Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1725 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20021725.02.04Mette Villadsdatter Gammel Arnborg? Villads Pedersen Skytte ? Villads Pedersens kone Bapd: Dom Sexag: villats [shytes] barn nafnl Mette Peder Jensens Kone bar dend fader Peder Sh[ytes] og [hustr], Anders [ßmed] Casper Arnb: hossteende.
NOTITS: Villads patronym fra hans begravelse nr. 6047 i 1735. "hossteende" der dem der "staar hos" eller rettere korrekt jysk "staar ved".
20031725.07.22Anne Mikkelsdatter Søby Mikkel Lauridsen Søby Johanne Jensdatter Bapt: Dom 8 post Trinit: Michel {Lauridsen} Sø[byes] barn Nafnl Anne [dens] [moders] ßyster {NN Jensdatter} bar dend, fadere Peder [Skyte] og hustrue, Peder {Jensen} Tovdal, Peders Shyt]es t[jste]pige.
NOTITS: "Lauridsen" fra skiftet efter faderen 1738, så vel som moderens navn. Moderens søster bar barnet, hendes navn eller sted kendes ikke.
20041725.10.07Mette Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Dom: 19 p. Trinit Jens Michels: bar døbt. kaldet Mete, Pe[der] Grenes kone bar dend, fadere Niels s[.des], jens Rasmussen, Peder Toudal, Christen HuusMands kone.
20081726.07.14Kirsten Jensdatter Tornvig Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Bapt. Dom 4 p Trini jens Rasmussens barn Nafnl: Kirsten, Præstk: {Abelone Katrine Christensdatter Lund} bar dend, fadere jens Michelsen og hustrue {Maren Pedersdatter} Peder {Jensen} tovdal og ßøn og daatter.
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Begravet godt 4 år gammel. Præsten fra den 16. sept. 1724 i Skarrild og Arnborg er Arnt Nielsen Bisted *1697 Tem †1758 Skarrild. Gift med formandens datter Abelone Katrine Christensdatter Lund.
20091726.09.08Maren Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig Maren Eriksdatter Bapt: 12 post Trinit Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Maren, Mickel {Larsen} Søbyes og [hos] hustrue {Johanne Jensdatter} Peder Shyt og hustrue Anders {Lauridsen} ßmed [stoed] fadder[en]: hands ßyster [NN Olufsdatter] bar dd.
NOTITS: Patronym fra faderen Christen Togsvigs død 1740.
20131727.06.15Kirsten Thomasdatter Birkebæk Thomas Jespersen Birkebæk Maren Thomas Jeppesens kone Bapt: Dom p Trinit Thomas {Jespersen} Birchibechs barn nafnl Kirsten, Caspers Kone bar dend, Maren Kierch, Peder {Troelsen} bierchibechs hustrue, Ander {Lauridsen} ßmeed etc:
20151728.03.25Maren Mikkelsdatter Søby Mikkel Lauridsen Søby Johanne Jensdatter Bapt: Michel {Lauridsen} Søbyes barn nafnl Maren: paa Mar. bebudelsesdag. [dends] Moster {NN Jensdatter} bar den, Fadere vare Christen {Olufsten} Toxvig og hustrue, Peder Shytte og Tiennistepige etc:
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Død 23 år gammel i 1752.
20171728.09.22Christen Bapt: d 22 Sept: Nafnl: Xsten præst Konen bar dd. fadere vare jens Michelsen og hustr. {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Toudal og ßøn og daatter.
NOTITS: Præsten har glemt faderens navn her. Tak til Inger Toudal for tydning af navnet Xsten.
20191729.05.08Birte Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Olufsen Togsvigs kone Bapt: Dom 3 p. Pasche Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Berethe, hendes broders kone bar dend, peder Shytte og hustr: Michel {Lauridsen}Søbye og hustrue {Johanne Jensdatter} stod fader.
20221730.01.29Maren Mikkelsdatter Søby Mikkel Lauridsen Søby Johanne Jensdatter Bapt: 4 Dom post Epiph. Michel {Lauridsen} Søbyes barn, nafnl Maren [Hins] Moster bar dend, fadere vare Christen {Olufsen} toxvig og hustrue {Maren} Peder shytte og hustr.
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Død 23 år gammel i 1752 i Søby.
20231730.04.30Inger Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt. 3 Dom p pasch: jens Michelsen barn Nafnl Inger Præstens k: bar dd, fadere Jens Rasmussen og hustr., Peder {Jensen} Tovdal og daatter etc:
20281731.07.15Johanne Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Togsvigs kone Bapt d 8 dom p Trinit Christen {Olufsen} Toxvigs barn Nafn johane, Kirsten Toxvig bar dd, faddere, Peder Lassen, Michel {Lauridsen} Søbye og hustr: {Johanne Jensdatter} Christen Toxvigs Pige etc:
Begravelse nr. 6318
NOTITS: 75 år 7 måneder gammel. *Fasterholt.
20291731.07.22Anne Pedersdatter Birkebæk Peder Troelsen ? Peder Troelsens kone Bapt: d 9 Dom p Trinit Peder Trovels: barn udj Birchibech Nafnl Anne, Helvig {Nielsdatter} Arnb: {Gammel Arnborg} bar dd. fad: Thomas {Jespersen} Bbech og Hustrue Christen {Olufsen} Toxvig og hustr. etc:
20301731.08.09Dødfødt Hjøllund- Lille Jens Pedersen Lille-Hjøllund  d 9 Aug: føde Jens {Pedersen} Lil hjølunds kone et dødfød barn.
20311731.08.12Inger Madsdatter Fasterholt Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Bapt: d 12 trinit Matz Søfrens: barn udj fasterholt Nafnl inger Jens Michels: kone {Maren Pedersdatter} bar dd. Fadere jens Michelsen, jacob {Andersen} fasterholt, jacob Jensen , Johanne Michelsd: etc.
20331731.11.13Mette Jensdatter Hjøllund- Lille Jens Pedersen Lille Hjøllund ? Jens Pedersens kone Bapt: d 13 Nov: jens pederßens barn udi L Hiølund Nafnl. Mette hans kones ßyster bar dd fad: Anders {Lauridsen} smed {Gammel Arnborg}, Lars gosdal jens {Pedersen} skræders {Store Hjøllund} kone Mette Pedersdatter etc.
NOTITS: Jens Pedersen her kaldes ogsaa Jens Lille Hjøllund. Jens (Pedersen) Skræder bor i Store Hjøllund.
20351732.01.30Anne Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d 30 dito {jan.} jens Niels: barn udj arnb døbt Nafnl Anne, Maren [folager] bar dend, fad: Anders {Lauridsen} smid, Niels ga[.]: og Hust Anders {Lauridsen} smids pige.
20361732.01.30Karen Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt: Eodem Die {30. Jan.} jens Mich. barn Nafnl Karen Pr. H: bar dd fad: Peder {Jensen} Tovdal, søn og datter jens Rasm: hustrue {Tornvig?} etc.
20371732.03.12Maren Nielsdatter Gammel Arnborg? Niels Jensen ? Niels Jensens kone Bapt d 12 mars: Niels jens: barn Nafnl, Maren, jens Mich: kone {Maren Pedersdatter} bar dd, fad: jens Niels: og hustrue, jens Michels: Anders {Lauridsen} ßmed etc:
20381732.04.10Dødfødt Togsvig Christen Husmand ? Christen Husmands kone Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
Begravelse nr. 6033
20391732.06.03Anne Jensdatter Jens Rasmussen ? Jens Rasmussens kone Bapt: d 3 jun jens Rasm: barn Nafnl Anne Jens {Pedersen} Skræders kone bar dd, fad: Hans {Rasmussen} gren, Niels {Thommesen} gren og begges hustr etc:
19911731.07.01Navnløs Toxvig Christen Olufsen Toksvig ? Christen Olufsen Toksvigs kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn .' }
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Et levende barn udøbt antaget ud fra begravelsen. Barnet før: Johanne *1731 begraves i 1807, så hun lever, det kan ikke være hende.
20401732.10.01Dødfødt Holtum Mikkel Clemmensen  Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Dato mellem 3. Aug. og 17. Dec.
20411733.03.25Anne Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Olufsen Togsvigs kone Bapt: d 25 Mart: Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Anne hans kones ßyster bar dend fad: Peder Lassen Lars {Clemmensen} Huvild {Hyvild? Brande}, jørgen jacobs: Kirsten Toxvig etc:
20421733.04.12Maren Nielsdatter Grene Niels Thomsen Grene ? Niels Thomsen Grenes kone Bapt: d 12 Apr: Niels grenes barn døbt nafnl Maren Birrethe Selstrop bar dd fad: jens Bennetsen, Hans {Rasmussen} green, Maren jens daatter.
NOTITS: Niels Thomsen Grenes kone kunne være en Bennetsdatter.
20431733.06.14Malene Hansdatter Grene Hans Rasmussen Grene ? Hans Rasmussen Grenes kone Bapt: d 14 Jun: Hans {Rasmussen} greenes barn navnl Malene, fad: jacob jensen {Fasterholt?} Rasmus [h]ansen {Skibbild} Clemen Rasmussen {? sted} Niels {Thomsen} greens pige etc.
20451733.08.09Maren Christensdatter Togsvig Christen Husmand ? Christen Husmands kone Bapt: 9 Aug Christen huusmand barn nafnl Maren Christen {Olufsen} Toxvig {s kone} bar b Fadere Christen toxvig jørgen jacobs: Kirsten Toxvig Christen Toxvigs ßyster etc:
20461733.09.29Anne Jensdatter Hjøllund- Lille Jens Andersen Lille-Hjøllund ? Jens Andersen Lille Hjøllunds kone Bapt: d 29 Sept: jens Lilhiølunds barn nafnl Anna hr. herretsfogets Enche bar dd fadere Jens {Pedersen} Skræder {Store Hjøllund} Anders {Lauridsen} ßmid Niels Hiølund Mette Pedersdatter etc:
20481734.01.04Mette Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 4 janv: Thomas Holtums barn nafnl Mette hands kones Syster {?Maren Nielsdatter af Skibbild, gift med Nikolaj Rasm.} bar dd, fadere Nicolaj Rasmussen Hans {Rasmussen} green Jens Michels og hustru {Maren Pedersdatter} etc:
Begravelse nr. 6315
20501734.04.30Karen Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt: d 30 {april} jens Niels: [daatter] Kaldet Karen, Niels Jensens kone bar dd, Marqvor Nielsen Peder jensen Merete Christensdatter etc:
NOTITS: Maaske begravet †1738.07.06 #6067.
20551734.10.17Johanne Mikkelsdatter Mikkel Clemmensen ? Mikkel Clemmensens kone Bapt: d 17 oct: Michel Clemens: barn Nafnl: Johanne fadere vare Michel {Nielsen} Holtum og daatter Johanne Michelsdaatter.
NOTITS: Anderledes end normalt, læses her at det er Mikkel Holtums datter der hed Johanne Mikkelsdatter.
20561735.02.27Mette Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Jakobsen ? Niels Jakobsens kone Bapt: d 27 febr. Niels jacobs barn nafnl. Mette Præst: K. bar dd fadere jens {Nielsen} Arnborg, Christen jens: Anders {Lauridsen} ßmed, johanne Michelsdaatter etc.
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Begravet 1777 i Togsvig. Moderen døde i barselseng, begravet dagen før dåben.
20581735.12.14Kirsten Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Olufsen Togsvigs kone Bapt: d 14 dec: christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Kirsten fadere var Peder Lassen og hustr jens Nielsen og hustrue etc.
20601736.05.18Anne? Andersdatter Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Johanne Mikkelsdatter Bapt: d 18 maj blev Anders Laurits: {Smed} barn døbt nafn [Anne?] [E]llen Laurits daatter bar dd Jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} fadere Niels jacobs: og hustru etc. Jens Nielsen og hustr.
NOTITS: Dette er en af de få steder hvor manden kaldes Anders Lauridsen i stedet for Anders Smed.
20631736.08.26Johanne Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 26 Aug Thomas {Pedersen} Holt: barn døbt nafnl Johanne Niels {Pedersen?} Holt: hustr bar, jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} joHanne Michelsdaatter Hans {Rasmussen} green og hustr etc.
NOTITS: Datteren opnævnt efter moderen afdøde moder Johanne, der døde 1734.
20641736.12.13Inger Johanne Jakobsdatter Skophus Grene Jakob Nielsen Skophus Benedikte Thomasdatter Lund Bapt: d. 13 Decemb. Seigr jacob {Nielsen} skophuußes Barn Nafnl inger johanne Christen {Pedersen} Simmelkærs datter bar dd faderene, jens michelsen og hustr {Maren Pedersdatter}, Hans {Rasmussen} gren og hustr Niels Kierch og hustr etc.
NOTITS: Hans Rasmussen er en nabo i Grene. Niels Kirk af Kirkegaard kendes kun som fadder et par gange.
20651736.12.23Maren Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt: dom 4 Adv: jens Michelsens barn Nafnl Maren fad: Anders {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} Niels jacobs: og hustr.
20661737.01.13Maren Mikkelsdatter Holtum? Mikkel Clemmensen ? Mikkel Clemmensens kone Bapt Dom 1 p Epiph. Michel clemensens barn nafnl Maren Bergithe Thomas daatter bar dend faderne Michel Holtum og hustr og daatter Thomas holt: og hustr.
NOTITS: Mikkel Clemmensen får tre børn - dette er det sidste - alle med faddere i Holtum, hvor han formodes at være. Birgitte Thomasdatter kunne være en søster til Niels Pedersens afdøde kone Johanne Thomasdatter.
20671737.07.01Mette Jensdatter Hjøllund- Store Jens Pedersen Skræder ? Jens Pedersen Skræders kone Bapt: jens {Pedersen} shreders daatter nafnl Mette, jens Pindvigs kone bar dend. fadere Peder Pedersen, Niels hiølund og daatter, jens Rasmussen og hustr.
NOTITS: Dato efter 13. jan. og før 1. dec. 1737. Dato sat midt imellem arbitrært.
20681737.12.13Dødfød Grene Anders Eriksen Maren Sørensdatter NB d 13 Dec: føde maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.
NOTITS: Anders Eriksen ses 1738 som fadder ved Niels Olufsens barn Oluf. Maren Sørensdatter må være fra et andet sogn.
20691737.12.20Dødfødt Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard  Sepult: d 20 Dec: Niels {Jakobsen} Syndergrd {Gammel Arnborg} hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling til Jens Nielsen *19.01.1738 #2070.
20751738.12.20Kirsten ?datter Fasterholt? ? Jakobsen ? Jakobsens kone Bapt: d 20 decembr jacobsen hans barn nafnl Kirsten. Hands ßyster bar dend faderne jacob Andersen, Christen {Christensen} Bierre søn og daater etc:
20761739.06.12Maren Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 12 jun Thomas {Pedersen} Holt: harn, nafnl Maren Nicolaj {Rasmussen} Schivilds kone bar dend, Peder jørgensen, Nicolaj {Rasmussen} Schivild og broder {Clemmen Rasmussen}, Maren Peders-daatter etc:
NOTITS: Nikolaj Skibbilds kone bærer, vel fordi datteren bliver opkaldt efter hans første kone Maren Nielsdatter, der anses for at være søster til moderen, og som lige er død. Degnen har andre faddere, men som undtagelse her skønnes præsten bedre infomeret (ellers anses degnen som den primære kilde og præsten som afskrivende sekundær). DKB: "D: 14 November Blef Thomas holtdoms baren døbt Nafl: Maren [.....] hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hans broder og maren peder daatter". Om præsten med den 12. juni eller degnen med den 14 november har den rigtige dato kan ikke siges.
20781739.07.02Anne Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Niels Jensens kone Bapt: d 2 jul: jens Niels: barn døbt nafnl Anne faderne Ander {Lauridsen} ßmed, Christen Pedersen, jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter}.
20811740.03.13Else Sørensdatter Hjøllund? Søren Pedersen ? Søren Pedersens kone {DKB:} d: 13 Marstinus 2. Blev Søren peders baren døbt naflig Else Jomfru {Christiane} Lund bar dend faderne Christen Jachopsen og jens Mechelsen hustru {Maren Pedersdatter} og daatter {Ellen Jensdatter} bent pedersen Jens ollesen.
NOTITS: Præsten skriver ikke det hele af. PKB: "Bapt. d 12 Mart. søfren Pedersens barn døbt nafnl else, Christiane Lund bar dend faderne Christen jacobsen Jens Mich: og hustr etc:"
20831740.03.27Else Christensdatter Togsvig Christen Olufsen Togsvig ? Christen Olufsen Togsvigs kone Bapt: d 27 Mart. Christen {Olufsen} Toxvig barn nafnl Else, [hands] Kones syster bar dend faderne Peder ßmed og hds pige, jens Michelsen og daatter etc.
NOTITS: DKB: "d: 27 mars: blev Christen {Olufsen} toxvigs baren døbt Nafnl: Else hendes søster bar dend fadere peder Smed og hans Pige og jens Mechelsen og daatter {20c, Ellen Jensdatter} og hendes broder."
20871741.04.03Maren Jensdatter Hjøllund- Lille Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Bapt: Fer. 2 pasch jens peders: barn af Lil Hiølund Nafnl Maren [...] Niels hiølunds kone bar dd faderne jens {Pedersen} skræder og hustr, Peder skræder og hustr. etc:
NOTITS: Hjemmedøbt først, se DKB: "d Anden paaske dag da blev Jens pedersen baren døbt nafl: Maren som blev hiem døbt for Sin Svaghed skyld udi hiølund." Der er to Jens Pedersener i Hjøllund paa denne tid: denne Jens Pedersen i Lille Hjøllund og Jens Pedersen Skræder i Store Hjøllund.
20931742.04.22Inger Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d 22 Apr: jens Niels: barn nafnl inger, Christen Peders: syster bar dd, fad: Anders {Lauridsen} ßmed og hustr og pige, Anne Amme etc.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: DKB: "og samme dag {10 april 1742} Jens Nielssen baren Dø{bt} Enger peder larssen hustru bar faderne Anders {Lauridsen} Smed og Christen peder." Noteres at Peder Larsens kone er Christen Pedersens søster.
20951742.06.05Maren Jensdatter Kirkegaard Jens Mikkelsen Maren Pedersdatter Bapt: d 5 jun: jens Michels: barn nafnl Maren, P. K: bar dend, fad: Dorethe pinvig Anders {Lauridsen} ßmid og hustr {Johanne Mikkelsdatter} hds [...] etc.
NOTITS: DKB: "d: 15 Junius Jens Mechelsen barn døbt nafl: Maren Præ{stens beskadiget} hustru bar dend {........ beskadiget} , Anders {Lauridsen} Smed og hustru hans {Rasmussen} gren og h{....}."
20971742.07.22Dødfødt Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard ? Niels Søndergaards kone Sepult d 9 dom Trinit Niels {Jakobsen} Syndergds barn, ßom var død fød.
Begravelse nr. 6084
20981742.08.12Inger Thøgersdatter Hjøllund- Store Thøger Sørensen Hjøllund Mette Larsdatter Bapt d 12 dom p Trinit: Thøger Søfrensens barn nafnl enger, jens {Jørgensen} Harreschovs hustr {Mette Andersdatter} bar dd, faderne jens Michels. og hustr Laz {Olesen} hiølund oluf Lassen og Hustrue {Anne Sørensdatter}.
NOTITS: DKB: "d 12 søndag i trinta[..] blev Tøger hioll[..] baren døbt nafl. Enger, Jens {Jørgensen} hareSkof hustrue {Mette Andersdatter} bar dend faderne Jens Mechelsen og hustru og Las ollesen."
