Faster Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den introducerede Mand
Nr.DatoNavnEfternavnStedNavnEfternavnKirkebogstekst
50041702.10.22? Jens Madsens Kone  Hannerup Jens  Madsen {.}om 19 p. Trinitati d 22 octbr - jntroducerede ieg Jens Matzens Kone i hannerup.
Dåb nr. 2006
50051702.10.29Kirsten Thomas Ejstrups kone Ejstrup Thomas  Ejstrup Samme dag Thomas Eistrup hans Kone.
Dåb nr. 2007
50081702.11.12? Jens Madsens? kone Hannerup Jens  Madsen? Samme dag {d 22 p Trin:} introduceret Jens [{Madsen}] hans hustrue .
Dåb nr. 2006
50111703.05.20Karen? Hjoptarp Laust  Nørgaard Samme dag {d: 17 Maij Christi Himelfarts dag} jntroducerede Laust Nørgaards Kone.
Dåb nr. 2009
50121703.05.20Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha jntroducerede ieg i faster Sogn Niels {Lauridsen} Lundz hustrue {Anne Madsdatter Gammelgaard}
Dåb nr. 2011
50161704.01.27? Niels Andersen Aas kone Aas Niels  Andersen Aas Samme dag blef Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret. Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret.
Dåb nr. 2017
50251704.04.27Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Samme i faster jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2023
50271704.06.01? Søren Madsens kone Klokmose Søren  Madsen d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2026
50281704.06.01? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2024
50301704.06.24? Jens Madsen Hannerups kone Hannerup Jens  Madsen Samme dag jntroducerede ieg Jens Matzen hannerup hans Kone.
Dåb nr. 2028
50321704.08.17Maren Jespersdatter Astrup Anders  Christensen Astrup d 17 August jndtroducerede ieg Anders {Christensen}Astrup hans Kone {Maren Jespersdatter}.
Dåb nr. 2030
50371704.11.30? Jens Ejstrups kone Ejstrup Jens  Ejstrup d 30 Novbr blef Jens Ejstrups Kone jntrodu
Dåb nr. 2035
50421705.04.14Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Dom 1ma post pascha d 14 April jndroducerede ieg Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2040
50461705.06.14? Peder Hannerups kone Hannerup Peder  Hannerup Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg j Faster Peder Hannerups kone .
Dåb nr. 2044
50571706.07.11Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Samme dag {d: 11 Julji} introducerede ieg Las Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2059
50581706.08.01? Oluf Klokmose kone Klokmose Oluf  Klokmose d: 1 {Augustius} Introducerede ieg Olluf Klochmoes hands Kone.
NOTITS: Ikke afklaret, der findes ingen dåb dertil. Mulig, at Oluf Klokmose fik et barn der døde uden dåb, mulig at en anden dåb er ment.
50641706.11.07Anne Jensdatter Fastergaard Peder  Christensen Paarup Samme dag {d: 7 Novbr}, introducerede ieg Peder {Christensen} Poerups enke {Anne Jensdatter} paa Fastergaard.
NOTITS: Peder Paarup døde fire måneder før denne introduktion, defor enke.
Dåb nr. 2064
50661707.01.07? Niels Jakobsens kone Aas Niels  Jakobsen Samme dag {H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs} jntroducerede ieg Niels Jacobsens Kone.
Dåb nr. 2069
50671707.01.30Karen Jakobsdatter Klokmose Søren  Madsen Klokmose d 30 Janv: jntroducerede ieg Søren Matzen j Klochmoes hds Kone {Karen Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2067
50711707.04.03Maren Jespersdatter Astrup Anders  Christensen Astrup Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} jntroducerede ieg Anders {Christensen} Astrup hands Kone {Maren Jespersdatter}.
Dåb nr. 2078
50731707.04.10Karen Christensdatter Annexgaard  Morten  Pedersen Præstgaard Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Morten {Pedersen} Præstegaards Kone Karen Christensdatter.
Dåb nr. 2072
50741707.04.25? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal 2den Paaschedag d 25 April jntroducerede ieg Christen Lodals Kone.
Dåb nr. 2074
50831707.07.03Else Christensdatter Amme Klokmose Søren  Sørensen Klokmose Samme dag, introducerede jeg Søren Matzen {Madsen præstens fejl: Sørensen} i Klochmoes hans kone {Else Christensdatter Amme}.
NOTITS: Søren Madsen Klokmose får et barn døbt den 8. december 1706. Han kan ikke få et barn døbt seks måneder senere den 17. maj 1707. Den sidste må være Søren Sørensen Klokmose med hans 2. kone.
Dåb nr. 2084
50851707.07.24? Peder Nielsen Aas kone Aas Peder  Nielsen Aas Samme dag {d 24 Julij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Aasis Kone.
