Brande Sogn: Brande folk i andre kirkebøger end Brande

sidst opdateret 27. maj 2017{Mine kommentare, Villy M. Sorensen} står i sådanne paranteser.
[Tydning usikker] angivet med disse paranteser. Antal punkter deri lig antal skønnede bogstaver i originalen.
(Fra præsten eller udskriften) med normale runde paranteser
Har med Brande sogn at gøre markeres således
NOTITS: Bemærkninger om personerne sådan

Give kirkebog: Rauff & Starup udskriften
Thyregod kirkebog: Ejnar Bjerres udskrift
Sønder Omme, Grindsted: Billund Lokalarkivs udskrift
Arnborg, Øster Nykirke: Villy M. Sorensens udskrift mest
Gjellerup, Rind: Karen Goll
Skarrild: Agnes Laustsen
Ikast: Gunnar Jakobsen1698.01.12, Sønder Omme, dåb, Else Nielsdatter
1698 d. 12 jan. døbt Niels Olufsens barn i Omvraa kaldet Else. Faddere Niels Olufsens kones {Anne Christensdatter} søster {Karen Christensdatter, gift med Jens Nielsen Skærlund} af Skjærlund {Brande} bar barnet, Hans Andersens paa Karstoft {Skarrild}, Peder Olufsen i Omvraa, Niels Lassen af Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Karen Pedersdatter ibidem, Maren Mortensdatter af Møbjerg.

1701.20.10, Sønder Omme, dåb, Jens Sørensen
1701 d. 19. nov. om aftenen ved 8 slet født, d. 20 nov. blef hr. Sørens {Mikkelsen Serup} lille søn i Omme Præstegaard hjemmedøbt kaldet Jens. Karen Lambertsdatter bar barnet. Dito daab confirmeret. Testes: hr. Iver Gregersen {præst, gift med Ingeborg Hansdatter Friis} i Aastrup, Hr. Søren Ottesen {præst} i Brande. Hans Andersen paa Karstoft {Skarrild}, Bertel Lauridsen i Møbjerg, Bertel Lindvigs hustru Maren Lauridsdatter, Kirsten Pedersdatter {*Ølgod †1729 Aadum} hr. Jeppes {Jeppe Jepsen Tarm præst i Aadum, †1732 Aadum} i Oddum {Aadum, Horne herred, Ringskjøbing amt}, Karen Pedersdatter i Lille Brande {Sønder Omme}, Maren Lasdatter ibidem.
NOTITS: Søren Mikkelsen Serups anden kone, moderen her, hedder Ingeborg Christensdatter Friis †1711.

1702.02.12, Give, dåb, Christen Hansen
Dom Septuages: blef en slegfredbarn døbt og blef kaldet [Christen]. Moderen til dette barn hed Kirsten Christensdatter barnefødt i Askier i Brand sogn {Askær, Brande}. og blev udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Olufsen i Bølling i Egtved sogn hvor hun og blev besovet.

1703.12.27, Give, dåb, Christen Simonsen
Feria 3tia nativitatis blef Simon Pedersens barn ved navn Christen hans daab confirmeret. Frembaaren af Hans Pedersens hustru i Voislunde {Vorslunde}. Dens faddere vare Morten Jensen og hans hustru paa Rørbech, Hr: Søren {Ottosen, præst i Brande 1696-1708} i Brande, Zachariæ Thomsens hustrue {Maren Poulsdatter} paa Donneruplund.

1704.05.27, Øster Nykirke, trolovet, Lars Christensen, Brande og Else Jensdatter, Nørre Kollemorten, Øster Nykirke
Dend 27 Maji blef Lars Christensøn af Brande sogen og Else Jens Datter i Nørkollemorten trolovede i Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensøn i Nørkollemorten og Jens Graversøn ibidem Peder Povelsøn Movrids Jensøn og Christen Henningsøn {formodentlig født i Brande sogn} alle af Nørkollemorten.

1705.03.18, Give, dåb, Niels Andersen
Dend 18 Martii hafde Christen Thomsens datter ved navn Kirsten et barn til daab som blef kaldet Niels. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Askiær {Askær, Brande}, og udlagde til barnefader en karl som hed Anders Christensen som tiente i Hastrup Mølle. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Peder Ullerup ibid:, Niels Lavrsen ibidem og Anne Nielsdatter ibidem.

1706.06.02, Øster Nykirke, dåb, Jens Lauritsen, Nørre Kollemorten
Dom: 2 post Trin. havde Laurits Christensøn i Nørre Kollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Jens blef frembaaren af Jens Henningsøns Hustroe [Ur] {Uhre} ved navn Marin Christens Datter. faddere vare Jens Pedersøn i Nør Kollemorten, Jens Henningsøn i Ur {Uhre, Brande}, Christen Henningsøns Hustroe ved navn An Ingvarts Datter i Nørkollemorten, Jens Hansen i Nørkollemorten.
NOTITS: Laurits Christensen er ved trolovelsen 1704 nævnt af Brande, derfor er det Uhre i Brande sogn.

1707.03.31, Give, dåb, Malene Sybille Jensdatter Risum
31 Mart: Torsd: p: Dom Ocul: blev Hr: Cammerraad Jens Risum paa Syndersthoed en datter døbt og kaldet Male Sybille. frembaaren af Hr: Cammerraads hendis Fr: moder. Faddere vare Hr: Peder Muulvad i Ringøye, Hr Søren {Ottosen, præst i Brande 1696-1708} i Brand, Jomfru Sophia Cassia af Tanderup G: Hr. Peder Muulvads kierest i Ringøye.

1707.12.15 Sønder Omme, viet, Niels Pedersen, Store Sandfeld, Brande og Anne Jensdatter af Omvraa, Sønder Omme
1707 d. 15 Dec blef Niels Pedersen af Sanfeld {Brande} og Anne Jensdatter af Omvraa trolofvede. Sammenviede 29. May som var 3die Pintzedag.
NOTITS: Han forpagter 1718 Brandholm og bliver der til 1734. Skifte 1736 Koldinghus. Tre børn.

1708.12.27, Give, dåb, Anne Marie Larsdatter
Fer: 3 Nat: Chr: hafde Las {Nielsen} Lundtfoed {vel fra Lundfod, Brande} af Farøe {Farre} en daater til daab kaldet (ei fallor){?} Anne Marie frembaaren af hans hustrus søster. Faddere af Farøe {Farre}.

1708.03.28, Sønder Omme, dåb, Maren Terkelsdatter
1708 d. 28 mar. onsdagen i faste blef Terkel Knudsens barn i Omvraa døbt kaldet Maren. Testes: Karen {Christensdatter, Jens Nielsen Skjærlund den Ældres kone} Skjærlund {Skjærlund, Brande}, Hans Christian Bertelsen paa Møbjerg, Clemmen i Omvraa, unge Jens Karstoft, Margrethe Lasdatter og Maren Jensdatter i Omvraa.

1709.03.24, Sønder Omme, dåb, Niels Terkelsen
1709 d. 24 mar. palme søndag blef Terkel Knudsens barn i Omvraa døbt kaldet Niels. Faddere: Karen {Christensdatter, Jens Nielsen Skjærlund den Ældres kone} Skjærlund {Skjærlund, Brande}, Clemmen i Omvraa, Laurids Hvelplund, Christen Nielsen Omvraa, Johanne Jensdatter Vraa, Margrethe Lasdatter ibidem.

1709.05.30 Give, viet, Jep Lassen, Drantum, Brande og Maren Jensdatter, Nygård, Give
Dom Rogat: blev Jep Lassen af Drantum i Brand sogn trolovet til Maren Jensdatter af Nyegaard i Annexgaarden i Give i manges overværelse.

1710.04.13 Give, begravet, Lars Nielsen *1658c {Lundfod?, Brande} †1710 Farre, Give
Dom Palmar: blef Las Nielsen Lentfod af Farøe begravet gammel 52 aar.

1714.04.22, Thyregod, dåb, Michel Sørensen
D. 15. Aprilis blef fremstillet i Tyrregod Kirche Søren Iesgaards {Egsgaard} liden Søn nafnl. Michel, som tilforn var hiemmerdøbt. Frembaaren af Christen Ifversens Hustrue i Brande Sogn og Bye. Faddere: Morten i Hesselbierre, Knud Ibidem, Madts Ifversen, Kirsten Nielsdaatter i Iesgaard, Mette af Svinbech.

1714.10.11, Thyregod, dåb, Jens Jacobsen
D. 11. Octobr. blef hiemmedøbt af Hr. Henrich Jerne {præst i Brande} i min fra Værelse Jacob Pedersens liden Søn af Hindskou nafnl. Jens, som døde, førend at dåben blef confirmeret.

1716.05.21, Thyregod, dåb, Michel Sørensen
No. 46, Samme dag [d. 21. Maij] døbt i Tyrregod Kirche Søren Nielsens liden Søn af Egsgaard nafnl. Michel frembaaren af Christen Ifversens Hustrue i {Brande by} Brande. Faddere: Morten i Hesselbierre, Niels Christensen ibid. Morten Hesselbierres Hustrue, Niels Egsgaards Hustrue, Ebbe Svinbechs Hustrue, Niels Odderbechs Daatter.

1716.08.16, Sønder Omme, dåb, Jens Jacobsen
1716 d. 16 aug. blef Jacob Jensens barn af Omvraa døbt kaldet Jens. Testes: præstens kone Karen Poulsdatter {Stauning}, Johannes Hauch, Mads Helt af Møbjerg, Jens Knude, Margrethe Jens Kartofts hustru, Anna Jensdatter af Sandfelt {Brande, søster til faderen, gift med Niels Pedersen Sandfeld. Hun er født i Omvraa}.

1719.04.06, Thyregod, dåb, Karen Jakobsdatter
No. 108, D. 6 April blef fremstillet ved Daaben i Tyrregod Kirche Jacob Pedersens liden Daatter af Hindskou nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Karen frembaaren af min Hustrue. Faderne Søren Michelsen, Jens Michelsen af Hindskou, Mads Fuglesang, Niels Mitgaard, Villum Jensens Hustrue af Hønskou, Niels Grarups Hustrue {af Hindskov, Thyregod}, Niels Sørensens Hustrue af Hindskou.

1720.04.03, Sønder Omme, dåb, Peder Jacobsen
1720 d. 3 apr. dito blef Jacob Jensens barn i Omvraa døbt kaldet Peder. Testes: Karen {Poulsdatter Stauning, kone af} Hr. Thomas {Hansen Wellejus, præst i Sønder Omme}, Jens Knude, Jens Jensen i Kirkeby, Maren Skjærlund {Skjærlund, Brande formodentlig}, Mette Hvelplund.

1720.05.23, Grindsted, dåb, Laurids Foss
1721 d. 23 maj. Klochen 11 om aftenen blef min Søn Lauritz Foss føed, hvorefter han strax blef hiemdøbt, derefter blef hans daab confirmeret her i Grindsted Kierche Onsdagen d. 9 July af Prousten Mag. Storm, og vare Fadere Mag. Peder Arensberg, Mag. Mouritz i Jelling, Hr. Christian Holtoft {Søltoft} i Nør Sneede, Hr. Christians Kiæreste ibed. sampt Hr. Jens Risoms Kiæreste {Maren Pedersdatter Arnsberg} af Braande og Mag. Mouritzis Kiæreste af Jelling bar barnet til daaben.
NOTITS: Faderen er David Lauridsen Foss og Anne Pedersdatter Arnsberg, søster til Jens Risoms kone.

1722.09.30, Sønder Omme, dåb, Niels Jacobsen
1722 d. 30 sep. blev Jacob Jensens barns daab af Omvraa confirmeret kaldet Niels. Testes: Anna Jensdatter af Brandholm {Brande, gift med Niels Pedersen Sandfeld}, Christen Bertelsen Ørbæk, Neils Jensen Knude, Niels Grindsted, Karen Brande {formodentlig Lillebrande, Sønder Omme}, Maren Lasdatter ibidem, Else Ebbesdatter.
NOTITS: Anna Jensdatter, som kom fra Omvraa, gift med Niels Pedersen Sandfeld, forpagter af Brandholm. Jacob Jensen er hendes bror, han blev 1720 gift med Maren Christensdatter af Ørbæk, Hoven.

1722.11.22, Give, dåb, Morten Jensen
Dom XXV hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af min {Præsten var Johan Bathasar Bilhardt 1704-46} kone. Faddere vare Morten Nygaard og hustru, Jep Degn af Give og Mette Mortensdatter af Uhre {Brande}.
NOTITS: Det vides ikke, om Mette var søster til Morten.

1724.05.28, Sønder Omme, dåb, Maren Jacobsdatter
1724 d. 28 maj. blev Jacob Jensens barns dåb af Omvraa confirmeret kaldet Maren. Testes: Maren Lasdatter i Brande, Mette Lauridsdatter i Omvraa, Niels {Pedersen} Sandfeld {forpagter Brandholm, Brande}, Terkel Knudsen i Omvraa, Else Ebbesdatter ibidem.
NOTITS: Niels Pedersen Sandfeld er svigerbror til Jacob Jensen gift med dennes søster Anna Jensdatter.

1724.12.27 Rind, viet, Christoffer Iversen, {sted?}, Brande og Karen Nielsdatter, Lind, Rind
27/12 Christopher Iwessøn Brand og Karen Nielsdatter i Lind.

1725.04.15 Rind, viet, Peder Nielsen Dørslund, Brande, og Sidsel Jacobsdatter, Vester Lind, Rind
15/4 Peder Nielssøn i Dørslund i Brande sogn og Cidsel Jacobsdatter i Vester Lind.

1728.08.01, Sønder Omme, dåb, Jens Jacobsen
1728 d. 1 aug. blev Jacob Jensens barn Omvraa dets daab confirmeret kaldet Jens. Testes: Anna Jensdatter af Brandholm {Brande}, Jacob Smed i Ørbæk, Jens Karstoft ibidem, Niels Christensen ibidem, Margrethe Jensdatter i Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Margrethe i Omvraa.
NOTITS: Anna Jensdatter, som kom fra Omvraa og er søster til faderen Jacob Jensen, gift med Niels Pedersen Sandfeld, forpagter af Brandholm.

1729.02.13 Thyregod, begravet, Christen Christensen Brande *1669c {Brande?} †1729 Østerdam, Thyregod
No. 76. Dom. Septuages. begravet Christen Christensen Brande af Østerdam æt. 63 Aar 3 Uger.

1729.03.17 Thyregod, viet, Peder Madsen, Brande, og Anne Mortensdatter, Hesselbjerre, Thyregod
Tyregod Sogn. No. 26. D. 17. Martii trolovet Peder Madsen af Brande med Anne Mortensdatter af Hessebierge. Copulerede Fer. 3. Pent {2. juni 1729}.

1730.10.28 Ringive, viet, Peder Andersen, Brande, og Maren Christensdatter, Store Karlskov, Ringive.
1730 d 28 octob trolovede og derefter copulerede jeg Peder Andersen af Brande sogn og Maren Christensdatter af Store Karlskov.
NOTITS: Ikke set hvor bosat.

1731.05.14 Grindsted, døbt Oluf Christensen, Grindsted.
1731 d. 14 maj. er Christen Ibsens liden Søn hiemmedøbt Oluf. Maren Utoft holdt ham frem. Fremstillet 10.6., Anna Jensdatter fra Brandholm udi Brande Sogn holdt ham til daaben, f.: Thomas Christensen, Christen Thomesen af Borre, Niels Plauborg, Christen Thommesens Kone gik hos.
NOTITS: Anna Jensdatter, som kom fra Omvraa, gift 1707 i Sønder Omme med Niels Pedersen Sandfeld, forpagter af Brandholm, Brande. Christen Ibsens kone skal hedde Anne Nielsdatter Holm.

1731.10.28 Grindsted, døbt David Foss Johansen Risum, Dal, Grindsted.
1731 d. 28 okt. Mons. {Johan} Risums liden Søn af Dal Davis Foss. D.12 dec. blev hans daab confirmeret, Proustinden af Smistrup, Risums Moder bar ham, f.: Hr. Jens {Lauridsen} Risum af Brande , Hans Arensberg af Hveisell, Christian Risum og Hr. Jens {Lauridsen} Risums Hustrue {Maren Pedersdatter Arnsberg} gik hos.
NOTITS: Faderen Johan Risum bliver senere præst i Grenaa. Moderen er Anna Pedersdatter Arendsberg *1781c †1770 Grenaa, enke efter præst i Grindsted salig hr. David Foss *1677 Pjedsted, Holmans herred †1728 Grindsted.

1732.12.27 Thyregod, viet, Peder Madsen, Brande, og Anne Pedersdatter, Thyregod by, Thyregod
Tyregod Sogn. No. 45. Fer. 3. Natalit trolovet Peder Madsen af Brande med Anne Pedersdatter af Thyregod By. Copulerede Fest. Ascension. Xti. 1733 {14. maj 1733}.

1733.07.02 Gjellerup, viet, Las Jørgensen, Store Sandfeld, Brande, og Inger Lauridsdatter, Bjødstrup, Gjellerup; bosat: først Bjødstrup, senere Store Sandfeld, Brande
2/7 viet Las Jørgensøn fra Brande sogn og Inger Lauridsdatter i Bjødstrup.
NOTITS: Hun er vel datter af Laurids Christensen †1722c, selvejer i Bjødstrup Gjellerup, og Mette Pedersdatter †1726+. Se Abildtrup: Selvejerslægten Bjødstrup 1380 - 1740, siderne 46-64. Listen af hans børn side 63 indeholder ikke Inger. Kirkebogen er mangelfuld, så hendes dåb behøver ikke at være registreret der. Da der ikke er andre Laurids i Bjødstrup på den tid, er Inger vel overset i de store slægtshistorier der, fordi hun flytter ud af sognet.

1733.00.00, Skarrild, dåb, Anne Lisbeth Arentsdatter Bidsted
Præstens {Arent Nielsen Bisted} barn Anne Lisbeth. Thomas Lunds {Ellen Christensdatter} kone bar Barnet. Hr. Risom {præst i Brande}, Thomas Lund {til Bjødstrup i Gjellerup}, Hr. Vitus {Pedersen} Bering {præst i Rind} og hustru {Elisabeth Lauridsdatter Lassen}.
NOTITS: Kirkebogen bringer kun året og rækkefølgen. Datoen er vel i den anden halvdel af året. Arent Bisted er gift med Abelone Christensdatter Lund, som er datter af Christen Thomsen Lund præst i Ølgod gift med Helvig Christensdatter. Christen Thomsen Lund var præst før Arent i Skarrild indtil 1724. Christen Thomsens far er - Abelones bedstefar - Thomas Thomsen Lund *1655c †1746 til Bjødstrup i Gjellerup og Ellen Christensdatter *1665c †1752 (senere Rybjerg, Velling). Se Erik Brejl "Lundenæs og Bøvling amters skifteuddrag" Nr. 221. Vitus Pedersen Bering †1766.

1733.03.25, Arnborg, dåb, Anne Christensdatter
Bapt. d 25 Mars: Christen Toxvigs barn nafnl. Anne [Hans Syster] bar dend fad: Peder Lassen Lars [Huvild] {Clemmensen af Hyvild, Brande} jørgen jacobs: Kirsten Toxvig etc:
Se kirkebogsiden.

1734.01.28, Ringive, viet, Niels Jepsen, Risbjerg, Brand og Anne Eriksdatter Uhe, Ringive
1734 d 28 januar trolovede og derefter dom 6ta p Pasch copulerede jeg Niels Jepsen af Risbjerg i Brande sogn og Anne Eriksdatter af Uve.
NOTITS: Første barn Jeppe født oktober samme år, 1734. Han og konen ses 1735 i Ringive, men ikke derefter.

1734.06.27, Gjellerup, dåb, Laust Lassen
Las Jørgensøn {fra Sandfeld, Brande} i Bjødstrup. Faddere: Christen Chlemmendsøn i Fastrup, Peder Laustsøn i Bjødstrup, Christen Lauridsøn i Gjellerup by, Christen Lauridsøns hustru ibid., Elle Jensdatters datter og tjenestepige i Bjødstrup, Mette Bjødstrup bar barnet.

1734.08.18, Hvejsel, dåb, Kirsten Hansdatter Arensberg
Onsdagen post 8. Trn: d. 18 Augusti var SognePræsten Hr Hans Arensbergs Barn i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Kierestes Moder : Madame Sophia Hedevig [Sal:] Giøde Hansens af Kieldskier {Bredsten sogn} var tilforne hiemmedøbt, og i daaben kaldet: Kirsten. fadderne vare Capitain {Baltzer Gebhardt} Linde Af Schougaard {Kollerup sogn}, Hr. Iohan Bilhart {Øster Nykirke} , Hr: Iens Risum {Brande gift med Hans Arensbergs søster Maren Pedersdatter Arnsberg}, Hr Iørgen Bang {Bredsten}, Mons= Møller af Horsens , og Mons= Ulderich Crus[e] {vel søn af Jakob Kruse} af Hvolgaard {Langskov sogn}: Madame Leths {Gye Christensdatter de Essen gift med byfoged i Horsens Rasmus Christensen Leths søn Christian Leth til Laage} af Laage {Sindbjerg sogn} , herridsfogdens Kieriste af Hveissel Madame {Niels} Lottrups {Karen Hansdatter Markussen}.

1734.12.26, Sønder Omme, dåb, Eske Jacobsen
1734 d. 26 dec. anden juledag blev Jacob Jensens barn af Omvraa dets daab confirmeret kaldet Esche. Testes: Anna Christensdatter i Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Jens Nielsen i Skjærlund {den Yngre}, Niels Christensen i Omvraa, Peder Ebbesen ibidem, Mette Ebbesdatter ibidem, Karen Jensdatter i Brande {Lillebrande, Sønder Omme}.

1735.01.01, Gjellerup, dåb, Mickel Christensen
Chrst Lauritsøn i Gjellerup bys søn Mickel fremstillet som døbt, faddere: Las {Jørgensen} Sandfeld {* Brande} i Bjødstrup, Peder Laustsøn ibid., Peder Lassøn i Fastrup, Mette Bjøstrups datter, Jens Funnidsbicks hustru i Gjellerup by, Marren Hafves datter i Gjellerup bar barnet.

1735.02.19 Rind,, viet, Erik Jensen, Harrild, Brande, og Sidsel Jensdatter, Vester Høgild, Rind
19/24 Erich Jensøn i Harild og Cidsel Jensdatter i Vester Høgild.

1735.05.19, Øster Nykirke, dåb, Jørgen Jensen
Eod: d: {Dom: 4. p: Pasch:} hafde Jens Jørgens af Oxenbjerre et barn til Daaben kaldet Jørgen. frembaaren af Maren Nielsdatter af Brande. fadderne vare: Christen Jørgens ibid: Tomas Jørens ibid:, Inge Nielsdatter ibid: Zidsel Nielsdatter ibid:

1735.11.23, Hvejsel, dåb, Peder Hansen Arensberg
Onsdagen post Dom. 24 Trin. var Hr. Hans Arensbergs barn udi Kiercke til Daabens confirmation, baaren of Madame Maren Pedersdaatter Arensbers Hr. Iens Risoms af Brande {søster til Hans Arensberg} , var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet Peder. Testes Hr. Iens Risom i Brande. Hr. Iohan Bilhart af Nykircke Hr. Mouritz Høyer af Uldum, Hr. Michel {Christensen Overgaard} af Nørup [Si]gr Rasmus {Jørgensen} Wolff {Wulf} af Horsens , Mademoisselle Anna Marie og Elisabeth Skiern {moderen Anne Nielsdatter Heebos familie, vel af Kjeldkær, Bredsten, døtre af Gøde Hansen} , Mademoiselle Cortsens {flere af dem fx: Karen Clausdatter} af Horsens.

1737.06.10, Thyregod, dåb, Peder Jensen
No. 281, Fer. 2. Pentecost. i Kirken fremstillet, tilforne hiemdøbt, Jens Pedersens Søn af Tyregoedlund, Peder. Faddere Peder Jensen ibid., Peder Madsen af Brande, Peder Christensen af Tyregoedlund, Christen Mortensens Kone af Hesselbierge, Anne Andersdatter tienende mig {præsten: Hans Pedersen Bering}.

1737.12.26, Thyregod, dåb, Morten Christensen
No. 286, Fer. 2. Natalit. i Kirken fremstillet, tilforne hiemdøbt, Christen Mortensens Søn af Hesselbierge, Morten. Faddere: Morten Christensen ibid. Peder Madsen af Brande, Jens Pedersen af Tyregoedlund, Peder Jensens Hustrue ibid., Jens Pedersens Hustrue ibid.

1738.09.23, Sønder Omme, dåb, Jacob Clausen Svitzer
1738 d. 23 sep. blev mons. {Claus Eriksen} Svitsers barns daab paa Jullingsholm confirmeret kladet Jacob. Testes: Mad. Vellejus {Karen Poulsdatter Stauning, præsten i Sønder Omme Thomas Hansen Wellejus' kone}, hr Jens Risum fra Brande {præst i Brande}, hr Arnt Bisted fra Skarrild {præst der}, hr. Manasse Tøxen {præst i Sønder Felding} fra Felding. Anna Sophie Friis.
NOTITS: Anna Jensdatter ikke identificeret, men muligvis Jens Nielsen Omvraae/Skærlunds datter på Brandholm. Claus Eriksen Svitzer *1692 †1767 Skarrild?, søn af Erik Svitzer til Sønder Højrup på Fyn og 1. kone Anne Clausdatter Brochmann †1779 Gislingegaard, Sjælland (ven en søn). Hun var datter af borgmester Taulow i Varde. Claus Svitzer ejede Jullingsholm 1729 - 1758.

1739.02.15, Give, dåb, Maren Clemmensdatter
Dom Invocavit, hafde Clemend Jensen i Nygaard en barn til daaben frembaaren af Maren Christensdatter i Brand {Brande} B. nafn er Maren.
NOTITS: Hvor Maren Christensdatter hører hjemme i Brande vides ikke.

1739.03.31, Thyregod, dåb, Sidsel Lasdatter
No. 308, Fer. 3. Paschat, i Kirken fremstillet, tilforne hiemdøbt, Las Nielsens Datter af Egsgaard, Zidtzel. Faddere: Vollert Jensen af Tyregoed, Las {Sørensen?} Askiær af {Nørre Askær} Brande, Las Nielsens Kones Broder af Riisbierg {Risbjerg, Brande}, Niels Knudsens Kone {Maren} af Askiær {Sønder Askær, Brande}, Anders Ladefogeds Datter Maren af Kokborg.

1739.09.07, Arnborg, dåb, Peder Pedersen, præstens kirkebog
Bapt: d 7 Sept: Peder Lass: barn Nafnl Peder Mette Døslund {måske Mette Pedersdatter gift med Laurits Christensen i Dørslund, Brande ved skifte 1711 Skand. Rytterd. efter Anne Jensdatter Uhre, Brande} bar dend, Christen Peders: Anders smed og hustrue vare fadere et: Christen Toxvig og pige, Jens Lassen etc.

