Borris Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den introducerede Mand
Nr.DatoNavnEfternavnStedNavnEfternavnKirkebogstekst
50011702.09.03? Søren Slikdals kone Slikdal Søren  Slikdal 3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret.
NOTITS: Født lige før kirkebogen begynder.
Dåb nr. 1999
50021702.09.17Kirsten Bertelsdatter Borris By Jens  Jakobsen Handskemager Samme dag {Dom 14 p. trin., 17/9}, blef moderen {Kirsten Bertelsdatter} introduceret
Dåb nr. 2001
50031702.11.01? Peder Gravels kone Gravel Peder  Gravel d: 1 Novembr: d: Omnium sanctorum festum blef Peder Gravild hans Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2002
50071702.11.05Maren Christensdatter Sønderskov Lars  Jensen Synderskov Do 21 p Trin. d 5 Novembr blef Laßes {Jensen} Kone {Maren Christensdatter} i Synderschou jntroduceret.
Dåb nr. 2004
50091702.11.19Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg d 23 p Trinit d 19 Novbr jntroducer{......} [grønborgs] Kone .
Dåb nr. 2005
50101703.03.18Maren Jensdatter Debelmose Peder  Graversen noch d 18 Martij blef Peder Gravers_ hds Kone Maren Jensdatter jntroduceret
Dåb nr. 2008
50131703.05.20Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen Hvollig Samme dag {Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha} i borris Kierche jntroducerede Anders holvigs hustrue.
NOTITS: .
Dåb nr. 2012
50141703.12.10Johanne Madsdatter Kodbøl Jens  Mortensen Kodbøl Samme dag {d: 10 December} blef Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter} jntroduceret.
NOTITS: Ingen dåb set, defor REKONSTRUERET. Hul i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
50151704.01.01? Christen Andersens kone Sønderskov Christen  Andersen Sønderskov Samme dag Jntroducerede ieg Christen Andersen hans hustrue af Synderchou hans hustrue.
NOTITS: "Hans hustrue" angivet to gange.
Dåb nr. 2013
50171704.02.02Maren Vesterby Vesterby Christen  Jakobsen Vesterby d: 2 Febr: Fest: Purification Mariæ jntroducerede ieg Maren Vesterbye.
NOTITS: Christen i dåbem #2014, Jakobsen i begravelsen #6165.
Dåb nr. 2014
50181704.02.03Maren Christensdatter Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d: 3 Febr: jntroducerede ieg las syndershou hans Kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Ingen dåb set. Hul i kirkebogen.
50191704.02.12Kirsten Nielsdatter Kirkeby Christen  Pedersen Degn d: 12 Febr: jntroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns hustru Kiersten Nielsdatter.
Dåb nr. 2015
50201704.02.17Karen Jakobsdatter Ahlergaard Morten  Jensen Ahler d 17 Febr: Domenica Reminisiere jntroducerede ieg Morten {Jensen} Alers Kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2019
50211704.03.02Johanne Mortensdatter Hvollig Jakob  Jensen Hvollig d 2 Martij jntroducerede ieg Jacob {Jensen} hulvig hans Kone {Johanne Mortensdatter}.
NOTITS: Mortensdatter se begravelsen #6537.
Dåb nr. 2016
50221704.03.30? Jens Giødesens kone Gaasdal- Store Jens  Giødesen d 30 Martij jntroducerede ieg Jens giød_ hustrue j gaasdall.
Dåb nr. 2018
50231704.04.06Maren Svendsdatter Odderskær Clemmen  Madsen d 6 jntroducerede ieg Suend odderchiær hans datter {Maren Svendsdatter} som fich Clemmend {Madsen} af shierne {Skjern}.
NOTITS: Hun fik ham en måned før hun fødte tvillinger.
Dåb nr. 2021
50241704.04.13? Morten Busks kone Busk Morten  Busk Dom: 3tia post Pascha jntroducerede ieg d: 13 April Mort_ Bushis hustru
Dåb nr. 2020
50261704.05.25? Anders Lauridsen Debelmose kone Debelmose Anders  Lauridsen Debelmose d 25 Maij Do 1ma p: Trinit jntroducerede ieg Anders {Lauridsen} debemosis hustrue.
Dåb nr. 2025
50291704.06.08Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier Samme dag {d 8 Junij Do 3tia post Trint} jntroducerede ieg Jens stiers Kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2027
50311704.07.13? Niels Madsens kone Debelmose Niels  Madsen d 13 Julij Do [octave] post Trinit jntroducerede ieg Niels Matzens Kone j debelmoes .
Dåb nr. 2028
50331704.09.07Birgitte Michelsdatter Sønderby Knud  Jensen Sønderby d 7 jntroducerede ieg Knud Synderbyes Kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2031
50341704.11.01? Anders Odderskærs kone Odderskær Anders  Odderskær d 1 jntroducerede ieg Anders oddershiærs Kone .
Dåb nr. 2032
50351704.11.02Mette Jakobsdatter Aagaard Christen  Nielsen? Aagaard d 2 jntroducerede ieg Christ_ {Nielsen?} Aagds Kone {Mette Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2033
50361704.11.09Kirsten Christensdatter Annexgaard  Morten  Pedersen Præstgaard d: 9 jntroducerede ieg Morten {Pedersen} prstgds Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2036
50381704.12.07Kirsten? Pedersdatter Clemmen Bertelsen Skobæks kone Skobæk Clemmen  Bertelsen Skobæk  {Kirsten? Pedersdatter} .
Dåb nr. 2034
50391704.12.26An Laust Tarps kone Tarp Laust  Tarp d 26 Decembr jntroducerede ieg Laust Tarps Kone .
Dåb nr. 2037
50401705.01.06Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen  d: 6 Fest: Epiph: jntroducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs Kone Anne Knudsdatter .
Dåb nr. 2038
50411705.01.18Kirsten Nielsdatter Kirkeby Christen  Pedersen Degn d. 18. blef Christ_ {Pedersen} Degns hustrue introducerede Kirsten Nielsdatter .
Dåb nr. 2039
50431705.05.10? Niels Gravels kone Gravel Niels  Gravel Do 4ta post pasch : jntroducerede ieg Niels grauilds Kone ,
Dåb nr. 2041
50441705.05.18? Jørgen Gravels kone Gravel Jørgen  Gravel Samme dag {d 18 Maji} jntroducerede Jeg Jørg_ Grauilds Kone .
Dåb nr. 2042
50451705.06.14? Christen Bjerres kone Brunbjerg Christen  Bjerre Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg Christ_ Biære hs Kone .
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705.
Dåb nr. 2043
50471705.06.21Karen Thomasdatter Klokmose Hans  Madsen Klokmose d 2 Søndg. p trint jntroducerede ieg Hans {Madsen} Klohmosis Kone{Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2045
50481705.07.19Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg Do 6-sta p: Tinnit: jntroducerede ieg peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2046
50491705.08.30Inger Hjoptarp Laust  Nørgaard Samme dag {d 30 Augustj} jntroducerede ieg Laust nørgds Kone {Inger} .
Dåb nr. 2047
50501705.09.06Mette Sørensdatter Gosvig Christen  Jensen Gosvig d 6 S[ea.] Dom 13 p: Trint jntroducerede ieg Christen {Jensen} gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2048
50511705.11.08Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier Samme dag jntroducerede ieg Jens {Christensen} stiers Kone Bodel Nielsdatter .
Dåb nr. 2051
50521705.11.15? Christen Laugesen Sønderbys kone Sønderby Christen  Sønderby d 15 Novbr jntroducerede ieg Christen {Laugesen} Synderbye hans Kone .
Dåb nr. 2050
50531706.02.28? Jakob Gravels kone Gravel Jakob  Gravel d: 28 Febr. Jntroducerede ieg Jacob Grauilds Kone.
Dåb nr. 2054
50541706.05.02? Peder Gravels kone Gravel Peder  Gravel Samme dag {d: 2 Maji} jntroducerede ieg Peder Grauilds Kone.
Dåb nr. 2055
50551706.05.24? Christen Andersens kone Sønderskov Christen  Andersen d: 24 Maji jntroducerede ieg Xsten Andersens Kone i Synderschou.
Dåb nr. 2056
50561706.06.27Johanne Mortensdatter Hvollig Jakob  Jensen Hvollig Samme dag {d: 27 Junji} jntroducerede ieg Jacob {Jensen} Holvigs Kone.
NOTITS: Præsten har taget fejl, det er Jakob Jensens kone i Hvollig, der fik et barn døbt 8 uger før. Navnet Johanne Mortensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2057
50591706.08.08Maren Helgaard Helgaard Jørgen  Helgaard d: 8 Introducerede ieg Jørgen Helgds Kone {Maren Helgaard}.
Dåb nr. 2060
50601706.08.15Margrethe Jakobsdatter Vesterby Niels  Andersen Vesterby Samme dag {d: 15 Augustius} jntroducerede ieg Niels {Andersen} Væsterbye hds: Kone Margrethe Jakobsdatter.
Dåb nr. 2061
50611706.08.22Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn d: 22 Aug: Dom: 12 p: Trinit: jntroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2062
50621706.09.29? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov Samme dag {S: Michalis dag d: 29 Septbr:} jntroducerede jeg Las {Jensen} Sÿnderschous Kone.
Dåb nr. 2063
50631706.10.30Maren Agger Agger Jens  Nielsen Agger d: 30 Octbr: jntroducerede ieg Jens {Nielsen} Aggers Kone {Maren Agger}.
Dåb nr. 2065
50651706.12.26Maren Vesterby Vesterby Christen  Jakobsen Vesterby d: 26 Decembr: jntroducerede ieg Niels {præstens fejl for Christen} Væsterbÿs Kone {Maren}.
NOTITS: Fejlen kommer fordi Niels Andersen har fået et barn døbt #2061 i juli lige før Christen Jakobsen fik et døbt i november.
Dåb nr. 2066
50681707.02.20? Morten Bushs kone Dalager Morten  Bush Samme dag jntroducerede ieg Morten Busch hands Kone.
Dåb nr. 2068
50691707.03.13Anne Knudsdatter Hvollig Anders  Christensen Hvollig 13. marti, introducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Dåb nr. 2070
50701707.03.25Maren Jensdatter  Debelmose Peder  Graversen d 25 Martij introducerede ieg Peder Graversens Kone {Maren Jensdatter}.
Dåb nr. 2073
50721707.04.10? Christen Christensens kone Debelmose Christen  Christensen Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Christen Xstens_ i Debelmos hds Kone.
Dåb nr. 2071
50751707.05.08Birgitte Michelsdatter Sønderby Knud  Jensen Sønderby d 8 Maji jntroducerede ieg Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter}.
Dåb nr. 2081
50781707.05.15An Laust Tarps kone Tarp Laust  Tarp d. 15. introducerede ieg Laust Tarpis kone {An}.
Dåb nr. 2079
50791707.05.22Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard d 22 Maji jntroducerede ieg Jens {Christensen} Væstergds Kone {Margrethe} udj Debelmoes.
Dåb nr. 2077
50801707.05.29Mette Jakobsdatter Aagaard Christen  Nielsen Aagaard Samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Xsten {Nielsen} Aagds Kone {Mette Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2082
50811707.05.29Anne Madsdatter Gammelgaard Fasterlund Niels  Lauridsen Lund Noch samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone i Faster {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2080
50821707.06.26Sophie Christensdatter Møborg Tarp Peder  Pedersen Stauning d: 26 Junji blef min {Peder Pedersen Staunings} Kiæriste {Sophie Christensdatter Mørup} jntroducered af Hr Lambret {Andersen Guldager} i Bølling.
Dåb nr. 2083
50841707.07.10? Thomas Gravels kone Gravel Thomas  Gravel d 10 Julji jntroducerede ieg Thomas Grauilds Kone.
Dåb nr. 2085
50861707.08.21Johanne Madsdatter Kodbøl Jens  Mortensen Kodbøl d 21 Aug: jntroducerede ieg Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter}.
Dåb nr. 2087
50871707.09.04Dorte Nielsdatter Boltrup Dalager Hans Jakob  Reimer Samme dag {d. 4. sept.} jntroducerede ieg Hans Jacob {Reimer} hands Kone {Dorte Nielsdatter Boltrup}.
Dåb nr. 2089
50891707.11.20Karen Jakobsdatter Ahler Ahlergaard Mads  Christensen Ahler d 20 Nov Introducerede ieg Karen {Jakobsdatter} Aler.
Dåb nr. 2090
50901708.01.01? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d: 1steste jntroducerede Hr Lambret Las {Jensen} Synderschous {2.} Kone
Dåb nr. 2091
50911708.01.29Bodil Nielsdatter Stier Niels  Christensen Stier 29 janv: introducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2092
50921708.02.11? Niels Madsen Vestergaards kone Debelmose Niels  Madsen Vestergaard Samme dag {d 11te} jntroducerede Jeg Niels Matzen i debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2093
50931708.03.04Mette Sørensdatter Debelmose Christen  Jensen Gosvig d 4de jntroducerede Jeg Christ_ {Jensen} gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2094
50941708.03.25? Anders Lauridsen Debelmoses kone Debelmose Anders  Lauridsen Debelmose d 25 Martji introducerede Jeg Anders Debelmoes hands kone .
Dåb nr. 2095
50951708.05.20Sophie Christensdatter Møborg Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning Sa͞me dag {20 Maji} min {præst Peder Pedersen Stauning} Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg} jntroduceret —
Dåb nr. 2097
50961708.05.20Sophie Christensdatter Møborg Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2098
50971708.05.28Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg Samme dag {d 28 Maji} introducerede Jeg peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2100
50981708.06.03Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn Samme dag {d 3die Junij} jntroducerede Jeg Christen {Pedersen} degns Kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2101
51001708.07.15? Christen Jakobsens Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard d 15de jntroducerede Jeg Christ_ Syndergdrs Kone i Hioptarp .
Dåb nr. 2103
51031708.10.28Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard Samme dag introduceret jeg Jens {Christensen} Væstergrd i debelmoeß hds kone {Margrethe}.
Dåb nr. 2106
51051708.11.25? Christen Andersens kone Sønderskov Christen  Andersen Sønderskov 25 Novembr introducerede jeg Christen anders_ j syndershov hands kone.
Dåb nr. 2108
51061708.12.02? Thomas Gravels kone Gravel Thomas  Gravel d 2den jntroducerede jeg Thomas Graulds kone.
Dåb nr. 2111
51071708.12.09? Anders Odderskærs kone Odderskær Anders  Odderskær d 9de dec introducerede jeg Anders Odershiærs kone.
Dåb nr. 2110
51081708.12.16? Jens Giødesens kone Gaasdal- Store Jens  Giødesen d 16 Decembr jntroducerede jeg Jens Giødesens kone j Gaasdal .
Dåb nr. 2112
51111709.02.17? Oluf Bushes kone Busk Oluf  Busk Samme dag {d l7} jntroducerede Jeg Olluf Buschis kone.
