Borris Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1995 1652.02.28 *1652.02.28 Niels Lauridsen Lindvig, Lindvig. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra gravsten i Øster Nykirke kirke: 'Begravet Niels Laurissøn Lindvig †7. maj 1689 i hans alders 37. år 9 uger 6 dage.'}
NOTITS: Hele teksten fra gravstenen ikke set udskrevet, men Danmarks Kirker Øster Nykirke nævner dato og alder ved begravelsen. Fødedato vel udregnet tilbage ad ud fra alderen og dødsdatoen.

LINK: Danmarks Kirker Øster Nykirke som pdf side 2372.


Nr. 1999 1702.08.01 ? Sørens/en/datter, Slikdal. FAR: Søren Slikdal. MOR: ? Søren Slikdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introduktionen: '3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret..'}
Introduktion nr. 5001
NOTITS: Dato omtrentlig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2001 1702.09.17 Jens Jensen, Borris By (Degnebolig). FAR: Jens Jakobsen Hanskemager. MOR: Kirsten Bertelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstergaarden, Borris, Præsten Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Jep Dalager, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Skobæk, Borris, Clemmen Skobæks kone
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris, Konen fadder. Clemmen er søn af degnen Bertel Clemmensen Humble (skifte 1699) før Jens Jakobsen Hanskemager.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Seerup, Præstergaarden, Borris, Sognepræsten i Borris og Faster sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Dom 14 p. trin., 17/9, blef Slg Jens {Jakobsen Handskemager} Degns
søn døbt kaldet Jens, efter ham, baaren
frem af Mad. Kirsten {Jensdatter} Hvid Hr. Christen {Nielsen} Seerups, faddere [.....]
Agger, Jep Dalager, Mad [......],
Clemmend {Bertelsen} Shobæch hans hustrue [Kirsten? Pedersdatter]
[pedersdatter].

Introduktion nr. 5002
NOTITS: Moderens navn Kirsten Bertelsdatter se Degne i Hardsyssel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2002 1702.09.24 Christen Pedersen, Gravel. FAR: Peder Christensen? Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten? Eskesdatter, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Samme dato {15. dom p. trin., 24/9}, blef Peder [Christensen]
Gravild hans barn døbt kaldet Christen,
frembaaren af Christen {Jakobsen} Nørgaards hustrue, faddere: Jens {Nielsen} Agger,
Peder {Eskesen...} {Grønborg},
Kirsten? Eskesdatter, Anne Matzdat{ter}.

Introduktion nr. 5003
LINK: Affotografering.


Nr. 2003 1702.09.29 Niels, . FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: ? Smeds kone, Borris
FADDER Nr. 1: Mette Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Agger, Agger, Borris
NÆVNT Nr. 1: ? Smed, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Sct. Mikkelsdag, 29/9, blef [.....] [......]s
søn ved nafn Niels døbt, frembaaren af […...]
Smed hans hustrue, faddere: [... ... ...],
Mette {Sørensdatter} Gosvig, Jens {Nielsen} Agger S . .....

LINK: Affotografering.


Nr. 2004 1702.09.29 Niels Larsen, Sønderskov. FAR: Lars Jensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Datter Kirsten bærer.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Johanne Madsdatter, Kodbøl, Borris, Jens Kodbøls kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

[Lass] [....] hans barn i Synderskou ved nafn
[....] , frembaaren af Christen Ollufsens i
[.]ynderskou hans datter Kirsten,
[.]addere: Christen Ollufsen, Morten {Pedersen} Præstgaard,
[....{Jens}] Kuedbøls hustrue Johanne Madsdatter.

Introduktion nr. 5007
NOTITS: Indførslen før er fra 29.09 og den næste er 01.10, så der bliver kun 29.09 som mulighed. Ellers ville der stå Samme dato ved næste dåb, hvor der står 1. oct. Lars Jensen Sønderskovs kone dør 1705, derfra hendes navn Maren Christensdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2005 1702.10.01 Eske Pedersen, Grønborg. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Hoven, Måske Maren. Faderen Peder Eskesen blev født i Hoven sogn.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Hjoptarp, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Magdalene Lauridsdatter, Borris
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

d. 16 Do p. trinit. d 1 Octbr: blef Peder grøn
{....} hans Søn døbt kaldet Esche frembaaren af
{..}ren pedersdatter af Houen . fadere
{.}iels Jens_ Hioptarp . Peder grauild Magda=
{..}ne Lauridzdatter . Johanne Jensdatter Anne
{..}rp.

Introduktion nr. 5009
NOTITS: Karen Jensdatter †1743.06.26 (som Eske Grønborgs Moder).

LINK: Affotografering.


Nr. 2008 1703.03.13 Gravers? Pedersen, Debelmose. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Dynesens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Anne Graversdatter, Meldgaard, Faster, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Mette Peder Graversens kones søster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

d: 13 Martij blef Peder Graversens barn {…}rs døbt, frembaaren af Jens Dyne
{..} Kone. Fadder Jens dyneß_ i [d]
{…}s . Christ_ Christes_ ibidem. Hans fl
{....} peder Graversens søster An tjenen
{.......} Mælgaard {Hannerup Faster} . Peder Graversen
Kones syster ved nafn Mætte
{..} des [paste] eyen haand i shirns at[tæst]

Introduktion nr. 5010
NOTITS: Moderens navn Maren ses under introduceret.

LINK: Affotografering.


Nr. 1997 1703.10.21 Abelone? Jens/en/datter, Kodbøl. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introdukton: 'Samme dag (d: 10 December) blef Jens Kuedbøls Kone jntroduceret.' Jens {Mortensen} Kodbøls barn døbt .}
Introduktion nr. 5014
Vielse nr. 8059
NOTITS: Dato omtrentlig i et hul i kirkebogen juni-oktober 1703. Tiden fra dåb til introduktion i 1703 og 1704 er forskellig men ofte 5-6 uger. Seks uger ville give 29. okt. 1703 og her er gået en uge længere tilbage. Dette barn er ikke set begravet og formodes at leve. Datoen skal være før den 2. november 1703, hvor kirkebogen igen findes og hvor denne fødsel ikke er opført. Abelone Jensdatter af Kodbøl gifter sig den 11 september 1724 med Sørensen af Sønder Felding, denne datter ville være 21 og passe.

LINK: Affotografering af introduktion 10. dec. 1703.


Nr. 2014 1703.12.30 Søren Christensen, Vesterby. FAR: Christen Jakobsen Vesterby. MOR: Maren Vesterby.
BÅREN AF: Kirsten Agerholm
FADDER Nr. 1: Christen Smed, Fonager, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Minds, Sønder Felding
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Borris, Søn af Jens Clemmensen.
FADDER Nr. 4: ? Clemmen Jensens kone, Nørre Vium
FADDER Nr. 5: ? Peder Vesterbys kone, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Christensdatter, Fonager, Borris, Christen Fonagers datter.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Jensen, Nørre Vium, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Vesterby, Vesterby, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 30 December døbte ieg Christen {Jakobsen} Vesterbye hans barn kaldet Søren frembaaren af Mademoicelle Kiersten Agerholm, faddere vare Christen Smid i Fonagger, Christen Mindst i Felling {Sønder Felding}, Jens Clemmens Søn Niels {Clemmensen}, Clemmend Jensen af Vium hans Kone, Peder Vesterbye hans Kone, Christen Fonagger hans datter {Kirsten Christensdatter}.
Introduktion nr. 5017
NOTITS: Jakobsen i begravelsen #6165. Maren i Introduktion #5017.

LINK: Affotografering.


Nr. 2016 1704.01.06 Laust Jakobsen, Hvollig. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, 24c, moderens søster, Morten Jensen Lindvigs datter.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Lindvig, Borris, 18c, Morten Jensen Lindvigs søn.
FADDER Nr. 4: Karen Giødesdatter, Kodbøl, Borris, Tjenestepige ved Erik Kodbøl.
FADDER Nr. 5: Maren Erik Kodbøls kone, Kodbøl, Borris
FADDER Nr. 6: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Anders Christensen Hvollig.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Moderens far. Datter Karen bærer, søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hellig 3 Kongersdag døbte ieg Jacob {Jensen} Holvigs Søn Laust, frembaaren af Morten {Jensen} Lindvigs datter Caren {Mortensdatter}, faddere var Erich {Nielsen} Kuedbøl, Niels {Larsen} Gialdbæch, Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}, Caren Giødsdatter tjenendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Erich Kuedbøls hustru {Maren}, Anders {Christensen} Holvigs hustru {Anne Knudsdatter}.
Introduktion nr. 5021
Begravelse nr. 6533
NOTITS: Moderen Johanne #2340 1720. Mortensdatter i begravelsen #6537.

LINK: Affotografering.


Nr. 2018 1704.02.12 Giøde Jensen, Gaasdal- Store. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Jens Giødesens kone.
BÅREN AF: Johanne Thomasdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, Datter af Thomas Jensen.
FADDER Nr. 1: Giøde Jensen, Slikdal, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Gaasdal- Store, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen, Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Thomas Pedersen LilleGaasdals kone, Gaasdal- Lille, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter Feldbereder, Vindelbo, Borris, Christen Feldbereders datter.
FADDER Nr. 6: Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, Jakob Christensen Gaasdals datter.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Datter Johanne bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Christensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Datter Inger fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Feldbereder, Tarp, Borris, Datter NN Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 12 Febr:} blef Jens giødsen hans søn giøde døbt, frembaaren af Thomas {Jensen} Vindelboe hans datter Johanne {Thomasdatter}, fadder giøde Jenß_ Slichdal {Slikdal}, Peder Jacobß_ Gaasdal, Thomas Christens_ Gaasdal, Thomas [lil] Gaasdal hans Kone, Christen Feldbereders datter tjenendis j Vindelboe, Ja{...}s Gaasdal hans datter Inger {Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5022
LINK: Affotografering.


Nr. 2020 1704.02.28 Niels Mortensen, . FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Aggers kone.
FADDER Nr. 1: Christian, Borris, Korporal
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Smed, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Grønborg, Borris, Ander Vestesen Grønborgs søn, kunne være Niels.
FADDER Nr. 4: Sofie Lauridsdatter, Borris
FADDER Nr. 5: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris
FADDER Nr. 6: Maren Christen Olesen Dalagers kone, Dalager, Borris, Christen Olesen Dalagers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Agger, Agger, Borris, Konen Maren Agger bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder. Husmand i Stier, se Mandtall 1705.
NÆVNT Nr. 4: Christen Olesen Dalager, Dalager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 28 febr: blef Morten Bush hans Søn Niels døbt, frembaarn af Jens aggers Kone Maren {Agger}, faddre Corporal Christian H[...], Christen (Pedersen) Smid i gialdbæch, Anders {Vestesen} Grønborgs Søn {Jakob Andersen}, Sofie Lauridzdatter, Niels stiers Kone, Christen {Olesen} dalaggers Kone {Maren}.
Introduktion nr. 5024
NOTITS: Christen Dalagers kone navn Maren, se dåb #2010.

LINK: Affotografering.


Nr. 2021 1704.03.09 Navnløs 1, Odderskær. FAR: Clemmen Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 1 .
Introduktion nr. 5023
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.

LINK: Affotografering.


Nr. 2022 1704.03.09 Navnløs 2, Odderskær. FAR: Clemmen Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 2 .
Introduktion nr. 5023
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.

LINK: Affotografering.


Nr. 2027 1704.05.01 Niels Jensen, Stier. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Moderens søster, degn Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Moustsen, Borris
FADDER Nr. 2: Michel Ganer, Borris
FADDER Nr. 3: Greis Spillemand, Borris
FADDER Nr. 4: Peder Degn, Stoustrup, Oddum, Stoustrup #2039.
FADDER Nr. 5: ? Michel Ganers kone
FADDER Nr. 6: ? Jørgen Nielsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 7: Kirsten, Agger, Borris, Jens Aggers tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Michel Ganer, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Nielsen Debelmose Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1 Fest: Ascens: Xstj . døbte ieg Jens Christens_ pa stir hans første Barn Niels frembaaren af Christ_ {Pedersen} degns hustrue {Kirsten Nielsdatter} faddere . Niels Mousten - Michel Ganer . Greis spilmand . peder degn Michel ganers Kone . Jørgen {Nielsen} debemoes hans Kone . Kiersten Jens aggers tienste pige .
Introduktion nr. 5029
LINK: Affotografering.


Nr. 2031 1704.09.07 Henning Knudsen, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Rybjerg, Velling, Hr. Lambret Guldagers søster, tjener på Rybjerg.
FADDER Nr. 1: Christoffer Hvas, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Rybjerg, Velling, Kaldes konstant Hans Jakob, flytter 1706 til Dalager i Borris..
FADDER Nr. 3: Jens Vitterup, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Hvas, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 7: ? Jensdatter, Borris, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Lambret Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling 1705 fremad.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7} blef Knud {Jensen} Synderbye hans Søn Henning døbt frembaaren af Hr Lambret {Andersen} Guldaggers søster Mad: Maren Andersdatter tjenendis paa Rybierg. Faddere Monsr Christopher Hvas, Monsr Hans Jacob pa Rybierg, Jens Witterup, Erich {Nielsen} Kuedbøl, Monsr Hvas Mademoiselle Caren {Jakobsdatter} Aler, Knud {Jensen} Synderbyes søster.
Introduktion nr. 5033
NOTITS: Fadderne er meget fine folk. Knud Sønderby må have været noget særligt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2032 1704.09.14 Jens Andersen, Odderskær. FAR: Anders Odderskær. MOR: ? Anders Odderskærs kone.
BÅREN AF: Karen Jens Olesen Aagaards kone, Aagaard, Borris, Navn Karen 1713 #2199.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp, Borris, Hjoptarp, se #2043 1705.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 3: Ole Jensen, Aagaard, Borris, Jens Aagaards søn.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Borris, Jens Clemmensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen bærer, søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 post Trinit: d: 14 Septbr. Blef Anders Oddershiærs søn Jens døbt frembaaren af Jens aagds hustrue {Karen}, faddere Jens Clemmens_ Christ_ {Nielsen} aagd . Jens aagds Søn, Jens Clemmensens datter.
Introduktion nr. 5034
LINK: Affotografering.


Nr. 2033 1704.09.18 Jakob Christensen, Aagaard. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobssdatter.
BÅREN AF: ? Jens Olesen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Nabo. Gift med Morten Jensen Ahler.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
torsdagen d 18 Septbr blev Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob døbt frembaaren af Jens {Olesen} aagds hustrue - faddere Christ Anders_ j Syndershui - Niels Christens_ Krog Karen {Mortensdatter} Lindvig Morten {Jensen} Alers hustrue {Karen Jakobsdatter} -
Introduktion nr. 5035
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2041 1705.03.22 Niels Nielsen, Gravel. FAR: Niels Gravel. MOR: ? Niels Gravels kone.
BÅREN AF: ? Jakob Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 1: Jakob Gravel, Gravel, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Vestesen Okslund, Okslund, Hoven, †1723.01.14 Okslund. Han var gift med Kirsten Andersdatter †1722.06.28.
FADDER Nr. 3: Knud Jakobsen, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Gravel, Borris, Trolovet til Anders Christensen Hvollig.
FADDER Nr. 5: ? Peder Gravels kone, Gravel, Borris
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Fæstemø Kirsten Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndg d 22 Martij døbte ieg Niels grauilds søn Niels frembaaren af Jacob grauilds Hustrue - fadere Jacob grauild . Matz ouslund {Okslund, Hoven sogn} . Knud Jacobs_ - Anders holvigs Møe Kirsten Nielsdatter - peder grauilds Kone.
Introduktion nr. 5043
LINK: Affotografering.


Nr. 1998 1705.04.13 Dødfødt, Dalager. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'noch samme dag (2den Paaschedag d: 13 April) begrof ieg Christen tofftis barn som blevDødfød .'}
Begravelse nr. 6034
LINK: Affotografering.


Nr. 2048 1705.08.02 Søren Christensen, Tarp (Gosvig). FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris, Vel søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris, Christen Nielsen Ejstrups kone.
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Augustj Dom: 8 p: Trinit: døbte ieg døbte ieg Christen {Jensen} Gosvigs barn Søren frembaaren af Zidsel Sørensdatter Gosvig, faddere Jens Dynes_, Anders Debelmoes, Lauge Christens_ Christen {Nielsen} Eistrups Kone . Jens Dynesens datter.
Introduktion nr. 5050
LINK: Affotografering.


Nr. 2050 1705.09.23 Lauge Christensen, Sønderby. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
BÅREN AF: Bente Sønderby, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: ? Bente Sønderbys mors bror, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Lindvig, Borris, Søn af Morten Jensen Lindvig.
FADDER Nr. 4: An Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 5: Ane Knudsdatter Due, Borris, Gift med den affældige egentlige degn Jacob Christensen Kyndesen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Gift med den udførende degn (substitut) Christen Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Søn Jens Mortensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 23 Septh er Christen {Laugesen} Synderbyes hs søn Lauge døbt frembaaren af Benthe Synderbye faddre . Jens {Nielsen} Agger Benthe Synder bys Morbroder . Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}. An gialdbæch . Ane Knudsdatter {Due} [samt] Degnens {Christen Pedersen} Hustrue {Kirsten Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5052
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel, druknet. Laugesen fra Mandtall 1705.

LINK: Affotografering.


Nr. 2051 1705.10.11 Christen Jensen, Stier. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Kirkeby (Præstegaarden), Borris, Den gamle præst Hr Christen Seerings
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen Høyer, Borris, Corporal
FADDER Nr. 2: Christen Jens Christensen Stiers far, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Malene Lauridsdatter, Dalager, Borris, Malene i Dalager. Se #2010.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seering, Præstergaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 Octbr: døbte ieg Jens {Christensen} stiers søn Christen frembaaren af Kierstine {Jensdatter Hviid} Hr Christens {Seering} - faddre vare Corporal Christen {Thomsen} Høyr - Jens {Christensen} Stiers fadr . Christ_ {Pedersen} degn - Mallene {Lauridsdatter} j dalagger Jørgen {Nielsen} skræders Kone.
Introduktion nr. 5051
LINK: Affotografering.


Nr. 2052 1705.10.24 Oluf Nielsen, Kirken-Ved. FAR: Niels Huus. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christen Vesterbys kone, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Vestesen, Borris
FADDER Nr. 3: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 4: El Gammel, Borris
FADDER Nr. 5: ? Poul Frandsen Bødkers kone, Kirken-Ved, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris, Konen Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Frandsen, Kirken-Ved, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
uEcte barn. Løfverdagen d: 24 Octbr: døbte ieg Niels huusis barn kaldet Olluf frembaar_ af Maren Christ_ Væsterbyes - fadddre Las {Larsen} dudal Christ_ Væstesen Clemmend {Bertelsen} shobæch . gammel El, pofl [Frantzen] Kone {Kirsten} Ved Kirche_
LINK: Moderens navn i skriftemålet.
LINK: Affotografering.


Nr. 2053 1705.12.28 ? Christens/en/datter, Grønborg. FAR: Christen Thomsen Høyer. MOR: Abbelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Grønborg, Borris, 18c. søn af Anders Vestesen Grønborg.
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Duedal, Borris, Lars Larsens søn, som er soldat.
FADDER Nr. 3: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris, Niels Stier husmand i Stier, se nedenfor.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone Karen Jensdatter søster, begge født i Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Sønnen Niels Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder. Niels Stier er husmand i Stier ved Jens Christensen Stier, ses i Mandtall 1705.
NÆVNT Nr. 4: Morten Bush, Dalager, Borris, Moderen tjente ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mandagen d 28 Decembr døbte ieg Et u-Ecte barn Apollone hendis [tienendes?] Morten Bush . Barne Fader var Corporal xsten Tomsen højer . barnt blef frembaaren af peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter}. Faddre var - Anders {Vestesen} Grønborg Søn Niels {Andersen} Las {Larsen} dudals Søn Soldat {Jens Larsen} . Niels stiers Kone - pedr {Eskesen} Grønborgs Konis {Karen Jensdatter} Søster {Johanne Jensdatter}.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet fire uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2057 1706.05.02 Morten Jakobsen, Hvollig. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
BÅREN AF: Anne Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 1: Maren Gjaldbæk, Lundenæs, Skjern, Tjener på Lundenæs slot.
FADDER Nr. 2: ? Gjaldbæk, Kodbøl- Øster, Borris, Tjener ved Erik Nielsen Kodbøl. Søster til Anne Gjaldbæk.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Mortensen, Lindvig, Borris, Moderens bror
FADDER Nr. 5: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Øster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, NN Gjalbæk tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Moderens far. Søn Jens Mortensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Maji døbte Jeg Jacob Holvigs Søn Morten frembaaren af Anna Gialdbæch, faddere Xsten Synderbye, Niels {Larsen} Gialdbæch, Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}, Maren Gialdbæch tienendis paa Slottet og hendis Søster tienendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Erich Kuedbøls Kone {Maren}.
Introduktion nr. 5056
Begravelse nr. 6137
NOTITS: Begravet fem år gammel. Gjaldbæk pigerne måske døtre af Niels Larsen Gjaldbæk. Mortensdatter i begravelsen #6537.

LINK: Affotografering.


Nr. 2058 1706.05.13 Rejter Johan, . FAR: ?. MOR: Anne Jensdatter Hviid.
BÅREN AF: Karen Øster-Skjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Øster-Skjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Laust Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Kjær, Tarp, Borris, Ikke af Fasterkær/Ahlergaard, vel søn af Christen Jensen Kjær i Tarp.
FADDER Nr. 4: Kirsten Dynesdatter, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige i præstegaarden ved den Hjælpepræsten Peder Pedersen Stauning.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige i præstegaarden ved den gamle præst Hr Christen Seerup. Se #2112 og #2123
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascensionis Xstj d. 13 Maji blef Anne Jensdatter Huid hendis u-Ecte barn døbt af Hr Lambret j min fraværelse, kaldet Rejter Johan frembaaren af Karen Østerschiæren , faddere Jens Østerschiæren, Laust Tarp, Matz {Christensen} Kiær, Kiersten Dynisdatter og Karen {Christensdatter Feldbereder} Fæld[sk]ær begge tienendis j Præstegd.
NOTITS: Anne Jensdatter Hviid formodet familie til forhenværende præst Christen Seerups kone Kirsten Jensdatter Hviid. At præsten Peder Pedersen Stauning er fraværende kan være diplomati, for moderen forhøres usædvanligt ikke om hvem faderen er. Og hun er jo vigtig fordi i familie med den forhenværende præst. Alle faddere er direkte fra nabolaget for Borris præstegård ligger i Tarp i Borris. Feldskær kun i denne dåb, ellers Karen Feldbereder.

LINK: Affotografering.


Nr. 2060 1706.07.04 Niels Jørgensen, Helgaard. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 1: Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Peder Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: Abbelone? Larsdatter, Helgaard, Borris, 15c, Lars Helgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4 døbte ieg Jørgen Helgds barn Niels frembaaren af Anders {Christensen} Holvigs Kone {Anne Knudsdatter}. Faddere: Jesper {Christensen} Helgd , Jacob {Jensen} Holvig, peder Helgd , peder Grauilds Kone, Las Helgds datter {Abbelone?}.
Introduktion nr. 5059
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel. †1707.06.10.

LINK: Affotografering.


Nr. 2061 1706.07.14 Jakob Nielsen, Vesterby. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Hesgaard, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings 2. karl formodentlig fra Heesgaard i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Søren, Dalager, Borris, Hans Jakob Reimers karl.
FADDER Nr. 4: Maren Vesterby, Vesterby, Borris, Christen Jakobsen Vesterbys kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Dynesdatter, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Hans karl Søren er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 14 Julji døbte ieg Niels {Andersen} Væsterbye hands barn Jacob frembaaren af Kiersten {Jensdatter} Huid. Faddere Ere: Christen {Jensen} Kiær, Min 2den Karl Christen Hesgaard, Søren Hans Jacobs {Reimers} Karl i Dalagger, Maren Væsterbye, Min pige Kiersten Dynisdatter.
Introduktion nr. 5060
LINK: Affotografering.


Nr. 2063 1706.08.15 Jens Larsen, Sønderskov. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: An Justesdatter, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Just, Sønderskov, Søn Søren Jensen fadder.
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Gydes, Kodbøl- Øster, Borris, Tjener ved Erik Kodbøl.
FADDER Nr. 5: ? Christen Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Konen An Justesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, †1705.03.29 Sønderskov, søn Søren Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris
NÆVNT Nr. 4: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 15 Blef Las Sÿnderschous Søn Jens døbt frembaaren af Xsten Ollufsens Kone, faddere vare: Xsten Andersen i Synderschou, Just i Synderschou, Søren {Jensen} Jens Justsens Søn, Karen Gydes tjenendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Xsten Xstensen i Synderschou hds: Kone.
Introduktion nr. 5062
Vielse nr. 8129
LINK: Affotografering.


Nr. 2071 1707.02.02 Christen Christensen, Debelmose. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Borris, Christen Jensen Gosvigs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Daller, Dalager, Borris, Christen Dallers søn.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 19c, Examineret (konfirmeret) 1704. Datter af Jens Dynesen.
FADDER Nr. 5: Maren Gravers Pedersen Debelmoses kone, Debelmose, Borris, Se #2226.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris, Konen Mette Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 febr: døbte ieg Christen Xstens_ udj Debelmoes hds Søn Christen frembaaren af Christ_ {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} Faddere Jens Dynes_ Christ_ {Olesen} Dallers søn Niels {Christensen}, Las Xstens_ . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter}, gravers {Pedersen} debelmosis Kone {Maren}.
Introduktion nr. 5072
Begravelse nr. 6477
LINK: Affotografering.


Nr. 2075 1707.03.27 Jens Pedersen, Stier. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen degns kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Debelmose, Borris, Søn af Christen.
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Dalager
FADDER Nr. 4: ? Jakob Dallers kone, Dalager, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Karen?, datter af Christen Feldbereder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen, Borris, Tilnavn meget svært læsbart. Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Oluf Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Feldbereder, Tarp, Borris, Datter Karen? Mette? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. martij, døbte Jeg Dorethe Stiers søn Jens som var Et u-ecte barn, frembaaren af Christen {Pedersen} Degns kone {Kirsten Nielsdatter} faddere vare: Jørgen {Nielsen} Shræder, Christen [...hrs] søn Niels, Jacob {Olesen} dallers søn Olluf {Jakobsen}, Jacob {Olesen} dallers kone Christen Fældbereders dater {Karen Christensdatter Feldbereder}.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Se skriftemålet for faderen. Maaske Dorthe ?Christensdatter, ?søster til Jens Christensen Stier.

LINK: Faderens navn i skriftet.
LINK: Affotografering.


Nr. 2077 1707.04.03 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard). FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Margrethe Lauridsdatter, Bjerrebo, Sædding, Christen Christensen Bjerrebos kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Bjerrebo, Sædding, Christen Christensen Bjerrebos stedsøn. Men far Christen Pedersen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Else Madsdatter, Debelmose, Borris, Mads Pedersen den Yngres kone.
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding, Konen Margrethe Lauridsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre, Debelmose, Borris, Konen Else Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag d 3 April døbte ieg Jens {Christensen} Væstergaard i Debelmoes hans søn Jens frembaaren af Christen {Christensen} Biæreboes kone {Margrethe Lauridsdatter} . faddere: Christen {Pedersen} Deghn, Lauge Xstens_, Christen Biæreboes stifsøn {Jens Christensen}, Matz {Pedersen den Yngre} Væstergaards kone Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Introduktion nr. 5079
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2081 1707.04.13 David Knudsen, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jochum Michelsen Købke, Vorgod, Degn i Vorgod sogn. Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris
FADDER Nr. 4: Inger Lauridsdatter, Borris, ?16c, Laust Nørgaard i Hjoptarps datter. Usikker.
FADDER Nr. 5: Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager, Borris, Hans Jakob Reimers kone.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen Ahler.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Konen Dorte Nieldatter Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 april døbte ieg Knud {Jensen} Synderbyes søn David frembaaren af min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg}, faddere Jacob {Andersen} Aler . Jochum {Michelsen} Deghn af Voergod, Erich {Nielsen} Kuedbøl . Jnger Laurrids datter, Dorethe {Nielsdatter Boltrup} Hans Jacobis {Hans Jakob Reimer}, Karen Jacobsdatter Matz {Christensen} Alers.
Introduktion nr. 5075
LINK: Affotografering.


Nr. 2082 1707.04.21 Jakob Christensen, Aagaard. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jens Olsen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Lindvig, Borris, 18+, søn af Morten Jensen Lindvig.
FADDER Nr. 4: Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris, 25c, Svend Jørgensen Odderskærs datter.
FADDER Nr. 5: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Olsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Søn Jens Mortensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
shiertorsdag d 21 April døbte ieg Christen {Nielsen} Aagds Søn Jacob frembaaren af Jens {Olsen} agds Kone {Karen}. Faddere: Niels Tarp, Xsten [A]nders_ i Synderschou, Morten {Jensen} Lindvigs søn Jens {Mortensen}, Suend {Jørgensen} Oddershiærs datter {Maren Svendsdatter}, Christen Xstens_ i Synderschou hds Kone.
Introduktion nr. 5080
Vielse nr. 8130
NOTITS: Ved Christen Andersen kan patronymet læses anderledes fx Bendersen, men der er ingen Bendersen i Sønderskov i Borris, dog er der en Christen Andersen fx i Mandtall 1705.

LINK: Affotografering.


Nr. 2085 1707.05.29 Peder Thomasen, Gravel. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
BÅREN AF: ? Lars Helgaards kone, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 1: Jep Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anna Larsdatter, Helgaard, Borris, Datter af Lars Helgaard.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Gravels kone, Gravel, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Konen og datter Anna Larsdatter faddere.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
29. maj, døbte ieg Thomas i Grauild hans søn Peder frembaaren af Las Hælgds kone, faddere: Jep Grauild, peder Helgaard, peder peders_ i Sharild green, Las Heldgds datter Anna {Larsdatter}, Jacob Grauilds kone.
Introduktion nr. 5084
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet to uger gammel †1707.06.14.

LINK: Affotografering.


Nr. 2087 1707.07.03 Morten Jensen, Kodbøl. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl, Borris, Erik Nielsen Kodbøls kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris, Konen Maren bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christen Andersens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris, Tjenestepige Kirsten Eskesdatter tjener ved ham.
FADDER Nr. 5: Kirsten Eskesdatter, Gjaldbæk, Borris, *1689c-. Tjener ved Niels Gjalbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3 døbte Jeg Jens {Mortensen} Kuedbøls søn Morten frembaaren af Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone. Faddere: Erich {Nielsen} Kuedbøl, Christen Anders_ i Syndershuv, Niels {Larsen} Gialdbæk, Christen Andersens Kone, Kiersten Eshisdatter tienendis Niels {Larsen} Gialbæch.
Introduktion nr. 5086
LINK: Affotografering.


Nr. 2091 1707.11.13 Christen Larsen, Sønderskov. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2,. kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Olusen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Just Skrædder, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Andersens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Sønderskov, Borris, Søster til faderen Lars Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen bærer
NÆVNT Nr. 2: Christen Andersen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13de døbte ieg Las {Jensen} Synderschou hands Søn Christen frembaaren af Christen Christensens Hustrue ibd Faddere Christen Ollufs_ ibd Anders {Christensen} Holvig, Just Schræder, Christen Andersens Kone ibd Las {Jensen} Synderschous søster {Karen Jensdatter} ibd
Introduktion nr. 5090
Begravelse nr. 6147
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2094 1708.01.22 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig). FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Debelmose, Borris, Jens Dynesens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Gravers Pedersen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 19c, Jens Dynesens datter.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris, Christen Nielsen Ejstrups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Konen Else Madsdatter bærer, datter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris, Konen Maren Pedersdatter Smed fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3tia p: Epiph: d 22 Janv: døbte ieg Christen {Jensen} Gosvigs Søn Jens frembaaren af Jens Dynes_ Kone {Else Madsdatter} j Debelmoes Faddere Anders {Lauridsen} Debelmoes, Gravers {Pedersen} ibd Lauge Xstens_ ibd: Christ_ {Nielsen} Ejstrups Kone {Maren Pedersdatter Smed} . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter}.
Introduktion nr. 5093
Begravelse nr. 6123
NOTITS: †1711.02.11 tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2100 1708.04.15 Christen Pedersen, Grønborg. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager, Borris, Gift med Hans Jakob Reimer.
FADDER Nr. 1: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: ? Eskesen, Dyrvig, Hoven, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Niels Andersen, Grønborg, Borris, Søn af Anders Vestesen.
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
FADDER Nr. 5: An Laust Tarps kone, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Konen Dorethe bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Søn Niels Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15de Dom 1 ma p Pascha blef peder {Eskesen} grønborgs Søn Christen hds daab i Kirchen Confirmeret frembaaren af Dorethe {Dorte Nielsdatter Boltrup} Hans Jacobs {Reimer} kone Fadder Niels Syndergd . peder {Eskesen} grønborgs broder af Dyrvieg . Anders {Vestesen} grønborgs Søn Niels {Andersen}, Zidze {Sørensdatter} j gosvig, Laust tarp hands kone {An}.
Introduktion nr. 5097
Vielse nr. 8137
LINK: Affotografering.


Nr. 2101 1708.04.29 Peder Christensen, Debelmose. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Moderens søster. Gift med Jens Christensen Stier.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Dorthe Helgaard, Helgaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Mads Pedersen Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen Else fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 April igien døbte Jeg Xsten {Pedersen} Degns Søn peder frembaaren af Jens {Christensen} Stiers kone Bodel {Nielsdatter} Faddere Ere Jens {Christensen} stier, Jørgen {Nielsen} shræder, Lau {Lauge Christensen} Debelmoes, Dorethe Hælgd, Matz {Pedersen} Væstergds kone {Else Madsdatter}.
Introduktion nr. 5098
NOTITS: Var altså førhen hjemmedøbt og så igendøbt i kirken.

LINK: Affotografering.


Nr. 2104 1708.07.21 Carsten Christensen Højer, . FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: ? Christen Thomsen Højers kone.
BÅREN AF: ? Corporal i Sønder Feldings kone, Sønder Felding
FADDER Nr. 1: ? Corporal i Sønder Felding, Sønder Felding, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jep Lauridsen Daller, Dalager, Borris, 22c, søn af Laurids Jepsen.
FADDER Nr. 3: Birgitte Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Søster til Else Marie Boltrup på Ahlergaard.
FADDER Nr. 4: ? Jens Villadsens kone, Kirken- Ved, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 5: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Villadsen, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 Julij igiendøbte jeg Corporal {Christen Thomsen} Højers barn Carsten frembaaren af Corporalens kone i Felding . faddere Corporalen i Felding, Hans Jacob, Jep {Lauridsen} Daller, Berette {Nielsdatter} Boltrup, Jens Villatzens kone.
NOTITS: Christen Thomsen Højer forlover sig fem måneder senere i december 1708 med Cathrine Smith, uklart om hun er moderen. Ingen introduktion set.

LINK: Affotografering.


Nr. 2106 1708.09.02 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard). FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen Degns kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2den døbte Jeg Jens {Christensen} Væstergrd j Debelmos hds søn Jens frembaaren af Kiersten {Nielsdatter} Christ_ {Pedersen} Degns . Faddere Christ_ Jens_ Christ_ {Pedersen} Degn Lauge {Christensen} Jørgen {Nielsen} Shræders Kone . Zidzel {Sørensdatter} Gosvig.
Introduktion nr. 5103
LINK: Affotografering.


Nr. 2108 1708.09.24 Morten Christensen, Sønderskov. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Just Skrædder, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Pedersen Smeds kone, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Hvollig, Borris, Datter af Peder Hvollig.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Smed, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Hvollig, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} døbte Jeg j Borris Kirche Christen Anders_ j Synderchou hds Søn Morten frembaaren af Christen Christens_ kone sammesteds. faddere: Christen {Nielsen} Aagaard . Niels Tarp Just shrædder . Christen {Pedersen Smed} Gialdbæchs kone peder Holvigs datter Kirst_ {Kirsten Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5105
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2111 1708.10.14 Peder Thomasen, Gravel. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
BÅREN AF: ? Jakob Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 1: Jakob Gravel, Gravel, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris
FADDER Nr. 4: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris, Niels Stiers kone.
FADDER Nr. 5: Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris, 16c, datter af Lars Helgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 octbr døbte jeg Thomas Graulds søn Peder . frembaaren af Jacob Grauilds kone faddere . Jacob Grauild Jørgen Grauild Anders {Thomsen} Vindelboe - Niels Stiers kone, Las Hælgds datter {Abbelone Larsdatter}.
Introduktion nr. 5106
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2115 1709.01.01 Jens Olufsen, Busk. FAR: Oluf Busk. MOR: ? Oluf Busks kone.
BÅREN AF: Kirsten Oluf Klokmoses kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Ørbæk, Hoven
FADDER Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Feldbereder, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, Jakob Olesen Dalagers datter.
FADDER Nr. 5: Bodil Nielsdatter Stier, Stier, Borris
NÆVNT Nr. 1: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Kirsten bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Datter Maren Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 1ste} igiendøbte Jeg Olluf Buschis søn Jens frembaaren af Olluf Klochmoesis kone Kiersten . faddere Anders Jepsen j Ørbech - Niels Tarp . Niels Fældbereder . Jacob {Olesen} dallers datter Mette {Jakobsdatter}. Boel {Nielsdatter} stier.
Introduktion nr. 5111
Vielse nr. 8208
NOTITS: Hjemmedøbt først.

