Faster Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79021702.10.05TJens Houlesen  Bølling  Catharina NielsdatterAnnexgaarden Faster Bølling {..}iels præstgaardz datter {Catharina} til Jens [Houlesen] af {...}ling.
NOTITS: Catharina fra Hugo Dynesens udskrifter.

LINK: Kirkebog affotografering.
79071703.11.28TSøren Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Else Christensdatter AmmeFastergaard Faster Faster Klokmose Onsdagen d: 28 Novbr: blef Søren {Sørensen} Klochmoes trolofvede til Else {Christensdatter} Amme paa Fastergaard .
NOTITS: Patronymer fra vielsen 27. dec. 1703.

LINK: Kirkebog affotografering.
79081703.12.27VSøren Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Else Christensdatter AmmeFastergaard Faster Faster Klokmose 3die Jule dag copulerede ieg Søren Sørensen Klochmose til fruens Amme Else Christensdatter.
NOTITS: En sjov læsning af dette ses i Bendtsen og Milthers "SLÆGTEN FRA FASTERGAARD" 1906, Odense, side 5. Læsningen er "til Knuds Amme", men den går ikke, andet bogstav er ganske sikkert et "r". Hjjælpepræsten Peder Staunings skrift egner sig fortrinligt til fejlæsnnger.

LINK: Kirkebog affotografering.
79091704.01.01TChristen Nielsen EjstrupEjstrup?  Faster?  Maren Pedersdatter Smed Faster Borris Debelmose d: 1 Janvarij trolofvede ieg Christen [Nielsen] som tiendte Peder Eilerzen paa Slumstrup til Niels Smids Enche Maren Pedersdatter.
NOTITS: Nielsen ikke læseligt i kirkebogen, identificeret ud fra senere indførsler. Han kaldes senere Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79101704.01.27TLars Pedersen SmedLodal  Faster  Kirsten JakobsdatterSlumstrup Mølle Sædding Faster Lodal Samme dag {d: 27 Januarij} trolovede ieg las smed til Møllerns datter af slumpstrup nafunlig Kiersten Jacobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79121704.02.14THans Nielsen Feldbereder  Faster  Sidsel MadsdatterNørgaard Bølling Faster torsdagen d 14 Febr. - trolovede ieg Hans Niels_ Feldbereder til Zidsel Matzdatter af nørgaard j bølling .
LINK: Kirkebog affotografering.
79161704.06.08VChristen Nielsen EjstrupEjstrup?  Faster?  Maren Pedersdatter Smid Faster Borris Debelmose d 8 Junij Do 3tia post Trint - copulerede ieg Christ_ {Nielsen} Eistrup til Maren {Pedersdatter} Smid Niels smids Enche .
NOTITS: Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
79171704.06.08VLars Pedersen SmedLodal  Faster  Kirsten JakobsdatterSlumstrup Mølle Sædding Faster Lodal Samme dag {d 8 Junij} copluerede ieg Las smid j lodal til Kirst_ Jacobsdatter. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79221704.08.24TLaust Andersen Holst  Faster  Maren Jakobsdatter Faster Faster d 24 trolovede ieg Laust Andersen hol[s]t til Jacob shuibiergs datter Maren {Jakobsdatter} .
LINK: Kirkebog affotografering.
79241704.10.26VLaust Andersen Holst  Faster  Maren Jakobsdatter Faster Faster d 26 octbr som var Do 23 p: Trinit Copulerede ieg Jacob shoubiergs datter {Maren Jakobsdatter} til j Soldat navnlig Laust holst .
NOTITS: Navnet Maren i trolovelsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
79291705.11.01VPoul HannerupHannerup  Faster  Maren Christensdatter   d: 1 blef Pofl i Hannerup og hs kieriste Copulerede nafnlig Maren Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
79301706.02.11TLaurids Jespersen  Sædding  Maren MichelsdatterHannerup Faster  Noch samme dag {d: 11 Feb.} trolofvede ieg Laurids Jespersen af [s]æding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79321706.04.18VLaurids Jespersen  Sædding  Maren MichelsdatterHannerup Faster  d: 18 April Copulerede ieg Lauridz Jespersen Seding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79361706.09.26TSøren JensenSlumstrup Mølle  Sædding  Karen JakobsdatterHannerup Faster Sædding Slumstrup Mølle d: 26 Septembr: Dom: 7 p: Trinit: Trolofvede ieg Søren Jens af Slumstrup Mølle til Caren Jacobsdatter som tiendte Peder {Nielsen} Hannerup.
NOTITS: Stederne er egentlig lidt skæve her. Karen Jakobsdatter er født i Slumstrup Mølle (og tjener i Hannerup) og Søren Jensen flyttet til Slumstrup Mølle.

