ARNBORG KIRKEBOG
Top
1725, 6, 7, 8, 9
1730, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1740, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1750, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1760, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1770, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1780, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1790, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1810, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1820.
 ARNBORG KIRKEBOG FORTLØBENDE 1725 - 1820

Sidst opdateret 07. december 2012

ARNBORG KIRKEBOG FORTLØBENDE 1725 - 1820
PKB: Præstens kirkebog.
DKB: Degnens kirkebog.
Indeholder præstens og degnens indførsler i tidslig rækkefølge efter dato (dette viser sammenhænge, som ellers let går tabt - hvis andet er ønsket: se de kommenterede versioner). I originalerne er de delt i døbte og begravede. I denne periode blev døbte og begravede indført, begravede med alder først fra 1760 og fremad.
I 1774 kommer ny til sognet præsten Nikolaj Hegelahr fuld af organiseringslyst og manglende erfaring. Han reorganiserer kirkebogen, sådan at der bliver et gevaldigt rod med op til tre kirkebøger samtidigt (to af ham og en af degnen). Han indser dette i 1788 og anlægger een enlig kirkebog for både Skarrild og Arnborg i tidslig rækkefølge - ikke mere opdelt i fødte og døde eller efter sogn. Desuden bliver degnens kirkebog ikke ført mere.
Denne enlige kirkebog føres fra april 1788 til maj 1789, hvor Hegelahr har mærket, at han ikke let kan finde indførsler mere.
Så kommer den sidste reorgansation i maj 1789 "Her begynder Særskildt Register", hvor de døbte, begravede, copulerede og introducerede opføres hver for sig og igen inddelt efter sogn. Det første halve af bogen reserveres til Skarrild, det sidste halve til Arnborg - dette var en bedre organisation end i 1774, hvor han kun havde sat få sider af til hvert sogn og indførselstype. Kirkebogen fra 1788 - 1815 er væsentlig bedre ført end 1774 - 1788, på den anden side mangler korrektivet gennem en uafhængig ført degne-kirkebog, som ofte i tiden før havde nyttige forskelle som fx Jens Jensens kone i den ene kirkebog og Maren Pedersdatter i den anden, hvilket var en stor hjælp til at identificere folk.
I perioden 1774 - 88 er der op til tre indføjelser for samme begivenhed, i denne udskrivning er de simpelthen anbragt i tidslig rækkefølge, hvilket kan være lidt forvirrende, fordi de stammer fra tre forskellige kirkebøger. Ligeledes er overordnede tekster som I. J. N døbte i kirkeåret 1787 eller lignende og de få indledningstekster af Hegelahr i de forskellige kirkebøger her anbragt udenfor deres naturlige kontekst.
Specielt problematisk for nutiden er at kirkeåret dengang regnedes fra den 1. advent dvs fra en dato i november i kalenderåret før. Her i teksten er inddelingen strikt kalendarisk fra den 1. januar. Dette betræffer også antallet af fødte, døde og copulerede, som Hegelahr naturligvis beregner per kirkeår.

For at lette læsningen er døbenavne sat fedt understreget.

Kommenteret Version #xxxx med navne fra alle kendte kilder og familieforhold.

Gå til årstal:
1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749
1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759
1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769
1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779.
1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789.
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799.
1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809.
1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819.
1820.

1725
Døbt Dom 2 p Epiph: christen HuusMands barn ved Kierken nafnl Peder, Je Mich: Kone bar dend, faddere peder Toudals piger tvende døttre Peder [....ens] hustrue, Niels Michelsen.
Kommenteret Version #2001

Bapd: Dom Sexag: villats [sh....s] barn nafnl Mette Peder Jensens Kone bar dend fader Peder Sha[.] og [hustr], Anders [......] [Cah...] Arnb: [...steende]
Kommenteret Version #2002

Sepult d. 12 Maj Anders Toxvig
Kommenteret Version #6001

Bapt: Dom 8 post Trinit: Michel Sø[byes] barn Nafnl Anne [...] [..ders] hustrue bar dend, fadere Peder [Sk..] og husture, Peder Tovdal, Peders Sh[.]es tjenpige.
Kommenteret Version #2003

Dom: 19 p. Trinit Jens Michels: bar døbt. kaldet Mete, Sør[en] Grenes kone bar dend, fadere Niels s[.des], jens Rasmussen, Peder Toudal, Christen HuusMands kone.
Kommenteret Version #2004

Sepult: d. 5 dec. Anders Fasterholtes Daatter.
Kommenteret Version #6002

ob[.]: døbt [.ste] Søndag Eftter jul Anders Toxvigs pige barn Nafnlig Anne, barnefader blev udlagt Peder Anders: som tiendte Peder jensen, samme Uegte barn blev kaldet [...som] nogle uger derefter døde blev begrafven. Dom Sexag.
Kommenteret Version #2005
Kommenteret Version #6003

1726
Bapt: Dom p. Epiph: Casper Arnborgs barn, Nafnl. Anders, fadere Peder Sh[.]t og hustr:, Anders Smed peder jendsen, Peder degn i brand, Maren [.oelager] bar dd.
Kommenteret Version #2006

Bapt: d 2 Dom p Epiph Peder Skyttes barn, nafnln: Peder, faddere, Ander [Be.ed]. Peder Jensen og Hustrue, Casper Arnborg, Sine [ste]koene bar dd.
Kommenteret Version #2007

{Dom sexag. Anne Andersdatter af Toxvigs uægte datter Anne, nogle uger gammel. Se fødsel 1725.}
Kommenteret Version #6003

Sepult: dom 3. Seuptuag Casper Arnb: Barn
Kommenteret Version #6004

Sepult d. 3 Mart: Peder Schyttes barn
Kommenteret Version #6005

Bapt. Dom 4 p Trini jens Rasmussens barn Nafnl: Kirsten, [.ræstk:] bar dend, fadere jens Michelsen og hustrur Peder tovdal og ßøn og daatter.
Kommenteret Version #2008

Sepult dom 5 p Trinit: Niels hiølunds barn dødfød
Kommenteret Version #6006

Bapt: 12 post Trinit Christen Toxvigs barn nafnl Maren, Mickel Søbyes og [hos] hustrue Peder Shyt og hustrue Anders ßmed [s.ed] feddoe ln: hands ßyster bar dd.
Kommenteret Version #2009

Seput: 15 p Trinit Anne Tornvigs
Kommenteret Version #6007

1727
Bapt: 2 dom i fasten Christen HuusMands barn Nafnl Søfren, jens Michels: hustrue bar dd, fadere Peder Tovdal og daaatter og ßøn, Anders Arnborg.
Kommenteret Version #2010

3. Dom i fasten Døbt, Caspers barn udj Arnb: Nafnl: Peder Maren [Faelager] bar dend. fadere, Anders ßmed Peder Shyt og hustrue Peder degn af Brand.
Kommenteret Version #2011

Bapt 3 dom: p pashe Christen Tornvigs Barn Nafnl: Peder, Nicolaj Shivield og hustrue, Niels Holtum og hustr vare fadere. Hende Broders kone af Brand ßogn bar dend etc:
Kommenteret Version #2012

Bapt: Dom p Trinit Thomas Birchibechs barn nafnl Kirsten, Caspers Kone bar dend, Maren Kierch, Peder bierchibechs hustrue, Ander ßmeed etc:
Kommenteret Version #2013

Seputl 24 dom p Trinit: beg [...] i Toxvig Niels Nielsen.
Kommenteret Version #6008

Sepult dom 2 Adv Christen Terchelsen.
Kommenteret Version #6009

Sepult Kirsten birchibechs [d g D.?]
Kommenteret Version #6010

1728
Bapt: 3 ßøndag i fasten Peder BBeechs barn Nafnl Xsten, Thomas bbechs kone bar dend, fadere Thomas Bbech, anders smed peder Shyt og hustrue etc.
Kommenteret Version #2014

Sepult 6 Søndag p pasch: Casper Arnb:
Kommenteret Version #6011

Bapt: Michel Søbyes barn nafnl Maren: paa Mar. bebudelsesdag. [dends] Moster bar den, Fadere vare Christen Toxvig og hustrue, Peder Shytte og Tiennistepige etc:
Kommenteret Version #2015

Bapt: Die [Pach?]: Peder shyttes barn nafnl jens Præste: kone bar dend. fadere vare Anders Smid, Peder Jensen og hustr. Jens Michelsen etc.
Kommenteret Version #2016

Sepult d 27 Maj Niels Hiølunds barn og Peder Schyttes barn.
Kommenteret Version #6012
Kommenteret Version #6013

Sepult d. 9 jun Jens Behu i fasterholt.
Kommenteret Version #6014

Sepult 23 jun Christen tornvigs barn
Kommenteret Version #6015

Sepult 25 jun jens beches ßøn
Kommenteret Version #6016

Bapt: d 22 Sept: Nafnl: Xsten præst Konen bar dd. fadere vare jens Michelsen og hustr., Peder Toudal og ßøn og daatter.
Kommenteret Version #2017

Sepult: d. 5 oct: Peder Schyt
Kommenteret Version #6017

Sepult: d 22 oct: Peder Michelsen daatter i Hølund
Kommenteret Version #6018

Sepult: d 29 Nov. Christen tornvigs hustr.
Kommenteret Version #6019

d. 6 Decemb. Sepult: Michel Søbyes barn.
Kommenteret Version #6020

1729
Sepult d. 20 janv: hr Caspers barn i Arnb:
Kommenteret Version #6021

Bapt: 3 paeschedag Niels hiølunds barn; nafnl Christen Anders tovigs kone bar dend, Peder Hiølund og hustr og daatter fadere, item Peder Toudal og daatter.
Kommenteret Version #2018

Bapt: Dom 3 p. Pasche Christen Toxvigs barn nafnl Berethe, hendes broders kone bar dend, peder Shytte og hustr: Michel Søbye og hustrue stod fader.
Kommenteret Version #2019

Sepult: Kirsten [..hel] dom 8 p Trinit.
Kommenteret Version #6022

Bapt: xsti himmelfartsdag Niels Thomesen ßøn Nafnl Niels, Birrethe ßelstrop bar dend. Anders filshov og hustr. thomas green, [hans] gren og hustrue stod fadere.
Kommenteret Version #2020

Sepult: d 23 søndag post Trinit Christen Søbye.
Kommenteret Version #6023

Bapt: 3 juledag Hans Rasmussens barn Nafnl: Thomas, hans Moder bar dend, fadere vare Rasmus Shivild, og daatter og søn Niels green etc:
Kommenteret Version #2021

1730
Bapt: 4 Dom post Epiph. Michel Søbyes barn, nafnl Maren [Hins] Moster bar dend, fadere vare Christen toxvig og hustrue Peder shytte og hustr.
Kommenteret Version #2022

Bapt. 3 Dom p pasch: jens Michelsen barn Nafnl Inger Præstens k: bar dd, fadere Jens Rasmussen og hustr., Peder Tovdal og daatter etc:
Kommenteret Version #2023

Bapt: d 4 p. Pasch: Mat. Søfrensens barn nafnl. Søfren, Michel Søbye og hustr: Christen bierre og ßøn, Christen Bierres Kone bar dend.
Kommenteret Version #2024

Bapt: 2 p. Trinit jacob Anders: barn nafnl Anders. Hans Kones syster bar dend. fadere. Anders fasterholt og hustrue, jacob Jensen, Jacob jenßens syster.
Kommenteret Version #2025

Sepult: d 19. Aug: jacob Andersens barn.
Kommenteret Version #6024

Sepult: dom 17 a Trinit Matz Søfrensens barn.
Kommenteret Version #6025

Sepult: d. 18 a Trinit jens Rasmuss: barn.
Kommenteret Version #6026

Dom: 20 p Trinit jens Rasmussens ßøn nafnl Rasmus, præstens kone bar dend. fadere jens Michels: og hustrue, Peder Tovdal og daatter
Kommenteret Version #2026

1731
Bapt: 2 søndag p Epip: Niels greens barn nafnl Thomas Jens benneds: hustru bar dd, fad: Hans gren og hustrue, jens Michelsen JenS Rasmussen og hustru etc:
Kommenteret Version #2027

Sepult: d. 26 janv: lauritz lil hiølunds ßøn.
Kommenteret Version #6027

Dom 5 i fasten begraven Christen Thornvigs barn.
Kommenteret Version #6028

Sepult dom 6 p pase: Christen huusMands barn.
Kommenteret Version #6029

Bapt d 8 dom p Trinit Christen Toxvigs barn Nafn johane, Kirsten Toxvig bar dd, faddere, Peder Lassen, Michel Søbye og hustr: Christen Toxvigs Pige etc:
Kommenteret Version #2028

Bapt: d 9 Dom p Trinit Peder Trovels: barn udj Birchibech Nafnl Anne, Helvig Arnb: bar dd. fad: Thomas Bbech og Hustrue Christen Toxvig og hustr. etc:
Kommenteret Version #2029

d 9 Aug: føde Jens Lil hjølunds kone et dødfød barn.
Kommenteret Version #6030
Kommenteret Version #2030

Bapt: d 12 trinit Matz Søfrens: barn udj fasterholt Nafnl inger Jens Michels: kone bar dd. Fadere jens Michelsen, jacob fasterholt, jacob Jensen , Johanne Michelsd: etc.
Kommenteret Version #2031

Bapt: Dom: 14 a Trinit, jens Peders: Barn døbt Nafnl Christen jens raßmuss: kone bar dd fadere Peder Hiølund, Anders ßmed, Mete Jens daatter etc:
Kommenteret Version #2032

Bapt: d 13 Nov: jens pederßens barn udi L Hiølund Nafnl. Mette hans kones ßyster bar dd fad: Ander smed, Lars gosdal jens skræders kone Mette Pedersdatter etc.
Kommenteret Version #2033

1732
Bapt: d 27 janv: jacob [Ands]: barn døbt Nafnl: søfren, Matz Søfrens: kone bar dend, fad: Niels ga[.]: og hustr., jacob jens:, Matz [....] etc.
Kommenteret Version #2034

Bapt d 30 dito {jan.} jens Niels: barn udj arnb døbt Nafnl Anne, Maren [folager] bar dend, fad: Anders smid, Niels ga[.]: og Hust Ander smids pige.
Kommenteret Version #2035

Bapt: Eodem Die {30. Jan.} jens Mich. barn Nafnl Karen Pr. H: bar dd fad: Peder Tovdal, søn og datter jens Rasm: hustrue etc.
Kommenteret Version #2036

Sepult d. 3 Mart. Niels Hiøl: barn nafnl Christen.
Kommenteret Version #6031

Bapt d 12 mars: Niels jens: barn Nafnl, Maren, jens Mich: kone bar dd, fad: jens Niels: og hustrue, jens Michels: Anders ßmed etc:
Kommenteret Version #2037

Sep: Dom 3 p pahcl Christen Tornvigs barn.
Kommenteret Version #6032

Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
Kommenteret Version #6033
Kommenteret Version #2038

Bapt: d 3 jun jens Rasm: barn Nafnl Anne Jens Skræders kone bar dd, fad: Hans gren, Niels gren og begges hustr etc:
Kommenteret Version #2039

Sep: d 22 jul Maren pedersdatter i g Arnb:
Kommenteret Version #6034

Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn.
Kommenteret Version #6035

Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: dødfød.
Kommenteret Version #6036
Kommenteret Version #2040

Sepult: d 17 dec. Peder Tovdals daatter Kirsten.
Kommenteret Version #6037

Sepult: Peder Michels: hustru i g: Arnb:
Kommenteret Version #6038

1733
Bapt: d 25 Mart: Christen Toxvigs barn nafnl Anne hans kones ßyster bar dend fad: Peder Lassen Lars Huvild, jørgen jacobs: Kirsten Toxvig etc:
Kommenteret Version #2041

Sepult: d 31 Mart: Lars Pedersen Tovdal
Kommenteret Version #6039

Bapt: d 12 Apr: Niels grenes barn døbt nafnl Maren Birrethe Selstrop bar dd fad: jens Bennetsen, Hans green , Maren jens daatter.
Kommenteret Version #2042

Bapt: d 14 Jun: Hans greenes barn navnl Malene, fad: jacob jensen Rasmus [h]ansen Clemen Rasmussen Niels greens pige etc.
Kommenteret Version #2043

Bapt: d 21 jun Niels Jacobs: barn Nafnl Christen Jens Niels: kone bar dd, fad: jens [......s]: Anders ßmed, Christen Toxvig Peder jensens pige etc:
Kommenteret Version #2044

Bapt: 9 Aug Christen huusmand barn nafnl Maren Christen Toxvig bar b Fadere Christen toxvig jørgen jacobs: Kirsten Toxvig Christen Toxvigs ßyster etc:
Kommenteret Version #2045

Bapt: d 29 Sept: jens Lilhiølunds barn nafnl Anna hr. herretsfogets Enche bar dd fadere Jens Skræder Ander ßmid Niels Hiølund Mette Pedersdatter etc:
Kommenteret Version #2046

ofs: Bapt: d 23 Sept: Anne Michelsdaatters barn som var uegte nafnl: Søfren udlagt til barnefader Lars Søfrensen ved Vester kierche.
Kommenteret Version #2047

1734
Bapt: d 4 janv: Thomas Holtums barn nafnl Mette hands kones Syster bar dd, fadere Nicolaj Rasmussen Hans green Jens Michels og hustru etc:
Kommenteret Version #2048

Bapt: d 7 Apr Jacob skophuuses barn nafnl Niels Pr: K: bar dend fadere Christen Simmeelkiær Christen Lauritsen, Bendt Pedersen Peder vium, jens skophuusens hustru Christen Simmelkiers daatter.
Kommenteret Version #2049

Sepult: d 25 Apr: Døde Bodel Pedersdaatter
Kommenteret Version #6040

Bapt: d 30 {april} jens Niels: [daatter] Kaldet Karen, Niels jensens kone bar dd, Marqvor Nielsen Peder jensen Merete Christensdatter etc:
Kommenteret Version #2050

Bapt: d 3 maj jacob jens: barn Nafnl jens fadere jacob Anders: og hustrue Matz [Søren]sen, johanne Nielsdaatter.
Kommenteret Version #2051

obs: Maren Olufs uægte barn døbt d 6 jun Nanfl jens, udlag[te] fader Peder Michelsen.
Kommenteret Version #2052

Sepult d 11 jun: Niels pedersen hustr af Holtum
Kommenteret Version #6041

Bapt: d 9 Sept: jens Michelse: barn nafnl Michel Pr: K. bar dend Niels Kierck: og og hustr. Marquor Tovdal og hustru. Hans green etc.
Kommenteret Version #2053

Bapt: d 13 Sept: Matz Søfrens: barn nafnl Søfren, fad: jacob Anders: og hustr. jacob Søffrensen og hustru, Christen Bierre etc:
Kommenteret Version #2054

Bapt: d 17 oct: Michel Clemens: barn Nafnl: Johanne fadere vare Michel Holtum og daatter Johanne Michelsdaatter.
Kommenteret Version #2055

Sepult: d 25 oct: Peder Hiølunds barn.
Kommenteret Version #6042

d. 13 Nov: Anne Pedersdaater i g Arnborg død og begraven
Kommenteret Version #6043

Begr: d 24 Nov: Karen Lasdaatter
Kommenteret Version #6044

d 3 dec: blev begraven Christen Tornvig
Kommenteret Version #6045

Sepult: d 15. dec: Matz Søfrensøn af fasterholt:
Kommenteret Version #6046

1735
Sepult d 3 janv villatz Pedersen
Kommenteret Version #6047

Sepult: d 2 febr. Peder jensen af Hiølund
Kommenteret Version #6048

Sepult: d 26 febr: Niels jacobs: hustr
Kommenteret Version #6049

Bapt: d 27 febr. Niels jacobs barn nafnl. Mette Præst: K. bar dd fadere jens Arnborg, Christen jens: Anders ßmed, johanne Michelsdaatter etc.
Kommenteret Version #2056

Sepult: d 12 Mart Niels hiløund ßøn peder
Kommenteret Version #6050

Sepult d 31 Mart: Peder grein
Kommenteret Version #6051

Bapt: d 3 Apr: Peder Trovels: søn Nafnl. Anders, jens Michelsen hustru bar dd fadere jens Nielsen, Thomas Bbechs ßøn Thomas bercheb: hustr Johanne michelsdaatter etc:
Kommenteret Version #2057

Sepult: d 11 oct: Peder Michelsen
Kommenteret Version #6052

Sepult d 18 oct: Christen [Natie?]
Kommenteret Version #6053

Bapt: d 14 dec: christen Toxvigs barn nafnl Kirsten fadere var Peder Lassen og hustr jens Nielsen og hustrue etc.
Kommenteret Version #2058

1736
Sepult d 12 janv: Thomas green
Kommenteret Version #6054

Sepult d 22 febr Rasmus skifields hustr
Kommenteret Version #6055

Palme ßøndag døbt Matz Søfrensens barn Nafnl jacob jacob Anders: kone bar dd faderne jacob Anders: jacob jensen og hustrue, Maren s[tie]ster etc:
Kommenteret Version #2059

Sepult 7 Apr: Matz Fasterholt
Kommenteret Version #6056

Bapt: d 18 maj blev Anders Laurits: barn døbt nafn [Anne?] [E]llen Laurits daatter bar dd jens Michelsen og hustr fadere Niels jacobs: og hustru etc. Jens Nielsen og hustr
Kommenteret Version #2060

Sepult d 22 maj inger hiølund.
Kommenteret Version #6057

Bapt St. Hans dag Nicolaj skivilds barn nafnl Rasmus Maren Thomas daatter bar dd faderne Thomas Holtum og hustrue, Hans green, Clemend Rasmussen etc:
Kommenteret Version #2061

Bapt d 5 Aug blev Niels [Tom]esens barn døbt nafnl. Christen, Las Hiølunds daatter bar dd faderne jens Niels: og hustr Johanne Mich: datter etc.
Kommenteret Version #2062

Bapt: d 26 Aug Thomas Holt: barn døbt nafnl Johanne Niels Holt: hustr bar, jens Michelsen og hustr joHanne Michelsdaatter Hans green og hustr etc
Kommenteret Version #2063

Sepult d 11 oct: Michel Søbye
Kommenteret Version #6058

Sepult d 24 Nov: døde Niel Thomasens barn
Kommenteret Version #6059

Bapt: {dec. 1736} [.....] Seigr jacob skophuußes Barn Nafnl inger johanne Christen Simmelkærs datter bar dd faderene, jens michelsen og hustr, Hans gren og hustr Niels Kierch og hustr etc.
Kommenteret Version #2064

Sepult: dom 3 p adv lauritz Hiølunds hustr
Kommenteret Version #6060

Bapt: dom 4 Adv: jens Michelsens barn Nafnl Maren fad: Anders ßmed og hustr Niels jacobs: og hustr
Kommenteret Version #2065

Sepult: d 20 dec: Peder Thomsen af Bichebek.
Kommenteret Version #6061

1737
Bapt Dom 1 p Epiph. Michel clemensens barn nafnl Maren Bergithe Thomas daatter bar dend faderne Michel Holtum og hustr og daatter Thomas holt: og hustr.
Kommenteret Version #2066

Sepult d 24 febr Mette pedersdaatter af Green.
Kommenteret Version #6062

Bapt: jens shreders daatter nafnl Mette, jens Pindvigs kone bar dend. fadere Peder Pedersen, Niels hiølund og daatter, jens Rasmussen og hustr.
Kommenteret Version #2067

Sepult d 2 Jul: døde maren Nielsdaatter Nicholaj Schivilds hustr:
Kommenteret Version #6063

NB d 13 Dec: føde maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.
Kommenteret Version #6064
Kommenteret Version #2068

Sepult: d 20 Dec: Niels Syndergdr hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
Kommenteret Version #6065
Kommenteret Version #2069

1738
Bapt: dom: 2 p Epiph: Niels Syndergdr barn nafnl jens fadere jens Michelsen og hustr Anders ßmed og hustr etc:
Kommenteret Version #2070

Bapt: 1-ste ßøndag i fasten Anders ßmids ßøn Nafnl Michel Peder jens - daatter bar dd fadere Niels ßyndergrd og hustr: og daatter, jens Michels: og hustr:
Kommenteret Version #2071

Niels olufsen barn Oluf. Døbt Langfredag, Maren Ericks D: bar dend, faderne [Othe] pederßen, [Hans] Christen Peder christensen Anders Erichsen, etc:
Kommenteret Version #2072

Fød og begraven d 21 Apr: Peder jensen.
Kommenteret Version #6066
Kommenteret Version #2073

Sepult: Dom 5 p Trinit jens Nielsens barn
Kommenteret Version #6067

Sep: dom 7 p Trinit Anders ßmeds barn
Kommenteret Version #6068

Dom: 9 p Trinit Jens Hiøllunds barn.
Kommenteret Version #6069

Bapt d 14 dec: Matz Michels: barn nafnl Michel jens Rasmussens kone bar dend faderne Thomas Holt: og hustr Peder jørgens: og hustr etc.
Kommenteret Version #2074

Bapt: d 20 decembr jacobsen hans barn nafnl Kirsten. Hands ßyster bar dend faderne jacob Andersen, Christen Bierre søn og daater etc:
Kommenteret Version #2075

1739
Bapt: d 12 jun Thomas Holt: harn, nafnl Maren Nicolaj Schivilds kone bar dend, Peder jørgensen, Nicolaj Schivild og broder, Maren Peders-daatter etc:
DKB: D: 14 November Blef Thomas holtdoms baren døbt Nafl: Maren [.....] hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hans broder og maren peder daatter
Kommenteret Version #2076

Bapt d 19 jun Niels ßyndergaards barn udj g Arnborg nafnl Peder, jens Niels: hustr bar dd, Ander ßmed og hustr og Nels syndergds ßøn Zihzel jensdaatter etc:
DKB: d: 22 dito {November} blef niels Søndergaars baren dø{..} Nafl: peder faderne jens Nielsen og hustru og anders smed og hans Søster og broder.
Kommenteret Version #2077

Bapt: d 2 jul: jens Niels: barn døbt nafnl Anne faderne Ander ßmed, Christen Pedersen, jens Michelsen og hustr
Kommenteret Version #2078

Bapt d 7 Sept: Peder Lass: barn nafnl Peder Mette Døslund bar dd, Christen Peders: Anders smed og hustr vare fadere it: Christen Toxvig og pige, jens Lassen etc:
Kommenteret Version #2079

Sepult: d 20 [......], Matz Michelsens ßøn
Kommenteret Version #6070

Sepult: dom i p Nat: Niels Pedersen eodem
Kommenteret Version #6071

1740
Bapt: d 24 janv: Anders smeds barn, nafnl Laurits. jens Niels: kone bar dend faderne jens Michels., Niels ßyndergrd og hustr Christen Peders: jens Michels: daat:
DKB: d: 24 Janv: blev Ander Smeds baren døbt Nafl: Lauris Jens Nielsen hustru bar dend, faderne Jens Mechelsen niels Søndergaar og hust Christen pedersen og {..... beskadiget} Mechelsen datt.
Kommenteret Version #2080

Bapt. d 12 Mart. søfren Pedersens barn døbt nafnl else, Christiane Lund bar dend faderne Christen jacobsen Jens Mich: og hustr etc:
DKB: d: 13 Marstinus 2. Blev Søren peders baren døbt naflig Else Jomfru Lund bar dend faderne Christen Jachopsen og jens Mechelsen hustru og daatter bent pedersen Jens ollesen.
Kommenteret Version #2081

Bapt: 17 Mart: Christen jacobsens barn nafnl Søfren Johanne Søfrensd: bar dd, Marquor tovdal og hustr jens michelsens daatter jens Matzen.
DKB: d: 17 Mars: blev Christen jachopsen baren døbt Nafl: Søren Johanne Sørensdatter bar den, faderne Marku todald og hustru og jens Mechelsen daatter.
Kommenteret Version #2082

Bapt: d 27 Mart. Christen Toxvig barn nafnl Else, [hands] Kones syster bar dend faderne Peder ßmed og hds pige, jens Michelsen og daatter etc.
DKB: d: 27 mars: blev Christen toxvigs baren døbt Nafnl: Else hendes søster bar dend fadere peder Smed og hans Pige og jens Mechelsen og daatter og hendes broder.
Kommenteret Version #2083

Bapt d 6 Apr: Nicolaj Ramuss: barn nafnl Maren, hendes syster bar dd, faderne jens Michelsen og daatter, Maren Thomasdaatter Niels Thomasen etc:
DKB: {.... beskadiget} April blev [...kulaes] baren døbt nafl: Maren faderne Hans Rasmussen og Jens Mechelsen og Niels thomassen og henne Søster bar den.
Kommenteret Version #2084

Sepult d 11 Apr: Nicolaj Schivil hustr.
DKB: d 11 april døde Nuqulai hustru Salig Maren [...]daatter.
Kommenteret Version #6072

Sepult d 8 Aug: Christen olufsen Toxvig
DKB: d 8 Augusius død [.......] Ollesen toxvig.
Kommenteret Version #6073

Bapt d 18 7br Peder jørgens barn nafnl Michel, faderne jørgen Sandfelds hustr bar dd Thomas pedersen jørgen Sanfeld peder jørgensen og syster.
DKB: d: 18 September Blev Peder Jørgensen barn døbt nafl: Mechel Jøren Sanfelds hustru bar dend faderne thomas Pedersen og hustru og og broder og Lars Jørgensen.
Kommenteret Version #2085

Sepult: d 7 oct: døde jens Michelsens hustr:
DKB: d 7 october døde Jens [...]helsens Hustru.
Kommenteret Version #6074

Sepult: eodem die {7. okt.} jens Michels: barn ßom var hiemdøbt nafnl Peder.
DKB: Datum dito {7. okt.} døde barnet Peder Jensen som gud var lofvet for sin [....]
Kommenteret Version #6075
Kommenteret Version #2086

1741
Bapt: Fer. 2 pasch jens peders: barn af Lil Hiølund Nafnl Maren [...] Niels hiølunds kone bar dd faderne jens skræder og hustr, Peder skræder og hustr. etc:
DKB: d Anden paaske dag da blev Jens pedersen baren døbt nafl: Maren som blev hiem døbt for Sin Svaghed skyld udi hiølund.
Kommenteret Version #2087

Sepult: d d 10 Apr: jens hiølunds barn.
DKB: Anno 1741 , paa 2 paaske dag døde Jens pedersen store Hiøllund hans datter.
Kommenteret Version #6076

Sepult d 15 Apr Christen Toxvigs 2=de døttre.
DKB: d 18 april døde ßalig Chresten toxvig 2de døttre.
Kommenteret Version #6077
Kommenteret Version #6078

Bapt: d 15 Apr: jens Rasmussens barn nafnl Maren jens skræders kone bar dd, faderne Jens Michels: og hustr, jens Søfrens: og Maren jensdaatter etc:
DKB: d: 15 April Jens Rasmus {... beskadiget} {Ba}ren nafnl Maren Jens {beskadiget .......} helsen hustru {beskadiget ........} ed faderne Jens [...............] ensen daatter og S[...] Andersen og Jens [Mech...].
Kommenteret Version #2088

Bapt d 2 Maj Matz Michelsens barn nafnl Michel Thomas Hust: bar dd faderne, jens Rasmussen og Peder Holt: og hustr etc.
DKB: d: 2den maj Blev Mas Mechelsen Barn bødt Nafl: Mechel Thomas Holtom hustru bar dend faderne jens Rasmussen og peder Holtdom og hustrue.
Kommenteret Version #2089

Bapt: d 2 jun blev Niels greens barn døbt nafnl jens, jens bennets: hustrue bar dd, fad jens bennetsen og hands ßøn Hans greens hustr etc:
DKB: d: 2den Juius blev Niels grens baren bødt Nafl: Jens, Jens bensen hustru bar dend faderne hans gren og hustru og Jens Mechelsen og daatter.
Kommenteret Version #2090

Sepult: d 8 Aug: Niels Thomesens ßøn af green.
DKB: d 8Augustius døde Niel Thomeßen søn i gren.
Kommenteret Version #6079

Sepult: d 22 oct: Mette olufsdaatter af [Kirchegden?].
DKB: Anno 1741 d 22 octob døde Mette Olles Datter af Kirkens gaarden.
Kommenteret Version #6080

Sepult d 8 Nov: Niels jens: ßøn.
DKB: d 8te November Døde Niels jenssen Søn.
Kommenteret Version #6081

1742
Bapt: d 15 janv: Anders smeds barn nafnl Christen, jens Michelsens kone bar dd Peder Lass: og hustr og pige, Niels ßyndergd og daatter stod faddere etc:
DKB: d: 18 janv: blev Anders Smeds baren døbt nafnl: Christen Jens Mechelsen hustru bar dend faderne peder lassen og hustru og Jens Mechelsen daatter.
Kommenteret Version #2091

Sepult d 8 Martii Søfren Jacobsen.
DKB: Anno 1742 døde Søren jacobsen d. 8 Martij.
Kommenteret Version #6082

Bapt: d 10 Apr: Peder jørgensens barn nafnl jørgen, Lars Sandfelds kone bar dd fad: Michel holtum Thomas Peders:, Anders smeds hustr. Thomas Holt: pige
DKB: d: 10 April blev {.........} Jørgensen {...........} {..}bt nafl Jørgen Sa[..]feld hustrue Bar dend faderne Michel holtdoms og thomas pedersen og Anders smed og Thomas pige.
Kommenteret Version #2092

Bapt d 22 Apr: jens Niels: barn nafnl inger, Christen Peders: syster bar dd, fad: Anders ßmed og hustr og pige, Anne Amme etc.
DKB: og samme dag {10 april 1742} Jens Nielssen baren Dø Enger peder larssen hustru bar faderne Anders Smed og Christen peder.
Kommenteret Version #2093

Sepult d 4 Maj jens jacobs: Arnb.
DKB: d 4 May døde Jens Jacobsen i Arenborg.
Kommenteret Version #6083

Bapt: d 20 Maj Thomas Peders: barn Nafnl Niels. Nicolaj Schivilds hustr bar dd faderne Peder jørgens: Nicolaj Schivild og broder Peder jørgens: hustru etc:
DKB: d: 20 May blev thomas holtdom baren døbt nafl: Niels Neohklai hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hustrue og Neohkulai og broder og Søs.
Kommenteret Version #2094

Bapt: d 5 jun: jens Michels: barn nafnl Maren, P. K: bar dend, fad: Dorethe pinvig Anders ßmid og hustr hds [...] etc.
DKB: d: 15 Junius Jens Mechelsen barn døbt nafl: Maren Præ{stens beskadiget} hustru bar dend {........ beskadiget} , Anders Smed og hustru hans gren og h{....}.
Kommenteret Version #2095

Eodem Die {5. juni} døbt Christ: jacobs: døbt jacob. Marqv: tovdals hustr, Fad: Hans gren, Niels Thomesen og hustr hds pige etc.
DKB: samme dag {15 Juni} Christen Jachopsen baren Døbt Nafl: Jachop Johanne Søren Daatter bar den faderne, Søren Olles og Niels Søndergaard og hu{...}.
Kommenteret Version #20960

Sepult d 9 dom Trinit Niels Syndergds barn, ßom var død fød.
DKB: d 9 søndag i Trintates døde Niels Søndergaars barn ßom var død fød.
Kommenteret Version #6084
Kommenteret Version #2097

Bapt d 12 dom p Trinit: Thøger Lassens barn nafnl enger, jens Harreschovs hustr bar dd, faderne jens Michels. og hustr Laz hiølund oluf Lassen og Hustrue.
DKB: d 12 søndag i trinta[..] blev Tøger hioll[..] baren døbt nafl. Enger, Jens hareSkof hustrue bar dend faderne Jens Mechelsen og hustru og Las ollesen.
Kommenteret Version #2098

Bapt d 26 Dom p Trinit Michel Toxvigs barn nafnl Anna faderen vare Peder Lassen, Christen Birchibech, Las søbyes Datter Matz hiølund, Anne shyttes.
DKB: d: 26 Søndag i tri Blev Mechel Toxvigs baren døbt Nafnl Ann[.] {.........} [...ster] bar den fad Peder larsen og Hustru berche berch og Las Søbye daatter og Mette hiølund.
Kommenteret Version #2099

1743
Sepult d 24 Feb: Thomas Birchebechs hustr.
DKB: Anno 1743 døde d: 24 Febr: døde tomas Berche bech Hustru.
Kommenteret Version #6085

Sepult d 20 Apr: jens Nielsens barn.
DKB: d 20 April død Jens Nielssen barn udi Gal:: Arenborg Enger.
Kommenteret Version #6086

Bapt: d 21 Apr: Jens Pindvigs barn Nafnl Anne, jens skræders kone bar dd faderne jens Mich: og hustr, Christen jacobs: Christen peders: Maren Jensdaatter Kirsten Pedersdaatter.
DKB: d 2[1] April blef Jens pinvigs barn fød Nafg: Anna Jens skreders Hustru bar den fader Jens Mechelsen og Christen Jacobsen og Christen Pedersen og Maren Jensdatter og Kirsten Pedersdatter.
Kommenteret Version #2100

Bapt d 19 maj oluf Lassen nafnl Mag[grethe] Mette Lasd bar dd, Fad. Las Hiølund Thøger hiølund, Peder Lassen og hustr:
DKB: d 19 Maiius blef Olle Lassens barn døbt Navlg Magrete, Mette lasdat bar den.
Kommenteret Version #2101

Bapt d 14 jun oluf birchibech barn nafnl Maren Michel Toxvigs kone bar dd, faderne Christen Thomesen, Michel [...flens]: Maren shytte Lauritz Skræders hustr
DKB: d 14 Juni blef Lille {..........} barn døbt [.....] Toxvig koene bar den faderne Christen Tom[...]sen og Mekel Hare[....] og Maren skøt og Lauris skreder Hustru.
Kommenteret Version #2102

Bapt: d 14 oct: Lauritz jørgens: barn nafnl: maren Anne Erichsdaatter bar dd, Thomas berchebech og søn, hans gren og hustr etc:
DKB: d 14 October blev Laur[..] Jørgensen barn Døbt Navlig Maren.
Kommenteret Version #2103

Sepult. d 15 oct: Lauritz jørgensens barn.
DKB: d 18 Octob: døde Lauris Jørgensen barn.
Kommenteret Version #6087

1744
Bapt: d 24 febr: døbt Anders ßmeds barn Nafnl Kasper jens Niels. hustr bar dd, fadere Christen peders:, jens Michels: og datter etc:
DKB: d 24 Feb: blef Anders Smeds baren døbt naflig Kasper Jens Nielssen og Hustru og Christen Jensen og Jens Mekelsen Daatter bar den.
Kommenteret Version #2104

Bapt d 14 Apr Peder Lass: barn Nafnl Niels Helvig Arnb bar dd, faderne var [gjøde] Peders:, Anders smeed, jens Niels: Niels [Jacob]sen og hustr etc.
DKB: d 14 April Peder Lassen barn Døbt Navlig Niels.
Kommenteret Version #2105

Sepult Dom: 2 p pahch: Matz Michelsens barn udj Tornvig.
DKB: Anno 1744 døde Mas Mekelsen barn udi Torvig.
Kommenteret Version #6088

Sepult d 10 julii Zidzel Pedersdaatter.
DKB: d 10 Juli døde Ses[...] Peders datter af gren.
Kommenteret Version #6089

Bapt d 2 oct: laurits jørgens. barn Nafnl jørgen, Anne [Erichs]daatter bar dend hans Rasmussen og hustr. Niels grene og hustr etc:
DKB: d 2 october Lauris Jørgensen Barn døbt Jørgen
Kommenteret Version #2106

Bapt d 20 oct: jens Rasmuss: barn Nafnl Rasmus. Nicolaj Schilvild kone bar dd, faderne vare Jens Skræder og hustr: Thomas Holt, og hds pige etc:
DKB: [........] Jens [.......] barn Navl: Rasmus
Kommenteret Version #2107

Bapt d 3 Sept: Thomas [Bbech]s barn Nafnl Maren, Anne [C.ds]dat bar dt, fadere vare, Kirsten birchebech oluf birchebech og hustr etc.
DKB: d 6 Sep: Thomas berke beks Barn døbt navlig Marn.
Kommenteret Version #2108

Bapt: d 20 Sept: Thøger hiøl: barn Nafnl Anne Lisbeth, oluf Lassen Kone bar dd, faderne jens skræder og hustr jens Nielsen Thøgers pige etc:
DKB: d 20 Sept: Tøger Sørensen barn døbt Navlig Anna Lisbet Anna Sørrensdatter bar den og 5 fader.
Kommenteret Version #2109

Bapt: d 2 Nov: Søren olufs: barn nafnfl Peder, Niels jacobs: Hustr Niels jacobs Niels jacobs: ßøn Peder Lassen og pige stod fadere og Søren olufs: ßyster bar dend etc:
DKB: d 2 novemb: Sørren Ollesen barn naflig peder og hans søster bar den.
Kommenteret Version #2110

Paa juele dag Døbt Michel Toxvigs barn Nafnl Christen Thomas Birchibechs hustr bar dd Christen Pedersen, oluf birchibech og hustr: Anne Erichsd. var fadere.
DKB: Paa Julledag blef Meckel Christensen barn døbt Navlig Christen thomas berke bech Hustru bar den og 5 fader.
Kommenteret Version #2111

1745
Bapt: d 10 febr: Christen birchebechs barn nafnlig Karen Thomas Bbechs hustr bar dd fadere Oluf birchebech og hustr, Christen Pedersen og Niels Syndergaard etc: og daatter.
Kommenteret Version #2112

Bapt d 25 febr: jens Niels: barn udj g Arnb: nafnl inger. Sl. Herretzfogets carl Christophers bar dd, faderne var Anders ßmed Niels syndergd og hustr og daatter Peder Lass: pige etc:
Kommenteret Version #2113

