kone. Gift 1811 #8268.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme Dag [d 21 Junj] havde Jens Christensen Bundgaard af Uhre, med sin 1 Kone Karen Poulsd: 1 Datter til daaben kaldet Kirsten baaren af Mathis Frandsens Kone {Kirsten Poulsdatter} i DyrKen Tyregod Sogn Faderne Niels Sørensen og Niels Pouls: af Riisberg, og Christen Niels: Bundgrd og H: {Ane Pedersdatter} af Uhre.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er søster til moderen, begge født i Risbjerg. Niels Sørensen er moderens stedfar og Niels Poulsen hendes bror. Christen Nielsen er yngre, måske i familie. Barnet her døbt, Kirsten Jensdatter, bliver gift i Lindet, Vester sogn med Nis Fisker Christensen *Odderbæk, Thyregod.


Nr. 2831 1812.08.02 Maren Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Brandlund, Brande, Faderenes bror Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Stedfar til faderen.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Faderens mor, Troels Iversens kone.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Gift med moderens halvsøster Johanne Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Moderens bror, begge født i Risbjerg.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Brandlund, Brande, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 2 Aug: havde Søren Jensen i Grarup med sin 1ste Kone Maren Lasd: en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund, faderne: Troels Iversen og Hustru {Maren Christensdatter} af Grarup Jacob Andersen af Uhre og Christen Lassen af Hyvild.
NOTITS: Faderens bror Jens Jensens kone Kirsten Pedersdatter bærer. Maren Christensdatter er faderens mor, Troels Christensen hans stedfar. Christen Larsen er bror til moderen, begge født i Risbjerg.


Nr. 2837 1812.10.18 Birte Marie, Alkærlund. FAR: ?. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Alkærlund (Alkærlund), Brande, Christen Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Alkærlund (Alkærlund), Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen, Drantum, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Elisabeth Pedersdatter, Brandlund, Brande, Peder Christensen Kragsigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Kragsig (Brandlund), Brande, Konen Elisabeth Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme dag [d 18 oct], Havde Christen Thomsens Datter Kirsten Af AlgierLund 1 Datter til Daaben Naunl: Birthe Marie, baaren af Xsten Thomsens Kone {Else Jensdatter} [...] , Faderne Christen {Thomsen} AlgjerLund Niels Poulsen af Riisberg, Niels Madsen af Drantum og Peder {Christensen} Kragsigs Kone {Elisabeth Pedersdatter} af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Else Jensdatter er moderen stedmor. Moderens mor var Berta Nielsdatter †1791 Alkærlund. Christen Thomsen er moderens bror. Ingen fader angivet.


Nr. 2839 1812.12.26 Abelone Katrine Ottosdatter Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter Kjersgaard, Hygild- Vester, Rind, Moderens søster, gift med Morten Rasmussen Skaarup.
FADDER Nr. 1: Morten Rasmussen Skaarup, Hygild- Vester, Rind, Gift med moderens søster Abelone Nielsdatter Kjærsgaard.
FADDER Nr. 2: Jakob Mortensen Skaarup, Hygild- Vester, Rind, Jakob Mortensen Skaarup er moderens mors Karen Mortensdatter Skaarups bror.
FADDER Nr. 3: Laurids Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild, Nabogodsejer på Nørre Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Faderens afdøde bror Peder Nielsens †1809 enke, nu gift med Peder Pedersen
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Arvad, Brande, Gift med Ane Henriksdatter, faderens bror Peder Nielsens enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. d 26 Dec: havde O. {Otto Nielsen} Arevad til Brandholm med sin 1ste Kone Johanne {Nielsdatter} Kjersgaard 1 Datter til Daaben Naunl: Abelone Chatrine baaren af Morten {Rasmussen} Schaarups Kone {Abelone Nilsdatter Kjærsgaard} i Vester Hygild, Faderne Morthen {Rasmussen} Schaarup og Jacob {Mortensen} Schaarup af Vester Hygild {Rind} Hr {Laurids Lasson Jørgensen} Lange af Nør Karstoft {Skarrild}, og Peder Pedersens Kone {Ane Henriksdatter} af Arevad.
NOTITS: Morten Rasmussen Skaarup er gift med moderens søster Abelone Nielsdatter. Jakob Mortensen Skaarup er bror til moderen mor Karen Mortensdatter Skaarup. Laurids Jørgensen Lange er nabogodsejer i Nørre Karstoft, Skarrild. Ane Henriksdatter er enke efter faderens bror Peder Nielsen †1809, nu gift med Peder Pedersen.


Nr. 2840 1812.12.26 Frandsine Poulsen, Risbjerg. FAR: Niels Poulsen. MOR: Abelone Marie Frandsdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Jakobsdatter, Skærlund, Brande, Moderens mor, FT 1801 Egvad, Tarm By. Skøde i Skærlund 1810.
FADDER Nr. 1: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Lauridsdatter Lange, Skærlund, Brande, Jakob Frandsens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Brandlund, Brande, Faderens stedfar, som er flyttet til Brandlund.
FADDER Nr. 4: Mads Larsen Olgen, Risbjerg, Brande, Nabo, Olgen fra Ulken, Ringive, hvor han kommer fra.
NÆVNT Nr. 1: Frands Laursen, Tarm By, Egvad, †1801-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag [d 26 Dec:] havde Niels Pouelsen af Riisberg med sin 1ste Kone Abelone Marie Frandsd: 1 Datter til Daaben naunl. Frandsine baaren af Frandz Frandzens {Laursens} Enke {Lene Marie Jakobsdatter} i SkjerlUnd faderne Jacob Frandzen og Hustru {Ane Marie Lauridsdatter} af SchjerLund, Niels Sørensen af Lund {Brandlund}, og Mads {Larsen} Olgen af Riisberg.
NOTITS: Lene Marie Jakobsdatter er moderens mor, som bor ved moderens bror Jakob Frandsen i Skærlund. Ane Marie Lauridsdatter Lange er Jakob Frandsens kone. Niels Sørensen er faderens stedfar.


Nr. 2848 1813.06.07 Else Katrine Michelsen, Husum. FAR: Michel Eriksen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Faderens mor, Erik Michelsens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Michelsen, Thyregodlund, Thyregod, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande
FADDER Nr. 3: Johnanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm (Brandholm), Brande, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen, Husum (Husum), Brande, Moderens 1. mand Poul Sørensens plejefar, som ingen levende børn havde. Poul Sørensen *1782 †1810 søn af Peder Poulsens søster Maren Poulsdatter gift med Søren Nielsen af Borup og Dørslund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. do dato [d 7 Juni] havde Michel Ericksen af Husum med sin 1ste Kone Maren Nielsd: 1 Datter til daaben naunl Else Chatrine baaren af Erick Michelsens Kone {Else Jensdatter} af Tyregodlund Faderne Erick Michels: af Tyregodlund, O:{tto Nielsen} Arevad til Brandholm og Hustru {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard}, og Peder Pouelsen af Husum.
NOTITS: Faderens forældre er Else Jensdatter og Erik Michelsen af Thyregodlund. Peder Poulsen, som ingen levende egne børn havde, er plejefar til Poul Sørensen *1782 †1810 Husum, søn af Peder Poulsens søster Maren Poulsdatter gift med Søren Nielsen af Borup og Dørslund. Poul Sørensen var gift med moderen, som er gift 2. gang med Michel Eriksen.


Nr. 2849 1813.06.13 Mette Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Andersen. MOR: Valdborg Jørgensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Uhre (Slotsgaarden), Brande, Jens Pedersen Slots kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Moderens far, kommer først til Brande 1802, hans kone er fra Grindsted.
FADDER Nr. 2: Hans Iversen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Uhre, Brande, 21, formodentlig Lars Dynesens søn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Slot, Uhre, Bande, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Langkær, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 13 Juni havde Wolborg Jørgensd: af Uhre 1 Datter til daaben blev kaldet Mette, baaaren af Jens {Pedersen} Slottes Kone {Kirsten Pedersdatter} af Uhre, Faderne Jørgen Christensen, Hans Iversen, Peder {Christensen} LangKjers Hustru {Maren Pedersdatter} og Peder Lassen alle af Uhre, til fader er udlagt Jens Anders: Uhre.
NOTITS: Moderen er ikke født i Brande, hendes mor kommer fra Grindsted. Jørgen Christensen er moderens far. Moderen gifter sig senere med Hans Madsen i Hallundbæk, Sønder Omme. Den udlagte fader Jens Andersen er søn af Anders Pedersen og Mette Jakobsdatter i Uhre, han gifter sig 1820 med Bodil Nielsdatter. Barnet her døbt, Mette Jensdatter, bliver gift med Poul Christensen *1811 Skovsende Sønder Omme.


