Borris Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1702.09.24 VIET: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster ∞ Kirsten Christensdatter, Sønderskov, Borris, BOSAT: Faster Annexgaarden
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. dom p. trin., 24/9, copuleret Morten {Pedersen} Præstgaard til Christen Ollufsen i …… hans datter Kirsten {Christensdatter}.
NOTITS: Sønderskov ses i dåb #2004.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7903 1702.12.15 TRO.: Peder Christensen, Nørre Vium ∞ Mette Jensdatter, 23c år, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Hans kone Karen Jensdatter er søster til bruden, begge født i Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[…] trolofvede ieg Peder Grønborg Kones søster Mett Jensdatter til en karl af {Nørre} Vium naunlig Peder Christensen.
NOTITS: Dato kun december, her ansat til midt i måneden.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7904 1703.02.05 TRO.: Christen Pedersen, Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter
NÆVNT Nr. 1: Niels, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 5 Febr: Mandagen trolofvede ieg Niels {...}stens datter Kierst_ til Christ_ Peders_ bølling.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7905 1703.05.03 VIET: Christen Pedersen Degn, Kirkeby, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Kirkeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 5ta p pascha d: 13 Maij copulerede {...} Christen peders_ degn til Chiersten Nielsdatter i debelmoes .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7906 1703.11.27 TRO.: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven ∞ Johanne Nielsdatter? Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Hoven Ørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 27 Novbr: blef Jens Hansen af Ørbech {Hoven} trolofvede til Johanne Gialdbech .
Viet nr. 7915

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7911 1704.01.27 VIET: Clemmen Madsen, Skjern ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 1: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 27 Januarij}, copulerede ieg Klemmend Matzøn af Shirne til Suend Oddershier hans datter Maren {Svendsdatter}.
NOTITS: Høje tid, Maren får tvillinger fem uger senere.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7913 1704.04.13 TRO.: Mads Pedersen Agger, Lemb ∞ Else Madsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris, †1704.01.16.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag trolofvede ieg Matz peders_ agger til Dynis debelmoes hans Enche {Else Madsdatter} .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

Viet nr. 7918

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7914 1704.04.22 TRO.: Niels Pedersen, 44c år, Holtum, Arnborg ∞ Johanne Thomasdatter Vendelbo, Vindelbo, Borris, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 April trolofvede ieg Johanne {Thomasdatter} Windelboe til Niels peders_ af holtum {Arnborg} .
Viet nr. 7919

LINK: Kirkebog affotografering.

LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.

Nr. 7915 1704.04.27 VIET: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven ∞ Johanne Nielsdatter? Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Hoven Ørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 April copulerede ieg Jens Hans_ af ørbech {Hoven} til Johanne {Nielsdatter} gialdbæch .
Trolovet nr. 7906

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7918 1704.06.15 VIET: Mads Pedersen Agger, Lemb ∞ Else Madsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris, †1704.01.16.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Junij copulerede ieg Matz peders_ Lemb til Slg . dynis debelmosis enche Else Matzdatter - .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

Trolovet nr. 7913

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7919 1704.06.24 VIET: Niels Pedersen, 44c år, Holtum, Arnborg ∞ Johanne Thomasdatter Vendelbo, Vindelbo, Borris, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: hans dag d 24 Junij copulerede ieg Niels pedersen holtum {Arnborg} til Johanne thomasdatter Vindelboe .
Trolovet nr. 7914

LINK: Kirkebog affotografering.

LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.

Nr. 7920 1704.07.26 TRO.: Christen JensenMette Sørensdatter, Gosvig, Borris, BOSAT: Borris Gosvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julij trolofvede ieg Christen Jens_ og Met Sørensdatter gosvig .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7921 1704.08.14 TRO.: Christen Laugesen Colding, Colding, Stauning ∞ Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 copulerede trolofvede ieg morten Lindvigs datter Caren {Mortensdatter} til Christen Laugesen af colding i stafning Sogn .
Viet nr. 7923

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7923 1704.09.21 VIET: Christen Laugesen Colding, Colding, Stauning ∞ Karen Mortensdatter Lindvig, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 18 post Trinit: d 21 Septbr Copulerede ieg Christen {Laugesen} Colding til Caren {Mortensdatter} Lindvig .
Trolovet nr. 7921

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7925 1705.01.01 TRO.: Jens Jensen, Odderskær, Borris ∞ Kirsten Jensdatter Kye, Kye, Bølling, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 trolofvede Jeg Jens Jens_ i Oddershiær til Kiersten Jensdatter Kye .
Viet nr. 7926

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7926 1705.03.01 VIET: Jens Jensen, Odderskær, Borris ∞ Kirsten Jensdatter Kye, Kye, Bølling, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1 Martij} Copulerede ieg Jens Jens_ j oddershiær til Kirst_ Jensdatter Kye .
Trolovet nr. 7925

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7927 1705.04.09 TRO.: Jens Pedersen Vium, Nørre Vium ∞ Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Mosgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 April som var Schiærtorsdag trolofvede ieg Jens Peders_ til Enchen i Moesgaard nafnlig Anne Nielsdatter .
NOTITS: Anne Nielsdatter før gift med Jens Mosgaard †1704.08.21. I vielsen kaldes han Jens Vium

Viet nr. 7928

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7928 1705.05.21 VIET: Jens Pedersen Vium, Nørre Vium ∞ Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Mosgaard
NÆVNT Nr. 1: Jens Mosgaard, Mosgaard, Borris, †1704.08.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 21 Maji fest: Ascens: Xstj Copulerede Jeg Jens {Pedersen} Wium til Slg. Jens Mosgaards Enche Anne Nielsdatter .
Trolovet nr. 7927

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7931 1706.04.17 TRO.: Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Løfverdagen d. 17 April} trolofvede ieg Niels Matzn Hius til Kierstj N: D hd tilforne hafde besofvit.
Viet nr. 7933

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7933 1706.05.16 VIET: Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Maji Copulerede ieg Niels Matzen Hius til Kiersten Nielsdatter hd tilforne hafde besofvit.
Trolovet nr. 7931

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7934 1706.06.08 TRO.: Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad ∞ Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, BOSAT: Egvad Foersum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Junji trolofede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe Michelsdatter Køpke udi Synderbye.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Bruden har boet ved hendes søster Brigitte gift i Sønderby med Knud Jensen. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

Viet nr. 7938

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7935 1706.07.25 TRO.: Knud Jensen, Bjerg, Bølling ∞ Else Villumsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
NÆVNT Nr. 1: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 25 Julij Dom: 8ta p: Trinit: trolofuede ieg Knud Jensen paa Bierget i Bølling til Villum {Nielsen} Eegvigs datter Else {Villumsdatter}.
Viet nr. 7937

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7937 1706.10.03 VIET: Knud Jensen, Bjerg, Bølling ∞ Else Villumsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 {October} Copulerede ieg Knud Jens af Bølling til Else {Villumsdatter} Eevig som var d: 18 Do p Trinit:
Trolovet nr. 7935

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7938 1706.10.10 VIET: Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad ∞ Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke, Vorgod, BOSAT: Egvad Foersum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Octbr Copulerede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe af Vordgod.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

Trolovet nr. 7934

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7939 1706.10.28 TRO.: Mads Christensen Kjær, 21c år, Fasterkær, Faster ∞ Karen Jakobsdatter Ahler, 28c år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Ahlergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Octbr trolofuede ieg Matz {Christensen} Kiær til Karen {Jakobsdatter} Aler.
NOTITS: Gommen er søn af Christen Sørensen i Fasterkær.

Viet nr. 7942

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7941 1707.01.23 TRO.: Christen HartvigsenKaren Giødesdatter, Slikdal?, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolofvede ieg Christen Hartvigsen til Karen giødis datter.
NOTITS: Ikke viet i Borris kirkebog. Christen Hartvigsen formodentlig fra et andet sogn, hvor parret flytter hen, ikke set bosat i Borris eller Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7942 1707.03.20 VIET: Mads Christensen Kjær, 21c år, Fasterkær, Faster ∞ Karen Jakobsdatter Ahler, 28c år, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 20 Martji} Copulerede ieg Matz Christens_ {Kjær} og Karen {Jakobsdatter} Aler.
Trolovet nr. 7939

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7947 1707.11.13 VIET: Laust Sørensen, Klokmose, Borris ∞ Karen Thomasdatter, Klokmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Klokmose, Borris, † mellem 1705.11.15 (set i Mandtall 1705) og 1707.13.11 her nævnt salig. Her antaget død 1707.07.01 arbitrær dato midt i året som skulle passe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 13de} copulerede ieg Laust Søfrensen af Klochmoes til Slg Hans Matzens Enche ibd Karen Thomasdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7948 1707.12.27 VIET: Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding sogne nabo til Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Juledag d 27 Decembr: copulerede Hr Lambret, da ieg var Suag, Laurits Søfrens_ af stauning til Maren Jacobsdatter.
Trolovet nr. 7946

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7949 1708.03.08 TRO.: Anders Thomsen Vindelbo, 27c år, Vindelbo, Borris ∞ Maren Christensdatter, 25cc år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Borris Vindelbo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8tende trolofvede ieg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Christensdatter.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

Viet nr. 7953

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7950 1708.03.18 TRO.: Peder Mortensen, Dejbjerg ∞ Maren Jensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, BOSAT: Sædding Bjerrebo
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 18 Martij} trolofvede Jeg Peder Mortensen af Deibierg till Jens Clemmensens datter Maren {Jensdatter}.
Viet nr. 7951

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7951 1708.05.13 VIET: Peder Mortensen, Bjerrebo, Sædding ∞ Maren Jensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, BOSAT: Sædding Bjerrebo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 maj, copulerede jeg Peder Mortens_ af Biæreboe og Maren Jensdatter af Hioptarp .
Trolovet nr. 7950

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7952 1708.05.20 TRO.: Hans Jensen Degn, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Sønder Omme Kirkeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 Maji} trolofuede Jeg Hans {Jensen} Degn og Inger Lauritzdatter.
NOTITS: Hendes far er Laurids Nørgaard i Hjoptarp i Borris.

Viet nr. 7956

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7953 1708.05.29 VIET: Anders Thomsen Vindelbo, 27c år, Vindelbo, Borris ∞ Maren Christensdatter, 25cc år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Borris Vindelbo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Maji 3die Pintzedag Copulerede Jeg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Xstensdatter hds thienistepige.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

Trolovet nr. 7949

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7956 1708.07.08 VIET: Hans Jensen Degn, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 8de Julji Copulerede Jeg Mademoiselle Inger Lauritzdatter til Hans Degn af {Sønder}Omme. .
Trolovet nr. 7952

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7957 1708.08.26 TRO.: Peder Pedersen, Skarrild Grene, Skarrild ∞ Lisbet Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolofvede Jeg Morten {Jensen} Lindvigs datter Lisbet {Mortensdatter} til Peder Pedersen af Scharild. .
NOTITS: Skarrild Grene i vielsen.

Viet nr. 7958

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7958 1708.10.21 VIET: Peder Pedersen, Skarrild Grene, Skarrild ∞ Lisbet Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 21 Octbr Copulerede Jeg Elsebeth Mortensdatter Lindvig til Peder Pedersen af Scharild – Greene. Gud give Lyche.
Trolovet nr. 7957

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7959 1708.11.04 TRO.: Christen Jensen Kjær, 48c+ år, Tarp, Borris ∞ Maren Olufsdatter, 38cc år, Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 trolofede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
NOTITS: Uklart hvor Maren kommer fra i Borris sogn, hun kan eventuelt være fra et andet sogn.

Viet nr. 7960

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7960 1708.12.09 VIET: Christen Jensen Kjær, 48c+ år, Tarp, Borris ∞ Maren Olufsdatter, 38cc år, Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {9 dec} copulerede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
Trolovet nr. 7959

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7899 1708.12.26 TRO.: Christian Thomsen Høyer, Borris ∞ Cathrine Smit, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 Decembr trolofede Jeg Corporal Christen Højer til Cathrine Smit[.] .
Viet nr. 7961

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7961 1709.03.23 VIET: Christian Thomsen Høyer, Borris ∞ Cathrine Smit, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 marti fest Annunt: Mariæ copulerede jeg Corporal Christian {Thomsen} Højer og Cathrine Smit[.] .
Trolovet nr. 7899

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7962 1709.06.30 TRO.: Lars Larsen, Borris ∞ Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 juni trolofvede jeg Las Lassen til Ing {Jakobsdatter} Gaasdall.
Viet nr. 7973

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7963 1709.07.07 TRO.: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Maren Thomasdatter, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 7 juli} trolofvede jeg Jørgen Helgaard til Maren Thomasdatter.
NOTITS: 1. kone begravet 28. april 1709. En vielse er ikke set.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7964 1710.02.23 VIET: Christen Jepsen, Oddum ∞ Ida Margrethe Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 23 febr:} copulerede jeg Christ_ Jepsen af Oddum til Ide Margrethe Nygr:.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7965 1710.03.02 TRO.: Peder Pedersen, Fastergaard, Faster ∞ Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp (Gosvig), BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den trolofvede Jeg Peder Pederß_ thienendes pa Fastergrd den tid og som shal boe i Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Viet nr. 7968

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7966 1710.03.09 TRO.: Jep Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Jnvocavit d 9de marti trolofvede Jeg Jep Anders_ af Riisberg j Brand Sogn til Johanne Jensdatter i grønborg.
Viet nr. 7969

LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7967 1710.04.29 TRO.: Michel Nielsen Engsig, Engsig, Skjern ∞ Karen Odderskær, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 april trolofvede jeg Michel Niels_ Engsig {Skjern sogn} til Karen Oddershiær.
Viet nr. 7970

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7968 1710.05.29 VIET: Peder Pedersen Tarp, Fastergaard, Faster ∞ Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp (Gosvig)
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 copulerede jegPeder {Pedersen} Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig .
Trolovet nr. 7965

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7969 1710.06.01 VIET: Jep Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 copulerede jeg Jep Anders_ af Brand Sogn til Johanne Jensdatter af Grønborg .
Trolovet nr. 7966

LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7970 1710.06.22 VIET: Michel Nielsen Engsig, Engsig, Skjern ∞ Karen Odderskær, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 copulerede jeg Michel Ængsig og Karen odderskiær .
Trolovet nr. 7967

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7971 1710.09.18 TRO.: Christen Knudsen, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 trolovede jeg Christ_ Knudzen j Krog til Kiersten Eshisdatter .
NOTITS: Kirsten Eskesdatter er født i Borris Krog datter af Eske Krog. Christen Knudsen skriver her af Krog men kommer andetsteds fra.

Viet nr. 7972

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7972 1710.11.02 VIET: Christen Knudsen, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den copulerede Jeg Christen {Knudsen} Krog til Kiersten Eshisdatter [..m] .
Trolovet nr. 7971

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7973 1710.11.30 VIET: Lars Larsen, Borris ∞ Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30} hafde Las {Larsen} Gaasdal bryllup med Inger Jacobsdatter sammesteds.
Trolovet nr. 7962

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7974 1711.01.14 TRO.: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris ∞ Mette Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 14 janv: trolofede Hr. Lambret thomas gaasdal til Met Feldbereder. .
NOTITS: Thomas Gaasdal ikke identificeret.

Viet nr. 7975

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7975 1711.02.15 VIET: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris ∞ Mette Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Fedbereder, Tarp, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 febr: copulerede Jeg thomas gaasdal til Met {Christensdatter} Christen Feldbereders datter.
Trolovet nr. 7974

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7976 1711.03.18 TRO.: Lars MadsenBodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, BOSAT: Borris Duedal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolovede ieg Las Matzøn til Boel {Larsdatter} dudal.
Viet nr. 7977

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7977 1711.04.12 VIET: Lars MadsenBodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, BOSAT: Borris Duedal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 12 april} copulerede ieg Las Matzen til Boel {Larsdatter} dudal. .
Trolovet nr. 7976

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7978 1711.06.28 VIET: Jakob Jensen Lindvig Barfod, 50cc år, Lindvig, Borris ∞ Margrethe Nielsdatter Boltrup, Østergaard?, Lyne?, BOSAT: Borris Lindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 copulerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvig til Margrethe {Nielsdatter} Boltrup.
NOTITS: Formodes trolovet i Lyne.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7979 1711.06.29 TRO.: Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Anne Marie Jakobsdatter Barfod, 19c år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 trolovede Jeg Niels Gialdbeck til Anne Marie {Jakobsdatter Barfod} af Lindvig .
NOTITS: Anne Marie er datter af Jakob Jensen Barfod.