LINK: Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol nr. 150 for Jens Jørgensen Harreskov.
20991742.11.18Anna Mikkelsdatter Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen Jensdatter Bapt d 26 Dom p Trinit Michel {Christensen} Toxvigs barn nafnl Anna faderen vare Peder Lassen, Christen Birchibech, Las {Christensen} søbyes Datter {Anne Mikkelsdatter} Matz hiølund, Anne shyttes.
NOTITS: DKB: "d: 26 Søndag i tri Blev Mechel {Christensen}Toxvigs baren døbt Nafnl Ann[.] {.........} [...ster] bar den fad Peder larsen og Hustru berche berch og Las Søbye daatter og Mette hiølund."
21001743.04.21Anne Jensdatter  Jens Christensen Pindvig ? Jens Pindvigs kone Bapt: d 21 Apr: Jens {Christensen} Pindvigs barn Nafnl Anne, jens {Pedersen} skræders kone bar dd faderne jens Mich: og hustr, Christen jacobs: Christen peders: Maren Jensdaatter Kirsten Pedersdaatter.
NOTITS: DKB: "d 2[1] April blef Jens {Christensen} pinvigs barn fød Nafg: Anna Jens {Pedersen} skreders Hustru bar den fader Jens Mechelsen og Christen Jacobsen og Christen Pedersen og Maren Jensdatter og Kirsten Pedersdatter." Pindvig ligger i Skarrild sogn, hvor Jens Christensen bor i skattemandtallet 1743, så der er vel tale om en "forkert" indførsel i Arnborg kirkebog. På den anden side er alle fadderne fra Arnborg, hvilket kunne tyde på, at Jens Pindvig boede i Arnborg.
21011743.05.19Margrethe Olesdatter Hjøllund- Store Ole Larsen Anne Sørensdatter Bapt d 19 maj oluf Lassen nafnl Mag[grethe] Mette Lasd bar dd, Fad. Las {Olesen} Hiølund Thøger {Sørensen} hiølund, Peder Lassen og hustr:
NOTITS: DKB: "d 19 Maiius blef Olle Lassens barn døbt Navlg Magrete, Mette lasdat bar den." Se daab #2109, hvor moderen identificeres fordi degnen skriver hendes navn og præsten hendes mands.
21021743.06.14Maren Olufsdatter Birkebæk Oluf Pedersen Birkebæk ? Oluf Pedersen Birkebæks kone Bapt d 14 jun oluf birchibech barn nafnl Maren Michel {Christensen} Toxvigs kone {Karen Jensdatter} bar dd, faderne Christen Thomesen, Michel [...flens] {Harreskov}: Maren shytte Lauritz {Jørgensen} Skræders hustr
NOTITS: DKB: "d 14 Juni blef Lille {..........} barn døbt [.....] Toxvig koene bar den faderne Christen Tom[...]sen og Mekel Hare[....] og Maren skøt og Lauris skreder Hustru."
21031743.10.14Maren Lauridsdatter Hjøllund- Lille Laurids Jørgensen Skræder ? Laurids Jørgensen Skræders kone Bapt: d 14 oct: Lauritz jørgens: barn nafnl: maren Anne Erichsdaatter bar dd, Thomas berchebech og søn, hans gren og hustr etc:
Begravelse nr. 6087
NOTITS: DKB: "d 14 October blev Laur[..] Jørgensen barn Døbt Navlig Maren." Begravet knap en måned gammel.
21081744.09.03Maren Thomasdatter Birkebæk Thomas Jespersen Birkebæk ? Thomas Jespersen Birkebæks kone Bapt d 3 Sept: Thomas [Bbech]s barn Nafnl Maren, Anne [Erichs]dat bar dt, fadere vare, Kirsten birchebech oluf birchebech og hustr etc.
NOTITS: DKB: "d 6 Sep: Thomas berke beks Barn døbt navlig Marn."
21091744.09.20Anne Lisbeth Thøgersdatter Hjøllund- Store Thøger Sørensen Hjøllund Mette Larsdatter Bapt: d 20 Sept: Thøger hiøl: barn Nafnl Anne Lisbeth, oluf Lassen Kone bar dd, faderne jens skræder og hustr jens Nielsen Thøgers pige etc:
NOTITS: DKB: "d 20 Sept: Tøger Sørensen barn døbt Navlig Anna Lisbet Anna Sørrensdatter bar den og 5 fader." Her identificeres Oluf Lassens kone som Anna Sørensdatter.
21121745.02.10Karen Christensdatter Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Anna Birkebæk Bapt: d 10 febr: Christen birchebechs barn nafnlig Karen Thomas Bbechs hustr bar dd fadere Oluf birchebech og hustr, Christen Pedersen og Niels Syndergaard etc: og daatter.
NOTITS: En Karen Christensdatter af Birkebæk gift 1777 i Arnborg med Jens Christensen, Lilleholm, Brande.
21131745.02.25Inger Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Bapt d 25 febr: jens Niels: barn udj g Arnb: nafnl inger. Sl. Herretzfogets carl Christophers bar dd, faderne var Anders ßmed Niels syndergd og hustr og daatter Peder Lass: pige etc:
21141745.04.19Kirsten Madsdatter Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone Bapt d 2 Paaske dag Mads Micekelßen barn døbt nafnlg Kirsten Jens Rasmussens hustrue bar dd fad jens Rasmussen Thomas {Pedersen} holtum og Niels {Jakobsen} Søndergaard og Jens.
NOTITS: DKB: "d 2 paaske dag blev Mads Mikelsen barn døbt Naflig Kirsten Jens Ras{........} Hustru bar d[...] [.....................] og Thomas Holdom [....] Niels Sønderg[...] Jens Mekelsens datter."
21161745.06.20Margrethe Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt d 1 Søndag i Trinitatis Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nicolau Hustrue bar dd fad peder Jørgensen og hustrue og Jens Michelsen.
NOTITS: DKB: "d 1 søndag i trinitades blev Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nekunikaj Hustrue bar den fader Peder Jørgensen og Hustru og Jens Meckelsens datter."
21201746.05.29? Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Anne? Birkebæk  d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn {PKB:} Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Hjemmedøbt sandsynligvis, begravet fem dage efter moderens død i barselseng.
21221747.01.14Inger Mikkelsdatter Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen Jensdatter Bapt: d 14 Janvari Mekel Toxvigs barn Døbt nafnlg Enger og hans huus Kone bar dd fad: Peder Lassen og Thomas hansßen og Maren peders Datter og Maren [..nstens] Datter og Thomas Pederßen. 'd 14 Janvi: blev Mekel {......} barn døbt navlig {........} og [...s] [....] Larsen og Thomas [......] Maren pedersdatter og [.......] Chrestensdatter og Thomas [.....]sens Lel datter.'
21231747.05.14Maren Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter Bapt: d 14 Majus Christen Pedersen barn døbt nafnl Maren Las Søybys hustru bar dd fad las Siøbyes og Datter Jens Nielsßen og Peder ladßens hustru. 'd 14 Majus Christen Pederßen baren Navlig Maren las Søybye hustru bar den faderene Las Søybye og hans datter jens Nielssen og Peder Lassen og hustru.'
NOTITS: Christen Pedersen gift 1743-46.
19961747.06.24Navnløs 1 Hjøllund Anders Hjøllund  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.'}
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Dato omtrentlig.
19951747.04.26Navnløs 2 Hjøllund Anders Hjøllund  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.'}
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Dato omtrentlig.
21261748.01.14Else Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Bapt: d 14 Janv. cresten Jacobsen barn Døbt Else Palis hustru bar dd fader Jens Mekelssens hustru og Datter og jens Pinvig kone Jens Olleßen.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: DKB: "d 14 Janvari blev Chresten Jacobsen Navlig Else, Palis [.......] bar den faderne {............} {.........} Jens Pinvigs koene [......] Mechelsen datter og [..... .....] og Chresten [.........] Mads Mekelsen."
21271748.02.25Anne Christensdatter Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Anne? Christen Pedersen Birkebæks kone Bapt: Fastenlavens Søndag Cresten Pedersen {Birkebæk} barn nafnl Anne Thomas PederSens hustrue bar dd fad Peder ladsen Mekel toxvigs Datter og Cresten Jacobsen pige og Jacob Nielsßens A.
NOTITS: DKB: "Paa fastelavns ßøndag Blefe Chresten Pedersen Barn Døbt navlg Anna, Thomas Berche Beches Hustru faderne peder Ladsen jacob Nielssen Mechel Chrestens: Datter Christen Jacobs: Pige." Se begravelse #6094, hvor præstens og degnens kirkebogsindførsel viser at det drejer sig om Christen Pedersen i Birkebæk.
21281748.04.10Dødfødt Hjøllund Jens Nielsen  Sepult: d 2 dito i fast jens Nielssßen barn Dødt født A. DKB: d 2 dito Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.
Begravelse nr. 6106
21291748.07.10Maren Andersdatter Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone Bapt. d 10 Julius Anders Hiøllund døbt navl Maren Maren Mortens datter bar dd fad: Chresten Chrestensen og Olle Mins og Jens skræder og hustru Jens Mekelsßen datter.{DKB: d 20de Julius blev Anders hiølund døbt navl: Maren Maren Mortensdat bar dend, faderne Christen Chrestensen og Olle mins og Jens skreder hustru jens mechelsen datter {......}sen [...sen] d[..].
21301748.08.11Edel Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Else Nielsdatter Bapt: d 11 Aguestini Chresten Chresten barn døbt Naf. Edel Jens Jørgensen hustru bar dd fader Peder Jørgenßen og Jens Jørgensen og Jens skræders hustru og Las Chrestensen og søster.{DKB: d 11 Agusti blev Chresten Chrestensen af staare hiøllund hans baren døbt nafl: Edel Jens Jørgensen hustrue af hareskof bar dend, faderne peder Jørgensen og Jens Jørgensen og skreders hustrue og las Chrestensen og søster af hiøllund.}
LINK: Skifte #215 og andre.
21321749.03.12Mette Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter d: 4 Onsdag i fastet blev Chresten Pouelsens baren døbt Nafnlig Mette jens Mieckelsens hustru bar den fadere Chresten jacobsen og søren Ollesen og Jens Meckelsens Datter og Niels Gren og Thomas.{...} ons dag i Fasten blev Chresten Pallesen baren Døbt Nafl: Mette, jens Meche hustrue bar og Chresten Jachopsen og Søren Olle og Jens Mechelse daatter, Niels gren og hans gren [søn].
NOTITS: Søren Olesen ses i 1744 at faa et barn Peder baaret af en søster NN Olesdatter. Se sidste fadder: præsten har Thomas og degnen Hans Grene søn, det er altsaa Thomas Hansen *1729.
21341749.06.15Karen Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter Bapt: d 2 Søndag eftter Trinitatis blev Chresten Pedersen af barn Døbt Navlig Karen, Peder Lassens hustru bar dd fader Peder Lassen og jacob pedersens {fejl for Andersen} Pige og Maren Siøbye.Anden Søndag i Trinitaus {.......} blev Chresten [............] Karen peder [....]sen hustru bar dd faderne peder [...]sen, og Jachop Nielsen chresten Peders hustru Jacob Andersen pige og las Søbye daatter.
Begravelse nr. 6150
21351749.06.22Elisabet  Bapt: d. 3 søndag udj Trinitatis blev en fattig baren døbt navnlig Elisabet, Niels Sønders gaard hustru bar dend faderne Mas Mickelsens hustrue og jens meckelsen og hagen af Siøbye og Niels Søndergaard Datter.d. Tridie Søndag udi Tritastus da blev En fattig baren døbt Naflig Elisabet Niels Søngaard hustru bar dend faderne Mas Mechelsen Hustru og Jens Michelsen daatter og hagen af Sønder Søbye og Niels sønder ga Søn [ja]skep.
21361750.03.29Malene Andersdatter Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone Bapt: d 1 Paaske dag blev Ander Hiølluns baren døbt nafvlig Malen Laues Binteru[.s] hustru bar den fader Niels hiøllund og Christen Chresten og hustru Maren Mortens datter og Niels Nielsßen af gren.d: første Paaske dag da blev Anders Hiølunds Barn Døbt Naflige Malen, Lauris Amtrup Koene {Margrethe Jensdatter} bar dend faderne Niels Hiølund Chresten Chrestensen og hustru Maren Morten daatter og Niels nielsen af gren.
NOTITS: Laurids Nielsen Amtrup *1697c †1770 Lind, Rind.
LINK: Skifte nr. 20 Lovværge "Laurids Nielsen Amtrup i Lind i Rind sogn".
LINK: Nygaards Sedler: "Laurids Nielsen Amtrup".
21371750.04.05Karen Mikkelsdatter Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen Jensdatter Bapt 1. Søndag efter Paaske blev Meckels toxviges baren døbt navlig Karen hendes Søster bar den peder Jens Meckel sen og Thomas gren og Maren jens datter og Thomas Pedersens Datter.anden Paaske dag blev Meckel Toxvig baren døbt nafnl Anne dend søster bar den faderen Jens Mechelsen og thomas gren og maren Jens datter.
21381750.06.24Karen Thomasdatter Holtum Thomas Pedersen Holtum Karen Nielsdatter Bapt: d 24 Junius. blev Thomas Holtdoms barn døbt Navlig Karen Nekolai hustru bar den fader Peder Jørgensen og Nekulai M[ad]s Mekkelsen og Peder Jørgensens pige og Jacob fasterholts pige. d: 24 Junius Da blev Thomas Holt dom baren døbt naflig Karen, nechulai hustru bar dend {....} peder {.....}sen Nechulaj {......} [......] hustru og [... ....] gensen pige og Jacob Andersen tienstpig.
Begravelse nr. 6117
21411751.01.01Maren Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter Bapt: d 1 janvari blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Maren Jens Nielsßen hustru bar den faderene Jens Me[ckel]sen og Datter Thomas hansen og Sørren pedersen hustru. 1st [........] blev Christen povelsen baren døbt nafnl Maren jens [.....]. hustru i gl Arenborg fadere Jens Mechels: og dat: thomas Hanssen Søren peder hust.
21421751.01.04Karen Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen ? Christen Jakobsens 1. kone Bapt: d 4 janvari blev Chresten Jacobsen baren døbt navnlig Karen jomfru bisted bar den faderne Sørren pedersen og Chresten povelsen Ellen jensdatter og Else Pinvig.d 4de Janv: blev Chresten Jachopsen baren Døbt Naflig Karen Jomfru Bisted bar faderne Søren pedersen og Christen Povelsen Elen jensda og Else pinvig.
21441751.03.25Mette Larsdatter Hjøllund Lars Weilgaard ? Lars Weilgaards kone Bapt: d 25 Martius blev Las Hiøllund baren døbt Navnlig Mette Jens Meckelsen datter bar den fader Neils Søndergaard og Søn Anders Smeds Hustru Niels gren og Hans pige.d 28 Margt ble Las hiøllund baren Døbt nafl: Mette jens Mechels datter bar dend faderne Niels Sønder gaar og Søn, Anders smed hustru, Niels gren Søn Niels, og hans hustrus søster.
21451751.11.21Sidsel Jensdatter Gammel Arnborg Jens Olesen ? Jens Olesens kone Bapt: d 24 Søndag eftter Trinitates blev jens Ollesen baren døbt Navlig Zisßel Niels Søndergaards hustru bar den fad:= Niels Sønderg og Søn Thomas Jespersen og Chresten pedersens pige.d 24 Søndag eftter trintas blev Jens Ollesen baren Døbt navlig Zisßjel Niels Sønder gaards Hustru bar den faderne Niels Søndergaard og Søn Thomas Jespersen Christen pedersens pig og [dolae] Gr[...]ster [.....].
21461751.11.28Johanne Jensdatter Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter Bapt: d 28 November Jens Ostersen Baren døbt navnlig Joehana Chresten skræders hustru i Kibech bar dd fader Thomas Jespersen og hustru Jacob Nielsen og Pig.d 25 novemb blev Jens osters Baren døbt navl Joehan Chresten skræders hustru i [....] bar den faderne Thomas {..........} Peder Jacob{.........}.
LINK: Christen Ostersen Skræder i Kibæk, Assing.
21491753.01.21Kirsten Mikkelsdatter Togsvig Mikkel Christensen Togsvig Karen jensdatter Bapt: d 3 dito blev Mechel Toxvig baren døbt kaldet Kirsten hendes søster bar den fader Laurids Wolsgaard og jens skræder Jens [Oster]ssen og hustru og Jens Michels datter.d 4de Søndag efter {hellig} træKongers dag blev mechel Toxvigs barn døbt nafl: Kiersten hendes Egen Søster bar hende naflig Beret, faderne Lauris Wolsgaar og jens skræder og Jens ostersen hustru og [Jeps] Jens Mechelsen daatter.
21501753.03.04Anne Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter Bapt d 4 Marti blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Anne, Jumfru Christiana Tovdal fad Jens Mechelsen og dater og Jens Nielssen og Maren Niels Datter i gren.d: 4de Marsi: blev Christen Povelsen udj toedald hans baren døbt nafl: anne Præsten datter Chriane bar dend faderne Jens Mechelsen og daatter Søren pedersen Jens Nielssen Niels gren daatter.
LINK: Begravet 1753 Lille Hestlund, Give.
21511753.03.25Dødfødt Tornvig Christen Rasmussen Tornvig  d 25 Martius Chresten Torrenvigs Baren. J Jsu nafn Anno 1753 Døde d: 25 mars Christen Rasmussen baren som var død fød en datter.
Begravelse nr. 6127
21571753.08.26Anne Nielsdatter Grene Niels Nielsen Grene Maren Jensdatter  d: 26 Augustis Blev Niels Nielssen grene baren Døbt naflig Ann{e} Maren Niels bar dend fa{.....} Niels Thomasen Christen Pedersen af Arenborg Thomas hansen af gren Thomas berchebech hustru peder lassen hustru hans gren datte{r}. Bapt d 26 Augstus blev Niels Nielssen baren døbt Navlig Anne Maren Niels datter bar den fad: Niels Thomassen Chresten pedersen og Thomas Hanssen og Peder Lassen hustru Malen af gren.
21591754.01.17Inger Larsdatter Hjøllund Lars Weilgaard ? Lars Weilgaards kone Bapt: d 17 Javari blev Las Weielgaards barn født navlig Enger Jumfru Anne Lisbet bar den fader Sørren Olufs og hustru Jens Michelsen og Jens Jørgensen pige.d: 16 Julius [Balrtizar] hiølunds baren døbt Enge [Jaf.] Jomfru Anne [lisbeth] Bar den farenner Sørren O[luf]s og kone Jens Mechelsen og dat Jens Nielssen pige.
Begravelse nr. 6129
21631755.12.14Bodil Andersdatter Hjøllund Anders Hjøllund ? Anders Hjøllunds kone  d: 3de Søndag i Advent blev Anders høllund Baren døbt nafnl Bolle, jens Nielsens hustru bar dend. faderne Christen Hiølund Thomas Hannssen Søren Ollesen Hustru Mette Christen Daatter. Bapt: d: 3 søndag i Advent blev Anders Hjøllund barn døbt Nafnlig Boel Jens Nielssen hustru bar dend faderene Christen hiøllund [.ha..des] hands [sees] Sørren Ollesen Hustru Mette Christens daatter.
21661756.07.01? Madsdatter Tornvig Mads Mikkelsen ? Mads Mikkelsens kone REKONSTRUKTION fra begravelsen #6144 i 1760: 'd: 19 dito {janvwrius} døde Mas Mechelsen dat 4 a{ar}.'
