Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60021725.12.05? Andersdatter     FAR: Anders Fasterholt. Sepult: d. 5 dec. Anders Fasterholtes Daatter.
60031726.02.04Anders Pedersen Togsvig 0.01 5 uger 1725 FAR: Peder Andersen.MOR: Anne Andersdatter{fra daaben:} døbt første Søndag Eftter jul Anders {Christensen} Toxvigs pige barn Nafnlig Anne barnefader blev udlagt Peder Anders: som tiendte Peder Jensen, samme Uegte barn blev kaldet [Ande]{rs} nogle uger derefter døde blev begrafven. Dom Sexag.
Dåb nr. 2005
60051726.03.03Peder Pedersen  0.02   FAR: Peder Skytte. Sepult d. 3 mart: Peder Schyttes barn Peder.
Dåb nr. 2007
60061726.07.14Dødfødt Hjøllund 0.00   FAR: Niels Hjøllund.MOR: Maren Mortensdatter. Sepult dom 5 p Trinit: Niles Hiølunds barn dødfød.
NOTITS: Moderen død 1761, *1695c.
60071726.09.29Anne Tornvig Tornvig     Seput: 15 p Trinit Anne Tornvigs.
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
60101728.02.01Kirsten Birkebæk Birkebæk     Sepult Kirsten birchibechs [d g D.?].
NOTITS: Datoen er antaget. Den ligger mellem den 7 dec. 1727 og den 7 mar. 1728 udfra fra indragelsen før og efter denne.
60121728.05.27? Niels/en/datter Hjøllund 3+   FAR: Niels Hjøllund.MOR: Maren Mortensdatter. Sepult d 27 Maj Niels Hiølunds barn og Peder Schyttes barn.
60151728.06.23? Christens/en/datter Tornvig    FAR: Christen Tornvig. Sepult 23 jun Christen tornvigs barn.
60181728.10.22? Pedersdatter Hjøllund 3+   FAR: Peder Mikkelsen. Sepult: d 22 oct: Peder Michelsen daatter i Hølund.
60191728.11.29? Christen Tornvigs kone Tornvig     MAND: Christen Tornvig, Tornvig, Arnborg. Sepult: d 28 Nov. Christen tornvigs hustr.
60201728.12.06? Mikkels/en/datter  3+  1724- FAR: Mikkel Lauridsen Søby.FAR: Johanne Jensdatter. d. 6. Decemb. Sepult: Michel {Lauridsen} Søbyes barn.
NOTITS: Sidstfødte barn er Anne født 1725, men hun lever, må være et barn født før hende.
60221729.08.07Kirsten      Sepult: Kirsten[..hel] dom 8 p Trinit.
60261730.10.22Kirsten Jensdatter Tornvig? 4.04  1726.07.14 FAR: Jens Rasmussen. Sepult: d. 18 a Trinit jens Rasmuss: barn {Kirsten}.
Dåb nr. 2008
60281731.03.11Peder? Christensen Tornvig 4c  1727? FAR: Christen Tornvig. Dom 5 i fasten begraven Christen Thornvigs barn {Peder?}.
60301731.08.09Dødfødt Hjøllund- Lille 0.00   FAR: Jens Lille Hjøllund. d 9 Aug: føde Jens Lil hjølunds kone et dødfød barn.
60321732.05.04? Christens/en/datter Tornvig 7+   FAR: Christen Tornvig. Sep: Dom 3 p pahcl Christen Tornvigs barn.
60331732.04.10Dødfødt Togsvig 0.00   FAR: Christen Husmand. Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
60341732.07.22Maren Pedersdatter Gammel Arnborg     Sep: d 22 jul Maren pedersdatter i g Arnb:
60351732.08.03? Christens/en/datter Togsvig 0.01  1732.07.01 FAR: Christen Olufsen Toksvig. Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn.
NOTITS: Ikke sidst nævnt fødte barn (Johanne) men spædt barn vel døbt for ikke angivet dødfødt. Alder 1 måned rent skøn.
Dåb nr. 1991
60361732.10.01Dødfødt Holtum 0.00   FAR: Mikkel Clemmensen. Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
NOTITS: Dato ikke angivet. Datum antaget midt imellem foregaaende 3. aug. og efterfølgende 17. dec.
60371732.12.17Kirsten Pedersdatter Tovdal 20+  1712- FAR: Peder Jensen Tovdal. Sepult: d 17 dec. Peder Tovdals daatter Kirsten.
NOTITS: Peder Jensen dør 1745 i Tovdal.
60381732.12.30? Peder Mikkelsens kone Gammel Arnborg     MAND: Peder Mikkelsen, Gammel Arnborg, Arnborg. Sepult: Peder Michels: hustru i g: Arnb:
60401734.04.25Bodil Pedersdatter      Sepult: d 25 Apr: Døde Bodel Pedersdaatter.
NOTITS: Inget sted angivet.
60411734.06.11Johanne Thomasdatter Holtum 50+  1684-  MAND: Niels Pedersen, Holtum, Arnborg. Sepult d 11 jun: Niels pedersen hustr {Johanne Thomasdatter} af Holtum
NOTITS: De blev gift 1704 i Borris. Hun er datter af Thomas Jensen (tak til Erna og Harry Bjerregaard). Han er med sikkerhed gift mindst 2. gang for han er voksen og kirkeværge allerede 1691. Det er ikke umuligt, at dette kunne være en tredje kone af et andet navn.
60421734.10.25? Peders/en/datter Hjøllund 9+  1724- FAR: Peder Mikkelsen Hjøllund. Sepult: d 25 oct: Peder Hiølunds barn.
NOTITS: Faderen kunne evt. være den Peder Jensen der dør i Hjøllund 1735.
60431734.11.13Anne Pedersdatter Gammel Arnborg     d. 13 Nov: Anne Pedersdaater i g Arnborg død og begraven.
60441734.11.24Karen Larsdatter      Begr: d 24 Nov: Karen Lasdaatter.
60491735.02.26? Niels Jakobsens kone Gammel Arnborg     MAND: Niels Jakobsen, Arnborg. Sepult: d 26 febr: Niels jacobs: hustr.
NOTITS: Hun døde i barselsseng, se daab nr. xxxx.
60551736.02.22Malene Simonsdatter Skibbild 76cc  1660cc  MAND: Rasmus Hansen Skibbild, Skibbild, Arnborg. Sepult d 22 febr Rasmus skifields hustr {Malene Simonsdatter}.
NOTITS: Navn fra søn Hans Rasmussens skifte 1736 i Lindeballe.
60571736.05.22Inger Hjøllund Hjøllund     Sepult d 22 maj inger hiølund.
60601736.12.16? Laurids Jørgensens 1. kone Hjøllund- Lille     MAND: Laurids Jørgensen Skræder, Arnborg. Sepult: dom 3 p adv lauritz {Jørgensen Skrædder} Hiølunds hustr .
NOTITS: Gift 2. gang med Maren Eriksdatter, se Kaae "Fæster og Husbond", s. 43.
60621737.02.24Mette Pedersdatter Grene     Sepult d 24 febr Mette pedersdaatter af Green.
60631737.07.02Maren Nielsdatter Skibbild 25c  1712c  MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg. Sepult d 2 Jul: døde maren Nielsdaatter Nicholaj Schivilds hustr:
NOTITS: Hun formodes at være datter af Niels Pedersen i Holtum og Johanne Thomasdatter paa grund af navnet og opkaldelser og fadderskaber mellem Skibbild og Holtum. Hun formodes gift 1735c og faar en søn Rasmus i 1736.
60641737.12.13Dødfødt Grene 0.05   FAR: Anders Eriksen.MOR: Maren Sørensdatter. NB d 13 Dec: føde Maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.
60651737.12.20Dødfødt Gammel Arnborg 0.00   FAR: Niels Søndergaard. Sepult: d 20 Dec: Niels Syndergdr hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
NOTITS: Problem med Niels Søndergaards barn døbt Jens i jan. 1738, maaske tvilling?
60671738.07.06Karen? Jensdatter Gammel Arnborg 4.03  1734.04.30 FAR: Jens Nielsen. Sepult: Dom 5 p Trinit jens Nielsens barn.