Sepult d 9 Mars peder jensen udj Tovdal.
Kommenteret Version #6090

Bapt d 2 Paaske dag Mads Micekelßen barn døbt nafnlg Kirsten Jens Rasmussens hustrue bar dd fad jens Rasmussen Thomas holtum og Niels Sønder gaard og Jens.
DKB: d 2 paaske dag blev Mads Mikelsen barn døbt Naflig Kirsten Jens Ras{........} Hustru bar d[...] [.....................] og Thomas Holdom [....] Niels Sønderg[...] Jens Mekelsens datter.
Kommenteret Version #2114

Bapt d 1 Søndag Efter Paashe Peder Lassens barn døbt Nafnl Las Marie folager bar dd fader, Christen Pedersen og Anders Smed og hustrue og jens Nielssen.
DKB: d 1 Søndag Efter paaske blev peder Lassen barn døbt Naflig Las Maren folager bar den fader Christen pedersen og Anders ßmed og Hustru og Jens Nielsen h[.....].
Kommenteret Version #2115

Bapt d 1 Søndag i Trinitatis Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nicolau Hustrue bar dd fad peder Jørgensen og hustrue og Jens Michelsen.
DKB: d 1 søndag i trinitades blev Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nekunikaj Hustrue bar den fader Peder Jørgensen og Hustru og Jens Meckelsens datter.
Kommenteret Version #2116

Bapt d 22 October Jens Nielsens barn døbt navnlig [....] og hans Moster bar dd faderne Niels Hiøllund og hustrue og [B....] sh{ostu]s Datter.
DKB: d 22 october blev Jens Nielssen barn Døbt Nafn. Niels hans moders Søster bar den fader Niels [......] og Hustru [.....].
Kommenteret Version #2117

Bapt. d 15 November blev [Christen] Jacobsens barn døbt Niels Præstens Kone bar dd fader Niels Syndergaars datter og Jens Michelsens Datter og Hans Groeens og Hustrue.
DKB: [.................] [.....] barn døbt Nalig Niels Præstens Hustru bar den fader Niels ßøndergaards datter og jens Mechelsen datter og hendes Moder og hans grens Hustrue.
Kommenteret Version #2118

1746
Sepulti d 14. Martis Laurits Jørgensen af hiøllund.
DKB: Anno 1746 Om døde d 14 Maris Lauris Jørgensen af hiølund.
Kommenteret Version #6091

Sepulti d 24 ditto Anne Berchebech.
DKB: d 24 dito Anna Berkebech.
Kommenteret Version #6092

Bapt: d 2 Paaske dag Jens Jbssen barn døbt kaldet Jens Chresten Jacobsens hustru bar dd fader Jens Mecelsen og Jens Rasmussen og Thomas Hansen og Niels Grens hustru.
DKB: d 2 Søndag Efter paaske blev Jens Jbsen barn døbt navlig Jens Chresten Jacobsen Hustru {bar} den fader jens Mekelsen og Jens Rasmussen Hustru og Thomas gren og Niels g H.
Kommenteret Version #2119

Sepulti d 29 Maiis Mette Lads Datter-
DKB: d 29 Mauis Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn.
Kommenteret Version #6093
Kommenteret Version #2120

Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn.
DKB: d 4 April Tøger høllund.
Kommenteret Version #6095
Kommenteret Version #6094

Sepult d 18 Ditto {Juniis} Mette Las Datter af Hiøllund
Kommenteret Version #6093

Sepult d 26. dito {Juniis} Olle Lassen af hiøllund.
DKB: d 28 Olle Lassen i hølu[..].
Kommenteret Version #6096

Sepult 30 Juniis Jens skræder Søn.
DKB: d 5 May Jens skreders søn.
Kommenteret Version #6097

Sepult d 5 Julli Jens Ibsens barn.
DKB: d 10 April jens Ibsens barn.
Kommenteret Version #6098

Bapt: d 1 November blev Anders Smeds barn døbt Navnl Las, Peder Lassens hustru bar dd fad Jens Nielsen og Jens Mikelßen datter og Maren Jens Datter.
DKB: {..} 1 November Blev Anders {..}eds Barn døbt navlig Las fader peder Lassen og Hustru og Jens Nielssen og Jens Mekelsen datter og Maren Jens datter.
Kommenteret Version #2121

1747
Bapt: d 14 Janvari Mekel Toxvigs barn Døbt nafnlg Enger og hans huus Kone bar dd fad: Peder Lassen og Thomas hansßen og Maren peders Datter og Maren [..nstens] Datter og Thomas Pederßen.
DKB: d 14 Janvi: blev Mekel {......} barn døbt navlig {........} og [...s] [....] Larsen og Thomas [......] Maren pedersdatter og [.......] Chrestensdatter og Thomas [.....]sens Lel datter.
Kommenteret Version #2122

Sepult: d 4 Feb: Niels Søndergaards Datter.
DKB: Anno 1747 om døde d 4 Febra Døde Niels Søndergaard Datter.
Kommenteret Version #6099

Sepult: d 2 May. Markel Nielssen af TovDahls.
DKB: d. 2 May: Marku Nielssen.
Kommenteret Version #6100

Bapt: d 14 Majus Christen Pedersen barn døbt nafnl Maren Las Søybys hustru bar dd fad las Siøbyes og Datter Jens Nielsßen og Peder ladßens hustru.
DKB: d 14 Majus Christen Pederßen baren Navlig Maren las Søybye hustru bar den faderene Las Søybye og hans datter jens Nielssen og Peder Lassen og hustru.
Kommenteret Version #2123

Sepult: d 1 Julli [.eders] Hiøllunds 2de børn.
DKB: d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen.
Kommenteret Version #6101
Kommenteret Version #6102

Bapt: d 2 Julli Cresten Cristenßen barn Døbt navnlig Niels og Cresten Ladßen hustru bar dd fad Cresten Cristensen og Hustru Cresten Datter.
DKB d 2 Jul Chresten Chrestensen baren døbt Navlig Niels og faderer.
Kommenteret Version #2124

Seput: Chresten Chrestensen Barn-.
DKB: d dito {9. juli} Christen Chrestensen barn.
Kommenteret Version #6103

Bapt: d 26 November Mads MekelsSen barn Døbt Nafl Cresten gl Cresten Møller {ca. 3 bogstaver, rand beskadiget} [.utru] bar dd fad jens Meckelsen {ca 5 bogstaver, rand beskadiget} Cresten Jacobsen og {resten mangler}.
DKB: d 26 Novem Mas Mechelsen baren Chresten [gl:] Chresten Møllers Hustru bar den faderne Jens Mekelsen og Hans datter og Chresten Jacobsen og hans Karel og Else Pinvig.
Kommenteret Version #2125

1748
Bapt: d 14 Janv. cresten Jacobsen barn Døbt Else Palis hustru bar dd fader Jens Mekelssens hustru og Datter og jens Pinvig kone Jens Olleßen
DKB: d 14 Janvari blev Chresten Jacobsen Navlig Else, Palis [.......] bar den faderne {............} {.........} Jens Pinvigs koene [......] Mechelsen datter og [..... .....] og Chresten [.........] Mads Mekelsen.
Kommenteret Version #2126

Sepult: d 5 Feb[.ari] Mette Peder Datter af tovdal.
DKB: side paa hovedet: 5te dito {Februrius} Mette peders Datter af Toudal.
Kommenteret Version #6104

Bapt: Fastenlavens Søndag Cresten Pedersen barn nafnl Anne Thomas PederSens hustrue bar dd fad Peder ladsen Mekel toxvigs Datter og Cresten Jacobsen pige og Jacob Nielsßens A.
DKB: Paa fastelavns ßøndag Blefe Chresten Pedersen Barn Døbt navlg Anna, Thomas Berche Beches Hustru faderne peder Ladsen jacob Nielssen Mechel Chrestens: Datter Christen Jacobs: Pige.
Kommenteret Version #2127

Sepult: Paa Første Onsdag i fast Mads Mekelsens barne A.
DKB: Paa først Onsdag i faste blef Mas Mechelsen barn Inger.
Kommenteret Version #6105

Sepult: d 2 dito i fast jens Nielssßen barn Dødt født A.
DKB: d 2 dito Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.
Kommenteret Version #6106
Kommenteret Version #2128

Sepult d 4 dito Olle Berchebeches A:
DKB: d 4 Dito Olle berchesbech Hustru.
Kommenteret Version #6107

Sepult: d 4 Maytius Jacob Jensßen barn A:
DKB: d 4 Maytius døde Jacob Jenssen barn i faster holt.
Kommenteret Version #6108

Sepult: d 5 May: Maren Pedersen Datter A:
DKB: d 5 May døde Maren peders datter [Iloenr] udi Gammel Aren borg.
Kommenteret Version #6109

Sepult: d 26 dito {May} Las Siøbyes Dreng A:
DKB: d 26 May Las søbye dreng.
Kommenteret Version #6110

Sepult: d 12 Junius Mads Mekelsen Søn.
DKB: d 14 Juni Mas mechels: søn.
Kommenteret Version #6111

Sepult: d 18 dito {Junius} Cresten Beche Begs Datter A:
DKB: d 18 dito {Juni} Chrest: berche bech dat.
Kommenteret Version #6112

Bapt. d 10 Julius Anders Hiøllund døbt navl Maren Maren Mortens datter bar dd fad: Chresten Chrestensen og Olle Mins og Jens skræder og hustru Jens Mekelsßen datter.
DKB: d 20de Julius blev Anders hiølund døbt navl: Maren Maren Mortensdat bar dend, faderne Christen Chrestensen og Olle mins og Jens skreder hustru jens mechelsen datter {......}sen [...sen] d[..].
Kommenteret Version #2129

Bapt: d 11 Aguestini Chresten Chresten barn døbt Naf. Edel Jens Jørgensen hustru bar dd fader Peder Jørgenßen og Jens Jørgensen og Jens skræders hustru og Las Chrestensen og søster.
DKB: d 11 Agusti blev Chresten Chrestensen af staare hiøllund hans baren døbt nafl: Edel Jens Jørgensen hustrue af hareskof bar dend, faderne peder Jørgensen og Jens Jørgensen og skreders hustrue og las Chrestensen og søster af hiøllund.
Kommenteret Version #2130

1749
d 27 Feb: Døde Jens Ollesens hustru udj Tovdal.
DKB: d: 27 Februarius døde Jens ollesen hustru udi Todald.
Kommenteret Version #6113

Paa fastelauns Søndag blev Mads Meckelsen baren døbt navnlig Meckel Jens Meckelsens hustru bar den faderne Chresten jacobsen og Niels gren og Thomas Hanssen og Jens [Jbßsens] hustru og Jens Meckelsens Datter.
DKB: d. Paa fastelavns ßøndag blev mads meckelsßen baren Døbt navlig Meckel, Jens Mekelßen Hustru bar dd fad. Chresten Jacobsen og Niels gren ogThomas Hansßen og Jens Jbßen Hus[....] [.....] Mec{............}.
Kommenteret Version #2131

d: 4 Onsdag i fastet blev Chresten Pouelsens baren døbt Nafnlig Mette jens Mieckelsens hustru bar den fadere Chresten jacobsen og søren Ollesen og Jens Meckelsens Datter og Niels Gren og Thomas.
DKB: {...} ons dag i Fasten blev Chresten Pallesen baren Døbt Nafl: Mette, jens Meche hustrue bar og Chresten Jachopsen og Søren Olle og Jens Mechelse daatter, Niels gren og hans gren [søn].
Kommenteret Version #2132

Sepult: d 29 Mart: Anders Smeds barn Lars.
DKB: d: 29 Mars døde Andersers smed søn Lars.
Kommenteret Version #6114

d 5 te søndag eftter Paaske blev jens Nielssens baren døbt navlig Morten Præstens Datter bar den fader Anders og hustru og Kirsten Mortensdatter og Niels Sønder gaard Søn og Søster.
DKB: d 5te Søndag efter paaske blev jens nilsen baren udi hiøllund døbt Moten præsten datter bar dend, faderne Anders og hustru og Kones Søster og niels søndergaar Søn og Søster,
Kommenteret Version #2133

Bapt: d 2 Søndag eftter Trinitatis blev Chresten Pedersen af barn Døbt Navlig Karen, Peder Lassens hustru bar dd fader Peder Lassen og jacob [.]edersens Pige og Maren Siøbye.
DKB: Anden Søndag i Trinitaus {.......} blev Chresten [............] Karen peder [....]sen hustru bar dd faderne peder [...]sen, og Jachop Nielsen chresten Peders hustru Jacob Andersen pige og las Søbye daatter.
Kommenteret Version #2134

Bapt: d. 3 søndag udj Trinitatis blev en fattig baren døbt navnlig Elisabet, Niels Sønders gaard hustru bar dend faderne Mas Mickelsens hustrue og jens meckelsen og hagen af Siøbye og Niels Søndergaard Datter
DKB: d. Tridie Søndag udi Tritastus da blev En fattig baren døbt Naflig Elisabet Niels Søngaard hustru bar dend faderne Mas Mechelsen Hustru og Jens Michelsen daatter og hagen af Sønder Søbye og Niels sønder ga Søn [ja]skep.
Kommenteret Version #2135

Sepult: d 27 Julius Jens Nielsßen i hiøllund hans Søn Morten.
DKB: d: 27 Julius, døde Jens Nielssen søn Morten udi hiøllund.
Kommenteret Version #6115

Sepult: d. 20 September Jens Rasmussen af Torne Wig.
DKB: d 19 September døde Jens Rasmussen udi Torren Vig.
Kommenteret Version #6116

1750
Bapt: d 1 Paaske dag blev Ander Hiølluns baren døbt nafvlig Malen Laues Binteru[.s] hustru bar den fader Niels hiøllund og Christen Chresten og hustru Maren Mortens datter og Niels Nielsßen af gren.
DKB: d: første Paaske dag da blev Anders Hiølunds Barn Døbt Naflige Malen, Lauris Amtrup Koene bar dend faderne Niels Hiølund Chresten Chrestensen og hustru Maren Morten daatter og Niels nielsen af gren.
Kommenteret Version #2136

Bapt 1. Søndag efter Paaske blev Meckels toxviges baren døbt navlig Karen hendes Søster bar den peder Jens Meckel sen og Thomas gren og Maren jens datter og Thomas Pedersens Datter.
DKB: anden Paaske dag blev Meckel Toxvig baren døbt nafnl Anne dend søster bar den faderen Jens Mechelsen og thomas gren og maren Jens datter.
Kommenteret Version #2137

Bapt: d 24 Junius. blev Thomas Holtdoms barn døbt Navlig Karen Nekolai hustru bar den fader Peder Jørgensen og Nekulai M[ad]s Mekkelsen og Peder Jørgensens pige og Jacob fasterholts pige.
DKB: d: 24 Junius Da blev Thomas Holt dom baren døbt naflig Karen, nechulai hustru bar dend {....} peder {.....}sen Nechulaj {......} [......] hustru og [... ....] gensen pige og Jacob Andersen tienstpig.
Kommenteret Version #2138

Bapt: d: 7 Jullius blev [Anders] Smeds barn døbt navnlig Peder Christen Pedersen hustru bar den fader jens Meckelsen og datter jens Nielssøn og datter Peder Larsen Hustru.
DKB: d 7de Julius, da blev Anders Smed barn Døbt Nafl. Peder Chresten pedersen hustru bar dend faderne Jens Meckelsen og datter Jens Nielss: og datter Peder Lass: hustr.
Kommenteret Version #2139

Bapt Paa Sant M[ile]kedag blev Niels Søndergaards døbt navlig Chresten Hans Datter bar den faderene Jens Ollesen og Peder Lassen Hustru og Jacob Nielssen og jens Meckels Datter.
DKB: Paa sant Me[c]kels Blev Niels Søndergaars baren Døbt naflig Chresten faderne Jens olesen og jachop Nielssen og daatter bar den Appeloene og peder Lassen hustru og Jens meckelsen daater.
Kommenteret Version #2140

DKB: Anno 1750 arn døde d: 20 døde thomas holtdoms datter, karen.
Kommenteret Version #6117

1751
Bapt: d 1 janvari blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Maren Jens Nielsßen hustru bar den faderene Jens Me[ckel]sen og Datter Thomas hansen og Sørren pedersen hustru.
DKB: 1st [........] blev Christen povelsen baren døbt nafnl Maren jens [.....]. hustru i gl Arenborg fadere Jens Mechels: og dat: thomas Hanssen Søren peder hust.
Kommenteret Version #2141

Bapt: d 4 janvari blev Chresten Jacobsen baren døbt navnlig Karen jomfru bisted bar den faderne Sørren pedersen og Chresten povelsen Ellen jensdatter og Else Pinvig.
DKB: d 4de Janv: blev Chresten Jachopsen baren Døbt Naflig Karen Jomfru Bisted bar faderne Søren pedersen og Christen Povelsen Elen jensda og Else pinvig.
Kommenteret Version #2142

Seput: d 5 Janvari Thomas Holtdom.
Kommenteret Version #6117

Bapt: Paa hellig trekongers dag blev Chresten Hiøllunds baren døbt: Navlig Niels Jens Hareskovs datter bar dd faderne Chresten Larsen og Jens hiøllund og hustru.
DKB: Paa hellig 3 Kongers dag, blev Christ Christensen udi hiølund hans baren døbt naflig Niels Jens Jørgensen datter bar dend {....}er Jørgens: og Hust{ru} {......}tejgs Niels hust {......} [er].
Kommenteret Version #2143

Bapt: d 25 Martius blev Las Hiøllund baren døbt Navnlig Mette Jens Meckelsen datter bar den fader Niels Søndergaard og Søn Anders Smeds Hustru Niels gren og Hans pige.
DKB: d 28 Margt ble Las hiøllund baren Døbt nafl: Mette jens Mechels datter bar dend faderne Niels Sønder gaar og Søn, Anders smed hustru, Niels gren Søn Niels, og hans hustrus søster.
Kommenteret Version #2144

Sepult d 4 May Døde en fattig mand i gl Arenborg Sg [..]lhand.
DKB: Anno 1751 d: 4 May døde en fattig koene udi gl: Aren borg naflig Johanne Christensen og døde hos Anders smed.
Kommenteret Version #6118

Sepult: d 4 Juli Las Hiøllunds hustru hendis [barenl] hos[d..].
DKB: d: 14 julig døde las [Weiel] gaar daatter som de Mested hos [denmen] om Natten.
Kommenteret Version #6119

Bapt: d 24 Søndag eftter Trinitates blev jens Ollesen baren døbt Navlig Zisßel Niels Søndergaards hustru bar den fad:= Niels Sønderg og Søn Thomas Jespersen og Chresten pedersens pige.
DKB: d 24 Søndag eftter trintas blev Jens Ollesen baren Døbt navlig Zisßjel Niels Sønder gaards Hustru bar den faderne Niels Søndergaard og Søn Thomas Jespersen Christen pedersens pig og [dolae] Gr[...]ster [.....].
Kommenteret Version #2145

Sepult: d 15 November maren Olles Daatter i Tovdal.
DKB: d: 15 november døde Maren Olles Daatter i Tovdald.
Kommenteret Version #6120

Bapt: d 28 November Jens Ostersen Baren døbt navnlig Joehana Chresten skræders hustru i Kibech bar dd fader Thomas Jespersen og hustru Jacob Nielsen og Pig.
DKB: d 25 novemb blev Jens osters Baren døbt navl Joehan Chresten skræders hustru i [....] bar den faderne Thomas {..........} Peder Jacob{.........}.
Kommenteret Version #2146

Sepult: d 4 søndag i Advent Olle Chrestensen af Torrenvig.
DKB: d: 4de Søndag i Atlen Olle Chrisensen af Taaren vig Døde.
Kommenteret Version #6121

1752
Sepult d 2 Janvari Chresten Torrenvigs baren.
DKB: d: 2den janv: døde Chresten TorenVig baren.
Kommenteret Version #6122

Sepult: d 13 April Mechel Siøbys datter.
DKB: d 13 Aprel døde las søbye [dat] Maren Mechels daatter.
Kommenteret Version #6123

d [10] Søndag eftter Trinitatis blev Anders Hiøllund baren døbt Navlig Chresten, Jomfru Anne Liste[t] bar den faderne Chresten Jacobsen Chresten Biere og Jens Hiøllunds hustru og Pige.
DKB: d 10 Søndag i Trinitates blev Anders hiølund baren døbt Christen præste datter bar dd: faderne Christen Jachobsen Maren Mortens dater Christen biere Jens Nielsen pige.
Kommenteret Version #2147

Seput d 18 Augustus Enger Peders Datter af gl Arenborg.
DKB: d 18 Aug: døde dend Svage Inger peders dater Aborg.
Kommenteret Version #6124

Sepult d 5 Novemb Maren Chrestens Datter.
DKB: d 5te November døde Maren Christen datter af gl: Aren borg.
Kommenteret Version #6125

Sepult: d 13 Novemb Anders Hiøllunds Baren.
DKB: d 6te dito {November} døde Anders hiølllund Baren 1 Søn.
Kommenteret Version #6126

1753
Bapt: d 2 Søndag eftter hellig tre Konger dag blev Chresten Hiøllund baren døbt navnlig Las Jens Jørgensen hustru bar den fader jens Jørgensen og broder Jens [bjere] datter og Søren Ollesen Hustru.
DKB: d: 3 Søndag efter hellig træ Kongers dag Blev Christen hiølund baren Døbt Nafl: Las, Jens Jørgensen hustrue bar dend faderne Jens Jørgensen og broder pindvig, helvig Arborg Jens Ibsen dater og gr[..] Jensen, og Christen Olesen.
Kommenteret Version #2148

Bapt: d 3 dito blev Mechel Toxvig baren døbt kaldet Kirsten hendes søster bar den fader Laurids Wolsgaard og jens skræder Jens [Oster]ssen og hustru og Jens Michels datter.
DKB: d 4de Søndag efter {hellig} træKongers dag blev mechel Toxvigs barn døbt nafl: Kiersten hendes Egen Søster bar hende naflig Beret, faderne Lauris Wolsgaar og jens skræder og Jens ostersen hustru og [Jeps] Jens Mechelsen daatter.
Kommenteret Version #2149

Bapt d 4 Marti blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Anne, Jumfru Christiana Tovdal fad Jens Mechelsen og dater og Jens Nielssen og Maren Niels Datter i gren.
DKB: d: 4de Marsi: blev Christen Povelsen udj toedald hans baren døbt nafl: anne Præsten datter Chriane bar dend faderne Jens Mechelsen og daatter Søren pedersen Jens Nielssen Niels gren daatter.
Kommenteret Version #2150

d 25 Martius Chresten Torrenvigs Baren.
DKB: J Jsu nafn Anno 1753 Døde d: 25 mars Christen Rasmussen baren som var død fød en datter.
Kommenteret Version #6127
Kommenteret Version #2151

Bapt: Paa Palme søndag blev Thomas Holdtoms baren Skivel kone bar den fad Peder Jørgenen Rasmus skivel A:
DKB: Paa Palme Søndag blev Thomas holtdo{m} Baren døbt Nafl{:} peder Ski{.....} [....] dend faderene peder Jørgensen og [....] Jens Nielsen hustrue [...]culai Søn Rasmus [....] gren daatter.
Kommenteret Version #2152

Bapt: Paa Skiærtorsdag blev {rand beskadiget: Je}ns Ostersen baren døbt Nav{nlig rand beskadiget Kir}sten hans søster bar dd. {rand beskadiget: fadere} Thomas berchebech A:
DKB: Paa skiertaars dag Blev jens Ostersen baren Døbt nafl: Christen hans Søster bar dend fader Thomas bercheberch med hans datter Christen Nielssen.
Kommenteret Version #2153

Bapt Paa Chisti Hemmelfartsdag blev Chresten Pedersen baren døbt Navlig Mechel, fad peder lasßen og Hustru A:.
DKB: Paa Christ himmelfa[..] dab blev Christen pedersen Baren udj gl: Arenborg, Døbt Nafl: Meckel, peder lassen koene bar den fader Andreas smed jens N: hustru Klemmen Rasmussen Niels gren [.......].
Kommenteret Version #2154

Sepult d 25 April gl Las Hiøllund.
d 25 April døde Las Ollesen udi hiølund.
Kommenteret Version #6128

Bapt: d 4 Julli blev Jens Ollesen baren døbt Navlig Olle peder Lasßen hustru bar dd fader Niels Søndergd og hustru A:
DKB: d: 4de Jul: blev Jens Ollesens baren døbt udi gl: Arenborg Naflig Olle peder lassens hustrue bar dend faderne Niels Søndergaar og søn Jachp [.....es] Jenssen og Hustrue tovdald [hu] [....] [....] Mechelsen og daatter.
Kommenteret Version #2155

Bapt: 13 Juli blev Mads Mechelsen barn døbt N: Chresten Maren pedersdatter bar dd fad Jens Mechelsen og Jeens hustru.
DKB: d: 5te Juli Mas Mechelsen baren naflig Christen Peder [.......] hustru bar d[...] faderne Jens Mechelsen og jens Pendvig hustru og Jens Mechelsen 4de dater og [Hans] gren søn Thomas.
Kommenteret Version #2156

Bapt d 26 Augstus blev Niels Nielssen baren døbt Navlig Anne Maren Niels datter bar den fad: Niels Thomassen Chresten pedersen og Thomas Hanssen og Peder Lassen hustru Malen af gren.
DKB: d: 26 Augustis Blev Niels Nielssen grene baren Døbt naflig Ann{e} Maren Niels bar dend fa{.....} Niels thomasen Chriten pedersen af Arenborg Thomas hansen af gren Thomas berchebech hustru peder lassen hustru hans gren datte{r}.
Kommenteret Version #2157

1754
Bapt: d 1 janvari blev Anders Hiølluns baren døbt Navnl Peder hans Søster bar dd fader Chresten Hiøllund og hustru Jens Nielsßen og hustru.
DKB: d: 2 december blev Ander hiølunds Baren døbt naflig Peder og hans søster bar dend faderne Christen Hiølund og hustru Maren Maatendaatter og Ma[nd].
Kommenteret Version #2158

Bapt: d 17 Javari blev Las Weielgaards barn født navlig Enger Jumfru Anne Lisbet bar den fader Sørren Olufs og hustru Jens Michelsen og Jens Jørgensen pige.
DKB: d: 16 Julius Balrtizar hiølunds baren døbt Enge [Jaf.] Jomfru Anne [hi.l.ft] Bar den farenner Sørren O[kr]s og kone Jens Mechelsen og dat Jens Nielssen pige.
Kommenteret Version #2159

Seput d 25 December Las Hjøllunds baren.
DKB: J Jesu nafn Ao 1754 d 14 decber døde las Weilgaars daatter Enger.
Kommenteret Version #6129

1755
Bapt d. 6 Søndag eftter Trinitatis blev [....] Michelsens barn døbt naflig Jens Christen [....] Hustru bar den faderne Niels [....] Sørren pederßen Christen [.....] [......] daatter Anne Niels daatter:.
DKB: d: 6te søndag efter Trinetauts blev Mas Mechelsen Baren døbt nafl Søren, Christen toldald hustru bar dend faderne Niels gren Søren pedersen Christen Jacobsen Jens Mechelsen daatter Anne Nielsdat.
Kommenteret Version #2160

Bapt: d 14 Søndag efter Trinitat blev [uægte] [.....] af gammel Arnborg døbt naflig [.......] og udlagt til Barne Fader Jens Troelsen udj Brane Sogn. faderne Peder Jensen Hustru bar dd thomas gren Chresten pedersen hustru peder hansen Jens Christensen.
DKB: d 14 Søndag i tritae blev den uægte barn af gl: Arenborg døbt Naflig Matiis og udlagt til baren fader Jens Trolesen af Fløe udi Brand Sogn. Peder lassen hustrue bar dend thomas gren [.as] fader - Christen Pedersen hustrue, peder lassen, Jens Christensen.
Kommenteret Version #2161

d. 6 Agustus døde gl Michel Holtum.
DKB: J Jesu nafn Ao 1755 d: 6te Agusti døde gl: Mechel holtdom.
Kommenteret Version #6130

Bapt: d 15 Søndag Trinitatis blev Christen Hansens barn døbt Nanfl Jens Hans faster bar den faderne Lars [Weilgd] Christeen biere Jens Fløe og [Hus....rd] Karen Jensdaatter.
DKB: d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen TaarenVigs baren døbt nafl: Jens hans faster bar ham faderne las Wilel gaar, Christen bere Jens flø og hustrue Karen Jens daatter.
Kommenteret Version #2162

Seplut d: 6 October døde Jens Hiøjlund.
DKB: d 6 October døde Jens hiøllund i [lil] hiølund.
Kommenteret Version #6131

Seplut: d 19 dito døde Jens Michelsen ved Arenborg kierche.
DKB: d 10 dito {October} døde jens Mechelsen Ved Aren borg kie[rc]he.
Kommenteret Version #6132

Bapt: d: 3 søndag i Advent blev Anders Hjøllund barn døbt Nafnlig Boel Jens Nielssen hustru bar dend faderene Christen hiøllund [.ha..des] hands [sees] Sørren Ollesen Hustru Mette Christens daatter.
DKB: d: 3de Søndag i Advent blev Anders høllund Baren døbt nafnl Bolle, jens Nielsens hustru bar dend. faderne Christen Hiølund Thomas Hannssen Søren Ollesen Hustru Mette Christen Daatter.
Kommenteret Version #2163

1756
Bapt d: 3 Søndag eftter Hellig Tre kongersdag blev Niels greens barn døbt naflig Jens Peder Larsen Hustru bar den faderne gammel [......] gren og Thomas berchebech og Thomas Hansen og søster og Jens Pedersen hustru.
DKB: d: 3die Søndag eftter Helli gTreKonger dag Blefr Niels greenes barn døbt navlig Jens Peder Larssens Hustr bar den fader gammel Niels gren og Thomas berchebech og Thomas Hanssen og Søster og Christen Pedersen hustru.
Kommenteret Version #2164

Bapt Paa fastelauvns Sønddag blev Chresten Pedersen i gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Mickel Johanne Syøbye bar den Las Christensen Jens [Menter]sen Hustru og daatter tommes gren og Christen Nielsen.
DKB: Paa Fastelavens Søndag, blef Christen pedersen udi gl: Arnborg hans baren døbt nafl: Meckel Johanne Sybye bar dend las Christensen Jens Nielsen hustru og datter thomas gren og Christen Nielsen.
Kommenteret Version #2165

DAAB REKONSTRUKTION: {1. juli 1756 Mads Mikkelsen i Tornvig en datter udfra begravelsen med 4 år 1760.}
Kommenteret Version #2166

Bapt d. 3 Søndag i tri blev Chresten Povelsen barn døbt Naflig Povel og Jens Nielsesen Hustru bar den faderne [Halnes] Gren og [Mons] michelsen og Hustru og hans broder Christen Jacochobsen Hustru.
DKB: d: 3 Søndag i tritas blev Christen povelsen baren døbt Naflig Povel og Jens Nielssen hustru bar dend fader hans gren og Mas Mechelsen og hustru og hans [broder] Christen Jachobs hustru.
Kommenteret Version #2167

Bapt d: 14 Søndag i trinitat blev Niels Hiøllund Barn døbt naflig Johanne Jacob [Drunstru..] Husru bar den faderne Christen Pinvig og Hustru Peder Pedersen og Broder og Christen [El]kier.
DKB: d:14 Søndag i trintus Blev Niels Hiølund Baaren døbt nafl: Johanne, Jacoh drunstrup Hustrue bar dend, faderne Christen penWig og hustrue peder Peders og broder af Felding Christen Elkier.
Kommenteret Version #2168

Seplut 10 October døde [....] thomassen udi tovdal.
DKB: d: 10 October døde Olle thomasen udi Todald.
Kommenteret Version #6134

Bapt d: 7 Novembr blev Christen Hjøllund barn døbt naflig Jørgen Jens [Harn....] Hustru bar den faderene Jens Jørgensen og Las Michelsen [ellen] Sørrens daatter Jens Nielssen Hustru Mads Michelsen.
DKB: d: 7de November da Blev Christen Hiølund baren døb{.} Nafl: Jørgen, Jens Hareskof hustru Bar dend. fadere Jens jørgensen og Lars Mechelsen Else Sørren Datter Jens Nielsen hustru Mas Mechels.
Kommenteret Version #2169

Seplut d: 14 Decembr døde Lars Siøbøej.
DKB: d: [..] december døde las [.....] Christensens Sø[b]ye.
Kommenteret Version #6135

1757
Seplut d 2 Janvari døde Beder Hiøllund Søn.
DKB: d: 2 javaruis døde sl: Anders Hiøllund søn.
Kommenteret Version #6136

Seplut d 8 dito {Janvari} døde Christen Hiøllunds Søn.
DKB: d: 8te dito {javaruis} døde Christen hiøllund søn af børnekopper.
Kommenteret Version #6137

Seplut d: 29 dito {Janvari} Niels Elkiers daatter Johan.
DKB: D 29 dito {javaruis} døde Niels Elkiers datter Johanne.
Kommenteret Version #6138

Bapt d: 7 April blev iens Ostersen barn døbt nafli Sørren Michel toxvigs daatter bar den faderne Las Hjøllund olle iensen Christen Nielssen Christen Jachobsen Hustru og Jens Henningsens pige.
DKB: d: 7de April blef Jens ostersen baren døbt Søren Mechel toxvigs daatter bar dend faderne Lars hiølund olle jensen Christen Nielsen Chri[...] Jackopsen hustru og Jens Henningsen pige.
Kommenteret Version #2170

Seplut d 1 Julli døde [Peder] Sørrensens [karen].
DKB: d 4de Juli døde [Sl?] Jens Sørensens hust: Karen.
Kommenteret Version #6139

Bapt d: 2 Julii blev Las Hiølluns barn døbt nafl Anne, Christen Christensens Hustru bar den faderne Christen Hjølund og Christen Povelsen Else Sørrensdaatter og iens Nielssens daatter.
DKB: d [.] Juli [Blev ... hiølunds baren Døbt] Anne Christen Christen hustru bar den[.] faderne Christen [...]und og Christen Povelsen Else Sørren daatter og Jens Nielsen daatter.
Kommenteret Version #2171

Bapt d. 11. December blev jens Henningsen barn døbt Naflig Henning faderne [......] Mads michelsen og Hustru Peder smed og Hustru og Karen [Mi]chels daatter. DKB: (står under døde): d 11 Decem Jens Henning Sen baren døbt navlig Henning fader Mas Meckel Sen og hustru Anders smed og hustru Karen Meckel Sen.
Kommenteret Version #2172

1758
Bapt d: 4 Febru[.]ari blev Niels Hjølund bar døbt naflig peder Chresten Tovdal Hustru bar den faderne Christen Pindvig og Hustru og Degn søn Thommes Hanssen udj gren Chresten Elkier udj Skarrild.
DKB: d 4de Februr Blev Niels Hiøllund Baren dø[..] Nafl: Peder Christen Todald hustru baar dend faderne Christen PenWig og hustru og degne Søn Thomas hansen udi gren Christen Elkier udi Skarild.
Kommenteret Version #2173

Bapt d: 16 Mars blev Christen Biere barn døbt Naflig kiersten og 5 faderne Christen Simmelkiær.
DKB: d 6 Mars blef Christen Biere baren døbt Na[..] Kierten og 5 fader Christen simmel kier.
Kommenteret Version #2174

Bapt d: 20 may blev Jens Nielssen barn døbt naflig Lauridz Sørren Pedersen Hustru bar dend faderne Sørren pedersen Thomas hanssen [Kl]emmen Rasmussen Christen Nielsen.
DKB: d 20 May da blev jens Nielssen Baren [.......]taare hiølund Døbt Lauris Søren peders: hustru bar dend faderne Søren pedersen, thomas Hanssen Klemmen Rasmussen Christen Nielsen.
Kommenteret Version #2175

Seplut døde dend faattige Anne Biere udj faster holt Biere.
DKB: Ao 1758 d: 7 Junius døde dend fattige Anne Bere udi fasterholdt bere.
Kommenteret Version #6140

Bapt d: 5t November blev jens Ollesens udi gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Arentz Niels Søndergaard daatter bar den fadderne Jens Niels og daa{tter rand beskadiget} og Niels Søndergaa{rds rand beskadiget} og søn og daatter laurids Andersen.
DKB: d 5te Nover Blev Jens ollesen udi gl: Areborg hans Baren døbt nafl. Arendt, Niels søndergaard daater bar dend faderne Jens Nielsen og daatter og Niels sønder gaard og søn og dat Lauris Andersen.
Kommenteret Version #2176

Bapt Samme dag {5t November} Niels Gren barn døbt naflig Niels og Hans faster bar den faderne gl. Niels Gren og Thomas hansen og søster Malene og Hans Rasmussen gren.
DKB: Samme dag {5te Nover} Niels gren baren døbt nafl: Niels og han[..] fster Bar ham faderne gl: Niels gren og thomas hanssen og Søster Malene og hans Rasmussen gren.
Kommenteret Version #2177

1759
22 Februarius døde S[.enne] hiølund datter Magrete.
DKB: d: 22 Febr døde S[...] Hiølund datter Margrete Ko[.us]dat.
Kommenteret Version #6141

Dend 22 Marsis blev Christen pedersen udi gl: ArenBorg hans Baren Døbt nafl: Peder hans Moester bar dend, faderen peder Lassen og hustru, Jens Nielssen daatter Anne, Anders smed Søn Lauris og hans Moster mand af Sneiberg Sogn.
DKB: d: 22 Marsi da Blev Christen pedersen baren udi gl Arenborg Døbt Nafl. Peder og hans Moster bar ham faderne lassen og hustru og Jens Nielsen datter og Lauris Anders og hans Morster Mand af Sneiberg Sogn.
Kommenteret Version #2178

d: 3die Paaskedag Blev Christen Powelsen i togdald hans barn Døbt Anne Kirstine jens Nielsens Elsted daatter bar dend faderne Mas Mechelsen thomas Hansen og hands Moster af faster ki[er?] og Mette Jens daatter.
DKB: Paa 3di Paashe dag da Blev christen pedersen udi todald hans barn Døbt nafl: Anne Kirstine og Jens Nielsen Elsted daatter bar dend, faderne Mas mechelsen og hendes morbroder af faster Kier og Las Jensen thomas hanssen og Mette jens daatter.
Kommenteret Version #2179

d: 12te may døde Niels Nielsen Søn udi gren Niels.
DKB: d: 12 May døde Niels grens baren Nafl. Niels.
Kommenteret Version #6142

d 24 Juli da blev Christen Hiølund Baren døbt Nafli Jens og Sl: Jens Jørgensen enche bar dend faderne peder Jørgensen og hustru og Søn [fangen?] og Kasp{? rand} Jens [Arohrels:] datte{r}.
DKB: d: 24 Juli da blev Christen Hiøllund Baren døbt nafl: Jens Sl: Jens Jørgensen hustru bar dend faderne peder Jørgensen og Hustru og søn Jørgen og Jens Mechelsens daatter Koene og Niels hareskof og jens Nielsens dat {..........} [.....].
Kommenteret Version #2180

d: 14 Agustis Blev Christen B[iere] [.h..v..] døbt nafl Magrete Præsten Kiærested Bar den faderne Jacob Anders og Jens Jacobs: og Niels biere hustru og pige.
DKB: d: 14 Agusti da blef Christen Christensen [...... ....] døbt Nanfl. Magrete [præste] [...............] Jacob [A........] Jens Jachobsen [.........] hustru og Jens Pige og hans [.....] dat.
Kommenteret Version #2181

D: 15 septemb; blev Christen pedersen [udj] Søbye hans Baren døbt Johanne peder Lassen hustrue bar dend faderen Peder Lassen Jens fasterholt og hans pige Mette.
DKB: søndagen d: 15 Septem Blev Christen Pedersen udi Søby hans Baren døbt Naflig Johanne, Peder lassens hustru bar den, faderne peder lassen Jens Nielsen Hustru Jens Lassen holt christen biers pige, Christen peders Koene og pige.
Kommenteret Version #2182

1760
d. 5te janvwrius døde Christen Torenvigs Søn i hans alder 12 {aar}.
DKB: d.: 5 Jan døde Christen TarrenVig Søn Jens.
Kommenteret Version #6143

d: 19 dito {janvwrius} døde Mas Mechelsen dat 4 a{ar}.
DKB: d: 19 dito {Jan.} døde Mas Mechelsen datter.
Kommenteret Version #6144

d 15 Februvaris døde Neoqetlai udi Skiefvel 72.
DKB: d 15 Febr: døde Nickulaj Koene udi skiefvel.
Kommenteret Version #6145

d: 17 Februar[..] blev Jens Ostersen udi BercheBech hans barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen hustru Bar dend faderne Olle jens Pinvig Christen Tarp Jens Niels daatter.
DKB: Søndagen d: 17 Febr: Blev jens ostersen Baren udi berchebech hans Barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen Hustru bar dend faderne Olle Jensen Christen Larsen Christen Povelsen Hustru og Jens Nielsen dat Anne Marie.
Kommenteret Version #2183

Paa Pallme Syindag Jens Henningsen Barn døbt Jens Præsten Konne bar dend fadern Anders smed og hustru Mas Mechelsen og Jens Nielsen dat.
DKB: Paa Palem Søndag Blev jens henningsen baren døbt Naf Jens, Præsten Koene bar hannem faderne Anders smed og hustru Mas Mechelsen jens Nielssen d. Bert Sørendaatter.
Kommenteret Version #2184

Paa anden Paahedag blev Niels grens Barn døbt Christen og Christen S[e]mmel Kirge hustru Bar den faderne thomas gren og Syster og peder Nielsen.
DKB: Paa anden Paashe dag Blev Niels gren Baren Døbt nafl: Christen Christen Søbyes hustru bar dend faderne Christen Simmel Kier og thomas hanssen og Søster og Peder og Niels grens pige.
Kommenteret Version #2185

d: 20 April døde Clemmen Skifvel udi hans alder 66.
DKB: d 20 April døde Klemmen Rasmuss udi skiefvel.
Kommenteret Version #6146

