Først lagt på nettet 14 nov 2022
Sidste ændring 18 nov 2022Arnborg, skifte efter Jens Ostersen i Birkebæk i Arnborg.

INDHOLD:
Beskrivelse
Oversigt over hovedpersonerne og familie
Liste af Personer
Udskrift af skiftet

Arvinger
Registrering af Indbo og Indtægt
Istandsættelse af huse og gæld
Afslutning


Beskrivelse:
Dette skifte er noget usædvanligt af to grunde:.

1. Karen Christensdatter *1749 er ikke arving, men er opført som sådan. Hun har en anden far nemlig Christen Pedersen Birkebæk †1749 og ikke Jens Ostersen, som dette skifte er over. Hun har 3 rigsdaler 2 mark stående i gården som arv efter Christen Pedersen.
2. Registreringen er meget nøjagtig, men egentlig pro forma for summen for at sætte bygningerne i stand er større end hvad boet er værd. Det vil sige, der bliver ingen arv men bygningerne sættes heller ikke i stand. At sætte bygninger i stand ville have betydet tvangsauktion og fæstepenges udeblivelse en tid. Derfor går alt videre som det var. Dette "trick" ses også i andre skifter på den tid.


Oversigt over hovedpersonerne:

Christen Pedersen †1749.09.06 Birkebæk gift 2. med Johanne Sørensdatter *1720c Kragsig?, Brande? †1796.09.25 Birkebæk

Omtalt datter:
Karen Christensdatter *1749 †1813.05.30 Lilleholm, Brande. Gift aug 1777 med Jens Christensen Skræder i Lilleholm.

Jens Ostersen *1715c Mosgaard, Assing †1777.05.29 Birkebæk gift 1. 1743c- med Karen?

Barn:
Oster Jensen ikke født i Birkebæk *1743c †1787 (skifte) Skave, Skarrild.

Jens Ostersen gift 2. 1749 med enke Johanne Sørensdatter, se ovenfor.

Børn:
Johanne Jensdatter *1751.11.28 Birkebæk †1833 Bukkjær, Assing
Christen Jensen *1753.04.19 Birkebæk †1815.06.13 Grene, Arnborg.
Søren Jensen *1757.04.07 Birkebæk †1825 Bukkær, Assing.
Maren Jensdatter *1760.02.17 Birkebæk †1789+
Anne Jensdatter *1765.01.17 Birkebæk †1790.08.15 Birkebæk godt 25 år.Liste af personer, 22 i alt, nævnt 1777:
Navn Sted Bemærkning
Først de direkt involverede i skiftet (familien)
Jens Ostersen Birkebæk, Arnborg Dette er skiftet efter ham.
Johanne Sørensdatter Birkebæk, Arnborg Enken, Jens Ostersens kone gift 2. gang.
Oster Jensen Skave, Skarrild Jens Ostersens søn med 1. kone Anne. Han skylder boet 2 rigsdaler.
Karen Christensdatter Birkebæk, Arnborg Enkens datter med 1. mand Christen Pedersen Birkebæk. USÆDVANLIGT, hun er ikke arveberettiget. Men hun blev "adopteret" kun måneder gammel.
Christen Jensen Gammel Arnborg Søn, bliver 1780 viet til pige i Gammel Arnborg.
Johanne Jensdatter Minds, Sønder Felding Datter, gift med Peder Lauridsen Donsig.
Søren Jensen Birkebæk?, Arnborg Søn, formynder Lars Nielsen Olling i Assing.
Maren Jensdatter Birkebæk, Arnborg 17 år, hjemme, formynder Christen Ostersen i Kibæk i Assing.
Anne Jensdatter Birkebæk, Arnborg 12 år, hjemme, formynder Christen Ostersen i Kibæk i Assing.
Ib Pedersen Skærbæk Øster Høgild, Rind Enken Johanne Sørensdatters lovværge.
Jens Sørensen Kragsig, Brande Vurderingsmand og formynder for steddatter Karen Christensdatter. Han formodes at være bror til enken Johanne Sørensdatter.
Peder Lauridsen Minds, Sønder Felding Gift med datteren Johanne Jensdatter.
Lars Nielsen Olling Olling, Assing Formynder for enkens søn Søren Jensen.
Christen Ostersen Kibæk, Assing Formynder for Maren og Anne Jensdatter døtre af afgangne.
Christen Pedersen Birkebæk Birkebæk, Arnborg Enken Johanne Sørensdatter 2. mand †1749.09.06 Birkebæk. Hans datter Karen Christensdatter har arv stående i gården her 1777.
Dernæst andre nævnte personer
Poul Østergaard Nørre Karstoft, Skarrild Skylder boet 17 rigsdaler for to stude
Knud Olesen Overby Vester Døvling, Skarrild Boet skylder ham 13 rigsdaler for to stude.
Jens Henningsen Nederby, Sønder Felding Ses til 1768 i Kirkegaard, Arnborg, FT 1787 ved søn Henning Jensen i Nederby Sønder Felding.
Niels Pedersen Nørum Vester Høgild, Rind Boet skylder ham 1 rigsdaler
Mikkel Christensen Toxvig Toxvig, Arnborg Vurderingsmand, 55c år gammel.
Jens Mørck Møltrup Gods, Timring Sogn Foged på godset.
Christen de Linde Møltrup Gods, Timring Capitain, ejer af gården i Birkebæk i Arnborg.