Viet nr. 7980

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7980 1711.09.20 VIET: Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Anne Marie Jakobsdatter Barfod, 19c år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 septemb copulerede Jeg Niels Gialdbeck til Anna Marie Jacobsdatter barfoed.
Trolovet nr. 7979

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7981 1711.10.15 TRO.: Peder Lille Gaasdal, 22c år, Gaasdal- Lille, Borris ∞ Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Lille
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris, Præsten i Borris. Bruden har tjent ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15de / [siger] dend fembtende:/ trolovede ieg Peder Gaasdal /: Lill Gaasdal :/ til min thienestepige An Mortensdatter Kragmoes.
Viet nr. 7982

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7982 1711.11.22 VIET: Peder Lille Gaasdal, 22c år, Gaasdal- Lille, Borris ∞ Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Novb copulerede jeg Peder gasdal g An {Mortensdatter} Kragmoes. .
Trolovet nr. 7981

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7983 1711.12.04 TRO.: Jens Kastbjerg, Kastbjerg, Bølling ∞ Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4de decembr Trolovede jeg Jens Kastbierg til Maren {Pedersdatter} Peder Nørgrds datter i Hannerup.
NOTITS: Kaldes Bjerrebo i vielsen. Uklar.

Viet nr. 7986

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7984 1712.02.28 TRO.: Christen Michelsen, Hannerup, Faster ∞ Karen Jespersdatter, Borris, BOSAT: Borris Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 febr: trolovede jeg Christ_ Michelsen j Hannerup til Karen Jespersdatter .
Viet nr. 7985

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7985 1712.03.28 VIET: Christen Michelsen, Hannerup, Faster ∞ Karen Jespersdatter, Borris, BOSAT: Borris Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme dag {d 28 Martij} copulerede jeg Christ_ Michelsøn af Hannerup til Karen Jespersdatter.
Trolovet nr. 7984

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7986 1712.05.22 VIET: Jens Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding ∞ Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Maji copulerede Jeg Jens biæreboe til Peder nørgaards datter j Hannerup nafnlig Maren {Pedersdatter}.
NOTITS: I trolovelsen kaldes han Kastbjerg, som ligger i Bølling sogn, her Bjerrebo, som ligger i Sædding sogn. Uklart.

Trolovet nr. 7983

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7987 1712.09.01 TRO.: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Knudsdatter Hvollig, 32c+ år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste trolovede Jeg An {Knudsdatter} Holvig til Peder [Heiselvig].
NOTITS: Bruden er enke efter Anders Christensen Hvollig †1711.03.11.

Viet nr. 7988

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7988 1712.10.02 VIET: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Knudsdatter Hvollig, 32c+ år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den copulerede jeg Peder Hejselvig til An {Knudsdatter} holvig.
Trolovet nr. 7987

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7990 1712.12.04 VIET: Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter, Skrebsgaard, Hanning, BOSAT: Folvad
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag copulerede Jeg knud astrup som tiente paa Fastergaard til Kiersten {Andersdatter} Schræbsgaard og boede udj Folvad.
Trolovet nr. 7989

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7991 1713.08.27 TRO.: Mads Nielsen, Stier, Borris ∞ Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Aug: trolovede jeg Matz Nielsen tien mig til Kirsten feldberæders dat .
Viet nr. 7992

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7992 1713.10.22 VIET: Mads Nielsen, Stier, Borris ∞ Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 22 Oct} copulerede jeg Matz Nielsen stier til Kirsten Christensdatter i Tarp.
Trolovet nr. 7991

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7993 1713.10.26 TRO.: Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Ell Jakobsdatter, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Dalager, Daller, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 {Oct} trolovede jeg Jøs gialdbech til Jacob Dallers datter Ell Jacobsdatter .
Viet nr. 7994

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7994 1713.12.03 VIET: Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Ell Jakobsdatter, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: decembr d 3die copulerede jeg Jøs gialdbech til Ell Jacobsdatter j daller .
Trolovet nr. 7993

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7995 1714.01.04 TRO.: Laurids Christensen, Rabjerg- Øster, Dejbjerg ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris, BOSAT: Dejbjerg Rabjerg?
NÆVNT Nr. 1: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4de {Janvarius} trolovede Jeg Lauritz Chrests_ af øster Rabbiere til Svend oderschiers datter Maren .
NOTITS: Formodentlig viet i Dejbjerg sogn.

Viet nr. 8000

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7997 1714.04.08 TRO.: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: {d 8 april} noch trolovede Jeg Peder {Eskesen} Krog til hds thienestpige Kiersten Christensdatter .
Viet nr. 8002

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7998 1714.05.22 VIET: Peder Knudsen, Albæk, Skjern ∞ Kirsten Sørensdatter, Klokmose, Faster, BOSAT: Skjern Albæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji som var 3die pintzedag copulerede ieg Peder Knutzøn af Albæch til Kirsten Svendsdatter {Sørensdatter} af Klochmose .
Trolovet nr. 7996

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7999 1714.05.24 TRO.: Christen Christensen Nørgaard, Nørlund (Nørgaard- Øster), Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter, Kodbøl, Borris
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Maji trolovede jeg Christen {Christensen} Nørgrd af bølling til Erich {Nielsen} Kuedbøls Søster Kirsten Nielßdaatter .
Viet nr. 8003

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8000 1714.06.03 VIET: Laurids Christensen, Rabjerg- Øster, Dejbjerg ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 1: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 2: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding 1705-24.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Junini d 3die copulerede Hr. Lambret , da jeg var siug , Lauritz Christens_ af dejbierg til Svend {Jørgensen} oddershiærs daatter Maren .
Trolovet nr. 7995

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8001 1714.06.07 TRO.: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Kirsten Jensdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de troloved Jeg Jep gialdbech til Kirsten Mosegrd .
NOTITS: Hun er steddatter af Jens Mosgaard. Bror Niels Jensen senere født er stedsøn. Se #2248.

Viet nr. 8006

LINK: Dåb #2248.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8002 1714.06.24 VIET: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Junii coulerede Jeg Peder Krog til hans thieniste pige Kirsten Christenßdaatter .
Trolovet nr. 7997

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8003 1714.08.12 VIET: Christen Nørgaard (Nørgaard), Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter, Kodbøl, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Præstegaard, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 aug: copulerede Jeg Christen Nørgaard til Kirsten af Kuodbøl Nielß prstgrds datter og skeede de med bevilllning j faster Kierche .
Trolovet nr. 7999

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8004 1714.09.17 TRO.: Christen Pedersen, Gravel, Borris ∞ Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lars Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30. Septbr trolovede ieg Christen Pedersen af graul til Appelone Las Hælgrds daatter .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8005 1714.09.27 TRO.: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris ∞ Anne Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Septr trolovede ieg Matz {Svendsen} oddershier til An {Laustdatter} Nørgaard .
Viet nr. 8007

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8006 1714.09.30 VIET: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Kirsten Jensdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Septbr copulerede ieg Jep Gialdbech til Kirsten {Jensdatter} Moesgaard .
NOTITS: Hun er steddatter af Jens Pedersen Vium Mosgaard. Bror Niels senere født er stedsøn. Se #2248.

Viet nr. 8001

LINK: Dåb #2248.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8007 1714.10.21 VIET: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris ∞ Anne Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Octbr d. 21 [octbr] copulerede ieg Matz {Svendsen} oddershiær og Anne {Laustdatter} Nørgaard .
Trolovet nr. 8005

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8008 1714.11.04 TRO.: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris ∞ Anne Christensdatter, Tarp (Vester), Borris, BOSAT: Borris Sønderskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {4de Novbr} trolovede Jeg Anders {Larsen} Syndershou til An Christensdatter Væster Tarp .
NOTITS: Anne Christensdatter er muligvis datter af Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris †1616+.

Viet nr. 8010

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8009 1714.11.23 TRO.: Peder Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Anne Andersdatter, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d 23 Novbr trolovede peder Hælgrd til An Andersdatter af Holvig .
Viet nr. 8011

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8010 1714.12.07 VIET: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris ∞ Anne Christensdatter, Tarp (Vester), Borris, BOSAT: Borris Sønderskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 dec copulerede jeg Anders {Larsen} Sønderskov og An Christensdatter af Tarp .
Trolovet nr. 8008

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8011 1714.12.27 VIET: Peder Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Anne Andersdatter, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 decembr: copulerede Jeg Peder Helgrd og Anna Andersdatter af Holvig.
Trolovet nr. 8009

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8012 1715.03.07 TRO.: Thomas Christensen, Bjerre, Sønder Felding ∞ Margrethe Larsdatter, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Martii trolovede jeg thomas Christens_ af Felding biære til Margrete Lasdatter af Helgrd.
Viet nr. 8014

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8013 1715.04.18 TRO.: Lauge Debbelmose, Debbelmose, Borris ∞ Maren Jensdatter, Debbelmose, Borris, BOSAT: Borris Debbelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 april trolovede Jeg Lauge debelmoes til hans Thienistpige Maren Jensdatter .
Viet nr. 8015

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8014 1715.05.05 VIET: Thomas Christensen, Bjerre, Sønder Felding ∞ Margrethe Larsdatter, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Majii copulerede ieg Margret Helgaard til Thomas biære af {Sønder} Felding..
Trolovet nr. 8012

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8015 1715.05.26 VIET: Lauge Debbelmose, Debbelmose, Borris ∞ Maren Jensdatter, Debbelmose, Borris, BOSAT: Borris Debbelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Maji copulerede Jeg Laur debelmoes og Hs pige Maren Jensdatter .
Trolovet nr. 8013

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8016 1715.10.06 TRO.: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris ∞ Dorte Gravel, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Slikdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {6 octbr} trolovede jeg Niels {Thomsen} Slichdal til dorthe graul .
NOTITS: Thomsen se #2443.

Viet nr. 8017

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8017 1715.11.03 VIET: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris ∞ Dorte Gravel, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Slikdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 {Nov.} copulerede Jeg Nielß {Thomsen}Slichdal til Dorthe Grauild .
NOTITS: Thomsen se #2443.

Trolovet nr. 8016

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8018 1716.01.06 TRO.: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Inger Christensdatter, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1716 d 6 Janv trolovede Jeg Niels Syndergrd til Inger Christensdatter .
Viet nr. 8021

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8019 1716.01.28 TRO.: Lars Poulsen Holst, Bjerrebo, Sædding ∞ Else Pedersdatter, Tarp (Præstegaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Janv trolovede Jeg Las {Poulsen} holst af Biæreboe til min Amme Else Pedersdatter .
Viet nr. 8020

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8020 1716.03.22 VIET: Lars Poulsen Holst, Bjerrebo, Sædding ∞ Else Pedersdatter, Tarp (Præstegaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Marti copulerede Jeg min Datters AmmeElse pedersdatter til Las Poulsøn biæreboe.
Trolovet nr. 8019

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8021 1716.05.03 VIET: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Inger Christensdatter, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3=die Majus copulerede Jeg Niels Syndergrd og Inger Christensdatter .
Trolovet nr. 8018

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8028 1717.04.18 TRO.: Peder Graversen, Debelmose, Borris ∞ Maren Rasmusdatter, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 April} trolovede Peder Gravers_ og Maren Rasmusd .
NOTITS: Peder Graversens 1. kone Maren Jensdatter er lige død †1717.03.20 i Debelmose.

Viet nr. 8029

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8029 1717.06.13 VIET: Peder Graversen, Debelmose, Borris ∞ Maren Rasmusdatter, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Junii copulerede Jeg Peder gravers_ og Maren Rasmusdatter .
Trolovet nr. 8028

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8030 1717.08.01 TRO.: Jens Jakobsen, 27c år, Hvollig, Borris ∞ An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, BOSAT: Borris Hvollig
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Bror til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Augustius d 1ste Trolovede Matz {Christensen} Alers søster An Kiær til Jens Jacobsen af Holvig .
NOTITS: Både An Kjær og Mads Christensen Ahler kommer fra gården Fasterkjær i Faster sogn.

Viet nr. 8033

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8031 1717.08.29 TRO.: Niels Jensen, Brandlund, Brande ∞ Maren Villemsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 29 August} trolovede Jeg Niels Jens_ af Brand Lund til Maren Willem Egvigs datter.
NOTITS: Hun er datter af Willem Nielsen i Egvig i Borris.

Viet nr. 8034

LINK: Niels Jensen Brandlund.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8032 1717.09.09 TRO.: Niels Henriksen, Bundsbæk Mølle, Dejbjerg ∞ Maren Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Dejbjerg Bundsbæk Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: samme dag {d 9de} trolovede Jeg Maren {Christensdatter} Nygrd til Niels Henrichsen Møller j Bundsbech {Dejbjerg sogn}.
Viet nr. 8035

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8033 1717.09.12 VIET: Jens Jakobsen, 27c år, Hvollig, Borris ∞ An Christensdatter Kjær, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Septbr : copulerede Jeg Jens {Jacobsen} Hvollig og An Christensdatter {Kjær} af Aler .
NOTITS: Ses i skifte #161 Lundenæs Amt 1743 af Bundsbæk Mølle.

Trolovet nr. 8030

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8034 1717.10.17 VIET: Niels Jensen, Brandlund, Brande ∞ Maren Villemsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {17 Octbr} viede Jeg Niels Jens_ af Brandlund til Maren {Willemsdatter} Æ gvig .
NOTITS: Se trolovelsen med link til Brande sogn.

Trolovet nr. 8031

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8035 1717.10.24 VIET: Niels Henriksen, Bundsbæk Mølle, Dejbjerg ∞ Maren Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Dejbjerg Bundsbæk Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Octbr} copulerede Jeg Maren {Christensdatter} Nygrd og Niels {Henriksen} Møller af bundsbæch som holt bryllup i Nygrd .
Trolovet nr. 8032

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8036 1718.07.17 VIET: Niels Larsen Duedal, Duedal, Borris ∞ Maren Jakobsdatter Væver, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 Julii} trolovede Jeg Niels {Larsen} Dudal Soldat til Maren Jacobsdatter {Væver} ved Kirchen .
NOTITS: Niels Larsen Duedal er allerede i 1714 soldat.

Viet nr. 8037

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8037 1718.09.11 VIET: Niels Larsen Duedal, Duedal, Borris ∞ Maren Jakobsdatter Væver, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Septbr copulerede Jeg Niels {Larsen} Duedal og Maren {Jakobsdatter} Væver ved borris=Kirke .
Trolovet nr. 8036

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8038 1718.10.12 TRO.: Jens Husmand, Skravhøj, Borris ∞ Johanne Thomasdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
NÆVNT Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 Octbr trolovede Jeg Jens Huus af Skrafhøy til Johanne Thomasdatter som tiendte Las {Larsen} Gaasdal.
NOTITS: Johanne Thomasdatter er tjenestepige i Gaasdal.

Viet nr. 8040

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8039 1718.11.01 TRO.: Christen Vesterby, Vesterby, Borris ∞ Kirsten, BOSAT: Borris Tarp?
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Novembr fest: Omn: Sanct: copulerede Jeg Christen Væsterbye og Kirsten hos Niels tarp.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8040 1718.11.20 VIET: Jens Husmand, Skravhøj, Borris ∞ Johanne Thomasdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Nov : copulerede Jeg Jens Huus Md og Johanne Thomasdatter .
Trolovet nr. 8038

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8041 1719.03.07 TRO.: Niels TarpKaren Pedersdatter, Tarp (Præstegaarden), Borris, BOSAT: Borris Tarp
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), Borris, Karen Pedersdatter er præstens indpige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 Martii trolovede ieg Niels Tarp til Karen Pedersdatter min indpige .
Viet nr. 8042

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8042 1719.04.23 VIET: Niels TarpKaren Pedersdatter, Tarp (Præstegaarden), Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 april copulerede Jeg Niels tarp og Karen Pedersdatter af Præstegaarden .
Trolovet nr. 8041

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8043 1719.12.17 TRO.: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter I, Gosvig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 decembr trolovede jeg Matz Jacobsøn af dalagger til Maren Andersdatter hos Christen {Jensen} gosvig .
NOTITS: Mads Jakobsen er søn af Jakob Olesen Daller. Maren Andersdatter I tjener i Gosvig, er andetsteds fra. Hun er Mads Dallers 1. kone Maren Andersdatter I. Hans anden kone hedder Maren Andersdatter II gift 1727.

