Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60021702.10.26Jakob Pedersen Hannerup    FAR: Peder Hannerup.MOR: ? Jakobsdatterd: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
60241704.12.30Gammel-Person1 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60251704.12.30Gammel-Person2 Klokmose 50+  1654c-  HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster. Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
60271705.01.18Mads Jensen Hannerup 2.03  1702.10.11 FAR: Jens Madsen.MOR: ? Jens Madsens kone. Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
60381705.06.02Peder Larsen Lodal 0.03  1705.02.22 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatter3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
59981706.07.01Hans Madsen Klokmose     KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
60571706.07.16Peder Christensen Paarup Fastergaard     KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster. d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
60601706.09.21? Peders/en/datter Fastergaard 0.01  1706.09.14 FAR: Peder Christensen Paarup.MOR: Anne JensdatterTirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
60641706.12.01Jens Klokmose Klokmose     Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
60651706.12.17Jens Madsen Hannerup     d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
59961706.12.17Svend Aas     HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster. Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
60801708.03.18Jakob Lodal Lodal     d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
61051710.01.01Niels Andersen Hannerup 55cc+  1655cc-  d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
61311711.03.18Jens Jensen Hannerup 1.05  1709.10.06 FAR: Jens Marcussen.MOR: ? Jens Marcussens kone. d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
61391711.04.19Jakob Larsen Lodal 4.11  1706.05.30 FAR: Lars Pedersen Smed.MOR: Kirsten Jakobsdatterd 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
61411711.04.26Mads Hansen Klokmose 5.11  1705.05.08 FAR: Hans Madsen.MOR: Karen Thomasdatter. STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris. d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
61421711.04.26Hans Laustsen Klokmose 0.05  1710.10.22 FAR: Laurits Sørensen Klokmose.MOR: Karen Thomasdatterd 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen. Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.
Dåb nr. 2150
61511711.08.30Laust Justesen Klokmose     Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
61561712.06.12Christen Elkær Fastergaard 20cc  1690cc  d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
61841715.01.30Markus Jensen Hannerup 1.02  1713.10.22 FAR: Jens Markussen.MOR: ? Jens Markussens kone. d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
Dåb nr. 2211
61911715.07.28Christen Sørensen Fasterkiær     Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
61961716.02.23Christen Christensen Lodal 0.01  1716.02.19 FAR: Christen Lodal.MOR: ? Christen Lodals kone. d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2251
62001716.04.09Thomas Christensen Paarup Fastergaard     d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
62021716.06.21Jakob Nielsen Aas 9.05  1707.01.07 FAR: Niels Jakobsen.MOR: ? Niels Jakobsens kone. d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
62061717.02.03Niels Jensen Hannerup 16c 16 1700c FAR: Jens Houlisen, Bølling.MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling. d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
62311718.05.18Niels Pedersen Præstgaard Hannerup 60cc  1660cc  d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
62421719.05.14Niels Nielsen Hannerup   1718.12.27 FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat.MOR: Inger Nielsdatter Huuskone. d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: Forkert formuleret i original. Det er An Huuskones datter Inger Nielsdatter der er moderen og er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
Dåb nr. 2307
62561720.07.28Niels Pedersen Hannerup 0.05 5 m. 1720.03.06 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo{.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
62611720.11.17Anders Christensen Astrup Astrup     KONE: Maren Jespersdatter, Astrup, Borris. d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders {Christensen} Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
63041724.11.08Morten Pedersen Præstgaard Præstgaard     KONE: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster. Samme dag {d: 8 Oct :} begrov Morten Peders_ i Faster Præstgaard —
63141725.05.04Peder Mortensen Præstgaard 19.06  1704.11.09 FAR: Morten Pedersen Præstgaard.MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov1725 d : 4 Maij begrov Morten Præstgaards Søn Peder {Mortensen}
Dåb nr. 2036
63401726.11.15Jens Poulsen Hannerup 17.09  1709.01.27 FAR: Poul Hannerup.MOR: Maren Christensdatterd: 15 Nov: begrov Povl Handerups Søn , Jens
Dåb nr. 2116
63431727.01.26Christen Olufsen Hannerup     1727 d: 26 Janv: begrov Christen Olufsen af Handerup —
NOTITS: Navn Christen Olufsen ikke set i Faster, men i Dalager og Sønderskov i Borris.