LINK: Kirkebog affotografering.
79401706.11.14VSøren JensenSlumstrup Mølle  Sædding  Karen JakobsdatterHannerup Faster Sædding Slumstrup Mølle d: 14 Novbr: Dom: 24 p: trinit: Copulerede ieg Søren {Jensen} Møller j Slumstrup til Caren Jacobsdatter som tjendte Peder {Nielsen} Hannerup og var hands Konis {Kirsten Jakobsdatter} søster.
LINK: Kirkebog affotografering.
79431707.06.13TKnud Jensen  Sædding  Maren JohansdatterFastergaard Faster  d: 13 Junji trolofuede ieg Knud Jens_ af Sædding til Kiersten Ofvis datter Maren Johansdatter tienendis paa Fastergd.
LINK: Kirkebog affotografering.
79441707.10.23VKnud Jensen  Sædding  Maren JohansdatterFastergaard Faster  d 18. Sønd. Efter Trijtz., copulerede ieg Knud Jensen af Sæding til Maren Johans D: som var d 23 Octobr.
NOTITS: Maren Johansdatter ikke ellers set i Borris eller Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.
79451707.11.06VJens MarcussenKlokmose  Faster  ? Jens Madsens enkeHannerup Faster Faster Hannerup d 6te Viede ieg Jens Marcus til Jens Matzens Enche i Hannerup.
NOTITS: Ingen trolovelse set. Jens Madsen †1706.12.17 Hannerup. Jens Marcussen tjener i juli 1707 ved Oluf Melgaard i Klokmose, se dåb den 24. juli 1707.

LINK: Kirkebog affotografering.
79461707.11.06TLaust Sørensen  Stauning  Maren JakobsdatterAas Faster  Noch samme dag {d 6te} trolofvede ieg Laust Søfrensen af Stauning til Niels Jacobsen paa Aaes hds søster Maren Jacobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
79541708.05.31TOluf Jensen FiskbækFiskbæk  Nørre Vium  Anne JensdatterFastergaard Faster Nørre Vium Fiskbæk Torsdagen d 31 Maji trolofvede Jeg Olluf {Jensen} Fischbæch til Enchen paa Fastergaard {Anne Jensdatter}.
NOTITS: Anne er enke efter Peder Christensen Paarup †1706.07.16 Fastergaard (gift 18 maj 1704 i Velling). Oluf Jensen Fiskbæk *1661c †1722.08.17 (61 år) Fiskbæk, Nørre Vium og Anne Jensdatter *1678c Vester Venner, Velling †1749, som blev trolovet 3. gang 1724.06.13 i Nørre Vium med Christen Christensen af Vennergaard (som han ikke ejede) i Velling.

