Assing Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1755 - 1756
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
1744-54 mangler.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5999 1736.02.11 Peder Jensen Hvedde, Hvedde, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1675cc.
KONE: ? Jakobsdatter, Hvedde, Assing, †1726+.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra fadderlister i kirkebogen: 'Begravet Peder Jensen Hvedde i Hvedde.'}
NOTITS: Død mellem 3. maj 1735 og 18. november 1736, datoen her 1736.02.11 ligger midt imellem men er et skøn, som højst kan være 9 måneder forkert.
LINK: Peder Jensen Hvedde nævnt sidste gang maj 1735.
LINK: Datter ikke mere Peder Hveddes datter, men sønnen Jakob Pedersens søster.

Nr. 6004 1755.11.23 Oster Jensen, Mosgaard, SAND ALDER: 73.04 (å.m), år, DØBT: 1682.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 26 post Trinit:
Begravet Oster Jensen af Mosgrd Gl: 73 aar 4 maaneder 4 dage [i de fattiges tall]

LINK: Affotografering.

Nr. 6006 1755.12.14 Dødfødt, Kirkegaard- Neder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 10.12.1755. FAR: Christen Mortensen. MOR: ? Christen Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: decb:
d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .

Dåb nr. 2203
LINK: Affotografering.

Nr. 6011 1756.08.12 Christen Nielsen, Bukkær, 91 år, DØBT: 1665c.
DØDSÅRSAG: tyfus: hidsig feber.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12 Aug :
begravet Christen Nielsen i Bukier Gl : 91 Aar [.nendr] [.........] af hidsig feber .

LINK: Affotografering.

Nr. 6012 1756.09.10 Lars Christensen, Bukkær, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1707c.
DØDSÅRSAG: svindsot.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Septbr
Begravet Lars Christensen af Bukiær Gl: 49 aar. død af Svindsodt.

LINK: Affotografering.

Nr. 6014 1756.10.10 Jens Frederiksen Brock, Bukkær, SAND ALDER: 49.07 (å.m), 49 år 7 m. 14 dage, DØBT: 1707.02.26c.
KONE: Helle Christensdatter, Bukkær, Assing, Begravet 4 uger før.
DØDSÅRSAG: tyfus: hidsig feber.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Octobr:
dom 17 p. Trinit begravet Jens Friderichsen Brock Bukkær Gl 49 Aar. 7 Maan: 14 dage død af hidsig feber.

LINK: Affotografering.

Nr. 6018 1756.12.05 Manasse Jakobsen, Hvedde, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 10 m., DØBT: 1755.02c. FAR: Jakob Pedersen Hvedde. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom: 2da Adv:
begravet Jacob {Pedersen} Hveedes Søn Manasses Gl. 1 Aar 10 Maaneder -

Dåb nr. 2199
LINK: Affotografering.