DKB: d: 30 April døde Nickolai Rasmusen udj skiefvel.
Kommenteret Version #6147

d 22 Julius Christen Ber hustru udi hendes alder 75.
DKB: [.....] døde gl Christen bere hustru Anne Niels Daatter.
Kommenteret Version #6148

d 22 Agusti døde Las Mechelsen udj arenborg kirche udi hans alder 62.
DKB: d: 13 Augusti døde Las Mechelsen ved fasterholt.
Kommenteret Version #6149

d 16 october døde Christen pedersen Baren født ArenBorg i h[...] alder 12 {aar}.
DKB: d: 16 October døde Christen pederse: barn udi gl: Baren.
Kommenteret Version #6150

1761
d: 4de Janvaius Blev Christen Pedersen udj gl. ArenBorg hans barn Døbt Anne Mari Pindvig Las hustru Bar dend faderne Peder Lassen Mads smed Søn Jens Nielsen daatter.
DKB: d 4de blev Christen pedersen udi gl. ArenBorg, baren døbt nafl: anne mari peder lassen hustru bar den faderne peder lassen, og anders Smed søn Lauris og Jens Nielsen daatter og Jens Ollesen Hustru og Anne Jens Niels dat.
Kommenteret Version #2186

d: 10 febrvaius Jacob Andersen udi Fasterholt udi hans alder - 71 aar.
DKB: d: 10de Febvari døde Jacob Andersen udi Fasterholt.
Kommenteret Version #6151

d: 16 Dito {febrvaius} døde Anders Andersen udj Toxvig i sin alder - 62.
DKB: d 16 dito {Febvari} døde Anders Andersen i toxVig.
Kommenteret Version #6152

d: 6te Marsi døde gl: Niels hiølund udi hans alder - 66.
DKB: d 6te Marsi døde Niels hiølund hustru udi hiølund.
Kommenteret Version #6153

DKB: d 24 May døde Niels hiøllund udi hans al 85.
Kommenteret Version #6154

d: anden [s........] Døde Jacob Andersens koene udj Fasterholt i sin alder 62.
DKB: d: 2dend September døde sl. Jacob Andersen Enche udi fasterholt ald 62.
Kommenteret Version #6155

d: 6te November Blev Niels hiølund Barn Døbt Johanne Jens Nielsen daatter bar dd faderne Christen Pinvig, og hustru.
DKB: Søndagen d: 6te efter Tritat blev Niels hiøl[...] Baren Døbt nafl Johanne Jens Nielssen datter Bar dend faderne Christen penvig Peder Lass [dersen] Jens pedersen og Christen Hiølund hustru jens Hiølund.
Kommenteret Version #2187

d: 12 dito {November} Blev Niels grenes barn døbt Niels, Christen [Som...] kone Mas Michelsen, og hustru Christen Nielsen.
DKB: Søndg d: 12 Novembr blev niels gren bar[..] Døbt Niels Christen Simmelkiers pige bar dend, fader Niels gren thomas gren og Male hans daatter og Mas Mechelsen Christen Nielsen.
Kommenteret Version #2188

1762
d: første Jauvarius Døde Anne Mechelsdaatter Ved Kierhen udi hendes alder 62.
DKB: d 1 Janvis, døde Anne Mechelsdaatter Ved Kierchen udi hendes alder 62.
Kommenteret Version #6156

d: 20 Janvaius Blev Christen Povelsen udj todald hans Baren Døbt Christen Jens Nielses daatter Bar den faderne Mas Mechelsen Thomas gren og ha{n}s søster Maleene.
DKB: d 2[.] Janvaris blev Christen {gennemstreget: Jacobsen} povelsen hidttelse barn fød Christen Jens Nielssen udj gl: Arenborg hans daatter bar dend. faderne Mas Mechelsen Thomas gren og Søster Malene.
Kommenteret Version #2189

d: [7] Februvarius døde Maren [Erich] dat udi Toxvig udi hendes alder - 56.
DKB: d 7de Februvi da døde Maren Er[ich] daatter udi toxvig udi hendes al 56.
Kommenteret Version #6157

d 9 May Blev Christen fasterholt hans baren Døbt Anne Kirstine Jens Jacobsen hustru Bar dend faderne Jens Jacobsen Christen Jacobsen og Søn Søren.
DKB: d: 9 May Christen fasterholt hans dat Anne Kierstin Jens jacobsen hustru Bar dend faderne jens jacobs Jacob Christensen Ved Kierchen.
Kommenteret Version #2190

d: 12 May døde Niels hiølund udi hans alder - 38.
DKB: d 12te May døde Niels hiøllund udi 38.
Kommenteret Version #6158

d 20 May Blev Christen hiølund Barn døbt Christen Peder fasterholts koene Bar den faderne peder Sørensen gl: peder hesselvig og daatter Mas Mechelsen hustr.
DKB: d: 20 May Christen høllund søn Christen og gl: peder hesselvigs hustru Bar dend faderne peder Jørgensen og peder Sørensen af hiøllund og Sl. Jens harreskof hustrue og peder hesselvig daatter Maren.
Kommenteret Version #2191

REKONSTRUKTION: {d. 1. september Christen Nielsen den Ældres datter Karen døbt. Udfra begravelsen 17 uger senere.}
Kommenteret Version #2192

REKONSTRUKTION: {d. 1. oktober Jens Ostersen i Birkebæks søn Anders døbt. Udfra begravelsen 10 uger senere.}
Kommenteret Version #2193

REKONSTRUKTION: {d. 15. oktober Niels Christensens datter Anne Kirstine formodentlig hjemmedøbt. Udfra begravelsen 2 uger senere.}
Kommenteret Version #2194

DKB: d: 2 dend November [døde] Niels Christensen [datter] Anne Kirstine udj hindes alder --- 2 uger.
Kommenteret Version #6159

d: 24 December Døde Jens ostersens Søn udi hans korte alder - 10 ugr.
DKB: d 24 Decber døde Jens ostersen Søn Anders udi hans som er kort - 10 ugr.
Kommenteret Version #6160

1763
d: 4de janvaius døde Christen Nielsens Karen udi gl: Arenborg udi sin første alder 17 ug.
DKB: d: 4de janv døde Christen Nielsen barn udi Aren Borg udi hans alder ... 17 ugr.
Kommenteret Version #6161

d: 16 Augusti døde Christen Povelsens Søn Christen udi hans alder - 2 aa{r}
DKB: d 16 Augustus døde Christen pouvelsen søn Christen udi hans alder 2 aar.
Kommenteret Version #6162

d 14 September Christen Nielsen Baren udi gl: Aren Borg døbt hos mig, hans Moster Bar den faderne Niels Jacobsen peder lassen søn peder.
DKB: d 14 septembr Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans søn Døbt henning og hans Moster Bar ham, faderene Niels jacobsen og hustru og Søn og daatter peder lassen søn peder.
Kommenteret Version #2195

d 26 dito {September} jens ostersen Baren Døbt Anders peder lassens Koene Bar den.
DKB: d 26 septembr: jens ostersen Berche Bech hans Baren Døbt Anders peder Lassens Koene bar dend faderne Mas Mechelsen og hustru Lauris Andersen Jacob Christensen ved Kirchen Jens ostersen pige.
Kommenteret Version #2196

d: 1 november Blev Christen pedersen udi gl arenborg han Baren døbt Jørgen peder lassens koene Bar dend.
DKB: Paa alle helleng dag Blev Christen pedersen Baren Døbt Nafl: Jørg{..} peder lassen hustrue bar dend faderne Jens Nielsen Ander smed h[...] Søn og pige Mette.
Kommenteret Version #2197

Samme dag Jens Henningsen Baren Ved kierchen døbt Niels, hans kones søster Bar dend faderne Mas Andersen og koene.
DKB: Samme dag Blev Jens Henningsen ved kierche gaarden og hustru Søster bar dend faderne og barnes nafn er Niels faderne Mas Mechelsen hustru, Niels syndergaars søn peder.
Kommenteret Version #2198

Dend Nye Kierche Aar dend første Søndag I advent Blev Niels hiølund Baren døbt Anne hendes Moster Bar den faderne, Søren hiølund Jens Ollesen Christen hiølund hustru.
DKB: d: 1 Søndag ui Adven, da Blev sl: Niels hiølund Enches baren døbt Anne, og hendes Moster bar den faderne Søren hiølund og Jens olles: Anne Mari og Christen Hiøllund hustru.
Kommenteret Version #2199

d: 11 December Døde jens Nielsen udi gl: Arenborg udi sin alder - 67.
DKB: Dend Nyekirche aar, Ao 1764 {kirkeåret begynder 1. advent året før, altså 1763} d: 11 decembr Døde jens Nielsen J Arenborg udi hans alder 67.
Kommenteret Version #6163

1764
d: 2 Janvaius Døede Mette hiølund i sin alder 62.
DKB: d: 14 janvarius døde Mette peder dat ved kirchen udi hendes alder --- 62.
Kommenteret Version #6164

d: 14 dito døde Jens henningsen Søn Niels - 1 aar.
DKB: d 24 dito {janvarius} døde Jens henningsen Søn Niels 1 aar.
Kommenteret Version #6165

d: 14 April døde Jens Ollesen udi Arenborg udi hans alder 66.
DKB: d: 14 April døde Jens ollesen 66.
Kommenteret Version #6166

d: 6te May døde Olle Christensen udi hiølund udi hans alder 56.
DKB: d: 6te May døde Ole Christensen i Hiøllund udi hans alder 59.
Kommenteret Version #6167

d: 24 May blev Rasmus skiefvels Baren døbt Maren, Thomas holtdom daatter Bar den faderene Hans Døslund Mechel [T..]sen hans gren og Søn thomas.
DKB: [.....] Pinse dag blev Rasmus skiefwels Baren Døbt Maren thomas holdom datter Bar dend faderne hans døslund og Mechel Jepsen og hans gren og Søn og koene Jens daatter.
Kommenteret Version #2200

1765
Paa Nytaars Dag, Blev Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans Baren døbt Jens hans Koene Søster Bar Dend, faderne Niels Søndergaard og søn peder og daatter peder Lassen og Koene.
DKB: Paa Nytaarsdag, da blev Christen Nielsen baren udi gl. Aren borg døbt Jens, hans faster bar ham faderne Niels Søndergaar og daatter peder smed og peder Niels.
Kommenteret Version #2201

d: 14 may blev jens ostersen Baren døbt Anne, faderne thomas BercheBech og hans daatter Bar dend, Peder Lassen og pige.
DKB: d anden søndag efter hellig tre konger dag, Blev Jens ostersen barn døbt Anne thomas Berchebech daatter bar dend fader Peder lassen og Søn og pige Jens henning koene peder Nielsen.
Kommenteret Version #2202

d 12 Februvai Blev Mechel Andersen udi gl: Arenborg Døbt Anne, Jens Nielsen dat bar dend faderne Anders smed og Søn Niels Søndergaer.
DKB: d: 11 Februus Blev Mechel Andersen Baren udi gl: Aren borg døbt Anne, Anne [Mechelsens] dat bar dend faderne Anders smed og Niels Søndergaar Søn peder, Peder lassen og pige Maren Jens dat.
Kommenteret Version #2203

Paa Pallum søndag Blev thomas grens hans Baren døbt christen maren hans gren Bar dend faderne [Bertel] h[e]sgaar og hans gren og Niels gren og Kone.
DKB: Paa Pallum Syndag Blef thommas gren Baren døbt Christen Maren sl daatter - Bar dend faderne Bertel heesgaard Jacob Christensen Karen Jensdaatter Niels gren og hu hustrue.
Kommenteret Version #2204

Samme dag Christen Todald Baren døb Enger Søren [hi..end] dat bar dend.
DKB: og samme dag Christen Povelsen baren udj Todald Nafl: Enger, Søren hiølund daatter Bar dend, fader Mas Mechelsen og peder hesselvigs koene og jens Henningsen og hans pige Maren.
Kommenteret Version #2205

d 16 Junius Rasmus skiefvel baren døb Mette, hans Koenes Moder bar dend faderne hans døslund thomas gren og koene og pige gl Niels gren.
DKB: d 16 Junius Blev Rasmus skifvels Baren døbt Mette hans koenes Moeder bar dend faderne hans Døslund og søn hans gren og Koene Maren Jensdaatter.
Kommenteret Version #2206

Dend 14 Julius Døde Mechel Andersen Baren udi gl: Aren Borg udi Sin korte alder 7 uge.
Kommenteret Version #6168

1766
DKB: d 2 dend Februvares Blev Christen Nielsen udj gl Aren Borg hans Barn Døbt Henning, Niels Sønder Daatter Bar dend faderne Niels søndergaar og søn peder og hustru Lauris smed.
Kommenteret Version #2207

DKB: d 19 Julius Blev Jens fasterholt hans barn Døbt Jacob Christen f[ast]holt koene bar dend faderne Christen fasterholt Peder Niels Maren Jens dat.
Kommenteret Version #2208

1767
DKB: d 22 Februvius Blev Christen fasterholt hans Baren døbt Nafl: Jacob Jens jens Jacobsen Koene bar dend faderne Niels bier og Søn Jøren pedersen og Rasmus Jens og Maren Nielsdat
NOTITS: Denne Christen Fasterholt må være død for Christen Biere i 1768 er gift med Johanne Christensdatter i Fasterholt, Jakob og Christen kaldes i FT 1787 halvbrødre.
Kommenteret Version #2209

DKB: Ao 1767 d 16 Marsi døde Ander Laurits udj gl: arenborg udj hans alder 69.
Kommenteret Version #6169

DKB: d 9 Augsti Blev Rasmus skiefvels Baren, diøbt nafl: Nechulai han[s] koenes Broders Koene bar dend fader jens gren Peder lassen kone [h.rv.g] h[...] [dennes] datter Las døslund og Mechel Jepsen.
Kommenteret Version #2210

DKB: d 12 September Blev Niels Massen udi gl Arenborg, hans barn døbt Jens og hans Moster Maren bar ham faderne Peder lassen og Thomas Laurissen peder Nielsen, [.aane] [her] daatter.
Kommenteret Version #2211

DKB: d 4de Octbr blev thomas Hanssen udi gren hans bar døbt Maren Male hans dat bar dend faderne, hans gren jacob Christensen Anne Jensdat og [...] Niels gren Koene.
Kommenteret Version #2212

DKB: d: Nye Kierche aar Ao 1768 {kirkeår!} d. 2 December, døde Christen Jacobsen Daatter else udi hendes alder 20 aa[.].
Kommenteret Version #6170

1768
DKB: d 30 Janvai Blev Jens Christensen Barn døbt Christen og Jens [Puch] Kiere bar dend faderne jens henningsen Jens Puchkire lauris Andersen Peder hesselvigs koene, Maren Jensdaatter.
Kommenteret Version #2213

DKB: d 8te Febvius døde Jens henning Søn Jens udi hans alder 8te aar.
Kommenteret Version #6171

REKONSTRUKTION: {d. 20. februar Niels Madsen i Gammel Arnborgs søn Jens (hjemme)døbt. Udfra begravelsen 27 dage senere.}
Kommenteret Version #2214

DKB: d 20 Marsi Niels Massen Søn Jens --- 27 dag udi gl Arenborg.
Kommenteret Version #6172

DKB: d: 9de May Blev Christen Biere udi fasterholt hans baren døbt Christen Niels Biere pige bar dend faderne Mechel toxvig og søn og daatter Jens [Jacbsen] og Koene 5 fader.
Kommenteret Version #2215

DKB: d 2dend Junius døde Jens Jacobsen Søn udi faster udi hans korte alder --- 2 aar.
Kommenteret Version #6173

DKB: torsdag d 2 den Junius blev Christen todald Barn døbt Jens peder hesselvig koene bar dend faderne Christen [.oolfrei.] Søn søren Mette Christensdaatter Jens Kielssen.
Kommenteret Version #2216

DKB: Syndagen d: 17 Jullius blev Niels grenes baren døbt Jens og hans koenes Søster Bar dend, fadrene Niels gren Niels Mass: peder Nielss: johanne green Niels Mass: koene.
Kommenteret Version #2217

DKB: d 9d Augsti døde Christen Jacobsen Koene udi hendes alder --- 63.
Kommenteret Version #6174

DKB: d Nye Kierche aar 1769 {kirkeår!} d: 8de December Maren thomasdat af gren udi hendes alder -- 77 a[..].
Kommenteret Version #6175

1769
SKARRILD DKB: Onsdag d 18te Mars blev Jørgen holtdom Baren døbt Naf Maren Peder holtom hustrue Bar dend fadere Trovel Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder Maren Thomasdaater og hans tinestedpige.
Kommenteret Version #2218

DKB: 2 dend Julius blev Søren Christensen Barn Døbt Christen Ane Møl bar dend faderne Christen Jacobsen og Søn Jacob og søster Peder smed og Christen Toxvig.
Kommenteret Version #2219

DKB: d 23 Julius Blev Rasmus skiefvel Baren døbt Niculai hans Søster Bar dend, faderne hans døslund og søn thomas hanssen Kone, Peder pedersen Mechel Jepsen.
Kommenteret Version #2220

DKB: d: 5 september blev Niels Massen udi Gl: ArBorg hans Baren døbt Naflig Mas hans Bar den, faderne Niels gren og hustru Maren jensdaatter Lauris smed peder [Las]sen hustru.
Kommenteret Version #2221

1770
DKB: Anno 1770 d 12te Janvius døde Mette Nielsdat Ved Arenborg [K]erche udi hendes alder 67.
Kommenteret Version #6176

DKB: d: 4de Februvarius Blev peder Sørensen udi hiølund hans Baren døbt Anne Magrete Anders palisen hustru bar dend faderne Søren hiølund Peder Rasmussen og daatter anne Jens dat.
Kommenteret Version #2222

DKB: DKB: d: 19 Februvius blev jens Jacobsen udi fasterholt hans baren døbt Jacob Christen faster holt kone bar dend, faderne Christen faster fasterholt Jørgen pedersen Maren thomasd Niels thomesen Anne [Thomasd].
Kommenteret Version #2223

DKB: vid Die 15te Junii 1770. Syndag d: 2 september blev Lauris smed Baren døbt Inger Maren Jens Dat bar den, faderne Jens Henningsen Peder Nielsen og hendes fader og Christen pedersen Niels Massen hustrue.
Kommenteret Version #2224

1771
DKB: d: 1 April blev Christen Pedersen udi gl Aren Borg hans Baren døbt helvig hans koenes Søster Bar dend, faderne er Anders lassen Niels skolem Peder Nielsen Christen pedersen og Anne Jensdatter.
Kommenteret Version #2225

DKB: Anno 1771 døde d 12 april døde Anne Christensdat Ved Kjerchen udi hendes alder 20.
Kommenteret Version #6177

DKB: d: 26 April blev Thomas Hanssen udi gren hans baren døbt hans, rasmus skiefvel koene bar dend faderne hans gre Rasmus skifve Maren jens daatter Niels holt dom Peder hansens kone.
Kommenteret Version #2226

REKONSTRUKTON: Juli 1772 Holtum: Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter en datter Karen.
Kommenteret Version #2227

DKB: d: 2 Julius Blev Søren Christensen Ved Arenborg kierche, hans Baren døbt Nafl: Christian Anne Møler Bar dend, faderne.
Kommenteret Version #2228

1772
DKB: Anno 1772 d 29 April døde Niels Thomasen udi gren udi hans alder 76.
Kommenteret Version #6178

DKB: d 29 May døde Maren Jens dat i hiølund udi hendes alder 82.
Kommenteret Version #6179

REKONSTRUKTON (fra FT 1787): Juli 1772 Hjøllund: Peder Sørensen og Maren Pedersdatter en datter Sidsel.
Kommenteret Version #2229

REKONSTRUKTON (fra FT 1787): Juli 1772 Niels Madsen Skovbjerg og Ane Marie Jensdatter en søn døbt Jens.
Kommenteret Version #2230

DKB: Anno 1773 den Nye Kierche Aar d: 1 første Syndag J Aven døde thomas Pedersen i Holtdom udi hans alder 69.
Kommenteret Version #6180

1773
DKB: d 3die Janvis døde thomas Jeppersen udi Berche bech udi hans alder 86.
Kommenteret Version #6181

DKB: d: 24 April døde Rasmus skiefvels Søn Nicqulai udi hans alder - 4 aa[.].
Kommenteret Version #6182

REKONSTRUKTON (fra FT 1787, Jens Jakobsen i Fasterholt skøde 1764): Juli 1773 Jens Jakobsen og Johanne Madsdatter i Fasterholt Bjerre en søn døbt Jakob.
Kommenteret Version #2231

DKB: d: 15 Julius døde Anne Niels datter udi gren udi hindes alder som er 58.
Kommenteret Version #6183

DKB: d 18 dito {Julius} døde Kyersten Niels dat udi Tarren Vig udi hendes alder 36.
Kommenteret Version #6184

{Præst Hegelahrs første indførelse i Arnborg kirkebog, han tiltrådte først måneden efter denne dåb} Dom XII post Trin: den 29de aug: blev døbt i Kirken, Jørgen Pedersens Barn af Holtum døbt navnlig Mette Kirstine.
Kommenteret Version #2232

1 Søndag i Advent Peder Sørensen af Holtum 73 aar.
DKB: dend Nye kierche aar 1774 d 1 Sønda udi Afvent døde Peder Sørensen i hiølund udi hans alder 73.
Kommenteret Version #6185

1774
den 24 januar Karen Nielsdatter af Holtum 62 aar.
DKB: d 24 Janvius døde Karen Niels daatter udi Holtdom udi hendes alder -- 62.
Kommenteret Version #6186

Den 16 Martii peder Sørensens Barn af Høelund Mette Kirstine, døbt Christen Høelunds Datter bar det.
Kommenteret Version #2233

Den 26de sammes {Martii} Søren Christensens Barn af Annexgaarden, døbt Berthe Cathrine.
Kommenteret Version #2234

2 Paaske Dag Peder Hansens barn af thornvig døbt Hans.
Kommenteret Version #2235

Introd. kone: 16 april Peder Sørensens af Høelund.

Introd. kone: Bededag Søren Christensens.

2 Pinse=Dag Jacob Christensens Barn af Annexgaarden døbt Else. Søren Christensens kone bar det.
Kommenteret Version #2236

Introd. kone: 2 pinse Dag Peder Hansens, Jacob Christensens.

Den 10 Julii fremstillet Herren i Kirken Monsr: Wickmans nemlig Erick Wichmans barn af Schibild navnlig Andreas, som den 23 Junii var hiemmedøbt Mad: Bagger af hastrup bar det..
Kommenteret Version #2237

Introd. kone: 10 S: e: T: Erick Wichmans

DKB: d 24 Junius døde Søren Kierchis daatter Else udi hendes alder 10 ug.
Kommenteret Version #6187

Søren {Jacob} Christensens Datter Berthe Cathrine af Annexgarden døde den 24 Juli Begravet den 1 Aug: gammel 10 Uger.
Kommenteret Version #6188

29 Juli Peder Thornvigs Barn, som anden Paaske Dag sidst var døbt.
DKB: {uden dato} Peder hansen baren som var 14 dage.
Kommenteret Version #6189

Den 7. Sept: Thomas Hansens Barn af Greene døbt navnl: Marie Mette Christensd: af Heesgaard bar det -.
Kommenteret Version #2238

Introd. kone: 23 S: e: T: Thomas Hansens

{Præstens}
Kirke=Bog
for Arnbog-Sogn
indrettet af
Nicolai Hegelahr
d. 29 Novembr:
1774
[Laksegl]
Im Nomine Jesus:

Optegnelse paa de fødte
fra Dominica, 1 Adventus
1774 intil Samme
Kirke=Aars Ende.

{Degnens}
Kirke=Bog
for Arnbog-Sogn
fra Kierke Aarets
Begyndelse 1775.
nemlig fra 1ste Søndag i Advent d. 27 Novembr:
1774

Indretningen er følgende
for Kierke Aaret 1775
Pag: 1 og 2 findes de fødtes
fødselsdag og Daabsdag
med fadderne -
Pag: 2 findes de Dødes Dødsdag og Begravelses-
Dag og deres Alder -
Pag: 3. findes de Copuleredes Navne -
Pag: 3. findes kirkegangs
koners Jndladelser.

Jndrettet d 29 Novembr.
1774
Da Nicolai Hegelahr war
Sogne Præst indsadt Dom: 10
Post Trinit: 1773 af Oluf
Petersen da Provst og Sogne=Præst
i Giellerup -

Degnen Lauridz Evertsen som er
indsadt ...............................
holder denne Bog, hvorimod jeg
og holder en bog, som ved hvert
kirke Aars Ende sammen lignes
med denne datum ut Supra
N Hegelahr

fredagen d 16 Decembr: bestælte Jens Jacobsen i Fasterholt mig til [at] døbe sit Barn, som skulle kaldes {her afbryder præst Hegelahr, næste indførelse er så dåben i kirken.}

Dom: 4 Adventus d 18 Decembr: blev døbt Jens Jacobsens Datter af Fasterholt navnlig Johanne. Christen Fasterholts kone bar det frem.
DKB: 4de Søndag udi Afven Jens Jacobsen barn udi Fasterholt Johanne Christen fasterholt kone bar dend Christen fasterholt Jens Henningsen Rasmus Jensen Jens henning Koene Niels Biere Pige hans grene Pige. {tilføjet senere:} barn Navn Johanne.
Kommenteret Version #2239

1775
d 7 februar døde søren Pedersen af Høelund og blev begraven Lørdagen d 15 februar= der var Liig Prædiken han var født 1716 d 24de Julig var altsaa gammel 58½ Aar.
DKB: Sønd 7de Febr død Søren Peder J høelund udi hans alder som var 56 aar
Kommenteret Version #6190

Introd. kone: Dom: Septuag: d 12 Februar: jens jacobsens Kone af Fasterholdt.

DKB: Søndagen Sexagesima Jens fasterholts Koene [I dend s.... ...fader]

d 7 Martii døde Christen Fasterholts Datter Anne Kirstine og blev begraven d 15 Martii som var en Onsdag, der var Liig Prædiken. hun var fød 1762 d 3 Maji.
DKB: d 7 Martius døde Christen fasterholtes dat Anne Kirstine udi hendes alder 13 aar.
Kommenteret Version #6191

DKB: Confirmands 1781
Arenborg
Jens Jensen af Toxvig - 1
Christen Thomassen af gren
Anne Jensdat af Berchebech
Jens Pedersen af Tornvig
Enge Todald
Mette af Bere


DKB: Fredagen d 13 April Jens Andersen og Inger Mechelsdatter af Toxvig


DKB: Samme dag enoch Lassen og Anne Mechelsdatter den samme sted.

Niels Greenes søn fra Greene døbt Dom: Rogate navnlig Peder Ib Pedersen Hustrue fra Høgild bar det frem.
Offer [tieta] 9 [S].
DKB: d 5te Søndag efter Paaske Blev Niels Nielsen i gren hans barn døbt Peder Jb Pedersen Kone udi Høgiel bar dend, faderne Jb pedersen og Niels Massen og koene Maren Todald Niels gren dat. og Thomas Hansen i gren.
Kommenteret Version #2240

DKB: d første Søndag efter Trafoldig Niels Nielsen Koene udi gren;

Introd. kone: Dom: 2 p trinit: Niels Greens Hustrue fra Greene.

DKB: Mandagen d 29 Maij Jens Nielsen ødevig og Margrete Thomasdat af Holtdom

{Anden skrift:} fredagen d 18 August 1775 visiterede jeg i Skarrild-kirke og var med Menighedernes tilstand fornøyet. {Ikke læselig underskrift.}

Dom: XI p Trin: var Søren Christensen og Sidsel Christensdatters 4de Barn i kirke navnlig Cathrine, som var hiemmedøbt forrige Søndag Dom: 10 p Trinit: hiemme i Annexgaarden.
DKB: D 11 søndag udi Trinitius Søren Christensen barn Catrine hans Koenes søster Anne bar dend faderne Jb Christensen Jens henningsen og Koene Maren Jensdat Peder Christensen.
Kommenteret Version #2241

DKB:
d 12 søndag i trinitataus Søren Christensen Koene
Dom: 15 p Trinit: d 24 Septembr: blev døbt Christen Christensens Barn af Fasterholt navnlig Ole.
DKB: d 15 Søndag i Trinitats Blev Christen fasterholt Barn døbt Olle, og Christen Toxvigs FæstedMøe bar dend, faderne Niels bere og Rasmus Jensen Jens [Jacbsen] og Maren Christend. Kirsten Mechelsdat.
Kommenteret Version #2242

d 25 Septembr: døde Birgitte Pedersdatter i Gam: Arnborg og blev begraven d. 3 Octobr: {lodret i Randen:} Birgitte Pedersdatter imellem 70 og 80 aar -.
{næste indførsel gennemstreget:} Tiirsdagen d 3 Octobr: begravet Birgitte Holtum en Almisse Lem.
DKB: d 2 October døde [Anne] Pedersdatter udi gl Arenborg i sin ald 80
Kommenteret Version #6192

DKB: Løfverdagen d 29 septm Las Jørgensen og Maren Christen dat af Søbye

DKB: d 4de October døde Christen fasterholtes barn udi sin Korte alder [7?] ug

Dom XVII post Trin: bleve trolovede i Arnborg Kierke Jens Pedersen af Ringstrup i Giellerup Sogn og Inger Michelsdatter af Toxvig.
Kommenteret Version #8001

Introd. kone: dom: 17 p Trin: Søren Christensens Hustrue af Annex=Gaarden.

Tiirsdagen d. 17 Octobr begravet Christen Christensens Barn fra Fasterholt, som var døbt Dom: 15 p. Trinit: a. c:
Kommenteret Version #6193

Onsdagen d 18 Octobr bleve trolovede i Holtum Jens Nielsen ødevig fra Skarild sogn og Margarethe Thomasdatter.
Kommenteret Version #8002

D 25 Octobr blev jeg Nicolai Hegelahr Copuleret med min Kone Maren Andersdatter Skuobye.
Kommenteret Version #8003

Introd. kone: Dominica XX paost Trinit: Christen Christensens Hustr: af Fasterholdt.
DKB: d 20 Sødnag i trinitatus Christen fasterholtes Koene Johanne Christensdatter.

{Begravet:} i alt 2 Mandkiøn Søren Pedersen 58½ aar og Christen Fasterholts Søn under 1 aar. 2 Quinder døde Christen Fasterholts datter i 13 aar og {lodret i Randen, teksten hører til her:} Birgitte Pedersdatter imellem 70 og 80 aar
{Døbt i 1775:} 2 Drenge og 2 Piger

1776
Nytaarsdag døbt Thomas Greenes Søn navnlig Simon Moderens Syster fra Aalling bar det.
DKB: Blev først Jan{... beskadiget} Thomas Hansen udi gren hans barn døbt Simmon hans Koenes søster bar dend faderne Niels grene og niels olling og Jacob Christensen og Søren Christensen og Jens Henningsen.
Kommenteret Version #2244

Thomas Greens mindste Søn Simon død natten imellem d 22 og 23 jan:; begraven d 31 januar:
DKB: d 29 Janrius døde Thomas Hansen barn udi gren, Simmon udi sin korte alder 5 uger
Kommenteret Version #6194

Introd: kone: Dom: Sexagesima thomas Greenes Hustrue
DKB: Søndag [s...dagene] Thomas hansen Koene udi gren Johanne Christen Daatter

Peder Thornvigs Drenge Barn Dødfød begraven den 20 Martiie.
DKB: d 20 Martius [..] [Der] Hansen dødfød drenge Baren udi Torenvig
Kommenteret Version #6195
Kommenteret Version #2244

{Indført baade for enden af 1775 og her i 1776:} Fredagen efter Paaske 1776 copulerede i Arnborg Kirke Jens Pedersen af Ringstrup og Inger Mickelsdatter af Toxvig -.
DKB: Copulerede 1776: fredagen d 13 April Jens Pedersen og Jnger Mechelsdaatter af Toxvig.
Kommenteret Version #8004

DKB: Samme dag {fredagen d 13 April} Erech Lassen og Anne Mechelsdaatter den samme sted {Toksvig}.
Kommenteret Version #8005

4. Søndag efter Paaske døbt Laurids Andersens Barn af Gam: Arnborg navnlig Johanne.
DKB: d 4de Søndag efter Paaske Laurs Andersen udi gl Aren borg hans baren døbt Johanne Peder Larsen udi gl Aren Borg hans koene Els og 5 fader
Kommenteret Version #2245

2 Pintse dag Jens Nielsen af Ødevig og Margrethe Thomasdatter Holtum copulerede.
DKB: Mandagen d 27 May Jens Nielsen Ødvig og Magrete Thomasdat at Holtdom.
Kommenteret Version #8006

Introd: kone: 2. Pindse Dag peder Thornvigs Hustrue.
DKB: anden pashe dag Peder Hansens Koene udi Torenvig

DKB: Søndagen d 2 Junius Lauris Andersen Koene udi gl Aren Barg hendes Kirchegang

Onsdagen efter Dom: 1 post Trinit: trolovede i Søbye Lars Jørgensen og Maren Christensdatter.
Kommenteret Version #8007

Dom: 2 post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens Barn i Annex gaarden navnlig Christen som var i Kirke Dom: 3 post Trin:
DKB: d 3 søndag efter Træfoldig{hed} Jacob Christensen udi Kierche gaarden var hans hans baren til daab Nafl: Christen og Søren Christensen Koene bar de faderne Christen Jacobsen og Søren Kierche og henning jensen og hans Madsen Anne Todald.
Kommenteret Version #2246

Introd: kone: Dom: 2 post Trin: Lars Andersens Hustrue i Gam: Arnborg.
DKB: Søndagen d 2 Junius Lauris Andersen Koene udi gl Aren Barg hendes Kirchegang

Introd: kone: 7 Sønd: efter Trin: Jacob Christensens H Hustrue af Annexgaarden.
DKB: d 7 Søndag Jacob Christensen Koene ved [.......]

Niels Thomasens Søn Thomas af Holtum Onsdagen d 7 Augusti heimmedøbt døbt i Præstegaarden.
Se dåb nedenfor eller Kommenteret Version #2248


Den 12 Søndag efter Trinit d 25 Aug: døbt Jørgen Pedersens Barn af Holtum navnlig Anne hennes Moder bar det.
DKB: d 12 Søndag i Trinitaus Blev Jørgen Holtom Barn døbt Anne og hans Koenes Moder bar dend. Fadderne Trovel sandfuld og dat Niels Thomassen og Christen Hansens Koene og hendes søster [Karen?].
Kommenteret Version #2247

Dom: 15 post trin: blev Niels Thomasens Søns /:Thomas:/ Daab confirmeret i kirken.
DKB: d 15 Søndg ef Trinitaus blev Niels Holtdom barn døbt Thomas Peder Hessel Koene bar dend faderne gl: Rasmus h[....rs..e] og Jørgen Holtdom. Henning Jensen og hendes Søster og Kirsten Lauris daatter,
Kommenteret Version #2248

Introd: kone: Dom 15 post Trin: Niels Thomasens Hustrue af Holtum.
DKB: d 15 Søndag Niels holdom koene Kierchegang

Introd: kone: Dom 16 post Trin: Jørgen Pedersen Hustrue af Holtum.
DKB: d. 16 dito Jørgen holtdom koene Kirchegang

Løverdagen d 28 Sept: copulerede næstomtalte Par: 3 Paar foruden {Lars Jørgensen og Maren Christensdatter}.
DKB: Løfverdage d 29 {28!} sept Las Jørgensen og Maren Christensdatter af Søbye.
Kommenteret Version #8008

Løverdagen d 28 Sept: copulerede næstomtalte Par: 4 Paar med Erich Larsen. først Erich Larsen og Anne Michelsdatter.

Dom: 17 post Trin. døbt i kirke Peder Sørensens Barn fra Høelund navnlig Maren. hennes Moder bar det.
DKB: d 17 Søndag i Trinitatus blev Peder Sørensen udi Hiølund hans baren døbt Anne og hans koenes søster bar dend faderne Peder Rasmussen og Anders Pallisen og koene og [......] hiøllund og søster.
Kommenteret Version #2249

Introd: kone: 24 Søndag efter Trin: Jørgen Høelunds Hustrue af Holtum.
DKB: d 24 Søndag i Triniaus Peder Sørensen Koene udi hiølund

fødte 1776 - 3 Drenge og 3 Piger og 1 dødfød Dreng -

1777
d 13 jan: begravet Christen Mickelsens Hustrue af Toxvig, som døde d 4 Jan: efter et Dødfød {Pige}Barn, som kom i Liigkisten med hende - Moderen var 41 aar.
DKB: d. 3de Janvarie døde Mette Nielsdaatter med hendes dødfød Pige Barn i sin alder 41.
Kommenteret Version #6196
Kommenteret Version #6197
Kommenteret Version #2250

Fastelavns Søndag hiemmedøbt Thomas hansen Barn af grene Navnlig Maren - Ovenmeldte Barn var i kirke 2 Paaske Dag Fadderne: Maren Heesgaar bar det Fadderne vare Christen Pedersens Søn Peder af Gam: Arnborg Peder hansen af Thornvig og Hustru. Christen Thodals Datter Anne og Niels Greenes Datter Anne.
DKB: dend anden Paaskedag blev Tomas Hanssen baren døbt Maren og Maren [hees] gaar bar dend faderne Peder Hanssen og Anders hesgaar Peder Christensen Maren Kierche gaard Anne Niels daatter udi gren
Kommenteret Version #2251

1 Paasck Dag Thomas Greenes Hustrue.
DKB: Introd: kone: dend anden Paaskedag Thomas hansen koene udi gren Johanne Chrisstendatter hins gang.

d 1 April trovovede i Birkebek Unge karl Peder Larsen af Rind sogn og Pigen Johanne Jensdatter af Birkebek.
Dom: 3tie post Trinit: 1777 [Oluf] Petersen.
Ovenmeldte trolovede Par bleve copulerede Onsdagen d 18 Juni i Kirken.
Kommenteret Version #8009

DKB: onsdagen d 1 {i måned?} søren pedersen {??} og Johanne Jens datter i berchebech

d 29 Maji 1777 begravet Jens Ostersen af Birkebæk gammel 61 aar og 9 Maaneder.
DKB: d 22 May døde Jens ostersen udi hans alder -- 61 9 Madr.
Kommenteret Version #6199

d 4 Junii begravet Michel Christensens hustrue Karen Jensdatter af Toxvig gammel 70 aar mindre nogen Uger.
DKB: d 25 May døde Karen Jensdatter udi Toxvig udi hendes alder som er ---- 70 aar.
Kommenteret Version #6200

d 20 Junii begravet Iver Christensen af Thornvig i sit alders - 63 aar.
DKB: d 15 Junius døde Jfver Chrsitensen udi Tornvig i hans alder: 63 aar.
Kommenteret Version #6201

Løverdagen d 21 Junii hiemmedøbt i Søebye Lars Jørgensens og Maren ChristensDatter Barn navnlig Kirsten Samme Barn var i Kirke d 4. Julii Christen Toxvigs kone bar det, fadderne: Fader brødrene, Peder, Knud og Niels.
DKB: d 9 Juni{juli?} blev Las Jørgensen udi Søby hans barn døbt navlig Kirsten Mechel Christensen koene bar dend faderne Peder Jørgensen og hans brødre Knud og Niels og Peder Jørgensen Koene og Kirsten Catrine Jørgen dat
Kommenteret Version #2252

d 4 Juli begravet Las Jørgensens Hustrue Maren ChristensDatter af Søbye, som døde d 28 Junii [.......] 30 aar [....] [....] [Præste?] [....].
DKB: d 28 Junii døde Maren Christensdat udi Søbye udi hendes alder: --- 30 aar.
Kommenteret Version #6202

d 17 Julii bleve trolovede i Annexgaarden Pigen Maren JensDatter ibidem og Unge karl Anders Larsen af Grarup i Brande Sogn.
Kommenteret Version #8010

Løverdagen d 9 Aug: trolovede i Birkebek Enkemanden Jens Christensen af Brandtholm og Pigen Karen Christensdatter af Birkebek.
DKB: d 26 September Jens Christensen og [Karen] Christensdat BercheBech
Kommenteret Version #8011

Søndagen d: 18de post Trin: døbt i kirken Peder hansens barn af Thornvig navnlig Jens Jørgen Holtums Hustrue bar det faderne vare (:NB denne Søndag var d 28 Septembr:) Hans Greene, Peder Holtum, Thomas Greenes Kone og Lauritz Arnborgs Pige.
DKB: d 18 Søndag efter 3 foldighed Peder hansen udi Torrenvig døbt Jens Jørgen fa Koene bar dend faderne hans gren [P...] holtdom Jørgen hiølund thomas gren koene Anders smeds Pige.
Kommenteret Version #2253

DKB: d 1 Octobr døde Peder Hansen Søn Jens i hans alder 3 uger

Fredagen d. 3 Octobr: copulerede i Brande Kirke Pigen Maren Jensdatter af Arnborg Annexgaard og Unge karl Anders Larsen af Grarup i Brande Sogn. NB: dette skeede Fredagen den 3die Octobr:.
DKB: d 3 Octobr Ander Lassen og Maren Jensdat ved Arenborg Kirchegaar
Kommenteret Version #8012

Onsdagen d 8 Octobr copulerede i Arnborg Kirke Enkemanden Jens Christensen af Brandtholm og Pigen Karen Christensdatter af Birkebek.
Kommenteret Version #8013

21 Søndag Efter Trin: d 19 Octobr: begravet Peder Hansens Barn Jens af Thornvig døbt d 28 Sept. c: a:
DKB: d 14 Octobr Døde peder hansen Søn Jens i hans alder 3 uger.
Kommenteret Version #6203

26 Søndag efter Trin: d 23 Novembr: Peder hansens Hustrue af Thornvig.
DKB: Introd: kone: d 24 Novembr Peder Hansens koene udi Torrenvig.

