Faster Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1702 - 1751
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-44 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2011 1703.05.20 Karen Jensdatter, Fasterlund. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: Mette Clemmensdatter, Fiskebæk, Faster?, Gift med Christen Bendtsen. Fiskebæk Nørre Vium?
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Meldgaard, Faster
FADDER Nr. 2: Gravers Nielsen Gammelgaard, Gammelgaard, Sønder Lem
FADDER Nr. 3: Oluf Jensen, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Karen Jens Astrups kone, Astrup, Faster, 1708.05.28 #2102.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Sædding, Senere gift 1705 i Bølling med Peder Nielsen Meldgaard af Hannerup i Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Den 20 Maij} blef deris {Niels Lauridsen Lund og kone fra forrige introduktion} barns daab confirmeret hun kaldtis Karen frembaaren af Mette Clemmendtzdatter af {....}ish=bæch . Faddere . olluf Mælgaard, Gravers gammelgaard i Lemb, [O]lluf Jens_ tjenendis i Fastergaard, Jens Astrups Kone {Karen}, Kiersten {Christensdatter Bjerrebo} Bierelboe af Sæd{.}ing.
Introduktion nr. 5012
LINK: Affotografering.


Nr. 2023 1704.03.12 Anne Nielsdatter, Fasterlund. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: ? Mads Gammelgaards kone, Sønder Lem, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 3: Oluf Lund, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 4: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 5: ? Oluf Meldgaards kone, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 6: Elles Madsdatter, Fasterlund, Faster, Tjener ved Jens Lauridsen Lund i Fasterlund.
NÆVNT Nr. 1: Mads Gammelgaard, Lemb, Moderens far. Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 3: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d: 12 Martij døbte ieg Niels {Lauridsen} Lunds datter Anne , frembaaren af Matz Gammelgaard hans Kone i Lemb {Sønder Lem}, faddere vare Jens Astrup, Anders Astrup, Olluf Lund tjenendis paa Fastergaard, Jens Eistrup hans Kone, Olluf Mælgaards hustru, Elleds Matzdatter tjenendis Niels Lund.
Introduktion nr. 5025
LINK: Affotografering.


Nr. 2024 1704.04.09 ? Christensdatter, Lodal. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Michel Hannerup kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: ? Peder Michelsen Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Præstegaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: ? Christen Ovesens datter, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup i Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen bærer, søn Peder fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Michelsen, Hannerup, Faster, Søn af Michel Hannerup.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Ovesen, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...ttr} [....il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder {Nielsen} hannerups Kone Christen ovesens Datter.
Introduktion nr. 5028
NOTITS: Teksten er: "Michel Hannerups søn, peder hannerups kone". Før navnet står med ret stor sikkerhed "datter". En side i internettet får navnet til at være Michel, men det er altså en datter, der bliver døbt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2026 1704.04.20 Abelone Sørensdatter, Klokmose. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Olufsdatter, Jakob Tudvads kone.
FADDER Nr. 1: Just Andersen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Hans Madsen, Faster
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Anne Jakobsdatter, Faster
FADDER Nr. 5: Margrethe Jakobsdatter, Faster
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Tvevad
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 april døbte ieg søren Matzøn j Klohmoes hans datter kaldet apollone frembaaren af Jacob [tujvads] hustrue Kiersten ollufsdatter . faddere Just Klohmoes hans Matzen Las peders_ Smid . Anne Jacobsdatter Margrete Jacobsdatter. Karen Jacobsdatter.
Introduktion nr. 5027
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel uden navn, men begravelsen kan ikke være Maren født 1706 for hun begraves med navn 1711.

LINK: Affotografering.


Nr. 2035 1704.10.11 Maren Jensdatter, Ejstrup. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Bendt, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Jakobsdatter Peder Hannerups kones Kirsten Jakobsdatters søster ., Faster, Mulige søstre: Karen gift med Søren Madsen Klokmose, Kirsten gift med Lars Pedersen Smed i Lodal i Faster, Margrethe gift med Niels Andersen Vesterby i Borris, Karen gift med Søren Jensen i Slumstrup Mølle i Sædding.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 11} udj faster blef Jens Eistrup hans datter Maren døbt frembaaren af pær {Peder} Hannerups {1.} Kone . Faddere Niels {Lauridsen} Lund - Bendt j Eistrup - peder hannerups Kones Søster thomas Eistrups Kone {Kirsten}.
Introduktion nr. 5037
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Slægt i Slumstrup Mølle i Sædding.
LINK: Affotografering.


Nr. 2044 1705.05.03 Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard). FAR: Peder Nielsen Hannerup. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Andersen Aas kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Gift med moderens søster Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Peder stedsøn, Faster, Peders efternavn ikke decifreret.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Møller den unges kone, Slumpstrup Mølle?, Sædding
FADDER Nr. 5: ? Jens Ejstrups kone, Eistrup, Faster
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Moderens søster tjener ved Peder Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Aas, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Eistrup, Eistrup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Møller den Unge, Slumpstrup Mølle?, Sædding, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 3-tia post pascha d 3 Maji} j Faster døbt peder {Nielsen} hannerups datter Mare_ Frembaar_ af Niels {Andersen} Aaßis Kone Fadder Søre_ Matzen Klochmose . Las {Pedersen} smid j Lodal peder [.u.s...res] stifsøn Niels. den unge jacob Møller hs Kone . Jens Eistrups Kone . Caren Jacobsdatter hos peder {Nielsen} hannerup .
Introduktion nr. 5046
LINK: Familien fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2049 1705.08.09 Christine Marie Sørensdatter, Klokmose. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens 2. kone.
BÅREN AF: ? Hans Madsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Ur, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 3: Laust, Vesterby, Søn af Abbelone.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Sædding
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Klokmose, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Abbelone, Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 Augustj Do 9na p: Trint døbte ieg Søren Sørensens Datter j Klochmoes Kaldet Christine Marie frembaaren af Hans Matzøns Kone i Klochmoes, faddere fadder vare Matz {Pedersen} Væstergd . Olluf Ue/Ur som tiente pa Fastergd, Laust Appollon Væsterbye hs søn, Søren Sørinsens søster af Sædding .
LINK: Affotografering.


Nr. 2064 1706.09.14 Navnløs, Fastergaard. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Tirsdagen d: 21 blef Peder (Christensen) Poerups barn begrafven. .'}
Introduktion nr. 5064
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Dato omtrentlig, en uge tilbage fra begravelsen. Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu, da det døde. Dette bekræftes af at moderen introduceres 7 uger efter begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2067 1706.12.08 Maren Sørensdatter, Klokmose. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Moderens søster. Peder Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Knud Lodal, Lodal, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen Dragon, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens bror, der er dragon.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Jens Justesen i Sønderskov i Borris, tjener Just Klokmose.
FADDER Nr. 4: Maren Møllekone, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Moderens søster, gift med Lars Pedersen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, Datter Karen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Tjnestepigen NN Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens far. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 døbte ieg Søren {Madsen} Klochmosis datter Maren frembaaren af peder {Nielsen} Hannerups Kone {Kirsten Jakobsdatter}. Faddere: Knud Lodal, Jens Jacobsen af Slumstrup Mølle Dragoun, Jens Justesens datter af Sÿnderschou tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup hands Kone {Maren Møllekone}, Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5067
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Begravet 1711 med navn. Abbelone Sørensdatter begravet 1707 uden navn, kunne have været Maren.

LINK: Affotografering.


Nr. 2072 1707.02.13 Maren Mortensdatter, Annexgaarden. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Karen Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Astrup, Faster, Søn af Jens Astrup.
FADDER Nr. 3: ? Niels Jakobsen Aas kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Søren Jensen Møller.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Tjener ved Just Klokmose. Datter af Jens Justesen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Anders Jensen fagger.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Justesten, Sønderskov, Borris, †1705.03.29. Datter Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Just Andersen, Klokmose, Faster, Karen Jensdatter tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 febr: døbte jeg Morten {Pedersen} pstgaards barn som blef kaldet Maren faddere var Michel Hannerup . Jens astrups søn Anders {Jensen}, Niels Jacobsen paa Aaes hds Kone, Søren {Jensen} Møller j Slumstrup Mølle hds Kone {Karen Jakobsdatter}, Jens Justesen j Syndershou hds datter Karen {Jensdatter} tjenendes Just {Andersen} Klochmoes.
Introduktion nr. 5073
Begravelse nr. 6590
NOTITS: Begravet 1746 Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2080 1707.04.10 Kirsten Nielsdatter, Fasterlund. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: ? Oluf Meldgaards kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Astrup, Faster, 17c, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Jens Justsen i Sønderskov i Borris datter, som tjener Just Klokmose.
FADDER Nr. 5: Karen Jens Astrups kone, Astrup, Faster, Jens Astrups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, Datter Karen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Jens Justestens datter Karen tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 3: Jens Astrup, Astrup, Faster, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag, døbte jeg Niels {Lauridsen} lunds datter Kiersten frembaaren af Olluf Mælgds kone faddere Olluf Mælgd . Jens Eistrup, Jens Astrup hds søn, Jens Justsen i Synderskou hds datter {Karen Jensdatter} tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Karen Jens Astrups kone.
Introduktion nr. 5081
LINK: Affotografering.


Nr. 2088 1707.07.24 Mette Jensdatter, Ejstrup. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Nørgaard Hannerup.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Oluf Meldgaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Marcussen, Klokmose, Faster, Tjener ved Oluf Meldgaard.
FADDER Nr. 4: Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster, Eller Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Klokmose, Faster, Af Bølling, tjener Hans Madsen Klokmoses enke Karen Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Enken Karen Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 2: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Enke efter Hans Madsen, tjenestepige Margrethe Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder. Eller Christen Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 Julij} døbte ieg i Faster Jens Ejstrup hands barn Mette frembaaren af Peder Nørgd {Nielsen Nørgaard} j Hannerup hands Kone. Faddere vare Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Olluf Mælgd, Jens Marcußen tienendis Olluf Mælgd, Jens {fejl i originalen! vel for Thomas eller Christen} Eistrups Kone, Margrete Nielsdatter af bølling tienendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter}.
Introduktion nr. 5088
LINK: Affotografering.


