Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6002 1725.12.05 ? Andersdatter, . FAR: Anders Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 5 dec. Anders Fasterholtes Daatter.

Nr. 6003 1726.02.04 Anders Pedersen, Togsvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1725. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Andersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Hjøllund- Store?, Arnborg, Karlen, udlagt fader Peder Andersen tjente der.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {fra daaben:} døbt første Søndag Eftter jul Anders {Christensen} Toxvigs pige barn Nafnlig Anne barnefader blev udlagt Peder Anders: som tiendte Peder Jensen, samme Uegte barn blev kaldet [Ande]{rs} nogle uger derefter døde blev begrafven. Dom Sexag.
Dåb nr. 2005

Nr. 6005 1726.03.03 Peder Pedersen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m). FAR: Peder Skytte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 3 mart: Peder Schyttes barn Peder.
Dåb nr. 2007

Nr. 6006 1726.07.14 Dødfødt, Hjøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 5 p Trinit: Niles Hiølunds barn dødfød.
NOTITS: Moderen død 1761, *1695c.

Nr. 6007 1726.09.29 Anne Tornvig, Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Seput: 15 p Trinit Anne Tornvigs.
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.

Nr. 6010 1728.02.01 Kirsten Birkebæk, Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult Kirsten birchibechs [d g D.?].
NOTITS: Datoen er antaget. Den ligger mellem den 7 dec. 1727 og den 7 mar. 1728 udfra fra indragelsen før og efter denne.

Nr. 6012 1728.05.27 ? Niels/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 3+. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 27 Maj Niels Hiølunds barn og Peder Schyttes barn.

Nr. 6015 1728.06.23 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 23 jun Christen tornvigs barn.

Nr. 6018 1728.10.22 ? Pedersdatter, Hjøllund, SAND ALDER: 3+. FAR: Peder Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 22 oct: Peder Michelsen daatter i Hølund.

Nr. 6019 1728.11.29 ? Christen Tornvigs kone, Tornvig.
MAND: Christen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 28 Nov. Christen tornvigs hustr.

Nr. 6020 1728.12.06 ? Mikkels/en/datter, , SAND ALDER: 3+, DØBT: 1724-. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. FAR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6. Decemb. Sepult: Michel {Lauridsen} Søbyes barn.
NOTITS: Sidstfødte barn er Anne født 1725, men hun lever, må være et barn født før hende.

Nr. 6022 1729.08.07 Kirsten, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Kirsten[..hel] dom 8 p Trinit.

Nr. 6026 1730.10.22 Kirsten Jensdatter, Tornvig?, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1726.07.14. FAR: Jens Rasmussen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 18 a Trinit jens Rasmuss: barn {Kirsten}.
Dåb nr. 2008

Nr. 6028 1731.03.11 Peder? Christensen, Tornvig, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1727?. FAR: Christen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 i fasten begraven Christen Thornvigs barn {Peder?}.

Nr. 6030 1731.08.09 Dødfødt, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Lille Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Aug: føde Jens Lil hjølunds kone et dødfød barn.

Nr. 6032 1732.05.04 ? Christens/en/datter, Tornvig, SAND ALDER: 7+. FAR: Christen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: Dom 3 p pahcl Christen Tornvigs barn.

Nr. 6033 1732.04.10 Dødfødt, Togsvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Husmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.

Nr. 6034 1732.07.22 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 22 jul Maren pedersdatter i g Arnb:

Nr. 6035 1732.08.03 ? Christens/en/datter, Togsvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.07.01. FAR: Christen Olufsen Toksvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn.
NOTITS: Ikke sidst nævnt fødte barn (Johanne) men spædt barn vel døbt for ikke angivet dødfødt. Alder 1 måned rent skøn.
Dåb nr. 1991

Nr. 6036 1732.10.01 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mikkel Clemmensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
NOTITS: Dato ikke angivet. Datum antaget midt imellem foregaaende 3. aug. og efterfølgende 17. dec.

Nr. 6037 1732.12.17 Kirsten Pedersdatter, Tovdal, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1712-. FAR: Peder Jensen Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 17 dec. Peder Tovdals daatter Kirsten.
NOTITS: Peder Jensen dør 1745 i Tovdal.

Nr. 6038 1732.12.30 ? Peder Mikkelsens kone, Gammel Arnborg.
MAND: Peder Mikkelsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Michels: hustru i g: Arnb:

Nr. 6040 1734.04.25 Bodil Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 25 Apr: Døde Bodel Pedersdaatter.
NOTITS: Inget sted angivet.

Nr. 6041 1734.06.11 Johanne Thomasdatter, Holtum, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1684-.
MAND: Niels Pedersen, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 11 jun: Niels pedersen hustr {Johanne Thomasdatter} af Holtum
NOTITS: De blev gift 1704 i Borris. Hun er datter af Thomas Jensen (tak til Erna og Harry Bjerregaard). Han er med sikkerhed gift mindst 2. gang for han er voksen og kirkeværge allerede 1691. Det er ikke umuligt, at dette kunne være en tredje kone af et andet navn.

Nr. 6042 1734.10.25 ? Peders/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Mikkelsen Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 25 oct: Peder Hiølunds barn.
NOTITS: Faderen kunne evt. være den Peder Jensen der dør i Hjøllund 1735.

Nr. 6043 1734.11.13 Anne Pedersdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 13 Nov: Anne Pedersdaater i g Arnborg død og begraven.

Nr. 6044 1734.11.24 Karen Larsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Begr: d 24 Nov: Karen Lasdaatter.

Nr. 6049 1735.02.26 ? Niels Jakobsens kone, Gammel Arnborg.
MAND: Niels Jakobsen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 26 febr: Niels jacobs: hustr.
NOTITS: Hun døde i barselsseng, se daab nr. xxxx.

Nr. 6055 1736.02.22 Malene Simonsdatter, Skibbild, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1660cc.
MAND: Rasmus Hansen Skibbild, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 22 febr Rasmus skifields hustr {Malene Simonsdatter}.
NOTITS: Navn fra søn Hans Rasmussens skifte 1736 i Lindeballe.

Nr. 6057 1736.05.22 Inger Hjøllund, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 22 maj inger hiølund.

Nr. 6060 1736.12.16 ? Laurids Jørgensens 1. kone, Hjøllund- Lille.
MAND: Laurids Jørgensen Skræder, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 3 p adv lauritz {Jørgensen Skrædder} Hiølunds hustr .
NOTITS: Gift 2. gang med Maren Eriksdatter, se Kaae "Fæster og Husbond", s. 43.

Nr. 6062 1737.02.24 Mette Pedersdatter, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 24 febr Mette pedersdaatter af Green.

Nr. 6063 1737.07.02 Maren Nielsdatter, Skibbild, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1712c.
MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 2 Jul: døde maren Nielsdaatter Nicholaj Schivilds hustr:
NOTITS: Hun formodes at være datter af Niels Pedersen i Holtum og Johanne Thomasdatter paa grund af navnet og opkaldelser og fadderskaber mellem Skibbild og Holtum. Hun formodes gift 1735c og faar en søn Rasmus i 1736.

Nr. 6064 1737.12.13 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m). FAR: Anders Eriksen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 13 Dec: føde Maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.

Nr. 6065 1737.12.20 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Dec: Niels Syndergdr hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
NOTITS: Problem med Niels Søndergaards barn døbt Jens i jan. 1738, maaske tvilling?

Nr. 6067 1738.07.06 Karen? Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 4.03 (å.m), DØBT: 1734.04.30. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 5 p Trinit jens Nielsens barn.
NOTITS: Måske *1734.04.30 #2050. Jens Nielsen af Gammel Arnborg og Jens Hjøllund er forskellige personer.

