Arnborg simuleret, kommenteret og kompleteret folketælling  1743
Klapversion - folketællingssteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg folketællinger.

Denne side er overskuelig når man kender sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender husstandens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Stednavne rækkefølge: alfabetisk efter stednavn.
Afkortelser:
AS: "Arnborg Sogn" af Sulkjær.
KB kirkebog. FT folketælling. STILiH: Stilling i Husstand. FT TEKST: foklarende tekst i folketællingen.
inds: indsidder. plejeb: plejebarn. SA: sand alder fra dåbsdato.
1722c betyder 1722+-5 år. 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter.
12+ betyder over tolv år. 11- betyder 11 år eller mindre.
Børn over 12 år bliver angivet i skattemandtal uden navn, her gives navnene i rødt evt. med forbehold men linieen selv i sort.
Husstands-overskrift i rød farve: ikke i mandtallet men tilføjet udfra andre kilder.
Linie i rød farve: denne person ikke talt i skattemandtallet men er før og efter 1743 i Arnborg sogn. Se sandsynligheden i procent i spalten med overskrift "%".
Eller linie i rød farve: Barn under 12 år fra kirkebogen, disse anses for at være hjemme.
Navn eller del af navn i rød farve: tilføjet kendt patronym eller tilnavn fra andre kilder, ofte kirkebogen.

Klik på en linie, så klapper hustandsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7001. Birkebæk Thomas Birkebæk Gods: Lundenæs Ejer: Linde
Nr. 7002. Birkebæk Oluf Pedersen Birkebæk Gods: Lundenæs Ejer: Linde
Nr. 7031. Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Gods: Lundenæs Ejer: Linde
Nr. 7003. Fasterholt Jakob Andersen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
Nr. 7004. Fasterholt Jakob Jensen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
Nr. 7005. Fasterholt Bjerre Christen Bjerre Gods: Karstoft Ejer: Paaske
Nr. 7006. Gammel Arnborg Peder Lassen Gods: Svenborg Hospital Ejer: Svenborg Hospital
Nr. 7007. Gammel Arnborg Christen Pedersen Gods: Svenborg Hospital Ejer: Svenborg Hospital
Nr. 7008. Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Gods: Svenborg Hospital Ejer: Svenborg Hospital
Nr. 7009. Gammel Arnborg Jens Nielsen Gods: Svenborg Hospital Ejer: Svenborg Hospital
Nr. 7010. Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard Ejer: Mad. Lillelund
Nr. 7011. Grene Niels Thomesen Ejer: Christen Simmelkær
Nr. 7012. Grene Hans Rasmussen Ejer: Christen Simmelkær
Nr. 7013. Hjøllund- Lille NN Gods: Lundenæs Ejer: Bylow
Nr. 7014. Hjøllund- Lille Laurids Jørgensen Gods: Lundenæs Ejer: Bylow
Nr. 7032. Hjøllund- Lille Jens Pedersen Gods: Lundenæs Ejer: Bylow
Nr. 7015. Hjøllund- Store Tøger Sørensen Ejer: Mad. Lillelund
Nr. 7016. Hjøllund- Store Oluf Thomsen Ejer: Augustinus Holdgaard
Nr. 7017. Hjøllund- Store Jens Pedersen Skræder Ejer: Augustinus Holdgaard
Nr. 7018. Holtum Peder Jørgensen Ejer: Maren Jensdatter Skærlund
Nr. 7019. Holtum Mikkel Holtum Ejer: Maren Jensdatter Skærlund
Nr. 7020. Holtum Thomas Pedersen Ejer: Thomas Pedersen
Nr. 7021. Kirkegaard Jens Mikkelsen Ejer: Arnt Bisted, præst i Skarrild-Arnborg
Nr. 7022. Kirkegaard Christen Jakobsen Ejer: Arnt Bisted, præst i Skarrild-Arnborg
Nr. 7023. Skibbild Nikolaj Rasmusssen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
Nr. 7024. Søby Lars Christensen Ejer: Fru Major Rantzou, enke
Nr. 7025. Togsvig Mikkel Christensen Ejer: Justitsraad Lassen
Nr. 7026. Tornvig Jens Rasmussen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
Nr. 7027. Tornvig Mads Mikkelsen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
Nr. 7028. Tovdal Marqvor Nielsen Gods: Lundenæs Ejer: Byllow
Nr. 7029. Tovdal Peder Jensen Gods: Lundenæs Ejer: Byllow
Nr. 7030. Forskellinge steder GLEMTE