Nr. 2099 1708.04.01 Maren Lauridsdatter, Klokmose. FAR: Laust Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Gift med Søren Madsen.
FADDER Nr. 1: Thomas Sørensen, Østerby, Bølling, Vel moderens far. *1643c Østerby, Bølling †1726.04.07 (83 år) Østerby, Bølling
FADDER Nr. 2: Mads Klokmose, Klokmose (Vestergaard?), Faster, Måske Mads Vestergaard i Klokmose.
FADDER Nr. 3: Christen Marcussen, Klokmose?, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Mette? Thomasdatter, Bølling, 30c, søster til moderen, kunne være Anna 33c, datter af Thomas Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Oluf Meldgaards kone, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Meldgaard, Klokmose, Faster, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste døbte Jeg Laurits Søfrens_ j Klochmos hands datter Maren frembaaren af Søren Matzen hds Kone {Karen Jakobsdatter} ibd: Faddere Thomas Søfrens_ af Bølling . Matz {Vestergaard?} Klochmoes, Christ_ Marcusen, Thomas Søfrensens datter, Olluf Mælgds Kone .
NOTITS: Ingen introduktion set.

LINK: Thomas Sørensen på GENI.
LINK: Affotografering.


Nr. 2105 1708.08.26 Kirsten Olufsdatter, Klokmose. FAR: Oluf Meldgaard. MOR: Kirsten Oluf Meldgaards kone.
BÅREN AF: ? Oluf Bushs kone
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Christen Marcussen, Faster
FADDER Nr. 4: ? Oluf Meldgaards brors datter
FADDER Nr. 5: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Laust Klokmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Oluf Bush
NÆVNT Nr. 2: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 aug: døbte jeg Olluf Mælgaards barn Kirsten frembaaren af Olluf buschis kone . faddere Niels {Lauridsen} Lund, Just {Andersen} Klochmoes , Christ_ Marcusen, Olluf Mælgds [bro]der=datter, Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}.
Introduktion nr. 5102
LINK: Affotografering.


Nr. 2107 1708.09.24 Edel Jensdatter, Hannerup. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen, Hannerup, Faster, Karen Jakobsdatters søn.
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Niels Pedersen Præstgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Michel Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Peder Nielsen Meldgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster, Datter fadder-
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup, Faster, Unge Peder Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Septbr: S: Michels dag er Jens Marcussøn j hannerup hands datter Edel døbt frembaaren af Pofl Hannerups Kone {Maren Christensdatter} faddere Pofl Hannerup . Karen Jacobsdatters Søn Christen . Niels pstgds datter Michel Hannerups Kone [ung] Peder {Nielsen Meldgaard} Hannerups Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Introduktion nr. 5101
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2113 1708.11.18 Karen Nielsdatter, Aas. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Den anden Søren kaldes Søren Madsen i ikirkebogen.
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Olufsen, Bølling
FADDER Nr. 4: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Karen Christensdatter Sønderskov fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 18} døbte jeg Niels Jacobsens datter Karen frembaaren af min kiereste Sophia {Christensdatter} Møeborg faddere Søren {Sørensen} Klochmoes . Pofl Jacob_ peder Ollufs_ af Bølling [......] j [.... .....], An Kiær, Morten {Pedersen} Pstgaards kone {Karen Christensdatter Sønderskov}.
Introduktion nr. 5109
LINK: Affotografering.


Nr. 2114 1708.12.05 Karen Pedersdatter, Hannerup. FAR: Peder Nielsen Nørgaard. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Øster- Skjens kone, Skjern
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Gift med konen Søster også Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Søren, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen dragon, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl i Fastergaard. Moderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Søren Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Bjerrebos kone, Bjerrebo, Bølling
FADDER Nr. 6: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Øster- Skjern, Skjern, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren, Faster
NÆVNT Nr. 3: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Bjerrebo, Bjerrebo, Bølling, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 døbte Jeg peder {Nielsen} Nørgrd j hannerup hans datter Karen frembaaren af peder østershierns kone . faddere Las {Pedersen Smed} Lodal, Søren Nø[..], Jens {Jakobsen} Dragon tjenendis pa Fastergrd, Søren {Sørensen} Klochmoesis datter . Jacob Biærebos kone , Jens Ejstrups kone.
Introduktion nr. 5110
LINK: Affotografering.


Nr. 2118 1709.03.11 Margrethe Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard). FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Margrethe [.]ullerboe
FADDER Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Margrethe Bjerrebos søn, Bjerrebo, Sædding
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Faderens søster, datter af Niels Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 6: ? Jens Marcusens kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Margrethe Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Marcusen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster, Faderens far. Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 marti døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgaard j hannerup hans barn Margrete frembaaren af Margrethe [.]ullerboe , faddere Michel hannerup . Povel hannerup Margrethe Biæreboes søn . Niels {Pedersen} Pstgaards datter Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} i hannerup Jens Marcusen i [Ibdem] hds kone.
Introduktion nr. 5113
LINK: Affotografering


Nr. 2120 1709.05.09 Elles Christensdatter, Lodal. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen? Michelsen, Hannerup, Faster, Michel Hannerups søn. Kunne være Peder Michelsen.
FADDER Nr. 3: ? Poul Hannerups søster, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Marcusens kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Karen Jakobsdtter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Søster fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jens Marcusen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 maij døbte Christ_ Lodals datter Elletz frembaaren af Las {Pedersen} Smids kone . faddere: Pofl hannerup . Michel hannerups søn {Christen?} . Pofl hannerups søster . Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} . Jens Marcussens kone j hannerup.
Introduktion nr. 5116
LINK: Affotografering.


Nr. 2121 1709.05.12 Mette Sørensdatter, Klokmose. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Laust Sørensen Klokmoses kone
FADDER Nr. 1: Mads Klokmose, Klokmose, Faster, ?faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med moderens søster Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Møller Dragon, Faster, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Just Andersen Klokmoses kone.
FADDER Nr. 5: ? Thomas Paarups tjenestepige, Faster
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Anne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 maj døbte Søren Matzen Klochmoes hds datter Mette frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} . faddere Matz Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup Jens {Jakobsen} Møll dragon . Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} thomas {Christensen} poerups Pige.
Introduktion nr. 5117
LINK: Affotografering.


Nr. 2142 1710.04.18 Mette Mortensdatter, Annexgaard. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Karen Christensdatter Sønderskov.
BÅREN AF: Karen Jens Andersen? Astrups kone, Astrup, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Faster, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup?, Fastergaard, Faster, Thomas på Fastergaard.
FADDER Nr. 4: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 5: ? Thomas Christensen Paarups husholderske, Fastergaard?, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen? Astrup, Astrup, Faster, Andersen svært læsbar.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 døbte Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds datter Mette frembaaren af karen astrup Jens [an]dersens kone - faddere Christ_ Ollufsen i Syndershou . Just {Andersen} Klochmoes Thomas {Christensen} pa Fastergrd: Niels Jacobs_ paa Aaes hds kone . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe.
Introduktion nr. 5135
LINK: Affotografering.


Nr. 2154 1711.03.18 Maren Larsdatter, Lodal. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Jakob Tvevads kone, Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Nørgaard, Bølling, Soldat, søn af Mads Nørgaard i Bølling.
FADDER Nr. 3: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Søren Madsen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Søren Jensen Møller.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Tvevad, Konen bærer. Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nørgaard, Nørgaard, Bølling
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Datter fadder. Hendes mor er søster til moderen.
NÆVNT Nr. 4: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 5: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch døbte ieg samme dag {d 18 Marti} Las {Pedersen} Smids datter Maren frembaaren af Jacob [Tve]dvads kone . faddere - Peder {Nielsen} nørgaard . Matz Nørgaards søn af Bølling soldat . Christen {Madsen} ved nafn . Søren Matzens datter . Pofl Hannerups kone {Maren Christensdatter} Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} -
Introduktion nr. 5146
LINK: Affotografering.


Nr. 2172 1712.02.14 Cathrine Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard). FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Bjerrebo, Sædding, Forlovet med Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: ? Jens Marcussens kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter af Peder Nørgaard, trolovet med Jens Bjerrebo som også er fadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer, datter Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 14 februarj} døbte jeg j Faster Peder {Nielsen} Mælgaard i Hannerup hds datter frembaaren af Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} sammesteds . Barnets nafn var Cathrine . faddere Niels {Pedersen} Præstgaard . Jens Biæreboe . Poul Hannerup {kone: Maren Christensdatter} og Jens Marcussens koner Peder {Nielsen} nørgaards datter {Maren Pedersdatter} forlovet med Jens Biæreboe {Sædding}.
Introduktion nr. 5162
LINK: Affotografering.


Nr. 2173 1712.02.24 Johanne Pedersdatter, Aas. FAR: Peder Aas. MOR: ? Peder Aas' kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 1: ? Jensen, Hannerup, Faster, 18c, søn af Jens Marcussen.
FADDER Nr. 2: Niels Odderskær, Faster, Tjenestekarl ved Christen Sørensen.
FADDER Nr. 3: ? Mette Ammes datter, Fasterkær, Faster, Tjenestepige på Fasterkær.
FADDER Nr. 4: Maren Thomas Paarups husholderse, Fastergaard, Faster, Navn Maren 16.05.1712.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Kirsten Christensdatter Sønderskov bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
NÆVNT Nr. 4: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
NÆVNT Nr. 5: Mette Amme, Fasterkær, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Nabo. Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 febr døbte jeg Peder Aaes hands datter Johanne frembaaren af Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Præstgaards kone faddere Jens Marcuss_ søn . Niels odderskiær tienendis Christen Søfrens_ Met Ammis datter som og tiener pa Faster Kiær thomas {Christensen} Poerups huusholderske {Maren} Niels Jacobsøn hands hustrue.
Introduktion nr. 5165
LINK: Affotografering.


