Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1725 - 1820
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6002 1725.12.05 ? Andersdatter, . FAR: Anders Fasterholt.
Nr. 6003 1726.02.04 Anders Pedersen, Togsvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1725. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Andersdatter.
Nr. 6005 1726.03.03 Peder Pedersen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m). FAR: Peder Skytte.
Nr. 6006 1726.07.14 Dødfødt, Hjøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6007 1726.09.29 Anne Tornvig, Tornvig.
Nr. 6010 1728.02.01 Kirsten Birkebæk, Birkebæk.
Nr. 6012 1728.05.27 ? Niels/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 3+. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
Nr. 6015 1728.06.23 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Tornvig.
Nr. 6018 1728.10.22 ? Pedersdatter, Hjøllund, SAND ALDER: 3+. FAR: Peder Mikkelsen.
Nr. 6019 1728.11.29 ? Christen Tornvigs kone, Tornvig.
Nr. 6020 1728.12.06 ? Mikkels/en/datter, , SAND ALDER: 3+, DØBT: 1724-. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. FAR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6022 1729.08.07 Kirsten, .
Nr. 6026 1730.10.22 Kirsten Jensdatter, Tornvig?, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1726.07.14. FAR: Jens Rasmussen.
Nr. 6028 1731.03.11 Peder? Christensen, Tornvig, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1727?. FAR: Christen Tornvig.
Nr. 6030 1731.08.09 Dødfødt, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Lille Hjøllund.
Nr. 6032 1732.05.04 ? Christens/en/datter, Tornvig, SAND ALDER: 7+. FAR: Christen Tornvig.
Nr. 6033 1732.04.10 Dødfødt, Togsvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Husmand.
Nr. 6034 1732.07.22 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg.
Nr. 6035 1732.08.03 ? Christens/en/datter, Togsvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.07.01. FAR: Christen Olufsen Toksvig.
Nr. 6036 1732.10.01 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mikkel Clemmensen.
Nr. 6037 1732.12.17 Kirsten Pedersdatter, Tovdal, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1712-. FAR: Peder Jensen Tovdal.
Nr. 6038 1732.12.30 ? Peder Mikkelsens kone, Gammel Arnborg.
Nr. 6040 1734.04.25 Bodil Pedersdatter, .
Nr. 6041 1734.06.11 Johanne Thomasdatter, Holtum, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1684-.
Nr. 6042 1734.10.25 ? Peders/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Mikkelsen Hjøllund.
Nr. 6043 1734.11.13 Anne Pedersdatter, Gammel Arnborg.
Nr. 6044 1734.11.24 Karen Larsdatter, .
Nr. 6049 1735.02.26 ? Niels Jakobsens kone, Gammel Arnborg.
Nr. 6055 1736.02.22 Malene Simonsdatter, Skibbild, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1660cc.
Nr. 6057 1736.05.22 Inger Hjøllund, Hjøllund.
Nr. 6060 1736.12.16 ? Laurids Jørgensens 1. kone, Hjøllund- Lille.
Nr. 6062 1737.02.24 Mette Pedersdatter, Grene.
Nr. 6063 1737.07.02 Maren Nielsdatter, Skibbild, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1712c.
Nr. 6064 1737.12.13 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m). FAR: Anders Eriksen. MOR: Maren Sørensdatter.
Nr. 6065 1737.12.20 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
Nr. 6067 1738.07.06 Karen? Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 4.03 (å.m), DØBT: 1734.04.30. FAR: Jens Nielsen.
Nr. 6069 1738.08.03 ? Jens/en/datter, Hjøllund. FAR: Jens Hjøllund.
Nr. 6072 1740.04.11 Maren ?, Skibbild.
Nr. 6074 1740.10.07 Maren Pedersdatter, Kirkegaard.
Nr. 6076 1741.04.10 Maren Jensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1741.04.03. FAR: Jens Pedersen Skræder.
Nr. 6077 1741.04.18 ?1 Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Togsvig.
Nr. 6078 1741.04.18 ?2 Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Togsvig.
Nr. 6080 1741.10.22 Mette Olufsdatter, Kirkegaard.
Nr. 6084 1742.07.22 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
Nr. 6085 1743.02.24 ? Thomas Birkebæks kone, Birkebæk.
