Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1725 - 1820
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1725.05.12 Anders Christensen Togsvig, Togsvig.
Nr. 6004 1726.02.17 Anders Caspersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726. FAR: Casper Arnborg.
Nr. 6005 1726.03.03 Peder Pedersen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m). FAR: Peder Skytte.
Nr. 6006 1726.07.14 Dødfødt, Hjøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6008 1727.11.23 Niels Nielsen, Togsvig.
Nr. 6009 1727.12.07 Christen Terkelsen, .
Nr. 6011 1728.05.09 Casper Arnborg, Gammel Arnborg.
Nr. 6012 1728.05.27 ? Niels/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 3+. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6013 1728.05.27 Peder Pedersen, Hjøllund, SAND ALDER: 2, DØBT: 1726. FAR: Peder Skytte.
Nr. 6014 1728.06.09 Jens Behu, Fasterholt.
Nr. 6015 1728.06.23 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Tornvig.
Nr. 6016 1728.06.25 ? Jensen, Birkebæk?, SAND ALDER: 3+. FAR: Jens Bech.
Nr. 6017 1728.10.05 Jens Pedersen, , 0.07, DØBT: 1728.03.28. FAR: Peder Skytte.
Nr. 6020 1728.12.06 ? Mikkels/en/datter, , SAND ALDER: 3+, DØBT: 1724-. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. FAR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6021 1729.01.20 Peder Caspersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1727.03.18. FAR: Casper Arnborg.
Nr. 6023 1729.11.20 Christen Lauridsen Søby, Søby.
Nr. 6024 1730.08.19 Anders Jakobsen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jakob Andersen.
Nr. 6025 1730.10.01 Søren Madsen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.05 (å.m). FAR: Mads Sørensen.
Nr. 6027 1731.01.26 ? Lauridsen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 6+. FAR: Laurids Jørgensen Lille-Hjøllund. MOR: ? Eriksdatter.
Nr. 6028 1731.03.11 Peder? Christensen, Tornvig, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1727?. FAR: Christen Tornvig.
Nr. 6029 1731.05.06 Peder? Christensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 6.05 (å.m), DØBT: 1725. FAR: Christen Husmand.
Nr. 6030 1731.08.09 Dødfødt, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Lille Hjøllund.
Nr. 6031 1732.03.03 Christen Nielsen, Hjøllund, SAND ALDER: 2.11 (å.m), DØBT: 1729.04.29. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6032 1732.05.04 ? Christens/en/datter, Tornvig, SAND ALDER: 7+. FAR: Christen Tornvig.
Nr. 6033 1732.04.10 Dødfødt, Togsvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Husmand.
Nr. 6035 1732.08.03 ? Christens/en/datter, Togsvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.07.01. FAR: Christen Olufsen Toksvig.
Nr. 6036 1732.10.01 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mikkel Clemmensen.
Nr. 6039 1733.03.25 Lars Pedersen Tovdal, Tovdal.
Nr. 6042 1734.10.25 ? Peders/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Mikkelsen Hjøllund.
Nr. 6045 1734.12.03 Christen Tornvig, Tornvig.
Nr. 6046 1734.12.15 Mads Sørensen, Fasterholt.
Nr. 6047 1735.01.03 Villads Pedersen, Gammel Arnborg?.
Nr. 6048 1735.02.02 Peder Jensen, Hjøllund.
Nr. 6050 1735.03.12 Peder Nielsen, Hjøllund, SAND ALDER: 11+, DØBT: 1724-. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6051 1735.03.31 Peder Grene, Grene.
Nr. 6052 1735.10.11 Peder Mikkelsen, Hjøllund.
Nr. 6053 1735.10.18 Christen, .
Nr. 6054 1736.01.12 Thomas Gren, Grene.
Nr. 6056 1736.04.07 Mads Sørensen Fasterholt, Fasterholt.
Nr. 6058 1736.10.11 Mikkel Larsen Søby, Søby.
Nr. 6059 1736.11.24 Christen Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.08.05. FAR: Niels Thomesen.
