Borris Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1754
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5001 1702.09.03 ? Søren Slikdals kone, Slikdal MAND: Søren Slikdal.
Nr. 5002 1702.09.17 Kirsten Bertelsdatter, Borris By (Degneboligen) MAND: Jens Jakobsen Handskemager.
Nr. 5003 1702.11.01 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
Nr. 5007 1702.11.05 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Synderskov.
Nr. 5009 1702.11.19 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5010 1703.03.18 Maren Jensdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
Nr. 5013 1703.05.20 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
Nr. 5014 1703.12.10 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
Nr. 5015 1704.01.01 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen Sønderskov.
Nr. 5017 1704.02.02 Maren Vesterby, Vesterby MAND: Christen Jakobsen Vesterby.
Nr. 5018 1704.02.03 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5019 1704.02.12 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5020 1704.02.17 Karen Jakobsdatter, Ahlergaard MAND: Morten Jensen Ahler.
Nr. 5021 1704.03.02 Johanne Mortensdatter, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
Nr. 5022 1704.03.30 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
Nr. 5023 1704.04.06 Maren Svendsdatter, Odderskær MAND: Clemmen Madsen.
Nr. 5024 1704.04.13 ? Morten Busks kone, Busk MAND: Morten Busk.
Nr. 5026 1704.05.25 ? Anders Lauridsen Debelmose kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
Nr. 5029 1704.06.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5031 1704.07.13 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
Nr. 5033 1704.09.07 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5034 1704.11.01 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
Nr. 5035 1704.11.02 Mette Jakobsdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen? Aagaard.
Nr. 5036 1704.11.09 Kirsten Christensdatter, Annexgaard MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
Nr. 5038 1704.12.07 Kirsten? Pedersdatter Clemmen Bertelsen Skobæks kone, Skobæk MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk.
Nr. 5039 1704.12.26 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
Nr. 5040 1705.01.06 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen .
Nr. 5041 1705.01.18 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5043 1705.05.10 ? Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
Nr. 5044 1705.05.18 ? Jørgen Gravels kone, Gravel MAND: Jørgen Gravel.
Nr. 5045 1705.06.14 ? Christen Bjerres kone, Brunbjerg MAND: Christen Bjerre.
Nr. 5047 1705.06.21 Karen Thomasdatter, Klokmose MAND: Hans Madsen Klokmose.
Nr. 5048 1705.07.19 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5049 1705.08.30 Inger, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
Nr. 5050 1705.09.06 Mette Sørensdatter, Gosvig MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5051 1705.11.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5052 1705.11.15 ? Christen Laugesen Sønderbys kone, Sønderby MAND: Christen Sønderby.
Nr. 5053 1706.02.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
Nr. 5054 1706.05.02 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
Nr. 5055 1706.05.24 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen.
Nr. 5056 1706.06.27 Johanne Mortensdatter, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
Nr. 5059 1706.08.08 Maren Helgaard, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5060 1706.08.15 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5061 1706.08.22 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5062 1706.09.29 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5063 1706.10.30 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5065 1706.12.26 Maren Vesterby, Vesterby MAND: Christen Jakobsen Vesterby.
Nr. 5068 1707.02.20 ? Morten Bushs kone, Dalager MAND: Morten Bush.
Nr. 5069 1707.03.13 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
Nr. 5070 1707.03.25 Maren Jensdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
Nr. 5072 1707.04.10 ? Christen Christensens kone, Debelmose MAND: Christen Christensen.
Nr. 5075 1707.05.08 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5078 1707.05.15 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
Nr. 5079 1707.05.22 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5080 1707.05.29 Mette Jakobsdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen Aagaard.
Nr. 5081 1707.05.29 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund MAND: Niels Lauridsen Lund.
Nr. 5082 1707.06.26 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden) MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5084 1707.07.10 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
Nr. 5086 1707.08.21 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
Nr. 5087 1707.09.04 Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager MAND: Hans Jakob Reimer.
Nr. 5089 1707.11.20 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
Nr. 5090 1708.01.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5091 1708.01.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Niels Christensen Stier.
Nr. 5092 1708.02.11 ? Niels Madsen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Niels Madsen Vestergaard.
Nr. 5093 1708.03.04 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5094 1708.03.25 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
Nr. 5095 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5096 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5097 1708.05.28 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5098 1708.06.03 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5100 1708.07.15 ? Christen Jakobsens Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5103 1708.10.28 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5105 1708.11.25 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen Sønderskov.
Nr. 5106 1708.12.02 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
Nr. 5107 1708.12.09 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
Nr. 5108 1708.12.16 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
Nr. 5111 1709.02.17 ? Oluf Bushes kone, Busk MAND: Oluf Busk.
Nr. 5113 1709.04.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard) MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
Nr. 5114 1709.04.28 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
Nr. 5115 1709.05.26 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
Nr. 5118 1709.07.07 ? Christen Jensen Kjærs kone, Tarp MAND: Christen Jensen Kjær.