Dåb nr. 2086
50881707.09.11? Jens Ejstrups kone Ejstrup Jens  Ejstrup d 11 Septbr: jntroducerede Jeg Jens Eistrup i Faster hds Kone.
Dåb nr. 2088
50991708.07.01Kirsten Thomas Ejstrups kone Ejstrup Thomas  Ejstrup d 1ste jntroducerede Jeg Thomas Eistrups Kone {Kirsten} .
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
Dåb nr. 2102
51011708.09.24? Jens Marcussens kone Hannerup Jens  Marcussen Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} blef og Jens Marcussens Kone jntroduceret .
Dåb nr. 2107
51021708.10.14Kirsten Oluf Meldgaards kone Klokmose Oluf  Meldgaard Samme dag jntroducerede Jeg Olluf Mælgrds Kone i Klochmoes .
Dåb nr. 2105
51041708.11.18Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed d 18 jntroducerede jeg Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2109
51091709.01.01? Niels Jakobsens kone Aas Niels  Jakobsen d 1ste jntroducerede jeg Niels Jacobsens kone j Faster.
Dåb nr. 2113
51101709.01.27Kirsten Jakobsdatter Hannerup Peder  Nielsen Nørgaard Samme dag {d 27} jntrod: Jeg Peder {Nielsen} Nørgrds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} ibdm {Hannerup}.
Dåb nr. 2114
51121709.03.14Maren Christensdatter Hannerup Poul  Hannerup Samme dag {d 14 Marti} jntroducerede jeg Pofl Hannerups kone {Maren Christensdatter}.
Dåb nr. 2116
51161709.06.23? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal d 23 juni jntroducerede jeg Christen Lodals kone.
Dåb nr. 2120
51171709.07.02Karen Jakobsdatter Klokmose Søren  Madsen Klokmose d 2 juli jntroducerede ieg Søren Matzen Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2121
51251709.11.17? Jens Marcusens kone Hannerup Jens  Marcusen d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Dåb nr. 2130
51281709.12.08Maren Jespersdatter Astrup Anders  Christensen Astrup d 8de jntroducerede jeg Anders {Christensen} astrups kone {Maren Jespersdatter}. Noch samme Knud kone ved Kirchen.
Dåb nr. 2135
51331710.03.30? Jens Ejstrups kone Ejstrup Jens  Ejstrup d 30 jntroducerede Jeg Jens Eistrups kone .
Dåb nr. 2140
51351710.06.09Karen Christensdatter Sønderskov Annexgaard  Morten  Pedersen Præstgaard Samme dag {d 9de} jntroducerede Jeg Morten {Pedersen} Præstgaards kone {Karen Christensdatter Sønderskov} .
Dåb nr. 2142
51421710.12.14Karen Thomasdatter Klokmose Laust  Sørensen Klokmose Den 14 jntroducerede Jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2150
51461711.05.15Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Samme dag {d 17 maji Dom 6ta p pascha} jntroducerede jeg Las {Pedersen} Smids kone Kirsten Jakobsdatter j loudal.
Dåb nr. 2154
51551711.09.13? Jens Klokmoses kone Klokmose Jens  Klokmose Noch samme dag {d 13 Septembr} j faster introducerede ieg Jens Klochmoesis kone .
Dåb nr. 2162
51621712.03.28Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Meldgaard Noch {d 28 Martij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds kone j Hannerup {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} .
Dåb nr. 2172
51631712.04.03? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal d 3die jntroducerede Jeg Christ_ Lodals kone .
Dåb nr. 2170
51651712.04.16? Peder Aas' kone Aas Peder  Aas d 16 april jntroducerede Jeg Peder aasis kone .
Dåb nr. 2173
51671712.06.12Karen Jespersdatter Hannerup Christen  Michelsen noch {d 12 Junij} jntroducerede Jeg Christen Michelsøn j Hannerup hds kone {Karen Jespersdatter} .
Dåb nr. 2176
51691712.06.26Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund d 26 Juni jntroducerede Jeg Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter Gammelgaard} .
Dåb nr. 2178
51711712.07.15? Jens Marcussens kone Hannerup Jens  Marcussen Hannerup d 15 jntroducerede Jeg Jens {Marcussen} Hannerups kone .
Dåb nr. 2179
51721712.07.24Karen Jakobsdatter Klokmose Søren  Madsen Klokmose d 24 jntroducerede Jeg Søren {Madsen} Klochmoes hans kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2180
51781712.12.18Karen Thomasdatter Klokmose Laust  Sørensen Klokmose d 18 {.br} jntroducerede Jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2186
51841713.02.11? Niels Jakobsens Kone Aas Niels  Jakobsen d 11 febr: jntroducerede Jeg Niels Jacobs_ paa Aaes hans Kone .
Dåb nr. 2193
51871713.03.19Maren Jespersdatter Astrup Anders  Christensen Astrup Samme dag {d 19 Martius} jntroducerede ieg og Anders {Christensen} Astrups Kone {Maren Jespersdatter} .