Nr. 6069 1738.08.03 ? Jens/en/datter, Hjøllund. FAR: Jens Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 9 p Trinit Jens Hiøllunds barn.

Nr. 6072 1740.04.11 Maren ?, Skibbild.
MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 11 april døde Niqulai hustru SaligMaren [...]daatter.
NOTITS: PKB: "Sepult d 11 Apr: Nicolaj Schivil hustr."

Nr. 6074 1740.10.07 Maren Pedersdatter, Kirkegaard.
MAND: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 7 oct: døde jens Michelsens hustr: {Maren Pedersdatter}
NOTITS: DKB: "d 7 october døde Jens [...]helsens Hustru." Hun døde i barselseng, hendes hjemmedøbte dreng Peder blev begravet samme dag.

Nr. 6076 1741.04.10 Maren Jensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1741.04.03. FAR: Jens Pedersen Skræder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1741 , paa 2 paaske dag døde Jens pedersen store Hiøllund hans datter {Maren}.
NOTITS: PKB: "Sepult: d d 10 Apr: jens hiølunds barn." Ved hjemmedaaben skriver præsten Jens Peders: af Lil Hiølund, dette anses for forkert, rigtigt er: Store Hjøllund.

Nr. 6077 1741.04.18 ?1 Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 18 april døde ßalig Chresten toxvig 2de døttre {1}.

Nr. 6078 1741.04.18 ?2 Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 18 april døde ßalig Chresten toxvig 2de døttre {2}.
NOTITS: PKB: "Sepult d 15 Apr Christen Toxvigs 2=de døttre." Den 15 april anses for en fejlkopiering af præsten af den 18. april i DKB.

Nr. 6080 1741.10.22 Mette Olufsdatter, Kirkegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1741 d 22 octob døde Mette Olles Datter af Kirkens gaarden.
NOTITS: PKB: "Sepult: d 22 oct: Mette olufsdaatter af [....gden]".

Nr. 6084 1742.07.22 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 9 søndag i Trintates døde Niels Søndergaars barn ßom var død fød.

Nr. 6085 1743.02.24 ? Thomas Birkebæks kone, Birkebæk.
MAND: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1743 døde d: 24 Febr: døde tomas Berche bech Hustru.
NOTITS: Thomas kaldes i 1751 Jespersen.

Nr. 6086 1743.04.20 Inger Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1742.04.22. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 20 April død Jens Nielssen barn udi Gal:: Arenborg Enger.
Dåb nr. 2093

Nr. 6087 1743.10.18 Maren Lauridsdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.10.14. FAR: Laurids Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 18 Octob: døde Laurids Jørgensen barn {Maren}.

Nr. 6089 1744.07.10 Sidsel Pedersdatter, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 10 Juli døde Ses[sel] Peders datter af gren.

Nr. 6092 1746.03.24 Anne Birkebæk, Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepulti d 24 ditto Anne Berchebech.
NOTITS: Gift med Christen Birkebæk, som gifter sig igen, første datter opnævnt Anne *1748.

Nr. 6093 1746.03.29 Mette Larsdatter, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 29 Mars Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag b[...] berchehech barn.
NOTITS: PKB er noget forvirret her: "Sepulti d 29 Maiis Mette Mads Datter-" og "Sepult d 18 Ditto {Juniis} Mette Las Datter af Hiøllund". Her anses degnens kirkebog for at være den egentlige kilde og præstens en afskrift.

Nr. 6095 1746.05.29 ? Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1745. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anne Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn.
NOTITS: Præsten har kludret en del i det og kombineret forkert, idet han begraver Anne Birkebæks barn sammen med Tøger Hjøllund. PKB: "Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn." Men derfra ved man at Anne Birkebæk var gift med Christen Pedersen Birkebæk.
Dåb nr. 2120

Nr. 6099 1747.02.04 ? Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1747 om døde d 4 Febra Døde Niels Søndergaard Datter.

Nr. 6101 1747.07.01 ?1 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.
Dåb nr. 1996

Nr. 6102 1747.07.01 ?2 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.
Dåb nr. 1995

Nr. 6104 1748.02.05 Mette Pedersdatter, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB: side på hovedet:} 5te dito {Februrius} Mette peders Datter af Toudal.
NOTITS: Dette er formodentlig Marqvor Nielsen Tovdals kone.

Nr. 6105 1748.02.28 Inger Madsdatter, Tornvig, DØBT: 1738-. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NOTITS: Mads Mikkelsen får første barn døbt i Arnborg 1738, Inger formodentlig født før den tid i andet sogn.

Nr. 6106 1748.03.10 Dødfødt, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 2 dito {søndag i fasten} Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.

Nr. 6107 1748.03.24 ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk.
MAND: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 4 Dito {søndag i fasten} Olle berchesbech Hustru.

Nr. 6108 1748.05.04 ? Jakobs/en/datter, Fasterholt. FAR: Jakob Jensen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 4 Maytius døde Jacob Jenssen barn i faster holt.
NOTITS: Faderens navn er suspekt. Overalt ses Jakob Andersen i Fasterholt, en Jakob Jensen nævnes kun her. Muligvis fejl Jensen for Andersen.

Nr. 6109 1748.05.05 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 5 May døde Maren peders datter [......] udi Gammel Aren borg.

Nr. 6112 1748.06.18 Anne Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1748.02.12. FAR: Christen Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 18 dito {Junius} Cresten Beche Begs Datter A: {Anne}.
NOTITS: Hun var opnævnt efter Christen Birkebæks første kone Anne som døde 1746.

Nr. 6113 1749.02.27 ? Jens Olesens kone, Tovdal.
MAND: Jens Olesen, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 27 Februarius døde Jens ollesen hustru udi Todald.
NOTITS: Jens Olesen ses derefter ikke mere i Tovdal, i stedet kommer Christen Poulsen.

Nr. 6117 1750.07.20 Karen Thomasdatter, Holtum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.06.24. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1750 arn døde d: 20 {Juli - Okt.} døde thomas holtdoms datter, karen.
NOTITS: Dato kan også være 20.8, 20.9, 20.10. PKB: "Seput: d 5 Janvari Thomas Holtdom" antages at være sjusk for Thomas Holtums datter, for Thomas Pedersen Holtum dør først i 1772.

Nr. 6118 1751.05.04 Johanne Christensdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: Anno 1751 d: 4 May døde en fattig koene udi gl: Aren borg naflig Johanne Christensen og døde hos Anders smed.
NOTITS: PKB er helt ved side af: "Sepult d 4 May Døde en fattig mand i gl Arenborg Sg [..]lhand."

Nr. 6119 1751.07.04 Mette Larsdatter, Hjøllund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1751.03.25. FAR: Lars Weilgaard Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d: 14 julig døde las [Weiel] gaar daatter {Mette} som de Mested hos [denmen] om Natten.
NOTITS: Dødsårsag: ligget ihjel om natten. PKB: "Sepult: d 4 Juli Las Hiøllunds hustru hendis [barenl] hos[d..]."

Nr. 6120 1751.11.15 Maren Olesdatter, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 15 November maren Olles Daatter i Tovdal.

Nr. 6122 1752.01.02 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Hansen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 2 Janvari Chresten Torrenvigs baren.
NOTITS: Ingen børn set født før 1755.

Nr. 6124 1752.08.18 Inger Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 28+, DØBT: 1724-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 18 Aug: døde dend Svage Inger peders dater Aborg.
NOTITS: Født før kirkebogen.

Nr. 6125 1752.11.05 Maren Christensdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te November døde Maren Christen datter af gl: Aren borg.

Nr. 6127 1753.03.25 Dødfødt, Tornvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Rasmussen tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} J Jsu nafn Anno 1753 Døde d: 25 mars Christen Rasmussen {Tornvig} baren som var død fød en datter.
NOTITS: PKB: "d 25 Martius Chresten Torrenvigs Baren."