1739.11.12 Thyregod, viet, Jens Hansen, Borup, Brande, og Mette Mortensdatter Thyregodlund, Thyregod
No. 70. d. 12. Novbr. trolovet Jens Hansen Borup med Mette Mortensdatter i Tyregodlund. Copulerede Fer. 3. Natalit {27. december 1739}.

1740.06.06, Give, dåb, Karen Hansdatter
Fest 2 Pentec: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Enge {Inge} Christensdatter i Brandlund {Brande}. Faddere vare af Ulderup og af Give. Barnets nafn var Karen.

1740.09.17, Arnborg, dåb, Michel Pedersen, degnens kirkebog
d. 18 September 1740. blev Peder Jørgensen barn døbt Nafl: Michel. Jørgen {Pedersen?} Sandfelds hustru bar dend. faddere Thomas Pedersen og hustru og broder og Lars Jørgensen {også af Store Sandfeld}.

1742.04.10, Arnborg, dåb, Jørgen Pedersen, degnens kirkebog
d. 10 April. blev [Peder] Jørgensen barn døbt Nafl: Jørgen. Las {Jørgensen} Sandfelds hustru {Inger Lauridsdatter} bar dend. faddere Michel Hotldoms og Thomas Pedersen og Anders Smed og Thomas pige.

1742.11.21 Thyregod, viet, Anders Nielsen, Brogaard, Brande, og Cathrine Jensdatter af Thyregod by, Thyregod
No. 88. Dom. 26. {eksisterer ikke, 23 antaget for No. 87 før denne indtegnelse er 14. nov.} p. Trin. trolovet Anders Nielsen af Brogaard i Brande Sogn med Cathrine Jensdatter af Tyregod bye. Copulerede d. 20. April 1743.

1743.01.06, Thyregod, dåb, Jens Lassen
Tyregoed Sogn, No. 367, d. eod. [Fest. Epiphan.] i Kirken fremstillet, tilforne hiemdøbt Las Nielsens Søn af Egsgaard, Jens. Faddere: Niels {Jensen} Smid af Brande, Peder Nielsen {Brandt, substitut degn for faderen i Brande} ibid., Christen Mortensen af Hesselbierge, Christen Mortensens Kone, Vollerts Datter.

1743.05.23, Ølgod, dåb, Maren Christensdatter
1743 d. 23 maj. blev et uægte barn døbt som var Christen Rytters hustrus navnlig Ellen Pedersdatters barn, som fadderne der bar barnet og var Jens Tarps hustru sagde hun havde avlet i hendes ægteskab ved en landsoldat Christen Christensen en ung karl i bjerregaard {Sandfeldbjerre} i Brande sogn, hvilket hun og selv tilstod d. 22 maj. for Gregers Degn, Niels Christensen Tarp og Hans Jensen af Ølgod by med mere som hosliggende seddel forklarer de dato 22 maj. 1743. Barnet blev kaldet Maren. De andre faddere var Hans Jensens hustru i Ølgod by, Dorthe Amme fra Skarrild som her tjente, Jerrig Poulsen af Agersnap, Hans Jensen af Ølgod by og hans hustru. D. 29 jun., og før for embedets andre forhindrende forretninger kunne jeg ikke indberette det, anmeldte jeg det hos velærværdige hr. Jens Risom sognepræst for Brande menighed, som hans ? d. 3 jul. 1743, herhos liggende, udviser.

1744.01.14 Thyregod, viet, Jens Christensen Møller, Hornstrup og Frederica Christiana Verner, Kokborg Huse, Thyregod
Tyregod Sogn. No. 95. d. 14. Januar trolovet Jens Christensen Møller af Hornstrup med Frederica Christiana Verner af Kokborg Huse. Copulerede Lætare {15. marts 1744} (ved Hr. J. {ens} Risom {præst} af Brande i min {præst i Thyregod Hans Pedersen Bering} Sygdoms Tiid).

1744.03.04 Thyregod, begravet, Anne Christensdatter, Thyregod by
No. 249. Dom. Lætare begraven Anne Christensdatter af Tyregoed Bye, ved Hr. {Jens} Risom {præst} af Brande, i min {Thyregod præsten Hans Pedersen Bering} Svagheds Tiid. Aet. 29 Aar 5 Maaneder.

1744.06.04 Thyregod, viet, Christen Pedersen, Lundfod, Brande og Anne Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod
No. 99. d. 4. Juni trolovet Christen Pedersen af Lundtfoed med Anne Christensdatter af Tyregoedlund. Copuleret d. 18. November.

1744.08.30, Vester, dåb, Abelone Pedersdatter
Vester Sogn, No. 387, Fer. 3. Paschat. i Kirken fremstillet, tilforne i min Svagheds Tid ved Hr. {Jens} Risom {præst} af Brande hiemdøbt, Peder Nielsens Datter af Vesterlund, Abelonne. Faddere: Anders Smid, Anders Hyrde, Mads Nielsen, Peder Jensens Hustrue, Jens Østergaards Pige, alle af Vesterlund.

1744.08.30, Thyregod, dåb, Sidsel Christensdatter
No. 397, Dom. Xiii p. Trin. døbt Christen Mortensens Datter af Hesselbierge, Zidtzel. Faddere: Peder Jensen af Tyregodedlund, Jens hansen ibid. Christen Pedersen tienende i Præstegaarden, Ivers Datter af Hesselbierge, Min Kone {præst Hans Pedersen Berings kone Karen Madsdatter Humblet} bar Barnet, Niels {Knudsen?} Askiers Kone, Maren {Askær, Brande}.

1746.01.09 Ansager, viet, Peder Jensen, Brande? og Maren Pedersdatter, Kvie, Ansager
1746 d. 9 jan. Peder Jensen af Brande og Maren Pedersdatter Kvie copulerede.

1747.06.11, Hørning, dåb, Mette Kirstine Jacobsdatter Høyer
dnca 2 p epiph tilforn havde degnen Jacob Høyer i Hørning et barn til dåben kaldt Mette Kirstine frembåret af Søren Kocks hustru. Faddere var moderens begge søstre af Arevads Mølle og Tørring sogn samt mons Saxe og Hans Lauritsen begge fuldmægtige på Skanderborg amtstue og mons Kirchman fuldmægtig på Skanderborg regiments skriverstue.
NOTITS: Udskrift Ruth Neumeister. Konen Sophie Amalie Christensensdatter Svenstrup i Arvad Mølle kom der med sin mand Niels Høgild, der fæstede møllen. Da han døde omkring 1746 giftede Knud Terkelsen sig med enken og købte møllen. Hun har ingen søstre, der kunne passe. Birgitte er gift med Manasse Tøxen præst i Sønder Felding og Hedvig med Hans Mortensen i Fillerup, der dør 1744 i Odder. Jacob Høyer *1711c †1757 Hørning, gift 1739-, fik børn i Hørning 1741-1756. De nævnte søstre kan have været piger eller opholdende paa Arvad Mølle.

1748.02.04 Thyregod, dåb, Maren Jensdatter
Thyregod Sogn, No. 447, Dom. 5 p. Epiphan. døbt Jens Jørgensen Langkiærs Datter af Seirup, Maren. Faddere: Mads Pedersen, Morten Jørgensen Peder Lauridsen, Peder Troelsens Kone, Bodild Sørensdatter, Alle af Seirup Bye, Morten Jørgensens Pige Bæreren.

1749.09.28, Sønder Omme, dåb, Jens Lassen
1749 d. 28 sep. blev Las Jensens barn af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} døbt kaldet Jens. Testes: Karen Skjærlund {Skærlund, Brande}, Jens Jørgensen ibidem, Niels Jensen i Brande {Lillebrande, Sønder Omme} Jens Nielsen ibidem, Maren Christensdatter i Omvraa, Johanne Pedersdatter i Møbjerg.
NOTITS: Lars Jensen var gift med Karen Jensdatter, datter af Jens Nielsen Skjærlund den Yngre.

1749.10.24 Sønder Omme, viet, Niels Christensen, Uhre, Brande og Margrethe Olufsdatter Simmelshus, Sønder Omme
1749 d. 24 Okt. blefve Niels Christensen af Brand Uhre og Margrethe Olufsdatter af Simmelshus trolovet. Sammenviede d. 24. July 1750 udi Brande Kirche.
NOTITS: Extraskatten 1763 under Hastrup, men der er tre Niels Christensen i Uhre det å r.

1750.03.30 Thyregod, dåb, Morten Andersen
Vester Sogn, No. 486, Fer. 2. Pasch. i Kirken fremstillet, in casu necess hiemdøbt Langfredag {27. marts}, Anders Nielsens Søn af Vesterlund, Morten. Faddere: Anders Skræder {Nielsen, Brandlund} af Brande, Christen Vestergaard, Msr. Jac. Roch {formodentlig Jacob Rosch} af Brande, Mads Nielsens Kone, Mette Langmark, Anders Skræders Kone {Brandlund, Brande} bar barnet.

1750.10.23 Thyregod, viet, Jacob Rosch, Brande By, Brande og Bodild Langmark, Thyregod by, Thyregod
No. 135. d. 23. Octbr. Sc Fredag efter Dom. 21 p. Trin. trolovet Jacob Rosh af Brande med Bodil {Jensdatter} Langmark af Tyregoed. Copuleret d. 16. Nov. sc Tiisdag eft. Dom. 25. p. Trin.
NOTITS: Bodils forældre er Corporal/Sergeant {Jens} Langmark *1695c †1768 af Thyregod by og Catharina Povelsdatter *1686c †1743 af Thyregod by. Bodil er ikke set født i Thyregod.

1751.03.17, Sønder Omme, dåb, Dorte Marie Tøgersdatter
1751 d. 17 mar. blev Tøger Jensens barn af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} døbt kaldet Dorthe Marie. Testes: mons. Christen {Pedersen} Handerup og kæreste {Catrine Marie Madsdatter Ahler} paa Brandholm {Brande}, Niels Jensen i Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Laurids Hansen paa Møbjerg, Karen Jensdatter ibidem, Anna Dorthe paa Møbjerg.
NOTITS: Tøger Jensen er gift med Christen Handerups søster kaldet Maren Handrup, eller med fuldt navn Maren Pedersdatter Handrup, som senere er jordemoder. Tøger og Maren flytter 1791c til Skjærlund, hvor en datter bor. To andre børn flytter ogsaa til Brande sogn.

1751.04.24, Gadbjerg/Ringive?, dåb, Jens Andersen
1751 fest Johannis baptistæ blev et uægte barn navnlig Jens døbt, moderen var Jens Svanes datter. Anders Sørensen af Brande sogn blev udlagt til barnefader. Båret af Niels Thomsens kone i Gammelby. 477.

1751.06.23 Thyregod, viet, Christen Andersen, Enkelund, Thyregod og Maren Jensdatter, Uhre, Brande
No. 140. NB. Dom 3 p Trinit. copuleret i Tyregoed Kirke Christen Andersen af Enkelund med Maren Jensdatter af Uhre i Brande Sogn, hvor de var tilforne trolovede, men med Vedkommendes Tilladelse for holdte Bryllup tillige med No. 138 ut Supra.
NOTITS: Altså: trolovet 1751 i Brande kirke, viet i Thyregod kirke. Vel bosat i Thyregod.

1751.09.05, Thyregod, dåb, Enevold Pedersen
No. 513, d. eod. [Dom. 13. p. Trin.] døbt Peder Christensens Søn af Hindskou, Enevold. Faddere: Enevold af Vesterdam. Peder Bertelsen af Arrevad {Brande} Niels Enevoldsen af Hastrup, Jens Christensens Kone af Fuglsang, Cathrine Enevoldsdatter, Sophie Enevolsdatter bar Barnet.

1751.06.29 Gjellerup, viet, Niels Nielsen, Uhre, Brande, og Inger Espensdatter, Gjellerup by , Gjellerup; bosat: Uhre, Brande
29/6 viet Niels Nielsen fra Uhre i Brande sogn og Inger Espensdatter i Gjellerup.
NOTITS: Hun er datter af Espen Jensen og Anne Christensdatter i Vraa. Inger Espensdatter *1720cc Vraa Gjellerup †1763-73 Uhre Brande, gift 1. gang 1741 af Gjellerup med Hans Nielsen Tommerup †1749 i Gjellerup, gift 2. gang 1751 af Gjellerup by med Niels Nielsen Skoleholder *1712c †1774 i Uhre, Brande.

1752.01.23, Sønder Omme, dåb, Karen Larsdatter
1752 d. 23 jan. blev Las Jensens barn af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} døbt kaldet Karen. Testes: Maren Skjærlund {Brande}, Mons. Johannes Vellejus, Jens Jørgensen Skjærlund {Brande}, Niels Jensen Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Anne Dorthe paa Møbjerg, Maren {Pedersdatter} Handerup.
NOTITS: Johannes Vellejus formodentlig en af præst i Sønder Omme Thomas Hansen Wellejus seks sønner. Maren Pedersdatter Handerup er gift med Tøger Jensen i Lillebrande, Sønder Omme.

1752.02.25 Thyregod, viet, Anders Nielsen, Grarup, Brande og Maren Christensdatter af Svinbæk, Thyregod
No. 144. Fredag efter Dom. Invocavit sc. d. 25. Febr. trolovet Anders Nielsen af Grarup {Brande} med Maren Christensdatter af Sviinbek. Copulerede Fest. Visitat. Mariæ {2. juli 1752}.

1753.04.27 Thyregod, viet, Jens Pedersen, Brande by, Brande og Sophie Enevoldsdatter af Vesterdam, Thyregod; bosat Brande by
No. 153. Fredag efter Paaske, sc. d. 27. April trolovet Jens Pedersen af {Brande by, Brande} med Sophie Enevoldsdatter af Vesterdam. Copulerede d. 27. Juni sc. Onsdag efter St. Hansdag.
NOTITS: Jens Pedersen dør 1763-73 og Sophie gifter sig anden gang med Niels Christensen Langkjær (skifte 1795 med udarvinger). Sophie *1731 Vesterdam, Thyregod, datter af Enevold Nielsen. Sophie †1802 Brande by, Brande.

1753.05.31 Rind, viet, Peder Eftermiddag, {sted?}, Brande og Maren Vævpige, {sted?}, Rind
27/12 Peder Eftermiddag fra Brande og Maren Vævpige.

1753.07.08, Sønder Omme, dåb, Jens Tøgersen
1753 d. 8 jul. blev Tøger Jensens barn af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} døbt kaldet Jens. Testes: Anna Nielsdatter af Brande, mons. Christen {Pedersen} Handerup fra Brandholm {Brande}, Niels Jensen i Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Las Jensen ibidem, Maren Kræmmers ibidem, Johanne {Pedersdatter} Møbjerg.
NOTITS: Se daab 1751.03.17. Den døbte Jens Tøgersen overtager senere en gaard i Uhre Brande sogn. Johanne Møbjergs patronym Pedersdatter fra dåb 1749.

1754.01.27 Sønder Omme, viet, Søren Nielsen, Brogaard, Brande og Gunder Christensdatter, Østerby, Sønder Omme; bosat Brande
1754 d. 27 jan. blev Søren Nielsen Brogaard {Brande} og Gunder Christensdatter af Østerby trolovede og viede d. 16 May. Forlovere Hans Eskesen Karstoft {Skarrild} og Jens Nielsen Brandlund {Brande}.
NOTITS: Hans Eskesen *1714c †1787+ blev 1745c (første barn 1746) gift med Birte Christensdatter *1724c. Birte og Gunder ser ikke ud til at være søstre, dvs. Birte ikke set født i Østerby, Sønder Omme. Gunder Christensdatter *1722 Østerby, Sønder Omme datter af Christen Christensen, der i 1719 kaldes den unge, som vel er søn af Christen Christensen og Sidsel Andersdatter gift 1687 i Sønder Omme. Christen Christensen den unge blev i 1716 i Sønder Omme gift med Maren Jensdatter også af Østerby.

1754.06.16, Sønder Omme, dåb, Jens Christian Larsen
1754 d. 16 jun. blev Las Jensens barn af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} dets daab confirmeret kaldet Jens Christian. Testes: Jomfru Svitser, Niels Jensen Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Jens Jørgensen i Skjærlund {Skærlund, Brande}, Jens Jensen ibidem {Skærlund, Brande} Anne Nielsdatter i Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Maren {Pedersdatter} Handerup i Brande {Lillebrande, Sønder Omme}.
NOTITS: Jomfru Svitzer må være en af Claus Eriksen Svitzers døtre på Jullingsholm i Sønder Omme. Jens Jensen evt. søn af Jens Jørgensen. Maren Handerup er gift med Tøger Jensen i Lillebrande, Sønder Omme.

1754.06.30, Thyregod, dåb, Christen Christensen
No. 558, Dom 3 p. Trinit. døbt Christen Iversens Søn af Tyregoed Bye, Christen. Faddere: Peder Iversen af Tyregoed, Peder Iversen af Hesselbierge, Povel Mortensen af Tyregoed. Christen Vestensens Kone ibid. Anne Mortensdatter ibid. Anders {Nielsen} Skræders Kone af Brandlund {Brande} bar Barnet.

1755.01.09, Ringive, dåb, Christian Anchersen Borch
1755 den 9 januar blev velærværdige hl. Ancher Borchs barn Christian døbt i Ringhøj kirke, baaret af madame Thistrup paa Farupgaard. Faddere velærværdige hr. Peder Borch i Grejs, hr.Linde paa Engelsholm, hl. oberauditeur Seidelin, Carnet Knudt, jomfru {Birgitte Andersdatter, præst i Brande Jens Lauridsen Risoms plejebarn} Ross i Brande.

1755.04.20 Thyregod, viet, Christen Mortensen, Hesselbjerre, Thyregod og Maren Pedersdatter, Askær, Brande; bosat Hesselbjerre, Thyregod
No. 163. Dom. Jubilate copulerede Christen Mortensen af Hesselbierge {Hesselbjerre} og Maren Pedersdatter, hans Tieniste-Pige. Trolovede i Askier i Brande Sogn af Consistor. Assessor {Jens} Risom {præst i Brande} d. 23. Dec. a. præt.
NOTITS: Trolovede i Brande kirke 23. december 1754.

1755.09.24, Arnborg, dåb, Markus Jensen
1755 Bapt d. 14 søndag i trinitatis blev en uægte af gammel Arnbrog døbt nafnlig Markus og udlagt til barnefader Jens Troelsen Fløe udi Brand Sogn faderne Peder Lassen hustru bar det Tomas Jørge. Chresten Pedersens hustru. Peder Larsen, Jens Christensen.

1756.03.30 Thyregod, viet, Dynes Lassen, Uhre, Brande og Anne Marie Christensdatter, Østerdam, Thyregod; bosat Uhre, Brande
Thyregod Sogn. No. 169. d. 30 Mart., som var Onsdag efter Dom. Lætare trolovet Dynes Lassen af Uhre i Brande Sogn med Anne Marie Christensdatter af Østerdam. Copulerede 17 post Trinitatis {21. september 1756}. Havde Kongebrev for Slegtskab.
NOTITS:
141 Dynes Larsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Dynes Larsen af Brande sogn og Maria Christensdatter af Thyregod sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 juni 1756.

Se Kurt Kermit Nielsens uddrag af Jydske Register


1757.03.06, Sønder Omme, dåb, Maren Larsdatter
1757 d. 6 mar. blev Las Jensens barn af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} dets daab confirmeret kaldet Maren. Testes: Jens Jørgensen og hustru af Skjærlund {Skærlund, Brande} Niels Jensen af Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Tøger Jensen ibidem, Anna Nielsdatter ibidem, Maren Lauridsdatter i Møbjerg.

1757.11.16 Sønder Omme, viet, Thomas Christensen, Alkærlund, Brande og Anne Andersdatter, Bøvl, Sønder Omme; bosat Alkærlund, Brande
1757 d. 16 nov. blev Thomas Christensen af Algierlund {Alkærlund, Brande} viet til Anne Andersdatter af Bøvl i Brande Kirke. Trolovede d. 22 sep.
NOTITS: Anders Thomsen og Kirsten Hansdatter (gift 1716) i Bøvl faar en datter Anna i 1724.

1758.07.16, Thyregod, dåb, Anders Christensen
No. 624. Dom. 8 p. Trin. døbt Christen Mortensens Søn af Hesselbierge: Anders. Faddere: Mads Pedersen Seirup. Peer Iversen Tyregoed. Niels Nielsen Aaskkiær {Askær, Brande}. Hans Pedersen Kone af Hesselbierge. Else Marie Christ. datter ib. Christen {Christensen} Muur mands Kone af Østerdam bar Barnet.

1758.10.01 Vester, viet, Peder Christensen, Vesterlund, Vester og Mette Nielsdatter, Drantum, Brande; bosat vel Vesterlund, Vester
No. 179. Dom. 19. p. Trin. copulerede (med Tilladelse, efter foregaaende Trolovelse og Lysning i Brande Meenighed) Peder Christensen af Vesterlund {Vester} og Mette Nielsdatter af Drantum i Brande Sogn.
NOTITS: Trolovede i Brande kirke 1758.

1759.05.20 Assing, trolovet, Niels Jensen, Risbjerg, Brande og Karen Christensdatter, Harreskov, Assing; bosat Harreskov, Assing
d: 20 May trolovet Karen {Christensdatter} Sl: Jens Jørgensen Harredschows Encke med Niels Jensen Riisberg af Hastrup Gods Brande ßogn.

1759.07.15, Give, dåb, Christen Jørgensen
Dom 5 post Trinit hafde Jørgen Sørensen af Store Hestlund en søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af konens søster {Else? Christensdatter} fra Brande. Faddere vare Niels Henningsen, Niels Sørensen fra Lille Hestlund og Jens {Nielsen} Hyldeløf samt Niels Jensens kone fra Store Hestlund.
NOTITS: Jørgen Sørensen er gift med Maren Christensdatter *1723 Store Hestlund, Give.

1759.10.16 Haderup, trolovet, Jens Jensen, Skærlund, Brande og Anne Christine Larsdatter, Vester Vistorp, Haderup; bosat Skærlund, Brande
d: 16 Octobr. bleve Jens Jensen af Schiærlund i Brande Sogn og Anne Christine Larsdatter af V. Vestorp {Vistorp} trolovet. Forlovere vare Niels Jensen af [Bindesspil] {Bindesbøl, Aadum} og Peder Larsen af Eegelund {Haderup}.
NOTITS: Viet 25. nov. Niels Jensen er Jens Jensens ældre bror, begge født i Skærlund, Brande sogn sønner af Jens Nielsen Skærlund den Yngre. Parret ses FT 1787 i Nørre Bork.

1760.06.15, Sønder Omme, dåb, Mette Larsdatter
1760 d. 15 jun. blev Las Jensens barn af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} døbt kaldet Mette. Testes: mad. Bang {Maren Sophie Thomasdatter Wellejus}Jens Jensen Skjærlund {Skærlund, Brande} Niels Jensen Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Peder Lauridsen Møbjerg, Kirsten Christensdatter Madskone i Brande {Lillebrande, Sønder Omme}, Dorthe Møbjerg.
NOTITS: Præsten i Sønder Ommer er i 1760 Hans Jørgensen Bang, hans kone er datter af den forrige præst Thomas Hansen Wellejus, viet 1754 i Sønder Omme.

1760.06.22, Thyregod, dåb, Jens Lassen
No. 655. Dom. 3 p. Trin. døbt Las Nielsens Søn af Egsgaard: Jens. Faddere: Peder Iversen i Tyregoed. Hans Pedersen Hesselbierge. Las Egsgaards Søn, Jens {Lassen}. Christen Iversens Kone af Tyregoded {By}. Simon Svinbeks Datter. Mosteren Karen Jensdatter af Brande {sted: ?} bar Barnet.
NOTITS: Moderen Kirsten Jensdatter *1727 Brande (FT 1787). En Karen Jensdatter død 1799 i Borup, Brande, hun vill have været 26 i 1760..

1761.00.00, Skarrild, dåb, Margrethe Poulsen Østergaard
Mons. {Poul Jensen} Østergaard {til Nørre Karstoft} Margrethe. Jomfru Tøxen bar Barnet. Hr. {Knud Peder Christensen} Søltoft {præst} udi Brand{e}, Hr. herretsfoget {Ebbe Olav Lyster} udi Gielderup {Gjellerup}.
NOTITS: Kirkebogen bringer kun året og rækkefølgen. Datoen er først på året. Moderen, Poul Østergaards kone, er Anne Dorthe Liebe †1774 på Nørre Karstoft. Jomfru Tøxen er vel datter af Manasse Tøxen, præst i Sønder Felding 1723-44.

1762.01.24, Sønder Omme, dåb, Katrine Pedersdatter
1762 d. 24 jan. blev blev Peder Terkelsens barn af Omvraa døbt kaldet Cathrine. Testes Hans {skal være: Knud} Terkelsens hustru {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} af Arvad Mølle {Brande} Jacob Karstoft, Jens Pedersen i Omvraa, Peder Jensen Østerby, Michel Sørensen ibidem, Appelone Pedersdatter i Omvraa, Karen Jepsdatter ibidem.
NOTITS: Knud (Hans er enten en læse- eller skrivefejl i kirkebogen) Terkelsen er bror til Peder Terkelsen *1715 Omvraa †1773 Omvraa Mølle. Deres forældre er Terkel Knudsen Dovr *1675c Lintrup?, Dover †1745 Omvraa, Sønder Omme og Margrethe Pedersdatter *1685 Aggersig, Assing †1721 Omvraa, Sønder Omme. Hans Terkelsens kone er Anne Andersdatter *1727 Ørbæk, Hoven †1773 Omvraa Mølle, Sønder Omme. Katrine Pedersdatter, som bliver døbt her *1762 Omvraa, Sønder Omme †1840 Karlsborg, Thyregod, gifter sig i 1792 i Tamdrup (kaldet Anne Catrine paa Bisgaard) med Peder Christensen *1759c Selde, Viborg Amt †1830 Karlsborg, Thyregod. Se Efterkommere af Las Mikkelsen set sept. 2010. Se Knud Terkelsen i Arvad Mølle, Brande.

1762.03.25, Give, dåb, Anders Henriksen
Eodem die {d: 25 Marty} hafde Hendrich Pedersen i Heedegaard en søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af Hendrich Pedersens Sønne datter fra Brande sogn. Faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaards søn ibid:, Peder Hendriksens kone og Christen Hages alle ibid:
NOTITS: Ikke set hvem sønnen eller dennes datter er.

1762.03.25, Gadbjerg, vielse, Niels Nielsen Brogaard og Kirsten Sørensdatter
1763 den 18 augusti bleve Niels Nielsen Brogård (?Brande) og Kirsten Sørensdatter trolovet i Gadbierg. Manden bortrømt.
NOTITS: Ikke sikkert at Niels Nielsen er fra Brogaard, Brande.

