Assing Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1723 - 1756
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
1744-54 mangler.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20031723.08.08Niels Nielsen  Niels Skrædder ? Niels Skrædders kone 3) Dom : 11 pst Trin: Niels Skreders Søn Niels , Anne Andersd : bar ham , fadd: Madz Madzen , Niels Jens_ Melgrd en Ung Karl af fielstervang , Anne Peders , Johanne Andersd : etc :
LINK: Affotografering.
20061724.03.05Lars Nielsen Bukkær Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone 2) Dom : Invoc : Nielß Rasmußens Søn Lars , min {præst Manasse Pedersen Tøxen} kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham , fadd: Christen Christens_ og Hustru . Niels og Jens Rasmus_ Anne Mosgrd.
NOTITS: Niels Rasmussen skrives 1729 af Meldgaard i Bukkær.
LINK: Affotografering.
20081724.07.16Niels Pedersen Olling Peder Nielsen Rytter ? Hansdatter 4) Dom: 5 pst Trin: Peder {Nielsen Rytter} Ollings Søn Niels , Jomfruens Pige bar ham {f}add: Christen {Christensen} Olling , Nielß Jens_ {..}[..]s Peders_ , Niels {Larsen} Ollings Hustr {P}eder {Nielsen Rytter} Olings Stifdatter [ane?]
NOTITS: Venstre rand af kirkebogssiden beskadiget.
LINK: Affotografering.
20091724.07.23Jens Jepsen Harreskov Jep Nielsen Harreskov ? Jep Harreskovs kone 5) Dom: 6 pst Trin: Jep Harreskovs Søn Jens , Hans kones Syster i Scharild bar ham , fadd : Niels Jacobs_ , Søren Christens_ , Jens Jørgens_, Anne Pedersd:, Kirsten Jacobsdatter etc :
LINK: Affotografering.
20101725.01.07Gregers Michelsen  Michel Smed ? Michel Smeds kone 1725. 1) Dom : 1 pst Epiph : Michel Smidß Søn Gregers , fadd : Kiersten Degnekone , Christen Jens_ , Mads Meldgaard ; Mads Bertels_ , Mette Jensd: Anne Marie Jensd .
LINK: Affotografering.
20111725.01.17Jens Jakobsen Heede Jakob Boesen ? Jakob Boesens kone 2) d 17 Janv: Jacob Boesens Søn Jens , Nielß Boesens Kone bar ham , fadd : Christen {Christensen} Olling , Christen Christens_ , Ghomsß Møller , Christen Møllers Kone i Kibek , Kiersten Sørensd : etc :
LINK: Affotografering.
20131725.03.18Christen Andersen Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone 4) Dom : Judica Anders {Andersen} Veilgaards Søn Christen . Jomfruens Pige bar ham , fadd : Christen Jens_ i Bukier , Nielß Olling , Niels Mortens_ Anne Jversd: Anne Andersd:
LINK: Affotografering.
20141725.04.22Erik Veilgaard ? Anne Veilgaards partner Anne Veilgaard 5) Dom : Jubilate . Anne Vejlgrds u=ægte Søn Erick , Anders {Andersen} Veilgrds kone bar ham , fadd : Chriseten Christensen , Niels Mortens_ Mette Vejlgrds Pige , Niels Rasmus_ Pige . etc :
LINK: Affotografering.
20161725.09.09Mads Nielsen Bukkær Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone 7) Dom : 15 pst Trin : Niels Rasmussen i Bukier hans Søn Mads Karen Østergrd bar ham , fadd : Christen Østergaard Niels Meldgrd Laust Soldat . Ingeborg Smids Christen Jensens pige .
LINK: Affotografering.
20181726.08.11Jens Lauridsen Kirkegaard- Over Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone 2) Dom : 8 pst Trin : Laurids Christensen ved Kirken hß Søn Jens , faddere Peder {Jensen} Hvedes kone, Søn {Jakob Pedersen} og Datter {21c, Karen Pedersdatter} Christen Jens_ og Hustrue , Jacob {Jacobsen} Gaarsdal etc .
LINK: Affotografering.