NOTITS: Måske *1734.04.30 #2050. Jens Nielsen af Gammel Arnborg og Jens Hjøllund er forskellige personer.
60691738.08.03? Jens/en/datter Hjøllund    FAR: Jens Hjøllund. Dom: 9 p Trinit Jens Hiøllunds barn.
60721740.04.11MarenSkibbild     MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg. DKB: d 11 april døde Niqulai hustru SaligMaren [...]daatter.
NOTITS: PKB: "Sepult d 11 Apr: Nicolaj Schivil hustr."
60741740.10.07Maren Pedersdatter Kirkegaard     MAND: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg. Sepult: d 7 oct: døde jens Michelsens hustr: {Maren Pedersdatter}
NOTITS: DKB: "d 7 october døde Jens [...]helsens Hustru." Hun døde i barselseng, hendes hjemmedøbte dreng Peder blev begravet samme dag.
60761741.04.10Maren Jensdatter Hjøllund- Store 0.01  1741.04.03 FAR: Jens Pedersen Skræder. {DKB:} Anno 1741 , paa 2 paaske dag døde Jens pedersen store Hiøllund hans datter {Maren}.
NOTITS: PKB: "Sepult: d d 10 Apr: jens hiølunds barn." Ved hjemmedaaben skriver præsten Jens Peders: af Lil Hiølund, dette anses for forkert, rigtigt er: Store Hjøllund.
60771741.04.18?1 Christensdatter Togsvig    FAR: Christen Togsvig. {DKB:} d 18 april døde ßalig Chresten toxvig 2de døttre {1}.
60781741.04.18?2 Christensdatter Togsvig    FAR: Christen Togsvig. {DKB:} d 18 april døde ßalig Chresten toxvig 2de døttre {2}.
NOTITS: PKB: "Sepult d 15 Apr Christen Toxvigs 2=de døttre." Den 15 april anses for en fejlkopiering af præsten af den 18. april i DKB.
60801741.10.22Mette Olufsdatter Kirkegaard     {DKB:} Anno 1741 d 22 octob døde Mette Olles Datter af Kirkens gaarden.
NOTITS: PKB: "Sepult: d 22 oct: Mette olufsdaatter af [....gden]".
60841742.07.22Dødfødt Gammel Arnborg 0.00   FAR: Niels Søndergaard. {DKB:} d 9 søndag i Trintates døde Niels Søndergaars barn ßom var død fød.
60851743.02.24? Thomas Birkebæks kone Birkebæk     MAND: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg. {DKB:} Anno 1743 døde d: 24 Febr: døde tomas Berche bech Hustru.
NOTITS: Thomas kaldes i 1751 Jespersen.
60861743.04.20Inger Jensdatter Gammel Arnborg 1.01  1742.04.22 FAR: Jens Nielsen. {DKB:} d 20 April død Jens Nielssen barn udi Gal:: Arenborg Enger.
Dåb nr. 2093
60871743.10.18Maren Lauridsdatter Hjøllund- Lille 0.01  1743.10.14 FAR: Laurids Jørgensen. DKB: d 18 Octob: døde Laurids Jørgensen barn {Maren}.
60891744.07.10Sidsel Pedersdatter Grene     {DKB:} d 10 Juli døde Ses[sel] Peders datter af gren.
60921746.03.24Anne Birkebæk Birkebæk     Sepulti d 24 ditto Anne Berchebech.
NOTITS: Gift med Christen Birkebæk, som gifter sig igen, første datter opnævnt Anne *1748.
60931746.03.29Mette Larsdatter Hjøllund     {DKB:} d 29 Mars Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag b[...] berchehech barn.
NOTITS: PKB er noget forvirret her: "Sepulti d 29 Maiis Mette Mads Datter-" og "Sepult d 18 Ditto {Juniis} Mette Las Datter af Hiøllund". Her anses degnens kirkebog for at være den egentlige kilde og præstens en afskrift.
60951746.05.29? Christensdatter Birkebæk 0.02  1745 FAR: Christen Pedersen Birkebæk.MOR: Anne Birkebæk. {DKB:} d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn.
NOTITS: Præsten har kludret en del i det og kombineret forkert, idet han begraver Anne Birkebæks barn sammen med Tøger Hjøllund. PKB: "Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn." Men derfra ved man at Anne Birkebæk var gift med Christen Pedersen Birkebæk.
Dåb nr. 2120
60991747.02.04? Nielsdatter Gammel Arnborg    FAR: Niels Søndergaard. {DKB:} Anno 1747 om døde d 4 Febra Døde Niels Søndergaard Datter.
61011747.07.01?1 Anders/en/datter Hjøllund    FAR: Anders Hjøllund. {DKB:} d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.
Dåb nr. 1996
61021747.07.01?2 Anders/en/datter Hjøllund    FAR: Anders Hjøllund. {DKB:} d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.
Dåb nr. 1995
61041748.02.05Mette Pedersdatter Tovdal     {DKB: side på hovedet:} 5te dito {Februrius} Mette peders Datter af Toudal.
NOTITS: Dette er formodentlig Marqvor Nielsen Tovdals kone.
61051748.02.28Inger Madsdatter Tornvig   1738- FAR: Mads Mikkelsen. 
NOTITS: Mads Mikkelsen får første barn døbt i Arnborg 1738, Inger formodentlig født før den tid i andet sogn.
61061748.03.10Dødfødt Hjøllund    FAR: Jens Nielsen. {DKB:} d 2 dito {søndag i fasten} Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.
61071748.03.24? Oluf Birkebæks kone Birkebæk     MAND: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg. DKB: d 4 Dito {søndag i fasten} Olle berchesbech Hustru.
61081748.05.04? Jakobs/en/datter Fasterholt    FAR: Jakob Jensen?. {DKB:} d 4 Maytius døde Jacob Jenssen barn i faster holt.
NOTITS: Faderens navn er suspekt. Overalt ses Jakob Andersen i Fasterholt, en Jakob Jensen nævnes kun her. Muligvis fejl Jensen for Andersen.
61091748.05.05Maren Pedersdatter Gammel Arnborg     {DKB:} d 5 May døde Maren peders datter [......] udi Gammel Aren borg.
61121748.06.18Anne Christensdatter Birkebæk 0.05  1748.02.12 FAR: Christen Birkebæk. Sepult: d 18 dito {Junius} Cresten Beche Begs Datter A: {Anne}.
NOTITS: Hun var opnævnt efter Christen Birkebæks første kone Anne som døde 1746.
61131749.02.27? Jens Olesens kone Tovdal     MAND: Jens Olesen, Tovdal, Arnborg. {DKB:} d: 27 Februarius døde Jens ollesen hustru udi Todald.
NOTITS: Jens Olesen ses derefter ikke mere i Tovdal, i stedet kommer Christen Poulsen.
61171750.07.20Karen Thomasdatter Holtum 0.01  1750.06.24 FAR: Thomas Pedersen Holtum.MOR: Karen Nielsdatter. {DKB:} Anno 1750 arn døde d: 20 {Juli - Okt.} døde thomas holtdoms datter, karen.
NOTITS: Dato kan også være 20.8, 20.9, 20.10. PKB: "Seput: d 5 Janvari Thomas Holtdom" antages at være sjusk for Thomas Holtums datter, for Thomas Pedersen Holtum dør først i 1772.
61181751.05.04Johanne Christensdatter Gammel Arnborg     DKB: Anno 1751 d: 4 May døde en fattig koene udi gl: Aren borg naflig Johanne Christensen og døde hos Anders smed.
NOTITS: PKB er helt ved side af: "Sepult d 4 May Døde en fattig mand i gl Arenborg Sg [..]lhand."
61191751.07.04Mette Larsdatter Hjøllund 0.02  1751.03.25 FAR: Lars Weilgaard Hjøllund. DKB: d: 14 julig døde las [Weiel] gaar daatter {Mette} som de Mested hos [denmen] om Natten.
NOTITS: Dødsårsag: ligget ihjel om natten. PKB: "Sepult: d 4 Juli Las Hiøllunds hustru hendis [barenl] hos[d..]."