Nr. 2850 1813.07.04 Karen Thomasdatter, Lilleholm. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Johnanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm (Brandholm), Brande, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pik, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Gift med moderens søster Ane Marie Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Moderens søster, Kjeld Thomsens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Brandholm (Brandholm), Brande, Moderens bror, tjener på Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 4 Julj havde Thomas Pedersen af Lildholm med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben naunlig Karen, baaren af Madamme {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, Faderne, mandens Fader Peder [Pick] af Ejstrup Sogn, Kjeld {Thomsen} LangKjer og Hustru {Ane Marie Jensdatter} og Konens broder Christen Jensen tjenende paa Brandholm.
NOTITS: Peder Pick er faderens far. Ane Marie Jensdatter er moderens søster og Christen Jensen hendes bror.


Nr. 2853 1813.08.15 Mette Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Nielsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 28, Niels Pedersen Sandfelds, gift med faderens søster Kirsten Troelsdatter, datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Nabo, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, Enke Ane Christensdatters søn.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Uhre, Brande, Moderens bror i Meldgaard 10A.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Datteren Kirsten Marie Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Do: dato [d 15 Aug] havde Jørgen Troelsen af Sandfeld med sin 2den Kone Ane Christensd: en Datter til Daaben Naunl: Mette, baaren af Niels {Pedersen} Sandfelds Datter Kirsten Marie {Nielsdatter}. Faderne Jens Pedersen og Hustr. {Kirsten Nielsdatter} Peder Peders: alle af Sandfeld og Niels Christens: af Uhre.
NOTITS: Kirsten Marie Nielsdatter er faderens søster Kirsten Troelsdatters datter med Niels Pedersen Sandfeld. Niels Christensen er moderens bror, begge født i Meldgaard 10A i Uhre.


Nr. 2854 1813.09.05 Ane Marie Hansdatter, Borup. FAR: Hans Jensen Kræmer, ?, ?. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Dorthea Sørensdatter, Blæsbjerg, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Hans Larsen Dørslund, Dørslund, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Slags nabo, Hans Larsens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Blæsbjerg, Brande, Moderen logerer ved ham.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Blæsbjerg, Brande, 19, Jens Pedersen Nørgaards søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. d 5 Sept: havde Karen Pedersd: af Borup logerende hos Jens {Pedersen} Nørgaard i Blesberg, 1 Datter til daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af Jens Pedersens Kone {Dorthea Sørensdatter} i Blesberg. Faderne Hans {Larsen} DøsLund og hustru, Jens {Pedersen} Nørgaard og Søn Xsten {Jensen} af Blesberg. til Fader udlagt Hans Jensen Kræmer.
NOTITS: Moderen Karen Pedersdatter af Borup er muligvis en søster til Peder Andersen Odderbæks kone Maren Pedersdatter. En søster Karen er nævnt i dåben #2813 som bærer. Karen er nævnt i FT 1787 i Uhre, 6 år, datter af Peder Svendsen med stedmor Kirsten Pallesdatter. Hun ville så være 32 år gammel.


Nr. 2859 1813.12.26 Ane Marie Christensdatter, Hyvild. FAR: Christen Clemmensen. MOR: Else Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Clemmensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster, hjemme på gården.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Tarp, Tarp, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande, Gift 2. gang med moderens søster Karen Pedersdatter
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Langkær- Store, Brande, Moderens søster, begge født i Tarp.
FADDER Nr. 4: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Samme dag [d 26 Dec] havde Christen Clemandsen af Hyvild med sin 1ste Kone Else Marie Pedersd: 1 Datter til daaben Navnl: Ane Marie, baaren af Mandens Søster Ane Kirstine Clemandsdatter Faderne Christen {Andersen} Tarp, Christen Thomsen LangKjer og Hustru {Karen Pedersdatter} og Christen Larssen af Hyvild.
NOTITS: Ane Kirstine Clemmensdatter er faderens søster. Christen Andersen Tarp er moderens stedfar. Karen Pedersdatter er moderens søster.


Nr. 2860 1814.02.27 Inger Kirstine Hansdatter, Borup. FAR: Hans Eskildsen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Thyregod, Man ville formode, at hun er moderens søster. Imidlertid er hun gift af Uhre, mens moderen er gift af Brandlund.
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Thyregod, Gift med Kirsten Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Laus Thomsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter, Borup, Brande, Nabo, Laus Thomsens kone.
FADDER Nr. 4: Thøger Christensen, Borup, Brande, 34, Christen Thøgersens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 27 Febr havde Hans Eschildsen af Borup med sin 1ste Kone Karen Nielsdatter en Datter til Daaben kaldet Inger Kirstine baaren af Christen Lassens Kone {Kirsten Nielsdatter} af Tyregod, Faderne Christen Lassen af Tyregod, Laus Thomsen og Hustru {Else Jensdatter} og Tøger Christensen alle af Borup.
NOTITS: Man ville formode, at Kirsten Nielsdatter er moderens søster. Imidlertid er hun gift af Uhre, mens moderen er gift af Brandlund.


Nr. 2862 1814.04.03 Maren Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Sørensen. MOR: Ane Margrethe Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane II Sørensdatter, Brandlund, Brande, Faderens søster, boede hos moderen Maren Larsdatter.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Brandlund, Brande, 20, Lars Christensens søn.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Midtgaard, Brandlund (Midtgaard), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Brandlund (Midtgaard), Brande, Nabo, Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d 3 April havde Jens Sørensen af BrandLund med sin 1ste Kone Ane Margrethe Nielsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mandens Søster Ane {II} Sørensdatter af Lund {Brandlund} Faderne Lars Christenen og Søn Jens Lassen, Peder Christensen og Hustru {Karen Andersdatter} alle af Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ane II Sørensdatter er faderens søster, deres søster Ane III Sørensdatter er Søren Kierkegaards mor.


Nr. 2863 1814.04.07 Mette Jensdatter, Harrild. FAR: Jens Eriksen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Moderens søster, Erik Eriksens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Gift med faderens søster Lene Eriksdatter.
FADDER Nr. 2: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Faderens søster, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Flø, Brande, 37, moderens bror ved broderen Søren Sørensen i Flø.
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Sørensdatter, der bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d 7 April havde Jens Ericksen af Harild med sin 1ste Kone Ane Kirstine Sørrensd: 1 Datter til Daaben Naunlig Mette baaren Erick Eriksens Kone {Ane Sørensdatter} af Harild, Faderne Peder {Christensen} WoiLund {Vovlund} og Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn Otte {Sørensen} Uhre, og Konens broder Peder Sørrensen Fløe.
NOTITS: Ane Sørensdatter er moderens søster. Lene Eriksdatter er faderens søster. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter, Peder Sørensen er moderens bror.


Nr. 2865 1814.04.11 Maren Pedersdatter, Sandfeld- Store. FAR: Peder Pedersen. MOR: Kirsten Eriksdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Arvad, Brande, Faderens søster, Jørgen Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande, Slags nabo, bror til Jørgen Andersen i Arvad.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Døvling, Skarrild, Formodentlig faderens bror *1772c.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Nabo, Jørgen Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Gift med faderens søster Ane Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Samme Dag [d 11 April] havde Peder Pedersen af Sandfeld med sin 1ste Kone Kirsten Ericksd: 1 Datter til Daaben naunlig Maren baaren af Jørgen Andersens Kone i Arevad. Faderene, Jens {Andersen} Bjere {Sandfeld- Bjerre}, Christen Pedersen af Døuling, Jørgen Troelsen og Hustrue {Ane Christensdatter} af Sandfeld.
NOTITS: Ane Pedersdatter er faderens søster, begge født i Store Sandfeld. Christen Pedersen formodes at være faderens bror.


Nr. 2866 1814.05.05 Kristine Hansdatter, Sønderholm. FAR: Hans Christensen Kragsig. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Johnanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm (Brandholm), Brande, Slags nabo, overklasse.
FADDER Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm (Brandholm), Brande, Slags nabo, tidligere ejer af stedet.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Donnerup, Brandholm Mark (Sønderholm), Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Søren Iversen Kragsig, Kragsig, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Jens Hansen Kjær, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ane Katrine Sørensdatter, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Gift med faderens bror Jens Christensen Kragsig.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, Konen Ane Katrine Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. d 15 Mai Havde Hans C:{hristensen} Kragsig af Sønderholm med sin 1ste Kone Birthe Nielsd: 1 Datter til Daaben Naunl: Christine, baaren af Mad: {Johanne Nielsdatter Kjærsgaard} Arevad paa Brandholm, faderne hr. Arevad, Niels {Christensen} Donnerup, Søren {Iversen} Kragsig, Jens {Hansen} Kjer og Jens {Christensen} Kragsigs Hustru {Ane Katrine Sørensdatter} alle af Brandholm og parcellister.
NOTITS: Ejeren af Brandholm og kone var også ved forrige dåb fadder og bærer. Niels Christensen Donnerup er moderens far. Søren Iversen er gift med faderens søster Kirsten Christensdatter på hendes fødegård i Kragsig. Ane Katrine Sørensdatter er gift med faderens bror Jens Christensen Kragsig.