Den 12 Decembr: 1777 trolovede i Holtum. Unge karl Peder Christensen af Tarp i Brande sogn og Pigen Kirsten Jensdatter af Holtum. d 9 Juni copulerede ovenmeldte Par og et Par til nemlig: Jacob Nielsen Skræder fra Assing Sogn og Kirsten Christensdatter fra Høelund. Dette sidste Par blev trolovet d 15 Maji 1778.
Kommenteret Version #8014

Ialt copulerede 3 par for {kirkeåret} 1777.

Ialt fødde 1777. tvende Piger og 1 Dreng ialt 3 Ægte børn.
og desforuden et dødfød Pigebarn.

Et dødfød Pige barn. 1 Qvende fra 30 til 40 aar.
1 fra 40 til 50. 1 fra 60 til 70.
En Dreng under 10 aar. 2 Mænd fra 60 til 70.
{Anden skrift:} Vidi d 9 Junii ao Mcclxxvij S[....]

1778
Dom: p. epiph: 2de begravet Helvig Nielsdatter af Gam: Arnborg i sit 72de aar.
Kommenteret Version #6204

Samme dag Dom 2de post Epiph: begravet Niels Holtums dødfødde barn.
Et dødfød barn /:Dreng:/ af Niels Holtum og ........ in Januar:
Kommenteret Version #6205

d 27 jan: døde Jens Jacobsen i Fasterholdt begravet d 5 Februar: i sit 46de aar.
Kommenteret Version #6206

samme dag {27 jan:} begravet sammes {Jens Jacobsen} Fader Jacob Jensen som døde ibidem {Fasterholt} d i sit 77 aar.
Kommenteret Version #6207
DKB: d 5te Febr døde Jacob Jensen af fasterholt udi hans alder ---- 72 aar

DKB: samme dag {d 5te Febr} hans Søn Jens Jacobsen udi hans alder --- 46 aar

DKB: d første søndag udi fasten Niels holtdom koene

Dom: Sexages: begravet Christen Pedersen af Søebye ga: noget Over 70 aar. døde Natten mellem d 9 og 10 Maji dl: 12.
DKB: d 22 Febr Christen Pedersen udi Søb [7]3
Kommenteret Version #6208

Dom: Sexagesima døbt i Kirken den forhen afdøde Jens Fasterholts barn navnlig Jens. Jens Henningsens Hustrue bar det. Fadderne Jens Henningsen, Christen fasterholdt, Henning Jensen etc:
DKB: d 22 Febr blev sl. Jens Jacobsen barn Jens Jens hennings Kone bar dend faderne Christen Fasterholt Jens Hennings Søn Christ [fasters] [Anne] Jensdaatter
Kommenteret Version #2255

Introd: kone: Dom 1ste Søndag i Faste Niels Holtums Hustrue.
DKB: Introd: kone: d første Søndag udi fasten Niels holtdom koene.


Introd: kone: 2 Paaske dag Jens Fasterholdts Enke.
DKB: Introd: kone: d anden Paask dag Sl: Jens fasterholts koene, Johanne.

Den 3 Søndag efter Paaske døbt Christen Nielsen i Gottenborg hans Barn døbt Kirsten Karen Larsdatter bar det fadderne faderens broder Christen Lauritz Andersen Karen Pedersdatter
DKB: d 3die Søndag efter Paaske blev Christen Nielsen udi Arenborg barn døbt Kirsten [M|K]aren Lasdatter bar dend faderne hans broder Christen Lauris smeds Koene Peder Nielsen og hans Pige.
Kommenteret Version #2256

Jacob Nielsen Skræder fra Assing Sogn og Kirsten Christensdatter fra Høelund. Dette sidste Par blev trolovet d 15 Maji 1778.
Kommenteret Version #8015

DKB: d 9 May døde Peder [..]ssen udi hans alder -- -- 70

d 31 Maji begravet Jens Jacobsens Enkes barn Jens af Fasterholdt. Gammel 13 Uger 2 Dage.
DKB: d 29 Julius døde sl: Jens Jacobsen søn udi fadsterholt i hans alder 13 uger
Kommenteret Version #6209

Introd: kone: 2 Pintse dag unge Christen Nielsens Hustrue i Gam: Arnborg..
DKB: Introd: kone: 2 pinsen dag Christen Nielsen koene udi Aren Borg.

Unge karl Peder Christensen af Tarp i Brande sogn og Pigen Kirsten Jensdatter af Holtum. d 9 Juni copulerede ovenmeldte Par.
DKB: samme dag {3die Pinse dag} Peder Christensen Tarp og Kirsten Jensdatter holtdom.
Kommenteret Version #8016

{9 Juni} et Par til nemlig: Jacob Nielsen Skræder fra Assing Sogn og Kirsten Christensdatter fra Høelund. Dette sidste Par blev trolovet d 15 Maji 1778.
DKB: 3die Pinse dag Jacob Nielsen og Kirsten Christensdaatter
Kommenteret Version #8017

d 7 Søndag efter Trin: Christen toxvigs barn døbt Michel Kanderens Syster Inger bar det Fadderne Michel Thornvig Peder Sandfeld og Søn. Maren Jensdatter - .
DKB: d 7de Søndag efter 3 foldig blev Christen Toxvigs baren døbt Michel og hans søster Enger faderne Christen fasterholt og Koene Peder Pedersen af Sanfuld og hans Søster Maren Jens Pedersens af brande bye.
Kommenteret Version #2257

Introd: kone: d 12 Sønd: efter Tref: Christen Toxvigs Hustrue.
DKB: Introd: kone: d 12 Søndag efter 3 foldighed Christen Toxvig koene.

DKB: d 21 Septembr Palli Pedersen og Johanne Masdat af gAn [...]

d 22 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Jacob Christensens Barn af Annexgaarden navnlig Christen, Christen Thodals Hustrue bar det, fadderne vare Jens Henningsen, Christen Thodal. det døbte Barn var i Kirke Dom: 15 p: Trin:
DKB: d 12 Søndag Jacob Kirche baren chresten hans Pige bar faderne Christen Todal og søn Søren Kirche og Faster og hans koenes Søster.
Kommenteret Version #2258

DKB: d 21 Septembr Palle Pedersen og Johanne MasDat Fasterholt.
DKB2: d 21 Septembr Palli Pedersen og Johanne Masdat af gAn [...]
d 28 Sept: copuler: Palle Peders: og Johanne Madsdatter af Fasterholt.
Kommenteret Version #8018

d 27 Sept: trolovede Iver Jensen og Anne Jensdatter i Gam: Arnborg.
Kommenteret Version #8019

d 14 Oct: Lars Jørgensen og Johanne Christensd: Søbye.
DKB: d 14 Octbr Las Jørgensen Johanne Christendatter.
Kommenteret Version #8020

Introd: kone: Allehelgens Dag d 1 Nov: Jacob Kirkes Hustrue.
DKB: Introd: kone: d 20 Søndag efter 3 foldig Jacob Christensen koene.

d 2 Nov: Iver Jensen og Anne Jensdatter.
DKB: d 2 Novem Jver hansen og Anne Jensdat.
Kommenteret Version #8021

d 16 Nov: døde Peder Jørgensen af Holtum begravet d 22 Nov: gamm: 59 aar.
DKB: d 16 Novembr døde Peder Jørgensen udi holtdom udi hans alder 59
Kommenteret Version #6210

1779
Dom: 1 p Epipan: var Koenen Karen Larsdatter /: hindes Mand er i NB: :/ uægte barn til daaben i Kirken for public: Daaben d 7 Jan: 1779 og blev udlagt til barne fader Anders Pedersen Snedker og Enkemand af Tønder.
DKB: d første Søndag efter Nytaars dag blev En Ud ægte barn døbt af gl Arenborg Nafl [Enger] [Karen] Las datter [...] [.....] [..] dend og Anders Pedersen af holtsten som gaf sig an for [.........lag] til fader og Maren Mortensdaatter bar dend faderne Christen Toxvig Peder Christensen Laurits smeds Pige.
Kommenteret Version #2259

d 25 Febr: Jørgen Holtums barnd døbt navnl: Peder døbt i Kirken.
DKB: Søndagen d 28 Febrius Jørgen holtdom baren døbt Peder Trovel Sandfuld daater bar dend faderene Trowel fuld Niel holtdom og koene Peder [a]rve og Søn Jens [a]rve og Søn Jørgen holtdom Pige.
Kommenteret Version #2260

2 Paaske dag begravet El: Nielsdatter af Gam. Arnborg 52 aar.
DKB: d 2de Paaske dag El Niels daatter af Aren borg udi hendes alder -- 52 aar
Kommenteret Version #6211

d 25 April Niels Holtums barn døbt i Kirken navnlig Peder.
DKB: d 25 April blev Niels holtdom baren døbt Peder hans koenes M[o]eder bar dend faderne hans fader og søn Jørgen holdtdom koene og tienst Pige Maren
Kommenteret Version #2261

d. 3 Søndag efter Paaske Peder Sørensens barn Søren publicert [...] hiemmedaab.
DKB: d [3]di Søndag efter Paasche Peder Sørensen Baren døbt Søren. Peder Rasmussens datter af Assing bar dend faderne Anders Pallisen og koene Jens Pedersen af Sanfuldt og Edel Christensdaatter og broder Jøgen.
Kommenteret Version #2262

Samme dag {3 Søndag efter Paaske} public: Hiemmedab for Søren Kirkes barn Jens.
DKB: Samme dag {d [3]di Søndag efter Paasche} Søren Christensen baren ved kirchen døbt Jens Jacob Christensen koene ved Kirchen bar dend faderne Jens henningsen og Søn Maren Nielsdatter Jacob Pig Kirsten Sørens Pige Anne
Kommenteret Version #2263

d- 26 Julii begr: Anne Nielsd: Høelund 79 aar.
DKB: d 26 Julius døde Anne Nielsdatter udi hiølund udi hendes alder --- 79
Kommenteret Version #6212

d. 2 [....] begr: hans rasmuss: i Greene 78 aar og 5 maaned.
DKB: d 2 Aug døde hans Rasmussen udi gren udi hans hiøe alder --- 78 5 Matr
Kommenteret Version #6213

d. 22 aug: begr: Lars Søebyes {....} barn dødfødde barn. {under Døde 1779}.
Dom: XI post Trin: blev begravet et dødfød barn fra Søebye Drengebarn. {under fødde 1779}.
DKB: d 22 Augusti Las Søby [l.ge] død fød baren.
Kommenteret Version #6214
Kommenteret Version #2264

d. 5 Søndag efter Trin: Palle Fasterholts barn Anne Marie døbt i Kirken.
DKB: d 15te Søndag i trintaus Peder Pallesen barn døbt Anne Marie Mechel Toxvig datter bar dend fadere Christen fasterholt Jens h[en]nings Peder Palesen broder og Søster Anne Pedersdat af fasterholt.
Kommenteret Version #2265

d. 22 Oct: Johanne Jensd: af Søebye noget over 90 aar.
DKB: Johanne Jensdatter døde af [Søby?] d 22 October døde udi hendes alder som er - - - 90 aar.
Kommenteret Version #6215

DKB: d [24] trit død Stine kirches barn [.] Si[n] korte alder - - 1 aar.
Kommenteret Version #6216

1780
Sepulti 1780
d. 28 Jan: begravet Christen Pedersens Hustrue af Arnborg Jørgensd: 62 aar 9 Uger
DKB: d 20 april døde Maren Jørgen dat udi gl: Aren Borg udi hendes alder -- 62 aar
Kommenteret Version #6217

DKB: d 24 April søren baren 1 aar.
Kommenteret Version #6218

DKB: d 4de Søndag efter Trini Niels Pedersen Baren ved kirchen døbt Maren Inger Castoft bar dend fadere rasmus Castoft hr. heglar broder Maren christendatter. Anne Pedersdatter Peder Søndergaar
Kommenteret Version #2266

D. 31 Maji copuleret Jonas Erichsen og Kirsten Michelsdatter trolovede d 28 Marts.
DKB: d 4de Julius Jonnas Erichens og Kirsten Mechels daatter af Toxvig
Kommenteret Version #8022

d. 27 Juli Niels Pedersens spæde barn Maren 7 Uger.
DKB: d 5te Julius døde Niels Pedersen Baren maren ved Kirchen i sin ald 7 uger.
Kommenteret Version #6219

Kirkegangs Koner 1780
Dom 9 post Trin: Niels Pedersens Hustrum ved Kirken, introduceret

d. 10 Augusti Thomas Hansen af Greene gammel 52 Aar [Lug?] Uge 2 [d..]
DKB: d 4de Augusti Thomas hansen udi Arenborg J hans alder som er 52.
Kommenteret Version #6220

d. 24 Sept: Ove Christens: Hustrue af Arnborg i sit 25de Aar [Lug?] Ug
Kommenteret Version #6221

D. 29 Sept: copulerede Christen Jensen og Sidsel Jensdatter af Birkebek.

d .. Dec: Mette Marie Madsdatter af Arnborg Kirkegaard gam. 33 {hul i papiret}
Kommenteret Version #6222

DKB: anden julle dag jacob Kierches baren Jesper Slomstrup Møller Koene bar fadere Møler og hans broder Søren Kirches koene Niels Pedersen koene Anne Peder dat
Kommenteret Version #2267

DKB: Samme dag {anden julle dag} Las Søbye hans Baren Christen og Niels datter bar dend faderne Jens thomassen Søren Jensen og Jøren lassen Christen fasterholt koene Las Søbye Karen Jens
Kommenteret Version #2268

2den Jule Dag Jacob Kirke og Lars Søebyes Koner
DKB: Anden Julle dag Maren Christens dat ved Kirchen

Ialt:
1 af Mandkiøn: imellem: 50 og 60
1. af Qvinde=Kiøn imellem [40 og 50] {hul i papiret}
1 - - - - - - - - - - - -- - [3]0 og 40
1 - - - - - - - - - - - -- - [2]0 og 30
1 - - - - - - - - - - - -- - 0 og 10

1 af M.kiøn 4 af QvindeKiøn tilsammen 5 døde


1781
Fødde 1781
*ger Christensen af Arnborg. Ove Christensens Pige -
{et * som dette skulle referere til et andet sted på siden ses ikke, findes tilsyneladende ikke . * er præsten Hegelahrs mærketegn.}

DKB: Paaske dag Søren kirche Baren døbt Jens Anne Nielsdat bar dend faderne Peder Cmed og broder Christen Møls Christen Jacobsen Anne Pederdatter Niels gren datter Anne
Kommenteret Version #2269

Paaske Dag Søren Kirkes Kone.
DKB: paaskedag Søren Kierches Kone Sesel Christen dat

{DKB:} Confirmander:
Jens Jensen af Toxvig 1
Christen Thomesen af Gren
Anne jensdatter af Berchebech.
hans Pedersen af Tornvig
Enger Todald
Mette af Beres

Trolovede og Ægte=Viede 1781
Den 18de April trolovede bartholomæus Pedersen Pur{up..hul i papiret} af Schibild og Enken Anne Kirstine Rasmusdatter Uth
Kommenteret Version #8023

DKB: 3foldig Søndag Christen Søndergaar barn døbt Jens Anders Døfling koene Bar dend, faderne Anders Ander Døfling Christen Søndergaar hans broder og Jacob Kierche Pige Maren jensdaatter Niels Madsen koene
Kommenteret Version #2270

d 25 Julii begravet Niels Bierges kone Johanne Jensdatter gammel 52 Aar 2 maaneder 3 Uger døde Taarsdagen tilforn 2 Timer over Middag
DKB: d 28 Junus døde Niels Christensen koen udi Johanne Jens datter udi hendes alder - - - 52.
Kommenteret Version #6223

Dom: 4 post Trin: Christen Søndergaards Kone.

DKB: {DKB:} d 14 Søndag i Tritius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Anne Mari peder Jens{ens} koene i Tarp bar den faderne Peder Jensen [Niel] {Thomsen} holtdom Jørgen K[arel?] og tienste Pige.
Kommenteret Version #2271

DKB: d 14 Søndag Jørgen holtdom koene.

DKB: d 16 Sønd T: Peder Sørensen baren døbt Peder hans koenes Syster bar dend faderne Peder Rasmussen Jørgen [Christensen] [Anne Jens dat] Anders Pallisens koene.
Kommenteret Version #2272

d 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne
DKB: d 20 Søndag J trituius Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob kierche koene bar Anne Christen hiølund dat bar Magret og hafde 7 [b.d..]
Kommenteret Version #2273
Kommenteret Version #2274

d. 29 Octobr: copulerede sidstmeldte Par {Purup}.
Kommenteret Version #8024

D. 29 Oct: blev Barth: Purups og Anne Kirstine Rasmusd: Barn af Schibild, Peder fremstillet Herren. Mad: Luxdorfp fra Arvad=Mølle bar det, fadderne: Monsr Luxdorfph af Arvad Mølle. Jonas Harild. Peder Hansen af Thornvig.
DKB: Mandagen d 5te Novembr Monsiur Ber[.]d og Anne Rasmusdatters og [.....] og Baren ti [Kierche] og hastrup Mølle som bar dend faderene hastrup Møller [J...] Pige hans søn og hans [tierst] [..]
Kommenteret Version #2275

D. 29 Oct: Barth: Purups Hustrue Anne Kirstine Rasmusd: af Schibild -

24 Søndag efter Trin: Peder Høelunds og Anders Pallesens Hustruer.

I kirke Aaret 1781 fødde 5 Drenge og 3 Piger død 1 kone altsaa 7 flere fødde end døde

1782
fødde i Kirke Aaret 1782

Christen Søndergaards barn - Niels -. d 19 jan: gammel 1/2 aar [.......]
Kommenteret Version #6224

NB: Christen Toxvigs barn Pige barn var i kirken D - ------ navnlig Mette Cathrine /:det var Hiemmedøbt i Annexgaarden d 27 Februar:/
Kommenteret Version #2276

2 Søndag i Faste Niels Thomassens Hustrue af Holtum
DKB: Anden søndag i fasten Niels holtdom koene Maren

D. 8 Januar: hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassen og Maren Pedersdatters barn Karen af Holtum. Samme barn var i kirken 2 søndag i faste Magrethe {hul i papiret ......}Datter af Ødevig bar det, Fadderne Peder Niel{sens} Hustrue, Søn og Datter af Hundshoved. Jørgen {hul i papiret ......}.
DKB: Samme dag {Anden søndag i fasten} Niels Holdom baren Døbt navlig Karen Magrette udi Øvig bar den faderne Jørgen holdom Peder Øvig og Niels holdom koenes broder og Syster og Mette heselvig.
Kommenteret Version #2277

DKB: Dend nn Søndag Efter Paaske Christen Toxvig koene Anne Marie Peder Datter

DKB: d 12 Maiji døde Christen Jacobsen koene Karen Anders Datter udi henders alder 75 tive aar.
Kommenteret Version #6225

DKB: Anno 1782 d 14 Juli 7de Søndag Trinitatis: gick Christen Birckebecks Kone i Kirke.

d. 12 Julii Peder Mathiasen og Anne Marie Frandsdatter ægteviede i S: Felding Kirke.
DKB: fredagen d 12 Julj Havde Peder Mathiassen og Anne Maria FrantzD: Bryllup som nu er flyttet Til Felding Sogn
Kommenteret Version #8025

DKB: d 18 Julj Havde Enkemanden fra Biørnskou Peder Poulsen og Pigen Anne Niels Dattr Fastholtbierre Trolovelse
Kommenteret Version #8026

{hul i papiret ......ca. 6. søndag i} Trin: Christen Jensen og Cidsel Jensdatters barn Af {hul i papiret ......Birke}bek navnl: Johanne Pigen Maren Jensdatter bar {det} Fadderne Oster Schave, Arent Jensen. Søren Jensen. Maren Clemensdatter. Kirsten Nielsdatter Maren Christensd:
Kommenteret Version #2278

DKB: Natten Jmellem d 1ste og 2den Septbr døde Christen Birckebecks Daatter Johanne 12 uger gl:
Kommenteret Version #6226

Peder Povelsen af Biørnscou og Anne Christensdatter i Biere copulerede d 25
Octobr:DKB: d 25de Ocbobr havde Peder Poulsen i biørnskou i Sunds sogn og Anne Niels Datter Brylup i Fasterholt bierre. -
Kommenteret Version #8027

Dom: 24 Post: Trinitatis Christen Skoelemester og Magrette PedersDaatter deres barn af gl Ahrnborg Gøtthi Richardt. Christen Toxvigs kone bar den, faddere Christen Toxvig Ove Christenß, Christen Nielsen i [Grene] Peder Anders Kone i Hiøllund Pigen Mette NielsDaatter.
DKB: 24de Søndag eftter Trinitatis - - var Til Daab i Ahrnborg Kircke Christen skolemester og Magrette deres barn Navnl: Gøtthi richardt Christen Toxvigs Kone bar den fadderne, Christen Toxvigs ove Christens: i gl: Ahrnborg, ung Karl Christen Niels: i greene Peder Anders Kone i Hiøllund Pigen Mette NielsDatter fra gl: Ahrnborg.
Kommenteret Version #2279

DKB: 24de Søndag eftter Trinitatis Niels Christen Lustrup i Arnborg hans Kone i Kirke.

{døbte:} Ialt 1 Dreng og 3 Piger Summa 4 fødde 1782.
{viede:} Ialt 2 Par.
{døde:} Ialt 3 Personder der Qvinde kiøn 1 fra 0 = 10 Aar 1 fra 70 = 80 aar 1 fra 80 = 90 Aar. og 1 person af Mandkiøn fra 0 = 10 Aar.


1783
Fødde 1783
Søndag efter Hellig 3 Kongers dag hiemmedøbt og 4 søndag efter hellig 3 Kongers Dag fremstillet Herren i Kirken Jacob Christensens og Maren Christensdatter egtebarn navnlig Bodild Anne Christensdatter af Thodal bar det, fadderne Søren [Kirke] og Hustrue. Christen Thomassen af Greene Christen Olesen af Annexgaarden. Forældrene bor i Annexgaarden.
DKB: Ao 1783 d 26de Janv: hiemmedøbt, Jacob Christens: og Maren Christens Daatter deres Barn Naunl: Bodild .-
dend 2den Febr fremstillet Herren i Kirchken Anne soudal[k] bar dend fadderne, Søren Kircke, Christen Sigting Peder Andersen, Christen Tomsen i greene An Kirstine i Toudal karen Pedersdaatter, Zidsel Kircke.-

Kommenteret Version #2280

DKB: Første Søndag i Faste, blev Jacob Kirkes Kone Jntroduc:

Confirmander 1783 -første Søndag efter Paasken -
Svend Ericksen - gml Arnborg
Jacob Christensen fra Fasterholt
Enger ChristensDatter {BESKADIGET ....} [....]

DKB: Confirmandter
Svend Erichsen af gl: Ahrnborg
Jacob Christensen fra fasterholt
Enger Christens Daatter: Bierge


d. 27 Maji trolovede i Birkebek Enken Anne Johanne Christensdatter ibidem og Ung Karl Niels Christensen af Felding Moesgaard.
DKB: Niels Christensen i Moosgrd og Anne Johanne i Birckebæck havde Trolovelse dend 27de May 1783.
Kommenteret Version #8028

Almindelig Bededag d 16 Maji Hiemmedøbt i Annexgaarden Bartholomæus Purups og Anne Kirstine Rasmusdatters ægte Barn af Skibild navnlig Rasmus. død d 28 ejusdem.
DKB: fredagen dend 16de May hiemmeDøbt, Bartolomæus Purup og an Kiertine Rasmus Daatter i Skibild Deres barn navnl Rasmus død dend 28de Ditto, begravet den 1 Juni
Kommenteret Version #2281

Døde 1783
Bartholomæus Purups mindste søn i Schibild død d 25 Maji begravet d 1 Junii omtrent 14 dage gammel.
Sepulti 1783
6te Søndag efter Paaske begravet Barthol: Purups barn af Skibild, som blev døbt d 16 Maji sidst navnl: Rasmus.
DKB: Bartholomæus Purup hans liden Søn Død ved Maren Rasmus 14ten Dage gammel døde d 28 may begravet dend 1ste Junj . -
Kommenteret Version #6227

d. 10 Junii trolovede Enkemanden Ove Christensen i G: Arnborg og hans Tieneste=Pige, Pigen Mette Nielsdatter.
DKB: Ove Christensen i gml, Ahrnborg og Mette Niels Daatter ibdem Troelovelse dend 10de Junj.-
Kommenteret Version #8029

Dom: 1 post Trin: hiemmedøbt Unge Christen Søndergaards og Berthe Jensdatters Barn i G: Arnbrg navnlig Anne. Dette sidstmeldte Barn var i Kirken 2 Søndag efter Trinit: Pigen i Birkebek Karen Clemensdatter bar det; Fadderne, Christen Nielsen den Ældre Arent Jensen. Christen Thomasen. Arents kone Pige Anne Hansdatter.
DKB: Dend 22 Junj Er Christen Nielsen den yngre og Bergitte Jens Daatter i Gml Ahrnborg Deres Daatter hiemme døbt naunl: Anne, Pigen karen Clemens Daatter, fadderne Store Christen Søndergrd Arnt Jensen Christen Thomsen, Arnts Kone [pig] Anne Hans Daatter - -
Kommenteret Version #2282

d. 24 Junii copulerede Niels Christensen og Anne Johanne Christensdatter i Birke[bek].
DKB: Bryllup i Birckebæck dend 24de 1783 Med brudeparret Niels Christensen, og Anne Johanne Christens Daatter.
Kommenteret Version #8030

DKB: 2den Søndag Eftter Trinitatis Blev Monsr Puurups Kone JnTroduceret i Ahrnborg Kirke. -

d. 5 julii copulerede Ove Christens: og Pigen Mette N {hul i papiret}
DKB: Bryllup i gml: Ahrnborg Med Brudeparret Ove Christensen og Mette Niels Daatter, sammestæd Dend 4de Julj 1783.
Kommenteret Version #8031

DKB: 8de Post Trint: blev Lille Christen søndergaards Kone i gml: Anb: Jntrod:

Trolovede og Copulerede 1783
D. 28 Octobr trolovede Christen Jacobsen i Annexgaarden og Pigen Karen Kirstine Pedersdatter. d 20 Novembr: bleve de ægteviede.
DKB: Dend 28de Octob= havde Christen Jacobsen Enckemanden ved Ahrnborg Kircke og Pigen karen Kierstine Peders Daatter Troelovelße.
Kommenteret Version #8032

Sidsel Jensdatters Barn af Toxvig {først skrevet: "Birkebek", understreget, direkte derover Toxvig} navnlig Jens. fremstillet i Kirken Dom: 22 post Trin: Jens Skræders kone fra Brandtholm bar det. Fadderne: Jens Pedersen i Uhre. christen Toxvig. Arent Jensen. Peder Nielsen. Niels Birkebeks kone. Arents Kone. Toxvig=Pige.
DKB: Dend 6te Octobre er Christen Jensen og cidsel Jens Daatter Deres Søn navnl: Jens hiemme Døbt i Toxvig
fremstillet herren i Kircken 22de post: Trin: Jens Skræders kone fra Brandholm bar den, faddere Jens Peders: i uhre Christen Toxvig, Arnt Jensen, Peder Niels, Niels Birckebæchs Kone. Arnts Kone Toxvig Pige . -

Kommenteret Version #2283

DKB: 22de Post: Trinit: blev Christen Jens i Toxvig hans Kone Jntrod:

d. 25 Novembr: trolovede Unge Karl Hans Pedersen i Thornvig og Pigen {mangler}
DKB: Den 25 Novembr: trolovede i Thornvig Ung Karl Hans Pedersen og Pigen Anne Larsdatter.
Kommenteret Version #8033

DKB: Den 28de Novembr blev Deres {Christen Jakobsen og Karen Kierstine Pedersdatter} Bryllup Cellebreret i Anbrg: Kircke.
Kommenteret Version #8034

DKB: Summarisk Beregning for Kirke=Aaret 1783.
Fødde: 2 Drenge oug 2 Piger Sum: 4 ægte Børn.
Døde i [1?] Aare af Mand=Kiøn [..der] [Man] gammel altsaa
3 fleere fødde end døde
Copulerede 3 Par.
Qvod teston Scharrild Præstegaard d 26 Novembr: 1783
N Hegelahr


Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn Maren hiemmedøbt i Lille Høelund Dom: 1 Advent: d 30 Novembr: 1783. Dette Barn fremstillet Herren i Kirken Dom 4de post Epiphania. Edel Christensdatter bar det. Fadderne: Christen Thornvig Peder Sørensen. Jørgen Christensen Jacob Kirkes Kone.
DKB: 1 Søndag i Advent d 30te Nov: 1783 hieme døbt peder andersßen og Karen Peders Daatter i Lild hiøllund deres Daatter ved Navn Maren fremstillet herren J Kircken 4de Søndag Efter Hellig 3 Kong: Dag, Edel Hiøllund bar den, fadere Christen Tornvig i Lild hiøllund, Peder Sørensen i hiøllund, Jørgen Christensen [...] Jacob Kirckes Kone, Pigen Kirsten [Morts] Daatter . -
Kommenteret Version #2284

Copulerede 1784
Ovenmeldte Hans Pedersen og Anne Larsdatter af Thornvig copulerede d 29 Decembr: 1783.
DKB: Brude folk nye kirkeaar for 1784
Brudeparret Hans Pedersen og Anne Lars Daatter i Tornvig Deres Bryllup Cellebreret d 29de Decb Anno 1783

Kommenteret Version #8035

1784
Jens Olesens Hustrue Maren Mortensdatter af Thodal begraven 3tia post Epiphan: i sit 78de Aar: døde d 19de Januar:
DKB: Dend 19 Janvarj Jens Ollesens hustrue i Toudal ved Navn Maren Mortensdaatter i sit alder 78 aar begravet d 25 Ditto. -
Kommenteret Version #6228

Den 4. Februar: begravet unge Karl Poul Jacobsen Høghøy, som kom til Annexgaarden Frisk at besøge sin Syster Maren Jacobsdatter, som der er gift med Huusmanden Christen Olesen, blev efter faae Dage syg og efter 8 à 10 Dages Dygdom døde d 28 Januarii gamel 59 aar, 6 maaneder og nogle Dage.
DKB: Dend 28 Januarj døde Poul Jacobsen fra Herninge Sogn ved Ahrnborg Kirche i hans alders 60de aar, begravet d 4de Febr. -
Kommenteret Version #6229

DKB: I. 4de Søndag efter hel: 3 Kong Dag Introduc. Peder Andersen Kone i Hiøllund

d. 26 Februar: himmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters barn af Holtum navnlig Niels.
den I Paaske Dag var ovenmeldte Niels Thomassens barn af Holtum i Kirken navn: Niels Mads Sørensens Kone fra Snede bar det: Fad: Mads Sørensen, Jørgen Holtum. Anders Greene Rasmus Pedersen fra Hundshoved.
DKB: Onsdag dend 25 Febrij= er Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum deres Liden Søn fød og hiemme Døbt, naunl: Niels fremstillet herren i Kirken Paaske Dag Mads Sørens: Kone fra Snede bar den, fadderne unge Karle Rasmus Pedersen fra Hundshoved Peder Sørenßen ved Ahrnborg kircke Jacob Kirckes Kone, Pigerne Maren Jørgens Daatter og Anne Niels Daatter i Holtum
Kommenteret Version #2285

D. 31 Martii Himmedøbt i Præstegaarden Peder Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Store Høelund navnlig Rasmus.
den II Paaske Dag var ovenmeldte Peder Sørensens barn af Store Høelund i Kirken navnl: Rasmus Christian Madsens Kone bar det. Fadderne: Peder Rasmussen. Christian Madsen. Jørgen Høelund. Edel Høelund.
DKB: Onsdag d 31 Martj hiemme døbt peder Sørens: og Maren P: Daatter i hiøllund deres Søn naunlig Rasmus, Christen Mads: Kone bar den. Paa 2den Paaske dag fremstillet herren i Kircken fadderne Peder Rasmuss. Christen Mads: Jørgen hiøllund ædell hiøllund Peder Anderß: Kone i L: hiøl:
Kommenteret Version #2286

Dom: Palmar: døbt i Kirken Hans Pedersens og Anne Larsdatters barn af Thornvig navnlig Berthe, Jørgen Holtums Hustru bar det, Fadderne: Peder Thornvig, Jørgen Holtum, Peder Sørensen ved Arnborg Kirke. Jacob Kirkes Kone.
DKB: Hans Pedersen i Tornvig og Anne Lars Daatter deres Daatter ved navn Bergitte, fremstillet herren i kircken ved den hellige Daab Palme Søndag, Jørgen Holtums Kone bar den, fadderne Peder hansen ibidem Jørgen Holtum Peder Sørensen ved Arnbrg Kircke Jacob Kierckes Kone Pigen Anne ChrißensDaatter i Holtum. -
Kommenteret Version #1998

DKB: II. 1 Paaske Dag Jntroduceret Niles Holtums Kone

Samme Dag Lars Søebyes og Johanne Christensdat: barn døbt i Kirken navnlig Maren Fadderne: Michels Kone af StockelHoved bar det. Fadderene: fornævnte Michel Peder Frøelund. Kirsten Catrine Jørgensdatter. Anne Nielsdatter i Greene. Jacob Kirkes Kone.
DKB: 2den Paaske dag Lars Jørgensen og Johanne Christens Datter i Søbye deres liden Daatter Navnl: Maren fremstillet herren i Kircken ved den hellige Daab Mickel i Stockellhoved hans Kone bar den faddere, Mickel [forb...f.tt], Peder frøelu Kiersten Cathrine Jørgens Daatter i toxvig Anne Niels Daatter i greene, jacob Kierckes Kone.
Kommenteret Version #2287

Confirmerede Dom: Qvasi modo gen: 1784 i Arnborg Kirke.
Peder Pedersen af Scharrild.
Peder Sørensen tienende i Annexgaarden
Anne Nielsdatter og
Maren Jørgensdatter af Holtum.
Maren Thomasdatter af Birkebek.
Mette Kristine Hansdatter.
Johanne Mortensdatter og
Anne Cathrine Jacobsdatter af Scharrild bye.
Marie Jensdatter tienende i Pindvig.
DKB: Confirmand[o]. -
1 Peder Pedersen i gamelgaard
1 Peder Sørensen ved Ahrnborg kircke
1 Mette Kierstien Hans Daatter til Degn
1 An Catrine Jacobs Daatter fra huustet
1 Johanne Mortens Daatter Studsgrd
1 Maria Jens Daatter fra Pindvig
1 Maren Jørgens Daatter Holtum
1 Anne Niels Daatter, Holtum
9 tilsammen.


DKB: III. 5te Søndag Efter Paaske Jntroduceret hans Tornvigs Kone

DKB: V. Pintse Dag, Peder Sørensens hustru i hiøllund Jntroduceret. -

DKB: V. Ditto Datto {Pintse Dag} Lars Søebyes hustru Jntroduceret -

Trefoldigheds Fest blev døbt i Kirken Ove Christensens og Mette Nielsdatter Ægte=Barn af Gam: Arnborg navnl: Ellen Kirstine. Laurids Arnborgs Hustrue bar det, Fadderne: Niels Skoubierg, Jørgen Frøelund. Arnt Jensens Hustrue. Pigen Maren Jensdatter og Maren Christensdatter.
DKB: Ove Christensen og Mette NielsDaatter Deres Daater naunlig Ellen Kierstin fremstillett herren i Kircken ved den Hellige Daab Trinitatis søndag [Laus] Anborgs Kone bar den, faddere Niels Skoubierg, Jørgen frøelund, Arnt Jens Kone, Pigen maren JensDaatter og Maren Christens Daatter. -
Kommenteret Version #2288

DKB: VI. 4 Post Trinit Jntrodus: Ove Christensens hustrue. -

Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand boende i Deufling, at være sin Barnefader.
testere ut supra.
Evert Lauridsen
Lars Karstensen

Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød.
Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
Kommenteret Version #6230
Kommenteret Version #6231

Summa: fødde 1784 6. nemlig 2 Drenge og 4 Piger Døde 1 Kone og 1 Mand. 4 flere fødde end døde ig 1 Par Copuleret.

DKB: Summa
2 af mandKiøn alle ægte:
4. arf Qvindekiøn Børn
6.
{døde} Summe 2.
1 af Mandkiøn fra 50 til 60 Aa:
1 af Qvindekiøn fra 70 til 80 Aa.
Det eneste copulerede Par 1784
Dog 4 fleere fødde end døde teston
Scharrild præstegaard d 27 Nov. 1784
N Hegelahr1785
PKB: I. Christen Ollesens Kone Ved Ahrnborg Kirke Naunl: Maren Jacobs Daatter Død d 5 feb i sit alders 70de aar.-
Christen Olesens Kone ved Arnborg Kirke. Maren Jacobsdatter død d 5 Februar: i sit 70de Aar.
Kommenteret Version #6232

Døbe=Bog
for
Arnborg Meenighed.
IndRettet for Kirke Aar 1785

PKB: I. Jacob Kircke og Maren Christens Daatter deres Dødføde barn fød d. 13 Marti Pige Barn.
Den 13 Martii fød Jacob Christensens og Maren Christensdatters dødfødte Pige Barn i Annexgaarden.
Kommenteret Version #2289

PKB: II. Jacob Kirckes Dødføde Barn Begravet Palme Søndag.
Jacob Kirkes dødfødde Pige=barn, begravet Palm=Søndag.
Kommenteret Version #2290
Kommenteret Version #6233

PKB: Kirkegangs Koner 1785. I Jacob Kirckes Kone Introduc: 3die Søndag Efter Paaske.

PKB: III. Kirsten Peders Daatter Hiøllund almisse Lem til Ahrnborg Sogn. Død d. 17 Juni i sit alder 72de aar.
Kirsten pedersdatter Høelund Almisse=Lem til Arnborg Sogn død d 17de Junii i sit Alders 72de Aar.
Kommenteret Version #6234

PKB: IV. Iver Jensen i gaml: ahrnborg død den 14 Julii i sit Alders 49de aar. - begravet d 20.-
Almisse=Lem Iver jensen i Gam=Arnborg død d 14de Julii i sit 49de Aar begravet d 20de.
Kommenteret Version #6235

PKB: V. Karen Mads Daatter fra Døslund død i Holtum dend 7 Augustii i sit alders 76de aar begrav: d: 14de.
Karen Madsdatter fra Døslund død i Holtum d 7de Augusti i sit 76de Aar. begravet d 14de.
Kommenteret Version #6236

PKB: II. Pallie Pedersen og Johanne MadsDaatter i Fasterholt Deres liden Søn fød dend 19 Augustii. fremstilled herren i Kirken Søndagen den 21de Augusti samme Dag døbt Navnl Jens, hans Søster Ane kirstine bar ham, faderne Peder Nielsen i Uhre og Hustru, Jonahs Harild og hustru. Maren Niels Daatter i fløe og hende 2de Sønner Niels og hans Pedersen, Bierge Piige Else.
Søndagen d 21 Augusti døbt i Kirken Palli Pedersens og Johanne Andersdatters Barn af Fasterholt navnlig Jens. Halv=Systeren Anne Kirstine bar det - fadderne: Peder Nielsen af Uhre og Hustrue Jonas Harild og Hustrue. Maren Nielsdatter i Fløe og hendes 2de Sønner Niels og Hans. Pigen Else i Bierge.
Kommenteret Version #2291

PKB: III. Niels Christensen og Anne Johanne Christens Daatter i Birckebech deres Liden Daatter fød d 17 September og himme døbt d. 19 ditto Navnlig Appolonne.- fremstille Herren i Kirken 18de post: Trin: Poul Moossgaards Kone bar den. Faddere Poul Moßgaard i felding. Michel Toxvig Christen Jensen i Toxvig ung karl Peder Nielsen, Christen Birkebeks kone Jakob Kirches kone Pigerne Maren Thomas Daatter og Kirsten Catrine Jørgens Daatter
Den 18 Sept: døbt i Præstegaarden Niels Christensens og Anne Johanne Christensdatters barn af Birkebek navnlig Apollone fremstillet i Kirken Dom: 18de post Trin: Poul Moe{s}gaards Kone af Felding bar det: Fadderne: Samme Poul Moesgaard Michel Toxvig Christen Birkebek Ung karl Peder Nielssen. Christen Birkebeks Kone Jacob Kirkes Kone. Pigerne Maren Thomasdatter og Kristen Cathrine Jørgensdatter.
Kommenteret Version #2292

PKB: II. Pallie faterholts Kone Introduc: 20de post Trin:

PKB: III. Niels Birckebecks Kone Introduc: Alle Helgens fæste.-

{døbte:} Ialt 3 nemlig 1 af Mandkiøn 2 af Qvindekiøn.
døde i alt 5 nemlig 1 af mandkiøn, 4 af Qvindekiøn.
1. 0 " 10
1. 40 " 50
1. 60 " 70
2. 70 " 80

Den 6te Decembr: 1785 døbt i Præstegaarden Søren Christensen og Cidsel Christensdatters Barn navnlig Berthe af Annexgaarden.
Sidstmeldte Barn fremstillet i Kirken Dom: IIItia Adventus 1785. Christen Olesens Hustrue bar det Fadderne: Jacob Kirkes Hustrue. Peder Frøelund af Arnborg. Christen Thodals Datter Inger. Mette Poulsdatter i Greene.
PKB: I 1785. Dend 6 Decbr fød og hiemmedøbt Søren Xstensen og Zidsel XstensDaatter ved Ahrenborg Kircke, deres Liden Daatter naunlig Bergitte. fremstillet Herren i Kircken. Christen Sigtings Kone bar den faddere Christen Jacobsen, Peder frølund i Arnborg Jacob Kirckes kone, Inger Toudal. Mette Pouls Datter i greene.
Kommenteret Version #2293


PKB: Nye Kircke Aar for 1786.-
fødde.
Udi afvigte Kirke=Aar 1785 fødde 1 Drengebarn og 2 Pigebørn. tester N. Hegelahr.

PKB: Udi Kirke=Aaret 1785 døde 1 af Mandkiøn og 4 af Qvinde Kiøn A. Hegelahr.


