Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1702 - 1754
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose.
Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard.
Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose.
Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup.
Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas.
Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal.
Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose.
Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6184 1715.01.30 Markus Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1713.10.22. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
Nr. 6191 1715.07.28 Christen Sørensen, Fasterkiær.
Nr. 6196 1716.02.23 †1716.02.19 Christen Christensen, Lodal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.02.19. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
Nr. 6200 1716.04.09 Thomas Christensen Paarup, Fastergaard.
Nr. 6202 1716.06.21 Jakob Nielsen, Aas, SAND ALDER: 9.05 (å.m), DØBT: 1707.01.07. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
Nr. 6206 1717.02.03 Niels Jensen, Hannerup, SAND ALDER: 16c, 16, DØBT: 1700c. FAR: Jens Houlisen, Bølling. MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling.
Nr. 6231 1718.05.18 Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6242 1719.05.14 Niels Nielsen, Hannerup, DØBT: 1718.12.27. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter Huuskone.
Nr. 6256 1720.07.28 Niels Pedersen, Hannerup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1720.03.06. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6261 1720.11.17 Anders Christensen Astrup, Astrup.
Nr. 6304 1724.11.08 Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard.
Nr. 6314 1725.05.04 Peder Mortensen, Præstgaard, SAND ALDER: 19.06 (å.m), DØBT: 1704.11.09. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
Nr. 6340 1726.11.15 Jens Poulsen, Hannerup, SAND ALDER: 17.09 (å.m), DØBT: 1709.01.27. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6343 1727.01.26 Christen Olufsen, Hannerup.
Nr. 6345 1727.03.05 Dødfødt, Klokmose, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.03.01. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6358 1727.08.31 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.08.27. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
Nr. 6365 1728.07.04 Oluf Jensen, Klokmose, SAND ALDER: 17.00 (å.m), DØBT: 1711.07.17. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6369 1728.10.13 Mads Pedersen Klokmose, Klokmose.
Nr. 6388 1730.11.28 Dødfødt, Klokmose?, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.11.24. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
Nr. 6396 1731.02.18 ? Karen Kousgaards søn, . FAR: ? Karen Kousgaards barnefar. MOR: Karen Kousgaard.
Nr. 6400 1731.03.07 Oluf Jensen, Klokmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.02.18. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
Nr. 6412 1732.03.29 Niels Jensen Tømmermand, Hannerup, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1692c-.
Nr. 6426 1733.10.30 Jens Larsen, Fasterlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1733.10.11. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
Nr. 6433 1734.02.21 Laurs Jensen, Hannerup (Nørgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.02.14. FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
Nr. 6446 1735.11.20 Søren Sørensen? Klokmose, Klokmose.
Nr. 6455 1736.06.10 Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1682cc.
Nr. 6466 1737.03.24 Just Andersen Klokmose, Klokmose, SAND ALDER: 72cc, DØBT: 1665cc.
Nr. 6501 1740.02.26 Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose.
Nr. 6515 1741.05.26 Christen Poulsen, Hannerup, SAND ALDER: 28.01 (å.m), DØBT: 1713.04.13. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6528 1742.06.03 Peder Laursen, Hannerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1742.02.25. FAR: Laurs Hannerup.
Nr. 6529 1742.06.17 Laurids Nielsen, Fasterkær, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1741.05.23. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
Nr. 6532 1742.11.04 Jens Madsen, Fasterlund. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
Nr. 6566 1744.07.12 Poul Jensen Hannerup, Hannerup, SAND ALDER: 64cc, DØBT: 1680cc.
Nr. 6581 1746.01.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
Nr. 6588 1746.05.27 Morten Jensen Astrup, Astrup, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6605 1747.07.29 Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, SAND ALDER: 52c+, DØBT: 1695c-.
Nr. 6618 1748.04.03 Niels Kjær, Fasterkær, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700c-.
Nr. 6626 1748.07.02 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.06.28. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6637 1749.02.11 ? Laurs/en/datter, Hannerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.01.28. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6644 1749.07.13 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
Nr. 6646 1749.11.07 Christen, Astrup.
Nr. 6650 1750.02.11 Dødfødt, Hannerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.02.07. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
Nr. 6653 1750.05.24 Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1670cc.
Nr. 6668 1751.04.21 Navnløs, Hannerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.07c. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
Nr. 6686 1753.01.10 Christen Lodal, Lodal, SAND ALDER: 63c+, DØBT: 1690c-.
Nr. 6689 1753.04.11 Thomas Christensen Kjær, Fasterkær.
Nr. 6690 1753.05.27 Jens Østergaard Klokmose, Klokmose.
Nr. 6697 1753.10.22 Terman Jensen, .
Nr. 6699 1753.11.25 Christen Dynesen, Hannerup, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6709 1754.05.05 Niels Jakobsen? Aas, Aas, SAND ALDER: 74c+, DØBT: 1680c-.
Nr. 6715 1754.08.04 Dødfødt, Fastergaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1754.08.01. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.