Nr. 2868 1814.06.19 Birte Marie Jensdatter, Askær- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter, Svinbæk, Thyregod, Faderens søster, børn af Ole Jensen Glasøe og Birte Thomasdatter i Grarup. Gift med Niels Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Johanne Sørensdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo, aftægt.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Svinbæk, Thyregod, Gift med Margrethe Olesdatter. Han var født i Hesselbjerre Thyregod. Se Ejnar Bjerre "Thyregod Gårdhistorie, Svinbæk". Ejede kun Svinbæk 1813-15.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 19 Juni havde Jens Olesen af Sønder AsKjer med sin 1ste Kone Ane Jensd: 1 Datter til daaben navnl: Birthe Marie, baaren af Niels Christensens Kone {Margrethe Olesdatter} af Svinbeck, Thyregod Sogn Faderne Jens Christensen og Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Mads Pedersen og Christen Jensen alle af Askjer.
NOTITS: Margrethe Olesdatter er faderens søster.


Nr. 2869 1814.07.17 Mette Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Flø, Brande, Gift med moderens bror Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Gift med moderens søster Ane Kirsten Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Sørensdatter, Harrild, Brande, Moderens søster, Jens Eriksens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Brundgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Konen Ane Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. d 17 Julj havde Peder Pedersen af Uhre, med sin 1ste Kone Mette Sørensd: 1 Datter til Daaben Kaldet Mette, baaren af Søren Sørensens Kone {Ane Jensdatter} af Flø, Faderne Jens Ericksen og Hustru {Ane Kirstine Sørensdatter} af Harild, Christen N.{ielsen} Bundgrd og Otte Sørensen begge af Uhre.
NOTITS: Ane Jensdatter er gift med moderens bror Søren Sørensen, der har fødegården i Flø. Ane Kirstine Sørensdatter er moderens søster. Otte Sørensen er gift med moderens søster Sidsel Sørensdatter.


Nr. 2871 1814.09.11 Kirsten Ottesdatter, Uhre. FAR: Otte Sørensen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Datter af Søren Andersen og Dorte Sørensdatter, som er søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Gift med Ane Jensdatter, som er halvsøster til faderen.
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Gift med Ane Sørensdatter, som er søster til Maren Sørendatter, begge født i Risbjerg.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Mette Sørensdatter.
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, begge født i Flø, Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. d 11 Sept. havde Otte Sørensen i Uhre med sin 1ste Kone Sidsel Sørensd: 1 Datter til Daaben navnl: Kirsten, baaren af Søren Andersens Datter Maren {Sørensdatter} af Riisberg Faderne Søren Sørensen af Fløe, Hans Lassen af DøsLund og Peder Pedersen og Hustru {Mette Sørensdatter} af Uhre.
NOTITS: Maren Sørensdatter er datte af Dorte Sørensdatter, som er søster til faderen. Søren Sørensen og Mette Sørensdatter er søskende til moderen.


Nr. 2872 1814.09.11 Jensine Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Brandlund, Brande, Faderens bror Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Brandlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Moderens bror, begge født i Hyvild.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Hyvild, Brande, Christen Larsens kone.
FADDER Nr. 4: Knud Pedersen, Grarup, Bror til Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Samme dag [d 11 Sept.] havde Søren Jensen af Grarup med sin 1ste Kone Maren Lasd: 1 Datter til daaben navnlig Jensine, baaren af Jens Jensens Kone {Kirsten Pedersdatter} i BrandLund Faderne Jens Jensen af Lund {Brandlund}, Christen Lassen og Hustru {Maren Pedersdatter} af Hyvild og Knud Pedersen af Grarup.
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Kirsten Pedersdatter er faderens bror Jens Jensens kone. Christen Larsen er broderens mor, begge født i Hyvild.


Nr. 2875 1814.10.23 Ane Kirstine Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Knudsdatter, Borup (Økær), Brande, 19, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Brande, Brande By, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Anne Kirstine Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, begge født i Fasterholt, Niels Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Laus Thomsen, Borup, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Samme Dag [d 23 Octobr] havde Knud Jørgensen af ØeKjer med sin 1ste Kone Johanne Jensd: 1 Datter til Daaben naunlig Ane Kjerstine, baaren af forældrenes ældste Datter Inger {Knudsdatter}, Faderne Jacob {Jensen} Brande, Niels Hansen og Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} af Uhre, og Laus Thomsen af Borup.-
NOTITS: Inger Knudsdatter, der bærer, er forældrenes datter. Jakob Jensen er moderen bror og Anne Kirstine Jensdatter hendes søster, alle født i Fasterholt, Arnborg.


Nr. 2877 1815.02.19 Helvig Jensdatter, Askær- Sønder. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Givskud By (Nørregaard), Givskud, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo, aftægt.
FADDER Nr. 3: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo, den anden halvgård i Sønder Askær.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, den anden halvgård i Sønder Askær, Jeppe Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jørgensen, Givskud By (Nørregaard), Givskud, Konen Johanne Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d: 19 Febr havde Jens Christens: i Sønder Askjer med sin 1ste Kone Ane Johanne Sørensd 1 Datter til Daaben Navn[lig] Helvig baaren af Anders Jørgensens Kone Johanna Sørensd. af Givskud Faderne Mads Peders: Christen Jensen, Jeppe Christens: og Hust. {Ane Marie Pedersdatter} alle af AsKjer.
NOTITS: Opkaldt efter moderens mor Helvig Nielsdatter af Ringive (gift med Søren Knudsen) og Hesselbjerre (gift med Niels Andersen) i Thyregod. Johanne Sørensdatter er moderens søster, begge født i Store Karlskov Ringive.


Nr. 2878 1815.03.01 Pouline Nielsdatter, Risbjerg. FAR: Niels Poulsen. MOR: Abelone Marie Frandsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Poulsdatter, Dørken, Thyregod, Faderens søster, Mathias Frandsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Brandlund, Brande, Faderens stedfar på aftægt i Brandlund.
FADDER Nr. 2: Mads Larsen Olgen, Risbjerg, Brande, Nabo, Olgen fra Ulkind, Ringive.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Nabo, Jens Madsens kone.
FADDER Nr. 4: Jakob Frandsen Skærlund, Skærlund, Brande, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod, Konen Kirsten Poulsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Madsen, Risbjerg (3A), Brande, Overtog gården 1807.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 2. d 1.) Martj havde Niels Pouelsen i Risberg med sin 1ste Kone Abelone Marie Frandzd: 1 Datter til Daaben naunl: Pouline, Baaren af Matties Frandzen Kone Kirsten Pouelsd: af Dyrken i Tyregod Sogn. Faderne Niels Sørensen af Lund Mads {Larsen} Olgen og Jens Madsens Hustru {Maren Nielsdatter} af Riisberg, og Jacob {Frandsen} Schjerl. [Født: 5 Feb].
{Ny kirkebog:} 1. Hjemedøbt d 3 Febr døbt 1815 d 19 Martz Pouline. Gaardmand Niels Pouelsen, Konen Abelone Marie Frandsdat 1ste Ægteskab i Riisberg. Faddere: Gaardmand Mathis Frands: og Kone Kirsten Pouelsd: af DyrKen {Dørken, Thyregod}, Gaardmændene Mads {Larsen} Olgen {Ulkind} og Jens Madsen af Riisberg.

NOTITS: Kirsten Poulsdatter er faderens søster og Niels Sørensen hans stedfar. Jakob Frandsen er moderens bror. For denne dåb findes såvel en indførsel i den gamle kirkebog, degnens, som i den nye kirkebog. Den gamle er væsentlig nøjagtigere som det ses.


Nr. 2880 1815.03.23 *1815.02.09 Kirsten Marie Jensdatter, Brande By. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Michelsdatter, Dørslund, Brande, Peder Clemmensens kone, parret flyttede 1802 fra Hyvild til Dørslund.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Brande By (4A), Brande, Gift med faderens søster Kirsten Jørgensdatter.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jørgensdatter, Brande By (4A), Brande, Faderens søster, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Jørgen Jørgensen? Bjerre, Grarup, Brande, Identifikation usikker, denne Jørgen ville være faderens bror. En Jørgen Bjerre ellers ikke set før 1815 i Grarup.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Langkær, Uhre, Brande, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 4. Samme Dag [d 23 Martj] Havde Jens Jørgensen af Brande med sin 1ste Kone Maren ChristensDatter 1 Datter til Daaben, naunl: Kirsten Marie, baaren af Peder Clemandsens Kone Sidsel Mickelsd: af DøsLund, Faderne Peder Nielsen og H: {Kirsten Jørgensdatter} af Brande {By} og Jørgen {Jørgensen?} Biere Grarup, Peder {Christensen} LangKier Uhre. [Født: 9 Feb].
{Ny kirkebog:} 2. Født d 9 Feb: døbt 1815 d. 23 Martz Kirsten Marie. Gaardmand Jens Jørgensen Kone Maren Christensd: begge i 1ste Ægteskab i Brande {By}. Gaardmand Peder Clemensen og Kone Sidsel Michelsd: af Døslund og Gaardmand Peder Nielsen af Brande.

NOTITS: Forbindelse til Sidsel Michelsdatter ikke set. Kirsten Jørgensdatter er faderens søster. Hvis Jørgen Bjerre er identisk med Jørgen Jørgensen i Grarup er det faderens bror, ofte ville Bjerre bruges for at adskille ham navnligt fra Jørgen Jørgensen. Andre Jørgen'er ikke set i Grarup på den tid. Peder Christensen Langkær er moderens bror. Den ny kirkebog er mangelfuld.