Nr. 5119 1709.07.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
Nr. 5120 1709.08.18 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5121 1709.09.06 ? Christen Jakobsen Minds kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Minds.
Nr. 5122 1709.09.06 Mette Jakobsdatter, Aagaard MAND: Christen Aagaard.
Nr. 5123 1709.11.03 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby) MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5124 1709.11.17 Cathrine Smid?, MAND: Christen Thomsen Høier.
Nr. 5126 1709.11.24 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5127 1709.12.01 Brigitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5129 1709.12.08 ? Knud Kyes kone, Kirken- Ved MAND: Knud Kye.
Nr. 5130 1710.01.06 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5131 1710.01.12 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5132 1710.02.09 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5134 1710.05.04 Maren Christensdatter Vindelbo, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5136 1710.07.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose MAND: Christen Nielsen Ejstrup.
Nr. 5137 1710.07.27 Else Madsdatter, Debelmose MAND: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre.
Nr. 5138 1710.08.03 Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen.
Nr. 5139 1710.08.04 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5140 1710.09.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5141 1710.11.16 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
Nr. 5143 1711.03.01 Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager MAND: Hans Jakob Reimer.
Nr. 5144 1711.03.08 Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby MAND: Christen Lauridsen Sønderby.
Nr. 5145 1711.03.15 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5147 1711.05.25 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5148 1711.05.26 Kirsten, Busk MAND: Oluf Busk.
Nr. 5149 1711.07.02 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Debelmose.
Nr. 5150 1711.07.17 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5151 1711.07.26 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp MAND: Peder Pedersen Tarp.
Nr. 5152 1711.08.02 Else Villumsdatter, Egvig MAND: Knud Jensen Bjerre.
Nr. 5153 1711.08.09 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5154 1711.09.13 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5156 1711.09.27 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5157 1711.10.25 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
Nr. 5158 1711.11.08 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5159 1712.01.17 Maren Christensdatter, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5160 1712.02.21 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
Nr. 5161 1712.03.06 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5164 1712.04.03 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5166 1712.05.05 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5168 1712.06.24 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5170 1712.07.10 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
Nr. 5173 1712.08.07 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5174 1712.08.28 ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5175 1712.10.23 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby) MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5176 1712.11.13 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5177 1712.12.11 Voldborg Thomasdatter, Gravel MAND: Niels Andersen.
Nr. 5179 1713.01.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5180 1713.01.15 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden) MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5181 1713.01.22 Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær MAND: Niels Odderskær.
Nr. 5182 1713.01.29 ? Christen Jakobsen Minds Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard Minds.
Nr. 5183 1713.02.02 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
Nr. 5185 1713.03.12 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille MAND: Peder Thomassen? Gaasdal.
Nr. 5186 1713.03.19 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5188 1713.03.25 Anne Margrethe Boldevin, Dalager- Lille MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
Nr. 5189 1715.03.26 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
Nr. 5190 1713.04.17 Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
Nr. 5191 1713.05.21 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5192 1713.06.05 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
Nr. 5194 1713.07.16 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp MAND: Peder Pedersen Tarp.
Nr. 5195 1713.07.23 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5196 1713.10.29 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5198 1713.11.19 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5200 1713.12.26 Karen Mortensdatter, Sønderby MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
Nr. 5201 1714.01.01 Maren Christensdatter, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5203 1714.02.16 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5204 1714.04.02 Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
Nr. 5206 1714.04.15 ? Lars Jensen Synderskovs {2.} kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5207 1714.04.22 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
Nr. 5208 1714.05.06 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
Nr. 5209 1714.05.13 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5210 1714.05.27 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5211 1714.06.10 Mette Sørensdatter, Gosvig MAND: Christen Jensen Gosvig.
Nr. 5212 1714.06.17 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
Nr. 5214 1714.09.16 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden) MAND: Peder Pedersen Stauning.
Nr. 5215 1714.12.02 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille MAND: Peder Thomassen Gaasdal.
Nr. 5216 1714.12.26 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
Nr. 5217 1714.12.27 ? Niels Nielsen Gravels kone, Gravel MAND: Niels Nielsen Gravel.
Nr. 5218 1715.01.01 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
Nr. 5220 1715.02.17 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5221 1715.04.28 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby MAND: Niels Andersen Vesterby.
Nr. 5222 1715.07.02 Maren Jakobsdatter, Hjoptarp? MAND: Laust Andersen Soldat Holst.
Nr. 5223 1715.07.07 Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store MAND: Thomas Pedersen Gaasdal.
Nr. 5224 1715.07.14 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5225 1715.07.21 ? Oluf Busks 1. kone, Dalager (Busk) MAND: Oluf Busk.
Nr. 5226 1715.08.25 Anne Christensdatter, Sønderskov MAND: Anders Larsen Sønderskov.