Nr. 2178 1712.05.16 Kirsten Nielsdatter, Fasterlund. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: Abbelone Nielsdatter, Gammelgaard, Sønder Lem, Bølling er præstens fejl. Datter af faderen af første ægteskab. Gravers Nielsen Gammelgaards kone.
FADDER Nr. 1: Gravers Nielsen Gammelgaard, Gammelgaard, Sønder Lem, Vester Gammelgaard.
FADDER Nr. 2: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Astrup, Faster, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 4: Mette Clemmensdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Christen Bendtsen Fiskbæks kone.
FADDER Nr. 5: Maren, Fastergaard, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Bendtsen Fiskbæk, Fiskbæk, Nørre Vium
NÆVNT Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 maji . 2den Pintzedag døbte jeg Niels {Lauridsen} Lunds datter Kiersten frembaaren af Grauers {Nielsen} Gammelgrd i bølling {vel fejl for Sønder Lem} hans kone {Abbelone Nielsdatter} . faddere Grauers {Nielsen} Gammelgrd Olluf Klochmoes . Jens Astrup søn Niels {Jensen} . Christen {Bendtsen} Fishbæchs kone {Mette Clemmensdatter} . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe Maren .
Introduktion nr. 5169
NOTITS: Kirsten Nielsdatter bliver gift 1734 i Sædding kirke med Anders Rasmussen Clausager.

LINK: Hammerum-herred.dk tråd: Kirsten Nielsdatter Fasterlund f. 1712.
LINK: Affotografering.


Nr. 2179 1712.05.20 *1712.05.20 Dødfødt, Hannerup. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed .'}
Introduktion nr. 5171
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelse 1712.05.25. Se begravelsen.


Nr. 2193 1712.12.26 Karen Nielsdatter, Aas. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, Datter af Christen Sørensen.
FADDER Nr. 1: Peder Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl på Fastergaard. Kongensholm er et sted i Hanning sogn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter Præstgaard, Fastergaard, Faster, Husholderske ved Thomas Paarup.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 dcbr døbte jeg Niels Jacobs_ j Faster hans datter Karen frembaaren af An {Christensdatter} Kiær Christ_ Søfrensøns datter . faddere Peder Aaes . Anders Kongensholm thienendis pa Fastergrd Thomas {Christensen Paarup} af Fastergaard hands huusholdershe Kirsten {Nielsdatter} Præstgaard.
Introduktion nr. 5184
LINK: Affotografering.


Nr. 2201 1713.03.19 *1713.01.26 Mette Andersdatter, Astrup. FAR: Anders Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Karen, Astrup, Faster, Jens Andersens? kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Se #2258 for Jensen. Søn af Jens Astrup.
FADDER Nr. 2: ? Niels Andersens kone, Aas?, Faster
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaard (Præstgaard), Faster, Morten Pedersen Præstgaards kone.
FADDER Nr. 4: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 22c, datter af Christen Sørensen Kjæ.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen?, Astrup, Faster, Konen Karen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen, Aas?, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaard (Præstgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 19 Martius} confirmerede Jeg Anders Astrup datter daab nafnlig Mette som var hiemmedøbt d 26 janv: frembaaren af Karen Jens Astrups kone . Faddere Just Klochmos Morten astrup . Niels Andr_ kone Morten {Pedersen} Prstgrds kone {Karen Christensdatter Sønderskov} An {Christensdatter Kjær} paa fasterkiær.
Introduktion nr. 5187
LINK: Affotografering.


Nr. 2214 1714.01.01 *1713.12.17 Maren Larsdatter Lodal, Lodal. FAR: Lars Pedersen Smed Lodal. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens søster, gift med Søren Møller.
FADDER Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Tjener på Fastergaard.
FADDER Nr. 4: ? Olufsdattter, Klokmose, Faster, Datter af Oluf Villadsen Klokmose.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup
FADDER Nr. 6: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Far Søren Madsen Klokmose. Vanskelig, skifte over hans 2.? kones familie, ældste datter der 10 år gammel, for ung. Fra et 1. ægteskab?
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding
NÆVNT Nr. 2: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder, gift med Karen Jaakobsdatterr søster til moderen.
NÆVNT Nr. 4: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[d 1ste] døbte Jeg Las {Pedersen Smed} Lodal datter Maren for 14 dage tilforne hiemdøbt frembaaren af Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} j Slumstrup Mølle {Sædding sogn} Faddere Christen Lodal . Jens Marcussen j hannerup Anders Kongensholm tieninds j Fastergrd . Oluf {Villadsen} Klochmosis datter Søren Matzens datter ibd . Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} .
Introduktion nr. 5202
NOTITS: †1793.08.17 Faster. Gift 1740.06.15 i Faster med Søren Lauridsen *1712.10.25 Faster †1796.07.09 Faster.

LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2218 1714.02.11 Maren Christensdatter, Lodal. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Lars i Bøllings kone, Bølling
FADDER Nr. 1: Lars, Bølling, Faderens bror. Der ses en Las Povelsen i Lille Bølling i disse år.
FADDER Nr. 2: Niels Odderskær, Fasterkær, Faster, Tjener på Fasterkær. Søn af Bodil Odderskær og muligvis Anders Odderskær.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: Sophie Christen Lodals kones søster, Hannerup, Faster, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Bodil Odderskær, Odderskær, Faster, En Bodil Odderskær begraves #6073 1707.06.11.
NÆVNT Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Mikkelsen, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 febr: døbte jeg Christen lodals barn Maren frembaaren af Las j bølling hds hustrue - faddere . Las Christen Lodals broder . Niels Boel Oddershiærs Søn thinindis paa Fasterkiær - Poul hannerups hustrue {Maren Christensdatter} Christen Michelsens hustrue {Karen Jeppesdatter} ibd: Christen lodals Kon=søster Sophie thienendes Peder Mælgrd .
Introduktion nr. 5205
LINK: Affotografering.


Nr. 2227 1714.05.27 Maren Pedersdatter, Hannerup (Melgaard). FAR: Peder Nielsen Melgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Bjerrebo, Sædding, Hun er født i Hannerup. Jens Bjerrebros kone
FADDER Nr. 1: Christen Nørgaard, Bølling, Trolovet tre dage før i Borris med Kirsten Nielsdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Avlskarl.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Annexgaarden (Præstgaard), Faster, Faderens søster, datter af Niels Pedersen Præstgaard. Forlovet med Christen Nørgaard af Bølling.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smed Lodals kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding, Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Maji som var fest: trinitatis døbte ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds datter Maren . Frembaaren af Jens biærrebois hustrue {Maren Pedersdatter} faddere Christen nørgaard af bølling . Anders Kongensholm auflskarl paa Fastergrd . Kirsten Niels Prstgrds datter , der forlouis med Christen nørgrd . Peder {Nielsen} nørgaard j hannerup hds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Las {Pedersen Smed} Loudals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5213
NOTITS: Jakobsdøtre se Slumstrup Mølle.

LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2245 1715.12.01 Inger Nielsdatter, Aas. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Forvalter.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 4: Maren, Fastergaard, Faster, Tjenestepige ved Thomas Paarup.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Aas, Faster, Peder Nielsen Aas' datter.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Decembr d 1ste døbte Jeg Niels Jacobs_ paa faster=Aaes hans datter Inger Frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Peder {Nielsen} Aaes . thomas {Christensen} porup . Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Prstgrds Kone . maren thienendis thomas {Christensen} Porup . Peder {Nielsen} Aasis datter Maren {Pedersdatter} .
Introduktion nr. 5235
LINK: Affotografering.


Nr. 2252 1716.03.08 Gertrud Jensdatter, Ejstrup. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Johanne Oluf Ejstrups tjenestepige, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Anne Madsdatter, Fasterlund, Faster, Niels Lauridsen Lunds kone
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter Peder Nørgaards datter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Martij døbte jeg Jens Ejstrups datter Giertrud frembaaren af Johanne Oluf {Pedersen} Ejstrups thieneste Pige Faddere Niels {Lauridsen} Lund {Fasterlund} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards datter . Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2258 1716.05.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Astrup, Faster, 20c+, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 3: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: An Jensdatter, Præstgaard, Faster, Tjenestepige ved Morten Pedersen Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaard), Borris, Præst i Borris, er denne dag i Brejning.
NÆVNT Nr. 2: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo bærer.
NÆVNT Nr. 4: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Morten fadder.
NÆVNT Nr. 5: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen bærer, datter fadder.
NÆVNT Nr. 7: Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Maji der ieg {præsten Peder Stauning} var j breining , døbte Hr. Lambret {Lambert Andersen Guldager} Poul Hannerups datter Kiersten Frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgrds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} Jens Marcussøn Jens astrups Søn Morten {Jensen} Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgrds datter Inger {Pedersdatter} . Morten {Pedersen} Præstgrds Pige An Jens datter .
Introduktion nr. 5243
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Begravet et halvt år gammel. Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.

LINK: Affotografering.


Nr. 2277 1717.03.07 Abelone Christensdatter, Lodal. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: Sophie, Faster, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster, Patronym svært læsbar. Han ses 1719.
FADDER Nr. 3: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Jens Marcussens kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Nabo. Lars Pedersen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Kone Kirsten Jakobsdattern fadder. Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7de Martius} døbte Jeg {Christen} Lodals datter Appollone frembaaren af Hds Kones søster Sophi . Faddere . Poul Hannerup Christen [Na..] j Fasterkiær Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter . Jens Marcussens Kone . Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5260
NOTITS: Christen identificeret gennem konens søster Sophie som tjener ved Peder Hannerup 1714.02.11 #2218.

LINK: Affotografering.