Udskrift af skiftet:
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Skifte efter afgangne Jens Ostersen i Birkebæk i Arnborg sogn.
Møltrup Gods Skifteprotokol 1776-1793.
Viborg Landsarkiv: G 434-2.
AO opslag 8 og 9.
Udskrift: Hanne Skabelund og Villy M. Sorensen.

Folioside 8B
AO opslag 8
Skifte efter afgangne Jens Ostersen i Birkebæk i Arnborg sogn
Anno 1777 d. 24 Juni paa rette 30. dag efter efter ved døden afgangne Jens Ostersen i Birchebech udi Arnborg Sogn, indfandt sig udi Sterfboen sammestæds paa Herskabets og Skifteforvalterens Vegne Høyædle og Velbaarne Hr. Capitain de Linde til Møltrup Fogden Niels Mørch med tiltagne dede Vitterligheds og Vurderingsmænd Jens Sørensen fra Krogsig i Braen Sogn og Michel Christensen af Arenborg Sogn for sammestæds Registering og Vurdering at foretage til paafølgende Skifte og Deeling imellem Enken Johanne Sørensdatter og Børn nemlig
{Arvinger:}

1. Oster Jensen i Schaue udi Scharild Sogn som ikke alleene var tilstæde men endog siine myndige Aar, hvem den afdøde har indbragt med sig da hand Enken paa stædet bekom.
2. Karen Christensdaatter gammel 27 aar hvis Formynder var Jens Sørensen fra Krogsig som her var tilstæde.
3. Christen Jensen i sit 25 aar –
4. Johan{ne} Jensdaatter som er gift med Peder Larsen i Minds udi Sønder Felding Sogn som liigeleedes var her tilstæde.
5. Søren Jensen gl: 20 aar hvis Formynder var tilstæde Lars Nielsen Aalling {Olling, Assing}.
6. Maren Jensdaatter gl. 17 aar, {hvis Formynder var Christen Ostersen i Kibech.}
7. Anne Jensdaatter 12 aar hvis Formynder var Christen Ostersen i Kibech.

