Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2002 1725.02.04 Mette Villadsdatter, Gammel Arnborg?. FAR: Villads Pedersen Skytte. MOR: ? Villads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kone, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Patronym fra begravelsen.
FADDER Nr. 4: Casper Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Arnborg, Kone bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapd: Dom Sexag: villats [shytes] barn nafnl Mette Peder Jensens Kone bar dend fader Peder Sh[ytes] og [hustr], Anders [ßmed] Casper Arnb: hossteende.
NOTITS: Villads patronym fra hans begravelse nr. 6047 i 1735. "hossteende" der dem der "staar hos" eller rettere korrekt jysk "staar ved".


Nr. 2003 1725.07.22 Anne Mikkelsdatter, Søby. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige, Peder Skyttes, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 8 post Trinit: Michel {Lauridsen} Sø[byes] barn Nafnl Anne [dens] [moders] ßyster {NN Jensdatter} bar dend, fadere Peder [Skyte] og hustrue, Peder {Jensen} Tovdal, Peders Shyt]es t[jste]pige.
NOTITS: "Lauridsen" fra skiftet efter faderen 1738, så vel som moderens navn. Moderens søster bar barnet, hendes navn eller sted kendes ikke.


Nr. 2004 1725.10.07 Mette Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 1: ? Syster, Randen beskadiget, hvem sin søster mangler.
FADDER Nr. 2: Jens Rasmussen, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Tovdal, Tovdal, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Grene, Grene, Arnborg, Død 1735.
NÆVNT Nr. 2: Christen Husmand, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 19 p. Trinit Jens Michels: bar døbt. kaldet Mete, Pe[der] Grenes kone bar dend, fadere Niels s[.des], jens Rasmussen, Peder Toudal, Christen HuusMands kone.


Nr. 2008 1726.07.14 Kirsten Jensdatter, Tornvig. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg, Peder Tovdals søn.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Peder Tovdals datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt. Dom 4 p Trini jens Rasmussens barn Nafnl: Kirsten, Præstk: {Abelone Katrine Christensdatter Lund} bar dend, fadere jens Michelsen og hustrue {Maren Pedersdatter} Peder {Jensen} tovdal og ßøn og daatter.
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Begravet godt 4 år gammel. Præsten fra den 16. sept. 1724 i Skarrild og Arnborg er Arnt Nielsen Bisted *1697 Tem †1758 Skarrild. Gift med formandens datter Abelone Katrine Christensdatter Lund.


Nr. 2009 1726.09.08 Maren Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: ? Olufsdatter, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mikkel Larsen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg, Mikkel Larsen Søbys kone.
FADDER Nr. 3: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 12 post Trinit Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Maren, Mickel {Larsen} Søbyes og [hos] hustrue {Johanne Jensdatter} Peder Shyt og hustrue Anders {Lauridsen} ßmed [stoed] fadder[en]: hands ßyster [NN Olufsdatter] bar dd.
NOTITS: Patronym fra faderen Christen Togsvigs død 1740.


Nr. 2013 1727.06.15 Kirsten Thomasdatter, Birkebæk. FAR: Thomas Jespersen Birkebæk. MOR: Maren Thomas Jeppesens kone.
BÅREN AF: ? Kasper Arnborgs kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Maren Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Troelsen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Kasper Arnborg, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Troelsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom p Trinit Thomas {Jespersen} Birchibechs barn nafnl Kirsten, Caspers Kone bar dend, Maren Kierch, Peder {Troelsen} bierchibechs hustrue, Ander {Lauridsen} ßmeed etc:


Nr. 2015 1728.03.25 Maren Mikkelsdatter, Søby. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Moderens Johanne Pedersdatters søster.
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Christen Olufsen Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige, Peder Skyttes, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Michel {Lauridsen} Søbyes barn nafnl Maren: paa Mar. bebudelsesdag. [dends] Moster {NN Jensdatter} bar den, Fadere vare Christen {Olufsten} Toxvig og hustrue, Peder Shytte og Tiennistepige etc:
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Død 23 år gammel i 1752.


Nr. 2017 1728.09.22 Christen, ?. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg, Søn af Peder Tovdal.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 Sept: Nafnl: Xsten præst Konen bar dd. fadere vare jens Michelsen og hustr. {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Toudal og ßøn og daatter.
NOTITS: Præsten har glemt faderens navn her. Tak til Inger Toudal for tydning af navnet Xsten.


Nr. 2019 1729.05.08 Birte Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Olufsen Togsvigs kone.
BÅREN AF: ? Konens brors kone
FADDER Nr. 1: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mikkel Lauridsen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg, Mikkel Lauridsen Søbys kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 3 p. Pasche Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Berethe, hendes broders kone bar dend, peder Shytte og hustr: Michel {Lauridsen}Søbye og hustrue {Johanne Jensdatter} stod fader.


Nr. 2022 1730.01.29 Maren Mikkelsdatter, Søby. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Christen Olufsen Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 4 Dom post Epiph. Michel {Lauridsen} Søbyes barn, nafnl Maren [Hins] Moster bar dend, fadere vare Christen {Olufsen} toxvig og hustrue {Maren} Peder shytte og hustr.
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Død 23 år gammel i 1752 i Søby.


Nr. 2023 1730.04.30 Inger Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Rasmussen, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Rasmussens kone, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt. 3 Dom p pasch: jens Michelsen barn Nafnl Inger Præstens k: bar dd, fadere Jens Rasmussen og hustr., Peder {Jensen} Tovdal og daatter etc:


Nr. 2028 1731.07.15 Johanne Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Togsvigs kone.
BÅREN AF: Kirsten Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mikkel Lauridsen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg, Mikkel Lauridsen Søbys kone.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Christen Togsvigs, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 8 dom p Trinit Christen {Olufsen} Toxvigs barn Nafn johane, Kirsten Toxvig bar dd, faddere, Peder Lassen, Michel {Lauridsen} Søbye og hustr: {Johanne Jensdatter} Christen Toxvigs Pige etc:
Begravelse nr. 6318
NOTITS: 75 år 7 måneder gammel. *Fasterholt.


Nr. 2029 1731.07.22 Anne Pedersdatter, Birkebæk. FAR: Peder Troelsen. MOR: ? Peder Troelsens kone.
BÅREN AF: Helvig Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 25c, Patronym fra begravelsen 1778.
FADDER Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 9 Dom p Trinit Peder Trovels: barn udj Birchibech Nafnl Anne, Helvig {Nielsdatter} Arnb: {Gammel Arnborg} bar dd. fad: Thomas {Jespersen} Bbech og Hustrue Christen {Olufsen} Toxvig og hustr. etc:


Nr. 2030 1731.08.09 Dødfødt, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Pedersen Lille-Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Aug: føde Jens {Pedersen} Lil hjølunds kone et dødfød barn.


Nr. 2031 1731.08.12 Inger Madsdatter, Fasterholt. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 31, gift med Anders Lauridsen Smed
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 trinit Matz Søfrens: barn udj fasterholt Nafnl inger Jens Michels: kone {Maren Pedersdatter} bar dd. Fadere jens Michelsen, jacob {Andersen} fasterholt, jacob Jensen , Johanne Michelsd: etc.


Nr. 2033 1731.11.13 Mette Jensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Pedersen Lille Hjøllund. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kones søster, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Lars Gaasdal, Arnborg?, Evt. i Borris sogn.
FADDER Nr. 3: ? Jens Skræders kone, Hjøllund Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 13 Nov: jens pederßens barn udi L Hiølund Nafnl. Mette hans kones ßyster bar dd fad: Anders {Lauridsen} smed {Gammel Arnborg}, Lars gosdal jens {Pedersen} skræders {Store Hjøllund} kone Mette Pedersdatter etc.
NOTITS: Jens Pedersen her kaldes ogsaa Jens Lille Hjøllund. Jens (Pedersen) Skræder bor i Store Hjøllund.


Nr. 2035 1732.01.30 Anne Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Maren Folager, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels ga, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels ga's kone, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Anders Smeds, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 30 dito {jan.} jens Niels: barn udj arnb døbt Nafnl Anne, Maren [folager] bar dend, fad: Anders {Lauridsen} smid, Niels ga[.]: og Hust Anders {Lauridsen} smids pige.


Nr. 2036 1732.01.30 Karen Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg, Peder Jensen Tovdals søn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Rasmussens kone, Tornvig?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Eodem Die {30. Jan.} jens Mich. barn Nafnl Karen Pr. H: bar dd fad: Peder {Jensen} Tovdal, søn og datter jens Rasm: hustrue {Tornvig?} etc.


Nr. 2037 1732.03.12 Maren Nielsdatter, Gammel Arnborg?. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 4: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 mars: Niels jens: barn Nafnl, Maren, jens Mich: kone {Maren Pedersdatter} bar dd, fad: jens Niels: og hustrue, jens Michels: Anders {Lauridsen} ßmed etc:


Nr. 2038 1732.04.10 Dødfødt, Togsvig. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
Begravelse nr. 6033


Nr. 2039 1732.06.03 Anne Jensdatter, ?. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Niels Thommesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Thommesen Grenes kone, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 jun jens Rasm: barn Nafnl Anne Jens {Pedersen} Skræders kone bar dd, fad: Hans {Rasmussen} gren, Niels {Thommesen} gren og begges hustr etc:


Nr. 1991 1731.07.01 Navnløs, Toxvig. FAR: Christen Olufsen Toksvig. MOR: ? Christen Olufsen Toksvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn .' }
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Et levende barn udøbt antaget ud fra begravelsen. Barnet før: Johanne *1731 begraves i 1807, så hun lever, det kan ikke være hende.


Nr. 2040 1732.10.01 Dødfødt, Holtum. FAR: Mikkel Clemmensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Dato mellem 3. Aug. og 17. Dec.


Nr. 2041 1733.03.25 Anne Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Olufsen Togsvigs kone.
BÅREN AF: ? Christen Togsvigs kones søster
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Lars Clemmensen Hyvild, Hyvild?, Brande?, Søren Kierkegaards oldefar.
FADDER Nr. 3: Jørgen Jakobsen, Arnborg
FADDER Nr. 4: Kirsten Togsvig, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Mart: Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Anne hans kones ßyster bar dend fad: Peder Lassen Lars {Clemmensen} Huvild {Hyvild? Brande}, jørgen jacobs: Kirsten Toxvig etc:


Nr. 2042 1733.04.12 Maren Nielsdatter, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomsen Grenes kone.
BÅREN AF: Birte Bennetsdatter Selstrup, Selstrup, Skarrild, Patronym se Skarrild 1. daab 1739.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Selstrup, Skarrild, Er gift 1729 i Skarrild kirkebog. Selstrup under døde 1730, Skarrild kirkebog.
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Grene?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 Apr: Niels grenes barn døbt nafnl Maren Birrethe Selstrop bar dd fad: jens Bennetsen, Hans {Rasmussen} green, Maren jens daatter.
NOTITS: Niels Thomsen Grenes kone kunne være en Bennetsdatter.


Nr. 2043 1733.06.14 Malene Hansdatter, Grene. FAR: Hans Rasmussen Grene. MOR: ? Hans Rasmussen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen, Fasterholt?, Arnborg
FADDER Nr. 2: Rasmus Hansen, Skibbild, Arnborg, Barnet opnævnt efter hans kone Malene Simonsdatter †1736 Skibbild.
FADDER Nr. 3: Clemmen Rasmussen
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Niels Thomsen Grenes, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Thomsen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Jun: Hans {Rasmussen} greenes barn navnl Malene, fad: jacob jensen {Fasterholt?} Rasmus [h]ansen {Skibbild} Clemen Rasmussen {? sted} Niels {Thomsen} greens pige etc.


Nr. 2045 1733.08.09 Maren Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
BÅREN AF: ? Christen Olufsen Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jørgen Jakobsen, Arnborg
FADDER Nr. 3: Kirsten Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Olufsdatter, Togsvig?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 9 Aug Christen huusmand barn nafnl Maren Christen {Olufsen} Toxvig {s kone} bar b Fadere Christen toxvig jørgen jacobs: Kirsten Toxvig Christen Toxvigs ßyster etc:


Nr. 2046 1733.09.29 Anne Jensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Andersen Lille-Hjøllund. MOR: ? Jens Andersen Lille Hjøllunds kone.
BÅREN AF: ? Herredsfogeds Carl Christoffersens enke, Hjøllund- Store, Arnborg, Han nævnes 1710-11 i Rind i et skattemandtal.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter Hjøllund, Kirkegaard?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 29 Sept: jens Lilhiølunds barn nafnl Anna hr. herretsfogets Enche bar dd fadere Jens {Pedersen} Skræder {Store Hjøllund} Anders {Lauridsen} ßmid Niels Hiølund Mette Pedersdatter etc:


Nr. 2048 1734.01.04 Mette Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren? Nielsdatter, Skibbild, Arnborg, Identifikation sandsynlig men ikke 100% sikker. Gift med Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 janv: Thomas Holtums barn nafnl Mette hands kones Syster {?Maren Nielsdatter af Skibbild, gift med Nikolaj Rasm.} bar dd, fadere Nicolaj Rasmussen Hans {Rasmussen} green Jens Michels og hustru {Maren Pedersdatter} etc:
Begravelse nr. 6315


Nr. 2050 1734.04.30 Karen Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Jensens kone, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Marquor Nielsen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Tovdal?, Arnborg, Han kaldes normalt Peder Tovdal, men der findes en Peder Jensen i Hjølllung, der dog er gammel.
FADDER Nr. 3: Merete Christensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 30 {april} jens Niels: [daatter] Kaldet Karen, Niels Jensens kone bar dd, Marqvor Nielsen Peder jensen Merete Christensdatter etc:
NOTITS: Maaske begravet †1738.07.06 #6067.


Nr. 2055 1734.10.17 Johanne Mikkelsdatter, ?. FAR: Mikkel Clemmensen. MOR: ? Mikkel Clemmensens kone.
FADDER Nr. 1: Mikkel Nielsen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 17 oct: Michel Clemens: barn Nafnl: Johanne fadere vare Michel {Nielsen} Holtum og daatter Johanne Michelsdaatter.
NOTITS: Anderledes end normalt, læses her at det er Mikkel Holtums datter der hed Johanne Mikkelsdatter.


Nr. 2056 1735.02.27 Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Arnborg, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Holtum?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 febr. Niels jacobs barn nafnl. Mette Præst: K. bar dd fadere jens {Nielsen} Arnborg, Christen jens: Anders {Lauridsen} ßmed, johanne Michelsdaatter etc.
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Begravet 1777 i Togsvig. Moderen døde i barselseng, begravet dagen før dåben.


Nr. 2058 1735.12.14 Kirsten Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Olufsen Togsvigs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 dec: christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Kirsten fadere var Peder Lassen og hustr jens Nielsen og hustrue etc.


Nr. 2060 1736.05.18 Anne? Andersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Ellen Lauridsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Jakobsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 18 maj blev Anders Laurits: {Smed} barn døbt nafn [Anne?] [E]llen Laurits daatter bar dd Jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} fadere Niels jacobs: og hustru etc. Jens Nielsen og hustr.
NOTITS: Dette er en af de få steder hvor manden kaldes Anders Lauridsen i stedet for Anders Smed.


Nr. 2063 1736.08.26 Johanne Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Pedersen? Holtums kone, Holtum, Arnborg, Problematisk: Niels Pedersen Holtum er omkring 70 år gammel, hans 2. kone Johanne Thomasdatter Vendelbo er død to år før i 1734, han skulle altså være gift 3. gang, hvis det er denne Niels Holtum.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Mikkelsdatter, ?, Arnborg
FADDER Nr. 4: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Hans Rasmussens kone, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen? Holtum, Holtum, Arnborg, Niels Pedersen dør først 1739, men han skal så være gift 3. gang efter 1734, hvor hans anden kone dør.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 26 Aug Thomas {Pedersen} Holt: barn døbt nafnl Johanne Niels {Pedersen?} Holt: hustr bar, jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} joHanne Michelsdaatter Hans {Rasmussen} green og hustr etc.
NOTITS: Datteren opnævnt efter moderen afdøde moder Johanne, der døde 1734.


Nr. 2064 1736.12.13 Inger Johanne Jakobsdatter Skophus, Grene. FAR: Jakob Nielsen Skophus. MOR: Benedikte Thomasdatter Lund.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Øster Høgild, Rind, Datter af Christen Simmelkær.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Hans Rasmussens kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Niels Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Niels Kirkes kone, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Simmelkær, Øster Høgild, Rind, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d. 13 Decemb. Seigr jacob {Nielsen} skophuußes Barn Nafnl inger johanne Christen {Pedersen} Simmelkærs datter bar dd faderene, jens michelsen og hustr {Maren Pedersdatter}, Hans {Rasmussen} gren og hustr Niels Kierch og hustr etc.
NOTITS: Hans Rasmussen er en nabo i Grene. Niels Kirk af Kirkegaard kendes kun som fadder et par gange.


Nr. 2065 1736.12.23 Maren Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Jakobsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom 4 Adv: jens Michelsens barn Nafnl Maren fad: Anders {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} Niels jacobs: og hustr.


Nr. 2066 1737.01.13 Maren Mikkelsdatter, Holtum?. FAR: Mikkel Clemmensen. MOR: ? Mikkel Clemmensens kone.
BÅREN AF: Birgitte Thomasdatter, Holtum?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Michel Nielsen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mikkel Nielsen Holtums kone, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Thomas Pedersen Holtums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt Dom 1 p Epiph. Michel clemensens barn nafnl Maren Bergithe Thomas daatter bar dend faderne Michel Holtum og hustr og daatter Thomas holt: og hustr.
NOTITS: Mikkel Clemmensen får tre børn - dette er det sidste - alle med faddere i Holtum, hvor han formodes at være. Birgitte Thomasdatter kunne være en søster til Niels Pedersens afdøde kone Johanne Thomasdatter.


Nr. 2067 1737.07.01 Mette Jensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Jens Pedersen Skræder. MOR: ? Jens Pedersen Skræders kone.
BÅREN AF: ? Jens Pindvigs kone, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Ikke ellers set, muligvis ikke i Arnborg sogn.
FADDER Nr. 2: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Rasmussen, Tornvig?, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Jens Rasmussens kone, Tornvig?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens {Pedersen} shreders daatter nafnl Mette, jens Pindvigs kone bar dend. fadere Peder Pedersen, Niels hiølund og daatter, jens Rasmussen og hustr.
NOTITS: Dato efter 13. jan. og før 1. dec. 1737. Dato sat midt imellem arbitrært.


Nr. 2068 1737.12.13 Dødfød, Grene. FAR: Anders Eriksen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 13 Dec: føde maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.
NOTITS: Anders Eriksen ses 1738 som fadder ved Niels Olufsens barn Oluf. Maren Sørensdatter må være fra et andet sogn.


Nr. 2069 1737.12.20 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Dec: Niels {Jakobsen} Syndergrd {Gammel Arnborg} hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling til Jens Nielsen *19.01.1738 #2070.


Nr. 2075 1738.12.20 Kirsten ?datter, Fasterholt?. FAR: ? Jakobsen. MOR: ? Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Jakobsdatter, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg, Måske faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Bjerre, Fasterholt-Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Fasterholt-Bjerre, Arnborg, Søn af Christen Bjerre.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Fasterholt-Bjerre, Arnborg, Datter af Christen Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 decembr jacobsen hans barn nafnl Kirsten. Hands ßyster bar dend faderne jacob Andersen, Christen {Christensen} Bierre søn og daater etc:


Nr. 2076 1739.06.12 Maren Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren ? Nikolaj Rasmussen Skibbilds 2. kone, Skibbild, Skibbild
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg, Nabo i den anden gaard i Holtum.
FADDER Nr. 2: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Clemmen Rasmussen, Skibbild, Arnborg, Bror til Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 jun Thomas {Pedersen} Holt: harn, nafnl Maren Nicolaj {Rasmussen} Schivilds kone bar dend, Peder jørgensen, Nicolaj {Rasmussen} Schivild og broder {Clemmen Rasmussen}, Maren Peders-daatter etc:
NOTITS: Nikolaj Skibbilds kone bærer, vel fordi datteren bliver opkaldt efter hans første kone Maren Nielsdatter, der anses for at være søster til moderen, og som lige er død. Degnen har andre faddere, men som undtagelse her skønnes præsten bedre infomeret (ellers anses degnen som den primære kilde og præsten som afskrivende sekundær). DKB: "D: 14 November Blef Thomas holtdoms baren døbt Nafl: Maren [.....] hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hans broder og maren peder daatter". Om præsten med den 12. juni eller degnen med den 14 november har den rigtige dato kan ikke siges.


Nr. 2078 1739.07.02 Anne Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Niels Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 jul: jens Niels: barn døbt nafnl Anne faderne Ander {Lauridsen} ßmed, Christen Pedersen, jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter}.


Nr. 2081 1740.03.13 Else Sørensdatter, Hjøllund?. FAR: Søren Pedersen. MOR: ? Søren Pedersens kone.
BÅREN AF: Christiane Lund, Grene?, Arnborg?, Vel familie til Jakob Nielsen Skophus kone Benedikte Thomasdatter Lund.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 5: Bent Pedersen
FADDER Nr. 6: Jens Olesen, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 13 Marstinus 2. Blev Søren peders baren døbt naflig Else Jomfru {Christiane} Lund bar dend faderne Christen Jachopsen og jens Mechelsen hustru {Maren Pedersdatter} og daatter {Ellen Jensdatter} bent pedersen Jens ollesen.
NOTITS: Præsten skriver ikke det hele af. PKB: "Bapt. d 12 Mart. søfren Pedersens barn døbt nafnl else, Christiane Lund bar dend faderne Christen jacobsen Jens Mich: og hustr etc:"


Nr. 2083 1740.03.27 Else Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Olufsen Togsvigs kone.
BÅREN AF: ? Christen Togsvigs kones søter
FADDER Nr. 1: Peder Smed, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Tjenestepige, Peder Smeds, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 5: ? Christen Togsvigs kones bror
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 Mart. Christen {Olufsen} Toxvig barn nafnl Else, [hands] Kones syster bar dend faderne Peder ßmed og hds pige, jens Michelsen og daatter etc.
NOTITS: DKB: "d: 27 mars: blev Christen {Olufsen} toxvigs baren døbt Nafnl: Else hendes søster bar dend fadere peder Smed og hans Pige og jens Mechelsen og daatter {20c, Ellen Jensdatter} og hendes broder."


Nr. 2087 1741.04.03 Maren Jensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hjøllunds kone
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Skræder, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Skræders kone, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Konen Maren Mortensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Fer. 2 pasch jens peders: barn af Lil Hiølund Nafnl Maren [...] Niels hiølunds kone bar dd faderne jens {Pedersen} skræder og hustr, Peder skræder og hustr. etc:
NOTITS: Hjemmedøbt først, se DKB: "d Anden paaske dag da blev Jens pedersen baren døbt nafl: Maren som blev hiem døbt for Sin Svaghed skyld udi hiølund." Der er to Jens Pedersener i Hjøllund paa denne tid: denne Jens Pedersen i Lille Hjøllund og Jens Pedersen Skræder i Store Hjøllund.


Nr. 2093 1742.04.22 Inger Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Christen Pedersens søster og Peder Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Bror til bæreren.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Anders Smeds, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Amme, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen NN Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 22 Apr: jens Niels: barn nafnl inger, Christen Peders: syster bar dd, fad: Anders {Lauridsen} ßmed og hustr og pige, Anne Amme etc.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: DKB: "og samme dag {10 april 1742} Jens Nielssen baren Dø{bt} Enger peder larssen hustru bar faderne Anders {Lauridsen} Smed og Christen peder." Noteres at Peder Larsens kone er Christen Pedersens søster.


Nr. 2095 1742.06.05 Maren Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 2: Dorte Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone
FADDER Nr. 5: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 jun: jens Michels: barn nafnl Maren, P. K: bar dend, fad: Dorethe pinvig Anders {Lauridsen} ßmid og hustr {Johanne Mikkelsdatter} hds [...] etc.
NOTITS: DKB: "d: 15 Junius Jens Mechelsen barn døbt nafl: Maren Præ{stens beskadiget} hustru bar dend {........ beskadiget} , Anders {Lauridsen} Smed og hustru hans {Rasmussen} gren og h{....}."


Nr. 2097 1742.07.22 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 9 dom Trinit Niels {Jakobsen} Syndergds barn, ßom var død fød.
Begravelse nr. 6084


Nr. 2098 1742.08.12 Inger Thøgersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Thøger Sørensen Hjøllund. MOR: Mette Larsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Harreskov, Assing, Jens Jørgensen Harreskovs kone
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Lars Olesen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Moderens far
FADDER Nr. 4: Ole Larsen, Hjøllund, Arnborg, Moderens bror
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Hjøllund, Arnborg, Ole Larsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 dom p Trinit: Thøger Søfrensens barn nafnl enger, jens {Jørgensen} Harreschovs hustr {Mette Andersdatter} bar dd, faderne jens Michels. og hustr Laz {Olesen} hiølund oluf Lassen og Hustrue {Anne Sørensdatter}.
NOTITS: DKB: "d 12 søndag i trinta[..] blev Tøger hioll[..] baren døbt nafl. Enger, Jens {Jørgensen} hareSkof hustrue {Mette Andersdatter} bar dend faderne Jens Mechelsen og hustru og Las ollesen."

LINK: Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol nr. 150 for Jens Jørgensen Harreskov.


Nr. 2099 1742.11.18 Anna Mikkelsdatter, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Mikkelsdatter, Søby, Arnborg, 17, steddatter af Lars Christensen Søby.
FADDER Nr. 5: Mette Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 6: Anne Skytte, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Søby, Søby- Sønder, ARnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 26 Dom p Trinit Michel {Christensen} Toxvigs barn nafnl Anna faderen vare Peder Lassen, Christen Birchibech, Las {Christensen} søbyes Datter {Anne Mikkelsdatter} Matz hiølund, Anne shyttes.
NOTITS: DKB: "d: 26 Søndag i tri Blev Mechel {Christensen}Toxvigs baren døbt Nafnl Ann[.] {.........} [...ster] bar den fad Peder larsen og Hustru berche berch og Las Søbye daatter og Mette hiølund."


