Borris Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5001 1702.09.03 ? Søren Slikdals kone, Slikdal MAND: Søren Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret.
NOTITS: Født lige før kirkebogen begynder.
Dåb nr. 1999
LINK: Affotografering.

Nr. 5002 1702.09.17 Kirsten Bertelsdatter, Borris By (Degneboligen) MAND: Jens Jakobsen Handskemager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 14 p. trin., 17/9}, blef moderen {Kirsten Bertelsdatter} introduceret
Dåb nr. 2001
LINK: Affotografering.

Nr. 5003 1702.11.01 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Novembr: d: Omnium sanctorum festum blef Peder Gravild hans Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2002
LINK: Affotografering.

Nr. 5007 1702.11.05 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Synderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 21 p Trin. d 5 Novembr blef Laßes {Jensen} Kone {Maren Christensdatter} i Synderschou jntroduceret.
Dåb nr. 2004
LINK: Affotografering.

Nr. 5009 1702.11.19 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 p Trinit d 19 Novbr jntroducer{......} [grønborgs] Kone .
Dåb nr. 2005
LINK: Affotografering.

Nr. 5010 1703.03.18 Maren Jensdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch d 18 Martij blef Peder Gravers_ hds Kone Maren Jensdatter jntroduceret
Dåb nr. 2008
LINK: Affotografering.

Nr. 5013 1703.05.20 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha} i borris Kierche jntroducerede Anders holvigs hustrue.
NOTITS: .
Dåb nr. 2012
LINK: Affotografering.

Nr. 5014 1703.12.10 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 10 December} blef Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter} jntroduceret.
NOTITS: Ingen dåb set, defor REKONSTRUERET. Hul i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
LINK: Affotografering.

Nr. 5015 1704.01.01 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Jntroducerede ieg Christen Andersen hans hustrue af Synderchou hans hustrue.
NOTITS: "Hans hustrue" angivet to gange.
Dåb nr. 2013
LINK: Affotografering.

Nr. 5017 1704.02.02 Maren Vesterby, Vesterby MAND: Christen Jakobsen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Febr: Fest: Purification Mariæ jntroducerede ieg Maren Vesterbye.
NOTITS: Christen i dåbem #2014, Jakobsen i begravelsen #6165.
Dåb nr. 2014
LINK: Affotografering.

Nr. 5018 1704.02.03 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Febr: jntroducerede ieg las syndershou hans Kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Ingen dåb set. Hul i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 5019 1704.02.12 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Febr: jntroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns hustru Kiersten Nielsdatter.
Dåb nr. 2015
LINK: Affotografering.

Nr. 5020 1704.02.17 Karen Jakobsdatter, Ahlergaard MAND: Morten Jensen Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Febr: Domenica Reminisiere jntroducerede ieg Morten {Jensen} Alers Kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2019
LINK: Affotografering.

Nr. 5021 1704.03.02 Johanne Mortensdatter, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Martij jntroducerede ieg Jacob {Jensen} hulvig hans Kone {Johanne Mortensdatter}.
NOTITS: Mortensdatter se begravelsen #6537.
Dåb nr. 2016
LINK: Affotografering.

Nr. 5022 1704.03.30 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Martij jntroducerede ieg Jens giød_ hustrue j gaasdall.
Dåb nr. 2018
LINK: Affotografering.

Nr. 5023 1704.04.06 Maren Svendsdatter, Odderskær MAND: Clemmen Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Svend Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 jntroducerede ieg Suend odderchiær hans datter {Maren Svendsdatter} som fich Clemmend {Madsen} af shierne {Skjern}.
NOTITS: Hun fik ham en måned før hun fødte tvillinger.
Dåb nr. 2021
LINK: Affotografering.

Nr. 5024 1704.04.13 ? Morten Busks kone, Busk MAND: Morten Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3tia post Pascha jntroducerede ieg d: 13 April Mort_ Bushis hustru
Dåb nr. 2020
LINK: Affotografering.

Nr. 5026 1704.05.25 ? Anders Lauridsen Debelmose kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Maij Do 1ma p: Trinit jntroducerede ieg Anders {Lauridsen} debemosis hustrue.
Dåb nr. 2025
LINK: Affotografering.

Nr. 5029 1704.06.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 8 Junij Do 3tia post Trint} jntroducerede ieg Jens stiers Kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2027
LINK: Affotografering.

Nr. 5031 1704.07.13 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Julij Do [octave] post Trinit jntroducerede ieg Niels Matzens Kone j debelmoes .
Dåb nr. 2028
LINK: Affotografering.

Nr. 5033 1704.09.07 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 jntroducerede ieg Knud Synderbyes Kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2031
LINK: Affotografering.

Nr. 5034 1704.11.01 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 jntroducerede ieg Anders oddershiærs Kone .
Dåb nr. 2032
LINK: Affotografering.

Nr. 5035 1704.11.02 Mette Jakobsdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen? Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 jntroducerede ieg Christ_ {Nielsen?} Aagds Kone {Mette Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2033
LINK: Affotografering.

Nr. 5036 1704.11.09 Kirsten Christensdatter, Annexgaard MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 jntroducerede ieg Morten {Pedersen} prstgds Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2036
LINK: Affotografering.

Nr. 5038 1704.12.07 Kirsten? Pedersdatter Clemmen Bertelsen Skobæks kone, Skobæk MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Kirsten? Pedersdatter} .
Dåb nr. 2034
LINK: Affotografering.

Nr. 5039 1704.12.26 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Decembr jntroducerede ieg Laust Tarps Kone .
Dåb nr. 2037
LINK: Affotografering.

Nr. 5040 1705.01.06 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Fest: Epiph: jntroducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs Kone Anne Knudsdatter .
Dåb nr. 2038
LINK: Affotografering.

Nr. 5041 1705.01.18 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 18. blef Christ_ {Pedersen} Degns hustrue introducerede Kirsten Nielsdatter .
Dåb nr. 2039
LINK: Affotografering.

Nr. 5043 1705.05.10 ? Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 4ta post pasch : jntroducerede ieg Niels grauilds Kone ,
Dåb nr. 2041
LINK: Affotografering.

Nr. 5044 1705.05.18 ? Jørgen Gravels kone, Gravel MAND: Jørgen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 Maji} jntroducerede Jeg Jørg_ Grauilds Kone .
Dåb nr. 2042
LINK: Affotografering.

Nr. 5045 1705.06.14 ? Christen Bjerres kone, Brunbjerg MAND: Christen Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg Christ_ Biære hs Kone .
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705.
Dåb nr. 2043
LINK: Affotografering.

Nr. 5047 1705.06.21 Karen Thomasdatter, Klokmose MAND: Hans Madsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Søndg. p trint jntroducerede ieg Hans {Madsen} Klohmosis Kone{Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2045
LINK: Affotografering.

Nr. 5048 1705.07.19 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 6-sta p: Tinnit: jntroducerede ieg peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2046
LINK: Affotografering.

Nr. 5049 1705.08.30 Inger, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 Augustj} jntroducerede ieg Laust nørgds Kone {Inger} .
Dåb nr. 2047
LINK: Affotografering.

Nr. 5050 1705.09.06 Mette Sørensdatter, Gosvig MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 S[ea.] Dom 13 p: Trint jntroducerede ieg Christen {Jensen} gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2048
LINK: Affotografering.

Nr. 5051 1705.11.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Jens {Christensen} stiers Kone Bodel Nielsdatter .
Dåb nr. 2051
LINK: Affotografering.

Nr. 5052 1705.11.15 ? Christen Laugesen Sønderbys kone, Sønderby MAND: Christen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Novbr jntroducerede ieg Christen {Laugesen} Synderbye hans Kone .
Dåb nr. 2050
LINK: Affotografering.

Nr. 5053 1706.02.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Febr. Jntroducerede ieg Jacob Grauilds Kone.
Dåb nr. 2054
LINK: Affotografering.

Nr. 5054 1706.05.02 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 2 Maji} jntroducerede ieg Peder Grauilds Kone.
Dåb nr. 2055
LINK: Affotografering.

Nr. 5055 1706.05.24 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 Maji jntroducerede ieg Xsten Andersens Kone i Synderschou.
Dåb nr. 2056
LINK: Affotografering.

Nr. 5056 1706.06.27 Johanne Mortensdatter, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Junji} jntroducerede ieg Jacob {Jensen} Holvigs Kone.
NOTITS: Præsten har taget fejl, det er Jakob Jensens kone i Hvollig, der fik et barn døbt 8 uger før. Navnet Johanne Mortensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2057
LINK: Affotografering.

Nr. 5059 1706.08.08 Maren Helgaard, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Introducerede ieg Jørgen Helgds Kone {Maren Helgaard}.
Dåb nr. 2060
LINK: Affotografering.

Nr. 5060 1706.08.15 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 15 Augustius} jntroducerede ieg Niels {Andersen} Væsterbye hds: Kone Margrethe Jakobsdatter.
Dåb nr. 2061
LINK: Affotografering.

Nr. 5061 1706.08.22 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Aug: Dom: 12 p: Trinit: jntroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2062
LINK: Affotografering.

Nr. 5062 1706.09.29 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {S: Michalis dag d: 29 Septbr:} jntroducerede jeg Las {Jensen} Sÿnderschous Kone.
Dåb nr. 2063
LINK: Affotografering.

Nr. 5063 1706.10.30 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Octbr: jntroducerede ieg Jens {Nielsen} Aggers Kone {Maren Agger}.
Dåb nr. 2065
LINK: Affotografering.

Nr. 5065 1706.12.26 Maren Vesterby, Vesterby MAND: Christen Jakobsen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Decembr: jntroducerede ieg Niels {præstens fejl for Christen} Væsterbÿs Kone {Maren}.
NOTITS: Fejlen kommer fordi Niels Andersen har fået et barn døbt #2061 i juli lige før Christen Jakobsen fik et døbt i november.
Dåb nr. 2066
LINK: Affotografering.

Nr. 5068 1707.02.20 ? Morten Bushs kone, Dalager MAND: Morten Bush.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Morten Busch hands Kone.
Dåb nr. 2068
LINK: Affotografering.

Nr. 5069 1707.03.13 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. marti, introducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Dåb nr. 2070
LINK: Affotografering.

Nr. 5070 1707.03.25 Maren Jensdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martij introducerede ieg Peder Graversens Kone {Maren Jensdatter}.
Dåb nr. 2073
LINK: Affotografering.

Nr. 5072 1707.04.10 ? Christen Christensens kone, Debelmose MAND: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Christen Xstens_ i Debelmos hds Kone.
Dåb nr. 2071
LINK: Affotografering.

Nr. 5075 1707.05.08 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Maji jntroducerede ieg Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter}.
Dåb nr. 2081
LINK: Affotografering.

Nr. 5078 1707.05.15 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 15. introducerede ieg Laust Tarpis kone {An}.
Dåb nr. 2079
LINK: Affotografering.

Nr. 5079 1707.05.22 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji jntroducerede ieg Jens {Christensen} Væstergds Kone {Margrethe} udj Debelmoes.
Dåb nr. 2077
LINK: Affotografering.

Nr. 5080 1707.05.29 Mette Jakobsdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Xsten {Nielsen} Aagds Kone {Mette Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2082
LINK: Affotografering.

Nr. 5081 1707.05.29 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone i Faster {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2080
LINK: Affotografering.

Nr. 5082 1707.06.26 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden) MAND: Peder Pedersen Stauning.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Junji blef min {Peder Pedersen Staunings} Kiæriste {Sophie Christensdatter Mørup} jntroducered af Hr Lambret {Andersen Guldager} i Bølling.
Dåb nr. 2083
LINK: Affotografering.

Nr. 5084 1707.07.10 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Julji jntroducerede ieg Thomas Grauilds Kone.
Dåb nr. 2085
LINK: Affotografering.

Nr. 5086 1707.08.21 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Aug: jntroducerede ieg Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter}.
Dåb nr. 2087
LINK: Affotografering.

Nr. 5087 1707.09.04 Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager MAND: Hans Jakob Reimer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 4. sept.} jntroducerede ieg Hans Jacob {Reimer} hands Kone {Dorte Nielsdatter Boltrup}.
Dåb nr. 2089
LINK: Affotografering.

Nr. 5089 1707.11.20 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Nov Introducerede ieg Karen {Jakobsdatter} Aler.
Dåb nr. 2090
LINK: Affotografering.

Nr. 5090 1708.01.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1steste jntroducerede Hr Lambret Las {Jensen} Synderschous {2.} Kone
Dåb nr. 2091
LINK: Affotografering.

Nr. 5091 1708.01.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Niels Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29 janv: introducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2092
LINK: Affotografering.

Nr. 5092 1708.02.11 ? Niels Madsen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Niels Madsen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 11te} jntroducerede Jeg Niels Matzen i debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2093
LINK: Affotografering.

Nr. 5093 1708.03.04 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de jntroducerede Jeg Christ_ {Jensen} gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2094
LINK: Affotografering.

Nr. 5094 1708.03.25 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martji introducerede Jeg Anders Debelmoes hands kone .
Dåb nr. 2095
LINK: Affotografering.

Nr. 5095 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sa͞me dag {20 Maji} min {præst Peder Pedersen Stauning} Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg} jntroduceret —
Dåb nr. 2097
LINK: Affotografering.

Nr. 5096 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2098
LINK: Affotografering.

Nr. 5097 1708.05.28 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Maji} introducerede Jeg peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2100
LINK: Affotografering.

Nr. 5098 1708.06.03 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 3die Junij} jntroducerede Jeg Christen {Pedersen} degns Kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2101
LINK: Affotografering.

Nr. 5100 1708.07.15 ? Christen Jakobsens Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15de jntroducerede Jeg Christ_ Syndergdrs Kone i Hioptarp .
Dåb nr. 2103
LINK: Affotografering.

Nr. 5103 1708.10.28 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag introduceret jeg Jens {Christensen} Væstergrd i debelmoeß hds kone {Margrethe}.
Dåb nr. 2106
LINK: Affotografering.

Nr. 5105 1708.11.25 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25 Novembr introducerede jeg Christen anders_ j syndershov hands kone.
Dåb nr. 2108
LINK: Affotografering.

Nr. 5106 1708.12.02 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den jntroducerede jeg Thomas Graulds kone.
Dåb nr. 2111
LINK: Affotografering.

Nr. 5107 1708.12.09 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de dec introducerede jeg Anders Odershiærs kone.
Dåb nr. 2110
LINK: Affotografering.

Nr. 5108 1708.12.16 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Decembr jntroducerede jeg Jens Giødesens kone j Gaasdal .
Dåb nr. 2112
LINK: Affotografering.

Nr. 5111 1709.02.17 ? Oluf Bushes kone, Busk MAND: Oluf Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d l7} jntroducerede Jeg Olluf Buschis kone.
Dåb nr. 2115
LINK: Affotografering.

Nr. 5113 1709.04.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard) MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28 april jntroducerede Jeg Peder [...]grd i Hannerup hds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Dåb nr. 2118
LINK: Affotografering.

Nr. 5114 1709.04.28 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {28 april} jntroducerede jeg Peder Hælgrds {fejl: Gravels} kone.
Dåb nr. 2117
LINK: Affotografering.

Nr. 5115 1709.05.26 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 26 maj} jntroducerede Jeg Laust Tarpis kone {An} .
Dåb nr. 2119
LINK: Affotografering.