Nr. 5227 1715.09.29 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5228 1715.10.06 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
Nr. 5229 1715.10.13 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5230 1715.12.22 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5231 1715.12.26 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5232 1716.02.02 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5233 1716.02.16 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5234 1716.02.23 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk MAND: Jeppe Markussen Gjaldbæk.
Nr. 5236 1716.03.15 Anne Margrethe Boldevin, Dalager- Lille MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
Nr. 5237 1716.03.29 Bodil Nielsdatter Stier, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5239 1716.05.17 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg MAND: Niels Thomasen Grønborg.
Nr. 5240 1716.05.24 Else Villumsdatter, Debelmose MAND: Knud Jensen Egvig.
Nr. 5241 1716.06.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5242 1716.06.07 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille MAND: Peder Gaasdal.
Nr. 5244 1716.07.26 Karen Mortensdatter, Sønderby MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
Nr. 5247 1716.09.29 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5248 1716.11.01 Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær MAND: Niels Odderskær.
Nr. 5249 1716.11.15 Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
Nr. 5250 1716.11.22 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5251 1716.12.24 An Christensdatter, Sønderskov MAND: Anders Larsen Sønderskov.
Nr. 5252 1717.01.01 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
Nr. 5253 1717.01.03 ? Nielsdatter, Kvisthuse MAND: Søren Sørensen Huus.
Nr. 5254 1717.01.10 Anne Andersdatter, Helgaard MAND: Peder Helgaard.
Nr. 5255 1717.02.02 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
Nr. 5256 1717.02.07 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
Nr. 5258 1717.03.14 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
Nr. 5263 1717.05.30 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Melgaard.
Nr. 5264 1717.06.06 Mette Jakobsdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen Aagaard.
Nr. 5265 1717.09.19 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Kjær.
Nr. 5266 1717.09.29 ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov MAND: Niels Christensen Sønderskov.
Nr. 5268 1717.10.17 Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store MAND: Thomas Pedersen Gaasdal.
Nr. 5269 1717.10.31 Voldborg Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
Nr. 5270 1717.11.07 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk MAND: Jeppe Markussen Gjaldbæk.
Nr. 5271 1717.11.14 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5272 1717.11.21 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog MAND: Peder Eskesen Krog.
Nr. 5273 1717.11.28 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5274 1718.01.06 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Barfod.
Nr. 5275 1718.01.23 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5276 1718.03.25 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
Nr. 5277 1718.04.18 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg MAND: Niels Thomasen Grønborg.
Nr. 5278 1718.05.26 Maren Rasmusdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
Nr. 5279 1718.06.06 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5281 1718.07.02 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5282 1718.07.31 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Melgaard.
Nr. 5283 1718.09.18 An Gertrud Reimer, Kirken- Ved MAND: Christen Gregersen Franch.
Nr. 5284 1718.10.16 An Christensdatter Kjær, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5285 1718.10.30 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Jens Christensen Vestergaard.
Nr. 5286 1718.11.06 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5289 1719.03.05 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
Nr. 5290 1719.03.19 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov MAND: Mads Christensen Sønderskov.
Nr. 5291 1719.03.26 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
Nr. 5292 1719.04.02 Maren Vinbæk, Vinbæk MAND: Niels Vinbæk Soldat.
Nr. 5293 1719.05.29 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
Nr. 5294 1719.07.16 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5296 1719.07.30 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen .
Nr. 5297 1719.08.06 ? Peder Jakobsen Dallers kone, Dalager MAND: Peder Jakobsen Daller.
Nr. 5298 1719.08.27 ? Anders Thomsen Vendelbos 2. kone, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
Nr. 5299 1719.09.03 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5300 1719.09.17 Inger Thomas Tarps kone, Tarp MAND: Thomas Tarp.
Nr. 5301 1719.09.29 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5302 1719.12.03 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Melgaard.
Nr. 5303 1719.12.10 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
Nr. 5304 1719.12.26 ? Niels Odderskærs kone, Odderskær MAND: Niels Odderskær.
Nr. 5306 1720.03.03 Anne Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5307 1720.03.17 An Christensdatter, Sønderskov MAND: Anders Larsen Sønderskov.
Nr. 5308 1720.04.01 Anne Andersdatter, Helgaard MAND: Peder Helgaard.
Nr. 5310 1720.04.21 Maren Rasmusdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
Nr. 5311 1720.04.28 Abelone Larsdatter, Gravel MAND: Christen Pedersen Gravel.
Nr. 5313 1720.08.18 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Barfod.
Nr. 5315 1720.10.20 Karen Mortensdatter, Sønderby MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
Nr. 5316 1720.11.03 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
Nr. 5317 1720.11.10 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5318 1720.11.17 Maren Andersdatter, Dalager MAND: Mads Jakobsen Daller.
Nr. 5320 1720.12.08 An Christensdatter Kjær, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5321 1720.12.15 Karen Pedersdatter, Tarp MAND: Niels Tarp.
Nr. 5322 1721.01.12 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5323 1721.02.09 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg MAND: Niels Thomasen Grønborg.