1764.06.22, Thyregod, dåb, Stephan Albert Andreasen Bagger
1764 No. 731 Fredag eft. Fest. Trinit. sc. d. 22 Junii døbt Seigr. {Anders} Baggers Søn af Hastrup: Stephan Albert. Faddere: Proust Lohman. Sr. Christen Pedersen {Donneruplund, Give}. Msr. Skiønning {Nørre Snede}. Simon af N. Snede. Mad Sejer {Elisabeth Bering} af Rørbek {Vester}. Jonas Stub af Brande Præstegaard. Mad. Jørgensen af Collemorten bar barnet.

1764.10.05 Rind,, viet, Christen Vovlund, Vovlund, Rind og Kirsten Pedersen Arrevad, Arvad, Brande
23/3 Christen Woglund {Vovlund} og Kiersten Arrevad, tjente hos Niels Rojen i Ø. Høgild, "som med tilladelse bleve wiede i Brande".

1764.10.05 Rind, viet, Palle Pedersen, Borup, Brande, og Anne Gjødesdatter, Søby, Rind
5/10 Pali Pedersen fra Borup i Brande sogn og Anne Giødesdatter i Søby.

1765.03.27, Give, dåb, Anne Elsebet
d. 5 Onsdag i Fasten hafde Niels Hansen i Store Mosgaard en datter til daaben navnlig An Elsebe. Frembaaren af konens {Ane Nielsdatters} søster {NN Nielsdatter} fra Brande sogn.. Faddere vare Erik Philipsen, Niels {Sørensen} Skou, Sørens Jensen alle af Nederdonnerup, Ole Hansen af Ullerup og Christen Hansen fra Store Mosgaard.

1765.07.09 Rind, viet, Christen Andersen, Økær, Borup, Brande, og Mette Gjødesdatter, Søby, Rind
5/10 Christen Andersen fra Øekiær og Mette Giødesdatter i Søby.

1766.04.20, Thyregod, dåb, Johanne Lasdatter
No. 759. Dom Jubilate [3. die søndag efter paaske] døbt Las Jensens Datter af Svinbek: Johanne. Faddere: Søren Christensen af Nygaard. Christen Jensen af Synder Aaskiær {Sønder Askær, Brande}. Morten Christensen Ladefoged paa Hastrup, Ole Nygaards Enke. Margrete A. D. Anne Halvarsdatter af Hastrup Mølle. Chr. J. S. Kone {Karen Nielsdatter} af Aaskiær {Askær, Brande} bar Barnet.

1765.07.09 Rind, viet, Erik Jensen, Harrild, Brande, og Johanne Thøgersdatter, Øster Høgild, Rind
25/6 Erich Jensen fra Harild i Brande og Johanne Thøgersdatter fra Ø. Høgild.

1766.12.04, Give, dåb, Anne Cathrine Christensdatter
d: 4 December hafde Mons: {Christen} Pedersen {kaldet Donnerup} paa Donnerupgaard en datter til Daaben An Cathrine kaldet. Frembaaren af en Jlmfru paa Søndersthoed. Faddere vare Hr: Cammerraad Dørken paa Søndersthoed, Mons: Bagger paa Hastrup, Mons: {Jørgen Nielsen} Donrup i Vonge {Øster Nykirke}, Mons: Nørscou i Schiærhoed {Skærhoved}, Mons: Vichmann {Wickman} i {Brande by} Brande og Mons: {Niels Andersen} Vonge {Wong} ibid. {Arvad Mølle, Brande}.

1767.10.00, Thyregod, dåb, Maren Lasdatter
No. 792 d. eod. [Fest. O. Sanct.] døbt Las Nielsens Datter af Egsgaard: Maren. Faddere Peder Iversen i Tyregoed. Niels Jensen i Hindskou. Niels Lassen af Egsgaard. Søren {Larsen} Adskiærs Kone {Ane Larsdatter, Askær, Brande}. Sergeant Langmarks Datter Mette. Mette Jensdatter tienende paa Brandholm {Brande} bar barnet.

1767.11.22, Thyregod, dåb, Hans Johansen Bering
No. 793 DOM. 23 p. Trin. fremstillet i Kirken, tilforn in Casu neces hiemdøbt, Sr. I. R. {Johan Ravn} Berings af Hastrup Mølle hans Søn: Hans. Faddere: Sr. {Anders} Bagger paa Hastrup, Sr. {Poul} Østergaard paa Hammergaard. Msr. Christofpher Bering fra Præstegaarden. Mdme. Clausen {præst N. C. Clausens kone} fra Brande, og Madme. Schytte {birkedommer over Hastrup Birk, Lauritz Schyttes kone} fra Enkelund. Madme. Bagger {Bodil Andersdatter Wong} fra Hastrup bar Barnet.

1768.00.00, Skarrild, dåb, Erik Clausen Svitzer
Hr. {Claus} Svitzers {Søndergaard Skarrild} barn Erich. Mons. Bagers {prokurator Andreas Bagger til Hastrup, Thyregod} Hustru {Bodil Andersdatter Wong}, hr. Gielstrup, hr. {N. C.} Clausen {præst i Brande} Mons. {Laurids Hansen} Buch {Tanderup, Snejbjerg}, Mons. {Poul Jensen} Østergaard {Nørre Karstoft, Skarrild}, Mons. {Andreas Bagger}, degnen af Varde hr. Lassen og hustru.
NOTITS: Claus Svitzer †1767 September, han havde 1729-58 Juellingholm i Sønder Omme. Han dør i Søndergaard, vel Skarrild. Hans kone er Eleonora Taulow. Laurids Hansen Buchs kone paa Tanderup er Ingeborg Nyboe.

1769.00.00, Arnborg, dåb, Maren Jørgensdatter
Jørgen Holtdum {Holtum, Arnborg} Maren. Peder {Jørgensen} Holtdums hustru {Michelsdatter} bar Barnet.Povel {Poul} Sandfeld {? Sandfeld, Brande} og Jens Jachobsen og hendes broder, Maren Thomasdatter og hans tjenestepige.
NOTITS: Ingen dato. Midt i aaret. Peder Jørgensen og kone er Jørgen Pedersen Holtums forældre. En Poul Sandfeld fra Sandfeld i Brande ses ikke i andre kilder. Han kan bo i Arnborg og kaldes saadan.

1769.03.05, Thyregod, dåb, Anders Johansen Bering
No. 818. Dom Lætare. døbt i Thyregod Kirke Sr. I. R. {Johan Ravn} Berings Søn af Hastrup Mølle navnl. Anders. Faddere: Sr. {Anders} Bagger paa Hastrup, Sr. {Johan Jacob} Sejer paa Rørbek. Msr. Niels Andersen Vong fra Arvad Mølle {Brande}. Madme. Bering {præstens Hans Pedersen Berings kone, Karen Madsdatter Humblet} af Thyregodlund {præstegaarden ligger der}. Jomfr. Vong {sikkert Magdalene Andersdatter Wong, datter af Anders Nielsen Wong, der boede i Brande by på det tidspunkt} fra Brande {by}. Hr. Mathias Berings Kone {Christiane Brasch} af Nør Omme bar barnet.

1769.06.08, Give, dåb, Anders Christenssen
d: 8 Juny hafde Mons: {Christen} Pedersen {kaldet Donnerup} paa Donrup en søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af min {præst i Øster Nykirke og Give Lorents Stallknecht} kone {Maren Saxe}. Faddere vare Mons: Niels Andersen {Wong} af Ardvad {Arvad} Mølle {Brande}, Sr: Anders Nielsens {Wong} datter i {Brande by} Brande, Sr: Poders {Peder Sørensen Poder} 2de sønner {formodentlig også Olle Pedersen Poder i Farre}, Las Beche {Bække} kone, Item Mons: {Henning} Hansens {af Tørring kro} kone {Boel Marie Christensdatter, datter af Christen Pedersens første ægteskab} af Tørring.
NOTITS: Peder Poder havde mange sønner. Mens Olle vel er i Farre, kan man ikke vide, hvor de andre opholder sig.

1769.11.19 Egholt, Lejrskov, dåb, Kirstine Haahr
1769 d. 19 nov. Egholt. Blev sr. Haahrs hjemmedøbte barns dåb confirmeret kaldet Kirstine. Faddere Claus Viufs kone i Jordrup bar det, Jep Mogensens kone i Egholt gik hos, jomfru Vonge {Magdalene Andersdatter Wong, 26c} fra Brande, {Erik} Vichmann på Hundsholt, Anders Olsen i Egholt. Introd. Dom 2 p epiphan 1770.
NOTITS: Erik Wichmann er gift med Magalene Andersdatter Wongs søster Else Cathrine Andersdatter Wong. Med undtagelse af nogle år i Lejrskov opholder han sig i Brande, Arnborg og Thyregod sogne. Magdalene ser ud til at være en del ved søsteren i Hundsholt, Lejrskov, for hun ses her i nov. 1769 og senere igen i aug. 1770.
Erik Wichmann ses fra jan. 1768 - aug. 1770 i Hundsholt, Lejrskov.


1770.00.00, Skarrild, dåb, Erik Christensen Svitzer
Præstens {Christen Clausen Svitzer}, Md. {herredfoged Hans Ditlefsen} Linnet {Anna Margrethe Jørgensdatter Fogh} bar Barnet. Hr. {N. C.} Clausen {præst i Brande}, Mons. {Poul Jensen} Østergaard, Mons. Lystrup, hr. Glistrup
NOTITS: Ingen dato. Først på året. Christen Clausen Svitzer præst i Skarrild *1728c †1773 Skarrild. Hans kone er Anna Elisabeth Arntsdatter Bisted.

1770.01.24, Thyregod, dåb, Birte Maria Andreasen Bagger
No. 829. die 24. Januarii blev Hr. Andræas Bagger paa Hastrup hans Datter confimeret i sin Daabs Pagt, efter at hun tilforn af mig var bleven hiemmedøbt d. 9de Jan kaldet Birte Maria. Jomfr Magdalene Wonge bar hende. Faddere vare: Hr. Clausen, Sogne Præst i Brande. Mølleren Hr. Joh. Rafn Bering. Mølleren i Arvad {Brande} Hr. Niels {Andersen} Wonge. Mad. Sejer {Johan Jacob Sejers kone Elisabeth Bering} paa Rørbech og Jomfr. Pedersen fra Donnerup.

1770.06.00, Skarrild, dåb, Caline
Hr. Heresfoged {Hans Ditlevsen Linnet} paa Castoft {Nørre Karstoft, Skarrild} Caline. Hans hustrus søster {Jørgensdatter} bar hende. Hr. Gielstrup i Felding, Mons. {Laurids Hansen} Buch {Tanderup, Snejbjerg}, Hr. Svitzers hustru {Eleonora Jensdatter Taulow}, Nøvling præst {Hans Lauritsen Bruun} og hustru.
NOTITS: Ingen dato. Midt på året. Hans Ditlevsen Linnet †1785 købte Nørre Karstoft 1771 fra Anders Bagger på Hastrup, Thyregod. Hans kone er Anne Margrethe Fogh *1738 †1772 Nørre Karstoft. Deres søn Jørgen Christian Linnet *1760 forvandlede sig underfuldt i kraft af et brændt adelspatent 1810 til "de Linde", men det brændte patent dukkede 200 år senere op igen uden den slægtsforbindelse, han havde påstået, se Linnet Holstebro Museum.

1770.08.12 Lejrskov, dåb, Hedvig Margrethe Eriksdatter Wickmann
1770 d. 12 aug. Hundsholt. Blev seig. Erik Vichmanns hjemmedøbte barns daab confirmeret kaldet Hedvig Margrethe. Faddere jomfru Vonge {Magdalene Andersdatter Wong, 26c} fra Brande bar det, madame Østergaard {Anne Dorthe Liebe} fra Vejen Mølle gik hos, mons. Poul {Jensen} Østergaard bidem, mons. Tjørnelund på Røj, madame Viuf i Jordrup. Introd. Eodem die.

1770.12.05 Give, viet, Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande og Anne Christine Christensdatter, Donneruplund, Give
d: 5 December blev Mons. Niels Andersen Vonge {Wong} fra {Arvad Mølle} Brande sogn copuleret i Giuve kirke til Jomfru An Kirstine Christensdatter paa Donrupgaard.

1771.07.21, Thyregod, dåb, Christopher Johansen Bering
No. 860. Dom VIII post Trin. Sr. Johan Berings Søn i Hastrup Mølle confirmeret i sin dåb, tilforn hiemmedøbt kaldet Christopher. Madame Vonge {Birthe Marie Albertsdatter} af Brande bar ham. Faddere: Hr. N. Galthen Bering. Sr. {Johan Jacob} Sejer paa Rørbech. Søren Møller af Kokborg. Madme. Bagger {Bodil Andersdatter Wong} paa Hastrup. Madme. Vonge {Ane Christine Christensdatter} i Arvad Mølle {Brande}.

1772.05.29, Give, dåb, Anders Christenssen
d: 29 May havde Mons: {Christen} Pedersen {kaldet Donnerup} paa Donrupgaard en søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af min {præst i Øster Nykirke og Give Lorents Stallknecht} datter jomfru Johanne Sophie Stallknecht. Faddere vare {.....} Hr: {Andreas} Bagger Paa Hastrupgaard, Mons Niels Christensen Donrup, Mons: Peder Christensen Donrup, Mad: Vonge fra Arvad Mølle {Brande} og Mad: Biering {Birgitte Andersdatter Wong} fra Hastrup Mølle {Thyregod}.

1772.09.20, Give, dåb, Anne Marie Nielsdatter
Dom post Trinit: hafde Niels Christensen i Store Hestlund en datter til daaben An Marie kaldet. Frembaaren af Jens Vemmelunds kone i Giufve. Faddere vare Niels Aaskiær ibid. {Store Hestlund}, Morten Sørensen, Johan Jørgensen i Byllund og Niels Sørensen i Lille Hestlund, Mølleren i Uldkier {Ulkær} Mølle.

1772.10.13 Thyregod, viet, Niels Christensen, Hindskov, Thyregod og Sidsel Michelsdatter, Thyregodlund, Thyregod; bosat Thyregod
No. 229. Tyregod Sogn. Tiirsdagen efter Dom. 17 post Rin. d. 13 Oct trolovet Niels Christensen af Hindskou og Sidsel Michelsdatter af Tyregodlund, som havde til Forlovere Christen Nielsen af Brandlund i Brande Sogn og Michel Jensen i Tyregodlund. Copulerede Dom. 20 post Trinit. {1. november 1772}.
NOTITS: Kan Christen Nielsen, Nedergaard, Brandlund, Brande være Niels Christensens far?

1772.11.04 Rind, viet, Christen Christensen Vovlund, {sted?}, Rind, og Karen Eriksdatter, Usseltoft, Brande
4/11 Christen {Christensen} Voglund i Rind og Karen Ericksdatter ibid..
NOTITS: Karen har tjent i Rind, men hun kom fra Brande. Christen Christensen †1773, hvorefter Karen tager tilbage til Brande og gifter sig igen 1774 i Brande med Søren Christensen af Kærshoved, Vrads. Se Villy M. Sorensen "Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782".

1773.02.07, Thyregod, dåb, Kirsten Sørensdatter
No. 878. Dom. Septuag. Søren Larsens Datter i Aagaard døbt kaldet Kirsten. Faddere: Niels Hede fra Eistrup Sogn. Hans Nielsen i Fuglesang. Ole Larsen tienende sin Broder i Aagaard. Hans Nielsens hustrue i Fuglesang og Maren Pedersdatter i Præstegaarden. Margrete Christensdatter tienende i Brande Præstegaard bar Barnet.

1773.02.19 Thyregod, viet, Anders Nielsen, Uhre, Brande og Maren Stephansdatter, Kokborg, Thyregod
No. 236. Tyregod Sogn. Fredagen efter Dom. Sexag., som var d. 19de Februar trolovet ung Karl Anders Nielsen fra Uhre i Brande Sogn til Enken Maren Stephansdatter i Kokborg. Forlovere: Christen Nielsen i Brandlund i Brande Sogn og Peder Iversen i Tyregodlund. Copulerede Dom. 4 post Trinit. a. c. {4. juli 1773}.

1773.05.31, Give, dåb, Niels Sørensen
2den Pintzedag hafde Søren Jørgensen i Breinhoed {Bregnhoved} en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af Mandens kones {Maren Nielsdatter} søster {Mette Nielsdatter gift med Poul Jensen} fra Risbierg {Risbjerg, Brande}. Faddere vare Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup, Villas og Hans i Breinhoed.
NOTITS: Maren og Mette Nielsdatter er født i Sønder Askær, Brande døtre af Niels Nielsen.

1773.08.15, Gadbjerg, dåb, Peder Jessen
1773 eodem die blev Jes Pedersens barn af Gadbjerg døbt Peder, båret af Kirsten Pedersdatter af Brandlund.
NOTITS: Kirsten Pedersdatter *1746c Hammer Mølle, Hammer. Gift med Anders Christensen Midtgaard *1747c Brandlund. Jes Pedersen muligvis hendes bror. Kirsten bliver først i 1774 gift til Brandlund, så hun må have tjent der i 1773, derfor også under eget navn, ikke Anders Christensens kone. Jes Pedersen eller sønnen Peder Jessen ikke fundet i FT 1787.

1773.10.22 Thyregod, viet, Peder Pedersen Vovlund, Ejstrup by, Ejstrup og Gjertrud Sørensdatter, Lønå, Thyregod
No. 242. Tyregod Sogn. Fredagen efter Dom. 19 post Trin. d. 22 Oct. trolovet Enkemanden Peder Pedersen Woelund i Eistrup Sogn og Bye til Enken Giertrud Sørensdatter af Lünaae. Forlovere vare: Ole Halvorsen af Brandlund {Brande}. Niels Madsen i Hedegaard {Ejstrup}. Copulerede Tiirsdagen efter Dom 23 p. Trin. de 16de Nov. a. c.

1774.01.10, Sønder Felding, dåb, ? Sørensdatter
Anno 1774 d: 10 janv: blev et uægte Pigebarn fød i Nederbye af qvinden Anne Christensdatter Lontfoed og i Felding kke Domine: 2 post Epiph: d : 15 janv: 1774 døbt med Nafn la[...] og til Fader blev udlagt den Lags Karl Søren Knudsen af Sneiberg . samme bar Pigen.
1. Else Christensd: Hesselig af Nederby
2. Mette Hartvigsdaatter
3. Mette Knudsd: Sognefogedens Hustrue i Nederbye.
4. Casten Jversen af Nederbye.
5. Lars Olufsen karl i Præstegaarden..

1774.02.13, Give, dåb, Jens Christian Nielsen
Fastelavnssøndag hafde Niels Christensen i Store Hestlund en søn til daaben Jens Christian kaldet. Frembaaren af Møllerens kone i Ulkiær Mølle. Faddere vare Niels Aaskiær i Store Hestlund, Niels Sørensen i Lille Hestlund, Jens Jensen i Giufve.

1774.07.10, Arnborg, dåb, Andreas Eriksen Wichman
Den 10 Julii fremstille Herren i Kirken Monsr. Wichmans nemlig Erich Wichmans barn af Schilbild {Skibbild, Arnborg} navnlig Andreas, som den 29. Junii var hiemmedøbt. Mad. Bagger {Bodil Andersdatter Wong} af Hastrup bar det.
NOTITS: Erich Wichman regnes til Brande fra 1763-74 og sønnen Andreas, som er døbt her, siger også senere, da han bliver gift 1797 i Haderslev Vor Frue, at han er født i Brande. Hastrup havde ingen gårde i Skibbild i Arnborg, så det ser lidt mærkeligt ud. Erik og konen er nævnt juli og august 1774 i Skibbild og havde skøde på en gård i Skibbild, som de må hurtigt have solgt.

1774.10.23, Give, dåb, Christiane Henningsdatter
d: 21 Søndag post Trinit: hafde Henning Hansen i Giufve en datter til daaben Christiane kaldet. Frembaaren af Niels {Christensen} Donrups kone {Margrete Brochman} i {Uhre} Brande sogn. Faddere vare Sr: {Christen} Pedersen paa Donrup gaard og Sr: Peder {Christensen} Donrup i Farre Mølle, Sr: Niels Andersen {Wong} fra Arvad Mølle, {Brande} og Sr: Jens Nørskou {Nørskov} i Skiærhoed {Skærhoved, Give}.
NOTITS: Altsammen familie. Niels Christensen Donrup og Peder Christensen Donrup er begge sønner af Christen Pedersen Donrup. Og deres søster Boel Marie Christensdatter, moderen til barnet, er gift med Henning Hansen. Disse tre børn er af Christen Pedersen Donrups første ægteskab med Birgitte Nielsdatter Wong. Niels Andersen Wong er gift med Anne Christine Christensdatter, som er af Christen Pedersen Donrups andet ægteskab med Anne Olesdatter.

1774.06.21, Skarrild, dåb, Jens Poulsen Østergaard
Tiirsdagen den 21de Junii Monsieur {Poul Jensen} Østergaards Barn af Nørre Carstoft som tilforn var hiemmedøbt i Præstegaarden, fremstillet Herren i Kirken. {Navnet manger, Jens fra degnens kirkebog}. Md. Sejer { Elisabeth Bering} paa Rørbech {Rørbæk, Vester} bar det. Fadderne Mons. {prokurator Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod}, hr. {N. C.} Clausen {præst} i Brande og Sejer {Johan Jacob Sejer} paa Rørbech {Rørbæk, Vester}.
NOTITS: Udskrift Villy M. Sorensen. Moderen Anne Dorthe Liebe døde i denne fødsel og blev begravet samme dag, som barnet blev døbt.

1774.11.20 Sønder Omme, viet, Anders Pedersen, Omvraa, Sønder Omme og Maren Hansdatter, Skærlund, Brande
1774 d. 20 nov. Paa 25. Søndag [efter Trinitatis] blev Anders Pedersen af Omvraa og Maren Hansdatter af Skærlund {Brande} copuleret. NOTITS: Hun dør 1785, begravet den d. 23. dec. Et pigebarn født før gives i pleje til broderen Peder Hansen Møller i Skærlund, Brande.

1775.02.19, Grene, dåb, Maren Sørensdatter
1775 d. 19 feb. Mette Mortensdatters uægte barn af Rankenberg n. Maren. Udlagt til barnefader Søren Pedersen i Brande sogn. f.: Maren Staphens af Frederiksnaade, Hans Willumsen, Anders Pedersen, Sophia Mogensdatter og Lene Pedersdatter af Vorbasse.

1775.03.12, Give, dåb, Christiane Sørensdatter
2den Søndag i Fasten havde Søren Jørgensen i Breinhoed en datter til daaben Christiane kaldet. Frembaaren af Christen Jensens hustru {Karen Nielsdatter} i Sønder Aaskiær {Askær, Brande}. Faddere vare Søren Andersen, Christen Hansen og Hans Pedersen i Sillesthoed.
NOTITS: Søren Jørgensen er gift med Maren Nielsdatter, der er datter af Christen Jensen og konen Karen Nielsdatter.

1775.03.19, Give, dåb, Ellen Marie Pedersdatter
3die Søndag i Fasten havde Peder Hansen i Tromborg en datter til daaben Ellen Marie kaldet. Frembaaren af Maren Christensdatter i Hyvel {Hyvild} i Brande sogn.Faddere vare Jens Gregers hustru ibid:, Søren Sørensen i Højgaard, Jens Jørgensen og Ole Nielsen i Ullerup.

1775.07.16, Give, dåb, Søren Anker Jensen
Dom 5 post Trinit: hafde Jens Knudsen i Ulkiær Mølle en søn til daaben Søren Ancher kaldet. Frembaaren af Møllerkonens søster. Faddere vare Niels Christensen og Niels Aaskiær i Store Hestlund, Sr: Thim fra Søndersthoed, Niels Sørensen, Niels Lauritzen i Hedegaard.

1775.10.15, Give, dåb, Mette Christensdatter
Dom 18 post Trinit havde Christen Pedersen i Ullerup en datter til daaben Mette kaldet. Frembaaren af hans kones søster {Johanne Jensdatter, Risbjerg, Brande}, . Fadderen vare Laust Knudsen, Johan i Byllund, Jens Green, Jacob Vestergaards kone i Giufve.
NOTITS: Christen Pedersens kone er Kirsten Jensdatter *1749c i Risbjerg Brande, hun har kun den ene søster. Se senere dåb i Give 1778 juni, 1780 sept.

1775.10.18, Thyregod, dåb, Maren Nielsdatter
No. 923 Dom. 19 post Trin. Niels Christensens Datter i Nørre Hindschou confirmeret i hendes Daab, tilforn Tiirsdagen efter Dom 8 p. Trin. d. 8de Aug. døbt her i Huuset {vel præstegaarden, hvor præsten skriver kirkebog} kaldet Maren. Troels Ivarsens Hustru {Maren Christensdatter} i Lille Langkiær {Lille Langkær} i Brande Sogn bar hende. Faddere: Peder Friederichsen i Hindschou. Ivar Christensen i Kiærgaard. Erich Michelsen i Tyregodlund. Michel Jensens Hustr. ibid. Christen Jacobsens Datter Maren i Synder Hindschou.
NOTITS: Niels Christensens kone er: Sidsel Michelsdatter †1780. Ifølge Brande Gaardhistorie er Maren Christensdatter i Lille Langkær født i Brandlund. Hvis Ivar i Kærgaard og Niels i Hindskov er brødre, er Maren Christensdatter maaske fra Thyregod. Niels 43 i 1787, måske født 1743, søn af Christen Sørensen, Hindskov. Men måske er Maren Christensdatter og Niels Christensen søskende.

1776.04.28, Thyregod, dåb, Bodil Mortensdatter
No. 932. Tyregod. Dom Jubilate. Morten Christensen og Margrethe Christensdatter i Hesselberg deres Datter confirmeret i hendes dåb, tilforn Tiirsdagen efter Dom. Lætare d. 19de Martii hiemmedøbt kaldet Bodil. Anne Christensdatter tienende paa Brandholm {Brande} bar hende. Faddere vare: Søren Knudsen i Nyegaard i Giufve. Niels Knudsen i Askiær {Askær} i Brande Sogn. Christen Christensen fra Lünaae {Lønå}. Poul Mortensens Hustrue i Nyegaard. Jens Hansens Datter Else i Tyregodlund.

1776.05.28 Give, viet, Peder Christensen Donrup, Farre Mølle og Maren Eriksdatter, Usseltoft, Brande
d: 28 May blev Mølleren i Farre Mølle Sr: Peder Christensen Donrup ægteviet i Giuve kirke til pigen som tiente ham Maren Eriksdatter {Usseltoft, Brande}.
NOTITS: Se fx skifte i skøde og panteprotokollen efter Søren Ericksen, hendes bror, 1782 i Usseltoft. Det var paa høje tid, at de blev gift.

1776.06.02, Give, dåb, Karen Marie Nielsdatter
Dom Trinit: hafde Niels Henningsen og Maren Sørensdatter i Stenbierglund en datter til daaben Karen Marie kaldet. Frembaaren af Karen Henningsdatter af {sted?} Brande. Faddere vare Iv Nielsen i Gammel Mølle, Anders Nielsen, Hendrik Jensen og Christen Nielsen i Farre.
NOTITS: Noget uklar. Niels og Karen er vel søskende.