Nr. 6061 1736.12.10 Peder Thomsen, Birkebæk, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1725-. FAR: Thomas Jespersen Birkebæk.
Nr. 6064 1737.12.13 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m). FAR: Anders Eriksen. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6065 1737.12.20 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
Nr. 6066 1738.04.21 Peder Jensen, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens.
Nr. 6068 1738.07.20 ? Anders/en/datter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1738.02.23. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
Nr. 6069 1738.08.03 ? Jens/en/datter, Hjøllund. FAR: Jens Hjøllund.
Nr. 6070 1739.11.20 ? Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen.
Nr. 6071 1739.12.27 Niels Pedersen, Holtum, SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6073 1740.08.08 Christen Olufsen Togsvig, Togsvig.
Nr. 6075 1740.10.01 Peder Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1740. FAR: Jens Mikkelsen.
Nr. 6079 1741.08.08 Jens Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1741.06.02. FAR: Niels Thomesen Gren.
Nr. 6081 1741.11.08 ? Nielsen, . FAR: Niels Jensen.
Nr. 6082 1742.03.08 Søren Jakobsen, . FAR: Jakob Sørensen.
Nr. 6083 1742.05.04 Jens Jakobsen, Gammel Arnborg.
Nr. 6084 1742.07.22 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
Nr. 6088 1744.04.12 Mikkel Madsen, Tornvig, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1741.05.02. FAR: Mads Mikkelsen.
Nr. 6090 1745.03.09 Peder Jensen, Tovdal.
Nr. 6091 1746.03.14 Laurids Jørgensen Skræder, Hjøllund- Lille.
Nr. 6094 1746.04.04 Tøger Sørensen Hjøllund, Hjøllund- Store.
Nr. 6096 1746.04.28 Ole Larsen, Hjøllund.
Nr. 6097 1746.05.05 Jens Jensen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.04.11. FAR: Jens Jørgensen Skræder.
Nr. 6098 1746.07.05 ? Jens/en/datter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.04.11. FAR: Jens Ibsen.
Nr. 6100 1747.05.02 Marqvor Nielsen Tovdal, Tovdal.
Nr. 6101 1747.07.01 ?1 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
Nr. 6102 1747.07.01 ?2 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
Nr. 6103 1747.07.09 Niels Christensen, Fasterholt Bjerre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.07.02. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6106 1748.03.10 Dødfødt, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen.
Nr. 6108 1748.05.04 ? Jakobs/en/datter, Fasterholt. FAR: Jakob Jensen?.
Nr. 6110 1748.05.26 ? Tjenestedreng ved Lars Søby., Søby.
Nr. 6111 1748.06.12 Christen Madsen, Tornvig, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1747.11.26. FAR: Mads Mikkelsen.
Nr. 6114 1749.03.29 Lars Andersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
Nr. 6115 1749.07.27 Morten Jensen, Hjøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1749.05.11. FAR: Jens Nielsen.
Nr. 6116 1749.09.20 Jens Rasmussen, Tornvig, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1690cc.
Nr. 6121 1751.12.19 Ole Christensen, Tornvig.
Nr. 6122 1752.01.02 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Hansen Tornvig.
Nr. 6123 1752.04.13 Maren Mikkelsdatter, Søby, SAND ALDER: 23.03 (å.m), DØBT: 1730.01.29. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6126 1752.11.06 Christen Andersen, Hjøllund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1752.08.06. FAR: Anders Hjøllund.
Nr. 6128 1753.04.25 Lars Olesen Gammel, Hjøllund.
Nr. 6130 1755.08.06 Mikkel Nielsen Holtum, Holtum.
Nr. 6131 1755.10.06 Jens Hjøllund, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 55+, DØBT: 1700cc.
Nr. 6132 1755.10.10 Jens Mikkelsen, Kirkegaard, SAND ALDER: 55+, DØBT: 1690cc.
Nr. 6133 1756.07.01 Anders Hjøllund, Hjøllund, SAND ALDER: 45cc, DØBT: 1710cc.