Nr. 2882 1815.03.24 *1815.02.12 Kirsten Marie Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Christensen Langkær. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Pedersdatter, Skærlund, Brande, Moderens søster, Peder Andersen i Skærlunds datter.
FADDER Nr. 1: Hans Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Uhre, Brande, Nabo, Hans Dynesens kone.
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Uhre (Møllen 9A), Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anders Pedersen Skærlund, Dørken, Thyregod, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 6. Samme Dag [d 24 Martj] havde Peder Chr:{istensen} LangKjer af Uhre med sin 1ste Kone Maren Pedersd: 1 Datter til Daaben Naunl: Kirsten Marie, baaren af Peder Andersens Datte Ane Chatrine {Pedersdatter} af Skierl: Faderne Hans Dynesen og H. {Karen Nielsdatter} Jørgen Christens: af Uhre og Anders {Pedersen} SKjerl: af Dyrken {Thyregod}. [Født: 12 Feb].
{Ny kirkebog:} 3. Født d. 12 Febr døbt 1815 d. 24 Martj Kirsten Marie. Gaardmand Peder Christensen og 1ste Kone Maren Pederd af Uhre. Faddere Peder Anders. og Datter Ane Catrine Pederd. af SchjerLund og Gaardmand Jørgen Christensen af Uhre.

NOTITS: Ane Katrine Pedersdatter og Anders Pedersen Skærlund er søskende til moderen. Det ses at den nye kirkebog her er ført skødesløst og med mange udeladelser.


Nr. 2883 1815.03.24 *1815.02.24 Ane Hansdatter, Dørslund. FAR: Hans Larsen. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Usseltoft (Usseltoft), Brande, 22, slags nabo, Peder Pedersen Usseltofts datter.
FADDER Nr. 1: Jens Christian Mortensen, Tarp, Brande, Gift med moderens søster Kirsten Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Moderens mor af Risbjerg Dorte Sørensdatters bror.
FADDER Nr. 3: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande, Otte Sørensens kone, ikke i familie med moderen.
FADDER Nr. 4: Lars Andersen, Dørslund, Brande, 31, faderens halvbror.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Usseltoft (Usseltoft), Brande, Datter Johanne Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 7. Samme Dag [d 24 Martj] havde Hans Lassen af DøsLund med sin 1ste Kone Ane Sørensd: 1 Datter til Daaben Naunl: Ane, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts D. Johanne {Pedersdatter}, Faderne, Jens Christian {Mortensen} af Tarp Otte Sørens: og Hustru {Sidsel Sørensdatter} af Uhre og Lars Andersen DøsLund. [Født: 24 Feb].
{Ny kirkebog:} 4. Født d 24 Febr. døbt 1815 d. 24 Martj Ane. Gaardmand Hans Larsen 1ste Kone Ane Sørensd: af Døslund. Faddere: Gaardmand Peder Peders: og Datter Johanne Pedersd: af Usseltoft, og Mandens {halv-}broder Lars Andersen af Døslund.

NOTITS: Johanne Pedersdatter, der bærer, er datter af naboen Peder Pedersen i Usseltoft. Jens Christian Mortensen er gift med moderens søster Kirsten Sørensdatter. Otte Sørensen er bror til moderens mor Dorte Sørensdatter gift med Søren Andersen i Risbjerg. Lars Andersen er faderens halvbror. Den ny kirkebog mangler tre faddere og nævner en som ikke var der: Peder Pedersen Usseltoft. Det er ikke særlig tillidsvækkende.


Nr. 2885 1815.04.30 *1815.03.31 Ane Pedersdatter, Sandfeld- Store. FAR: Peder Pedersen. MOR: Kirsten Eriksdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Moderen søster.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Sandfeld- Bjerre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Født d. 31 Martj døbt 1815 d. 30 April Ane. Gaardmand Peder Pedersen 1ste Kone Kirsten Erichsd: af Sandfeld {Store}. Gardmand Jens Anders: af Bjere {Sandfeld-Bjerre} og Datter {steddatter} Ane Erichsdatter og Niels Pedersen af Sandfeld {Store}, Jørg: Truels:


Nr. 2886 1815.06.11 *1815.04.30 Lene Marie Jakobsdatter, Skærlund. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Ane Marie Lauridsdatter Lange.
BÅREN AF: Lene Marie Jakobsdatter, Skærlund, Brande, Faderens mor. På aftægt.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Schalts, Skærlund, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Født d. 30 April døbt 1815 d. 11 Junii Lene Marie. Gaardmand Jacob Frandsen 1ste Kone Ana Marie Lange af Schjerlund. Faddere Aftægtskone, Mandens Moder Lene Marie {Jakobsdatter}. Gaardmændene Niels Mortensen og Christian {Jensen} Schals af Schjerlund.


Nr. 2891 1815.08.13 *1815.06.30 Kirsten Marie Jensdatter, Langkær- Lille. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Kirstine Dynesdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Højgaard, Give, Faderens søster, gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Gift med Mette Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Gift med faderens søster Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Født d. 30. Juni døbt 1815 d. 13 Aug: Kirsten Marie. Gardmand Jens Christensen 1ste Kone Ane Kirstine Dynesdatter af Lille Langkjær. Husmand Søren Sørensen og Hustru Mette Christensdatter af Høigaard i Giufve Sogn, Lars Dynesen af Uhre og Jens Jørgensen i Brande {By}.


Nr. 2895 1815.11.19 *1815.10.11 Else Katrine Iversdatter, Uhre. FAR: Iver Hansen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Neder- Donnerup, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Hans Iversen Dørken, Neder- Donnerup, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Slot, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo, gift med Ane Kirstine Jensdatter.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Nabo, gift med Niels Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Hjemmedøbt d. 11 Octobris døbt 1815 d. 19 Nov: Else Catrine Skræder og Bonde Iver Hansen 1ste Kone Kirsten Nielsdatter af Uhre. Skræder Hans {Iversen Dørken} DyrKen og Kone Else Nielsd: af neder Donnerup i Giufve Sogn. Jens {Pedersen} Slott, Niels Hansen og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre.


Nr. 2897 1815.12.26 *1815.11.10 Ane Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Hansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Formodentlig faderens mor. Gift med Jens Greiesen.
FADDER Nr. 1: Jens Greiesen, Brandlund, Brande, Evt. stedfar til faderen. Konen Mette Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Kragsig, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Uhre, Brande, Boelsmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Født d: 10 Nov: døbt 1815 d. 26 Decbr Ane. Gaardmand Peder Hansen 1ste Kone Ane Kirstine Lasdatter af Lund {Brandlund}. Huusmand og Skræder Jens Greiesen og Hustru Mette Andersdatter. Peder {Christensen} Kragsig alle af Brandlund og Niels Hansen Boelsmand af Uhre.


Nr. 2898 1815.12.26 *1815.11.12 Mette Jensdatter, Risbjerg. FAR: Jens Madsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Faderens mor, aftægtskone.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Larsen Olgen, Risbjerg, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Født d 12 Nov: døbt 1815 d. 26 Dec: Mette. Gaardmand Jens Madsen af Riisberg 1ste Kone Maren Nielsd: Faddere: Gaardmand Søren Anders: Aftægtskone Mette Andersd: Gaardmændene Niels Poulsen og Mads {Larsen} Olgen alle af Riisberg.
NOTITS: Teksten kan let vildlede. Søren Andersen står før aftægtskonen, men hun er faderens mor og Søren Andersen er nabo på en anden gård. Olgen er Ulkind i Ringive, hvor Mads Larsen kom fra.


Nr. 2899 1815.12.26 *1815.11.29 Ame Katrine Christensdatter, Drantum. FAR: Christen Jensen. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Lilleholm, Brande, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skrædder, Lilleholm, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, Gift med søster til faderen Anne Marie Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen, Grarup, Brande, Gift med Johanne Jensdatter, søster til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Født d. 29 Nov: døbt 1815 d. 26 Dec Ane Catrine. Boelsmand Christen Jensen 1ste Kone Ane Lasdatter af Drantum. Huusfæster Jens Christensen {Skrædder} af Lilholm. Gaardmand Kjeld Thomsen af LangKjer og Huusmand Thomas Peders: af Grarup.


Nr. 2900 1816.01.07 *1815.12.11 Johanne Christensdatter, Borup. FAR: Christen Jensen, Timmering. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Borup, Brande, Gyde Pallesens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Jørgensen, Borup (Økær), Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Konen Else Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Hjemmedøbt 1815 d. 11 Dec. døbt i Kirken d 7 Janv: Johanne. Moderen Karen Jensdatter af Borup. Et uægte Barn. Til fader blev udlagt Christen Jensen af Timmering Sogn. Frembaaren af Gyde Pallesens Hustrup Else Christensd: Jens {Jensen} Boel og Knud Jørgensen alle Bønderfolk af Borup.