Viet nr. 8044

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8044 1720.01.06 VIET: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Janv 1720 fest: Epiph : copulerede Jeg Matz {Jakobsen} Daller og Maren Andersdatter .
Trolovet nr. 8043

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8045 1720.04.24 TRO.: Oluf Justesen SkomagerElisabeth Marie Boltrup, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Scandrup, Dalager- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 24 April trolovede Jeg Olluf Justsøn shomager og Lisbet Marie boltrup j fogdens {herrredsfogeden Jakob Scandrup} huus.
NOTITS: Elisabeth Marie Boltrup er søster til Else Marie Nielsdatter Boltrup gift med Jakob Andersen Ahler på Ahlergaard. I 1724 ses Oluf Justesen og Elisabeth Marie Boltrup i Oksbøl (skifte formynder, se nedenfor).

LINK: Ny formynder skifte #3 Lundenæs 1713.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8046 1720.11.07 TRO.: Christian Elias GuttorfBarbara Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de nov: trolofvede jeg fourier Christian Elisas Güdorph til Barbara Nielsdatter ved Kirchen .
NOTITS: Fourier kunne være fourager, altså den der skaffer forplejning til troppen.

Viet nr. 8047

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8047 1720.12.08 VIET: Christian Elias GuttorfBarbara Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme {d 8 dec: dom 2da adv:} copulerede Jeg Fourier {Christian Elias} Guttorf og Barbara {Nielsdatter} ved Kirchen .
Trolovet nr. 8046

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8049 1724.05.09 TRO.: Hans Skrædder, Borris ∞ Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, BOSAT: Borris Kirken- Ved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Maij Trolovet Hans Skræder med Kirsten Poulsdatter ved Borris Kirke.
NOTITS: Kirsten Poulsdatter datter af Poul Frandsen Bødker Ved Kirken i Borris.

Viet nr. 8053

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8050 1724.05.21 VIET: Niels, Debelmose, Borris ∞ Maren Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 copul : Niels {........ hul i siden} develmose Maren Christensd : Feldbereder .
NOTITS: Maren Christensdatter er datter af Christen Feldbereder i Tarp †1713.04.27.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8051 1724.05.28 VIET: Niels Lauridsen, Ahlergaard, Borris ∞ Johanne, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 28 cop : Niels Lauridsen og Johanne begge tiendte paa Ahler —
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8053 1724.06.05 VIET: Hans Skrædder, Borris ∞ Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, BOSAT: Borris Kirken- Ved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentec : cop : ieg Hans Skræder {...} Kirsten Poulsdaatter
Trolovet nr. 8049

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8054 1724.06.11 VIET: Jens Christensen Rindum, 46c år, Hvollig, Borris ∞ Mette Andersdatter, 17.04 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: jj Junij cop : Jens Christensen af Hvolvig og Mette Andersdatter .
NOTITS: Han har muligvis været gift før.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8055 1724.06.15 TRO.: Niels Eskesen, Borris- Krog, Borris ∞ Mette Christensdatter, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Borris-Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 15 . trolovede Niels Eschesen af Krog med Mette Christensd : i Præstegaard_ .
Viet nr. 8058

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8056 1724.06.24 TRO.: Jens PedersenMaren Knudsdatter, Borris?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 24. trolovede Jens Pedersen [.eild] Maren Knudsdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8058 1724.07.09 VIET: Niels Eskesen, Borris- Krog, Borris ∞ Mette Christensdatter, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Borris-Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Julij viet Niels Eschesen {... ....} Mette Christensd : .
Trolovet nr. 8055

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8059 1724.07.16 TRO.: Laurids Ibsen, 29c år, Drongstrup, Sønder Felding ∞ Kirsten Jakobsdatter, 28c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Sønder Felding Drongstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16. {Julij} Trolovede Laurids Ibsen af Felding og Kirsten Jacobsd : Lindvig —
Viet nr. 8060

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8060 1724.09.03 VIET: Laurids Ibsen, 29c år, Drongstrup, Sønder Felding ∞ Kirsten Jakobsdatter, 28c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Sønder Felding Drongstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Sept: copul : Laurids Ibsen og Kirsten Jacobsd : Lindvig —
Trolovet nr. 8059

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8061 1724.09.11 VIET: Thue Sørensen, Vestertarp, Sønder Felding ∞ Abelone Jensdatter, 21c år, Kodbøl- Vester , Borris, BOSAT: Sønder Felding Vestertarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . jj. {Sept:} cop : Thue Sørensen af Felding og Apelone Jens: af Koodbøll —
NOTITS: Hendes forældre Jens Mortensen og Johanne Madsdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8062 1724.09.21 TRO.: Anders Christensen, Foersum, Egvad ∞ Kirsten Jensdatter, 28cc år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Egvad?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 .{Sept :} Trolovede Anders Christensen af Foersum og Kirsten Jensdaatter Gaasdall —
NOTITS: Kirsten Jensdatter datter af Jens Giødesen og hans kone Christensdatter.

Viet nr. 8068

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8065 1725.10.21 TRO.: Michel Nielsen Grimlund, 38c år, Grimlund, Hoven ∞ Karen Christensdatter, 25c år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Hoven Grimlund
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 21 à Trin : Trolovede Michel {Nielsen} Grimlund og Christen {Jakobsen} Mindstis daatter Karen {Christensdatter}
NOTITS: Viet i Hoven sogn, KB vielser ikke ført 1725-26.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8067 1725.10.25 VIET: Bertel Clemmensen Skobæk, 30cc år, Skobæk, Borris ∞ Lucie Jensdatter Agger, 19 år, Agger, Borris, BOSAT: Borris Skobæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 Oct: trolovede Bertel {Clemmensen} Skobek og lucie {Jensdatter} Agger .
Viet nr. 8070

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8068 1724.10.29 VIET: Anders Christensen, Foersum, Egvad ∞ Kirsten Jensdatter, 28cc år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Egvad?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 . Trolovede Anders Christensen og Kirsten Jensdaatter Gaasdall —
NOTITS: Kirsten Jensdatter datter af Jens Giødesen og hans kone Christensdatter i Gaasdal.

Trolovet nr. 8062

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8070 1725.11.26 VIET: Bertel Clemmensen Skobæk, 30cc år, Skobæk, Borris ∞ Lucie Jensdatter Agger, 19 år, Agger, Borris, BOSAT: Borris Skobæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 Oct: trolovede Bertel Clemensen Skobek og Lucie {Jensdatter} Agger
Trolovet nr. 8067

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8071 1726.05.24 TRO.: Christen Knudsen Krog, 40cc år, Borris- Krog, Borris ∞ Maren Agger, 36cc år, Agger, Borris, BOSAT: Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: .
NOTITS: Christen Knudsens børn med 1. kone er alle døde. Maren Aggger bringer tre døtre ind i ægteskabet.

Viet nr. 8075

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8072 1726.06.11 TRO.: Christen Christensen, Debelmose, Borris ∞ Mette Jakobsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 3tia Pentec.} trolovede Christen Christensen Develmose og Mette Jakobsdaatter samme steds —
NOTITS: ?Christen Christensen *1707.02.02?

Viet nr. 8076

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8075 1726.06.30 VIET: Christen Knudsen Krog, 40cc år, Borris- Krog, Borris ∞ Maren Agger, 36cc år, Agger, Borris, BOSAT: Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2 à Trin : Copul: Kristen Krog og Maren Agger
NOTITS: Christen Knudsens børn med 1. kone er alle døde. Maren Aggger bringer tre døtre ind i ægteskabet.

Trolovet nr. 8071

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8076 1726.10.06 VIET: Christen Christensen, Debelmose, Borris ∞ Mette Jakobsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6 Octob : copul : Christen Christensen Develmose og Mette Jakobsdaatter
NOTITS: ?Christen Christensen *1707.02.02?

Trolovet nr. 8072

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8079 1727.01.09 TRO.: Christen Pedersen Degn, 46cc år, Debelmose, Borris ∞ Sophie Jensdatter, 25c+ år, Skravhøj, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
NÆVNT Nr. 1: Jens Huusmand, Borris, Brudens far. Moderen Else †1718.04.07 Skravhøj.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1727 d : 9 Janv: trolovede Christen {Pedersen} degn til Sophie {Jensdatter} Jens huusmands daatter —
Viet nr. 8082

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8080 1727.02.23 TRO.: Morten Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris ∞ Margrethe Christensdatter Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Borris Kodbøl- Øster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 23 Febr: trolov: Morten Koodbøll og {Margrethe Christensdatter} Christen {Jakobsen} Mindstes daatter i Hiuptarp —
Viet nr. 8081

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8081 1727.05.18 VIET: Morten Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris ∞ Margrethe Christensdatter Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Borris Kodbøl- Øster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 5te post Pascha cop : Morten Koodbøll og Margrethe {Christensdatter} Mindst
Trolovet nr. 8080

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8082 1727.09.21 VIET: Christen Pedersen Degn, 46cc år, Debelmose, Borris ∞ Sophie Jensdatter, 25c+ år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 15 à Trin : cop : Christen {Pedersen} degn i Develmose Sophie Jensdatter ibid: —
NOTITS: Bruden skrives ved trolovelsen i januar ved hendes forældre, som bor i Skravhøj i Borris. Her i september er hun flyttet til manden i Develmose, hvad kirken i almindelighed forsøgte at forhindre. Men ægteskabsstiftende var trolovelsen ikke vielsen.

Trolovet nr. 8079

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8084 1727.10.12 TRO.: Mads Jakobsen Daller, 31c+ år, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter II, BOSAT: Borris Dalager
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca 18 à Trin :} Trolovede Mads {Jakobsen} Daller og Maren Andersdatter .
NOTITS: Mads Jakobsen Daller blev allerede i 1719 gift med Maren Andersdatter I, †1727.08.03 se #8043. Bruden her er Maren Andersdatter II.

Viet nr. 8088

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8085 1727.10.23 TRO.: Niels Nielsen Votkær, Votkær, Borris ∞ Ane Ovesdatter, BOSAT: Borris Votkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23. Trolovede Niels {Nielsen} Votkier med Ane [Ovis]datter .
NOTITS: Navnet Ove ikke set i Borris i den tid og tiden før, men i Skjern og Hanning.

Viet nr. 8090

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8086 1727.10.30 TRO.: Niels Jensen Paarup, Paarup (Meldgaard), Assing ∞ Mette Thomasdatter Vindelbo, 26c år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Assing Paarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 30. Trolovede Niels Jensen Paarup med Mette {Thomasdatter} Vindelboe.
NOTITS: Bruden er datter af Thomas Jensen Vindelbo.

Viet nr. 8089

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8087 1727.10.30 TRO.: Poul Jensen Hannerup, 45c- år, Hannerup, Faster ∞ Maren Jensdatter, 28c+ år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Faster Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d : 30.} trolovede Poul Jensen Handerup med Maren Jensdatter gaasdall —
NOTITS: Bruden er datter af Jens Giødesen i Store Gaasdal.

Viet nr. 8093

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8088 1727.11.09 VIET: Mads Jakobsen Daller, 31c+ år, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter II, BOSAT: Borris Dalager
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : cop: Mads {Jakobsen} Daller og Maren Andersd: .
NOTITS: Mads Jakobsen Daller blev allerede i 1719 gift med Maren Andersdatter I, †1727.08.03 se #8043. Bruden her er Maren Andersdatter II.

Trolovet nr. 8084

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8089 1727.11.23 VIET: Niels Jensen Paarup, Paarup (Meldgaard), Assing ∞ Mette Thomasdatter Vindelbo, 26c år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Assing Paarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : Cop: Niels Jensen Paarup med Mette {Thomasdatter} Vindelboe ,
NOTITS: Bruden er datter af Thomas Jensen Vindelbo.

Trolovet nr. 8086

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8090 1727.11.30 VIET: Niels Nielsen Votkær, Votkær, Borris ∞ Ane Ovesdatter, BOSAT: Borris Votkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma Advent: cop : Niels {Nielsen} Votkier med Ane {Ovesdatter} .
NOTITS: Navnet Ove ikke set i Borris i den tid og tiden før, men i Skjern og Hanning.

Trolovet nr. 8085

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7898 1728.02.22 VIET: Gerhard Hermansen Gerritz, Ringkøbing ∞ Birgitte Cathrine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Ringkøbing
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen Hauch, Præstegaarden, Borris, Præsten i Borris.
NÆVNT Nr. 2: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauch i Borris kone, søster til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom : Reminiscere} stod Reg: feldt skiærer {Gerhard Hermansen} Gerritz bryllup med Præstens {Jørgen Johansen Hauch} hustruis {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Syster Birgithe Cathrine {Hansdatter Vest} her i Præstegaarden .
NOTITS: Bor i Ringkøbing, men hun ses i Borris som fadder 1731 og deres datter jomfru Birgitte/Gertrud Gerhardsdatter Gerritz ses 1750 og 1751 i Borris kirkebog. Birgitte Cathrine Hansdatter Vest *1696.04.06 Skodsbøl, Oddum sogn †1748.05.20 Ringkøbing datter af Hans Terkilsen og Birgitte Cathrine Christensdatter. Gerhard Hermansen Gerritz *1686c †1748.04.17 Ringkøbing Regimentsfeltskær ved det Riberhusiske National Regiment.

LINK: GENI Gerhard Hermansen Gerritz.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8095 1728.09.25 TRO.: Peder Graversen, Dalager- Lille, Borris ∞ Ane Lisbeth
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 25 Sept : trolovede {herredsfoged Jakob Pedersen} Skanderups karl Peder Graversen med Ane Lisbeth
Viet nr. 8099

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8096 1728.09.29 TRO.: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Johanne Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Sept : trolovede Lauge {Christensen} Develmose og Johanne Pedersdatter .
Viet nr. 8097

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8097 1728.09.29 VIET: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Johanne Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 23 à Trin : cop: Lauge {Christensen} Develmose og Johanne Pedersd: .
Trolovet nr. 8096

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8099 1728.11.14 VIET: Peder Graversen, Dalager- Lille, Borris ∞ Ane Lisbeth
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 25. à Trin} Peder Graversen med Ane Lisbeth
Trolovet nr. 8095

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8100 1729.07.01 VIET: Peder Jørgensen, 28c år, Harreskov, Assing ∞ Maren Larsdatter, 18c år, Sønderskov, Borris, BOSAT: Assing Harreskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra fadderskaber: Viet Peder Jørgensen i Harreskov i Assing med Maren Larsdatter af Sønderskov .
NOTITS: Dato sat midt i året 1729 i kirkebogshullet - kan være op til 7 måneder forkert. Ikke gift i den førte kirkebog. Første barn oktober 1731 i Harreskov i Assing. At bruden er fra Sønderskov i Borris ses ud fra at Lars Jensen Sønderskovs kone (brudens mor) bar det første barn. Ved barn født 1756 i Harreskov er der igen faddere fra Sønderskov.

LINK: Første barn Jørgen *1731.10.28 Harreskov i Assing.

Nr. 8101 1729.07.01 VIET: Jakob Gjaldbæk, 34c år ∞ Kirsten Jensdatter, 34c+ år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Gjaldbæks gårdhistorie: copuleret Jakob Gjaldbæk og enken Kirsten Jensdatter i Gjaldbæk.
NOTITS: I Lundenæs Restancer 1728 er Kirsten Jensdatter enke i Gjaldbæk hendes 1. mand Jeppe Markussen †1728.09.19 Gjaldbæk. Første barn med Jakob Gjaldbæk i september 1730. Kirkebogen har et hul i 1729. Jakob kaldes straks Gjaldbæk, men han kan være fra et andet sogn.

LINK: Jakob Gjaldbæk.

