Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1725.05.12 Anders Christensen Togsvig, Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 12 Maj Anders {Christensen} Toxvig.
NOTITS: Ses i skøde på Herningholm 1704.

Nr. 6004 1726.02.17 Anders Caspersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726. FAR: Casper Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Seputl: dom 3. Seuptuag Casper Arnb: Barn {Anders}.
NOTITS: Døbt 13. jan. 1726.
Dåb nr. 2006

Nr. 6005 1726.03.03 Peder Pedersen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m). FAR: Peder Skytte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 3 mart: Peder Schyttes barn Peder.
Dåb nr. 2007

Nr. 6006 1726.07.14 Dødfødt, Hjøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 5 p Trinit: Niles Hiølunds barn dødfød.
NOTITS: Moderen død 1761, *1695c.

Nr. 6008 1727.11.23 Niels Nielsen, Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 24 dom p Trinit: beg[...] i Toxvig Niels Nielsen

Nr. 6009 1727.12.07 Christen Terkelsen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 2 Adv Christen Terchelsen.

Nr. 6011 1728.05.09 Casper Arnborg, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 6 Søndag p pasch: Casper Arnb:.

Nr. 6012 1728.05.27 ? Niels/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 3+. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 27 Maj Niels Hiølunds barn og Peder Schyttes barn.

Nr. 6013 1728.05.27 Peder Pedersen, Hjøllund, SAND ALDER: 2, DØBT: 1726. FAR: Peder Skytte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 27 Maj Niels Hiølunds barn og Peder Schyttes barn {Peder}.

Nr. 6014 1728.06.09 Jens Behu, Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 9 jun Jens Behu i fasterholt.

Nr. 6015 1728.06.23 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 23 jun Christen tornvigs barn.

Nr. 6016 1728.06.25 ? Jensen, Birkebæk?, SAND ALDER: 3+. FAR: Jens Bech.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 25 jun jens beches ßøn.
NOTITS: Formodentlig fra stedet Birkebæk.

Nr. 6017 1728.10.05 Jens Pedersen, , 0.07, DØBT: 1728.03.28. FAR: Peder Skytte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 5 oct: Peder Schyt {GLEMT: 's barn}.
NOTITS: Peder Skytte lever og får flere børn derefter.
Dåb nr. 2016

Nr. 6020 1728.12.06 ? Mikkels/en/datter, , SAND ALDER: 3+, DØBT: 1724-. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. FAR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6. Decemb. Sepult: Michel {Lauridsen} Søbyes barn.
NOTITS: Sidstfødte barn er Anne født 1725, men hun lever, må være et barn født før hende.

Nr. 6021 1729.01.20 Peder Caspersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1727.03.18. FAR: Casper Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 20 janv: hr caspers barn i Arnb:
NOTITS: Faderen kaldes hr. Casper, så han må have haft en vis stilling.
Dåb nr. 2011

Nr. 6023 1729.11.20 Christen Lauridsen Søby, Søby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 23 søndag post Trinit Christen {Lauridsen} Søbye.
NOTITS: Han er tjenestekarl hos sin bror Mikkel Lauridsen, der fæster Sønder Søby. De har søsteren Karen Lauridsdatte Skytte (maaske gift med afdøde Peder Skytte i Arnborg), Jens Lauridsen i Harrild, Brande, Kirsten Lauridsen i Borup (Brande?), Erik Lauridsen som er rømt, og Mikkel Lauridsen fæsteren i Sønder Søby og gift med Johanne Jensdatter.

Nr. 6024 1730.08.19 Anders Jakobsen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jakob Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19. aug. jacob Andersens barn {Anders}.
NOTITS: Døbt 18. juni 1730.
Dåb nr. 2025

Nr. 6025 1730.10.01 Søren Madsen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.05 (å.m). FAR: Mads Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 17 a Trinit Matz Søfrensens barn {Søren}.
NOTITS: Døbt 7. maj 1730.

Nr. 6027 1731.01.26 ? Lauridsen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 6+. FAR: Laurids Jørgensen Lille-Hjøllund. MOR: ? Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 26 janv: lauritz lil hiølunds ßøn.

Nr. 6028 1731.03.11 Peder? Christensen, Tornvig, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1727?. FAR: Christen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 i fasten begraven Christen Thornvigs barn {Peder?}.

Nr. 6029 1731.05.06 Peder? Christensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 6.05 (å.m), DØBT: 1725. FAR: Christen Husmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 6 p pase: Christen huusMands barn {Peder?}.
NOTITS: Døbt jan. 1725. Kan også have været et andet ældre barn.

Nr. 6030 1731.08.09 Dødfødt, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Lille Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Aug: føde Jens Lil hjølunds kone et dødfød barn.

Nr. 6031 1732.03.03 Christen Nielsen, Hjøllund, SAND ALDER: 2.11 (å.m), DØBT: 1729.04.29. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 3 Mart. Niels Hiøl: barn nafnl Christen.
NOTITS: Døbt 8. maj 1729.
Dåb nr. 2018

Nr. 6032 1732.05.04 ? Christens/en/datter, Tornvig, SAND ALDER: 7+. FAR: Christen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: Dom 3 p pahcl Christen Tornvigs barn.

Nr. 6033 1732.04.10 Dødfødt, Togsvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Husmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.

Nr. 6035 1732.08.03 ? Christens/en/datter, Togsvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.07.01. FAR: Christen Olufsen Toksvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn.
NOTITS: Ikke sidst nævnt fødte barn (Johanne) men spædt barn vel døbt for ikke angivet dødfødt. Alder 1 måned rent skøn.
Dåb nr. 1991

Nr. 6036 1732.10.01 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mikkel Clemmensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
NOTITS: Dato ikke angivet. Datum antaget midt imellem foregaaende 3. aug. og efterfølgende 17. dec.

Nr. 6039 1733.03.25 Lars Pedersen Tovdal, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 31 Mart: Lars Pedersen Tovdal.

Nr. 6042 1734.10.25 ? Peders/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Mikkelsen Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 25 oct: Peder Hiølunds barn.
NOTITS: Faderen kunne evt. være den Peder Jensen der dør i Hjøllund 1735.

Nr. 6045 1734.12.03 Christen Tornvig, Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 dec: blev begraven Christen Tornvig.

Nr. 6046 1734.12.15 Mads Sørensen, Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 15. dec: Matz Søfrensønaf fasterholt:

Nr. 6047 1735.01.03 Villads Pedersen, Gammel Arnborg?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 3 janv villatz Pedersen.

Nr. 6048 1735.02.02 Peder Jensen, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 febr. Peder jensenaf Hiølund.

Nr. 6050 1735.03.12 Peder Nielsen, Hjøllund, SAND ALDER: 11+, DØBT: 1724-. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 12 Mart Niels hiløund ßøn peder.

Nr. 6051 1735.03.31 Peder Grene, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 31 Mart: Peder grein.

Nr. 6052 1735.10.11 Peder Mikkelsen, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 oct: Peder Michelsen.

Nr. 6053 1735.10.18 Christen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 oct: Christen [Natie?].

Nr. 6054 1736.01.12 Thomas Gren, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 12 janv: Thomas green .
NOTITS: Vel far til Niels Thomesen i Grene.

Nr. 6056 1736.04.07 Mads Sørensen Fasterholt, Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 7 Apr: Matz {Sørensen} Fasterholt.

Nr. 6058 1736.10.11 Mikkel Larsen Søby, Søby.
KONE: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 11 oct: Michel {Larsen} Søbye.
NOTITS: To døtre i skiftet 1338: Ane Michelsdatter 12 år og Maren Michelsdatter 8 år.

Nr. 6059 1736.11.24 Christen Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.08.05. FAR: Niels Thomesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 24 Nov: døde Niel Thomasens barn {Christen}.
NOTITS: Navn og fødsel ikke helt sikker. Angives med forbehold.
Dåb nr. 2062

Nr. 6061 1736.12.10 Peder Thomsen, Birkebæk, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1725-. FAR: Thomas Jespersen Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 dec: Peder Thomsen af Bichebek.
NOTITS: Formodet søn af Thomas Jespersen Birkebæk.

Nr. 6064 1737.12.13 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m). FAR: Anders Eriksen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 13 Dec: føde Maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.

Nr. 6065 1737.12.20 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Dec: Niels Syndergdr hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
NOTITS: Problem med Niels Søndergaards barn døbt Jens i jan. 1738, maaske tvilling?

Nr. 6066 1738.04.21 Peder Jensen, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fød og begraven d 21 Apr: Peder jensen {s barn, således her forstået}. {Peder Jensens barn}.
NOTITS: Ingen passende Peder Jensen set. Barnet selv ville ikke blive kaldet Peder Jensen i kirkebogen på den tid, men "liden søn xxx". Barnet er sikkerlig blevet hjemmedøbt.

Nr. 6068 1738.07.20 ? Anders/en/datter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1738.02.23. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: dom 7 p Trinit Anders {Lauridsen} ßmeds barn.
NOTITS: Moderens navn ses FT 1787 ved sønnen Laurids Andersen.