NOTITS: "og" fordi der var en dåb forud den dag.
Dåb nr. 2201
51931713.06.06Maren Christensdatter Hannerup Poul  Hannerup d 6te Jntroducerede Jeg Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2202
51971713.11.05? Jens Markussens Kone Hannerup Jens  Markussen d 5 Novembr: blef Jens Marcussens Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2211
51991713.11.26? Jens Lysgaards kone Klokmose Jens  Lysgaard Klokmose d 26 jntroducerede jeg Jens {Lysgaard} Klochmoes hans Kone .
Dåb nr. 2208
52021714.02.04Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed d 4de februarius jntroducerede jeg Lars {Pedersen Smed} Lodals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2214
52051714.04.02? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal Samme {d 2den Aprilis} jntroducerede Jeg Christen Loudals Kone .
Dåb nr. 2218
52131714.07.08Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Meldgaard d 8 Julij introducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} .
Dåb nr. 2227
52191715.02.11Karen Christensdatter Annexgaard Morten  Pedersen Præstgaard Samme dag {d 11 febr:} jntroducerede jeg Morten {Pedersen} Præstgaards Kone {Karen Christensdatter} .
Dåb nr. 2234
52351716.03.01? Niels Jakobsens kone Aas Niels  Jakobsen Martius d 1ste introducerede Jeg Niels Jacobsøns Kone paa Faster Aaes .
Dåb nr. 2245
52381716.04.13? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal d 13 April jntroducerede Jeg Christen Loudals Kone.
Dåb nr. 2251
52431716.06.24Maren Christensdatter Hannerup Poul  Hannerup d 24 Junij jntroducerede Jeg Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter}.
Dåb nr. 2258
52451716.07.26Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Noc {26 Julij} jntroducerede Jeg Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2259
52461716.08.23Maren Jespersdatter Astrup Anders  Christensen Astrup d 23 Aug jntroducerede Hr. Lambrecht {Andersen Guldager} paa mine Vegne Anders {Christensen} Astrups Kone {Maren Jespersdatter}.
Dåb nr. 2261
52571717.03.14Karen Jeppesdatter Hannerup Christen  Michelsen Hannerup d 14 Martij introducerede jeg Christen Michelsøns Kone {Karen Jeppesdatter} i Hannerup .
Dåb nr. 2275
52591717.04.18Kirsten Christensdatter Hannerup Peder  Nielsen Melgaard Samme dag {d 18 April} introducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds Kone Kirsten Christensdatter j Hannerup.
Dåb nr. 2276
52601717.04.25? Christen Lodals kone Lodal Christen  Lodal Samme dag {d 25 April} introducerede Jeg Christen Loudals Kone j Faster .
Dåb nr. 2277
52611717.05.17Kirsten Christensdatter Sønderskov Præstgaard Morten  Pedersen Præstgaard d 17 Maji introducerede Jeg Morten {Pedersen} præstgrds kone {Kirsten Christensdatter Sønderskov}.
Dåb nr. 2279
52621717.05.18Johanne Christensdatter Ejstrup Oluf  Pedersen Ejstrup d 18 Maji introducerede jeg Olluf {Pedersen} Ejstrups Kone {Johanne Christensdatter} .
Dåb nr. 2278
52671717.10.17? Jens Lysgaards kone Klokmose Jens  Lysgaard d 17 octobr jntroducerede Jeg Jens Lysgaards Kone .
Dåb nr. 2283
52801718.06.19Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Melgaard d 18 Junij introducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j Hannerup.
Dåb nr. 2297
52871718.12.04Maren Christensdatter Hannerup Poul  Hannerup Decembr d 4de jntroducerede Jeg Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2305
52881719.01.27Inger Nielsdatter Hannerup Niels  Jensen Tømmermand d 29 Janv: jntroducerede Jeg An huusKones datt{er} {Inger Nielsdatter} i Hannerup, som er Niels Jensøn tømmermd Soldat hans hustrue.
Dåb nr. 2307
52951719.07.30Kirsten Nielsdatter Hannerup Anders  Lauridsen Soldat d 30 Julij jntroducerede Jeg An Huuskone j hannerup hendis datters Kirsten {Nielsdatter} , huis Mand er Anders {Lauridsen} Soldat.
Dåb nr. 2315
53051720.01.01Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Anno 1720 Janvarius d 1ste jntroducerede Jeg Las {Pedersen Smed} Loudals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2325
53091720.04.21Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Melgaard d 21 April jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j hannerup.
Dåb nr. 2330
53121720.08.06Inger Nielsdatter Hannerup Niels  Jensen Tømmermand Noch {ca. 6 Aug} jntroduceret Niels {Jensen} TømmerMds Kone {Inger Nielsdatter} .
