Assing Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1723 - 1756
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
1744-54 mangler.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011723.07.25Karen Michelsdatter Kibæk Michel Kibæk ? Michel Kibæks kone Anno 1723 1. Dom: 9 a Trin : Michel Kibe[k]s datter Karen: , Karen Povelsd bar hende , fadd : Thomas og Anders Møller, Anders Kibek, Else Møll.
LINK: Affotografering.
20021723.07.25Anne Ostersdatter Mosgaard Oster Jensen Mosgaard ? Oster Jensens kone 2. eod : die {Dom : 9 a Trin :} Oster {Jensen} Moosgrds Datter Anne , Peder Porups kone bar hende , fadd : Niels Jens_ , Povel {Andersen} Moosgrd Johann. Nielsd: Maren Michelsdatters Pige .
LINK: Affotografering.
20041723.08.15Johanne Veilgaard ? Johanne Veilgaards partner Johanne Andersdatter? Veilgaard 4) D : 12 pst Trin døbt Johanne {Andersdatter?} Vejlgrds uægte Datter Johanne , Anders Veilgrds kone , fadd : Niels Aggersig og Hustrue , Peder Jørgens_ , Anne Vejlgrd.
LINK: Affotografering.
20051724.01.16Maren Nielsdatter Hvedde Niels Hvedde ? Niels Hveddes kone 1724. 1) Dom : 2 pst Epiph: Niels Hveddes Datter Maren , Jomfruens Pige bar hende . fadd: Niels Sørens_ , Jep [Thoms_] Jacob {Pedersen} Hvedde , Anne Jacobsd: etc.
LINK: Affotografering.
20071724.05.03Anne Lauridsdatter Kirken-Ved Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone 3) D 3 Maji Lauridtz Christensens datter , Anne . Karen Jacobsd: bar {h}ende : fadd : Christen jens_, Jacob Ja {co}bs_ {Gaasdal}, Povel Anders_ , Anne Jacobs {da}tter Bodild Thomasdatter .
NOTITS: Venstre rand af kirkebogssiden beskadiget.
LINK: Affotografering.
20121725.01.28Karen Aggersig ? Fattig kone partner ? Fattig kone 3) Dom : Septuag : En fattig kone da opholdt sig i Agersig , hendis datter Karen , Karen Aggersig bar hende , Madz Meldgrd , Jenß Rasmus_ , H[e]lle Michelsd: Mette Væverpige , Kiersten Jacobsd :
LINK: Affotografering.
20151725.07.15Maren Nielsdatter Aggersig Niels Aggersig ? Niels Aggersigs kone 6) Dom : 7 pst Trin : Nielß Aggersigs Datter Maren , Apelone fielstervang bar hende . fadd : Christen fielstervang , Christen Jens_ , Oluv Jacobs_ , Karen Jensd: ved Kirken Else Olling . etc:
LINK: Affotografering.
20171726.07.24Johanne Ostersdatter Mosgaard Oster Jensen Mosgaard ? Oster Jensens kone 1726. 1) D : 24 Julii Oster {Jensen} Moesgrds Datter : Johanne , Peder {Jensen} Hveddes kone bar hende . fadd: Niels Rasmussen Kirkegd , Jacob {Pedersen} Hvedde , Jens Birkebek , Johanne Andersd : Anne Andersd i Moesgrd .
LINK: Affotografering.
20211727.12.28Ingeborg Mette Lauridsdatter Kirkegaard- Over Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone 3) Dom: pst Nativ: Lauridtz Christensens Datter Ingeborg Mette Jomfruens Pige bar hende . fadd : Christen Jens_ , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jacob {26c, Pedersen} Hvedde , Karen Jacobsd , Inger Hvedde etc :
LINK: Affotografering.
20231728.04.18Anne Jepsdatter Harreskov Jep Harreskov ? Jep Harreskovs kone 2) Dom : Jubilate . Jep Harredskous datter Anne , Anne Sl: J[bb] bar ham , fad: Peder Anders_ , Søren Harredskou ; Jørgen Harredskous Kone , Elle Madzdatter , Michel Skreders datter .
LINK: Affotografering.
20261729.03.06Johanne Andersdatter Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersens kone 1720 DCCXXIX . 1) Dom : invocavit, Anders {Andersen} Veilgrds Datter Johanne , Enken i Veilgrd bar hende fadd: Peder Agersig, Jacob Kirke , Jacob {Pedersen} Hvedde , Maren Ibsd: Magret Jacobsd :
LINK: Affotografering.