Nr. 6069 1738.08.03 ? Jens/en/datter, Hjøllund. FAR: Jens Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 9 p Trinit Jens Hiøllunds barn.

Nr. 6070 1739.11.20 ? Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 [......], Matz Michelsens ßøn
NOTITS: November antaget, maaneden ligger mellem den 7. sept og den 27. dec. Mads Mikkelsen ses 1744 i Tornvig.

Nr. 6071 1739.12.27 Niels Pedersen, Holtum, SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1660cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom i p Nat: Niels Pedersen eodem.
NOTITS: Niels Pedersen i Holtum var i 1691 kirkeværge. For at være kirkeværge formodes han at være lidt ældre end ung, derfor *1660cc.

Nr. 6073 1740.08.08 Christen Olufsen Togsvig, Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 8 aug: Christen olufsen Toxvig.

Nr. 6075 1740.10.01 Peder Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1740. FAR: Jens Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: eodem die {7. okt.} jens Michels: barn ßom var hiemdøbt nafnl Peder.
NOTITS: DKB: "Datum dito {7. okt.} døde barnet Peder Jensen som gud var lofvet for sin [....]"
Dåb nr. 2086

Nr. 6079 1741.08.08 Jens Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1741.06.02. FAR: Niels Thomesen Gren.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 8Augustius døde Niel Thomeßen søn i gren {Jens}.

Nr. 6081 1741.11.08 ? Nielsen, . FAR: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 8te November Døde Niels jenssen Søn,
NOTITS: Niels Jensen faar i marts 1732 datteren Maren, formodentlig i Gammel Arnborg.

Nr. 6082 1742.03.08 Søren Jakobsen, . FAR: Jakob Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1742 døde Søren jacobsen d. 8 Martij.
NOTITS: Formodning Jakob (kun set 1734 med kone) og Mads Sørensen i Fasterholt kunne være brødre og Søren Jakobsen en søn af Jakob Sørensen.

Nr. 6083 1742.05.04 Jens Jakobsen, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 4 May døde Jens Jacobsen i Arenborg.

Nr. 6084 1742.07.22 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 9 søndag i Trintates døde Niels Søndergaars barn ßom var død fød.

Nr. 6088 1744.04.12 Mikkel Madsen, Tornvig, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1741.05.02. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult Dom: 2 p pahch: Matz Michelsens barn udj Tornvig {Michel}.

Nr. 6090 1745.03.09 Peder Jensen, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 9 Mars peder jensen udj Tovdal.
NOTITS: Hans kone formodes stadig at leve, for hun er ikke set død.

Nr. 6091 1746.03.14 Laurids Jørgensen Skræder, Hjøllund- Lille.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1746 Om døde d 14 Maris Lauris Jørgensen af hiølund.

Nr. 6094 1746.04.04 Tøger Sørensen Hjøllund, Hjøllund- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn.
NOTITS: Dato fra DKB anset for den rigtige: "d 4 April Tøger høllund". Christen Birkebæks barn blev efter degnens kirkebog begravet sammen med Mette Larsdatter af Hjøllund.

Nr. 6096 1746.04.28 Ole Larsen, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 28 {April} Olle Lassen i hølu[...].
NOTITS: PKB's dato 26. juni anses for forkert.

Nr. 6097 1746.05.05 Jens Jensen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.04.11. FAR: Jens Jørgensen Skræder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 5 May Jens skreders søn {Jens}.
NOTITS: PKB's 30 juni anses for forkert.

Nr. 6098 1746.07.05 ? Jens/en/datter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.04.11. FAR: Jens Ibsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 5 Julli Jens Ibsens barn {Jens}.
NOTITS: DKB: "d 10 April Jens Ibsens barn." Jens Ibsen er kun set to gange i Arnborg begge gange i 1746.
Dåb nr. 2113

Nr. 6100 1747.05.02 Marqvor Nielsen Tovdal, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 May. Markel Nielssen af TovDahls.
NOTITS: Kaldes Hr. i en dåb. Men han fæster under Lundenæs. Har i 1743 ingen børn over 12 år hjemme.

Nr. 6101 1747.07.01 ?1 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.
Dåb nr. 1996

Nr. 6102 1747.07.01 ?2 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.
Dåb nr. 1995

Nr. 6103 1747.07.09 Niels Christensen, Fasterholt Bjerre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.07.02. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d dito {9. juli} Christen Chrestensen barn {Niels}.
NOTITS: Her stemmer degn og præst igen overens om datoen.

Nr. 6106 1748.03.10 Dødfødt, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 2 dito {søndag i fasten} Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.

Nr. 6108 1748.05.04 ? Jakobs/en/datter, Fasterholt. FAR: Jakob Jensen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 4 Maytius døde Jacob Jenssen barn i faster holt.
NOTITS: Faderens navn er suspekt. Overalt ses Jakob Andersen i Fasterholt, en Jakob Jensen nævnes kun her. Muligvis fejl Jensen for Andersen.

Nr. 6110 1748.05.26 ? Tjenestedreng ved Lars Søby., Søby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 26 May Las søbye dreng.

Nr. 6111 1748.06.12 Christen Madsen, Tornvig, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1747.11.26. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 12 Junius Mads Mekelsen Søn {Christen}.

Nr. 6114 1749.03.29 Lars Andersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d: 29 Mars døde Andersers {Lauridsen} smed søn Lars.
NOTITS: Konen Johanne Mikkelsdatter ses i FT 1787, Gammel Arnborg.
Dåb nr. 2121

Nr. 6115 1749.07.27 Morten Jensen, Hjøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1749.05.11. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 27 Julius, døde Jens Nielssen søn Morten udi hiøllund.

Nr. 6116 1749.09.20 Jens Rasmussen, Tornvig, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 19 September døde Jens Rasmussen udi Torren Vig.
NOTITS: Han får sit først sete barn i Arnborg i 1726 (Kirsten). Præsten får ham begravet d. 20 sept.

Nr. 6121 1751.12.19 Ole Christensen, Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 4 søndag i Advent Olle Chrestensen af Torrenvig.
NOTITS: Vel den mand der nævnes som "husfolk, manden soldat" i 1743,

Nr. 6122 1752.01.02 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Hansen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 2 Janvari Chresten Torrenvigs baren.
NOTITS: Ingen børn set født før 1755.

Nr. 6123 1752.04.13 Maren Mikkelsdatter, Søby, SAND ALDER: 23.03 (å.m), DØBT: 1730.01.29. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
STED- FAR: Lars Christensen Søby, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 13 Aprel døde las søbye [dat] Maren Mechels daatter.
NOTITS: PKB: "Sepult: d 13 April Mechel Siøbys datter." Degnens kirkebog beviser, at Lars Søby er stedfar til Maren, altså gift 1742- med enken Johanne Jensdatter.
Dåb nr. 2022

Nr. 6126 1752.11.06 Christen Andersen, Hjøllund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1752.08.06. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 6te dito {November} døde Anders hiølllund Baren 1 Søn {Christen}.
NOTITS: Præsten opdigter igen en dato. PKB: "Sepult: d 13 Novemb Anders Hiøllunds Baren."

Nr. 6128 1753.04.25 Lars Olesen Gammel, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 April døde Las Ollesen udi hiølund.
NOTITS: PKB: "Sepult d 25 April gl Las Hiøllund." Den unge Lars Hjøllund er Lars Weilgaard.

Nr. 6130 1755.08.06 Mikkel Nielsen Holtum, Holtum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} J Jesu nafn Ao 1755 d: 6te Agusti døde gl: Mechel holtdom.

Nr. 6131 1755.10.06 Jens Hjøllund, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 55+, DØBT: 1700cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 October døde Jens hiøllund i [lil] hiølund.
NOTITS: Kan maaske have heddet Andersen.

Nr. 6132 1755.10.10 Jens Mikkelsen, Kirkegaard, SAND ALDER: 55+, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 10 dito {October} døde jens Mechelsen Ved Aren borg kie[rc]he.
NOTITS: Var gift to gange, 1. Maren †1740. 2. gang 1741c.

Nr. 6133 1756.07.01 Anders Hjøllund, Hjøllund, SAND ALDER: 45cc, DØBT: 1710cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: Død i Hjøllund Anders Hjøllund mellem dec. 1755 og dec. 1756, 1. juli antaget}
NOTITS: Han får datter Bodil døbt i dec. 1755 og den 2. jan. 1757 sønnen Anders begravet, hvor han kaldes salig.

Nr. 6134 1756.10.10 Ole Thomassen, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 10 October døde Olle thomasen udi Todald.
NOTITS: Kan være far til Jens Olesen set 1749 og Maren Olesdatter †1751 begge i Tovdal.

Nr. 6135 1756.12.14 Lars Christenen Søby, Søby.
KONE: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: [..] december døde las [.....] Christensens Sø[b]ye.