Nr. 2100 1743.04.21 Anne Jensdatter, . FAR: Jens Christensen Pindvig. MOR: ? Jens Pindvigs kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Lille, Arnborg, Problematisk, for i skattelisten 1743 har han ingen kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 21 Apr: Jens {Christensen} Pindvigs barn Nafnl Anne, jens {Pedersen} skræders kone bar dd faderne jens Mich: og hustr, Christen jacobs: Christen peders: Maren Jensdaatter Kirsten Pedersdaatter.
NOTITS: DKB: "d 2[1] April blef Jens {Christensen} pinvigs barn fød Nafg: Anna Jens {Pedersen} skreders Hustru bar den fader Jens Mechelsen og Christen Jacobsen og Christen Pedersen og Maren Jensdatter og Kirsten Pedersdatter." Pindvig ligger i Skarrild sogn, hvor Jens Christensen bor i skattemandtallet 1743, så der er vel tale om en "forkert" indførsel i Arnborg kirkebog. På den anden side er alle fadderne fra Arnborg, hvilket kunne tyde på, at Jens Pindvig boede i Arnborg.


Nr. 2101 1743.05.19 Margrethe Olesdatter, Hjøllund- Store. FAR: Ole Larsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Larsdatter, Hjøllund?, Arnborg, Sikkert faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Olesen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thøger Sørensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 19 maj oluf Lassen nafnl Mag[grethe] Mette Lasd bar dd, Fad. Las {Olesen} Hiølund Thøger {Sørensen} hiølund, Peder Lassen og hustr:
NOTITS: DKB: "d 19 Maiius blef Olle Lassens barn døbt Navlg Magrete, Mette lasdat bar den." Se daab #2109, hvor moderen identificeres fordi degnen skriver hendes navn og præsten hendes mands.


Nr. 2102 1743.06.14 Maren Olufsdatter, Birkebæk. FAR: Oluf Pedersen Birkebæk. MOR: ? Oluf Pedersen Birkebæks kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Togsvig, Arnborg, Mikkel Christensen Togsvigs kone
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, ?, Ellers ikke set, måske fra et andet sogn.
FADDER Nr. 2: Mikkel Harreskov, Harreskov, Assing, Formodet fra Assing.
FADDER Nr. 3: Maren Skytte, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Laurids Jørgensen Skræders kone, Hjøllund- Lille, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jørgensen Skræder, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 14 jun oluf birchibech barn nafnl Maren Michel {Christensen} Toxvigs kone {Karen Jensdatter} bar dd, faderne Christen Thomesen, Michel [...flens] {Harreskov}: Maren shytte Lauritz {Jørgensen} Skræders hustr
NOTITS: DKB: "d 14 Juni blef Lille {..........} barn døbt [.....] Toxvig koene bar den faderne Christen Tom[...]sen og Mekel Hare[....] og Maren skøt og Lauris skreder Hustru."


Nr. 2103 1743.10.14 Maren Lauridsdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Laurids Jørgensen Skræder. MOR: ? Laurids Jørgensen Skræders kone.
BÅREN AF: Anne Eriksdatter, ?
FADDER Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Thomasen, Birkebæk, Arnborg, Søn af Thomas Jespersen Birkebæk.
FADDER Nr. 3: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 oct: Lauritz jørgens: barn nafnl: maren Anne Erichsdaatter bar dd, Thomas berchebech og søn, hans gren og hustr etc:
Begravelse nr. 6087
NOTITS: DKB: "d 14 October blev Laur[..] Jørgensen barn Døbt Navlig Maren." Begravet knap en måned gammel.


Nr. 2108 1744.09.03 Maren Thomasdatter, Birkebæk. FAR: Thomas Jespersen Birkebæk. MOR: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone.
BÅREN AF: Anne Eriksdatter, Arnborg
FADDER Nr. 1: Kirsten Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 3 Sept: Thomas [Bbech]s barn Nafnl Maren, Anne [Erichs]dat bar dt, fadere vare, Kirsten birchebech oluf birchebech og hustr etc.
NOTITS: DKB: "d 6 Sep: Thomas berke beks Barn døbt navlig Marn."


Nr. 2109 1744.09.20 Anne Lisbeth Thøgersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Thøger Sørensen Hjøllund. MOR: Mette Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Hjøllund, Arnborg, Faderens søster, Ole Larsens kone
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift 1743-44.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Thøger Sørensen Hjøllunds, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Ole Larsen, Hjøllund, Arnborg, Konen Anne Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 Sept: Thøger hiøl: barn Nafnl Anne Lisbeth, oluf Lassen Kone bar dd, faderne jens skræder og hustr jens Nielsen Thøgers pige etc:
NOTITS: DKB: "d 20 Sept: Tøger Sørensen barn døbt Navlig Anna Lisbet Anna Sørrensdatter bar den og 5 fader." Her identificeres Oluf Lassens kone som Anna Sørensdatter.


Nr. 2112 1745.02.10 Karen Christensdatter, Birkebæk. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anna Birkebæk.
BÅREN AF: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 1: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Niels Jakobsen Søndergaards datter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 febr: Christen birchebechs barn nafnlig Karen Thomas Bbechs hustr bar dd fadere Oluf birchebech og hustr, Christen Pedersen og Niels Syndergaard etc: og daatter.
Vielse nr. 8011
NOTITS: En Karen Christensdatter af Birkebæk gift 1777 i Arnborg med Jens Christensen, Lilleholm, Brande.


Nr. 2113 1745.02.25 Inger Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Herredsfoged Carl Christophers enke, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Peder Lassens, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 25 febr: jens Niels: barn udj g Arnb: nafnl inger. Sl. Herretzfogets carl Christophers bar dd, faderne var Anders ßmed Niels syndergd og hustr og daatter Peder Lass: pige etc:


Nr. 2114 1745.04.19 Kirsten Madsdatter, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Rasmussens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens, Kan være Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 Paaske dag Mads Micekelßen barn døbt nafnlg Kirsten Jens Rasmussens hustrue bar dd fad jens Rasmussen Thomas {Pedersen} holtum og Niels {Jakobsen} Søndergaard og Jens.
NOTITS: DKB: "d 2 paaske dag blev Mads Mikelsen barn døbt Naflig Kirsten Jens Ras{........} Hustru bar d[...] [.....................] og Thomas Holdom [....] Niels Sønderg[...] Jens Mekelsens datter."


Nr. 2116 1745.06.20 Margrethe Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 25, bor lige ved kirken, hentes til for at fylde fadderne op.
NÆVNT Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Datter Ellen Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 1 Søndag i Trinitatis Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nicolau Hustrue bar dd fad peder Jørgensen og hustrue og Jens Michelsen.
NOTITS: DKB: "d 1 søndag i trinitades blev Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nekunikaj Hustrue bar den fader Peder Jørgensen og Hustru og Jens Meckelsens datter."


Nr. 2120 1746.05.29 ?, Birkebæk. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anne? Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn {PKB:} Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn.

Begravelse nr. 6095
NOTITS: Hjemmedøbt sandsynligvis, begravet fem dage efter moderens død i barselseng.


Nr. 2122 1747.01.14 Inger Mikkelsdatter, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Mikkel Togsvigs huskone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 5: Thomas Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 6: Mette? Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 12 aar, Thomas Pedersens lille datter, tidligere døtre ikke bekendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Janvari Mekel Toxvigs barn Døbt nafnlg Enger og hans huus Kone bar dd fad: Peder Lassen og Thomas hansßen og Maren peders Datter og Maren [..nstens] Datter og Thomas Pederßen.
{DKB:} 'd 14 Janvi: blev Mekel {......} barn døbt navlig {........} og [...s] [....] Larsen og Thomas [......] Maren pedersdatter og [.......] Chrestensdatter og Thomas [.....]sens Lel datter.'


Nr. 2123 1747.05.14 Maren Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg, Lars Christensen Søbys kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Mikkelsdatter, Søby, Arnborg, Lars Christensen Søbys steddatter.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Majus Christen Pedersen barn døbt nafnl Maren Las Søybys hustru bar dd fad las Siøbyes og Datter Jens Nielsßen og Peder ladßens hustru.
{DKB:} 'd 14 Majus Christen Pederßen baren Navlig Maren las Søybye hustru bar den faderene Las Søybye og hans datter jens Nielssen og Peder Lassen og hustru.'

NOTITS: Christen Pedersen gift 1743-46.


Nr. 1996 1747.06.24 Navnløs 1, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.'}
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Dato omtrentlig.


Nr. 1995 1747.04.26 Navnløs 2, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.'}
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Dato omtrentlig.


Nr. 2126 1748.01.14 Else Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
BÅREN AF: ? Palles kone, Denne Palle ikke ellers kendt.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24, kunne ogsaa være Ellen. Datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Olesen, Arnborg
FADDER Nr. 5: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Janv. cresten Jacobsen barn Døbt Else Palis hustru bar dd fader Jens Mekelssens hustru og Datter og jens Pinvig kone Jens Olleßen.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: DKB: "d 14 Janvari blev Chresten Jacobsen Navlig Else, Palis [.......] bar den faderne {............} {.........} Jens Pinvigs koene [......] Mechelsen datter og [..... .....] og Chresten [.........] Mads Mekelsen."


Nr. 2127 1748.02.25 Anne Christensdatter, Birkebæk. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anne? Christen Pedersen Birkebæks kone.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Formodet Thomas Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mikkelsdatter, Togsvig, Arnborg, Formodentlig *1732, ikke døbt i Arnborg kirkebog.
FADDER Nr. 3: ? Tjenestepige Christen Jakobsens, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jakob Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Bliver i 1752 af Gammel Arnborg gift i Rind med Johanne Lauridsdatter af Fjederholt.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Fastenlavens Søndag Cresten Pedersen {Birkebæk} barn nafnl Anne Thomas PederSens hustrue bar dd fad Peder ladsen Mekel toxvigs Datter og Cresten Jacobsen pige og Jacob Nielsßens A.
NOTITS: DKB: "Paa fastelavns ßøndag Blefe Chresten Pedersen Barn Døbt navlg Anna, Thomas Berche Beches Hustru faderne peder Ladsen jacob Nielssen Mechel Chrestens: Datter Christen Jacobs: Pige." Se begravelse #6094, hvor præstens og degnens kirkebogsindførsel viser at det drejer sig om Christen Pedersen i Birkebæk.


Nr. 2128 1748.04.10 Dødfødt, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 dito i fast jens Nielssßen barn Dødt født A. DKB: d 2 dito Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.
Begravelse nr. 6106


Nr. 2129 1748.07.10 Maren Andersdatter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ole Minds, Minds, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24, kunne ogsaa være Ellen. Datter af Jens Mikkelsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt. d 10 Julius Anders Hiøllund døbt navl Maren Maren Mortens datter bar dd fad: Chresten Chrestensen og Olle Mins og Jens skræder og hustru Jens Mekelsßen datter.
{DKB: d 20de Julius blev Anders hiølund døbt navl: Maren Maren Mortensdat bar dend, faderne Christen Chrestensen og Olle mins og Jens skreder hustru jens mechelsen datter {......}sen [...sen] d[..].


Nr. 2130 1748.08.11 Edel Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Harreskov, Assing, Jens Jørgensens kone
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Se link til skifte nedenfor.
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Bror til Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Lars Christensen, Hjøllund, Arnborg, Ikke ellers kendt.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 11 Aguestini Chresten Chresten barn døbt Naf. Edel Jens Jørgensen hustru bar dd fader Peder Jørgenßen og Jens Jørgensen og Jens skræders hustru og Las Chrestensen og søster.
{DKB: d 11 Agusti blev Chresten Chrestensen af staare hiøllund hans baren døbt nafl: Edel Jens Jørgensen hustrue af hareskof bar dend, faderne peder Jørgensen og Jens Jørgensen og skreders hustrue og las Chrestensen og søster af hiøllund.}

LINK: Skifte #215 og andre.


Nr. 2132 1749.03.12 Mette Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Mikkelsens 2. kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Chresten Jakobsen, Kirkegaard, Arnbrog
FADDER Nr. 2: Søren Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24, kunne ogsaa være Ellen. Datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 4: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Søn Thomas Hansen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4 Onsdag i fastet blev Chresten Pouelsens baren døbt Nafnlig Mette jens Mieckelsens hustru bar den fadere Chresten jacobsen og søren Ollesen og Jens Meckelsens Datter og Niels Gren og Thomas.
{DKB:}{...} ons dag i Fasten blev Chresten Pallesen baren Døbt Nafl: Mette, jens Meche hustrue bar og Chresten Jachopsen og Søren Olle og Jens Mechelse daatter, Niels gren og hans gren [søn].

NOTITS: Søren Olesen ses i 1744 at faa et barn Peder baaret af en søster NN Olesdatter. Se sidste fadder: præsten har Thomas og degnen Hans Grene søn, det er altsaa Thomas Hansen *1729.


Nr. 2134 1749.06.15 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Mikkelsdatter, Søby, Arnborg, 29, Lars Christensen Søbys steddatter
FADDER Nr. 4: Jakob Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Jakob Andersens, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Søby, Søby, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Søndag eftter Trinitatis blev Chresten Pedersen af barn Døbt Navlig Karen, Peder Lassens hustru bar dd fader Peder Lassen og jacob pedersens {fejl for Andersen} Pige og Maren Siøbye.
{DKB:}Anden Søndag i Trinitaus {.......} blev Chresten [............] Karen peder [....]sen hustru bar dd faderne peder [...]sen, og Jachop Nielsen chresten Peders hustru Jacob Andersen pige og las Søbye daatter.

Begravelse nr. 6150


Nr. 2135 1749.06.22 Elisabet, . FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 1: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Hagen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d. 3 søndag udj Trinitatis blev en fattig baren døbt navnlig Elisabet, Niels Sønders gaard hustru bar dend faderne Mas Mickelsens hustrue og jens meckelsen og hagen af Siøbye og Niels Søndergaard Datter.
{DKB:}d. Tridie Søndag udi Tritastus da blev En fattig baren døbt Naflig Elisabet Niels Søngaard hustru bar dend faderne Mas Mechelsen Hustru og Jens Michelsen daatter og hagen af Sønder Søbye og Niels sønder ga Søn [ja]skep.


Nr. 2136 1750.03.29 Malene Andersdatter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Margrethe Jensdatter Laurids Nielsen Amtrups kone, Lind, Rind, Se link til skifte nedenfor.
FADDER Nr. 1: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen, Grene, Arnborg, 21, søn af Niels Thomesen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen Amtrup, Lind, Rind, Se link til skifte nedenfor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 Paaske dag blev Ander Hiølluns baren døbt nafvlig Malen Laues Binteru[.s] hustru bar den fader Niels hiøllund og Christen Chresten og hustru Maren Mortens datter og Niels Nielsßen af gren.
{DKB:}d: første Paaske dag da blev Anders Hiølunds Barn Døbt Naflige Malen, Lauris Amtrup Koene {Margrethe Jensdatter} bar dend faderne Niels Hiølund Chresten Chrestensen og hustru Maren Morten daatter og Niels nielsen af gren.

NOTITS: Laurids Nielsen Amtrup *1697c †1770 Lind, Rind.

LINK: Skifte nr. 20 Lovværge "Laurids Nielsen Amtrup i Lind i Rind sogn".
LINK: Nygaards Sedler: "Laurids Nielsen Amtrup".


Nr. 2137 1750.04.05 Karen Mikkelsdatter, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Arnborg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen Gren, Grene, Arnborg, 21, søn af Hans Rasmussen Grene.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter, Holtum, Arnborg, Thomas Pedersen Holtums datter.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt 1. Søndag efter Paaske blev Meckels toxviges baren døbt navlig Karen hendes Søster bar den peder Jens Meckel sen og Thomas gren og Maren jens datter og Thomas Pedersens Datter.
{DKB:}anden Paaske dag blev Meckel Toxvig baren døbt nafnl Anne dend søster bar den faderen Jens Mechelsen og thomas gren og maren Jens datter.


Nr. 2138 1750.06.24 Karen Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens 3. kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg, Fornavnet kan læses som Mors eller Mars.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Peder Jørgensens , Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenetepige Jakob Fasterholts, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 24 Junius. blev Thomas Holtdoms barn døbt Navlig Karen Nekolai hustru bar den fader Peder Jørgensen og Nekulai M[ad]s Mekkelsen og Peder Jørgensens pige og Jacob fasterholts pige.
{DKB:}d: 24 Junius Da blev Thomas Holt dom baren døbt naflig Karen, nechulai hustru bar dend {....} peder {.....}sen Nechulaj {......} [......] hustru og [... ....] gensen pige og Jacob Andersen tienstpig.

Begravelse nr. 6117


Nr. 2141 1751.01.01 Maren Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 18, formodet, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Sørensens kone, Hjøllund, Arnbrog
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Sørensen, Hjøllund, Arnborg, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 janvari blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Maren Jens Nielsßen hustru bar den faderene Jens Me[ckel]sen og Datter Thomas hansen og Sørren pedersen hustru.
{DKB:} 1st [........] blev Christen povelsen baren døbt nafnl Maren jens [.....]. hustru i gl Arenborg fadere Jens Mechels: og dat: thomas Hanssen Søren peder hust.


Nr. 2142 1751.01.04 Karen Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 31, datter af Jens Mikkelsen, nabo.
FADDER Nr. 4: Else Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 janvari blev Chresten Jacobsen baren døbt navnlig Karen jomfru bisted bar den faderne Sørren pedersen og Chresten povelsen Ellen jensdatter og Else Pinvig.
{DKB:}d 4de Janv: blev Chresten Jachopsen baren Døbt Naflig Karen Jomfru Bisted bar faderne Søren pedersen og Christen Povelsen Elen jensda og Else pinvig.


Nr. 2144 1751.03.25 Mette Larsdatter, Hjøllund. FAR: Lars Weilgaard. MOR: ? Lars Weilgaards kone.
BÅREN AF: Karen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 19, formodet, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen? Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 17, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 5: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Niels Nielsen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 7: ? Lars Weilgaards kones søster., Arnborg?
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Martius blev Las Hiøllund baren døbt Navnlig Mette Jens Meckelsen datter bar den fader Neils Søndergaard og Søn Anders Smeds Hustru Niels gren og Hans pige.
{DKB:}d 28 Margt ble Las hiøllund baren Døbt nafl: Mette jens Mechels datter bar dend faderne Niels Sønder gaar og Søn, Anders smed hustru, Niels gren Søn Niels, og hans hustrus søster.


Nr. 2145 1751.11.21 Sidsel Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen? Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 18, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 3: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 24 Søndag eftter Trinitates blev jens Ollesen baren døbt Navlig Zisßel Niels Søndergaards hustru bar den fad:= Niels Sønderg og Søn Thomas Jespersen og Chresten pedersens pige.
{DKB:}d 24 Søndag eftter trintas blev Jens Ollesen baren Døbt navlig Zisßjel Niels Sønder gaards Hustru bar den faderne Niels Søndergaard og Søn Thomas Jespersen Christen pedersens pig og [dolae] Gr[...]ster [.....].


Nr. 2146 1751.11.28 Johanne Jensdatter, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Else Mikkelsdatter, Kibæk, Assing, Christen Ostersen Skræders kone, faderens svigerinde.
FADDER Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Jakobs Nielsens, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Ostersen Skræder, Kibæk, Assing, Bror til faderen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 28 November Jens Ostersen Baren døbt navnlig Joehana Chresten skræders hustru i Kibech bar dd fader Thomas Jespersen og hustru Jacob Nielsen og Pig.
{DKB:}d 25 novemb blev Jens osters Baren døbt navl Joehan Chresten skræders hustru i [....] bar den faderne Thomas {..........} Peder Jacob{.........}.

LINK: Christen Ostersen Skræder i Kibæk, Assing.


Nr. 2149 1753.01.21 Kirsten Mikkelsdatter, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen jensdatter.
BÅREN AF: Birgit Jensdatter, Arnborg, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Laurids Volsgaard, Volsgaard (Volsgaard), Snejbjerg, Thue Jensen var i Volsgaard før og på det tidspunkt, kunne være hans søn.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter, Birkebæk, Arnborg, Jens Ostersens kone.
FADDER Nr. 4: Ellen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Ostersen, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 dito blev Mechel Toxvig baren døbt kaldet Kirsten hendes søster bar den fader Laurids Wolsgaard og jens skræder Jens [Oster]ssen og hustru og Jens Michels datter.
{DKB:}d 4de Søndag efter {hellig} træKongers dag blev mechel Toxvigs barn døbt nafl: Kiersten hendes Egen Søster bar hende naflig Beret, faderne Lauris Wolsgaar og jens skræder og Jens ostersen hustru og [Jeps] Jens Mechelsen daatter.


Nr. 2150 1753.03.04 Anne Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Arnborg, Hjøllund eller Gammel Arnborg?
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Grene, Arnborg, Niels Thommesens datter. Ikke set født i kirkebogen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Thommesen Grene, Grene, Arnborg, Datter Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 4 Marti blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Anne, Jumfru Christiana Tovdal fad Jens Mechelsen og dater og Jens Nielssen og Maren Niels Datter i gren.
{DKB:}d: 4de Marsi: blev Christen Povelsen udj toedald hans baren døbt nafl: anne Præsten datter Chriane bar dend faderne Jens Mechelsen og daatter Søren pedersen Jens Nielssen Niels gren daatter.

LINK: Begravet 1753 Lille Hestlund, Give.


Nr. 2151 1753.03.25 Dødfødt, Tornvig. FAR: Christen Rasmussen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martius Chresten Torrenvigs Baren.
{DKB:} J Jsu nafn Anno 1753 Døde d: 25 mars Christen Rasmussen baren som var død fød en datter.

Begravelse nr. 6127


Nr. 2157 1753.08.26 Anne Nielsdatter, Grene. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Grene?, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Thomasen, Grene, Arnborg, 57, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peders Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Malene Hansdatter, Grene, Arnborg, 20, Hans Rasmussen Grenes datter.
FADDER Nr. 6: ? Thomas Jespersen Birkebæks 2. kone, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Datter Malene fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Hans 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 26 Augustis Blev Niels Nielssen grene baren Døbt naflig Ann{e} Maren Niels bar dend fa{.....} Niels Thomasen Christen Pedersen af Arenborg Thomas hansen af gren Thomas berchebech hustru peder lassen hustru hans gren datte{r}.
{PKB:} Bapt d 26 Augstus blev Niels Nielssen baren døbt Navlig Anne Maren Niels datter bar den fad: Niels Thomassen Chresten pedersen og Thomas Hanssen og Peder Lassen hustru Malen af gren.


Nr. 2159 1754.01.17 Inger Larsdatter, Hjøllund. FAR: Lars Weilgaard. MOR: ? Lars Weilgaards kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arentsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Olufsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Søren Olufsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 17, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Jens Nielsens, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 17 Javari blev Las Weielgaards barn født navlig Enger Jumfru Anne Lisbet bar den fader Sørren Olufs og hustru Jens Michelsen og Jens Jørgensen pige.
{DKB:}d: 16 Julius [Balrtizar] hiølunds baren døbt Enge [Jaf.] Jomfru Anne [lisbeth] Bar den farenner Sørren O[luf]s og kone Jens Mechelsen og dat Jens Nielssen pige.

Begravelse nr. 6129


Nr. 2163 1755.12.14 Bodil Andersdatter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Hjøllund, Arnborg, Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Søren Olesens kone, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Hjøllund, Arnborg, Konen Maren Mortensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 3de Søndag i Advent blev Anders høllund Baren døbt nafnl Bolle, jens Nielsens hustru bar dend. faderne Christen Hiølund Thomas Hannssen Søren Ollesen Hustru Mette Christen Daatter.
{PKB:} Bapt: d: 3 søndag i Advent blev Anders Hjøllund barn døbt Nafnlig Boel Jens Nielssen hustru bar dend faderene Christen hiøllund [.ha..des] hands [sees] Sørren Ollesen Hustru Mette Christens daatter.


Nr. 2166 1756.07.01 ? Madsdatter, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION fra begravelsen #6144 i 1760: 'd: 19 dito {janvwrius} døde Mas Mechelsen dat 4 a{ar}.'
Begravelse nr. 6144
NOTITS: Ingen datter set født i kirkebogen, der tidsligt kunne passe.


Nr. 2168 1756.09.19 Johanne Nielsdatter, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Mette Pedersdatter Niels Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Drongstrup, Sønder Felding, Jakob Drongstrups kone, se link nedenfor.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Muligvis gammel og den far til Jens Christensen som ses i skattemandtallet 1743 (Hammerum Tingbog).
FADDER Nr. 2: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Fruergaard (Fruergaard), Sønder Felding, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Elkær, Elkær, Sønder Felding, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jakob Iversen Drongstrup, Drongstrup, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d:14 Søndag i trintus Blev Niels Hiølund Baaren døbt nafl: Johanne, Jacob drunstrup Hustrue bar dend, faderne Christen penWig og hustrue peder Peders og broder af Felding Christen Elkier.
{PKB:}Bapt d: 14 Søndag i trinitat blev Niels Hiøllund Barn døbt naflig Johanne Jacob [Drunstru..] Hustru bar den faderne Christen Pinvig og Hustru Peder Pedersen og Broder og Christen [El]kier.

LINK: BREJL: Drongstrup fra skifte nr 434 i Fjelstervang
LINK: HAMMERUM-HERRED: Drongstrup tråd.


Nr. 2171 1757.07.02 Anne Larsdatter, Hjøllund. FAR: Lars Weilgaard Hjøllund. MOR: Maren Ostersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Arnborg, Ses flere gange som fadder i Hjøllund.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter fadder. Jens Nielsen får barn i Store Hjøllund 1758
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 2 Julii blev Las {Weilgaard} Hiølluns barn døbt nafl Anne, Christen Christensens Hustru bar den faderne Christen {Christensen} Hjølund og Christen Povelsen Else Sørrensdaatter og iens Nielssens daatter.
{DKB:} d [.] Juli [Blev ... hiølunds baren Døbt] Anne Christen Christen hustru bar den[.] faderne Christen [...]und og Christen Povelsen Else Sørren daatter og Jens Nielsen daatter.

NOTITS: Moderens navn i FT 1787 Lille Hjøllund.


Nr. 2174 1758.03.06 Kirsten Christensdatter, Fasterholt Bjerre. FAR: Christen Christensen Bjerre. MOR: ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Simmelkær, Høgild- Øster, Rind
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 16 Mars blev Christen {Christensen} Biere barn døbt Naflig kiersten og 5 faderne Christen {Pedersen?} Simmelkiær.
{DKB:} d 6 Mars blef Christen Biere baren døbt Na[..] Kierten og 5 fader Christen simmel kier.

NOTITS: Christen Pedersen Simmelkær *1690c †1770 Øster Høgild, Rind en rig og vigtig mand.


