Assing Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1723 - 1756
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
1744-54 mangler.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2003 1723.08.08 Niels Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
BÅREN AF: Anne Anderrsdatter, Assing
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Meldgaard, Bukkær? (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 3: ? Ungkarl, Fjelstervang, Vorgod
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Johanne Andersdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Dom : 11 pst Trin: Niels Skreders Søn Niels , Anne Andersd : bar ham , fadd: Madz Madzen , Niels Jens_ Melgrd en Ung Karl af fielstervang , Anne Peders , Johanne Andersd : etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2006 1724.03.05 Lars Nielsen, Bukkær (Meldgaard). FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Manasse Pedersen Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensens kone, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Rasmussen, Assing, Uklar.
FADDER Nr. 4: Jens Rasmussen, Assing, Formodentlig en bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Anne Mosgaard, Mosgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen, Præstegaarden, Sønder Felding, Tiltrådte 1923 som præst.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) Dom : Invoc : Nielß Rasmußens Søn Lars , min {præst Manasse Pedersen Tøxen} kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham , fadd: Christen Christens_ og Hustru . Niels og Jens Rasmus_ Anne Mosgrd.
NOTITS: Niels Rasmussen skrives 1729 af Meldgaard i Bukkær.

LINK: Affotografering.


Nr. 2008 1724.07.16 Niels Pedersen, Olling (Vestergaard). FAR: Peder Nielsen Rytter. MOR: ? Hansdatter.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige, Sønder Felding?
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Assing
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Larsen Ollings kone, Olling (Søndergaard), Assing
FADDER Nr. 5: Ane? Peder Nielsen Rytter Ollings steddatter, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: ? Jomfruen, Sønder Felding?, Har tjenestepige, måske i præstegården i Sønder Felding.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen Olling, Olling (Søndergaard), Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) Dom: 5 pst Trin: Peder {Nielsen Rytter} Ollings Søn Niels , Jomfruens Pige bar ham
{f}add: Christen {Christensen} Olling , Nielß Jens_
{..}[..]s Peders_ , Niels {Larsen} Ollings Hustr
{P}eder {Nielsen Rytter} Olings Stifdatter [ane?]

NOTITS: Venstre rand af kirkebogssiden beskadiget.

LINK: Affotografering.


Nr. 2009 1724.07.23 Jens Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Nielsen Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
BÅREN AF: ? Jep Harreskovs kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dom: 6 pst Trin: Jep Harreskovs Søn Jens , Hans kones Syster i Scharild bar ham , fadd : Niels Jacobs_ , Søren Christens_ , Jens Jørgens_, Anne Pedersd:, Kirsten Jacobsdatter etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2010 1725.01.07 Gregers Michelsen, . FAR: Michel Smed. MOR: ? Michel Smeds kone.
BÅREN AF: Kirsten Degnekone, Sønder Felding
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Assing
FADDER Nr. 2: Mads Meldgaard (Meldgaard), Assing, Bukkær eller Paarup?
FADDER Nr. 3: Mads Bertelsen, Assing
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Marie Jensdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Degn, Sønder Felding, Konen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1725.
1) Dom : 1 pst Epiph : Michel Smidß Søn Gregers , fadd : Kiersten Degnekone , Christen Jens_ , Mads Meldgaard ; Mads Bertels_ , Mette Jensd: Anne Marie Jensd .

LINK: Affotografering.


Nr. 2011 1725.01.17 Jens Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Boesen. MOR: ? Jakob Boesens kone.
BÅREN AF: ? Niels Boesens 2. kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 3: Thomas Møller, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Møllers kone, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Boesen, Paarup, Assing, Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 2: Christen Møller, Kibæk Mølle, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) d 17 Janv: Jacob Boesens Søn Jens , Nielß Boesens Kone bar ham , fadd : Christen {Christensen} Olling , Christen Christens_ , Ghomsß Møller , Christen Møllers Kone i Kibek , Kiersten Sørensd : etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2013 1725.03.18 Christen Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Iversdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: ? Jomfruen, Har tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) Dom : Judica Anders {Andersen} Veilgaards Søn Christen . Jomfruens Pige bar ham , fadd : Christen Jens_ i Bukier , Nielß Olling , Niels Mortens_ Anne Jversd: Anne Andersd:
LINK: Affotografering.


Nr. 2014 1725.04.22 Erik, Veilgaard. FAR: ? Anne Veilgaards partner. MOR: Anne Veilgaard.
BÅREN AF: ? Anders Andersen Veilgaards kone, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Assing
FADDER Nr. 3: ? Mette Veilgaards tjenestepige, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Rasmussens tjenestepige, Assing
NÆVNT Nr. 1: Anders Andersen Veilgaard, Veilgaard, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mette Veilgaard, Veilgaard?, Assing
NÆVNT Nr. 3: Niels Rasmussen, Assing, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dom : Jubilate . Anne Vejlgrds u=ægte Søn Erick , Anders {Andersen} Veilgrds kone bar ham , fadd : Chriseten Christensen , Niels Mortens_ Mette Vejlgrds Pige , Niels Rasmus_ Pige . etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2016 1725.09.09 Mads Nielsen, Bukkær (Meldgaard). FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
BÅREN AF: Karen Østergaard, Bukkær? (Østergaard), Assing
FADDER Nr. 1: Christen Østergaard, Bukkær? (Østergaard), Assing
FADDER Nr. 2: Niels Meldgaard (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 3: Laust Soldat, Assing
FADDER Nr. 4: Ingeborg Smeds, Assing
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensens tjenestepige, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7) Dom : 15 pst Trin : Niels Rasmussen i Bukier hans Søn Mads Karen Østergrd bar ham , fadd : Christen Østergaard Niels Meldgrd Laust Soldat . Ingeborg Smids Christen Jensens pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2018 1726.08.11 Jens Lauridsen, Kirkegaard- Over. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensen Hveddes kone, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing, 25c, Peder Jensen Hveddes søn.
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 21c, datter af Peder Jensen Hvedde.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens kone, Kirkegaard- Over, Assing, Nabo.
FADDER Nr. 5: Jakob Jakobsen Gaasdal, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) Dom : 8 pst Trin : Laurids Christensen ved Kirken hß Søn Jens , faddere Peder {Jensen} Hvedes kone, Søn {Jakob Pedersen} og Datter {21c, Karen Pedersdatter} Christen Jens_ og Hustrue , Jacob {Jacobsen} Gaarsdal etc .
LINK: Affotografering.


