Faster Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20111703.05.20Karen Jensdatter Fasterlund Niels Lauridsen Lund Anne Madsdatter Gammelgaard Samme dag {Den 20 Maij} blef deris {Niels Lauridsen Lund og kone fra forrige introduktion} barns daab confirmeret hun kaldtis Karen frembaaren af Mette Clemmendtzdatter af {....}ish=bæch . Faddere . olluf Mælgaard, Gravers gammelgaard i Lemb, [O]lluf Jens_ tjenendis i Fastergaard, Jens Astrups Kone {Karen}, Kiersten {Christensdatter Bjerrebo} Bierelboe af Sæd{.}ing.
LINK: Affotografering.
20231704.03.12Anne Nielsdatter Fasterlund Niels Lauridsen Lund Anne Madsdatter Gammelgaard Onsdagen d: 12 Martij døbte ieg Niels {Lauridsen} Lunds datter Anne , frembaaren af Matz Gammelgaard hans Kone i Lemb {Sønder Lem}, faddere vare Jens Astrup, Anders {Christensen} Astrup, Olluf Lund tjenendis paa Fastergaard, Jens Eistrup hans Kone, Olluf Mælgaards hustru, Elleds Matzdatter tjenendis Niels Lund.
LINK: Affotografering.
20241704.04.09? Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...ttr} [....il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder {Nielsen} hannerups Kone Christen ovesens Datter.
NOTITS: Teksten er: "Michel Hannerups søn, peder hannerups kone". Før navnet står med ret stor sikkerhed "datter". En side i internettet får navnet til at være Michel, men det er altså en datter, der bliver døbt.
LINK: Affotografering.
20261704.04.20Abelone Sørensdatter Klokmose Søren Madsen ? Søren Madsens kone d 20 april døbte ieg søren Matzøn j Klohmoes hans datter kaldet apollone frembaaren af Jacob [tujvads] hustrue Kiersten ollufsdatter . faddere Just Klohmoes hans Matzen Las peders_ Smid . Anne Jacobsdatter Margrete Jacobsdatter. Karen Jacobsdatter.
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel uden navn, men begravelsen kan ikke være Maren født 1706 for hun begraves med navn 1711.
LINK: Affotografering.
20351704.10.11Maren Jensdatter Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone Samme dag {d 11} udj faster blef Jens Eistrup hans datter Maren døbt frembaaren af pær {Peder} Hannerups {1.} Kone . Faddere Niels {Lauridsen} Lund - Bendt j Eistrup - peder hannerups Kones Søster thomas Eistrups Kone {Kirsten}.
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
LINK: Slægt i Slumstrup Mølle i Sædding.
LINK: Affotografering.
20441705.05.03Maren Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Hannerup Kirsten Jakobsdatter Samme dag {Dom 3-tia post pascha d 3 Maji} j Faster døbt peder {Nielsen} hannerups datter Mare_ Frembaar_ af Niels {Andersen} Aaßis Kone Fadder Søre_ Matzen Klochmose . Las {Pedersen} smid j Lodal peder [.u.s...res] stifsøn Niels. den unge jacob Møller hs Kone . Jens Eistrups Kone . Caren Jacobsdatter hos peder {Nielsen} hannerup .
LINK: Familien fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.
20491705.08.09Christine Marie Sørensdatter Klokmose Søren Sørensen ? Søren Sørensens 2. kone d 9 Augustj Do 9na p: Trint døbte ieg Søren Sørensens Datter j Klochmoes Kaldet Christine Marie frembaaren af Hans Matzøns Kone i Klochmoes, faddere fadder vare Matz {Pedersen} Væstergd . Olluf Ue/Ur som tiente pa Fastergd, Laust Appollon Væsterbye hs søn, Søren Sørinsens søster af Sædding .
LINK: Affotografering.
20641706.09.14Navnløs Fastergaard Peder Christensen Paarup Anne Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Tirsdagen d: 21 blef Peder (Christensen) Poerups barn begrafven. .'}
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Dato omtrentlig, en uge tilbage fra begravelsen. Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu, da det døde. Dette bekræftes af at moderen introduceres 7 uger efter begravelsen.
LINK: Affotografering.
20671706.12.08Maren Sørensdatter Klokmose Søren Madsen Klokmose Karen Jakobsdatter d: 8 døbte ieg Søren {Madsen} Klochmosis datter Maren frembaaren af peder {Nielsen} Hannerups Kone {Kirsten Jakobsdatter}. Faddere: Knud Lodal, Jens Jacobsen af Slumstrup Mølle Dragoun, Jens Justesens datter af Sÿnderschou tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup hands Kone {Maren Møllekone}, Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Begravet 1711 med navn. Abbelone Sørensdatter begravet 1707 uden navn, kunne have været Maren.
LINK: Affotografering.
20721707.02.13Maren Mortensdatter Annexgaarden Morten Pedersen Præstgaard Karen Christensdatter d 13 febr: døbte jeg Morten {Pedersen} pstgaards barn som blef kaldet Maren faddere var Michel Hannerup . Jens astrups søn Anders {Jensen}, Niels Jacobsen paa Aaes hds Kone, Søren {Jensen} Møller j Slumstrup Mølle hds Kone {Karen Jakobsdatter}, Jens Justesen j Syndershou hds datter Karen {Jensdatter} tjenendes Just {Andersen} Klochmoes.
Begravelse nr. 6590
NOTITS: Begravet 1746 Borris.
LINK: Affotografering.
20801707.04.10Kirsten Nielsdatter Fasterlund Niels Lauridsen Lund Anne Madsdatter Gammelgaard Noch samme dag, døbte jeg Niels {Lauridsen} lunds datter Kiersten frembaaren af Olluf Mælgds kone faddere Olluf Mælgd . Jens Eistrup, Jens Astrup hds søn, Jens Justsen i Synderskou hds datter {Karen Jensdatter} tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Karen Jens Astrups kone.
LINK: Affotografering.