Nr. 8102 1730.06.11 TRO.: Niels Lauridsen Tarp, Tarp, Borris ∞ Kirsten Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj Junij trolovede Niels Lauridsen Tarp og Kirsten Christensdatter
Viet nr. 8105

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8105 1730.10.15 VIET: Niels Lauridsen Tarp, Tarp, Borris ∞ Kirsten Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 19 à Trin} copul: Niels Lauridsen Tarp og Kirsten Christensdatter
Trolovet nr. 8102

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8106 1730.10.15 TRO.: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ ? Enken i Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 19 à Trin} trolovede Niels Søndergaard med Enken {i Søndergaard} ibm.
Viet nr. 8107

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8107 1730.11.05 VIET: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ ? Enken i Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin: copul: Niels Søndergaard med Enken {i Søndergaard} ibid:
Trolovet nr. 8106

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8109 1730.11.14 TRO.: Jens Christensen Rahbek, 41c år, Rahbek?, Oddum ∞ Mette Madsdatter Kjær Ahler, 23 år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Kodbøl- Øster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14 Nov: Trol : Jens {Christensen} Rabek og Mette {Madsdatter} Ahler
NOTITS: Bruden er datter af Mads Christensen Kjær og Karen Jakobsdatter på Ahlergaard.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8110 1731.02.20 TRO.: Eske Pedersen Grønborg, 29 år, Grønborg, Borris ∞ Margrethe Cathrine Christensdatter, 23 år, Sønderby, Borris, BOSAT: Borris Grønborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1731 d: 20 febr: trol: Eske {Pedersen} Grønborg med Magrete {Cathrine Christensdatter} Synderbye
NOTITS: Bruden er datter af Christen Lauridsen Colding og Karen Mortensdatter. Brudgommen er søn af Peder Eskesen Grønborg og Karen Jensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8111 1731.10.14 VIET: Giøde Johansen Richard, 19c år ∞ Maren Madsdatter Giøde Richarts Kæreste, 23c år, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : cop: Giøde Richart g Kieriste {Maren Madsdatter} .
NOTITS: Johansen se skifte Møltrup gods Maren Gødesdatter i Lustrup i Skarrild sogn 1776.08.09. Giøde Johansen Richard †1782.01.31 i Lustrup i Skarrild 70 år gammel. Maren Madsdatter †1789.05.05 Lustrup i Skarrild 82 år gammel. Bosted 1731-32 i Borris 1733-74 uklar, 1774-82 i Lustrup i Skarrild. Trolovelsen ikke i Borris kirkebog.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8113 1731.12.16 VIET: Christen Finderup, Finderup, Hanning ∞ Kirsten Gosvig, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 Advt cop: Christen Finderup g Kirsten Gosvig
NOTITS: Kirsten Gosvig ikke identificeret, kunne hedde Sørensdatter, mulig datter af Søren Gosvig

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8114 1732.02.07 TRO.: Viste Christensen Rahbek, 29c år, Kodbøl- Vester, Borris ∞ Karen Andersdatter Vindelbo, 21.11 år, Vindelbo, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7de Febr. Troloved Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøl g Karen {Andersdatter} Vindelb: .
Viet nr. 8115

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8115 1732.06.03 VIET: Viste Christensen Rahbek, 29c år, Kodbøl- Vester, Borris ∞ Karen Andersdatter Vindelbo, 22.03 år, Vindelbo, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentec: copul : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodb: g Karen {Andersdatter} Vindelboe.
Trolovet nr. 8114

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8116 1732.10.09 TRO.: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris ∞ Sophie Jakobsdatter Lindvig, 32c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris Aagaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Oct : trolov: Villads {Pedersen} Aagaard g Sophie {Jakobsdatter} Lindvig
Viet nr. 8119

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8117 1732.10.15 TRO.: Poul AndersenInger Larsdatter Gaasdal, 22.04 år, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 15 Oct: trolov: Poul Andersen med Inger {Larsdatter} Gaardall .
Viet nr. 8120

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8118 1732.10.18 TRO.: Poul Christensen Lodal, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 19 à Trin : trolov: Poul {Christensen} Lodal med Kirsten {Jensdatter} Develmose.
NOTITS: Christensen se #2407. Jensdatter se vielsen #8121.

Viet nr. 8121

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8119 1732.11.09 VIET: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris ∞ Sophie Jakobsdatter Lindvig, 32c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris Aagaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22à Trin : cop : Villads {Pedersen} Aagaard g Sophie {Jakobsdatter} Lindvig
Trolovet nr. 8116

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8120 1732.11.16 TRO.: Poul AndersenInger Larsdatter Gaasdal, 22.05 år, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : cop: Poul Andersen med Inger {Larsdatter} Gaasdall .
Trolovet nr. 8117

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8121 1732.12.04 VIET: Poul Christensen Lodal, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: j Adv: cop : Poul {Christensen} Develm: med Kirsten Jensd : Develmose.
NOTITS: Christensen se #2407.

Trolovet nr. 8118

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8122 1733.02.07 TRO.: Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris ∞ Johanne Duedal, BOSAT: Borris Duedal
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1733. Dom : 6 g: ma , trolovede Las {Madsen} Dudal med Johanne
Viet nr. 8123

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8123 1733.05.26 TRO.: Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris ∞ Johanne Duedal, BOSAT: Borris Duedal
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Pindsedag cop: Las {Madsen} Dudall med Johanne
Trolovet nr. 8122

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8124 1734.01.31 VIET: Anders Olufsen Daller Skravhøj, 20 år, Skravhøj, Borris ∞ Abelone Ebbesdatter, 32c år, Dalager- Lille, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 post Epiph : trolovede Anders {Olufsen Daller} Skravhøj med fogedens Pige Apelone Ebisd :
NOTITS: Abelone er tjenestepige ved herredsfoged Skanderup i Lille Dalager. Hendes alder ud fra begravelsen 1772 i Skjern.

Viet nr. 8125

LINK: Anders Olufsen Daller Skravhøjs dåb 1713.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8125 1734.03.14 VIET: Anders Olufsen Daller Skravhøj, 20 år, Skravhøj, Borris ∞ Abelone Ebbesdatter, 32c år, Dalager- Lille, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Jnvocavit cop: Anders Daller {Olufsen Skravhøj} med Apelone
NOTITS: Abelone er tjenestepige ved herredsfoged Skanderup i Lille Dalager. Hendes alder ud fra begravelsen 1772 i Skjern.

Trolovet nr. 8124

LINK: Anders Olufsen Daller Skravhøjs dåb 1713.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8126 1734.03.14 VIET: Jens Aanum, Aanum, Skjern ∞ Karen Giødesdatter, 26c+ år, Borris, BOSAT: Skjern
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : Jnvocavit} trolovede Jens Onum med Karen Giødesd:
NOTITS: Karen Giødesdatter ses som tjenestepige 1722-25 i Borris-Krog ved Peder Eskesen, 1728 i Præstegaarden og 1730 i Kodbøl ved Erik Nielsen.

Viet nr. 8127

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8127 1734.05.02 VIET: Jens Aanum, Aanum, Skjern ∞ Karen Giødesdatter, 26c+ år, Borris, BOSAT: Skjern
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1 j p : Pascha cop : Jens Onum med Karen Giødesd:
NOTITS: Karen Giødesdatter ses som tjenestepige 1722-25 i Borris-Krog ved Peder Eskesen, 1728 i Præstegaarden og 1730 i Kodbøl ved Erik Nielsen.

Trolovet nr. 8126

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8128 1734.10.07 TRO.: Søren Pedersen, 23.04 år, Tarp, Borris ∞ Kirsten Larsdatter, 22.08 år, Sønderskov, Borris, BOSAT: Skjern

Nr. 8129 1734.10.07 TRO.: Jens Larsen, 28.02 år, Sønderskov, Borris ∞ Kirsten Pedersdatter, 23c år, BOSAT: Borris Sønderskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d: 7 Oct:} trolovede Jens Lassen og Kirsten Pedersdaatter .
NOTITS: Bruden begraves 1772 i Borris.

Viet nr. 8132

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8130 1734.10.29 TRO.: Jakob Christensen Aagaard, 27.06 år, Aagaard, Borris ∞ Karen Jørgensdatter Helgaard, 24.03 år, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Oct : trolovede Jacob {Christensen} Aagaard med Karen {Jørgensdatter} Helgaard
NOTITS: Karen Jørgensdatter *1710.07.20 i Helgaard datter af Jørgen Helgaard og Maren Thomasdatter.

Viet nr. 8133

LINK: Jakob Christensens dåb 1707.04.21.

LINK: Karen Jørgensdatters dåb 1710.07.20.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8131 1734.11.06 VIET: Søren Pedersen, 23.05 år, Tarp, Borris ∞ Kirsten Larsdatter, 22.09 år, Sønderskov, Borris, BOSAT: Skjern

Nr. 8132 1734.11.06 TRO.: Jens Larsen, 28.03 år, Sønderskov, Borris ∞ Kirsten Pedersdatter, 23c år, BOSAT: Borris Sønderskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 20 à Trin :} cop: Jens Lassen og Kirsten Pedersdaatter .
NOTITS: Bruden begraves 1772 i Borris.

Trolovet nr. 8129

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8133 1734.11.28 VIET: Jakob Christensen Aagaard, 27.07 år, Aagaard, Borris ∞ Karen Jørgensdatter Helgaard, 24.04 år, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: j adv cop : Jacob {Christensen} Aagaard med Karen Jørgensd: {Helgaard}
NOTITS: Karen Jørgensdatter *1710.07.20 i Helgaard datter af Jørgen Helgaard og Maren Thomasdatter.

Trolovet nr. 8130

LINK: Jakob Christensens dåb 1707.04.21.

LINK: Karen Jørgensdatters dåb 1710.07.20.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8136 1735.02.06 TRO.: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Ane Lisbeth, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1735. Dom : 7 gma trolovede Oluf {Jakobsen} Develm: med Ane Lisbeth .
NOTITS: Olufs 1. kone †1732.05.09.

Viet nr. 8138

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8137 1735.03.03 TRO.: Christen Pedersen Grønborg, 26.11 år, Grønborg, Borris ∞ Bodil Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 martij trolov : Christen {Pedersen} Grønborg og Bodild Aas .
LINK: Christen Pedersen Grønborgs dåb 1708.04.15.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8138 1735.03.20 VIET: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris ∞ Ane Lisbeth, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfast Sønd: cop : Oluf {Jakobsen} Develm: g Ane Lisbeth .
NOTITS: Olufs 1. kone †1732.05.09.

Trolovet nr. 8136

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8139 1735.05.22 VIET: Christen Pedersen Grønborg, 27.01 år, Grønborg, Borris ∞ Bodil Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 6ta p : Pasch : cop: Christen {Pedersen} Grønbog og Bodild Aas .
LINK: Christen Pedersen Grønborgs dåb 1708.04.15.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8141 1735.07.10 TRO.: Christen Olufsen Stier, 39c år, Stier, Borris ∞ Kirsten Busk, 34c år, Busk, Borris, BOSAT: Borris Stier
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5 à Trin: trol: Christen {Olufsen} Stier og Sl: Oluf buskis Enke {Kirsten Busk}
NOTITS: Christen Olufsen †1762.03.23 Stier 66 aar. Kirsten Busk †1762.03.28 Stier 61 aar.

Viet nr. 8144

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8142 1735.09.29 TRO.: Anders Thomsen Vindelbo, 55c år, Vindelbo, Borris ∞ Karen Jensdatter, BOSAT: Borris Vindelbo
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis tro :Anders {Thomsen} Vindelboe og Karen Jen{...} .
Viet nr. 8143

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8143 1735.11.01 VIET: Anders Thomsen Vindelbo, 55c år, Vindelbo, Borris ∞ Karen Jensdatter, BOSAT: Borris Vindelbo
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium Sanct: cop: Anders {Thomsen} Vind: og Karen Jensd:
Trolovet nr. 8142

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8144 1735.11.06 VIET: Christen Olufsen Stier, 39c år, Stier, Borris ∞ Kirsten Busk, 34c år, Busk, Borris, BOSAT: Borris Stier
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 22 à Trin cop: Christen {Olufsen} Stier og Kirsten Busk
Trolovet nr. 8141

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8146 1736.09.15 TRO.: Anders Nielsen Vesterby, 27.00 år, Vesterby, Borris ∞ Anne Christensdatter, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 15de Sept: trolovede Anders Nielsen Vesterbye og Anne Christensd : i Borris Præstegaard —.
NOTITS: Anne Christensdatter er formodentlig fra et andet sogn, ikke set døbt i Borris eller Faster.

Viet nr. 8148

LINK: Anders Nielsens dåb 1709.09.22.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8148 1736.10.14 VIET: Anders Nielsen Vesterby, 27.01 år, Vesterby, Borris ∞ Anne Christensdatter, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 20 à Trin: cop: Anders {Nielsen} Vesterbye og Anne Christensd : —.
NOTITS: Anne Christensdatter er formodentlig fra et andet sogn, ikke set døbt i Borris eller Faster.

Trolovet nr. 8146

LINK: Anders Nielsens dåb 1709.09.22.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8151 1737.04.23 TRO.: Jens Jørgensen, 36c år, Helgaard, Borris ∞ Johanne Christensdatter, 25.07 år, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 3tia Pasch :} Trolovet Jens {Jørgensen} Helgaard og Johanne {Christensdatter} Nygaard
Viet nr. 8152

LINK: Johanne Christensdatters dåb 1711.09.27.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8152 1737.06.26 VIET: Jens Jørgensen, 36c år, Helgaard, Borris ∞ Johanne Christensdatter, 25.09 år, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26 Junij copul: Jens {Jørgensen} Helgaard og Johanne {Christensdatter} Nygaard
Trolovet nr. 8151

LINK: Johanne Christensdatters dåb 1711.09.27.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8153 1737.10.24 TRO.: Christen Nielsen Ejstrup, 57cc år, Debelmose, Borris ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 Oct: Trolovede Christen {Nielsen} Eistrup og Maren Lauridsd: .
NOTITS: Christen Ejstrups 1. kone Maren Pedersdatter Smed †1737.01.27.

Viet nr. 8154

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8154 1737.11.17 VIET: Christen Nielsen Ejstrup, 57cc år, Debelmose, Borris ∞ Maren Lauridsdatter, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 a Trin : Cop : Christen {Nielsen} Eistrup og Maren Lauridsd:
NOTITS: Christen Nielsen Ejstrups 1. kone Maren Pedersdatter Smed †1737.01.27.

Trolovet nr. 8153

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8156 1738.02.02 TRO.: Jens Boesen, 50c år, Øvig, Skarrild ∞ Else Marie Nielsdatter Boltrup, 48cc år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Purific :} trolovede Else Marie Boltrup og Jens Boesen
Viet nr. 8163

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8158 1738.06.24 TRO.: Christen Madsen, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Johanne Baptistæ trolovet Christen Madsen af Skarrild og Kirsten Jensdaatter Hvolvig —
NOTITS: Ikke fundet bosat i Borris eller Skarrild.

Viet nr. 8160

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8159 1738.09.04 TRO.: Niels Olufsen Vejle, Vejle, Skjern ∞ Johanne Jensdatter Krog, 26.04 år, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de Sept: Trolovet Niels Olufs: Vejle og Johanne Kroeg Kongl: Disp:.
NOTITS: 1709 er faderen Oluf Vejle fadder i Borris #2125. 1715 bærer Oluf Vejles kone i Borris kirke #2247. Johanne Krog formodes at være Johanne Jensdatter Krog , hun er 26 i 1738. Hendes mor Maren Agger giftede sig 2 gang med Christen Knudsen i Borris Krog. Kongelig dispensation i Jydske Registre : "Niels Olufsen af Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i andetled. Bevilger og tillader, at Niels Olufsen af Vejle udi Skjern sogn og Johanne Hansdatter {læsefejl for original Jensdatter} af Krog udi Borris sogn, bønderfolk af Lundenæs amt, Bølling herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 1 august 1738."

LINK: Johanne Jensdatters dåb 1712.05.08.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8160 1738.09.14 TRO.: Christen Madsen, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 15 a Trin: cop : Christen Madsen af Skarrild og Kirsten Jensd: Hvolvig —
NOTITS: Ikke fundet bosat i Borris eller Skarrild.

Trolovet nr. 8158

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8161 1738.10.01 VIET: Niels Olufsen Vejle, Vejle, Skjern ∞ Johanne Jensdatter Krog, 26.05 år, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de Sept: Trolovet Niels Olufs: Vejle og Johanne Kongl: Disp: Kroeg .
NOTITS: 1709 er faderen Oluf Vejle fadder i Borris #2125. 1715 bærer Oluf Vejles kone i Borris kirke #2247. Johanne Krog formodes at være Johanne Jensdatter Krog *1712.05.08 Agger, Borris, hun er 26 i 1738. Hendes mor Maren Agger giftede sig 2 gang med Christen Knudsen i Borris Krog. Kongelig dispensation i Jydske Registre (Hansdatter vel en læsefejl for Jensdatter): "Niels Olufsen af Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i andetled. Bevilger og tillader, at Niels Olufsen af Vejle udi Skjern sogn og Johanne Hansdatter af Krog udi Borris sogn, bønderfolk af Lundenæs amt, Bølling herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 1 august 1738."

LINK: Johanne Jensdatters dåb 1712.05.08.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8162 1738.10.05 TRO.: Jens Pedersen, 22.01 år, Tarp, Borris ∞ Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 à Trin : Trolovet Jens Peders: og Karen Pedersdaatter begge i Tarp —
NOTITS: Bruden bor i trolovelsen i Tarp, men hun er ikke født der. Jens Pedersen er søn af Peder Pedersen Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.