Nr. 6129 1754.12.14 Inger Larsdatter, , SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1754.01.17. FAR: Lars Weilgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} J Jesu nafn Ao 1754 d 14 decber døde las Weilgaars daatter Enger.

Nr. 6138 1757.01.29 Johanne Nielsdatter, , SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1756.09.19. FAR: Niels Elkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: D 29 dito {javaruis} døde Niels Elkiers datter Johanne.
NOTITS: PKB: "Seplut d: 29 dito {Janvari} Niels Elkiers daatter Johan." Faderen kaldes i dåben Niels Hjøllund, men fadder er hans bror Christen Elkær af Sønder Felding.

Nr. 6139 1757.07.04 Karen Jens? Sørensens kone, .
MAND: Jens? Sørensen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 4de Juli døde [Sl?] Jens Sørensens hust: Karen.
NOTITS: PKB meget utydelig: "Seplut d 1 Julli døde [Peder] Sørrensens [karen]." Præsten skriver Peder ikke Jens, men har vel ikke kunnet læse degnens skrift, der er meget svag i blækket.

Nr. 6140 1758.06.07 Anne Bjerre, Fasterholt Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Ao 1758 d: 7 Junius døde dend fattige Anne Bere udi fasterholdt bere.

Nr. 6141 1759.02.22 Margrethe Kousdatter?, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 22 Febr døde S[...] Hiølund datter Margrete Ko[.us]dat.
NOTITS: PKB: "22 Februarius døde S[.enne] hiølund datter Magrete." Det synes at være moderens navn før "hiølund", men det er ikke tydet tilfredsstillende.

Nr. 6144 1760.01.19 ? Mikkelsdatter, Tornvig, 4 år, DØBT: 1756c. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 dito {janvwrius} døde Mas Mechelsen dat 4 a{ar}.
NOTITS: Mads Mikkelsen får børn i Tornvig fra 1748 til 1755, dåben rekonstrueret.

Nr. 6145 1760.02.15 Mette Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 55.03 (å.m), DØBT: 1704.11.13.
MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 15 Febr: døde Nickulaj Koene udi skiefvel.
NOTITS: Nikolaj Rasmussens 3. kone. Her kludrer præsten helt i det, han overser "koene" PKB: "d 15 Februvaris døde Neoqetlai udi Skiefvel 72." Nikolaj Skivild er død samme år men først den 30. april 1760, men denne indførsel ses kun i degnens kirkebog. En Mette Jensdatter *1704 i Lillebrande i Sønder Omme er en mulig identifikation. De 72 år kan være Nikolaj Rasmussens alder, uklart. Gift i Sønder Omme 1741.

Nr. 6148 1760.07.22 Anne Nielsdatter, Fasterholt Bjerre, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1685c.
MAND: Christen Bjerre gammel, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} [.....] døde gl Christen bere hustru Anne Niels Daatter.
NOTITS: PKB: "d 22 Julius Christen Ber hustru udi hendes alder 75."

Nr. 6150 1760.10.16 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 11.04 (å.m), 12 år, DØBT: 1749.06.15. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 october døde Christen pedersen Baren {Karen} født ArenBorg i h[...] alder 12 {aar}.
NOTITS: Alderen først tydet som 12 ug, men Christen Pedersen får d. 4. jan 1761 et barn døbt, så det skal være år.
Dåb nr. 2134

Nr. 6153 1761.03.06 ? Niels Hjøllund den ældres kone, Hjøllund, 66 år, DØBT: 1695c.
MAND: Niels Hjøllund den ældre, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 6te Marsi døde Niels hiølund hustru udi hiølund.
NOTITS: Her kludrer præsten igen i det. Han overlæser "hustru", men manden dør først en måned senere i maj 1761. PKB: "d: 6te Marsi døde gl: Niels hiølund udi hans alder - 66."

Nr. 6155 1761.09.02 ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, 62 år, DØBT: 1699c.
MAND: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg, Død 7 måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 2dend September døde sl. Jacob Andersen Enche udi fasterholt ald 62.

Nr. 6156 1762.01.01 Anne Mikkelsdatter, Kirkegaard, 62 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 1 Janvis, døde Anne Mechelsdaatter Ved Kierchen udi hendes alder 62.
NOTITS: Evt. søster til Jens Mikkelsen *1690cc +1755 Kirkegaard, Arnborg.

Nr. 6157 1762.02.07 Maren Eriksdatter, Togsvig, 56 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 7de Februvi da døde Maren Er[ich] daatter udi toxvig udi hendes al 56.
NOTITS: Kan være huskonen fra 1743, kan være Anders Andersens (†1761 Togsvig) kone. Mange muligheder.

Nr. 6159 1762.11.02 Anne Kirstine Nielsdatter, , 2 uger, DØBT: 1762.10.15. FAR: Niels Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d: 2 dend November [døde] Niels Christensen [datter] Anne Kirstine udj hindes alder --- 2 uuger.
NOTITS: Hendes (hjemme)daab rekonstrueret udfra denne begravelse.
Dåb nr. 2194

Nr. 6161 1763.01.04 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg, 17 uger, DØBT: 1762.09.01. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de janvaius døde Christen Nielsens Karen udi gl: Arenborg udi sin første alder 17 ug.
NOTITS: Daab rekonstrueret udfra denne begravelse. Moderens navn fra FT 1787.

Nr. 6164 1764.02.02 Mette Pedersdatter Hjøllund, Kirkegaard, 62 år, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 14 janvarius døde Mette peder dat ved kirchen udi hendes alder --- 62.
NOTITS: PKB: "d: 2 Janvaius Døede Mette hiølund i sin alder 62." Normalt er præstens dato sat efter den sidste dato og dermed senere end degnens, men her er det omvendt. Formodes at være samme person.

Nr. 6168 1765.07.14 Anne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 7 uger, DØBT: 1765.02.11. FAR: Mikkel Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14 Julius Døde Mechel Andersen Baren {Anne} udi gl: Aren Borg udi Sin korte alder 7 uge.
NOTITS: Faderen ikke set før og efter. Alderen skulle være 16 uger.

Nr. 6170 1767.12.02 Else Christensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 20.00 (å.m), 20 år, DØBT: 1748.01.14. FAR: Christen Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: Nye Kierche aar Ao 1768 {kirkeår! 1767 ellers} d. 2 December, døde Christen Jacobsen Daatter else udi hendes alder 20 aa[.].
Dåb nr. 2126

Nr. 6174 1768.08.09 ? Christen Jakobsens kone, Kirkegaard, 63 år, DØBT: 1705c.
MAND: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 9d Augsti døde Christen Jacobsen Koene udi hendes alder --- 63.

Nr. 6175 1768.12.08 Maren Thomasdatter, Grene, 77 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d Nye Kierche aar 1769 {kirkeår!} d: 8de December Maren thomasdat af gren udi hendes alder -- 77 a[..].

Nr. 6176 1770.01.12 Mette Nielsdatter, Kirkegaard, 67 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1770 d 12te Janvius døde Mette Nielsdat Ved Arenborg [K]erche udi hendes alder 67.

Nr. 6177 1771.04.12 Anne Christensdatter, Kirkegaard, 20 år, DØBT: 1751.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1771 døde d 12 april døde Anne Christensdat Ved Kjerchen udi hendes alder 20.
NOTITS: Ser ikke ud til at være født i Kirkegaard. Christen Pedersen får en Anne døbt 1748 i Gammel Arnborg. Christen Poulsen i Tovdal får en Anne døbt 1753. Ingen af dem passer rigtigt, alderen ved begravelser er mest ret nøjagtig på denne tid i Arnborg kirkebog.