Nr. 2179 1759.04.17 Anne Kirstine Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, Jens Nielsen datter.
FADDER Nr. 1: Mads Michelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Faster Kær, Faster, Moderens søster
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 5: Lars Jensen, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Elsted?, Gammel Arnborg, Arnborg, Datteren Else Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: ? Christensen?, Faster Kær, Faster, Moderens bror eller mosterens mand. Kun nævnt af degnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 3die Paaskedag Blev Christen Povelsen i todald hans barn Døbt Anne Kirstine jens Nielsens Elsted daatter bar dend faderne Mas Mechelsen thomas Hansen og hends Moster af faster ki[er?] og Mette Jens daatter.
{DKB:} Paa 3di Paashe dag da Blev christen povelsen udi todald hans barn Døbt nafl: Anne Kirstine og Jens Nielsen Elsted daatter bar dend, faderne Mas mechelsen og hendes morbroder af faster Kier og Las Jensen thomas hanssen og Mette jens daatter.

NOTITS: Tak til Ruth Neumeister 2018 for rettelse af "hands" til "hends" moster.


Nr. 2181 1759.08.14 Margrethe Christensdatter, Fasterholtbjerre. FAR: Christen Christensen Bjerre, den yngre.
BÅREN AF: Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, Præsten Svitzers trolovede, gifter sig en maaned senere.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, 29, søn af Jakob Andersen.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Fasterholtbjerre, Arnborg, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensens tjenestepige, Fasterholtbjerre, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Clausen Svitzer, Skarrild By, Skarrild, Præsten i Skarrild og Arnborg sogne.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg, Konen Johanne Jensdatter og tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 14 Agustis Blev Christen B[iere] [.h..v..] døbt nafl Magrete Præsten {Christen Clausen Svitzer, Skarrild} Kiærested {Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted} Bar den faderne Jacob Anders {Fasterholt} og Jens Jacobs: {29, søn af Jakob Andersen, Fasterholt} og Niels {Christensen} biere hustru {Johanne Jensdatter} og pige.


Nr. 2182 1759.09.15 Joahnne Christensdatter, Søby. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til faderen, gift med Peder Larsen i Gammel Arnborg.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensen Bjerres tjenestepige, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Christen Pedersens tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Bjerre, den yngre, Fasterholtbjerre, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 4: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} søndagen d: 15 Septem Blev Christen Pedersen udi Søby hans Baren døbt Naflig Johanne, Peder lassens hustru bar den, faderne peder lassen Jens Nielsen Hustru Jens Lassen holt christen biers pige, Christen peders Koene og pige.
{PKB:} D: 15 septemb; blev Christen pedersen [udj] Søbye hans Baren døbt Johanne peder Lassen hustrue bar dend faderen Peder Lassen Jens fasterholt og hans pige Mette

NOTITS: Degnen og præsten er ikke helt enige om fadderne, her er antaget, at degnen vidste bedre end den nye præst.


Nr. 2183 1760.02.17 Maren Jensdatter, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Lars Mikkelsens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Ole Jensen Pindvig, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Tarp?, Sønder Felding?
FADDER Nr. 3: Bodil Christensdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 21, men døbt Anne.
NÆVNT Nr. 1: Lars Mikkelsen, Fasterholt, Arnborg, Død senere paa aaret 1760 i Fasterholt, ikke set i Fasterholt før 1756.
NÆVNT Nr. 2: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg, Konen Bodil Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Datteren Anne Marie Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Søndagen d: 17 Febr: Blev jens ostersen Baren udi berchebech {Birkebæk} hans Barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen Hustru bar dend faderne Olle Jensen {Pindvig, Skarrild?} Christen Larsen Christen Povelsen Hustru {Bodil Christensdatter} og Jens Nielsen dat Anne Marie {Jensdatter}.
{PKB:} d: 17 Februar[..] blev Jens Ostersen udi BercheBech hans barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen hustru Bar dend faderne Olle jens Pinvig Christen Tarp Jens Niels daatter.


Nr. 2186 1761.01.04 Anne Mari Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til faderen, gift med Peder Larsen.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Anders Lauridsen Smed
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 22, Jens Nielsens datter.
FADDER Nr. 4: ? Jens Olesens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn Laurids er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Datteren Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 4de blev Christen pedersen udi gl. ArenBorg, baren døbt nafl: anne mari peder lassen hustru {Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg} bar den faderne peder lassen, og anders {Lauridsen} Smed søn Lauris {Andersen} og Jens Nielsen daatter {22, Anne Jensdatter} og Jens Ollesen Hustru {Gammel Arnborg} og Anne Jens Niels dat {gentagelse}.
{PKB:} d: 4de Janvaius Blev Christen Pedersen udj gl. ArenBorg hans barn Døbt Anne Mari Pindvig Las hustru Bar dend faderne Peder Lassen Mads smed Søn Jens Nielsen daatter.

NOTITS: Degnen nævner Jens Nielsen datter to gange, den ene gang med navn: Anne.


Nr. 2187 1761.11.06 Johanne Nielsdatter, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund den yngre. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Datter af Jens Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig?, Skarrild?
FADDER Nr. 2: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig?, Skarrild?
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 5: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 6: Jens Nielsen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Søndagen d: 6te efter Tritat blev Niels hiøl[...] Baren Døbt nafl Johanne Jens Nielssen datter Bar dend faderne Christen penvig Peder Lass [dersen] Jens pedersen og Christen Hiølund hustru jens Hiølund.
{PKB:} d: 6te November Blev Niels hiølund Barn Døbt Johanne Jens Nielsen daatter bar dd faderne Christen Pinvig, og hustru.


Nr. 2190 1762.05.09 Anne Kirstine Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen? Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Jens Jakobsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Nabo. Konen Johanne Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg, 22, søn af Christen Jakobsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 9 May Blev Christen {?Christensen Fasterholtbjerre} fasterholt hans baren Døbt Anne Kirstine Jens Jacobsen hustru {Johanne Madsdatter} Bar dend faderne Jens Jacobsen Christen Jacobsen {Kirkegaard} og Søn Søren {22, Christensen}.
{DKB:} d: 9 May Christen fasterholt hans dat Anne Kierstin Jens jacobsen hustru Bar dend faderne jens jacobs Jacob Christensen Ved Kierchen.

Begravelse nr. 6191
NOTITS: Begravet tretten år gammel. Problem om dette er Christen Christensen Fasterholtbjerre, for ingen Christen set i Fasterholt. Degnen har vel forkert Jacob Christensen i stedet for Christen Jakobsen, som passer.


Nr. 2192 1762.09.01 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION udfra begravelse #6161 i 1763: 'Christen Nielsens Karen udi gl: Arenborg udi sin første alder 17 ug.'
{DKB:} d: 4de janv døde Christen Nielsen barn udi Aren Borg udi hans alder ... 17 ugr.

Begravelse nr. 6161


Nr. 2194 1762.10.15 Anne Kirstine Nielsdatter, Fasterholtbjerre. FAR: Niels Christensen. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION udfra begravelse #6159 i 1762:
{DKB:} 'd: 2 dend November [døde] Niels Christensen [datter] Anne Kirstine. udj hindes alder --- 2 uger'

Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet to uger gammel.


Nr. 1993 1763.02.28 Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Bjerre den Yngre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Har overtaget gården Fasterholt Bjerre.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Niels Christensen Bjerres kone.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {Bjerre den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.

NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2199 1763.11.20 Anne Nielsdatter?, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund den yngre. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, ?
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anne Mari, Arnborg, Formodet over 18 år.
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 1 Søndag udi Adven, da Blev sl: Niels hiølund Enches {Mette Pedersdatter} baren døbt Anne, og hendes Moster bar den faderne Søren hiølund og Jens olles: Anne Mari og Christen {Christensen Store} Hiøllund hustru {Else Nielsdatter}.
{PKB:} Dend Nye Kierche Aar dend første Søndag I advent Blev Niels hiølund Baren døbt Anne hendes Moster Bar den faderne, Søren hiølund Jens Ollesen Christen hiølund hustru.

NOTITS: Niels Hjøllund den unge blev begravet den 12. maj. 1762. Dvs. faderen er en anden mand, for barnet fødes 19 måneder senere. Her angives den sociale afdøde far.


Nr. 2200 1764.05.24 Maren Rasmusdatter, Skibbild. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Maren? Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 25, Thomas Pedersen Holtoms datter.
FADDER Nr. 1: Hans Larsen Døslund, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mikkel Jepsen, Arnborg, Ellers ikke set i Arnborg.
FADDER Nr. 3: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Thomas Hansen, Grene, Arnborg, 25, vel lige gift.
FADDER Nr. 5: Anne Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Holtdom, Holtdom, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} [.....] Pinse dag blev Rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skiefwels Baren Døbt Maren thomas {Pedersen} holdom datter {Maren? Thomasdatter} Bar dend faderne hans {Larsen} døslund {Dørslund, Brande} og Mechel Jepsen og hans {Rasmussen} gren og Søn {Thomas Hansen} og koene {Anne Johanne Christensdatter} Jens daatter.
{PKB:} d: 24 May blev Rasmus skiefvels Baren døbt Maren, Thomas holtdom daatter Bar den faderene Hans Døslund Mechel [T..]sen hans gren og Søn thomas.

NOTITS: Hans Larsen Døslund er moderens far. Jensdatter står alene, kan ikke bruges til noget.


Nr. 2202 1765.01.17 Anne Jensdatter, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg, 21, Thomas Jeppesen Birkebæks datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Jeppesen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Datteren Maren bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Lassen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Kan være Peder 26, Niels 21 eller Lars 20.
FADDER Nr. 4: ? Peder Larsens tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jens Henningsen.
FADDER Nr. 6: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 26, Niels Søndergaards søn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d anden søndag efter hellig tre konger dag, Blev Jens ostersen barn døbt Anne thomas {Jeppensen} Berchebech daatter {Maren Thomasdatter} bar dend fader Peder lassen og Søn {Peder/Niels/Lars} og pige Jens henning{sens} koene {Ellen Jensdatter} peder Nielsen.
{PKB:} d: 14 may {degnens dato 17. januar anses for rigtigt} blev jens ostersen Baren døbt Anne, faderne thomas BercheBech og hans daatter Bar dend, Peder Lassen og pige.

Begravelse nr. 6256
NOTITS: Begravet 25 et halvt år gammel i Birkebæk.


Nr. 2203 1765.02.11 Anne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Mikkel Andersen. MOR: ? Mikkel Andersens kone.
BÅREN AF: Anne? Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 26, Jens Nielsens datter
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Laurids Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Anders Lauridsen Smed
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Niels Søndergaard
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Peder Larsens tjenestepig, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 11 Februus Blev Mechel Andersen Baren udi gl: Aren borg døbt Anne, Anne [Mechelsens] dat bar dend faderne Anders {Lauridsen} smed og Niels Søndergaar Søn peder {Nielsen}, Peder lassen og pige Maren Jens dat.
{PKB:} d 12 Februvai Blev Mechel Andersen udi gl: Arenborg Døbt Anne, Jens Nielsen dat bar dend faderne Anders smed og Søn Niels Søndergaer.

Begravelse nr. 6168
NOTITS: Forskellen mellem degnens og præstens version kan læses sådan at Jens Nielsen er gift med Anne Mikkelsen og deres datter bar.


Nr. 2205 1765.03.27 Inger Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen Tovdal. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Sørensdatter, Hjøllund, Arnborg, Søren Pedersen Hjøllunds datter.
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, 19, Peder Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 3: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Jens Henningsens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Ogsaa kaldet Ødevig, hvor han er født i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} og samme dag Christen Povelsen baren udj Todald Nafl: Enger, Søren {Pedersen} hiølund daatter Bar dend, fader Mas Mechelsen og peder {Nielsen} hesselvigs koene {Maren Christensdatter} og jens Henningsen og hans pige Maren.


Nr. 2206 1765.06.16 Mette Rasmusdatter, Skibbild. FAR: Rasmus Nikolajsen Skibbild. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: ? Hans Larsen Døslunds kone, Dørslund, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Hans Larsen Døslund, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Hansen, Dørslund, Brande, Moderens bror. Hans Larsen Døslunds søn.
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Thomas Hansen Grenes kone.
FADDER Nr. 5: ? Thomas Hansen Grenes tjenestepige, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Niels Thomasen Grene, gammel, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 7: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 8: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 9: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 Junius Rasmus {Nikolajsen} skiefvel baren døb Mette, hans Koenes {Inger Hansdatter} Moder {Hans Larsen Dørslunds kone} bar dend faderne Hans {Larsen} Døslund Thomas {Hansen} gren og koene {Johanne Christensdatter} og pige gl Niels {Thomesen} gren.
{DKB:} d 16 Junius Blev Rasmus {Nikolajsen} skifvels Baren døbt Mette hans koenes {Inger Hansdatter} Moeder bar dend faderne Hans {Larsen} Døslund og søn {Lars Hansen} Hans {Rasmussen} gren og Koene Maren Jensdaatter.

NOTITS: Moderens mor bærer og hendes far Hans Larsen fra Dørslund i Brande er fadder. Hendes bror Lars Hansen er også fadder.


Nr. 2212 1767.09.12 Maren Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Malene Hansdatter, Grene, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen, Arnborg?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Arnborg?, Ikke identificeret
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Niels Nielsen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg, Konen Maren Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 4de Octbr blev thomas Hanssen udi gren hans barn døbt Maren Male{ne} hans dat bar dend faderne, hans {Rasmussen} gren jacob Christensen Anne Jensdat og [...] Niels gren Koene {Maren Jensdatter}.


Nr. 2218 1769.03.18 Maren Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Faderens farbror.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Dørslund, Brande, Bror til moderen, som er født i Dørslund.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 30, nabo, datter af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Skarrild, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.
NOTITS: Se også Skarrild #2376. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2222 1770.02.04 Anne Margrethe Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Sørensdatter Anders Pallesens kone, 31, faderens søster. Anders Pallesens kone, se skifte i Brejl link.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Faderens far
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Ikke identificeret. Datter af Peder Rasmussen.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Anders Pallesen, Konen Else Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 4de Februvarius Blev peder Sørensen udi {Store} hiølund hans Baren døbt Anne Magrete Anders palisen {Pallesen} hustru {Else Sørensdatter} bar dend faderne Søren {Pedersen} hiølund Peder Rasmussen og daatter anne Jens dat.
LINK: Skifte efter Anders Pallesen, Grene, Skarrild 1789.


Nr. 2224 1770.09.02 Inger Lauridsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Laurids Andersen Smed. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Smedesvend, nabodreng.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Nørre Vium By (Vestergaard), Nørre Vium
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ane Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} vid Die 15te Junii 1770. Syndag d: 2 september blev Laurids {Andersen} smed Baren døbt Inger Maren Jens Dat bar den, faderne Jens Henningsen {Kirkegaard} Peder Nielsen {smedesvend, Gammel Arnborg} og hendes fader {Peder Pedersen, Nørre Vium} og Christen pedersen {Gammel Arnborg} Niels Massen hustrue {Ane Marie Jensdatter}.


Nr. 2225 1771.04.01 Helvig Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kones søster
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Skolemester?, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Smedesvend, nabodreng.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Arnborg, Frølund eller Søby?
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 1 April blev Christen Pedersen udi gl Aren Borg hans Baren døbt helvig hans koenes Søster Bar dend, faderne er Anders lassen Niels skolem Peder Nielsen Christen pedersen og Anne Jensdatter.
NOTITS: Faderen kan daarlig være Christen Pedersen Frølund, for hans kone Maren Jørgensdatter er 54 aar gammel. Der er ogsaa en fadder Christen Pedersen vel enten kaldet Frølund eller Søby, to forskellige personer..


Nr. 2227 1771.07.01 Karen Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter i Holtum en datter Karen.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året


Nr. 2229 1772.07.01 Sidsel Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Peder Sørensen og Maren Pedersdatter i Hjøllund en datter Sidsel.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året


Nr. 1997 1772.07.01 Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION (udfra FT 1801): Jacob Christensen og Maren Christensdatter i Kirkegaard en datter Brigitte.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året


Nr. 2232 1773.08.29 Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII post Trin: den 29de aug: blev døbt i Kirken, Jørgen Pedersens Barn af Holtum døbt navnlig Mette Kirstine.


Nr. 2233 1774.03.16 Mette Kirstine Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Hjøllund, Arnborg, Datter af Christen Jensen Hjøllund.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16 Martii peder Sørensens Barn af Høelund Mette Kirstine, døbt Christen Høelunds Datter bar det.


Nr. 2234 1774.03.26 Birte Katrine Sørensdatter, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de sammes {Martii} Søren Christensens Barn af Annexgaarden, døbt Berthe Cathrine.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.


Nr. 2236 1774.05.23 Else Jakobsdatter, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Pinse=Dag Jacob Christensens Barn af Annexgaarden døbt Else. Søren Christensens kone {Sidsel Christensdatter, Kirkegaard} bar det.


Nr. 2238 1774.09.07 Marie Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 7. Sept: Thomas Hansens Barn af Greene døbt navnl: Marie Mette Christensd: af Heesgaard bar det -.


Nr. 2239 1774.12.18 Johanne Jensdatter, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, Sønder Felding, Tidligere i Kirkegaard, Arnborg.
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Sønder Felding, Jens Henningsens kone.
FADDER Nr. 4: Rasmus Jensen, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Niels Christenen Bjerres tjenestepige, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Hans Rasmussens tjenestepige, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Fasterholtbjerre, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 4de Søndag udi Afven Jens Jacobsen barn udi Fasterholt Johanne Christen fasterholt kone bar dend Christen fasterholt Jens Henningsen {Sønder Felding, tidligere Kirkegaard Arnborg} Rasmus Jensen {Lille Hjøllund} Jens henning Koene {Ellen Jensdatter} Niels {Christensen} Biere Pige hans {Rasmussen} grene Pige. {tilføjet senere:} barn Navn Johanne.
{PKB:} fredagen d 16 Decembr: bestælte Jens Jacobsen i Fasterholt mig til [at] døbe sit Barn, som skulle kaldes {her afbryder præst Hegelahr, næste indførelse er så dåben i kirken.} Dom: 4 Adventus d 18 Decembr: blev døbt Jens Jacobsens Datter af Fasterholt navnlig Johanne. Christen Fasterholts kone bar det frem.

NOTITS: Jens Henningsen boede tidligere i Kirkegaard, Arnborg.


Nr. 2241 1775.08.27 Katrine Sørensdatter, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Ib Christensen, Formodet broder til moderen eller faderen.
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, Nederby, Sønder Felding, Tidligere fæster af gaarden indtil 1768.
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Nederby, Sønder Felding, Jens Henningsens kone, født paa gaarden.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Nederby?, Sønder Felding?, 33, ugift søster til Ellen Jensdatter, gifter sig to år senere til Brande.
FADDER Nr. 5: Peder Christensen, Ser ikke ud til at være fra Arnborg, muligvis broder til moder eller fader.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: XI p Trin: var Søren Christensen og Sidsel Christensdatters 4de Barn i kirke navnlig Cathrine, som var hiemmedøbt forrige Søndag Dom: 10 p Trinit: {20. august 1775} hiemme i Annexgaarden.
{DKB:} D 11 søndag udi Trinitius Søren Christensen barn Catrine hans Koenes søster Anne bar dend faderne Jb Christensen Jens henningsen og Koene Maren Jensdat Peder Christensen.

NOTITS: Anne Christensdatter, der bærer, er moderens søster. At det er det fjerde barn passer efter Arnborg kirkebog. Det tredje barn døde tidligt.


Nr. 2245 1776.05.05 Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Laurids Andersen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Peder Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 4de Søndag efter Paaske Laurs Andersen udi gl Aren borg hans baren døbt Johanne Peder Larsen udi gl Aren Borg hans koene Els {Ellen Nielsdatter} og 5 fader.


Nr. 2247 1776.08.25 Anne Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter, Holtum?, Arnborg, Moderens mor, vel flyttet fra Dørslund i Brande til Holtum før 1776, men hun kan også være kommet fra Dørslund. Hendes søn Peder Nielsen i Dørslund var død ung i 1773.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 19, datter af Troels Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Niels Thomsen, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 12 Søndag i Trinitaus Blev Jørgen {Pedersen} Holtom Barn døbt Anne og hans Koenes {Maren Nielsdatter} Moder {Karen Madsdatter} bar dend. Fadderne Trovel sandfuld {Troels Jørgensen, Store Sandfeld, Brande} og dat {Kirsten Troelsdatter} Niels Thomassen {Holtum} og S[...] Hansens Koene og hendes søster [Maren?].
NOTITS: Moderens mor, vel flyttet fra Dørslund i Brande til Holtum før 1776. Hendes søn Peder Nielsen i Dørslund var død ung i 1773. Karen Madsdatter navn fra ekstraskatten 1762-63 i Dørslund, Brande hvor hun er enke, og hendes begravelse i Holtum, men skrevet af Dørslund, 1785 #6236.


Nr. 2250 1777.01.03 Dødfødt, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 3di Janwarie døde Mette Niels datter med hendes dødfød Pige Baren i sin alder 41.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.


Nr. 2251 1777.02.09 Maren Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Ikke identificeret. Siden barnet er opnævnt efter hende skulle hun være familie.
FADDER Nr. 1: Anders Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, 18, Christen Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: Malene Hansdatter, Tornvig, Arnborg, Søster til faderen, gift med Peder Hansen i Tornvig.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Tovdal, Arnborg, 23c, datter af Christen Poulsen Tovdal.
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter Kirkegaard, Kirkegaard, Arnborg, 35, Datter af Jens Mikkelsen og Mare Pedersdatter i Kirkegaard. Hun gifter sig kort efter til Brande.
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} Fastelavns Søndag hiemmedøbt Thomas hansen Barn af grene Navnlig Maren - Ovenmeldte Barn var i kirke 2 Paaske Dag Fadderne: Maren Heesgaar bar det Fadderne vare Christen Pedersens Søn Peder af Gam: Arnborg Peder hansen af Thornvig og Hustru {Malene Hansdatter}. Christen {Poulsen} Thodals Datter Anne {Christensdatter} og Niels {Nielsen} Greenes Datter Anne {Nielsdatter}.
{DKB:} dend anden Paaskedag blev Tomas Hanssen baren døbt Maren og Maren [hees] gaar bar dend faderne Peder Hanssen og Anders hesgaar Peder Christensen Maren {Jensdatter} Kierche gaard Anne Neils daatter udi gren.


Nr. 2252 1777.06.21 Kirsten Larsdatter, Søby. FAR: Lars Jørgensen Søby. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Pedersdatter, Okkelshus, Rind, Gift med moderens bror Mikkel Christensen.
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Kollund, Rind, 29, Faderens halvbror. Søn af 1. ægteskab med Kirsten Lauridsdatter
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Kollund, Rind, 28, gift med Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen, 25, bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Niels Jørgensen Donsig, Donsig, Rind, 31, bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Katrine Jørgensdatter, 16, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Christensen, Okkelshus, Rind, Moderens bror. Hans kone Edel Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Løverdagen d 21 Junii hiemmedøbt i Søebye Lars Jørgensens og Maren ChristensDatter Barn navnlig Kirsten Samme Barn var i Kirke d 4. Julii Christen Toxvigs kone {præsten har så vidt det kan ses taget fejl her, Christen Mikkelsen Togsvig blev gift tre uger før i Brande med Anne Marie Pedersdatter fra Store Sandfeld, ikke familie} bar det, fadderne: Fader brødrene, Peder, Knud og Niels.
{DKB:} d 9 Juni{juli?} blev Las Jørgensen udi Søby hans barn døbt navlig Kirsten Mechel Christensen koene {Edel Pedersdatter, Okkelshus, Rind} bar dend faderne Peder Jørgensen {Kollund, Rind} og hans brødre Knud og Niels og Peder Jørgensen Koene {Karen Pedersdatter} og Kirsten Catrine Jørgen dat.

NOTITS: Undtagen bæreren, som er gift med moderens bror, er alle fadere faderens søskende og halvsøskende. Moderen Maren Christensdatter dør 14 dage efter fødslen.


Nr. 2256 1778.05.10 Kirsten Christensdatter, Gottenborg. FAR: Christen Nielsen den Yngre. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Larsdatter
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Laurids Andersen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Togsvig?, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Arnborg, Peder Nielsens tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Kirsten Pedersdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3 Søndag efter Paaske døbt Christen Nielsen {den Yngre} i Gottenborg hans Barn døbt Kirsten Karen Larsdatter bar det fadderne faderens broder Christen {Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg} Lauritz Andersen {Gammel Arnborg} Karen Pedersdatter.
{DKB:} d 3die Søndag efter Paaske blev Christen Nielsen udi Arenborg barn døbt Kirsten [M|K]aren Lasdatter bar dend faderne hans broder Christen Lauris smeds Koene Peder Nielsen og hans Pige.

NOTITS: Det er første gang gården Gottenborg nævnes i Arnborg kirkebog, degnen regner det stadig til Gammel Arnborg. Det ligger mellem Gammel Arnborg og Hjøllund. I folketællingen 1787 regnes gården til Gammel Arnborg. Her ses også en tjenestepiges navn, degnen har Peder Nielsen tjenestpige og præsten nævner navnet Karen Pedersdatter direkte.


Nr. 2259 1779.01.10 Inger? Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Anders Pedersen, Tønder. MOR: Karen Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Laurids Andersen Smeds tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 p Epipan: var Koenen Karen Larsdatter /: hindes Mand er i NB: :/ uægte barn til daaben i Kirken for public: Daaben d 7 Jan: 1779 og blev udlagt til barne fader Anders Pedersen Snedker og Enkemand af Tønder.
{DKB:} d første Søndag efter Nytaars dag blev En Ud ægte barn døbt af gl Arenborg Nafl [Enger] [Karen] Las datter [...] [.....] [..] dend og Anders Pedersen af holtsten Som gaf sig an for [.........lag] til fader og Maren Mortensdaatter bar dend faderne Christen {Mikkelsen} Toxvig Peder Christensen {Frølund, Gammel Arnborg} Laurits {Andersen, Gammel Arnborg} smeds Pige.

NOTITS: Barnet blev altså hjemmedøbt den 7. januar og publicerede dåben i kirken den 10. januar. Moderen er gift med en mand, som er væk og får et barn med en anden mand.