Viet nr. 8165

LINK: Jens Pedersens dåb 1716.09.20.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8163 1738.10.15 TRO.: Jens Boesen, 50c år, Øvig, Skarrild ∞ Else Marie Nielsdatter Boltrup, 48cc år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Oct : cop : Jens Boesen og Else Marie Boltrup
Trolovet nr. 8156

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8164 1738.10.21 TRO.: Thyge Christian Frederiksen Brock, 21c år, Sønder Felding ∞ Karen Jensdatter Krog, 22.10 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Sønder Felding Overby
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 ditto {Oct:} Trolovede Thyge {Frederiksen} Christian Brok g Karen Jensdatter Kroeg —
Viet nr. 8166

LINK: Karen Jensdatters dåb 1715.12.27 datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger (gift 2 med Christen Knudsen Krog).

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8165 1738.11.06 VIET: Jens Pedersen, 22.02 år, Tarp, Borris ∞ Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Nov: copul : Jens Peders: og Karen Pedersd: Tarp —
NOTITS: Bruden bor i trolovelsen i Tarp, men hun er ikke født der. Jens Pedersen er søn af Peder Pedersen Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.

Trolovet nr. 8162

LINK: Jens Pedersens dåb 1716.09.20.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8166 1738.11.19 TRO.: Thyge Christian Frederiksen Brock, 21c år, Sønder Felding ∞ Karen Jensdatter Krog, 22.11 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Sønder Felding Overby

Nr. 8167 1738.11.20 TRO.: Niels Jensen Agger, 36+ år, Agger, Borris ∞ Bodil Thomasdatter Ejstrup, 36+ år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Borris Agger
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Ditto {Nov :} trolovet Niels Agger og Bodild Thomasd: Kong: Disp:
NOTITS: Niels Jensen Agger er formodet søn af Jens Nielsen Agger og Maren Agger og Bodil Thomasdatter Ejstrup er datter af Thomas Ejstrup og Kirsten. Kongelig Dispensation: "Niels Jensen Agger af Borris sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led. Bevilger og tillader, at Niels Jensen Agger, og Bodil Thomasdatter Eistrup, bønderfolk af Borris sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 17 oktober 1738.".

Viet nr. 8178

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8168 1738.12.04 TRO.: Christen Olufsen, Snejbjerg ∞ Mette Christensdatter, Borris?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de Dec: Trolovet Christen Olufsen af Snejberg g Mette Christensd{...} .
NOTITS: Fire mulige Mette Christensdøtre født i Borris 1708-12.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8172 1738.12.28 TRO.: Jens HansenMette Jakobsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 31 Dec. trolovet Jens Hans: g Mette Jacobsd : Develmose —
NOTITS: Jens Hansen ikke set født i Borris eller Faster, Mette Jakobsdatter heller ikke. Uklart hvor de bor.

Viet nr. 8174

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8173 1739.01.06 VIET: Christen Seerup Lauridsen, 24.10 år, Tarp, Borris ∞ Anne Christensdatter, Ahler, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1739 Festo Epiph : copul: Christen Seerup {Lauridsen} g Ane Christensd :
NOTITS: Christen er døbt Christen Seerup Lauridsen, men bliver kaldt Christen Seerup. Anne Christensdatter ikke set født i Borris eller Faster. Kongelig Dispensation: "Christen Lauritzen af Borris sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen af Tarp og Anne Christensdatter af Aller, bønderfolk af Borris sogn, Bølling herred og Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som næst sødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 december 1738.":

Trolovet nr. 8169

LINK: Christen Lauridsen Seerups dåb 1714.03.07 søn af Laust Tarp og An.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8174 1739.03.31 VIET: Jens HansenMette Jakobsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1739 Fedira 3tia Pasch : cop : Jens Hansen og Mette Jacobsd : i Develm: —
NOTITS: Jens Hansen ikke set født i Borris eller Faster, Mette Jakobsdatter heller ikke. Uklart hvor de bor.

Trolovet nr. 8172

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8175 1739.04.13 TRO.: Christen Christensen Kousgaard, 23.09 år, Kousgaard, Skjern ∞ Maren Nielsdatter, 26.06 år, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 2da Pasch :} Trolovet Christen Cousgaard og Maren Nielsd:
NOTITS: Christen Christensen Kousgaard døbt 1715.05.05 Kousgaard i Skjern søn af Christen Houlesen.

Viet nr. 8181

LINK: Maren Nielsdatters dåb 1712.09.18 datter af Niels Andersen Vesterby og Margrethe Jakobsdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8178 1739.06.03 VIET: Niels Jensen Agger, 36+ år, Agger, Borris ∞ Bodil Thomasdatter Ejstrup, 36+ år, Ejstrup, Faster, BOSAT: Borris Agger
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Junij cop :Niels Agger g Bodild Thomasd:
NOTITS: Niels Jensen Agger er formodet søn af Jens Nielsen Agger og Maren Agger i Borris og Bodil Thomasdatter Ejstrup er datter af Thomas Ejstrup og Kirsten i Faster. Kongelig Dispensation: "Niels Jensen Agger af Borris sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led. Bevilger og tillader, at Niels Jensen Agger, og Bodil Thomasdatter Eistrup, bønderfolk af Borris sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 17 oktober 1738.".

Trolovet nr. 8167

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8179 1739.06.03 TRO.: Laurids Olesen Vejle, 24.10 år, Vejle, Skjern ∞ Anne Jensdatter Krog, 20.02 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 ditto {Junij} trol : Laurids {Olesen} Vejle g Ane {Jensdatter} Kroeg
NOTITS: Anne Jensdatter Krog *Agger opvokset i Borris-Krog, hvor moderen var gift 2. gang. Laurids Olesen *1714.08.12 Vejle, Skjern sogn.

Viet nr. 8182

LINK: Anne Jensdatter Krog *1719.04.19 Agger i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8180 1739.06.17 VIET: Christian Knudsen Sønderby, 27.04 år, Sønderby, Borris ∞ Maren Olufsdatter, 21c? år, Graahede?, Oddum?, BOSAT: Borris Sønderby
NÆVNT Nr. 1: Bertel Andreas Christensen Aggerholm, Præstegaarden, Oddum, Præst i Oddum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 17 Junij cop : Hr {Bertel Andreas Christensen} Aggerholm Christian Synderbye og Kiæriste {Maren Olufsdatter} .
NOTITS: Ikke set trolovet. Maren Olufsdatter begravet den 21 juni 1744 Sønderby i Borris. Hendes navn fra skiftet efter Christian Knudsen Sønderby i Tarm, Egvag den 27 marts 1773. Da hendes navn ikke er indført i kirkebogen formodes at præsten ikke har kendt det idet hun kom fra et andet sogn. Præsten Aggerholm har vel trolovet parret i Oddum kirke, hvis hun er født i Oddum så Maren Olesdatter *1718.02.11 Graahede datter af Ole Knudsen.

LINK: Christian Knudsen Sønderbys dåb 1712.02.07 Sønderby i Borris søn af Knud Jensen og Birgitte Michelsdatter Købke.

LINK: Skifte efter Christian Knudsen Sønderby, Brejl Lundenæs #481.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8181 1739.06.24 VIET: Christen Christensen Kousgaard, 24.01 år, Kousgaard, Skjern ∞ Maren Nielsdatter, 26.09 år, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Joh: Bapt: cop : Christen {Christensen} Cousgaard og Maren Nielsd:
NOTITS: Christen Christensen Kousgaard døbt 1715.05.05 Kousgaard i Skjern søn af Christen Houlesen.

Trolovet nr. 8175

LINK: Maren Nielsdatters dåb 1712.09.18 datter af Niels Andersen Vesterby og Margrethe Jakobsdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8182 1739.06.26 VIET: Laurids Olesen Vejle, 24.11 år, Vejle, Skjern ∞ Anne Jensdatter Krog, 20.02 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Junij cop : Laurids {Olesen} Vejle g Ane {Jensdatter} Kroeg
NOTITS: Anne Krog *1719c ud fra begravelsen.

Trolovet nr. 8179

LINK: Anne Jensdatter Krog *1719.04.19 Agger i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8183 1739.09.27 TRO.: Peder Pedersen II Tarp, 26.03 år, Tarp, Borris ∞ Karen Nielsdatter, 26.09 år, Aas, Faster

Nr. 8184 1739.10.22 VIET: Jens Hjøllund, Hjøllund, Arnborg? ∞ Margrethe Nielsdatter Lindvig Boltvig, 50c år, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris Lindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Oct: Cop : Margrethe {Nielsdatter Boltvig} Lindvig g Jens Hiølund
NOTITS: Margrethe Nielsdatter Boltvig er enke efter Jakob Jensen Barfod Lindvig †1736.06.14 Lindvig. Det nærmeste Hjøllund ligger i Arnborg.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8185 1740.02.07 TRO.: Jens Christensen Aagaard, 30.06 år, Borris- Krog, Borris ∞ Mette Mortensdatter, 29.10 år, Annexgaard, Faster, BOSAT: Borris Borris- Krog

Nr. 8186 1740.03.24 TRO.: Jakob Sørensen Klokmose, 25.01 år, Klokmose, Faster ∞ Mette Andersdatter Vindelbo, 26.08 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 ditto {Martij} trolov: Jakob Sørensen og Mette {Andersdatter} Vindelbo .
NOTITS: Jakob Sørensen *1715.02.10 Slumstrup Mølle Sædding søn af Søren Jensen Møller og Karen Jakobsdatter.

Viet nr. 8191

LINK: Maren Andersdatter *1713.11.17 Vindelbo Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og Maren Christensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8188 1740.05.22 TRO.: Søren Skobæk, 40cc år, Skobæk, Borris ∞ Birgitte Nielsdatter, Borris?, BOSAT: Borris Skobæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 post Pascha tro : Søren Skobek g Birgithe Nielsd :
Viet nr. 8193

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8189 1740.06.07 VIET: Peder Pedersen II Tarp, 27.00 år, Tarp, Borris ∞ Karen Nielsdatter, 27.06 år, Aas, Faster

Nr. 8190 1740.06.08 VIET: Jens Christensen Aagaard, 30.10 år, Borris- Krog, Borris ∞ Mette Mortensdatter, 30.02 år, Annexgaard, Faster, BOSAT: Borris Borris- Krog

Nr. 8191 1740.06.10 VIET: Jakob Sørensen Klokmose, 25.04 år, Klokmose, Faster ∞ Mette Andersdatter Vindelbo, 26.07 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 ditto {Junij} cop : Jakob {Sørensen} Klokm : g Mette {Andersdatter} Vindelboe
NOTITS: Jakob Sørensen *1715.02.10 Slumstrup Mølle Sædding søn af Søren Jensen Møller og Karen Jakobsdatter.

Trolovet nr. 8186

LINK: Maren Andersdatter *1713.11.17 Vindelbo Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og Maren Christensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8193 1740.10.05 VIET: Søren Skobæk, 40cc år, Skobæk, Borris ∞ Birgitte Nielsdatter, Borris?, BOSAT: Borris Skobæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Oct: copul : Søren Skobek g Birgithe Nielsd :
Trolovet nr. 8188

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8194 1740.10.23 TRO.: Hans Jeppesen, Hjarup ∞ Karen Nielsdatter Gjaldbæk, 27.10 år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk

Nr. 8195 1741.05.16 VIET: Christen Pedersen Hannerup, 34.02 år, Hannerup, Faster ∞ Katrine Marie Madsdatter Ahler, 23.08 år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Timring Trøstrup Brande Brandholm
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16 Maij copul: Christen {Pedersen} Handerup g Cahtrine {Marie Madsdatter} Ahler
NOTITS: Ingen trolovelse fundet. Christen Pedersen Hannerup ses 1744 på Trøstrup i Timring sogn. Fra 1747 overtager han herregården Brandholm i Brande sogn, hvor han dør 1755. Han handlede og var formuende.

LINK: Christen Pedersen Hannerup *1707.03.27 Hannerup Faster søn af Peder Nielsen Præstgaard og Kirsten Christensdatter Bjerrebo.

LINK: Katrine Marie Madsdatter *1717.09.12 Ahlergaard Borris datter af Mads Christensen Kjær og Karen Jakobsdatter Ahler.

LINK: Christen Pedersen Hannerup på herregården Brandholm i Brande sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8196 1741.08.25 TRO.: Knud Christensen Søndergaard , 21.00 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Mette Sørensdatter, 32.03 år, Klokmose, Faster

Nr. 8197 1741.10.03 TRO.: Niels Jensen Villadsen, 39+ år, Debelmose, Borris ∞ Maren Poulsdatter, 29c år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Oct : trolov : Niels Jensen og Maren Poulsdatter
NOTITS: Nævnes 1748 på præstens mark. Maren †1782.03.16 Debelmose 70 år gammel dermed *1712c. Niels Jensen Villadsen søn af Jens Villadsen. Ikke Niels Jensen Vestergaard i Debelmose gift 1742.04.08 med Maren Nielsdatter Gravel.

Viet nr. 8200

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8198 1741.10.11 VIET: Hans Jeppesen Hjarup, Hjarup ∞ Karen Nielsdatter Gjaldbæk, 27.11 år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk

Nr. 8199 1741.10.15 VIET: Jens Lauridsen, Helgaard, Borris ∞ Karen Pedersdatter, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin: cop: Jens Laurids: i Helgd og Karen Pedersd: .
NOTITS: Ingen trolovelse fundet. Der findes samtidig en Jens Jørgensen i Helgaard.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8200 1741.11.05 VIET: Niels Jensen Villadsen, 39+ år, Debelmose, Borris ∞ Maren Poulsdatter, 29c år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : Cop :Niels Jensen og Maren Poulsd: develmose —
NOTITS: Nævnes 1748 på præstens mark. Maren †1782.03.16 Debelmose 70 år gammel dermed *1712c. Niels Jensen Villadsen søn af Jens Villadsen. Dette er ikke Niels Jensen Vestergaard i Debelmose gift 1742.04.08 med Maren Nielsdatter Gravel.

Trolovet nr. 8197

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8201 1741.11.12 VIET: Knud Christensen Søndergaard , 21.02 år, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Mette Sørensdatter, 32.06 år, Klokmose, Faster

Nr. 8202 1742.02.13 TRO.: Niels Jensen Vestergaard, 26.02 år, Debelmose, Borris ∞ Maren Nielsdatter, 29.03 år, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Debelmose Vestergaard

Nr. 8203 1742.03.25 TRO.: Peder Christensen Vesterby, 30.00 år, Vesterby, Borris ∞ Karen Christensdatter, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 1ma p : Pascha trol : Peder {Christensen} Vesterbye g Karen {Christensdatter} ibid : —
NOTITS: Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 i Bølling søn af Christen Houlesen og Ane Thomasdatter,. En Karen Vesterby fadder 1727 og 1732. Christensdatter fra Slumstrup skifteprotokol 1744.

Viet nr. 8206

LINK: Peder Christensen Vesterby tråd.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8204 1742.04.08 VIET: Niels Jensen Vestergaard, 26.04 år, Debelmose, Borris ∞ Maren Nielsdatter, 29.05 år, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Debelmose Vestergaard

Nr. 8205 1742.06.05 TRO.: Niels Lauridsen Hjoptarp, 40c+ år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Junij trol: Niels {Lauridsen} hiuptarp og Sidsel vesterby .
NOTITS: En Sidsel Vesterby er 1727, 1732 og 1738 fadder. Muligvis datter af Niels Andersen Vesterby og Margrethe Jakobsdatter

Viet nr. 8207

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8206 1742.06.24 VIET: Peder Christensen Vesterby, 30.03 år, Vesterby, Borris ∞ Karen Christensdatter, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Joh: Baptistæ cop: Peder {Christensen} Vesterbye g Karen {Christensdatter} ibid : —
NOTITS: Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 i Bølling søn af Christen Houlesen og Ane Thomasdatter,. En Karen Vesterby fadder 1727 og 1732. Christensdatter fra Slumstrup skifteprotokol 1744.

Trolovet nr. 8203

LINK: Peder Christensen Vesterby tråd.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8207 1742.06.05 VIET: Niels Lauridsen Hjoptarp, 40c+ år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Nørgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Junij trol: Niels {Lauridsen} hiuptarp og Sidsel vesterby .
NOTITS: En Sidsel Vesterby er 1727, 1732 og 1738 fadder. Muligvis datter af Niels Andersen Vesterby og Margrethe Jakobsdatter

Trolovet nr. 8205

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8208 1742.10.17 VIET: Jens Olesen Busk, 33 år, Busk, Borris ∞ Ane Christensdatter, 27.06 år, Ørbek, Hoven, BOSAT: Borris Busk
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hansen Wellejus, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 17 Oct : copul : Jens {Olesen} Busk og Ane Christensd :, disse vare trolovede i Ørbek , og efter hr Thomas {Hansen} Welljs begiering her cop :, og offerne blev deelt —
NOTITS: Trolovet i Ørbæk i Hoven sogn. Jens Olesen Busk *1709.01.01 Busk. Ane Christensdatter *1715.04.22 Ørbæk datter af Christen Hansen.

