Oprettet 2012
Sidst opdateret: 12. august. 2019 Arnborg Folketællinger
 1743 simuleret
 1787, 1801, 1834 og 1840 kommenteret og kompleteret
 1789 lægsrulle kommenteret og kompleteret


Tilbage Nørvang-Herred oversigt.

Følgende steder i Arnborg sogn betragtes i alfabetisk rækkefølge: Birkebæk, Fasterholt, Fasterholt Bjerre, Gammel Arnborg, Grene, Hjøllund-Store, Hjøllund-Lille, Holtum, Kirkegaard (Annexgaarden), Skibbild, Søby (Sønder Søby, overfor Nørre Søby i Rind sogn), Toksvig, Tornvig, Tovdal.
For en allerførste oversigt anbefales "Tekst"-versionerne, hvor alt er opført en husstand efter den anden. For normal brug er "Klap"-versionerne de bedste, hvor der er en linie per husstand sorteret efter stednavn, som klapper ud med alle personer der, når man klikker på linien.
Den sorterbare version går på individuelle personer, ikke husstande. Der kan sorteres efter navn, patronym, tilnavn, alder, fødested eller -sogn og dødsted eller -sogn. Den første spalte kaldet "Idx" for index tæller simpelthen linierne fra 1 til enden, når der bliver sorteret og kan bruges til statistik.

Links til siderne:
År og type Kilde antal navngive personer Tilføjet antal Ialt navngivne personer Uden navn Ialt personer
1743 simuleret: Sorterbar Klapbar Tekst 25 80 105 55 160
1787 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst 176 1 177 0 177
1789 lægsrulle kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst 58 0 58 0 58
1801 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst 185 0 185 0 185
1834 (se nedenfor ang. stednavne og -datter for -sen før 1828): Sorterbar Klapbar Tekst 242 0 242 0 242
1840: Sorterbar Klapbar Tekst 242 0 242 0 242
Navneliste for alle folketællinger og lægsrullen: Sorterbar

Afkortelser:
KB: Kirkebog. AS: Arnborg Sogn (Sulkjær). DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
67c = 67 +- 5 år. 65cc er 65+-15 år. 1763+ er 1763 og efter, 1712- er 1712 eller før. * født, † død.

1. Erklæring til 1743 Simuleret Folketælling
2. Erklæring til 1787 kommenteret og kompleteret Folketælling
3. Erklæring til 1801 kommenteret og kompleteret Folketælling
4. Erklæring til 1834 kommenteret og kompleteret Folketælling
5. Erklæring til 1840 kommenteret og kompleteret Folketælling
6. Email med nye informationer

1. Erklæring til 1743 Simuleret Folketælling
Den bygger hovedsagelig på følgende arkivmateriale:
1. Bilag i Hammerum Herreds Tingbog til Skattemandtallet 1743 (kun mænd ved navn).
2. Arnborg kirkebog.
3. Hammerum Herreds Tingbog forskellige steder.
4. Skifter.
Som det ses har den 160 personer, hvoraf 105 har navne, hvilket er ret tæt på de 177 personer der tælles i 1787. Dvs. den simulerede folketælling for 1743 er nær ved at være fuldstændig, hvad antallet af personer angår (men ikke aldrene), hvilket kan lade sig gøre fordi kirkebogen begynder længe før 1743. Eksempel Skærlund:
Ejer: Christen Langballe.
Spalten "%" er sandsynligheden for at personen var på stedet i 1743. Det er 100% for en der er nævnt i reserverullen, men her 90% for Christen der er nævnt i 1743, hvorved andre oplysninger fra skøder etc. går med ind i bedømmelsen.
De første felder - der er flere i den store liste - i listen ser sådan ud:
Stilling år % Navn Alder
Fæster 1743 90 Christen Sørensen Langballe ?
kone 1756 80 Maren Rasmusdatter ?
tjenestekarl 1741 100 Thomas Jacobsen24
tjenestepige 1743 80 Y?