LINK: Se tråd hammerum-herred.dk.
LINK: Kirkebog affotografering.
79551708.06.24VOluf Jensen FiskbækFiskbæk  Nørre Vium  Anne JensdatterFastergaard Faster Nørre Vium Fiskbæk D 24 Junji Copulerede Jeg Oluf {Jensen} Fischbæch til Anne Jensdatter af Fastergrd.
LINK: Kirkebog affotografering.
79891712.11.06TKnud AstrupFastergaard  Faster  Kirsten Andersdatter SkrebsgaardFastergaard Faster  d Samme dag {d 6te November} trolofede jeg knud astrup og Kirsten andersdatter begge thinendis pa Fastergaard. .
LINK: Kirkebog affotografering.
79961714.02.22TPeder KnudsenAlbæk  Skjern  Kirsten SørensdatterKlokmose Faster Skjern Albæk d 22 febr: trolovede jeg Peder Knutzen af albæch til kirsten Søren Klochmosis datter ..
NOTITS: Søren Klokmose kan hedde Sørensen eller Madsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
80221716.05.12TJust ChristensenLysgaard  Vildbjerg  Mette JensdatterAstrup Faster  Tiisdagen d 12 Maji trolovede Jeg Just Christensen af Lysgaard til Mette Jens Andersens datter j Astrup .
LINK: Kirkebog affotografering.
80231716.06.07TIver Jensen  Maren NielsdatterPræstegaard Faster Hanning Kærsgaard Noch samme dag {d 7de Junius} trolovede Jeg Jfuer Jensen og Maren Nielsdatter j Faster prstgrd.
NOTITS: Maren Nielsdatter kan have været tjenestepige i Annexgaarden i Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.
80241716.07.07TOluf PedersenEjstrup  Faster  Johanne Christensdatter  Faster Ejstrup d 7 Julj trolovede Jeg Olluf Peders_ af Eistrup og hands thieniste pige Johanne Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80251716.09.20VJust Christensen LysgaardLysgaard  Vildbjerg  Mette JensdatterAstrup Faster  Samme dag {d 20 September} copulerede JegJust {Christensen} Lysgaard af Vildbjerg til Mette Jens {Andersen} Adstrups datter.
LINK: Kirkebog affotografering.
80261716.10.11VOluf Pedersen EjstrupEjstrup  Faster  Johanne Christensdatter  Faster Ejstrup d 11 octbr. copulerede Jeg Olluf Ejstrup og Johanne Christensdatter hds thieniste pige .
LINK: Kirkebog affotografering.
80271716.10.18VIver JensenKærsgaard  Hanning  Maren NielsdatterPræstegaard Faster Hanning Kærsgaard d 18 octbr copulerede Jeg Ifuer Jens_ og Maren Nielsdatter boende j Herning {Hanning} Kærsgrd .
LINK: Kirkebog affotografering.
80481722.03.26TNiels JensenHannerup  Faster  Maren JespersdatterAstrup Faster  d 26 Martii trolovede jeg Niels Jens_ af præstens Annexgaard til Maren Jespersd: S: Anders Astrups Enche.
LINK: Kirkebog affotografering.
80521724.05.30TChristen JespersenFasterkær  Faster  Anne Olufsdatter Faster Faster Fasterkær 1724 d: 30 Maij trolovede Christen Jespersen Faster Kier med Anne Olufsdaatter
LINK: Kirkebog affotografering.
80571724.06.25VChristen JespersenFasterkær  Faster  Anne Olufsdatter Faster Faster Fasterkær 1724 d: 25. Junij copul: Christen Jespersen og Anne Olufsdaatter
LINK: Kirkebog affotografering.
80631724.09.21TJørgen KarlsenDebelmose  Borris  Kirsten LauridsdatterFastergaard Faster Borris Debelmose 1724 d: 21 Sept : trolov: Jørgen Karlsen med Kirsten Lauridsdaatter paa Fastergaard —
LINK: Kirkebog affotografering.
80641724.10.08TThomas PedersenGaasdal- Store  Borris  Karen Christensdatter Faster Borris Gaasdal- Store 1724 d : 8 Oct: trolov: Thomas {Pedersen} Gaasdall og Karen Christensdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80661724.10.22VJørgen KarlsenDebelmose  Borris  Kirsten LauridsdatterFastergaard Faster Borris? Debelmose? 1724 d: 22 {Oct:} copul: Jørgen Karlsen og Kirsten Lauridsdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80691724.11.05VThomas PedersenGaasdal- Store  Borris  Karen Christensdatter Faster Borris Gaasdal- Store 1724 d: 5 Nov. copul: Thomas {Pedersen} Gaasdall og Karen Christensdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
80731726.06.20TChristen Jensen  Adstrup?  Maren SørensdatterKlokmose Faster  1726 d: 20 Junij trolovet Christen Jensen af Adstrup med Maren Sørensdatter .
NOTITS: Bruden er antaget datter af Søren Madsen i Klokmose i Faster. Fordi præsten skriver "af Adstrup" er dette vel et sogn, ellers skriver han fx Jens Hansen Astrup.

LINK: Kirkebog affotografering.
80741726.06.24VChristen HansenTrøstrup  Timring  Johanne OlufsdatterKlokmose Faster   1726 d : 24 Junij copul : Christen Hansen af Trøstrup til Ole {Oluf} Villadsens daatter Johanne {Olufsdatter} .
NOTITS: Ikke set i Faster derefter.

LINK: Kirkebog affotografering.
80771726.10.13VChristen Jensen  Adstrup?  Maren SørensdatterKlokmose Faster  1726 d: 13 Oct: cop : Christen Jensen Adstrup og Maren Sørensdatter
NOTITS: Bruden er antaget datter af Søren Madsen i Klokmose i Faster. Fordi præsten ved trolovelsen skriver "af Adstrup" er dette vel et sogn, ellers skriver han fx Jens Hansen Astrup. Ikke helt afklaret.