Nr. 2901 1816.02.25 *1815.12.05 Ane Kirstine Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsendatter, Uhre, Brande, Nabo. Iver Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo. Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1816 2. Hjemmedøbt 1815 5. Dec. døbt 25 Febr. {1816} Ane Kirstine Jensdatter. Jens Pedersen 1ste kone Kirsten Pedersdatter Bønderfolk. Frembaaren af Iver Hansens kone Kirsten Nielsd: Niels Hansen og Jørgen Christensen alle Bønderfolk i Uhre.


Nr. 2904 1816.04.11 *1816.03.01 Mette Nielsdatter, Risbjerg. FAR: Niels Poulsen. MOR: Abelone Marie Frandsdatter.
BÅREN AF: Ane Poulsdatter, Brandlund, Brande, 25, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Larsen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen, Risbjerg, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Riisberg 3. Født 1816 den 1ste Martz døbt 11 April i kirken Mette Nielsdatter. Gaardmand Niels Poulsen og 1ste kone Abelone Marie Frandsdatter af Riisberg. Baaren af bondepige Ane Poulsdatter af Brandlund. Fadd: Jens Madsen, Mads Lassen og Anders Sørensen alle af Riisberg.


Nr. 2908 1816.08.04 *1816.06.30 Ane Helvig Nielsdatter, Askær- Sønder. FAR: Jens Christensen. MOR: Ane Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Nielsdatter, Skærlund, Brande, 19, datter af Niels Mortensen og søster til faderen Karen Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo, aftægt.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo, aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Askjer 4. Født 1816 den 30te Junii døbt 4de August i Kirken Ane Helvig Nielsdatter Gaardmand Jens Christensen og Ane Johanne Sørensdatter af {Sønder} Askier. Baaren af Bondepige Ane Chatrine Nielsdatter af Skjerlund. Fadd: Mads Pedersen, Jeppe Christensen, Christen Jensen alle Gaardmænd af Askjer.
NOTITS: Opnævnt efter moderens mor Helvig Nielsdatter af Store Karlskov, Ringive og Hesselbjerre, Thyregod. Christen Jensen og Jeppe Christensen er på aftægt, de ville normalt ikke kaldes gårdmænd.


Nr. 2909 1816.09.22 *1816.08.22 Anne Marie Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Larsen. MOR: Marie Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Mortensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Mads Christensens kone, hendes søn Hans Madsen er gift med moderens søster Volborg Jørgensdatter.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Uhre, Brande, Nabo, Peder Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen, Hallundbæk, Sønder Omme, Konen Anne Marie Mortensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 5. Født 1816 den 22 August døbt 22de September i Kirken Ane Marie Pedersdatter. Gaardmand Peder Larsen og Ane Marie Jørgensdatter i Uhre. Frembaaren af Aftægtsmand Mads Christensens Hustru {Anne Marie Mortensdatter} af {Hallundbæk, Sønder} Omme Sogn. Fadd: Jørgen Christensen, Otte Sørensen, Peder Pedersen og hustr {Mette Sørensdatter} alle Gaardfolk af Uhre.


Nr. 2910 1816.09.22 *1816.08.16 Ane Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Usseltoft, Brande, 19, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Gift med søster til moderen Sidsel Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Sidsel Pedersdatter, Dørslund, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Usseltoft, Brande, 28, bror til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 6. Født 1816 den 16 August døbt 22 Septemb i Kirken Ane Christensdatter. Gaardmand Christen Nielsen og Anne Pedersdatter i Uhre. Frembaaren af Bondepige Maren Pedersdatter af Usseltoft. Fadd: Kjeld Pedersen af Døslund og Hstr: {Sidsel Pedersdatter} Christen Pedersen af Usseltoft: —


Nr. 2911 1816.09.29 *1816.09.03 Mette Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Sørensen. MOR: Bodil Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande, Søster til faderen. Gift med Otte Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Kone også fadder,
FADDER Nr. 3: Mette Sørensdatter, Uhre, Brande, Søster til faderen, gift med Peder Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Konen Sidsel Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 7. Født 1816 den 3 Septembr døbt 20 Septembr i Kirken Mette Jensdatter. Gaardmand Jens Sørensen og Bodil Marie Pedersdatter i Uhre. Frembaaren af Gaardmand Otto Sørensens Hustru {Sidsel Sørensdatter} i Uhre. Fadd: Gaardmand Søren Sørensen af Flø og Peder Pedersen og Hst {Mette Sørensdatter} af Uhre.


Nr. 2915 1817.01.05 *1816.12.22 Maren Jensdatter, Brande By. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jørgensdatter, Brande By, Brande, Faderens søster. Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Peder Klemmensen, Dørslund, Brande, Familieforhold ikke set.
FADDER Nr. 2: Sidsel Michelsdatter, Dørslund, Brande, Peder Klemmensens kone.
FADDER Nr. 3: Johanne Pedersdatter, Brande By, Brande, Nabo, gift med Lars Olesen.
FADDER Nr. 4: Klemmen Pedersen, Dørslund, Brande, 16, søn af Peder Klemmensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Brande By, Brande, Konen Kirsten Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Olesen, Brande By, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brande {By} 1. 1816 den 22 Decembr, døbt 5te Januarii 1817 Maren Jensdatter. Gaardmand Jens Jørgensen og Maren Christensdatter i Brande {By}. Frembaaren af Gaardmand Peder Nielsens Hustru {Kirsten Jørgensdatter} i Brande {By}. Fadd: Peder Klemensen og Klemen Pedersen Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} alle af Døslund, Laurs Olesens Hustru {Johanne Pedersdatter} af Brande {By}.


Nr. 2918 1817.03.31 *1817.03.31 Navnløs, Borup. FAR: Peder Andersen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Borup 2. 1817 den 31 Martz {Navnløs} blev ikke døbt, da det døde strax efter fødselen.
Begravelse nr. 6689


Nr. 2919 1817.04.07 *1817.02.04 Ane Kirstine Ottesdatter Arvad, Brandholm. FAR: Otto Nielsen Arvad. MOR: Johanne Nielsdatter Kjersgaard.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Arvad, Brande, Gift med Jørgen Andersen, som faderen voksede op sammen med.
FADDER Nr. 1: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande, Ikke familie, stor mand. Gift med Laurids Langes datter Anne Marie Lange.
FADDER Nr. 2: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild, Lille herremand på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 3: Lars Kjersgaard, Brandholm, Brande, Formodentlig moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brandholm 3, 1817 den 4 Februarii, døbt 7de April 1817 Kirstine Ottesdatter. Proprietair Otto {Nielsen} Arevad og Johanne Arevad fød {Nielsdatter} Kjersgaard paa Brandholm. Frembaaren af Ane Pedersdatter i Arevad. Fadd: Jacob Frandsen af Skjerlund, {Laurids} Lange fra {Nørre} Kastoft. Lars Kiersgaard af Brandholm.


Nr. 2920 1817.04.07 *1817.04.06 Ane Madsdatter, Askær- Nørre. FAR: Mads Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med moderens bror Søren Christensen. Hesselbjerre er direkte nabo til Askær.
FADDER Nr. 1: Ane Johanne Sørensdatter, Askær- Sønder, Brande, Gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo, konen fadder.
FADDER Nr. 3: Ane Jensdatter, Askær- Sønder, Brande, Gift med Jens Olesen.
FADDER Nr. 4: Jens Olesen, Askær- Sønder, Brande, Nabo. Konen fadder.
FADDER Nr. 5: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande, Nabo, aftægtsmand ved Jens Olesen som er gift med hans stedatter Ane Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Hesselbjerre, Hesselbjerre, Thyregod, Moderens bror, født i Nørre Askær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Askjer 4. 1817 den 6 April, døbt 4de Maii Ane Madsdatter. Gaardmand Mads Pedersen og Ane Christensdatter i Askjer. Frembaaren af Søren {Christensen} Hesselbergs Hustru {Ane Nielsdatter} i Tyregod Sogn. Fadd: Jens Christensens Hustru {Ane Johanne Sørensdatter}, Jens Olesens Hustru {Ane Jensdatter}, Jeppe Christensen, Jens Olesen, Jens Christensen alle af Askjer.
Begravelse nr. 6713
NOTITS: 1819 begravet 2 år gammel.


Nr. 2923 1817.05.26 *1817.04.22 Dorte Marie Jensdatter, Borup. FAR: Jens Christian Nielsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Stine Buhl, Brande By (Præstegaarden), Brande, Husholderske i Brande Præstegaard.
FADDER Nr. 1: Johanne Jensdatter, Borup (Økær), Brande, Gift med Knud Jørgensen.
FADDER Nr. 2: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Gift med Else Marie Christensdatter, som er søster til moderens far Christen Christensen.
FADDER Nr. 3: Hans Eskildsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Thygesen, Borup, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jørgensen, Borup (Økær), Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Borup 5. Født 1817 d 22 April, døbt 26 Maii Dorthe Marie Jensdatter. Indsidder Jens Christian Nielsen og Ane Christensdatter i Borup. Frembaaren af Stine Buhl Huusholderske i Brande Præstegaard. Knud Jørgensens Hustru {Johanne Jensdatter}, Gyde Pallesen, Hans Eschildsen, Christen Thyggesen alle af Borup.
Begravelse nr. 6695
NOTITS: Begravet i okt. 1817, 6 måneder gammel. Jens Christian Nielsen flytter 1822c til Grarup matr. 15A. Han er skomager og daglejer.