Nr. 6134 1756.10.10 Ole Thomassen, Tovdal.
Nr. 6135 1756.12.14 Lars Christenen Søby, Søby.
Nr. 6136 1757.01.02 ? Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
Nr. 6137 1757.01.08 Jørgen? Christensen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1756.11.07. FAR: Christen Christensen. MOR: Else Nielsdatter.
Nr. 6142 1759.05.12 Niels Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.11.05. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6143 1760.01.05 Jens Christensen, Tornvig, 12. FAR: Christen Jensen? Tornvig.
Nr. 6146 1760.04.20 Klemmen Rasmussen, Skibbild, 66 år, DØBT: 1694c.
Nr. 6147 1760.04.30 Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, SAND ALDER: 75c, DØBT: 1685cc.
Nr. 6149 1760.08.13 Lars Michelsen, Fasterholt, 62 år, DØBT: 1698c.
Nr. 6151 1761.02.10 Jakob Andersen, Fasterholt, 71 år, DØBT: 1690c.
Nr. 6152 1761.02.16 Anders Andersen, Togsvig, 62 år, DØBT: 1699c.
Nr. 6154 1761.05.24 Niels Hjøllund, Gammel, Hjøllund, 85 år, DØBT: 1674c.
Nr. 6158 1762.05.12 Niels Hjøllund, den unge, Hjøllund, 38 år, DØBT: 1724c.
Nr. 6160 1762.12.24 Anders Jensen, Birkebæk, 10 uger, DØBT: 1762.10.01. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
Nr. 6162 1763.08.16 Christen Christenen, Tovdal, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1762.01.20. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
Nr. 6163 1763.12.11 Jens Nielsen, Gammel Arnborg, 67 år, DØBT: 1696c.
Nr. 6165 1764.01.24 Niels Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 1 år, DØBT: 1763.11.01. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
Nr. 6166 1764.04.14 Jens Olesen, Gammel Arnborg, 66 år, DØBT: 1698c.
Nr. 6167 1764.05.06 Ole Christensen, Hjøllund, 59 år, DØBT: 1705c.
Nr. 6169 1767.03.16 Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, 69 år, DØBT: 1698c.
Nr. 6171 1768.02.08 Jens Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 7.11 (å.m), 8 år, DØBT: 1760.03.30. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
Nr. 6172 1768.03.20 Jens Nielsen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 27 dage, DØBT: 1768.02.20. FAR: Niels Madsen.
Nr. 6173 1768.06.02 Jakob Jensen, Fasterholt, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1766.02.02. FAR: Jens Jakobsen Fasterholt.
Nr. 6178 1772.04.29 Niels Thomasen, Grene, 76 år, DØBT: 1696c.
Nr. 6180 1772.12.05 Thomas Pedersen, Holtum, 69 år, DØBT: 1703c.
Nr. 6181 1773.01.03 Thomas Jeppesen Birkebæk, Birkebæk, 86 år, DØBT: 1687c.
Nr. 6182 1773.04.24 Nikolaj Rasmussen, Skibbild, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 4 år, DØBT: 1769.07.23. FAR: Rasmus Nikolajsen Skibbild. MOR: Inger Hansdatter.
Nr. 6185 1773.12.04 Peder Sørensen den Ældre, Hjøllund, 73 år, DØBT: 1700c.
Nr. 6189 1774.09.14 ? Peders/en/datter, Tornvig, 14 dage, DØBT: 1774.09.01. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
Nr. 6190 1775.02.15 Søren Pedersen, Hjøllund, 58 år 6 m., DØBT: 1716.07.24.
Nr. 6193 1775.10.17 Ole Christensen, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1775.09.24. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
Nr. 6194 1776.01.31 Simon Thomassen, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1776.01.01. FAR: Thomas Hansen? Grene.
Nr. 6195 1776.03.20 Dødfødt, Tornvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Hansen Tornvig. MOR: Malene Hansdatter.
Nr. 6199 1777.05.29 Jens Ostersen, Birkebæk, 61 år 9 m., DØBT: 1715.09.
