Sidst opdateret: 02. april 2023 Brande Folketællinger og Lægsruller
  1687, 1741 og 1763, 1815 simuleret
 1787, 1789 og 1801 kommenteret og kompleteret


Tilbage Nørvang-Herred oversigt.

Følgende steder i Brande sogn betragtes i alfabetisk rækkefølge: Alkærlund, Arvad, Arvad Mølle, Askær (Nørre og Sønder), Blæsbjerg, Borup, Brande by, Brandholm, Brandlund, Brogård, Drantum, Dørslund, Flø, Grarup, Harrild (Brandharrild og Lille), Husum, Hyvild, Kragsig, Langkær-Lille, Langkær-Store, Lilleholm, Lundfod, Risbjerg, Sanfeld-Bjerre, Sandfeld-Lille, Sandfeld-Store, Skerris, Skærlund, Tarp, Uhre, Usseltoft
For en allerførste oversigt anbefales "Tekst"-versionerne, hvor alt er opført en husstand efter den anden. For normal brug er "Klap"-versionerne de bedste, hvor der er en linie per husstand sorteret efter stednavn, som klapper ud med alle personer der, når man klikker på linien.
Den sorterbare version går på individuelle personer, ikke husstande. Der kan sorteres efter navn, patronym, tilnavn, alder, fødested eller -sogn og dødsted eller -sogn. Den første spalte kaldet "Idx" for index tæller simpelthen linierne fra 1 til enden, når der bliver sorteret og kan bruges til statistik.

De originale vaccinationslister af 1. maj og 15. september 1815 (482 personer)

Links til siderne:
År og type Kilde antal navngive personer Tilføjet antal Ialt navngivne personer Uden navn Ialt personer
1687 simuleret: Sorterbar Klapbar Tekst 108 10 108 29 147
1741 simuleret: Sorterbar Klapbar Tekst 100 156 236 14 262
1763 simuleret: Sorterbar Klapbar Tekst 121 225 338 185 531
1787 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst 580 76 650 0 656
1789 lægsrulle, (kun mandkøn) lidt kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst 297 8 305 0 305
1801 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst 594 69 663 0 663
1815 simuleret: Sorterbar Klapbar Tekst 482 41 0 0 523
Navneliste for alle folketællinger og lægsrullen: Sorterbar

Afkortelser:
KB: Kirkebog. BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
67c = 67 +- 5 år. 65cc er 65+-15 år. 1763+ er 1763 og efter, 1712- er 1712 eller før. * født, † død.

Erklæring til 1687 Simuleret Folketælling
Erklæring til 1741 Simuleret Folketælling
Erklæring til 1763 Simuleret Folketælling
Erklæring til 1787 kommenteret og kompleteret Folketælling
Erklæring til 1789 lægsrulle kommenteret og lidt kompleteret
Erklæring til 1801 kommenteret og kompleteret Folketælling
Email med nye informationer

Erklæring til 1687 Simuleret Folketælling
Den bygger hovedsagelig på følgende arkivmateriale:
1. "Kopskat 1687 og Kop- og Ildstedsksat 1688" i Brande sogn, 88 personer.
2. "Græsningstaksten 1683" for Brande sogn - grundlaget for matr. 1688.
3. "Matriklen 1688" for Brande sogn, navnene er fra 1681-83, ikke 1688!
4. Skanderborg Rytterdistrikt fæstebreve, delvis med afdøde, og skifter.
5. Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller.
6. Matriklen 1664.
7. Nørvang Herreds Tingbog 1663-68.

Erklæring til 1741 Simuleret Folketælling
Den bygger hovedsagelig på følgende arkivmateriale:
1. "Reserverullen fra godser med gårde i Brande Sogn 1741" Coldinghuus Amts Arkiv B6C-277.
    Lægsrullen for Brande med alle mandlige børn og voksne mellem 9 og 40 år.
    Der nævnes 100 personer i Brande, hvoraf 8 er lægsmænd eller fædre.
    To personer er bortrømt.
    To drenge tjener andre steder - Thyregod og Holsten - men hører hjemme i Brande.
    To drenge er fra andre sogne - Ejstrup, Hostrup ved Tønder - men tjener i Brande.
2. Skattemandtallet 1743 "Carosseskatten", men den har mest kun formuende folk. 9 navne nævnt.
3. Reserveruller 1734-40 og 1742. Har hver mest 10-25 navne med fædre og ejere af gårdene.
4. Skifter
5. Skøder
6. Justitsprotokoller for Nørvang herred og Nørvang Gejstlig Justitsprotokol.
7. Kirkebøger i nabosognene Thyregod, Arnborg, Sønder Omme og flere. Specielt "viede".
Eksempel Skærlund:
Ejer: Christen Langballe.
Spalten "%" er sandsynligheden for at personen var på stedet i 1741. Det er 100% for en der er nævnt i reserverullen, men her 90% for Christen der er nævnt i 1743, hvorved andre oplysninger fra skøder etc. går med ind i bedømmelsen.
De første felder - der er flere i den store liste - i listen ser sådan ud:
Stilling år % Navn Alder
Fæster 1743 90 Christen Sørensen Langballe ?
kone 1756 80 Maren Rasmusdatter ?
tjenestekarl 1741 100 Thomas Jacobsen24
tjenestepige 1743 80 Y?