Begravelse nr. 6144
NOTITS: Ingen datter set født i kirkebogen, der tidsligt kunne passe.
21681756.09.19Johanne Nielsdatter Hjøllund Niels Hjøllund Mette Pedersdatter Niels Hjøllunds kone  d:14 Søndag i trintus Blev Niels Hiølund Baaren døbt nafl: Johanne, Jacob drunstrup Hustrue bar dend, faderne Christen penWig og hustrue peder Peders og broder af Felding Christen Elkier.Bapt d: 14 Søndag i trinitat blev Niels Hiøllund Barn døbt naflig Johanne Jacob [Drunstru..] Hustru bar den faderne Christen Pinvig og Hustru Peder Pedersen og Broder og Christen [El]kier.
LINK: BREJL: Drongstrup fra skifte nr 434 i Fjelstervang
LINK: HAMMERUM-HERRED: Drongstrup tråd.
21711757.07.02Anne Larsdatter Hjøllund Lars Weilgaard Hjøllund Maren Ostersdatter Bapt d: 2 Julii blev Las {Weilgaard} Hiølluns barn døbt nafl Anne, Christen Christensens Hustru bar den faderne Christen {Christensen} Hjølund og Christen Povelsen Else Sørrensdaatter og iens Nielssens daatter. d [.] Juli [Blev ... hiølunds baren Døbt] Anne Christen Christen hustru bar den[.] faderne Christen [...]und og Christen Povelsen Else Sørren daatter og Jens Nielsen daatter.
NOTITS: Moderens navn i FT 1787 Lille Hjøllund.
21741758.03.06Kirsten Christensdatter Fasterholt Bjerre Christen Christensen Bjerre ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone Bapt d: 16 Mars blev Christen {Christensen} Biere barn døbt Naflig kiersten og 5 faderne Christen {Pedersen?} Simmelkiær. d 6 Mars blef Christen Biere baren døbt Na[..] Kierten og 5 fader Christen simmel kier.
NOTITS: Christen Pedersen Simmelkær *1690c †1770 Øster Høgild, Rind en rig og vigtig mand.
21791759.04.17Anne Kirstine Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Bodil Christensdatter d: 3die Paaskedag Blev Christen Povelsen i todald hans barn Døbt Anne Kirstine jens Nielsens Elsted daatter bar dend faderne Mas Mechelsen thomas Hansen og hends Moster af faster ki[er?] og Mette Jens daatter. Paa 3di Paashe dag da Blev christen povelsen udi todald hans barn Døbt nafl: Anne Kirstine og Jens Nielsen Elsted daatter bar dend, faderne Mas mechelsen og hendes morbroder af faster Kier og Las Jensen thomas hanssen og Mette jens daatter.
NOTITS: Tak til Ruth Neumeister 2018 for rettelse af "hands" til "hends" moster.
21811759.08.14Margrethe Christensdatter Fasterholtbjerre Christen Christensen Bjerre, den yngre  d: 14 Agustis Blev Christen B[iere] [.h..v..] døbt nafl Magrete Præsten {Christen Clausen Svitzer, Skarrild} Kiærested {Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted} Bar den faderne Jacob Anders {Fasterholt} og Jens Jacobs: {29, søn af Jakob Andersen, Fasterholt} og Niels {Christensen} biere hustru {Johanne Jensdatter} og pige.
21821759.09.15Joahnne Christensdatter Søby Christen Pedersen Anne Mikkelsdatter  søndagen d: 15 Septem Blev Christen Pedersen udi Søby hans Baren døbt Naflig Johanne, Peder lassens hustru bar den, faderne peder lassen Jens Nielsen Hustru Jens Lassen holt christen biers pige, Christen peders Koene og pige. D: 15 septemb; blev Christen pedersen [udj] Søbye hans Baren døbt Johanne peder Lassen hustrue bar dend faderen Peder Lassen Jens fasterholt og hans pige Mette
NOTITS: Degnen og præsten er ikke helt enige om fadderne, her er antaget, at degnen vidste bedre end den nye præst.
21831760.02.17Maren Jensdatter Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter  Søndagen d: 17 Febr: Blev jens ostersen Baren udi berchebech {Birkebæk} hans Barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen Hustru bar dend faderne Olle Jensen {Pindvig, Skarrild?} Christen Larsen Christen Povelsen Hustru {Bodil Christensdatter} og Jens Nielsen dat Anne Marie {Jensdatter}. d: 17 Februar[..] blev Jens Ostersen udi BercheBech hans barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen hustru Bar dend faderne Olle jens Pinvig Christen Tarp Jens Niels daatter.
21861761.01.04Anne Mari Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  d 4de blev Christen pedersen udi gl. ArenBorg, baren døbt nafl: anne mari peder lassen hustru {Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg} bar den faderne peder lassen, og anders {Lauridsen} Smed søn Lauris {Andersen} og Jens Nielsen daatter {22, Anne Jensdatter} og Jens Ollesen Hustru {Gammel Arnborg} og Anne Jens Niels dat {gentagelse}. d: 4de Janvaius Blev Christen Pedersen udj gl. ArenBorg hans barn Døbt Anne Mari Pindvig Las hustru Bar dend faderne Peder Lassen Mads smed Søn Jens Nielsen daatter.
NOTITS: Degnen nævner Jens Nielsen datter to gange, den ene gang med navn: Anne.
21871761.11.06Johanne Nielsdatter Hjøllund Niels Hjøllund den yngre Mette Pedersdatter  Søndagen d: 6te efter Tritat blev Niels hiøl[...] Baren Døbt nafl Johanne Jens Nielssen datter Bar dend faderne Christen penvig Peder Lass [dersen] Jens pedersen og Christen Hiølund hustru jens Hiølund. d: 6te November Blev Niels hiølund Barn Døbt Johanne Jens Nielsen daatter bar dd faderne Christen Pinvig, og hustru.
21901762.05.09Anne Kirstine Christensdatter Fasterholt Christen Christensen? Fasterholt Johanne Christensdatter  d 9 May Blev Christen {?Christensen Fasterholtbjerre} fasterholt hans baren Døbt Anne Kirstine Jens Jacobsen hustru {Johanne Madsdatter} Bar dend faderne Jens Jacobsen Christen Jacobsen {Kirkegaard} og Søn Søren {22, Christensen}. d: 9 May Christen fasterholt hans dat Anne Kierstin Jens jacobsen hustru Bar dend faderne jens jacobs Jacob Christensen Ved Kierchen.
Begravelse nr. 6191
NOTITS: Begravet tretten år gammel. Problem om dette er Christen Christensen Fasterholtbjerre, for ingen Christen set i Fasterholt. Degnen har vel forkert Jacob Christensen i stedet for Christen Jakobsen, som passer.
21921762.09.01Karen Christensdatter Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre Anne Henningsdatter REKONSTRUKTION udfra begravelse #6161 i 1763: 'Christen Nielsens Karen udi gl: Arenborg udi sin første alder 17 ug.' d: 4de janv døde Christen Nielsen barn udi Aren Borg udi hans alder ... 17 ugr.
Begravelse nr. 6161
21941762.10.15Anne Kirstine Nielsdatter Fasterholtbjerre Niels Christensen Johanne Jensdatter REKONSTRUKTION udfra begravelse #6159 i 1762: 'd: 2 dend November [døde] Niels Christensen [datter] Anne Kirstine. udj hindes alder --- 2 uger'
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet to uger gammel.
19931763.02.28Anne Kirstine Jensdatter Fasterholt Jens Jakobsen Johanne Madsdatter d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {Bjerre den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.
NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen.
LINK: Degnen affotografering.
21991763.11.20Anne Nielsdatter? Hjøllund Niels Hjøllund den yngre Mette Pedersdatter  d: 1 Søndag udi Adven, da Blev sl: Niels hiølund Enches {Mette Pedersdatter} baren døbt Anne, og hendes Moster bar den faderne Søren hiølund og Jens olles: Anne Mari og Christen {Christensen Store} Hiøllund hustru {Else Nielsdatter}. Dend Nye Kierche Aar dend første Søndag I advent Blev Niels hiølund Baren døbt Anne hendes Moster Bar den faderne, Søren hiølund Jens Ollesen Christen hiølund hustru.
NOTITS: Niels Hjøllund den unge blev begravet den 12. maj. 1762. Dvs. faderen er en anden mand, for barnet fødes 19 måneder senere. Her angives den sociale afdøde far.
22001764.05.24Maren Rasmusdatter Skibbild Rasmus Nikolajsen Inger Hansdatter  [.....] Pinse dag blev Rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skiefwels Baren Døbt Maren thomas {Pedersen} holdom datter {Maren? Thomasdatter} Bar dend faderne hans {Larsen} døslund {Dørslund, Brande} og Mechel Jepsen og hans {Rasmussen} gren og Søn {Thomas Hansen} og koene {Anne Johanne Christensdatter} Jens daatter. d: 24 May blev Rasmus skiefvels Baren døbt Maren, Thomas holtdom daatter Bar den faderene Hans Døslund Mechel [T..]sen hans gren og Søn thomas.
NOTITS: Hans Larsen Døslund er moderens far. Jensdatter står alene, kan ikke bruges til noget.
22021765.01.17Anne Jensdatter Birkebæk Jens Ostersen Johanne Sørensdatter  d anden søndag efter hellig tre konger dag, Blev Jens ostersen barn døbt Anne thomas {Jeppensen} Berchebech daatter {Maren Thomasdatter} bar dend fader Peder lassen og Søn {Peder/Niels/Lars} og pige Jens henning{sens} koene {Ellen Jensdatter} peder Nielsen. d: 14 may {degnens dato 17. januar anses for rigtigt} blev jens ostersen Baren døbt Anne, faderne thomas BercheBech og hans daatter Bar dend, Peder Lassen og pige.
Begravelse nr. 6256
NOTITS: Begravet 25 et halvt år gammel i Birkebæk.
22031765.02.11Anne Mikkelsdatter Gammel Arnborg Mikkel Andersen ? Mikkel Andersens kone  d: 11 Februus Blev Mechel Andersen Baren udi gl: Aren borg døbt Anne, Anne [Mechelsens] dat bar dend faderne Anders {Lauridsen} smed og Niels Søndergaar Søn peder {Nielsen}, Peder lassen og pige Maren Jens dat. d 12 Februvai Blev Mechel Andersen udi gl: Arenborg Døbt Anne, Jens Nielsen dat bar dend faderne Anders smed og Søn Niels Søndergaer.
Begravelse nr. 6168
NOTITS: Forskellen mellem degnens og præstens version kan læses sådan at Jens Nielsen er gift med Anne Mikkelsen og deres datter bar.
22051765.03.27Inger Christensdatter Tovdal Christen Poulsen Tovdal Bodil Christensdatter  og samme dag Christen Povelsen baren udj Todald Nafl: Enger, Søren {Pedersen} hiølund daatter Bar dend, fader Mas Mechelsen og peder {Nielsen} hesselvigs koene {Maren Christensdatter} og jens Henningsen og hans pige Maren.
22061765.06.16Mette Rasmusdatter Skibbild Rasmus Nikolajsen Skibbild Inger Hansdatter d 16 Junius Rasmus {Nikolajsen} skiefvel baren døb Mette, hans Koenes {Inger Hansdatter} Moder {Hans Larsen Dørslunds kone} bar dend faderne Hans {Larsen} Døslund Thomas {Hansen} gren og koene {Johanne Christensdatter} og pige gl Niels {Thomesen} gren. d 16 Junius Blev Rasmus {Nikolajsen} skifvels Baren døbt Mette hans koenes {Inger Hansdatter} Moeder bar dend faderne Hans {Larsen} Døslund og søn {Lars Hansen} Hans {Rasmussen} gren og Koene Maren Jensdaatter.
NOTITS: Moderens mor bærer og hendes far Hans Larsen fra Dørslund i Brande er fadder. Hendes bror Lars Hansen er også fadder.
22121767.09.12Maren Thomasdatter Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter  d 4de Octbr blev thomas Hanssen udi gren hans barn døbt Maren Male{ne} hans dat bar dend faderne, hans {Rasmussen} gren jacob Christensen Anne Jensdat og [...] Niels gren Koene {Maren Jensdatter}.
22181769.03.18Maren Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter  Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.
NOTITS: Se også Skarrild #2376. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.
LINK: Degnen affotografering.
22221770.02.04Anne Margrethe Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter  d: 4de Februvarius Blev peder Sørensen udi {Store} hiølund hans Baren døbt Anne Magrete Anders palisen {Pallesen} hustru {Else Sørensdatter} bar dend faderne Søren {Pedersen} hiølund Peder Rasmussen og daatter anne Jens dat.
LINK: Skifte efter Anders Pallesen, Grene, Skarrild 1789.
22241770.09.02Inger Lauridsdatter Gammel Arnborg Laurids Andersen Smed Kirsten Pedersdatter  vid Die 15te Junii 1770. Syndag d: 2 september blev Laurids {Andersen} smed Baren døbt Inger Maren Jens Dat bar den, faderne Jens Henningsen {Kirkegaard} Peder Nielsen {smedesvend, Gammel Arnborg} og hendes fader {Peder Pedersen, Nørre Vium} og Christen pedersen {Gammel Arnborg} Niels Massen hustrue {Ane Marie Jensdatter}.
22251771.04.01Helvig Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Maren Jørgensdatter  d: 1 April blev Christen Pedersen udi gl Aren Borg hans Baren døbt helvig hans koenes Søster Bar dend, faderne er Anders lassen Niels skolem Peder Nielsen Christen pedersen og Anne Jensdatter.
NOTITS: Faderen kan daarlig være Christen Pedersen Frølund, for hans kone Maren Jørgensdatter er 54 aar gammel. Der er ogsaa en fadder Christen Pedersen vel enten kaldet Frølund eller Søby, to forskellige personer..
22271771.07.01Karen Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter i Holtum en datter Karen.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året
22291772.07.01Sidsel Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Peder Sørensen og Maren Pedersdatter i Hjøllund en datter Sidsel.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året
19971772.07.01Birgitte Jakobsdatter Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter REKONSTRUKTION (udfra FT 1801): Jacob Christensen og Maren Christensdatter i Kirkegaard en datter Brigitte.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året
22321773.08.29Mette Kirstine Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter Dom XII post Trin: den 29de aug: blev døbt i Kirken, Jørgen Pedersens Barn af Holtum døbt navnlig Mette Kirstine.
22331774.03.16Mette Kirstine Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Sørensen Maren Pedersdatter Den 16 Martii peder Sørensens Barn af Høelund Mette Kirstine, døbt Christen Høelunds Datter bar det.
22341774.03.26Birte Katrine Sørensdatter Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Den 26de sammes {Martii} Søren Christensens Barn af Annexgaarden, døbt Berthe Cathrine.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
22361774.05.23Else Jakobsdatter Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter 2 Pinse=Dag Jacob Christensens Barn af Annexgaarden døbt Else. Søren Christensens kone {Sidsel Christensdatter, Kirkegaard} bar det.
22381774.09.07Marie Thomasdatter Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter Den 7. Sept: Thomas Hansens Barn af Greene døbt navnl: Marie Mette Christensd: af Heesgaard bar det -.
22391774.12.18Johanne Jensdatter Fasterholt Jens Jakobsen Johanne Madsdatter  4de Søndag udi Afven Jens Jacobsen barn udi Fasterholt Johanne Christen fasterholt kone bar dend Christen fasterholt Jens Henningsen {Sønder Felding, tidligere Kirkegaard Arnborg} Rasmus Jensen {Lille Hjøllund} Jens henning Koene {Ellen Jensdatter} Niels {Christensen} Biere Pige hans {Rasmussen} grene Pige. {tilføjet senere:} barn Navn Johanne. fredagen d 16 Decembr: bestælte Jens Jacobsen i Fasterholt mig til [at] døbe sit Barn, som skulle kaldes {her afbryder præst Hegelahr, næste indførelse er så dåben i kirken.} Dom: 4 Adventus d 18 Decembr: blev døbt Jens Jacobsens Datter af Fasterholt navnlig Johanne. Christen Fasterholts kone bar det frem.
NOTITS: Jens Henningsen boede tidligere i Kirkegaard, Arnborg.
22411775.08.27Katrine Sørensdatter Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Dom: XI p Trin: var Søren Christensen og Sidsel Christensdatters 4de Barn i kirke navnlig Cathrine, som var hiemmedøbt forrige Søndag Dom: 10 p Trinit: {20. august 1775} hiemme i Annexgaarden. D 11 søndag udi Trinitius Søren Christensen barn Catrine hans Koenes søster Anne bar dend faderne Jb Christensen Jens henningsen og Koene Maren Jensdat Peder Christensen.
NOTITS: Anne Christensdatter, der bærer, er moderens søster. At det er det fjerde barn passer efter Arnborg kirkebog. Det tredje barn døde tidligt.
22451776.05.05Johanne Lauridsdatter Gammel Arnborg Laurids Andersen Smed Johanne Mikkelsdatter  d 4de Søndag efter Paaske Laurs Andersen udi gl Aren borg hans baren døbt Johanne Peder Larsen udi gl Aren Borg hans koene Els {Ellen Nielsdatter} og 5 fader.
22471776.08.25Anne Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter  d 12 Søndag i Trinitaus Blev Jørgen {Pedersen} Holtom Barn døbt Anne og hans Koenes {Maren Nielsdatter} Moder {Karen Madsdatter} bar dend. Fadderne Trovel sandfuld {Troels Jørgensen, Store Sandfeld, Brande} og dat {Kirsten Troelsdatter} Niels Thomassen {Holtum} og S[...] Hansens Koene og hendes søster [Maren?].
NOTITS: Moderens mor, vel flyttet fra Dørslund i Brande til Holtum før 1776. Hendes søn Peder Nielsen i Dørslund var død ung i 1773. Karen Madsdatter navn fra ekstraskatten 1762-63 i Dørslund, Brande hvor hun er enke, og hendes begravelse i Holtum, men skrevet af Dørslund, 1785 #6236.
22501777.01.03Dødfødt Togsvig Christen Mikkelsen Mette Nielsdatter  d 3di Janwarie døde Mette Niels datter med hendes dødfød Pige Baren i sin alder 41.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.
22511777.02.09Maren Thomasdatter Grene Thomas Hansen Johanne Christensdatter  Fastelavns Søndag hiemmedøbt Thomas hansen Barn af grene Navnlig Maren - Ovenmeldte Barn var i kirke 2 Paaske Dag Fadderne: Maren Heesgaar bar det Fadderne vare Christen Pedersens Søn Peder af Gam: Arnborg Peder hansen af Thornvig og Hustru {Malene Hansdatter}. Christen {Poulsen} Thodals Datter Anne {Christensdatter} og Niels {Nielsen} Greenes Datter Anne {Nielsdatter}. dend anden Paaskedag blev Tomas Hanssen baren døbt Maren og Maren [hees] gaar bar dend faderne Peder Hanssen og Anders hesgaar Peder Christensen Maren {Jensdatter} Kierche gaard Anne Neils daatter udi gren.
22521777.06.21Kirsten Larsdatter Søby Lars Jørgensen Søby Maren Christensdatter Løverdagen d 21 Junii hiemmedøbt i Søebye Lars Jørgensens og Maren ChristensDatter Barn navnlig Kirsten Samme Barn var i Kirke d 4. Julii Christen Toxvigs kone {præsten har så vidt det kan ses taget fejl her, Christen Mikkelsen Togsvig blev gift tre uger før i Brande med Anne Marie Pedersdatter fra Store Sandfeld, ikke familie} bar det, fadderne: Fader brødrene, Peder, Knud og Niels. d 9 Juni{juli?} blev Las Jørgensen udi Søby hans barn døbt navlig Kirsten Mechel Christensen koene {Edel Pedersdatter, Okkelshus, Rind} bar dend faderne Peder Jørgensen {Kollund, Rind} og hans brødre Knud og Niels og Peder Jørgensen Koene {Karen Pedersdatter} og Kirsten Catrine Jørgen dat.