Nr. 5324 1722.01.01 Ingeborg, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Melgaard.
Nr. 5325 1722.04.19 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov MAND: Mads Christensen Sønderskov Rahbek.
Nr. 5326 1724.04.18 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5327 1724.04.23 Maren Andersdatter, Dalager MAND: Mads Jakobsen Daller.
Nr. 5328 1724.04.30 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
Nr. 5330 1724.07.30 ? Niels Lauridsens kone, Brunbjerg MAND: Niels Lauridsen.
Nr. 5332 1725.01.14 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5333 1725.01.21 Anne Andersdatter, Helgaard MAND: Peder Helgaard.
Nr. 5334 1725.02.02 Mette? Andersdatter?, Hvollig MAND: Jens Christensen? Rindum?.
Nr. 5335 1725.04.02 Maren Christen Olufsens kone, Dalager? MAND: Christen Olufsen.
Nr. 5337 1725.04.15 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5338 1725.05.06 Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup, Dalager MAND: Oluf Justesen Vinther.
Nr. 5339 1725.07.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
Nr. 5340 1725.07.15 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5341 1725.07.29 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Tarp (Præstegaarden) MAND: Jørgen Johansen Hauch.
Nr. 5342 1725.08.05 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5343 1725.08.12 Else? Nielsdatter?, Skravhøj MAND: Niels Skravhøj.
Nr. 5344 1725.09.29 ? Jørgen Skomagers kone, Nygaard MAND: Jørgen Skomager.
Nr. 5345 1725.12.16 Kirsten Lauridsdatter, MAND: Jørgen Karlsen.
Nr. 5347 1726.01.20 ? Christen Larsens kone, Debelmose MAND: Christen Larsen.
Nr. 5348 1726.02.17 Mette Andersdatter, Hvollig MAND: Jens Christensen Rindum.
Nr. 5349 1726.02.24 An Gertrud Reimer, Kirken- Ved MAND: Christen Gregersen Franch.
Nr. 5350 1726.04.10 Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup, Dalager? MAND: Oluf Justesen Vinther.
Nr. 5351 1726.05.05 Inger Thomas Tarps kone, Tarp MAND: Thomas Tarp.
Nr. 5352 1726.05.12 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5353 1726.05.12 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose MAND: Jørgen Nielsen Skrædder.
Nr. 5354 1726.06.10 Voldborg Thomasdatter, Gravel MAND: Niels Andersen Gravel.
Nr. 5355 1726.06.11 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5356 1726.09.01 Kirsten Poulsdatter, MAND: Hans Skrædder.
Nr. 5357 1726.10.13 Maren Andersdatter, Dalager MAND: Mads Jakobsen Daller.
Nr. 5358 1727.04.27 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5360 1727.05.04 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk MAND: Bertel Clemmensen Skobæk.
Nr. 5361 1727.07.13 Maren Christen Olufsens kone, Stier MAND: Christen Olufsen.
Nr. 5362 1727.10.12 ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig MAND: Niels Larsen Egvig.
Nr. 5364 1727.11.16 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5365 1727.11.23 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5368 1728.02.22 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Tarp (Præstegaarden) MAND: Jørgen Johansen Hauch.
Nr. 5369 1728.04.25 ? Christen Fonagers kone, Fonager MAND: Christen Fonager.
Nr. 5372 1728.07.02 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster MAND: Morten Kodbøl.
Nr. 5373 1728.08.29 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5374 1728.10.03 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5375 1728.10.24 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov MAND: Mads Christensen Rahbek.
Nr. 5376 1728.11.07 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose MAND: Jørgen Nielsen Skrædder.
Nr. 5377 1728.11.14 Mette Andersdatter, Hvollig MAND: Jens Christensen Rindum.
Nr. 5380 1730.04.11 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
Nr. 5381 1730.05.29 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5382 1730.05.29 Else Thuesdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5384 1730.09.03 ? Jeppe Nielsen Snells kone, MAND: Jeppe Nielsen Snell.
Nr. 5385 1730.09.10 Kirsten Lauridsdatter, MAND: Jørgen Karlsen.
Nr. 5386 1730.09.29 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster MAND: Morten Kodbøl.
Nr. 5387 1730.10.29 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk MAND: Jakob Gjaldbæk.
Nr. 5389 1730.12.10 Ane Ovesdatter, Votkær MAND: Niels Nielsen Votkær.
Nr. 5391 1731.01.28 ? Christen Smeds kone, Fonager MAND: Christen Smed.
Nr. 5392 1731.03.04 ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig MAND: Niels Larsen Egvig.
Nr. 5394 1731.04.08 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen.
Nr. 5395 1731.05.20 Inger Thomas Larsen Tarps kone, Tarp MAND: Thomas Larsen Tarp.
Nr. 5401 1731.08.22 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Niels Lauridsen Lille Tarp.