Dåb nr. 2333
53141720.10.20Karen? Jeppesdatter? Hannerup Christen  Mikkelsen? Samme dag {? d 20 octbr} er Christen {......} Kone {Karen Jeppesdatter?} jntroduceret .
NOTITS: Christen Mikkelsens søn Niels er den eneste dåb to måneder før der passer.
Dåb nr. 2337
53191720.11.24? Christen Lodals kone? Lodal Christen  Lodal? d 24 nov: jntroduceredes .Christen {Lo?}dals Kone.
NOTITS: Der findes steder med ending -dal: Duedal i Borris uden en Christen og Lodal i Faster sogn med Christen Lodal, som her spekulativt er antaget. Passer med at få børn.
Dåb nr. 2341
53291724.06.06? Christen Lunds kone Fasterlund Christen  Madsen Lund d: 6 Junij introducerede Christen Lunds hustrue
NOTITS: Madsen se Introduktion 1725.12.26.
Dåb nr. 2379
49991724.12.31? Jens Lysgaards kone Klokmose Jens  Lysgaard 1724 d: 31 Dec : introd : Jens Lysgaards hustrue
Dåb nr. 2384
53311725.01.01Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Meldgaard Samme dag {Festo Novi Anni} introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}
Dåb nr. 2391
53361725.04.08Kirsten Jakobsdatter Lodal Lars  Pedersen Smed Feria 3tia [Garlatis] introd: Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter}
NOTITS: Dag uklar, mellem 12 februar og 4 maj 1725, ansat til 8 april.
Dåb nr. 2393
53461725.12.26? Christen Madsens Lunds kone Fasterlund Christen  Madsen Lund 1725 Feria 2da Nativ: xti introd : Christen Madsens hustrue i Fasterlund —
Dåb nr. 2407
53591727.04.27? Jens Lysgaards kone Klokmose Jens  Lysgaard 1727 Dom : Miseric: introd: Jens Lysgaards hustrue
Dåb nr. 2426
53631727.11.09Anne Jensdatter Fasterlund Mads  Nielsen Dom : 22 a Trin: introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
Dåb nr. 2437
53661727.11.23? Christen Madsen Lunds kone Fasterlund Christen  Madsen Lund Dom : 24 á Trin: introd: Christen {Madsen} Lunds hustrue
Dåb nr. 2439
53671727.11.30? Niels Kærs kone Fasterkær Niels  Kær Dom : 1ma adventis introd: Niels Kærs hustrue
Dåb nr. 2441
53701728.06.06? Jens Lysgaards kone Klokmose Jens  Lysgaard Dom : 2 á Trin : introd : Jens Lysgaards hustrue
Dåb nr. 2444
53711728.06.13Karen Jensdatter Ejstrup Bent  Lauridsen Ejstrup Dom : 3 á Trin : introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: Fra vielsen 1727.10.05 #8083.
Dåb nr. 2446
53781729.01.02Maren Jensdatter Hannerup Poul  Jensen Hannerup 1729 Dca post Circum ciss: , introd: Poul {Jensen} Handerups hustrue {Maren Jensdatter}
Dåb nr. 2456
53791730.02.26? Christen Madsens kone Klokmose Christen  Madsen d: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: —
Dåb nr. 2462
53831730.08.20Karen Jensdatter Ejstrup Bernt  Ejstrup Dom : jj á Trin : introd : Bernd Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
Dåb nr. 2467
53881730.11.05? Lars Lunds kone Fasterlund Lars  Lund Dom: 22 á trin : introd : Las Lunds hustrue
Dåb nr. 2472
53901731.01.14? Jan Petersens kone Klokmose Jan  Petersen 1731 d: 14 Janv : introd: Jan Petersens hustrue
NOTITS: Konen er datter af Karen Thomasdatter *1680c Bølling †1748 og første mand. Anden mand er Laust Sørensen. Jan og konen bosat i Borris sogn.
Dåb nr. 2475
53931731.04.08Kirsten Olufsdatter Klokmose Jens  Østergaard Dca 2 p : Pascha introd : Jens Østergaards hustrue {Kirsten Olufsdatter} .
NOTITS: *1731.02.04.
Dåb nr. 2478
53961731.06.15Mette Madsdatter Mølle Hannerup Christen  Dynesen Feria 3 Pentec : introd : Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle}
NOTITS: *08.04.1731. For Hannerup se #2408.
Dåb nr. 2480
53971731.06.17Kirsten Pedersdatter Astrup Morten  Jensen Astrup Dom : 4ta à Trin : introd : Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *06.05.1731.
Dåb nr. 2482
53981731.07.01? Christen Jensen Østergaards kone Klokmose Christen  Jensen Østergaard Dom : 6ta à Trin: introd : Christen {Jensen} Østergaards hustrue .
NOTITS: *20.05.1731.