20881707.07.24Mette Jensdatter Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone Samme dag {d 24 Julij} døbte ieg i Faster Jens Ejstrup hands barn Mette frembaaren af Peder Nørgd {Nielsen Nørgaard} j Hannerup hands Kone. Faddere vare Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Olluf Mælgd, Jens Marcußen tienendis Olluf Mælgd, Jens {fejl i originalen! vel for Thomas eller Christen} Eistrups Kone, Margrete Nielsdatter af bølling tienendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter}.
LINK: Affotografering.
20991708.04.01Maren Lauridsdatter Klokmose Laust Sørensen Klokmose Karen Thomasdatter d 1ste døbte Jeg Laurits Søfrens_ j Klochmos hands datter Maren frembaaren af Søren Matzen hds Kone {Karen Jakobsdatter} ibd: Faddere Thomas Søfrens_ af Bølling . Matz {Vestergaard?} Klochmoes, Christ_ Marcusen, Thomas Søfrensens datter, Olluf Mælgds Kone .
NOTITS: Ingen introduktion set.
LINK: Thomas Sørensen på GENI.
LINK: Affotografering.
21051708.08.26Kirsten Olufsdatter Klokmose Oluf Meldgaard Kirsten Oluf Meldgaards kone d 26 aug: døbte jeg Olluf Mælgaards barn Kirsten frembaaren af Olluf buschis kone . faddere Niels {Lauridsen} Lund, Just {Andersen} Klochmoes , Christ_ Marcusen, Olluf Mælgds [bro]der=datter, Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}.
LINK: Affotografering.
21071708.09.24Edel Jensdatter Hannerup Jens Marcussen ? Jens Marcussens kone d 24 Septbr: S: Michels dag er Jens Marcussøn j hannerup hands datter Edel døbt frembaaren af Pofl Hannerups Kone {Maren Christensdatter} faddere Pofl Hannerup . Karen Jacobsdatters Søn Christen . Niels pstgds datter Michel Hannerups Kone [ung] Peder {Nielsen Meldgaard} Hannerups Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21131708.11.18Karen Nielsdatter Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone Samme dag {d 18} døbte jeg Niels Jacobsens datter Karen frembaaren af min kiereste Sophia {Christensdatter} Møeborg faddere Søren {Sørensen} Klochmoes . Pofl Jacob_ peder Ollufs_ af Bølling [......] j [.... .....], An Kiær, Morten {Pedersen} Pstgaards kone {Karen Christensdatter Sønderskov}.
LINK: Affotografering.
21141708.12.05Karen Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Nørgaard Kirsten Jakobsdatter d 5 døbte Jeg peder {Nielsen} Nørgrd j hannerup hans datter Karen frembaaren af peder østershierns kone . faddere Las {Pedersen Smed} Lodal, Søren Nø[..], Jens {Jakobsen} Dragon tjenendis pa Fastergrd, Søren {Sørensen} Klochmoesis datter . Jacob Biærebos kone , Jens Ejstrups kone.
LINK: Affotografering.
21181709.03.11Margrethe Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 11 marti døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgaard j hannerup hans barn Margrete frembaaren af Margrethe [.]ullerboe , faddere Michel hannerup . Povel hannerup Margrethe Biæreboes søn . Niels {Pedersen} Pstgaards datter Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} i hannerup Jens Marcusen i [Ibdem] hds kone.
LINK: Affotografering
21201709.05.09Elles Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 9 maij døbte Christ_ Lodals datter Elletz frembaaren af Las {Pedersen} Smids kone . faddere: Pofl hannerup . Michel hannerups søn {Christen?} . Pofl hannerups søster . Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} . Jens Marcussens kone j hannerup.
LINK: Affotografering.
21211709.05.12Mette Sørensdatter Klokmose Søren Madsen Klokmose Karen Jakobsdatter d 12 maj døbte Søren Matzen Klochmoes hds datter Mette frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} . faddere Matz Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup Jens {Jakobsen} Møll dragon . Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} thomas {Christensen} poerups Pige.
LINK: Affotografering.
21421710.04.18Mette Mortensdatter Annexgaard Morten Pedersen Præstgaard Karen Christensdatter Sønderskov d 18 døbte Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds datter Mette frembaaren af karen astrup Jens [an]dersens kone - faddere Christ_ Ollufsen i Syndershou . Just {Andersen} Klochmoes Thomas {Christensen} pa Fastergrd: Niels Jacobs_ paa Aaes hds kone . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe.
LINK: Affotografering.
21541711.03.18Maren Larsdatter Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter Noch døbte ieg samme dag {d 18 Marti} Las {Pedersen} Smids datter Maren frembaaren af Jacob [Tve]dvads kone . faddere - Peder {Nielsen} nørgaard . Matz Nørgaards søn af Bølling soldat . Christen {Madsen} ved nafn . Søren Matzens datter . Pofl Hannerups kone {Maren Christensdatter} Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} -
LINK: Affotografering.
21721712.02.14Cathrine Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo Samme dag {d 14 februarj} døbte jeg j Faster Peder {Nielsen} Mælgaard i Hannerup hds datter frembaaren af Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} sammesteds . Barnets nafn var Cathrine . faddere Niels {Pedersen} Præstgaard . Jens Biæreboe . Poul Hannerup {kone: Maren Christensdatter} og Jens Marcussens koner Peder {Nielsen} nørgaards datter {Maren Pedersdatter} forlovet med Jens Biæreboe {Sædding}.
LINK: Affotografering.
21731712.02.24Johanne Pedersdatter Aas Peder Aas ? Peder Aas' kone d 24 febr døbte jeg Peder Aaes hands datter Johanne frembaaren af Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Præstgaards kone faddere Jens Marcuss_ søn . Niels odderskiær tienendis Christen Søfrens_ Met Ammis datter som og tiener pa Faster Kiær thomas {Christensen} Poerups huusholderske {Maren} Niels Jacobsøn hands hustrue.
LINK: Affotografering.
21781712.05.16Kirsten Nielsdatter Fasterlund Niels Lauridsen Lund Anne Madsdatter Gammelgaard d 16 maji . 2den Pintzedag døbte jeg Niels {Lauridsen} Lunds datter Kiersten frembaaren af Grauers {Nielsen} Gammelgrd i bølling {vel fejl for Sønder Lem} hans kone {Abbelone Nielsdatter} . faddere Grauers {Nielsen} Gammelgrd Olluf Klochmoes . Jens Astrup søn Niels {Jensen} . Christen {Bendtsen} Fishbæchs kone {Mette Clemmensdatter} . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe Maren .