Nr. 5402 1731.08.26 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5403 1731.09.09 ? Jørgen Skomagers kone, Nygaard MAND: Jørgen Skomager.
Nr. 5405 1731.10.28 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5406 1731.11.01 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden MAND: Jørgen Johansen Hauch.
Nr. 5407 1731.12.02 Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl Øster MAND: Jens Christensen Rahbek.
Nr. 5408 1732.01.13 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
Nr. 5409 1732.02.02 ? Jens Kringeltofts kone, Kringeltoft MAND: Jens Kringeltoft.
Nr. 5410 1732.02.10 ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone, Skravhøj MAND: Anders Daller Skravhøj.
Nr. 5411 1732.02.11 ? Peder Odderskærs kone, Odderskær MAND: Peder Odderskær.
Nr. 5412 1732.02.17 Dorte Gravek, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5413 1732.02.24 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier MAND: Christen Olufsen Stier.
Nr. 5414 1732.02.24 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5417 1732.06.02 ? Gravers Pedersen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Gravers Pedersen Debelmose.
Nr. 5419 1732.07.20 ? Niels Lauridsens kone, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Niels Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5420 1732.08.24 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk MAND: Søren Skobæk.
Nr. 5421 1732.09.17 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk MAND: Jakob Gjaldbæk.
Nr. 5422 1732.10.15 Maren Madsdatter, MAND: Giøde Johansen Richard.
Nr. 5423 1732.11.01 ? Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
Nr. 5424 1732.12.07 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
Nr. 5427 1733.02.22 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier MAND: Christen Olufsen Stier.
Nr. 5428 1733.03.08 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5429 1733.04.02 ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær MAND: Erik Christensen Votkær.
Nr. 5430 1733.04.12 Else Thuesdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5432 1733.06.07 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg MAND: Eske Pedersen Grønborg.
Nr. 5433 1733.07.05 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5434 1733.07.12 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5435 1733.08.02 Ane Ovesdatter, Votkær MAND: Niels Nielsen Votkær.
Nr. 5436 1733.08.30 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
Nr. 5439 1734.01.01 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier MAND: Christen Olufsen Stier.
Nr. 5441 1734.02.07 Johanne Duedal, Duedal MAND: Lars Madsen Duedal.
Nr. 5443 1734.03.14 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Niels Lauridsen Tarp.
Nr. 5446 1734.07.18 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5447 1734.11.21 Ane Ovesdatter, Votkær MAND: Niels Nielsen Votkær.
Nr. 5448 1735.01.01 Abelone Ebbesdatter, Skravhøj MAND: Anders Olufsen Daller.
Nr. 5450 1735.02.20 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5452 1735.04.11 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5454 1735.05.30 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5455 1735.07.10 ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov MAND: Søren Sønderskov.
Nr. 5456 1735.07.24 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5457 1735.07.31 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5458 1735.08.21 Bodil Aas, Grønborg MAND: Christen Pedersen Grønborg.
Nr. 5459 1735.09.04 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk MAND: Søren Skobæk.
Nr. 5460 1735.09.25 Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl- Øster MAND: Jens Christensen Rahbek.
Nr. 5462 1736.01.01 ? Christen Fonagers kone, Fonager MAND: Christen Fonager.
Nr. 5463 1736.01.06 Ane Lisbeth, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
Nr. 5464 1736.01.29 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Christen Jensen Gaasdal.
Nr. 5465 1736.04.22 Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved MAND: Hans Skrædder.
Nr. 5466 1736.05.21 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5467 1736.05.27 Else Thuesdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
Nr. 5469 1736.06.03 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5470 1736.07.02 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
Nr. 5472 1736.09.23 ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær MAND: Erik Christensen Votkær.
Nr. 5473 1736.09.29 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
Nr. 5474 1736.11.04 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5475 1736.11.25 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5479 1737.04.23 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg MAND: Eske Pedersen Grønborg.
Nr. 5480 1737.05.19 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Niels Lauridsen Tarp Lille.
Nr. 5481 1737.05.26 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
Nr. 5482 1737.08.25 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov MAND: Jens Larsen Sønderskov.
Nr. 5483 1737.10.06 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5487 1738.03.16 Ane Ovesdatter, Votkær MAND: Niels Nielsen Votkær.
Nr. 5490 1738.04.20 Sidsel Jensdatter, MAND: Peder Huus.
Nr. 5492 1738.07.02 Maren Jensdatter Stier, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Jakob Christensen Minds.
Nr. 5493 1738.07.06 ? Christen Duedals kone, Duedal MAND: Christen Duedal.
Nr. 5494 1738.07.13 Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved MAND: Hans Skrædder.
Nr. 5495 1738.08.31 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk MAND: Søren Skobæk.
Nr. 5496 1738.09.07 ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov MAND: Søren Sønderskov.
Nr. 5497 1739.01.01 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5498 1739.02.15 Johanne Christensdatter, Helgaard MAND: Jens Jørgensen Helgaard.