Nr. 6086 1743.04.20 Inger Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1742.04.22. FAR: Jens Nielsen.
Nr. 6087 1743.10.18 Maren Lauridsdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.10.14. FAR: Laurids Jørgensen.
Nr. 6089 1744.07.10 Sidsel Pedersdatter, Grene.
Nr. 6092 1746.03.24 Anne Birkebæk, Birkebæk.
Nr. 6093 1746.03.29 Mette Larsdatter, Hjøllund.
Nr. 6095 1746.05.29 ? Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1745. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anne Birkebæk.
Nr. 6099 1747.02.04 ? Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Søndergaard.
Nr. 6101 1747.07.01 ?1 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
Nr. 6102 1747.07.01 ?2 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
Nr. 6104 1748.02.05 Mette Pedersdatter, Tovdal.
Nr. 6105 1748.02.28 Inger Madsdatter, Tornvig, DØBT: 1738-. FAR: Mads Mikkelsen.
Nr. 6106 1748.03.10 Dødfødt, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen.
Nr. 6107 1748.03.24 ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk.
Nr. 6108 1748.05.04 ? Jakobs/en/datter, Fasterholt. FAR: Jakob Jensen?.
Nr. 6109 1748.05.05 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg.
Nr. 6112 1748.06.18 Anne Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1748.02.12. FAR: Christen Birkebæk.
Nr. 6113 1749.02.27 ? Jens Olesens kone, Tovdal.
Nr. 6117 1750.07.20 Karen Thomasdatter, Holtum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.06.24. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
Nr. 6118 1751.05.04 Johanne Christensdatter, Gammel Arnborg.
Nr. 6119 1751.07.04 Mette Larsdatter, Hjøllund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1751.03.25. FAR: Lars Weilgaard Hjøllund.
Nr. 6120 1751.11.15 Maren Olesdatter, Tovdal.
Nr. 6122 1752.01.02 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Hansen Tornvig.
Nr. 6124 1752.08.18 Inger Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 28+, DØBT: 1724-.
Nr. 6125 1752.11.05 Maren Christensdatter, Gammel Arnborg.
Nr. 6127 1753.03.25 Dødfødt, Tornvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Rasmussen tornvig.
Nr. 6129 1754.12.14 Inger Larsdatter, , SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1754.01.17. FAR: Lars Weilgaard.
Nr. 6138 1757.01.29 Johanne Nielsdatter, , SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1756.09.19. FAR: Niels Elkær.
Nr. 6139 1757.07.04 Karen Jens? Sørensens kone, .
Nr. 6140 1758.06.07 Anne Bjerre, Fasterholt Bjerre.
Nr. 6141 1759.02.22 Margrethe Kousdatter?, Hjøllund.
Nr. 6144 1760.01.19 ? Mikkelsdatter, Tornvig, 4 år, DØBT: 1756c. FAR: Mads Mikkelsen.
Nr. 6145 1760.02.15 Mette Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 55.03 (å.m), DØBT: 1704.11.13.
Nr. 6148 1760.07.22 Anne Nielsdatter, Fasterholt Bjerre, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1685c.
Nr. 6150 1760.10.16 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 11.04 (å.m), 12 år, DØBT: 1749.06.15. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
Nr. 6153 1761.03.06 ? Niels Hjøllund den ældres kone, Hjøllund, 66 år, DØBT: 1695c.
Nr. 6155 1761.09.02 ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, 62 år, DØBT: 1699c.
Nr. 6156 1762.01.01 Anne Mikkelsdatter, Kirkegaard, 62 år, DØBT: 1700c.
Nr. 6157 1762.02.07 Maren Eriksdatter, Togsvig, 56 år, DØBT: 1706c.
Nr. 6159 1762.11.02 Anne Kirstine Nielsdatter, , 2 uger, DØBT: 1762.10.15. FAR: Niels Christensen.
Nr. 6161 1763.01.04 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg, 17 uger, DØBT: 1762.09.01. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
Nr. 6164 1764.02.02 Mette Pedersdatter Hjøllund, Kirkegaard, 62 år, DØBT: 1701c.
Nr. 6168 1765.07.14 Anne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 7 uger, DØBT: 1765.02.11. FAR: Mikkel Andersen.
Nr. 6170 1767.12.02 Else Christensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 20.00 (å.m), 20 år, DØBT: 1748.01.14. FAR: Christen Jakobsen.