Nr. 2265 1779.09.12 Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt. FAR: Palle Pedersen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Karen/Kirsten Mikkelsdatter, Togsvig, Arnborg, Karen er 29 og Kirsten 26.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, Arnborg?
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Flø, Brande, 24, halvbror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Datter Karen/Kirsten bærer, hans andre døtre er gift og ville blive beskrevet som kone af.
NÆVNT Nr. 2: Anne Pedersdatter, Fasterholt, Arnborg, 23, halvsøster til faderen, som opholder sig i Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 5 {præsten glemmer 1-tallet: 15} Søndag efter Trin: Palle Fasterholts barn Anne Marie døbt i Kirken.
{DKB:} d 15te Søndag i trintaus Peder Pallesen {omvendt: Palle Pedersen} barn døbt Anne Marie Mechel {Christensen} Toxvig datter bar dend fadere Christen fasterholt Jens h[en]nings Peder Palesen {omvendt: Palle Pedersen} broder og Søster Anne Pedersdat af fasterholt {søsterens navn}.


Nr. 2266 1780.06.18 Maren Nielsdatter, Kirkegaard. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Inger Karstoft, Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 1: Rasmus Karstoft, Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Hegelahr, Broder til præsten Hegelahr.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jakob Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg, Også kaldet smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 4de Søndag efter Trini Niels Pedersen Baren ved kirchen døbt Maren Inger Castoft bar dend fadere rasmus Castoft hr. heglar broder Maren Christendatter. Anne Pedersdatter Peder {Nielsen, Gammel Arnborg} Søndergaar.
Begravelse nr. 6219
NOTITS: Barnet begravet 7 uger gammel. Niels Pedersen ikke kendt. Inger og Rasmus kaldes Karstoft. Rasmus Nicolaisen og Inger Hansdatter skrives af præstegården og Heesgaard i Skarrild, så det kan næppe være dem.


Nr. 2271 1781.09.16 Anne Marie Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kone, Tarp, ?
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Tarp, Sønder Felding?
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Pedersen Holtums Tjenestekarl, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Pedersen Holtums Tjenestepige, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 14 Søndag i Tritius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Anne Mari peder Jens{ens} koene i Tarp bar den faderne Peder Jensen [Niel] {Thomsen} holtdom Jørgen K[arel?] og tienste Pige.


Nr. 2273 1781.10.28 Margrethe Andersdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 33, datter af nabo Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund- Store, Hjøllund, Arnborg, Nabo, datteren Edel bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne.{DKB:} d 20 Søndag J trituius Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob {Christensen} kierche {Kirkegaard} koene {Maren Christensdatter} bar Anne Christen {Christensen} {Store} hiølund dat {Edel Christensdatter} bar Magret og hafde 7 [b.d..].
NOTITS: Tvilling til Anne, Christen Christensen og datteren Edel er naboer i Store Hjøllund.


Nr. 2274 1781.10.28 Anne Andersdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
sd 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne.
{DKB:} d 20 Søndag J trituius {28. okt. 1781} Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob {Christensen} kierche {Kirkegaard} koene {Maren Christensdatter} bar Anne Christen {Christensen} {Store} hiølund dat {Edel Christensdatter} bar Magret og hafde 7 [b.d..].

NOTITS: Tvilling til Margrethe


Nr. 2276 1782.02.27 Mette Katrine Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen Togsvig. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB: Christen Toxvigs barn Pige barn var i kirken D - ------ navnlig Mette Cathrine /:det var Hiemmedøbt i Annexgaarden d 27 Februar:/.
NOTITS: Datoen er hjemmedøbelsen.


Nr. 2277 1782.02.24 Karen Nielsdatter, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter Ødevig, Ødevig, Skarrild, Søster til faderen. Død 1783.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Ødevig, Ødevig, Skarrild, Margrethe Thomasdatters 2. mand.
FADDER Nr. 2: Karen Rasmusdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens mor.
FADDER Nr. 3: Rasmus Pedersen, Hundshoved, Nørre Snede, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Stine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 6: Mette Hesselvig, Hesselvig?, Skarrild?
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens far. Hans kone og to børn er faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 8 Januar: hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassen og Maren Pedersdatters barn Karen af Holtum. Samme barn var i kirken 2 søndag i faste Magrethe {hul i papiret ......} {Thomas}Datter af Ødevig bar det, Fadderne Peder Niel{sens} Hustrue {Karen Rasmusdatter}, Søn {Rasmus Pedersen} og Datter {Stine Pedersdatter} af Hundshoved {Nørre Snede}. Jørgen {hul i papiret ......}.
{DKB:}Samme dag {Anden søndag i fasten} Niels Holdom baren Døbt navlig Karen Magrette{Thomasdatter} udi Øvig {Skarrild} bar den faderne Jørgen {Pedersen} holdom Peder {Christensen} Øvig og Niels {Thomassen} holdom koenes {Maren Pedersdatter, moderen} broder {Rasmus Pedersen} og Syster {Stine Pedersdatter af Hundshoved, Nørre Snede} og Mette heselvig {Skarrild?}.

NOTITS: Margrethe Thomasdatter, der bærer, er søster til faderen. Moderens far er Peder Nielsen af Hundshoved, Nørre Snede med kone Karen Rasmusdatter og søn Rasmus og datteren Stine, der med hendes mand Mads Sørensen har gaarden i Hundshoved i 1787.


Nr. 2278 1782.07.07 Johanne Christensdatter, Birkebæk. FAR: Christen Jensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Birkebæk, Arnborg, Tjenestepige ved forældrene i Birkebæk.
FADDER Nr. 1: Oster Jensen, Skave, Skarrild, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Birkebæk?, Arnborg?, Bror til faderen
FADDER Nr. 4: Maren Clemmensdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Kirkegaard?, Arnborg?, Hun kan være Jakob Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{hul i papiret ......ca. 6. søndag i} Trin: Christen Jensen og Cidsel Jensdatters barn Af {hul i papiret ......Birke}bek navnl: Johanne Pigen Maren Jensdatter bar {det} Fadderne Oster {Jensen} Schave {Skave, Skarrild}, Arent Jensen {Gammel Arnborg}. Søren Jensen. Maren Clemensdatter. Kirsten Nielsdatter Maren Christensd:
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Dåbsdato usikker


Nr. 2280 1783.02.02 Bodil Jakobsdatter, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Tovdal, Arnborg, 30, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen. Degnen kalder hende Sidsel Kirke.
FADDER Nr. 4: Christen Thomasen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Christen Olesen, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg, Han er gammel, usikkert hvor han kommer fra. Kunne evt. være moderens far. Moderen er ikke født i Arnborg.
FADDER Nr. 6: Ane Kirstine Christensdatter, Tovdal, Arnborg, 24, søster til moderen.
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 8: Peder Andersen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 9: Christen Sigting, Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndag efter Hellig 3 Kongers dag hiemmedøbt og 4 søndag efter hellig 3 Kongers Dag fremstillet Herren i Kirken Jacob Christensens og Maren Christensdatter egtebarn navnlig Bodild Anne Christensdatter af Thodal bar det, fadderne Søren {Christensen} [Kirke] og Hustrue {Sidsel Christensdatter}. Christen Thomassen af Greene Christen Olesen af Annexgaarden. Forældrene bor i Annexgaarden {stedet kaldes Kirkegaard}.
{DKB:} Ao 1783 d 26de Janv: hiemmedøbt, Jacob Christens: og Maren Christens Daatter deres Barn Naunl: Bodild .- dend 2den Febr fremstillet Herren i Kirchken Anne {Christensdatter} Toudal bar dend fadderne, Søren {Christensen} Kircke, Christen Sigting Peder Andersen {Store Hjøllund, Arnborg}, Christen Tomsen i greene An Kirstine {Christensdatter} i Toudal karen Pedersdaatter, Zidsel {Christensdatter, Kirkegaard} Kircke.-

NOTITS: Anne Christensdatter, 30 ugift, og Ane Kirstine, 24 ugift, er moderens søstre, alle født i Tovdal, Arnborg. Søren Christensen er bror til faderen. Christen (Andersen? FT 1787 Gjellerup By ) Sigting, som lever 1793 som fadder, evt søn Anders Christensen Sigting.


Nr. 2282 1783.06.22 Anne Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen Søndergaard, den Yngre. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Clemmensdatter, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg, Arnborg, Også kaldet den Store.
FADDER Nr. 2: Arnt Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, med kone og tjenestepige.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Arnt Jensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Arnt Jensens, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Christen Thomsen, Arnborg?
FADDER Nr. 6: Anne Hansdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 post Trin: hiemmedøbt Unge Christen {Nielsen, den Yngre} Søndergaards og Berthe Jensdatters Barn i G: Arnbrg navnlig Anne. Dette sidstmeldte Barn var i Kirken 2 Søndag efter Trinit: Pigen i Birkebek Karen Clemensdatter bar det; Fadderne, Christen Nielsen den Ældre {Gammel Arnborg} Arent Jensen {Gammel Arnborg}. Christen Thomasen. Arents kone Pige Anne Hansdatter.
{DKB:} Dend 22 Junj Er Christen Nielsen den yngre og Bergitte Jens Daatter i Gml Ahrnborg Deres Daatter hiemme døbt naunl: Anne, Pigen karen Clemens Daatter, fadderne Store Christen Søndergrd Arnt Jensen Christen Thomsen, Arnts Kone [pig] Anne Hans Daatter - -

NOTITS: I forrige datters dåb 1778 skrives forældrene af Gottenborg.


Nr. 2284 1783.11.30 Maren Pedersdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, Christen Pedersen Frølunds søn.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Mortensdatter?, Arnborg?
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn Maren hiemmedøbt i Lille Høelund Dom: 1 Advent: d 30 Novembr: 1783. Dette Barn fremstillet Herren i Kirken Dom 4de post Epiphania. Edel Christensdatter bar det. Fadderne: Christen {Jensen} Thornvig {Lille Hjøllund} Peder Sørensen. Jørgen Christensen Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}.
{DKB:} 1 Søndag i Advent d 30te Nov: 1783 hieme døbt peder andersßen og Karen Peders Daatter i Lild hiøllund deres Daatter ved Navn Maren fremstillet herren J Kircken 4de Søndag Efter Hellig 3 Kong: Dag, Edel {Christensdatter} Hiøllund bar den, fadere Christen {Jensen} Tornvig i Lild hiøllund, Peder Sørensen i hiøllund {-Store}, Jørgen Christensen [...] {Gammel Arnborg} Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}, Pigen Kirsten [Morts] Daatter . -

NOTITS: Begraves 19 år gammel i 1802 af Hedehus, Arnborg. Forældrene skrives her af Lille Hjøllund, men er i FT 1787 i Store Hjøllund. Faderen er født 1754 i Hjøllund, søn af Anders Hjøllund †1756c i Hjøllund.


Nr. 1998 1784.04.04 Birgitte Hansdatter, Tornvig. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Gift med Jørgen Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Tornvig, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen Kirke.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Holtum, Arnborg, Tjenestepige i Holtum.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Palmar: døbt i Kirken Hans Pedersens og Anne Larsdatters barn af Thornvig navnlig Berthe, Jørgen {Pedersen} Holtums Hustru {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne: Peder {Hansen} Thornvig, Jørgen {Pedersen} Holtum, Peder Sørensen ved Arnborg Kirke. Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}.
{DKB:} Hans Pedersen i Tornvig og Anne Lars Daatter deres Daatter ved navn Bergitte, fremstillet herren i kircken ved den hellige Daab Palme Søndag, Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter} bar den, fadderne Peder hansen ibidem Jørgen {Pedersen} Holtum Peder Sørensen ved Arnbrg Kircke Jacob {Christensen} Kierckes Kone {Maren Christensdatter} Pigen Anne ChrißensDaatter i Holtum. —

NOTITS: Ud over faderens far Peder Hansen ses ingen direkte familie. Familien er ikke fra Arnborg, men vel nogle sogne væk. Tillysning 1813.07.01 i Sønder Omme med Mathias Jeppesen af Hallundbæk, hvor de bosætter sig..


Nr. 2287 1784.04.12 Maren Larsdatter, Søby- Sønder. FAR: Lars Jørgensen Søby. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Pedersdatter, Stokildhoved, Rind, Svigerinde til moderen.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Stokildhoved, Stokildhoved, Rind, Bror til moderen. Konen Edel Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Togsvig, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg, 31, Mads Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag Lars {Jørgensen} Søebyes og Johanne Christensdat: barn døbt i Kirken navnlig Maren Fadderne: Michels {Christensen} Kone {Edel Pedersdatter} af StockelHoved {Stokildhoved, Rind} bar det. Fadderne: fornævnte Michel Peder Frøelund {formodentlig tager præsten fejl her, han hedder Christensen og er ikke af Frølund-slægten}. Kirsten Catrine Jørgensdatter. Anne Nielsdatter i Greene. Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}.
{DKB:} 2den Paaske dag Lars Jørgensen og Johanne Christens Datter i Søbye deres liden Daatter Navnl: Maren fremstillet herren i Kircken ved den hellige Daab Mickel {Christensen} i Stockellhoved hans Kone {Edel Pedersdatter} bar den faddere, Mickel [forb...f.tt], Peder {Christensen} frøelu Kiersten Cathrine Jørgens Daatter i toxvig Anne Niels Daatter i greene, jacob {Christensen} Kierckes Kone {Maren Christensdatter}.

NOTITS: Mikkel Christensen i Stokildhoved, Rind er bror til moderen.


Nr. 2288 1784.06.06 Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg. FAR: Ove Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Laurids Andersen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Arnt Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Birkebæk?, Arnborg?, 24.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg?, 33, tjenestepige ved Peder Christensen i FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Arnt Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Trefoldigheds Fest blev døbt i Kirken Ove Christensens og Mette Nielsdatter Ægte=Barn af Gam: Arnborg navnl: Ellen Kirstine. Laurids {Andersen} Arnborgs Hustrue bar det, Fadderne: Niels {Madsen} Skoubierg, Jørgen {Christensen} Frøelund. Arnt Jensens Hustrue {Johanne Jensdatter}. Pigen Maren Jensdatter og Maren Christensdatter.
{DKB:} Ove Christensen og Mette NielsDaatter Deres Daater naunlig Ellen Kierstin fremstillett herren i Kircken ved den Hellige Daab Trinitatis søndag [Laus] {Andersen} Anborgs Kone bar den, faddere Niels {Madsen} Skoubierg, Jørgen {Christensen} frøelund, Arnt Jens{ens} Kone {Johanne Jensdatter}, Pigen maren JensDaatter {24, Birkebæk?} og Maren Christens Daatter. -


Nr. 2289 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, sogn: Skarrild. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand boende i Deufling, at være sin Barnefader.
testere ut supra.
Evert Lauridsen.
Lars Karstensen.
Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.

Begravelse nr. 6231
NOTITS: Denne fødsel hører Skarrild sogn til, men er noteret i Arnborg kirkebog. Indførslen i Skarrild kirkebog er: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling." (Tak til Susanne Vestergaard, som gør opmærksom paa at Jens Jacobsen var gift og ikke enkemand. Han flyttede 1777 fra Sønder Felding til Døvling i Skarrild allerede gift, i FT 1787 er han gift med samme kvinde Bartholine Knudsdatter *1752c).


Nr. 2290 1785.03.20 Dødfødt, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13 Martii fød Jacob Christensens og Maren Christensdatters dødfødte Pige Barn i Annexgaarden.
{PKB:} II. Jacob Kirckes Dødføde Barn Begravet Palme Søndag.

Begravelse nr. 6233


Nr. 2292 1785.09.19 Apollone Nielsdatter, Birkebæk. FAR: Niels Christensen. MOR: Anne Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter, Mosgaard, Sønder Felding, Navn fra FT 1801 Mosgaard, Sønder Felding. Gift 2. med Poul Christensen. Gift 1. gang med en Christen Mikkelsen †1775-. Slægtsforbindelse uklar.
FADDER Nr. 1: Poul Christensen, Mosgaard, Sønder Felding, Konen Else Jørgensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mikkel Christensen, Togsvig, Arnborg, 78, på aftægt.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Se #2278 fra 1782.
FADDER Nr. 4: Sidsel Jensdatter, Birkebæk, Arnborg, Christen Jensen Birkebæks kone.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Birkebøk, Arnborg, Ungkarl, se dåb #2294.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jakob Christensen Kirkes kone.
FADDER Nr. 7: Maren Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg, 18 moderens datter fra 1. ægteskab med Thomas Hansen i Grene, halvsøster til barnet.
FADDER Nr. 8: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Togsvig?, Arnborg, 27, måske i Togsvig, som i FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 18 Sept: døbt i Præstegaarden Niels Christensens og Anne Johanne Christensdatters barn af Birkebek navnlig Apollone fremstillet i Kirken Dom: 18de post Trin: Poul {Christensen} Moe{s}gaards Kone {Else Jørgensdatter} af Felding bar det: Fadderne: Samme Poul {Christensen} Moesgaard Michel {Christensen} Toxvig Christen {Jensen} Birkebek Ung karl Peder Nielssen. Christen {Jensen} Birkebeks Kone {Sidsel Jensdatter} Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. Pigerne Maren Thomasdatter og Kirsten Cathrine Jørgensdatter.
{PKB:} III. Niels Christensen og Anne Johanne Christens Daatter i Birckebech deres Liden Daatter fød d 17 September og himme døbt d. 19 ditto Navnlig Appolonne.- fremstillet Herren i Kirken 18de post: Trin: Poul {Christensen} Moosgaards Kone {Else Jørgensdatter} bar den. Faddere Poul {Christensen} Moßgaard i felding. Michel {Christensen} Toxvig Christen Jensen i Toxvig ung karl Peder Nielsen, Christen {Jensen} Birkebeks kone Jakob {Christensen} Kirches kone {Maren Christensdatter} Pigerne Maren Thomas Daatter og Kirsten Catrine Jørgens Daatter.

NOTITS: For Poul Moesgaard se skifte 1777 efter Kirsten Crhsitensdatter Bindesbøl, Bjergene, Ølgod. Og FT 1801 Sønder Felding (han er glemt i FT 1787 der). Se Brejls skifteuddrag 553 Mette Cathrine Mikkelsdatter i Foersum i Egvad sogn. 21.7.1775, fol.310. Familieforhold uklare. Maren Thomasdatter er moderens barn af 1. ægteskab i Grene med Thomas Hansen.


Nr. 2293 1785.12.11 Birgitte Sørensdatter, Kirkegaard (Annexgaarden). FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Olesen Sigtings kone, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Svigerinde, gift med Jakob Christensen, bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg, 26, nabo.
FADDER Nr. 3: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 21, datter i Tovdal. Maren Christensdatters søster.
FADDER Nr. 4: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Datter Inger Christensdatter fadder. Maren Christensdatter er hans datter.
FADDER Nr. 5: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, 23, datter i Grene.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Bror til faderen. Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 72, far til Jakob Christensen i Kirkegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Decembr: 1785 døbt i Præstegaarden Søren Christensen og Cidsel Christensdatters Barn navnlig Berthe af Annexgaarden. Sidstmeldte Barn fremstillet i Kirken Dom: IIItia Adventus 1785. Christen Olesens {Sigting} Hustrue bar det Fadderne: Jacob {Christensen} Kirkes Hustrue {Maren Christensdatter}. Peder {Christensen} Frøelund af Arnborg. Christen {Poulsen} Thodals Datter Inger {Christensdatter}. Mette Poulsdatter i Greene.
{PKB:} I 1785. Dend 6 Decbr fød og hiemmedøbt Søren Xstensen og Zidsel XstensDaatter ved Ahrenborg Kircke, deres Liden Daatter naunlig Bergitte . fremstillet Herren i Kircken. Christen {Olesen} Sigtings Kone bar den faddere Christen Jacobsen {Kirkegaard}, Peder {Christensen} frølund i Arnborg Jacob {Christensen} Kirckes kone {Maren Christensdatter}, Inger {Christensdatter} Toudal. Mette Pouls Datter i greene.

Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet to uger gammel. Gennem forskellen mellem de to indførsler "Christen Olesens Hustrue bar" og "Christen Sigtings kone bar" ser man at manden hedder Christen Olesen Sigting. Jakob Christensen er bror til faderen.


Nr. 2294 1786.02.05 Apollone Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Jensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Christen Mikkelsen Togsvigs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Søndergaard, den Ældre, Gammel Arnborg, Arnborg, Kaldes også her Store Christen Søndergaard og gamle Christen Søndergaard.
FADDER Nr. 2: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Arent Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Birkebæk, Arnborg, Ungkarl.
FADDER Nr. 5: Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Gift med Niels Christensen.
FADDER Nr. 6: ? Tjenestepige, Jakob Christensen Kirkes, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 29de Januarii hiemmedøbt Christen Jensens og Cidsel Jensdatters Barn af Toxvig navnl: Apollone. fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter H: t. Kr. Christen {Mikkelsen} toxvigs Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} bar det. faderne gamle Christen {Nielsen} Søndergaard. Arent Jensen ung Karl Peder Nielssen i Birkebek Niels {Christensen} Birkebeks Kone {Ane Johanne Christensdatter}. Jacob {Christensen} Kirkes Pige.
{PKB:} II. Christen Jensen og Zidsel Jens Datter i Toxvig deres Liden Daatter fød dend 28de Jan 86. hiemme Døbt d 29de Ditto Naunlig Appolonne.- fremstille Herren i Kirken 5te Søndag efter Hell: 3 Kong= Dag. Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Anne Marie Pedersdatter} bar den. faddere Store Christen {Nielsen} Søndergrd {den Ældre}. Arnt Jensen ung karl Peder Nielsen i Birckebek. Niels {Christensen} birkebecks Kone Arnt {Jensen} hans Kone {Johanne Jensdatter}. Jacob {Christensen} Kirkes Pige -

NOTITS: Christen Jensen flytter mellem februar 1786 og juli 1787 fra Togsvig til Gammel Arnborg, hvor han er i FT 1787. Christen Jensen er opvokset i Birkebæk, derudover familieforhold uklare.


Nr. 2295 1786.04.02 Anne Malene Hansdatter, Tornvig. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, 23, Palle Pedersen i Fasterholts steddatter.
FADDER Nr. 1: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jakob Christensen Kirkes kone.
FADDER Nr. 4: Ane Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Gift med Niels Christensen.
FADDER Nr. 5: Maren Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 18, datter af Jørgen Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5te Søndag i Fasten døbt i Kirken Hans Pedersen og Anne Larsdatter ægte Barn navnl: Anne Malene. Anne Kirstine Jensdatter af Fasterholt bar det. Fadderne Christen {Olesen} Sigting. Peder Nielssen {Birkebæk} Jacob {Christensen} Kierkes Kone {Maren Christensdatter}. Niels {Christensen} Birkebeks Kone {Ane Johanne Christensdatter}. Maren Jørgensd: af Holtum.
{PKB:} III. Hans Pederen og Anne LarsDaatter i Tornvig deres Liden Daatter Anne Malena fremstillet Herren i Kircken ved den hellige Daab 5te dag i fasten. Anne Kirstiine i fasterholdt bar den faddere Christen Sigting Peder Nielsen. Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}. Niels {Christensen} Birckebecks kone {Ane Johanne Christensdatter}, Maren Jørgens Daatt i holtum.-

NOTITS: Faderen er søn af Peder Hansen og Malene Hansdatter i Tornvig, se FT 1787. Familieforhold helt uklare.


Nr. 2296 1786.09.24 Karen Nielsdatter, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Stine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens søster, gift med Mads Sørensen.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Hundshoved, Nørre Snede, Svoger til moderen, gift med hendes søster Stine Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, Nabo, 18, datter af Jørgen Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 4: Jens Svendsen, Holtum, Arnborg, Tjenestekarl i Holtum ved Jørgen Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 5: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, Optræder ofte som fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII post Trinit: døbt i Annexgaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters Barn af Holtum navnlig Karen. Dom XV Post Trinit: var sidstmeldte Barn fra Holtum i Kirken. Moederens Syster {Stine Pedersdatter} fra Hundshoved bar det. Fadderne vare: Jørgen Holtum og Datter Maren {Jørgensdatter} etc. Jens Svendsen {tjenestekarl ved Jørgen Pedersen Holtum} den unge Svoger fra Hundshoved {Mads Sørensen}.
{PKB:} IV. Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum Deres Liden Daatter Hiemme Døbt 8de post: Trin: Naunlig Karen. fremstillet herren i Kircken 15de post: Trin: hendes Moster {Stine Pedersdatter} fra Hundshoved Bar den fadderne den unge Mand {Mads Sørensen} fra bemdte hundshoved, Jørgen {Pedersen} Holtum, Jens Svendsen {tjenestekarl ved Jørgen Pedersen Holtum}, Maren Jørgensdatter fra bemelte holtum. Mette Pouls Datter fra Greene . -


Nr. 2297 1786.10.08 Karen Jakobsdatter, Kirkegaard (Annexgaard). FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Nabo, Jørgen Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo, konen Maren Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Tovdal, Arnborg, 33, moderens søster, gifter sig kort efter til Lille Hestlund, Give.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 22, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Christen Jakobsens kone. Faderens mor.
FADDER Nr. 6: Margrethe Jakobsdatter, Arnborg?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 7: Mads Christensen Helstrup, Arnborg, Gifter sig seks måneder senere med Anne Nielsdatter i Grene i Arnborg.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Karen Pedersdatter fadder. Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:}Dom: XVI post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn i Annexgaarden navnlig Karen. Dette Barn var i Kirke Dom: XVII post Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne vare: Christen {Poulsen} Thodal, Mads {Christensen} Helstrup Anne Christensdatter af Thodal, Christen Jacobsens Hustrue {Karen Pedersdatter} Jørgen {Pedersen} Holtum.
{PKB:} VI. Jacob Christensen og Maren Christensdaater ved Arnborg Kircke deres Liden Daatter fød den 30te Septbr og hiemme Døbt den 1ste octobr Nl: Karen fremstillet herren i Kircken 17de post: Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums kone {Maren Nielsdatter} bar den, fadere Jørgen {Pedersen} Holtum Christen {Poulsen} Toudal, Mads {Christensen} Helstrup, Christen Jacobsens kone {Karen Pedersdatter}, Inger {Christensdatter} Toudal, Magretta jacobs Daatter.-

NOTITS: Christen Poulsen Tovdal er moderens far. Inger og Anne Christensdatter af Tovdal hendes søstre. Helstrup ligger i Snejbjerg sogn. Christen Jakobsen og Karen Pedersdatter er faderens forældre.


