Faster Kommenteret Kirkebog 
Beredelser (sidste olie)  1704 - 1704
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per skrifte være bedre. Bruges også hvis man kender skriftets nummer.

Berettelse (sidste olie) i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Født bruges her for døbe dato eller år.


Nr. 1203 1704.02.13 Else Christensdatter Amme, Klokmose.
MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster.
13 Febr: berettede ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans Kone Else Amme .
NOTITS: Begravet en uge efter sidste olie.
Begravelse nr. 6012
LINK: Affotografering.

Nr. 1210 1704.12.18 Gammel-Person1, Klokmose.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster.
Samme dag beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen} {Gammel-Person1} .
NOTITS: I Mandtallet 1705: "Noch 2'de fattige i Klochmoes hos Just ibidem." Ibidem her betyder Faster sogn. Antaget død to uger efter sidste olie. Ikke noteret død i kirkebogen.
Begravelse nr. 6024
LINK: Affotografering.

Nr. 1211 1704.12.18 Gammel-Person2, Klokmose.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster.
Samme dag beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen} {Gammel-Person2} .
NOTITS: I Mandtallet 1705: "Noch 2'de fattige i Klochmoes hos Just ibidem." Ibidem her betyder Faster sogn. Antaget død to uger efter sidste olie. Ikke noteret død i kirkebogen. Dette er den sidste indførelse af en beredelse, sidste olie, i Borris kirkebog.
Begravelse nr. 6025
LINK: Affotografering.