Faster Kommenteret Kirkebog 
Skriftemål  1702 - 1751
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per skrifte være bedre. Bruges også hvis man kender skriftets nummer.

Skriftemål i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Født bruges her for døbe dato eller år.


Nr. 1002 1703.12.10 ? Peder Knudsen?, Klokmose, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Birthe Mathiasdatter, Faster
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen, Klokmose, Faster, Husbond for manden.
d: 10 December schriftede ieg P[…..] Knud […..]des_: tjenendis Just Klochmoes sin begangne synd imod det 6 bud med Birthe Mathiasdatter {……} .
NOTITS: Barn ikke døbt i Borris eller Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 1003 1703.12.10 Birthe Mathiasdatter, Klokmose, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: ? Peder Knudsen?, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen, Klokmose, Faster, Husbond for manden.
d: 10 December schriftede ieg P[…..] Knud […..]des_: tjenendis Just Klochmoes sin begangne synd imod det 6 bud med Birthe Mathiasdatter {……} .
NOTITS: Barn ikke døbt i Borris eller Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 1017 1709.04.28 An Hansdatter [P..]foed, Klokmose, Faster, Klokmose, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Oluf Thomasen Ur.
HUSBONDE: Laust Klokmose, Klokmose, Faster.
Samme dag {d 28 april} absolverede Jeg i Faster Kirche for Lætfærdighed An Hansdatter [P..]foed som tiente Laust Klochmoes udlagde til barnefader Olluf Tomas_ Soldat ellers Olluf Ur .
NOTITS: Barn ikke ført som født i Borris eller Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 1024 1718.05.29 Jens Christensen Lysgaard, Klokmose, SKRIFTET: 6. bud.
Kvinde: Kirsten Andersdatter, Debelmose, Borris.
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Kvindens far.
d 29 Maji absolverede Jeg Jens lysgrd i Klochmoes som j hds ægtetid hafde krenchit hds thieniste pige Kirsten {Andersdatter} Anders Debelmosis datter.
NOTITS: Får datter Maren, der dør 11 uger gammel. Jens Christensen af Lysgaard i Vildbjerg sogn blev 1716.09.20 gift i Faster med Mette Jensdatter af Astrup i Faster. De bosatte sig i Klokmose i Faster sogn.
Dåb nr. 2296
Begravelse nr. 6236
LINK: Affotografering.

Nr. 1026 1720.10.20 Jens Markussen, Hannerup, SKRIFTET: 6. bud.
KVINDEN: Inger Graversdatter, Debelmose, Borris.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Olufsen Debelmose, Debelmose, Borris, Kvindens far.
d 20 Octbr {1720} absolverede jeg Jens Marcussen af Hannerup for lætfærdighed i sin ægteskab, som han hafde begaaet med Inger {Graversdatter}, Grauers {Olufsen} Debelmoesis datter.
NOTITS: Barnet Gravers Jensen begravet 14 dage gammel. Jens Markussen blev gift før 1708 med hans kone.
Dåb nr. 2340
Begravelse nr. 6263
LINK: Affotografering.

Nr. 1031 1739.11.29 Maren Mortensdatter, Hannerup, Faster, Hannerup, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Hannerup, Faster.
Dom : 1ma Adv: publ: absolv: Maren Mortensd : i Handrup , ligesom tilforn udlagt til barnefadder , Oluf Christian {Tranmose}.
Dåb nr. 2600
LINK: Affotografering.

Nr. 1032 1740.04.03 Oluf Christian Pedersen Tranmose, Hannerup, SKRIFTET: 6. bud.
Dom : Judica publ: absolverede Oluf Christian {Pedersen} Tranmose
NOTITS: Barn med Maren Mortensdatter i Hannerup.
Dåb nr. 2600
LINK: Affotografering.