Dåb nr. 2483
53991731.08.12Anne Jensdatter Fasterlund Mads  Nielsen Lund Dom : 12 à Trin introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Annne Jensdatter} -
NOTITS: *1731.06.24.
Dåb nr. 2485
54001731.08.19? Christen Jespersen Kjærs kone Fasterkær Christen  Jespersen Kjær Dom : 13 à Trin : introd : Christen Kiærs hustrue .
NOTITS: *1731.07.01.
Dåb nr. 2486
54041731.10.14Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Meldgaard Dom : 21 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} .
NOTITS: *1731.09.01c.
Dåb nr. 2489
54151732.04.20Maren Jensdatter Hannerup Poul  Jensen Hannerup Dom : 1ma p: Pascha introd : Povl {Jensen} Handrups hustrue {Maren Jensdatter}
NOTITS: *1732.03.05. Med 2. kone.
Dåb nr. 2500
54161732.05.04Inger Nielsdatter Hannerup Niels  Jensen Tømmermand Dom : 3 p: Pascha introd : Sl: Timmermands hustrue {Inger Nielsdatter}
NOTITS: *1732.04.02.
Dåb nr. 2501
54181732.06.29? Jens Østergaards kone Klokmose Jens  Østergaard Klokmose Dom: 3 à Trin : introd : Jens {Østergaard} Klokmosis hustrue
NOTITS: *1732.05.18.
Dåb nr. 2504
54251732.12.27Karen Jensdatter Ejstrup Bent  Lauridsen Ejstrup 1733 {kirkeaar, 1732} Feria 3 nativ : xti introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2512
54261733.02.15? Morten Præstgaards kone Præstgaard Morten  Præstgaard Fastel: Søndag introd : Morten Præstegaards hustrue
NOTITS: *1733.01.06. Ikke identificeret.
Dåb nr. 2513
54311733.05.25Anne Jensdatter Fasterlund Mads  Nielsen Lund Freia 2 Pentec: introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1733.04.06
Dåb nr. 2519
54371733.11.01Kirsten Pedersdatter Astrup Morten  Jensen Astrup Festo oium Sanct: introd : Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *1733.09.20.
Dåb nr. 2526
54381733.11.15? Lars Lunds kone Fasterlund Lars  Lund Dom : 24 à Trin : introd : Las Lunds hustrue
NOTITS: *1733.10.11.
Dåb nr. 2529
54401734.01.30? Christen Skærbæks kone  Christen  Skærbæk Dom : 4 p: Epiph: introd : Christen Skierbeks hustrue
NOTITS: *1734.01.10. Christen vel fra Skærbæk i nabosogn Nørre Vium, men der er også et Skærbæk i Rind sogn. Ikke set gift i Faster. En Christen Christensen er *1713.04.02 i Skærbæk i Nørre Vium, ville være knap 21 år gammel.
Dåb nr. 2532
54421734.02.13Mette Madsdatter Mølle Hannerup Christen  Dynesen Ditto {Dom : 6 p : Epiph} introd : Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} i Handrup —
NOTITS: *1734.01.10.
Dåb nr. 2533
54441734.03.28? Jens Nørgaards kone Hannerup Jens  Nørgaard Midfaste Søndag introd : Jens Nørgaards hustrue
NOTITS: *1734.02.14.
Dåb nr. 2535
54451734.06.14? Christen Østergaards kone Klokmose Christen  Østergaard Feria 2da Paschalis introd : Christen Østergaards hustrue .
NOTITS: *1734.03.07.
Dåb nr. 2536
54491735.02.13Kirsten Olufsdatter Klokmose Jens  Østergaard Dom 6gesma introd : Jens Østergaards hustrue {Kirsten Olufsdatter} .
NOTITS: *1734.12.30c
Dåb nr. 2541
54511735.04.11Anne Jensdatter Fasterlund Mads  Nielsen Lund Feria 2da Pasch : introd : Mads {Nielsen} Lunds kone {Anne Jensdatter}
NOTITS: 1735.02.23.
Dåb nr. 2544
54531735.05.30? Morten Præstgaards kone  Morten  Præstgaard Feria 2da Pentec: , introd : Morten Præstgaards hustrue
NOTITS: *1735.04.20.
Dåb nr. 2545
54611735.11.27Karen Jensdatter Ejstrup Bent  Lauridsen Ejstrup Dom : 1ma Adv: introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: *1735.10.02.
Dåb nr. 2554
54681736.06.03? Jens Nørgaards kone Hannerup Jens  Nørgaard 1736. Ditto {Dom : 1 à Trin :} introd : Jens Nørgaards hustrue
NOTITS: *1736.06.03.
Dåb nr. 2564
54711736.07.15Kirsten Pedersdatter Astrup Morten  Jensen Astrup Dom : 7gma à Trin: introd : Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} .
NOTITS: *1736.06.03.