Nr. 5118 1709.07.07 ? Christen Jensen Kjærs kone, Tarp MAND: Christen Jensen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de juli introducerede jeg Christen {Jensen} Kiærs kone.
Dåb nr. 2123
LINK: Affotografering.

Nr. 5119 1709.07.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 juli jntroducered Jacob Grauilds kone.
Dåb nr. 2124
LINK: Affotografering.

Nr. 5120 1709.08.18 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 aug introducered Jens aggers kone {Maren Agger}.
Dåb nr. 2125
LINK: Affotografering.

Nr. 5121 1709.09.06 ? Christen Jakobsen Minds kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 sept jntroducerede jeg Christen {Jakobsen} Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone.
NOTITS: Christen kaldes "Minds" i dåben og "Søndergaard" i introduktionen.
Dåb nr. 2127
LINK: Affotografering.

Nr. 5122 1709.09.06 Mette Jakobsdatter, Aagaard MAND: Christen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 sept jntroducerede jeg Christen Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone {Mette Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2126
LINK: Affotografering.

Nr. 5123 1709.11.03 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby) MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die jntroducerede Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2128
LINK: Affotografering.

Nr. 5124 1709.11.17 Cathrine Smid?, MAND: Christen Thomsen Høier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone {Cathrine Smid?} noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Dåb nr. 2131
LINK: Affotografering.

Nr. 5126 1709.11.24 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24 Novbr: jntroducerede Jeg Søren {Sørensen} Huus hds kone {? Nielsdatter}.
Dåb nr. 2133
LINK: Affotografering.

Nr. 5127 1709.12.01 Brigitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede Jeg Knud {Jensen} Synderbys kone {Brigitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2134
LINK: Affotografering.

Nr. 5129 1709.12.08 ? Knud Kyes kone, Kirken- Ved MAND: Knud Kye.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de jntroducerede jeg Anders astrups kone. Noch samme Knud {Kyes} kone ved Kirchen .
Dåb nr. 2132
LINK: Affotografering.

Nr. 5130 1710.01.06 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Janv: jntroducerede Jeg Las {Jensen} Syndershous {2.} kone .
Dåb nr. 2137
LINK: Affotografering.

Nr. 5131 1710.01.12 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 12} blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret .
Dåb nr. 2136
LINK: Affotografering.

Nr. 5132 1710.02.09 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sa͞me dag jntroducerede Jeg Christ_ degns kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2138
LINK: Affotografering.

Nr. 5134 1710.05.04 Maren Christensdatter Vindelbo, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 4 Maij} jntroducerede Jeg Maren {Christensdatter} Vindelboe .
Dåb nr. 2141
LINK: Affotografering.

Nr. 5136 1710.07.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose MAND: Christen Nielsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten {Nielsen} Eistrups kone {Maren Pedersdatter Smed} og Matz Væstergaard i Debelmoes hands kone.
Dåb nr. 2143
LINK: Affotografering.

Nr. 5137 1710.07.27 Else Madsdatter, Debelmose MAND: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten Eistrups kone og Matz {Pedersen} Væstergaard {den Yngre} i Debelmoes hands kone Else Madsdatter .
Dåb nr. 2144
LINK: Affotografering.

Nr. 5138 1710.08.03 Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3de jntroducerede Jeg Ing {Jakobsdatter} gaasdal .
NOTITS: At kvindens navn usædvanligt er angivet her har vel en grund. Hun blev trolovet den 30. juni 1709 og barnet døbes den 22. juni 1710, mens de endnu er trolovede og ikke gifte. Viet bliver de først den 30. november 1710 fem måneder efter fødslen. Den officielle regel var at et par først måtte flytte sammen efter vielsen. Men der kan være en anden grund: Inger Jakobsdatter var født i Store Gaasdal og var kendt. Faderens navn angives dog i dåben i juni 1710.
Dåb nr. 2146
LINK: Affotografering.

Nr. 5139 1710.08.04 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 4 aug:} jntroducerede Jeg Jørgen Hælgaards kone {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2147
LINK: Affotografering.

Nr. 5140 1710.09.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 septbr jntroducerede Jeg Jens {Christensen} Stiers kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2148
LINK: Affotografering.

Nr. 5141 1710.11.16 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Novbr jntroducerede jeg Karen {Jakobsdatter} aler .
Dåb nr. 2149
LINK: Affotografering.

Nr. 5143 1711.03.01 Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager MAND: Hans Jakob Reimer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste} Hans Jacobs {Reimers} kone {Dorte Nielsdatter Boltrup} introduceret.
Dåb nr. 2153
LINK: Affotografering.

Nr. 5144 1711.03.08 Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby MAND: Christen Lauridsen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch same dag {d 8de Martij} jntroduceret Karen Synderbye.
Dåb nr. 2151
LINK: Affotografering.

Nr. 5145 1711.03.15 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Grønborgs kone {Karen Jensdatter}.
Dåb nr. 2152
LINK: Affotografering.

Nr. 5147 1711.05.25 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 maj introducerede Jeg Christ_ Syndergrd j Hioptarp hands kone.
Dåb nr. 2155
LINK: Affotografering.

Nr. 5148 1711.05.26 Kirsten, Busk MAND: Oluf Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 jntroducerede jeg olluf Busches kone {Kirsten}.
Dåb nr. 2156
LINK: Affotografering.

Nr. 5149 1711.07.02 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den jntroducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} debelmoesis kone {Margrethe} .
Dåb nr. 2157
LINK: Affotografering.

Nr. 5150 1711.07.17 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Juli blef Niels {Jensen} Hioptarp hds kone {Ingeborg} introduceret .
NOTITS: Ingeborg se #2268.
Dåb nr. 2158
LINK: Affotografering.

Nr. 5151 1711.07.26 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp MAND: Peder Pedersen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 Julij introducerede Peder {Pedersen} Tarpis kone {Sidsel Sørensdatter Gosvig}.
Dåb nr. 2160
LINK: Affotografering.

Nr. 5152 1711.08.02 Else Villumsdatter, Egvig MAND: Knud Jensen Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den introducerede ieg Knud {Jensen} Biæris kone {Else Villumsdatter}.
Dåb nr. 2159
LINK: Affotografering.

Nr. 5153 1711.08.09 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de Søren {Sørensen} Huusis kone ? Nielsdatter introduceredet{!}.
Dåb nr. 2161
LINK: Affotografering.

Nr. 5154 1711.09.13 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Septembr introducerede Jeg Christen {Jensen} gosvigs kone {Mette Sørensdatter}.
Dåb nr. 2163
LINK: Affotografering.

Nr. 5156 1711.09.27 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Septbr introducerede Jeg Christen {Knudsen} Krogs kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2164
LINK: Affotografering.

Nr. 5157 1711.10.25 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 [octbr] introducerede Jeg Niels Matzøn j Debelmoes hds kone .
Dåb nr. 2165
LINK: Affotografering.

Nr. 5158 1711.11.08 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de jntroducerede Jeg Christen {Jepsen} nygaards kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2166
LINK: Affotografering.

Nr. 5159 1712.01.17 Maren Christensdatter, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Janv jntroducerede Jeg anders {Thomsen} Vindelboes kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2167
LINK: Affotografering.

Nr. 5160 1712.02.21 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 introducerede Jeg Laust tarpis kone {An} .
Dåb nr. 2168
LINK: Affotografering.

Nr. 5161 1712.03.06 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te jntroducerede Jeg Knud {Jensen} Synderbyes kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2169
LINK: Affotografering.

Nr. 5164 1712.04.03 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 3die} i Borris Las Syndershous {2.} kone .
Dåb nr. 2171
LINK: Affotografering.

Nr. 5166 1712.05.05 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te jntroducerede Jeg Christen {Pedersen} Degns kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2174
LINK: Affotografering.

Nr. 5168 1712.06.24 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Junij jntroducerede Jeg Jens {Nielsen} aggers kone {Maren Agger} .
Dåb nr. 2177
LINK: Affotografering.

Nr. 5170 1712.07.10 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Julj jntroducerede Jeg Las {Larsen} Gaasdals kone {Inger Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2181
LINK: Affotografering.

Nr. 5173 1712.08.07 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de jntroducerede jeg Christen {Knudsen} Krogs kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2182
LINK: Affotografering.

Nr. 5174 1712.08.28 ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 jntroducerede Jeg Niels Mælgrd j Hioptarp hds hustrue .
Dåb nr. 2183
LINK: Affotografering.

Nr. 5175 1712.10.23 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby) MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 jntroducerede Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes kone Margrethe Jakobsdatter .
Dåb nr. 2184
LINK: Affotografering.

Nr. 5176 1712.11.13 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 jntroducerede Jeg Olluf {Jakobsen} Debelmoesis kone .
Dåb nr. 2185
LINK: Affotografering.

Nr. 5177 1712.12.11 Voldborg Thomasdatter, Gravel MAND: Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d jj Decembr} jntroducerede jeg Niels Anders_ udj grauild hans kone {Voldborg Thomasdatter} .
Dåb nr. 2187
LINK: Affotografering.

Nr. 5179 1713.01.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de jntroducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2188
LINK: Affotografering.

Nr. 5180 1713.01.15 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden) MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Janv : blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} Kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret.
Dåb nr. 2190
LINK: Affotografering.

Nr. 5181 1713.01.22 Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær MAND: Niels Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Introducerede Jeg Niels Oddershiærs Kone.
NOTITS: Moderens navn #2290.
Dåb nr. 2189
LINK: Affotografering.

Nr. 5182 1713.01.29 ? Christen Jakobsen Minds Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dg {d. 29 janv :} jntroducerede jeg Christen {Jakobsen Minds} Syndergrds Kone j Hjoptarp.
Dåb nr. 2191
LINK: Affotografering.

Nr. 5183 1713.02.02 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 2den Febr:} jntroducerede jeg og Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Kone Anne Marie Jakobsdatter Barfod .
NOTITS: Hjemmedåb. "og" fordi der var en barnedåb først den dag.
Dåb nr. 2192
LINK: Dåben konfirmeret i kirken #2199.
LINK: Affotografering.

Nr. 5185 1713.03.12 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille MAND: Peder Thomassen? Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 {Martius} Jntroducerede Jeg Peder {Thomassen?} Gaasdals Kone {Anne Mortensdatter} .
Dåb nr. 2198
LINK: Affotografering.

Nr. 5186 1713.03.19 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 {Martius} jntroducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} Debelmosis Kone {Margrethe} .
Dåb nr. 2196
LINK: Affotografering.

Nr. 5188 1713.03.25 Anne Margrethe Boldevin, Dalager- Lille MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martij jntroducerede Jeg {herreds} Fogdens {Jakob Pedersen Skanderup} Kone {Anne Margrethe Boldevin} .
NOTITS: Hjemmedåb glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1991
LINK: Affotografering.

Nr. 5189 1715.03.26 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Martij Anders {Lauridsen} Debelmoses Kone .
Dåb nr. 2197
LINK: Affotografering.

Nr. 5190 1713.04.17 Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 April jndtroducerede jeg Laust Nørgaards kone {Inger} .
Dåb nr. 2200
LINK: Affotografering.

Nr. 5191 1713.05.21 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 21 maji} jntroducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} -
Dåb nr. 2203
LINK: Affotografering.

Nr. 5192 1713.06.05 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te Junij introducerede Jeg Peder Grauilds Kone
Dåb nr. 2204
LINK: Affotografering.

Nr. 5194 1713.07.16 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp MAND: Peder Pedersen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Julius jntroducerede Jeg Peder {Pedersen} tarpis Kone {Sidsel Sørensdatter Gosvig} .
Dåb nr. 2206
LINK: Affotografering.

Nr. 5195 1713.07.23 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 jntroducerede jeg Christen {Jepsen} Nygrds Kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2207
LINK: Affotografering.

Nr. 5196 1713.10.29 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Octobr jndtroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2209
LINK: Affotografering.

Nr. 5198 1713.11.19 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 19 Nov} jntroducerede jeg Jørgen Helgaards Kone {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2210
LINK: Affotografering.

Nr. 5200 1713.12.26 Karen Mortensdatter, Sønderby MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Dec jntroducerede jeg Christen {Laursen} Synderbys Kone {Karen Mortensdatter} .
Dåb nr. 2212
LINK: Affotografering.

Nr. 5201 1714.01.01 Maren Christensdatter, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste Januarius} Jntroducerede ieg Anders {Thomsen} Vindelsbois Kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2213
LINK: Affotografering.

Nr. 5203 1714.02.16 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Febr: jntroducerede jeg Oluf {Jakobsen} debelmosis Kone .
Dåb nr. 2215
LINK: Affotografering.

Nr. 5204 1714.04.02 Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den Aprilis jntroducerede {Jakob Pedersen} Skanderups Kiæriste {Ane Margrethe Rudolsdatter Boldevin} .
Dåb nr. 2216
LINK: Navnløs tvilling.
LINK: Affotografering.

Nr. 5206 1714.04.15 ? Lars Jensen Synderskovs {2.} kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 April blef Lars {Jensen} Syndershous {2.} Kone jntroducerit .
Dåb nr. 2219
LINK: Affotografering.

Nr. 5207 1714.04.22 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 April jntroducerede Jeg Laust tarpis Kone {An} .
Dåb nr. 2220
LINK: Affotografering.

Nr. 5208 1714.05.06 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Majus Jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2221
LINK: Affotografering.

Nr. 5209 1714.05.13 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Maji introducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2222
LINK: Affotografering.

Nr. 5210 1714.05.27 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme {d 27 Maji} jntroducerede ieg Søren {Sørensen} Huusis Kone {? Nielsdatter} .
Dåb nr. 2224
LINK: Affotografering.

Nr. 5211 1714.06.10 Mette Sørensdatter, Gosvig MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 jntroducerede Jeg Christen {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2226
LINK: Affotografering.

Nr. 5212 1714.06.17 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 jntroducerede Jeg Las {Larsen} Gaasdals Kone {Inger Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2225
LINK: Affotografering.

Nr. 5214 1714.09.16 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden) MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Septbr: blef min {præst Peder Pedersen Staunings} Kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret .
Dåb nr. 2228
LINK: Affotografering.

Nr. 5215 1714.12.02 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille MAND: Peder Thomassen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den December jntroducerede Jeg Peder {Thomsen} Gaaßdals Kone {Anne Mortensdatter} .
Dåb nr. 2229
LINK: Affotografering.

Nr. 5216 1714.12.26 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 decembr jntroducerede Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gjaldbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2231
LINK: Affotografering.

Nr. 5217 1714.12.27 ? Niels Nielsen Gravels kone, Gravel MAND: Niels Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 27 decembr:} jntroducerede Jeg Niels {Nielsen} Grauilds Kone .
Dåb nr. 2230
LINK: Affotografering.

Nr. 5218 1715.01.01 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste Javarius jntroducerede jeg Matz {Nielsen} tarpis Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2232
LINK: Affotografering.

Nr. 5220 1715.02.17 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Febr jntroducerede jeg Christen {Jakobsen} Syndergrds Kone j Hjoptarp .
Dåb nr. 2233
LINK: Affotografering.

Nr. 5221 1715.04.28 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 April jntroducered Jeg Niels {Andersen} Vesterbys Kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2235
LINK: Affotografering.

