Assing Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1723 - 1756
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
1744-54 mangler.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 2003 1723.08.08 Niels Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
Nr. 2006 1724.03.05 Lars Nielsen, Bukkær (Meldgaard). FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
Nr. 2008 1724.07.16 Niels Pedersen, Olling (Vestergaard). FAR: Peder Nielsen Rytter. MOR: ? Hansdatter.
Nr. 2009 1724.07.23 Jens Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Nielsen Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
Nr. 2010 1725.01.07 Gregers Michelsen, . FAR: Michel Smed. MOR: ? Michel Smeds kone.
Nr. 2011 1725.01.17 Jens Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Boesen. MOR: ? Jakob Boesens kone.
Nr. 2013 1725.03.18 Christen Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
Nr. 2014 1725.04.22 Erik, Veilgaard. FAR: ? Anne Veilgaards partner. MOR: Anne Veilgaard.
Nr. 2016 1725.09.09 Mads Nielsen, Bukkær (Meldgaard). FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
Nr. 2018 1726.08.11 Jens Lauridsen, Kirkegaard- Over. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
Nr. 2020 1727.03.12 Peder Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
Nr. 2022 1728.03.29 Anders Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
Nr. 2024 1728.09.29 Peder Sørensen, Olling (Søndergaard). FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
Nr. 2025 1728.10.20 Niels Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Heede. MOR: ? Jakob Heedes kone.
Nr. 2028 1729.04.18 Jens Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
Nr. 2030 1729.12.04 Jens Pedersen, Aggersig. FAR: Peder Poulsen Aggersig. MOR: ? Peder Poulsen Aggersigs kone.
Nr. 2032 1730.10.15 Niels Sørensen, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
Nr. 2033 1731.01.14 Peder Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
Nr. 2034 1731.02.18 Anders Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
Nr. 2036 1731.03.11 Lars Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Veilgaard. MOR: ? Anders Veilgaards kone.
Nr. 2038 1731.07.01 Mads Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
Nr. 2039 1731.08.26 Anders Jensen, Veilgaard. FAR: Jens Jensen. MOR: Johanne Veilgaard.
Nr. 2040 1731.10.28 Jørgen Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
Nr. 2042 1732.05.04 Peder Nielsen, Paarup (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
Nr. 2044 1732.11.02 Iver Sørensen, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
Nr. 2045 1732.11.23 Christen Pedersen, Aggersig. FAR: Peder Poulsen. MOR: ? Peder Poulsens kone.
Nr. 2047 1733.04.19 Anders Pedersen, Mosgaard. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 2049 1733.05.10 Christen Nielsen, . FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
Nr. 2050 1733.06.21 Mads Jensen, Paarup. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
Nr. 2052 1733.07.19 Michel Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
Nr. 2053 1733.07.19 Peder Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
Nr. 2057 1734.04.11 Kirsten Olufsdatter, Bukkær. FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
Nr. 2058 1734.05.23 Knud Jensen, . FAR: Jens Lyngs. MOR: ? Jens Lyngs kone..
Nr. 2060 1734.09.05 Laurids Pedersen, Mosgaard. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
Nr. 2061 1734.09.26 Peder Pedersen, Olling. FAR: Peder Nielsen Rytter. MOR: ? Hansdatter.
Nr. 2066 1735.04.12 Villads Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Boesen. MOR: ? Jakob Boesens kone.
Nr. 2069 1735.05.17 Christen Lauridsen, Kirkegaard- Neder. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
Nr. 2073 1736.01.29 Jørgen Jensen, Harreskov. FAR: Jens Jørgensen Harreskov. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 2074 1736.02.16 Lars Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
Nr. 2076 1736.04.08 Jens Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
Nr. 2078 1736.05.10 Niels, Olling. MOR: ? Besovet Qvinde.
Nr. 2081 1736.11.18 Peder Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
Nr. 2082 1737.03.24 Peder Lauridsen, Mosgaard. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
Nr. 2083 1737.08.11 Jakob Christensen, Paarup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 2085 1737.09.15 Knud Christensen, Paarup. FAR: Christen Madsen. MOR: ? Christen Madsens kone.
Nr. 2087 1738.01.19 Poul Andersen, Kibæk Mølle. FAR: Anders Poulsen? Møller. MOR: ? Anders Poulsen Møllers kone.
Nr. 2089 1738.02.02 Christen Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
Nr. 2091 1738.02.23 *1738.02.16 Peder, Veilgaard. FAR: ?. MOR: Karen Poulsdatter.
Nr. 2092 1738.02.23 Peder Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
Nr. 2094 1738.03.23 Jens Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
Nr. 2100 1739.01.11 Peder Lauridsen, Hvedde. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
Nr. 2101 1739.01.25 Jens Nielsen, Paarup (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
Nr. 2105 1739.07.26 *1739.07.22 Jakob Christensen, Paarup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 2107 1739.09.13 Jens Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
Nr. 2140 1744.01.26 Niels Jensen Brock, Bukkær. FAR: Jens Frederiksen Brock. MOR: ? Jens Frederiksen Brocks kone.
Nr. 2141 1744.03.15 Rasmus Pedersen, . FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
Nr. 2144 1744.05.17 Jens Lauridsen, Hvedde. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
Nr. 2149 1744.11.15 Jens Andersen, Kibæk Mølle. FAR: Anders Poulsen Møller. MOR: ? Anders Poulsen Møllers kone.
Nr. 2150 1744.11.22 Jens Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
Nr. 2199 1755.02.01 Manasse Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
Nr. 2200 1755.04.13 Niels Hansen, Olling. FAR: Hans Pedersen. MOR: ? Hans Pedersens kone.
Nr. 2202 1755.11.02 Ole Boesen, Heede. FAR: Boe Jakobsen. MOR: ? Boe Jakobsens kone.
Nr. 2203 1755.12.10 Dødfødt, Kirkegaard- Neder. FAR: Christen Mortensen. MOR: ? Christen Mortensens kone.
Nr. 2208 1756.10.17 Søren Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.