20201727.03.12Peder Andersen Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone 2) d 12 Martii: Anders Vejlgrds Søn Peder , Jomfruens Pige bar ham fadd: Nielß Rasmus_ Kirkegd , Jens Niels i Agersig , Ib i Overkirkegrd , Maren Ibsd: Mette Vejlgrds pige .
LINK: Affotografering.
20221728.03.29Anders Nielsen  Niels Skrædder ? Niels Skrædders kone 1728. 1) Fer: 2 Pasch : Niels Skredders Søn Anders . Ester fielstervang bar ham , fad : Nies Anders_ , Nielß {Jensen} Meldgrd , Anne Nielsd : Madz Madzens Kone etc :
LINK: Affotografering.
20241728.09.29Peder Sørensen Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter 3) Fest: Michael : Søren Jversens Søn , Peder , Jomruens pig bar ham fad: Christen Jens- overkirkegd , Jens Nielsen Soldat , Anne Christensd : Olling Marie Pedersd . etc :
LINK: Affotografering.
20251728.10.20Niels Jakobsen Heede Jakob Heede ? Jakob Heedes kone 4) d 20 8br: Jacob Heedes Søn Niels , Inger Porup bar ham ; Christen Jens_ Kierk , Boed Kibek , Karen Jensd : Anne Christensd Olling , etc :
LINK: Affotografering.
20281729.04.18Jens Nielsen Vilhusted Niels Jensen ? Niels Jensens kone 3) Fest: 2da Pasch: Neilß Jensen i Vilhuusted Hanß Søn , Gaarsdal Jens Jens Laurids Kone Ved Kirken bar ham . fadd: Christen Jens_ Kierhegrd , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal, Jacob {Pedersen} Hvedde , Helle Nielssd : Ja[b]ok.
LINK: Affotografering.
20301729.12.04Jens Pedersen Aggersig Peder Poulsen Aggersig ? Peder Poulsen Aggersigs kone 5) Dp, : 2 Adv: Peder Aggersig Søn Niels , Apelone i Fielstervang bar ham , fadd : Christen Jens_ overkierkeg Peder Niels_ Soldat {Rytter} , Jens Peders_ Agersig , Christen Christens_s Hustrue i Nederkirk. , Magrete Jacobsdatter .
LINK: Affotografering.
20321730.10.15Niels Sørensen Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter 2): Dom : 19 pst Trin : Søren Ollings Søn Niels , fadd : Maren Peder{sd:} Christen {Christensen} Olling [..]de[.] Nielsd :
LINK: Affotografering.
20331731.01.14Peder Nielsen Vilhusted Niels Jensen ? Niels Jensens kone 2. Dom : 2 pst Epiph: Niels Jensß_ i Vilhusted hanß Søn Peder Peder {Jensen} Hveddes Datter Karen {Pedersdatter} bar det fadd : Christen Jens_ Overk : , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jacob {Pedersen} Hvedde , Jacob i Vilhusted hans kone etc
NOTITS: Denne dåb indført som nr. 2 i året 14. januar 1731, men før nr. 1 af 18 februar 1731.
LINK: Affotografering.
20341731.02.18Anders Nielsen  Niels Skrædder ? Niels Skrædders kone 1) Dom : Reminiscere blev Niels Skræders Søn Anders , hans Daab confirmeret . Niels Boesens kone bar ham . fadd: [Kar]{en} Melgrd i Porup , Christen Madzen ibid , Niels Anders_ Søn i Bukier Madz Madzens kone etc :
LINK: Affotografering.
20361731.03.11Lars Andersen Veilgaard Anders Veilgaard ? Anders Veilgaards kone {4) :} Dom : Judica døbt Ander Vejlgaards Søn Lass : fadd Peder Povelsens Hustrue bar ham fadd : Peder Povelsen , Jb Pedersen , Peder Nielsen , Maren Jbsdatter , Birgitte Pedersdatter -
LINK: Affotografering.
20381731.07.01Mads Olufsen Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone 6) Dom : 6 pst Trin : døbt Annex Boendens Oluv Madßøns Søn nom Mads . Min kone bar ham : fadd : Nielß Jenßen Christen Jensen , Madß Bertelsen , Christen Jacobs_ Nielß Andersens ælste datter , Oluv Madsens tieniste Pige alle af Bukier.