61201751.11.15Maren Olesdatter Tovdal     Sepult: d 15 November maren Olles Daatter i Tovdal.
61221752.01.02? Christens/en/datter Tornvig    FAR: Christen Hansen Tornvig. Sepult d 2 Janvari Chresten Torrenvigs baren.
NOTITS: Ingen børn set født før 1755.
61241752.08.18Inger Pedersdatter Gammel Arnborg 28+  1724-  {DKB:} d 18 Aug: døde dend Svage Inger peders dater Aborg.
NOTITS: Født før kirkebogen.
61251752.11.05Maren Christensdatter Gammel Arnborg     d 5te November døde Maren Christen datter af gl: Aren borg.
61271753.03.25Dødfødt Tornvig 0.00   FAR: Christen Rasmussen tornvig. {DKB:} J Jsu nafn Anno 1753 Døde d: 25 mars Christen Rasmussen {Tornvig} baren som var død fød en datter.
NOTITS: PKB: "d 25 Martius Chresten Torrenvigs Baren."
61291754.12.14Inger Larsdatter  0.11  1754.01.17 FAR: Lars Weilgaard. {DKB:} J Jesu nafn Ao 1754 d 14 decber døde las Weilgaars daatter Enger.
61381757.01.29Johanne Nielsdatter  0.05  1756.09.19 FAR: Niels Elkær. DKB: D 29 dito {javaruis} døde Niels Elkiers datter Johanne.
NOTITS: PKB: "Seplut d: 29 dito {Janvari} Niels Elkiers daatter Johan." Faderen kaldes i dåben Niels Hjøllund, men fadder er hans bror Christen Elkær af Sønder Felding.
61391757.07.04Karen Jens? Sørensens kone      MAND: Jens? Sørensen, Arnborg. {DKB:} d 4de Juli døde [Sl?] Jens Sørensens hust: Karen.
NOTITS: PKB meget utydelig: "Seplut d 1 Julli døde [Peder] Sørrensens [karen]." Præsten skriver Peder ikke Jens, men har vel ikke kunnet læse degnens skrift, der er meget svag i blækket.
61401758.06.07Anne Bjerre Fasterholt Bjerre     {DKB:} Ao 1758 d: 7 Junius døde dend fattige Anne Bere udi fasterholdt bere.
61411759.02.22Margrethe Kousdatter? Hjøllund     {DKB:} d: 22 Febr døde S[...] Hiølund datter Margrete Ko[.us]dat.
NOTITS: PKB: "22 Februarius døde S[.enne] hiølund datter Magrete." Det synes at være moderens navn før "hiølund", men det er ikke tydet tilfredsstillende.
61441760.01.19? Mikkelsdatter Tornvig  4 år 1756c FAR: Mads Mikkelsen. d: 19 dito {janvwrius} døde Mas Mechelsen dat 4 a{ar}.
NOTITS: Mads Mikkelsen får børn i Tornvig fra 1748 til 1755, dåben rekonstrueret.
61451760.02.15Mette Jensdatter Skibbild 55.03  1704.11.13  MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg. {DKB:} d 15 Febr: døde Nickulaj Koene udi skiefvel.
NOTITS: Nikolaj Rasmussens 3. kone. Her kludrer præsten helt i det, han overser "koene" PKB: "d 15 Februvaris døde Neoqetlai udi Skiefvel 72." Nikolaj Skivild er død samme år men først den 30. april 1760, men denne indførsel ses kun i degnens kirkebog. En Mette Jensdatter *1704 i Lillebrande i Sønder Omme er en mulig identifikation. De 72 år kan være Nikolaj Rasmussens alder, uklart. Gift i Sønder Omme 1741.
61481760.07.22Anne Nielsdatter Fasterholt Bjerre 75c 75 år 1685c  MAND: Christen Bjerre gammel, Arnborg. {DKB:} [.....] døde gl Christen bere hustru Anne Niels Daatter.
NOTITS: PKB: "d 22 Julius Christen Ber hustru udi hendes alder 75."
61501760.10.16Karen Christensdatter Gammel Arnborg 11.04 12 år 1749.06.15 FAR: Christen Pedersen.MOR: Maren Jørgensdatterd 16 october døde Christen pedersen Baren {Karen} født ArenBorg i h[...] alder 12 {aar}.
NOTITS: Alderen først tydet som 12 ug, men Christen Pedersen får d. 4. jan 1761 et barn døbt, så det skal være år.
Dåb nr. 2134
61531761.03.06? Niels Hjøllund den ældres kone Hjøllund  66 år 1695c  MAND: Niels Hjøllund den ældre, Hjøllund, Arnborg. DKB: d 6te Marsi døde Niels hiølund hustru udi hiølund.
NOTITS: Her kludrer præsten igen i det. Han overlæser "hustru", men manden dør først en måned senere i maj 1761. PKB: "d: 6te Marsi døde gl: Niels hiølund udi hans alder - 66."
61551761.09.02? Jakob Andersens kone Fasterholt  62 år 1699c  MAND: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg. {DKB:} d: 2dend September døde sl. Jacob Andersen Enche udi fasterholt ald 62.
61561762.01.01Anne Mikkelsdatter Kirkegaard  62 år 1700c  {DKB:} d 1 Janvis, døde Anne Mechelsdaatter Ved Kierchen udi hendes alder 62.
NOTITS: Evt. søster til Jens Mikkelsen *1690cc +1755 Kirkegaard, Arnborg.
61571762.02.07Maren Eriksdatter Togsvig  56 år 1706c  {DKB:} d 7de Februvi da døde Maren Er[ich] daatter udi toxvig udi hendes al 56.
NOTITS: Kan være huskonen fra 1743, kan være Anders Andersens (†1761 Togsvig) kone. Mange muligheder.
61591762.11.02Anne Kirstine Nielsdatter   2 uger 1762.10.15 FAR: Niels Christensen. DKB: d: 2 dend November [døde] Niels Christensen [datter] Anne Kirstine udj hindes alder --- 2 uuger.
NOTITS: Hendes (hjemme)daab rekonstrueret udfra denne begravelse.
Dåb nr. 2194
61611763.01.04Karen Christensdatter Gammel Arnborg  17 uger 1762.09.01 FAR: Christen Nielsen den Ældre.MOR: Anne Henningsdatterd: 4de janvaius døde Christen Nielsens Karen udi gl: Arenborg udi sin første alder 17 ug.
NOTITS: Daab rekonstrueret udfra denne begravelse. Moderens navn fra FT 1787.
61641764.02.02Mette Pedersdatter Hjøllund Kirkegaard  62 år 1701c  {DKB:} d: 14 janvarius døde Mette peder dat ved kirchen udi hendes alder --- 62.
NOTITS: PKB: "d: 2 Janvaius Døede Mette hiølund i sin alder 62." Normalt er præstens dato sat efter den sidste dato og dermed senere end degnens, men her er det omvendt. Formodes at være samme person.
61681765.07.14Anne Mikkelsdatter Gammel Arnborg 0.06 7 uger 1765.02.11 FAR: Mikkel Andersen. Dend 14 Julius Døde Mechel Andersen Baren {Anne} udi gl: Aren Borg udi Sin korte alder 7 uge.
NOTITS: Faderen ikke set før og efter. Alderen skulle være 16 uger.
61701767.12.02Else Christensdatter Kirkegaard 20.00 20 år 1748.01.14 FAR: Christen Jakobsen. {DKB:} d: Nye Kierche aar Ao 1768 {kirkeår! 1767 ellers} d. 2 December, døde Christen Jacobsen Daatter else udi hendes alder 20 aa[.].
Dåb nr. 2126
61741768.08.09? Christen Jakobsens kone Kirkegaard  63 år 1705c  MAND: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg. {DKB:} d 9d Augsti døde Christen Jacobsen Koene udi hendes alder --- 63.
61751768.12.08Maren Thomasdatter Grene  77 år 1691c  {DKB:} d Nye Kierche aar 1769 {kirkeår!} d: 8de December Maren thomasdat af gren udi hendes alder -- 77 a[..].
