F°rste version 09. juli 2018
Sidste Šndring 09. juli 2018LundenŠs Restancer i Borris 1728.

Udskrift: Villy M. Sorensen 2019.

B°lling Herreds Tingbog


Restancer LundenŠs 1729 dend 11. Janvary
Forvalter [Baset] fra Lundenes fremkom for Retten

Borris Sogn
Pag: 77: Hiop Tarp
Christen Jacobsens formand efter forrige domme 133 Mk 46 ▀:

Pag 80: Synderbye
Niels Jensen efter forrige domme 120 Mk 45 ▀:
1728 Martinj forfalden efter Accort 10 Mk

Pag: 81: Koedbeck [Sem] Niels Jensen
Pag: 80 begge MŠnd paa pag: 82 Nembl:
Peder Peder▀en og Lars Jen▀en, sampt Knud Jensen og Christen Lar▀en i Synderbye af fremmed Gods brug, dens formŠnd eller [Jrpenesent] Christen Jens▀en Kiersten boede i Tarp paa
Pag: 82
skyldig 1709 for 6 skp Rug efter Jordbogen og forrige dombt udviisning 3 Mk
1727 Lars Jen▀en Pag: 82 12 ▀
1728 Niel▀ agger Rug Skppr og Penge 24 ▀.
1728 Lars og Peder Tarp Rug 6 skp: 24 ▀
tilsammen 1 Mk 12 ▀.

Pag 82: Tarp
Lars Jen▀en og Peder Pedersen, og deris formand Christen Jen▀en Kier efter forrige domme 134 Mk 27 ▀:
1726 efter Accordt 2 Mk.
1727 Lars Jensen efter Accord 1 Mk
1728 Martinij forfalden begge toe efter accort 2 Mk
til sammen 139 Mk 27 ?

Pag: 83: Lindvig
Jacob Jen▀en og hans formand Sahl: Morten Lindvig efter forrige domme 15 Mk,
1726 efter Accort 8 Mk,
1727 efter Accort 8 Mk,
1728 Martinij forfalden efter Accort 8 Mk,
tilsammen 39 Mk.

Pag: 84 Aagaard
Christen Niel▀en, og Niels Christensen og deres formŠnd Jens Olle▀en, efter forrige domme 141 Mk 18 ?.
1726 efter Accort 18 Mk,
1727 Niels Christensen resterer 4 Mk 32 ▀:
1728 begge for Martinj forfalden efter Accordt 18 Mk tilsammen 182 Mk 2 ▀

Pag 85 Krog
Peder Eske▀en og Christen Knud▀en med ders formŠnd Eske Niel▀en efter forrige Domme 263 Mk 3 sk:
1728 Resterer den halve Landg: 8 Mk silsammen 271 Mk 4 ▀

Pag 86 Moesgaard
Christen Jacob▀ens formend Sahl Jens Pedersen efter forrige Domme 172 Mk 26 ?
1727 efter Accordt 7 Mk
1728 Ligesaa efter Accordt 7 Mk
tilsammen 14 Mk

Pag 87 Gialdbech
Niel▀ Niel▀en og Jep Merchesens Enche med ders formŠnd Niel▀ Lar▀en og Christen Pedersen efter forrige domme 204 Mk 39 ▀
1726 efter Accordt 12 Mk.
1727 efter Accort 12 Mk
1728 Martinj forfalden efter Accordt 12 Mk
tilsammen 240 Mk 39 ▀.

Pag: 88 Woedtkier
Erich Christensen og Niels Nielsen med deres formŠnd Morten Jen▀en og Stephen Niel▀en efter forrige domme skyldig 177 Mk 8 ?.
1726 efter Accordt 4 Mk
1727 Niels Nielsen efter Accordt 2 Mk
1728 begge toe Martinj forfalder efter Accort 4 Mk
tilsammen 187 Mk 8 ▀:

