Borris Kommenteret Kirkebog 
Beredelser (sidste olie)  1704 - 1704
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per skrifte være bedre. Bruges også hvis man kender skriftets nummer.

Berettelse (sidste olie) i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Født bruges her for døbe dato eller år.


Nr. 1201 1704.01.08 Dynes Debelmose, Debelmose.
Tirsdagen d: 8 beretede ieg Dynis Debelmoes .
NOTITS: Begravet 8 dage efter den sidste olie, "beretede" er ordet berede, berede til døden. Kalkars Ordbog: "christelig bereedelse til døden". Præsten Peder Stauning noterer 10 beredelser eller sidste olier alle i året 1704, men hører så op dermed.
Begravelse nr. 6009
LINK: Affotografering.

Nr. 1202 1704.02.09 Laurids Skrædder, Kirken-Ved.
Løfverdagen d: 9 febr: berettede ieg Laust Shræder .
NOTITS: Begravet fem uger efter den sidste olie.
Begravelse nr. 6011
LINK: Affotografering.

Nr. 1204 1704.02.14 ? Dynes Debelmoses mor, Debelmose.
SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris.
d: 14 febr: berettede ieg dynis debelmoes hans Moder .
NOTITS: Sønnen Dynes døde 6 uger før hans mors sidste olie
Begravelse nr. 6010
LINK: Affotografering.

Nr. 1205 1704.03.09 ? Jakob Hvolligs yngste datter, Hvollig.
FAR: Jakob Jensen, Hvollig, Borris.
Samme dag {d 9 Martij} berettede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter .
NOTITS: Antaget død en uge efter den sidste olie, ikke noteret begravet i kirkebogen.
Begravelse nr. 6016
LINK: Affotografering.

Nr. 1206 1704.04.03 ? Gravers Debelmoses kone, Debelmose.
MAND: Gravers Debelmose, Debelmose, Borris.
d 3 beRettede ieg Grafu debelmoes hans Hustrue til døden.
NOTITS: Gravers i Debelmose ses i Mandtallet 1705.
Begravelse nr. 6017
LINK: Affotografering.

Nr. 1207 1704.08.13 Jens Mosgaard, Mosgaard.
d 13 August beRettede ieg Jens Moesgr til døden.
NOTITS: Begravet 8 dage efter sidste olie.
Begravelse nr. 6018
LINK: Affotografering.

Nr. 1208 1704.10.08 Peder Hvollig, Hvollig.
d 8 Octbr berettede ieg peder Holvig .
NOTITS: Begravet en uge efter den sidste olie.
Begravelse nr. 6019
LINK: Affotografering.

Nr. 1209 1704.10.29 Maren Ashou, .
d 29 Octbr berelltede ieg Maren Ashou .
NOTITS: Begravet to måneder efter den sidste olie. Ellers ikke set.
Begravelse nr. 6026
LINK: Affotografering.