LINK: Affotografering.


Nr. 2117 1709.02.27 Eske Pedersen, Gravel. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Krog, Borris, Ikke familie til Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Hvollig, Borris, Peder Hvolligs datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hvollig, Hvollig, Borris, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27 feb døbte jeg Peder Grauilds søn Eshe frembaaren af peder Eskesen grønborgs kone {Karen Jensdatter} faddere peder {Eskesen} grønborg Jacob Grauild Ped[er] {Eskesen} Krog . Peder Holvigs datter Kirsten.
Introduktion nr. 5114
Begravelse nr. 6207
NOTITS: Begraves otte år gammel i 1717, lidt usikker. Peder Hvolligs datter Kirsten er måske steddatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2122 1709.05.21 *1709.04.02 Morten Andersen, Vindelbo. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Drongstrup, Sønder Felding, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Svend Christensen Skrædder, Sønder Felding?, Bror til moderen. Ses senere i Gaarsvig.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Sønder Felding?, Bror til moderen Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Bror3 Christensen, Sønder Felding?, Bror til moderen Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sønder Felding?, Kunne også være Elle. Søster til moderen Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 6: Johanne Thomasdatter Vindelbo, Holtum, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 7: ? Christensdatter?, Gaasdal- Store, Borris, Jens Giødesens kone.
FADDER Nr. 8: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Johanne Thomasdatter Vindelbo.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 maj giendøbte Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes Søn Morten frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler . faddere Maren {Christensdatter} Vindelbos fader Christ_ Svensøn hendis 3de brødre {Svend Christensen Skrædder, bror2, bror3} . hendis søster {Anne Christensdatter} Niels Holt....s {Holtum i Arnborg} kone {Johanne Thomasdatter Vindelbo}. Jens Giødesens kone Laß {Larsen} Gaasdall , barnet var 7 ugger gammel.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet otte uger gammel. Usædvanligt findes her en ægte fødseldato, nemlig 7 uger før dåben som var den 2 april 1709. Barnet var først hjemmedøbt derfor ordet "giendøbte".

LINK: Affotografering.


Nr. 2123 1709.06.09 Hartvig Christensen, Tarp. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: An Laust Tarps kone, Tarp, Borris
FADDER Nr. 1: Laust Tarp, Tarp, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Kjær, Tarp, Borris, Christen Jensen Kjærs søn, ikke Mads Christensen Kjær af Fasterkær/Ahlergaard.
FADDER Nr. 3: Abelone Niels Tarps kone, Tarp, Borris, Navn fra hendes begravelse 1718 #6227.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Datter af Christen Feldbereder i Tarp. Tjener i præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9de døbte Jeg Christen {Jensen} Kiærs søn Hartvig frembaaren af Laust Tarp hds kone {An} . faddere . Laust Tarp . Matz {Christensen Kjær} Christ_ {Jensen} Kiærs søn . Niels Tarpis kone Karen {Christensdatter} Feldbereder af Psteg.
Introduktion nr. 5118
Begravelse nr. 6133
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Moderen Maren Olufsdatter er Christen Kjærs 2. kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2125 1709.07.02 Jens Jensen, Agger. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: ? Jens Nielsen Aggers kone.
BÅREN AF: ? Jens Olsen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Vejl?, Vejlgaard? i Assing?
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Odderup, Oddum, Jens Pedersen Kolstrups søn.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen Aagaard den Unge, Aagaard, Borris, Faderens søn.
FADDER Nr. 5: Jens Mortensen Lindvig, Lindvig, Borris, Søn af Morten Jensen Lindvig.
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Gift med Christen Pedersen substitut degn. Kunne være Ane Knudsdatter Due gift med rigtig degn Jakob Kyndius, som ellers ikke ses.
FADDER Nr. 7: Birgitte Michelsdatter Sønderby Købke, Sønderby, Borris, Degnedatter fra Vorgod, gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 8: Inger? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter af Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen Kolstrup, Odderup, Oddum
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Dubstitut degn. Kunne være den rigtige degn Jakob Christensen Kyndius.
NÆVNT Nr. 4: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter Inger fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 2 juli} døbte Jeg Jens Aggers barn Jens - frembaaren af Jens {Nielsen} Aagds kone . faddere Hans Jacob . Olluf [Vejl] Jens {Pedersen} Kolstrups søn {Jens Jensen} . Ung Christen {Jensen} Aagrd Jens {Mortensen} Lindvig . Degnens {Christen Pedersen?} kone {Kirsten Nielsdatter} Birgitte {Michelsdatter Købke} Synderbye . Laust Nørgaards datter {Inger Laustdatter}.
Introduktion nr. 5120
LINK: Jens Jensen Kolstrup og Jens Pedersen Kolstrup i Odderup i Oddum sogn, se skifte #181 og #432 Brejl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2126 1709.07.28 Jens Christensen, Aagaard. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, Gift med 2. mand Jens Pedersen Mosgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Mosgaard, Mosgaard, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Aagaard, Borris, Jens Nielsen Aagaards søn.
FADDER Nr. 4: Bodil Mortensdatter Kragmose, Aagaard, Tjener ved Christen Aagaard. Hun er sikkert fra Kragmose i Bølling sogn, hun formodes at være datter af Morten Pedersen der ses i Markbogen 1683 i Kragmose.
FADDER Nr. 5: Bodil Mortensdatter, Kragmose, Bølling, Her angivet både i Aagaard i Borris og i Kragmose i Bølling for identificering. Hun er sikkert fra Kragmose i Bølling sogn,hvor hun kan være datter af Morten Pedersen der ses i Markbogen 1683 i Kragmose. Tjener ved Christen Aagaard i Borris.
FADDER Nr. 6: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 28 juli} døbt Christen aagrds Søn Jens - frembaaren af Jens {Pedersen} Moesgrds kone {Anne Nielsdatter} . faddere Jens {Pedersen} Moesgaard , Christen Anders_ j Syndershou Jens {Nielsen} Aagrds Søn Christen Boel Mortensdatter Kragmoes thienedis Christ_ Aagaard Christen Christensens kone i Syndersk[ou].
Introduktion nr. 5122
Vielse nr. 8185
LINK: Affotografering.


Nr. 2127 1709.08.03 Jakob Christensen Minds, Hjoptarp (Søndergaard). FAR: Christen Jakobsen Minds. MOR: ? Christen Jakobsen Minds kone.
BÅREN AF: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Bror til Christen Vesterby. Niels Søndergaard formodning. Niels sikker.
FADDER Nr. 4: Inger Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Fonager, Borris, Datter af Christen Smed Fonager.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen bærer. Datter Inger fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen Smed, Fonager, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3die Christen {Jakobsen} Minstis barn døbt Jacob frembaaren af Laust nørgds kone {Inger?} i Hioptarp . faddere Jens Clemmens_ Christ_ Væsterbye og hans broder Niels {Søndergaard} af Hioptarp Laust Nørgaards datter Christen {Madsen Smed} Fonaggers datter.
Introduktion nr. 5121
NOTITS: Minds er et sted i Sønder Felding sogn.

LINK: Affotografering


Nr. 2128 1709.09.22 *1709.09.14 Anders Nielsen, Tarp (Vesterby). FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst hr. Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Morten Helmose?, Helmose?, Timring?
FADDER Nr. 4: Oluf? Jakobsen?, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller/Dalager.
FADDER Nr. 5: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 6: Karen Øster- Skjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 8: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 9: An Kragmose?
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Søn Oluf?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 sptr: døbte Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes 2de tvillinger anders og Maren , som vare føde 8te dage tilforn . Sønnen frembaaren af Kirst_ {Jensdatter Hviid} Hr. Christens {Nielsen Seerup}. datteren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jens {Nielsen} Agger Christ_ Væsterbye . Morten H[e]lmoes Jacob Dallers [olluf] . Maren Agger , Karen Østerskiærn Karen og Kirst_ {Christensdatter} fældbereder An kragmoes.
Introduktion nr. 5123
Vielse nr. 8146
NOTITS: Tvilling †1787- Oddum.

LINK: Affotografering.


Nr. 2129 1709.09.22 *1709.09.14 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby). FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Den nye præst Peder Staunungs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Morten Helmose?, Helmose?, Timring?
FADDER Nr. 4: Oluf? Jakobsen?, Dalager, Borris, Søn af Jakob Daller(Dalager.
FADDER Nr. 5: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 6: Karen Øster- Skjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 8: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 9: An Kragmose?
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Søn Oluf?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 sptr: døbte Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes 2de tvillinger anders og Maren , som vare føde 8te dage tilforn . Sønnen frembaaren af Kirst_ Hr. Christens . datteren af min {præsten Peder Pedersen Staunings} kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jens {Neislen} Agger Christ_ Væsterbye . Morten H[e]lmoes Jacob {Olesen} Dallers [olluf] . Maren Agger , Karen Østerskiærn Karen og Kirst_ {Christensdatter} fældbereder An kragmoes.
Introduktion nr. 5123
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Tvilling. †1711.05.16 Vesterby knap 2 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2136 1709.11.23 *1709.11.22 Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Novembr Klochen halfg[aae]n syv om morgenen blef min Søn Pe{...} fød . Gud velsigne g [fors.r.me] ham. Hand blef hiemdøbt d 23 Novbr:
Introduktion nr. 5131
NOTITS: HJEMMEDÅB, se dåben i kirken #2139. Præsten noterer ingen andre hjemmedåb end for hans egen søn. Men han skriver "igien døbt", når der har været en hjemmedåb ved dåben i kirken.

LINK: Kirkedåben #2139. Må være født klokken halv syv om morgenen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2139 1710.01.12 *1709.11.22 Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter Stauning, Stauning, Faderens søster, gift med Poul Pedersen (Stauning).
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møborg, Tim, Moderens far præst i Tim.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Seerup, Borris, Den gamle præst i Borris.
FADDER Nr. 3: Sophie Poulsdatter, Stauning, 16c, datter af faderens søster Karen Pedersdatter Stauning, der bærer.
FADDER Nr. 4: Anna Margrethe Knudsdatter Lang, Gjørding, Gift med faderens bror Søren Stauning.
FADDER Nr. 5: Inger Lauridsdatter, Sønder Omme, Fra Hjoptarp, gift med Hans Jensen Degn i Sønder Omme.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Stauning, Gjørding, Faderens bror, konen Anna Margrethe Lang fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen Degn, Sønder Omme, Konen Inger Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 blef Min Søn Peder Peders_ hands daab confirmeret, som var fød d 22 Novembr: og døbt d 23 . Hd frembaaren af min Søster i stauning Kiersten {Pedersdatter Stauning} Hr. Pofuels {Pedersen (Stauning)} - faddere - Hr. Christ_ {Christen Jensen} Møeborg - Hr. Christen {Nielsen} Seerup . Sophie Poflsdatter {16c, af Stauning} Anna Margrethe {Knudsdatter} Lang Hr. Søren {Pedersen} staunings j giørding, Inger [La] {Lauridsdatter} Hans {Jensen} degns kone j {Sønder} Omme.
Introduktion nr. 5131
NOTITS: Hjemmedøbt.

LINK: Hjemmedåb #2136.
LINK: Affotografering.


Nr. 2144 1710.06.15 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard). FAR: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. MOR: Else Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Gift med den gamle præst Christen Seerup.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 5: An Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Sidsel? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter fadder, ?Sidsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Junij døbt Matz {Pedersen den Yngre} Væstergrds barn j Debelmoes Dynis frembaaren af Mad: Kiersten {Jensdatter} Hvid , faddere Jens {Nielsen} agger Jens dynis_ Jøs gialdbech . Jens {Christensen} Væstergrds kone - An nørgaard Laust Nørgrds datter {Sidsel?}.
Introduktion nr. 5137
Begravelse nr. 6117
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Forældrene gift 1704 i Borris. Det er ikke helt klart om "An nørgaard Laust Nørgrds datter" skal læses som at An nørgaard er Laust Nørgrds datter. Her er antagelsen, at det er to forskellige personer den ene An Nørgaard og den anden Laust Nørgaards datter..

LINK: Affotografering.


Nr. 2148 1710.08.04 Christen Jensen, Stier. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Oluf Christensen Dalager, Dalager, Borris, 21c, søn af Christen Olesen.
FADDER Nr. 4: ? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: ? Oluf Bushs kone, Borris
FADDER Nr. 6: Maren Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris, Christen Bødkers kone se #6218 †1717.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Bush, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Bødker, Kirken- Ved, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4 aug: døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers Søn Christen frembaaren af Jens {Nielsen} aggers hustrue {Maren Agger} - faddere Jørgen {Nielsen} Skrædder Christ_ {Pedersen} Degn Olluf {Christensen} daller Laust Nørgaards datter Olluf Bushis kone Christ_ B[.]chers kone {Maren Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5140
LINK: Affotografering.


Nr. 2151 1711.01.15 Morten Christensen, Sønderby. FAR: Christen Lauridsen Sønderby. MOR: Karen Mortensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo, Knud Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Måske inderster i Nørgaard, ses i Mandtall 1705.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 jan døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} pa Mine vegne Christen {Lauridsen} Synderbys søn Morten frembaaren af Kiersten {Jensdatter} hvid . faddere - Jacob {Jensen} holvig Jens {Nielsen} agger knud {Jensen} Synderbye . Birete {Michelsdatter} Synderbye An Nørgrd.
Introduktion nr. 5144
NOTITS: Her ses hvilken stilling degnedatteren Birgitte Michelsdatter i Sønderby har, ellers ville hun kun være nævnt som Knud Sønderbys kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2153 1711.03.01 *1711.01.01 Niels Boltrup Hansen, Dalager. FAR: Hans Jakob Reimer. MOR: Dorte Nielsdatter Boltrup.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Borris, Præsten Peder Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jochim Neuroth
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Datter af Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 19c, datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Datteren Anne Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste blef Hans Jacobs {Reimer} barns daab Confirmeret . den blef døbt d 1ste Janvari .Hds Niels frembaaren af min {præsten Peder Stauning} kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere . Leuitenant Jochim Neuroth Jacob {Andersen} Aler Jens {Nielsen} Agger Karen {Jakobsdatter} Aler Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter.
Introduktion nr. 5143
Begravelse nr. 6140
NOTITS: Begravet knap to måneder gammel.

LINK: Affotografering


Nr. 2155 1711.04.07 Peder Christensen, Hjoptarp. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, 26c, søn af Jens Clemmensen.
FADDER Nr. 4: An Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Gift med Niels Kringeltoft.
FADDER Nr. 5: Inger? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger bærer, datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de aprilis døbte jeg Christen {Jakobsen} Synder j Hioptarp hans søn Peder frembaaren af Jnger Nørgaard . faddere Jens Clemmens_ Christ_ {Jakobsen} Væsterbye . Niels {Jensen} Mælgrd . Niels Kringeltofts kone An Laust Nørgaards datter {Inger? Laustdatter}.
Introduktion nr. 5147
LINK: Affotografering.


Nr. 2157 1711.05.15 Christen Jensen, Debelmose (Vestergaard). FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 25c, datter af Jens Dynesen.
FADDER Nr. 5: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 maj døbte ieg Jens {Christensen} Væstergaard i Debelmoes hans søn Christ_ frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Christ_ Jensen {Gosvig} Matz {Pedersen} Væstergrd Lauge {Christensen} Debelmoes . Jens Dynissens datter {Kirsten Jensdatter} . Anders {Lauridsen} Debelmoesis kone.
Introduktion nr. 5149
LINK: Affotografering.


Nr. 2159 1711.06.14 Jens Knudsen, Egvig. FAR: Knud Jensen Bjerre. MOR: Else Villumsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal, Borris, Thomas Gaasdals kone
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 23c, datter af Jens Dynesen
NÆVNT Nr. 1: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, 23c, datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lambret Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling 1705 fremad.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 juni døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} i min fraværelse Knud {Jensen} Biæris barn Jens frembaaren af Mette {Christensdatter Feldbereder} thomas Gaasdals kone faddere . Christ_ {Jensen} Gosvig Christ_ {Jakobsen} Syndergrd i Hioptarp - Inger Nørgaard . Jens Dynisens datter {Kirsten Jensdatter}.
Introduktion nr. 5152
LINK: Affotografering.


Nr. 2160 1711.06.21 Søren Pedersen, Tarp. FAR: Peder Pedersen Tarp. MOR: Sidsel Sørensdatter Gosvig.
BÅREN AF: An Laust Tarps kone, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 1: Laust Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Odderskær, Odderskær, Borris
FADDER Nr. 3: Abelone Tarp, Tarp, Borris, Gift med Niels Tarp.
FADDER Nr. 4: Maren Hestlund, Kirken- Ved, Borris, Datter af Else Hestlund.
NÆVNT Nr. 1: Else Hestlund, Kirken- Ved, Borris, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 21} døbt Peder {Pedersen} Tarpis barn Søren. frembaaren af Laust Tarpis kone {An} . faddere . Laust Tarp Matz Odderskiær . appollone Tarp . Else Heestlunds datter Maren {Hestlund}.
Introduktion nr. 5151
Vielse nr. 8128
LINK: Affotografering.


Nr. 2161 1711.06.21 Søren Sørensen, Kvisthus. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Nielsdatter Søren Sørensen Huus' kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter Søren Sørensen Huus' kones søster, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Dalager, Dalager, Borris, 18c, søn af Christen Olesen Dalager.
FADDER Nr. 3: Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 4: An Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch {d 21} Søren {Sørensen} Huusis søn Søren døbt baaren af hands konis søster faddere Niels {Jensen} Mælgaard i Hioptarp Niels {Christensen} Daller Ing {Inger Jakobsdatter} Gaasdal An Nørgaard.
Introduktion nr. 5153
LINK: Affotografering.


Nr. 2163 1711.08.06 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig). FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter, Tarp, Borris, Moderens søster. Peder Pedersen Tarps kone
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Dynesdatter, Debelmose?, Borris
FADDER Nr. 4: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d [6] aug døbte ieg Christ_ {Jensen} Gosvigs søn Jens frembaaren af Zidsel {Sørensdatter Gosvig} . Peder {Pedersen} Tarpis kone faddere Jens {Nielsen} Agger Niels Matzen Kiersten Dynisdatter Lauge Christensen Anders {Lauridsen} debelmoesis kone.
Introduktion nr. 5154
Vielse nr. 8289
NOTITS: Gården Gosvig ligger egentlig i Tarp i Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2165 1711.09.06 Eske Nielsen, Debelmose. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Johanne Christen Knudsen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris, Johanne tjenestepige ved Christen Knudsen Krog.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Debelmose, Debelmose, Borris, Jens Dynesen eller Jens Vestergaard?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 septembr døbte Jeg Niels Matzøns barn j Debelmoes kaldet Esche frembaaren af Jens Debelmoesis kone . faddere Christ_ {Knudsen} Krog Peder {Eskesen} Krog . Olluf Debelmoes Jørgen {Nielsen} shræders kone Christen {Knudsen} Krogs Pige Johanne.
Introduktion nr. 5157
LINK: Affotografering.


Nr. 2168 1712.01.01 Peder Laustsen, Tarp. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Fyldbærer. Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter Peder Tarps kone, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: ? Niels Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Janv: døbte ieg Laust tarpis Søn Peder frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere. Niels {Jakobsen} Syndergaard Peder {Eskesen} grønborg Peder {Pedersen} Tarp - Peder Tarpis kone {Sidsel Sørensdatter} Niels Tarpis thienestepige.
Introduktion nr. 5160
LINK: Affotografering.


Nr. 2169 1712.02.07 *1712.01.25 Christian Knudsen, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter Due, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Den gamle degn Kyndius kone.
FADDER Nr. 6: Else Marie, Grønborg, Borris, Jakob Andersens kone.
FADDER Nr. 7: Kirsten Niels Gjaldbæks kone, Gjaldbæk, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kyndius, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Degnen, eller ville der stå Christen Degn for substituten. Konen Anne Knudsdatter Due fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de febr: confirmerede jeg Knud {Jensen} Synderbyes Søns daab kaldet Christian frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jacob {Pedersen} Scanding . Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Christen Synderbye . Karen {Jakobsdatter} Aler . Degnens {Jakob Christensen Kyndius} kone {Anne Knudsdatter Due} . Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} . Niels gialdbæchs kone {Kirsten} . Barnit var hiem døbt fiorten dage tilforen.
Introduktion nr. 5161
Vielse nr. 8180
NOTITS: Fadderne er de fine folk i Borris. Sustituten er "Christen Degn", "degnen" er den gamle degn Kyndius.

LINK: Affotografering.


Nr. 2175 1712.04.17 *1712.02.23 Niels Jakobsen Barfod, Lindvig. FAR: Jakob Jensen Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Andreas Grim
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Jørgensdatter, Grejs, 17c. Præstens 1700 afdøde bror Jørgen Pedersen Staunings datter. Hun ses også i Nørvang Gejstlig Skifteprotokol Brejl #2 af 1717 skifte efter moderen.
FADDER Nr. 5: Christen Larsen Sønderby, Sønderby, Borris, Også kaldet Colding.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 7: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Christen Sønderby.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Stauning, Grejs, Præst i Grejs †1700, datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 april confirmerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} lindvig Søn Niels hans daab som var hiemdøbt d 23 febr: hiemme faddere Mons. Andreas g[rim?] . Jacob {Andersen} Grønborg Niels {Larsen} Gialdbech . Min Slg broders {Jørgen Pedersen Staunings} datter Maren {Jørgensdatter} . Noch Christen {Larsen} Synderbye . Karen {Jakobsdatter} aler Birgete {Michelsdatter} Synderbye . Barnet baaren af min kiæreste.
Begravelse nr. 6154
NOTITS: Næsten 8 uger mellem fødsel og kirkedåb. Begravet tre måneder gammel. Introduktion ikke sket eller glemt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2183 1712.07.31 *1712.07.23 Lars Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
BÅREN AF: Inger? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 20c, eller Anne 17c, Laust Nørgaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Kaldes også Søndergaard.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen Vesterby Lille, Tarp (Vesterby), Borris, Formodning at han hedder Jakobsen.
FADDER Nr. 4: ? Clemmen Viums kone
FADDER Nr. 5: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Vium, Ikke identificeret, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 31 confirmerede Jeg Niels {Jensen} Mælgrd i Hioptarp hans barns daab som for 8te dage siden var døbt . barnets nafn var Las - frembaaren af Laust Nørgaards datter {Inger eller Anne} . faddere Jens Clemmends_ Christ_ {Jakobsen} Syndergaard j Hioptarp Lille Christ_ {Jakobsen?} Væsterbye Clemmend Viums kone Niels Stiers kone.
Introduktion nr. 5174
Vielse nr. 8247
LINK: Affotografering.


Nr. 2190 1712.12.08 *1712.11.30 Jens Jørgen Pedersen Stauning, Præstegaarden. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
BÅREN AF: Christiane Steensdatter, Lundenæs, Skjern, Forvalter Daniel Filip Raschs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møborg, Præstegaarden, Tim, Moderen far, præst i Tim og Madum.
FADDER Nr. 2: Kirsten Anders Griims? søster, Stauning
FADDER Nr. 3: Margrethe Elisabeth Døge, Præstegaarden, Skjern, Hr. Just Frederik Hammerichs kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Griim?, Søster i Stauning fadder.
NÆVNT Nr. 2: Just Frederik Hammerich, Præstegaarden, Skjern
NÆVNT Nr. 3: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter på Lundenæs, konen Christiane Steensdatter bærer. Se Nygaards Sedler.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 Novbr en onsdag klochen 4re om morgenen er min {præsten Peder Pedersen Stauning} Søn Jens Jørgen fød . og blef hand døbt d 8te decembr: frembaaren af forvalterens {Daniel Filip Rasch} kone {Christiane Steensdatter} paa lundenis faddere . min kiæreste {Sophie Christensdatter Møborgs} fader {Christen Jensen Møborg} i Thim Pstgrd mons: Anders Gr[ii]ms søster Kiersten j Stauning og Hr. Justes {Just Frederik Hammerich} kiæreste {Margrethe Elisabeth Døge} i Schierne .
Introduktion nr. 5180
LINK: Affotografering.


Nr. 2191 1712.12.11 Jens Christensen, Hjoptarp (Søndergaard). FAR: Christen Jakobsen Minds. MOR: ? Christen Jakobsen Minds kone.
BÅREN AF: ? Lars Helgaards kone, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Datter af Niels Kringeltoft. Se dåb 1717.04.18.
FADDER Nr. 4: Inger Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d jj Decembr døbte jeg Christen {Jakobsen Minds} Syndergaards Søn Jens frembaaren af Las Helgrds kone - faddere Jens Clemmens_ Christen {Jakobsen} Væsterbye . Niels Kringeltofts datter {Maren} Laust nørgaards datter {Inger} Niels {Jensen} Mælgrds kone j Hioptarp.
Introduktion nr. 5182
LINK: Affotografering.


Nr. 2195 1713.01.01 Christen Jakobsen, Gravel. FAR: Jakob Gravel. MOR: ? Jakob Gravels kone.
BÅREN AF: An Gravel, Gravel, Borris, Muligvis Peder Gravels kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Hvollig, Borris, Jakob Jensens søn.
FADDER Nr. 4: Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris, Datter af Lars Helgaard.
FADDER Nr. 5: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift med Christen Jepsen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Abbelone fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Ida Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 1ste} døbte jeg Jacob Grauilds Søn Christen . frembaaren af An Grauild - faddere Christen {Jensen} Kiær - Peder Grauild . Jacob {Jensen} Holvigs søn Jens {Jakobsen} . Las Hælgrds datter Apollone {Larsdatter} Christen {Jepsen} Nygrds kone Ide Margrete {Christensdatter} . barnet var g føed j den gl aar.
LINK: Affotografering.


Nr. 2196 1713.01.22 Peder Jensen, Debelmose (Vestergaard). FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Vestergaard, Borris, Christen Pedersen degns kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Vestergaard, Vestergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 25c, datter af Jens Dynesen.
FADDER Nr. 5: Bodil Nielsdatter Stier, Stier, Borris, Gift med Jens Christensen Stier.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22 janv} døbt Jens {Christensen} Væstergrds Søn Peder frembaaren af Christen {Pedersen} degns Hustrue {Kirsten Nielsdatter} Fadere Christen Jens_ Matz {Pedersen} Væstergrd Lauge {Christensen} Debelmoes Jens dynisens datter Kirsten {Jensen} noch Boel stier {Bodil Nielsdatter Stier}.
Introduktion nr. 5186
LINK: Affotografering.


Nr. 2200 1713.03.05 Peder Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard). FAR: Laust Nørgaard. MOR: Inger Laust Nørgaards kone.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen (Kjær).
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Smed Fonager, Fonager, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Nielsen Stier, Stier, Borris, Gift 1713.
FADDER Nr. 4: Dorte Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: Maren? Nielsdatter Stier, Stier, Borris, Niels Stiers datter.
FADDER Nr. 6: ? Christen Tofts kone, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Martius d 5te døbte Jeg Laust nørgaards søn Peder . frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler faddere - Jens {Nielsen} Agger - Christen {Smed} Fonagger Matz {Nielsen} stier . Dorthe Graild . Niels stiers datter {Maren?} Christen Tofftis Kone {Dalager}.
Introduktion nr. 5190
Vielse nr. 8212
LINK: Affotografering.


Nr. 2203 1713.04.13 Niels Jakobsen, Lindvig. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag (13de april) som var shiersgorsdag hiem=døbte Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Ny føde Søn Niels .
Introduktion nr. 5191
Begravelse nr. 6169
NOTITS: begravet 5 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2204 1713.04.23 Jens Pedersen, Gravel. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
BÅREN AF: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersen Gravels kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Abelone, Helgaard, Borris, Gift med Lars Helgaard.
FADDER Nr. 5: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Abelone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 23 døbte Jeg Peder Grauilds Barn Jens frembaaren af Niels {Andersen} Grauilds kone Voldborg {Thomasdatter} . Faddere Peder {Eskesen} Grønborg Christen {Jepsen} Nygrd Peder {Eskesen} Krog - Jørgen Helgrds kone {Maren Thomasdatter} Appolone Las Helgards Kone.
Introduktion nr. 5192
LINK: Affotografering.


Nr. 2205 1713.05.07 Anders Olufsen, Dalager (Busk). FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Stier, Stier, Borris, Tjener i præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Daller.
FADDER Nr. 4: ? Christen Tofts kone, Dalager, Borris
FADDER Nr. 5: ? Olesdatter, Klokmose, Faster, Datter af Ole Klokmose.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Peder Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Ole Villadsen Klokmose, Klokmose, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de Maji døbte Jeg Olle Bushis søn Anders . frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Nielß Tarp, Matz {Nielsen} stier thienendis i præstegaarden Peder {Jakobsen} Jacob Dallers ßøn, Christen Tofftes hustrue, Olle {Villadsen} Klochmoes hds datter .
Vielse nr. 8124
NOTITS: Moderens navn Kirsten fra vielse 1735.11.06 som enke Kirsten Busk med Christen Stier, trolovet som salig Oluf Buskes enke med Christen Stier.

LINK: Affotografering.


Nr. 2206 1713.06.14 Peder Pedersen II Tarp, Tarp. FAR: Peder Pedersen I Tarp. MOR: Sidsel Sørensdatter Gosvig.
BÅREN AF: An Laust Tarps kone, Tarp, Borris, Laust Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Laust Tarp, Tarp, Borris, Konen An bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris, Gift med moderens søster Mette Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Maren Else Hestlunds datter, Kirken- Ved, Borris, Else Hestlund kan have andre døtre, men Maren kendes ved navn.
FADDER Nr. 4: Karen Østerskjern, Tarp, Borris, Jens Østerskjerns kone.
NÆVNT Nr. 1: Else Hestlund, Kirken- Ved, Borris, I mandtallet 1705 Ved Kirken.
NÆVNT Nr. 2: Jens Østerskjern, Tarp, Borris, Konen Karen Østerskjern fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Junii døbte Jeg Peder {Pedersen} Tarpis Søn Peder frembaaren af Laust Tarp kone {An} Faddere Laust Tarp Christen {Jensen} Gosvig . Else Hæstlunds datter , Karen Jens østershierns Kone .
Introduktion nr. 5194
Vielse nr. 8183
LINK: Affotografering.


Nr. 2207 1713.06.18 Christen Christensen, Nygaard. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstergaarden, Borris, Den gamle præst Christen Nielsen Seerus kone.
FADDER Nr. 1: Jeppe, Oddum?, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Abelone Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Datter af degnen Peder Christensen i Sønder Felding. Tjener ved præsten Peder Pedersen Stauning.
FADDER Nr. 4: Maren Nygaard, Nygaard, Borris, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: ? ? Jepsens kone, Christen Jepsen brors kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstergaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer..
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Stauring, Præstergaarden, Borris, Adjunct - Hjælpepræsten.
NÆVNT Nr. 3: ? Jepsen, Christen Jepsens bror, dennes kone fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Christensen Degn, Sønder Felding, Datter Abelone Pedersdatter tjener i Borris Præstegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Junii døbt Christen {Jepsen} Nygaards Søn Christen frembaaren af Kirsten [...] Hr. Christen {Nielsen Seerup} Faddere Christen {Jepsen} Nygrds fader Peder Hælgrd. Apollone {Pedersdatter} degns {Peder Christensen} datter j Felding thienendis hos mig {præsten: Peder Pedersen Stauning} . Maren Nygrd Christen {Jepsen} nygrds bror=Kone.
Introduktion nr. 5195
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet knap 4 år gammel 1717. Maren Nygaard er moderens mor.

LINK: Affotografering.


Nr. 2212 1713.11.05 Jens Christensen, Sønderby. FAR: Christen Laursen Sønderby Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mourids Odderup, Odderup, Oddum, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 23cc, søn af Jakob Jensen.
FADDER Nr. 5: Birte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 6: Anne Marie Jakobsdatter Gjaldbæk Barfod, Gjaldbæk, Borris, Gift med Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
FADDER Nr. 7: Kirsten Jensdatter Mosgaard, Mosgaard, Borris, 18c, Jens Mosgaards datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 5 Novembr.} Christen Synderbys Søn Jens døbt frembaaret af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Mouritz Oderup . Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Jens {Nielsen} Agger . Jens {Jakobsen} Holvig, Birgite Synderbye An Marie Gialdbæch {Jakobsdatter Barfod} Kiersten Moesgaard.
Introduktion nr. 5200
LINK: Affotografering.


Nr. 2215 1714.01.14 Gravers Olufsen, Debelmose. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Graversen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Janv døbte ieg Oluf {Jakobsen} debelmosis Hds Søn Grauis . Frembaaren af Jørgen {Nielsen} shræders Kone . Fadderne Jacob {Olesen} Daller Peder Grauisen Jacob Dallers Søn Matz - Jens {Christensen} Væstergrds Kone , Olluf {Jakobsen} Debelmosis Kones søster.
Introduktion nr. 5203
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel 1720.

LINK: Affotografering.


Nr. 2217 1714.01.25 *1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv. døbte jeg Heritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme morgen. den anden Tvilling døde Nafneløs og blev begraven d 29 Ejusd .
Introduktion nr. 5204
Begravelse nr. 6173
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred og i Ringkøbing Byret.

LINK: Affotografering.


Nr. 2219 1714.02.25 Jep Larsen, Sønderskov. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 20c, faderens søn med 1. kone.
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Lucie Larsdatter, Sønderskov, Borris, 16c. faderens datter med 1. kone.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Gift med Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
FADDER Nr. 6: Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Slags nabo. Gift med Erik Nielsen i Øster Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 febr : døbt Las {Jensen} Syndershou Hds Søn Jep frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . Fadderne Jens {Mortensen} Kujdbøl. Anders {Larsen} Synderschou . Christen Ollufs_ ibd : Lucie {Larsdatter} Las Syndershous datter . Ann Marie {Jakobsdatter Barfod} i Gialdbech, Maren Erich Kuedbøls Kone.
Introduktion nr. 5206
LINK: Affotografering.


Nr. 2220 1714.03.07 Christen Seerup Lauridsen, Tarp. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Mourids Odderup, Oddum, Ikke set i Oddum kirkebog.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Tarp, Borris, Mads Nielsen (Stier) Tarps kone.
FADDER Nr. 6: Kirsten, Tarp, Borris, Tjenestepige ved Niels Tarp.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Mads Nielsen Stier før.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 7de Martii døbt laust tarpis Søn - kaldet Christen Seerup frembaaren af Min kone {Sophie Christensdatter Møborg} - fadderne Mouritz Oderup Peder {Eskesen} Grønborg . Peder {Pedersen} tarp. Peder {Pedersen} tarpis Kone {Sidsel Sørensdatter}. Matz {Nielsen} tarpis Kone Kirsten {Nielsdatter}. Niels tarpis Thieniste=Pige Kiersten .
Introduktion nr. 5207
Vielse nr. 8169
NOTITS: Den gamle præst Christen Seerup var død i august 1713 syv måneder før denne dåb. Han boede jo i Præstegården i Tarp, hvor forældrene bor, så de har værdsat ham.

LINK: Affotografering.


Nr. 2221 1714.03.25 *1714.03.25 Niels Pedersen, Grønborg. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn.
Introduktion nr. 5208
Begravelse nr. 6174
LINK: Affotografering.


Nr. 2224 1714.04.22 Peder Sørensen, Kvisthus. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Borris
FADDER Nr. 1: Mads Vestergaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Madsen Smed, Hjoptarp (Fonagger), Borris, Der er også en Christen Smed i Gjaldbæk.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Grønborg, Borris, Jakob Andersen Grønborgs Svend. Jakob må have været smed eller tømrer eller haft et andet håndværk, siden han havde en svend.
FADDER Nr. 4: Karen Sørensdatter, Kvisthus, Borris
FADDER Nr. 5: Inger, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laust Nørgaard. I 1715, 1716 og 1717 kaldes hun Inger.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Hans Svend fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22 april} døbt Søren {Sørensen} Huußis Søn Peder . Frembaaren af Søren Huusis Kon=søster Anne Nielsdatter . faddere Matz Væstergrd j Klochmoes - Christen Smed j {Fonager} Hioptarp . Jacob {Andersen} Grønborgs Svend Jens Jens_ . Søren {Sørensen} Huuses datter Karen {Sørensdatter}. Laust nørgaards hustrue {Inger}.
Introduktion nr. 5210
LINK: Affotografering.