Nr. 6201 1777.06.20 Iver Christensen, Tornvig, 63 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6203 1777.10.19 Jens Pedersen, Tornvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1777.09.28. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
Nr. 6205 1778.01.18 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), år. FAR: Niels Thomsen Holtum. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6206 1778.01.27 Jens Jakobsen, Fasterholt, 46 år, DØBT: 1734. FAR: Jakob Jensen.
Nr. 6207 1778.01.27 Jakob Jensen, Fasterholt, 77 år, DØBT: 1701c.
Nr. 6208 1778.02.22 Christen Pedersen, Søby, 74c år, DØBT: 1704c.
Nr. 6209 1778.05.31 Jens Jensen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 2 dage, DØBT: 1778.02.22. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
Nr. 5995 1778.07.01 Peder Larsen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1710cc.
Nr. 6210 1778.11.16 Peder Jørgensen, Holtum, 59 år, DØBT: 1719c.
Nr. 6213 1779.08.02 Hans Rasmussen, Grene, 78 år 5 m., DØBT: 1701c.
Nr. 6214 1779.08.22 Dødfødt, Søby, 0.0. FAR: Lars Jørgensen Søby. MOR: Johanne Christensdatter.
Nr. 6216 1779.11.14 ? Jens/en/datter, Kirkegaard, 1 år, DØBT: 1779.01.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: Stine Kirke.
Nr. 6218 1780.04.24 Jens Sørensen, Kirkegaard, 1 år, DØBT: 1779.04.25. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6220 1780.08.04 Thomas Hansen, Grene, SAND ALDER: 50.08 (å.m), 52 år, DØBT: 1729.12.26.
Nr. 6224 1782.01.19 Niels Christensen, Gammel Arnborg (Søndergaard), SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1781.06.17. FAR: Christen Nielsen Søndergaard, den yngre. MOR: Birte Jensdatter.
Nr. 6227 1783.06.01 Rasmus Bartholomæusen Purup, Skibbild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1783.05.16. FAR: Bartholomæus Purup. MOR: Anne Kirstine Rasmusdatter.
Nr. 6229 1784.02.04 Poul Jakobsen Høghøy, ?, 59 år 6 m. 3 dage, DØBT: 1726.07.21.
Nr. 6235 1785.07.20 Iver Jensen, Gammel Arnborg, 49 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6238 1786.08.08 Christen Christensen, Fasterholt, 64 år, DØBT: 1722c.
Nr. 6239 1786.08.14 Jørgen Christensen, Hjøllund- Store, 30 år, DØBT: 1756.11.07.
Nr. 6240 1786.10.19 Gøde Richardt Christensen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 3.11 (å.m), 4 år, DØBT: 1782.11.10. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
Nr. 6245 1788.01.21 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0, år. FAR: Mads Christensen Helstrup. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6246 1788.02.04 Christen Madsen, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1788.01.20. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6247 1788.06.22 Jens Rasmussen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1788.05.12. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
Nr. 6248 1788.11.09 Jens Christensen, Birkebæk?, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1788.10.07. FAR: Christen Birkebæk.
Nr. 5998 1789.03.18 Jens Pedersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 79.03 (å.m), 79 år 11 uger 3 dage, DØBT: 1709.12.
Nr. 6250 1789.11.20 Peder Pedersen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 8.02 (å.m), 8 år, DØBT: 1781.09.30. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6253 1790.03.02 Ove Christensen, Gammel Arnborg, 50 år, DØBT: 1739c.
Nr. 6254 1790.03.10 Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, 71 år 21 uger, DØBT: 1718.09c.
Nr. 6255 1790.04.18 Niels Nielsen, Grene, SAND ALDER: 61.09 (å.m), 61 år 40 uger, DØBT: 1728.07c.
Nr. 6259 1792.06.05 Søren Borch, Hjøllund, 68 år, DØBT: 1724c.
Nr. 6261 1792.07.15 Jens Jensen, Tornvig, 2 år, DØBT: 1790c. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Kirsten Jensdatter.