Nr. 2278 1717.04.04 Kirsten Olufsdatter, Ejstrup. FAR: Oluf Pedersen Ejstrup. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Oluf Jensen Fiskbæks kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Jensen Fiskbæk, Fiskbæk, Nørre Vium, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 3: Laurids? Nielsen, Fasterlund, Faster, 25c, søn af Niels Lauridsen Lund.
FADDER Nr. 4: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 5: Bodil Jespersdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Tjenestepige ved Oluf Jensen Fiskbæk.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
noch {d 4de Aprilis} døbte Jeg j Faster Olluf {Pedersen} Ejstrup hans datter Kiersten frembaaren af An {Anne Jensdatter} Fishbeck Olluf {Jensen} Fishbechs Kone Faddere . Ollluf {Jensen} fishbeck . Jens Ejstrup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn {Laurids? Nielsen} . Jens Ejstrups Kone . Olluf {Jensen} fishbæks thienestepige Boel Jespersdatter.
Introduktion nr. 5262
LINK: Affotografering.


Nr. 2283 1717.08.27 Johanne Jensdatter, Klokmose. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Anne Olufsdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, Oluf Meldgaards datter.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, 20c, søn af Søren Madsen.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Klokmose, Faster, Tjenestekarl ved faderen. Søn af Anders Debelmose.
FADDER Nr. 3: Kirsten, Klokmose, Faster, Tjener ved børnefaderen i Klokmose.
FADDER Nr. 4: Karen Svendsdatter, Klokmose, Faster, Tjenestepige ved Mads Klokmose.
FADDER Nr. 5: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Just Andersen Klokmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Anne Olufsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Søn Peder Andersen tjener ved børnefaderen i Klokmose.
NÆVNT Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Lysgrds datters daab som blef kaldt Johanne blef frembaaren af Anna {Olufsdatter} Olluf Mælgrds datter d 29 augustj og blev dends daab da confirmeret Faddere . Matz {Sørensen} Klochmos - Peder {Andersen} Anders {Lauridsen} Debelmosis søn thienendes Jens lysgrd noch Kiersten Thienends sammested . item Karen Suends datter thienendes Matz {Sørensen} Klochmos . item Just {Andersen} Klochmosis Kone {Anne Madsdatter} .
Introduktion nr. 5267
LINK: Affotografering.


Nr. 2296 1718.05.01 Maren Jensdatter, Klokmose. FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Madsdatter Huuskone, Faster, Hans Nielsen Feldbereders kone.
FADDER Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Borris, Konen Karen Thomasdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Villads Sørensen, Klokmose, Borris, Søn af Søren Sørensen.
FADDER Nr. 3: ? Olufsdatter, Klokmose, Borris, Oluf Klokmoses datter.
FADDER Nr. 4: Karen Thomasdatter, Klokmose, Borris, Laust Sørensen Klokmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen, Debelmose, Borris, Moderen Kirsten Andersdatters far.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Klokmose, Borris, Søn Villads Sørensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Hans Nielsen Feldbereder, Faster, Koenen Sidsel Madsdatter Huuskone bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Majus døbte Jeg Kirsten Anders {Lauridsen} Debemosis datter hendis Uægte barn , som hun føde da hun tiendte Jens Lysgaard. Jens Lysgaard j hans Ægte tid {som ægteviet} blef udlagt til barne=fader . Barnets naun er Maren . frembaaaren af Zidsel {Madsdatter} Huuskone Hans {Nielsen} Feldbereders hustrue . faddere Laust {Sørensen} Klochmoes . Villatz {Sørensen} Søren Sørens_ j Klochmoes hds Søn. Olluf Klochmoes datter. Laust {Sørensen} Klochmosis Kone {Karen Thomasdatter} .
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Ud fra fadderne formodes dåben at være foretaget i Faster kirke, ikke i Borris ud fra Debelmose.

LINK: Affotografering.


Nr. 2297 1718.05.08 Dorthea Pedersdatter, Hannerup. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 20c, datter af Peder Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: Anne Hannerup, Hannerup, Faster, Søster til Pouls Hannerup.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Maji døbte Jeg Peder {Nielsen} Mældgrd j Hannerup hds datter Dorethea frembaaren af Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Nørgrds datter faddere Jens Marcussen . Niels Paa fasterkiær . An Poul Hannerups syster . Las {Pedersen} Smids kone {Kirsten Jakobsdatter i Lodal} - Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Introduktion nr. 5280
Begravelse nr. 6243
NOTITS: Begravet et år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2325 1719.11.12 Margrethe Larsdatter, Lodal. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Søren Madsens kone
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Peder Nielsen Melgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Melgaard, Hannerup (Melgaard), Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Nov. dom 23 a trinitatis [L]as {Pedersen} Smids datter Margret døbt . frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Jakobsdatter} j Klochmose . Faddere Jens MarcusSøn j Hannerup {....} {........} Inger Peder [N....] {...} Peder {Nielsen} Mælgrds kone { Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Introduktion nr. 5305
LINK: Affotografering, hjørner afrevet.


Nr. 2341 1720.10.20 Helvig Christensdatter, Lodal. FAR: Christen Lodal?. MOR: ? Christen Lodals kone?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 24 nov: jntroduceredes .Christen (Lo?)dals Kone' - deres datters daab (Helvig) .}
Introduktion nr. 5319
Konfirmation nr. 9039
NOTITS: Dato skønnet en måned tilbage fra introduktionen. Dåben ikke indført. Se introduktionen for identifikation af -dal som Lodal i Faster sogn. Navn Helvig fra konfirmationen 1737.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2364 1722.07.01 Margrethe Nielsdatter Tømmermand, Hannerup. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) Magrethe Nielsd: Tømmermd' Niels Jensen Tømmermand og Inger Nielsdatter i Hannerup en datter til daaben Margrethe .}
Konfirmation nr. 9071
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2379 1724.03.01 ? Christens/en/datter, Fasterlund. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion:Christen Madsen Lund og kone i Fasterlund en søn/datter til daaben (navn ukendt) . }
Introduktion nr. 5329
LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2381 1724.07.02 Margrethe Nielsdatter, Hannerup. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Christen? Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Aas- Vester, Faster
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Julij døbte Niels {Jensen} Tømmermands daatter Magrethe baaren af Niels Jacobsens hustrue , faddere {Chri}ten Kiær , Niels ibid : {Fasterkær} Anna Nielsdaatter af Vester Aas og Anna Nielsdaatter af {.....}
LINK: Affotografering.


Nr. 2384 1724.11.19 *1724.11.12 Mette Jensdatter, Klokmose. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 18, Søren Madsens datter.
FADDER Nr. 1: Just Andersen, Lysgaard, Vildbjerg?
FADDER Nr. 2: Villads Sørensen, Klokmose, Faster, 25c, søn af Søren Sørensen i Klokmose.
FADDER Nr. 3: ? Christen Madsen Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Datter Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 12 Nov: døbte Peder Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset , og ligeleedis samme dag hiemmedøbte Jens Lysgaards daatter M{.....}.
d: 19. blev Jens Lysdgaards daatters , Mettes daab confirmeret , baaren af Søren Madsens daatter Maren {Sørensdatter} , faddere Just Andersen Villads Sørensen , Christen {Madsen} Lunds hustrue og Maren Jensdaatter af Klokmoese —

Introduktion nr. 4999
LINK: Affotografering.


Nr. 2391 1725.01.01 *1724.11.12 Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard). FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaardem, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Maren Tvevad, Sædding, Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Hannerup, Faster, Ingen Søren set i Hannerup, Vel tjenestekarl.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hannerup, Faster, 20, datter af Peder Nielsen Nørgarard i Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1724 d : 12 Nov. døbte Peder {Nielsen} Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset ,
1725 . Festo Novi Anni . blev Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Maren , daab confirm: , baaaren af Prsætens Hustrue {Marie Kristine Hansdatter Vest} , faddere , Las {Pedersen} Smed , Povel Handerup , Maren Tvivad af Sæding , Jens Sørensen af Handrup , og Maren Pedersd : ibid: ,

Introduktion nr. 5331
Konfirmation nr. 9095
LINK: Affotografering.


Nr. 2393 1725.02.11 Karen Larsdatter, Lodal. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens søster, gift med Søren Jensen Møller.
FADDER Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 17 datter af Søren Madsen.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Klokmose, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sæddingr, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1725 d : jj Febr : døbte Las {Pedersen} smeds daatter , Karen , baaren af Slumstrup Møller {Søren Jensen} Kone {Karen Jakobsdatter} , faddere , Christen Loodal , Jens sørensen af Handrup , Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Maren sørensdatter og Mette Nielsdaatter begge af Klokmose —
Introduktion nr. 5336
Konfirmation nr. 9109
LINK: Affotografering.


Nr. 2403 1725.07.01 Bodil Christensdatter, Fasterkær. FAR: Christen Jespersen Kjær. MOR: ? Christen Jespersen Kiærs kone.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Laust Jensen, Fasterkær, Faster, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: ? Niels Fastergaards kone, Faster
FADDER Nr. 4: Johanne Olufsdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 5: Else Tjenesepige ved Niels Kjær, Fasterkær, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen bærer. Skrives ibid: hvilket ville være Fasterkær, som Aas vist regnes til.
NÆVNT Nr. 2: Niels Fastergaard, Fastergaard, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Johanne Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Tjenestekarl og tjenestepige faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 1 Julij blev Christen {Jespersen} Kiærs daatter , Bodild , daab confirm: , baaren af Niels Jakobsens hustrue ibid : faddere , Oluf {Villadsen} Klokmose , Laust Jensen tienendis paa Fasterkier , Niels Fastergaards Hustrue , Ole Meldgaards daatter Johanne {Olesdatter} og Else tiener Niels Kiær —
Konfirmation nr. 9094
LINK: Affotografering.