2. Erklæring til 1787 kommenteret og kompleteret Folketælling
Den baserer naturligvis på folketællingen i juli 1787, der i Arnborg blev foretaget af præsten Hegelahr. Tilgrunde ligger en egen udskrift med alle erklærende tekster der fx mangler i DAA; disse står længst tilhøjre i spalten "Kilde". Tilnavne og patronymer, som ikke er angivet i folketællingen, er tilføjet i rødt fra andre kilder.
Næsten alle tilføjede personer optræder både før og efter 1787 i Arnborg og er således sikre. Nogle enkelte kendes kun fra begravelsen, men anses som ret sikre.
Forkerte patronymer er korrigeret og nævnt som sådan. Foruroligende er at nogen børn ikke er indført som døbt i Arnborg kirkebog, selv om de med sikkerhed er født der i stedbundne familier. Dette vil blive behandlet et andet sted.
Der er en spalte "Rolle" som har mand, kone, søn, dat., mands far, mor etc. En søn af tredje ægteskab føres som "søn 3", en kone i andet ægteskab som "kone 2" af manden, omvendt er "mand 3" konens tredje mand. Spalten G., Gift, har 1, 2 etc. for hvilket nummer ægteskab det er. Alder er alderen i folketællingen eller ca. alder for de tilføjede som i 58c. SA er Sand Alder, hvor den nøjagtige dåbsdag - som står under "Kilde" til højre - er kendt.

3. Erklæring til 1801 kommenteret og kompleteret Folketælling

4. Erklæring til 1834 kommenteret og kompleteret Folketælling
a. Fejl i selve folketællingen.
b. Fejllæsninger i DDDs version.
c. Kvindenavne før 1828 ikke -sen men -datter.
d. Stednavnet Tovdal paa 20 forkerte steder.

a. Fejl i selve folketællingen:
- i nr. 51 en Gaard Bjerre,
Jonas Nielsen, sjuskefejl for: Jonas Troelsen
b. Fejllæsninger i DDDs version:
- i nr. 36. en Gaard Fasterholt,
Henrik Nielsen Hyldtoft skal være: Henrik Nielsen Hyldahl
c. Kvindenavne før 1828 ikke -sen men -datter:
Lærer Peder Pedersen, der har gjort folketællingen, ved at alle kvinder nu skal hedde -sen og ikke -datter. Dette gennemfører han størstedels så kvinderne født før 1828 også kaldes -sen, selv om de hedder -datter. Lærer Pedersen er ung og har skåret næsten alt over en læst. Men i andre kilder bruges det korrekte navn, som her er genindstillet. Efter 1828 bliver pigebørn i Arnborg kirkebog konsekvent kaldet -sen.

d. Stednavne:
Stednavnene er i DDDs version forkerte for 19 husstande, som alle har Tovdal, hvilket ikke er rigtigt. Op til nr. 11 er stederne angivet, derefter ikke, selv om de ikke hører under Tovdal, som er den sidste angivelse. Fra nr. 32 begynder stednavnene igen med kun lige et par undtagelser ved Skibbild og Fasterholt Bjerre.
Disse stednavne er her komplementeret udfra FT 1840 (med brug af FT 1845 for fødselsogne), udfra kirkebogen fx når en mand begraves i Egebjerghus, som så vidt ses ligger i Arnborg Grene, og til sidst udfra andre kilder.
Den unge lærer Peder Pedersen, 19 år i 1834, der udførte folketællingen boede i Hjøllund ved sin far Peder Pedersen Sig. Han ser ud til at gå to dage i Arnborg for at fortage folketællingen.
Den første dag begynder han i Hjøllund, hvor han bor. Tager en enkelt gård i Tovdal med, derefter Kirkegaard, Grene, to hustande til i Tovdal, Gottenborg og tre gårde i Gammel Arnborg op til nr. 25 før han vender hjem til Hjøllund.
Den anden dag husker han på Provstehuset nr. 26 i heden ved Lille Hjøllund og går derefter videre i Gammel Arnborg og til Togsvig, Birkebæk, Søby, Fasterholt, Holtum, Tonvig, Skibbild og Fasterholt Bjerre. Man kan følge ruten på kortet over sognet.