Nr. 2225 1714.04.27 Peder Larsen, Gaasdal- Store. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Thomas Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, 19c, Jens Giødesens søn
FADDER Nr. 4: Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, Borris, Gift med Peder Thomasen? LilleGaasdal.
FADDER Nr. 5: Mette Larsdatter, Duedal, Borris, Datter af Lars Larsen i Duedal.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomasen? LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Konen Anne Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 April som var dend Store Bededag døbte ieg Las {Larsen} Gaasdals søn Peder . baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Las {Larsen} Dudal . Jens Giøds_ og thomas {Jensen} gaasdal . Peder lil gaasdals Kone Anne {Mortensdatter} Las {Larsen} Dudals datter Mette {Larsdatter} .
Introduktion nr. 5212
LINK: Affotografering.


Nr. 2226 1714.04.27 Niels Christensen, Gosvig. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Borris, Moderens søster, gift med Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Borris
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Egvig, Egvig, Borris
FADDER Nr. 3: Erik Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Gravers Pedersen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter, Debelmose, Borris, 16c+, datter af Anders Lauridsen Debbelmose.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter Gosvig bærer.
NÆVNT Nr. 2: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Dattter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 27 April} Christen {Jensen} Gosvigs søn Niels . frembaaren af Zidzel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis Kone . Faddere . Jens dynis_. Knud {Jensen} Ægvig, Erich Debelmoes Grauers {Pedersen} Debelmoesis kone Maren Anders Debelmoesis datter .
Introduktion nr. 5211
NOTITS: Ikke helt klart om Maren er Gravers Debelmoses kone eller Anders Debelmoses datter. Se #2295 med Anders Lauridsen Debelmoses datter Maren Væver i 1718, så her er antaget at Maren er Anders Debelmoses datter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2229 1714.10.21 Thomas Pedersen, Gaasdal- Lille. FAR: Peder Thomassen. MOR: Anne Mortensdatter.
BÅREN AF: Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Lars Larsen Gaasdal.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Inger Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Datter Karen fadder.
FADDER Nr. 3: Oluf Gaasdal Soldat, Gaasdal, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 16c+, datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 5: Mette Thomas Pedersen Gaasdals kone, Gaasdal, Borris
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 21 Octbr} døbte jeg Peder {Thomassen} Gaasdals søn Thomas Frembaaren af Ing {Inger Jakobsdatter} Lars {Larsen} Gaasdals kone fadder Jens Giøds_ . Olluf Gaasdal Soldat Jens giødsens datter Karen {Jensdatter} . thomas {Pedersen} Gaasdals Kone Mette.
Introduktion nr. 5215
NOTITS: Forældrene trolovet 1711.10.15 i Borris #7981.

LINK: Affotografering.


Nr. 2233 1714.12.30 Jakob Christensen, Hjoptarp (Søndergaard). FAR: Christen Jakobsen Søndergaard Minds. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laust Nørgaard i Hjoptarp.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen Fonagger, Hjoptarp (Fonagger), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris, Gift med Maren.
FADDER Nr. 3: Niels Soldat Duedal, Duedal, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Dorte Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, ?gift med Jens Kringeltoft?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 decembr døbte jeg Christen {Jakobsen} Syndergrd j Hjoptarp hds Søn Jacob frembaaren af Ing Nørgaard fadderne - Christen {Madsen} Fonagger . Christen {Jakobsen} Væsterbye Niels Dudal soldat Dorthe graild Maren Kringeltoft .
Introduktion nr. 5220
Vielse nr. 8155
NOTITS: Christen Jakobsen Søndergaard kaldes også Minds.

LINK: Affotografering.


Nr. 2237 1715.06.01 Laust Laustsen, Hjoptarp?. FAR: Laust Andersen Soldat Holst. MOR: Maren Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Borris, Peder Grønborgs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, 20c, søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, 22c, datter af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 4: Else Marie, Grønborg, Borris, Jakob Andersen Grønborgs kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Peder og datter Mette fadderen
NÆVNT Nr. 3: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Junius døbte Jeg Laust {Andersen} Holst Soldat hans Søn kaldet laust frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Hustrue {Karen Jensdatter} - Faddere Christen tofft - Jacob {Olesen} dallers søn Peder {Jakobsen} , Jacob {Olesen} dallers datter Mette {Jakobsdatter} - Else Marie Jacob {Andersen} Grønborgs Hustrue ,
Introduktion nr. 5222
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Forældre gift 1704 i Faster.

LINK: Affotografering.


Nr. 1994 1715.07.23 *1715.07.23 Dødfødt 1, Sønderskov. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.'}
Introduktion nr. 5226
Begravelse nr. 6189
NOTITS: Fødsel sat fem dage før begravelsen. Tvillinger.

LINK: Affotografering.


Nr. 1993 1715.07.23 *1715.07.23 Dødfødt 2, Sønderskov. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.'}
Introduktion nr. 5226
Begravelse nr. 6190
NOTITS: Fødsel sat fem dage før begravelsen. Tvillinger.

LINK: Affotografering.


Nr. 2241 1715.08.21 Mads Nielsen, Debelmose. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Graversen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jens Villadsens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Peder Eskesen Krogs kone.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Villadsen, Debelmose, Borris, Kone fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 aug: en Onsdag døbte Jeg Nielß Matzøn j Debelmoes hds Søn Matz frembaaaren af Oluf debelmosis Kone . Faddere Peder graves_ Christen {Knudsen} Krog. Jens Villasens Kone Peder {Eskesen} Krogs Kone Kirsten {Christensdatter} .
Introduktion nr. 5228
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2242 1715.08.25 Jens Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Jens Nielsen Meldgaards kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Gaasdal- Store, Borris, Søn af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Datter af Niels Kringeltoft.
FADDER Nr. 5: Inger, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Søn Peder Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 25 Aug:} døbte jeg Niels {Jensen} Mælgards Søn j hioptarp kaldet Jens frembaaren af Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Jacob {Andersen} Alers Kone faddere Christ_ {Jakobsen} Væsterbye Christen {Jakobsen} Syndergaar Peder {Jensen} Jens Giødsens Søn . Niels Kringeltoft datter {Maren Nielsdatter} Laust Nørgaards Kone Inger .
Introduktion nr. 5229
LINK: Affotografering.


Nr. 1992 1715.10.04 *1715.10.04 Anna Andersdatter, Vindelbo. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.'}
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Hjemmedøbt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2243 1715.11.10 Eske Christensen, Borris- Krog. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Scandrup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Niels Larsen Duedal, Duedal, Borris, 20c, Lars Larsen Duedals søn.
FADDER Nr. 5: Johanne, Borris- Krog, Borris, Tjenestepige ved faderen.
FADDER Nr. 6: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Peder Hesselvig Hvolligs kone, mulig søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Nov: døbte Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche Frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Niels Matzen j Debelmos Peder {Eskesen} Krog Niels {Larsen} Dudal . Christen {Knudsen} Krogs thienistpige Johanne - Anne {Knudsdatter} Peder {Hesselvig} Holvigs Kone .
Introduktion nr. 5230
Begravelse nr. 6195
LINK: Affotografering.


Nr. 2246 1715.12.22 Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard). FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Mads Pedersen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Erik Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Inger Graversdatter, Debelmose, Borris, 17c, Gravers Pedersens datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen Else Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Datter Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22 decembr:} døbt Jens {Christensen} Væstergrds Søn j Debelmos Niels Frembaaren af Matz {Pedersen} Væstergrds Kone {Else Madsdatter} . Faddere - Niels Matzøn Lauge {Christensen} Debelmos Erich debelmoes . Olluf {Jakobsen} Debbelmosis kone - Grauirs {Pedersen} debelmosis datter {Inger Graversdatter} .
Introduktion nr. 5233
Vielse nr. 8202
LINK: Affotografering.


Nr. 2248 1716.01.19 Jens Jeppesen, Gjaldbæk. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Gift med Niels Nielsen den Yngre.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter Barfod bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Vium Mosgaard, Mosgaard, Borris, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Mosgaard, Borris, Stedsøn af Jens Pedersen Vium i Mosgaard.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Sønderskov, Borris, Søn af Christen Christensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Smeds kone, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 6: Anne, Gjaldbæk, Borris, Faderens tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, †1715.06.30. Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Smed, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 Janv: døbte Jeg Jep {Markussen} Gialdbæchs Søn Jens Frembaaren af Niels (Nielsen den Yngre) Gialdbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} - Faddere Jens {Pedersen Vium} Moesgrd . Niels {Nielsen den Yngre} Gialbæch . Jens Moesgaards Stif=søn Niels {Jensen} . Christen Christensøn j Syndershou hans Søn Niels {Christensen} . Christen {Pedersen} Smed j Gialdbæch hans kone . Jeppe Gialbæchs Pige Anna .
Introduktion nr. 5234
Begravelse nr. 6197
NOTITS: Begravet fire uger gammel. Moderen er steddatter af Jens Pedersen Vium Mosgaard, for Niels Jensen Mosgaard er stedsøn.

LINK: Affotograferet.


Nr. 2249 1716.01.26 Greis Christian Christensen Franch, Kirken- Ved. FAR: Christen Gregersen Franch. MOR: An Gertrud Reimer.
BÅREN AF: Dorte Nielsdatter Boltrup, Varde, Gift med Hans Jakob Reimer.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Gift med Margrethe Nielsdatter Boltrup
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 4: Else Marie Boltrup, Ahlergaard, Borris, ?moderens søster. Gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 5: Hans Jakob Reimer, Varde, Gift 1706 med Dorte Nielsdatter Boltrup af Østergaard i Lyne sogn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præsten i Borris, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Janv: Chargeant Christen Gregersøn Franch ved borris Kirche hands Søn døbt kaldet Greis Christian frembaaren af Dorte Boltrup Hans Jacob Rejmers Kone - faddere [Hans] Jacob {Reimer} Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Knud {Jensen} Sønderbye . Min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} - Jacob {Andersen} Alers Kone Else Marie {Boltrup} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2253 1716.03.15 *1716.01.27 Rudolph Boldevin Jakobsen Skanderup, Dalager- Lille. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
BÅREN AF: Øllegaard Jensdatter, Hegaard, Dejbjerg, Rudoph Boldevins kone.
FADDER Nr. 1: Poul Hansen Røpstorph, Skjern, Søn af Hans Pedersen Røpstorph.
FADDER Nr. 2: Øllegaard Johanne Bentsdatter, Dejbjerg
FADDER Nr. 3: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 4: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
NÆVNT Nr. 1: Rudolph Rudolfsen Boldevin, Moderens bror, senere kaptajn i hæren. Konen bærer. Eller moderens far?
NÆVNT Nr. 2: Bent Jørgensen Trabjerg, Dejbjerg, Præst i Dejbjerg. Datter Øllegaard Johanne fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præsten i Borris, konen Sophie fadder.
NÆVNT Nr. 4: Hans Pedersen Røpstorph, Skjern, Søn Poul fadder. Skjern se Nygaards Sedler.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Jan hiemdøbte Jeg Hr Jacob {Pedersen} Scandrups Søn Rudoph Boldevin Ds daab confirmeret d 15 Marts. Barnet frembaaren af Rudloph {Rudolphsen?} Boldevins Kiæriste . Faddere Forvalter {Daniel Filip} Rask. Hans Ræfstorps søn Pouel {Hansen} . Hr Bents {Jørgensen Trabjerg} datter Øllegaard Johanne af deiberg Min {præst Peder Pedersen Stauning} Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}.
Introduktion nr. 5236
LINK: Affotografering.


Nr. 1990 1716.04.01 Navnløs, . FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning. Faderens navn fra absolvering 1 november 1716.

LINK: Moderens halshugning.
LINK: Affotograferet.


Nr. 2256 1716.04.13 Christen Larsen, Sønderskov. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Øster, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Jens Pedersen Vium Moesgaards stedsøn, Moesgaard, Borris, 20c, Niels Jensen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 20cc, datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Anders Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl Øster, Borris, Konen Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 22cc+. Konen Anne Christensdatter fadder. Anders søn af faderen med 1. kone Maren Christensdatter.
NÆVNT Nr. 4: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d samme dag {13 april} døbte Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn Christen . Frembaaren af Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone Maren . Faddere Jens {Mortensen} Kuedbøl - Niels {Nielsen den Yngre} Gjaldbæk . Jens {Pedersen Vium} Mosgrds stifsøn Niels {Jensen} Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter - Anders {Larsen} Syndershous Kone {Anne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5241
Begravelse nr. 6234
NOTITS: Begravet 2 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2260 1716.07.02 *1716.06.14 Lauge Christensen, Sønderby. FAR: Christen Laursen Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Borris, Søn af Jakob Hvollig.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Stedsøn af Jens Pedersen Vium.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 7: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngres kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn Jens Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Nielsdatter Boltvig fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter Barfod fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 14 Junius} hiemdøbte Jeg Christen {Laursen Colding} Sønderbys Søn Lauge. Julius d 2den Confirmeret jeg Christen Synderbys Søns Daab Søns Daab{!} , som var Hiemdøbt d 21 Junij hans nafn er Lauge frembaaren af min Kiæreste . Faddere Knud {Jensen} Synderbye . Jens agger . Jens {Jakobsen} Jacob {Jensen} [hol..gs] Søn. Niels {Jensen} Jens {Pedersen Vium} Mosgrds Søn {stedsøn} . Margrete {Nielsdatter Boltvig} Jabob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone . Kirsten {Jensdatter} Jep {Markussen} Gialdbechs hustrue . An Marie {Jakobsdatter Barfod} Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbechs Kone.
Introduktion nr. 5244
LINK: Hjemmedåb 1716.06.14.
LINK: Kirkedåb 1716.07.02.


Nr. 2263 1716.08.30 Mads Nielsen, Odderskær. FAR: Niels Odderskær. MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Gift med Jakob Barfod.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Jens Pedersen Viums stedsøn.
FADDER Nr. 3: Johanne Christen Knudsen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Svendsdatter, Lindvig, Borris, 22c, datter af Svend Jørgensen i Odderskær.
FADDER Nr. 5: Kirsten Fonager, Fonager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Boltvig bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Madsen Smed, Fonager, Borris, Konen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 aug. døbte Jeg Niels oddershiærs Søn Matz frembaaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone Magret {Nielsdatter} Boltvig . Faddere Peder {Eskesen} Krog Jens {Pedersen Vium} Moesgrds stif=søn Niels {Jensen} Johan{ne} Christen {Knudsen} Krogs Pige . Kirsten Svensdater thienendis Jacob {Jensen Barfod} Lindvig . Christen {Madsen} Smids Kone j Fonagger .
Introduktion nr. 5248
NOTITS: Moderens navn #2290.

LINK: Affotografering.


Nr. 2264 1716.09.20 Jens Pedersen, Tarp. FAR: Peder Pedersen Tarp. MOR: Sidsel Sørensdatter Gosvig.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Laust Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Jakobsen, Dalager, Borris, 20c, søn af Jakob Dalager.
FADDER Nr. 4: Gertrud Christensdatter, Vesterby?, Borris, Christen Feldbereders datter.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Mads Nielsen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Dalager, Dalager, Borris, Søn Mads Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Feldbereder, Vesterby?, Borris, Datter Gertrud fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
September d 20 døbte Jeg Peder {Pedersen} tarpis barn Jens frembaaren af Met {Sørensdatter} Gosvig Faddere Laust Tarp. Niels Tarp. Matz {Jakobsen} Jacob Dalagers Søn . Giertrud {Christensdatter} Christen Fældberæders datter noch Kirsten {Christensdatter} Madz {Nielsen} tarpis Kone .
Vielse nr. 8162
NOTITS: Ingen introduktion fundet.

LINK: Affotografering.


Nr. 2266 1716.11.01 *1716.10.09 Jens Michael Knudsen, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harbo, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad, Gift 1706 i Borris med moderens søster Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Christen Laursen Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: An Christensdatter Kjær, Ahlergaard, Borris, Søster til Mads Kjær, som ejer Ahlergaard.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Datter af Jakob Ahler.
FADDER Nr. 7: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Gift med Jakob Jensen Barfod Lindvig.
FADDER Nr. 8: Anne Margrethe Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Gift med herredsfoged Skanderup.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfoged i Bølling Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Octbr d 9de sige 9 octbr døbte jeg Knud {Jensen} Synderbys Hds Søn Jens Michael samme Hds Daab Confirmeret d 1ste Novembr frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jacob {Andersen Harbo} Aler, Poul {Christensen} Forsum Niels {Nielsen denYngre} Gjaldbæk Christen {Laursen} Synderbye , An {Christensdatter} Kiær . Herredtz fogedens {Jakob Pedersen Skanderup} Kone {Anne Margrethe Boldevin} Karen {Jakobsdatter} Aler. Margrete {Nielsdatter Boltvig} Lindvig.
Introduktion nr. 5249
LINK: Affotografering.


Nr. 2268 1716.11.08 Mads Sørensen, Kvisthuse. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Lille, Borris, Gift med Thomas Gaasdal.
FADDER Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Avlskarl, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Præstergaarden, Borris, Forrige avlskarl i Præstegården, ses i aug 1716 #2262.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Karen Sørensdatter, Kvisthuse, Borris, 18+, forældrenes datter.
FADDER Nr. 6: Thomas Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder bærer.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Konen Ingeborg fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 8 nov} døbt Søren {Sørensen} Huus Hds Søn Matz frembaaren af Met {Christensdatter Feldbereder} Gaasdal . Faddere Jens Giød_ thomas gaasdal . Niels Auflskarl Jens anders_ Ingeborg Niels {Jensen} Mælgrds Kone og Karen {Sørensdatter} Søren {Sørensen} Huusis datter
Introduktion nr. 5253
Konfirmation nr. 9048
NOTITS: Godt 21 år gammel, da han blev konfirmeret.

LINK: Affotografering.


Nr. 2269 1716.11.15 Jens Andersen, Sønderskov. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
BÅREN AF: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris, Faderems stedmor.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Gammel, ses allerede 1683 i Sønderskov gift med An Justesdatter †1717.12.12 Sønderskov.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Sønderskov, Borris, Søn af Christen Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Niels Andersen Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, †1715. Søn Mads Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen fadder. Bror til Mads Christensen.
NÆVNT Nr. 3: Niels Andersen Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Nov døbte jeg Andes Syndershou hans Søn Jens Frembaaren af Las {Jensen} Syndershous Kone . Faddere Christen Ollufs_ . Las {Jensen} Syndershou. Matz {Christensen} Christen Christensens Søn ibd : Niels {Christensen} Syndershouis Kone. Kirsten tienendes hos Niels {Andersen} tarp .
Introduktion nr. 5251
Vielse nr. 8234
LINK: Affotografering.


Nr. 2270 1716.12.06 Anders Pedersen, Helgaard. FAR: Peder Helgaard. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Peder Hesselvig
FADDER Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Bjerre, Bjerre, Sønder Felding, Konen Margrethe Larsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 5: Johanne Helgaard, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards søster #2267.
FADDER Nr. 6: Margrethe Larsdatter Thomas Christensen Bjerres kone, Bjerre, Sønder Felding, *1693c datter af Lars Helgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
December d 6te døbte Jeg Pedr Hælgrds Søn Anders frembaaren af Peder Holvigs {Hesselvigs} Kone {Anne Knudsdatter} Faddere Jørgen Hellgrd . Thomas {Christensen} biere af Felding Knud {Jensen} Synderbye Jens {Jakobsen} holvig Johan{ne} Hælgrd . Margrete {Larsdatter} thomas {Christensen} biere Hds Kone .
Introduktion nr. 5254
NOTITS: Margrethe Larsdatter *Helgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2271 1716.12.20 *1716.12.15 Christen Madsen, Tarp. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Faderens far. Husmand i Stier.
FADDER Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Andersen Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Avlskarl
FADDER Nr. 5: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, Datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige.
FADDER Nr. 8: Kirstine Niels Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
FADDER Nr. 9: Sidsel Sørensdaatter Gosvig, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 10: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Jens Christensen Stiers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Peder Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Pedersen Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter Gosvig fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Decembr hiemdøbte Jeg Matz {Nielsen} tarp hans tvillinge børn Christen og Karen deris daab blef confirmeret d 20 ejusd: drengen blef baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} datteren af Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone faddere Niels Stier Jens Giøds_ thomas gaasdal . Min Aflskarl Jens Anders_ . Peder {Jakobsen} Jacob Dallers Søn , Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter j gaasdal , min jndpige Karen Pedersdatter Kristine Niels tarps Pige . Zedsel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis . Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} Stiers .
Introduktion nr. 5256
NOTITS: Mads Nielsen Tarp var født i Stier i Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2274 1717.01.24 Jens Laustsen, Tarp. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, 20c, søn af Jakob Daller.
FADDER Nr. 4: Kirsten Niels Tarps tjenestepig, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen Tarp.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter Gosvig fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Janvarius døbte Jeg laust tarp hds Søn Jens frembaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} Niels {Andersen} Vesterby Matz {Jakobsen} Daller , Kirsten thienendes Niels tarp . Zidzel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} Tarpis Kone .
Introduktion nr. 5258
NOTITS: Moderens navn An se #2235.

LINK: Affotografering.


Nr. 2280 1717.04.18 Peder Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Ingeborg.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Kaldes også Minds.
FADDER Nr. 2: Christen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Laustsen, Hjoptarp, Borris, Søn af Laust Nørgaard Hjoptarp.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christen Fonagers kone, Fonager, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Niels Kringeltofts datter.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp, Borris, Søn Niels fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen Fonager, Fonager, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 april Niels {Jensen} Hioptarp j Mældgrd hads Søn Peder døbt , frembaaren af Christen {Jakobsen} Syndergrds Kone Faddere Christen Vesterby . Christen {Jakobsen} Syndergrd . Niels {Laustsen} Laust {Nørgaard} Hioptarps Søn . Christen {Madsen} Fonaggers Kone {Kirsten} Maren {Nielsdatter} Niels Kringeltofts datter.
Introduktion nr. 5263
Begravelse nr. 6217
LINK: Affotografering.


Nr. 2281 1717.04.25 *1717.04.17 Morten Christensen, Aagaard. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Jens Pedersen Viums stedsøn.
FADDER Nr. 4: An Christensdatter Kjær, Ahlergaard, Borris, Mads Christensen Kjærs søster. Gifter sig fire måneder efter.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Gift med Jakob Jensen Barfod.
FADDER Nr. 6: Kirsten Christensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Peder Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 april døbte Jeg Christen {Nielsen} Aagaards Søn Morten som var hiemdøbt 8te dage tilforne . frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Matz {Christensen Kjær} aler Niels tarp . Niels {Jensen} Jens {Pedersen Vium} Mosgrds {sted}Søn. An {Christensdatter Kjær} Matz {Christensen Kjær} alers Søster . Margrete {Nielsdatter Boltvig} Lindvig Kiersten {Christensdatter} Krog .
Introduktion nr. 5264
Konfirmation nr. 9019
LINK: Affotografering.


Nr. 2282 1717.08.15 Christen Nielsen, Sønderskov. FAR: Niels Christensen Sønderskov. MOR: ? Niels Christensen Sønderskovs kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Moesgaard, Borris, Jens Pedersen Viums kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Søn Anders Larsen nævnt og datter Lucie Larsdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Sønderskov?, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Anders Larsen Sønderskovs kone, måske søster til faderen.
FADDER Nr. 5: Lucie Larsdatter, Sønderskov, Borris, Datter af Lars Jensen Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Gift med Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 aug døbte jeg Niels {Christensen} Syndershou hans Søn Christen frembaaaren af Jens {Pedersen Vium} Mosgrds Kone An {Anne Nielsdatter} Faddere . Christen {Nielsen} Aagrd Las {Jensen} Syndershou . Matz {Christensen} Niels {Christensen} Syndershous brodr . An Christensdatter Anders {Larsen} Syndershous Kone . Lucie {Christensdatter} Anders {Larsen} Syndershous søster .
Introduktion nr. 5266
LINK: Affotografering.


Nr. 2286 1717.09.19 Anders Nielsen, Gravel. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Nygaard, Nygaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 18c, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Johanne Larsdatter, Helgaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Helgaard, Borris, Peder Helgards kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Johanne fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Anne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 Septbr Niels grauls Søn døbt kaldet Anders , frembaaren af Else Marie Boltuig Faddere Jørgen helgrd . Christen Nygaard Niels {Christensen} Aagrd . Johanne {Larsdatter} Las Helgrds datter Anna {Andersdatter} Peder Hælgrds Kone.
Introduktion nr. 5269
Konfirmation nr. 9032
LINK: Affotografering.


Nr. 2287 1717.09.26 Christen Christensen, Hjoptarp (Søndergaard). FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Else Marie Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Christen Vesterby, Vesterby, Borris, Bror?
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Hjoptarp, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Antaget hjemme ved faderen, hans bror.
FADDER Nr. 4: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Datter af Poul Frandsen.
FADDER Nr. 5: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris, Datter Kirsten Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Septbr døbte Jeg Christen {Jakobsen} Syndergaards Barn j hioptarp kaldet Christen frembaaren af Else Marie Boltrup Faddere Christen Vesterbye . Niels {Jensen i Meldgaard} Hioptarp . Christen {Jakobsen} Syndergrds brodr Jens {Jakobsen} . Kirsten {Poulsdatter} Poul Frantzøns datter {Ved Kirken} Inger Laust nørgaards hustru .
Introduktion nr. 5271
LINK: Affotografering.


Nr. 2288 1717.09.29 Markus Jeppesen, Gjaldbæk. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Markussen, Hannerup, Faster, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Mads Jensen, Vium Krog, Nørre Vium, Søn af Jens.
FADDER Nr. 5: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Jens Moesgaards stedsøn.
FADDER Nr. 6: Kirsten, Vium Krog, Nørre Vium
FADDER Nr. 7: Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Christen Laursen Colding.
FADDER Nr. 8: Anne Olufsdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter af Oluf Meldgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens, Vium Krog, Nørre Vium, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Anne Olufsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 Septbr fest Mich . Jep {Markussen} gialbæcks barn døbt Marcus frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Jens {Pedersen Vium} Moesgrd . Erich {Nielsen} Kuedbøl - Jens Marcussen j hannerup . Jens i Vium Krog Hs Søn Matz {Jensen} . Jens {Pedersen Vium} Mosgaards søn {stedsøn} Niels {Jensen} . Kirsten j Vium Krog Karen {Mortensdatter} Synderbye Olluf Mældgrds datter Anna {Olufsdatter} .
Introduktion nr. 5270
LINK: Affotografering.


Nr. 2290 1717.10.24 Svend Madsen, Odderskær. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Bolvig, Lindvig, Borris, Jakob Jensen Barfods kone.
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Lindvig, Borris, 20c, Jakob Jensen Barfods søn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Svendsdatter, Odderskær, Borris, Faderens søster
FADDER Nr. 4: Kirsten, Odderskær, Borris, Navnet Kirsten nævnt første gang. Gift med Niels Odderskær.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Nielsdatter Bolvig bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Odderskær, Odderskær, Borris, Konen Kirsten fadder
NÆVNT Nr. 3: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, †1714.11.14 Odderskær. Faderens far. Kirsten Svendsdatter far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 octbr døbte jeg Matz {Svendsen} oddershærs Søn Svend frembaaren af Margret {Nielsdatter Bolvig} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue Faddere Laust Nørgrd . Christen {Jakobsen} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Kirsten {Svendsdatter} Svend {Jørgensen} oddershærs datter , noch Niels Oddershærs Kone Kiersten .
Introduktion nr. 5273
Begravelse nr. 6448
LINK: Affotografering.


Nr. 2291 1717.12.05 Jakob Olufsen, Debelmose. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Gift med Mads Pedersen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Debelmose, Borris, 20c, Anders Debelmoses datter.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen Else bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Datter Maren Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
noch {December d 5} døbte jeg Olluf {Jakobsen} debelmosis søn Jacob frembaaren af Else {Madsdatter} Matz {Pedersen} Væstegrds Kone . Faddere Peder {Jakobsen} Daller Matz {Jakobsen} Daller . Maren {Andersdatter} Anders {Lauridsen} Debelmosis datter . jtem Jens {Christensen} Væstergaards Kone .
Introduktion nr. 5275
Begravelse nr. 6225
LINK: Affotografering.


Nr. 1989 1718.02.06 *1718.02.06 Knud Christensen, Borris- Krog. FAR: Christen Knudsen. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .'}
Introduktion nr. 5276
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 2 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2298 1718.05.13 *1718.05.13 Niels 1 Nielsen, Slikdal. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Maji dend store bededag døbte Jeg Niels Slickdals 2de Tvillinger som begge blef kaldet Niels {Niels 1} .
Introduktion nr. 5281
Begravelse nr. 6232
NOTITS: Begravet 22. maj 1718 før de kom til dåb i kirken. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2299 1718.05.13 *1718.05.13 Niels 2 Nielsen, Slikdal. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Maji dend store bededag døbte Jeg Niels Slickdals 2de Tvillinger som begge blef kaldet Niels {Niels 2} .
Introduktion nr. 5281
Begravelse nr. 6233
NOTITS: Begravet 22. maj 1718 før de kom til dåb i kirken. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2304 1718.09.22 Michel Jensen, Stier. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Moderens søster. Gift med Christen Pedersen degn.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Busk, Busk, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Daller Soldat, Dalager, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Christen Tofts kone, Dalager, Borris
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter, Kirken- Ved?, Borris, Christen Bødkers datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen Anne fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Bødker, Kirken- Ved, Borris, †1717.01.14. Datter Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Septbr døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers Søn Michel frembaaren af Christen {Pedersen} degns Kone {Kirsten Nielsdatter} . Faddere Jørgen {Nielsen} Skrædr . Olluf bush Niels {Madsen} Daller Soldat . An Christen toftes Kone Johanne {Christensdatter} Christen Bøchers datter .
Introduktion nr. 5286
LINK: Affotografering.


Nr. 2308 1719.01.22 Jakob Larsen, Gaasdal- Store. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen, Gaasdal- Store, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 23c, datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 4: Mette Larsdatter, Duedal, Borris, Lars Duedals datter.
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Lille, Borris, Gift med Thomas Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Duedal, Duedal, Borris, Datter Mette Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1719 d 22 Janv: døbte Jeg Las {Larsen} Gaasdals Søn Jacob frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Jens Giødes_ . Jacob {Jakobsen} Ing {Inger Jakobsdatter, moderen} Gaasdals broder . Karen {Jensdatter} Jens Giødsens datter . Met {Larsdatter} Las Dudals datter . Met {Mette Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone .
Introduktion nr. 5289
Konfirmation nr. 9031
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Begravet 1746 27 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2310 1719.02.26 Peder Nielsen, Vinbæk. FAR: Niels Vinbæk Soldat. MOR: Maren Vinbæk.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen Kjær, datter af Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Lars Duedal, Duedal, Borris, Slags nabo.Kan vær Lars Larsen eller Lars Madsen den Unge.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, Gift med Mads Christensen Kjærs søster An Christensdatter Kjær.
FADDER Nr. 3: Jens Graversen?, Ahlergaard, Borris, Karl på Ahlergaard.
FADDER Nr. 4: Mette Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, 23c, datter af Lars Larsen Duedal.
FADDER Nr. 5: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Øster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Kaldet Mads Aler.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 febr : Niels Vinbech Soldat hans Søn Peder døbt frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Ahler . Faddere Las {Larsen eller Madsen den Unge} Dudal Jens {Jakobsen} Holvig . Jens [Grauers_] tienendis Madz {Christensen} Aler . Mette {Larsdatter} dudal - Maren Erich {Nielsen} Kuedbøl Kone .
Introduktion nr. 5292
LINK: Affotografering.


Nr. 2316 1719.07.07 Maren Andersdatter, Vindelbo. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: ? Anders Thomsen Vendelbos 2. kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltvig, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Svend Christensen Skrædder, Gaarsvig?, Sønder Felding, Bror til faderens 1. kone Maren Christensdatter †1709.
FADDER Nr. 3: Mette Thomasdatter, Vindelbo, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Inger Gaasdal?, Gaasdal?, Borris, Gift med Lars Gaasdal?
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Thomas Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Gaasdal?, Gaasdal?, Borris, Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de Julij døbte Jeg Anders {Thomsen} Vindelbos {datte}r Maren frembaaren af Else Marie {Nielsdatter} Boltvig Jacob {Andersen Harbo} Alers hustrue. Faddere . Thomas {Jensen} Vindelboe . Svend Christensen {Skrædder, Sønder Felding} Anders Vindelboes søster Mette {Thomasdatter} Jng las [galds] hustrue {Inger med Lars Gaasdal passer} . Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Hustrue .
Introduktion nr. 5298
Konfirmation nr. 9022
Vielse nr. 8230
NOTITS: Ing Las Galds interpreteret som Inger Lars Gaarsdals. Ingen Lars eller Inger set i Gjaldbæk, fx.

LINK: Affotografering.


Nr. 2317 1719.07.07 Christen Pedersen, Dalager. FAR: Peder Jakobsen Daller. MOR: ? Peder Jakobsen Dallers kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Busk, Busk, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter Daller, Dalager, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: An Christen Tofts kone, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 7de Julij} døbt Peder {Jakobsen} Dallers Søn Christen frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Olluf Bush Matz {Jakobsen] Daller Met {Jakobsdatter} Daller . An Christen Toftis hustrue.
Introduktion nr. 5297
Konfirmation nr. 9018
LINK: Affotografering.


Nr. 2318 1719.07.21 *1719.07.18 Niels Nielsen, Gjaldbæk. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltrup, Lindvig, Borris, Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Markussen Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jakobsdatter, Lindvig, Borris, Søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Lindvig, Borris, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen bærer, datter og søn faddere. Far til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 Julij døbte Jeg Niels {Nielsen} Gialdbæchs søn Niels som var fød 3 dage tilforne . frembaaren af Margret {Nielsdatter} Boltrup Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Hustrue . Faddere Jacob Lindvig Jep gialdbæchs! Jep {Markussen} Gialdbechs Kone {Kirsten Jensdatter} Kirsten {Jakobsdattter} Jakob {Jensen Barfod} Lindvigs datter. Christen {Jakobsen} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs søn .
Introduktion nr. 5299
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2319 1719.07.22 *1719.07.22 Dødfødt, Tarp. FAR: Thomas Larsen? Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .' }
Introduktion nr. 5300
Begravelse nr. 6245
LINK: Affotografering.


Nr. 2322 1719.10.22 Niels Madsen, Tarp. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Daller Soldat, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Borris, Præstens forrige avlskarl.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Stier, Borris
FADDER Nr. 5: Sidsel Madsdatter, Faster, Hans Feldbereders kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Datter Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Nielsen Feldbereder, Faster, Konen Sidsel Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 October døbte Jeg Matz {Nielsen} Tarpis søn {Niels} frembaaren af min {Kone} {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Thomas {Pedersen} Gaasdal Niels Daller Soldat Jens Anders_ min forrige Auflskarl Maren {Nielsdatter} Niels Stiers Datter . Zidsel Matzdatter Hans {Nielsen} Fældbereders Kone..
Introduktion nr. 5303
Begravelse nr. 6254
NOTITS: Barnet fornavn Niels i begravelsen 1720.

LINK: Affotografering.


Nr. 2324 1719.11.01 Niels Nielsen, Odderskær. FAR: Niels Odderskær. MOR: ? Niels Odderskærs kone.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Jakob Jensen Barfods kone.
FADDER Nr. 1: Niels? Christensen Aagaard?, Aagaard, Borris, Usikker udlæsning.
FADDER Nr. 2: Christen? Knudsen Krog?, Borris- Krog, Borris, Usikker udlæsning.
FADDER Nr. 3: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris
FADDER Nr. 4: Barbara, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Boltvig bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
November d 1ste fest Om : Sanct : døbte Niels Oddershiærs Søn Niels frembaaren af Margret {Nielsdatter Boltvig} Jacob Lindvigs Kone Fadderne Matz {Svendsen} Oddershiær Barbara {....} {.... ..} [Christen Krog] {...} {......} {,...} .
Introduktion nr. 5304
Konfirmation nr. 9077
LINK: Affotografering indførelse ganske utydelig svag skrift.