LINK: Affotografering.
20391731.08.26Anders Jensen Veilgaard Jens Jensen Johanne Veilgaard 7. {Ingen dato angivet} Døbt Johanne Vejlgaards uægte barn , Anders til Barnefader udlagt er - nafnl Jens Jensen . Niels Skreders kone bar det , faderne Niels Boesens kone , Anne Madzdatter, Niels Melgrd , Jens Agersig etc :
NOTITS: Første gang en fader er udlagt i ugift fødsel. Ingen dato angivet. Datoen er mellem 8. juli og 21. oktober 1731, som er en uge efter forrige dåb til en uge før næste dåb. Datoen arbitrær sat midt imellem til 26. august 1731 og kan højst være 8 uger gal. Johanne fik allerede i 1723 et barn uden for ægteskab.
LINK: Affotografering.
20401731.10.28Jørgen Pedersen Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter 8. Dom : 23 post Trin : døbt Peder {Jørgensen} Harredskous Søn nafnl : Jørgen . Las {Jensen} Synderskous {Borris sogn} kone bar ham faderne : Christen Jensen i Overkirkegaard . Jens {Jørgensen} Harredskou , Nielß Christen . Elße Jørgensdatter . Peder {Jensen} Hveddes Datter {26c, Karen Pedersdatter} . Nielß Rasmussens Kone Ved Kirken.
LINK: Lars Jensen Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.
20421732.05.04Peder Nielsen Paarup Niels Jensen Meldgaard Mette Thomasdatter Vindelboe 2. Dom : Jubilate : døbt Niels Jensen Melgaard i Poerups hanß Søn Peder . Inger Porup bar ham : Fadderne Niels Boesen , Nielß Skreder , Niels Christensen Mads Madsens Kone Peder Andersen i Viumhs hustrue {Maren Andresdatter} , Sidsel Svarre{s..}
NOTITS: Forældre gift 1727 i Borris. Se Hugo Dynesen Nørre Vium kirkebog, Excel fil, for Peder Andersens kone.
LINK: Affotografering.
20441732.11.02Iver Sørensen Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter 4) : XXI post Trin : Søren Iversen i Olling hans Søn Iver . Christen Ollings kone bar ham . Fadderne . Niels Ollings Broder . Pedern {Nielsen} Rytters tieniste pige Søren Iversens Pige . Christen {Christensen} Ollings tieniste karl .
LINK: Affotografering.
20451732.11.23Christen Pedersen Aggersig Peder Poulsen ? Peder Poulsens kone 5) Dom : XXIV pst Trin : Peder Povelsen i Aggersig hans Søn Christen . Christen Christens hustrue Maren i Nederkirkegaard bar ham . Fadderne : Ib Pedersen og hustrue i Aggersig , Christen Christensen Nederkirkegrd etc .
LINK: Affotografering.
20471733.04.19Anders Pedersen Mosgaard Peder Andersen ? Peder Andersens kone Dom : Misericordia Peder Andersens i Moosgrd hans Søn , nafnl : Anders . Dorthea Selvstrup {Skarrild?} holt ham til daaben : Faderne : Povel Andersen . Lauridz Peders_ Moosgrd . Dorthea Selvstrups Datter , Søren Ters[kers] Datter etc
LINK: Affotografering.
20491733.05.10Christen Nielsen  Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone Dom : Rogate døbt Nielß Rasmusens Søn Christen . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham . Faderne : Christen Christensen , Christen Nielsøn . Peder Rasmusen . Peder {Jørgensen} Harredskous kone . Jahanne Andersdatter . Anderß {Andersen} Vejlgaards Pige .
LINK: Affotografering.
20501733.06.21Mads Jensen Paarup Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Dom : 3 pst Trin : Jens Rasmusens Søn Mads . Inger Porup bar ham . Faderne : Niels Jensen Meldgaard , Jens Nielsen , Søren Nielsen . Niels Skreders kone , Zidßel Nielsdatter . Alle af Porup .