1776.06.02 Grindsted, viet, Clemen Larsen, Hyvild, Brande og Maren Jensdatter, Utoft, Grindsted
dd. 4 jan. Gift d. 2 jun. Clemen Lassen (Ungk.) fra Hygild i Brande sogn og pigen Maren Jensdatter af Utoft. (Trol. i Omvraae, Viet i Omme)

1776.06.30, Give, dåb, Anders Hansen
Dom 4 post Trinit: hafde Hans Hansen og Anne Nielsdatter i Breinhoed en søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af Anders {Nielsen} Skrædders enke i Brandlund {Brande}. Faddere Villas Jensen og Søren Jørgensen af Breinhoed, Christen Hansen af Sillesthoed, Niels Skou og Barbare Vestesdatter af Giufve.

1776.09.22, Give, dåb, Christen Pedersen
Dom 16 post Trinit: hafde Peder Christensen og Maren Eriksdatter i Farre Mølle en søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af jomfru Maren Christensdatter {søster til Christen} paa Donrupgaard. Faddere var Sr: Nørskou fra Skiærhoed {Skærhoved}, Sergent Henning Hansen og broderen Niels Christensen {kaldet Donnerup} fra Blesbierg {Blæsbjerg} i Brande.

1776.10.20, Give, dåb, Kirsten Marie Nielsdatter
Dom 20 post Trinit: hafde Niels Muurmand og Maren Jensdatter i Store Hestlund en datter til daaben Kirsten Marie. Faddere vare jens Vemmelund, Jacob Vestergaard i Giufve, Niels Aaskiær {Askær} i Hestlund.

1776.11.22, Arnborg, begravet, Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg
D. 16 November døde Peder Jørgensen af Holtum, begravet d. 22. ejusd., gammel 59 Aar.
NOTITS: Født i Store Sandfeld, se dåb 1740-42 i Arnborg. Peder Jørgensen *1717c Store Sandfeld, Brande †1776 Holtum Arnborg. Hans far var Jørgen Pedersen Sandfeld.

1777.05.04, Give, dåb, Maren Jensdatter
d: 5 Søndag efter Paaske hafde Jens Hansen og Mette Andersdatter i Ullerup en datter til daaben Maren kaldet. Frembaaren af Anne Barbara Andersdatter {søster til Mette} fra Økier {Økær} i Brande sogn. Faddere vare Knud Mortensen, Jens Green og Ole Nielsen af Ullerup.

1777.07.06 Give, viet, Thomas Kjeldsen, Store Langkær, Brande og Ane Jakobsdatter, Give By, Give; bosat Store Langkær, Brande
Søndagen d: 6 post Trinit: blev enkemanden Thomas Kieldsen {Store Langkær, Brande} ægteviet i Giuve kirke til pigen An Jacobsdatter fra Giufve bye.
NOTITS: Hun ses i FT 1787 i Store Langkær, Brande.

1777.07.17 Arnborg, trolovet, Anders Larsen, Grarup, Brande og Maren Jensdatter, Annexgaarden, Arnborg; bosat Tarp, Brande
17 juli 1777 trolovede i ung Karl Anders Larsen af Grarup i Brande Sogn og Pigen Kirsten Jensdatter af Annexgaarden {gammel Arnborg}.
NOTITS: Han er vel søn af Lars Sørensen i Grarup, hun er datter af Jens Michelsen (nævnt 1718, 1743 i Annexgaarden) og Maren Pedersdatter †1742+.

1777.11.16, Thyregod, dåb, Maren Jensdatter
No. 956. Die eod. {25 post Trin.} Jens Andersen og Anne Cathrine Olesdatter af Kokborg deres Datter døbt kaldet Maren. Karen Andersdatter fra Riisberg {Risjberg} i Brande Sogn bar hende. Faddere vare: Ole Andersen i Kokborg. Lars Olesen ib. Jens Christensens Hustr. ib. Anne Kirstine Jensdatter ibid. Karen Christensdatter i Præstegaarden.

1777.12.12 Arnborg, viet, Peder Christensen, Tarp, Brande og Kirsten Jensdatter, Holtum, Arnborg; bosat Tarp, Brande
Den 12. December 1777 trolovede i Holtum unge Karl Peder Christensen af Tarp i Brande Sogn og Pigen Kirsten Jensdatter af Holtum.
NOTITS: Peder Christensen er søn af Christen Poulsen i Tarp, Brande, nævnt 1762 i Skattemandtallet.

1778.06.08, Give, dåb, Peder Christensen
Eodem die {2den Pintzedag} hafde Christen Pedersen og Kirsten Jensdatter i Ullerup en søn til daaben kaldet Peder. Faddere Mads Jensens hustru Mette Andersdatter af Riisbierg {Risbjerg, Brande}, Mads Jensen ibid: {Risbjerg, Brande}, Jens Jørgensen, Knud Mortensen, Laust Christensen og Jens Greens søn alle af Ullerup.
NOTITS: Mads Jensen og Kirsten Jensdatter er søskende født i Risbjerg, Brande.

1778.11.29 Sønder Omme, viet, Peder Andersen, Skærlund, Brande og Kirsten Dorthea Tøgersdatter, Lillebrande, Sønder Omme; bosat Skærlund, Brande
1778 d. 29 nov. blev Peder Andersen {Skærlund, Brande} viet til Kirsten Dorthea Tøgersdatter.
NOTITS: Kirsten Dorthea Tøgersdatter *1758 Lillebrande, Sønder Omme †1835 Skærlund, Brande. Hendes forældre er Tøger Jensen *1725 Bøvl, Sønder Omme †1800 Skærlund, Brande og Maren Pedersdatter Hannerup *1724 Ahlergaard, Faster †1806 Skærlund, Brande. Tøger Jensen er søn af Jens Christensen *1676c †1726 Bøvl, Sønder Omme.

1780.03.10 Thyregod, viet, Niels Christensen, Nørre Hindskov, Thyregod og Anne Jensdatter, Vester Hindskov, Thyregod
No. 270. Tyregod. Fredagen efter Dom. Lætare sc. d. 10de Martii trolovet Enkemanden Niels Christensen i nørre Hindschou til Pigen Anne Jensdatter i vester Hindschou. Forlovere vare: Troels Ivarsen i Langchier i Brande Sogn og Peder Friderichsen i Wester Hindschou. Copulerede Dom 11 post Trinit. a. c. {6. August 1780}.

1780.04.06, Sønder Omme, hjemmedåb, Marianne Hansdatter
1780 d. 6 apr. blev Anders Pedersens og Maren Hansdatters barn af Omvrå hjemmedøbt med navn Marianne, sammes dåb confirmeret d.15 maj. Frembåren af Hans {Pedersen} Skjærlunds {Brande} datter {Ane Maria Hansdatter, 20}.
NOTITS: Hans Pedersen Møller i Skærlund, Brande er far til moderen og til Ane Maria Hansdatter.

1780.05.12, Sønder Omme, dåb, Tøger Christensen
1780 d. 12 maj. blev Christen Tøgersens og Johanne Lauridsdatters barn af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} døbt Tøger. Dets Daab confirmeret d. 25 jun. Frembaaren af Peder Andersens hustru {Kirsten Tøgersdatter} i skjærlund {Skærlund, Brande} .
NOTITS: Kirsten Tøgersdatter er søster til faderen. Christen Tøgersen *1756 Lillebrande, Sønder Omme †1833 Borup, Brande er søn af Tøger Jensen og Maren Pedersdatter Handerup. Han blev 1778 i Sønder Omme gift med Johanne Lauridsdatter *1753 Møbjerg, Sønder Omme †1826 Borup, Brande, hun er datter af Laurids Hansen af Møbjerg i Sønder Omme.

1780.05.15, Vester, dåb, Jens Pedersen
No. 991. Wester. Die eod. {2. Pentech} Peder Christensen og Sl. Maren Jensdatter af Schousbølle ders Søn, tilforn Mandag efter Dom. Rogate d. 1ste Maij hiemmedøbt kaldet Jens, confirmeret i hans Daab. Sl. Jens Troelsens Enke i Borup i Brande Sogn bar ham. Faddere vare: Jens Christensen i Lindet. Lars Nielsen ibid. Peder Pedersen tienende paa Rørbech. Christen Riisagers Hustru og Syster Marie.
NOTITS: Jens Troelsen ikke fundet i Borup, Brande.

1780.06.28 Brande, viet, Niels Christensen, Grarup, Brande og Mette Lauridsdatter, {sted?}, {sogn?}; indført i Arnborg kirkebog.
D. 28. Junii copulerede i Brande Kirke Niels Christensen af Grarup {Brande} og Mette Lauritzdatter. Trolovede d. 4. november 1779.

1780.08.20, Thyregod, dåb, Jens Mikkelsen
No. 996. Tyregod. Dom. 13 post Trin. Michel [Christian] og Mette Jensdatter i Kokborg Huuse deres Søn, tilforn Tirsdag efter Dom. 5 post Trin. sc. d. 27de Junii hiemmedøbt kaldet Jens, confirmeret i hans Daab. Madme Bering i Hastrup Mølle bar ham. Faddere vare: Sr. {Johan Ravn} Bering i bmte. Hastrup Mølle. Christen Hansen i Kokborg Huuse. Jens Jensen fra Grarup i Brande Sogn. Christen Jensens Hust. i Kokborg Huuse. Karen Christensdatter tienende i Præstegaarden {i Thyregod}.

1780.09.24, Give, dåb, Jens Christensen
Dom 18 post Trinit: hafde Christen Pedersen og Kirsten Jensdatter i Ullerup en søn til daaben Jens kaldet. Frembaaren af Johanne Jensdatter fra Hyivel {Hyvel, Brande}, Mette Andersdatter af Riisbierg {Risbjerg, Brande}, Mads Riisberg {Risbjerg} af Brande sogn, Enevold Knudsen i Ullerup og Søren Nørgaard paa Søndersthoed.
NOTITS: Mads Jensen, Johanne Jensdatter og Kirsten Jensdatter er søskende født i Risbjerg, Brande.

1781.01.08, Thyregod, dåb, Knud Mortensen, Bodil Mortensdatter
No. 1002 og 1003. Tyregod. Dom 1ma post Epiph. Morten Christensen og Margrethe Christensdatter i Hesselberg ders Tvillinge Børn, forhen d. 20de Nov. a. p. hiemmedøbte, Drengen kaldet Knud, og Pigen kaldet Bodil, confirmerte i deres Daab. Drengen blev frembaaren af Anne Pedersdatter i Tyregod, og Pigen af Mette Olesdatter af Nyegaard i Giufve Sogn. Faddere vare: Peder Pedersen {den yngre} af Uhre {Brande}. Christen Jensen af Askiær {Askær} i Brande Sogn. Jens Christensen af Kokborg. Lars Christensen i Svinbech. Christen Christensen af Hesselberg. Lars Olesen af Kokborg. Peder Pedersens Hustru {Ane Christensdatter, søster til faderen} af Uhre {Brande}. Christen Jensen Hustru {Karen Nielsdatter} af Askier {Askær, Brande}. Elis {Elles} Christensdatter {Christen Jensens datter} ibid. Niels Ivarsens Datter Margrete af Lünaae {Lønå}.

1781.05.01, Skarrild, dåb, Benedikt Lauridsen; dato i maj engang
[.....] Dag var Lauritz {Jensen} Elkjærs {Elkær} forhen hiemmedøbte [...] i Kirke navnlig Bendict. Jens Bukkjærs Kone bar det. Fadderne: Jens {Christensen? Lille Holm} Smed fra Brandholm {Brande}, Jens Bendictsens {Bendtsens} Kone {Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild}.
NOTITS: Laurids er gift med Bertha Bendtsdatter.

1781.05.26, Skarrild, dåb, Jens Terkelsen
Den 26. Maji blev hiemmedøbt Terkel Jensens Barn a Sønder Carstoft navnlig Jens og var i Kirke Dom. 3. Post Trin. {1. juli}. Jomfru Charlotte Østergaard fra Nør Carstoft {Karstoft} bar det. Fadderne:Jens {Christensen? Lille Holm} Smed fra Brandholm {Brande}, Jens Bentsen af Deufling {Døvling}, Knud Jensen af Sønder Carstoft {Karstoft} og Fæstemø Else Hansdatter.

1781.05.06, Thyregod, dåb, Sidsel Nielsdatter
No. 1010. Dom Jubil. Neils Christensen og Anne Jensdatter i Hindschou deres Datter. forhen Torsdag efter Dom. Læstare d. 29. Marts døbt kaldet Sidsel, confirmeret i hendes Daab. Mette Christensdatter fra Brandlund i Brande Sogn bar hende. Faddere vare: Peder Friderichsen i Hindschou. Erich Michelsen af Tyregodlund. Jacob Christensen af Hindschou. Ivar Christensens Hustru af Tyregodlund. Karen Pedersdatter tienende Perder Friderichsen i Hindschou.

1781.06.02, Thyregod, dåb, Maren Christensdatter
No. 1012. Fer. 2da Pentech. Christen Pedersen og Sidsel Andersdatter i Tyregod deres Datter, tilforn Loverdagen efter Dom. MIseric. d. 5te Maij hiemmedøbt kaldet Maren, confirmeret i hendes Daab. Mads {Jensen} Riisbergs Hustru {Mette Andersdatter} i {Risbjerg} Brande Sogn bar hende. Faddere vare: Peder Hole i Tyregod {by}. Mads {Jensen} Riisberg. Lars Pedersen i Tyregod {by}. Michel Christians Hustru i Kokborg Huuse. Peder Holes Datter Birte i Tyregod {by}.

1781.10.28 Give, viet, Christen Andersen, Give by, Give og Johanne Christensdatter, {sted?}, Brande
d: 28 Octobr: blev unge karl Christen Andersen af Giufve troegiven til pigen Johanne Christensdatter fra Brande sogn.

1781.10.29, Arnborg, dåb, Peder Bartholomæusen Purup
D. 29. Oct. blev Bartholomæus Puurups og Anne Kirstine Rasmusdatters Barn af Skibbild, Peder fremstillent Herren. Mad. Luxdorph {Elisabeth Bierring} fra Arvad Mølle {Brande} bar det. Fadderne [...] Luxdorph {Morten Laxdorf også kaldet} fra Arvad Mølle {Brande}, [Jonas] Harild {Ejstrup}, Peder Hansen af Thornvig {Tornvig}.

1782.07.03 Rind, trolovet, Peder Pedersen, Brandlund, Brande, og Mette Pedersdatter, Rind by, Rind
25/6 Peder Pedersen fra Lund by i Brande sogn og Mette Pedersdatter i Rind.
NOTITS: Viet i Rind 21. Nov. 1782.

1782.04.22, Skarrild, dåb, Jacob Bering Nicolajsen Hegelahr
D. 22. April hiemmedøbt i Præstegaarden Præstens Nicolaj Hegelahr og hans Hustrues Maren Andersdatters Schoubyes Barn navnl. Jacob Bering. Samme Barn fremstillet Herren i Kirken [.....] Trinit.. Jomfrue Johanne Nielsdatter fra Høgild {Rind} bar det. Fadderne: Hr. Clausen i Brande, Christopher Nyrup Hegelahr, Evert Lauritsen, Jomfrue Magdalene Spend, Anne Nielsdatter, Maren Ibsdatter, Kirsten Jensdatter. NOTITS: N. C. Clausen er præst i Brande.

1782.05.20, Sønder Omme, dåb, Karen Andersdatter
1782 d. 20 maj. blev Anders Pedersens og Maren Handatters barn døbt Karen. Frembaaren af Mosteren {Maria Hansdatter, 22} i Skjærlund {Skærlund, Brande} .
NOTITS: Forældrene blev gift 1774 i Brande kirke, hun af Skærlund, Brande, han af Omvraa, Sønder Omme. Mosteren kunne ogsaa evt. være Kirsten Hansdatter, 20. Anders Pedersen *1752 Omvraa, Sønder Omme gift 1. 1774 i Brande med Maren Hansdatter *1750c Ulkær Mølle?, Give? †1785 Omvraa, Sønder Omme. Gift 2. gang med Mette Marie Jensdatter *1757c. Anders Pedersens forældre er Peder Terkelsen *1715 Omvraa, Sønder Omme +1773 Omvraa, Sønder Omme og Anne Andersdatter *1727 Ørbæk, Hoven †1773 Omvraa, Sønder Omme. Maren Hansdatters forældre er Hans Pedersen Møller *1710c Ulkær Mølle,Give †1799 Skærlund, Brande og Karen Sørensdatter *1720c †1793 Skærlund, Brande.

1782.06.16, Ikast, dåb, Margrethe Gravesdatter, død som lille
d. 16de May Graves {Pedersen} Biergs Datter kaldet Margrethe føed. Esther Nielsdatter. Baaren af Mette Cathrine Lund, faddere Konens Broder {Christen eller Søren, Dørslund, Brande} og Søster {navn kendes ikke}. Jens Bierg og hustru Johanne
NOTITS: Søren og Christen Nielsen Dørslund Brande er brødre til Esther Nielsdatter. Søsterens fornavn er ukendt. Gravers er først gift med Mette Olesdatter. Gravers Pedersen *1735c †1805 Springbjerg, Ikast gift 1781 i Brande med Ester Nielsdatter *1759c Borup Brande †1838 Springbjerg, Ikast. Datteren Mette fører gården Springbjerg videre.

1782.09.17 Ikast, trolovet, Anders Pedersen, Uhre, Brande, og Maren Pedersdatter, Rind by, Rind
den 17de Sept. Troloved ung Karl Anders Pedersen af Uhre i Brande sogn og Enken Maren PedersDatt. af Lille Nørlund, Copulerede den 25. Octobr. forlovere Jens Pedersen {hans bror} af Uhre i Brande og Peder Madsen {hendes far?} af Hedegaard i Eistrup Sogn.


1783.01.07, Skarrild, dåb, Poul Larsen, derefter Brandlund, Brande
D. 7. Januar 1783 ovenmeldte Ingeborg Povelsdatter Barn fremstillet Herren i Scharrild Kirke. Faderen Laurids Christensen af Uhre {Brande}, Mosteren Mette Povelsdatter bar det. Fadderne: Jens Troelsen, Christen Josvasen, Graver Fielstervangs Kone og Ingeborg Graversdatter.
NOTITS: Skarrild kirkebog 1782 i december: "..hiemmedøbt i Hesselvig Fæstemøens Ingeborg Povelsdatter Barn nanvlig Povel". Ingeborg og Laurids eller Lars Christensen Bundgaard af Brandlund Brande bliver viet 11. januar 1783 i Brande kirke. Mette Poulsdatter af Green, Arnborg? Datter af Mette Thomasdatter i 1. ægteskab.

1783.06.15, Give, dåb, Erik Pedersen
Dom Trinit: hafde Peder {Christensen} Donrup {Donnerup} og Maren Eriksdatter i Store Hestlund en søn til daaben Erik kaldet. Frembaaren af Zidsel Lasdatter fra Usseltoft i Brande Faddere vare Niels {Christensen} Donnerup {Brande}, Niels Andersen {Wong} i Ulkiær Molle, Johan Jørgensen i Byllund og Niels Sørensens kone {Johanne Madsdatter} i Lille Hestlund.
NOTITS: Sidsel er Maren Eriksdatters halvsøster. De har samme mor "Maren?" Usseltoft. Peder og Niels Donnerup er brødre. Niels flytter meget rundt i Brande sogn, stedet i 1783 er usikkert.

1783.07.27, Give, dåb, Else Cathrine Hansdatter
Samme Søndag {Dom 6 post Trinit:} havde Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter i Sillesthoed en datter til kirke Else Cathrine kaldet. Frembaaren af Christen Pedersens kone {Ane Jensdatter?} i Vonge. Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard og datter {Margrete Jacobsdatter, 18} i Giuve, Thomas Kieldsen af Lankiær {Langkær} i Brande sogn, Christen Pedersen {Niskow?} af Vonge og Søren Andersen i Sillesthoed.
NOTITS: Christen Niskow er den eneste, der ville passe i FT 1787. Ikke set om han virkelig hedder Pedersen. Jacob Vestergaards patronym fra søns begravelse 1760. Thomas Kjeldsen 2. gang gift med enke Ane Jakobsdatter 1777, i Give. Søskende er altså: Mette, Margrethe og Ane Jacobsdatter. Måske også Hans og Christen Pedersen.

1783.09.27, Ikast, dåb, Anders Andersen
den 27de Sept: Anders Pedersens Søn af Lille Nørlund kaldet Anders, †[strax] føed af Maren Pedersdatter Baaren af Jens Biergs Hustrue, faderne, konens fader, og Broder, Jens Bierg og Mandens 2de Søstre {Brande}.-
NOTITS: Anders Pedersen er fra Uhre Brande (se trolovelsen ovenfor 1782), hidtil (2010) har det været kendt at han har en søster Dorthe, den anden søster var ukendt.

1783.10.08, Arnborg, dåb, Jens Christensen
Den 8. October hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og Sidsel Jensdatters Barn af (Birkebæk) Toxvig nanvlig Jens. Fremstille i Kirke Dom. 22 post Trin. {16. november} Jens {Hansen} Skrædders Kone {Kirsten Jensdatter} fra Brandtholm {Brandholm, egentlig Lille Holm, Brande} bar det. Fadderne: Jens Pedersen i Uhre {Brande}, Christen {Michelsen} Toxvig, Arent Jensen {Gammel Arnborg}, Peder Nielsen {Toksvig}, Niels {Christensen} Birkebæks Kone {Anne Johanne Christensdatter}, Arents Kone {Johanne Jensdatter}, Toxvig-Pigen.

1783.12.07, Thyregod, dåb, Peder Larsen
No. 1045. Tyregod. Lars Christensen og Maren Jensdatter ders Søn i Svinbech døbt kaldet Peder. Anne Christensdatter fra Brandberg {?} i Brande Sogn bar ham. Faddere vare: Erich Larsen i Brandberg. Lars pedersen i Tyregod. Niels Andersens Hustru i Hesselberg. Og Johanne Andersdatter af Lønaae. {Ejnar Bjerre: Dominica 2. Advent.}

1784.02.28 Skarrild, forsøgt trolovelse, Anders Jensen Østergaard, Nørre Karstoft, Skarrild og Margrethe Christensdatter Vipskov, Grarup, Brande
[..br] {Febr?} Kl. over 4 omtrent Eftermiddag beskikkede mig Poul Østergaard [....] Karstoft mig ganske uformodentlig med 4 mænd, at Anders [......] broder {Anders er Poul Østergaards bror} og quinden Magrethe {Christensdatter} Hvipschou { Vipskov Grarup, Brande} ville troloves og [.....] til den ende ved kirken, om jeg ville komme til denne forretning. Jeg spurgte mændene, om de ville cavere {latin: være sikker på} at disse personer var ikke for nær beslægtede eller besvogrede. De svarede: nej, det ville de ikke cavere for: Jeg sagde, at efterdi quinden har været besvangret, maatte man vide hvo hendes barnefader havde været, førend man kunne vide hvorvidt de var besvogrede. Noget derefter kom andre 4 mænd, hvoradf de 2 udgave sig for at ville cavere, men jeg sagde: det kunne de ikke, saalænge Hr. Clausens {præst i Brande} attest om barnefaderen ikke blev mig forevist. Jeg var desuden ikke frisk og ikke i dag betænkt paa denne forretning. Jeg erindrede desuden Terkel Jensen fra S. Karstoft [.....] at jeg efter min samtale med ham herom d. 24. hujus, havde ventet, at Anders Jensen skulle selv have talt med mig og forevist mig de nødvendige beviiser tilforn. Saaledes er sandhed testerer ut supra.
N. Heglahr..
NOTITS: Datoen er mellem 24. dec. 1783 og 23. marts 1784. Det er indførslerne før og efter denne.
Margrethe Christensdatter Vipskov fik en datter, Anne Kirstine, udenfor ægteskab i 1780 i Grarup i Brande uden at der angives en udlagt barnefar. I februar 1784 er hun i femte måned og skal have en far til barnet, som bliver født senere i juni det år. Med den voldsomhed Poul Østergaard her ligger for dagen - man ser hvor betrængt præsten Hegelahr har følt sig i linierne ovenfor - må man næsten antage, at han og ikke broderen er faderen. Hegelahr lader sin mistanke skinne lidt igennem, idet han vel ogsaa har hørt noget i den retning. Han kendte jo sine sognebørn og snakken om dem. Han vil vide, hvem faderen til det første barn Anne Kirstine fra 1780 er. Poul Østergaard havde gårde i Brande og opholdt sig en del der, som det ses i Brande kirkebog. Han flyttede efter at have mistet Nørre Karstoft i 1787 til Brandlund, Brande et års tid. Margrethe Vipskov har vel truet med at nævne navnet på faderen. Vipskov ligger i Vrads sogn, hvor Margrethes far Christen Vipskov, som levede i Brande, formodes at være kommet fra.
Sagens udgang var, at Anders Jensen Østergaard og Margrethe Vipskov blev viet den 12. april 1784 i Brande kirke af sognepræsten der, N. C. Clausen.
Det er vist lidt usandsynligt, at præst Hegelahr har spurgt de fire mænd, om de ville "cavere". Han har med sikkerhed brugt et dansk ord, som alle forstod.


1784.06.27 Skarrild, begravet, Jens Christensen *1723 Ilsgaard, Ilskov †1784 Krog, Skarrild
Dom. 3 post trin. d. 27. juni begravet Jens Christensen, som den 18. juni om eftermiddagen i sogne=præstens tjeneste og med dennes vogn kiørte for en mand af østeregnen til Store Sandfeld {Brande}, men da Jens Christensen allerede samme aften var paa reysen tilbage kiørte han fejl i aaen ved Scharrild {Skarrild} Krog, hvilket tydelig sluttedes deraf, at man dagen efter, nemlig d. 19. fandt ham død i vandet ved vognen og hestene staaende i aaen for vognen, som var væltet. At den afdøde havde været ved god sands, sluttes deraf, at han havde bierget meget af vognen op paa landet. Han var barnefød i Ildsgaaard Ao 1723 d. 19. martii. Og hans levnet har været ustraffelig efter hans sognepræstes vidsnesbyrd. Hav var altsaa i sit 62de aar.
NOTITS: Ilsgaard ligger i Ilskov sogn ved Ikast.

1784.07.04 Vester, begravet, Maren Christensdatter *1699c †1784
No. 657. Wester. Dom. 4 post Trin. Peder Christensens Sviger-Moder Maren Christensdatter, som var Enche af afg. Anders Rasmussen af Øekiær i Brande Sogn begravet, æt 85 Aar.
NOTITS: Peder Christensen *1739c var gift med Anne Barbara Andersdatter *1750 i Brande. Maren Christensdatters alder er vel for højt angivet i kirkebogen. For at være 47 aar gammel i 1750, skulle hun være født efter 1703. Anders Rasmussen ikke set i Borup eller Økær, Brande.