NOTITS: Undtagen bæreren, som er gift med moderens bror, er alle fadere faderens søskende og halvsøskende. Moderen Maren Christensdatter dør 14 dage efter fødslen.
22561778.05.10Kirsten Christensdatter Gottenborg Christen Nielsen den Yngre Birte Jensdatter Den 3 Søndag efter Paaske døbt Christen Nielsen {den Yngre} i Gottenborg hans Barn døbt Kirsten Karen Larsdatter bar det fadderne faderens broder Christen {Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg} Lauritz Andersen {Gammel Arnborg} Karen Pedersdatter. d 3die Søndag efter Paaske blev Christen Nielsen udi Arenborg barn døbt Kirsten [M|K]aren Lasdatter bar dend faderne hans broder Christen Lauris smeds Koene Peder Nielsen og hans Pige.
NOTITS: Det er første gang gården Gottenborg nævnes i Arnborg kirkebog, degnen regner det stadig til Gammel Arnborg. Det ligger mellem Gammel Arnborg og Hjøllund. I folketællingen 1787 regnes gården til Gammel Arnborg. Her ses også en tjenestepiges navn, degnen har Peder Nielsen tjenestpige og præsten nævner navnet Karen Pedersdatter direkte.
22591779.01.10Inger? Pedersdatter Gammel Arnborg Anders Pedersen Karen Larsdatter Dom: 1 p Epipan: var Koenen Karen Larsdatter /: hindes Mand er i NB: :/ uægte barn til daaben i Kirken for public: Daaben d 7 Jan: 1779 og blev udlagt til barne fader Anders Pedersen Snedker og Enkemand af Tønder. d første Søndag efter Nytaars dag blev En Ud ægte barn døbt af gl Arenborg Nafl [Enger] [Karen] Las datter [...] [.....] [..] dend og Anders Pedersen af holtsten Som gaf sig an for [.........lag] til fader og Maren Mortensdaatter bar dend faderne Christen {Mikkelsen} Toxvig Peder Christensen {Frølund, Gammel Arnborg} Laurits {Andersen, Gammel Arnborg} smeds Pige.
NOTITS: Barnet blev altså hjemmedøbt den 7. januar og publicerede dåben i kirken den 10. januar. Moderen er gift med en mand, som er væk og får et barn med en anden mand.
22651779.09.12Anne Marie Pallesdatter Fasterholt Palle Pedersen Johanne Madsdatter d. 5 {præsten glemmer 1-tallet: 15} Søndag efter Trin: Palle Fasterholts barn Anne Marie døbt i Kirken. d 15te Søndag i trintaus Peder Pallesen {omvendt: Palle Pedersen} barn døbt Anne Marie Mechel {Christensen} Toxvig datter bar dend fadere Christen fasterholt Jens h[en]nings Peder Palesen {omvendt: Palle Pedersen} broder og Søster Anne Pedersdat af fasterholt {søsterens navn}.
22661780.06.18Maren Nielsdatter Kirkegaard Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone  d 4de Søndag efter Trini Niels Pedersen Baren ved kirchen døbt Maren Inger Castoft bar dend fadere rasmus Castoft hr. heglar broder Maren Christendatter. Anne Pedersdatter Peder {Nielsen, Gammel Arnborg} Søndergaar.
Begravelse nr. 6219
NOTITS: Barnet begravet 7 uger gammel. Niels Pedersen ikke kendt. Inger og Rasmus kaldes Karstoft. Rasmus Nicolaisen og Inger Hansdatter skrives af præstegården og Heesgaard i Skarrild, så det kan næppe være dem.
22711781.09.16Anne Marie Jørgensdatter Holtum Jørgen Pedersen Holtum Maren Nielsdatter  d 14 Søndag i Tritius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Anne Mari peder Jens{ens} koene i Tarp bar den faderne Peder Jensen [Niel] {Thomsen} holtdom Jørgen K[arel?] og tienste Pige.
22731781.10.28Margrethe Andersdatter Hjøllund- Lille Anders Pallesen Else Sørensdatter d 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne. d 20 Søndag J trituius Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob {Christensen} kierche {Kirkegaard} koene {Maren Christensdatter} bar Anne Christen {Christensen} {Store} hiølund dat {Edel Christensdatter} bar Magret og hafde 7 [b.d..].
NOTITS: Tvilling til Anne, Christen Christensen og datteren Edel er naboer i Store Hjøllund.
22741781.10.28Anne Andersdatter Hjøllund- Lille Anders Pallesen Else Sørensdatter sd 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne. d 20 Søndag J trituius {28. okt. 1781} Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob {Christensen} kierche {Kirkegaard} koene {Maren Christensdatter} bar Anne Christen {Christensen} {Store} hiølund dat {Edel Christensdatter} bar Magret og hafde 7 [b.d..].
NOTITS: Tvilling til Margrethe
22761782.02.27Mette Katrine Christensdatter Togsvig Christen Mikkelsen Togsvig Anne Marie Pedersdatter NB: Christen Toxvigs barn Pige barn var i kirken D - ------ navnlig Mette Cathrine /:det var Hiemmedøbt i Annexgaarden d 27 Februar:/.
NOTITS: Datoen er hjemmedøbelsen.
22771782.02.24Karen Nielsdatter Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter D. 8 Januar: hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassen og Maren Pedersdatters barn Karen af Holtum. Samme barn var i kirken 2 søndag i faste Magrethe {hul i papiret ......} {Thomas}Datter af Ødevig bar det, Fadderne Peder Niel{sens} Hustrue {Karen Rasmusdatter}, Søn {Rasmus Pedersen} og Datter {Stine Pedersdatter} af Hundshoved {Nørre Snede}. Jørgen {hul i papiret ......}.Samme dag {Anden søndag i fasten} Niels Holdom baren Døbt navlig Karen Magrette{Thomasdatter} udi Øvig {Skarrild} bar den faderne Jørgen {Pedersen} holdom Peder {Christensen} Øvig og Niels {Thomassen} holdom koenes {Maren Pedersdatter, moderen} broder {Rasmus Pedersen} og Syster {Stine Pedersdatter af Hundshoved, Nørre Snede} og Mette heselvig {Skarrild?}.
NOTITS: Margrethe Thomasdatter, der bærer, er søster til faderen. Moderens far er Peder Nielsen af Hundshoved, Nørre Snede med kone Karen Rasmusdatter og søn Rasmus og datteren Stine, der med hendes mand Mads Sørensen har gaarden i Hundshoved i 1787.
22781782.07.07Johanne Christensdatter Birkebæk Christen Jensen Sidsel Jensdatter {hul i papiret ......ca. 6. søndag i} Trin: Christen Jensen og Cidsel Jensdatters barn Af {hul i papiret ......Birke}bek navnl: Johanne Pigen Maren Jensdatter bar {det} Fadderne Oster {Jensen} Schave {Skave, Skarrild}, Arent Jensen {Gammel Arnborg}. Søren Jensen. Maren Clemensdatter. Kirsten Nielsdatter Maren Christensd:
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Dåbsdato usikker
22801783.02.02Bodil Jakobsdatter Kirkegaard Jakob Christensen Kirke Maren Christensdatter Søndag efter Hellig 3 Kongers dag hiemmedøbt og 4 søndag efter hellig 3 Kongers Dag fremstillet Herren i Kirken Jacob Christensens og Maren Christensdatter egtebarn navnlig Bodild Anne Christensdatter af Thodal bar det, fadderne Søren {Christensen} [Kirke] og Hustrue {Sidsel Christensdatter}. Christen Thomassen af Greene Christen Olesen af Annexgaarden. Forældrene bor i Annexgaarden {stedet kaldes Kirkegaard}. Ao 1783 d 26de Janv: hiemmedøbt, Jacob Christens: og Maren Christens Daatter deres Barn Naunl: Bodild .- dend 2den Febr fremstillet Herren i Kirchken Anne {Christensdatter} Toudal bar dend fadderne, Søren {Christensen} Kircke, Christen Sigting Peder Andersen {Store Hjøllund, Arnborg}, Christen Tomsen i greene An Kirstine {Christensdatter} i Toudal karen Pedersdaatter, Zidsel {Christensdatter, Kirkegaard} Kircke.-
NOTITS: Anne Christensdatter, 30 ugift, og Ane Kirstine, 24 ugift, er moderens søstre, alle født i Tovdal, Arnborg. Søren Christensen er bror til faderen. Christen (Andersen? FT 1787 Gjellerup By ) Sigting, som lever 1793 som fadder, evt søn Anders Christensen Sigting.
22821783.06.22Anne Christensdatter Gammel Arnborg Christen Nielsen Søndergaard, den Yngre Birte Jensdatter Dom: 1 post Trin: hiemmedøbt Unge Christen {Nielsen, den Yngre} Søndergaards og Berthe Jensdatters Barn i G: Arnbrg navnlig Anne. Dette sidstmeldte Barn var i Kirken 2 Søndag efter Trinit: Pigen i Birkebek Karen Clemensdatter bar det; Fadderne, Christen Nielsen den Ældre {Gammel Arnborg} Arent Jensen {Gammel Arnborg}. Christen Thomasen. Arents kone Pige Anne Hansdatter. Dend 22 Junj Er Christen Nielsen den yngre og Bergitte Jens Daatter i Gml Ahrnborg Deres Daatter hiemme døbt naunl: Anne, Pigen karen Clemens Daatter, fadderne Store Christen Søndergrd Arnt Jensen Christen Thomsen, Arnts Kone [pig] Anne Hans Daatter - -
NOTITS: I forrige datters dåb 1778 skrives forældrene af Gottenborg.
22841783.11.30Maren Pedersdatter Hjøllund- Lille Peder Andersen Karen Pedersdatter Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn Maren hiemmedøbt i Lille Høelund Dom: 1 Advent: d 30 Novembr: 1783. Dette Barn fremstillet Herren i Kirken Dom 4de post Epiphania. Edel Christensdatter bar det. Fadderne: Christen {Jensen} Thornvig {Lille Hjøllund} Peder Sørensen. Jørgen Christensen Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. 1 Søndag i Advent d 30te Nov: 1783 hieme døbt peder andersßen og Karen Peders Daatter i Lild hiøllund deres Daatter ved Navn Maren fremstillet herren J Kircken 4de Søndag Efter Hellig 3 Kong: Dag, Edel {Christensdatter} Hiøllund bar den, fadere Christen {Jensen} Tornvig i Lild hiøllund, Peder Sørensen i hiøllund {-Store}, Jørgen Christensen [...] {Gammel Arnborg} Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}, Pigen Kirsten [Morts] Daatter . -
NOTITS: Begraves 19 år gammel i 1802 af Hedehus, Arnborg. Forældrene skrives her af Lille Hjøllund, men er i FT 1787 i Store Hjøllund. Faderen er født 1754 i Hjøllund, søn af Anders Hjøllund †1756c i Hjøllund.
19981784.04.04Birgitte Hansdatter Tornvig Hans Pedersen Anne Larsdatter Dom: Palmar: døbt i Kirken Hans Pedersens og Anne Larsdatters barn af Thornvig navnlig Berthe, Jørgen {Pedersen} Holtums Hustru {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne: Peder {Hansen} Thornvig, Jørgen {Pedersen} Holtum, Peder Sørensen ved Arnborg Kirke. Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. Hans Pedersen i Tornvig og Anne Lars Daatter deres Daatter ved navn Bergitte, fremstillet herren i kircken ved den hellige Daab Palme Søndag, Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter} bar den, fadderne Peder hansen ibidem Jørgen {Pedersen} Holtum Peder Sørensen ved Arnbrg Kircke Jacob {Christensen} Kierckes Kone {Maren Christensdatter} Pigen Anne ChrißensDaatter i Holtum. —
NOTITS: Ud over faderens far Peder Hansen ses ingen direkte familie. Familien er ikke fra Arnborg, men vel nogle sogne væk. Tillysning 1813.07.01 i Sønder Omme med Mathias Jeppesen af Hallundbæk, hvor de bosætter sig..
22871784.04.12Maren Larsdatter Søby- Sønder Lars Jørgensen Søby Johanne Christensdatter Samme Dag Lars {Jørgensen} Søebyes og Johanne Christensdat: barn døbt i Kirken navnlig Maren Fadderne: Michels {Christensen} Kone {Edel Pedersdatter} af StockelHoved {Stokildhoved, Rind} bar det. Fadderne: fornævnte Michel Peder Frøelund {formodentlig tager præsten fejl her, han hedder Christensen og er ikke af Frølund-slægten}. Kirsten Catrine Jørgensdatter. Anne Nielsdatter i Greene. Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. 2den Paaske dag Lars Jørgensen og Johanne Christens Datter i Søbye deres liden Daatter Navnl: Maren fremstillet herren i Kircken ved den hellige Daab Mickel {Christensen} i Stockellhoved hans Kone {Edel Pedersdatter} bar den faddere, Mickel [forb...f.tt], Peder {Christensen} frøelu Kiersten Cathrine Jørgens Daatter i toxvig Anne Niels Daatter i greene, jacob {Christensen} Kierckes Kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Mikkel Christensen i Stokildhoved, Rind er bror til moderen.
22881784.06.06Ellen Kirstine Ovesdatter Gammel Arnborg Ove Christensen Mette Nielsdatter Trefoldigheds Fest blev døbt i Kirken Ove Christensens og Mette Nielsdatter Ægte=Barn af Gam: Arnborg navnl: Ellen Kirstine. Laurids {Andersen} Arnborgs Hustrue bar det, Fadderne: Niels {Madsen} Skoubierg, Jørgen {Christensen} Frøelund. Arnt Jensens Hustrue {Johanne Jensdatter}. Pigen Maren Jensdatter og Maren Christensdatter. Ove Christensen og Mette NielsDaatter Deres Daater naunlig Ellen Kierstin fremstillett herren i Kircken ved den Hellige Daab Trinitatis søndag [Laus] {Andersen} Anborgs Kone bar den, faddere Niels {Madsen} Skoubierg, Jørgen {Christensen} frøelund, Arnt Jens{ens} Kone {Johanne Jensdatter}, Pigen maren JensDaatter {24, Birkebæk?} og Maren Christens Daatter. -
22891784.12.12Dødfødt Døvling Jens Jakobsen Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen. Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
Begravelse nr. 6231
NOTITS: Denne fødsel hører Skarrild sogn til, men er noteret i Arnborg kirkebog. Indførslen i Skarrild kirkebog er: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling." (Tak til Susanne Vestergaard, som gør opmærksom paa at Jens Jacobsen var gift og ikke enkemand. Han flyttede 1777 fra Sønder Felding til Døvling i Skarrild allerede gift, i FT 1787 er han gift med samme kvinde Bartholine Knudsdatter *1752c).
22901785.03.20Dødfødt Kirkegaard Jakob Christensen Kirke Maren Christensdatter Den 13 Martii fød Jacob Christensens og Maren Christensdatters dødfødte Pige Barn i Annexgaarden. II. Jacob Kirckes Dødføde Barn Begravet Palme Søndag.
Begravelse nr. 6233
22921785.09.19Apollone Nielsdatter Birkebæk Niels Christensen Anne Johanne Christensdatter Den 18 Sept: døbt i Præstegaarden Niels Christensens og Anne Johanne Christensdatters barn af Birkebek navnlig Apollone fremstillet i Kirken Dom: 18de post Trin: Poul {Christensen} Moe{s}gaards Kone {Else Jørgensdatter} af Felding bar det: Fadderne: Samme Poul {Christensen} Moesgaard Michel {Christensen} Toxvig Christen {Jensen} Birkebek Ung karl Peder Nielssen. Christen {Jensen} Birkebeks Kone {Sidsel Jensdatter} Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. Pigerne Maren Thomasdatter og Kirsten Cathrine Jørgensdatter. III. Niels Christensen og Anne Johanne Christens Daatter i Birckebech deres Liden Daatter fød d 17 September og himme døbt d. 19 ditto Navnlig Appolonne.- fremstillet Herren i Kirken 18de post: Trin: Poul {Christensen} Moosgaards Kone {Else Jørgensdatter} bar den. Faddere Poul {Christensen} Moßgaard i felding. Michel {Christensen} Toxvig Christen Jensen i Toxvig ung karl Peder Nielsen, Christen {Jensen} Birkebeks kone Jakob {Christensen} Kirches kone {Maren Christensdatter} Pigerne Maren Thomas Daatter og Kirsten Catrine Jørgens Daatter.
NOTITS: For Poul Moesgaard se skifte 1777 efter Kirsten Crhsitensdatter Bindesbøl, Bjergene, Ølgod. Og FT 1801 Sønder Felding (han er glemt i FT 1787 der). Se Brejls skifteuddrag 553 Mette Cathrine Mikkelsdatter i Foersum i Egvad sogn. 21.7.1775, fol.310. Familieforhold uklare. Maren Thomasdatter er moderens barn af 1. ægteskab i Grene med Thomas Hansen.
22931785.12.11Birgitte Sørensdatter Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Den 6te Decembr: 1785 døbt i Præstegaarden Søren Christensen og Cidsel Christensdatters Barn navnlig Berthe af Annexgaarden. Sidstmeldte Barn fremstillet i Kirken Dom: IIItia Adventus 1785. Christen Olesens {Sigting} Hustrue bar det Fadderne: Jacob {Christensen} Kirkes Hustrue {Maren Christensdatter}. Peder {Christensen} Frøelund af Arnborg. Christen {Poulsen} Thodals Datter Inger {Christensdatter}. Mette Poulsdatter i Greene. I 1785. Dend 6 Decbr fød og hiemmedøbt Søren Xstensen og Zidsel XstensDaatter ved Ahrenborg Kircke, deres Liden Daatter naunlig Bergitte . fremstillet Herren i Kircken. Christen {Olesen} Sigtings Kone bar den faddere Christen Jacobsen {Kirkegaard}, Peder {Christensen} frølund i Arnborg Jacob {Christensen} Kirckes kone {Maren Christensdatter}, Inger {Christensdatter} Toudal. Mette Pouls Datter i greene.
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet to uger gammel. Gennem forskellen mellem de to indførsler "Christen Olesens Hustrue bar" og "Christen Sigtings kone bar" ser man at manden hedder Christen Olesen Sigting. Jakob Christensen er bror til faderen.
22941786.02.05Apollone Christensdatter Togsvig Christen Jensen Sidsel Jensdatter den 29de Januarii hiemmedøbt Christen Jensens og Cidsel Jensdatters Barn af Toxvig navnl: Apollone. fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter H: t. Kr. Christen {Mikkelsen} toxvigs Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} bar det. faderne gamle Christen {Nielsen} Søndergaard. Arent Jensen ung Karl Peder Nielssen i Birkebek Niels {Christensen} Birkebeks Kone {Ane Johanne Christensdatter}. Jacob {Christensen} Kirkes Pige. II. Christen Jensen og Zidsel Jens Datter i Toxvig deres Liden Daatter fød dend 28de Jan 86. hiemme Døbt d 29de Ditto Naunlig Appolonne.- fremstille Herren i Kirken 5te Søndag efter Hell: 3 Kong= Dag. Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Anne Marie Pedersdatter} bar den. faddere Store Christen {Nielsen} Søndergrd {den Ældre}. Arnt Jensen ung karl Peder Nielsen i Birckebek. Niels {Christensen} birkebecks Kone Arnt {Jensen} hans Kone {Johanne Jensdatter}. Jacob {Christensen} Kirkes Pige -
NOTITS: Christen Jensen flytter mellem februar 1786 og juli 1787 fra Togsvig til Gammel Arnborg, hvor han er i FT 1787. Christen Jensen er opvokset i Birkebæk, derudover familieforhold uklare.