Nr. 6262 1792.12.07 Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, 64 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6263 1792.12.16 Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, 69 år, DØBT: 1723c.
Nr. 6267 1794.09.26 Anders Jakobsen Kirke, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1794.09.21. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6268 1794.12.21 Søren Christensen Gassum, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 78, 70 år, DØBT: 1717.01.01?.
Nr. 6269 1795.05.24 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Mads Christensen Helstrup. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6271 1796.03.20 Christen Nielsen Søndergaard, den Ældre, Gammel Arnborg (Søndergaard), SAND ALDER: 62.09 (å.m), 63 år, DØBT: 1733.06.21.
Nr. 6272 1796.04.22 Jens Christian Lauridsen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1796.04.17. FAR: Laurids Christensen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
Nr. 6277 1797.05.28 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Anne Hansdatter.
Nr. 6279 1797.12.14 Christen Jakobsen, Kirkegaard, SAND ALDER: 86.10 (å.m), 86 år 10 m. 2 dage, DØBT: 1711.02.
Nr. 6281 1798.07.19 Peder Nielsen Karlskov, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1750c.
Nr. 6282 1798.09.09 Niels Knudsen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1798.05.18. FAR: Knud Christensen Fredensborg. MOR: Dorte Nielsdatter.
Nr. 6283 1798.10.21 Christen Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1798.09.18. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6285 1799.02.13 Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, 68 år, DØBT: 1729.
Nr. 5994 1799.04.02 Mikkel Andersen Arnborg, Arnborg Grene, SAND ALDER: 61.02 (å.m), DØBT: 1738.02.23.
Nr. 6290 1800.02.20 Henrik Pedersen Filskov, Hjøllund, SAND ALDER: 19.05 (å.m), 20 år, DØBT: 1780.09.10. FAR: Peder Nielsen, Filskov, Sønder Omme. MOR: Maren Henriksdatter, Filskov, Sønder Omme.
Nr. 6293 1800.06.08 Bendt Jensen, Døvling, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger, DØBT: 1797.04.17. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
Nr. 6295 1801.03.17 Jens Olesen, Tovdal, SAND ALDER: 68c, 73 år, DØBT: 1733c.
Nr. 6298 1802.02.11 Christen Pedersen Frølund, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1717c.
Nr. 6299 1802.03.14 Christen Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1802.02.16. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6300 1802.04.07 Peder Christensen Aggersig, Gottenborg, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1774c. FAR: Christen Pedersen, Aggersig, Assing. MOR: Kirsten Christensdatter, Aggersig, Assing.
Nr. 6302 1802.06.04 Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1720c.
Nr. 6303 1802.06.15 Christen Andersen, Skibbild, SAND ALDER: 15c, 16 år, DØBT: 1787c. FAR: Anders Christensen Sigten. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6304 1802.06.24 Christen Christensen, Fasterholt, SAND ALDER: 35.01 (å.m), 35 år, DØBT: 1768.05.09.
Nr. 6306 1802.08.26 Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 43.05 (å.m), 45 år, DØBT: 1759.03.22.
Nr. 6308 1804.02.05 Niels Jensen, Skibbild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1804.01.08. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gjertrud Nielsdatter.
Nr. 6309 1804.02.19 Christen Thomasen, Skibbild, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 2 år, DØBT: 1803.10.03. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
Nr. 6310 1804.07.12 Christen Olesen Sigting, Søby- Sønder, SAND ALDER: 77c, 73 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6320 1807.06.19 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Abelone Christensdatter.
Nr. 6321 1807.08.23 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
Nr. 6322 1808.01.27 Jakob Christensen, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1807.12.25. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
Nr. 6323 1808.06.05 Niels Jakobsen, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 1.03 (å.m), DØBT: 1807.03.01. FAR: Jakob Christensen Bjerre. MOR: Johanne Christensdatter.
Nr. 6324 1808.07.09 Anders Olesen, , SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1804c. FAR: Ole. MOR: Bodil Jakobsdatter.