1784.11.14, Thyregod, dåb, Hans Olesen
No. 1055. Dom. 23 post Trin. Ole Ivarsen og Sidsel Marie Jensdatter {datter af Jens Væver} af Dørken deres Søn, forhen in casu necessitatis af Jordemoderen hiemmedøbt kaldet hans, confirmeret i hans Daab. Jens {Hansen} Wevers Hustru {Kirsten Jensdatter} i Brandhuus {snarere: Lille Holm ved Brandholm, folketælling 1787} i Brande Sogn bar ham. Faddere vare: bmte. Jens {Hansen} Wever. Ulrich Broe af Aal {Jens Væver var født i Aal}. Frants Mathiasen af Dørken. Jens Greens Søn Niels ibid. Jacob Christensens Hustru ibid. Ole Christensens Datter karen ibid.

1784.11.19 Rind, trolovet, Palle Nielsen, Borup, Brande, og Maren Pedersdatter, Mellem Søby, Rind
25/6 Palli Nielsen Boerup i Brande og Maren Pedersdatter i Mellem Søby.
NOTITS: Viet i Rind 11. feb. 1785.

1784.12.19, Sønder Omme, dåb, Hans Christian Sørensen
1784 d. 19 dec. blev et uægte barn døbt kaldet Hans Christian. Moderen Karen Jensdatter af Omvraa lod udlægge til barnefarder Søren Andersen af Tøsby i Gadbjerg sogn, begge tjenende paa Faarup.
NOTITS: Dette barn opfostres ved moderens søster Maren Jensdatter, der er gift med Clemmen Larsen i Hyvild, Brande. I folketællingen 1787 opført som Hans Sørensen "konens Systers Søn et uægte Barn, bliver der opfostret".

1785.05.16, Give, dåb, Jacob Hansen
Samme dag {2den Pintzedag} havde Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter i Sillesthoed en søn Jacob kaldet til daaben. Frembaaren af Margrethe Jacobsdatter. Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giufve, Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Thomas Kieldsen af Lille {Store!} Langkiær {Langkær} i Brande sogn og Søren Jørgensens kone {Maren Nielsdatter} af Breinhoved.
NOTITS: Jacob Vestergaards patronym fra søns begravelse 1760. Thomas Kjeldsen 2. gang gift med enke Ane Jakobsdatter 1777, i Give. Søskende: Mette, Margrethe og Ane Jacobsdatter.

1785.05.29, Assing, dåb, Christen Sørensen
Domin: 1 p: Trinit: d: 29 Maij 1785 blev Kiersten Madsdaatter huusqvinde i Paarup hendes uægte Drengebarn som dagen foran ibid: var født døbt i Assing Kirke med nafn Chresten, og til Barnefader blev naunlig udlagt den unge Karl Søren Christensen af Brandlund tienende Ib Pedersen i Østerhøgild {Rind} da Pige Zidsel Jensd: bar barnet. Testes vare:
1. Søren Nielsen Paarup
2. Niels Jacobsen ibid.
3. ung Karl Jens Olufsen ibid:
4. Else Nielsd: ung pige ibid:
5. Søren {Madsen} Becktofts Hstr. Mette Jensd: ibid:
NOTITS: Kirsten Madsdatter, som binder strømper, ses FT 1787 ved Lisbeth Jensdatter. Christen Sørensen 2 år, uægte søn. FT 1801 er Kirsten Madsdatter inderste og 55 år. Christen Sørensen er i FT 1801 hyrdedreng ved Jens Nielsen i Paarup By, Assing. (Tak til Ruth Neumeister).

1785.08.14, Arnborg, begravet, Karen Madsdatter af Dørslund, Brande
Karen Mads Daatter fra Døslund {Dørslund, Brande} død i Holtum dend 7 Augustii i sit Alders 76. Aar, begravet d. 14.
Hun er nævnt i skattemandtallet 1762 i Dørslund, Brande som enke.

1785.08.21, Arnborg, dåb, Jens Pallesen
Palli Pedersen og Johanne Mads Daatter i Fasterholdt deres liden Søn fød den 19. Augustii. Fremstilled her i Kirken Søndagen dend 21. Augusti. Samme Dag døbt naunl. Jens. Hans Syster Anne Kierstiin {Pedersdatter} bar ham. Fadderne: Peder Nielsen i Uhre {Brande} og Hustrue {Else Pedersdatter}, Jonas Harild {Harrild, Ejstrup} og Hustrue, Maren Niels Daatter i Fløe og hendes 2de Sønner Niels og Hans Pedersønner. Bierge Piige Else.
NOTITS: Maren Nielsdatter, 51, er enke i Flø; hun var gift med Peder Jensen, Flø, Brande †1781. Sønnen Niels Pedersen, 30, har overtaget gården. Hans Pedersen, her 19 år, er i FT 1787 ikke hjemme i Flø. Niels Pedersen er søn af Peder Jensen og hans 2. kone Maren Nielsdatter. Palle Pedersen og Else Pedersdatter er børn af Peder Jensen og hans 1. kone Ane Pallesdatter †1753 (skifte).

1786.01.05 Give, trolovet, Søren Jensen, Risbjerg, Brande og Maren Madsdatter, Hedegård, Give; bosat Hedegård, Give.
d: 5te janua blev pigen Maren Madsdatter af Hedegaard troegiven til unge karl Søren Jensen af {Risbjerg} Brande sogn..

1786.03.02 Give, gift, Søren Jensen, Risbjerg, Brande og Maren Madsdatter, Hedegård, Give; bosat Hedegård, Give.
d: 5te januar blev unge karl Søren Jensen af {Risbjerg} Brande sogn ægteviet til pigen Maren Madsdatter af Hedegaard.

1786.07.02, Thyregod, dåb, Anne Christensdatter
No. 1079. Tyregod. Dom. 3 post Trin. Christen Christensen og Margrethe Nielsdatter af Lünaae {Lønå} deres Datter, tilforn Onsdag efter Dom. Cantate d. 17de Maij hiemmedøbt kaldet Anne, confirmeret i hendes Daab. Morten Christensens Hustru i Hesselberg bar hende. Faddere vare: Peder Pedersen {den yngre} af Uhre i Brande Sogn. Peder Andersen i Lünaae {Lønå}. Hans Nielsen Avls Karl i Præstegaarden. Karen Knudsdatter ibid.

1786.12.17, Give, dåb, Jens Sørensen
Dom 3 Advent havde Søren Jensen og Maren Madsdatter af Hedegaard et barn til daaben Jens kaldet. Frembaaren af Mads Riisbergs kone {Mette Andersdatter} i Brande. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg {Risbjerg, Brande} og Michel {Pedersen} Hyvild begge af Brande sogn, Bendis Laursen, Søren Vestesen og Christen Hags kone alle fra Hedegaard.
NOTITS: Søren og Mads Jensen er brødre født i Risbjerg, Brande. Michel Hyvilds kone hedder Johanne Jensdatter, måske slægtning.

1786.12.26, Give, dåb, Maren Christensdatter
Dom 2 Nativit Christi hafde Christen Pedersen og Kirsten Jensdatter i Ullerup en datter i kirke Maren kaldet. Baaren af Mickel Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} i Brande. Faddere vare Mickel {Pedersen} Hyvild {Brande}, Mads {Jensen} Riisberg {Risbjerg, Brande} og hustru {Mette Andersdatter} af Brande, Enevold Knudsen og Ole Nielsens hustru af Ullerup.

1787.01.01, Give, dåb, Mariane Christensdatter
Fest: Circumsc: Christi havde Christen Nielsen og Kirsten Mortensdatter i Byllund en datter i kirke Mariane kaldet. Frembaaren af sin mormoder {Ane Nielsdatter} fra Schiærlund {Skærlund} i Brande sogn. Faddere vare Niels Sørensen af Ullerup og barnets farbroder samt Niels Sørensens kone {Kirsten Andersdatter} af Ullerup, Johannes Christensens kone {Johanne Pedersdatter, Give by} og Troels kone i Giuve.
NOTITS: Christen og Kirsten gift 1785 i Brande. Kirsten Mortensdatters forældre er Morten Pedersen - der skal være født i Egtved og får mindst et barn i Nørup - og Ane Nielsdatter. Ingen Troels i Give i FT 1787. Christen Nielsen *1755 i Ullerup, far Niels Christensen.

1787.01.01, Thyregod, dåb, Kirsten Olesdatter
No. 1083 Festi Circumsis. Xsti. Ole Ivarsen og Sidsel Marie Jensdatter i Dørken deres Datter, tilforn d. 1ste Dec. a. p. hiemmedøbt kaldet Kirsten, confirmeret i hendes Daab. Jens Wevers Datter {Maren Jensdatter, 22} ved Brandholm i Brande Sogn bar hende. Faddere vare: Frants Matthiasen. Niels Olesen Midtgaard. Hans Ivarsen. Jacob Christensens Hustru. Ole Christensens Datter Karen, alle af Dørken.

1787.06.03, Thyregod, dåb, Maren Pedersdatter
No. 1089. Festi Triniti. Peder Andersen og Mette Marie Larsdatter af Lünaae {Lønå} ders Datter, tilforn d. 28de April af Jordemoderen i Nødsfald hiemmedøbt kaldet maren, confirmeret i hendes Daab. Lars Pedersens Hustru {Margrethe Christensdatter} af Grarup i Brande Sogn bar Barnet. Faddere vare: bemte Lars {Laust} Pedersen. Christen Christensen af Lünaae {Lønå}. Peder Eschildsen af Westerdam. Niels Eschildsens Hustru {Anne Andersdatter, tjener ved Peder Andersen} af Lünaae {Lønå}. Og Mette Jensdatter af Tyregod {by}.

1787.07.22, Thyregod, dåb, Jens Christian Hansen
No. 1093. Dom. 7 post Trin. Hans Jensen og Mette Pedersdatter af Hindschou deres Søn, tilforn Løverdagen d. 16de Junii hiemmedøbt kaldet Jens Christian, confirmeret i hans Daab. Sal. Christen Jacobsens Enche i Hindschou bar ham. Faddere vare: Jonas Erichsen af Harrild {Ejstrup}. Jens Jensen af Tyregodlund. Niels Pedersen af Fløe i Brande Sogn. Erich Michelsens Hustru i Tyregodlund. Kirsten Christensdatter af Hindschou.

1787.09.09, Thyregod, dåb, Jens Jensen
No. 1094. Dom 9 post Trin. Jens Jensen og Maren Erichsdatter af Tyregodlund deres Søn, tilforn d. 6te Julii hiemmedøbt kaldet jens, confirmeret i hans Daab. Thomas Christensens Hustru {Sidsel Jensdatter} i Store Langkiær i Brande Sogn bar ham. Faddere vare: bemte. Thomas Christensen {Store Langkær, Brande}. Hans Jensen af Hindschou. Hans Nielsen Avls Karl i Præstegaarden. Erich Michelsens Hustru i Tyregodlund. Karen Knudsdatter Inde-Pige i Præstegaarden.

1787.08.14, Arnborg, trolovet, Lars Andersen, Risbjerg, Brande og Anne Kirstine Christensdatter, Tovdal, Arnborg; bosat Tovdal, Arnborg
Trolovelse d. 30. Sept. i Toudahl med unge karl Velagte Lars Andersen Riisberg {Risbjerg, Brande} og Velagte Pige Anne Kierstine Christensdatter af Toudahl. Sammen viet og copuleret d. 2. November.
Anne Kirstine Christensdatter død i januar 1788, hvorpaa han giftede sig med hendes søster Inger.

1787.10.04 Give, trolovet, Jens Hansen, Risbjerg, Brande og Karen Sørensdatter, Højgård, Give; bosat Silleskov, Give.
d: 4 Octobr: blev unge karl Jens Hansen fra Riisberg {Brande} troegiven til pigen Karen Sørensdatter i Højgaard.
NOTITS: I følge FT 1801 Give var Jens Hansen skræder. Han kan ikke forbindes med Risbjeg, måske har præsten forvekslet navnet.

1787.11.30 Thyregod, viet, Jens Lassen, Egsgaard, Thyregod og Kirsten Andersdatter af Grarup, Brande
No. 298. Tyregod. Fredag efter Dom. 25 {p. Trin.] d. 30de Nov. trolovet ung Karl Jens Lassen i Egsgaard i Følge Kongel. Allernaadigst Tilladelse til Kirsten Andersdatter af Grarup, Brande Sogn. Deres Forlovere vare: Morten Christensen og Niels Andersen, begge af Hesselberg. Copulerede Fredag d. 28de Dec. a. c..

1788.01.15 Give, trolovet, Christen Nielsen, Brandlund, Brande og Anne Nielsdatter, Lille Hestlund, Give.
d: 15 Januar blev unge karlChristen Nielsen fra Brandlund i Brande sogn ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Nielsdatter fra Lille Hestlund.
NOTITS: Ikke identificeret. Gammel mand Christen Nielsen findes i Brandlund, men for gammel til at gifte sig.

1788.02.03, Sønder Omme, dåb, Hans Peder Andersen
1788 d. 3 feb. blev Anders Pedersens og Mette Marie Jensdatters søn døbt kaldet Hans Peder. Frembaaren af Hans {Pedersen} Skjærlunds {Skærlund, Brande} datter {Maria, 28, eller Kirsten, 26, Hansdatter} .
NOTITS: Anders Pedersen var først gift med Hans Pedersens datter Maren Hansdatter †1785 i Sønder Omme.

1788.04.09, Arnborg, trolovet, Lars Andersen, Risbjerg, Brande og Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg; bosat Tovdal, Arnborg
Den 11. April troelovedes i Thodal Enkemand Lars Andersen i Riisberg {Risbjerg, Brande} med sin afgangne Hustrues Syster Inger Christensdatter af Thodal, Pige.
Lars Andersen havde i august 1787 giftet sig med søsteren Anne Kirstine Christensdatter, der døde Januar 1788.

1788.05.12, Give, dåb, Niels Christensen
2den Pintzedag havde Christen Nielsen og Kirsten Mortensdatter i Lille Ullerup en søn Niels i kirke. Baaret af Peder {Christensen} Donrups {Donnerups} kone {Maren Eriksdatter} i Byllund. Faddere vare barnets farbroder fra Brande, Niels Mortensen af Bøllund, Jens {Nielsen?} Egskous kone {Mette Nielsdatter?} i Giuve, Mads {Christensen}Enkelunds datter {Maren Madsdatter} af Hedegaard.
NOTITS: Patronym og koner fra FT 1787.

1788.05.23 Thyregod, viet, Hans Nielsen, Lønå, Thyregod og Karen Knudsdatter fra Hedegaard, Ejstrup
No. 2. Tyregod. Fredagen efter Festi Trinit. d. 23de Maij Hans Nielsen i Lünaae og Karen Knudsdatter fra Hedegaard i Lünaae. Forlovere Peder Christensen, Askiær, {Askær, Brande} og Peder Andersen i Lünaae. Copulerede Dom. X p. Trin. {27. juli 1788}.

1788.05.25, Thyregod, dåb, Jens Christian Nielsen
No. 8. Tyregod. Dom Ima post Trin. Niels Christensen og Karen Jensdatter af Kiergaard deres Søn, tilforn Mandag efter Dom. Miseric. d. 1de April hiemmedøbt kaldet Jens Christian, confirmeret i hans Daab. Cathrine Jensdatter af Grarup {Brande} bar ham. Faddere vare: Christen Seidel fra Brand-Harrild {må være: Christen Eskildsen Wolling i Lille Harrild, Brande}, Lars Olesen af Wester Hindschou, Mads Michelsen af Tyregodlund, bemte. Lars Olesens Hustru {Maren Pedersdatter}, Mette Jensdatter af Tyregod.

1788.06.05, Skarrild, dåb, Martha Nicolausen Hegelahr
Den 7. April født, den 8. sammes døbt og paa følgende 2. Pintse Dag fremstille Herren i Kirken Sognepræstens Nicolaus Hegelahr og Hustrues Maren {Andersdatter} Schoubye deres Barn navnlig Martha.Jomfrue Mathilde Clausen af Brande Præstegaard bar det. Fadderne: Sr. Jens {Nielsen} Alle og Hustrue {Karen Christensdatter Royen}, Jomfru Charlotte Østergaard, Degnens Christen {Pedersen Lustrup} Carstofts Hustrue {Margrethe Pedersdatter}
NOTITS: Jens Alle boede vel i Brande på det tidspunkt. Charlotte er vel Poul Jensen Østergaards datter. Poul ses i FT 1787 i Nørre Karstoft og den 31. oktober 1788 i Brandlund, Brande. Hegelahr blev gift i oktober 1775 i Skarrild.

1788.07.11, Thyregod, dåb, Anne Elisabeth Stiernholm
No. 9. Tyregod. Freddagen efter Dom. 7 post Trin. d. 11te Julii Hrr. Juncher de Stiernholm og Fr Johanne {Sejer} de Stiernholm, født Sejer deres liden Frøchen Datter, tilforn Tiirsdag efter Dom. Exaudi d. 6te Maij hiemmedøbt kaldet Anne Elisabeth, paa Hastrup, publice confirmeret i hendes Daab. Hun blev frembaaren af Madame Wodschou paa Stougaard. Faddere vare: Hr. Sillemani Hiortsvang Præstegaard. Hr. Poul Østergaard i {Brandlund} Brande, Hr. Jens Rauf i Hastrup Mølle, og Jomfr. Karen Humble Seijer fra Rørbech.

1788.09.07, Arnborg, dåb, Jens Christensen
Samme dag {Dom. 16. post Trin.} fremstillet Christen {Michelsen} Toxvig og Anne Marie Pedersdatter Barn Anne Peder {Jørgensen †1788, andet ægteskab} Sandfelds Enke Maren {Christensdatter} bar hinde. Faddere vare: Peder {Pedersen, Usseltoft, Brande} og Jens {Pedersen, Uhre, Brande} Pedersønner og Barnets Mosterer Karen {Pedersdatter gift med Søren Nielsen i Dørslund, Brande} og Mette {Pedersdatter gift med Søren Sørensen, Flø, Brande} Pedersdøttere og Hans Birkebæk. Samme Dag Barnets Moder introduceret.
Alle Peder Jørgensens - Store Sandfeld, Brande - børn af første ægteskab med Ane? †1766 er her forsamlet. Anne Marie er søster til Peder, Jens, Mette og Karen.

1788.10.19, Thyregod, dåb, Peder Johansen Bering
No. 12. Tyregod. Dom. 22 post Trin. Johan Raun Bering og Hustru Birte Andersdatter Wong, deres Søn, tilforn Tiirsdag efter Dom. 16 post Trin. d. 9de Sept. hiemmedøbt kaldet Peder, confirmeret i hans Daab. Fr. {Johanne Sejer} Stiernholm paa Hastrup bar ham. Faddere vare: Sr. Jens Rauf i Hastrup Mølle, Sr. Poul Østergaard i {Brandlund} Brande, Sr. {Claus} Niemann Ridefoged paa Hastrup, Madme. Wichman {Else Cathrine Andersdatter Wong} i Westerdam og Jomfr. Elisabeth Seijer paa Hastrup.

1789.02.08, Thyregod, dåb, Mette Marie Nielsdatter
No. 15. Tyregod. Dom. Septuag. Niels Christensen og Anne Jensdatter i Nørre Hindschou deres Datter, tilfor Fredag efter Dom. Ima Adv. d. 5te Dec. hiemmedøbt kaldet Mette Marie, confirmeret i hendes Daab. Lars Olesens Hustru {Maren Pedersdatter} i Wester Hindschou bar Barnet. Faddere vare: Søren Christensen af Grarup {Brande}, Hans Jensen af Synder Hindschou, Ivar Sørensen Avls Karl i Præstegaarden. Hans Jensens Hustru {Mette Pedersdatter} i Hindschou, Anne Cathrine Madsdatter Brøgger-Pige paa Hastrup.

1789.02.15, Sønder Omme, dåb, Maren Andersdatter
1789 d. 15 feb. blev Anders Pedersens og Mette Marie Jensdatters barn af Omvraa døbt navnlig Maren. Frembaaren af Hans {Pedersen} Skjærlunds {Skærlund, Brande} datter {Maria, 29, eller Kirsten, 27, Hansdatter} .
NOTITS: Anders Pedersen var først gift med Hans Pedersens datter Maren Hansdatter †1785 i Sønder Omme, som datteren er opkaldt efter.

1789.03.15, Thyregod, dåb, Kirsten Pedersdatter
No. 19. Tyregod. Dom Oculi, Peder Andersen og Mette Marie Larsdatter af Lünaae {Lønå} deres Datter, tilforn 4de Søndag efter Hellig 3 Konger d. 1ste Feb. hiemmedøbt kaldet Kirsten, confirmeret i hendes Daab. Hanne Andersdatter af Lünaae {Lønå} bar hende. Faddere vare: Lars Pedersen af Grarup {Brande}, Peder Christensen af Schousbølle, Ennevol Mortensen af Ullerup, Peder Christensens Hustru af Schousbølle, Anna Sørensdatter af Præstegaarden.

1789.08.09, Thyregod, dåb, Kirsten Marie Olesdatter
No. 24. Tyregod. Dom. 9 post Trinit. Ole Ivarsen og Sidsel Marie Jensdatter af Dørken deres Datter, forhen Tiirsdag efter Dom. 6 Trinit. d. 21de Julii hiemmedøbt Kirsten marie, confirmeret i hendes Daab. Jens Hansen Vævers Hustru {Kirsten Jensdatter} af Askiær {skal være: Lille Holm, Brandholm, Brande} bar Barnet. Faddere vare: Bemte. Jens Hansen Væver {Lille Holm, Brande}, Niels Olesen i Dørken, Hans Ivarsen ibid. Peder Nielsens Hustru {Johanne Christensdatter} og Frantz Matthiæsens Datter Sidsel {Frantsdatter} ib.

1790.01.01, Give, dåb, Mette Madsdatter
Nytaardagen have Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter i Lille Hestlund en datter i kirke Mette kaldet. Baaret af Pouls {Jensen} kone {Mette Nielsdatter} i Riisberg {Risbjerg, Brande}. Faddere vare Niels Sørensen i Lille Hestlund, Jens Jensen og Niels {Sørensen} Smed af Ullerup samt Smedens {Christens} kone i Breinhoed.
NOTITS: Ingen smed fundet i Bregnhoved FT 1787, Christen nævnt 1791, ikke talt i FT 1787. Mette Nielsdatter er måske søster til Mads Nielsen.

1790.02.16, Thyregod, dåb, Marie Stjernholm
No. 33. Tyregod. Tiirsdag efter Dom Qvinquag. Hrr. Juncher de Stiernholm og Fru Johanne Seijer deres Datter, forhen 2den Juule Dag hiemmedøbt kaldet Marie, confirmeret i hendes Daab. Jomfr. Ide Seijer bar hende. Faddere: Sr. Jens Rauf i Hastrup Mølle, Sr. Claus Nieman Forvalter paa Hastrup, Sr. Søren Busch fra Brande. Madme. Rauf af Hastrup Mølle.

1790.03.07, Thyregod, dåb, Lauritz Nielsen
No. 35. Tyregod. Dom. Oculi. Niels Christensen og sal. Anne Jensdatter i Hindschou {Nørre} deres Søn, tilforn Mandag efter Dom. Invoc. hiemmedøbt kaldet Lauritz, confirmeret i hans Daab. Maren Sørensdatter tiendende Lars Christensen i Brandlund {Brande} bar Barnet. Faddere: bemte. Lars Christensen {Brandlund, Brande}, Lars Olesen i Wester Hindschou, Ivar Sørensen i Præstegaarden. Hans Jensens Hustru {Mette Pedersdatter} i Synder Hindschou, Else Christensdatter i Præstegaarden.

1790.05.24, Thyregod, dåb, Anders Pedersen
No. 37. Tyregod. Die eod. {Fer. II Pentech.} Peder Andersen og Mette Marie Larsdatter i Lünaae {Lønå} deres Søn, tilforn Dom. Qvasimodog. hiemmedøbt kaldet Anders, confirmeret i hans Daab. Niels Eschildsens Hustru i Ullerup bar ham. Faddere vare: Lars Pedersen af Grarup {Brande}, Ennevol Knudsen af Ullerup, Mads Michelsen af Tyregodlund, Hans Nielsens Hustru af Lünaae {Lønå} og Mette Jensdatter af Tyregod {by}.

1790.06.10 Give, trolovet, Søren Busch, {sted?}, Brande og Else Gulberg Havens, Give.
d: 1ste Octobr: blev Sr: Søren Busch ægteviet i Giufve kirke til enken Mad: Else Gulberg Havens fra Ulkiær {Ulkær} Mølle. Møllerenken Else Gulberg Haven {Ulkær Mølle} troegiven til Sr: Søren Busch fra Brande.
NOTITS: Hendes mand Johan Hansen, Møller i Ulkær Mølle, død aug. 1789.

1790.06.10 Give, gift, Søren Busch, {sted?}, Brande og Else Gulberg Havens, Give. Bosat Ulkær Mølle.
Samme dag {d: 10 Juny} blev Møllerenken Else Gulberg Haven troegiven til Sr: Søren Busch fra Brande.
NOTITS: Se trolovelsen.

1790.01.31, Sønder Omme, dåb, Katrine Marie Christensdatter
1790 d. 31 jan. blev Christen Tøgersens og Johanne Lauridsdatter af Brande {Lillebrande, Sønder Omme} deres barn døbt ved navn Cathrine Marie. Frembaaren af Fasteren {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre {Brande} .
NOTITS: Ane Marie Henriksdatter er gift med faderens bror Jens Thøgersen (kaldet Søndergaard), som overtager konens fødegaard i Uhre, Brande.

1791.01.02, Arnborg, dåb, Maren Larsdatter
2. Januar Lars {Andersen} Thodals {Tovdal} og Hustr. Ingers {Christensdatter} Barn født, som i Daaben blev kaldet Maren. Fremstillet Herren i Kirken 5. Søndag efter H.T.K. Dag. Dorthe Riisberg {Sørensdatter, Søren Andersens kone, Risbjerg, Brande} bar det. Fadd: Christen {Poulsen, moderens far} Thodal, Mads {Jensen} Riisberg {Risbjerg, Brande}, Anne {Larsdatter, 32, indsidder} Thodal, Bodild Skræder Else Kirke.
NOTITS: Lars og Søren Andersen er brødre og begge født i Risbjerg, Brande. Mads Jensen Risbjerg er gift med Mette Andersdatter, som er deres søster.

1791.01.03, Give, dåb, Maren Andersdatter
Dom post Circums: Christi havde Anders Johansen og Else Larsdatter i Breinhoed en datter i kirke Maren kaldet. Baaret af Mette Marie Christensdatter af Elkiær i Green {Grene} sogn. Faddere vare Johan Jørgensen af {Brandlund} Brand{e} sogn, Jørgen Johansen af Sillesthoed, Jens hansen og Christen Smed af Breinhoed.
NOTITS: Johan Jørgensen af Bregnhoved køber 1789 Overgård i Brandlund, Brande og flytter derhen. Han overlader vel Bregnhoved til Anders. Anders og Jørgen Johansen er hans sønner født i Becksgård og Bøllund.