LINK: Affotografering.
20521733.07.19Michel Jepsen Harreskov Jep Harreskov ? Jep Harreskovs kone Dom : 7ma Post Trin : døbte Jep Haredskous 2de Sønner, Tvillinger : nafnl : Michel og Peder. Jens Jørgensens kone og gl: Anne Ibskone bar dennem. Fader : Søren Haredskou , Jens Jørgensens karl , Niels [Hved]de . Lauridz Christensens kone ved Kirken , Else Jørgensd : Peder Haredskous Pige . Jeppe Harredskous Pige etc :
LINK: Affotografering.
20531733.07.19Peder Jepsen Harreskov Jep Harreskov ? Jep Harreskovs kone Dom : 7ma Post Trin : døbte Jep Haredskous 2de Sønner, Tvillinger : nafnl : Michel og Peder. Jens Jørgensens kone og gl: Anne Ibskone bar dennem. Fader : Søren Haredskou , Jens Jørgensens karl , Niels [Hved]de . Lauridz Christensens kone ved Kirken , Else Jørgensd : Peder Haredskous Pige . Jeppe Harredskous Pige etc :
LINK: Affotografering.
20571734.04.11Kirsten Olufsdatter Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Dom : Judica døbt Oluv Madßens Datter Kiersten . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Fadderne . Niels Rasmusen , Christen Nielßen , Jens Brok , Ander Ødevigs {?Øvig, Skarrils sogn} hustrue , Madß Bertelsens hustrue , Niels Andersens datter etc :
LINK: Affotografering.
20581734.05.23Knud Jensen  Jens Lyngs ? Jens Lyngs kone. Dom : Cantate Jens Lyngß hans Søn nafnl : Knud . Christen Ronnoms kone bar hannem . Faderne : Jens Lassen Søren [....up] , Christen {Nielsen} Ronnom Søren Terskers Kone {Maren} og datter etc :
NOTITS: Jens Lyngs får børn i Skarrild 1732 og 1740, hvor Christen Nielsen Ronnum også er fadder.
LINK: Chrristen Nielsen Ronnum i Skarrild.
LINK: Maren Søren Tærskers kone.
LINK: Affotografering.
20601734.09.05Laurids Pedersen Mosgaard Peder Andersen ? Peder Andersens kone Dom : 11 a Trin : Peder Andersens Søn i Moosgaard: nom: Laurids Laurids {Christensen} Kirkes kone bar ham fadderne Palle Andersen af Scharild. Nielß Knudsens Karl i Drungsturp {Sønder Felding} , Oster {Jensen} Moosgaard . Jens Pedersens Hustr : biid : , Peder {Jensen} Hveddes Datter {28c, Karen Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
20611734.09.26Peder Pedersen Olling Peder Nielsen Rytter ? Hansdatter Dom : 14 pst Trin : Peder {Nielsen} Rytters Søn i Olling : nom : Peder . Christen {Christensen} Ollingß kone bar ham : Fadderne Peder {Christensen} Degn /: NB barnets farfader {far-stedfar} :/ Christen {Christensen} Olling , Christen Lassen ibid : Søren Iversens kone {Kirsten? Nielsdatter}, Peder {Nielsen} Rytters pige /: barn: Morster : {læst som barnets moster} og Nielß Hveddes datter .
NOTITS: Peder Christensen Degn i Sønder Felding er faderen Peder Nielsen Rytters stedfar, saa farstedfar ville være rigtigt.
LINK: Affotografering.
20661735.04.12Villads Jakobsen Heede Jakob Boesen ? Jakob Boesens kone Fer : 3tia Paschat : Jacob Boesen Heeden hans Søn Willards , som Niels Boesens kone af Porup bar Faderne : Anders Møller Ib Prind{al}sen , Elle Prindalsdatter , Ib Prindalsens tieniste pige Karen Alle af Kibek , Søren Nielsen Porup Peder Pedersen og hustrue af Fruergaa{..}
NOTITS: Tydeligs ovenrangs folk. Identifikation af Peder Pedersen "af" Fruergaard usikker.