Dåb nr. 2563
54761736.12.02? Christen Østergaards kone Klokmose Christen  Østergaard Dom : j Adv : introd : Christen Østergaards hustrue
NOTITS: *1736.10.28.
Dåb nr. 2569
54771737.04.22Kirsten Olufsdatter Klokmose Jens  Østergaard Samme dag {Fer: 2da Paschatis} introd : Jens {Østergaard} Klokmosis hustrue {Kirsten Olufsdatter}
NOTITS: *1737.04.22.
Dåb nr. 2573
54781737.04.23Anne Jensdatter Fasterlund Mads  Nielsen Lund Freia 3tia Pasch: introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1737.02.24.
Dåb nr. 2570
54841737.11.24? Lars Lunds kone Fasterlund Lars  Lund Dom: 23 à Trin : introd : Lars Lunds hustrue
NOTITS: *1737.10.13.
Dåb nr. 2577
54851738.01.26Maren Lauridsdatter Fasterkær Niels  Kjær Dom: 3tia p : Epiph : introd : Niels Kjærs hustrue {Maren Lauridsdatter}
NOTITS: *1737.12.11.
Dåb nr. 2578
54861738.02.16Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Fastelavns Søndag introd : Milther {Nielsen} Ilsgaard hustrue {Listbeth Christensdatter} .
NOTITS: *1738.01.06. Milter kaldes her Ilsgaard, mens han ifølge bogen SLÆ GTEN FRA FASTERGAARD skal være født i Ildskov i Sunds sogn.
Dåb nr. 2579
54881738.04.07Karen Jensdatter Ejstrup Bent  Lauridsen Ejstrup Feria 2da Pasch : introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: *1738.02.23.
Dåb nr. 2582
54891738.04.08? Morten Præstgaards kone  Morten  Præstgaard Feria 3tia Pasch : introd : Morten Præstgaards hustrue .
NOTITS: *1738.02.26.
Dåb nr. 2583
54911738.05.11Mette Madsdatter Mølle Hannerup Christen  Dynesen Far: 5ta p: Pasch : introd : Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle}
NOTITS: *1738.03.23.
Dåb nr. 2586
54991739.03.08? Jens Nørgaards kone Hannerup Jens  Nørgaard Midfaste Søndag introd: Jens Nørgaards hustrue
NOTITS: *1739.01.18.
Dåb nr. 2594
55031739.09.13Anne Jensdatter Fasterlund Mads  Nielsen Lund Dca j6 à Trin : introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1739.07.26.
Dåb nr. 2598
55041739.10.25Kirsten Olufsdatter Klokmose Jens  Østergaard Dca : 22 à Trin : introd : Jens {Østergaard} Klokmosis hustrue {Kirsten Olufsdatter}
NOTITS: *1739.09.06.
Dåb nr. 2599
55071739.11.22Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Samme dag {Dom : 26 à Trin :} introd: Mitler {Milter} Nielsens hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: *1739.11.22.
Dåb nr. 2603
55081740.02.07Kirsten Pedersdatter Astrup Morten  Jensen Astrup Dca 5ta p : Epiph : introd : Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} i .
Dåb nr. 2605
55121740.07.24Karen Jensdatter Ejstrup Bent  Lauridsen Ejstrup Ditto {Dom : 6ta à Trin :} introd : Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue{Karen Jensdatter}
NOTITS: *1740.06.12.
Dåb nr. 2610
55141740.09.04? Morten Præstgaards kone Præstgaard Morten  Præstgaard Dom : 17 a Trin : introd : Morten Præstg: hustrue
NOTITS: *1740.07.24.
Dåb nr. 2611
55191741.05.28Maren Christensdatter Lodal Klokmose Søren  Lauridsen Klokmose Festo Trin : introd : Søren {Lauridsen} Klokm : Hustrue {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: *1741.04.23. Trolovet 1740.04.26 i Faster #8187.
Dåb nr. 2617
55211741.07.02Maren Lauridsdatter Fasterkær Niels  Kjær Festo Vis : Mar . introd : Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter}
NOTITS: *1741.05.23.
Dåb nr. 2619
55261741.12.27Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Feria 3tia Nat : xti introd : samme barns {Milther Nielsens paa Fastergd hans Søn hiemmedaab Niels} Moder {Lisbeth Christensdatter} .
NOTITS: *1741.12.26.
Dåb nr. 2624
55271742.03.26? Laurs Hannerups kone Hannerup Laurs  Hannerup Festo 2do Pasch : introduc : Samme barns {Laurs Handerups Søns hiemmedaab , Peder} Moder {Laurs Hannerups kone}
NOTITS: *1742.02.25.
Dåb nr. 2625
55291742.06.10? Niels Ejstrups kone Ejstrup Niels  Ejstrup Ditto {Dom : 3tia à Trin :} introducerede barnets {Niels Eistrups Søns , Christen, hiemmedaab} Moder {Niels Ejstrups kone} .