1791.06.13, Sønder Omme, dåb, Niels Christensen
1791 d. 13 jun. blev Christen Nielsen og Kirsten Mortensdatters barn af Hallundbæk døbt kaldet Niels. Baaren af Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Skjærlund {Skærlund, Brande} .
NOTITS: Familieskab ikke set. Kirsten Mortensdatter er datter af naboen i Skærlund Morten Pedersen. Christen Nielsen af Ullerup, Give gifter sig 1785 i Brande med Kirsten.

1791.06.19, Thyregod, dåb, Peder Hansen
Trinitatis Søndag havde Hans Jensen og Hustrue {Mette Pedersdatter} i Sønder Hindschou et Barn til Daaben kaldet Peder, født d. 16de Maij. Q-fad. Peder Jensen {†1781} Hustrue {Maren Nielsdatter} fra Fløe {Flø, Brande}, Jens Jensens Hustrue af Tyregodlund, Kirsten Sørensdatter sammesteds, M-fad. Jens Jensen af Tyregodlund, Hans Pedersen {*1766c søn af Peder Jensen og Maren Nielsdatter i Flø} af Fløe {Flø, Brande}.

1791.07.17, Give, dåb, Sidsel Pedersdatter
Dom 4 post Trinit: havde Peder Johansen og Maren Nielsdatter i Bexgaard {Bæksgård} en datter i kirke Zidsel kaldet. Baaret af Michel {Pedersen} Hyvils {Hyvild} kone {Johanne Jensdatter} i Brande sogn. Faddere vare Johannes {Pedersen} i Bexgaard, Søren Skou i Højgaard, Søren og Christen, item Søren {Jensen eller Nielsen} Vestergaards kone {Maren Madsdatter eller Mette Johannisdatter} i Hedegaard.
NOTITS: Ikke klart hvad forbindelsen til Hyvild er.

1791.09.25, Thyregod, dåb, Andreas Jensen
Tyregod. 14de Søndag p. Trinitatis havde Jens Andersen i Kokborg en Søn til Daaben, som blev kaldet Andreas, født d. 25de Sept. Q-Fadderne vare: Andreas Olsen Hustrue {Margrethe Hansdatter} af Kokborg, Lars Olsens Hustrue {Maren Pedersdatter} i Hindschou og Kirsten Olsdatter fra Collemorten. M-fad. Søren Andersen fra Riisberg {Risbjerg, Brande} og Ivar Pedersen i Westerdam.

1791.10.23, Ikast, dåb, Margrethe Gravesdatter
den 23 Ogtober [.............] Graves {Pedersen} Biergs datter Margrethe hjemmedøbt baaren af Anne Sørensdatter fra dørslund. Moderen var ester Nielsdatter. Fadderne vare Christen fra Toftlund Johanne Knudsdatter, Karen Knudsdatter, Iver Madsen Toftlund, Søren Nielsen Dørslund {Brande}. Jens fra [.......]
NOTITS: Søren Nielsen Dørslund er bror til moderen. Ane Sørensdatter, 20, er datter af en anden bror nemlig Christen Nielsen også af Dørslund, Brande. Bierg i Ikast kaldes også Springberg, fx i FT 1787. Gravers er først gift med Mette Olesdatter. Gravers Pedersen *1735c †1805 Springbjerg, Ikast gift 1781 i Brande med Ester Nielsdatter *1759c Borup Brande †1838 Springbjerg, Ikast.

1791.12.26, Give, dåb, Johanne Marie Madsdatter
Samme Dag {d: 2den Juledag} havde Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter i Lille Hestlund en datter til daaben Johanne Marie kaldet. Baaren af Søren {Nielsen} Hestlunds kone {Ane Christensdatter}. Faddere vare Johan Jørgensen fra Brande. Jørgen {Jørgen Johansen} Sillesthoed, Busch i Ulkiær {Ulkær} Mølle, Christen Smed af Breinhoed og Anders {Andersen} Ramskou.
NOTITS: Kirsten Johansdatter er datter af Johan Jørgensen, der 1789 flytter fra Bregnhoved til Brandlund, Brande. Jørgen Johansen er bror til Kirsten. Ane Christensdatter kom fra Toudal, Arnborg, gift i Arnborg 1786.

1792.03.25, Give, dåb, Hans Jørgensen
Marie Bebudelsesdag havde Jørgen Johansen og Mette Jacobsdatter i Sillesthoed en søn i kirke ved navn Hans. Frembaaren af Thomas Kieldsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkiær {Langkær} i Brande sogn. Faddere vare Jørgen Jørgensen og Anders Johansen af Breinhoed, Thomas Kieldsen af Langkiær {Langkær, Brande}, Christen {Hansen} Sillesthoeds søn Peder {Christensen} og Søren Andersens kone {Maren Thomasdatter} af Sillesthoed.
NOTITS: Ane og Mette er søstre.

1792.04.22 Give, trolovet, Lars Andersen, Lundfod, Brande og Ellen Marie Pedersdatter, Tromborg, Give
d: 22 April blev unge karl Lars Andersen fra {Lundfod} Brande Sogn troegiven til pigen Ellen Marie Pedersdatter i Tromborg.
NOTITS: Hun er *1775 og er 17 år gammel, bor ved Christen Caspersen i Tromborg. Faderen er Peder Hansen †1785 i Tromborg.

1792.04.29, Give, dåb, Karen Pedersdatter
3die Søndag efter Paaske havde Peder Christensen og Maren Eriksdatter i Byllund en datter til daaben Karen kaldet. Frembaaren af Niels Christensen (Postes) kone fra Brande. Faddere vare Jens Skou og Ole Christian af Store Hestlund, Søren hansens kone og søn af Byllund, Peder Bexgaards kone og Niels Andersens datter af Breinhoed.
NOTITS: For konen fra Brande er der i FT 1787 to muligheder, Maren Christensdatter gift med Niels Christensen Nygaard i Brande by, der forpagter præstegaarden eller Mette Pedersdatter gift med stensliveren i Borup, Brande.

1792.04.22 Give, gift, Lars Andersen, Lundfod, Brande og Ellen Marie Pedersdatter, Tromborg, Give
d: 4 July blev unge karl Lars Andersen fra af Lundfoed i Brande sogn ægteviet til pigen Ellen Marie Pedersdatter fra Tromborg i Giufve.
NOTITS: Se trolovelsen ovenfor.

1792.07.27 Thyregod, viet, Karl Peder Sørensen Salting, Them og Kirsten Christiansdatter, Enkelund, Thyregod
Tyregod. trolovet ved Hr. {Severin} Møller, Sogne Præst til Brande, ung Karl Peder Sørensen af Salting i Them Sogn og Kirsten Christiansdatter i Enkelund. Forlovere Peder Pedersen af Hedegaard {Ejstrup} og Jacob Pedersen af Tholund {Thorlund}. Copulerede d. 12te Oct.

1792.10.06, Skarrild, dåb, Peder Christensen
6. Octob. hiemdøbt Christen Michelsens og Anne Marie Pedersdatters Barn i Toxvig {Togsvig} navnl. Peder. Fremstillet i Kirken Dom XX post Trinit. {21. oktober} Jens Pedersens Kone {Anne Larsdatter} af Uhre {Brande} bar det. Fadd: Jens Pedersen af Uhre {Brande}, Søren {Sørensen} Fløe {Flø} af Brande sogn og Hustrue {Mette Pedersdatter}.
NOTITS: Jens Pedersen og Mette Pedersdatter er søskende til moderen Anne Marie Pedersdatter. De er født i Store Sandfeld. Forældre Peder Jørgensen og Ane?.

1792.11.02, Skarrild, dåb, Ib Madsen
2. Novembr. hiemdøbt Mads {Christensen} Grenes og Anne Nielsdatters Barn af Greene {Green} navnl. Ib. Fremstillet i Kirken 2. Juule Dag {26. december}. Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} af {Flø} Brande bar det. Fadd.: Niels Skouberg, Thomas Greene, Maren Kirke, Karen Poulsdatter {19, i Green, datter af Mette Thomasdatter 1. ægteskab}, Anne Pedersdatter Hvede {Hvedde, Assing}.
NOTITS: Moderen Anne Nielsdatter og Jens Nielsen Green er søskende, født i Grene, deres forældre fra kirkebogen og FT 1787 er Niels Nielsen *1727c og Maren Jensdatter *1734c.

1792.11.20 Arnborg, viet, Niels Nielsen Uhre, Brande og Maren Thomasdatter Birkebæk, Arnborg
D. 20 Nov. Trolovede i Birkebek Ungkarl Niels Nielsen af Uhre og Pigen Maren Thomasdatter. Sidstnævnte Par viede d. 20 Decembris.
NOTITS: Hun er datter af Thomas Birkebæk †1783- og Ane Johanne Christensdatter *1740c og gift 2. gang 1783 i Birkebæk, Arnborg med Niels Christensen *1740c †1824 Birkebæk, Arnborg.

1792.12.25, Thyregod, dåb, Kirsten Pedersdatter
2den Jule Dag havde Peder Andersen og Hustrue fra Byen Lønaae en Datter til daaben, som blev kaldet Kirsten. Q-fad. Peder Schousbøls Hustrue {Anne Barbara Andersdatter, Skovsbøl, Vester}, Ane Eschildsdatter {pige på Vesterdam 1787}, Hans Nielsens Hustrue {Karen Knudsdatter} i Lønaae, M.F. Lars {Laust} Pedersen fra Graarup {Grarup, Brande} og Peder Eschildsen {karl på Vesterdam 1787}.

1793.04.13, Give, dåb, Mette Andersdatter
Almindelig Bededag havde Anders Johansen og Else Larsdatter i Breinhoed en datter i kirke Mette kaldet. Baaret af Johan Jørgensens kone {Mette Jensdatter} i Brandlund {Brande}, Faddere vare Jørgen {Johansen} Sillesthoed, Peder Christensen ibid:, Christen Nielsen af Breinhoed, Jens Nielsens og Jens Hansens koner ibid:.
NOTITS: Jens Hansen kun set i Silleskov FT 1801, kone Karen Sørensdatter. Jens Nielsen kun fundet FT 1787 i Give by, kone Maren Pedersdatter. Begge passer ikke med "ibid."

1793.04.28, Sønder Omme, dåb, Morten Christensen
1793 d. 28 apr. blev Christen Nielsen og Kirsten Mortensdatters søn døbt navnlig Morten. Frembaaren af mosteren {Maren Mortensdatter, 20} i Skjærlund {Skærlund, Brande} .

1793.06.09, Thyregod, dåb, Inger Mortensdatter
Tyregod. Samme Dag {2den Søndag p. Trinit.}. Morten Christensen og Hustrue {Inger Christensdatter} i Tyregod {by} et barn til Daaben kaldet Inger. M-fad. Peder Pedersen og Hans Bering {degnen} i Tyregod. Q-fad. Degne Enken Maren {Halvorsdatter, født i Østerdam Thyregod 1743} Mejer {Høyer!} i Brande {by}, Lars Sørensens Hustrue {Anne Andersdatter} og Mette Jensdatter af Tyregod {by}.

1794.09.07, Give, dåb, Johannes Madsen
Dom (12) post Trinit: havde Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter i Lille Hestlund en søn i kirke Johannes kaldet. Frembaaren af Ida Johansdatter fra Brandlund {Brande}. Faddere vare Johan Jørgensen af Brandlund {Brande}, Søren {Nielsen} i Lille Hestlund, Anders {Andersen} Ramskou og Peder Sørensen i Vorslunde.
NOTITS: Kirsten og Ida Johansdatter er døtre af Johan Jørgensen, der 1789 flytter fra Bregnhoved til Brandlund, Brande.

1794.11.05, Skarrild, dåb, Maren Hansdatter
5. Nov. født Hans {Pedersen} Holtums og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Barn, som blev døbt i Kirken Dom. XXi. Post Rin. navnl. Maren. Fremstillet i Kirken Dom. XXI. p. Trin. Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det. Fadderne: Jørgen Holtum, Jørgen {Truelsen} Sandfeld {Brande} og Hustrue {Karen Jørgensdatter}, Palle {Pedersen} Fasterholdt og Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {Jacob Jensen, 24}, Anne {Larsdatter?} Holtum, Else {Jacobsdatter? Annexgården, FT 1801} Kirke.
NOTITS: Mette Kirstine og Karen Jørgensdatter er døtre af Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter, FT 1801 og Brande Gårdhistorie. Jacob Jensen, 24, søn af Johanne Madsdatters første ægteskab før 1787.

1795.01.11, Arnborg, dåb, Sidsel Larsdatter
Den 11. Januar hiemdøbt Lars {Andersen} Thodals {Tovdal} og Hustr. Ingers Christensdatters Barn Cidsel. 2. Søndag efter H. 3 Konger fremstillet i Kirken. Birthe Jacobsdatter bar det. Faddere vare: Jens {Madsen, 19} Riisberg {Risbjerg, Brande} Jacob {Christensen, Annexgården} Kirke, Jacob Jensen.
NOTITS: Lars er født i Risbjerg, Brande. Jens Madsens far Mads Jensen Risbjerg er gift med Mette Andersdatter, som er Lars' søster.

1796.12.04, Give, dåb, Anna Madsdatter
2den Søndag i Advent havde Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter i Lille Hestlund en datter i kirke Anna kaldet. Frembaaren af Sørens kone {Ane Christensdatter} i Lille Hestlund. Faddere vare Johan Jørgensen og datter {Ida} fra Brandlund {Brande}. Christen Smed og hustru fra Gammelbye i Ringgiuve sogn, Mølleren Poul Dahl af Ulkiær Mølle.
NOTITS: Kirsten og Ida Johansdatter er døtre af Johan Jørgensen, der 1789 flytter fra Bregnhoved til Brandlund, Brande. Christen Smed kunne ifølge FT 1801 være Christen Mortensen eller Christen Thomsen, som begge ikke kaldes smed.

1796.05.16, Sønder Omme, dåb, Morten Christensen
1796 d. 16 maj. blev Christen Nielsen og Kirsten Mortensdatters barn af Hallundbæk døbt navnlig Morten. Frembaaren af Morten {Pedersen} Skjærlunds {Skærlund, Brande} hustru {Ane Nielsdatter} .

1797.01.31, Arnborg, dåb, Mads Jensen
Den 31 Januar hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmands Jens Jensens og Husfrues Mette Jensdatters Barn af Tornvig navnlig Mads. Midsfaste Søndag fremstillet i Kirken. Farbroderens Mads {Jensen} Blesbergs {Blæsbjerg, Brande} Husfrue {Else Marie Jensdatter} bar det. Fadderne: Mads Tornvig, Peder Nielsen {17} Holtum, Peder Nielsen Greene {19, Green, Arnborg}, Else Jacobsdatter og Niels {Hansen} Holtums Hustrue {Maren Pedersdatter}.
NOTITS: Peder Nielsen Holtum er Maren Pedersdatters søn af første ægteskab - manden Niels †1787-. Mads Jensen Blæsbjerg i Brande var 1776- indtil 1784 i Grarup, Brande og 1786 - 1793+ i Blæsbjerg. Uklart hvem Mads Tornvig er: ikke fundet i FT 1787 eller 1801.

1797.03.01, Arnborg, dåb, Karen Larsdatter
Den 1. Martii døbt i Præstegaarden Lars Andersen og Ingers Christensdatters Barn af Thodal {Tovdal} navnl. Karen. Fremstillet i Kirken paa Skiærtorsdag. Mette {Andersdatter} Riisberg {Risbjerg, Brande} bar det. Faddere vare: Mads {Jensen} Riisberg {Risbjerg, Brande}, Anne {Larsdatter?, 38, indsidder, ugift} Toudal {Tovdal} og hendes mand {hun er i FT 1801 ugift}. Christen {Christensen?, Annexgården} Kirke og Else {24, Jacobsdatter?, Annexgården} Kirke. Inger Jensdatter.
NOTITS: Mads Jensen Risbjerg er gift med Mette Andersdatter, som er Lars' søster. Inger Jensdatter vel ikke fra Arnborg, ikke fundet FT 1787 eller 1801.

1797.07.30, Give, dåb, An Cathrine Poulsdatter Dahl
Dom 7 p: T: havde Povel Nissen Dahl og An Dorthe Pedersdatter i Ulkiær Mølle en datter i kirke An Cathrine kaldet. Baaret af Jomfru Sejersgaard paa Brandholm {Brande}. Faddere vare Anders Christensen og kone {Kirsten Thomasdatter} fra Store Hestlund, Anders {Andersen} Ramskou fra Ramskou og Søren Nielsen fra Lille Hestlund.
NOTITS: Jomfru Sejersgaard ikke set andetsteds.

1797.09.24, Sønder Omme, dåb, Karen Poulsdatter
1797 d. 24 sep. blev Poul Jørgensens og Mette Jensdatters barn af Filskov døbt kaldet Karen. Frembaaren af deres tjenestepige Anna Kirstine fra Brande sogn .

1797.11.26, Give, dåb, An Margrethe Christensdatter
Dom 24 p: T: havde Christen Christensen og Anne Lauestdatter i Nederdonrup en datter i kirke kaldet An Margrethe. Baaret af Matthis Christensens kone {Ane Jensdatter} fra Grarup i Brande sogn. Faddere vare Matthis Christensen fra Grarup {Brande}, Christian {Eriksen} Skrædder, Søren {Nielsen} Schou, Peder Mortensens søn Anders {Pedersen, 17} alle fra Nederdonrup.
NOTITS: Christen og Mathis er brødre.

1798.03.18, Sønder Omme, dåb, Michel Filskov Christensen
1798 d. 18 mar. blev Christen {Jensen} Utofts og Kirsten Jensdatters barn af Omvraa hjemmedøbt kaldet Michel Filskov. Frembaaren af Peder Jensens hustru {Mette Jensdatter} i Uhre {Brande}.
NOTITS: Christen Jensen Utoft *1744 Grindsted †1816 Omvraa, Sønder Omme. Hans far var Jens Utoft. Gift 1. 1774 i Sønder Omme med enken Maren Jakobsdatter af Omvraa, Sønder Omme †1792-. Gift 2. 1792 i Give med Kirsten Jensdatter af Give *1763c †1830 Omvraa, Sønder Omme.

1798.05.28, Thyregod, dåb, Lauritz Pedersen
Tyregod. Samme Dag {2den Pintze Dag} Peder Andersens Barn, avlet i første Ægteskab med sin Hustrue Mette Larsdatter, nom. Lauritz. M-fad. Peder Christensen af Schousbøl, Hans Nielsen af Lønaae og Eenvold Knudsen af Ullerup. Q-fad. Magrethe Jensdatter af Graarup {Grarup, Brande} og Karen Knudsdatter af Lønaae.

1798.06.17, Thyregod, dåb, Ane Magrethe Andersdatter
Tyregod. Die eodem {2den Søndag p. Trinit.} Anders Larsens Barn paa Sejrup Mk. nom. Ane Magrethe, avlet i hans første Ægteskab med sin Hustrue Ane Clemensdatter. Q-fad. Ane Thomadsdatter fra Schiærris {Skerris, Brande} og Kirsten Pedersdatter fra Sejrup. M-fad. Jørgen Jensen, Søren Mortensen og Jacob Pedersen fra Sejrup.

1798.07.01. Thyregod, dåb, Peder Andersen
Tyregod. 4de Søndag p. Trinitat. Anders Pedersens Barn fra Løvdal no. Peder, aulet med sin første Hustru Karen Sørensdatter. Q-fad. Lene Jensdatter af Løvdal og Kirsten Andersdatter af Eegsgaard. M-fad. Jens Larsen fra Eegsgaard, Lars Sørensen af Grarup {Brande} og Anders Jepsen i Møllen.

1799.04.28 Rind, viet, Palle Christensen, Flø, Brande, og Magrethe Christensdatter, {Kollund?}, Rind
28/4 Palli Christensen Fløe {Flø} i Brande sogn og Magrethe Christensdatter. Forlovere Jens Sørrensen og Peder Sand "Beboere i Collund Bye i Rind Sogn".
NOTITS: Viet 24 maj 1799.

1799.05.27, Thyregod, dåb, Jens Olesen
Tyregod. Mandagen d. 27de Maji hiemmedøbt Ole Iversens Barn i Dørken, som blev kaldet Jens, avlet i første Ægteskab med sin Hustrue Zidsel Maria Jensdatter. M-fad. Niels Olesen, Hans Ivarsen og Hans Olsen fra Dørken. Q-fad. Maren Jensdatter {Zidsel Marias mor} fra Lilleholm i Brande Sogn og Kirsten Poulsdatter fra Dørken (født d. 27 Maij Daaben confirmeret 6te Søndag p. Trinitatis {30. juni}).

1799.10.16, Thyregod, dåb, Søren Larsen
Tyregod. Onsdagen d. 16. Octobr. Lars Olsens Barn i Hindschou, nomine Søren, avlet i 3die Ægteskab med sin Hustrue Ane Sørensdatter. M-fad. Andreas Olsen af Kokborg, Niels Christensen og Christian Nielsen af Hinschou. Ane Christensdatter af Askiær {Brande sogn} og Barbara Larsdatter af Kokborg.
NOTITS: Ane Christensdatter, 23, er halvsøster til moderen Ane Sørensdatter *1760c Nørre Askær, Brande. Anes far Søren Lassen †1773c, Ane Christensdatters far Christen Jensen.

1799.11.16, Skarrild, dåb, Peder Hansen
Den 6. Novembris hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmands Hans Pedersens og Husfrues Mette Kirstine Jørgensdatters søn af Holtum navnlig Peder. Fremstillet i Kirken Dom. 2. Adventis. Niels {Pedersen} Fløes {Flø, Brande} Kone Maren {Jørgensdatter} bar det. Fadderne: Pallie {Palle Pedersen} Fasterholdt, Niels Holtum, Peder Jørgensen Holtum, Pallie {Palle Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 20}, Christen {Nielsen} Tornvigs kone {Anne Erichsdatter}, Niels {Pedersen} Fløe {Flø, Brande}.
Moderen introduceret med Barnet.
.
NOTITS: Mette Kirstine og Maren Jørgensdatter tillige Peder Jørgensen er børn af Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter i Holtum, FT 1787, 1801.

1799.11.24, Give, dåb, Kirsten Marie Sørensdatter
Eodem die {27de Søndag p: T:} havde unge Søren Sørensen og Mette Christensdatter i Høigaard en datter Kirsten Marie i kirke. Baaret af Christen Pedersens kone {Kirsten Jensdatter} i Langkiær {Lille Langkær, Brande}. Faddere vare Anders Christensen af Høigaard, Gl: Søren {Thyesen} ibid:, Hans {Sørensen} Tromborg, Christen {Vestesen?} og Peder {Nielsen} Beck begge af Bexgaard.
NOTITS: Mette er datter af Christen Pedersen, der kom fra Bæksgård i Give og levede længe i Ullerup.

1801.01.01, Thyregod, dåb, Ane Larsdatter
Tyregod. Nye-aars Dag Lars Olsens Barn i Hinschou, nom. Ane, avlet i 3die Ægteskab med sin Hustrue Ane Sørensdatter. Q-fad. Ane Christensdatter fra Askiær {Nørre Askær} i Brande Sogn og Andreas Olsens Hustru fra Kokborg. M-fad. Christian Nielsen, Hans Jensen og Christen Christensen, alle fra Hindschou.

1801.02.18, Grene, dåb, Maren Jeppesdatter
1801 d. 18 feb. 18 feb. 06 apr. Jeppe Jensen og Anne Dorthea Pedersdatter af Krog n. Maren. f.: Jens Jørgensens hustru {Ane Jensdatter} i Skierild {Skærlund}, Brande sogn, Vedsted Christensens hustru i Grene, Morten Silkeborgs søn Christen, Christen Christensen og Anders Thorkildsens hustru af Krog.

1801.07.21 Thyregod, begravet, Jens Christian Larsen, 5 uger
No. 157. Tyregod. Lars Christensens Barn ved Navn Jens Christian {Jensen} fra Lille Holme {Lilleholm} i Brande Sogn begravet 9de Søndag p. Trinit. {21. juli}, gl. 5 Uger. Død 2. Augusti {passer ikke med begravelsen, som er før døden}.
NOTITS: Moderens Navn er Ane Jensdatter. Hun kunne evt. være fra Lilleholm, men ville så kun være 17 år.

1802.02.16, Arnborg, dåb, Margrethe Christensen
Den 23. Februar døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Thornvigs {Tornvig} og Husfures Anne Erichsdatters ægte Datter af Tronvig navnlig Magrethe. Fremstillet d. 19. April. Konen Maren Poulsdatter af Døslund {Dørslund, Brande} bar det. Fadderne: Palle {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 23} og hendes Kiereste {Peder Thomsen Tornvig, viet 2. maj 1802 i Arnborg}.
Moderen introduceret med barnet.
NOTITS: Maren Poulsdatter af Dørslund er gift med Christen Nielsens bror Søren Nielsen. Begge var født i Borup, Brande.

1802.03.03 Thyregod, viet, Jens Christensen, Askær, Brande og Ane Johanne Sørensdatter Hesselbjerre, Thyregod
Ons-Dagen d. 3die Martii, i Tyregod bleve til Ægteskabs Indtrædelse indskrevne ung Karl Jens Christensen Ungkarl fra Aaskiær {Askær} i Brande Sogn og Pigen Ane Johanne Sørensdatter af Hesselberg i Thyregod Sogn. Ægteviede d. 21de Aprilis. Jens Christensen. Som Forlovere: Niels Andersen. Christen Pedersen.

1802.03.16, Vester, dåb, Apolone Maria Larsdatter
Wester. 3die Søndag i Faste Lars Hansen Barn af Westerl. nom. Apolone Mari, avlet i første Ægteskab med sin Hustrue Maren Pedersdatter. M-fad. Hans Jensen, Jens Jensen og Peder Jensen af Westerlund. Q-fad. Jens Hansens Hustrue {Kirsten Jensdatter} fra Lilleholm i Brande Sogn og Anders Madsens Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} i Westerlund.

1802.04.14, Thyregod, dåb, Bodil Maria Olesdatter
Tyregod. 2den Paaske Dag Ole Ivarsens Barn nom. Bodil Maria, avlet i første Ægteskab med sin Hustrue Zidsel Maria Jensdatter. Q-fad. Jens Christensens Hustrue {Ane Chatrina Sørensdatter} i Lilleholm {Brandholm Mark} i Brande Sogn og Peder Nielsens Hustrue {Johanne Christensdatter} af Dørken. M-fad. Jens Christensen af Lilleholm {Brandholm Mark} i Brande Sogn, Hans Ivarsen og Peder Nielsen fra Dørken.

1802.10.07, Verst, dåb, Jens Sørensen
1802 d. 7 okt. Maren Nielsdatter i Husted en slegfred søn Jens født d. 13 okt. 1802. Faddere: Johanne Nielsdatter, Jens Jensen Ølgaards hustru, Maren Madsdatter, Niels Pedersen Midtgaard og Christen Christophersen. Til barnefader blev udlagt Søren Sivertsen fra Brande sogn.