Nr. 2020 1727.03.12 Peder Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige
FADDER Nr. 1: Nielß Rasmussen Kirkegaard, Kirkegaard, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 3: Ib, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Assing
FADDER Nr. 5: ? Mette Veilgaards tjenestepige, Veilgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: ? Jomfruen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) d 12 Martii: Anders Vejlgrds Søn Peder , Jomfruens Pige bar ham fadd: Nielß Rasmus_ Kirkegd , Jens Niels i Agersig , Ib i Overkirkegrd , Maren Ibsd: Mette Vejlgrds pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2022 1728.03.29 Anders Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
BÅREN AF: Ester Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Meldgaard, Bukkær? (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Assing
FADDER Nr. 4: ? Mads Madsens kone, Assing
NÆVNT Nr. 1: Mads Madsen, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1728.
1) Fer: 2 Pasch : Niels Skredders Søn Anders . Ester fielstervang bar ham , fad : Nies Anders_ , Nielß {Jensen} Meldgrd , Anne Nielsd : Madz Madzens Kone etc :

LINK: Affotografering.


Nr. 2024 1728.09.29 Peder Sørensen, Olling (Søndergaard). FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Soldat, Assing
FADDER Nr. 3: Anne Christensdattere, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Fest: Michael : Søren Jversens Søn , Peder , Jomruens pig bar ham fad: Christen Jens- overkirkegd , Jens Nielsen Soldat , Anne Christensd : Olling Marie Pedersd . etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2025 1728.10.20 Niels Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Heede. MOR: ? Jakob Heedes kone.
BÅREN AF: Inger Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirken-Ved, Assing
FADDER Nr. 2: Boe Kibæk, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Christensen Olling, Olling, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) d 20 8br: Jacob Heedes Søn Niels , Inger Porup bar ham ; Christen Jens_ Kierk , Boed Kibek , Karen Jensd : Anne Christensd Olling , etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2028 1729.04.18 Jens Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Ved Kirkens kone, Kirken-Ved, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard, Assing
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaarsdal, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: Helle Nielsdatter Jakobs?, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Fest: 2da Pasch: Neilß Jensen i Vilhuusted Hanß Søn , Gaarsdal Jens Jens Laurids Kone Ved Kirken bar ham . fadd: Christen Jens_ Kierhegrd , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal, Jacob {Pedersen} Hvedde , Helle Nielssd : Ja[b]ok.
LINK: Affotografering.


Nr. 2030 1729.12.04 Jens Pedersen, Aggersig. FAR: Peder Poulsen Aggersig. MOR: ? Peder Poulsen Aggersigs kone.
BÅREN AF: Abelone Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Overkirkegaard, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Rytter, Olling, Assing, Der står soldat, her opfattet som Rytter, da Peder Rytter ellers er Peder Nielsen Rytter.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensen Nederkirkegaards kone, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 5: Margrethe Jakobsdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Nederkirkegaard, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dp, : 2 Adv: Peder Aggersig Søn Niels , Apelone i Fielstervang bar ham , fadd : Christen Jens_ overkierkeg Peder Niels_ Soldat {Rytter} , Jens Peders_ Agersig , Christen Christens_s Hustrue i Nederkirk. , Magrete Jacobsdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2032 1730.10.15 Niels Sørensen, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: ? Nielsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2): Dom : 19 pst Trin : Søren Ollings Søn Niels , fadd : Maren Peder{sd:} Christen {Christensen} Olling [..]de[.] Nielsd :
LINK: Affotografering.


Nr. 2033 1731.01.14 Peder Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 26c, Peder Jensens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Overkirkegaard, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaasdal, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, 30c, Peder Jensens søn.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Vilhusteds kone, Vilhusted, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Hvedde, Hvedde, Assing
NÆVNT Nr. 2: Jakob Vilhusted, Vilhusted, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom : 2 pst Epiph: Niels Jensß_ i Vilhusted hanß Søn Peder Peder {Jensen} Hveddes Datter Karen {Pedersdatter} bar det fadd : Christen Jens_ Overk : , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jacob {Pedersen} Hvedde , Jacob i Vilhusted hans kone etc
NOTITS: Denne dåb indført som nr. 2 i året 14. januar 1731, men før nr. 1 af 18 februar 1731.

LINK: Affotografering.


