Assing Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1755 - 1756
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
1744-54 mangler.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
59991736.02.11Peder Jensen Hvedde Hvedde 60cc  1675cc  KONE: ? Jakobsdatter, Hvedde, Assing. {REKONSTRUKTION: fra fadderlister i kirkebogen: 'Begravet Peder Jensen Hvedde i Hvedde.'}
NOTITS: Død mellem 3. maj 1735 og 18. november 1736, datoen her 1736.02.11 ligger midt imellem men er et skøn, som højst kan være 9 måneder forkert.
60041755.11.23Oster Jensen Mosgaard 73.04 år 1682.07  dom 26 post Trinit: Begravet Oster Jensen af Mosgrd Gl: 73 aar 4 maaneder 4 dage [i de fattiges tall]
60061755.12.14Dødfødt Kirkegaard- Neder 0.00  10.12.1755 FAR: Christen Mortensen.MOR: ? Christen Mortensens kone. decb: d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .
Dåb nr. 2203
60111756.08.12Christen Nielsen Bukkær  91 år 1665c  d. 12 Aug : begravet Christen Nielsen i Bukier Gl : 91 Aar [.nendr] [.........] af hidsig feber .
60121756.09.10Lars Christensen Bukkær 49c 49 år 1707c  d 10 Septbr Begravet Lars Christensen af Bukiær Gl: 49 aar. død af Svindsodt.
60141756.10.10Jens Frederiksen Brock Bukkær 49.07 49 år 7 m. 14 dage 1707.02.26c  KONE: Helle Christensdatter, Bukkær, Assing. d: 10 Octobr: dom 17 p. Trinit begravet Jens Friderichsen Brock Bukkær Gl 49 Aar. 7 Maan: 14 dage død af hidsig feber.
60181756.12.05Manasse Jakobsen Hvedde 1.10 1 år 10 m. 1755.02c FAR: Jakob Pedersen Hvedde.MOR: Mette Jensdatterdom: 2da Adv: begravet Jacob {Pedersen} Hveedes Søn Manasses Gl. 1 Aar 10 Maaneder -
Dåb nr. 2199