20271729.04.06Johanne  ? Anne Poulsdatters partner Anne Poulsdatter 2) d 6 April døbt Anne Povelsd: uægte Barn JohanneJens Mosgrds kone bar det. fadd: Christen Jens_ overkirkegrd , Jacob {Pedersen} Hvedde, Nielß Rasmus_ kone , og Karen Povelsd : fra fielsterv : {Fjelstervang, Vorgod} etc :
LINK: Affotografering.
20291729.10.30Kirsten Nielsdatter Bukkær Niels Rasmussen ? Niels Rasmussens kone 4) Dom : 20 pst Trin: Nielß Rasmusßen i Bukiær hans datter Kiersten , Nielß Rasmussens konei Nederkirkegrd bar hende. fadd : Christen Jens_ Bukier og Hustrue , Niels Rasmus_ , Anne Marie Jensd : Mette Sørensd :
LINK: Affotografering.
20311730.05.21Karen Christensdatter Kirkegaard- Neder Christen Christensen Nederkirkegaard ? Christen Christensen Nederkirkegaards kone 1730 . 1:) Dom : Exaudi Christen Christens_ i Nederkirkegrd hans Datter Karen Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . fadd: miechel Avildrup {Abildtrup, Vorgod sogn} , Peder Povels_ Peder Oluvs_ , Elle Jacobsd. , Maren Laßdatter .
Begravelse nr. 6017
LINK: Affotografering.
20351731.02.25Mette Lauridsdatter Kirkegaard- Over Laurids Christensen ? Laurids Christensens kone 3) Dom : Oculi døbt Lauridz Christens: Overkirkegrd Mette Anders Mosgrds datter bar he[..] fadd : Christen Jens_ overk : Jacob {Jakobsen} Gaarsdal Jens Nielsen Soldat . Christen Jensens Kone ved Overkirkeg .
LINK: Affotografering.
20371731.04.22Marie Agnete Pedersdatter Olling Peder Nielsen Rytter ? Hansdatter 5) Dom : Cantate døbt Peder Rytters datter Marie Agnete hans Datter Marie Giertrud {Pedersdatter} bar det . fadd : Christen {Christensen} Olling Hans Pedersen , Lauridz Jacobsen . Nielß Lassens kone , Søren Iversens kone .
LINK: Affotografering.
20431732.10.26Mette Andersdatter Veilgaard Anders Veilgaard ? Anders Veilgaards kone 3. Dom : XX pst Trin : Anders Vejlgrds datter Mette . Ib Aggersigs hustrue bar hende . Fadderne Laß Veilgrd , Anders Veilgrds Pige . Ib Pedersen , Niels Lassens Broder i Olling.
LINK: Affotografering.
20461733.01.01Kirsten Nielsdatter Vilhusted Niels Jensen ? Niels Jensens kone 1733 Fest: Circumcision : Cri . Niels Jensen i Vilhusted hans datter Kiersten . Peder {Jensen} Hveddes Datter Karen {Pedersdatter} bar hende . Fadd : Christen Jensen og hustru i Overkirkegrd , Jacob Pedersen i Hvedde, Michel i Vilhusted, Peder {Jørgensen} Harredskous pige , etc
LINK: Affotografering.
20511733.07.02Johanne Ibsdatter Aggersig Ib Pedersen Aggersig ? Ib Pedersen Aggersigs kone Fest : Visitationis Mariæ døbt Ib {Pedersen} Aggersigs datter Jahanne . Maren Pedersdatter i Olling bar hende . faderne : Christen {Christensen} Olling Christen Jacobsen , Peder Povelsen , Laurids Christensens kone . Jacob {Jakobsen} Gaarsdals pige .
NOTITS: Egentlig latin: "Visitatio Mariae".
LINK: Affotografering.
20541733.08.16Maren Jensdatter Vilhusted Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Dom : XI post Trin : døbt : Jens Pedersen fra Arnberg Sogn da i Vilhusted hß datter Maren Niels Jacobsens hustrue bar hende til daaben . Fadderne : Søren Haredskou , Niels Jacobsen , Peder Jensen Søn og Datter {Mette? Pedersdatter} i {Tovdal} i Arnberg. Niels i Vilhusted hans kone , Maren Jacobsd: ibid :
NOTITS: Faderen Jens Pedersen ses muligvis i Store Hjøllund i Arnborg som skrædder.