Dåb nr. 2115
51131709.04.28Kirsten Christensdatter Bjerrebo Hannerup Peder  Nielsen Meldgaard 28 april jntroducerede Jeg Peder [...]grd i Hannerup hds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Dåb nr. 2118
51141709.04.28? Peder Gravels kone Gravel Peder  Gravel Samme dag {28 april} jntroducerede jeg Peder Hælgrds {fejl: Gravels} kone.
Dåb nr. 2117
51151709.05.26An Laust Tarps kone Tarp Laust  Tarp Samme dag {d 26 maj} jntroducerede Jeg Laust Tarpis kone {An} .
Dåb nr. 2119
51181709.07.07? Christen Jensen Kjærs kone Tarp Christen  Jensen Kjær d 7de juli introducerede jeg Christen {Jensen} Kiærs kone.
Dåb nr. 2123
51191709.07.28? Jakob Gravels kone Gravel Jakob  Gravel d 28 juli jntroducered Jacob Grauilds kone.
Dåb nr. 2124
51201709.08.18Maren Agger Agger Jens  Nielsen Agger d 18 aug introducered Jens aggers kone {Maren Agger}.
Dåb nr. 2125
51211709.09.06? Christen Jakobsen Minds kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Minds d 6 sept jntroducerede jeg Christen {Jakobsen} Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone.
NOTITS: Christen kaldes "Minds" i dåben og "Søndergaard" i introduktionen.
Dåb nr. 2127
51221709.09.06Mette Jakobsdatter Aagaard Christen  Aagaard d 6 sept jntroducerede jeg Christen Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone {Mette Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2126
51231709.11.03Margrethe Jakobsdatter Tarp Niels  Andersen Vesterby d 3die jntroducerede Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2128
51241709.11.17Cathrine Smid?  Christen  Thomsen Høier d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone {Cathrine Smid?} noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Dåb nr. 2131
51261709.11.24? Nielsdatter Kvisthus Søren  Sørensen Huus 24 Novbr: jntroducerede Jeg Søren {Sørensen} Huus hds kone {? Nielsdatter}.
Dåb nr. 2133
51271709.12.01Brigitte Michelsdatter Sønderby Sønderby Knud  Jensen Sønderby d 1ste jntroducerede Jeg Knud {Jensen} Synderbys kone {Brigitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2134
51291709.12.08? Knud Kyes kone Kirken- Ved Knud  Kye d 8de jntroducerede jeg Anders astrups kone. Noch samme Knud {Kyes} kone ved Kirchen .
Dåb nr. 2132
51301710.01.06? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d 6 Janv: jntroducerede Jeg Las {Jensen} Syndershous {2.} kone .
Dåb nr. 2137
51311710.01.12Sophie Christensdatter Møborg Præstegaarden Peder  Pedersen Stauning Samme dag {d 12} blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret .
Dåb nr. 2136
51321710.02.09Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn Sa͞me dag jntroducerede Jeg Christ_ degns kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2138
51341710.05.04Maren Christensdatter Vindelbo Vindelbo Anders  Thomsen Vindelbo Noch {d 4 Maij} jntroducerede Jeg Maren {Christensdatter} Vindelboe .
Dåb nr. 2141
51361710.07.27Maren Pedersdatter Smed Debelmose Christen  Nielsen Ejstrup d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten {Nielsen} Eistrups kone {Maren Pedersdatter Smed} og Matz Væstergaard i Debelmoes hands kone.
Dåb nr. 2143
51371710.07.27Else Madsdatter Debelmose Mads  Pedersen Vestergaard den Yngre d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten Eistrups kone og Matz {Pedersen} Væstergaard {den Yngre} i Debelmoes hands kone Else Madsdatter .
Dåb nr. 2144
51381710.08.03Inger Jakobsdatter Gaasdal Gaasdal- Store Lars  Larsen d 3de jntroducerede Jeg Ing {Jakobsdatter} gaasdal .
NOTITS: At kvindens navn usædvanligt er angivet her har vel en grund. Hun blev trolovet den 30. juni 1709 og barnet døbes den 22. juni 1710, mens de endnu er trolovede og ikke gifte. Viet bliver de først den 30. november 1710 fem måneder efter fødslen. Den officielle regel var at et par først måtte flytte sammen efter vielsen. Men der kan være en anden grund: Inger Jakobsdatter var født i Store Gaasdal og var kendt. Faderens navn angives dog i dåben i juni 1710.
Dåb nr. 2146
51391710.08.04Maren Thomasdatter Helgaard Jørgen  Helgaard Samme dag {d 4 aug:} jntroducerede Jeg Jørgen Hælgaards kone {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2147
51401710.09.29Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier d 29 septbr jntroducerede Jeg Jens {Christensen} Stiers kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2148
51411710.11.16Karen Jakobsdatter Ahler Ahlergaard Mads  Christensen Ahler d 16 Novbr jntroducerede jeg Karen {Jakobsdatter} aler .
Dåb nr. 2149
51431711.03.01Dorte Nielsdatter Boltrup Dalager Hans Jakob  Reimer Samme dag {d 1ste} Hans Jacobs {Reimers} kone {Dorte Nielsdatter Boltrup} introduceret.
Dåb nr. 2153
51441711.03.08Karen Mortensdatter Sønderby Sønderby Christen  Lauridsen Sønderby Noch same dag {d 8de Martij} jntroduceret Karen Synderbye.
Dåb nr. 2151
51451711.03.15Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg d 15 jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Grønborgs kone {Karen Jensdatter}.
Dåb nr. 2152
51471711.05.25? Christen Jakobsen Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard d 25 maj introducerede Jeg Christ_ Syndergrd j Hioptarp hands kone.
Dåb nr. 2155
51481711.05.26Kirsten Busk Oluf  Busk d 26 jntroducerede jeg olluf Busches kone {Kirsten}.
Dåb nr. 2156
51491711.07.02Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Debelmose d 2den jntroducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} debelmoesis kone {Margrethe} .
Dåb nr. 2157
51501711.07.17Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Meldgaard d 17 Juli blef Niels {Jensen} Hioptarp hds kone {Ingeborg} introduceret .
NOTITS: Ingeborg se #2268.
Dåb nr. 2158
51511711.07.26Sidsel Sørensdatter Gosvig Tarp Peder  Pedersen Tarp 26 Julij introducerede Peder {Pedersen} Tarpis kone {Sidsel Sørensdatter Gosvig}.
Dåb nr. 2160
51521711.08.02Else Villumsdatter Egvig Knud  Jensen Bjerre d 2den introducerede ieg Knud {Jensen} Biæris kone {Else Villumsdatter}.
Dåb nr. 2159
51531711.08.09? Nielsdatter Kvisthus Søren  Sørensen Huus d 9de Søren {Sørensen} Huusis kone ? Nielsdatter introduceredet{!}.
Dåb nr. 2161
51541711.09.13Mette Sørensdatter Debelmose Christen  Jensen Gosvig d 13 Septembr introducerede Jeg Christen {Jensen} gosvigs kone {Mette Sørensdatter}.
Dåb nr. 2163
51561711.09.27Kirsten Eskesdatter Borris- Krog Christen  Knudsen Krog d 27 Septbr introducerede Jeg Christen {Knudsen} Krogs kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2164
51571711.10.25? Niels Madsens kone Debelmose Niels  Madsen d 25 [octbr] introducerede Jeg Niels Matzøn j Debelmoes hds kone .
Dåb nr. 2165
51581711.11.08Ida Margrethe Christensdatter Nygaard Christen  Jepsen Nygaard d 8de jntroducerede Jeg Christen {Jepsen} nygaards kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2166
51591712.01.17Maren Christensdatter Vindelbo Anders  Thomsen Vindelbo d 17 Janv jntroducerede Jeg anders {Thomsen} Vindelboes kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2167
51601712.02.21An Laust Tarps kone Tarp Laust  Tarp d 21 introducerede Jeg Laust tarpis kone {An} .
Dåb nr. 2168
51611712.03.06Birgitte Michelsdatter Sønderby Knud  Jensen Sønderby d 6te jntroducerede Jeg Knud {Jensen} Synderbyes kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2169
51641712.04.03? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov Noch {d 3die} i Borris Las Syndershous {2.} kone .
Dåb nr. 2171
51661712.05.05Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn d 5te jntroducerede Jeg Christen {Pedersen} Degns kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2174
51681712.06.24Maren Agger Agger Jens  Nielsen Agger d 24 Junij jntroducerede Jeg Jens {Nielsen} aggers kone {Maren Agger} .
Dåb nr. 2177
51701712.07.10Inger Jakobsdatter Gaasdal- Store Lars  Larsen Gaasdal d 10 Julj jntroducerede Jeg Las {Larsen} Gaasdals kone {Inger Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2181
51731712.08.07Kirsten Eskesdatter Borris- Krog Christen  Knudsen Krog d 7de jntroducerede jeg Christen {Knudsen} Krogs kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2182
51741712.08.28? Niels Jensen Meldgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Meldgaard d 28 jntroducerede Jeg Niels Mælgrd j Hioptarp hds hustrue .
Dåb nr. 2183
51751712.10.23Margrethe Jakobsdatter Tarp Niels  Andersen Vesterby d 23 jntroducerede Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes kone Margrethe Jakobsdatter .
Dåb nr. 2184
51761712.11.13? Oluf Jakobsen Debelmoses kone Debelmose Oluf  Jakobsen Debelmose d 13 jntroducerede Jeg Olluf {Jakobsen} Debelmoesis kone .
Dåb nr. 2185
51771712.12.11Voldborg Thomasdatter Gravel Niels  Andersen Samme dag {d jj Decembr} jntroducerede jeg Niels Anders_ udj grauild hans kone {Voldborg Thomasdatter} .
Dåb nr. 2187
51791713.01.08Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier d 8de jntroducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2188
51801713.01.15Sophie Christensdatter Møborg Tarp Peder  Pedersen Stauning d 15 Janv : blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} Kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret.
Dåb nr. 2190
51811713.01.22Kirsten Niels Odderskærs kone Odderskær Niels  Odderskær d 22 Introducerede Jeg Niels Oddershiærs Kone.
NOTITS: Moderens navn #2290.
Dåb nr. 2189
51821713.01.29? Christen Jakobsen Minds Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard Minds Samme dg {d. 29 janv :} jntroducerede jeg Christen {Jakobsen Minds} Syndergrds Kone j Hjoptarp.
Dåb nr. 2191
51831713.02.02Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk den Yngre Samme dag {d 2den Febr:} jntroducerede jeg og Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Kone Anne Marie Jakobsdatter Barfod .
NOTITS: Hjemmedåb. "og" fordi der var en barnedåb først den dag.
Dåb nr. 2192
51851713.03.12Anne Mortensdatter Gaasdal- Lille Peder  Thomassen? Gaasdal d 12 {Martius} Jntroducerede Jeg Peder {Thomassen?} Gaasdals Kone {Anne Mortensdatter} .
Dåb nr. 2198
51861713.03.19Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard d 19 {Martius} jntroducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} Debelmosis Kone {Margrethe} .
Dåb nr. 2196
51881713.03.25Anne Margrethe Boldevin Dalager- Lille Jakob  Pedersen Skanderup d 25 Martij jntroducerede Jeg {herreds} Fogdens {Jakob Pedersen Skanderup} Kone {Anne Margrethe Boldevin} .
NOTITS: Hjemmedåb glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1991
51891715.03.26? Anders Lauridsen Debelmoses kone Debelmose Anders  Lauridsen Debelmose d 26 Martij Anders {Lauridsen} Debelmoses Kone .
Dåb nr. 2197
51901713.04.17Inger Laust Nørgaards kone Hjoptarp Laust  Nørgaard d 17 April jndtroducerede jeg Laust Nørgaards kone {Inger} .
Dåb nr. 2200
51911713.05.21Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Lindvig Barfod Samme dag {d: 21 maji} jntroducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} -
Dåb nr. 2203
51921713.06.05? Peder Gravels kone Gravel Peder  Gravel d 5te Junij introducerede Jeg Peder Grauilds Kone
Dåb nr. 2204
51941713.07.16Sidsel Sørensdatter Gosvig Tarp Peder  Pedersen Tarp d 16 Julius jntroducerede Jeg Peder {Pedersen} tarpis Kone {Sidsel Sørensdatter Gosvig} .
Dåb nr. 2206
51951713.07.23Ida Margrethe Christensdatter Nygaard Christen  Jepsen Nygaard d 23 jntroducerede jeg Christen {Jepsen} Nygrds Kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2207
51961713.10.29Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn d 29 Octobr jndtroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2209
51981713.11.19Maren Thomasdatter Helgaard Jørgen  Helgaard Samme dag {d 19 Nov} jntroducerede jeg Jørgen Helgaards Kone {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2210
52001713.12.26Karen Mortensdatter Sønderby Christen  Laursen Sønderby Colding d 26 Dec jntroducerede jeg Christen {Laursen} Synderbys Kone {Karen Mortensdatter} .
Dåb nr. 2212
52011714.01.01Maren Christensdatter Vindelbo Anders  Thomsen Vindelbo Samme dag {d 1ste Januarius} Jntroducerede ieg Anders {Thomsen} Vindelsbois Kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2213
52031714.02.16? Oluf Jakobsen Debelmoses kone Debelmose Oluf  Jakobsen Debelmose d 16 Febr: jntroducerede jeg Oluf {Jakobsen} debelmosis Kone .
Dåb nr. 2215
52041714.04.02Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin Dalager- Lille Jakob  Pedersen Skanderup d 2den Aprilis jntroducerede {Jakob Pedersen} Skanderups Kiæriste {Ane Margrethe Rudolsdatter Boldevin} .
Dåb nr. 2216
52061714.04.15? Lars Jensen Synderskovs {2.} kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d 15 April blef Lars {Jensen} Syndershous {2.} Kone jntroducerit .
Dåb nr. 2219
52071714.04.22An Laust Tarps kone Tarp Laust  Tarp d 22 April jntroducerede Jeg Laust tarpis Kone {An} .
Dåb nr. 2220
52081714.05.06Karen Jensdatter Grønborg Peder  Eskesen Grønborg d 6te Majus Jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2221
52091714.05.13Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Lindvig Barfod d 13 Maji introducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2222
52101714.05.27? Nielsdatter Kvisthus Søren  Sørensen Huus Samme {d 27 Maji} jntroducerede ieg Søren {Sørensen} Huusis Kone {? Nielsdatter} .
Dåb nr. 2224
52111714.06.10Mette Sørensdatter Gosvig Christen   Jensen Gosvig d 10 jntroducerede Jeg Christen {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2226
52121714.06.17Inger Jakobsdatter Gaasdal- Store Lars  Larsen Gaasdal d 17 jntroducerede Jeg Las {Larsen} Gaasdals Kone {Inger Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2225
52141714.09.16Sophie Christensdatter Møborg Tarp Peder  Pedersen Stauning d 16 Septbr: blef min {præst Peder Pedersen Staunings} Kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret .
Dåb nr. 2228
52151714.12.02Anne Mortensdatter Gaasdal- Lille Peder  Thomassen Gaasdal d 2den December jntroducerede Jeg Peder {Thomsen} Gaaßdals Kone {Anne Mortensdatter} .