NOTITS: 1742.06.10.
Dåb nr. 2628
55311742.08.26Kirsten Pedersdatter Astrup Morten  Jensen Astrup Dom : 14ta à Trin : introd: Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} .
NOTITS: *1742.07.22.
Dåb nr. 2630
55321742.09.23Anne Jensdatter Fasterlund Mads  Nielsen Lund Ditto {Dom : 18 à Trin :} introd : Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1742.08.19.
Dåb nr. 2631
55341742.11.04Kirsten Olufsdatter Klokmose Jens  Østergaard Dca 24 à Trin : introd : Jens Østergaards hustrue {Kirsten Olufsdatter} .
NOTITS: *1742.09.23.
Dåb nr. 2633
55381742.12.26Karen Jensdatter Ejstrup Bent  Lauridsen Ejstrup Feria 2da Nat : xti intro : Bend Eistrups h: {Karen Jensdatter}
NOTITS: *1742.11.01.
Dåb nr. 2638
55421743.02.10Mette Andersdatter Vindelbo Klokmose Jakob  Sørensen Klokmose 1743. Dca 7ges : introd : Jakob {Sørensen} Klokmosis hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: *1742.12.27.
Dåb nr. 2642
55521743.07.21? Peder Lodals kone Lodal Peder  Lodal Dca 6ta à Trin : introd : Peder Laadals hustrue
NOTITS: 1743.06.23.
Dåb nr. 2653
55571744.05.26Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Festo 2do Pentec : introd : Milther Nielsens hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: *1744.04.22.
Dåb nr. 2662
55581744.06.28Maren Lauridsdatter Fasterkær Niels  Kjær Ditto {Dca 4ta à Trin :} samme barns {Niels Kiærs Datter, El} Moder{Maren Lauridsdatter}
NOTITS: *1744.06.28.
Dåb nr. 2663
55631744.10.25? Niels Ejstrups kone Ejstrup Niels  Ejstrup Dom : 21 a trin : introd : Niels Eistrups hustrue {Niels Ejstrups kone}
NOTITS: *1744.09.27.
Dåb nr. 2668
55651744.12.13Kirsten Olufsdatter Klokmose Jens  Østergaard Dom : 3tia Adventus introd : Jens {Østergaard} Klokmosis hustrue{Kirsten Olufsdatter}
NOTITS: *1744.10.25.
Dåb nr. 2670
55671745.04.19? Peder Lodals kone Lodal Peder  Lodal Damme dag {Feria 2da paschatis} Barnets {Peder Laadals daatters hiemmedaab , Inger} Moder {Peder Lodals kone}
NOTITS: 1745.04.19.
Dåb nr. 2672
55721745.07.02Maren Christensdatter Lodal Klokmose Søren  Laustsen Klokmose Festo Visit : Mariæ introd : Søren {Laustsen} Klokm: hustrue {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: 1745.07.25.
Dåb nr. 2680
55811746.02.13Mette Andersdatter Vindelbo Klokmose Jakob  Sørensen Klokmose Dom : 6gesima introd : Jacob Klokm : hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: Dødfødt 1745.12.25c.
Dåb nr. 2688
55871746.05.23Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Dom : 5 p : Pascha introd : Milther Fastergaards hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: *1746.04.16.
Dåb nr. 2694
55901746.07.17Karen Jensdatter Ejstrup Bent  Lauridsen Ejstrup Ditto {Dom : 6ta à Trin :} Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: 1746.06.08.
Dåb nr. 2697
55911746.08.22? Laurs Hannerups kone Hannerup Laurs  Hannerup Dom 10ma à Trin : introd : Las Handrups hustrue
NOTITS: *1746.07.18.
Dåb nr. 2700
55921746.08.19? Niels Skravhøjs kone Kjelstrup Niels  Skravhøj Dom : jjma à Trin : introd : Niels {Skravhøj} Kielstrups hustrue
NOTITS: *1746.07.25. Dåben har Niels Skrafhøj, Skravhøj ligger i Borris sogn, men Kjelstrup er et sted i Faster sogn.
Dåb nr. 2701
56021747.05.14? Niels Ejstrups kone Ejstrup Niels  Ejstrup Dca 6ta p : Pascha introd : Niels Eistrups hustrue
NOTITS: *1747.03.19.
Dåb nr. 2712
56031747.06.04Mette Andersdatter Vindelbo Klokmose Jakob  Sørensen Klokmose Dom : 1ma à Trin : introd : Jakob {Sørensen} Klokm : hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: *1747.04.23.
Dåb nr. 2713
56081747.07.23? Thomas Kjærs kone Fasterkær Thomas  Kjær Dca 8va à Trin : introd : Thomas Kiærs hustrue
NOTITS: *1747.06.18.