Nr. 2924 1817.05.26 *1817.06.14 Jensine Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Grarup, Brande, Halvsøster til faderen. Gift med Jørgen Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, Nabo, Mathias Christnsens kone.
FADDER Nr. 2: Knud Pedersen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Thomas Knudsen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Grarup, Brande, Konen Anne Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Konen Ane Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 6. Født 1817 d 14 April, døbt 25 Maii Jensine Sørensdatter. Gaardmand Søren Jensen og Maren Larsdatter i Grarup. Fadd: Gaardmand Jørgen Jørgensens Hustru {Anne Sørensdatter}. Mathias Christiensens Hustru {Ane Jensdatter}, Knud Pedersen, Thoams Knudsen, Niels {Jensen} Grene alle Gardmænd af Grarup.
Begravelse nr. 6696
NOTITS: Begravet nov. 1817, 6 måneder gammel.


Nr. 2925 1817.06.04 *1817.06.07 Ane Katrine Laursdatter, Brande By. FAR: Laurs Olesen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Stine Buhl, Brande By (Præstegaarden), Brande, Husholderske i Brande Præstegaard.
FADDER Nr. 1: Ide Marie Hansen, Brande By, Brande, Ikke identificeret, fadder 1814 #2874 (Hansdatter) også ved Laus Olesen.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Grarup, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brande {By} 9. Født 1817 den 4 Junii, døbt 10 Julii Ane Katrine Laursdatter. Gaardmand Laurs Olesen og Johanne Pedersdatter i Brande. Fadd: Stine Buhl Huusholderske i Brande Præstegaard, Jde Marie Hansen af Brande {By}, Jens Jørgensen, Peder Nielsen begge Gaardmænd af Brande {By}, Peder Christensen af Grarup.
NOTITS: Laurs Olesen beskrives som gårdmand, men han er ikke set med skøde på en gård i Brande By. Deres 1. barn Else Kirstine *1801.09.24 (hvor?) vaccineret i Kolding, kommer vel fra den egn. Den døbte Ane Katrine overtager senere deres husmandssted i Brandlund, Brande.


Nr. 2927 1817.06.22 *1817.05.22 Sara Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Christensen Lind. MOR: Ane Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Larsdatter, Arnborg, Jens Christensen vies 1804 i Brande og skrives af Tornvig, Arnborg. Lind ligger i Rind sogn.
FADDER Nr. 1: Inger Christensdatter Højer, Brande By, Brande, 38, datter af degnen Christen Høyer i Brande By, gift (vel senere) med Søren Jørgensen i Uhre, Brande.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande, Nabo, matr. 17A Uhre,
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 7 født 1817 den 22 Maii, døbt 22de Junii Zara Jensdatter. Husmand Jens Christensen Lind og Ane Charinge Christensdatter i Uhre. Fadd. tienestpige Ane Marie Larsdatter af Arnborg Sogn. Jnger {Christensdatter} Højer af Brande {By}. Niels Hansen, Otto Sørensen, Jacob Andersen alle Gaardmænd af Uhre.
NOTITS: Lind ligger i Rind sogn.


Nr. 2928 1817.07.06 *1817.06.07 Else Johanne Iversdatter, Uhre. FAR: Iver Hansen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Nielsdatter, Stoustrup, Aadum, Søster til moderen, gift med Jørgen Jepsen
FADDER Nr. 1: Ane Marie Jørgensdatter, Uhre, Brande, Nabo, Peder Larsens kone.
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jepsen, Stoustrup, Aadum, Konen Kirsten Marie Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Larsen, Uhre, Brande, Konen Ane Marie Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 8. Født 1817 den 7de Junii, døbt 6te Julii Else Johanne Iversdatter. Gaardmand Iver Hansen og Kirsten Nielsdatter i Uhre. Fadd: Gaardmand Jørgen Jeppesens Hustru {Kirsten Marie Nielsdatter} fra Oddum Sogn, Peder Larsens Hustru {Ane Marie Jørgensdatter}, Jacob Andersen, Niels Christensen, Jørgen Christensen alle Gaardmænd i Uhre.
NOTITS: Iver Hansen er skrædder ikke gaardmand i Uhre, Brande. Moderen Kirsten Nielsdatter *1790 Aadum. Iver Hansen flytter senere til Ringive.

LINK: Iver Hansen på GENi.


Nr. 2932 1817.09.14 *1817.08.08 Pernille Christensdatter, Hyvild. FAR: Christen Clemmensen. MOR: Else Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Langkær- Store, Brande, Søster til moderen, født i Tarp i Brande, gift med Christen Thomsen.
FADDER Nr. 1: Maren Pedersdatter, Hyvild, Brande, Nabo, gift med Christen Larsen.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Tarp, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Jens Christian Mortensen, Tarp, Brande, Nabo i Tarp.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande, Konen Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyvild 10. Født 1817 den 8de August, døbt 14 September Pernille Christensdatter. Gaardmand Christen Clemensen og Else Marie Pedersdatter i Hyvild. Fadd: Gaardmand Christen Thomsens Hustru {Karen Pedersdatter} i Langkjer, Christen Larsens Hustru {Maren Pedersdatter} i Hyvild, Christen Andersen Tarp, Jens Christian Mortensen ligel. af Tarp.


Nr. 2939 1818.03.23 *1818.02.12 Dorte Thomasdatter, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Ane Marie Bertelsdatter.
BÅREN AF: Katrine Pedersdatter, Brande
FADDER Nr. 1: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Slags nabo, gift med Niels Mortensen.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Konen Karen Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Slags nabo, gift med Peder Andersen.
FADDER Nr. 4: Christian Jensen Schalts, Skærlund, Brande, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Konen Kirsten Thøgersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brogaard 1. Født 1818 den 12. Februari, døbt 23 Martz 1818 Dorte Thomasdatter. Gaardmand Thoams Nielsen og Ane Marie Bertelsdatter i Brogaard. Fadd: bondepige Chatrine Pedersdatter. Niels Mortensens Hustru {Karen Christensdatter}, Peder Andersens Hustru {Kirsten Thøgersdatter} , Niels Mortensen Christian {Jensen} Skals alle af Skjerlund.
NOTITS: Thomas Nielsen var født i Brogaard 1763c måske som enebarn, han ses ikke at have meget familie. Hans 3. kone Ane Marie Bertelsedatters familie var flyttet eller død, hendes far lærer Bertel Tirsvad i Uhre i Brande.


Nr. 2941 1818.04.30 *1818.03.07 Else Laursdatter, Borup. FAR: Laurs Thomsen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Langkær- Store, Brande, Gift med faderens bror Christen Thomsen.
FADDER Nr. 1: Johanne Laursdatter, Borup, Brande, Nabo, gift med Christen Thygesen.
FADDER Nr. 2: Christen Thygesen, Borup, Brande, Nabo, konen Johanne Laursdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Else Marie Christensdatter, Borup, Brande, Nabo, gift med Gyde Pallesen.
FADDER Nr. 4: Hans Eskildsen, Borup, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande, Konen Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Konen Else Marie Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Borup 2. Født 1818 den 7de Martz, døbt 30 April Else Laursdatter. Gaardmand Larus Thomsen og Karen Jensdatter i Borup. Fadd: Gaardmand Christen Thomsens Hustru {Karen Pedersdatter} i Langkjer , Christen Thyggesens Hustru {Johanne Laursdatter} , Gyde Pallesens Hustru {Else Marie Christensdatter} , Hans Eschildsen, Chrisetn Gydesen alle af Borup.


Nr. 2943 1818.05.11 *1818.03.22 Ane Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Sørensen. MOR: Bodil Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Brandlund, Brande, Søster til moderen, gift med Jens Jensen i Brandlund.
FADDER Nr. 1: Anne Marie Jørgensdatter, Uhre, Brande, Nabo, gift med Peder Larsen.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen. Matr. 4A.
FADDER Nr. 3: Otto Sørensen, Uhre, Brande, Nabo, matr. 5A.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Brandlund, Brande, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Larsen, Uhre, Brande, Konen Anne Marie Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 3. Født 1818 d 22de Martz, døbt 11te Maii Ane Jensdatter. Gaardmand Jens Sørensen og Bodil Marie Pedersdatter i Uhre. Jens Jensens Husgtru {Kirsten Pedersdatter} i Brandlund bar det. Fadd: Peder Lassens Hustru {Anne Marie Jørgensdatter} i Uhre , Peder Pedersen, Otto Sørensen begge i Uhre .