Dåb nr. 2229
52161714.12.26Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk den Yngre d 26 decembr jntroducerede Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gjaldbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2231
52171714.12.27? Niels Nielsen Gravels kone Gravel Niels  Nielsen Gravel Samme dag {d 27 decembr:} jntroducerede Jeg Niels {Nielsen} Grauilds Kone .
Dåb nr. 2230
52181715.01.01Kirsten Christensdatter Tarp Mads  Nielsen Tarp d 1ste Javarius jntroducerede jeg Matz {Nielsen} tarpis Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2232
52201715.02.17? Christen Jakobsen Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard d 17 Febr jntroducerede jeg Christen {Jakobsen} Syndergrds Kone j Hjoptarp .
Dåb nr. 2233
52211715.04.28Margrethe Jakobsdatter Vesterby Niels  Andersen Vesterby d 28 April jntroducered Jeg Niels {Andersen} Vesterbys Kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2235
52221715.07.02Maren Jakobsdatter Hjoptarp? Laust  Andersen Soldat Holst d 2den Julii jntroducerede Jeg Laust {Andersen Soldat} Holstis Kone {Maren Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2237
52231715.07.07Mette Christensdatter Feldbereder Gaasdal- Store Thomas  Pedersen Gaasdal d 7de Julij jntroducerede Jeg Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone {Mette Christensdatter Feldbereder} .
Dåb nr. 2236
52241715.07.14Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn d 14 Juli jntroducerede Jeg Christens {Pedersen} degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2239
52251715.07.21? Oluf Busks 1. kone Dalager Oluf  Busk d 21 Julij introducerede Jeg Olluf Buschs 1. Kone .
Dåb nr. 2238
52261715.08.25Anne Christensdatter Sønderskov Anders  Larsen Sønderskov d 25 Aug: jntroducerede Jeg Anders {Larsen} Syndershuis Kone {Anne Christensdatter} .
NOTITS: Dødfødt
Dåb nr. 1994
52271715.09.29Anna Laustdatter Nørgaard Odderskær Mads  Svendsen Odderskær d 29 Septbr jntroducerede Jeg Matz {Svendsen} Oddershiærs Kone {Anna Laustdatter Nørgaard} .
Dåb nr. 2240
52281715.10.06? Niels Madsens kone  Debelmose Niels  Madsen d 6 octbr jntroducerede Jeg Niels Matzens j debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2241
52291715.10.13Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Meldgaard d 13 jntroducerede Jeg Niels {Jensen} Mælgrds hustrue {Ingeborg} j Hjoptarp .
Dåb nr. 2242
52301715.12.22Kirsten Eskesdatter Borris- Krog Christen   Knudsen Krog Noch {d 22 Decembr:} jntroducerede Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2243
52311715.12.26Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Lindvig Barfod d 26 decembr jntroducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
Dåb nr. 2244
52321716.02.02Maren Agger Agger Jens  Nielsen Agger Februarius d 2 introducerede Jeg Jens {Nielsen} Aggers Kone {Maren Agger}.
Dåb nr. 2247
52331716.02.16Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard Samme dag {d 16 februarij} introducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} Debelmosis Kone {Margrethe}.
Dåb nr. 2246
52341716.02.23Kirsten Jensdatter Gjaldbæk Jeppe  Markussen Gjaldbæk Samme dag {d 23 Febr:} introducerede Jeg Jep {Markussen} Gialdbæcks Kone {Kirsten Jensdatter}.
Dåb nr. 2248
52361716.03.15Anne Margrethe Boldevin Dalager- Lille Jakob  Pedersen Skanderup d 15 Martij jntroducerit Scandrups Kiæriste {Anne Margrethe Boldevin}.
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred.
Dåb nr. 2253
52371716.03.29Bodil Nielsdatter Stier Stier Jens  Christensen Stier d 29 {Martij} introducered Jeg Boel {Nielsdatter} Stier.
Dåb nr. 2250
52391716.05.17? Niels Thomasen Grønborgs kone Grønborg Niels  Thomasen Grønborg d 17 Maji jntroduceret Niels {Thomasen} Grønborgs Kone.
Dåb nr. 2254
52401716.05.24Else Villumsdatter Debelmose Knud  Jensen Egvig d 24 Maji jntroducerede Jeg Maren Eegvig {fejl!} Knud {Jensen} Debelmosis Kone.
NOTITS: Præsten tager her gevaldigt fejl. Else og Knud er lige blevet gift, så det var nyt. Dåben viser, at Maren Egvig var fra Egvig men ikke moderen. Maren Egvig er moderens søster. Knud stammer fra Bølling sogn, så Debelmose er også fejl.
Dåb nr. 2255
52411716.06.01? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov Junius d 1ste jndtroducerede Jeg Las {Jensen} Syndershous Kone.
Dåb nr. 2256
52421716.06.07Anne Mortensdatter Gaasdal- Lille Peder  Gaasdal d 7de {Junius} jntroducerede Jeg Peder Gaasdals kone {Anne Mortensdatter}.
Dåb nr. 2257
52441716.07.26Karen Mortensdatter Sønderby Christen  Laursen Sønderby Colding d 26 Julij jntroducerede Jeg Karen {Mortensdatter} Christen {Laursen Colding} Synderbyes Kone.
Dåb nr. 2260
52471716.09.29Ida Margrethe Christensdatter Nygaard Christen  Jepsen Nygaard Festo M[...]: d 29 septbr jntroducerede Jeg Christen {Jepsen} Nygaards Kone {Ida Margrethe Christensdatter}.
Dåb nr. 2262
52481716.11.01Kirsten Niels Odderskærs kone Odderskær Niels  Odderskær Novembr d 1ste jntroducerede Jeg Niels oddershiærs Kone {Kirsten}.
Dåb nr. 2263
52491716.11.15Birgitte Michelsdatter Sønderby Sønderby Knud  Jensen Sønderby Samme dag {d 15 Nov} introducerede Jeg Birgitte {Michelsdatter} Synderbye.
NOTITS: Sjældent eksempel hvor kvindens (moderens) navn angives uden mandens.
Dåb nr. 2266
52501716.11.22Dorte Gravel Slikdal Niels  Thomsen Slikdal d 22 Nov: jntroducerede Jeg Niels {Thomsen} Slichdals Kone {Dorte Gravel}.
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2265
52511716.12.24An Christensdatter Sønderskov Anders  Larsen Sønderskov d 24 Decembr jntroducerede Jeg Anders {Larsen} Syndershouis Kone {An Christensdatter}.
Dåb nr. 2269
52521717.01.01Maren Thomasdatter Helgaard Jørgen  Helgaard Anno 1717 Janvarius d 1ste jntroducerede Maren {Thomasdatter} Jørgen Hælgaards .
Dåb nr. 2267
52531717.01.03? Nielsdatter Kvisthuse Søren  Sørensen Huus d 3die jntroducerede Jeg Søren {Sørensen} Huusis Kone {? Nielsdatter}.
Dåb nr. 2268
52541717.01.10Anne Andersdatter Helgaard Peder  Helgaard Samme dag {d 10 Janv:} blef Peder Helgaards Kone {Anne Andersdatter} jntroduceret .
Dåb nr. 2270
52551717.02.02Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk den Yngre Februarius d 2den jntroducerede Jeg Niels {Nielsen} Gialbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod}.
Dåb nr. 2273
52561717.02.07Kirsten Christensdatter Tarp Mads  Nielsen Tarp 
NOTITS: Tvillinger, 2. tvilling #2272.
Dåb nr. 2271
52581717.03.14An Laust Tarps kone Tarp Laust  Tarp Samme dag {d 14 Martij} introducerede Jeg Laust Tarps Kone {An}.
Dåb nr. 2274
52631717.05.30Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Melgaard d 30 Maji introducerede Jeg Niels {Jensen} Mælgaards Kone {Ingeborg} j hioptarp .
Dåb nr. 2280
52641717.06.06Mette Jakobsdatter Aagaard Christen  Nielsen Aagaard Junij d 6te introducerede Jeg Christen {Nielsen} Agrds Kone {Mette Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2281
52651717.09.19Karen Jakobsdatter Ahler Ahlergaard Mads  Christensen Kjær Samme dag {d 19 Septbr} jntroducerede Jeg Karen {Jakobsdatter} Aler.
NOTITS: Karen Jakobsdatter Ahler arvede Ahlergaard efter hendes far.
Dåb nr. 2285
52661717.09.29? Niels Christensen Sønderskovs kone Sønderskov Niels  Christensen Sønderskov Samme dag {d 29 Septbr} jntroducerede Jeg Niels {Christensen} Syndershous Kone.
Dåb nr. 2282
52681717.10.17Mette Christensdatter Feldbereder Gaasdal- Store Thomas  Pedersen Gaasdal Noch samme 17 octbr introducerede Jeg Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone {Mette Christensdatter Feldbereder}
Dåb nr. 2284
52691717.10.31Voldborg Niels Gravels kone Gravel Niels  Gravel d 31 Octbr jntroducered Jeg Niels Grauilds Kone {Voldborg}.
Dåb nr. 2286
52701717.11.07Kirsten Jensdatter Gjaldbæk Jeppe  Markussen Gjaldbæk Novembr d 7de jntroducerede Jeg Jep {Markussen} Gialdbæcks Kone {Kirsten Jensdatter} .
Dåb nr. 2288
52711717.11.14? Christen Jakobsen Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard d 14 Nov jntroducerede Jeg Christen Syndergrds Kone .
Dåb nr. 2287
52721717.11.21Kirsten Christensdatter Borris- Krog Peder  Eskesen Krog d 21 Nov jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Krogs Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2289
52731717.11.28Anna Laustdatter Nørgaard Odderskær Mads  Svendsen Odderskær d 18 introducerede Jeg Matz {Svendsen} Oddershiærs Kone {Anna Laustdatter Nørgaard} .
Dåb nr. 2290
52741718.01.06Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Barfod 1718 Janvarius d 6 Janv Hellig 3 Kongers dag introducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindivs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2292
52751718.01.23? Oluf Jakobsen Debelmoses kone Debelmose Oluf  Jakobsen Debelmose Samme dag {d 23 Janv} introducerede Jeg Oluf {Jakobsen} Debelmosis Kone.
Dåb nr. 2291
52761718.03.25Kirsten Eskesdatter Borris- Krog Christen  Knudsen Krog d 25 Martij jntroducerede Jeg Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 1989
52771718.04.18? Niels Thomasen Grønborgs kone Grønborg Niels  Thomasen Grønborg d 18 April 2den paashedag introducerede jeg Niels {Thomasen} Grønborgs Kone .
Dåb nr. 2293
52781718.05.26Maren Rasmusdatter Debelmose Peder  Graversen d 26 Maji fest Asens: Peder Grauersøns {Maren Rasmusdatter} jntroducet .
Dåb nr. 2295
52791718.06.06 Ida Margrethe Christensdatter Nygaard Christen  Jepsen Nygaard d 6 Junij introducerede Jeg Christen {Jepsen} Nygrds Kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2294
52811718.07.02Dorte Gravel Slikdal Niels  Thomsen Slikdal Julius d 2den jntroducerede Jeg Niels slichdals Kone {Dorte Gravel} .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2298
52821718.07.31Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Melgaard d 31 Julij introducerede Jeg Niels {Jensen Melgaard} Hioptarps Kone {Ingeborg} .
Dåb nr. 2300
52831718.09.18An Gertrud Reimer Kirken- Ved Christen  Gregersen Franch d 18 Septbr jntroducerede Jeg Chargiant Christian Gregersøns {Franch} Kone {An Gertrud Reimler} .
Dåb nr. 2301
52841718.10.16An Christensdatter Kjær Hvollig Jens  Jakobsen Hvollig Samme dag {d 16 Octbr} jntroducerede Jeg An {Christensdatter Kjær} Holvig Jens {Jakobsen} Holvigs Kone.
Dåb nr. 2302
52851718.10.30Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone Debelmose Jens  Christensen Vestergaard Samme dag {d 30 octbr} jntroducerede Jeg Jens {Christensen} Væstegrds Kone {Margrethe} j Debelmoes .
Dåb nr. 2303
52861718.11.06Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier Noch samme {d 6te Nov:} jntroducerede Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} stiers Kone .
Dåb nr. 2304
52891719.03.05Inger Jakobsdatter  Gaasdal- Store Lars  Larsen Gaasdal d 5 Martij Las {Larsen} Gaasdals Kone {Inger Jacobsdatter} jntrodus.
Dåb nr. 2308
52901719.03.19Margrethe Jakobsdatter Sønderskov Mads  Christensen Sønderskov Samme dag {Midfaste Søndag d 19 Martij} jntroducerede Jeg Matz {Christensen} syndershous Kone Margrete Jacobsd_ .
Dåb nr. 2311
52911719.03.26? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone Sønderskov Lars  Jensen Sønderskov d 26 Martij jntroducerede Jeg Las {Jensen} Syndershous {2.} Kone .
Dåb nr. 2309
52921719.04.02Maren Vinbæk Vinbæk Niels  Vinbæk Soldat April 2den Paashedag d 10 April jntroducerede Jeg Maren Vinbæch .
Dåb nr. 2310
52931719.05.29Maren Agger Agger Jens  Nielsen Agger d 29 Maji introducerede Jeg Jens {Nielsen} Aggers Kone {Maren Agger} .
Dåb nr. 2312
52941719.07.16Dorte Gravel Slikdal Niels  Thomsen Slikdal d 16 Julij Søn 6 a-trint jntroducerede Jeg Nielß {Thomsen} Slichdals Kone {Dorte Gravel} .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2314
52961719.07.30? Oluf Jakobsen Debelmoses kone Debelmose Oluf  Jakobsen  Samme dag {d 30 Julij} jntroducerede Jeg Olluf {Jakobsen} debelmosis Kone .
Dåb nr. 2313
52971719.08.06? Peder Jakobsen Dallers kone Dalager Peder  Jakobsen Daller Augustus d 6te jntroducerede Jeg Peder {Jakobsen} Dallers Kone .
Dåb nr. 2317
52981719.08.27? Anders Thomsen Vendelbos 2. kone Vindelbo Anders  Thomsen Vindelbo d 27 Aug jntroducerede Jeg Anders {Thomsen} Vindelbos {2.} Kone .
Dåb nr. 2316
52991719.09.03Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk Seotenbr d 3die jntroducerede Jeg Niels {Nielsen} Gialbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2318
53001719.09.17Inger Thomas Tarps kone Tarp Thomas  Tarp d 17 introducerede Jeg Thomas Tarp hans Kone {Inger}, som hafde fød et vanfød barn og komb død frem.
Dåb nr. 2319
53011719.09.29Kirsten Nielsdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn d 29 Septr fest: Michaelis introducerede Jeg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2320
53021719.12.03Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Melgaard Samme dag {Decembr d 3.} {Niels Mælgrd} hans Kone {Ingeborg} introduct.