Nr. 5500 1739.03.30 Anne Christensdatter, MAND: Christen Lauridsen Seerup.
Nr. 5501 1739.04.26 Maren Lauridsdatter, Debelmose MAND: Christen Nielsen Ejstrup.
Nr. 5502 1739.08.30 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Christen Jensen Gaasdal.
Nr. 5505 1739.11.15 Margrethe Jensdatter, MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5506 1739.11.22 ? Sergeantens kone, Borris Kirkeby MAND: ? Sergeanten.
Nr. 5509 1740.02.14 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov MAND: Jens Larsen Sønderskov.
Nr. 5510 1740.06.06 ? Christen Husteds kone, MAND: Christen Husted.
Nr. 5511 1740.07.17 Maren Nielsdatter, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5513 1740.08.24 Maren Olufsdatter, Sønderby MAND: Christian Knudsen Sønderby.
Nr. 5515 1740.10.09 Anne Jensdatter, Borris- Krog MAND: Laurids Vejle.
Nr. 5516 1741.01.01 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
Nr. 5517 1741.05.11 Sidsel Jensdatter, MAND: Peder Huus.
Nr. 5518 1741.05.22 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5520 1741.06.18 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen II Tarp.
Nr. 5522 1741.09.17 ? Christen Duedals kone, Duedal MAND: Christen Duedal.
Nr. 5523 1741.09.24 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5524 1741.10.22 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Peder Lauridsen Debelmose.
Nr. 5525 1741.11.19 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
Nr. 5528 1742.05.27 Anne Christensdatter, MAND: Christen Seerup Lauridsen.
Nr. 5530 1742.08.19 Maren Poulsdatter, Debelmose MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5533 1742.10.21 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Knud Christensen Søndergaard.
Nr. 5535 1742.11.04 Anne Jensdatter, Borris- Krog MAND: Laurids Vejle Krog.
Nr. 5536 1742.11.25 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5537 1742.12.02 Johanne Christensdatter, Helgaard MAND: Jens Jørgensen Helgaard.
Nr. 5539 1742.12.26 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
Nr. 5540 1742.12.27 ? Markus Jeppesens kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5541 1743.01.27 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5543 1743.02.24 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose MAND: Søren Laustsen Klokmose.
Nr. 5544 1743.03.17 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5545 1743.04.11 Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5546 1743.04.28 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard) MAND: Niels Jensen Vestergaard.
Nr. 5547 1743.05.12 Maren Olufsdatter, Sønderby MAND: Christian Knudsen Sønderby.
Nr. 5548 1743.06.03 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Christen Jensen Gaasdal.
Nr. 5549 1743.06.16 Marie Jørgensdatter, Vinbæk MAND: Bertel Sørensen Smed.
Nr. 5550 1743.06.23 Ane Christensdatter, Busk MAND: Jens Olesen Busk.
Nr. 5551 1743.06.30 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov MAND: Jens Larsen Sønderskov.
Nr. 5553 1743.07.28 Karen, Vesterby MAND: Peder Christensen Vesterby.
Nr. 5554 1743.12.26 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen Tarp.
Nr. 5555 1744.03.25 Marie Jørgensdatter, Vinbæk MAND: Bertel Sørensen Smed.
Nr. 5556 1744.04.26 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Knud Christensen Søndergaard.
Nr. 5559 1744.08.30 ? Peder Christensen Hvolligs kone, Hvollig MAND: Peder Christensen Hvollig.
Nr. 5560 1744.09.13 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster MAND: Morten Kodbøl.
Nr. 5561 1744.09.20 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Peder Lauridsen.
Nr. 5562 1744.10.18 Maren Poulsdatter, Debelmose MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5564 1744.11.29 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5566 1745.01.01 Kirsten Graversdatter, Debelmose MAND: Lars Debelmose.
Nr. 5568 1745.04.19 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5569 1745.05.23 Maren Jensdatter, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
Nr. 5570 1745.06.07 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5571 1745.06.13 Maren Christensdatter Vesterby, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5573 1745.07.11 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5574 1745.08.01 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
Nr. 5575 1745.09.19 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Christen Andersen Vindelbo.
Nr. 5576 1745.11.21 Kirsten Hansdatter, Sønderby MAND: Lauge Christensen Sønderby.
Nr. 5577 1745.11.28 Ane Christensdatter, Busk MAND: Jens Olesen Busk.
Nr. 5578 1745.12.27 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal MAND: Mads Gaasdal.
Nr. 5579 1746.01.06 Marie Jørgensdatter , Vinbæk MAND: Bertel Sørensen Smed.
Nr. 5580 1746.02.06 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5582 1746.02.20 Maren Poulsdatter, Debelmose MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5583 1746.04.07 ? Peder Christensen Hvolligs kone, Hvollig MAND: Peder Christensen Hvollig.
Nr. 5584 1746.04.11 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg MAND: Eske Pedersen Grønborg.