Nr. 2034 1731.02.18 Anders Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Assing
FADDER Nr. 1: Karen? Meldgaard, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Bukkær, Assing, 16+, søn af Niels Andersen.
FADDER Nr. 4: ? Mads Madsens kone, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Bukkær, Assing, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Madsen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1) Dom : Reminiscere blev Niels Skræders Søn Anders , hans Daab confirmeret . Niels Boesens kone bar ham . fadd: [Kar]{en} Melgrd i Porup , Christen Madzen ibid , Niels Anders_ Søn i Bukier Madz Madzens kone etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2036 1731.03.11 Lars Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Veilgaard. MOR: ? Anders Veilgaards kone.
BÅREN AF: ? Peder Poulsens kone, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Assing, Muligvis ?Peder Nielsen Rytter af Olling.
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Assing, Datter af Ib Pedersen?
FADDER Nr. 5: Birgitte Pedersdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{4) :} Dom : Judica døbt Ander Vejlgaards Søn Lass : fadd Peder Povelsens Hustrue bar ham fadd : Peder Povelsen , Jb Pedersen , Peder Nielsen , Maren Jbsdatter , Birgitte Pedersdatter -
LINK: Affotografering.


Nr. 2038 1731.07.01 Mads Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Manasse Pedersen Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Assing
FADDER Nr. 3: Mads Bertelsen, Assing
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Bukkær, Assing, Ældste datter af Niels Andersen.
FADDER Nr. 6: ? Oluf Madsens tjenestepige, Bukkær (Annexgaarden), Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Bukkær, Assing, Ældste datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6) Dom : 6 pst Trin : døbt Annex Boendens Oluv Madßøns Søn nom Mads . Min kone bar ham : fadd : Nielß Jenßen Christen Jensen , Madß Bertelsen , Christen Jacobs_ Nielß Andersens ælste datter , Oluv Madsens tieniste Pige alle af Bukier.
LINK: Affotografering.


Nr. 2039 1731.08.26 Anders Jensen, Veilgaard. FAR: Jens Jensen. MOR: Johanne Veilgaard.
BÅREN AF: ? Niels Skrædders kone, Assing
FADDER Nr. 1: ? Niels Boesens kone, Assing
FADDER Nr. 2: Anne Madsdatter, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Meldgaard, Bukkær (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 4: Jens Aggersig, Aggersig, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Skrædder, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Boesen, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. {Ingen dato angivet} Døbt Johanne Vejlgaards uægte barn , Anders til Barnefader udlagt er - nafnl Jens Jensen . Niels Skreders kone bar det , faderne Niels Boesens kone , Anne Madzdatter, Niels Melgrd , Jens Agersig etc :
NOTITS: Første gang en fader er udlagt i ugift fødsel. Ingen dato angivet. Datoen er mellem 8. juli og 21. oktober 1731, som er en uge efter forrige dåb til en uge før næste dåb. Datoen arbitrær sat midt imellem til 26. august 1731 og kan højst være 8 uger gal. Johanne fik allerede i 1723 et barn uden for ægteskab.

LINK: Affotografering.


Nr. 2040 1731.10.28 Jørgen Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ? Lars Jensens 2. kone, Sønderskov, Borris, Hendes navn er ikke set. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Overkirkegaard, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Assing
FADDER Nr. 4: Else Jørgensdatter, Assing, Sikkerlig faderens søster.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 26c, Peder Jensen Hveddes datter.
FADDER Nr. 6: ? Niels Rasmussens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom : 23 post Trin : døbt Peder {Jørgensen} Harredskous Søn nafnl : Jørgen . Las {Jensen} Synderskous {Borris sogn} kone bar ham faderne : Christen Jensen i Overkirkegaard . Jens {Jørgensen} Harredskou , Nielß Christen . Elße Jørgensdatter . Peder {Jensen} Hveddes Datter {26c, Karen Pedersdatter} . Nielß Rasmussens Kone Ved Kirken.
LINK: Lars Jensen Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.


Nr. 2042 1732.05.04 Peder Nielsen, Paarup (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
BÅREN AF: Inger Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Boesen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Skrædder, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Mads Madsens kone, Assing
FADDER Nr. 5: Maren Andresdatter, Kirkegaard, Nørre Vium, Peder Andersens kone
FADDER Nr. 6: Sidsel Svarres?, Assing
NÆVNT Nr. 1: Mads Madsen, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Kirkegaard, Nørre Vium, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom : Jubilate : døbt Niels Jensen Melgaard i Poerups hanß Søn Peder . Inger Porup bar ham : Fadderne Niels Boesen , Nielß Skreder , Niels Christensen Mads Madsens Kone Peder Andersen i Viumhs hustrue {Maren Andresdatter} , Sidsel Svarre{s..}
NOTITS: Forældre gift 1727 i Borris. Se Hugo Dynesen Nørre Vium kirkebog, Excel fil, for Peder Andersens kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2044 1732.11.02 Iver Sørensen, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Ollings kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: ? Niels Ollings bror, Assing
FADDER Nr. 2: ? Peder Nielsen Rytters tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 3: ? Søren Iversen Ollings tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Ollings tjenestekarl, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Rytter, Olling, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) : XXI post Trin : Søren Iversen i Olling hans Søn Iver . Christen Ollings kone bar ham . Fadderne . Niels Ollings Broder . Pedern {Nielsen} Rytters tieniste pige Søren Iversens Pige . Christen {Christensen} Ollings tieniste karl .
LINK: Affotografering.