Nr. 6174 1768.08.09 ? Christen Jakobsens kone, Kirkegaard, 63 år, DØBT: 1705c.
Nr. 6175 1768.12.08 Maren Thomasdatter, Grene, 77 år, DØBT: 1691c.
Nr. 6176 1770.01.12 Mette Nielsdatter, Kirkegaard, 67 år, DØBT: 1703c.
Nr. 6177 1771.04.12 Anne Christensdatter, Kirkegaard, 20 år, DØBT: 1751.
Nr. 6179 1772.05.29 Maren Jensdatter, Hjøllund, 82 år, DØBT: 1690c.
Nr. 6183 1773.07.15 Anne Nielsdatter, Grene, 58 år, DØBT: 1715c.
Nr. 6184 1773.07.18 Kirsten Nielsdatter, Tornvig, 36 år, DØBT: 1737c.
Nr. 6186 1774.01.24 Karen Nielsdatter, Holtum, 62 år, DØBT: 1712c.
Nr. 6187 1774.06.24 Else Sørensdatter, Kirkegaard, 10 uger, DØBT: 1774.04.01. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6188 1774.06.24 Birte Katrine Jakobsdatter, Kirkegaard, 10 uger, DØBT: 1774.04.01. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6189 1774.09.14 ? Peders/en/datter, Tornvig, 14 dage, DØBT: 1774.09.01. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
Nr. 6191 1775.03.15 Anne Kirstine Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 12.11 (å.m), DØBT: 1762.05.03. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
Nr. 6192 1775.09.25 Birgitte Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75cc, DØBT: 1700cc.
Nr. 6195 1776.03.20 Dødfødt, Tornvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Hansen Tornvig. MOR: Malene Hansdatter.
Nr. 6196 1777.01.13 Mette Nielsdatter, Togsvig, 41 år, DØBT: 1735.02.27.
Nr. 6197 1777.01.13 Dødfødt, Togsvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6200 1777.06.04 Karen Jensdatter, Togsvig, 70 år, DØBT: 1707c.
Nr. 6202 1777.07.04 Maren Christensdatter, Søby, 30 år, DØBT: 1747.
Nr. 6204 1778.01.18 Helvig Nielsdatter, Gammel Arnborg, 72 år, DØBT: 1706c.
Nr. 6211 1779.04.05 Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, 52 år, DØBT: 1727c.
Nr. 6212 1779.07.26 Anne Nielsdatter, Hjøllund, 79 år, DØBT: 1700c.
Nr. 6215 1779.08.22 Johanne Jensdatter, Søby, 90 år, DØBT: 1689c.
Nr. 6216 1779.11.14 ? Jens/en/datter, Kirkegaard, 1 år, DØBT: 1779.01.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: Stine Kirke.
Nr. 6217 1780.01.28 Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg, 62 år 9 uger, DØBT: 1717c.
Nr. 6219 1780.07.04 Maren Nielsdatter, Togsvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1780.06.18. FAR: Niels Pederen.
Nr. 6221 1780.09.24 Kirsten Christensdatter, Gammel Arnborg, 25 år, DØBT: 1755c.
Nr. 6222 1780.12.14 Mette Marie Madsdatter, Kirkegaard, 33 år, DØBT: 1747c.
Nr. 6223 1781.07.25 Johanne Jensdatter, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 52.02 (å.m), 52 år 2 m. 3 uger, DØBT: 1729c.
Nr. 6225 1782.05.12 Karen Andersdatter, Kirkegaard, 75 år, DØBT: 1707c.
Nr. 6226 1782.09.02 Johanne Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1782.07.08. FAR: Christen Jensen Birkebæk. MOR: Sidsel Jensdatter.
Nr. 6228 1784.01.25 Maren Mortensdatter, Tovdal, 78 år, DØBT: 1705c.
Nr. 6230 1784.12.12 Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard, Døvling, sogn: Skarrild, 23, DØBT: 1761c.
Nr. 6231 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard.
Nr. 6232 1785.02.05 Maren Jakobsdatter, Kirkegaard, 70 år, DØBT: 1714c.
Nr. 6233 1785.03.13 Dødfødt, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
Nr. 6234 1785.06.17 Kirsten Pedersdatter Hjøllund, Hjøllund, 72 år, DØBT: 1713c.