Dåb nr. 2323
53031719.12.10Kirsten Christensdatter Tarp Mads  Nielsen Tarp d 10 d: Dom 2 adv: jntroducerede Matz {Nielsen} tarps Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2322
53041719.12.26? Niels Odderskærs kone Odderskær Niels  Odderskær d 26 dec jntroducerede Jeg Niels Oddershiærs Kone .
Dåb nr. 2324
53061720.03.03Anne Laustdatter Nørgaard Odderskær Mads  Svendsen Odderskær Martij 3die jntroducerede Jeg Matz Oddershiærs Kone {Anne Laustdatter Nørgaard} .
Dåb nr. 2328
53071720.03.17An Christensdatter Sønderskov Anders  Larsen Sønderskov Samme dag {d 17 Martij} introducerit Anders {Larsen} {Søn}dershous Kone {An Christensdatter} .
Dåb nr. 2327
53081720.04.01Anne Andersdatter Helgaard Peder  Helgaard April d 1ste jntroducerede Jeg Peder Hælgrds Kone {Anne Andersdatter} .
Dåb nr. 2329
53101720.04.21Maren Rasmusdatter Debelmose Peder  Graversen Noch samme dag {d 21 April} Peder Grauers_ hans Kone {Maren Rasmusdatter} .
Dåb nr. 2331
53111720.04.28Abelone Larsdatter Gravel Christen  Pedersen Gravel Dom 4ta p pasch d 28 April jntroducerede Jeg Christen {Pedersen} Gravels Kone {Abelone Larsdatter} .
Dåb nr. 2332
53131720.08.18Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Barfod Samme {...} {d 18 Aug} {introducerede} Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
NOTITS: Dåben selv ikke bevaret, men drengens navn ses i begravelsen.
Dåb nr. 2335
53151720.10.20Karen Mortensdatter Sønderby Christen  Laursen Sønderby Colding {Samme dag ? d 20 octbr} jntroducerit Christen Synderbys {Kone} {Karen Mortensdatter} .
NOTITS: Datoen utydelig. Dåb rekonstrueret fra denne introduktion.
Dåb nr. 2338
53161720.11.03? Christen Jakobsen Søndergaards kone Hjoptarp Christen  Jakobsen Søndergaard d 3 nov: Christen {Jakobsen} Syndergaard j Hioptarp hans Kone jntroduc_ .
Dåb nr. 2339
53171720.11.10Dorte Gravel Slikdal Niels  Thomsen Slikdal d 10 nov: jntroducereit Niels {Thomsen} slikdals Kone {Dorte Gravel} .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2343
53181720.11.17Maren Andersdatter Dalager Mads  Jakobsen Daller Samme dag {d 17 nov d 25 pTrinit} introducerede Jeg j borris Matz {Jakobsen} Dallers Kone {Maren Andersdatter} .
NOTITS: Trolovet 1719.12.17 i Borris.
Dåb nr. 2340
53201720.12.08An Christensdatter Kjær Hvollig Jens  Jakobsen Hvollig d 8 dec: dom 2da adv: jntroduceredis Jens {Jakobsen} Holvigs Kone {An Christensdatter Kjær} .
Dåb nr. 2344
53211720.12.15Karen Pedersdatter Tarp Niels  Tarp d 15 Decembr Dom 3ta adv: jntroducerede jeg Niels Tarps Kone {Karen Pedersdatter} .
Dåb nr. 2342
53221721.01.12Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk Dom 1ma p Epiph: d 12 Janv : jntroducerit Niels {Nielsen} Gialdbechs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2346
53231721.02.09? Niels Thomasen Grønborgs kone Grønborg Niels  Thomasen Grønborg {..} 9de Niels {Thomasen} Grønborgs Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2348
53241722.01.01Ingeborg Hjoptarp Niels  Jensen Melgaard 'd 1ste Janvarius 1722 introducerede Jeg Niels {Jensen} Mælgrds Kone {Ingeborg} .
Dåb nr. 2357
53251722.04.19Margrethe Jakobsdatter Sønderskov Mads  Christensen Sønderskov Rahbek Samme dag {d 19 april} introducerede jeg Matz {Christensen Rahbek} Syndershous kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2361
53261724.04.18Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk 1724 den 18: April introd: Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2376
53271724.04.23Maren Andersdatter Dalager Mads  Jakobsen Daller d : 23 hujus {april} Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter} .
Dåb nr. 2377
53281724.04.30Kirsten Christensdatter Tarp Mads  Nielsen Tarp d : 30 introd: Mads {Nielsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter}
Dåb nr. 2378
53301724.07.30? Niels Lauridsens kone Brunbjerg Niels  Lauridsen d : 30 {Julij} introd : Niels Lauridsens hustrue paa Brunbierg, og samme dag, begrov deris datter Mette, som er hiemmedøbt —
NOTITS: Gælder også som dåb.
Dåb nr. 2383
53321725.01.14Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Meldgaard 1725. d : 14 Janv: introd : Niels {Jensen} Meldgaards Hustrue {Ingeborg} .
NOTITS: Ingen dåb indført.
Dåb nr. 2385
53331725.01.21Anne Andersdatter Helgaard Peder  Helgaard d : 21 . introd: Peder helgaards hustrue {Anne Andersdatter} .
NOTITS: Døbt 26 nov 1724. Peder Helgaard gift 1714.12.27 i Borris med Anne Andersdatter af Hvollig.
Dåb nr. 2386
53341725.02.02Mette? Andersdatter? Hvollig Jens  Christensen? Rindum? d: 2 febr: introd : Jens Hvolvigs Hustrue
NOTITS: Mulige fædre: Jens Jakobsen og Jens Christensen Rindum begge i Hvollig. Jens Rindums kone er Mette Andersdatter. Jens Jakobsens An Christensdatter Kjær.
Dåb nr. 2392
53351725.04.02Maren Christen Olufsens kone Dalager? Christen  Olufsen Festo 2da Paschat: introd : Christen Olufsens hustrue {Maren} .
NOTITS: Mulig også Christin Olufsen i Sønderskov i Borris.
Dåb nr. 2394
53371725.04.15Anna Laustdatter Nørgaard Odderskær Mads  Svendsen Odderskær Dom : 2da p : Pascha introd: Mads {Svendsen} Odderskiers hustrue.Anna Laustdatter Nørgaard .
NOTITS: Søn Laurids døbt 25 marts 1725.
Dåb nr. 2395
53381725.05.06Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup Dalager Oluf  Justesen Vinther Ditto {d: 6. Maij} introd : Oluf Justesens {Vinthers} hustrue {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup} .
NOTITS: Oluf Justesen er skomager i Borris.
Dåb nr. 2396
53391725.07.08Bodil Nielsdatter Stier Jens  Christensen Stier d . 8 Julij introd : Jens {Christensen} Stiers hustrue {Bodil Nielsdatter}
Dåb nr. 2400
53401725.07.15Ida Margrethe Christensdatter Nygaard Christen  Jepsen Nygaard d: 15 . introd : Christen {Jepsen} Nygaards Hustrue {(Ida) Margrethe Christensdatter} .
NOTITS: Dåb 3 juni 1725.
Dåb nr. 2401
53411725.07.29Marie Kirstine Hansdatter Vest Tarp Jørgen  Johansen Hauch Dom: 9na à Trin : introd: Her {Just Frederik Hammerik} Præstens {Jørgen Johansen Hauchs} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} ,
NOTITS: Samme dag som dåben.
Dåb nr. 2404
53421725.08.05Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Lindvig Barfod d: 5. Aug: introd : Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2402
53431725.08.12Else? Nielsdatter? Skravhøj Niels  Skravhøj d : 12 . introd: Niels Skrafhøjs hustrue .
NOTITS: Konen er formodentlig, Else Nielsdatter død en måned senere netop i Skravhøj.
Dåb nr. 1988
53441725.09.29? Jørgen Skomagers kone Nygaard Jørgen  Skomager d : 29 {Aug :} introd: Jørgen Skomagers hustrue
NOTITS: Gravel, Helgaard fra fadderne i dåben 26 juli 1725. Nygaard, se dåb *12.08.1731.
Dåb nr. 2405
53451725.12.16Kirsten Lauridsdatter  Jørgen  Karlsen Samme dag {Dom : 3tia adventus} introd : Jørgen Karlsens hustrue .
Dåb nr. 2408
53471726.01.20? Christen Larsens kone Debelmose Christen  Larsen 1726. Dom : 2da post Epiph : introd : Christen Lassens hustrue
Dåb nr. 2411
53481726.02.17Mette Andersdatter Hvollig Jens  Christensen Rindum Dom: 7tuages: introd: Jens Christensens {Rindums} hustrue af hvolvig {Mette Andersdatter} ,
Dåb nr. 2410
53491726.02.24An Gertrud Reimer Kirken- Ved Christen  Gregersen Franch Samme dag {Dom : 6agesima} introd : Sergeant {Christen Gregersen} Frankis hustrue {An Gertrud Reimer} .
Dåb nr. 2412
53501726.04.10Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup Dalager? Oluf  Justesen Vinther d: 14. Jntrod : Oluf {Justesen} Vinthers hustrue {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup}
Dåb nr. 2413
53511726.05.05Inger Thomas Tarps kone Tarp Thomas  Tarp Endnu samme dag {d: 5 Maij} introduc: Thomas Tarpis hustrue {Inger}
Dåb nr. 2417
53521726.05.12Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk d: 12 Maij introd : Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} ,
NOTITS: Dåb 24 marts 1726.
Dåb nr. 2415
53531726.05.12? Jørgen Nielsen Skrædders kone Debelmose Jørgen  Nielsen Skrædder Samme dag {d: 12 Maij} introd : Jørgen {Nielsen} Skræders hustrue
NOTITS: Dåb 24 marts 1726.
Dåb nr. 2416
53541726.06.10Voldborg Thomasdatter Gravel Niels  Andersen Gravel Feria 2da Pentecostes introd : Niels {Andersen} Graulds hustrue {Voldborg Thomasdatter}
Dåb nr. 2418
53551726.06.11Mette Aagaard Aagaard Niels  Christensen Aagaard Feria 3tia Pentec:, introd : Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} .
Dåb nr. 2419
53561726.09.01Kirsten Poulsdatter  Hans  Skrædder Samme dag {d:1 Sept :} introduc: Hans Skræders hustrue {Kirsten Poulsdatter} ,
Dåb nr. 2420
53571726.10.13Maren Andersdatter Dalager Mads  Jakobsen Daller d: 13 Oct: introd : Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter}
Dåb nr. 2422
53581727.04.27Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Lindvig Barfod Dom : Miseric : introd: Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2427
53601727.05.04Lucie Jensdatter Agger Skobæk Bertel  Clemmensen Skobæk Ditto {d : 4de Maij} introd : Bertel {Clemmensen} Skobecks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
Dåb nr. 2428
53611727.07.13Maren Christen Olufsens kone Stier Christen  Olufsen Dca 5ta á Trin : introd: Christen Olufsens hustrue {Maren} ,
Dåb nr. 2433
53621727.10.12? Niels Larsen Egvigs kone Egvig Niels  Larsen Egvig Dca 18 á Trin: introd : Niels {Larsen} Egvis hustrue ,
Dåb nr. 2435
53641727.11.16Dorte Gravel Slikdal Niels  Thomsen Slikdal Dom 23 á Trin : introd: Niels {Thomsen} Slikdalls hustrue {Dorte Gravel}
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2438
53651727.11.23Dorte Andersdatter Hjoptarp Knud  Lauridsen Nørgaard Samme dag {Dom : 24 á Trini:} introd : Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue i Hioptarp {Dorte Andersdatter}
Dåb nr. 2440
53681728.02.22Marie Kirstine Hansdatter Vest Tarp Jørgen  Johansen Hauch 1728 Dom : Reminiscere introd: Proust Hr {Christen Christensen} Allerup præstens {Jørgen Johansen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} ,
Dåb nr. 2442
53691728.04.25? Christen Fonagers kone Fonager Christen  Fonager Dom: 4ta p: pascha introd : Christen Foonaggers hustrue
Dåb nr. 2443
53721728.07.02Margrethe Christensdatter Kodbøl- Øster Morten  Kodbøl Festo Visit : Mairæ , introd : Morten Kodbøls hustrue {Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2447
53731728.08.29Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk Dom : 14 à Trin : introd : Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2451
53741728.10.03Mette Aagaard Aagaard Niels  Christensen Aagaard Dom: 19 á Trin : introd: Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard}
Dåb nr. 2452
53751728.10.24Margrethe Jakobsdatter Sønderskov Mads  Christensen Rahbek Samme dag {Dom : 22 á Trin:} introd: Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2455
53761728.11.07? Jørgen Nielsen Skrædders kone Debelmose Jørgen  Nielsen Skrædder Dom: 24 á Trin : introd : Jørgen Skræders hustrue
Dåb nr. 2453
53771728.11.14Mette Andersdatter Hvollig Jens  Christensen Rindum Dom: 25 a Trin introd: Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter}
Dåb nr. 2454
53801730.04.11Anna Laustdatter Nørgaard Odderskær Mads  Svendsen Odderskær Feria 3tia Paschatis introd: Mads {Svendsen} Odderskiers hustrue {Anna Laustdatter Nørgaard}
Dåb nr. 2464
53811730.05.29  Nygaard Christen  Jepsen Nygaard Feria 2da Pentec: introd : Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {(Ida) Margrethe Christensdatter}
Dåb nr. 2465
53821730.05.29Else Thuesdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn Ditto {Feria 2da Pentec:} introd : Christen {Pedersen} Degns hustrue {Else Thuesdatter}
Dåb nr. 2466
53841730.09.03? Jeppe Nielsen Snells kone  Jeppe  Nielsen Snell Dom : 13 á Trin : introd : samme fattige mands {Jeppe Nielsen Snells} hustrue
Dåb nr. 2469
53851730.09.10Kirsten Lauridsdatter  Jørgen  Karlsen Dom . 14 á Trin : introd : Jørgen Karlsens hustrue Kirsten Lauridsdatter .
NOTITS: Dødfødt barn.
Dåb nr. 2468
53861730.09.29Margrethe Christensdatter Kodbøl- Øster Morten  Kodbøl Ditto {Festo Michaelis} introd : Morten Koodbøls hustrue {Margrethe Christensdatter}
Dåb nr. 2471
53871730.10.29Kirsten Jensdatter Gjaldbæk Jakob  Gjaldbæk Ditto {Dom : 21 á Trin:} introd : Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter}
Dåb nr. 2470
53891730.12.10Ane Ovesdatter Votkær Niels  Nielsen Votkær Ditto {Dom: 2 Adventis} introd : Niels {Nielsen} Votkiers hustrue {Ane Ovesdatter}
Dåb nr. 2473
53911731.01.28? Christen Smeds kone Fonager Christen  Smed Dom 6gesma introd : Smedens hustrue i Fonager —
NOTITS: *1730.11.17.
Dåb nr. 2474
53921731.03.04? Niels Larsen Egvigs kone Egvig Niels  Larsen Egvig d: 4 Martij introd : Niels {Larsen} Egvigs hustrue .