LINK: Peder Jensen i Tovdal i Arnborg.
LINK: ?Jens Pedersen Skrædder? i Store Hjøllund i Arnborg.
LINK: Affotografering.
20551733.12.13Mette Nielsdatter Paarup Niels Jensen Meldgaard Mette Thomasdatter Vindelboe Dom : 3tia Adventis Nielß Jensen i Porup hans Datter Mette . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hinde . Fadderne Christen Jensen Bukier , Nielß Skreder i Porup . Christen Jensen Bukierß Søn Nielß . Nielß Boesens kone , Nielß Skredders kone Nielß Boesens Søn Nielß etc :
Begravelse nr. 6015
LINK: Affotografering.
20561734.01.17Kirsten Pedersdatter Kirkegaard- Neder Peder Olufsen ? Peder Olufsens kone 1734 Dom : 2 pst Epiph : Peder Oluvßen Huusmand i Nederkirkegrd hans Datter Kiersten En Pige af fielßervang nanvl : Ester bar hende . Fadderne Oluv {Andersen Friis} Degn , Peder Rasmussen , Maren Jacobsd : i Vilhusted . Niels Rasmusens kone.
LINK: Affotografering.
20591734.07.18Kirsten Jensdatter Harreskov Jens Jørgensen Harreskov Mette Andersdatter Jenß {Jørgensen} Haredskous datter Kiersten . Peder {Jørgensen} Haredskous {kone} bar hende : fadderne :
NOTITS: Dåb indført men senere glemt at fuldføre. Dato ikke angivet. Falder mellem 30. maj og 29. august ud fra dåbene før og efter. Arbitrær antaget er søndag 18. juli midt i perioden; denne dato er højst 6 uger gal.
LINK: Skifte efter Mette Andersdatter #215 Lundenæs.
LINK: Affotografering.
20621734.11.07Edel Christensdatter Bukkær Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone dom : 20 post Trin : blev Christen Nielsen i Bukier , hans Datter Edel ; som blev fød og hiemmedøbt i Hiolund i Arnberg Sogn hendes Daab Confirmeret . Hands kones Syster bar hende : Vidnerne vare : Niels {Andersen} Østergaards kone og Datter Mette {Nielsdatter} Nielß Rasmuss_ og hustrue , Nielß Christens_ alle af Bukier .
Begravelse nr. 6010
NOTITS: Barnet hjemmedøbt i Hjøllund i Arnborg sogn, men ikke skrevet ind i Arnborg kirkebog. I 1748 døbes igen en Edel i Store Hjøllund forældre: Christen Christensen og Else Nielsdatter og i 1804 Edel af: Christen Christensen og Anne Hansdatter.
LINK: Affotografering.
20631734.12.12Johanne Jakobsdatter Hvedde Jakob Jakobsen Gaasdal Anne Andersdatter Dom : 3 Advent døbt Jacob {Jakobsen} Gaaßdal i Hvedde hans Datter Johanne . Ib Pedersens Hustru i Aggersig bar hende , Fader Christen Jensen i Overkirkegrd , Povel Anders og Hustrue i Mo[s]gaard , Peder {Jensen} Hveddes datter {Karen Pedersdatter} .
LINK: Affotografering fra AO, siden mangler i FS. Er separat tilføjet i bedre opløsning i AO. AO ellers ikke brugt i Assing, kvalitet for ringe overfor FS.
20641735.01.06Kirsten Pedersdatter Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter 1735 . Fest: Epiph: døbt Peder Jørgensen i Haredskou hans Datter nom : Kiersten . Jens Jørgensens kone {Karen Christensdatter} ibid bar hende . Testes Jens Jørgensen. Søren Harredskov og hustru Jeppe Nielsen og Hustrue Jacob {Pedersen} Hvedde . Else Jørgensdatter et
LINK: Affotografering i AO.
20651735.03.16Kirsten Hansdatter Olling Hans Pedersen Sidsel Thomasdatter Die 16 Mart : en besoved qvinde nafnl: Sidsel Thomædatter , Datter kaldet Kiersten , hvis fader {er} Hans Pedersen Olling , blev baaren til Daaben af Anne Thomasdatter . Faderne : Søren Iversen og Hustrue , Christen Christensens Karl , Niels Lassens Broder og tieniste Pige , alle af Olling.
NOTITS: Faderen udlagt.
