Assing Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1755 - 1756
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
1744-54 mangler.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5998 1738.07.01 Abelone Sørensdatter, Olling, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1738.06.01. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra næste dåb med samme navn Abelone i kirkebogen: 'Begravet Søren Iversen Ollings datter Abelone i Olling.'}
NOTITS: Formodet død mellem juni 1738 og juli 1739. Dato antaget, kan være op til 13 måneder forkert.
Dåb nr. 2098

Nr. 6001 1755.06.08 Maren Ibsdatter, Aggersig, SAND ALDER: 79.05 (å.m), 79 år 5 m. 12 dage, DØBT: 1676.01.27.
SØN: Ib Pedersen, Aggersig, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1755 Dødes Navne
Begravet Ib Pedersøns Moder af Aggersig nauvl: Maren Ibsdaatter Gl: 79 aar 5 maaneder 12 dag.

LINK: Affotografering.

Nr. 6002 1755.08.03 Edel Larsdatter, Bukkær, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m. 1 uger 2 dage, DØBT: 1755.05.20. FAR: Lars Christensen. MOR: ? Lars Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Aus: 3 -
begravet Lars Christensen Buckiers Daatter Edel Gl: 2 M: 1 Ug: 2 dg:

Dåb nr. 2201
LINK: Affotografering.

Nr. 6003 1755.08.22 Anne Christensdatter, Paarup (Meldgaard), SAND ALDER: 81.08 (å.m), 81 år 8 m., DØBT: 1674.01c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Aug. d: 22:
Begravet Anne Christens dtr af Meldgaard i Porup Gl: 81 Aar 8 maaneder.

LINK: Affotografering.

Nr. 6005 1755.11.21 Anne Christensdatter, Kibæk, 78 år 3 m. 14 dage, DØBT: 1777.08.07c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 Novbr:
Begravet Anne Christens datr af Kibek Gl : 78 aar 3 maaneder 14 dage.

LINK: Affotografering.

Nr. 6006 1755.12.14 Dødfødt, Kirkegaard- Neder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 10.12.1755. FAR: Christen Mortensen. MOR: ? Christen Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: decb:
d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .

Dåb nr. 2203
LINK: Affotografering.

Nr. 6007 1756.01.21 Anne Mosgaard, Mosgaard, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1683c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1756
Januar
d. 21 begravet Anne Mosgrd i de fattiges Tall i Felding Gl : 73 Aar .

LINK: Affotografering.

Nr. 6008 1756.04.23 Anne Andersdatter, Paarup, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: April
d. 23 begravet Anne Anderdatr i Porup Gl: 82 aar.

LINK: Affotografering.

Nr. 6009 1756.05.16 ? Jens Poulsen Skrædders kone, Bukkær.
MAND: Jens Poulsen Skrædder, Bukkær, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN: May
d: 18 May begravet Jens Polsen Skræders i Bukiær hs kone [uden?] navn.

LINK: Affotografering.

Nr. 6010 1756.07.11 Edel Christensdatter, Bukkær, SAND ALDER: 21.08 (å.m), 21 år, DØBT: 1734.11.07. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
DØDSÅRSAG: svindsot.
KIRKEBOGSTEKSTEN: July
Dom 4 p: Trinit: begravet Chresten Nielsen i Bukær hans datr Edele 21 Aar g [t---nenders] [d df:] Svindsot .

Dåb nr. 2062
LINK: Affotografering.

Nr. 6013 1756.09.15 Helle Christensdatter, Bukkær, SAND ALDER: 48.03 (å.m), 48 år 3 m. 1 uge 5 dage, DØBT: 1708.06.03c.
MAND: Jens Frederiksen Brock, Bukkær, Assing
DØDSÅRSAG: tyfus: hidsig feber.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 ejusd
Begravet Jens Frideriksen Broches i Bukkær Hustrue Helle Christensdatr Gl: 48 aar 3 m: 1 uge 5 dag. død af hidsig Feber.

LINK: Affotografering.

Nr. 6015 1756.10.14 Mette Nielsdatter, Paarup (Meldgaard), SAND ALDER: 22.10 (å.m), 23 år, DØBT: 1733.12.13. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
DØDSÅRSAG: tyfus: hidsig feber.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 ej:
Begravet Niels {Jensen} Meldgrds Porup hans datr Mette Gl: 23 Aar død af hidsig feber.

Dåb nr. 2055
LINK: Affotografering.

Nr. 6016 1756.11.05 Ellen Jakobsdatter, Paarup, SAND ALDER: 50.02 (å.m), 50 år 2 m., DØBT: 1706.09c.
MAND: Christen Pedersen Huusmand, Paarup, Assing
DØDSÅRSAG: tyfus: hidsig feber.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Nbr:
begravet Christen Pedersen Huusmands i Porup hs hustrue nauvl: Ellen Jacobsdatr Gl: 50 Aar 2 Maaneder død af hidsig Feber.

LINK: Affotografering.

Nr. 6017 1756.12.03 Karen Christensdatter, Kirkegaard- Neder, 26 år 8 m. 6 dage, DØBT: 1730.03.28c.
MAND: Christen Mortensen, Kirkegaard- Neder, Assing
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 Decembr:
Begravet Christen Mortensen i Neder-Kirkegrd hans hustrue Karen Christensdatr Gl: 26 Aar 8 m. 6 dage døde 24 timer efter barnfødsel.

NOTITS: Angivet alder giver *1730.03.28c - døbt er hun 1730.05.21.
Dåb nr. 2031
LINK: Affotografering.

Nr. 6019 1756.12.26 Kirsten Mathisdatter, Kirkegaard- Neder, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1736c-.
HUSBOND: Christen Mortensen, Kirkegaard- Neder, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2da Nat: Xsti
begravet Christen Mortensens NederKkegrd hs Amme Kirsten Matthisdatter af Ahrnborg Sogn G[aaet] i ett stycke Tiid.

NOTITS: En Kirsten Matthisdatter/Madsdatter ikke set i Arnborg sogn på den tid.
LINK: Affotografering.