Nr. 2326 1720.01.21 Jeppe Andersen, Sønderskov. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster , Borris
FADDER Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Borris, Var før avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 7: Mette Larsdatter Duedal, Præstergaarden, Borris, Indepige i præstegården.
FADDER Nr. 8: ? Christen Smeds tjenestepige, Fonager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Madsen Smed, Fonager, Borris, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 21 Janv døbte Jeg Anders {Larsen} Syndershous tvillinge børn. Jeppe frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Anna af Christen Vesterbys Kone Kirsten. Faddere. Erich {Nielsen} Kudbøl Las {Jensen} Syndershou Christen Væsterbye Jens Anders_ hafde tient j præstegaarden Niels {Christensen} Syndershous Kone Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} Met {Larsdatter} dudal tiener j præstegaarden . Christen {Madsen} Fonaggers Pige {.....}
Konfirmation nr. 9051
NOTITS: Tvilling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2327 1720.01.21 Anne Andersdatter, Sønderskov. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christen Vesterbys kone, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster , Borris
FADDER Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Borris, Var før avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 7: Mette Larsdatter Duedal, Præstergaarden, Borris, Indepige i præstegården.
FADDER Nr. 8: ? Christen Smeds tjenestepige, Fonager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Madsen Smed, Fonager, Borris, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 21 Janv døbte Jeg Anders {Larsen} Syndershous tvillinge børn. Jeppe frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Anna af Christen Vesterbys Kone Kirsten. Faddere. Erich {Nielsen} Kudbøl Las {Jensen} Syndershou Christen Væsterbye Jens Anders_ hafde tient j præstegaarden Niels {Christensen} Syndershous Kone Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} Met {Larsdatter} dudal tiener j præstegaarden . Christen {Madsen} Fonaggers Pige {.....}
Introduktion nr. 5307
Konfirmation nr. 9061
Vielse nr. 8254
NOTITS: Tvilling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2335 1720.08.01 *1720.08.01 Christen Langelund Jakobsen, Lindvig. FAR: Jakob Jensen Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen og introduktion: 'd 10 febr {1722} blef Jacob Jensen Barfod Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl: .'}
Introduktion nr. 5313
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Dato omtrentlig. Begravet halvandet år gammel den 10 februar 1722, giver født omtrent august 1720. Moderen introduceres den 18 august 1720, hvilket passer sammen.

LINK: Affotografering


Nr. 2336 1720.08.13 Niels Olufsen, Dalager?. FAR: Oluf Justesen Vinther. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
NÆVNT Nr. 1: ? Oluf Busks kone, Busk, Borris, Døber barnet, der straks dør.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 Aug: født Olluf {Justesen Vinther} shoumagers kone {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup} j Søn døbt af Olluf bushis Kone j nøds fald kaldet Niels , døde strax , dend var ellers fuldkommen dog berettis han skal være kommen 6 ugger for tidig .
Begravelse nr. 6257
NOTITS: Dør straks, født 6 uger for tidlig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2338 1720.09.15 Birte Christensdatter, Sønderby. FAR: Christen Laursen Sønderby Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen ca. 20 oktober 1720: ' (Samme dag ? d 20 octbr 1720) jntroducerit Christen Synderbys (Kone) (Karen Mortensdatter) (Birte) .'}
Introduktion nr. 5315
Konfirmation nr. 9042
NOTITS: Dato skønnet 1 måned før introduktion, dåb ikke indført. Navnet Birte fra konfirmation 1738 Birte Synderbye.

LINK: Affotografering introduktion #5315.


Nr. 2339 1720.09.29 Knud Christensen, Hjoptarp (Søndergaard). FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introduktionen: 'd 3 nov: Christen (Jakobsen) Syndergaard j Hioptarp hans Kone jntroduc_' deres søn Knud døbt.}
Introduktion nr. 5316
Vielse nr. 8196
NOTITS: 3. nov. 1720 Christen Syndergaard i Hioptarp hans kone introducered. Dvs. hun må have fået et barn ca. en eller to måneder før. Dette barn er med stor sikkerhed Knud, der i følge dødsalderen skulle være født 1716, men dødsalderen er regelmæssigt for høj. Aldersforskellen til dødsalderen er nogenlunde normal. Der er ikke nogen dåb indført med navn Knud. Knud Christensen overtager Søndergaard i Hjoptarp fra faderen i 1741.

LINK: Introduktionen
LINK: Christen Jakobsen Søndergaard i Hjoptarp i Borris.


Nr. 2340 1720.10.13 ? Mads/en/datter, Dalager. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 17 nov d 25 p Trinit) introducerede Jeg j borris Matz (Jakobsen) Dallers Kone ' en søn eller datter (Navn ukendt) .'}
Introduktion nr. 5318
NOTITS: Dato skønnet. Ikke døbt i kirkebogen, ikke konfirmeret i Borris. Ikke set senere. Måske død spæd.

LINK: Introduktonen.


Nr. 2342 1720.10.27 Niels Niels/en, Tarp. FAR: Niels Tarp. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen 15 dec: ' Niels Tarp en søn døbt (Niels) .}
Introduktion nr. 5321
Konfirmation nr. 9043
NOTITS: Navn Niels fra konfirmation 1738. Dato omtrentlig regnet 6 uger tilbage fra introduktionen.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2343 1720.11.01 Niels Nielsen, Slikdal. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Aagaard, Borris, Søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Inger Thomas Tarps kone, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Jakobsdatter fadder. Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Tarp, Tarp, Borris, Konen Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Nov om Sanct: døbte Jeg Niels {...} Søn Niels fød d 27 octbr {......} min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens {Pedersen Vium} Mosgrd Jep{pe Markussen} Gialdbæch Niels {Christensen} Christen {Nielsen} Aagrds Søn Jng thomas tarp hans kone . Met {Jakobsdatter} Christen {Nielsen} Aagrds Kone .
Introduktion nr. 5317
NOTITS: Slikdal fordi Niels Slikdals kone introduceres kort efter den 10 november. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2344 1720.11.10 *1720.10.26 Christen Jensen, Hvollig. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Hjoptarp, Borris, Faderens far er Jakob Jensen i Hvollig, hvem Jakob Andersen er er uklart.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen, Præstegaarden, Skjern, Bror til faderen, tjener ved præst Just Hammerich i Skjern.
FADDER Nr. 3: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 17c, Karen Jakobsdatter Ahlers datter.
FADDER Nr. 4: Maren, Borris, Gift med Dynes? Dal?
NÆVNT Nr. 1: Just Frederik Hammerich, Præstegaarden, Skjern, Faderens bror Niels Jakobsen tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Sidsel Hvollig, Hvollig?, Borris, Jordemoder, hun kan have boet et andet sted end Hvollig.
NÆVNT Nr. 3: Dynes Dal, Borris, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 10 Nov:} døbt Jens {Jakobsen} holvigs søn Christen som var døbt i nøds fald af jordemoderen Sidsel Holvig 14 dage tilforne fermbaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Jacob Anders_ af hioptarp . Niels {Jakobsen} Jens {Jakobsen} Holvigs broder tienends Hr Just {Frederik Hammerich} i Schierne . Else {Mortensdatter} ahler . Maren [dynes] Dals Hustrue .
Introduktion nr. 5320
Begravelse nr. 6260
LINK: Affotografering.


Nr. 2345 1720.11.27 *1720.11.27 Gravers Jensen, Debelmose. FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster. MOR: Inger Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 27 Nov: Inger Grauersdatter hendes Søn Grauers døbt hiemme medelst Svaghed . Er uægte barn udlagt til barnefader En ægte Mand Jens MarcusSøn af hannerup .
Begravelse nr. 6263
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2347 1720.12.30 *1720.12.30 Dødfødt søn, Gjaldbæk. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 decembr føde Jep {Markussen} Gialdbæchs hustrue {Kirsten Jensdatter} j Søn som femkomb uden Lif .
Begravelse nr. 6264
LINK: Affotografering.


Nr. 2348 1721.01.01 *1720.12.27 Thomas Nielsen, Grønborg. FAR: Niels Thomassen Grønborg. MOR: ? Niels Thomassen Grønborgs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Bertel Clemmensen, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 4: Ellen, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepigen ved herredsfogeden.
FADDER Nr. 5: An Duedal, Duedal, Borris, Gift med Lars Larsen Duedal.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris, Søn Bertel Clemmensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfoged. Tjenestepigen Ellen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Lars Larsen Duedal den Gamle, Duedal, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1721 Janvarius d 1ste som var Nyt aars dag døbte Jeg Niels {Thomassen} Grønborgs Søn som var fød d 27 dec. afvigte aar nafnlig Thomas frembaaren af Jacob {Andersen Harbo} Alers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Faddere Niels Slikdal . Niels {Thomassen} Grønborgs Konis=broder thomas . Bertel {Clemmensen} Clemmend {Bertelsen} shobechs Søn . Ellen {...} tiener Herredsfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} j Dalagger {...} gl Las {Larsen} dudals Kone {An Duedal} .
Introduktion nr. 5323
Konfirmation nr. 9054
NOTITS: Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2349 1721.02.11 ? Niels/en/datter, Sønderskov. FAR: Niels Christensen Sønderskov. MOR: ? Niels Christensen Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr : døbte Jeg {....} N[ie]ls {Christensen} Søndershous {...} {?} .
NOTITS: Ikke genkendt eller set senere. Herefter ingen indførsler 12. feb 1721 - 01 jan 1722.

LINK: Affotografering.


Nr. 2352 1721.07.01 Peder Nielsen, Egvig. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsens Egvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: Conf: Dca qvasimod: 1737 Peder Nielsen Egvig' Niels Larsen og kone i Egivg en søn til daaben Peder . }
Konfirmation nr. 9029
Vielse nr. 8280
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2353 1721.07.01 Christen Andersen, Vindelbo. FAR: Anders Thomsen. MOR: ? Anders Thomsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: ' 1739 (Quasimodo antaget) Christen Andersen Vindelboe '. Anders Thomsen og Johanne i Vindelbo en søn til daaben Christen .}
Konfirmation nr. 9059
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2354 1721.07.01 Kirsten Knudsdatter, Egvig. FAR: Knud Jensen Bjerre Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra uægte barn 1740 med Christen Toft: Knud Jensen Bjerre og Else Villumsdatter i Egvig en datter til daaben Kirsten . }
NOTITS: Dato kan være op til tre år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 1983 1721.07.01 Niels Nielsen, Tarp. FAR: Niels Nielsen Tarp. MOR: ? Niels Nielsen Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Slumstrup skifte 1736 efter faderen Niels Nielsen: '1721c blev Niels Nielsen Tarp og hustrus søn i Tarp døbt Niels . '}
NOTITS: I januar 1736 i skiftet efter faderen er han 15 år. Niels Tarp set i mandtallet 1705 menes at være denne far Niels Nielsen Tarp.

LINK: Link til Slumstrup skiftet 1736 i Tarp over faderen Niels Nielsen Tarp.


Nr. 2356 1721.11.30 *1721.11.30 Michel Jensen, Stier. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 15 febr (1722) blef Jens (Christensen) Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.'}
Begravelse nr. 6266
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Dåbsdato omtrenlig 30 nov 1721.

LINK: Link til begravelsen.


Nr. 2357 1721.12.01 *1721.12.01 Karen? Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard). FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 1ste Janvarius 1722 introducerede Jeg Niels (Jensen) Mælgrds Kone (Ingeborg)' deres datter (Karen?) .}
Introduktion nr. 5324
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Dato meget omtrentlig, moderens Introduktion 1 jan 1722, regnet fire uger tilbage. †1727.07.13 Melgaard, Hjoptarp navn fra begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2358 1722.01.01 Poul Jensen?, Kirken- Ved. FAR: Jens? Christensen?. MOR: Kirsten Poulsdatter.
BÅREN AF: Karen Giødesdatter, Borris- Krog, Borris, Tjener ved Peder Eskesen Krog.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Tjenestepige Karen Giødesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris, 27c, søn af Clemmen Bertelsen.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Stier, Borris, Niels Stiers datter.
NÆVNT Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Stier, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 1ste Janvarius} døbt Kirsten {Poulsdatter} Poul Frandses datter hendis uegte barn. Poul , frembaaren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Karen Giødsdatter . Faddere Peder {Eskesen} Krog - Bertel {Clemmensen} Scobæck Niels {Larsen} Ægvig : Christen {Jakobsen} Syndergaards Kone Niels stiers datter {M}aren . blef udlagt til barnefader liges tilforn den Lamme {.....} Jens Christens_ .
LINK: Affotografering.


Nr. 2360 1722.03.18 Peder Nielsen, Gjaldbæk. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Else Mortensdatter, Ahlergaard, Borris, 19c, datter af Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 1: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 18 Martij Niels {....} Søn Peder døbt frembaaren af {...} {Mortens} j Al{.. } {Christen} {Nielsen} Aagrd hands Kone {Mette Jakobsdatter} {.........}
Introduktion nr. 5326
NOTITS: Niels Nielsen Gjaldbæk fra introduktionen fire uger senere. Christen Nielsen Aagaard kan der stilles spørgmålstegn ved.

LINK: Affotografering, flere hjørner afbrugt, afrevet..


Nr. 2361 1722.04.01 ? Mads/en/datter, Sønderskov. FAR: Mads Christensen Rahbek. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 19 april) introducerede jeg Matz (Christensen Rahbek) Syndershous kone (Margrethe Jakobsdatter)' en søn eller datter (Navn ukendt).}
Introduktion nr. 5325
NOTITS: Datoen er skønnet, må være nogen uger før introduktionen. Dette er den sidste indførelse af præst Peder Pedersen Stauning, der dør kort efter og begraves. Skriften er temmelig utydelig.

LINK: Affotografering, men tekst læst i den originale kirkebog.


Nr. 2362 1722.04.07 Lars Larsen, Gaasdal- Store. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Moderens broder, lever senere i Assing.
FADDER Nr. 3: Mette Larsdatter Duedal, Præstergaarden, Borris, 26c, Indepige i præstegården.
FADDER Nr. 4: Else Mortensdatter Aler, Ahlergaard, Borris, 19c, Karen Jakobsdatter Ahlers datter.
FADDER Nr. 5: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 april Las {Larsen} Gaasdals søn Las døbt, frembaaren af min {kone} {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens Giødesen Jacob {Jakobsen} {Ing? Jakobsdatter} Gaasdals broder, Mette {Larsdatter} Las Dudals tienendes i Præstegaarden {......} i Syndershous søster M {......} Else Mortensdatter Aler, Else Marie {Nielsdatter Boltrup} Jacob {Andersen Harbo} Alers kone .
Begravelse nr. 6269
NOTITS: Begravet 8 dage gammel.

LINK: Affotografering hjørner og sidestykker afrevet.


Nr. 2365 1722.07.01 Christen Christensen Nygaard, Nygaard. FAR: Christen Jepsen. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1740 (Quasimodo antaget) Christen Nygaard.' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter en søn til daaben Christen . }
Konfirmation nr. 9074
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2366 1723.07.01 Peder Nielsen, Aagaard. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 27. (Maji 1725) begrov Niels (Christensen) Aagaards Søn Peder '. Niels Christensen og Mette Aagaard i Aagaard en søn til daaben Peder . }
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2368 1723.07.01 Jeppe Christensen, Nygaard. FAR: Christen Jepsen. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: '1727 Dca 4ta post Epiphan: begrov Christen (Jepsen) Nygaards Søn Jeppe. ' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter i Nygaard en søn til daaben Jeppe . }
Begravelse nr. 6344
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. †1727.02.02 Nygaard.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2369 1723.07.01 Jens Jeppesen, Gjaldbæk. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1730 Dom . 16 à Trin. begrov Jacob Gialdbeks stif søn , Nafnl: Jens — '. Jens Markussen og Kirsten Jensdatter i Gjaldbæk en søn til daaben Jens . }
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Dato kan være op til fem år forkert. Faderen Jeppe Markussen †1728.09.19 Gjaldbæk. †1730.09.24 Gjaldbæk

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2370 1723.07.01 Laurids Nielsen, Egvig. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1742 (Quasimodo antaget) Las Nielsen -'. Niels Larsen og kone i Egvig en søn Laurids . }
Konfirmation nr. 9102
NOTITS: Skiftet nedenfor viser at Laurids Nielsen i Nordenaa i Hemmet sogn 1796 er søn af Niels Larsen i Egvig i Borris. Gift med Ane Iversdattter *1710c. FT 1787 Hemmet er Lars Nielsen 65 år gammel, altså født circa 1722 ellers skrevet 1722c.

LINK: Skifte efter Peder Larsen i Gaasdal 1796 #1418.
LINK: Faderen Niels Larsen Egvig og skiftet 1796 udredet. Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2371 1723.07.01 Peder Jakobsen Barfod, Lindvig. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1740 (Quasimodo antaget) Peder Barfoed'. Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig i Lindvig en søn til daaben Peder . }
Konfirmation nr. 9079
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2372 1723.07.01 Peder Christensen, Sønderby. FAR: Christen Laursen Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1742 (Quasimodo antaget) Peder Christensen'. Christen Laursen Colding og Karen Mortensdatter i Sønderby en søn til daaben Peder . }
Konfirmation nr. 9103
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Gift 4 gange.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 1985 1723.07.01 Jus Christensen, Nygaard. FAR: Christen Jepsen. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra trolovelsen 'd: 5 Aug : trol : Jus {Christensen} Nygaard og Mette Jensdaatter— ' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter i Nygaard en søn til daaben Jus . }
Vielse nr. 8217
Begravelse nr. 6692
LINK: Affotografering trolovelse.


Nr. 1984 1723.07.01 Bent Pedersen, Tarp. FAR: Peder Pedersen I Tarp. MOR: Sidsel Sørensdatter Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1740: Peder Pedersen I og Sidsel Sørensdatter Gosvig i Tarp en søn til daaben Bent . }
Konfirmation nr. 9076
Vielse nr. 8240
NOTITS: Konfirmert 1740 fra Tarp, regnet til 17 år gammel, da han blev konfirmeret. Kan anfægtes. Forældrene ud fra brødre og søstre ved dåbe.


Nr. 2376 1724.02.01 Niels Nielsen, Gjaldbæk. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion 1724.04.18 og konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Niels Nielsen Gialdbek'. Niels Nielsen og Anne Marie Jakobsdatter Barfod i Gjaldbæk en søn til daaben Niels . }
Introduktion nr. 5326
Konfirmation nr. 9086
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2377 1724.02.01 ? Mads/en/datter, Dalager. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: Mads Jakobsen Daller og Maren Andersdatter i Dalager en søn/datter til daaben {Navn ukendt} . }
Introduktion nr. 5327
NOTITS: Ikke set derefter, ikke set konfirmeret.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2380 1724.05.25 Christen Nielsen, Egvig. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
BÅREN AF: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 18c, datter af Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 1: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris, På aftægt.
FADDER Nr. 2: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, 22c, slags nabo. Søn af Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 25 {Maji} døbt Niels {Larsen} Egvigs søn Christen , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere Villum {Nielsen} Egvig, [Eske] Pedersen Grønborg, Karen Christensdatter af Faster sogen og Maren Jensdatter af {....}
LINK: Affotografering med hul i papiret.


Nr. 2382 1724.07.09 Anders Knudsen, Hjoptarp (Nørgaard). FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen Kjær.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Minds Hjoptarp, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder? Olufsen, Hvollig, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Niels? Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Christen Knudsen Krog.
FADDER Nr. 5: Lucie Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 21, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Kjær Aller, Ahlergaard, Borris, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. {9 juli} døbte ieg Knud {Lauridsen} Nørgaards søn {Anders} baaren af Mads {Christensen Kjær} Allers hustrue {Karen Jakobsdatter} faddere: Christen Jacobsen {Minds} Hioptarp,[Peder Olufsen] Hvolvig, [Niels] Meldgaard, Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} og Lucie {Laustdatter} Nørgaard.
Konfirmation nr. 9101
Vielse nr. 8298
NOTITS: Anders fra hans senere faddere i Hvollig i Borris hvor han bliver gift. Faddere fra Nørgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2385 1724.11.26 Anders Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone.
BÅREN AF: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 18c, datter af Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Smed, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Borris
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Borris
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søn af Laust Nørgaard. Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 26 Nov:} døbte Niels {Jensen} Meldgaars Søn af Hiuptarp kaldet Anders , baaaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere Laurids {Laurst Nørgaard} , Christ_ Jacobsen Smied, [Morten] Pedersen Knud {Lauridsen} Nørgaards Hustrue {Dorte Andersdatter} og Magrethe Christensdaatter .
Introduktion nr. 5332
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Begravet nogle uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2386 1724.11.26 Lars Pedersen, Helgaard. FAR: Peder Helgaard. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: An Christensdatter Kjær, Hvollig, Borris, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Niels, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: Kirsten Tjenestepige ved Jens, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Hvollig, Borris, Konen An Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens, Borris, Tjenestepige Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 26 Nov:} døbte Peder Helgaards Søn , Las , baaren af Jens Jacobsens Hustrue {An Christensdatter Kjær} i Hvolvig , Fad
{...} Jørgen Helgaard , Christen {Jepsen} Nygaard , Niels
{.....} Hvolvig , Peder {Hesselvig} Hvolvigs Hustru {Anne Knudsdatter} og Jens
{....... } Kirsten.

Introduktion nr. 5333
Konfirmation nr. 9075
LINK: Affotografering venstre side delvis afrevet.


Nr. 2387 1724.11.26 Christen Skræddersøn, . FAR: ? Skrædder. MOR: ? Skrædders kone.
BÅREN AF: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, Knud Jensen Sønderbys kone.
FADDER Nr. 1: Poul Frandsen?, Kirken- Ved, Borris
FADDER Nr. 2: Poul? Christen Knudsen Krogs, Borris- Krog, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsens kone
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Sønderby, Borris, 16, datter af Christen Laursen Colding. Døbt Margrethe Katrine.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter Købke bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Laursen Colding Sønderby, Sønderby, Borris, Datter Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} Skræders søn Christen , baaren af Knud {Jensen} Synderbyes hustru {Birgitte Michelsdatter Købke} faddere , Povl (Frandsen) Christen Nielsens Hustrue {Mette Jakobsdatter}, Christen Synderbyes daatter Margrethe .
NOTITS: Faderen er muligvis Hans Skrædder gift i Borris 1724, eller Jørgen Nielsen Skrædder i Debelmose.

LINK: Affotografering.


Nr. 2388 1724.11.27 Jens Jensen, Odderskær. FAR: Jens. MOR: Kirsten Svendsdatter.
BÅREN AF: Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, Borris, Mads Svendsen Odderskærs kone
FADDER Nr. 1: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Odderskær, Odderskær, Borris, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 27 Nov: døbt et uægte barn , Nafnl : Jens , hvis Moder er Kirsten Svendsdaatter af Odderskier , baaren af Mads {Svendsen} Odderskiærs hustrue , den som bar barnet {Anna Laustdatter Nørgaard} berettede efter Moderens ord en Karl Nafnl: Jens skulle være fader til barnet , videre vidste indtet —
LINK: Affotografering.


Nr. 2389 1724.12.10 ? Niels/en/datter, Hjoptarp (Melgaard). FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introduktion: '1725. d : 14 Janv: introd : Niels (Jensen) Meldgaards Hustrue (Ingeborg)' deres barn døbt (Navn ukendt) .
Introduktion nr. 5332
NOTITS: Dato skønnet til fem uger før Introduktion.

LINK: Affotografering Introduktion.


Nr. 2394 1725.02.21 Oluf Christensen, Stier. FAR: Christen Olufsen. MOR: Ingeborg?.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Busk, Busk, Borris
FADDER Nr. 3: Søren Avlskarl, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Barnepige, Præstegaarden, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D : 21 Febr: døbt Christen Olufßens Søn , Oluf , /: forhen for[giet] at indføre :/ baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Jens {Christensen} Stier , Oluf Busk , Aflskarlen Sør_ og barnepiigen Kirst_ begge af Præstegaarden -
Introduktion nr. 5335
Konfirmation nr. 9112
Vielse nr. 8312
LINK: Affotografering.


Nr. 2395 1725.03.25 Laurids Madsen, Odderskær. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Ikke identificeret, tjenestepige?
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 3: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen.
FADDER Nr. 4: Lucie Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søster til Knud Lauridsen. Kaldes også Luise.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 25. {Martij} døbte Mads {Svendsen} Odderskiers Søn Laurids , baaren af Johanne Nielsd: i Nørgaard , faddere Chrsiten Tloft , Niels {Christensen} Aagaard , Knud {Lauridsen Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Lucie {Laustdatter} ibid: .}
Introduktion nr. 5337
Konfirmation nr. 9116
LINK: Affotografering.


Nr. 2396 1725.04.22 Jakob Olufsen, Dalager. FAR: Oluf Justesen Vinther . MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christian Elias Guttorf, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Herredsfoged Jakob Pedersen Skanderups kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: Ane Elisabeth, Præstegaarden, Borris, Vel gæst i Præstegaarden.
FADDER Nr. 6: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Hvis Madsdatter, så mulig mor til Mads Christensen Kjær ovenfor i Ahlergaard. Ikke afsikret.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Sønderskov Rahbek, Sønderskov, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 22. {April} blev Oluf Justesen Vinthers Søn , Jacob , hans daab confirm: , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Faddere Fourier Guttorph , Mads {Chritensen Kjær} Ahler , Mad: Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} , Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Ane Elsebeth af Præstegaarden og Mette {Madsdatter?} Ahler .
Introduktion nr. 5338
LINK: Affotografering.


Nr. 2401 1725.06.03 Jes Christensen, Nygaard. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: An Christensdatter Kjær, Hvollig, Borris, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Skomager, Nygaard, Borris, Nygaard, se dåb *12.08.1731.
FADDER Nr. 3: Laurs Jakobsen, Hvollig, Borris, Bror til Jens Jakobsen nedenfor.
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersen Gravels kone.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jakobsens tjenestepige, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Hvollig, Borris, Konen An Christensdatter Kjær fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg ThomasdatterVoldborg Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 3 Junij} døbt Christen {Jepsen} Nygaards Søn , Jes , baaren af Jens Jakobsens hustrue {An Christensdatter Kjær} i Hvolvig , faddere , Christen Graild , Jørgen Skomager , Laurs Jakobsen hvolvig , Niels {Andersen} Grailds hustrue {Voldborg Thomasdatter} , g Jens Jacobsens Pige —
Introduktion nr. 5340
Konfirmation nr. 9114
LINK: Affotografering.


Nr. 2402 1725.06.17 Niels Jakobsen, Lindvig. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Mads Christensen Kjærs kone.
FADDER Nr. 1: An Elsebeth, Præstegaarden, Borris, Ungpige i præstegaarden.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Henning Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris, 21, søn af Knud Jensen.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jakobsen Moesgaards kone, Moesgaard, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 17 . {Junij} døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn , Niels , baaren af Karen {Jakobsdatter} Ahler , faddere , An Elsabeth i Præstegaarden, Niels {Nielsen} Gialdbek Henning {Knudsen} Synderby , Christen {Jakobsen} Moesgaards hustrue.
Introduktion nr. 5342
Konfirmation nr. 9100
LINK: Affotografering.


Nr. 1988 1725.06.30 ? Niels/en/datter, Skravhøj. FAR: Niels Skravhøj. MOR: Else? Nielsdatter? Niels Skravhøjs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd : 12 . introd: Niels Skrafhøjs hustrue' - hans barn .}
Introduktion nr. 5343
NOTITS: Dato arbitrær sat til 6 uger før introduktionen. Barnet kan være dødfødt eller have levet kort. Intet barn set senere, der kunne passe, men ikke dermed udelukket.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2404 1725.07.29 Johannes Jørgensen Hauch, Tarp (Præstegaarden). FAR: Jørgen Johansen Hauch. MOR: Marie Kirstine Hansdatter Vest.
BÅREN AF: Margrethe Elisabeth Doye, Skjern, Præst i Skjern Just Frederik Hammerichs kone.
FADDER Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Fastergaard, Faster, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Nicolai Joachimsen Lütken, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
FADDER Nr. 3: Knud Jakobsen Østergaard, Østergaard, Lyne, Søn af herredsfoged Jakob Knudsen.
FADDER Nr. 4: Anne Margrethe Boldevin, Borris, Mad: Skanderup.
FADDER Nr. 5: Else Hansdatter Vest, Moderens søster.
FADDER Nr. 6: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Datter af Karen Jakobsdatter Ahler og 1. mand Morten Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfoged, konen Anne Margrethe Boldevin fadder.
NÆVNT Nr. 2: Just Frederik Hammerich, Skjern, Præst i Skjern sogn, foretager dåben i kirken. Konen Margrethe Elisabeth Doye bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 9ma á Trin : introd: Hr {Just Frederik} Hammerik {præst i Skjern sogn} præstens {i Borris og Faster Jørgen Johansen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , og samme dag confirm: Præstens {Jørgen Johansen Hauch} Søns hiemmedaab , Johannes , baaren af Hr {Just Frederik} Hammeriks Kiæriste {Margrethe Elisabeth Doye} , faddere , Forv{alter Lundenæs}: {Daniel Filip} Rasch , Hr {Nicolai Joachimsen} Lütken , Knud Jacobsen Østergaard {Lyne sogn} Mad: Skanderup {Anne Margrethe Boldevin} , Else {Hansdatter} Vest , Else {Mortensdatter} Aller.
Introduktion nr. 5341
Konfirmation nr. 9096
LINK: Affotografering.


Nr. 2405 1725.08.26 Jens Jørgensen, Nygaard. FAR: Jørgen Skomager. MOR: ? Jørgen Skomagers kone.
BÅREN AF: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift med Christen Jepsen.
FADDER Nr. 1: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Ida Margrethe Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Helgaard, Borris, Søn af Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Helgaards søster, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 26. {Aug :} døbte Jørgen Skomagers Søn , Jens , baaaren af Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} faddere , Christen {Jepsen} Nygaard , Niels {Andersen} Gravel , Jørgen Helgaards Søn Jens {Jørgensen} , g Jørgen Helgaards Syster —
Introduktion nr. 5344
NOTITS: Nygaard, se dåb *12.08.1731.

LINK: Affotografering.


Nr. 2409 1725.12.02 Christen Jensen, Hvollig. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
BÅREN AF: Maren Giødesdatter, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 3: Henning Knudsen, Sønderby, Borris, 21, søn af Knud Jensen.
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 29c, bror til Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Mette Madsdatter? Ahler, Ahlergaard, Borris, Formodet at være moderens mor, ligeledes mor til Mads Kjær på Ahlergaard.
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kvodbøl, Kodbøl- Vester, Borris, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1ma Adventrus døbte Jens jacobsen Hvolvigs søn , Christen , baaaren af maren Giødis , faddere Mads {Christensen Kjær} Ahler , Erik {Nielsen} Koodbøls hustrue {Maren} , Henning {Knudsen} Sønderby , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Mette Ahler —
LINK: Affotografering.


Nr. 2412 1725.12.23 Niels Christensen, Kirken- Ved. FAR: Christen Gregersen Franch. MOR: An Gertrud Reimer.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Grønborg, Præstegaarden, Borris, Karl i Præstegården.
FADDER Nr. 3: Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, 2. kone Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 4ta Adventus døbte Sergant {Christen Gregersen} Frankis Søn , Niels , baaren af Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} faddere Peder {Eskesen} Grønborg , Jens Grøndborg i Præstegaarden , Sidzel Vesterby , Niels {Andersen} Vesterbyes hustrue {Margrethe Jakobsdatter} —
Introduktion nr. 5349
LINK: Affotografering.


Nr. 2414 1726.03.10 Peder Jensen, Slikdal. FAR: Jens Slikdal. MOR: ? Jens Slikdals kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Knud Madsen, Borris, Måske tjenestekarl i Slikdal se #2406.
FADDER Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 4: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier?, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Stier, Borris, Datter af husmand Niels Stier.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Stier?, Borris
NÆVNT Nr. 2: Niels Stier, Stier, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Baptismi Xti {??} døbte Jens Slikdalls Søn , Peder , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Knud Madsen , Christen Toft , Niels Villadsen , Christen Olesens hustrue {Ingeborg?} , g Niels Stiers daatter Maren {Nielsdatter} .
NOTITS: Baptismi Xti ikke fundet som dato. Dato indførsel før 24 feb indførsel efter Oculi 24 marts, altså mellem 3 og 17 marts, her antaget 10 marts som er højst en uge forkert.

LINK: Affotografering.


Nr. 2415 1726.03.24 Jakob Nielsen, Gjaldbæk. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Borris, Moderens stedmor. Jakob Jensen Barfod Lindvigs 2. kone.
FADDER Nr. 1: Christen Laursen Sønderby Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Steddatter Kirsten Jensdatter gift med Jeppe Markussen Gjaldbæk.
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Markussens kone.
FADDER Nr. 5: Sophie Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 26c, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far, hans 2. kone Margrethe Nielsdatter Boltvig bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Oculi døbte Niels {Nielsen} Gialdbeks Søn , Jacob , baaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} , faddere , Christen {Jakobsen} Synderby , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels Villadsen , Jeppe {Markussen} Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} , Sohie {Jakobsdatter} Lindvig ,
Introduktion nr. 5352
Begravelse nr. 6351
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2416 1726.03.24 Niels Jørgensen, Debelmose. FAR: Jørgen Nielsen Skrædder. MOR: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2, kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Grønborg, Præstegaarden, Borris, Karl i præstegårdem.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen degns kone.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Skrædders kones søster
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom : Oculi} døbte Jørgen {Nielsen} Skræders Søn , Niels , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Lauge {Christensen} develmoße , Jens Grønborg i Præstegaarden , Christen {Pedersen} degns hustrue {Kirsten Nielsdatter} , og Jørgen Skræders Konis Syster —
Introduktion nr. 5353
Konfirmation nr. 9124
LINK: Affotografering.


Nr. 2420 1726.07.14 ? Hansen, Kirken- Ved. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
BÅREN AF: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen Sønderby.
FADDER Nr. 1: Bertel Clemmensen, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 2: Henning Knudsen, Sønderby, Borris, 22, søn af Knud Jensen Sønderby.
FADDER Nr. 3: ? Jens Villadsens kone, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Mortensdatter, Sønderby, Borris, Gift med Christen Laursen Colding.
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Ejstrup, Faster, 26c+, datter af Thomas Ejstrup.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Laursen Sønderby Colding, Sønderby, Borris, Konen Karen Mortensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Datter Bodil Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Villadsen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 4ta à Trin : døbte Hans Skræder {...tom plads...} baaren af Knud {Jensen} Sønderbyes hustrue {Birgitte Michelsdatter} , faddere , Bertel {Clemmensen} Skobek , Henig {Knudsen} Synderbye , Jens Villadsens hustrue , Christen {Laursen Colding} Synderbyes hustrue {Karen Mortensdatter} Thomas Eistrups daatter Bodild —
Introduktion nr. 5356
Begravelse nr. 6347
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel

LINK: Affotografering.


Nr. 2422 1726.08.27 Dødfødt, Dalager. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Endnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn. 'Mads Jakobsen Dalager og Maren Andersdatter barn søn/datter . }
Introduktion nr. 5357
Begravelse nr. 6336
NOTITS: Dato sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2424 1726.09.15 Søren Nielsen, Grønborg. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomasen Grønborgs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Jakob Andersen Harboes 2. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Nabo, den anden halvgaard i Grønborg.
FADDER Nr. 2: Mourids, Præstegaarden, Borris, Tjenestekarl i præstegården.
FADDER Nr. 3: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Grønborg, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Stier, Borris, Konen Ingeborg? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 15 . {Sept} døbte Niels {Thomasen} Grøborgs Søn , Søren , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Peder {Eskesen} Grønborg , Mourids i Præstegaarden , Christen Olufsens hustrue {Ingeborg?} , Maren Nielsdaatter Grønborg .
Konfirmation nr. 9128
LINK: Affotografering.


Nr. 2425 1727.02.16 Anders Christensen, Debelmose?. FAR: Christen Madsen, Kye, Bølling. MOR: Gertrud Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Dalager, Borris, Formentlig moderens søster. Gift med Mads Jakobsen Daller.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre, Debelmose (Vestersgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Hans Skrædders kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Konen Maren Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Skrædder, Kirken- Ved, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Sexagesima døgte ieg Giertrud Andersdaatters uægte Søn , Anders , baaren af Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter} , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard i develmose, Jens Christensen ibid:, Hnas Skræders hustrue {Maren Andersdatter} , til barenafder angivet Christen Madsen K[eyl] {formodet Kye i Bølling sogn} —
LINK: Affotografering.


Nr. 2428 1727.03.25 Jens Bertelsen, Skobæk. FAR: Bertel Clemmensen. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
BÅREN AF: Maren Agger, Borris- Krog, Borris, Gift 2. med Christen Knudsen Krog.
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, 2. kone Maren Agger bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Duedal, Borris, Måske tjenestepige.
FADDER Nr. 5: Bodil Clemmensdatter, Skobæk, Borris, 22, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 25. {Martij} døbte ieg Bertel {Clemmensen} Skobeks Søn , Jens , baaren af Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Maren Agger} , faddere Christen {Knudsen} og Peder {Eskesen} Krog , Niels {Jensen} Agger , Maren Andersdaatter af Dudall og Bodild Clemends daatter Skobek .
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2436 1727.09.07 Jakob Nielsen, Egvig. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
BÅREN AF: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 24c, datter af Karen Jakobsdatter Ahler og 1. mand Morten Jensen.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal, Borris, 33c, søn af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Ahlergaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Christen Olufsen Stiers 1. kone, Stier, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Madsdatter? Ahler, Ahlergaard, Borris, ?Mads Christensen Kjærs mor?
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris, 1. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 13tia à Trin: døbte Niels Lassen Egvig hans Søn, Jacob , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere , Peder {Eskesen} Grønborg, Christen {Jensen} Gaasdal
Konfirmation nr. 9146
NOTITS: Tvilling med Maren døbt en uge før.