LINK: Affotografering i AO.
20671735.05.03Anne Nielsdatter Vilhusted Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom : Jubilate Døbt Nielß Pedersen i Vilhusted hnas datter nom : Anne . Jens Jørgensens kone {Karen Christensdatter} i Harredskou bar hende. Test : Laurids {Pedersen} Mosgaard . Laurids Christensens tieneste Karl i Neder Kierkegaard. Michel Jacobsen i Vilhusted . Peder Jensen Hveddes 2de Døtre {30c Karen Pedersdatter, 18c Inger Pedersdatter} -
LINK: Affotografering.
20681735.05.10Johanne Jensdatter Paarup Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dom : Cant : Jens Nielsen i Porup hans Datter Johanne , Anne Sl : Peder Porups Enke bar hende Fadder : Niels Jensen i Bukier Niels Boesens Datter , Sl : Mads Madsens Datter etc .
LINK: Affotografering.
20701735.07.20Anne Andersdatter Veilgaard Anders Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone D : 20 Julii Anders {Andersen} Veilgrds Datter Anne . Karen Aggersig bar hende . Fadderne : Peder Povelsen Laß Vejlgaard , Christen Mortensen Busk , Peder {Poulsen} Aggersigs Stifdatt : etc :
LINK: Affotografering.
20711735.09.13Anne Ibsdatter Aggersig Ib Pedersen Aggersig ? Ib Pedersen Aggersigs kone Dom : XIV post Trin : Ib {Pedersen} Aggersigs Datter Anne . Karen Aggersig bar hinde . Fadderne : Povel Mosgrd og hustrue . Ib {Pedersen Aggersig} hans Moder og Broder af Aggersig . Peder Povelsens Datter etc
LINK: Affotografering.
20721735.09.13Sidsel Sørensdatter Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter Eodem Die {Dom XIV post Trin :} Søren Iversens Datter Sidsel . Christen {Christensen} Ollings kone {2. kone Maren Pedersdatter} bar hende . Fadder : Christen {Christensen} Olling . Hans Pedersen . Niels Lassøns hustrue , Peder Rytters kone , Christen Ollings Pige.
LINK: Affotografering.
20751736.02.16Kirsten Christensdatter Kirkegaard- Neder Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Die Martis 2a Jejun : Christen Nielsen i i Nederkirkegaard hans Datter Kiersten . Lauridz Christensens kone i Overkirkegaard bar ham . Fadderne . Nielß Olling, Christen Christensen og Hustrue og Karl og Pige , Christen Nielsenß Pige alle af Nederkierkegaard .
NOTITS: Jejuni er askeonsdag, 2da antaget til dagen efter. Martis uklar for det er i februar.
LINK: Affotografering.
20771736.04.29Johanne Nielsdatter Olling Niels Larsen ? Niels Larsens kone Dom : Cantate Nielß Lassens Datter Johanne . Christen {Christensen} Ollings hustrue {2. kone Maren Pedersdatter} Faderne Christen Christensen Olling, Christen Nielsen , Laß Vejlgaard ; Søren {Nielsen} Porup , hanß kones syster af Biørslev , og tieniste Pige . Søren Iversen og Peder Pedersens hustruer.
LINK: Affotografering.
20791736.09.02Anne Nielsdatter Paarup Niels Jensen Meldgaard Mette Thomasdatter Vindelboe Dom : 14 pst Trin : Nielß Jensen Meldgaard i Porup hans datter Anne . Nielß Boesens hustrue bar hende . Fadderne : Nielß boesen , Peder Andersen i {Kirkegaard} Vium og Søn {Peder Pedersen} og Datter {Anne Pedersdatter} . Anne Christensdatter i Porup . Nies Jensß Pige ibid : etc :
LINK: Affotografering.
20801736.10.28Anne Andersdatter Kibæk Mølle Anders Poulsen Møller ? Anders Poulsen Møllers kone Dom : 22 pst Trin: Anders {Poulsen} Møllers Datter Anne . Madz {Jensen?} Albeks kone bar hende . Fadderne : Michel Povelsen , Boed Prindalsen . Elße Madsdatter . Dorethea Jensdatter . Else Michelsdatter . Anne Pedersdatter etc :
LINK: Affotografering.
20841737.09.01Christiane Sophie Jensdatter Brock Bukkær Jens Brock ? Jens Brocks kone Dom : XI post Trin : Jens Broch i Bukær hanß Datter Christian Sophie . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Fadderne : Christen Nielsen og Hustrue , Nielß Andersen Oluv Madsenß kone alle af Bukier . Helle Broch af Felding .