Nr. 6136 1757.01.02 ? Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 2 javaruis døde sl: Anders Hiøllund søn.
NOTITS: Anders Hjøllund er altså død mellem 1754 og 1756. Han ses ikke at have andre sønner end Peder, men denne lever senere, derfor påstås denne søn. Dødsårsag: børnekopper, se næste begravelse.
Dåb nr. 1994

Nr. 6137 1757.01.08 Jørgen? Christensen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1756.11.07. FAR: Christen Christensen. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 8te dito {javaruis} døde Christen hiøllund søn {Jørgen?} af børnekopper.
NOTITS: Sidstfødte søn, mulig også Niels *1751 og Lars *1753. Dødsårsag: børnekopper.

Nr. 6142 1759.05.12 Niels Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.11.05. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12te may døde Niels Nielsen Søn udi gren Niels.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.

Nr. 6143 1760.01.05 Jens Christensen, Tornvig, 12. FAR: Christen Jensen? Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 5te janvwrius døde Christen Torenvigs Søn i hans alder 12 {aar} {Jens}.
DKB: d.: 5 Jan døde Christen TarrenVig Søn Jens.

NOTITS: Jens er ikke set født i Arnborg eller Skarrild. I 1760 begynder præsten at angive alder ved begravelser. Degnen begynder dermed i maj 1761. Faderens patronym er ikke sikkert. Christen Jensen bor i Tornvig 1753 i en jordebog, måske til 1773.

Nr. 6146 1760.04.20 Klemmen Rasmussen, Skibbild, 66 år, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 April døde Clemmen Skifvel udi hans alder 66.
NOTITS: DKB: "d 20 April døde Klemmen Rasmuss udi skiefvel." Broderen Nikolaj dør en uge efter, der må have været en smitsom sygdom i Skibbild.

Nr. 6147 1760.04.30 Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, SAND ALDER: 75c, DØBT: 1685cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 30 April døde Nickolai Rasmusen udj skiefvel.
NOTITS: Præsten overlæste at det var konen der døde i februar det år, og mente det var manden. Der er således ingen indførsel i præstens kirkebog.

Nr. 6149 1760.08.13 Lars Michelsen, Fasterholt, 62 år, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 13 Augusti døde Las Mechelsen udj fasterholt.
NOTITS: Præsten har et andet sted og en anden dato: PKB: "d 22 Agusti døde Las Mechelsen udj arenborg kirche udi hans alder 62." Degnens blæk er meget svagt på den side, men der står med sikkerhed ikke gl: Arnborg.

Nr. 6151 1761.02.10 Jakob Andersen, Fasterholt, 71 år, DØBT: 1690c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 febrvaius Jacob Andersen udi Fasterholt udi hans alder - 71 aar.

Nr. 6152 1761.02.16 Anders Andersen, Togsvig, 62 år, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Dito {febrvaius} døde Anders Andersen udj Toxvig i sin alder - 62.
NOTITS: Muligvis Mikkel Christensens kones far.

Nr. 6154 1761.05.24 Niels Hjøllund, Gammel, Hjøllund, 85 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 24 May døde Niels hiøllund udi hans al 85.
NOTITS: Den unge Niels Hjøllund dør aaret efter i 1762.

Nr. 6158 1762.05.12 Niels Hjøllund, den unge, Hjøllund, 38 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 May døde Niels hiølund udi hans alder - 38.
NOTITS: Han enke får et barn 19 måneder senere i dec. 1763.

Nr. 6160 1762.12.24 Anders Jensen, Birkebæk, 10 uger, DØBT: 1762.10.01. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 24 Decber døde Jens osternsen Søn Anders udi hans som er kort - 10 ugr.
NOTITS: Dåben rekonstrueret udfra denne begravelse. Moderens navn fra skiftet efter faderen Jens Ostersen i 1777.
Dåb nr. 2193

Nr. 6162 1763.08.16 Christen Christenen, Tovdal, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1762.01.20. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 16 Augustus døde Christen pouvelsen søn Christen udi hans alder 2 aar.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Tovdal.

Nr. 6163 1763.12.11 Jens Nielsen, Gammel Arnborg, 67 år, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 December Døde jens Nielsen udi gl: Arenborg udi sin alder - 67.
NOTITS: Faar mange børn 1732 - 1750.

Nr. 6165 1764.01.24 Niels Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 1 år, DØBT: 1763.11.01. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 dito døde Jens henningsen Søn Niels - 1 aar.

Nr. 6166 1764.04.14 Jens Olesen, Gammel Arnborg, 66 år, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 April døde Jens Ollesen udi Arenborg udi hans alder 66.
NOTITS: Ses første gang i kirkebogen 1751, tre børn indtil 1758.

Nr. 6167 1764.05.06 Ole Christensen, Hjøllund, 59 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 6te May døde Ole Christensen i Hiøllund udi hans alder 59.
NOTITS: Formodentlig på aftægt i Hjøllund. Kunne være en bror til Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund.

Nr. 6169 1767.03.16 Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, 69 år, DØBT: 1698c.
KONE: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: Ao 1767 d 16 Marsi døde Ander Laurits udj gl: arenborg udj hans alder 69.
NOTITS: Hendes navn ses i FT 1787 ved sønnen Laurids.

Nr. 6171 1768.02.08 Jens Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 7.11 (å.m), 8 år, DØBT: 1760.03.30. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 8te Febvius døde Jens henning Søn Jens udi hans alder 8te aar.

Nr. 6172 1768.03.20 Jens Nielsen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 27 dage, DØBT: 1768.02.20. FAR: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 20 Marsi Niels Massen Søn Jens --- 27 dag udi gl Arenborg.

Nr. 6173 1768.06.02 Jakob Jensen, Fasterholt, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1766.02.02. FAR: Jens Jakobsen Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 2dend Junius døde Jens Jacobsen Søn {Jakob} udi faster udi hans korte alder --- 2 aar.

Nr. 6178 1772.04.29 Niels Thomasen, Grene, 76 år, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1772 d 29 April døde Niels Thomasen udi gren udi hans alder 76.
NOTITS: Ses første gang i kirkebogen 1729, skattemandtallet 1743.

Nr. 6180 1772.12.05 Thomas Pedersen, Holtum, 69 år, DØBT: 1703c.
KONE: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1773 den Nye Kierche Aar d: 1 første Syndag J Aven døde thomas Pedersen i Holtdom udi hans alder 69.

Nr. 6181 1773.01.03 Thomas Jeppesen Birkebæk, Birkebæk, 86 år, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 3die Janvis døde thomas Jeppersen udi Berche bech udi hans alder 86.

Nr. 6182 1773.04.24 Nikolaj Rasmussen, Skibbild, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 4 år, DØBT: 1769.07.23. FAR: Rasmus Nikolajsen Skibbild. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 24 April døde Rasmus skiefvels Søn Nicqulai udi hans alder - 4 aa[.].
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Skarrild.

Nr. 6185 1773.12.04 Peder Sørensen den Ældre, Hjøllund, 73 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} dend Nye kierche aar 1774 d 1 Sønda udi Afvent døde Peder Sørensen i hiølund udi hans alder 73.
NOTITS: Kirkeåret begynder 1. søndag i advent, dato er altså 1773 i dec. Peder Sørensen den Yngre *1744 er søn af Søren Olufsen.

Nr. 6189 1774.09.14 ? Peders/en/datter, Tornvig, 14 dage, DØBT: 1774.09.01. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB: uden dato} Peder hansen baren som var 14 dage.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Tornvig. Familien er flyttet til Tornvig i Arnborg mellem 1772 og 1774

Nr. 6190 1775.02.15 Søren Pedersen, Hjøllund, 58 år 6 m., DØBT: 1716.07.24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 februar døde søren Pedersen af Høelund og blev begraven Lørdagen d 15 februar= der var Liig Prædiken han var født 1716 d 24de Juli var altsaa gammel 58½ Aar.

Nr. 6193 1775.10.17 Ole Christensen, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1775.09.24. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiirsdagen d. 17 Octobr begravet Christen Christensens Barn {Ole} fra Fasterholt, som var døbt Dom: 15 p. Trinit: a. c:

Nr. 6194 1776.01.31 Simon Thomassen, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1776.01.01. FAR: Thomas Hansen? Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Thomas Greens midnste Søn Simon død natten imellem d 22 og 23 jan:; begraven d 31 januar:

Nr. 6195 1776.03.20 Dødfødt, Tornvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Hansen Tornvig. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Thornvigs Drenge Barn Dødfød begraven den 20 Martiie.

Nr. 6199 1777.05.29 Jens Ostersen, Birkebæk, 61 år 9 m., DØBT: 1715.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Maji 1777 begravet Jens Ostersen af Birkebæk gammel 61 aar og 9 Maaneder.
NOTITS: Skifte i MØLTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL Brejl #4 1777. DKB: "d 22 May døde Jens ostersen udi hans alder -- 61 9 Madr.".

Nr. 6201 1777.06.20 Iver Christensen, Tornvig, 63 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Junii begravet Iver Christensen af Thornvig i sit alders - 63 aar.
NOTITS: DKB: "d 15 Junius døde Jfver Christensen udi Tornvig i hans alder: 63 aar."