Nr. 6325 1808.08.28 Navnløs, Fasterholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1808.08.19. FAR: Lars Jørgensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6326 1808.11.06 Christen Jakobsen, Fasterholt- Bjerge, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 8 år, DØBT: 1801.03.04. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
Nr. 6327 1809.07.07 Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, SAND ALDER: 64.07 (å.m), 65 år, DØBT: 1744.12.25.
Nr. 6329 1810.02.11 Peder Madsen Siig, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 61.06 (å.m), 65 år, DØBT: 1848.08.
Nr. 6330 1810.05.27 Thomas Poulsen, Skibbild, SAND ALDER: 59c, 63 år, DØBT: 1751c.
Nr. 6331 1810.09.23 Knud Jensen, Skibbild, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1795c. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
Nr. 6332 1810.11.25 Christen Sørensen Bjerregaard, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1740c.
Nr. 6333 1810.12.26 Peder Pedersen Brorsbøl, Skarrild By, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 81c, 89 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6334 1811.06.23 Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, 39 år, DØBT: 1772c.
Nr. 6336 1811.06.30 Christen Rasmussen, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1811.06.11. FAR: Rasmus Christensen. MOR: Gertrud Christiane Rolandsdatter.
Nr. 6338 1811.09.15 Rasmus Jensen Tornvig, Togsvig, SAND ALDER: 66.11 (å.m), DØBT: 1744.10.20.
Nr. 6343 1812.01.01 Peder Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 5.08 (å.m), 5 år, DØBT: 1806.04.27. FAR: Lars Andersen. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6344 1812.01.26 Peder Andersen, Hedehus, SAND ALDER: 58.00 (å.m), 62 år, DØBT: 1754.01.01.
Nr. 6345 1812.02.19 Rasmus Nikolajsen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1811.12.27. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
Nr. 6349 1812.06.04 Mads Olesen, Fasterholt- Bjerre, 58 år, DØBT: 1754c.
Nr. 6353 1813.05.02 Jens Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1813.01.01. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6355 1813.11.14 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), år. FAR: Niels Jensen. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
Nr. 6356 1814.02.13 Peder Pedersen, Gammel Arnborg, 2 år, DØBT: 1812.02.18. FAR: Peder Pedersen sig. MOR: Anne Madsdatter.
Nr. 6358 1814.05.30 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Jørgensdatter.
Nr. 6359 1814.09.04 Peder Rasmussen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1814.05.11. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Christensdatter.
Nr. 6360 1815.01.15 Jørgen Pedersen, Holtum, SAND ALDER: 72.09 (å.m), 73 år, DØBT: 1742.04.10.
Nr. 6361 1815.05.04 Niels Mouridsen, Søby- Sønder, SAND ALDER: 73, 73 år, DØBT: 1742.
Nr. 6362 1815.06.04 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1815.05.29. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6363 1815.06.13 Christen Jensen, Grene, SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1753c.
Nr. 6364 1816.06.18 Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, SAND ALDER: 74.00 (å.m), 74 år, DØBT: 1742.06.05.
Nr. 6365 1816.09.01 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1816.08.27. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6367 1816.12.15 Niels Pedersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 72.08 (å.m), 73 år, DØBT: 1744.04.14.
Nr. 6368 1816.12.26 Søren Sørensen, Fasterholt, SAND ALDER: 17c, 17 år, DØBT: 1799c.
Nr. 6371 1817.11.14 Laurids Andersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 77.10 (å.m), 78 år, DØBT: 1740.01.24.
Nr. 6372 1818.03.01 Niels Jensen Ødevig, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 50.08 (å.m), 51 år, DØBT: 1767.07.14.
Nr. 6373 1818.04.22 Mourids Nielsen Søby, Søby- Sønder, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1778.
Nr. 6374 1818.05.31 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1818.04c. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
Nr. 6375 1819.03.21 Jens Knudsen, Skibbild, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1763c.
Nr. 6376 1819.07.11 Lars Jespersen, Tovdal, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1818.04. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Karen Larsdatter.