Nr. 2426 1727.03.01 Dødfødt, Klokmose. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn — '. }
Introduktion nr. 5359
Begravelse nr. 6345
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2459 1728.12.27 Karen Mortensdatter, Astrup. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Faster, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Klokmose, Klokmose, Faster, Jensen eller Madsen
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Astrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Niels Ildsgaards kone, Ildsgaard, Sunds, Formodet fra Ildsgaard i Sunds.
FADDER Nr. 4: Maren Jespersdatter, Astrup, Faster, Niels Astrups kone.
FADDER Nr. 5: Maren Søndergaard, Søndergaard, Sædding, Ikke umiddelbart fundet.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Maren Jesperdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Ildsgaard, Ildsgaard, Sunds, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Nativ: xti døbte Morten {Jensen} Adstrups daatter , Karen , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen Klokmose , Christen Andersen i Adstrup , Niels Ildsgaards hustrue , Niels {Jensen} Adstrups hustrue {Maren Jespersdatter} , Manen Syndergaard af Sedding.
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2462 1730.01.15 ? Christens/en/datter, Klokmose. FAR: Christen Madsen. MOR: ? Christen Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'd: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: — '. Christen Madsen i Klokmose et {navn ukendt} døbt. }
Introduktion nr. 5379
NOTITS: Kirkebogen ikke ført marts 1929 - januar 1930, dåben falder i den periode.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2477 1731.02.04 Ane Jensdatter, Hannerup. FAR: Jens Laursen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Lauridsens kone
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Måske faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Larsen Lodal, Lodal, Faster, 22, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster, Poul Jensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 22, Peder Nielsen Melgaards datter. Mulig også Inger 31+.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Mølle fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter fadder. Karen 22 eller Inger 31+.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavns Søndag døbte Jens Laurßens daatter i Handrup , Ane , baaren af Niels Lauridsens hustrue , faddere , Niels Laurids: , Peder Lassen Laadal , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Povl Handrups hustrue {Maren Jensdatter} Peder {Nielsen} Melgaards daatter {Karen Pedersdatter} -
NOTITS: Forældre trolovet 1730.07.25 i Faster #8103.

LINK: Affotografering.


Nr. 2480 1731.04.04 Karen Christensdatter, Hannerup. FAR: Christen Dynesen. MOR: Mette Madsdatter Mølle.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Gift med Lars Pedersen Smed. Hun er født i Slumstrup Mølle og er vel familie til moderen, ikke klart hvordan.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Forbindelse uklar.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hannerup, Hannerup (Meldgaard), Faster, 24, søn af Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 3: Maren Mortensdatter, Præstgaard, Faster, 24, datter af Morten Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 4: Karen? Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 22, datter af Peder Nielsen Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, 24, søn Christen Pedersen Hannerup fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Karen? Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4de April døbte Christen Dynesens daatter, Karen , baaren af Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , faddere , Mads {Pedersen Vestergaard} Develmose , Peder {Nielsen} Meldgaars Søn {Christen Pedersen Hannerup} , Maren Mortensdatter , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter {Karen? Pedersdatter} .
Introduktion nr. 5396
LINK: Affotografering.


Nr. 2482 1731.05.06 Ane Mortensdatter, Astrup. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster, Gift med Niels Nielsen Fastergaard Søhale.
FADDER Nr. 3: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster, 19c, Niels Nielsen Søhales søn.
FADDER Nr. 4: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Astrup, Faster, 18, Niels Jensen Astrups steddatter, far Anders Astrup †1720.11.17 Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Fastergaard, Fastergaard, Faster, Kone Kirsten Miltersdatter og søn faddere.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster, Steddatter Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 6 p: Pascha døbte Morten {Jensen} Astrups daatter , Ane , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen {Jensen} Østergaard i Klokmose , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter} og Søn {Milter Nielsen} , Las Lunds hustrue , Niels {Jensen} Astrups {sted}daatter {Mette Andersdatter} .
Introduktion nr. 5397
LINK: Affotografering.


Nr. 2483 1731.05.20 ? Christensdatter, Klokmose (Østergaard). FAR: Christen Jensen Østergaard. MOR: ? Christen Jensen Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo s: {stel} Trin: døbte Christen {Jensen} Østergaards daatter i Klokmose .
Introduktion nr. 5398
LINK: Affotografering.


Nr. 2485 1731.06.24 ? Mads/en/datter, Fasterlund. FAR: Mads Lund. MOR: ? Mads Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: St Hans dag døbte Mads Lunds {barn} .
Introduktion nr. 5399
LINK: Affotografering.


Nr. 2489 1731.09.01 Anne Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard). FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Introduktionen: 'Dom : 21 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue ' Peder Nielsen Meldgaard og Kirsten Christensdatter Bjerrebo i Hannerup en søn/datter til daaben . }
Introduktion nr. 5404
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Navn Anne fra begravelsen. Fødselsdato skønnet ud fra introduktionen 14. oktober 1731 seks uger tilbage. Begravet nogle dage gammel.

LINK: Affotografering Introduktion.
LINK: Affotografering begravelsen, deri navnet Anne.


Nr. 2500 1732.03.05 ? Pouls/en/datter, Hannerup. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Hannerups kone, Hannerup (Nørgaard?), Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Hannerup, Hannerup (Nørgaard?), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1732 d: 5 Martij døbte Poul {Jensen} Handrups daatter , {...tom plads...} , baaren af Jens Handrups hustrue , faddere .
Introduktion nr. 5415
Begravelse nr. 6409
LINK: Affotografering.


Nr. 2502 1732.04.02 Ane Christensdatter, Klokmose?. FAR: Christen Husted. MOR: ? Christens Husteds kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 1: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 2: Søren Lausten, Klokmose, Faster, 19, søn af Laust Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 3: ? Laustdatter, Klokmose, Faster, Datter af Laust Sørensent Klokmose.
FADDER Nr. 4: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Klokmose, Faster, Gift med Villads Sørensen.
FADDER Nr. 5: Bodil Aas, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Søn og datter faddere.
NÆVNT Nr. 3: Villads Sørensen, Klokmose, Faster, Konen Bodil Clemmensdatter fadder. Søn af Søren Sørensen Klokmose og 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 2 April} døbte Christen Huusteds daatter , Ane , baaren af Christen {Jensen} Østergaards hustrue , faddere , Jens Østergaard , Laust {Sørensen} Klokmoses Søn {Søren Laustsen} og daatter {? Laustdatter} , Villadses {Sørensen} hustrue {Bodil Clemmensdatter} , Bodild Aas —
NOTITS: Ingen introduktion

LINK: Affotografering.


Nr. 2505 1732.05.25 ? Uægte, Hannerup. MOR: ? Ukendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 p : Pascha døbte et uægte Barn i Handrup.
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2519 1733.04.06 Sidsel Madsdatter, Fasterlund. FAR: Mads Lund. MOR: ? Mads Lunds kone.
BÅREN AF: Kirsten Lund, Fasterlund, Faster, Faderens søster
FADDER Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Clemmen, Tulsgaard, Uklar.
FADDER Nr. 3: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Laustdatter, Klokmose, Faster, 25, datter af Laust Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Gift med Bernt Lauridsen Ejstrup.
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter Maren Laustdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bernt Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2 Pasch : døbte Mads Lunds daatter, Sidsel , baaren af Mads Lunds Syster Kiersten , faddere Las Lund , Clemend i Tulsgaard, Las Lunds hustrue , Laust Klokmosis daatter {Maren Laustdatter}, Bernd {Lauridsen} Eistrup hustrue {Karen Jensdatter} —
Introduktion nr. 5431
LINK: Affotografering.


Nr. 2526 1733.09.20 ? Mortensdatter, Astrup. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Lauridsdatter, Faster, Anders Jensen Steengaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Astrup, Faster, 20, datter af Niels Jensen Astrup.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Steengaard, Sædding, Konen Maren Lauridsdatter fadder. Steensig misforståelse for Stengaard.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 16à Trin : døbte Morten {Jensen} Astrups daatter {...tom plads...} baaren af Anders {Jensen} St[een]sigs {Steengaards} hustrue {Karen Lauridsdatter} , faddere Niels {Jensen} Astrup , og Sin daatter {Mette Nielsdatter} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue —
Introduktion nr. 5437
LINK: Affotografering.


Nr. 2533 1734.01.10 Else Christensdatter, Hannerup. FAR: Christen Dynesen Hannerup. MOR: Mette Madsdatter Mølle.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Møller Søren Jensen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Develmose (Vestergaard), Borris, Develmose er næsten nabo til Hannerup.
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Slumstrup Mølle, Faster, 18, søn af Karen Jakobsdatter der bærer.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Gift med Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 21, datter af Kirsten Jakobsdatter og Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Præstgaard, Faster, 26, datter af Morten Pedersen Præstgaard og Kirsten Christensdatter Sønderby.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Faster, Konen Karen Jakobsdatter
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Gift med Kirsten Jakobsdatter, søster til Karen Jakobsdatter der bærer.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Kirsten Christensdatter Præstgaard Sønderskov, Præstgaard, Faster, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1 p : Epiph : conf : Christen {Dynesen} Handerups daatters daab , Else , baaren af Møllerkonen {Karen Jakobsdatter} i Slumstrup Mølle , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard develm: , Jacob {Sørensen} i Slumstrup Mølle , Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter Karen {Pedersdatter} , Kirsten {Christensdatter Sønderby} Præstgaards daatter Maren {Mortensdatter} —
Introduktion nr. 5442
NOTITS: At Christen Dynesen = Christen Hannerup ses af, at han her kaldes Christen Hannerup og i introduktionen 5 uger senere Christen Dynesen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2536 1734.03.07 Karen Christensdatter, Klokmose (Østergaard). FAR: Christen Østergaard. MOR: ? Christen Østergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Morten Jensen Astrups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Albæk, Skjern, Trolovet 1714.02.22 i Borris med Kirsten Sørensdatter datter af Søren Klokmose.
FADDER Nr. 2: Søren Laustsen, Klokmose, Faster, 21, søn af Laust Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Albæk, Skjern, Peder Knudsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Jens Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 5: Maren Laustdatter, Klokmose, Faster, 25, Laust Sørensen Klokmoses datter.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter {Maren Laustdatter} fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelafns Sønd: døbt Christen Østergaards daatter i Klokmose , Karen , baaren af Morten {Jensen} Astrups hustrue {Karen Pedersdatter} , faddere , Peder Knudsen Albek , Laurs {Sørensen Klokmosis Søn Søren {Laustsen} . Peder Knudsens hustrue {Kirsten Sørensdatter} , Jens Østergaards hustrue og laurs {Sørensen} Klokmosis daatter {Maren Laustdatter} —
Introduktion nr. 5445
NOTITS: Der maa være en forbindelse mellem Kirsten Sørensdatter *1695c- og Laust Sørensen *1682c. Formodes at være søskende.