NOTITS: *1730.12.24.
Dåb nr. 2476
53941731.04.08Margrethe Jensdatter Hvollig Jens  Jakobsen Ditto {Docm : 2da post Pascha} introd : Jens Jacobsen Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *28.02.1731.
Dåb nr. 2479
53951731.05.20Inger Thomas Larsen Tarps kone Tarp Thomas  Larsen Tarp Festo S: Trin : introd : Thomas {Larsen} Tarpis hustrue {Inger}
NOTITS: *08.04.1731.
Dåb nr. 2481
54011731.08.22Kirsten Christensdatter Tarp Niels  Lauridsen Lille Tarp Dom : 9 à Trin : introd: Lille Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} .
NOTITS: *17.06.1731.
Dåb nr. 2484
54021731.08.26Dorte Andersdatter Hjoptarp Knud  Lauridsen Nørgaard Dom : 14 à Trin: introd : Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} .
NOTITS: *1731.07.15.
Dåb nr. 2487
54031731.09.09? Jørgen Skomagers kone Nygaard Jørgen  Skomager Dom : 16 à Trin : introd : Jørgen Skomagers hustrue
NOTITS: *1731.08.12.
Dåb nr. 2488
54051731.10.28Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Lindvig Barfod Dom : 23 à Trin : introd : Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
NOTITS: *1731.09.12.
Dåb nr. 2490
54061731.11.01Marie Kirstine Hansdatter Vest Præstegaarden Jørgen  Johansen Hauch Festo oium {omnium} Sant: blev Min {præst Jørgen Johansen Hauchs} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} introduc : —
NOTITS: *1731.11.01.
Dåb nr. 2492
54071731.12.02Mette Madsdatter Kjær Kodbøl Øster Jens  Christensen Rahbek Ditto {} introd : Jens {Christensen} Rabeks hustrue {Mette Madsdatter Kjær}
NOTITS: *1731.11.07.
Dåb nr. 2491
54081732.01.13Anne Marie Jakobsdatter Barfod Gjaldbæk Niels  Nielsen Gjaldbæk 1732 Ditto {d: 13 Janv:} introd : Niels {Nielsen} Gjaldbæks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod}
Dåb nr. 2495
54091732.02.02? Jens Kringeltofts kone Kringeltoft Jens  Kringeltoft Kyndelm : dag introd : Jens Kringelt: hustrue .
Dåb nr. 2496
54101732.02.10? Anders Daller Skravhøjs 1. kone Skravhøj Anders  Daller Skravhøj Dca 7ges: intr: Anders {Daller} Skravhøjs hustrue .
Dåb nr. 2494
54111732.02.11? Peder Odderskærs kone Odderskær Peder  Odderskær Tak sig: Fæst introd : Peder Odderskiers hustrue .
Dåb nr. 2493
54121732.02.17Dorte Gravek Slikdal Niels  Thomsen Slikdal Dca 6ges: introd : Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel} .
Dåb nr. 2497
54131732.02.24Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone Stier Christen  Olufsen Stier Fastel : Søndag introd : Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Ingeborg?} .
NOTITS: *1732.01.09.
Dåb nr. 2499
54141732.02.24Mette Aagaard Aagaard Niels  Christensen Aagaard 1ste Søndag i Faste introd : Niels {Christensen} Aagaard hustrue {Mette Aagaard} .
NOTITS: *1732.01.08.
Dåb nr. 2498
54171732.06.02? Gravers Pedersen Debelmoses kone Debelmose Gravers  Pedersen Debelmose Feria 2da Pentec: introd : Gravers Develmosis hustrue
NOTITS: *1732.05.18. Gravers Pedersen Debelmose i Lundenæs hoveri liste 1736.
Dåb nr. 2503
54191732.07.20? Niels Lauridsens kone Hjoptarp Niels  Lauridsen Nørgaard Ditto {Dom: 6ta à Trin :} introd : Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue
NOTITS: *1732.05.30
Dåb nr. 2506
54201732.08.24 Lucie Jensdatter Agger Skobæk Søren  Skobæk Dom : 11 à Trin : introd : Søren Skobeks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: *1732.07.16
Dåb nr. 2507
54211732.09.17Kirsten Jensdatter Gjaldbæk Jakob  Gjaldbæk Ditto {Dom : 15, à Trin :} introd : Jakob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter}
NOTITS: *1732.09.17
Dåb nr. 2510
54221732.10.15Maren Madsdatter  Giøde  Johansen Richard Ditto {Dom: 19 à Trin :} introd : Giøde {Johansen} Richartis hustrue {Maren Madsdatter}
NOTITS: *1732.08.31.
Dåb nr. 2508
54231732.11.01? Niels Gravels kone Gravel Niels  Gravel Festo oium Sanct: introd : Niels Graulds hustrue
NOTITS: Ingen daab eller begravelse, skønnet døbt *1732.09.14c.
Dåb nr. 2509
54241732.12.07Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone Hjoptarp Niels  Jensen Meldgaard Dom : 2 Adv : introd : Niels {Jensen} Meldgaards hustrue{Ingeborg} i hiupt : —
NOTITS: *1732.10.15.
Dåb nr. 2511
54271733.02.22Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone Stier Christen  Olufsen Stier Ditto {1ste Søndag i Faste} Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Ingeborg}
NOTITS: *1733.01.09 REKONSTRUKTION.
Dåb nr. 2514
54281733.03.08Mette Aagaard Aagaard Niels  Christensen Aagaard Ditto {3die Søndag i Faste} introd : Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard}
NOTITS: *1733.02.01.
Dåb nr. 2515
54291733.04.02? Erik Christensen Votkærs kone Votkær Erik  Christensen Votkær Skiærtorsd: introd: Erik {Christensen} Votk : hustrue
NOTITS: *1733.02.22.
Dåb nr. 2517
54301733.04.12Else Thuesdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn Dom : 1 post Pascha introd : Christen {Pedersen} Degns hustrue {Else Thuesdatter}
NOTITS: *1733.03.08.
Dåb nr. 2518
54321733.06.07Margrethe Cathrine Christensdatter Grønborg Eske  Pedersen Grønborg Dom : 1 à Trin : introd : Eske {Pedersen} Grønborg hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} .
NOTITS: *1733.04.26.
Dåb nr. 2520
54331733.07.05Margrethe Jensdatter Hvollig Jens  Jakobsen Hvollig Ditto {Dom: 5 à Trin :} introd : samme Mands {Jens Jacobsen Hvolvig} hustrue {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1733.07.05.
Dåb nr. 2524
54341733.07.12Karen Andersdatter Vindelbo Kodbøl- Vester Viste  Christensen Rahbek Ditto {Dom: 6ta à Trin :} introd: Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo} .
NOTITS: *1733.05.25
Dåb nr. 2521
54351733.08.02Ane Ovesdatter Votkær Niels  Nielsen Votkær Dom: 9 à Trin: introd : Niels {Nielsen} Votkærs hustrue {Ane Ovesdatter} .
NOTITS: *1733.07.02.
Dåb nr. 2523
54361733.08.30Margrethe Nielsdatter Boltvig Lindvig Jakob  Jensen Lindvig Barfod Dom: 13 à Trin: introd : Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
NOTITS: *1733.07.12.
Dåb nr. 2525
54391734.01.01Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone Stier Christen  Olufsen Stier Ditto {Festo Novi Anni} introd : Christen {Olufsen} Stiærs hustrue {Ingeborg?}
NOTITS: *1733.11.04c.
Dåb nr. 2530
54411734.02.07Johanne Duedal Duedal Lars  Madsen Duedal Dom: 5 p : Eiph{!} : introd : Las {Madsen} Dudals hustrue {Johanne Duedal}
NOTITS: *1733.12.13. Anden kone, gift året før.
Dåb nr. 2531
54431734.03.14Kirsten Christensdatter Tarp Niels  Lauridsen Tarp Ditto {Dom: 6 p : Epiph :} introd: Lille Niels {Laurisen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter}
NOTITS: *1734.01.24.
Dåb nr. 2534
54461734.07.18Dorte Gravel Slikdal Niels  Thomsen Slikdal Dom : 4 à Trin : introd: Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel}
NOTITS: *1734.05.11.
Dåb nr. 2537
54471734.11.21Ane Ovesdatter Votkær Niels  Nielsen Votkær Ditto {Dom: 22 Trin :} introd : Niels {Nielsen} Votkærs hustrue {Ane Ovesdatter}
NOTITS: *1734.10.10.
Dåb nr. 2538
54481735.01.01Abelone Ebbesdatter Skravhøj Anders  Olufsen Daller Festo Novi Anni introd : Anders {Olufsen} Dallers hustrue {Abelone Ebbesdatter}
NOTITS: *1734.11.21.
Dåb nr. 2540
54501735.02.20Karen Andersdatter Vindelbo Kodbøl- Vester Viste  Christensen Rahbek Ditto {Fastelavns Sønd :} introd: samme {Visted Kodbølls daatter Maren} barns moder {Karen Andersdattter Vendelbo}
NOTITS: *1735.02.20.
Dåb nr. 2543
54521735.04.11Ida Margrethe Christensdatter Nygaard Christen  Jepsen Nygaard Feria 2da Pasch : introd : Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter}
NOTITS: *1735.02.09c delvis REKONSTRUERET.
Dåb nr. 2542
54541735.05.30Margrethe Jensdatter Hvollig Jens  Jakobsen Hvollig Ditto {} introd : samme barns {Jens Jacobsen Hvolligs daatter daab , Ane} moder {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1735.05.30.
Dåb nr. 2546
54551735.07.10? Søren Sønderskovs kone Sønderskov Søren  Sønderskov Ditto {Dom : 5 à Trin :} introd : Søren Synderskovs hustrue
NOTITS: 1735.06.05.
Dåb nr. 2547
54561735.07.24Mette Nielsdatter Aagaard Villads  Pedersen Aagaard Dom 7 à Trin : introd : Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter}
NOTITS: 1735.06.15c dødfødt rekonstruktion.
Dåb nr. 2548
54571735.07.31Dorte Andersdatter Hjoptarp Knud  Lauridsen Nørgaard Dom : 8 a Trin : introd : Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}
NOTITS: 1735.06.15c dødfødt rekonstruktion.
Dåb nr. 2549
54581735.08.21Bodil Aas Grønborg Christen  Pedersen Grønborg Dom : 11 à Trin: introd : Christen {Pedersen} Grønborgs hustrue {Bodil Aas}
NOTITS: 1735.07.07c rekonstruktion.
Dåb nr. 2550
54591735.09.04Lucie Jensdatter Agger Skobæk Søren  Skobæk Ditto {Dom 18 à Trin : } introd : samme Barns {Søren Skobeks daatters daab , Maren} moder {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: *1735.09.04.
Dåb nr. 2552
54601735.09.25Mette Madsdatter Kjær Kodbøl- Øster Jens  Christensen Rahbek Ditto {Dom : 16 a Trin :} introd : samme barns {Jens Koodbølls Søns daab, Mads} moder {Mette Madsdatter Kjær}
NOTITS: *1735.09.25
Dåb nr. 2553
54621736.01.01? Christen Fonagers kone Fonager Christen  Fonager Festo Novi Anni introd : Christen Fonaggers hustrue .
Dåb nr. 2555
54631736.01.06Ane Lisbeth Debelmose Oluf  Jakobsen Debelmose Festo Epiph : introd : Oluf {Jakobsen} develmosis hustrue {Ane Lisbeth}
Dåb nr. 2556
54641736.01.29? Christen Jensen Gaasdals kone Gaasdal- Store Christen  Jensen Gaasdal Dca 7gma introd : Christen {Jensen} Gaasdals hustrue
Dåb nr. 2557
54651736.04.22Kirsten Poulsdatter Kirken- Ved Hans  Skrædder Ditto {Dom : 3 p Pascha} introd : Hans Skreders hustrue {Kirsten Poulsdatter}
NOTITS: *1736.03.11.
Dåb nr. 2558
54661736.05.21Mette Aagaard Aagaard Niels  Christensen Aagaard Feria 2da Pentec : introd : Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} .
NOTITS: *1736.04.08.
Dåb nr. 2559
54671736.05.27Else Thuesdatter Debelmose Christen  Pedersen Degn Ditto {festo s.stæ Trinit:} introd : Christen {Pedersen} degns hustrue {Else Thuesdatter}
NOTITS: *1736.04.15.
Dåb nr. 2560
54691736.06.03? Giøde Jensen Gaasdals kone Gaasdal- Store Giøde  Jensen Gaasdal Dom: 1 à Trin : introd : Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1736.04.22.
Dåb nr. 2561
54701736.07.02Ida Margrethe Christensdatter Nygaard Christen  Jepsen Nygaard Festo Visit : Mariæ introd: Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} .
NOTITS: *1736.05.27.
Dåb nr. 2562
54721736.09.23? Erik Christensen Votkærs kone Votkær Erik  Christensen Votkær Do : 17ma à Trin : introd : Erik {Christensen} Votkiers hustrue
NOTITS: *1736.08.19.
Dåb nr. 2565
54731736.09.29Dorte Gravel Slikdal Niels  Thomsen Slikdal Samme dag {Festo Michaelis} introd: Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel} .
NOTITS: *1736.09.29.
Dåb nr. 2566
54741736.11.04Karen Andersdatter Vindelbo Kodbøl- Vester Viste  Christensen Rahbek Dom: 23 à Trin : introd : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo} .
NOTITS: *1736.09.30.
Dåb nr. 2567
54751736.11.25Mette Nielsdatter Aagaard Villads  Pedersen Aagaard Dom : 26 à Trin : introd : Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter} .
NOTITS: *1736.10.28.
Dåb nr. 2568
54791737.04.23Margrethe Cathrine Christensdatter Grønborg Eske  Pedersen Grønborg Samme dag {Feria 3tia Pasch :} introd : Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter}
NOTITS: *1737.04.23.
Dåb nr. 2574
54801737.05.19Kirsten Christensdatter Tarp Niels  Lauridsen Tarp Lille Dca 4ta p: Pascha introd : Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter}
NOTITS: *1737.04.14.
Dåb nr. 2572
54811737.05.26Dorte Andersdatter Hjoptarp Knud  Lauridsen Nørgaard Dca 5 p : Pascha intro : Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}
NOTITS: *1737.04.03.
Dåb nr. 2571
54821737.08.25Kirsten Pedersdatter Sønderskov Jens  Larsen Sønderskov Dom: 10 à Trin : introduc: Jens {Larsen} Synderskous hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *1737.07.14.
Dåb nr. 2575
54831737.10.06Margrethe Jensdatter Hvollig Jens  Jakobsen Hvollig Ditto introd: {Dom : 16 à Trin :} Jens {Jakobsen} Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1737.10.06.
Dåb nr. 2576
54871738.03.16Ane Ovesdatter Votkær Niels  Nielsen Votkær Dom : Lætare introd : Niels {Nielsen} Votkiers Hustrue {Ane Ovesdatter}
NOTITS: *1738.02.02.