Nr. 6179 1772.05.29 Maren Jensdatter, Hjøllund, 82 år, DØBT: 1690c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 29 May døde Maren Jens dat i hiølund udi hendes alder 82.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6183 1773.07.15 Anne Nielsdatter, Grene, 58 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 15 Julius døde Anne Niels datter udi gren udi hindes alder som er 58.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6184 1773.07.18 Kirsten Nielsdatter, Tornvig, 36 år, DØBT: 1737c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 18 dito {Julius} døde Kyersten Niels dat udi Tarren Vig udi hendes alder 36.
NOTITS: Ellers ikke set. Ser ikke ud til at være født i Arnborg.

Nr. 6186 1774.01.24 Karen Nielsdatter, Holtum, 62 år, DØBT: 1712c.
MAND: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Afdød, formodet mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 24 Janvius døde Karen Niels daatter udi Holtdom udi hendes alder -- 62.

Nr. 6187 1774.06.24 Else Sørensdatter, Kirkegaard, 10 uger, DØBT: 1774.04.01. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 24 Junius døde Søren Kierchis daatter Else udi hendes alder 10 ug.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Kirkegaard.

Nr. 6188 1774.06.24 Birte Katrine Jakobsdatter, Kirkegaard, 10 uger, DØBT: 1774.04.01. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Søren {Jacob} Christensens Datter Berthe Cathrine af Annexgarden døde den 24 Juli Begravet den 1 Aug: gammel 10 Uger.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Kirkegaard.

Nr. 6189 1774.09.14 ? Peders/en/datter, Tornvig, 14 dage, DØBT: 1774.09.01. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB: uden dato} Peder hansen baren som var 14 dage.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Tornvig. Familien er flyttet til Tornvig i Arnborg mellem 1772 og 1774

Nr. 6191 1775.03.15 Anne Kirstine Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 12.11 (å.m), DØBT: 1762.05.03. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Martii døde Christen Fasterholts Datter Anne Kirstine og blev begraven d 15 Martii som var en Onsdag, der var Liig Prædiken. hun var fød 1762 d 3 Maji.
Dåb nr. 2190

Nr. 6192 1775.09.25 Birgitte Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75cc, DØBT: 1700cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Septembr: døde Birgitte Pedersdatter i Gam: Arnborg og blev begraven d. 3 Octobr: {lodret i Randen:} Birgitte Pedersdatter imellem 70 og 80 aar -. {næste indførsel gennemstreget:} Tiirsdagen d 3 Octobr: begravet Birgitte Holtum en Almisse Lem.

Nr. 6195 1776.03.20 Dødfødt, Tornvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Hansen Tornvig. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Thornvigs Drenge Barn Dødfød begraven den 20 Martiie.

Nr. 6196 1777.01.13 Mette Nielsdatter, Togsvig, 41 år, DØBT: 1735.02.27.
MAND: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 jan: begravet Christen Mickelsens Hustrue Mette Nielsdatter af Toxvig, som døde d 4 Jan: efter et Dødfød {Pige}Barn, som kom i Liigkisten med hende - Moderen var 41 aar.
NOTITS: DKB: "d. 3de Janvarie døde Mette Nielsdaatter med hendes dødfød Pige Barn i sin alder 41."
Dåb nr. 2053

Nr. 6197 1777.01.13 Dødfødt, Togsvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 jan: begravet Christen Mickelsens Hustrue Mette Nielsdatteraf Toxvig, som døde d 4 Jan: efter et Dødfød {Pige}Barn, som kom i Liigkisten med hende - Moderen var 41 aar.

Nr. 6200 1777.06.04 Karen Jensdatter, Togsvig, 70 år, DØBT: 1707c.
MAND: Mikkel Christensen, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Junii begravet Michel Christensens hustrue Karen Jensdatter af Toxvig gammel 70 aar mindre nogen Uger.
NOTITS: DKB: "d 25 May døde Karen Jensdatter udi Toxvig udi hendes alder som er ---- 70 aar."

Nr. 6202 1777.07.04 Maren Christensdatter, Søby, 30 år, DØBT: 1747.
MAND: Lars Jørgensen, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Juli begravet Las Jørgensens Hustrue Maren ChristensDatter af Søbye, som døde d 28 Junii [.......] 30 aar [....] [....] [Præste?] [....].
NOTITS: Datter af Christen Pedersen i Søby.

Nr. 6204 1778.01.18 Helvig Nielsdatter, Gammel Arnborg, 72 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: p. epiph: 2de begravet Helvig Nielsdatter af Gam: Arnborg i sit 72de aar.
NOTITS: Hun bærer allerede 1731. Laurids Andersens smeds datter opkaldt efter hende i Gammel Arnborg 1771. Usikkert hvem hun var gift med.

Nr. 6211 1779.04.05 Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, 52 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2de Paaske dag El Niels daatter af Aren borg udi hendes alder -- 52 aar.
NOTITS: Ikke indført som døbt i Arnborg kirkebog.

Nr. 6212 1779.07.26 Anne Nielsdatter, Hjøllund, 79 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julius døde Anne Nielsdatter udi hiølund udi hendes alder --- 79

Nr. 6215 1779.08.22 Johanne Jensdatter, Søby, 90 år, DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Johanne Jensdatter døde af [Søby?] d 22 October døde udi hendes alder som var -- -- -- 90 aar.

Nr. 6216 1779.11.14 ? Jens/en/datter, Kirkegaard, 1 år, DØBT: 1779.01.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: Stine Kirke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d [24] trit død Stine kirches barn [.] Si[n] korte alder - - 1 aar.

Nr. 6217 1780.01.28 Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg, 62 år 9 uger, DØBT: 1717c.
MAND: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 28 Jan: begravet Christen Pedersens Hustrue af Arnborg {Maren} Jørgensd: 62 aar 9 Uger.
NOTITS: DKB: "d 20 april døde Maren Jørgen dat udi gl: Aren Borg udi hendes alder -- 62 aar."

Nr. 6219 1780.07.04 Maren Nielsdatter, Togsvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1780.06.18. FAR: Niels Pederen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te Julius døde Niels Pedersen Baren maren ved Kirchen i sin ald 7 uger.

Nr. 6221 1780.09.24 Kirsten Christensdatter, Gammel Arnborg, 25 år, DØBT: 1755c.
MAND: Ove Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 24 Sept: Ove Christens: Hustrue {Kirsten Christensdatter} af Arnborg i sit 25de Aar [Lug?] Ug.
NOTITS: Se 1799 kvittering (Hammerum Herred skøde prot.) for arv fra sønnen Chr. Ovesen, deri står hendes navn.

Nr. 6222 1780.12.14 Mette Marie Madsdatter, Kirkegaard, 33 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d .. Dec: Mette Marie Madsdatter af Arnborg Kirkegaard gam. 33 {hul i papiret}.

Nr. 6223 1781.07.25 Johanne Jensdatter, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 52.02 (å.m), 52 år 2 m. 3 uger, DØBT: 1729c.
MAND: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Julii begravet Neils Bierges kone Johanne Jensdatter gammel 52 Aar 2 maaneder 3 Uger døde Taarsdagen tilforn 2 Timer over Middag.
NOTITS: DKB: "d 28 Junus døde Niels Christensen koen udi Johanne Jens datter udi hendes alder - - - 52."

Nr. 6225 1782.05.12 Karen Andersdatter, Kirkegaard, 75 år, DØBT: 1707c.
MAND: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Maiji døde Christen Jacobsen koene Karen Anders Datter udi henders alder 75 tive aar.
NOTITS: Christen Jakobsens 2. kone. Hans første kone dør 1768.