Nr. 2944 1818.05.24 *1818.04.14 Karen Jensdatter, Grarup. FAR: Jens Pedersen. MOR: Johanne Frederiksdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Brande By, Brande, Tjenestepige. Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Johanne Pedersdatter, Brande By, Brande, Gift med Laus Olesen.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen, Skerris, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Lundfod, Brande, Slags nabo, 30, søn af Peder Jensen Skrædder i Lundfod.
FADDER Nr. 4: Christen Bjerg, Grarup, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Laus Olesen, Brande By, Brande, Konen Johanne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 4. Født 1818 den 14 April, døbt 24de Maii Karen Jensdatter. Jndsidder Jens Pedersen og Johanne Frederichsdatter i Grarup. Tjenestepige Karen Pedersdatter i Brande bar det . Fadd: Laus Olesens Hustru {Johanne Pedersdatter} , Lars Pedersen Skjeris, Jens Pedersen Lundfold, Christen Bjerg i Grarup.
NOTITS: Jens Pedersen er indsidder i Grarup. FT 1845 i Tolstrup Herslev, Brusk herred.

LINK: Far til og Jens Pedersen selv *1797 Blæsbjerg, Brande.


Nr. 2945 1818.06.14 *1818.05.11 Dorte Jensdatter, Blæsbjerg. FAR: Jens Pedersen. MOR: Karen Clemmensdatter.
BÅREN AF: ? Dynes Christensens kone, Tørring?, Sognet læst Tyrring. Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Slags nabo, gift med Peder Nielsen Arvad.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, Slags nabo,
NÆVNT Nr. 1: Dynes Christensen, Tørring?, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Slags nabo, konen Ane Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Blesbjerg 5. Født 1818 d 11te Maii, døbt 14 Junii Dorthe Jensdatter. Gaardmand Jens Pedersen og Karen Klemensdatter i Blesbjerg. Dynes Christensens hustru af Tyr[r]ing Sogn bar det . Fadd: Peder {Nielsen} Arevads Hustru {Ane Henriksdatter} , Niels Thomsen i Blesbjerg, Jørgen Andersen i Arevad.
NOTITS: Karen Clemmensdatter er hans 2. kone gift 1816 i Brande.


Nr. 2946 1818.07.05 *1818.06.07 Ane Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Christian Mortensen. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Mortensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Anna Sørensdatter, Dørslund, Brande, Søster til moderen, hans Larsens kone.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Tarp, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Risbjerg, Brande, Bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Hallundbæk, Sønder Omme, Konen Kirsten Mortensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Konen Anna Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tarp 6. Født 1818 Den 7de Junii, døbt 5 Julii Ane Jensdatter. Chrirsten Nielsens Hustru {Kirsten Mortensdatter} i Halmbek {Hallundbæk, Sønder Omme} bar det. Fadd: Hans Larsens Hustru {Anna Sørensdatter} i Døslund, Christen Andersen i Tarp. Søren Sørensen i Riisberg.


Nr. 2948 1818.09.06 *1818.08.04 Maren Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Kone 2. Ane Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Nabo, gift med Jakob Andersen.
FADDER Nr. 3: Troels Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, 24, Jørgen Troelsens søn.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Konen Johanne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 7. Født 1818 Den 4de August, døbt 6te September Maren Nielsdatter. Gaardmand Niels Christensen og Maren Pedersdatter i Uhre. Gaardmand Jørgen Truelsens Hustru {Ane Christensdatter} i Sandfeld bar det. Fadd: Jacob Andersens Hustru, Bodil Nielsdatter , begge i Uhre, Jørgen Truelsen, Truels Jørgensen begge i Sandfeld.
NOTITS: Niels Christensen 10A?? Uhre.


Nr. 2951 1818.11.15 *1818.10.20 Dorte Marie Jensdatter, Borup. FAR: Jens Christian Nielsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Borup, Brande, 21, moderen søster.
FADDER Nr. 1: Else Marie Christensdatter, Borup, Brande, Nabo, gift med Gyde Pallesen.
FADDER Nr. 2: Jens Christian Larsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Gydesen, Borup, Brande, Nabo, 20, søn af Gyde Pallsen.
NÆVNT Nr. 1: Gyde Pallesen, Borup, Brande, Konen Else Marie Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bourp 8. Født 1818 den 20de October, døbt 15 November Dorthe Marie Jensdatter. Jndsidder Jens Christian Nielsen og Ane Christensdatter i Borup. Bondepige Zidsel Christensdatter bar det. Fadd: Huusmand Gyde Pallesens Hustru {Else Marie Christensdatter} , Gaardmand Jens Christian Lassen Bondekarl Christen Gydesen alle af Borup.


Nr. 2954 1818.12.27 *1818.11.28 Johanne Kjeldsdatter, Dørslund. FAR: Kjeld Pedersen. MOR: Sidsel Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Jakob Sørensens kone, Skerris, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Nabo, gift med Hans Larsen.
FADDER Nr. 2: Sidsel Michelsdatter, Dørslund, Brande, Nabo, gift med Peder Clemmensen.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Usseltoft, Brande, 30, bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Jørgen Pedersen, Usseltoft, Brande, 18, bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen, Skerris, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Konen Ane Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande, Konen Sidsel Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døslund 9. Født 1818 d. 28de November, døbt 27de December Johanne Kjeldsdatter. Gaardmand Kjeld Pedersen og Sidsel Pedersdatter i Døslund. Huusmand Jacob Sørensens Hustru af Skjeris . Fadd: Hans Larsens Hustru {Ane Sørensdatter} Peder Klemensens Hustru {Sidsel Michelsdatter} , begge af Døslund Christen Pedersen og Jørgen Pedersen af Usseltoft.
NOTITS: Muligvis er Jacob Sørensen (*Dørslund) af Tornvig i Arnborg, der er ikke set nogen Jacob Sørensen i Skerris.


Nr. 2955 1819.01.13 *1819.03.21 Katrine Christensdatter, Skærlund. FAR: Christen Jensen Schalts. MOR: Dorte Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Lange, Skærlund, Brande, Nabo. Gift med Jakob Frandsen.
FADDER Nr. 1: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Nabo. Gift med Niels Mortensen.
FADDER Nr. 2: Christence Frandsdatter, Skærlund, Brande, 23, Nabo. Jakob Frandsens søster.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Schalts, Skærlund, Brande, Faderens far, på aftægt ved sønnen. Før Arvad Mølle.
FADDER Nr. 4: Peder Christian Pedersen, Skærlund, Brande, 26, nabo, søn af Peder Andersen i Skærlund.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande, Konen Anne Marie Lange bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Konen Karen Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skjerlund 1. Født 13 Januarii 1819. I kirken 21 Marts. Chatrine Christensdatter Forældre: Gaardmand Christian Jensen Skaltz og Dorthe Nielsdatter i Skjerlund. Gaardmand Jacob Frandzens Hustru {Anne Marie Lange} af Skjerlund bar det . Gaardmand Niels Mortensens Hustru {Karen Christensdatter} , Aftægtsmand Jens {Pedersen} Skaltz , bondekarl Peder Christian Pedersen alle af Skjerlund . -
LINK: Affotografering.


Nr. 2961 1819.04.12 *1819.03.11 Else Marie Mortensdatter, Drantum. FAR: Morten Christensen. MOR: Sara Katrine Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 1: Anne Katrine Sørensdatter, Østerholm, Brande, Jens Christensen Kragsigs kone.
FADDER Nr. 2: Ane Christensdatter, Lilleholm, Brande, Nabo, gift med Jens Christensen Skrædder.
FADDER Nr. 3: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Kjersgaard Arvad, Brandholm, Brande, 20, nabo, søn af Otto Nielsen Arvad.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande, Bror til faderen. Konen Anne Katrine Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Skrædder Lilholm, Lilleholm, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Drantum 2. 11te Martz 1819. I kirken 12 April . Else Marie Mortensdatter Forældre: Gaardmand Morten Christensen og Zara Hansdatter i Drantum . Bondepige Mette Sørensdatter af Kragsig, Fadd Jens {Christensen} Kragsigs Hustru {Anne Katrine Sørensdatter} af Østerholm og Jens {Christensen Skrædder} Lilholms Hustru {Ane Christensdatter} , O. Arevad og Søn Niels af Brandholm.
LINK: Affotografering.


Nr. 2963 1819.05.31 *1819.05.05 Ellen Marie Christensdatter, Drantum. FAR: Christen Jensen. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Larsdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, begge født i Grarup i Brande.
FADDER Nr. 1: Sara Katrine Hansdatter, Drantum, Brande, Morten Christensen Kragsigs kone.
FADDER Nr. 2: Anne Marie Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Søster til faderen. Gift med Kjeld Thomasen.
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen, Brande By, Brande, Gift med Johanne Jensdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Langkær- Store, Brande, Formodentlig Anne Marie Jensdatters bror, 22.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen Kragsig, Drantum, Brande, Nabo. Konen Sara Katrine Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Kjeld Thomasen, Langkær- Store, Brande, Konen Anne Marie Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Drantum 3. Født 6te Maii 1819. I kirken 31. Maii. Ellen Marie Christensdatter Forældre: Christen Jensen og Ane Larsdatter i Drantum. Bondepige Karen Larsdatter af Uhre bar det . Fadd: Morten {Christensen} Kragsig hustru {Sara Katrine Hansdatter} af Drantum , Kjeld Thomsens Hustru {Anne Marie Jensdatter} af Langkjer , Thomas Pedersen af Brande {By} Niels Jensen af Langkjer.
LINK: Affotografering.