LINK: Peder Pedersen Fruergaard.
LINK: Affotografering i AO.
20691735.05.17Christen Lauridsen Kirkegaard- Neder Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone Dom : Rogate . Laurids Christensens Søn Christen . Karen Biørnskov bar ham . Fadd : Christen Jensen i Over-Kirkegrd . Ib Pedersen i Aggersig. Christen Jensens Karl , og Pige etc:
LINK: Affotografering.
20731736.01.29Jørgen Jensen Harreskov Jens Jørgensen Harreskov Mette Andersdatter 1736 Dom : Septuag : Jens {Jørgensen} Haredskous Søn Jørgen . Jacob Pedersens kone {Mette Jensdatter} i Hvedde bar ham . Fadderne : Jappe Nielsen og hustrue , Søren Christensen og Hustrue , Jens Jørgensens Karl alle af Haredskou .
LINK: Affotografering.
20741736.02.16Lars Pedersen Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter Die 2da Jejun : Peder {Jørgensen} Haredskous søn Lasß . Søren {Christensen} Haredskous kone bar ham . Fadderne : Jeppe Nielsens Hustrue , Jenß Jørgensen og Karl og Syster {Else Jørgensdatter} , Søren Christensen alle af Haredskou.
NOTITS: Dato Jejuni er askeonsdag den 15. februar, 2da Jejuni må være torsdag den 16. februar.
LINK: Affotografering.
20761736.04.08Jens Olufsen Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Dom : Qvasimodogen: Oluv Madsens Søn , Jens , Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham. Fadderne . Jens Lassen , Søren Porup , Niels Ejstrup , Mads Bertelsens hustrue , Niels Jensens Datter i Porup .
LINK: Affotografering.
20781736.05.10Niels Olling  ? Besovet Qvinde Fest: Assens: Christi. En besovet Qvindes Søn : Niels . Christen {Christensen} Ollings Pige bar ham . Fadderne : Peder Pedersen , Hans Pedersen , Christen {Christensen} Ollings karl , Søren Iversenß hustrue {Kirsten? Nielsdatter} og Pige alle af Olling -
LINK: Affotografering.
20811736.11.18Peder Jakobsen Hvedde Jakob Pedersen Mette Jensdatter Dom 25 pst Trin : Jacob Pedersens {Hveddes} Søn Peder . Jens Jørgensenß kone bar ham . Fadderne Aders Smed og hustrue , Maren Nødvig , Jacob Pedersens Søster {31c, Karen Pedersdatter} Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Laurids Pedersens hustrue . Jacob Pedersens kones broder {? Jensen} etc :
LINK: Affotografering.
20821737.03.24Peder Lauridsen Mosgaard Laurids Pedersen ? Laurids Pedersens kone 1737 Dom : Oculi Laurids Pedersen i Mosgaaards Søn Peder . Konenß Søster bar ham . Fadderne : Jacob Pedersens kone {Mette Jensdatter} Maren Nødvig , Jens Peders_ , Jens Osters_ , Lauridß Christens_ etc :
LINK: Affotografering.
20831737.08.11Jakob Christensen Paarup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom : 8 Trin : Christen Pedersen i Porup hans Søn Jacob , Jens Nielsens kone bar ham . Fadderne . Nielß Jensen , Nielß Boesens hustru og karl alle af Porup Christen Jensens Pige af Overkirkegrd .
LINK: Affotografering.
20851737.09.15Knud Christensen Paarup Christen Madsen ? Christen Madsens kone D: 13 post Trin Christen Madsenß Søn Knud Nielß Boesens hustrue i Porup bar hende . Fadderne Nielß Jensen , Oluv Madsens Hustrue og Karl Jens alle af Bukier. Nielß Boesens Datter Else ..
LINK: Affotografering.
20871738.01.19Poul Andersen Kibæk Mølle Anders Poulsen? Møller ? Anders Poulsen Møllers kone 1738 Dom : 2da post Epipf : confirmeret Anders Møllers Søns Povel hß Daab Mette Jensdaatter af Grimsterup Mølle {Rovst Mølle, Grimstrup sogn} bar det, faderne Mads Albeck, Mikel Povelsen , Anders Klejn=Smed , Mads Albeks Hustrue , Anders Møllers Pige .