Nr. 5585 1746.04.11 Mette Jensdatter, Hvollig MAND: Jus Christensen Hvollig.
Nr. 5586 1746.05.01 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Knud Christensen Søndergaard.
Nr. 5588 1746.05.30 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5589 1746.05.31 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen II Tarp.
Nr. 5593 1746.10.30 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
Nr. 5594 1746.11.01 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Chrsiten Andersen Vindelbo.
Nr. 5595 1746.11.13 Maren Nielsdatter Gravel, Debbelmose MAND: Niels Jensen Vestergaard.
Nr. 5596 1746.11.27 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
Nr. 5597 1746.12.04 Johanne Jensdatter, Grønborg MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
Nr. 5598 1746.12.11 Johanne Olufsdatter, Kirken- Ved MAND: Offe Pedersen Daller.
Nr. 5599 1747.02.02 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5600 1747.02.26 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov MAND: Jens Larsen.
Nr. 5601 1747.05.11 Anne Jakobsdatter, Lindvig? MAND: Frands Mortensen.
Nr. 5604 1747.06.11 Marie Jørgensdatter, Vinbæk MAND: Bertel Sørensen Smed.
Nr. 5605 1747.06.18 Karen Madsdatter, Debelmose MAND: Jens Andersen.
Nr. 5606 1747.06.25 Maren Andersdatter, Tarp MAND: Bent Tarp.
Nr. 5607 1747.07.16 Maren Nielsdatter, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5609 1747.07.30 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5610 1747.08.13 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal MAND: Mads Gaasdal.
Nr. 5611 1747.08.20 Kirsten Graversdatter , Debelmose MAND: Lars Debelmose.
Nr. 5612 1747.09.03 Mette Madsdatter, Vesterby MAND: Peder Christensen Vesterby.
Nr. 5613 1747.10.01 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5614 1747.10.29 Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved MAND: Mads Justesen Bjerg.
Nr. 5615 1747.11.01 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5617 1748.01.06 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5618 1748.02.02 Karen Pedersdatter, Sønderby MAND: Jens Michael Knudsen .
Nr. 5619 1748.02.25 Anne Christensdatter, Nygaard MAND: Jens Christensen Nygaard.
Nr. 5620 1748.03.10 Maren Poulsdatter, Develmose (Præstens Mark) MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5621 1748.03.24 Johanne Jensdatter, Grønborg MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
Nr. 5622 1748.03.31 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille MAND: Sten Danielsen Rasch.
Nr. 5623 1748.04.15 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg MAND: Eske Pedersen Grønborg.
Nr. 5624 1748.06.14 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Christen Andersen Vindelbo.
Nr. 5626 1748.09.15 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Lars Nielsen Melgaard.
Nr. 5627 1748.09.29 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5628 1748.09.29 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen II Tarp.
Nr. 5630 1748.12.01 Maren Andersdatter, Tarp MAND: Bent Pedersen Tarp.
Nr. 5631 1748.12.26 Mette Jensdatter, Hvollig MAND: Jus Christensen Hvollig.
Nr. 5632 1749.01.06 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5634 1749.02.23 Ane Kirstine, Debelmose MAND: Jens Jepsen Risbjerg.
Nr. 5635 1749.03.23 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Peder Lauridsen Debelmose.
Nr. 5636 1749.03.25 ? Peder Hvolligs kone, Hvollig MAND: Peder Hvollig.
Nr. 5638 1749.05.26 Kirsten Hansdatter, Sønderby MAND: Lauge Christensen Sønderby.
Nr. 5639 1749.07.27 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5641 1749.10.26 Marie Debelmose, Debelmose MAND: Niels Poulsen.
Nr. 5642 1749.12.26 Anne Christensdatter, Nygaard MAND: Jens Christensen Nygaard.
Nr. 5643 1750.02.22 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5644 1750.03.01 Kirsten Graversdatter, Debelmose MAND: Lars Debelmose.
Nr. 5645 1750.03.08 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille MAND: Sten Danielsen Rasch.
Nr. 5646 1750.03.15 Mette Madsdatter, Vesterby MAND: Peder Christensen Vesterby.
Nr. 5649 1750.03.30 Maren Nielsdatter, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaaard.
Nr. 5651 1750.05.07 Else Nielsdatter Grønborg, Dalager MAND: Christen Pedersen Daller.
Nr. 5652 1750.05.18 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Knud Christensen Søndergaard.
Nr. 5654 1750.06.24 Maren Poulsdatter, Debelmose (Præstens Mark) MAND: Niels Jensen Villadsen.
Nr. 5655 1750.06.28 Karen Pedersdatter, Sønderby MAND: Jens Michael Knudsen.
Nr. 5656 1750.07.19 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard) MAND: Niels Jensen Vestergaard.
Nr. 5657 1750.07.26 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal MAND: Mads Gaasdal.
Nr. 5658 1750.08.23 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Lars Nielsen Melgaard.
Nr. 5660 1750.11.15 Karen Madsdatter, Debelmose MAND: Jens Andersen.