Nr. 2964 1819.06.27 *1819.04.19 Kirsten Marie Laursdatter, Brande By. FAR: Laus Olesen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Brande By, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Nabo. Jens Jørgensens kone.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Sandfeld, Brande By, Brande, Nabo. Gift med Kirsten Jørgensdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Grarup, Brande, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Brande {By} 4. Født 19 April 1819. I kirken 27de Junii. Kirsten Marie Laursdatter Forældre: Gaardmand Laurs Olesen og Johanne Pedersdatter i Brande {By}. Bondepige Karen Pedersdatter af Brande {By} bar det . Fadd: Gaardmand Jens Jørgensens Hustru , Gaardmand Peder Nielsen begge af Brande {By} Huusmand Peder Christensen af Grarup.
NOTITS: Forældrene er begge fra Brusk herred, Eltang og Øster Starup. Ingen familie i Brande bekendt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2966 1819.07.04 *1819.05.23 Karen Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Pedersen Slot. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Lange, Skærlund, Brande, Gift med Jakob Frandsen.
FADDER Nr. 1: Anne Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Nabo. Gift med Niels Hansen *1764c Skærlund.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Uhre, Brande, Nabo. Enke efter Niels Christensen Nygaard.
FADDER Nr. 3: Iver Hansen, Uhre, Brande, Nabo. Gaardmand og Skrædder.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Formodentlig søn, 20 år, af Niels Christensen Nygaard, kommer med moderen Maren Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande, Konen Ane Marie Lange bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen, Uhre, Brande, Konen Anne Kirstine Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Nygaard, Uhre, Brande, Afdød tre måneder før 1819.03.31. Enken Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Uhre 5. Født 1819 den 23 Maii. I kirken 4de Julii . Karen Jensdatter Forældre: Jens Pedersen Slott og Kirsten Pedersdatter i Uhre. Gaardmand Jacob Frandsens Hustru {Ane Marie Lange} bar det . Fadd : Gaardmand Niels Hansens Hustru {Anne Kirstine Jensdatter} . Niels Christensens {Nygaards} Enke {Maren Christensdatter} , Iver Hansen Gaardmand og Skreder, Bondekarl Christen Nielsen alle af Uhre . -
NOTITS: Jens Pedersen Slot er født i Stauning sogn og konen Kirsten Pedersdatter i Borris. De har ingen familie i Brande sogn.

LINK: Jens Pedersen Slot.
LINK: Affotografering.


Nr. 2970 1819.10.24 *1819.09.21 Ane Christensdatter, Østerholm. FAR: Christen Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Usseltoft, Brande, 22, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Margrethe Clemmensdatter, Grarup, Brande, Moderens bror Knud Pedersens kone.
FADDER Nr. 2: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Pedersen, Usseltoft, Brande, 19, faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Knud Pedersen, Grarup, Brande, Moderens bror. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Østerholm 6. Født 1819 den 21 Septembr. I kirken 24de October. Anne Christensdatter Bondepige Maren Pedersdatter af Usseltoft bar det . Fadd: Gaardmand Knud Pedersens Hustru {(Ane) Margrethe Clemmensdatter} af Grarup, Gaardmand Kjeld Pedersen af Dørslund, Bondekarl Jørgen Pedersen af Usseltoft . -
LINK: Affotografering.


Nr. 2972 1820.01.30 *1819.12.23 Ane Marie Larsdatter, Skerris. FAR: Lars Pedersen. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjersgaard, Brandholm, Brande, Otto Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Maren Pedersdatter, Hyvild, Brande, Søster til faderen. Gift med Christen Larsen.
FADDER Nr. 2: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Nabo, gift med Peder Knudsen.
FADDER Nr. 3: Knud Pedersen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Otto Pedersen, Skerris, Brande, Nabo, aftægt, Peder Knudsens stedfar.
NÆVNT Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Konen Johanne Nielsdatter Kjersgaard bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Konen Ane Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skjeris 1. Født 1819 den 23 December. I kirken 30 Januarii 1820. Ane Marie Larsdatter Forældre: Gaardmand Lars Pedersen og Abelone Jensdatter i Skjeris. Proprietair Otte {Nielsen} Arevads Hustru {Johanne Nielsdatter Kjersgaard} paa Brandholm bar det . Fadd: Gaardmand Christen Larsens Hustru {Maren Pedersdatter} af Hyvild, Gaardmand Peder Knudsens Hustru {Ane Thomasdatter} af Skjeris, Gaardmand Knud Pedersen af Grarup og Aftægtsmand Otto Pedersen af Skjeris.
LINK: Lars Pedersen i Skerris.
LINK: Affotografering.


Nr. 2975 1820.05.07 *1820.03.19 Karen Christensdatter, Langkær- Store. FAR: Christen Thomsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Otto Pedersen, Skerris, Brande, Stedfar til Christen Thomsens 1.kone Karen Knudsdatter.
FADDER Nr. 1: Anne Marie Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Nabo. Gift med Kjeld Thomsen.
FADDER Nr. 2: Ane Pedersdatter, Langkær- Store, Brande, Nabo. Gift med Iver Madsen.
FADDER Nr. 3: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Bror til Christen Thomsens 1.kone Karen Knudsdatter.
FADDER Nr. 4: Laust Thomsen, Borup, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, Nabo. Konen Anne Marie Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande, Kirkebogen har fejlagtigt Jens Madsen. Konen Ane Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Langkjer 2. Født 1820 den 19 Marts. I kirken 7de Maii 1820. Karen Christensdatter Forældre: Christen Thomsen og Karen Pedersdatter i Langkjer. Aftægtsmand Otto Pedersen af Skjeris bar det . Fadd: Kjeld Thomsens Hustru {Anne Marie Jensdatter} Jens {skal være Iver} Madsens Hustru {Ane Pedersdatter} begge Gaardfolk af Langkjer , Gaardmænd Peder Knudsen af Skjeris og Laus Thomsen af Borup . -
NOTITS: Kjeld Thomsen (far Thomas Kjeldsen) er ikke bror til Christen Thomsen (far Thomas Christensen).

LINK: Christen Thomsen i Store Langkær.
LINK: Affotografering.


Nr. 2976 1820.05.22 *1820.02.28 Ane Else Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jessen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Buhl, Brande By (Præstegaarden), Brande, Husholder for præsten Joachim Otto Schach From.
FADDER Nr. 1: Johanne Nielsdatter Kjersgaard, Brandholm, Brande, Gift med Otto Nielsen Arvad.
FADDER Nr. 2: Ide Marie Hansdatter, Brande By, Brande, Huuskone af Brande By *1783c †1825.05.04 41½ år gammel.
FADDER Nr. 3: Jakob Skaarup Arvad, Brandholm, Brande, 18, Otto Nielsen Arvads søn.
NÆVNT Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Konen Johanne Nielsdatter Kjersgaard fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Grarup 3. Født 1820 den 28 Februarii. I kirken 22de Maii 1820. Ane Else Sørensdatter Forældre: Huusmand Søren Jessen og Ane Jensdatter Gjordemoder i Grarup . - Bondepige Ane Kirstine Buhl i Brande bar det . Fadd: Proprieteir O: {Otto Nielsen} Arevads Hustru {Johanne Jensdatter Kjersgaard} paa Brandholm, Bondekone Ide Marie Hansdatter i Brande {By} , Bondekarl Jacob Arvad paa Brandholm . -
LINK: Ane Jensdatter jordemoder i Grarup 7A.
LINK: Affotografering.


Nr. 2979 1820.07.16 *1820.05.26 Maren Hansdatter, Sønderholm. FAR: Hans Christensen Kragsig. MOR: Birte Nielsdatter Donnerup.
BÅREN AF: Johanne Kirstine Jensdatter, Østerholm, Brande, 20, datter af faderens bror Jens Christensen Kragsig.
FADDER Nr. 1: Anne Katrine Sørensdatter, Østerholm, Brande, Jens Christensen Kragsigs kone.
FADDER Nr. 2: Ane Larsdatter, Kragsig, Brande, Gift med Christen Jensen Lilholm.
FADDER Nr. 3: Søren Iversen, Kragsig, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Iver Sørensen, Kragsig, Brande, 25, tjenestekarl, søn af Søren Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande, Faderens bror. Konen Ane Katrine Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Lilholm, Drantum, Brande, Konen Ane Larsdatter Fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sønderholm 4. Født 1820 den 26 Maii. I kirken 16de Julii. Maren Hansdatter Forældre: Huusmand Hans Christensen {Kragsig} og Birthe Nielsdatter {Donnerup} af Sønderholm. Bondepige Johanne Kirstine Jensdatter af Østerholm bar det . Fadd: Jens Christensens {Kragsigs} Hustru af Østerholm, Christen Jensen {Lilholms} Hustru {Ane Larsdatter} Søren Iversen af Kragsig alle Gaardfolk , Bondekarl Jver Sørensen af Kragsig . -
Begravelse nr. 6747
NOTITS: Begravet 1821 15 måneder gammel.

LINK: Hans Christensen Kragsig i Østerholm.
LINK: Affotografering.