LINK: Affotografering.
20891738.02.02Christen Olufsen Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Fest : Purific : Mariæ , døbt Oluf Madsens Søn Christen . Hans kones Syster fra Eystrup bar ham . Fadderne Jens Lassen, Olluf Madsens Dreng , Mads Bertelsen Jens Brochis hustru Kiersten Niels Daatter .
LINK: Affotografering.
20911738.02.23Peder Veilgaard Karen Poulsdatter Fastelavn Søndag hiemmedøbt af Hr. {Arnt Nielsen} Bisted {Skarrild} Karen Povelsdatters i Vejlgaard uæge Søn Peder . Maren Ibskone bar Det , Vidner vare da Ander {Andersen} Veilgaard , Mette Laßdatter , Anne Povelsdatter etc. Dom : invocavit blev dets Daab Confirmeret i Assing Kirke af Mig {Manasse Pedersen Tøxen} .
LINK: Affotografering.
20921738.02.23Peder Nielsen Vilhusted Niels Jensen ? Niels Jensens kone Eodem Die {Dom : invocavit} døbt Niels Jensens Søn i Vilhusted Peder Laurids {Christensen} Kirkes kone bar det : Faderne : Jacob Peders: og hustrue {Mette Jensdatter} i Hvede ; Peder {Jørgensen} Harredskou Niels Jens_ Pige i Bukkier Niels Lassens Karl i Olling .
LINK: Affotografering.
20941738.03.23Jens Pedersen Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter Dom : Judica Peder Jørgensens Jens . Hands Kones Moder bar ham . Fadd : Jens Jørgenß_ , Tøger Sørensen , Søren {Christensen} Harredskous Søn, Else Jørgensdatter . Søren {Christensen} Harredskous hustrue .
LINK: Affotografering.
21001739.01.11Peder Lauridsen Hvedde Laurids Pedersen ? Laurids Pedersens kone 1739 Dom 1 post Epiphan : døbt Laurids Pederßen i Hvede hdß Søn Peder Lauridz Christensenß kone i Overkirkegrd bar ham . Fadderne : Jacob {Jakobsen} Gaarsdal og Hustrue {Anne Andersdatter} Jacob Peders_ og hustrue {Mette Jensdatter} Ib Pederßen alle af Hvedde . Inger Christensdatter af Moosgaard .
LINK: Affotografering.
21011739.01.25Jens Nielsen Paarup Niels Jensen Meldgaard Mette Thomasdatter Vindelboe Dom : Septuag : Niels Jens_ i Porup hanß Søn Jens . Niels Boeßenß kone bar ham . Fadd: Nielß Boesen i Porup , hß Søn Søren , Christen Christens_ [tiener?] Nielsen . Kiersten Christenßdatter og Jenß Nielsen i Porup hß hustrue .
LINK: Affotografering.
21051739.07.26Jakob Christensen Paarup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom : IX pst Trin: blev Christen Pederßen i Porup hß Søns Jacobs hiemDaab /: d 22 Julii :/ confirmeret . Jens Nielsen i Porup hß hustrue bar det . Fadd: Niels Jenßen , Jens Niels_ , Søren Nielsen , Niels {Jensen} Melgrds hustrue Niels Jensens Datter etc.
LINK: Affotografering.
21071739.09.13Jens Jakobsen Hvedde Jakob Pedersen Mette Jensdatter Dom : XVI post Trin : døbt Jacob Pedersen i Hvedde hanß Søn /: Jens :/ hanß Søster Anne {Pedersdatter} bar ham . Fadd : Laurids Pedersen , Ib Pederßen , Johanne Pedersdatter , Maren Nødvig , Jacob {Jakobsen} Gaarsdalß hustrue {Anne Andersdatter} alle af Hvedde .
LINK: Affotografering.