Nr. 2045 1732.11.23 Christen Pedersen, Aggersig. FAR: Peder Poulsen. MOR: ? Peder Poulsens kone.
BÅREN AF: Maren Christen Christensens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen Maren bærer.
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 3: ? Ib Pedersens kone, Aggersig, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dom : XXIV pst Trin : Peder Povelsen i Aggersig hans Søn Christen . Christen Christens hustrue Maren i Nederkirkegaard bar ham . Fadderne : Ib Pedersen og hustrue i Aggersig , Christen Christensen Nederkirkegrd etc .
LINK: Affotografering.


Nr. 2047 1733.04.19 Anders Pedersen, Mosgaard. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Dorthea Selstrup, Silstrup i Skarrild sogn?
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Assing
FADDER Nr. 2: Laurids Pedersen, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 3: ? Dorthea Selstrups datter, Skarrild?
FADDER Nr. 4: ? Søren Tersker? datter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Søren Tersker, Assing, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Misericordia Peder Andersens i Moosgrd hans Søn , nafnl : Anders . Dorthea Selvstrup {Skarrild?} holt ham til daaben : Faderne : Povel Andersen . Lauridz Peders_ Moosgrd . Dorthea Selvstrups Datter , Søren Ters[kers] Datter etc
LINK: Affotografering.


Nr. 2049 1733.05.10 Christen Nielsen, . FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Nielsøn, Assing
FADDER Nr. 3: Peder Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Peder Jørgensen Harreskovs kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: Johanne Andersdatter, Assing
FADDER Nr. 6: ? Anders Andersen Veilgaards tjenestepige, Veilgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Andersen Veilgaard, Veilgaard, Assing, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Rogate døbt Nielß Rasmusens Søn Christen . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham . Faderne : Christen Christensen , Christen Nielsøn . Peder Rasmusen . Peder {Jørgensen} Harredskous kone . Jahanne Andersdatter . Anderß {Andersen} Vejlgaards Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2050 1733.06.21 Mads Jensen, Paarup. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: Inger Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Meldgaard, Paarup (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Skrædders kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 5: Sidsel Nielsdatter, Paarup, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Skrædder, Paarup, Assing, Her ses at Niels Skrædder bor i Paarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 pst Trin : Jens Rasmusens Søn Mads . Inger Porup bar ham . Faderne : Niels Jensen Meldgaard , Jens Nielsen , Søren Nielsen . Niels Skreders kone , Zidßel Nielsdatter . Alle af Porup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2052 1733.07.19 Michel Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
BÅREN AF: ? Jens Jørgensens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: ? Jens Jørgensens tjenestekarl, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 5: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 6: ? Jep Harreskovs tjenestepige, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Konen bærer, tjenestekarl fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7ma Post Trin : døbte Jep Haredskous 2de Sønner, Tvillinger : nafnl : Michel og Peder. Jens Jørgensens kone og gl: Anne Ibskone bar dennem. Fader : Søren Haredskou , Jens Jørgensens karl , Niels [Hved]de . Lauridz Christensens kone ved Kirken , Else Jørgensd : Peder Haredskous Pige . Jeppe Harredskous Pige etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2053 1733.07.19 Peder Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
BÅREN AF: Anne Ibskone gammel, Harreskov?, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: ? Jens Jørgensens tjenestekarl, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 5: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 6: ? Jep Harreskovs tjenestepige, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Tjenestekarl fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7ma Post Trin : døbte Jep Haredskous 2de Sønner, Tvillinger : nafnl : Michel og Peder. Jens Jørgensens kone og gl: Anne Ibskone bar dennem. Fader : Søren Haredskou , Jens Jørgensens karl , Niels [Hved]de . Lauridz Christensens kone ved Kirken , Else Jørgensd : Peder Haredskous Pige . Jeppe Harredskous Pige etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2057 1734.04.11 Kirsten Olufsdatter, Bukkær. FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Brok, Assing
FADDER Nr. 4: ? Anders Øvigs kone, Ikke set i Øvig i Skarrild sogn.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Bukkær, Assing, Niels Andersens datter.
FADDER Nr. 6: ? Mads Bertelsens kone, Assing
NÆVNT Nr. 1: Anders Øvig, Anders Øvig ikke set i Øvig i Skarrild sogn.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen, Bukkær, Assing, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Bertelsen, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Judica døbt Oluv Madßens Datter Kiersten . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Fadderne . Niels Rasmusen , Christen Nielßen , Jens Brok , Ander Ødevigs {?Øvig, Skarrils sogn} hustrue , Madß Bertelsens hustrue , Niels Andersens datter etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2058 1734.05.23 Knud Jensen, . FAR: Jens Lyngs. MOR: ? Jens Lyngs kone..
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Maren Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Larsen
FADDER Nr. 3: Maren Søren Tærskers kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Skarrild, Søren Tærskers datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Tærsker, Skarrild, Konen Maren og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Cantate Jens Lyngß hans Søn nafnl : Knud . Christen Ronnoms kone bar hannem . Faderne : Jens Lassen Søren [....up] , Christen {Nielsen} Ronnom Søren Terskers Kone {Maren} og datter etc :
NOTITS: Jens Lyngs får børn i Skarrild 1732 og 1740, hvor Christen Nielsen Ronnum også er fadder.

LINK: Chrristen Nielsen Ronnum i Skarrild.
LINK: Maren Søren Tærskers kone.
LINK: Affotografering.