NOTITS: Kirsten Nielsdatter bliver gift 1734 i Sædding kirke med Anders Rasmussen Clausager.
LINK: Hammerum-herred.dk tråd: Kirsten Nielsdatter Fasterlund f. 1712.
LINK: Affotografering.
21791712.05.20Dødfødt Hannerup Jens Marcussen ? Jens Marcussens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed .'}
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelse 1712.05.25. Se begravelsen.
21931712.12.26Karen Nielsdatter Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone d 26 dcbr døbte jeg Niels Jacobs_ j Faster hans datter Karen frembaaren af An {Christensdatter} Kiær Christ_ Søfrensøns datter . faddere Peder Aaes . Anders Kongensholm thienendis pa Fastergrd Thomas {Christensen Paarup} af Fastergaard hands huusholdershe Kirsten {Nielsdatter} Præstgaard.
LINK: Affotografering.
22011713.03.19Mette Andersdatter Astrup Anders Christensen Astrup Maren Jespersdatter Samme dag {d 19 Martius} confirmerede Jeg Anders {Christensen} Astrup datter daab nafnlig Mette som var hiemmedøbt d 26 janv: frembaaren af Karen Jens Astrups kone . Faddere Just Klochmos Morten astrup . Niels Andr_ kone Morten {Pedersen} Prstgrds kone {Karen Christensdatter Sønderskov} An {Christensdatter Kjær} paa fasterkiær.
LINK: Affotografering.
22141714.01.01Maren Larsdatter Lodal Lodal Lars Pedersen Smed Lodal Kirsten Jakobsdatter [d 1ste] døbte Jeg Las {Pedersen Smed} Lodal datter Maren for 14 dage tilforne hiemdøbt frembaaren af Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} j Slumstrup Mølle {Sædding sogn} Faddere Christen Lodal . Jens Marcussen j hannerup Anders Kongensholm tieninds j Fastergrd . Oluf {Villadsen} Klochmosis datter Søren Matzens datter ibd . Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} .
NOTITS: †1793.08.17 Faster. Gift 1740.06.15 i Faster med Søren Lauridsen *1712.10.25 Faster †1796.07.09 Faster.
LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.
22181714.02.11Maren Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone d 11 febr: døbte jeg Christen lodals barn Maren frembaaren af Las j bølling hds hustrue - faddere . Las Christen Lodals broder . Niels Boel Oddershiærs Søn thinindis paa Fasterkiær - Poul hannerups hustrue {Maren Christensdatter} Christen Michelsens hustrue {Karen Jeppesdatter} ibd: Christen lodals Kon=søster Sophie thienendes Peder Mælgrd .
LINK: Affotografering.
22271714.05.27Maren Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Melgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 27 Maji som var fest: trinitatis døbte ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds datter Maren . Frembaaren af Jens biærrebois hustrue {Maren Pedersdatter} faddere Christen nørgaard af bølling . Anders Kongensholm auflskarl paa Fastergrd . Kirsten Niels Prstgrds datter , der forlouis med Christen nørgrd . Peder {Nielsen} nørgaard j hannerup hds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Las {Pedersen Smed} Loudals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
NOTITS: Jakobsdøtre se Slumstrup Mølle.
LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.
22451715.12.01Inger Nielsdatter Aas Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone Decembr d 1ste døbte Jeg Niels Jacobs_ paa faster=Aaes hans datter Inger Frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Peder {Nielsen} Aaes . thomas {Christensen} porup . Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Prstgrds Kone . maren thienendis thomas {Christensen} Porup . Peder {Nielsen} Aasis datter Maren {Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
22521716.03.08Gertrud Jensdatter Ejstrup Jens Ejstrup ? Jens Ejstrups kone d 8 Martij døbte jeg Jens Ejstrups datter Giertrud frembaaren af Johanne Oluf {Pedersen} Ejstrups thieneste Pige Faddere Niels {Lauridsen} Lund {Fasterlund} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards datter . Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter} .
LINK: Affotografering.
22581716.05.08Kirsten Poulsdatter Hannerup Poul Hannerup Maren Christensdatter d 8 Maji der ieg {præsten Peder Stauning} var j breining , døbte Hr. Lambret {Lambert Andersen Guldager} Poul Hannerups datter Kiersten Frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgrds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} Jens Marcussøn Jens astrups Søn Morten {Jensen} Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgrds datter Inger {Pedersdatter} . Morten {Pedersen} Præstgrds Pige An Jens datter .
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Begravet et halvt år gammel. Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
LINK: Affotografering.
22771717.03.07Abelone Christensdatter Lodal Christen Lodal ? Christen Lodals kone Samme dag {d 7de Martius} døbte Jeg {Christen} Lodals datter Appollone frembaaren af Hds Kones søster Sophi . Faddere . Poul Hannerup Christen [Na..] j Fasterkiær Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter . Jens Marcussens Kone . Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
NOTITS: Christen identificeret gennem konens søster Sophie som tjener ved Peder Hannerup 1714.02.11 #2218.
LINK: Affotografering.
22781717.04.04Kirsten Olufsdatter Ejstrup Oluf Pedersen Ejstrup Johanne Christensdatter noch {d 4de Aprilis} døbte Jeg j Faster Olluf {Pedersen} Ejstrup hans datter Kiersten frembaaren af An {Anne Jensdatter} Fishbeck Olluf {Jensen} Fishbechs Kone Faddere . Ollluf {Jensen} fishbeck . Jens Ejstrup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn {Laurids? Nielsen} . Jens Ejstrups Kone . Olluf {Jensen} fishbæks thienestepige Boel Jespersdatter.
LINK: Affotografering.
22831717.08.27Johanne Jensdatter Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone Jens Lysgrds datters daab som blef kaldt Johanne blef frembaaren af Anna {Olufsdatter} Olluf Mælgrds datter d 29 augustj og blev dends daab da confirmeret Faddere . Matz {Sørensen} Klochmos - Peder {Andersen} Anders {Lauridsen} Debelmosis søn thienendes Jens lysgrd noch Kiersten Thienends sammested . item Karen Suends datter thienendes Matz {Sørensen} Klochmos . item Just {Andersen} Klochmosis Kone {Anne Madsdatter} .