61761770.01.12Mette Nielsdatter Kirkegaard  67 år 1703c  {DKB:} Anno 1770 d 12te Janvius døde Mette Nielsdat Ved Arenborg [K]erche udi hendes alder 67.
61771771.04.12Anne Christensdatter Kirkegaard  20 år 1751  {DKB:} Anno 1771 døde d 12 april døde Anne Christensdat Ved Kjerchen udi hendes alder 20.
NOTITS: Ser ikke ud til at være født i Kirkegaard. Christen Pedersen får en Anne døbt 1748 i Gammel Arnborg. Christen Poulsen i Tovdal får en Anne døbt 1753. Ingen af dem passer rigtigt, alderen ved begravelser er mest ret nøjagtig på denne tid i Arnborg kirkebog.
61791772.05.29Maren Jensdatter Hjøllund  82 år 1690c  {DKB:} d 29 May døde Maren Jens dat i hiølund udi hendes alder 82.
NOTITS: Ellers ikke set.
61831773.07.15Anne Nielsdatter Grene  58 år 1715c  {DKB:} d: 15 Julius døde Anne Niels datter udi gren udi hindes alder som er 58.
NOTITS: Ellers ikke set.
61841773.07.18Kirsten Nielsdatter Tornvig  36 år 1737c  {DKB:} d 18 dito {Julius} døde Kyersten Niels dat udi Tarren Vig udi hendes alder 36.
NOTITS: Ellers ikke set. Ser ikke ud til at være født i Arnborg.
61861774.01.24Karen Nielsdatter Holtum  62 år 1712c  MAND: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg. {DKB:} d 24 Janvius døde Karen Niels daatter udi Holtdom udi hendes alder -- 62.
61871774.06.24Else Sørensdatter Kirkegaard  10 uger 1774.04.01 FAR: Søren Christensen Kirke.MOR: Sidsel Christensdatter. {DKB:} d 24 Junius døde Søren Kierchis daatter Else udi hendes alder 10 ug.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Kirkegaard.
61881774.06.24Birte Katrine Jakobsdatter Kirkegaard  10 uger 1774.04.01 FAR: Jakob Christensen Kirke.MOR: Maren Christensdatter. {DKB:} Søren {Jacob} Christensens Datter Berthe Cathrine af Annexgarden døde den 24 Juli Begravet den 1 Aug: gammel 10 Uger.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Kirkegaard.
61891774.09.14? Peders/en/datter Tornvig  14 dage 1774.09.01 FAR: Peder Hansen.MOR: Malene Hansdatter. {DKB: uden dato} Peder hansen baren som var 14 dage.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Tornvig. Familien er flyttet til Tornvig i Arnborg mellem 1772 og 1774
61911775.03.15Anne Kirstine Christensdatter Fasterholt- Bjerre 12.11  1762.05.03 FAR: Christen Christensen Fasterholt.MOR: Johanne Christensdatterd 7 Martii døde Christen Fasterholts Datter Anne Kirstine og blev begraven d 15 Martii som var en Onsdag, der var Liig Prædiken. hun var fød 1762 d 3 Maji.
Dåb nr. 2190
61921775.09.25Birgitte Pedersdatter Gammel Arnborg 75cc  1700cc  d 25 Septembr: døde Birgitte Pedersdatter i Gam: Arnborg og blev begraven d. 3 Octobr: {lodret i Randen:} Birgitte Pedersdatter imellem 70 og 80 aar -. {næste indførsel gennemstreget:} Tiirsdagen d 3 Octobr: begravet Birgitte Holtum en Almisse Lem.
61951776.03.20Dødfødt Tornvig 0.00   FAR: Peder Hansen Tornvig.MOR: Malene Hansdatter. Peder Thornvigs Drenge Barn Dødfød begraven den 20 Martiie.
61961777.01.13Mette Nielsdatter Togsvig  41 år 1735.02.27  MAND: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg. d 13 jan: begravet Christen Mickelsens Hustrue Mette Nielsdatter af Toxvig, som døde d 4 Jan: efter et Dødfød {Pige}Barn, som kom i Liigkisten med hende - Moderen var 41 aar.
NOTITS: DKB: "d. 3de Janvarie døde Mette Nielsdaatter med hendes dødfød Pige Barn i sin alder 41."
Dåb nr. 2053
61971777.01.13Dødfødt Togsvig 0.00   FAR: Christen Mikkelsen.MOR: Mette Nielsdatter. d 13 jan: begravet Christen Mickelsens Hustrue Mette Nielsdatteraf Toxvig, som døde d 4 Jan: efter et Dødfød {Pige}Barn, som kom i Liigkisten med hende - Moderen var 41 aar.
62001777.06.04Karen Jensdatter Togsvig  70 år 1707c  MAND: Mikkel Christensen, Togsvig, Arnborg. d 4 Junii begravet Michel Christensens hustrue Karen Jensdatter af Toxvig gammel 70 aar mindre nogen Uger.
NOTITS: DKB: "d 25 May døde Karen Jensdatter udi Toxvig udi hendes alder som er ---- 70 aar."
62021777.07.04Maren Christensdatter Søby  30 år 1747  MAND: Lars Jørgensen, Søby, Arnborg. d 4 Juli begravet Las Jørgensens Hustrue Maren ChristensDatter af Søbye, som døde d 28 Junii [.......] 30 aar [....] [....] [Præste?] [....].
NOTITS: Datter af Christen Pedersen i Søby.
62041778.01.18Helvig Nielsdatter Gammel Arnborg  72 år 1706c  Dom: p. epiph: 2de begravet Helvig Nielsdatter af Gam: Arnborg i sit 72de aar.
NOTITS: Hun bærer allerede 1731. Laurids Andersens smeds datter opkaldt efter hende i Gammel Arnborg 1771. Usikkert hvem hun var gift med.
62111779.04.05Ellen Nielsdatter Gammel Arnborg  52 år 1727c  d 2de Paaske dag El Niels daatter af Aren borg udi hendes alder -- 52 aar.
NOTITS: Ikke indført som døbt i Arnborg kirkebog.
62121779.07.26Anne Nielsdatter Hjøllund  79 år 1700c  d 26 Julius døde Anne Nielsdatter udi hiølund udi hendes alder --- 79
62151779.08.22Johanne Jensdatter Søby  90 år 1689c  Johanne Jensdatter døde af [Søby?] d 22 October døde udi hendes alder som var -- -- -- 90 aar.
62161779.11.14? Jens/en/datter Kirkegaard  1 år 1779.01.01 FAR: Jens Pedersen.MOR: Stine Kirke. d [24] trit død Stine kirches barn [.] Si[n] korte alder - - 1 aar.
62171780.01.28Maren Jørgensdatter Gammel Arnborg  62 år 9 uger 1717c  MAND: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg. d. 28 Jan: begravet Christen Pedersens Hustrue af Arnborg {Maren} Jørgensd: 62 aar 9 Uger.
NOTITS: DKB: "d 20 april døde Maren Jørgen dat udi gl: Aren Borg udi hendes alder -- 62 aar."
62191780.07.04Maren Nielsdatter Togsvig 0.02 7 uger 1780.06.18 FAR: Niels Pederen. d 5te Julius døde Niels Pedersen Baren maren ved Kirchen i sin ald 7 uger.
62211780.09.24Kirsten Christensdatter Gammel Arnborg  25 år 1755c  MAND: Ove Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg. d. 24 Sept: Ove Christens: Hustrue {Kirsten Christensdatter} af Arnborg i sit 25de Aar [Lug?] Ug.
NOTITS: Se 1799 kvittering (Hammerum Herred skøde prot.) for arv fra sønnen Chr. Ovesen, deri står hendes navn.
62221780.12.14Mette Marie Madsdatter Kirkegaard  33 år 1747c  d .. Dec: Mette Marie Madsdatter af Arnborg Kirkegaard gam. 33 {hul i papiret}.
62231781.07.25Johanne Jensdatter Fasterholt- Bjerre 52.02 52 år 2 m. 3 uger 1729c  MAND: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg. d 25 Julii begravet Neils Bierges kone Johanne Jensdatter gammel 52 Aar 2 maaneder 3 Uger døde Taarsdagen tilforn 2 Timer over Middag.