LINK: Jens Olesen Busk *1709.01.01 Busk søn af Oluf Busk †1735 og Kirsten.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8209 1742.11.18 TRO.: Søren Michelsen, 19c år ∞ Ane Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Datto {Dom : 26 à Trin :} trolov: Søren Michelsen og Ane Tarp
NOTITS: Ane Tarp †1774.04.10 i Tarp. Søren Michelsen gift 2. med Mette Bentsdatter †1779. Han gifter sig 3. gang 1780.09.17 med Maren Michelsdatter. Søren Michelsen begravet 29 nov 1788 67 år =*1721c. FT 1787 64 år =*1723c.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8210 1742.12.10 TRO.: Christen Degn, Sønder Felding ∞ Kirsten Svendsdatter, 52c år, Aagaard, Borris, BOSAT: Sønder Felding
NÆVNT Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen, Præstegaarden, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Degn af Felding blev trolovet noget før Juul i Aagaard med Kiersten Svendsd: , og med tilladelse copulerit i Felding af Hr Tørchen .
NOTITS: Viet i Sønder Felding. Dato noget før jul skønnet til 10 december. I følge Ejnar Poulsen hedder degnen i Sønder Felding 1728c - 1782 Oluf Andersen Friis. Men han havde en bror Christen Andersen Friis, som boede i et gadehus i Sønder Felding. Muligvis er det ham, der trolover sig her. Han havde været gift med Inger Lauridsdatter †1732 (skifte), og var da degn i Sønder Omme og Hoven. Christen Friis *1699c †1765. I så fald ville gommen her være 43c og bruden 52c. Kirsten Svendsdatter *1690c Odderskær, Borris †1780.04.16 Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8211 1742.12.27 TRO.: Søren Aanum, Aanum, Skjern ∞ Kirsten Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Nat: xti copul: Søren Onum g Kirsten Tarp
NOTITS: Ingen trolovelse set. Søren Aanum ikke fundet i Skjern kirkebog. Kirsten ikke set født i Tarp.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8212 1743.02.02 TRO.: Peder Lauridsen Nørgaard, 29.11 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Maren Nielsdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purific : Mariæ trolovede Peder {Lauridsen} Nørgd g Maren Nielsd: .
NOTITS: Peder Lauridsen *1713.03.05 Nørgaard. Der er Maren Nielsdøtre *1712.09.18 i Tarp datter af Niels Andersen Vesterby (men gift med Christen Kousgaard) og *1712.11.06 i Gravel datter af Niels Andersen Gravel.

LINK: Peder Lauridsen *1713.03.05 Nørgaard søn af Laust Nørgaard og Inger.

LINK: Laust Nørgaard i Hjoptarp i Borris.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8214 1743.04.15 VIET: Peder Lodal, Lodal, Faster ∞ Maren Nielsdatter, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : cop : Peder Laadall g Maren Nielsd:
NOTITS: Fire maaneder senere bliver Peder Lodal trolovet igen, denne gang med Else Jakobsdatter Lindvig. Maren Nielsdatter ikke set begravet - glemt eller begravet i et andet sogn eller trolovelsen opløst?

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8216 1743.08.04 TRO.: Peder Lodal, Hvolvig, Borris ∞ Else Jakobsdatter Lindvig, 27.10 år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 8 à Trin :} trolov: Peder Laudal g Else {Jakobsdatter} Lindvig
NOTITS: Else Jakobsdatter Lindvig *1715.11.14. Peder Lodal skulle være født i Lodal i Faster sogn. Formodentlig Peder Christensen *1707 Lodal, Faster eller Peder Larsen *1708 Lodal.

Viet nr. 8221

LINK: Else Jakobsdatter Lindvig *1715.11.14 datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig og Margrethe Nielsdatter Boltvig.

LINK: Jakob Jensen Barfod Lindvig.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8217 1743.08.05 TRO.: Jus Christensen Nygaard, 20c år, Nygaard, Borris ∞ Mette Jensdatter, 27.06 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Aug : trol : Jus {Christensen} Nygaard og Mette Jensdaatter
NOTITS: Første barn 1748 i Hvollig Ole Stier fadder, derfor Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier. Jus Christensen Nygaard født *1723c i kirkebogshullet 1721-24.

Viet nr. 8220

LINK: Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier datter af Jens Christensen Stier og 2. kone Bodil Nielsdatter.

LINK: Jus Christensen Nygaard *1723c søn af Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter.

LINK: Jens Christensen Stier.

LINK: Christen Jepsen Nygaard.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8218 1743.09.08 TRO.: Hans NielsenAne Jensdatter Krog, 24.05 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13 à Trin : trolov: Hans Nielsen og Ane {Jensdatter} Kroeg .
NOTITS: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris, gift 1. 1739 i Borris med Laurids Vejle †1743.02.11 Borris. Hans Nielsen ikke set født i Borris.

Viet nr. 8219

LINK: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger.

LINK: Jens Nielsen Agger.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8219 1743.10.09 VIET: Hans NielsenAne Jensdatter Krog, 24.06 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9de Oct: 1743. copul: Hans {Nielsen} Kroeg og Ane : {Jensdatter Krog} ibid : —
NOTITS: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris, gift 1. 1739 i Borris med Laurids Vejle †1743.02.11 Borris. Hans Nielsen ikke set født i Borris.

Trolovet nr. 8218

LINK: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger.

LINK: Jens Nielsen Agger.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8220 1743.10.13 VIET: Jus Christensen Nygaard, 20c år, Nygaard, Borris ∞ Mette Jensdatter, 27.08 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 18 à Trin: cop: Jus {Christensen} Nygaard og Mette Jensd:
NOTITS: Ved første barn 1748 i Hvollig Ole Stier fadder, derfor Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier. Jus Christensen Nygaard født i kirkebogshullet 1721-24.

Trolovet nr. 8217

LINK: Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier datter af Jens Christensen Stier og 2. kone Bodil Nielsdatter.

LINK: Jus Christensen Nygaard søn af Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter.

LINK: Jens Christensen Stier.

LINK: Christen Jepsen Nygaard.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8221 1743.11.03 VIET: Peder Lodal, Hvolvig, Borris ∞ Else Jakobsdatter Lindvig, 28.00 år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 21 à Trin : cop: Peder Laudall i Hvolvig g Else {Jakobsdatter} Lindvig
NOTITS: Else Jakobsdatter Lindvig *1715.11.14. Formodentlig Peder Christensen *1707 Lodal, Faster eller Peder Larsen *1708 Lodal.

Trolovet nr. 8216

LINK: Else Jakobsdatter Lindvig *1715.11.14 datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig og Margrethe Nielsdatter Boltvig.

LINK: Jakob Jensen Barfod Lindvig.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8222 1743.12.05 TRO.: Christian Jespersen Aarup, 25c år, Aarup, Hanning ∞ Anne Larsdatter Gaasdal, 31.06 år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Hanning
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Dec : trolov : Christian {Jensen} Aarup og Ane {Larsdatter} Gaasdall
NOTITS: Anne Larsdatter *1712.06.05 Store Gaasdal datter af Lars Larsen. Christian Jespersen †1798.10.11 Aarup, Hanning 80 år gammel dermed *1718c.

Viet nr. 8223

LINK: Anne Lardatter *1712.06.05 Store Gaasdal datter af Lars Larsen og Inger Jakobsdatter.

LINK: Lars Larsen Store Gaasdal.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8223 1744.01.19 TRO.: Christian Jespersen Aarup, 25c år, Aarup, Hanning ∞ Anne Larsdatter Gaasdal, 31.07 år, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Hanning
NÆVNT Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da post Epiph copul : Christian Jespersen Aarup og Las Gaasdals daatter Ane {Larsdatter} Gaasdall
NOTITS: Anne Larsdatter *1712.06.05 Store Gaasdal datter af Lars Larsen.. Christian Jespersen †1798.10.11 Aarup, Hanning 80 år gammel dermed *1718c.

Trolovet nr. 8222

LINK: Anne Lardatter *1712.06.05 Store Gaasdal datter af Lars Larsen og Inger Jakobsdatter.

LINK: Lars Larsen Store Gaasdal.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8225 1744.11.01 VIET: Mads HuusIngeborg Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 22da à Trin : cop : Mads Huus og Ingeborg Pedersdaatter , som var trolovet i Faster —
NOTITS: Trolovet i Faster. Ikke identificeret.

Trolovet nr. 8224

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8226 1744.11.26 TRO.: Thomas Christensen Lodal, 32.09 år, Lodal, Faster ∞ Mette Christensdatter, 24.08 år, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Gravel
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Nov : trolov : Thomas {Christensen} Laadall og Mette Christensd : i Grauld.
NOTITS: Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter. Thomas Christensen *1712.02.11 Lodal søn af Christen Lodal.

Viet nr. 8229

LINK: Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.

LINK: Thomas Christensen *1712.02.11 Lodal søn af Christen Lodal.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8227 1745.03.07 TRO.: Offer PedersenJohanne Olufsdatter, 25.09 år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Dalager
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag i Fasten trol: Offer Pedersen og Johanne Olufsd :
NOTITS: Han kaldes derefter Offe Dall (Dalager), i 1765 skrives han ved Borris Kirke. Johanne Olufsdatter *1719.06.07 i Debelmose far Oluf Jakobsen, hun er fadder i Debelmose ved Mads Debelsmoses søn Jakob i 1756.

Viet nr. 8236

LINK: Johanne Olufsdatter *1719.06.07 i Debelmose far Oluf Jakobsen.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8228 1745.04.19 TRO.: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris ∞ Maren Mortensdatter Præstgaard, 38.02 år, Hannerup (Præstgaard)
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 2da Paschatis} trolov: Oluf {Christian Pedersen} Tranmose og Maren {Mortensdatter} Præstgd
NOTITS: Tranmose er et sted i Velling sogn, men 1739-45 ses Oluf Christian i Faster sogn og i Debelmose i Borris sogn. Oluf Christian og Maren Mortensdatter får 1739 en dreng Morten sammen inklusive absolveret skrifte. Maren Mortensdatter *1707.02.13 Præstgaard, Hannerup, Faster.

Viet nr. 8235

LINK: Oluf Christian og Maren Præstgaards søn Morten 1739 i Faster.

LINK: Maren Mortensdatter *1707.02.13 Præstgaard, Hannerup, Faster datter af Morten Pedersen Præstgaard og Karen Christensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8229 1745.05.16 VIET: Thomas Christensen Lodal, 33.03 år, Lodal, Faster ∞ Mette Christensdatter, 25.02 år, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Gravel
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta p: Pascha copul : Thomas {Christensen} Grauld og Mette Christensd: .
NOTITS: Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter. Thomas Christensen *1712.02.11 Lodal søn af Christen Lodal.

Trolovet nr. 8226

LINK: Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.

LINK: Thomas Christensen *1712.02.11 Lodal søn af Christen Lodal.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8230 1745.05.20 TRO.: Jens Sørensen, 28.01 år, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Maren Andersdatter Vindelbo, 25.10 år, Vindelbo, Borris, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 20 Maij trolovede Jens {Sørensen} af Slumst: Mølle {Sædding sogn} og Maren {Andersdatter} Vindelboe .
NOTITS: Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris. Jens Sørensen *1717.04.04 Slumstrup Mølle søn af Søren Møller Madsen og Karen Jakobsdatter.

Viet nr. 8232

LINK: Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo, Borris datter af Anders Thomsen Vindelbo og 2. kone.

LINK: Slumstrup Mølle familie 1678 - 1750.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8231 1745.07.01 TRO.: Peder Mortensen Bækbo, Bækbo, Dejbjerg ∞ Maren Graversdatter, Borris?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : j Julij trolov: Peder Mortens: g Maren Graversdaatter
NOTITS: Viet i Faster, hvor gommen kaldes Peder Bekboe. En Maren Graversdatter er fadder 1730 i Borris. Ikke ellers identificeret.

Viet nr. 8233

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8234 1745.09.23 TRO.: Jens Andersen, 28.10 år, Sønderskov, Borris ∞ Karen Madsdatter, 28.09 år, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Debelmose

Nr. 8235 1745.09.26 TRO.: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris ∞ Maren Mortensdatter Præstgaard, 28 år, Hannerup (Præstgaard)
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom : 15ta à Trin : cop : Oluf Christian {Pedersen Tranmose} og Maren Mortensd : {Præstgaard}
NOTITS: Tranmose er et sted i Velling sogn, men 1739-45 ses Oluf Christian i Faster sogn og i Debelmose i Borris sogn. Oluf Christian og Maren Mortensdatter får 1739 en dreng Morten sammen inklusive absolveret skrifte. Maren Mortensdatter *1707.02.13 Præstgaard, Hannerup, Faster datter af Morten Pedersen Præstgaard.

Trolovet nr. 8228

LINK: Maren Mortensdatter *1707.02.13 Præstgaard, Hannerup, Faster datter af Morten Pedersen Præstgaard og Karen Christensdatter.

LINK: Oluf Christian og Maren Præstgaards søn Morten 1739 i Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8236 1745.09.29 VIET: Offer PedersenJohanne Olufsdatter, 26.03 år, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Dalager
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis cop : Offer Pedersen og Johan {Olufsdatter} Daller
NOTITS: Han kaldes derefter Offe Dall (Dalager), i 1765 skrives han ved Borris Kirke. Johanne Olufsdatter *1719.06.07 i Debelmose far Oluf Jakobsen, hun er fadder i Debelmose ved Mads Debelsmoses søn Jakob i 1756.

Trolovet nr. 8227

LINK: Johanne Olufsdatter *1719.06.07 i Debelmose far Oluf Jakobsen.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8237 1745.10.24 VIET: Jens Andersen, 28.11 år, Sønderskov, Borris ∞ Karen Madsdatter, 28.10 år, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 à Trin : cop: Jens Andersen og Karen {Madsdatter} Tarp
NOTITS: Karen Madsdatter *1716.12.20 Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter. ??Jens Andersen *1716.11.15 Sønderskov, Borris.

Trolovet nr. 8234

LINK: Karen Madsdatter *1716.12.20 Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter.

LINK: Jens Andersen *1716.11.15 Sønderskov, Borris søn af Anders Larsen Sønderskov og An Christensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8238 1745.11.01 VIET: Mads KrogBodil Thomasdatter Agger, 47c år, Agger, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium Sanct : cop : Mads Kroeg g Bodild {Thomasdatter} Agger
NOTITS: Bodil Thomasdatter Agger gift 1. gang med Niels Jensen Agger †1744.04.26 Agger. Mads Krog kaldes senere Mads Agger, som ses op til 1769. Det er ikke set om Krog i Mads Krog er fra Borris Krog eller en anden Krog fx i Skarrild. Bodil Thomasdatter †1787.01.30 (89 år Bodil Agger) dermed *1698c.

LINK: Niels Jensen Agger.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8239 1746.05.31 TRO.: Peder Christensen Vesterby, 34.02 år, Vesterby, Borris ∞ Mette Madsdatter, 22.02c år, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 3tia Pentec:} trolov: Peder {Christensen} Vesterby og Mette {Madsdatter} Tarp
NOTITS: Mette Madsdatter *1724.03c (kirkebogshul) Tarp. Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 Østerbygaard, Bølling søn af Christen Houlesen og Anna Thomasdatter.

Viet nr. 8242

LINK: Mette Madsdatter *1724.03c Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8240 1746.07.17 TRO.: Bent Pedersen Tarp, 24c år, Tarp, Borris ∞ Maren Andersdatter, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : trolov : Bernd {Pedersen} Tarp , og Maren Andersd:
NOTITS: Bert Tarp konfimeret 1740 *1723c (kirkebogshul). Maren Andersdatter ikke identificeret.

Viet nr. 8243

LINK: Bent Pedersen Tarp *1723c søn af Peder Pedersen I Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.

LINK: Peder Pedersen I Tarp.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8241 1746.09.11 TRO.: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris ∞ Johanne Hansdatter, 56c+? år
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14ta à Trin : trol : Oluf {Christian Pedersen} Tranm{ose}: og Johanne Hansd: .
NOTITS: Johanne Hansdatter ikke set født i Borris eller Faster. Hun begraves 1774.04.03 som Oluf Tranmoses kone, 84 år dermed *1690c. Hun skulle så være 56c her i trolovelsen. Ikke umuligt men noget mærkeligt, kan betvivles.