Dåb nr. 2719
56161747.12.03Maren Christensdatter Lodal Klokmose Søren  Lauridsen Klokmose Dom : 1ma Adv: introd : Søren {Lauridsen} Klokmosis hustrue {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: *1747.10.15.
Dåb nr. 2727
56251748.06.18Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Dom : 9 à Trin : introd : Milthers {Nielsen} hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: Dødfødt 1748.06.28c.
Dåb nr. 2740
56291748.10.23? Peder Lodals kone Lodal Peder  Lodal Ditto {d : 23 Oct :} introd : Peder Laadals hustrue
NOTITS: 1748.09.15.
Dåb nr. 2744
56331749.02.02Mette Madsdatter Mølle Hannerup Christen  Dynesen Festo Purif : introd : Christen dynesens h : {Mette Madsdatter Mølle}
NOTITS: 1748.12.22.
Dåb nr. 2748
56371749.03.30? Laurs Hannerups kone Hannerup Laurs  Hannerup Søndag efter Midfaste introd : Las Handrups h:
NOTITS: 1749.02.02.
Dåb nr. 2751
56401749.08.17Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Dom : jj à Trin : introd : Milthers {Nielsen} Fast{ergaard}: Hustrue {Lisbeth Christensdatter}
NOTITS: Dødfødt 1749.07.09c.
Dåb nr. 2757
56471750.03.22? Peder Lodals kone Lodal Peder  Lodal Søndagen efter Midfaste introd : Peder Laadals h :
NOTITS: 1750.02.02.
Dåb nr. 2766
56481750.03.26? Laurs Hannerups kone Hannerup Laurs  Hannerup Skiærstorsdag introd : Las Handrups hustrue
NOTITS: Dødfødt *1750.02.02.
Dåb nr. 2765
56501750.03.30Mette Andersdatter Vindelbo Klokmose Jakob  Sørensen Klokmose Festo 2do Paschatos introd : Jacob {Sørensen} Klokmosis h : {Mette Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: 1750.02.15.
Dåb nr. 2767
56531750.05.18? Niels Ejstrus kone Ejstrup Niels  Ejstrup Festo 2do Pentec : introd : Niels Eistrups hustrue
NOTITS: *1750.04.05.
Dåb nr. 2770
56591750.11.01? Thomas Kjærs kone Fasterkær Thomas  Kjær Dito {Festo onium Sanct : } introducert Thomas Kiærs h :
NOTITS: 1750.09.20
Dåb nr. 2779
56631750.12.26Maren Christensdatter Lodal Klokmose Søren  Lauridsen Klokmose Feria 2da Nativ : Xti introd : Søren {Lauridsen} Klokm : h : {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: *1750.11.01.
Dåb nr. 2784
56661751.03.07Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Dca Reminisc : introd : Milther {Nielsen} Fastergaards h : Lisbeth Christensdatter
NOTITS: *1751.01.24.
Dåb nr. 2788
56721751.05.31? Laurs Hannerups kone Hannerup Laurs  Hannerup Festo 2do Pentec : introd : Lars Handrups h :
NOTITS: *1751.04.07 fødselsdato skønnet: begravelse minus 14 dage; død spæd.
Dåb nr. 2790
56751751.07.04? Niels Kjeldstrup kone  Niels  Kjeldstrup Dca 4ta p : Trin : introd : Niels Kielstrups h :
NOTITS: *1751.05.23.
Dåb nr. 2797
56831752.05.22Kirsten Jakobsdatter Klokmose Jakob  Sørensen Klokmose Festo 2do Pentec introd : Jacob Klokm: h: {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2808
56941753.03.04Maren Christensdatter Lodal Klokmose Søren  Laustsen Klokmose Dca Esto Mihi introd : Søren {Laustsen} Klokm : h:{Maren Christensdatter}
Dåb nr. 2818
56961753.06.11Johanne Pedersdatter Lodal Peder  Lodal Feria 2da Pent : introd : Peder Laadals h : {Johanne Pedersdatter}
Dåb nr. 2821
57001753.09.02? Niels Ejstrups kone Ejstrup Niels  Jensen? Ejstrup Dom 11ma à Trin : introd : Niels Eistrups h :
Dåb nr. 2827
57171754.09.01Lisbeth Christensdatter Fastergaard Milter  Nielsen Dom : 12 introd : Milther Nielsens h : {Lisbeth Christensdatter}
Dåb nr. 2844
57211754.11.24? Jakob Sørensen Klokmoses 2. kone Klokmose Jakob  Sørensen Klokmose Dom : 24 à Trin : indtrod : Jacob {Sørensen} Klokm: h:
Dåb nr. 2848
57221754.11.24? Jens Nielsen Tømmermands kone Fasterkær Jens  Nielsen Tømmermand Dom : 1ma Adv: ingrod : Jens {Nielsen Tømmermands} fasterkiærs h:
Dåb nr. 2849