NOTITS: DKB: "d 28 Junus døde Niels Christensen koen udi Johanne Jens datter udi hendes alder - - - 52."
62251782.05.12Karen Andersdatter Kirkegaard  75 år 1707c  MAND: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg. d 12 Maiji døde Christen Jacobsen koene Karen Anders Datter udi henders alder 75 tive aar.
NOTITS: Christen Jakobsens 2. kone. Hans første kone dør 1768.
62261782.09.02Johanne Christensdatter Birkebæk 0.03 12 uger 1782.07.08 FAR: Christen Jensen Birkebæk.MOR: Sidsel Jensdatter. Natten Jmellem d 1ste og 2den Septbr døde Christen Birckebecks Daatter Johanne 12 uger gl:
NOTITS: Der mangler en kvinde mellem 80 og 90 år, der ifølge summeringen ved enden af året er død i Arnborg sogn.
62281784.01.25Maren Mortensdatter Tovdal  78 år 1705c  MAND: Jens Olesen, Tovdal, Arnborg. Jens Olesens Hustrue Maren Mortensdatter af Thodal begraven 3tia post Epiphan: i sit 78de Aar: døde d 19de Januar:
62301784.12.12Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard Døvling  23 1761c  Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger {Hansdatter} Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten {Marie Pedersdatter} Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand {fejl: han var gift med Bartholine Knudsdatter} boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen {degnen}, Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
NOTITS: Hun begraves i Arnborg kirkebog, men ser ud til at være af Skarrild. Moderen død i barselseng, barn og moder begravet i samme kiste. Skarrild Kirkebog: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling."
62311784.12.12Dødfødt Døvling 0.00 0 år  FAR: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild.MOR: Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard. Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger {Hansdatter} Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten {Marie Pedersdatter} Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand {fejl: han var gift med Bartholine Knudsdatter} boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen {degnen}, Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
NOTITS: Moderen død i barselseng, barn og moder begravet i samme kiste. Kirsten Marie Pedersdatter far Skarrild Kirkebog: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling."
62321785.02.05Maren Jakobsdatter Kirkegaard  70 år 1714c  MAND: Christen Olesen, Kirkegaard, Arnborg. {PKB:} I. Christen Ollesens Kone Ved Ahrnborg Kirke Naunl: Maren Jacobs Daatter Død d 5 feb i sit alders 70de aar.- {DKB:} Christen Olesens Kone ved Arnborg Kirke. Maren Jacobsdatter død d 5 Februar: i sit 70de Aar.
62331785.03.13Dødfødt Kirkegaard 0.00 0 år  FAR: Jakob Christensen Kirke.MOR: Maren Christensdatter. {PKB:} I. Jacob Kircke og Maren Christens Daatter deres Dødføde barn fød d. 13 Marti Pige Barn. Den 13 Martii fød Jacob Christensens og Maren Christensdatters dødfødte Pige Barn i Annexgaarden.
62341785.06.17Kirsten Pedersdatter Hjøllund Hjøllund  72 år 1713c  {PKB:} III. Kirsten Peders Daatter Hiøllund almisse Lem til Ahrnborg Sogn. Død d. 17 Juni i sit alder 72de aar.
62361785.08.14Karen Madsdatter Dørslund  76 år 1709c  MAND: Niels Pedersen, Dørslund, Brande. {PKB:} V. Karen Mads Daatter fra Døslund død i Holtum dend 7 Augustii i sit alders 76de aar begrav: d: 14de.
NOTITS: Hun ses i skattemandtallet 1762 i Dørslund, Brande som enke. Maren Nielsdatter formodes at være hendes datter med Niels Pedersen i Dørslund. En Maren Nielsdater er gift med Jørgen Pedersen i Holtum, saa det ser ud som om hun er flyttet til datteren. Der er dog ikke noget uafhængigt bevis for at Maren er datter af Karen Madsdatter.
62371785.12.20Birgitte Sørensdatter Kirkegaard 0.01 14 dage 1785.12.06 FAR: Søren Christensen Kirke.MOR: Sidsel Christensdatter. {PKB:} I. Dend 20de Decembr 85 Døde Søren Kirckes Barn Naunlig Birgitte efter at det var fød d 6te Ditto.
62411786.11.01Dødfødt Kirkegaard 0.00   FAR: Søren Christenen Kirke.MOR: Sidsel Christensdatter. {PKB:} V. Søren {Christensen} Kirckes Dødføde Barn Nl: 1 Pige Begr. Alle H: f. begravet Allehelgens Dag Søren Kirkes og Cidsels Christensdatters dødfødde Pige barn.
62421787.12.14Johanne Olufsdatter Hjøllund- Lille  71 år 1716c  MAND: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- LIlle, Arnborg. {PKB:} I. Christen {Jensen} torenvigs kone Vl: Johane Olufs datter død den 7de Decmb: og begraven den 14 ditto i sit alders 71de aar.-. Den 7de Decembr døde og den 14de blev begravet. Christen Thornvigs Hustrue af Lille Høelund Johanne Olufsdatter i sit 71 aar.
NOTITS: Christen Jensen kaldet Tornvig formodes født i Tornvig.
62431787.12.14Inger Madsdatter  56 60 år 1731.08.12  {PKB:} II. Almisse Lem Enger Madsdatter død den 8tende Decemb: og begraven den 14dende ditto. - i sit alder over 60 aar.
NOTITS: Muligvis *1731 #2030 datter af Mads Sørensen i Fasterholt. Ifølge FT 1787 gik hun som almisselem paa omgang i sognet, i juli 1787 angiver hun at være 57 aar gammel.
62441788.01.26Anne Kirstine Christensdatter Tovdal 28.09 29 år 1759.04.17  MAND: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg. {PKB:} III. Lars {Andersen} Toudals kone anne Kierstine {Christensdatter} død d. 17de Januarii i Sit alders 29 aar og begraven den 26de ditto.-
NOTITS: Hun blev gift tre maaneder før. Enkemanden gifter sig straks efter med hendes søster Inger.
59991788.12.28Johanne Christensdatter Hjøllund- Lille 0.02  1788.11.03 FAR: Christen Jensen.MOR: Abelone Jensdatter.  {Skarrild kirkebog:} A: Søndagen imellem Juul og Nytaar begravet Christen Jensens og Apollone Jensdatters barn Johanne af Lille Høelund som den 3die November var hiemmedøbt, Samme Dag blev dette barns Moder introduceret.
Dåb nr. 2310
62491789.10.11Maren Jensdatter Søndergaard Togsvig  84 år 1705c  SØN: Peder Nielsen, Togsvig, Arnborg. 3. Den 4 Octobr: døde Maren {Jensdatter} Søndergaard i Toxvig i sit 84de Aar. Begravet den 11te sammes.
NOTITS: Peder Nielsen i Togsvis mor.
62511789.12.06Johanne Mikkelsdatter Gammel Arnborg  80 år 1708c  MAND: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg. Endnu død Laurids {Andersen} {Gammel} Arnborgs Moder {Johanne Mikkelsdatter} den 28 Nov. i sit 80de Aar begravet Anden Søndag i Advent den 6 Dec:
NOTITS: Se FT 1787.
62521790.02.17Maren Jensdatter Grene  56 år 26 uger 1733.08  MAND: Niels Nielsen, Grene, Arnborg. 1. Den 17de Februar: begravet Niels Greenes Hustrue Maren. 56 Aar 26 Uger gammel -
NOTITS: Muligvis Maren Jensdatter *1736 Kirkegaard, Arnborg, datter af Jens Mikkelsen og Maren Pedersdatter. #2065.
62561790.08.15Anne Jensdatter Birkebæk 25.07 27 år 30 uger 2 dage 1765.01.17 FAR: Jens Ostersen.MOR: Johanne Sørensdatter. 2 Den 10 Augusti døde og den 15de begravet Anne Jensdatter Birkebek 27 Aar 30 Uger 2 Dage gammel -
NOTITS: Glemt i FT 1787 i Birkebæk, hvor hun var i skiftet over hendes bror Oster Jensen i Skave, Skarrild 29. nov. 1787. Præsten har regnet alderen 2 år forkert ud.