Nr. 5661 1750.11.22 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5662 1750.11.22 Karen Engsig, MAND: Knud Engsig.
Nr. 5664 1750.12.26 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5665 1751.01.10 ? Peder Lindvigs 2. kone, Lindvig MAND: Peder Lindvig.
Nr. 5667 1751.03.28 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
Nr. 5668 1751.03.28 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5669 1751.05.20 Maren Andersdatter, Tarp MAND: Bent Pedersen Tarp.
Nr. 5670 1751.05.31 Ane Christensdatter, Busk MAND: Jens Olesen Busk.
Nr. 5671 1751.05.31 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5673 1751.06.01 Marie Debelmose, Debelmose MAND: Niels Poulsen.
Nr. 5674 1751.06.27 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
Nr. 5676 1751.09.19 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille MAND: Sten Danielsen Rasch.
Nr. 5677 1751.10.17 Mette Jensdatter, Hvollig MAND: Jus Christensen Hvollig.
Nr. 5678 1751.11.28 Karen Pedersdatter, Sønderby MAND: Jens Michael Knudsen.
Nr. 5679 1751.12.05 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen II Tarp.
Nr. 5680 1751.12.26 Johanne Jensdatter, Grønborg MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
Nr. 5681 1752.02.06 Johanne Olufsdatter, Dalager MAND: Offer Pedersen Daller.
Nr. 5682 1752.04.03 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5684 1752.05.23 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Christen Andersen Vindelbo.
Nr. 5685 1752.07.09 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5686 1752.07.16 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Lars Nielsen Melgaard.
Nr. 5687 1752.08.27 Marie Debelmose, Debelmose MAND: Niels Poulsen.
Nr. 5688 .. Maren Nielsdatter, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
Nr. 5689 1752.10.15 Else Nielsdatter Grønborg, Dalager MAND: Christen Pedersen Daller.
Nr. 5690 1752.10.29 ? Peder Lindvigs 2. kone, Lindvig MAND: Peder Lindvig.
Nr. 5691 1752.11.05 Mette Madsdatter, Vesterby MAND: Peder Christensen Vesterby.
Nr. 5692 1752.11.26 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille MAND: Sten Danielsen Rasch.
Nr. 5693 1753.02.02 Karen Madsdatter, Debelmose MAND: Jens Andersen Debelmose.
Nr. 5695 1753.04.23 Inger Nielsdatter, MAND: Mads Pedersen Kragsig, Kragsig, Skjern.
Nr. 5697 1753.06.11 ? Niels Villadsens kone, MAND: Niels Villadsen.
Nr. 5698 1753.06.24 Mette Jensdatter, Gosvig MAND: Jens Christensen Gosvig.
Nr. 5699 1753.06.24 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Nr. 5701 1753.09.02 Maren Jensdatter, Debelmose MAND: Jens Jepsen Risbjerg.
Nr. 5702 1753.09.23 Ingeborg Pedersdatter, Gaasdal- Store MAND: Mads Sørensen Gaasdal.
Nr. 5703 1753.10.07 ? Peder Hvolligs kone, Hvollig MAND: Peder Hvollig.
Nr. 5704 1753.10.21 Anne Jensdatter Hvollig, Egvig MAND: Peder Nielsen Egvig.
Nr. 5705 1753.11.25 Ane Marie Mathiasdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Jens Nielsen Nørgaard.
Nr. 5706 1753.12.02 ? Mads Debelmoses kone, Debelmose MAND: Mads Debelmose.
Nr. 5707 1754.03.31 Sara Eriksdatter, Odderskær MAND: Christen Odderskær.
Nr. 5708 1754.04.11 Anne Christensdatter, Nygaard MAND: Jens Christensen Nygaard.
Nr. 5709 1754.04.15 Kirsten Hansdatter, Sønderby MAND: Lauge Christensen Sønderby.
Nr. 5710 1754.05.19 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
Nr. 5711 1754.05.23 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
Nr. 5712 1754.06.09 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Christen Andersen Vindelbo.
Nr. 5713 1754.06.24 Ane Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Lars Nielsen Melgaard.
Nr. 5714 1754.07.07 Johanne Jensdatter, Grønborg MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
Nr. 5715 1754.08.04 ? Anders Jensen Hvolligs 1. kone, Hvollig MAND: Anders Jensen Hvollig.
Nr. 5716 1754.08.25 Mette Andersdatter, Aagaard MAND: Peder Nielsen Aagaard.
Nr. 5718 1754.10.20 Else Davidsdatter, Sønderskov MAND: Jep Larsen Sønderskov.
Nr. 5719 1754.11.10 Karen Engsig, MAND: Knud Engsig.
Nr. 5720 1754.11.17 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk MAND: Niels Christensen Husted.
Nr. 5723 1754.12.26 Karen Jensdatter, Lindvig MAND: Peder Lindvig.
Nr. 5724 .. ,