LINK: Affotografering.


Nr. 2545 1735.04.20 Else Mortensdatter, . FAR: Morten Præstgaard. MOR: ? Morten Præstgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten, Fastergaard, Faster, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Minds, 24, af Søndergaard i Hjoptarp i Borris, men vel karl i Faster.
FADDER Nr. 3: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster, Gift med Niels Nielsen Søhale.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster, Konen Kirsten Miltersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 20 April døbte Morten Præstgaards daatter , Else , baaren af Fastergaards Pige Kirsten , faddere , Christen {Jespersen} Kier , Peder {Christensen} Mindst , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter}.
Introduktion nr. 5453
LINK: Affotografering.


Nr. 2570 1737.02.04 Mette Madsdatter, Fasterlund. FAR: Mads Lund. MOR: ? Mads Lunds kone.
BÅREN AF: Kirsten Lund, Fasterlund?, Faster, Mads Lunds søster
FADDER Nr. 1: Anders Snogdal Soldat, Snogdal i Tim sogn findes.
FADDER Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Gift med Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med Bent Lauridsen Ejstup
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1737 Dca Secag:ma døbte Mads Lunds daatter , Mette , baaren af Mads Lunds Syster Kiersten , fadderne , Ander Snogdal Soldatt , Las Lund , Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Bend {Lauridsen} Ejstrups hustrue {Karen Jensdatter} ,
Introduktion nr. 5478
LINK: Affotografering.


Nr. 2573 1737.04.22 Karen Jensdatter, Klokmose (Østergaard). FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: Karen Giødesdatter Aanum, Aanum, Skjern, Gift 1734 med Jens Aanum.
FADDER Nr. 1: Christen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Albæk, Skjern, Enevold Christensen Albæks kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Oluf Villadsen Klokmoses tjenestepige, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Enevold Christensen Albæk, Albæk, Skjern, Konen Kirsten Christensdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster, Moderens far, datter Karen Olufsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2da paschatis confirm : Jens Østergaards daatter hiemmedaab , Karen , baaren af Karen {Giødesdatter} Onum {Aanum i Skjern sogn} , faddere , Christen Østergaard og Søren {Madsen} Klokmose , Enevold {Christensen} Albeks hustrue {Kirsten Christensdatter} , Maren Christensdaatter og Oluf {Villadsen} Klokmosis tienistepige Karen —
Introduktion nr. 5477
LINK: Affotografering.


Nr. 2577 1737.10.13 Ane Larsdatter, Fasterlund. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
BÅREN AF: ? Mads Lunds kone, Fasterlund, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 1: Mads Lund, Fasterlund, Faster, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Lars Lund kones bror
FADDER Nr. 3: ? Lars Lund kones søster
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Bent Lauridsen Ejstrups kone.
FADDER Nr. 5: Mette Jensdatter, Karen Jensdatters søster.
NÆVNT Nr. 1: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 à Trin : døbte las Lunds daatter , Ane baaren af Mads Lunds hustrue , faddere mads Lund Las Lunds hustruis broder og Syster , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} , og hendis {læst som Karen Jensdatters} Syster Mette {Jensdatter?} —
Introduktion nr. 5484
LINK: Affotografering.


Nr. 2582 1738.02.23 Else Bentsdatter, Ejstrup. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter Ejstrup, Ejstrup, Faster, 36+, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Thomasen Ejstrup, Ejstrup, Faster, 29, søn af Thomas Ejstrup.
FADDER Nr. 3: ? Mads Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: ? Jens Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: ? Jens Hannerups kones søster, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Mads Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Invoc : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Else , baaren af Mette {Jensdatter} Eistrup , faddere , Las Lund , Niels Eistrup , Mads Lunds hustrue , Jens Handerups hustrue og Hendis Syster.
Introduktion nr. 5488
LINK: Affotografering.


Nr. 2594 1739.01.18 Else Jensdatter, Hannerup (Nørgaard). FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Niels Lauridsen Tarps kone. Familie til faderen eller moderen?
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Lauridsen Tarp, Tarp, Borris, 21, Niels Lauridsen Tarps bror.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hannerup, Faster, 20, datter af Peder Nielsen Hannerup i Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Mølle fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1739. Dom : 2da p: Epiph : døbte Jens Nørgaard i Handerup hans daatter , Else , baaren af Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} , Faddere Niels og Jens {Lauridsen} Tarp {Borris} , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} og Karen Pedersd : i handerup —
Introduktion nr. 5499
LINK: Affotografering.


Nr. 2598 1739.07.26 Kirsten Madsdatter, Fasterlund. FAR: Mads Lund. MOR: ? Mads Lunds kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter , Clausagger, Sædding
FADDER Nr. 1: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: ? Mads Lunds kones bror
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Gift med Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med Bent Lauridsen Ejstrup.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 9 à Trin : døbt Mads Lunds daatter , Kiersten , baaren af Kiersten Nielsd : i Clausagger , Faddere Las Lund, Mads Lunds hustruis broder , Morten {Jensen} Astrup {Kirsten Pedersdatter} og bend {Lauridsen} Eistrups hustruer {Karen Jensdatter} —
Introduktion nr. 5503
LINK: Affotografering.


Nr. 2599 1739.09.06 Kirsten Jensdatter, Klokmose (Østergaard). FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Naurs kone, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Ladefoged, Lundenæs, Skjern, Kan have boet i nære Faster eller Borris.
FADDER Nr. 3: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards tjenestepige, Klokmose (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Albæk, Skjern, Gift med Enevold Christensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose (Meldgaard), Faster, Moderens far. Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Enevold Christensen Albæk, Albæk, Skjern, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Østergaard, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 15 a Trin : døbte Jens {Østergaard} Klokm: Daatter , Kiersten , baaren af Christen Nafrs hustrue , Faddere Christen {Jespersen} Kiær, Christen Ladefogett Oluf {Villadsen} Meldgaards Pige Kirsten , Enevold {Christensen} Albeks {Kirsten Christensdatter} og Christen Østergaards hustruer —
Introduktion nr. 5504
NOTITS: Østergaard i Klokmose fra introduktionen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2603 1739.11.22 Maren Miltersdatter, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Tarm, Egvad, Søster til moderen. Gift med Eske Poulsen.
FADDER Nr. 1: Niels Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Christian Bartarum Justsen Hammerich, Præstegaarden, Skjern, 27, søn af præst Just Frederik Hammerich i Skjern.
FADDER Nr. 3: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 15, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter Gerritz, Datter af Christen Gerritz. Gerhard Hermansen Gerritz er regimentsfeldskærer i Ringkøbing og gift med præst Hauchs kones søster Birgitte Cathrine Hansdatter Vest.
NÆVNT Nr. 1: Eske Poulsen, Tarm, Egvad, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen Hauch, Præstegaarden, Borris, Datter Johanne Cathrine Hauch fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Gerritz, Datter Mette Gerritz fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 26 à Trin : confirm : Milter Nielsens daatter , Maren , hiemmedaab , baaren af Esche Poulsens hustrue {Sidsel Christensdatter} i Tarm , faddere Niels Nørgaard , Christian {Bartarum} Hammerik , min {Jørgen Johansen Hauch} Daatter Johan Cathrin {Johanne Cathrine Hauch} , Mette Gjeritz , Christen Gjerritz daatter —
Introduktion nr. 5507
LINK: Affotografering.


Nr. 2605 1739.12.26 Maren Mortensdatter, Astrup. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jensens datter, Astrup, Faster, Formodentlig steddatter, ikke set.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Bent Egvig, Muligvis fejl for Bent Lauridsen Ejstrup. En Bent Egvig i Egvig i Borris ikke set.
FADDER Nr. 3: ? Mads Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: ? Christen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 5: Sidsel? Andersdatter, Steengaard, Sædding, 25, eller Karen, 17, Anders Steengaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Jensen, Steengaard, Sædding, Datter fadder. Kaldes 1733 #2526 Anders Steensig??
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Nat : xti døbte Morten {Jensen} Astrups Daatter , Maren , baaren af Niels {Jensen} Adstrups Daatter , Faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Bent Egvig , Mads Lunds hustrue , Christen {Østergaard} Klokm : hustrue , Anders {Jensen} steengaards daatter —
Introduktion nr. 5508
Begravelse nr. 6534
NOTITS: Begravet 1743 tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2610 1740.06.12 Mette Bentsdatter, Ejstrup. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen bærer. Niels Thomsen 32 eller Niels Jensen 30.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen, Astrup, Faster, Søn af Niels Astrup.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Astrup, Faster, Datter af Niels Astrup.
FADDER Nr. 4: ? Mads Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Astrup, Astrup, Faster, Søn Thomas Nielsen og datter Mette Nielsdatter faddere.
NÆVNT Nr. 2: Mads Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Trin : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Mette , baaren af Niels Eistrups hustrue , faddere Niels Eistrup , Niels Astrups børn Thomas {Nielsen} og Mette (Nielsdatter} , begge Fasterlunds Koner —
Introduktion nr. 5512
LINK: Affotografering.