1802.11.29 Thyregod, viet, Villads Christensen, Lindet, Vester og Dorthe Marie Christensdatter, Borup, Brande; bosat Vester
Wester. Mandagen d. 29de November bleve til Ægteskabs Indtrædelse indskrevne Enkemanden Willads Christensen fra Lindet i Wester Sogn og Pigen Dorthe Marie Christensdatter sammestedes fra. Ægteviede d. 2den Januar 1803. Som Forlovere: Jens Jensen. Thomas Pedersen.
NOTITS: Som det ofte sker, naar en partner har tjent i sognet et stykke tid, skrives hun af Vester, men hun er fra Borup i Brande. Hendes far er Christen Thøgersen.

1804.01.01, Thyregod, dåb, Clemen Andersen
Nytaarsdag havde Anders Larsen af Sejrup Barn, navnlig Clemen til dåb, avlet i første Ægteskab med sin Hustrue Ane Clemensdatter. M-fad. Jørgen Christensen, Jørgen Sørensen og Niels Pedersen af Sejrup. Q-fad. Maren Clemensdatter {søster til moderen} af Schieris {Skerris} i Brande Sogn og Jørgen Sørensens Hustrue {Ane Andersdatter}.

1804.01.01, Vester, dåb, Christen Villadsen
Vester. Samme Dag {Nytaarsdag} havde Villads Christensen Barn, navnlig Christen til dåb, avlet i første {andet! første med Zidsel Maria Thomasdatter} Ægteskab med sin Hustrue Dorthe Christensdatter. M-fad. Niels Sørensen, Thomas Pedersen og Niels Larsen, alle af Lindet. Q-fad. Christen Thygesens Hustru {Johanne Lausdatter, Dorthes mor} af Fløe {Flø} i Brande Sogn og Niels Larsens Hustru {Inger Nielsdatter}.

1804.02.21, Thyregod, dåb, Ane Sørensdatter
Søndag Septuagesima havde Søren Christensen af Hesselbjerge Barn til dåb, navnl. Ane, avlet i Ægteskab (Ejner Bjerre: første) med Ane Nielsdatter. M-fad. Morten Christensen af Hesselbjerge, Lars Larsen og Ivar Sørensen af Svindbek. Q-fad. Maren Christensdatter {datter af Christen Jensen, Nørre Askær, bror? til Søren} af Askjær {Askær}, Brande Sogn og Lars Olesens Hustru {Ane Sørensdatter} af Hindskou.

1804.03.31 Thyregod, begravet, Jens Poulsen, Dørken
No. 207. Søndagen d. 31. Martii i Tyregod begravet Jens Poulsen af Riisberg {Risbjerg} i Brande Sogn, der blev ført syg fra Tiirsbek og ikke kunde føres længere end til hans Søster i Dørken; hans Alder var 29 Aar.
NOTITS: Jens Poulsen *1777 Risbjerg, Brande. Han var 26 år.

1804.04.25, Thyregod, dåb, Niels Emanuel Hansen
Anden Paaskedag havde hans Ivarsen af Dørken et Barn, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Else Nielsdatter til Daaben, navnl. Niels Emanuel. M-fad. Ole Ivarsen, Mathias Frandsen og Peder Nielsen af Dørken. Q-fad. Poul Sørensens Kone {Maren Nielsdatter, søster til Else, begge født i Drantum, Brande} af Husom i Brande sogn og ommeldte Peder Nielsens Hustru {Johanne Christensdatter}.

1804.05.16, Ringive, dåb, Niels Larsen
1804 den 16 maj var gaardmand Lars Nielsens og hustru Ellen {Elles} Christensdatters den 6 april hjemmedøbte søn Niels fra Gammelby i kirken til daabs bekræftelse, baaret af sin farmoder {stedfarmoder El Pedersdatter?} fra Brande sogn. Faddere vare Gammelby mænd. Samme dag blev konen introduceret.
NOTITS: Lars' mor var Ane? Henriksdatter +1777 Grarup, Brande, hans far Niels Larsen blev gift 2. gang 1778 i Brande med El Pedersdatter. Lars Nielsen *1760c Grarup, Brande. Elles Christensdatter *1763c Sønder Askær, Brande. Parret flyttede 1792 fra Grarup til Risbjerg, Brande, så i 1802 til Gammelby, Ringive. Mads Larsen Givskov af Ulkind, Ringive fik gården i Risbjerg.

1804.08.28, Thyregod, dåb, Martha Mathiasdatter
Den 10de Søndag efter Trinit. havde Mathias Frandsen af Dørken Barn, navnlig Martha til Daaben, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Kirsten Poulsdatter. M-fad. Niels Sørensen af Riisberg {Risbjerg, Brande}, Hans Iversen af Dørken og Niels Olesen ibidem. Q-fad. Niels Sørensens Hustru {Mette Nielsdatter, Kirstens mor af 1. ægteskab med Poul Jensen, Risbjerg, Brande} og Hans Iversens Hustru {Else Nielsdatter}.

1805.02.08 Thyregod, viet, Hans Mikkelsen, Thyregod by, Thyregod og Ellis Poulsdatter, Risbjerg, Brande
Fredagen d. 8de Februar bleve til Ægteskab indskrevne Enkemanden Mads Mikkelsen af Tyregod og Pigen Ellis Poulsdatter af Riisberg, som nu opholder sig i Dørken. Mads Michelsen. Some Forlovere: Mathias Frandsen. Lauest Pedersen. Ægteviede Dagen før Skjertorsdag {5. april 1805}, att. S. A. Winther.
NOTITS: S. A. Winther er præsten i Thyregod 1803-14 Søren Ancher Winther.

1805.04.10, Vester, dåb, Johan Christian Villatsen
Anden Paaskedag havde Villats Christensen {*1775 Lindet, Vester} af Vilsborg paa Lindet Mark Barn til Daaben, navnl. Johan Christian, avlet i hans andet Ægteskab med hans Hustru Dorthe Christensdatter {ægteviede 1803.01.02 i Vester}. Mdf. Niels Laursen, Niels Sørensen og Thomas Pedersen, alle af Lindet. Qf. Johanne Christensdatter {slægtsskab uklart} af Fløe {Flø}, Brande Sogn og Mads Larsens Hustru {Karen Pedersdatter} i Lindet.

1806.04.01, Thyregod, dåb, Christen Larsen
1ste Paaskedag havde Lars Christensen af Sønder Hindskou Barn til Daab navnlig Christen, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Johanne Jensdatter. Mdf. Hans Jensen og Lars Olesen ibidem. Qdf. Jens Christensens {vel bror til Lars} Hustru {Ane Johanne Sørensdatter} af Askjer {Askær, Brande} og bmt. Lars Olesens H. {Ane Sørensdatter}.

1806.05.13 Thyregod, viet, Niels Pedersen, Uhre, Brande og Ane Christensdatter, Sejrup, Thyregod; bosat Sejrup
Tiirsdagen d. 13. Maij bleve til Ægteskab indskrevne Niels Pedersen, Ungkarl af Uhre i Brande Sogn og Pigen Ane Christensdatter, Gaardbesidder i Sejrup. Niels Pedersen. Som Forlovere: Jens Jensen. Christen Simensen. Ægteviede i Tyregod Kirke Løverdag d. 16de August s. A. af S. A. Winther.

1806.09.03, Thyregod, dåb, Domenicus Brang Sørensen Winther
Onsdagen d. 3. Spetermber havde Sogne Præsten Søren Ancher Winther sin Søn til dåb, navnlig Domenicus Brang, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Maria Martha Brang, og født d. 30te Junii næst forhen. Mdf. Hr. {Ludvig Michael} Lund {præst} i Brande, Hr. Rauf og Grynderup. Qdf. Jfr. Else Mp P. Brang og Jf. Jacobine Caroline Brang, begge af Præstegaarden.

1806.04.13, Gadbjerg, konfirmation, Johannes Christian Poulsen
1806 confirmerede i Gadbjerg kirke den 13 april
2. Noget ringere {end meget gode}
...
Johannes Christian Poulsen fra Brande sogn, tjener i Hedeby {Ringive}
...

1806.09.26, Give, dåb, Karen Nicoline Jensdatter Kjersgaard
Fredagen den 26 Septbr. Karen Nicoline. Degnen Jens Nielsen Kjersgaard og Kirstine Magdalene Larsen. Mdme {Otto Nielsen} Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjersgaard} paa Brandholm {Brande}, Hr. {Rasmus} Petersen Donnerup {Donneruplund hovedgaard}, {Friderich} Rechnagel Gifskou, Jfr. {Abelone Nielsdatter} Kjersgaard, Maillie & Bildsøe, Procurator Christensen og {Handelsbetjent} Hans Christensen Neuchs {Give by}
NOTITS: Madam Arrevad er Jens Nielsen Kjersgaards søster, begge født paa Brandholm, Brande. Rechnagel gift 1799 i Give. "Friderich" se dåb Give 27 Okt 1810. Neuchs se daab Give 4. juli 1810. Jens Nielsen Kjersgaard blev gift i Rind med Kirstine Magdalene fra Rind præstegaard 1803.

1806.09.30, Thyregod, dåb, Mette Madsdatter
Dom 18 p. Trin. havde Mads Mikkelsen af Tyregod {by} Barn til Daab navnl. Mette, avlet i andet Ægteskab med hans Hustru Ellis Poulsdatter Mdf. Grynderrup, Niels Sørensen {gift med Mette Nielsdatter, mor til Ellis, første ægteskab med Poul} af Riisberg {Risbjerg, Brande}, Erik Mikkelsen af Tyregodlund, Mathias Frandsen af Dørken. Qf. Mad. Grynderup og Lars Pedersens Hustru {Ane Cathrine Christensdatter} af Tyregod {by}.

1807.01.04 , Give, dåb, Kirsten Hansdatter
Søndag den 4de januar. Kirsten. Huusmand Hans Sørensen og Johanne Marie Andersdatter {gift 1805 i Brande} af Tromborg i første ægteskab. Maren Andersdatter konens søster fra Brandlund i Brande sogn, Niels Andersen, Søren Sørensen af Højgaard, Christen Nørskov Bøllund og Mads Christensen i Give.
NOTITS: Johanne Marie *1784 og Maren *1788 Andersdatter er født i Brandlund og er døtre af Anders Christensen i Midtgaard, Brandlund, Brande og Kirsten Pedersdatter, som kom fra Hammer Mølle, Hammer sogn. gift 1774 i Linnerup.

1807.02.25, Give, dåb, Christen Sørensen
Samme dag {Faste Onsdag dem 25 Febr.}. Christen. Huusmand Søren Sørensen og Mette Christensdatter Højgaards Mark. 1ste ægteskab. Christen Pedersen kone {Kirsten Jensdatter} Lille Langkiær {Langkær} Brande sogn, Christen Pedersen {Lille} Langkiær {Langkær, Brande}, Gl. Søren Sørensen {74, Bæksgård Mark}, Lene Tromborg, Hans Christensen af Bexgaard {Bæksgård}.

1807.03.22, Give, dåb, Christen Jensen
Ditto dato {Palme Søndag den 22de marti}. Gaardmand Jens Herman Nørskov og An Kirstine Christensdatter i Bøllund. Første ægteskab. An Kirstine Sørensdatter Brandlund {Brande}, Mads Christensen, Laust Sørensen af Give, Anders Christensen, Jens {Christensen} Skov Store Hestlund, Christen Nørskov i Bøllund.
NOTITS: Familieforhold ikke set.

1807.05.18, Vester, dåb, Lars Villadsen
Vester. Anden Pintsedag d. 18de maij havde Villads Christensen af Lindet Barn til Daab navnl. Lars, avlet i hans andet Ægteskab med hans Hustru Dorthe Maria Christensdatter. Mdf. Christen Tygesen {Dorthes far} af Borup {Brande}, Peder Jensen og Thomas Pedersen af Lindet. Qdf. Kirsten Christensdatter {vel Dorthes søster, 17, af Borup, Brande, ingen Kirsten Chr. i Vester} og Thomas Pedersens Hustru {Maren Jensdatter}.

1807.07.19, Thyregod, dåb, Morten Jensen
8de Søndag efter Trinitatis d. 19de Julii havde Jens Christian Mortensen af Kjergaard Barn til Daab navnl. Morten, avlet i første Ægteskab med sin Hustru Kirsten Sørensdatter. Mdf. Søren Andersen {Kirstens far} af Riisberg {Risbjerg, Brande}, Lars Olesen af Hindskou og Christen Nielsen af Hallundbek {Hallundbæk, Sønder Omme}. Qvf. Christen Nielsens Hustru {Kirsten Mortensdatter} og Lars Olesens H. {Ane Sørensdatter}.

1808.01.04 , Give, dåb, Christen Jensen
Ditto dato {Palme Søndag den 22de marti}. Gaardmand Jens Herman Nørskov og An Kirstine Christensdatter i Bøllund. Første ægteskab. An Kirstine Sørensdatter Brandlund {Brande}, Mads Christensen, Laust Sørensen af Give, Anders Christensen, Jens {Christensen} Skov Store Hestlund, Christen Nørskov i Bøllund.
NOTITS: Familieforhold ikke set.

1808.07.10, Thyregod, dåb, Søren Jensen
4de Søndag efter Trinitatis d. 10de Julii havde Jens Christian Mortensen af Kjergaard Barn til Kirke anvnl. Søren, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Kirsten Sørensdatter. Mdf. Søren {Andersen} Riisberg {Risbjerg, Brande}, Laust Olesen af Hindskov, Søren Jacobsen af Kokborg. Qdf. Maren Sørensdatter {32, søster til Kirsten Sørensdatter} Riisberg {Risbjerg, Brande} og bemeldte Laust Olesens Hustru {Ane Sørensdatter, ikke set som søster til Kirsten}.

1808.09.11, Give, dåb, Johanne Hansdatter
13de Sønd. eft. Treef. den 11te Septbr. Johanne. Hans Sørensen og Johanne Marie Andersdatter af Tromborg. Første ægteskab. Peder Knudsens hustru {Ane Thomasdatter} af Skiærris {Skerris} Brande sogn, Peder Knudsen Skjærris {Skerris, Brande}, Søren Sørensen af Højgaard mark og Søren Nielsen af Ullerup.
NOTITS: (fra Aksel Thomsen 2013 med tak) Hans Sørensens far er Søren Hansen Tromborg *1746 †1813, som var gift med Johanne Andersdatter datter af Anders Christensen i Skerris, Brande og søster til Clemmen Andersen i Skerris, hvis 3. kone er den Ane Thomasdatter nævnt her som Peder Knudsens kone.

1808.09.16, Thyregod, dåb, Knud Peter Larsen
Ellevte S. p. Trin. havde Lars Christensen af Søndre Hindskou Barn til Kirke navnl. Knud Peter, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Johanne Jensdatter. mdf. Hans Mikkelsen og Lars Olesen ibid. og Hans Jensen ibid. Qdf, Niels Mortensens Hustru {Ane Nielsdatter} af Skjærlund {Skærlund} i Brande Sogn og Bertel Sørensens Hustru af Hindskou.

1808.10.25 Thyregod, begravet, Sidsel Sørensdatter, Hesselbjerge
No. 241. Den 25de Octobr. blev begraven Zidsel Sørensdatter af Grarup {Brande}, der tjente som Fare-Vogter i Hesselbjerge, gl. 13 Aar. Er det sandt, at hun døde af Blodgang, da er hun det første Offer for denne Sygdom i disse Sogne.
NOTITS: Sidsel Sørensdatter *1795 Brande by, Brande, 13 år gammel er korrekt.

1809.02.12, Thyregod, dåb, Mads Peter Larsen
Fastelavns Søndag d. 12te Februari havde Laust Larsen af Svinbek Barn til Kirke navnlig Mads Peter, avlet i første Ægteskab med sin Hustrue Mette Madsdatter. Mdf. Ivar Sørensen ibid. Jens Larsen af Eegsgaard, Morten Christensen Hesselbjerge. Qf. Christen Lassens Hustru af Borup {Brande} og Ivar Sørensens Hustru {Margrethe Jensdatter} af Svinbek.
NOTITS: Christen Lassen ikke fundet i Borup, Brande.

1809.03.14, Vester, dåb, Ane Kirstine Larsdatter
5te Søndag i Faste havde Lars Hansen af Vesterlund Barn til Daab navnl. Ane Kirstine, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Marie Pedersdatter. Mdf. Anders Smed, Morten Sørensen og Christen Christensen, alle af Byen. Qdf. Jens Hansens Hustru {Ane Marie Madsdatter} af Brandlund {Brandholm Mark!, Brande} og bmt. Morten Sørensens Hustru {Kirsten Madsdatter}.

1809.03.22, Thyregod, dåb, Palle Jensen
Tyregod. Onsdagen d. 22de Martii 1809 var den samme Dag begravne Jens Jensen Kjærgaard af Enkelund Mark hans Barn til Kirke navnlig Palle, avlet i hans andet Ægteskab med hans Hustru Maren Pallesdatter af Borup {Brande}. Mdf. Christen Christensen af Borup {Brande} og Jens Christensen af Uhre {Brande}, Niels Kjergaard. Qfd. bmt Christen Christensens Hustru {Dorthe Pallesdatter, søster til Maren} og Inger Jørgensdatter af Sejrup. Død 11 Md. {barnet Palle}.

1809.04.09, Arnborg, dåb, Anne {Jensdatter}
Den 1. Søndag efter Paaske, 9. April belv et uægte Barn døbt i Arnborg Kirke navnlig Anne. Moderen anmeldtes at være Karen Michelsdatter {26}, en ugivt Qvinde, som nys var kommen fra sin Tjeneste hos Christen Jacobsen i Annexgaarden, og opholder sig hos sin Svoger Peder Clemensen i Døslund {Dørslund}, Brande Sogn. Some Barnefader blev udlagt Jens Christensen {26 år} i Arnborg Green, som er ugivt. Nicolaj Kirkes Pige bar det. Fadderne: Peder Clemensen af Døslund {Dørslund, Brande}, Søren Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter, 63, Annexgården}, bemeldte Peder Clemensens Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter, Dørslund, Brande} og Jesper Jacobsen {29, Annexgården}.
Den 10. April skrev jeg Hr. From, Sognepræsten i Brande til og forsikrede, at jeg skal give Indberetning om dette Lejermaal til sine Steder. Samme Dag udbad jeg Amtmand Rosenørns Bistand, at paalægge Barnefaderen en aarlig Udgivt til Barnets Opdragelse.
NOTITS: Jens Christensen *1783c er søn af Christen Jensen og Sidsel Jensdatter i Green, Arnborg. Karen Michelsdatter *1782, Hyvild, Brande er søster til Sidsel Mikkelsdatter *1773c. Deres forældre er Michel Pedersen og Johanne Jensdatter i Hyvild, Brande.

1809.09.24, Thyregod, dåb, Peder Andersen
17de Søndag efter Trin. d. 24de Sept. havde Anders Jeppesen Barn til Kirke navnl. Peder, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Lene Pedersdatter. Mdf. Lars Christensen, Fuglsang og Christen Hansen ibid. Qdf. Peder Pedersens Hustru {Dorthe Pedersdatter} af Borup {Brande} og Jørgen Sørensens Hustru {Zidsel Knudsdatter} af Aalbek.

1809.10.07 Ringive, viet, Peder Pedersen, Tarp, Brande og Kirsten Christensdatter, Gammelby, Ringive
1809 d 7 oktober ungkarl Peder Pedersen af Tarp i Brande sogn og enken Kirsten Christensdatter af Gammelby i Ringgive sogn. Forlovere Christen Mortensen og Søren Hansen. Ægteviede i Ringgive kirke 29 oktober.

1809.10.14 Thyregod, viet, Christian Mortensen, Hesselbjerre, Thyregod og Inger Christensdatter, Nørre Askær, Brande
Søndagen d. 27de August bleve til Ægteskab indskrevne Ungkarl Christian Mortensen, Gaardmand af Hesselbjerre og Inger Christensdatter {af Nørre Askær, Brande} tienende i Vester Hindschou.. Christian Mortensen m. f. P. Som Forlovere: Christen Jensen. Morten Christensen, m.f.P. Ægteviede d. 14de Sept. ved S. T. {salvo titulo, uden titel} Hr. Pastor Müller i Nørre Snede.

1809.10.27 Thyregod, viet, Anders Pedersen, Skærlund, Brande og Kirsten Marie Olesdatter, Dørken, Thyregod
D. 27de Octobr. bleve til Ægteskab indskrevne Ungkarl Anders Pedersen Skjerlund og Pigen Kirsten Marie Olesdatter af Dørken her i Sognet. Som Forlovere: Jens Jensen. Ole Iversen. Ægteviede d. 18de November 1809 af S. A. Winther.

1810.06.11, Thyregod, dåb, Helvig Sørensdatter
Anden Pintse Dag d. 11te Junii havde Søren Christensen af Hesselbjerge Barn til Kirke navnl. Helvig, avlet i hans første Ægteskab med hans Hustru Ane Nielsdatter. Mdf. Jens Larsen af Eegsgaard, Morten Christensen af Hesselbjerge, Lars Christensen af Svinbek. Qdf. Jens Christensens Hustru af Askjær {Askær, Brande} og Jens Eegsgaards {Larsen} Hustru {Kirsten Andersdatter}.

1810.07.04, Give, dåb, Magdalene Sybille Jensdatter Kjersgaard
Onsdagen den 4de Juli. Magdalene Sibylle. Degnen Jens Nielsen Kjersgaard og Kirstine Magdalene Lassen i Give. Første ægteskab. Jfr. Magdalene Sibylle Lassen Øster Høgild Rind sogn, Hr. {Rasmus} Petersen Donnerup {Donneruplund hovedgård}, Hr. {Otto Nielsen} Arvad og kone {Johanne Nielsdatter Kjersgaard} Brandholm {Brande}, Kopist Stallknecht i Kjøbenhavn og Handelsbetjent Neuchs i Give.
NOTITS: Madam Arrevad er Jens Nielsen Kjersgaards søster, begge født paa Brandholm, Brande. Kirstine Magdalene og Magdalene Sybille Lassen er søstre til sognepræsten Mogens Ottesen Lassen i Rind præstegård, hvor Magdalene Sybille bor. De er alle tre børn af præst i Snejbjerg Otto Lauritsen Lassen (Lasson) fra Karby præstegård og Sidsel Cathrine Arrildsdatter Friis fra Spentrup præstegård.

1810.09.25, Thyregod, dåb, Maria Andersdatter
Tyregod. 15de S. p. Tr. havde Anders Nielsen af Kruusborg Barn til Kirke navnl. Maria, avlet i hans første Ægteskab med hans Hustru Mette Pedersdatter. Mdf. Lars Sørensen af Aagaard, Mads Nielsen af Hastrup Mølle og Christen Nielsen af Petersborg {Uhre, gaard ikke fundet} i Brande Sogn. Qdf. bmt. Christen Nielsens Hustru {Ane Kirstine Nielsdatter} og Lars Sørensens Hustru {Sidsel Nielsdatter}.

1810.12.09, Thyregod, dåb, Christiane Nielsdatter
Samme Dag {Anden Søndag i Advent d. 9de Decembr.} havde Niels Pedersen Askjær {*1771c i Askær, Brande} af Tyregodlund Barn til Kirke navnlig Christiane, avlet i hans første Ægteskab med hans Hustru Ane Marie Pedersdatter. Mdf. Kjeld Pedersen {*1777 Niels Pedersens bror} af Dørslund i Brande Sogn. Sognefoged Jens Jensen og Iver Pedersen, begge af Tyregodlund. Qdf. Maren Pedersdatter {*1783 Niels Pedersens søster} af Grarup {Brande} og Iver Pedersens Hustru {Maren Nielsdatter}.

1811.02.12, Thyregod, dåb, Henrik Andreas Pedersen Hauch
Den 12te Februar hjemmedøbt Hr. Peder Hauch til Hastrup hans førstefødte Søn navnl. Henrik Andreas, født Løverdagen forhen d. 9de af hans Hustru i første Ægteskab F. M. Speitzer. Barnet fremstille i Kirke d. 24de April næstefter. Faddere: foruden forældrene, Hr. Thrane paa Hastrup, Hr. Rauf og Kone og Jfr. Birgitte Jørgensen af Brande Præstegaard.

1811.06.18, Thyregod, dåb, Kirsten Andersdatter
3die Søndag p. Trin. havde Anders Pedersen Skjærlund {*1770c i Skærlund, Brande} af Dørken Huse Barn til Kirke navnl. Kirsten, avlet i hans første Ægteskab med hans Hustru Kirsten Marie Olesdatter. Mdf. Ole Ivarsen {Kirstens far} og Mathias Fransen af Dørken, Peder Andersen {Anders Pedersens far} af Skjærlund {Skærlund} in Brande Sogn. Qdf. bmt Peder Andersens Hustru og Ivar Pedersens Hustru {Maren Nielsdatter} af Byen {Thyregod by}.

1811.08.04, Give, dåb, Hans Christian Hansen
8de Sønd eft. Treef. den 4de August. Hans Christian. Gaardmand Peder Christensen og Maren Christensdatter af Sillesthoed. Begge i første ægteskab. Mads Pedersens hustru Ane Christensdatter af Askjær {Askær} Brande sogn, Mads Askjær {Askær, Brande}, Søren Christensen Linneballe {Lindeballe by, Lindeballe sogn}, John Pedersen og hustru {Ane Marie Nielsdatter} samt Jesper Nielsen af Sillesthoed.
NOTITS: Maren Christensdatter er født i Nørre Askær, Brande og er søster til Ane. Deres forældre er Christen Jensen og Ane Larsdatter i Nørre Askær, Brande. John Pedersen, *1780c er 1834 i Tornumgård Give.

1812.03.30, Thyregod, dåb, Jens Madsen
Anden Paaske Dag d. 30te martii havde Mads Mikkelsen af Tyregod {by} Barn til Kirke navnl. Jens, avlet i hans andet Ægteskab med hans Hustru Ellis Poulsdatter. Mdf. Lars Pedersen Tyregod, Erik Mikkelsen Tyregodlund og Niels Poulsen Riisbjerg {bror til Ellis, Risbjerg, Brande}. Qdf. Niels Poulsens Hustru {Abelone Marie Frandsdatter} og Povl Mortensens Hustru af Tyregod.

1812.06.07, Sønder Omme, dåb, Jensine Mathie? Jensdatter
1812 d. 7 jun. blev Jens Mathiasens og hustru Mette Marie Jensdatters barn i Østerby døbt kaldet Jensine Mathie. Frembaaren af Peder {Christensen} Kragsigs hustru {Elisabeth Christensdatter} fra Brande sogn {Brandlund, Brande}.
NOTITS: Peder Christensen Kragsig *1782 Kragsig, Brande, gift 1811 i Brande, bosat i Brandlund 1811 - 1830, derefter et hus i Nørre Karstoft, Skarrild.