PKB: I. Dend 20de Decembr 85 Døde Søren Kirckes Barn Naunlig Birgitte efter at det var fød d 6te Ditto.
Søren Kirkes barn: Berte gammel omtrent 2 Uger begravet 2den Juele Dag.
Kommenteret Version #6237

1786


1786
PKB: I. Søren Kirckes Kone introd: 4de Søndag efter Hellig tree Kongers Dag.-

PKB: II. Christen Jensen og Zidsel Jens Datter i Toxvig deres Liden Daatter fød dend 28de Jan 86. hiemme Døbt d 29de Ditto Naunlig Appolonne.- fremstille Herre i Kirken 5te Søndag efter Hell: 3 Kong= Dag. Christen Toxvigs kone bar den. faddere Store Christen Søndergrd. Arnt Jensen ung karl Peder Nielsen i Birckebek. Niels birkebecks Kone Arnt hans Kone. Jacob Kirkes Pige -
den 29de Januarii hiemmedøbt Christen Jensens og Cidsel Jensdatters Barn af Toxvig navnl: Apollone. fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter H: t. Kr. Christen toxvigs Hustrue bar det. faderne gamle Christen Søndergaard. Arent Jensen ung Karl Peder Nielssen i Birkebek Niels Birkebeks Kone. Jcob Kirkes Pige.
Kommenteret Version #2294

i. Søren Chrisensen Gassum og Enken Anne Jensdatter troloved d 30de Martii, copulerede d 2 Maji
PKB: I. Søren Christensen Gassum og Encken Anne Jens Daatter Trolovet d 30. Martij.- forbemelte Deres Bryllup cellebreret den 2den May.
Kommenteret Version #8036
Kommenteret Version #8037

Det iii Par bleve Christen Nielssen Jegin og Edel Christensd:, som findes antegnede i Scharrild Sogn, men høre til Arnborg Sogn:
SKARRILD KIRKEBOG: d. 9. martii 1786 trolovede Christen Nielsen Jegin af Lustrup og Edel Christensdatter af Høelund. Copulerede d. 5. maj.
Kommenteret Version #8038
Kommenteret Version #8039

PKB: III. Hans Pederen og Anne LarsDaatter i Tornvig deres Liden Daatter Anne Malena fremstillet Herren i Kircken ved den hellige Daab 5te dag i fasten. Anne Kirstiine i fasterholdt bar den faddere Christen Sigting Peder Nielsen. Jacob Kirckes Kone. Niels Birckebecks kone, Maren Jørgens Daatt i holtum.-
5te Søndag i Fasten døbt i Kirken Hans Pedersen og Anne Larsdatter ægte Barn navnl: Anne Malene. Anne Kirstine Jensdatter af Fasterholt bar det. Fadderne Christen Sigting. Peder Nielssen Jacob Kierkes Kone. Niels Birkekebks Kone. Maren Jørgensd: af Holtum.
Kommenteret Version #2295

PKB: II Christen Jensen i Toxvig hans Kone Introduceret 5te Søndag i Faste. -

PKB: III. Hans Tornvigs Kone jntroduc: 4de Søndag efter Paaske.


PKB: IV. Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum Deres Liden Daatter Hiemme Døbt 8de post: Trin: Naunlig Karen. fremstillet herren i Kircken 15de post: Trin: hendes Moster fra Hundshoved Bar den fadderne den unge Mand fra bemdte hundshoved, Jørgen Holtum, Jens Svendsen, Maren Jørgensdatter fra bemelte holtum. Mette Pouls Datter fra Greene . -
Dom VIII post Trinit: døbt i Annexgaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters Barn af Holtum navnlig Karen.
Dom XV Post Trinit: var sidstmeldte Barn fra Holtum i Kirken. Moderens Syster fra Hundshoved bar det. Fadderne vare: Jørgen Holtum og Datter Maren etc. Jens Svendsen den unge Svoger fra Hundshoved.
Kommenteret Version #2296

PKB: II. Christen Christensen i Fasterholt, Død d 8de August 1786 i sin alders 64de Aar.
Den 8 aug: Christen Christens af Fasterholt gaml: i sit 64de aar
Den 8de Aug døde en Mand i sit 61de aar pludselig i en Besvimelse siug [... ... ... ... .... ....] i Arbejde i sin gaard -
Kommenteret Version #6238

PKB: III Unge Karl Jørgen Christensen i Stoere Hiøllund død den 14de Augustii i sit alders 30te aar.
Den 14 Aug: Jørgen Christens: af Store Høelund i sit 30de aar
Kommenteret Version #6239

PKB: IV. Niels Holtums Kone Jntroduc: 15de post: Trin: -

Onsdagen d 20de Sept døbt i Præstegaarden Peder Andersens og Karen Pedersdatters barn navnl: Kirsten af Store Høelund.
Dom XVIII post Trin: var i Kirke sidst d 20 Sept: ovenmeldte Peder Andersen og Karen Pedersdatters barn af Store Høelund, navnl: Kirsten. Fasteren Bodild Andersdatter bar det, Faddere Jens Olesen og Hustrue i Store Høelund, Jens Christensen af Thodal etc:
PKB: V. Peder andersen og Karen Peders Daatter fra Hiøllund [Deres] liden Daatter fød og hiemme døbt d: 20 Septbr Naunl: Kiesten, fremstillet herren i Kircken 18. post. Trin: hendes faster Bodill AndersDaatter bar den fadere Jens Sigting. Jens Toudarl, Else Studsgaard Bodill Kierstiine christens Daatter. -
Kommenteret Version #2298

PKB: VI. Jacob Christensen og Maren Christensdaater ved Arnborg Kircke deres Liden Daatter fød den 30te Septbr og hiemme Døbt den 1ste octobr Nl: Karen fremstillet herren i Kircken 17de post: Trin: Jørgen Holtums kone bar den, fadere Jørgen Holtum Christen Toudal, Mads Helstrup, Christen Jacobsens kone, Inger Toudal, Magretta jacobs Daatter.-
Dom: XVI post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn i Annexgaarden navnlig Karen.
Dette Barn var i Kirke Dom: XVII post Trin: Jørgen Holtums Hustrue bar det, Fadderne vare: Christen Thodal, Mads Helstrup Anne Christensdatter af Thodal, Christen Jacobsens Hustrue Jørgen Holtum.
Kommenteret Version #2297

PKB: V. Peder Andersens Kone i Hiøllund jntroduceret 18 p: Trin.

PKB: II Søren Nielsen af Lille Hæstelund i Gieve Sogn og Anne Christens Daatter af Toudal, Trolovede den 14de Octobr. -
Deres Bryllup Cellebr: d 10de Novembr.
ii Søren Nielsen af Lille Hæstlund i Give Sogn og Anne Christensdatter af Thodal Trolovede d 14 oct: copulerede d 10 Novembr: Dersom copulations Penge skal erlægges, da coverede Terkel Carstoft og Jacob Kirke derfor at ville svare.
Kommenteret Version #8040
Kommenteret Version #8041

PKB: IV. Christen Skolemesters Søn Gøthi Richardt død den 19 october 4de aar gammel.
Den 19de Octobr: Christen Skolemesters Søn Giøde Richard 4 aar gammel
Kommenteret Version #6240

PKB: V. Søren Kirckes Dødføde Barn Nl: 1 Pige Begr. Alle H: f.
begravet Allehelgens Dag Søren Kirkes og Cidsels Christensdatters dødfødde Pige barn.
Kommenteret Version #6241
Kommenteret Version #2299

PKB: VI. Jacob Kirckes Kone Introd: Alle Hellegens fest:

PKB: I. Søren Kirkes Kone Introd: 3 Søndag i Advent. 1786.-

PKB: Tilsammen
I indeværende Aar 6 Børn.-
Hansen Karstoft.

Summerisk Beregning over Copulerede fødte og døde i Arnborg Sogn 1786.
Copulerede 3. Par.
fødte 7 alle Pige=Børn et dødfødt iberegnet.
Døde af mandKiøn: 3 af Qvinde Kiøn 2.
Efter Decennia af MK 1 under 10 aar. 1 mellem 20 0g 30. 1 imell: 60 og 70.
af QK: - 2 under 10 aar.
Efter Decenia
MK
0 - 10 +
20 - 30 +
60 - 70 +
QK ++

Scharrild Præstegrd d 2 December 1786
N Hegelahr.


1787
PKB: I Dend 9de Januarj fød og hiemme Døbt deres liden Søn Christen, Huusmanden i Søebye Christen xstens: og Anne Marie ChristophersDaatter bemelte Barn, fremstillet Herren i Kirken 2den Sønd: eftter Hellig 3 Kongers Dag. [...]: Anne Søbye ar den faddere Lars Søbye Christen Birkebeck, Peder Frøelund, Jacob Kirkes Kone, Kirsten Catrine JørgensD: Mette PoulsDaattr i greene.-
Kommenteret Version #2300

PKB: II Rasmus Jensen og Else Marie Gregersdattr i Lille Høelund deres Liden Daattr fød den den 30te Januarj og hiemme Døbt d 31 Ditto Nf: Anne fremstillet herren i Kirken Spetuagesima Gregers Bierges Kone bar den, faddere Christen Tornvig Christen Xstensen i store Hiøllund, Peder Sørensen og Koene Jakob Kirkes kone Pigen Kirsten Madsdatter.
Kommenteret Version #2301

PKB: II. Christen xstensens Kone i Søebye Introduc: 1 søndag i fasten.

PKB: III. Rasmus Tornvigs Kone Jntrodu= Maria Bebudelsedag.

PKB: I. Mads Christensen Hellstrup og anne Niels Daatter i green Trolovede 4 April.
Deres Bryllup blev holdet dend 18de Majus.
Kommenteret Version #8042
Kommenteret Version #8043

PKB: II Den 10de Julii trolovede i Holtum Ung Karl Niels Hansen fra Harild og Enken Maren Pedersdatter. den 20 Septbr.
Kommenteret Version #8044
Kommenteret Version #8045

PKB: III Trolovelse d 30 Sept: i Toudal, med unge Karl Velagte Lars andersen Riisberg, og Velagte Pige Anna Kirstine Christensd: af Toudahl. SammenViet og Copuleret d 2den Sept: Ogtobr den 2den Novemb:
Kommenteret Version #8046
Kommenteret Version #8047

PKB: I. Sørren Christensen og Cisel Chrd: deres Liden datter fød d 2de Decemb: og Hiemme Døbt den 3die dennes: Nf: Anne fremstillet herren i Kirken Spetuagesima Gregers Bierges Anne Catrine: - fremstilet Herren i Kirken den 2den Søndag i Advent: Christen Jacobsens Kone bar den, faderne var Jacob Kierke, og Christian Sørensen, christen Hiølund Mette greene, og Enger Toudal. -
Baptizati.
Søren Christensens og Cidsel Christensdatters Barn i Annexgaarden født den 2 Dec: 1787 hiemmedøbt den 3die sammes {Dec.} navnlig Anne Catrine. fremstillet Herren i Kirken IIden Søndag i Advent Christen Jacobsens kone bar det Testes Jacob Kirke. Christian Sørensen Christen Høelund. Mette Greene. Inger Thodal.
Kommenteret Version #2302

PKB: I. Christen torenvigs kone Vl: Johane Olufs datter død den 7de Decmb: og begraven den 14 ditto i sit alders 71de aar.-.
Den 7de Decembr døde og den 14de blev begravet. Christen Thornvigs Hustrue af Lille Høelund Johanne Olufsdatter i sit 71 aar.
Kommenteret Version #6242

PKB: II. Almisse Lem Enger Madsdatter død den 8tende Decemb: og begraven den 14dende ditto. - i sit alder over 60 aar.
Dem 8de Decembr: 1787. døde og den 14de Sammes begraven Almisse=Lem Inger Madsdatter.
Kommenteret Version #6243

PKB: I afvigte Kirkeaar copulerede, 3 Par.
1788
PKB: I. Søren Kirkes Kone Jntrod: Søndag Septuagesim.

PKB: III. Lars Toudals kone Anne Kierstine død d. 17de Januarii i Sit alders 29 aar og begraven den 26de ditto.-
den 17de Januarii 1788 døde og den 26de sammes begraven Lars Andersens Hustrue Anne Kirstine Christensd: i Thodal i sit 29 Aar.
Kommenteret Version #6244

PKB: II den 21de Januar blev Mads Greenes og Anne Nielsdatter deres Liden Søn dødfød.
Kommenteret Version #2303
Den 21 januar: fødde mads Greenes Hustrue Anne Nielsdatter et dødfødt barn og Dagen efter nestefter et levende. Begge vare Drenge. Det levende blev strax af Faderen hiemmedøbt navnl: Christen.
Kommenteret Version #6245

PKB: III [.........] deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone.
Kommenteret Version #2304
IV. Michel af [Stokildhoved] hans kone bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder, Anders greene, Søn Thomas, og Datter Mette, Peder Frølund, og hans tieneste Pige Jens Giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby.
Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels Kone af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens Kone Anne Marie, som er Huuskone i Siøbye.
Kommenteret Version #2305

PKB: IV. Mads Greenes dødføde Søn begraven d. [27] Januar.
den 27 januarii døde Mads Greenes Søn Christen, begraven den 4 februar: gammel 7 Dage.
PKB: V. den 30te dennes {Januar} [..] Mads greenes Liden Søn Christen død i alders 7 dag, og begraven den 4de Februarj.
Kommenteret Version #6246

PKB: Mads Greenes kone Jntroducere 5te S: i Faste.
PKB: II. Troels greenes kone Jntroduc. 5te Søndag i faste.

J: N: J:
Anno 1788 den 8de April blev denne
Kirke=Bog
for Scharrild og Arnborg Sogn
begyndt
Hvori indføres alle minsterielle Forretninger ligesom de Tid efter anden forrettes: Da man ved hvert Kirke=Aar [...] [kand], om Herren vil, summere et hvert Slags Forretninger og her et hvert Sogn for sig; hvorved kand henviises til de Sider, hvor hver [Ting] findes optegnet. Saa bliver intet [....] [.....] i heele Bogen.
Pastor Nicola[e] Hegelahr

{under Skarrild:}
Den 11te April trolovedes i Thodal Enkemand Lars Andersen Risberg med sin afgangne Hustrues Syster Inger Christensdatter Thodal, Pige.
PKB: i D: 11te Aprill: Lars andersen Enkemand og Enger Christensdatter Copulerede.
Kommenteret Version #8048

PKB: V. Christen Christensen af Sønder Søebye og Anne Maria deres Liden Datter døbt i Kierken den 13de Aprilj Kl: Apolone Johan{ne} faderne vare Lars Søbye og Hans hustrue og barnets Moster Johanne bar hende, og ungkarl [fauder] I[v]ar [.]uus farbroder Christen Christensen.
{Skarrild kirkebog:} Den 13de April Dom: Jubilate blev døbt i Arnborg Kirke Huusmandens i Søebye Christen Christensens og Hustrues Anne Marie Christophersdatter Barn, navnlig Apolone Johanne. Barnets Moster Johanne bar det. Fadderne vare Lars Søbye og hans Hustrue, og barnets farbroder Christen Christensen.
Kommenteret Version #2306

PKB: VI. Rasmus Hiølund og Else Marie deres Liden søn Jens hiemmedøbt den 12te Mai fremstillet herren i kirken den 18de dennes Christen tornvigs kone var hannem faderne Vare Christen torenvig Christen sigtting Christen Store hiøllund Maren Kierke Cresten Hiølund.
{Skarrild Kirkebog:} Samme Dag {Den 12te Maji} hiemmedøbt i Annexgarden, Rasmus Jensens og Else Marie Deres ægte barn af Lille Høelund navnl: Jens som blev fremstillet i Kirken den 18de Sammes, Christen Thornvigs Hustrue bar det, Fadderne: Christen Thornvig, Christen Sigting Christen Store Høelund. Maren Kierke, Cidsel Høelund.
Kommenteret Version #2307

PKB: Christen bondegaards kone Jntroducerede den 1st Junj


PKB: VI. Rasmus Jensen og Elsemaria i Lille Hiølund Deres Liden Søn Jens død den 15de Junj i sit alder 4re uger og begraven den 22de dennes.-
Kommenteret Version #6247

PKB: Rasmaus Jensens kone i Lille hiøllund Jntroducere 5te søndag post Trinitatis.

{Skarrild kirkebog:} Den 7de Augusti hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Michelsens og Anne Marie Pedersdatters ægte Barn af Toxvig navnlig Anne.
PKB: VII Christen Mikelsen og Annmarie Toxvig deres Liden datter fød og hiemme døbt den 8 August [J...] Anne
PKB: Fremstillet herren i kirken d 7de Septb Peder Sandfulds Enke Maren bar hinde Faderne Vare Peder og Jens Pedersener og barnets Mosterer Karen og Mette Peders Datterer, og Hans Birkebæk.
Kommenteret Version #2308

PKB: 16de Søndag Pors Trinitatis Christen Toxvigs kone Jntroduce.

{Skarrild kirkebog:} Den 7de Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og Cidsel Jensdatters ægtebarn af Gam: Arnborg navnl: Jens.
PKB: VIII Christen Jensen og Cissel Jensdatter deres Liden Søn fød og hiemme døbt den 7de Octb: navnl: Jens fremstillet Herren i Kierken den 12te Octobr Ahents kone Johanne bar [.....] faderne Var Christen Søndergrd Søren [Jensen] og Jørgen Christensen og Maren Thomasdatter.
{Skarrild kirkebog:} Den 12te Octobr: fremstillet Chr: Jensens og Cids: Jensd: barn af G: Arnborg navnl: Jens. Arent Jensens hustr: bar det. Fadd: Christen Søndergaard, Søren Jensen, Jørgen Christens: Maren Jensd: og Maren Thomasd:
Kommenteret Version #2309

PKB: Christen Birkebæks Kone Jntroducerede den 9de Novemb.

PKB: 9 Den 3 Novembr. hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apellone Jensd: ægtebarn af Lille Høelund navnl: Johanne som blev fremstillet Dom XXV post Trin: Anna Hansd: bar hende faderne Rasmus Hiølund og Hustrue Maren Birkebæk Christen Hiøllund Kirsten Madsdatt.
Kommenteret Version #2310

PKB: VII. Christen Birkebæks Liden Søn død Den 4de Novb Navnl. Jens og begraven Den 9de Ditto i sit alders 6=uger.-
Kommenteret Version #6248

Overslag for Kirke=Aaret 1788
Arnborg Sogn
Copuleret 1 Par
fødte 4 Drenge 5 Piger i alt 9.
Døde 4 Børn af Mandkiøn under 10 aar.
Een af Qvindekiøn fra 20 til 30 aar. En Pige imellem 60 og 70. En Kone imellem 70 og 80.
I alt døde 7
Den 1ste Decembr 1788 N. Hegelahr.

{Skarrild kirkebog:} A: Søndagen imellem Juul og Nytaar begravet Christen Jensens og Apollone Jensdatters barn Johanne af Lille Høelund som den 3die November var hiemmedøbt, Samme Dag blev dette barns Moder introduceret.
Kommenteret Version #5999

PKB: I Jesu navn fødte 1789.
Saaledes er denne Bog slutttet.
N Hegelahr.

1789
ARNBORG KIRKEBOG 1788 - 1815
C521/C/005
{Skarrild kirkebog:} Den 18de Martii begravet Jens Pedersen af Gammel Arnborg gammel 79 Aar 11 Uger 3 Dage døde den 11te Martii.
Kommenteret Version #5998

{Skarrild kirkebog:} Samme 18de Martii hiemmedøbt Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels.
{Skarrild kirkebog:} Samme anden Paaske=Dag fremstillet Herren i Kirken Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels, som var hiemmedøbt den 18de Martii sidst. Barnets Syster Magrethe bar det. Fadd: Christen Høelund Junior, Christen Sigting, Else Sørensdatter, Cidsel Pedersdatter. Anne Hansdatter —
Kommenteret Version #2311

Samme anden Paaske=Dag trolovede i Lille Høelund Enkemand Jens Sørensen og Pigen Kirsten Madsdatter som bleve copulerede i Scharrild Kirke den 13de Junii.
Kommenteret Version #7999

Døbte i Arnborg
1789
2. Lars Andersens og Inger Christensdatters Barn af Thodal døbt den 8de Maji navnlig Anne Kirstine fre{mstill}et i Kirken den 30 Maji Berthe Jacobsdatter bar det. Fadd: Christen Thodal, Jacob Kirke Ebenezer. Mette Greene, Anne Larsdatter og Sidsel Kirke.
Kommenteret Version #2312

3. Mads Greenes og Anne Nielsdatters Søn navnl: Niels Christian døbt i Kirken den 2de p. Trin. Morbroderes Hustru Johanne Marie bar det. Fadd: Morbroderen.
Kommenteret Version #2313

{Døbte:} Summa 2 Dreng 1 Pige alle ægtebørn.

Ægteviede i Arnborg sogn
Aar 1789
1. den 17 Sept: Trolovede i Greene Ung=Karl Ebenezer Pedersen og Pige Kirstine Nielsdatter. Copulerede i Kirken den 22de Octobr:
Kommenteret Version #8049
Kommenteret Version #8050

Døde i Arnborg Sogn:
1789.
3. Den 4 Octobr: døde Maren Søndergaard i Toxvig i sit 84de Aar. Begravet den 11te sammes.
Kommenteret Version #6249

4. Peder Sørensens søn Peder af Store Høelund i 8te Aar, døde den 12te Nov: begravet den 20de sammes.
Kommenteret Version #6250

2. Den 17 Novembr: trolovede i Holtum Ung=Karl Niels Pedersen af Fløe og Pige Maren Jørgensdatter af Holtum
Kommenteret Version #8051
Summa et Par ægteviet —

Endnu død Laurids Arnborgs Moder den 28 Nov. i sit 80de Aar begravet Anden Søndag i Advent den 6 Dec:
Kommenteret Version #6251

1. Den 15 Decembr: copulerede i Arnborg Kirke det under No. 2 1789 trolovede Par i Holtum.
Kommenteret Version #8052

Mand Kiøn frem til 10: j, fra 70 til 80: j, fra 80 til 90.
Qvinde Kiøn fremt til 10: j, fra 70 til 80 j, fra 80 til 90 j.

1790
Kierke=Aar 1790 {begravede}
J: N: J:
1. Den 17de Februar: begravet Niels Greenes Hustrue Maren. 56 Aar 26 Uger gammel -
Kommenteret Version #6252

1 Den 23de Febr: hiemmedøbt i Store Høelund Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn, navnl: Christen.
Fremstillet i Kirken den 10 April Fasteren Edel bar det. fadd: Christen Jegin, Lars Christensen, Thomas Greene. Peder Sørensens Hustr:; og Datter Mette og Sal: Niels Hareschous Enke Karen.
Kommenteret Version #2314

2 Den 26 Febr: døde og den 4 Martii begravet Ove Christensen 50 Aar gammel -
Kommenteret Version #6253

Den 1 Martii kom til Præstegaarden at døbes et Pigebarn fra Gammel Arnborg, hvis Moder Inger Jensdatter er ugift, men besovet, og har udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Jens Andersen. Det var Jordemoderens Inger Hansdatter Udsigende, som Holdt dette Barn til daaben - Nærværende Vidner; Degnen, Laurids Arnborg etc.
Den 7de Martii var dette Barn i Kirken til Daabens Publication og blev der udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Anders Jensen Indmeldt til Amtstuen den 23de Martii.
Ovenmeldte den 1ste Martii i Præstegaarden døbte Barn, blev kaldet Anne. Ved fremstillelsen i Kirken bar Maren Christensdatter det. Fadderne Lille Christen Søndergaard. Jørgen Frøelund. Johanne Jensdatter Maren Jensdatter og Inger Lauridsdatter.
Kommenteret Version #2315


II Den 2 Martii døde og den 10de begravet Christen Høelund 71 Aar 21 Uger gam:
Kommenteret Version #6254

2. den 22 Martii trolovede Henning Christens og Enken Mette Nielsdatter i Arnborg. Copulerede den 30te Julii.
Kommenteret Version #8053
Kommenteret Version #8054
Summa ægteviede 2 Par.

III Den 12 April døde den 18 begravet Niels Greene 61 Aar 40 Uger gam:
Kommenteret Version #6255

II den 27 April Jens Jensens og Hustrues barn døbt i Thornvig navnl: Jens.
Fremstillet Herren i Kirken Trefoldigheds Søndag. Fasteren Else Jensdatter bar det. Fadd: Peder Husum, Fasteren Maren Jensdatter. Farbroderen og Mette Holtum.
Kommenteret Version #2316

:: vidi die Visit: d: 25te Julii 1790
Middelboe

2 Den 5 Augusti døbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apollone Jensdatters Barn Johanne af Lille Høelund --
Fremstillet Herren i Kirken den 16de Søndag efter Trinitatis. Niels Mourridsens Hustrue i Sønder Søbye bar det. Fadderne bemeldte Niels Mouridsen. Rasmus Hjøelund, Thomas Greene Else Sørensdatter og Berthe Kirke.
Kommenteret Version #2317

2 Den 10 Augusti døde og den 15de begravet Anne Jensdatter Birkebek 27 Aar 30 Uger 2 Dage gammel -
Kommenteret Version #6256

III Den 16de Septebr: Hiemmedøbt Jacob Christensens i Annexgaarden og Hustrues Maren Christensdatters Barn navnl: Thomas.
Fremstillet Herren i Kirken, den 3die Octogr: Maren Thomasdatter i Birkebek bar ham, Fadd: Lars Thodal og Hustrue Inger. Hans Thomassen. Thomas Poulsen. Jens Thodal. Karen Jørgensdatter Holtum og Birthe Kirke.
Kommenteret Version #2318

{begravede}Summa Mandkiøn j fra 50 til 60. j fra 60 til 70. 1 fra 70 til 80.
{Summa} Qvindekiøn j fra 20 til 30. 1 fra 50 til 60.

{Døbte:} Summa fødte 3 af Mandkiøn 2 af qvindekiøn. Ialt 5. hvoraf 1 uægte.

I vor Herres Jesu Christi Navn begyndte Vi Kirke Aaret 1791
D. 10 Dec: trolovede, d 28 Januar ægteviede ungkarl Peder Iversen i Schibild og Pige Else Lauesdatter —
Kommenteret Version #7997
Kommenteret Version #7996

Kirke-Aar 1791 {begravede}
D. 21 Dec: døde Jens Thornvigs Hustru Kirsten 28 Aar begr: d 29
Kommenteret Version #6257

1791
1. D. 29 januar Lars Thodals og Hustr: Inger Barn født, som i Daaben blev kaldet Maren.
Fremstillet Herren i Kirken 5 Sønd: effter H: T: K: Dag Dorthe Riisbierg bar det, Fadd: Christen Thodal. Mads Riisberg. Anne Thodal Bodild Skræder, Else Kirke.
Kommenteret Version #2319

D. 17 Martii trolovede og Christi Himmelf: Dag viede Enke Mand Hans Smed af Uhre og Pige Anne Kirstine Jensdatter i Fasterholdt —
Kommenteret Version #8055
Kommenteret Version #8056
Summa 2 Paar.
2. D 19 Martii Christen Birkebek og Hustr: Sidsels Barn født, som i Daaben kaldtes Johanne
Fremstillen Herren i Kken 2 Paaske Dag Mette Pedersdatter bar det, Fadd: Ole Jensen, Søren Bukkiær, Jens Skovberg Johanne Birkebek.
Kommenteret Version #2320

5. D. 10 April Christen Bondegaards og Hustrues Barn fød og døbt, Sidsel — — — —
Død strax.
Kommenteret Version #2321


D. 10 April døde strax efter fødselen Christen Bondegaards Barn Cidsel. begr: d 14de
Kommenteret Version #6258

III. 30te April Peder Iversens og Else Laugesdatter Barn født som i Daaben kaldtes Lauge
Fremstillet Herren i Kirken 2den Pindse Dag Karen Pallesdatter bar det, Fadd: Christen Sørensen Christen Iversen. Oluf Pallesen Jørgen Madsen Kirsten Madsdatter og Niels Bierges Kone.
Kommenteret Version #2322


IV D. 30te Maji født og hiemmedøbt Christen Fasterholdts og Hustr: Barn navn: Christen
Fremstillet Herren i Kken 3 Sønd: efter Trin: Johanne Jensdatter bar det, Fadd: Karlen Kield Niels Bierges Kone. Christen Toxvigs Hustr: Palle Fasterholdt.
Kommenteret Version #2323


VI. D. 29 Julii født Henning Christensens og Hustr: barn som i Daaben kaldtes Ove.
Fremstillet Herren i Kken 12 Sønd: eft: Trin: Christen Toxvigs Hustr Anne Marie bar det, Fadd: gamle Christen Søndergaard, Søren Smed. Hans Toxvig, Jørgen Frøelund [Laurids Arnborgs] [tjenste?] , Kirsten Pedersdatter. Karen Poulsdatter
Kommenteret Version #2324


7. D. 9de Oct: fød og hiemdøbt Rasmus Høelunds og Hustrues Barn Edel
Fremstillet Herren i Kken 21 Sønd: effter Trin: Christen Tornvigs Kone bar det, Fadd: Christen Tornvig Christen Høelund, Else Sørensdatter og Bodild Skræder.
Kommenteret Version #2325


Summa 7 nemlig 3 Drenge og 4 Piger


1792
Aaret 1792 I Jesu Nafn: {fødte}
i d. 24 januar: hiemdøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn of Høelund navnl: Birthe
Fremstillet i Kirken d 26 febr: Søren Bærkes Hustr bar det, Fadd: Christen Jegin og Hustrue og Datter Bodild Christen Sigting Mads Skouberg.
Kommenteret Version #2326


II d 22 Martii Hiemmedøbt Jens Thornvigs og Hustr: Mette Jensdatters barn navnlig Jens.
Fremstillet i Kirken d 22 April Mosteren fra Haaling bar det, Fadd: Dennes Mand, Peder Skibbild og Hustrue, Birthe Kirke Pigen Anne Larsdatter.
Kommenteret Version #2327


Kirke Aar 1792 J Jesu navn: {begravede}
1. D. 28de Maji døde Søren Borch i Store Høelund 68 Aar gamm: begra: d 5 Junii.
Kommenteret Version #6259

2. D. 30te Maji døde Christen Christensens barn af Stoer Hølund Birthe 8 Uger gamm: begr: d 9 Junii.
Kommenteret Version #6260

III d 8de Julii druknede i Aaen Jens Thornvigs Søn Jens 2 Aar gamm: begr: Søndagen nestefter.
Kommenteret Version #6261

III D. 6te Octobr Hiemdøbt Christen Mickelsens og Anne Marie Pedersdatters barn i Toxvig navnl: Peder.
Fremstillet i Kirken Dom: XX post Trinit: Jens Pedersens Kone af Uhre bar det, Fadd: Jens Pedersen af Uhre. Søren Fløe af Brande Sogn og Hustrue.
Kommenteret Version #2328


4 d 9de Octobr hiemdøbt Peder Andersens og Hustrues Karen Pedersdatters barn af Hedehuuset navnl: Magdalene.
fremstillet i Kirken D. 25 Novembr: Fasteren Bodild bar det. Fadd: Jens Hareskou og Hustrue; Thomas Greene og Maren Birkebek.
Kommenteret Version #2329


Aar 1792 I Jesu navn —
D. 20de Nov: trolovede i Birkebek Ungkarl Niels Nielsen af Uhre og Pigen Maren Thomasdatter.
Kommenteret Version #8057

V. D. 2den Novembr. hiemdøbt Mads Grenes og Anne Nielsdatters barn af Greene navnl: Ib
Fremstillet i Kirken 2den Juule Dag. Jens Greenes Kone af Brande bar det. Fadd: Niels Skouberg. Thomas Greene. Maren Kirke Karen Poulsdatter. Anne Pedersd: Hvede.
Kommenteret Version #2330


6. Dom: XXIII post Trinit: døbt i Kirken Christen Bondegaards og Hustr: Anne Marie Engelbrethsdatter Barn af Søebye navnl: Magrethe Cathrine.
Johanne Jensdatter af Fasterholdt bar det, Fadd: Niels Mouridsen. Tieneste Pigen Jens Rømers Datter hans toxvig.
Kommenteret Version #2331

Kirke Aar 1793 I Jesu navn:
I. Natten imellem d 1 og 2den Decembr: død Christen Jensen Tornvig gamm: 64 Aar begrav:
Kommenteret Version #6262

II. D. 11 dec: døde Michel Christensen i Toxvig gammel 69 Aar. begravet d 16 sammes.
Kommenteret Version #6263

Aar 1793 I Jesu Navn: {begravede}
Sidstnævnte Paar {Niels Nielsen og Maren Thomasdatter} viede d 20 December —
Kommenteret Version #8058

1. D. 29. Dec: Lars Thodals og Inger Christensdatters barn døbt navnl Bodild.
Fremstillet i Kirken Nytaarsdag. Mosteren Maren Kirke bar det. Fadd: Jacob Kirke og Datter Berthe. Christen Sigting og Hustrue. Jens Thodal. Bodild Andersdatter.
Kommenteret Version #2332

1793
II D. 28 Januarii blev Peder Nielsens og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund døbt navn: Hans Christian.
Fremstillet i Kirket 5 Søndag i Faste Anna Henrichsdatter bar det, Fadd: Jens Thygesen Christen Høelund og Hustrue Thomas Greene og Lille Anne Henrichsdatter af Uhre.
Kommenteret Version #2333

3. Den 11te Febr: blev Peder Iversens, og Else Laugesdatters Barn af Skibild døbt navnl: Kirsten.
Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag. Smidebek Møllers Kone bar det. Fadd: Smidebek Møller. Niels Bierge og Hustru Jens Tornvig. Pigen Anne Larsdatter. Jens Greene.
Kommenteret Version #2334


Den 14 Februar trolovede og 2den Paaske Dag ægteviede Ungkarl Ove Christian Christensen og Enken Apollone Jensdatter i Lille Høelund.
Kommenteret Version #8059
Kommenteret Version #8060

D. 2 april trolovede i Holtum Ungkarl Hans Pedersen Fløe og Pigen Mette Kirstine Jørgensdatter Holtum. Ægteviede d. 5 Juli.
Kommenteret Version #8061
Kommenteret Version #8062

IV. D. 10 Junii Christen Fasterholts og Inger Christensdatters barn døbt navnl: Niels.
Fremstillet i Kirken Dom: VI post Trin: Maren Bierges bar det. Fadd: Niels Bierge Christen Skiøtte af Harild Palli Fasterholdt og Hustr og Datter Johanne.
Kommenteret Version #2335

5. D 15 Aug: blev Henning Christensens og Mette Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg døbt navnl: Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: XVII post Trin: Mette Poulsdatter fra Geene bar det. Fadd: Gamle Christen Søndergaard. Niels Skoubierg. Søren [Palsbierg]. Peder Froelund. Anne Greene. Else Kirke.
Kommenteret Version #2336


3. D. 28 Octobr: død gamle Anne Fasterholt gamm: 86 Aar begr: Dom XXIII p Trinit:
Kommenteret Version #6264

D. 31 Octobr: trolovede i Fasterholt Ungkarl Knud Jørgensen og Pigen Johanne Jensdatter Fasterholt. Ægteviede d. 20 Novembr:
Summa 4 Par.
Kommenteret Version #8063
Kommenteret Version #8064

MandK: 60=70: +, 80=90 +.
QvindeK: 80=90: +.


1794
Kirke Aar 1794 {fødte}
I. D 23 Januar: Anne Nielsdatters uægte Barn født i Fasterholt.
Fremstillet i Kirkn, 3 Søndag efter Hl: 3 K: og døbt navnlig Maren. Christen Fasterholdts kone bar det og udlagde som Barnefader [Jens] Nielsen Greene Landsoldat. Fadderne: Christen Fasterholt Jacob Jensen Palle Fasterholts hustr og Else Kirke.
Kommenteret Version #2337


2. d. 25 Februar Christen Christensens og Hustrues Anne hansdatters dødfødte Datter i Store Høelund.
Kommenteret Version #2338

Kirke=Aar 1794. {begravede}
1. D. 9 Marti begravet Christen Stor Høelunds dødfødte Datter.
Kommenteret Version #6265

III. D. 25 April Jens Tornvigs og Hustrue Mette Jensdatter Søn født og døbt i Kirken navnlig Christen den 27de sammes. Mette Holtum bar det, fadderne: Hans Holtum Niels Holtum, Jens Greene, Anne Greene Bodild Provst.
Kommenteret Version #2339

2. D. 28 Maji døde og den 1ste Junii begravet Anne Nielsdatters uægte Barn Maren gammel 21 Uger.
Kommenteret Version #6266

IV. D. 16 August Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn ved Arnborg Kirke hiemdøbt navnl. Anders.
Fremstillet Herren i Kirken 14 søn: efter Trin: Karen Kirke bar det. Fadd: Lars Thodal. Anne Thodal. Barnets Syskende: Christen, Birthe og Else.
Kommenteret Version #2340


V. D. 23. Aug. Rasmus Høelunds og Hustrues Else Marie Gregersdatter Barn født og hiemdøbt navn: Gregers.
Fremstillet Herren 16 Sønd: eft: Trinit: Oldemodern fra Borris bar det, Fadderne Iver og Hustrue i Lille Høelund. Jens Gregersen Ingeborg Kirstine Lustrup.
Kommenteret Version #2341

3. d. 26 Septembr begravet Jacob Kirkes Barn Anders, som forhen d. 16 Aug: var døbt og fremstillet i Kirken 14 Søndag efter Trin:
Kommenteret Version #6267

Kirke Aar 1794 {Trolovede}
I Jesu Navn
D. 3 Octobr: troloved i Gam: Arnborg Ungkarl Jørgen Christensen og Pigen Maren Christensdater copulerede d. 24 Octobr:
Kommenteret Version #8065
Kommenteret Version #8066

VI. D. 11 Octobr: Mads Schibilds og Hustrues Birthe Escd: Søn født og Hiemdøbt navnlig Eschild.
Fremstillet Herren i Kirken Dom: XXIII post Trin:
Kommenteret Version #2342

D. 4 Novembr: fødde Maren Christensdatter i Søndergaard et uægte Barn, som blev døbt i Kirken Dom: XXI post Trin: navnl: Johanne.
Fremstillet i Kirken 21 Sønd: efter Trin: og udlagt til Barnefader Jacob Christensen i Biere her i Sognet. Sognefogeden Mads Christensens Hustr: bar barnet. Faddere: Henning og Hustrue Mads Christensen Jens Skouberg Arents Hustr. Johanne Jensdatter.
Kommenteret Version #2343

D. 5. Nov: født Hans Holtums og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatter barn som blev døbt i Kirken Dom XXI post Trin: navnl: Maren.
Fremstillet i Kirken Dom: XXI p Trin: Jørgen Holtums Hustrue bar det, Fadderne: Jørgen Holtum, Jørgen Sandfeld og Hustrue. Palle Fasterholdt og Hustrue og Søn. Anna Holtum Else Kirke.
Kommenteret Version #2344

D. 14 November trolovede i Toxvig Ungkarl Peder Christensen og Pigen Kirsten Catrine Jørgensdatter.
Kommenteret Version #8067

Kirke Aar 1795 {Trolovede}
I Jesu Navn
den 4de Decembr: copulerede sidstnævnte trolovede Par text: Ebr: 13, 4. Egteskabet skal holdes hæderligt hos alle. [Offer?] 4 Rdl 3 M circa T[....] 4 ß.
Summa 1 Par.
Kommenteret Version #8068

M: 0=10: +.
Q: 0=10 ++.

Sum {fødte} 4 Drenge og 4 Piger deraf et dødfødt Pigebarn; men 2 Uægte.

J Jeu Navn 1795. {begravede}
Den Den 14de Decembr: døde og d. 21de decembr: begravet Søren Christensen Gassum af Gam: Arnborg 70 Aar gammel.
Liigprædiken Text: Eccles: 11, 9. vandre paa dit hiertes Veje etc:
Kommenteret Version #6268

1795
1. Den 11. Januar hiemdøbt Lars Thodals og Inger Christensdatters Datter Cidsel
Anden Søndag efter H. 3 Konger fremstillet i Kirken. Birthe Jacobsdatter bar det, Fadderne vare Jens Madsen Riisberg, [Inger] Kirke Jacob Jensen
Kommenteret Version #2345

2. Den 30. April døbt i præstegaarden Christen Christensen Høelund og Anne Hansdatters Barn navnlig Birthe.
2den Pindse Dag fremstillet i Kirken. Fadermoderen bar det. Faddere: Peder Karlskou og Hustrue, Ingeborg Christensdatter.
Kommenteret Version #2346

{fødte:} 2. Mads Helstrups og Anne Nielsdatters dødføde Drengebarn af G. Arnborg begravet 1ste Pindse Dag.
Kommenteret Version #2347

{begravet:} 1ste Pindse dag begravet Mads Helstrups og Anna Nielsdatters dødfødte Drengebarn.
Kommenteret Version #6269

Dom II. post Trinit fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters - Søn navnlig Knud af Schibild. Palle Fasterholdts Datter Anne Marrie bar det og bevidnede, at det var døbt af Jordemoderen Maren boende i Flø. Fadderne: Jens Glejberg. Jacob Jensen. Christen Væring.
Kommenteret Version #2348

Den 13de Sept: døbt i Kirkegaarden Jens Tornvigs og Hustrues Mette Jensdatters Barn navnl: Kirsten Marie.
Allehelgens Dag fremstillet i Kirken.
Samme dag {13. Sept.} Moderen introduceret.
Kommenteret Version #2349

4. Dom: XIX p Trin: den 11 Oct: døbt i Kirkegaarden Christen Fasterholdts og Inger Christensdatters Barn navnlig Johanne.
Dom XXIII p Trin: fremstillet Herren i Kirken Christen Toxvigs Hustrue bar det. Fadderne Christen Toxvig og Søn Christen. Palle Fasterholt og Stedsøn Jacob og Jacob Bierge.
Kommenteret Version #2350
Samme dag {11. Okt.} Moderen introduceret.