Ligeleedes var mødt paa Enkens Vegne Sr. Ib Schierbech fra Øster Høgild i hvis overværelse af ovenmelte, blev begyndt med Registering og Vurdering saaleedis som følger
{Registrering af Indbo og Indtægt:}
AntalSag Rdl.MarkSkil.
I Stuen
1fuhr bord 1
1Skab med skænk 3
1gl Ege Kiiste 4
10gl sorte Leer sætter 10
4Røede leer fade 8
2i tou [Ørets kouse] 2
4sorte Leer Gryder 8
1Steen Gryde 2
4Steen tallerkener 8
1steen [….de] 12
6Træe Tallerkener 4
1steen Kruus 1 4
2Side stoele 8
1glar Flaske 3
AntalSag Rdl.MarkSkil.
I det Øster Kammer
1Øel Tønde 3
1liiden fierding 1 8
1bimpel 12
1flød bøtte 4
1smør bøtte 4
1do trug 2
1gl: bord og skab 1
1g[aase] [….] 8
1degn trug 10
1gl løf 4
1gl sængestæd med liidet klæder 5
1do 1
1Klok 1
1Berbel 1
1Speil 4
1Fyhr Fad 4
1[Fyr] begger 4
1glas 4
1Lysestage 1
1stryg Jern 8
2[pe] Kaeren 1 8
2[Løster] 2
T[.oh,e] [thents] [saede] Christen [Slane] 1 8
2Hyllier 4
AntalSag Rdl.MarkSkil.
I Kiøkkenet
1[kyst] 8
1Eege Bryg Kar 5 8
2smaae EgeKar 3
2Ballier ?
Folioside 9 AO opslag 8
AntalSag Rdl.MarkSkil.
I Kiøkkenet {fortsat}
2stryger 8
1pand 3
1Sten gryde 3
1gl: drag tren[.]e 2
1sold 6
1[Thed] [kinner] 6
1Salt Kar 6
1[drift] krug 4
1bryg Kiæddel 4
1G[.æan] med steen 1
1gl. Gryde [saldee] 8
1gl [last] [stie 2
3gl: sække a 12 s 2 4
1gl træeskoue 2
AntalSag Rdl.MarkSkil.
Den sallig Mands Klæder
1blaae Vadmelskiol 4
1bruun Væste 1
1[kndspræige] Væst 2 7?
1hviid Væst 1 4
1Bruun Væst 8
1stribret trøye 3
1pr Lædder buxer 2
1pr do 1
1pr Gl. Støfler 2
1Hatt 12
1pr gl strømper 1
2Skiorter 2
1Bi[…..t] gl: Skind[hue] 8
AntalSag Rdl.MarkSkil.
J Gaarden
1sort Hoppe 8 aar 10
1Bruun Hæst 14 Aar 6
2i fierd aars stuede 13
2Ditto 10
3tree Aariger 6
2Anden aariger 1 4
1do 5
1Gris 5
2Kalve 1 1
1gl sort hielmed Koe 1 4
2graa stierned 8
1graae hielmed 4
12Faaer med Lam stk 4s 8 3
20stk Faaer Høvder af adskillig slags 8
Beslagen Vogn med tilbehør 8
1høe Vogn […….] 4
gl do med Møg fiel 1 2
1Ploug med krae og [seælle] tøy 3
1harve med Træe tænder 1
1Hiul Baarre 8
1staael Greeb 10
1Træe Ditto 4
2spader 1 8
2N[arre] 4
1spægger Boere 1 8
2Øxer 1 8
1Sauge 4
1bond Kniv 10
1Haer tøy 10
Summa 115 4 7

Derefter blev Enken med Laugværge samt børn med deres Formynder tilspurdt om de vidste viidere Sterfboen til Indtægt at beregne end allereede skeedt er ; Hvorpaa Enke tilkende gaf at have tilgode hos Hr. Poul Østergaard paa Nørre Karstoft for et par stuede 17 - - hos Oster Jensen i Schaue 2 - -.
AntalSag Rdl.MarkSkil.
Boets vurdering 115 4 7
Tilgode hos Hr. Poul Østergaard paa Nørre Karstoft for et par stuede 17
hos Oster Jensen i Schaue 2
Boens heele Indtægt 134 4 7