LINK: Affotografering.


Nr. 2439 1727.10.09 ? Christens/en/datter, Fasterlund. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Introduktion: 'Dom : 24 á Trin: introd: Christen {Madsen} Lunds hustrue — ' Christen Madsen Lund og kone en søn/datter til daaben. }
Introduktion nr. 5366
NOTITS: Fødslen sat til 6 uger før introduktionen.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2440 1727.10.15 Laurids Knudsen, Hjoptarp (Nørgaard). FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Moderens søster, Jens Christensen Hvolligs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen Busk, Busk, Borris, 19, søn af Oluf Busk.
FADDER Nr. 4: ? Niels Lauridsen Brunbjergs kone, Brunbjerg, Borris
FADDER Nr. 5: Birgitte Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 22, faderens søster, datter af Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Rindum, Hvollig, Borris, Konen Mette Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Lauridsen Brunbjerg, Brunbjerg, Borris, Konen fadder. Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 15 Oct: døbt Knud {Lauridsen} Nørgaards Søn , Laurids , baaren af Jens Christensen {Rindum} Hvolvigs hustrue {Mette Andersdatter} . faddere . Cjrostem Toft . Peder {Eskesen} Grønborg , Jens {Olufsen} Busk , Niels {Lauridsen} Bruunbiergs hustru og Birgitte {Laustdatter} Nørgaard —
Introduktion nr. 5365
Konfirmation nr. 9130
Vielse nr. 8306
LINK: Affotografering.


Nr. 2442 1728.02.22 Hans Christian Jørgensen Hauch, Præstegaarden. FAR: Jørgen Johansen Hauch. MOR: Marie Kirstine Hansdatter Vest.
BÅREN AF: Birgitte Cathrine Christensdatter, Østergaard, Lyne, Madam Knudsen. Gift med herredsfoged i Øster Horne Herred Jakob Knudsen.
FADDER Nr. 1: Jens Danielsen Kellinghusen, Kvong, Præst i Kvong og Lyne.
FADDER Nr. 2: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter.
FADDER Nr. 3: ? Koch, Lundenæs, Skjern
FADDER Nr. 4: ? Andersen
FADDER Nr. 5: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Borris, Herredsfoged i Bølling Herred Jakob Pedersen Skanderups kone.
FADDER Nr. 6: Else Marie Nielsdatter Ahler Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harboe.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Allerup, Sønder Lem, Provst i Bølling Herred.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Knudsen, Østergaard, Lyne, 2. kone Birgitte Cathrine Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1728 Dom : Reminiscere introd: Proust Hr {Christen Christensen} Allerup Præstens {Jørgen Johansen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , samme dag confirm. hans Søns hiemmedaab , Hans Christian , baaren af Mad : Knudsen {Birgitte Cathrine Christensdatter} , faddere Hr Jens {Danielsen Kellinghausen} i Kvong , Folvalter{!} {Daniel Filip} Rasch , Monsr Koch , Monsr Sv: Andersen , {Jakob Pedersen} Skanderups Kieriste {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} og Else {Marie Nielsdatter Boltrup} Ahler ,
Introduktion nr. 5368
Konfirmation nr. 9123
NOTITS: Tilstedeværende er det helt store skyts i og omkring Borris sogn. Fine folk.

LINK: Affotografering.


Nr. 2443 1728.03.20 Christen Christensen, Fonager. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: ? Christen Fonager Smeds kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen.
FADDER Nr. 1: El Pedersdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 22, datter af Peder Eskesen.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Annunc: Mariæ . døbte Christen Smids Søn i Fonagger , Christen , baaren af Peder {Eskesen} Grøborgs hustrue {Karen Jensdatter} , fadere , Ell {Pedersdatter} Grønborg , Niels Thomsen i Slikdall , Niels Larssen tarp og Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}.
Introduktion nr. 5369
Konfirmation nr. 9175
NOTITS: Faddernes navne er usædvanlige i denne dåb. Niels Slikdal kaldes ellers altid Niels Slikdal, kun her Thomsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2445 1728.04.18 Iver Pedersen, Odderskær. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Olufsen Stiers kone, Stier, Borris
FADDER Nr. 5: Sophie Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 28c, datter af Jakob Lindvig Barfod og 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, KonenMargrethe Nielsdatter Boltvig bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Olufsten Stier, Stier, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia p: Pascha døbte Peder Odderskiers Søn , Iver , baaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} , faddere Christen {Nielsen} Aagaard , Niels {Christensen} ibid : , Niels Villadsen , Christen Olufsen Stiers hustrue , og Sophie {Jakobsdatter} Lindvig —
Konfirmation nr. 9147
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2448 1728.06.06 Jens Bertelsen, Skobæk. FAR: Bertel Clemmensen Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
BÅREN AF: Maren Agger, Borris- Krog, Borris, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Maren Agger bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Agger, Agger, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Bodil Clemmensdatter, Skobæk, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter Ejstrup, Agger, Borris, Gift med Niels Jensen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da à Trin : døbte Bertel {Clemmensen} Skobeks Søn , Jens , baaren af Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Maren Agger} , faddere Christen {Knudsen} Krog , Mads {Jakobsen} Daller , Niels {Jensen} Agger , Bodild Clemendsdaatter i Skobek og Bodild {Thomasdatter} Eistrup pa Agger —
Konfirmation nr. 9151
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2449 1728.07.02 Jeppe Christensen, Nygaard. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, 27c+, søn af Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Skomagers kone, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jens Jakobsens tjenestepige, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Skomager, Nygaard, Borris, Nygaard, se dåb *12.08.1731. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jakobsen, Hvollig, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Festo Visit : Mariæ} døbte Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine hansdatter Vest} faddere Christen {Pedersen} Grauld , Jens {Jørgensen} Helgaard , Jørgen {Nielsen} Skomagers Kone , og Jens Jacobsens tiniste Pige Kirsten —
LINK: Affotografering.


Nr. 2452 1728.08.22 Peder Nielsen, Aagaard. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Niels AndersenTarps kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Borris, Jens Villadsens søn
FADDER Nr. 4: ? Michel Smed Vinbæks kone, Vinbæk, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 20, Mads Christensen Kjærs datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Tarp, Tarp, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Michel Vinbæk Smed, Vinbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 13 à Trin : døbte Niels {Christensen} Aagaards Søn , Peder , baaren af Niels {Andersen} Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} , faddere , Christen {Nielsen} Aagaard, Jacob Pedersen i Aagaard , Jens Villadsens Søn Niels {Jensen} , Michel {Smed} Vinbeks hustrue og Mette {Madsdatter} Ahler —
Introduktion nr. 5374
Konfirmation nr. 9148
Vielse nr. 8301
LINK: Affotografering.


Nr. 2453 1728.09.12 Jens Jørgensen, Debelmose. FAR: Jørgen Nielsen Skrædder. MOR: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2. kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Husmand, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Mourids, Præstegaarden, Borris, Karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 4: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Gift med Mads Pedersen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Debelmose, Borris, Bor eller tjener ved Jens Dynesen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Maren Jensdatter bor ved ham. Tjenestepige?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 16 døbte Jørgen {Nielsen} Skræders Søn , Jens , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Jens Huusmand , Christen {Pedersen} degn , Mourids i Præstegaarden , Mads {Pedersen} Vestergaards hustrue {Else Madsdatter}, Maren Jensdatter hos Jens dynesen i develmose —
Introduktion nr. 5376
LINK: Affotografering.


Nr. 2454 1728.09.29 Anders Jensen, Hvollig. FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards 2. kone
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, 27c+, søn af Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søster til Moderen. Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 5: Maren Jens Christensen Rindums tjenestepige, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis døbte Jens {Christensen} Rindums Søn, Anders , baaren af Jørgen Helgaards hustrue {Maren Thomasdatter} , faddere Peder {Hesselvig} Hvolvig , Christen {Knudsen} Krog , Jens {Jørgensen} Helgaard , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Jens {Christensen} Rindums Pige Maren —
Introduktion nr. 5377
Konfirmation nr. 9145
LINK: Affotografering.


Nr. 2455 1728.10.24 Jakob Madsen, Sønderskov. FAR: Mads Christensen Rahbek. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Birgitte. Jeppesdatter Tarm, Præstegaarden, Oddum, Gift med præst i Oddum Bertel Agerholm.
FADDER Nr. 1: Bertel Andreas Christensen Agerholm, Præstegaarden, Oddum, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Skjern, Moderens bror. Senere herredsfoged.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Ladefoged, Lundenæs?, Skjern, Formodet på Lundenæs.
FADDER Nr. 5: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Madam Skanderup.
FADDER Nr. 6: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 21, datter af Mads Christensen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 22 à Trin : blev Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs Søn , Jacob , daab confirm: , baare Hr Bertel {Andreas Christensen} Aggerholms Kieriste {Birgitte Jeppesdatter Tarm} , faddere Hr Bertel , Knud Jacobsen , Knud synderbye , Jens Ladefoeged , Mad : Skanderup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} og Mette {Madsdatter} Ahler —
Introduktion nr. 5375
LINK: Affotografering.


Nr. 2457 1728.11.28 Clemmen Madsen, Odderskær. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med moderens bror Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 19, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Sidsel Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 30c+, søster til moderen.
FADDER Nr. 4: ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, †1742.04.22 Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen fadder. Moderens bror.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far, datter Sidsel Laustdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 1ma Advent :} døbte Mads {Svendsen} Odderskiers Søn, Clemend , baaren af Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} faddere Knud {Lauridsen} Nørgaard , Jens Aagaard
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Begravet tre uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2458 1728.12.01 Anders Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christen Jensen Vesterbys kone, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Vesterby, Vesterby, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, 37c+, datter af Niels Kringeltoft og An.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da Advent: , døbte Niels {Jensen} Meldgaards Søn Anders , baaren Christen Vesterbyes hustrue {Kirsten} , faddere Christen {Jensen} Vesterby , Christen {Jakobsen} Syndergaard , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Maren Nielsd: i Kringeltoft —
Begravelse nr. 6374
NOTITS: Begravet fire uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2460 1729.01.01 Peder Nielsen, Tarp. FAR: Niels Nielsen Tarp. MOR: ? Niels Nielsen Tarps kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 30c+, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 19, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Inger Thomas Larsen Tarps kone, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Anne, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige i Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Larsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Novi Anni . blev Niels {Nielsen} Tarpis Søns , Peder , daab . confirm: , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen Mosgaard , Niels {Christensen} Aagaard , Jens {Christensen} Aagaard. Thomas {Larsen} Tarpis hustrue {Inger} , Anne i Præstegaarden —
Konfirmation nr. 9125
NOTITS: Se Slumstrup skifte over faderen Niels Nielsen 1736.

LINK: Affotografering.


Nr. 2461 1729.01.02 Søren Pedersen, Dalager- Lille. FAR: Peder Graversen. MOR: An Lisbeh Sørensdatter?.
BÅREN AF: Anne Sædding, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepige ved herredsfoged Skanderup.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Nørgaard (Nørgaard), Borris, 29c+, nabo.
FADDER Nr. 2: Christopher Andreas Jacobsen Boltrup, Ahlergaard?, Borris, 20, søn af Jakob Andersen Harboe og Else Marie Nielsdatter Boltrup.
FADDER Nr. 3: Jens Skanderups karl, Dalager- Lille, Borris, Karl ved herredsfoged Skanderup.
FADDER Nr. 4: Kirsten Skanderups Tjenestepige, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepige ved herredsfoged Skanderup.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepige Anne bærer. Karlen Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Tjenestepigen Sidsel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : post Circumciss : døbte Peder Graversens Søn , Søren , baaren af {Jakob Pedersen} Skanderups Pige Ane Sæding , faddere Niels {Lauridsen} Nørgaard , Christopher {Andreas Jakobsen} Boltrup , {Jakob Pedersen} Skanderups karl Jens , og hans Pige Kirsten samt Knud {Lauridsen} Nørgaards Pige Zidsel ,
Konfirmation nr. 9165
NOTITS: Moderen Sørensdatter? ud fra 1. søn her døbt Søren. Konfirmation hypotese.

LINK: Affotografering.


Nr. 2463 1730.03.01 Clemmen Madsen, Odderskær. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Laustsen, Tarp, Borris, 30c, søn af Laust Tarp.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med moderens bror Knud Lauridsen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens brors kone.
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Borris- Krog, Borris, 18, Christen Knudsen Krogs steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Steddatter Johanne Jensdatter fadder-
NÆVNT Nr. 2: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris, Konen Lucie Jensdatter Agger bærer.
NÆVNT Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris, Sønnen Niels Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens bror. Konen Dorte Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 32c, moderens bror. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 6: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Steddatter Johanne Jensdatter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1730. d: 1 Martij døbte Mads {Svendsen} Odderkiers Tvillinger , Clemmend og Karen , Sønnen baaren af Bertel {Clemmensen} Skobæks hustrue {Lucie Jensdatter Agger} , datteren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Kirsten Christensdaatter , faddere Laust Nørgaard , Niels {Jensen} Meldgaard , Laust Tarpis Søn Niels {Laustsen} , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Christen {Knudsen} Krogs {sted}Daatter {Johanne Jensdatter} —
Introduktion nr. 5380
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2464 1730.03.01 Karen Madsdatter, Odderskær. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Peder Eskesen Krogs tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Laustsen, Tarp, Borris, 30c, søn af Laust Tarp.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med moderens bror Knud Lauridsen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens brors kone.
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Borris- Krog, Borris, 18, Christen Knudsen Krogs steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Tjenestepigen Kirsten Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris, Konen Lucie Jensdatter Agger bærer.
NÆVNT Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris, Sønnen Niels Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens bror. Konen Dorte Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 32c, moderens bror. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 6: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Steddatter Johanne Jensdatter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1730. d: 1 Martij døbte Mads {Svendsen} Odderkiers Tvillinger , Clemmend og Karen , Sønnen baaren af Bertel {Clemmensen} Skobæks hustrue {Lucie Jensdatter Agger} , datteren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Kirsten Christensdaatter , faddere Laust Nørgaard , Niels {Jensen} Meldgaard , Laust Tarpis Søn Niels {Laustsen} , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Christen {Knudsen} Krogs {sted}Daatter {Johanne Jensdatter} —
Introduktion nr. 5380
LINK: Affotografering.


Nr. 2471 1730.09.29 Jens Mortensen, Kodbøl- Øster. FAR: Morten Kodbøl. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Poul Christensen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Giødesdatter, Kodbøl- Vester, Borris, Tjenestepige ved Erik Nielsen Kodbøl. Tjener 1728 i Præstegården.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis confirm : Morten Koodbøls Søns hiemmedaab , Jens , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Erik {Nielsen} Koodbøll, Peder {Christensen} Minds , Povl {Christensen} Loudall , Erik {Nielsen} Koodbølls hustrue {Maren} og Pige Karen Giødsdaatter —
Introduktion nr. 5386
NOTITS: Moderen er datter af Christen Jakobsen Minds i Søndergaard i Hjoptarp.

LINK: Affotografering.


Nr. 2475 1730.11.24 dødfødt, Klokmose. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —' Jan Petersen i Klokmose et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5390
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2476 1730.12.24 Jens Nielsen, Egvig. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler Harboe.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, 22, søn af Peder Eskesen Grønborg
FADDER Nr. 4: Inger Larsdatter, Gaasdal- Store, Borris, 20, Lars Larsen Gaasdals datter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom: 4ta Adv :} døbt Niels {Larsen} Egvigs Søn , Jens , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere Las {Larsen} Gaasdal , Christen Lassen , Christen {Pedersen} Grønborg , Las {Larsen} Gaasdals daatter {Inger Larsdatter} —
Introduktion nr. 5392
Konfirmation nr. 9179
LINK: Affotografering.


Nr. 2487 1731.07.15 Peder Knudsen, Hjoptarp (Nørgaard). FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8 à Trin : døbte Knud Nørgaards Søn , kaldet {...tom plads...} baaren {...tom plads...} .
Introduktion nr. 5402
Konfirmation nr. 9180
NOTITS: Navn Peder i konfirmation 1747.

LINK: Affotografering.


Nr. 2488 1731.08.12 ? Jørgensen, Nygaard. FAR: Jørgen Skomager. MOR: ? Jørgen Skomagers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, 30+, søn af Jørgen Helgaard. Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Jørgensdatter, Helgaard, Borris, 21, Jens Jørgensen Helgaards søster. Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Nygaard, Borris, 19, datter af Christen Jepsen Nygaard. Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Datter Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 12ma à Trin døbte Jørgen Skomagers søn i Nygaard , {...tom plads...} baaren {...tom plads...} faddere Niels {Nielsen} Gravel , Jens {Jørgensen} Helgaard og sin Syster {Karen Jørgensdatter} , Christen {Jepsen} Nygaards daatter {Johanne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5403
LINK: Affotografering.


Nr. 2490 1731.09.12 Daniel Philip Jakobsen, Lindivg. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Søster til moderen, gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Jakobsen fra Lundenæs Restance liste 1729.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 3: Giøde Johansen Richard, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Aagaard, Aagaard, Borris, Gift med Niels Christensen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, Borris, 16, datter af Niels Nielsen Gjaldbæk.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Aagaard fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Datter Ane Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 12 Sept : døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindivgs Søn , Daniel Philip , baaren af Jacob {Andersen} Ahler hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels Villadsen , Giøde {Johansen} Richardt , Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} , Niels {Nielsen} Gialdbeks daatter Ane {Nielsdatter} —
Introduktion nr. 5405
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Opkaldt efter Daniel Filip Rask, der var forvalter på nære Lundenæs slot. Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2493 1731.11.09 ? Peders/en/datter, Odderskær. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen — '. Peder Odderskær en søn/datter døbt af jordemoderen. }
Introduktion nr. 5411
Begravelse nr. 6408
NOTITS: Død få dage gammel.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2494 1731.11.11 ? Andersdatter, Skravhøj. FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
BÅREN AF: Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup, Dalager- Lille, Borris, 17, demoiselle Skanderup, datter af herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup
FADDER Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris, Muligvis Sidsel Regnholtsdatter.
FADDER Nr. 3: ? Jakob Skanderups Indpige, Dalager- Lille, Borris, Tjener i huset ved herredsfoged Jakob Skanderup.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Datter Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 25 à Trin: døbte Anders Skrafhøjs daatter baaren af Dem : Skandrup {Kirstine Margrethe Jakobsdatter} , faddere Mads {Jakobsen} Daller , Niels {Thomasen} Grønborgs hustrue , Sr {Jakob Pedersen} Skandrups Indpige —
Introduktion nr. 5410
LINK: Affotografering.


Nr. 2496 1731.12.09 Niels Jensen, Kringeltoft. FAR: Jens Kringeltoft. MOR: ? Jens Kringeltofts kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris
FADDER Nr. 3: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 4: Ane, Præstegaarden, Borris, Vel tjenestepige i Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 Adv: døbt Jens Kringeltofts Søn, Niels , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Mads {Nielsen} Tarp , Niels {Thomsen} Slikdal , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Ane i Præstegaarden .
Introduktion nr. 5409
Konfirmation nr. 9177
LINK: Affotografering.


Nr. 2499 1732.01.09 Dødfødt, Stier. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (d : 13 Janv :) begrov Christen (Olufsen) Stiers dødfødde Barn — '. Christen Olufsen Stier og Ingeborg et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5413
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2506 1732.06.11 Michel Nielsen, Hjoptarp (Nørgaard). FAR: Niels Lauridsen Nørgaard. MOR: ? Niels Lauridsen Nørgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter Ahler, Tarp, Sønder Felding, 52, gift med Lars Thuesen. Datter af Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med faderens bror Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 5: Birgitte Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 26, søster til faderen, datter af Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d_ 11te Junij døbte Niels {Lauridsen} Nørgaards Søn , Michel , baaren af Kirsten {Jakobsdatter} Ahler , faddere , Christen Toft , Mads {Svendsen} Odderskier, Peder Aas , Dorthe {Andersdatter} Nørgaard , Birgitte {Laustdatter} Nørgaard —
Introduktion nr. 5419
Konfirmation nr. 9206
LINK: Affotografering.


Nr. 2507 1732.07.16 Bertel Sørensen, Skobæk. FAR: Søren Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Agger, Agger, Borris, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Peder Eskesen Krogs kone.
FADDER Nr. 5: Johanne? Christensdatter, Borris- Krog, Borris, 20, eller Karen, 16, Christen Knudsen Krogs datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6ta à Trin : døbte Søren Skobeks Søn , Bertel , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Christen {Knudsen} Krog , Niels {Jensen} Ager , Peder Lassen , Peder {Eskesen} Krogs hustrue {Kirsten Christensdatter} , Chrsiten {Knudsen} Krogs daatter {Johanne 20 eller Karen 16} .
Introduktion nr. 5420
Konfirmation nr. 9207
LINK: Affotografering.


Nr. 2510 1732.09.21 Jesper Jakobsen, Gjaldbæk. FAR: Jakob Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 3: Morten Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, Borris, 19, datter af Niels Gjaldbæk.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Datter Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 15, à Trin : confirm : Jacob Gialdbeks Søns hiemmedaab , Jesper , baaren af min hustru {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels {Christensen} Aagaard , Morten Gialdbek , Niels {Nielsen} Gialdbeks daatter {Anne Nielsdatter} —
Introduktion nr. 5421
Konfirmation nr. 9203
LINK: Affotografering.


Nr. 2511 1732.10.19 Niels Nielsen, Hjoptarp (Melgaard). FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
BÅREN AF: Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 1: Anders Lervad, Lervad?, Horne?
FADDER Nr. 2: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen Busk, Busk, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, 41c+, datter af Niels Kringeltoft og An.
FADDER Nr. 5: Karen Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom: 19 à Trin :} døbte Niels {Jensen} Meldgaards Søn i Hiuptarp , Niels , baaren af Sidsel Vesterbye , faddere Anders Lervad Knud {Lauridsen} Nørgaard , Jens {Olufsen} Busk , Maren {Nielsdatter} Kringeltoft , Karen Vesterbye —
Introduktion nr. 5424
LINK: Affotografering.


Nr. 2514 1733.01.09 Dødfødt, Stier. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn — '. Christen Olufsen Stier og Ingeborg et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5427
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Dato skønnet til 5 dage før begravelsen. Nøjagtigt et år før i 1732 fik de også et dødfødt barn.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2515 1733.02.01 Christen Nielsen, Aagaard. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Gift med 2. mand Jakob Gjaldbæk.
FADDER Nr. 1: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Sophie Jakobsdatter Lindvig, Aagaard, Borris, Gift med Villads Pedersen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, 20, steddatter af Christen Knudsen. Mor Maren Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7 g:ma , døbte Niels {Christensen} Aagaards Søn , kaldet Christen , baaren af Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} , faddere Jakob Gialdbek , Peder {Eskesen} Krog , Jens {Christensen} Aagaar , Sophie {Jakobsdatter Lindvig} Aagaard , Johan{ne Jensdatter} Krog —
Introduktion nr. 5428
LINK: Affotografering.


Nr. 2516 1733.02.15 Poul Hansen, Kirken- Ved. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
BÅREN AF: Kirstine Margrethe Skanderup, Dalager- Lille, Borris, 19, datter af herredsfoged i Bølling Herred Jakob Pedersen Skanderup.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Christen, Albek Mølle, Skjern, Måske karl eller møllersvend.
FADDER Nr. 4: Else, Dalager- Lille, Borris, Vel tjenestepige ved herredsfoged Skanderup.
FADDER Nr. 5: Anne Olufsdatter Busk, Busk, Borris, 21, datter af Oluf Busk.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Datter Kirstine Margrethe Skanderup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavns Søndag døbte ieg Hans Skræders Søn , kaldet, Povl , baaren af Sr {Jakob Pedersen} Skanderups daatter {Kirstine Margrethe Skanderup} faddere Niels {Jakobsen} Syndergaard , Eske {Pedersen} Grønborg , Chisten i Albek Møll , Else til Skanderups , Ane {Olufsdatter} Busk —
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2517 1733.02.22 Christen Eriksen, Votkær. FAR: Erik Christensen Votkær. MOR: ? Erik Chrisetnsen Votkærs kone.
BÅREN AF: Ane, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 1: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris, Ses 1735 på matrikel 12 i Sønderskov, måske søn af Peder Sørensen.
FADDER Nr. 2: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 26, søn af Lars Jensen.
FADDER Nr. 3: Ane Ovesdatter, Votkær, Borris, Gift med Niels Nielsen Votkær.
FADDER Nr. 4: Kirsten Larsdatter Sønderskov, Sønderskov, Borris, 20, søster til Jens Larsen Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Votkær, Votkær, Borris, Konen Ane Ovesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Søndag i Faste døbte Erik {Christensen} Votkiers Søn , Christen , baaren af Ane i Præstegaarden , faddere Niels {Nielsen} Votkier Søren og Jens Synderskov , Niels {Nielsen} Votkiers hustrue {Ane Ovesdatter} , Kirsten {Larsdatter} Synderskov —
Introduktion nr. 5429
LINK: Affotografering.


Nr. 2520 1733.04.26 Peder Eskesen, Grønborg. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Morten Christensen Sønderby, Sønderby, Borris, 22, moderens bror, søn af Christen Lauridsen Sønderby.
FADDER Nr. 3: El Pedersdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 27, faderens søster.
FADDER Nr. 4: Dorte Gravel, Slikdal, Borris, Gift med Niels Thomsen Slikdal.
FADDER Nr. 5: Niels Lauridsen, Tarp, Borris, Trolovet 1730.06.11 med Kirsten Christensdatter mulig ældre søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris, Konen Dorte Gravel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 post Passcha døbte Eske {Pedersen} Grønborgs Søn , Peder , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Niels {Thomasen} Grønborg , Morten {Christensen} Synderby , Ell {Christensdatter} Grønborg , Niels {Thomsen} Slikdals hustrue {Dorte Gravel} , og Niels Lauridsen i Tarp —
Introduktion nr. 5432
LINK: Affotografering.


Nr. 2523 1733.07.02 Niels Nielsen, Votkær. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter Sønderskov, Sønderskov, Borris, Gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Niels Have, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Offer Marup, Marup, Marup ikke stednavn i TRAP, Maarup i Rind sogn findes.
FADDER Nr. 3: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 26, søn af Lars Jensen.
FADDER Nr. 4: ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: Mette, Gjaldbæk, Borris, Tjenestepige i Gjaldbæk.
NÆVNT Nr. 1: Erik Christensen Votkær, Votkær, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Vis: Mariæ , confirm : Niels {Nielsen} Votkiers Søns daab , Niels , baaaren af Magrete {Jakobsdatter} Synderskov , faddere Niels Haue , Offer Marup , Jens Synderskov , Erik Votkiers hustrue g Mette tienendis i Gialdbek —
Introduktion nr. 5435
Begravelse nr. 6429
LINK: Affotografering.


Nr. 2524 1733.07.05 Jakob Jensen, Hvollig. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: ? Herredskriverens kone, Dalager, Borris, Så vidt det er set var Andreas Lauritsen Falck herredsskriver †juli 1741 i Dejbjerg sogn. Dennes kones navn kendes ikke.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Kaldes Mads Aller.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 37c+, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jochum Dall, Dalager?, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Pederdatter, LilleBrande, Sønder Omme, Moderens mor vel. Moderen er født i LilleBrande Sønder Omme.
FADDER Nr. 5: Birgitte Marie Knudsdatter, Sønderby, Borris, 23, datter af Knud Jensen Sønderby.
FADDER Nr. 6: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Peder Hesselvig? Hvolligs kone
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig? Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Datter Birgitte Marie Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 5 à Trin : conf : Jens Jakobsen hvolvigs Søns daab , Jacob , baaren af Skriverens hustrue i Dall , faddere , Mads {Christensen Kjær} Aller , Niels {Jakobsen} Hvollig , Juchum Dall Peder {Hesselvig?} hvolvigs hustrue {Anne Knudsdatter} , Karen af Lildbr: Knud {Jensen} Synderbyes daatter {Birgitte Marie Knudsdatter} —
Introduktion nr. 5433
LINK: Affotografering.


Nr. 2525 1733.07.12 Daniel Philip Jakobsen, Lindvig. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Borris, Faderens datter med 1. kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Faderens søn med 1. kone.
FADDER Nr. 2: Christopher Andreas Jakobsen Boltrup, Ahlergaard?, Borris, 24, søn af akob Andersen Ahler og Else Marie Nielsdatter Boltrup som er moderens søster.
FADDER Nr. 3: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris, Gift med faderens datter Sophie Jakobsdatter Lindvig.
FADDER Nr. 4: Kirsten Ahler, Ahlergaard, Borris, Uklar.
FADDER Nr. 5: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Moderens søster, gift med Jakob Andersen Ahler Harboe.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 6da à Trin : døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn , Daniel Philip , baaren af Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} , faddere , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Christopher {Andreas Jakobsen} Boltrup , Villads {Pedersen} Aagaard , Kirsten Aller , Else Marie {Jakobsdatter Boltrup} —
Introduktion nr. 5436
NOTITS: Første søn af navn Daniel Philip (opkaldt efter forvalteren Daniel Filip Rasch på Lundenæs født september 1731 død to uger gammel. Dette er anden søn af navn Daniel Philip.

LINK: Se første søn af navn Daniel Philip.
LINK: Affotografering.


Nr. 2528 1733.09.27 Peder Villadsen, Aagaard. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Sophie Jakobsdatter Lindvig.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Lindvig, Borris, Bror til moderen, ikke ellers dokumenteret..
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Borris, Moderens søster, gift med Niels Nielsen Gjaldbæk.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Borris, 18, Niels Nielsen Gjaldbæks datter.
FADDER Nr. 6: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} og datter {Karen Nielsdatter}, 20 eller {Anna} faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17 à Trin: døbte Villads {Pedersen} Aagaards Søn , Peder , baaren af Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten JEnsdatter} , faddere Jacob {Jensen Barfod} Lindvig , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Jens {Jakobsen} , Niels {Nielsen} Gialdbeks hutrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} og Daatter Ane {Nielsdatter} —
Begravelse nr. 6432
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2530 1733.04.11 Dødfødt, Stier. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom : 1 adv:) begrov Christen (Olufsen) Stiers dødfødde barn — ' Christen Olufsen Stier et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5439
Begravelse nr. 6437
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2539 1734.11.24 Dødfødt, Stier. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1734 Ditto (Dom : 1 adv:) begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —'. Christen Olufsen Stier et dødfødt barn. }
Begravelse nr. 6437
NOTITS: Moderen dør halvanden uge efter denne fødsel. Hun har været stedse gravid i fire år og født fire dødfødte børn i den tid, et dødfødt barn hvert år, i 1733 endda to!

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2540 1734.11.21 Ebbe Andersen, Skravhøj. FAR: Anders Olufsen Daller. MOR: Abelone Ebbesdatter.
BÅREN AF: ? Erik Christensen Votkærs kone, Votkær, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Husted, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Thomsen, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen Busk, Busk, Borris, 25, søn af Oluf Busk.
FADDER Nr. 4: Ane Olufsdatter Busk, Busk, Borris, 23, datter af Oluf Busk.
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter II, Dalager, Borris, 2. kone af samme navn for Mads Jakobsen Dalager.
NÆVNT Nr. 1: Erik Christensen Votkær, Votkær, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Konen Maren Andersdatter II fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 22 à Trin : døbte Anders {Olufsen} Dallers Søn , Ebbe {Ebbe i randen, Evt i teksten} baaret af Erik {Christensen} Votk : hustrue , faddere , Christen husted , Christen Thoms: , Jens {Olufsen} og Ane {Olufsdatter} Busker , Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter II} —
Introduktion nr. 5448
LINK: Affotografering.


Nr. 2542 1735.02.09 Dødfødt, Nygaard. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1735 Dom : 6gma begrov Christen {Jepsen} Nygaards dødfødde barn — ' Christen Jepsen Nygaard og Ida Margrethe Christensdatter et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5452
Begravelse nr. 6440
NOTITS: Dato skønnet fire dage tilbage fra begravelsen. I randen af kirkebogen ud for en dåb 20 februar 1735 står: "Nygaard j Søn! er forglemt".

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2547 1735.06.05 Peder Sørensen, Sønderskov. FAR: Søren Sønderskov. MOR: ? Søren Sønderskovs kone.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Nabo, Mads Christensen Rahbek Sønderskovs kone.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Nabo. Søn af Lars Jensen.
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Sønderskov, Borris, 28, søn af Lars Jensen.
FADDER Nr. 3: Jeppe Larsen, Sønderskov, Borris, 21, søn af Lars Jensen.
FADDER Nr. 4: Ane Ovesdatter, Votkær, Borris, Slags nabo, gift med Niels Nielsen Votkær.
FADDER Nr. 5: Ellen Gregersdatter, Blinkbjerg, Oddum, 29, Gregers Nielsen Blinkbjergs datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Nabo, konen Margrethe Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Votkær, Votkær, Borris, Konen Ane Ovesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Gregers Nielsen Blinkbjerg, Blinkbjerg, Oddum, Datter Ellen Gregersdatter fadder. Gregers Nielsen gift med Dorthea Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo [ssdie] Trin : døbte Søren Synderskovs Søn Peder , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} faddere Anders {Larsen} Synderskov , Jens og Jeppe Lassener ibid : Niels {Nielsen} Votkiers hustrue {Ane Ovesdatter} , Gregers {Nielsen} Blinkbergs daatter {Ellen Gregersdatter} .
Introduktion nr. 5455
LINK: Tråd hammerum-herred.dk se Blinkbjerg.
LINK: Affotografering.


Nr. 2548 1735.06.15 Dødfødt, Aagaard. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —.' Villads Pedersen Aagaard og Mette Nielsdatter et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5456
Begravelse nr. 6442
NOTITS: Datoen skønnet fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2549 1735.06.15 Dødfødt, Hjoptarp (Nørgaards). FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —.' Knud Lauridsen Nørgaard og Dorte Andersdatter et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5457
Begravelse nr. 6443
NOTITS: Datoen skønnet fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2550 1735.07.07 Peder Christensen, Grønborg. FAR: Christen Pedersen Grønborg. MOR: Bodil Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen og trolovelsen 'd : 29 Julij begrov Christen (Pedersen) Grønborgs Søn , Peder — '. Christen Pedersen Grønborg og Bodil Aas en søn Peder døbt (hjemmedøbt?) . }
Introduktion nr. 5458
Begravelse nr. 6445
NOTITS: Dato skønnet tre uger før begravelsen. Kan være op til 4 måneder forkert, for fødslen er sikkert efter trolovelsen i marts 1735. Christen er 38 år gammel, men er ikke set gift før.

LINK: Forældrenes trolovelse i marts 1735.
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2551 1735.08.28 Mads Christensen, . FAR: Christen Husted. MOR: ? Christen Husteds kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Thomsen, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 4: ? Niels Lauridsen Nørgaard 1. kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Inger Skaarup, Skaarup?, Hanning?
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 1. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 12 a Trin : døbt Christen Husteds Søn , Mads , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Mads {Jakobsen} Daller , Christen Thoms: , Peder Aas , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Inger skarup.
NOTITS: 1732.04.02 får Christen Husted et barn døbt i Faster sogn, tilsyneladende i Klokmose ud fra fadderne. Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2553 1735.09.25 Mads Jensen Rahbek, Kodbøl- Øster. FAR: Jens Christensen Rahbek. MOR: Mette Madsdatter Kjær.
BÅREN AF: Else Mortensdatter, Varde, Moderens halvsøster. Madam Ølgaard, gift med Knud Øllgaard i Varde.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Stoustrup, Stoustrup, Oddum
FADDER Nr. 3: Christen Tolder, Borris
FADDER Nr. 4: Else Thuesdatter, Debelmose, Borris, Gift med Christen Pedersen degn.
FADDER Nr. 5: Catrine Marie Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, xx, moderens søster, Mads Christensen Kjærs datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Else Thuesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do, : 16 a Trin : conf : Jens {Christensen Rahbek} Koodbølls Søns daab, Mads , baaren af Mad : Ølgoed {Ølgaard} , faddere , Mads {Christensen Kjær} Aller , Jens stoustrup , Christen Tolder , degnens {Christen Pedersen} hustrue {Else Thuesdatter} , Mads {Christensen Kjær} Allers datter {Catrine Marie Madsdatter Ahler} —
Introduktion nr. 5460
LINK: Affotografering.