Onsdagen d. 25 Nov: den sidste Onsdag i Kirke-Aaret døde i Vuggen Jens Tornvigs Barn Kirsten Maria som var døbt den 13 Septembr: sidst afvigte begravet Dom 1ma Advent.
Kommenteret Version #6270

{døbte:} Summa. 6; nemlig 2 af Mkiøn og 4 af Qvkiøn.

{begravede:} Sum: 3. nemlig: 2 af M:Kiøn 1 paa 70 aar og 1 under 10 Aar.
1 af Qkiøn under 10 Aar.

Kirke=Aar 1796 {Trolovede}
I Jesu navn
den 17de Decembr: trolovede i greene Ungkarl Niels Nielsen Tiuvkier og Pigen Mette Poulsdatter. copulerede den 19de Januar:
Kommenteret Version #8069
Kommenteret Version #8070

1796
{fødte:} Kirke=Aar 1796 I Jesu navn
Den 1ste Søndag i Faste fremstillet i Kirken Peder Christensens og Kirsten Hansdatters Barn af Lille Høelund navnlig Hans, som bevidnedes at være hiemdøbt af Jordemoderen Maren i Lustrup. Jens Drantums Hustrue af Scharild Greene bar det. Fadderne: Mads Helstrup. Iver Sand Maren Henrichsdatter, Anne Kirstine Andersdatter, Karlen Jens i Todal.
Kommenteret Version #2351
2den Søndag i Faste indtroduceret Moderen.

Midfaste Søndag d. 6. Martii hiemdøbt Peder Ka[lskovs] og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund navnlig Mette .
Fremstillet 4 Søndag efter Paaske. Mette Henrichsdatter bar det. Fadderne Christen Høelund og Hustr. Jacob Andersen Hvede. Anne Kirstine Andersdatter Henrich Uhre.
Kommenteret Version #2352
Moderen introduceret samme dag {4 Søndag efter Paaske} som Barnet.

{begravede:} J Jesu Navn 1796.
Maria Bebudelses Dag døde nemlig den 13 Martii og Palme=Søndag d 20 Martii begravet Christen Nielsen Søndergaard gammel 63 Aar.
Kommenteret Version #6271

D. 17 April hiemdøbt Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters Barn af Lille Høelund Navnlig Jens Christian.
Døde samme Nat nest efter.
Kommenteret Version #2353
Moderen introduceret Trinitatis Søndag.

Natten imellem 17 og 18 April døde i Lille Høelund Laurids Christensens og Jngeborg Poulsdatters lidet Barn Jens Christian, som var døbt dagen tilforn. begravet d. 22 April.
Kommenteret Version #6272

5. Søndag efter paaske be{gravet} Christen Bundegaards {... rand beskadiget ...}
Et Pige Barn, dødfødt.
Kommenteret Version #2354
Moderen introduceret Dom: 2. p Trin.

5te Søndag efter Paaske begravet Christen Bundegaards Barn af Søbye. dødfødt Pigebarn.
Kommenteret Version #6273

D. 9de maji døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Smeds og Hustrues Kirsten Andersdatter Søn Anders af Annexgaarden.
Fremstillet i Kirken 2den Pindse Dag. Fadd: Peder Smed og søn Anders. Christen Toxvig. Inger Toudal. Cidsel Kirke. Else Kirke.
Kommenteret Version #2355
Moderen introduceret dom: VII post Trin:

vidi et visita den 25 maj 1796 [.]a[.]son.

Den 14de Aug: Dom: XII p Trin: kom et uægte Barn til Præstegaarden at døbes begæret af Mads Helstrups Kone fra Gottenborg, hvor det var født. Moderen er uugivt Qvinde Mette Jepsdatter fra Voldsgaard i Snejberg Sogn, som efter hendes Sigende, som bar det, har udlagt som Barnefader en Kræmmer ud af Synden nanvlig Anders. Barnet blev døbt og kaldet Kirsten.
Dette Barn fremstilledes i Arnborg Kirke Dom: XIII post Trin. da en Kræmer af Synden blev udlagt som Barnefader. Mads Helstrups Hustr: Bar det; fadderne: Mads Helstrup Jacob Jensen Fasterholt. Lars Thodals Hustr: Karen Poulsdatter af Greene og Else Jacobsdatter af Kirkegaarden.
Kommenteret Version #2356

den 30te Aug: begravet Jens Glejbergs Kone af Schibild navnlig Maren JacobsDatter Gammel 52 Aar.
Kommenteret Version #6274

den 25 Septembr: begravet Enken Johanne Sørensdatter af Birkebek gammel 76 Aar
Kommenteret Version #6275

d. 2 Octobr: trolovede i Arnborg Kirke Enkemanden Jens Jensen Glejberg af Skibild og Qvinden Anne Nielsdatter Nygaard. Copulerede dom XXII p Trin: 23 Oct:
Sum 2 Par.
Kommenteret Version #8071
Kommenteret Version #8072

{begravede:} Sum M: K: 0=10: x, 60=70: x.
Q: K: 0=10: x, 50-60: x, 70=80: x.

D. 30 Oct: hiemdøbt i Præstegaarden Peder Andersen og Hustrues Karen Pederdatters Søn af Hedehuset navnlig Peder.
Dom 1ma Adventis fremstillet i Kirken. Præstens Hustrue bar det, Fadderne: Hans Buchk fra Kibek Mølle. Christen Kirke, Laurids i Hvede Bodild Provst.
Kommenteret Version #2357
Moderen introduceret med Barnet.

D. 2den Novembr: 1796 hiemdøbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig Maren.
Dom: iide Adventis fremstillet i Kirken Jørgen Gottenborgs Hustrue bar det, Fadderne: Christen Toxvig og Søn Michel.
Kommenteret Version #2358
Moderen introduceret med Barnet.

{fødte:} Summa 4 Dreng 4 Piger - alt 8 deraf i Uægte.

Kirke=Aar 1797. {begravede}
J: J: Navn
D 26 Dec: begravet Peder Christensens og Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn Maren som var døbt d. 2 Nov: sidst af G: Arnborg.
Kommenteret Version #5997

1797
{trolovelser:} Udi Kirke=Aaret 1797 ingen.

D. 6 Januar: 1797 begravet Christen Smeds Hustrue Kirstine Andersdatter 31 Aar gammel.
Kommenteret Version #6276

{fødte:} Kirke=Aar 1797
I: J: N:
Den 31 januar: Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Jensens og Hustrues Mette Jensdatters Barn af Tornvig navnlig Mads.
Midfaste Søndag fremstillet i Kirken. Farbroderens Mads Blesbergs Hustrue bar det, Fadderne. Mads Tornvig. Peder Nielsen Holtum, Peder Nielsen Greene, Else Jacobsdatter og Niels Holtums Hustrue.
Kommenteret Version #2359
Moderen introduceret med Barnet.

Den 1ste Martii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdattes Barn af Thodal navnl: Karen.
Fremstillet i Kirken paa Skiærtorsdag. Mette Risberg bar det. Fadderne: Mads Risberg. Anne Toudal og hendes Mand. Christen Kirke og Else Kirke. Inger Jensdatter.
Kommenteret Version #2360
Moderen med Barnet.

Den 9de April som var Palme=Søndag døbt i Annexgaarden Mads Jensen og Hustrues Berthe Eschildsdatters Barn af Tornvig navnlig Anne
Fremstillet i Kirken Dom: Misericord: dom:
Kommenteret Version #2361
Moderen med Barnet

{fødte:} Sidst i Maji Christen Høelunds og Anne Hansdatters dødfødte Drengebarn.
Kommenteret Version #2362
Moderen introduceret Dom: 4 p: Trinit:

6te Søndag efter Paaske begravet Christen Høelunds og Anne Hansdatters dødfødte Drengebarn.
Kommenteret Version #6277

Den 10de Junii begravet Lars Thodals og Inger Christensdatters Barn Cidsel i 3die Aar.
Kommenteret Version #6278

Dom: XX p Trin: fremstilledes et Pige Barn i Arnborg Kirke, navnlig Maren, hvis Forældre vare Jens Glejberg og Hustrue Anne Nielsdatter Nygaard af Schibild; Det bevidnedes, at Barnet var døbt af Jordemoderen Maren i Fløe. Palli Fasterholdts Datter bar det. Fadderne Palli Fasterholdt.
Kommenteret Version #2363
Moderen med Barnet.

{fødte:} Sum: 2 Drengebørn 3 Pigebørn.

{begravet:} Sum 1 Dreng under 10 Aar.
2 Piger under 10 Aar 1 kone imellem 30=40.

J Jesu Navn
Kirke Aar 1798. {begravede}
den 14de Decembr: 1797 begravet Christen Jacobsen af Annexgaarden gammel 86 Aar 10 Maaneder 2 Dage.
Kommenteret Version #6279

1798
{trolovelser:} Udi Kirke=Aaret 1798 ingen.

{døbte:} Kirke Aar 1798 I Jesu Navn
Den 30te januar: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig: Maren.
Fremstillet i Kirken 3 Søndag i Faste. Christen Toxvigs Hustrue bar det, Fadderne Christen Toxvig. Niels Madsen Tømmermand og Hustr:
Kommenteret Version #2364
Moderen introduceret med Barnet.

Den 11te Febr: døbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Anne Marie.
Fremstillet i Kirken Midfaste Søndag den 18de Martii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det Fadderne vare: Christen Toxvig, Hustrue og Søn. Palli Fasterholdt og Datter.
Kommenteret Version #2365
Moderen introduceret med Barnet.

Den 3 Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Mølstæds og Hustruees Bodild Marie Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne Magrethe.
Begravet 3 Søndag i Faste. den 11te Martii.
Kommenteret Version #2366
Moderen introduceret 2den Paaskedag.

Den 11te Martii begravet Christen Pedersen Mølstæd Barn af Gam: Arnborg Anne Magrethe, som var døbt den 3 martii a: c:
Kommenteret Version #6280

D. 26de Junii døbt i Præstegaarden Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters Barn af Schibild navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: VIIIve post Trinit: Christen Værings Stæddatter af Felding Tarp bar det. Fadderne: Hans Holtum, Niels Væring af Lind. Christen Thornvig og Hans Pige. Jørgen Holtums Kone.
Kommenteret Version #2367
Moderen indtroduceret med Barnet.

Den 17de Julii døbt i Præstegaarden Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters ægtebarn af Lille Høelund, navnlig: Jens.
Fremstillet i Kirken Dom: XIVta post Trin: den 9de Sept: Karen Poulsdatter af Greene bar det, Fadderne: Henrich Høelund, Laurids Hvede, Anders Grene, Else Kirke.
Kommenteret Version #2368
Moderen introduceret med Barnet.

Den 19de Julii begravet Peder Karlschou af Store Høelund, gammel 48 Aar.
Kommenteret Version #6281

D. 9de Sept: begravet Knud Christensens og Dorthe Nielsdatters Barn Niels, som var født i Snejberg Sogn ved sidstafvigte Christi Himmelfarts Dags Tiid. d 18 Maji i Volsgaard.
Kommenteret Version #6282

Den 18de Septembr hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte Barn navnlig Christen.
Begravet Dom: XXma post Trin:
Kommenteret Version #2369
Moderen introduceret Barnets Begravelses Dag.

Den 21de Octobr: begravet Lars Thodals Søn Christen, som var døbt den 18de Sept: sidstafvigte.
Kommenteret Version #6283

Den 5te Nov: begravet Enken Apollone Nielsdatter, som sad til Huse i Thodal, men gik til Greene og døde hos sin Datter og Svoger. 79 Aar gammel.
Kommenteret Version #6284

1799
Udi Kirke=Aaret 1799 følgende I: J: N:
I følge Forordningen af 4 Januar: C: a: underskriver vi tvende Mænd Hermed som Forlovere, at intet er til Hinder imod Egteskabs Fuldbyrdelse mellem Ungkarl Jens Jacobsen Birkmoes af Vium Sogn, og Enken Maren Henrichsdatter af Arnborg Sogn, hvorfor vi af begge ere udsendte til vor sognepræst for at forlange sædvanlig Tillysning af Prædike=Stolen uden Ophold, ligesom vi og love, at Enkens Skivtebrev, samt Karlens Attest fra vedkommende Præst om Frihed for Egteskab Løfte med nogen anden, skal inden Brylluppet blive foreviist.
Scharil Præstegaard den 25de Maji 1799.
Chr: Chr: Søn af Store Høelund
Anders Christen Jensen
Anders Christensen Greens
Sidstnævnte par Ægteviede den 22de Juni 1799.
Kommenteret Version #8073

{fødte:} Kirkeaar 1799.
I Jesu Navn
Den 10de Februarii 1799 hiemdøbt i Arnborg Kirkegaard. Christen Pedersen Mølstæds og Hustrues Bodild Marie Nielsdatters søn, af Gammel Arnborg, navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken 2den paaske Dag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det, Fadderne. Niels Madsen og Hustrue og Søn og Datter.
Kommenteret Version #2370
Moderen introduceret med Barnet.

I: J: N: Kirkeaar 1799. {begravede}
Den 13de Februar 1799. begravede i een Grav Niels Madsen Skouberg gammel 68 Aar og hans Hustrue Anne Marie Jensdatter efter 34 Aars Egteskab. Hun var 70 Aar gammel. Den ældste Søn Mads kiørte faderens Liig=Vogn og den yngre Søn Jens Moderens. Flere levende Børn efterlade de sig ikke. De havde endnu sammenavlet 2 Sønner, som nu imodtage Dem i Evigheden.
Liigtexten 2. Sam: 1, 23. De elskelige og liflige i deres Liv, de bleve og ikke adskilte i deres Død.
Kommenteret Version #6285
Kommenteret Version #6286

Den 9de April Hiemdøbt i Thodal een sig der opholdende Inderstes og ugivt Qvindes Anne Larsdatters uægte Pigebarn, navnlig Maren. Som Barnefader blev udlagt Christen Pedersen fra Holstebroe Kanten. Dete er anden gang, at denne Qvinde er befunden i Lejermaal.
Domin: Jubilate blev sidstnævnte uægte Barn fremstillet til Daabs Bekiendgiørelse udi Arnborg Kirke. Lars Thodals Hustrue Inger Christensdatter bar det; fadderne vare 5; Hvor da blev udlagt, til Barnefader, ligesom ved Hiem=Daaben, Christen Pedersen fra Holstebroe=Kanten. Anmeldt til Amtsstuden i Maji Maaned.
Kommenteret Version #2371

Den 30te Junii begravet Else Nielsdatter Enke af Store Høelund gammel 79 Aar.
Liigtext: Tit: 3, 7.
Kommenteret Version #6287

Den 17de Octobr: hiemdøbt Lars Andersens og Inger Christendatters Søn af Thodal navnlig Anders.
Fremstillet i Kirken Dom: XXIII post. Trin.
Kommenteret Version #2372
Moderen introduceret Dom XXVIIma p Trin:

Den 6te Novembris Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmands Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken Dom: 2de Adventis. Niels Fløes Kone Maren bar det, Fadderne: Palli Fasterholdt, Niels Holtum. Peder Jørgensen Holtum. Palli Fasterholdts Datter. Christen Tornvigs Kone. Niels Fløe.
Kommenteret Version #2373
Moderen introduceret med Barnet.

1800
{trolovelser:} Anno 1800 I Jesu Navn. Ingen.

{begravede:} Anno 1800 I Jesu Navn.
Den 9de Januar: begravet Bodild Christensdatter af Thodal gammel 75 Aar 5 Maaneder.
Text Ps: 128, 5.6
Hun efterlod sig 20 Børnebørn.
Kommenteret Version #6288

{døbte:} Anno 1800. I. Jesu Navn.
Den 2den Februar hiemdøbt i Gammel Arnborg Knud Gades og Hustrues Dorthe Nielsdatters Barn navnlig Johanne.
Fremstillet i Kirken 5te Søndag i Fasten den 30 Martii. Niels Madsens Hustrue af Gam: Arnborg bar det. Fadderne: Mads Hareschou, Niels Søndergaard og Jens Søndergaard af Baarup Mads Hareschous Hustrue. Mette Nielsdatter af Baarup og Kirsten Marie Nielsdatter af Arnborg.
Kommenteret Version #2374
Moderen introduceret med Barnet.

Den 29de Januar: begravet Søren Kirkes mindste Datter Anne Cathrine i sit 13de Aar;
Død af Børnekopper.
Text: Aabenb: Bog 3,5.
Kommenteret Version #6289

Den 20de Februar: begravet Ungkarl Henrich Pedersen Filschou af Høelund i sit 20de Aar. Texten I Timoth: 4, 12 og 13.
Kommenteret Version #6290

Den 30te Martii Hiemdøbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig: Karen.
Fremstillet i Kirken Festo Ascens: Bestemoderen fra Harild bar det. Fadderne Bestefaderen, Chr: Toxvig. Palle Fasterholdt. Jacob Bierge. Michel Toxvig, Palle Fasterholdts Søn og Datter. Chr: Toxvigs Kone.
Kommenteret Version #2375
Moderen introduceret med Barnet.

Den 9de Maji begravet Christen Christensens Barn Else af Store Høelund, som var i sit 2det Aar.
Text Rom: 8, 17 Ere vi da Børn, saa ere vi og Arvinger.
Kommenteret Version #6291

Den 18de Maji begravet Enken Maren Offersdatter af Bierge i 89 Aar.
Text Rom: 8. 23, 24, 25.
Kommenteret Version #6292

NB: Den 8de Junii begravet Jens Thodals søn Bendt af Deuling NB: dette hører til Scharild sogn.
Kommenteret Version #6293

Den 5 Augusti begravet Enken Anna Henningsdatter af Arnborg. 77 Aar gammel.
Text Philipp 1,21.
Kommenteret Version #6294

Den 10de Novembr: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrines Jørgensdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Christen.
Fremstillet 2den Juule Dag i Kirken Christen Toxvigs Datter bar det; fadderne vare: Christen Toxvig og Søn Michel, Anne Troelsdatter.
Kommenteret Version #2376
Moderen introduceret med Barnet.

{fødte:} Kirkeaar 1801
I Jesu Navn
Dom: IVta Advent: Hiemmedøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Datter af Store Høelund navnlig Else.
Fremstillet i Kirken Fastelavns Søndag. Niels Madsens Hustrue bar det. Fadderne: Niels Madsen. Thomas Poulsen.
Kommenteret Version #2377
Moderen introduceret med Barnet.

1801
Kirke=Aar 1801 {Viede}
I Jesu Navn!
Den 4 januar 1801 Do. inter festeum Circione: 1. Epiph: blev lyst førstegang for degnen Chr: Lustrup og Pigen Anne Troelsdatter. Copulerede den 1ste Februar:
Kommenteret Version #7995

Den 13de Januarij døbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Nielsens Skoubiergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatter Søn af Gammel Arnborg navnlig Niels.
Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste. Moderens Ældste Syster bar det. Fadderne: {...tomme linjer...}
Kommenteret Version #2378

Den 19de Januar var Jacob Christensen af Bierge i Præstegaarden med sin og sin Hustrues Johanne Christensd: Søn for at faae dette Barn døbt; Men, saasom Sognepræsten var ikke hjemme, lod Faderen sin Farbroder Niels Christensen i Bierge hiemmedøbe Barnet. Rigtigheden herom blev bevidnet i Kirken ved Barnets Fremstillelse.
Fremstillet i Kirke Dominica Oculi. Christen Fasterholdts kone bar det, Fadderne: Christen Fasterholdt og Datter Ane Marie, søn Jens og Maren Kirke og Ungkarl Barnets Morbroder Mads Christensen. Barnets Navn er Christen.
Kommenteret Version #2379
Moderen introduceret med Barnet.

Kierk=Aar 1801 {begravede}
I Jesu navn!
Palme=søndag begravet Jens Olesen af Thodal 73 Aar gammel.
Text Genes: 25,8.
Kommenteret Version #6295

1ste Paaske Dag den 5te April hiemdøbt i Kirkegaarden Jens Knudsens og Gjertrud Nielsdatters Ægtebarn af Schibild navnlig Cidsel.
Fremstillet i Kirken Dom Rogate Christen Værings Hustrue bar det. Fadd: Jens pedersen af Schibild. Pigen Cathrine Sørensdatter og hendes Broder Christen af Annexgaarden.
Kommenteret Version #2380
Moderen introduceret med Barnet.

Een af 2. Aprils Krigere, Land-Recrut Thomas Christensen viet til Pigen Birthe Thomasdatter i Arnborg Kirke d. 3. Sept. Jeg havde Søndagen tilforn opmuntret Menighederne i Scharild, Arnborg og Brande, at De med gavmilde Hænder ville bevidne denne Kriger deres Hierters varme Taknemmelighed paa hans Bryllupsdag. Saaledes blev i Brande Kirke indsamlet 3 Rdr., som Hr. Arvad af Brandtholm førde til Arnborg Kirke og overleverede Brudgommen. Det heele Offer, som faldt til mig paa Alteret, 4 Rdr. 3 Mk. 3 Sk. tilligemed Degnens halve Offer 5 Mk. 11 Sk., blev ogsaa Brudgommen skienket, saa at han fik i alt 8 Rdr. 2 Mk. 14 Sk. Han havde [stridet] for Kiøbenhavn paa Skibet Jylland og blev fanget af Fienden men løsladt. Aarbøgerne ville oplyse dette for Efterslægterne. Vor Brudgom var nys før han blev ud-commanderet bleven forlovet, og vi lyste til Egteskab for ham medens han var borte.
Texten til Brudevielsen var Psalm. 118, 24.
Forloverne vare Christen Fasterholdt og Thomas Poulssen.
Kommenteret Version #8074

Dom XXIVte p: Trin: begravet Pigen Maren Jensdatter af Gammel Arnborg 63 Aar gammel.
Text: Luc: 10, 42.
Kommenteret Version #6296

1802
Kirkeaar 1802 {begravede}
I Jesu Navn:
Den 24de Januar: begraven Enken Else Pedersdatter af Annexgaarden 74 Aar gammel
Text: Rom: 2,7
Kommenteret Version #6297

Den 11te Februar begravet Enkemand Christen Pedersen Frøelund af gammel Arnborg, gamm: 84 Aar.
Text: Psalm: 37,37.
Kommenteret Version #6298

Den 16de Februar: døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte barn af Thodal, navnlig Christen.
Dødt og begraven Domin: Reminiscere.
Kommenteret Version #2381
Moderen introduceret Dom: Reminiscere.

Den 23de Febr døbt i Præstegaarden Christen Tornvigs og Hustrues Anne Erichsdatter ægte Datter af Tornvig navnlig Magrethe.
Fremstillet d 19de April. Konen Maren Poulsdatter af Døslund bar det, Fadderne: Palle Fasterholts Datter og hendes Kiereste.
Kommenteret Version #2382
Moderen introduceret med Barnet.

Den 14de martii begravet Lars Thodals Barn Christen i 1ste Aar.
Text: Psalm: 103, 13-14.
Kommenteret Version #6299

Den 23de April døbt i Præstegaarden Christen Nielsen Værings og Hustrues Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Niels Christian
Fremstillet i Kirken 2de Pindse Dag. Mosteren fra Bukkiær bar det. Fadderne Niels Væring. Niels Nielsen Ungkarl
Kommenteret Version #2383
Moderen introduceret med Barnet.

Den 7de April begravet ungkarl Peder Christensen Agersig, som med Kongl: confirmeret Testamente var udkaaret til at arve sin farbroder Niels Pedersen og Hustru i Gottenborg, men begge disse veltænkende Ægtefolk overlevede ham. Han var 28 Aar.
Text: Rom: 8, 22, 23.
Kommenteret Version #6300

Kirkeaar 1802 {viede}
I Jesu navn:
At intet er til Hinder i Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem ung Karl Peder Thomsen Tornvig og Pigen Anne Marie Pallisdatter Fasterholdt, det bevidne vi som Forlovere.
Arnborg Kirke d. 2den Maji 1802
Pali Pedersen
Christen Nielsen Tornvig
Copulerede den 2den Maji.
Kommenteret Version #8075

16de Maji begravet Peder Andersens Datter af Hedehuus navnlig Maren
Text: Philipp: 3, 14.
Hun var 18 Aar gammel.
Kommenteret Version #6301

4de Junii begraven Niels Christensen Bjerge død d 26de Maji 82 Aar gammel
Text: Luc: 2, 25. Dette Menneske var retfærdig og Gudfrygtig og ventede Israels Trøst.
Kommenteret Version #6302

den 15 Junii begraven Anders Christensens Søn Christen af Schibild som var i 16de Aar gammel.
Text: Ps: 90, 9. Vi fortære vore Aar som en Tanke.
Kommenteret Version #6304

Den 24de Junii begravet Christen Christensen Fasterholdt 35 Aar gammel
Text: Philipp: 1, 22, 23, 24. Hvad jeg skal udvælge, veed jeg ikke etc: etc:
Kommenteret Version #6304

Den 12 august begraven Enken Anne Pedersdatter af Lille Høelund født 1711. altsaa 91 Aar gammel
Text: j Thessalon: 4, 14.
Kommenteret Version #6305

Den 26 August: begravet Peder Christensen Frøelund af Gammel Arnborg gammel 45 Aar
Text: Daniels 12, 13.
Kommenteret Version #6306

At intet er Hinderligt i Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Velagte unge Karl og Landeværnsmand Thomas Pousen Hesselvig og Pigen Else Jacobsdatter Kirkegaard det bevidnes hermed af os unterskrevne, som forlovere.
Scharild præstegaard den 21de August 1802.
Anders Christensøn
Jacob Christensen
Den 1ste Octobr: ægteviede ovenmeldte Thomas Poulsen og Else Jacobsdatter.
Kommenteret Version #8076

At intet kan nævnes lovstridigt i Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Velagte Ungkarl Niels Andersen af Moesgaard i Assing Sogn og Pigen Inger Lauridsdatter af Gammel Arnborg, det bevidnes af os som Forlovere.
Scharild præstegaard d. 19de Septembr: 1802.
Laurids Andersen
Henning Christensen
Den 16de Octobr. copulerede Niels Andersen og Inger Lauridsdatter —
Kommenteret Version #8077

Den 3 Octobr døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Berthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Christen.
Fremstillet i Kirken Dom XXIma post Trin: d 7de Novembr: Pigen Cissel Kirstine {...tom plads til patronym...} bar det, fadderne: Christen Sørensen Kirke, Peder Odderbek, Søren Christensen og Hustrue Inger. Henrik [Poulsen?] og Hustrue Maren og Datter Gertrud.
Kommenteret Version #2384
Moderen introduceret med Barnet.

At intet kan hindre Ægteskabs Fulfbyrdelse imellem Enkemanden Christen Jensen Archkiær af Brande Sogn og Pigen Mette Troelsdatter af Scharild Sogn, det bevidne vi hermed som Forlovere
Scharild Præstegaard d 3 Octobr: 1802
Jørgen Troelsen
Niels Pedersen.
Ligeledes indestaar vi undertegnede, at være ansvarlige for, at intet kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem sidste herover meldte Par enkemanden Christen Jensen Askkjær af Brande Sogn og Pigen Mette Troelsdatter af Skarild sogn.
Scharild præstegaard den 9de Octobr: 1802
[L]ustrup
Pedergammelgrd
Den 26de Octobr: copulerede i Brande Kirke Christen Jensen Askkiær og Mette Troelsdatter. Bruden var af Scharild sogn, hvorhen denne forretning regnes.
Kommenteret Version #8078

NB: endnu i dette Kirkeaar født et Pigebarn i Bierge, som siges, at være hiemmedøbt af Faderen Jacob Christensen, hvorom maae ventes Bekræftelse ved Fremstillielsen i Kirken.
Fremstillet i Kirken Dom 1ma Adventus sidsnævnte Barn navnlig Inger, som er Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensd: Barn, var hiemdøbt af Faderen.
Kommenteret Version #2385
Moderen introduceret med Barnet.

d. 6 Nov: 1802 visiterede jeg i Skarrild Kirket [s..]l fornøyet baade med Skarrild og Arnborg Ungdom. —
M[...]

Kirkeaar 1803 {døbte}
I Jesu Navn
Anden Jule Dag fremstillet i Kirken Enkens Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Christiane aflet i ægteskab med Christen Christensen, som nu er død. Barnet var Hiemmedøbt af sin farbroder Jacob Christensen bierge. Christen Toxvigs Hustrue bar det. Fadderne: Jacob Bierge Palle Fasterholdt, Hustrue og Søn. Pigen Eva Christensdatter.
Kommenteret Version #2386
Moderen introduceret Dom: Septuages:


1803
Kirmeaar 1803 {viede}
At intet kan forbyde Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Lars Jørgensen af Mellem Harild Ejstrup Sogn og Enken Inger Christensdatter af Fasterholdt, det bevidne Vi underskrevne som Forlovere
Arnborg Kirke den 10de April 1803
Jonas Erichsen Haarild
Palli Pedersen Fasterholdt
Copulerede 1ste Paaskedag.
Kommenteret Version #8079

Den 19de Februar: blev bestilt Ægteskabs tillysning af Prædikestolen for Ungkarl Christen Jacobsen Kirke og Pigen Karen Poulsdatter Greene. Forloverne som hermed egenhændig bevidner at intet hindrer dette Ægteskabs Fuldbyrdelse underskriver hermed.
Anders Christensen.
Jacob Christensen.
Copulerede 2den Paaske Dag.
Kommenteret Version #8080

Palme Søndag den 3 April fremstillet i Kirken Jens Nedergaards og Hustrues Maren Pedersdatter Barn af Schibild navnlig Anna, som var hiemdøbt af Faderen, efter dennes offfentlig tilstaaelse; Jonas Harild Hustrue bar det. Fadderne: Jonas Harild, Jens Knudsen, Barnets Broder.
Kommenteret Version #2387
Moderen introduceret med Barnet.


At intet kan forbyde Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enkemand Peder Madsen af Borup Brande Sogn og Pigen Anne Sørensdatter af Tornvig, det bevidne vi som forlovere
Arnborg Kirke d 10 April 1803
Christen Nielsen Thorenvig
[..] Hiøllund
Sidstnævnte Par blev ægteviede i Kirke den 12te Junii. — Coloss: 3, 14.
Kommenteret Version #8081

Den 16de Maji døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustrues Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Anders.
Fremstillet i Kirken Dom 14te post Trin: Anne Bukkier bar det. Fadd: Dennes broder fra Bukkiær. Jacob Kirke og Søn Christen, Anders Greene.
Kommenteret Version #2388
Moderen introduceret med Barnet.

Kirke=Aar 1803 {begravede}
I Jesu Navn:
Den 10 Julii begravet Jens Pedersens Barn af Schibild navnlig Anne gammel 4 Maaneder og 8 Dage.
Text: Marti 9, 36.
Kommenteret Version #6307

Den 17de Julii hiemdøbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters søn af Gamme Arnborg navnlig Laurids.
Fremstillet i Kirken dom: XIII post Trin: den 4de Sept: Mosteren bar det. Fadderne:2de Farbrødre fra Moesgaard i Assing Jens og Mads Schoubierg. Fasteren.
Kommenteret Version #2389
Moderen introduceret tillige.

Den 24de Julii hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Hustrues Inger Christensdatters søn af Thodal navnlig Christen.
Fremstillet i Kirken Dom: XIV ma post Trin: den 11 Sept: Jens Thodals kone Else fra Deuling bar. Fadderene: Jens Thodal. Christen Kirke. Jens Sørensen, Cathrine Kirke, Christiane i Thodal, Thomas Høelunds Hustrue og Karen Kirstine Pedersdatter.
Kommenteret Version #2390
Moderen introduceret tillige.

Den 17de August døbt i Præstegaarden Jens Nielsens Skoubergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg, Anne Marie.
Fremstillet i Kirken Dom XV post Trin d 18de Sept: Pigen {...tom plads til navnet...} bar det. Fadderne Niels Andersen, Henning Christensen og Hustrue Mads Skouberg. 2de Morbrødre af Barnet.
Kommenteret Version #2391

Den 8de Sept: Hiemdøbt Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Jørgen. Blev døbt i Præstegaarden.
Fremstillet i Kirken Dom: XVII d 9de Octobr: Mosteren Anne bar det. Fadderne: Jørgen Holtum og Hustru, Palle Fasterholt, Søn, og Hustrue.
Kommenteret Version #2392
Moderen introduceret tillige.

At Intet er hinderligt, at [..] Ægteskab kan fuldbyrdes imellem Ungkarl Mads Nielsen Skouberg og Enken Kirsten Cathrine Jørgensdatter, derfor indestaar vi som forlovere
Arnborg Kirke d. 11te Sept: 1803
Jens Nielsen
Niels Mouritsen
Dette Par copuleret d. 15de Octobr:
Kommenteret Version #8083

At intet er Hinderligt i Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Niels Jepsen Ørbek og Pigen Apollone Nielsdatter Birkebek, det bevidne vi som Forlovere
Arnborg Kirkegaard d. 13de September 1802
Christen Michelsen Toxvig med paaholden Pen
Niels Christensen Birkebæch —
Dette Par ægteviet d 1ste Octobr:
Kommenteret Version #8082

1804
Kirke=Aar 1804 {døbte}
Juva Jesu!
Den 8de Januar: døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Gjertud Nielsdatters Søn af Schibild Navnlig Niels.
Kommenteret Version #2393
Begravet domin: Sexagesiam.

den 22de Januar: hiemdøbt, Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter af Kirkegaarden navnl: Maren.
Fremstillet i Kirken den 18de Martii. Fasteren Birthe Jacobsdatter bar det. fadderne. Anders Green. Lars Thodal. Jacob Kirke. Christen Smed Christen Sørensen. Inger Thodal. Cidsel Kirke, Apollone Green. Christian i Thodal.
Kommenteret Version #2394
Moderen introduceret tillige.

Domin: Sexagesima 5te Februar døbt i Kirket et Drenge Barn navnlig Jørgen, som den 3die Februar næst forhen var født i Søren Christensens Huus ved Arnborg Kirke, [hvortil] forældrene kom, da fødsels Smerterne allerede var paakomne Moderen. Faderen kalder sig Niels Jørgensen af Rind Sogn og Moderen Karen Marie Jensdatter af Madum Sogn. De tilstode begge, at de ikke var ægteviede. dog havde de et Barn, som var henimod 2 Aar, hvilket de og sagde at være deres eget. de ere af de ulykkelige Natmandsfolk.
Barnet blev baaret til Daaben af Pigen Cathrine Sørensdatter. Fadderne var Jens Nedergaard, Christen Smed, Niels Holtums Kone, Pigen Christiane i Thodal, Pigen Karen Michelsdatter i Kirkegaarden.
Tilmedt Herredsfogden ved skrivelse af 6. Februar 1804. anmeldt til Amtstuen den 6. April.
Kommenteret Version #2395

Kirke=Aar 1804 {begravede}
J Jesu Navn:
Den 5te Februar begravet Jens Knudsens Barn af Schibild navnlig Niels; døbt den 8de Januar C: a.
Text Gal: 4. Saalænge Arvingen er et Barn, er det under Formyndere og Plejemester indtil den beskikkede Tid af Faderen.
Kommenteret Version #6308

Den 15de Februar: døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Johanne Christensdatters barn af gammel Arnborg navnlig Maren.
Fremstillet 2den Paaskedag.
Kommenteret Version #2396
Moderen introduceret med Barnet.

Den 19de Februar begravet Thomas Christensens Barn af Schibild navnlig Christen. gammel i 2det Aar.
Kommenteret Version #6309

Skiærtorsdag den 29de Martii døbt i Kirken et uægte Barn fra Store Hjøllund navnlig Mette Cathrine. Moderen er ugivt Qvinde Anne Christensdatter i Store Høelund hvis Hosbonde sammesteds Peder Hansen boende der, som er med Bevilling adskilt ved sin Hustrue fra Bord og Seng, blev udlagt som barnefader. Mosteren Christiane, Peder Lustrups Hustrue, bar det. Fadderne: Christen Smed.
Anmeldt til Amtstuen den 16 April.
NB Moderen har een Gang før ladet sig besove {lodret i margenen}.
Kommenteret Version #2397

Den 12te Julii begravet Christen Olufsen af Søbye 73 Aar gammel
Text Joh: Ev: 11, 11.
Kommenteret Version #6310

Den 23de Julii hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters Datter af Store Høelund, navnlig Edel Kirstine.
Fremstillet i Kirken dom: XVde post Trin: Mette Christensdatter fra Borris bar det. fadderne: Dennes Mand Christen Mortensen. Peder Hansen, Laurids Skolemester. Else Hansdatter. Cidsel Pedersdatter Mette Christensdatter.
Kommenteret Version #2398
Moderen introduceret samme Dag.

Vi undertegnede indestaar Hermed som Forlovere, at intet kan forhindre Ægteskab imellem Ungkarl Christen Jacobsen af Arnborg Kirkegaard og Pigen Apollone Christensdatter af Arnborg Green
Datum Arnborg Kirkegaard d 12de August 1804.
Christen Jensen
Jacob Christensen
Copulerede d. 21. Septembr:
Kommenteret Version #8084

Endnu 1804 cpulerede et Par, nemlig Nicolaj Rasmussen etc som sees herunder 7de Septbr og 14de Octobr:
At intet kan Hindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Nicolai Rasmussen og Pigen Cathrine Sørensdatter, derfor indestaae vi som Forlovere
Scharild Præstegaard den [.] September 1804
Søren Christensen
Christen Michelsen
Kommenteret Version #8085

Den 23de Octobr døbt i Præstegaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christendatters Barn af Bjerge navnlig Maren.
Fremstillet i Kirken Dom: 1ma Adventus den 2den Decembr: Lars Fasterholdts kone bar det, fadderne: Peder Fasterholt og Hustrue, Lars Fasterholdt.
Kommenteret Version #2399
Moderen introduceret med Barnet.

1805
I Jesu Navn.
Kirke=Aar 1805. {fødte}

Nytaarsdag døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Giertrud Nielsdatter Barn af Schibild navnlig: Anne Marie.
Fremstillet i Kirken den 24de Martii Midfaste Søndag. Jacob Bierges Hustrue bar det. Fadderne: Jacob Bierge. Anders Sigten og Søn. Christen Tornvig. Christen Værings Hustrue. Pigen Karen Michelsdatter.
Kommenteret Version #2400
Moderen introduceret tillige.

I: J: N. Kirke Aar 1805 {viede}
At Intet kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Enkemanden Laurids Christensen af Lundfold Brande Sogn og Pigen Kirsten Hansdatter af Tornvig, det Bevidnes hermed af os som forlovere.
Datum Arnborg Kirkegaard den 3die Februar 1805.
Anders [Grene]
Hans Holtum
Viede i Brande Kirke af Hr: Lund. Stedets Præst.
Kommenteret Version #8086

Den 5te Martii døbte i præstegaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag. Fasteren Edel Andersdatter bar det. Faddere Poul og Jens Moesgaard Mads og Hennings Hustruer i Gam: Arnborg, Christen Skræder, Johanne Lauridsdatter og Kirsten Maria Nielsdatter.
Kommenteret Version #2401

At intet kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Hans Eschildsen af Nør Søbye og Pigen Bodild Pedersdatter Tarp af Sønder Søbye, derfor indestaae vi som Forlovere.
Datum Arnborg Kirke den 24 Martii 1805.
Niels Mouritsen Sønder Søeby
Niels Christensen Birkebek
Sidstnævte Par Copuleret i Scharild Kirke d. 23de april
Kommenteret Version #8087

Den 7de April døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Hustrues Birthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Inger Margrethe.
Fremstillet i Kirken Dom: Jubilate.
Kommenteret Version #2402
Moderen instroduceret s: Dag.

I J. Navn!
Kirke Aar 1805 {begravede}
Den 23de Junii begravet et Dødfødt Pigebarn; faderen Christen Væring og Moderen Kirsten Nielsdatter, hans hustru boe i Lille Høelund. Giordemoderens forklaring følger.
Kommenteret Version #6311

Den 27de Octobr: begravet Palle Pedersens Hustru af Fasterholdt, Johanne Madsdatter 70 Aar gammel
Text Ebed:
Kommenteret Version #6312

Den 7ma p Trin: introduceret Christen Værings kone Kirsten Nielsdatter af Lille Høelund efter et dødfødt Pigebarn.
Kommenteret Version #2403

Den 24 Julii døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Søn af Birkebek navnlig Niels.
Fremstillet i Kirken Dom XIma post Trinit den 25de August. Moderens Halvsyster Maren Thomasdatter bar det. Fadderne: Gamle Niels Bierkebek. Inger [Stemmesbøl]. Michel Toxvig. Jens Jepsen Ørbek. Inger arnborg. christen toxvigs 2de Døttre.
Kommenteret Version #2404
Moderen introduceret med Barnet.

Den 5te August døbt i Præstegaarden Thomas Christens og Hustru Else Jacobsdatters Barn af Lille Høelund navnlig Jacob.
Dom XIIItia post Trin: den 8de Septembr fremstillet i Kirken Mosteren Bertha bar det; Fadderne: Jacob Kirke Anders Green. Christen Kirke. Anna Kirstine Larsdatter i Thodal.
Kommenteret Version #2405
Moderen introduceret med Barnet.

Den 14de August døbt i Præstegaarden Nicolaji Rasmussens og Hustrues Catharina Sørensdatters søn af Annexgaarden navnlig Hans.
Fremstillet i Kirken Dom: XVIIIva post Trin: den 13de Octobr. Fasteren Maren bar det. Fadderne Christen Jacobsen. Rasmus Nicolajsen. Christen og Jens Sørensen.
Kommenteret Version #2406

Den 6de Octobr: døbt i Annexgaarden Peder Thomsens og Hustrues Anne Marie Pallisdatters Datter af Fasterholdt navnlig Dorthe.
Fremstillet i Kirken Dom: XXma post Trin: den 27de Octobr: Fadderne: Jacob Bjerge og Hustrue, Lars Fasterholdt og Pige Kirsten Søndergaard. Christen og Mads Asskiær. Mourids Søbye. Mette Holtum. Maren Jørgensdatter.
Kommenteret Version #2407

Den 20de Octobr hiemdøbt Lars Jørgensens og Inger Christensdatters barn af Fasterholdt navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: XXIV den 24de Novembr:
Kommenteret Version #2408
Moderen introduceret med Barnet.