Nr. 5222 1715.07.02 Maren Jakobsdatter, Hjoptarp? MAND: Laust Andersen Soldat Holst.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den Julii jntroducerede Jeg Laust {Andersen Soldat} Holstis Kone {Maren Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2237
LINK: Affotografering.

Nr. 5223 1715.07.07 Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store MAND: Thomas Pedersen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Julij jntroducerede Jeg Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone {Mette Christensdatter Feldbereder} .
Dåb nr. 2236
LINK: Affotografering.

Nr. 5224 1715.07.14 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Juli jntroducerede Jeg Christens {Pedersen} degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2239
LINK: Affotografering.

Nr. 5225 1715.07.21 ? Oluf Busks 1. kone, Dalager (Busk) MAND: Oluf Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Julij introducerede Jeg Olluf Buschs 1. Kone .
Dåb nr. 2238
LINK: Affotografering.

Nr. 5226 1715.08.25 Anne Christensdatter, Sønderskov MAND: Anders Larsen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Aug: jntroducerede Jeg Anders {Larsen} Syndershuis Kone {Anne Christensdatter} .
NOTITS: Dødfødt
Dåb nr. 1994
LINK: En Tvilling mere dødfødt.
LINK: Affotografering.

Nr. 5227 1715.09.29 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Septbr jntroducerede Jeg Matz {Svendsen} Oddershiærs Kone {Anna Laustdatter Nørgaard} .
Dåb nr. 2240
LINK: Affotografering.

Nr. 5228 1715.10.06 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 octbr jntroducerede Jeg Niels Matzens j debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2241
LINK: Affotografering.

Nr. 5229 1715.10.13 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp MAND: Niels Jensen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 jntroducerede Jeg Niels {Jensen} Mælgrds hustrue {Ingeborg} j Hjoptarp .
Dåb nr. 2242
LINK: Affotografering.

Nr. 5230 1715.12.22 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 22 Decembr:} jntroducerede Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2243
LINK: Affotografering.

Nr. 5231 1715.12.26 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 decembr jntroducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
Dåb nr. 2244
LINK: Affotografering.

Nr. 5232 1716.02.02 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Februarius d 2 introducerede Jeg Jens {Nielsen} Aggers Kone {Maren Agger}.
Dåb nr. 2247
LINK: Affotografering.

Nr. 5233 1716.02.16 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 16 februarij} introducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} Debelmosis Kone {Margrethe}.
Dåb nr. 2246
LINK: Affotografering.

Nr. 5234 1716.02.23 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk MAND: Jeppe Markussen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 23 Febr:} introducerede Jeg Jep {Markussen} Gialdbæcks Kone {Kirsten Jensdatter}.
Dåb nr. 2248
LINK: Affotografering.

Nr. 5236 1716.03.15 Anne Margrethe Boldevin, Dalager- Lille MAND: Jakob Pedersen Skanderup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Martij jntroducerit Scandrups Kiæriste {Anne Margrethe Boldevin}.
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred.
Dåb nr. 2253
LINK: Affotografering.

Nr. 5237 1716.03.29 Bodil Nielsdatter Stier, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 {Martij} introducered Jeg Boel {Nielsdatter} Stier.
Dåb nr. 2250
LINK: Affotografering.

Nr. 5239 1716.05.17 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg MAND: Niels Thomasen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Maji jntroduceret Niels {Thomasen} Grønborgs Kone.
Dåb nr. 2254
LINK: Affotografering.

Nr. 5240 1716.05.24 Else Villumsdatter, Debelmose MAND: Knud Jensen Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Maji jntroducerede Jeg Maren Eegvig {fejl!} Knud {Jensen} Debelmosis Kone.
NOTITS: Præsten tager her gevaldigt fejl. Else og Knud er lige blevet gift, så det var nyt. Dåben viser, at Maren Egvig var fra Egvig men ikke moderen. Maren Egvig er moderens søster. Knud stammer fra Bølling sogn, så Debelmose er også fejl.
Dåb nr. 2255
LINK: Affotografering.

Nr. 5241 1716.06.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Junius d 1ste jndtroducerede Jeg Las {Jensen} Syndershous Kone.
Dåb nr. 2256
LINK: Affotografering.

Nr. 5242 1716.06.07 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille MAND: Peder Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de {Junius} jntroducerede Jeg Peder Gaasdals kone {Anne Mortensdatter}.
Dåb nr. 2257
LINK: Affotografering.

Nr. 5244 1716.07.26 Karen Mortensdatter, Sønderby MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julij jntroducerede Jeg Karen {Mortensdatter} Christen {Laursen Colding} Synderbyes Kone.
Dåb nr. 2260
LINK: Affotografering.

Nr. 5247 1716.09.29 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo M[...]: d 29 septbr jntroducerede Jeg Christen {Jepsen} Nygaards Kone {Ida Margrethe Christensdatter}.
Dåb nr. 2262
LINK: Affotografering.

Nr. 5248 1716.11.01 Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær MAND: Niels Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Novembr d 1ste jntroducerede Jeg Niels oddershiærs Kone {Kirsten}.
Dåb nr. 2263
LINK: Affotografering.

Nr. 5249 1716.11.15 Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 15 Nov} introducerede Jeg Birgitte {Michelsdatter} Synderbye.
NOTITS: Sjældent eksempel hvor kvindens (moderens) navn angives uden mandens.
Dåb nr. 2266
LINK: Affotografering.

Nr. 5250 1716.11.22 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Nov: jntroducerede Jeg Niels {Thomsen} Slichdals Kone {Dorte Gravel}.
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2265
LINK: Affotografering.

Nr. 5251 1716.12.24 An Christensdatter, Sønderskov MAND: Anders Larsen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Decembr jntroducerede Jeg Anders {Larsen} Syndershouis Kone {An Christensdatter}.
Dåb nr. 2269
LINK: Affotografering.

Nr. 5252 1717.01.01 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1717 Janvarius d 1ste jntroducerede Maren {Thomasdatter} Jørgen Hælgaards .
Dåb nr. 2267
LINK: Affotografering.

Nr. 5253 1717.01.03 ? Nielsdatter, Kvisthuse MAND: Søren Sørensen Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die jntroducerede Jeg Søren {Sørensen} Huusis Kone {? Nielsdatter}.
Dåb nr. 2268
LINK: Affotografering.

Nr. 5254 1717.01.10 Anne Andersdatter, Helgaard MAND: Peder Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 Janv:} blef Peder Helgaards Kone {Anne Andersdatter} jntroduceret .
Dåb nr. 2270
LINK: Affotografering.

Nr. 5255 1717.02.02 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Februarius d 2den jntroducerede Jeg Niels {Nielsen} Gialbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod}.
Dåb nr. 2273
LINK: Affotografering.

Nr. 5256 1717.02.07 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NOTITS: Tvillinger, 2. tvilling #2272.
Dåb nr. 2271
LINK: Affotografering.

Nr. 5258 1717.03.14 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 14 Martij} introducerede Jeg Laust Tarps Kone {An}.
Dåb nr. 2274
LINK: Affotografering.

Nr. 5263 1717.05.30 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Maji introducerede Jeg Niels {Jensen} Mælgaards Kone {Ingeborg} j hioptarp .
Dåb nr. 2280
LINK: Affotografering.

Nr. 5264 1717.06.06 Mette Jakobsdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Junij d 6te introducerede Jeg Christen {Nielsen} Agrds Kone {Mette Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2281
LINK: Affotografering.

Nr. 5265 1717.09.19 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 19 Septbr} jntroducerede Jeg Karen {Jakobsdatter} Aler.
NOTITS: Karen Jakobsdatter Ahler arvede Ahlergaard efter hendes far.
Dåb nr. 2285
LINK: Affotografering.

Nr. 5266 1717.09.29 ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov MAND: Niels Christensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 29 Septbr} jntroducerede Jeg Niels {Christensen} Syndershous Kone.
Dåb nr. 2282
LINK: Affotografering.

Nr. 5268 1717.10.17 Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store MAND: Thomas Pedersen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme 17 octbr introducerede Jeg Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone {Mette Christensdatter Feldbereder}
Dåb nr. 2284
LINK: Affotografering.

Nr. 5269 1717.10.31 Voldborg Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 31 Octbr jntroducered Jeg Niels Grauilds Kone {Voldborg}.
Dåb nr. 2286
LINK: Affotografering.

Nr. 5270 1717.11.07 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk MAND: Jeppe Markussen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Novembr d 7de jntroducerede Jeg Jep {Markussen} Gialdbæcks Kone {Kirsten Jensdatter} .
Dåb nr. 2288
LINK: Affotografering.

Nr. 5271 1717.11.14 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Nov jntroducerede Jeg Christen Syndergrds Kone .
Dåb nr. 2287
LINK: Affotografering.

Nr. 5272 1717.11.21 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog MAND: Peder Eskesen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Nov jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Krogs Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2289
LINK: Affotografering.

Nr. 5273 1717.11.28 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 introducerede Jeg Matz {Svendsen} Oddershiærs Kone {Anna Laustdatter Nørgaard} .
Dåb nr. 2290
LINK: Affotografering.

Nr. 5274 1718.01.06 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1718 Janvarius d 6 Janv Hellig 3 Kongers dag introducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindivs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2292
LINK: Affotografering.

Nr. 5275 1718.01.23 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 23 Janv} introducerede Jeg Oluf {Jakobsen} Debelmosis Kone.
Dåb nr. 2291
LINK: Affotografering.

Nr. 5276 1718.03.25 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martij jntroducerede Jeg Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 1989
LINK: Affotografering.

Nr. 5277 1718.04.18 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg MAND: Niels Thomasen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 April 2den paashedag introducerede jeg Niels {Thomasen} Grønborgs Kone .
Dåb nr. 2293
LINK: Affotografering.

Nr. 5278 1718.05.26 Maren Rasmusdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Maji fest Asens: Peder Grauersøns {Maren Rasmusdatter} jntroducet .
Dåb nr. 2295
LINK: Affotografering.

Nr. 5279 1718.06.06 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Junij introducerede Jeg Christen {Jepsen} Nygrds Kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2294
LINK: Affotografering.

Nr. 5281 1718.07.02 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Julius d 2den jntroducerede Jeg Niels slichdals Kone {Dorte Gravel} .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2298
LINK: Affotografering.

Nr. 5282 1718.07.31 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 31 Julij introducerede Jeg Niels {Jensen Melgaard} Hioptarps Kone {Ingeborg} .
Dåb nr. 2300
LINK: Affotografering.

Nr. 5283 1718.09.18 An Gertrud Reimer, Kirken- Ved MAND: Christen Gregersen Franch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Septbr jntroducerede Jeg Chargiant Christian Gregersøns {Franch} Kone {An Gertrud Reimler} .
Dåb nr. 2301
LINK: Affotografering.

Nr. 5284 1718.10.16 An Christensdatter Kjær, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 16 Octbr} jntroducerede Jeg An {Christensdatter Kjær} Holvig Jens {Jakobsen} Holvigs Kone.
Dåb nr. 2302
LINK: Affotografering.

Nr. 5285 1718.10.30 Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 octbr} jntroducerede Jeg Jens {Christensen} Væstegrds Kone {Margrethe} j Debelmoes .
Dåb nr. 2303
LINK: Affotografering.

Nr. 5286 1718.11.06 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme {d 6te Nov:} jntroducerede Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} stiers Kone .
Dåb nr. 2304
LINK: Affotografering.

Nr. 5289 1719.03.05 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Martij Las {Larsen} Gaasdals Kone {Inger Jacobsdatter} jntrodus.
Dåb nr. 2308
LINK: Affotografering.

Nr. 5290 1719.03.19 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov MAND: Mads Christensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfaste Søndag d 19 Martij} jntroducerede Jeg Matz {Christensen} syndershous Kone Margrete Jacobsd_ .
Dåb nr. 2311
LINK: Affotografering.

Nr. 5291 1719.03.26 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Martij jntroducerede Jeg Las {Jensen} Syndershous {2.} Kone .
Dåb nr. 2309
LINK: Affotografering.

Nr. 5292 1719.04.02 Maren Vinbæk, Vinbæk MAND: Niels Vinbæk Soldat.
KIRKEBOGSTEKSTEN: April 2den Paashedag d 10 April jntroducerede Jeg Maren Vinbæch .
Dåb nr. 2310
LINK: Affotografering.

Nr. 5293 1719.05.29 Maren Agger, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Maji introducerede Jeg Jens {Nielsen} Aggers Kone {Maren Agger} .
Dåb nr. 2312
LINK: Affotografering.

Nr. 5294 1719.07.16 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Julij Søn 6 a-trint jntroducerede Jeg Nielß {Thomsen} Slichdals Kone {Dorte Gravel} .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2314
LINK: Affotografering.

Nr. 5296 1719.07.30 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 Julij} jntroducerede Jeg Olluf {Jakobsen} debelmosis Kone .
Dåb nr. 2313
LINK: Affotografering.

Nr. 5297 1719.08.06 ? Peder Jakobsen Dallers kone, Dalager MAND: Peder Jakobsen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Augustus d 6te jntroducerede Jeg Peder {Jakobsen} Dallers Kone .
Dåb nr. 2317
LINK: Affotografering.

Nr. 5298 1719.08.27 ? Anders Thomsen Vendelbos 2. kone, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Aug jntroducerede Jeg Anders {Thomsen} Vindelbos {2.} Kone .
Dåb nr. 2316
LINK: Affotografering.

Nr. 5299 1719.09.03 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Seotenbr d 3die jntroducerede Jeg Niels {Nielsen} Gialbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2318
LINK: Affotografering.

Nr. 5300 1719.09.17 Inger Thomas Tarps kone, Tarp MAND: Thomas Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 introducerede Jeg Thomas Tarp hans Kone {Inger}, som hafde fød et vanfød barn og komb død frem.
Dåb nr. 2319
LINK: Affotografering.

Nr. 5301 1719.09.29 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Septr fest: Michaelis introducerede Jeg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2320
LINK: Affotografering.

Nr. 5302 1719.12.03 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Decembr d 3.} {Niels Mælgrd} hans Kone {Ingeborg} introduct.
Dåb nr. 2323
LINK: Affotografering.

Nr. 5303 1719.12.10 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 d: Dom 2 adv: jntroducerede Matz {Nielsen} tarps Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2322
LINK: Affotografering.

Nr. 5304 1719.12.26 ? Niels Odderskærs kone, Odderskær MAND: Niels Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 dec jntroducerede Jeg Niels Oddershiærs Kone .
Dåb nr. 2324
LINK: Affotografering.

Nr. 5306 1720.03.03 Anne Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Martij 3die jntroducerede Jeg Matz Oddershiærs Kone {Anne Laustdatter Nørgaard} .
Dåb nr. 2328
LINK: Affotografering.

Nr. 5307 1720.03.17 An Christensdatter, Sønderskov MAND: Anders Larsen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 Martij} introducerit Anders {Larsen} {Søn}dershous Kone {An Christensdatter} .
Dåb nr. 2327
LINK: Affotografering, delvis beskadiget.

Nr. 5308 1720.04.01 Anne Andersdatter, Helgaard MAND: Peder Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: April d 1ste jntroducerede Jeg Peder Hælgrds Kone {Anne Andersdatter} .
Dåb nr. 2329
LINK: Affotografering.