LINK: Kirkebog affotografering.
80781726.10.15TBent Lauridsen  Sædding  Karen JensdatterEjstrup Faster Faster Ejstrup 1726 d: 15 . {Oct :} trolovede Bend lauridsen af Sæding og Jens Eistrups daatter Karen {Jensdatter}
LINK: Kirkebog affotografering.
80831727.10.05VBent LauridsenEjstrup  Faster  Karen JensdatterEjstrup Faster Faster Ejstrup 1727 Dom : 17 à Trin: copul: Bend {Lauridsen} Eistrup g Karen {Jensdatter} ibm:
LINK: Kirkebog affotografering.
80911727.12.30TJens ØstergaardKlokmose  Faster?  Kirsten OlufsdatterKlokmose Faster Faster Klokmose 1727 d: 30 dec: trolov: Jens Østergaard med Oluf Villadsens daatter, Kiersten {Olufsdatter}
NOTITS: At Jens Østergaard er af Klokmose ses i vielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
80921728.04.01TChristen Dynesen  Faster  Mette Madsdatter Mølle Faster Faster 1728 d: 1 April trolov: Christen Dynes: og Mette Mads_ .
LINK: Kirkebog affotografering.
80931728.06.20VPoul Jensen HannerupHannerup  Faster  Maren JensdatterGaasdal- Store Borris Faster Hannerup 1728 Dom: 4 à Trin : copul: Poul {Jensen} Handrup og Maren Jensd : .
NOTITS: Trolovelsen i Borris. Bruden er datter af Jens Giødesen i Store Gaasdal i Borris sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
80941728.06.24VJens ØstergaardKlokmose  Faster?  Kirsten OlufsdatterKlokmose Faster Faster Klokmose 1728 Festo Johan: Bapt: copul : {Østergaard} g Kiersten Olufsdaatter .
NOTITS: At Jens Østergaard er af Klokmose ses her i vielsen.

LINK: Kirkebog affotografering.
80981728.10.10VChristen Dynesen  Mette Madsdatter Mølle  Faster 1728 Dom: 20 à Trin copul: Christen Dynes: g Mette {Madsdatter} Mølle .
NOTITS: Ikke klart om gom og brud er fra Faster sogn, hvor der fx ingen Mølle findes.

LINK: Kirkebog affotografering.
81031730.07.25TJens Lauridsen  Maren Pedersdatter  Faster Hannerup 1730 d: 25 Junij trolov: Jens Laurids: og Maren Pedersd : .
NOTITS: Datter Ane døbt 4 februar 1731 i Hannerup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
81041730.10.01VJens Lauridsen  Maren Pedersdatter  Faster Hannerup 1730 Dom : 17 à Trin: cop: Jens Laurids: og Maren Pedersd:
NOTITS: Datter Ane døbt 4 februar 1731 i Hannerup i Faster sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.
81081730.11.12VJan Petersen  ? Laust Sørensen Klokmoses steddatterKlokmose Faster  1730 Dom : 23 à Trin : copul : Jan Petersen og Laurids Klokmosis stifdaatter
LINK: Kirkebog affotografering.
81121731.10.21VVillads Sørensen KlokmoseKlokmose  Faster  Bodil Clemmensdatter SkobækSkobæk Borris  1731 Dom : 22 à Trin: cop: Vilads {Sørensen?} Klokm: g bodild {Clemmensdatter} Skobek .
NOTITS: Bodil er født 11 oktober 1704 i Skobæk i Borris datter af Clemmen Bertelsen og Kirsten? Pedersdatter. Villads Sørensen ses som fadder 1718 i Faster søn af Søren Sørensen i Klokmose.

LINK: Kirkebog affotografering.
81341735.01.04TOluf MadsenBukkær  Assing  Maren Jensdatter EjstrupEjstrup Fasster Assing Bukkær 1735. d : 4de janv: trolovede Ole Mads: Assing g Maren {Jensdatter} Ejstrup .
NOTITS: Maren Jensdatter Ejstrup datter af Jens Ejstrup.

LINK: Maren Jensdatter Ejstrups dåb 1704.10.11.
LINK: Kirkebog affotografering.
81351735.01.16TPeder Huus  Borris  Sidsel Jensdatter Faster  Dom : 2 p : Epiph : trolov: Peder Huus g Sidsel Jensd:
LINK: Kirkebog affotografering.
81401735.05.31VOluf MadsenBukkær  Assing  Maren Jensdatter EjstrupEjstrup Faster Assing Bukkær Feria 3tia Pentec: cop: Ole Madsen g Maren {Jensdatter} Ejstrup
NOTITS: Maren Jensdatter Ejstrup datter af Jens Ejstrup.

LINK: Maren Jensdatter Ejstrups dåb 1704.10.11.
LINK: Kirkebog affotografering.
81451736.06.05TNiels KjærFasterkær  Faster  Maren Lauridsdatter  Faster Fasterkær d: 5 Junij trolov : Niels Kiær g Maren Lauridsdaatter .
LINK: Kirkebog affotografering.
81471736.09.23VNiels KjærFasterkær  Faster  Maren Lauridsdatter  Faster Fasterkær Dom : 17ma à Trin : cop : Niels Kiær g Maren Laurids{}
LINK: Kirkebog affotografering.
81491736.10.18TMilter NielsenFastergaard  Faster  Lisbeth Christensdatter Oddum Faster Fastergaard d : 18 Oct: trolovede Milther Nielsen og Lisbeth Christensdaatter
NOTITS: Lisbeth Christensdatter *1711.04.19 Oddum.

LINK: Lisbeth Christensdatter i GENI.
LINK: Kirkebog affotografering.
81501736.11.18VMilter NielsenFastergaard  Faster  Lisbeth Christensdatter Oddum Faster Fasterkær Dom : 25 à Trin : cop : Milther Nielsen og Lisbeth Christensd:
NOTITS: Lisbeth Christensdatter *1711.04.19 Oddum.

LINK: Lisbeth Christensdatter i GENI.
LINK: Kirkebog affotografering.
81551738.01.12TJakob Christensen MindsHjoptarp  Borris  Maren Jensdatter StierStier Borris  1738. Dca jma p : Epiph : trolov: Jacob {Christensen} Mindst og Maren {Jensdatter} Stier .
LINK: Jakob Christensen Minds dåb 1714.12.30.
LINK: Maren Jensdatter Stiers dåb 1707.12.14.
LINK: Kirkebog affotografering.
81571738.02.09TJakob Christensen MindsHjoptarp  Borris  Maren Jensdatter StierStier Borris Borris Dca 6exages: cop : Jacob {Christensen} Mindst g Maren {Jensdatter} Stier
NOTITS: Hun kan have tjent i Faster sogn ved trolovelsen, men er født i Stier i Borris sogn.

LINK: Jakob Christensen Minds dåb 1714.12.30.
LINK: Maren Jensdatter Stiers dåb 1707.12.14.
LINK: Kirkebog affotografering.
81691738.12.04TChristen Seerup LauridsenTarp  Borris  Anne ChristensdatterAhler Borris  d : 18 ditto {Dec:} Trolovet Christen Lauridsen Seerup g Ane Christensd : Kongl: disp:
NOTITS: Christen er døbt Christen Seerup Lauridsen, men bliver kaldt Christen Seerup. Anne Christensdatter ikke set født i Borris eller Faster. Kongelig Dispensation: "Christen Lauritzen af Borris sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen af Tarp og Anne Christensdatter af Aller, bønderfolk af Borris sogn, Bølling herred og Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som næst sødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 december 1738.":

LINK: Christen Seerup Lauridsens dåb 1714.03.07 søn af Laust Tarp og An.
LINK: Kirkebog affotografering.
81701738.12.28TAnders HansenAarup  Hanning  Cathrine PedersdatterHannerup Faster Hanning Aarup Dom inter Nat: et Nov : An : trolovede Anders Hansen af Aarup {Hanning sogn} og Catarine Pedersd: .
LINK: Cathrine Pedersdatters dåb 1712.02.14 Faster datter af Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
LINK: Kirkebog affotografering.
81711738.12.28TOle AndersenFinderup  Hanning  Maren PedersdatterHannerup Faster  {Dom inter Nat: et Nov : An :} ... samt trol: Ole Andersen af Finderup og Maren Pedersdaatter
LINK: Maren Pedersdatters dåb 1705.05.03 Faster datter af Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Jakobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81761739.05.10VAnders HansenAarup  Hanning  Cathrine PedersdatterHannerup Faster Hanning Aarup d : 10de Junij cop : Anders Hansen Aarup {Hanning sogn} og Catarine Pedersd: .
LINK: Cathrine Pedersdatters dåb 1712.02.14 Faster datter af Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
LINK: Kirkebog affotografering.
81771739.05.10VOle AndersenFinderup  Hanning  Maren PedersdatterHannerup Faster  Ligeledis {d : 10de Junij cop : } Ole Andersen Finderup g Maren Pedersd:
LINK: Maren Pedersdatters dåb 1705.05.03 Faster datter af Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster og Kirsten Jakobsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.
81871740.04.26TSøren LauridsenKlokmose  Faster  Maren Christensdatter LodalLodal Faster  d : 26 April trolov: Søren Laurids : og Maren {Christensdatter} Laudall
LINK: Søren Lauridsen *1712.10.25 Klokmose Faster søn af Laust Sørensen Klokmose og Karen Thomasdatter.
LINK: Maren Christensdatter Lodal *1714.02.11 Lodal, Faster datter af Christen Lodal.
LINK: Kirkebog affotografering.
81921740.06.15VSøren LauridsenKlokmose  Faster  Maren Christensdatter LodalLodal Faster  d : 15 Junij cop :Søren Lauridsen og Maren {Christensdatter} Laudall
LINK: Søren Lauridsen *1712.10.25 Klokmose Faster søn af Laust Sørensen Klokmose og Karen Thomasdatter.
LINK: Maren Christensdatter Lodal *1714.02.11 Lodal, Faster datter af Christen Lodal.
LINK: Kirkebog affotografering.
82131743.02.24TLars DebelmoseDebelmose  Borris  Kirsten Graversdatter   Ditto {Dca Esto mihi} trolov : Las develmose og Kiersten Graversd :
NOTITS: Kirsten Graversdatter ikke set født i Faster eller Borris. Lars Debelmose ikke identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
82151743.08.04VLars DebelmoseDebelmose  Borris  Kirsten Graversdatter   Dom : 8 à Trin : copul : Las develmose og Kiersten {Graversdatter} ibid : —
NOTITS: Kirsten Graversdatter ikke set født i Faster eller Borris. Lars Debelmose ikke identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
82241744.06.28TMads Huus  Ingeborg Pedersdatter   Ditto {Dca 4ta à Trin: } Trolovede Mads Huus og Ingeborg Pedersdaatter
NOTITS: Viet i Borris. Ikke identificeret. Huus kan eventuelt stå for Kvisthus et sted i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.
82321745.07.22VJens SørensenSlumstrup Mølle  Sædding  Maren Andersdatter VindelboVindelbo Borris Sædding Slumstrup Mølle d : 22 Julij copul: Jens {Sørensen} Mølle og Anders {Thomsen} Vindelboes daatter {Maren Andersdatter Vindelboe} der var trolovet i Borris —
NOTITS: Trolovet i Borris viet her i Faster. Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og 2. kone. Jens Sørensen *1717.04.04 Slumstrup Mølle søn af Søren Møller Madsen og Karen Jakobsdatter.

LINK: Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og 2. kone.
LINK: Slumstrup Mølle familie 1678 - 1750.
LINK: Kirkebog affotografering.
82331745.09.19VPeder Mortensen BækboBækbo  Dejbjerg  Maren Graversdatter Borris?  Dom : 14 à Trin : copul : Peder {Mortensen} Bekboe g Maren Gravisdaatter som er trolovet i Borris —
NOTITS: Viet her i Faster, hvor gommen kaldes Peder Bekboe. En Maren Graversdatter er fadder 1730 i Borris, hun ville være 31+. Ikke ellers identificeret.

LINK: Kirkebog affotografering.
82611748.10.23VChristen Poulsen TovdalTovdal  Arnborg  Bodil Christensdatter KjærFasterkær Faster Arnborg Tovdal d : 23 Oct: copul : Christen {Poulsen} Toudal g Bodild Christensd : Kiær
NOTITS: Christen Poulsen Tovdal *1715c †1798.04.29 Døvling, Skarrild. Bodil Christensdatter *1725.07.01 Fasterkær, Faster.

LINK: Bodil Christensdatter *1725.07.01 Fasterkær, Faster †1800.01.09 Tovdal, Arnborg datter af Christen Jespersen Kjær i Fasterkær.
LINK: Christen Poulsen i Tovdal i Arnborg.
LINK: Affotografering.
82651749.05.26TPeder Larsen Lønborg  Lønborg  Maren HansdatterKlokmose Faster  Feria 3tia Pent: Trolovede Peder Kragis {Larsen} og Maren hansd .
NOTITS: Navnene sammeholt med vielsen. Krages er et stednavn i Egvad sogn nabo til Lønborg sogn.

LINK: Affotografering.
82691749.10.14VPeder Larsen Lønborg  Lønborg  Maren HansdatterKlokmose Faster  Dom : 19 à Trin : copul : Peder Larsen Lønborg og Maren Hansdaatter Klokmose.
NOTITS: Navnene sammeholt med trolovelsen. Maren Hansdatter i Klokmose ikke set før. Han kaldes i trolovelsen Krages som er et stednavn i Egvad sogn nabo til Lønborg sogn.

LINK: Affotografering.
82711750.02.02TNiels Christensen Vold  Bølling  Dorte ChristensdatterDebelmose? Borris? Bølling 1750 . Festo Purif : M : trolov : Niels Christensen Vold med Dorthe Christensd :
NOTITS: Niels Christensen Vold *1725.12.02 Bølling †1795.04.04 Bølling, Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 Bølling.

LINK: Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 datter af Christen Pedersen Degn og Kirsten Nielsdatter.
LINK: Christen Pedersen Degn i Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.
82721750.03.25VNiels Christensen Vold  Bølling  Dorte ChristensdatterDebelmose? Borris? Bølling Festo Annunciat: M : copul : Niels Christensen i Bølling g Dorthe Christensd :
NOTITS: Niels Christensen Vold *1725.12.02 Bølling †1795.04.04 Bølling, Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 Bølling.

LINK: Dorte Christensdatter *1715.06.02 Borris †1777.00.14 datter af Christen Pedersen Degn og Kirsten Nielsdatter.
LINK: Christen Pedersen Degn i Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.
82741750.12.10TChristen PedersenBarda  Vorgod  Karen MortensdatterAstrup Faster  d : 10 Dec : Trolovede Christen Pedersen af Barda {Vorgod} til Karen Mortensd: Astrup —
LINK: Karen Mortensdatter *1728.12.27 Astrup Faster datter Morten Jensen Astrup og Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild.
LINK: Affotografering.
82751751.04.13TIver Christensen FyrstenborgFyrstenborg  Sædding  Maren PoulsdatterHannerup Faster Sædding Fyrstenborg Dca 3tia Paschatis trolovede Iver Christensen Fyrstenborg g Maren Poulsdatter Handrup.
NOTITS: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Faster. Fra FT 1787 Brejning Iver Christensen 70, dermed født 1717c.

LINK: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup datter af Poul Jensen og Maren Jensdatter.
LINK: Affotografering.
82761751.04.25TJens MarkussenHannerup  Faster  Elles ChristensdatterHannerup Faster  Dca 2da p : Pasha trolov: Jens Marcusen Handerup g Ellids Christensd . ibid : —
NOTITS: Se vielsen.

LINK: Affotografering.
82771751.06.06VChristen PedersenBarda  Vorgod  Karen MortensdatterAstrup Faster  Dca [ss]ta Trin : copul : Christen Pedersen Barda g Karen Mortensd: Astrup —
NOTITS: Karen Mortensdatter *1728.12.27 Astrup, Faster.

LINK: Karen Mortensdatter *1728.12.27 Astrup Faster datter Morten Jensen Astrup og Kirsten Pedersdatter.
LINK: Affotografering.
82791751.06.24VJens MarkussenHannerup  Faster  Elles ChristensdatterHannerup Faster  Festo Johannis Baptistæ copul: Jens Marcusen i Handerup g Ellids Christensd : ibid : —
NOTITS: Den kendte Jens Marcussen i Hannerup i Faster gifter sig første gang 1707, og ville i 1751 være omkring 60c år gammel. Hvis Elles Christensdatter er datter af degn i Borris Christen Pedersen er hun 41 år gammel.

LINK: Affotografering.
82811751.09.10TMads Andersen MarupMarup  Skjern  Margrethe Larsdatter LodalLodal Faster Skjern Marup d: 10 Sept: trolov : Mads {Andersen} Marup og Magrethe {Larsdatter} Laadal
NOTITS: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster. Mads Andersen *1713.04.02 Marup Skjern søn af Anders Jensen.

LINK: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster sogn datter af Lars Pedersen Smed og Kirsten Jakobsdatter.
LINK: hammerum-herred.dk.
LINK: Affotografering.
82821751.09.12VIver Christensen FyrstenborgFyrstenborg  Sædding  Maren PoulsdatterHannerup Faster Sædding Fyrstenborg Dom : 14ta à Trin : cop : Iver {Christensen} Fyrstenborg og Maren Poulsdatter Handerup.
NOTITS: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup. Fra FT 1787 Brejning Iver Christensen 70, dermed født 1717c. Der ligger usædvanlig lang tid mellem trolovelsen 13 april 1751 og vielsen her 12. sept 1751 nemlig fem måneder.

LINK: Maren Poulsdatter *1732.03.05 Hannerup Faster sogn datter af Poul Jensen og Maren Jensdatter.
LINK: Affotografering.
82831751.09.12TVisted Christensen  Maren Christensdatter   Ditto {Dom : 14ta p. Trin :} trolov: Visted Christensen og Maren Christensd : .
NOTITS: Ikke identificeret. Vel ikke Viste Christensen Rahbæk i Vester Kodbøl i Borris.

LINK: Affotografering.
82861751.10.10TVisted Christensen  Maren Christensdatter   Dom: 18 à Trin : cop : Visted Christen_ og Maren Christensd : .
NOTITS: kke identificeret. Vel ikke Viste Christensen Rahbæk i Vester Kodbøl i Borris.

LINK: Affotografering.
82871751.10.17VMads Andersen MarupMarup  Skjern  Margrethe Larsdatter LodalLodal Faster Skjern Marup Dom . 19 à Trin : cop : Mads Andersen og Magr: Laadal
NOTITS: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster. Mads Andersen *1713.04.02 Marup Skjern søn af Anders Jensen.

LINK: Margrethe Larsdatter født *1719.11.12 Lodal i Faster sogn datter af Lars Pedersen Smed og Kirsten Jakobsdatter.
LINK: hammerum-herred.dk.
LINK: Affotografering.
82971753.09.06TSøren Pedersen AlbækAlbæk  Skjern  Ane Mortensdatter AstrupAstrup Faster Skjern Albæk d : 6 Sept : trolov: Søren {Pedersen} Albek og Ane {Mortensdatter} Astrup
NOTITS: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn. Barn Karen *1754.09.22 Albek i Skjern sogn.

LINK: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn datter af Morten Jensen Astrup *1690c †1746 Astrup og Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild †1743.03.03 Astrup.
LINK: Affotografering.
83001753.10.07VJens Nielsen KjærFasterkær  Faster  Ane Marie JensdatterFasterkær Faster Faster Fasterkær Dom : 16 à Trin : copul : Jens Nielsen {Kjær} og Ane Marie Jensd : i Fasterkær.
NOTITS: Jens Nielsen kaldes Kjær som fadder tre måneder før.

LINK: Affotografering.
83031753.09.06TSøren Pedersen AlbækAlbæk  Skjern  Ane Mortensdatter AstrupAstrup Faster  d : 17 Oct: cop : Søren {Pedersen} Albek og An {Mortensdatter} Astrup
NOTITS: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn. Barn Karen *1754.09.22 Albek i Skjern sogn.

LINK: Ane Mortensdatter *1731.05.06 Astrup Faster sogn datter af Morten Jensen Astrup *1690c †1746 Astrup og Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig, Skarrild †1743.03.03 Astrup.
LINK: Affotografering.
83051754.04.16TChristen Velling  Velling  Mette Madsdatter HannerupHannerup Faster  Feria 3tia Pasch : Trolovede Mette Hand: {Madsdatter Hannerup} g Christ_ Velling
NOTITS: Hun kaldes Mette Madsdatter Mølle og blev enke efter Christen Dynesen i november 1753. Trolovet 1. i Faster 1728.04.01 med Christen Dynesen.

LINK: Affotografering.
83131754.10.27TMarkus KrogBorris- Krog  Borris  Ane Marie Astrup  Borris Borris- Krog d: 3. Oct : trolov : Marcus Krog og An Mini Astrup
NOTITS: Markus Krog ses i Borris-Krog fra 1748 fremad til 1759. Markus Jeppesen i Gjaldbæk får børn i den tid i Gjaldbæk, så det kan ikke være ham. Ane Marie Astrup ikke identificeret.

LINK: Affotografering.
83161754.11.05TMarkus KrogBorris- Krog  Borris  Ane Marie Astrup  Borris Borris- Krog d: 5 Nov: cop : Marcus Krog og An Marie Astrup
NOTITS: Markus Krog ses i Borris-Krog fra 1748 fremad til 1759. Markus Jeppesen i Gjaldbæk får børn i den tid i Gjaldbæk, så det kan ikke være ham. Ane Marie Astrup ikke identificeret.

LINK: Affotografering.