Nr. 6236 1785.08.14 Karen Madsdatter, Dørslund, 76 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6237 1785.12.20 Birgitte Sørensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1785.12.06. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6241 1786.11.01 Dødfødt, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Christenen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6242 1787.12.14 Johanne Olufsdatter, Hjøllund- Lille, 71 år, DØBT: 1716c.
Nr. 6243 1787.12.14 Inger Madsdatter, , SAND ALDER: 56, 60 år, DØBT: 1731.08.12.
Nr. 6244 1788.01.26 Anne Kirstine Christensdatter, Tovdal, SAND ALDER: 28.09 (å.m), 29 år, DØBT: 1759.04.17.
Nr. 5999 1788.12.28 Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1788.11.03. FAR: Christen Jensen. MOR: Abelone Jensdatter.
Nr. 6249 1789.10.11 Maren Jensdatter Søndergaard, Togsvig, 84 år, DØBT: 1705c.
Nr. 6251 1789.12.06 Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, 80 år, DØBT: 1708c.
Nr. 6252 1790.02.17 Maren Jensdatter, Grene, 56 år 26 uger, DØBT: 1733.08.
Nr. 6256 1790.08.15 Anne Jensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 25.07 (å.m), 27 år 30 uger 2 dage, DØBT: 1765.01.17. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
Nr. 6257 1790.12.29 Kirsten Jensdatter, Tornvig, SAND ALDER: 27.09 (å.m), 28 år, DØBT: 1762.03.25.
Nr. 6258 1791.04.14 Sidsel Christensdatter Bondegaard, Søby- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christofferdatter.
Nr. 6260 1792.06.09 Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1792.04c. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
Nr. 6264 1793.11.03 Anne Jensdatter Fasterholt, Fasterholt, SAND ALDER: 84c, 86 år, DØBT: 1709c.
Nr. 6265 1794.03.09 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
Nr. 6266 1794.06.01 Maren Jensdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 21 uger, DØBT: 1794.02c. FAR: Jens Nielsen. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6270 1795.11.29 Kirsten Maria Jensdatter, Tornvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m. 2 uger, DØBT: 1795.09.13. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
Nr. 6273 1796.05.01 Dødfødt, Søby- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
Nr. 6274 1796.08.30 Maren Jakobsdatter, Skibbild, 52 år, DØBT: 1744c.
Nr. 6275 1796.09.25 Johanne Sørensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 74c, 76 år, DØBT: 1722c.
Nr. 5997 1796.12.26 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.02 (å.m), år, DØBT: 1796.11.02. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
Nr. 6276 1797.01.06 Kirstine Andersdatter, Gammel Arnborg?, 31 år, DØBT: 1768c.
Nr. 6278 1797.06.10 Sidsel Larsdatter, Tovdal, SAND ALDER: 2, 2 år, DØBT: 1795. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
Nr. 6280 1798.03.11 Anne Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), år, DØBT: 1798.03.03. FAR: Christen Pedersen Mølsted. MOR: Bodil Marie Nielsdatter.
Nr. 6284 1798.11.05 Abelone Nielsdatter, Grene, 79 år, DØBT: 1720c.
Nr. 6286 1799.02.13 Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1729c.
Nr. 6287 1799.06.30 Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1720c.
Nr. 6288 1800.01.09 Bodil Christensdatter, Tovdal, SAND ALDER: 75.05 (å.m), 75 år 5 m., DØBT: 1724.07.
Nr. 6289 1800.01.29 Anne Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 13 år, DØBT: 1787.12.03. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
Nr. 6291 1800.05.09 Else Christensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1798.06.14. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
Nr. 6292 1800.05.18 Maren Olufsdatter, Fasterholtbjerre, SAND ALDER: 89c, 89 år, DØBT: 1711c.
Nr. 6294 1800.08.05 Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 74.07 (å.m), 77 år, DØBT: 1726.01.21.
Nr. 6296 1801.11.03 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 60.07 (å.m), 63 år, DØBT: 1741.04.15.
Nr. 6297 1802.01.24 Else Pedersdatter Studsgaard, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 78c, 74 år, DØBT: 1724c.