LINK: Affotografering.
22961718.05.01Maren Jensdatter Klokmose Jens Lysgaard Kirsten Andersdatter d 1ste Majus døbte Jeg Kirsten Anders {Lauridsen} Debemosis datter hendis Uægte barn , som hun føde da hun tiendte Jens Lysgaard. Jens Lysgaard j hans Ægte tid {som ægteviet} blef udlagt til barne=fader . Barnets naun er Maren . frembaaaren af Zidsel {Madsdatter} Huuskone Hans {Nielsen} Feldbereders hustrue . faddere Laust {Sørensen} Klochmoes . Villatz {Sørensen} Søren Sørens_ j Klochmoes hds Søn. Olluf Klochmoes datter. Laust {Sørensen} Klochmosis Kone {Karen Thomasdatter} .
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Ud fra fadderne formodes dåben at være foretaget i Faster kirke, ikke i Borris ud fra Debelmose.
LINK: Affotografering.
22971718.05.08Dorthea Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo d 8 Maji døbte Jeg Peder {Nielsen} Mældgrd j Hannerup hds datter Dorethea frembaaren af Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Nørgrds datter faddere Jens Marcussen . Niels Paa fasterkiær . An Poul Hannerups syster . Las {Pedersen} Smids kone {Kirsten Jakobsdatter i Lodal} - Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Begravelse nr. 6243
NOTITS: Begravet et år gammel.
LINK: Affotografering.
23251719.11.12Margrethe Larsdatter Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter d 22 Nov. dom 23 a trinitatis [L]as {Pedersen} Smids datter Margret døbt . frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Jakobsdatter} j Klochmose . Faddere Jens MarcusSøn j Hannerup {....} {........} Inger Peder [N....] {...} Peder {Nielsen} Mælgrds kone { Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
LINK: Affotografering, hjørner afrevet.
23411720.10.20Helvig Christensdatter Lodal Christen Lodal? ? Christen Lodals kone? {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 24 nov: jntroduceredes .Christen (Lo?)dals Kone' - deres datters daab (Helvig) .}
NOTITS: Dato skønnet en måned tilbage fra introduktionen. Dåben ikke indført. Se introduktionen for identifikation af -dal som Lodal i Faster sogn. Navn Helvig fra konfirmationen 1737.
LINK: Introduktionen.
23641722.07.01Margrethe Nielsdatter Tømmermand Hannerup Niels Jensen Tømmermand Inger Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) Magrethe Nielsd: Tømmermd' Niels Jensen Tømmermand og Inger Nielsdatter i Hannerup en datter til daaben Margrethe .}
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
23791724.03.01? Christens/en/datter Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktion:Christen Madsen Lund og kone i Fasterlund en søn/datter til daaben (navn ukendt) . }
LINK: Affotografering introduktion.
23811724.07.02Margrethe Nielsdatter Hannerup Niels Jensen Tømmermand Inger Nielsdatter d: 2 Julij døbte Niels {Jensen} Tømmermands daatter Magrethe baaren af Niels Jacobsens hustrue , faddere {Chri}ten Kiær , Niels ibid : {Fasterkær} Anna Nielsdaatter af Vester Aas og Anna Nielsdaatter af {.....}
LINK: Affotografering.
23841724.11.19Mette Jensdatter Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone d : 12 Nov: døbte Peder Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset , og ligeleedis samme dag hiemmedøbte Jens Lysgaards daatter M{.....}. d: 19. blev Jens Lysdgaards daatters , Mettes daab confirmeret , baaren af Søren Madsens daatter Maren {Sørensdatter} , faddere Just Andersen Villads Sørensen , Christen {Madsen} Lunds hustrue og Maren Jensdaatter af Klokmoese —
LINK: Affotografering.
23911725.01.01Maren Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo 1724 d : 12 Nov. døbte Peder {Nielsen} Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset , 1725 . Festo Novi Anni . blev Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Maren , daab confirm: , baaaren af Prsætens Hustrue {Marie Kristine Hansdatter Vest} , faddere , Las {Pedersen} Smed , Povel Handerup , Maren Tvivad af Sæding , Jens Sørensen af Handrup , og Maren Pedersd : ibid: ,
LINK: Affotografering.
23931725.02.11Karen Larsdatter Lodal Lars Pedersen Smed Kirsten Jakobsdatter 1725 d : jj Febr : døbte Las {Pedersen} smeds daatter , Karen , baaren af Slumstrup Møller {Søren Jensen} Kone {Karen Jakobsdatter} , faddere , Christen Loodal , Jens sørensen af Handrup , Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Maren sørensdatter og Mette Nielsdaatter begge af Klokmose —
LINK: Affotografering.
24031725.07.01Bodil Christensdatter Fasterkær Christen Jespersen Kjær ? Christen Jespersen Kiærs kone d: 1 Julij blev Christen {Jespersen} Kiærs daatter , Bodild , daab confirm: , baaren af Niels Jakobsens hustrue ibid : faddere , Oluf {Villadsen} Klokmose , Laust Jensen tienendis paa Fasterkier , Niels Fastergaards Hustrue , Ole Meldgaards daatter Johanne {Olesdatter} og Else tiener Niels Kiær —
LINK: Affotografering.
24261727.03.01Dødfødt Klokmose Jens Lysgaard ? Jens Lysgaards kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn — '. }
Begravelse nr. 6345
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
24591728.12.27Karen Mortensdatter Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Feria 3tia Nativ: xti døbte Morten {Jensen} Adstrups daatter , Karen , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen Klokmose , Christen Andersen i Adstrup , Niels Ildsgaards hustrue , Niels {Jensen} Adstrups hustrue {Maren Jespersdatter} , Manen Syndergaard af Sedding.
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
24621730.01.15? Christens/en/datter Klokmose Christen Madsen ? Christen Madsens kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'd: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: — '. Christen Madsen i Klokmose et {navn ukendt} døbt. }
NOTITS: Kirkebogen ikke ført marts 1929 - januar 1930, dåben falder i den periode.