21401744.01.26Niels Jensen Brock Bukkær Jens Frederiksen Brock ? Jens Frederiksen Brocks kone 17[44?] Dom : 3 pst Epiph : døbt Jens {Frederiksen} Broch i Buchier hans Søn Niels . Hans Søster Helle {Frederiksdatter Brock} bar ham , Fadder: Niels Jenßen , Oluv Madsen , Jenß Nielßen, Christen Nielsens Hustrue , Kirsten Pederdatter af Buchier .
NOTITS: Året er mellem 1740 og 1744, men det ender på 1,4,7 eller 9. 7 eller 9 kan det ikke være. 1 kan det dårligt være for 1744 står lige under. Her er antaget 1744 med forbehold.
LINK: Affotografering.
21411744.03.15Rasmus Pedersen  Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Peder Rasmussens Søn Rasmus .
NOTITS: Menes at falde mellem forrige tekst 26. jan og næste tekst 19. april. Ansat midt imellem. År noget usikker, se #2040.
LINK: Affotografering.
21441744.05.17Jens Lauridsen Hvedde Laurids Pedersen ? Laurids Pedersens kone d 6te Søndag efter Paasken Lauris Pedersens Søn Jens i Hvede El Peders Datter af Biø[s]le bar det fader Jacob Pedersen i hvede Jens Ostersen Ib Pedersen Anne Svends der Maren Nødvig Ib Pedersens Syster {Johanne/Anne Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.
21491744.11.15Jens Andersen Kibæk Mølle Anders Poulsen Møller ? Anders Poulsen Møllers kone d 24 Søndag Efter trinit: Anders Povelsen barn i Kibech Møll Navnlig Jens Christen Ostersens hustru bar det Fader Søren {Nielsen} Paarup og Hustru Anders Møll hans Pige .
LINK: Affotografering.
21501744.11.22Jens Andersen Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone N[æ]ste Søndag {efter 24. efter Trin:} for [St] Pedersda Anders Vejlgrds Søn Jens Johan Aggersig bar dend Fader Las Michels. Ib Peders Anders Andersen Kirsten Aggersig.
LINK: Affotografering.
21991755.02.01Manasse Jakobsen Hvedde Jakob Pedersen Mette Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'dom: 2da Adv: begravet Jacob {Pedersen} Hveedes Søn Manasses Gl. 1 Aar 10 Maaneder -'}
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelsen 5. dec. 1756 og alderen. Opkaldt efter forrige præst i Assing og Sønder Felding Manasse Tøxen, som døde 11 år før i 1744.
LINK: Affotografering.
22001755.04.13Niels Hansen Olling Hans Pedersen ? Hans Pedersens kone 1755 Døbte dom : Miseric [.m]: døbt Hans Pederson Ollings Søn med navn Niels . Test: Søren Porup, Niels Sørensøn, Christen Lassen, Inger Porup, Kirsten Søren daa[.]ter
NOTITS: Her begynder fødte igen efter 10 års hul fra 1745-1754.
LINK: Affotografering.
22021755.11.02Ole Boesen Heede Boe Jakobsen ? Boe Jakobsens kone Dom : XXIII p: Trin: Døbt Boed Jacobsen i Heeden hans Søn Ole . Test: Niels Jacobens hustrue Johanne Jensdatter Niels Jacobsen Villum {Jensen] Olle Olsen .
LINK: Affotografering.
22031755.12.10Dødfødt Kirkegaard- Neder Christen Mortensen ? Christen Mortensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'decb: d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .'}
Begravelse nr. 6006
NOTITS: Fødsel ansat 4 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.
22081756.10.17Søren Pedersen Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter dom: 18 p. Trinit: Døbt Peder Jørgensen Harredskovs Søn navnl Søren. Test: Peder Jørgensens Kones {Maren Larsdatters} Søster {?Kirsten Larsdatter} Sø[ren] Sønderskov da{..} af Borris bar det . Kirsten Jørgensdatr Harredskov . Jens Jrøgensen Harresdskov , Niels Pedersen Olling, Lars Pedersen Harredskov.
NOTITS: Moderen er fra Sønderskov i Borris sogn. Der er kun set en søster der måske lever i 1756 nemlig Kirsten Larsdatter, men hun er ikke set efter fødslen.
LINK: Affotografering.