Dåb nr. 2202
62571790.12.29Kirsten Jensdatter Tornvig 27.09 28 år 1762.03.25  MAND: Jens Jensen Tornvig, Tornvig, Arnborg. D. 21 Dec: døde Jens Thornvigs Hustru Kirsten 28 Aar begr: d 29.
NOTITS: Jens Jensen og Kirsten Jensdatter flyttede 1789c fra Flø, Brande, hvor han var født til Tornvig. Hun er født i Volsgaard, Snejbjerg.
62581791.04.14Sidsel Christensdatter Bondegaard Søby- Sønder 0.01   FAR: Christen Christensen Bondegaard.MOR: Anne Marie Christofferdatter. D. 10 April døde strax efter fødselen Christen Bondegaards Barn Cidsel. begr: d 14de.
62601792.06.09Birte Christensdatter Hjøllund- Store 0.02 8 uger 1792.04c FAR: Christen Christensen.MOR: Anne Hansdatter. 2. D. 30te Maji døde Christen Christensens barn af Stoer Hølund Birthe 8 Uger gamm: begr: d 9 Junii.
62641793.11.03Anne Jensdatter Fasterholt Fasterholt 84c 86 år 1709c  3. D. 28 Octobr: død gamle Anne {Jensdatter} Fasterholt gamm: 86 Aar begr: Dom XXIII p Trinit:
NOTITS: Mor til Jens Jakobsen *1729c †1777 Fasterholt. I følge FT 1787 er hendes alder 2 år for høj.
62651794.03.09Dødfødt Hjøllund- Store 0.00 0 år  FAR: Christen Christensen.MOR: Anne Hansdatter. 1. D. 9 Marti begravet Christen {Christensen} Stor Høelunds dødfødte Datter.
62661794.06.01Maren Jensdatter Fasterholt 0.04 21 uger 1794.02c FAR: Jens Nielsen.MOR: Anne Nielsdatter. 2. D. 28 Maji døde og den 1ste Junii begravet Anne Nielsdatters uægte Barn Maren gammel 21 Uger.
NOTITS: Sted fra dåben.
62701795.11.29Kirsten Maria Jensdatter Tornvig 0.02 2 m. 2 uger 1795.09.13 FAR: Jens Jensen Tornvig.MOR: Mette Jensdatter. Onsdagen d. 25 Nov: den sidste Onsdag i Kirke-Aaret døde i Vuggen Jens Tornvigs Barn Kirsten Maria som var døbt den 13 Septembr: sidt afvigte begravet Dom 1ma Advent.
62731796.05.01Dødfødt Søby- Sønder 0.00 0 år  FAR: Christen Christensen Bondegaard.MOR: Anne Marie Christoffersdatter. 5te Søndag efter Paaske begravet Christen {Christensen} Bundegaards Barn af Søbye. dødfødt Pigebarn.
62741796.08.30Maren Jakobsdatter Skibbild  52 år 1744c  MAND: Jens Jensen Glejberg, Skibbild, Arnborg. den 30te Aug: begravet Jens {Jensen} Glejbergs Kone af Schibild navnlig Maren JacobsDatter Gammel 52 Aar.
NOTITS: Jens Jensen Glejberg ses efter 1800 i Borup, Brande. Gifter sig 2. gang 1796 i Arnborg med Ane Nielsdatter Nygaard.
62751796.09.25Johanne Sørensdatter Birkebæk 74c 76 år 1722c  MAND: Jens Ostersen, Birkebæk, Arnborg. den 25 Septembr: begravet Enken Johanne Sørensdatter af Birkebek gammel 76 Aar.
NOTITS: Alder efter FT 1787 74.
59971796.12.26Maren Pedersdatter Gammel Arnborg 0.02  år 1796.11.02 FAR: Peder Christensen Frølund.MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter. D 26 Dec: begravet Peder Christensens og Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn Maren som var døbt d. 2 Nov: sidst af G: Arnborg.
Dåb nr. 2358
62761797.01.06Kirstine Andersdatter Gammel Arnborg?  31 år 1768c  MAND: Christen Smed, Gammel Arnborg?, Arnborg. D. 6 Januar: 1797 begravet Christen Smeds Hustrue Kirstine Andersdatter 31 Aar gammel.
NOTITS: Ikke set født i Arnborg.
62781797.06.10Sidsel Larsdatter Tovdal 2 år 1795 FAR: Lars Andersen Tovdal.MOR: Inger Christensdatter. Den 10de Junii begravet Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters Barn Cidsel i 3die Aar.
Dåb nr. 2345
62801798.03.11Anne Margrethe Christensdatter Gammel Arnborg 0.01  år 1798.03.03 FAR: Christen Pedersen Mølsted.MOR: Bodil Marie Nielsdatter. Den 11te Martii begravet Christen Pedersen [Mølstæds] Barn af Gam: Arnborg Anne Magrethe, som var døbt den 3 martii a: c:
NOTITS: Barnet hjemmedøbt i præstegaarden.
62841798.11.05Abelone Nielsdatter Grene  79 år 1720c  Den 5te Nov: begravet Enken Apollone Nielsdatter, som sad til Huse i Thodal, men gik til Greene og døde hos sin Datter og Svoger. 79 Aar gammel.
NOTITS: Datteren er Sidsel Jensdatter og hendes mand Christen Jensen, deres første datter hedder ogsaa Abelone.
62861799.02.13Anne Marie Jensdatter Gammel Arnborg 70c 70 år 1729c  MAND: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg. Dem 13de Februar 1799. begravede i een Grav Niels Madsen Skouberg gammel 68 Aar og hans Hustrue Anne Marie Jensdatter efter 34 Aars Egteskab. Hun var 70 Aar gammel. Den ældste Søn Mads kiørte faderens Liig=Vogn og den yngre Søn Jens Moderens. Flere levende Børn efterlade de sig ikke. De havde endnu sammenavlet 2 Sønner, som nu imodtage Dem i Evigheden. Liigtexten 2. Sam: 1, 23. De elskelige og liflige i deres Liv, de bleve og ikke adskilte i deres Død.
NOTITS: Hendes alder fra FT 1787.
62871799.06.30Else Nielsdatter Hjøllund- Store 79c 79 år 1720c  MAND: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg. Den 30te Junii begravet Else Nielsdatter Enke af Store Høelund gammel 79 Aar. Liigtext: Tit: 3, 7.
NOTITS: Ses i FT 1787.
62881800.01.09Bodil Christensdatter Tovdal 75.05 75 år 5 m. 1724.07  MAND: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg. Den 9de Januar: begravet Bodild Christensdatter af Thodal gammel 75 Aar 5 Maaneder. Text Ps: 128, 5.6 Hun efterlod sig 20 Børnebørn.
62891800.01.29Anne Katrine Sørensdatter Kirkegaard 12.02 13 år 1787.12.03 FAR: Søren Christensen Kirke.MOR: Sidsel Christensdatter. Den 29de Januar: begravet Søre{n} {Christensen} Kirkes mindste Datter Anne Cathrine i sit 13de Aar; Død af Børnekopper. Text: Aabenb: Bog 3,5.
Dåb nr. 2302
62911800.05.09Else Christensdatter Hjøllund- Store 1.11 2 år 1798.06.14 FAR: Christen Christensen.MOR: Anne Hansdatter. Den 9de Maji begravet Christen Christensens Barn Else af Store Høelund, som var i sit 2det Aar. Text Rom: 8, 17 Ere vi da Børn, saa ere vi og Arvinger.
62921800.05.18Maren Olufsdatter Fasterholtbjerre 89c 89 år 1711c  Den 18de Maji begravet Enken Maren Offersdatter af Bierge i 89 Aar. Text Rom: 8. 23, 24, 25.
NOTITS: Uklart hvor hun er født, levede og hvem hendes mand var.
62941800.08.05Anne Henningsdatter Gammel Arnborg 74.07 77 år 1726.01.21  MAND: Christen Nielsen Søndergaard den Ældre, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg. Den 5 Augusti begravet Enken Anna Henningsdatter af Arnborg. 77 Aar gammel. Text Philipp 1,21.