Erklæring til 1763 Simuleret Folketælling
Den baserer strikt på skattemandtallet i Brande i oktober 1762 og april 1763.
Antallet af personer over 12 år er eksakt: 441. Tilføjet er kendte børn under 12 år - det antages at de er hjemme: 48 i antal. Desuden er tilføjet, hvis kendt, fødsel-år, -sted, -sogn og døds-år, -sted og -sogn. Tjenestefolk er angivet med alder. Navnene kan ikke findes, naturligvis. Men antallet af tjenestefolk giver et indtryk af en husstands størrelse. Kilder angives i kortform. De største kilder er Brande kirkebog og folketællingen 1787. Derefter Brande Gårdhistorie, egne arbejder og Brejls skifter.
Skattemandtallet for Brande sogn af oktober 1762-63 er meget nøjagtigt. Alle mennesker bliver noteret. Dette er fx ikke tilfældet med folketællingen i 1787, hvor der mangler mindst ca. 50 mest ældre personer, der påviseligt levede i sognet før og efter det år. Skattemandtallet derimod noterer alle ældre med og ofte også om det er forældre eller andet. Man har noteret, at der synes at være en befolkningstilbagegang af folk over 12 år fra 1762-63 til 1787 om ca. 40 personer. Men reelt er der en tilvækst, fordi så mange ikke er talte i 1787.
Skattemandtallet nævner for hver husstand stedets ejer, mandens navn, om han er gift, men ikke konens navn. Der angives, hvor mange børn over 12 år der er, hvor mange tjenestekarle, tjeneste-drenge og -piger over 12 og andre personer og en kommentar.
Eksempel Skærlund:
Den originale liste er "Ejer: Hr. Bang i Omme. Hans Pedersen 2 (mand og hustru) 2 børn over tolv år, 1 tjenestekarl, 1 tjenestepige."
Listen ser efter bearbejningen sådan ud:
Stilling Navn Alder
Fæster Hans Pedersen 52
kone Karen Sørensdatter 42c
søn Peder Hansen Møller15c
søn Christen Hansen12c
datter Maren Hansdatter8c
datter Maria Hansdatter2c
datter Kirsten Hansdatter1c
tjenestekarl Z18+
tjenestepige y12+
Konens navn, Karen Sørensdatter, er tilføjet for det er kendt i dette tilfælde. De to børn over tolv år er identificeret med navn og desuden er tre kendte børn under 12 år tilføjet. Aldrene kendes fra folketællingen 1787 eller fra begravelser. 42c står for 42+-5 år. 12+ for over tolv år. Z for en voksen person, x for en dreng og y for en pige 12-18 år.
Der er nævnt 109 koner uden navn i kilden. Af disse er 38 identificeret med navn. 11 er fundet med dødsår uden navns angivelse. Der er nævnt 90 børn over 12 år. Af disse er 43 identificeret med navn. 6 andre mest forældre er identificeret. Desuden er 41 kendte børn under 12 år tilføjet, som nævnt ovenfor.