Nr. 6226 1782.09.02 Johanne Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1782.07.08. FAR: Christen Jensen Birkebæk. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Natten Jmellem d 1ste og 2den Septbr døde Christen Birckebecks Daatter Johanne 12 uger gl:
NOTITS: Der mangler en kvinde mellem 80 og 90 år, der ifølge summeringen ved enden af året er død i Arnborg sogn.

Nr. 6228 1784.01.25 Maren Mortensdatter, Tovdal, 78 år, DØBT: 1705c.
MAND: Jens Olesen, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Olesens Hustrue Maren Mortensdatter af Thodal begraven 3tia post Epiphan: i sit 78de Aar: døde d 19de Januar:

Nr. 6230 1784.12.12 Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard, Døvling, sogn: Skarrild, 23, DØBT: 1761c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger {Hansdatter} Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten {Marie Pedersdatter} Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand {fejl: han var gift med Bartholine Knudsdatter} boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen {degnen}, Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
NOTITS: Hun begraves i Arnborg kirkebog, men ser ud til at være af Skarrild. Moderen død i barselseng, barn og moder begravet i samme kiste. Skarrild Kirkebog: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling."

Nr. 6231 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger {Hansdatter} Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten {Marie Pedersdatter} Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand {fejl: han var gift med Bartholine Knudsdatter} boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen {degnen}, Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
NOTITS: Moderen død i barselseng, barn og moder begravet i samme kiste. Kirsten Marie Pedersdatter far Skarrild Kirkebog: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling."

Nr. 6232 1785.02.05 Maren Jakobsdatter, Kirkegaard, 70 år, DØBT: 1714c.
MAND: Christen Olesen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Christen Ollesens Kone Ved Ahrnborg Kirke Naunl: Maren Jacobs Daatter Død d 5 feb i sit alders 70de aar.- {DKB:} Christen Olesens Kone ved Arnborg Kirke. Maren Jacobsdatter død d 5 Februar: i sit 70de Aar.

Nr. 6233 1785.03.13 Dødfødt, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Jacob Kircke og Maren Christens Daatter deres Dødføde barn fød d. 13 Marti Pige Barn. Den 13 Martii fød Jacob Christensens og Maren Christensdatters dødfødte Pige Barn i Annexgaarden.

Nr. 6234 1785.06.17 Kirsten Pedersdatter Hjøllund, Hjøllund, 72 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} III. Kirsten Peders Daatter Hiøllund almisse Lem til Ahrnborg Sogn. Død d. 17 Juni i sit alder 72de aar.

Nr. 6236 1785.08.14 Karen Madsdatter, Dørslund, 76 år, DØBT: 1709c.
MAND: Niels Pedersen, Dørslund, Brande, Afdød før 1762.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} V. Karen Mads Daatter fra Døslund død i Holtum dend 7 Augustii i sit alders 76de aar begrav: d: 14de.
NOTITS: Hun ses i skattemandtallet 1762 i Dørslund, Brande som enke. Maren Nielsdatter formodes at være hendes datter med Niels Pedersen i Dørslund. En Maren Nielsdater er gift med Jørgen Pedersen i Holtum, saa det ser ud som om hun er flyttet til datteren. Der er dog ikke noget uafhængigt bevis for at Maren er datter af Karen Madsdatter.

Nr. 6237 1785.12.20 Birgitte Sørensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1785.12.06. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Dend 20de Decembr 85 Døde Søren Kirckes Barn Naunlig Birgitte efter at det var fød d 6te Ditto.

Nr. 6241 1786.11.01 Dødfødt, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Christenen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} V. Søren {Christensen} Kirckes Dødføde Barn Nl: 1 Pige Begr. Alle H: f. begravet Allehelgens Dag Søren Kirkes og Cidsels Christensdatters dødfødde Pige barn.

Nr. 6242 1787.12.14 Johanne Olufsdatter, Hjøllund- Lille, 71 år, DØBT: 1716c.
MAND: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- LIlle, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Christen {Jensen} torenvigs kone Vl: Johane Olufs datter død den 7de Decmb: og begraven den 14 ditto i sit alders 71de aar.-. Den 7de Decembr døde og den 14de blev begravet. Christen Thornvigs Hustrue af Lille Høelund Johanne Olufsdatter i sit 71 aar.
NOTITS: Christen Jensen kaldet Tornvig formodes født i Tornvig.

Nr. 6243 1787.12.14 Inger Madsdatter, , SAND ALDER: 56, 60 år, DØBT: 1731.08.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} II. Almisse Lem Enger Madsdatter død den 8tende Decemb: og begraven den 14dende ditto. - i sit alder over 60 aar.
NOTITS: Muligvis *1731 #2030 datter af Mads Sørensen i Fasterholt. Ifølge FT 1787 gik hun som almisselem paa omgang i sognet, i juli 1787 angiver hun at være 57 aar gammel.

Nr. 6244 1788.01.26 Anne Kirstine Christensdatter, Tovdal, SAND ALDER: 28.09 (å.m), 29 år, DØBT: 1759.04.17.
MAND: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} III. Lars {Andersen} Toudals kone anne Kierstine {Christensdatter} død d. 17de Januarii i Sit alders 29 aar og begraven den 26de ditto.-
NOTITS: Hun blev gift tre maaneder før. Enkemanden gifter sig straks efter med hendes søster Inger.

Nr. 5999 1788.12.28 Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1788.11.03. FAR: Christen Jensen. MOR: Abelone Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Skarrild kirkebog:}
A: Søndagen imellem Juul og Nytaar begravet Christen Jensens og Apollone Jensdatters barn Johanne af Lille Høelund som den 3die November var hiemmedøbt,
Samme Dag blev dette barns Moder introduceret.

Dåb nr. 2310

Nr. 6249 1789.10.11 Maren Jensdatter Søndergaard, Togsvig, 84 år, DØBT: 1705c.
SØN: Peder Nielsen, Togsvig, Arnborg, Hendes søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Den 4 Octobr: døde Maren {Jensdatter} Søndergaard i Toxvig i sit 84de Aar. Begravet den 11te sammes.
NOTITS: Peder Nielsen i Togsvis mor.

Nr. 6251 1789.12.06 Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, 80 år, DØBT: 1708c.
MAND: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Død 1767.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu død Laurids {Andersen} {Gammel} Arnborgs Moder {Johanne Mikkelsdatter} den 28 Nov. i sit 80de Aar begravet Anden Søndag i Advent den 6 Dec:
NOTITS: Se FT 1787.

Nr. 6252 1790.02.17 Maren Jensdatter, Grene, 56 år 26 uger, DØBT: 1733.08.
MAND: Niels Nielsen, Grene, Arnborg, Se FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Den 17de Februar: begravet Niels Greenes Hustrue Maren. 56 Aar 26 Uger gammel -
NOTITS: Muligvis Maren Jensdatter *1736 Kirkegaard, Arnborg, datter af Jens Mikkelsen og Maren Pedersdatter. #2065.

Nr. 6256 1790.08.15 Anne Jensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 25.07 (å.m), 27 år 30 uger 2 dage, DØBT: 1765.01.17. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Den 10 Augusti døde og den 15de begravet Anne Jensdatter Birkebek 27 Aar 30 Uger 2 Dage gammel -
NOTITS: Glemt i FT 1787 i Birkebæk, hvor hun var i skiftet over hendes bror Oster Jensen i Skave, Skarrild 29. nov. 1787. Præsten har regnet alderen 2 år forkert ud.
Dåb nr. 2202

Nr. 6257 1790.12.29 Kirsten Jensdatter, Tornvig, SAND ALDER: 27.09 (å.m), 28 år, DØBT: 1762.03.25.
MAND: Jens Jensen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 21 Dec: døde Jens Thornvigs Hustru Kirsten 28 Aar begr: d 29.
NOTITS: Jens Jensen og Kirsten Jensdatter flyttede 1789c fra Flø, Brande, hvor han var født til Tornvig. Hun er født i Volsgaard, Snejbjerg.