Nr. 2557 1735.12.11 Jens Christensen, Gaasdal- Store. FAR: Christen Jensen Gaasdal. MOR: ? Christen Jensen Gaasdals kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs præst.
FADDER Nr. 1: Thomas Larsen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen Gaasdal Lille, Gaasdal- Lille, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Gaasdal- Store, Borris, 21, søn af Lars Larsen.
FADDER Nr. 4: ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Vindelbo, Borris, Slags nabo. Gift to måneder før. Anders Thomsen Vindelbo.
FADDER Nr. 6: Inger Larsdatter, Gaasdal, Borris, 25, datter af Lars Gaasdal.
NÆVNT Nr. 1: Giøde Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Thomasen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Slags nabo. Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal, Borris, Datter Inger Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 Adv: døbte Christen {Jensen} Gaasdals Søn , Jens , baaren af min hustrue , faddere , Thomas {Larsen} Tarp , Thomas {Pedersen} Lildgaasdal , Peder Lassen i store Gaasdal Giøde Gaasdals hustrue, Anders Thomsen vindelboes hustrue {Karen Jensdatter} , Las {Larsen} gaasdals daatter {Inger Larsdatter} —
Introduktion nr. 5464
LINK: Affotografering.


Nr. 2560 1736.15.04 Peder Christensen, Debelmose. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Else Thuesdatter.
BÅREN AF: Ellis Christensdatter, Debelmose, Borris, 31, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Vestergaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Degn, Borris, 1713 ses en Peder Degn i Stoustrup i Oddum sogn. Der er også en Peder Christensen Degn i Sønder Felding.
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter Gravel, Gravel, Borris, Gift med Niels Andersen Gravel.
FADDER Nr. 5: Kirsten Stoustrup, Ahlergaard, Borris, Vel tjenestepige på Ahlergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2 p : Pascha døbte Christen {Pedersen} Degns Søn , Peder , baaren af Ellids Christensd : , faddere , Mads {Pedersen} vestergaard , Peder degn , Christen {Olusen} Stier , Voldborg {Thomasdatter} Grauld og Kirsten stoustrup paa Aller —
Introduktion nr. 5467
LINK: Affotografering.


Nr. 2561 1736.04.22 Peder Giødesen, Gaasdal- Store. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
BÅREN AF: Catrine Marie Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 18, datter af Mads Christenen Kjær
FADDER Nr. 1: Peder Paarup, Paarup?, Assing?, Ikke gammel Peder Paarup, som kaldes salig i maj 1735.
FADDER Nr. 2: Thomas Larsen? Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 5: Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Lars Larsen.
FADDER Nr. 6: Mette Andersdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, 22, datter af Anders Thomsen. Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Faderen bror, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Inger Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 p Pascha døbte Giøde {Jensen} Gaasdals Søn , Peder , baaren af Cathrine M : {Madsdatter} Aller , fadddere , Peder Paarup , Thomas {Larsen?} Tarp , Thomas {Pedersen} Lildgaasdal, Christen {Jensen} Gaasdals hustrue , Lars {Larsen} Gaasdals hustrue {Inger Jakobsdatter} , Mette {Andersdatter} Vindelboe.
Introduktion nr. 5469
LINK: Affotografering.


Nr. 2562 1736.05.27 Niels Christensen Nygaard, Nygaard. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, 35, søn af Christen Jakobsen Minds (Søndergaard).
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jørgensdatter, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Peder Helgaards kone., Helgaard, Borris
FADDER Nr. 6: Margrethe Jensdatter, Hvollig, Borris, Jens Jakobsens Hvolligs 2. kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Margrethe Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo s:stæ Trinit : døbte Christen {Jepsten} Nygaards Søn , Niels , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Christen {Pedersen} Grauld , Jens {Jørgensen} Helgaard , Peder {Christensen} Mindst , Jens {Jørgensen} Helgaards Syster An Maria {Jørgensdatter} , Peder helgaards hustrue {Maren} , Jens Jakobsen hvolvigs hustrue {Margrethe Jensdatter} —
Introduktion nr. 5470
NOTITS: Niels Christensen Nygaard ses senere blandt andet i Baggesgaard i Sønder Omme og som forpater af præstegården i Brande sogn.

LINK: Niels Christensen Nygaard.
LINK: Affotografering.


Nr. 2565 1736.08.19 Morten Eriksen, Votkær. FAR: Erik Christensen Votkær. MOR: ? Erik Christensen Votkærs kone.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Slags nabo. Gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Christen Husted, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster, Kan også bo i Borris.
FADDER Nr. 4: Ane Ovesdatter, Votkær, Borris, Nabo, gift med Niels Nielsen Votkær.
FADDER Nr. 5: Ane, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Votkær, Votkær, Borris, Konen Ane Ovesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 12ma à Trin døbte Erik {Christensen} Votkærs søn , Morten , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere , Christen Huusted , Christen Duedal Peder aas , Niels {Nielsen} Votkærs Hustrue {Ane Oversdatter} , Ane i Præstegaarden.
Introduktion nr. 5472
LINK: Affotografering.


Nr. 2567 1736.09.30 Christen Vistesen, Kodbøl- Vester. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
BÅREN AF: Mette Madsdatter Kjær, Kodbøl- Øster, Borris, Gift med Jens Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Rahbek, Kodbøl- Øster, Borris, Bror til faderen. Konen Mette Madsdatter Kjær bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Christian Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Peder Lauridsen, Tarp, Borris, 22, antaget. Bror til Lille Niels Lauridsen Tarp.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, Moderens stedmor, 3. kone af moderens far Anders Thomsen Vindelbo.
FADDER Nr. 6: Mette Andersdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, 22, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 18 à Trin : døbte Vidsted {Christensen Rahbek} Kodbøls Søn Christen , baaren af Jens {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Mette Madsdatter Kjær} , faddere , Jens {Christensen Rahbek} Koodbøl , Mads {Christensen Rahbek} Synderskou , Christian {Knudsen} Synderbye , Peder lauridsen , Karen {Jensdatter} og Mette {Andersdatter} Vindelboe —
Introduktion nr. 5474
LINK: Affotografering.


Nr. 2572 1737.04.14 Laurids Nielsen, Tarp. FAR: Niels Lauridsen Tarp Lille. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 1: Jens Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Seerup, Tarp, Borris, 23, søn af Laust Tarp.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Gift med Sidsel Sørensdatter Gosvig.
FADDER Nr. 4: Bodil Duedal, Duedal, Borris, Bodil Larsdatte Duedal †1732. Ikke hende.
FADDER Nr. 5: Ane Indpige, Ahlergaard, Borris, Tjenestepige i Ahlergaard.
FADDER Nr. 6: Karen Madsdatter Feldbereder, Borris, Se #2556.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Palmarum døbt Lille Niels Tarpis Søn , Laurids , baaren af Jens Nørgaards hustrue i Handrup {Faster sogn} , faddere Jens Nørgaard , Christen {Lauridsen} Seerup , og Peder Pedersen Tarp bodild Duedall , Ane indpige i Ahler , Karen {Madsdatter} Feldbereder —
Introduktion nr. 5480
LINK: Affotografering.


Nr. 2574 1737.04.23 Christen Eskesen, Grønborg. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
BÅREN AF: Birtgitte Marie Knudsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Datter af Knud Jensen.
FADDER Nr. 1: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Morten Christensen Sønderby, Sønderby, Borris, 26, søn af Christen Laursen Colding. Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Christian Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Else Thuesdatter, Debelmose, Borris, Degn Christen Pedersens 3. kone.
FADDER Nr. 5: Bodil Duedal, Duedal, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: El Pedersdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 31, faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Else Thuesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Pasch : confirm : Eske {Pedersen} Grønborg søns daab , Christen , baaren af Birthe Marie Synderbye , faddere Niels {Thomasen} Grønborg , Morten {Christensen} og Christian {Knudsen} Synderbye , degnens {Christen Pedersen Degn} Hustrue {Else Thuesdatter} , bodild Dudall og Ell {Pedersdatter} Grønborg —
Introduktion nr. 5479
LINK: Affotografering.


Nr. 2575 1737.07.14 Lars Jensen, Sønderskov. FAR: Jens Larsen Sønderskov. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Nabo. Gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Sønderskov, Borris, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 2: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris, Nabo, barn 1735.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Sønderskov, Borris, 20, Anders Larsens søn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Andersens kone, Sønderskov, Borris, Jens Andersen er 20 år gammel - ung for at være gift.
FADDER Nr. 5: ? Mads Christensen Rahbeks tjenestepige, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rabhek, Sønderskov, Borris, Nabo. Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 4ta à Trin : døbte Jens {Larsen} Synderskovs Søn , Lars , af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere , Anders {Larsen} og Søren {Sønderskov} ibid: samt bemte Andersis {Larsen} Søn {Jens Andersen} , og Sønnes hustrue g Madsis {Christensen Rahbek} Pige —
Introduktion nr. 5482
LINK: Affotografering.


Nr. 2584 1738.03.05 ?1 Peders/en/datter, . FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger — '. Peder Huus og Sidsel Jensdatter et barn ?1 Peders/en/datter . }
Introduktion nr. 5490
Begravelse nr. 6479
NOTITS: Enten dødfødt eller levede få dage. Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2585 1738.03.05 ?2 Peders/en/datter, . FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger — '. Peder Huus og Sidsel Jensdatter et barn ?2 Peders/en/datter . }
Introduktion nr. 5490
Begravelse nr. 6480
NOTITS: Enten dødfødt eller levede få dage. Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2587 1738.05.26 Peder Christensen, Duedal. FAR: Christen Duedal. MOR: ? Christen Duedals kone.
BÅREN AF: El Pedersdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 32, datter af Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Søn af Peder Eskesen Grønborg. Fæster Grønborg fra 1731.
FADDER Nr. 2: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris, Eske Pedersen Grønborgs kone.
FADDER Nr. 3: Christen Husted, Borris
FADDER Nr. 4: Peder Aas, Aas?, Faster?
FADDER Nr. 5: ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 6: Sidsel, Præstegaarden, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo 2da Pentec: døbte Christen Dudals Søn , Peder , baaren af Ell {Pedersdatter} Grønborg , Faddere Eske {Pedersen} Grønborg og hustrue , Christen huusted , Peder Aas , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Sidsel i Præstegaarden —
Introduktion nr. 5493
LINK: Affotografering.


Nr. 2588 1738.06.01 Christen Jakobsen, Hjoptarp (Søndergaard). FAR: Jakob Christensen Minds. MOR: Maren Jensdatter Stier.
BÅREN AF: Sidsel, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Peder Huus, Borris
FADDER Nr. 3: Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, 25, søn af Niels Jensen Melgaard.
FADDER Nr. 4: Sidsel Have?, Borris
FADDER Nr. 5: Elles Christensdatter, Debelmose?, Borris, 33. datter af Christen Pedersen Degn i Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Trinit : døbte Jakob {Christensen} Mindstis Søn , Christen , baaren af Sidsell i Præstegaarden , faddere Niels {Jakobsen} Syndergaard , Peder Huus , Las {Nielsen} Meldgaard , Sidsel Ha[ue] , og Ellids Christensdaatter —
Introduktion nr. 5492
LINK: Affotografering.


Nr. 2589 1738.06.01 Christen Hansen, Kirken- Ved. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
BÅREN AF: Mette Krog, Borris- Krog, Borris, Uklar.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Albæk Mølle, Skjern
FADDER Nr. 3: Birgitte Koch, Fonager, Borris, Vel indsidder.
FADDER Nr. 4: Birgitte Daller, Dalager, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Karen Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Festo Trinit:} døbte Hans Skreders Søn, Christen , baaren af Mette Kroeg , faddere Peder {Eskesen} Krog , Christen {Jensen} af Albek Mølle {Skjern sogn} , Birgithe Koch i Fonager , Birgithe i Daller , og Karen vesterbye —
Introduktion nr. 5494
LINK: Affotografering.


Nr. 2592 1738.11.23 Jens Nielsen, Aagaard. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsen Moesgaards kone, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Gift med Jakob Gjaldbæk.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Gjaldbæks bror
FADDER Nr. 5: Morten Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 21, bror til faderen.
FADDER Nr. 6: Johanne Pedersdatter, Præstegaarden, Bølling, Tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 25 à Trin : døbte Niels Aagaards Søn , Jens , baaren af Christen {Jakobsen} Mosgaards hustrue , faddere , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Jacob Gialdbek, og hustrue {Kirsten Jensdatter} , og Broder , Morten {Christensen} Aagaard , Johanne Pedersdaatter tienendis i Bølling Præstegaard —
Introduktion nr. 5497
LINK: Affotografering.


Nr. 2593 1738.12.28 Jørgen Jensen, Helgaard. FAR: Jens Jørgensen Helgaard. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Helgaard, Borris, Peder Helgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder h, Der står ikke Helgaard.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, 21, slags nabo. Søn af Peder Gravel
FADDER Nr. 3: Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, Borris, Lucie Skobæk, gift med Søren Skobæk.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Jørgensdatter, Helgaard, Borris, 25, faderens søster.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, 20, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Nabo. Gift 1714 med Anne Andersdatter som bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca int : Nat: et Novum annum døbte Jens {Jørgensen} Helgaards Søn , Jørgen , baaren af Peder Helgaards hustrue {Anne Andersdatter} Peder {h..lded} , Anders {Nielsen} Grauld , Lucie {Jensdatter Agger} Skobek , Ane Marie {Jørgensdatter} i helgaard , Ane {Christensdatter} Nygaard .
Introduktion nr. 5498
Begravelse nr. 6490
LINK: Affotografering.


Nr. 2595 1739.02.08 Søren Christensen, Debelmose. FAR: Christen Nielsen Ejstrup. MOR: Maren Lauridsdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Debelmose?, Borris, Gift 1741 med Niels Jensen i Debelmose, ikke set født i Borris.
FADDER Nr. 1: Jørgen Karlsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Michael Christensen, Sønderby, Borris, ?25, ?søn af Christen Laugesen Colding. Døbt Jens.
FADDER Nr. 3: Bertel Christensen, Sønderby, Borris, ?19c. ?søn af Christen Laugesen Colding.
FADDER Nr. 4: Elles Helgaard, Helgaard, Borris, Ikke identificeret. To navne Elles efter hverandre, måske skrivefejl.
FADDER Nr. 5: Elles Christensdatter, Debelmose, Borris, 34, datter af Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastel: Søndag døbte Christen {Nielsen} Ejstrups Søn , Søren , baaren af Maren Poulsd : , Faddere , Jørgen Karlsen , Jens Michael {Christensen} og Bertel {Christensen} begge synderbye , Ellis helgd , Elisds Christensd : —
Introduktion nr. 5501
LINK: Affotografering.


Nr. 2597 1739.07.26 Peder Christensen, Gaasdal- Store. FAR: Christen Jensen Gaasdal. MOR: ? Christen Jensen Gaasdals kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, 50cc, gift.
FADDER Nr. 2: Gregers Nielsen Stoustrup, Stoustrup, Oddum, Gregers Nielsen gift med Dorthea Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Thomas Larsen? Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 5: Ane Larsdatter, Gaasdal- Store, Borris, 27, datter af Lars Larsen Gaasdal.
NÆVNT Nr. 1: Giøde Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Datter Ane Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 9 à Trin : døbte Christen {Jensen} Gaasdals Søn , Peder , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere , Peder {Christensen} Pinvig, Gregers {Nielsen} Stoustrup , Thomas {Larsen?} tarp , Giøde {Jensen} Gaasd : hustrue , Las {Larsen} Gaasdals daatter , Ane {Larsdatter} —
Introduktion nr. 5502
LINK: Affotografering.


Nr. 2602 1739.10.24 Dødfødt, . FAR: Sergeant Brynning. MOR: ? Sergeant Brynnings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød — '. Sergeanten {Brynning} i Borris et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5506
Begravelse nr. 5990
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktionen. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2608 1740.05.26 Dødfødt, Aagaard. FAR: Otto Jensen, Strellev. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Skriftet den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt . }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Dato arbitrær skønnet og sat til tre uger før skriftet, datoen kan være op til 6 måneder forkert.

LINK: Absolvering Maren Nielsdatter.
LINK: Absolvering Otto Jensen.
LINK: Affotografering skrifte (absolvering).


Nr. 2609 1740.06.12 Christen Christensen, Vesterby. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 1: Anders Leervad
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Stoustrup, Stoustrup, Oddum, Moderens bror. Født i Vesterby.
FADDER Nr. 3: Jakob Nielsen Stoustrup, Stoustrup, Oddum, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Sidsel, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Trin : døbt Christen {Christensen} Kousgaards Søn , Christen , faddere , Anders Leervad,, Anders {Nielsen} Stoustrup , g broder Jacob {Nielsen} , Sidsel i Præsteg: , g Villads {Pedersen} Aagaards hustrue —
Introduktion nr. 5511
LINK: Affotografering.


Nr. 2612 1740.08.24 Knud Christensen, Sønderby. FAR: Christian Knudsen Sønderby. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Borris, 16, datter af præsten Jørgen Hauch.
FADDER Nr. 1: Steen Rasch, Dalager, Borris, Forvalter paa Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Sergeant Brynning, Borris
FADDER Nr. 3: Christian Bartarum Justsen Hammerich, Pæstegaarden, Skjern, 28, søn af præsten i Skjern sogn. Hvis det havde været præsten selv, havde der stået Hr: som titel.
FADDER Nr. 4: Catrine Marie Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 23, datter af Mad: Karen Jakobsdatter Ahler og
NÆVNT Nr. 1: Karen? Jakobsdatter? Ahler, Ahlergaard, Borris, Mad: Ahler. Uklar. Karen Jakobsdatter Ahler †1738 to år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 24 Aug : conf : Christian {Knudsen} Sønderbyes Søns daab , Knud , baaren af min Daatter {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , faddere forv: {Steen} Rasch , Serg: Brynning , {Just Frederik} Hammerik , Mad : Allers daatter {?Catrine Marie Madsdatter Ahler} .
Introduktion nr. 5513
NOTITS: †1773-, to børn i skiftet efter faderen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2613 1740.10.09 Ole Christian Laursen, Borris- Krog. FAR: Laurs Vejle Krog. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Dorothea Koch, Borris, Enten i præstegården eller på Ahlergaard.
FADDER Nr. 1: Christian Bartarum Justsen Hammerich, Præstegaarden, Skjern, Søn af præst Just Frederik Hammerich.
FADDER Nr. 2: Jens Agger, Muligvis Jens Jensen Agger herredsskriver i Skjern.
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen Vejle, Vejle, Skjern, Gift med moderens søster Johanne Jensdatter Krog.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter Gjalbæk, Gjalbæk, Borris, 27, datter af Niels Nielsen Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 17ma à t´Trin : conf : Laurs {Vejle} Kroegs Søn , Ole Christian hiemmedaab , baaren af Jomfr: Dorothea Koch , faddere Christian {Bartarum Justsen} Hammerik , Jens Agger , Niels {Olufsen} Weyle , Karen {Nielsdatter} Gialdbek —
Introduktion nr. 5515
LINK: Affotografering.


Nr. 2614 1741.01.01 Jens Jensen, Hvollig. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, LilleBrande, Sønder Omme, 46c, moderen søster.
FADDER Nr. 1: Karen Jensdatter, LilleBrande, Sønder Omme, 29, søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, 45c+ , faderens bror.
FADDER Nr. 4: Laurids Jakobsen, Hvollig, Borris, 37, faderens bror. Karl ved faderen Jens Jakobsen Hvollig.
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Peder Hesselvig.
NÆVNT Nr. 1: Jens Larsen den Yngre, LilleBrande, Sønder Omme, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hesselvig? Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1741. Festo No : An : confirm : Jens Jakobsen Hvolvigs Søns hiemmedaab , Jens , baaren af Jens Lassens ældste daatter {Anna? Jensdatter} i Lild Brande {Sønder Omme} , Faddere samme Piges Syster Karen {Jensdatter} , Christen {Jakobsen} Mosgd , Niels og Laurids Jakobsønner , Peder {Hesselvig} Hvolvigs hustrue {Anne Knudsdatter} —
Introduktion nr. 5516
LINK: Affotografering.


Nr. 2615 1741.03.30 Jens Pedersen, . FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter Grønborg, Grønborg, Borris, Gift med Eske Pedersen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Christoffer Andersen? Bjerg, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, 28, søn af Niels Jensen Melgaard.
FADDER Nr. 4: ? Niels Lauridsen Nørgaards 1. kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, †1742.04.22 Nørgaard
FADDER Nr. 5: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Margrethe Cathrine Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 1. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 30 ditto {Martij} døbte Peder Huußs Søn , Jens , baaaren af Margrethe {Christensdatter} Grønborg , faddere Christopher Andr: Bierg , Mads {Jakobsen} Daller , Las {Nielsen} Meldgaard , Niels {Lauridsen} Nørgds hustrue
Introduktion nr. 5517
LINK: Affotografering.


Nr. 2616 1741.04.09 Peder Villadsen, Aagaard. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jakob Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Markus Jeppesen, Gjaldbæk, Borris, 23, Jakob Gjaldbæks stedsøn
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Vesterby, Borris, Moderens søster, gift med Christen Christensen Kousgaard.
FADDER Nr. 5: Anne Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, Gift med Frands Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen bærer. Stedsøn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Qvasimod . døbte Villads {Pedersen} Aagaards Søn , Peder , baaren af Jakob Gialdbeks hustrue {Mette Nielsdater}, Faddere , Niels {Christensen} Aagaard Jacob Gialdbeks {Sted-}Søn {Markus Jeppesen}, Niels Villadsen , Christen {Christensen} Kousgaards hustrue {Maren Nielsdatter} Amme Øomdvog —
Introduktion nr. 5518
LINK: Affotografering.


Nr. 2622 1741.09.17 Jens Pedersen, Debelmose. FAR: Peder Lauridsen Debelmose. MOR: ? Peder Lauridsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Karen Vævster?, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lille, Tarp, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Lauridsen, Helgaard, Borris, Faderens bror. Gift #8199 1741.10.15 i Borris.
FADDER Nr. 3: Jens Jepsen Risbjerg, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Tarp, Borris, Christen Lauridsen Seerups kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Lauridsen Seerup, Tarp, Borris, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 16ta à Trin :} døbte Peder {Laruidsen} develmosis Søn , Jens , baaren af [Karen v.vster] i Helgrd , Faddere , Niels og Jens Lauridsen , Jens {Jepsen} Risberg , Christen {Lauridsen} Seerups hustrue {Anne Christensdatter} , og barnets Moster Mette i {sted ikke indskrevet}
Introduktion nr. 5524
NOTITS: Lauridsen fra introduktionen. Muligvis bærer Karen vævster. Moderen har søster Mette. Peder, Niels og Christen Seerup Lauridsen født i Tarp i Borris sønner af Laust Tarp og An.

LINK: Affotografering.


Nr. 2623 1741.10.08 Niels Nielsen, Aagaard. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Aagaard Krog, faderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Bror til Else Lindvig, også fadder.
FADDER Nr. 2: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris, Nabo. Konen også fadder.
FADDER Nr. 3: Markus Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 25, datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig og 2. kone Margrethe Nielsdatter Boltvig.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Aagaard, Borris, Nabo, gift med Villads Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Faderens bror. Konen Mette Mortensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 19 à Trin : døbte Niels Aagaards Søn , Niels , baaren af Jens {Christensen Aagaard} Kroegs hustrue , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgd , Villads {Pedersen Aagaard , g Marcus {Jeppesen} Gialdbek , Elße {Jakobsdatter} Lindvig og Villads {Pedersen} Aags hustrue {Mette Nielsdatter}
Introduktion nr. 5525
LINK: Affotografering.


Nr. 2626 1742.04.15 Christen Christensen, Tarp. FAR: Christen Lauridsen Seerup. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Faderems bror Lille Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Tarp, Tarp, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens, Præstegaarden, Borris, Karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Bernd Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: ? Peder Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Vesterby, Vesterby, Borris, Ses flere gange. Gift 1742.06 med Peder Christensen Vesterby.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Lille, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dca 3tia p : Pascha} døbte Christen {Lauridsen} Seerups Søn , Christen , baaren af Niels Laurids : hustrue {Kirsten Christensdatter} , Jens {Lauridsen} Tarp, Jens i Præstgd : , bernd tarp , Peder {Lauridsen} develmo: hustrue , Karen vesterbye .
Introduktion nr. 5528
LINK: Affotografering.


Nr. 2627 1742.06.08 ? NN Laugesdatters barn, Brunbjerg. MOR: ? Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn.' NN Laugesdatter et barn født Navnløs . }
Begravelse nr. 6530
NOTITS: Fødseldatoen skønnet 4 uger før begravelsen, denne dato kan være måneder forkert. Ingen introduktion. Lauge Brunbjerg ikke ellers kendt. Ingen introduktion eller skrifte, vel delvis fordi barnet var dødt. Ingen fader udlagt, muligvis er barnet født i et andet sogn.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2629 1742.07.08 Jens Nielsen, Debelmose. FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 3: Mette Aagaard, Aagaard, Borris, Niels Christensen Aagaards kone.
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder. Karl i Præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Maren Graversdatter, Debelmose, Borris, Gift 1745 i Borris med Peder Mortensen Bækbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 7ma à Trin : døbte Niels Jensens {Villadsen} Søn , Jens , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels {Christensen} Aagaard og hustrue {Mette Aagaard} , Jens Anders: i Præstegd , Maren Graversd : , —
Introduktion nr. 5530
NOTITS: Faderen kaldes her i daaben Niels Jensen, men i introduktionen Niels Villadsen, hvorover er indskudt et "Jensen". Niels Jensen kaldes mest Niels Villadsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2632 1742.09.16 Christen Knudsen, Hjoptarp (Søndergaard). FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degnen Hans Jensen Bruuns kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Nabo. Søn Lars Nielsen også fadder.
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen, Borris, 30, søn af Niels Jensen Melgaard.
FADDER Nr. 3: Jens Til-Forvalteren, Dalager, Borris, Forvalter Sten Danielsen Rasch.
FADDER Nr. 4: Else Til-Forvalteren, Dalager, Borris, Forvalter Sten Danielsen Rasch.
FADDER Nr. 5: ? Christen Fonagers kone, Fonager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brunn, Borris, Degn i Borris, konen Lene marie Markusdatter Listo bærer.
NÆVNT Nr. 2: Sten Danielsen Rasch, Dalager, Borris, Forvalter Lundenæs, boede i Dalager i Borris.
NÆVNT Nr. 3: Christen Fonager, Fonager, Borris, Konen fadder. Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17ma à Trin: confirm : Knud {Christensen} Syndergaard hiuptarps Søns hiemmedaab , Christen , baaren af Degnens {Hans Jensen Brunn} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere Niels {Jensen} Meldgaard og Søn {Lars Nielsen} , Jens til Forvalterens {Sten Danielsen Rasch i Dalager} , samt Else ibid : Christen fonagers hustrue
Introduktion nr. 5533
LINK: Affotografering.


Nr. 2634 1742.09.30 Jens Lauridsen, Borris- Krog. FAR: Laurids Vejle. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen.Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 24 à Trin . Introd : Laust {Vejle} Kroegs hustrue . Sammes barn , kaldet Jens , blev døbt Dom : 19 à Trin : baaren af Bodild {Thomasdatter} Agger, faddere {tom plads}
Introduktion nr. 5535
LINK: Affotografering.


Nr. 2635 1742.10.07 Anders Vistesen, Kodbøl- Vester. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Vindelbo Andersdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Vindelbo, Borris, Moderens stedmor.
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Vindelbo, Borris, Moderens halvsøster.
FADDER Nr. 4: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen også fadder.
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose, Borris, Gift 1740 med Jakob Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 à Trin : confirm : Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls Tvillingers hiemmedaab , dend eene Anders Kaldet baaren af Min hustrue {Karie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Anders {Thomsen} Vindelbo, hustrue {Karen Jensdatter} og Datter {Maren Andersdatter} , Jakob {Sørensen} Klokmose og hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} — den anden Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderschous hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Faddere Jens {Christensen} Rahbeks hustrue {Mette Madsdatter Ahler} , Mads {Christensen Rahbek} Synderschou , Johannes Hauch , og Peder Føns , Kiereste i Præstegaarden —
Introduktion nr. 5536
NOTITS: "Peder Føns , Kiereste" kan læses "Peder Føns, Kiersten i Præstegaarden". Men Hauch skriver vist Kiersten anderledes.

LINK: Affotografering.


Nr. 2637 1742.10.28 Jørgen Jensen, Helgaard. FAR: Jens Jørgensen Helgaard. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette? Andersdatter?, Borris, Eller Margrethe Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Helgaard, Helgaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Gift med Sidsel Andersdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Ane? Nygaard, Nygaard, Borris, Teksten er: "Christen og Ane i Nygaard". Dermed synes det at handle om et ægtepar. Men Christen Jepsen Nygaard er gift med (Ida) Margrethe Christensdatter, der først dør 1775.
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Gravel, Gravel, Borris, 21, datter af Christen Pedersen Gravel og Abelone Larsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen? Hvollig, Hvollig, Borris, Konen bærer. Kan også være Jens Jakobsen Hvollig, men præsten skriver så mest Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 232 à Trin : døbte Jens Jørgens: Helgaards Søn , Jørgen , baaren af Jens {Christensen?} Hvolings hustrue {?Mette Andersdatter} , Faddere , Jens {Lauridsen} Helgaard , Anders {Nielsen} Grauld , Christen {Jepsen} og Ane{? måske fejl} i Nygaard , Mette {Christensdatter} Grauld —
Introduktion nr. 5537
LINK: Affotografering.


Nr. 2641 1742.12.19 Peder Jensen, Helgaard. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen, Pedersdatter.
BÅREN AF: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Christen Jepsen Nygaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Helgaard, Borris, Nabo, gift med Jens Jørgensen Helgaard.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Nygaard, Nygaard, Borris, 30, søn af Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Nygaard, Borris, 24, søster til Christen Christensen og Johanne Christensdatter, gift 1747 med Jens Christensen Nygaard.
FADDER Nr. 5: Anders Andersen, Gravel, Borris, Ikke identificeret. Antvivles.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Ida Margrethe Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Gravel, Gravel, Borris, Søn Anders Andersen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Adv : confirm : Jens Laurids: Helgaards Søns daab , Peder , baaren af Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} , Faddere , Jens {Jørgensen} Helgaard og hustrue {Johanne Christensdatter} , Christen Christens: Nygaard og Syster {Anne Christensdatter} , Anders Graulds Søn Anders {Andersen ?antvivles} —
Introduktion nr. 5541
LINK: Affotografering.


Nr. 2644 1743.01.27 Jens Giødesen, Gaasdal- Store. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 1: Gregers Bjerre, Brunbjerg?, Borris, ?Gregers Michelsen *1724c gift med Edel Lauridsdatter.
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen? Gaasdal, Hvedde?, Assing, Ikke set andre Jakob Gaasdals i Borris.
FADDER Nr. 3: Bernd Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Degn i Borris, konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 3tia p : Epiph : døbte Giøde {Jensen} Gaasdalls Søn , Jens , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , faddere Gregers Biere , Jacob Gaasdall , Bernd Tarp , Kiersten gaasdall , Christen {Jensen} Gaasdalls hustrue
Introduktion nr. 5544
Begravelse nr. 6543
LINK: Affotografering.


Nr. 2645 1743.02.17 Niels Christensen, Vesterby. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præste Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Skrædder, Slumstrup Mølle, Sædding
FADDER Nr. 3: Christen Madsen Feldbereder, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Madsdatter, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Aagaard, Aagaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Sexages : døbte Christen {Christensen} Kousgaards Søn , Niels , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere , Peder {Christensen} Vesterby , Jens Skræder af Slumstrup Mølle , Christen Madsen Frelbereder g Syster Mette {Madsdatter} , Mette Aagaard —
Introduktion nr. 5545
LINK: Affotografering.


Nr. 2646 1743.03.17 Jens Nielsen, Debelmose (Vestergaard). FAR: Niels Jensen Vestergaard. MOR: Maren Nielsdatter Gravel.
BÅREN AF: ? Jens Hulmoses steddatter, Hulmose, Hoven
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen? Hulmose, Hulmose, Hoven
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen?, Hoven, Bror til Jens Pedersen Hulmose.
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen, Gravel, Borris, 26, søn af Niels Andersen Gravel.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Gravel, Borris, 29, datter af Niels Andersen Gravel.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Debelmose, Borris, Gift med Niels Jensen Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Gravel, Gravel, Hoven, Søn Anders Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Villadsen, Debelmose, Borris, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Sønad i Faste døbte Niels vestergd i develmoße hans Søn , Jens , baaren af Jens Hvolmosis Stifdaatter , Faddere Jens hvolmose og broder Anders , Niels {Andersen} Gravels Søn Anders {Nielsen} , og Daatter Ane , Niels {Jensen} Villadsens hustrue {Maren Poulsdatter} i develmose —
Introduktion nr. 5546
LINK: Affotografering.


Nr. 2647 1743.04.09 David Christiansen, Sønderby. FAR: Christian Knudsen. MOR: Maren Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Feria 3tia Pasch: begrov Christian {Knudsen} Synd: søn David — '. Christian Knudsen og Maren Olufsdatter i Sønderby en søn døbt David . }
Introduktion nr. 5547
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Fødselsdato omtrentlig, kan være flere uger forkert. Hjemmedåb.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2648 1743.04.05 ? Niels/en/datter, . FAR: Jens Nielsen Falk. MOR: Abelone Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra x 'Samme dag (Dom : 5ta p : Pascha) publice absolverede Apelone Nielsd: , udlagde til barnefader Jens Nielsen {Falk} , der tiendte i Daller , og kommer fra Heeboo. ' Abelone Nielsdatter med udlagt Jens Nielsen Falk et barn døbt . }
LINK: Skriftet Abelone Nielsdatter.
LINK: Skriftet Jens Nielsen Falk.
LINK: Affotografering skriftet.


Nr. 2649 1743.04.14 Navnløs, Vinbæk. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dom : 3 p : Pascha begrov Bertel (Sørensen) smed i Vinbek hans spæde barn .' Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk et barn født. }
Begravelse nr. 6548
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2651 1743.05.12 Peder Jensen, Sønderskov. FAR: Jens Larsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Holt, Borris, Ikke set før.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Sønderskov, Borris, 26, søn af Ander Larsen Sønderskov.
FADDER Nr. 4: Ane Andersdatter, Sønderskov, Borris, 23, datter af Ander Larsen Sønderskov.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Anders Larsen Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Kone og to børn faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4ta p : Pascha døbte Jens Lassens synderskovs Søn , Peder , baaren af Sørens hustrue ibid : , Faddere , Søren ibid : Jens Holt, Jens Andersen og Syster Ane {Andersdatter} ibid: , og Andersis {Larsen} hustrue {Anne Christensdatter} ibid : —
Introduktion nr. 5551
LINK: Affotografering.


Nr. 2654 1743.07.28 Jens Christian Pedersen, Vesterby. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Karen.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 4: Lars Nielsen Melgaard, Hioptarp (Melgaard), Borris, 31, søn af Niels Jensen Melgaard.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Vesterby, Borris, Gift med Christen Christensen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7ma à Trin : confirm : Peder {Christensen} Vesterbyis Søns daab, Jens Christian , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , Faddere Jens {Pedersen} Tarp , Jens Andersen og Kiersten i P:stegd :, Las {Nielsen} Meldgaard og Maren Nielsd : i [veste]rbye .
Introduktion nr. 5553
LINK: Affotografering.


Nr. 2655 1743.08.22 Svend Jensen, Odderskær. FAR: Jens Pedersen, Oxvang, Skast. MOR: Kirsten Madsdatter Odderskær.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Krog.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Mette Mortensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris
FADDER Nr. 3: Laurids Madsen Odderskær, Odderskær, Borris, 18, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter Odderskær, Odderskær, Borris, 21, moderens søster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 10 Sept : døbte Kirsten {Svendsdatter} Odderskier uægte Søn, Svend , baaren af Jens {Christensen} Kroegs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere Jens {Christensen} Kroeg , Laurs Meldgaard , Laust og Ane Odderskier — Udlagt til barnefader Jens Pedersen Oxvang
Begravelse nr. 5989
NOTITS: Begraves tre uger gammel. Kirsten Madsdatter Odderskær *1715.08.18, her 27 år gammel, datter af Mads Svendsen Odderskær. Ingen Introduktion.

LINK: Kirsten Madsdatter skrifte.
LINK: Affotografering.


Nr. 2656 1743.11.10 Søren Pedersen, Tarp. FAR: Peder Pedersen II Tarp. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Enke efter Niels Andersen Tarp †1736.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Tarp, Tarp, Borris, 32, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris, 27, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Bent Tarp, Tarp, Borris, 21c.
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter Feldbereder, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, Gift med Christen Christensen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 22 à Trin : confirm : Peder {Pedersen II} Tarpis Søns hiemmedaab , kaldet Søren , baaren af Karen Pedersd: i Tarp , Faddere Søren {Pedersen} Tarp , Jens Pedersen og Bend ibid : , Karen {Madsdatter} Feldbereder , og Maren {Nielsdatter} Vesterbye —
Introduktion nr. 5554
LINK: Peder Pedersen II i Tarp i Borris.
LINK: Affotografering.