Nr. 6203 1777.10.19 Jens Pedersen, Tornvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1777.09.28. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21 Søndag Efter Trin: d 19 Octobr: begravet Peder Hansens Barn Jens af Thornvig døbt d 28 Sept. c: a:

Nr. 6205 1778.01.18 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), år. FAR: Niels Thomsen Holtum. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Dom 2de post Epiph: begravet Niels Holtums dødfødde barn.

Nr. 6206 1778.01.27 Jens Jakobsen, Fasterholt, 46 år, DØBT: 1734. FAR: Jakob Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 jan: døde Jens Jacobsen i Fasterholdt begravet d 5 Februar: i sit 46de aar.
NOTITS: Født i Arnborg, sted usikkert. For faderen se næste begravelse #6206.

Nr. 6207 1778.01.27 Jakob Jensen, Fasterholt, 77 år, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: samme dag {27 jan:} begravet sammes {Jens Jacobsen} Fader Jacob Jensen som døde ibidem {Fasterholt} d i sit 77 aar.

Nr. 6208 1778.02.22 Christen Pedersen, Søby, 74c år, DØBT: 1704c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexages: begravet Christen Pedersen af Søebye ga: noget Over 70 aar. døde Natten mellem d 9 og 10 Maji dl: 12.

Nr. 6209 1778.05.31 Jens Jensen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 2 dage, DØBT: 1778.02.22. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 31 Maji begravet Jens Jacobsens Enkes barn Jens af Fasterholdt. Gammel 13 Uger 2 Dage.

Nr. 5995 1778.07.01 Peder Larsen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1710cc.
KONE: Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet Peder Larsen begravet af Gammel Arnborg.}
NOTITS: Brejl Lundenæs #641, begravelsen glemt i kirkebogen. "Peder Lauridsen i Gammel Arnborg i Arnborg sogn. 12.8.1778, fol.495B. E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Christensen. møller i Kideris Mølle. Af første ægteskab B: Peder i Brande, Niels 34, blind, på stedet."

Nr. 6210 1778.11.16 Peder Jørgensen, Holtum, 59 år, DØBT: 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Nov: døde Peder Jørgensen af Holtum begravet d 22 Nov: gamm: 59 aar.
NOTITS: Født i Store Sandfeld, Brande.

Nr. 6213 1779.08.02 Hans Rasmussen, Grene, 78 år 5 m., DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Aug døde hans Rasmussen udi gren udi hans hiøe alder --- 78 5 Matr.

Nr. 6214 1779.08.22 Dødfødt, Søby, 0.0. FAR: Lars Jørgensen Søby. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: XI post Trin: blev begravet et dødfød barn fra Søebye Drengebarn. {DKB:} d 22 Augusti Las Søby [l.ge] død fød baren.

Nr. 6216 1779.11.14 ? Jens/en/datter, Kirkegaard, 1 år, DØBT: 1779.01.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: Stine Kirke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d [24] trit død Stine kirches barn [.] Si[n] korte alder - - 1 aar.

Nr. 6218 1780.04.24 Jens Sørensen, Kirkegaard, 1 år, DØBT: 1779.04.25. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 April søren baren {Jens} 1 aar.

Nr. 6220 1780.08.04 Thomas Hansen, Grene, SAND ALDER: 50.08 (å.m), 52 år, DØBT: 1729.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 10 Augusti Thomas Hansen af Greene gammel 52 Aar [Lug?] Uge 2 [d..]
DKB: d. 10 Augusti Thomas hansen udi Arenborg J hans alder som er 52.

NOTITS: Født i Grene.
Dåb nr. 2021

Nr. 6224 1782.01.19 Niels Christensen, Gammel Arnborg (Søndergaard), SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1781.06.17. FAR: Christen Nielsen Søndergaard, den yngre. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christen Søndergaards barn - Niels -. d 19 jan: gammel 1/2 aar [.......].
NOTITS: Navn i daab Jens?

Nr. 6227 1783.06.01 Rasmus Bartholomæusen Purup, Skibbild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1783.05.16. FAR: Bartholomæus Purup. MOR: Anne Kirstine Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: fredagen dend 16de May hiemmeDøbt, Bartolomæus Purup og an Kiertine Rasmus Daatter i Skibild Deres barn navnl Rasmus død dend 28de Ditto, begravet den 1 Juni.

Nr. 6229 1784.02.04 Poul Jakobsen Høghøy, ?, 59 år 6 m. 3 dage, DØBT: 1726.07.21.
SØSTER: Maren Jakobsdatter, Kirkegaard (Annexgaard), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4. Februar: begravet unge Karl Poul Jacobsen Høghøy, som kom til Annexgaarden Frisk at besøge sin Syster Maren Jacobsdatter, som der er gift med Huusmanden Christen Olesen, blev efter faae Dage syg og efter 8 à 10 Dages Sygdom døde d 28 Januarii gamel 59 aar, 6 maaneder og nogle Dage.
NOTITS: DKB: "Dend 28 Januarj døde Poul Jacobsen fra Herninge Sogn ved Ahrnborg Kirche i hans alders 60de aar, begravet d 4de Febr. -". Han er født paa stedet Høghøj i Hanning sogn 5. søndag efter Trin. 1726, søn af Jacob Høghøj (tak til Per Vig).

Nr. 6235 1785.07.20 Iver Jensen, Gammel Arnborg, 49 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} IV. Iver Jensen i gaml: ahrnborg død den 14 Julii i sit Alders 49de aar. - begravet d 20.
NOTITS: Ikke født i Arnborg kirkebog.

Nr. 6238 1786.08.08 Christen Christensen, Fasterholt, 64 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} II. Christen Christensen i Fasterholt, Død d 8de August 1786 i sin alders 64de Aar. Den 8de Aug døde en Mand i sit 61de aar pludselig i en Besvimelse siug [... ... ... ... .... ....] i Arbejde i sin gaard -
NOTITS: Blodprop.

Nr. 6239 1786.08.14 Jørgen Christensen, Hjøllund- Store, 30 år, DØBT: 1756.11.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} III Unge Karl Jørgen Christensen i Stoere Hiøllund død den 14de Augustii i sit alders 30te aar.
NOTITS: Født i Store Hjøllund.

Nr. 6240 1786.10.19 Gøde Richardt Christensen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 3.11 (å.m), 4 år, DØBT: 1782.11.10. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: IV. Christen {Pedersen kaldet Lustrup} Skolemesters Søn Gøthi Richardt død den 19 october 4de aar gammel.
DKB: Den 19de Octobr: Christen Skolemesters Søn Giøde Richard 4 aar gammel

NOTITS: Han er født i Gammel Arnborg
Dåb nr. 2279

Nr. 6245 1788.01.21 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0, år. FAR: Mads Christensen Helstrup. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21 januar: fødde mads Greenes Hustgrue Anne Nielsdatter et dødfødt barn og Dagen efter nestefter et levende. Begge vare Drenge. Det levende blev strax af Faderen hiemmedøbt navnl: Christen.
NOTITS: Forældrene blev gift i Arnborg i april 1787.

Nr. 6246 1788.02.04 Christen Madsen, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1788.01.20. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 27 januarii døde Mads {Christensen} Greenes Søn Christen, begraven den 4 februar: gammel 7 Dage.

Nr. 6247 1788.06.22 Jens Rasmussen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1788.05.12. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: VI. Rasmus Jensen og Elsemaria {Gregersdatter} i Lille Hiølund Deres Liden Søn Jens død den 15de Junj i sit alder 4re uger og begraven den 22de dennes.-

Nr. 6248 1788.11.09 Jens Christensen, Birkebæk?, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1788.10.07. FAR: Christen Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} VII. Christen Birkebæks Liden Søn død Den 4de Novb Navnl. Jens og begraven Den 9de Ditto i sit alders 6=uger.-
NOTITS: Denne Christen Birkebæk er ikke identificeret.

Nr. 5998 1789.03.18 Jens Pedersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 79.03 (å.m), 79 år 11 uger 3 dage, DØBT: 1709.12.
DATTER: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Hendes far på aftægt.
SVIGER- SØN: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, På aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Skarrild og Arnborg fælles kirkebog:} Den 18de Martii begravet Jens Pedersen af Gammel Arnborg gammel 79 Aar 11 Uger 3 Dage døde den 11te Martii.
NOTITS: Se FT 1787. Siden Arent Jensen blev gift med Johanne Jensdatter i Skarrild, har Jens Pedersen formodentlig boet i Skarrild i det mindste en tid.