Dåb nr. 2580
54901738.04.20Sidsel Jensdatter  Peder  Huus Dca 2da p: Pascha introd : Peder Huusis hustrue {Sidsel Jensdatter}
NOTITS: *1738.02.19.
Dåb nr. 2584
54921738.07.02Maren Jensdatter Stier Hjoptarp Jakob  Christensen Minds Festo Visit : Mariæ introd : Jacob {Christensen} Mindstis hustrue {Maren Jensdatter Stier}
NOTITS: *1738.06.01.
Dåb nr. 2588
54931738.07.06? Christen Duedals kone Duedal Christen  Duedal Dca 5ta à Trin : introd : Christen Dudals hustrue
NOTITS: 1738.05.26.
Dåb nr. 2587
54941738.07.13Kirsten Poulsdatter Kirken- Ved Hans  Skrædder Dca 6ta à Trin : introd : Hans Skræders hustrue {Kirsten Poulsdatter}
NOTITS: *1738.06.01.
Dåb nr. 2589
54951738.08.31 Lucie Jensdatter Agger Skobæk Søren  Skobæk Ditto {Dom : 13 à Trin :} introd : Søren Skobæks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: *1738.08.31
Dåb nr. 2591
54961738.09.07? Søren Sønderskovs kone Sønderskov Søren  Sønderskov Dom : 14 à Trin : introd : Søren Synderschous hustrue
NOTITS: *1738.07.20.
Dåb nr. 2590
54971739.01.01Mette Aagaard Aagaard Niels  Christensen Aagaard 1739. Festo Novi Anni introduc: Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard}
Dåb nr. 2592
54981739.02.15Johanne Christensdatter Helgaard Jens  Jørgensen Helgaard Dca Invoc : introd : Jens {Jørgensen} Helgaards hustrue {Johanne Christensdatter}
Dåb nr. 2593
55001739.03.30Anne Christensdatter  Christen  Lauridsen Seerup Feria 2da Pasch : introd : Christen {Lauridsen} Seerups hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: 1739.02.22.
Dåb nr. 2596
55011739.04.26Maren Lauridsdatter Debelmose Christen  Nielsen Ejstrup Dom : 4 p : Pascha introd : Christen {Nielsen} Ejstrup hustrue {Maren Lauridsdatter}
NOTITS: *1739.02.08.
Dåb nr. 2595
55021739.08.30? Christen Jensen Gaasdals kone Gaasdal- Store Christen  Jensen Gaasdal Dca 14ta à Trin: introd : Christen {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1739.07.26.
Dåb nr. 2597
55051739.11.15Margrethe Jensdatter  Jens  Jakobsen Hvollig Dom : 25 à Trin introd : Jens {Jakobsen} Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1739.10.18.
Dåb nr. 2601
55061739.11.22? Sergeantens kone Borris Kirkeby  Sergeanten Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød —
NOTITS: *1739.10.24c, fire uger før introduktionen, skønnet.
Dåb nr. 2602
55091740.02.14Kirsten Pedersdatter Sønderskov Jens  Larsen Sønderskov Dca 7 ges:ma introd : Jens Lassens synderskovs hustrue i .
Dåb nr. 2604
55101740.06.06? Christen Husteds kone  Christen  Husted Feria 2da Pent : introd : Christen husteds hustrue
NOTITS: *1740.04.18.
Dåb nr. 2607
55111740.07.17Maren Nielsdatter Vesterby Christen  Christensen Kousgaard Dom : 5 à Trin : introduc : Christen {Christensen} Kousgaards hustrue {Maren Nielsdatter} i Vesterby —
NOTITS: *1740.06.12.
Dåb nr. 2609
55131740.08.24Maren Olufsdatter Sønderby Christian  Knudsen Sønderby Ditto {d : 24 Aug :} introd : Samme barns {Christian Synderbyes søns Daab , Knud} moder {Maren Olufsdatter}
NOTITS: 1740.08.24.
Dåb nr. 2612
55151740.10.09Anne Jensdatter Borris- Krog Laurids  Vejle Samme dag introd: barnets {Laurs Kroegs Søn Ole Christian} moder {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1740.10.09. Faderen trolovet som Laurids Vejle. Senere kaldet Laurids Krog. Anne Jensdatter født i Agger opvokset i Krog.
Dåb nr. 2613
55161741.01.01Margrethe Jensdatter Hvollig Jens  Jakobsen Hvollig Ditto {1741 Festo Nov : An :} introd : barents {Jens Jakobsen Hvolvigs Søn Jens} Moder {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1741.01.01.
Dåb nr. 2614
55171741.05.11Sidsel Jensdatter  Peder  Huus Festo Accensionis xti introd : Peder Huusis hustrue {Sidsel Jensdatter}
NOTITS: *1741.03.30.
Dåb nr. 2615
55181741.05.22Mette Nielsdatter Aagaard Villads  Pedersen Aagaard Festo 2da Pentec : introd : Mette {Nielsdatter} Aagaard
NOTITS: *1741.04.09.
Dåb nr. 2616
55201741.06.18Karen Nielsdatter Tarp Peder  Pedersen II Tarp Dca 3tia à Trin : introd : Peder {Pedersen II} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter}
NOTITS: *1741.05.07. Trolovet 1739.09.27 #8183.
Dåb nr. 2618
55221741.09.17? Christen Duedals kone Duedal Christen  Duedal Dom j6ta à Trin : introd : Christen Duedals hustrue
NOTITS: *1741.07.30.
Dåb nr. 2620
55231741.09.24? Giøde Jensen Gaasdals kone Gaasdal- Store Giøde  Jensen Gaasdal Dom : 17ma à Trin : introd : Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1741.08.06.
Dåb nr. 2621
55241741.10.22? Peder Lauridsen Debelmoses kone Debelmose Peder  Lauridsen Debelmose Dom : 21 à Trin : introduc : Peder Lauridsens hustrue i Develmose.
NOTITS: *1741.09.17.
Dåb nr. 2622
55251741.11.19Mette Aagaard Aagaard Niels  Christensen Aagaard Dom : 25 à Trin : introd : Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard}
NOTITS: *1741.10.08. Mette Aagaard er ikke Mette Nielsdatter på den anden gård i Aagaard, som er gift med Villads Pedersen i Aagaard.
Dåb nr. 2623
55281742.05.27Anne Christensdatter  Christen Seerup  Lauridsen Dca prima à Trin : introd : Christen Seerups {Lauridsens} hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: *1742.04.15.
Dåb nr. 2626
55301742.08.19Maren Poulsdatter Debelmose Niels  Jensen Villadsen Dom : 13 à Trin : introd : Niels Villadßens {over linjen: Jensen} hustrue i Devl {Maren Poulsdatter}
NOTITS: *1742.07.08c skønnet. Ingen dåb eller begravelse indført. Faderen hedder Niels Jensen, men bliver kaldt Villadsen.
Dåb nr. 2629
55331742.10.21Mette Sørensdatter Hjoptarp Knud  Christensen Søndergaard Dom : 22 à Trin : introd : Knud Syndergaards hustrue {Mette Sørensdatter}
NOTITS: *1742.09.16.
Dåb nr. 2632
55351742.11.04Anne Jensdatter Borris- Krog Laurids  Vejle Krog Dom : 24 à Trin : introd : Laust {Vejle} Kroegs hustrue {Anne Jensdatter} .
NOTITS: *1742.09.30.
Dåb nr. 2634
55361742.11.25Karen Andersdatter Vindelbo Kodbøl- Vester Viste  Christensen Rahbek Dom : 27 à Trin : introd : Visted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: *1742.10.07.
Dåb nr. 2636
55371742.12.02Johanne Christensdatter Helgaard Jens  Jørgensen Helgaard Samme dato {Dom : 1ma Adventus} introd : Jens Jørgensen Helgds hustrue {Johanne Christensdatter}
NOTITS: *1742.10.28.
Dåb nr. 2637
55391742.12.26Karen Nielsdatter Gjaldbæk Gjaldbæk Hans  Jeppesen Hjarup Feria 2da nat: xti introd : Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbeks hustrue {Karen Nielsdatter Gjaldbæk}
NOTITS: *1742.12.02.
Dåb nr. 2640
55401742.12.27? Markus Jeppesens kone Gjaldbæk Markus  Jeppesen Gjaldbæk Samme dato {Feria 3tia Nat : Xti} introd : Marcus {Jeppesen} Gialdbeks hustrue
NOTITS: *1742.11.18.
Dåb nr. 2639
55411743.01.27Karen Pedersdatter Helgaard Jens  Lauridsen Helgaard Samme dag {Dca 3tia p : Epiph :} Jens Laurs: Helgaards hustrue {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1742.12.09
Dåb nr. 2641
55431743.02.24Maren Christensdatter Lodal Klokmose Søren  Laustsen Klokmose Dca Esto mihi , introduc : Sørn {Laustsen} Klokmosis hustrue {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: *1743.01.20. Forældre trolovet 1740.04.26 i Faster.
Dåb nr. 2643
55441743.03.17? Giøde Jensen Gaasdals kone Gaasdal- Store Giøde  Jensen Gaasdal Ditto {3die Søndag i Faste} Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1743.01.27.
Dåb nr. 2644
55451743.04.11Maren Nielsdatter Vesterby Vesterby Christen   Christensen Kousgaard Skiertorsdag introd : Maren {Nielsdatter} Vesterby
NOTITS: *1743.02.17. Usædvanlingt angives konens navn, men præsten har boet nabo til Maren Nielsdatter i mange år, mens Christen Christensen Kousgaard er flyttet til for nylig fra Skjern.
Dåb nr. 2645
55461743.04.28Maren Nielsdatter Gravel Debelmose Niels  Jensen Vestergaard Dom : Misericord : introd : Niels {Jensen} Vestergaards Hustrue {Maren Nielsdatter Gravel} i Develm :
NOTITS: *1743.03.17. Forældre trolovet 1742.02.13 i Borris.
Dåb nr. 2646
55471743.05.12Maren Olufsdatter Sønderby Christian  Knudsen Sønderby Ditto {Dom 4ta p: Pascha} introd : Christian {Knudsen} Sønderbys hustrue {Maren Olufsdatter}
NOTITS: 1743.03.16cc. Udøbt i kirken søn David begravet 1743.04.16. Moderens navn fra skifte 13 april 1773 i Tarm efter faderen.
Dåb nr. 2647
55481743.06.03? Christen Jensen Gaasdals kone Gaasdal- Store Christen  Jensen Gaasdal Feria 2da Pentec: introd : Christen {Jensen} Gaasdals Hustrue
NOTITS: *1743.04.21.
Dåb nr. 2650
55491743.06.16Marie Jørgensdatter Vinbæk Bertel  Sørensen Smed Dom : jma à Trin : introd : Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} hustrue {Marie Jørgensdatter}
NOTITS: 1743.04c, barnet begravet uden navn 5 maj 1743.
Dåb nr. 2649
55501743.06.23Ane Christensdatter Busk Jens  Olesen Busk Dom 2da à Trin : introd : Jens {Olesen} Buskis hustrue {Ane Christensdatter}
NOTITS: *1743.05.19. Forældre gift 1742.10.17 i Borris.
Dåb nr. 2652
55511743.06.30Kirsten Pedersdatter Sønderskov Jens  Larsen Sønderskov Ditto {Dom : 3tia à Trin :} introd : Jens Lassens {Sønderskovs} hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *1743.05.12.
Dåb nr. 2651
55531743.07.28Karen Vesterby Peder  Christensen Vesterby Ditto {Dom : 7ma à Trin :} introd : moderen til samme barn {Peder Vesterbyes Søns daab , Jens Christian} {Karen}
NOTITS: 1743.07.28.
Dåb nr. 2654
55541743.12.26Karen Nielsdatter Tarp Peder  Pedersen Tarp Festo 2die Nat : xti indtrod : Peder {Pedersen} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter}
NOTITS: *1743.11.10.
Dåb nr. 2656
55551744.03.25Marie Jørgensdatter Vinbæk Bertel  Sørensen Smed Festo Annunc : Mariæ introd : Vinbek {Bertel Sørensen} Smeds Hustrue Marie Jørgensdatter
NOTITS: *1744.02.25cc ingen dåb.
Dåb nr. 2660
55561744.04.26Mette Sørensdatter Hjoptarp Knud  Christensen Søndergaard Ditto {Dca 3tiq p : Pascha} introd : Knud {Christensen} syndergaards Hustrue{Mette Sørensdatter}
Dåb nr. 2661
55591744.08.30? Peder Christensen Hvolligs kone Hvollig Peder  Christensen Hvollig Damme dag {Dom: 13tia à Trin :} introd : samme barns Moder{Peder Christensen Hvolligs kone}
NOTITS: *1744.08.30.
Dåb nr. 2666
55601744.09.13Margrethe Christensdatter Kodbøl- Øster Morten  Kodbøl Dom : 15ta à Trin : introd : Morten Præstgaards {fejl: Kvodbøl} hustrue {Margrethe Christensdatter} .
NOTITS: *1744.08.02. Morten Præstgaard bor i Faster sogn. Morten Kvodbøl får en datter Maren døbt 6 uger før denne introduktion.
Dåb nr. 2664
55611744.09.20? Peder Lauridsen Debelmoses kone Debelmose Peder  Lauridsen Dom : 16ta à Trin : introd : Niels Laursen i dv : hustrue {Peder Lauridsen Debelmoses kone} .
NOTITS: *1744.08.16.
Dåb nr. 2665
55621744.10.18Maren Poulsdatter Debelmose Niels  Jensen Villadsen Dom : 20 à Trin : introd : Niels {Jensen} Villadsens hustrue {Maren Poulsdatter} .
NOTITS: *1744.09.13c ingen dåb.
Dåb nr. 2667
55641744.11.29Karen Pedersdatter Helgaard Jens  Lauridsen Helgaard Dom : 26 à Trin : introd : Jens Lauridsens hustrue {Karen Pedersdatter} i Helgaard .
NOTITS: *1744.10.11.
Dåb nr. 2669
55661745.01.01Kirsten Graversdatter Debelmose Lars  Debelmose Festo Novi Anni introd : Las develm : hustrue {Kirsten Graversdatter}
NOTITS: *1744.11.22. Trolovet 1743.02.24 #8213.
Dåb nr. 2671
55681745.04.19Sidsel Andersdatter Gravel Anders  Nielsen Gravel Samme dag {Feria 2da Paschatis} introd : Barnets {Anders Nielsen Graulds Søns hiemmedaab} {Sidsel Andersdatter}
NOTITS: 1745.04.19.
Dåb nr. 2673
55691745.05.23Maren Jensdatter Kodbøl- Vester Viste  Christensen Rahbek Ditto {Dom 5 p: Pascha} introd : Barnets {Visted Koodbøls barns daab , Karen} Moder {Maren Jensdatter}
NOTITS: 1845.05.23. Anden kone.
Dåb nr. 2675
55701745.06.07Mette Nielsdatter Aagaard Villads  Pedersen Aagaard Samme dag {Freia 2da pent :} introd : Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter}, hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —
NOTITS: *1745.05c barnet dødfødt.