1812.08.09, Thyregod, dåb, Mariane Christensdatter
11te Søndag efter Trinitatis d. 9de August havde Christen Andersen af Odderbek {Odderbæk} Barn i Kirke navnlig Mariane, avlet i hans første Ægteskab med hans Hustru Kirsten Kirstine Nissdatter. Mdf. Lars Christensen af Fuglsang, Christen Hansen ibid. Peder Christensen af Karlsborg. Qdf. Peder Andersens {fra Odderbæk / *Hastrup Mølle} Hustru {Maren Pedersdatter} af Borup {Brande} og Lars Christensens Hustru {Ingeborg Andersdatter}.

1813.01.01 , Give, dåb, Søren Christina Hansen
Samme dag {Nytaarsdag, 1ste jan.}. Søren Christian. Gaardmand Hans Sørensen og Johanne Andersdatter fra Tromborg i første ægteskab. Maren Andersdatter Brandlund {Brande}, Erik Pedersen, Christofer Nørskov af Bøllund, Niels Andersen og kone af Højgaard.
NOTITS: Johanne Marie *1784 og Maren *1788 Andersdatter er født i Brandlund og er døtre af Anders Christensen i Midtgaard, Brandlund, Brande.

1813.02.20 Thyregod, viet, Niels Pedersen, Dørslund, Brande og Kirsten Sørensdatter, Toftløs, Thyregod
Den 20de Februar 1813 bleve til Ægteskab indskrevne Enkemand Niels Pedersen Dørslund og Enkekone Kirsten Sørensdatter af Tøfteløs. Niels Pedersen. (Boede forhen i Hørup i Feuling Sogn). Som Forlovere Søren Larsen, Aagaard. Niels Pedersen Askjer {Askær, Brande}, begge med ført Pen. Ægteviede d. 5te April, Winther.

1813.04.19, Thyregod, dåb, Peder Andersen
Anden Paaske Dag den 19de April havde Anders Pedersen Skjerlund i Dørken Huse Barn til Kirke navnlig Peder, avlet i første Ægteskab med hans Hustru Kirsten Marie Olesdatter (Ejner Bjerre: død 12 Uger gammel). Mdf. Tøger Pedersen {23, Anders' bror} Skjerlund {Skærlund, Brande}, Christen Pedersen {vel naboskab}, Enkelund og Ole Ivarsen {Kirsten Maries far}, Dørken. Qdf. Maren Olesdatter {21, Kirsten Maries søster} i Dørken og Jens Christensens Hustru {Karen Poulsdatter} af Uhre By i Brande Sogn.

1813.04.19, Thyregod, dåb, Johanne Nielsdatter
Anden Paaske Dag den 19de April havde Niels Pedersen Askjer i Tyregodlund Barn til Kirke navnlig Johanne, avlet i hans første Ægteskab med hans Hustru Ane Marie Pedersdatter. Mdf. Kjeld Pedersen {Niels Pedersens bror} Dørslund {Brande}, Iver Pedersen og Erik Mikkelsen af Tyregodlund. Qdf. bemeldte Kjelds {Sidsel Pedersdatter} og Ivar Pedersens Hustruer {Maren Nielsdatter}.

1813.07.01 Sønder Omme, tillysning, Mathias Jeppesen, Hallundbæk, Sønder Omme og Birte Hansdatter, , Brande
1813 Den Juli indfandt sig i Præstegaarden Gaarmand Jeppe Mathiasen i Hallundbæk og Niels Jensen i Kirkebye for at tilkendgive at førstnævntes søn Mathias Jeppesen og Pige Birthe Hansdatter fra Brande sogn, men nu tjenende i Halundbæk havde bestluttet at indgaae ægteskab sammen. At der eller intet var som kunde hindre lovlig heeden i ægteskabets fuldbyrdelse derfor indestaar som forlovere ovenmeldte og hermed underskriver Jeppe Mathiesen (M.P.P.) Niels Jensen (M.P.P.).
NOTITS: Birte Hansdatter ikke født eller set i Brande sogn. Viet 9. okt. 1813 i Sønder Omme.

1814.05.19, Give, dåb, Søren Pedersen
Christi Himmelfartsdag, 19 Maj. Søren. Gaardmand Peder Christensen og Maren Christensdatter af Sillesthoed. Begge i første ægteskab. Christen Andersens datter {Ane Christensdatter} Sillesthoed, Mads Pedersen, Christen Jensen Store {Nørre!} Askjær {Askær} Brande sogn og Christen Hansen Sillesthoed.
NOTITS: Maren Christensdatter er født i Nørre Askær, Brande. Forældre: Christen Jensen og Ane Larsdatter i Nørre Askær, Brande. Ane Christensdatter fra FT 1801.

1814.06.05, Thyregod, dåb, Sara Jørgensdatter
Tyregod. Trinitatis Søndag den 5te Junii havde Jørgen Hansen Høgholt i Tyregod {by} Barn til Kirke navnl. Sara, avlet i hans første Ægteskab med hans Hustru Ane Cathrine Christensdatter. Mdf. Jens Jensen, Christen Iversen og Mikkel Madsen, alle af Tyregod {by}. Qdf. Inger Høyer {33, datter af Degn Høyer og Maren Halvorsdatter} af Brande {by} og Anders {Nielsen} Kartborgs Kone {Ane Pedersdatter} af Tyregod {by}.

1814.07.06 Thyregod, dåb, Else Cathrine Christensdatter
Tyregod. Samme Dag {6. Søndag efter Trinit.} havde Christen Hammerum af Damgaard Barn til Kirke navnl. Else Cathrine, avlet i hans første Ægteskab med hans Hustru Dorthe{a} Cathrine Nielsdatter. Mdf. Christen Andersen, Christen Mortensen og Anders Sørensen, alle af Kokborg. Qdf. Anders Madsens Hustru {Karen Nielsdatter} af Borup i Brande Sogn og bmt. Christen Mortensens Hustru {Ane Jensdatter}.

1814.08.18 Thyregod, begravet, Johanne Andersdatter, Sejrup
No. 325. NB. Den 18de August begravet Johanne Andersdatter af Skerris {Brande}, som kom syg til sin Søster i Sejrup og der døde, 40 Aar gl.
NOTITS: Søsteren er Ane Andersdatter *1774 Skerris, Brande gift med Jørgen Sørensen, husmand uden jord (FT 1801) i Sejrup. Johanne Andersdatter født før kirkebogen i Brande begynder i november 1773.

1814.10.16 Give, trolovet, Jens Madsen, Risbjerg, Brande og Maren Nielsdatter, Bøllund, Give
Aar 1814 den 16de October mødte i Give som forlovede for at indskrives i ministerialbogen ungkarl Jens Madsen i Riisbierre {Risbjerg} i Brande sogn og pigen Maren Nielsdatter fra Bøllund. Begge havde i deres barndom giennemgaaet de naturlige kopper. Forlovere var nærværende Niels Andersen {Wong} fra Bøllund og Christen Nielsen fra Beinhoed, hvilket saaledes bevidnes med vore hænders underskrift. Jens Madsen. Maren Nielsdatter, med ført pen. Niels Andersen. Christen Nielsen.
NOTITS: Mændene kunne skrive, pigen ikke. Maren Nielsdatter *1780 Ulkær Mølle, Give. Forældre Niels Andersen Wong og Ane Kirstine Christensdatter. Jens Madsen *1776 Risbjerg, Brande; forældre Mads Jensen og Mette Andersdatter i Risbjerg, Brande.

1818.03.03 Give, forlovet, Iver Troelsen, Grarup, Brande og Bodild Nielsdatter, Bøllund, Give
Aar 1818 den 3de Marti mødte hos præsten her i Nykirke præstegaard for som forlovede at blive indskrevne i kirkebogen ungkarl Iver Troelsen fød i Brande sogn 35 aar gammel og Niels Knudsens enke af Bøllund Bodild Nielsdatter gl. 30 aar. Begge havde havt de naturlige kopper. Skiftet anmeldte enken var forkyndt og forbandt sig til at forevise skiftebrevet inden vielsen stod. Som forlovere mødte og medskrevne Gaardmand Peder Lauersen i Lille mosgaard i Ringive sogn og Gaardmand Christen Nielsen i Bregenhoed i Give sogn. Saaleses passeret bekræftes med samtliges egenhændige underskrift. Iver Troelsen. Bodild Nielsdatter, begge med paaholden pen. Peder Laursen. Christen Nielsen.
NOTITS: Bodel Nielsdatter *1787 Hedegård, Give. Forældre Niels Andersen Wong og Ane Kirstine Christensdatter. Iver Troelsen *1782 december i Lille Langkær, Brande; forældre Truels Iversen og Maren Christensdatter, som i 1787 er i Grarup, hvor Iver er vokset op.

1819.01.29 Thyregod, viet, Niels Madsen, Drantum, Brande og Maren Andersdatter, Vesterdam, Thyregod
Den 29de januari 1819 Ungkarl Niels Madsen fra Drantum, Brande Sogn og Enkekone Maren Andersdatter fra Vesterdam. Skiftet var paabegyndt. Brudgommens Alder 29 Aar. Forlovere: Grmd. Erik Mikkelsen fra Tyrgodlund og Grmd. Niels Pedersen fra Tofteløs.

NOTITS: Der sker kort efter 1800 en omorienterung i Thyregod sogn. Man gifter sig ikke mere mod Brande, men mere østpå. Før 1800 bliver der ofte giftet til Brande. I de 18 år fra 1819 til 1837 er der ikke en eneste vielse i Thyregod med folk fra Brande. Der blev bygget veje på den tid. Måske har det noget med sagen at gøre.

1820.05.23 Give, forlovet, Troels Christensen, Skærhoved, Give og Anne Kirstine Klemmensdatter, Hyvild, Brande
Aar 1820 3die søndag efter Paaske den 23de April mødte som forlovede at indskrives i ministerialbogen Troels Christenen af Fruerlund paa Skiærhoed mark og pigen Anne Kirstine Klemmensdatter fra Hyvild i Brande sogn, men sidst tjenende i Bøvl, Sønder Omme sogn. Begge havde havt de naturlige Børnekopper. Forloverne vare Gaardmand Peder Christensen af Sillesthoed og Gaardmand Christen Klemmensen af Hyvild i Brande sogn, hvilke begge tilsvarede sandheden af de indskrevne udsagn med hensyn til de naturlig kopper. Foreningen bekræftes med alles underskrivt. Give skole Datum ut Supra. Troels Christensen. Anne Kirstine Klemmensdatter. Som forlovere Peder Christensen. Christen Klemmensen.
NOTITS: Anne Kirstine Klemmensdatter *1788 Hyvild, datter af Klemmen Larsen og Maren Jensdatter. Troels Christensen *1783c, Sillesthoved, Give {ingen daab i kirkebogen, men FT 1787 er klar, at han er født i Sillesthoved}; forældre Christen Hansen og Ane Christensdatter.

1823.03.01 Sønder Omme, konfirmeret, Marie Jørgensdatter, Store Sandfeld, Brande
1823 Paasken konfirmeret Maren Jørgensdatter døbt 14. apr. {skulle være: aug.} 1808, vaccineret 17 maj 1815 af Lundhart, datter af Gaardfolkafd. Jørgen Troelsen og enke Anna Christensdatter i Sandfeld Brande sogn..

1831.10.02 Sønder Omme, viet, Jakob Skaarup Ottosen Arvad, Brandholm, Brande og Maren Christensdatter, Skovsende, Sønder Omme; bosat Filskov, Sønder Omme
1831 d. 2 okt. Ungkarl Jacob Skaarup Arvad {Brandholm, Brande} og pigen Maren Christensdatter i Skovsende {Sønder Omme}. Forlovere er fædrene gaardmand Christen Olesen af Skovsende {Sønder Omme} og aftægtsmand fra Brandholm i Brande sogn Otto {Nielsen} Arvad.
NOTITS: Jakob Ottesen Arvad *1802 Brandholm, Brande, søn af Otto Nielsen Arvad og Johanne Nielsdatter Kjærsgaard. Navnet Skaarup er tillagt, Johanne Nielsdatter Kjærsgaards mor var Ellen Mortensdatter Skaarup fra Rind.

1834.05.07 Sønder Omme, viet, Mads Jensen kaldet Krogh, Langkær, Brande og Anna Madsdatter, Arnborg
1834 d. 7 maj. Enkemand og gaardmand Mads Jensen i Langkjær Brande sogn og pigen Anna Madsdatter tjenende i Omvraa {Sønder Omme}. Han er 35½ aar og hun er født i Arnborg og 35 aar. Forlovere gaardmand Jeppe Jnesen og aftægtsmand Niels Andersen, begge i Omvraa.
NOTITS: Mads Jensen *1798c Vium †1860 Langkær, Brande. Ane Madsdatter *1797 Tornvig, Arnborg datter af Mads Jensen og Birte Eskildsdatter, der 1800 flytter til Brandlund, Brande.

1837.12.03 Thyregod, viet, Peder Christian Pedersen, Flø, Brande og Mette Marie Olesdatter af Aagaard, Thyregod
D. 3. Dec. 1837: Peder Christian Pedersen af Fløe {Flø, Brande}, 24 Aar gammel og mette Marie Olesdatter af Aagaard, 17 Aar gammel. Forlovere: Gaardmændene Laurs Jacobsen af Fløe {Flø, Brande} og Ole Sørensen af Aagaard.

1838.04.13 Give, forlovet, Jens Jacobsen, Bøllund, Give og Maren Sørensdatter, Filskov, Sønder Omme
Den 13 April 1838 mødte for præsten at indskrives som forlovede ungkarl Jens Jacobsen af (Bøllund) født i {Brande by,} Brande den 5 April 1800 {døbt 5. januar 1800, født i nov.-dec. 1799!}, Vacc. 22 Novbr. 1804 og pigen Maren Sørensdatter, døbt i Sønder Omme kirke den 11 Decbr. 1791, havde havt de naturlig kopper 1799. Som forlovere underskriver Mikkel Poulsen. Mads Andersen.
NOTITS: Jens Jacobsens forældre er Jacob Jensen og Margrethe Madsdatter af Brande by, Brande. Maren Sørensdatters forældre er Søren Nielsen Knude og Lene Marie Andersdatter i Filskov, Sønder Omme.

1839.03.14 Sønder Omme, viet, Peder Jensen, Tarp, Brande og Anna Kirstine Christensdatter, Bøvl, Sønder Omme
1839 d. 14 mar. Ungkarl Peder Jensen af Tarp i Brande og pigen Anna Kirstine Christensdatter af Bøvl. Han er døbt i Brande d. 29 Jul. 1810 og hun er d. 19 okt. 1815. Forlovere gaardmænd Christen Iversen af Bøvl og Peder Christensen sammesteds.
NOTITS: Hans forældre er Jens Christian Mortensen og Kirsten Sørensdatter i Tarp, Brande.

1841.05.23 Thyregod, viet, Christen Hansen, Sønderholm, Brande og Maren Nielsdatter, Kærgård, Thyregod
D. 23. Mai 1841: Ungkarl Christen Hansen af Sønderholm i Brande Sogn, 30½ Aar gl., vacc. 1824 af Christens. og Pigen Maren Nielsdtter af Kiergaard, 27½ Aar gml., vaccinert af Jomfru Kræmer 1819. Forlovere: Gaardmand Christen Larsen af Kokkelundbierg {?} og Gaardbrugerenke Søn Peder Nielsen af Kiergaard.

1842.05.22 Sønder Omme, tillysning, Jens Jørgen Ottosen Arvad, Brandholm, Brande og Marianne Christensdatter, Bøvl, Sønder Omme
1842 d. 22 maj. Ungkarl Jens Jørgen Arvad {Brandholm, Brande} og pigen Marianne Christensdatter af Bøvl {Sønder Omme}. Han er 36 og hun 20 aar. Forlovere gaardmand Christen Iversen af Bøvl og gaardmand Jacob Skaarup Arvad af Filskov (Jens Jørgens bror), begge Sønder Omme sogn. Trolovelsen [forlovelsen nærmere] ophævet d. 1 jun. 1842.
NOTITS: Jakob Ottesen Arvad *1806 Brandholm, Brande, søn af Otto Nielsen Arvad og Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.

1842.06.04 Sønder Omme, tillysning, Michel Nielsen, Brandlund, Brande og Sidsel Kirstine Jørgensdatter, Omvraa, Sønder Omme; bosat Omvraa, Sønder Omme
1842 d. 4 jun. Ungkarl Michel Nielsen af Brande sogn og enken Sidsel Kirstine Jørgensdatter enke efter Claus Isaksen i Nyborg paa Omvraa mark. Han er 28 og hun 37 aar. Forlovere gaardmand Jens Christensen i egebjerg paa Filskov mark og indsidder Niels {Christina} Bertelsen fra Brande sogn {Nørholm, Brandholm Mark}.
NOTITS: Michel Nielsen *1814 Brandlund, Brande søn af Niels Christian Thomsen *1788 Brogaard, Brande †1821 og Karen Michelsdatter *1782 Hyvild, Brande †1850+ Lilleholm, Brande. Niels Bertelsen *1782c Sønder Omme †1850+ Lilleholm, Brande er brudgommens stedfar gift 1821 med brudgommens mor Karen Michelsdatter.

1843.05.08 Sønder Omme, viet, Jens Jørgen Ottosen Arvad, Brandholm, Brande og Marianne Christensdatter, Bøvl, Sønder Omme
1843 d. 8 maj. Ungkarl og gaarmand Jens Jørgen Arvad {Brandholm, Brande} og pigen Anne Christensdatter, han er 37 og hun 22 aar. Forlovere gaardmand Jacob Skaarup Arvad af Sønder Omme (Jens Jørgens bror) og husmand Jens Christensen af Ringive.
NOTITS: Jakob Ottesen Arvad *1806 Brandholm, Brande, søn af Otto Nielsen Arvad og Johanne Nielsdatter Kjærsgaard.

1844.04.08 Thyregod, viet, Hans Christensen, Hyvild, Brande og Christine Nielsdatter, Vesterdam, Thyregod
D. 8. April 1844: Ungkarl Hans Christensen af Hyvild i Brande Sogn, 25 Aar gammel, vaccineret 1822 af Jomfru Kræmer,og Pigen Christine Nielsdatter af Vesterdam, 23 Aar gammel, vaccineret 1824 af Christens. Forlovere: Gaardmændene Christen Larsen {Hans Christensens far} af Hyvild {Brande} og Niels Madsen af Vesterdam.

1844.09.29 Sønder Omme, viet, Lars Pedersen, Uhre, Brande og Dorthe Kirstine Christensdatter, Filskov, Sønder Omme; bosat Filskov, Sønder Omme
1844 d. 29 sep. Ungkarl Lars Pedersen af Uhre i Brande sogn og enken Dorthe Kristine Christensdatter af Filskov, han 26 og hun 34 aar. Forlovere gaardmand Jacob Skaarup Arvad af Filskov og gaardmand Peder Larsen af Brande sogn.
NOTITS: Lars Christian Pedersen *1818 Uhre, Brande er søn af Peder Larsen *1792 Uhre, Brande †1848 Uhre, Brande og Ane Marie Jørgensdatter *1790 Give †1850 Uhre, Brande.

1845.05.09 Thyregod, viet, Christen Larsen, {sted?}, Brande og Mette Andersdatter, Egebjerg {?}, Thyregod
D. 9. Mai 1845: Christen Larsen, 60 Aar, Enkemand af Brande Sogn, har havt de naturlig Kopper, og Mette Andersdatter, 67 Aar, Enke efter afdøde Mand Lars Sørensen i Egeberg, - har havt de naturlig Kopper. Forlovere: Ole Sørensen, Aftægtsmand i Aagaard og Hans Christensen, Gaardmand i Vesterdam.

1845.10.24 Thyregod, viet, Niels Christensen, Uhre, Brande og Dorthea Kirtine Nielsdatter {sted?}, Thyregod
D. 9. Mai 1845: Niels Christensen, 24 Aar, Ungkarl af Thyregod Sogn, Søn af Gaardmand Christen Nielsen i Uhre {Brande}, vaccineret af Christens 1828 og Pige Dorthea Kirtine Nielsdatter, 22 Aar, vacc. 1820 af Mikisch. Forlovere: Kromand Christian Johansen og Gaardmand Laurs (Ejner Bjerre i udskriften: Sørensen) Baarup {Borup} begge af Thyregod.

1847.05.24 Thyregod, viet, Søren Jacobsen, Skærlund, Brande og Kirstine Andreasdatter, Egsgaard, Thyregod
D. 24. Mai 1847: Ungkarl Søren Jacobsen, Søn af Gaardmand Jakob Frandsen i {Skærlund} Brande, 24 Aar, vacc. 3. Juli 1832 og Pige Kirstine Andreasdatter, Datter af Gaardmand Andreas Jensen i Egsgaard, 23 Aar gl., vacc. 1834 af Christens. Forlovere: Laurs Nielsen Worslund, Mechanicus i Brande og Jacob Frandsen, Gaardmand i {Skærlund} Brande Sogn.

1847.07.24 Lindeballe, viet, Jens Pedersen, Amlund, Lindeballe, og Dorthe Marie Christensdatter, Brande
1847 d 24 juli aftægtsmand Jens Pedersen af Amlund 73 år og pigen Dorthe Marie Christensdatter af Brande sogn 40 år. Forlovere Knud Nielsen og Lars Frederiksen.
NOTITS: Dorthe Marie Christensdatter *1807 Brandlund, Brande datter af Christen Christensen og Ane Katrine Andersdatter. Hun tjener i FT 1845 i Nørholm Brande ved Christen Hansen, angivelse i FT 1850 i Lindeballe, at hun er født i Bredsten er forkert.

1848.03.25 Ringive, viet, Frands Frandsen, Brande, og Nicoline Iversdatter, Gammelby, Ringive
1848 d 25 marts ungkarl Frands Frandsen af Brande sogn 23 år og pigen Nicoline Iversdatter af Gammelby i Ringgive sogn 22 år. Forlovere Jacob Frandsen og Iver Hansen


1851.12.27 Thyregod, viet, Thomas Mathiasen, Baunsgaard, Give og Mette Marie Hansdatter, Pomphole, Thyregod
Enkemand 1ste Gang Thomads Mathiasen fra Baunsgaard i Give Sogn, 46 Aar gl. Vacc. 14 August 1815 af Paster Jørgensen fra Ringgive, og Pige Mette Marie Hansdatter, Datter af Gaardm. Hans Christian Andersen i Pomphole, 20 Aar gl. Vacc. af Christens 1836. Forlovere: Jens Mathiasen, Gaardm. i {Grarup} Brande Sogn og Hans Christian Andersen i Pomphole. - Viet d. 27de December i Kirken.

1858.10.09 Sønder Omme, viet, Lars Pedersen, Uhre, Brande og Dorthe Kirstine Christensdatter, Filskov, Sønder Omme; bosat Filskov, Sønder Omme
1858 d. 9 opkt. Ungkarl Anders Christensen af Omvraa mark, født 18 okt. 1829 og enke efter afdøde husmand Jens Bent Christensen, Anna Kirstine Christensdatter af Omvraa mark, døbt 4 jul. 1815. Forlovere husmand Thomas Christian Sørensen Nyborg Omvraa mark og husmand Poul Poulsen af Skjærlund Mark brande sogn.
NOTITS: Poul Poulsen *1830 Skarrild †1919 Skærlund, Brande gift 1. med Maren Christensdatter *1822 Skarrild †1886 Skærlund, Brande. 1853 bosat Skarrild, 1854 Skærlund, Brande. Maren Christensdatter formodes at være i familie til enten Anders Christensen eller Anna Kirstine Christensdatter.

1858.11.29 Thyregod, viet, Jens Jensen, Askær, Brande og Ane Nielsen, Hesselbjerre, Thyregod
Enkemand 1ste Gang og Huusmand Jens Jensen i Askjær {Askær} Brande Sogn, Søn af Grdmd. Jens Olesen, 33 Aar gl. vac. 8. Sept. 1828 af Kristens, og Pigen Ane Nielsen, Datter af Grdmd. Niels Sørensen i Hesselbjerre, hjemme i Hesselbjerre, 17 Aar gl. vac. 12. Aug. 1844 af Ryge. - Forlovere: Grdmd. Niels Sørensen af Hesselbjerre og Grdmd. Ole Kristian Laursen ibd. - Viet d. 29. Novbr. i Kirken.

1861.04.04 Thyregod, viet, Laurits Lange Jørgensen, Usseltoft, Brande og Ane Mette Larsdatter, Svinbæk, Thyregod
Ungkarl Laurits Lange Jørgensen (Søn af Grdmd. Jørgen Pedersen i Usseltoft i Brande), tjenende hos Faderen, 33 Aar, vacc. 10. Juli 1830 af Christens, og Ane Mette Larsdatter (Enke efter Grdmd. Søren Pedersen i Svindbæk) 33 Aar gl. Skiftebrev af 13de October 1860 blev foreviist. - Forlovere: Jørgen Pedersen, Grdmd. i Usseltoft, Brande. Erik Pedersen, Grdmd. i Flø, Brande. Viet den 4de April i Kirken.

1862.06.06 Thyregod, viet, Christen Troelsen, Lundfod, Brande og Maren Jespersen, Lønaa, Thyregod
Ungkarl Christen Truelsen, tjenende i Lønaa, Søn af Grdmd. Truels Pedersen i Lundfold, Brande Sogn, 21 Aar, vacc. d. 11. Juli 1842. Pigen Maren Jespersen, hjemme hos Faderen Grdmd. Jesper Thomsen i Lønaa, 17 Aar, vacc. 6te Septbr. 1848. Forlovere: Jesper Thomsen, Grdmd. i Lønaa. Iver Pedersen, Hmd. i Thyregod. - Viet den 6te Juni i Kirken.

1863.04.09 Thyregod, viet, Søren Jørgensen, Nygård, Give og Ane Helvig Olesen, Hesselbjerre, Thyregod
Ungkarl Søren Jørgensen af Nygaard Give Sogn (Søn af Grdmd. Jørgen Pedersen af Usseltoft, Brande Sogn), 29 Aar gl. vacc. 7de April 1834 af Christens, og Pigen Ane Helvig Olesen, hjemme i Hesselbjerre (Datter af Grdmd. Ole Christian Laursen i Hesselbjerre) 23 Aar gl. vacc. 20de Juni 1840 af Christens. Forlovere: Ole Chr. Laursen, Grdmd. i Hesselbjerre. Jørgen Pedersen, Grdmd. i Usseltoft {Brande}. - Viet den 9de April i Kirken.

1863.05.23 Thyregod, viet, Peder Pedersen, Borup, Brande og Cathrine Knudsen, Dørken, Thyregod
Ungkarl Peder Pedersen (Søn af Gaardmd. Peder Andersen af Borup, Brande Sogn) opholdende sig i Borup, 30 Aar gl. vacc. 7de April 1834 af Christens, og Pigen Cathrine Knudsen (Datter af Hmd. Knud Enevoldsen i Dørken) hjemme i Dørken, 23 Aar gl. vacc. 25 Juli 1842 af Christens.- Forlovere: Clemmen Peder Laursen, Hmd. i Lønaa. Knud Enevoldsen, Hmd. i Dørken. - Viet den 23de Mai i Kirken.