Erklæring til 1787 kommenteret og kompleteret Folketælling
Den baserer naturligvis på folketællingen i juli 1787, der i Brande blev foretaget af præsten Jens Frederiksen Breum. Tilgrunde ligger en egen udskrift med alle erklærende tekster der fx mangler i DAA; disse står længst tilhøjre i spalten "Kilde". Tilnavne og patronymer, som ikke er angivet i folketællingen, er tilføjet i rødt fra andre kilder. 70 mest ældre personer evt. på aftægt, som er "glemt" eller udeladt i folketællingen, er tilføjet i rødt. Et eksempel er Søren Kierkegårds bedsteforældre Søren Jensen og Maren Larsdatter og deres tre voksne børn i Brandlund. To andre familier, der fuldstændig mangler, er Søren Spillemand med kone og datter og hendes mand i Lundfod, og Niels Christensen Donnerup med kone og tre børn som i hvert fald var i Brande sogn, men som flytter meget rundt.
Næsten alle tilføjede personer optræder både før og efter 1787 i Brande og er således sikre. Nogle enkelte kendes kun fra begravelsen, men anses som ret sikre. Disse manglende personer er identificeret tilbageholdende (9%), der var med sikkerhed flere som ikke blev talt. Dvs der mangler mindst 10% af Brandes befolkning.
Forkerte patronymer er korrigeret og nævnt som sådan. Foruroligende er at nogen børn ikke er indført som døbt i Brande kirkebog, selv om de med sikkerhed er født der i stedbundne familier. Dette vil blive behandlet et andet sted.
Der er en spalte "Rolle" som har mand, kone, søn, dat., mands far, mor etc. En søn af tredje ægteskab føres som "søn 3", en kone i andet ægteskab som "kone 2" af manden, omvendt er "mand 3" konens tredje mand. Spalten G., Gift, har 1, 2 etc. for hvilket nummer ægteskab det er. Alder er alderen i folketællingen eller ca. alder for de tilføjede som i 58c. SA er Sand Alder, hvor den nøjagtige dåbsdag - som står under "Kilde" til højre - er kendt.
4. Erklæring til 1789 kommenteret og lidt kompleteret Lægsrulle
Den baserer direkte på Lægsrullen af ca. april 1789, der i læg 84 blev foretaget af Peder Hansen Møller i Skærlund og i læg 85 af Peder Pedersen Arnborg i Brande By. Den originale liste har 297 navne, 191 sønner og 104 fædre og 2 lægsmænd. Dertil er føjet 8 fædre, som listen implicit forudsætter og som kendes fra andre kilder som skifter, kirkebøger og folketællinger.
Tilføjet er fædre, hvor en mand er listet som fader, men er død hvorefter konen har giftet sig indtil to gange mere og hvor børnene af de sidste ægteskaber opføres under det første. Kompleteret er tilnavne som Møller i Peder Hansen Møller, lægsmanden i Skærlund, hvor dette fører til en bedre identifikation med navnene i Brande kirkebog og i folketællingerne og andre dokumenter. Tilføjet er otte personer, der som sagt markeres i rødt.
Af en ukendt grund listes tre fædre med sønner i andre sogne. Jakob Larsen af Aagaard, Thyregod med søn Lars. Thomas Jensen i Filskov, Sønder Omme med to sønner Jens og Niels, og til sidst Jørgen Sørensen i Store Hestlund, Give med søn Christen. Både Aagaard og Store Hestlund ligger lige på grænsen til Brande sogn, men det er ikke tilfældet for Filskov.
Mads Christensen Hannerup findes både i læg 84, fordi han først fik i alt fald to sønner i Skærlund omkring 1774 og i læg 85 i Blæsbjerg. I FT 1787 er han i Brande By og i lægsrullen her i 1789 i Blæsbjerg, hvor han findes med resten af hans sønner endda med en ekstra søn som ellers ikke findes nogensteds.
Forkerte navne og patronymer er korrigeret og nævnt som sådan og vist i rød farve. Den originale liste er noget laks med at angive steder, disse er korrigeret og farvet røde, når de rigtige steder er kendte.
Erklæring til 1801 kommenteret og kompleteret Folketælling
Den baserer naturligvis på folketællingen i februar 1801, der i Brande blev foretaget af præsten Severin (Søren) Jensen Møller. Tilgrunde ligger en egen udskrift med alle erklærende tekster der fx mangler i DAA; disse står længst tilhøjre i spalten "Kilde". Tilnavne og patronymer, som ikke er angivet i folketællingen, er tilføjet i rødt fra andre kilder. .
66 personer er "glemt" i folketællingen som original tæller 594 personer, den kompleterede liste holder således 660 personer. Næsten alle tilføjede personer optræder både før og efter 1801 i Brande og er således sikre, dette er angivet i spalten "Kilde". Nogle enkelte kendes kun fra begravelsen, men anses som ret sikre. Disse manglende personer er identificeret tilbageholdende (9%), der var med sikkerhed flere som ikke blev talt. Dvs der mangler mindst 10% af Brandes befolkning.
Forkerte patronymer er korrigeret og nævnt som sådan. Foruroligende er at nogen børn ikke er indført som døbt i Brande kirkebog, selv om de med sikkerhed er født der i stedbundne familier. Dette vil blive behandlet et andet sted.
Der er en spalte "Rolle" som har mand, kone, søn, dat., mands far, mor etc. En søn af tredje ægteskab føres som "søn 3", en kone i andet ægteskab som "kone 2" af manden, omvendt er "mand 3" konens tredje mand. Spalten G., Gift, har 1, 2 etc. for hvilket nummer ægteskab det er. Alder er alderen i folketællingen eller ca. alder for de tilføjede som i 58c. SA er Sand Alder, hvor den nøjagtige dåbsdag - som står under "Kilde" til højre - er kendt.

Email med nye informationer:
Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her: