Faster Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1702 - 1754
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7902 1702.10.05 TRO.: Jens Houlesen, Bølling ∞ Catharina Nielsdatter, Annexgaarden, Faster, BOSAT: Bølling
Nr. 7907 1703.11.28 TRO.: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 7908 1703.12.27 VIET: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 7909 1704.01.01 TRO.: Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smed, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 7910 1704.01.27 TRO.: Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
Nr. 7912 1704.02.14 TRO.: Hans Nielsen Feldbereder, Faster ∞ Sidsel Madsdatter, Nørgaard, Bølling, BOSAT: Faster
Nr. 7916 1704.06.08 VIET: Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smid, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 7917 1704.06.08 VIET: Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
Nr. 7922 1704.08.24 TRO.: Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
Nr. 7924 1704.10.26 VIET: Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
Nr. 7929 1705.11.01 VIET: Poul Hannerup, Hannerup, Faster ∞ Maren Christensdatter
Nr. 7930 1706.02.11 TRO.: Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
Nr. 7932 1706.04.18 VIET: Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
Nr. 7936 1706.09.26 TRO.: Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
Nr. 7940 1706.11.14 VIET: Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
Nr. 7943 1707.06.13 TRO.: Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
Nr. 7944 1707.10.23 VIET: Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
Nr. 7945 1707.11.06 VIET: Jens Marcussen, Klokmose, Faster ∞ ? Jens Madsens enke, Hannerup, Faster, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 7946 1707.11.06 TRO.: Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
Nr. 7954 1708.05.31 TRO.: Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
Nr. 7955 1708.06.24 VIET: Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
Nr. 7989 1712.11.06 TRO.: Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter Skrebsgaard, Fastergaard, Faster
Nr. 7996 1714.02.22 TRO.: Peder Knudsen, Albæk, Skjern ∞ Kirsten Sørensdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Skjern Albæk
Nr. 8022 1716.05.12 TRO.: Just Christensen, Lysgaard, Vildbjerg ∞ Mette Jensdatter, Astrup, Faster
Nr. 8023 1716.06.07 TRO.: Iver JensenMaren Nielsdatter, Præstegaard (Annexgaard), Faster, BOSAT: Hanning Kærsgaard
Nr. 8024 1716.07.07 TRO.: Oluf Pedersen, Ejstrup, Faster ∞ Johanne Christensdatter, BOSAT: Faster Ejstrup
Nr. 8025 1716.09.20 VIET: Just Christensen Lysgaard, Lysgaard, Vildbjerg ∞ Mette Jensdatter, Astrup, Faster
Nr. 8026 1716.10.11 VIET: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster ∞ Johanne Christensdatter, BOSAT: Faster Ejstrup
Nr. 8027 1716.10.18 VIET: Iver Jensen, Kærsgaard, Hanning ∞ Maren Nielsdatter, Præstegaard (Annexgaard), Faster, BOSAT: Hanning Kærsgaard
Nr. 8048 1722.03.26 TRO.: Niels Jensen, Hannerup (Annexgaarden), Faster ∞ Maren Jespersdatter, Astrup, Faster
Nr. 8052 1724.05.30 TRO.: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster ∞ Anne Olufsdatter, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8057 1724.06.25 VIET: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster ∞ Anne Olufsdatter, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8063 1724.09.21 TRO.: Jørgen Karlsen, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Lauridsdatter, Fastergaard, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
Nr. 8064 1724.10.08 TRO.: Thomas Pedersen, Gaasdal- Store, Borris ∞ Karen Christensdatter, Faster, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
Nr. 8066 1724.10.22 VIET: Jørgen Karlsen, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Lauridsdatter, Fastergaard, Faster, BOSAT: Borris? Debelmose?
Nr. 8069 1724.11.05 VIET: Thomas Pedersen, Gaasdal- Store, Borris ∞ Karen Christensdatter, Faster, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
Nr. 8073 1726.06.20 TRO.: Christen Jensen, Adstrup? ∞ Maren Sørensdatter, 19 år, Klokmose, Faster
Nr. 8074 1726.06.24 VIET: Christen Hansen, Trøstrup, Timring ∞ Johanne Olufsdatter, 26c+ år, Klokmose, Faster
Nr. 8077 1726.10.13 VIET: Christen Jensen, Adstrup? ∞ Maren Sørensdatter, 19 år, Klokmose, Faster
Nr. 8078 1726.10.15 TRO.: Bent Lauridsen, Sædding ∞ Karen Jensdatter, 25c år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Faster Ejstrup
Nr. 8083 1727.10.05 VIET: Bent Lauridsen, Ejstrup, Faster ∞ Karen Jensdatter, 26c år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Faster Ejstrup
Nr. 8091 1727.12.30 TRO.: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster? ∞ Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 8092 1728.04.01 TRO.: Christen Dynesen, Faster ∞ Mette Madsdatter Mølle, Faster, BOSAT: Faster
Nr. 8093 1728.06.20 VIET: Poul Jensen Hannerup, 45c- år, Hannerup, Faster ∞ Maren Jensdatter, 28c+ år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 8094 1728.06.24 VIET: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster? ∞ Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
Nr. 8098 1728.10.10 VIET: Christen DynesenMette Madsdatter Mølle, BOSAT: Faster
Nr. 8103 1730.07.25 TRO.: Jens LauridsenMaren Pedersdatter, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 8104 1730.10.01 VIET: Jens LauridsenMaren Pedersdatter, BOSAT: Faster Hannerup
Nr. 8108 1730.11.12 VIET: Jan Petersen? Laust Sørensen Klokmoses steddatter, Klokmose, Faster
Nr. 8112 1731.10.21 VIET: Villads Sørensen Klokmose, 31c år, Klokmose, Faster ∞ Bodil Clemmensdatter Skobæk, 27 år, Skobæk, Borris
Nr. 8134 1735.01.04 TRO.: Oluf Madsen, Bukkær, Assing ∞ Maren Jensdatter Ejstrup, 30.01 år, Ejstrup, Fasster, BOSAT: Assing Bukkær
Nr. 8135 1735.01.16 TRO.: Peder Huus, Borris ∞ Sidsel Jensdatter, Faster
Nr. 8140 1735.05.31 VIET: Oluf Madsen, Bukkær, Assing ∞ Maren Jensdatter Ejstrup, 30.05 år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Assing Bukkær
Nr. 8145 1736.06.05 TRO.: Niels Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8147 1736.09.23 VIET: Niels Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8149 1736.10.18 TRO.: Milter Nielsen, 24c år, Fastergaard, Faster ∞ Lisbeth Christensdatter, 25.06 år, Oddum, BOSAT: Faster Fastergaard
Nr. 8150 1736.11.18 VIET: Milter Nielsen, 24c år, Fastergaard, Faster ∞ Lisbeth Christensdatter, 25.07 år, Oddum, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8155 1738.01.12 TRO.: Jakob Christensen Minds, 23.01 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Maren Jensdatter Stier, 30.01 år, Stier, Borris
Nr. 8157 1738.02.09 TRO.: Jakob Christensen Minds, 23.02 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Maren Jensdatter Stier, 30.02 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris
Nr. 8169 1738.12.04 TRO.: Christen Seerup Lauridsen, 24.09 år, Tarp, Borris ∞ Anne Christensdatter, Ahler, Borris
Nr. 8170 1738.12.28 TRO.: Anders Hansen, Aarup, Hanning ∞ Cathrine Pedersdatter, 26.10 år, Hannerup (Meldgaard), Faster, BOSAT: Hanning Aarup
Nr. 8171 1738.12.28 TRO.: Ole Andersen, Finderup, Hanning ∞ Maren Pedersdatter, 33.08 år, Hannerup (Nørgaard), Faster
Nr. 8176 1739.05.10 VIET: Anders Hansen, Aarup, Hanning ∞ Cathrine Pedersdatter, 27.03 år, Hannerup (Meldgaard), Faster, BOSAT: Hanning Aarup
Nr. 8177 1739.05.10 VIET: Ole Andersen, Finderup, Hanning ∞ Maren Pedersdatter, 34.00 år, Hannerup (Nørgaard), Faster
Nr. 8187 1740.04.26 TRO.: Søren Lauridsen, 27.06 år, Klokmose, Faster ∞ Maren Christensdatter Lodal, 26.02 år, Lodal, Faster
Nr. 8192 1740.06.15 VIET: Søren Lauridsen, 27.08 år, Klokmose, Faster ∞ Maren Christensdatter Lodal, 26.04 år, Lodal, Faster
Nr. 8213 1743.02.24 TRO.: Lars Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Graversdatter
Nr. 8215 1743.08.04 VIET: Lars Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Graversdatter
Nr. 8224 1744.06.28 TRO.: Mads HuusIngeborg Pedersdatter
Nr. 8232 1745.07.22 VIET: Jens Sørensen, 28 år, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Maren Andersdatter Vindelbo, 25 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
Nr. 8233 1745.09.19 VIET: Peder Mortensen Bækbo, Bækbo, Dejbjerg ∞ Maren Graversdatter, Borris?