LINK: Affotografering introduktion.
24771731.02.04Ane Jensdatter Hannerup Jens Laursen Maren Pedersdatter Fastelavns Søndag døbte Jens Laurßens daatter i Handrup , Ane , baaren af Niels Lauridsens hustrue , faddere , Niels Laurids: , Peder Lassen Laadal , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Povl Handrups hustrue {Maren Jensdatter} Peder {Nielsen} Melgaards daatter {Karen Pedersdatter} -
NOTITS: Forældre trolovet 1730.07.25 i Faster #8103.
LINK: Affotografering.
24801731.04.04Karen Christensdatter Hannerup Christen Dynesen Mette Madsdatter Mølle d: 4de April døbte Christen Dynesens daatter, Karen , baaren af Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , faddere , Mads {Pedersen Vestergaard} Develmose , Peder {Nielsen} Meldgaars Søn {Christen Pedersen Hannerup} , Maren Mortensdatter , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter {Karen? Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
24821731.05.06Ane Mortensdatter Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Dca 6 p: Pascha døbte Morten {Jensen} Astrups daatter , Ane , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen {Jensen} Østergaard i Klokmose , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter} og Søn {Milter Nielsen} , Las Lunds hustrue , Niels {Jensen} Astrups {sted}daatter {Mette Andersdatter} .
LINK: Affotografering.
24831731.05.20? Christensdatter Klokmose Christen Jensen Østergaard ? Christen Jensen Østergaards kone Festo s: {stel} Trin: døbte Christen {Jensen} Østergaards daatter i Klokmose .
LINK: Affotografering.
24851731.06.24? Mads/en/datter Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter St Hans dag døbte Mads Lunds {barn} .
LINK: Affotografering.
24891731.09.01Anne Pedersdatter Hannerup Peder Nielsen Meldgaard Kirsten Christensdatter Bjerrebo {REKONSTRUKTION ud fra Introduktionen: 'Dom : 21 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue ' Peder Nielsen Meldgaard og Kirsten Christensdatter Bjerrebo i Hannerup en søn/datter til daaben . }
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Navn Anne fra begravelsen. Fødselsdato skønnet ud fra introduktionen 14. oktober 1731 seks uger tilbage. Begravet nogle dage gammel.
LINK: Affotografering Introduktion.
LINK: Affotografering begravelsen, deri navnet Anne.
25001732.03.05Maren Poulsdatter Hannerup Poul Jensen Hannerup Maren Jensdatter 1732 d: 5 Martij døbte Poul {Jensen} Handrups daatter {Maren} , {...tom plads...} , baaren af Jens Handrups hustrue , faddere .
NOTITS: Trolovet 1751.04.13 i Faster med Iver Christensen Fyrstenborg af Sædding.
LINK: Hammerum-Herred.dk.
LINK: Affotografering.
25021732.04.02Ane Christensdatter Klokmose? Christen Husted ? Christens Husteds kone Ditto {d: 2 April} døbte Christen Huusteds daatter , Ane , baaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue , faddere , Jens Østergaard , Laust {Sørensen} Klokmoses Søn {Søren Laustsen} og daatter {? Laustdatter} , Villadses {Sørensen} hustrue {Bodil Clemmensdatter} , Bodild Aas —
NOTITS: Ingen introduktion
LINK: Affotografering.
25051732.05.25? Uægte Hannerup  ? Ukendt Dom: 6 p : Pascha døbte et uægte Barn i Handrup.
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25191733.04.06Sidsel Madsdatter Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter Feria 2 Pasch : døbte Mads Lunds daatter, Sidsel , baaren af Mads {Nielsen} Lunds Syster Kiersten {Nielsdatter} , faddere Las Lund , Clemend i Tulsgaard, Las Lunds hustrue , Laust Klokmosis daatter {Maren Laustdatter}, Bernd {Lauridsen} Eistrup hustrue {Karen Jensdatter} —
LINK: Affotografering.
25261733.09.20Kirsten Mortensdatter Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Dom: 16à Trin : døbte Morten {Jensen} Astrups daatter {...tom plads... Kirsten fra konf. 1751} baaren af Anders {Jensen} St[een]sigs {Steengaards} hustrue {Karen Lauridsdatter} , faddere Niels {Jensen} Astrup , og Sin daatter {Mette Nielsdatter} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue —
NOTITS: Se konfirmationen som Kirsten Astrup i 1751.
LINK: Affotografering.
25331734.01.10Else Christensdatter Hannerup Christen Dynesen Hannerup Mette Madsdatter Mølle Dom : 1 p : Epiph : conf : Christen {Dynesen} Handerups daatters daab , Else , baaren af Møllerkonen {Karen Jakobsdatter} i Slumstrup Mølle , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard develm: , Jacob {Sørensen} i Slumstrup Mølle , Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter Karen {Pedersdatter} , Kirsten {Christensdatter Sønderby} Præstgaards daatter Maren {Mortensdatter} —
NOTITS: At Christen Dynesen = Christen Hannerup ses af, at han her kaldes Christen Hannerup og i introduktionen 5 uger senere Christen Dynesen.
LINK: Affotografering.
25361734.03.07Karen Christensdatter Klokmose Christen Østergaard ? Christen Østergaards kone Fastelafns Sønd: døbt Christen Østergaards daatter i Klokmose , Karen , baaren af Morten {Jensen} Astrups hustrue {Karen Pedersdatter} , faddere , Peder Knudsen Albek , Laurs {Sørensen Klokmosis Søn Søren {Laustsen} . Peder Knudsens hustrue {Kirsten Sørensdatter} , Jens Østergaards hustrue og laurs {Sørensen} Klokmosis daatter {Maren Laustdatter} —
NOTITS: Der maa være en forbindelse mellem Kirsten Sørensdatter *1695c- og Laust Sørensen *1682c. Formodes at være søskende.
LINK: Affotografering.
