Assing Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1755 - 1756
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
1744-54 mangler.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
59981738.07.01Abelone Sørensdatter Olling 0.02  1738.06.01 FAR: Søren Iversen Olling.MOR: Kirsten? Nielsdatter{REKONSTRUKTION: fra næste dåb med samme navn Abelone i kirkebogen: 'Begravet Søren Iversen Ollings datter Abelone i Olling.'}
NOTITS: Formodet død mellem juni 1738 og juli 1739. Dato antaget, kan være op til 13 måneder forkert.
Dåb nr. 2098
60011755.06.08Maren Ibsdatter Aggersig 79.05 79 år 5 m. 12 dage 1676.01.27  SØN: Ib Pedersen, Aggersig, Assing.  1755 Dødes Navne Begravet Ib Pedersøns Moder af Aggersig nauvl: Maren Ibsdaatter Gl: 79 aar 5 maaneder 12 dag.
60021755.08.03Edel Larsdatter Bukkær 0.02 2 m. 1 uger 2 dage 1755.05.20 FAR: Lars Christensen.MOR: ? Lars Christensens kone. Aus: 3 - begravet Lars Christensen Buckiers Daatter Edel Gl: 2 M: 1 Ug: 2 dg:
Dåb nr. 2201
60031755.08.22Anne Christensdatter Paarup 81.08 81 år 8 m. 1674.01c  Aug. d: 22: Begravet Anne Christens dtr af Meldgaard i Porup Gl: 81 Aar 8 maaneder.
60051755.11.21Anne Christensdatter Kibæk  78 år 3 m. 14 dage 1777.08.07c  d: 24 Novbr: Begravet Anne Christens datr af Kibek Gl : 78 aar 3 maaneder 14 dage.
60061755.12.14Dødfødt Kirkegaard- Neder 0.00  10.12.1755 FAR: Christen Mortensen.MOR: ? Christen Mortensens kone. decb: d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .
Dåb nr. 2203
60071756.01.21Anne Mosgaard Mosgaard 73c 73 år 1683c  1756 Januar d. 21 begravet Anne Mosgrd i de fattiges Tall i Felding Gl : 73 Aar .
60081756.04.23Anne Andersdatter Paarup 82c 82 år 1674c  April d. 23 begravet Anne Anderdatr i Porup Gl: 82 aar.
60091756.05.16? Jens Poulsen Skrædders kone Bukkær     MAND: Jens Poulsen Skrædder, Bukkær, Assing. May d: 18 May begravet Jens Polsen Skræders i Bukiær hs kone [uden?] navn.
60101756.07.11Edel Christensdatter Bukkær 21.08 21 år 1734.11.07 FAR: Christen Nielsen.MOR: ? Christen Nielsens kone. July Dom 4 p: Trinit: begravet Chresten Nielsen i Bukær hans datr Edele 21 Aar g [t---nenders] [d df:] Svindsot .
Dåb nr. 2062
60131756.09.15Helle Christensdatter Bukkær 48.03 48 år 3 m. 1 uge 5 dage 1708.06.03c  MAND: Jens Frederiksen Brock, Bukkær, Assing. d 15 ejusd Begravet Jens Frideriksen Broches i Bukkær Hustrue Helle Christensdatr Gl: 48 aar 3 m: 1 uge 5 dag. død af hidsig Feber.
60151756.10.14Mette Nielsdatter Paarup 22.10 23 år 1733.12.13 FAR: Niels Jensen Meldgaard.MOR: Mette Thomasdatter Vindelboed: 14 ej: Begravet Niels {Jensen} Meldgrds Porup hans datr Mette Gl: 23 Aar død af hidsig feber.
Dåb nr. 2055
60161756.11.05Ellen Jakobsdatter Paarup 50.02 50 år 2 m. 1706.09c  MAND: Christen Pedersen Huusmand, Paarup, Assing. d: 5 Nbr: begravet Christen Pedersen Huusmands i Porup hs hustrue nauvl: Ellen Jacobsdatr Gl: 50 Aar 2 Maaneder død af hidsig Feber.
60171756.12.03Karen Christensdatter Kirkegaard- Neder  26 år 8 m. 6 dage 1730.03.28c  MAND: Christen Mortensen, Kirkegaard- Neder, Assing. d 3 Decembr: Begravet Christen Mortensen i Neder-Kirkegrd hans hustrue Karen Christensdatr Gl: 26 Aar 8 m. 6 dage døde 24 timer efter barnfødsel.
NOTITS: Angivet alder giver *1730.03.28c - døbt er hun 1730.05.21.
Dåb nr. 2031
60191756.12.26Kirsten Mathisdatter Kirkegaard- Neder 20+  1736c-  HUSBOND: Christen Mortensen, Kirkegaard- Neder, Assing. Fer: 2da Nat: Xsti begravet Christen Mortensens NederKkegrd hs Amme Kirsten Matthisdatter af Ahrnborg Sogn G[aaet] i ett stycke Tiid.
NOTITS: En Kirsten Matthisdatter/Madsdatter ikke set i Arnborg sogn på den tid.