Den 3die Novembr: hiemdøbt Christen Jacobsens og hustrues Karen Poulsdatter Barn af Annexgaarden navnlig Mette.
Fremstillet i Kirken 2den Juuledag Thomas Høelunds Hustrue bar den. Faddere: Lars Thodal og Datter Anne Kirstine. Anders Green. Nicolaj Kirke. Mette Christensdatter. Cathrine Sørensdatter. Jesper Jacobsen og Jens Green.
Kommenteret Version #2409

Aar 1805 den 21. Junii meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter mig følgende mundtlige Forklaring om et dødfødt Barn, ved hvis Fødsel hun havde været brugt. I Dag Klokken 11 Formiddag blev det født, var et Pigebarn. Faderen er Christen Nielsen Væring, boende i Lille Høelund Arnborg Sogn, Moderen Kirsten Nielsdatter. Denne kom ikke for tidlig. Fosteret fandtes levende i gaar morges, men døde af de langvarende Fødselssmerter, og var gandske steendødt i Dag, da Moderen blev forløst. Her blev intet Haandgreb giort, for at bringe det til Live, saasom dette ansaaes unyttigt. Moderen har aldrig før født noget dødfødt Barn, men har i samme Ægteskab født 2de Sønner, som leve og ere friske.
Scharild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr - Sognepræst for Scharild og Arnborg
Anno 1805 den 29. September har Sognepræsten lydelig oplæst for os den ovenstaaende Forklaring af Gjordemoderen, og vi tilstaar, at hun deri har fulgt den blotte Sandhed.
Datum i Arnborg Kirke ut supra
Kirsten Nielsdatter - Barnets Moder
Som nærværende ved Fødselen underskriver vi tvende Nabokoner
Else Jacobsdatter af Lille Høelund
Anne Hansdatter af Store Høelund
Denne Indberetning blev tilligemed Listen over copulerede, fødte og døde indsendt til Provsten den 28. Nov. 1805
Kommenteret Version #2403

Den 9. December døbt i Præstegaarden Niels Høelunds og Hustrues Søn Christen af Pindvig fra Scharild Sogn
Kommenteret Version #2410

Kirke Aar 1806 Den 30. Dec. 1805 døbt i Præstegaarden Jens Nielsens og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Maren.
Blev ikke fremstillet i Kirken
Kommenteret Version #2411
Moderen introduceret den 26. Januarii.

1806
Kirke=Aar 1806 {begravede}
I Jesu Navn:
Den 26de Januar: Dom: 3die p. Epiphan begravet Jens Nielsens Datter Maren af Gam: Arnborg; var døbt den 30de Decembr: f. A, men ikke fremstillet i Kirken.
Kommenteret Version #6313

Den 16de Martii begravet Jens Knudsens Datter Karen af Schibild i sit 15de Aar
Text j Petri j, 24 - 25.
Kommenteret Version #6314

Den 18de April begravet Anders Grenes Hustru Mette Thomasdater 72 Aar og 3 Maaneder.
Text Psal: 16, 1.
Kommenteret Version #6315

Den 27 April døbt i Annexgaarden Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn Jens af Holtum.
fremstillet i Kirken paa første Pindse dag, da Moderen og blev introduceret. Peder Fasterholdts kone bar det. Faddere: Palle og Niels Fløe. Jens Fasterholdt. Peder Nielsen Holtum, Maren Holtum og Datter Karen.
Kommenteret Version #2412

Den 4de Maji begravet Thomas Christensens Hustrue Berthe Thomasdatter af Schibild gammel {... tomt sted ...} Aar, med barn Inger Magrethe, 1 Aar gammel.
Text: E[.....] 2, 13.
Kommenteret Version #6316
Kommenteret Version #6317

Kirkeaar 1806 I Jesu Navn! {viede}
Vi undertegnede indestaae Hermed som forlovere, at Intet kan Hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enkemand Anders Christensen af Greene her i Arnborg Sogn og Pigen Christiane Christensdatter, som tiener samme Sted. Dette bekræftes med Underskrivt
Arnborg Kirkegaard d. 4de Maji 1806.
Christen Jacobsen
Lars Andersen
Copulerede 26de Maji i Arnborg Kirke.
Kommenteret Version #8088

Den 12te August døbt i Præstegaarden Anders Greenes og Hustrues Christiane Christensdatters Barn af Greene, navnlig Mette Kirstine.
Fremstillet i Kirken den 7de Septembr, 14de Søndag efter trinit:
Kommenteret Version #2413

Den 25. August døbt i Præstegaarden et Drengebarn fra Store Høelund navnlig Hans. Moderen er Maren Jensdatter, som tiener Peder Hansen. Denne Mand, som er adskilt i Henseende til Bord og Seng fra sin Kone, mødte frem med Barnet og tilstod sig at være Barnefader, og havde besluttet at indlade sig i Ægteskab med Moderen, hvorfor han længe siden havde allerunderdanigst søgt og forventede endnu Allernaadigst Bevilling til at indtræde i Ægteskab. Dom. XXII. den 2. Novembr: var dette Barn til Fremstillelse i Kirken, hvor da Forældrene bleve Navngivne, nemlig: Peder Hansen i Høelund og hans Forlovede Maren Jensdatter.
Kommenteret Version #2414

Den 30. Octobr. døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustrues Anne Madsdatters Søn Mads Christian af Gammel Arnborg.
Fremstillet i Kirken paa 2. Juuledag.
Kommenteret Version #2415

At Intet kan forbyde Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Peder Andersen af Brændgaard og Pigen Mette Kirstine Nielsdatter Søebye, bevidnes af os undertegnede.
Arnborg Kirke d. 2den Novembr: 1806
Jacob Christensen
Niels Christensen
Copulerede d. 23 November.
Kommenteret Version #8089

Vi undertegenede indestaae Hermed som Forlovere, at, eftersom Ægteskabet imellem Selveyerbonden Peder Hansen af Store Høelund i Arnborg Sogn og hans forrige Hustrue Apollone Rasmusdatter er Allernaadigst ophævet, saa findes nu Intet, som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem ham og hans Forlovede Maren Jensdatter.
Scharild Præstegaard den 9de November 1806.
Peder Gammelgaard
Jens Sørrensen
Copulerede d27de November.
Kommenteret Version #8090

1807
Kirke=Aar 1807. {begravede}
I Jesu Navn
Den 1ste Februar: Dom: Sexagesima begravet Enken Johanne Christensdatter af Fasterholdt gamm: 77 Aar. døde den 21de Januar:
Text: j Timoth: 5, 9 - 10.
Kommenteret Version #6318

Anno 1807 {døbte}
Den 1ste Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Barn af Bjerge navnlig: Niels.
Fremstillet i Kirken 1ste Paaskedag den 29de Martii. Lars Fasterholdts Hustrue bar det Fadd: Lars Fasterholdt selv, Pigen Mette Christensdatter.
Kommenteret Version #2416
Moderen introduceret med Barnet.

Den 1ste Martii begravet Enken Anne Jensdatter af Gam: Arnborg 75 Aar gammel.
Text: Rom 5, 2 - Vi rose os i 3. 4. 5 Haabet lader sig ikke beskæmmes.
Kommenteret Version #6319

Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu. Men nu følger den:
Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn. Moderen var i 9de Maanes Svangerskab. Fosteret var af Mandkiøn. Moderen kom ikke for tidlig. Navlestrengen var med til Hinder, ellers kom det naturligt til Verden. Der var intet Liv, da det fødtes. Midler brugtes til at faa Liv i det: Lufts Indblesning og Røg, men forgieves. Moderen har intet barn før født.
Datum Arnborg Kirkegaar ut supra
N. Hegelahr.
Gjordemoderen har her gjort den rette Anmeldelse, det bevidnes af os, som var nærværende.
Maren Christensdatter
Cidsel Jensdatter
Ligeledes tilstaaes det samme af mig Barnets Moder
Apollone Christensdatter.
Kommenteret Version #2417
Kommenteret Version #6320

Den 1ste Julii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Hustrus Inger Christensdatters barn Peder af Thodal.
Fremstillet i Kirken Dom: XIma p Trin: den 9de August. Jens Thodals Kone bar det. Fadd: Jens Thodal, Jens Bendsen. Jacob og Christen Kirke.
Kommenteret Version #2418
Moderen introduceret s: Dag.

Dom: XII p Trin: den 16de Aug: introduceret Niels Christian Andersens Kone i Grene efter sit dødf: barn.

Den 23 August begravet Christen Høelunds dødfødte Drengebarn. giordemoderen anmeldte følgende:
Anno 1807 den 20de August meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter Tilfældighederne ved et dødfødt Barns fødsel: forældrene ere Christen Christensen og Hustru Anne Hansdatter af Høelund, Arnborg Sogn. Fosteret var af Mandkiøn. I 10de Maaned af Svangerskabet. Giordmoderen er ikke examineret. Moderen blev syg den 17de. Blodflod vedblev indtil Kl: 11 Aften den 19de d. M. da fosteret kom uden stor Vanskablighed til Verden, men ganske dødt, og da man kunde erfare, at det længe havde været dødt, og var allerede under forraadnelse, saa brugtes inet Middel til at bringe det i Live. Moderen har tilforn født af 8te Børn et Dødfødt. Ingen Klager over Giordemoderen kan formodes.
Datum Skarild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr.
Den 6te Decembr: 1807 har Præsten oplæst dette for os og vi tilstaae, at Giordemoderen har fulgt Sandhed
Anne Hansdatter Barnets Moder.
Nabokoner, som vare nærværende:
Kirsten Nielsdatter
Else Jakobsdatter
Kommenteret Version #2419
Kommenteret Version #6321

Den 27de Septembr 1807. copulerede Mourids Nielsen Søebye og Mette Cathrina Christensd: Toxvig.
Kommenteret Version #8091

Dom: XXma introduceret Christen Høelunds Kone efter sit dødf. barn.

Den 15. Novembr., efter at jeg den 13. s. M. havde affærdiget til Krigscommissairen Af- og tilgangslisten over Fødte og Døde, hvori jeg meldte min Uvidenhed om Mads Jensens Søn i Tornvig, meldte Faderen mig i Arnborg Kirke, at denne hans Søn var døbt i Octobr: navnlig Jens. Nærmere Oplysning maa søges i sin Tid.
Den 6. Decembr. Dom. II. Advent var dette Barn i Kirken. Faderen bevidnede, at det var døbt den 6. Octobr., og i Kirken blev bevidnet, at Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe havde døbt det. Mads Olesens Hustrue af Søebye i Rind Sogn bar det. Fadderne: Mads Olesen, Jens Nedergaards Søn, Peder Christian, Christen Tomvigs Datter.
Kommenteret Version #2420
Moderen blev introduceret med Barnet.

Kirkeaar 1808 I: Jesu Navn!
Den 25de decbr 1807 døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Søn af Annexgaarden, navnlig Jacob.
Fremstillet den 3die januar: Maren Kirke, Farmoderen bar det. Faddere Thomas Holtum og Hustr: Thomas Høelund og Hustr: Christen Smed og Hustrue. Niels Poulsen Hesselvig: Christen Sørensen. Cedsel Kirke. Nicolaj Kirkes Pige.
Kommenteret Version #2421
Moderen Introduceret Dom Vte p Epiph:

Do Dato døbt sammesteds tillige Mads Nielsens og Anne Marie Madsdatter Datter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Mølle
Fremstillet den 1ste Januar 1808 Gunner Maria fra Rekkemølle bar det. Faddere: Henning, Jens Skouberg, Niels Andersen, Peder Nielsen. Jens Skoubers Hustrue, Hennings Datter, Laurids Arnborgs Datter Johanne.
Kommenteret Version #2422
Moderen introduceret Dom: 3tia p Epiph.

Den 27de døbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatter Datter af Gam: Arnborg navnlig Kirsten.
Fremstillet i Kirken Dom: Sptuagesima den 14de Februar: Mosteren bar det. Fadd. Mads skouberg, Niels Christian Green og Hustrue, Hennings Steddatter og Søn Ove Nicolaj Kirkes Pige.
Kommenteret Version #2423
Moderen introduceret s: D: —

1808
I Jesu Navn 1808. {begravede}
den 27de januar: begravet Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Barn Jacob af Annexgaarden, som var døbt 25de Decbr f. A.
Text over Graven Matth: 18, 10.
Kommenteret Version #6322

Den 17de Febr døbt i Præstegaarden Christen Værings og Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Bodild Cathrine
Fremstillet Kirken Paaskedag den 18de April: Christen Høelunds Kone bar det. Fadd. Christen Høelund og Søn Niels Madsen og Kone Most{[eren] ...blækklat} Oves Datter.
Kommenteret Version #2424
Mod{[eren] ...blækklat} introduceret tillige.

Den 2den Martii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Høelund navnlig Gjertrud.
Fremstillet i Kirken Skjærtorsdag den 14de April. Christen Høelunds Hustrue bar det. Fadd: Christen Høelund og søn. Niels Madsen og Hustrue, Thomas Høelunds Hustrue.
Kommenteret Version #2425

Den 28de Martii døbt i Præstegaarden Nicolaj Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Søn navnlig Søren af Annexgaarden.
fremstillet 2den Paaskedag den 18de April. Søren Kirkes Hustrue bar det. Faddere: Christen Kirke. 3de Morbrødre Christen, Christian og Jens. Christians Kone, Maren Kirke. Else Heesgaard.
Kommenteret Version #2426
Moderen Introduceret 3die søndag efter Paaske.

Den 5te Junii begravet Jacob Bjerges Barn Niels som var døbt den 1ste Martii 1807.
Text: 2 Cor: 1, 5.
Kommenteret Version #6323

I Jesu Navn 1808 {viede}
Den 5te Junii copulerede Ungkarl Lars Larsen og Pige Anne Nielsdatter, begge tienende i Gammel Arnborg. foruden Sidstnævnte Personers gode skudsmaal har jeg følgende forlover=Attest:
Nærværende karl Las Lassen og Pige Anne Nielsdatter er ikke paa nogen Maade beslægtet, dette bevidnes af os begge
Casten Smed
Lars Castensen
Kommenteret Version #8092

Den 9de Julii begravet Bodild Jacobsdatters Barn Anders, som opholdtes af Morfaderen Jacob Christensen i Annexgaarden. Dette Slegfred Barn druknede d. 2den Julii i Aaen. Gammel i 4de Aar.
Text af Jesu Tilbageblivelse uden Hans Moders Vidende Luc: 2 Kap:
Barents navn er Anders Olesen fra Give.
Kommenteret Version #6324

Den 29de Julii døbt hiemme Peder Pedersens og Anna Madsdatters Datter Ellen i Gammel Arnborg.
Fremstillet den 18de Septembr:
Kommenteret Version #2427
Moderen introduceret samme Dag.

Samme Dag døbt Hjemme Jens Schoubergs og Mette Cathrine Pedersdatters Datter Maren i Gammel Arnborg.
Fremstillet den 18de Septembr: Maren Pedersdatter af Ringstrup bar det. Fadd. dennes Mand Jens, Mads Skouberg. Henning. Mads Degn og Kone. Niels Pedersen af Ikast og Peder Nielsen.
Kommenteret Version #2428
Moderen introduceret s: D:

Den 28de August begravet det Barn, uden Navn, som beskrives med følgende Anmeldelse:
Anno 1808 den 28de August: meldte Peder Thomsens Kone Anne Marie Pallisdatter af Fasterholdt og Jacob Bjerges Kone Johanne Christensdatter, at deres Naboes Lars Fasterholdts kone i Arnborg Sogn Inger Christensdatter, nedkom i Barselseng den 19de dennes saa hastig, at ingen Gjordemoder kunde komme. Disse koner bevidner, at Barnet, som død strax efter fødslen, var en dreng. Moderen kom ikke for tidlig. fødselen varede en Timestid. Ingen Midler brugtes, at oplive det. Dette var Moderens 8de Barn; De syv leve endnu.
Arnborg Kirke den 28de August 1808
N. Hegelahr Sognepræst for Skarild og Arnborg.
for Liigtale ved Graven brugtes Texten Matthi 18, 14.
Ovenveldte Attest af 28de August 1808 blev forsynet med følgende Paategning:
Kommenteret Version #2429
Kommenteret Version #6325

Den 26de Septembr døbt i Præstegaarden Niels Christian Andersens og Apollone Christensdatters datter af Green navnlig Anne.
Fremstillet den 13de Novbr: Dom: XXIIma post Trin. Fasteren fra Assing bar det. Fadderne Morfaderen fra Kibek. Niels Jensen ibid:
Kommenteret Version #2430

Den 31te Octobr: døbt i Præstegaarden Hans Pedersens og Mette Kirstine Jørgensdatters barn af Holtum, navnlig Søren.
Fremstillet 2den Juledag Maren Nielsdatter Holtum bar det. Fadd: Jørgen Holtum.
Kommenteret Version #2431

{døbte kirkeåret 1807} Summa: 4 drenge, 7 Piger. Det Dødfødte Drengebarn medberegnet.

Den 12te decembr: 1808 læste Præsten indbemeldte mine Nabokoners Videnesbyrd for mig, og jeg tilstaaer, deri at være være fuldkommen Sandhed; Men maa tillige erindre, at Navlestrængen var der kommet Hul paa nær ved Navnlen, saa at Blodet var forløbet førend barent blev født. Man tilbandt [ved] navlen strax, men det var for sildig.
Gammel Arnborg ut supra
Inger Christensdatter med paahaoldt Pen, Barnets Moder.
Dette er Moderens Tilstaaelse [testes]
N. Hegelahr.

Vi undertegnede indestaae hermed som Forlovere, at Intet findes, som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jens Jensen af Sønder Karstoft og Pigen Kirsten Nielsdatter af Selstrup.
Datum Scharild Præstegaard den 4de Septembr 1808.
Niels Nielsen Ronnum med paaholden Pen.
Jens Jens Sen Karstoft
Sidstnævnte Par Ægteviede den 9de Octobris, i Scharild Kirke, til Hvilket Sogn de henregnes.
Kommenteret Version #8093

Den 6te Novembr begravet Jacob Bjerges Søn Christen, som var i sit 8de Aar. Han fandtes druknet i en Klynegrav den 29de Octobr sidst og ved syn, som af Sognefogden efter Herredfogdens givne fuldmats blev taget, befandtes intet Tegn til voldsom Ombringelse paa den Døde.
Text i Sam: 10, 2. Hvad skal jeg giøre for min søn?
NB. han var som Hyrde udsendt efter sin faders faar.
Kommenteret Version #6326

Sum 5 Børn {begravet} af Mandkjøn

1809
Kirke=Aar 1809
I. Jesu Navn!
Den 9de Januarii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters barn af Annexgaarden navnlig: Margrethe. —
Fremstillet i Kirken 3die Søndag i Faste den 5te Martii. Maren Larsdatter af Thodal bar det fadderne: Nicolaj Kirke, Jesper [Christensen? {...blækklat}], Christen Sørensen Nicolaj Kirkes Tjenestepige. m. fl.
Kommenteret Version #2432
Moderen indledet samme Dag.

Den 12te Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Søn af Bjerge navnl: Niels Christian.
Fremstillet Dom: jubilate, den 23de April. Jens Skibilds kone bar det. fadd: Jens Skibild. Jens Nedergaars Søn Lars Fasterholdts Pige Peder Thomsens Kone.
Kommenteret Version #2433
Moderen introduceret s: D:

Vi undertegnede indestaae hermed som forlovere, at slet intet findes, som kan hindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Enkemanden Knud Nielssen af Brejl i Ejstrup Sogn og Pigen Ester Pedersdatter af Bjerge i Arnborg Sogn. —
Arnborg Kirke den 26de Martii 1809.
Dette Par ægteviede af mig i Ejstrup Kirke den 29de Martii 1809
N. Hegelahr.
Kommenteret Version #8094

Anden Paaskedag den 3die April copulerede jeg efter Hr. Pastor Engelkens Begjering og paa hans Vegne Ungkarl Jacob Andersen Hv[e]de og Pigen Edel Andersdatter Moesgaard af Assing Sogn, udi Arnborg Kirke.
Kommenteret Version #8095

2den Paaskedag den 3die April fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatter Søn af Schibild navnlig Niels, som bevidnedes at være Hjemmedøbt af faderen. Jens Nedergaards Hustrue bar det. Faddere Hans Holtum. Jens Nedergaards søn, hendes Søsters Søn. Christen Tornvigs Datter.
Kommenteret Version #2434
Moderen indledet tilllige.

Den 1ste Søndag efter Paaske, 9de April blev et uægte Barn døbt i Arnborg Kirke navnlig Anne. Moderen anmeldtes, at være Karen Michelsdatter, en ugivt Qvinde, som nys var kommen fra sin Tjeneste hos Christen Jacobsen i Annexgaarden, og opholder sig hos sin Svoger Peder Clemensen i Døslund, Brande Sogn. Som Barnefader blev udlagt Jens Christensen i Arnborg Green, som er ugivt. Nicolaj Kirkes Pige bar det. Fadderne: Peder Clemensen af Døslund, Søren Kirkes Hustrue, bemeldte Peder Clemensens Hustrue og Jesper Jacobsen.
Den 10. April, skrev jeg Hr. From, Sognepræsten i Brande til og forsikrede, at jeg skal give Indberetning om dette Lejermaal til sine Steder. Samme Dag udbad jeg Amtmand Rosenørns Bistand, at paalægge Barnefaderen en aarlig Udgivt til Barnets Opdragelse.
Kommenteret Version #2435

Den 22. April hjemmedøbt Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Søn Niels i Sønder Søebye.
Fremstillet i Kirken den 21. maji. Michel Hallundbechs Kone bar det. Fadd.: Peder Brændgaard og Kone, Peder Toxvig og Syster Anne.
Kommenteret Version #2436
Moderen introduceret tillige.

Ovennævnte Jens Knudsens Barn Niels af Schibild blev i Listen til Krigs=Commissairen antegnet at være Hjemmedøbt den 12te Februarii 1809.


Anden Pindsedag den 21de maji copulerede i Arnborg Kirke Ungkarl Jens Christensen Green og Pige Mette Christensdatter Uhre.
Kommenteret Version #8096

Sum 1809 = 2 Par. {viede}

Kirkeaar 1809. {begravede}
I Jesu Navn

Den 30te Junii døde og den 7de Julii begravet Christen Michelsen Toxvig i sit 65de Aar.
Text: Gen: 35, 29.
Kommenteret Version #6327

Den 8. Septembr. døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Barn af Birkebek navnlig Kirstine.
Fremstillet i Kirken Dom: XIX. post Trinit:
Kommenteret Version #2437

{døbte kirkeåret:} Sum for 1809 = 3 Drenge 3 Piger Tilsammen 6. NB deriblandt j Uægte.

1810
Kirke=Aar 1810 I Jesu Navn: {begravede}
Den 7de januarii begravet Jørgen Holtums Kone, Maren Nielsdatter gammel 69 Aar
Text: Psalm 40,2.
Kommenteret Version #6328

den 11te Februarii begravet Peder Madsen Siig gammel i sit 65de Aar.
Text: Prædik. B. 12, 15 - 16.
Kommenteret Version #6329

I Jesu Navn Aar 1810 {døbte}
Den 8de Marti døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustr: Anne Madsdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig: Apollone Johanne.
Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag, den 23de April. Anne Kirstine i Thodal bar det, Fadderne Jørgen Gottenborg og Hustru. Lars Thodal, Hennings Datter
Kommenteret Version #2438
Moderen indledet s: D:

Den 28de Martii Hjemdøbt Peder Hansens og Hustrues Maren Jensdatters Barn navnlig Maria i Store Høelund.
Fremstillet i Kirken Dom: misericord: Anders Skræders Kone bar det. fadd: Christen Høelund, Søn og Datter. Bodil Thodal.
Kommenteret Version #2439
Moderen introd: s: D:

Den 27de Maji begravet Thomas Poulsen af Schibild - gammel 63 Aar.
Kommenteret Version #6330

Den 26de Julli døbt i Præstegaarden Peder Thomsens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Johanne.
Fremstillet i Kirken dom: IXna post Trin: Niels Hansens Kone bar det Fadd. Niels Hansen Knud Økjær og Hustrue Christen Fasterholdt og Syster.
Kommenteret Version #2440
Moderen introd: s: D.

Den 9de September døbt i Annexgaarden Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Søebye, navnlig Else
Kommenteret Version #2441

Den 23de September begravet Jens Knudsens Søn af Schibild, navnlig Knud. NB. 15 Aar, i 16de.
Text: død Søn lever.
Kommenteret Version #6331

I Jesu navn Kirke Aar 1810 {viede}
At Intet findes, som kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Laurids Pedersen Beksgaard af Givve Sogn og Bodild Jacobsdatter af Arnborg Kirkegaard, det bevidne vi Hermed, som Forlovere.
Scharild Præstegaard den 17de september 1810.
Jacob Christensen Kirke med paaholdt Pen.
Dette Par copuleret den 14de October.
Kommenteret Version #8097

Den 17de October døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Poul.
Fremstillet den 25de Novbr: Christen Kirkes Hustru bar det. Fadd: Lars Thodal, Christen Kirke, Jesper Jacobsen Ove Høelunds Hustru og Datter.
Kommenteret Version #2442
Moderen indledet s. D.

Den 23de October døbt i Præstegaarden Jens Christensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Green navnlig Cidsel. —
Fremstillet den 9de Decembr. Fasteren Johanne bar det. Fadd: Michel Green og Pige. Nicolaj Kirke og Hustr: Cidsel Kirke.
Kommenteret Version #2443
Moderen introduceret med Barnet.

Den 25de Novbr Hjemdøbt Michel Christensens og Hustrues Magrethe Sørensdatters Datter i Green, navnlig Kirsten C[a]thrine.
Kommenteret Version #2444
dette Barn begravet den 30te December; da Moderen blev introduceret.
Kommenteret Version #5996

{døbte kirkeåret} Sum 1 Dreng 6 Piger, i Alt 7 —


den 25de Novbr begravet Aftægtsmand Christen Sørensen Bjerregaard, som boede og døde i Bjerge 70 Aar gammel.
Text: 1 timoth 4, 8. Gudfrygtighed er nytte til, etc:
Kommenteret Version #6332

{Begravede 1810:} Sum 4 af mandkjøn i af Quindekjøn. i alt 5 -

Kirke=Aar 1811 {begravede}
I Jesu Navn!
Den 26de December begravet Peder Pedersen Brorsbøl af Gammelgaard 89 Aar gammel.
Text Luc: 2, 29 - 30.
Dette hører til Scharild Sogn.
Kommenteret Version #6333

Kirke=Aar 1811 {viede}
I Jesu Navn
Vi under tegnede Indestaae herved, som forlovere, at intet kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Unge Karl og Corporal Christen Kristensen Søndergaard og Pigen Maren Johannesdatter da begge have havt de naturlige Børnekopper. Ligeledes skulle vi herved begjere at tillysning maatte skee herom imorgen af Prædikestolen, saasom Gaarden som fæstemanden har kjøbt, staa for hans egen regning, og behøve hans Nærværelse. —
Arenborg Kirke d 25 Decembr 1810
Henning Christensen
Mads Skoubierg
Dette Par copuleret 2den Pindsedag.
Kommenteret Version #8098

1811
Kirke=Aar 1811 {døbte}
I Jesu Navn!
Den [..]de Maji døbt i Præstegaarden Peder Christensen Lustrups, Skoleholder og Hustrues Christiane Jensdatter Barn af Green navnlig Maren.
Fremstillet Dom 2da p Trin: Fasteren Ingeborg bar det; Fadd: Jens Green, Kone, Thomas Green. Christen Skræder. Johanne Green, Anne Kirstine Thodal. Jesper Kirke.
Kommenteret Version #2445
Moderen introduceret.

Den 10de Junii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter navnlig Inger af Kirkegaarden.
Fremstillet den 28de Julii.
Kommenteret Version #2446

Den 23de Junii begravet Gaardmand Jens Nielsen Skouberg — i sit 39te Aar.
Text: Jerem: 49, ii.
Kommenteret Version #6334

Den 27de Junii døbt i Præstegaarden Enkens Mette Cathrine Pedersdatter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Cathrine. Moderen døde igaar strax hun var forløst, Faderen Jens Nielsen døde den 17de dennes og begravet den 23de dennes.
Den 2den Julii blev Barnet fremstillet Herren paa Moderens Begravelses dag. Dets Moster {...tomme linjer...}
Kommenteret Version #2447

Den 30te begravet Maren Søndergaard af Arnborg — i sit {... tom plads ...} Aar kom syg fra sin Tjeneste i Høgild, Rind sogn og døde her hos sine forældre.
Text Apoc: 22, 12. See! jeg kommer [snart] og min løn er med mig.
Kommenteret Version #6335

Angaaende et fremmed fruentimmers Barn som døde i Annexgaarden den 20de Juni 1811, give følgende Efterretning: fordi Moderen intet Beviis havde, tilskrev jeg Herredsfoden herom som under 23de Junii overdrog mig at holde en Undersøgelses forretning, samme optog jeg og skikkede tiil til Herreds [Contoe]ret, dog ansaae jeg det endnu ufuldkommet, saasom Moderen ikke mødte; endelig mødte denne den 29de og overgav mig Barnets Døbeattest saa lydende:
Aar 1811 den 12te Junii blev i Vorgod Præstegaard døbt Christen. Moderen, som lod sig kalde Gjertrud Christiane Rollandsdr og nedkom i Øster Herborg her i sognet, er et omgaaende fruentimmer, som foregiver at hun er af Lovens sogn Giestum Herred og givt med en Matros navnlig Rasmus Christensen, udkommanderet til Fladstrand. Den 16 Juni d. a. blev Barnets Daab publiceret her i Vorgod Kierke. At foranførte er rigtigen anmeldt, bevidner
Vorgod Præstegrd d. 27 Junii 1811.
L. P Hansen Stedets Præst.
Jeg kastede Jord paa dette Liig den 30 Junii, og medgav Moderen Begravelses Attest. Og sognefogden til Underretning, Tilligemed den Originale Døbeattest —
N. Hegelahr.
Kommenteret Version #6336

Den 2den Julii begravet Enken efter Jens Skouberg, Mette Cathrine Pedersdatter, i sin Alders 38te Aar
Text: Philipp: 3, 14.
Kommenteret Version #6337

Den 8de Septembr døbt Hjemme Christen Jacobsens og Apollone Pedersdatters Datter i Lille Høelund, navnlig Maren.
Fremstillet i Kirken den 13de October. Fasteren Birthe Kirke bar det. Fadd. Jesper Kirke, Maren Thodal.
Kommenteret Version #2448

{Døbte i Kirkeåret} Sum 4 Piger.


Den 15de september begravet Rasmus Jensen Tornvig af Toxvig Gammel imellem 60 og 70 Aar
Text over Graven. Esaiæ 57, 1 — 2 Den Retfærdige [hensamles?] fra det Onde — — — han skal gaae ind med fred.
Kommenteret Version #6338

Den 6te October copulerede i Kirken Ungkarl Christen Christensen Nederkirkegaard og Pigen Dorthe Christensdatter Tornvig.
Kommenteret Version #8099

Den 20de Oct. copulerede i Kirken Ungkarl Jesper Jacobsen og Pigen Maren Larsdatter Thodal.
Kommenteret Version #8100

Sum 3 Par. {viede}

Den 7de November begravet Hans Pedersens Hustrue af Holtum, som døde den 30te Oct i sit 39te Aar.
Liigprædikens Text: i Petri i, 3die 4de og 5te
Kommenteret Version #6339

Sammedag {7de November} begravet Christen Jacobsens Barn af Annexgaarden, døbt den 10de Junii sidstvigte navnlig Inger.
Text til Tale over Graven: Ps: 89, 48.
Kommenteret Version #6340

Den 29de November begravet Eschild Lindvigs Kone af Bjerge, som døde den 22de i sit 73de Aar
Text: Syraks 26, 28.
Havde levet i Ægteskab med sin efterlevende mand i 54 Aar.
Kommenteret Version #6341

{Begravede 1811:} sum Mandkjøn 3. Qvindekjøn 4 - Alt 7

I Jesu navn 1812 {døbte}
Dom 3tia Advent. den 15de December døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatters barn af Schibild navnlig Karen.
Fremstillet Dom: Septuag: den 26de Januar:
Kommenteret Version #2449

I Jesu Navn Aar 1812. {begravede}
Den 18de December tilmeldtes mig Pigen Anne Poulsdatters Død i Gottenborg og begjertes Liigtale over Graven Søndagen den 22de, dom: 4te Adv: Hun sagdes at være 42 Aar gammel. Begravelsen blev forrettet paa den bestimte Dag. Grund tiil Talen var det Psalme=Vers:
Din fred, o Gud! som overgaaer
Alt det, som Sind og Sands formaar
vort Sind og Hjerte vare
I Jesu Christo, at vi maae
Saa stor en Juleglæde faae,
Som aldrig kan forfare.
Kommenteret Version #6342

Den 27de December døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussen og Hustrues Cathrine Sørensdatters barn af Annexgaarden navnlig Rasmus.
Fremstillet den 2. Februar dom: Sexagesima, Mette Heesgaard bar det. Fadderne Rasmus Heesgaard og Datter Maren. Christen Heesgaard. Christen Harreskou. Søren Kirke, Sønner Christen og Jens.
Kommenteret Version #2450
Moderen introduceret tillige.

1812
Nytaarsdag 1812 begravet Lars Andersens Søn af Todal navnlig Peder, som døde Jule=Aften i sin alders 5te Aar.
Text: Luc: 2, 40.
Kommenteret Version #6343

Dom: septuag: den 26de januar: begravet Peder Andersen af Hedehuus, som døde den 18de samme maaned 62 Aar gammel.
Text til Liigprædiken Ebr: 4, 16.
Kommenteret Version #6344

Den 3die Februar døbt i Præstegaarden ugivt Qvinde Kirsten Pedersdatters uægte Barn af Hedehuset, navnlig Maren, Moderens Moster Anne Pedersdatter af Lustrup og hendes Syster Magdalene Pedersdatter af Hedehuset udsagde, at Moderen havde udlagt som Barnefader en ugift Karl Christen af en Bye norden for Holstebroe. Jeg paalagde Vidnerne, at sige Moderen, at jeg forlangte nøiere Forklaring herom.
Dette Barn begravet den 16de Februarii d. A.
Den 4de Februar meldte ovenmeldte Anne Pedersdatter, at den til bemeldte uægte Barn udlagte Barnefader Christen opholder sig hos sin Fader, Gaardmand i Hallembek, norden for Holstebroe, men i hvad Sogn vidstes ikke endnu at forklare, førend Barnets Moder blev nøiere tilspurgt. Karlen sagdes at være Landeværnsmand og heder Christen Nielsen.
Den 18de Febr: udlagde Moderen selv for mig, at hendes Barnefader er Ungkarl Christen Nielsen fra Hallemsbæk, en Gaard norden for Holstebro, men vidste ikke Sognets Navn.
Kommenteret Version #2451

Samme 18de Februar Hjemdøbt Peder Pedersens og Hustrues Anne Madsdatters Barn af Gammel Arnborg, navnlig Peder.
Fremstillet anden Paaske Dag den 30te Martii. Enken Maren Olesdatter i Rind sogn bar det. Fadderne Lars Thodal og Kone. Henning og Datter. [Marker] Høgild Jens Christians Kone.
Kommenteret Version #2452
Moderen indledet tillige.

Den 19de Februarii 1812 begravet Nicolai Rasmussens Barn af Kirkegaarden, navnlig Rasmus døbt den 27de Decbr f. A.
Tale over Graven Marc: 10 Jesus lagde Hænder paa smaae børn og velsignede dem.
Kommenteret Version #6345

Den 16de Februar begravet det uægte barn Maren af Hedehuset, døbt den 3die sammes.
Kommenteret Version #6346

Den 15de Martii begravet Enken Karen Pedersdatter af Hedehuset. 65 Aar gammel
Kommenteret Version #6347

26de Marts, Skjærtorsdag fremstilledes et ægte Barn af Søbye navnlig Christen. Forældrene vare Gaardmand Mourids Nielsen og Hustru Mette Catrine Christensdatter. Mosteren af Toxvig bar det. Fadderne: Niels Mouridsen, Peder Toxvig, Lars Søeby og Kone og Datter.
Sidstnævnte Barn døbt af mig forhen i Annexgaarden den 19de Februarii.
Kommenteret Version #2453
Moderen introduceret Dom. Jubilate, den 19de April.

I Jesu Navn Aar 1812 {viede}
Den 29 Martii copulerede Hans Pedersen Holtum og hans afdøde Kones Syster.
Kommenteret Version #8101

Dend 19 April dom: jubilate begravet Christen Tornvigs Hustru, som døde den 14 April i fødsels Nød uforløst, i sit 22de Aar,
Text: Jerem: 4, 31 "Jeg haver hørt en Røst, ligesom hendes, der føder en Angest, som Ens, der er i Førstefødsels Nød, Sions Datters Røst."
Kommenteret Version #6348

Den 23de Maji udbad Christen Jacobsen Smed af Hølund, at Tillysning maatte skee i Morgen for Enkemanden Niels Pedersen af Over=Isen i Ikast Sogn og Pigen Birthe Jacobsdatter af Annexgaarden i Arnborg.
Dette Par copuleret den 27de Septbr.
Kommenteret Version #8102

Den 4de Junii begravet Mads Olesen af Bjerge, død den 28de Maji i sit 58de Aar.
Text: Rom: 5, 11. "Vi rose os i Gud ved vor H. J. Chr:"
Kommenteret Version #6349

den 9 Junii begravet Niels Birkebæks Kone Anne Johanne Christensdatter 69½ Aar, døde den 3 Junii.
Text Galat: 6, 9.
Kommenteret Version #6350

Den 19de Junii døbt i Præstegaarden Niels Jensen Kibæks og Hustrues Mette Johanne Christensdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Hans Buck. Fremstillet Dom IXna den 26de Julii. Berthel Karstofts Kone bar det. Fadd: Berthel Karstoft, Christen Lauridsen, Ib Jensen, Jens Jensen, Henning Christensen, Jens Pindvig, Niels Kibeks Tjenestekarl, Niels Poulsen Hesselvig.
Kommenteret Version #2454
Moderen introduceret tillige.

Den 21de Julii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hølund navnlig Kirsten Marie.
Dom XVIta den 13de September blev dette Barn fremstillet i Kirken. Christen Hølunds Datter bar det. Fadderne: Christen Hølund og Hustrue og Pigen Johanne Christensdatter i Lille Høelund.
Kommenteret Version #2455
Moderen introduceret tillige.

Den 24de Julii døbt i Præstegaarden Niels Andersens og Inger Lauridsdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig [Sidel] Marie.
Fremstillet Dom 17ma den 20 Septbr: Mosteren bar det. Fadd: Henning Christensen, Søn og Datter, Mads Skouberg.
Kommenteret Version #2456
Moderen indledet tillige.

Den 13de September begravet Enken Anne Larsdatter af Søbye 68 Aar gammel.
Text: 2 Corinth: 4, 16.17.18.
Kommenteret Version #6351

Sum: 2 Par {viede}

{Begravet 1812:} Mandk. 0 - 10: ++, 60 - 70: +, 70 - 80: +.
Qvindek 0 - 10: +, 20 - 30: +, 50 - 60: +, 70 - 80: +++.

Den 4de October døbt i Annexgaarden Peder Thomassens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Thomas.
Fremstillet den lste November.
Kommenteret Version #2457
Moderen indledet tillige.

{Døbte kirkeåret} Sum Mandkjøn 5. Qvindekjøn 4. Deraf 1 Uægte.

1813
KirkeAar 1813 {begravede}
I Jesu Navn.
{Under begravede!}
Paa nytaarsdag døbt i Annexgaarden Skoleholders Peder Nielsens og Hustrues Mette Kirstine Jensdatter en søn af Gottenborg, navnlig Jens.
Mærk! Dette, som her paa uvedkommende Sted er anført, findes ovenfor paa rette Sted iblandt de fødte.

Kirke=Aar 1813 {døbte}
I Jesu Navn
Paa Nytaarsdag døbtes i Annexgaarden Skoleholder Peder Nielsens og Hustrues Mette Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens.
Fremstilledes i Kirken Fastelavns Søndag den 28 Februarii. Johanne Marie Mortensdatter af Præstegaarden bar det. Fadd: Morten Hesselvig og Hustrue.
Kommenteret Version #2458
Moderen introduceret s. D.

Dom: 1ma p Epiph: den 10de Januarii døbt i Kirken et uægte Barn navnlig Inger Cathrine. Moderen var ugivt Qvinde Mette Lauridsdatter opholdende sig hos Peder Pedersen Siig i Gammel Arnborg. Som Barnefader blev udlagt ugivt Karl Christen Poulsen, tjenende i Kibæk. Peder Siigs Kone bar Barnet. Fadderne: Thomas Green, Niels Poulsen, Christen Kirkes Kone, Hennings Datter og Lars Thodals Datter.
Kommenteret Version #2459

Døde i Kirkeaar 1813

Kirke=Aar 1813 {viede}
I Jesu Navn.
vi undertegnede indestaae hermed som forlovere, at Intet er Hinderligt imod Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jacob Sørensen Døslund og Pigen Magrethe Catrine Christensdatter Tornvig.
Arnborg Kirkegaard den 7de Martii 1813.
Hans Holtum
Christen Tornvig
Ægteviede 2den Paaskedag i Brande Kirke.
Kommenteret Version #8103

Første Søndag i Faste 7de Martii døbt i Annexgaarden Christen Christensen Jegin og Kones Maren Johannesdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Johannes.
Paaskedag den 18de April fremstilles dette Barn i Kirken, Fasteren Anne Christensdatter Jegin bar det. Fadd: {...tomme linjer...}
Kommenteret Version #2460


Midfaste Søndag begravet besovede Qvinde Mette Lauridsdatter Barn Inger Cathrine, som blev døbt den 10de Januar d. A.
Kommenteret Version #6352

Den 1ste April Døbt i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Hustrues Maren Larsdatters Barn af Thodal navnlig Inger.
Den 14de Maji fremstillet i Kirken. Lars Thodals ældste Datter bar det. Fadderne, Lars Thodal og yngre Datter, Christen Jacobsen og Hustrue af Kirkegaarden, Christen Jacobsen og Hustrue af Høelund.
Kommenteret Version #2461
Moderen indledet tillige.

