Oprettet 02 marts 2021
Sidst opdateret 02 marts 2021ASSING KIRKEBOG FORTLØBENDE 1723 - 1724


Denne udskrift er fortløbende med begravelser mellem dåbsindførsler og vielser og skriftemål. Rækkefølgen er dermed ikke som i den originale kirkebog men efter dato.
På den måde ses ofte sammenhænge man ellers ville miste fx når en mor dør kort efter en fødsel.
Udskriften er anlagt til at være bogstavret.

Sidetallene som står i den originale kirkebog angives i grå skrift, hvor den nye side begynder.

Hvem førte kirkebogen:
1723 -
{Mine kommentarer, hvor forståeligheden ellers går tabt}.
[t..] usikker udlæsning, eksempel: formodentlig t fulgt af to bogstaver.
Udskrift: Villy M. Sorensen.

Gå til årstal:
1723, 1724

Hvilke år føres Assing Kirkebog?
I perioden 1723 — 1814 føres kirkebogen xx% af tiden regnet i måneder.
Kirkebogen er ført i yyy måneder og der er i alt i de 115 år zzz måneder.
Hul over 3 måneder i kirkebogen er:

1739 - 1744: x måneder
Per måned per år:
Gul kirkebogen delvis ført.
Orange kirkebogen ført men tabt eller delvis rekonstrueret.
Rød kirkebogen ikke ført.
Uden farve kirkebogen ført.


År Månedsbetegnelser Antal måneder Kumu-
lativ ført %
Kommentar
J F M A M J J A S O N D Ført Ikke ført Kumu-
lativ ført
1723 6 6 12 50 Ført af sognepræsten.
1724 12 0 18 75 xxx.

1723
Side 2
Kierke Bog [...]
Anno
1723

Side 3

Anno 1723
1. Dom: 9 a Trin : Michel Kibe[k]s datter Karen: , Karen Povelsd bar hende , fadd : Thomas og Anders Møller, Anders Kibek, Else Møll.
Kommenteret Version #2001

Side 6 (FS )1724

1724.
1) Dom : 2 pst Epiph: Niels Hveddes Datter Maren , Jomfruens Pige bar hende . fadd: Niels Sørens_ , Jep [Thoms_] Jacob Hvedde , Anne Jacobsd: etc.
Kommenteret Version #2005