Nr. 6301 1802.05.16 Maren Pedersdatter, (Hedehuus), SAND ALDER: 18.06 (å.m), 18 år, DØBT: 1783.11.30. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6305 1802.08.12 Anne Pedersdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 91, 91 år, DØBT: 1711.
Nr. 6307 1803.07.10 Anne Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 8 dage, DØBT: 1802.03c. FAR: Jens Pedersen Nedergaard. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6311 1805.06.23 Dødfødt, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
Nr. 6312 1805.10.27 Johanne Madsdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1736c.
Nr. 6313 1806.01.26 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1805.12.30. FAR: Jens Nielsen. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
Nr. 6314 1806.03.16 Karen Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 15, 15 år, DØBT: 1791c. FAR: Jens Knudsen.
Nr. 6315 1806.04.18 Mette Thomasdatter, Grene, SAND ALDER: 72.03 (å.m), 72 år 3 m., DØBT: 1734.01.04.
Nr. 6316 1806.05.04 Birte Thomasdatter, Skibbild, SAND ALDER: 25+, DØBT: 1781-.
Nr. 6317 1806.05.04 Inger Margrethe Thomasdatter, Skibbild, SAND ALDER: 1c, 1 år, DØBT: 1805c. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
Nr. 6318 1807.02.01 Johanne Christensdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 75.07 (å.m), 77 år, DØBT: 1731.07.15.
Nr. 6319 1807.03.01 Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75.01 (å.m), 75 år, DØBT: 1732.01.30.
Nr. 6328 1810.01.07 Maren Nielsdatter, Holtum, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1740c.
Nr. 5996 1810.12.30 Kirsten Katrine Mikkelsdatter, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.11.25. FAR: Mikkel Christensen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
Nr. 6335 1811.06.30 Maren Søndergaard, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 14+, år, DØBT: 1797-.
Nr. 6337 1811.07.02 Mette Katrine Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), SAND ALDER: 37.04 (å.m), 38 år, DØBT: 1774.03.16.
Nr. 6339 1811.11.07 Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum, SAND ALDER: 38.02 (å.m), 39 år, DØBT: 1773.08.29.
Nr. 6340 1811.11.07 Inger Christensdatter, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1811.06.10. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
Nr. 6341 1811.11.29 ? Eskild Lindvigs kone, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1738c.
Nr. 6342 1811.11.18 Anne Poulsdatter, Gottenborg, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1769c.
Nr. 6346 1812.02.16 Maren Christensdatter, Hedehuset, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1812.02.03. FAR: Christen Nielsen, Hallundbæk?, Hodsager?. MOR: Kirsten Pedersdatter.
Nr. 6347 1812.03.15 Karen Pedersdatter, Hedehus, SAND ALDER: 61c, 65 år, DØBT: 1751c.
Nr. 6348 1812.04.19 Dorte Christensdatter, Tornvig, 22 år, DØBT: 1791c.
Nr. 6350 1812.06.09 Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, 69 år 6 m., DØBT: 1741c.
Nr. 6351 1812.09.13 Anne Larsdatter, Søby- Sønder, SAND ALDER: 68, 68 år, DØBT: 1744c.
Nr. 6352 1813.03.23 Inger Katrine Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1813.01.10. FAR: Christen Poulsen, Kibæk, Assing. MOR: Mette Lauridsdatter.
Nr. 6354 1813.06.06 Margrethe Christensdatter, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1808c. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
Nr. 6357 1814.02.27 Mette Thomasdatter, Grene, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1813.05.13. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
Nr. 6366 1816.10.02 Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75, 75 år, DØBT: 1741.
Nr. 6369 1817.01.05 Kirsten Nielsdatter Væring, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 50c, 51 år, DØBT: 1767c.
Nr. 6370 1817.03.16 Ane Eriksdatter, Tornvig, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1761c.
Nr. 6377 1819.12.05 Maren Olesdatter, Hedehuset, SAND ALDER: 76.06 (å.m), 76 år 6 m., DØBT: 1743.06.14.
Nr. 6378 1820.03.24 Karen Nielsdatter, Holtum, SAND ALDER: 33.06 (å.m), 34 år, DØBT: 1786.09.24. FAR: Niels Thomsen. MOR: Maren Pedersdatter.
Nr. 6379 1820.10.29 Sidsel Jensdatter, Grene, SAND ALDER: 68.11 (å.m), 69 år, DØBT: 1751.11.21.