Nr. 2611 1740.07.24 Mette Mortensdatter, Præstgaard. FAR: Morten Præstgaard. MOR: ? Morten Præstgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Faster
FADDER Nr. 1: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster, Milter Nielsens mor.
FADDER Nr. 3: Oluf Christian Skrædder Tranmose, Faster, Har søn *1739 med Maren Mortensdatter.
FADDER Nr. 4: Abelone, Fastergaard, Faster, Tjenestepige i Fastergaard.
FADDER Nr. 5: Barbara, Fasterkær, Faster, Tjenestepige ved Christen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
NÆVNT Nr. 2: Christen Kjær, Fasterkær, Faster, Tjenestepigen Barbara fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6ta à Trin : døbte Morten Præstgaards daatter , Mette , baaren af Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i Handrup , faddere Milther {Nielsen} paa Fastergd og sin Moder {Kirsten Miltersdatter} , Oluf Christian Skreder , Fastergaards tienistepige Apelone , Christen Kiærs Pige , Barbara —
Introduktion nr. 5514
LINK: Affotografering.


Nr. 2633 1742.09.23 Ane Jensdatter, Klokmose (Østergaard). FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 1: Villads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 17, datter af Christen Jespersen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen faddder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 18 à Trin : døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Daatter , Ane , baaare af Christen {Jensen} Østergaards hustrue , faddere , Villads {Sørensen} Klokm : Jakob {Sørensen} ibid: Søren {Madsen} hustrue ibid : Bodild {Christensdatter} Kiær —
Introduktion nr. 5534
LINK: Affotografering.


Nr. 2638 1742.11.01 Ane Bentsdatter, Ejstrup. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Niels Ejstrups tjenestepige, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Villads Klokmoses kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, Faster, Søren Laustsen Klokmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Villads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Maren Christensdatter Lodal fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo oium Sanct : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups daatter , Ane , baaren af Niels Eistrups hustrue , faddere Niels Eistrup , og Pige , {tom plads} , Villads og Søren {Laustsen} Klokmosis {Maren Christensdatter Lodal} hustruer —
Introduktion nr. 5538
NOTITS: Der er mange Søren Klokmoser, Søren Laustsen gift to år før med Maren Lodal.

LINK: Affotografering.


Nr. 2653 1743.06.23 Karen Pedersdatter, Lodal. FAR: Peder Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
BÅREN AF: Sidsel Laustdatter Hjoptarp, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 43cc
FADDER Nr. 1: Jens Marqvorsen
FADDER Nr. 2: Peder Lodal, Faster
FADDER Nr. 3: Birgitte Hjoptarp, Hjoptarp, Borris, Læst som Peder Lodals mor.
FADDER Nr. 4: Maren Graversdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da à Trin : døbte Peder Laadals Daatter , Karen , baaren af Sidsel {Laustdatter} Hjoptarp {Borris sogn} , Faddere , Jens Marqvorsen , Peder Laadal , og hans Moder Birgithe Hiuptarp , Maren Graversdaatter.
Introduktion nr. 5552
NOTITS: "Peder Laadal , og hans Moder Birgithe Hiuptarp" giver gåder. En far kan ikke nævnes i fadderlisten, så er Birgitte Hjoptarp mor til en anden Peder Lodal. Foruden det har Sidsel Laustdatter Hjoptarp en søster Birgitte Laustdatter Hjoptarp. Sagen er uklar.

LINK: Affotografering.


Nr. 2658 1744.01.19 Dorte Kirstine Larsdatter, Hannerup. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
BÅREN AF: Karen Jørgensdatter Tvevad, Tarm, Egvad, Tvevad ligger i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 1: Jens Fyrstenborg, Tarm, Egvad
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Tvevad, Nøvling
FADDER Nr. 3: ? Peder Lodals kone, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 19, datter af Peder Nielsen Meldgaard i Hannerup
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Tarm, Egvad, Jens Fyrstensborgs datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Lodal, Lodal, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da post Epiph : døbte Las handrups Daatter , Dorthe Kierstin , baaren af Karen Tvivad Jørgensdaatter i Tarm {Egvad sogn} , faddere Jens Fyrstenborg ibid : , Christen Pedersen Tvivad {Nøvling sogn} , Peder Lodals hustrue , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter , Jens Fyrstenborgs daatter —
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2662 1744.04.22 Ingeborg Katrine Miltersdatter, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Føns, Faster, 25, monsr:, søn af degnens kone Lene Marie Markusdatter Listo og 1. mand Peder Lauridsen Føns.
FADDER Nr. 3: Johannes Jørgensen Hauch, Præstegaarden, Borris, 19, præst Hauchs søn.
FADDER Nr. 4: Karen Larsdatter Lodal, Lodal, Faster, 19, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 5: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 18, datter af Christen Jespersen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 22 April confirm : Milther Nielsen paa Fastergaard hans daatter hiemmedaab , Ingeborg Katrine , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Degnens {Hans Jensen Brun) hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} og Søn Monsr Niels {Pedersen} Føns , Johannes {Jørgensen} Hauch , Karen {Larsdatter} Laadall , Bodil christensd: paa Fasterkier —
Introduktion nr. 5557
NOTITS: Degnen Hans Jensen Brun har stedbørn gennem konen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2663 1744.06.28 El Nielsdatter, Fasterkær. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, Faster, Gift med Søren Laustsen.
FADDER Nr. 1: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Maren Christensdatter Lodal bærer.
FADDER Nr. 2: Poul Trøstrup
FADDER Nr. 3: ? Poul Trøstrups søster
FADDER Nr. 4: ? Christen Jeppesens Kjærs kone, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 5: Margrethe Timmer[...], Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jeppesen Kjær, Fasterkær, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dcy 4ta à Trin : confirm : Niels Kiærs Daatter , El , himmedaab , baaren af Søren {Laustsen} Klokm : hustrue {Maren Christensdatter Lodal} , Faddere Søren {Laustsen} Klokmose Poul Trøstrup og Syster , Christen {Jeppesen} Kiærs hustrue , Magrethe Timmer[...] .
Introduktion nr. 5558
LINK: Affotografering.


Nr. 2668 1744.09.27 Ane Nielsdatter, Ejstrup. FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
BÅREN AF: Birgitte Sophie Thygesdatter, Eggeris Mølle, Nørre Vium, Eggeris Møllerkone, gift med Mads Christensen Møller.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Møller, Eggeris Mølle, Faster, Konen Birgitte Sopøhie Thygesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Klejnsmed, Ringkøbing
FADDER Nr. 3: ? Mads Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med Bent Lauridsen Ejstrup.
FADDER Nr. 5: Peder Bentsen, Ejstrup, Faster, 16, søn af Bent Lauridsen Ejstrup.
NÆVNT Nr. 1: Mads Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Kone Karen Jensdatter og søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17ma à Trin : confirm : Niels Eistrups daatter hiemmedaab , Ane , baaren af Eggeris Møllerkone {Birgitte Sophie Thygesdatter} , Faddere , Mads {Christensen} Møller i Eggeris , Anders Klejn[smid] .Ringkiøbing , Mads Lunds hustrue , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} og Søn {Peder Bentsen} —
Introduktion nr. 5563
LINK: Affotografering.


Nr. 2670 1744.10.25 Mette Jensdatter, Klokmose. FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Klokmose, Faster, Gift med Villads Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 19, Christen Jeppesen Kjærs datter.
FADDER Nr. 3: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 19 , Peder Nielsen Meldgaards datgter.
NÆVNT Nr. 1: Villads Klokmose, Klokmose, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 21 à Trin :} døbte Jens {Østergaard} Klokmosis daatter , Mette , baaren af Villads {Sørensen} Klokmosis hustrue {Bodil Clemmensdatter Skobæk} , Faddere Christen {Jespersen} Kiær og daatter {Bodil Christensdatter Kjær} , Niels {Kier} ibid : {Klokmose eller Fasterkær} , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter —
Introduktion nr. 5565
LINK: Affotografering.


Nr. 2672 1745.04.19 Inger Pedersdatter, Lodal. FAR: Peder Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
BÅREN AF: Sidsel Lauridsdatter Hjoptarp, Hjoptarp, Borris, Datter af Laurids Nørgaard og Inger
FADDER Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Faster, Eventuelt moderens bror.
FADDER Nr. 2: Laurs Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Jesper Christensen Kjær, Fasterkær, Faster, 17, søn af Christen Jespersen Kjær.
FADDER Nr. 4: Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, Faster, Søster til Knud Lauridsen Nørgaard
FADDER Nr. 5: Ane Hannerup, Hannerup, Faster, Konfirmeret 1740, forældre uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1745 Feria 2da Paschatis confirm : Peder Laadals daatter hiemmedaab , Inger , baaren af Sidsel {Lauridsdatter} Hiuptarp , Faddere Knud {Lauridsen} Nørgaard hiuptarp , Las Handrup , Jesper {Christensen} Kiær , Ane {Anna Laustdatter Nørgaard} Odderskier , Ane handerup —
Introduktion nr. 5567
LINK: Affotografering.


Nr. 2697 1746.05.31 Margrethe Bentsdatter, Ejstrup. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Bodil Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 20, datter af Christen Jespersen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Pentec : døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Daatter , Magrethe , baaren af Niels Eistrups hustrue , Faddere Mads Lund , Peder Eistrup , Las Lunds hustrue , Bodild {Christensdatter} Kiær —
Introduktion nr. 5590
LINK: Affotografering.


Nr. 2700 1746.07.10 Karen Laursdatter, Hannerup. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
BÅREN AF: Mette Madsdatter Mølle, Faster
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Tvevad, Faster
FADDER Nr. 3: Else Jakobsdatter Lindvig, Faster, Peder Lodals kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 20, datter af Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 5: Elles Christensdatter, Faster, 36, datter af Christen Lodal.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Møller bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lodal, Lodal, Faster, Konen Else Jakobsdatter Lindvig fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Maren Pedersdatter 20 fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 5ta à Trin : døbte Lars Handrups daatter , Karen , baaren af Christen Dynesens hustrue , Faddere Jens Mortensen , Jens Tvivad , Peder Laadal hustrue {Else Jakobsdatter Lindvig} , Peder {Nielsen} Meldgaards Datter , Maren {Pedersdatter} , Ellids Christensd :
Introduktion nr. 5591
NOTITS: Læsning: "Peder Meldgaards datter , Maren ," læses som "Peder Meldgaards datter Maren ,". Af og til benytter præst Hauch denne syntaks med et modstræbende komma. Se lignende #2701, næste dåb.