Nr. 2298 1786.10.15 Kirsten Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Ødevig?, Skarrild?, Faderens søster. Hun ser ud til at tjene i Ødevig, Skarrild i juli 1787 i folketællingen.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen Sigting, Hjøllund- Store, Arnborg, Er i FT 1787 i Kirkegaard, Arnborg.
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter Studsgaard, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Jens Olesen.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: Bodil Kirstine Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter af Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 20de Sept døbt i Præstegaarden Peder Andersens og Karen Pedersdatters barn navnl: Kirsten af Store Høelund. Dom XVIII post Trin: var i Kirke sidst d 20 Sept: ovenmeldte Peder Andersen og Karen Pedersdatters barn af Store Høelund, navnl: Kirsten. Fasteren Bodild Andersdatter bar det, Faddere Jens Olesen og Hustrue i Store Høelund, Jens Christensen af Thodal etc:
{PKB:} V. Peder andersen og Karen Peders Daatter fra Hiøllund [Deres] liden Daatter fød og hiemme døbt d: 20 Septbr Naunl: Kiesten, fremstillet herren i Kircken 18. post. Trin: hendes faster Bodill AndersDaatter bar den fadere Jens {Olesen} Sigting. Jens {Christensen} Toudal, Else {Pedersdatter} Studsgaard {Jens Olesen Sigtings kone} Bodill Kierstiine christens Daatter. -

NOTITS: Else Studsgaard må være identisk med Jens Olesens kone Else Pedersdatter. Bodil Kirstine Christensdatter er datter af Christen Christensen i Store Hjøllund. Bodil Andersdatter er faderens søster og tjener vel juli 1787 i Ødevig, Skarrild.


Nr. 2299 1786.11.01 Dødfødt, Kirkegaard (Annexgaard). FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: begravet Allehelgens Dag Søren Kirkes og Cidsels Christensdatters dødfødde Pige barn.
{PKB:} V. Søren Kirckes Dødføde Barn Nl: 1 Pige Begr. Alle H: f.


Nr. 2301 1787.01.31 Anne Rasmusdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
BÅREN AF: Edel Lauridsdatter, Brunbjerg, Borris, Moderens mor, Gregers Mikkelsen Bjerres (af Brubjerg, Borris) kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Uklart om dette er sønnen, 25, eller faderen 71.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Maren Pedersdatter, som også er fadder.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Peder Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Står tit fadder, bor lige ved kirken. Gift med Jakob Christensen Kirkegaard.
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter, Arnborg?, Måske tjenestepigen i Skibbild, 49.
NÆVNT Nr. 1: Gregers Mikkelsen Bjerre, Brunbjerg, Borris, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdater fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} II Rasmus Jensen og Else Marie Gregersdattr i Lille Høelund deres Liden Daattr fød den den 30te Januarj og hiemme Døbt d 31 Ditto Nf: Anne fremstillet herren i Kirken Spetuagesima Gregers {Mikkelsen} Bierges {Brunbjerg, Borris} Kone {Edel Lauridsdatter} bar den, faddere Christen {Jensen} Tornvig {Lille Hjøllund} Christen Xstensen i Store Hiøllund, Peder Sørensen og Koene {Maren Pedersdatter} Jakob {Christensen} Kirkes kone {Maren Christensdatter} Pigen Kirsten Madsdatter.
NOTITS: Familien Rasmus Jensen ses FT 1801 i Lustrup By Skarrild.


Nr. 2302 1787.12.03 Anne Katrine Sørensdatter, Kirkegaard (Annexgaard). FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Faderens mor gift med Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 17, søn af faderen.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Uklart om dette er sønnen, 25, eller faderen 71.
FADDER Nr. 4: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, Står ofte fadder.
FADDER Nr. 5: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, Står ofte fadder, datter af Christen Poulsen i Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Baptizati. Søren Christensens og Cidsel Christensdatters Barn i Annexgaarden født den 2 Dec: 1787 hiemmedøbt den 3die sammes {Dec.} navnlig Anne Catrine. fremstillet Herren i Kirken IIden Søndag i Advent Christen Jacobsens kone {Karen Pedersdatter} bar det Testes Jacob {Christensen} Kirke. Christian Sørensen Christen {Christensen} Høelund. Mette {Poulsdatter} Greene. Inger {Christensdatter} Thodal.
{PKB:} I. Sørren Christensen og Cisel Chrd: deres Liden datter fød d 2de Decemb: og Hiemme Døbt den 3die dennes: Nf: Anne Catrine - fremstilet Herren i Kirken den 2den Søndag i Advent: Christen Jacobsens Kone {Karen Pedersdatter} bar den, faderne vare Jacob {Christensen} Kierke, og Christian Sørensen {Kirkegaard}, christen {Christensen} Hiølund Mette {Poulsdatter} greene, og Enger {Christensdatter} Toudal. -

NOTITS: Karen Pedersdatter er faderens mor, Jakob Christensen hans bror. Christen Sørensen, 17, er forældrenes søn.


Nr. 2305 1788.01.27 Anne Larsdatter, Søby- Sønder. FAR: Lars Jørgensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Pedersdatter, Stokildhoved, Rind, Svigerinde til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Tjenestepige, Peder Christensen Frølunds, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Gjødesen, Søby- Nørre, Rind, 46, gift med Ane Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Marie Christoffersdatter, Søby- Sønder, Arnborg, Huskone i Sønder Søby, gift med Christen Christensen, husmand i Sønder Søby.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Christensen Stokildhoved, Stokildhoved, Rind, Bror til moderen. Konen Edel Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Anne Marie Jensdatter fadder og huskone i Sønder Søby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} III [.........] {læs dette sammen med begravelse #6245} deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone. IV. Michel {Christensen} af [Stokildhoved] hans kone {Edel Christensdatter} bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder, Anders greene, Søn Thomas, og Datter Mette, Peder frølund, og hans tieneste Pige Jens giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby.
Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels {Christensen} Kone {Edel Pedersdatter} af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder {Christensen} [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens {Skovbjerg} Kone Anne Marie {Jensdatter}, som er {fejl i kirkebogen, se ovenfor, huskonen hedder Anne Marie ligesom Niels Madsens kone, men hendes patronym er Christoffersdatter og hun er gift med husmanden Christen Christensen i Sønder Søby} Huuskone i Siøbye.

NOTITS: Fadderne for denne og forrige daab #2304 i én liste, her adskildt efter hvilket barn de menes at høre til. Mikkel Christensen i Stokildhoved, Rind er bror til moderen.


Nr. 2306 1788.04.13 Abelone Johanne Christensdatter, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
BÅREN AF: Johanne Christoffersdatter, Thorup, Sunds, Gift med Niels Christensen, Thorup, Sunds.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen, Søby- Sønder, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Søby- Sønder, Arnborg, Nabo, Lars Jørgensens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} V. Christen Christensen af Sønder Søebye og Anne maria deres Liden Datter døbt i Kierken den 13de Aprilj Nl: Apolone Johan{ne} faderne vare Lars {Jørgensen} Søbye og Hans hustrue {Johanne Christensdatter} og barnets Moster Johanne {Christoffersdatter} bar hende, og ungkarl [fa.der] I[v]ar [.ee]s farbroder Christen Christensen.
{Skarrild kirkebog:} Den 13de April Dom: Jubilate blev døbt i Arnborg Kirke Huusmandens i Søebye Christen Christensens {Bondegaard} og Hustrues Anne Marie Christophersdatter Barn, navnlig Apollone Johanne. Barnets Moster Johanne {Christoffersdatter} bar det. Fadderne vare Lars {Jørgensen} Søbye og hans Hustrue {Johanne Christensdatter}, og barnets farbroder Christen Christensen.

NOTITS: Moderen og Johanne Christoffersdatter er døtre i Herning By, Rind af Christoffer Engelbrechtsen, søn af Engelbrecht Henriksen født i Ringkøbing, Jylland.


Nr. 2308 1788.09.07 Anne Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Moderens søster, gift 2. med Anders Christensen.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Moderens søster, gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 5: Hans Birkebæk, Birkebæk?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Skarrild kirkebog:} Den 7de Augusti hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Michelsens og Anne Marie Pedersdatters ægte Barn af Toxvig navnlig Anne.
{PKB:} VII Christen Mikelsen og Annmarie {Pedersdatter} toxvig deres Liden datter fød og hiemme døbt den 8 August [J...] Anne. fremstillet herren i kirken d 7de Septb Peder {Jørgensen} Sandfulds Enke Maren {Christensdatter, Store Sandfeld, Brande} bar hinde Faderne Vare Peder {Usseltoft; Brande} og Jens Pedersener {Uhre, Brande} og barnets Mosterer Karen {Dørslund, Brande} og Mette Peders Datterer {Flø, Brande}, og Hans Birkebæk.


Nr. 2310 1788.11.09 Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jensen. MOR: Apellone Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift 1787-88 med Christen Christensen den unge.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, den Unge, Hjøllund- Store, Arnborg, Hans Kone Anne Hansdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 3: Else Marie Gregersdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Rasmus Jensen Hjøllunds kone.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Datter i Birkebæk.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Skibbild?, Arnborg, Tjenestepigen i Skibbild i FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} 9 Den 3 Novembr. hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apellone Jensd: ægtebarn af Lille Høelund navnl: Johanne som blev fremstillet Dom XXV post Trin: Anna hansd: bar hende faderne Rasmus {Jensen} Hiølund og Hustrue {Else Marie Gregersdatter} Maren {Thomasdatter?} Birkebæk Christen {Christensen} Hiøllund Kirsten madsdatt. {?Skibbild}
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, kun noteret i Skarrild Kirkebog.


Nr. 2312 1789.05.30 *1789.05.08 Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 17, datter af Jakob Christensen kaldet Kirke og Maren Christensdatter, som er søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Datter Birgitte bærer, gift med moderens søster Maren.
FADDER Nr. 3: Ebenezer Pedersen Perle, Grene, Arnborg, Gifter sig samme år med Kirstine Nielsdatter af Grene.
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter Grene, Grene, Arnborg, Gift med Anders Christensen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen.
FADDER Nr. 6: Anne Larsdatter, Kirkegaard?, Arnborg, Formodentlig Christen Olesen Sigtings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Lars Andersens og Inger Christensdatters Barn af Thodal døbt den 8de Maji navnlig Anne Kirstine fre{mstill}et i Kirken den 30 Maji Berthe Jacobsdatter bar det. Fadd: Christen Thodal, Jacob Kirke Ebenezer. Mette Greene, Anne Larsdatter og Sidsel Kirke.


Nr. 2315 1790.03.07 *1790.03.01 Anne Andersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Anders Jensen, Holsten. MOR: Inger Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Søndergaard, Lille, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Også kaldet "Christen Nielsen den Yngre".
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 38, Arent Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 52, ugift søster til Anne Marie Jensdatter gift med Niels Madsen Skovbjerg.
FADDER Nr. 5: Inger Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, datter af Laurids Andersen smed.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Gift med Rasmus Nikolajsen fra Skivild, Arnborg.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Andersen Arnborg, Gammel Arnborg, Arnborg, Også kaldet Smed.
NÆVNT Nr. 3: ? Degnen i Skarrild/Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1 Martii kom til Præstegaarden at døbes et Pigebarn fra Gammel Arnborg, hvis Moder Inger Jensdatter er ugift, men besovet, og har udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Jens Andersen. Det var Jordemoderens Inger Hansdatter Udsigende, som Holdt dette Barn til daaben - Nærværende Vidner; Degnen, Laurids {Andersen Smed} Arnborg etc.
Den 7de Martii var dette Barn i Kirken til Daabens Publication og blev der udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Anders Jensen Indmeldt til Amtstuen den 23de Martii.
Ovenmeldte den 1ste Martii i Præstegaarden døbte Barn, blev kaldet Anne. Ved fremstillelsen i Kirken bar Maren Christensdatter {Kirkegaard} det. Fadderne Lille Christen {Nielsen} Søndergaard. Jørgen {Christensen} Frøelund. Johanne Jensdatter Maren Jensdatter og Inger Lauridsdatter {alle af Gammel Arnborg}.

NOTITS: Her tages den udlagde faders navn fra dåben, ikke fra jordemoderens udsagn, som vel har forvekslet for- og bagnavn. Alle faddere af Gammel Arnborg.


Nr. 2317 1790.09.19 *1790.08.05 Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jensen Tornvig. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Søby- Sønder, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Mouridsen, Søby- Sønder, Arnborg, Konen Else Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Bror til faderen, fik gården fire år før.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Bruges som fyld-fadder.
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Født i Hjøllund, 50, gift med Peder Nielsen Hauge i Sønder Karstoft, Skarrild. Kan vel betvivles.
FADDER Nr. 5: Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 18, fyld-fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Den 5 Augusti døbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apollone Jensdatters Barn Johanne af Lille Høelund -- Fremstillet Herren i Kirken den 16de Søndag efter Trinitatis. Niels Mourridsens Hustrue {Else Pedersdatter} i Sønder Søbye bar det. Fadderne bemeldte Niels Mouridsen. Rasmus {Jensen} Hjøelund, Thomas {Poulsen} Greene Else Sørensdatter {? Sønder Karstoft, Skarrild.} og Berthe Kirke {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard}.
NOTITS: Bæreren Abelone Jensdatter er ikke i familie, så vidt det kan ses.


Nr. 2319 1791.02.05 *1791.01.29 Maren Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter Risbjerg, Risbjerg, Brande, Gift med faderens bror Søren Andersen.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen Risjberg, Risjberg, Brande, Gift med faderens søster Mette Andersdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter? Tovdal, Hestlund- Lille, Give, Moderens søster gift i Give. Lille Hestlund i Give er kun to km fra Risbjerg, så hun kunne køre med derfra.
FADDER Nr. 4: Bodil Skræder, Arnborg
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 16, datter af moderens søster Maren Christensdatter og Jakob Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. D. 29 januar Lars Thodals og Hustr: Inger {Christensdatters} Barn født, som i Daaben blev kaldet Maren.
Fremstillet Herren i Kirken 5 Sønd: effter H: T: K: Dag Dorthe {Sørensdatter} Riisbierg {Brande} bar det, Fadd: Christen {Poulsen} Thodal. Mads {Jensen} Riisberg. Anne {Christensdatter} Thodal {Lille Hestlund, Give} Bodild Skræder, Else {Jakobsdatter, 16} Kirke.

NOTITS: Altsammen familie: Dorte Sørensdatter er gift med faderens bror Søren Andersen i Risbjerg, Brande. Mads Jensen er gift med faderens søster Mette. Anne Christensdatter er moderens søster gift en to km fra Risbjerg i Lille Hestlund, Give. Christen Poulsen Tovdal er moderens far. Bodil Skræder ikke identificeret.


Nr. 2320 1791.04.25 *1791.03.19 Johanne Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Jensen Birkebæk. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Ikke identificeret - ingen i Arnborg af det navn, der kunne passe, vel udensogns.
FADDER Nr. 1: Ole Jensen, Ikke set i Arnborg sogn. Ikke bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Bukkær, Bukkær, Assing, 34, bror til faderen, også født i Birkebæk, gift med Maren Thomasdatter fra Holtum, som er gift 2. gang.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, 19 år, nabo i Gammel Arnborg, ikke familie.
FADDER Nr. 4: Johanne Sørensdatter Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Faderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. D 19 Martii Christen Birkebek og Hustr: Sidsels Barn født, som i Daaben kaldtes Johanne —
Fremstillet Herren i Kken 2 Paaske Dag Mette Pedersdatter bar det, Fadd: Ole Jensen, Søren Bukkiær, Jens Skovberg Johanne Birkebek.

NOTITS: Christen Jensen Birkebæk er født i Birkebæk, men bor i Gammel Arnborg. Mellem 1791 og 1797 flytter han til Grene.


Nr. 2321 1791.04.10 *1791.04.10 Sidsel Christensdatter, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. D. 10 April Christen {Christensen} Bondegaards og Hustrues {Anne Marie Christoffersdatter} Barn fød og døbt, Sidsel — — — —
Død strax.

Begravelse nr. 6258


Nr. 2325 1791.11.13 *1791.10.09 Edel Rasmusdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Rasmus Jensen Hjøllund. MOR: Else Marie Gregersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Tornvigs 2. kone, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, Arnborg, Bror til faderen ifølge FT 1787.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Sønder Karstoft?, Skarrild, Født i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 4: Bodil Skræder, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. D. 9de Oct: fød og hiemdøbt Rasmus {Jensen} Høelunds og Hustrues {Else Marie Gregersdatter} Barn Edel
Fremstillet Herren i Kken 21 Sønd: effter Trin: Christen {Jensen} Tornvigs {2.} Kone bar det, Fadd: Christen {Jensen} Tornvig Christen {Christensen} Høelund {- Store}, Else Sørensdatter {? Sønder Karstoft, Skarrild} og Bodild Skræder.


Nr. 2326 1792.02.26 *1792.01.24 Birte Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: ? Søren Borchs kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, 65, FT 1787 selvejer og skræder.
FADDER Nr. 2: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Søster til faderen, gift med Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 3: Bodil Christensdatter Jegin, Må være datter af et første ægteskab, far Christen Nielsen Jegin mor Anne Madsdatter *1727c †1785 Lustrup, Skarrild.
FADDER Nr. 4: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard?, Arnborg, Set i Kirkegaard 1783, senere i Sønder Søby.
FADDER Nr. 5: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, 23, ikke familie, så vidt set.
NÆVNT Nr. 1: Søren Borch, Hjøllund- Store, Arnborg, Stor og fin mand. Ejede ret meget jord, død kort efter i 1792. Ikke familie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
i d. 24 januar: hiemdøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn of Høelund navnl: Birthe
Fremstillet i Kirken d 26 febr: Søren Borkes Hustr bar det, Fadd: Christen {Nielsen} Jegin og Hustrue {Edel Christensdatter} og Datter Bodild Christen {Olesen} Sigting Mads {Nielsen} Skouberg.

Begravelse nr. 6260
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.


Nr. 2329 1792.11.25 *1792.10.09 Magdalene Pedersdatter, Hedehus. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Ødevig?, Skarrild, Faderens søster, FT 1787 i Ødevig, Skarrild.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Harreskov, Harreskov, Assing, 53.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Harreskov, Assing, 43.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, 22.
FADDER Nr. 4: Maren Birkebek, Uklar. Svær: Muligvis Maren Jensdatter *1760 Birkebæk gift 1788 i Skarrild med Christen Josvasen, bosat Skarrild. Muligvis *1743 i Birkebæk, †1819 Hedehuset, Arnborg, gift 1792 i Rind med Peder Madsen Sig *1748.08 Sig, Rind †1810 Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4 d 9de Octobr hiemdøbt Peder Andersens og Hustrues Karen Pedersdatters barn af Hedehuuset navnl: Magdalene.
Fremstillet i Kirken D. 25 Novembr: Fasteren Bodild {Andersdatter} bar det. Fadd: Jens {Pedersen} Hareskou {Assing} og Hustrue {Anne Christensdatter}; Thomas {Poulsen, 22} Greene og Maren Birkebek.


Nr. 2331 1792.11.11 Margrethe Katrine Christensdatter, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, Muligvis tjenestepigen Johanne Jensdatter FT 1787 Fasterholtbjerre ved Niels Christensen, hun ville være 18 år gammel.
FADDER Nr. 1: Niels Mouridsen, Søby- Sønder, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensen Bondegaards tjenestepige, Søby- Sønder, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter Jens Rømers datter
FADDER Nr. 4: Hans Thomasen? Togsvig, Togsvig, Arnborg, Tjener FT 1787 i Togsvig, *1771 Grene, Arnborg. Identifikation ikke helt sikker.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Dom: XXIII post Trinit: døbt i Kirken Christen {Christensen} Bondegaards og Hustr: Anne Marie {Christoffersdatter} Engelbrethsdatter {ikke rigtigt, faderen var Christoffer Engelbrechtsen} Barn af Søebye navnl: Magrethe Cathrine. Johanne Jensdatter af Fasterholdt bar det, Fadd: Niels Mouridsen {Sønder Søby}. Tieneste Pigen Jens Rømers Datter hans toxvig.


Nr. 2332 1793.01.01 *1792.12.29 Bodil Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen i Kirkegaard.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med moderens søster Maren Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20. Datter af Jakob Christensen og Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Slags nabo. Gift med Christen Olesen Sigting.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, 25, moderens bror.
FADDER Nr. 6: Bodil Andersdatter, Arnborg?, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. D. 29. Dec: Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters barn døbt navnl Bodild.
Fremstillet i Kirken Nytaarsdag. Mosteren Maren {Christensdatter} Kirke bar det. Fadd: Jacob {Christensen} Kirke og Datter Berthe {Jakobsdatter}. Christen {Olesen} Sigting og Hustrue {Ane Larsdatter}. Jens {Christensen} Thodal. Bodild Andersdatter.


Nr. 2334 1793.04.01 *1793.02.11 Kirsten Pedersdatter, Skibbild. FAR: Peder Iversen. MOR: Else Laugesdatter.
BÅREN AF: Birgitte Marie Christensdatter, Smedebæk Mølle, Ejstrup, Gift med Nis Jensen Fisker.
FADDER Nr. 1: Nis Jensen Fisker, Smedebæk Mølle, Ejstrup, Han ejer møllen, gift med Birgitte Marie Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Larsdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Nabo, gift med Niels Christensen Bjerre.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Tornvig, Tornvig, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Skibbild, Arnborg, Tjenestepigen i Skibbild.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Flø?, Brande, Næsten nabo til Fasterholt-Bjerre. Identifikation ikke helt sikker.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Den 11te Febr: blev Peder Iversens, og Else Laugesdatters Barn af Skibild døbt navnl: Kirsten.
Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag. Smidebek Møllers Kone {Birgitte Marie Christensdatter} bar det. Fadd: Smidebek Møller {Nis Jensen Fisker}. Niels {Christensen} Bierge og Hustru {Maren Larsdatter} Jens {Jensen} Tornvig. Pigen Anne Larsdatter. Jens {Nielsen?} Greene {Flø?, Brande}.

NOTITS: Smedebæk Mølle i Ejstrup sogn ejedes 1793 af Nis Jensen Fisker *1743 Krages, Egvad †1800 Smedebæk Mølle, Ejstrup gift med Birgitte Marie Christensdatter *1756c Tarm, Egvad †1830 Kokborg, Thyregod.

LINK: Lidt om forældrene Peder Iversen og Else Laugesdatter inklusive vielse.


Nr. 2336 1793.09.22 *1793.08.15 Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Henning Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, Datter af Poul Nielsen og Mette Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, også kaldet Christen Nielsen den Ældre.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Palsbjerg?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter Greme, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 19, vel fyld-fadder, datter af Jakob Christensen i Kirkegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. D 15 Aug: blev Henning Christensens og Mette Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg døbt navnl: Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: XVII post Trin: Mette Poulsdatter fra Grene bar det. Fadd: Gamle Christen {Nielsen} Søndergaard. Niels {Madsen} Skoubierg. Søren [Palsbierg]. Peder {Christensen} Froelund. Anne {Nielsdatter} Greene. Else {Jakobsdatter} Kirke.

NOTITS: Familieforhold uklare.


Nr. 2337 1794.01.26 *1794.01.23 Maren Jensdatter?, . FAR: Jens? Nielsen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Christen Christensen Fasterholt.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Konen Inger Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen
FADDER Nr. 3: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 19, vel fyld-fadder, datter af Jakob Christensen i Kirkegaard.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Konen Johanne Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
I. D 23 Januar: Anne Nielsdatters uægte Barn født i Fasterholt.
Fremstillet i Kirkn, 3 Søndag efter Hl: 3 K: og døbt navnlig Maren. Christen {Christensen} Fasterholdts kone {Inger Christensdatter} bar det og udlagde som Barnefader [Jens] Nielsen Greene Landsoldat. Fadderne: Christen {Christensen} Fasterholt Jacob Jensen Palle {Pedersen} Fasterholts hustr {Johanne Madsdatter} og Else {Jakobsdatter} Kirke.

Begravelse nr. 6266
NOTITS: En Anne Nielsdatter, 21, tjener ved Niels Christensen i Fasterholt Bjerre i FT 1787, hun kunne være moderen.


Nr. 2338 1794.02.25 *1794.02.25 Dødfødt, Fasterholt. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d. 25 Februar Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters dødfødte Datter i Store Høelund.
Begravelse nr. 6265


Nr. 2343 1794.11.09 *1794.11.04 Johanne Jakobsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard). FAR: Jakob Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg, Gift med Mads Christensen Helstrup, sognefogeden.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Helstrup, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Arnt Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Johanne Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 4 Novembr: fødde Maren Christensdatter i Søndergaard et uægte Barn, som blev døbt i Kirken Dom: XXI post Trin: navnl: Johanne.
Fremstillet i Kirken 21 Sønd: efter Trin: og udlagt til Barnefader Jacob Christensen i Biere her i Sognet. Sognefogeden Mads Christensens {Helstrup} Hustr: {Anne Nielsdatter} bar barnet. Faddere: Henning {Christensen} og Hustrue {Mette Nielsdatter} Mads Christensen {Helstrup} Jens {Nielsen} Skouberg Arents {Jensen} Hustr. Johanne Jensdatter.

NOTITS: Moderen bestemmes i FT 1801 Gammel Arnborg, hvor hendes forældre Christen Nielsen den Yngre og Birte Jensdatter angives. Moderen mangles født i Arnborg kirkebog, men formodes født 1772c da kirkebogen er meget sporadisk. Faderen Jakob Christensen, 27, af Fasterholt Bjerre gifter sig senere 1798c med en anden udensogns pige. Johanne Jakobsdatter ses som enke i Harrild, Ejstrup i et hus FT 1855.


Nr. 2344 1794.11.09 *1794.11.05 Maren Hansdatter, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Moderens mor..
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Gift med moderens søster Karen Jørgensdatter, Moderens farfars far var Jørgen Pedersen i Store Sandfeld, som også var Jørgen Troelsens farfar. Desuden nabo lige over Skjern å.
FADDER Nr. 3: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderen søster, gift med Jørgen Troelsen.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 6: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, 24, Palle Fasterholts stedsøn.
FADDER Nr. 7: Anne Jørgensdatter Holtum, Holtum, Arnborg, 18, søster til Moderen.
FADDER Nr. 8: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 24, datter af Jakob Christensen Kirke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 5. Nov: født Hans {Pedersen} Holtums og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatter barn som blev døbt i Kirken Dom XXI post Trin: navnl: Maren.
Fremstillet i Kirken Dom: XXI p Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum, Jørgen {Troelsen} Sandfeld {Store Sandfeld, Brande} og Hustrue {Karen Jørgensdatter}. Palle {Pedersen} Fasterholdt og Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {stedsøn Jakob Jensen, 24}. Anna {Jørgensdatter, 18} Holtum Else {Jakobsdatter, 24} Kirke {Kirkegaard}.