Den 26de April døde og den 2den Maji begravet Peder Nielsens Søn af Gottenborg, Jens, som var døbt den 1ste januar dette Aar.
Text Luc: 10, 20. Gl[æder] Eder over, at Eders navne ere skrevne i Himmlen.
H[erl]ig gik Udskrivten til Krigecommissæeren datiert den 2den Maji —
Kommenteret Version #6353

Den 9de Maji, Dom Jubilate fremstillet i Kirken et uægte Barn Maren Cathrine fra Schibild, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gjordemoderen, Jens Thygesens Hustrue i Schibild. Barnets Moder anmeldtes at være Mette Christensdatter, og Barnefader udnævnet Anders Christensen, begge af Schibild.
Jens Nedergaards Datter af Schibild bar det. Faddere: Jens Nedergaard.
Kommenteret Version #2462

Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette.
Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels Birkebæks Kone, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter. Faddere: Christen Smed og Hustrue, Jesper og Hustrue, Jens Green og Hustrue, Anders Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings Søn, Niels Poulsen, Thomas Kirke, Bodild Thodal, Anne Skræder.
Kommenteret Version #2463
Kommenteret Version #2464
Moderen introduceret tillige.

Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen.
Mærk: Konens Moder, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger.
Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe bar den ældre og Morbroderens Kone Magrethe bar den yngre. Faddere: Christen Nederkirkegaard af Assing, Simon samme Steds og Hustrue, Søren Døslund og Søn Mads, Jacob, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie og Kirsten Jensdatter af Skibild.
Kommenteret Version #2465
Kommenteret Version #2466
Moderen indledet tillige.

den 6te Junii begravet Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Barn Magrethe i sit 5te Aar af Annexgaarden
Text rom: 8, 23.
Kommenteret Version #6354

Den 14de Novembr begravet Niels Jensens og Hustrues Mette Johanne Christensdatters dødfødte Barn.
Text: Barnet sprang i mit Liv etc:
Gjenpart af Anmeldelsen:
Den 26de Novembr 1813 gav Districts beskikkede gjordemoder, Kirstine Larsdatter, mig mundligen følgende anmeldelse om et dødfødt barn, til hvis fødsel hun den 5te d. M. havde været brugt: barnets forældre ere Niels Jensen og Hustru Mette Johanne Christensdatter, boende i Gammel Arnborg, Arnborg sogn. fødslen skeede i 10de Maaned efter Svangerskabet. fosteret var af mandkjøn — kom besværlig ved Vendig til Verden, her var intet Liv i det da det fødtes. Alle muelige Midler bleve brugte, for at bringe fostgeret til Live, nemlig: varmt Bad, Ribbenenes skyden op og ned , fel[el[se, for at prøve om Hjertet bankede, Slims bortrydning af Munden og Luftes Indblæsning, og flere Midler, som bruges paa Stiftelsen i Kiøbenhavn; men Alt var her forgjeves. Moderen har tilforn født 2 dødfødte Drengebørn.
Datum Skarild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr Sognepræst til Skarild og Arnborg
Kommenteret Version #2467
Kommenteret Version #6355

{Døbte i kirkeåret} Sum 4 drenge 5 Piger hvoraf 2 uægte - til sammen 9.

{Begravet 1813:} Sum døde 2 drenge og 2 Piger under 10 Aar.

Niels Jensen Kibeks Hustrue Mette Johanne Christensdatter indledet Dom IIItia advent. efter et dødfødt Drengebarn.

Kirke=Aar 1814 {døbte}
I. J. N.
den 22de december hiemdøbt Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters søn i Annexgaarden navnlig Jacob.
Fremstillet Dom. Sexagesima den 13 Februar: Bodild Thodal bar det. Fadderne: Lars Thodal, Jesper Thodal, Niels Poulsen, Jens Arentsen, Anne Nielsdatter Anne Christensdatter.
Kommenteret Version #2468

Kirke=aar 1814 {viede}
I. J. N:
Paa 2den Juledag, viede Rasmus Pedersen Høelund og Johanne Christensdatter Green.
Kommenteret Version #8104

1814
Den 30te Januar fremstildes til Daabs Publication i Arnborg Kirke et Pigebarn navnlig Anne Cathrine, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gaardmanden Jens Thygesen i Skibild den 12te dennes. Forældrene meldtes at være Jens Poulsen {Clausen ... på linjen men ovenover Poulsen} Kildahl {Gjellerup ... på linjen men ovenover Kildahl} {Det rigtige navn er Jens Clausen Gjellerup, Jens Thygesen havde meldt det forkerte navn, se 23. august 1814 nedenfor} og Hustrue Karen Andersdatter af Viborg Bye; disse kom paa deres Rejse til Skibild, og Konen nedkom i Barselseng hos Huusmanden sammesteds Anders Christensen Sigting. Jens Nedergaards Datter Apollone Marie bar det.
Fadderne: Barnets Fader, Jens Nedergaards Søn Peder Christian og Datter Maren, Anders Sigting, Lars Thodals 2 yngste Døttre Bodild og Karen, Christen Høelunds Datter Birthe, Pigen Anne Christensdatter Jegin, Jens Thygesens Søn Thyge.
Kommenteret Version #2469

I Jesu Navn Kirkeaar 1814. {begravede}
Dom: sexagesima den 13de Februarii begravet Peder Pedersen Siigs Søn af Gammel Arnborg navnlig Peder døbt den 18de Februar 1812; altsaa næsten 2 Aar gammel
Text over Graven Viisdoms Bog 4, 14.
Kommenteret Version #6356

Den 20de Februarii døbt i Annexgaarden Jens Christensens og Mette Christensdatters Søn af Green navnlig Christen Birkebæk.
Fremstillet 2den Paaskedag den 11te April
Kommenteret Version #2471

Den 24de Februarii døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Barn af Annexgaarden navnlig Inger.
Fremstillet lste Paaskedag den 10de April.
Kommenteret Version #2470

Den 27de februar: begravet Thomas Poulsens Barn Mette af Green, døbt den 13de maii 1813
Text Jeremiæ 1, 5.
Kommenteret Version #6357

Mourids Nielssens og Mette Christensdatters Søn Peder af Søbye siges døbt den 3 Martii. Fremstiltes i Kirken den 30te Maji og bevidnedes at være døbt af Provst Lassen. Fasteren fra Herning Sogn bar det. Faddere: Barnets Fasters Mand Peder og Anne Toxvig.
Kommenteret Version #2472

Den 13de Martii døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Apollone Christensdatters Datter Anne af Lille Hølund.
Fremstillet den 1ste Maji.
Kommenteret Version #2474

Skjærtorsdag den 7. April fremstiltes til Daabs Publication Peder Pedersen Siigs og Hustrues Anne Madsdatters Datter af Gammel Arnborg navnlig Mette Kirstine.
Kommenteret Version #2473

Den 21de April døbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Hustrues Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens.
Fremstillet i Kirken lste Pintsedag den 29de Maji. Pigen Karen Jensdatter tjenende paa Lindberg bar det. Morten Hesselvig og Hustrue, Peder Siig og Hustrue, Niels Øvig og Hustrue, Mads Skouberg og Steddatter.
Kommenteret Version #2475
Moderen indledet tillige.

Den 11te Maji døbt i Præstegaarden Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters Barn af Green navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken Dom Vta. p t. den 10de Julii. Fasteren Else Bar det. Fadd: Jens Green og Pige, Peder Hansen og Kone.
Kommenteret Version #2476
Moderen indledet tillige.

1ste Pinsedag den 30te maji begravet Hans Pedersens dødfødte Drengebarn af Holtum. Indberetningen fra Gjordemoderen ventes.
Anmeldelse om et dødfødt Barn, ved hvis fødsel Undertegnede har været brugt den 20de Maji 1814. forældrene Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter boende i Holtum, Arnborg Sogn. Konen fødte 30 Uger efter Svangerskabet, fosteret var af mandkjøn. Aarsagen til den tidlige nedkomst vides ikke. fosteret blev baglænds født uden Instrumenter. der var intet Liv i det, da det fødtes. Her brugtes intet Middel for at faae det til Live, fordi dette ansaaes umuligt. Moderen har intet barn født før.
Denne Anmeldelse, som Sognepræsten har optegnet efter min mundtlige forklaring, bekræftes hermed med min Underskrivt.
Skarrild Præstegaard den 2den Junii 1814
Maren Christensdatter af Arnborg Kirkegaard med paaholdt Pen.
Dette er rigtigt anmeldt, hvilket bevidnes af Barnets Moder og Nabokone Anne Jørgensdatter med paaholdt Pen
Maren Pedersdatter med paaholdt Pen.
Kommenteret Version #2477
Kommenteret Version #6358

Dom IIItia p. t. indledet Hans Holtums Kone efter et dødfødt Drengebarn.

Mandagen d. 15 August 1814 v[i]siterede jeg i Scharrild Kirke hvor begge Sognes Ungdom var forsamlet, med hvilke jeg fandt mig velfornøiet. De konfirmerede [......] [...] [.....] en del Psalmer og [..........]. De Ukonfirmedrede læste for [........] godt [.....] [....] fra Ahrnborg skole. —
[Lodberg] [K]rarup
{Amtsprovst i Hammerum herred ikke biskoppen i Ribe.}

Tirsdagen den 23de August kom Faderen til det under 30te Januar d. A anmeldte Pigebarn Anne Cathrine, som var hjemmedøbt af Jens Thygesen, og begjerede Døbe-Attest for dette sit Barn. Da jeg nu forelæste ham her af Døbe=Bogen, at Faderen til dette Barn var tegnet med Navnet Jens Poulsen Kildahl, sagde han, at dette var ikke rigtigt, men at hans Navn var Jens Clausen Kjellerup, saa paa Grund af, at jeg kjendte, at han var den Person, som jeg saae ved Barnets Fremstillelse, og at han nu desuden foreviiste mig sit Reisepas, hvori stod Navnet Jens Clausen Kjellerup, saa tillagde jeg ham dette Navn, som Barnets Fader i Døbe=Attesten, og derfor sees dette forandret her i Døbebogen.
N. Hegelahr
Kommenteret Version #2469

Den 30te August døbt her i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Maren Larsdatters Barn af Todal navnlig Cidsel Marie
Fremstillet Dom: XVIIma den 2den Octobr. Lars Todals Datter bar det. Fadd: Christen Kirke, Jens Arentsen, Lars Todals Datter.
Kommenteret Version #2478
Moderen indledet tillige.

Dom: XIII p. t. 4. Septembr. begravet Rasmus Pedersen og Johanne Christensdatters Søn Peder af Green, som var døbt den 11 Maji d. A.
Text Jobs bog 14, 2.
Kommenteret Version #6359

{Begravet 1814:} Mk 1-10: +++.
Qvk. 1-10: +.

Den 28de Septbr: døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hjølund navnlig Else
Fremstillet Dom: XXIVta p. T. den 20de Novbr: Rasmus Hølunds Kone Johanne bar det. Fadd. Niels Pedersen fra Hareskou, Christen Hølund junior og Syster.
Kommenteret Version #2479
Moderen introduceret s. D.

{Døbte i kirkeåret} Sum: 6 drenge, hvoraf 1 dødfødt. 6 Piger. Sum: 12.

den 9de Octobr: Ægteviede Niels Poulsen af Green og Anne Christensdatter af Høelund.
Kommenteret Version #8105

Vi underskrevne indestaae hermed som Forlovere, at Intet kan nævnes som kunde være Hinderligt i Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Christen Christensen Sønder Hvillom og Pigen Kirsten Christensdatter Søndergaard.
Arnborg Kirke den 23de Octobr. 1814
Henning Christensen
Peder Jensen Nr. Keilstrup
Sidsnævnte Par copuleret den 23de Octobr:
Kommenteret Version #8106

Summa 3 par — {viede}

1815
1815 {begravede}
Den 15de Januarii begravet Jørgen Pedersen af Holtum, i sit 73de Aar.
text: Esaiæ 46, 3 — 4.
1. død 7. Januar, begravet 15. Januar Jørgen Pedersen, aftegtsmd hos sin Svoger Gmd: Hans Pedersen i Holtum, 78 Aar.
Kommenteret Version #6360

Anno 1815 {døbte}
Den 4 April døbt i Præstegaarden Jacob Sørensens og Magrethe Christensdatters barn af Tornvig, navnlig Anne Marie.
Fremstillet den 15de Maji.
{NY KIRKEBOG:} Nr. 1 {Fødte Kvindkjøn} født 2 April 1815 Anne Marie Jacobsdatter. Døbt i Præstegaarden 4 April publiceret 15 Maj.
Forældre: Husmd: og Skræder Jacob Sørensen og Kone Margrethe Christensdatter.
Faddere: Barnets Moster Apellone Marie Christensdatter P: af Rind sogn. Morfader Christen Bundgaard Tømmermand i Torning, Aftægtmd. Christen Nielsen ibidem. Aftægtsmd: Niels Hansen i Holtum. Mads Sørensen i Døslund.
Kommenteret Version #2480

Den 2den Maji døbt i Præstegaarden Christen Christensens og Maren Johannesdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Anne Cathrine.
Fremstillet Dom 2da p. t. den 4 Junii. Pige Maren Thomasdatter af Birkebæk bar det. Fadd: {...tomme linjer...}
{NY KIRKEBOG:} Nr. 2 født 1ste Maij Ane Chatrine Christensdatter døbt i præstegaarden 25 Maij publiceret 4 Juni.
Forældre Gmd: og Skræder Christen Christensen og H Kone Maren Johannisdatter i Gl: Ahrnborg.
Faddere: P: Maren Thomasdatter af Birkebæk Skoflikker Johannes Gjødesen i Gl: Arnborg. Husmd Lauritz Nielsen K: Ove Henningsen og P: Ane Henningsdatter ibd.
Kommenteret Version #2481

Christi Himmelfartsdag den 4 maji begravet Niels Mouridsen af Søebye, næsten 73 Aar.
Text. Luc: 2, 29 og 30.
2. død 26 April, begravet 4. Maj Niels Mouritsen, Aftægtsmand: hos sin Søn Mourits Nielsen i Søbye, 73 Aar.
Kommenteret Version #6361

Den 29 Maji døbt i Præstegaarden Sognefoged Peder Nielsens og Kones Mette Kirstine Jensdatters Barn af Gottenborg navnlig Niels. Født den 29de Majii.
døde den 30te Maji, begravet den 4 Junii.
{NY KIRKEBOG:} Nr. 1 født 29. Maj 1815 Niels Pedersen, døbt i Præstegaard 29. Maj.
Forældre Gmd: Sognefoged Peder Nielsen og Kone Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Udflyttersted af Byen gl. Arnborg.
Kommenteret Version #2482

2den søndag efter trinitatis 4de Juni [S....] begraven Peder Nielsen barn Niels af Gottenborg. født og døbt den 29 Maji død den 30te begravet den 4 Juni alder 36 timer.
text rom 8, 14.
3. død 30 Maj, begravet 4de Juni, Niels Pedersen, hos [faderen] Sognefoged og Gmd: Peder Nielsen Gottenborg, 36 Timer.
Kommenteret Version #6362

den 13 Junii begravet Christen Jensen af Green.
4. død 9de Juni, begravet 13. Juni, Christen Jensen, Aftægtsmd. hos sin Søn Jens Christensen, Gmd: i Green, 63 Aar.
Kommenteret Version #6363

Aar 1815 J. J. N. {viede}
den 1 Juli copulerede Ungk: Christen Lausen Nørreschou og Pige Kirsten Marie Nielsdatter af Hølund.
1. 1ste Juli 1815 copuleret Ungkarl Christen Lauritsen af Lille Nørschou Linneballe Sogn
Pigen Kirsten Marie Nielsdatter af Lille Høelund Arnborg Sogn
Forlovere Husmand Niels Madsen i Lille Hølund og Gmd: Mads Skouberg i Arnborg.
Kommenteret Version #8107

{Sidste dåb i den gamle gemytlige kirkebog:}
Den 18. Julii døbt paa Nør=Karstoft Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Barn af Tornvig navnlig Christen.
{NY KIRKEBOG:} Nr. 2. født 17 Juli 1815 Christen Christensen døbt paa Nørre=Karstoft 18 Juli publiceret i Kirken 13 August.
Forældre: Christen Christensen og Kone Ane Marie Sørensdatter i Tornvig.
Faddere: Simons Kone ved Assing Kirke Ane Christensdatter og ham selv. Husmd: og Skræder Jacob Pedersen og Kone Margrethe Christensdatter af Tornvig K. Anders Sørensen Døslund.
Kommenteret Version #2483

2. 21de October copuleret Enkemd: Peder Andersen i Fjelstervang 54. Aar
Pige Johanne Lauritsdatter af gl. Arnborg i 40de Aar
Forlovere Henning Christensen og Niels Andersen begge Gaardmænd i gl Arnborg.
Kommenteret Version #8108

{NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 26 October 1815 Peder Pedersen døbt i præstegaarden 27 October i Kirke den 3die December.
Forældre: Husm: Peder Pedersen Ane Madsdatter i Gottenborg.
Faddere: Barnets Faster Bodil Katrine Pedersdatter tjenende hos Niels Brændegaard i Herning Bye, Niels Birkebæk og Kone Abelone, K. Ove Henningsen og Søster Edel Kirs. Væver
Kommenteret Version #2484

{NY KIRKEBOG:} Nr. 4 født 15 November 1815 Christen Mathias døbt I Skibild 19. s. M. i Kirken Fastelavns søndag 1816.
Forældre: Moderen er Karen Pedersdatter der tjener Peder Tyvkjær i Hedehus østen for Fasterholt Bjerre.
Faddere: Niels Øvigs Kone i Gottenborg Margrethe Christensdatter, Gmd. Peder Hansen i Store Hjøllund, Pige Birthe Kristensdatter sammesteds.
Kommenteret Version #2485

{NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 22 November 1815 Mette Cathrine Knudsdatter hjemd: [paa?] [Assing] 22 November i Kirke d 24 December.
Gmd: Knud [Bjørle] og Moderen Mette Katrine Svendsdatter af Lille Hjølund.
Faddere: Kristen Øvigs Kone, Elles Jensdatter af Deuling, Smed Øvig af Skarrild, Søren Bjørløv og Søster Abelone af N. Vium Sogn. Christen Gmd. i Store Hjølund.
Kommenteret Version #2486

{Anden skrift - ikke mere Hegelahr. Skrevet ind på dette sted i oktober 1823 og omhandler en person identificeret af Inger Toudal (2012). Notits til begravelsesprædikenen, den døde er Maren Christensdatter Kirke, som er:}
Fød i Todal: Faderen Christen Poulsen, Moderen Bodild Christensdatter, hiemme nær 2 Aar, som hun tjente Povel Hesselvig, 46 Aar givt. — 10 Børn 1 dreng og en Pige død, 45 Børnebørn, af dis 12 Børn døde — sidste Mandag kl. 11½ {6. oktober 1823}.

{Herefter er alt fra den NYE ministerielle KIRKEBOG.}

1816
Nr. 1 født 6 April. Ane Magrethe Christensdatter hjemd: d 7 April i Øster Høgild i Kirke 3 Juni 2d Pindsedag.
Forældre: Gmd: Kristen Kirke og Kone Maren Poulsdatter, Ahrnborg Kirke.
Faddere: Niels Tyvkjærs Kone Mette Poulsdatter af Ikast, Christen Smed af Hjølund, Jesper Thoudal, Kristen Kirke, P: Ane og Thomas Green.
Kommenteret Version #2487

Nr. 1. født 12 April Jacob Jespersen Toudal døbt i Rind Præstegrd: d 13 April i Kirke den 23 Juni 1816.
Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen og Kone Maren Larsdatter Toudal.
Faddere: Kristen Kirkes Kone Karen Poulsdatter. Gmd: Lars Thoudal og Karl Anders Thoudal, Pige Bodil og Karen begge af Thoudal.
Kommenteret Version #2488

1. død 9. Juni, begravet 18 Juni Jacob Kristensen Kirke, Aftegtsmd: hos sin søn Kristen Kirke, 74 Aar.
Kommenteret Version #6364

Nr. 2. født 20 Julij Ane Marie Mouridsdatter hjemd 21 Julij i Kirken d 25 August.
Forældre Gmd: Mourids Nielsen Søbye og Kone Mette Katrine Christensd: Søbye.
Faddere: P: Ane Toxvig. Gmd: Peder Brandegaard, dennes Kone Mette Kirstine af Herning Sogn. Gmd: Mikkel Toxvig af Ejstrup Sogn, K: Peder Toxvig af Ahrnborg Sogn.
Kommenteret Version #2489

Nr. 2. født 26 August Niels Pedersen hiemd: d 26 August.
Forældre: Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg og Mette Kirstine Jensdatter
Kommenteret Version #2490

Nr. 3. født 27 August Peder Rasmussen i Kirken d 13 October.
Forældre: Rasmus Pedersen Husmd: og Smed i Arnborg og Kone Johanne Christensdatter.
Faddere: Maren Jensdatter Peder Hansens Kone af Store=Hjøllund. Christen Smed af Lille=Hjøllund Gmd: Jens Greens Pige Ane Marie.
Kommenteret Version #2491

2. død 27 August, begravet 1ste September, Niels Pedersen, Gmd: Peder Nielsens søn i Gottenborg i Arnborg. 1 dag.
Kommenteret Version #6365

Nr. 5. født 6. October Ole Jensen Green. i Kirke 17d November.
Forældre: Jens Kristensen Gmd: i Arnborg Green og Kone Mette.
Faddere Kristen Kirkes Pige ane Jensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Kristen Smed af Hjøllund og Kone Abelone. Husmd: Rasmus Smed af Green og Kone Johanne Kristensdatter.
Kommenteret Version #2492

Nr. 4. født 25 October. Christen Christensen i Kirken d 3die November.
Forældre: Christen Jacobsen Smed og Kone Abelone Kristensdatter.
Faddere: Husmd Rasmus Smeds Kone Johanne Kristensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Jens Green og Husmd. og Smed Rasmus Green og Gmd: Kristen Kirke og Pige Ane Kirstine Larsdatter Thoudal.
Kommenteret Version #2493

1. død 23 September, begravet 2 October, Kirsten Pedersdatter, Aftægtskone i gl: Arnborg, 75
Kommenteret Version #6366

Nr. 6 født 27 November Peder Pedersen hjmd: 1ste december i Kirke 26 Decembr.
Forældre: gmd: Peder Thomsen af Fasterholdt og Kone Ane Marie.
Faddere: Gmd: Kristen Sørensen og Kone Ane Kirstine af Harild i ejstrup sogn. gmd: Hans Holtum og datter Maren og Gmd: Søren Smed og Kone Inger Thodal.
Kommenteret Version #2494

Nr. 3 født 7. December Sidsel Katrine Nielsdatter hjemd: 8d December i Kirke d 2den Februar.
Forældre: Niels Jensen Kibæk Gmd: i Gl: Ahrnborg og Kone Mette Johanne.
Faddere: Appelone Niels Kristians Kone i Kibæk. Niels Kristensen Gmd: i Kibæk. Gmd: Henning Kristensen Gmd: Niels Andersen begge af Ahrnborg Sogn. P: Karen Balzer.
Kommenteret Version #2495

3. død 7 December, begravet 15 december, Niels Pedersen Arnborg, Aftægtsmd i Arnborg. 73 Aar.
Kommenteret Version #6367

4. død 20 December, begravet 26 December, Søren Sørensen Fasterholdt, hjemme hos Faderen, 17 Aar.
Kommenteret Version #6368

1817
2. død 1 Januar, begravet 5 Januar, Kirstine Nielsdatter Væring, Gaardmands Kone i Hjølund, 51.
Kommenteret Version #6369

Nr. 4 født 11 Januar Mette Kirstine Holtum hjmd: 12 Januar i Kirke d 23 Februar.
Forældre: Gmd: og Kirkeværge Hans Holtum og Kone Ane.
Faddere: Gmd: Hans Holtums datter Maren Gmd: Niels Holtum. P: Karen Holtum, Gmd: Peder Fasterholdt og Kone Ane Marie.
Kommenteret Version #2496

3. død 10 Marts, begravet 16 Marti, Ane Eriksdatter, Aftægtskone i Tornvig, 55.
Kommenteret Version #6370

Nr. 5. født 23 Marts Kirstine Knudsdatter Hjølund hjmd d 24 Marti i Kirke d 7de April.
Forældre: Gmd: Knud Hjølund og Kone Mette Katrine Sørensd: af Lille=Hjølund.
Faddere: Pigen Abbelone Christensdatter Bjøsle og hendes Broder. K: Søren Bjøsle af Vium Sogn, Sven og Christen Øvig begge Gmd. og den førstes Kone Elles
Kommenteret Version #2497

3. 7de April copuleret Ungkarl Rasmus Peder Christiansen Heesgaard Smed og har hidtil opholdt sig i Hjøllund, Arnborg sogn, 23 Aar
Ane Kirstine Larsdatter Thodal 28 Aar, hos sine Forældre i Thodal Arnborg sogn.
Forlovere Brudgommens stedfader Gmd: Christen Pedersen af Heesgaard og Aftægmd: Laurits Jensen begge af Skarrild Sogn.
Kommenteret Version #8109

Nr. 6. født 16 April Maren Jacobsdatter Tornvig Hjmd. d 20 April i Kirke 26 Maj.
Forældre: Husmd og Skræder Jacob Sørensen og Kone Magrethe Christensdatter i Tornvig.
Faddere: Pigen Magrethe Sørensdatter af Døslund hendes Broder K: Mads Døslund af Brande Sogn. Kristen Tornvig og sin Kone Ane Marie. Gmd: Jens Bundgaard i Uhre Brande sogn.
Kommenteret Version #2498

Nr. 7 født 8 Maj Jens Pedersen Hjøllund. Hjemd: 11 Maj i Kirken d 29 Junij.
Forældre: Gmd: Peder Hansen af Store=Hjøllund og Kone Maren Jensdatter.
Faddere: Gmd: Niles Birkebæks Kone Appelone Nielsdatter og Gmd: Niels Birkebæk og Gmd: Kristen Kristensen af Store Hjøllund og Søn Kristen Johanne Kristensd. af Lille Hjøllund.
Kommenteret Version #2499

4. 9de August copuleret Ungkarl Jens Jacobsen fra Hampen Bye i Nørre=Snede sogn, hjemme hos Forældrene 22½ aar gammel.
Pige Maren Jensdatter Skibild Væverske, hjemme hos Forældrene, 23 Aar.
Forlovere Brudgommens Fader Gmd: Jacob Jensen af Hampen bye Nørre= Snede Sogn og Brudens Fader Gmd: Peer Kristensen Nedergaard af Skibild i Arnborg sogn.
Kommenteret Version #8110

5. død 5 November, begravet 14 November, Laurits Andersen Arnborg, Aftægtsmand, 78 Aar.
Kommenteret Version #6371

Nr. 8. født 14 November Lars Rasmussen Skibbild. Hjmd: 15 November i Kirke 26 Decembr.
Forældre: Gmd: Rasmus Kristiansen og Kone Ane Kirstine Larsdatter.
Faddere: Gmd: Lars Thodals Kone Inger Christensdatter, Gmd: Lars Andersen og Søn Anders. K. Peder Kristian af Skibbild og P. Karen Larsdatter.
Kommenteret Version #2500

1818
Nr. 1 født 5 Februar Dorthea Christensdatter Tornvig Hjmd: d 7 Februar i Kirken d 20 Marts.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig og Kone Ane Marie Sørensdatter.
Faddere: P. Magrethe Kristensdatter, Aftægtsmds datter af Tornvig. Gmd: Kristen Tornvig i Assing. Simon og Kone Ane af Kirkegaarden i Assing sogn K: Mads Dørslund af Brande Sogn.
Kommenteret Version #2501

1. død 21 Februar, begravet 1ste Marts, Niels Jensen Ødevig, Boelsmd: i Arnborg, 51 Aar.
Kommenteret Version #6372

Nr. 1. født 13 April. Lars Jespersen Thodal hjmd 14. April i Kirke 11 Maj.
Forældre Gmd: Jesper Jacobsen Thodal og Kone Maren Larsdatter.
Faddere: P. Karen Larsdatter Thodal. Kristen Smed og Kristen Kirke og Thomas Green Gmd: i Arnborg. P. Bodil Larsdatter Thoudal.
Kommenteret Version #2502

2. død 15 April, begravet 22 April, Mourits Nielsen Søbye, Gmd: i Søbye Arnborg Sogn, 40 Aar.
Kommenteret Version #6373

1. 18. April 1818 copuleret Enkemand Peder Nielsen af Begsgaard i Skarrild Sogn. Gmd: 34 Aar.
Pige og Væverske Ellen Kirstine Ovesdatter Arnborg, hjemme hos Forældrene 34 Aar.
Forlovere Bruden Stedfar Gmd: Henning Kristensen Arnborg og gmd: Jens Larsen af Krog, Skarrild Sogn.
Kommenteret Version #8111

Nr. 2. født 25 April Niels Pedersen Gottenborg hjmd: 26 April.
Forældre: Gmd: Peder Nielsen Gottenborg og Kone Mette Kirstine Jensdatter.
Kommenteret Version #2503

Nr. 3 født 29 April Jens Christensen Hjøllund. Gjmd 30. April i Kirke 28 Juni.
Forældre: Gmd: Kristen Væring i Hjøllund og Kone Kirstine Marie Jensdatter.
Faddere: Gmd: Kristen Sandgaars Kone af Rind Sogn Birthe Jensdatter Kristen Sandgaard. Barnets Bedstefader Jens Sandgaard. dets Broder R. Niels Sognefogeds kone Mette Kirstine Gottenborg.
Kommenteret Version #2504

3. død 23 Maj, begravet 31. Maj, Niels Pedersen Gottenborg, Gmd: Peder Nielsens Søn i Gottenborg, 4 Uger.
Kommenteret Version #6374

2. 12. Juli 1818 copuleret Ungkarl Lars Nielsen Arnborg, Lille Hjølund 28 Aar.
Pige Johanne Kristensdatter Hjølund, hjemme hos Forældrene i Hjølund 30 Aar.
Forlovere Brudens stedfader Ove Kristian af lille Hjølund og Brudgommens Broder Sognefoged Peder Nielsen Gottenborg.
Kommenteret Version #8112

3. 12te Septemb copuleret Ungkarl Kristen Kristensen af Nørre=Søbye Rind Sogn, Agerdyrker, opholdende sig hos sine Forældre 27½ Aar gammel.
Enke Mette Katrine Kristensdatter af Sønder=Søbye i Arnborg Sogn 36½ Aar gl:
Forlovere Brudgommens Stedfader Gmd: Lars Jørgensen af Nørre=Søbye af Rind Sogn og brudens Broder Mikkel Kristensen Gmd: i Ejstrup.
Kommenteret Version #8113

4. 14 Septemb copuleret Ungkarl Kristen Jensen af Skibild opholdende sig hos sine Forældre 22¾ Aar gaml.
Pige Apolone Marie Jensdatter Nedergaard af Deuling hjemme hos Forældrene 26 Aar.
Forlovere Brudgommens Fader Gmd: Jens Kristensen Thodal i Skibild og Brudens Fader Gmd: Jens Kristensen Nedergaard i Deuling.
Kommenteret Version #8114

5. 14 Septemb copuleret Ungkarl Kristen Pedersen tienede Gmd: Berthel Kristensen i Sønder Karstoft 23 Aar gl.
Pige Bodil Kirstine Jensdatter hjemme hos Forældrene i Skibild 19 Aar gl:
Forlovere Brudens Fader Gmd: i Skibild Jens Kristensen Thodal og Gmd: Jens Kristensen Nedergaard i Deuling.
Kommenteret Version #8115

6. 4. Octobr copuleret Ungkarl Thomas Jacobsen Gmd: i Thoudal Arnborg Sogn 28 Aar gl.
Pige Karen Larsdatter Thoudal opholdende sig i Thoudal 21 Aar og 7 Maaneder.
Forlovere Brudgommens Broder Kristen Jacobsen af Annexgaarden ved Arnborg Kirke Gmd: Brudens Fader Lars Andersen Gmd: i Skibild.
Kommenteret Version #8116

7. 18 Octobr copuleret Niels Pedersen Harreskou Enkemand Avlskarl i Kibæk Mølle 51 Aar.
Enke Margrethe Kristensdatter i Gottenborg 51 Aar.
Forlovere Brudgommens Svoger Snedker Niels Pedersen i Felding og Brudens Broder Gmd: Peder Kristensen i Bukjær Assing Sogn.
Kommenteret Version #8117

Nr. 2 født 9 November Ane Kristensdatter Kirke. Hjmd. 10 Novembr i Kirke d 26 December.
Forældre Gmd: Kristen Jacobsen og Moderen Karen Poulsdatter.
Faddere: Gmd: Kristen Smeds Kone Apelone Kristensdatter, Gmd: Thomas Toudal og Kone Karen Larsdatter, Gmd: Kristen Smed. P: Karen Marie Dynisdatter.
Kommenteret Version #2505

1819
Nr. 1. født 24 Januar Jens Kristensen Skibbild. Hjmd 25 januar. stedfæstelse i Kirken 12 April 2den Paaskdag.
Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen og Apelone Jensdatter af Skibbild.
Faddere: Barnets Moster P. Mette Jensdatter fra Nedergaard Gmd: Peder Kristian Nedergaard og Kone Ane af Skarrild Smed Rasmus Heesgaard.
Kommenteret Version #2506

1. død 14 Marts, begravet 21. Marts, Jens Knudsen i Skibild, Almisselem i Arnborg, 56 Aar.
Kommenteret Version #6375

Nr. 1 født 9 April Apelone Larsdatter Hjølund. Hjmd: 11te April i Kirke 23 Maj 6te Søndag efter Paaske.
Forældre: Gmd: Lars Nielsen Moderen Johanne Kristensdatter Hjølund.
Faddere: Lars Søndergaards Kone Ane Nielsdatter. Gmd: Kristen Smed. K: Kristen Kristensen Hjølund. Gmd: Lars Søndergaard. P: Else Kristensdatter Hjølund.
Kommenteret Version #2507

Nr. 2. født 15 Maj. Kristen Lustrup Nielsen. Jmd: 16 Maj i Kirke 4 Juli.
Forældre Husmd: Niels Poulsen og Moderen Ane Kristensdatter.
Faddere: Kristen Kirkes Kone, Karen Poulsdatter og datter Maren Kristensdatter. Gmd Kristen Hjøllund thomas Greens Kone Else Jacobsdatter og Søn Anders.
Kommenteret Version #2508

Nr. 3. født 22 Maj. Niels Kristensen Hjøllund. hjmd 22 Maj i Kirken 11 Julj.
Forældre: Smed og Gmd: Kristen Jacobsen Moderen Apelone Kristensdatter Lille Hjøllund.
Faddere: Gmd: Kristen Kirkes datter Maren, Gmd: Lars Nielsen Hjøllund, Gmd: Thomas Greens kone Else Jacobsdatter og Søn Anders P: Maren Jacobsdatter i Thoudal.
Kommenteret Version #2509

1. 22. Maj 1819 copuleret Ungkarl Christen Jacobsen af Birke Bye Gjellerup sogn. 40 Aar.
Pige Maren Thomasdatter Birkebæk Arnborg Sogn 42. Aar.
Forlovere Brudommens Broder Jens Jacobsen Birkebye og Brudens Svoger Niels Jensen i Birkebæk.
Kommenteret Version #8118

Nr. 4. født 7 Junj Peder Kristian Pedersen. Hjmd: 8 Junj i Kirke 11 Juli.
Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen moderen Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Arnborg Sogn.
Faddere: Niels Pedersens Kone i Gottenborg Magrethe Kristensdatter, Niels Pedersen. K. Niels Væring. Gmd: Niels Houberg P: Maren Kristensdatter.
Kommenteret Version #2510

22. død 8. Juli, begravet 11 Juli, Lars Jespersen Thoudal, i Arnborg Sogn hos forældrene, 15 Maaneder.
Kommenteret Version #6376

Nr. 2 født 2 October Ane Marie Jensdatter Green Hjemd: d 3 October Publiceret d 28 November.
Forældre Gmd: Jens Kristensen i Ahrnborg Green moderen Mette.
Faddere: P: Ane Marie Larsdatter af Brande Langkjær. Gmd: Nicolaj Kirke Gmd Thomas Greens Kone Else Jacobsdatter, Søn Anders. P: Maren Kristensdatter Kirke.
Kommenteret Version #2511

1. død 26 November, begravet 5 December, Enke Maren Olesdatter, Aftægtskone Heedehuset Arnborg Sogn, 76½.
Kommenteret Version #6377

1820
Nr. 1. født 11 Januar Lars Thomsen Thoudal. Hjmd: 16 Januar i Kirke 1ste Paaskedag 2 april.
Forældre: Gmd: Thomas Jacobsen af Thoudal moderen Karen Larsdatter.
Faddere: Ane Kirstine Larsdater, Smed Rasmus Heesgaards kone, Gmd: Kristen Kirke og Kone Karen og datter Maren, Gmd: Thomas Green og Søn Anders.
Kommenteret Version #2512

Nr. 2 født 28 Februar Kristen Bjørsle Hjølund hmd: 1. Marts i Kirke Skjærtorsdag 30 Marti.
Forældre: Gmd: Knud Hjølund og Moderen Mette Kirstine Svendsdatter af Lille Hjølund,
Faddere: P: Ane Kristensdatter Bjørsle hendes Broder Søren Bjørsle af Vium, K. Kristen Hjølund og Søster Else, Gmd: Svend Øvig af Skarrild.
Kommenteret Version #2513

Nr. 1 født 15 Marts Ane Kirstine Kristensdatter Hjmd: d . 19 Marts stedfæstelse i Kirken d 22 Maj. 2den Pindsedag.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen af Sønder=Søbye moderen Mette Katrine Kristensdatter.
Faddere: Barnets Faster P: Johanne Kristensdatter af Nøre=Søbye, Gmd: Lars Jørgensen og K: Niels af Nørre=Søbye K: Peder Kristensen og P: Ane Kristensdatter af Toxvig.
Kommenteret Version #2514

1. død 18 Marts, begravet 24 Marts, Karen Nielsdatter Holtum, ugift, hjemme hos forældrene, 34.
Kommenteret Version #6378

Nr. 2. født 8 September Else Marie Pedersdatter. Hjmd 10de September stedfæstet i Kirken 29de Octobr.
Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg, moderen Mette Kristine Jensdatter af Ahrnborg sogn.
Faddere: Barnets Moster Karen Jensdatter, Gmd: Lars Nielsen Hjølund og Kone Johanne. Gmd: Peder Siig med Kone Ane af Gottenborg.
Kommenteret Version #2515

Nr. 3. født 20 September Peder Kristian Skibild Hjmd: d 21. september stedfæstet i Kirken d 8de October.
Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen, Moderen Apelone Jensdatter af Skibild.
Faddere: Maren Jensdatter, Jens Hampens Kone af Snede, Jens Hampen, Gmd: Peder Sørensen Deuling og Kone Mette Bedsteforældrene Jens Nedergaard og Kone Maren.
Kommenteret Version #2516

2. død 20 October, begravet 29 October, Enke Sidsel Jensdatter, Aftægtskone i Arnborg Green, 69.
Kommenteret Version #6379

1. d. 21 Octobr copuleret Ungkarl Niels Nielsen Gmd: i Holtum 36½ Aar gl.
Pige Maren Pedersdatter Skovberg hjemme hos Forældrene i gl. Arnborg 24 Aar gl.
Forlovere Gmd: Niels Holtum og Gmd: Mads Nielsen Skovberg den første Brudgommens Fader den sidste Brudens Stedfader.
Kommenteret Version #8119

Nr. 4. født 24 October. Niels Pedersen Hjølund hjmd: d 25de October i Kirken stedfæstet den 17de December.
Forældre: Gmd: Peder Hansen moderen, Maren Jensdatter Hjølund i Ahrnborg Sogn.
Fadderne: Niels Pedersens Kone i Gothenborg Magrethe Kristensdatter. Gmd.: Kristen Kristensen i Hjølund og Søn Kristen. Niels Pedersen og P: Kristen Hjølunds d: Else.
Kommenteret Version #2517

Nr. 5. født 15de November. Ib Kristensen Tornvig Hjmd: 19de November i Kirken confirmeret den 26 December.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig, Moderen Ane Marie Sørensdatter.
Faddere: Ane Kristensdatter fra Assing Nedergaard. Kristen Tornvig Aftægtsmand. Gmd: Kristen Kristensen Nedergaard P: Margrethe Sørensdatter Karl Mads Døslund.
Kommenteret Version #2518

Nr. 3 født 18 December Maren Jespersdatter Hjølund Himd d 19. December i Kirken stedfæstet d 18 Februar Septuagesima.
Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen moderen Maren Larsdatter i en Udflyttet og Parcelgrd: af Toudal.
Faddere: Thomas Greens Kone Else Jacobsdatter Gmd: Thomas Poulsen i Green. Thomas Jacobsen i Toudal. Kristen Jacobsen ved Kirken og hans Kone Karen Poulsdatter.
Kommenteret Version #2519