Viet nr. 8244

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8242 1746.09.25 VIET: Peder Christensen Vesterby, 33 år, Vesterby, Borris ∞ Mette Madsdatter, 24c år, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 16 à trin : cop : Peder {Christensen} Vesterby og Mette {Madsdatter} Tarp
NOTITS: Mette Madsdatter *1724.03c Tarp. Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 Østerbygaard, Bølling søn af Christen Houlesen og Anna Thomasdatter.

Trolovet nr. 8239

LINK: Mette Madsdatter *1724.03c Tarp datter af Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8243 1746.10.02 VIET: Bent Pedersen Tarp, 24c år, Tarp, Borris ∞ Maren Andersdatter, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom :17ma à Trin : cop : Bend {Pedersen} Tarp , og Maren Andersd:
NOTITS: Bent Tarp konfimeret 1740 *1723c. Maren Andersdatter ikke identificeret. Barn født i Borris 1747.05.11.

Trolovet nr. 8240

LINK: Bent Pedersen Tarp *1723c søn af Peder Pedersen I Tarp og Sidsel Sørensdatter Gosvig.

LINK: Peder Pedersen I Tarp.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8244 1746.10.30 VIET: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris ∞ Johanne Hansdatter, 56c+? år
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : cop :Oluf Christian {Pedersen Tranmose} og Johane Hansd: .
NOTITS: Johanne Hansdatter ikke set født i Borris eller Faster. Hun begraves 1774.04.03 som Oluf Tranmoses kone, 84 år dermed *1690c. Hun skulle så være 56c her i trolovelsen. Ikke umuligt men noget mærkeligt, kan betvivles.

Trolovet nr. 8241

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8245 1746.12.22 TRO.: Frands Mortensen, 25c år ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 22 Dec : trolov: Frands Mortensen og An Jakobsd:
NOTITS: Frands Mortensen *1721c, konfirmeret 1739 i Borris mulig født i Borris. Anne Jakobsdatter *1721c Lindvig Borris.

Viet nr. 8246

LINK: Frands Mortensen konfirmeret 1749 i Borris.

LINK: Anne Jakobsdatter *1721c (i kirkebogshullet) Lindvig datter af Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig.

LINK: Jakob Jensen Barfod i Lindvig.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8246 1747.01.15 VIET: Frands Mortensen, 25c år ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia p: Epiph : cop : Frands Mortensen og An Jakobsdaatter
NOTITS: Frands Mortensen *1721c, konfirmeret 1739 i Borris. Anne Jakobsdatter *1721c (i kirkebogshullet) Lindvig datter af Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig.

Trolovet nr. 8245

LINK: Frands Mortensen konfirmeret 1749 i Borris.

LINK: Anne Jakobsdatter *1721c (i kirkebogshullet) Lindvig datter af Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig.

LINK: Jakob Jensen Barfod i Lindvig.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8247 1747.04.30 TRO.: Lars Nielsen Melgaard, 34.08 år, Hjoptarp (Melgaard), Borris ∞ Ane Marie Jensdatter Hvollig, 26c år, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta p: Pascha trol :Las {Nielsen} Meldgd og Ane Marie {Jensdatter} Hvolvig .
NOTITS: Lars Nielsen Melgaard *1712.07.28 Melgaard Hjoptarp. Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c {kirkebogshul} Hvollig Borris.

Viet nr. 8252

LINK: Lars Nielsen Melgaard *1712.07.28 Melgaard Hjoptarp Borris søn af Niels Melgaard og Ingeborg.

LINK: Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c {kirkebogshul} Hvollig datter af Jens Jakobsen Hvollig og An Christensdatter Kjær.

LINK: Lars Nielsen Melgaard i Hjoptarp i Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8248 1747.06.29 TRO.: Jens Christensen Alkærsig, 34c år, Alkærsig, Dejbjerg ∞ Anne Christensdatter Nygaard, 29.06 år, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Junij trolov : Jens Christensen Nygaard med Ane {Christensdatter} ibid: —
NOTITS: Jens Christensen Alkærsig *1713c Alkærsig, Dejbjerg †1783 Nygaard søn af Christen Jensen †1732.10c (skifte) Alkærsig og Anne Terkildsdatter †1732.08c. Anne Christensdatter *1718.04.07 Nygaard.

Viet nr. 8251

LINK: Anne Christensdatter *1718.04.07 Nygaard †1806.12.02 Nygaard datter af Christen Jepsen *Oddum †1743.12.01 Nygaard og (Ida) Margrethe Christensdatter *1686c Nygaard †1775.07.02 Nygaard.

LINK: Jens Christensen Alkærsig/Nygaard *1713c Alkærsig, Dejbjerg †1783 Nygaard.

LINK: Affotografering.

Nr. 8249 1747.07.02 TRO.: Christen MadsenMargrethe Ølgod, Ølgod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo vio : Mariæ trolov: Christen Madsen og Magrete Ølgod .
NOTITS: Ikke identificeret.

Viet nr. 8250

LINK: Affotografering.

Nr. 8250 1747.07.30 VIET: Christen MadsenMargrethe Ølgod, Ølgod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 9ma à Trin :} copul : Christen Madsen og h:{ustrue Margrethe Ølgod} .
NOTITS: Ikke identificeret.

Trolovet nr. 8249

LINK: Affotografering.

Nr. 8251 1747.09.03 VIET: Jens Christensen Alkærsig, 34c år, Alkærsig, Dejbjerg ∞ Anne Christensdatter Nygaard, 29 år, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14 à Trin : copul : Jens {Christensen} Alkiersig i Nygaard og h:{ustrue Anne Christensdatter}
NOTITS: Jens Christensen Alkærsig *1713c Alkærsig, Dejbjerg †1783 Nygaard søn af Christen Jensen †1732.10c (skifte) Alkærsig og Anne Terkildsdatter †1732.08c. Anne Christensdatter *1718.04.07 Nygaard.

Trolovet nr. 8248

LINK: Anne Christensdatter *1718.04.07 Nygaard †1806.12.02 Nygaard datter af Christen Jepsen *Oddum †1743.12.01 Nygaard og (Ida) Margrethe Christensdatter *1686c Nygaard †1775.07.02 Nygaard.

LINK: Jens Christensen Alkærsig/Nygaard *1713c Alkærsig, Dejbjerg †1783 Nygaard.

LINK: Affotografering.

Nr. 8252 1747.07.10 VIET: Lars Nielsen Melgaard, 35.01 år, Hjoptarp (Melgaard), Borris ∞ Ane Marie Jensdatter Hvollig, 26c år, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 15 à Trin : cop : Las {Nielsen} Meldgd g Ane Marie Jensd : {Hvollig} .
NOTITS: Lars Nielsen Melgaard *1712.07.28 Melgaard. Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c {kirkebogshul} Hvollig.

Trolovet nr. 8247

LINK: Lars Nielsen Melgaard *1712.07.28 Melgaard Hjoptarp Borris søn af Niels Melgaard og Ingeborg.

LINK: Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c {kirkebogshul} Hvollig datter af Jens Jakobsen Hvollig og An Christensdatter Kjær.

LINK: Lars Nielsen Melgaard i Hjoptarp i Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8253 1747.10.08 TRO.: Christen EnevoldsenKaren Skov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : trol : Christen Enevoldsen og Karen Skou
NOTITS: Christen Enevoldsen fra ?Skjern. Karen må være fra Sønderskov, men er ikke fundet der, måske tjenestepige. Der er to fødsler uden navn i Sønderskov 1721 et barn af Niels Christensen Sønderskov (konfirmeret 1741 Karen Nielsdatter af Borris uden sted) og 1722 et barn af Mads Christensen Rahbek.

Viet nr. 8255

LINK: Affotografering.

Nr. 8254 1747.10.26 TRO.: Jep Pedersen, Bølling ∞ Anne Andersdatter Sønderskov, 27.09 år, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26 Oct : trol : Jep Pedersen g Ane {Andersdatter} Synderskov
NOTITS: Anne Andersdatter *1720.01.21 Sønderskov. Tvilling. Jep Pedersen af Bølling sogn, se vielsen Jeppe Bølling. Parret ikke set i Bølling kirkebog.

Viet nr. 7896

LINK: Anne Andersdatter *1720.01.21 Sønderskov datter af Anders Larsen Sønderskov og An Christensdatter.

LINK: Anders Larsen Sønderskov.

LINK: Affotografering.

Nr. 8255 1747.11.01 VIET: Christen EnevoldsenKaren Skov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium Sanct : cop : Christen Enevoldsen g Karen Skou
NOTITS: Christen Enevoldsen fra ?Skjern. Karen må være fra Sønderskov, men er ikke fundet der, måske tjenestepige. Der er to fødsler uden navn i Sønderskov 1721 et barn af Niels Christensen Sønderskov (konfirmeret 1741 Karen Nielsdatter af Borris uden sted) og 1722 et barn af Mads Christensen Rahbek.

Trolovet nr. 8253

LINK: Affotografering.

Nr. 8256 1748.02.13 VIET: Hans Jørgen Caspersen Lemvig, 29.09 år, Præstegaarden, Hemmet ∞ Karen Jensdatter Rahbek, 16.04 år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Hemmet Præstegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1748 d: 13 Febr cop : Hr. {Hans Jørgen Caspersen} Lemvig og Jormfr: {Karen Jensdatter} Rahbek .
NOTITS: Karen Jensdatter Rahbek *1731.10.07 Kodbøl, Borris bemærk at hun kun er 16 år gammel. Hans Jørgen Caspersen Lemvig *1718.05.16 Kbh.

LINK: Karen Jensdatter Rahbek *1731.10.07 Øster-Kodbøl, Borris datter af Jens Christensen Rahbek og Mette Madsdatter Kjær.

LINK: Jens Christensen Rahbek Ahlergaard i Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8257 1748.02.16 TRO.: Jens Jepsen Risbjerg, 42c år, Risbjerg, Brande ∞ Ane Kirstine, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 de ditto {Febr:} trolov: Jens {Jepsen} Risberg og Ane Kierstine .
NOTITS: Bruden Ane Kierstine døde knap tre år efter trolovelsen †1751.01.17 Borris. Jens Jepsen Risbjerg *1713c Risbjerg Brande sogn †1790.11.15 Borris 72 år.

Viet nr. 8258

LINK: Affotografering.

Nr. 8258 1748.04.16 VIET: Jens Jepsen Risbjerg, 42c år, Risbjerg, Brande ∞ Ane Kirstine, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Pasch cop :: Jens {Jepsen} Risberg og Kieriste {Ane Kierstine} .
NOTITS: Bruden Ane Kierstine døde knap tre år efter vielsen †1751.01.17 Borris i barselsseng. Jens Jepsen Risbjerg *1713c Risbjerg Brande sogn †1790.11.15 Borris 72 år.

Trolovet nr. 8257

LINK: Affotografering.

Nr. 8259 1748.05.05 TRO.: Simon Lervad, Lervad, Hanning ∞ Kirsten Christensdatter Gravel, 23.05 år, Gravel, Borris, BOSAT: Hanning Lervad
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia P : Pascha tro: Simon Leervad og Kirsten {Christensdatter} Gravel .
NOTITS: Kirsten Christensdatter Gravel *1724.12.26 Gravel Borris. Hun er den eneste Kirsten Gravel der passer. Barn født 1749 i Lervad i Hanning sogn. Simon måske Andersen fra 2. søn.

Viet nr. 8560

LINK: Kirsten Christensdatter Gravel *1724.12.26 Gravel Borris datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.

LINK: Affotografering.

Nr. 8260 1748.06.04 VIET: Simon Lervad, Lervad, Hanning ∞ Kirsten Christensdatter Gravel, 23.06 år, Gravel, Borris, BOSAT: Hanning Lervad
KIRKEBOGSTEKSTEN: Reia 3tia Pent: cop: Simon {Leervad} Grauld og Fæstemøen {Kirsten Christensdatter Gravel} .
NOTITS: Simon Grauld er forkert, det er fæstemøen Kirsten, der er fra Gravel. De bosætter sig i Lervad i Hanning sogn. Simon måske Andersen fra 2. søn.

Trolovet nr. 8559

LINK: Kirsten Christensdatter Gravel *1724.12.26 Gravel Borris datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.

LINK: Affotografering.

Nr. 7896 1748.06.09 VIET: Jep Pedersen Bølling, Bølling ∞ Anne Andersdatter Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Trin: cop: Jeppe {Pedersen} Bølling og Ane {Andersdatter} Synderschou.
NOTITS: Pedersen fra trolovelsen. Parret ikke set i Bølling kirkebog.

Trolovet nr. 8254

LINK: Anne Andersdatter *1720.01.21 Sønderskov datter af Anders Larsen Sønderskov og An Christensdatter.

LINK: Anders Larsen Sønderskov.

LINK: Affotografering.

Nr. 8262 1748.11.17 TRO.: Niels Poulsen, 21c år ∞ Marie Debelmose, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 23 à Trin : Trol: Niels Poulsen g Marie develm: .
NOTITS: Niels Poulsen formodentlig søn af Poul Develmose, der er fadder ved hans barn 1751.04.25 og mindst to mere derefter. Niels Poulsen er konfirmeret i Borris 1744, skønnet *1727c.

Viet nr. 8263

LINK: Affotografering.

Nr. 8263 1748.12.29 VIET: Niels Poulsen, 21c år ∞ Marie Debelmose, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : int : Nativ : et N : Annum copul : Niels Poulsen og Mari Develmose .
NOTITS: Niels Poulsen formodentlig søn af Poul Develmose, der er fadder ved hans barn 1751.04.25 og mindst to mere derefter. Niels Poulsen er konfirmeret i Borris 1744, skønnet *1727c.

Trolovet nr. 8262

LINK: Affotografering.

Nr. 8264 1749.02.04 TRO.: Christen Pedersen Daller, 58c år, Dalager, Borris ∞ Else Nielsdatter Grønborg, 29 år, Grønborg, Borris, BOSAT: Borris Dalager
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4 Febr : trolov: Christen {Pedersen} Daller og Else {Nielsdatter} Grønborg
NOTITS: Christen Daller *1691c †1763.02.13 Dalager Pedersen se dåb 15 april 1750 #2772. Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager. .

Viet nr. 8267

LINK: Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager datter af Niels Thomasen Grønborg.

LINK: Niels Thomasen Grønborg.

LINK: Affotografering.

Nr. 8266 1749.06.22 TRO.: Erik HolstMette Nielsdatter Aagaard, 47+ år, Aagaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia à Grin : trolovede Erik Holst og Mette {Nielsdatter} Aagaard .
NOTITS: Enke Mette Nielsdatter *1702- Vesterby Borris †1773.12.04 Borris. Erik Holst ikke identificeret.

Viet nr. 8268

LINK: Enke Mette Nielsdatter enke efter Villads Pedersen Aagaard †1748.05.29 Aagaard, Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8267 1749.06.24 VIET: Christen Pedersen Daller, 58c år, Dalager, Borris ∞ Else Nielsdatter Grønborg, 29 år, Grønborg, Borris, BOSAT: Borris Dalager
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Joh : Bapt : cop: Christen {Pedersen} Daller g Else {Nielsdatter} Grønborg
NOTITS: Christen Daller *1691c †1763.02.13 Dalager Pedersen se dåb 15 april 1750 #2772. Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager. .

Trolovet nr. 8264

LINK: Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager datter af Niels Thomasen Grønborg.

LINK: Niels Thomasen Grønborg.

LINK: Affotografering.

Nr. 8268 1749.06.22 VIET: Erik HolstMette Nielsdatter Aagaard, 47+ år, Aagaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis cop : Erik Holst og Mette {Nielsdatter} Aagaard
NOTITS: Enke Mette Nielsdatter *1702- Vesterby Borris †1773.12.04 Borris. Erik Holst ikke identificeret.

Trolovet nr. 8266

LINK: Enke Mette Nielsdatter enke efter Villads Pedersen Aagaard †1748.05.29 Aagaard, Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8270 1749.11.04 TRO.: Peder Strellev, Strellev? ∞ Kirsten, Præstegaarden, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: D : 4de Nov : Trolov : Peder Strelluf , g Kirsten i Pstgd.
Viet nr. 8273

LINK: Affotografering.

Nr. 8273 1750.05.31 VIET: Peder Strellev, Strellev? ∞ Kirsten, Præstegaarden, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca jma à Trin : copul : Peder Strelluf , g Kirsten her af i Pstgd —
Trolovet nr. 8270

LINK: Affotografering.