NOTITS: Hendes far var Henning Rasmussen i Krog, Skarrild. Hendes mand Christen Nielsen den Ældre †1796.
62961801.11.03Maren Jensdatter Gammel Arnborg 60.07 63 år 1741.04.15  SØSTER- SØN: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg. Dom XXIVte p: Trin: begravet Pigen Maren Jensdatter af Gammel Arnborg 63 Aar gammel. Text: Luc: 10, 42.
NOTITS: Alder 62 efterregnet fra FT 1801 februar. Hun er datter af Jens Rasmussen i Tornvig.
Dåb nr. 2088
62971802.01.24Else Pedersdatter Studsgaard Kirkegaard 78c 74 år 1724c  MAND: Jens Olesen Sigting, Arnborg. Den 24de Januar: begraven Enken Else Pedersdatter af Annexgaarden 74 Aar gammel Text: Rom: 2,7.
NOTITS: Alder regnet fra FT 1787, anses for bedre.
63011802.05.16Maren Pedersdatter  18.06 18 år 1783.11.30 FAR: Peder Andersen.MOR: Karen Pedersdatter. 16de Maji begravet Peder Andersens Datter af Hedehuus navnlig Maren Text: Philipp: 3, 14. Hun var 18 Aar gammel.
NOTITS: Hun blev født i Lille Hjøllund, hvor Hedehus er i Arnborg er ikke set.
Dåb nr. 2284
63051802.08.12Anne Pedersdatter Hjøllund- Lille 91 91 år 1711  SØN: Ove Christian Christensen, Hjøllund- Lille, Arnborg. Den 12 august begraven Enken Anne Pedersdatter af Lille Høelund født 1711. altsaa 91 Aar gammel Text: j Thessalon: 4, 14.
NOTITS: Se FT 1801 Lille Hjøllund. Familien ser ud til at være flyttet til Arnborg sogn mellem 1787 og 1801.
63071803.07.10Anne Jensdatter Skibbild 0.04 4 m. 8 dage 1802.03c FAR: Jens Pedersen Nedergaard.MOR: Maren Pedersdatter. Den 10 Julii begravet Jens Pedersens Barn af Schibild navnlig Anne gammel 4 Maaneder og 8 Dage. Text: Marti 9, 36.
NOTITS: Forældrene er to år før flyttet fra Tarp, Brande til Skibbild.
63111805.06.23Dødfødt Hjøllund- Lille 0.00   FAR: Christen Nielsen Væring.MOR: Kirsten Nielsdatter. Den 23de Junii begravet et Dødfødt Pigebarn ; faderen Christen {Nielsen} Væring og Moderen Kirsten Nielsdatter, hans hustru boe i Lille Høelund. Giordemoderens forklaring følger.
NOTITS: Jordemoderens forklaring ikke set i kirkebogen.
63121805.10.27Johanne Madsdatter Fasterholt 70c 70 år 1736c  MAND: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg. Den 27de Octobr: begravet Palle Pedersens Hustru af Fasterholdt, Johanne Madsdatter 70 Aar gammel Text Ebed:
63131806.01.26Maren Jensdatter Gammel Arnborg 0.01 4 uger 1805.12.30 FAR: Jens Nielsen.MOR: Mette Katrine Pedersdatter. Den 26de Januar: Dom: 3die p. Epiphan begravet Jens Nielsens Datter Maren af Gam: Arnborg; var døbt den 30de Decembr: f. A, men ikke fremstillet i Kirken.
Dåb nr. 2411
63141806.03.16Karen Jensdatter Skibbild 15 15 år 1791c FAR: Jens Knudsen. Den 16de Martii begravet Jens Knudsens Datter Karen af Schibild i sit 15de Aar Text j Petri j, 24 - 25.
NOTITS: Med hans 1. kone †1791c, Jens Knudsen ser ud til at være flyttet til Arnborg mellem 1791 og 1801.
63151806.04.18Mette Thomasdatter Grene 72.03 72 år 3 m. 1734.01.04  MAND: Anders Christensen, Grene, Arnborg. Den 18de April begravet Anders Grenes Hustru Mette Thomasdater 72 Aar og 3 Maaneder. Text Psal: 16, 1.
NOTITS: Hun var gift 2. gang.
Dåb nr. 2048
63161806.05.04Birte Thomasdatter Skibbild 25+  1781-  MAND: Thomas Christensen, Skibbild, Arnborg. Den 4de Maji begravet Thomas Christensens Hustrue Berthe Thomasdatter af Schibild gammel {... tomt sted ...} Aar, med barn Inger Magrethe, 1 Aar gammel. Text: E[.....] 2, 13.
63171806.05.04Inger Margrethe Thomasdatter Skibbild 1c 1 år 1805c FAR: Thomas Christensen.MOR: Birte Thomasdatter. Den 4de Maji begravet Thomas Christensens Hustrue Berthe Thomasdatter af Schibild gammel {... tomt sted ...} Aar, med barn Inger Magrethe, 1 Aar gammel. Text: E[.....] 2, 13.
63181807.02.01Johanne Christensdatter Fasterholt 75.07 77 år 1731.07.15  Den 1ste Februar: Dom: Sexagesima begravet Enken Johanne Christensdatter af Fasterholdt gamm: 77 Aar. døde den 21de Januar: Text: j Timoth: 5, 9 - 10.
NOTITS: Født i Togsvig, Arnborg. Gift 1761c med Christen Christensen af Fasterholt Bjerre.
Dåb nr. 2028
63191807.03.01Anne Jensdatter Gammel Arnborg 75.01 75 år 1732.01.30  MAND: Søren Christensen Gassum, Gammel Arnborg, Arnborg. Den 1ste Martii begravet Enken Anne Jensdatter af Gam: Arnborg 75 Aar gammel. Text: Rom 5, 2 - Vi rose os i 3. 4. 5 Haabet lader sig ikke beskæmmes.
Dåb nr. 2035
63281810.01.07Maren Nielsdatter Holtum 69c 69 år 1740c  MAND: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg. Den 7de januarii begravet Jørgen {Pedersen} Holtums Kone, Maren Nielsdatter gammel 69 Aar Text: Psalm 40,2.
NOTITS: Hun er født i Dørslund, Brande.
59961810.12.30Kirsten Katrine Mikkelsdatter Grene 0.01  1810.11.25 FAR: Mikkel Christensen.MOR: Margrethe Sørensdatter. {Under døbte:} Den 25de Novbr Hjemdøbt Michel Christensens og Hustrues Magrethe Sørensdatters Datter i Green, navnlig Kirsten C[a]thrine. Dette Barn begravet den 30te December; da Moderen blev introduceret.
Dåb nr. 2444
63351811.06.30Maren Søndergaard Gammel Arnborg 14+  år 1797-  Den 30te begravet Maren Søndergaard af Arnborg — i sit {... tom plads ...} Aar kom syg fra sin Tjeneste i Høgild, Rind sogn og døde her hos sine forældre. Text Apoc: 22, 12. See! jeg kommer [snart] og min løn er med mig.
NOTITS: Ikke identificeret.
63371811.07.02Mette Katrine Pedersdatter Gammel Arnborg 37.04 38 år 1774.03.16  MAND: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg. Den 2den Julii begravet Enken efter Jens {Nielsen} Skouberg, Mette Cathrine Pedersdatter, i sin Alders 38te Aar Text: Philipp: 3, 14.
NOTITS: Hun er født i Store Hjøllund, Arnborg.
Dåb nr. 2233
63391811.11.07Mette Kirstine Jørgensdatter Holtum 38.02 39 år 1773.08.29  MAND: Hans Pedersen, Arnborg. Den 7de November begravet Hans Pedersens Hustrue {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum, som døde den 30te Oct i sit 39te Aar. Liigprædikens Text: i Petri i, 3die 4de og 5te
Dåb nr. 2232
63401811.11.07Inger Christensdatter Kirkegaard 0.05  1811.06.10 FAR: Christen Jakobsen.MOR: Karen Poulsdatter. Sammedag {7de November} begravet Christen Jacobsens Barn af Annexgaarden, døbt den 10de Junii sidstvigte navnlig Inger. Text til Tale over Graven: Ps: 89, 48.