Nr. 2060 1734.09.05 Laurids Pedersen, Mosgaard. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 1: Palle Andersen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Michel Knudsens tjenestekarl, Drongstrup, Sønder Felding
FADDER Nr. 3: Oster Jensen, Mosgaard, Assing, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 28c, datter af Peder Jensen Hvedde.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Michel Knudsen, Drongstrup, Sønder Felding, Tjenestekarl fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Mosgaard, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Jensen Hvedde, Hvedde, Assing, Datter Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 11 a Trin : Peder Andersens Søn i Moosgaard: nom: Laurids Laurids {Christensen} Kirkes kone bar ham fadderne Palle Andersen af Scharild. Nielß Knudsens Karl i Drungsturp {Sønder Felding} , Oster {Jensen} Moosgaard . Jens Pedersens Hustr : biid : , Peder {Jensen} Hveddes Datter {28c, Karen Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2061 1734.09.26 Peder Pedersen, Olling. FAR: Peder Nielsen Rytter. MOR: ? Hansdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Ollings kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Degn, Sønder Felding, Forrige degn i Sønder Felding og Assing.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: Kirsten? Nielsdatter, Olling, Assing, Søren Iversen Ollings kone.
FADDER Nr. 5: ? Peder Nielsen Rytters tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 6: ? Hansdatter, Peder Nielsen Rytters kones søster.
FADDER Nr. 7: ? Nielsdatter, Hvedde- Nørre, Assing, Niels Hveddes datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Iversen Olling, Olling, Assing, Konen Kirsten? Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hvedde, Hvedde- Nørre, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 14 pst Trin : Peder {Nielsen} Rytters Søn i Olling : nom : Peder . Christen {Christensen} Ollingß kone bar ham : Fadderne Peder {Christensen} Degn /: NB barnets farfader {far-stedfar} :/ Christen {Christensen} Olling , Christen Lassen ibid : Søren Iversens kone {Kirsten? Nielsdatter}, Peder {Nielsen} Rytters pige /: barn: Morster : {læst som barnets moster} og Nielß Hveddes datter .
NOTITS: Peder Christensen Degn i Sønder Felding er faderen Peder Nielsen Rytters stedfar, saa farstedfar ville være rigtigt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2066 1735.04.12 Villads Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Boesen. MOR: ? Jakob Boesens kone.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing, Faderens bror Niels Boesens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Møller, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Prindalsen, Kibæk?, Assing
FADDER Nr. 3: ? Ib Prindalsens tjenestepige, Kibæk?, Assing
FADDER Nr. 4: Elle Prindalsdatter, Kibæk?, Assing
FADDER Nr. 5: Karen Alle, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 6: Søren Nielsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 7: Peder Pedersen Fruergaard, Herborg (Storgaard), Vorgod
FADDER Nr. 8: Dorothea Olufsdatter Videbæk, Herborg, Vorgod, Peder Pedersens kone født i Barde i Vorgod sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer : 3tia Paschat : Jacob Boesen Heeden hans Søn Willards , som Niels Boesens kone af Porup bar Faderne : Anders Møller Ib Prind{al}sen , Elle Prindalsdatter , Ib Prindalsens tieniste pige Karen Alle af Kibek , Søren Nielsen Porup Peder Pedersen og hustrue af Fruergaa{..}
NOTITS: Tydeligs ovenrangs folk. Identifikation af Peder Pedersen "af" Fruergaard usikker.

LINK: Peder Pedersen Fruergaard.
LINK: Affotografering i AO.


Nr. 2069 1735.05.17 Christen Lauridsen, Kirkegaard- Neder. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: Karen Bjørnskov, Bjørnskov, Nørre Snede, Hun kan have boet et andet sted.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensens tjenestekarl, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens tjenestepige, Kirkegaard- Over, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Rogate . Laurids Christensens Søn Christen . Karen Biørnskov bar ham . Fadd : Christen Jensen i Over-Kirkegrd . Ib Pedersen i Aggersig. Christen Jensens Karl , og Pige etc:
LINK: Affotografering.


Nr. 2073 1736.01.29 Jørgen Jensen, Harreskov. FAR: Jens Jørgensen Harreskov. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Hvedde, Assing, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Jep Nielsen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: ? Jep Nielsens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: ? Søren Christensens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: ? Jens Jørgensens tjenestekarl, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing, Konen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1736 Dom : Septuag : Jens {Jørgensen} Haredskous Søn Jørgen . Jacob Pedersens kone {Mette Jensdatter} i Hvedde bar ham . Fadderne : Jappe Nielsen og hustrue , Søren Christensen og Hustrue , Jens Jørgensens Karl alle af Haredskou .
LINK: Affotografering.


Nr. 2074 1736.02.16 Lars Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ? Søren Christensen Harreskovs kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Harreskov, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Jep Nielsens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jørgensens tjenestekarl, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jep Nielsen, Harreskov, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die 2da Jejun : Peder {Jørgensen} Haredskous søn Lasß . Søren {Christensen} Haredskous kone bar ham . Fadderne : Jeppe Nielsens Hustrue , Jenß Jørgensen og Karl og Syster {Else Jørgensdatter} , Søren Christensen alle af Haredskou.
NOTITS: Dato Jejuni er askeonsdag den 15. februar, 2da Jejuni må være torsdag den 16. februar.

LINK: Affotografering.