Nr. 6258 1791.04.14 Sidsel Christensdatter Bondegaard, Søby- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christofferdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 10 April døde strax efter fødselen Christen Bondegaards Barn Cidsel. begr: d 14de.

Nr. 6260 1792.06.09 Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1792.04c. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. D. 30te Maji døde Christen Christensens barn af Stoer Hølund Birthe 8 Uger gamm: begr: d 9 Junii.

Nr. 6264 1793.11.03 Anne Jensdatter Fasterholt, Fasterholt, SAND ALDER: 84c, 86 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. D. 28 Octobr: død gamle Anne {Jensdatter} Fasterholt gamm: 86 Aar begr: Dom XXIII p Trinit:
NOTITS: Mor til Jens Jakobsen *1729c †1777 Fasterholt. I følge FT 1787 er hendes alder 2 år for høj.

Nr. 6265 1794.03.09 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. D. 9 Marti begravet Christen {Christensen} Stor Høelunds dødfødte Datter.

Nr. 6266 1794.06.01 Maren Jensdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 21 uger, DØBT: 1794.02c. FAR: Jens Nielsen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. D. 28 Maji døde og den 1ste Junii begravet Anne Nielsdatters uægte Barn Maren gammel 21 Uger.
NOTITS: Sted fra dåben.

Nr. 6270 1795.11.29 Kirsten Maria Jensdatter, Tornvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m. 2 uger, DØBT: 1795.09.13. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d. 25 Nov: den sidste Onsdag i Kirke-Aaret døde i Vuggen Jens Tornvigs Barn Kirsten Maria som var døbt den 13 Septembr: sidt afvigte begravet Dom 1ma Advent.

Nr. 6273 1796.05.01 Dødfødt, Søby- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Søndag efter Paaske begravet Christen {Christensen} Bundegaards Barn af Søbye. dødfødt Pigebarn.

Nr. 6274 1796.08.30 Maren Jakobsdatter, Skibbild, 52 år, DØBT: 1744c.
MAND: Jens Jensen Glejberg, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 30te Aug: begravet Jens {Jensen} Glejbergs Kone af Schibild navnlig Maren JacobsDatter Gammel 52 Aar.
NOTITS: Jens Jensen Glejberg ses efter 1800 i Borup, Brande. Gifter sig 2. gang 1796 i Arnborg med Ane Nielsdatter Nygaard.

Nr. 6275 1796.09.25 Johanne Sørensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 74c, 76 år, DØBT: 1722c.
MAND: Jens Ostersen, Birkebæk, Arnborg, †1777 Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 25 Septembr: begravet Enken Johanne Sørensdatter af Birkebek gammel 76 Aar.
NOTITS: Alder efter FT 1787 74.

Nr. 5997 1796.12.26 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.02 (å.m), år, DØBT: 1796.11.02. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 26 Dec: begravet Peder Christensens og Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn Maren som var døbt d. 2 Nov: sidst af G: Arnborg.
Dåb nr. 2358

Nr. 6276 1797.01.06 Kirstine Andersdatter, Gammel Arnborg?, 31 år, DØBT: 1768c.
MAND: Christen Smed, Gammel Arnborg?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 6 Januar: 1797 begravet Christen Smeds Hustrue Kirstine Andersdatter 31 Aar gammel.
NOTITS: Ikke set født i Arnborg.

Nr. 6278 1797.06.10 Sidsel Larsdatter, Tovdal, SAND ALDER: 2, 2 år, DØBT: 1795. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10de Junii begravet Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters Barn Cidsel i 3die Aar.
Dåb nr. 2345

Nr. 6280 1798.03.11 Anne Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), år, DØBT: 1798.03.03. FAR: Christen Pedersen Mølsted. MOR: Bodil Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Martii begravet Christen Pedersen [Mølstæds] Barn af Gam: Arnborg Anne Magrethe, som var døbt den 3 martii a: c:
NOTITS: Barnet hjemmedøbt i præstegaarden.

Nr. 6284 1798.11.05 Abelone Nielsdatter, Grene, 79 år, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5te Nov: begravet Enken Apollone Nielsdatter, som sad til Huse i Thodal, men gik til Greene og døde hos sin Datter og Svoger. 79 Aar gammel.
NOTITS: Datteren er Sidsel Jensdatter og hendes mand Christen Jensen, deres første datter hedder ogsaa Abelone.

Nr. 6286 1799.02.13 Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1729c.
MAND: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dem 13de Februar 1799. begravede i een Grav Niels Madsen Skouberg gammel 68 Aar og hans Hustrue Anne Marie Jensdatter efter 34 Aars Egteskab. Hun var 70 Aar gammel. Den ældste Søn Mads kiørte faderens Liig=Vogn og den yngre Søn Jens Moderens. Flere levende Børn efterlade de sig ikke. De havde endnu sammenavlet 2 Sønner, som nu imodtage Dem i Evigheden.
Liigtexten 2. Sam: 1, 23. De elskelige og liflige i deres Liv, de bleve og ikke adskilte i deres Død.

NOTITS: Hendes alder fra FT 1787.

Nr. 6287 1799.06.30 Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1720c.
MAND: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, †1790
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Junii begravet Else Nielsdatter Enke af Store Høelund gammel 79 Aar.
Liigtext: Tit: 3, 7.

NOTITS: Ses i FT 1787.

Nr. 6288 1800.01.09 Bodil Christensdatter, Tovdal, SAND ALDER: 75.05 (å.m), 75 år 5 m., DØBT: 1724.07.
MAND: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg, †1798 Døvling, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Januar: begravet Bodild Christensdatter af Thodal gammel 75 Aar 5 Maaneder.
Text Ps: 128, 5.6
Hun efterlod sig 20 Børnebørn.


Nr. 6289 1800.01.29 Anne Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 13 år, DØBT: 1787.12.03. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Januar: begravet Søre{n} {Christensen} Kirkes mindste Datter Anne Cathrine i sit 13de Aar;
Død af Børnekopper.
Text: Aabenb: Bog 3,5.

Dåb nr. 2302

Nr. 6291 1800.05.09 Else Christensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1798.06.14. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Maji begravet Christen Christensens Barn Else af Store Høelund, som var i sit 2det Aar.
Text Rom: 8, 17 Ere vi da Børn, saa ere vi og Arvinger.


Nr. 6292 1800.05.18 Maren Olufsdatter, Fasterholtbjerre, SAND ALDER: 89c, 89 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Maji begravet Enken Maren Offersdatter af Bierge i 89 Aar.
Text Rom: 8. 23, 24, 25.

NOTITS: Uklart hvor hun er født, levede og hvem hendes mand var.

Nr. 6294 1800.08.05 Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 74.07 (å.m), 77 år, DØBT: 1726.01.21.
MAND: Christen Nielsen Søndergaard den Ældre, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, †1796.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5 Augusti begravet Enken Anna Henningsdatter af Arnborg. 77 Aar gammel.
Text Philipp 1,21.

NOTITS: Hendes far var Henning Rasmussen i Krog, Skarrild. Hendes mand Christen Nielsen den Ældre †1796.

Nr. 6296 1801.11.03 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 60.07 (å.m), 63 år, DØBT: 1741.04.15.
SØSTER- SØN: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Mette Katrine Pedersdatter. Moderen må være en Jensdatter, født i Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIVte p: Trin: begravet Pigen Maren Jensdatter af Gammel Arnborg 63 Aar gammel.
Text: Luc: 10, 42.