NOTITS: Vel opnævnt efter faderens mor Christiane Sophie Tygesdatter. Faderens far hedder vel Jens Frederiksen Brock i Sønder Felding.
LINK: Affotografering.
20861737.11.24Karen Andersdatter Veilgaard Anders Andersen Veilgaard ? Anders Andersen Veilgaards kone Dom: XXIV pst Trin : Anderß Vejlgaards Datter Karen . Ib {Pedersen} Aggersigs kone bar hende : Faddere . Peder {Poulsen} Aggersig , Lars Vejlgaar Anders Vejlgrds Pige etc -
NOTITS: 24. post Trin: eksisterer ikke i 1737, 23. post Trin: antaget.
LINK: Affotografering.
20881738.01.26Kirsten Christensdatter Kirkegaard- Neder Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom : 3 post Epiph: døbt Christen Nielsens Datter : Kiersten . Christen Christensens hustrue i Nederkirkegaard bar det. Fadderne : Peder Rasmusen , Oluv Jacobsen , Nielß Lassens Hustrue og Lauridß {Christensen} Kierkes Datter .
LINK: Affotografering.
20901738.02.02Mette Jensdatter Mosgaard Jens Arnborg ? Jens Arnborgs kone Eodem die {Fest : Purific : Mariæ} døbt Jens Arenborg i Mooßgaard hans Datter : Mette . Povel Mosgaards Hustru bar hende . Qvi [dre?] {må betyde næste side} Povel Mosgaard Søren {Christensen} Harredskous Søn , Christen Jensßens hustru , Anders Møllis Pige, Karen [Trevs] kones Daatter .
NOTITS: Jens Arnborg muligvis identisk med Jens Pedersen Mosgaard.
LINK: Affotografering.
20931738.03.02Kirsten Jensdatter Harreskov Jens Jørgensen Harreskov Mette Andersdatter Dom : Remin: blev Jenß Jørgens_ i Harredskou hs Datter Kiersten /: hiemdøbt d 26 Febr : af mig {Manasse Pedersen Tøxen} :/ hendes Daab confirmeret. Laß {Jensen} Sønderskous {Sønderskov, Borris sogn} kone bar hende . Faderne : Peder Jørgensen Jeppe Nielsen , Tøger Sørens_ Søren Christensens hustrue , Else Jørgensdatter alle af Harredsk:
LINK: Affotografering.
20951738.04.16Maren Ibsdatter Aggersig Ib Pedersen Aggersig ? Ib Pedersen Aggersigs kone D : 16 April døbt Ib Peders_ i Aggersig hß Datter Maren Povel Moosgaardß kone bar hende . Fadder . Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jens Clemensen , Christen Mortens_ , Peder Povelsens Kone , Kiersten Pedersdatter .
LINK: Affotografering.
20961738.05.04Inger Jakobsdatter Hvedde Jakob Jakobsen Gaasdal Anne Andersdatter Dom : Cant : Jacob {Jakobsen} Gaarsdalß barn Navnl: Inger : Povel Moosgaardß kone bar hende . Christen Jensen Povel Moosgrdgrd{!} . Christen Mortens_ . Laurids Peders_ kones Syster Laurids Pedersens kone.
LINK: Affotografering.
20971738.05.22Birgitte Pedersdatter  Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone Maji Maned Bede d 22 Maji Døbt Peder Rasmusens Datter Birgite . Dorethea af Skarild bar det . Fadderne : Christen Christen_ i Nederkgrd , Jørgen Nielsen ibid : Peder Povelsens Datter i Aggersig Christen Nielsens og Christen Christensenß {koner} begge af Nederkgrd. NB Ylsp.
NOTITS: "koner" mangler. NB ylsp ikke dekoderet.
LINK: Affotografering.
20981738.06.01Abelone Sørensdatter Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter Dom : Trin : Søren Iversens Datter Appelone i Olling Maren Pedersd : bar hende Fad : Christen {Christensen} Olling Christen Mortens_ , Appelones Datter i Aggersig etc :
Begravelse nr. 5998
NOTITS: Formodet død spæd, da næste datter godt et år efter i 1739 igen kaldes Abelone.
LINK: Affotografering.