Pag: 89 Dahlagger
Peder Jacob▀en og Madz Jacob▀en deris formŠnd Christen Jens og Jacob Ollesen, efter forrige domme 304 Mk 22 ▀.
1726 efter Accodt 4 Mk
1727 Mads Jacobsen efter Accordt 2 Mk
1728 begge toe Martinj forfalder efter Accordt 4 Mk
tilsammen 314 Mk 22 ▀:

Pag 90 Helgaard
J°rgen og Peder Larsenner efter forrige domme 66 Mk 37 ▀:
1728 Martinj forfalden efter Accort 9 Mk
tilsammen 75 Mk 37 ▀:

Pag 91 : Tarp
Niels Ander▀en efter forrige domme 32 Mk 17 ▀.
1726 efter Accort 1 Mk
1728 efter Accort Martinj forfalden 1 Mk
tilsammen 2 Mk,

Pag: 92 KŠr,
Jens Christen▀en efter forrige domme skyldig 116 Mk 6ż ▀.
1726 indted betalt, alt for sin yderste Armod, og forgiefves at udf°re .
1727 ligesaa indted betalt,
1728 hans efterkommer Christen Ollesen [.]rj
[....] Jens Stier [E......] af Een fŠstpig Mk: 4 efter forrige domme 9 Mk 16 ▀
tilsammen 125 Mk 22ż ▀:

Pag: 93 : Oddeskier
Mads S°rren▀en og hans Sahl: fader Svend J°rgen▀en efter forrige domme skyldig 318 Mk 18 1/8 ▀.
1726 indted betalt formeedelst sin yderste Armod og gorvieves at udg°re ,
1727 hans Efterkommer Peder Hansen frj ,
1728 Marjtij forfalder efter Accordt 4 Mk
tilsammen 322 Mk 18 sh:

Pag 94 Develmoes
Olle Jacob▀en og hans formŠnd Anders Lar▀en efter forrige domme 126 Mk 45 ▀.
1726 efter Accort 2 Mk
1727 efter Accodt 2 Mk
1728 ligesaa efter Accort 2 Mk
tilsammen 132 Mk 45 ▀:
Ligemaade af pag 98
Niels Jen▀ens [...]sted GrŠ▀ Leye
1726, 1727 & 1728 Aarlig 32 ▀ ere 2 Mk

Pag: 95
Christen Lar▀ens og Peder Jen▀ens formŠnd efter forrige domme 143 Mk 38Ż ▀ :
1726 Christen Lar▀en efter Accordt 3 Mk
1728 begge for Martinj forfalden efter Accort 5 Mk tilsammen 8 Mk ,

Pag: 96 Develmoes
Christen Christensen og hans fader efter forrige domme 77 Mk 7╝ ▀:

Pag 96
Jens Christensen efter forrige domme skyldig og Jordeoggens udvi▀ning 86 Mk 1Ż ▀.
1727 efter Accort 2 Mk
1728 Martinj forfalden efter Accort 2 Mk
tilsammen 90 Mk 12Ż ▀:

Pag 97
J°rgen Carl▀ens formŠnd Peder Gravesen og Gravers Pedersen efter forrige domme 50 Mk 17Ż ▀:
1727 Frihed ,
1728 Martij forfalden efter Accort 2 Mk ,

Pag 97
Sergeant [Frandes] formŠnd Peder Graver▀en og Gravers Peder▀en, efter forrig domme 105 Mk 1Ż ▀:
1727 efter Accort 2 Mk
1728 Martinj forfalden efter Accort 2 Mk
tilsammen 4 Mk

Pag 98 Oddeskier
Niel▀ Michel▀ens Enche efter forrige domme 92 Mk 26 7/8 ▀
1727 Resterer fuld Landgl:
1728 Restere til Landglde 8 Mk,
Tilsammen 100 Mk 36 7/8 ▀.

Pag: 99 Tarp
Matz Niel▀en efter forrige domme skyldig 52 Mk 17ż ▀.
1727 efter Accort 2 Mk
1728 ligesaa efter Accort 2 Mk
tilsammen 56 Mk 17ż ▀.

Pag: 100 Dahlager
Christen Ole▀en efter forrige domme 24 Mk 43 13/16 ▀
tilsammen 25 Mk 43 13/16 ▀