NOTITS: Alder 62 efterregnet fra FT 1801 februar. Hun er datter af Jens Rasmussen i Tornvig.
Dåb nr. 2088

Nr. 6297 1802.01.24 Else Pedersdatter Studsgaard, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 78c, 74 år, DØBT: 1724c.
MAND: Jens Olesen Sigting, Arnborg, Han døde et år før hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Januar: begraven Enken Else Pedersdatter af Annexgaarden 74 Aar gammel
Text: Rom: 2,7.

NOTITS: Alder regnet fra FT 1787, anses for bedre.

Nr. 6301 1802.05.16 Maren Pedersdatter, (Hedehuus), SAND ALDER: 18.06 (å.m), 18 år, DØBT: 1783.11.30. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de Maji begravet Peder Andersens Datter af Hedehuus navnlig Maren
Text: Philipp: 3, 14.
Hun var 18 Aar gammel.

NOTITS: Hun blev født i Lille Hjøllund, hvor Hedehus er i Arnborg er ikke set.
Dåb nr. 2284

Nr. 6305 1802.08.12 Anne Pedersdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 91, 91 år, DØBT: 1711.
SØN: Ove Christian Christensen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Ses FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12 august begraven Enken Anne Pedersdatter af Lille Høelund født 1711. altsaa 91 Aar gammel
Text: j Thessalon: 4, 14.

NOTITS: Se FT 1801 Lille Hjøllund. Familien ser ud til at være flyttet til Arnborg sogn mellem 1787 og 1801.

Nr. 6307 1803.07.10 Anne Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 8 dage, DØBT: 1802.03c. FAR: Jens Pedersen Nedergaard. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10 Julii begravet Jens Pedersens Barn af Schibild navnlig Anne gammel 4 Maaneder og 8 Dage.
Text: Marti 9, 36.

NOTITS: Forældrene er to år før flyttet fra Tarp, Brande til Skibbild.

Nr. 6311 1805.06.23 Dødfødt, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Junii begravet et Dødfødt Pigebarn ; faderen Christen {Nielsen} Væring og Moderen Kirsten Nielsdatter, hans hustru boe i Lille Høelund. Giordemoderens forklaring følger.
NOTITS: Jordemoderens forklaring ikke set i kirkebogen.

Nr. 6312 1805.10.27 Johanne Madsdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1736c.
MAND: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Octobr: begravet Palle Pedersens Hustru af Fasterholdt, Johanne Madsdatter 70 Aar gammel
Text Ebed:


Nr. 6313 1806.01.26 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1805.12.30. FAR: Jens Nielsen. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de Januar: Dom: 3die p. Epiphan begravet Jens Nielsens Datter Maren af Gam: Arnborg; var døbt den 30de Decembr: f. A, men ikke fremstillet i Kirken.
Dåb nr. 2411

Nr. 6314 1806.03.16 Karen Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 15, 15 år, DØBT: 1791c. FAR: Jens Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16de Martii begravet Jens Knudsens Datter Karen af Schibild i sit 15de Aar
Text j Petri j, 24 - 25.

NOTITS: Med hans 1. kone †1791c, Jens Knudsen ser ud til at være flyttet til Arnborg mellem 1791 og 1801.

Nr. 6315 1806.04.18 Mette Thomasdatter, Grene, SAND ALDER: 72.03 (å.m), 72 år 3 m., DØBT: 1734.01.04.
MAND: Anders Christensen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de April begravet Anders Grenes Hustru Mette Thomasdater 72 Aar og 3 Maaneder.
Text Psal: 16, 1.

NOTITS: Hun var gift 2. gang.
Dåb nr. 2048

Nr. 6316 1806.05.04 Birte Thomasdatter, Skibbild, SAND ALDER: 25+, DØBT: 1781-.
MAND: Thomas Christensen, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de Maji begravet Thomas Christensens Hustrue Berthe Thomasdatter af Schibild gammel {... tomt sted ...} Aar, med barn Inger Magrethe, 1 Aar gammel.
Text: E[.....] 2, 13.


Nr. 6317 1806.05.04 Inger Margrethe Thomasdatter, Skibbild, SAND ALDER: 1c, 1 år, DØBT: 1805c. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de Maji begravet Thomas Christensens Hustrue Berthe Thomasdatter af Schibild gammel {... tomt sted ...} Aar, med barn Inger Magrethe, 1 Aar gammel.
Text: E[.....] 2, 13.


Nr. 6318 1807.02.01 Johanne Christensdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 75.07 (å.m), 77 år, DØBT: 1731.07.15.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Februar: Dom: Sexagesima begravet Enken Johanne Christensdatter af Fasterholdt gamm: 77 Aar. døde den 21de Januar:
Text: j Timoth: 5, 9 - 10.

NOTITS: Født i Togsvig, Arnborg. Gift 1761c med Christen Christensen af Fasterholt Bjerre.
Dåb nr. 2028

Nr. 6319 1807.03.01 Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75.01 (å.m), 75 år, DØBT: 1732.01.30.
MAND: Søren Christensen Gassum, Gammel Arnborg, Arnborg, †1794, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Martii begravet Enken Anne Jensdatter af Gam: Arnborg 75 Aar gammel.
Text: Rom 5, 2 - Vi rose os i 3. 4. 5 Haabet lader sig ikke beskæmmes.

Dåb nr. 2035

Nr. 6328 1810.01.07 Maren Nielsdatter, Holtum, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1740c.
MAND: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de januarii begravet Jørgen {Pedersen} Holtums Kone, Maren Nielsdatter gammel 69 Aar
Text: Psalm 40,2.

NOTITS: Hun er født i Dørslund, Brande.

Nr. 5996 1810.12.30 Kirsten Katrine Mikkelsdatter, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.11.25. FAR: Mikkel Christensen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Under døbte:} Den 25de Novbr Hjemdøbt Michel Christensens og Hustrues Magrethe Sørensdatters Datter i Green, navnlig Kirsten C[a]thrine.
Dette Barn begravet den 30te December; da Moderen blev introduceret.

Dåb nr. 2444

Nr. 6335 1811.06.30 Maren Søndergaard, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 14+, år, DØBT: 1797-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te begravet Maren Søndergaard af Arnborg — i sit {... tom plads ...} Aar kom syg fra sin Tjeneste i Høgild, Rind sogn og døde her hos sine forældre.
Text Apoc: 22, 12. See! jeg kommer [snart] og min løn er med mig.

NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6337 1811.07.02 Mette Katrine Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), SAND ALDER: 37.04 (å.m), 38 år, DØBT: 1774.03.16.
MAND: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Julii begravet Enken efter Jens {Nielsen} Skouberg, Mette Cathrine Pedersdatter, i sin Alders 38te Aar
Text: Philipp: 3, 14.

NOTITS: Hun er født i Store Hjøllund, Arnborg.
Dåb nr. 2233

Nr. 6339 1811.11.07 Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum, SAND ALDER: 38.02 (å.m), 39 år, DØBT: 1773.08.29.
MAND: Hans Pedersen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de November begravet Hans Pedersens Hustrue {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum, som døde den 30te Oct i sit 39te Aar.
Liigprædikens Text: i Petri i, 3die 4de og 5te

Dåb nr. 2232

Nr. 6340 1811.11.07 Inger Christensdatter, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1811.06.10. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sammedag {7de November} begravet Christen Jacobsens Barn af Annexgaarden, døbt den 10de Junii sidstvigte navnlig Inger.
Text til Tale over Graven: Ps: 89, 48.

Dåb nr. 2446

Nr. 6341 1811.11.29 ? Eskild Lindvigs kone, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1738c.
MAND: Eskild Lindvig, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de November begravet Eschild Lindvigs Kone af Bjerge, som døde den 22de i sit 73de Aar
Text: Syraks 26, 28.
Havde levet i Ægteskab med sin efterlevende mand i 54 Aar.