20991738.08.31Kirsten Christensdatter Bukkær Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom : post Trin : Døbt Christen Nielsens Datter i Buckier nom : Kiersten Jens Nielsens kone bar hende . Fadderne : Niels Andersen Jens Nielsen , Søren {Nielsen?} Paarup Niels Andersens Datter i Bukkier . Johanne Andersd : i Porup . etc :
LINK: Affotografering.
21021739.03.18Maren Jensdatter Brock Bukkær Jens Frederiksen Brock ? Jens Frederiksen Brocks kone [St] Onsdag i Faste d 18 Martii Døbt Jens {Frederiksen} Brock i Bukiær hans Datter Maren . Thyge Friderichsens Hustrue {Maren Jensdatter Krog} bar hende . Faderne Frederich Brock , Thyge Friderichsen , Jens Nielseßen af Buchier Helle Friderichsdatter . Christen Nielsßenß Hustrue i Buchier .
LINK: Affotografering.
21031739.07.02Abelone Sørensdatter Olling Søren Iversen Olling Kirsten? Nielsdatter Fest: Visitationis Mairæ døbt Søren Iversen i Olling hans Datter Appellone Christen {Christensen} Ollings kone bar hende. Fadderne : Christen {Christensen} Olling , Hans Pedersen , Christen Lassen , Nielß Lassens hustru, Peder {Nielsen} Rytters hustrue {? Hansdatter} . Søren Iversens tienste Pige .
LINK: Affotografering.
21041739.07.05Anne Marie Olufsdatter Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Dom VIta pst Trin døbt Oluv Madßen i Bukkier hans Datter Anne Marie . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Jenß Lassen . Jens Madsen Jens Broder og Mads Bertelsens Hustrue , Else Pedersdater alle af Bukkier .
LINK: Affotografering.
21061739.09.06Sidsel Michelsdatter Vilhusted Michel Jakobsen ? Mikkel Jakobsens kone Dom : XV post Trin: døbt Michel Jacobsen i Vilhusted hanß Datter Zidsel , hß StifModer bar hende . Fadderne : Peder Christenßen , hanß Søn Christen {Pedersen}, hans Datter Magrette {Pedersdatter} alle af Tarp , Anders {Jensen} i Vihusted hans kone , Oster {Jensen} Mosgaardß kone .
LINK: Affotografering.
21081739.12.27Karen Andersdatter Kibæk Mølle Anders Poulsen? Møller ? Anders Poulsen Møllers 2. kone Fer : 3 Nat : J. C . Anders Møllerß Datter Karen døbt hß kones Moder bar hende: Fader: Mads [Alek..] hustr: Michel {Poulsen} Kibek Peder Christens_ .
LINK: Affotografering.
21421744.04.19Maren Pedersdatter Harreskov Peder Jørgensen Harreskov Maren Larsdatter d 2 Søndag efter Paasken Peder Jørgensens Daatter {Maren} Jens Jørgensens Hustru {Mette Andersdatter} bar det fader Jens {Jørgensen} Harredskou Peder {Jørgensen} Harredskous Pige , Povel Mosgrd Hustru Jens {Jørgensen} Harreds{..} karl Anders og Peder karl.
LINK: Affotografering.
21431744.04.26Maren Christensdatter Paarup? Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone D 3 die Dito {Søndag efter Paasken} Christen Pedersen Daatter Maren Michel Jacobsens Hustru bar det fader Bertel Smed og Anders Møllis Hu Dorrit hendis pige .
LINK: Affotografering.
21451744.05.31Mette Olufsdatter Bukkær Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone Trefoldigheds Søndag Olluv Madsens i Bochier hans Daatter Mette , Christen Nielsens Hustru i Bochier bar det Fader Niels Pedersen Mads Bertelsen og Hustru Else Nielsdatter i Paarup , Jens Pedersens Hustru .
LINK: Affotografering.
21461744.06.07Maren Pedersdatter  Peder Rasmussen ? Peder Rasmussens kone 1ste Søndag efter Trefoldighed Peder Rasmusens Datter Maren hans konis Syster bar det Fader Niels Rasmus: Søn , Peder Rasmusen Pige og hans konis syster og Christen Nielsens Hustru og Christen Christensen i Nederkirkegaar.
LINK: Affotografering.
21471744.06.21Birgitte Ibsdatter Kibæk Ib Prindalsen ? Ib Prindalsens kone d 3die Søndag efter Trinitatis Ib Primdalsens Daatter Birgitte Dorret Heede bar det Fader Anders Møll Christen Osters: Boed Heede Jens Brandis Hustru Ib Primdalsens pige.