Dåb nr. 2676
55711745.06.13Maren Christensdatter Vesterby Vesterby Christen  Christensen Kousgaard Festo Trin : introd : Christen {Christensen} Kousgaards hustrue {Maren Christensdatter Vesterby}
NOTITS: *1745.05.02.
Dåb nr. 2674
55731745.07.11? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Gjaldbæk Markus  Jeppesen Gjaldbæk Ditto {Dom : 4ta à Trin :} introd : Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Hustrue
NOTITS: *1745.06.07.
Dåb nr. 2677
55741745.08.01  Gjaldbæk Hans  Jeppesen Hjarup Dom : 7ma à Trin : introd : Hans {Jeppesen Hjarup} Gjaldbeks hustrue {Karen Nielsdatter Gjaldbæk}
NOTITS: *1745.06.07.
Dåb nr. 2678
55751745.09.19Maren Sørensdatter Vindelbo Christen  Andersen Vindelbo Dom : 14ta à Trin : introd : Christen Vindelbois hustrue {Maren Sørensdatter}
NOTITS: *1745.08.08.
Dåb nr. 2681
55761745.11.21Kirsten Hansdatter Sønderby Lauge  Christensen Sønderby Dom : 23 à Ttrin : introd : Lauge synderbyis hustrue {Kirsten Hansdatter}
NOTITS: *1745.10.10.
Dåb nr. 2683
55771745.11.28Ane Christensdatter Busk Jens  Olesen Busk Dom : jma Adv: introd : Jens buskis Husrue {Ane Christensdatter}
NOTITS: *1745.10.17.
Dåb nr. 2684
55781745.12.27? Mads Gaasdals kone Gaasdal Mads  Gaasdal Ditto {Feria 3tia Nat : Xti} introd : Mads Gaasdals hustrue
NOTITS: *1745.11.10c barnet død før kirkedåb. Mads Gaasdal hidtil ikke set.
Dåb nr. 2685
55791746.01.06Marie Jørgensdatter  Vinbæk Bertel  Sørensen Smed 1746. Festo Epiph. introd : Viinbek smeds {Bertel Sørensen} hustrue{Marie Jørgensdatter}
NOTITS: Dødfødt 1745.11.17c.
Dåb nr. 2686
55801746.02.06Mette Christensdatter Gravel Thomas  Christensen Gravel Dom : 7gesima introd : Thomas {Christensen} graulds hustrue {Mette Christensdatter}
NOTITS: Dødfødt 1745.12.23c.
Dåb nr. 2687
55821746.02.20Maren Poulsdatter Debelmose Niels  Jensen Villadsen Ditto {Dom : Esto Mihi} introd : Niels {Jensen} Villadsens hustrue {Maren Poulsdatter}
NOTITS: *1746.01.09.
Dåb nr. 2689
55831746.04.07? Peder Christensen Hvolligs kone Hvollig Peder  Christensen Hvollig Skiertorsdag introd : Peder Christensen Hvolvigs hustrue
NOTITS: 1746.02.20.
Dåb nr. 2690
55841746.04.11Margrethe Cathrine Christensdatter Grønborg Eske  Pedersen Grønborg Samme dag {Feria 2da Paschatis} introduc : Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter}
NOTITS: *1746.03.13.
Dåb nr. 2692
55851746.04.11Mette Jensdatter Hvollig Jus  Christensen Hvollig Samme dag {Feria 2da Paschatis} introduc : Jussis {Christensen} Hvolvigs hustrue {Mette Jensdatter}
NOTITS: *1746.03.03.
Dåb nr. 2691
55861746.05.01Mette Sørensdatter Hjoptarp Knud  Christensen Søndergaard Ditto {Dom : 3tia p : Pascha} introduc : Knud {Christensen} Syndergaards hustrue {Mette Sørensdatter}
NOTITS: *1746.04.03.
Dåb nr. 2693
55881746.05.30Karen Pedersdatter Helgaard Jens  Lauridsen Helgaard Festo 2do Pentec : introduc : Jens Laurids: helgds hustrue {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1746.05.01.
Dåb nr. 2696
55891746.05.31Karen Nielsdatter Tarp Peder  Pedersen II Tarp Festo 3tia Pentec : introd : Peder {Pedersen} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter}
NOTITS: 1746.04.11.
Dåb nr. 2695
55931746.10.30Mette Nielsdatter Aagaard Villads  Pedersen Aagaard Dottp {Dom : 21 à Trin :} introd : Villads {Pedersen} Aag : hustrue {Mette Nielsdatter}
NOTITS: 1746.09.18.
Dåb nr. 2702
55941746.11.01Maren Sørensdatter Vindelbo Chrsiten  Andersen Vindelbo Festo oium Sancti : introd : Christen {Andersen} Vindelbois hustrue {Maren Sørensdatter}
NOTITS: *1746.09.25. Indførsel dobbelt: "Dca 22 introd : Christen vindelboeis hustrue", synes gennemstreget med bred pinsel.
Dåb nr. 2704
55951746.11.13Maren Nielsdatter Gravel Debbelmose Niels  Jensen Vestergaard Dca 23 à Trin : introd : Niels Vestergaards hustrue {Maren Nielsdatter Gravel}
NOTITS: *1746.09.25.
Dåb nr. 2703
55961746.11.27Karen Nielsdatter Gjaldbæk Gjaldbæk Hans  Jeppesen Hjarup Ditto {Dca 23 à Trin :} introd : Karen {Nielsdatter} Gialdbek
NOTITS: *1746.09.29. Usædvanligt at kvindens navn angives.
Dåb nr. 2705
55971746.12.04Johanne Jensdatter Grønborg Thomas  Nielsen Grønborg Dom 2da Adv : introd : Thomas {Nielsen} Grønborgs hustrue {Johanne Jensdatter}
NOTITS: *1746.10.04.
Dåb nr. 2706
55981746.12.11Johanne Olufsdatter Kirken- Ved Offe  Pedersen Daller Dom : 3tia Adv : introd : Offe {Pedersen} Dallers hustrue {Johanne Olufsdatter}
NOTITS: *1746.10.16. Offe Daller ses 1765 Ved Borris Kirke.
Dåb nr. 2707
55991747.02.02Mette Christensdatter Gravel Thomas  Christensen Gravel Festo Purif : Mariæ introd : Thomas {Christensen} Graulds hustrue {Mette Christensdatter }
NOTITS: 1746.12.11.
Dåb nr. 2709
56001747.02.26Kirsten Pedersdatter Sønderskov Jens  Larsen Dca Rminisc : introduc : Jens Lassens Hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *1747.01.15.
Dåb nr. 2710
56011747.05.11Anne Jakobsdatter Lindvig? Frands  Mortensen Ditto {Festo ascens : Xti} introd : Frantz Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter}
NOTITS: *1747.03.26.
Dåb nr. 2712
56041747.06.11Marie Jørgensdatter Vinbæk Bertel  Sørensen Smed Dca 2da à Trin : introd : Bertel {Sørensen} smeds hustrue Marie Jørgensdatter
NOTITS: *1747.05.03c. Begravet 1747.05.07.
Dåb nr. 2714
56051747.06.18Karen Madsdatter Debelmose Jens  Andersen Ditto {Dom : 3 à Trin :} introd : Jens Andersens hustrue {Karen Madsdatter}
NOTITS: *1747.05.07.
Dåb nr. 2716
56061747.06.25Maren Andersdatter Tarp Bent  Tarp Dom : 4ta à Trin : introd : Bend Tarpis hustrue {Maren Andersdatter}
NOTITS: *1747.05.11.
Dåb nr. 2717
56071747.07.16Maren Nielsdatter Vesterby Christen  Christensen Kousgaard Dom: 7ta à Trin : introd : Christen {Christensen} Kousgaards hustrue {Maren Nielsdatter}
NOTITS: *1747.06.04.
Dåb nr. 2718
56091747.07.30? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Gjaldbæk Markus  Jeppesen Gjaldbæk Ditto {Dom : 9ma à Trin :} introd : Marcus Gialdbeks h:
NOTITS: *1747.06.18.
Dåb nr. 2720
56101747.08.13? Mads Gaasdals kone Gaasdal Mads  Gaasdal Dom jja à Trin : introd : Mads gaadsdals h :
NOTITS: 1747.07.16.
Dåb nr. 2721
56111747.08.20  Debelmose Lars  Debelmose Ditto {Dom : 12ma introd :} [Madr?] Las develm: h : {Kirsten Graversdatter}
NOTITS: *1747.06.23.
Dåb nr. 2722
56121747.09.03Mette Madsdatter Vesterby Peder  Christensen Vesterby Ditto {Dom : 14 à Trin :} Peder {Christensen} Vesterbyis h: {Mette Madsdatter}
NOTITS: *1747.07.30.
Dåb nr. 2723
56131747.10.01? Giøde Jensen Gaasdals kone Gaasdal- Store Giøde  Jensen Gaasdal Dom : 18 à Trin : introd : Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1747.08.27.
Dåb nr. 2725
56141747.10.29Ellen Jochumsdatter Købke Kirken- Ved Mads  Justesen Bjerg Dom : 22 à Trin: introd : Mads Justesens hustrue {Ellen Jochumsdatter Købke}
NOTITS: *1747.08.27.
Dåb nr. 2724
56151747.11.01Sidsel Andersdatter Gravel Anders  Nielsen Gravel Ditto {Festo oium Sanct :} introd : Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter}
NOTITS: 1747.09.29.
Dåb nr. 2726
56171748.01.06Karen Pedersdatter Helgaard Jens  Lauridsen Helgaard Ditto {Festo Epiph :} introd : Jens {Lauridsen} Helgaards hustrue {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1747.22.05.
Dåb nr. 2728
56181748.02.02Karen Pedersdatter Sønderby Jens Michael  Knudsen  Festo Puricic : introd : Jens Michaels {Knudsen} hustrue {Karen Pedersdatter}
NOTITS: 1747.12.26.
Dåb nr. 2729
56191748.02.25Anne Christensdatter Nygaard Jens  Christensen Nygaard Dca Esto mihi introd : Jens {Christensen} Nygaards hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: 1748.01.06.
Dåb nr. 2730
56201748.03.10Maren Poulsdatter Develmose Niels  Jensen Villadsen 2da Søndag i faste introd : Niels {Jensen} Villadsens h : {Maren Poulsdatter}
NOTITS: *1748.02.04. Første gang Præstens Mark nævnes i kirkebogen.
Dåb nr. 2731
56211748.03.24Johanne Jensdatter Grønborg Thomas  Nielsen Grønborg Midfaste Søndag : introd : Thomas {Nielsen} Grønborgs hustrue {Johanne Jensdatter}
NOTITS: 1748.02.11.
Dåb nr. 2732
56221748.03.31Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck Dalager- Lille Sten  Danielsen Rasch Søndagen efter Midfaste introd : forv{alter på Lundenæs} : {Steno Raschs} Kiæriste {Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck}
NOTITS: *1748.02.18.
Dåb nr. 2734
56231748.04.15Margrethe Cathrine Christensdatter Grønborg Eske  Pedersen Grønborg Feria 2da Pasch : introd : Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatte}
NOTITS: Dødfødt 1748.03.06c.
Dåb nr. 2735
56241748.06.14Maren Sørensdatter Vindelbo Christen  Andersen Vindelbo Dom 5ta à Trin : introd : Christen {Andersen} Vindelbois h : {Maren Sørensdatter}
NOTITS: 1748.06.03.
Dåb nr. 2738
56261748.09.15Anne Marie Jensdatter Hjoptarp Lars  Nielsen Melgaard Dom : 14 à Trin : introd : Las {Nielsen} Meldgaards hustrue {Anne Marie Jensdatter}
NOTITS: 1748.08.08.
Dåb nr. 2741
56271748.09.29Mette Christensdatter Gravel Thomas  Christensen Gravel Festo Michaelis introd : Thomas {Christensen} Graulds h : {Mette Christensdatter}
NOTITS: 1748.08.18.
Dåb nr. 2742
56281748.09.29Karen Nielsdatter Tarp Peder  Pedersen II Tarp Ditto {Festo Michaelis} introd : Peder {Pedersen II} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter}
NOTITS: 1748.08.18.
Dåb nr. 2743
56301748.12.01Maren Andersdatter Tarp Bent  Pedersen Tarp Dom : 1ma Adv : introd : Bernd {Pedersen} Tarpis hustrue {Maren Andersdatter}
NOTITS: *1748.10.13.
Dåb nr. 2745
56311748.12.26Mette Jensdatter Hvollig Jus  Christensen Hvollig 2den Jule dag introd : Jus {Christensen} Hvolvigs hustrue {Mette Jensdatter}
NOTITS: *1748.11.10.
Dåb nr. 2747
56321749.01.06Karen Pedersdatter Helgaard Jens  Lauridsen Helgaard Ditto {Festo Epiph :} introd : Jens {Lauridsen} helgaards h : {Karen Pedersdatter}
NOTITS: 1748.12.15.
Dåb nr. 2746
56341749.02.23Ane Kirstine Debelmose Jens  Jepsen Risbjerg Dca jma Jejun : dvs: Dca Invoc : , introd : Jens {Jepsen} Risbergs hustrue {Ane Kirstine}
NOTITS: 1749.01.06.
Dåb nr. 2749
56351749.03.23? Peder Lauridsen Debelmoses kone Debelmose Peder  Lauridsen Debelmose Søndag efter Midfaste introd : Peder {Lauridsen} develmo: h :
NOTITS: 1749.02.02.
Dåb nr. 2752
56361749.03.25? Peder Hvolligs kone Hvollig Peder  Hvollig Festo Annuncit : Mariæ introd : Peder Hvolvigs h :
NOTITS: *1749.02.02.
Dåb nr. 2750
56381749.05.26Kirsten Hansdatter Sønderby Lauge  Christensen Sønderby Feria 2da Pentec : introd : Lauge {Christensen} Synderbyes hustrue {Kirsten Hansdatter}
NOTITS: 1749.04.13.
Dåb nr. 2753
56391749.07.27? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Gjaldbæk Markus  Jeppesen Gjaldbæk Dom : 8ma à Trin : introd : Marcus {Jeppesen} gialdbeks h:
NOTITS: 1749.06.15.
Dåb nr. 2755
56411749.10.26Marie Debelmose Debelmose Niels  Poulsen Dom : 21 à Trin : introd : Niels Poulsens h : {Marie Debelmose} i develm : —
NOTITS: *1749.09.14.
Dåb nr. 2758
56421749.12.26Anne Christensdatter Nygaard Jens  Christensen Nygaard Festo 2do Nativ : introd Jens {Christensen} Nygaards h : {Anne Christensdatter}
NOTITS: *1749.10.19.
Dåb nr. 2759
56431750.02.22Sidsel Andersdatter Gravel Anders  Nielsen Gravel 2den Søndag i Faste introd : Anders {Nielsen} Graulds h : {Sidsel Andersdatter}
NOTITS: *1750.01.11.