63451727.03.05Dødfødt Klokmose 0.00  1727.03.01 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. d: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn —
Dåb nr. 2426
63581727.08.31Dødfødt Hannerup 0.00  1727.08.27 FAR: Peder Nielsen Meldgaard.MOR: Kirsten Christensdatter BjerreboDom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —
Dåb nr. 2434
63651728.07.04Oluf Jensen Klokmose 17.00  1711.07.17 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. Dom 6ta à Trin : begrov Jens Lysgaards Søn , Oluf
NOTITS: Faderen kaldes i dåben 1711 Jens Klokmose.
Dåb nr. 2162
63691728.10.13Mads Pedersen Klokmose Klokmose     KONE: ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, Faster. d: 13 Oct: begrov Mads {Pedersen} Klokmose
63881730.11.28Dødfødt Klokmose? 0.00  1730.11.24 FAR: Jan Petersen.MOR: ? Jan Petersens kone. d: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —
NOTITS: Jan Petersens kone er Laurids (Laust Sørensen) Klokmoses steddatter gift 1730.10.22 i Faster. Petersen med t tyder på, at han stammer fra Sønderjylland dvs Slesvig, som det hed dengang.
Dåb nr. 2475
63961731.02.18? Karen Kousgaards søn     FAR: ? Karen Kousgaards barnefar.MOR: Karen Kousgaard. Ditto {2 Søndag i faste} begrov Karen Kousgaards søn
NOTITS: Navnet Karen Kousgaard ellers ikke set i Faster.
64001731.03.07Oluf Jensen Klokmose 0.01  1731.02.18 FAR: Jens Lysgaard.MOR: ? Jens Lysgaards kone. d : 7de Martij begrov Jens {Lysgaard?} Klokmosis Søn, Oluf
NOTITS: Tre uger gammel. Faderens identifikation som Lysgaard ikke helt sikker.
Dåb nr. 2478
64121732.03.29Niels Jensen Tømmermand Hannerup 40c+  1692c-  KONE: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster. d. 29 Martij druknede Niels {Jensen} Tømmermand i Skierne Aae ved Skobek —
NOTITS: Var 1719 soldat.
64261733.10.30Jens Larsen Fasterlund 0.01  1733.10.11 FAR: Lars Lund.MOR: ? Lars Lunds kone. d: 30 Oct : begrov fornfte Las Lunds Søn , Jens
NOTITS: Tre uger gammel. Fornfte går på fornævnte dåb, nemlig Jens Larsens dåb.
Dåb nr. 2529
64331734.02.21Laurs Jensen Hannerup 0.01  1734.02.14 FAR: Jens Nørgaard.MOR: ? Jens Nørgaards kone. Dca 7gesma begrov Jens Nørgaards Søn , Laurids
Dåb nr. 2535
64461735.11.20Søren Sørensen? Klokmose Klokmose     Dom : 24 a Trin : begrov Søren {Sørensen?} Klokmose
NOTITS: Kan også være den noget yngre Søren Madsen i Klokmose.
64551736.06.10Laust Sørensen Klokmose Klokmose 54cc  1682cc  KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster. Dom : 2da à Trin : begrov Laurs {Sørensen} Klokmose
64661737.03.24Just Andersen Klokmose Klokmose 72cc  1665cc  Kone: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster. Dca 3tia [...] Oculi begrov Just {Andersen} Klokmose
NOTITS: Søn Laust Justsen †1711, ansat 20 år gammel.
65011740.02.26Oluf Villadsen Meldgaard Klokmose     MAND: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, Faster. d: 26 febr: begrov Oluf {Villadsen} Meldgaard i Klokm: —
65151741.05.26Christen Poulsen Hannerup 28.01  1713.04.13 FAR: Poul Jensen Hannerup.MOR: Maren Christensdatterd : 26 Maj begrov Christen Poulsen Handrup —
Dåb nr. 2202
65281742.06.03Peder Laursen Hannerup 0.03  1742.02.25 FAR: Laurs Hannerup. Dca 2da à Trin : begrov forrestaaende barn {Laurs handerups Søn Peder} , Peder {Laurisen} Handrup
NOTITS: *1742.02.25.
65291742.06.17Laurids Nielsen Fasterkær 1.01  1741.05.23 FAR: Niels Kjær.MOR: Maren LauridsdatterDca 4ta à Trin : begrov Niels Kiærs Søn , Nafnl: Laurids
NOTITS: *1741.05.23.
65321742.11.04Jens Madsen Fasterlund    FAR: Mads Nielsen Lund.MOR: Anne JensdatterDitto {Dca 24 à Trin:} begrov Mads {Nielsen} Lunds Søn Jens
NOTITS: Muligvis *1731.06.24 Fasterlund, barn uden navn.