LINK: Affotografering.
21481744.09.13Karen Jensdatter Paarup? Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone d 16 søndag Efter tinit: Jens Pedersens datter Navlig Karen Else {Pedersdatter} Bøchier Bar det Fader Peder Povelsen og Niels Jensen , Søren {Nielsen} Paarup hans Hustru Niels Lassens broder i Olling -
LINK: Affotografering.
21511744.12.11Anne Larsdatter Kibæk Lars Michelsen ? Lars Michelsens kone dend 11 [un..] Las Michelsen datt Anne Else Kibech bar det Fader Anne Osters datter . Johan Ostersdatter Oster Chrisen Ostersen Anders {Andersen} Vejlgrd hustru.
NOTITS: Dato antaget, kan være en del forkert.
LINK: Affotografering.
21901753.07.01Mette Ibsdatter Kirkegaard- Over Ib Pedersen Abelone Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 Bukkær, Assing: 'Ib Pedersen i Overkirkegaards datter Mette .'}
NOTITS: Hendes alder sikkerst fra FT 1787 giver født 1753c, her ansat til midt i året. Hun er opnævnt efter faderens første kone Mette Pedersdatter vel død 1751 eller 1752.
22011755.05.20Edel Larsdatter Bukkær Lars Christensen ? Lars Christensens kone III Pintzedag Døbt Lars Christensen i Bøkiær hans daatter Ædele . Test: Jens {Frederiksen} Broch Jens Michelsøn , Ole Madsens Søn Jens Povelsens Hustrue, Christen Nielsøns daatter.
LINK: Affotografering.
22031755.12.10Dødfødt Kirkegaard- Neder Christen Mortensen ? Christen Mortensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'decb: d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .'}
Begravelse nr. 6006
NOTITS: Fødsel ansat 4 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.
22041756.03.25Karen Pedersdatter Mosgaard Peder Sørensen Soldat ? Peder Sørensen Soldats kone 1756 [...] Fest Sancfiat: Mar {forstået som Annuntiatio Beatæ Mariæ Virginis} Døbt Peder Sørensen Soldat i Moosgd hs Daater Karen . Test: Povel Andersens Hustru i Mosgrd bar det: Søren Iversens dætr af Olling. Povel Andersøn i Moosgd Anne {Pedersdatter} Hvede ibid: Søren Iversøn Søn Niels {Sørensen}
LINK: Affotografering.
22051756.04.04Dorothea Nielsdatter Paarup Niels Jakobsen Heede ? Niels Jakobsen Heedes kone Dom : Judica Døbte Niels Jacobsen Heede i Porup hs datr Dorothea . Test: Otte Pedersen i Porup, Mads Jensen ibm. Jens Thuesen ibid. Dorthe Jensdatr paa Heeden Bar det . Anne Ostersda .
LINK: Affotografering.
22061756.08.01Anna Svendsdatter  Svend Jensen Soldat ? Svend Jensen Soldats kone dom: 7 p: Trinit: Publiceret Svend Jensen Soldats barn navl: Anna dets daab . Test: Kirsten Iversdatr Appelone {Andersdatter} Ib Pedersens hustrue, Peder Sørensen Soldat Niels Sørensen Soldat . Jacob Persen i Overkkgrd.
LINK: Affotografering.
22071756.08.01Cicilia Maria Jensdatter Bukkær Jens Poulsen Skrædder ? Jens Poulsen Skrædders kone eod {dom: t p: Trinit:} Døbt Jens Povelsen Skræder i Bukier hs Daatr nauvl : Sicilea Maria . Test: Søren Porups hustrue , Jens Nielsens tieneste Pige i Bukier Søren Porup Niels Jacobsen i Porup, Rasmus Nielsen i Bukier.
LINK: Affotografering.
22091756.12.03Karen Christensdatter Kirkegaard- Neder Christen Mortensen Karen Christensdatter d: 3 Decembr: Døbt Christen Mortensens NedrKKegrd hans datr nauvl: Karen . Test : Ib Pedersen Aggersigs hustrue bar det Birgitte Peder Rasmussen datr i Ndr Kg{..] Ib Pedersen Aggersig Niels Pedersen Olling Niels Pedersen Aggers,
NOTITS: Moderen døde næste dag efter fødslen.
LINK: Affotografering.