Nr. 2076 1736.04.08 Jens Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Assing
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Ejstrup, ? Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Mads Bertelsens kone, Assing
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Paarup, Assing, Datter af Niels Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Bertelsen, Assing
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Paarup, Assing, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Qvasimodogen: Oluv Madsens Søn , Jens , Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham. Fadderne . Jens Lassen , Søren Porup , Niels Ejstrup , Mads Bertelsens hustrue , Niels Jensens Datter i Porup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2078 1736.05.10 Niels, Olling. MOR: ? Besovet Qvinde.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Ollings tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Olling, Assing, Peder Rytters søn.
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensen Ollings tjenestekarl, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: Kirsten? Nielsdatter, Olling, Assing, Søren Iversen Ollings kone.
FADDER Nr. 5: ? Søren Iversen Ollings tjenestepige, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: Søren Iversen Olling, Olling, Assing, Kone og tjenestepige faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Assens: Christi. En besovet Qvindes Søn : Niels . Christen {Christensen} Ollings Pige bar ham . Fadderne : Peder Pedersen , Hans Pedersen , Christen {Christensen} Ollings karl , Søren Iversenß hustrue {Kirsten? Nielsdatter} og Pige alle af Olling -
LINK: Affotografering.


Nr. 2081 1736.11.18 Peder Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Jørgensens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 1: Anders Smed, Assing
FADDER Nr. 2: ? Anders Smeds kone, Assing
FADDER Nr. 3: Maren Nødvig, Nødvig, Sønder Felding, Senere forsvinder navnet Nødvig.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 31c, faderens søster.
FADDER Nr. 5: Jakob Jakobsen Gaasdal, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 6: ? Laurids Pedersens kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 7: ? Jensen, Assing, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Pedersen, Mosgaard, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 25 pst Trin : Jacob Pedersens {Hveddes} Søn Peder . Jens Jørgensenß kone bar ham . Fadderne Aders Smed og hustrue , Maren Nødvig , Jacob Pedersens Søster {31c, Karen Pedersdatter} Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Laurids Pedersens hustrue . Jacob Pedersens kones broder {? Jensen} etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2082 1737.03.24 Peder Lauridsen, Mosgaard. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Pedersens kones søster, Assing
FADDER Nr. 1: Mette Jensdatter, Hvedde, Assing, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 2: Maren Nødvig, Nødvig, Sønder Felding, Gammelt sted i Sønder Felding.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Assing
FADDER Nr. 4: Jens Ostersen, Mosgaard, Assing, Oster Jensens søn.
FADDER Nr. 5: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing, Konen Mette Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1737
Dom : Oculi Laurids Pedersen i Mosgaaards Søn Peder . Konenß Søster bar ham . Fadderne : Jacob Pedersens kone {Mette Jensdatter} Maren Nødvig , Jens Peders_ , Jens Osters_ , Lauridß Christens_ etc :

LINK: Affotografering.


Nr. 2083 1737.08.11 Jakob Christensen, Paarup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: ? Niels Boesens tjenestekarl, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens tjenestepige, Kirkegaard- Over, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Paarup, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Boesen, Paarup, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 8 Trin : Christen Pedersen i Porup hans Søn Jacob , Jens Nielsens kone bar ham . Fadderne . Nielß Jensen , Nielß Boesens hustru og karl alle af Porup Christen Jensens Pige af Overkirkegrd .
LINK: Affotografering.


Nr. 2085 1737.09.15 Knud Christensen, Paarup. FAR: Christen Madsen. MOR: ? Christen Madsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: ? Oluf Madsens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Oluf Madsens tjenestekarl, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Paarup, Assing, Niels Boesens datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Boesen, Paarup, Assing, Konen bærer, datter Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Madsen, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D: 13 post Trin Christen Madsenß Søn Knud Nielß Boesens hustrue i Porup bar hende . Fadderne Nielß Jensen , Oluv Madsens Hustrue og Karl Jens alle af Bukier. Nielß Boesens Datter Else ..
LINK: Affotografering.


Nr. 2087 1738.01.19 Poul Andersen, Kibæk Mølle. FAR: Anders Poulsen? Møller. MOR: ? Anders Poulsen Møllers kone.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Rovst Mølle, Grimstrup, I Ribe Amt. Der ses kun Rovst Mølle i Grimstrup sogn.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen? Albæk, Albæk, Snejbjerg
FADDER Nr. 2: Mikkel Poulsen, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 3: Anders Klejn=Smed, Assing
FADDER Nr. 4: ? Mads Jensen? Albæks kone, Albæk, Snejbjerg
FADDER Nr. 5: ? Anders Poulsen? Møllers tjenestepige, Kibæk Mølle, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1738
Dom : 2da post Epipf : confirmeret Anders Møllers Søns Povel hß Daab Mette Jensdaatter af Grimsterup Mølle {Rovst Mølle, Grimstrup sogn} bar det, faderne Mads Albeck, Mikel Povelsen , Anders Klejn=Smed , Mads Albeks Hustrue , Anders Møllers Pige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2089 1738.02.02 Christen Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: ? Moderens søster, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Assing
FADDER Nr. 2: ? Oluf Madsens tjenestedreng, Bukkær (Annexgaarden), Assing
FADDER Nr. 3: Mads Bertelsen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Jens Brocks kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Brock, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest : Purific : Mariæ , døbt Oluf Madsens Søn Christen . Hans kones Syster fra Eystrup bar ham . Fadderne Jens Lassen, Olluf Madsens Dreng , Mads Bertelsen Jens Brochis hustru Kiersten Niels Daatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2091 1738.02.23 *1738.02.16 Peder, Veilgaard. FAR: ?. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Ibskone, Assing
FADDER Nr. 1: Anders Andersen Veilgaard, Veilgaard, Assing, Vidne.
FADDER Nr. 2: Mette Larsdatter, Assing
FADDER Nr. 3: Anne Poulsdatter, Assing, Vel moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Arnt Nielsen Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præsten i Skarrild. Hjemmedøber barnet.
NÆVNT Nr. 2: Manasse Pedersen Tøxen, Præstegaarden, Sønder Felding, Konfirmerer dåben i Assing, præsten i Sønder Felding og Assing sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavn Søndag hiemmedøbt af Hr. {Arnt Nielsen} Bisted {Skarrild} Karen Povelsdatters i Vejlgaard uæge Søn Peder . Maren Ibskone bar Det , Vidner vare da Ander {Andersen} Veilgaard , Mette Laßdatter , Anne Povelsdatter etc. Dom : invocavit blev dets Daab Confirmeret i Assing Kirke af Mig {Manasse Pedersen Tøxen} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2092 1738.02.23 Peder Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Hvedde, Assing, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Jensens tjenestepige, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: ? Niels Larsens tjenestekarl, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Bukkær, Assing, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Larsen, Olling, Assing, Tjenestekarl fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die {Dom : invocavit} døbt Niels Jensens Søn i Vilhusted Peder Laurids {Christensen} Kirkes kone bar det : Faderne : Jacob Peders: og hustrue {Mette Jensdatter} i Hvede ; Peder {Jørgensen} Harredskou Niels Jens_ Pige i Bukkier Niels Lassens Karl i Olling .
LINK: Affotografering.


