Assing Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1755 - 1756
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
1744-54 mangler.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 5999 1736.02.11 Peder Jensen Hvedde, Hvedde, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1675cc.
Nr. 6004 1755.11.23 Oster Jensen, Mosgaard, SAND ALDER: 73.04 (å.m), år, DØBT: 1682.07.
Nr. 6006 1755.12.14 Dødfødt, Kirkegaard- Neder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 10.12.1755. FAR: Christen Mortensen. MOR: ? Christen Mortensens kone.
Nr. 6011 1756.08.12 Christen Nielsen, Bukkær, 91 år, DØBT: 1665c.
Nr. 6012 1756.09.10 Lars Christensen, Bukkær, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1707c.
Nr. 6014 1756.10.10 Jens Frederiksen Brock, Bukkær, SAND ALDER: 49.07 (å.m), 49 år 7 m. 14 dage, DØBT: 1707.02.26c.
Nr. 6018 1756.12.05 Manasse Jakobsen, Hvedde, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 10 m., DØBT: 1755.02c. FAR: Jakob Pedersen Hvedde. MOR: Mette Jensdatter.