Nr. 6250 1789.11.20 Peder Pedersen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 8.02 (å.m), 8 år, DØBT: 1781.09.30. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Peder Sørensens søn Peder af Store Høelund i 8te Aar, døde den 12te Nov: begravet den 20de sammes.
Dåb nr. 2272

Nr. 6253 1790.03.02 Ove Christensen, Gammel Arnborg, 50 år, DØBT: 1739c.
KONE: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Den 26 Febr: døde og den 4 Martii begravet Ove Christensen 50 Aar gammel -

Nr. 6254 1790.03.10 Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, 71 år 21 uger, DØBT: 1718.09c.
KONE: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: II Den 2 Martii døde og den 10de begravet Christen {Christensen} Høelund 71 Aar 21 Uger gam:
NOTITS: Se FT 1787.

Nr. 6255 1790.04.18 Niels Nielsen, Grene, SAND ALDER: 61.09 (å.m), 61 år 40 uger, DØBT: 1728.07c.
KONE: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg, Død to måneder før manden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: III Den 12 April døde den 18 begravet Niels {Nielsen} Greene 61 Aar 40 Uger gam:
NOTITS: Se FT 1787.
Dåb nr. 2020

Nr. 6259 1792.06.05 Søren Borch, Hjøllund, 68 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. D. 28de Maji døde Søren Borch i Store Høelund 68 Aar gamm: begra: d 5 Junii.
NOTITS: Ellers ikke før set i Arnborg sogn. Hans kone bærer et par måneder før i Hjøllund. Borch er et ret udbredt navn for embedsmænd og præster fx omkring Ringkøbing og Varde. Se Nygaards Sedler. Denne Søren Borch er ikke identificeret.

Nr. 6261 1792.07.15 Jens Jensen, Tornvig, 2 år, DØBT: 1790c. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Kirsten Jensdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet i Holtum å..
KIRKEBOGSTEKSTEN: III d 8de Julii druknede i Aaen Jens Thornvigs Søn Jens 2 Aar gamm: begr: Søndagen nestefter.
NOTITS: Moderen døde i 1790.

Nr. 6262 1792.12.07 Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, 64 år, DØBT: 1727c.
KONE: Abelone Jensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. Natten imellem d 1 og 2den Decembr: død Christen Jensen Tornvig gamm: 64 Aar begrav:
NOTITS: Christen Jensen Tornvig bor ikke i Tornvig men i Lille Hjøllund! Abelone er hans 2. kone, 1. kone Johanne Olufsdatter †1787.

Nr. 6263 1792.12.16 Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, 69 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: II. D. 11 dec: døde Michel Christensen i Toxvig gammel 69 Aar. begravet d 16 sammes.

Nr. 6267 1794.09.26 Anders Jakobsen Kirke, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1794.09.21. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d. 26 Septembr begravet Jacob {Christensen} Kirkes Barn Anders, som forhen d. 16 Aug: var døbt og fremstillet i Kirken 14 Søndag efter Trin:
Dåb nr. 2340

Nr. 6268 1794.12.21 Søren Christensen Gassum, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 78, 70 år, DØBT: 1717.01.01?.
KONE: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den Den 14de Decembr: døde og d. 21de decembr: begravet Søren Christensen Gassum af Gam: Arnborg 70 Aar gammel.
Liigprædiken Text: Eccles: 11, 9. vandre paa dit hiertes Veje etc:

NOTITS: I FT 1787 har han selv angivet hans alder til 70 år. (Tak til Poul Hornshøj, som har fundet hans sandsynlige dåb 1. januar 1717 i Spentrup-Gassum kirkebog.

Nr. 6269 1795.05.24 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Mads Christensen Helstrup. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Pindse dag begravet Mads {Christensen} Helstrups og Anna Nielsdatters dødfødte Drengebarn.

Nr. 6271 1796.03.20 Christen Nielsen Søndergaard, den Ældre, Gammel Arnborg (Søndergaard), SAND ALDER: 62.09 (å.m), 63 år, DØBT: 1733.06.21.
KONE: Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Maria Bebudelses Dag døde nemlig den 13 Martii og Palme=Søndag d 20 Martii begravet Christen Nielsen Søndergaard {den Ældre} gammel 63 Aar.
Dåb nr. 2044

Nr. 6272 1796.04.22 Jens Christian Lauridsen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1796.04.17. FAR: Laurids Christensen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Natten imellem 17 og 18 April døde i Lille Høelund Laurids Christensens og Jngeborg Poulsdatters lidet Barn Jens Christian, som var døbt dagen tilforn. begravet d. 22 April.

Nr. 6277 1797.05.28 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6te Søndag efter Paaske begravet Christen Høelunds og Anne Hansdatters dødfødte Drengebarn.

Nr. 6279 1797.12.14 Christen Jakobsen, Kirkegaard, SAND ALDER: 86.10 (å.m), 86 år 10 m. 2 dage, DØBT: 1711.02.
KONE: Karen Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 14de Decembr: 1797 begravet Christen Jacobsen af Annexgaarden gammel 86 Aar 10 Maaneder 2 Dage.

Nr. 6281 1798.07.19 Peder Nielsen Karlskov, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1750c.
KONE: Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Julii begravet Peder {Nielsen} Karlschou af Store Høelund, gammel 48 Aar.
NOTITS: Bor 1786-90 i Lille Karlskov i Ringive sogn.

Nr. 6282 1798.09.09 Niels Knudsen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1798.05.18. FAR: Knud Christensen Fredensborg. MOR: Dorte Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 9de Sept: begravet Knud Christensens og Dorthe Nielsdatters Barn Niels, som var født i Snejberg Sogn ved sidstafvigte Christi Himmelfarts Dags Tiid. d 18 Maji i Volsgaard.
NOTITS: I FT 1801 i Paarup, Assing. Knud Christensen Fredensborg beskrives som boels- og tømmermand. De flytter en del rundt.

Nr. 6283 1798.10.21 Christen Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1798.09.18. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Octobr: begravet Lars Thodals Søn Christen, som var døbt den 18de Sept: sidstafvigte.
NOTITS: Hjemmedøbt i Tovdal.

Nr. 6285 1799.02.13 Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, 68 år, DØBT: 1729.
KONE: Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dem 13de Februar 1799. begravede i een Grav Niels Madsen Skouberg gammel 68 Aar og hans Hustrue Anne Marie Jensdatter efter 34 Aars Egteskab. Hun var 70 Aar gammel. Den ældste Søn Mads kiørte faderens Liig=Vogn og den yngre Søn Jens Moderens. Flere levende Børn efterlade de sig ikke. De havde endnu sammenavlet 2 Sønner, som nu imodtage Dem i Evigheden.
Liigtexten 2. Sam: 1, 23. De elskelige og liflige i deres Liv, de bleve og ikke adskilte i deres Død.

NOTITS: De to døde sønner var Jens *1768 død en måned gammel og en anden Jens *1767 eller *1772.

Nr. 5994 1799.04.02 Mikkel Andersen Arnborg, Arnborg Grene, SAND ALDER: 61.02 (å.m), DØBT: 1738.02.23.
KONE: Dorte Sørensdatter, Arnborg Greme, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet Mikkel Andersen Arnborg begravet af Arnborg Greme.}
Dåb nr. 2071

Nr. 6290 1800.02.20 Henrik Pedersen Filskov, Hjøllund, SAND ALDER: 19.05 (å.m), 20 år, DØBT: 1780.09.10. FAR: Peder Nielsen, Filskov, Sønder Omme. MOR: Maren Henriksdatter, Filskov, Sønder Omme.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Februar: begravet Ungkarl Henrich Pedersen Filschou af Høelund i sit 20de Aar.
Texten I Timoth: 4, 12 og 13.

NOTITS: Født i Filskov, Sønder Omme. Formodentlig tjenestekarl i Hjøllund.

Nr. 6293 1800.06.08 Bendt Jensen, Døvling, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger, DØBT: 1797.04.17. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB: Den 8de Junii begravet Jens {Christensen} Thodals søn Bendt af Deuling NB: dette hører til Scharild sogn.
NOTITS: Jens Tovdal er ikke født i Tovdal men i Skarrild og bor Døvling. Præsten har begyndt at tage fejl, men så rettet sig. Begravelsen er indført i Skarrild kirkebog. Bendt hjemmedøbt.

Nr. 6295 1801.03.17 Jens Olesen, Tovdal, SAND ALDER: 68c, 73 år, DØBT: 1733c.
Kone: Else Pedersdatter, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme=søndag begravet Jens Olesen af Thodal 73 Aar gammel.
Text Genes: 25, 8.

NOTITS: Alder fra FT 1787 set som mere nøjagtig end begravelses-alderen. I FT 1801 fra 1. februar er han "Huusmand uden jord og almisselem."

Nr. 6298 1802.02.11 Christen Pedersen Frølund, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1717c.
KONE: Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, †1780.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Februar begravet Enkemand Christen Pedersen Frøelund af gammel Arnborg, gamm: 84 Aar.
Text: Psalm: 37, 37.


Nr. 6299 1802.03.14 Christen Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1802.02.16. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de martii begravet Lars {Andersen} Thodals Barn Christen i 1ste Aar.
Text: Psalm: 103, 13-14.

