Aner efter nummer,
binære rækkefølge mand/kvinde
eller far/mor fra udgangsperson (proband).

Probanden nr. 1 er ikke far eller mor.
Derfor er det første tal i binærtallet et 1-tal, dette bruges ikke, men vises.
Nr. 2 er faderen binær 10. 1 foran tages væk 0 (et lige tal) står for "far".
Nr. 3 er moderen binær 11. 1 væk 1 (et ulige tal) står for "mor".
Nr. 4 er binær   100. 1 væk   00 står for "farfar".
Nr. 5 er binær   101. 1 væk   01 "farmor".
Nr. 6 er binær   110. 1 væk   10 "morfar".
Nr. 7 er binær   111. 1 væk   11 "mormor".
Nr. 8 er binær 1000. 1 væk 000 "farfarfar".
...
Nr. 57 er binær 111001. 1 væk 11001 er "mormorfarfarmor".
...
Binærtal på basis 2 skal ikke forklares udførligt her, kun en kort oversigt. De har kun to værdier nul (0) og et (1) ligesom vores normale tal med basis 10 kun har ti forskellige værdier (0,1,2, ..., 9).

Et binærtal fx 10111 betyder 1*24 + 0*23 + 1*22 + 1*21 + 1*20.

Eller 2 til den 4. potens (gange sig selv 4 gange) som er 16*1 (16) + 0*23 som er 0*8 (0)

+ 1*22 som er 4*1 (4) , + 1*21 som er 1*2 (2) + 1*20 som er 1*1 (1) altså 16+4+2+1 = 23.

Da fædre altid har lige tal og mødre altid ulige tal, spejler et binærtal rækkefølgen af fædre og mødre i afstamningen direkte, een til een. Et andet udtryk for det er at afstamningen er et binært træ. Hver person har to forældre, en far og en mor, derfor passer to-talsystemet (det binære) så godt.

Ane nummer:


Villy M. Sorensen 2016, 2023.