Nr. 2094 1738.03.23 Jens Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ? Lars Jensens 2. kone, Sønderskov, Borris, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Tøger Sørensen
FADDER Nr. 3: ? Sørensen Søren Christensen Harreskovs søn, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: ? Søren Christensen Harreskovs kone, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Harreskov, Harreskov, Assing, Kone og søn faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Judica Peder Jørgensens Jens . Hands Kones Moder bar ham . Fadd : Jens Jørgenß_ , Tøger Sørensen , Søren {Christensen} Harredskous Søn, Else Jørgensdatter . Søren {Christensen} Harredskous hustrue .
LINK: Affotografering.


Nr. 2100 1739.01.11 Peder Lauridsen, Hvedde. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 1: Jakob Jakobsen Gaasdal, Hvedde, Assing, Skrives her af Hvedde igen.
FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter, Hvedde, Assing, Jakob Gaasdals kone.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Hvedde, Assing, Gift med Jakob Pedersen Hvedde.
FADDER Nr. 5: Ib Pedersen, Hvedde, Assing, 18c, bror til Jakob Pedersen Hvedde.
FADDER Nr. 6: Inger Christensdatter, Mosgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1739
Dom 1 post Epiphan : døbt Laurids Pederßen i Hvede hdß Søn Peder Lauridz Christensenß kone i Overkirkegrd bar ham . Fadderne : Jacob {Jakobsen} Gaarsdal og Hustrue {Anne Andersdatter} Jacob Peders_ og hustrue {Mette Jensdatter} Ib Pederßen alle af Hvedde . Inger Christensdatter af Moosgaard .

LINK: Affotografering.


Nr. 2101 1739.01.25 Jens Nielsen, Paarup (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Boesen, Paarup, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Paarup, Assing, Niels Boesens søn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Assing
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsens kone, Paarup, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Assing, Svært at tyde: "tiener" Nielsen.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Paarup, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Septuag : Niels Jens_ i Porup hanß Søn Jens . Niels Boeßenß kone bar ham . Fadd: Nielß Boesen i Porup , hß Søn Søren , Christen Christens_ [tiener?] Nielsen . Kiersten Christenßdatter og Jenß Nielsen i Porup hß hustrue .
LINK: Affotografering.


Nr. 2105 1739.07.26 *1739.07.22 Jakob Christensen, Paarup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Paarup, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Paarup (Melgaard), Assing
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Jensen Melgaards kone, Paarup (Melgaard), Assing
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Paarup (Melgaard), Assing, Niels Jensen Melgaards datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : IX pst Trin: blev Christen Pederßen i Porup hß Søns Jacobs hiemDaab /: d 22 Julii :/ confirmeret . Jens Nielsen i Porup hß hustrue bar det . Fadd: Niels Jenßen , Jens Niels_ , Søren Nielsen , Niels {Jensen} Melgrds hustrue Niels Jensens Datter etc.
LINK: Affotografering.


Nr. 2107 1739.09.13 Jens Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Hvedde, Assing, 20c, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Laurids Pedersen, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Hvedde, Assing, 18c, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Johanne Pedersdatter, Hvedde, Assing, 19c, faderens søster.
FADDER Nr. 4: Maren Nødvig, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Hvedde, Assing, Nabo. Jakob Jakobsen Gaasdals kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jakobsen Gaasdal, Hvedde, Assing, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : XVI post Trin : døbt Jacob Pedersen i Hvedde hanß Søn /: Jens :/ hanß Søster Anne {Pedersdatter} bar ham . Fadd : Laurids Pedersen , Ib Pederßen , Johanne Pedersdatter , Maren Nødvig , Jacob {Jakobsen} Gaarsdalß hustrue {Anne Andersdatter} alle af Hvedde .
LINK: Affotografering.