22951786.04.02Anne Malene Hansdatter Tornvig Hans Pedersen Anne Larsdatter 5te Søndag i Fasten døbt i Kirken Hans Pedersen og Anne Larsdatter ægte Barn navnl: Anne Malene. Anne Kirstine Jensdatter af Fasterholt bar det. Fadderne Christen {Olesen} Sigting. Peder Nielssen {Birkebæk} Jacob {Christensen} Kierkes Kone {Maren Christensdatter}. Niels {Christensen} Birkebeks Kone {Ane Johanne Christensdatter}. Maren Jørgensd: af Holtum. III. Hans Pederen og Anne LarsDaatter i Tornvig deres Liden Daatter Anne Malena fremstillet Herren i Kircken ved den hellige Daab 5te dag i fasten. Anne Kirstiine i fasterholdt bar den faddere Christen Sigting Peder Nielsen. Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}. Niels {Christensen} Birckebecks kone {Ane Johanne Christensdatter}, Maren Jørgens Daatt i holtum.-
NOTITS: Faderen er søn af Peder Hansen og Malene Hansdatter i Tornvig, se FT 1787. Familieforhold helt uklare.
22961786.09.24Karen Nielsdatter Holtum Niels Thomassen Maren Pedersdatter Dom VIII post Trinit: døbt i Annexgaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters Barn af Holtum navnlig Karen. Dom XV Post Trinit: var sidstmeldte Barn fra Holtum i Kirken. Moederens Syster {Stine Pedersdatter} fra Hundshoved bar det. Fadderne vare: Jørgen Holtum og Datter Maren {Jørgensdatter} etc. Jens Svendsen {tjenestekarl ved Jørgen Pedersen Holtum} den unge Svoger fra Hundshoved {Mads Sørensen}. IV. Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum Deres Liden Daatter Hiemme Døbt 8de post: Trin: Naunlig Karen. fremstillet herren i Kircken 15de post: Trin: hendes Moster {Stine Pedersdatter} fra Hundshoved Bar den fadderne den unge Mand {Mads Sørensen} fra bemdte hundshoved, Jørgen {Pedersen} Holtum, Jens Svendsen {tjenestekarl ved Jørgen Pedersen Holtum}, Maren Jørgensdatter fra bemelte holtum. Mette Pouls Datter fra Greene . -
22971786.10.08Karen Jakobsdatter Kirkegaard Jakob Christensen Maren Christensdatter Dom: XVI post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn i Annexgaarden navnlig Karen. Dette Barn var i Kirke Dom: XVII post Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne vare: Christen {Poulsen} Thodal, Mads {Christensen} Helstrup Anne Christensdatter af Thodal, Christen Jacobsens Hustrue {Karen Pedersdatter} Jørgen {Pedersen} Holtum. VI. Jacob Christensen og Maren Christensdaater ved Arnborg Kircke deres Liden Daatter fød den 30te Septbr og hiemme Døbt den 1ste octobr Nl: Karen fremstillet herren i Kircken 17de post: Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums kone {Maren Nielsdatter} bar den, fadere Jørgen {Pedersen} Holtum Christen {Poulsen} Toudal, Mads {Christensen} Helstrup, Christen Jacobsens kone {Karen Pedersdatter}, Inger {Christensdatter} Toudal, Magretta jacobs Daatter.-
NOTITS: Christen Poulsen Tovdal er moderens far. Inger og Anne Christensdatter af Tovdal hendes søstre. Helstrup ligger i Snejbjerg sogn. Christen Jakobsen og Karen Pedersdatter er faderens forældre.
22981786.10.15Kirsten Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Andersen Karen Pedersdatter Onsdagen d 20de Sept døbt i Præstegaarden Peder Andersens og Karen Pedersdatters barn navnl: Kirsten af Store Høelund. Dom XVIII post Trin: var i Kirke sidst d 20 Sept: ovenmeldte Peder Andersen og Karen Pedersdatters barn af Store Høelund, navnl: Kirsten. Fasteren Bodild Andersdatter bar det, Faddere Jens Olesen og Hustrue i Store Høelund, Jens Christensen af Thodal etc: V. Peder andersen og Karen Peders Daatter fra Hiøllund [Deres] liden Daatter fød og hiemme døbt d: 20 Septbr Naunl: Kiesten, fremstillet herren i Kircken 18. post. Trin: hendes faster Bodill AndersDaatter bar den fadere Jens {Olesen} Sigting. Jens {Christensen} Toudal, Else {Pedersdatter} Studsgaard {Jens Olesen Sigtings kone} Bodill Kierstiine christens Daatter. -
NOTITS: Else Studsgaard må være identisk med Jens Olesens kone Else Pedersdatter. Bodil Kirstine Christensdatter er datter af Christen Christensen i Store Hjøllund. Bodil Andersdatter er faderens søster og tjener vel juli 1787 i Ødevig, Skarrild.
22991786.11.01Dødfødt Kirkegaard Søren Christensen Kirke Sidsel Christensdatter begravet Allehelgens Dag Søren Kirkes og Cidsels Christensdatters dødfødde Pige barn. V. Søren Kirckes Dødføde Barn Nl: 1 Pige Begr. Alle H: f.
23011787.01.31Anne Rasmusdatter Hjøllund- Lille Rasmus Jensen Else Marie Gregersdatter  II Rasmus Jensen og Else Marie Gregersdattr i Lille Høelund deres Liden Daattr fød den den 30te Januarj og hiemme Døbt d 31 Ditto Nf: Anne fremstillet herren i Kirken Spetuagesima Gregers {Mikkelsen} Bierges {Brunbjerg, Borris} Kone {Edel Lauridsdatter} bar den, faddere Christen {Jensen} Tornvig {Lille Hjøllund} Christen Xstensen i Store Hiøllund, Peder Sørensen og Koene {Maren Pedersdatter} Jakob {Christensen} Kirkes kone {Maren Christensdatter} Pigen Kirsten Madsdatter.
NOTITS: Familien Rasmus Jensen ses FT 1801 i Lustrup By Skarrild.
23021787.12.03Anne Katrine Sørensdatter Kirkegaard Søren Christensen Sidsel Christensdatter Baptizati. Søren Christensens og Cidsel Christensdatters Barn i Annexgaarden født den 2 Dec: 1787 hiemmedøbt den 3die sammes {Dec.} navnlig Anne Catrine. fremstillet Herren i Kirken IIden Søndag i Advent Christen Jacobsens kone {Karen Pedersdatter} bar det Testes Jacob {Christensen} Kirke. Christian Sørensen Christen {Christensen} Høelund. Mette {Poulsdatter} Greene. Inger {Christensdatter} Thodal. I. Sørren Christensen og Cisel Chrd: deres Liden datter fød d 2de Decemb: og Hiemme Døbt den 3die dennes: Nf: Anne Catrine - fremstilet Herren i Kirken den 2den Søndag i Advent: Christen Jacobsens Kone {Karen Pedersdatter} bar den, faderne vare Jacob {Christensen} Kierke, og Christian Sørensen {Kirkegaard}, christen {Christensen} Hiølund Mette {Poulsdatter} greene, og Enger {Christensdatter} Toudal. -
NOTITS: Karen Pedersdatter er faderens mor, Jakob Christensen hans bror. Christen Sørensen, 17, er forældrenes søn.
23051788.01.27Anne Larsdatter Søby- Sønder Lars Jørgensen Johanne Christensdatter  III [.........] {læs dette sammen med begravelse #6245} deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone. IV. Michel {Christensen} af [Stokildhoved] hans kone {Edel Christensdatter} bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder, Anders greene, Søn Thomas, og Datter Mette, Peder frølund, og hans tieneste Pige Jens giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby. Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels {Christensen} Kone {Edel Pedersdatter} af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder {Christensen} [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens {Skovbjerg} Kone Anne Marie {Jensdatter}, som er {fejl i kirkebogen, se ovenfor, huskonen hedder Anne Marie ligesom Niels Madsens kone, men hendes patronym er Christoffersdatter og hun er gift med husmanden Christen Christensen i Sønder Søby} Huuskone i Siøbye.
NOTITS: Fadderne for denne og forrige daab #2304 i én liste, her adskildt efter hvilket barn de menes at høre til. Mikkel Christensen i Stokildhoved, Rind er bror til moderen.
23061788.04.13Abelone Johanne Christensdatter Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter  V. Christen Christensen af Sønder Søebye og Anne maria deres Liden Datter døbt i Kierken den 13de Aprilj Nl: Apolone Johan{ne} faderne vare Lars {Jørgensen} Søbye og Hans hustrue {Johanne Christensdatter} og barnets Moster Johanne {Christoffersdatter} bar hende, og ungkarl [fa.der] I[v]ar [.ee]s farbroder Christen Christensen. Den 13de April Dom: Jubilate blev døbt i Arnborg Kirke Huusmandens i Søebye Christen Christensens {Bondegaard} og Hustrues Anne Marie Christophersdatter Barn, navnlig Apollone Johanne. Barnets Moster Johanne {Christoffersdatter} bar det. Fadderne vare Lars {Jørgensen} Søbye og hans Hustrue {Johanne Christensdatter}, og barnets farbroder Christen Christensen.
NOTITS: Moderen og Johanne Christoffersdatter er døtre i Herning By, Rind af Christoffer Engelbrechtsen, søn af Engelbrecht Henriksen født i Ringkøbing, Jylland.
23081788.09.07Anne Christensdatter Togsvig Christen Mikkelsen Anne Marie Pedersdatter  Den 7de Augusti hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Michelsens og Anne Marie Pedersdatters ægte Barn af Toxvig navnlig Anne. VII Christen Mikelsen og Annmarie {Pedersdatter} toxvig deres Liden datter fød og hiemme døbt den 8 August [J...] Anne. fremstillet herren i kirken d 7de Septb Peder {Jørgensen} Sandfulds Enke Maren {Christensdatter, Store Sandfeld, Brande} bar hinde Faderne Vare Peder {Usseltoft; Brande} og Jens Pedersener {Uhre, Brande} og barnets Mosterer Karen {Dørslund, Brande} og Mette Peders Datterer {Flø, Brande}, og Hans Birkebæk.
23101788.11.09Johanne Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Jensen Apellone Jensdatter  9 Den 3 Novembr. hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apellone Jensd: ægtebarn af Lille Høelund navnl: Johanne som blev fremstillet Dom XXV post Trin: Anna hansd: bar hende faderne Rasmus {Jensen} Hiølund og Hustrue {Else Marie Gregersdatter} Maren {Thomasdatter?} Birkebæk Christen {Christensen} Hiøllund Kirsten madsdatt. {?Skibbild}
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, kun noteret i Skarrild Kirkebog.
23121789.05.30Anne Kirstine Larsdatter Tovdal Lars Andersen Inger Christensdatter 2. Lars Andersens og Inger Christensdatters Barn af Thodal døbt den 8de Maji navnlig Anne Kirstine fre{mstill}et i Kirken den 30 Maji Berthe Jacobsdatter bar det. Fadd: Christen Thodal, Jacob Kirke Ebenezer. Mette Greene, Anne Larsdatter og Sidsel Kirke.
23151790.03.07Anne Andersdatter Gammel Arnborg Anders Jensen Inger Jensdatter Den 1 Martii kom til Præstegaarden at døbes et Pigebarn fra Gammel Arnborg, hvis Moder Inger Jensdatter er ugift, men besovet, og har udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Jens Andersen. Det var Jordemoderens Inger Hansdatter Udsigende, som Holdt dette Barn til daaben - Nærværende Vidner; Degnen, Laurids {Andersen Smed} Arnborg etc. Den 7de Martii var dette Barn i Kirken til Daabens Publication og blev der udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Anders Jensen Indmeldt til Amtstuen den 23de Martii. Ovenmeldte den 1ste Martii i Præstegaarden døbte Barn, blev kaldet Anne. Ved fremstillelsen i Kirken bar Maren Christensdatter {Kirkegaard} det. Fadderne Lille Christen {Nielsen} Søndergaard. Jørgen {Christensen} Frøelund. Johanne Jensdatter Maren Jensdatter og Inger Lauridsdatter {alle af Gammel Arnborg}.
NOTITS: Her tages den udlagde faders navn fra dåben, ikke fra jordemoderens udsagn, som vel har forvekslet for- og bagnavn. Alle faddere af Gammel Arnborg.
23171790.09.19Johanne Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Jensen Tornvig Abelone Jensdatter 2 Den 5 Augusti døbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apollone Jensdatters Barn Johanne af Lille Høelund -- Fremstillet Herren i Kirken den 16de Søndag efter Trinitatis. Niels Mourridsens Hustrue {Else Pedersdatter} i Sønder Søbye bar det. Fadderne bemeldte Niels Mouridsen. Rasmus {Jensen} Hjøelund, Thomas {Poulsen} Greene Else Sørensdatter {? Sønder Karstoft, Skarrild.} og Berthe Kirke {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard}.
NOTITS: Bæreren Abelone Jensdatter er ikke i familie, så vidt det kan ses.
23191791.02.05Maren Larsdatter Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter 1. D. 29 januar Lars Thodals og Hustr: Inger {Christensdatters} Barn født, som i Daaben blev kaldet Maren. Fremstillet Herren i Kirken 5 Sønd: effter H: T: K: Dag Dorthe {Sørensdatter} Riisbierg {Brande} bar det, Fadd: Christen {Poulsen} Thodal. Mads {Jensen} Riisberg. Anne {Christensdatter} Thodal {Lille Hestlund, Give} Bodild Skræder, Else {Jakobsdatter, 16} Kirke.
NOTITS: Altsammen familie: Dorte Sørensdatter er gift med faderens bror Søren Andersen i Risbjerg, Brande. Mads Jensen er gift med faderens søster Mette. Anne Christensdatter er moderens søster gift en to km fra Risbjerg i Lille Hestlund, Give. Christen Poulsen Tovdal er moderens far. Bodil Skræder ikke identificeret.
23201791.04.25Johanne Christensdatter Gammel Arnborg Christen Jensen Birkebæk Sidsel Jensdatter 2. D 19 Martii Christen Birkebek og Hustr: Sidsels Barn født, som i Daaben kaldtes Johanne — Fremstillet Herren i Kken 2 Paaske Dag Mette Pedersdatter bar det, Fadd: Ole Jensen, Søren Bukkiær, Jens Skovberg Johanne Birkebek.
NOTITS: Christen Jensen Birkebæk er født i Birkebæk, men bor i Gammel Arnborg. Mellem 1791 og 1797 flytter han til Grene.
23211791.04.10Sidsel Christensdatter Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter 5. D. 10 April Christen {Christensen} Bondegaards og Hustrues {Anne Marie Christoffersdatter} Barn fød og døbt, Sidsel — — — — Død strax.
Begravelse nr. 6258
23251791.11.13Edel Rasmusdatter Hjøllund- Lille Rasmus Jensen Hjøllund Else Marie Gregersdatter 7. D. 9de Oct: fød og hiemdøbt Rasmus {Jensen} Høelunds og Hustrues {Else Marie Gregersdatter} Barn Edel — Fremstillet Herren i Kken 21 Sønd: effter Trin: Christen {Jensen} Tornvigs {2.} Kone bar det, Fadd: Christen {Jensen} Tornvig Christen {Christensen} Høelund {- Store}, Else Sørensdatter {? Sønder Karstoft, Skarrild} og Bodild Skræder.
23261792.02.26Birte Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter i d. 24 januar: hiemdøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn of Høelund navnl: Birthe Fremstillet i Kirken d 26 febr: Søren Borkes Hustr bar det, Fadd: Christen {Nielsen} Jegin og Hustrue {Edel Christensdatter} og Datter Bodild Christen {Olesen} Sigting Mads {Nielsen} Skouberg.
Begravelse nr. 6260
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.
23291792.11.25Magdalene Pedersdatter Hedehus Peder Andersen Karen Pedersdatter 4 d 9de Octobr hiemdøbt Peder Andersens og Hustrues Karen Pedersdatters barn af Hedehuuset navnl: Magdalene. Fremstillet i Kirken D. 25 Novembr: Fasteren Bodild {Andersdatter} bar det. Fadd: Jens {Pedersen} Hareskou {Assing} og Hustrue {Anne Christensdatter}; Thomas {Poulsen, 22} Greene og Maren Birkebek.
23311792.11.11Margrethe Katrine Christensdatter Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter 6. Dom: XXIII post Trinit: døbt i Kirken Christen {Christensen} Bondegaards og Hustr: Anne Marie {Christoffersdatter} Engelbrethsdatter {ikke rigtigt, faderen var Christoffer Engelbrechtsen} Barn af Søebye navnl: Magrethe Cathrine. Johanne Jensdatter af Fasterholdt bar det, Fadd: Niels Mouridsen {Sønder Søby}. Tieneste Pigen Jens Rømers Datter hans toxvig.
23321793.01.01Bodil Larsdatter Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter 1. D. 29. Dec: Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters barn døbt navnl Bodild. Fremstillet i Kirken Nytaarsdag. Mosteren Maren {Christensdatter} Kirke bar det. Fadd: Jacob {Christensen} Kirke og Datter Berthe {Jakobsdatter}. Christen {Olesen} Sigting og Hustrue {Ane Larsdatter}. Jens {Christensen} Thodal. Bodild Andersdatter.
23341793.04.01Kirsten Pedersdatter Skibbild Peder Iversen Else Laugesdatter 3. Den 11te Febr: blev Peder Iversens, og Else Laugesdatters Barn af Skibild døbt navnl: Kirsten. Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag. Smidebek Møllers Kone {Birgitte Marie Christensdatter} bar det. Fadd: Smidebek Møller {Nis Jensen Fisker}. Niels {Christensen} Bierge og Hustru {Maren Larsdatter} Jens {Jensen} Tornvig. Pigen Anne Larsdatter. Jens {Nielsen?} Greene {Flø?, Brande}.
NOTITS: Smedebæk Mølle i Ejstrup sogn ejedes 1793 af Nis Jensen Fisker *1743 Krages, Egvad †1800 Smedebæk Mølle, Ejstrup gift med Birgitte Marie Christensdatter *1756c Tarm, Egvad †1830 Kokborg, Thyregod.
LINK: Lidt om forældrene Peder Iversen og Else Laugesdatter inklusive vielse.
23361793.09.22Anne Henningsdatter Gammel Arnborg Henning Christensen Mette Nielsdatter 5. D 15 Aug: blev Henning Christensens og Mette Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg døbt navnl: Anne. Fremstillet i Kirken Dom: XVII post Trin: Mette Poulsdatter fra Grene bar det. Fadd: Gamle Christen {Nielsen} Søndergaard. Niels {Madsen} Skoubierg. Søren [Palsbierg]. Peder {Christensen} Froelund. Anne {Nielsdatter} Greene. Else {Jakobsdatter} Kirke.
NOTITS: Familieforhold uklare.
23371794.01.26Maren Jensdatter?  Jens? Nielsen Grene Anne Nielsdatter I. D 23 Januar: Anne Nielsdatters uægte Barn født i Fasterholt. Fremstillet i Kirkn, 3 Søndag efter Hl: 3 K: og døbt navnlig Maren. Christen {Christensen} Fasterholdts kone {Inger Christensdatter} bar det og udlagde som Barnefader [Jens] Nielsen Greene Landsoldat. Fadderne: Christen {Christensen} Fasterholt Jacob Jensen Palle {Pedersen} Fasterholts hustr {Johanne Madsdatter} og Else {Jakobsdatter} Kirke.
Begravelse nr. 6266
NOTITS: En Anne Nielsdatter, 21, tjener ved Niels Christensen i Fasterholt Bjerre i FT 1787, hun kunne være moderen.
23381794.02.25Dødfødt Fasterholt Christen Christensen Anne Hansdatter 2. d. 25 Februar Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters dødfødte Datter i Store Høelund.
Begravelse nr. 6265
23431794.11.09Johanne Jakobsdatter Gammel Arnborg Jakob Christensen Maren Christensdatter D. 4 Novembr: fødde Maren Christensdatter i Søndergaard et uægte Barn, som blev døbt i Kirken Dom: XXI post Trin: navnl: Johanne. Fremstillet i Kirken 21 Sønd: efter Trin: og udlagt til Barnefader Jacob Christensen i Biere her i Sognet. Sognefogeden Mads Christensens {Helstrup} Hustr: {Anne Nielsdatter} bar barnet. Faddere: Henning {Christensen} og Hustrue {Mette Nielsdatter} Mads Christensen {Helstrup} Jens {Nielsen} Skouberg Arents {Jensen} Hustr. Johanne Jensdatter.
NOTITS: Moderen bestemmes i FT 1801 Gammel Arnborg, hvor hendes forældre Christen Nielsen den Yngre og Birte Jensdatter angives. Moderen mangles født i Arnborg kirkebog, men formodes født 1772c da kirkebogen er meget sporadisk. Faderen Jakob Christensen, 27, af Fasterholt Bjerre gifter sig senere 1798c med en anden udensogns pige. Johanne Jakobsdatter ses som enke i Harrild, Ejstrup i et hus FT 1855.
23441794.11.09Maren Hansdatter Holtum Hans Pedersen Holtum Mette Kirstine Jørgensdatter D. 5. Nov: født Hans {Pedersen} Holtums og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatter barn som blev døbt i Kirken Dom XXI post Trin: navnl: Maren. Fremstillet i Kirken Dom: XXI p Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum, Jørgen {Troelsen} Sandfeld {Store Sandfeld, Brande} og Hustrue {Karen Jørgensdatter}. Palle {Pedersen} Fasterholdt og Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {stedsøn Jakob Jensen, 24}. Anna {Jørgensdatter, 18} Holtum Else {Jakobsdatter, 24} Kirke {Kirkegaard}.
23451795.01.18Sidsel Larsdatter Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter 1. Den 11. Januar hiemdøbt Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters Datter Cidsel. Anden Søndag efter H. 3 Konger fremstillet i Kirken. Birthe Jacobsdatter {Kirkegaard} bar det, Fadderne vare Jens Madsen Riisberg {Brande}, [Inger] Kirke {Kirkegaard} Jacob Jensen {Fasterholt?}.
Begravelse nr. 6278
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Jens Madsen Risbjerg er søn af faderens søster Mette Andersdatter og Mads Jensen Risbjerg
23461795.05.25Birte Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund Anne Hansdatter 2. Den 30. April døbt i præstegaarden Christen Christensen Høelund og Anne Hansdatters Barn navnlig Birthe. 2den Pindse Dag fremstillet i Kirken. Fadermoderen {Else Nielsdatter} bar det. Faddere: Peder {Nielsen} Karlskou og Hustrue {Maren Henriksdatter}, Ingeborg Christensdatter.
23491795.11.01Kirsten Marie Jensdatter Tornvig Jens Jensen Tornvig Mette Jensdatter Den 13de Sept: døbt i Kirkegaarden Jens {Jensen} Tornvigs og Hustrues Mette Jensdatters Barn navnl: Kirsten Marie. Allehelgens Dag fremstillet i Kirken.
Begravelse nr. 6270
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
23501795.11.08Johanne Christensdatter Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter 4. Dom: XIX p Trin: den 11 Oct: døbt i Kirkegaarden Christen {Christensen} Fasterholdts og Inger Christensdatters Barn navnlig Johanne. Dom XXIII p Trin: fremstillet Herren i Kirken Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustrue {Ane Marie Pedersdatter} bar det. Fadderne Christen {Mikkelsen} Toxvig og Søn Christen {Christensen}. Palle {Pedersen} Fasterholt og Stedsøn Jacob {Jensen} og Jacob {Christensen} Bierge.
23521796.04.24Mette Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Nielsen Karlskov Maren Henriksdatter Midfaste Søndag d. 6. Martii hiemdøbt Peder Ka[lskovs] og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund navnlig Mette . Fremstillet 4 Søndag efter Paaske. Mette Henrichsdatter {Uhre?, Brande} bar det. Fadderne Christen {Christensen} Høelund og Hustr. {Anne Hansdatter} Jacob Andersen Hvede. Anne Kirstine Andersdatter Henrich {Pedersen} Uhre {Brande}.
23541796.05.01Dødfødt Søby- Sønder Christen Christensen Bondegaard Anne Marie Christoffersdatter 5. Søndag efter paaske be{gravet} Christen Bundegaards {... rand beskadiget ...} Et Pige Barn, dødfødt.
Begravelse nr. 6273
23561796.08.21Kirsten Andersdatter Gottenborg Anders Mette Jepsdatter Den 14de Aug: Dom: XII p Trin: kom et uægte Barn til Præstegaarden at døbes begæret af Mads {Christenen} Helstrups Kone fra Gottenborg, hvor det var født. Moderen er uugivt Qvinde Mette Jepsdatter fra Voldsgaard i Snejberg Sogn, som efter hendes Sigende, som bar det, har udlagt som Barnefader en Kræmmer ud af Synden nanvlig Anders. Barnet blev døbt og kaldet Kirsten. Dette Barn fremstilledes i Arnborg Kirke Dom: XIII post Trin. da en Kræmer af Synden blev udlagt som Barnefader. Mads {Christensen} Helstrups Hustr: {Anne Nielsdatter} Bar det; fadderne: Mads {Christensen} Helstrup Jacob Jensen Fasterholt. Lars {Andersen} Thodals Hustr: {Inger Christensdatter} Karen Poulsdatter af Greene og Else Jacobsdatter af Kirkegaarden.
23581796.12.04Maren Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Christensen Frølund Kirsten Katrine Jørgensdatter D. 2den Novembr: 1796 hiemdøbt i Præstegaarden Peder Christensens {Frølund} og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig Maren. Dom: iide Adventis fremstillet i Kirken Jørgen {Christensen} Gottenborgs Hustrue bar det, Fadderne: Christen {Mikkelsen} Toxvig og Søn Michel {Christensen, 16}.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
23601797.04.13Karen Larsdatter Tovdal Lars Andersen Tovdal Inger Christensdatter Den 1ste Martii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdattes Barn af Thodal navnl: Karen. Fremstillet i Kirken paa Skiærtorsdag. Mette {Andersdatter} Risberg {Brande} bar det. Fadderne: Mads {Jensen} Risberg. Anne {Christensdatter} Toudal og hendes Mand {Søren Nielsen, Lille Hestlund, Give}. Christen {Jakobsen} Kirke og Else {Jakobsdatter} Kirke. Inger Jensdatter.
23611797.04.30Anne Madsdatter Tornvig Mads Jensen Birte Eskildsdatter Den 9de April som var Palme=Søndag døbt i Annexgaarden Mads Jensen og Hustrues Berthe Eschildsdatters Barn af Tornvig navnlig Anne — Fremstillet i Kirken Dom: Misericord: dom:
23631797.10.29Maren Jensdatter Skibbild Jens Jensen Glejbjerg Anne Nielsdatter Nygaard Dom: XX p Trin: fremstilledes et Pige Barn i Arnborg Kirke, navnlig Maren, hvis Forældre vare Jens {Jensen} Glejberg og Hustrue Anne Nielsdatter Nygaard af Schibild; Det bevidnedes, at Barnet var døbt af Jordemoderen Maren i Fløe. Palli {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 18} bar det. Fadderne Palli {Pedersen} Fasterholdt.
23641798.03.11Maren Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Christensen Frølund Kirsten Katrine Jørgensdatter Den 30te januar: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig: Maren. Fremstillet i Kirken 3 Søndag i Faste. Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustrue {Ane Marie Pedersdatter} bar det, Fadderne Christen {Mikkelsen} Toxvig. Niels Madsen Tømmermand og Hustr: {Karen Jensdatter}
23651798.03.18Anne Marie Christensdatter Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter Den 11te Febr: døbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Anne Marie. Fremstillet i Kirken Midfaste Søndag den 18de Martii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det Fadderne vare: Christen {Mikkelsen} Toxvig, Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} og Søn. Palli {Pedersen} Fasterholdt og Datter {Anne Marie Pallesdatter}.
23661798.03.03Anne Margrethe Christensdatter Gammel Arnborg Christen Pedersen Mølsted Bodil Marie Nielsdatter Den 3 Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Mølstæds og Hustruees Bodild Marie Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne Magrethe. Begravet 3 Søndag i Faste. den 11te Martii.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.
23671798.07.29Anne Jensdatter Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter D. 26de Junii døbt i Præstegaarden Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters Barn af Schibild navnlig Anne. Fremstillet i Kirken Dom: VIIIve post Trinit: Christen {Nielsen} Værings Stæddatter {Anne Marie Villadsdatter, 20} af Felding Tarp bar det. Fadderne: Hans {Pedersen} Holtum, Niels {Nielsen} Væring af Lind. Christen {Nielsen} Thornvig og Hans Pige. Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter}.
23711799.04.14Maren Christensdatter Tovdal Christen Pedersen Anne Larsdatter Den 9de April Hiemdøbt i Thodal een sig der opholdende Inderstes og ugivt Qvindes Anne Larsdatters uægte Pigebarn, navnlig Maren. Som Barnefader blev udlagt Christen Pedersen fra Holstebroe Kanten. Dete er anden gang, at denne Qvinde er befunden i Lejermaal. Domin: Jubilate blev sidstnævnte uægte Barn fremstillet til Daabs Bekiendgiørelse udi Arnborg Kirke. Lars {Andersen} Thodals Hustrue Inger Christensdatter bar det; fadderne vare 5; Hvor da blev udlagt, til Barnefader, ligesom ved Hiem=Daaben, Christen Pedersen fra Holstebroe=Kanten. Anmeldt til Amtsstuden i Maji Maaned.
23741800.03.30Johanne Knudsdatter Gammel Arnborg Knud Christensen Fredensborg Dorte Nielsdatter Den 2den Februar hiemdøbt i Gammel Arnborg Knud Gades {Christensen Fredensborg} og Hustrues Dorthe Nielsdatters Barn navnlig Johanne. Fremstillet i Kirken 5te Søndag i Fasten den 30 Martii. Niels Madsens Hustrue af Gam: Arnborg bar det. Fadderne: Mads Hareschou, Niels Søndergaard og Jens Søndergaard af Baarup Mads Hareschous Hustrue. Mette Nielsdatter af Baarup og Kirsten Marie Nielsdatter {Niels Madsen Tømmermands datter} af Arnborg.
NOTITS: Faderen ogsfredensborg kaldet Gade, men kun denne ene gang tilsyneladende. En søn Niels *18.05.1798 Snejbjerg begravet i september i Arnborg. Familien flytter 1800 til Paarup i Assing. Knuds rigtige navn fra FT 1801 Assing.
23751800.05.02Karen Christensdatter Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter Den 30te Martii Hiemdøbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig: Karen. Fremstillet i Kirken Festo Ascens: Bestemoderen fra Harild bar det. Fadderne Bestefaderen, Chr: Toxvig. Palle Fasterholdt. Jacob Bierge. Michel Toxvig, Palle Fasterholdts Søn og Datter. Chr: Toxvigs Kone.
23771801.02.15Else Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter Dom: IVta Advent: Hiemmedøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Datter af Store Høelund navnlig Else. Fremstillet i Kirken Fastelavns Søndag. Niels Madsens {Tømmermands} Hustrue {Karen Jensdatter} bar det. Fadderne: Niels Madsen {Tømmermand, Gammel Arnborg}. Thomas Poulsen {Grene}.
23801801.05.10Sidsel Jensdatter Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter 1ste Paaske Dag den 5te April hiemdøbt i Kirkegaarden Jens Knudsens og Gjertrud Nielsdatters Ægtebarn af Schibild navnlig Cidsel. Fremstillet i Kirken Dom Rogate Christen {Nielsen} Værings Hustrue {Kirsten Nielsdatter} bar det. Fadd: Jens Pedersen {Nedergaard} af Schibild. Pigen Cathrine Sørensdatter {26} og hendes Broder Christen {Sørensen, 32} af Annexgaarden.
23821802.04.19Margrethe Christensdatter Tornvig Christen Nielsen Tornvig Anne Eriksdatter Den 23de Febr døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Tornvigs og Hustrues Anne Erichsdatter ægte Datter af Tornvig navnlig Magrethe. Fremstillet d 19de April. Konen Maren Poulsdatter af Døslund bar det, Fadderne: Palle {Pedersen} Fasterholts Datter {Anne Marie Pallesdatter} og hendes Kiereste {Peder Thomsen}.
NOTITS: Anne Marie Pallesdatter og Peder Thomsen er forlovede og gifter sig en måned senere i Arnborg. Bæreren Maren Poulsdatter er gift i Dørslund, Brande med faderens bror Søren Nielsen.
23851802.11.01Inger Jakobsdatter Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter NB: endnu i dette Kirkeaar født et Pigebarn i Bierge, som siges, at være hiemmedøbt af Faderen Jacob Christensen, hvorom maae ventes Bekræftelse ved Fremstillielsen i Kirken. Fremstillet i Kirken Dom 1ma Adventus sidsnævnte Barn navnlig Inger, som er Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensd: Barn, var hiemdøbt af Faderen.
NOTITS: Datoerne ikke angivet i kirkebogen, så de er omtrendtlige, datoerne ligger mellem indførsler af den 7 okt.og den 29. nov.
23861802.12.26Christiane Christensdatter Fasterholt Christen Christensen Fasterholt Inger Christensdatter Anden Jule Dag fremstillet i Kirken Enkens Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Christiane aflet i ægteskab med Christen Christensen, som nu er død. Barnet var Hiemmedøbt af sin farbroder Jacob Christensen bierge. Christen {Nielsen} Toxvigs Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} bar det. Fadderne: Jacob {Christensen} Bierge Palle {Pedersen} Fasterholdt, Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {Jens Pallesen, 17}. Pigen Eva Christensdatter {hyrdepige ved Palle Pedersen Fasterholt}.
23871803.04.03Anne Jensdatter Skibbild Jens Pedersen Nedergaard Maren Pedersdatter Palme Søndag den 3 April fremstillet i Kirken Jens {Pedersen} Nedergaards og Hustrues Maren Pedersdatter Barn af Schibild navnlig Anna , som var hiemdøbt af Faderen, efter dennes offfentlig tilstaaelse; Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup} Hustrue {Anne Pedersdatter} bar det. Fadderne: Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup}, Jens Knudsen {Skibbild}, Barnets Broder {Peder Christian Jensen, 17}.
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
23911803.09.18Anne Marie Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Katrine Pedersdatter Den 17de August døbt i Præstegaarden Jens Nielsens Skoubergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg, Anne Marie. Fremstillet i Kirken Dom XV post Trin d 18de Sept: Pigen {...tom plads til navnet...} bar det. Fadderne Niels Andersen, Henning Christensen og Hustrue Mads {Nielsen} Skouberg. 2de Morbrødre af Barnet {Søren, 24, og Rasmus, 19, Pedersen af Ikast kirkeby}.
NOTITS: Morbroderen Niels Pedersen er kun 14 r gammel, så unge ikke set som faddere.
23941804.03.18Maren Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter den 22de Januar: hiemdøbt, Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter af Kirkegaarden navnl: Maren. Fremstillet i Kirken den 18de Martii. Fasteren Birthe Jacobsdatter bar det. fadderne. Anders {Christensen} Green. Lars {Andersen} Thodal. Jacob {Christensen} Kirke. Christen {Jakobsen} Smed {Gammel Arnborg} Christen Sørensen {Kirkegaard}. Inger {Christensdatter} Thodal. Cidsel {Christensdatter} Kirke, Apollone {Christensdatter} Green. Christian i Thodal.
23961804.04.02Maren Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Olesen Johanne Christensdatter Den 15de Februar: døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Johanne Christensdatters barn af gammel Arnborg navnlig Maren. Fremstillet 2den Paaskedag.
23971804.03.29Mette Katrine Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Anne Christensdatter Skiærtorsdag den 29de Martii døbt i Kirken et uægte Barn fra Store Hjøllund navnlig Mette Cathrine. Moderen er ugivt Qvinde Anne Christensdatter i Store Høelund hvis Hosbonde sammesteds Peder Hansen boende der, som er med Bevilling adskilt ved sin Hustrue fra Bord og Seng, blev udlagt som barnefader. Mosteren Christiane {Christensdatter}, Peder {Christensen} Lustrups Hustrue, bar det. Fadderne: Christen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund}. Anmeldt til Amtstuen den 16 April. NB Moderen har een Gang før ladet sig besove {lodret i margenen}.
NOTITS: Faderen flytter i året 1803 fra Olling Vestergaard, Assing til Store Hjøllund - bytter gård med Jens Jakobsen Birkmos. Moderen har allerede fået et uægte barn i Sønder Felding. Peder Christensen Lustrup, søn af degnen Christen Pedersen Lustrup, som gifter sig 1802 i Skarrild med Christiane Christensdatter af Timring sogn *1771c Øse (se FT 1850 Skarrild), Ribe amt †1851 Skarrild.
23981804.09.09Edel Kirstine Christensdatter Hjøllund- Store Christen Christensen Anne Hansdatter Den 23de Julii hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters Datter af Store Høelund, navnlig Edel Kirstine. Fremstillet i Kirken dom: XVde post Trin: Mette Christensdatter fra Borris bar det. fadderne: Dennes Mand Christen Mortensen {Fornager, Borris}. Peder Hansen {Store Hjøllund}, Laurids Skolemester {Arnborg?}. Else Hansdatter. Cidsel Pedersdatter Mette Christensdatter.
23991804.12.02Maren Jakobsdatter Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen Johanne Christensdatter Den 23de Octobr døbt i Præstegaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christendatters Barn af Bjerge navnlig Maren. Fremstillet i Kirken Dom: 1ma Adventus den 2den Decembr: Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone {Inger Christensdatter} bar det, fadderne: Peder {Thomsen} Fasterholt og Hustrue {Ane Marie Pallesdatter}, Lars {Jørgensen} Fasterholdt.
NOTITS: Peder Thomsen er blevet gift med Palle Pedersen Fasterholts datter Anne Marie og har overtaget gården.
24001805.03.24Anne Marie Jensdatter Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter Nytaarsdag døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Giertrud Nielsdatter Barn af Schibild navnlig: Anne Marie. Fremstillet i Kirken den 24de Martii Midfaste Søndag. Jacob {Christensen} Bierges Hustrue {Johanne Christensdatter} bar det. Fadderne: Jacob {Christensen} Bierge. Anders {Christensen} Sigten og Søn {Christen Anderen}. Christen {Nielsen} Tornvig. Christen {Nielsen} Værings Hustrue {Karen Nielsdatter}. Pigen Karen Michelsdatter.
24011805.04.15Anne Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Andersen Inger Lauridsdatter Den 5te Martii døbte i præstegaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne. Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag. Fasteren Edel Andersdatter {Mosgaard, Assing} bar det. Faddere Poul og Jens {Andersen} Moesgaard {Assing} Mads {Nielsen Skovbjerg} og Hennings {Christensens} Hustruer {Kirsten Katrine Jørgensdatter og Mette Nielsdatter} i Gam: Arnborg, Christen Skræder, Johanne Lauridsdatter og Kirsten Maria Nielsdatter.
24021805.05.05Inger Margrethe Thomasdatter Skibbild Thomas Christensen Birte Thomasdatter Den 7de April døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Hustrues Birthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Inger Margrethe. Fremstillet i Kirken Dom: Jubilate.
Begravelse nr. 6317
NOTITS: Begravet 1 år gammel i samme grav som moderen, der døde samtidigt.
24031805.06.21Dødfødt Hjøllund- Lille Christen Nielsen Væring Kirsten Nielsdatter Aar 1805 den 21. Junii meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter mig følgende mundtlige Forklaring om et dødfødt Barn, ved hvis Fødsel hun havde været brugt. I Dag Klokken 11 Formiddag blev det født, var et Pigebarn. Faderen er Christen Nielsen Væring, boende i Lille Høelund Arnborg Sogn, Moderen Kirsten Nielsdatter. Denne kom ikke for tidlig. Fosteret fandtes levende i gaar morges, men døde af de langvarende Fødselssmerter, og var gandske steendødt i Dag, da Moderen blev forløst. Her blev intet Haandgreb giort, for at bringe det til Live, saasom dette ansaaes unyttigt. Moderen har aldrig før født noget dødfødt Barn, men har i samme Ægteskab født 2de Sønner, som leve og ere friske. Scharild Præstegaard ut supra N. Hegelahr - Sognepræst for Scharild og Arnborg Anno 1805 den 29. September har Sognepræsten lydelig oplæst for os den ovenstaaende Forklaring af Gjordemoderen, og vi tilstaar, at hun deri har fulgt den blotte Sandhed. Datum i Arnborg Kirke ut supra Kirsten Nielsdatter - Barnets Moder Som nærværende ved Fødselen underskriver vi tvende Nabokoner Else Jacobsdatter af Lille Høelund Anne Hansdatter af Store Høelund Denne Indberetning blev tilligemed Listen over copulerede, fødte og døde indsendt til Provsten den 28. Nov. 1805
24071805.10.27Dorte Pedersdatter Fasterholt Peder Thomsen Anne Marie Pallesdatter Den 6de Octobr: døbt i Annexgaarden Peder Thomsens og Hustrues Anne Marie Pallisdatters Datter af Fasterholdt navnlig Dorthe. Fremstillet i Kirken Dom: XXma post Trin: den 27de Octobr: Fadderne: Jacob {Christensen} Bjerge og Hustrue {Johanne Christensdatter}, Lars {Jørgensen} Fasterholdt og Pige Kirsten Søndergaard. Christen {Jensen Nørre Askær Brande} og Mads {Pedersn} Asskiær {Nørre Askær, Brande}. Mourids {Nielsen} Søbye. Mette {Thomasdatter} Holtum {af Grene}. Maren Jørgensdatter {Flø, Brande}.
NOTITS: Faderen og Mads Pedersen er begge opvokset i Tornvig, Arnborg, men ikke på samme tid. Mads' far (egentlig bror) bytter 1787 gård med Christen Nielsen i Dørslund, Brande, hvorefter faderen opvokser i Tornvig, hvor Mads kommer hen vides ikke, men han gifter sig 1801 i Brande af Tornvig med Christen Nielsen Nørre Askærs datter Ane. Mads og faderen er ikke direkte i familie så vidt vides, men kender sig vel fra Tornvig.
24081805.11.24Anne Larsdatter Fasterholt Lars Jørgensen Inger Christensdatter Den 20de Octobr hiemdøbt Lars Jørgensens og Inger Christensdatters barn af Fasterholdt navnlig Anne. Fremstillet i Kirken Dom: XXIV den 24de Novembr:
24091805.11.03Mette Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Den 3die Novembr: hiemdøbt Christen Jacobsens og hustrues Karen Poulsdatter Barn af Annexgaarden navnlig Mette. Fremstillet i Kirken 2den Juuledag Thomas {Christensen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter} bar den. Faddere: Lars {Andersen} Thodal og Datter Anne Kirstine {Larsdatter}. Anders {Christensen} Green. Nicolaj {Rasmussen} Kirke. Mette Christensdatter {? Nederkirkegaard, Assing}. Cathrine Sørensdatter {Kirkegaard, Nikolaj Rasmussens kone}. Jesper Jacobsen {Kirkegaard} og Jens {Christensen} Green.
24111805.12.30Maren Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Katrine Pedersdatter Kirke Aar 1806 Den 30. Dec. 1805 døbt i Præstegaarden Jens Nielsens {Skovbjergs} og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Maren. Blev ikke fremstillet i Kirken.
Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.
24131806.09.07Mette Kirstine Andersdatter Grene Anders Christensen Grene Christiane Christensdatter Den 12te August døbt i Præstegaarden Anders {Christensen} Greenes og Hustrues Christiane Christensdatters Barn af Greene, navnlig Mette Kirstine. Fremstillet i Kirken den 7de Septembr, 14de Søndag efter trinit:
NOTITS: Christiane Christensdatter er Anders Christensen Grenes 2. kone, ikke set gift i Arnborg, Skarrild, Brande. Hans 1. kone var Mette Thomasdatter †1806 i april.
24171807.07.26Dødfødt Grene Niels Christian Andersen Abelone Christensdatter Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu. Men nu følger den: Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn. ...
Begravelse nr. 6320
24221808.01.01Mette Mølle Madsdatter Gammel Arnborg Mads Nielsen Anne Marie Madsdatter Do Dato {25de decbr 1807} døbt sammesteds {Annexgaarden} tillige Mads Nielsens og Anne Marie Madsdatter Datter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Mølle — Fremstillet den 1ste Januar 1808 Gunner Maria fra Rekkemølle bar det. Faddere: Henning {Christensen, Gammel Arnborg}, Jens {Nielsen} Skouberg, Niels Andersen {Gammel Arnborg}, Peder Nielsen {Gammel Arnborg}. Jens {Nielsen} Skoubers {Skovbjerg, Gammel Arnborg} Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter}, Hennings {sted}Datter {Ellen Kirstine Ovesdatter}, Laurids {Andersen} Arnborgs Datter Johanne {Lauridsdatter, 33}.
NOTITS: FT 1801 Rækkermølle, Hanning: Jakob Jørgensen 36, Kirsten Marie Hansdatter 51, Anne Andersdatter 17, Christen Andersen 15, Anders Andersen 12.
24231808.02.14Kirsten Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Andersen Inger Lauridsdatter Den 27de døbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatter Datter af Gam: Arnborg navnlig Kirsten. Fremstillet i Kirken Dom: Sptuagesima den 14de Februar: Mosteren {Johanne Lauridsdatter, 31} bar det. Fadd. Mads {Nielsen} skouberg, Niels Christian {Andersen} Green og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Hennings {Christensens} Steddatter {Ellen Kirstine Ovesdatter, 23} og Søn {Ove Henningsen, 15} Ove {Henningsen} Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige.
24241808.04.18Bodil Katrine Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Nielsen Væring Kirsten Nielsdatter Den 17de Febr døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Værings og Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Bodild Cathrine — Fremstillet Kirken Paaskedag den 18de April: Christen {Christensen} Høelunds Kone bar det. Fadd. Christen {Christensen} Høelund og Søn {Christen Christensen, 18} Niels Madsen {Tømmermand} og Kone {Karen Jensdatter} Most{[eren] ...blækklat} Oves Datter.
24251808.04.14Gertrud Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 2den Martii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Høelund navnlig Gjertrud. Fremstillet i Kirken Skjærtorsdag den 14de April. Christen {Christensen} Høelunds Hustrue {Anne Hansdatter} bar det. Fadd: Christen {Christensen} Høelund og søn {Christen Christensen, 18}. Niels Madsen og Hustrue {Karen Jensdatter}, Thomas {Poulsen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter}.
24271808.09.18Ellen Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Den 29de Julii døbt hiemme Peder Pedersens og Anna Madsdatters Datter Ellen i Gammel Arnborg. Fremstillet den 18de Septembr:
24281808.09.18Maren Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Matrine Pedersdatter Samme Dag {29de Julii} døbt Hjemme Jens {Nielsen} Schoubergs og Mette Cathrine Pedersdatters Datter Maren i Gammel Arnborg. Fremstillet den 18de Septembr: Maren Pedersdatter af Ringstrup {Gjellerup} bar det. Fadd. dennes Mand Jens {Pedersen, Ringstrup, Gjellerup}, Mads {Nielsen} Skouberg {Gammel Arnborg}. Henning {Christensen, Gammel Arnborg}. Mads Degn og Kone. Niels Pedersen af Ikast og Peder Nielsen {27, Gammel Arnborg}.
NOTITS: Jens Pedersen af Ringstrup, Gjellerup er moderens bror. Niels Pedersen af Ikast ligeså.
24301808.11.13Anne Nielsdatter Grene Niels Christian Andersen Abelone Christensdatter Den 26de Septembr døbt i Præstegaarden Niels Christian Andersens og Apollone Christensdatters datter af Green navnlig Anne. Fremstillet den 13de Novbr: Dom: XXIIma post Trin. Fasteren {Edel Andersdatter, Mosgaard} fra Assing bar det. Fadderne Morfaderen {Christen Lauridsen} fra Kibek. Niels Jensen ibid:
NOTITS: Faderen Niels Christian Andersen *1779 Mosgaard, Assing søn af Anders Poulsen *1744c Mosgaard, Assing †1799 Mosgaard, Assing gift 1767 i Assing med Anne Nielsdatter *1737 Fjelstervang, Vorgod †1802 Mosgaard, Assing. Niels Jensen Kibæk er gift med moderens søster Mette Johanne Christensdatter, og flytter før 1812 fra Kibæk til Gammel Arnborg.
24321809.03.05Margrethe Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Den 9de Januarii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters barn af Annexgaarden navnlig: Margrethe. — Fremstillet i Kirken 3die Søndag i Faste den 5te Martii. Maren Larsdatter af Thodal bar det fadderne: Nicolaj {Rasmussen} Kirke, Jesper [ Jakobsen? {...blækklat}], Christen Sørensen Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Tjenestepige. m. fl.
Begravelse nr. 6354
24351809.04.09Anne Jensdatter Kirkegaard Jens Christensen Karen Mikkelsdatter Den 1ste Søndag efter Paaske, 9de April blev et uægte Barn døbt i Arnborg Kirke navnlig Anne. Moderen anmeldtes, at være Karen Michelsdatter, en ugivt Qvinde, som nys var kommen fra sin Tjeneste hos Christen Jacobsen i Annexgaarden, og opholder sig hos sin Svoger Peder Clemensen i Døslund, Brande Sogn. Som Barnefader blev udlagt Jens Christensen i Arnborg Green, som er ugivt. Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige bar det. Fadderne: Peder Clemensen af Døslund {Brande}, Søren {Christensen} Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter}, bemeldte Peder Clemensens Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter, Dørslund} og Jesper Jacobsen {Kirkegaard}. Den 10. April, skrev jeg Hr. From, Sognepræsten i Brande til og forsikrede, at jeg skal give Indberetning om dette Lejermaal til sine Steder. Samme Dag udbad jeg Amtmand Rosenørns Bistand, at paalægge Barnefaderen en aarlig Udgivt til Barnets Opdragelse.
NOTITS: Moderen Karen Mikkelsdatter *1782 Hyvild Brande, datter af Mikkel Pedersen Hyvild *1728c †1797 Hyvild, Brande og Johanne Jensdatter *1745c Risbjerg Brande †1812 Brandlund, Brande. Hendes søster Sidsel Mikkelsdatter *1769c blev i 1792 gift i Brande med Peder Clemmensen *1771c Skerris, Brande bosat Dørslund, Brande.
24371809.10.08Kirstine Nielsdatter Birkebæk Niels Jepsen Abelone Nielsdatter Den 8. Septembr. døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Barn af Birkebek navnlig Kirstine. Fremstillet i Kirken Dom: XIX. post Trinit:
24381810.04.23Abelone Johanne Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Den 8de Marti døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustr: Anne Madsdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig: Apollone Johanne. Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag, den 23de April. Anne Kirstine {Larsdatter} i Thodal bar det, Fadderne Jørgen {Christensen} Gottenborg og Hustru {Maren Christensdatter}. Lars {Andersen} Thodal, Hennings Datter {Steddatter: Ellen Kirstine Ovesdatter}.
24391810.05.06Maria Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 28de Martii Hjemdøbt Peder Hansens og Hustrues Maren Jensdatters Barn navnlig Maria i Store Høelund. Fremstillet i Kirken Dom: misericord: Anders Skræders Kone bar det. fadd: Christen {Christensen} Høelund, Søn {Christen Christensen} og Datter {Birte Christensdatter}. Bodil {Larsdatter} Thodal.
24401810.08.19Johanne Pedersdatter Fasterholt Peder Thomsen Anne Marie Pallesdatter Den 26de Julli døbt i Præstegaarden Peder Thomsens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Johanne. Fremstillet i Kirken dom: IXna post Trin: Niels Hansens Kone {Maren? Pedersdatter?} bar det Fadd. Niels Hansen Knud {Jørgensen} Økjær {Borup, Brande} og Hustrue {Johanne Jensdatter} Christen {Christensen, 19} Fasterholdt og Syster {Inger? Christensdatter, 18}.
24411810.09.09Else Mouridsdatter Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Christensdatter Den 9de September døbt i Annexgaarden Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Søebye, navnlig Else —
24431810.12.09Sidsel Jensdatter Grene Jens Christensen Mette Christensdatter Den 23de October døbt i Præstegaarden Jens Christensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Green navnlig Cidsel. — Fremstillet den 9de Decembr. Fasteren Johanne {Christensdatter} bar det. Fadd: Michel {Christensen} Green og Pige. Nicolaj {Rasmussen} Kirke og Hustr: Cidsel {Christensdatter} Kirke.
24441810.11.25Kirsten Katrine Mikkelsdatter Grene Mikkel Christensen Margrethe Sørensdatter Den 25de Novbr Hjemdøbt Michel Christensens og Hustrues Magrethe Sørensdatters Datter i Green, navnlig Kirsten C[a]thrine. Dette Barn begravet den 30te December; da Moderen blev introduceret.
Begravelse nr. 5996
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
24451811.06.23Maren Pedersdatter Grene Peder Christensen Lustrup Christiane Jensdatter Den [..]de Maji døbt i Præstegaarden Peder Christensen Lustrups, Skoleholder og Hustrues Christiane Jensdatter Barn af Green navnlig Maren. Fremstillet Dom 2da p Trin: Fasteren Ingeborg {Christensdatter, Skarrild?} bar det; Fadd: Jens {Christensen} Green, Kone {Mette Christensdatter}, Thomas {Poulsen} Green. Christen Skræder. Johanne {Christensdatter} Green, Anne Kirstine {Larsdatter} Thodal. Jesper {Jakobsen} Kirke.
NOTITS: Fødselsdato arbitrær fastsat i maj. Måneden er rigtig. Faderen er søn af degnen i Skarrild Christen Pedersen Lustrup. Faderen og moderen gift 1802 i Skarrild, men lyst i Timring kirke, hvor moderen evt. kommer fra.
24461811.07.28Inger Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Den 10de Junii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter navnlig Inger af Kirkegaarden. Fremstillet den 28de Julii.
Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
24471811.07.02Mette Katrine Jensdatter Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg Mette Katrine Pedersdatter Den 27de Junii døbt i Præstegaarden Enkens Mette Cathrine Pedersdatter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Cathrine. Moderen døde igaar strax hun var forløst, Faderen Jens Nielsen {Skovbjerg} døde den 17de dennes og begravet den 23de dennes. Den 2den Julii blev Barnet fremstillet Herren paa Moderens Begravelses dag. Dets Moster {...tomme linjer...}
24481811.10.13Maren Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter Den 8de Septembr døbt Hjemme Christen Jacobsens og Apollone Pedersdatters {skal være: Christensdatters} Datter i Lille Høelund, navnlig Maren. Fremstillet i Kirken den 13de October. Fasteren Birthe {Brigitte Jakobsdatter} Kirke bar det. Fadd. Jesper {Jakobsen} Kirke, Maren {Larsdatter} Thodal.
NOTITS: Tilsyneladende viet 1804, men da hedder moderen Abelone Christensdatter af Grene, Pedersdatter formodentlig fejl af præsten.
24491812.01.26Karen Jensdatter Skibbild Jens Knudsen Gertrud Nielsdatter Dom 3tia Advent. den 15de December døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatters barn af Schibild navnlig Karen. Fremstillet Dom: Septuag: den 26de Januar:
24511812.02.03Maren Christensdatter Hedehuset Christen Nielsen Kirsten Pedersdatter Den 3die Februar døbt i Præstegaarden ugivt Qvinde Kirsten Pedersdatters uægte Barn af Hedehuset, navnlig Maren, Moderens Moster Anne Pedersdatter af Lustrup og hendes Syster Magdalene Pedersdatter af Hedehuset udsagde, at Moderen havde udlagt som Barnefader en ugift Karl Christen af en Bye norden for Holstebroe. Jeg paalagde Vidnerne, at sige Moderen, at jeg forlangte nøiere Forklaring herom. Dette Barn begravet den 16de Februarii d. A. Den 4de Februar meldte ovenmeldte Anne Pedersdatter, at den til bemeldte uægte Barn udlagte Barnefader Christen opholder sig hos sin Fader, Gaardmand i Hallembek, norden for Holstebroe, men i hvad Sogn vidstes ikke endnu at forklare, førend Barnets Moder blev nøiere tilspurgt. Karlen sagdes at være Landeværnsmand og heder Christen Nielsen. Den 18de Febr: udlagde Moderen selv for mig, at hendes Barnefader er Ungkarl Christen Nielsen fra Hallemsbæk, en Gaard norden for Holstebro, men vidste ikke Sognets Navn.
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Hallundbæk, Hodsager sogn er østen for Holstebro ikke norden for.
24551812.09.13Kirsten Marie Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 21de Julii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hølund navnlig Kirsten Marie. Dom XVIta den 13de September blev dette Barn fremstillet i Kirken. Christen {Christensen} Hølunds Datter {Birte Christensdatter, 17} bar det. Fadderne: Christen {Christensen} Hølund og Hustrue {Anne Hansdatter} og Pigen Johanne Christensdatter i Lille Høelund.
24561812.09.20Sidsel Marie Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Andersen Inger Lauridsdatter Den 24de Julii døbt i Præstegaarden Niels Andersens og Inger Lauridsdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig [Sidel] Marie. Fremstillet Dom 17ma den 20 Septbr: Mosteren {Johanne Lauridsdatter} bar det. Fadd: Henning Christensen {Gammel Arnborg}, Søn {Ove Henningsen, 20} og Datter {Anne Henningsdatter, 18}, Mads {Nielsen} Skouberg {Gammel Arnborg}.
24591813.01.10Inger Katrine Christensdatter Gammel Arnborg Christen Poulsen Mette Lauridsdatter Dom: 1ma p Epiph: den 10de Januarii døbt i Kirken et uægte Barn navnlig Inger Cathrine. Moderen var ugivt Qvinde Mette Lauridsdatter opholdende sig hos Peder Pedersen Siig i Gammel Arnborg. Som Barnefader blev udlagt ugivt Karl Christen Poulsen, tjenende i Kibæk. Peder {Pedersen} Siigs {Gammel Arnborg} Kone {Anne Madsdatter} bar Barnet. Fadderne: Thomas {Poulsen} Green, Niels Poulsen, Christen {Jakobsen} Kirkes Kone {Karen Poulsdatter}, Hennings {Christensen, Gammel Arnborg} Datter {Anne Henningsdatter, 19} og Lars {Andersen} Thodals Datter {Bodil? Larsdatter, 20}.
Begravelse nr. 6352
NOTITS: Thomas og Niels Poulsen og Karen Poulsdatter er børn af Poul Nielsen *1728 †1780 Hesselvig, Skarrild, hvis enke gifter sig til Grene i Arnborg. Måske er Christen Poulsen også en af de søskende.
24611813.05.14Inger Jespersdatter Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Den 1ste April Døbt i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Hustrues Maren Larsdatters Barn af Thodal navnlig Inger. Den 14de Maji fremstillet i Kirken. Lars {Andersen} Thodals ældste Datter {Anne Kristine Larsdatter, 24} bar det. Fadderne, Lars Thodal og yngre Datter {Bodil Larsdatter, 20}, Christen Jacobsen og Hustrue {Karen Poulsdatter} af Kirkegaarden, Christen Jacobsen {Smed} og Hustrue {Abelone Christensdatter} af {Lille} Høelund.
24621813.05.09Maren Katrine Andersdatter Skibbild Anders Christensen Mette Christensdatter Den 9de Maji, Dom Jubilate fremstillet i Kirken et uægte Barn Maren Cathrine fra Schibild, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gjordemoderen, Jens Thygesens Hustrue i Schibild. Barnets Moder anmeldtes at være Mette Christensdatter, og Barnefader udnævnet Anders Christensen, begge af Schibild. Jens Nedergaards Datter {Abelone Marie? Jensdatter} af Schibild bar det. Faddere: Jens {Pedersen} Nedergaard.
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel 30. april 1814 i Skarrild. Faderen er måske Anders Chrisensen Sigten *1764c og set i FT 1801 i Skibbild, han er gift. Jens Thygesen/Thøgersen og Ane Marie Henriksdatter har en gård i Uhre Brande fra 1787 i hvert fald til 1802. De ses i Brande indtil 1811. 1813-21 i Skibbild, Arnborg. Ane Marie ses 1834 i et hus i Skibbild ved hendes datter Maren Jensdatter.
LINK: Begravelse 1814.04.20 i Skarrild.
LINK: Jens Thygesen i Uhre, Brande.
LINK: Jens Thygesen i Skibbild, Arnborg.
24631813.06.07Maren Thomasdatter Grene Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette. Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels {Jepsen} Birkebæks Kone {Abelone Nielsdatter}, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter {Gammel Arnborg}. Faddere: Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Jesper {Jakobsen} og Hustrue {Maren Larsdatter}, Jens {Christensen} Green og Hustrue {Mette Christensdatter}, Anders {Christensen} Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings {Christensens} Søn {Ove Henningsen, 21}, Niels Poulsen, Thomas {Jakobsen} Kirke, Bodild {Larsdatter} Thodal, Anne Skræder.
24641813.06.07Mette Thomasdatter Grene Thomas Poulsen Else Jakobsdatter Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette . Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels {Jepsen} Birkebæks Kone {Abelone Nielsdatter}, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter {Gammel Arnborg}. Faddere: Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Jesper {Jakobsen} og Hustrue {Maren Larsdatter}, Jens {Christensen} Green og Hustrue {Mette Christensdatter}, Anders {Christensen} Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings {Christensens} Søn {Ove Henningesen, 21}, Niels Poulsen, Thomas {Jakobsen} Kirke, Bodild {Larsdatter} Thodal, Anne Skræder.
Begravelse nr. 6357
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
24691814.01.30Anne Katrine Jensdatter Skibbild Jens Clausen Gjellerup Karen Andersdatter Den 30te Januar fremstildes til Daabs Publication i Arnborg Kirke et Pigebarn navnlig Anne Cathrine, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gaardmanden Jens Thygesen i Skibild den 12te dennes. Forældrene meldtes at være Jens Poulsen {Clausen ... på linjen men ovenover Poulsen} Kildahl {Gjellerup ... på linjen men ovenover Kildahl} {Det rigtige navn er Jens Clausen Gjellerup, Jens Thygesen havde meldt det forkerte navn, se 23. august 1814 nedenfor} og Hustrue Karen Andersdatter af Viborg Bye; disse kom paa deres Rejse til Skibild, og Konen nedkom i Barselseng hos Huusmanden sammesteds Anders Christensen Sigting. Jens Nedergaards Datter Apollone Marie bar det. Fadderne: Barnets Fader {Jens Clausen Kjellerup}, Jens {Pedersen} Nedergaards Søn Peder Christian {Jensen Nedergaard} og Datter Maren {Jensdatter}, Anders {Christensen} Sigting, Lars {Andersen} Thodals 2 yngste Døttre Bodild {Larsdatter} og Karen {Larsdatter}, Christen {Christensen} Høelunds Datter Birthe {Christensdatter}, Pigen Anne Christensdatter Jegin, Jens Thygesens Søn Thyge {Jensen}. Tirsdagen den 23de August kom Faderen til det under 30te Januar d. A anmeldte Pigebarn Anne Cathrine, som var hjemmedøbt af Jens Thygesen, og begjerede Døbe-Attest for dette sit Barn. Da jeg nu forelæste ham her af Døbe=Bogen, at Faderen til dette Barn var tegnet med Navnet Jens Poulsen Kildahl, sagde han, at dette var ikke rigtigt, men at hans Navn var Jens Clausen Kjellerup, saa paa Grund af, at jeg kjendte, at han var den Person, som jeg saae ved Barnets Fremstillelse, og at han nu desuden foreviiste mig sit Reisepas, hvori stod Navnet Jens Clausen Kjellerup, saa tillagde jeg ham dette Navn, som Barnets Fader i Døbe=Attesten, og derfor sees dette forandret her i Døbebogen. N. Hegelahr
NOTITS: Dåben er den 30. januar, erklæringen derefter er fra den 23. august 1814.
24701814.04.10Inger Nikolajsen Kirkegaard Nikolaj Rasmussen Katrine Sørensdatter Den 24de Februarii døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Barn af Annexgaarden navnlig Inger. Fremstillet lste Paaskedag den 10de April.
24731814.04.07Mette Kirstine Pedersdatter Gammel Arnborg Peder Pedersen Sig Anne Madsdatter Skjærtorsdag den 7. April fremstiltes til Daabs Publication Peder Pedersen Siigs og Hustrues Anne Madsdatters Datter af Gammel Arnborg navnlig Mette Kirstine
24741814.05.01Anne Christensdatter Hjøllund- Lille Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter Den 13de Martii døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Apollone Christensdatters Datter Anne af Lille Hølund. Fremstillet den 1ste Maji.
24781814.10.02Sidsel Marie Jespersdatter Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Den 30te August døbt her i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Maren Larsdatters Barn af Todal navnlig Cidsel Marie — Fremstillet Dom: XVIIma den 2den Octobr. Lars {Andersen} Todals Datter {Bodil?, 21} bar det. Fadd: Christen {Jakobsen} Kirke, Jens Arentsen {Tovdal?}, Lars Andersen Todals Datter {Karen, 17}.
24791814.11.20Else Pedersdatter Hjøllund- Store Peder Hansen Maren Jensdatter Den 28de Septbr: døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hjølund navnlig Else — Fremstillet Dom: XXIVta p. T. den 20de Novbr: Rasmus Hølunds Kone Johanne bar det. Fadd. Niels Pedersen fra Hareskou, Christen {Christensen} Hølund junior og Syster {Birte Christensdatter}.
24801815.05.15Anne Marie Jakobsdatter Tornvig Jakob Sørensen Margrethe Christensdatter Den 4 April døbt i Præstegaarden Jacob Sørensens og Magrethe Christensdatters barn af Tornvig, navnlig Anne Marie. Fremstillet den 15de Maji. Nr. 1 {Fødte Kvindkjøn} født 2 April 1815 Anne Marie Jacobsdatter. Døbt i Præstegaarden 4 April publiceret 15 Maj. Forældre: Husmd: og Skræder Jacob Sørensen og Kone Margrethe Christensdatter. Faddere: Barnets Moster Apellone Marie Christensdatter P: af Rind sogn. Morfader Christen Bundgaard Tømmermand i Torning, Aftægtmd. Christen Nielsen ibidem. Aftægtsmd: Niels Hansen i Holtum. Mads Sørensen i Døslund.
24811815.06.04Anne Katrine Christensdatter Gammel Arnborg Christen Christenen Maren Johannesdatter Den 2den Maji døbt i Præstegaarden Christen Christensens og Maren Johannesdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Anne Cathrine. Fremstillet Dom 2da p. t. den 4 Junii. Pige Maren Thomasdatter af Birkebæk bar det. Fadd: {...tomme linjer...} Nr. 2 født 1ste Maij Ane Chatrine Christensdatter døbt i præstegaarden 25 Maij publiceret 4 Juni. Forældre Gmd: og Skræder Christen Christensen og H Kone Maren Johannisdatter i Gl: Ahrnborg. Faddere: P: Maren Thomasdatter af Birkebæk Skoflikker Johannes Gjødesen i Gl: Arnborg. Husmd Lauritz Nielsen K: Ove Henningsen og P: Ane Henningsdatter ibd.
24861815.12.24Mette Katrine Knudsdatter Hjøllund- Lille Knud Christensen Bjørlev Mette Katrine Svendsdatter {NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 22 November 1815 Mette Cathrine Knudsdatter hjemd: [paa?] [Assing] 22 November i Kirke d 24 December. Gmd: Knud [Bjørle] og Moderen Mette Katrine Svendsdatter af Lille Hjølund. Faddere: Kristen {Pedersen} Øvigs Kone, Elles Jensdatter af Deuling {Døvling, Skarrild}, Sven Øvig af Skarrild, Søren Bjørløv {Søren Christensen, Bjørslev, 27} og Søster Abelone {Christensdatter, 28} af N. Vium Sogn. Christen {Christensen} Gmd. i Store Hjølund.
NOTITS: Moderen ses FT 1840 i Øvig, Skarrild gift vel 2. gang med Christen Christensen *1786c. Faderen ses i FT 1801 Bjørslev, Nørre Vium. *1785c søn af Christen Knudsen *1743c og Kirsten Christensdatter *1751c "svag i hjernen". Moderen *1797 Øvig, Skarrild forældre Sven Pedersen *1757c og Mette Katrine Byrgesdatter *1753c.
24871816.06.03Ane Margrethe Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Nr. 1 født 6 April. Ane Magrethe Christensdatter hjemd: d 7 April i Øster Høgild i Kirke 3 Juni 2d Pindsedag. Forældre: Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Kone Karen Poulsdatter, Ahrnborg Kirke. Faddere: Niels Tyvkjærs Kone Mette Poulsdatter af Ikast, Christen {Jakobsen} Smed af Hjølund, Jesper {Jakobsen} Thoudal, Kristen {Jakobsen} Kirke, P: Ane {Else Jakobsdatter} og Thomas {Poulsen} Green.
NOTITS: Præsten har taget fejl af to navne her. Ane Grene hedder Else, og faderen som selv står fadder er ikke brugt i Midtjylland, så navnet er vel forkert. Nr. 1 er første barn af kvindekøn født i året.
24891816.08.25Anne Marie Mouridsdatter Søby- Sønder Mourids Nielsen Mette Katrine Christensdatter Nr. 2. født 20 Julij Ane Marie Mouridsdatter hjemd 21 Julij i Kirken d 25 August. Forældre Gmd: Mourids Nielsen Søbye og Kone Mette Katrine Christensd: Søbye. Faddere: P: Ane {Christensdatter, 28} Toxvig. Gmd: Peder {Andersen} Brandegaard, dennes Kone Mette Kirstine {Nielsdatter} af Herning Sogn. Gmd: Mikkel {Christensen} Toxvig af {Hallundbæk} Ejstrup Sogn, K: Peder {Christensen} Toxvig af Ahrnborg Sogn.
24951817.02.02Sidsel Katrine Nielsdatter Gammel Arnborg Niels Jensen Kibæk Mette Johanne Christensdatter Nr. 3 født 7. December Sidsel Katrine Nielsdatter hjemd: 8d December i Kirke d 2den Februar. Forældre: Niels Jensen Kibæk Gmd: i Gl: Ahrnborg og Kone Mette Johanne {Christensdatter}. Faddere: Appelone {Christensdatter} Niels Kristians {Andersens} Kone i Kibæk. Niels Kristensen Gmd: i Kibæk. Gmd: Henning Kristensen Gmd: Niels Andersen begge af Ahrnborg Sogn. P: Karen Balzer.
24961817.02.23Mette Kirstine Hansdatter Holtum Hans Pedersen Holtum Anne Jørgensdatter Nr. 4 født 11 Januar Mette Kirstine Holtum hjmd: 12 Januar i Kirke d 23 Februar. Forældre: Gmd: og Kirkeværge Hans Holtum og Kone Ane. Faddere: Gmd: Hans Holtums datter Maren Gmd: Niels Holtum. P: Karen Holtum, Gmd: Peder Fasterholdt og Kone Ane Marie.
24971817.04.07Kirstine Knudsdatter Hjøllund- Lille Knud Christensen Hjølund Mette Katrine Svendsdatter Nr. 5. født 23 Marts Kirstine Knudsdatter Hjølund hjmd d 24 Marti i Kirke d 7de April. Forældre: Gmd: Knud {Christensen} Hjølund og Kone Mette Katrine Svensd: af Lille=Hjølund. Faddere: Pigen Abbelone Christensdatter Bjøsle og hendes Broder. K: Søren {Christensen, dette er broderen} Bjøsle af Vium Sogn {Bjørslev, Nørre Vium}, Sven og Christen {Pedersen} Øvig {Skarrild} begge Gmd. og den førstes {Sven?} Kone Elles.
24981817.05.26Maren Jakobsdatter Tornvig Jakob Sørensen Margrethe Christensdatter Nr. 6. født 16 April Maren Jacobsdatter Tornvig Hjmd. d 20 April i Kirke 26 Maj. Forældre: Husmd og Skræder Jacob Sørensen og Kone Magrethe Christensdatter i Tornvig. Faddere: Pigen Magrethe Sørensdatter af Døslund hendes Broder K: Mads {Sørensen} Døslund af Brande Sogn. Kristen {Nielsen} Tornvig og sin Kone Ane Marie {rigtigt: Anne Eriksdatter uden Marie}. Gmd: Jens {Christensen} Bundgaard i Uhre Brande sogn.
25011818.03.20Dorte Christensdatter Tornvig Christen Christensen Ane Marie Sørensdatter Nr. 1 født 5 Februar Dorthea Christensdatter Tornvig Hjmd: d 7 Februar i Kirken d 20 Marts. Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig og Kone Ane Marie Sørensdatter. Faddere: P. Magrethe Kristensdatter, Aftægtsmds datter af Tornvig. Gmd: Kristen {Nielsen?} Tornvig i Assing {formodet fejl for Arnborg, fader til Margrethe ville være naturligt efter hendes navn}. Simon og Kone Ane af Kirkegaarden i Assing sogn K: Mads {Sørensen} Dørslund af Brande Sogn.
NOTITS: Aftægtsmanden i Tornvig er Christen Nielsen, hans kone er lige død året før.
25051818.12.26Ane Christensdatter Kirkegaard Christen Jakobsen Kirke Karen Poulsdatter Nr. 2 født 9 November Ane Kristensdatter Kirke. Hjmd. 10 Novembr i Kirke d 26 December. Forældre Gmd: Kristen Jacobsen og Moderen Karen Poulsdatter. Faddere: Gmd: Kristen {Jakobsen} Smeds Kone Apelone Kristensdatter, Gmd: Thomas {Jakobsen} Toudal og Kone Karen Larsdatter, Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund}. P: Karen Marie Dynisdatter.
25071819.05.23Abelone Larsdatter Hjøllund- Lille Lars Nielsen Johanne Christensdatter Nr. 1 født 9 April Apelone Larsdatter Hjølund. Hjmd: 11te April i Kirke 23 Maj 6te Søndag efter Paaske. Forældre: Gmd: Lars Nielsen Moderen Johanne Kristensdatter Hjølund. Faddere: Lars Søndergaards Kone Ane Nielsdatter. Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed. K: Kristen Kristensen Hjølund. Gmd: Lars Søndergaard. P: Else Kristensdatter Hjølund.
NOTITS: Forældrene Lars Nielsen er født *1792 Lustrup, Skarrild og Johanne Christensdatter *1790 Lille Hjøllund, Arnborg, se FT 1845.
25111819.11.28Ane Marie Jensdatter Grene Jens Christensen Mette Christensdatter Nr. 2 født 2 October Ane Marie Jensdatter Green Hjemd: d 3 October Publiceret d 28 November. Forældre Gmd: Jens Kristensen i Ahrnborg Green moderen Mette {Christensdatter}. Faddere: P: Ane Marie Larsdatter af Brande Langkjær. Gmd: Nicolaj Kirke Gmd Thomas {Poulsen} Greens Kone Else Jacobsdatter, Søn Anders. P: Maren Kristensdatter Kirke.
NOTITS: Bærerens Anne Marie Larsdatters mor, hvis født i Brande, er Maren Olesdatter, hvad der fører Anne Marie til Langkær er ikke klart, hun kunne være tjenestepige. Moderens mor hedder Ane Marie Olesdatter formodet født 1765cc i Lønaa, Thyregod. Måske er deres mødre søstre.
25141820.05.22Ane Kirstine Christensdatter Søby- Sønder Christen Christensen Mette Katrine Christensdatter Nr. 1 født 15 Marts Ane Kirstine Kristensdatter Hjmd: d . 19 Marts stedfæstelse i Kirken d 22 Maj. 2den Pindsedag. Forældre: Gmd: Kristen Kristensen af Sønder=Søbye moderen Mette Katrine Kristensdatter. Faddere: Barnets Faster P: Johanne Kristensdatter af Nøre=Søbye, Gmd: Lars Jørgensen {stedfar til faderen} og K: Niels {Christensen} af Nørre=Søbye K: Peder Kristensen og P: Ane Kristensdatter af Toxvig.
25151820.10.29Else Marie Pedersdatter Gottenborg Peder Nielsen Mette Kirstine Jensdatter Nr. 2. født 8 September Else Marie Pedersdatter. Hjmd 10de September stedfæstet i Kirken 29de Octobr. Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg, moderen Mette Kristine Jensdatter af Ahrnborg sogn. Faddere: Barnets Moster Karen Jensdatter, Gmd: Lars Nielsen Hjølund og Kone Johanne. Gmd: Peder {Pedersen} Siig med Kone Ane {Madsdatter} af Gottenborg.
25191821.02.18Maren Jespersdatter Tovdal Jesper Jakobsen Maren Larsdatter Nr. 3 født 18 December Maren Jespersdatter Hjølund Himd d 19. December i Kirken stedfæstet d 18 Februar Septuagesima. Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen moderen Maren Larsdatter i en Udflyttet og Parcelgrd: af Toudal. Faddere: Thomas Greens Kone Else Jacobsdatter Gmd: Thomas Poulsen i Green. Thomas Jacobsen i Toudal. Kristen Jacobsen ved Kirken og hans Kone Karen Poulsdatter.