NOTITS: Præsten skriver i 1ste år, han blev én måneder gammel.
Dåb nr. 2381

Nr. 6300 1802.04.07 Peder Christensen Aggersig, Gottenborg, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1774c. FAR: Christen Pedersen, Aggersig, Assing. MOR: Kirsten Christensdatter, Aggersig, Assing.
FARBROR: Niels Pedersen, Gottenborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de April begravet ungkarl Peder Christensen Agersig, som med Kongl: confirmeret Testamente var udkaaret til at arve sin farbroder Niels Pedersen og Hustru i Gottenborg, men begge disse veltænkende Ægtefolk overlevede ham. Han var 28 Aar.
Text: Rom: 8, 22, 23.

NOTITS: Forældre identificeret i FT 1787.

Nr. 6302 1802.06.04 Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1720c.
KONE: Maren Larsdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Junii begraven Niels Christensen Bjerge død d 26de Maji 82 Aar gammel
Text: Luc: 2, 25. Dette Menneske var retfærdig og Gudfrygtig og ventede Israels Trøst.

NOTITS: Maren Larsdatter er hans 2. kone.

Nr. 6303 1802.06.15 Christen Andersen, Skibbild, SAND ALDER: 15c, 16 år, DØBT: 1787c. FAR: Anders Christensen Sigten. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 15 Junii begraven Anders Christensens Søn Christen af Schibild som var i 16de Aar gammel.
Text: Ps: 90, 9. Vi fortære vore Aar som en Tanke.

NOTITS: Ikke set født i Arnborg. Forældre fra FT 1801.

Nr. 6304 1802.06.24 Christen Christensen, Fasterholt, SAND ALDER: 35.01 (å.m), 35 år, DØBT: 1768.05.09.
KONE: Inger Christensdatter, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Junii begravet Christen Christensen Fasterholdt 35 Aar gammel
Text: Philipp: 1, 22, 23, 24. Hvad jeg skal udvælge, veed jeg ikke etc: etc:

NOTITS: Han er født i Fasterholt Bjerre.

Nr. 6306 1802.08.26 Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 43.05 (å.m), 45 år, DØBT: 1759.03.22.
KONE: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26 August: begravet Peder Christensen Frøelund af gammel Arnborg gammel 45 Aar
Text: Daniels 12, 13.

Dåb nr. 2178

Nr. 6308 1804.02.05 Niels Jensen, Skibbild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1804.01.08. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gjertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5te Februar begravet Jens Knudsens Barn af Schibild navnlig Niels; døbt den 8de Januar C: a.
Text Gal: 4. Saalænge Arvingen er et Barn, er det under Formyndere og Plejemester indtil den beskikkede Tid af Faderen.


Nr. 6309 1804.02.19 Christen Thomasen, Skibbild, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 2 år, DØBT: 1803.10.03. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Februar begravet Thomas Christensens Barn af Schibild navnlig Christen. gammel i 2det Aar.
NOTITS: Præsten har taget fejl ved alderen.

Nr. 6310 1804.07.12 Christen Olesen Sigting, Søby- Sønder, SAND ALDER: 77c, 73 år, DØBT: 1727c.
KONE: Anne Larsdatter, Søby- Sønder, Arnborg, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12te Julii begravet Christen Olufsen {Olesen Sigting} af Søbye 73 Aar gammel
Text Joh: Ev: 11, 11.

NOTITS: Alder ud fra FT 1801. Anne Larsdatter er hans 3. kone.

Nr. 6320 1807.06.19 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Abelone Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Jordemoder 1807, som kommer til Grene, Arnborg.
NÆVNT Nr. 2: Maren Christensdatter, Kirkegaard (Annexgaard), Arnborg, Slags nabo til Niels Christian Andersen med dødfødt søn. Gift med Jakob Christensen.
NÆVNT Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Grene, Arnborg, Nabo til Niels Christian Andersen med dødfødt søn. Gift med Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu.
Men nu følger den:
Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn. Moderen var i 9de Maanes Svangerskab. Fosteret var af Mandkiøn. Moderen kom ikke for tidlig. Navlestrengen var med til Hinder, ellers kom det naturligt til Verden. Der var intet Liv, da det fødtes. Midler brugtes til at faa Liv i det: Lufts Indblesning og Røg, men forgieves. Moderen har intet barn før født.
Datum Arnborg Kirkegaar ut supra
N. Hegelahr. {Præsten i Skarrild-Arnborg.}
Gjordemoderen har her gjort den rette Anmeldelse, det bevidnes af os, som var nærværende.
Maren Christensdatter {slags nabo i Kirkegaard} Cidsel Jensdatter {nabo i Grene}
Ligeledes tilstaaes det samme af mig Barnets Moder Apollone Christensdatter.

NOTITS: Forordningen af 1804 om indberetninger om dødfødte børn griber her for første gang i Arnborg sogn.

Nr. 6321 1807.08.23 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Jordemoder, der her kommer til Store Hjøllund i Arnborg.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Nielsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Nabokone i Lille Hjøllund gift med Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 3: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Nabokone i Lille Hjøllund gift med Thomas Poulsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23 August begravet Christen Høelunds dødfødte Drengebarn. Giordemoderen anmeldte følgende:
Anno 1807 den 20de August meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter Tilfældighederne ved et dødfødt Barns fødsel: forældrene ere Christen Christensen og Hustru Anne Hansdatter af Høelund, Arnborg Sogn. Fosteret var af Mandkiøn. I 10de Maaned af Svangerskabet. Giordmoderen er ikke examineret. Moderen blev syg den 17de. Blodflod vedblev indtil Kl: 11 Aften den 19de d. M. da fosteret kom uden stor Vanskablighed til Verden, men ganske dødt, og da man kunde erfare, at det længe havde været dødt, og var allerede under forraadnelse, saa brugtes inet Middel til at bringe det i Live. Moderen har tilforn født af 8te Børn et Dødfødt. Ingen Klager over Giordemoderen kan formodes.
Datum Skarild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr {præst i Skarrild-Arnborg}.
Den 6te Decembr: 1807 har Præsten oplæst dette for os og vi tilstaae, at Giordemoderen har fulgt Sandhed
Anne Hansdatter Barnets Moder.
Nabokoner, som vare nærværende:
Kirsten Nielsdatter
Else Jakobsdatter


Nr. 6322 1808.01.27 Jakob Christensen, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1807.12.25. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 27de januar: begravet Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Barn Jacob af Annexgaarden, som var døbt 25de Decbr f. A.
Text over Graven Matth: 18, 10.

Dåb nr. 2421

Nr. 6323 1808.06.05 Niels Jakobsen, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 1.03 (å.m), DØBT: 1807.03.01. FAR: Jakob Christensen Bjerre. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5te Junii begravet Jacob Bjerges Barn Niels som var døbt den 1ste Martii 1807.
Text: 2 Cor: 1, 5.

Dåb nr. 2416

Nr. 6324 1808.07.09 Anders Olesen, , SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1804c. FAR: Ole. MOR: Bodil Jakobsdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Julii begravet Bodild Jacobsdatters Barn Anders, som opholdtes af Morfaderen Jacob Christensen i Annexgaarden. Dette Slegfred Barn druknede d. 2den Julii i Aaen. Gammel i 4de Aar.
Text af Jesu Tilbageblivelse uden Hans Moders Vidende Luc: 2 Kap:
Barents navn er Anders Olesen fra Give.

NOTITS: Give kirkebog ikke ført 1800 - 1804, ingen dåb ses.

Nr. 6325 1808.08.28 Navnløs, Fasterholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1808.08.19. FAR: Lars Jørgensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Peder Thomsen.
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomsen, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Johanne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Gift med Jakob Christensen Bjerre.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de August begravet det Barn, uden Navn, som beskrives med følgende Anmeldelse:
Anno 1808 den 28de August: meldte Peder Thomsens Kone Anne Marie Pallisdatter af Fasterholdt og Jacob Bjerges Kone Johanne Christensdatter, at deres Naboes Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone i Arnborg Sogn Inger Christensdatter, nedkom i Barselseng den 19de dennes saa hastig, at ingen Gjordemoder kunde komme. Disse koner bevidner, at Barnet, som død strax efter fødslen, var en dreng. Moderen kom ikke for tidlig. fødselen varede en Timestid. Ingen Midler brugtes, at oplive det. Dette var Moderens 8de Barn; De syv leve endnu.
Arnborg Kirke den 28de August 1808
N. Hegelahr Sognepræst for Skarild og Arnborg.
for Liigtale ved Graven brugtes Texten Matthi 18, 14.
Ovenveldte Attest af 28de August 1808 blev forsynet med følgende Paategning: Den 12te decembr: 1808 læste Præsten indbemeldte mine Nabokoners Videnesbyrd for mig, og jeg tilstaaer, dette at være fuldkommen Sandhed; Men maa tillige erindre, at Navlestrængen var der kommet Hul paa nær ved Navnlen, saa at Blodet var forløbet førend barent blev født. Man tilbandt [ved] navlen strax, men det var for sildig.
Gammel Arnborg ut supra
Inger Christensdatter med paaholdt Pen, Barnets Moder.
Dette er Moderens Tilstaaelse [testes]
N. Hegelahr.