Nr. 5310 1720.04.21 Maren Rasmusdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 21 April} Peder Grauers_ hans Kone {Maren Rasmusdatter} .
Dåb nr. 2331
LINK: Affotografering.

Nr. 5311 1720.04.28 Abelone Larsdatter, Gravel MAND: Christen Pedersen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4ta p pasch d 28 April jntroducerede Jeg Christen {Pedersen} Gravels Kone {Abelone Larsdatter} .
Dåb nr. 2332
LINK: Affotografering.

Nr. 5313 1720.08.18 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme {...} {d 18 Aug} {introducerede} Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
NOTITS: Dåben selv ikke bevaret, men drengens navn ses i begravelsen.
Dåb nr. 2335
LINK: Affotografering.

Nr. 5315 1720.10.20 Karen Mortensdatter, Sønderby MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Samme dag ? d 20 octbr} jntroducerit Christen Synderbys {Kone} {Karen Mortensdatter} .
NOTITS: Datoen utydelig. Dåb rekonstrueret fra denne introduktion.
Dåb nr. 2338
LINK: Affotografering.

Nr. 5316 1720.11.03 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 nov: Christen {Jakobsen} Syndergaard j Hioptarp hans Kone jntroduc_ .
Dåb nr. 2339
LINK: Affotografering.

Nr. 5317 1720.11.10 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 nov: jntroducereit Niels {Thomsen} slikdals Kone {Dorte Gravel} .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2343
LINK: Affotografering.

Nr. 5318 1720.11.17 Maren Andersdatter, Dalager MAND: Mads Jakobsen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 nov d 25 pTrinit} introducerede Jeg j borris Matz {Jakobsen} Dallers Kone {Maren Andersdatter} .
NOTITS: Trolovet 1719.12.17 i Borris.
Dåb nr. 2340
LINK: Affotografering.

Nr. 5320 1720.12.08 An Christensdatter Kjær, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 dec: dom 2da adv: jntroduceredis Jens {Jakobsen} Holvigs Kone {An Christensdatter Kjær} .
Dåb nr. 2344
LINK: Affotografering.

Nr. 5321 1720.12.15 Karen Pedersdatter, Tarp MAND: Niels Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Decembr Dom 3ta adv: jntroducerede jeg Niels Tarps Kone {Karen Pedersdatter} .
Dåb nr. 2342
LINK: Affotografering.

Nr. 5322 1721.01.12 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1ma p Epiph: d 12 Janv : jntroducerit Niels {Nielsen} Gialdbechs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2346
LINK: Affotografering.

Nr. 5323 1721.02.09 ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg MAND: Niels Thomasen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {..} 9de Niels {Thomasen} Grønborgs Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2348
LINK: Affotografering.

Nr. 5324 1722.01.01 Ingeborg, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 'd 1ste Janvarius 1722 introducerede Jeg Niels {Jensen} Mælgrds Kone {Ingeborg} .
Dåb nr. 2357
LINK: Affotografering.

Nr. 5325 1722.04.19 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov MAND: Mads Christensen Sønderskov Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 19 april} introducerede jeg Matz {Christensen Rahbek} Syndershous kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2361
LINK: Affotografering tekst læst i originale kirkebog ikke online.

Nr. 5326 1724.04.18 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 den 18: April introd: Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2376
LINK: Affotografering.

Nr. 5327 1724.04.23 Maren Andersdatter, Dalager MAND: Mads Jakobsen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 hujus {april} Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter} .
Dåb nr. 2377
LINK: Affotografering.

Nr. 5328 1724.04.30 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 30 introd: Mads {Nielsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter}
Dåb nr. 2378
LINK: Affotografering.

Nr. 5330 1724.07.30 ? Niels Lauridsens kone, Brunbjerg MAND: Niels Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 30 {Julij} introd : Niels Lauridsens hustrue paa Brunbierg, og samme dag, begrov deris datter Mette, som er hiemmedøbt —
NOTITS: Gælder også som dåb.
Dåb nr. 2383
LINK: Affotografering.

Nr. 5332 1725.01.14 Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1725. d : 14 Janv: introd : Niels {Jensen} Meldgaards Hustrue {Ingeborg} .
NOTITS: Ingen dåb indført.
Dåb nr. 2385
LINK: Affotografering.

Nr. 5333 1725.01.21 Anne Andersdatter, Helgaard MAND: Peder Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 . introd: Peder helgaards hustrue {Anne Andersdatter} .
NOTITS: Døbt 26 nov 1724. Peder Helgaard gift 1714.12.27 i Borris med Anne Andersdatter af Hvollig.
Dåb nr. 2386
LINK: Affotografering.

Nr. 5334 1725.02.02 Mette? Andersdatter?, Hvollig MAND: Jens Christensen? Rindum?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 febr: introd : Jens Hvolvigs Hustrue
NOTITS: Mulige fædre: Jens Jakobsen og Jens Christensen Rindum begge i Hvollig. Jens Rindums kone er Mette Andersdatter. Jens Jakobsens An Christensdatter Kjær.
Dåb nr. 2392
LINK: Affotografering.

Nr. 5335 1725.04.02 Maren Christen Olufsens kone, Dalager? MAND: Christen Olufsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2da Paschat: introd : Christen Olufsens hustrue {Maren} .
NOTITS: Mulig også Christin Olufsen i Sønderskov i Borris.
Dåb nr. 2394
LINK: Affotografering.

Nr. 5337 1725.04.15 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da p : Pascha introd: Mads {Svendsen} Odderskiers hustrue.Anna Laustdatter Nørgaard .
NOTITS: Søn Laurids døbt 25 marts 1725.
Dåb nr. 2395
LINK: Affotografering.

Nr. 5338 1725.05.06 Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup, Dalager MAND: Oluf Justesen Vinther.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d: 6. Maij} introd : Oluf Justesens {Vinthers} hustrue {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup} .
NOTITS: Oluf Justesen er skomager i Borris.
Dåb nr. 2396
LINK: Affotografering.

Nr. 5339 1725.07.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 8 Julij introd : Jens {Christensen} Stiers hustrue {Bodil Nielsdatter}
Dåb nr. 2400
LINK: Affotografering.

Nr. 5340 1725.07.15 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 . introd : Christen {Jepsen} Nygaards Hustrue {(Ida) Margrethe Christensdatter} .
NOTITS: Dåb 3 juni 1725.
Dåb nr. 2401
LINK: Affotografering.

Nr. 5341 1725.07.29 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Tarp (Præstegaarden) MAND: Jørgen Johansen Hauch.
NÆVNT Nr. 1: Just Frederik Hammerich, Skjern, Præst i Skjern.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 9na à Trin : introd: Her {Just Frederik Hammerik} Præstens {Jørgen Johansen Hauchs} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} ,
NOTITS: Samme dag som dåben.
Dåb nr. 2404
LINK: Affotografering.

Nr. 5342 1725.08.05 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5. Aug: introd : Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2402
LINK: Affotografering.

Nr. 5343 1725.08.12 Else? Nielsdatter?, Skravhøj MAND: Niels Skravhøj.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 12 . introd: Niels Skrafhøjs hustrue .
NOTITS: Konen er formodentlig, Else Nielsdatter død en måned senere netop i Skravhøj.
Dåb nr. 1988
LINK: Affotografering.

Nr. 5344 1725.09.29 ? Jørgen Skomagers kone, Nygaard MAND: Jørgen Skomager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 {Aug :} introd: Jørgen Skomagers hustrue
NOTITS: Gravel, Helgaard fra fadderne i dåben 26 juli 1725. Nygaard, se dåb *12.08.1731.
Dåb nr. 2405
LINK: Affotografering.

Nr. 5345 1725.12.16 Kirsten Lauridsdatter, MAND: Jørgen Karlsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 3tia adventus} introd : Jørgen Karlsens hustrue .
Dåb nr. 2408
LINK: Affotografering.

Nr. 5347 1726.01.20 ? Christen Larsens kone, Debelmose MAND: Christen Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1726. Dom : 2da post Epiph : introd : Christen Lassens hustrue
Dåb nr. 2411
LINK: Affotografering.

Nr. 5348 1726.02.17 Mette Andersdatter, Hvollig MAND: Jens Christensen Rindum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 7tuages: introd: Jens Christensens {Rindums} hustrue af hvolvig {Mette Andersdatter} ,
Dåb nr. 2410
LINK: Affotografering.

Nr. 5349 1726.02.24 An Gertrud Reimer, Kirken- Ved MAND: Christen Gregersen Franch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 6agesima} introd : Sergeant {Christen Gregersen} Frankis hustrue {An Gertrud Reimer} .
Dåb nr. 2412
LINK: Affotografering.

Nr. 5350 1726.04.10 Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup, Dalager? MAND: Oluf Justesen Vinther.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14. Jntrod : Oluf {Justesen} Vinthers hustrue {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup}
Dåb nr. 2413
LINK: Affotografering.

Nr. 5351 1726.05.05 Inger Thomas Tarps kone, Tarp MAND: Thomas Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {d: 5 Maij} introduc: Thomas Tarpis hustrue {Inger}
Dåb nr. 2417
LINK: Affotografering.

Nr. 5352 1726.05.12 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Maij introd : Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} ,
NOTITS: Dåb 24 marts 1726.
Dåb nr. 2415
LINK: Affotografering.

Nr. 5353 1726.05.12 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose MAND: Jørgen Nielsen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 12 Maij} introd : Jørgen {Nielsen} Skræders hustrue
NOTITS: Dåb 24 marts 1726.
Dåb nr. 2416
LINK: Affotografering.

Nr. 5354 1726.06.10 Voldborg Thomasdatter, Gravel MAND: Niels Andersen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentecostes introd : Niels {Andersen} Graulds hustrue {Voldborg Thomasdatter}
Dåb nr. 2418
LINK: Affotografering.

Nr. 5355 1726.06.11 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Pentec:, introd : Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} .
Dåb nr. 2419
LINK: Affotografering.

Nr. 5356 1726.09.01 Kirsten Poulsdatter, MAND: Hans Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d:1 Sept :} introduc: Hans Skræders hustrue {Kirsten Poulsdatter} ,
Dåb nr. 2420
LINK: Affotografering.

Nr. 5357 1726.10.13 Maren Andersdatter, Dalager MAND: Mads Jakobsen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Oct: introd : Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter}
Dåb nr. 2422
LINK: Affotografering.

Nr. 5358 1727.04.27 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Miseric : introd: Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2427
LINK: Affotografering.

Nr. 5360 1727.05.04 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk MAND: Bertel Clemmensen Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 4de Maij} introd : Bertel {Clemmensen} Skobecks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
Dåb nr. 2428
LINK: Affotografering.

Nr. 5361 1727.07.13 Maren Christen Olufsens kone, Stier MAND: Christen Olufsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 5ta á Trin : introd: Christen Olufsens hustrue {Maren} ,
Dåb nr. 2433
LINK: Affotografering.

Nr. 5362 1727.10.12 ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig MAND: Niels Larsen Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 18 á Trin: introd : Niels {Larsen} Egvis hustrue ,
Dåb nr. 2435
LINK: Affotografering.

Nr. 5364 1727.11.16 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 á Trin : introd: Niels {Thomsen} Slikdalls hustrue {Dorte Gravel}
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2438
LINK: Affotografering.

Nr. 5365 1727.11.23 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 24 á Trini:} introd : Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue i Hioptarp {Dorte Andersdatter}
Dåb nr. 2440
LINK: Affotografering.

Nr. 5368 1728.02.22 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Tarp (Præstegaarden) MAND: Jørgen Johansen Hauch.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Allerup, Lem, Præst i Lem og provst i Bølling Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1728 Dom : Reminiscere introd: Proust Hr {Christen Christensen} Allerup præstens {Jørgen Johansen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} ,
Dåb nr. 2442
LINK: Affotografering.

Nr. 5369 1728.04.25 ? Christen Fonagers kone, Fonager MAND: Christen Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 4ta p: pascha introd : Christen Foonaggers hustrue
Dåb nr. 2443
LINK: Affotografering.

Nr. 5372 1728.07.02 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster MAND: Morten Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Visit : Mairæ , introd : Morten Kodbøls hustrue {Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2447
LINK: Affotografering.

Nr. 5373 1728.08.29 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14 à Trin : introd : Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2451
LINK: Affotografering.

Nr. 5374 1728.10.03 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 19 á Trin : introd: Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard}
Dåb nr. 2452
LINK: Affotografering.

Nr. 5375 1728.10.24 Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov MAND: Mads Christensen Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 22 á Trin:} introd: Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2455
LINK: Affotografering.

Nr. 5376 1728.11.07 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose MAND: Jørgen Nielsen Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 24 á Trin : introd : Jørgen Skræders hustrue
Dåb nr. 2453
LINK: Affotografering.

Nr. 5377 1728.11.14 Mette Andersdatter, Hvollig MAND: Jens Christensen Rindum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 25 a Trin introd: Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter}
Dåb nr. 2454
LINK: Affotografering.

Nr. 5380 1730.04.11 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Paschatis introd: Mads {Svendsen} Odderskiers hustrue {Anna Laustdatter Nørgaard}
Dåb nr. 2464
LINK: Affotografering.

Nr. 5381 1730.05.29 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentec: introd : Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {(Ida) Margrethe Christensdatter}
Dåb nr. 2465
LINK: Affotografering.

Nr. 5382 1730.05.29 Else Thuesdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 2da Pentec:} introd : Christen {Pedersen} Degns hustrue {Else Thuesdatter}
Dåb nr. 2466
LINK: Affotografering.

Nr. 5384 1730.09.03 ? Jeppe Nielsen Snells kone, MAND: Jeppe Nielsen Snell.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13 á Trin : introd : samme fattige mands {Jeppe Nielsen Snells} hustrue
Dåb nr. 2469
LINK: Affotografering.

Nr. 5385 1730.09.10 Kirsten Lauridsdatter, MAND: Jørgen Karlsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom . 14 á Trin : introd : Jørgen Karlsens hustrue Kirsten Lauridsdatter .
NOTITS: Dødfødt barn.
Dåb nr. 2468
LINK: Affotografering.

Nr. 5386 1730.09.29 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster MAND: Morten Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Michaelis} introd : Morten Koodbøls hustrue {Margrethe Christensdatter}
Dåb nr. 2471
LINK: Affotografering.

Nr. 5387 1730.10.29 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk MAND: Jakob Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 21 á Trin:} introd : Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter}
Dåb nr. 2470
LINK: Affotografering.

Nr. 5389 1730.12.10 Ane Ovesdatter, Votkær MAND: Niels Nielsen Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 2 Adventis} introd : Niels {Nielsen} Votkiers hustrue {Ane Ovesdatter}
Dåb nr. 2473
LINK: Affotografering.

Nr. 5391 1731.01.28 ? Christen Smeds kone, Fonager MAND: Christen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6gesma introd : Smedens hustrue i Fonager —
NOTITS: *1730.11.17.
Dåb nr. 2474
LINK: Affotografering.

Nr. 5392 1731.03.04 ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig MAND: Niels Larsen Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Martij introd : Niels {Larsen} Egvigs hustrue .
NOTITS: *1730.12.24.
Dåb nr. 2476
LINK: Affotografering.

Nr. 5394 1731.04.08 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Docm : 2da post Pascha} introd : Jens Jacobsen Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *28.02.1731.
Dåb nr. 2479
LINK: Affotografering.

Nr. 5395 1731.05.20 Inger Thomas Larsen Tarps kone, Tarp MAND: Thomas Larsen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo S: Trin : introd : Thomas {Larsen} Tarpis hustrue {Inger}
NOTITS: *08.04.1731.
Dåb nr. 2481
LINK: Affotografering.

Nr. 5401 1731.08.22 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Niels Lauridsen Lille Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 9 à Trin : introd: Lille Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} .
NOTITS: *17.06.1731.
Dåb nr. 2484
LINK: Affotografering.

Nr. 5402 1731.08.26 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14 à Trin: introd : Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} .
NOTITS: *1731.07.15.
Dåb nr. 2487
LINK: Affotografering.

Nr. 5403 1731.09.09 ? Jørgen Skomagers kone, Nygaard MAND: Jørgen Skomager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 16 à Trin : introd : Jørgen Skomagers hustrue
NOTITS: *1731.08.12.
Dåb nr. 2488
LINK: Affotografering.

Nr. 5405 1731.10.28 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : introd : Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
NOTITS: *1731.09.12.
Dåb nr. 2490
LINK: Affotografering.

Nr. 5406 1731.11.01 Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden MAND: Jørgen Johansen Hauch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium {omnium} Sant: blev Min {præst Jørgen Johansen Hauchs} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} introduc : —
NOTITS: *1731.11.01.
Dåb nr. 2492
LINK: Affotografering.

Nr. 5407 1731.12.02 Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl Øster MAND: Jens Christensen Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {} introd : Jens {Christensen} Rabeks hustrue {Mette Madsdatter Kjær}
NOTITS: *1731.11.07.
Dåb nr. 2491
LINK: Affotografering.

Nr. 5408 1732.01.13 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1732 Ditto {d: 13 Janv:} introd : Niels {Nielsen} Gjaldbæks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod}
Dåb nr. 2495
LINK: Affotografering.

Nr. 5409 1732.02.02 ? Jens Kringeltofts kone, Kringeltoft MAND: Jens Kringeltoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kyndelm : dag introd : Jens Kringelt: hustrue .
Dåb nr. 2496
LINK: Affotografering.

Nr. 5410 1732.02.10 ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone, Skravhøj MAND: Anders Daller Skravhøj.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7ges: intr: Anders {Daller} Skravhøjs hustrue .
Dåb nr. 2494
LINK: Affotografering.

Nr. 5411 1732.02.11 ? Peder Odderskærs kone, Odderskær MAND: Peder Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tak sig: Fæst introd : Peder Odderskiers hustrue .
Dåb nr. 2493
LINK: Affotografering.

Nr. 5412 1732.02.17 Dorte Gravek, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 6ges: introd : Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel} .
Dåb nr. 2497
LINK: Affotografering.

Nr. 5413 1732.02.24 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier MAND: Christen Olufsen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastel : Søndag introd : Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Ingeborg?} .
NOTITS: *1732.01.09.
Dåb nr. 2499
LINK: Affotografering.

Nr. 5414 1732.02.24 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag i Faste introd : Niels {Christensen} Aagaard hustrue {Mette Aagaard} .
NOTITS: *1732.01.08.
Dåb nr. 2498
LINK: Affotografering.

Nr. 5417 1732.06.02 ? Gravers Pedersen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Gravers Pedersen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentec: introd : Gravers Develmosis hustrue
NOTITS: *1732.05.18. Gravers Pedersen Debelmose i Lundenæs hoveri liste 1736.
Dåb nr. 2503
LINK: Affotografering.

Nr. 5419 1732.07.20 ? Niels Lauridsens kone, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Niels Lauridsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 6ta à Trin :} introd : Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue
NOTITS: *1732.05.30
Dåb nr. 2506
LINK: Affotografering.

Nr. 5420 1732.08.24 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk MAND: Søren Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 11 à Trin : introd : Søren Skobeks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: *1732.07.16
Dåb nr. 2507
LINK: Affotografering.

Nr. 5421 1732.09.17 Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk MAND: Jakob Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 15, à Trin :} introd : Jakob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter}
NOTITS: *1732.09.17
Dåb nr. 2510
LINK: Affotografering.

Nr. 5422 1732.10.15 Maren Madsdatter, MAND: Giøde Johansen Richard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 19 à Trin :} introd : Giøde {Johansen} Richartis hustrue {Maren Madsdatter}
NOTITS: *1732.08.31.
Dåb nr. 2508
LINK: Affotografering.

Nr. 5423 1732.11.01 ? Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium Sanct: introd : Niels Graulds hustrue
NOTITS: Ingen daab eller begravelse, skønnet døbt *1732.09.14c.
Dåb nr. 2509
LINK: Affotografering.

Nr. 5424 1732.12.07 Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 Adv : introd : Niels {Jensen} Meldgaards hustrue{Ingeborg} i hiupt : —
NOTITS: *1732.10.15.
Dåb nr. 2511
LINK: Affotografering.

Nr. 5427 1733.02.22 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier MAND: Christen Olufsen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {1ste Søndag i Faste} Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Ingeborg}
NOTITS: *1733.01.09 REKONSTRUKTION.
Dåb nr. 2514
LINK: Affotografering.

Nr. 5428 1733.03.08 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {3die Søndag i Faste} introd : Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard}
NOTITS: *1733.02.01.
Dåb nr. 2515
LINK: Affotografering.

Nr. 5429 1733.04.02 ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær MAND: Erik Christensen Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsd: introd: Erik {Christensen} Votk : hustrue
NOTITS: *1733.02.22.
Dåb nr. 2517
LINK: Affotografering.

Nr. 5430 1733.04.12 Else Thuesdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1 post Pascha introd : Christen {Pedersen} Degns hustrue {Else Thuesdatter}
NOTITS: *1733.03.08.
Dåb nr. 2518
LINK: Affotografering.

Nr. 5432 1733.06.07 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg MAND: Eske Pedersen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1 à Trin : introd : Eske {Pedersen} Grønborg hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} .
NOTITS: *1733.04.26.
Dåb nr. 2520
LINK: Affotografering.

Nr. 5433 1733.07.05 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 5 à Trin :} introd : samme Mands {Jens Jacobsen Hvolvig} hustrue {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1733.07.05.
Dåb nr. 2524
LINK: Affotografering.

Nr. 5434 1733.07.12 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 6ta à Trin :} introd: Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo} .
NOTITS: *1733.05.25
Dåb nr. 2521
LINK: Affotografering.

Nr. 5435 1733.08.02 Ane Ovesdatter, Votkær MAND: Niels Nielsen Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 9 à Trin: introd : Niels {Nielsen} Votkærs hustrue {Ane Ovesdatter} .
NOTITS: *1733.07.02.
Dåb nr. 2523
LINK: Affotografering.

Nr. 5436 1733.08.30 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 13 à Trin: introd : Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
NOTITS: *1733.07.12.
Dåb nr. 2525
LINK: Affotografering.

Nr. 5439 1734.01.01 Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier MAND: Christen Olufsen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Novi Anni} introd : Christen {Olufsen} Stiærs hustrue {Ingeborg?}
NOTITS: *1733.11.04c.
Dåb nr. 2530
LINK: Affotografering.

Nr. 5441 1734.02.07 Johanne Duedal, Duedal MAND: Lars Madsen Duedal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5 p : Eiph{!} : introd : Las {Madsen} Dudals hustrue {Johanne Duedal}
NOTITS: *1733.12.13. Anden kone, gift året før.
Dåb nr. 2531
LINK: Affotografering.

Nr. 5443 1734.03.14 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Niels Lauridsen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 6 p : Epiph :} introd: Lille Niels {Laurisen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter}
NOTITS: *1734.01.24.
Dåb nr. 2534
LINK: Affotografering.

Nr. 5446 1734.07.18 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 à Trin : introd: Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel}
NOTITS: *1734.05.11.
Dåb nr. 2537
LINK: Affotografering.

Nr. 5447 1734.11.21 Ane Ovesdatter, Votkær MAND: Niels Nielsen Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 22 Trin :} introd : Niels {Nielsen} Votkærs hustrue {Ane Ovesdatter}
NOTITS: *1734.10.10.
Dåb nr. 2538
LINK: Affotografering.

Nr. 5448 1735.01.01 Abelone Ebbesdatter, Skravhøj MAND: Anders Olufsen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Novi Anni introd : Anders {Olufsen} Dallers hustrue {Abelone Ebbesdatter}
NOTITS: *1734.11.21.
Dåb nr. 2540
LINK: Affotografering.

Nr. 5450 1735.02.20 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Fastelavns Sønd :} introd: samme {Visted Kodbølls daatter Maren} barns moder {Karen Andersdattter Vendelbo}
NOTITS: *1735.02.20.
Dåb nr. 2543
LINK: Affotografering.

Nr. 5452 1735.04.11 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : introd : Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter}
NOTITS: *1735.02.09c delvis REKONSTRUERET.
Dåb nr. 2542
LINK: Affotografering.

Nr. 5454 1735.05.30 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {} introd : samme barns {Jens Jacobsen Hvolligs daatter daab , Ane} moder {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1735.05.30.
Dåb nr. 2546
LINK: Affotografering.

Nr. 5455 1735.07.10 ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov MAND: Søren Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 5 à Trin :} introd : Søren Synderskovs hustrue
NOTITS: 1735.06.05.
Dåb nr. 2547
LINK: Affotografering.

Nr. 5456 1735.07.24 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 à Trin : introd : Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter}
NOTITS: 1735.06.15c dødfødt rekonstruktion.
Dåb nr. 2548
LINK: Affotografering.

Nr. 5457 1735.07.31 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8 a Trin : introd : Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}
NOTITS: 1735.06.15c dødfødt rekonstruktion.
Dåb nr. 2549
LINK: Affotografering.

Nr. 5458 1735.08.21 Bodil Aas, Grønborg MAND: Christen Pedersen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 11 à Trin: introd : Christen {Pedersen} Grønborgs hustrue {Bodil Aas}
NOTITS: 1735.07.07c rekonstruktion.
Dåb nr. 2550
LINK: Affotografering.

Nr. 5459 1735.09.04 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk MAND: Søren Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom 18 à Trin : } introd : samme Barns {Søren Skobeks daatters daab , Maren} moder {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: *1735.09.04.
Dåb nr. 2552
LINK: Affotografering.

Nr. 5460 1735.09.25 Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl- Øster MAND: Jens Christensen Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 16 a Trin :} introd : samme barns {Jens Koodbølls Søns daab, Mads} moder {Mette Madsdatter Kjær}
NOTITS: *1735.09.25
Dåb nr. 2553
LINK: Affotografering.

Nr. 5462 1736.01.01 ? Christen Fonagers kone, Fonager MAND: Christen Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Novi Anni introd : Christen Fonaggers hustrue .
Dåb nr. 2555
LINK: Affotografering.

Nr. 5463 1736.01.06 Ane Lisbeth, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epiph : introd : Oluf {Jakobsen} develmosis hustrue {Ane Lisbeth}
Dåb nr. 2556
LINK: Affotografering.

Nr. 5464 1736.01.29 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Christen Jensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7gma introd : Christen {Jensen} Gaasdals hustrue
Dåb nr. 2557
LINK: Affotografering.

Nr. 5465 1736.04.22 Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved MAND: Hans Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3 p Pascha} introd : Hans Skreders hustrue {Kirsten Poulsdatter}
NOTITS: *1736.03.11.
Dåb nr. 2558
LINK: Affotografering.

Nr. 5466 1736.05.21 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentec : introd : Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} .
NOTITS: *1736.04.08.
Dåb nr. 2559
LINK: Affotografering.

Nr. 5467 1736.05.27 Else Thuesdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {festo s.stæ Trinit:} introd : Christen {Pedersen} degns hustrue {Else Thuesdatter}
NOTITS: *1736.04.15.
Dåb nr. 2560
LINK: Affotografering.

Nr. 5469 1736.06.03 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 à Trin : introd : Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1736.04.22.
Dåb nr. 2561
LINK: Affotografering.

Nr. 5470 1736.07.02 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Visit : Mariæ introd: Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} .
NOTITS: *1736.05.27.
Dåb nr. 2562
LINK: Affotografering.

Nr. 5472 1736.09.23 ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær MAND: Erik Christensen Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do : 17ma à Trin : introd : Erik {Christensen} Votkiers hustrue
NOTITS: *1736.08.19.
Dåb nr. 2565
LINK: Affotografering.

Nr. 5473 1736.09.29 Dorte Gravel, Slikdal MAND: Niels Thomsen Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Festo Michaelis} introd: Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel} .
NOTITS: *1736.09.29.
Dåb nr. 2566
LINK: Affotografering.

Nr. 5474 1736.11.04 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 23 à Trin : introd : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo} .
NOTITS: *1736.09.30.
Dåb nr. 2567
LINK: Affotografering.

Nr. 5475 1736.11.25 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 26 à Trin : introd : Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter} .
NOTITS: *1736.10.28.
Dåb nr. 2568
LINK: Affotografering.

Nr. 5479 1737.04.23 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg MAND: Eske Pedersen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 3tia Pasch :} introd : Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter}
NOTITS: *1737.04.23.
Dåb nr. 2574
LINK: Affotografering.

Nr. 5480 1737.05.19 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Niels Lauridsen Tarp Lille.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta p: Pascha introd : Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter}
NOTITS: *1737.04.14.
Dåb nr. 2572
LINK: Affotografering.

Nr. 5481 1737.05.26 Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Knud Lauridsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 5 p : Pascha intro : Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}
NOTITS: *1737.04.03.
Dåb nr. 2571
LINK: Affotografering.

Nr. 5482 1737.08.25 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov MAND: Jens Larsen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 10 à Trin : introduc: Jens {Larsen} Synderskous hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *1737.07.14.
Dåb nr. 2575
LINK: Affotografering.

Nr. 5483 1737.10.06 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto introd: {Dom : 16 à Trin :} Jens {Jakobsen} Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1737.10.06.
Dåb nr. 2576
LINK: Affotografering.

Nr. 5487 1738.03.16 Ane Ovesdatter, Votkær MAND: Niels Nielsen Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Lætare introd : Niels {Nielsen} Votkiers Hustrue {Ane Ovesdatter}
NOTITS: *1738.02.02.
Dåb nr. 2580
LINK: Affotografering.

Nr. 5490 1738.04.20 Sidsel Jensdatter, MAND: Peder Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p: Pascha introd : Peder Huusis hustrue {Sidsel Jensdatter}
NOTITS: *1738.02.19.
Dåb nr. 2584
LINK: Affotografering.

Nr. 5492 1738.07.02 Maren Jensdatter Stier, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Jakob Christensen Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Visit : Mariæ introd : Jacob {Christensen} Mindstis hustrue {Maren Jensdatter Stier}
NOTITS: *1738.06.01.
Dåb nr. 2588
LINK: Affotografering.

Nr. 5493 1738.07.06 ? Christen Duedals kone, Duedal MAND: Christen Duedal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 5ta à Trin : introd : Christen Dudals hustrue
NOTITS: 1738.05.26.
Dåb nr. 2587
LINK: Affotografering.

Nr. 5494 1738.07.13 Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved MAND: Hans Skrædder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 6ta à Trin : introd : Hans Skræders hustrue {Kirsten Poulsdatter}
NOTITS: *1738.06.01.
Dåb nr. 2589
LINK: Affotografering.

Nr. 5495 1738.08.31 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk MAND: Søren Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 13 à Trin :} introd : Søren Skobæks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: *1738.08.31
Dåb nr. 2591
LINK: Affotografering.

Nr. 5496 1738.09.07 ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov MAND: Søren Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14 à Trin : introd : Søren Synderschous hustrue
NOTITS: *1738.07.20.
Dåb nr. 2590
LINK: Affotografering.

Nr. 5497 1739.01.01 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1739. Festo Novi Anni introduc: Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard}
Dåb nr. 2592
LINK: Affotografering.

Nr. 5498 1739.02.15 Johanne Christensdatter, Helgaard MAND: Jens Jørgensen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Invoc : introd : Jens {Jørgensen} Helgaards hustrue {Johanne Christensdatter}
Dåb nr. 2593
LINK: Affotografering.

Nr. 5500 1739.03.30 Anne Christensdatter, MAND: Christen Lauridsen Seerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : introd : Christen {Lauridsen} Seerups hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: 1739.02.22.
Dåb nr. 2596
LINK: Affotografering.

Nr. 5501 1739.04.26 Maren Lauridsdatter, Debelmose MAND: Christen Nielsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 p : Pascha introd : Christen {Nielsen} Ejstrup hustrue {Maren Lauridsdatter}
NOTITS: *1739.02.08.
Dåb nr. 2595
LINK: Affotografering.

Nr. 5502 1739.08.30 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Christen Jensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 14ta à Trin: introd : Christen {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1739.07.26.
Dåb nr. 2597
LINK: Affotografering.

Nr. 5505 1739.11.15 Margrethe Jensdatter, MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 25 à Trin introd : Jens {Jakobsen} Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1739.10.18.
Dåb nr. 2601
LINK: Affotografering.

Nr. 5506 1739.11.22 ? Sergeantens kone, Borris Kirkeby MAND: ? Sergeanten.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød —
NOTITS: *1739.10.24c, fire uger før introduktionen, skønnet.
Dåb nr. 2602
LINK: Affotografering.

Nr. 5509 1740.02.14 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov MAND: Jens Larsen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7 ges:ma introd : Jens Lassens synderskovs hustrue i .
Dåb nr. 2604
LINK: Affotografering.

Nr. 5510 1740.06.06 ? Christen Husteds kone, MAND: Christen Husted.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pent : introd : Christen husteds hustrue
NOTITS: *1740.04.18.
Dåb nr. 2607
LINK: Affotografering.

Nr. 5511 1740.07.17 Maren Nielsdatter, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 à Trin : introduc : Christen {Christensen} Kousgaards hustrue {Maren Nielsdatter} i Vesterby —
NOTITS: *1740.06.12.
Dåb nr. 2609
LINK: Affotografering.

Nr. 5513 1740.08.24 Maren Olufsdatter, Sønderby MAND: Christian Knudsen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 24 Aug :} introd : Samme barns {Christian Synderbyes søns Daab , Knud} moder {Maren Olufsdatter}
NOTITS: 1740.08.24.
Dåb nr. 2612
LINK: Affotografering.

Nr. 5515 1740.10.09 Anne Jensdatter, Borris- Krog MAND: Laurids Vejle.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag introd: barnets {Laurs Kroegs Søn Ole Christian} moder {Anne Jensdatter}
NOTITS: *1740.10.09. Faderen trolovet som Laurids Vejle. Senere kaldet Laurids Krog. Anne Jensdatter født i Agger opvokset i Krog.
Dåb nr. 2613
LINK: Affotografering.

Nr. 5516 1741.01.01 Margrethe Jensdatter, Hvollig MAND: Jens Jakobsen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {1741 Festo Nov : An :} introd : barents {Jens Jakobsen Hvolvigs Søn Jens} Moder {Margrethe Jensdatter}
NOTITS: *1741.01.01.
Dåb nr. 2614
LINK: Affotografering.

Nr. 5517 1741.05.11 Sidsel Jensdatter, MAND: Peder Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Accensionis xti introd : Peder Huusis hustrue {Sidsel Jensdatter}
NOTITS: *1741.03.30.
Dåb nr. 2615
LINK: Affotografering.

Nr. 5518 1741.05.22 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2da Pentec : introd : Mette {Nielsdatter} Aagaard
NOTITS: *1741.04.09.
Dåb nr. 2616
LINK: Affotografering.

Nr. 5520 1741.06.18 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen II Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia à Trin : introd : Peder {Pedersen II} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter}
NOTITS: *1741.05.07. Trolovet 1739.09.27 #8183.
Dåb nr. 2618
LINK: Affotografering.

Nr. 5522 1741.09.17 ? Christen Duedals kone, Duedal MAND: Christen Duedal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom j6ta à Trin : introd : Christen Duedals hustrue
NOTITS: *1741.07.30.
Dåb nr. 2620
LINK: Affotografering.

Nr. 5523 1741.09.24 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 17ma à Trin : introd : Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1741.08.06.
Dåb nr. 2621
LINK: Affotografering.

Nr. 5524 1741.10.22 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Peder Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : introduc : Peder Lauridsens hustrue i Develmose.
NOTITS: *1741.09.17.
Dåb nr. 2622
LINK: Affotografering.

Nr. 5525 1741.11.19 Mette Aagaard, Aagaard MAND: Niels Christensen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 25 à Trin : introd : Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard}
NOTITS: *1741.10.08. Mette Aagaard er ikke Mette Nielsdatter på den anden gård i Aagaard, som er gift med Villads Pedersen i Aagaard.
Dåb nr. 2623
LINK: Affotografering.

Nr. 5528 1742.05.27 Anne Christensdatter, MAND: Christen Seerup Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca prima à Trin : introd : Christen Seerups {Lauridsens} hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: *1742.04.15.
Dåb nr. 2626
LINK: Affotografering.

Nr. 5530 1742.08.19 Maren Poulsdatter, Debelmose MAND: Niels Jensen Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13 à Trin : introd : Niels Villadßens {over linjen: Jensen} hustrue i Devl {Maren Poulsdatter}
NOTITS: *1742.07.08c skønnet. Ingen dåb eller begravelse indført. Faderen hedder Niels Jensen, men bliver kaldt Villadsen.
Dåb nr. 2629
LINK: Affotografering.

Nr. 5533 1742.10.21 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Knud Christensen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : introd : Knud Syndergaards hustrue {Mette Sørensdatter}
NOTITS: *1742.09.16.
Dåb nr. 2632
LINK: Affotografering.

Nr. 5535 1742.11.04 Anne Jensdatter, Borris- Krog MAND: Laurids Vejle Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : introd : Laust {Vejle} Kroegs hustrue {Anne Jensdatter} .
NOTITS: *1742.09.30.
Dåb nr. 2634
LINK: Affotografering.

Nr. 5536 1742.11.25 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 27 à Trin : introd : Visted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo}
NOTITS: *1742.10.07.
Dåb nr. 2636
LINK: Affotografering.

Nr. 5537 1742.12.02 Johanne Christensdatter, Helgaard MAND: Jens Jørgensen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dato {Dom : 1ma Adventus} introd : Jens Jørgensen Helgds hustrue {Johanne Christensdatter}
NOTITS: *1742.10.28.
Dåb nr. 2637
LINK: Affotografering.

Nr. 5539 1742.12.26 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da nat: xti introd : Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbeks hustrue {Karen Nielsdatter Gjaldbæk}
NOTITS: *1742.12.02.
Dåb nr. 2640
LINK: Affotografering.

Nr. 5540 1742.12.27 ? Markus Jeppesens kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dato {Feria 3tia Nat : Xti} introd : Marcus {Jeppesen} Gialdbeks hustrue
NOTITS: *1742.11.18.
Dåb nr. 2639
LINK: Affotografering.

Nr. 5541 1743.01.27 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca 3tia p : Epiph :} Jens Laurs: Helgaards hustrue {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1742.12.09
Dåb nr. 2641
LINK: Affotografering.

Nr. 5543 1743.02.24 Maren Christensdatter Lodal, Klokmose MAND: Søren Laustsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Esto mihi , introduc : Sørn {Laustsen} Klokmosis hustrue {Maren Christensdatter Lodal}
NOTITS: *1743.01.20. Forældre trolovet 1740.04.26 i Faster.
Dåb nr. 2643
LINK: Affotografering.

Nr. 5544 1743.03.17 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {3die Søndag i Faste} Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1743.01.27.
Dåb nr. 2644
LINK: Affotografering.

Nr. 5545 1743.04.11 Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiertorsdag introd : Maren {Nielsdatter} Vesterby
NOTITS: *1743.02.17. Usædvanlingt angives konens navn, men præsten har boet nabo til Maren Nielsdatter i mange år, mens Christen Christensen Kousgaard er flyttet til for nylig fra Skjern.
Dåb nr. 2645
LINK: Affotografering.

Nr. 5546 1743.04.28 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard) MAND: Niels Jensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Misericord : introd : Niels {Jensen} Vestergaards Hustrue {Maren Nielsdatter Gravel} i Develm :
NOTITS: *1743.03.17. Forældre trolovet 1742.02.13 i Borris.
Dåb nr. 2646
LINK: Affotografering.

Nr. 5547 1743.05.12 Maren Olufsdatter, Sønderby MAND: Christian Knudsen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom 4ta p: Pascha} introd : Christian {Knudsen} Sønderbys hustrue {Maren Olufsdatter}
NOTITS: 1743.03.16cc. Udøbt i kirken søn David begravet 1743.04.16. Moderens navn fra skifte 13 april 1773 i Tarm efter faderen.
Dåb nr. 2647
LINK: Affotografering.

Nr. 5548 1743.06.03 ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Christen Jensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentec: introd : Christen {Jensen} Gaasdals Hustrue
NOTITS: *1743.04.21.
Dåb nr. 2650
LINK: Affotografering.

Nr. 5549 1743.06.16 Marie Jørgensdatter, Vinbæk MAND: Bertel Sørensen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : jma à Trin : introd : Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} hustrue {Marie Jørgensdatter}
NOTITS: 1743.04c, barnet begravet uden navn 5 maj 1743.
Dåb nr. 2649
LINK: Affotografering.

Nr. 5550 1743.06.23 Ane Christensdatter, Busk MAND: Jens Olesen Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2da à Trin : introd : Jens {Olesen} Buskis hustrue {Ane Christensdatter}
NOTITS: *1743.05.19. Forældre gift 1742.10.17 i Borris.
Dåb nr. 2652
LINK: Affotografering.

Nr. 5551 1743.06.30 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov MAND: Jens Larsen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3tia à Trin :} introd : Jens Lassens {Sønderskovs} hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *1743.05.12.
Dåb nr. 2651
LINK: Affotografering.

Nr. 5553 1743.07.28 Karen, Vesterby MAND: Peder Christensen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 7ma à Trin :} introd : moderen til samme barn {Peder Vesterbyes Søns daab , Jens Christian} {Karen}
NOTITS: 1743.07.28.
Dåb nr. 2654
LINK: Affotografering.

Nr. 5554 1743.12.26 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2die Nat : xti indtrod : Peder {Pedersen} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter}
NOTITS: *1743.11.10.
Dåb nr. 2656
LINK: Affotografering.

Nr. 5555 1744.03.25 Marie Jørgensdatter, Vinbæk MAND: Bertel Sørensen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Annunc : Mariæ introd : Vinbek {Bertel Sørensen} Smeds Hustrue Marie Jørgensdatter
NOTITS: *1744.02.25cc ingen dåb.
Dåb nr. 2660
LINK: Affotografering.

Nr. 5556 1744.04.26 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Knud Christensen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 3tiq p : Pascha} introd : Knud {Christensen} syndergaards Hustrue{Mette Sørensdatter}
Dåb nr. 2661
LINK: Affotografering.

Nr. 5559 1744.08.30 ? Peder Christensen Hvolligs kone, Hvollig MAND: Peder Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Damme dag {Dom: 13tia à Trin :} introd : samme barns Moder{Peder Christensen Hvolligs kone}
NOTITS: *1744.08.30.
Dåb nr. 2666
LINK: Affotografering.

Nr. 5560 1744.09.13 Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster MAND: Morten Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 15ta à Trin : introd : Morten Præstgaards {fejl: Kvodbøl} hustrue {Margrethe Christensdatter} .
NOTITS: *1744.08.02. Morten Præstgaard bor i Faster sogn. Morten Kvodbøl får en datter Maren døbt 6 uger før denne introduktion.
Dåb nr. 2664
LINK: Affotografering.

Nr. 5561 1744.09.20 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Peder Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 16ta à Trin : introd : Niels Laursen i dv : hustrue {Peder Lauridsen Debelmoses kone} .
NOTITS: *1744.08.16.
Dåb nr. 2665
LINK: Affotografering.

Nr. 5562 1744.10.18 Maren Poulsdatter, Debelmose MAND: Niels Jensen Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin : introd : Niels {Jensen} Villadsens hustrue {Maren Poulsdatter} .
NOTITS: *1744.09.13c ingen dåb.
Dåb nr. 2667
LINK: Affotografering.

Nr. 5564 1744.11.29 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 26 à Trin : introd : Jens Lauridsens hustrue {Karen Pedersdatter} i Helgaard .
NOTITS: *1744.10.11.
Dåb nr. 2669
LINK: Affotografering.

Nr. 5566 1745.01.01 Kirsten Graversdatter, Debelmose MAND: Lars Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Novi Anni introd : Las develm : hustrue {Kirsten Graversdatter}
NOTITS: *1744.11.22. Trolovet 1743.02.24 #8213.
Dåb nr. 2671
LINK: Affotografering.

Nr. 5568 1745.04.19 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 2da Paschatis} introd : Barnets {Anders Nielsen Graulds Søns hiemmedaab} {Sidsel Andersdatter}
NOTITS: 1745.04.19.
Dåb nr. 2673
LINK: Affotografering.

Nr. 5569 1745.05.23 Maren Jensdatter, Kodbøl- Vester MAND: Viste Christensen Rahbek.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom 5 p: Pascha} introd : Barnets {Visted Koodbøls barns daab , Karen} Moder {Maren Jensdatter}
NOTITS: 1845.05.23. Anden kone.
Dåb nr. 2675
LINK: Affotografering.

Nr. 5570 1745.06.07 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Freia 2da pent :} introd : Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter}, hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —
NOTITS: *1745.05c barnet dødfødt.
Dåb nr. 2676
LINK: Affotografering.

Nr. 5571 1745.06.13 Maren Christensdatter Vesterby, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Trin : introd : Christen {Christensen} Kousgaards hustrue {Maren Christensdatter Vesterby}
NOTITS: *1745.05.02.
Dåb nr. 2674
LINK: Affotografering.

Nr. 5573 1745.07.11 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta à Trin :} introd : Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Hustrue
NOTITS: *1745.06.07.
Dåb nr. 2677
LINK: Affotografering.

Nr. 5574 1745.08.01 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7ma à Trin : introd : Hans {Jeppesen Hjarup} Gjaldbeks hustrue {Karen Nielsdatter Gjaldbæk}
NOTITS: *1745.06.07.
Dåb nr. 2678
LINK: Affotografering.

Nr. 5575 1745.09.19 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Christen Andersen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14ta à Trin : introd : Christen Vindelbois hustrue {Maren Sørensdatter}
NOTITS: *1745.08.08.
Dåb nr. 2681
LINK: Affotografering.

Nr. 5576 1745.11.21 Kirsten Hansdatter, Sønderby MAND: Lauge Christensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Ttrin : introd : Lauge synderbyis hustrue {Kirsten Hansdatter}
NOTITS: *1745.10.10.
Dåb nr. 2683
LINK: Affotografering.

Nr. 5577 1745.11.28 Ane Christensdatter, Busk MAND: Jens Olesen Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : jma Adv: introd : Jens buskis Husrue {Ane Christensdatter}
NOTITS: *1745.10.17.
Dåb nr. 2684
LINK: Affotografering.

Nr. 5578 1745.12.27 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal MAND: Mads Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 3tia Nat : Xti} introd : Mads Gaasdals hustrue
NOTITS: *1745.11.10c barnet død før kirkedåb. Mads Gaasdal hidtil ikke set.
Dåb nr. 2685
LINK: Affotografering.

Nr. 5579 1746.01.06 Marie Jørgensdatter , Vinbæk MAND: Bertel Sørensen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1746. Festo Epiph. introd : Viinbek smeds {Bertel Sørensen} hustrue{Marie Jørgensdatter}
NOTITS: Dødfødt 1745.11.17c.
Dåb nr. 2686
LINK: Affotografering.

Nr. 5580 1746.02.06 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7gesima introd : Thomas {Christensen} graulds hustrue {Mette Christensdatter}
NOTITS: Dødfødt 1745.12.23c.
Dåb nr. 2687
LINK: Affotografering.

Nr. 5582 1746.02.20 Maren Poulsdatter, Debelmose MAND: Niels Jensen Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : Esto Mihi} introd : Niels {Jensen} Villadsens hustrue {Maren Poulsdatter}
NOTITS: *1746.01.09.
Dåb nr. 2689
LINK: Affotografering.

Nr. 5583 1746.04.07 ? Peder Christensen Hvolligs kone, Hvollig MAND: Peder Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiertorsdag introd : Peder Christensen Hvolvigs hustrue
NOTITS: 1746.02.20.
Dåb nr. 2690
LINK: Affotografering.

Nr. 5584 1746.04.11 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg MAND: Eske Pedersen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 2da Paschatis} introduc : Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter}
NOTITS: *1746.03.13.
Dåb nr. 2692
LINK: Affotografering.

Nr. 5585 1746.04.11 Mette Jensdatter, Hvollig MAND: Jus Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 2da Paschatis} introduc : Jussis {Christensen} Hvolvigs hustrue {Mette Jensdatter}
NOTITS: *1746.03.03.
Dåb nr. 2691
LINK: Affotografering.

Nr. 5586 1746.05.01 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Knud Christensen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3tia p : Pascha} introduc : Knud {Christensen} Syndergaards hustrue {Mette Sørensdatter}
NOTITS: *1746.04.03.
Dåb nr. 2693
LINK: Affotografering.

Nr. 5588 1746.05.30 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Pentec : introduc : Jens Laurids: helgds hustrue {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1746.05.01.
Dåb nr. 2696
LINK: Affotografering.

Nr. 5589 1746.05.31 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen II Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 3tia Pentec : introd : Peder {Pedersen} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter}
NOTITS: 1746.04.11.
Dåb nr. 2695
LINK: Affotografering.

Nr. 5593 1746.10.30 Mette Nielsdatter, Aagaard MAND: Villads Pedersen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dottp {Dom : 21 à Trin :} introd : Villads {Pedersen} Aag : hustrue {Mette Nielsdatter}
NOTITS: 1746.09.18.
Dåb nr. 2702
LINK: Affotografering.

Nr. 5594 1746.11.01 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Chrsiten Andersen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium Sancti : introd : Christen {Andersen} Vindelbois hustrue {Maren Sørensdatter}
NOTITS: *1746.09.25. Indførsel dobbelt: "Dca 22 introd : Christen vindelboeis hustrue", synes gennemstreget med bred pinsel.
Dåb nr. 2704
LINK: Affotografering.

Nr. 5595 1746.11.13 Maren Nielsdatter Gravel, Debbelmose MAND: Niels Jensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 23 à Trin : introd : Niels Vestergaards hustrue {Maren Nielsdatter Gravel}
NOTITS: *1746.09.25.
Dåb nr. 2703
LINK: Affotografering.

Nr. 5596 1746.11.27 Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk MAND: Hans Jeppesen Hjarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 23 à Trin :} introd : Karen {Nielsdatter} Gialdbek
NOTITS: *1746.09.29. Usædvanligt at kvindens navn angives.
Dåb nr. 2705
LINK: Affotografering.

Nr. 5597 1746.12.04 Johanne Jensdatter, Grønborg MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2da Adv : introd : Thomas {Nielsen} Grønborgs hustrue {Johanne Jensdatter}
NOTITS: *1746.10.04.
Dåb nr. 2706
LINK: Affotografering.

Nr. 5598 1746.12.11 Johanne Olufsdatter, Kirken- Ved MAND: Offe Pedersen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv : introd : Offe {Pedersen} Dallers hustrue {Johanne Olufsdatter}
NOTITS: *1746.10.16. Offe Daller ses 1765 Ved Borris Kirke.
Dåb nr. 2707
LINK: Affotografering.

Nr. 5599 1747.02.02 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purif : Mariæ introd : Thomas {Christensen} Graulds hustrue {Mette Christensdatter }
NOTITS: 1746.12.11.
Dåb nr. 2709
LINK: Affotografering.

Nr. 5600 1747.02.26 Kirsten Pedersdatter, Sønderskov MAND: Jens Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Rminisc : introduc : Jens Lassens Hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: *1747.01.15.
Dåb nr. 2710
LINK: Affotografering.

Nr. 5601 1747.05.11 Anne Jakobsdatter, Lindvig? MAND: Frands Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo ascens : Xti} introd : Frantz Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter}
NOTITS: *1747.03.26.
Dåb nr. 2712
LINK: Affotografering.

Nr. 5604 1747.06.11 Marie Jørgensdatter, Vinbæk MAND: Bertel Sørensen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da à Trin : introd : Bertel {Sørensen} smeds hustrue Marie Jørgensdatter
NOTITS: *1747.05.03c. Begravet 1747.05.07.
Dåb nr. 2714
LINK: Tvillingsdåb.
LINK: Affotografering.

Nr. 5605 1747.06.18 Karen Madsdatter, Debelmose MAND: Jens Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3 à Trin :} introd : Jens Andersens hustrue {Karen Madsdatter}
NOTITS: *1747.05.07.
Dåb nr. 2716
LINK: Affotografering.

Nr. 5606 1747.06.25 Maren Andersdatter, Tarp MAND: Bent Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta à Trin : introd : Bend Tarpis hustrue {Maren Andersdatter}
NOTITS: *1747.05.11.
Dåb nr. 2717
LINK: Affotografering.

Nr. 5607 1747.07.16 Maren Nielsdatter, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 7ta à Trin : introd : Christen {Christensen} Kousgaards hustrue {Maren Nielsdatter}
NOTITS: *1747.06.04.
Dåb nr. 2718
LINK: Affotografering.

Nr. 5609 1747.07.30 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 9ma à Trin :} introd : Marcus Gialdbeks h:
NOTITS: *1747.06.18.
Dåb nr. 2720
LINK: Affotografering.

Nr. 5610 1747.08.13 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal MAND: Mads Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom jja à Trin : introd : Mads gaadsdals h :
NOTITS: 1747.07.16.
Dåb nr. 2721
LINK: Affotografering.

Nr. 5611 1747.08.20 Kirsten Graversdatter , Debelmose MAND: Lars Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 12ma introd :} [Madr?] Las develm: h : {Kirsten Graversdatter}
NOTITS: *1747.06.23.
Dåb nr. 2722
LINK: Affotografering.

Nr. 5612 1747.09.03 Mette Madsdatter, Vesterby MAND: Peder Christensen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 14 à Trin :} Peder {Christensen} Vesterbyis h: {Mette Madsdatter}
NOTITS: *1747.07.30.
Dåb nr. 2723
LINK: Affotografering.

Nr. 5613 1747.10.01 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 à Trin : introd : Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue
NOTITS: *1747.08.27.
Dåb nr. 2725
LINK: Affotografering.

Nr. 5614 1747.10.29 Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved MAND: Mads Justesen Bjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin: introd : Mads Justesens hustrue {Ellen Jochumsdatter Købke}
NOTITS: *1747.08.27.
Dåb nr. 2724
LINK: Affotografering.

Nr. 5615 1747.11.01 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo oium Sanct :} introd : Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter}
NOTITS: 1747.09.29.
Dåb nr. 2726
LINK: Affotografering.

Nr. 5617 1748.01.06 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Epiph :} introd : Jens {Lauridsen} Helgaards hustrue {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1747.22.05.
Dåb nr. 2728
LINK: Affotografering.

Nr. 5618 1748.02.02 Karen Pedersdatter, Sønderby MAND: Jens Michael Knudsen .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Puricic : introd : Jens Michaels {Knudsen} hustrue {Karen Pedersdatter}
NOTITS: 1747.12.26.
Dåb nr. 2729
LINK: Affotografering.

Nr. 5619 1748.02.25 Anne Christensdatter, Nygaard MAND: Jens Christensen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Esto mihi introd : Jens {Christensen} Nygaards hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: 1748.01.06.
Dåb nr. 2730
LINK: Affotografering.

Nr. 5620 1748.03.10 Maren Poulsdatter, Develmose (Præstens Mark) MAND: Niels Jensen Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2da Søndag i faste introd : Niels {Jensen} Villadsens h : {Maren Poulsdatter}
NOTITS: *1748.02.04. Første gang Præstens Mark nævnes i kirkebogen.
Dåb nr. 2731
LINK: Affotografering.

Nr. 5621 1748.03.24 Johanne Jensdatter, Grønborg MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag : introd : Thomas {Nielsen} Grønborgs hustrue {Johanne Jensdatter}
NOTITS: 1748.02.11.
Dåb nr. 2732
LINK: Affotografering.

Nr. 5622 1748.03.31 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille MAND: Sten Danielsen Rasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen efter Midfaste introd : forv{alter på Lundenæs} : {Steno Raschs} Kiæriste {Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck}
NOTITS: *1748.02.18.
Dåb nr. 2734
LINK: Affotografering.

Nr. 5623 1748.04.15 Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg MAND: Eske Pedersen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : introd : Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatte}
NOTITS: Dødfødt 1748.03.06c.
Dåb nr. 2735
LINK: Affotografering.

Nr. 5624 1748.06.14 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Christen Andersen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5ta à Trin : introd : Christen {Andersen} Vindelbois h : {Maren Sørensdatter}
NOTITS: 1748.06.03.
Dåb nr. 2738
LINK: Affotografering.

Nr. 5626 1748.09.15 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Lars Nielsen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14 à Trin : introd : Las {Nielsen} Meldgaards hustrue {Anne Marie Jensdatter}
NOTITS: 1748.08.08.
Dåb nr. 2741
LINK: Affotografering.

Nr. 5627 1748.09.29 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis introd : Thomas {Christensen} Graulds h : {Mette Christensdatter}
NOTITS: 1748.08.18.
Dåb nr. 2742
LINK: Affotografering.

Nr. 5628 1748.09.29 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen II Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Michaelis} introd : Peder {Pedersen II} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter}
NOTITS: 1748.08.18.
Dåb nr. 2743
LINK: Affotografering.

Nr. 5630 1748.12.01 Maren Andersdatter, Tarp MAND: Bent Pedersen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma Adv : introd : Bernd {Pedersen} Tarpis hustrue {Maren Andersdatter}
NOTITS: *1748.10.13.
Dåb nr. 2745
LINK: Affotografering.

Nr. 5631 1748.12.26 Mette Jensdatter, Hvollig MAND: Jus Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Jule dag introd : Jus {Christensen} Hvolvigs hustrue {Mette Jensdatter}
NOTITS: *1748.11.10.
Dåb nr. 2747
LINK: Affotografering.

Nr. 5632 1749.01.06 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Epiph :} introd : Jens {Lauridsen} helgaards h : {Karen Pedersdatter}
NOTITS: 1748.12.15.
Dåb nr. 2746
LINK: Affotografering.

Nr. 5634 1749.02.23 Ane Kirstine, Debelmose MAND: Jens Jepsen Risbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca jma Jejun : dvs: Dca Invoc : , introd : Jens {Jepsen} Risbergs hustrue {Ane Kirstine}
NOTITS: 1749.01.06.
Dåb nr. 2749
LINK: Affotografering.

Nr. 5635 1749.03.23 ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Peder Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndag efter Midfaste introd : Peder {Lauridsen} develmo: h :
NOTITS: 1749.02.02.
Dåb nr. 2752
LINK: Affotografering.

Nr. 5636 1749.03.25 ? Peder Hvolligs kone, Hvollig MAND: Peder Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Annuncit : Mariæ introd : Peder Hvolvigs h :
NOTITS: *1749.02.02.
Dåb nr. 2750
LINK: Affotografering.

Nr. 5638 1749.05.26 Kirsten Hansdatter, Sønderby MAND: Lauge Christensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pentec : introd : Lauge {Christensen} Synderbyes hustrue {Kirsten Hansdatter}
NOTITS: 1749.04.13.
Dåb nr. 2753
LINK: Affotografering.

Nr. 5639 1749.07.27 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8ma à Trin : introd : Marcus {Jeppesen} gialdbeks h:
NOTITS: 1749.06.15.
Dåb nr. 2755
LINK: Affotografering.

Nr. 5641 1749.10.26 Marie Debelmose, Debelmose MAND: Niels Poulsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : introd : Niels Poulsens h : {Marie Debelmose} i develm : —
NOTITS: *1749.09.14.
Dåb nr. 2758
LINK: Affotografering.

Nr. 5642 1749.12.26 Anne Christensdatter, Nygaard MAND: Jens Christensen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Nativ : introd Jens {Christensen} Nygaards h : {Anne Christensdatter}
NOTITS: *1749.10.19.
Dåb nr. 2759
LINK: Affotografering.

Nr. 5643 1750.02.22 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste introd : Anders {Nielsen} Graulds h : {Sidsel Andersdatter}
NOTITS: *1750.01.11.
Dåb nr. 2760
LINK: Affotografering.

Nr. 5644 1750.03.01 Kirsten Graversdatter, Debelmose MAND: Lars Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Fasten introd : Las develm : hustrue {Kirsten Graversdatter}
NOTITS: *1749.01.11.
Dåb nr. 2761
LINK: Affotografering.

Nr. 5645 1750.03.08 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille MAND: Sten Danielsen Rasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag introd : Mad : Rasch {Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck}
NOTITS: 1750.01.18.
Dåb nr. 2762
LINK: Affotografering.

Nr. 5646 1750.03.15 Mette Madsdatter, Vesterby MAND: Peder Christensen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen efte Mid faste introd Peder {Christensen} vesterbys h :
NOTITS: *1750.01.25.
Dåb nr. 2763
LINK: Affotografering.

Nr. 5649 1750.03.30 Maren Nielsdatter, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 2do Psch :} introd : Christen {Christensen Kousgaard} Vesterbyis hustrue {Maren Nielsdatter}
NOTITS: 1750.01.25.
Dåb nr. 2764
LINK: Affotografering.