Nr. 2659 1744.01.22 Jens Ostersen, Sønderskov. FAR: Oster Jensen. MOR: ? Oster Jernsen kone..
BÅREN AF: Karen Jørgensdatter, Aagaard, Borris, Jakob Christensen Aagaards kone.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Borris, 27, Anders Larsens søn.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Helgaard, Borris, 29, søn af Peder Larsen Helgaard.
FADDER Nr. 4: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Gravel, Gravel, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 22 janv : confirm : Oster Jensens Søns hiemmedaab , Jens , baaren af Jacob {Christensen} Aagaards hustrue {Karen Jørgensdatter} , Faddere Anders {Larsen} Synderskov og Søn Jens Andersen , Las Pedersen Helgaard , Søren Synderskovs hustrue og Mette Christensdaatter Grauld —
NOTITS: Sønderskov fra fadderene her og hvor Oster Jensen begraves fra i 1755. Moderen begraves samme dag som sønnen døbes. Derfor ingen introduktion. Jens Ostersen er fadder 23 år gammel i Debelmose 1767.12.13.

LINK: Affotografering.


Nr. 2660 1744.01.26 Navnløs, Vinbæk. FAR: Bertel Sørensen Vinbæk. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Festo Purif : Mariæ begrov Bertel {Sørensen} Vinbeks nafnløse Søn '. Bertel Sørensen og Marie Jørgensdatter i Vinbæk en søn født.}
Introduktion nr. 5555
Begravelse nr. 6559
NOTITS: Fødselsdatoen skønnet til en uge før begravelsen. Kan være nogle uger forkert

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2665 1744.08.16 Niels Pedersen, Debelmose. FAR: Peder Lauridsen Debelmose. MOR: ? Peder Lauridsen Debelmose.
BÅREN AF: Ane? Tarp, Tarp, Borris, Gift med Søren Michelsen.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Debelmose, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Præstegaarden, Borris, Født i Sønderskov.
FADDER Nr. 3: Christen, Præstegaarden, Borris, Karl i Præstegaarden.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), Borris, Gift med Niels Jensen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Gift med Mads Nielsen Stier.
NÆVNT Nr. 1: Søren Michelsen?, Tarp, Borris, Konen Ane Tarp bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca jjma à Trin : døbte Peder Laustsens Søn i Develmose, Niels , baaren af Søren {Michelsen?} Tarpis hustrue {?Ane Tarp} , Faddere , Mads {Pedersen} develmose , Jens {Andersen} og Christen i Præstegaarden , Niels {Jensen} Vestergaards hustrue {Maren Nielsdatter Gravel} i develm : og Kirsten {Christensdatter} Feldbereeder —
Introduktion nr. 5561
LINK: Affotografering.


Nr. 2667 1744.09.13 Navnløs, Debelmose. FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: ' Ditto (Dom: 19 à Trin :) begrov Niels (Jensen) Villadsens hiemdøbte Søn , der af Moderen {Maren Poulsdatter} blev opprimerit.' Niels Jensen Villadsen og Maren Poulsdatter en søn hjemmedøbt. }
Introduktion nr. 5562
Begravelse nr. 6568
NOTITS: Fødselsdagen skønnet til tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.

LINK: Skrifte opprimering, barnet lagt ihjel af moderen.
LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2673 1745.04.19 Anders Andersen, Gravel. FAR: Anders Nielsen Gravel. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: ? Bertel Jakobsen Ørbæks kone, Ørbæk, Hoven, *1708c +1785.05 Ørbæk.
FADDER Nr. 1: Bertel Jakobsen Ørbæk, Ørbæk, Hoven, Konen bærer
FADDER Nr. 2: Niels Debelmose, Debelmose, Borris, For vag til at identificere.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Nygaard, Nygaard, Borris, 23c, søn af Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, 27, datter af Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Helgaards kone, Helgaard, Borris, Karen Pedersdatter eller Johanne Christensdatter
NÆVNT Nr. 1: Jens Helgaard, Helgaard, Borris, Konen fadder. Jens Lauridsen eller Jens Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Paschatis confirm : Anders {Nielsen} Graulds Søns hiemmedaab , Anders , baaren af Bertel {Jakobsen} Ørbæks hustrue , Faddere Bertel {Jakobsen} Ørbek , Niels develm : , Christen {Christensen} Nygaard og Sin Syster {Anne Christensdatter}, Jens helgaards hustrue —
Introduktion nr. 5568
NOTITS: Sidsel Andersdatter vel *1724.03.15 Ørbæk Hoven datter af Anders Pedersen *1692c †1751 og Mette Christensdatter *1698c Rahbek, Oddum †1765 Hoven

LINK: Affotografering.


Nr. 2676 1745.05.30 Dødfødt, Aagaard. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'Samme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —'. Villads Pedersen Aagaard og Mette Nielsdatter i Aagaard et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5570
Begravelse nr. 6570
NOTITS: Fødseldato skønnet en uge før begravelsen.

LINK: Affotografering introduktionen.


Nr. 2677 1745.06.07 Jeppe Markusen, Gjaldbæk. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Faderens mor. 2. gift med Jakob Gjaldbæk.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Krog, Borris- Krog, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Morten Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 28, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Jens Christensen Krogs kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Synes at være dobbelt. Faderens mor Kirsten Jensdatter bærer. Ingn anden Kirsten i Gjaldbæk fundet.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Mette Mortensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen faderens mor bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2a Pent . døbte marcus {Jeppesen} Gialdbeks Søn , Jeppe , baaren af Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgd , Mads Krog, Morten Aagaard , Jens {Christensen} Krogs hustrue , Kirsten {Jensdatter} Gialdbek —
Introduktion nr. 5573
LINK: Affotografering.


Nr. 2678 1745.06.24 Jeppe Hansen, Gjaldbæk. FAR: Hans Jeppesen Hjarup. MOR: Karen Nielsdatter Gjaldbæk.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 21, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jens, Borris, Bror til Christen Jakobsen Moesgaard, men ingen bror Jens set..
FADDER Nr. 3: Hans Odderskær, Odderskær, Borris, 22c, konfirmeret af Odderskær 1740. Mulig Hans Madsen født i kirkebogshullet 1720-23.
FADDER Nr. 4: Kirsten Moesgaard, Moesgaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Gift med Jakob Gjaldbæk.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Joh: Bapt: døbte Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbeks Søn , Jeppe , baaren af Min Daatter Joh: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard , og Jacob Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} —
Introduktion nr. 5574
LINK: Affotografering.


Nr. 2681 1745.08.08 Anders Christensen, Vindelbo. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Vindelbo, Slumstrup Mølle, Sædding, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris, To måneder før hans død, faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder, * Sønderskov.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Kodbøl- Vester, Borris, Viste Rahbeks 2. kone, første kone var Karen Andersdatter Vindelbo. fra Vium- Krog i Nørre Vium.
NÆVNT Nr. 1: Viste Christensen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 8va à Trin : døbte Christen {Andersen} Vindelbois Søn , Anders , baaren af Jens {Sørensen} Møllers hustrue {Maren Andersdatter Vindelbo} af Slumstrup {Mølle} Faddere Anders {Thomsen} Vindelboe , Jens {Sørensen Møller , Jens Anderßen her i Præstegd : , Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue , Maren {Jensdatter} af Vium Krog {Nørre Vium sogn} —
Introduktion nr. 5575
Begravelse nr. 6574
NOTITS: Begravet 8 uger gammel. "Visted Koodbøls hustrue , Maren af Vium Kroeg" kan læses som to forskellige kvinder eller een Maren Jensdatter, som ikke er set født i Nørre Vium.

LINK: Affotografering.


Nr. 2682 1745.08.29 Knud Pedersen?, Egvig. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Knudsdatter Egvig.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Borris
FADDER Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, 50cc søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris, 52cc søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Jens Knudsen, Egvig, Borris, 34, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren? Nielsdatter?, Hjoptarp? (Nørgaard?), Borris, Peder Laursens kone
FADDER Nr. 5: Kirsten Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Laursen, Hjoptarp? (Nørgaard?), Borris, ?32, søn af Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : jj à Trin : døbte Karen {Knudsdatter} Egvigs uægte Søn kaldet Knud , baaren af Kirsten Pedersdatter , Faddere Mads og Peder {Jakobsen} Daller , Jens Knudsen , Peder Laursens hustrue {?Maren Nielsdatter} , Kirsten Gialdbek , udlagt til barnefader er hosekremmer , Peder Christensen —
NOTITS: Begravet et år gammel. Præsten Hauchs usædvanlige kommasættelse ses her i "udlagt til barnefader er hosekremmer , Peder Christensen" for et komma skiller, men her hører teksten sammen. Det fører andetsteds til misforståelser. Karen Egvig er 29 og ikke sådan at bide skeer med. Præsten mistænker en lokal mand for at være faderen, trænger ind på hende med to andre vidner, men hun holder imod, Hauch kalder hende uberegnlig, hvad hun har villet. Den udlagte far i dette tilfælde er med ret stor sikkerhed ikke den ægte far, som ville have fået en bøde, som det går om at undgå.

LINK: Karen Egvigs skrifte, giver sig ikke mod betrængende, moraliserende præst Hauch.
LINK: Affotografering.


Nr. 2684 1745.10.17 Ole Jensen, Busk. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Olesdatter Busk, Borris, 36, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris, Faderens stedfar, gift 1735 med hans mor Kirsten.
FADDER Nr. 2: Oluf Christensen Stier, Stier, Borris, 20, søn af Christen Olufsen.
FADDER Nr. 3: Anne Kirstine Christensdatter, Stier, Borris, 18, datter af Christen Olufsen.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen Tarp?, Tarp, Borris, 28, søn af Peder Pedersen I Tarp.
FADDER Nr. 5: Kirsten Graversdatter, Debelmose, Borris, Lars Debelmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Lars Debelmose, Debelmose, Borris, Lars Debelmoses kone Kirsten Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 18va à Trin : døbte Jens {Olesen} Buskis Søn , Ole , baaren af Ane busk , Faddere Christen Olufsen {Stier} med sin Søn {Oluf Christensen Stier} og daatter {Anne Kirstine Christensdatter} Jens {Pedersen} Tarp , Las dvelm : hustrue {Kirsten Graversdatter} —
Introduktion nr. 5577
Begravelse nr. 6628
NOTITS: Begravet 1748 to år ti måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2685 1745.11.10 Dødfødt, Gaasdal- Store. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —'. Mads Gaasdal og kone i Store Gaasdal et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5578
Begravelse nr. 6575
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2686 1745.11.17 Dødfødt, Vinbæk. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dom : 23 a Trin :) begrov Vinbek Smeds (Bertel Sørensen) Dødfødde barn. ' Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5579
Begravelse nr. 6576
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2687 1745.12.23 Dødfødt, Gravel. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Feria 3tia Nat : xti begrov Thomas (Christensen) Graulds dødfødde barn —'. Thomas Christensen Gravel og Mette Christensdatter i Gravel et dødfødt barn.}
Introduktion nr. 5580
Begravelse nr. 6579
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2689 1746.01.09 Poul Nielsen, Debelmose. FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 22, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 2: Christen, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 3: Niels Husted, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder. Husted se #2674.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Busk, Borris, Gift med Jens Olesen Busk.
FADDER Nr. 5: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Busk, Busk, Borris, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1m p : Epiph : døbte Niels {Jensen} Villadsens Søn i Develmose , Poul , baaren af min Daatter J: Cathrine {Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Jens Andersen , Christen og Niels i Præstegaarden , Jens {Olesen} Buskis hustrue {Ane Christensdatter} , Kirsten i Præstegd: —
Introduktion nr. 5582
LINK: Affotografering.


Nr. 2690 1746.02.20 Jakob Pedersen, Hvollig. FAR: Peder Christensen Hvollig. MOR: ? Peder Christensen Hvolligs kone.
BÅREN AF: ? Peder Lindvigs 1. kone, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Lindvig, Lindvig, Borris, Hans 1. kone bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 49cc nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Mortensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Aagaard (Krog).
FADDER Nr. 5: Anne Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 25c, datter af Jakob Lindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : Esto Mihi} døbte Peder Graulds{gennemstreget} Hvolvigs Søn , Jacob , baaren af Jakob{gennemstreget derover: Peder} Lindvigs hustrue {1. kone} faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard, Peder Lindvig , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Mette {Mortensdatter} Kroeg , An {Anne Jakobsdatter} Lindvig —
Introduktion nr. 5583
NOTITS: Den ene gennemstregninger kommer af at Jakob Jensen Barfod Lindvig †1736 havde og boede i Lindvig

LINK: Affotografering.


Nr. 2691 1746.03.03 Peder Jussen, Hvollig. FAR: Jus Christensen Hvollig. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Jens Christensen Rindums kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Krog, Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen Helgaard, Helgaard, Borris, 22, søn af Peder Larsen i Helgaard.
FADDER Nr. 4: Ane Jensdatter Hvollig, Borris, 21, Datter af Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 5: ? Jens Helgaards kone, Helgaard, Borris, Johanne Christensdatter eller Karen Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Rindum, Hvollig, Borris, Konen Mette Andersdatter bærer. Datter Ane fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Helgaard, Helgaard, Borris, Konen fadder. Jens Lauridsen eller Jens Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 3 Martij døbte Jus {Christensen} Hvolvigs Søn , Peder , baaren af Jens {Christensen} Rindums hustrue {Mette Andersdatter} , Faddere Jens {Christensen} Kroeg , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Lars {Pedersen} Helgaard , Jens {Christensen} Rindums datter {Ane Jensdatter Hvollig} Jens {Jørgensen eller Lauridsen} helgds Ko[..] {Johanne Christensdatter eller Karen Pedersdatter} .
Introduktion nr. 5585
LINK: Affotografering.


Nr. 2693 1746.04.03 Søren Knudsen, Hjoptarp (Søndergaard). FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Vindelbo, Vindelbo, Borris
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Vindelbo, Borris, Søster til moderen. Gift med Christen Andersen Vindelbo.
FADDER Nr. 3: Jens Daller, Dalager, Borris, Ikke set.
FADDER Nr. 4: Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ane, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Ane i Melgaard i Hjoptarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paaske Søndag døbte Knud syndergaard i Hiuptarp Hans Søn , Søren , baaren af Degnens hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere , Christen {Andersen} Vindelbo og hustrue {Maren Sørensdatter} , Jens Daller , Las Meldgd , Ane i Meldgaard —
Introduktion nr. 5586
LINK: Mette og Maren Sørensdatter, Slumstrup Mølle, Sædding.
LINK: Affotografering.


Nr. 2695 1746.04.11 Niels Pedersen, Tarp. FAR: Peder Pedersen II Tarp. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter Kjær, Burde være fra Fasterkær, datter af Niels Kjær, men ikke set der.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris, 29, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Tarp, Tarp, Borris, 34, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Borris, ?gift 1738 med Kirsten Jensdatter, Hvollig. ?gift året efter 1747 med Margrethe Ølgod.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, 31, gift med Christen Christensen Kousgaard.
FADDER Nr. 5: Kiersten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder, tjenestepige i Præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Paschatis døbte Peder {Pedersen II} Tarpis Søn , Niels , baaren af Inger Nielsd: Kiær , Faddere Jens {Pedersen} Tarp , Søren {Pedersen} ibid : , Christen Madsen , Maren Vesterby , og Kiersten i Præstegaarden
Introduktion nr. 5589
LINK: Affotografering.


Nr. 2698 1746.06.12 Peder Olufsen, Debelmose. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter Præstgaard.
BÅREN AF: Inger, Slumstrup, Sædding, Inger på Slumstrup, vel tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 39, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 2: Morten Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 29, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Mette Mortensdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Jens Høgild, Borris, Konfirmeret 1743 i Borris.
FADDER Nr. 5: Maren? Listo, Familie med degnen Hans Jensen Bruns kone Lene Marie Markusdatter Listo.
FADDER Nr. 6: Christen Mortensen, 40, moderens bror. Faster?
FADDER Nr. 7: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 8: Margrethe Larsdatter Lodal, Lodal, Faster, 25, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 9: Maren Nielsdatter, Debelmose, Borris, Niels Jensens kone
FADDER Nr. 10: Karen Madsdatter, Debelmose, Borris, Jens Andersens kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Debelmose, Borris, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Debelmose, Borris, Konen Karen Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1 à Trin : døbte Oluf Christian {Pedersen} Tranmosis Tvilinger , Peder , baaren af Inger paa Slumstrup {Sædding sogn} , Thomas baaren af Jens {Christensen} Kroegs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere Jakob {Christensen} Aagaard og Morten {Christensen} Aagaard , Jens {Christensen} Kroeg , Jens Høgild Ma[ren] Listo , Christen Mortensen , Kirsten i Præstegd , Margrethe {Larsdatter} Lodal , Niels Jensens hustrue {Maren Nielsddatter} i develm : , Jens Andersens hustrue {Karen Madsdatter} ibid : —
Begravelse nr. 6595
NOTITS: Ingen introduktion. Oluf Christian skulle hedde Oluf Christian Pedersen eller Oluf Christian Thomassen. Men bliver altid kaldt Tranmose, sted Tranemosegaard i Velling sogn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2699 1746.06.12 Thomas Olufsen, Debelmose. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter Præstgaard.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Moderens søster, Jens Christensen Krogs kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 39, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 2: Morten Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 29, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Mette Mortensdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Jens Høgild, Dalager, Borris, Konfirmeret 1743 i Borris. Repræsenterer Lundenæs for retten november 1749 af Dalagergaard - Hammerums tingbog.
FADDER Nr. 5: Maren? Listo, Familie med degnen Hans Jensen Bruns kone Lene Marie Markusdatter Listo.
FADDER Nr. 6: Christen Mortensen, 40, moderens bror. Faster?
FADDER Nr. 7: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 8: Margrethe Larsdatter Lodal, Lodal, Faster, 25, datter af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 9: Maren Nielsdatter, Debelmose, Borris, Niels Jensens kone
FADDER Nr. 10: Karen Madsdatter, Debelmose, Borris, Jens Andersens kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Debelmose, Borris, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Debelmose, Borris, Konen Karen Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1 à Trin : døbte Oluf Christian {Pedersen} Tranmosis Tvilinger , Peder , baaren af Inger paa Slumstrup {Sædding sogn} , Thomas baaren af Jens {Christensen} Kroegs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere Jakob {Christensen} Aagaard og Morten {Christensen} Aagaard , Jens {Christensen} Kroeg , Jens Høgild Ma[ren] Listo , Christen Mortensen , Kirsten i Præstegd , Margrethe {Larsdatter} Lodal , Niels Jensens hustrue {Maren Nielsddatter} i develm : , Jens Andersens hustrue {Karen Madsdatter} ibid : —
Begravelse nr. 6594
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2703 1746.09.25 Niels Nielsen, Debelmose (Vestergaard). FAR: Niels Jensen Vestergaard. MOR: Maren Nielsdatter Gravel.
BÅREN AF: Sidsel Andersdatter, Gravel, Borris, Moderens bror Anders Nielsen Gravels kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Debelmose?, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Gift med hans kone.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen? Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Borris, Ikke set i Hvollig.
FADDER Nr. 5: Ane Jensdatter, Sønderby, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Moderens bror.Konen Sidsel Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dca 16 à Trin :} døbte Niels {Jensen} Vestergaards Søn , Niels , baaren af Anders {Nielsen} Graulds hustrue {Sidsel Andersdatter} , Faddere Jens Andersen , Peder {Christensen?} Hvolvig , og sin broder Anders , Maren Pedersdaatter og Ane Jensd : i synderbye —
Introduktion nr. 5595
LINK: Affotografering.


Nr. 2705 1746.09.29 Niels Hansen, Gjaldbæk. FAR: Hans Jeppesen Hjarup. MOR: Karen Nielsdatter Gjaldbæk.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 26, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Morten Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 29, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Jens Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Fadder 1730.09 .
FADDER Nr. 4: Karen Rind Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 30. datter af Jakob Nielsen Barfod.
FADDER Nr. 5: Ane Cathrine Jakobsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 16. datter af Jakob Gjaldbæk og Kirsten Jensdatter .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis døbte Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbeks Søn , Niels , baaren af Kirsten {Nielsdatter} Gialdbek , Faddeere Christen {Jakobsen} Mosgaard , Morten {Christensen} Aagaard , Jens af gialdbek , Karen {Jakobsdatter} Lindvig , Ane Cathrine {Jakobsdatter} Gialdbek —
Introduktion nr. 5596
LINK: Affotografering.


Nr. 2706 1746.10.04 Niels Thomasen, Grønborg. FAR: Thomad Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Rahbek, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 2: Rudolf Boldevin Skanderup, Dalager- Lille, Borris, 30, søn af herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup.
FADDER Nr. 3: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Eske Pedersen Grønborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Slikdals kone, Slikdal, Borris
FADDER Nr. 5: Else Nielsdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 28, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Margrethe Cathrine Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Slikdal, Slikdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d : 4de Oct :} døbte Thomas {Nielsen} Grønborgs Søn , Niels , baaren af Karen Rabek , Faddere Knud {Jensen} Synderbye , R: {Rudolf Boldevin Skanderup} Scandrup , Eske {Pedersen} Grønborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , Niels Slikdals hustrue , Else {Nielsdatter} Grønborg —
Introduktion nr. 5597
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2712 1747.03.26 Peder Frandsen, . FAR: Frands Mortensen. MOR: Anne Jakobsdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 24c, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Peder Lindvig, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen Barfod, Lindvig, Borris, 23c moderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Moderens halvbror.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, Gift med enke Villads Pedersen Aagaard, der var gift 1. gang med Sophie Jakobsdatter Lindvig.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Aagaard, Borris, 20, Datter af Mette Nielsdatter Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palme Søndag døbte Frands Mortensens Søn , Peder , baaren af min D: Joh : Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Peder Lindvig, Peder {Jakobsen} Barfod , Christen {Jakobsen} Mosgd , Mette {Nielsdatter} Aagaard , Johanne Nielsd : Aagaard —
Introduktion nr. 5601
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel, sammen med moderen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2714 1747.05.04 Navnløs, Vinbæk. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dca 5 ta p : Pascha) begrov Vinbek smeds (Bertel Sørensen Smed) Tvillinger , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn — '. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter et barn til hjemmedaab Tvilling 1 . }
Introduktion nr. 5604
Begravelse nr. 6600
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2715 1747.05.04 Navnløs, Vinbæk. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (Dca 5 ta p : Pascha) begrov Vinbek smeds (Bertel Sørensen Smed) Tvillinger , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn — '. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter et barn til hjemmedaab Tvilling 2 . }
Introduktion nr. 5604
Begravelse nr. 6601
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2716 1747.05.07 Anders Jensen, Debelmose. FAR: Jens Andersen Debelmose. MOR: Karen Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter Sønderskov, Sønderskov, Borris, 27, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jeppe Andersen, Sønderskov, Borris, 27, faderens bror
FADDER Nr. 2: Mette Andersdatter, Sønderskov, Borris, Faderens søster, ikke set født i Sønderskov, måske i kirkebogshullet 1721-24..
FADDER Nr. 3: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Slags nabo. Kom fra Stier, Mads Nielsen Stier.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), Borris, Nabo, gift med Niels Jensen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen Maren Nielsdatter Gravel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 5ta p : Pascha døbte Jens Andersens Søn i develmose , Anders , baaren af Anne {Andersdatter} Synderschou , Faddere hendis Broder Jeppe {Andersen} og Syster Mette, , Mads TGarp , Peder {Christensen} vesterbye Niels {Jensen} vestergaards huistrue {Maren Nielsdatter Gravel} —
Introduktion nr. 5605
LINK: Affotografering.


Nr. 2717 1747.05.11 Thomas Bentsen, Tarp. FAR: Bent Pedersen Tarp. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 24c, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Faderens bror, søn af Peder Pedersen I Tarp.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Søn af Peder Pedersen I Tarp.
FADDER Nr. 3: Niels Husted, Borris, 21c, konfirmeret 1743 i Borris. Måske søn af Christen Husted
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Borris, 20, datter af Thomas Larsen Tarp.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen II Tarp.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen II Tarp, Tarp, Borris, Konen Karen Nielsdatter fadder. Søn af Peder Pedersen I Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo ascens : Xti døbte Bend Tarpis Søn , Thomas , baaren af Min Daatter Johan Cathrin {Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Jens Pedersen Tarp , Søren Pedersen Tarp , Niels husted , Maren Thomasd: , Peder Pedersens {II} hustrue {Karen Nielsdatter} —
Introduktion nr. 5606
NOTITS: Bent Tarp er født i kirkebogshullet 1720-24 nærmere sagt *1722c, konfirmeret 1740 af Tarp i Borris. Han ses som fadder sammen med Peder Pedersen I andre sønner Peder Pedersen II, Jens og Søren.

LINK: Affotografering.


Nr. 2718 1747.05.31 *1747.05.31 Dødfødt, Vesterby. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom: 1ma à Trin :) begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød — ' Christen Christensen Kousgaard og Maren Nielsdatter i Vesterby et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5607
Begravelse nr. 6602
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2720 1747.06.18 Hans Markussen, Gjaldbæk. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Krog.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, 19, søn af Niels Christensen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, Gift med Villads Pedersen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Karen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Måske Jensdatter *1690cc.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Gift med Jakob Gjaldbæk.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Mette Mortensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 à Trin : døbte Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Søn , Hans , baaren af Jens {Christensen} Krogs hustrue {Mette Mortensdatter} , Faddere Christen {Jakobsen} Mosgd , Jakob Gialdbek , Peder {Nielsen} Aag : , Mætte {Nielsdatter} ibid: Karen skov {Sønderskov} , Kirsten {Jensdatter} Gialdbek —
Introduktion nr. 5609
Begravelse nr. 6667
NOTITS: Begravet 1751 tre år ni måneder.

LINK: Affotografering.


Nr. 2721 1747.07.16 Søren Madsen, Gaasdal. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
BÅREN AF: ? Peder Huus' kone, Borris, Sted uklart.
FADDER Nr. 1: Peder Huus, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen LilGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
FADDER Nr. 4: Bodil, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Tjener ved Lars Melgaard.
FADDER Nr. 5: ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Tjenestepige Bodil fadder.
NÆVNT Nr. 2: Giøde Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {som : 7a à Trin : døbte Mads Gaasdals Søn ,} Søren , baaren af Peder Huusis hustrue , Faddere Peder Huus , Peder Lassen Gaasdall , Thomas {Pedersen} Lildgaasdall , Bodild hos Las {Nielsen} Meldgaard , Giøde {Jensen} Gaasdals hustrue —
Introduktion nr. 5610
LINK: Affotografering.


Nr. 2722 1747.07.23 Gravers Larsen, Debelmose. FAR: Lars Debelmose. MOR: Kirsten Graversdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 23, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Egvig, Borris, 19, datter af Niels Egvig.
FADDER Nr. 3: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 4: Ole Christensen Stier, Stier, Borris, 22, søn af Christen Olufsen Stier.
FADDER Nr. 5: Marie Carlsdatter, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Ane Christensdatter, Busk, Borris, Jens Olesen Busks kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Busk, Busk, Borris, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 8ma à Trin : døbte Las Develmoseis Søn , Gravers , baaren af min D : Joh:{anne] Cathrine {Jørgensdatter Hauch} Faddere Niels {Larsen} Egvig og Daatter {Maren Nielsdatter} , Niels Husted , Ole {Christensen} Stier , Marie Carlsdaatter , Jens {Olesen} Buskis hustrue {Ane Christensdatter} —
Introduktion nr. 5611
LINK: Affotografering.


Nr. 2723 1747.07.30 Mads Pedersen, Vesterby. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Tarp, Borris, Formodet moderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Moderen far.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Kousgaard, Vesterby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, 15, søn af Jens Kringeltoft.
FADDER Nr. 4: Karen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder. Tjener i Præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 9ma à Trin : døbte Peder {Christensen} vesterbyis Søn , Mads , baaren af Kiersten Madsd : , Faddere , Mads {Nielsen} Tarp , Christen {Christensen} Kousgd , Niels Kringeltoft , Karen develm : Kiersten i Præstegd : —
Introduktion nr. 5612
LINK: Affotografering.


Nr. 2724 1747.08.27 David Madsen, Kirken- Ved. FAR: Mads Justesen Bjerg. MOR: Ellen Jochumsdatter Købke.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 23, Præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Michael Knudsen, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 2: Markus Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Rudolf Boldevin Skanderup, Borris, 31
FADDER Nr. 4: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Hansdatter, Sønderby, Borris, Lauge Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lauge Christensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Kirsten Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 13 à Trin : døbte Mads Justesens {Bjerg} Søn, David , baaren af min Daatter Joh:{anne} Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Jens Michael {Knudsen} , Marcus {Jeppesen} Gialdbek, Rudolph {Boldevin} Skandrup , Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} Lauge {Christensen} synderbyis hustrue {Kirsten Hansdatter} —
Introduktion nr. 5614
LINK: Affotografering.


Nr. 2725 1747.08.27 Jens Giødesen, Gaasdal- Store. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pinvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Thomas LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
FADDER Nr. 4: ? Mads Gaasdals kone, Gaasdal, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Fonager, Fonager, Borris, 16, datter af Christen Fonager Smed.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Degnen, konen Lene Marie Markusdatter Listo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Gaasdal, Gaasdal, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 13 à Trin :} døbte Giøde {Jensen} Gaasdals Søn , Jens , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere , Christen {Pedersen} Pinvig og hustrue Thomas Lildgaasdall , Mads Gaasdals hustrue , Kiersten {Christensdatter} Fonager —
Introduktion nr. 5613
LINK: Affotografering.


Nr. 2728 1747.11.05 Niels Jensen, Helgaard. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 16, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Nygaard, Nygaard, Borris, 25, søn af Christen Jepsen.
FADDER Nr. 3: Christen Gravers, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Gravel, Borris, Thomas Christensen Gravels kone.
FADDER Nr. 5: Ane Jensdatter Rindum, Hvollig, Borris, 22, datter afJjens Christensen Rindum.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 23 à Trin : døbte Jens Laurids: helgaards Søn , Niels baren af min Daatter Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Anders {Nielsen} Gravel, Christen {Christensen} Nygaard , Christen Gravers , Thomas {Christensen} Graulds hustrue {Mette Christensdatter} , An {Jensdatter} Rindum —
Introduktion nr. 5617
Begravelse nr. 6613
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2729 1747.12.26 Knud Jensen, Sønderby. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Marie Eskildsdatter, Tarm?, Egvad, Gift med Christian Knudsen Sønderby.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Kodbøl- Øster, Borris
FADDER Nr. 2: Viste Køpke, Borris, Faderens mor : Birgitte Michelsdatter Købke. Ellen Jochumsatter Købke bor ved Kirken gift med Mads Juestesen Bjerg.
FADDER Nr. 3: Bodil Thomasdatter, Agger, Borris, Mads Aggers kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Kodbøl- Vester, Borris, Gift med Viste Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 5: Ane Cathrine Jakobsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 17. datter af Jakob Gjaldbæk og Kirsten Jensdatter
NÆVNT Nr. 1: Christian Knudsen Sønderby, Tarm?, Egvad, Faderens bror, 2. konen Abelone Marie Eskildsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Agger, Agger, Borris, Konen Bodil Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Viste Christensen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Festo 2do nat: Xti} døbte Jens Michaels {Knudsen} Søn , Knud , baaren af Christian {Knudsen} synderbyis hustrue {Abelone Marie Eskildsdatter} , Faddere Mads {Christensen Rahbek} Koodbøl , Vidsted Køpke , Mads Aggers hustrue {Bodil Thomasdatter} , Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls hustrue {Maren Jensdatter} , Ane Cathrine {Jakobsdatter} Gialdbek, —
Introduktion nr. 5618
Begravelse nr. 6643
NOTITS: Begravet halvander år gammel. Faderen bliver kaldt Jens Michael i kirkebogen uden patronym uden sted.

LINK: Affotografering.


Nr. 2734 1748.02.18 Daniel Philip Rasch, Dalager- Lille. FAR: Sten Danielsen Rasch. MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck.
BÅREN AF: Ingeborg Poulsdatter Vejrum, Kongensholm, Hanning, Mons Beyers kone
FADDER Nr. 1: Mathias Jakob Vogelius, Præstegaarden, Vorgod
FADDER Nr. 2: Jacobine Dorothea Johansdatter Koch, Præstegaarden, Vorgod, Vogelius 3. kone
FADDER Nr. 3: Nikolaj Valentinsen Beyer, Kongensholm, Hanning, Prokurator. Set 1754 sag Votkær Enge i Borris.
FADDER Nr. 4: Johan Nielsen Frich, Lundenæs, Skjern, Forpagter Lundenæs. Ses i skifte Margrethe Frich i Aalborg. 25.12.1752 .
FADDER Nr. 5: Marie Elisabeth Johansdatter Koch, Lundenæs, Skjern, Johan Frichs kone.
FADDER Nr. 6: Thomas Christensen, Borris, Delefoged, på Lundenæs?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 16 ditto {Febr:} døbte Forv:{alter} {Sten} Raschis Søn Daniel Phillip , baaren af Mons {Nikolaj Valentinsen} Bejers Kiæriste {Ingeborg Poulsdatter Vejrum} , Faddere , Hr {Mathias Jakob} Vogelius og kiæriste {Jakobine Dorotheas Johansdatter Koch} , Monsr {Nikolaj Valentinsen} Beyer . Monsr Frix {Johan Nielsen Frich} og Kiæriste {Marie Elisabeh Johansdatter Koch} Thomas Christensen —
Introduktion nr. 5622
LINK: Affotografering.


Nr. 2735 1748.03.10 Dødfødt, Grønborg. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Ditto (2den Søndag i Faste) begrov Eske (Pedersen) Grønborgs dødfødde Søn — '. Eske Pedersen Grønborg og Margrethe Cathrine Christensdatter et barn dødfødt . }
Introduktion nr. 5623
Begravelse nr. 6614
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2736 1748.04.26 Navnløs, Vinbæk. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Almindel: bededag introd : (muligvis for begrov) Bertel {Sørensen Smed} Vinbeks Søn , som døde , efter at det var hiemdøbt —'. Bertel Sørensen Smed og Marie Jørgensdatter i Vinbæk en søn Navnløs født . }
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Hjemmedøbt, navn ikke angivet.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2738 1748.06.03 Søren Christensen, Vindelbo. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 16, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Mølller, Slumstrup Mølle, Sædding, 68cc, moderrens far.
FADDER Nr. 2: Jeppe Sørensen, Slumstrup Mølle, Borris, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Johannes Jørgensen Hauch, Præstegaarden, Borris, 22, søn af præst Hauch
FADDER Nr. 4: ? Markus Krogs kone, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Krog, Borris- Krog, Borris
NÆVNT Nr. 1: Markus Krog, Borris- Krog, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Pentec : døbte Christen {Andersen} Vindelbois Søn , Søren , baaren af Min Daatter , Else {Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Søren {Jensen} Møller og søn Jeppe {Sørensen} , Johannes {Jørgensen} Hauch , Marcus Krogs hustrue , og Maren Kroeg —
Introduktion nr. 5624
LINK: Affotografering.


Nr. 2743 1748.08.18 Peder Pedersen III, Tarp. FAR: Peder Pedersen II. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Gift med Jens Pedersen Tarp faderens bror.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris, 30, bror til faderen, konen Karen Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Bent Pedersen Tarp, Tarp, Borris, 26c, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersen II Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter? Vesterby, Vesterby, Borris, ? (51c, datter af Niels Andersen Vesterby.)
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 10 à Trin :} døbte Peder {Pedersen II} Tarpis Søn , Peder , baaren af Jens {Pedersen} Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} , Faddere , Jens {Pedersen} Tarp , Bend {Pedersen} Tarp, Niels husted , Peder {Pedersen II} Tarpis Pige , Mette vesterbye —
Introduktion nr. 5628
LINK: Affotografering.


Nr. 2747 1748.11.10 Christen Jussen, Hvollig. FAR: Jus Christensen Hvollig. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, 30, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Justesen Bjerg, Kirken- Ved, Borris, Glarmester Ved Kirken.
FADDER Nr. 2: Peder Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Ole Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 4: Magrethe Jensdatter Hvollig, Hvollig, Borris, Jens Jakobsen Hvolligs enke.
FADDER Nr. 5: Ane Jensdatter Rindum, Hvollig, Borris, 22, datter af Jens Christensen Rindum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 22 à Trin : døbte Jus {Christensen} Hvolvigs Søn , Christen , baaren af Ane {christensdatter} Nygaard , Faddere Mads {Justesen} Bierg , Peder Hvolvig , Ole {Christensen} stier , Magrethe {Jensdatter} Hvolvig An {Jensdatter} Rindum —
Introduktion nr. 5631
LINK: Affotografering.