Dåb nr. 2446
63411811.11.29? Eskild Lindvigs kone Fasterholt- Bjerre 73c 73 år 1738c  MAND: Eskild Lindvig, Fasterholt- Bjerre, Arnborg. Den 29de November begravet Eschild Lindvigs Kone af Bjerge, som døde den 22de i sit 73de Aar Text: Syraks 26, 28. Havde levet i Ægteskab med sin efterlevende mand i 54 Aar.
NOTITS: Gift 1757c, da hun var 19c år. Ikke identificeret. Lindvig ligger i Sønder Borris, men ingen Eskild fundet der.
63421811.11.18Anne Poulsdatter Gottenborg 42c 42 år 1769c  Den 18de December tilmeldtes mig Pigen Anne Poulsdatters Død i Gottenborg og begjertes Liigtale over Graven Søndagen den 22de, dom: 4te Adv: Hun sagdes at være 42 Aar gammel. Begravelsen blev forrettet paa den bestimte Dag. Grund tiil Talen var det Psalme=Vers: Din fred, o Gud! som overgaaer Alt det, som Sind og Sands formaar vort Sind og Hjerte vare I Jesu Christo, at vi maae Saa stor en Juleglæde faae, Som aldrig kan forfare.
NOTITS: Ikke set født i Arnborg. Verset er fra Kingos salme "Op, glædes alle, glædes nu", 1689. Hegelahrs version har to ændringer "vort Sind og Hjerte vare" for "vort Hjerte saa bevare" og i sidste linie "forfare" for "bortfare". Muligvis har Hegelahr citeret den efter hukommelsen. Niels Pedersen i Gottenborgs far er Peder Poulsen i Aggersig, Assing, muligvis har denne en søn Poul, der får en datter NN Poulsdatter.
63461812.02.16Maren Christensdatter Hedehuset 0.01  1812.02.03 FAR: Christen Nielsen, Hallundbæk?, Hodsager?.MOR: Kirsten Pedersdatter. Den 16de Februar begravet det uægte barn Maren af Hedehuset, døbt den 3die sammes. Den 3die Februar døbt i Præstegaarden ugivt Qvinde Kirsten Pedersdatters uægte Barn af Hedehuset, navnlig Maren, Moderens Moster Anne Pedersdatter af Lustrup og hendes Syster Magdalene Pedersdatter af Hedehuset udsagde, at Moderen havde udlagt som Barnefader en ugift Karl Christen af en Bye norden for Holstebroe. Jeg paalagde Vidnerne, at sige Moderen, at jeg forlangte nøiere Forklaring herom. Dette Barn begravet den 16de Februarii d. A. Den 4de Februar meldte ovenmeldte Anne Pedersdatter, at den til bemeldte uægte Barn udlagte Barnefader Christen opholder sig hos sin Fader, Gaardmand i Hallembek, norden for Holstebroe, men i hvad Sogn vidstes ikke endnu at forklare, førend Barnets Moder blev nøiere tilspurgt. Karlen sagdes at være Landeværnsmand og heder Christen Nielsen. Den 18de Febr: udlagde Moderen selv for mig, at hendes Barnefader er Ungkarl Christen Nielsen fra Hallemsbæk, en Gaard norden for Holstebro, men vidste ikke Sognets Navn.
NOTITS: I erklæringen, som præsten forlanger, hvem den udlagte fader er skrives Hallumbæk delvis norden for Holstebro og delvis sønden for (andre vidner). Det eneste sted, der passer er Hallundbæk i Hodsager sogn ca. 15 km sydøst for Holstebro. Christen Nielsen skal være landeværnsmand. Han ses ikke i FT 1787 eller 1801.
Dåb nr. 2451
63471812.03.15Karen Pedersdatter Hedehus 61c 65 år 1751c  MAND: Peder Andersen, Hedehus, Arnborg. Den 15de Martii begravet Enken Karen Pedersdatter af Hedehuset. 65 Aar gammel.
NOTITS: Alder fra FT 1801.
63481812.04.19Dorte Christensdatter Tornvig  22 år 1791c  MAND: Christen Christensen, Tornvig, Arnborg. Dend 19 April dom: jubilate begravet Christen {Christensen} Tornvigs Hustru {Dorte Christensdatter}, som døde den 14 April i fødsels Nød uforløst, i sit 22de Aar, Text: Jerem: 4, 31 "Jeg haver hørt en Røst, ligesom hendes, der føder en Angest, som Ens, der er i Førstefødsels Nød, Sions Datters Røst."
63501812.06.09Anne Johanne Christensdatter Birkebæk  69 år 6 m. 1741c  MAND: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg. den 9 Junii begravet Niels {Christensen} Birkebæks Kone Anne Johanne Christensdatter 69½ Aar, døde den 3 Junii. Text Galat: 6, 9.
63511812.09.13Anne Larsdatter Søby- Sønder 68 68 år 1744c  MAND: Christen Olesen Sigting, Arnborg. Den 13de September begravet Enken Anne Larsdatter af Søbye 68 Aar gammel. Text: 2 Corinth: 4, 16.17.18.
63521813.03.23Inger Katrine Christensdatter Gammel Arnborg 0.03  1813.01.10 FAR: Christen Poulsen, Kibæk, Assing.MOR: Mette Lauridsdatter. Midfaste Søndag begravet besovede Qvinde Mette Lauridsdatter Barn Inger Cathrine, som blev døbt den 10de Januar d. A.
NOTITS: Ifølge dåben opholdt hun sig ved Peder pedersen Siig i Gammel Arnborg.
63541813.06.06Margrethe Christensdatter Kirkegaard 5c 5 år 1808c FAR: Christen Jakobsen.MOR: Karen Poulsdatter. den 6te Junii begravet Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Barn Magrethe i sit 5te Aar af Annexgaarden Text rom: 8, 23.
Dåb nr. 2432
63571814.02.27Mette Thomasdatter Grene 0.10  1813.05.13 FAR: Thomas Poulsen.MOR: Else Jakobsdatter. Den 27de februar: begravet Thomas Poulsens Barn Mette af Green, døbt den 13de maii 1813 Text Jeremiæ 1, 5.
63661816.10.02Kirsten Pedersdatter Gammel Arnborg 75 75 år 1741  MAND: Laurids Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg. 1. død 23 September, begravet 2 October, Kirsten Pedersdatter, Aftægtskone i gl: Arnborg, 75.
NOTITS: Hun er født 13.03.1741 i Vium By, Nørre Vium sogn.
63691817.01.05Kirsten Nielsdatter Væring Hjøllund- Lille 50c 51 år 1767c  MAND: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg. 2. død 1 Januar, begravet 5 Januar, Kirstine Nielsdatter Væring, Gaardmands Kone i Hjølund, 51.
63701817.03.16Ane Eriksdatter Tornvig 55c 55 år 1761c  MAND: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg. 3. død 10 Marts, begravet 16 Marti, Ane Eriksdatter, Aftægtskone i Tornvig, 55.
NOTITS: Født i Harrild, Brande.
63771819.12.05Maren Olesdatter Hedehuset 76.06 76 år 6 m. 1743.06.14  MAND: Peder Madsen Sig, Gammel Arnborg, Arnborg. 1. død 26 November, begravet 5 December, Enke Maren Olesdatter, Aftægtskone Heedehuset Arnborg Sogn, 76½.
NOTITS: Født i Birkebæk, faderen Oluf Pedersen.
Dåb nr. 2102
63781820.03.24Karen Nielsdatter Holtum 33.06 34 år 1786.09.24 FAR: Niels Thomsen.MOR: Maren Pedersdatter. 1. død 18 Marts, begravet 24 Marts, Karen Nielsdatter Holtum, ugift, hjemme hos forældrene, 34.
Dåb nr. 2296
63791820.10.29Sidsel Jensdatter Grene 68.11 69 år 1751.11.21  MAND: Christen Jensen, Grene, Arnborg. 2. død 20 October, begravet 29 October, Enke Sidsel Jensdatter, Aftægtskone i Arnborg Green, 69.
NOTITS: Født i Gammel Arnborg.
Dåb nr. 2145