25451735.04.20Else Mortensdatter  Morten Præstgaard ? Morten Præstgaards kone d : 20 April døbte Morten Præstgaards daatter , Else , baaren af Fastergaards Pige Kirsten , faddere , Christen {Jespersen} Kier , Peder {Christensen} Mindst , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter}.
LINK: Affotografering.
25701737.02.04Mette Madsdatter Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter 1737 Dca Secag:ma døbte Mads {Nielsen} Lunds daatter , Mette , baaren af Mads {} Lunds Syster Kiersten {Nielsdatter} , fadderne , Ander Snogdal Soldatt , Las Lund , Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Bend {Lauridsen} Ejstrups hustrue {Karen Jensdatter} ,
LINK: Affotografering.
25731737.04.22Karen Jensdatter Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Fer: 2da paschatis confirm : Jens Østergaards daatter hiemmedaab , Karen , baaren af Karen {Giødesdatter} Onum {Aanum i Skjern sogn} , faddere , Christen Østergaard og Søren {Madsen} Klokmose , Enevold {Christensen} Albeks hustrue {Kirsten Christensdatter} , Maren Christensdaatter og Oluf {Villadsen} Klokmosis tienistepige Karen —
LINK: Affotografering.
25771737.10.13Ane Larsdatter Fasterlund Lars Lund ? Lars Lunds kone Dom: 17 à Trin : døbte las Lunds daatter , Ane baaren af {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} , faddere mads Lund Las Lunds hustruis broder og Syster , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} , og hendis {læst som Karen Jensdatters} Syster Mette {Jensdatter?} —
LINK: Affotografering.
25821738.02.23Else Bentsdatter Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Dca Invoc : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Else , baaren af Mette {Jensdatter} Eistrup , faddere , Las Lund , Niels Eistrup , Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} , Jens Handerups hustrue og Hendis Syster.
LINK: Affotografering.
25941739.01.18Else Jensdatter Hannerup Jens Nørgaard ? Jens Nørgaards kone 1739. Dom : 2da p: Epiph : døbte Jens Nørgaard i Handerup hans daatter , Else , baaren af Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} , Faddere Niels og Jens {Lauridsen} Tarp {Borris} , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} og Karen Pedersd : i handerup —
LINK: Affotografering.
25981739.07.26Kirsten Madsdatter Fasterlund Mads Nielsen Lund Anne Jensdatter Dom : 9 à Trin : døbt Mads {Nielsen} Lunds daatter , Kiersten , baaren af Kiersten Nielsd : i Clausagger , Faddere Las Lund, Mads Lunds hustruis {Anne Jensdatter} broder {? Jensen} , Morten {Jensen} Astrup {Kirsten Pedersdatter} og bend {Lauridsen} Eistrups hustruer {Karen Jensdatter} —
LINK: Affotografering.
25991739.09.06Kirsten Jensdatter Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Dom : 15 a Trin : døbte Jens {Østergaard} Klokm: Daatter , Kiersten , baaren af Christen Nafrs hustrue , Faddere Christen {Jespersen} Kiær, Christen Ladefogett Oluf {Villadsen} Meldgaards Pige Kirsten , Enevold {Christensen} Albeks {Kirsten Christensdatter} og Christen Østergaards hustruer —
NOTITS: Østergaard i Klokmose fra introduktionen.
LINK: Affotografering.
26031739.11.22Maren Miltersdatter Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter Dom : 26 à Trin : confirm : Milter Nielsens daatter , Maren , hiemmedaab , baaren af Esche Poulsens hustrue {Sidsel Christensdatter} i Tarm , faddere Niels Nørgaard , Christian {Bartarum} Hammerik , min {Jørgen Johansen Hauch} Daatter Johan Cathrin {Johanne Cathrine Hauch} , Mette Gjeritz , Christen Gjerritz daatter —
LINK: Affotografering.
26051739.12.26Maren Mortensdatter Astrup Morten Jensen Astrup Kirsten Pedersdatter Feria 2da Nat : xti døbte Morten {Jensen} Astrups Daatter , Maren , baaren af Niels {Jensen} Adstrups Daatter , Faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Bent Egvig , Mads Lunds hustrue , Christen {Østergaard} Klokm : hustrue , Anders {Jensen} steengaards daatter —
Begravelse nr. 6534
NOTITS: Begravet 1743 tre år gammel.
LINK: Affotografering.
26101740.06.12Mette Bentsdatter Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Festo Trin : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Mette , baaren af Niels Eistrups hustrue , faddere Niels Eistrup , Niels Astrups børn Thomas {Nielsen} og Mette (Nielsdatter} , begge Fasterlunds Koner {Anne Jensdatter Mads Nielsen Lunds kone, og Lars Lunds kone} —
LINK: Affotografering.
26111740.07.24Mette Mortensdatter Præstgaard Morten Præstgaard ? Morten Præstgaards kone Dom 6ta à Trin : døbte Morten Præstgaards daatter , Mette , baaren af Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i Handrup , faddere Milther {Nielsen} paa Fastergd og sin Moder {Kirsten Miltersdatter} , Oluf Christian Skreder , Fastergaards tienistepige Apelone , Christen Kiærs Pige , Barbara —
LINK: Affotografering.
26331742.09.23Ane Jensdatter Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Dom : 18 à Trin : døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Daatter , Ane , baaare af Christen {Jensen} Østergaards hustrue , faddere , Villads {Sørensen} Klokm : Jakob {Sørensen} ibid: Søren {Madsen} hustrue ibid : Bodild {Christensdatter} Kiær —
LINK: Affotografering.
26381742.11.01Ane Bentsdatter Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Festo oium Sanct : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Ane , baaren af Niels Eistrups hustrue , faddere Niels Eistrup , og Pige , {tom plads} , Villads og Søren {Laustsen} Klokmosis {Maren Christensdatter Lodal} hustruer —
NOTITS: Der er mange Søren Klokmoser, Søren Laustsen gift to år før med Maren Lodal.
LINK: Affotografering.
26531743.06.23Karen Pedersdatter Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone Dca 2da à Trin : døbte Peder Laadals Daatter , Karen , baaren af Sidsel {Laustdatter} Hjoptarp {Borris sogn} , Faddere , Jens Marqvorsen , Peder Laadal , og hans Moder Birgithe Hiuptarp , Maren Graversdaatter.