Her er rækkefølgen som i folketællingen (min udskrift er derimod ordnet alfabetisk efter stednavne):
01. Hjøllund Niels Christensen 1 en Gaard
02. Hjøllund Hans Pedersen 2, en Gaard
03. Hjøllund Peder Pedersen Sig 3. et Huus
04. Hjøllund Lars Nielsen 4. et Huus
05. Hjøllund- Lille Mads Christensen 5. et Huus
06. Hjøllund- Lille Ove Christensen 6. et Huus
07. Hjøllund Niels Christensen 7. et Huus
08. Hjøllund Anders Jensen 8. et Huus
09. Hjøllund Niels Pedersen 9. et Gaard
10. Tovdal Christen Jakobsen 10. en Gaard Toudahl
(Herfra mangler stednavnene:)
11. Kirkegaard Nikolaj Rasmussen 11. en Gaard
12. Kirkegaard Christen Jakobsen 12. en Gaard
13. Grene Jakob Thomasen 13. en Gaard
14. Grene Eskild Madsen 14. en Gaard
15. Grene Jens Christensen 15. et Huus
16. Grene (Egeberghus) Niels Poulsen 16. et Huus
17. Grene Niels Nielsen 17. et Huus
18. Tovdal Christen Christensen 18. et Huus
19. Tovdal Christen Sørensen 19. et Huus
20. Gottenborg Margrethe Christensdatter 20. en Gaard
21. Gottenborg Niels Jepsen 21. et Huus
22. Gottenborg Mads Christian Pedersen 22. et Huus
23. Gammel Arnborg (Overgaard) Ove Henningsen 23. en Gaard
24. Gammel Arnborg Jens Madsen Skræder 24. et Huus
25. Gammel Arnborg? Christen Hvillum 25. et Huus
26. Provstehus (Hedehus) Tue Jensen 26. et Huus
27. Gammel Arnborg? Laurids Nielsen 27. et Huus
28. Gammel Arnborg Niels Andersen 28. en Gaard
29. Gammel Arnborg Morten Jepsen 29. en Gaard
30. Gammel Arnborg Niels Christensen 30. et Huus
31. Gammel Arnborg Maren Thomasdatter 31. et Huus
(Her begynder stednavnene igen:)
32. Gammel Arnborg Christen Pedersen 32. en Gaard Skovbjerg
33. Togsvig Ane Johanne Nielsdatter 33. en Gaard Togsvig
34. Birkebæk Niels Nielsen 34. en Gaard
35. Søby- Sønder Christen Christensen 35. en Gaard Søbye
36. Fasterholt Palle Pedersen 36. en Gaard Fasterholdt
37. Holtum Niels Nielsen 37. et Gaard Holtum
38. Holtum Hans Pedersen 28. en Gaard
39. Tornvig Christen Christensen 39. en Huus Tornvig Bye
40. Tornvig Erik Pedersen 40. en Gaard.-
41. Tornvig Erik Eriksen 41. en Gaard
42. Skibbild Gertrud Nielsdatter 42. et Huus Skibild Bye
43. Skibbild Christen Nielsen 43. et Huus
44. Skibbild Christen Christensen 44. et Huus
45. Skibbild? Christen Jensen 16. en Gaard
46. Skibbild Terkel Peder Pedersen
47. Skibbild Ane Marie Henriksdatter 47. et Huus.
(Her mangler stednavne:)
48. Skibbild?/Fasterholt- Bjerre? Karen Pedersdatter 48. et Huus
49. Fasterholt-Bjerre Kirsten Jensdatter 49. et Huus
50. Fasterholt- Bjerre/ Kjærhuset Jens Nielsen 50. et Huus
(Det sidste sted er angivet med navn:)
51. Fasterholt- Bjerre Troels Nielsen 51. en Gaard. Bjerre.

5. Erklæring til 1840 kommenteret og kompleteret Folketælling
I DDDs version mangler manden, der har foretaget folketællingen. Det er Niels Nielsen Rahbæk, lærer, som er placeret under Eskild Madsen i Grene, der er skoleforstander og hvor Niels Rahbæk tilsyneladende har boet. Han daterer nemlig folketællingen den 2. februar 1840, Grene.

6. Email med nye informationer:
Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her: