Borris Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1702 - 1754
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
19961679.12.28Kirsten Jakobsdatter Ahlergaard Jakob Andersen Ahler Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1756 Sønder Felding: 'd: 6 begravet Kirsten Jacobsdatter i Tarp Jacob Tarpes Moder Gl: 76 Aar 5 uger.'}
NOTITS: Antages begravet 5 dage efter hun døde. Da de fem uger formodes at være omtrentlig, kan datoen variere fra circa 24. december 1679 til den 2. januar 1680. At hun er født i Ahlergaard ses tydeligst i dåben den 15. oktober 1724 af hendes datter Mette i Tarp i Sønder Felding, hvor søsteren Karen Jakobsdatter Ahler bærer (Mads Ahlers kiæreste).
LINK: Begravelsen i Sønder Felding kirkebog.
LINK: Datter Mettes dåb 1724 i Tarp i Sønder Felding (FS anmelding forlanges).
19991702.08.01? Sørens/en/datter Slikdal Søren Slikdal ? Søren Slikdals kone {REKONSTRUKTION: fra introduktionen: '3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret..'}
NOTITS: Dato omtrentlig.
LINK: Affotografering.
20081703.03.13Gravers? Pedersen Debelmose Peder Graversen Maren Jensdatter d: 13 Martij blef Peder Graversens barn {…}rs døbt, frembaaren af Jens Dyne {..} Kone. Fadder Jens dyneß_ i [d] {…}s . Christ_ Christes_ ibidem. Hans fl {....} peder Graversens søster An tjenen {.......} Mælgaard {Hannerup Faster} . Peder Graversen Kones syster ved nafn Mætte {..} des [paste] eyen haand i shirns at[tæst]
NOTITS: Moderens navn Maren ses under introduceret.
LINK: Affotografering.
20091703.04.05Liine Laustdatter Hjoptarp Laust Nørgaard Karen? d 5 April shærtorsdag Anno 1703 blef Laust nørgaardz 6=te Barn Liine døbt frembaaren af min Kiæreste . faddere Jens {Nielsen} Agger . Niels Stjer - Matz {Pedersen} agger, Caren Laustdatter . Jens {Olesen} Aagaars hustrue {Karen} . Kiersten {Christensdatter} fonagger Christ_ Smidz. bodel Nielsdatter af nørgaard. An Kringeltoft.
LINK: Affotografering.
20101703.05.17Mette Christensdatter Dalager Christen Toft ? Christen Tofts kone d: 17 Maij Christi Himelfarts dag blef {.}hristen Toft hans datter Mette døbt frembaaren af Lauridtz Jeps_ datter Malene, fadder Laust nørgaard Lauridtz Jeps_ hans søn Jens , Anders grønborg hans [pige] [Maren] Jørgen Debelmoes hans hustrue An, Christen Dalaggers hustrue Maren, Jacob Dalaggers dattersdatter Maren tjenendis Laust nørgaard.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Dalager fra Mandtal 1705. Begravelse "Christen Toftis datter", Mette antaget.
LINK: Affotografering.
20121703.05.20Bodil Andersdatter Hvollig Anders Christensen Hvollig Anne Knudsdatter Samme dag {Den 20 Maij} confirmeredis Anders holvig {.}atters daab kaldet Bodel frembaaren af min Kiæriste (præstekonen Sophie Christensdatter Møborg}, faddere Christen {.........}
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet knap 8 år gammel 1711. Næste ca. 4 sider mangler i kirkebogen, der mangler fem måneder juni-oktober 1703.
LINK: Affotografering.
19971703.10.21Abelone? Jens/en/datter Kodbøl Jens Mortensen Kodbøl Johanne Madsdatter {REKONSTRUKTION: fra introdukton: 'Samme dag (d: 10 December) blef Jens Kuedbøls Kone jntroduceret.' Jens {Mortensen} Kodbøls barn døbt .}
NOTITS: Dato omtrentlig i et hul i kirkebogen juni-oktober 1703. Tiden fra dåb til introduktion i 1703 og 1704 er forskellig men ofte 5-6 uger. Seks uger ville give 29. okt. 1703 og her er gået en uge længere tilbage. Dette barn er ikke set begravet og formodes at leve. Datoen skal være før den 2. november 1703, hvor kirkebogen igen findes og hvor denne fødsel ikke er opført. Abelone Jensdatter af Kodbøl gifter sig den 11 september 1724 med Sørensen af Sønder Felding, denne datter ville være 21 og passe.
LINK: Affotografering af introduktion 10. dec. 1703.
20131703.11.21? Christensdatter Sønderskov Christen Andersen ? Christen Andersens kone ….dagen d: 21 ….. blef Christen Anderß: hans datter …. Døbt frembaaren af Christen {Nielsen} Aagaards hustrue Mette Jacobsdatter, faddere Morten {Jensen} Aler, Christen Smed, Morten {Jensen} Voedkiær, Jens Kuedbøl, Morten Anderß: af Assing, Appellone Tarp, Maren Kuedbøl, Kiersten Andersdatter af Aßing, Johanne {Thomasdatter} Vindelboe.
LINK: Affotografering.
20151704.01.01Maren Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter Noch samme dag døbte ieg Christen {Pedersen} [Degns] første dater Maren, frembaaren af Greis [Nielsen?] hans hustrue i Odderup, faddere vare Niels Mousten hans broder, Bol Nielsdatters fæstemand {Jens Christensen} af [Stier], Peder Degn, Jørgen Nielsen hans hustru, Matz Pedersen {Vestergaard} hans hustru {Else Madsdatter} af Debelmoes, Søren Gosvigs ældste datter {Mette Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet 1711 godt syv år gammel.
LINK: Affotografering.
20191704.02.17Maren Mortensdatter Ahlergaard Morten Jensen Ahler Karen Jakobsdatter Samme dag blef Morten {Jensen} Alers datter Maren døbt, frembaar af Medemojselle Kiersten Agerholm, faddere: Jens Jens_ Heridtzfoget . Hans Jacob pa Rybierg {Velling sogn}, Niels Mortens i [hering] Kiærgd . Christen {Nielsen} aagaard, Jep daller, Caren {Mortensdatter} Lindvig Christen {Nielsen} aagaards Kone {Mette Pedersdatter}, Hans [.i]strup hans Kone.
Begravelse nr. 6022
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20211704.03.09Navnløs 1 Odderskær Clemmen Madsen Maren Svendsdatter "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 1 .
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.
LINK: Affotografering.
20221704.03.09Navnløs 2 Odderskær Clemmen Madsen Maren Svendsdatter "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 2 .
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.
LINK: Affotografering.
20251704.04.13Kirsten Andersdatter Debelmose Anders Lauridsen Debelmose ? Anders Lauridsen Debelmoses kone Samme {d: 13 April} døbte ieg Anders {Lauridsen} debelmoes hans datte Kiersten frembaaren af søren gosvigs ælste datter {Mette Sørensdatter} . faddere . Niels Matzøn Matz {Pedersen} agger . Christen {Pedersen} degns hustrue Kiersten {Nielsdatter} . Søren gosvigs yngste datter {Sidsel} .
LINK: Affotografering.
20291704.06.01Bodil Nielsdatter Debelmose Niels Madsen ? Eskesdatter Niels Madsens kone Samme dag {d 1ste} var Do secunda p. Trint. døbte ieg Niels Matzøn i debelmoes hans datter bodel . frembaarn af Kirsten {Nielsdatter} degns Christen {Pedersen} degns hustrue . Niels {Eskesen} Krog . peder {Eskesen} Krog . begge Esche {Nielsen} Krogs sønner , Jens Aggers pige Kirsten, Jørgen {Nielsen} Debelmoesis hustrue .
NOTITS: Moderen Eskesdatter er fra Borris-Krog, søster til Niels og Peder Eskesen.
LINK: Affotografering.
20301704.07.24Kirsten Andersdatter Astrup Anders Christensen Astrup Maren Jespersdatter d . 31 Julij begrof ieg Anders {Christensen} Astrup første barn nafnlig Kirsten som alleeniste var hiemmedøbt .
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Dåb arbitrær ansat en uge før begravelsen. Navnet Maren Jespersdatter, da hun som enke gifter sig med Niels Jensen af Annexgaarden. 1722 #8048.
LINK: Affotografering.
20341704.10.11Bodil Clemmensdatter Skobæk Clemmen Bertelsen Skobæk ? Clemmen Bertelsens kone d 11 blev Clemmend {Bertelsen} shobæchs datter døbt frembaaren af Eshj {Nielsen} Krogs Kone faddere Pofvl [Frantzøn] . peder {Eskesen} Kroeg . Jens aggers pige Kirsten Pofvel Franzsøns Kone . Barnetz nafn var Boel .
LINK: Affotografering.
20371704.11.16El Laustdatter Tarp Laust Tarp An Laust Tarps kone d: 16 Novembr. Blef Laust Tarpis datter El døbt frembaaren af Kiersten {Jensdatter Hviid} Hr Christen {Nielsen} Seerups, faddere Las {Larsen} Dudal, peder {Eskesen} grønborg, Las {Larsen} dudals søn {Jens Larsen}, Johan{ne Jensdatter} Grønborg, Christ_ Kiærs datter Zidsel {Christensdatter} . Karen østershiern, Apollone Tarp.
LINK: Affotografering.
20381704.11.26Dorthe Andersdatter Hvollig Anders Christensen Hvollig Anne Knudsdatter Onsdagen d 26 Novbr : blev Anders {Christensen} Holvigs datter Dorthe døbt frembaaren af Las {Jensen} syndershous Kone {Maren Christensdatter} Fadder Jens {Nielsen} agger . Knud [.....]strups søn, Jens {Nielsen} aggers Kone {Maren}, Jens {Nielsen} aggers pige Kiersten .
LINK: Affotografering.
20391704.12.07Elles Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter Samme dag {d 7}, døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Ellets , frembaaren af peder degns hustrue i Stoustrup, faddere: Niels Mousten, Jens {Christensen} Stier, Jørgen Højmoes, Jens {Christensen} Stiers kone {Bodil Nielsdatter}, Zidsel {Sørensdatter} gosvig
LINK: Affotografering.
20421705.03.22Kirsten Jørgensdatter Helgaard Jørgen Helgaard ? Jørgen Helgaards kone Samme dag {Midfaste Søndg d 22 Martij} døbte Jørgen Hælgds barn ved nafn Kirsten frembaaren af Christ_ Nygds Kone, Laust hælgd, Moust Jakobs_ Anne og Apollon Las d[...], Anne Nielsdatter Huiskone i Holvig
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Opprimeret 7 uger gammel.
LINK: Affotografering.
19981705.04.13Dødfødt Dalager Christen Toft ? Christen Tofts kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'noch samme dag (2den Paaschedag d: 13 April) begrof ieg Christen tofftis barn som blevDødfød .'}
Begravelse nr. 6034
LINK: Affotografering.
20431705.05.03Maren Christensdatter Brunbjerg Christen Bjerre ? Christen Bjerres kone Dom 3-tia post pascha d 3 Maji døbte Jeg Christ_ Biæris datter Maren frembaar_ af Jens Clemmensens hustru {Karen Christensdatter} i Hioptarp, faddere Villem {Nielsen} Eegvig, Jens H[.....], Jens Gødsens Kone {? Christensdatter} søster, Christ_ Kringeltofftis søster :
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705, Christen Bierre. Bierre fra Brunbjerre, Brunbjerg.
LINK: Affotografering.
20461705.06.14El Pedersdatter Grønborg Peder Eskesen Grønborg Karen Jensdatter Do 1ma p: trinit døbte ieg peder {Eskesen} grønborgs datter El frembaar_ af peder {Eskesen} Grønborgs søster i Dyrvig {Hoven sogn} , faddere Eschj {Nielsen} Dyrvig (Hoven sogn), Niels Hoptarp, Lauritz Tarp, Jens Huid, Peder [biersten] hs Kone, Peder {Eskesen} Grønborgs Kone søster Johan{ne Jensdatter} og Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
LINK: Affotografering.
20471705.07.26Birgitte Laustdatter Hjoptarp Laust Nørgaard Inger? Laust Nørgaards kone Do 7tima p. Trinit: døbte ieg Laust nørgds dattr Birgete frembaaren af Jens {Nielsen} aggers Kone {Maren Agger} faddre vare Niels ster Christen tofft - Jens Clemmensens søn Niels {Jensen}. Las {Larsen} dudals Kone {An Duedal} Christen fonaggers datter.
LINK: Affotografering.
20531705.12.28? Christens/en/datter Grønborg Christen Thomsen Høyer Abbelone Sørensdatter Mandagen d 28 Decembr døbte ieg Et u-Ecte barn Apollone hendis [tienendes?] Morten Bush . Barne Fader var Corporal xsten Tomsen højer . barnt blef frembaaren af peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter}. Faddre var - Anders {Vestesen} Grønborg Søn Niels {Andersen} Las {Larsen} dudals Søn Soldat {Jens Larsen} . Niels stiers Kone - pedr {Eskesen} Grønborgs Konis {Karen Jensdatter} Søster {Johanne Jensdatter}.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet fire uger gammel.
LINK: Affotografering.
20541706.01.13El Jakobsdatter Gravel Jakob Gravel ? Jakob Gravels kone onsdagen d 13 Janvarij døbte ieg Jacob grauilds datter El frembaar_ af Christen Nygds Kone {Maren} faddre vare Peder grauild Ollufs {Threaprs] Søn af Bølling thomads [Sønder] holvig . Niels grauilds Kone . Peder Holvigs datter Anders {Christensen} holvigs Kone {Anne Knudsdatter}.
LINK: Affotografering.
20551706.03.15Kirsten Pedersdatter Gravel Peder Gravel ? Peder Gravels kone 15. marti, døbte ieg Peder Grauilds barn Kirsten, frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs kone {Karen Jensdatter}, faddere: Niels Grauild, Jørgen Hælgaard, Jacob Grauilds kone, Apollone {Larsdatter} Las Hælgaards datter, Peder Grauilds kones søster tjenendis Jens {Mortensen} Kuedbøl.
LINK: Affotografering.
20561706.04.01Karen Christensdatter Sønderskov Christen Andersen ? Christen Andersens kone d: 1 døbte ieg Christen Anders_ Synderschou hds datter Karen frembaaren af Jens Moesgds Kone , faddere Christen Aagd, Thomas {Jensen} Vindelbos søn Anders, Christen Xstensens Kone j Synderschou, Las Synderschous Kone, Xsten Gr..spils datter j Oddum tienends Christen Ollufß: i synderschou.
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet to uger gammel.
LINK: Affotografering.
20621706.07.18Karen Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter 18. juli, døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Karen frembaaren af Jens {Christensen} Stiers kone Bodel {Nielsdatter}, faddere: Niels Mouritsen, Jørgen {Nielsen Skrædder} Debelmoes, Lauge Christensen, Jørg_ {Nielsen} shrædders kone, Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
LINK: Affotografering.
20651706.09.19Lucie Jensdatter Agger Jens Nielsen Agger Maren Agger d: 19 døbte ieg Jens {Nielsen} Aggers datter Lucie frembaaren af min lille Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}, faddere vare Jens {Pedersen} Kolstrup, Knud {Jensen} Synderbye, Jens {Olesen} Aagds Søn Olluf {Jensen}, Morten {Jensen} Lindvigs søn Jens {Mortensen}, Inger Laurisdatter {Nørgaard, Hjoptarp}, Olluf {Jensen} Aagds Kone, Xsten {Nielsen} Aagds Kone {Mette Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6495
LINK: Affotografering.
20661706.11.07Maren Christensdatter Vesterby Christen Jakobsen Vesterby Maren Vesterby d: 7 døbte ieg Christen {Jakobsen} Væsterbÿs barn Maren frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddere vare: Jens Clemmenß: Niels {Andersen} Væsterbÿe, Christen Fonaggers Kone , Karen {Christensdatter Feldbereder} tjenendis Hr Christen {Nielsen} Seerup, Jens Clemmensens datter Maren {Jensdatter}.
LINK: Affotografering.
20681706.12.30Maren Mortensdatter Dalager Morten Bush ? Morten Bushs kone d: 30 Decembr: døbte ieg Morten Buschis datter Maren frembaaren af An Giertrud {Reimer}. Hans Jacobs {Reimer} søster. Faddere: Xsten Tofft, Niels Daller, Jens {Christensen} Stiers Kone Budel {Nielsdatter}, Jacob Schoubiergs datter.
LINK: Affotografering.
20731707.02.20Johanne Pedersdatter Debelmose Peder Gravesen Maren Jensdatter d 20 febr - døbte ieg Peder Grauesens datter Johanne frembaaren af Kiersten {Jensdatter Hviid} Hr Christen {Nielsen} Seerups Faddere: Christen {Nielsen} Ejstrup, Lauge debelmoes, Christen Dynisens datter . Karen {Christensdatter} Feldberedr tjenendis Hr Christen {Nielsen} Seerup Christen {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter}.
NOTITS: Maren Jensdatter se begravelsen #6211 i 1717.
LINK: Affotografering.
20791707.04.10Else Laustdatter Tarp Laust Tarp An Laust Tarps kone d 10 April døbte ieg Laust Tarpis barn Else frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddere vare Christen {Jensen} Kiær, Las {Larsen} Dudals Søn {Jens Larsen}, Niels Tarpis pige, Las {Larsen} Dudals Kone {An Duedal}, Jens Østershierns Kone {Karen Østerskjern}.
Begravelse nr. 6085
NOTITS: Begravet 13 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
20831707.05.12Dødfødt Præstegaardem Peder Pedersen Stauning Sophie Christensdatter Møborg  12 Maji blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter {Møborg} begrafven som var fød død til verden 7ende Ejusdem.
Begravelse nr. 6071
LINK: Affotografering.
20891707.09.04Else Hansdatter Dalager Hans Jakob Reimer Dorte Nielsdatter Boltrup d. 4. sept., døbte jeg M: Hans Jacob {Reimer} hands barn i Dalagger Else frembaaren af M: Niels {Andersen} Boltrup hands Kiæreste {Else Madsdatter}, faddere vare: Niels {Andersen} Boltrup, Jacob {Andersen} Aler, Matz {Christensen} Aler, herridtzfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} hands kone {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin}, Hans ved Schierne Brov hands kone, Niels {Andersen} Boltrup hands datter Else Marie {Nielsdatter Boltrup}.
LINK: Affotografering.
20901707.09.29Mette Madsdatter Ahlergaard Mads Christensen Ahler Karen Jakobsdatter Sct. Michals dag d. 29 September døbte ieg Matz {Christensen} alers første barn ved nafn Mette frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Christen Søfrensen . Hans Jacob {Reimer} af Daler . Matz {Jensen Koldtoft} Degn pa Lundenis . Berit {Michelsdatter} Synderbye . An af Faster Kiær . Else Marie {Nielsdatter Boltrup} fra Østergaard.
NOTITS: †1777.03.07 Bølling.
LINK: Affotografering.
20921707.12.14Maren Jensdatter Stier Jens Christensen Stier Bodil Nielsdatter Onsdagen d. 14. decemb : døbte ieg Jens {Christensen} stiers datter Maren frembaaren af Kiesten(!) {Nielsdatter} Christen {Pedersen} degns hustrue . faddere Christ_ {Pedersen} degn . Olluf Bush Christ_ {Olesen} dallers datter {Ellen Christensdatter}. Jacob shribergs kone.
LINK: Affotografering.
20931707.12.22Kirsten Nielsdatter Debelmose Niels Madsen Vestergaard ? Niels Madsen Vestergaards kone Onsdagen d 22 Decembr: døbte ieg Niels Matzen j Debelmoes hds datter Kiersten . frembaaren af Matz Væstrgd j Debelmoes hds Kone . Faddere Jens {Nielsen} agger . peder {Eskesen} Krog . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter} . Knud Lodals Kone .
LINK: Affotografering.
20951708.02.11Abbelone Andersdatter Debelmose Anders Lauridsen Debelmose ? Anders Lauridsen Debelmoses kone d: 11te døbte Jeg Anders {Lauridsen} Debelmosis datter Apollone frembaaren af Jørgen {Nielsen} Skræders Kone - Faddere Jens {Christensen} Stier - Christen {Jensen} Gosvig . Sorte Niels tjenendis Jens {Nielsen} agger, Jens {Christensen} Væstergds Kone . Jens dynesens datter {Kirsten Jensdatter}.
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begravet tre år gammel.
LINK: Affotografering.
20961708.02.29Margrete Cathrina Christensdatter Sønderby Christen Lauridsen Sønderby Karen Mortensdatter Onsdagen d: 29 febr: døbte Jeg Christ_ {Lauridsen} Synderbys datter Margrete Cathrina frembaaren af An {Anne Nielsdatter} Gialbæck . Faddere Jacob {Jensen} Holvig Knud {Jensen} Synderbye . Niels {Larsen} Gialbæck, Maren Agger Lisbet {Mortensdatter} Lindvig.
NOTITS: †1777.07.30 Grønborg.
LINK: Affotografering.
20971708.03.29Kirsten Pedersdatter Stauning Præstegaarden Peder Pedersen Stauning Sophie Christensdatter Møborg torsdagen d 29 marti forløste Gud /: hans nafn være æer :/ min lille kiæreste med 2de tvillinger d. lste kaldet Kirst_ Klochen 4re om eftermiddagen d 2d_, Margrete halfanden thime der efter.
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Levede meget kort højst to dage. Hjemmedøbt. Tvilling.
LINK: Affotografering.
20981708.03.29Margrete Pedersdatter Stauning Præstegaarden Peder Pedersen Stauning Sophie Christensdatter Møborg torsdagen d 29 marti forløste Gud /: hans nafn være æer :/ min lille kiæreste med 2de tvillinger d. lste kaldet Kirst_ Klochen 4re om eftermiddagen d 2d_, Margrete halfanden thime der efter.
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Levede meget kort højst to dage. Hjemmedøbt. Tvilling.
LINK: Affotografering.
21031708.06.03Mette Christensdatter Hjoptarp Christen Jakobsen Søndergaard ? Christen Jakobsen Søndergaards kone d 3die Junij, døbte jeg Christen {Jakobsen} Syndergaard i Hioptarp hds datter Mette frembaaren af Maren Væsterbye . faddere: Christen Væsterbye . Jens Clemmendsens søn Niels {Jensen} . Laust Nørgaards datter {Inger Laustdatter} . Christen Fonaggers datter . Niels Kringeltoftis kone {An}.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21101708.10.13Anne Andersdatter Odderskær Anders Odderskær ? Anders Odderskærs kone Løfverdagen d 13 octbr døbte jeg Anders Oddershiærs datter Anne . frembaaren af Jacob {Olesen} dallers kone faddere Clemmend Shobæch [Niels] Eshesøn af Krog, Clemmend {Bertelsen} Shobæchs kone {Kirsten? Pedersdatter}, Kirsten som tiendte Peder {Eskesen} Krog.
NOTITS: Anders Odderskær er indsidder i Odderskær i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.
21121708.10.28Anne Jensdatter Gaasdal- Store Jens Giødesen ? Jens Giødesens kone d 28 octbr døbte Jeg Jens giødsens i gaasdal hds datter Anne frembaaren af Karen {Christensdatter} Fældbereder tienendis Hr. Christen {Nielsen Seerup} faddere . giøde {Jensen} slichdal . Las {Larsen} gaasdal, thomas {Pedersen} gaasdal, Anders {Thomsen} Vindelboes kone {Maren Christensdatter} . Kirsten {Christensdatter} Fældbereder . Villem {Nielsen} Eegvigs datter {Else Villumsdatter} .
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21191709.04.21Else Laustdatter Tarp Laust Tarp An Laust Tarps kone d 21 April døbte Jeg Laust Tarpis datter Else frembaaren af min Kiærist {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere: Christen {Jensen} Kiær - Peder {Eskesen} Grønborg . Matz {Christensen} Kiær Kiersten Christen feldbereders Datter {Kirsten Christensdatter Feldbereder} Las {Larsen} dudals kone {An Duedal}.
LINK: Affotografering.
21241709.06.16Mette Jakobsdatter Ahlergaard Jakob Gravel ? Jakob Gravels kone d 16 juni døbte Jeg Jacob som tilforn boede j Grauild g{!} nu tiener Jacob {Andersen} aler , hds datter Mette frembaaren af Jacob {Andersen} alers {2.} kone {Else Marie Nielsdatter Boltrup} . faddere Jacob {Jensen} Holvig . Morten s{!} er soldat , tjenendis anders {Christensen} Holvig . Karen {Jensdatter} Grønborg Johan {Johanne Jensdatter} Grønborg.
LINK: Affotografering.
21311709.10.08Christiana Christine Christiansdatter Høyer  Christian Thomsen Høyer Cathrine Smid? d 8de octbr blef Corporal Christian {Thomsen} Højers datter igiendøbt som var født 8tte dage tilforn - nafnlig Christiana Christine frembaaren af Karen {Jakobsdatter} aler . faddere Matz {Christensen} aler Knud {Jensen} Synderbye . Niels {Andersen} Grønborg . Jacob {Christensen Kyndius} Degns kone {Ane Knudsdatter Due} . Birgite {Michelsdatter} Synderbye.
NOTITS: Forældrene viet 1709.03.23. Den officielle degn Jakob Kyndius ses her første gang i kirkebogen 1709, han kom til Borris 1702, men er "elendig" og uden fornuft. Arbejdet udføres af substitut Christen Pedersen Degn.
LINK: Affotografering.
21321709.10.13Maren Knudsdatter Kirken- Ved Knud Kye ? Knud Kyes kone 13 octobr blef Knud Kye hds barn døbt kaldet Maren . frembaaren af degnekonen An Knudsdatter sa V[els] {læst som: "saa vel som"} og Sørin Sørins_ j qvisthuus hds datter Kirstine Marie . frembaaren af Ing {Inger Laustdatter} Nørg_ faddere til begge børn . - Jens Clemmens_ Clemend {Bertelsen} Shobæch - Peder {Eskesen} Krog Niels {Andersen} Grønborg Maren {Agger} Jens {Nielsen} Aggers . Christ_ Syndergrds kone . Laust Nørgrds og Jacob Shoubiergs datter Mette {Jakobsdatter} , Niels Kringeltoftis datter {Maren Nielsdatter}. Søren Sørensens [,,] datter.
NOTITS: At de bor Ved-Kirken ses i introduktionen.
LINK: Affotografering.
21331709.10.13Kirstine Marie Sørensdatter Kvisthus Søren Sørensen Huus ? Nielsdatter Søren Sørensen Kvisthus kone 13 octobr ... Sørin Sørins_ j qvisthuus hds datter Kirstine Marie . frembaaren af Ing {Inger Laustdatter} Nørg_ faddere til begge børn . - Jens Clemmens_ Clemend {Bertelsen} Shobæch - Peder {Eskesen} Krog Niels {Andersen} Grønborg Maren {Agger} Jens {Nielsen} Aggers . Christ_ Syndergrds kone . Laust Nørgrds og Jacob Shoubiergs datter Mette {Jakobsdatter} , Niels Kringeltoftis datter {Maren Nielsdatter}. Søren Sørensens [,,] datter.
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21341709.10.20Birgitte Maria Knudsdatter Sønderby Knud Jensen Sønderby Brigitte Michelsdatter Sønderby d 20 [octbr]: Knud {Jensen} Synderbyes datter døbt nafnlg Birgite Maria . frembaaren af Elsebe Dorethe udi [Lgs..] faddere . Michel {Jochumsen Købke} degn Matz {Christensen} aler Niels gialdbæch Jacob {Christensen Kyndius} Degns kone Erich {Nielsen} Kudbøls kone {Maren}.
LINK: Affotografering.
21371709.11.27Maren Larsdatter Sønderskov Lars Jensen Sønderskov ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone 27 Novbr: døbt Las {Jensen} Syndershous datter Maren frembaaren af Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter} . faddere Christ_ Anders_ j Syndershou . Niels {Larsen} Gialdbæch Christ_ Xstensen i Syndershou hds kone . Karen {Jensdatter} Slg Jens Justsens datter ibdem.
NOTITS: Gift med Peder Jørgensen i Harreskov i Assing sogn.
LINK: Affotografering.
21381709.12.22Kirsten Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter d 22 døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Kirsten frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr. Christen {Nielsen} Seerups faddere: Niels Mortens_ Jens {Christensen} Stier Niels [la....] {.....} Christensdatter . Boel {Nielsdatter} stier . Jens {Christensen} Væstergaards kone {Margrethe}.
LINK: Affotografering.
21411710.03.19Karen Andersdatter Vindelbo Anders Thomsen Vindelbo Maren Christensdatter d 19 martij døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} udi min fraværelse anders {Thomsen} Vindelbos datter Karen frembaaren af Maren {Christensdatter, moderen} Vindelboes søster Anna {Christensdatter}. faddere thomas {Jensen} Vindelboe . thomas gaasdal Peder i Li[t] gaasdall . Jens Giødsens kone {?Christensdatter}.
NOTITS: †1743 Kodbøl, Borris.
LINK: Affotografering.
21431710.06.13Karen Christensdatter Debelmose Christen Nielsen Ejstrup Maren Pedersdatter Smed d 13de Junij . døbte Jeg Christ_ {Nielsen} Eistrup i debelmoes hands datter Karen frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr. Christen Seenups{!} {Nielsen Seerups} faddere Jacob {Olesen} daller Peder {Eskesen} Krog Peder tarpis kone Zidsel - Laust nørgaards datter {Sidsel?}.
LINK: Affotografering.
21451710.06.22Sidsel Nielsdatter Dalager Niels Madsen Sorte Niels Maren Rasmusdatter Samme dag {d 22} døbte ieg Maren {Rasmusdatter} Tjenendis Hans Jacob {Reimer} j dalagger hendis u=ægte barn Zidsel frembaaren af Olluf Bushis kone . faddere Jens {Christensen} Stier Olluf Daller , Christen Bøchers datter Johan {Johanne} daller - Sort Niels {Madsen} soldat udlagt for barnefader.
LINK: Moderen Maren Rasmusdatters skrifte.
LINK: Affotografering.
21461710.06.22Inger Larsdatter Gaasdal- Store Lars Larsen Gaasdal Inger Jakobsdatter Samme dag {d 22} døbt Las Lassens j gaasdal hands datter Inger frembaaren af min kone Sophie {Christensdatter} Møeborg . faddere Las {Larsen} dudal . Min karl Niels Lass_ Las {Larsen} dudals datter {Mette?} tjenendis j Gialdbech. Las {Jensen} Syndershoues søster {Karen Jensdatter} Jep {Markussen} gialdbechs søster Anna {Markusdatter} , Jens giødsens kone j Gaasdall .
NOTITS: Nogle udskrifter har "Ing gialdbechs" i stedet for "Jep gialbechs". Jeppe Markussen i Gjaldbæk kendes, en Inger i Gjaldbæk er ikke set.
LINK: Affotografering.
21471710.07.20Karen Jørgensdatter Helgaard Jørgen Helgaard Maren Thomasdatter d 20 julij døbte min kiærestis fader {Christen Jensen Møborg} af thim , s her prædiched samme dag . Jørgen Hælgaards datter Karen frembaaren af Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} faddere . Peder grauild Peder Hælgaard anders {Vestesen} grønborgs Søn Niels {Andersen} . jde Margrete {Christensdatter} af Nygaard . Las hælgaards datter {Anne Larsdatter}.
LINK: Affotografering.
21491710.10.06Maren Madsdatter Ahler Ahlergaard Mads Christensen Ahler Karen Jakobsdatter Ahler d 6te5 O[c]tobr: sigend 5te confirmerede ieg Matz {Christensen} alers datters daab som var kaldet Maren frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere - Jacob anders_ i Aler . Hans Jacob {Reimer} Matz {Christensen} Stabye . Birgitte {Michelsdatter} Synderbye Kiersten {Jakobsdatter} Las T[ue]sen j Felding . An {Christensdatter} Kiær . Jacob {Jensen} Barfods datter {20c, Inger Jakobsdatter} ,
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet en måned gammel. Mads Staby er efter skifter fætter til faderen Mads Christensen Ahler, hvordan er ikke klart.
LINK: Tråd hammerum-herred.dk om Mads Staby og hans mulige bedstefar.
LINK: Affotografering.
21521711.01.17Kirsten Pedersdatter Grønborg Peder Eskesen Grønborg Karen Jensdatter d 17 janv: døbte Hr. Lambret da ieg var suig Peder {Eskesen} grønborgs datter Kiersten frembaaren af Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} , faddere Niels {Jakobsen} Syndergaard . Laust Tarp . Peder Grauilds kone Olluf Bushis kone.
LINK: Affotografering.
21561711.04.07Anna Olufsdatter  Oluf Bush Kirsten Oluf Bushs kone Noch samme dag {d 7de aprilis} døbt Olluf Buschis datter Anna . frembaar_ af Margrete {Nielsdatter} Boltrup . faddere . Olluf Mælgaard j Faster . Las Matzøn j Dudal . Oluf Mælgaards kon=broder af Veile . Olluf mælgrds kone . Karen {Jensdatter} Peder {Eskesen} grønborgs kone Olluf Buschis thieniste=Pige.
LINK: Affotografering.
21581711.06.07Maren Nielsdatter Hjoptarp Niels Jensen Meldgaard ? Niels Jensen Meldgaards kone d 7 juni døbte ieg Niels {Jensen} Mælgrd i Hioptarp hds datter Maren frembaaren af Christen {Jakobsen} Syndergrds hustrue ibidem faddere Niels Heselvig, Christen {Jakobsen} Væsterbye . An dudal, Laust Nørgaards {....}er Dorthe Grauild.
Begravelse nr. 6149
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
LINK: Affotografering.
21641711.08.16Mette Christensdatter Borris- Krog Christen Knudsen Krog Kirsten Eskesdatter d 16 døbt Christen {Knudsen} Krogs datter Mette frembaaren af Knud Drumstrups {Drongstrup, Sønder Felding} kone faddere Niels Matzøn i debelmoes Peder Drumstrup {Drongstrup, Sønder Felding} Peder {Eskesen} Krog Christen {Nielsen} Aagaards kone {Mette Pedersdatter} Kiersten som tiener Peder {Eskesen} Krog Johanne tienendes Christen {Knudsen} Krog.
Begravelse nr. 6152
NOTITS: Begravet een måned gammel.
LINK: Affotografering.
21661711.09.27Johanne Christensdatter Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter Samme dag {d 27 Septbr} døbte ieg Christen {Jepsen} Nygrds datter Johanne frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møbjerg} . faddere Christ_ {Jepsen} Nygaards fader {Jeppe} sa g hds broder {Peder Jepsen} . item Min karl Niels Lars_ . Min jndpige An {Mortensdatter} Kragmoes . An Grauild.
LINK: Affotografering.
21671711.12.02Margrethe Andersdatter Vindelbo Anders Thomsen Vindelbo Maren Christensdatter d 2 døbte ieg Anders {Thomsen} Vindelbos datter Margrete frembaaren af Jacob Andersøns kone {Else Marie} j Grønborg . faddere . Tomas {Jensen} Vindelboe . Anders Tomsen i Vium . Maren {Christensdatter} Vindelboes broder Svend {Christensen} Kirsten j Vium Krog An {Anne Mortensdatter Kragmose} Peder Gaasdals kone Maren {Christensdatter} Vindelboes Søster Anna {Christensdatter}.
LINK: Affotografering.
21711712.02.14Kirsten Larsdatter Sønderskov Lars Jensen Sønderskov ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone d 14 februarj døbte Jeg Las {Jensen} Syndershous datter Kiersten frembaaren af An [Marie?] {Nielsdatter} Niels {Larsen} Gialdbechs kone faddere Christ_ Ollufsen j Syndershou Jøs {Christensen} Christen {Pedersen} Smeds søn . Las {Jensen} Syndershous søster {Karen Jensdatter} - Christen andersøns datter Maren Kuedbøl.
LINK: Affotografering.
21741712.03.28Maren Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter d 28 Martij døbte Jeg Christ_ {Pedersen} degns datter Maren frembaaren af Maren Jørgensdatter af Gre[n] faddere Jens {Christensen} Stier Jørgen {Nielsen} Shræder dorthe Grauild Jørgen Shræders kone Jens Debelmoesis kone.
LINK: Affotografering.
21771712.05.08Johanne Jensdatter Agger Jens Nielsen Agger Maren Agger d 8de maj døbte Jeg Jens {Nielsen} aggers datter Johanne frembaaren af min kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere . herridfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup . Jens {Jensen/Pedersen} Kolstrup . Christen {Lauersen} Synderbye . Lille Christen {Jensen} Aagaard An Nørgaard . degnens {Christen Pedersen Degn} kone {Kirsten Nielsdatter} . Olluf [Vestis] kone.
LINK: Affotografering.
21811712.06.05Anna Larsdatter Gaasdal- Store Lars Larsen Gaasdal Inger Jakobsdatter Noch samme dag {d 5te} døbt Las {Larsen} Gaasdals datter Anna frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere , Las {Larsen} Dudal hans konis {An Duedal} søsters mænd{!} af Assing Ing {Jakobsdatter, moderen} gaasdals søster Karen {Jakobsdatter} . Maren {Christensdatter} Vindelboe Anders {Thomsen} Vindelboes kone . met {Larsdatter} Dudal .
NOTITS: Usædvanligt at Maren Vindelbo nævnes som Anders Vindelbos kone. Normalt ville det være to forskellige personer.
LINK: Affotografering.
21821712.06.26Mette Christensdatter Borris- Krog Christen Knudsen Krog Kirsten Eskesdatter Noch samme dag {d 26 juni} døbte Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . kaldet Mette . faddere . Christ_ {Nielsen} aagaard Peder {Eskesen} Krog . Kirsten peder {Eskesen} Krogs pige Poul Frantzøns datter . Niels Matzøn {Vestergaard} j Debelmoes hds kone.
LINK: Affotografering.
21841712.09.18Maren Nielsdatter Tarp Niels Andersen Vesterby Margrethe Jakobsdatter d 18 blef Niels {Andersen} Væsterbyes datter Maren døbt frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Christen {Jakobsen} Væsterbye . Min auflskarl Niels Lass_ Jens biærboes kone {Maren Pedersdatter} . An Skomager thienedis udj Præstegaarden sa og Kirsten Dynisdatter tjenendis sammesteds.
Begravelse nr. 6691
LINK: Affotografering.
21851712.09.25Johanne Olufsdatter Debelmose Oluf Jakobsen Debelmose ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone d 25 døbte jeg Olluf {Jakobsen} debelmoes hands datter Johanne frembaaren af hans egen søster Met Jacobsdatter . faddere hds broder peder {Jakobsen} Niels Matzøn {Vestergaard} j Debelmoes . hans søster Ell {Jakobsdatter}, Jørgen {Nielsen} Shrædders kone.
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet en måned gammel.
LINK: Affotografering.
21871712.11.06Maren Nielsdatter Gravel Niels Andersen Gravel Voldborg Thomasdatter d 6te November confirmerede jeg Niels {Andersen} Grauilds barns daab nafnlig Maren som var døbt hiemme 12 dage tilforen - frembaaren af Jacob {Andersen} Grønborgs kone {Else Marie} . faddere ere Thomas {Pedersen} Voed j Voedgod . peder {Hesselvig} holvig . Jacob {Jensen} Holvigs søn Niels {Jakobsen} . Kiersten Zidsel Holvigs datter . Peder {Hesselvig} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
NOTITS: Forældre gift 1711.03.22 i Vorgod.
LINK: Affotografering.
21881712.11.30Elles Jensdatter Stier Jens Christensen Stier Bodil Nielsdatter d 30 Novembr døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers datter Elletz frembaaren af Christ_ {Pedersen} Degn j Debelmoes hds hustrue {Kirsten Nielsdatter} - faddere Jørgen {Nielsen} Shrædder . Christen {Pedersen} degn . Jørgen {Nielsen} Shrædders kone - Christ_ toftis kone . Dorthe Grauild.
LINK: Affotografering.
21891712.12.07Mette Nielsdatter Odderskær Niels Odderskær Kirsten Niels Odderskærs kone d 7 [....] døbte jeg Niels Oderskiærs datter Mette frembaaren af Christ_ {Nielsen} aagaards kone {Mette Pedersdatter} - faddere Christen {Madsen} Fonagger peder {Eskesen} Krog Svend {Jørgensen} oddershiærs datter {Kirsten Svendsdatter} Karen {Mortensdatter} Synderbye.
Begravelse nr. 6186
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel. Faderen Niels Odderskær var i feb. 1712 karl ved Christen Sørensen i Faster sogn. Moderens navn #2290.
LINK: Affotografering.
21921712.12.20Karen Nielsdatter Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre Anne Marie Jakobsdatter Barfod d 20 hiemdøbte jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbechs datter Karen .
NOTITS: Døbt i kirken #2199. 2 febr 1713.
21941712.12.27Dødfødt Grønborg  Peder Eskesen Grønborg  Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1ste begrof jeg Peder {Eskesen} Grønborgs datter som blef død i det gamle aar .'}
Begravelse nr. 6163
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
21971713.01.22Abelone Andersdatter Debelmose Anders Lauridsen Debelmose ? Anders Lauridsen Debelmoses kone Noch døbt samme dag {d 22 janv} Anders {Lauridsen} Debbelmosis datter Appolone frembaarn af Peder {Pedersen} Tarpis Kone Zidsel {Sørensdatter Gosvig} Faddere Niels stier : Clemend {Bertelsen} scobæck , Maren stier . Anders {Lauridsen} Debelmoses datter Maren {Andersdatter}. Peder fogeds kone.
LINK: Affotografering.
21981713.01.29Anne Kirstine Pedersdatter Gaasdal- Lille Peder Thomassen? Gaasdal Anne Mortensdatter d 29 Janv: døbte Jeg Peder {Thomasen?} Gaasdals datter An Kierstine frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere . Olluf Kragmoes i Bølling. Boel Morten Shræders datter - Ing gaasdal . Olluf gaasdall .
NOTITS: Forældrene trolovet #7981
LINK: Affotografering.
19911713.02.01Kirstine Marie Jakobsdatter Dalager- Lille Jakob Pedersen Skanderup Anne Margrethe Christensdatter Boldevin {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: {1713} d 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Skanderup} datter Kirstine Marie begrafvet .'}
Begravelse nr. 6165
NOTITS: Hjemmedaaben glemt i kirkebogen.
LINK: Affotografering.
21991713.02.02Karen Nielsdatter Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre Anne Marie Jakobsdatter Barfod d 2den Febr blef Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs datter Karen hendis daab, som var forretet hiemme j huuset d 20 decbr [.....s] confirmeret. baaren af min Kieriste {Sophie Christensdatter Møborg} - faddere Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Jens Hansen af Ørbech {Hoven sogn} Jøs Gialbech . Jens {Pedersen} Moesgrds stif datter {Kirsten Jensdatter} . Karen Jens {Olesen} aagrds kone . birgite {Michelsdatter} Synderbye Karen {Mortensdatter} Synderby Christen {Pedersen Smed} gialdbæchs Kone.
Begravelse nr. 6586
NOTITS: Hjemmedøbt 20.12.1712 #2192
LINK: Affotografering.
22091713.10.08Dorte Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter d 8de Octbr blef Christen {Pedersen} Degns datter Dorthe som var hiemdøbt for 14 dage tilforne j hendes Daab confirmerit . hun er frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere : Peder degn j Oddum : Jørgen {Nielsen} Shræder, Jørgen Shræders kone - Niels Closters Kone j Schierne - An Graild Dorthe Graild.
NOTITS: Peder Degn i Oddum mangler i bogen Hardsyssels Degne.
LINK: Affotografering.
22101713.10.08Anne Marie Jørgensdatter Helgaard Jørgen Helgaard Maren Thomasdatter Samme dag (d 8de Octbr} Jørgen Helgaards datter . Anna Marie døbt frembaaren af degnens {Peder Christensen} i Felding Appollone, fadderne Peder Hvollig Peder Helgrd - Ide Margrete {Christensdatter af Nygaard} Jørgen Helgrds søster Margrete .
LINK: Affotografering.
22131713.11.19Mette Andersdatter Vindelbo Vindelbo Anders Thomsen Vindelbo Maren Christensdatter d 19 {Novbr} døbte jeg Anders {Thomsen} Vindelboes datter Mette frembaaren af Jacob {Andersen} Grønborgs kone {Else Marie} . Faddere Matz {Christensen Kjær} Aler, Jens {Mathisen?} j Vium Krog Svend shræder af Felding , Mette Christensdatter Thinendes j Vindelboe . Johanne {Thomasdatter Vindelbo} Niels {Pedersen} Holtums Kone.
Begravelse nr. 6557
NOTITS: Gift med Jakob Sørensen i Klokmose i Faster.
LINK: Affotografering.
22161714.01.25Kirstine Margrethe Jakobsdatter Dalager- Lille Jakob Pedersen Skanderup Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin d 25 Janv. døbte jeg Heritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme morgen. den anden Tvilling døde Nafneløs og blev begraven d 29 Ejusd .
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred og i Ringkøbing Byret.
LINK: Kirkedåb #2223.
LINK: Affotografering.
22171714.01.25Navnløs Dalager- Lille Jakob Pedersen Skanderup Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin d 25 Janv. døbte jeg Heritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme morgen. den anden Tvilling døde Nafneløs og blev begraven d 29 Ejusd .
Begravelse nr. 6173
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred og i Ringkøbing Byret.
LINK: Affotografering.
22221714.03.29Karen Rind Jakobsdatter Lindvig Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig Samme dag {d 29 Marti} døbte jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Karen Rind baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} - faddere . Mouritz Oderup Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæch Christen {Laursen Colding} Synderbye Peder {Eskesen} Krog . Karen {Jakobsdatter} Aler - brigite {Michelsdatter} Synderbye . Else Marie j grønborg Maren Kudbøl - Kirsten {Christensdatter} Krog :
LINK: Affotografering.
22231714.04.02Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup Dalager- Lille Jakob Pedersen Skanderup Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin Aprilis d 2dn jntroducerede Scandrups Kieriste. Samme hans barns Christine Margretes daab conformerit frembaaren af Jens Odderbechs Kiereste faddern Forvalter {Daniel Filip} Rasch . Christen G[..ld] agger Mouritz ojdrup , Peder Helgaard Lisbet ved br[oen] . Karen {Jakobsdatter} Aler
LINK: Hjemmedåb #2216.
LINK: Affotografering.
22281714.08.26Kirstine Margrethe Pedersdatter Stauning Præstegaarden Peder Pedersen Stauning Sophie Christensdatter Møborg Mandagen d 6te aug. blef min {sognepræst Peder Pedersen Stauning} lille daatter Kierstine Margrete fød Klochn 12 om middags thid . Hiemmedøbt d 8 aug. Hendes daab er Confirmerit d 26 /: siger 26 :/ ejusdem . Frembaaren af min søster {Kirsten Pedersdatter Stauning} j Stauning . fadder Min K: Fader {svigerfar} {Christen Jensen Møborg} af Thim . Jørgen {Knudsen} Lang {sognepræst i Dejbjerg} Mouritz oderup Sophia Poulsdatter {Stauning} Hr Lambret {Andersen Guldagger} af bølling hds Kiæriste {Sophie Christine Hansdatter Wedel} .
NOTITS: Familiesammenhænger er: Peder Jørgensen Jelling præst i Stauning gift med Anne Pedersdatter Hegelund havde en del børn blandt andet to: 1. Kirsten og 2. Peder. 1 Kirsten Pedersdatter Stauning gift med næste præst i Stauning Poul Pedersen Stauning og de havde datteren Sofie Poulsdatter gift med Jørgen Knudsen Lang præst i Dejbjerg. 2 Peder Pedersen Stauning præst i Borris gift med Sophie Christensdatter Møborg datter af præst i Tim Christen Jensen Møborg.
LINK: Erik Brejl præster i Stauning.
LINK: Affotografering.
22301714.11.04Anne Nielsdatter Gravel Niels Andersen Gravel Voldborg Thomasdatter Samme dag {d 4d Nov} døbte Jeg Niels {Andersen} grauilds datter Anna frembaaren af Else Marie Boltrup , faddere Anders grauild, Peder Holvig Peder Hælgrd . Appollone Christen grauilds kone Maren thomasdatter Jørgen Helgrds Kone.
Begravelse nr. 6465
NOTITS: Maren Thomasdatter er Jørgen Helgaards kone.
LINK: Affotografering.
22311714.11.18Anne Nielsdatter Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre Anne Marie Jakobsdatter Barfod d 18 Novbr: døbte Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Datter Anna frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Fadderne . Erich {Nielsen Øster Kodbøl} Kuedbøl Jens {Mortensen Vester Kodbøl} ibd {Kodbøl} Knud {Jensen} Synderbye Niels {Jakobsen} Jacob {Jensen} Holvigs søn Jacob {Jensen Barfod} lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} Karen Aagaard Kirsten {Jensdatter} Jep {Markussen} Gialdbæchs Kone {Kirsten Jensdatter} Karen {Mortensdatter} Synderbye.
LINK: Affotografering.
22321714.11.18Barbara Madsdatter Tarp Mads Nielsen Tarp Kirsten Christensdatter noch samme dag {d 18 Novbr:} Matz {Nielsen} Tarpis Daatter døbt Barbara Frembaaren af Met thomas {Pedersen} Gaasdals hustrue - faddere Niels Kringeltoft thomas {Pedersen} Gaasdal Maren {Nielsdatter} Niels stiers datter An Laust Tarpis Kone .
LINK: Affotografering.
22351715.03.10Anne Nielsdatter Tarp Niels Andersen Vesterby Margrethe Jakobsdatter d 10 Martij døbte jeg Niels {Andersen} Væsterbys datter Anna frembaaren af min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} Fadderne Christen {Jensen} Kiær Jens {Christensen} Stier . Kirsten {Jensdatter} Jens dynesøns datter Maren {Agger} Jens Aggers . An Laust tarpis.
LINK: Affotografering.
22361715.05.30Maren Thomasdatter Gaasdal- Store Thomas Pedersen Gaasdal Mette Christensdatter Feldbereder Festo Ascensio Xstj d 30 Maji døbte jeg thomas {Pedersen} Gaasdals datter Maren frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Thomas Ejstrup Matz {Nielsen} Tarp - Jens Giødesens Søn Thomas {Jensen} - Jens Giødsens datter Kirsten {Jensdatter} . Las {Larsen} Gaasdals Kone {Inger Jakobsdatter} .
Begravelse nr. 6201
NOTITS: Begravet 1716 elleve måneder gammel.
LINK: Affotografering.
22381715.06.02Kirsten Olufsdatter Dalager Oluf Busk Kirsten Busk d 2den Junij døbte jeg Olluf bushis datter Kirsten frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Olluf Mælgrd . Peder {Jakobsen} Jacob dallers Søn - An {Olufsdatter} Olluf Mælgrds datter. Kirsten Christensdatter tienendes Niels tarp Niels {Thomasen} Grønborgs Kone Zidsel Rejnholtsdatter.
Begravelse nr. 6431
NOTITS: Begravet 18 år gammel.
LINK: Affotografering.
22391715.06.02Dorte Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter Noch samme dag {d 2den Junij} Christen {Pedersen} degns datter Dorthe frembaaren af Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} stiers Husstrue - faddere Jens {Christensen} stier - Erich debelmoes An graild Dorthe Graild .
LINK: Affotografering.
22401715.08.18Kirsten Madsdatter Odderskær Mads Svendsen Odderskær Anna Laustdatter Nørgaard d 10 Augustij døbte jeg Matz {Svendsen} Oddershiærs datter Kirsten frembaaren af Maren Agger . faddere Laust Nørgaard Peder {Eskesen} Krog - Olluf shræder - Kirsten {Svendsdatter} Svend Oddershieærs datter . Christen toftts Kone .
LINK: Affotografering.
19921715.10.04Anna Andersdatter Vindelbo Anders Thomsen Vindelbo Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.'}
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Hjemmedøbt.
LINK: Affotografering.
22441715.11.14Else Jakobsdatter Lindvig Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig d 14 Nov: døbte jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvis datter Else Frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Herredtzfogeden Jacob {Pedersen Skanderup} Jens Hansen af Ørbæck {Hoven sogn} Christen {Laursen} Synderbye Knud {Jensen} Synderbye , An Giertrud Rejm[ler] Chargeantens {Christen Gregersen Franch} hustrue Birgitte {Mikkelsdatter} Synderbye . Jacob {Andersen} Alers Kone Else Marie {Nielsdatter Boltrup} , Maren Kudbøl ,
LINK: Affotograferet.
22471715.12.27Karen Jensdatter Agger Jens Nielsen Agger Maren Agger d 27 decembr som var 3die Juledag , døbte jeg Jens {Nielsen} Agger datter Karen Frembaaren af Olluf Vejle hans Kone . Faddere forvalter {Daniel Filip} Rasch . Heridzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Jens {Olsen?} Aagaard . Birgite {Mikkelsen} Synderbye . Matz {Svendsen} Oddershærs Kone {Anna Laustdatter Nørgaard} .
LINK: Affotografering.
22501716.02.16Mette Jensdatter Stier Jens Christensen Stier Bodil Nielsdatter d 16 Februaij døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers datter Mette fembaaren af Sophie {Poulsdatter Stauning} Hr Pouls datter j Stauning faddere Christen {Jensen} Kiær Christen {Pedersen} degn - Min jndpige Karen Pedersdatter {Feldbereder}. Kirsten Oluf bushis Kone Met {Jakobsdatter} Jacob Dallers datter .
LINK: Affotografering.
22541716.03.25Anna Nielsdatter Grønborg Niels Thomasen Grønborg ? Niels Thomasen Grønborgs kone d 25 Martij døbte Jeg Niels {Thomasen} Grønborgs datter Anna frembaaren af Else Marie Boltrup {Ahlergaard} . faddere Peder {Eskesen} Grønborg . Christen toft . Niels Daller Soldat . Met jacob Dallers datter min {præst Peder Stauning} thienstepige karen Pedersdatter Kiersten Olluf bushes Kone .
Begravelse nr. 6259
NOTITS: Begravet 5 år gammel.
LINK: Affotografering.
19901716.04.01Navnløs  Erik Christensen Maren Koch {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning. Faderens navn fra absolvering 1 november 1716.
LINK: Moderens halshugning.
LINK: Affotograferet.
22551716.04.01Karen Knudsdatter Egvig Knud Jensen Egvig Else Villumsdatter Aprilis d 1ste døbte Jeg Knud {Jensen} Ægvigs datter Karen frembaaren af Mette {Christensdatter Feldbereder} Thomas Gaasdals Hustrue - faddere - Jens Dynes_ j debelmoese Peder lil Gaasdal. Niels {Larsen} Egvig: Maren {Villumsdatter} Egvig . Karen {Jensdatter} Jens Giød{esens} datter af Gaasdall.
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Begravet 1747 31 år gammel.
LINK: Affotografering.
22571716.04.19Kirsten Pedersdatter Gaasdal- Lille Peder Thomassen? Gaasdal Anne Mortensdatter D 19 april døbte Jeg Peder Gaasdals datter Kiersten Frembaaren af Else Marie Boltrup . Faddere Jens Giøds_ . Lille Olluf gaasdal , Kirsten Jens Giødsens datter Ung Las {Madsen} Dudals Kone {Bodil Larsdatter Duedal} Karen Pedersdatter min egen jndpige .
LINK: Affotografering.
22621716.08.12Anne Marie Christensdatter Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter Nygaard d 12 aug døbte jeg Christen {Jepsen} Nygaards Anna Marie fembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Peder {Eskesen} Krog . min afls karl Jens Anders_ , min thienestepig Karen Pedersdatter Maren {Christensdatter} nygaard . Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} Gravilds Kone .
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel. Nygaard ligger helt i den anden ende fra Borris kirke, så præsten har måttet indsamle sine tjenestefolk som fyldfaddere for at få nok faddere.
LINK: Affotografering.
22651716.09.27Margrethe Nielsdatter Slikdal Niels Thomsen Slikdal Dorte Gravel d 27 Septbr døbte Jeg Niels {Thomsen} Slichdals dater Margrete frembaaren af Jacob {Andersen Harbo} Alers kone Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Faddere Christen toft . Jens {Christensen} Stier , Met {Jakobsdatter} Jacob {Olesen} Dallers datter . Karen {Jensdatter} Peder {Eskesen} grønborgs Kone. Inger laust nørgaards Kone.
Begravelse nr. 6238
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel. Patronym Thomsen se #2443.
LINK: Affotografering.
22671716.11.08Kirsten Jørgensdatter Helgaard Jørgen Helgaard Maren Thomasdatter d 8 nov: døbte Jeg Jørgen helgrds datter Kirsten - frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} pedr Hælgrd , Niels {Christensen} Christen aagrds Søn . Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} grauilds Kone . appollon Christen Grauilds Kone . Johanne Jørgen Helgrds Søster .
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. Maren Thomasdatter er Jørgen Helgaards 2. kone.
LINK: Affotografering.
22721716.12.20Karen Madsdatter Tarp Mads Nielsen Tarp Kirsten Christensdatter d 15 Decembr hiemdøbte Jeg Matz {Nielsen} tarp hans tvillinge børn Christen og Karen deris daab blef confirmeret d 20 ejusd: drengen blef baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} datteren af Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone faddere Niels Stier Jens Giøds_ thomas gaasdal . Min Aflskarl Jens Anders_ . Peder {Jakobsen} Jacob Dallers Søn , Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter j gaasdal , min jndpige Karen Pedersdatter Kristine Niels tarps Pige . Zedsel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis . Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} Stiers .
NOTITS: Mads Nielsen Tarp var født i Stier i Borris.
LINK: Affotografering.
22731717.01.10Kirsten Nielsdatter Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre Anne Marie Jakobsdatter Barfod d 19 {dec} hiemdøbte Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs datter Kiersten som blef fore stillet Meenigheden 1717 d 10 Janv: frembaaren af Margrete {Nielsdatter} boltrup {Boltvig} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone Faddere , Jens {Mortensen} Kuedbøl Christen {Laursen Colding} Synderbye . Jens {Jakobsen} Holvig . Las {Jensen} Syndershous Kone . Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter} Jep {Markussen} Gialbæchs Kone {Kirsten Jensdatter} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Kiersten {Jakobsdatter} . d 10 Janv: Niels gialdbæchs datters daab confirmeret , som findes anførdt paa forrige Side .
LINK: Affotografering.
LINK: Dåb nævnt separat.
22841717.09.09Barbara Thomasdatter Gaasdal- Store Thomas Pedersen Gaasdal Mette Christensdatter Feldbereder Samme dag {d 9de Septbr} døbte Jeg Thomas {Pedersen} Gaasddals datter Barbara frembaaren af min Kiæreste {Sohie Christensdatter Møborg} . Faddere thomas Eystrup Las {Larsen} Gaasdal Johanne thomas {Jensen} Vendelbos datter . Ellen Kierstine Christen Feldberæders datter - An Peder Gaasdals Kone.
LINK: Affotografering.
22851717.09.12Katrine Marie Madsdatter Ahlergaard Mads Christensen Kjær Karen Jakobsdatter Ahler Samme dag {de 12 Septbr:} confirmeredes Matz {Christensen Kjær} Alers datter Cathrine Marie hendis daab , hiemedøbt d 19 Julij . frembaaren af Monsr {Jakob Pedersen} Scandrups Kiæriste {Anne Margrethe Boldevin} . faddere . M: Matz Stabye Knud {Jensen} Synderbye - Niels Aagaard - Jacob {Andersen Harbo} Alers Kone {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} - Karen Jens {Olesen} aagaards Hustrue . Matz {Christensen Kjær} Alers {sted}datter Else Mortensdatter.
NOTITS: Tråd om Mads Staby på hammerum-herred.dk.
LINK: Tråd "Hvem var Mads Stabys bedstefar?" hammerum-herred.dk .
LINK: Affotografering.
22891717.10.17Anne Pedersdatter Borris- Krog Peder Eskesen Krog Kirsten Christensdatter d 19 octbr døbte Jeg Peder {Eskesen} Krogs datter Anna døbt otte dage tilforne frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} : Faddere Christen [Oll] j Syndergrd Jens {Pedersen Vium} Mosgrd - Niels {Christensen} Aagrd . Niels {Eskesen?} Krog . Kiersten {Poulsdatter} Poul Frantzes datter Kirsten af Faster prstgrd . Maren Agger . Ædl Niels Delbelmosis Kone. NB Christen {Knudsen} Krog og fadder.
LINK: Affotografering.
22921717.12.16Christence Jakobsdatter Lindvig Jakob Jensen Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig NB d 24 Nov: hiemdøbte Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Crestenze . d 16 december confirmerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datters daab kaldet Crestentze hiemdøbt d 24 nov. frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Sargiant Christen Gregersøn Knud {Jensen} Synderbye Christen {Laursen} Synderbye Niels {Christensen} Christen {Nielsen} Aagrds Søn . Else {Mortensdatter} Aler An Marie {Jakobsdatter Barfod} i Gialdbech Else Marie Boltrup {Ahlergaard} .
LINK: Hjemmedåb.
LINK: Kirkedåb.
22931718.03.09Else Nielsdatter Grønborg Niels Thomasen Grønborg ? Niels Thomasen Grønborgs kone d 9de Martii døbte jeg Niels {Thomasen} Grønborgs datter Else Frembaaren af Els{.} Marie boltrup Jacob Andersøns hustrue faddere : Olluf Bush . Christen toft . Matz {Jakobsen} Daller . Karen Pedersddatter tienends j præstegaarden . Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
LINK: Affotografering.
22941718.04.14Anne Christensdatter Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter Noch døbte Jeg samme dag {torsdagen d 14 april} Christen {Jepsen} Nygaards datter Anna : frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Peder Helgrd min auflskarl Jens Anders_ Maren {Thomasdatter} Jørgen Helgrds Kone - Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} Grauilds Kone noch min (præst Peder Pedersen Staunings} thienestpige Karen Pedersdatter.
NOTITS: †1806.12.02 Nygaard.
LINK: Affotografering.
22951718.04.24Maren Pedersdatter Debelmose Peder Graversen Maren Rasmusdatter Samme dag {d 24 april} døbte Jeg Peder Grauersøns datter Maren frembaaren af Margrete {Jakobsdatter} Niels {Andersen} Vesterbys Kone Faddere Lau {Lauge Christensen] Deblmoes , Matz {Jakobsen} Daller Min indpige Karen Pedersdatter . Maren {Andersdatter} Væfvr som er Anders {Lauridsen} Debelmosis datter . Met {Sørensdatter} Christen {Jensen} Gosvigs Kone.
NOTITS: Moderen Maren Rasmusdatter er Peder Graversens 2. kone.
LINK: Affotografering.
23001718.06.26Karen Nielsdatter Hjoptarp Niels Jensen Melgaard Ingeborg d 26 Junij døbte Jeg Niels {Jensen} Mælgrds datter Karen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere . Christen {Madsen} Fonagger . Knud {Laustsen} Laust Nørgrds Søn. Niels Kringetoftes datter {Maren Nielsdatter} Niels {Jensen} Mælgrds Kones {Ingeborg} søster appellone . Gl Las {Larsen} Duedals Kone {Anne} .
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.
LINK: Affotografering.
23011718.08.07Mette Marie Christensdatter Kirken- Ved Christen Gregersen Franch An Gertrud Reimer Noch {d 7de Augustus} døbte Chargiant Christen Gregers_ Hans datter Met Marie , frembaaren af Birgitte {Michelsdatter} Knud {Jensen} Synderbys Kone Faddere Knud {Jensen} Synderby . Nielß Schierne Substitut . Maren {Agger} Jens Aggers Kone . Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Jacob Andersøns Kone . Min indpige Karen Pedersdatter .
LINK: Affotografering.
23021718.09.06Mette Jensdatter Hvollig Jens Jakobsen Hvollig An Christensdatter Kjær Septbr-: d 6te døbte Jeg Jens {Jakobsen} holvigs datter - Mette . frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler Faddere Matz {Christensen Kjær} aler - Jacob {Jensen} Holvig Niels {Jakobsen} Jens {Jakobsen} Holvigs broder . Else {Mortensdatter} Aler - An {Anne Knudsdatter} [Peder] Holvigs Kone .
LINK: Affotografering.
23031718.09.14Johanne Jensdatter Debelmose Jens Christensen Vestergaard Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone d 14 Septbr døbte Jeg Jens {Christensen Vestergaard} deblmoes hans barn Johanne frembaaren af Olluf {Jakobsen} Debelmosis Kone Faddere Jens Agger . Lauge {Christensen} Deblmoes . Thomas Eystrups Kone {Kirsten} Dorthe {Dynesdatter?} Matz {Pedersen} Væstergrds stifdatter .
NOTITS: Moderen Margrethe se #2320. Faderen er Jens Christensen Vestergaard, ses i introduktionen #5285. Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
LINK: Affotografering.
23061718.10.16Dorte Peitersdatter? Kirken- Ved Peiter Hof Kirsten Larsdatter Knippelskone d 16 octbr døbte Kirsten Knippelkone Ved Kirken hendes U=ægte barn kaldt Dorethe frembaaren af Maren {Pedersdatter Smed} Christen {Nielsen} Eystrups Kone Faddere Christen {Nielsen} Eystrup Christen {Laursen Colding} Synderbye Thomas Eystrups Kone {Kirsten} {......} Ved Kirchen .
NOTITS: Larsdatter i Kirsten Larsdatter Knippelkone fra absolveringen #1025. Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.
LINK: Absolvering, skrifte.
LINK: Affotografering.
23091719.02.02Anne Margrethe Larsdatter Sønderskov Lars Jensen Sønderskov ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone d 2 febr Las {Jensen} Syndershou datter Anna Margrete døbt frembaaren af Niels {Nielsen} Gialdbechs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} Faddere Matz {Christensen} Syndershou . Anders {Larsen} ibd: Niels {Christensen} Syndershous . Anders {Larsen} Syndershous Kone {Anne Christensdatter} LasSis {Jensens} søster Karen {Jensdatter} .
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
23111719.03.19Malene Marie Madsdatter Sønderskov Mads Christensen Sønderskov Margrethe Jakobsdatter Pa Midfaste Søndag d 19 Martij blef Matz {Christensen} Syndershou hans datter daab confirmeret som {.......ø.} d 22 janv , og for{.........} store Vandfloder var hiemdøbt af Ærv. Hr Jep {Jeppe Jensen Tarm} j Oddumb . barnit heeder Malene Marie [g..] frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} . Fadderene Vare Matz {Christensen} Syndershous Fader {Christen} . Laust Brors_ Her Jep {Jeppesen Tarm} j Oddumb hans Søn . Jens {Christensen} Matzis broder Ladefoget p Lundenes . Hans Søster Marie {Christensdatter} noch jfver {Christensen} , som er Matzes broder , hans hustrue Maren .
NOTITS: Moderens navn Margrethe Jakobsdatter fra introduktionen samme dag.
LINK: Affotografering.
23121719.04.19Anne Jensdatter Agger Jens Nielsen Agger Maren Agger d 19 april døbte Jeg Jens Aggers datter Anna frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens Aagaard Christen {Laursen Colding} Synderbye Peder {Eskesen} Krog Bertil Clemends_ Shobæk Mad: Anna Margrete hendis datt{..}j Karen Pedersdatter thienends i Præstegaarden . Kirsten thomas Eystrups Kone . Inger Laust Nørgaards Kone .
NOTITS: Mad: Anna Margrethe Boldevin er gift med Jakob Skanderup, så Karen Pedersdatter er ikke hendes datter. Gift 1. #8179 med Laurids Vejle †1743.02.11 Borris. Gift 2. 8218 med Hans Nielsen. Fejl et sted: også gift #8308 med Oluf Pedersen Fruergaard 1754.
LINK: Affotografering.
23131719.06.07Johanne Olufsdatter Debelmose Oluf Jakobsen Debelmose ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone d 7de Junij døbte Jeg Olluf {Jakobsen} debelmosis datter Johanne frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Niels Matzin j debelmoes Matz {Jakobsen} Dalagger . Jens {Christensen} Væstergrds Kone {Margrethe} j debelmos Matz {Jakobsen} Dallers søster Mette {Jakobsdatter} .
LINK: Affotografering.
23141719.06.07Karen Nielsdatter Slikdal Niels Thomsen Slikdal Dorte Gravel Samme dag {d 7de Junij} døbte jeg Niels {Thomsen} Slickdals datter Karen frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Kone Karen {Jensdatter} faddere Peder {Eskesen} Grønborg Laust Nørgrds Søn Knud {laustsen} Niels {Thomasen} Grønborgs Kone laust Nørgrds Kone {Inger} Niels kringeltofts datter {Maren Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Begravet halvanden år gammel. Thomsen se #2443.
LINK: Affotografering.
23201719.08.13Margrethe Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter d 13 Augustus døbte Jeg Christen {Pedersen} degns barn Margrete frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Jørgen {Nielsen} Skræder Min aflskarl Søren. Jens {Christensen} Vestergdrs Kone Margrete Min indpige Met {Larsdatter} Dudal . Dorte {.....} Væstergrds stifdatter.
LINK: Affotografering.
23211719.09.11Martha Christensdatter Høyer  Christen Thomsen Høyer Cathrine Smit d 15 Julij døbte Jeg Leuetenant Højers datter Martha hiemme j huuset som var fød 2 thimer før ieg komb til Kirchen. d 11 Septebr : leutenant Christian Højers datter, Martha som er fød d 14 Julij , Og døbt samme dag, hendes daabes Confirment d 11te Septbr: og er barnet frembaaren af Captein Myl[ou] j tharm hans Frue. Faddere . Matz {Christensen Kjær} Ahler . Knud {Jakobsen} Jacob Knudzøns Søn paa Fastergrd . Karen {Jakobsdatter} Ahler . Birgitte {Michelsdatter} Knud {Jensen} Synderbys Kone
LINK: Hjemmedåb.
LINK: Kirkedåb.
23231719.10.23? Nielsdatter Hjoptarp Niels Jensen Melgaard Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone d 23 octobr Niels {Jensen} Mælgrd j Hjoptarp hans datter døbt . {navn glemt} frembaaren af Laust Nørgrds Kone {Inger}. Fadderne Christen {Jakobsen} Syndergrd . Knud {Laustsen} Laust Nørgaards Søn . Maren {Nielsdatter} Niels Stiers datter Kirsten {Poulsdatter} Poul Ciærs datter An Gl Las duedals hustrue .
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Begravet 5 uger gammel. 4 fejl i kirkebogen.
LINK: Affotografering.
23281720.01.21Inger Madsdatter Odderskær Mads Svendsen Odderskær Anne Laustdatter Nørgaard Noch samme dag {21 Janv} døbt Matz Odder{...} hans barn Inger frembaaren af Laust Nørgrds Kone {Inger} Faddere . Laust Nørgrds Søn Knud {Laustsen} , noch Laust Nørgrd [sp..u] Niels Odderskiærs Kone {Kirsten} Jacob {Barfod} Lindvigs Pige - Kirsten Svensdatter .
Begravelse nr. 6524
NOTITS: Begravet 1742 22 år gammel. Muligvis er Kirsten Svendsdatter Jakob Lindvigs tjenestepige.
LINK: Affotografering.
23291720.02.18Dorethea Pedersdatter Helgaard Peder Helgaard Anne Andersdatter d 18 febr døbte Jeg Peder Helgrds datter Dorethea frembaaren af Peder {Hesselvig} Holvigs Kone An Knutzdatter . Faddere Niels {Nielsen?} Graild Søren [th....ds] her afuls Karl j Præstegaarden Maren {Thomasdatter} Jørgen Helgrds Kone Christen Nygaards Kone {Ida Margrethe Christensdatter} Christen Nygaards thieneste pige.
LINK: Affotografering.
23311720.03.10An Kirstine Pedersdatter Debelmose Peder Graversen Maren Rasmusdatter d 10 Martij Peder Graursøns datter An Kirstine døbt frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Christen {Jensen} Gosvig . Min afulskarl Søren . Met {Nielsdatter} Niels {Andersen} Væsterbys datter . Kiersten {Jensdatter} Jens Dynesens datter . Kirsten {Nielsdatter} Christen {Pedersen} Degns Kone.
LINK: Affotografering.
23321720.03.17Mette Christensdatter Gravel Christen Pedersen Gravel Abelone Larsdatter d 17 Martij! Martij Christen Grailds datter Mette . Døbt frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Niels Graild . Niels {Jensen} Jens Mosgrds stif=Søn Maren Peder Helgrds Kone . Inger Niels {Jakobsen} Syndergrds Kone Kirsten Pedersdatter Peder tarpis {Kon}e.
LINK: Affotografering.
23341720.07.21Karen Thomasdatter Tarp Thomas Larsen? Tarp ? Thomas Tarps kone Noch d 21 Julij døbt thomas Tarpis datter Karen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Jens {Østershiern?} Christen {Jensen} Jens Giødsens Søn Karen {Pedersdatter} Niels tarpis Kone. Kiersten {Giødesdatter} {og} Karen {Giødesdatter} begge Jens Giødsøns døttre .
LINK: Affotografering.
23381720.09.15Birte Christensdatter Sønderby Christen Laursen Sønderby Colding Karen Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen ca. 20 oktober 1720: ' (Samme dag ? d 20 octbr 1720) jntroducerit Christen Synderbys (Kone) (Karen Mortensdatter) (Birte) .'}
NOTITS: Dato skønnet 1 måned før introduktion, dåb ikke indført. Navnet Birte fra konfirmation 1738 Birte Synderbye.
LINK: Affotografering introduktion #5315.
23401720.10.13? Mads/en/datter Dalager Mads Jakobsen Daller Maren Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 17 nov d 25 p Trinit) introducerede Jeg j borris Matz (Jakobsen) Dallers Kone ' en søn eller datter (Navn ukendt) .'}
NOTITS: Dato skønnet. Ikke døbt i kirkebogen, ikke konfirmeret i Borris. Ikke set senere. Måske død spæd.
LINK: Introduktonen.
23421720.10.27Niels Niels/en Tarp Niels Tarp Karen Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen 15 dec: ' Niels Tarp en søn døbt (Niels) .}
NOTITS: Navn Niels fra konfirmation 1738. Dato omtrentlig regnet 6 uger tilbage fra introduktionen.
LINK: Introduktionen.
23461720.12.01Ingeborg Nielsdatter Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk Anne Marie Jakobsdatter Barfod Decembr d 1ste Niels {Nielsen} Gialdbæch datter Jngeborg døbt som var fød 5 dage tiforne frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Niels {Skjerne} deign. Jens {Jakobsen} Holvig . Christen {Jakobsen} Jakob {Jensen Barfod} Lindvigs søn . Kirsten {Jakobsdatter} Jacob Lindvigs Datter . Kirsten {Jensdatter} Jep Gialdbækhs {Kone} Johanne {Mortensdatter} Jacob {Jensen} Holvigs Ko{ne}
Begravelse nr. 6514
NOTITS: Begravet 1741 tyve år gammel.
LINK: Affotografering.
23491721.02.11? Niels/en/datter Sønderskov Niels Christensen Sønderskov ? Niels Christensen Sønderskovs kone d 11 febr : døbte Jeg {....} N[ie]ls {Christensen} Søndershous {...} {?} .
NOTITS: Ikke genkendt eller set senere. Herefter ingen indførsler 12. feb 1721 - 01 jan 1722.
LINK: Affotografering.
23501721.07.01Maren Christensdatter Vesterby Christen Vesterby Kirsten Christen Vesterbys kone {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1738 ' Christen Vesterby og Kirsten en datter til daaben Maren .' }
NOTITS: Dato arbitrær midt i året.
LINK: Affotografering konfirmation.
23511721.07.01Kirsten Knudsdatter Egvig Knud Jensen Egvig Else Villumsdatter {REKONSTRUKTION ud fra hendes barn *1740.04.03 Borris 'Knud Jensen Egvig og Else Villumsdatter i Egvig en datter til daaben Kirsten .' }
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1721, året kan være op til tre år forkert. Hun er ikke set født i kirkebogen, derfor antages hun født i kirkebogshullet 1721-24 og får et barn omkring 19 år gammel. Hun er ikke konfirmeret i Borris, har været ude at tjene.
LINK: Affotografering datter Ane 1740.
23541721.07.01Kirsten Knudsdatter Egvig Knud Jensen Bjerre Egvig Else Villumsdatter {REKONSTRUKTION ud fra uægte barn 1740 med Christen Toft: Knud Jensen Bjerre og Else Villumsdatter i Egvig en datter til daaben Kirsten . }
NOTITS: Dato kan være op til tre år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
19871721.07.01Anne Jakobsdatter Lindvig Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: 'Qvasimod: 1738 Anne Jakobsdatter Lindvig '. Jakob Jensen Lindvig og Margrethe Nielsdatter Boltvig en datter til daaben Anne . }
Begravelse nr. 6610
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Begraves 1748.
LINK: Affotografering konfirmation.
19821721.07.01Kirsten Madsdatter Tarp Mads Nielsen Stier Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1737 'Kirsten Madsdatter, Borris' Mads Niels Stier og Kirsten Christensdatter i Tarp omkring 1721 en datter til daaben Kirsten . }
LINK: Affotografering konfirmationen.
23551721.11.01Anne Marie Jensdatter Hvollig Jens Jakobsen Hvollig An Christensdatter Kjær {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) An Marie Jensd : Hvolvig' Jens Jakobsen og An Christensdatter Kjær i Hvollig en datter til daaben Anne Marie . }
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Gift med Lars Nielsen Meldgaard *1712.07.28 Melgaard i Hjoptarp i Borris.
LINK: Affotografering konfirmation.
23571721.12.01Karen? Nielsdatter Hjoptarp Niels Jensen Melgaard Ingeborg {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 1ste Janvarius 1722 introducerede Jeg Niels (Jensen) Mælgrds Kone (Ingeborg)' deres datter (Karen?) .}
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Dato meget omtrentlig, moderens Introduktion 1 jan 1722, regnet fire uger tilbage. †1727.07.13 Melgaard, Hjoptarp navn fra begravelsen.
LINK: Affotografering.
23591722.03.15Anne Madsdatter Odderskær Mads Svendsen Odderskær Anna Laustdatter Nørgaard d 15 Martij Søndag Laet: Matz {Svendsen} Oddershiærs datter Anna døbt frembaaren af Kiersten {Jakobsdatter} Jacobs {Jensen Barfod} Lindvigs datter Faddere Laust Nørgaard hans Søn Niels {Laustsen} Kirsten Niels Odderskærs Kone Appolone {Christensdatter} Christen Toftis datter .
LINK: Affotografering.
23611722.04.01? Mads/en/datter Sønderskov Mads Christensen Rahbek Margrethe Jakobsdatter {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 19 april) introducerede jeg Matz (Christensen Rahbek) Syndershous kone (Margrethe Jakobsdatter)' en søn eller datter (Navn ukendt).}
NOTITS: Datoen er skønnet, må være nogen uger før introduktionen. Dette er den sidste indførelse af præst Peder Pedersen Stauning, der dør kort efter og begraves. Skriften er temmelig utydelig.
LINK: Affotografering, men tekst læst i den originale kirkebog.
23631722.07.01Anne Nielsdatter Egvig Niels Larsen Egvig ? Niels Larsens Egvigs kone {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: '1739 (Quasimodo antaget) Ane Nielsd : Egvig'. Niels Larsen Egvig og kone i Egvig en datter til daaben Anne . }
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
23671723.07.01Maren Jørgensdatter Helgaard Jørgen Helgard Maren Thomasdatter {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 {Quasimodo antaget} Maren Jørgensdatter'. Jørgen Helgaard og Maren Thomasdatter i Helgaard en datter til daaben Maren . }
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.
19861723.07.01Ane Jensdatter Hvollig Jens Jakobsen Hvollig An Christensdatter Kjær {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: '1731. d: 28 ditto {febr:} begrov samme Mands {Jens Jakobsens} daatter Anne —'. Jens Jakobsen og An Christensdatter Kjær i Hvollig en datter til daaben Anne . }
Begravelse nr. 6398
NOTITS: Begravet 1731.02.28. Jens Jakobsen i Hvollig får børn med circa to års mellemrum. 1718, 1720, 1721, et barn mangler kirkebogshul og 1725. Da disse mellemrum er regelmæssige, antages Ane at være født i kirkebogshullet 1723. Anne Marie er ogsaa født 1721 i kirkebogshullet afsikret gennem konfirmation. Ane her er ikke så afsikret, men skønnes at være ret sikker. Fødselsdato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering begravelse.
23741723.12.03Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch Præstegaarden Jørgen Johansen Hauch Marie Kirstine Hansdatter Vest {REKONSTRUKTION ud fra Preben Lohse og konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) Præstens Datter Joh: Cathrine'. Jørgen Johansen Hauch og Marie Kirstine Hansdatter Vest i præstegaarden en datter til daaben Johanne Cathrine . }
NOTITS: †1802.11.16 Øse Sogn, Ribe Amt. Gift med præst Ole Hansen Hjerrild *1708.04.08 Stovby, Vejle Amt †1788.09.25 Øse sogn.
LINK: Se fx: Preben Lohse Our Family History - fødedato.
LINK: Affotografering konfirmation.
23771724.02.01? Mads/en/datter Dalager Mads Jakobsen Daller Maren Andersdatter {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: Mads Jakobsen Daller og Maren Andersdatter i Dalager en søn/datter til daaben {Navn ukendt} . }
NOTITS: Ikke set derefter, ikke set konfirmeret.
LINK: Affotografering introduktion.
23781724.03.01Mette Madsdatter Tarp Mads Nielsen Tarp Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra introduktion 1724.04.30 og konfirmation 1740: '1740 (Quasimodo antaget) Mette Madsd : Tarp' Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter en datter til daaben Mette . }
LINK: Affotografering konfirmation.
23891724.12.10? Niels/en/datter Hjoptarp Niels Jensen Melgaard Ingeborg {REKONSTRUKTION: fra introduktion: '1725. d : 14 Janv: introd : Niels (Jensen) Meldgaards Hustrue (Ingeborg)' deres barn døbt (Navn ukendt) .
NOTITS: Dato skønnet til fem uger før Introduktion.
LINK: Affotografering Introduktion.
23901724.12.26Kirsten Christensdatter Gravel Christen Pedersen Gravel Abelone Larsdatter d : 26: {Dec} døbte Christen {Pedersen} Graulds {ingen navn, navn Kirsten fra fadder 1744} .
NOTITS: Teksten er begyndt men så straks afbrudt uden barnets navn og videre personer nævnes.
LINK: Navnet Kirsten i fadderliste 1744.
LINK: Affotografering.
23971725.04.25Kirsten Christensdatter Borris- Krog Christen Knudsen Krog Kirsten Eskesdatter d : 25 April døbte Christen {Knudsen} Krogs Tvilling Døttre Kiersten og Anna , Kirsten baaren af Mette Anderdaatter hvolvig , faddere , Jes Jacobsen Hvolvig Niels Jakobs. ibid : , Barbare Nielsd : ved Kirken og Dorthe Andersd : Nørgaard -
LINK: Affotografering.
23981725.04.25Anna Christensdatter Borris- Krog Christen Knudsen Krog Kirsten Eskesdatter d : 25 April døbte Christen {Knudsen} Krogs Tvilling Døttre Kiersten og Anna , Baaren af Peder {Eskesen} Krogs Hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere , Niels Lauridßen Bierg , Niels Christensen Kroeg , Kirsten Poulsdaatter ved Kirken , Karen Giødesd: Krog , og Zidsel Kirstine Brunbierg.
Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet en uge gammel.
LINK: Affotografering.
19881725.06.30? Niels/en/datter Skravhøj Niels Skravhøj Else? Nielsdatter? Niels Skravhøjs kone {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd : 12 . introd: Niels Skrafhøjs hustrue' - hans barn .}
NOTITS: Dato arbitrær sat til 6 uger før introduktionen. Barnet kan være dødfødt eller have levet kort. Intet barn set senere, der kunne passe, men ikke dermed udelukket.
LINK: Introduktionen.
24061725.10.14Mette Nielsdatter Brunbjerg Niels Lauridsen Brunbjerg ? Niels Lauridsen Brunbjergs kone Dom : 20 à Trin: døbte Niels Lauridsens bruunbierg , hans daatter , Mette , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler faddere Christen {Jakobsen} Minds, Niels {Jensen} Agger , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}, Lucie {Laustdatter} ibid : og Kirsten Borup Bruunbierg .
LINK: Affotografering.
24081725.11.18Marie Jørgensdatter Debelmose Jørgen Karlsen Kirsten Lauridsdatter d : 18 Nov: døbte Jøren Karlsens daatter , Marie , baaren af Præstens Hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard , Christen Dynesen Handerup , Knud {Jensen} Synderbyes hustrue {Birgitte Michelsdatter} og Kirsten Jensdaatter Develmose .
NOTITS: Forældrene gift 1724 i Faster.
LINK: Affotografering.
24101725.12.02Ane Jensdatter Hvollig Jens Christensen Rindum Mette Andersdatter Ditto {Dom: 1ma Adventus} døbte Jens Christensen hvolvigs daatter , Ane , baaaren af Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , faddere , Peder {Hesselvig} Hvolvig , Christen {Knudsen} Krog , Jørgen Helgaards hustrue {Maren Thomasdatter} , Niels {Andersen} Gravilds hustrue {Voldborg Thomasdatter} og Karen {Andersdatter} Vindelboe —
NOTITS: Gift 1751.06.27 i Borris med Peder Nielsen Egvig.
LINK: Affotografering.
24111725.12.16Inger Christensdatter Debelmose Christen Larsen ? Christen Larsens kone Dom : 3tia adventus , døbte Christen Lassens daatter i develmose , Ing , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine hansdatter Vest} , faddere , Las {Larsen} Gaasdall , Jens Grønborg i Præstegaarden , Niels Madsens hustrue , Mads feldbereders hustrue og Mette {Nielsdatter} Vesterby .
LINK: Affotografering.
24131726.02.24Anne Sophia Olufsdatter Vinther Dalager Oluf Justesen Vinther Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup Dom : 6agesima . døbt Oluf {Justesen} Vinthers daatter Anna Sophia , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Jacob {Jensen Barfod} Lindvig , Christen Olesen , Jacob Andersens {Harboe} hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , Mette {?Madsdatter} Ahler og Niels Villadsen ,
Begravelse nr. 6330
NOTITS: Begravet syv uger gammel.
LINK: Affotografering.
24171726.03.31Maren Thomasdatter Tarp Thomas Larsen Tarp Inger Thomas Larsen Tarps kone Midfaste Søndag døbte Thomas {Larsen} Tarpis daatter , Maren , baaren af Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} faddere Peder Tarp , Christen {Jensen} Gaasdal , Christen Lassens hustrue i develmoße , Mette og Zidsel {Nielsdøtre} vesterbye.
Begravelse nr. 6329
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
LINK: Affotografering.
24181726.05.05Karen Nielsdatter Gravel Niels Andersen Gravel Voldborg Thomasdatter d: 5 Maij døbte Niels {Andersen} Graulds daatter , Karen baaren af Jacob Andersens hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , Peder {Hesselvig} Holsvig , Jens {Jørgensen} Helgaard , Christen {Pedersen} Graulds hustrue {Abelone Larsdatter} , Jørgen {Nielsen} Skræders Konis Søster —
Begravelse nr. 6401
LINK: Affotografering.
24191726.05.05Johanne Nielsdatter Aagaard Niels Christensen Aagaard Mette Aagaard Samme dag {5 Maij} døbte Niels {Christensen} Aagaards daatter , Johanne , baaaren af Maren Agger , faddere Christen {Nielsen} Aagaard , Niels Ager , Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} og Sophie {Jakobsdatter Lindvig .}
LINK: Affotografering.
24221726.08.27Dødfødt Dalager Mads Jakobsen Daller Maren Andersdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Endnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn. 'Mads Jakobsen Dalager og Maren Andersdatter barn søn/datter . }
Begravelse nr. 6336
NOTITS: Dato sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
24271727.03.05Maren Jakobsdatter Lindvig Jakob Jensen Lindvig Barfod Margrethe Nielsdatter Boltvig d: 5 martij døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs daatter , Maren , baaren af Christen Nørgaards hustrue {?Kirsten Nielsdatter i Bølling sogn} faddere Niels {Nielsen} Gialdbek , Jacob Aagaard , Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} , Sophie {Jakobsdatter} Lindivg —
LINK: Affotografering.
24291727.05.18Maren Thomasdatter Tarp Thomas Larsen Tarp Inger Thomas Larsens kone d: 18. {April} døbte Thomas {Larsen} Tarpis daatter daatter{!} , Maren , baaren af Jacob {Andersdatter Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Niels Tarp, Christen Gaasdall, Mads {Nielsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} Ane Riisbøll i Præstegaarden og Karen vesterbye —
NOTITS: Konen Inger #2338.
LINK: Affotografering.
24301727.05.21? Nielsdatter Hjoptarp Niels Jensen Melgaard Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: ' d: 25 {Maij} begrov Niels {Jensen} Meldgaards daatter som var hiemdøbt — ' datter hjemmedøbt. }
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Dato sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
24351727.08.31Maren Nielsdatter Egvig Niels Larsen Egvig ? Niels Larsen Egvigs kone Dom : 12 à Trin : døbte Niels {Larsen} Egvigs daatter, Maren , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Villum {Nielsen} Egvig , Thomas {Pedersen} Gaasdall , Maren Villumsdaatter {af Brandlund, Brande} Hans Skreders hustrue {Kirsten Poulsdatter} og Anne Dudall —
NOTITS: Tvilling, formodet død spæd.
LINK: Affotografering.
24381727.10.05Else Nielsdatter Slikdal Niels Thomsen Slikdal Dorte Gravel Dom : 17 à Trin : døbte Niels Slikdals daatter, {Else} baaren af Peder {Eskesen} Grønborgs hustrue {Karen Jensdatter} faddere Christen {Knudsen} Krog, Bertel {Clemmensen} Skobek , Christen {Pedersen} Grønborg , Peder {Eskesen} Grønborgs daatter {El Pedersdatter} og Maren Nielsdaatter ibid : —
NOTITS: Navnet tom plads, men det ses i konfirmationen 1744, Else. Thomsen se #2443.
LINK: Affotografering.
24391727.10.09? Christens/en/datter Fasterlund Christen Madsen Lund ? Christen Madsen Lunds kone {REKONSTRUKTION ud fra Introduktion: 'Dom : 24 á Trin: introd: Christen {Madsen} Lunds hustrue — ' Christen Madsen Lund og kone en søn/datter til daaben. }
NOTITS: Fødslen sat til 6 uger før introduktionen.
LINK: Affotografering introduktion.
24501728.07.11Anne Nielsdatter Grønborg Niels Jepsen ? Niels Jepsens kone Dom : 7ma à Trin : døbte Niels Jepsens daatter Anna , faderen døde i Vordegoed , Moderen til huuse i Grønborg , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Niels Skomager i Slikdall , Søren Rejnholtsen i Grønborg , Niels {Thomasen} Grønborgs hustrue {Sidsel Regnholtsdatter} og Peder {Eskesen} Grønborgs daatter {El Pedersdatter} .
NOTITS: Under Vorgod døde findes kun Niels Pilgaard †1728.04.25 som kunne passe med Niels Jepsen.
LINK: Affotografering.
24511728.07.25Karen Nielsdatter Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk Anne Marie Jakobsdatter Barfod Dom : 9ma à Trin : døbte Niels {Nielsen} Gialdbeks daatter , Karen , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Jacob {Jensen Barfod} Lindvig , Niels Jacobsen Hvolvig , Christen Mosgaards hustrue , Sophie {Jakobsdatter} Lindvig og Margrethe Christensd: i Synderbye —
LINK: Affotografering.
24651730.04.16Marie Christensdatter Nygaard Christen Jepsen Nygaard Ida Margrethe Christensdatter Dom : 1ma p: Pascha døbte Christen {Jepsen} Nygaards daatter Marie , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} faddere Christen {Pedersen} Grauld , Jeppe og Ane i Præstegaarden , Niels {Andersen} graulds hustrue {Voldborg Thomasdatter} , Jørgen helgaards daatter {Anne Marie Jørgensdatter} —
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
24661730.04.23Kirsten Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Kirsten Nielsdatter Dom : 2da p: Pascha conf: Christen {Pedersen} Degns daatters daab , Kiersten , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Mads {Pedersen} Vestergaard , Anders {Nielsen} Vesterbye, Jørgen {Nielsen} Skræders hustrue , Ellids Christensdaatter , Peder Lambeks daatter Kirsten {Pedersdatter} —
LINK: Affotografering.
24691730.08.20Mette Marie Jeppesdatter  Jeppe Nielsen Snell ? Jeppe Nielsen Snells kone Dom : jjma à Trin : døbte en fattig Mands barn , der med sin hustrue kom gaaendis her til efter brødet , Nafnl: Jeppe Nielsen Snell , Barnet blev kaldet Mette Marie baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Peder og Thomas Tarp , Niels Andersens Søn i Vesterbye Anders {Nielsen} , Karen {Pedersdatter} Tarp , Maren Graversdaatter .
NOTITS: Vesterby er en del af Tarp.
LINK: Affotografering.
24701730.09.17Ane Katrine Jakobsdatter Gjaldbæk Jakob Gjaldbæk Kirsten Jensdatter Dom : 15 à Trin : confirm: Jacob Gialdbeks daatters hiemmedaab, Ane Catrine , baaren af Ane Mosgaard , faddere , Niels {Andersen} Tarp, Jens Gialbek , Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} , Maren Aagaard , Maren af Vium Kroeg —
LINK: Affotografering.
24731730.10.29Ane Nielsdatter Votkær Niels Nielsen Votkær Ane Ovesdatter Dom : 21 à Trin : døbte Niels {Nielsen} Votkirs daatter Ane , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , fadere , Niels {Madsen} Huus , Erik {Christensen} Votkier , Morten Kodbøls hustrue {Margrethe Christensdatter} , Niels {Nielsen} Votkærs hustruis syster —
LINK: Affotografering.
24741730.11.17Kirsten Christensdatter Fonager Christen Fonager Smed ? Christen Fonager Smeds kone Ditto {Dom : 24 à Trin:} døbte {Christen} Smeden i Fonager hans d : Kiersten baaren af Christen {Laugesen Colding} synderbyes daatter {Margrethe Katrine Christensdatter} i Grønborg faddere {... tomme linjer ...} .
LINK: Affotografering.
24751730.11.24dødfødt Klokmose Jan Petersen ? Jan Petersens kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —' Jan Petersen i Klokmose et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
24791731.02.28Karen Jensdatter Hvollig Jens Jakobsen Hvollig Margrethe Jensdatter d : 28 ditto {Febr:} blev Jens {Jakobsen} Hvolvigs daatters daab confirm : , Karen , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , fadders Jens {Larsen?} Østergaard i Brande {Lille Brande, Sønder Omme sogn} , Laurids {Jakobsen} Hvolvig , Mette {Andersdatter} Hvolvig , Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} , Kirsten {Jakobsdatter} Ahler —
LINK: Affotografering.
24811731.04.08Kirsten Thomasdatter Tarp Thomas Larsen? Tarp Inger Thomas Larsen Tarps kone Dom : 2da post Pascha døbt Thomas {Larsen?} Tarpis daatter , Kiersten , baaren af Ane i Præstegaarden , faddere , Mads Feldbereder, Giøde {Jensen} Gaasdal , Christen {Jensen} Gaasdals hustrue , Lille Niels {Lauridsen} Tarpis Hustrue {Kirsten Christensdatter} , Karen Vesterbye .
LINK: Affotografering.
24841731.06.17Maren Nielsdatter Tarp Niels Lauridsen Tarp den Lille Kirsten Christensdatter Dom : 4ta à Trin døbte Niels {Lauridsen} Tarpis daatter , Maren , baaren af Eske {Pedersen} Gørnborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , faddere Peder {Pedersen} Tarp , Christen Ahler , Thomas {Larsen?} Tarpis hustrue {Inger}, Sidsel Vesterbye og Ell {Pedersdatter} Grønborg —
LINK: Affotografering.
24911731.10.07Karen Jensdatter Kodbøl- Øster Jens Christensen Rahbek Mette Madsdatter Kjær Dom : 20 à Trin : døbte Jens {Christensen} Rabeks daatter Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere Dem: Else Hansdatter , Hans {Christensen} Rabeks hustrue {Mette Nielsdatter Bundsgaard} Marie {Kirstine Christensdatter} Rabek , Mads {Christensen Kjær} Aller , Iver {Christensen Rahbek} Stoustrup , Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøll —
LINK: Affotografering.
24921731.11.01Else Jørgensdatter Hauch Præstegaarden Jørgen Johansen Hauch Marie Kirstine Hansdatter Vest Festo Oium Sant: blev Min Hustrue {Marie Kirsteine Hansdatter Vest} introduc : Ditto blev confirm: min {præst Jørgen Johansen Hauchs} Daatters hiemmedaab , Else , baaren Mad : Sv: {Svenning} Andersens {Anne Elisabeth Hansdatter} , faddere Thomas {Thomsen} Lund , Mads {Christensen Kjær} Ahler , Steenov {Danielsen} Rasch Mad {Gerhard Hermansen} Gerritz {Birgitte Cathrine Hansdatter Vest} , Mad : {Knud} Jacobsen {Johanne Kirstine Danielsdatter Rasch} , Mad : {Jakob Pedersen} Skanderup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} , Mad : {Nicolai Joakimsen} Lütken {Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager} , Dem: {Just Frederik} Hammerik {Margrethe Justdatter Hammerich} , Proustens {Christen Christensen Allerup, Sønder Lem} huusholderske —
NOTITS: Meget fine faddere. Overklassen i Bølling herred.
LINK: Se Brejl Lundenæs skifter #251 1750.
LINK: Affotografering.
24931731.11.09? Peders/en/datter Odderskær Peder Odderskær ? Peder Odderskærs kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen — '. Peder Odderskær en søn/datter døbt af jordemoderen. }
Begravelse nr. 6408
NOTITS: Død få dage gammel.
LINK: Affotografering begravelsen.
24941731.11.11? Andersdatter Skravhøj Anders Daller Skravhøj ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone Dom: 25 à Trin: døbte Anders Skrafhøjs daatter baaren af Dem : Skandrup {Kirstine Margrethe Jakobsdatter} , faddere Mads {Jakobsen} Daller , Niels {Thomasen} Grønborgs hustrue , Sr {Jakob Pedersen} Skandrups Indpige —
LINK: Affotografering.
24951731.12.02Margrethe Nielsdatter Gjaldbæk Niels Nielsen Gjaldbæk Anne Marie Jakobsdatter Barfod Dom 1ma Adv: confirm : Niels {Nielsen} Gialdbeks daatters hiemmedaab , Margrethe , baaren af Jacobs hustrue ibid : , faddere Jacob Gialdbek, Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn {Christen Jakobsen} , Christen Mosgaards hustrue , Karen {Nielsdatter} Gialdbek —
LINK: Affotografering.
24971731.12.26Ane Nielsdatter Slikdal Niels Thomsen Slikdal Dorte Gravel Feira 2 Nat : xti døbte Niels {Thomsen} Slikdals daatter , Ane , baaren af Dem : {Margrethe Jusdatter} Hammerik , faddere , Niels og Ane i Præstegaarden , Smedens hustrue i Fonager , Niels {Thomasen} Grønborg , Oluf Buskis daatter {Anne 20, eller Kirsten 16} —
LINK: Affotografering.
24981732.01.09? Nielsdatter Aagaard Niels Christensen Aagaard Mette Aagaard {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 13 Janv : begrov Niels {Christensen} Aagaards daatter , som var døbt af Jorde Moederen — '. Niels Christensen og Mette Aagaard i Aagaard en datter døbt. }
Begravelse nr. 6409
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering konfirmation.
24991732.01.09Dødfødt Stier Christen Olufsen Stier Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (d : 13 Janv :) begrov Christen (Olufsen) Stiers dødfødde Barn — '. Christen Olufsen Stier og Ingeborg et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
25031732.05.04Maren Graversdatter Debelmose Gravers Pedersen  ? Gravers Pedersen Debelmoses kone Dom: 3tia post Pascha døbte Gravers develmosis daatter , Maren , baaren af Ane i Præstegaarden , faddere , Jens Busk , Mette Lasdaatter , Niels Madsen , Kirsten Jensdaatter , Maren Nielsdaatter —
LINK: Affotografering.
25081732.08.31? Giødesdatter  Giøde Johansen Richard Maren Madsdatter Dom : 12 à Trin : døbte Giøde {Johansen} Richartis daatter , baaren af Christen {Jepsen} Nygaard hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} , faddere Christopher Andreas {Jakobsen Boltrup} , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Jens Jakobsen Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter} , Jakob {Jensen Barfod} Lindvigs {Sophie Jakobsdatter} og Christen Nygaards Døtter {Johanne Christensdatter}.
LINK: Affotografering.
25141733.01.09Dødfødt Stier Christen Olufsen Stier Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn — '. Christen Olufsen Stier og Ingeborg et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen. Nøjagtigt et år før i 1732 fik de også et dødfødt barn.
LINK: Affotografering begravelse.
25181733.03.08Else Christensdatter Debelmose Christen Pedersen Degn Else Thuesdatter 3die Søndag i Faste blev Christen {Pedersen} Degns daatters daab confirmerit , Else , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Niels Grauild , Peder Degn , Jørgen {Nielsen} Skreders hustrue, Ellids {Christensdatter} degn , og Kirsten paa Aller —
LINK: Affotografering.
25211733.05.25Maren Vistesdatter Kodbøl- Vester  Viste Christensen Rahbek Karen Andersdatter Vindelbo 2den Pindse dag døbte Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls daatter , Maren , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Anders {Thomsen} Vindelboe , Jens {Christensen Rahbek} Koodbøll , Las {Jensen} Synderskovs Søn Jens {Larsen} , Magrete {Jakobsdatter} Synderskov , Mette {Madsdatter Kjær} Koodbøll , Mette {Andersdatter} Vindelboe —
Begravelse nr. 6430
LINK: Affotografering.
25221733.06.07Mette Christensdatter Dalager? Christen Christensen Ane Marie Svendsdatter Ditto {Dom : 1 à Trin : } døbte Ane Marie {Svendsdatter} hendis uægte barn , Mette , udlagt til barnefadder , Christen Christens: i develmose , som der en kort tiid var , baaren af Anders Skrafhøj hutrue , faddere Eske {Pedersen} Grønborg , Jens {Olufsen} Busk , Else til Fogeden {herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup} , Niels Grønborgs {Thomasen} hustrue —
Begravelse nr. 6444
NOTITS: Ingen introduktion. Svendsdatter fra skriftet. Ane Marie Svendsdatter er vel ikke født i Borris. Faderen Christen Christensen tjente i Debelmose, han var ikke derfra.
LINK: Affotografering.
25271733.09.20Johanne Christophersdatter Brunbjerg Christopher Andreas Jakobsen Boltrup Maren Skomager Dom : 16 à Trin : confirm: Christopher Andreas {Jakobsen} Boltrup daaters hiemmedaab , Johanne , baaren af Min hustru {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Mads {Christensen Kjær} Aller , Jacob Tuesen , Mad: {Jakob Pedersen} Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} , Birgite Marie {Knudsdatter} Synderderby g Ane i Præstegd: .
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25301733.04.11Dødfødt Stier Christen Olufsen Stier Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom : 1 adv:) begrov Christen (Olufsen) Stiers dødfødde barn — ' Christen Olufsen Stier et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6437
LINK: Affotografering konfirmation.
25311733.12.13Bodil Larsdatter Duedal Lars Madsen Duedal Johanne Duedal Dom : 3die Adv: døbte Las {Madsen} Dudals daatter , Bodild , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Christen {Pedersen} Grauld , Peder {Christensen} Mindst , Smedens {Christen Fonager} Hustrue i Fonager, Karen {Jørgensdatter} Helgaard —
LINK: Affotografering.
25341734.01.24Ane Nielsdatter Tarp Niels Lauridsen Tarp Lille Kirsten Christensdatter Dom : 3 p: Epiph: døbte Lille Niels {Lauridsen} Tarpis daatter , Ane , baaren af bemte Niels {Lauridsen} Tarpis hustrues {Kirsten Christensdatter} Syster Ane {Christensdatter} , faddere, Jens Handrup , Peder Birk , Peder Laurids: , Karen {Pedersdatter} Tarp , Ane i Præstegaarden —
LINK: Affotografering.
25371734.05.11Kirsten Nielsdatter Slikdal Niels Thomasen Slikdal Dorte Gravel Festo Ascens: døbt Niels {Thomsen} Slikdals daatter, Kiersten , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Niels Grønborg , Anders Vesterbye , Karen ibid : , Lille Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} .
Begravelse nr. 6435
LINK: Affotografering.
25381734.10.10Karen Nielsdatter Votkær Niels Nielsen Votkær Ane Ovesdatter Dom : 16 à Trin : døbte Niels {Nielsen} Votkærs daatter , Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere , Niels Haue, Søren og Jens {Larsen} Synderskov , Anders {Larsen} Synderskovs hustrue {Anne Christensdatter} , Erik {Christensen} Votkærs hustrue ,
LINK: Affotografering.
25391734.11.24Dødfødt Stier Christen Olufsen Stier Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1734 Ditto (Dom : 1 adv:) begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —'. Christen Olufsen Stier et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6437
NOTITS: Moderen dør halvanden uge efter denne fødsel. Hun har været stedse gravid i fire år og født fire dødfødte børn i den tid, et dødfødt barn hvert år, i 1733 endda to!
LINK: Affotografering begravelsen.
25431735.02.20Maren Vistesdatter Kodbøl- Vester Viste Christensen Rahbek Karen Andersdatter Vindelbo Fastelavns Sønd: confirm : Visted {Christensen Rahbek} Koodbølls datters daab , Maren , baaren af Jens {Christensen Rahbek} Koodb: hustrue {Mette Madsdatter Kjær} , faddere , Anders {Thomsen} Vindelboe , Jens {Christensen Rahbek} Koodb:, Christen Tolder , Kirsten {Nielsdatter} Gialdbek , Marie {Christensdatter} Rahbek —
LINK: Affotografering.
25461735.05.30Ane Jensdatter Hvollig Jens Jakobsen Hvollig Margrethe Jensdatter Feria 2 Pentc conf : Jens Jacobsen Hvolvigs daatters daab , Ane , baaren af Karen {Jakobsdatter} Ahler , faddere Peder {Hesselvig} Hvolvig , Las Jensen af Lildbrande , Maren {Madsdatter} Giødis , Jens {Jensen} Kolstrups daatter {Kirsten? Jensdatter} —
LINK: Se skifte #181 i 1747 og #432 1770 Brejl.
LINK: Affotografering.
25481735.06.15Dødfødt Aagaard Villads Pedersen Aagaard Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —.' Villads Pedersen Aagaard og Mette Nielsdatter et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6442
NOTITS: Datoen skønnet fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
25491735.06.15Dødfødt Hjoptarp Knud Lauridsen Nørgaard Dorte Andersdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —.' Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6443
NOTITS: Datoen skønnet fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
25521735.09.04Maren Sørensdatter Skobæk Søren Skobæk Lucie Jensdatter Agger Dom : 13 à Trin : conf : Søren Skobeks daatters daab , Maren , baaren af Johanne {Jensdatter} Kroog , faddere Corporal Disshoff , corp : Jens Agger , frands Lassen , Christen Lassens hustrue , Karen {Jensdatter} Krog , Bodild {Thomasdatter} Agger .
LINK: Affotografering.
25551735.11.13Ane Cathrine Christensdatter Fonager Christen Fonager ? Christen Fonagers kone Dom : 23 à trin : døbte Christen Fonaggers daatter, Ane Catrine , baaren af Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} faddere , Niels {Jakobsen} Syndergaard , Christen Thoms: , Søren Skobeks hustrue {Lucie Jensdatter Agger} , Bodild {Thomasdatter} Agger , Elsebe borup —
Begravelse nr. 6451
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
LINK: Affotografering.
25561735.11.27Karen Olufsdatter Debelmose Oluf Jakobsen Debelmose Ane Lisbeth Ditto {Dom : 1 adv:} døbt Oluf {Jakobsen} develm: daatter , Karen , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Peder {Jakobsen} Daller , Peder Peders: tarp , Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter II} Lille Niels {Lauridsen} tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} Karen Madsdaatter Feldbereder .
LINK: Affotografering.
25581736.03.11Ane Hansdatter Kirken- Ved Hans Skrædder Kirsten Poulsdatter 1736, Midfaste Sønd : døbte Hans Skreders daatter, Ane , baaren af Ane {Olufsdatter} Busk , faddere , Peder {Eskesen} Krog , Christen Jensen Albek , Jens {Olufsen} Busk , Niels {Jakobsen} syndergaards hustrue {Inger Christensdatter} , Karen vesterbye —
Begravelse nr. 6453
NOTITS: Begravet fire uger gammel.
LINK: Affotografering.
25591736.04.08Karen Nielsdatter Aagaard Niels Christensen Aagaard Mette Aagaard Dom : 2 p: Pascha døbte Niels {Christensen} Aagaards daatter , Karen , baaaren af Villadsis {Pedersen} hustrue {Mette Nielsdatter} , faddere , Christen {Jakobsen} Mosgaard , jacob Gialdbek , Jens {Christensen} Aagaard i Krog , Johanne Sæding , Maren {Nielsdatter} Vesterbye —
LINK: Affotografering.
25661736.09.29Kirsten Nielsdatter Slikdal Niels Thomsen Slikdal Dorte Gravel Festo Michaelis confirm: Niels {Thomsen} Slikdals daatters hiemmedaab , Kiersten , baaren af Peder Klinkis hustrue , fadder , Peder Klink ,Mette Grønborg , Thomas tienendis i Ahler , Kiersten Nielsdatter —
LINK: Affotografering.
25681736.10.21Sophie Villadsdatter Aagaard Villads Pedersen Aagaard Mette Nielsdatter Dom : 21 à Trin : confirm: Villads {Pedersen} Aagaards daatters daab , Sophie , baaren af Anders Nielsens hustrue i Stoustrup , faddere Niels {Christensen} Aagaard , Jens Pedersen i Skiern Præstegaard , Jacob {Nielsen} Vesterbye Maren {Nielsdatter} Vesterby , Ane {Nielsdatter} Gialdbek og Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} —
NOTITS: Opkaldt efter faderens 1. kone Sophie Jakobsdatter Lindvig †1733.
LINK: Se Anders Nielsen i Slumstrup Mølle familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.
25711737.04.03Ane Knudsdatter Hjoptarp Knud Lauridsen Nørgaard Dorte Andersdatter 1737. d: April døbte Knud {Lauridsen} Nøgaards daatter i hioptarp, Ane , baaren af Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter} , Faddere, Niels {Lauridsen} Nørgaard, Niels {Jensen} Agger , Søren Skobeks hustrue {Birgitte Nieldatter} , Birgitte {Laustdatter} Nørgaard, Kirsten {Jensdatter Kye} Odders:k: {Odderskær} .
LINK: Affotografering.
25761737.10.06Johanne Jensdatter Hvollig Jens Jakobsen Hvollig Margrethe Jensdatter Dom : 16 à Trin : confirm: Jens Jakobsen Hvolvigs daatter , Johanne , daab , baaren af Jens Lassens hustrue {Karen Pedersdatter} i Lildbrande {Sønder Omme} , Faddere Juchun Dall , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Ide {Margrethe Christensdatter} Nygaard , Degnens {Christen Pedersen Degn} hustrue {Else Thuesdatter} i borris , Jens Lassens Daatter {Mette?} af Lildbrande —
LINK: Affotografering.
25801738.02.02Else Nielsdatter Votkær Niels Nielsen Votkær Ane Ovesdatter 1738. Festo Purific : døbte Niels {Nielsen Votkiers daatter , } Else , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs Hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere Niels Haue , Jens Lassen Synderskov , Christen {Jensen} af Albek Mølle Søren synderskovs hustrue , Erik {Christensen} Votkiers hustrue , Sidsel Vestergye
LINK: Affotografering.
25811738.02.16Lisbeth Christensdatter Lindvig Christen Jensen Soldat Christence Jakobsdatter Lindvig Fastelafn Søndag døbte Christence {Jakobsdatter} Lindvigs uægte barn , Lisbet , udlagt til barnefader Christen Jensen develmose Soldat , baaren af Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter} , faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard Jens Lindvig , Maren Aagaard , An Gialbek , Else Lindvig.
Begravelse nr. 6483
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Christence Lindvig er 21 år gammel. Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
25841738.03.05?1 Peders/en/datter  Peder Huus Sidsel Jensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger — '. Peder Huus og Sidsel Jensdatter et barn ?1 Peders/en/datter . }
Begravelse nr. 6479
NOTITS: Enten dødfødt eller levede få dage. Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
25851738.03.05?2 Peders/en/datter  Peder Huus Sidsel Jensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger — '. Peder Huus og Sidsel Jensdatter et barn ?2 Peders/en/datter . }
Begravelse nr. 6480
NOTITS: Enten dødfødt eller levede få dage. Fødslen sat til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelse.
25901738.07.20Maren Sørensdatter Sønderskov Søren Sønderskov ? Søren Sønderskovs kone Dca 7ma à Trin : døbte Søren Synderskovs daatter, Maren , baaren af Jens {Larsen} synderskovs hustrue {Kirsten Pedersdatter} , faddere , Jens {Larsen} synderskov , Marqvor {Markus} Gialdbek , Jep {Larsen} Rabeks {1.} hustrue , Anders {Larsen} synderskovs hustrue {Anne Christensdatter} , Mads {Christensen Rahbek} Synderskous Pige —
LINK: Affotografering.
25911738.08.31Marie Sørensdatter Skobæk Søren Skobæk Lucie Jensdatter Agger Dom : 13 à Trin : conf : Søren Skobeks daatter, Marie , daab , baaren af Johanne {Jensdatter} Kroeg , Faddere , Offer Marup og hustrue , Niels {Olufsen} Vejle Palle Lassen , Karen {Jensdatter} Kroeg —
LINK: Affotografering.
25961739.02.22Maren Christensdatter  Christen Lauridsen Seerup Anne Christensdatter Dca Reminisse : døbte Christen {Lauridsen} Seerups daatter , Maren , baaren af {Lille} Niels {Lauridsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere , Jens Pedersen Tarp og br : Peder ibid : , Jens Lauridsen , Mads feldber : hustrue og daatter —
LINK: Affotografering.
26011739.10.18Maren Jensdatter Hvollig Jens Jakobsen Hvollig Margrethe Jensdatter Dca 21 à Trin : conf : Jense Jacobsen Hvolvigs hiemmedaab , Maren , baaren af Birkeskriverens {Jens Jensen Agger} husstrue i Skierne , Faddere , Peder {Hesselvig} Hvolvig , Las Jensen og Syster af Lildbrande, [dugunn] Niels Skirnis hustrue Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter} —
Begravelse nr. 6498
NOTITS: Begravet ni uger gammel.
LINK: Affotografering.
26021739.10.24Dødfødt  Sergeant Brynning ? Sergeant Brynnings kone {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød — '. Sergeanten {Brynning} i Borris et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 5990
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktionen. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.
LINK: Affotografering introduktion.
26041739.12.20Johanne Cathrine Jensdatter Sønderskov Jens Larsen Sønderskov Kirsten Pedersdatter Ditto {Dom : 4ta Adv :} døbte Jens Lassens synderskous Daatter , Johanne Cathrine , baaaren af Mads {Christensen Rahbek} synderschous hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere Søren synderskou g hustrue , Madsis {Christensen Rahbek} Pige ibid : , Andersis {Amders Larsen} Søn Jens {Andersen} , og daatter Ane {Andersdatter} ibid : —
Begravelse nr. 6562
NOTITS: Begravet 1744 fire år gammel.
LINK: Affotografering.
26061740.04.03Ane Christensdatter Egvig Christen Toft Kirsten Knudsdatter Egvig Søndagen efter Midfaste døbte Kiersten {Knudsdatter} Egvis uegte Daatter , Ane , hvis Fader er Christen Toft , baaren af Kiersten Busk , Faddere Jens {Knudsen} Egvig , Christen huusted , Ane Marie i Dallergaard , Karen Knudsdatter —
Begravelse nr. 6513
NOTITS: Begravet otte måneder gammel. Moderen er 19 år gammel, faderen over 60.
LINK: Absolvering Kirsten Knudsdatter.
LINK: Absolvering Christen Toft.
LINK: Affotografering.
26071740.04.18Elles Christensdatter  Christen Husted ? Christen Husteds kone Feria 2da Pasch : døbt Christen huusteds daatter , Ellids , baaren af Birgithe hos Forvalteren {Steno Rasch} , Faddere , Thomas hos Forv: {Forvalter Steno Rasch} , Peder Aas og Sidsel i Prestegd , Ane Busk , Christen dudals hustrue —
LINK: Affotografering.
26081740.05.26Dødfødt Aagaard Otto Jensen Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra Skriftet den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt . }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Dato arbitrær skønnet og sat til tre uger før skriftet, datoen kan være op til 6 måneder forkert.
LINK: Absolvering Maren Nielsdatter.
LINK: Absolvering Otto Jensen.
LINK: Affotografering skrifte (absolvering).
26181741.05.07Sidsel Pedersdatter Tarp Peder Pedersen II Karen Nielsdatter Dca 5ta p : Pascha døbt Peder Pedersens {II} daatter i Tarp , Sidsel , baaren af Karen {Pedersdatter} Tarp , Jens {Pedersen} Tarps faddere , Peder Aas i Præstegd : {Lille} Niels Lauridsens hustrue {Kirsten Christensdatter} , Mads {Nielsen Stier} Tarpis daatter Karen {Madsdatter} , Maren {Nielsdatter} vesterbye.
LINK: Affotografering.
26201741.07.30Ane Marie Christensdatter Duedal Christen Duedal ? Christen Duedals kone Dca 9na à Trin døbte Christen Dudals daatter , Ane Marie , baaren af Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Faddere Niels {Lauridsen} Nørgaard , Peder Aas , Christen Husteds hustrue , Sidsel vesterbye, Else {Nielsdatter} Grønborg
LINK: Affotografering.
26211741.08.06Sidsel Katrine Giødesdatter Gaasdal- Store Giøde Jensen Gaasdal ? Giøde Jensen Gaasdals kone Dca 10ma à Trin : døbte Giøde {Jensen} Gaasdals Daatter, Sidsel Cathrine baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Thomas {Larsen?} Tarp , Jens {Sørensen} {Slumstrup} Mølle , Anders Vindelbois {Maren Andersdatter} og Las {Larsen} Gaadals {Anna Larsdatter} døttre , Christen {Jensen} Gaasdals hustrue .
Begravelse nr. 6580
LINK: Affotografering.
26271742.06.08? NN Laugesdatters barn Brunbjerg  ? Laugesdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn.' NN Laugesdatter et barn født Navnløs . }
Begravelse nr. 6530
NOTITS: Fødseldatoen skønnet 4 uger før begravelsen, denne dato kan være måneder forkert. Ingen introduktion. Lauge Brunbjerg ikke ellers kendt. Ingen introduktion eller skrifte, vel delvis fordi barnet var dødt. Ingen fader udlagt, muligvis er barnet født i et andet sogn.
LINK: Affotografering begravelsen.
26361742.10.07Karen Vistesdatter Kodbøl- Vester Viste Christensen Rahbek Karen Vindelbo Andersdatter Dom : 20 à Trin : confirm : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls Tvillingers hiemmedaab , dend eene Anders Kaldet baaren af Min hustrue {Karie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Anders {Thomsen} Vindelbo, hustrue {Karen Jensdatter} og Datter {Maren Andersdatter} , Jakob {Sørensen} Klokmose og hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} — den anden Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Syndershcous hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Faddere Jens {Christensen} Rahbeks hustrue {Mette Madsdatter Adler}, Mads {Christensen Rahbek} Synderschou , Johannes {Jørgensen} Hauch , og Peder Føns , Kiereste i Præstegaarden —
Begravelse nr. 6547
NOTITS: "Peder Føns , Kiereste" kan læses "Peder Føns, Kiersten i Præstegaarden". Men Hauch skriver vist Kiersten anderledes.
LINK: Affotografering.
26391742.11.18Ane Kirstine Markusdatter Gjaldbæk Markus Jeppesen Gjaldbæk ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone Dom : 26 à Trin : døbte Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Daatter, Ane Kierstin , baaren af Jens {Christensen} Kroegs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere , Jacob Gialdbek , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Morten {Christensen} Aagaard, Villads {Pedersen} Aagaards hustrue {Mette Nielsdatter} , Degnens {Christen Pedersen: forrige degn} datter Maren {Christensdatter} .
NOTITS: Degn fra 1741 er Hans Jensen Brun, som i hans skifte 1760 ingen børn har, dog stedbørn men ingen steddatter Maren. Så der er tale om den tidligere degn Christen Pedersen Degn, der boede i Debelmose og som har en datter Maren.
LINK: Affotografering.
26401742.12.02Ane Marie Hansdatter Gjaldbæk Hans Jeppesen Hjarup Karen Nielsdatter Gjaldbæk Dom : 1ma Adventus confirm : Hans {Jeppesen} Gialdbeks Daatters , An Marie , hendis hiemmedaab , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine hansdatter Vest} , Faddere, Christen {Jakobsen} Mosgaard , Jens {Hjøllund} Lindvig , Morten {Christensen} Sønderbye , Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} Abelone {?Jensdatter} i Koodbøll —
LINK: Affotografering.
26481743.04.05? Niels/en/datter  Jens Nielsen Falk Abelone Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra x 'Samme dag (Dom : 5ta p : Pascha) publice absolverede Apelone Nielsd: , udlagde til barnefader Jens Nielsen {Falk} , der tiendte i Daller , og kommer fra Heeboo. ' Abelone Nielsdatter med udlagt Jens Nielsen Falk et barn døbt . }
LINK: Skriftet Abelone Nielsdatter.
LINK: Skriftet Jens Nielsen Falk.
LINK: Affotografering skriftet.
26491743.04.14Navnløs Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dom : 3 p : Pascha begrov Bertel (Sørensen) smed i Vinbek hans spæde barn .' Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk et barn født. }
Begravelse nr. 6548
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering begravelsen.
26501743.04.21Karen Christensdatter Gaasdal- Store Christen Jensen Gaasdal ? Christen Jensen Gaasdals kone Dom : Qvasimod : døbte Christen {Jensen} Gaasdals Daatter , Karen , baaren af Karen {Pedersdatter} Tarp , Faddere , Las {Larsen} Gaasdall g Daatter {Anne Larsdatter} , Thomas {Pedersen} LildGaasdall , Karen [.]vig , Karen Thomasd : Tarp —
LINK: Affotografering.
26521743.05.19Kirsten Jensdatter Busk Jens Olesen Busk Ane Christensdatter Dom : 5ta p : Pascha døbte Jens {Olesen} Buskis Daatter , Kiersten , baaren af Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Kirsten Busk} , Fadd : Christen {Olesen} Stier og {Sted}Søn {Jens Olufsen} , Niels Jensens hustrue , Else hos Forv:{alteren} , Johanne Daller —
LINK: Affotografering.
26611744.03.08Ane Katrine Knudsdatter Hjoptarp Knud Christensen Søndergaard Mette Sørensdatter Dca : Oculi døbte Knud {Christensen} Søndergaards Daatter i Hiuptarp , Ane Cathrine , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue { Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere Christopher {Jakobsen Boltrup} paa Buunbierg , delfoged Thomas Christensen , Niels {Jensen} Meldgaars Søn , Las {Nielsen} , Christen Fonaggers hustrue , Magrethe {Larsdatter?} Laadal —
LINK: Affotografering.
26641744.08.02Maren Mortensdatter Kodbøl- Øster Morten Kodbøl Margrethe Christensdatter Dom : 9 à Trin : døbte Morten Koodbøls daatter , Maren , børn af Jens {Larsen} Synderskovs hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Faddere Niels {Nielsen} Votkier , Jens Andersen i Prestegd , Kiersten ibid : , Søren synderskovs hustrue —
LINK: Affotografering.
26661744.08.30Anne Pedersdatter Hvollig Peder Christensen ? Peder Christensen Hvolligs kone Dom : 13tia à Trin confirm : Peder Christensen Hvolvigs daatter hiemmedaab , Ane , baaren af Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbeks hustrue {Karen Nielsdatter Gjaldbæk} , Faddere Peder Lindvig og {sted}Daatter Karen Jus {Christensen} og Niels {Jakobsen} Hvolvig , Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter} —
LINK: Affotografering.
26691744.10.11Ane Jensdatter Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen Pedersdatter Dom : 19 à Trin : døbte Jens Lauridsen Helgaards daatter , Ane , baaren af An {Christensdatter} Nygaard , Faddere Oluf Helgaard , Christen {Jepsen} Nygaard , Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter} Oluf {Jakobsen} develmoses hustrue {An Lisbeth} , K: Christen Graulds daatter , Kirsten {Christensdatter} —
LINK: Navn Kirsten i Kirsten Christendsdatters dåb 1724 #2390.
LINK: Affotografering.
26711744.11.22Mette Larsdatter Debelmose Lars Debelmose Kirsten Graversdatter Dom : 25ta à Trin : døbte Las Develmosis daatter , Mette , baaren af Karen Pedersd : Tarp , Faddere Jørgen Karlsen og Daatter {Marie Jørgensdatter} , Christen {Madsen} Feldbereeder , Præstens Pige Kirsten samt Poul Develmosis hustrue —
LINK: Affotografering.
26741745.05.02Margrethe Christensdatter Vesterby Christen Christensen Kousgaard Maren Nielsdatter Dca 2da p : Pascha døbt Christen {Christensen} Kousgaards barn anfnl : Margrethe , baaren af Min daatter {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Peder {Christensen} Vesterbye , Jens {Andersen} og Niels husted i Præstegaarden , Kiersten ibid : , og Peder {Pedersens II} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter} —
LINK: Affotografering.
26751745.05.23Karen Vistesdatter Kodbøl- Vester Viste Christensen Rahbek Maren Jensdatter Dom : 5 p : Pascha confirm : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls barns daab , Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Margrethe Jakobsdatter} Faddere Jens {Christensen Rahbek} og Mads {Christensen} Rahbek {ovenfor kaldet Mads Kodbøl} , Jens {Sørensen Møller} af Slumstrup Møle , Christen {Andersen} Vindelsboes hustrue {Maren Sørensdatter} , Kiersten Frandsd: af Tarm —
LINK: Affotografering.
26761745.05.30Dødfødt Aagaard Villads Pedersen Aagaard Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'Samme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —'. Villads Pedersen Aagaard og Mette Nielsdatter i Aagaard et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6570
NOTITS: Fødseldato skønnet en uge før begravelsen.
LINK: Affotografering introduktionen.
26791745.07.11Karen Pedersdatter Vesterby Peder Christensen Vesterby Karen Christensdatter kom : 4ta à Trin : døbte Peder {Christensen} Vesterbyis Daatter , Karen , baaren af Min Daatter {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Degnen i Bølling {Mikkel Jensen? Falk} , Thoma Houlisen , Jens Houlisen , Christen {Christensen Kousgaard} vesterbyis hustrue, Kiersten i Præstegaarden —
NOTITS: Moderen begravet samme dag, død i barselsseng, derfor ingen introduktion..
LINK: Affotografering.
26831745.10.10Karen Laugesdatter Sønderby Lauge Christensen Sønderby Kirsten Hansdatter Dom : 17ma à Trin : døbte Lauge {Christensen} Sønderbyis daatter, Karen , baaren af Eske Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Faddere Hans Skodsbøll og sin daatter , Mads Kroeg , Christen {Jakobsen} Mosgaaard og Knud {Jensen} Synderbyis hustrue {Birgitte Michelsdatter Købke} —
LINK: Affotografering.
26851745.11.10Dødfødt Gaasdal- Store Mads Gaasdal ? Mads Gaasdals kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —'. Mads Gaasdal og kone i Store Gaasdal et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6575
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
26861745.11.17Dødfødt Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dom : 23 a Trin :) begrov Vinbek Smeds (Bertel Sørensen) Dødfødde barn. ' Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6576
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
26871745.12.23Dødfødt Gravel Thomas Christensen Gravel Mette Christensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Feria 3tia Nat : xti begrov Thomas (Christensen) Graulds dødfødde barn —'. Thomas Christensen Gravel og Mette Christensdatter i Gravel et dødfødt barn.}
Begravelse nr. 6579
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen.
26921746.03.13Cathrine Marie Eskesdatter Grønborg Eske Pedersen Grønborg Margrethe Cathrine Christensdatter Dca 3tia i Faste døbte Eske {Pedersen} Grønborgs daatter , Cathrine Marie , baaren af Bertel {Jakobsen} Ørbæks hustrue , Faddere Bertel {Jakobsen} Ørbek , Thomas {Christensen} Gravel , Jens {Jepsen} Riisberig , Bodild dudall , Ane Marie paa Ahlergaard —
NOTITS: Eske Pedersens far Peder Eskesen kom fra Hoven sogn.
LINK: Affotografering.
26961746.05.01Anne Marie Jensdatter Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen Pedersdatter Dom : 3tia p : Pascha døbte Jens Lauridsen Helgaards daatter , Ane Marie , baaren af Ell {Pedersdatter} Grønborg , Faddere , Oluf Helgaard , Christen Pedersen Grene {Skarrild} , Anders Graulds hustrue , Thomas {Christensen} ibid : hans hustrue {Mette Christensdatter} , An {Christensdatter} Nygaard —
Begravelse nr. 6591
LINK: Opprimering, ligget ihjel to måneder gammel. Skriftet #1044.
LINK: Affotografering.
27021746.09.18Margrethe Villadsdatter Aagaard Villads Pedersen Aagaard Mette Nielsdatter Dom : 15ta à Trin : døbte Villads {Pedersen} Aagaards d: , Magrethe , baaren af Karen Rabek paa Ahler , faddere Christen {Christensen} Kousgaard og hustrue {Maren Nielsdatter} , Peder {Nielsen} Egvig , Niels {Christensen} Aagaards daatter {Johanne Nielsdatter} , Jakob Gialdbeks daatter {Anne Katrine Jakobsdatter} —
LINK: Affotografering.
27071746.10.16Else Marie Offesdatter Kirken- Ved Offe Pedersen Daller Johanne Olufsdatter Dca 19 à Trin : døbte Offer {Pedersen} Dallers daatter , Else Marie , baaren af Min Daatter Johanne Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Mads {Jakobsen} Daller , Jens hos Forv:{alteren Sten Rasch} , Christen Daller , Magrethe til Forv:{alteren Sten Rasch} —
LINK: Affotografering.
27081746.11.27Maren Pedersdatter  Peder Andersen Kirsten Hviid Dca jma Adventus confirmerede Kirsten Hvids uægte barns daab , Maren , baaren af Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Faddere Mads {Jakobsen} Daller , Rejnholdt Grønborg , An Kierstine , Bodild Aas , udlagt til barnefader : Peder Andersen norden Holstedbroe —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Skriftet.
LINK: Affotografering.
27091746.12.11An Cathrine Thomasdatter Gravel Thomas Christensen Gravel Mette Christensdatter Ditto {Dom : 3tia Adv :} døbte Thomas {Christensen} Graulds d : , An Cathrin , baaren af Kiersten {Christensdatter} Grauld , Faddere Peder Laadal i Hvolvig , Christen {Christensen} Nygd , og Syster An {Christensdatter} , Mette Laadal , og Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter} —
LINK: Affotografering.
27101747.01.15Johanne Cathrine Jensdatter Sønderskov Jens Larsen Kirsten Pedersdatter Dca 2da p: Epipgh: confirm: Jens Lassens daatter , Johanne Cathrines hiemmedaab , baaren af Søren Synderschous hustrue , Faddere Jng Rabek , Søren Synderschou , An {Christensdatter} Synderschou , Maren {Jakobsdatter} Lindvig —
LINK: Affotografering.
27141747.05.04Navnløs Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dca 5 ta p : Pascha) begrov Vinbek smeds (Bertel Sørensen Smed) Tvillinger , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn — '. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter et barn til hjemmedaab Tvilling 1 . }
Begravelse nr. 6600
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.
LINK: Affotografering begravelsen.
27151747.05.04Navnløs Vinbæk Bertel Sørensen Smed Marie Jørgensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dca 5 ta p : Pascha) begrov Vinbek smeds (Bertel Sørensen Smed) Tvillinger , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn — '. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter et barn til hjemmedaab Tvilling 2 . }
Begravelse nr. 6601
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.
LINK: Affotografering begravelsen.
27181747.06.04Karen Christensdatter Vesterby Christen Christensen Kousgaard Maren Nielsdatter Dom: jma à Trin : døbte Christen {Christensen} Kousgaards Tvilling Daatter , Karen , baaren af Min Daatter J:{ohanne} Cathrine {Jørgensdatter Hauch} Faddere Villads {Pedersen} Aag: og hustrue {Mette Nielsdatter} , Niels og Kiersten i præstegaarden , Kirtsten {Christensdatter Feldbereder —}
NOTITS: Karen er den ene tvilling, den anden er dødfødt.
LINK: Affotografering.
27181747.05.31Dødfødt Vesterby Christen Christensen Kousgaard Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom: 1ma à Trin :) begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød — ' Christen Christensen Kousgaard og Maren Nielsdatter i Vesterby et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6602
LINK: Affotografering begravelsen.
27261747.09.29Voldborg Andersdatter Gravel Anders Nielsen Gravel Sidsel Andersdatter Festo Michaelis døbte Anders {Nielsen} Graulds daatter , Volborg , baaren af Ane {Nielsdatter} Grauld dend yngre , Faddere Niels {Jensen} Vestergd , Anders {Jensen} Hvolvig , Jens {Lauridsen eller Jørgensen} Helgd , Mette {Christensdatter} Grauld , Karen {Nielsdatter} Grauld —
LINK: Affotografering.
27301748.01.06Ane Kirstine Jensdatter Nygaard Jens Christensen Nygaard Anne Christensdatter Festo Epiphan : døbte Jens {Christensen} Nygaards daatter , An Kierstin ,baaaren af Jens Helgaards hustrue , Faddere Anders {Nielsen} Grauld , Christen {Christensen} Nygaard , Thomas {Christensen} Graulds hustrue {Mette Christensdatter} , Kirsten {Christensdatter} Grauld og Jens {Christensen} Nygaards Syster af Alkiersig {Dejbjerg sogn} —
LINK: Affotografering.
27311748.02.04Kirstine Marie Nielsdatter Debelmose Niels Jensen Villadsen Maren Poulsdatter Dca 5ta p : Epiph : døbte Niels Jensen {Villadsen} paa Præstens Mark hans daatter , Kierstine Marie , baaren af Min daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Villads {Pedersen} Aagaard , Niels Husted , Oluf {Christian Pedersen} Tranmosis hustrue {Johanne Hansdatter} Niels {Christensen} Aag : Daatter g Kiersten i Præstegd :
LINK: Affotografering.
27321748.02.11Sidsel Thomasdatter Grønborg Thomas Nielsen Grønborg Johanne Jensdatter Dca 7ma døbte Thomas {Nielsen} Grønborg daatter , Sidsel , baaren af Magrethe {Jensdatter} Bisgaard {Tarm, Egvad sogn} , Faddere Eske {Pedersen} Grønborg , og Søren {Nielsen} Grønborg , Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel} , Else {Nielsdatter} Grønborg , An Kierstin ibid : —
LINK: Affotografering.
27331748.02.17Navnløs Hvollig Peder Hvollig ? Peder Hvolligs kone {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (2den Søndag i Faste) begrov Peder Hvolvigs liden daatter — .' Peder Hvollig en datter Navnløs født. }
Begravelse nr. 6615
NOTITS: Fødseldatoen skønnet 3 uger før begravelsen, som var 1748.03.10.
LINK: Affotografering begravelsen.
27371748.05.10Else Jensdatter Egvig Jens Pedersen Kirsten Knudsdatter Egvig Ditto {Almindl : bededag} døbte Kirsten {Knudsdatter} Egvigs uegte daatter , Else , baaren af Las develmosis hustrue {Kirstern Graversdatter} — udlagt til barnefader j ung Karl fra synden Christen Madsen .
Begravelse nr. 6634
NOTITS: Begravet syv måneder gammel. Her i dåben udlægges Christen Madsen synderfra. I skriftet en måned senere indrømmer hun dog at det var en lokal mand Jens Pedersen i Debelmose, der vel så får en bøde, hvilket hun vel først ville undgå.
LINK: Kirsten Egvigs skrifte.
LINK: Affotografering.
27391748.06.16Karen Offesdatter  Kirken- Ved Offe Pedersen Daller Johanne Olufsdatter Dom 1ma à Trin: døbte Offer {Pedersen} Dallers daatter , Karen , baaren af Margrethe {Cathrine Christensdatter} Grønborg , Faddere , Peder {Jakobsen} Daller , Christen Bork , Mads husted , Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter II} , Rudolphs {Boldevin Skanderup} Pige Bodild , og Forv:{alteren Raschis} Pige Helvig —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
27411748.08.08Ane Larsdatter Hjoptarp Lars Nielsen Melgaard Anne Marie Jensdatter d: 8 Aug : døbte Las {Nielsen} Melgaards daatter , Ane , baaren af Sl: {†1743} Jens {Jakobsen} Hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter} , Faddere Knud {Christensen} Melgaard og hustrue {Mettte Sørensdatter} Laust {Laurids Knudsen} Nørgaard , Karen Hesselvig , Karen i Præstegaarden —
LINK: Affotografering.
27421748.08.18Abeolone Thomasdatter Gravel Thomas Christensen Gravel Mette Christensdatter Dom : 10 *a Trin : døbte Thomas {Christensen} Graulds daatter Apelon , baaren af Sal : Jens {Jakobsen} Hvolvigs Enke {Margrethe Jensdatter} , Faddere Jens {Christensen Alkærsig} Nygaard , Jens Helg: , Christen {Christensen} Mygaard . Amders {Nielsen} gravels hustrue {Sidsel Andersdatter} , An {Nielsdatter} Gravel —
LINK: Affotografering.
27451748.10.13Johanne Bentsdatter Tarp Bent Pedersen Tarp Maren Andersdatter Dom : 18 à Trin døbte Bend {Pedersen} Tarpis daatter , Johanne , baaren af Kiersten i Præstegd: , faddere Mads Feldbereder , Peder {Pedersen II} Tarpis hustrue {Karen Nielsdatter} Maren Thomisdaatter , Kiersten {tom plads} Niels husted —
LINK: Affotografering.
27461748.11.03Anne Marie Jensdatter Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen Pedersdatter Dom : 21 døbte Jens Lauridsen Helgaards daatter , Ane Marie , baaren af Else {Jørgensdatter} Hauck , Faddere , Thomas {Christensen} Grauld , Jus {Christensen} Hvolvig , Mette {Andersdatter} Hvolvig , Anders {Nielsen} Gravels hustrue {Sidsel Andersdatter} , An Helgaard
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
LINK: Affotografering.
27501749.01.19Ane Pedersdatter Hvollig Peder Hvollig ? Peder Hvolligs kone Dom : 2da p : Epiph : døbte Peder Hvolvigs daatter , Ane , baaren af Maren {Jakobsdatter} Lindvig , Faddere Peder Lindvig [P]eder Lindvig Søn[ner] , An Kirstine {Christensdatter} Stier , Thomas {Christensen} Graulds hustrue {Mette Christensdatter}
NOTITS: Peder Lindvigs sønner ikke kendte. Han har en kendt steddatter i første ægteskab —
LINK: Affotografering.
27521749.02.02Ane Pedersdatter Debelmose Peder Lauridsen ? Peder Lauridsen Debelmoses kone Festo Prif : døbte Peder Laursens daatter , Ane , baaren af Jakob develm: hustrue , Faddere Jakob develm: Christen {Pedersen} daller , Niels Poulsen fra develm: , Maren Nielsd : i Tarp Peder Tarpis Pige Kiersten —
LINK: Affotografering.
27531749.04.13Mette Cathrine Laugesdatter Sønderby Lauge Christensen Sønderby Kirsten Hansdatter Dom : jma p : Pascha døbter Lauge {Christensen} Sønderbyis daatter , Met Catrine , baaren af Degnens hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Eske {Pedersen} Grønborg , Jens Michael {Knudsen} synderbye , Eske Skodsbøl , Bodil {Thomasdatter} Agger , Kirsten i Præstegaarden.
LINK: Affotografering.
27541749.05.04Abelone Jensdatter  Niels Poulsen Karen Pedersdatter Dca 4ta p : Pascha døbte Karen Pedersdatter uægte daatter , Apelone , udlagt til Barne Fader Niels Poulsen i develmoße , baaren af Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Faddere Peder {Lauridsen} Nørgaard , Las {Nielsen} Meldgaard og hustrue {Ane Marie Jensdatter Hvollig} , Michel Nørgaard , Birgithe {Laustdatter } Nørgaard —
NOTITS: Det er ikke set hvor Karen Pedersdatter hører hjemme. Den udlagte far Niels Poulsen skrifte den 7 september 1749 og får selv et barn med konen Marie Debelmose døbt en uge efter den 14 september. Ingen introduktion.
LINK: Moderen Karen Pedersdatters skrifte.
LINK: Udlagte Niels Poulsens skrifte.
LINK: Affotografering.
27551749.06.15Ane Kirstine Markusdatter Gjaldbæk Markus Jeppesen ? Markus Jeppesens kone 
LINK: Affotografering.
27561748.06.29Kirsten Jensdatter Busk Jens Olesen Busk Ane Christensdatter Dom : 4ta à TRin : døbte Jens {Olesen} buskis daatter , Kiersten , baaren af An Kierstin {Christensdatter} Stier , Faddere Christen {Olufsen} Stier og Søn Ole {Christensen Stier} , Offer {Pedersen} dallers hustrue {Johanne Olufsdatter} , Maren Knudsdaatter g Ane Husted —
NOTITS: Ingen introduktion
LINK: Affotografering.
27581749.09.14Kirsten Nielsdatter Debelmose Niels Poulsen Marie Debelmose Dom : 15 a Trin : døbte Niels Poulsen i develmose hans daatter , Kiersten , baaren af Kirsten i Præstegd: Faddere Jens Hansen develm : , Niels Jensens h : {Maren Nielsdatter} ibid. : , Christen {Christensen} Bork i dalagger , Maren Sørensdatter —
LINK: Affotografering.
27591749.10.19Ane Margrethe Jensdatter Nygaard Jens Christensen Nygaard Anne Christensdatter Dom : 20 à Trin : døbte Jens {Christensen} Nygaards daatter , Ane magrethe , baaren af Jus {Christensen} Hvolvigs hustrue {Mette Jensdatter} , Jus {Christensen} Hovlvig , Jep Alkiersig {Dejbjerg sogn} , Jens Helgaards hustrue , An grauld og An Nielsdaatter ibidm —
LINK: Affotografering.
27601750.01.11Mette Andersdatter Gravel Anders Nielsen Gravel Sidsel Andersdatter Dom : 1ma p : Epipfh : døbte Anders {Nielsen} Graulds Daatter , Mette , baaren af Else {Jørgensdatter} Hauch , Faddere Jens {Jørgensen} Helgd , Jens {Christensen} Nygaard , Niels Husted , Mette {Christensdatter} Grauld , Niels develm: hustrue —
LINK: Affotografering.
27611750.01.11Abelone Larsdatter Debelmose Lars Debelmose Kirsten Graversdatter Ditto {Dom : 1ma p: Epiph :} døbte Las Develmosis daatter , Abelone , baaren af Jomfr : Fiken Koch , Faddere Jens Hansen , Niels Poulsen , Peder {Larsen} Gaasdal , Niels Poulsens hustrue {Marie Debelmose} , Ane Egvig —
LINK: Affotografering.
27641750.01.25Maren Christensdatter Vesterby Christen Christensen Kousgaard Maren Nielsdatter Ditto {Dca 7 gesma} døbte Christen {Christensen} Kousgaards daatter , Maren , baaren af Min Daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Erik {Holst} Aagaard , Niels Hustred , Jens Strelluf , Kirsten {Christensdatter} Kousgaard , An {Kirstine} Risberg —
LINK: Affotografering.
27681750.03.04Anne Marie Jensdatter Grønborg Jens Skygger Ane Marie Grønborg Ditto {d : 4de Martij} døbte Ane Marie i Grønborg Hendis Daatter Uægte barn , Ane Marie , baaaren af Offer {Pedersen} dallers hustrue {Johanne Olufsdatter} , Faddere Offer {Pedersen} daller , Oluf {Christensen} stier , og Hans Syster {Ane Kirstine Christensdatter} , Kirsten Fonager , ved daaben udlagt til barne fader Jens Skygger.
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
27691750.03.30Dorte Lisbeth Christensdatter Dalager Christen Pedersen Daller Else Nielsdatter Grønborg Festo 2do Pasch: døbte Christen {Pedersen} Dallers Daatter , Dorthe Lisbeth , baaren af Thomas {Nielsen} Grønborgs H : {Johanne Jensdatter} Faddere , Thomas {Nielsen} Grønborg , Søren {Nielsen} ibid , Christen {Christensen} Bork , Offer {Pedersen} Dallers hustrue {Johanne Olufsdatter} , An Kirstine {Christensdatter} Stier.
LINK: Affotografering.
27711750.04.05Lisbeth Margrethe Knudsdatter Hjoptarp Knud Christensen Søndergaard Mette Sørensdatter Dom : 1ma p : Pascha døbte Knud {Christensen} syndergaards daatter Lisbeth Magrethe , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} Faddere Las {Nielsen} Meldgaard g hustrue {Anne Marie Jensdatter} , Marcus Listo , Laust {Knudsen} Nørgaard Christen husteds daatter —
LINK: Affotografering.
27731750.05.03Johanne Christensdatter Vindelbo Christen Andersen Vindelbo Maren Sørensdatter Dom: 5ta p : Pascha døbte Christen {Andersen} Vindelbois daatter Johanne , baaren af Else {Jørgensdatter} Hauch , Faddere Jomfr: {Fiken?} Koch , Marcus Krog , Maren Krog Jep {Sørensen} Møller {Slumstrup Mølle i Sædding sogn} , Maren vesterbye —
LINK: Affotografering.
27771750.06.21Birgitte Marie Madsdatter Gaasdal- Store Mads Gaasdal ? Mads Gaasdals kone Dom : 4 à Trin : døbte Mads Gaasdals daatter Birgitte Marie baaren af Johanna Boltrup, Faddere , Peder Huus , Jacob {Nielsen} Egvig , Laurids {Knudsen} Nørgaard , Maren {Andersdatter} Vindelboe , An Egvig.
LINK: Affotografering.
27811750.10.11Margrethe Thomasdatter Gravel Thomas Christensen Gravel Mette Christensdatter Ditto {Dom : 20 à Trin:} døbte Thomas {Christensen} Graulds daatter , Magrethe , baaren af Jomfr: {Birgitte Cathrine eller Gertrud Maria Gerhardsdatter} Gerritz Faddere Jens {Jørgensen} Helgaard , Anders {Jensen} Hvolvig , Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter} , Ane {Christensdatter} Nygaard, Apelone Christensdaatter —
LINK: Anden af to introduktioner!
LINK: Affotografering.
27821750.10.18Mette Knudsdatter  Knud Engsig Karen Engsig Dca 21 à Trin: døbte Knud Engsigs daatter , Mette , baaren af min d: Joh : Cath: {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , Faddere Jens Pedersen Tarp , Jens Agger , An Marcus Ved Kirken , Maren Hansd: ibid : , Ane Eskesdaatter
LINK: Affotografering.
27851750.12.14Navnløs Debelmose Jens Jepsen Risbjerg Anne Kirstine {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn —.' Jens Jepsen Risbjerg og Anne Kirstine i Debelmose deres barn Navnløs . }
Begravelse nr. 6661
NOTITS: Fødseldato skønnet tre uger før begravelsen.
LINK: Affotografering begravelsen, kan være om uger forkert.
27871751.01.17Margrethe Pedersdatter Hvollig Peder Hvollig ? Peder Hvolligs kone Dca 2da p . Epiph : døbte Peder Hvolvigs Daatter Magrethe , baaren af Thomas {Christensen} Graulds h: {Mette Christensdatter} , Faddere Niels {?Jakobsen} Hvolvig , Christen {Jakobsen} Mosgd , Jens {Christensen} Rindums H : {Mette Andersdatter} , Maren {Jakobsdatter} Lindvig , Apelone {Christensdatter} Laadal —
NOTITS: Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
27891751.02.02Karen Giødesdatter Gaasdal- Store Giøde Jensen Gaasdal ? Giøde Jensen Gaasdals kone Festo Purific : M : døbte Giøde Gaasdals daatter Karen , baaren af min daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Christen {Andersen} Vindelboe , Niels {Nielsen} Melgd An Busck , Kiersten Madsd : , Mads Gaasd : hustrue .
LINK: Affotografering.
27931751.04.12Mette Andersdatter Gravel Anders Nielsen Gravel Sidsel Andersdatter Ditto {Feria 2da Pashato} Anders {Nielsen} Graulds daatter , Mette , baaren af Jomfr : Gerritz , Jus {Christensen} Hvolvig , Niels Husted , Mette {Christensdatter} Grauld , Mette Andersdaatter , Maren {Jakobsdatter} Lindvig —
LINK: Affotografering.
28001751.09.05Ane Margrethe Jusdatter Hvollig Jus Christensen Hvollig Mette Jensdatter Dom : 13tia à Trin : døbte Jus {Christensen} Hvolvigs daatter Ane Magrethe , baaren af Jens Jørgensen Helgaards hustrue {Johanne Christensdatter} , faddere , Las brand , Niels {Jakobsen?} hvolvig , Anders {Jensen} Hvolvig , Sidsel {Andersdatter} Grauld , Karen i Præstegd —
LINK: Affotografering.
28011751.10.17Kirsten Jensdatter Sønderby Jens Michael Knudsen Karen Pedersdatter Dom : 19 à Trin : døbte Jens Mechaels {Knudsen} daatter , Kiersten , baaren af Christian {Knudsen} Synderbyes h : {Abelone Marie Eskildsdatter} , Faddere Christian {Knudsen} Synderbye , Peder Mosgaard , Lauge {Christensen} synderbyis h : {Kirsten Hansdatter} Bodild {Thomasdatter} Agger , Degnens {Hans Jensen Brun} P:{ige} Elllen Kierstine —
LINK: Affotografering.
28021751.10.21Barbara Pedersen Tarp Peder Pedersen II Tarp Karen Nielsdatter Dom : 21 à Trin : confirmerede Peder Peders: {II} Tarpis daatter hiemmedaab , Barbara , baaren af Else {Hansdatter} Vest Jens Peders: Tarp , Daniel {Filip Jakobsen} Lindvig , Mette {Madsdatter} Vesterby , Maren {Andersdatter?} Tarp, Kiersten Rikartsd : —
LINK: Affotografering.
28041752.01.01Mette Offersdatter Dalager Offer Pedersen Daller Johanne Olufsdatter 1752. Mette. Festo Novi A: døbte Offer {Pedersen} Dallers daatter , Mette baaren af min daatter Else {Jørgensdatter Hauch} Faddere Jens {Christensen} Gosvig , Jens Hanßen Peder {Eskesen} Grønborg, Maren Hansdaatter , Else {Nielsdatter} Grønborg.
LINK: Affotografering.
28051752.02.18Dødfødt Helgaard Jens Lauridsen Helgaard Karen Pedersdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 1752: 'Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn - ' . }
Begravelse nr. 6677
LINK: Affotografering begravelsen.
28061752.03.19Kirsten Nielsdatter Tarp Niels Rasmussen Kirsten Thomasdatter Søndager efter Midfaste confirm: Karen Thomasdatter Tarps uægte daatter, Kirsten baaren af Maren Thomasd: ibid: Faddere Bend {Pedersen} Tarp , Daniel Phillip , Karen {Thomasdatter} Tarp , Maren {Andersdatter?} Tarp — Udlagt til barnefader Niels Rasmsusen i Bukkier —
Begravelse nr. 6683
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Kirsten Thomasdatter er 21 år gammel. Ingen introduktion.
LINK: Affotografering.
28071752.03.31Karen Christensdatter Vindelbo Christen Andersen Vindelbo Maren Sørensdatter Karen. Langfredag døbte Christ_ {Andersen} Vindelboes daattr , Karen , baaren af Jens Møllers hustrue {Maren Andersdatter} , Faddere Marcus Krog og hustrue , Jens {Sørensen} Mølle , Maren Christensd: , Karen (Jakobsdatter) Handerup —
NOTITS: Gift 1772.06.08 i Bølling med Eske Hansen Kragmose.
LINK: Affotografering.
28101752.06.11Ingeborg Larsdatter Hjoptarp Lars Nielsen Melgaard Anne Marie Jensdatter Ingeborg. Dom : 2da à Trin : confirm : Las {Nielsen} Meldgaards daatter hiemmedab {Ingeborg} , baaren af Karen Hvolvig , Faddere , Peder Huus , Peder Grønborg , Niels Meldgd , An Hvolvig , Knud Syndergaars h : —
NOTITS: Opnævnt efter faderens mor Ingeborg.
LINK: Affotografering.
28141752.09.17Margrethe Pedersdatter Lindvig Peder Lindvig ? Peder Lindvigs 2. kone Magrethe. Dom : 16 à Trin: døbte Peder Lindvigs daatter , Magrethe , baaren af Lauge {Christensen} synderbyis hustrue {Kirsten Hansdatter} , Fadder Christen {Jakobsen} Moesgd , Lauge {Christensen} synderbye , Andreas Koch , Mette {Mortensdatter} Krog , Sophie {Villadsdatter} Aagaard —
LINK: Affotografering.
28151752.09.29Ane Pedersdatter Vesterby Peder Christensen Vesterby Mette Madsdatter An. Festo Mich:{aelis} confirm: Peder {Christensen} vesterbyes daatter hiemmedaab , An , baare_ af degnens {Mikkel Jepsen Falchs} daatter i Bøling , Faddre , Jens {Christensen} gosvig Jens Andersen , Niels {Jensen} Kringeltoft , Maren Nield: , Karen Jensd : i Præstgd —
LINK: Affotografering.
28231753.05.20Mette Jensdatter Gosvig Jens Christensen Gosvig Kirsten Madsdatter Mette. Dom ca 4ta p: Pascha døbte Jens {'Christensen} Gosvigs datter , Mette baar_ af Min daattr Else {Jørgensdatter Hauch} , Fadder Jens {Pedersen} Tarp , Jens Andersen , Niels Kringeltoft , Mette Vesterbye Karen Jensdaatter i Præstegd : —
LINK: Affotografering.
28261753.07.22Ane Kirstine Jensdatter Debelmose Jens Jepsen Risbjerg Maren Jensdatter An Kierstin. Dom : 5ta à Trin : døbte Jens {Jepsen} Risbergs daatter , An Kierstin , baaren af min {præst Jørgen Johansen Hauch} daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddre Jens Handerup , Søren {Pedersen} Tarp , Peder {Eskesen} Grønborg , Offe {Pedersen} Dallers h: {Johanne Olufsdatter} , Kirsten {Christensdatter} Kousgd —
LINK: Affotografering.
28331753.10.14Maren Madsdatter Debelmose Mads Debelmose ? Mads Debelmoses kone Maren. Dom: 17 à Trin: døbte Mads develmosis daater , Maren , baarn af Offer Dallers h: , Fadder Jens Christensen, Peder {Eskesen} Grønborg , Mads Husted , Povl Christensens hustrue, Gunner {Jensdatter} develmose —
LINK: Affotografering.
28341754.02.11Else Marie Christensdatter Odderskær Christen Odderskær Sara Eriksdatter Else Marie. Taksi Fest døbt Christen Odderskiers d: , Else Marie , baar af Magrethe Holst , Fadder , Erik Aagaard {Holst} , Jens Oderskier, Jens {Christensen} Krogs h: {Mette Mortensdatter} , Peder Lindvigs h: , Karen {Pedersdatter} i Prestegd —
Begravelse nr. 6706
NOTITS: Begravet syv uger gammel.
LINK: Affotografering.
28351754.03.03Ane Marie Laugesdatter Sønderby Lauge Christensen Sønderby Kirsten Hansdatter An Marie 1ste Søndag i Faste døbtLlauge Synderbyis d : An Marie , baarn af Peder Lindvigs h: Fadder Christen {Jakobsen} Moesgd , Peder Lindvig , Peder {Eskesen} Grønborg , Bodild {Thomasdatter} Agger Jens Michaels {Knudsen} h: {Karen Pedersdatter}
LINK: Affotografering.
28361754.03.06Marie Jensdatter Nygaard Jens Christensen Nygaard Anne Christensdatter Marie. d : 6 martij døbt Jens {Christensen} Nygaards d : , Marie , baaren af Jens {Jørgensen} Helgaards h: {Johanne Christensdatter} , Faddr , Anders {Nielsen} Grauld Jens Odderskier , Peder Liindvigs h:, An Garauld Bodild Krog —
LINK: Affotografering.
28381754.04.15Karen Thomasdatter Gravel Thomas Christensen Gravel Mette Christensdatter Karen. Feria 2da Pasch : confirm Thomas {Christensen} Graulds daatter hiemmedaab , Karen , baaren af An {Christensdatter} Nygaard, Faddre , Anders {Nielsen} Grauld , Las {Pedersen} Helgaard , Jens {Jørgensen} Helgaards h: {Johanne Christensdatter} , Lille Ane Grauld —
Begravelse nr. 6716
LINK: Affotografering.
28411754.06.03Kirsten Thomasdatter Grønborg Thomas Nielsen Grønborg Johanne Jensdatter Kiersten. Fest: 2da Pentec døbte Thomas {Nielsen} Grønborgs daattr Kiersten , baarn af Else {Nielsdatter} Grønborg , Faddre Christen Dallr , Peder {Eskesen} Grønborg , Rejnholt Grønborg , Ane Kierstin , Christ_ Dudals h: —
LINK: Affotografering.
28471754.09.15Avild Knudsdatter  Knud Engsig Karen Engsig Avild. Ditto {Domca 14ta à Trin : } døbte Knud Engsigs daatter , Avild , baarn af Johanne {Christofffersdatter} paa Brunbierg , Fadder , Knud {Christensen} syndergaard, Johan {Johanne Jensdatter} Grønborg , Birgithe til Forv : Kirsten Laugisd: —
Begravelse nr. 6724
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. En Laugesdatter får 1742 et barn udenfor ægteskab i Brunbjerg.
LINK: Affotografering.
28501754.10.13Katrine Marie Nielsdatter Gjaldbæk Niels Christensen Husted Karen Nielsdatter Cathrine Marie Dom:ca 18ma à Trin : døbte Niels {Christensen Husted} Gialdbeks daatter , {Cathrine Marie} baarn af Marcus Gialdbeks h: , Faddre Niels Jensen develmose , Mads Husted , Morten {Eriksen} Votkier, Christen dudals h: , An Husted —
NOTITS: Datterens navn ikke i selve teksten, men anført i randen.
LINK: Affotografering.
28511754.10.17Ingeborg Gregersdatter Gaasdal- Lille Gregers Michelsen Lildgaasdal Edel Lauridsdatter Ditto {Dom : 23 à Trin :} døbt Gregers {Michelsen} Lildgaasdals daattr Ingeborg , baare af Else {Hansdatter?} Vest , Faddre, Peder {Nielsen} Egvig h: {Anne Jensdatter Hvollig} , Thomas {Pedersen} Gaasdal , Maren og Kiersten Laugisdøttre —
Begravelse nr. 6723
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
LINK: Affotografering.
28521754.10.27? Peders/en/datter Lindvig Peder Lindvig Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom : 22 à Trin:) begrov Peder Lindvigs nye Barn — ' . }
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen 10.11.1754. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.
LINK: Affotografering begravelsen.