NOTITS: "Peder Laadal , og hans Moder Birgithe Hiuptarp" giver gåder. En far kan ikke nævnes i fadderlisten, så er Birgitte Hjoptarp mor til en anden Peder Lodal. Foruden det har Sidsel Laustdatter Hjoptarp en søster Birgitte Laustdatter Hjoptarp. Sagen er uklar.
LINK: Affotografering.
26581744.01.19Dorte Kirstine Larsdatter Hannerup Lars Hannerup ? Lars Hannerups kone Dca 2da post Epiph : døbte Las handrups Daatter , Dorthe Kierstin , baaren af Karen Tvivad Jørgensdaatter i Tarm {Egvad sogn} , faddere Jens Fyrstenborg ibid : , Christen Pedersen Tvivad {Nøvling sogn} , Peder Lodals hustrue , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter , Jens Fyrstenborgs daatter —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
26621744.04.22Ingeborg Katrine Miltersdatter Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter d : 22 April confirm : Milther Nielsen paa Fastergaard hans daatter hiemmedaab , Ingeborg Katrine , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Degnens {Hans Jensen Brun) hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} og Søn Monsr Niels {Pedersen} Føns , Johannes {Jørgensen} Hauch , Karen {Larsdatter} Laadall , Bodil christensd: paa Fasterkier —
NOTITS: Degnen Hans Jensen Brun har stedbørn gennem konen.
LINK: Affotografering.
26631744.06.28El Nielsdatter Fasterkær Niels Kjær Maren Lauridsdatter Dcy 4ta à Trin : confirm : Niels Kiærs Daatter , El , himmedaab , baaren af Søren {Laustsen} Klokm : hustrue {Maren Christensdatter Lodal} , Faddere Søren {Laustsen} Klokmose Poul Trøstrup og Syster , Christen {Jeppesen} Kiærs hustrue , Magrethe Timmer[...] .
LINK: Affotografering.
26681744.09.27Ane Nielsdatter Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Dom : 17ma à Trin : confirm : Niels Eistrups daatter hiemmedaab , Ane , baaren af Eggeris Møllerkone {Birgitte Sophie Thygesdatter} , Faddere , Mads {Christensen} Møller i Eggeris , Anders Klejn[smid] .Ringkiøbing , Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} og Søn {Peder Bentsen} —
LINK: Affotografering.
26701744.10.25Mette Jensdatter Klokmose Jens Østergaard Kirsten Olufsdatter Ditto {Dom : 21 à Trin :} døbte Jens {Østergaard} Klokmosis daatter , Mette , baaren af Villads {Sørensen} Klokmosis hustrue {Bodil Clemmensdatter Skobæk} , Faddere Christen {Jespersen} Kiær og daatter {Bodil Christensdatter Kjær} , Niels {Kier} ibid : {Klokmose eller Fasterkær} , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter —
LINK: Affotografering.
26721745.04.19Inger Pedersdatter Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone 1745 Feria 2da Paschatis confirm : Peder Laadals daatter hiemmedaab , Inger , baaren af Sidsel {Lauridsdatter} Hiuptarp , Faddere Knud {Lauridsen} Nørgaard hiuptarp , Las Handrup , Jesper {Christensen} Kiær , Ane {Anna Laustdatter Nørgaard} Odderskier , Ane handerup —
LINK: Affotografering.
26971746.05.31Margrethe Bentsdatter Ejstrup Bent Lauridsen Ejstrup Karen Jensdatter Feria 3tia Pentec : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Daatter , Magrethe , baaren af Niels Eistrups hustrue , Faddere Mads {Nielsen} Lund , Peder Eistrup , Las Lunds hustrue , Bodild {Christensdatter} Kiær —
LINK: Affotografering.
27001746.07.10Karen Laursdatter Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone Dca 5ta à Trin : døbte Lars Handrups daatter , Karen , baaren af Christen Dynesens hustrue , Faddere Jens Mortensen , Jens Tvivad , Peder Laadal hustrue {Else Jakobsdatter Lindvig} , Peder {Nielsen} Meldgaards Datter , Maren {Pedersdatter} , Ellids Christensd :
NOTITS: Læsning: "Peder Meldgaards datter , Maren ," læses som "Peder Meldgaards datter Maren ,". Af og til benytter præst Hauch denne syntaks med et modstræbende komma. Se lignende #2701, næste dåb.
LINK: Affotografering.
27011746.07.17Maren Nielsdatter Kjelstrup Niels Skravhøj ? Niels Skravhøjs kone Dom : 6ta à Trin : døbte Niels Skrafhøjs {Kjeldstrup} daatter , Maren baaren af Hans Daatter Nielsd : , faddere Niels {Nielsen Søhale} Fatergaard , Jens Markussens {sted}søn Niels, Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter Maren {Pedersdatter} Fastergaards Pige — Mette —
NOTITS: Kjeldstrup fra introduktonen.
LINK: Affotografering.
27111747.03.19Maren Nielsdatter Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Dca Judica døbte Niels Eistrups daatter , Maren baaren af Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} Faddere Bend {Lauridsen} Eistrup, Peder {Mortensen} Astrup , An {Mortensdatter} Adstrup , begge Fasterlunds Koner {Mads Nielsen Lunds kone Anne Jensdatter og Lars Lunds kone} —
LINK: Affotografering.
27191747.06.18An Kirstine Thomasdatter Fasterkær Thomas Kjær ? Thomas Kjærs kone Dom : 3tia à Trin : døbte Thomas Kiærs daatter , An Kiertine baaren af Milther Nielsens hustrue {Lisbeth Christensdatter} , Faddere Milther Nielsen, Anders vestergd , Maren paa Fastergd , Niels Kiærs hustrue , Niels {Jakobsen} Aasis hustrue —
Begravelse nr. 6632
NOTITS: Begravet 1748 halvanden år gammel.
LINK: Affotografering.
27401748.06.28Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan ikke være meget forkert.
LINK: Affotografering begravelsen.