65661744.07.12Poul Jensen Hannerup Hannerup 64cc  1680cc  KONE: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster. Dom : 6ta à Trin : begrov Poul {Jensen} Handerup
NOTITS: Patronym Jensen i 2. vielse 1728.06.20 i Borris.
65811746.01.02Dødfødt  0.00   FAR: Jakob Sørensen Klokmose.MOR: Mette Andersdatter Vindelbo1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob {Sørensen} Klokmosis dødfødde barn —
NOTITS: Forældre trolovet 1740.03.24 Borris.
65881746.05.27Morten Jensen Astrup Astrup 56cc  1690cc  KONE: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster. d : 27 maij begrov Morten {Jensen} Astrup
66051747.07.29Christen Jespersen Kjær Fasterkær 52c+  1695c-  KONE: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster. d : 29 Julij begrov Christen {Jespersen} Kiær
66181748.04.03Niels Kjær Fasterkær 48cc+  1700c-  KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster. d : 3 April begrov Niels Kjær og H :{ustrue} —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag. Niels Kjær nævnt første gang 1725.
66261748.07.02Dødfødt Fastergaard 0.00  1748.06.28 FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth Christensdatterd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan være noget forkert.
66371749.02.11? Laurs/en/datter Hannerup 0.01  1749.01.28 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert.
66441749.07.13Dødfødt Fastergaard 0.00   FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth ChristensdatterDom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød
66461749.11.07Christen Astrup     STED: Christen Stakkel, Hee. d : 7 Nov: begrov en stachel af Hee Sogn, som døde i Astrup , og skal heede Christen
66501750.02.11Dødfødt Hannerup 0.00  1750.02.07 FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Laurs Hannerups kone. Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —
NOTITS: Fødsel skønnet fire dage før begravelsen, kan være nogle dage forkert.
66531750.05.24Peder Nielsen Nørgaard Hannerup 80cc  1670cc  KONE: Kirsten Jakobsdatter, Faster. Festo s sta Trin : begrov Peder {Nielsen} Nørgaard
NOTITS: Identifikation ikke helt sikker.
66681751.04.21Navnløs Hannerup 0.01  1751.04.07c FAR: Laurs Hannerup.MOR: ? Lars Hannerups kone. d : 21 April begrov Las Handrups spede Barn
NOTITS: Fødsel skønnet 14 dage før begravelsen, kan være ret forkert.
66861753.01.10Christen Lodal Lodal 63c+  1690c-  KONE: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster. d : 10 Janv : begrov Christen Laadall
NOTITS: Får børn 1704 - 1720c.
66891753.04.11Thomas Christensen Kjær Fasterkær     KONE: Anna Marie Poulsdatter, Fasterkær, Faster. d: 11 April begrov Thomas {Christensen} Kiær — o —
NOTITS: Ses 1747 - 1753 i Fasterkær. Konens navn fra Slumstrup skifte efter Thomas Christensen Kjär.
66901753.05.27Jens Østergaard Klokmose Klokmose     KONE: ? Olufsdatter, Klokmose, Faster. Dom 4ta p : Pascha begrov Jens {Østergaard} Klokmose — o —
NOTITS: Jens Klokmose = Jens Østergaard i dåb 1737.04.22, intro 1737.04.22 sammenlignet.
66971753.10.22Terman Jensen      NAEVNT: Johan Gjæstgiver?, Ringkøbing. d : 29 Oct : begrov Terman Jensen — {i lille skrift tilføjet:} Johan Gjæst[giver] Ringkg .
NOTITS: Uklar.
66991753.11.25Christen Dynesen Hannerup 53cc  1700cc  KONE: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster. Dom : 23 à Trin : begrov Christen dynes: — o —
NOTITS: Gift 1728.04.01 Faster.
67091754.05.05Niels Jakobsen? Aas Aas 74c+  1680c-  KONE: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster. Dom 3tia p: Pascha begrov Niels {Jakobsen?} Aas
NOTITS: Niels Andersen Aas ville også være mulig, men han ses sidste gang 1707 i kirkebogen. Niels Jakobsen Aas nævnes vel 1747.
67151754.08.04Dødfødt Fastergaard 0.00  1754.08.01 FAR: Milter Nielsen.MOR: Lisbeth ChristensdatterDom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn —
NOTITS: Fødedato sat til 3 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2844