Nr. 8261 1748.10.23 VIET: Christen Poulsen Tovdal, 33c år, Tovdal, Arnborg ∞ Bodil Christensdatter Kjær, 23.03 år, Fasterkær, Faster, BOSAT: Arnborg Tovdal
Nr. 8265 1749.05.26 TRO.: Peder Larsen Lønborg, Lønborg ∞ Maren Hansdatter, Klokmose, Faster
Nr. 8269 1749.10.14 VIET: Peder Larsen Lønborg, Lønborg ∞ Maren Hansdatter, Klokmose, Faster
Nr. 8271 1750.02.02 TRO.: Niels Christensen Vold, 24.02 år, Bølling ∞ Dorte Christensdatter, 34.08 år, Debelmose?, Borris?, BOSAT: Bølling
Nr. 8272 1750.03.25 VIET: Niels Christensen Vold, 24.02 år, Bølling ∞ Dorte Christensdatter, 34.08 år, Debelmose?, Borris?, BOSAT: Bølling
Nr. 8274 1750.12.10 TRO.: Christen Pedersen, Barda, Vorgod ∞ Karen Mortensdatter, 21.11 år, Astrup, Faster
Nr. 8275 1751.04.13 TRO.: Iver Christensen Fyrstenborg, 34c år, Fyrstenborg, Sædding ∞ Maren Poulsdatter, 19.01 år, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Fyrstenborg
Nr. 8276 1751.04.25 TRO.: Jens Markussen, Hannerup, Faster ∞ Elles Christensdatter, Hannerup, Faster
Nr. 8277 1751.06.06 VIET: Christen Pedersen, Barda, Vorgod ∞ Karen Mortensdatter, 22.06 år, Astrup, Faster
Nr. 8279 1751.06.24 VIET: Jens Markussen, Hannerup, Faster ∞ Elles Christensdatter, Hannerup, Faster
Nr. 8281 1751.09.10 TRO.: Mads Andersen Marup, 38.05 år, Marup, Skjern ∞ Margrethe Larsdatter Lodal, 31.10 år, Lodal, Faster, BOSAT: Skjern Marup
Nr. 8282 1751.09.12 VIET: Iver Christensen Fyrstenborg, 34c år, Fyrstenborg, Sædding ∞ Maren Poulsdatter, 19.06 år, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Fyrstenborg
Nr. 8283 1751.09.12 TRO.: Visted ChristensenMaren Christensdatter
Nr. 8286 1751.10.10 TRO.: Visted ChristensenMaren Christensdatter
Nr. 8287 1751.10.17 VIET: Mads Andersen Marup, 38.06 år, Marup, Skjern ∞ Margrethe Larsdatter Lodal, 31.10 år, Lodal, Faster, BOSAT: Skjern Marup
Nr. 8297 1753.09.06 TRO.: Søren Pedersen Albæk, Albæk, Skjern ∞ Ane Mortensdatter Astrup, 20.06 år, Astrup, Faster, BOSAT: Skjern Albæk
Nr. 8300 1753.10.07 VIET: Jens Nielsen Kjær, Fasterkær, Faster ∞ Ane Marie Jensdatter, Fasterkær, Faster, BOSAT: Faster Fasterkær
Nr. 8303 1753.09.06 TRO.: Søren Pedersen Albæk, Albæk, Skjern ∞ Ane Mortensdatter Astrup, Astrup, Faster
Nr. 8305 1754.04.16 TRO.: Christen Velling, Velling ∞ Mette Madsdatter Hannerup, 50cc år, Hannerup, Faster
Nr. 8313 1754.10.27 TRO.: Markus Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Ane Marie Astrup, BOSAT: Borris Borris- Krog
Nr. 8316 1754.11.05 TRO.: Markus Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Ane Marie Astrup, BOSAT: Borris Borris- Krog