Og viidere vidste Enken og i nogen {ingen?} Maade Sterfboen til Indtægt at beregne . -
Thi bliver Boens heele Indtægt 134 rd. 4 mk. 7 s.
{Istandsættelse af huse og gæld:}
Derimod bliver Sterfboens Gield og Besværing saaleedes som følger
Sag Rdl.MarkSkil.
Skeds huuset 9 fag kand behøve til sammen tag leer og Haand Værksfolk a Faget 12 Mk 4 s er 15
Stalden dertil vil liigeleedes af et hvert slags behøves og medgaae til de 6 fag af faget 1 Mk 4 s 10
Folioside 9B AO opslag 9
Sag Rdl.MarkSkil.
Nederste Huus En 4 fag dertil vil med gaae og nød […. …. …] Reparation paa 6 4
Et Lade Huus Øste i Gaarden 9 fag faget 1 rd 2 s 12
Et Fæe Huus Østen af Gaarden {9 fag} a faget 1rd 9
Et Kiør Huus 10 Fag a faget 4 s 6 4
Væster Lade 10 Fag a faget 1 rd 2 s 13 2
Det nye Huus som staaer i Gaarden 9 Fag syntes Vitterligheds Mændene ey for Nærværende tiid Behøvedis noget til.
Endnu behøves til Gaardens Aufl og Drift
3 Bæster af stk 10rd 30
1 Ploug med tilbehør 1
1 Træe Harve 3
1 træe Vogn med tilbehør 6
1 do [R…..] med tilbehør 5

Herefter [….] Enken at være bortskyldig til
Sag Rdl.MarkSkil.
Knud Olesen Væster Deufling for et par stude 13
End videre Jens Henningesen 1
Niels Nørum i Væster Høgild 1
E[….]skab af 5 Par: May og Juni 5
Karen Christensdatters Børne Arv efter sin fader Christen Pedersen her paa stædet 3 2
Den Salig Mands Begravelse og henfart 6
og hendes liiige imod 6
Skifte Sallario 1 2
for Skifte at Beskrieve paa 3 ark 1 3
Stemplet Papiir til samme 4 8
Summa Udgift 143 2 8

{Afslutning:}
Naar nu Indtægten med Udgiften confereres, saa sees at samme overstiiger Indtægten som er 134 rd. 4 mk. 7 s. altsaa kand intet blive for nogen at arve, Niels Mørch vilde for det første høre hos af de tilstæde værende deres tanker, om de med dette skiftes slutning nu for denne gang var for nøgit og at samme maatte til Ende bringes, hvortil de samtlig enhver for sig Erklærede at de intet hafde noget at foregive som dette skiftets slutning kunde opholde. Altsaa bad at samme maatte blive slutted og til Ende bragt, som og blev dem bevilget.
Dernæst Declarerede Enken at hun endnu i nogen tiid vilde blive sidende ved sin Gaard og ikke alleene holde sig sin Salig Mands Fæste Brev i alle maader Efterrætlig, Men end og forinden hun sig samme frasiiger eller afstaaer lover at skal saa vel betale alle sine i Skifte Brevet andførte Creditorer, saa at hendes Høy Gundstige Hosbond baade nu og i tiiden kand være Anger og kravis løs samt at holde Bygningen og Besætningen i forsvarlig stand.
Paa saadan maade og Vilkaar blev dette Skifte slutted og til Endebragt, siiden ingen begiærede det opsættelse. –
Datum ut Supra

Paa høyædle og Velbaarne Her Capitain de Lindes Vegne som fuldmægtig

N: Mørck

Som Laugværge for Enken

Oster Jensen
Christen Jensen

Paa sin Koenes Vegne Johanne Jensdaatter

Peder Larsen Donsig

Paa Karen Christensens Vegne som formynder

Jens Sørensen

Paa Søren Jensens Vegne

Lars Nielsen Aaaling

Paa Maren Jensdaatter og Anne Jensdaatter Vegne

Christen Ostersen

Som Vitterligheds og Vurderingsmænd

Michel Tousvig
Jens Kragsig


{Slut}