Den 12te decembr: 1808 læste Præsten indbemeldte mine Nabokoners Videnesbyrd for mig, og jeg tilstaaer, deri at være være fuldkommen Sandhed; Men maa tillige erindre, at Navlestrængen var der kommet Hul paa nær ved Navnlen, saa at Blodet var forløbet førend barent blev født. Man tilbandt [ved] navlen strax, men det var for sildig.
Gammel Arnborg ut supra
Inger Christensdatter med paahaoldt Pen, Barnets Moder.
Dette er Moderens Tilstaaelse [testes]
N. Hegelahr.

NOTITS: Maren Christensdatter er søster til moderen, begge født i Tovdal.

Nr. 6326 1808.11.06 Christen Jakobsen, Fasterholt- Bjerge, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 8 år, DØBT: 1801.03.04. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 6te Novembr begravet Jacob Bjerges Søn Christen, som var i sit 8de Aar. Han fandtes druknet i en Klynegrav den 29de Octobr sidst og ved syn, som af Sognefogden efter Herredfogdens givne fuldmats blev taget, befandtes intet Tegn til voldsom Ombringelse paa den Døde.
Text i Sam: 10, 2. Hvad skal jeg giøre for min søn?
NB. han var som Hyrde udsendt efter sin faders faar.

Dåb nr. 2379

Nr. 6327 1809.07.07 Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, SAND ALDER: 64.07 (å.m), 65 år, DØBT: 1744.12.25.
KONE: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Junii døde og den 7de Julii begravet Christen Michelsen Toxvig i sit 65de Aar.
Text: Gen: 35, 29.

NOTITS: Anne Marie Pedersdatter er hans 2. kone.

Nr. 6329 1810.02.11 Peder Madsen Siig, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 61.06 (å.m), 65 år, DØBT: 1848.08.
KONE: Maren Olesdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 11te Februarii begrabet Peder Madsen Siig gammel i sit 65de Aar.
Text: Prædik. B. 12, 15 - 16.

NOTITS: FT 1801 i Siig, Rind gift med Maren Olesdatter. De er flyttet til Arnborg 1801 - 09. Han boede sandsynligvis ved sønnen Peder Pedersen Siig i Gammel Arnborg.
LINK: Peder Madsen Siig (Maren Olesdatter begravelse forkert)

Nr. 6330 1810.05.27 Thomas Poulsen, Skibbild, SAND ALDER: 59c, 63 år, DØBT: 1751c.
KONE: Ingeborg Nielsdatter, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Maji begravet Thomas Poulsen af Schibild - gammel 63 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801.

Nr. 6331 1810.09.23 Knud Jensen, Skibbild, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1795c. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de September begravet Jens Knudsens Søn af Schibild, navnlig Knud.
NB. 15 Aar, i 16de.
Text: død Søn lever.

Dåb nr. 2348

Nr. 6332 1810.11.25 Christen Sørensen Bjerregaard, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1740c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 25de Novbr begravet Aftægtsmand Christen Sørensen Bjerregaard, som boede og døde i bjerge 70 Aar gammel.
Text: 1 timoth 4, 8. Gudfrygtighed er nytte til, etc:

NOTITS: Ikke identificeret. Usædvanligt er at han bliver kaldt Bjerregaard, normalt kaldes alle folk fra Fasterholt-Bjerre for Bjerre.

Nr. 6333 1810.12.26 Peder Pedersen Brorsbøl, Skarrild By, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 81c, 89 år, DØBT: 1729c.
KONE: Karen Nielsdatter, Arnborg, †1801+
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de December begravet Peder Pedersen Brorsbøl af Gammelgaard 89 Aar gammel.
Text Luc: 2, 29 - 30.
Dette hører til Scharild Sogn.

NOTITS: Se FT 1787 Skarrild. Præsten har ved en fejl indført denne begravelse i siderne om Arnborg istedet for Skarrild.

Nr. 6334 1811.06.23 Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, 39 år, DØBT: 1772c.
KONE: Mette Katrine Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Hun dør en uge efter manden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Junii begravet Gaardmand Jens Nielsen Skouberg — i sit 39te Aar.
Text: Jerem: 49, ii.

NOTITS: Gaardmand her betyder vel selvejer.

Nr. 6336 1811.06.30 Christen Rasmussen, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1811.06.11. FAR: Rasmus Christensen. MOR: Gertrud Christiane Rolandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Angaaende et fremmed fruentimmers Barn som døde i Annexgaarden den 20de Juni 1811, give følgende Efterretning: fordi Moderen intet Beviis havde, tilskrev jeg Herredsfoden herom som under 23de Junii overdrog mig at holde en Undersøgelses forretning, samme optog jeg og skikkede tiil til Herreds [Contoe]ret, dog ansaae jeg det endnu ufuldkommet, saasom Moderen ikke mødte; endelig mødte denne den 29de og overgav mig Barnets Døbeattest saa lydende:

Aar 1811 den 12te Junii blev i Vorgod Præstegaard døbt Christen . Moderen, som lod sig kalde Gjertrud Christiane Rollandsdr og nedkom i Øster Herborg her i sognet, er et omgaaende fruentimmer, som foregiver at hun er af Lovens {Lovn} sogn Giestum {Gislum} Herred og givt med en Matros navnlig Rasmus Christensen, udkommanderet til Fladstrand. Den 16 Juni d. a. blev Barnets Daab publiceret her i Vorgod Kierke. At foranførte er rigtigen anmeldt, bevidner
Vorgod Præstegrd d. 27 Junii 1811.
L. P Hansen Stedets Præst.

Jeg kastede Jord paa dette Liig den 30 Junii, og medgav Moderen Begravelses Attest. Og sognefogden til Underretning, Tilligemed den Originale Døbeattest —
N. Hegelahr.


Nr. 6338 1811.09.15 Rasmus Jensen Tornvig, Togsvig, SAND ALDER: 66.11 (å.m), DØBT: 1744.10.20.
KONE: Else Marie Gregersdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de september begravet Rasmus Jensen Tornvig af Toxvig Gammel imellem 60 og 70 Aar
Text over Graven. Esaiæ 57, 1 — 2 Den Retfærdige [hensamles?] fra det Onde — — — han skal gaae ind med fred.

NOTITS: Rasmus Jensen Tornvig blev født i Tornvig, men boede længe i Lille Hjøllund. Han var i FT 1787 selvejer i Lille Hjøllund. I FT 1801 ses han ikke i Arnborg. I texten bruges en gammel bibeloversættelsen, den fra 1937 passer saaledes ikke i ordlyden.
Dåb nr. 2107

Nr. 6343 1812.01.01 Peder Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 5.08 (å.m), 5 år, DØBT: 1806.04.27. FAR: Lars Andersen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nytaarsdag 1812 begravet Lars Andersens Søn af Todal navnlig Peder, som døde Jule=Aften i sin alders 5te Aar.
Text: Luc: 2, 40.

Dåb nr. 2418

Nr. 6344 1812.01.26 Peder Andersen, Hedehus, SAND ALDER: 58.00 (å.m), 62 år, DØBT: 1754.01.01.
KONE: Karen Pedersdatter, Hedehus, Arnborg, Hun begraves to måneder senere.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: septuag: den 26de januar: begravet Peder Andersen af Hedehuus, som døde den 18de samme maaned 62 Aar gammel.
Text til Liigprædiken Ebr: 4, 16.

NOTITS: Fra FT 1801: "Huusmand uden Hartkorn. I fælleds Heede har han bygget og opbrudt Agerland og i de yngre Aar fik han Almisse." Konen var væver sammen med manden.
Dåb nr. 2158

Nr. 6345 1812.02.19 Rasmus Nikolajsen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1811.12.27. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Februarii 1812 begravet Nicolai Rasmussens Barn af Kirkegaarden, navnlig Rasmus døbt den 27de Decbr f. A.
Tale over Graven Marc: 10 Jesus lagde Hænder paa smaae børn og velsignede dem.