27441748.09.15Johanne Pedersdatter Lodal Peder Lodal ? Peder Lodals kone Dom : 14 à Trin : confirmerede Peder Laadals daatters hiemmedaab , Johanne , baaren af Magrethe {?Larsdatter} Laadal , Faddere Jens Marucsen {i Hannerup} , Laust Nørgd {i Hjoptarp, Borris} , Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter} , Karen {?Larsdatter} Laadal , Mette Nørgaard —
Begravelse nr. 6630
NOTITS: Begravet to uger gammel.
LINK: Affotografering.
27511749.01.28Navnløs Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn —.' Laurs Hannerup og kone et Barn født. }
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert. Kan være hjemmedøbt men ingen navn indført.
LINK: Affotografering begravelsen.
27571749.07.09Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6644
NOTITS: Fødseldatoen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
27651750.02.07? Hannerup Laurs Hannerup ? Laurs Hannerups kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —'. Laurs Hannerup et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering begravelsen.
27671750.02.15Mette Jakobsdatter Klokmose Jakob Sørensen Klokmose Mette Andersdatter Vindelbo 1ste Søndag i Faste døbte Jacob {Sørensen} Meldgaars daatter i Klokm : , Mette , baaren af Jens {Sørensen} Møllis hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} , Faddere Jens {Sørensen} Mølle {Slumstrup Mølle Sædding sogn} Søren {Laustsen} Klokm : hustrue {Maren Christensdatter Lodal} , Christen dynesens daatter {Karen Christensdatter} Christen {Jensen} Østergaards daatter —
LINK: Affotografering.
27701750.04.05Hilleborg Nielsdatter Ejstrup Niels Ejstrup ? Niels Ejstrups kone Domca 1ma p: Pascha døbte Niels Eistrup daatter Hilleborg , baaren af Eggeris Møllers hustrue {Birgitte Sophie Thygesdatter} , Mads {Christensen Møller} Eggeris Bend {Lauridsen} Eistrrups Søn , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} , Las Lunds hustrue , Karen {Christensdatter} Astrup —
LINK: Affotografering.
27841750.11.01Maren Sørensdatter Klokmose Søren Lauridsen Klokmose Maren Christensdatter Lodal Festp oium Sanct : døbte Søren {Lauridsen} Klokmosis daatter , Maren , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadal , Faddere , Jakob {Nielsen} Vesterby , Peder {Larsen} Laadal , Karen {Larsdatter} Laadal , Jakob {Sørensen} Klokmosis h : {Mette Andersdatter Vindelbo} , g Villads {Sørensen} Klokm: h: {Bodil Clemmensdatter Skobæk}
LINK: Affotografering.
27881751.01.24Kirsten Miltersdatter Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter 1751. Dom : 3 p : Epiph : døbte Milther Nielsens daatter Kiersten baaren af min {præst Jørgen Johannesen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Fadder Birkefoget {birkedommer Thomas} Christensen , Niels Nielsen , Degnens {Hans Jensen Brun} h: {Lene Marie Markusdatter Listo} Min {præst Jørgen Johannesen Hauch} daatter J :{ohanne} Cathrine {Jørgensdatter Hauch} g Jomfr: {Birgitte Cathrine eller Gertrud Maria Gerhardsdatter} Gerritz —
LINK: Affotografering.
27971751.05.23Kirsten Nielsdatter  Niels Kjelstrup ? Niels Kjeldstrup kone Dom : 6ta p : Pascha døbte Niels Kielstrups daatter , Kiersten , baaren af Ellids Christensdaatter i Handerup , Faddere Las Handerup , Jakob {Larsen} laadal, Christen dynesens daatter {Karen}, Jens Nørgaards {2.} h :{ustrue}
LINK: Affotografering.
28081752.05.03Kirsten Jakobsdatter Klokmose Jakob Sørensen Klokmose ? Jakob Sørensen Klokmoses 2. kone Kiersten. Feria 2da Paschatis døbte Jacob Meldgaards daatter, Kiersten , baaren af Mad : Jensen , faddere Jens {Sørensen} Mølle Søren {Jakobsen} Klokmose, Jens Østergaards Søn , og Christen {Jensen} Østergaards daatter {Karen Christensdatter} —
LINK: Affotografering.
28211753.04.24Johanne Pedersdatter Lodal Peder Lodal Else Jakobsdatter Lindvig Johanne. Feria 3tia Pasch : døbte Peder Laadals daatter Johanne , baaren af Karen {Larsdatter} Laadal , Faddre Christ_ dynesen , Laust {Knudsen} Nøgd , Jens Mortensens hustrue, Las {ellers Laust} Handerups hustrue , An Jensdaatter Handerup —
LINK: Affotografering.
28311753.09.16Ane Kirstine Thomasdatter Fasterkær Thomas Christensen Kjær Anna Marie Kjær Poulsdatter Kjær An Kierstin. Dom : 13tia à Trin: døbte af: Thomas {Christensen} Kiærs daatter, An Kiertin , baarn af Niels Madis h: , Faddre , Niels Mads , Christen {Nielsen} Kiær , Lisbeth Milthersd {rigtig: Christensdatter} , Ellids Handerup Maren ibid —
Begravelse nr. 6720
NOTITS: Thomas Christensen Fasterkær blev begravet †1753.04.11 fem måneder før datteren blev født. I følge skiftet efter faderen blev datteren her begravet fem uger efter hendes fødsel. Moderen døde 1753.11.01 seks uger efter fødslen. Derfor ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
28441754.08.01Dødfødt Fastergaard Milter Nielsen Lisbeth Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn.' }
Begravelse nr. 6715
LINK: Affotografering begravelsen.
28481754.10.06Karen Jakobsdatter Klokmose Jakob Sørensen Klokmose ? Jakob Sørensen Klokmoses 2. kone Karen. Dom : 17a à Trin : døbte Jakob {Sørensen} Klokmoses Daatter Karen , baaren af Christ_ {Andersen} Vindelboe h : Fadder , Niels Eistrup Christ_ {Jensen?} Østergd , Niels Eistrups h: , Gunder {Jensdatter} i Fastergd , Kar_ [s..Kl..m] .
LINK: Affotografering.