Nr. 2345 1795.01.18 *1795.01.11 Sidsel Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 23, moderens søster Maren Christensdatter
FADDER Nr. 1: Jens Madsen Risbjerg, Risbjerg, Brande, 19, søn af faderens søster Mette Andersdatter og Mads Jensen Risbjerg.
FADDER Nr. 2: Inger Kirke, Kirkegaard, Arnborg, ?Inger Jensdatter, 65, *1730 Annexgaarden? som ellers ikke er set død eller gift.
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, 24.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Den 11. Januar hiemdøbt Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters Datter Cidsel.
Anden Søndag efter H. 3 Konger fremstillet i Kirken. Birthe Jacobsdatter {Kirkegaard} bar det, Fadderne vare Jens Madsen Riisberg {Brande}, [Inger] Kirke {Kirkegaard} Jacob Jensen {Fasterholt?}.

Begravelse nr. 6278
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Jens Madsen Risbjerg er søn af faderens søster Mette Andersdatter og Mads Jensen Risbjerg


Nr. 2346 1795.05.25 *1795.04.30 Birte Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 75, fadermoder.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Karlskov, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Henriksdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Peder Nielsen Karlskov.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Christensdatter, Arnborg?, Ikke fundet i kirkebogen eller i FT 1787 eller FT 1801. Måske tjenestepige fra andet sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Den 30. April døbt i præstegaarden Christen Christensen Høelund og Anne Hansdatters Barn navnlig Birthe.
2den Pindse Dag fremstillet i Kirken. Fadermoderen {Else Nielsdatter} bar det. Faddere: Peder {Nielsen} Karlskou og Hustrue {Maren Henriksdatter}, Ingeborg Christensdatter.


Nr. 2349 1795.11.01 *1795.09.13 Kirsten Marie Jensdatter, Tornvig. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Sept: døbt i Kirkegaarden Jens {Jensen} Tornvigs og Hustrues Mette Jensdatters Barn navnl: Kirsten Marie.
Allehelgens Dag fremstillet i Kirken.

Begravelse nr. 6270
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2350 1795.11.08 *1795.10.11 Johanne Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Ane Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christenen, Togsvig, Arnborg, Ingen søn af det navn set født i Arnborg kirkebog, men hans første kone, som døde 1776-7, kan være død hjemme i Snejbjerg, hvor hun kom fra og have fået et første barn, evt. denne Christen.
FADDER Nr. 3: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, Palle Fasterholts stedsøn.
FADDER Nr. 5: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Dom: XIX p Trin: den 11 Oct: døbt i Kirkegaarden Christen {Christensen} Fasterholdts og Inger Christensdatters Barn navnlig Johanne.
Dom XXIII p Trin: fremstillet Herren i Kirken Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustrue {Ane Marie Pedersdatter} bar det. Fadderne Christen {Mikkelsen} Toxvig og Søn Christen {Christensen}. Palle {Pedersen} Fasterholt og Stedsøn Jacob {Jensen} og Jacob {Christensen} Bierge.


Nr. 2352 1796.04.24 *1796.03.06 Mette Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Nielsen Karlskov. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Mette Henrikdatter, Uhre?, Brande, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen Hvedde, Hvedde, Assing, 19, søn af Anders Christensen *1748c Bøvl?, Sønder Omme og Maren Jakobsdatter *1743c Hvedde, Assing. Uklart om familie.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Andersdatter, Arnborg?, Fadder i dåben før denne.
FADDER Nr. 5: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag d. 6. Martii hiemdøbt Peder Ka[lskovs] og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund navnlig Mette .
Fremstillet 4 Søndag efter Paaske. Mette Henrichsdatter {Uhre?, Brande} bar det. Fadderne Christen {Christensen} Høelund og Hustr. {Anne Hansdatter} Jacob Andersen Hvede. Anne Kirstine Andersdatter Henrich {Pedersen} Uhre {Brande}.


Nr. 2354 1796.05.01 Dødfødt, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Søndag efter paaske be{gravet} Christen Bundegaards {... rand beskadiget ...} Et Pige Barn, dødfødt.
Begravelse nr. 6273


Nr. 2356 1796.08.21 *1796.08.14 Kirsten Andersdatter, Gottenborg. FAR: Anders, Synder-fra. MOR: Mette Jepsdatter, Volsgaard, Snejbjerg.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med sognefoged Mads Christensen.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Helstrup, Gottenborg, Arnborg, Sognefoged, konen Anne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, 26, stedsøn af Palle Fasterholt.
FADDER Nr. 3: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, Datter af afdøde Poul Nielsen og Mette Thomasdatter.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 22, datter af Jakob Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de Aug: Dom: XII p Trin: kom et uægte Barn til Præstegaarden at døbes begæret af Mads {Christenen} Helstrups Kone fra Gottenborg, hvor det var født. Moderen er uugivt Qvinde Mette Jepsdatter fra Voldsgaard i Snejberg Sogn, som efter hendes Sigende, som bar det, har udlagt som Barnefader en Kræmmer ud af Synden nanvlig Anders. Barnet blev døbt og kaldet Kirsten.
Dette Barn fremstilledes i Arnborg Kirke Dom: XIII post Trin. da en Kræmer af Synden blev udlagt som Barnefader. Mads {Christensen} Helstrups Hustr: {Anne Nielsdatter} Bar det; fadderne: Mads {Christensen} Helstrup Jacob Jensen Fasterholt. Lars {Andersen} Thodals Hustr: {Inger Christensdatter} Karen Poulsdatter af Greene og Else Jacobsdatter af Kirkegaarden.


Nr. 2358 1796.12.04 *1796.11.02 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med faderens bror Jørgen Christensen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen Gottenborg, Gottenborg, Arnborg, Faderens bror, hans kone Maren Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mikkel Christensen, Togsvig, Arnborg, 16, Christen Mikkelsens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 2den Novembr: 1796 hiemdøbt i Præstegaarden Peder Christensens {Frølund} og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig Maren.
Dom: iide Adventis fremstillet i Kirken Jørgen {Christensen} Gottenborgs Hustrue bar det, Fadderne: Christen {Mikkelsen} Toxvig og Søn Michel {Christensen, 16}.

Begravelse nr. 5997
NOTITS: Begravet to måneder gammel.


Nr. 2360 1797.04.13 *1797.03.01 Karen Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter Risjberg, Risbjerg, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Gift med faderens søster Mette Andersdatter
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter Tovdal, Hestlund- Lille, Give, Moderens søster, gift med Søren Nielsen
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Gift med moderens søster Anne Christensdatter Tovdal.
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 21, hans mor Maren Christensdatter er søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 23, hendes mor Maren Christensdatter er søster til moderen.
FADDER Nr. 6: Inger Jensdatter, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Martii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdattes Barn af Thodal navnl: Karen.
Fremstillet i Kirken paa Skiærtorsdag. Mette {Andersdatter} Risberg {Brande} bar det. Fadderne: Mads {Jensen} Risberg. Anne {Christensdatter} Toudal og hendes Mand {Søren Nielsen, Lille Hestlund, Give}. Christen {Jakobsen} Kirke og Else {Jakobsdatter} Kirke. Inger Jensdatter.


Nr. 2361 1797.04.30 *1797.04.09 Anne Madsdatter, Tornvig. FAR: Mads Jensen. MOR: Birte Eskildsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de April som var Palme=Søndag døbt i Annexgaarden Mads Jensen og Hustrues Berthe Eschildsdatters Barn af Tornvig navnlig Anne
Fremstillet i Kirken Dom: Misericord: dom:


Nr. 2363 1797.10.29 Maren Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Jensen Glejbjerg. MOR: Anne Nielsdatter Nygaard.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, 18, Palle Pedersen Fasterholts datter.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Jordemoder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: XX p Trin: fremstilledes et Pige Barn i Arnborg Kirke, navnlig Maren, hvis Forældre vare Jens {Jensen} Glejberg og Hustrue Anne Nielsdatter Nygaard af Schibild; Det bevidnedes, at Barnet var døbt af Jordemoderen Maren i Fløe. Palli {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 18} bar det. Fadderne Palli {Pedersen} Fasterholdt.


Nr. 2364 1798.03.11 *1798.01.30 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Madsen Tømmermand, Arnborg, Tømmermand fordi der også findes en Niels Madsen Skovbjerg i Gammel Arnborg.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te januar: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig: Maren.
Fremstillet i Kirken 3 Søndag i Faste. Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustrue {Ane Marie Pedersdatter} bar det, Fadderne Christen {Mikkelsen} Toxvig. Niels Madsen Tømmermand og Hustr: {Karen Jensdatter}


Nr. 2365 1798.03.18 *1798.02.11 Anne Marie Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Muligvis Christen *1777- eller Mikkel *1780c, men det er Peder der overtager gården.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, 19.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te Febr: døbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Anne Marie.
Fremstillet i Kirken Midfaste Søndag den 18de Martii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det Fadderne vare: Christen {Mikkelsen} Toxvig, Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} og Søn. Palli {Pedersen} Fasterholdt og Datter {Anne Marie Pallesdatter}.


Nr. 2366 1798.03.03 *1798.03.03 Anne Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen Mølsted. MOR: Bodil Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3 Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Mølstæds og Hustruees Bodild Marie Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne Magrethe.
Begravet 3 Søndag i Faste. den 11te Martii.

Begravelse nr. 6280
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.


Nr. 2367 1798.07.29 *1798.06.26 Anne Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Villadsdatter, Tarp By, Sønder Felding, 20, se FT 1787 Tarp Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Væring, Lind, Rind
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens Tornvigs tjenestepige, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg, *1759c †1824 Lille Hjøllund, FT 1787 gift med Bodil Jørgensdatter *1739c. Ses fra 1795 i Lille Hjøllund med kone Kirsten Nielsdatter *1767c †1817 Lille Hjøllund.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 26de Junii døbt i Præstegaarden Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters Barn af Schibild navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: VIIIve post Trinit: Christen {Nielsen} Værings Stæddatter {Anne Marie Villadsdatter, 20} af Felding Tarp bar det. Fadderne: Hans {Pedersen} Holtum, Niels {Nielsen} Væring af Lind. Christen {Nielsen} Thornvig og Hans Pige. Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter}.


Nr. 2371 1799.04.14 *1799.04.09 Maren Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Pedersen, Holstebro?. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de April Hiemdøbt i Thodal een sig der opholdende Inderstes og ugivt Qvindes Anne Larsdatters uægte Pigebarn, navnlig Maren. Som Barnefader blev udlagt Christen Pedersen fra Holstebroe Kanten. Dete er anden gang, at denne Qvinde er befunden i Lejermaal.
Domin: Jubilate blev sidstnævnte uægte Barn fremstillet til Daabs Bekiendgiørelse udi Arnborg Kirke. Lars {Andersen} Thodals Hustrue Inger Christensdatter bar det; fadderne vare 5; Hvor da blev udlagt, til Barnefader, ligesom ved Hiem=Daaben, Christen Pedersen fra Holstebroe=Kanten. Anmeldt til Amtsstuden i Maji Maaned.


Nr. 2374 1800.03.30 *1800.02.02 Johanne Knudsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Knud Christensen Fredensborg. MOR: Dorte Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Harrskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Else Nielsdatter, Harreskov, Assing, 33, Mads Harreskovs kone.
FADDER Nr. 3: Niels Søndergaard, Borup, Brande, Ikke identifieret.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Flytter paa aftægt til Tarp, Brande omkring denne tid.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Borup, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Kirsten Marie Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 16, Niels Madsen Tømmermands datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Tømmermand, Gammel Arnborg, Arnborg, 49, Konen Karen Jensdatter bærer og datter Kirsten Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den Februar hiemdøbt i Gammel Arnborg Knud Gades {Christensen Fredensborg} og Hustrues Dorthe Nielsdatters Barn navnlig Johanne.
Fremstillet i Kirken 5te Søndag i Fasten den 30 Martii. Niels Madsens Hustrue af Gam: Arnborg bar det. Fadderne: Mads Hareschou, Niels Søndergaard og Jens Søndergaard af Baarup Mads Hareschous Hustrue. Mette Nielsdatter af Baarup og Kirsten Marie Nielsdatter {Niels Madsen Tømmermands datter} af Arnborg.

NOTITS: Faderen ogsfredensborg kaldet Gade, men kun denne ene gang tilsyneladende. En søn Niels *18.05.1798 Snejbjerg begravet i september i Arnborg. Familien flytter 1800 til Paarup i Assing. Knuds rigtige navn fra FT 1801 Assing.


Nr. 2375 1800.05.02 *1800.03.30 Karen Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Karen? Jensdatter?, Harrild, Ejstrup, 60, Bedstemoderen, mormoderen, fra Harrild, Ejstrup. Identifikation usikker.
FADDER Nr. 1: Christen? Sørensen?, Harrild, Ejstrup, 70. Identifikation usikker.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Christen Mikkelsen Togsvigs kone.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 5: Jens Pallesen, Fasterholt, Arnborg, 15, Palle Pedersen Fasterholts søn.
FADDER Nr. 6: Anne Marie Pallesdatter, 21, Palle Pedersen Fasterholts datter.
FADDER Nr. 7: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 8: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 20, søn af Christen Mikkelsen Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te Martii Hiemdøbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig: Karen.
Fremstillet i Kirken Festo Ascens: Bestemoderen fra Harild bar det. Fadderne Bestefaderen, Chr: Toxvig. Palle Fasterholdt. Jacob Bierge. Michel Toxvig, Palle Fasterholdts Søn og Datter. Chr: Toxvigs Kone.


Nr. 2377 1801.02.15 *1800.12.22 Else Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Tømmermand, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Poulsen, Grene, Arnborg, 31.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: IVta Advent: Hiemmedøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Datter af Store Høelund navnlig Else.
Fremstillet i Kirken Fastelavns Søndag. Niels Madsens {Tømmermands} Hustrue {Karen Jensdatter} bar det. Fadderne: Niels Madsen {Tømmermand, Gammel Arnborg}. Thomas Poulsen {Grene}.


Nr. 2380 1801.05.10 *1801.04.05 Sidsel Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med moderens bror Christen Nielsen Væring.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Fyld-fadder, 26.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Fyld-fadder, 32.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg, Moderens bror, hans kone Kirsten Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Paaske Dag den 5te April hiemdøbt i Kirkegaarden Jens Knudsens og Gjertrud Nielsdatters Ægtebarn af Schibild navnlig Cidsel.
Fremstillet i Kirken Dom Rogate Christen {Nielsen} Værings Hustrue {Kirsten Nielsdatter} bar det. Fadd: Jens Pedersen {Nedergaard} af Schibild. Pigen Cathrine Sørensdatter {26} og hendes Broder Christen {Sørensen, 32} af Annexgaarden.


Nr. 2382 1802.04.19 *1802.02.23 Margrethe Christensdatter, Tornvig. FAR: Christen Nielsen Tornvig. MOR: Anne Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Gift med faderens bror Søren Nielsen.
FADDER Nr. 1: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift en måned senere med Peder Thomsen.
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen, Tornvig, Arnborg, Gift en måned senere med Anne Marie Pallesdatter.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Datteren Anne Marie er fadder med hendes forlovede Peder Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Febr døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Tornvigs og Hustrues Anne Erichsdatter ægte Datter af Tornvig navnlig Magrethe.
Fremstillet d 19de April. Konen Maren Poulsdatter af Døslund bar det, Fadderne: Palle {Pedersen} Fasterholts Datter {Anne Marie Pallesdatter} og hendes Kiereste {Peder Thomsen}.

NOTITS: Anne Marie Pallesdatter og Peder Thomsen er forlovede og gifter sig en måned senere i Arnborg. Bæreren Maren Poulsdatter er gift i Dørslund, Brande med faderens bror Søren Nielsen.


Nr. 2385 1802.11.01 *1802.10.14 Inger Jakobsdatter, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB: endnu i dette Kirkeaar født et Pigebarn i Bierge, som siges, at være hiemmedøbt af Faderen Jacob Christensen, hvorom maae ventes Bekræftelse ved Fremstillielsen i Kirken.
Fremstillet i Kirken Dom 1ma Adventus sidsnævnte Barn navnlig Inger, som er Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensd: Barn, var hiemdøbt af Faderen.

NOTITS: Datoerne ikke angivet i kirkebogen, så de er omtrendtlige, datoerne ligger mellem indførsler af den 7 okt.og den 29. nov.


Nr. 2386 1802.12.26 Christiane Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen Tornvig.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Hjemmedøbte barnet også. Faderens broder.
FADDER Nr. 2: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Palle Pedersen Fasterholts kone.
FADDER Nr. 4: Jens Pallesen, Fasterholt, Arnborg, 17, Søn af Palle Pedersen Fasterholt.
FADDER Nr. 5: Eva Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, 17, hyrdepige ved Palle Pedersen Fasterholt, "Gebrækkelig paa den højre Arm" i FT 1801.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anden Jule Dag fremstillet i Kirken Enkens Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Christiane aflet i ægteskab med Christen Christensen, som nu er død. Barnet var Hiemmedøbt af sin farbroder Jacob Christensen bierge. Christen {Nielsen} Toxvigs Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} bar det. Fadderne: Jacob {Christensen} Bierge Palle {Pedersen} Fasterholdt, Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {Jens Pallesen, 17}. Pigen Eva Christensdatter {hyrdepige ved Palle Pedersen Fasterholt}.


Nr. 2387 1803.04.03 Anne Jensdatter, Skibbild (Nedergaard). FAR: Jens Pedersen Nedergaard. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Harrild, Ejstrup, Gift med Jonas Eriksen.
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen Harrild, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Jens Knudsen, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 17, faderens og moderens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palme Søndag den 3 April fremstillet i Kirken Jens {Pedersen} Nedergaards og Hustrues Maren Pedersdatter Barn af Schibild navnlig Anna , som var hiemdøbt af Faderen, efter dennes offfentlig tilstaaelse; Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup} Hustrue {Anne Pedersdatter} bar det. Fadderne: Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup}, Jens Knudsen {Skibbild}, Barnets Broder {Peder Christian Jensen, 17}.
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2391 1803.09.18 *1803.08.17 Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg). FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, Henning Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 5: Søren Pedersen, Kirkeby, Ikast, 24, moderen Mette Katrine Pedersdatters bror, født i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 6: Rasmus Pedersen, Kirkeby, Ikast, 19, moderen Mette Katrine Pedersdatters bror, født i Store Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de August døbt i Præstegaarden Jens Nielsens Skoubergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg, Anne Marie.
Fremstillet i Kirken Dom XV post Trin d 18de Sept: Pigen {...tom plads til navnet...} bar det. Fadderne Niels Andersen, Henning Christensen og Hustrue Mads {Nielsen} Skouberg. 2de Morbrødre af Barnet {Søren, 24, og Rasmus, 19, Pedersen af Ikast kirkeby}.

NOTITS: Morbroderen Niels Pedersen er kun 14 r gammel, så unge ikke set som faddere.


Nr. 2394 1804.03.18 *1804.01.22 Maren Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 32, faderens søster, hjemme i Kirkegaard.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med Inger Christensdatter, søster til faderens mor.
FADDER Nr. 3: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, Søster til faderens mor Maren Christensdatter. Faderens moster.
FADDER Nr. 4: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 5: Christen Jakobsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, 26, faderens bror, gifter sig 1804 med Abelone Christensdatter af Grene.
FADDER Nr. 6: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 35, søn af faderens fars bror Søren Christensen, altså fætter.
FADDER Nr. 7: Sidsel Christensdatter Kirke, Christen Sørensens mor, gift med Søren Christensen faderens fars bror. Faderens tante.
FADDER Nr. 8: Abelone Christensdatter Grene, Grene, Arnborg, Gifter sig dette aar med Christen Jakobsen Smed.
FADDER Nr. 9: Christian, Tovdal, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 22de Januar: hiemdøbt, Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter af Kirkegaarden navnl: Maren.
Fremstillet i Kirken den 18de Martii. Fasteren Birthe Jacobsdatter bar det. fadderne. Anders {Christensen} Green. Lars {Andersen} Thodal. Jacob {Christensen} Kirke. Christen {Jakobsen} Smed {Gammel Arnborg} Christen Sørensen {Kirkegaard}. Inger {Christensdatter} Thodal. Cidsel {Christensdatter} Kirke, Apollone {Christensdatter} Green. Christian i Thodal.


Nr. 2396 1804.04.02 *1804.02.15 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Olesen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Februar: døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Johanne Christensdatters barn af gammel Arnborg navnlig Maren.
Fremstillet 2den Paaskedag.


Nr. 2397 1804.03.29 Mette Katrine Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Christiane Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Moderens søster, Peder Christensen Lustrups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Lille Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Senere degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skiærtorsdag den 29de Martii døbt i Kirken et uægte Barn fra Store Hjøllund navnlig Mette Cathrine. Moderen er ugivt Qvinde Anne Christensdatter i Store Høelund hvis Hosbonde sammesteds Peder Hansen boende der, som er med Bevilling adskilt ved sin Hustrue fra Bord og Seng, blev udlagt som barnefader. Mosteren Christiane {Christensdatter}, Peder {Christensen} Lustrups Hustrue, bar det. Fadderne: Christen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund}.
Anmeldt til Amtstuen den 16 April.
NB Moderen har een Gang før ladet sig besove {lodret i margenen}.

NOTITS: Faderen flytter i året 1803 fra Olling Vestergaard, Assing til Store Hjøllund - bytter gård med Jens Jakobsen Birkmos. Moderen har allerede fået et uægte barn i Sønder Felding. Peder Christensen Lustrup, søn af degnen Christen Pedersen Lustrup, som gifter sig 1802 i Skarrild med Christiane Christensdatter af Timring sogn *1771c Øse (se FT 1850 Skarrild), Ribe amt †1851 Skarrild.


Nr. 2398 1804.09.09 *1804.07.23 Edel Kirstine Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Fornager, Borris, Gift med Christen Mortensen i Borris. (? Hun skal ifølge nogen internetsider være født i Heesgaard, Skarrild)
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Fornager, Borris, Konen Mette Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Laurids Skolemester, Arnborg, Efter Christen Lustrup, som var skolemester i Arnborg, er blevet degn i Skarrild, er Laurids vel den nye skolemester.
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Sidsel Pedersdatter, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Julii hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters Datter af Store Høelund, navnlig Edel Kirstine.
Fremstillet i Kirken dom: XVde post Trin: Mette Christensdatter fra Borris bar det. fadderne: Dennes Mand Christen Mortensen {Fornager, Borris}. Peder Hansen {Store Hjøllund}, Laurids Skolemester {Arnborg?}. Else Hansdatter. Cidsel Pedersdatter Mette Christensdatter.


Nr. 2399 1804.12.02 *1804.10.23 Maren Jakobsdatter, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Lars Jørgensen Fasterholt.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Gift med Anne Marie Pallesdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Peder Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Octobr døbt i Præstegaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christendatters Barn af Bjerge navnlig Maren.
Fremstillet i Kirken Dom: 1ma Adventus den 2den Decembr: Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone {Inger Christensdatter} bar det, fadderne: Peder {Thomsen} Fasterholt og Hustrue {Ane Marie Pallesdatter}, Lars {Jørgensen} Fasterholdt.

NOTITS: Peder Thomsen er blevet gift med Palle Pedersen Fasterholts datter Anne Marie og har overtaget gården.


Nr. 2400 1805.03.24 *1805.01.01 Anne Marie Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdater, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Gift med Jakob Christensen Bjerre.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Konen Johanne Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Sigten, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Skibbild, Arnborg, Anders Christensen Sigtens søn.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Christen Nielsen Værings kone.
FADDER Nr. 6: Karen Mikkelsdatter, Arnborg, Tjener 1804 i Kirkegaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nytaarsdag døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Giertrud Nielsdatter Barn af Schibild navnlig: Anne Marie.
Fremstillet i Kirken den 24de Martii Midfaste Søndag. Jacob {Christensen} Bierges Hustrue {Johanne Christensdatter} bar det. Fadderne: Jacob {Christensen} Bierge. Anders {Christensen} Sigten og Søn {Christen Anderen}. Christen {Nielsen} Tornvig. Christen {Nielsen} Værings Hustrue {Karen Nielsdatter}. Pigen Karen Michelsdatter.


Nr. 2401 1805.04.15 *1805.03.05 Anne Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Andersen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Edel Andersdatter, Mosgaard, Assing, 37, faderens søster
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Mosgaard, Assing, 35, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Mosgaard, Assing, 29, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Mads Nielsen Skovbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Henning Christenen.
FADDER Nr. 5: Christen Skræder, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 6: Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 29, moderens søster.
FADDER Nr. 7: Kirsten Marie Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 21c, datter af Niels Madsen Tømmermand, gift 1815 af Lille Hjøllund.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Konen Kirsten Katrine Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5te Martii døbte i præstegaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag. Fasteren Edel Andersdatter {Mosgaard, Assing} bar det. Faddere Poul og Jens {Andersen} Moesgaard {Assing} Mads {Nielsen Skovbjerg} og Hennings {Christensens} Hustruer {Kirsten Katrine Jørgensdatter og Mette Nielsdatter} i Gam: Arnborg, Christen Skræder, Johanne Lauridsdatter og Kirsten Maria Nielsdatter.


Nr. 2402 1805.05.05 *1805.04.07 Inger Margrethe Thomasdatter, Skibbild. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de April døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Hustrues Birthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Inger Margrethe.
Fremstillet i Kirken Dom: Jubilate.

Begravelse nr. 6317
NOTITS: Begravet 1 år gammel i samme grav som moderen, der døde samtidigt.


Nr. 2403 1805.06.21 *1805.06.21 Dødfødt, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Jordemoderen.
NÆVNT Nr. 2: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Thomas Christensen.
NÆVNT Nr. 3: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 4: Nikolaj Hegelahr, Skarrild By, Skarrild, Præsten i Skarrild og Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1805 den 21. Junii meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter mig følgende mundtlige Forklaring om et dødfødt Barn, ved hvis Fødsel hun havde været brugt. I Dag Klokken 11 Formiddag blev det født, var et Pigebarn. Faderen er Christen Nielsen Væring, boende i Lille Høelund Arnborg Sogn, Moderen Kirsten Nielsdatter. Denne kom ikke for tidlig. Fosteret fandtes levende i gaar morges, men døde af de langvarende Fødselssmerter, og var gandske steendødt i Dag, da Moderen blev forløst. Her blev intet Haandgreb giort, for at bringe det til Live, saasom dette ansaaes unyttigt. Moderen har aldrig før født noget dødfødt Barn, men har i samme Ægteskab født 2de Sønner, som leve og ere friske.
Scharild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr - Sognepræst for Scharild og Arnborg
Anno 1805 den 29. September har Sognepræsten lydelig oplæst for os den ovenstaaende Forklaring af Gjordemoderen, og vi tilstaar, at hun deri har fulgt den blotte Sandhed.
Datum i Arnborg Kirke ut supra
Kirsten Nielsdatter - Barnets Moder
Som nærværende ved Fødselen underskriver vi tvende Nabokoner
Else Jacobsdatter af Lille Høelund
Anne Hansdatter af Store Høelund
Denne Indberetning blev tilligemed Listen over copulerede, fødte og døde indsendt til Provsten den 28. Nov. 1805


Nr. 2407 1805.10.27 *1805.10.06 Dorte Pedersdatter, Fasterholt. FAR: Peder Thomsen. MOR: Anne Marie Pallesdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Gift med Jakob Christensen Bjerre.
FADDER Nr. 3: Lars Jørgensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Lars Jørgensen Fasterholts tjenestepige, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 5: Kirsten Søndergaard, Ikke identificeret, Søndergaard i Fasterholt eller Fasterholt Bjerre eller andetsteds? (ikke Søndergaard i Gammel Arnborg).
FADDER Nr. 6: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Kommer vel med svigersønnen Mads Pedersen.
FADDER Nr. 7: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Gift med Christen Nørre Askærs datter Ane, skøde paa gaarden 1803 som Mads Pedersen af Tornvig. Faderen er også opvokset i Tornvig.
FADDER Nr. 8: Mourids Nielsen Søby, Søby, Arnborg, 27, slags nabo, søn af Niels Mouridsen i Sønder Søby.
FADDER Nr. 9: Mette Thomasdatter Holtum, Grene, Arnborg, Der er ingen Mette i Holtum på den tid, men Mette i Grene kaldes undertiden Mette Holtum, hvor hun var født.
FADDER Nr. 10: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Slags nabo, født i Holtum, gift med Niels Pedersen i Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6de Octobr: døbt i Annexgaarden Peder Thomsens og Hustrues Anne Marie Pallisdatters Datter af Fasterholdt navnlig Dorthe.
Fremstillet i Kirken Dom: XXma post Trin: den 27de Octobr: Fadderne: Jacob {Christensen} Bjerge og Hustrue {Johanne Christensdatter}, Lars {Jørgensen} Fasterholdt og Pige Kirsten Søndergaard. Christen {Jensen Nørre Askær Brande} og Mads {Pedersn} Asskiær {Nørre Askær, Brande}. Mourids {Nielsen} Søbye. Mette {Thomasdatter} Holtum {af Grene}. Maren Jørgensdatter {Flø, Brande}.

NOTITS: Faderen og Mads Pedersen er begge opvokset i Tornvig, Arnborg, men ikke på samme tid. Mads' far (egentlig bror) bytter 1787 gård med Christen Nielsen i Dørslund, Brande, hvorefter faderen opvokser i Tornvig, hvor Mads kommer hen vides ikke, men han gifter sig 1801 i Brande af Tornvig med Christen Nielsen Nørre Askærs datter Ane. Mads og faderen er ikke direkte i familie så vidt vides, men kender sig vel fra Tornvig.


Nr. 2408 1805.11.24 *1805.10.20 Anne Larsdatter, Fasterholt. FAR: Lars Jørgensen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Octobr hiemdøbt Lars Jørgensens og Inger Christensdatters barn af Fasterholdt navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: XXIV den 24de Novembr:


Nr. 2409 1805.11.03 *1805.12.26 Mette Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med Inger Christensdatter, faderens moders søster. Onkel til faderen.
FADDER Nr. 2: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 16, Lars Andersen Tovdals datter. Faderens kusine, datter af hans mor Maren Christensdatters søster Inger.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 5: Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Nabo, gift med Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Nederkirkegaard?, Assing?, ?56, søster til Inger Christensdatter i Tovdal.
FADDER Nr. 7: Jesper Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 25, bror til faderen.
FADDER Nr. 8: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg, 22, Christen Jensen i Grenes søn, ikke set som familie.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Else Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3die Novembr: hiemdøbt Christen Jacobsens og hustrues Karen Poulsdatter Barn af Annexgaarden navnlig Mette.
Fremstillet i Kirken 2den Juuledag Thomas {Christensen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter} bar den. Faddere: Lars {Andersen} Thodal og Datter Anne Kirstine {Larsdatter}. Anders {Christensen} Green. Nicolaj {Rasmussen} Kirke. Mette Christensdatter {? Nederkirkegaard, Assing}. Cathrine Sørensdatter {Kirkegaard, Nikolaj Rasmussens kone}. Jesper Jacobsen {Kirkegaard} og Jens {Christensen} Green.


Nr. 2411 1805.12.30 *1805.12.30 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg). FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke Aar 1806 Den 30. Dec. 1805 døbt i Præstegaarden Jens Nielsens {Skovbjergs} og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Maren.
Blev ikke fremstillet i Kirken.

Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2413 1806.09.07 *1806.08.12 Mette Kirstine Andersdatter, Grene. FAR: Anders Christensen Grene. MOR: Christiane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12te August døbt i Præstegaarden Anders {Christensen} Greenes og Hustrues Christiane Christensdatters Barn af Greene, navnlig Mette Kirstine.
Fremstillet i Kirken den 7de Septembr, 14de Søndag efter trinit:

NOTITS: Christiane Christensdatter er Anders Christensen Grenes 2. kone, ikke set gift i Arnborg, Skarrild, Brande. Hans 1. kone var Mette Thomasdatter †1806 i april.


Nr. 2417 1807.07.26 *1807.07.26 Dødfødt, Grene. FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Abelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu. Men nu følger den:
Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn.
...

Begravelse nr. 6320


Nr. 2422 1808.01.01 *1807.12.25 Mette Mølle Madsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Mads Nielsen. MOR: Anne Marie Madsdatter.
BÅREN AF: Gunder Marie, Rækkermølle, Hanning, Vel tjenestepige. Kunne også være i Sædding. Gunder Marie Andersdatter, 24, i FT 1801 ved forældrene Anders Christensen, 54, og Maren Jakobsdatter i Hvedde, Assing. Anden mulighed: Gunder Marie Christensdatter, 23, i FT 1801 ved forældrene Laurids Christensen, 50, og Olke Nielsdatter, 47, i Bukkær By, Assing.
FADDER Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Konen fadder.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Jens Nielsen Skovbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Niels Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 27, søn af blinde Niels Pedersen, Gammel Arnborg.
FADDER Nr. 6: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 23, Henning Christensens steddatter.
FADDER Nr. 7: Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 33, Laurids Andersen Smeds datter.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Datter Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do Dato {25de decbr 1807} døbt sammesteds {Annexgaarden} tillige Mads Nielsens og Anne Marie Madsdatter Datter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Mølle
Fremstillet den 1ste Januar 1808 Gunner Maria fra Rekkemølle bar det. Faddere: Henning {Christensen, Gammel Arnborg}, Jens {Nielsen} Skouberg, Niels Andersen {Gammel Arnborg}, Peder Nielsen {Gammel Arnborg}. Jens {Nielsen} Skoubers {Skovbjerg, Gammel Arnborg} Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter}, Hennings {sted}Datter {Ellen Kirstine Ovesdatter}, Laurids {Andersen} Arnborgs Datter Johanne {Lauridsdatter, 33}.

NOTITS: FT 1801 Rækkermølle, Hanning: Jakob Jørgensen 36, Kirsten Marie Hansdatter 51, Anne Andersdatter 17, Christen Andersen 15, Anders Andersen 12.


Nr. 2423 1808.02.14 *1807.12.27 Kirsten Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Andersen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 31, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Christian Andersen Grene, Grene, Arnborg, Faderens bror * Mosgaard, Assing.
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Niels Christian Andersen.
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 23, Henning Christensens steddatter.
FADDER Nr. 5: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 15, Henning Christensens søn
FADDER Nr. 6: ? Nikolaj Rasmussens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Steddatter Ellen Kirstine Ovesdatter og søn Ove Henningsen faddere.
NÆVNT Nr. 2: Nikolaj Rasmussen, Kirkegaard, Arnborg, Hans tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de døbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatter Datter af Gam: Arnborg navnlig Kirsten.
Fremstillet i Kirken Dom: Sptuagesima den 14de Februar: Mosteren {Johanne Lauridsdatter, 31} bar det. Fadd. Mads {Nielsen} skouberg, Niels Christian {Andersen} Green og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Hennings {Christensens} Steddatter {Ellen Kirstine Ovesdatter, 23} og Søn {Ove Henningsen, 15} Ove {Henningsen} Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige.


Nr. 2424 1808.04.18 *1808.02.17 Bodil Katrine Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, 18, søn af Christen Christensen *1762.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Tømmermand, Hjøllund- Lille, Arnborg, Flyttet fra Gammel Arnborg til Lille Hjøllund
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
FADDER Nr. 5: ? Ovesdatter, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Febr døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Værings og Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Bodild Cathrine
Fremstillet Kirken Paaskedag den 18de April: Christen {Christensen} Høelunds Kone bar det. Fadd. Christen {Christensen} Høelund og Søn {Christen Christensen, 18} Niels Madsen {Tømmermand} og Kone {Karen Jensdatter} Most{[eren] ...blækklat} Oves Datter.


Nr. 2425 1808.04.14 *1808.03.02 Gertrud Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, 18, søn af Christen Christensen *1762.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Tømmermand, Hjøllund- Lille, Arnborg, Flyttet fra Gammel Arnborg til Lille Hjøllund
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Thomas Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Poulsen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Else Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den Martii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Høelund navnlig Gjertrud.
Fremstillet i Kirken Skjærtorsdag den 14de April. Christen {Christensen} Høelunds Hustrue {Anne Hansdatter} bar det. Fadd: Christen {Christensen} Høelund og søn {Christen Christensen, 18}. Niels Madsen og Hustrue {Karen Jensdatter}, Thomas {Poulsen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter}.


Nr. 2427 1808.09.18 *1808.07.29 Ellen Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Julii døbt hiemme Peder Pedersens og Anna Madsdatters Datter Ellen i Gammel Arnborg.
Fremstillet den 18de Septembr:


Nr. 2428 1808.09.18 *1808.07.29 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Matrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Ringstrup, Gjellerup, Gift med moderens bror Jens Pedersen, svigerinde.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Ringstrup, Gjellerup, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mads Degn
FADDER Nr. 5: ? Mads Degns kone.
FADDER Nr. 6: Niels Pedersen, Ikast kirkeby, Ikast, Moderens bror, hjemme ved faderen som er blevet degn i Ikast.
FADDER Nr. 7: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 27, søn af blinde Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {29de Julii} døbt Hjemme Jens {Nielsen} Schoubergs og Mette Cathrine Pedersdatters Datter Maren i Gammel Arnborg.
Fremstillet den 18de Septembr: Maren Pedersdatter af Ringstrup {Gjellerup} bar det. Fadd. dennes Mand Jens {Pedersen, Ringstrup, Gjellerup}, Mads {Nielsen} Skouberg {Gammel Arnborg}. Henning {Christensen, Gammel Arnborg}. Mads Degn og Kone. Niels Pedersen af Ikast og Peder Nielsen {27, Gammel Arnborg}.

NOTITS: Jens Pedersen af Ringstrup, Gjellerup er moderens bror. Niels Pedersen af Ikast ligeså.


Nr. 2430 1808.11.13 *1808.09.26 Anne Nielsdatter, Grene. FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Andersdatter, Mosgaard, Assing, 40, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Lauridsen, Kibæk, Assing, 65, fra FT 1801, Abelone er da 22 år. Moderen er Sidsel Pedersdatter *1739c.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Kibæk, Assing, Gift med moderens søster Mette Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26de Septembr døbt i Præstegaarden Niels Christian Andersens og Apollone Christensdatters datter af Green navnlig Anne.
Fremstillet den 13de Novbr: Dom: XXIIma post Trin. Fasteren {Edel Andersdatter, Mosgaard} fra Assing bar det. Fadderne Morfaderen {Christen Lauridsen} fra Kibek. Niels Jensen ibid:

NOTITS: Faderen Niels Christian Andersen *1779 Mosgaard, Assing søn af Anders Poulsen *1744c Mosgaard, Assing †1799 Mosgaard, Assing gift 1767 i Assing med Anne Nielsdatter *1737 Fjelstervang, Vorgod †1802 Mosgaard, Assing. Niels Jensen Kibæk er gift med moderens søster Mette Johanne Christensdatter, og flytter før 1812 fra Kibæk til Gammel Arnborg.


Nr. 2432 1809.03.05 *1809.01.09 Margrethe Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, Kusine til faderen, faderens mor Maren Christensdatter er søster til hendes mor Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jesper Jakobsen?, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror, han gifter sig to år senere i 1811 og flytter til Skarrild.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 40, søn i den anden gård i Kirkegaard.
FADDER Nr. 4: ? Nikolaj Rasmussen Kirkes tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de Januarii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters barn af Annexgaarden navnlig: Margrethe. —
Fremstillet i Kirken 3die Søndag i Faste den 5te Martii. Maren Larsdatter af Thodal bar det fadderne: Nicolaj {Rasmussen} Kirke, Jesper [ Jakobsen? {...blækklat}], Christen Sørensen Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Tjenestepige. m. fl.

Begravelse nr. 6354


Nr. 2435 1809.04.09 Anne Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Christensen, Grene, Arnborg. MOR: Karen Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Sidsel Mikkelsdatter, Dørslund, Brande, Moderens søster, gift med Peder Clemmensen.
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen Kirke.
FADDER Nr. 4: Jesper Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 29, hjemme ved broderen Christen Jakobsen.
NÆVNT Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepigen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Moderen tjente ved ham da hun mødte faderen Jens Christensen.
NÆVNT Nr. 4: Joachim Otto Schach From, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præst i Brande 1808-23.
NÆVNT Nr. 5: Peder Otto Rosenørn, Rindumgaard, Rindum, *1778 †1828, 1805 udnævnt til amtmand over Ringkøbing Amt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Søndag efter Paaske, 9de April blev et uægte Barn døbt i Arnborg Kirke navnlig Anne. Moderen anmeldtes, at være Karen Michelsdatter, en ugivt Qvinde, som nys var kommen fra sin Tjeneste hos Christen Jacobsen i Annexgaarden, og opholder sig hos sin Svoger Peder Clemensen i Døslund, Brande Sogn. Som Barnefader blev udlagt Jens Christensen i Arnborg Green, som er ugivt. Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige bar det. Fadderne: Peder Clemensen af Døslund {Brande}, Søren {Christensen} Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter}, bemeldte Peder Clemensens Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter, Dørslund} og Jesper Jacobsen {Kirkegaard}.
Den 10. April, skrev jeg Hr. From, Sognepræsten i Brande til og forsikrede, at jeg skal give Indberetning om dette Lejermaal til sine Steder. Samme Dag udbad jeg Amtmand Rosenørns Bistand, at paalægge Barnefaderen en aarlig Udgivt til Barnets Opdragelse.

NOTITS: Moderen Karen Mikkelsdatter *1782 Hyvild Brande, datter af Mikkel Pedersen Hyvild *1728c †1797 Hyvild, Brande og Johanne Jensdatter *1745c Risbjerg Brande †1812 Brandlund, Brande. Hendes søster Sidsel Mikkelsdatter *1769c blev i 1792 gift i Brande med Peder Clemmensen *1771c Skerris, Brande bosat Dørslund, Brande.


Nr. 2437 1809.10.08 *1809.09.08 Kirstine Nielsdatter, Birkebæk. FAR: Niels Jepsen. MOR: Abelone Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Septembr. døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Barn af Birkebek navnlig Kirstine.
Fremstillet i Kirken Dom: XIX. post Trinit:


Nr. 2438 1810.04.23 *1810.03.08 Abelone Johanne Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen Gottenborg, Gottenborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med Jørgen Christensen Gottenborg.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Steddatter af Henning Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Steddatter. Datter Anne er 16, det kunne være henden, men steddatteren er ugift og skal afsættes.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Marti døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustr: Anne Madsdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig: Apollone Johanne.
Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag, den 23de April. Anne Kirstine {Larsdatter} i Thodal bar det, Fadderne Jørgen {Christensen} Gottenborg og Hustru {Maren Christensdatter}. Lars {Andersen} Thodal, Hennings Datter {Steddatter: Ellen Kirstine Ovesdatter}.


Nr. 2439 1810.05.06 *1810.03.28 Maria Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Skræders kone, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, 20, nabo, søn af Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 15, nabo, datter af Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 17.
NÆVNT Nr. 1: Anders Skræder, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Martii Hjemdøbt Peder Hansens og Hustrues Maren Jensdatters Barn navnlig Maria i Store Høelund.
Fremstillet i Kirken Dom: misericord: Anders Skræders Kone bar det. fadd: Christen {Christensen} Høelund, Søn {Christen Christensen} og Datter {Birte Christensdatter}. Bodil {Larsdatter} Thodal.


Nr. 2440 1810.08.19 *1810.07.26 Johanne Pedersdatter, Fasterholt. FAR: Peder Thomsen. MOR: Anne Marie Pallesdatter.
BÅREN AF: Maren? Pedersdatter?, Arnborg, Niels Hansens kone, identifikation usikker.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Holtum?, Arnborg, Ikke sikker.
FADDER Nr. 2: Maren? Pedersdatter?, Holtum?, Arnborg
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen, Borup (Økær), Brande, Gift med Johanne Jensdatter *1774 Fasterholt.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup (Økær), Brande, Hun er født i Fasterholt, gift med Knud Jørgensen Økær i Borup, Brande.
FADDER Nr. 5: Christen Christensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 6: Inger? Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, 18, søster til Christen Christensen Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26de Julli døbt i Præstegaarden Peder Thomsens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Johanne.
Fremstillet i Kirken dom: IXna post Trin: Niels Hansens Kone {Maren? Pedersdatter?} bar det Fadd. Niels Hansen Knud {Jørgensen} Økjær {Borup, Brande} og Hustrue {Johanne Jensdatter} Christen {Christensen, 19} Fasterholdt og Syster {Inger? Christensdatter, 18}.


Nr. 2441 1810.09.09 *1810.09.09 Else Mouridsdatter, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de September døbt i Annexgaarden Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Søebye, navnlig Else


Nr. 2443 1810.12.09 *1810.10.23 Sidsel Jensdatter, Grene. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Søster til faderen
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Grene, Grene, Arnborg, Se dåb #2444.
FADDER Nr. 2: ? Mikkel Grenes tjenestepige, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen, mor til Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de October døbt i Præstegaarden Jens Christensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Green navnlig Cidsel. —
Fremstillet den 9de Decembr. Fasteren Johanne {Christensdatter} bar det. Fadd: Michel {Christensen} Green og Pige. Nicolaj {Rasmussen} Kirke og Hustr: Cidsel {Christensdatter} Kirke.


Nr. 2444 1810.11.25 *1810.11.25 Kirsten Katrine Mikkelsdatter, Grene. FAR: Mikkel Christensen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de Novbr Hjemdøbt Michel Christensens og Hustrues Magrethe Sørensdatters Datter i Green, navnlig Kirsten C[a]thrine.
Dette Barn begravet den 30te December; da Moderen blev introduceret.

Begravelse nr. 5996
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2445 1811.06.23 *1811.05.20 Maren Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Christiane Jensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Christensdatter, Skarrild?, 35, faderens søster *1776 Skarrild. FT 1801 ugift ved faderen degn Christen Pedersen Lustrup i Skarrild.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mette Christensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Jens Christensen Grene.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Christen Skræder, Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter Grene, Grene, Arnborg, 20, datter af Christen Jensen i Grene.
FADDER Nr. 6: Anne Kirstine Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 22, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 7: Jesper Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den [..]de Maji døbt i Præstegaarden Peder Christensen Lustrups, Skoleholder og Hustrues Christiane Jensdatter Barn af Green navnlig Maren.
Fremstillet Dom 2da p Trin: Fasteren Ingeborg {Christensdatter, Skarrild?} bar det; Fadd: Jens {Christensen} Green, Kone {Mette Christensdatter}, Thomas {Poulsen} Green. Christen Skræder. Johanne {Christensdatter} Green, Anne Kirstine {Larsdatter} Thodal. Jesper {Jakobsen} Kirke.

NOTITS: Fødselsdato arbitrær fastsat i maj. Måneden er rigtig. Faderen er søn af degnen i Skarrild Christen Pedersen Lustrup. Faderen og moderen gift 1802 i Skarrild, men lyst i Timring kirke, hvor moderen evt. kommer fra.


Nr. 2446 1811.07.28 *1811.06.10 Inger Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10de Junii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter navnlig Inger af Kirkegaarden.
Fremstillet den 28de Julii.

Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2447 1811.07.02 *1811.06.27 Mette Katrine Jensdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg). FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Moderens søster, tre muligheder: Anne Margrethe, 41, gift i Snejbjerg eller Sidsel, 39, gift i Ikast eller Maren 35 formodet i Ikast, hvor deres forældre flyttede hen fra Store Hjøllund i Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de Junii døbt i Præstegaarden Enkens Mette Cathrine Pedersdatter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Cathrine. Moderen døde igaar strax hun var forløst, Faderen Jens Nielsen {Skovbjerg} døde den 17de dennes og begravet den 23de dennes.
Den 2den Julii blev Barnet fremstillet Herren paa Moderens Begravelses dag. Dets Moster {...tomme linjer...}


Nr. 2448 1811.10.13 *1811.09.08 Maren Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Brigitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Faderens søster, gifter sig året efter til Ikast.
FADDER Nr. 1: Jesper Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Maren Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal, gifter sig dette år med Jesper Jakobsen, også fadder i denne dåb.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Septembr døbt Hjemme Christen Jacobsens og Apollone Pedersdatters {skal være: Christensdatters} Datter i Lille Høelund, navnlig Maren.
Fremstillet i Kirken den 13de October. Fasteren Birthe {Brigitte Jakobsdatter} Kirke bar det. Fadd. Jesper {Jakobsen} Kirke, Maren {Larsdatter} Thodal.

NOTITS: Tilsyneladende viet 1804, men da hedder moderen Abelone Christensdatter af Grene, Pedersdatter formodentlig fejl af præsten.


Nr. 2449 1812.01.26 *1812.12.15 Karen Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3tia Advent. den 15de December døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatters barn af Schibild navnlig Karen.
Fremstillet Dom: Septuag: den 26de Januar:


Nr. 2451 1812.02.03 *1812.02.03 Maren Christensdatter, Hedehuset. FAR: Christen Nielsen, Hallundbæk, Hodsager. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Moderens moster.
FADDER Nr. 1: Magdalene Pedersdatter, Hedehuset, Arnborg, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3die Februar døbt i Præstegaarden ugivt Qvinde Kirsten Pedersdatters uægte Barn af Hedehuset, navnlig Maren, Moderens Moster Anne Pedersdatter af Lustrup og hendes Syster Magdalene Pedersdatter af Hedehuset udsagde, at Moderen havde udlagt som Barnefader en ugift Karl Christen af en Bye norden for Holstebroe. Jeg paalagde Vidnerne, at sige Moderen, at jeg forlangte nøiere Forklaring herom.
Dette Barn begravet den 16de Februarii d. A.
Den 4de Februar meldte ovenmeldte Anne Pedersdatter, at den til bemeldte uægte Barn udlagte Barnefader Christen opholder sig hos sin Fader, Gaardmand i Hallembek, norden for Holstebroe, men i hvad Sogn vidstes ikke endnu at forklare, førend Barnets Moder blev nøiere tilspurgt. Karlen sagdes at være Landeværnsmand og heder Christen Nielsen.
Den 18de Febr: udlagde Moderen selv for mig, at hendes Barnefader er Ungkarl Christen Nielsen fra Hallemsbæk, en Gaard norden for Holstebro, men vidste ikke Sognets Navn.

Begravelse nr. 6346
NOTITS: Hallundbæk, Hodsager sogn er østen for Holstebro ikke norden for.


Nr. 2455 1812.09.13 *1812.07.21 Kirsten Marie Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 17, datter af Christen Christensen, Store Hjøllund.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter Birte bærer.
FADDER Nr. 2: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Tjenestepige i Lille Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de Julii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hølund navnlig Kirsten Marie.
Dom XVIta den 13de September blev dette Barn fremstillet i Kirken. Christen {Christensen} Hølunds Datter {Birte Christensdatter, 17} bar det. Fadderne: Christen {Christensen} Hølund og Hustrue {Anne Hansdatter} og Pigen Johanne Christensdatter i Lille Høelund.


Nr. 2456 1812.09.20 *1812.07.24 Sidsel Marie Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Andersen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 3: Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 18, datter af Henning Christensen.
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24de Julii døbt i Præstegaarden Niels Andersens og Inger Lauridsdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig [Sidel] Marie.
Fremstillet Dom 17ma den 20 Septbr: Mosteren {Johanne Lauridsdatter} bar det. Fadd: Henning Christensen {Gammel Arnborg}, Søn {Ove Henningsen, 20} og Datter {Anne Henningsdatter, 18}, Mads {Nielsen} Skouberg {Gammel Arnborg}.


Nr. 2459 1813.01.10 Inger Katrine Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Poulsen, Kibæk, Assing. MOR: Mette Lauridsdatter.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Peder Pedersen Sigs kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, 45, bror til Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 3: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 19, datter af Henning Christensen.
FADDER Nr. 5: Bodil? Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Sig, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Anne Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Karen Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 4: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Datteren Bodil, 20, eller Anne Kirstine, 24.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1ma p Epiph: den 10de Januarii døbt i Kirken et uægte Barn navnlig Inger Cathrine. Moderen var ugivt Qvinde Mette Lauridsdatter opholdende sig hos Peder Pedersen Siig i Gammel Arnborg. Som Barnefader blev udlagt ugivt Karl Christen Poulsen, tjenende i Kibæk. Peder {Pedersen} Siigs {Gammel Arnborg} Kone {Anne Madsdatter} bar Barnet. Fadderne: Thomas {Poulsen} Green, Niels Poulsen, Christen {Jakobsen} Kirkes Kone {Karen Poulsdatter}, Hennings {Christensen, Gammel Arnborg} Datter {Anne Henningsdatter, 19} og Lars {Andersen} Thodals Datter {Bodil? Larsdatter, 20}.
Begravelse nr. 6352
NOTITS: Thomas og Niels Poulsen og Karen Poulsdatter er børn af Poul Nielsen *1728 †1780 Hesselvig, Skarrild, hvis enke gifter sig til Grene i Arnborg. Måske er Christen Poulsen også en af de søskende.


Nr. 2461 1813.05.14 *1813.04.01 Inger Jespersdatter, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 24, moderens søster, Lars Andersen Tovdals datter.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: Bodil Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 20, moderens søster.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 6: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste April Døbt i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Hustrues Maren Larsdatters Barn af Thodal navnlig Inger.
Den 14de Maji fremstillet i Kirken. Lars {Andersen} Thodals ældste Datter {Anne Kristine Larsdatter, 24} bar det. Fadderne, Lars Thodal og yngre Datter {Bodil Larsdatter, 20}, Christen Jacobsen og Hustrue {Karen Poulsdatter} af Kirkegaarden, Christen Jacobsen {Smed} og Hustrue {Abelone Christensdatter} af {Lille} Høelund.


Nr. 2462 1813.05.09 Maren Katrine Andersdatter, Skibbild. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Marie? Jensdatter, Skibbild, Arnborg, 23, Jens Pedersen Nedergaards datter. Kunne ogsaa være Maren, 19.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild, Arnborg, Datter Abelone Marie, 23, eller Maren, 19, bærer.
NÆVNT Nr. 1: ? Ane Marie Henriksdatter, Skibbild, Arnborg, 47, hun er jordemoder og hjemmedøbte barnet. Jens Thygesens kone.
NÆVNT Nr. 2: Jens Thygesen, Skibbild, Arnborg, 60, konen Ane Marie Henriksdatter er jordemoder ved denne fødsel. De er flyttet 1812c fra Uhre i Brande til Skibbild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de Maji, Dom Jubilate fremstillet i Kirken et uægte Barn Maren Cathrine fra Schibild, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gjordemoderen, Jens Thygesens Hustrue i Schibild. Barnets Moder anmeldtes at være Mette Christensdatter, og Barnefader udnævnet Anders Christensen, begge af Schibild.
Jens Nedergaards Datter {Abelone Marie? Jensdatter} af Schibild bar det. Faddere: Jens {Pedersen} Nedergaard.

NOTITS: Begravet 11 måneder gammel 30. april 1814 i Skarrild. Faderen er måske Anders Chrisensen Sigten *1764c og set i FT 1801 i Skibbild, han er gift. Jens Thygesen/Thøgersen og Ane Marie Henriksdatter har en gård i Uhre Brande fra 1787 i hvert fald til 1802. De ses i Brande indtil 1811. 1813-21 i Skibbild, Arnborg. Ane Marie ses 1834 i et hus i Skibbild ved hendes datter Maren Jensdatter.

LINK: Begravelse 1814.04.20 i Skarrild.
LINK: Jens Thygesen i Uhre, Brande.
LINK: Jens Thygesen i Skibbild, Arnborg.


Nr. 2463 1813.06.07 *1813.05.13 Maren Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Birkebæk, Arnborg, Niels Jepsens kone
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Moderen bror.
FADDER Nr. 2: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med moderens bror Christen Jakobsens Smed.
FADDER Nr. 3: Jesper Jakobsen, Tovdal, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, Gift med moderens bror Jesper Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 7: Anders Christensen Grene, Give, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 8: Laurids Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 9: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 21, søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 10: Niels Poulsen, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 11: Thomas Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 23, moderens bror.
FADDER Nr. 12: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, Lars Andersen Tovdals datter.
FADDER Nr. 13: Anne Skræder, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jepsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn Ove fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette.
Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels {Jepsen} Birkebæks Kone {Abelone Nielsdatter}, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter {Gammel Arnborg}. Faddere: Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Jesper {Jakobsen} og Hustrue {Maren Larsdatter}, Jens {Christensen} Green og Hustrue {Mette Christensdatter}, Anders {Christensen} Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings {Christensens} Søn {Ove Henningsen, 21}, Niels Poulsen, Thomas {Jakobsen} Kirke, Bodild {Larsdatter} Thodal, Anne Skræder.


Nr. 2464 1813.06.07 *1813.05.13 Mette Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Henning Christensens steddatter.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Moderen bror.
FADDER Nr. 2: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med moderens bror Christen Jakobsens Smed.
FADDER Nr. 3: Jesper Jakobsen, Tovdal, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, Gift med moderens bror Jesper Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 7: Anders Christensen Grene, Give, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 8: Laurids Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 9: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 21, søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 10: Niels Poulsen, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 11: Thomas Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 23, moderens bror.
FADDER Nr. 12: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, Lars Andersen Tovdals datter.
FADDER Nr. 13: Anne Skræder, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jepsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn fadder og steddatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette .
Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels {Jepsen} Birkebæks Kone {Abelone Nielsdatter}, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter {Gammel Arnborg}. Faddere: Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Jesper {Jakobsen} og Hustrue {Maren Larsdatter}, Jens {Christensen} Green og Hustrue {Mette Christensdatter}, Anders {Christensen} Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings {Christensens} Søn {Ove Henningesen, 21}, Niels Poulsen, Thomas {Jakobsen} Kirke, Bodild {Larsdatter} Thodal, Anne Skræder.

Begravelse nr. 6357
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 2469 1814.01.30 Anne Katrine Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Clausen Gjellerup, Viborg. MOR: Karen Andersdatter, Viborg.
BÅREN AF: Abelone Marie Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 23, Jens Pedersen Nedergaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Clausen, Viborg, Barnets fader, dette ses ellers aldrig i kirkebøger i midtjylland, hvor mødre og fædre ikke føres som faddere.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Jens Pedersen Nedergaards søn.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 20, datter af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Sigting, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 5: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 6: Karen Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 17, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 7: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 19, datter af Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 8: Anne Christensdatter Jegin, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til Christen Christensen Jegin.
FADDER Nr. 9: Thyge Jensen, Skibbild, Arnborg, Jens Thygesens søn.
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Døtre Bodil og Karen faddere.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Hjøllund-, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter Birte fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Thygesen, Skibbild, Arnborg, Søn Thyge fadder. Jens Thygesen har hjemmedøbt barnet.
NÆVNT Nr. 4: Anders Christensen Sigting, Skibbild, Arnborg, Barnet fødes i hans hus.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te Januar fremstildes til Daabs Publication i Arnborg Kirke et Pigebarn navnlig Anne Cathrine, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gaardmanden Jens Thygesen i Skibild den 12te dennes. Forældrene meldtes at være Jens Poulsen {Clausen ... på linjen men ovenover Poulsen} Kildahl {Gjellerup ... på linjen men ovenover Kildahl} {Det rigtige navn er Jens Clausen Gjellerup, Jens Thygesen havde meldt det forkerte navn, se 23. august 1814 nedenfor} og Hustrue Karen Andersdatter af Viborg Bye; disse kom paa deres Rejse til Skibild, og Konen nedkom i Barselseng hos Huusmanden sammesteds Anders Christensen Sigting. Jens Nedergaards Datter Apollone Marie bar det.
Fadderne: Barnets Fader {Jens Clausen Kjellerup}, Jens {Pedersen} Nedergaards Søn Peder Christian {Jensen Nedergaard} og Datter Maren {Jensdatter}, Anders {Christensen} Sigting, Lars {Andersen} Thodals 2 yngste Døttre Bodild {Larsdatter} og Karen {Larsdatter}, Christen {Christensen} Høelunds Datter Birthe {Christensdatter}, Pigen Anne Christensdatter Jegin, Jens Thygesens Søn Thyge {Jensen}.
Tirsdagen den 23de August kom Faderen til det under 30te Januar d. A anmeldte Pigebarn Anne Cathrine, som var hjemmedøbt af Jens Thygesen, og begjerede Døbe-Attest for dette sit Barn. Da jeg nu forelæste ham her af Døbe=Bogen, at Faderen til dette Barn var tegnet med Navnet Jens Poulsen Kildahl, sagde han, at dette var ikke rigtigt, men at hans Navn var Jens Clausen Kjellerup, saa paa Grund af, at jeg kjendte, at han var den Person, som jeg saae ved Barnets Fremstillelse, og at han nu desuden foreviiste mig sit Reisepas, hvori stod Navnet Jens Clausen Kjellerup, saa tillagde jeg ham dette Navn, som Barnets Fader i Døbe=Attesten, og derfor sees dette forandret her i Døbebogen.
N. Hegelahr

NOTITS: Dåben er den 30. januar, erklæringen derefter er fra den 23. august 1814.


Nr. 2470 1814.04.10 *1814.02.24 Inger Nikolajsen, Kirkegaard (Annexgaarden). FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Februarii døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Barn af Annexgaarden navnlig Inger. Fremstillet lste Paaskedag den 10de April.


Nr. 2473 1814.04.07 Mette Kirstine Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skjærtorsdag den 7. April fremstiltes til Daabs Publication Peder Pedersen Siigs og Hustrues Anne Madsdatters Datter af Gammel Arnborg navnlig Mette Kirstine


Nr. 2474 1814.05.01 *1814.03.13 Anne Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Martii døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Apollone Christensdatters Datter Anne af Lille Hølund.
Fremstillet den 1ste Maji.


Nr. 2478 1814.10.02 *1814.08.30 Sidsel Marie Jespersdatter, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Bodil? Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 21, kunne også være Anne Kirstine, 25, eller Karen 17. Lars Andersen Tovdals datter.
FADDER Nr. 1: Karen? Larsdatter, Toudal, Arnborg, Lars Andersen Tovdals datter. Kunne også være Anne Kirstine eller Bodil.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Arentsen, Tovdal?, Arnborg, FT 1801 karl i Tovdal
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Datter Bodil? bærer og Karen? er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te August døbt her i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Maren Larsdatters Barn af Todal navnlig Cidsel Marie
Fremstillet Dom: XVIIma den 2den Octobr. Lars {Andersen} Todals Datter {Bodil?, 21} bar det. Fadd: Christen {Jakobsen} Kirke, Jens Arentsen {Tovdal?}, Lars Andersen Todals Datter {Karen, 17}.


Nr. 2479 1814.11.20 *1814.09.28 Else Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne, Hjøllund, Arnborg, Rasmus Hjøllunds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Junior, Hjøllund- Store, Arnborg, 24, søn af Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 19, datter af Christen Christensen Hjøllund.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Hjøllund, Hjøllund?, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Septbr: døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hjølund navnlig Else
Fremstillet Dom: XXIVta p. T. den 20de Novbr: Rasmus Hølunds Kone Johanne bar det. Fadd. Niels Pedersen fra Hareskou, Christen {Christensen} Hølund junior og Syster {Birte Christensdatter}.


Nr. 2480 1815.05.15 *1815.04.02 Anne Marie Jakobsdatter, Tornvig. FAR: Jakob Sørensen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Marie Christensdatter, Rind, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Bundgaard, Thorning, Moderens far, tømmermand på aftægt.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Thorning, Måske gift med Karen Christensdatter, FT 1801.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Holtum, Arnborg, Aftægtsmand
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4 April døbt i Præstegaarden Jacob Sørensens og Magrethe Christensdatters barn af Tornvig, navnlig Anne Marie.
Fremstillet den 15de Maji.

{NY KIRKEBOG:} Nr. 1 {Fødte Kvindkjøn} født 2 April 1815 Anne Marie Jacobsdatter. Døbt i Præstegaarden 4 April publiceret 15 Maj.
Forældre: Husmd: og Skræder Jacob Sørensen og Kone Margrethe Christensdatter.
Faddere: Barnets Moster Apellone Marie Christensdatter P: af Rind sogn. Morfader Christen Bundgaard Tømmermand i Torning, Aftægtmd. Christen Nielsen ibidem. Aftægtsmd: Niels Hansen i Holtum. Mads Sørensen i Døslund.


Nr. 2481 1815.06.04 *1815.05.02 Anne Katrine Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Christenen. MOR: Maren Johannesdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 1: Johannes Gjødesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Laurids Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 23, søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 4: Ane Henningsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 22, datter af Henning Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den Maji døbt i Præstegaarden Christen Christensens og Maren Johannesdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Anne Cathrine.
Fremstillet Dom 2da p. t. den 4 Junii. Pige Maren Thomasdatter af Birkebæk bar det. Fadd: {...tomme linjer...}
{NY KIRKEBOG:} Nr. 2 født 1ste Maij Ane Chatrine Christensdatter døbt i præstegaarden 25 Maij publiceret 4 Juni.
Forældre Gmd: og Skræder Christen Christensen og H Kone Maren Johannisdatter i Gl: Ahrnborg.
Faddere: P: Maren Thomasdatter af Birkebæk Skoflikker Johannes Gjødesen i Gl: Arnborg. Husmd Lauritz Nielsen K: Ove Henningsen og P: Ane Henningsdatter ibd.


Nr. 2486 1815.12.24 *1815.11.22 Mette Katrine Knudsdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Knud Christensen Bjørlev. MOR: Mette Katrine Svendsdatter.
FADDER Nr. 1: Elles Jensdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Svend Pedersen Smed, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Christensen Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Christensdatter, Bjørslev?, Nørre Vium, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens halvbroder, se FT 1801 Øvig, Skarrild. Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 22 November 1815 Mette Cathrine Knudsdatter hjemd: [paa?] [Assing] 22 November i Kirke d 24 December.
Gmd: Knud [Bjørle] og Moderen Mette Katrine Svendsdatter af Lille Hjølund.
Faddere: Kristen {Pedersen} Øvigs Kone, Elles Jensdatter af Deuling {Døvling, Skarrild}, Sven Øvig af Skarrild, Søren Bjørløv {Søren Christensen, Bjørslev, 27} og Søster Abelone {Christensdatter, 28} af N. Vium Sogn. Christen {Christensen} Gmd. i Store Hjølund.

NOTITS: Moderen ses FT 1840 i Øvig, Skarrild gift vel 2. gang med Christen Christensen *1786c. Faderen ses i FT 1801 Bjørslev, Nørre Vium. *1785c søn af Christen Knudsen *1743c og Kirsten Christensdatter *1751c "svag i hjernen". Moderen *1797 Øvig, Skarrild forældre Sven Pedersen *1757c og Mette Katrine Byrgesdatter *1753c.


Nr. 2487 1816.06.03 *1816.04.07 Ane Margrethe Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Mette Poulsdatter, Tyvkær, Ikast, Moderens søster, Niels Nielsen Tyvkærs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Tyvkær, Tyvkær, Ikast
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jesper Jakobsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Christen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Dette ville være faderen, men det bruges ikke i Midtjylland. Den nye præst har igen taget fejl af navne.
FADDER Nr. 5: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 6: Else Jakobsdatter Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1 født 6 April. Ane Magrethe Christensdatter hjemd: d 7 April i Øster Høgild i Kirke 3 Juni 2d Pindsedag.
Forældre: Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Kone Karen Poulsdatter, Ahrnborg Kirke.
Faddere: Niels Tyvkjærs Kone Mette Poulsdatter af Ikast, Christen {Jakobsen} Smed af Hjølund, Jesper {Jakobsen} Thoudal, Kristen {Jakobsen} Kirke, P: Ane {Else Jakobsdatter} og Thomas {Poulsen} Green.

NOTITS: Præsten har taget fejl af to navne her. Ane Grene hedder Else, og faderen som selv står fadder er ikke brugt i Midtjylland, så navnet er vel forkert. Nr. 1 er første barn af kvindekøn født i året.


Nr. 2489 1816.08.25 *1816.07.20 Anne Marie Mouridsdatter, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Togsvig, Togsvig, Arnborg, 28, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Brændgaarde, Brændgaarde, Herning, Gift med faderens søster Mette Kirstine Nielsdatter, se #2472.
FADDER Nr. 2: Mette Kirstine Nielsdatter, Brændgaarde, Herning, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Mikkel Christensen Togsvig, Hallundbæk, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 24, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2. født 20 Julij Ane Marie Mouridsdatter hjemd 21 Julij i Kirken d 25 August.
Forældre Gmd: Mourids Nielsen Søbye og Kone Mette Katrine Christensd: Søbye.
Faddere: P: Ane {Christensdatter, 28} Toxvig. Gmd: Peder {Andersen} Brandegaard, dennes Kone Mette Kirstine {Nielsdatter} af Herning Sogn. Gmd: Mikkel {Christensen} Toxvig af {Hallundbæk} Ejstrup Sogn, K: Peder {Christensen} Toxvig af Ahrnborg Sogn.


Nr. 2495 1817.02.02 *1816.12.07 Sidsel Katrine Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jensen Kibæk. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Kristian Andersen, Kibæk, Assing, Gift med søster til moderen Abelone Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Kibæk, Assing, Formodentlig moderens bror.
FADDER Nr. 3: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Bror til Niels Kristian Andersen.
FADDER Nr. 5: Karen Balzer, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3 født 7. December Sidsel Katrine Nielsdatter hjemd: 8d December i Kirke d 2den Februar.
Forældre: Niels Jensen Kibæk Gmd: i Gl: Ahrnborg og Kone Mette Johanne {Christensdatter}.
Faddere: Appelone {Christensdatter} Niels Kristians {Andersens} Kone i Kibæk. Niels Kristensen Gmd: i Kibæk. Gmd: Henning Kristensen Gmd: Niels Andersen begge af Ahrnborg Sogn. P: Karen Balzer.


Nr. 2496 1817.02.23 *1817.01.12 Mette Kirstine Hansdatter, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Holtum, Arnborg, 23, faderens datter med 1. kone Mette Kirstine Jørgensdatter, som døde 1811.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter Holtum, Holtum, Arnborg, 31, nabo, Niels Hansen Holtums datter.
FADDER Nr. 3: Peder Thomsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 4 født 11 Januar Mette Kirstine Holtum hjmd: 12 Januar i Kirke d 23 Februar.
Forældre: Gmd: og Kirkeværge Hans Holtum og Kone Ane.
Faddere: Gmd: Hans Holtums datter Maren Gmd: Niels Holtum. P: Karen Holtum, Gmd: Peder Fasterholdt og Kone Ane Marie.


Nr. 2497 1817.04.07 *1817.03.23 Kirstine Knudsdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Knud Christensen Hjølund. MOR: Mette Katrine Svendsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, 30, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, 28, faderens bror, se dåb #2486.
FADDER Nr. 2: Sven Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Elles Øvig, Øvig, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderen halvbror, se dåb #2486.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 5. født 23 Marts Kirstine Knudsdatter Hjølund hjmd d 24 Marti i Kirke d 7de April.
Forældre: Gmd: Knud {Christensen} Hjølund og Kone Mette Katrine Svensd: af Lille=Hjølund.
Faddere: Pigen Abbelone Christensdatter Bjøsle og hendes Broder. K: Søren {Christensen, dette er broderen} Bjøsle af Vium Sogn {Bjørslev, Nørre Vium}, Sven og Christen {Pedersen} Øvig {Skarrild} begge Gmd. og den førstes {Sven?} Kone Elles.


Nr. 2498 1817.05.26 *1817.04.16 Maren Jakobsdatter, Tornvig. FAR: Jakob Sørensen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Dørslund, Brande, 29, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen Dørslund, Dørslund, Brande, 26, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg, Faderens far Søren Nielsens bror.
FADDER Nr. 3: Ane Eriksdatter, Tornvig, Arnborg, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Familieforbindelse ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 6. født 16 April Maren Jacobsdatter Tornvig Hjmd. d 20 April i Kirke 26 Maj.
Forældre: Husmd og Skræder Jacob Sørensen og Kone Magrethe Christensdatter i Tornvig.
Faddere: Pigen Magrethe Sørensdatter af Døslund hendes Broder K: Mads {Sørensen} Døslund af Brande Sogn. Kristen {Nielsen} Tornvig og sin Kone Ane Marie {rigtigt: Anne Eriksdatter uden Marie}. Gmd: Jens {Christensen} Bundgaard i Uhre Brande sogn.


Nr. 2501 1818.03.20 *1818.02.05 Dorte Christensdatter, Tornvig. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Tornvig, Arnborg, 16, datter af aftægtsmanden Christen Nielsen i Tornvig, hans datter Dorte var gift med faderen men døde.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen? Tornvig, Arnborg, Ingen Christen Tornvig set i Assing, som kirkebogsteksten har. Formodet fejl i kirkebogen.
FADDER Nr. 2: Simon, Kirkegaard, Assing
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter Simons kone, Kirkegaard, Assing, Faderens søster gift med Simon i Kirkegaard, Assing. Se dåb #2483.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1 født 5 Februar Dorthea Christensdatter Tornvig Hjmd: d 7 Februar i Kirken d 20 Marts.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig og Kone Ane Marie Sørensdatter.
Faddere: P. Magrethe Kristensdatter, Aftægtsmds datter af Tornvig. Gmd: Kristen {Nielsen?} Tornvig i Assing {formodet fejl for Arnborg, fader til Margrethe ville være naturligt efter hendes navn}. Simon og Kone Ane af Kirkegaarden i Assing sogn K: Mads {Sørensen} Dørslund af Brande Sogn.

NOTITS: Aftægtsmanden i Tornvig er Christen Nielsen, hans kone er lige død året før.


Nr. 2505 1818.12.26 *1818.11.09 Ane Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen Smed.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens bror gift med Abelone Christensdatter, som bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Jakobsen, Grene, Arnborg, Gift med Karen Larsdatter.
FADDER Nr. 3: Karen Larsdatter, Grene, Arnborg, Gift med Thomas Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Karen Marie Dynesdatter, Ikke identificeret. Ikke set i Ringkøbing, Vejle eller Skanderborg amter FT 1801 og 1834.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2 født 9 November Ane Kristensdatter Kirke. Hjmd. 10 Novembr i Kirke d 26 December.
Forældre Gmd: Kristen Jacobsen og Moderen Karen Poulsdatter.
Faddere: Gmd: Kristen {Jakobsen} Smeds Kone Apelone Kristensdatter, Gmd: Thomas {Jakobsen} Toudal og Kone Karen Larsdatter, Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund}. P: Karen Marie Dynisdatter.


Nr. 2507 1819.05.23 *1819.04.09 Abelone Larsdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Lars Nielsen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Arnborg?, Lars Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Lars Søndergaard, Arnborg?, Ikke identificeret, konen Ane Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 20, datter af Christen Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1 født 9 April Apelone Larsdatter Hjølund. Hjmd: 11te April i Kirke 23 Maj 6te Søndag efter Paaske.
Forældre: Gmd: Lars Nielsen Moderen Johanne Kristensdatter Hjølund.
Faddere: Lars Søndergaards Kone Ane Nielsdatter. Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed. K: Kristen Kristensen Hjølund. Gmd: Lars Søndergaard. P: Else Kristensdatter Hjølund.

NOTITS: Forældrene Lars Nielsen er født *1792 Lustrup, Skarrild og Johanne Christensdatter *1790 Lille Hjøllund, Arnborg, se FT 1845.


Nr. 2511 1819.11.28 *1819.10.03 Ane Marie Jensdatter, Grene. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Larsdatter, Langkær, Brande, Kunne være en kusine, se NOTITS nedenfor.
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Else Jakobsdatter, Grene, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Anders Thomasen, Grene, Arnborg, 16, søn af Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Ofte fadder, bor lige ved kirken.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Kone Else Jakobsdatter og søn Anders Thomasen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2 født 2 October Ane Marie Jensdatter Green Hjemd: d 3 October Publiceret d 28 November.
Forældre Gmd: Jens Kristensen i Ahrnborg Green moderen Mette {Christensdatter}.
Faddere: P: Ane Marie Larsdatter af Brande Langkjær. Gmd: Nicolaj Kirke Gmd Thomas {Poulsen} Greens Kone Else Jacobsdatter, Søn Anders. P: Maren Kristensdatter Kirke.

NOTITS: Bærerens Anne Marie Larsdatters mor, hvis født i Brande, er Maren Olesdatter, hvad der fører Anne Marie til Langkær er ikke klart, hun kunne være tjenestepige. Moderens mor hedder Ane Marie Olesdatter formodet født 1765cc i Lønaa, Thyregod. Måske er deres mødre søstre.


Nr. 2514 1820.05.22 *1820.03.19 Ane Kirstine Christensdatter, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen. MOR: Mette Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Søby- Nørre, Rind, 25, faderens søster, født i Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen, Søby- Nørre, Rind, Stedfar, gift med moderen Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Søby- Nørre, Rind, 27, faderens bror, født i Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Togsvig, Arnborg, 28, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 32, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1 født 15 Marts Ane Kirstine Kristensdatter Hjmd: d . 19 Marts stedfæstelse i Kirken d 22 Maj. 2den Pindsedag.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen af Sønder=Søbye moderen Mette Katrine Kristensdatter.
Faddere: Barnets Faster P: Johanne Kristensdatter af Nøre=Søbye, Gmd: Lars Jørgensen {stedfar til faderen} og K: Niels {Christensen} af Nørre=Søbye K: Peder Kristensen og P: Ane Kristensdatter af Toxvig.


Nr. 2515 1820.10.29 *1820.09.08 Else Marie Pedersdatter, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grene- Nørre?, Hoven, 38, moderen søster.
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Johanne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Lars Nielsen.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Sig, Gottenborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Gottenborg, Arnborg, Nabo, gift med Peder Pedersen Sig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2. født 8 September Else Marie Pedersdatter. Hjmd 10de September stedfæstet i Kirken 29de Octobr.
Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg, moderen Mette Kristine Jensdatter af Ahrnborg sogn.
Faddere: Barnets Moster Karen Jensdatter, Gmd: Lars Nielsen Hjølund og Kone Johanne. Gmd: Peder {Pedersen} Siig med Kone Ane {Madsdatter} af Gottenborg.


Nr. 2519 1821.02.18 *1820.12.18 Maren Jespersdatter, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Else Jakobsdatter, Grene, Arnborg, Faderens søster, gift med Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 1: Thomas Poulsen, Grene, Arnborg, Gift med faderens søster Else Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Thomas Jakobsen, Tovdal, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror, gift med Karen Poulsdatter.
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3 født 18 December Maren Jespersdatter Hjølund Himd d 19. December i Kirken stedfæstet d 18 Februar Septuagesima.
Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen moderen Maren Larsdatter i en Udflyttet og Parcelgrd: af Toudal.
Faddere: Thomas Greens Kone Else Jacobsdatter Gmd: Thomas Poulsen i Green. Thomas Jacobsen i Toudal. Kristen Jacobsen ved Kirken og hans Kone Karen Poulsdatter.