Nr. 6349 1812.06.04 Mads Olesen, Fasterholt- Bjerre, 58 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de Junii begravet Mads Olesen af Bjerge, død den 28de Maji i sit 58de Aar.
Text: Rom: 5, 11. "Vi rose os i Gud ved vor H. J. Chr:"

NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6353 1813.05.02 Jens Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1813.01.01. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de April døde og den 2den Maji begravet Peder Nielsens Søn af Gottenborg, Jens, som var døbt den 1ste januar dette Aar.
Text Luc: 10, 20. Gl[æder] Eder over, at Eders navne ere skrevne i Himmlen.
H[erl]ig gik Udskrivten til Krigecommissæeren datiert den 2den Maji —


Nr. 6355 1813.11.14 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), år. FAR: Niels Jensen. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de Novembr begravet Niels Jensens og Hustrues Mette Johanne Christensdatters dødfødte Barn.
Text: Barnet sprang i mit Liv etc:
Gjenpart af Anmeldelsen:
Den 26de Novembr 1813 gav Districtts beskikkede gjordemoder, Kirstine Larsdatter, mig mundligen følgende anmeldelse om et dødfødt barn, til hvis fødsel hun den 5te d. M. havde været brugt: barnets forældre ere Niels Jensen og Hustru Mette Johanne chrisensdatter, boende i Gammel Arnborg, Arnborg sogn. fødslen skeede i 10de Maaned efter Svangerskabet. fosteret var af mandkjøn — kom besværlig ved Vendig til Verden, her var intet Liv i det da det fødtes. Alle muelige Midler bleve brugte, for at bringe fostgeret til Live, nemlig: varmt Bad, Ribbenenes skyden op og ned , fel[el[se, for at prøve om Hjertet bankede, Slims bortrydning af Munden og Lutes Indblæsning, og flere Midler, som bruges paa Stiftelsen i Kiøbenhavn; men Alt var her forgjeves. Moderen har tilforn født 2 dødfødte Drengebørn.
Datum Skarild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr Sognepræst til Skarild og Arnborg.


Nr. 6356 1814.02.13 Peder Pedersen, Gammel Arnborg, 2 år, DØBT: 1812.02.18. FAR: Peder Pedersen sig. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: sexagesima den 13de Februarii begravet Peder Pedersen Siigs Søn af Gammel Arnborg navnlig Peder døbt den 18de Februar 1812; altsaa næsten 2 Aar gammel
Text over Graven Viisdoms Bog 4, 14.


Nr. 6358 1814.05.30 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Pinsedag den 30te maji begravet Hans Pedersens dødfødte Drengebarn af Holtum. Indberetningen fra Gjordemoderen ventes. Anmeldelse om et dødfødt Barn, ved hvis fødsel Undertegnede har været brugt den 20de Maji 1814. forældrene Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter boende i Holtum, Arnborg Sogn. Konen fødte 30 Uger efter Svangerskabet, fosteret var af mandkjøn. Aarsagen til den tidlige nedkomst vides ikke. fosteret blev baglænds født uden Instrumenter. der var intet Liv i det, da det fødtes. Her brugtes intet Middel for at faae det til Live, fordi dette ansaaes umuligt. Moderen har intet barn født før. Denne Anmeldelse, som Sognepræsten har optegnet efter min mundtlige forklaring, bekræftes hermed med min Underskrivt.
Skarrild Præstegaard den 2den Junii 1814
Maren Christensdatter af Arnborg Kirkegaard med paaholdt Pen.
Dette er rigtigt anmeldt, hvilket bevidnes af Barnets Moder og Nabokone Anne Jørgensdatter med paaholdt Pen
Maren Pedersdatter med paaholdt Pen.


Nr. 6359 1814.09.04 Peder Rasmussen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1814.05.11. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: XIII p. t. 4. Septembr. begravet Rasmus Pedersen og Johanne Christensdatters Søn Peder af Green, som var døbt den 11 Maji d. A.
Text Jobs bog 14, 2.


Nr. 6360 1815.01.15 Jørgen Pedersen, Holtum, SAND ALDER: 72.09 (å.m), 73 år, DØBT: 1742.04.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Januarii begravet Jørgen Pedersen af Holtum, i sit 73de Aar.
Text: Esaiæ 46, 3 — 4.
{Ny kirkebog:} 1. død 7. Januar, begravet 15. Januar Jørgen Pedersen, aftegtsmd hos sin Svoger Gmd: Hans Pedersen i Holtum, 78 Aar.

NOTITS: Konen døde 1810. Begravelserne i 1815 føres både i den gamle kirkebog i fri format og den nye kirkebog i fast format.
Dåb nr. 2092

Nr. 6361 1815.05.04 Niels Mouridsen, Søby- Sønder, SAND ALDER: 73, 73 år, DØBT: 1742.
SØN: Mourids Nielsen, Søby- Sønder, Arnborg, Har overtaget gaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfartsdag den 4 maji begravet Niels Mouridsen af Søebye, næsten 73 Aar.
Text. Luc: 2, 29 og 30.
{Ny kirkebog:} 2. død 26 April, begravet 4. Maj Niels Mouritsen, Aftægtsmand: hos sin Søn Mourits Nielsen i Søbye, 73 Aar.

NOTITS: Begravelserne i 1815 føres både i den gamle kirkebog i fri format og den nye kirkebog i fast format.

Nr. 6362 1815.06.04 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1815.05.29. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den søndag efter trinitatis 4de Juni [S....] begraven Peder Nielsen barn Niels af Gottenborg. født og døbt den 29 Maji død den 30te begravet den 4 Juni alder 36 timer.
text rom 8, 14.
{Ny kirkebog:} 3. død 30 Maj, begravet 4de Juni, Niels Pedersen, hos [faderen] Sognefoged og Gmd: Peder Nielsen Gottenborg, 36 Timer.

NOTITS: Begravelserne i 1815 føres både i den gamle kirkebog i fri format og den nye kirkebog i fast format.

Nr. 6363 1815.06.13 Christen Jensen, Grene, SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1753c.
SØN: Jens Christensen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 13 Junii begravet Christen Jensen af Green.
4. død 9de Juni, begravet 13. Juni, Christen Jensen, Aftægtsmd. hos sin Søn Jens Christensen, Gmd: i Green, 63 Aar.

NOTITS: Begravelserne i 1815 føres både i den gamle kirkebog i fri format og den nye kirkebog i fast format. Alder fra FT 1801. HER PÅ DETTE STED hører poesien af den gamle kirkebog op og derefter findes kun prosa i den nye kirkebog - nøgtern og tør.

Nr. 6364 1816.06.18 Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, SAND ALDER: 74.00 (å.m), 74 år, DØBT: 1742.06.05.
KONE: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg
SØN: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 9. Juni, begravet 18 Juni Jacob Kristensen Kirke, Aftegtsmd: hos sin søn Kristen Kirke, 74 Aar.
Dåb nr. 2096

Nr. 6365 1816.09.01 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1816.08.27. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 27 August, begravet 1ste September, Niels Pedersen, Gmd: Peder Nielsens søn i Gottenborg i Arnborg. 1 dag.
NOTITS: M05.06.1742 være hjemmedøbt.

Nr. 6367 1816.12.15 Niels Pedersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 72.08 (å.m), 73 år, DØBT: 1744.04.14.
KONE: Maren Madsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, +1830 Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 7 December, begravet 15 december, Niels Pedersen Arnborg, Aftægtsmd i Arnborg. 73 Aar.
NOTITS: Han var blind, se FT 1801. Hans far var Peder Larsen.
Dåb nr. 2105

Nr. 6368 1816.12.26 Søren Sørensen, Fasterholt, SAND ALDER: 17c, 17 år, DØBT: 1799c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 20 December, begravet 26 December, Søren Sørensen Fasterholdt, hjemme hos Faderen, 17 Aar.
NOTITS: Faderen ikke identificeret.

Nr. 6371 1817.11.14 Laurids Andersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 77.10 (å.m), 78 år, DØBT: 1740.01.24.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, †1816, året før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 5 November, begravet 14 November, Laurits Andersen Arnborg, Aftægtsmand, 78 Aar.
Dåb nr. 2080

Nr. 6372 1818.03.01 Niels Jensen Ødevig, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 50.08 (å.m), 51 år, DØBT: 1767.07.14.
KONE: Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, †1849.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 21 Februar, begravet 1ste Marts, Niels Jensen Ødevig, Boelsmd: i Arnborg, 51 Aar.
NOTITS: Født 1767 i Øvig, Skarrild, søn af Niels Nielsen og Johanne Pedersdatter. Han var i FT 1801 i Bukkær, Assing gift med Margrethe Christensdatter *1769c Skarrild (FT 1845). Alder fra fT 1801.

Nr. 6373 1818.04.22 Mourids Nielsen Søby, Søby- Sønder, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1778.
KONE: Mette Christensdatter, Søby- Sønder, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 15 April, begravet 22 April, Mourits Nielsen Søbye, Gmd: i Søbye Arnborg Sogn, 40 Aar.
NOTITS: Født i Nørre Vium.

Nr. 6374 1818.05.31 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1818.04c. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 23 Maj, begravet 31. Maj, Niels Pedersen Gottenborg, Gmd: Peder Nielsens Søn i Gottenborg, 4 Uger.

Nr. 6375 1819.03.21 Jens Knudsen, Skibbild, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1763c.
KONE: Gertrud Nielsdatter, Skibbild, Arnborg, Ikke født i Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 14 Marts, begravet 21. Marts, Jens Knudsen i Skibild, Almisselem i Arnborg, 56 Aar.
NOTITS: Ikke født i Arnborg.

Nr. 6376 1819.07.11 Lars Jespersen, Tovdal, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1818.04. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Karen Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 8. Juli, begravet 11 Juli, Lars Jespersen Thoudal, i Arnborg Sogn hos forældrene, 15 Maaneder.