Nr. 5651 1750.05.07 Else Nielsdatter Grønborg, Dalager MAND: Christen Pedersen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo ascens : Xti introd : Christen {Pedersen} Dallers h : {Else Nielsdatter}
NOTITS: 1750.03.30.
Dåb nr. 2769
LINK: Affotografering.

Nr. 5652 1750.05.18 Mette Sørensdatter, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Knud Christensen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 2da Pentec :} introd : Knud {Christensen} Syndergaards h :{Mette Sørensdatter}
NOTITS: *1750.04.05.
Dåb nr. 2771
LINK: Affotografering.

Nr. 5654 1750.06.24 Maren Poulsdatter, Debelmose (Præstens Mark) MAND: Niels Jensen Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ste Hans dag introd : Niels {Jensen} Villadsens hustrue{Maren Poulsdatter}
NOTITS: 1750.05.18.
Dåb nr. 2774
LINK: Affotografering.

Nr. 5655 1750.06.28 Karen Pedersdatter, Sønderby MAND: Jens Michael Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 à Trin : introd : Jens Michaels {Knudsen} h : {Karen Pedersdatter}
NOTITS: 1750.05.24.
Dåb nr. 2775
LINK: Affotografering.

Nr. 5656 1750.07.19 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard) MAND: Niels Jensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8ve à Trin : introd : Niels {Jensen} vestergaards h : {Maren Nielsdatter Gravel}
NOTITS: *1750.06.14.
Dåb nr. 2776
LINK: Affotografering.

Nr. 5657 1750.07.26 ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal MAND: Mads Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 9ne à Trin : introd : Mads gaasdals h :
NOTITS: *1750.06.21.
Dåb nr. 2777
LINK: Affotografering.

Nr. 5658 1750.08.23 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Lars Nielsen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13 à Trin : introds : Las {Nielsen} Meldgaards h :{Anne Marie Jensdatter}
NOTITS: *1750.07.12.
Dåb nr. 2778
LINK: Affotografering.

Nr. 5660 1750.11.15 Karen Madsdatter, Debelmose MAND: Jens Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 25 à Trin : introd : Jens Andersens h : {Karen Madsdatter}
NOTITS: *1750.10.11.
Dåb nr. 2780
LINK: Affotografering.

Nr. 5661 1750.11.22 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 26 introducerede Thomas Graulds h : {Mette Christensdatter}
NOTITS: *1750.10.11.
Dåb nr. 2781
LINK: Affotografering.

Nr. 5662 1750.11.22 Karen Engsig, MAND: Knud Engsig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 26} introduc: Knud Engsigs h : {Karen Engsig}
NOTITS: *1750.10.18. Karens navn introduktion 26. 12 1755.
Dåb nr. 2782
LINK: Affotografering.

Nr. 5664 1750.12.26 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2da Nativ : Xti introd : Jens {Lauridsen} Helgds h : {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1750.10.25.
Dåb nr. 2783
LINK: Affotografering.

Nr. 5665 1751.01.10 ? Peder Lindvigs 2. kone, Lindvig MAND: Peder Lindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {dom : 1ma p : Epiph :} introd : Peder Lidnvigs {2.} h :
NOTITS: *1751.01.24.
Dåb nr. 2786
LINK: Affotografering.

Nr. 5667 1751.03.28 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store MAND: Giøde Jensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen efter Midfaste introd : Giøde Gaasdals h :
NOTITS: 1751.02.02.
Dåb nr. 2789
LINK: Affotografering.

Nr. 5668 1751.03.28 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Søndagen efter Midfast} introd: Thomas Grauld h : {Mette Christensdatter}
NOTITS: *1750.10.11.
Dåb nr. 2781
LINK: Affotografering.

Nr. 5669 1751.05.20 Maren Andersdatter, Tarp MAND: Bent Pedersen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascens : Xti introd : Bend {Pedersen} Tarpis h : {Maren Andersdatter}
NOTITS: *1751.04.09.
Dåb nr. 2791
LINK: Affotografering.

Nr. 5670 1751.05.31 Ane Christensdatter, Busk MAND: Jens Olesen Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Pentec : introd : Jens {Olesen} Buskis h : {Ane Christensdatter}
NOTITS: 1751.04.12.
Dåb nr. 2792
LINK: Affotografering.

Nr. 5671 1751.05.31 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 2do Pentec :} introd : Anders {Nielsen} Graulds h : {Sidsel Andersdatter}
NOTITS: 1751.04.12.
Dåb nr. 2793
LINK: Affotografering.

Nr. 5673 1751.06.01 Marie Debelmose, Debelmose MAND: Niels Poulsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 3tia Pent : introd : Niels Poulsen h : {Marie Debelmose}
NOTITS: *1751.04.25.
Dåb nr. 2794
LINK: Affotografering.

Nr. 5674 1751.06.27 ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone, Gjaldbæk MAND: Markus Jeppesen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 3tia à Trin :} introd : Marcus Gialdbeks hustrue
NOTITS: *1751.05.16.
Dåb nr. 2796
LINK: Affotografering.

Nr. 5676 1751.09.19 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille MAND: Sten Danielsen Rasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 15ta à Trin : introd : Mad : Rasch {Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck}
NOTITS: 1751.08.15.
Dåb nr. 2799
LINK: Affotografering.

Nr. 5677 1751.10.17 Mette Jensdatter, Hvollig MAND: Jus Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 19 à Trin :} introd : Jus {Christensen} Hvolvigs h : {Mette Jensdatter}
NOTITS: *1751.09.05.
Dåb nr. 2800
LINK: Affotografering.

Nr. 5678 1751.11.28 Karen Pedersdatter, Sønderby MAND: Jens Michael Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : jma adventis introd : Jens Michaels {Knudsen} h : {Karen Pedersdatter}
NOTITS: *1751.10.17.
Dåb nr. 2801
LINK: Affotografering.

Nr. 5679 1751.12.05 Karen Nielsdatter, Tarp MAND: Peder Pedersen II Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2da adv : introd : Peder {Pedersen II} Tarpis h : {Karen Nielsdatter}
NOTITS: *1751.10.21.
Dåb nr. 2802
LINK: Affotografering.

Nr. 5680 1751.12.26 Johanne Jensdatter, Grønborg MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da nativ: Xti introd : Thomas {Nielsen} Grønborgs h : {Johanne Jensdatter}
NOTITS: 1751.11.02 begravelse minus 14 dage; død spæd
Dåb nr. 2803
LINK: Affotografering.

Nr. 5681 1752.02.06 Johanne Olufsdatter, Dalager MAND: Offer Pedersen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Sexages : introd : Offer {Pedersen} Dallers h : {Johanne Olufsdatter} .
Dåb nr. 2804
LINK: Affotografering.

Nr. 5682 1752.04.03 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Paschatis introd : Jens {Lauridsen} Helgaards h: {Karen Pedersdatter}
NOTITS: Dødfødt.
Dåb nr. 2805
LINK: Affotografering.

Nr. 5684 1752.05.23 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Christen Andersen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Gesto 3tia Pentec: introd : Christen {Andersen} Vindelbois h:{Maren Sørensdatter} .
Dåb nr. 2807
LINK: Affotografering.

Nr. 5685 1752.07.09 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : ingrod Thomas {Christensen} Gravels h: {Mette Christesndatter}
Dåb nr. 2809
LINK: Affotografering.

Nr. 5686 1752.07.16 Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Lars Nielsen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7`à Trin : introd: Las {Nielsen} Meldgaards h: {Anne Marie Jensdatter} .
Dåb nr. 2810
LINK: Affotografering.

Nr. 5687 1752.08.27 Marie Debelmose, Debelmose MAND: Niels Poulsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13 à Trin : introd : Niels Poulsens h: {Marie Debelmose}
Dåb nr. 2811
LINK: Affotografering.

Nr. 5688 .. Maren Nielsdatter, Vesterby MAND: Christen Christensen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 16 ta à Trin :} introd : Christen {Christensen} Kousgaards h: {Maren Nielsdatter} .
Dåb nr. 2812
LINK: Affotografering.

Nr. 5689 1752.10.15 Else Nielsdatter Grønborg, Dalager MAND: Christen Pedersen Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 20 à Trin :} introd : Christen {Pedersen} Dallers h : {Else Nielsdatter Grønborg} .
Dåb nr. 2813
LINK: Affotografering.

Nr. 5690 1752.10.29 ? Peder Lindvigs 2. kone, Lindvig MAND: Peder Lindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin: introd: Peder Lindvigs h: .
Dåb nr. 2814
LINK: Affotografering.

Nr. 5691 1752.11.05 Mette Madsdatter, Vesterby MAND: Peder Christensen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : introd : Peder {Christensen} Vesterbys h: {Mette Madsdatter} .
Dåb nr. 2815
LINK: Affotografering.

Nr. 5692 1752.11.26 Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager- Lille MAND: Sten Danielsen Rasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 26 à Trin : introd : Mad Rasch {Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck}
Dåb nr. 2816
LINK: Affotografering.

Nr. 5693 1753.02.02 Karen Madsdatter, Debelmose MAND: Jens Andersen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purif : M . introd : Jens Andersens {Debelmose} h :{Karen Madsdatter}
Dåb nr. 2817
LINK: Affotografering.

Nr. 5695 1753.04.23 Inger Nielsdatter, MAND: Mads Pedersen Kragsig, Kragsig, Skjern.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 2da paschatis} introd : Mads {Pedersen} Kragsigs h : {Inger Nielsdatter}
NOTITS: Ingen dåb set hverken i Borris eller i Skjern. Parret får barn døbt 1751 i Kragsig i Skjern sogn. Inger Nielsdatter gift 1750 i Skjern †1779.09.21 Skjern.
LINK: Affotografering.

Nr. 5697 1753.06.11 ? Niels Villadsens kone, MAND: Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pent : introd : Niels Villadsens h :
Dåb nr. 2820
LINK: Affotografering.

Nr. 5698 1753.06.24 Mette Jensdatter, Gosvig MAND: Jens Christensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Joh : Bapt :} introd : {Christensen} Godsvigs h :{Mette Jensdatter}
Dåb nr. 2823
LINK: Affotografering.

Nr. 5699 1753.06.24 Karen Pedersdatter, Helgaard MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da à Trin : introd : Jens Lauridsen Helgaards h: {Karen Pedersdatter}
Dåb nr. 2824
LINK: Affotografering.

Nr. 5701 1753.09.02 Maren Jensdatter, Debelmose MAND: Jens Jepsen Risbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11ma à Trin : introd : Jens {Jepsen} Risbergs h : {Maren Jensdatter}
Dåb nr. 2826
LINK: Affotografering.

Nr. 5702 1753.09.23 Ingeborg Pedersdatter, Gaasdal- Store MAND: Mads Sørensen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 14ta à Trin : ingrod : Mads Gaasdals h: {Ingeborg Pedersdatter}
Dåb nr. 2828
LINK: Affotografering.

Nr. 5703 1753.10.07 ? Peder Hvolligs kone, Hvollig MAND: Peder Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 16 à Trin :} introd : Peder Hvolvigs h:
Dåb nr. 2829
LINK: Affotografering.

Nr. 5704 1753.10.21 Anne Jensdatter Hvollig, Egvig MAND: Peder Nielsen Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 à Trin : introd : Peder Egvigs h : {Anne Jensdatter Hvollig}
Dåb nr. 2830
LINK: Affotografering.

Nr. 5705 1753.11.25 Ane Marie Mathiasdatter, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Jens Nielsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Ttrin : introd : Jens {Nielsen} Nørgaard i Hiupt : H : {Ane Marie Mathiasdatter}
Dåb nr. 2832
LINK: Affotografering.

Nr. 5706 1753.12.02 ? Mads Debelmoses kone, Debelmose MAND: Mads Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1ma Adv : introd : Mads develm: H :
Dåb nr. 2833
LINK: Affotografering.

Nr. 5707 1754.03.31 Sara Eriksdatter, Odderskær MAND: Christen Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {3di3e Søndag i Faste} introd : Christ_ Odderkiers h: {Sara Eriksdatter}
Dåb nr. 2834
LINK: Affotografering.

Nr. 5708 1754.04.11 Anne Christensdatter, Nygaard MAND: Jens Christensen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag introd : Jens {Christensen} Nygaards h: {Anne Christensdatter}
Dåb nr. 2836
LINK: Affotografering.

Nr. 5709 1754.04.15 Kirsten Hansdatter, Sønderby MAND: Lauge Christensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 2da Pasch :} introd : Lauge Synderbyis h: {Kirsten Hansdatter}
Dåb nr. 2835
LINK: Affotografering.

Nr. 5710 1754.05.19 Sidsel Andersdatter, Gravel MAND: Anders Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 5ta p . Pascha introd : Anders {Nielsen} Graulds h: {Sidsel Andersdatter}
Dåb nr. 2837
LINK: Affotografering.

Nr. 5711 1754.05.23 Mette Christensdatter, Gravel MAND: Thomas Christensen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascentionis xti intro : Thomas {Christensen} Graulds h: {Mette Christensdatter}
Dåb nr. 2838
LINK: Affotografering.

Nr. 5712 1754.06.09 Maren Sørensdatter, Vindelbo MAND: Christen Andersen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo TRin : introducerede Christen {Andersen} Vindelgois h: {Maren Sørensdatter}
Dåb nr. 2839
LINK: Affotografering.

Nr. 5713 1754.06.24 Ane Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard) MAND: Lars Nielsen Melgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Joh : ingrod : Las {Nielsen} Meldgaards h : {Ane Marie Jensdatter}
Dåb nr. 2840
LINK: Affotografering.

Nr. 5714 1754.07.07 Johanne Jensdatter, Grønborg MAND: Thomas Nielsen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta à Trin :} introd: Thomas {Nielsen} Grønborgs h: {Johanne Jensdatter}
NOTITS: —
Dåb nr. 2841
LINK: Affotografering.

Nr. 5715 1754.08.04 ? Anders Jensen Hvolligs 1. kone, Hvollig MAND: Anders Jensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8ma à Trin : introd : Anders {Jensen} Hvolvigs h:
Dåb nr. 2842
LINK: Affotografering.

Nr. 5716 1754.08.25 Mette Andersdatter, Aagaard MAND: Peder Nielsen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 11 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Aagaards h: {Mette Andersdatter}
Dåb nr. 2843
LINK: Affotografering.

Nr. 5718 1754.10.20 Else Davidsdatter, Sønderskov MAND: Jep Larsen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : introd Jep {Larsen} synderskovs h:{Else Davidsdatter}
Dåb nr. 2845
LINK: Affotografering.

Nr. 5719 1754.11.10 Karen Engsig, MAND: Knud Engsig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 22 à Trin : ingrod : Knud Engsigs h: {Karen Engsig}
NOTITS: Sted uklar.
Dåb nr. 2847
LINK: Affotografering.

Nr. 5720 1754.11.17 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk MAND: Niels Christensen Husted.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 23 à Trin : ingrod : Niels {Christensen Husted} Gialdbeks h: {Karen Nielsdatter}
Dåb nr. 2850
LINK: Affotografering.

Nr. 5723 1754.12.26 Karen Jensdatter, Lindvig MAND: Peder Lindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2do Nat : xti introd : Peder Lindvigs h: {Karen Jensdatter}
Dåb nr. 2852
LINK: Affotografering.

Nr. 5724 .. ,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
LINK: Affotografering.