Nr. 8278 1751.06.20 TRO.: Anders IsraelsenMaren Pedersdatter, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da à Trin: trolov Anders Israelsen g Maren Pedersd : Lindvig —
NOTITS: Maren Pedersdatter er ikke set født i Lindvig i Borris.

Viet nr. 8284

LINK: Affotografering.

Nr. 8280 1751.06.27 TRO.: Peder Nielsen Egvig, 30c år, Egvig, Borris ∞ Anne Jensdatter Hvollig, 25.07 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia à Trin: trolov: Peder {Nielsen} Egvig g Ane {Jensdatter} Hvolvig .
NOTITS: Anne Jensdatter *1725.12.02 Hvollig, Borris datter af Jens Christensen Rindum. Peder Nielsen Egvig *1721c i kirkebogshul i Egvig Borris.

Viet nr. 8285

LINK: Anne Jensdatter *1725.12.02 Hvollig, Borris datter af Jens Christensen og Mette Andersdatter.

LINK: Peder Nielsen Egvig *1721c søn af Niels Larsen Egvig og Ane?.

LINK: Peder Nielsen Egvig.

LINK: Jens Christensen Rindum.

LINK: Affotografering.

Nr. 7897 1751.09.24 VIET: Ole Hansen Hjerrild, 43.06 år, Præstegaarden, Øse ∞ Johanne Katrine Jørgensdatter Hauch, 27.10 år, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Ribe Amt Øse
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 hujus (Sept) cop : Hr. {Ole Hansen} Hjerrild og Min Datter {Johanne Katrine Hauch} .
NOTITS: Præst Ole Hansen *1708.04.08 Hjerrild Stouby, Aarhus Amt †1788.09.18 Øse sogn, Ribe. Johanne Katrine Hauch *1723.12.03 Præstegaarden i Borris †1802.11.09 Øse sogn. Ole Hansen var gift 1. med Magdalene Junghans †1750, han var først i Norge så efter 1749 i Øse sogn i Jylland.

LINK: Johanne Katrine Hauch *1723.12.03 Præstegaarden i Borris †1802.11.09 Øse sogn datter af præst i Borris Jørgen Johansen Hauch og Marie Kirstine Hansdatter Vest.

LINK: Præst Ole Hansen *1708.04.08 Hjerrild Stouby, Aarhus Amt †1788.09.18 Øse sogn, Ribe søn af Hans Hansen og Anne Jespersdatter i Hjerrild.

LINK: Affotografering.

Nr. 8284 1751.10.03 VIET: Anders IsraelsenMaren Pedersdatter, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 17 a Trin : Anders Israelsen g Maren Pedersdatter
NOTITS: Maren Pedersdatter er ikke set født i Lindvig i Borris, hvor hun skrives fra i trolovelsen.

Trolovet nr. 8278

LINK: Affotografering.

Nr. 8285 1751.10.10 VIET: Peder Nielsen Egvig, 30c år, Egvig, Borris ∞ Anne Jensdatter Hvollig, 25.07 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 à Trin : cop : Peder {Nielsen} Egvig g An {Jensdatter} Hvolvig .
NOTITS: Anne Jensdatter *1725.12.02 Hvollig, Borris datter af Jens Christensen Rindum. Peder Nielsen Egvig *1721c i kirkebogshul i Egvig Borris.

Trolovet nr. 8280

LINK: Anne Jensdatter *1725.12.02 Hvollig, Borris datter af Jens Christensen og Mette Andersdatter.

LINK: Peder Nielsen Egvig *1721c søn af Niels Larsen Egvig og Ane?.

LINK: Peder Nielsen Egvig.

LINK: Jens Christensen Rindum.

LINK: Affotografering.

Nr. 8288 1752.05.18 TRO.: Christen Odderskær, 29c år, Odderskær, Borris ∞ Sara Eriksdatter, 29c år, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2da Pentec: trolov : Christen Odderskier g Sara Eriksd: .
NOTITS: Christen Odderskær konfirmeret 1740 dermed *1723c. Sara Eriksdatter *1723c †1765.04.17 Borris 42 år.

Viet nr. 8292

LINK: Affotografering.

Nr. 8289 1752.06.07 TRO.: Jens Christensen Gosvig, 29.10 år, Gosvig, Borris ∞ Kirsten Madsdatter Tarp, 31c år, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Gosvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 2da à Trin :} trolov : Jens {Christensen} Gosvig g Kiersten {Madsdatter} Tarp .
NOTITS: Kirsten Madsdatter *1721c i kirkebogshullet, konfirmeret 1737, datter af Mads Nielsen Stier i Tarp. Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 Gosvig.

Viet nr. 8291

LINK: Kirsten Madsdatter *1721c i kirkebogshullet, konfirmeret 1737, datter af Mads Nielsen Stier og Kirsten Christensdatter i Tarp.

LINK: Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 søn af Christen Jensen Gosvig og Mette Sørensdatter .

LINK: Jens Christensen Gosvig.

LINK: Affotografering.

Nr. 8290 1752.08.28 TRO.: Christen Thygesen Egeris, Egeris, Nørre Vium ∞ Anne Katrine Jakobsdatter , 21.11 år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Nørre Vium
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Aug : trolov : Christ_ {Thygesen} Egggeris med An Cathrine {Jakobsdatter} Gialdbek
NOTITS: Christen Thygesen Egeris *1731.06.01 Egeris Nørre Vium søn af Thyge Christensen Egeris og Mette Andersdatter. Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk Borris.

Viet nr. 8293

LINK: Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk Borris datter af Jakob Gjaldbæk og Kirsten Jensdatter.

LINK: Jakob Gjaldbæk.

LINK: Affotografering.

Nr. 8291 1752.09.20 VIET: Jens Christensen Gosvig, 29.10 år, Gosvig, Borris ∞ Kirsten Madsdatter Tarp, 31c år, Tarp, Borris, BOSAT: Borris Gosvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 17de à Trin : cop : Jens {Christensen} Gosvig g Kiersten Madsd: Tarp —
NOTITS: Kirsten Madsdatter *1721c i kirkebogshullet, konfirmeret 1737, datter af Mads Nielsen Stier i Tarp. Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 Gosvig.

Trolovet nr. 8289

LINK: Kirsten Madsdatter *1721c i kirkebogshullet, konfirmeret 1737, datter af Mads Nielsen Stier og Kirsten Christensdatter i Tarp.

LINK: Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 søn af Christen Jensen Gosvig og Mette Sørensdatter .

LINK: Jens Christensen Gosvig.

LINK: Affotografering.

Nr. 8292 1752.10.04 VIET: Christen Odderskær, 29c år, Odderskær, Borris ∞ Sara Eriksdatter, 29c år, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : Cop: Christen Odderskier g Sara Eriksd:
NOTITS: Christen Odderskær konfirmeret 1740 dermed *1723c. Sara Eriksdatter *1723c †1765.04.17 Borris 42 år.

Trolovet nr. 8288

LINK: Affotografering.

Nr. 8293 1752.10.18 VIET: Christen Thygesen Egeris, Egeris, Nørre Vium ∞ Anne Katrine Jakobsdatter , 21.11 år, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Nørre Vium
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Oct: cop: Tyge {Christen Thygesen} Egggeris med An Cathrine {Jakobsdatter} Gialdb.
NOTITS: Christen Thygesen Egeris *1731.06.01 Egeris Nørre Vium søn af Thyge Christensen Egeris og Mette Andersdatter. Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk Borris.

Trolovet nr. 8290

LINK: Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk Borris datter af Jakob Gjaldbæk og Kirsten Jensdatter.

LINK: Jakob Gjaldbæk.

LINK: Affotografering.

Nr. 8294 1753.01.09 TRO.: Mads Jakobsen Daller, 57c+ år, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Pedersdatter Hvid, 36c år, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 janv trol : Mads {Jakobsen} Daller g Kirsten Hvid
NOTITS: Kirsten Hvid, Pedersdatter fra konfirmation 1739 derfra *1722c, †1766.01.29 (49 år) Borris derfra *1717c. Hun får barn 1746 i Borris uden ægteskab. Mads Jakobsen Daller (Debelmose) *1696c- Dalager Borris †1759.03.20 Debelmose. Boede før 1753 i Dalager, efter 1753 i Debelmose.

Viet nr. 8295

LINK: Mads Jakobsen Daller i Debelmose i Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8295 1753.02.18 VIET: Mads Jakobsen Daller, 57c+ år, Debelmose, Borris ∞ Kirsten Pedersdatter Hvid, 36c år, Borris, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7gesm : cop : Mads {Jakobsen} Daller g Kirst_ Hvid
NOTITS: Mads Jakobsen Daller (Debelmose) *1696c- Dalager Borris †1759.03.20 Debelmose. Mads Jakobsen Daller (Debelmose) *1696c- Dalager Borris †1759.03.20 Debelmose. Boede før 1753 i Dalager, efter 1753 i Debelmose. Kirsten Hvid *1717c †1766.01.29 (49 år) Borris. Hun faar barn 1746 i Borris uden ægteskab.

Trolovet nr. 8294

LINK: Mads Jakobsen Daller i Debelmose i Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8296 1753.03.08 TRO.: Niels HustedKaren Nielsdatter Gjaldbæk, 24.07 år, Gjaldbæk, Borris

Nr. 8298 1753.09.16 TRO.: Anders Knudsen, 29.02 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Mette Jensdatter Hvollig, 35.00 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig

Nr. 8299 1753.09.18 TRO.: Nicolai Pedersen Satterup, 38 år, Præstegaarden, Bølling ∞ Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager, 43c år, Præstegaarden, Bølling, BOSAT: Bølling Præstegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 18 Sept : cop : Hr {Nicolai Pedersen} Sattrup {Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager} .
NOTITS: Vielsen er ikke indført Bølling kirkebog. Hun er enke efter forrige præst og født *1710c vel i Onsild; enke efter forrige præst i Bølling Nicolai Joachimsen Lütken. Hr. Satterup er født *1715.06. Fredericia søn af guldsmed Peder Nicolai Satterup og Katrine Jakobsdatter.

LINK: Nicolai Pedersen Satterup.

LINK: Affotografering.

Nr. 8301 1753.10.10 VIET: Peder Nielsen Aagaard, 25.01 år, Aagaard, Borris ∞ Mette Andersdatter, 34c år, Borris, BOSAT: Borris Aagaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10de Oct: cop: Peder {Nielsen} Aagaard g Mette Andersd :
NOTITS: Peder Nielsen Aagaard er født *1728.08.22 Aagaard. Mette Andersdatter *1719c vel ikke i Borris †1787.09.02 Aagaard 68 år gammel.

LINK: Peder Nielsen Aagaard *1728.08.22 Aagaard †1799.03.13 Aagaard søn af Niels Christensen *1699c- †1748.05.15 Aagaard og Maren? Aagaard *1697cc †1771.10.13 Aagaard.

LINK: Affotografering.

Nr. 8302 1753.10.14 VIET: Niels HustedKaren Nielsdatter Gjaldbæk, 25.02 år, Gjaldbæk, Borris

Nr. 8304 1753.10.28 VIET: Anders Knudsen, 29.03 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Mette Jensdatter Hvollig, 35.00 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig

Nr. 8306 1754.06.23 TRO.: Laurids Knudsen Nørgaard, 26.08 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Ane Kirstine Christensdater Stier, 26.11 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Nørgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom . 2da à Trin : trol: Laust Nørgd og An Kierstin {Christensdater} Stier
NOTITS: Laurids *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp Ane Kirstine *1727.07.13 Stier, Borris.

Viet nr. 8309

LINK: Laurids Knudsen *1727.10.15 Nørgaard søn af Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter.

LINK: Ane Kirstine Christensdatter Stier *1727.07.13 Stier, Borris datter af Christen Olufsen.

LINK: Laurids Knudsen Nørgaard.

LINK: Affotografering.

Nr. 8307 1754.06.24 TRO.: Peder Lindvig, 41c år, Lindvig, Borris ∞ Karen Jensdatter, 23.04 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Lindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Joh :} Trol . Peder Lindvig og Karen Jensd:
NOTITS: Karen Jensdatter *1731.02.28 Hvollig, Borris,. Peder Lindvig *1713c.

Viet nr. 8311

LINK: Karen Jensdatter *1731.02.28 Hvollig, Borris datter af Jens Jakobsen Hvollig og Margrethe Jensdatter.

LINK: Peder Lindvig.

LINK: Affotografering.

Nr. 8308 1754.07.28 TRO.: Oluf Pedersen Fruergaard, 31.08 år, Fruergaard, Sønder Felding ∞ Anne Jensdatter Krog, 35.03 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 7ma à Trin :} trolovede Ole {Pedersen} Fruergaard g Ane {Jensdatter} Krog
NOTITS: Oluf Pedersen *1722.12.25 Storgaard, Videbæk †1804.11.18 Borris-Krog, Borris. Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris som voksede op i Borris-Krog, hvor hendes mor giftede sig anden gang.

Viet nr. 8310

LINK: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris †1808.10.10 Borris-Krog datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger.

LINK: Jens Nielsen Agger.

LINK: Affotografering.

Nr. 8309 1754.09.22 VIET: Laurids Knudsen Nørgaard, 26.08 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris ∞ Ane Kirstine Christensdater Stier, 26.11 år, Stier, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Nørgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 15ta à Trin : cop : Laust {Knudsen} Hioptarp og An Kierstine {Christensdater} Stier
NOTITS: Laurids *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp Ane Kirstine *1727.07.13 Stier, Borris.

Trolovet nr. 8306

LINK: Laurids Knudsen *1727.10.15 Nørgaard søn af Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter.

LINK: Ane Kirstine Christensdatter Stier *1727.07.13 Stier, Borris datter af Christen Olufsen.

LINK: Laurids Knudsen Nørgaard.

LINK: Affotografering.

Nr. 8310 1754.09.25 VIET: Oluf Pedersen Fruergaard, 31.08 år, Fruergaard, Sønder Felding ∞ Anne Jensdatter Krog, 35.03 år, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Borris- Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 Sept: Cop: Ole {Pedersen} Fruergaard og Ane {Jensdatter} Krog
NOTITS: Oluf Pedersen *1722.12.25 Storgaard, Videbæk †1804.11.18 Borris-Krog, Borris. Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris som voksede op i Borris-Krog, hvor hendes mor giftede sig anden gang.

Trolovet nr. 8308

LINK: Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris †1808.10.10 Borris-Krog datter af Jens Nielsen Agger og Maren Agger.

LINK: Jens Nielsen Agger.

LINK: Affotografering.

Nr. 8311 1754.09.29 VIET: Peder Lindvig, 41c år, Lindvig, Borris ∞ Karen Jensdatter, 23.04 år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Lindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis cop : Peder Lindvig og Karen {Jensdatter} Hvollig
NOTITS: Karen Jensdatter *1731.02.28 Hvollig, Borris,. Peder Lindvig *1713c.

Trolovet nr. 8307

LINK: Karen Jensdatter *1731.02.28 Hvollig, Borris datter af Jens Jakobsen Hvollig og Margrethe Jensdatter.

LINK: Peder Lindvig.

LINK: Affotografering.

Nr. 8312 1754.09.29 TRO.: Ole Christensen Stier, 31.07 år, Stier, Borris ∞ Ane Knudsdatter Hjoptarp, 17.05 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Stier
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis trolov: Ole {Christensen} Stier og Ane {Knudsdatter} Hjuptarp .
NOTITS: Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier, Ane Knudsdatter Hjoptarp *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp.

Viet nr. 8314

LINK: Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier Borris sön af Christen Olufsen og Ingeborg?.

LINK: Ane Knudsdatter Hjoptarp *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp datter af Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter.

LINK: Ole Christensen Stier.

LINK: Affotografering.

Nr. 8314 1754.10.27 TRO.: Ole Christensen Stier, 31.08 år, Stier, Borris ∞ Ane Knudsdatter Hjoptarp, 17.06 år, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Stier
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin : cop : Ole {Christensen} Stier og Ane {Knudsdatter} Hjuptarp .
NOTITS: Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier, Ane Knudsdatter Hjoptarp *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp.

Trolovet nr. 8312

LINK: Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier Borris sön af Christen Olufsen og Ingeborg?.

LINK: Ane Knudsdatter Hjoptarp *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp datter af Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter.

LINK: Ole Christensen Stier.

LINK: Affotografering.

Nr. 8316 .. TRO.:
KIRKEBOGSTEKSTEN: .
LINK: Affotografering.