Dåb nr. 2760
56441750.03.01Kirsten Graversdatter Debelmose Lars  Debelmose 3die Søndag i Fasten introd : Las develm : hustrue {Kirsten Graversdatter}
NOTITS: *1749.01.11.
Dåb nr. 2761
56451750.03.08Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck Dalager- Lille Sten  Danielsen Rasch Midfaste Søndag introd : Mad : Rasch {Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck}
NOTITS: 1750.01.18.
Dåb nr. 2762
56461750.03.15Mette Madsdatter Vesterby Peder  Christensen Vesterby Søndagen efte Mid faste introd Peder {Christensen} vesterbys h :
NOTITS: *1750.01.25.
Dåb nr. 2763
56491750.03.30  Vesterby Christen  Christensen Kousgaaard Ditto {Festo 2do Psch :} introd : Christen {Christensen Kousgaard} Vesterbyis hustrue {Maren Nielsdatter}
NOTITS: 1750.01.25.
Dåb nr. 2764
56511750.05.07Else Nielsdatter Grønborg Dalager Christen  Pedersen Daller Festo ascens : Xti introd : Christen {Pedersen} Dallers h : {Else Nielsdatter}
NOTITS: 1750.03.30.
Dåb nr. 2769
56521750.05.18Mette Sørensdatter Hjoptarp Knud  Christensen Søndergaard Ditto {Festo 2da Pentec :} introd : Knud {Christensen} Syndergaards h :{Mette Sørensdatter}
NOTITS: *1750.04.05.
Dåb nr. 2771
56541750.06.24Maren Poulsdatter Debelmose Niels  Jensen Villadsen Ste Hans dag introd : Niels {Jensen} Villadsens hustrue{Maren Poulsdatter}
NOTITS: 1750.05.18.
Dåb nr. 2774
56551750.06.28Karen Pedersdatter Sønderby Jens Michael  Knudsen Dom : 5 à Trin : introd : Jens Michaels {Knudsen} h : {Karen Pedersdatter}
NOTITS: 1750.05.24.
Dåb nr. 2775
56561750.07.19Maren Nielsdatter Gravel Debelmose Niels  Jensen Vestergaard Dom : 8ve à Trin : introd : Niels {Jensen} vestergaards h : {Maren Nielsdatter Gravel}
NOTITS: *1750.06.14.
Dåb nr. 2776
56571750.07.26? Mads Gaasdals kone Gaasdal Mads  Gaasdal Dom : 9ne à Trin : introd : Mads gaasdals h :
NOTITS: *1750.06.21.
Dåb nr. 2777
56581750.08.23Anne Marie Jensdatter Hjoptarp Lars  Nielsen Melgaard Dom : 13 à Trin : introds : Las {Nielsen} Meldgaards h :{Anne Marie Jensdatter}
NOTITS: *1750.07.12.
Dåb nr. 2778
56601750.11.15Karen Madsdatter Debelmose Jens  Andersen Dca 25 à Trin : introd : Jens Andersens h : {Karen Madsdatter}
NOTITS: *1750.10.11.
Dåb nr. 2780
56611750.11.22Mette Christensdatter Gravel Thomas  Christensen Gravel Dca 26 introducerede Thomas Graulds h : {Mette Christensdatter}
NOTITS: *1750.10.11.
Dåb nr. 2781
56621750.11.22Karen Engsig  Knud  Engsig Ditto {Dca 26} introduc: Knud Engsigs h : {Karen Engsig}
NOTITS: *1750.10.18. Karens navn introduktion 26. 12 1755.
Dåb nr. 2782
56641750.12.26Karen Pedersdatter Helgaard Jens  Lauridsen Helgaard Festo 2da Nativ : Xti introd : Jens {Lauridsen} Helgds h : {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1750.10.25.
Dåb nr. 2783
56651751.01.10? Peder Lindvigs 2. kone Lindvig Peder  Lindvig Ditto {dom : 1ma p : Epiph :} introd : Peder Lidnvigs {2.} h :
NOTITS: *1751.01.24.
Dåb nr. 2786
56671751.03.28? Giøde Jensen Gaasdals kone Gaasdal- Store Giøde  Jensen Gaasdal Søndagen efter Midfaste introd : Giøde Gaasdals h :
NOTITS: 1751.02.02.
Dåb nr. 2789
56681751.03.28Mette Christensdatter Gravel Thomas  Christensen Gravel Ditto {Søndagen efter Midfast} introd: Thomas Grauld h : {Mette Christensdatter}
NOTITS: *1750.10.11.
Dåb nr. 2781
56691751.05.20Maren Andersdatter Tarp Bent  Pedersen Tarp Festo Ascens : Xti introd : Bend {Pedersen} Tarpis h : {Maren Andersdatter}
NOTITS: *1751.04.09.
Dåb nr. 2791
56701751.05.31Ane Christensdatter Busk Jens  Olesen Busk Festo 2do Pentec : introd : Jens {Olesen} Buskis h : {Ane Christensdatter}
NOTITS: 1751.04.12.
Dåb nr. 2792
56711751.05.31Sidsel Andersdatter Gravel Anders  Nielsen Gravel Ditto {Festo 2do Pentec :} introd : Anders {Nielsen} Graulds h : {Sidsel Andersdatter}
NOTITS: 1751.04.12.
Dåb nr. 2793
56731751.06.01Marie Debelmose Debelmose Niels  Poulsen Festo 3tia Pent : introd : Niels Poulsen h : {Marie Debelmose}
NOTITS: *1751.04.25.
Dåb nr. 2794
56741751.06.27? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Gjaldbæk Markus  Jeppesen Gjaldbæk Ditto {Dca 3tia à Trin :} introd : Marcus Gialdbeks hustrue
NOTITS: *1751.05.16.
Dåb nr. 2796
56761751.09.19Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck Dalager- Lille Sten  Danielsen Rasch Dom 15ta à Trin : introd : Mad : Rasch {Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck}
NOTITS: 1751.08.15.
Dåb nr. 2799
56771751.10.17Mette Jensdatter Hvollig Jus  Christensen Hvollig Ditto {Dom : 19 à Trin :} introd : Jus {Christensen} Hvolvigs h : {Mette Jensdatter}
NOTITS: *1751.09.05.
Dåb nr. 2800
56781751.11.28Karen Pedersdatter Sønderby Jens Michael  Knudsen Dom : jma adventis introd : Jens Michaels {Knudsen} h : {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1751.10.17.
Dåb nr. 2801
56791751.12.05Karen Nielsdatter Tarp Peder  Pedersen II Tarp Dom 2da adv : introd : Peder {Pedersen II} Tarpis h : {Karen Nielsdatter}
NOTITS: *1751.10.21.
Dåb nr. 2802
56801751.12.26Johanne Jensdatter Grønborg Thomas  Nielsen Grønborg Feria 2da nativ: Xti introd : Thomas {Nielsen} Grønborgs h : {Johanne Jensdatter}
NOTITS: 1751.11.02 begravelse minus 14 dage; død spæd
Dåb nr. 2803
56811752.02.06Johanne Olufsdatter Dalager Offer  Pedersen Daller Dca Sexages : introd : Offer {Pedersen} Dallers h : {Johanne Olufsdatter} .
Dåb nr. 2804
56821752.04.03Karen Pedersdatter Helgaard Jens  Lauridsen Helgaard Feria 2da Paschatis introd : Jens {Lauridsen} Helgaards h: {Karen Pedersdatter}
NOTITS: Dødfødt.
Dåb nr. 2805
56841752.05.23Maren Sørensdatter Vindelbo Christen  Andersen Vindelbo Gesto 3tia Pentec: introd : Christen {Andersen} Vindelbois h:{Maren Sørensdatter} .
Dåb nr. 2807
56851752.07.09Mette Christensdatter Gravel Thomas  Christensen Gravel Dom : 6ta à Trin : ingrod Thomas {Christensen} Gravels h: {Mette Christesndatter}
Dåb nr. 2809
56861752.07.16Anne Marie Jensdatter Hjoptarp Lars  Nielsen Melgaard Dom : 7`à Trin : introd: Las {Nielsen} Meldgaards h: {Anne Marie Jensdatter} .
Dåb nr. 2810
56871752.08.27Marie Debelmose Debelmose Niels  Poulsen Dom : 13 à Trin : introd : Niels Poulsens h: {Marie Debelmose}
Dåb nr. 2811
5688..Maren Nielsdatter Vesterby Christen  Christensen Kousgaard Ditto {Dom : 16 ta à Trin :} introd : Christen {Christensen} Kousgaards h: {Maren Nielsdatter} .
Dåb nr. 2812
56891752.10.15Else Nielsdatter Grønborg Dalager Christen  Pedersen Daller Ditto {Dom : 20 à Trin :} introd : Christen {Pedersen} Dallers h : {Else Nielsdatter Grønborg} .
Dåb nr. 2813
56901752.10.29? Peder Lindvigs 2. kone Lindvig Peder  Lindvig Dom : 22 à Trin: introd: Peder Lindvigs h: .
Dåb nr. 2814
56911752.11.05Mette Madsdatter Vesterby Peder  Christensen Vesterby Dom : 23 à Trin : introd : Peder {Christensen} Vesterbys h: {Mette Madsdatter} .
Dåb nr. 2815
56921752.11.26Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck Dalager- Lille Sten  Danielsen Rasch Dom : 26 à Trin : introd : Mad Rasch {Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck}
Dåb nr. 2816
56931753.02.02Karen Madsdatter Debelmose Jens  Andersen Debelmose Festo Purif : M . introd : Jens Andersens {Debelmose} h :{Karen Madsdatter}
Dåb nr. 2817
56951753.04.23Inger Nielsdatter  Mads  Pedersen Kragsig Ditto {Feria 2da paschatis} introd : Mads {Pedersen} Kragsigs h : {Inger Nielsdatter}
NOTITS: Ingen dåb set hverken i Borris eller i Skjern. Parret får barn døbt 1751 i Kragsig i Skjern sogn. Inger Nielsdatter gift 1750 i Skjern †1779.09.21 Skjern.
56971753.06.11? Niels Villadsens kone  Niels  Villadsen Feria 2da Pent : introd : Niels Villadsens h :
Dåb nr. 2820
56981753.06.24Mette Jensdatter Gosvig Jens  Christensen Gosvig Ditto {Festo Joh : Bapt :} introd : {Christensen} Godsvigs h :{Mette Jensdatter}
Dåb nr. 2823
56991753.06.24Karen Pedersdatter Helgaard Jens  Lauridsen Helgaard Dom : 2da à Trin : introd : Jens Lauridsen Helgaards h: {Karen Pedersdatter}
Dåb nr. 2824
57011753.09.02Maren Jensdatter Debelmose Jens  Jepsen Risbjerg Dom 11ma à Trin : introd : Jens {Jepsen} Risbergs h : {Maren Jensdatter}
Dåb nr. 2826
57021753.09.23Ingeborg Pedersdatter Gaasdal- Store Mads  Sørensen Gaasdal Dom: 14ta à Trin : ingrod : Mads Gaasdals h: {Ingeborg Pedersdatter}
Dåb nr. 2828
57031753.10.07? Peder Hvolligs kone Hvollig Peder  Hvollig Ditto {Dom: 16 à Trin :} introd : Peder Hvolvigs h:
Dåb nr. 2829
57041753.10.21Anne Jensdatter Hvollig Egvig Peder  Nielsen Egvig Dom : 18 à Trin : introd : Peder Egvigs h : {Anne Jensdatter Hvollig}
Dåb nr. 2830
57051753.11.25Ane Marie Mathiasdatter Hjoptarp Jens  Nielsen Nørgaard Dom : 23 à Ttrin : introd : Jens {Nielsen} Nørgaard i Hiupt : H : {Ane Marie Mathiasdatter}
Dåb nr. 2832
57061753.12.02? Mads Debelmoses kone Debelmose Mads  Debelmose Dom 1ma Adv : introd : Mads develm: H :
Dåb nr. 2833
57071754.03.31Sara Eriksdatter Odderskær Christen  Odderskær Ditto {3di3e Søndag i Faste} introd : Christ_ Odderkiers h: {Sara Eriksdatter}
Dåb nr. 2834
57081754.04.11Anne Christensdatter Nygaard Jens  Christensen Nygaard Skiærtorsdag introd : Jens {Christensen} Nygaards h: {Anne Christensdatter}
Dåb nr. 2836
57091754.04.15Kirsten Hansdatter Sønderby Lauge  Christensen Sønderby Ditto {Feria 2da Pasch :} introd : Lauge Synderbyis h: {Kirsten Hansdatter}
Dåb nr. 2835
57101754.05.19Sidsel Andersdatter Gravel Anders  Nielsen Gravel Dca 5ta p . Pascha introd : Anders {Nielsen} Graulds h: {Sidsel Andersdatter}
Dåb nr. 2837
57111754.05.23Mette Christensdatter Gravel Thomas  Christensen Gravel Festo Ascentionis xti intro : Thomas {Christensen} Graulds h: {Mette Christensdatter}
Dåb nr. 2838
57121754.06.09Maren Sørensdatter Vindelbo Christen  Andersen Vindelbo Festo TRin : introducerede Christen {Andersen} Vindelgois h: {Maren Sørensdatter}
Dåb nr. 2839
57131754.06.24Ane Marie Jensdatter Hjoptarp Lars  Nielsen Melgaard Festo Joh : ingrod : Las {Nielsen} Meldgaards h : {Ane Marie Jensdatter}
Dåb nr. 2840
57141754.07.07Johanne Jensdatter Grønborg Thomas  Nielsen Grønborg Ditto {Dom : 4ta à Trin :} introd: Thomas {Nielsen} Grønborgs h: {Johanne Jensdatter}
NOTITS: —
Dåb nr. 2841
57151754.08.04? Anders Jensen Hvolligs 1. kone Hvollig Anders  Jensen Hvollig Dom : 8ma à Trin : introd : Anders {Jensen} Hvolvigs h:
Dåb nr. 2842
57161754.08.25Mette Andersdatter Aagaard Peder  Nielsen Aagaard Dom: 11 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Aagaards h: {Mette Andersdatter}
Dåb nr. 2843
57181754.10.20Else Davidsdatter Sønderskov Jep  Larsen Sønderskov Dom : 19 à Trin : introd Jep {Larsen} synderskovs h:{Else Davidsdatter}
Dåb nr. 2845
57191754.11.10Karen Engsig  Knud  Engsig Dom 22 à Trin : ingrod : Knud Engsigs h: {Karen Engsig}
NOTITS: Sted uklar.
Dåb nr. 2847
57201754.11.17Karen Nielsdatter Gjaldbæk Niels  Christensen Husted Dom: 23 à Trin : ingrod : Niels {Christensen Husted} Gialdbeks h: {Karen Nielsdatter}
Dåb nr. 2850
57231754.12.26Karen Jensdatter Lindvig Peder  Lindvig Festo 2do Nat : xti introd : Peder Lindvigs h: {Karen Jensdatter}
Dåb nr. 2852
5724..