Nr. 2140 1744.01.26 Niels Jensen Brock, Bukkær. FAR: Jens Frederiksen Brock. MOR: ? Jens Frederiksen Brocks kone.
BÅREN AF: Helle Frederiksdatter Brock, Sønder Felding, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Paarup?, Assing
FADDER Nr. 2: Oluf Madsen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Paarup?, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Bukkær, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17[44?] Dom : 3 pst Epiph : døbt Jens {Frederiksen} Broch i Buchier hans Søn Niels . Hans Søster Helle {Frederiksdatter Brock} bar ham , Fadder: Niels Jenßen , Oluv Madsen , Jenß Nielßen, Christen Nielsens Hustrue , Kirsten Pederdatter af Buchier .
NOTITS: Året er mellem 1740 og 1744, men det ender på 1,4,7 eller 9. 7 eller 9 kan det ikke være. 1 kan det dårligt være for 1744 står lige under. Her er antaget 1744 med forbehold.

LINK: Affotografering.


Nr. 2141 1744.03.15 Rasmus Pedersen, . FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Rasmussens Søn Rasmus .
NOTITS: Menes at falde mellem forrige tekst 26. jan og næste tekst 19. april. Ansat midt imellem. År noget usikker, se #2040.

LINK: Affotografering.


Nr. 2144 1744.05.17 Jens Lauridsen, Hvedde. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
BÅREN AF: El Pedersdatter, Bjørslev?, Nørre Vium
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Ostersen, Mosgaard?, Assing
FADDER Nr. 3: Ib Pedersen, Assing, 23c, Jakob Pedersens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Svendsdatter, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 5: Maren Nødvig, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 6: Johanne Pedersdatter, Hvedde, Assing, 24c, muligvis Anne 25c.
NÆVNT Nr. 1: Ib Pedersen, Hvedde, Assing, 23c, søster Johanne? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6te Søndag efter Paasken Lauris Pedersens Søn Jens i Hvede El Peders Datter af Biø[s]le bar det fader Jacob Pedersen i hvede Jens Ostersen Ib Pedersen Anne Svends der Maren Nødvig Ib Pedersens Syster {Johanne/Anne Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2149 1744.11.15 Jens Andersen, Kibæk Mølle. FAR: Anders Poulsen Møller. MOR: ? Anders Poulsen Møllers kone.
BÅREN AF: ? Christen Ostersens kone, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: ? Søren Nielsen Paarups kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: ? Anders Poulsen Møllers tjenestepige, Kibæk Mølle, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Ostersen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Søndag Efter trinit: Anders Povelsen barn i Kibech Møll Navnlig Jens Christen Ostersens hustru bar det Fader Søren {Nielsen} Paarup og Hustru Anders Møll hans Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2150 1744.11.22 Jens Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
BÅREN AF: Johanne Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Lars Michelsen, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Assing
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Assing
FADDER Nr. 4: Kirsten Aggersig, Aggersig, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
N[æ]ste Søndag {efter 24. efter Trin:} for [St] Pedersda Anders Vejlgrds Søn Jens Johan Aggersig bar dend Fader Las Michels. Ib Peders Anders Andersen Kirsten Aggersig.
LINK: Affotografering.


Nr. 2199 1755.02.01 Manasse Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'dom: 2da Adv: begravet Jacob {Pedersen} Hveedes Søn Manasses Gl. 1 Aar 10 Maaneder -'}
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelsen 5. dec. 1756 og alderen. Opkaldt efter forrige præst i Assing og Sønder Felding Manasse Tøxen, som døde 11 år før i 1744.

LINK: Affotografering.


Nr. 2200 1755.04.13 Niels Hansen, Olling. FAR: Hans Pedersen. MOR: ? Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Assing
FADDER Nr. 4: Inger Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1755 Døbte
dom : Miseric [.m]:
døbt Hans Pederson Ollings Søn med navn Niels .
Test:
Søren Porup, Niels Sørensøn, Christen Lassen, Inger Porup, Kirsten Søren daa[.]ter

NOTITS: Her begynder fødte igen efter 10 års hul fra 1745-1754.

LINK: Affotografering.


Nr. 2202 1755.11.02 Ole Boesen, Heede. FAR: Boe Jakobsen. MOR: ? Boe Jakobsens kone.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Assing, Niels Jakobsens kone
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 2: Villum Jensen?, Assing
FADDER Nr. 3: Olle Olsen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : XXIII p: Trin:
Døbt Boed Jacobsen i Heeden hans Søn Ole .
Test:
Niels Jacobens hustrue Johanne Jensdatter Niels Jacobsen Villum {Jensen] Olle Olsen .

LINK: Affotografering.


Nr. 2203 1755.12.10 Dødfødt, Kirkegaard- Neder. FAR: Christen Mortensen. MOR: ? Christen Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'decb:
d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .'}

Begravelse nr. 6006
NOTITS: Fødsel ansat 4 dage før begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2208 1756.10.17 Søren Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ?, Sønderskov, Borris, Moderens søsters søns? datter?
FADDER Nr. 1: Kirsten Jørgensdatter, Harreskov, Assing, Muligvis faderens søster.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: Lars Pedersen, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Kirsten? Larsdatter, Sønderskov, Borris, En søster til moderen, der formodes at leve.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dom: 18 p. Trinit:
Døbt Peder Jørgensen Harredskovs Søn navnl Søren.
Test:
Peder Jørgensens Kones {Maren Larsdatters} Søster {?Kirsten Larsdatter} Sø[ren] Sønderskov da{..} af Borris bar det . Kirsten Jørgensdatr Harredskov . Jens Jrøgensen Harresdskov , Niels Pedersen Olling, Lars Pedersen Harredskov.

NOTITS: Moderen er fra Sønderskov i Borris sogn. Der er kun set en søster der måske lever i 1756 nemlig Kirsten Larsdatter, men hun er ikke set efter fødslen.

LINK: Affotografering.