LINK: Affotografering.


Nr. 2701 1746.07.17 Maren Nielsdatter, Kjelstrup. FAR: Niels Skravhøj. MOR: ? Niels Skravhøjs kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter Skravhøj, Faster, Faderens datter ikke set født i Borris eller Faster.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Faster, Jens Markussens stedsøn *1707-.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 20, Peder Nielsen Meldgaards datter.
FADDER Nr. 5: Mette, Fastergaard, Faster, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6ta à Trin : døbte Niels Skrafhøjs {Kjeldstrup} daatter , Maren baaren af Hans Daatter Nielsd : , faddere Niels {Nielsen Søhale} Fatergaard , Jens Markussens {sted}søn Niels, Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Peder {Nielsen} Meldgaards Daatter Maren {Pedersdatter} Fastergaards Pige — Mette —
Introduktion nr. 5592
NOTITS: Kjeldstrup fra introduktonen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2711 1747.03.19 Maren Nielsdatter, Ejstrup. FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med Bent Lauridsen Ejstrup.
FADDER Nr. 1: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen Astrup, Astrup, Faster, 20, søn af Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 3: An Mortensdatter Astrup, Astrup, Faster, Næsten 16, datter af Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 4: ? Mads Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 1: Mads Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Judica døbte Niels Eistrups daatter , Maren baaren af Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} Faddere Bend {Lauridsen} Eistrup, Peder {Mortensen} Astrup , An {Mortensdatter} Adstrup , begge Fasterlunds Koner {Mads Lunds og Lars Lunds} —
Introduktion nr. 5602
LINK: Affotografering.


Nr. 2719 1747.06.18 An Kirstine Thomasdatter, Fasterkær. FAR: Thomas Kjær. MOR: ? Thomas Kjærs kone.
BÅREN AF: Lisbeth Christensdatter, Fastergaard, Faster, Milter Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster, Konen Lisbeth Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Vestergaard (Vestergaard), Faster, Uklart hvor Vestergaard hører hen. Vist ikke Vestergaard i Debelmose.
FADDER Nr. 3: Maren, Fastergaard, Faster, Maren paa Fastergaard.
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, Gift med Niels Kjær.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jakobsen Aas kone, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen Maren Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen Aas, Aas, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia à Trin : døbte Thomas Kiærs daatter , An Kiertine baaren af Milther Nielsens hustrue {Lisbeth Christensdatter} , Faddere Milther Nielsen, Anders vestergd , Maren paa Fastergd , Niels Kiærs hustrue , Niels {Jakobsen} Aasis hustrue —
Introduktion nr. 5608
Begravelse nr. 6632
NOTITS: Begravet 1748 halvanden år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2740 1748.06.28 Dødfødt, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5625
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan ikke være meget forkert.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2744 1748.09.15 Johanne Pedersdatter, Lodal. FAR: Peder Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter? Lodal, Lodal, Faster, 29c?, ?datter af Lars Pedersen Lodal.
FADDER Nr. 1: Jens Markusen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 3: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, Niels Kjærs kone.
FADDER Nr. 4: Karen Larsdatter? Lodal, Lodal, Faster, ?23c datter af Lars Pedersen Lodal.
FADDER Nr. 5: Mette Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 14 à Trin : confirmerede Peder Laadals daatters hiemmedaab , Johanne , baaren af Magrethe {?Larsdatter} Laadal , Faddere Jens Marucsen {i Hannerup} , Laust Nørgd {i Hjoptarp, Borris} , Niels Kiærs hustrue {Maren Lauridsdatter} , Karen {?Larsdatter} Laadal , Mette Nørgaard —
Introduktion nr. 5629
Begravelse nr. 6630
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2751 1749.01.28 Navnløs, Hannerup. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn —.' Laurs Hannerup og kone et Barn født. }
Introduktion nr. 5637
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert. Kan være hjemmedøbt men ingen navn indført.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2757 1749.07.09 Dødfødt, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød —.' Milter Nielsen og Lisbeth Christensdatter i Fastergaard et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5640
Begravelse nr. 6644
NOTITS: Fødseldatoen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2765 1750.02.07 ?, Hannerup. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —'. Laurs Hannerup et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5648
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2767 1750.02.15 Mette Jakobsdatter, Klokmose (Meldgaard). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Vindelbo, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens søster, gift med Jens Sørensen Møller.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Faderen bror. Konen Maren Andersdatter Vindelbo bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter Lodal, Klokmose, Faster, Gift med Søren Laustsen Klokmose.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Hannerup, Faster, 19, datter af Christen Dynesen.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Klokmose (Østergaard), Faster, 18, navn mangler i dåben.
NÆVNT Nr. 1: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Maren Christensdatter Lodal fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Datter Karen Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Østergaard, Østergaard, Faster, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Søndag i Faste døbte Jacob {Sørensen} Meldgaars daatter i Klokm : , Mette , baaren af Jens {Sørensen} Møllis hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} , Faddere Jens {Sørensen} Mølle {Slumstrup Mølle Sædding sogn} Søren {Laustsen} Klokm : hustrue {Maren Christensdatter Lodal} , Christen dynesens daatter {Karen Christensdatter} Christen {Jensen} Østergaards daatter —
Introduktion nr. 5650
LINK: Affotografering.


Nr. 2770 1750.04.05 Hilleborg Nielsdatter, Ejstrup. FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
BÅREN AF: Birgitte Sophie Thygesdatter, Eggeris Mølle, Nørre Vium, Bærer 2. gang. Gift med Mads Christensen Møller.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Møller, Eggeris Mølle, Nørre Vium, Konen Birgitte Sophie Thygesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Bentsen, Ejstrup, Faster, 19, Bent Lauridsen Ejstrups søn
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, Gift med med Bent Lauridsen Ejstrup.
FADDER Nr. 4: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Astrup, Astrup, Faster, Gift med Jens Andersen Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Bent Lauridsen Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domca 1ma p: Pascha døbte Niels Eistrup daatter Hilleborg , baaren af Eggeris Møllers hustrue {Birgitte Sophie Thygesdatter} , Mads {Christensen Møller} Eggeris Bend {Lauridsen} Eistrrups Søn , Bend {Lauridsen} Eistrups hustrue {Karen Jensdatter} , Las Lunds hustrue , Karen {Christensdatter} Astrup —
Introduktion nr. 5653
LINK: Affotografering.


Nr. 2784 1750.11.01 Maren Sørensdatter, Klokmose. FAR: Søren Lauridsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter Lodal, Faster, Datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Jakob Nielsen Vesterby, Stoustrup, Oddum
FADDER Nr. 2: Peder Larsen Lodal, Faster, Søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 3: Karen Larsdatter Lodal, Faster, 25, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose, Faster, Gift med Jakob Sørensen Klokmose.
FADDER Nr. 5: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Klokmose, Faster, Gift med Villads Sørensen Klokmose.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Mette Andersdatter Vindelbo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Bodil Clemmensdatter Skobæk fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festp oium Sanct : døbte Søren {Lauridsen} Klokmosis daatter , Maren , baaren af Magrethe {Larsdatter} Laadal , Faddere , Jakob {Nielsen} Vesterby , Peder {Larsen} Laadal , Karen {Larsdatter} Laadal , Jakob {Sørensen} Klokmosis h : {Mette Andersdatter Vindelbo} , g Villads {Sørensen} Klokm: h: {Bodil Clemmensdatter Skobæk}
Introduktion nr. 5663
LINK: Affotografering.


Nr. 2788 1751.01.24 Kirsten Miltersdatter, Fastergaard. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Faster, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen, Borris, Birkedommer
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen
FADDER Nr. 3: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 5: Birgitte Cathrine Gerhardsdatter Gerritz, Ringkøbing, 21, eller 19 Gertrud Maria Gerhardsdatter Gerritz , begge døtre af Gerhard Hermansen Gerritz gift med præst Hauchs kones søster Birgitte Cathrine Hansdatter Vest. Gerhard er feldskær i Ringkøbing.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Degn. Konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johannesen Hauch, Præstegaarden, Borris, Datter Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1751. Dom : 3 p : Epiph : døbte Milther Nielsens daatter Kiersten baaren af min {præst Jørgen Johannesen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Fadder Birkefoget {birkedommer Thomas} Christensen , Niels Nielsen , Degnens {Hans Jensen Brun} h: {Lene Marie Markusdatter Listo} Min {præst Jørgen Johannesen Hauch} daatter J :{ohanne} Cathrine {Jørgensdatter Hauch} g Jomfr: {Birgitte Cathrine eller Gertrud Maria Gerhardsdatter} Gerritz —
Introduktion nr. 5666
LINK: Affotografering.


Nr. 2797 1751.05.23 Kirsten Nielsdatter, (Hannerup?). FAR: Niels Kjelstrup. MOR: ? Niels Kjeldstrup kone.
BÅREN AF: Elles Christensdatter, Hannerup, Faster, 41, datter af Christen Lodal. Mulig Elles Christensdatter datter af Christen Pedersen Degn i Debelmose i Borris.
FADDER Nr. 1: Laurs Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Jakob Larsen Lodal, Lodal, Faster, 34. søn af Lars Pedersen Smed i Lodal.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Hannerup, Faster, 20, datter af Christen Dynesen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Datter Karen Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6ta p : Pascha døbte Niels Kielstrups daatter , Kiersten , baaren af Ellids Christensdaatter i Handerup , Faddere Las Handerup , Jakob {Larsen} laadal, Christen dynesens daatter {Karen}, Jens Nørgaards {2.} h :{ustrue}
Introduktion nr. 5675
LINK: Affotografering.