Nr. 2749 1749.01.06 Jeppe Jensen, Debelmose. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Ane Kirstine.
BÅREN AF: Kirsten, Præstegaarden, Borris, Ellers fyldfadder.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Tarp, Tarp, Borris, 37.
FADDER Nr. 2: Niels, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Jens, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 4: ? Christen Duedals kone, Duedal, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten, Muligivs Kousgaard, måske fra Skjern. Ved Christen Kousgaard i Vesterby i Borris ingen Kirsten set.
NÆVNT Nr. 1: Christen Duedal, Duedal, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1749 . Festo Epiph : døbte Jens {Jepsen} Risbergs Søn , Jeppe baaren af Kirsten i Præstegd : , Faddere Søren {Pedersen} Tarp , Niels og Jens i Præstegd : , Christen dudals Hustrue , g Kiersten K[.u.sgd] —
Introduktion nr. 5634
LINK: Affotografering.


Nr. 2762 1750.01.18 Sivert Stensen Rasch, Dalager- Lille. FAR: Sten Danielsen Rasch. MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christian Krarup, Dejbjerglund, Dejbjerg, Monsr
FADDER Nr. 2: Anna Kirstine Krarup, Dejbjerglund, Dejbjerg, 20c, Christian Krarups datter.
FADDER Nr. 3: Nikolaj Valentinsen Beyer, Kongensholm, Hanning, Monsr
FADDER Nr. 4: Jakobine Clausen, Kongensholm, Hanning, Gift med Nikolaj Valentinsen Beyer. Jakobine er datter af Else Margrethe Lerche †1747 (skifte) Lyngby og Hans Clausen †1756-. Se skifte København Brejl #713 Cathrine Fogh.
FADDER Nr. 5: ? Clausen, Kongensholm, Hanning, Jakobine Clausens søster Amalie, anne Christine, Birgitte eller Birgitte Christine.
FADDER Nr. 6: Johan Joachim Henrik Hansen Koch, Lundenæs?, Skjern?, 27, søn af Johan Christopher Koch forvalter Lundenæs.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da p : Epiph : confirmerede Forv:{alter} {Sten Danielsen} Raschis Søns hiemmedaab , Sivert Hark , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Faddere Monsr Krarup {Dejbjerglund, Dejbjerg} og Daatter , Monsr bejer , Kiæriste {2. kone Jacobine Clausen} og Hendes Syster , Mons Juchum {Johan Joachim Henrik} Koch —
Introduktion nr. 5645
LINK: Affotografering.


Nr. 2763 1750.01.25 Christen Pedersen, Vesterby. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: Fiken? Koch, Lundenæs, Skjern, Familie til Marie Elisabeth Johansdatter Koch gift med forvalter Frich på Lundenæs.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Oluf Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Slikdal, Slikdal, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Tarp, Tarp, Borris, Gift 1742 i Borris med Søren Aanum.
FADDER Nr. 5: Karen Kjær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 7gesma døbte Peder {Christensen} vesterbyis Søn Christen (død) baaren af jomfr: Koch , Faddere, Mads {Nielsen} Tarp , Oluf {Christensen} stier , Jens {Pedersen} slikdal , Kirsten Tarp , Karen Kiær .
Introduktion nr. 5646
Begravelse nr. 5988
NOTITS: Præsten skriver døbenavnet i venstre margin ud for indførselen. Her har han under Christen skrevet - død -. Der er ingen indført begravelse, som her i udskriften af Borris kirkebog rekonstrueres og simuleres.

LINK: Affotografering.


Nr. 2772 1750.04.15 Mathias Henrik, . FAR: ? Henriksen. MOR: Maren Christensdatter Harberg.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Gift med degn Hans Jensen Brun.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Rudolph Boldevin Skanderup, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Sten Raschs avlskarl, Dalager- Lille, Borris, Sten Rasch er forvalter på Lundenæs.
FADDER Nr. 4: Markus Listo, Borris
FADDER Nr. 5: Ane Mortensdatter, Kodbøl- Øster?, Borris, 20, datter af Morten Kodbøl .
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Brun, Borris, Degn i Borris, konen Lene Marie Markusdatter Listo bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d : 15 April blev it uægte barn døbt her i Borris Kirke , Matthias Henrik , baaren af Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue Mad : Brund Faddere Christen Pedersen i Daller , Rudolph skandrup Forvalter Raschis Avlskarl , Christen , Marcus List , Anne Mortensdaatter , Moderen til barnet angav sig ved nafn , Maren Christensdaatter Harberg , og at være en knippels qvinde fra synden , sagde sig at være besovet i Rensborg af en Soldatt ibidm nafnlig Herniksen , denne qvinde kom her til Sognet d: 13 hujus {april} , og strax derpaa fødde barnet —
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2774 1750.05.18 Villads Nielsen, Debelmose (Præstens Mark). FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Johanne Hansdatter, Debelmose, Borris, Oluf Christian Pedersen Tranmoses kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 3: Johanne Nielsdatter, Aagaard, Borris, 24, datter af Niels Christensen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Aagaard , Aagaard, Borris, 21, søn af Niels Christensen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Marie Debelmose, Debelmose, Borris, Niels Poulsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris, Konen Johanne Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Søn og datter faddere.
NÆVNT Nr. 3: Niels Poulsen, Debelmose, Borris, Konen Marie Debelmose fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo 2da Pentec: døbte Niels {Jensen} Villadsens Søn i develm: Villads , baaren af Oluf Christians {Pedersen Tranmose} hustrue , Faddere Jens Andersen develm: Niels Husted , Niels {Christensen} Aagaards Søn {Peder Nielsen} og Daatter {Johanne Nielsdatter} , Niels Poulsens hustrue {Marie Debelmose} —
Introduktion nr. 5654
LINK: Affotografering.


Nr. 2775 1750.05.24 Knud Jensen, Sønderby. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 1: Lauge Christensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Høgild, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Andreas Koch, Skjern?
FADDER Nr. 4: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris, Gift 2. med Mads Agger.
FADDER Nr. 5: An Sønderby, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo sstæ Trin: døbte Jens Michaels {Knudsen} Søn Knud , baaren af Degnens hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere Lauge {Christensen} synderbye , Jens Høgild , Andreas Koch , Bodild {Thomasdatter} Agger , An synderbye —
Introduktion nr. 5655
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2776 1750.06.14 Thomas Nielsen, Debelmose (Vestergaard). FAR: Niels Jensen Vestergaard. MOR: Maren Nielsdatter Gravel.
BÅREN AF: Johanne Hansdatter, Debelmose, Borris, Oluf Christian Tranmoses kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Husted?, Borris
FADDER Nr. 4: ? Peder Lauridsens kone, Borris
FADDER Nr. 5: Karen, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Lauridsen, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 à Trin : døbt Niels {Jensen} vestergaards Søn , Thomas , baaren af Oluif {Christian} Tranmosis hustrue {Johanne Hansdatter} , Faddere , Jakob develm : , Jens Andersen , Niels [husted] Peder Laursens hustrue , Karen i Præstgd —
Introduktion nr. 5656
LINK: Affotografering.


Nr. 2778 1750.07.17 Niels Larsen, Hjoptarp (Melgaard). FAR: Lars Nielsen Melgaard. MOR: Anne Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degnens kone.
FADDER Nr. 1: Knud Christensen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen? Hvollig, Hvollig, Borris, ?64+ .
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, 17, søn af Niels Jensen Melgaard.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7 a Trin: døbte Las {Nielsen} Meldgaards Søn , Niels baaren af Degnekonen {Lene Marie Markusdatter Listo} , Faddere Knud {Christensen} Syndergd Niels {Jakobsen} Hvolvig , Niels {Nielsen} Meldgd , Dorthe {Andersdatter} Nørgd , Karen i Præstegaarden —
Introduktion nr. 5658
LINK: Affotografering.


Nr. 2780 1750.10.11 Mads Jensen, Debelmose. FAR: Jens Andersen. MOR: Karen Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Borris, 26, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Villadsen, Debelmose, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jep Larsen Sønderskov, Rahbæk?, Oddum?, 36, søn af Anders Larsen, som er halvbror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Karen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Ikke identificereet.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen Hauch, Præstegaarden, Borris, Præst i Borris og Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 à Trin : confirm : Jens Andersen Debelmose Søns daab , Mads , baaren af min {Præst Jørgen Johansen Hauch} daatter Joh: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere , Mads {Nielsen} Tarp , Niels {Jensen} Villadsen , Jeppe {Larsen} Synderschou , Kirsten {Christensdatter} Feldbereder , Karen Vestergd —
Introduktion nr. 5660
NOTITS: Formodet død spæd, for næste Mads døbes 1753.01.01.

LINK: Affotografering.


Nr. 2783 1750.10.25 Niels Jensen, Helgaard. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 18, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift med Jens Christensen Alkærsig.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Alkærsig, Nygaard, Borris, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 22 à Trin : døbtre Jens Lauridsen Helgaards Søn , Niels , baaren af Else {Jørgendatter} Hauch , Faddere Thomas {Christensen} g Anders {Nielsen} Grauld , Anders {Jensen} Hvolvig , Jens {Christensen Alkærsig} Nygaards hustrue {Anne Christensdatter} —
Introduktion nr. 5664
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet en uge gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2785 1750.12.14 Navnløs, Debelmose. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Anne Kirstine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn —.' Jens Jepsen Risbjerg og Anne Kirstine i Debelmose deres barn Navnløs . }
Begravelse nr. 6661
NOTITS: Fødseldato skønnet tre uger før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen, kan være om uger forkert.


Nr. 2786 1751.01.10 Peder Pedersen, Lindvig. FAR: Peder Lindvig. MOR: ? Peder Lindvigs 2. kone.
BÅREN AF: ? Christen Stoustrups kone, Stoustrup, Oddum
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Rahbek, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Stoustrup, Stoustrup, Oddum
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: ? Peder Lindvigs søster, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Hansdatter, Sønderby, Borris, Gift med Lauge Christensen Sønderby.
NÆVNT Nr. 1: Lauge Christensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1ma p : Epiph : conf : Peder Lindvigs Søns daab , Peder , baaren af Christen Stoustrups h : , Faddere , Jens {Christensen} Rabek , Christen Stoustrup , Jens {Christensen} Krog , Peder Lindvigs Syster , Lauge {Christensen} Synderbais hustrue {Kirsten Hansdatter} —
Introduktion nr. 5665
LINK: Affotografering.


Nr. 2791 1751.04.09 Laurids Bentsen, Tarp. FAR: Bent Pedersen Tarp. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 27, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen II Tarp, Tarp, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Tarp, Tarp, Borris, ?Gift 1742 i Borris med Søren Aanum.
FADDER Nr. 5: Mette Madsdatter, Vesterby, Borris, Nabo. Peder Christensen Vesterbys kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris, Konen Mette Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Langfredag døbte Bend {Pedersen} Tarpis Søn , Laurids (død) , baaren af min daatter J: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Peder {Pedersen II Tarp} og Jens {Pedersen} Tarp , Niels Husted , Kirsten Tarp , Peder {Christensen} vesterbyis h: {Mette Madsdatter} —
Introduktion nr. 5669
Begravelse nr. 6670
NOTITS: Begravet en måned gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2792 1751.04.12 Ole Jensen, Busk. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 27, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Rudolph Boldevin Skanderup, Borris
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter Grønborg, Grønborg, Borris, Gift 1749 med Christen Pedersen Daller.
FADDER Nr. 4: Johanne Skomager, Borris, Hun bærer se #2795, så Johan betyder Johanne.
FADDER Nr. 5: Ane Kirstine Christensdatter Stier, Stier, Borris, 23, datter af Christen Olufsen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Pashatos døbte Jens {Olesen} buskis Søn , Ole , baaaren af min Daatter J: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} , Faddere Jens Peders: i Tarp , Rudolph {Boldevin} Skand : , Else {Nielsdatter} Grønborg , Johan{ne} Skomager , An Kierstin {Christensdatter} Stier —
Introduktion nr. 5670
LINK: Affotografering.


Nr. 2794 1751.04.25 Jørgen Carl Nielsen, Debelmose. FAR: Niels Poulsen. MOR: Marie Debelmose.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 27, præst Hauchs datter.
FADDER Nr. 1: Poul Christensen Debelmose, Debelmose, Borris, Fadder 1744. Se #2833.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Vestergaard?, Debelmose (Vestergaard?), Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jørgensen, Borris, 25, søn af Jørgen Nielsen Skrædder.
FADDER Nr. 4: Kirsten. Graversdatter, Debelmose, Borris, Lars Debelmoses kone.
FADDER Nr. 5: Else Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lars Debelmose, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Graversdatter. fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da p : Pascha døbte Nielse Poulsen develmosis Søn , Jørgen Carl (død) , baaren af min daatter J: Cathrine {Jørgensdatter Hauch} ,Faddere Poul develm : , Niels Jensen {Vestergaard?} , Niels Jørgensen , Las develm : hustrue , Else Eistrup
Introduktion nr. 5673
Begravelse nr. 6671
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2795 1751.05.02 Christen Christensen, . FAR: Christen Christensen Bork. MOR: Maren Nielsdatter Kjeldstrup.
BÅREN AF: Johanne Skomager, Borris
FADDER Nr. 1: Markus Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 2: Else? Helgaard, Helgaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Maren Skomager, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Fonager, Fonager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 p : Pascha døbte Maren {Nielsdatter} Kielstrups uegte barn , Christen , baaren af Johan{ne} Skomager , Faddere , Marcus {Jeppesen} gialdbek , El[se] Helgd , Maren Skomager , Kirsten Fonager — Udlagt til barne Fader ved daaben Christen Christensen {Bork} —
NOTITS: Niels Kjeldstrup ses i Faster, Maren Nielsdatter kunne være hans datter. Bork se skriftet. Maren Nielsdatter se skriftet. Ingen introduktion.

LINK: Maren Nielsdatter Kjeldstrup skrifte.
LINK: Christen Christensen Bork skrifte.
LINK: Affotografering.


Nr. 2796 1751.05.16 Jeppe Markussen, Gjaldbæk. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
BÅREN AF: Ane Cathrine Jakobsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 21, datter af Jakob Gjaldbæk.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris, Gift 1745 med Mads Agger.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter Skobæk, Skobæk, Borris, 15, datter af Søren Skobæk og Lucie Jensdatter Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 5ta p : Pascha døbt Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Søn , Jeppe , baaren af An Cathrin {Jakobsdatter} Gialdbek , Faddere Christen {Jakoben} Mosgaard , Jens {Christensen} Krog , Jens Agger, Bodild {Thomasdatter} Agger g Maren {Sørensdatter} Skobek —
Introduktion nr. 5674
LINK: Affotografering.


Nr. 2798 1751.08.01 Niels Christian Christensen, Borris- Krog. FAR: Christen Jensen Skanderborg, Skanderborg. MOR: Dorothea Kirstine, Skanderborg.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Krog.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen, Skjern, Birkedommer i Skjern Birk.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Mette Mortensdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, 32, søn af Niels Christensen.
FADDER Nr. 4: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, 25, datter af Niels Christensen i Aagaard.
NÆVNT Nr. 1: Karen Pedersdatter Tarp, Tarp, Borris, Jordemoder, hjemmedøbte barnet. Gift med Niels Andersen Tarp.
NÆVNT Nr. 2: Sten Danielsen Rasch, Dalager- Lille, Borris, Forvalter på Lundenæs i Skjern sogn. Titelen Hr bruges kun om præster, er altså her forkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 8va à Trin: confirmerede j fremmet Qvinds uegte barns hiemmedaab , kaldet Niels Christian , ved daaben udlagt til barnefader , Christen Jensen af Skanderborg , baaren af Jens {Christensen} Krogs hustrue {Mette Mortensdatter} Faddere Birkedommer ved Skiern Bierk Sr Kristensen , Jens {Christensen} Krog, Peder {Nielsen} Aagaard , Degnens {Hans Jensen Brun} hustrue {Lene Marie Markusdatter Listo} Johanne {Nielsdatter} Aagaard .
Moderen angav sig ved nafn Dorothea Kierstine {... tom plads} og at være fra Skanderborg , barnet blev døbt af Jordemoderen Karen {Pedersdatter}Tarp , fordi det strax efter fødselen var nær død : Dette er strax tilkiendegivet Hr forw: Rasch som ved Missive haver forsichret at undersøge ald beskaffenhed med hende, som en fremmet , efter loven , hendis opholds stæd , hvor hun fødde er hos Jens {Christensen} Krog i Borris Sogn —

LINK: Affotografering.


Nr. 2799 1751.08.15 Anders Christian Stensen Rasch, Dalager- Lille. FAR: Sten Danielsen Rasch. MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck.
BÅREN AF: Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 27, datter af præst Hauch.
FADDER Nr. 1: Nikolaj Valentinsen Beyer, Kongensholm, Hanning
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen, Skjern, birkedommer Skjern Birk.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Rahbek, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 4: ? Lund, Borris, Monsr Lund, ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Birgitte Cathrine Gerhardsdatter Gerritz, Præstegaarden, Borris, Gæst i Præstegaarden 21, eller 19 Gertrud Maria Gerhardsdatter Gerritz , begge døtre af Gerhard Hermansen Gerritz gift med præst Hauchs kones søster Birgitte Cathrine Hansdatter Vest. Gerhard er feldskær i Ringkøbing.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 10ma à Trin : confirm : Hr Forvalter {Sten Danielsen} Raschis Søns hiemmedaab , som maatte Skee casu necess: , og blev kaldet Andreas Christian baaren af Joh : C : {Johanne Cathrine} Hauch, Faddere Monsr Bejer , Birkedommer {Thomas} Christensen , Jens {Christensen} Rabek , Mons Lund , Jomfr : Gerritz —
Introduktion nr. 5676
LINK: Affotografering.


Nr. 2805 1752.02.18 Dødfødt, Helgaard. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 1752: 'Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn - ' . }
Introduktion nr. 5682
Begravelse nr. 6677
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2809 1752.06.04 Christen Thomsen, Gravel. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Andersdatter Gravel, Gravel, Borris, Nabo. Gift med Anders Nielsen Gravel.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, 19, søn af Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, Gift med Jens Christensen Alkærsig/Nygaard.
FADDER Nr. 5: Dorte Agger, Agger, Borris, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen. Dom : 1ma à Tri : døbte Thomas {Christensen} Grailds Søn , Christen , baaren af Sidsel {Andersdatter} Graild, Faddre , Peder Christensen Hvolvig , Jens {Jørgensen} Helgd , Jacob {Jensen} Hvolvig , An {Christensdatter} Nygaard , Dorthe Agger.
Introduktion nr. 5685
NOTITS: Gift 1. 1795.10.18 Sønder Omme med Mariane Jensdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2811 1752.07.23 Jørgen Nielsen, Debelmose. FAR: Niels Poulsen. MOR: Marie Debelmose.
BÅREN AF: ? Niels Villadsens kone, Borris
FADDER Nr. 1: Lars Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Axel, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jørgensen, Debelmose, Borris, 26, søn af Jørgen Nielsen Skrædder.
FADDER Nr. 4: ? Poul Christensen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, Gift med Christen Andersen Vindelbo. Maren Vindelbo ville være Maren Christensdatter Vindelbo gift til Slumstrup Mølle 1745. Maren i Vindelbo er Maren Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder. Christensen se #2833.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jørgen. Dca 8 à Trin : døbte Niels Poulsens søn , Jørgen , baaren af Niels Villadsens hustrue , faddere Las develm: , Axel i Pstgarde , Niels Jørgens: , Poul develmosis hustrue , Maren {Sørensdatter} i Vindelboe —
Introduktion nr. 5687
LINK: Affotografering.


Nr. 2812 1752.08.06 Villads Christensen, Vesterby. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, Moderens søster, født i Vesterby.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 3: Axel, Præstegaarden, Borris, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter Tarp, Tarp, Borris, Gift med Jens Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 5: Sophie Villadsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, 25. datter af Villads Pedersen i Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villads. Dom: 10ma à Trin : døbte Christ_ {Christensen} Kousgaards Søn , Villads , baar_ af Mette {Nielsdatter} Aagaard , Faddre , Peder {Christensen} Vesterbye , Niels Husted , Axel i Præstegd : , Karen Pedersdaatter Tarp, Sophie {Villadsdatter} Aagaar —
Introduktion nr. 5688
NOTITS: †1821.01.31 Skjern

LINK: Affotografering.


Nr. 2813 1752.09.10 Niels Christensen, Dalager. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
BÅREN AF: Lisbeth, Debelmose, Borris, Lisbeth til degnen Hans Pedersen Brun, vel tjenestepige, ellers havde der stået datter.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen Busk, Busk, Borris, Nabo
FADDER Nr. 2: Rejnholt Grønborg, Grønborg, Borris, Ses 1746 #2708.
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, 19, søn af Eske Pedersen.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter Tarp, Tarp, Borris, 25, datter af Thomas Larsen?. Kunne være Maren Andersdatter gift med Bent Pedersen.
FADDER Nr. 5: Ane Husted, Borris, Ses 1748 #2756.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 16te à Trin : døbte Christ_ {Pedersen} Dallers Søn , Niels , baarn af Lisheth til degnen Faddre , Jens {Olesen} Busk , Rejnholdt grønborg, Peder {Eskesen Grønbæk} /: ibid :/ Maren {Thomasdatter/Andersdatter} Tarp , An Husted —
Introduktion nr. 5689
LINK: Affotografering.


Nr. 2816 1752.10.15 Dødfødt, Dalager- Lille. FAR: Sten Danielsen Rasch. MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Dom : 20 à Trin begrov Forv{alter}: {Sten Danielsen} Raschis dødfødde søn — '. }
Introduktion nr. 5692
Begravelse nr. 6684
LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2817 1753.01.01 Mads Jensen, Debelmose. FAR: Jens Andersen Debelmose. MOR: Karen Madsdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, Borris, 21, datter præst Hauch.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen? Debelmose, Debelmose, Borris, Ses 1731-44.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jep Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Faderens far bror. Faderens far Anders Larsen Sønderskov, dennes bror Jep Larsen (Sønderskov).
FADDER Nr. 4: Mette Madsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, Moderens søster. Datter af Mads Nielsen Tarp.
FADDER Nr. 5: Kirsten Kousgaard, Vesterby, Borris, Familie til Christen Christensen Kousgaard gift til Vesterby 1739.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1753 - Mads. Festo Novi Anni døbte Jens Andersen develmosis Søn , Mads , baaren af Else {Jørgensdatter} Hauch , faddre Mads {Pedersen?} develmose Jens {Pedersen} Tarp , Jep {Larsen} synderskov , Mette {Madsdatter} Vesterbye , Kirsten Kousgaard —
Introduktion nr. 5693
Begravelse nr. 6729
NOTITS: Begravet knap tre år gammel. Jens Andersen *Sønderskov Borris, Karen Madsdatter født i *Tarp i Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2819 1753.04.15 Jens Markussen, Gjaldbæk. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
BÅREN AF: Ane Katrine Thygesdatter Eggeris, Eggeris, Vorgod, Gift med Jens Pedersen Wad i Talund Ørre sogn.
FADDER Nr. 1: Thyge Eggeris, Eggeris, Vorgod
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Mette Mortensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Nabo 43, gift med Jens Christensen Aagaard (Krog).
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter Agger, Agger, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palme Søndag døbte Marcus {Jeppesen} Gialdbeks Søn , Jens , baaren af An Cathrine {Thygesdatter} Eggeris , Faddre Christen {Jakobsen} Mosgaard , Tygge Eggeris , Jeppe {Markussen} Gialdbek Mette {Mortensdatter} Krog , Bodild {Thomasdatter} Aggr —
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2820 1753.04.23 Ole Christian Nielsen, . FAR: Niels Villadsen. MOR: ? Niels Villadsens kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Debelmose, Borris, Ole Christian Pedersen Tranmoses kone
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Husted, Borris
FADDER Nr. 3: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Else Ejstrup, Faster, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Karen Madsdatter, Debelmose, Borris, Jens Andersen Debelmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Ole Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris, Konen Maren Mortensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Christian Feria 2da Paschatis døbte Niels Villadsens Søn , Ole Christian baaren af Ole Christians {Pedersen Tranmose} hustrue {Maren Mortensdatter} Fadder Christen {Jakobsen} Mosgd , Niels Husted, Jep {Markussen} Gialdbek , Else Eistrup og Karen Madsdaatter —
Introduktion nr. 5697
LINK: Affotografering.


Nr. 2822 1753.05.01 Jens Jensen, Sø nderby. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen ' Ditto {Dom 3tia p: Pascha} begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn ;Jens — ' }
Begravelse nr. 6708
NOTITS: Datoen kan være helt forkert, år forkert. Sikkert er, at han begraves den 5. maj 1754. Forældrenes søn Knud født dec 1747 lever halvandet år. Jens Jensen her har samme forældre, samme anlæg og forældrenes andre børn fødes 1744c, 1747, og 1755. Så Jens Jensen ville passe mellem 1747 og 1755. Ingen passende introduktion.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2824 1753.05.31 Laurids Jensen, Helgaard. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Andersdatter, Gravel, Borris, Anders Nielsen Gravels kone
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen? Gravel, Gravel, Borris, 40.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen? Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen Helgaard, Helgaard, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Ane Hannerup, Hannerup, Faster, 30c, konf. 1740. Sted antaget.
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Gift med Jens Christensen Rindum.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Konen Sidsel Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Rindum, Hvollig, Borris, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust. Festo Ascens: døbte Jens {Jørgensen} Helgards Søn , Laurids , baaren af Anders {Nielsen} Grailds hustrue {Sidsel Andersdatter} , Faddre Christen {Jakobsen?} Grauld , Niels {Jakobsen?} Hvolvig , Las {Pedersen} Helgaard , An Handerup , Jens {Christensen} Rindums h: {Mette Andersdatter} —
Introduktion nr. 5699
Begravelse nr. 6694
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2825 1753.06.24 Pejter Knudsen, . FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder. Præst Hauchs indpige.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Tjørring, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, 20, søn af Eske Pedersen.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter Hjoptarp, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Gift 1747 med Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp. Kaldes også Marie Hvolvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Pejter, død. Festo Joh : Bapt : døbte Knud Engsigs Søn , Pejter , baarn af Prestens Indpige Karen {Pedersdatter} Faddre Thomas {Nielsen} Grønborg , Jens Tiøring , Peder {Eskesen} Grønborg, An Marie {Jensdatter} Hioptarp ,
Begravelse nr. 5987
NOTITS: Der står "død" ved dåben. Antaget død en uge gammel, kan være noget forkert. Ingen introdukton.

LINK: Affotografering.


Nr. 2828 1753.08.05 Jens Madsen, Gaasdal- Store. FAR: Mads Sørensen Gaasdal. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
BÅREN AF: Lisbeth Markusdatter? Listo, Borris By, Borris, Degn Hans Jensen Bruns kones søster?,
FADDER Nr. 1: Peder Huus, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Larsen, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Giøde Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 4: Ellen Grønborg, Grønborg, Borris, Gift 1756 med Peder Larsen.
FADDER Nr. 5: Johan? Christensen?, Gaasdal- Store, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris, Søster? til Lisbeth Listo, der bærer..
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens. Dom: 7ma à Trin : døbte Mads {Sørensen} Gaasdals Søn Jens , baar af Lisbeth Listo , Fadder Peder Huus , Peder Lassen gaasdal , giøde {Jensen} gaasdals h: , Ell Grønborg , Johan Christens gaasd :
Introduktion nr. 5702
NOTITS: Sørensen og Ingeborg Pedersdatters navne fra Kbh skifter #1362 Brejl.

LINK: Affotografering.


Nr. 2829 1753.08.26 Jakob Pedersen, Hvollig. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 25, datter af akob Barfod Lindvig. †1736.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Moesgaard, Borris, Bror til Maren Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Poul Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Lindvig, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Gravel, Borris, Thomas Christensen Gravels kone.
FADDER Nr. 5: Ane Jensdatter, Hvollig, Borris, 28, datter af Jens Christensen Rindum.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Gravel, Gravel, Borris, Konen Mette Christensdatter. fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jacob. Dom : 10ma à Trin : confirm : Peder Hvolvigs Søns hiemmedaab Jacob , baarn af Maren {Jakobsdatter} Lindvig , Faddre Christen {Jakobsen} Mosgaard , Povl develmose , Peder Lindvig , Thomas {Christensen} graulds hustrue {Mette Christensdatter} , Ane Jensd : Hvolvig. —
Introduktion nr. 5703
Begravelse nr. 6702
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2830 1753.09.09 Niels Pedersen, Egvig. FAR: Peder Nielsen Egvig. MOR: Anne Jensdatter Hvollig.
BÅREN AF: Mette Madsdatter Adler, Ahlergaard, Borris, Mad. Rahbek gift med Jens Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Peder Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jakob Nielsen Egvig, Egvig, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Moderens søster, gift med Lars Nielsen Melgaard.
FADDER Nr. 5: Ane Egvig, Egvig, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Lars Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Konen Ane Marie Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels. Dom 12 à Trin : døbte Peder {Nielsen} Egvigs Søn , Niels , baarn af Mad : Rabek , fadder , Peder Hvolvig , Anders {Jensen} Hvolvig, Jacob {Nielsen} Egvig , Las {Nielsen} Meldgaards h: {Anne Marie Jensdatter} , Ane Egvig —
Introduktion nr. 5704
LINK: Affotografering.


Nr. 2832 1753.10.07 Niels Jensen, Hjoptarp (Nørgaard). FAR: Jens Nielsen Nørgaard. MOR: Ane Marie Mathiasdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Præstegaarden, Borris, Indpige i Præstegården.
FADDER Nr. 1: Peder Huus, Borris
FADDER Nr. 2: Laust Knudsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Jensdatter, Hjoptarp, Borris, Gift med Lars Nielsen Melgaard.
FADDER Nr. 5: Ane Kirstine Christensdatter Stier, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laurids Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels. Dom : 16 à Trin: døbte Jens {Nielsen} Nørgaards Søn , Niels baarn af Karen {Pedersdatter} i Præstegaad_ , Fadder , Peder Huus Laust {Knudsen} Nørgaard , Niels Meldgd , Ane Marie {Jensdatter} i Hioptarp An Kierstin {Christensdatter} Stier —
Introduktion nr. 5705
LINK: Affotografering.


Nr. 2837 1754.03.31 Niels Andersen, Gravel. FAR: Anders Nielsen Gravel. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), Borris, Faderens søster, gift med Niels Jensen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen Maren Nielsdatter Gravel bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Nygaard, Nygaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Jensen Rindum, Hvollig, Borris, 25, søn af Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 4: Ane Husted, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Gravel, Gravel, Borris, 34, datter af Christen Pedersen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels. 1ste Søndag efter Midfaste døbte Anders {Nielsen} Graulds Søn , Niels , baarn af Niels {Jensen} vestergaards h : {Maren Nielsdatter Gravel} Faddr , Niels {Jensen} Vestergd , Jens {Christensen} Nygaard , Anders {Jensen} Rindum , An Husted , Mette {Christensdatter} Grauld —
Introduktion nr. 5710
LINK: Affotografering.


Nr. 2839 1754.05.05 Anders Christensen, Vindelbo. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Faderens søster, Jens Sørensen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Markus Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Dynesen Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, Gift med Christen Christensen Kousgaard.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Hannerup, Hannerup, Faster, 23, datter af Christen Dynesen Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen Maren Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anders død. Dom: 3tia p . Pascha døbte Christ_ {Andersen} vindelbois Søn , Anders , baarn af Slumstrup Møller {Jens Sørensen} hustru {Maren Andersdatter} , Jacob {Sørensen} Klokmose , Marcus Krog, Christ_ {Dynesen} Hand : , Maren {Nielsdatter} vesterbye , Karen Christensd : Hand :
Introduktion nr. 5712
Begravelse nr. 6714
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2840 1754.05.12 Jens Larsen, Hjoptarp (Melgaard). FAR: Lars Nielsen Melgaard. MOR: Ane Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter Hvollig, Hvollig, Borris, 23, moderens søster, datter af Jens Jakobsen
FADDER Nr. 1: Knud Christensen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris, 22, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, 21, moderens bror, søn af Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Hvollig, Hvollig, Borris, 17, moderens søster, datter af Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Ane Marie Mathiasdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Jens Nielsen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Vel faderens bror. Konen Ane Marie Mathiasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens. Dom : 4ta p: Pascha døbte Las {Nielsen} Melgaards Søn , Jens , baarn af Karen {Jensdatter} Hvolvig , Faddre , Knud {Christensen} Syndergd , Niels {Nielsen} Meldgaard , Jakob {Jensen} Hvolvig , Johan {Johanne Jensdatter} hvolvig , Jens {Nielsen} Nørgaards h: {Ane Marie Mathiasdatter} —
Introduktion nr. 5713
LINK: Affotografering.


Nr. 2842 1754.07.02 Jøs Andersen, Hvollig. FAR: Anders Jensen Hvollig. MOR: ? Anders Jensen Hvolligs 1. kone.
BÅREN AF: Ane Kirstine Christensdatter Stier, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Lige gift med Laurids Knudsen Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Se #2809.
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris, Ane Kirstine Stiers far. Kunne type på at faderens 1. kone evt. var datter af Christen Olufsen Stier.
FADDER Nr. 3: Laurids Knudsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Lige gift med Ane Kirstine Christensdatter Stier, der bærer.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, Slags nabo. gift med Jens Christensen Nygaard.
FADDER Nr. 5: Ane Knudsdatter Nørgaard, Borris, Søster til Laurids Knudsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jus. Festo Visit : Mariæ døbte Anders {Jensen} Hvolvigs Søn Jøs , baaarn af An Kirerstin {Christensdatter} Stir , Fadder , Peder {Christensen} Hvolvig , Christen Olufsen {Stier} , Laust {Knudsen} Nørgaard , An {Christensdatter} Nygaard , An Knudsd : Nørgaard
Introduktion nr. 5715
LINK: Affotografering.


Nr. 2843 1754.07.28 Niels Pedersen, Aagaard. FAR: Peder Nielsen Aagaard. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, 28, faderens søster, datter af Niels Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Født i Borris-Krog.
FADDER Nr. 2: Thyge Christian Frederiksen Brock, Overby, Sønder Felding, Gift med Karen Jensdatter Krog *1715.12.27 Agger opvokset i Krog.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, 21, faderens bror, søn af Niels Christensen i Aagaard.
FADDER Nr. 4: Else Davidsdatter, Sønderskov, Borris, Jep Larsen Sønderskovs kone
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, 18, faderens søster
NÆVNT Nr. 1: Jep Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen Else Davidsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels. Dom : 7ma à Trin : døbte Peder {Nielsen} Aagaards Søn , Niels , baarn af Johan {Johanne Nielsdatter} Aag : , Faddre , Jens {Christensen} Krog , Tygge {Thyge Christian Frederiksen Brock} Brok , Christ_ {Nielsen} Aagard , Jep {Larsen} ßynderskovs h: {Else Davidsdatter} , Kar_ {Nielsdatter} Aagar —
Introduktion nr. 5716
LINK: Affotografering.


Nr. 2845 1754.09.15 Anders Jepsen, Sønderskov. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter?, Sønderskov, Borris, ?34, datter af Anders Larsen i Sønderskov.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Sønderskov, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Houlisen, Bølling?
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, Gift med Villads Pedersen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Mette Mortensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Jens Christensen Aagaard (Krog).
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter Aagaard, Aagaard, Borris, 18, datter af Niels Christensen i Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Domca 14ta à Trin :} døbte Jep {Larsen} Synderskovs Søn , Anders , baarn af Ane Synderskov , Faddre Jens Lassen , Jens Houlisen , Mette {Nielsdatter} Aagaard, Mette {Mortensdatter} Krog , Karen {Nielsdatter} Aagaard —
Introduktion nr. 5718
LINK: Affotografering.


Nr. 2846 1754.09.15 Mads Jensen, . FAR: Jens Feldbereder. MOR: ? Jens Feldbereders kone.
BÅREN AF: ? Spend, Borris, En Malene Spend gifter sig 1782.06.14 i Borris.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen II Tarp, Tarp, Borris, Bror til Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen II Tarp.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Borris
FADDER Nr. 5: Niels Jensen Kringeltoft, Kringeltoft, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Ditto {Domca 14ta à Trin :} døbte Jens Feldbereders Søn , Mads , baarn af Jomfru Spend , Faddre Jens og Peder Pedersen {II Tarp} , Peder Pedersens hustrue {Karen Nielsdatter} Karen Jensdaatter Niels {Jensen} Kringeltoft —
NOTITS: Moderen Jens Feldbereders kone død i barselsseng begravet samme dag som dåben 1754.09.15. Derfor ingen introduktion.

LINK: Jens Feldbereders kone begravelse fra barselsseng.
LINK: Affotografering.


Nr. 2852 1754.10.27 ? Peders/en/datter, Lindvig. FAR: Peder Lindvig. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'Ditto (Dom : 22 à Trin:) begrov Peder Lindvigs nye Barn — ' . }
Introduktion nr. 5723
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen 10.11.1754. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.

LINK: Affotografering begravelsen.