NOTITS: Gift 1757c, da hun var 19c år. Ikke identificeret. Lindvig ligger i Sønder Borris, men ingen Eskild fundet der.

Nr. 6342 1811.11.18 Anne Poulsdatter, Gottenborg, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1769c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de December tilmeldtes mig Pigen Anne Poulsdatters Død i Gottenborg og begjertes Liigtale over Graven Søndagen den 22de, dom: 4te Adv: Hun sagdes at være 42 Aar gammel. Begravelsen blev forrettet paa den bestimte Dag. Grund tiil Talen var det Psalme=Vers:
Din fred, o Gud! som overgaaer
Alt det, som Sind og Sands formaar
vort Sind og Hjerte vare
I Jesu Christo, at vi maae
Saa stor en Juleglæde faae,
Som aldrig kan forfare.

NOTITS: Ikke set født i Arnborg. Verset er fra Kingos salme "Op, glædes alle, glædes nu", 1689. Hegelahrs version har to ændringer "vort Sind og Hjerte vare" for "vort Hjerte saa bevare" og i sidste linie "forfare" for "bortfare". Muligvis har Hegelahr citeret den efter hukommelsen. Niels Pedersen i Gottenborgs far er Peder Poulsen i Aggersig, Assing, muligvis har denne en søn Poul, der får en datter NN Poulsdatter.

Nr. 6346 1812.02.16 Maren Christensdatter, Hedehuset, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1812.02.03. FAR: Christen Nielsen, Hallundbæk?, Hodsager?. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16de Februar begravet det uægte barn Maren af Hedehuset, døbt den 3die sammes.
Den 3die Februar døbt i Præstegaarden ugivt Qvinde Kirsten Pedersdatters uægte Barn af Hedehuset, navnlig Maren, Moderens Moster Anne Pedersdatter af Lustrup og hendes Syster Magdalene Pedersdatter af Hedehuset udsagde, at Moderen havde udlagt som Barnefader en ugift Karl Christen af en Bye norden for Holstebroe. Jeg paalagde Vidnerne, at sige Moderen, at jeg forlangte nøiere Forklaring herom.
Dette Barn begravet den 16de Februarii d. A.
Den 4de Februar meldte ovenmeldte Anne Pedersdatter, at den til bemeldte uægte Barn udlagte Barnefader Christen opholder sig hos sin Fader, Gaardmand i Hallembek, norden for Holstebroe, men i hvad Sogn vidstes ikke endnu at forklare, førend Barnets Moder blev nøiere tilspurgt. Karlen sagdes at være Landeværnsmand og heder Christen Nielsen. Den 18de Febr: udlagde Moderen selv for mig, at hendes Barnefader er Ungkarl Christen Nielsen fra Hallemsbæk, en Gaard norden for Holstebro, men vidste ikke Sognets Navn.

NOTITS: I erklæringen, som præsten forlanger, hvem den udlagte fader er skrives Hallumbæk delvis norden for Holstebro og delvis sønden for (andre vidner). Det eneste sted, der passer er Hallundbæk i Hodsager sogn ca. 15 km sydøst for Holstebro. Christen Nielsen skal være landeværnsmand. Han ses ikke i FT 1787 eller 1801.
Dåb nr. 2451

Nr. 6347 1812.03.15 Karen Pedersdatter, Hedehus, SAND ALDER: 61c, 65 år, DØBT: 1751c.
MAND: Peder Andersen, Hedehus, Arnborg, Begravet 7 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Martii begravet Enken Karen Pedersdatter af Hedehuset. 65 Aar gammel.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6348 1812.04.19 Dorte Christensdatter, Tornvig, 22 år, DØBT: 1791c.
MAND: Christen Christensen, Tornvig, Arnborg
DØDSÅRSAG: Uforløst børnefødsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 19 April dom: jubilate begravet Christen {Christensen} Tornvigs Hustru {Dorte Christensdatter}, som døde den 14 April i fødsels Nød uforløst, i sit 22de Aar,
Text: Jerem: 4, 31 "Jeg haver hørt en Røst, ligesom hendes, der føder en Angest, som Ens, der er i Førstefødsels Nød, Sions Datters Røst."


Nr. 6350 1812.06.09 Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, 69 år 6 m., DØBT: 1741c.
MAND: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 9 Junii begravet Niels {Christensen} Birkebæks Kone Anne Johanne Christensdatter 69½ Aar, døde den 3 Junii.
Text Galat: 6, 9.


Nr. 6351 1812.09.13 Anne Larsdatter, Søby- Sønder, SAND ALDER: 68, 68 år, DØBT: 1744c.
MAND: Christen Olesen Sigting, Arnborg, †1804.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de September begravet Enken Anne Larsdatter af Søbye 68 Aar gammel.
Text: 2 Corinth: 4, 16.17.18.


Nr. 6352 1813.03.23 Inger Katrine Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1813.01.10. FAR: Christen Poulsen, Kibæk, Assing. MOR: Mette Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begravet besovede Qvinde Mette Lauridsdatter Barn Inger Cathrine, som blev døbt den 10de Januar d. A.
NOTITS: Ifølge dåben opholdt hun sig ved Peder pedersen Siig i Gammel Arnborg.

Nr. 6354 1813.06.06 Margrethe Christensdatter, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1808c. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 6te Junii begravet Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Barn Magrethe i sit 5te Aar af Annexgaarden
Text rom: 8, 23.

Dåb nr. 2432

Nr. 6357 1814.02.27 Mette Thomasdatter, Grene, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1813.05.13. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de februar: begravet Thomas Poulsens Barn Mette af Green, døbt den 13de maii 1813
Text Jeremiæ 1, 5.


Nr. 6366 1816.10.02 Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75, 75 år, DØBT: 1741.
MAND: Laurids Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 23 September, begravet 2 October, Kirsten Pedersdatter, Aftægtskone i gl: Arnborg, 75.
NOTITS: Hun er født 13.03.1741 i Vium By, Nørre Vium sogn.

Nr. 6369 1817.01.05 Kirsten Nielsdatter Væring, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 50c, 51 år, DØBT: 1767c.
MAND: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 1 Januar, begravet 5 Januar, Kirstine Nielsdatter Væring, Gaardmands Kone i Hjølund, 51.

Nr. 6370 1817.03.16 Ane Eriksdatter, Tornvig, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1761c.
MAND: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 10 Marts, begravet 16 Marti, Ane Eriksdatter, Aftægtskone i Tornvig, 55.
NOTITS: Født i Harrild, Brande.

Nr. 6377 1819.12.05 Maren Olesdatter, Hedehuset, SAND ALDER: 76.06 (å.m), 76 år 6 m., DØBT: 1743.06.14.
MAND: Peder Madsen Sig, Gammel Arnborg, Arnborg, +1810 Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 26 November, begravet 5 December, Enke Maren Olesdatter, Aftægtskone Heedehuset Arnborg Sogn, 76½.
NOTITS: Født i Birkebæk, faderen Oluf Pedersen.
Dåb nr. 2102

Nr. 6378 1820.03.24 Karen Nielsdatter, Holtum, SAND ALDER: 33.06 (å.m), 34 år, DØBT: 1786.09.24. FAR: Niels Thomsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 18 Marts, begravet 24 Marts, Karen Nielsdatter Holtum, ugift, hjemme hos forældrene, 34.
Dåb nr. 2296

Nr. 6379 1820.10.29 Sidsel Jensdatter, Grene, SAND ALDER: 68.11 (å.m), 69 år, DØBT: 1751.11.21.
MAND: Christen Jensen, Grene, Arnborg, †1815 i Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 20 October, begravet 29 October, Enke Sidsel Jensdatter, Aftægtskone i Arnborg Green, 69.
NOTITS: Født i Gammel Arnborg.
Dåb nr. 2145